You are on page 1of 2

Gürkan SEZEN 23.09.

2010

2010 Yılının İlk Yarısı Tamamlanırken Türkiye’de İstihdam


15 Eylül 2010’da yayımlanan hanehalkı işgücü anketine göre Türkiye’de işsizlik oranı
Haziran 2010 itibariyle % 10,5 düzeyine gerilemiş bulunuyor. Bu oran geçen yılın aynı ayında
% 13’tü. Yani 2,5 puanlık bir azalma görünüyor. İşsizlik oranının böyle düşmesi ise bazı
kesimler tarafından krizin artık atladıldığı göstergesi olarak kabul edildi. Erinç Yeldan dün
yazdığı yazısında istihdamın çarpıklığını oraya koymuştu. Ben de Yeldan hocanın yazısından
esinlenerek 2010 yılının ilk yarısına ait istihdam rakamlarını grafik üzerine döktüm.

Grafik 1: İstihdam Rakamları ( 000)

25000 23055 23488


22501
21162 21267 21741

20000

15000
9743 10052 10522
8951 8868 9153
10000

5000

0
Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10

İstihdam Kayıt dışı istihdam

Kaynak: TUİK

Grafikten de görüleceği üzere 2010’un başından itibaren istihdamın arttığı bir


gerçektir, ancak dikkat edilmesi gereken husus ise kayıtdışı istihdamın da artış eğiliminde
olduğudur. İstihdamın çoğunluğu enformel sektörde yani kayıt dışı olarak gerçekleşmektedir.
Kayıtdışı oranlarının ise artış eğiliminde olduğu aşağıda görülmektedir.

Tablo 1: Kayıtdışı İstihdam Oranı

Ocak 2010 Şubat 2010 Mart 2010 Nisan 2010 Mayıs 2010 Haziran 2010
Kayıtdışı % 42,3 % 41,7 % 42,1 % 43,3 % 43,6 % 44,8
Oranı
Kaynak: TUİK

Ne yazık ki günden güne istihdam artışı kalitesizleşekmektedir. İnsanlar, kayıt dışı yani
sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Borsanın zirve yaptığı
bu günlerde ülkeyi bir bayram havası (!) sarmışken, umarım bu bayram havası istihdam
yapısınıda etkiler.

Erinç Yeldan’ın dünkü yazısının son paragrafı da bu konuya nokta koymak için uygun
olacaktır:

“ …Unutmayalım ki, yakın tarihimiz bize ısrarla bir dersi anımsatıyor: yeni bir krize en yatkın
ülke, uluslar arası finans sermayesinin en gözde ekonomisidir. Her yeni kriz dalgası
emekçilerin kazanımlarını daha da tırpanlamakta, Türk işgücü piyasalarını parçalayarak;
güvencesiz, enformelleştirilmiş ve kayıt dışına itilmiş bir uzak Doğu Asya ekonomisine
dönüştürmektedir.”1

1
Ekonomi Politik, Yeldan E. , 2010’un İlk Yarısında İstihdamın Görünümü, 22 Eylül 2010.