You are on page 1of 1

Mozart 2006

Biografia

•Anomena els membres de la família de Mozart i explica que li va


ensenyar cadascun d’ells.
•Digues característiques de la personalitat de Wolfang Amadeus Mozart.
•Creus que només amb la seva intel·ligència hauria arribat on ho va fer?
Raona la teva resposta.
•Fes l’itinerari dels viatges de Mozart i enganxa una fotografia d’un
monument de cada lloc que va visitar. Digues quina ciutat o pais dels
que ell va visitar t’ agradaria anar. Si necessites ajuda, pots visitar la
següent pàgina web : www.edu365.com . Segueix el següent itinerari:
primària-música-W.A. Mozart.
•Què li van aportar aquests viatges a Mozart?
•Explica la diferència, segons Mozart, entre les obres composades per
encàrrec i les que no ho eren.
•Explica l’anècdota del perquè el Papa el va nomenar Cavaller de l’ Ordre
de l’ Esperó d’ Or.
•Quina opinió té Mozart del seu Pare?
•Com es guanya la vida Mozart?
•Es van complir les seves expectatives respecte a la seva vida a Viena?
•Creus que la seva vida va ser fàcil? Raona la resposta.
•Què creus que va provocar la seva mort tant prematura?
•Explica algunes de les característiques de l’època que va viure W.A.
Mozart. T’hauria agradat viure en aquella època?
•L’ època de Mozart a Catalunya:
a) Per què Mozart no va visitar Catalunya?
b) Quin era el nucli de la música a Catalunya?
c) Com va conèixer la música que es feia a Catalunya Mozart?
d) Hi ha cap influència musical catalana a les obres de Mozart?
• Si vols escoltar música, visita la següent pàgina web :
www.epdlp.com