·1·C· h' ·e·· s

" .,'; ".

............•

#10

ClUte, M'fE:W'~'"

"" ,III MAR: (.111 ItHI'f,R:6: ""

I lUi," '1~1!..f:i, Vf:iRltE

MI' DIIJ'OQUA It. C.UOiR,t;¥

,e,

, ~"

MI:T'eK:O' "" AlI'dll' ,!.;R MIA

,I: Ie 6: K,C,q, ISO rL, Mia V~R:e oo.NFW.

I') OIMEJ.nC,q, LA DOMAND,q.

2) !ACCeTTA IL'TOO ,F,U,tIMe,NfO (Oil Se.6RiS:'1Q !ANCFhS peR, fiS:) ~) ,eUlf A In ,Pt:H$ARe M,4, C,ONDIIJIDI se-M',PRe I' Tvm ,PUiSJE;R:'.

.q:) f<K6:006:NTA ·6LI U1Jol,1 ,PER: St:MPRIRIRl DlI'Tt:,!.L166:HTe. §oJ FiSft:6m1li $i. ''11 $\UIi'N DlSODPJ.SM1'1'D. ,',' tI\BR'ACllifi $i. 1l $iHfi f'OTTUTo. 7) H·eS6:NTAT,1 SE:.M·,P,R:6: IN T6:~2.·1RI peRSONA.

S) CeK.C,q. 01' SC()IPJIl~6: ClilltlNOO6, .' ..... ', ,M'1Ii t:,vlflRI DI AM·IIiRe.

~~ ~~ll)~\

~~.;.:.··:'f\?i1~; ~~~":.' .~:.

YJl ' .. ' - YJli .' ..•. _ YJ} -e • •

'I ." . ,. '1' - ..

. - .

. .

q) eIJITA DI PAR:LARiS:

CON 1£ ,P£R:SOllIE: BI:1tU,tI6flHTt . 10) Sf:MIMA ,em. TO tlSAHDO' 'AR,OLe

51,R:AHfl, tit MOlm STQNO. l")' ,P'£P;R:iSC'A LA ,CIl'L'WlltA.

Il) LAMeJ'1,q,1' H' rom 6E:NI1OR_l D,ATO' ClIfl, MOH SOll'O' FleR,1 ,PJ '1e., I~) SII' LA ItOCK5TAit oeL, TUO ttccoLO FOIR:M'CR_w" :~q) Mi1ReS,T,1 R)ltSE: SU,ON,ARE LA, CfUT~\ltRR.

~~ ~~ll)~\

~Wf_;·:···:'f\?i1~; ~~~.':.' .~:.

YJl _ , .' - YJli , ...•. _ YJ} e . '

'I ,.' . ,. 'I· -, '

_ - ,

. ,

. .. . .. :

. LA. '~J1,q, €i. MA, '~M',q ..

. Mero.A. ,Nallli flSSE;R:fl· fL, '.' MI6UOIiil:£ 6tH ,PfJOOJoK_l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful