P. 1
Met Mypoi Reader Points Of Interest delen!

Met Mypoi Reader Points Of Interest delen!

Views: 154|Likes:
Published by Frans van Beers
Nederlandstalige persbericht
Nederlandstalige persbericht

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Frans van Beers on Jul 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2015

pdf

text

original

Ben ik er eindelijk achter wat een POI is!

Geen Japanse vissoort voor een digitale siervijver maar een Point Of Interest: interessante plekken onderweg!
En !"# $%nn#n &''()**n +(*)", +#!##-! .'(!#n &"* /# n*&"+*)"#,0,)##12
3ees er meer over in het onderstaande 4ericht!
5eer over 56Poi 4ij pc7r84riek de 5onitor
PERSBERICHT
Oldenzaal, 2 juli 2008
Points of Interest ontvangen, laden op het
navigatiesysteem en weer delen met anderen met MyPoi
Reader
MyPoi World releast andaa! de !ratis a""li#atie MyPoi Reader$ Met MyPoi Reader is %et
&o!elij' POI(s)nutti!e "laatsen* te ontan!en die door !e+rui'ers anuit andere MyPoi
a""li#aties , zoals MyPoi Conta#ts , aan!e+oden -orden$ Ideaal o& +ijoor+eeld o" een
+e"aalde lo#atie a. te s"re'en o. een &ooie lo#atie te delen &et anderen$ Het delen an de
POI(s !e+eurd ia de innoatiee PoiS%are
TM
te#%nolo!ie die door MyPoi World is ont-i''eld$
/e PoiS%are0 .un#tie -er't eenoudi!$ /e naa&, %et adres en %et tele.oonnu&&er an de
door de !e+rui'er !esele#teerde POI -orden in de +ody an een e1&ail !e"laatst -aarin
zo-el een lin' naar de POI zel. als oo' een lin' naar de do-nload lo#atie an de MyPoi
Reader staat$ Ontan!ers an deze e1&ail 'unnen &et +e%ul" an deze lin's eenoudi!
nai!eren naar de lo#atie an de !edeelde POI$
/aarnaast is %et &o!elij' o& zor!uldi! !esele#teerde POI(s o" te %alen an de MyPoi World
-e+site $ Oo' deze POI(s 'unnen -orden !edeeld &et anderen$ 2a ontan!st an de POI(s
'an de !e+rui'er deze or!aniseren in #ate!orie3n en "er #ate!orie laden o" zijn o. %aar
nai!atiesystee& &et een oora. !esele#teerd lo!o$
O" de MyPoi World -e+site staan ana. andaa! een aantal zor!uldi! !esele#teerde POI
#ate!orie3n 'laar -el'e door MyPoi Reader ontan!en 'unnen -orden$ /eze POI(s +estaan
uit een sele#tie an +estaande MyPoi World "rodu#ten zoals, MyPoi 4itMet5inderen, MyPoi
6lan Ro!ers Ca&"in!s Euro"a, MyPoi Clu+inder 7oet+al en MyPoi Clu+inder Ho#'ey$ In de
'o&ende &aanden -orden %ieraan no! &eerdere POI #ate!orie3n toe!eoe!d$
MyPoi Reader is !es#%i't oor oor de &eeste To&To&8, 9ar&in8, Mio8 en 2a&an8
nai!atiesyste&en en is !ratis te do-nloaden o" www.mypoiworld.com$
Belan!rij'ste 'en&er'en an MyPoi Reader:
- Ontan!en an POI(s -el'e anuit andere MyPoi a""li#aties !edeeld -orden
- Eenoudi! laden an ontan!en POI(s o" %et nai!atiesystee&
- /elen an ontan!en POI(s &et anderen &et de in!e+ou-de PoiS%are0 .un#tie
- Ontan!en an ;E<tra POI(s= -el'e !ratis +es#%i'+aar !esteld -orden o" de -e+site
an MyPoi World
- 6an&a'en an ei!en POI #ate!orie3n -aar&ee ontan!en en E<tra POI(s oerzi#%telij'
in!edeeld en !eor!aniseerd 'unnen -orden
- Sele#teren an een i#oon "er #ate!orie -aar&ee de POI(s o" de nai!atie'aart
aan!eduid -orden
- MyPoi Reader is !es#%i't oor To&To&8, 9ar&in8, Mio8 en 2a&an8$

Einde persbericht.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->