You are on page 1of 55

TIPS MATEMATIK UPSR

beratnya beban aku .............

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 1
Tak faham soalan. soalan. Tak mahir sifir darab. darab. Lambat congak atau mengira 4 operasi asas. asas. Gopoh menjawab sebelum baca habis soalan. soalan. Cepat putus asa bila pengiraan pertama salah. salah. Menjawab ikut turutan walaupun soalan susah. susah. Tidak cermat mengira dan menanda pada kertas jawapan. jawapan.

Tidak ambil kira pernyataan logik. logik. Tidak menulis ayat matematik dengan baik. baik. Salah salin soalan atau nombor semasa mengira. mengira. Tidak kenal pembayang kepada soalan. soalan. Tidak tahu meringkas soalan (menulis ayat matematik) Tidak dapat kesan maklumat penting daripada soalan. soalan. Tidak dapat kaitkan antara satu kemahiran dengan kemahiran yang lain. lain.

Tidak tanda jawapan yang dikira akan menyebabkan susah hendak kesan dan terpaksa kira semula. semula. Tidak semak soalan dan pastikan jawapan yang dijawab adalah menepati kehendak soalan. soalan. Salah menanda jawapan pada kertas jawapan. jawapan. Menumpu masa yang lebih kepada soalan yang sudah. sudah. Tidak pelbagai cara menjawab. menjawab.

Tidak tahu cara menulis ayat matematik. pengukuran. Menulis angka yang tidak menyebabkan jadi angka lain. lain.Menjawab dengan cara pengiraan yang panjang menyebabkan tak cukup masa. sempurna . Tidak ingat formula (rumus) Tidak ingat sukatan asas pengukuran. Cerewek. pemadam. suka guna pemadam. matematik. masa.

matematik. habis. matematik. Tak faham soalan / keliru istilah matematik. Tidak mahir kata kunci pemilihan operasi matematik. Tidak semak kertas jawapan di akhir ujian. Berada dalam tekanan. . kawan. Tidak semak jawapan. jawapan. Tidak yakin pada diri sendiri. sendiri. tekanan. soalan. Suka meniru kawan. Takut kepada pengawas.Baca soalan tidak habis. pengawas. ujian. Terpengaruh dengan gangguan dalam soalan.

Gopoh menjawab soalan. Tidak membina ayat matematik. kemas. matematik. Tidak menggunakan pembaris untuk membuat garisan. tajuk. Tulisan yang tidak kemas. Tidak faham konsep sesuatu tajuk. soalan. senang. tajuk.RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 2 Beranggapan kertas 2 senang. . Tidak faham kemahiran asas sesuatu tajuk. garisan.

. soalan. salah. Kurang memberi perhatian kepada soalan 3 markah. Salah mengira dan salah pilih operasi. Tidak tulis unit pada jawapan.Menulis soalan atau angka yang salah. markah. mengira. Cepat putus asa bila salah mengira. jawapan. jawapan. sempurna. Tidak faham soalan. Tidak mahu semak jawapan. operasi. Tidak menunjukkan jalan mengira yang sempurna.

2. Kebiasaannya soalan ini melibatkan gabungan beberapa tajuk atau kemahiran dan mempunyai makna atau maksud yang tersirat disebalik maklumat yang diberi. berulang ulang dengan bacaan yang agak kuat. diberi. Kamu hendaklah mencari berfikir untuk mendapatkan maklumat tersebut. asas. tersebut. 3 . Jika tak faham.TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 ‡ Soalan Penyelesaian Masalah 1. (KBKK) Baca keseluruhan soalan dengan cermat untuk mendapat idea asas.

murni.Bermula dengan jadual atau maklumat dalam Bermula dengan formula / rumus atau Bermula dengan simbol yang diberi atau Bermula dengan nilai masyarakat yang murni. .

Membuat andaian kamu yang menghadapai masalah itu. maklumat. Ringkas maklumat dalam simbol matematik. Teknik menyelesaikan masalah boleh didasarkan kepada cara: cara: Melukis gambar. Membina graf Melakon situasi dalam soalan. matematik. . jadual.1. jadual. Mengkaji pola pergerakan. Membuat itu. gambar. Merekod maklumat.

kira. (Sambil memerhati kepada nombor soalan pada kertas jawapan) Semak. Mengira dengan tertib dan berhatiberhatihati. menepati kehendak soalan. uji jawapan anda. ia 2. soalan. Jika ada masa. 4. anda.1. cermat. Pastikan jawapan. . hati. Pastikan kamu tahu apa yang kamu kira. Tanda jawapan dengan cermat. Menyemak jawapan. 3.

Soalan Pengiraan Untuk mereka yang lemah sifir darab.(Dibuat dengan cepat di soalan. awal peperiksaan) Salin soalan dengan cermat. cermat. gunakan songsangan kepada operasi yang diberi ) . dicadangkan buat jadual sifir pada ruangan kosong kertas soalan. Mula mengira mengikut peraturan operasi 4. ( Bagi setengah soalan.

logik.. jawapan. . ingat peraturan yang telah ditetapkan. Operasi Bercampur dan Perpuluhan. lihat pilihan jawapan jawapan. mudah. perhatikan kepada jawapan yang diberi. yang mana logik. Tanda dengan cermat dan semak jawapan yang di beri. Fikirkan diberi. ditetapkan. Semasa membaca soalan. Soalan bagi tajuk Pecahan. Bila habis mengira satu nilai tempat. . Mungkin kamu dapat meneka jawapan dengan lebih mudah. .

mungkin: Bermula dengan kefahaman konsep sesuatu tajuk atau Bermula dengan nama rajah (sifat rajah atau bongkah) atau . Garis maklumat penting pada soalan ketika membaca. Faham ayat penyata dan kumpul maklumat. 2. Setiap soalan ada tempat permulaan untuk berfikir. Ia mungkin: berfikir. membaca. maklumat. 3.1.

11. NOMBOR TAMBAH TOLAK DARAB BAHAGI OPERASI BERGABUNG PECAHAN PERPULUHAN UKURAN PANJANG SUKATAN CECAIR TIMBANGAN ZURAT MASA & WAKTU PERATUS PURATA WANG RUANG GRAF . 2. 7. 6. 5. 15. 17. 8.TAJUK TAHUN ENAM 1. 3. 9. 4. 14. 16. 10. 12. 13.

tambah 1 ) 2. ( 0.4= tambah 0 / abaikan.4 Tambah pada nilai tempat yang dibundarkan. Cerakin Nombor: Nombor: 2.NOMBOR 1. 1. (Tulis dalam bentuk angka setiap digit) .9 = abaikan.) (5.7. 1.1 Tanda nilai tempat.2.1. tempat. Membundar Nombor: Nombor: 1.3.8.6. tempat.3 Ingat jadual = +1 atau +0.2 Lihat belakang tempat tanda. 1.1 Pecah nombor mengikut nilai tempat.

Banding Nombor: Nombor: 1. Bentuk Nombor terbesar / terkecil: terkecil: 2. buat sebaliknya. besar.1 Banding mengikut digit dari hadapan (kiri ke kanan).1. dahulu.1 Susun angka terbesar diikuti oleh angka yang lebih kecil (bagi nombor terbesar). ia adalah lebih besar. Bagi nombor yang terkecil. Angka yang besar kanan). . 2.

Tambah atau Tolak dengan Darab 2. Darab dengan Tambah atau Tolak 3. Tambah dan tolak atau tolak dan tambah (Satu dan lebih operasi ) 1.1 Kira mengikut turutan soalan yang diberi.OPERASI BERCAMPUR 1.1 Buat darab dahulu contoh 12 x 123 + 451 ( Selesaikan 12 x 123 dahulu kemudian jawapannya + 451 ) .1 Buat darab dahulu contoh 123 + 451 x 12 ( Selesaikan 451 x 12 dahulu kemudian jawapannya + 123 ) 3. 2. diberi.

1 Selesaikan dalam kurungan dahulu. Tanda Kurung ( ) 4 .1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak. Tolak. seketika.4. Contoh: Contoh: (2 + 5) x 4 =( Kira 2 + 5 dahulu kemudian darab 4 ) 5.2 Jika dalam soalan ada tanda ( ) . Kemudian baru operasi lain. Bahagi dengan Tambah atau Tolak 5 . 4 . dahulu. Contoh: Contoh: 45 ÷ 5 + 12 = ( Buat 45 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 12 ) . lain. Peraturan lain terbatal seketika. dahulu. ia hendaklah diselesaikan dahulu.

2 Sekiranya tidak dapat. Tambah atau Tolak dengan Bahagi 6 .1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak.1 Kira macam biasa tapi pilih operasi / nombor mengikut yang mana lebih senang. Darab dan Bahagi (dan sebaliknya) 7. Contoh: Contoh: 47 x 60 ÷ 30 = (Kira 60 ÷ 30 dahulu. Tolak. Contoh: Contoh: 60 + 30 ÷ 5= ( Buat 30 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 60 ) 7. selepas itu jawapannnya didarab dengan 47 ) . uniteri. dibuat dahulu. buat mengikut kaedah uniteri. 7 .6.

8. Menyelesaikan Masalah 8.8. Kira dengan cermat.1 8.4 .2 Faham soalan dan garis kata kunci.3 8. Semak jawapan. Tentukan operasi dan susun mengikut tertib.

PECAHAN Faham konsep pecahan. (Asal 1 benda / barang . dipecahkan pecahan. kepada beberapa bahagian yang sama besar) Tahu maksud pecahan: pecahan: 2÷3 bermaksud : = = 2 per 3 2 bahagian daripada = 2 bahagi 3 = 2 daripada 3 3 bahagian 2 disebut pengangka (melambangkan maksud cerita) cerita) 3 disebut penyebut ( melambangkan satu dibahagi 3 ) ( kefahaman ini penting untuk menyelesaikan masalah ) .

pengangka di darab dengan nombor bulat dan di bahagi dengan penyebut. Darab pecahan pastikan penyebut di darab dengan penyebut dan pengangka darab dengan pengangka. pengangka. . Jika pecahan didarab dengan nombor bulat. permudahkan pecahan. Atau pengangka. Penyebut dengan pengangka atau penyebut dengan nombor bulat. sama. Atau penyebut. nombor bulat di bahagi dengan penyebut dan di darab dengan pengangka.Untuk tambah dan tolak pecahan pastikan penyebut adalah sama.

dibanding. darab silang pecahan 2 pecahan yang hendak dibanding. TIMBANGAN BERAT SUKATAN CECAIR UKURAN PANJANG Ingat sukatan metrik: metrik: 1 km 1m 1m 1 cm 1 kg 1 liter = 1000 m = 100 cm = 1000mm 1000mm = 10 mm = 1000 g = 1000 mililiter .Untuk membanding pecahan.

_____sentimeter. (ingat: 1 kilogram = 1000 gram) (ingat: 7 ÷ 1000 = 0. .Untuk tukar unit bagi ketiga-tiga tajuk di atas: ketigaatas: Dicadangkan Unit besar kepada unit kecil guna operasi darab ( Socikli = besar kecil kali ) Contoh: Contoh: 3 meter = _____sentimeter. (ingat: 1 meter = 100 cm) (ingat: x 100 = 300 sentimeter Unit kecil kepada unit besar guna operasi bahagi. _____kilogram. bahagi.007 kilometer. ( Ciksagi = kecil besar bahagi ) Contoh: Contoh: 7 gram = _____kilogram.

WANG Untuk mendapat Untung : ‡ ‡ Harga Jual Harga Kos Harga Jual Harga Kos Harga Jual Untung = Untung = Rugi = Harga Kos = Harga Kos = Harga Jual Rugi + Harga Jual Untung + Harga Kos .

MASA & WAKTU Menghafal sukatan masa: masa: 1 alaf 1 abab 1 dekad 1 tahun 1 bulan 1 minggu 1 hari 1 jam 1 minit = = = = = = = = = 1 000 tahun 100 tahun 10 tahun 365 hari / 366 hari / 12 bulan 4 minggu 7 hari 24 jam 60 minit 60 saat .

sebaliknya. Untuk mendapatkan masa atau tempoh : Masa Akhir Masa Awal = Tempoh ÷ Masa Untuk mendapatkan waktu awal : Waktu Akhir Tempoh = Waktu Awal Untuk mendapatkan waktu akhir : Waktu Awal + Tempoh = Waktu Akhir .Tahu membaca jam dan dapat menukar jam biasa kepada jam antarabangsa dan sebaliknya.

tempat. lurus. .PERPULUHAN Kenal semua digit dan nilai tempat. Untuk menyelesaikan operasi : 1. 2. Angka disusun mengikut nilai digit. Titik perpuluhan disusun lurus.

PERATUS . Bentuk pecahan . Pecahan tersebut didarab dengan 100.bilangan sebenar per dengan bilangan asal atau semua. peratus. Langkah untuk mencari peratus: peratus: Cari bilangan sebenar benda atau perkara yang kita hendak cari peratus. semua.Asal bagi semua benda ialah 100 %.% .

Tajuk ini berkait dengan pelbagai tajuk lain. Menguasai cara melukis graf bar dan piktograf. graf. . piktograf.GRAF Menguasai cara membaca graf.

dipelajari. Mencari luas: luas: Dengan Rumus Segiempat Sama Panjang x Lebar = Luas Luas ÷ Panjang = Lebar Luas ÷ Lebar = Panjang . Mencari perimeter: perimeter: Tambah semua ukuran di bahagian luar kawasan yang dikehendaki. dikehendaki. bentuk dan sifat bongkah yang telah dipelajari.RUANG Kenal semua rajah.

sama Panjang x Panjang = Luas Luas = Panjang Segiempat Segitiga Tapak x Tinggi ÷ 2 = Luas Panjang x Lebar ÷ 2 = Luas .

Bilang kawasan yang tidak berlorek (Semua petak kawasan tidak berlorek =Kawasan berlorek) 3. . tinggi. Dengan Anggaran 1. Menggunakan rumus. . Mencari isipadu: isipadu: Tapak x tinggi. satu.Bilang kawasan yang berlorek. berlorek. Panjang x panjang x panjang. 4. Bilang petak penuh. penuh.Dengan Petak Persegi Dua cara dicadangkan: dicadangkan: . 2. Bagi petak separuh digabungkan dengan petak separuh yang lain untuk dijadikan satu. rumus.

PURATA Purata = Jumlah Kuantiti ÷ Bilangan Kuantiti Jumlah Kuantiti = Bilangan Kuantiti x Purata Bilangan Kuantiti = Jumlah Kuantiti ÷ Purata (Jumlah Purata adalah sama dengan Jumlah Kuantiti sebenar) .

Berapa bijikah baki guli Amin? A B C D 21 70 210 280 .PECAHAN 3 Amin ada 490 biji guli. Dia memberi 7 daripada guli itu kepada kawannya.

5 apakah nombor itu? A B C D 6 60 120 150 .PECAHAN 1 Jika daripada satu nombor ialah 30.

WANG Ramu membeli 120 botol minuman dengan jumlah harga RM62.60 RM16 RM26. Dia menjual semuanya dengan harga 65 sen sebotol. Jumlah keuntungan yang Ramu dapat ialah A B C D RM15.30 RM36 .

PURATA Diberi purata bagi empat nombor ialah 80. Nombor pertama dan nombor kedua ialah 90 dan 110 manakala nombor ketiga dan nombor keempat adalah sama. Apakah nombor yang sama itu? A B C D 60 70 80 120 .

Satu permukaan segi empat sama.RUANG Sebuah pepejal mempunyai ciri-ciri berikut: ciriLima permukaan yang rata. Lima bucu. Empat permukaan segi tiga. Pepejal itu ialah A B C D Kon Piramid tapak segi tiga Piramid tapak segi empat sama Piramid tapak segi empat tepat .

km. Jarak XZ. ialah A B C D 0.275 2.5 Y Z .075 2. Y dan Z.75 27.UKURAN PANJANG 2 km X RAJAH 1 Rajah 1 menunjukkan tiga tempat X. dalam XZ. Jarak YZ adalah 75 m.

Berapakah panjang UX .RUANG U 13 cm V Z X RAJAH 8 W Dalam Rajah 8. dalam cm? A B C D 6 8 12 13 . UVWX ialah sebuah segi empat tepat dan VWZ ialah sebuah segi tiga sama sisi. Perimeter rajah yang berlorek itu ialah 50 cm.

RUANG P Q 4 cm T S 14 cm RAJAH 6 R U Dalam Rajah 6 PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan QTUR ialah sebuah segi empat sama. dalam cm persegi ialah A B C D 56 48 44 36 . Luas kawasan berlorek.

yang manakah sesuai? A B C D 1 1 1 1 000g 000g 000g 000g + + + + 200g + 50g 500g 1 000g + 200g + 5g 1 000g + 500g RAJAH 3 . Antara berikut.TIMBANGAN BERAT R 0 kg 3 2 1 Rajah 3 menunjukkan bacaan pada satu penimbang.

OPERASI BERGABUNG 3 432 x 6 ÷ 12 = A B C D 1 1 2 6 540 716 811 864 .

Dia menyambung tali itu menjadi 5. dalam cm.25 .6 m.5 3. tali yang disambung itu? A B C D 3 250 325 32.UKURAN PANJANG Siti Norhaliza ada tali sepanjang 2 m 35 cm. Berapakah panjang tali.

dibundarkan kepada ribu yang hampir ialah A B C D 30 000 32 000 32 900 33 000 .NOMBOR Hasil tolak 80 000 dengan 47 086.

MASA & WAKTU Tempoh perjalanan sebuah kereta dari Durian Mas ke Batu Pahat mengambil masa 6 jam 30 minit. Jika kereta itu bertolak lewat 30 minit. Kereta itu dijadualkan bertolak dari Durian Mas pada pukul 8.00 petang 3.30 petang 4.00 petang 4.30 pagi. pada pukul berapakah ia akan sampai di Batu Pahat? A B C D 3.30 petang .

09 = 7 048 × 25 = 84 dikurangkan sebanyak 25 % menjadi 100 32 ÷ 8 = 35.37 = .3 + 7.6 + 7.25 ÷ 15 = 39 + 13 x 4 = 45.KERTAS 2 7 538 75 = 0.72 x 9 = 2 036 x 14 = 9 537 + 853 = 140.

Berapakah bilangan murid sekolah itu sekarang? .KERTAS 2 Di sebuah sekolah tertentu terdapat 283 orang murid lelaki dan 247 orang murid perempuan. Seramai 40 orang murid telah bertukar.

6 kg. berapakah harga bagi 7 biji labu tersebut? .40. Jika harga bagi sekilogram labu ialah RM 2.Berat sebiji labu ialah 3.

.. Sebuah bot nelayan menggunakan 180 liter minyak untuk tangkapan ikan sebanyak 400 kg.cuba fikir....... Berapa liter minyakkah yang akan digunakan untuk menangkap 80 000 kg ikan ?. .

SEKIAN TERIMA KASIH ghazali bin mohamad/skpct .2004 .