You are on page 1of 4

Drill Latihan

:

Video Latihan Centre Pass 2

Video ini adalah mengenai latihan menyerang dimulai dari kawasan tengah gelanggang bola jaring. Apa yang diperolehi dari hasil latihan ini boleh diaplikasikan di dalam situasi permainan yang sebenar. Namun pemain tidak seharusnya mematuhi tujuan latihan ini untuk diaplikasikan di dalam situasi permainan. Pemain harus tahu menilai dan membuat keputusan yang pantas sebelum menghantar bola kepada rakan pasukan yang lain.
1

perlu tahu mencari ruang kosong bagi memberi peluang penghantar melakukan hantaran bola yang kemas. Tujuan utama latihan ini dilaksanakan ialah bagi menyedari kepelbagaian peluang atau ruang untuk penghantar menghantar bola kepada rakan pasukan. Manakala bagi rakan pasukan penghantar pula ialah untuk melatih mereka 2 .Manakala rakan pasukan yang tiada bola dalam kawalan. Latihan Menyerang 4x4 Center Pass 3 Video di atas juga merupakan salah sat latihan menyerang yang boleh dilakukan di kawasan tengah gelanggang.

mencari ruang yang kosong sesuai untuk menerima bola. Latihan Menyerang Centre Pass 4 Video di atas ini juga merupakan antara latihan yang dilakukan di kawasan tengah gelanggang bola jaring. Latihan ini diadakan dengan bertujuan untuk melatih pemain tengah 3 . Selain itu juga latihan ini dilakukan bagi meningkatkan kemahiran pergerakan double lead pemain penyerang untuk membuat pergerakan palsu bagi mengelirukan pihak pertahanan lawan.

Manakala rakan pasukan pula akan membuat pergerakan bebas untuk mencari dan membuka ruang bagi menerima bola tanpa ada halangan dari pemain pasukan pertahanan.atau Centre mencari peluang menghantar yang sesuai untuk dilaksanakan. 4 .