You are on page 1of 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKË Lista e kandidatëve të cilët janë pranuar në FIEK Departamenti: TELEKOMUNIKACION
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Emri Rinor Shkurte Adelina Arditë Pajtim Arbresha Krenar Gresa Blerinë Shqiponja Gresë Arbenita Arbenore Jahir Jetmir Liridona Egzona Arijanita Bajram Liridona Nihad Emri i Prindit Hlimi Shukëri Halit Masarë Vesel Agim Rrustem Sabri Rexhep Ibrahim Isa Shaban Ylber Ademi Ekrem Bastri Hamit Lulzim Banush Halim Nuro Mbiemri Morina Smaili Osmani Grezda Idrizi Behluli Berisha Kadriu Arifi Osmani Halimi Sopi Hajredini Tahiri Ramadani Arifi Kuliqi Derguti Berisha Dema Veliq Suksesi 15 20 20 15 19 15 15 12 15 15 12 10 13 11 15 15 15 15 15 12 19 Testi kombëtar 82% 78% 73% 69% 69% 73% 65% 81% 55% 61% 57% 69% 72% 58% 57% 59% 58% 59% 56% 52% Pikë 54 39 45 55 39 45 50 33 61 49 63 48 32 62 49 40 40 37 34 31 35 Shuma 72.2 70.7 70.0 66.0 65.2 65.0 62.5 62.4 60.8 60.2 59.4 58.9 58.6 58.6 58.2 56.5 56.0 55.6 53.2 47.3 47.0

Dekani
1. Dr.sc. Myzafere Limani, Prof. i asc.

Prishtinë, më 21.09.2010

__________________________