You are on page 1of 1

Goleman-féle vezetési stílusok

:
Hatása a A stílus egy mondatban munkahelyi Mikor eredményes? légkörre Tegyék, amit mondok! Tegye, amit én most! „Próbálja meg!” Másnak is sikerült. Tartsatok Velem! Elsı az Ember! Mi a véleményünk? –– – + +++ + + Válsághelyzetben, változások beindításánál, problémás alkalmazottaknál Idı hiány, (pályázat) Gyors eredményeket 1 csapattól Hosszú távú fejlıdés, erısségek fejlesztésének elısegítése Változások új víziót követelnek. Határozott iránymutatás kell. Konfliktus feloldása, motiválás nyomás alatt Elfogadás / egyetértés értékes alkalmazottak ösztönzése

Vezetı munkamódszere

Kényszerítı Követelményállító Felkészítı

Azonnali teljesítést kíván Magasra teszi a mércét.

Jövıre koncentrálva fejleszti a képességet Egy vízió elérése mozgósítja. Iránymutató „jövıbeli állapot” Harmóniát teremt, Kapcsolat központú érzelmi köteléket épít. (családi válalkozás) Demokratikus Bevonással teremt egyetértést