Colofon

J a a r g a n g 2008/2009 maart, nummer 4 VerschiJnt 5 x per Jaar Oplage 330 exemplaren

Bestuur
Voorzitter
Albert Gerritsen 020-4361524 Tureluur 24 1452 VK Ilpendam atjesgerritsen@quicknet.nl

Kopij

inleveren
Ereleden: H. BuyenU, J. Stoffels , H.W. Taconis, G. Witteveen, J.L. Smit Leden van verdienste: Willem Augustin ,, W.P.M. Dirks , Cees Lissenberg, Ted Vermeuelen, W.G. Vermeulen, Dirk Zuidert Sr, Bart Postma, Wim de Joode.  Gerritt van leenders

Penningmeester

Kan altijd

020-6901668 Udo Meijer / Joke Wittenberg (adm) A.Schweitzerstraat 53 111 KJ Diemen

seCretaris

Gerrie Hoejenbos Grimbergenstraat 3 1066 JT Amsterdam gerrie-hoe@hotmail.com Daniëlle Leijen Saturnus 59A 1115 TG Duivendrecht danielleleijen@gmail.com

020-6173179

lid/teChnisChe Commissie

020-6906403

WeBsite
www.sv-hca.nl

lid/JeugdsChaatsen

redaCtie

Erik Spronk Marianne van Zuijlen Anne-Marije Zwerver Kopij inleveren per e-mail:
e-mailadres: mvanzuijlen@xs4all.nl

Kaja Oehler 075-6428814 Bickershorn 47 1534 NT Oostknollendam Jeugdschaatsenhca@quicknet.nl

ContaCtPersonen
WedstriJdseCretariaat
Erik Spronk 020-6251727 / 06-23249252 erikspronk@planet.nl Bart Postma 0252-374586 / 06-46308866 BartPostma@planet.nl hcawedstrijdaanmelding@kpnplanet.nl

Opmaak OUp Ans Gerritsen 020-4361524 atjesgerritsen@quicknet.nl

aBonnementen/administratie
Bart Postma

0252-374586 BartPostma@planet.nl

girorekening hCa
Postgiro: 1882390 t.n.v. HCA, Gaastmeer

seCr. JeugdsChaatsen

Kaja Oehler 075-6428814 Jeugdschaatsenhca@quicknet.nl

AA.N.W.B. Camping “Waddenzee”
Fam. Tijsen Westerlanderweg 43 1778 Kl Westerland-Wieringen tel: 0227-591431

www.camping-waddenzee.nl

Met stacaravan en toeristisch gedeelte. Rust – Vissen - Sporten Amstelmeerstrand 200m. Waddenzee 500m. Noordzeestrand 18km. fietsroutes, mountainbikeroute, skeeleren (bijv. over de afsluitdijk

Voor een perfect passende fiets om naast het schaatsen aan je conditie te werken moet je naar:

BRUIN BIEN
Plutostraat 40b Volendam ( (0299) 364029

Ook kunt U voor een occasionracefiets bij ons terecht

De Berkhoff, school voor Consumptieve Beroepen
Wibautstraat 220 1097 DN AMSTERDAM ( (020) 665 13 13 

De “ ff ” ho

Iedere middag, om kwart voor twaalf, bent U welkom om in ons schoolrestaurant een door de leerlingen bereide en geserveerde lunch van drie of vier gangen te gebruiken.

Reserveren noodzakelijk: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur ( (020) 665 13 13

ker B

trainers
Rick Claes Binnenkadijk 300 1018 AZ Amsterdam Monique van Gelderen De voorweid 11 1566 XK Assendelft Anja Gerritsen Burg de Kievietstraat 77 1111 GL Diemen Rene van der Hauw Korenbloemweg 119 1338 XV Almere Marijn Koopman Dirk Tersteeglaan 7 1411 ME Naarden Gerrit van Leenders Amberboomstede 3 1112 GA Diemen Marja van Leenders Amberboomstede 3 1112 GA Diemen Daniëlle Leijen Saturnus 59a 1115 TG Duivendrecht Cees Lissenberg Kolkgriend 26 1356 BB Almere-Haven Udo Meijer A.Schweitzerstr. 53 1111 KJ Diemen Herman v.d. Meulen Karveel 55-25 8242 XR Lelystad Herman Offerman Reigerstr. 31 1131 LZ Volendam Alexander v.d. Outenaar Cleij Weer 17 1566LZ Assendelft Henk Veen Tamarindestraat 19 1115 BD Duivendrecht Liz v.d. Werf Meerkoet46 1111 WC Diemen 020-6254607

teChnisChe Commissie
Daniëlle Leijen Voorzitter Contactpersoon leden Henk Veen Contactpersoon selecties Gewest TC JE baan KNSB Erik Spronk Wedstrijdsecretariaat Bart Postma aanmelden wedstrijden 035-6945933 Gerrit van Leenders Jury 020-6952128

075-6874296

020-6193851

036-5325890

inhoud
Banden oppompen ......................... 5 Van de voorzitter ............................ 6 Beste HCA leden ............................ 7 Aanmelden nieuwe leden ................ 8 Trainers- en toerschaatsen .............. 8 Een ronde met ............................... 9 Clubpakken.. ................................ 10 Jeugdschaatsen .......................... 10 Honderd meter............................. 13 Bostraining .................................. 14 Moet je weten .............................. 14 Baanmarathon ............................. 15 Master boven Master .................... 16 Zin en onzin ................................. 18 Sisku en de 4x4 Alkmaar ............... 19 Achteruitschaatsen ....................... 21 Zomerkamp KNSB ........................ 21 Club en Amsterdams Kampioen ..... 22 Weer Clubkampioen ..................... 23 Super super superrrrrrrrrrrrrr ........ 24 Parti c’est mourir un peu ............... 25 Whizzkid gevraagd ....................... 25 En verder..................................... 26 IJsbaan Keuring Uithof ................. 28 Brons in Bjugn ............................. 29 NK Marathon................................ 31 Wedstrijduitslagen ........................ 32 De HCA Agenda ........................... 40

020-6952128

020-6906403

036-5316000

020-6901668

06-12240011

0299-366256

075-6222379

020-6997370

020-6981703 06-53536934 

WWW.BHVWINKEL.nl
Voor al u artikelen op het gebied van bedrijfshulpverlening zoals: * * * * * * * Verbandtrommels Portofoons Hesjes en armbanden Pictogrammen Megafoons Brancards Zaklantaarns www.bhvwinkel.nl Korenbloemweg 119 1338 XV Almere telefoon: 036-5371416, fax: 036-5371519 Email:info@bhvwinkel.nl 

Banden
IJsbaan dicht (er ligt echt geen ijs meer op de Jaap Edenbaan, ik heb het gecontroleerd), bossen sneeuwklokjes, krokussen en narcissen die uit de grond schieten, bomen die een groene waas krijgen, verslagen van de voorjaarsklassiekers: tijd om de banden van mijn racefiets op te pompen! De bikkels trekken nu hun wenkbrauwen op, want die fietsen de hele winter door. Zo iemand is Jan Hubert die beschrijft hoe hij ‘s winters niet alleen op het ijs rost, maar ook op zijn mountainbike te keer gaat, en nu daar bij zijn skeelers oppakt. Rocky Haighton, die marathons rijdt bij de Masters 3, schuwt het lange werk op de schaats ook niet. Hij doet verslag van zijn ervaringen bij de 4x4, een door de SISKU georganiseerde happening in Alkmaar. In de ploeg van het Almeerse ASV testte hij zijn duurvermogen. Niet meedoen aan het NK Masters, wel present kunnen zijn op het WK Masters, dat is het voordeel als de enige voorwaarde om te kunnen deelnemen het aantal beschikbare plaatsen is. Astrid Janssen kan daardoor beschrijven hoe het haar verging op de bijzondere Noorse ijsbaan waar dit WK werd gehouden. Voor de meeste HCA-ers is het Clubkampioenschap een hoogtepunt. Voor een aantal mensen is het de enige wedstrijd die ze in een seizoen rijden, voor anderen staat het prestige op het spel. Met heel plezier - het spat er af! - hebben de pupillen Myrte Sandu, Beeke van Wingaarden en Minze Vries een stukje gemaakt over hoe zij de clubkampioenschappen en het kampioenschap van Amsterdam hebben

oPPomPen

beleefd. Carel Donck geeft heel nuchter - maar ook vol weemoed - aan dat wat betreft het wedstrijdschaatsen voor hem de cirkel rond is. Hoewel Herman Offerman te kennen gaf dat hij zich rot prakkizeerde, liet hij dat voorafgaan door een “gaat lukken!”, zodat ook deze keer van een aflevering van Zin en onzin te genieten is. En veel foto’s, van de schrijvers van de stukjes, maar ook van de hoogtepunten voor de Jeugdschaatsers. Een dikke maand niet aan het woord schaatsen denken kan geen kwaad, het is juist goed. Als het half april toch weer begint te kriebelen is de enige oplossing de Bostraining. Gelukkig kun je vanaf eind april weer in het Amsterdamse Bos terecht. Ook als je nog helemaal niet aan schaatsen wilt denken ga je naar de zomertraining, voor de gezelligheid. Werken aan je (schaats)conditie is dan mooi meegenomen. Naast de laatste uitslagen zette Bart Postma ook op een rij hoe nieuwe leden zich kunnen opgeven en wat je moet doen als je afscheid neemt van HCA. En: denk aan de jaarvergadering die weer voor de deur staat. Een moment om betrokkenheid bij HCA te tonen!

Marianne van Zuijlen een
foutJe
In het colofon van OUP 3 staat december, nummer 3. Het was natuurlijk februari, nummer 3. 

Van de Voorzitter
Beste leden, 149 of 150, ach wat doet het er toe, ik was nog lang niet moe. Spannend was het wel maar kwam het nou door de bel. Zo het schaatsseizoen voorbij, ja en wat voor seizoen voor de een vreugde en blijdschap voor anderen een teleurstellend of minder seizoen. P.R’s wel of niet verbeterd. Ja het was voor elk wat wils. De HCA reilde en zeilde op de Jaap Edenbaan weer prima tijdens haar wedstrijdavonden en de baancommissie avonden. Het lijkt vanzelf te gaan maar er komt een hoop organisatie en vrijwilligers van de club voor kijken om de wedstrijden goed te regelen. Ik wil dan ook vanaf deze plek ieder bedanken voor zijn inzet van E.T. tot klokkers en van starters tot blokjesleggers. Uiteraard samen en o.l.v. het wedstrijdsecretariaat De inschrijvingen voor de baan waren goed belegd onder de hoede van “good old” Bart Postma en Erik Spronk zette de eerste schreden in het regelen en organiseren van de interclubs. Daarnaast was de redactie van OUP weer regelmatig op zoek naar aardige kopij om een leuk boekje in elkaar te zetten. Kampioen: De HCA kan ook trots zijn op een Nederlands Kampioen bij de Marathon dit jaar. Natuurlijk er waren meerdere overwinningen in het marathon gebeuren maar de overwinning van Youri Lissenberg was natuurlijk HET hoogtepunt. Extra spannend gemaakt doordat hij dacht na 149 ronde klaar te zijn maar er nog een achteraan moest banjeren om op de 150 te komen, geen probleem dat deed hij met speels gemak en hij gaf ook die laatste ronde onze spruitjeskoning Henk Angenent geen kans, toch niet de eerste de beste. Mooi want uiteindelijk kon hij nu 2 keer juichen en dat gunde ieder hem van harte. Uw voorzitter zelf heeft een aantal wedstrijden moeten missen vanwege buitenlandse reisjes die niet allen succesvol verliepen, wel kan ik u zeggen dat de baan van Vancouver er mooi bij ligt maar binnenkomen was een groot probleem. Gelukkig werd er uiteindelijk een goede oplossing gevonden en mochten we op een aantal tribunes de trainingen gade slaan maar het was een schril contrast met over het algemeen soepel en gastvrije beleid van de andere banen. Zal volgend jaar wat worden als er echt Olympische spelen zijn. Wel als het boekje op de mat glijdt dan beginnen we weer spoedig aan de zo- 

mertraining want ja, stilstand is achteruitgang. U hoort zo spoedig mogelijk wanneer de start plaatsvindt. Hou de site van de HCA goed in de gaten. Ik heb uiteraard nog even telefonisch contact gezocht met Mw. De Joode omdat ik tijdens het afscheid van Wim niet aanwezig kon zijn. Ik moest iedereen van haar nogmaals bedanken voor de geweldige belangstelling van HCA leden in welke vorm of manier ook, het is voor haar een grote steun geweest te weten dat Wim bij velen een grote plaats innam. De jaarvergadering staat gepland op 11 juni in de Poelster te Amstelveen. Dit jaar extra interessant door de aanwezigheid en een lezing van de APPM coach Johan de Wit die u vast leuk zal onderhouden dus komen met zijn allen . Het bestuur rekent er op.

Albert Gerritsen Jaarvergadering 11 juni 2009 in de kantine van de Poelster Doorweg 2 in Amstelveen

Beste hCa-leden,
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor de warme belangstelling na het overlijden van Wim. Het was en is voor ons een grote steun te weten dat zovelen met ons meeleefden. We hebben vele mooie, lieve en ontroerende kaarten gekregen. Er waren prachtige bloemen van het bestuur en ook van de schaatsgroep dinsdag 2. De gezamenlijke groet van de trainers tijdens de crematie was als een eerbetoon en heeft diepe indruk op ons gemaakt. Ook de mooie en soms zeer persoonlijke stukjes en verhalen in het clubblad hebben ons gesterkt en hebben ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. Nogmaals heel veel dank. Kinderen en kleinkinderen

Aat de Joode – Gorter 

aanmelden

nieuWe leden, oPzeggen lidmaatsChaP
door, voor de HCA naar de KNSB en voor ieder HCA-lid naar de HCA. Daarom zal het licentiegeld vanaf dit jaar ook geïncasseerd worden tegelijk met de contributie. Dat zal gebeuren in de maand juli. Voor de trainingsabonnementen moet nog steeds het inschrijfformulier ingevuld worden zodat ik weet welke abonnementen voor welke uren aangevraagd moeten worden. Deze abonnementen zullen eind september worden geïncasseerd. Het inschrijfformulier gaat medio mei naar alle nieuwe en bestaande leden van de HCA. Iedereen wordt verzocht het formulier met eventuele wijzigingen en een akkoordverklaring zo spoedig mogelijk (via de mail) terug te sturen, ook als je vanwege school of studie nog niet definitief weet of je op een bepaald uur kunt trainen. Dat kan je op het formulier aangeven. Maar met de opgave kan ook de Technische Commissie bekijken hoeveel trainers er nodig zijn op de diverse trainingsuren.

Het winterseizoen is weer voorbij. We hebben naast mooie wedstrijden op de Jaap Edenbaan ook kunnen genieten van een periode van prachtig natuurijs. In de vorige OUP staan daarvan mooie plaatjes. De gevolgen voor de ijsclubs zullen hopelijk zijn dat er veel aanmeldingen komen van nieuwe leden. In ieder geval heb ik de eerste aanmeldingen al kunnen noteren. Maar er zullen ongetwijfeld ook leden zijn die er mee willen stoppen, om wat voor reden dan ook. Een belangrijk punt hierbij is dat vanaf het afgelopen seizoen de licentie bij de KNSB een doorlopende licentie is geworden. In het verleden moest de vereniging de licentie ieder jaar aanvragen. Deed je dat niet dan werd er geen licentie afgegeven. Nu is het zo dat de licentie doorloopt en ook aan de vereniging in rekening wordt gebracht als de licentie niet wordt opgezegd. Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 mei. Dat betekent dat voor die tijd opgezegd moet worden, anders loopt het lidmaatschap en de licentie door naar het volgende seizoen. En daarmee loopt ook de financiële verplichting

Bart Postma
2009-2010

trainings-

en toersChaatsuren seizoen

De KNSB-trainingsuren en wedstrijduren blijven voor het volgende seizoen ongewijzigd. Alleen het toerschaatsuur van donderdag 1 (17.00 tot 18.00 uur) gaat verdwijnen omdat de Directie van de Jaap Edenbaan de bezetting te laag vindt. Het publieksuur op donderdag wordt verlengd tot omstreeks 18.00 uur. De rijders van dat uur kunnen kiezen uit een overgang naar donderdag 2 (18.20 tot 19.20 uur) of een van de

KNSB-trainingsuren. Het trainingsuur op dinsdag 1 (17.00 tot 18.00 uur) is nog betrekkelijk rustig, maar wel een stuk duurder vanwege een duurder abonnement en een verplichte licentie. Omdat het aantal beschikbare abonnementen op donderdag 2 zeer beperkt zal zijn, verzoek ik de rijders die naar dat uur willen dit zo snel mogelijk kenbaar te maken. 

Bart Postma

een

ronde met

... floris

Van

lith

Naam: Floris van Lith. Woonplaats: Broek in Waterland. Geboortedatum: 26 oktober 1994. Categorie: Junior C1. Huidige baan/opleiding: Barlaeus gymna sium. HCA’er sinds: 2007. Huidige trainer’s: Mirza van Roijen & Simonette Mijer. Hoe ben je bij het schaatsen terechtgekomen: Ik schaatste elke zondag bij Duosport. Ik begon het steeds leuker te vinden en toen ging ik bij HCA om ook wedstrijden te kunnen doen. Wat was je doelstelling voor dit seizoen: 44 & 2.16 (doelen voor het begin van het seizoen). En is dat behaald: Ja, 2.11 & en 43.2. Je sportieve hoogtepunt: Tot nu toe Nk. Wie zou je niet terugschrijven: Mijn Tante. Gênantste ijsvertoning: Ik maakte een spagaat toen ik met bescher

mers het ijs opstapte. Tijdens welk vak ga je het liefst naar de tandarts: Grieks. Waarvoor of voor wie ben je bang: Frerik Scheffer. Waar zie je jezelf over 10 jaar: Geen idee. Favoriete schaatser: Shani Davis. Favoriete ijsbaan: Baselga. Favoriet ijs: Bananen ijs. Favoriete koekje: eierkoek. Favoriete eten: pizza. Favoriete drankje in de Skeeve Skaes: chocolade melk. Favoriete tweede sport: skeeleren. Hoe vind je het bij de selectie en hoe ben je geselecteerd: Het is gezellig, ik zat al in de ijsfaciliteiten van Dennis. Maar mijn tijden waren goed genoeg om in de c-selectie te komen. Wat heb je altijd al willen weten van andere HCA’ers: Of ze het ijs van Amsterdam dit jaar ook niet zo goed vinden. 

CluBPakken

De HCA wedstrijd- en marathonpakken zijn nog steeds via de website te bestellen. De pakken zullen in oktober, dus bij het begin van het seizoen 2009-2010, worden geleverd. De prijs van de pakken is € 62,50. De trainingsjasjes zijn ook nog te koop.

De maten: XS : maat 140-164 S : grootste kindermaat/kleinste damesmaat M : maat 36/38 L : maat 40/42 XL : maat 44/46 XXL : maat ‘groot’

Jeugdschaatskrabbels
Er ligt weer een mooi jeugdschaatsseizoen achter ons. Een seizoen dat in de eerste plaats bijzonder was omdat we voor het eerst in jaren weer eens echt natuurijs gehad hebben. De meeste kinderen die op het jeugdschaatsen zitten hadden nog nooit op echt ijs geschaatst. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Een aantal jeugdschaatsers heeft dit jaar echte tochtjes gereden, sommigen hebben er een medaille aan over gehouden, anderen hebben aan kortebaan wedstrijden meegedaan, maar allemaal hebben ze nu de herinnering aan het échte werk. Dagenlang kon er geschaatst worden op sloten of ondergespoten stukken land. En in tegenstelling tot klasgenootjes, die nog schaatsen moesten aanschaffen op het moment dat het begon te vriezen, konden de jeugdige HCA’ertjes meteen wegschaatsen op het moment dat het ijs sterk genoeg was. Het seizoen begon wat rommelig omdat we op het laatste moment te horen kregen dat we geen recht meer hadden op ons vertrouwde plekje op

10

de krabbelbaan. De 5 groepen op de grote baan moesten inschuiven omdat er twee groepen bij kwamen. Dat was even wennen, zowel voor de begeleiders als voor de ouders langs de kant. Met wat aanpassingen in de manier van lesgeven en een beter samenwerking tussen de verschillende groepen lukte het de begeleiders toch weer om er leuke en leerzame lessen van te maken. De kinderen zullen er niet veel van gemerkt hebben dat we minder ijs ter beschikking hadden denk ik. Langs de baan lopend viel het me op dat er weer fantastische vorderingen gemaakt zijn op schaatstechnisch gebied. Zag je aan het begin van het seizoen nog kinderen op het ijs liggen of klagen over zere enkels, tijdens de laatste les achter de jagermeesters reden alle kinderen dapper hun 4, 6, 8, 13 of zelfs 20 rondjes. De diploma’s zijn dan ook

dubbel en dwars verdient. Er zijn een paar kinderen die dit jaar niet een hoger diploma gehaald hebben als vorig jaar. Speciaal voor deze kinderen wil ik nog een keer benadrukken dat het er vooral om gaat om móói te schaatsen. Dat kan in eerste instantie wel eens een beetje te koste van de snelheid gaan, maar uiteindelijk bereik je daar het meeste mee. Let op mijn woorden; volgend jaar ga je als een speer! Een klein groepje kinderen gaat volgend jaar door naar het wedstrijd uur. Trainers Marja en Danielle, en begeleiders Michiel en Daphne hebben zich er serieus op toegelegd om iedereen het juiste advies te geven. Soms was dat even teleurstellend, misschien ook wel omdat we van te voren niet helemaal duidelijk geweest zijn wat de eisen voor het wedstrijdschaatsen zijn. Kort gezegt komt het erop neer dat je:

Pim Meulensteen en Max Sodderland zijn blij met hun diploma

11

Na het schaatsen achter de jagermeesters uitreiken van de diploma’s van het Jeugdschaatsen, zaterdag 7 maart in restaurant Boven Nul, door de meesters Michiel Muller en Henk Geesink.

De timmerman die beslagen ten ijs komt

han

Van

tol

Voor reparatie en installatie van ramen, deuren, kozijnen, en kasten
Prins Hendrikkade 520

1011 TE Amsterdam

020 6261508/0638250463 hanvantol@wanadoo.nl
1

1. goed recht op je schaatsen moeten kunnen staan. 2. je benen sluit (bijzetten) 3. diep kunt zitten (knieen en enkels buigt) Maar er zijn nog een aantal andere dingen waar naar gekeken wordt, het gaat om een totaal plaatje. Volgend jaar zal ik mijn best doen om het een en ander beter te communiceren naar de kinderen van de hogere groepen. Ondertussen zijn alweer een heleboel

aanmeldingen binnen voor het volgende jaar. Gelukkig kon ik alle nieuwe kinderen die zich aangemeld hadden ook plaatsen, maar nu zijn er nog maar een paar plekjes over. Als je een vriendje of vriendinnetje hebt dat ook wil komen jeugdschaatsen moet die dus héél snel zich gaan aanmelden. Fijne zomer!

Kaja

honderd
Op woensdag 4 maart proefde de hoogste groep Jeugdschaatsers van meester Michiel Muller aan het wedstrijdschaatsen. Elk jaar mogen ze

meter

een wedstrijd over 100 meter rijden, en worden weggeschoten door een echte starter en worden geklokt!

1

Bostraining
Na anderhalve maand in de relaxstand is het verstandig (en erg lekker) om je lichaam weer in beweging te brengen. De uitgelezen mogelijkheid daarvoor is de training in het Amsterdamse Bos. Voor de nieuwelingen een korte uitleg wat er tijdens de trainingen wordt gedaan. Er wordt gelopen, maar vooral om op de plek te komen waar specifieke schaatsoefeningen worden gedaan. Die oefeningen worden niet alleen op het gras gedaan, maar ook in het (mulle) zand van ruiterpaden. De trainers weten ook de heuvel en de trappen van het openluchttheater te vinden... Zo kun je werken aan het verbeteren van je techniek en kweek je schaatsconditie. Het is traditie dat half september het zomerseizoen wordt afgesloten met de Bosloop. De trainingen beginnen op maandag 11 mei, om 19.00 uur. Verzamelplaats zijn de kleedkamers (met douchegelegenheid) bij de botenhuizen aan de kop van de Bosbaan. De jeugd moet na afloop beneden opgehaald worden.

moet
Geboren Met de geboorte van dochter Eva is Ronald Warmerdam voor de tweede keer vader geworden.

Je Weten

Kampioenen

Hoera voor de clubkampioenen: Beeke van Wingaarden (DPD), Jochem van Lith (HPD), Myrte Sandu (DPC), Hanno Dahmen (HPC), Pleuntje van

Lith (DPB), Minze Vries (HPB), Jip van den Bos (DPA), Wouter van der Hauw (HPA), Lianne Turkenburg (DC), Frerik Scheffer (HC), Floor Jeukens (DB), Maarten van der Hauw (HB), Leonie Keet (DA), Thijs van der Werff (HA), Anja Gerritsen (DNS), Abel Schootemeijer (HNS), Astrid Janssen (D40), Ruud Bouwmeester (H40).
Myrte Sandu

1

Hoera voor de kampioenen van Amsterdam: Jochem van Lith (HPD), Myrte Sandu (DPC), Hanno Dahmen (HPC), Isa de Wolf (DPA) en Ruud Bouwmeester (Veteranen). Lianne Turkenburg (DC), Frerik Scheffer (HC), Susan Bol (DA), Thijs van der Werff (HA) en Marijn Koopman (HNS) eindigden op de 2e plaats. Nika Daalderop (DPD), Tara Yoro (DPC), Laurens van der Post (HPC), Floris van Lith (HC) en Steven Zaal (HA) stonden dankzij hun 3e plaats ook op het ereschavot. In totaal stonden bijna 50 HCA-ers aan de start bij het Kampioenschap van Amsterdam. Opmerkelijk is dat bij de 21 pupillen nog heel veel persoonlijke

records genoteerd konden worden. Hoera voor de Amsterdams Kampioen Marathon vrouwen: Marianne van Leeuwen. Hoera voor de Nederlands Kampioen Marathon Yoeri Lissenberg! Na afloop van de dinsdagavondtraining op 2 maart is Yoeri toegesproken en gefeliciteerd door Albert Gerritsen namens de baancommissie en HCA. Natuurlijk ging hij met een bos bloemen naar huis. Hoera voor Astrid Janssen, derde bij het WK Masters in de categorie 45. Hoera voor Jan Hubert, winnaar bij de baanmarathon Masters 1.

Baanmarathon
Na felle strijd bij de marathonwedstrijden die de verschillende categorieën elke twee weken reden, werden in februari de punten geteld (en soms misschien de wonden gelikt ...). Bij de Meisjes Pupillen werd Isa de Wolf met 79 punten op het nippertje tweede vóór Michelle Tindal, die tot 77 punten kwam. Van de acht HCA-meisjes, want ook Myrte Sandu, Myrthe van der Brug, Jip van den Bos, Beeke van Wingaarden, Saskia Woortman en Silke van der Brug deden mee, twee op het schavot te zien is heel mooi. De eerste plaats bij de Meisjes Junioren C was voor Lianne Turkenburg, die een ruime puntenvoorsprong had op nummer twee. Leandra Creemers, Yvonne Dodeman en Donna Bos moesten het met bescheidener klasseringen doen. Het lukte Frerik Scheffer bij de Jongens Junioren C net niet om op de eerste plaats te eindigen, maar hij wist nummer drie wèl voor te blijven. Koen Woortman en Arend Hogenhout streden om de vijfde en zesde plaats, met Koen als winnaar. Ook Fimme van der Brug, Floris van Lith en Jari Dahmen schuwden het duurwerk niet. Bij de Dames 2 werden Marit Wolffenbuttel met een 13e plaats de hoogst eindigende HCA-er, Lisa van der Veen en Astrid Janssen werden resp. 19e en 25e. Esther Tindal eindigde bij de Dames 3 op de 4e plaats, Josje Heikoop werd 7e, in de moeder-dochter“strijd” trok moeder Pia Meiring met haar 10e plaats aan het langste eind, dochter Linda Meiring werd 16e, Lydian Poppens werd 24e.

1

Jan de Gorter en Gijs van Dam eindigden bij de C3 op resp. de 5e en de 19e plaats.

de rijders die op 28 februari al in aktie waren geweest bij het NK Marathon op de ijsbaan der ijsbanen (tenminste in Nederland), het Heerenveense Thialf, Glorieuze winnaar bij de Masters 1 is zal de laatste wedstrijd een zware klus HCA-er Jan Hubert geworden, met bijna zijn geweest. twintig punten meer dan nummer twee. Na een wedstrijd vol strijd en demaraOnder de 26 deelnemers waren nog vier ges en mislukte ontsnappingen lukte HCA-ers, Bram Biesterveld (8e), Wim een groep, waaronder Jan Hubert, aan van Leest (13e), Harco Haagsma (15e) het peloton te ontsnappen. In de einden Ron Hugtenburg (21e). sprint moest Jan vier man voor laten gaan. Voor Sietse van der Werff, Robert Bosma Kijk en huiver op http://www.youtube. en Jan Plooijer waren bij de Masters com/watch?v=Gnj9CT_USiA. 2 geen ereplaatsen weggelegd. Sietse Bij de dames had Marianne van Leeuwerd 6e, Robert werd 21e en Jan 27e. wen wel succes, want ze werd met een ronde voorsprong eerste. Bijna veertig rijders bij de Masters 3, waaronder vijf leden van HCA. De 5e In het clubklassement van het maraplaats van Rocky Haighton is puik, maar thonseizoen 2008-2009 speelde HCA ook Berend van Bemmel (10e) zit met geen rol, tot grote teleurstelling van zijn puntentotaal in de middenmoot. Henk Veen. Geen eerste plaats, en geen René Dodeman werd 19e, Han van Tol € 500.00, maar ook geen vijfde plaats, (de schaatsende timmerman) reikte en dus ook geen € 100.00. tot een 22e plaats, en Peter Tijsen Aan de mannen van de Masters 1 heeft werd 32e. het niet gelegen, want zij werden met heel ruime voorsprong eerste in het Aan het marathonkampioenschap ploegenklassement van deze categorie. van Amsterdam voor senioren dat op Ook Dames 3 en Heren C 3 deden het 4 maart gingen ongeveer 100 deelne- goed met resp. een 2e en 3e plaats. mers van start voor de 75 ronden. Voor

master
Mijn naam is Jan Hubert, ik ben 43 jaar en schaats inmiddels zo’n zes jaar. Dit seizoen is mijn beste seizoen geweest. Ik heb de marathoncompetitie van Amsterdam voor het eerst gewonnnen bij de Masters 1. Ik vond het erg leuk en heb in deze competitie 4 overwinningen behaald. In het zes banen-toernooi heb ik daarentegen moeite gehad mijn draai te vinden in het peloton, als gevolg daarvan waren de uitslagen wisselend.

BoVen

master

Ik heb genoten van het natuurijs. Samen met een vriendengroep heb ik een tocht op het Veluwemeer geschaatst. Ook mocht ik mee doen aan het NK op de Oostvaardersplassen. Met de wedstrijd heb ik me helaas niet kunnen bemoeien. Het was donker en enorm mistig waardoor mijn bril besloeg. Ik was bang te vallen, vooral ook omdat ik al hechtingen in mijn gezicht had na een eerdere valpartij op de mountainbike. Ik was blij dat ik de wedstrijd vervolgens toch heb kunnen uitrijden. Een

1

ander leuke schaatservaring was een wedstrijd op de Bullewijk in Ouderkerk aan de Amstel. Het was zonnig en ijzig koud. Het NK in Heerenveen ging niet optimaal. Wel was ik onder de indruk van de kwaliteit van het ijs. Ik zat halverwege het peloton en miste de slag voorin. Jammer, maar ik wil zeker nog eens terug naar Thialf. Het marathonschaatsen doe ik met veel plezier. Ik zit niet in een trainingsgroep van HCA. Ik schaats wanneer het mij uitkomt, waarbij het recreatieuur op de maandagavond favoriet is. Met een groep schaatsvrienden rossen we er op los en maken we elkaar op een positieve wijze beter en sterker. Deze aanpak ligt mij goed. Wel ben ik blij dat ik voor HCA rij, Hardrijdersclub Amsterdam, ik vind het een mooie naam voor een club. Door het inline skaten ben ik met het schaatsen in aanraking gekomen. Een aantal jaren heb ik enorm veel geskated en was blocker bij de de Fridaynight skate. Het was de kunst om zo hard mogelijk van kruispunt naar kruispunt te rollen. Daar heb ik leren rossen, en dat doe ik nog steeds graag. In die periode had ik inmiddels ook drie jonge kinderen. Ik had er lol in ze alle drie in de bakfiets te stoppen en vervolgens lange en zware fietstochten te maken. Vanuit het skaten gingen we met een vriendengroep door in een skeelerteam: het snelrol-team. Ik heb bij de C-rijders en later ook bij de Masters verschillende wedstrijden gewonnen, waaronder de skeelerronde van Zaandam. Voor het Snelrol-Team rijd ik nog steeds. Het skeeleren vind ik enorm leuk, en wedstrijden rijden op skeelers is iets heel aparts. Schaatsen en skeeleren vullen elkaar mooi aan, maar zijn wat betreft techniek heel verschillend. Mijn mooiste sportmoment heb ik beleefd tijdens de 24 uurs race in Le Mans voor inline skaters. Je skate daar een heuvel op, waarna een steile en lange afdaling volgde met een bocht die eigenlijk niet te nemen was. Gaande de dag ging het steeds beter en ging je in volle vaart naar beneden, waarbij topteams uit Frankrijk je links en rechts passeerden alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Ik sport graag en ben blij dat ik gezond ben en dat ik dit kan doen. Ik train veel in het Diemerpark vlak bij mijn huis op IJburg, wat wil je nog meer, met een ijsbaan ook nog eens vlakbij.

Jan Hubert
1

Toppertje! Yoeri Lissenberg, Nederlands Kampioen Marathon, klasse! Ik heb voor de TV van je genoten. Wat een spanning. Laatste ronde nog bijna in de val gelopen door te denken dat je er al was. Ik kon het mij levendig voorstellen, na deze zware inspanning zou één rondje minder absoluut niet misstaan. Maar ja, daar word je niet beroemd mee! Dat ben je nu dus wel. De timmerman uit Almere. In de zomermaanden full time met zaag en hamer in de weer. In de wintermaanden maar zo´n twee dagen. Tenminste als we deze beroepsinformatie van de TV verslaggeving mogen geloven. Wat een geluk voor hen dat Tjerk Fukkema, gynaecoloog uit Wydegaardeel, niet mee reed. Het zou een ware beproeving voor het commentaar duo worden. Wat een shit kramen die twee er toch uit! Maar voor Yoeri staat er gelukkig één ding vast. Je naam staat in de boeken. Na de HCA’ers Henk Portengen in de jaren 1975 en 1978 en ook Wout List in 1976 is hij nummer drie van onze club welke deze mooie prestatie levert. Knap vooral in deze tijd, waarin het marathon schaatsen een prof bestaan lijkt. Een pluim meer dan waard. Voor de zomer maanden wens ik je weer veel timmermans plezier toe, maar als je die verslaggevers van de TV tegenkomt vertel dan eens over je onbekende artistieke kant. Dat je zo verdomde goed tekent en ontwerpt. Het is misschien een leuker achtergrond verhaal als je volgend jaar weer Nederlands kampioen wordt! Dat de marathon kriebels er ook dit jaar weer bij vele inzit ligt niet eens aan de positieve invloed van Yoeri. Een Horde aan vooral oudere manschappen vechten elke week om een eervolle plaats in hun competitie. Opvallend daarbij is de gedrevenheid en zeker ook de snelheid

? ! zin en onzin ! ? waarmee de soms technisch minder begaafden over de ijsvloer stampen. Vanaf 40 tot 65 plussers, het start schot kan niet afgewacht worden. De ‘ouderen’ welke zojuist, misschien wel via Duosport, aan de schaatssport zijn begonnen, beleven een ware marathon jeugd. Een fenomeen wat ook bij onze langebaan clubkampioenschappen aan de orde was. De grootste opkomst was in de categorie veteranen. Negentien ‘oude knarren’ reden er mee. Natuurlijk niet onverdienstelijk en we zijn vooral trots op ze, maar er zat dit keer weer geen baanrecord in! De verwachting is overigens dat de Jaap Edenbaan voor 2015 rollator proof zal zijn.
Aan het einde van deze ongekend lange winter kregen we op de valreep ook nog de Amsterdamse Kampioenschappen. Deelname op uitnodiging wel te verstaan. Goed presterende HCA rijders werden door Erik Spronk per mail opgeroepen. Leuk om dan te zien dat de HCA inbreng bestaat uit wereldtopper Annette Gerritsen en een even groot talent als Boris Kusmirak. De lijst wordt natuurlijk compleet gemaakt door de Simon’s, de Marit’s, de Sietse’s en de Josje’s. Het deed me een beetje denken aan héél wat jaartjes terug in een voorjaarsachtig Oslo. In overleg met een gewestelijk trainer hadden o.a. Ron Nooitgedagt, Gerrit Woudenberg, Jos Pronk en nog wat makkers ons ingeschreven voor een “zomaar’ wedstrijdje in het Frogner stadion. Op de vroege ochtend was al duidelijk dat er meer geschut aanwezig was, want Leen Pfrommer was op het ijs. In de kleedkamers werd duidelijk dat Schenk en Verkerk, kortom de hele kernploeg zou starten. Aangevuld met nog wat Noorse elite. En geloof me zo’n startlijst

1

met zulke namen is dan, net als bij de Amsterdamse Kampioenschappen, een waardevol bezit. Wat was het dit seizoen ook weer prettig om met onze HCA website in contact te komen. Je weet wel: www. sv-hca.nl Een mooie mengelmoes van alles wat er in onze vereniging gaande is. Elke week weer spontaan bijgehouden door onze schaatsende ‘at dot com’ Rene van der Hauw. Als er een prijzen festival voor schaats-clubsite’s zou zijn, ben ik er van overtuigd dat onze als eerste uit de bus komt.

Besluit ik nu seizoen 2008/2009 met de laatste regel in Op Uw Plaatsen. Het Wilhelmus kan ingezet worden, de petten kunnen af. Nog even aandacht voor ons fantastische HCA trainingsjacks! Online te bestellen en echt, ik verdien er niks aan, maar wat zijn ze fraai hé! Snel doen dus want voor je het weet hoor je weer: ‘IT GIET OAN’ 10 oktober is de baan weer open!!

Herman Offerman 4x4 alkmaar (7e
editie)
Alkmaar te rijden. Een ervaring die nog ontbrak. Voor de niet ingewijden betekent 4x4, dat je met 4 personen 4 uur schaatst waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. Je wisselt na iedere ronde (sommigen doen het na 2 ronden) door de volgende rijder met 2 handen weg te duwen. Het wegduwen doe je binnen het wisselvak (= de 100m op het rechte eind). Het record stond op 433 ronden en als ik goed ben geïnformeerd, had het team van Youri Lissenberg met oa Luis Veen het record in 2008 gevestigd. Geen uitdaging voor Martin Huysman, Harrie van Gennip, Frans Huisman en ik. Het record dat wij konden verbreken stond op 342 ronden van het team van Martin Huysman uit 2008. Hoe dan ook, we hadden er zin in. Om 16.30 uur waren wij bij de inschrijving en dan zie je veel bekenden uit de schaatswereld, zoals de trotse vader van de Ned kampioen Marathonrijder, Cees Lissenberg, HCA trainer Herman (nu als SISKU bobo), Koen Verweij, wereldkampioen bij de A-junioren. Hij

sisku

en de

Twee jaar geleden op het zomerijs van Thialf heb ik het echte schaatsen ontdekt. 15 Jaar lang had ik op Raps gereden en het ‘sturen’ op de schaats was mij vreemd. Je moet ‘sturen’ riep menigeen naar mij, maar Raps en ik waren hier niet gevoelig voor. Sinds 2007 rijd ik op Vikingschaatsen en weet sindsdien wat sturen betekent. Vanaf dat moment ben ik nog fanatieker gaan schaatsen en bovenal het plezier in het schaatsen is buitengewoon toegenomen. Zo ben ik zelfs langebaanwedstrijden gaan schaatsen, heb ik zowaar een wedstrijdpak aangeschaft, ben ik mee gaan doen met het marathonschaatsen en ik heb in januari meegedaan aan een Ploegenachtervolging. Verder heb ik deze winter stiekem, met al het natuurijs, gedroomd dat ik de 11-Stedentocht schaatste. Ach ja, je bent oud en soms heb je nog weleens een wensdroom... De 200 km schaatservaring had ik al in 2006 opgedaan door met ASV mee te gaan naar de Weissensee. Kortom, ik wil graag alles wat er op het schaatsgebied gebeurt, meemaken. Zo ook toen ik gevraagd werd om de 4x4 van

1

liet op het NK afstanden voor Junioren de 5 km in Hoorn lopen (op dezelfde dag verreden als de 4x4), om met zijn maatjes de 4x4 te kunnen rijden. Andy van Waes, 2e bij het WK Masters. Henk Veen, dit keer zonder zoon Luis. Verder ook een aantal juryleden dat vaak bij het Marathonschaatsen aanwezig is. En je ziet iedereen lekker met elkaar kletsen zonder aanziens des persoon. De schaatswereld ten voeten uit, geweldig!

Voor het inlopen hebben we nog een tafel uit het restaurant vlak naast de baan neergezet, want daarop moest al de proviand komen. Het bekende werk: bananen, krentenbollen, dadels, snickers en bidons met sportdrank. We reden nog even in en precies om 18.00 uur was het startschot. Nog 4 uur te gaan. Ik stond bij de start achteraan en dacht even mee te gaan, maar ook dit was een droom. De jongens van Sisku, Solid Aqua en van STC Koggenland zetten vanaf het begin de toon en toen ik Frans na de 1e ronde wegduwde was er al meteen een gat van 50 m. Zo ging het eigenlijk voor ons de gehele ‘wedstrijd’. Er waren maar spaarzame momenten dat wij echt

even konden aantikken om in een treintje mee te rijden. Dat kwam door onze basissnelheid, maar ook doordat de meeste ploegen na 2 ronden wisselden. Een leermoment. Dat neemt niet weg dat ik soms overmoedig in dezelfde slag probeerde te schaatsen als de crack van deze avond, Coen V. Het lukte wel dezelfde slag te komen, maar alleen gaat hij 2x, soms 3x zo hard. Maar er waren momenten dat ik even aan kon tikken. Zo was ik 4 uur met een soort eigen wedstrijdje bezig, nl proberen aan te tikken. Dat komt doordat je eigenlijk alleen schaatst... Na iedere wissel moet je doorschaatsen en je hebt geen tijd om even van gedachten te wisselen met een van je teamgenoten. Oftewel je moet jezelf 4 uur vermaken. Gelukkig is er veel publiek, is er een enthousiaste, inspirerende Omroeper (Henk V), en niet te vergeten, een grote verscheidenheid aan hapjes en drankjes en dat allemaal om de 4 uur door te komen. Aan het opgewonden geschreeuw van de Omroeper en van het publiek begreep ik al schaatsend dat het record van 2008 mogelijk verbroken kon worden. En toen om ca. 22.00 uur de bel voor de laatste 3 ronden klonk stond de rondeteller op 435. Het record werd gevestigd door STG Koggenland met een totaal van 438 ronden. Solid Aqua werd 2e, Skits 3e en de 18e plaats was voor ons met een totaal van ….. 342 ronden. Evenveel als in 2008! 

0

Rocky Haighton

1e Andy v Waes, 2e Koen Verweij, 3e Rocky].

zie ook www.sisku.nl

Schrijven voor OP UW PLAATSEN is cool

aChteruitsChaatsen Eind maart reed een Amerikaan in Salt Lake City de 500m in 49.7, compleet met wisselen van baan. zie: http://www.youtube.com/watch?v=uJ_ K-BvGf0w
Twee Canadese jongens deden dat half maart in Calgary nog sneller, in 48.64 en 49.17. De vrouwen bleven daar sterk bij achter, de snelste Canadese kwam niet verder dan 59.18. Opmerkelijk was de tweede plaats van marathonrijdster Elma de Vries, met 59.25. Iets voor de Jaap Edenbaan?

zomerkamP knsB De KNSB organiseert dit jaar speciaal voor schaatsers en skaters in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar een zomerkamp. In dit kamp wordt veel op de skates gestaan. Het kamp zal in het begin zomervakantie vallen en gehouden worden op de Veluwe. Voor de meest actuele informatie moet je op de website van de KNSB kijken. 

1

CluB

èn

amsterdams

kamPioen!

Myrte Sandu(1) rechts Tara Yoro (3e)]

Op het Clubkampioenschap was ik niet zo heel zenuwachtig vergeleken met het Amsterdamse kampioenschap. Op het clubkampioenschap wist ik wel dat er een hele grote kans was om te winnen, ik moest eigenlijk alleen maar blijven staan. De 100m was toen mijn leukste afstand, want daar reed ik een vet mooi PR (namelijk 12.82). ik was eigenlijk niet zo heel erg met me zelf bezig, ik keek veel om me heen, was nog even aan het kletsen met Hanno, Arnoud en Laurens. Maar als je aan de start staat en je hoort klaar krijg je toch nog even kriebels in je buik. En als je dan weg mag wil je toch nog zo snel mogelijk bij de finish zijn. Op de 100m kwam Myrthe van de Brug wel gevaarlijk in de buurt en dan ga je weer versnellen en zij dan ook weer. Myrthe reed toen ook een heel mooi PR vond ik. Op de 300 m had ik binnenbaan en dat vond ik best wel prettig. Daar ging ik onderdoor. Ik had toch best wel veel getraind. Mijn schaatsen waren ook goed geslepen door mijn moeder.

Op het Amsterdamse kampioenschap was ik heel erg zenuwachtig. Ik moest heel vroeg op (6.00 uur). Op de fiets begonnen eigenlijk al de zenuwen. Toen ik op de ijsbaan kwam ging ik niet inlopen want ik had net gefietst. Later toen ik op het ijs stond wenste ik Myrthe van der Brug nog succes. Ik was vooral bezig met de tijden van Myrthe van der Brug en Lotte Elfferich. Op de 100m ging het goed, ik bleef staan en reed harder dan Myrthe en Lotte. Op de 2e 100m bleef ik ook voor, maar Lotte viel. De 300m won ik ook 2 keer, alleen viel Myrthe van der Brug. Ik had dus 4 keer gewonnen en was daar door kampioen van Amsterdam. Ik was super blij. Ik vond het echt heel leuk om op dat podium te staan, ik voelde me een beetje Ireen Wüst die allround kampioen was geworden, maar ik ben gewoon Myrte die Amsterdams kampioen werd. En volgend jaar ga ik mijn titel verdedigen. Tot volgend jaar op de baan …

Myrte Sandu 

Weer
Hallo, ik ben Minze Vries. Ik ben 12 jaar oud en woon in Uithoorn. Ik schaats nu vier jaar waarvan drie jaar bij HCA. Daarvoor, toen ik nog klein was, heb ik ook nog een paar keer de kerstintensief van Duo Sport gedaan. Toen ik lid werd van HCA heb ik eerst één jaar op jeugdschaatsen gezeten. Twee jaar geleden kwam ik op wedstrijdschaatsen. Het eerste jaar had ik les van Daniëlle, afgelopen winter van Liz. Ik heb twee jongere broertjes die ook bij HCA schaatsen. Rutger is afgelopen jaar met wedstrijdschaatsen begonnen, Jurjen zit nog op jeugdschaatsen. Met de clubkampioenschappen ben ik eerste geworden bij de jongens pupillen B. Ik heb mijn schaatsen toen extra goed door mijn vader laten slijpen. Ik was van te voren niet zo heel zenuwachtig. Het jaar daarvoor bij de pupillen C had ik ook gewonnen.Verder heb ik

CluBkamPioen

ook nog drie Intercups gereden, één keer in Grefrath en twee keer in Thialf. Verder heb ik laatst mee gedaan aan het Amsterdams kampioenschap. Eind december en begin januari heb ik ook nog heel veel op natuurijs geschaatst, eerst bij ons achter in de polder en ook nog twee toertochten in hetzelfde weekend. Eerst op zaterdag de Plassentocht in Kortenhoef, dit was een tocht van 40 km en de volgende dag een tocht van 30 km op de Nieuwkoopse plassen. Mijn vader en moeder en m’n twee broertjes hebben beide tochten ook uitgereden. We hebben allemaal een medaille gekregen! Ik hoop dat we volgende winter weer op natuurijs kunnen schaatsen. En als dat niet kan, is er altijd nog de Jaap Edenbaan!

Groeten van Minze

Minze (staat in het midden) clubkampioen Pupillen B 

suPer

suPer suPerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Het schaatsseizoen is jammer genoeg afgelopen, maar ik heb er toch nog een paar leuke herinneringen aan zoals het clubkampioenschap van HCA. Ik heb daaraan mee gedaan en het was erg spannend voor mij. Want net voor de wedstrijd wilde ik mijn vader een zoen geven en ging ik om er bij te kunnen op de punten van mijn schaatsen staan en krak toen brak de veer van mijn rechter klapschaats. Het vervelende was dat we geen reserve veer bij ons hadden en ik met een kapotte veer moest schaatsen. Ik was daardoor niet zo goed geconcentreerd en kwam op de 100 meter met de punt van mijn schaats in het ijs. Ik viel vlak voor de finish en wist al glijdend toch nog een mooie handfinish te maken. Ik had hierdoor geen supertijd en ik

baalde als een stekker, maar ik gaf de moed niet op... Ik heb mijn stinkende best gedaan en mijn snelste 300 meter ooit op de Jaap Eden Baan gereden. Ik wist niet of dit genoeg was om eerste te worden in mijn categorie. Na de wedstrijd zijn we allemaal naar het café gegaan voor de prijsuitreiking. Toen bleek dat ik ondanks mijn val en mijn gebroken veer toch nog had gewonnen in categorie meisjes D/E/F en clubkampioen was geworden. Je wilt zeker wel weten hoe ik me voelde hè? Super super superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr blij & verrast.

Beeke van Wingaarden

Schrijven voor OP UW PLAATSEN is cool 

Partir C’est
Op negen januari 1963, op een kale winderige natuurijsbaan in Warffum, reed ik mijn allereerste wedstrijd. Ik was 17, doodzenuwachtig, en geïmponeerd door al die stoere boerenjongens. Mijn tijden: 58.7 en 3.19.8. Op zaeven maart 2009, op een winderige kunstijsbaan in Amsterdam, reed ik mijn laatste wedstrijd. Ik was 63, onzeker of ik dit überhaupt nog wel moest doen, en geïmponeerd door al m’n clubgenoten die zoveel harder rijden. Mijn tijden: 58.77 en 3.19.22. Die overeenkomst in tijden wist ik toen nog niet, die heb ik zojuist gezien in m’n schaatspaspoort, waarin ik alles heb bijgehouden. Toeval? Daar geloof ik niks van. Ik zie het als een teken, een vingerwijzing: de cirkel is rond. Dat besefte ik al tijdens die laatste 1500 meter: dit is de laatste keer, dit is een afgang, dit moet ik niet meer doen. Natuurlijk had ik een excuus: m’n gebroken heup. Maar toch had ik nog de illusie dat ik enigszins zou kunnen terugkomen, dat er misschien weer progressie in zou zitten. Die illusie is tijdens die laatste 3 minuut 19 verdwenen. So what, big deal, hoor ik iemand zeggen – je bent 63 man, niet zeuren. Dat is waar, maar toch betekenden die wedstrijden veel voor me, zo veel dat ik behoefte heb om er hier verantwoording over af te leggen. In totaal heb ik in m’n leven 98 wedstrijden gereden, waarvan, sinds 1982, 93 in HCA-verband. Gaandeweg, met heel kleine stapjes,
Welke handige whizzkid wil mij helpen met het instellen van voorkeuze-zenders op mijn tv en video-apparatuur? Ik ben heel slecht in elektronica en gebruiksaanwijzingen, en ik wil voor de

mourir un Peu

ging het steeds iets beter, met als pr’s 49.57 en 2.32.00, gereden in het jaar 2000 (op m’n 54ste!). Ook daarna bleven de tijden heel lang op een redelijk goed niveau, zo zelfs dat ik dacht: als ik dit nou maar volhou tot ik 100 word, dan word ik naar verhouding steeds beter en ben ik op m’n 80ste kampioen. Dat is natuurlijk naïef, maar misschien ook menselijk. Het stond die zaterdag 7 maart toevallig in de krant, in een artikel over angsten: mensen bezweren hun angst voor de dood o.a. door hun gevoel van eigenwaarde op te krikken. Het klinkt misschien wat pathetisch, maar voor mij hadden die wedstrijden heel lang die functie: zie je wel, ik kan het nog, ik ben nog lang niet dood. In die zin, zie de titel van dit stukje, ben ik die zaterdag een beetje doodgegaan. Nogmaals – het klinkt allemaal dramatischer dan het is, en ik zal het meteen relativeren: ik ben blij dat ik überhaupt nog kan rijden, ik ga in het vervolg gewoon lekker baantjes trekken, en ik hoop dat nog heel lang te kunnen doen. En als er een jong, veelbelovend HCA-lid is dat symbolisch mijn wedstrijdbandjes, en misschien zelfs mijn wedstrijdpak, wil overnemen, dan is hij of zij van harte welkom. Tot ziens volgend jaar op de baan, en met heel veel dank aan alle coaches en juryleden,

Carel Donck Whizzkid
hulp graag betalen.

geVraagd

Bel als je wilt naar 020-6791393. Alvast bedankt.

Carel Donck 

en
Lianne Turkenburg, Frerik Scheffer en Koen Woortman waren uitgenodigd voor de Talentendag 2009 die op 22 februari op de Utrechtse Vechtsebanen werd gehouden. In het deelnemersveld van meer dan honderd talentvolle Junioren C uit heel Nederland werd Lianne 15e bij de meisjes. Bij de jongens was Frerik net iets sneller dan Koen, zij werden resp. 17e en 18e. Het Gewest Zuid-Holland had na de vier afstanden (2x 500m en 2x 1000m) opnieuw de meest talentvolle junioren C in huis, en won de teamprijs. Het Gewest Noord-Holland/Utrecht werd weer tweede. Op 1 maart werd het Gewestelijk Kampioenschap Sprint voor Junioren C en B op de Jaap Edenbaan gehouden. Onder de deelnemers waren ook een vijftal Hunioren C van HCA. Bij de Meisjes C deden Lianne Turkenburg en Leandra Creemers een gooi naar de titel. Lianne kwam met haar vierde plaats het dichtst in de buurt. Leandra werd 19e. Frerik Scheffer moest bij de Jongens C tevreden zijn met de zesde plaats. Floris van Lith werd in dezelfde categorie 18e. Een onfortuinlijke val kostte Koen Woortman een hoge klassering, hij werd 20e. Verbazingwekkend was de matige opkomst bij het Gewestelijk Kampioenschap Sprint voor Junioren A en Neo-Senioren en Senioren op de Kennemerijsbaan in Haarlem op 8 maart. Neo-Senior Marijn Koopman was wel van de partij. Hij werd 6e.

Verder

Onder de 288 deelnemers aan de de 21e Vikingrace van STG Rutten die op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart in Heerenveen aan de start kwamen waren ook Jip van den Bos (DPA) en Lisa van den Bos (Meisjes Junioren C1). Een uitnodiging voor deze wedstrijd is bijzonder, want in elke categorie mogen maar 2 meisjes uit Nederland meedoen. Jip eindigde na drie maal een 500m en een 1000m op de vijfde plaats en een hele ervaring rijker. Bij de Meisjes Junioren C1 was het erepodium een Nederlands-Fries onderonsje, met Lisa op de derde plaats. De nummers één en twee waren een maatje te groot, maar Lisa verraste met een hele mooie tweede 1000m in 1.25.97. Voor Greg Nieuwenhuysen bracht de 13e wedstrijd bij de B rijders om de KNSB Cup geen ongeluk, wel een onverwachte, maar leuke verrassing. Ondanks het late uur, door de vele huldigingen kon de 1e divisie-wedstrijd pas om 22.00 uur van start gaan, waren de rijders nog niet in slaap gevallen, Keer op keer waren er ontsnappingen., met als gevolg dat al vroeg in de wedstrijd twee rijders een ronde voorsprong namen. Tegen het einde van de wedstrijd slaagde Greg Nieuwenhuysen er met drie anderen in om aan te sluiten bij de koplopers. In de finale ontsnapte Greg aan de vijf anderen, en werd verrassend winnaar van de dagprijs. In het klassement van de 1e divisie werd hij 18e, Yoeri Takken werd 44e. In de Topdivisie reed Yoeri Lissenberg naar een fraaie zesde plaats.

Schrijven voor OP UW PLAATSEN is altijd welkom 

van Frerik Scheffer, Floris van Lith, Koen Woortman, Nicky Vis, Jop van Roijen, het veteranenteam Peter Tijsen, Rene Dodeman en Albert Woortman, Rogier Koopman die met Lianne Turkenburg, Leandra Creemers en Floor Jeukens een team vormde, en het volledige meisjesteam van Dianne Geesink, Yvonne Dodeman, Michelle Tindal, Lotte Spaargaren en Iris Gimpel. Op 15 maart, de laatste avond dat de Jaap Edenbaan open was, stond een ploegenachtervolging op het programma. Niet minder dan vijf HCA teams, voornamelijk bestaande uit junioren, vonden het leuk om als ploeg tegen de klok te rijden. Niet alleen wisten Marijn Koopman, Christiaan Grigoleit en Maarten van der Hauw, het team HCA 1, eerste te worden, maar als vereniging won HCA ook nog eens de wisseltrofee. Dat was het werk Astrid Janssen, Joke Wittenberg en Heine Deelstra gingen naar Noorwegen, waar van 27 februari t/m 1 maart in de nieuwe overdekte Fosenhallen (www. fosenhallen.no) in het plaatsje Bjugn de WK Masters werd gehouden. Astrid haalde een bronzen plak in de categorie 45, Joke werd 4e in het eindklassement van de categorie 55. Bij de mannen 50 was de deelname enorm, Heine Deelstra moest 16 snellere rijders voor laten gaan. 

iJsBaankeuring uithof, den haag
“De Uithof is mooi, maar het is natuurlijk geen Thialf,” was een van de eerste dingen die ik hoorde toen ik voet zette op het terrein van de Delftse schaatsvereniging. Sinds ik een half jaar geleden naar Delft ben verhuisd, rijd ik mijn rondjes niet alleen meer in Amsterdam, maar ook in de Haagse Uithof. Een ijsbaankeuring van de Uithof mag daarom niet ontbreken. Eens kijken of deze uitspraak waar is en hoe goed deze baan uit onze kritische keuringen komt. Geschiedenis Op 2 januari 1973 opende schaatsbaan de Uithof, genoemd naar de Uithofspolder waarin het gebouwd is, haar deuren. Het complex bestond uit een 400 meterbaan met een 30x60 baan in het midden. In haar ruim 45 levensjaren heeft de baan al veel veranderingen ondergaan. Zo werd zij in 1989 overdekt en veranderde de baan medio jaren 90 van een ijsbaan in een groot sportcomplex met fitness, skibaan, klimwanden en een kartbaan. In 2004 brandde een deel van het complex af en dreigde de Uithof failliet te gaan. Het is echter gelukt de baan te behouden en het complex geheel te renoveren. De ijsbaan beleefde haar hoogtepunten in 1979, toen het WK Allround voor dames er gehouden werd en in 1983 en 1988, toen zij tweemaal het EK mocht organiseren. Eerste indruk Al van verre straalt een groot, kleurrijk bord, dat het kleine paradijs aankondigt, ons tegemoet. Niet te missen. We zijn er bijna, was dus ook onze eerste gedachte. Helaas bleek dit een wel erg positieve gedachte. Het bordje met de richtingaanwijzer stuurde ons namelijk recht de bosjes in en de buurt was totaal uitgestorven. Uiteindelijk vonden we een minuscuul paadje tussen de bosjes dat toch echt naar het grote complex leidde. Het gebouw zelf is zeer groot. De vorm wordt vooral bepaald door de ski- en ijsbaan. Detail is de leuke brug die naar de ingang leidt. Eenmaal binnen verbazen we ons enigszins over het feit dat de Uithof zoveel sporten aanbiedt. Het enige dat te zien is, is de ijsbaan, maar misschien hebben we wel gewoon last van een tunnelvisie… Naast de grote ijsbaan, valt ook de kassa meteen op, die de hele lengte van de hal opvult. Plek voor wel vijftien medewerkers. Vreemd genoeg zit er altijd maar één. IJskwaliteit Gezien het feit dat deze ijsbaan zo goed als volledig overdekt is, is de wonderbaarlijk slechte kwaliteit van het ijs bijna een prestatie. Soms is het mooi hard, maar meestal is het flink zacht en niet zelden vol scheuren en gaten. Geen kleine foutjes dus, maar echt happen uit het ijs en gaten in de binnenbocht die veelvuldig voor gevaarlijke valpartijen zorgen. Het uitgesneden krabbelbaantje aan een kant van de baan is erg leuk en vooral handig. Hier krabbelen beginners en verzamelen lesgroepen, zodat er rustig uitleg gegeven kan worden en hardrijders ongehinderd door kunnen rijden. Sfeer In eerste instantie lijkt de overdekte 30x60baan in het midden van de ijsbaan een obstakel, omdat het vrij 

uitzicht naar de overkant belemmert. Bij nader inzien is het echter erg leuk bedacht. Het baantje is enkel te bereiken met een bruggetje dat over het ijs leidt en de baan zelf is een soort overdekte krabbelbaan. Hoewel de ijsbaan er aan de buitenkanten omheen slingert, waan je je in een totaal andere wereld. Samen met de brug, creëert dit hok een soort natuurijssfeer. Telkens schaats je onder een brug door en je hebt elke bocht weer geen idee wat je om de hoek te wachten staat. Het café van de Uithof is erg leuk. Helaas zit je helemaal afgeschermd van de ijsbaan door glas, maar het uitzicht over de baan is wel erg mooi. Hoewel het groot is, lijkt het vanwege de inrichting in de verte wel een beetje op het bruine café dat je smacht aan te doen na een lange overlevingstocht op natuurijs. Kortom: een baan waar veel aandacht aan de uitstraling is besteed en minder aan het ijs. De nadruk ligt op de

kwantiteit van aangeboden sporten en niet op de kwaliteit. Dus als ik iets mag toevoegen aan de bovengenoemde uitspraak: de Uithof is mooi, maar het is natuurlijk geen Amsterdam! Positieve puntjes: • Er is een goede sportwinkel in het gebouw waar veel sportartikelen van hoge kwaliteit te koop zijn. • Het natuurijsgevoel komt enigszins boven (zowel door de sfeer als door de kwaliteit van het ijs) Opmerkelijke puntjes: • De hele ijshal is rijkelijk versierd met kerstverlichting. Erg sfeervol natuurlijk, maar in maart is het Kerstgevoel bij de meeste mensen toch wel enigszins verdwenen. • Overal is het oranje. Van de klimmuur tot de website, de kleur loopt als een zeer opvallende, oranje draad door het complex. Cijfer: 6,5

Anne-Marije Zwerver Brons
in

BJugn

Verblind door de felle lampen dacht ik met gesloten ogen terug aan drie dagen eerder. Daar stond ik dan aan de start van de 500 meter tijdens het WK masters op een schiereiland in Noorwegen. Ik kijk nog eenmaal omhoog naar de prachtige dakconstructie van de ijshal en vervolgens strak vooruit richting honderdmeterlijn. Een wolkje verlaat mijn mond in de koude lucht. Hoewel de ijshal erg mooi is, een soort Vikingskipet in het klein, heeft het geen klimaatsysteem waardoor de buitentemperatuur vrij spel heeft. Wat meteen opviel tijdens de eerste training op het wedstrijdijs was

‘On third place, representing the Netherlands, Astrid Janssen’ klonk het uit de luidsprekers van het cultuurhuis in Bjugn. Onder luid applaus van honderden collegaschaatsers bracht een korte wandeling mij op het podium. 

de enorme kou. Iedereen schaatste met zoveel mogelijk kleren aan. Er waren er zelfs die hun parka aanhielden tijdens het inrijden om vooral geen koude spieren te krijgen. Een tweede opvallende afwijking met mijn thuisbaan is een jurytoren die half over de baan steekt zodat je bij de 100 meter doorkomst het gevoel hebt te moeten bukken om je hoofd niet te stoten. Wat als bijkomend voordeel heeft dat je met een nog iets diepere zit de bocht ingaat. Met vrijdag slechts één afstand op het programma was er nog niet veel te zeggen over de krachtsverhoudingen. Zaterdag zou de sleuteldag worden met een duizend en een vijftienhonderd meter. Een italiaans grillrestaurant dreigde voor mij roet in het eten te gooien, want terug in de hotelkamer moest ik mij letterlijk overgeven aan de misselijkheid. Hoewel nog wat slapjes had ik s‘ ochtends enorme zin in de tweede

dag.Tijdens een voor mij goede duizend meter bracht een moeilijke wissel de tweede plaats in het eindklassement buiten bereik. Er restte mij slechts te strijden voor brons. Het moeilijkste op zo’n meerdaags toernooi is de dag doorkomen en je te blijven concentreren op het schaatsen. Er zat een paar uur tussen de twee afstanden. Het hotel was te ver weg om terug te gaan, dus bracht ik de tijd door met muziek luisteren en kijken naar de rijders in de andere categorieën. Toen de start van mijn tweede afstand dichter bij kwam moest ik de knop weer omzetten. In de catacomben was een zaaltje met spinningfietsen. Hier was het heerlijk om de spieren weer warm te draaien. Een heel peloton schaatsers uit alle delen van de wereld was bezig met hun warming-up. Sommigen in zichzelf teruggetrokken, anderen ervaringen en tijden uitwisse- 

0

lend over eerder gereden wedstrijden. Een veel gehoorde vraag deze dagen was: ‘In welke categorie zit jij, lees “hoe oud ben jij?”. Een degelijke mijl zette mij nog steviger op de derde plaats maar bracht de tweede niet dichterbij. Op de slotdag was de druk eraf. Ik heb de drie kilometer lekker gereden, wat mij dus hier op het podium deed belanden.

Ik krijg uit handen van de burgemeester de derde prijs uitgereikt. Naast mij een Russin en een Duitse, nog even samen op de foto, waarna het banket verder gaat en de thuisreis de belangrijkste afstand wordt.

Astrid Janssen
op beide foto’s staat astrid rechts

nederlands kamPioensChaP marathon
Zaterdag 28 februari was een lange, maar mooie marathondag in Thialf. Vanaf de Pupillen tot en met de Topdivisie werd er gestreden om het kampioenschap van Nederland. Isa de Wolf, Michelle Tindal en Jip van den Bos mochten in 5 ronden met andere Pupillen A uitmaken wie de kampioen werd. Het lukte Jip bijna, want ze werd 3e. Michelle en Isa eindigden op de 22e en 29e plaats. Het lukte Lianne Turkenburg bij de meisjes Junioren C niet om na 10 ronden op het podium te staan, ze werd 15e. Bij de jongens Junioren C die 12 ronden reden, was voor Frerik Scheffer de 7e plaats het hoogst haalbare. De middag begon met de wedstrijd van de Masters over niet minder dan 

1

75 ronden. Hoe hard Jan Hubert en Harco Haagsma ook bikkelden, meer dan de 17e (Jan) en de 30e plaats zat er niet in. Greg Nieuwenhuys eindigde in de wedstrijd van de eerste divisie-rijders over 100 ronden op de 10e plaats. Hij behoorde tot een groep van 10 man die na 75 ronden opnieuw op avontuur ging en wegbleef. Na 70 ronden bij de Dames bleek dat Marianne van Leeuwen 22e, Marinda van Bergeijk 28e en Femke Roemer 38e
Datum: 16-12-2008 Dames Beeke van Wingaarden Myrthe van der Brug Saskia Woortman Isa Manten Myrte Sandu Heren Jochem van Lith Titus de Haas Laurens van der Post Arnoud v.d. Hauw Dames Erin de Gendt Jip van den Bos Isa de Wolf Saskia Kolkman Michelle Tindal Joke Wittenberg Heren Marijn Koopman Andy van Waes Jasper Buiter Abel Schootemeijer Christiaan Grigoleit Frank Rozendaal Levi Tindal Albert Jan Woortman Wouter v.d. Hauw Abel van Ruitenbeek Dames Lianne Turkenburg Eva-Sterre Bording

waren geworden. Klapstuk van de middag was de strijd over niet minder dan 150 ronden tussen de mannen uit de Topdivisie. Het ultieme klapstuk was natuurlijk dat de winnaar onze Yoeri Lissenberg was! Yoeri maakte het zichzelf en zijn fans (met vader Cees voorop) op het eind wel erg moeilijk door een ronde te vroeg te denken dat hij had gewonnen. Gelukkig kon hij in de laatste ronde Angenent voor blijven, waardoor hij toch Nederlands kampioen Marathon 2009 werd. WedstriJduitslagen
300m 36.38 36.06(PR) 36.35(PR) 38.17(PR) 44.82(MV) 300m 34.30(PR) 37.03 34.28 38.45(PR) 1000m 1:27.29(PR) 1:33.28 1:45.03 1:46.20 1:47.34 1:47.24 1000m 1:17.68(PR) 1:17.72 1:24.99 1:26.67(PR) 1:27.87(PR) 1:34.68 1:36.08 1:39.06 1:46.56 1:49.13(PR) 1500m 1000m 2:19.77 1:32.81(PR) 2:28.31 1:33.69(PR) 

HCA in Heerenveen Cat 500m DPD 56.37(PR) DPC 57.20(PR) DPB 59.32 DPB1:02.66(PR) DPC 55.54(PR) Cat 500m HPD 56.26 HPB 58.55(PR) HPC1:08.41(MV) HPC1:01.67(PR) Cat 500m DA1 44.07 DPA 45.66 DPA 49.35(PR) DSB 50.88 DPA 52.78 D55 53.48 Cat 500m HN4 38.62(PR) HSB 39.53 HA1 42.30 HN2 42.81(PR) HA1 43.47 H40 45.06 HPA 47.16 H55 48.31 HPA 52.05 HPA 52.82 Cat 500m DC2 44.75(PR) DC1 45.41

Heren Steven Zaal Carl Fangmann Frerik Scheffer Jop van Roijen Joran Angevaare Koen Woortman Floris van Lith Fimme van der Brug

Cat HA2 HB1 HC1 HC2 HB1 HC1 HC1 HC1

500m 39.75(PR) 41.67(PR) 43.01(PR) 42.76 43.40 44.95 45.36 50.81(PR)

1500m 1000m 2:02.75(PR) 1:21.01 2:11.35 1:24.09 2:10.42(PR)1:25.42(PR) 2:10.80 1:26.88 2:21.85 1:28.96(PR) 2:18.77(PR)1:30.33(PR) 2:17.37(HT)1:30.80(PR) 2:41.94(MV)1:47.10(PR

Dames Cat 500m 1500m Emma van Rijn DB1 43.56(PR ) 2:20.21 Leandra Creemers DC2 46.71 2:25.01(PR ) Lisa van der Veen DSA 49.92 2:27.18(PR ) Monique van Gelderen DN2 49.20 2:35.68 Astrid Janssen D45 50.80 2:34.45 Lotte Spaargaren DB1 50.91(PR ) 2:42.42(PR ) Annemiek Griffioen DA2 51.29(HT ) 2:48.17(PR ) Floor Jeukens DB1 50.94 2:49.80(PR ) Anna Schutte DA1 53.54 2:45.81 Karin Berger D45 56.91 2:54.73 Heren Cat 500m 1500m Albert Jan Gerritsen HN2 38.29 1:55.98 Tobias van Pel HA1 42.98(PR ) 2:08.03(PR ) Robin Snoek HB1 42.72 (PR ) 2:08.89(PR ) Felix Wagenaar HB2 42.51 2:09.89 Maarten v.d. Hauw HB1 43.27 2:13.69 Henk Schippers H70 55.64 2:51.26 Bill Wei H50 57.89 2:49.14 Carel Donck H60 57.87 3:00.97 Dames Cat 500m 3000m Susan Bol DA2 46.39 4:48.81(PR ) Marit Wolffenbuttel D40 49.65 (PR ) 5:08.42(PR ) Heren Cat 500m 3000m Swen Faber HA1 40.79 4:22.13(PR ) Ruud Bouwmeester H40 42.23 (PR ) 4:28.67(PR ) Sietse van der Werff H50 44.97 4:28.60 Heine Deelstra H50 45.62 4:47.81 Rob Tindal H45 48.04 5:03.09(PR ) DATUM: 23-01-2009 Heerenveen voor selectieleden Dames Cat 500m 1000m Leandra Creemers DC2 46.28 (PR ) 1:35.64(PR ) Heren Cat 500m 1000m Marijn Koopman HN4 38.43 (PR ) 1:17.34(PR ) Steven Zaal HA2 39.23 (PR ) 1:21.98 Jasper Buiter HA1 41.70 (PR ) 1:24.53 Christiaan Grigoleit HA1 42.46 (PR ) 1:24.61(PR ) Koen Woortman HC1 43.49(PR) 1:26.53(PR) Floris van Lith HC1 43.87(PR) 1:27.08(PR) Joran Angevaare HB11:02.46(MV) 1:27.81(PR) 

Heren Thijs van der Werff Emiel Lars Winkel Dames Susan Bol Lianne Turkenburg Heren Maarten v.d. Hauw Frerik Scheffer

Cat HA2 HA2 Cat DA2 DC2 Cat HB1 HC1

500m 39.96 39.53 500m 44.94(PR) 45.43 500m 42.39(PR) 42.55(PR)

1500m 2:01.95 3000m 4:42.56(PR) 5:02.31(PR) 3000m 4:32.51(PR) 4:42.68(PR) 300m 28.14(PR) 33.87(PR) 35.20(PR) 36.17 36.93 37.73(PR) 40.80(PR) 300m 34.58 34.42 35.22 37.43 1000m 1:31.85(PR) 1:34.32 1:39.11 1:47.97 1000m 1:15.11 1:16.05(PR) 1:17.48 1:21.45 1:33.72 1:34.95 1:36.19(PR) 1:35.79(PR) 1:46.00(PR) 1:48.63 1:47.59(PR) 1:49.10(PR) 2:00.03(PR) 2:02.06 1500m 1000m 2:10.96(PR) 1:26.42 2:12.41 1:29.49 2:33.40(PR)1:40.45(PR 2:38.62 1:48.02

DATUM: 27-01-2009 HCA in Heerenveen Dames Cat 500m Lisa van den Bos DC1 44.04 Myrte Sandu DPC 54.66(PR) Pleuntje van Lith DPB 56.96(PR) Myrthe van der Brug DPC 58.17 Beeke van Wingaarden DPD 57.90 Isa Manten DPB1:02.56(PR) Silke van der Brug DPD1:08.27(PR) Heren Cat 500m Jochem van Lith HPD 53.16(PR) Hanno Dahmen HPC 53.71(PR) Laurens van der Post HPC 54.04(PR) Titus de Haas HPB1:00.16 Dames Cat 500m Lisa van Rijn DC2 45.26(PR) Jip van den Bos DPA 46.68 Floor Besteman DPA 48.23 Michelle Tindal DPA 52.11 Heren Cat 500m Rens Boekhoff HN1 37.76 Pascal van Overeem HA2 38.64(PR) Marijn Koopman HN4 38.22(PR) Steven Zaal HA2 40.02 Frank Rozendaal H40 45.40 Levi Tindal HPA 47.04 Berend van Bemmel H40 47.42(PR) Cas Dahmen HC2 47.74(PR) Abel van Ruitenbeek HPA 52.23 Wouter v.d. Hauw HPA 52.12 Jari Dahmen HC1 53.60(PR) Corné Hogenhout HPA 53.47(PR) Danny Grooteman HC1 57.68(PR) Raoul Vriese HC2 59.69(PR) Heren Cat 500m Maarten v.d. Hauw HB1 42.47 Erik Spronk HN1 42.86 Joris van der Post H50 50.69 Fimme van der Brug HC1 51.12 

Dames Susan Bol Lucia Kriger Lianne Turkenburg Riejanne Markus Lisette Meijer Leandra Creemers Isa de Wolf Josje Heikoop Floor Jeukens Joke Wittenberg Cindy Kerzaan Erin de Gendt Heren Albert Jan Gerritsen Thijs van der Werff Jasper Buiter Frerik Scheffer Jop van Roijen Christiaan Grigoleit Joran Angevaare Floris van Lith Koen Woortman Arend Hogenhout Rogier Koopman Rocky Haighton Wim Heikoop Heren Derk Abel Beckeringh Felix Wagenaar Rene Markus

Cat DA2 DB1 DC2 DC1 DC1 DC2 DPA DN2 DB1 D55 DSA DA1 Cat HN2 HA2 HA1 HC1 HC2 HA1 HB1 HC1 HC1 HC2 HA2 H50 H50 Cat HB1 HB2 H40

500m 44.90(PR) 43.94 45.40 48.73(PR) 48.31 47.69 48.70 49.50 49.76(PR) 52.66 51.81 43.97 500m 37.98 40.82 41.80 42.61 42.76 42.31(PR) 42.49(PR) 43.99 43.72 47.63(PR) 45.67(PR) 48.63 49.30 500m 42.59 42.21 44.78(PR)

1500m 2:14.46(PR) 2:17.65 2:22.85 2:32.86 2:35.93(PR) 2:39.70 2:37.88(PR) 2:39.12 2:42.19(PR) 2:42.75 2:45.66 NS 1500m 1:56.88 2:05.08 2:08.80(PR) 2:09.23(PR) 2:09.40 2:12.46(PR) 2:17.06(PR) 2:14.31(PR) 2:16.67(PR) 2:24.16(PR) 2:35.34 2:30.02 2:31.32 3000m 4:26.09 4:31.90(PR) 4:32.52 300m 38.32 42.60 42.86(PR) 44.53 42.16(PR) 300m 40.96(PR) 43.63(PR) 46.88 300m 35.76 36.02(PR) 39.08 39.76(PR) 42.47

DATUM: 7-02-2009 HCA avond Dames Cat 100m Saskia Woortman DPB 14.25(HT) Tara Yoro DPC 14.92 Lysanne van der Horst DPA 15.32(HT) Tina Ljatifi DPC 15.07(HT) Sarah Daalderop DPB 20.35(HT) Heren Cat 100m Vincent van der Horst HPC 13.80(PR) Valentijn Wilmink HPB 14.40(PR) Serge Yoro HPE 15.31 Dames Cat 500m Els Koopmans-Hofdijk D50 56.72 Daisy Veen DC2 57.59(PR ) Myrthe van der Brug DPC 1:00.11 Simone Spierings DC2 1:06.64 Denise Metselaar DPB 1:10.37 

Silke van der Brug Brenda Wellerdieck Heren Jasper Buiter Dwayne Mulder Hanno Dahmen Thijs de Kruif Titus de Haas Steven Velds Arnoud v.d. Hauw Jordi Heemskerk Dames Leandra Creemers Anja Gerritsen Isa de Wolf Josje Heikoop Astrid Janssen Michelle Tindal Yvonne Dodeman Annemiek Griffioen Pien den Hengst Diana Dekker Romy Mulder Cynthia Veen Carlijn Tolman Heren Marijn Koopman Thijs van der Werff Ruud Bouwmeester Erik Spronk Christiaan Grigoleit Rogier Koopman Peter Jak Wouter v.d. Hauw Hans de Kruif Corné Hogenhout Olav van Dijk Michel Dekker Danny Grooteman Dames Lianne Turkenburg Donna Bos Dineke Hardebol Heren Maarten v.d. Hauw Dennis Wolthuis Joran Angevaare Simon Salome Thad van der Bruggen

DPD 1:10.51 DPB 1:14.60 Cat 500m HA1 43.75 HPA 53.68(PR ) HPC 55.88 HPA 57.55 HPB1:01.59 HPB1:03.65 HPC1:04.02 HPA1:04.91(PR) Cat 500m DC2 47.59 DSA 47.76 DPA 50.21 DN2 50.92 D45 51.56 DPA 52.33 DC2 53.41(PR) DA2 54.08 DB1 53.32(PR) DA1 55.34 DB2 54.14(PR) DB1 54.87(PR) DB21:00.05 Cat 500m HN4 39.68 HA2 42.03 H40 43.68 HN1 43.73 HA1 44.25 HA2 46.75 H40 52.84 HPA 52.19 H40 55.01(PR) HPA 56.20 HC1 56.07(PR) HB2 58.14 HC1 57.14(PR) Cat 500m DC2 46.02 DC1 47.48(PR) DSA 50.88 Cat 500m HB1 42.90 HSB 46.48 HB1 43.61 H50 46.05(HT) H40 47.46

43.18 45.56 300m 27.72(PR) 33.86(PR) 35.40 37.00 37.37 37.81(PR) 39.62 39.41(PR) 1000m 1:40.52 1:43.75 1:45.70 1:45.25 1:44.16 1:50.76 1:52.67 1:54.02 1:56.83(PR) 1:53.45 1:58.31 1:58.75(PR) 2:03.31 1000m 1:20.78 1:23.87 1:26.32(PR) 1:28.96 1:28.33 1:37.84 1:48.60(HT) 1:53.15 1:55.40(PR) 1:56.03 2:04.91(PR) 2:07.73 2:11.42(MV) 1500m 2:32.80 2:35.14(PR) 2:40.31 1500m 2:16.52 2:15.64 2:27.28 2:22.64 2:27.67 

Cas Dahmen Rene Dodeman Albert Jan Woortman Peter Tijsen Wim Heikoop Arend Hogenhout Fimme van der Brug Wim J van der Zande Mats Thewessem Jari Dahmen Carel Donck

HC2 H45 H55 H50 H50 HC2 HC1 H50 HB1 HC1 H60

47.72(PR) 49.78 49.17 49.35 49.80 50.41 52.71 53.12(PR) 52.09 55.53 59.81

2:34.24 2:33.59 2:36.42 2:36.42 2:36.04 2:37.69 2:44.52 2:45.91(PR) 2:49.28 2:51.23(PR) 3:00.15

DATUM: 7-02-2009 HCA Clubkampioenschappen 2008-2009 meisjes PuP. D Cat 100m 300m totaal 1Beeke van Wingaarden DPD 15.15(MV ) 36.85 52.000 2Silke van der Brug DPD 14.49 39.30(PR) 53.790 3Nika Daalderop DPD 13.90(PR ) 44.91(MV) 58.810 meisjes PuP. C Cat 100m 300m totaal 1Myrte Sandu DPC 12.82(PR ) 34.12 46.940 2Myrthe van der Brug DPC 13.04(PR ) 36.23 49.270 3Maaike Schoute DPC 14.22(PR ) 39.15 53.370 4Tara Yoro DPC 13.58(PR ) 41.72 55.300 5Tina Ljatifi DPC 14.77(PR ) 42.77(PR) 57.540 j ongens PuP. D/e Cat 100m 300m totaal 1Jochem van Lith HPD 13.76(PR ) 35.08 48.840 2Serge Yoro HPE 13.93(PR ) 41.13 55.060 Rutger Vries HPD 15.02 NS 15.020 j ongens PuP. C Cat 100m 300m totaal 1Hanno Dahmen HPC 13.15 33.78 46.930 2Laurens van der Post HPC 13.32 34.75 48.070 3Arnoud v.d. Hauw HPC 13.94(PR ) 38.03 51.970 4Vincent van der Horst HPC 13.82 39.59(PR) 53.410 Derk Geesink HPC 14.94(PR ) NS 14.940 meisjes PuP. B Cat 500m 300m totaal 1Pleuntje van Lith DPB 55.87(PR ) 35.62 91.490 2Yvette Eeltink DPB1:04.96(PR ) 40.20 105.160 3Isa Manten DPB1:09.33(MV ) 37.52(PR) 106.850 4Denise Metselaar DPB1:06.79(PR ) 40.90(PR) 107.690 5Sarah Daalderop DPB1:07.85(HT ) 41.71(PR) 109.560 6Romy Bos DPB1:08.77 42.81 111.580 7Brenda Wellerdieck DPB1:17.50 46.55 124.050 Saskia Woortman DPB NF NS meisjes PuP. a Cat 500m 300m totaal 1Jip van den Bos DPA 47.85 31.61 79.460 2Isa de Wolf DPA 50.76 32.79 83.550 3Lysanne van der Horst DPA1:13.82(PR) 48.51 122.330 4Iris Kaptein DPA1:18.10 48.03 126.130 Julia v.d. Zande DPA1:01.25 NS 61.250 

jongens PuP. B 1Minze Vries 2Titus de Haas 3Thomas Dodeman 4Steven Velds 5Yoran van Dijk 6Valentijn Wilmink 7Milan de Korte jongens PuP. a 1Wouter v.d. Hauw 2Joost van Beusichem 3Dwayne Mulder 4Abel van Ruitenbeek 5Thijs de Kruif 6Corné Hogenhout 7Jordi Heemskerk David Vos meisjes junioren C 1Lianne Turkenburg 2Donna Bos 3Leandra Creemers 4Dianne Geesink 5Yvonne Dodeman 6Daisy Veen 7Simone Spierings 8Korine Morgan jongens juniorenC 1Frerik Scheffer 2Koen Woortman 3Floris van Lith 4Arend Hogenhout 5Bobbie Hondeveld 6Jari Dahmen 7Olav van Dijk 8Danny Grooteman 9Jasper van der Spek meisjes junioren B 1Floor Jeukens 2Lotte Spaargaren 3Romy Mulder 4Pien den Hengst 5Cynthia Veen 6Carlijn Tolman jongens juniorenB 1Maarten v.d. Hauw 2Joran Angevaare 3Mats Thewessem 4Michel Dekker

Cat 500m HPB 58.88 HPB1:00.65 HPB1:02.92(PR) HPB1:03.02(PR) HPB1:03.32(PR) HPB1:07.69 HPB1:12.03(PR) Cat 500m HPA 52.82 HPA 53.29 HPA 53.79 HPA 52.87 HPA 53.47(PR) HPA 57.09 HPA1:04.66(PR) HPA NS Cat 500m DC2 46.44 DC1 48.94 DC2 48.82 DC1 52.89(PR) DC2 53.74 DC2 58.29 DC21:03.55(PR) DC11:08.55(MV) Cat 500m HC1 43.77 HC1 43.93 HC1 45.73 HC2 48.97 HC1 54.05 HC1 54.62 HC1 57.02 HC1 59.27 HC1 57.57 Cat 500m DB1 49.90 DB1 51.62 DB2 53.30(PR) DB1 53.50 DB1 54.08(PR) DB2 57.78 Cat 500m HB1 43.51 HB1 43.81 HB1 50.87 (PR ) HB2 55.60

300m 36.44 37.16 38.13(PR) 38.21 41.36(PR) 42.29(MV) 42.76(PR) 300m 33.21 32.79(PR) 32.45(PR) 33.74 33.23(PR) 36.11 38.37(PR) 37.67(PR) 1000m 1:36.10 1:40.48 1:40.95 1:50.83(PR) 1:49.97(PR) 2:07.50(PR) 2:18.00(PR) 2:22.00(PR) 1000m 1:30.19 1:32.31 1:33.17 1:41.41 1:52.31(PR ) 1:54.72 2:01.27(PR ) 2:03.19 2:09.78 1000m 1:46.84 1:46.59(PR ) 1:57.72 1:57.75 2:02.35 2:04.85 1000m 1:27.03 1:28.19 1:44.55(PR ) 1:58.27(PR )

totaal 95.320 97.810 101.050 101.230 104.680 109.980 114.790 totaal 86.030 86.080 86.240 86.610 86.700 93.200 103.030 37.670 totaal 94.490 99.180 99.295 108.305 108.725 122.040 132.550 139.550 totaal 88.865 90.085 92.315 99.675 110.205 111.980 117.655 120.865 122.460 totaal 103.320 104.915 112.160 112.375 115.255 120.205 totaal 87.025 87.905 103.145 114.735 

Dames junioren a 1Leonie Keet 2Annemiek Griffioen 3Diana Dekker 4Iris Gimpel Heren junioren a 1Thijs van der Werff 2Steven Zaal 3Christiaan Grigoleit 4Rogier Koopman Dames senioren 1Anja Gerritsen 2Lisa van der Veen 3Dineke Hardebol 4Josje Heikoop 4Anke Sillars-Hardebol 5Cindy Kerzaan 6Willy Bakker Heren senioren 1Abel Schootemeijer 2Erik Spronk 3Dennis Wolthuis 4Paul Verlaan Olaf Wit Philip van Aerssen Paul Hassink D ames Veteranen 1Astrid Janssen 2Karin Berger H eren Veteranen 1Ruud Bouwmeester 2Sietse van der Werff 3Robert Bosma 4Simon Salome 5Ronald Warmerdam 6Thad van der Bruggen 7Frank Rozendaal 8Menzo Meijer 9Peter Jak 10Albert Jan Woortman 11Rocky Haighton 12Rene Dodeman 13Wim Heikoop 14Joris van der Post 15Reint Schuring 16Wim J van der Zande 17Erik Blits 18Hans de Kruif 19Carel Donck 20Peter Tijsen

Cat 500m DA2 57.82 (MV ) DA2 53.08 DA1 53.76 DA1 54.31 Cat 500m HA2 40.32 HA2 40.60 HA1 42.55 HA2 45.97 Cat 500m DSA 47.59 DSA 50.97 DSA 50.95 DN2 50.63 DSA 50.86 DSA 53.21 DSA1:10.16 Cat 500m 1500m HN2 43.55 2:20.98 HN1 43.80 2:20.41 HSB 46.93 2:17.49 HSA 44.89 2:30.47 HSB 46.01(PR)2:17.34 HSB 47.09 2:25.34 HSB 47.24 2:35.59 Cat 500m D45 52.68 D45 59.61 Cat 500m 1500m H40 42.95 2:14.18 H50 45.14 2:18.62 H40 44.61 2:22.21 H50 45.74 2:22.88 H45 46.40 2:22.88 H40 48.51 2:33.97 H40 46.05 2:42.43 H45 51.01 2:28.83 H40 49.07 2:34.67 H55 49.12 2:36.38 H50 50.36 2:36.68 H45 50.83 2:37.11 H50 50.46 2:41.38 H50 51.09 2:47.24 H55 53.36 2:46.19 H50 53.29 2:51.45 H45 56.01(PR)2:58.22 H40 56.02 3:00.24 H60 58.77 3:19.22 H50 NF 2:29.24

1500m totaal 2:36.21 109.890 2:56.67 111.970 3:02.53 114.603 3:05.14(PR ) 116.023 1500m totaal 2:09.18 83.380 2:15.18 85.660 2:24.02 90.556 2:40.53 99.480 1500m totaal 2:37.04 99.936 2:40.87 104.593 2:43.97 105.606 2:46.10 105.996 2:45.91 106.163 2:57.49 112.373 147.660 3000m totaal 5:00.57(PR) 140.638 5:01.85 140.911 4:55.18 141.956 5:30.65 150.154 (PR ) 91.790 95.536 99.103 1500m totaal 2:41.29 106.443 3:11.22 123.350 3000m totaal 4:47.13 135.531 4:44.57 138.774 5:03.51 142.598 5:03.77 143.994 94.026 99.833 100.193 100.620 100.626 101.246 102.586 103.200 104.253 106.836 108.756 110.440 (PR) 115.416 116.100 125.176 49.746 

de hCa-agenda
- maandag 11 mei begint de Bostraining. Verzamelen om 19.00 uur bij de kleedkamers aan de kop van de Bosbaan. Na afloop moet de jeugd hier beneden opgehaald worden. - jaarvergadering donderdag 11 juni 2009 Amstelveen - Kijk voor de laatste nieuwtjes op www.sv-hca.nl.

interessante
Iwww.knsb.nl www.knsb-nhu.nl www.sisku.nl www.marathonschaatsen.nl www.elfstedentocht.nl www.noorderrondrit.nl

links

Genieten van natuurijs, maar gaat dat op voor iedereen? Of is dit Adje ... http://www.waldnet.nl/wn/videonieuws/205/ Op bezoek bij Roy Polmans. Roy combineert werken en opleiding bij de politie met marathonschaatsen in de topdivisie! Volg hem op www.skatepodium.com/ Video/TV/0000463. Geniet van 9 minuten schaatsplezier in Groenlo, januari 1940. Niets geen kou, gewoon jongens in korte broek, meisjes met rokken en korte sokjes! http://www.scherpinbeeld.nl/ en scroll naar Schaatsen gracht.

Roy Polmans.

Hèt adres voor: • tafelkleden • vitrage • dekbedovertrekken • 1001 soorten kussenhoezen
Haven 28 . 1131 ER Volendam Telefoon 0299 366937 Fax 0299 367151 

0