PENGHARGAAN

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Pengetua SMK Sultan Abdul Aziz Shah,Puan Junaidah bt. Tukimin kerana memberi kebenaran dan sokongan untuk menjalankan projek ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru sejarah saya, Puan Nor Azura bt. Ibrahim kerana telah memberi tunjuk ajar dan panduan kepada saya selama saya menyiapkan tugasan yang diberi. Tidak lupa juga ucapan ribuan terima kasih saya tujukan kepada ibu bapa saya yang telah memberi dorongan dan sokongan juga sedikit sebanyak tunjuk ajar dijadikan panduan sepanjang kajian dijalankan. Selain itu, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakanrakan saya yang telah memberi kerjasama mereka kepada saya sepanjang kajian dijalankan. Sekian,terima kasih.

OBJEKTIF KAJIAN
Kajian saya merangkumi objektif-objektif yang berikut,kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ini akan dapat membantu saya membuat satu kajian ilmiah dengan tatacara yang betul,jelas dan tepat. Kajian ini juga dapat menembah pengetahuan saya tentang permainan tradisional di kalangan masyarakat mengikut adat Melayu. Kajian ini perlu dilakukan untuk memenuhi kehendak sukatan pelajaran Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Kajian ini juga dapat menyedarkan orang melayu betapa pentingnya permainan tradisional di kalangan masyarakat melayu di setiap kaum dan adapt tradisinya yang tersendiri.

KAEDAH KAJIAN
Saya menjalankan kajian ini dengan menggunakan kaedah-kaedah seprti buku ilmiah yang diambil seba sedikit tentang tajuk yang berkaitan(Permainan Tradisional dan Hiburan Tradisi). Selain itu, saya juga menggunakan kaedah mencari maklumat tentang permainan tradisional di akhbar-akhbar. Malah,penyelidikan dari internet juga saya gunakan bagi mencari maklumat-maklumat dengan lebih terperinci. Akhir sekali, saya telah menggunakan sumber dari televisyen tentang tajuk ini(Majalah 3).

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perkara
tajuk kajian senarai kandungan penghargaan objektif kajian kaedah kajian hasil kajian rumusan lampiran rujukan

M/s

P Et R am d a

i i s n i A o n n a l (wau)

*

*

permainan tradisional

(wau) B U i k l u m i a h

*

* a k h b a r

*

I

*
*

* N T E R N E T *
t E *

L E V I S Y E *
HASIL KAJIAN

N

*

Melalui hasil kajian “Permainan Tradisional Wau”, saya telah mendapati ia sering dimainkan untuk menghiburkan hati setelah selesai menuai padi. Permainan wau ini dimainkan oleh penduduk tempatan sejak 1500 tahun lalu, terutama di kalangan petani-petani Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Pada masa ini, wau-wau yang terdapat di Malaysia antara lainnya ialah wau paying, wau helang, wau kucing, wau ular dan wau bulan. Tetapi wau yang sering dipertandingkan dan popular sekali pada masa ini ialah wau bulan dan wau budi.

Wau juga mempunyai keistimewaannya tersendiri iaitu ia boleh mengeluarkan bunyi yang kuat dan menari-nari di udara. Bunyi wau membezakan ia daripada laying-layang yang juga menjadi semakin terkenal di negeri Malaysia. Selain itu, wau dimainkan bukan sahaja untuk hiburan, malah untuk pertandingan pun boleh dimainkan. Markah-markah dalam pertandingan selalunya dipertimbangkan dari segi kecantikan bentuk, bunyi dengung tinggi dan wau yang berada di udara dengan lama.

Rumusan
Setelah menyiapkan folio sejarah ini, dapatlah saya menyimpulkan bahawa pentingnya menjaga kesenian dan warisan permainan wau yang menjadi permainan utama pada masyarakat dahulu. Warisan ini tidak boleh dilupakan kerana ia adalah sebuah permainan tradisional turun-temurun. Selain itu, permainan wau ini juga boleh menarik minat para pelancong dari luar negara untuk datang ke Malaysia dan mencuba sendiri cara-cara bermain wau. Ini boleh menyebabkan pelancongpelancong dari luar negara berasa kagum kepada masyarakat Malaysia yang masih mengekalkan permainan tradisional wau, walaupun kini mempunyai pelbagai permainan yang jauh lebih canggih dan berteknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful