P. 1
Manual Pen Gurus An Sukan

Manual Pen Gurus An Sukan

|Views: 193|Likes:
Published by Mohdnizam Saidin

More info:

Published by: Mohdnizam Saidin on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN

Manual Pengurusan Sukan
Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin
BAHAGIAN 1
Pendahuluan, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan PENDAHULUAN
Segala kandungan dalam Buku Panduan ini merupakan kerangka dasar tatacara pengurusan Majlis Sukan Sekolah. Pengubahsuaian adalah masih dan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

MATLAMAT SUKAN DI SEKOLAH
Sukan di sekolah bermatlamatkan :  Meluaskan tapak bakat.  Melahirkan atlet berprestasi tinggi.  Memupuk sikap positif dan disiplin diri.  Merealisasikan konsep Sukan untuk Semua.  Menggalakkan pendemokrasian dalam sukan.  Menyemai keseronokan dan kebebasan dalam sukan.  Membudayakan minat bersukan seluruh warga sekolah.  Memastikan warga sekolah memperoleh pengetahuan asas sukan.  Mewujudkan rentasan pengetahuan kesihatan, kecergasan dan keselamatan dalam sukan secara tidak formal.

OBJEKTIF AKTIVITI SUKAN

Melaksanakan Program Pembangunan dan Permuafakatan Sukan dengan pihak khusus seperti Majlis Sukan Negara. Memperanankan secara berkesan amalam Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). 3. Meningkatan keyakinan “Cuba dan Cebur” ke dalam diri setiap pelajar beberapa sukan terpilih. TEMA Citius – (Speed in action). 2. Perbadanan Putrajaya dan Individu-individu berkemahiran. Menjadikan pengetahuan Sains Sukan sebagai ilmu utama dan teras kepada segala aktiviti sukan. . Persatuanpersatuan Sukan. emosi.  Warga sekolah yang berpengetahuan tentang aktiviti dan pengurusan sukan. MISI SUKAN SEKOLAH Misi Sukan Sekolah dibentuk berdasarkan konsep “ Pembangunan dan Pencapaian Menyeluruh”.  Sukan sebagai wadah dan wahana pembangunan jasmani.Aktiviti sukan di sekolah disasarkan mencapai  Keupayaan melahirkan sekurang-kurangnya seorang atlet berprestasi tinggi setahun bagi mewakili daerah dan negeri. Fortius – (Strange in spirit) VISI Melahirkan atlet gemilang hasil penglibatan semua dengan menjadikan aktiviti bersukan sebagai budaya seterusnya menghayati semangat kesukanan dalam rutin kehidupan. 4. Altius – (High for goal). 1. Misi ini diharapkan akan mencapai Sasaran Prestasi Peningkatan dan Pencapaian Sepuluh Tahun. rohani dan intelek warga sekolah melalui aktiviti secara terancang dan sedar. 5. Mewujudkan Sistem Payung beberapa sukan terpilih . Majlis Sukan Negeri.

TAHUN INDIVIDU PASUKAN ELIT 20002001 Wakil Daerah N.” STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH AHLI MAJLIS *dilantik JAWATANKUASA PELAJAR GURUGURU RUMAH SUKAN GURU KETUA RUMAH SUK AN . Johan Negeri Wakil Daerah 20062007 Pelatih Kebangsaan Johan Negeri Wakil Negeri 20082009 Pelatih Kebangsaan Ketiga Kebangsaan Pelatih Kebangsaan Ringkasan Rancangan “Sasaran Prestasi Peningkatan dan Pencapaian Sepuluh Tahun BAHAGIAN 2 Majlis Sukan Sekolah PENDAHULUAN Majlis Sukan Sekolah merupakan sebuah majlis yang dianggotai beberapa ahli majlis bertujuan mengendalikan seluruh perancangan dan pembangunan sukan khasnya di peringkat sekolah. Johan Daerah 20022003 Wakil Negeri Johan Daerah Pelancaran 20042005 Wakil Negeri N. AHLI MAJLIS Dicadangkan senarai ahli majlis seperti berikut : · Pengerusi (Pengetua) · Naib Pengerusi (Penolong Kanan KoKurikulum) · Setiausaha (Setiausaha Sukan) · Ahli Majlis o Perancangan & Pembangunan o Peralatan & Kemudahan o Perhubungan & Seranta o Program Sukan Untuk Semua o Program Sukan Untuk Elit · Guru Ketua Rumah Sukan · Guru Penolong Ketua Rumah Sukan · Guru Pengurus Permainan “Majlis Sukan hendaklah sentiasa berhubung rapat dengan Setiausaha KoKurikulum kerana terdapat pertindanan tugas dan fungsi khasnya dalam pengendalian Pasukan Permainan.

· Menyimpan semua rekod dan data yang berkaitan. menyelia dan memantau pelaksanaan aktiviti. · Memastikan langkahlangkah . daerah dan negeri. · Menyelaraskan dan membantu mengelolakan sukan di peringkat sekolah. kecenderungan dan pengalaman yang ada pada guruguru. · Memastikan pelaksanaan aktiviti. · Menjadi penyelaras utama jika menjadi tuan rumah sesuatu kejohanan. · Menganalisis pencapaian keseluruhan aktiviti dan melaporkan kepada pihak pengurusan lebih tinggi (Pengetua.SETIAUSAHA SETIAUSAHA SUK AN JAWATAN KUASA PELAJAR PENASIHAT KELAB PERMAINAN SETIAUSAHA K OKURIKULUM NAIB PEN GERUSI PK HEM / PK K OKO PEN GERUSI PENGETUA PERANAN AHLI MAJLIS SUKAN SEKOLAH PENGETUA · Menetapkan dasar dan garis panduan / peraturan serta menyediakan Rancangan Kemajuan Sukan Sekolah. · Memberi taklimat tentang Dasar dan Rancangan Kemajuan Sukan Sekolah. · Tugastugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. · Merancang pengurusan kewangan bagi peruntukan perbelanjaan sukan serta aktiviti dan program pembangunan sukan. · Mengadakan mesyuarat sukan sekolah dan menggariskan perancangan dan agenda sistem sukan di sekolah. · Mengawal. · Mengenal pasti dan menyelia jenis sukan / permainan yang akan dijalankan. · Menyusun takwim tahunan aktiviti sukan. · Membuat perancangan untuk tindakan susulan. · Menyediakan jadual dan panduan tugas kepada semua guru. · Menyediakan kemudahan bagi membolehkan sesuatu sukan / permainan dijalankan. · Membantu pengetua dalam urusan pembelian peralatan sukan (sebaikbaiknya dibuat penyelarasan dengan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan). · Mendapatkan maklumat daripada guruguru berkaitan kebolehan. SETIAUSAHA SUKAN · Merancang program sukan secara keseluruhan. PK KOKURIKULUM · Melantik dan menyusun tugastugas guru dalam bidang sukan. PPD. KPM). JPN. · Berhubung dengan guruguru lain dalam kegiatan kokurikulum sukan untuk penyelarasan kemudahan dan pembahagian waktu kegiatan sukan.

· Merekodkan semua pencapaian pelajar dan pasukan sekolah dalam satu sistem rekod. · Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar. · Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod · Merekodkan dan melaporkan pencapaian pelajar kepada setiausaha sukan. · Bersamasama guru Ketua Rumah Sukan menjalankan halhal pengurusan rumah sukan. · Tugastugas . · Tugastugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. KETUA GURU RUMAH SUKAN · Memastikan senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar). · Memaklumkan pelajar yang berpotensi kepada guru permainan atau setiausaha sukan. · Tugastugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. · Sentiasa berbincang dengan pengetua / penolong kanan HEM / penolong kanan Kokurikulum halhal berkenaan kepentingan dan kemajuan sukan sekolah. · Mengenal pasti. memilih dan melatih pelajar yang berpotensi untuk mewakili sekolah. · Membuat pengagihan tugas kepada guru rumah sukan. · Menyelia semua kegiatan sukan sekolah dan memberi nasihat serta bantuan yang diperlukan. GURU RUMAH SUKAN · Mengurus dan menjalankan latihan rumah sukan pada harihari yang ditetapkan. · Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan. · Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. · Menyediakan papan maklumat berkenaan dengan aktiviti sukan di sekolah. · Membuat mesyuarat agung rumah sukan.keselamatan telah diambil untuk semua kegiatan sukan. · Mengendalikan secara bersama dengan setiausaha sukan aktiviti sukan di sekolah. · Menyediakan satu sistem stok dan inventori peralatan dan kemudahan sukan. · Memastikan kemudahan dan peralatan sukan diselenggara dengan baik. · Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan serta memastikan peraturan dipatuhi. · Memastikan guruguru berkaitan menyediakan laporan lengkap tentang aktiviti sukan di sekolah dan luar sekolah seterusnya mengumpulkan dan merekodkannya dalam satu sistem pelaporan. · Mengadakan satu sistem “Quartermaster (Pengurusan dan Penjagaan)” penggunaan peralatan sukan. · Mencatat kehadiran pelajar dalam latihan rumah sukan dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir. · Mewakili pengetua bagi menghadiri mesyuaratmesyuarat berkenaan sukan mengikut keperluan dan arahan pengetua.

· Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. RUMAH SUKAN Rumah Sukan terdiri daripada 5 unit dengan menggunakan satu sistem penentuan pembahagian rumah. · Mengurus pengangkutan untuk pasukan ke pertandingan. selamat dan mencukupi sebelum. negeri dan kebangsaan (jika berkaitan). · Memastikan dan berusaha boleh dijadikan tempat rujukan pelajar bagi peraturanperaturan dan kemahiran asas permainan.lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. · Merancang bagi meningkatkan pengetahuan. · Menjaga kebajikan pesertapeserta ke pertandingan. Senarai pembahagian Rumah Sukan RUMAH DIGIT AKHIR Bestari (Hijau) 0 dan 1 Perdana (Ungu) 2 dan 3 Putra (Kuning) 4 dan 5 Siber (Biru) 6 dan 7 Wira (Merah) 8 dan 9 BAHAGIAN 3 . daftar Nombor rujukan rumah ialah digit 3. · Berbincang dengan setiausaha sukan berkenaan keperluan kemudahan dan peralatan. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. · Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang lebih berkemahiran. · Menguruskan surat makluman dan kebenaran ibu bapa / penjaga untuk semua aktiviti yang dijalankan. GURU PENASIHAT PERMAINAN · Guru penasihat permainan ialah guru permainan bagi pasukan sekolah. · Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkahlangkah untuk mempertingkat kualiti pasukan. · Menganjurkan perlawanan antara kelas atau rumah sukan. Contoh Nombor Daftar 0073 / 02 tahun daftar no. · Melaporkan dan merekodkan keputusan setiap pertandingan (perlawanan) yang disertai. · Bertanggungjawab dalam permainan bagi peringkat daerah. · Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan dan semasa bagi pengurusan pasukan. · Merancang aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan. · Tugastugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. · Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut takwim dan jadual yang ditetapkan. semasa dan selepas digunakan. Sistem tersebut menggunakan digit terakhir Nombor Pendaftaran Pelajar. · Membentuk jawatankuasa pelajar bagi kelab dan pasukan sekolah.

o Menyediakan anggaran perbelanjaan kejohanan. o Menyenaraikan acaraacara yang dipertandingkan. í Perasmi dan atur cara rasmi. o Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Kecil. í Mengesahkan pelantikan semua jawatankuasa. Memanggil mesyuarat Pengurus Pasukan (Ketua Rumah) í Mengesahkan acara dan kelas umur yang dipertandingkan. í Cadangan senarai Jawatankuasa Pelaksana. í Membentuk jawatankuasa kecil. í Menyemak bidang tugas setiap jawatankuasa. í Membuat anggaran peruntukan dan sumber kewangan. Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana í Membincangkan pelaksanaan kejohanan dan Pelan Tindakan Risiko. í Perbelanjaan setiap Jawatankuasa (jika berkaitan). í Acaraacara yang dipertandingkan dan kelas umur. í Penerangan tugas Pengurus Pasukan. í Tarikh / masa / tempat. í Penyediaan borangborang § penyertaan keseluruhan § penyertaan acara (untuk penyelia peserta) § keputusan § hakim penamat § pencatat masa § acara lompatan § acara balingan SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA SETIAUSAHA SUKAN / PENGURUS KEJOHANAN o Mengadakan mesyuarat penyelarasan dengan Ketua Guru Rumah. í Menjelaskan peraturan dan syarat pertandingan. í Atur cara rasmi. í Anggaran perbelanjaan. í Tujuan / objektif / matlamat. Persediaan sebelum kejohanan í Penyediaan balapan dan padang serta peralatan yang berkaitan. . í Senarai semak kerja dan tindakan. í Cadangan senarai nama Pegawai Sukan. í Senarai tugas setiap jawatankuasa. í Pelaksanaan kejohanan keseluruhan dan Pelan Tindakan Risiko. í Susunan jadual latihan rumah sukan. Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Induk í Membincangkan kertas pelaksanaan acara. o Mendapatkan senarai peserta.Pengurusan Kejohanan Olahraga ALIRAN KERJA Tugastugas berikut mestilah diberi perhatian oleh Setiausaha Sukan dengan kerjasama Jawatankuasajawatankuasa berkenaan: Penyediaan kertas cadangan yang terperinci yang mengandungi perkaraperkara berikut: í Cadangan senarai Jawatankuasa Induk.

Mendapatkan senarai nama pegawai. Memberi cenderamata kepada pegawai (jika ada). Memberi taklimat kepada Pengurus Peserta. Memberi elaun bertugas kepada pegawai (jika ada). Memastikan kebersihan kawasan khemah terjaga. o Menyediakan pelanpelan / kedudukan gelanggang. Menyediakan tempat duduk VIP. o Menyusun atur kedudukan khemah dan semua peralatan kejohanan yang terlibat. o Memastikan semua Pengerusi Jawatankuasa telah mengambil tindakan tugasan masingmasing. JAWATANKUASA STATISTIK o Mendapatkan butiran lengkap pertandingan. Membuat persiapan langkah keselamatan dan kawalan disiplin. o Menyediakan program pentadbiran. Memastikan pegawai bersedia dan mencukupi pada hari kejohanan. Melantik pegawai kejohanan (termasuk pelepas). .o Mendapatkan senarai nama Pegawai Sukan dan membuat pelantikan. Menyerahkan senarai nama peserta kepada Urus Setia. o Mengisi borang penyertaan bagi semua acara. Menyediakan khemah rumah. pegawai dan peserta. JAWATANKUASA TEKNIK o o o o o o o o o o o o o o o o o JAWATANKUASA KEPEGAWAIAN Menyediakan gelanggang dan perkara berkaitan. Memastikan ukuran dan penyediaan gelanggang bertepatan. Menyediakan dan memeriksa peralatan sukan. Menyelaraskan tindakan kerja dengan urus setia. o Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan. Membuat anggaran perbelanjaan. Menyediakan dan memeriksa peralatan latihan. JAWATANKUASA PERTANDINGAN o Menyediakan borangborang pertandingan. keputusan dan rekod pencapaian kejohanan tahun sebelumnya. Menyediakan dan mengedar pelan kedudukan pasukan dan pegawai. Mengadakan taklimat / nasihat / panduan untuk peserta. Menyediakan minuman dan makanan peserta dan ahli rumah. o Menyediakan atur cara hari kejohanan. Memberi taklimat kepada semua pegawai. o Membuat anggaran perbelanjaan. Menyusun Jadual Tugas Kepegawaian. o Menyusun tugasan Pegawai Sukan. membuat anggaran perbelanjaan. Menguruskan belanjawan dalaman rumah. Menyediakan pembantu teknik setiap gelanggang. KETUA GURU RUMAH / GURU RUMAH o o o o o o o o o o o Menyenaraikan nama peserta yang mewakili rumah. o Menyediakan nombornombor peserta. Menyediakan pakaian peserta dan ahli rumah. Menyediakan senarai pegawai gantian dalam Pelan Tindakan Risiko. o Membuat anggaran perbelanjaan.

o Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan. Menyediakan. o Menulis dan menghantar surat / kad jemputan. o Menempah hadiah / cenderamata untuk peserta / pasukan / pegawai / tetamu. o Menyediakan pengurus pemenang. o Mendapatkan. o Menyediakan Pelan Tindakan Risiko. JAWATANKUASA PERASMIAN o Mengenal pasti dan menjemput perasmi pembukaan dan penutup dengan kerjasama Jawatankuasa Jemputan. o Membuat anggaran perbelanjaan. o *Jawatankuasa berasingan perlu diwujudkan jika terdapat jamuan khas. o Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan. Menyenaraikan nama peserta yang layak mewakili sekolah. dan memeriksa hadiah / piala pusingan tahun sebelumnya. Membuat anggaran perbelanjaan. . Mengemas kini keputusan dari semasa ke semasa. o Mendapatkan penajaan (dengan kerjasama Jawatankuasa Iklan dan Tajaan).o o o o o o o o o Menyediakan Jadual Besar Pertandingan. JAWATANKUASA BUKU PROGRAM o o o o JAWATANKUASA HADIAH DAN CENDERAMATA Mendapatkan semua maklumat yang berkaitan. o Mendapatkan penajapenaja minuman (dengan kerjasama Jawatankuasa Iklan dan Tajaan). Mengumpul. Menyediakan program (perisian) keputusan. o Menjaga kebersihan dan keselamatan minuman dan kawasan penyediaan. o Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan. JAWATANKUASA MINUMAN (DAN JAMUAN) o Membuat anggaran jumlah minuman yang diperlukan. mencetak dan mengeluarkan keputusan rasmi acara. Menyerahkan keputusan kepada urus setia. JAWATANKUASA JEMPUTAN. SAMBUTAN DAN PROTOKOL o Mengenal pasti tetamu yang akan dijemput dalam majlis dan kejohanan. o Membuat anggaran perbelanjaan. o Membuat anggaran perbelanjaan. mengenal pasti dan menjemput penyampai hadiah. o Menyediakan dan melabel tempat duduk. Membuat Pelan Tindakan Risiko. mengumpulkan. Membukukan semua keputusan mengikut acara. o Menyusun aturan pemberian hadiah. o Mengenal pasti orang kenamaan / tetamu dalam majlis. merekod. menerbitkan dan mengedarkan buku program. o Menyusun atur cara perasmian. o Menyediakan juruacara untuk majlis perasmian. o Menyediakan minuman dan tempat mengambil minuman untuk peserta. o Memberi panduan arah dan tempat duduk kepada jemputan. o Mengalualukan kehadiran jemputan. Sambutan dan Protokol. Mendapatkan penajaan (dengan kerjasama Jawatankuasa Iklan dan Tajaan). o Membuat raptai perasmian (dengan kerjasama Jawatankuasa Perbarisan). Membuat anggaran perbelanjaan. o Menyediakan dan menghantar minuman untuk pegawai / urus setia / tetamu. o Menyenaraikan.

o Mengambil bahan bermedia sepanjang kejohanan. dsb. PUBLISITI DAN RAKAMAN o Menjadi penghubung dan memberi maklumat tepat kepada jemputan dan pemberita. o Membuat anggaran perbelanjaan. JAWATANKUASA IKLAN DAN PENAJA o o o o o o o o o o Mengenal pasti dan mendapatkan sumber kewangan.o Menyediakan roset dan buku program khas kepada jemputan utama. o Membuat anggaran perbelanjaan. o Menghubungi pihak polis dan pasukan bantuan pertolongan cemas. o Menyediakan pembantu bagi halhal kawalan keselamatan dan kecemasan. Memasang dan menyimpan peralatan. kerosakan teknikal. o Berhubung dengan media tentang kejohanan. KESELAMATAN DAN PERTOLONGAN CEMAS o Menyediakan Pelan Tindakan Risiko bagi keselamatan dan kecemasan. Menyediakan juruacara kejohanan. Menjemput penaja dan pengiklan ke majlis perasmian. Menyediakan peralatan pembesar suara yang sesuai dan mencukupi. Menyediakan Pelan Tindakan Risiko. JAWATANKUASA SERANTA. SENARAI UMUM PEGAWAI KEJOHANAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juri Rayuan Pengurus Kejohanan Penolong Pengurus Kejohanan Pengurus Teknik Penolong Pengurus Teknik Referi Balapan Referi Padang Ketua Hakim Balapan Ketua Hakim Padang Ketua Penjaga Masa Ketua Pengadil Lorong Ketua Pencatat Ketua Pengawas Ketua Penyelia Peserta Hakim Balapan Hakim Padang Pelepas Penjaga Masa Pengadil Lorong / Pencatat Pusingan . kekurangan pegawai dan pembantu. Menulis surat rakaman terima kasih kepada penaja dan pengiklan. JAWATANKUASA SIARAYA DAN JURUACARA JAWATANKUASA KEBAJIKAN. o Memaklumkan tetamu untuk penyampaian hadiah kepada Jawatankuasa Hadiah. bekalan elektrik. Menulis surat mendapatkan penajaan dan iklan. Memastikan peralatan dalam keadaan yang baik. * Pelan Tindakan Risiko satu perancangan tindakan jika berlaku halhal di luar kawalan dan jangkaan seperti faktor cuaca. kehilangan atau kerosakan peralatan. o Memberi perkhidmatan keselamatan dan kecemasan sertamerta. Menyerahkan senarai penaja dan iklan kepada Jawatankuasa Buku Program.

0 kg 1. Peluru 5.30 m 1.15 m 1.Tinggi 1. Tinggi Permulaan) Bil Acara L1 L2 L3 P1 P2 P3 1 L. PERMULAAN BAGI ACARA BALAPAN · Bagi acaraacara berikut.0 kg 1. Jarak.0 kg ACARAACARA . seorang peserta Kelas 2 tidak boleh mengambil bahagian dalam kumpulan Kelas 1 kecuali bagi acaraacara terbuka bebas.00 kg 4. · Penyertaan peserta bagi acara terbuka adalah bebas iaitu tidak termasuk dalam bilangan penyertaan individu atau berpasukan.55 kg 4. 1 Lelaki (L3) & Perempuan (P3) · Pesertapeserta hendaklah mengambil bahagian mengikut kategorinya. PRESINT 8 UNDANGUNDANG DAN PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH KALI TAHUN UNDANGUNDANG PERTANDINGAN · Pertandingan ini akan mengikut UndangUndang KOAM dan Peraturan Am MSSM dengan sedikit pengubahsuaian (akan dinyatakan).00 m 0.00 kg 4. Contohnya. KUMPULAN UMUR · Kumpulan umur mengikut kategori berikut : o Kelas 1 : Ting. mulaan dekam (crouch start) mesti digunakan tetapi penggunaan blok pemula (starting block) adalah pilihan peserta: o 100 meter o 200 meter o 400 meter o 4 x 100 meter o 4 x 400 meter ACARA PADANG (Berat.45 kg 4.· Pencatat · Penyelia Peserta · Penolong Pelepas · Juruacara · Perangkaan dan Keputusan · Hadiah CONTOH UNDANGUNDANG PERTANDINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH SMK PUTRAJAYA 1.20 m 1. 4 & 5 Lelaki (L1) & Perempuan (P1) o Kelas 2 : Ting.00 kg 4. · Seseorang peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam tiga (3) acara individu dan dua (2) acara lari bergantiganti.00 kg 4 L.0 kg 1. PERATURAN PENYERTAAN · Acara Individu : Setiap Rumah Sukan hanya mesti menamakan dua orang peserta untuk acara perseorangan. Lembing 700 g 600 g 600 g 600 g 600 g 600 g 3 L.5 kg 1. Cakera 1.90 m 2 M. 2 & 3 Lelaki (L2) & Perempuan (P2) o Kelas 3 : Ting.95 m 0.0 kg 1. · Acara Berpasukan : Setiap Rumah Sukan dibenarkan menamakan satu pasukan sahaja untuk setiap kumpulan umur.

· Acaraacara yang dipertandingkan seperti berikut : Bil Acara Kumpulan Umur Jumlah 1 100 meter semua 6 2 200 meter semua 6 3 400 meter semua 6 4 800 meter semua 6 5 4 x 100 meter semua 6 6 4 x 400 meter semua 6 7 Lompat Tinggi semua 6 8 Lontar Peluru semua 6 9 Lempar Cakera semua 6 10 Rejam Lembing semua 6 UMLAH 60 ACARAACARA TERBUKA · Acara terbuka terbahagi kepada dua kategori : o Mengikut kumpulan umur (tarik tali) o Bebas (acaraacara lain) · Acaraacara yang dipertandingkan seperti berikut : · Bil Acara Penyertaan Jumlah 1 Tarik Tali kumpulan umur 6 2 Perbarisan rumah 1 3 1500 meter Lelaki & Perempuan 2 4 Keceriaan Khemah rumah 1 JUMLAH 10 MATA KEMENANGAN Kedudukan Emas Perak Gangsa Keempat Acara Individu 5 3 2 1 Acara Berpasukan 10 6 4 2 Acara Terbuka 20 15 12 9 Acara Khas 15 12 9 ** ** Tempat ke3. · Peserta kedua terbaik setiap rumah akan bertanding dalam acara saringan dan 3 peserta terbaik dalam saringan akan layak ke peringkat akhir.BALAPAN DAN PADANG 2 · Setiap rumah mesti menghantar 2 peserta bagi semua acara balapan dan padang. ke4. 200 m dan 400 m. · Peserta terbaik tersebut secara automatik akan melayakkan diri ke pertandingan akhir. ke5 · Bagi acara Merentas Desa. kedudukan mata seperti berikut : Johan Naib Johan Ketiga Keempat Kelima 200 195 190 185 180 . · Pengundian lorong akan dilakukan secara rawak oleh jawatan kuasa teknik (tanpa mengambil kira latar belakang pencapaian peserta). · Setiap rumah mesti mengenal pasti peserta terbaik antara 2 peserta bagi acara balapan 100 m.

· Bantahan boleh dibuat dalam masa 15 minit selepas keputusan rasmi dengan cagaran bantahan sebanyak RM100. HALHAL LAIN · Semua peserta dikehendaki melaporkan diri kepada penyelia peserta 30 minit sebelum acara bermula. 4 KANDUNGAN UMUM BUKU ATUR CARA · Katakata Aluan (Kementerian / Jabatan / PPD) · Katakata Aluan Pengetua · Katakata Aluan YDP PIBG · Jawatan Kuasa Pengelola / Induk · Jawatan Kuasa Kecil Kejohanan . Wira). Putra. o Pengawas Pusat Sumber bukan Ketua Rumah Sukan atau Penolong Ketua Rumah Sukan adalah peserta Pengawas Pusat Sumber. o Peserta pilihan pasukan Rumah Sukan adalah peserta Rumah Sukan. o Pertandingan akan bermula daripada penanda bendera putih sehingga kumpulan perbarisan meninggalkan padang. o 2 pasukan terbaik akan menentukan Johan (Emas) dan Naib Johan (Perak).3 PERATURANPERATURAN ACARA TERBUKA · Tarik Tali o Mengikut kategori umur.00 (tidak dikembalikan jika ditolak) kepada Pengerusi Jawatankuasa Juri Rayuan. 1 ketua rumah dan 5 x 10 ahli rumah. PERATURAN PERBARISAN · Keutamaan pemilihan individu seperti berikut : o Ketua Rumah Sukan dan Penolong Ketua Rumah Sukan adalah peserta Rumah Sukan. o Pasukan rumah yang gagal menyertai tidak akan mendapat sebarang mata. kesemuanya menduduki tempat ketiga. o Pesertapeserta lain adalah peserta badan beruniform. o Undian akan dijalankan bagi menentukan pasangan lawan dengan 1 perlawanan pusingan awal. o Pertandingan dijalankan secara kalah mati. o Ketua Pelajar bukan Ketua Rumah Sukan atau Penolong Ketua Rumah Sukan adalah peserta Ketua Pelajar. o Persembahan gimik di hadapan pentas utama dibenarkan dalam tempoh tidak melebihi 15 saat. 2 perlawanan separuh akhir dan 1 perlawanan akhir. Siber. o Bagi 3 pasukan yang kalah. 1 pembawa bendera rumah. o Setiap pasukan terdiri daripada tidak lebih 12 orang peserta. Perdana. · Perbarisan Rumah o Setiap rumah mesti terdiri daripada 53 orang peserta dengan pecahan 1 pembawa pelekat rumah. · Keceriaan Khemah o Rumah Sukan boleh menggunakan sebarang hiasan selagi tidak mengganggu khemahkhemah yang lain atau pandangan penonton. o Kedudukan giliran perbarisan mengikut susunan huruf (Bestari.

· Jawatan Kuasa Pertandingan · Senarai Kepegawaian · Atur Cara Perasmian / Penutupan · Atur Cara Kejohanan · Undangundang Pertandingan · Senarai Pemegang Rekod dan Catatan Rekod · Penghargaan 5 BAHAGIAN 4 Pengurusan Kejohanan Larian Sekolah PENDAHULUAN Secara umum. Perkaraperkara yang dinyatakan berikut adalah aspekaspek yang dianggap khusus untuk Pengurusan Kejohanan Larian Sekolah. aspek persediaan dan kepegawaian adalah hampir menyamai Pengurusan Kejohanan Olahraga. PERATURAN AM · Pengurus Pasukan mesti memastikan semua peserta berada dalam keadaan sihat dan memuaskan untuk bertanding. .. Contoh kedudukan : Tempat Pertama = 20 mata . · Peserta hendaklah mempunyai tanda pengenalan khusus kategori seperti warna kain pelekat yang berbeza bagi kategori umur dan jantina yang berbeza. · Lelaki : 7 km · Perempuan : 4 km KEPEGAWAIAN Pegawaipegawai berikut adalah tambahan khusus untuk Acara Larian.. JARAK PERTANDINGAN Jarak yang digunakan Peringkat Daerah dan Negeri · Lelaki Bawah 18 Tahun : 10 km · Lelaki Bawah 15 Tahun : 8 km · Lelaki Bawah 12 Tahun : 5 km · Perempuan Bawah 18 Tahun : 5 km · Perempuan Bawah 15 Tahun : 5 km · Perempuan Bawah 15 Tahun : 4 km Jarak yang dicadangkan (dan telah digunakan) di SMK Putrajaya 1 mengikut kesesuaian trek larian. · Hanya pelajar yang mendapat pengesahan masalah kesihatan daripada pegawai perubatan dan yang terlibat dalam kepegawaian sahaja dibenarkan untuk tidak mengambil bahagian. Contoh had masa : Pesertapeserta yang mendapat tempat sebelas ke atas dan menamatkan larian dalam masa 1 jam akan diberi 2 mata.. · Pegawai Tunjuk Arah o Mengiringi peserta pertama mengikut arah larian. Tempat Kesepuluh = 3 mata.. · Pemberian mata boleh mengikut sama ada kedudukan sahaja atau kedudukan dan had masa.

St. HALHAL LAIN · Latihan o Latihan perlu dijalankan sekurangkurangnya dua kali bagi setiap kategori. 6 o Perlu dapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa seperti polis dan pihak berkuasa tempatan (Perbadanan Putrajaya) · Pegawai Rondaan Pertolongan Cemas o Bersedia dengan sebarang kemungkinan keskes kecemasan sepanjang trek larian. · Peta Larian o Mesti disediakan dengan petunjukpetunjuk yang jelas. o Perlu dapatkan kerjasama daripada pihak hospital atau agensi bantuan kecemasan seperti PBSMM. Latihan serentak penting bagi menguji keberkesanan Pengurusan Pegawai Pertandingan dan Kawalan Trafik. · Pegawai Kawalan Trafik o Memastikan keselamatan dan membuat kawalan lalu lintas laluan peserta.pjholds.o Menunjuk arah kepada pesertapeserta di simpang atau tempat yang boleh mengelirukan peserta larian. · Kebajikan Petugas o Perlu ada satu jawatan kuasa yang akan memastikan kebajikan pegawai khasnya yang bertugas di sepanjang trek seperti penyediaan minuman dan payung besar bagi tempat yang terlalu terdedah dengan pancaran matahari. Latihan 1 untuk Peserta Perempuan sahaja. Latihan 2 untuk semua secara serentak. · Langkah Keselamatan o Peserta yang terakhir mesti diiringi oleh seorang pegawai bagi memastikan semua peserta telah selamat tiba di garisan penamat. o Pegawai Kawalan Trafik hanya boleh meninggalkan tempat bertugas apabila peserta akhir telah melintasi tempat kawalannya. Contoh : Latihan 1 untuk Peserta Lelaki sahaja.my/service/precplan/htm 7 BAHAGIAN 5 Seliaan & Laporan ASPEK SELIAAN . John Ambulans atau Pertahanan Awam. Rujukan : www. · Pegawai Loronglorong Penamat o Menjaga serta mengagihkan kad nombor kedudukan pada lorong penamat mengikut kategori. Pegawai Kawalan Trafik mesti dimaklumkan pegawai yang mengiringi peserta terakhir.com. atau o Mengagihkan kad semakan kepada peserta di check point terpilih yang tertentu. · Pegawai Semakan Check Point o Membuat semakan nombor pelekat peserta bagi memastikan peserta mematuhi arah larian. o Bertugas bersamasama pencatat dan penjaga masa.

o Fail Maklumat Permainan o Fail Analisis Keputusan Prestasi Sukan o Fail Rancangan Perkembangan Staf / Kursus o Fail Aktiviti Rancangan Sukan · Pengurusan Sukan o Perancangan Sukan o Takwin Aktiviti Sukan o Jawatankuasa Sukan Sekolah o Jawatankuasa Kerja Sukan Sekolah o Pengurusan Sukan Untuk Semua o Pengurusan Sukan Untuk Elit o Buku Teks dan Rujukan Guru o Buku Laporan Sukan o Program Peningkatan Prestasi Sukan o Projek Khas Sukan o Pengurusan Stor Sukan o Pengurusan Bilik Persalinan Pakaian o Pengurusan Bilik Darjah o Pengurusan Bilik Sumber Sukan o Pengurusan Rekod Kesihatan / Fizikal Pelajar (Atlet) o Papan Kenyataan Sukan Sekolah o Program Permuafakatan Sukan o Penyelidikan dan Pembangunan o Program Perkembangan Staf 8 o Pengurusan Bilik Gerakan · Penilaian o Analisis Keputusan Sukan Sekolah o Post Mortem Sukan Sekolah o Rekod Pencapaian Prestasi Pelajar . JPS.Perkaraperkara berikut akan diaudit semasa penyeliaan dilakukan oleh pihakpihak Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri atau Kementerian Pnedidikan Malaysia atau Jemaah Nazir Sekolah : · Pengurusan dan Pentadbiran Am o Misi Sukan Sekolah o Carta Organisasi Sukan Sekolah o Data dan Maklumat Guru o Majlis Sukan Sekolah o Sistem Pengurusan Sukan o Pekelilingpekeliling Iktisas Sukan o Pengurusan Kewangan Sukan o Pengurusan Kewangan SUWA o Rancangan Tahunan Sukan o Agihan Tugas Guruguru Sukan o Mesyuarat Pengurusan Sukan (sekurangkurangnya 4 kali setahun) o Peraturan Am Kegiatan Sukan di Sekolah · Sistem Fail o Fail Induk o Fail Pekeliling Am Perkhidmatan / Arahan KPM. PPD.

o Program Perkembangan Staf o Papan Kenyataan Sukan o Alatan dan Inventori · Pusat Sumber / Penyelia Sekolah o Carta Organisasi o Perancangan dan Jadual Aktiviti o Pelaksanaan Perancangan o Rekod Stor Sukan o Rekod Penggunaan o Pengurusan Bahan o Pengurusan Bilik Tayang o Keceriaan o Buku Rekod Bacaan o Instrumen Pencerapan / Penyeliaan o Rekod Pencerapan / Penyeliaan o Laporan Jemaah Nazir o Maklum Balas Guru o Perkembangan Staf o Takwin Penyeliaan Sekolah .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->