ZT1042 HUBUNGAN ETNIK

TAJUK 4 PEMBANGUNAN EKONOMI DLM KONTEKS HE DI MALAYSIA

4.0 Hasil Pembelajaran
‡ Menerangkan konsep modenisasi. ‡ Menghuraikan konsep dan proses pembangunan di Malaysia. ‡ Menjelaskan hubung kait antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.

4.1 Pengenalan

4.2

TAJUK 4: 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DLM KONTEKS HE DI MALAYSIA

Konsep Modenisasi 4.5 Kesimpulan 4.3 Modenisasi Di Malaysia

4.4 IsuIsu-isu Utama Ekonomi

4.1 Pengenalan
‡ Hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia. ‡ Alat analisis :
± modenisasi ± pembangunan ekonomi ± pembangunan politik

4.2.1 Pembangunan Ekonomi

4.2.2

4.2 Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka

Modernisasi Di Eropah

4.2.3 Penjajahan: Pemodenan Bukan Eropah

4.2.4 Pemodenan atau Pembaratan?

. ‡ Modenisasi mengandungi dua aspek utama: ± pembangunan ekonomi dan ± pembangunan politik. ‡ Perubahan berlaku secara berencana atau tidak berencana.4.2 Konsep Modenisasi ‡ Modenisasi sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. ‡ Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat. kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan.

2. ‡ untuk wujudkan masyarakat industri. Kaedah. Kaedah atau proses yang dilaksanakan ‡ Pembangunan teknologi : tradisional -> saintifik dan canggih. .4. Ukuran Pencapaian Matlamat industri. Ukuran pencapaian ‡ menggunakan GNP (gross national product).1 Pembangunan Ekonomi: Matlamat. ‡ Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar. ‡ Pembangunan pertanian : sara diri -> komersial ‡ Industrialisasi : produksi secara besar-besaran.

2.Modenisasi Di Eropah: 4. ‡ Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke dunia ilmu pengetahuan dan maklumat. ‡ Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada dua sudut: ± Sudut falsafah ± Sudut praktikal .2 Modernisasi di Eropah: Matlamat. Ukuran Pencapaian Matlamat. Kaedah.Ukuran Pencapaian ‡ Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat daripada dua revolusi besar : ± Revolusi Perancis (politik feudal) ± Revolusi Industri (ekonomi). Kaedah.

4.2. melalui tahap-tahap tertentu. . dapat diramalkan.2 Modernisasi falsafah Matlamat. ‡ Evolusionisme . ± Bersifat banyak hala (multilinear). Ukuran Pencapaian Sudut Falsafah ‡ Teori evolusi merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam perbincangan tentang kemajuan masyarakat. Sudut di Eropah: Kaedah. ‡ Dua aliran dalam menerangkan gagasan: ± Bersifat sehala (unilinear).perkembangan negara miskin ke arah menjadi masyarakat moden adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

4. Revolusi Industri pada abad ke-18. ‡ Teknik produkdi tradisional diganti dengan jentera.2 Modernisasi praktikal Matlamat. . Ukuran Pencapaian Sudut praktikal ‡ Bertitik tolak daripada berlakunya kemajuan sains dan teknologi ‡ Berdasarkan kemajuan sains dan teknologi.2. Sudut di Eropah: Kaedah. masyarakat di Eropah Barat mula mencari cara untuk mengatasi alam sekitar dan berusaha mengumpul kekayaan. ‡ Hasilnya.

Ukuran Pencapaian ‡ Menggunakan kaedah seperti kadar pertumbuhan ekonomi dan keluaran dalam negeri kasar (KDNK).2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat.di Eropah Barat Ukuran Pencapaian Matlamat modernisasi ‡ Mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden.Matlamat modenisasi 4. Kaedah. . Kaedah ‡ Dicapai dengan cara meningkatkan sains dan teknologi sehingga dapat melaksanakan industrialisasi.

4. kehidupan sosial dan politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah.2.3 Penjajahan: Saluran Utama Pemodenan Wilayah Bukan Eropah ‡ Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan berakhir dengan penjajahan terhadap wilayah terpilih seperti di Afrika dan Asia. ‡ Ini menyebabkan kebudayaan. buruh dan juga pengawasan pasaran secara berterusan. ‡ Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah. .

2.Lenin.Paul Baran ± teori dependency .3 Penjajahan:Utama Pemodenan Sebagai Saluran Saluran Utama Wilayah Bukan Eropah Pemodenan WilayahBukan Eropah ‡ Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk berkembang maju seperti yang dikemukakan oleh ± teori imperialisme . . ± teori pergantungan . ‡ Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang ³ketinggalan´ harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat.Andre Gunder Frank.µPenjajahan¶ 4.

4. ± Pembaratan adalah suatu proses peniruan gaya hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana. .4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Pembangunan ekonomi dan politik Eropah Barat. ‡ Dua proses yang tampak serupa walaupun sebenarnya tidak sama: ± Pemodenan adalah suatu proses perubahan dalam semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan.2. pelaksanaan dan penilaian.menjadi model di negara-negara membangun.

. industri dan teknologi.Luar Eropah: 4.4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan. sistem yang ada dilanjutkan dengan sedikit penyesuaian tapi masih mengekalkan model Eropah Barat. negara Eropah Barat menjadi model pilihan utama sebagai contoh bagi pembentukan negara. ± Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme. ‡ Ada dua aspek utama yang ditiru : ± Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi politik. ‡ Setelah merdeka.2.

Hoselitz dan Nash (1963).Luar Eropah: 4.2. ‡ Termasuk dalam perspektif ini adalah : ± teori ideal typical index .Rostow. . ± teori difusi .Moore dan Feldman.4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Model Eropah Barat pada asasnya dipengaruhi oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi (suatu proses yang bersifat sehala). ‡ Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden.

IMF).Luar Eropah: 4. . ‡ PBB telah menyusun program bantuan antarabangsa berdasarkan perspektif modenisasi melalui Bank Dunia dan Dana Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund .2.4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat universal pada era selepas Perang Dunia Kedua setelah negaranegara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan mengejar pembangunan.

± dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar).2. .Luar Eropah: 4. mungkin dalam bentuk : ± mengembangkan kepercayaan masyarakat (daripada yang bersifat agama kepada sekular). ± dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi).4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang terarah.

Pengaliran modal yang besar.4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Pertengahan abad ke-20 . terutama dalam bentuk pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di daerah bukan-industri.Luar Eropah: 4. Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi. ± ± .2. dunia memasuki µzaman peradaban global¶. Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama: ± Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagaibagai wilayah di dunia.dominasi Eropah Barat telah berakhir.

kerjasama organisasi dan ekonomi antarabangsa. ‡ Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan dirinya melampaui batas negara dengan cara ± mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi. dan perpindahan hak milik harta yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi secara jarak jauh. pasaran komoditi. ‡ Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan proses perdagangan. . ± mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran kewangan.2.4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan ekonomi global adalah golongan kapitalis. buruh migrasi. pertukaran kewangan.Luar Eropah: 4. pelaburan. produksi.

± Dalam bidang politik. .2.PBB. golongan kapitalis yang membentuk multinational corporations (MNC) atau transnational corporations.Luar Eropah: 4. menggalakkan proses demokrasi politik berjalan di seluruh dunia. ‡ Dalam proses globalisasi. terdapat dua aktor yang tidak menggunakan negara-bangsa sebagai landasan kegiatan. ± Dalam bidang ekonomi. sehingga akhirnya dinamakan sebagai globalisasi.4 Luar Eropah: µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ µPemodenan¶ atau µPembaratan¶ ‡ Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara baru dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa.

1 Komponen Ekonomi 4.2.5 Ciri-ciri Etnik CiriDalam Konteks Majoriti Demografi.4.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun 4.3 Modernisasi Di Malaysia 4.3.4 Acuan Ekonomi Malaysia 4.7 Dasar-dasar DasarAwam: Pertanian.2 Komponen Politik 4.3.3 Hubungan Etnik Dlm Konteks Modernisasi Malaysia 4. Perindustrian & K-Ekonomi .3.3. Politik & Ekonomi 4.3.3.

3 Modenisasi Di Malaysia ‡ Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris.4. ‡ Sebagaimana negara ¶baru¶ yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. ‡ Dua komponen penting untuk modenisasi ± Komponen ekonomi ± Komponen politik . melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.

‡ Akhir 1960-an.4. pembangunan pertanian dan industri gantian-import.pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi.1 Komponen Ekonomi Sejak awal lagi. Tumpuan: ‡ Peringkat awal . ‡ Menjelang 2000-an.3.pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport. sasaran Malaysia . .mewujudkan masyarakat industri.lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi.

2 Komponen Politik ‡ Isu pembinaan negara bangsa penting kerana wilayahnya terdiri dariopada gabungan daerah.3. bangsa dan kerajaan yang berbeza hasil daripada proses migrasi dan penjajahan.4. ‡ Modenisasi dilakukan melalui: ± ± ± ± Pembinaan negara bangsa Dasar awam Penialain pencapaian dasar awam Integrasi nasional .

4. dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah. sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial. ‡ Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau pembangunan ekonomi tidak mantap. khususnya.3 HE Dalam Konteks Modernisasi ‡ Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi Malaysia. . modal).3. buruh. seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika.

4 Acuan Ekonomi Malaysia ‡ Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah kolonial Inggeris.g. e. ‡ Tenaga buruh di Malaysia juga unik kerana terdapat division of labour mengikut kumpulan etnik. ‡ Dua ciri: (1) aspek ekonomi.3. getah dan kelapa sawit. (2) ciri etnik . ‡ Pembinaan rangkaian infrastruktur sebagai sokongan kepada industri asas.4.

‡ Melayu etnik majoriti dari segi demografi dan politik.5 Ciri-ciri Etnik Dalam Konteks Majoriti Demografi.36 juta penduduk Malaysia pada 2006: bumiputera 25. Cina 25. India 7. etnik SS 1.3%. Cina menguasai ekonomi. Ekonomi ‡ Terdapat 24. ‡ Kerajaan utamakan keseimbangan ekonomi untuk elak 13 Mei.5%.3%. . ‡ Aspek demografi menentukan kuasa politik.3.3%.4. Politik.

bahasa. Kemerdekaan 31 Ogos 1957) ‡ Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) ± Penerusan dasar oleh pemimpin tempatan ‡ Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) ± Lebih agresif.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun ‡ Draft Development Plan of Malaya (1950-1955) ± Asas tradisi perancangan moden ‡ Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) ± Ke arah pemerintahan sendiri (PU 1955.4. ± Fokus utama. bangunkan masyarakat desa yg miskin.3. budaya. meliputi pendidikan. .

Peristiwa 13 Mei ‡ Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) ± DEB (1971-1990) ‡ Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) ± Menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik ‡ Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) ‡ Rancangan Malaysia Ke Kelima (1986-1990) ‡ Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995) ± RMK4.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun ± Konfrontasi Malaysia Indonesia.3. RMK5 & RMK6 menitikberatkan teknologi yg lebih maju dan dasar penswastaan .4.

3.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun ‡ Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) ‡ Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) ± RMK7 & RMK8 berikan perhatian kepada industri berasaskan k-ekonomi ‡ Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) ± Modal insan ± hadhari .4.

4. perhatian kepada sektor perindustrian. Perindustrian dan K-ekonomi ‡ Badan-badan untuk memajukan pertanian dan membasmi kemiskinan ± FELDA ± FELCRA ± MARA ‡ 1990an. ± Dasar Perindustrian Berat ± Dasar Penswastaan ‡ Kini pembangunan ekonomi menjurus kepada kekonomi dan ICT .7 Dasar-dasar Awam: Pertanian.3.g. e.

6 Krisis Besar Ekonomi 1985-1986.4.9 Pendidikan .4.4.5 Globalisasi.2 Equality & Equity 4. Ekonomi Malaysia & Hubungan Etnik 4. Ekonomi & Etnisiti 4.4.3 Dasar Ekonomi Baru & Hubungan Etnik 4.4. 198519971997-1998: Implikasi Kepada Usahawan 4.4.4.8 Dasar Penswastaan 4.7 Ekonomi Islam Dalam Ekonomi Arus Perdana Malaysia .4. Ekonomi & Etnisiti 4.1 Pertumbuhan & Agihan 4.4 Pendidikan .4 IsuIsu-isu Utama Ekonomi 4.4.4.

± antara kelompok etnik yang berbeza. .4. DEB dilancarkan. Beberapa isu penting : ± Antara Pertumbuhan dan Agihan ± Antara Equality dan Equity ‡ Isu agihan pendapatan ini dapat dilihat dua sudut.4.1 Antara Pertumbuhan dan Agihan Antara Pertumbuhan Dan Agihan ‡ Isu pembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial terutama berkaitan dengan isu kemiskinan dan agihan pendapatan menurut golongan etnik. ‡ Untuk atasi masalah. ± antara kelas sosial yang berbeza.

‡ Fasal (153) berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera. . ‡ Fasal (8) Perkara (1) Perlembagaan Malaysia menegaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.2 Antara Equity dan Antara Equality dan Equity Equality Antara Equity dan Equality ‡ Isu equity atau keadilan dan equality atau kesamarataan di kalangan rakyat Malaysia sudah dijamin oleh Perlembagaan Malaysia.4.4.

rujuk Jadual 4. . bukannya 100%.4. hanya sasarkan 30% pemilikan.3 DEB dan HE DEB dan HE ‡ Dasar pecah dan perintah British ± Pembangunan tidak seimbang ± Wujudkan jurang ekonomi antara kaum ‡ Bukti kemiskinan. ‡ DEB tidak mendiskriminasikan kaum.4.2 (ms 56).1 (ms 55) dan Jadual 4.

1 11.8).0 1. dan RM600 di Sarawak (saiz isi rumah 4. Ketermiskinan dianggarkan mengguna separuh dari PLI.5 21. RM690 di Sabah (saiz isi rumah 4.1 7. .3 58.6 24.9) .0 Nota : Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI) untuk 2002 adalah RM529 sebulan di Semenanjung Malaysia (saiz isi rumah 4.4 2.6) .1 3.Insiden kemiskinan menurun % Isi rumah Malaysia 60 50 40 30 20 10 0 Jumlah Luar Bandar Bandar Ketermiskinan 1970 49.6 1990 16.9 2002 5.

3 29.1 12.Sembilan Melaka Pahang Sarawak Perak Perlis Terengganu Kedah Kelantan Sabah Malaysia 29.7 12.4 10.2 43.2 76.5 2002 0.9 43.9 63.8 9.7 9.8 44.4 16.2 2.7 44.6 73.2 17.9 10.Insiden Kemiskinan Tinggi Di 5 Buah Negeri 1970 W.8 2.7 16.4 31.8 5.9 68.1 1.6 29.5 1.P Kuala Lumpur Selangor Pulau Pinang Johor N.6 8.7 7.1 .2 48.0 21.9 29.0 5.1 10.0 19.7 10.7 3.1 49.3 1990 3.8 7.4 1.7 45.

8 1: 13 1: 1.3 .3 1: 1.7 1: 1.4 1: 1.7 1: 1.1 1: 1.8 1: 13 1: 1.8 1: 2.1 1: 1.8 1: 2.7 1: 1.9 1: 1.Jurang pendapatan antara kaum berkurangan Nisbah ketaksamaan pendapatan isirumah 1970 1980 1990 1999 2002 Luar Bandar : Bandar Bumiputera : Cina Bumiputera : India 1: 2.

3 25.2 100.0 30.5 0. ² Cina ² India ² Lain-lain ‡ Asing ‡ Nomine JUMLAH 63.0 2002 18.4 32.3 Pencapaian 1990 19.8 28.Pemilikan ekuiti Bumiputera sektor korporat meningkat tetapi masih belum mencapai sasaran 30% Matlamat 1970 ‡ Bumiputera ‡ Bukan Bumi.2 40.9 9.0 0.0 2.0 1990 30.0 40.3 2.4 8.0 .3 46.7 43.9 1.8 45.5 100.0 100.0 100.5 1.

1 37.3 3.7 58.2 23.2 Cina 74.6 27.4 50.5 46.2 40.2 74.Penyertaan golongan profesional Bumiputera meningkat.2 34.5 19.8 11.7 37.0 55.3 27.0 43.7 5.6 29.1 25.1 43.7 22.0 81.6 52.5 13.7 50.2 Bumi 20.2 1.3 35.1 25.7 23.4 34.3 29.3 3.8 50.3 29.5 38. 1990-2003 1990 Profesion ‡ Akauntan ‡ Arkitek ‡ Doktor ‡ Doktor Gigi ‡ Doktor Veterinar ‡ Jurutera ‡ Juru Ukur ‡ Peguam JUMLAH 2002 Bumi Cina 11.6 50.9 34.6 38.8 24.2 49.9 India 6.8 44.1 1.9 40.1 49.0 5.4 23.0 35.7 26.1 India 5.3 38.2 .

9 73.4 4. termasuk telefon mudah alih Kemudahan asas: Bekalan air paip (%dpd penduduk) Bekalan elektrik (% dpd isirumah) 1990 2003 61.6 39.7 1.4 75.581 85 131 70.7 .5 13.5 95.Kualiti Hidup rakyat Malaysia meningkat 1970 Jang a hayat (tahun) aki P r mpuan Kadar kematian bayi /1000 kelahiran Nisbah penduduk / doktor Kadar celik huruf (%) Telefon / 1000 penduduk.0 2.302 58 17 68.395 94 583 48 44 80 80 90.6 65.3 5.

Sains dan Ekonomi ‡ Bahasa Melayu ± Bahasa rasmi.4. Ekonomi dan Etnisiti Pendidikan.pemangkin pembangunan negara ± Wadah komunuikasi untuk perpaduan nasional ‡ Pendidikan vernakular dibenarkan ‡ Kepentingan BI ‡ Dasar bahasa selepas 199 ± Martabatkan BM sebagai bahasa perpaduan ± Menjadikan BI bahasa pengajaran sains & math .4. Ekonomi dan Etnisiti: Bahasa.4 Pendidikan.

Ekonomi Malaysia dan HE ‡ Globalisasi. ± Akibat aliran keluar masuk modal asing ± Kesan kepada syarikat-syarikat. Ekonomi dan HE ‡ Globalisasi ± Membantu memajukan ekonomi Asia dalam tempoh yang singkat (negar ±negara Eropah Barat ambil masa yang lama) ± Menyebabkan negara-negara Asia mengalami krisis ekonomi 1985-1986.4. .4.5 Globalisasi.

6 Krisis Besar Ekonomi 19851986.4. 1998. ‡ Syarikat Melayu tiada pengalaman.4. ‡ Perkongsian bijak bumi nonbumi untuk menghadapi cabaran ekonomi. 1997-1998 Implikasi Terhadap Usahawan Melayu dan Bukan Melayu ‡ Syarikat bukan Melayu berpengalaman. . bermasalah. mampu hadapi krisis ekonomi. 25000 syarikat IKS dan 191 syarikat milik majoriti Melayu muflis.

‡ Sudan. membawa kepada kepesatan institusi kewangan Islam di seluruh dunia 1976-1985. Dubai Islamic Bank. dan Bank Pembangunan Islam (IDB). kejayaan LUTH.7 Ekonomi Islam dalam ekonomi arus perdana Malaysia ‡ Bank-bank Islam pertama di dunia.4. Iran tukar kepada sistem perbankan Islam. UAE. Arab Saudi pada 1975. ‡ Gesaan di Malaysia. Pakistan. .4.

Akta Pelaburan Kerajaan 1983. insuran dan pasaran kewangan Islam.7 Ekonomi Islam dalam ekonomi arus perdana Malaysia ‡ Kerajaan mewartakan Akta Bank Islam 1983.4.4. ‡ Akta Takaful 1984. penubuhan STMB. ‡ Dua peranan sistem perbankan Islam: ± Penyumbang kepada ekonomi negara ± Memenuhi tuntutan masyarakat Islam . berkembangnya sistem perbankan. TNSB dsb.

‡ Perbelanjaan sektor awam: 28% (1975). swasta cekap.4. penswastaan tingkatkan prestasi. . 35% (1982).8 Dasar Penswastaan dalam konteks Hubungan Etnik ‡ Diperkenalkan 1983. bertentangan dengan dasar pemiliknegaraan (nationalization) ‡ Tun Dr M: kerajaan tidak cekap. kerajaan menanggung beban kewangan yang besar.4.

3. Rangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian. Kurangkan bilangan dan saiz sektor awam. 4. Membantu pencapaian matlamat DEB. 5. .4. Kurangkan beban kewangan kerajaan. perbaiki kecekapan dan produktiviti. Tingkatkan persaingan. 2.4.8 Dasar Penswastaan dalam konteks Hubungan Etnik ‡ Tujuan Dasar Penswastaan: 1.

. ‡ 7 Mei 1983.4. selaras dengan Dasar PKT. dan Mitsubishi Ciorporation (15%). ‡ Pemegang saham: HICOM (70%). ‡ 1 Julai 1985. modal berbayar RM150 juta.9 Industri Automobil Nasional dan penglibatan etnik ‡ 1980an. Mitsubishi Motors Corporation (15%). usahasama dengan Mitsubishi. penubuhan PROTON.4. Proton Saga. model pertama dikeluarkan.

‡ Tujuan utama DAN: ± merangsang pertumbuhan nilai ekonomi yang mapan sehingga dapat memaksimumkan sumbangan sektor automotif terhadap ekonomi negara.4. ± Memberi manfaat kepada pengguna.4. ‡ Sebagai wadah kepada penglibatan golongan Bumiputera . Dasar Automotif Negara (DAN) dilancarkan.9 Industri Automobil Nasional dan penglibatan etnik ‡ Untuk melindungi industri automobil nasional.

4. ‡ Kesan positif pembangunan ekonomi Malaysia dalam konteks hubungan etnik: ± kemiskinan tanpa mengira etnik. ‡ Kadar pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat yang positif adalah bukti kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia. ± penyusunan semula masyarakat agar kedudukan sosioekonomi antara etnik adalah seimbang .5 Kesimpulan ‡ Aspek ekonomi dan etnisiti tidak dapat dipisahkan.