DISSENY D’’UN ALFABET

    En grups de dues o tres persones dissenyeu un alfabet. La tècnica és totalment lliure: dibuix, fotografia, infografia, modelat, etc. Es tracta de ser original i donar coherència al conjunt. Podeu optar només per les lletres majúscules o per les minúscules, segons us convinga pel tema triat. La presentació final ha de ser en format DIN A3 (horitzontal o vertical) i les lletres han de ser totes de la mateixa escala i cal que formen una composició equilibrada al paper. Es pot treballar les lletres de manera única i en qualsevol format, i després, digitalitzar-les i composarles amb un editor d’imatge per a poder imprimir-les en DIN A3. Dins de totes les tècniques admeses, el collage és també una opció de presentació. La qualitat gràfica, el nivell d’acabat i la presentació acurada són tan importants com l’originalitat en el disseny.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful