VASIUCA. ZIIDAIU - P'Q"A.

iI.:!!Idtol,etolill lil!lliil-€llm~~ T~~~~;.~d~{~ :1:~~~~liII Clei-rula ~ope~ta:± Fm!!!illi~c: IK'a';J1iJ

B\l!II liiI~ '!;IiPiI~ ljUI:U~~,.

oem edl~;l"~iJ'lii 11,.'l',g, C~ll (Ie iU:L'l1:!l'7.P1i1[n~.c: ]:2.

-iiJ,we:gtdnrii~~~ol.:!i~HCno ,,:t1i De~mbtRl t'J\Ui,~, :S~r. Gf!'~~~MeRlI!l!(!~e5~ m..~-'!I'~ B~~ii.!'~t!, ~~_1ICii sa.clail:;;tl li!!d~lll;

'~~~lll;~Q, :1'11'. .1m.

~ ~ ~ .,~ ~ ~ + !'+. ~,~ • ~ ••• '!' ~,~ '.,.. r'" ~ ! ~,

111fI1!;P'i'lImI:i:!\ea rI'Io,[MY~ ~I p(j ptln~ •• " •. ".", .. " ••••....• ,. 7

]nslin~rK 1~$~,1l~~ pa fl'!n:l;~." .•.•.•. "., .•. ,." .. ".,... 7

Curlfl!,e~ .I!~!I"il'll'turiIQt g ~n IH~~" , .. , .•• , .•• • II

E>!t!culEn?,[I1 '1'~Il~tl ;1 !! I!n!Q;~puIIIC,,~, '~,il!'tikQi!t!l; ••• " •• •• • • I!

Mor:l:l!illl d<!l d='m:ti'!I~, di'r;! ~;~Ilt.~ ••• " •••••• ,." ••• ' '" • • • ,H

'TllihrmlGl d<e IIlI,m~ p~l1Itrll d:!Jl1,t'l:I'~ eM~Il(~tli _ .' _" .. " , ,.. • ,6,:.l.

~':.cMWti1rCa l:I:ni~F pllnC!lie d~, d!~Iil~le'I~." ••••• , ••• " •• , ., • 62

]nmi.l~~~~, Ot:!Millri~h;lr' ." •••• " •••••• ,.,.,." ••• , ••••• ,. ,,&3

S~~deiT'~, ,o~hi'~rll~~ .'"., •••••• ' •••• , •••• __ • , •••••• " • '_ .' 63'

+".m. 1 ~,~~,~ ~-'~.J. II~"'~ r~'~ 1'= r.~

'I Wa~d d.rago!S!t:a ~ ~ub{,tElI,OT mer,e ne,pofeJ'e -Mon~t,d~AncG' ,~ lC'rlstJ,na~Carmen

Se.~G'"e c6 ,dd~~e:ra (! CI,parl'.lt (I drna w c'Oc/u!oo'r:ro, dr::d Q d'atD '11';.,. f(lrm~,1Q. 0111 t;ele mai' vech# (:lmp"rf f~e/re '~j imp()d'Obealil rmbrdcimIntea '(I d:CuJ~el,ei lil~i:ndrle ~aGeh! mQ~' sJmp,Je, 1o ,'~~e mof comptioa~e modele;! pe -'(Ire ~i Ie pu~ou lfflf1gln~. Oo.r. dup,ii cum se ~dil!. aid brJr~U lUI ~u romas c.,t'O~lIt 1~S1M$ibitl to'Ii',ajotl' 'eKerdrom de' dame/i. POttreteJe' d'e e,ibllcd slilt myiil1:!lrU InetmtestiCIlDUe ale fl.m/)rJrltorln' car! M,ba~J' dill' fl~U'miw ,c.fClse$io'l~le ,,§, com:~t'il't~,11 imb"raCia ... mfl'n:!a 'CII t'lC(;esQ1i1 dIn .d(JI'I~Je ,s.fiJumoill-s!' ~a: J(!OOuri. Bllr~. volaae. ~" e~'ia' fll' zjJ'ete J!lOa~~ra' :Q,C'«!17S00 ,moddl "i..a' fictlt ,rez;!l'!~., 'Il d~~t cam' :Umld m,tli mutf ~n JUffliJlel,i'! de mDd6~ core ,preZ-.etltelll' Uneli ifI ,f/nute ere'pnre. ,ovioo

Gamd~lIe ,'mpoda~~te ttl diJI,ntele. .

~i fflO,dfli ,P!J1tfoU' ~~e". dli,'Pa ce !'lI U(ly:et"SC\~: ,~ ,peJ.loorJi fflll'l atl~tJmi. mal: sobr:a ,rR imbr,acomince'. (~,i3\Ccen,te m,(i\~'tltil1\e. (I"n~ep\IJt to.! ma, mult" din ail ~ ClJ'!'. SU ldevflla' (M:linili'ci,. Uha dl,n ,aile pdn care $-<1 ffiI'll~flC: (!~~;st(j Q tij)S;£ ~i jI',alnrlle ~QgafJ:iiI'd= dGii¥~e a:ln veiiUm'Cll\kl:~/tl,. Astfel:, fmne,le de off',1! vtrstcJ ,POtl'~tiJ (1S'ti.z1 rodlu, b,Jll'ze., fu's.te fmpodDblu, cu fro~SIe p,r,ll,lOurl d/~ dQ,n:tete vitlwla£e:. ark 00' modele' ,cit ,J co ~tdu'-tl;'ia de' ,eXii(U,Sfe.

~i as£l,I:~., 5lp.~,re "'lFf'rJmCl~e ,ell le.,.,allfi:c,a. iasomiefi DU5U/oc. dflf eameret,e ,b~l1id.Jd'l"'" all ("OStrui:1:I:e ell as.ait de' .rrum.arllsele ,1 .mod~rneie ru~p(JfI'rC!! C'Ofe t'e-a~ goJ1t de pr;~ii:iso' lorooll'. fJrrut 'Eil danil:e~'e'. r5mase' de pJ;' \lr~ep f,l'nlare~U Qt~~r' .iet:len'1tl,~ irk r~mei.:.,

tu~';l1t,eq de rOfO: lJ'm~r(l~t.e S"I I!"ll~ ,fn aJlJto,r~',i c'JdtQG'feio.f cal'll! ,aoresc id ... §,i tl:llcii'e'z,e singlljl"e dOjj~e,leje' pre(erore.flltflf.,ic abordQr~ Uftunr te'h1l1CUOF d;e t,u~ro p,ril'l care' 51!! ~&t ,eqU-Z;Q da'lIteJe (it II depQ~j~ c,1I m,ujt voli:ll'ilyr aces:tei hfcrBr,i, rl~ftjl prto;ms: diWCC!m~atd sj ,tie c:Ilrfm. nrJill!1" ,ilCl d'ou(!,d/rl,trili' IrrteUeafl Q,Il,ume: e«e,u~l:!ji'ea aa,i'lfi!,le/or d'iil las~t4 ~1 a

en;t,!)',reJoJi "Of'e«Ite,.' .

.lliltnlllea ~jQn~irie fi diferi.te mooeleae go.r,Il'JtlJti' v:estfme.n:tiJ'n dl.'n dQI'I:~M~ elle~!jwre til aces:te' oouii j.~jl~it'~. C~''''til ,PPt' $,~:.rY,f CQ ~IUi'S,a de Ins,.pirofJe. Men!/Qn6rn (0 unele dfiJ acedea- au fast ~rm!,ate ~ iadr~1 e(9peJr:eP!tlidlC:~lle Q F~'tjf!'lJ(JI~i fll'! ~ilmal ClI'ed'uCQf1ei ~ [uttll'rlt Sioc/lJillsf;e ~ C;;lltoroo ,Romdil'leoi" 'f9S3'.

'1:1 .tpeWIl,fs' cd lUl;rorea va (I i.ltiM U!'ii!J; n umdr ~it rna-I mare ,~ "iUfaajl";I!, ,do!fm ~!lt,uro.t fe~~IlQ.r C,I!! miflrd llld~mj'flClt~C'I!!. de (lUi", ,por "0. hn::rl.l!

'.

PentfUi a lu~r-ao gi!-rl!!~~lilradi!:l "dalnlEeliai fr'li.!,n:u)!lJ~ijq,i ol:'liigi-' Wliil~:a:1 1'nl al,'illf,ij de: m~de~mllil<!'r'~ ~~ d ra,go!S:ti!!! ,~:~ fliUJ m,ca. ~h~lt 11Ie:c:eS!l:r,e cl~e:lfa 1~,u'lieri~~le, '~f1e, d,e,· riegl!! Iii se g3:Si~.~C 1'1'1 trusa de hl:i::!1'~ a 'Qti:Qiir'eU'i1)l!irlei. ~i ulne,~~ Im,uieria'll~ ce:pot:

fI p:rICOLltaU::: dii,1iI wmer~, lac U~ IP're:~.a~()esibit . .

T ral Prrill!!'!u I rtlild" ~"e:liiuie :i?roclil rata. '10' cro'f,Elti fara de COllr~

1iI~ :Ie pOlil~ IY filial. di Il! d:anll:dell'e, ipr!il-re~Ita.~e i~

<!iceil~ti ~UCllia!li@~ . ·,E:rl se ,g;~f!ie:C! mare: 'Villlf~~t.;;Ui.e,

de(:!r~e!ti!! Q@n~eC~iOfilace di fI niu~ta:I, l,eli1l1l1~!lJtl m"'~:li"j~ill p!'~SItn:c jn~rI~re,gi:mll!, ~iillil ci~e~ai m'lilh~ '~;1iI m~Ud CUI tQ(:!uli dlilll lern," SiilIJJlI ma~~rr!al ~'~!!S~I~C; Clro~eJiele _~i lilt J'lIUIm.e~ IrQt:lil,te, hllhl:~Ci~iie d~ g:rosiml~" de .~l", 21.er@ 4ele ma~groas~~, 1+l~lna till, 16 ()ele ,WilO1:i$'!J b~iri.Ate'a:.$l:a grQ~W-m:e mlUl ,se' :were ri Ila, (0':1'1111111 p:ropr:i!il!oiilll>$ iid ceriOll?;tiern lei I:~ d ia;me~lni!l drl~gl!!iI '"Ii i e!lCJ;I,tif!illi3i!tilil ·'m~ilil!il'letlri. Cro~etele t;aJ1',e:allln'lJIlmlerC' fli\iilm m~cilllil~t il'l~li~Ce: IP'enitrl1 :f'iire~ie mal gro!lise. ~i~~E!~:e, eli.! l'Iumewe marti iP!eli)t!:,u~irelesub~id. 11'1 gderal~.se I~;n~i~ delr,i ,r:;igro!Siirn.e!il;~i:ruliYi d,e cro~e~a:t 'E,r~b!!!lile~ Sai, 'f'ie 9 dla,ta

S<!!I,I eel 1IiIl1llh de; dOIY.i od m~i mare .I:Jr,;tkadi 11I~]!Thea el 1"1 i,Ill! hill ,crro~e~ei. pg~l~ rUI d0i iIlt'E!~,iI!llX!il(~ l'JIta. d in lIYIa,C)i1!!me Iqulillle,r.iI!'r~ de cJi'Q~et3, il!i!ldiIOltJe~i!illt UI :~i ~~~. ~OIr f~·n~r.lll1 diill,n~elel e, du n_il~i S~bi~i re: H-1(i.

:Maiii ~,rYllbu ie 0< m~sa, d~ .aoo die dif:~,rite gr~~!TI!!. ,evei,1~l:Ial" un ,d'~e:tar~. un allild'ITI@UU de (;rolltor'il~ ~ili.!n :raa.rfec:'Il!

o'i~!iIllli1it.

~n (;e¢a :ell! pirive:ftt:!! n~el e d i!ll mres.e y,or ~nl~eGi~T'PIla. c;ri~~(WI:I ~ il~e, i'I~s!t;e!!. iPot n ,de @e,ea mai illu.btJi'li'e, de P!!" piiocai., p~",i ~ilInn! I gros de Ii fll1ls;!udle m,e:li<l! !1:1i.- al e'l Ul,1I! i ~alll IrI· 4~glradle. P~I~1!lrU djJ.n.lie~el"e 'eX,,{l'Iilta;t~ d i IiII ~!lo5'~ mam $~n~. 1iI~(~~<lre;)~i mac ii.o!im'i:! ~!ilb ~orm~ dl!~~111 ·40/6 sau pl':lltl~U g1l!i'.iilJ~llr:~ mal flrn:e bobin1! ,60'/6, ,ootOml p~rle et.c~ Of.! ~!le!mn,ell. G Cloala,!ju b~ire· de· ~k'i Ip'e rg:lJl"Ii!Ellillt sau £$1111 per:ltll"u 'CIOp.ia:t mod,eiiUll, lmirHe i}il!:I~gO ~ii 0 biud'~it de:

Ipi!1~ ·>II~'b:1i,vedle . si!unolua. ~~li1tr.a :~~~~tu[,~a i !il"elrmo~.ri" dar Ire1i-$~etl~ili., pe eare se! 'll':aio:s~!I'a: ~!lt~~iJJ.

i-

'!.I

~II, ~e

TIH NICA DE LUCaU PENTIilU IDA,NTElA IDIN LAliTA

PenEr'Ulimprilll"'j!!"~a iTIcHfehllui ~e dantelii. treblUliE!1 1:luam IrieapiriID~: 0 IPhn::ii de-stlli'sa ra: (:lillo!ire, ,ce,~ ma~ I:Ili1"ie alba. p'enCfli! a se pillrea destit:ra 'CIlI' Ufl.ll'fhrti m,od,el~ld. A~OISlt3, pil7:ti "a a,v~a. d imeill~:1 i!!.~i'le model U Iu:l .1!!I'es. lis1n:d u-se UI,n .phil,s die 4-15 ern ~re teare latll~i'-:il',e: pel'i~r!1 a .S!! f>IJ~eat IU'(:r,ij mlail l.I~o'r. Aceiis'ta, Ipi'rl/Q Iii II!>!! d,e.glrad,eaza ilfl' dmp 11'11 II!Icl'Ulhili :;:i pO'iiIlElri rerClipell'atai. i!'l intre,g;ime dll,pai, despr'in,~ d.erea dalilt!elei. D4m d'upa, $iPilJa~~ $i;!' va apreUI: ~i ·S!! Vii dim. 'va fll.Iitea~e,i"vi drept Slliiport fi ,pe:lilltfu ,1Iillte dilJl'lltel'e. Mil,rgirn;ea pfnz,ei ,va"f~ tiviua, co !.I1f! til!' milc, ~e: liliiii'itaJ, 11'1.11 de Imafiilll'3" saJI So!:r 'Y,a :!i!H'fri la ell IU III .ei~Q'1II1 Iralli'. pe Ii try ea

pf,lil:z.a, sa nil!! 'se d'!!'st,ral'lle: iQ 'ti'mpu. 1"l:Icrl1llu'il• .

Pentlr,u Ia: i'mp.rima mal UI~ot §i mai Cilif\eJ:;~ mod~h.l~, ph~IA .51! ,va iilF1i'Ji'lta ~g se va cilia en! nerul d,e tineat hId!:!!, int,ill~ iini;h.l~e 'I::il£ m:il:i b,ine pe firtlll ,de un:e.al'1i.

ell'll;! lfII'Iodelll] ale~ 'e.ne reaiaJ~: poE! p~'ilin~i. pte .sfe,r't ~!J pe Wul'lil!itaite, clUm este ~lul IInor modele dilll aoeaSi'ia I u:~ra,rlE!; se re,c:omanda mal ililtti'j sa, rae rl§ooflsdtl!l~t, 1'1:) fntre,g;]me pe a ~lrtlie1 de (lIlc ·:SEtIlI I'le ,(j, alea not b·,OIns,pa;re:fI~1ii. jl 3.ll'oi sa He, I:r!IJnoSplJs pe pil1D. Vnatin~e de ,ar illllOl!iP'e impri~ mana, ~e 'iJiltin~e p]nza,. pregj,ti:ta dupa e)(;p,lic1\~iire iln'E!e~ Ii i,CIJ/Ili, p~ 0 m~ n,etleda, ,se: fl~ergre 'CI!I 0 Il; ~.~ti de vatii ,h!j'lI'dat j"lIidil'o, .ilpre a 511 r,lId,e,pirta ;0, p<li'te dim oo~o'r.a!'ltlll '~ii! care! e,~tJe, Imhibata, '~i ,se iI~il.Zi (:111 pact-ea: cafel illliipii'~m'ili pI:! "inza. Modelll'l c:opi:}t IPI! l1[r~l',e se fi;(eaza. de pl'i'I~"cl1l ,cheva ,ace 'CIlII .miHe" IPrl!utr:L1 Coil. in dmpl.l~' iirnprimirii

:sa, mpsl!' depr.lJ5e~l. .

Apoi", C1U un crceiolli I)ili'~ aiSiClifit. Se Vi!. ,r:;orltur,a ClJ glrij:ii: '~ot d~S:l!n!!I.Du'pi C:e lli\od,ellitiW af05~, OQ'iit"iII'lJti. ,5e sco,t ,il:oel,e. ';ibl goill\i1i.l~le. I~,iiiirilid' (lIUffI!! i ~c'ua:; oe!]e dliiil. 'CO~I~~.Ir'He: de SillS. df,1l iP\i!Jt~~,a 5tin.g.i ~j df'~,pti a moc:le:llihl!i,. Be scoot,e u~9r hbtla Ifl.nlll'igo ,~i se:;Co,nfrl!ljiJl~ii rnedelul de pe Ilir'tie, Cg Ol!~ co'p,iat f'~. ,p,j'nJ:za.. ,In ~~'I inl Clire ,se o)b..we~v.ii. ~, au' fo~'~. oruise l:IilieJe: 'e:llemelil~e: din mod:em. SI! mai hu:.vduee ~~Qt '0 blUlCi~id de i i'ldigo"ade dt em: 1iIe10!!'S1I,1r. CO'!:itfolirnd 'U de'~I;i'flI:l~ de p~!i htr'tie 'sa c-adi elifiiCit, ~e c:leseo,!!!1

r'a;~!IIt pe p,i'm::i. dllpa. C;;I'N~ s~QQmJ1l~ete!ll.zi ,e:llem,ellltei,e, omise. D~~ dll,Pi Cli! 5-3 veriiirc1!c m,odeJI'II,1 se. CDs/larVa d pinza, S~ c:o,lor'al; d f!' la i n:diigo. secliile~ E:e 'IiI~O r r,nl'llPi rei:~, ca, sa 1iI11.I. ~e ffil'U r~ire!il.Slca Iilseta, mn '':1'1:11 pu I I~UCrlj~'l\! i. Apoi. pilill:til. se Umlpe.ZElfte 'in ap,a ameueeati CII o'p;!t. il'l &are se pu.ne:~i apnt f!ie:rt, pr'e'!O:iuat di fifii iii~ d Il: ,grh.l Si3i·U ,arnidiolill. DIUlpa ,ac~ta se ~ndri,01e bune: p~ln~ .,~ SI! aka pe, doslIl modehdild, pe fil"~11 drl!p~ ,arIIPlnzei" pern:rIII a, DU

se deforITil~ modeIIUiI., .

t.asetill, c:ro_~eti3itai fill li"r .ealiillbil ~, hilri,iI,~~, pe jJill1!l:gj" d u'pi r(iodehlll deselfl'ati,ci.l ,P'lIlli1ot 1I1ili!i!t~ :a:cuhd :r~art'e ~!e'Si Ipeliltlilll ~ sa ,tie billl,!!' p!rilllIsi d,e: pWlnd ~i .!iii. nUl ~e deri'lliri fill ijrnlp u I ~l.Icil'llll~.yf.,

CaG. laseea 'e$W rna, sl!lb:~rre ~'fixei1i~ 'tre,c'indl aCi.d pe deasIUiFrH"~ 5a,ldlfitimn,dlllI~se prnza de 0, pa,i''t~ fL de c:ea1'aUiii, hil a10! ~el rndt ~i.ile nl(ezelb'i,ne~i $3, Illi rodat lSi nlu se de'-

plil$l!-~ de,lIaulI'!I~:d mod!e~lull . .)., L<lSetai. la-til 5(: :ti'lliiii.

I'emt!'ool,nd' ,ilcull i!!l'rilill m:iJI~ ,1111iI~illind pe ti:ll'lgim~

("'In,g •. B). Q,aei. ~'11 mod!Ii!'ls~n't l,ilISeltlel Ima! ~te, ·ell'e iii;! vo,r' iflsiila r>E!1 m,ilrgii.n:i (de 0 p!iilrbl! ~i de al~a) pe Coati ~,tlliIlg,hfH!i}",

e ,da.tiii. 1101 dlliS ~i a ·dg'U'~{;)llra 'fa, inllion (ffg. el', -

Las~ti! 5e :rlil<Sii~!eui pi! f'inlzi, Ipe CO 11 tid rum deslE!Iliui lui. C.lntd ,sl! a:jlunge Iliii, IIDln pllnct 1IIIIi1d'i;:, se 'inlt1ln'e§lt~clUcelllliilll:l~ eapii~'. Slf:!ViiI, taia ,13!ie~ CiU 0. ril!~w.vi de'~1-3 ~" car,~Ie,·,$e va. d~~ir'.t. IFi n I o~l]lnut f'ri n de~h·,ar.e S!e' ya ulil i eu ,ta;p,i~ tll'l c¢liital,t. C3,ie va Ii ifi,tr.o;a'llIls Pft':ililil la:se:ti, iliitirfndlf-'$e' clil. d~e!Vi'i PU,IiI:ttle:. in IlIl,l"niI:8J 'il.c;ul~'uw.W'1I 3,::esttil'!iJ se h'!1llpiJ1edkiii. de~' ra,r:ea l!!SeCl!i •.

Dupli ce Ii. f051t ilillsai'lalti htse:ta; pe toati ;s~pra:falta pin':1i!l'j" ufm.iirillid ~rrect 'c:onhlr!il'II~ Wimmile ,1iIl00dil!:hhlJu~ des€!i'l~~. p'inlZ'a sle lim,e~~te PIJ'~i'l! fi ~ aid pe dOlS, p~ c m:ilti IlIcope,l".itiiI.iUi 0 pitll'r.1 indoiti;p'!!'ne: caire $:,,11 ~liIt'i IiIIS I)ffle

,c~sii:t:1!I r,1i iii I bi. ClHiliU. 7

Ga.rn itu rile eilC!eCilJtIl,te CII!I raSe!ta se POt apliea pe. pmilR ,dle:

• i'!III, p'i!:i,li' &o,pit.i. mita5le!. etilm i Iii. m·,ucador" et&c.

Li3J$E!tei'e se limbini ~~tr'Q: eI~ ptin dife'ritlil pi.nu:te de d;8Jliii~ t·eli. IUler.ate CIJ aJculll; reilliiilullii~$e asHel 0 dlliiiiteia dl!o~e bit de rit'!!lmQ1i!ll!i~ i nt r-e i nif,! Q!ta·tilil ~Ie !TIo,diele •. di fI ~lire: ~e I~ot rl!ii1~i:m dif~ritei::1.Irl1itud ~i apll:il~'~ii, la obieCJCele ,d'e ILlZ VI;1;s;tlmentar (1101. roc:hiii", Muz!!:. 'l!'e-ste.!fu,s~e IH'C.).

E$ce re:comil.fj·d!l8iIbi[ CiI.o pe crt po~Jbill •. sa.S!! h!,~l'e!ze to~u:i hueta 'carle 'se apredazi '12 estJe jijeceoSara f~ abla dupi. aceasta sili: ~e: m,O·liIrte.~ pe ITIQdrel" ~ n1trudt. i!:daugilri~!!i ~hiiit ~,ai dir,icile ~i Ilucr'lJII oblhlut iilll are ac.eeafi a(urate~·e'. 1:1111 .phiS. dac:i firuW eu Gll'E!: 5e ce,mpl.ne"ilza II!ase~;jJ pra;l,v~liIe din, al~. pa,c'he,~., po;t n d:~f,erel'l~.e d ~ ,IHIN3111l!te.

D!:J,pa ce iir a~eilsti open$IIe IIrO$( ef'elCtlJla.ti •. $,e m!alii ,,"dei. e,iilati pe ~c"~ pinz<l. pe eare este m:cnt~~Orbire.'Ctul fini,~(i. ijle$te .o~~~itUi'a a'llba" c!.!rata. d.upi c:-are: .Sf! ·tamponeo:d., Cill 0 bueaficiii de ci'rpi. taUI CUlIllI1 bure,!'e. l'Ii'uliat ~,1iI a:pre:t. I~l llOOIR ~IJIP ra:fafa. Se ~asa piu~i iii si ~pitrn.dli.i.ap j'1i'!;iill :~ii ap'o~se IP,Y!l'i'l deas.lip:ra 0' c.irpa alibi ~l.Ill'iilm, ILJme:lit~ ,i se cidcil. cu Ilerull blne lil!cinrs .§:j ~e' i:as~. t01tliil hi acusu p,O'z:i~ie 'i(Q,~ 2~.3 ·ore. pentlr.1d .~ ~-i s:e IISiJ~ b~IiIe.. Clndl flil,Q cl:el II I llicrat e·ste c.omplet useat, ~ $()oa:tie de pe1 'pi IiIrU, til Ilid 1;1.1 li n 'foad.ue: n rele, CiLl, ()~t,e: s·a 1 n sal lat Ia.set!!,. dlllfi QIlre S'e lllld'l!pirce.a.za de pe ,llIantefii to~;OOr

I"i rele' rd:e:a,i r,jimasl!'. .

Dl.lpi,-:~e §ralflitl!lrilre::a:u rO$l:mllitr'ebl!!hlifate. 111"1 timp· §i ~~ce~;J~.i sa fie spila·tle,. $1Ili bl'moaJn:e mai hl'tH hi ,3!lfii rcllm~ dill~ ClJ p.1I~i!'! detergell·t nil! i(perlal:t .a:II,b) 'Iii '~PQ'i se .spala. pre.$jntlu~11i! !JI~or intlie m~hd, f,ara. <I. ~e ·Fn:,ca. Ila !'ieiyoie se ~ liI:tr'l!lb'!ih'l~eam Ulrl'! bur1ete SaJli:I Q ,er[uti IT!:oaile. OUj;lii. ce s-a spiJat bllill'll! rda.lltel.a" st! cJ,ite~te in citen i!ipe. pE!liIIti'iJ aJsei;f!depiirlt<! oom.ple·~ de~erg;emtu I. La IUI'it:i mol da,ti rese ada:!.!gS: 0 -lli",gllltifii del ,o~eJt; alb ,~. daei 'e:sile nevoi~. pli!~ifi O!;lm~:t. Apcis~ Cili ci d'u,p·i expl ica:~i'ih~aJnterioar\i1l'.

'eJiiitrlJ ci mo~eltJl sa.~Jij IfIU!:,iii·~ilil:UOrm'i3.. ~a: dilcat., ~~te "'riRie: ea lnalme de ~pallare si ne .... "lItal; ipe '0 IPillii albi.

E)(EC UTA"JEA lASl.I!!TiI!l

,I A -UNO'11i prUINCTIE AJUTiT'O.ARE.

'OClhiu'll ,de ~a:fi~ e's:t:e pI.! nc:tu I ,~e ba.rli Ipl!! n tr I:J hq .. cel;H~t'LJ ~ I35Q(.eil .~i' S'~ hu::reazj hili 'f,~:lul ilrmiiUor: se I'Ilr~oari a~:a I d!i! Imil! multe. '01'11 ~e de:getull arit:5:toli de la m'iliastli,llga,;

• -.. JI

e d,a.IFi~ t,eose:-o are $i!

de 1:12:

toad! dupa 'ill.sht ·a:tle:f!e. fO'll'ii~u!

i cdd Fi fli sat" 1:l1ea.d~ apret" e:t,ui ,Ii ~ ,:j .se ilma~ti Ie.

! de PEl illlsiilat • wi!lte

ETA

:imp ~i I,pi§! ,cal· ie !p~ll\

m!!,¥,@]e:

• ,D'gpa ,p~liitrIU idre SCI ei 'U~'1lI

'.

~te bifle1

la.

~Q!:lPYItu I bar,ij iili~l1i,

~. sdn",i;

i,at r,1I! ~p~~II'1 r:i nllul de crcJet-at iSle ~;or mlb.za e bil1l~Ii., ~,r,e:cfiil,~ 'flrlll' de a~ !!mul' peste altuAI. (hI! l'iiJI dr'eap'~ ,5ip'~al iidnga.,~r!lI~ndl. b~c:rii ~~me de,~e~tli! ma~e _ ~~. Qel ~IJ'OC:,IU de I'll mi'l'J:i3> $dilllg<i., Sif!j ~lr.eCiel Cro.~elfa (pe e~re a ~JI,IiI~m hili miilii1 i:lr,eap):1. htl'll! dege.Elil ma're ~i afii.tii.I~or. !ipl'i,lli.~Hi p,e: degetl.ll' ~!:,li~ddUi ~i _in~ef~r)_lpri~ ~ce3~,ui~b~al~, ~f_QI ~' I,a firlu~ de ata p!H:::roJ~t,q:1 S!:! tn~~ prrn ,bud ... :fOl'mllil,dll-:se ilIsd':e~' un ochi. Aoesta ene IPrimul QCJni de]OIII11~ IP'iiilmtwu ,otlhiIILlI! !i!rm:aJt,or ,setrE!OIl dill 1iI:011 find d~ a$i pe cro~eltii, .5l~.tr~ PJ'~~ bitlclii, ,I <I$tf_~r _s'-aJ ~C'l"ma,t ,i!Jj1, dCli,~ea _cc:bi d",e ,Iililll'f.' COI'IQ'llIIJlilildISc',e,l. 81:' fQrme~zi u~ ri\1jn~ l(dll'liI <1'011<11,,, nei' ~3JiI 'Clil~e oi:bili"i dDrh:n). Odli'u,rUe, ~',a:i'iiuliii 'V'Of' :n 11Ir;:(at~ po'~rivi~ ~<!.Iiirglim,e (,IIiD s.e 'Vi!! IlIIc:l"a, llilicli: p,l'ea smns

~~ ni:ci "I',ea ~ ~r"J. . . ... _ r . '.. '. ~.. ' _ lPicioru,ell'e Sin!:. ',Oli'malie d,l~odlll!r! d,e: lant. ,PICIOfil.lf1e:Je

pot: ~i di',eri'te ea ~olJ'llmefifo,rn:':~; .m~rU1I'lC$r-: tJe_ dee. ~r~ se ia<li:~ pI! c_(~elta,. astfe[ pot ,. P!C!ONI~ sllm,ple", pICIO~

rll,J~e dubie, njpl~ 'etc:, __ ,. , '" ' _ _ _"' Ph::i:Di'iY!ul si.miP,lu I(SalDI pi!el!il1'Tu"ld Ob,Irr;:Oluit),,, AQ!'a!~~a ~o,rmii;de ph::ioll'lI, ~!5t~[lltl"1l!!b<uii_i'i~a!lii !'l1Iiliir de.s :,i :ie, exeQ!!ti hill felliJl u'r.mator: se ]l!!icr1eaza dio!!a ec:hililri de ,lilI."~! du'pi 'Cillme se il'ltrodlll'QE!. (;i'Q,~e:ta in primli,l @'ohi de I'<Uiil~; iCl'ec:il'ld'liI...$e. firu,1 di'ji) .spa:te ]1:I'ii~. a.stfel "e 'crofl!tii, V'OI' fi dou& biJde. Prill' .~el!:Sit<r;! dOlla ,bl!ele{~!! va. 't:r,e~ find ~[ i~1iI f:eM' 3,c:eStaJ "",<Ii r~m.ifle ,0, singlN'a }"u:dii ,i utfel 5·a 'forma,t

ll,rim'ill,11 pk;io,tlil, selllli'iL • ...~" _.. .

!h::iioru"ull dllllblg,., Se IIU;.ep ~o,~ dO'1i ill QCih~iI<I rI,li~ lalil'1;., Se: ia.;apci 'firlJl' pe Cl"ioil;!tii~i se ~iill!:l"'odll'c!! i~, "rim!!!1 celli de- lant" 'Astfe!' pe ~rQ§eta, SIDI'I~tlf,ell Illude. ~ iii c,OnMUaJre ,se li,a 'finll pe cr,o~eiCi ~i ,al'loi 51!!!' traige: prill dotlla bticl',e:. pa 'c:r~e!ti r,iliminlillid 1'!1lI1iif1ai dQuii, blJid!l!!~ Sa: ~r;!;i' la 0 dtal,ti ,firlll pe ~i'(l<,~Q;ti ·~i se't:ra:ge prill' ,al'tI~ dOlia. bu~le. rnm~liIhl,d i'Utiel 0 .silllilgll! rli _ b 1iI,:'ai,pl!!;elf~_~I:i. Ast~el] :$-!Ir~'lil't: p dim III' I I1illeiorlJ~, di!Jblu" .

Pii'Cii,o:nu;iulll tli'\JplUi. Sei 1i~'eepEf hi ,ac~b;i mod. iid ita ~IILI'crililf~ dOllar 'oclliu,ri d~ ,la<IiI'~. Se iaillpoi nrll!~ pe ero§€itai, ,liIe ~'a:!!Ii oti Ii se in<trc~,IYQil iii! IP'ri'mlill ,Qch.i d~ lalilr~, A..scfel pe ctQc~~tjvor fi plI.t.rll b!Jd~. Se ia f'iru'pi1:' c:ro'ft!ti" ~e: c'l'iI,ge p:rln!t@,ui hde, IF,aflilil'rJii'i4 pe cro~ta! it;r:ei IbiI'de. Se I'i1!tI!~ CIa 0 i;latii'flil'"ul Pi!!! ,cr'O~eU,! S~l' milil trag i:I"Dui buciJe: ,I I~ rellil ilices~a ri~nil dcin:J'3 b\JIt;:I~;1' 'ta.ril!~, drllldlJ-~edill' 11'011 fi,~ ul ,p es:tE! cIFo,etaJ, 'SII'! trag' peliltrlii <I t.reia Oill!fai. til aCi!;s:t 'r~I,; $Ii "o,rmeil!d prim iii 1 "icioili' uf ittlp~lU.

ILASETA

LUeta ,se !!xll!cJuti prim (ifO-i!i!tJatu,f t,..:I!iI(,£ulll! d'e .DWI 'cafe cQnui fin '~~him~ ~'e: 1:S:l'It Ii' ~I~hi:mb d~~: p'h:i'on,e"

uset-afoa!l"te i'ngus,ti(vari',ulltil. I) (~i'g. 1).,.se h4'creaza 1.1.11 ~an~ fbrm:lllC ,~jlll dOI.la.·Qchilirt Se ~evililepl1! priimul ochiElr- la:rI~'l!Illtlt:; ·(;U un ~.ido.ii'Uf .sl:,llIrti ~e: int~rQe hiseta de la dN:..,pta s·pre .s~illlgOil. ,i :lie hn:rr:lI.u dihfilllOJU_ lin pll~i'oru~ Slcu F~., Pli ciorUfl!!'l ,SCulrt, ~;e- 'ht~u ,p e' am bele t'i r.e a~C!i oclhhdl.l,j {rnre a. 'Fe sit e:xecultat)l. Sa (Ii!:toillrce 1,i'icSE::tat din nOI!i ~i 5ei repe~ili. OIstf'e I ,pl ni se ob;~i fie, I ul~gi1fl'llea: de Ilas'E!~a lfil~",esari.

.Las.~':_,eta.lbilil"t1e iln,gust.'.·· J'Ii'a,r,i.~II'~ U)I I(tig~ ~}. S~ luo.r~~d, Ull ~iiill~ irorm:ilf; ,din doua Qchu!r.I., Sec r~vil'l'lil pI! pr.lmllil o(~m1im !an'~1.11 uf, C<1lI lin pfciioJi"I!iI~: ,sCUH·t, ,apoi ~e: hu:reau 0111'1 Q(lliIil de l'aIl1l5~

Se -mel:l~l,oIJoE!a:za ~ pidcn'~'I:I,i $:C'UIiJrlt .sl! fixeaii die: <!im:beWe fir·e a,le (lc;h:illllu.i.Se rl'l~oatc:e laseta d~ III dteapca I'~ .S~~'liIg3; se I~!lsa Qchhd die. lS:i'I;~fOr !fber', nell!itr~t fi'se C!':()i:et:l.!a:m. dill ililOltlUfi pidor'l:l~ ¥~U'rt. St! il:ltCi3ir~' liliSetil,~[se h.lClI"eiliQ ~II cDnti'IIiIUi~!"l!:! p'!llIa ,$E! objfml! II.In,glmea de I'Ml!tll'i~i'i Di! ,oib serV3:t cj RE! liIil,iIlrg1fie~ aoestleii ~!i1iete. a:t:I~: I:~'s 'e!i,t 51 Sill'S;, ,apa~iI!! iI'(~1 ia!ll'~i~or de IJ n odii eare d,i. un UliHl,1!1! deo·si€!Mt de. iW'ifl!UfI'lOS i.ue~ei.,

lI!..aseta tngustll ,ell! un p,i:c~lioru, Itaferal (fig. 3). SI;I' hn:;reati LI,n ,Ian~ "Q:rmat dl m ,!:l',t;! llIi oeM IIr~! cl ~pi caire $b rev~,iite pe Jan~ iu lilll picior'l:l~ $(!.il't •. Sc! intoar~c: fB!seta d,e; la d~Mp,~;a lasdlilgaJ !i~ Sll! .1'lIIc,reHi !II~ .piciolf/'·l.If "~(:urt:. care 1i$I"flixat d'lI! 'firlill f,g,rfi'iat pemalli.gillle; .tOe i~'ti:mf(le. fa.setal (iPr:ini 3.CJIlI.Iin ~,i,lIIt h.lcrate: U'III ,cc:h:i~j do,ui ~~lie pe margine) ~il Sf! l~cli'e;il:m .n .coflthHlar~ .as'tfe~; p~ 'C:l"lo~'eti 'I1:'too 0 ~u'c13" CdJ "illl!.l~orul ,crclJetei !Ili! tiliJ!c.e firl.lI' ,~~ a~ Ui!l!ilU~I~

FJgul'iI.3

10

p:!'i nl 'Finlll de de<4!_SIlI'lml. dl:ilil c:ele dC'lIla,'i ra d'Q: pe m:i1rgi ne, fie 'crof'6,ti siilil' dOll'i blude: Setrece firlJll.pri,1I cel'a ,cllo'llI!oJ, Ibude. (:ILI ajuwn:1 (I'oletlei. lI'iimFiIl~lliIdi M't£,e,! tot 0 ~ini8IJ,i'~ bIIIH;Ilai .• Se ~Jn't:oiilIT'Cie: d~ n lil~H!I lar.e:'ta ~:i SEii. r,epelti, Mftfe~, pj~a s;e q:br~ili!l;!' 1lI'lilgilmea, d'li! IMet4 liIeoe~r~.-

L~cta 'obii,n,dtll(fig~ -t). Sli .IUJcr~zi.un 1IIIl'f formlCl:t. dli:iil d!Qu~ cc:h i III ri:"Se I!i'evi ne I?e :1,Ui1I~' hI [prim ullo~h:i ell IilllliI p~';iQr'u~; SE! wi!!tr,odl.lc,e, ~ro,et:ilI, ~ I!I CII::hmluil((e 105. ,aII!lQJ ~~ Intca,ree IllIcnd de! Iii. cl:reapta 13. $d,ng~.$e d:1li. fiil!rulpe:ste ,cro~eti.~re,d,lld cre~Jtil, pri:1iI aI'ilbele bUlcl'el; iI:!idel rim~lliIe fEll c:r,of~'t\i '0 ~!l,lilgll:lri bIH:Mi .• So 'U·ece ,aJ1J;iOi clrro~etai dln 1:Lt:l!JI IP,ri11il ,~~ll~e dou_a, blJlde de :lOri. se 'iliI"tloar(le Il.Icrll" ii8:'r'ifi de .a, dr,liajpta lS,pre ~till'.!!iI. trech'id din nOli' print ~I,e dClua bu de de JClSf5i~ $jiti03'l"~!! 'I~ucrl:lll di n ~Ollll- d'e Ifa. d,reOlpta splli'e s~I~,nga., '(re,dlnd i3,rii~ 1'irllll, ~iI alurt,oi"llIl ,cro~etei.

prhl celi'! -,a'o,ui hl.ldill. '

Aceast~ ia.s~ti est.£! IflM'elblliIilICIll~a f'oartl!!l d:e:sln dal'lj)~!eh;~ d:e~ -~a;~eti peil~JU 1:1%' v:e;S:tilme,n·'tll!',. " - 0 -

L~eta: ob:i,n~Uli~i du~:la: l~.a,rialll~a 11)'c(f:ig: •. s). Sil_ liicrena ul'! 1.1Ia} fQ'irMat dmtrEl'I ,oc'mlh.lrl .. S'i;!. rev'!"!: piS lal1r~, cro§eod,lilld ,d~Q;ui pfcior,",,~e simlp! e.S'e' riisu ce~;l!e I~setil ,de III dr'~p't~ I:" Stilill,gp ~ise 's;are "e.st;e; primll'l ",:Idojr.u~. Se, ir!l:lrCl,~u.uc'e Cl"of(!tll: 1111 primllli OGhii .(ie, fliirmllla~ pjc'ron~~YI simpillu dllilj. mi:iI1oc;u! %~I$.e~e:i ~i ,S!!f ~(Qte;tea~,ul'l Ip:fciol'~~, 3;p;oi Ulii ,~ltlul hi ,oolilt:iji.iJI,alre., luil!l!d finr diilii mar-gmR,e •. Se li',iisll'~Jte <llIpO~ I~s~t:t' ,de fa. dl"eil[pta la ~til'lga: •. S1e ':salre riJ~ pidor'~f.~i $e: cl"o~ei:ie\J.rli, '!IHI f'idoi'~~; si'mpllil ln !iiJ,lillloCIiI,1

Agura. S,

I;,)s!llt,e:i~ hl'ind pe 'c:rlo~;e~i prirmul. 'j'r ail pj,r;iorl.liu1ui, dinl mij'loC:llllasetei. in ~o'ntinuani''!.; Sf! c:rc~er;ea'Zi lHl a&t p;iC$cru~ ~'Umnd dlc<u'a fiore. de :113, margille!. l;iiSietei. Se '!fa OOln~]nua ~i Ila. ri.nduril'e unllitoan!. ras.lI.cjnd, I,a,seta de I:a: dr1ea,:pte. ~a st1l1(ga; p,~lna sc Qbtill'll: IU'lngimea ,dQ,i'ita .••

. ACi.e:U:&ai. laseta se fQlosli!~te m.d de'S; 101. ~.oiilt,U rilre.il. I10r ~I'CI r sau a, m,@I!:!'E!I~elol:' d,antela:te.

La:seta ,obi~n'l.!iiitii dub1la (!Yilri~llta 111)1 (f'ig~, 6).Seluc,f,(l3Zii, lUll! laf'i~ fo,rma,t d~'n .t~rei eehlur], 5e Irevin,e ifl~· ~a'n'~. 'i;:rOiJi'~~ind dCH,IIi pid,oru\~e simpl:e •. S~ ra$l.u:e~;ti€! lase/ta! ,dJe-E1!! dflE!W,ta liar stnlll.ga. S!e !;rr'!E!cepes-tE!:pr'i:mul piCif.QrU,},illtrodiuddild crQ~e:ta prinr ambel'e, oc;fiiud ee form!em, p~eh::mJfllll slm phi di,,11 nrijilQclI:d' lil-seitl@~. -f! 51! Ciro§et~!iln 'LlIilI pii:iol',uf $implu, ap,oi alt-1l1 iii) I;--.cmcinlJ<lJe" hdlnd ntul di'l'Ima.rgi'ne. Se 1r:~StleeJtii~ ,'iIIset-ilJ d'E!:1~d-i'ell~~a 101. ~t1l1ga'l' ~ Siln u ,n flicioi'u,.s~Cl1ll,eilel(l:zi !1!'11il pk:i~r'1I'1 sim,plul i~ lmi,ll~c,~ull Il~e.tei" -llIll!dl:L!l~Sia lpe ,C:l'lo~eti3i Ol:!"'t dedi ri f.'e: ,ale pi(!tOflt'fu:itd dill mi.ll'o(i!ul. la:sete:i. Se cr,o~et!e.azi. inco~,tilllJ3'l'e~ lUI alt ;p,iclorlil~, I'ul'rid dOIJi:l, fl:l"e de la JlI'Iat'gi liI,ea' lOIse-teL ~:i <l:stife~1 ~>e ClolMi nu~ croJeta,'tlllll,. ras'I:!dnd ~II!S!:l~iI de ]<1 dlr~ta la ~tl11i1g'<l" pDl1iii.sl! obible li.lngimea dori'ti.

Il!.:iI1,Seb p,Jiata (,fif.n., SI! c1!,Qfe1leiUi mai Intii un ~a,n~ f'orrnai~ d~.n '~I'e:i octii!.lri, Pre CilIrE!se-va hllc'ra laSEita fQ'rm,adi I dilil ',~i~e: treJ Ipidor'iJl~,ei ,ilstWel: Iprimul oc:hi I'lIiII s'a '1J.c:;;rea;~. ,",pol :srelueream doua pilliolilJ,e .§cur~e· f1xinl~I:!~le, p'e ~mtndol.lii ~n, al ,diG5Uea odh~ dill la,n,~. SIll! llucrei!!~, ,a;poi !JIQ altplcT:o,ri,if SCl!lft, COI're sefix:eati11'1 'olch~ij~ del<lliilfurmii:' wr~ Se btto<l.rce liIIseta; !:IE! la dr'ea:p'ta ]a sdng,a fi SI!i I"'apetii ptn'a ChH!1 se; @,b~j i'lel U ogim,~a liIece,sara.

'Illi - din '~H"I ;a:lt

Sf;! va, :01 de I'ot ta. fih~i'ilor

I.!Cll:'ea~

(;nJ~~~ , de [ill liIt:rodtl~ ~ior!:l~'1D1 ~,]ci:O:ill~

I •

A:argllle.

$01rl~ '1111'1

mi,II,Q~u!

Drll§IIJI,IUI

~ u,~ ak ~,i ,astfel eapta l;a

VIii lai'l~ '£,Dli",mam, lI,cr,~m", hl~l~ 'pe

ilp~,i un n!,urmi~ lit re,pl!;Qi

Laset~ p,t,;'iIJti ,au IliImlJ' pilc::io'l'!llAI, d!i'e,pt :,i al\lliu~ pel mar .. gine (,!~lr,iaJllilta I) (ii& •. 8). Se liI'creaR ~1iI I'e.n~ fo",mat d'ilil '~l'ie'l o~hhrd; 51! T,e'vill(l ',pe lal'l:~ CIJ treii: ,pidor'!:l~~J .sCI.I'!"lte ~i: sa tr~ltear® ~!l5~eEi de ~'a dre>!l,ptaJ ,Ia·,$tffl,g~. Prim!![J ,p,idOorll.!~ $C!llJl"t nlll se fI:XlE!ilZii, de pJi"imul eehl, c~ de IJIr'fflii.toa~ere '~o'lii f~fe a:le ,o~hfl!'I'Uli Iurmiwr. ;n'Clice~t mod ,s.e hlcreazii "j ,!IIr aoi'h':!Ol ph:iorruf sc:iiI re, "bdfid 1iI.,I~ ,I p~ aoes:ta. d't III rm:a: .. (carel"e' dc,lIi r~Ji'e -~Ie' O,Cliliilihli: lmIil'l3,tor. D,u,~ nx:arIl!3, iIIQe!lltor dOlla, piciotllllfe" 51! h~Cr\1!ili:zai, al (reU'I!'" p;ido',rIlI'§" c~r.e sec nXe.lIm de 1:1 i'! (,it fOor,mat [III m<ltgbl~iI. li~setei. 51! ~ JiltjDroo rlil!.!!~t~ ~e, la d r~pti!i la sthlli'a' 11?r.~ml!l!,1 pi,QiQl'lu, ~Cllrlt SIe tiX.~iiIIli' d,1! ,cam de.,al ·dcUeaQcihi. ,e ambel"il fir!!! !!I'U ocM:II.IllllLd" 11:1 .done.. p~Cli::lli IIf SCiJiljr e ~ V.i1i n~a de cele ~g,ui Hr:e Ia:tleta!~e. i:al'l 3~treillea, de l,I,n 'Fir :ro!l'mat ~'"' margtn,ala IlUe:tem., Se: ifltoa:llce, l'aiSliiita d:1! till, di'~,Ptili 13: stilill,£il"f se r:e,pe:~i .litH;ril:ld'Il-f:!l!' !l5;lfe,1 phili iSe ,ob~ine hn~gimea n'i.!ce~ sara.,

bSeA plata CUi ,do~i IP~Cii:oni,e d~ept"el ;:ii: altt!:!l. pe m:~lI'!gin,e {vari,Ulita U)c (~li!!. ~). Se liI,~rem un, mi!illlffQll'mOl,t dilli ttei ,odilud. 'Se revijil~ fli! I',a.nl~ "Ill tr'l!i fi:c!oti!.~e SCl:lr~1l' ~:i ~e :in~II,~cl!!' 13$Ie~a;:le la.dr~_,p,ti!i. ,Ia. stiW(g:i!I. PC,j'.llf1'illl"Ii?,h::iO'tiUf S'C1i1'!, nu 5,1! ·'~~a.i, pe' pl"ilililull oe:hf ~i llile}lrllli)it'OOrele ,!!l\o,1i'i IfhrE! -ale cchhlilli urmatllt" ·,SI!· ;lll!.Iel'ieli~ tn ,3iC;~~t fell if! al aoil~1iJ l'iC!iiol'llif :s.'Curt, n:d~dlil'~1 j'i ~,e !I,i doflif,ia. !,chi. ~,a I!I r'mii:tPiilr:el~. f~F.e'ij@aGh ~uJt.I,i . I!I fl1!llatl(u'" . eel d.e··a~ C,rll!i'llla pjcciQ.rI!J~ S'I1ritSll' va, t:i~ die' IU) fir din ,matghn~!a l'ilI$e~i. Sri! in~Qa;r.ce las1etll de ,Ia dr'ea,'t,i!i ,101, ~e.,iJga:. ,Pdtnul li!i,ciQlIfll~ . ~ieu FIt" ~I!i:fi X'eal;i d~ ,cell d:e",al 1 doi,ly 'CHih,i~ Ipe :ilifflbeleffre

ale OChilllllli" al d,oirlt~!iI p[lciOf!1!f. de celie' do!!.l3. '.iJ'le fa~fI;r.iiil:l!~ ~<i:i' ai' tr:~Uei!!, die iiii'! fir din ma,rgilllell, la:set:ei.

Se: miIllE:oafi~ ,hue:ta d'e l~iII dw.eElipta Ila. u11lp ,;i se rep'l!ti ,Siiid,i!ll lucri'nidill-se p~Qi ~;e ,obi~'li!e mll:mgi,meaneasa,ri. Laseta p!lali 'EU· It .b:ilol"u,e dreplie "ialtld' !pel Marg~ne (varia n'ta I~i)~ 0).. Se: l'ILltreiU6 Y Ii I'alli '~o",mat: ~U~ pal1i:rul (>~hil!lr,i" Se; relfilile ,e: I'.ln~ cu pa:ttlll pffid@II'UJe ~ClltU: Ii \lie hltoi!ill'telasjil!'!:a de ila ',dtea,'till ~l!. ,uili1!,! •• Prilm III pieior I:I~ . $Cl!I rt IiIIUI _ se"ixeazi fe I? ri,m ul athi ci pe IiIllirn;~t~a.rele dpuii "i re ;ale Ci ~hhlll'liI~ ur.mato!i', • .se I !I'~"n.m ~,n' ace.st f'el ~j<llil ,ililiiill"lia p:id,or,!!~.sC::l!.!rt! n)('jlidlJ~r pli! Ciel de-al dcUea ocl1i, de IIrmitc3lrelle· 'ire "d,e o,ehilil,lliIl! I!lrmaIlc.r"Otllpa tilllate>1 a~~tor dClu'~. f"icio'flilife :!i'@ 'li,a 1'IJ~n'l at tr.eil11ea :p,kior!1cJ c$olJrt:, fixilildu·m pe~m,be:le f~t,e: ,~de ocihiuh!'~ urm,atlQr,. eel de,.Qf pa,trlllltii!. pi,dorl!.!, \s~lIrt se va fixa de:

II!I n· n~ din m~lrJgirn:ea jla:5ete~ • .s,erl'l~'o.a:",c~ ~aseJta d,e ~!I dl"e;apta. I'!!' .sdlilgl!:., ,P'iciol'tJfu,1 !iCIJIJI'E' :le'f:~Xieaza "e oe,l de-:~~ done.a o9h,i" !lie. ,ambe'e 'rii'e: a;le QoChiu,lliI'i. A~ d'onaa piC:ioIiIU§i ,SCi:llltt ~ f:ix,eni, de Cie~e ,cl)oua fire lii:cerale. iOlt ast"el ~Iil! il'a h!liCra :§i ai' creileaJ liI~ciatll11': ,sc:urt,f'i.x,i'ndlJ-1 d~ 0[I:1Iil bele Ii rei ale odiilll!ljUj '!.!rmallo'r. eel d,e>"al p;lJtrtll!ea ph.i'orul :!CIUl"t SI!! va nXi! de u,nfir dinl Mal"gi,niea ~.a!ietei. 5e 'tllilioiILrce l,a~e:t3 de hI. dreapta, I\a ~dn,~ ~i $~ repe~i\ a~1f'el' ,pil'la·l~ e b~i llJ!!Ir~

hmgj'mU flece,sal'\e.. .

Laseta _CD ICQ'I'tii!oir~ (va:ri~II(~ I) eng:,. 11). S~ 1l!:~feaz3 u~r:llan~~,or!il8i!t;;dlilii!tl~e~ ~c~il.i,ri 'It apar ~I!! revinE! ,l! ;a.ces,t tllllil' asu el; pr,!lili, III I '0 c:h I de' ,lii1lit s~ ri :.ilea-a Ijliil a I ' doi,lea q~hi;, ~a,r ill eel d.e;al ~1"'~iJ.ea Qd:ii.s.e ,ll!il:ir~q 't:r;e:i ~i"i~@'I'Iih~e ~CUi~. Aee:s:oo plcl~ru~~ $el~)!!eau pe ;rmbelefi're ilme'o~hlh!lliilii r'~pe.lctiv. 5e I'LlIClr\~azi, !JII' odiii de "a~liIt,se i'fli:'Qarc:e iau[ta de la, ,alr_eap£il ila sr!I'nlg<!. §i' S'e re,petii, e~!il,ti nI1il1,n,~ $i\ ~e :1i:Jc:re:ze ,00stf;el Ipiiili Cill,cf Sili! ol)~iJl,e hnigjm.ea I~e lased, l:Iieces;!,ri.

A2ell,sdi, I"a.s~ta:, ~ato:i:i~ ffilml!l5ili!fi1i (;.'ol,~i~or]l.ol". di UIIIiI <lslil:et!~ deo5ebi t d'l.n'tl~irei. . , ' L.~ C.4!.I Clo1lti:foril (vari'allJtaJ 1'1) 1('Ng. f.2}. A~ea!S-d' IJia:seta! se ,aseam'~'liIi c,u ~!1a: all~erio;a;ra. Sa ,Iiu:nil.'li lli,1iI lalil~"er~~t diri tre.i',?(;Ih~lIIri ~i'_~,p.:oi~~~_r~"'i~,~ IP~~8it1e5t :la;IlI~~ <!,scftl;lil= ~rl'!l~~1 e~lhllt d~.lalll~ 5'1.!_~IX~t.i ,11'1 011 dQI!e:a: d'Chll ill ~e: III~ clr;ea~ .!l1i! pJ~clor-,u~ S(;llIft, lair m n :it~ ,t!'E!!'Ie.O'I oclM· se 'll'O'F m:~cr.atll'ei ~iciioirllie .;c~rE!e. 7oat~ p:ji::ior'lI~el~ se: Uxea:za. p(;u~bele ~ir'e',ilIJ~ 'o~hi!.lwji!o'r. 5e I~i;fea~ I.Im odili! de j~iiI!llt. ~ei :Iiftdirce la~til: de ~il ~f'ei!lpta ~iI,sdn,g,a, 1'l.Icrhtdl!l-ie ~upa~,.e~plita:1I,1'I de ma.i sus f'fllli!>e II;l'b~hie 1IIJIiIgimeilJ de ~ilSetili, nJe~slFai.

Acea.sta 1l!!!E!ta ,s:e )poate ~ ntreb1Um n ~,ii: Ilia 'COlillty rarea desellile~ ~or o;el f'or me ,dliFe,1I' 1~.e~i'i1J Sii!, a.pll'iGi II' (! mall'ginea III'10r modele p'e un rind Si3.!l!1 p~u:19IJ11i 1i"liijldllJr~, par"'le~re! la, millo:~ <li,'iI'~liId UI n' Spil,~1 'iii elfl;! ~e rum pie' ~:1iI plmct de, .:d;g;z:a;g~ IDe OIsemeiiileil.o, es:te if!~i'eblllin'~tii 131 difer-iti~ model'l!i cu 'iinfiere~I~~U dte; fI~ln:m, hJlcr,a:te eo biroderi:e ,tIi.r~~nka, (a:Qea:uii IlISlE:lta fii II dI apliCililti pi! P~:ii!'Z3. br.odad,r·

1'1

.FIS,lIn 13

La:seta ICUi ~~d'~ifRri ,(va:riaIiICiII, n~ ('rig. 13)., Ac~ti, Itrlili5tl!ti ,e,ste a.se.ma:!lii~C!!lf~ celei a.l1'tf!,riQa.re ..

5e 1~i)tCrii!ml!ii'i IliI,n~,.a'rm,at dilll Ipa:tj"li:I o~hi'tlri ,i apiii,1 se ,n!VIIili~ F!E! a.~st 1t:"Hi~ ;(Isd~1 ~ Ptim III c cbi d'e' tafli. $e: fi xea!d ilil Ip'ri'iDullcc:illi,. ililaill d'oijl.ea, al tl"eilei!i o~hi k hlicrea:z:oi ~Il~ Y~' ~jdonl' ~-,cIl"C, i;i!Jr ~·ri al p!l.t"ulea ochil ~ l'IiI~l'le<lzi ~ !tf!! E'lcl:cn~l!'; To.a.te plc'r.cljll\~elt~ ~~, vern>:a, pe am bole ~~II,re ;ale ochm'urilor. S'e IlIcre!!l~. lUI odl~ de lalill~. ,51!' hl'Willrl~ laseta:, dl,il 1,~cIIi'\aalPit;a 5pr-,e $t~iI!g3l, ~i .se III:ue~g iii! tQii!H~ f1l:1are j:ii.!li Sie. Y,a ob~ID,Il'll!: IliIlliIg:i:mtea neceS'ara.

lase.ta, .11 u)era;ti dl~n dou'!. ;i'elol"u'fe (,fig. 14,)1" Sel,t1tC",eaza IIIl:1lallHQl"rIlIa:t dlilltr~i oc:liliull'llo, pe care ~ I~c!'em:i _doulaJ ~iGr,l;llril-!ie, :SClllr'~. Se h'l'i:lQiillreer ~a;slfil~a die 'Illi d reapta. sp,~e 5'd'iilga" 1'l:Ic,rrlllldy:~e: !l11iI pidor:1II1 SCiur-t ·~are s:e, Viii, riX!l d~, ambe!'e. '~iilr(!_ .al'e: odhlilllhii.: ,~~III~'~'l1 d~ih~iiI IP,idonlf seQ;1i iOf! va: ~111lf,ilP~ flr!llII,_.tJ~er<lil. :s:~ IllIIlQiiltCe: lilise:t:a (h! la d~~ilPt<li. ,5pl'.i~$d~ga!. IUICIi'!i~d~~~1! dlu,pi e.xpl:j;a~i:it dati, phdi 51! ,cb~mlil Iltlngl:m,ea, dorJllia.

ILMe~ elilild~'nci p[,ei;o:r~fe ,Pilil Iifili,UQc: (flg .. 15t). Se: lu~r.e:3iZ~ l!I~n il"nt~ fQ:~mait dilill p!lien!!t oC'M'Ul'ii, l'Ie,ycill'lhld ,,~ lall~, 'in, f'Ii!!'I.!IiI1 liIrmaito:Ii". IPri'ml.lll'Q(:hll IiIIIISe Ilucrl!a~. ln ,al: d~li~~ea: o~M,§e ~'~I'.~ucra ~WI¢i p~dQ'ru'~e sCiurte (i!J~em diild rl:cJor~~!e! VOl" !! fn(a:t-e[llllil'lll3i~ pe IiIn.f~'i al Qchillilui), ii1poi !In '0 !:hull Illlliimail:ol..sevahlo(::l..allllll.iICjo.r.ll.~ ~ 'ya tii 'fixall:

If1! -a~~e:Je :£'itl'l:'., ~I~ oc:hi~W~ffi. Se (l:Oi'f~iiui.as~~el p~ nj, 'dlilrd se ol:i'plille .IlJ1ng,me.a. dOtrlta.

AClei3J$t;~ 'Iasetii: ~~fOIQ,e.~(e ]01 COlnC'lIitarea deseneloii' dt!!l' f,(j,r;me dif'erirtil!)$:!It! se a:pUca pI! termiiila~ilme 1II,llor modele,

. - - -

I'

liliza OUI~, pr!~ , die

aH'( !Pu

ise

I~fEl !1 3Jli ~:nc:i ~poli r:Ut ~]nd

• (h'~ lele"

pe. UIII! rWlnd ~alJl IP!!Clio'lII.il!. ,r]-JlliCIlLlri f!_lira,~ele! 11101 mlf!!ocOl.viIlG U~ .s~a:~iu ear~s~ lIImpJle hill pUl'ld de z~'g~g. D~ i!;l;SeIllUljl'le<!., Gellft~blifin~t;liiJ.,~ . la d~fer:~te modehil e,L! il'!~~rt;ll;ia~ii d,~ rp.'ill:m, 11!I",~::l~C; eu .~rltJd,(!ide :~r~isttci ("''(;~-!lt:a la~ef;;i fiili!.d jip~i~acai p~ p,i'n;u brod~ti),

[~eita dub;l~ lCiW c;;~n(!i pi~i.o!l'IU~e p~, miijloc '(~i~g. 1,6':. :s.~ I ull:r~1,Iil'i un ian~ form !it dilF!patl'l:I olcl'li 1Ji'!:'li. ,reyelltnd p~ l:ilJ:l~il1l felllll ul"miit:or. IPrimu~ochi !HI SiE! hu:reazi, in OIl dc~ie1a ccl1iiste vorllucriil dllei' llfl'idon~§i! scun'! ,(~~e!;t:§l:cln.d pjQiol',L1~eV"or fii Hxate :nl!M_~i pe ~Q fir ill o~nhj-

,I"~d) I ?:i~ d~,u~~ oen I U r~: IU rimatoare .Sie VOl" ~ lI.Cr:01

~,oml 1J.~~cec i,!'Or fi nXSi~e p~. am be!e n~iE!, ,al,e loch lu-

rl r,or, ~e bJli::r~Z~ i'ipo'[ U!Il () ~~i d!e~al:!l~, ~e l'n.t:91irCe ,~a'SeEa eel ,~a Idniap~a fll J.t~l'Igi3!. ~j ,Sie,r>ellle,t1i. S:il! cOIiI~inILla1listtiel piO:]' ~Ef Qb~il'le iUiilgimea 'de 1i2:51e~a" liu!ioosanl.

ILaseh!! iil1 l51ob;~~ori II"O,t!l!lIIil:~i (fig:~ 17). Se_ IIlG!!"(l<i!:<\i IlJfI, I,;u~~ hwm::1t d;~n .. p~W!l! I'lcM~ri! rf!v~.o~W!d p~ ian~ h~ fel,Ui~ !,I rm'at9r,. fri rnll~, ,o~b i ,ru~§.e, .~ i~IL!'ra, 3[pQi ~~ ~!ucre$lza

~.o: !;!lLllIlr'~ •. 1~11fi1 .rne.lLl5~ V9r' ~itllll:r1! t.!i~l

~ C<i ' :''1" ii!t5!:- 1 • • •. e"

~~!!i f""'~!iiI o:c~~ ~:. iJ\1!iiIi I,!III: ,!,d~!;iIf;tf' ~,n; .

tJ I"IiI'I:iltoJr. ;(oatie< 'OK:!i!~~B Pii~iolr:l.ifa SlltlU'Jt,e YO!" np!',] nse Iil!-lff!lli!~ ~,~ nrele di iii '~ll'ace ',aile b,dl~lUrli'klr ~ '~~!iliti l'!ilihHill $~ ~it! .~u'l:r:e;Z'ei! ,d,upai ~p~~~s]a, die' m~i ~lIl~J! ph~:is.e :o'il!~i[i:11El hill,·

• ea de' 111~~ti ftleliQ'esiil:ra..

-ajllJl:lI'atii IC'JI :g-iU'I'li:!le, II:ilI, nilijhlC (fi.g. .~ 8). S~ lucr~~. un iilinlt fOlli'm!J!~ dhil p.at;rlil oc:li!tyri" !:'e!6ertimdi pc ~i"1fll: 1n fel II f IU rim/tor.: Pril!iflul,oc:lh i 'n II ~e, Il!Iclite!zi; S~Cl"o· ~e~§ad U~1iI ;p'nc~or,l!'f ~C!:ll~t; ;a~oi rrel pi,c:i01'1i:l1)l\! ~'l:!!i'rt~ mJl!tr~1J ~ ,eeli" earese vO.r fi:xa Illli!mil.r To :r~!IIl1 din ~p1!,te 011 cchi ulu'i, ap10i $e IUiCreaz3. I.l n p'~CiiQFU;~ !lcllr:~.i!'l (;H;:hiiUi I IlIrmat"Olli'. lu~r~iIId dlll.pi ,e:xpliOlJ~i:i:li ~aJ)t.l, mai '~1I.5, ~e'lle erel ~,iorotu~~ ~C;:llr~e: ''01'01'' avell:oof!dl~u~it\lte ~i inl ~e:lliil il!i,"e~t!!i S~ gb~]~ m~cill~e gji,IU ri~~ ~ d~nlm~illoc~d I:~et;et '. . _ ' lll.~~~ Ilu:cl"ata 'in,iO!!'!!1f'l:i, die sOllizii,iDr,1 ,(flfg,. 19). SC :~~~ Icnai:.1 ',U n lan] format ,l!IIil'l ,~ase cu:l1~illIl ri ~illse l'!!lI':~ql! IP'!!! I al:l~, ~11iI :~eh,!lil ulirmi1li~o,r. Se: illl)cre~ dOlia' pijciQtrli!~ll' '£~lIJI"tlll: ~ llI'hiid !~Hultrurfi@~i3ire pidon.l!} nr!.i!1 eli IiIspO!,te ~I ph::!o!'l:1~ ~u~lu~. 1 n ~III tril'lilea cc,b ise ~11i!~1i'ea:z:ilJ:lii!i plic:QIIi"u~e,sc:I:I,r'ti~ ~il1la(el~jj o,dM, hiilildiU~,S2 'OOj~ nrlu:11 dun ~p!lliteleochhdui ,ee va 'ti !lllilil,oc!u~: la~tei. S~ ll.lc:'reOl~ hi! '~'HI~'liIIuali,e !11~~e d:@ui· pll~~ent;;eiSc~l'"it~, I'ym:iild 1.I".,5JE!PIi!I1l~Ir.i)l ;ie<!:~n! IPi~d'@'rlJlf

i i ru I dill spate-Ie ,~ul ui. ~iriITIiI:QI'. Se ilillte!arw 11"~!fJ~a.

de .Ia. dfl!ap'to!' ~~ .S!!i IHaiu!'!_. pldor1!li; ;:u ,s.e GQ~H il u!i!

IliIcrILi~,. 1l!!liod tQlt it]m~~1 num!lu firul ,dinlil ;sp~,1(eli!l,.pi(:jQu,· sului lurlffiatOJl. lil,~'nj.5Jlltu!fiec!rlJi ~incll !i1iim~Ij!J~ !J!llil ph:jp~

I! ' " -,,~.. -

n:f~ liIel ~~ra~ ('Il1e.d LlM!1 ,pidCl'rIJI~pe~'I.ilCI~3:t ~a ]rnC(lf~I~'Y~ 'Irind!JIlluiil !,In pi:~ion~.~lIIe~'Ulcnt ,la, ~'itl:iltlill tr,ndll;l~!~,d),. baseta (til 'Iiure~e!:fi picj,of'u~'e ''I~c:eve;r.sa (fig. .1(1). Se ~'liIcrea.z;i ul'l' i<i:!'II~ r;QrmOlt, dinl §OIpt.te othi 1iI'11i' i LI,IiI,i ndll1:l4e i~f9!i'~!ij. d:e- ce:r-c" . p~ ~OI,re :Sl!: vo,r I Ii CI'\l!J trei. pi'doli'll!1~e. .SCU'f'lte 3,p.o.i an loirn'~i~ot .;I'i!: i[,N!;io.eiili lIti,fi:xindu-llri ui'ti 1iIl:,I:II~ ~dli, '. !ie ~o~elrsea;zi <liPQ! 1~~w,~l!;I~r,iljl!1l r!!:'!Ilutm'2i~or.p.'e ~I'lil'tre:i ,!iiIilJ~ito3.J"e se 'Vorc'~Qf.e~,,·tre.ripii;:iorl.l~i! ~C:!lrU! ~11I,crilil,d1IIi1~..se· d!c'IiI . .ap·e$~e: ~'~'!i!tl~,Qt, tar: IP e ,arntw!l'!:iI~", mei IiIld iii-I' CY. UI ,oehi rnfj!l!ii illihilliltiru I lailil~]"~Oli"ilil'~ ui~ rim i 1'" j! ,as't,$el ~ nJo ~hli dll\! hli.n.,t¥JiIi' tn ·m~.tlin:e!: liIIe:lucrOlt., ta. ~h~~rr!il' rind ~lf!:VQW r1lj~~ i!'!¥'li!r~r.'iI~e .• In .$I!:I:IS,iU! ci aeolo ul.ode s.ffli~pit1vo.. Ir lII~e ,$i';! VB. i'li~~~ l!alnf~fQ~.

Se'QoJl,d rUJlilii as;trel p:i,na se '"U:b~l !lIe '!'1iI n,g:ilmea . de: I~!f~i l'Ieeesar,ji:.

La'5ie'ta 1IIiI'Ci!"ll,tiilii fillllr._i dlB:co.nuli'i S~ I~leil!e\ni: !J1~~allil~ ,fow:m'1I!J!; di!'l fislEl . :;Ii sit r'e:Y~liIe p~ ~~IiI~ flilt\l~I~,1iI1 JI filililatQI' i ~e: 'lIl{)'1" iUlclr!! dOJ!lipidonil~e Stll:U t~ i n ,dl~'!I'a odhliillil r:i, 'oIJP'!;:ii ~~ Y'Qr ! l!~r~ ~Ii'IIi!W f~ciioJ'liI~e SiCZU rte! ~ oil.i5elil':Si ,oehi, ,de ~J' fl~ luate: m,!iJ~:r,·Ii:l!il1 ,s:j !illglI! II' Fi r .<lr I'a~l!ill III i'l ll'1!nt~ ~ ~alfl nina! p,re:nlJ' n'l~u ~p'aJi$j ~j!i!Jfi \r! Im~iI19c •.

~e~c'r. iucra!i'I co~ti ll11are: doua. piciror.u fe ~II;;~ .. 6~! iIir'l 'd'Q,!iI~ O(;I1~ ~:r'l. d Ii! pa care Se\i'iol hll:OaJIFC,El: Ilaset8J de ,~a d !,eap'~<1 I!<ll .1ltirn(gol· ... va C:.O'l'l~~,1II11 ill 1~i3!s~lld die fie.care data, la! IlOO-

~i rfitl.!I~: riodului un ocihm liI'e~ucjli':a;t~ A~~~ 'o,oh!ur~ .~ate 'VOl!" r,el r ma,pe f11i'Olirgi'!lIBe iase'tlr.i!~, m ~d (jol~J ~or~

~zhirl'~I~I.. _ .'

Il.ias~ta. :I:u~r.llti ~~f~rliinli dlfl"COIilJ~d(Y,a,~ia~I:<I1:~" (~i!g. 21)'1 :!ie' 11I\~r,ea,za UIII 1a;1iI~: "Q.rrnaJ~ '~i ~ ~as~ o~nll!:! rI l'iIllVElIii md !lI-~e fiE! I;i.nl~' hill ,rellJl'i u!'m~Jt"@'r: ~.@\I'1)1i' ~IY'~r.i dou1a pidorl.lfe? sGn~: i'n . '~blJl~a .~dlilJ rl, ~poi_ iCf.ef pl~Q r!'!~~: sc~n,.e; i'~i ;!'!~dO'l~I! loc!n I~III ~1Ji1 ,DOU d[o.!i<iipl(iiorlJ~e ~(;y,n!~ If! dou:1i. I;l~h,hj ri.1ioa.~e. f'ido;rlll~eih;= .se! V1o.r ~ IiIcl'aJp'e~<lI1IiJ~u~ili! ~~'lie al~ Q.dhi~I!l!WI!llii. ~e tn;~"QI'lIl'~e taset!l: de ~a. dn~.i\pta, 1.\ s~mli!g~, .~.:e. laSia. l,:If,ij Q.c;h,j flell!M~r,a~. :ICMn !lOUI SiI.:l ililt:Q<lr.ce ~ucrlill d,e mi3i ~;~reaf't;a la cStL dj. Iii se h.u::rea:~ mJil '00 II'ti'nil;l!iilIllie" bt'ieCdifil'! incil:p'!:!t

~i' ,$ rrrnl~ ~e ),Ita '~!i~<! '!!IJJl @,~h'i .ng~IW:;r3t. Se va (Olltffin u

i!J rUIila..'5!e vi3lob'iilFiff l!Jn'g.~lroiw ~e 1;l~lllta "e~Silira~

'1lI1l1ld:. die 'Ulnl~lfe { Cl:rt~ '~i!H dQ'l.!aJ. ,~~se~e· u"IiI;i, ll

alt,a" r",IlI~ir:ate. P!1! . ,ace.s.U:ia i~e ¥'Ow 'p:rilld,e

p.ri IilliIJa-~:l.! m,i~IlI~1 jrUl:I.e,t de 11:1 nli !'e,.. Ace'~t po n,q~. se ,~:x,eJllultlil '(;IJ! il,~l ,~!biJ)nll i.t ~i t!;lJl:li3I~ m'U;I~,3m{!. A~iLI~lcl)!l 1.!.~ 'm:ilc!rllmlfi!l se 'v~ t~~.ifg pr.rnli! '&ll:IrCi~ele' almnb~lcl!' i'~e~re, l!loil'!ldu-1,~ Y , II de ,aJltiE!~e pl~intr·o ~!I.!ri:l:Ullr.i. Fir'~JI elLi !;arll'i: ~. h.!lcli'e~. tJrJece eu ic:ul m~~ !liiti~ prhll mlil~QC;ILI~! la:se:fef; i IU,' In' 1.1 II""IJ-~I~I

~]n ,d'oul ! dreapta ~, ~a t.'1()i'!~ e oohiurt I ~~~~ifQI"[

I' (f~,g. 2,2). e'niinci u-se pi'ciolru'ii! s:curte ln

i hi dOlla !e'ir'~~I!E! ~i se rasa; la d~eapu e 'ii:'ioiilP'!it I. ",~l:Iti Ih 113- ::eS"air,!.

II 1iI,t"liI'Ilga initre !3h!

el!;(ec-u,tii mi1cr~Qili'i -Ie tii'lele le~'li $Ie. :-f(i'ldu~So!l:

bi,IiIf!. A.s-d.!!I· set !l>elJ;:e WI nJil B' Will Ia;~ta pe: ~ ,miG@! p~r~i Irille in till' mOl, a~ilIlll!lii(c:;tnJ' 2:-:l P'1l f'l,ct:e,). I!:I'LI~! '(larn rill I :a €'bsc iUlGdt, pr'j:1I m'illoclIl I;a$'et~i S'I! tf,a$,e-;Id 'priil la~'itei p~iFilii. !a IilJri lim!; Iliuda. 51! fr'll(:e. ilIlPoi 1liCU~ ·cu <I,ta 101 cea de a do'ua IIa.lElti ,ea:~ este pa1rail'eI1a,', 'trednd aCUJI ell 'il.-~i pl"in b",d,[j la;s,elt.ei care 5"e fa;~ ilil' .hl$iii eu bUI()J;i d,e: 101 prilma Illseta-. Se duce n !'IO'tI aculllclI ata I a prima jialieta". ~ntr:o,d:i.rchrd OliGul1 p ri iii .IUH::ra u r.miWltl.r,@ •. Sa t roage; .;il:~!lll Clil fl,,," III d~e ,ata. !.I n i n di ;rS{f'~,1 I~e;~el e piliralel,e,_

8R,IDE SAY 'BAREl'E

:e r ide!l'e'. Cil.rlO'~(:U tel ~1 su:b, de,n,ulll"Ii rea dli! ibil'rll!!:t:e.ser"'~~c l:a.b,fe·l;tLl,OlJrea ~qi'tl,ll"ilor uner iill'llll.moftie detalii dilil mod~l. ClJJm .5~lnto; "l'lUliZle~'e'.Uori!ei ,dne,ri~t:e: 'rigurii geomecli'hie: et'!=. ilIllilPli!!dgolulr~le.~i: co,lIs;£~tl!dlild de t~pt fC'liIdli1 da.lI~ 'tele[. ;S'~ POlt IIi,c~a C!!I 3iooe'<l'liii!l!~ii I'li!;te.r.ame d,i n ,ca~e au :ro~t ';ii,ClUliIe .1'Ue1eI'1! ~i!,I!ICIIL. asa dii!: ~Gbi !il:i Q~ i~ IIll1lita. Acssta d j n II rnil'i1 ,Ii:illl-di fIiI.~~ ~!llbpil ~ . va fl ~o.lo.slta 1'<Ii b:r ide IiIIUfI'I''l:i ,iit1!Hl,cl add Sill' 'lor bl"oda tlowillei 51 ~runz.e'le.Brid!eJe {i.e 1P:~t :r,,~e in 'hlii 'IiIrei~'t(i" sau ~Dbli(e 'dlllpi ('11m 'e' oer.e ,m0- dl!:I,!!I~· Dotca, ~od~IUlI .pre:iinti un S"pa:'ti~11J g:ol mai' m!lllr'fll'" se

p'Ooaite' ra~ 0 rE!:iea de lb.riij,e:. .

~ II'ziitul btl1dieiIQ'f' ,( 24·~I .. T:jfI;d~te de <I: br;Q,d!lQ biltf',eti,

,a'c.~a~~i1I. voa trebJif S IIll'i~i~. i:lliec:illiJr1ill"ul eire' aJi pi"~!iI

.51?"alil.ll 1 i bel'l, Iii! IO(Jl:lm j ndfficart pe m:erdle;~ .de I~ (I ~aiseti 1'111 ~aila,I'ti. f.i!r.1!l1 ,dea~1'i se riXela23, bi'ne in ,I'"seta i,ntirii'ldu'.11 p~iln' dQ!ili iP.lII1IlCltEi: JI1I UII'![YI<l ;2U:liltUli~ friO mililQ~uil 'Iiuet.:ei. Ou.pi ee it ~C)jsti'n.tii'1"6t" fil':l.Il' It"a f'i dUS'~.YI-iliJ~ol: p.rinl mI iUocul lasef!!i!l IPtn.i ,Ia.locul u_nd.e ~Sl!l! d~t,eri!ai;~ b.ar!jta p;e meedel'. S.I! I n~r:cdlu.C:e >!!"Clull p~-i IiIr b~H;:la C>i'j;if; e5'~e ~'E'f fat II rili l"'S:l!I2!!!i de !5:!JI15", ~i IS'£! tl"ece "poi CUI 'Fir!!1 Iii ~af:a:lti' llaser,a de ]O~i 'tQt F!t~;1II I:!:LJIi:;W!l!. lal!'l:ei., ~!i~'Ii:~ se 'f,@:rml<!w primu,1 fir 1clie urzeabi. carli! '1':a'i'I\!'xiit:1t d1i. Ij!'ep:r~:ziilnta sIPa;~ilJl d:iilltre 'ooille ,dI~,oua, ~a:e'~~ .d ~~ennuil .P~ m,od'el: (~1iI \1"11. ~~ ,II io~ mal S'~~'11il5, dar jfll'CI mal larll'). Se IItlO<llrCe ,dim nou aC!u I Ifiil $Illil i! se hm-odlll~e- pril," ,!;ucla la:setei ln buda de ullI:llI.e am p!l!ec.at.

Trigind au:II ell i'i!~ ~e formeui ... 1 doiJ~a 'Ur de Iurz.eali •. par~le:~ 'ell! iP'rillTlul. FI~li'!:Ii1!1 de IJIlrzl\!:ali var fi1 ~liIttIilSIlllCQr'l!!~t. Dad. sill,t ,p't-ea. $t'j'i,IIs'!!, miicfOnllilzi fi d,efo,rmelli~ .mQdely:l. D,e-d. f,illillili~ de I!.!r::zl:t Y)l. 'fi dQ dlliHlia or! tr;asa,l; pr,i,1iI ~iI'sedi; d1!ls jlii 111wrs fi tas;trel se;'lI'o'ro,b~ine dOlil.i ",ire 'car'l!!. reprszi n!ta iII'r~iilJIIB: baret'e:i. ,Fi ru I ell ,care 51! fa,c:e II j',Z;itlllll '111. n a.c:eli'!§!l eu cawe selllCil"eaJ~ ~po* briG:~~e..OYiPIi ~ni;t se va ,executabrodar,ea ba!r~tei <;'11 1I'liIa d'iol bi"Qde,rlile de~ scrif!e ~IiICC o'ti n,Llafie.,

Briidle, ,ob$,nuite I(fi', •. 25). 'Bali'etele ,~bi,nUlit,C! sill,t brodlalf! CUI pun'(.JI; de dr1!lg illl, f!!!Iul u.Ji'mi~.orr. Dl.lpi: ur:z:eaJla ilbareite:i (fig. 24)1 sa ,re.vine brodwlil'd pe IiIr:ze~I:a P'Uf1CIi'uI de:- dr1!lg~ Afiiils:t p'l!! !ilct tl'le:'D;1I i,~ sir ie 'foarte re.gulli:l:lu :~~t pe 1JI,lfzealii" Nu· ElSlt.e perm,is ca li'l!IfI(:t!erue sa aibi g,QIi!!rii ~iltre 'el,e: ~i lfIi,c;1 5111 Sl_e. 'su,ra:pl!IJl'ii.qlld .s..a termih~t de bi~odil,t 'bar'~u!', ~·trece a.clI,l (l,1!I a~a pdiii nrrii,loclU.1 la.S~it'i'l]i' 13 bar'et.3, II rmi-, '[care. Sesc.oa'~ '",lillil .~ ,3~~ priir,1I bllda lau!te~, c'OIlti',III1'i rtcll 'cu ~ rz'itI1!lW. brodi~r'id apoi: baJretl il! rmatO'i1In~ d II pi ,p,r@a:,dleUlI dwcris m!!i~ :S:Ii,$. A-oes:tif! brid.~ se eX.ecllta CUI ~fllrbl~ ¥i sfnt eel, i'iiI~rn des, Inid I nli'til! ln IiI'IQ(jele .•

IBdd.e Joba,nuite CV pun~ d~el picou I({ig. 26), •. Acenl! ~:Ia r~'t.e 5~~1't: hu:r~te I a f:ell 'CUI c.el'tl desc1l'llse a,liIrl'Je.rio,rq, ~pil1l,ii lao mijl,oClul 101';. (Jindtrebll,ie sa se Illucr1e;z;e pieeul. D'upii ces-a bwojjflert ju[mi'tatll!! del b~lreta ,ell pl:mC'l1l i de drllg, $,'I;!.

l!ilISa., aeul ~ ntraQ U'S !:le dede!OtI btuf f'jl"~lo,r, 'seQ Sinillu .. 1 Inl-, !'!uli lpe 1'lUmijJt~8i!t~" Ctl de,get!.l~ mii~e de ~r,II, m~~iI s:tingai ~e llfll~ lal:1I1 fixa,'t, I iii !lcl!l~r tim,t. C'I.! mina dreapta. S:~' 'illlfi~ §oori Oli:oi Jfli! ac de mal rnulte ,Q'ri', Aum.ci dirnd' bw]dde sl'!;l'!c ~l.!c;t,ilIte ,CIJI a~i 1llli000cr.a:m'ej, Ifh' i! I S'I! lnt~~lr,iii, ~e Ole: de 6....,8 ori; :iacli dnd lor-idel,Q si'nt br,ociate ,ella,tii d'e i:lobhlili" m3i UIIb;qre. S'E! ~,a IliiIripm! apa ,pe ac de 8':"'10 OIF,i., 'c~ d'€!getull 'mare d!\ll~ mhl,a :5,tilil'gi se'tilnfire:le bll:clreil apa:sare:

UfO r pe ,pl'liIlzi ,r ill ac:ella~ltimp eu mini'! ~n!3iPti ~~tr,l!Ig,e, a'I:II'I. OIstfel! ea. fj,treacii, p ri!ill OlJoeste, 'n re {ira :COl. ~ s;e: d !ii" re Se.stdnge,'f:lrur i'i' iUd"el~naoe,5;t PUrI,CC \~-'i1 rOwmr3t IHl. pice u. Se h~clread b1iretc.l In tOndfllilarle fi pe ,~I:aJlta, JiJimitat,e:i lafel COlI la pr.illla..,

AC~~~l)e b'r-id'ei shit "o.ai'~e frulfII,case '~iTI de ·erfect prill pfec II rl, ,Brid'e d,ubfe: (fig. 2?'}r. D,!.I,p'i. 'IiIrZJeaf~ b~r~1:ef Sie: tna, ilCilJW co >ati prin ce!le doui, fire de I!Il'z,eaJa" IUI~lIId '0 dlua. II,m fir de 1i!f~IlS'lipra ~itredlndlil-*pe ce'lil.alt ,p~. de:de$l!Ib~_ 1!.;:iI. ~iln(lltl:rcel"<e S'I!! i nnrseari, :lln I carre a f,c,s:tdei:leslJ rot va: fli d'eilsllp'fl<l!. iilllli' cel' Cil:rEl a fO$,t dl!!il$,upm va. £i dedes!lbt. F1rele '01''01' fi U~CilJte de,s ;r iiI,lliIi'fQwrn.· C III ;Jce'st PIIUiI:Ct., "care hi ,b'nlderie' esre I;ILJIIQS(IUl, sub denllmirea de Jabac; $.iil: va, luera t:oat;4 hatetaJ, d'upi m)i'~ ~:e va rb:iI, fliji'~d d,e a,ii ~~ ~ '\Iii' tnece la 0 alt,1i. baretii.

B,riid'elcu pUlnd d',e fuUQiIl (fig. 18). DII'pi, c::e ~-Q IU'zit ba reea, ~e- trete. "Ieul' (Ilil iili l:Pe s:ulb 'ei!! ~~ doui fi"e d"I!I' UIIi'~ lleali. ell 00 uhag~iJi. 'lila ai~~ ~l fi.e trecUitii p~,st1~ Ole. fllliot 3ices~ '~hr" ~,il! tr~blJ~ !Ci1I blr~da sa' :SE!'l'exefcut,,: 'Clilre$wllllliIl mn .aceea.s_ dii'~§IIe., Oe <li5em,enli>liil" Sle 1I'a ~tn~ !S:eamlil ea briid-l!lle .Si f'ie hjl~r~li!;ll ell zimll~,o'rii ~Qston~i'lJ~ rWl~'r.~O sifi!',guri ,dl,f'ecii ..

Bil"~" r,liil fOlrm'l dlft :x (ti:g. l')I.S~md diI5:ta~JP IIS[/!! 9'~ m:ai mare Jliltl'e: dOliliij.I,IU~te. aCl!$tea. SJl' vot Iuni (:1..1 br~ae., Hai ~ilItJii SIl! ·V<I IU I'd tr:@~ilnd fi Btu-I de la 0 ex,tlt(lmfI,alte la - allta ,!Ii ~a:~~qi" dupi cum Va iI~d"ca:. Ihda d'e'Wn'IiIIJllli. ',R;'ellenind' eu iI,Cly,lla·IGCIIII de ~fid,e S-Q p.leca:l:.-~e trec:e a,(i,QJI CUI :alia p,.UIlI ~',a.~e~~ lia; '~la~~~ H!l~~ in!~i~~ pe 'model ~:i ~~

_ .

IFlgura :19

dllil'~ dinl Jil01J 'firld de 18. 01 extremitat,e la .c;ealalta. Ilev-e~ l:ilii'ld CUI f,i,li'ul de lurzlt, la pUlildul de ul~d"e:.s~ p~e:¢at. Oupi.i, e;e ~~ltI iii r:i!:i't am bele b!lJre~e, st! 'VOl hu:cep:e !J'f'od'~ri a, Se ·tl'ie~e (liin "OUI ac:u.1 eu a:pj prln l~seMI lace,llalalt c;api,c ,~le uri5 afi, fll ,~~ il1lol!p'l! din ~'Dill ~ii ~'El Ibrc.d~Je· pjna.l" l'Ii!i~lo~j IUllld,e $e, '!iiI'db\~~~ ~,i linda ~II \iI(j,rfixa flrin ;{~eIIllJI PUQC1t :iIIP'IiI.ci~lndu·!ifl jll2le b~tlll"il i'.!rod\aJtIli ~1'I~~rld,r'" Se 'OOll!1'tI~n,o,', apo;i elll bT,odiatli'eil b:illretei ~tlla: 1'011 ,capit; !!ndri;l se hlt.a,reftl! ada:ti (!tifir~I;~~~dJ:IIl;lu~!' CIII aeul ,p'~il'l bu:d!li lai!!ete~i~li apo,i plri,1! lase:ta:.

Aces:t:e, brl.de :se POt ~uero1 ~i fnI3I'[· mod" d~pii, cum Ulf!i!'i.'Il!!i~. ~~ IIr,ze~tI~ m<l:i i'l'I~ii pril~a !il1.i~ OI! ~rl,~ei" se brei!!

r.l!i'ilD" Dupd a. S~ .it;die

ijl'o~J ~lIIliIot ,til1lU'i, fl'!i§t'!!I tel fl

~ ur~ Ib!'Q~

,i:I~iIozi ,I oSi~ r·,e,vi!'l~ Ii!: a' ~'lliou~ UliI'ue (c:e !€! 'il'lcr'u~ifeilzai C1U pIl"li,ma. bli'ida~t,m~Cllildrn·YI' de u rI:eahi pe d\ea~!!,pilla~] 'pi!! ~e!de.s!:!bt:ll!I prlmel ibride brod:ate hi P'iI!1IC;C d~llrz,ea!lii" apoi £e: blrodeazi de la 1111'1 C<l1P3.t ",!Ii ,~~"il~1 t,

'lca~a:pe~te baf!er~e sa ~Iolos.esc, dn~ di$~3111~ ·en:e (.eVa millii man~ I'j'jtl'e la.5iE!'~e"

Br:ld:e r,n'Ollm:i de X ~Ul Ip,j,CQI!,!1 ('rig., 30)., .Ac:eSltil!i bdd~ " liI:,or 1,I!ILllf;a IiIll.lniI.~~ 'I n 'CJali1!l1 thild ";:;",a!1I!I I U~l'at ~.~tot fond !.ill moUel li'l!all liliumiill! b.ri:dectlli piCCOli. in aiEe:st CiI':i:, SJ\\! "~duta Ci!i pQ: fieca .. e brr,idi sa n~ plasit'te ate doua pi'I!-Oll!lri. 1"11 di!i,ta~~lt eg~dl! d~ fUIIIC!tlll die IJlillir,e I~rntrlll~iilerea: eeler ,~c,ua !:l:are!t,e~.

lJ'i;le In ,formS de 'X dubl!i, ("ig., 31). ~f ~iI. 310051: Im'odeli de b<al'il!:W .se u r.7;~te de dioll'ili. or i ,i S~ 1IIIliICi",eillzi QIII P'IIIIIIIlc:tlllll pe dO!)l,ifU teo C~~d' se a] :1... p:u netul eli iii !iIi~lloc (d l!!lpi a: $~a b'rndat pll"]milL bar, ,se ¥or HilC~,trechfd a~l!! I t;IU afi p:I'.Iil m~llllo'cull ler, dl!lpif eare S;1l: co,ndllllua c'!!I bro~ell'i3. pliii'a l'il c3lpa'tul bridei.

Br:I'd.e In rol"na die re~ea ~ ig .. 32:}- IEitlIP;a c::umS'", runil"~ tit la, fmOt:!p I!Itul <lIJ;e~tui . I dad. llil Imo.ilI~1 i5ihilJ.t IP,l'Ie'" vizute s,f,'atii mali :mari. a~liilieil!S~~emple"~~li p,rintr-o re~'eljJ d~ btide ll!ldifll~te dI'~ I hiiU or iml'ltale II y,e:rtkilile. til're!Sie li:I~~f!Ji!:a.ieiillhuJ p,8i,t'ratE!,ma.i m;~:i Si'I;illmal m:icii dupili, fi')o,i!lel sau dlilp~ ~aIIilI.e·:Zlt'a fi'!!GllI'uia.,

!la. IbalrE!b"ele hI 'Dnli!~ "de, re'fei'l SiE! Vil ciu(a ca.liinine dl!~!!.'· II'fu'llIi sa 'He db:t3.IiII~,ate dt ma;i e~l hnre .e:I!e, s~re a.clOb~i!il@ fiii~r''''u! 'e:g~ire. fi'\bW' hfti'i ,se y,or urz.' b:rrid1ellie. dUlpi C.!lIlie ~~ ver bro~atloa!t:! brid'e:Le. poe: un $lllililr sens §i aJpoi' se;Vai

tte~i;i hI ~~!l,~tlll 'OpIUSI C)I!I IlIIJr-zeala ,1 br;Qd'el'i,ll fi.eclin!ij linii d~ bilir,ete: (,!ille 11a:. 1Ii'1ll cap.it la celii1il11t illl~fi!tell'J. C.lrlill ,sella lu~rll plIllleltu'l d,e IiIlln:eala513, 'for PlII'iJlHlI'el Incr,!! ~ste 'fire ~:ootiell'iIilU~'e' brcdate aM!I'~II!II!':i:~r, ~~'r'~1 d'E!urzeiillla. riinld t:n~c~J't

FI!!: dll!laSulprll ,i p'e c{'i!des;u bt!u I lor! . 't17

t8

lIl.WO UIRl 5J!1\U I r\t E Ik.e

ALl'loMriillellillllil s~n'ru ,a!Jl!re'l\a dtl~tc IfIblt~Jiird!! die;, ~miriJiVli ·dife·~ r i,rn. 11)I[~r!lini~~ie '~1Ji1 .act! I i'1:li PjU rncC,t ~cll~, f,~~ron"fii!iil 'C"u Cif~~!!·ta. A~~si:~a p01t .all'1e<l. imt[1Iocll~ .go IsalY ijfOf!1! t ~.1iI dif.(:fi't!1.! p'IiIJ!lc:te d~b;ro,al!!"h!!~ Se,.1 tH:::r~~~~'J,!:iI!i'jU fi ~$e, rnr~l~atii

, aI!Z.pio IlIli1d~'i I'IlJl!:!li ,~ereliilill. III c::bJiI1i:i!~ liIia!!'e, aJWj'PI!J:-

I,ne'Sc' ~I!I I~sl~~a pri IiII 6'l"id~ d'l'! ~T-e r,~ IliIniilg~~m, (li3JI'o1'l :fj~. 1'll'6f'~,liIel'a in llool~,i P""li!i~t e~ i.~ teind IiIII 'il~hil;!il:ElE!le~. De; ai!lem:et:i~a. ~e, m,i3JmpOt p !.dIJEl la mli.lmQ~u'l 1~1I11:ei ~~b.l'i . bf'o~

dOliUl •. III JjI(]1,e ;sa I!Il:1e~c pe[ale!,~ W<l.lI ~:'l:do~chii ni'i idle Strll;lgill rl, TOlt !llill .u:f~m i se pot e:xc~.L!ltamlatg~n.ite liNllPJIi' modele de gllle'r:~'~~ !lmalif~,etle ~1iI~dtl!.i!ild· g~ f,'I!.'mo"i~.i t~rm i liI<a:tie,.

A.n,6UIE ~ fi~~~(iir:jt; ~.Irli aii,f!ll d.e GlH.lillt (fig. 33J. J.i!iile'5i:el ilrng'y rl ~t!!~ illt!iJi d~'S ~ola:shi! mill m;cide:leFe c:'<lI~e ad .5:pa~ili mal mi!Gi intl,~ blrt.;l(!.c 'Si'il'l~ deoseMt de'fiWe,· 1~1!;!c:ra1:1l! ClI a:ta de bo;l)[ftIi. ,~~i!ilj m.o.d~i··:sii!1lt r.te~~r.~!i!I')!!!I~,~'J!u m,8!~ m a It!!!iiIi'IiI~lJIlrJ m'ld! a~!':~'te8i ¥Qil' ri ~I:!~r.ate:. ~ 11;1 1-1 bqiie d'l;!,ciMlb rlt a:;~~el: eli! a:~ m~cra!mn,e se: 'va ~lliIf~"1!l rape be:peile de:- c!hmbrwt de ·<1·-6· ori :a~llJi a:.[!)Oii SIf!. va ~I:toepei .s~$efesoo~ iI1~e: ell a:cu~'. !iI.jdndgl'!~la. :s:.aI se ~'ril:ld:i ~ii Gip!ltull, Hrl!!ll.!!.i Hber •. 1?~,nln.JI ea el sa ra_lfni!ntliirni~l'it. pu.P! .'~ Sc-;l1Jl1 ~llIJ.cr.arJ dli~lj!I~ pl!n"~c de~!I';s:to!l ,pe: .~~'~i1l~:~ .die dfriribtillt, s:e V," r'8~alle he!~le ,~i$e v<!it;eir,nttl!!n:a: de, II! ~f'~t O'l:!iI@!l!!I,. III.IGrii'l!l~ dl!l·S1E! POIiI(!tE! . de fe.5tit;ll~ IJIlinilil dlilp!ii dilt!,l~! ~l! nW1!!1 ~'trllil!i' dlt m';J eg1iill.

lILa u~li!:im[l~: 'iP'IlII,nc~; de ~eslCQn -Sl<:. va. diuta ~'i~ ~l!Itr.pdlJlci fl~,~uJ .. ~~ ili~ ~-n ~rim Il~ PIJlIiIC,t de fes~OIil, ~@$~Rrcl; ~i:I,~1' ~i~

~ 1iI~ . .d ~l'lolilllJli .p"~l:It'nl' a~lf[rX'a de: lr~$e:tii.= l:laJ:i ,iiIliIlQII:II~

'e,sl!!~ e 'CIi! ca:l"I d!!:' bQt!I'na:, iar blr,ide~!e: 5flnt~'u I;!:'a!'lel:i!!il

ma;~r!lJmf;l, andul va. fi fix~t Clil urn ·sil'lgUl:r f~li'tIF·asiilJ!i Ifl't'ili! bl"i:da. ilffita:ri IIIld fi I'lYi ,il:! Ih¥seta, d1lllpa, ,m!'i!:!i Sri'!: '-vow ~ ~iCraJ

blr']de~~~ ClIl' m<'li'c;it~miZl.. .

Pep~Hf0!nO~l"jm~ m!li1u Hhfrise Vlill ililltlll'~blililil~cl~ei:O:l'i!I~1 'Slay ell ia.Fb"e5l~,0:af1e lii'p[IY i1icl!!il.,oeV.i!; lW:liil:l g(QO!lse. FIIIO!!<:est c:a%, :5ie 'va LI'lS',iJl~i ~~a ~le~a;pl;e.I-@'pJl;. tQ ri.iQ~JliIllIic$i~ d'iiii'g'rrosiimea. dOIilU!t:a •

. AnaL!l'1 ~u¢lIlat c!E!J CM;l~ta ~fig. J~)~ 'A;o.t:e O!.rnloua::] 5tli!J(

folosj~te .~:a. l'lb!i~ctfe:~e GalICe" 3.11 ~~'$ . '''ji}; 11!f!!1:i m'aJwe, 1''iIi nd

!!Jrlflpla:sal:e ]ntre,s,p:ili~ii ma,i m,ar~. ce d,e dlJ~bri.t S~ rO~IQ-'

~e~I~~ 'Inl, creion ,rQtIiIl:ld..Mai Wlnd,i ~,nl H~Ir'~,1 c;r>eJ:onl,",~!:!~ se VOl r.1~!.Id alii", d~ >Oeljp'lJI$if!ln ~ase Q,r l, ~n mOilil1elillt'L:lI~ rasi:ldl" iii 5,e va ~j!:le; ~i ,~r:~:t~*£t~ Hi1gi 'Clreio,nspn! <1 iii roa i !!I'fo!" de ~e~~Qn!at. DI!iJpi !",ili~Yci:r~ se "~iru::l!pe .sa ~e fie.\sEio liI,e'z:ie ~u cro~iE!ltapr~ Inz~l'Id fi ,~.,piti)jl £~11i" n! h~lriile .!!iI!~1. Uber.

Olllp;ai '00 $..-all 11JI1"A,t- dt!e(!;'<11 py~(~e defe'S~(l>I:i" sIS scoate creic'I'I~I~~r se i!:erlllililjli·re~'to.liliIl!! .rlln(H.I~'~f.lJlti,mlliil oclli se

· f de de primed oehli'i:;:11 dro~~Jtill" tr~ijJdfi'rur Jf!CIIIM ata

PI' n ~I,,,....:sa: Vii liiisa la ~i:lQIII. n~rl!l.1 dE! a:p ma.l IlIlng)

lu;t:a pI!! b '''', •• , . .' , Ii -,J ,

,. rll:i ~e Ilicra In. (iontil 1"113 r,,!! ,.Iua,'

~~[, "i! 5 tiE!. -alilol!lri '. e pLo't Il!Ieq-;a c.ord~ne:, IPO§l!:tfl'", SliUX'~J~"

!,?,fll'l a,,,. u - ,

P;i!!liUiFII ~jiler'ele fem., . . .'

A-nodI ;cd raZB d'. mljl.oc (fig~15). .A~£s~ :~'Uiln~t se! ~ U··

cr~d pe un a: tta:lJ'~ d~II~~e~ '~i~ ~.n ~wlime~rll v,~rr'<I" hi I, d'H pi cl!l'~ II nd iG mQIiI~1 !!I,J ~ ~1~1~",,~m ac:e-st ~I~ . ~I~¢ $ie: mlselil:rll cjl acill ~j ~, I'~ ~I-S . eg~le. 1 ~ ~.ue. ,.e~~~i"U 'ea, di:s:tiill ~iii 5'5. fie: ~egala.!. se t,j~_ I}e ru:1 Pl! ~ IJI~oC,1iI ~ 'Il!e!"!;UlI.uI! ~mpir'~i,..dlll.I' (1'1 aO~iiI,,;rp'O' 1nl p.!lt:ru:, Opt ~1"'l!J.I;Spl'l~~.c:e. IUtdlil"ilOl data se: re:\!,IBne pe· acel!!:!!] ,IPlifiC'l: 'ell u'llIfu' :p,1na liili. Ilif'Iijku;, .sujllrmnc!, fifUI ~e: doua o~i. Ac:e~~ till' va,'i dllilg~ru~ HI!" dubll'l ~i :se ,va Cloll1sId,e'ra "!'!~lI'igur fllf. Se ~1l,ClelP!!~ sa lie l,ilCII'e;t~ din liIiI.ililoc spre margine, ill piJnct die :fa.bac: fie ci',",Oi rtrl;l. ~a!m,3l4 I(m,aii m~dt d,e ]umiw,te:)., d,in mi]ku~!!1 pUlillCi~IiI~.lIi I!d,na la~ malli',gi!1!lea ~,~eiteiil:. ,1)1,)," ce ,s-a II!I'era't ,0 r.am, itC,1iI11! c.1!I II:la S(! ~,r.eCle p.r.n ~lIbi!!el!l!1 ~ nJc:rat .SI)l r~ a sa ,rel(l1!llli dir,n nO'1ll la mi,j,ie,c! de liI,nd!!i ~8: va luera dil1! . ,nelil ru:.eJ~i l1uin'ii,r' de ~m!n~ih.lh"i'~~ s~.,~r'~¥,e'f;d dij:l nO~~Q mi'lloc. Se r!!pet~ CIIlI ,a.oo.la.}t pm1l!ct ,~lniO!i cmd. 5ie vo,r 1I'I!I'c:.f"i de IQ pt ol"f te'l~ ra,ispiOeZle~fif'e WI$iU'!. Lii! I.Illldm,u~ rWilId !Ie F'e!vh,e

I!i: mi Iloe ·~!i ,set IE r'ec:e ~I!II piti 1m ,cJ;lleva ;r'j rei; i'jliItari I:Id infelld ac;eiitaf'lrull, d!e!a~i eueare ,ii~ I'iJICi'iiII,t'. dupa. care s;e. VI!; "tiia., Ace'st punclt se lucr,(!la7.i e~ .ali mlacranUl sell., S~.!i! ,i,;htd cflrc'ul ,est,1! mai m~~., (;!!<i1f.l !lie bo.bin:iii.

,An.ou ,QUI pl!mct roeo~o (fig. 36J). :Aces,t.iii,nOIJ se f.ae~ tot !;Ii.1I I,ased. 't:i. fi (-el de I'8i ~ligulr3. 35. iii! fIilirfQ,elJl'~ ce,rcuh!l~ s,~ VOl' i:rc3.51i r:lI~e dl II 'Ii f1e de 'ataJ m:aC:Niflte, ciiillltind m _ellis;.. Slillill~fI ,iili fI~lre. le'hl! ta 'fi~ ~cit: n'iN!II~ ~g.ali. U~dM'1lI1 ~ftr 'va. 'Fi d IJIS ph.~ ]iiiI m,iJII!o,c:~ de liIi~dese VOl in!~iH;' sa se lucre:!!:e traelnd 'n FUli I? I'i n cent,1i" ul f'j re:lor de !,I r~ali. .A:Pd~se t n!,pe- acl:ul clIiI.ii p,e, . .ded.es:1I! bt,1!! I a douifilli€: t ra:sa:te. lieilG!!l'Ii nd pe dellSup,ra uh:i:mululi fit· ~i ~;e. tre,m lilcdilalt €:i,r'.Ac¢iii1t fill' e:S;t.e 11",erat; i!semillili:£Qr p'llIiiicndl'll:iilll urma' aeulul, fifele d!! :~~iii 'trebu*e ~'r·eC:il!J(ie. de$ ~ii ulilliif,e,rml."ari.al se :,mpr-a~ p~!!ne.

:It!l!z'elle '11',0,1' ;apaJre ihllcrate in: il'eliefas:e;mirnitoare 1I1l0,r :baretlE! legat,e'lP'lil dede-subt c:u f;i,r~. MirWm,e;a, ,p.un:ctu,IIlI'i de 'rOC,OGOI ei:t_e in fUlliC~i!ldc ;paljll!!,1 d,e$;tilii,a,t pen'tTu awiit pumct. U.uz~l .. iliCestei bi'oi1lelriii po.at!! H PiE! iIIliIsi~g1Ur Ui' sau fe dOlidii.

Mijllo-c 'de !Siteil Ul~' ('Ug., 31JI" . $~ ii.cest mode~: :Se ~I.!ere~~ ~o~ m'nl aflo!W con'fljc~iQn;I,t:-',dii n IliilsetaC

,DliIlpii ce:s-a w nsai~at la-seta II S.1I lmi t ,'rlum"os,. se tree.e <lc!1I1 c:ua~a, I(tiillil!lll del a:fi .sa (i'e <mai lu~g)1 pri", Iil.$e'ti. pe:nuUl

3:·1 ilillt3d., CercliIl' vafi im.piifit I ill CillCi, ;pio'~ 101 ,"ecep,irfi,j t19'

f<ll!:!mirilnd ":il:ilmt~~or~i ~la!le:[)et,. l?'El Ii!ltrlu .ca: ~ni!Tp;ir~~~rea s~ 'fi,e '~I't nl!Hi!~ egahi. DllIpi a~e3;S:t\l ~~,pii"t~i!'e. 5e uimll?,le rnUloc!l!l~ pli'ii II' plfflCil:e de: '~e5Hl!fI.. IPlJllilcte:leli':Olli'f~ I u'cl"OlIte' mai ~ e'.ler. R~I ndl~W ,~,c.i de' ~.estolill V,ilI f~ i 'l!I,cra:t..dra, plr,~mlll:l.! r'hu:l de f estDr:I ;i' ~oa:~e, ft~.'ll\'.h.lrilf,e 1'1'1 cOIJiI~IUnIllOl!r(!j se! vOr' ,11il·crO!. H~d.ndl.l-.$~ accu'l Ci_U ~~! Iprin, ~ot ~rl!:!,p'!.I~1 :1~H:::r~~. OI'l~i~rc,!:!II!:l~ti~ ma:~ I1i!II!l:nlh" ~ :pO;!~l!! lii,s<!, I'WI mi Ilr,c e 'UIlI m~~16.!; ~ell!!~r,l1,~, irOlilli' ,~<!~ ~'c!:ll~~~e Imili mi~ ~"I'l, va 'IiImple; Wit. Se, rfif:~!!1 ilI~y~I'~I:J! a~ p"[~lcr:'1!I11il gut'Up difl. 'Ulmplti!~'ilI Fi ~i' !l3J11l,~gllldla .~a$etai. $'e va lli1le~r.~ f~li'iiilt

EI,I f.iERt1iE f!'!!J Nate DE IPl;IANlEN

QCIMIB~NIA:,[iE 1M AJllJ RUtRII -

~!!tt: filii nct 'cl,:e ~II.ICil" Illest!! ~ntr!l:bl.liilil~t mlil ,slP:a:~~iI,e rn'<li liIiliill"~ ~~:e !;!!!@~ b,rtulerii,~ ,rin eXitilc!!! earea l.I,nar baill'ete: tl'i!;1~el:~i>!: .. e, ~ar 1fl!il1.1!I~~l!!1 d,~. h;!t rll'!tiii~re este O.rlliliili.t p ri II FlI,!ll{~ de piiiJiii1Ie,liI. P!i!I,JiI(:.~!!)!1 de p,ii!l!ll!lu mai~ po..:te ifi tli!~f!e:,bu i iTh~a:t ~'liltr-I!:!liJl :lpa~liu Ii !lelr h~,tre dqlLlii ~'"setep1ll1~!l\- 1\~I!e: ~!'ie fCJt!TIea:z.i lJiiil Imodel demratlv-,

AjlU I"si'liI'I,p!1IiI (fig. 38). A'c~s~ Iillpde~1 de3rnl:! r e~~e ~ILIJ~ralt ~~ P!lIIn:c.tl:l~1 celm'~I~ sim.p~lllII. Ell este. 1!IU'.c:ra:t min ;5pa:~itti I I~,b e'F drim~N! de,u:iiI. '!!:Isl;!;teru;t~~m; D,u:pj ee Ii nil. aeal1:lr! ~'ost h~lta:· tir~ ri;i,i!l,al ~n(ut pri'!'! '~~5etai" ~ie "' ... seoiltlil! <leu'l c;u a~ I))'r~ilil Iblli!c;hi. ~~trC!~Rr,ifl s.p!lI,¥ilu Ub er peiICp.~~(ijli'C:llIllal" p~ ~I<!se~a

p~lili La p. ,~i1i!'ail~i <I l~j~;te~.,'Se .' - - - - - L 'G.!:!' otpi I~rr~

~ ul~la ur . !~e, $'l1I!U 1~11i11d ca, il!l!te r'vai!) ~Ii 18J. I~!ie!t.ei

lib, ~rai" .$e. II r~e; til! i III Me5t m~ d'~oa.ta I'l'o;r~i 1lI1!l(l!! a! E!$,t d,e allil:~ill:,. :o.li"imi.n':iI U:1iI :§j r d~ N;~~ .plilr,jJel!e ~~I d~~l~!lII~~~ intlr.e ell!. Dupi Oil.§·a ]~~r.!lJJ!; P'L!I:!~~I".!I ,die ·!lri!i~a:~8j'W.Hl 1i6i1:~ dh:to!'r:li~, S~ r'!lY.~IIl'~ .Cili Un altHr lamilioclii :di5tanpe~ Ilt~ klr!;r"~a!c~~. ~l .s--e ia~ pe. a~gr u pe: de (:~~e:t.r\E!i fi rei' 'ca.r:'e ~ 'voir s~riJilge prW!il~F-!l! n l!itQd' ~limpllll ,tl'e,d~dlu"s,e ·r, rllJ,1 !l11 ,d~p~r'l~ i:a l<I'fi .a~~ ;gll'Jup,de tireiiif\e<,sUlliIgi'ndt,He, Ji ~ a,c~\!i't)edlP'rlMHr~111111 ~Qd si m plu,

11'1 ,u::,es:t mod:S~'!!i'a, !1JIc:trili iiI:j I!I rl.l( Si~m pi U Clil f'f r iii ~tll""'S01i:t I nmi~ilQt p-e: ~_03:.m: ~orcl~,i 1.1 lI,ea j Illdlfa:di i:;i'ill IiI1rod~I,A!~"s~ PC\-"'~il'~ne> lUll ,oilite~vera 0 ,~~ !:II.e:i'n:'~ I?'~!l' .r:nm-~, (01 IlIU irr'li atlll~n: lpe~m:Jlw UIIIiI filr.' dea~ Im'lI ~llIo:g (hrul ~r.a~8!1i prill

n;I~~'~1· '

A~uII' shnpllu ~u pa~~I'I~e'i!il ~es~t (fig:, 39) .. Ac~'$~. m;od~ de <!~llJr !I~ l nrtepe la fel ea rrfo:d~elul rn.:l;IT Ji'Y~ de~~r-l¥., ~ d i"el"'elilJ~a) cli, pULnctul~ ~d,~ u ~u'll"e v~ f i ~ !JIO~ .. t P e:. P!q;cj!' Ii 'f:11~' tl<e I:Ir~ll!Ii". ~~Ifu.~Ir'J:I 0\1.1'1. b,tirle ;8J~e.:s:t m:.1i) ~:e:l ~'e' alll r {le CCl:ltj ~u :~gs'iJtM r,i\! \~Ie .:~.1i!i:rir:~f1 ~ u\ei;'~itd prwm~.~ f ~ r eu ~1I ",~t mil U fn} :!l;~~1 Iii. ir!poj ~~ ~ !11'~iP'~ ~J! !H~~!j!11 ,~e:~~tL!:IIi'~ I Ullli,d ill n f

~ei!Q'1i! IE!slfie I 'd'i sti3J!1~~l:E ~Ii pe 1!6.a!~ imJiII~eili r~ re" ~a,re~ ~I! ~e. Nrr III I m~i d li!~ltel ~i pe,

ul tli'asa~ I~ e1.A,ce~Siti e, d l:Iumaj tr~s!!.tpd"

Q~SC -lmoae:~ lcl ~S:~ri s. eu

patry l:ilre' ~)~ ~1!iltijnJlI~ i(cilll !J!rm~ ~rnd ~'!F! fir,

fi1111~ 40

p,e deilisu~'ra:~j, uliil all:M:~,~ pe, ded~slubt. i~ .• iiC!!ia.:st1ii, ~e~ili.tJ!:lri e,st'l!i jltlel tJf$ ~~' rU'1;i11 ~lrlli$i'l1I' IP e tmllipc.

Se: va I ueFa .ilI~tfel mi!i, el lI1'~i rinclllY rl < dep~~d'e (h'l' miirim,ea ~11?~~~IiII~!Jf ~'i b~r a:na~;i. n tte .!l!~es~~ ,d)ol!ilili I~~te). Apo~ ~cll!Il eiu a:~ va nti!i~!'GI.!1I~ ~ ri n pii,a!'!I'~1iI IlII fmilinat c:'iiI un PUIl_c:t ~1iI !IIrmi8!al:l1!hJlIi. A~oi ,~~ n',a~e<l:zi dtll nQlJlilI~a~ri!:l rrimlloCI~d IlIIl~e~ei , fo;(mind J,! 11 aU: IPiiiil,nle111.

Ajut !CUI t~r dl~lbl u ~i ,un,cj; defe5~t:l1 {ng.10}.. lill a~51t ,Il!illr, l;k,u,~ s~ni!phl dOisOli~ pt,H~trU Ilr:ii!~~i '~. f~ ,'IIII[I(;I!'<I,t~(;J1

, ~~4.e dr,ug SOl,!!! p,UlII,ot, de s!urfilr:@!j.A.P9i. :prJIil ij;),ijIQ~Ill~1 fe ·'!"Ol!tr,~a, e'i rill I d.~ IU nliN~ <I. 't~ei bijde 1~IJCir1lli1ci11 ~~Ii'ei p:UE'lc;~e d~~e~tO!l., ,~e n,e;~e: apo:~ '.full pe Im~.I~oc 'a"~:t . ,,die tliei fi.fe. UrzMla, :Sle' va fam.il1asi'mlr o. Iblldi i~i'bera slI"Ilil,ti Ifre de IJIrleai8i.

f' ,

.~_J1t111r ICUIlj'ji' dubl~ ~!i Ipiianj<:!!lI (fig. 11,'11 )1. A~sl~ mode! die I;!IJ1!Ir es]e 11!II!(:r~t la f el ~9i m.o~elllli des'CfisE'ln~erior ~ eu ~illi"el,~ tl':¥,a!t~peili'tlrIU If~ze~jl'ii ~l ~:po~ I uU'liI.te leu p,UIiI"~ . de dr li.Ig ·sall pUllet '!:lie surnlalre. 1""[11 rni]l,ocul blddelbr '('llliI gr!'!p~1 d~ lin!i Ibride), se va. trea finl~ delll!1lir'ti! p!fi~iIll~:r-!;I:n f'Ulflci!' d~ f.1.1:SWllif G'I tapo,i de III r ~mp rei I:Irllill~ ,1l:ceshli~a .sa.!ie I u'~r ~ "!liI'l~tlJll de ~eSabJllli"a" G~re'\!'a (Ii 'OOmpllI$ ,~iri df~v,a irliil,c!'uri IIlIC:Ii1a!i!l~:.

"IPe ntt~ <l,",cy.iti:h§;~~ia ~ll!l lilliiiCId~1 rl'!! nr~e.I'E! ·SJlIIl peta:lelle IJlliI00rr fIQ!'~ i!ltu ,anlJlrnite rf(g'u.rv geo:me~r~~~~ tiI10Ji mil h; ~1Jl mOl!] ptl¥i Iii r:e~u~aoo, illce:s;m<l Y,OiF fi '"m~P.'hrle "(;.u ,~(I~·f:~r'i,t1,;i pu ne'l;~ de dan"ttllii: l!i!illlri!I;c!:I!I~i!te eu 1a;c"llt h~tli' !!!atieall't.a, 5!il1 fQ.!!,(;~ ~wQ~i g1~{t .1Ji~!jj ma:Gr_almHiI ,cl:i!ili &ir@ 1!i"\1I1U l~iX.eC~It<!1!! 13;s:e~e~!! (iJi ~~'iilS'I tcl~e bobl nli . in: ~~i ~ll'oalrte' CI,!iI ;~8i$e~~ .~ n W:l!rst ~l~'~ ~Fm~ aa'z; rmQdeh!il lI~Jlre m l:iltt mal 1fl'i[:lmo~ !~ rn,a~ d:ehca,t.

:Brodel'ie iln pu~et, de,(!I~url ,(r~g. 42.).. A~e~t P'lI,~el~ !~:Site eel ~:a.i 1:i:~OF d:~ eXieClUtat. Are as:p e,cE;L!i I II:! 11'0~' dfre~, ,tail,!'.! s1illlt, a1!'~~~e,p:i!;l'a.!~I. ul'lele,· ~lm~ga al~;el e ,saiL!lCIJI 0 iilliIliI~ lIIf!~~ di$t!I;~fi 'in:tN.! ele. ,astlel ca. fo,r·mil!a:d Qr.!!~ea !d'l! ,~~;!i!~i mnleli"li!"~~~lte. P~!ltrl.l a eXI~~IUt<l:;'I.tfl:~t ~Ul'lct, Sill rm:l~IP'~ ,~li Iii' p.»jn~a .s~w~gi '. d~la g I~i!il~ii 11); 1~~~:!i.ttiiT ~ .. edndl nru~ 4:e: a:~ prrnr. bllda ~<i~(';!il'Je:] de :S:!JI~ ~i~ 3ip0i' il'l (ei!JJal~ii d:!'ll ,!Qs. '.seci~ece: aeul '~!!~I~ plr~1'I ~ase:ta: de .,las ,~] se '1'l'!tir_eJf~e 11!Ic:w~~du",se dlo;!laFllliilc.e, hill ul]Ila aCiilllili. Ap~:~ ~iE!:, ~ooat;e: ~ulll prin b:u~:r,LI. ,Iase;tle,], ducincilll!··sle fin.d' plll~ir:lcblk ,:5ip.,re 1~1!~ d~SILlt>. S~ i~cu :a:eu,l '0' bllciii. a i'a.$~lllll~d!!!. sus, S!! iVnlriodu:~1! <!Cil.l~l pe: deasl! pra, .se ·S~OlliJ!:~ "pe dill p.i:i. b u(j~1i §i ~ dl,!c~ fi.rlJ~ .$prel~e"~ de ~Q~,. ~Qt~'b'lV,e, iJID ~ar~l@, fit!!1 si'i>f"Elil~e:Za:& d'l;iiilslUpr'l nl"!,Iilllli iili,tro~illsln bw;;i:a., Se tt:eoe ii rill I C'll3:~ pfiin l)ili.(:llilI J'i3;Sietei ch'l ,105. Se Pli rnc~,e: bucla ~n!dnd a;cu,~ ~e deas:upra. f!ffi~i ill!p'o~ pe ded~$lI b,t,;lvl'md gri]1ii. Ca£i fUll' saf<i,ei4'(i!~t deiil.S:I:I:pmtirllllili i nt,~od u sin bll1d:i,. Se d ul~fi1'1l1 lo:b.~i c. m<l i ,d'll,p;!!.rtl,e ln I;m.!,t<l, ,de is.lis.

~~.tii braderllilpoa..t,e r-i r oora<;t"i bud.i I iri12:i b,lJIc:1a Sillil !i::IiI' ~i!'t>:l.nl~ai d ii1. ~ h~~a hni'l3, ele.

BIl'O"ir~e. lin rlJl~t dl<!::. olptlulfi '~It!lCF'<i:ti ,e de 't1Ld (n,.-t~). r~ l3.~sta Ibl'oA~IFU:l: ;i;e JII:!CIiTr:l;l~ L1~ r.'i~d 'a Eli .Dll',odell'ill! f,J!I f.'~'~c!: de t'ul~ d_~ d ~i:lnle . ;:I. l:IIIode.I!iI~lJi. ~pgise 'va lu:!Zr.a brot!J1e:l1'i:il1n ~!,e~lli1~1 ,c,llfdele- p;rim Qt:I:i,illll'i'le die ~iJ!Im. B,~Qdar.'e.. ~E, ~nl~pe din paili'ite<a stinll~' C!!PllfllilC(t ~:e f,eSlt'On 'p:e:rnrtf'lI af@lI'!ma o.chlj,ul ~de ud. 'S'~~tr~io;! .iiI,c!l!ll~ COli! a:~' ~rililr ~~,e;t a , de: ~u~ ~m !fe.I'r~rt:a. re'ftil:! f,ri If ,i:!1c·uapu n~te luer~te ·i,1l UlllI'ma lie U,~IJ~', ~filoi' .se ~c:&lilaclilr~. ~UI 31J:;i prin ~ :~IiI~!a lalS.etli!i dud!:ld ffrlulf ~,pre

dre<lpta:~ 8!if 5<jreo blird3, l!i ~<lS'~t'e'lr, ®e ['reei!: i!CrU~'t:O ~Ol~,ii. in a _ [Feii1l bu:cl~. per d~ilisupra ei, f~nli tie a~ dinlh.f·1 dl!lpii ae, Se tJ;Ohg~ ~(:;ul 'CI!I !l~ Fo:rmi'nd >0 bc:f,:1i eli II!npulnc!I: d.e h1',$.~.(:I'n. Se ~!C.QiIIle :il~II!~1 Ifwi!i!' b~i(;h~ ~.!ts!i~e,~, .~e 4~~e f]I'III,1 Idie. a~a~pre ,~Ir~apta! .~~ te !s'!l!I'~. p~~~~. (I brud~ ,dI!ep e i:~etiii, 'Set f\!1!ce: a~lllil'l .~ 'tr:ei'a bu~lii, p,.e de~~,r<! 1ew,s;e,~ra~!liclill ~!!!'<I,~,' a YWl'ld grila.ca' ~ilnd (i)rE!; a:~ .. sUi~ da:t peste at, A~t:rel' :$~: r'@lr,mea:f.i IDudl'!!~'e Cill lpulnc.t .de fe:s:t(:i,ir! f!'!!!'mi't;e d~ihrl,!llii ,die ~i!JtSe col'I~i nuili, 'Cu a:oest p,liImlet r~,e 3,J1I1 bel~ p'[iir~i tli n ~11'I~e:ri9rlilil ~~.!!:$e;~~ipini "a: {)er,miin<lllii!:.l<li I IJI'cl'lIi!lIri. ,Pupil ce: a ftos,tt. i!4!'~rO[tii 'tiU' F!'U !lui:tul de ~!.Iit:o!l:tai. fJ«;)lf ~~u ",ea" ¥~ li'ev! ne lucrft!ild bli'@'d'illi~<h1i i,~ QP~I!Jri. S~in,tire;te: f~nJl dill! iPr.1JEle8!. ~t~lIIg,aa. lalj~t~;~ ~i ~e tre~ f'~III'!l1 eblle In 511s!tr~~i~du'.I' pri n oi:ih~l:I~ :cle ~ u~.

Se revin,1!! .ell blro,d'eria. de .optlLlii'i d:~~cU"r~, 101 (liig. ~1).,

Brdderiie i~ p!i!l~ll::t de dlouti ot~r~ IU(:iI'alltc, lite O'thhl!'r~ deiiul' (rig., 44.)10 ~n!i!iCie_<liS~'irie .~~ ~IIi!CiIi'~~ti m!i!I~ illtii l!.In rl,nrdd!e iJ,podeJwne in IPU'lliIClt de('illl~ de 0' IPiilr~~ ~iu de alltlili :a: m,Qdellillu~. Apo~1 ~;e 'VO'!. ~UCIII'~ bj':o,a1e:r.ia il'l OPil:,rJ ri tr~'cl',nd bl!l:dielJl Pr,i.I:IiCldiliuriih,:: d~ tllli.

E!,roaia;rea "'£e ~,ncepe ,dlin f~~r U!lI' ~tillilga!CIli'F'IJII1Iil~ ·dete~to.!I! p:e:m~u . iii. rorflilia o~bi iii I ;d:!! 'tut S.et'fem .aclJI,1 ,clJI'aJ1iaJ pw illl !a5,e:ta Iclie 51)115 ~f cs~ i~t.tr~~t.e: plr~'!iI dlo:llla,pl!I!Iilc:~e rf!!I,I,tma a,<:IJ~I!,Ii. apoi se -s~:o;!;tei!lClilI eu ~~ prin h,oIlOIL I~i!lse:~~~i ~~ ~rr.e~ ·in:a. 'tl'1e:ra: I:I!l,u::I~:, pe 'dil;!«~:u pra bA!I!;:i:eiv, ~ri nl .de at~~

din·dIUi·J: dl.lp:tl. ae, Se ~I"a,ge ~cl:I'l eu 'a~~Qrmhal. 0. Dud,i."cu Ii Ii) PI!.lI!ifC1t 'd~ '~;s:t:Oln. :Sa SQO!l!te ac,IlI.!· pri III bn!a !as~tJe~j se d~u:e ":ill',ul ,de ."~i spre dl:'eap~<I :§i ;5l!! !l<lr~ pe'ste lOb udai (j@j .p~I~~tii. Se :i !il:t,odlJlce <lieu! hI a trelia. budai. p@ d~lls:1i1 pr~ :ell. 5e '~Ii'~;e: <I.cl.li,cu <[$ii.o:vi,nd grii:i.iia rfi'u,11 ,sa tie d~t I?~~~e <Ii~: j~f ~tr~lS'e formre>a:tra bw::hl!le 'c:u p 1.1 n,~r; d~ i est.9!l flU!:~~'t~ ~~M~l"rn d~ Ult,S~ ool'ltil'lUi '~U!l;oeSit: .p",~d lpealm~,~:re l?\iliW~. ~Uill II~te'rlom[lilI~ettil~. D'llpl rc:~ a fo~t hH:i-a"t3:ooil!~ii I~Or~mn~1! eu PUI!l,e:£,u I d~ t!U~, revel'l~m i IiIrer! !!!cll bf\od:eriill r~r ol(l'turi.~e;!l!tj, . 1iI.~ ~:Un! p~rt~OI,st!~I'I~i'i a bse~~~ ~!5e tl"e:ce Nr U'~SI!:l$II' tred(:ldl1~1 p,II':~,n oC:~rhi!l ,~etlui'. Se!'~v'ine:1iI IbrQ.d~ria~e oftlYri .de:£lC~i~, !11 '(~ig. <1l~)' eu ~.~reren~Q h11 r~'~Cl'!rl! ,r:HI'~!!li 'SiIllvor JlyCJ"~ dol,:!,~ P'1i!~tt:e '(j,eo'prtu r;~.

B!'iod~r:i.ei.n prun'Gt ,Hn IUlI';ltata ,e, oc:;l1ii'Ull'li dill t.u~ ,(ffg'.4S). i iii ac,east3, broderfl!!! ~e valucr:a mai [Wltii IlIIi1I rind ,chi!: brQder~\l!l in punct d~ u!!l de.e PIUte §i d~alr-;t~ m,odeiu~ ,I~~. ,P\;l'lirl;ll ,!lJ!~~m~ oc:hiu! d,e ~ tul ,se .'fa m~ceiP!;! brodarea d ~.~piilrteil; ~Ii! rnga,eupo rJ.::t de f.e,S;EOf;!. Sl!trem a.~u! ClililI.p. lpn~ )ai;eiQ" de ~~,~, i!'lt:.irif:ld pr~'i:l do!!!:i j?'rUl!lctei!'l IIIrma ~culu~. alPo.1 jS~ ~@"te .leu I ey .00,~a pJI'i Ilbiuda Iiiln:te] . .§i s!e lI1I~t_redl!lee' 1m, at ... eia::c.~udlliij pe diOOlu.pt~ i:I!!Id'til1ir nruif ,Mgc:a~ cl!ilildll~JI dlillp:ii. ac" .i.e ~r~-Wi! 3.(;U~ ,t:~<I~;ji :k""ifi:iiI,nr'!iJ ~ :l)l1flllti ~~rL!I 1I!!1 ~:IJ l'J[~t ,cl\i! fe!i t!:'H'I, SI!;! S,"'G'a:t~ a~lI.!I~ p'J" in b",dO! ]aSlE!t.el,. se rreee wi Il'tI'I··die - aj~~ sf If.fl' d .. e~iPta ~J se, ~.~re pe.n~ Ct. ~~~I~: de p£!liilSEl:r1l. S~ i~trroduoeOlGlJllii1-a. ·tr'C:l~j,;j: biUdo'i, f!e

sililp,~a jf:r~,~h~:~, traginrdu'-;iie aCi!l:~ ~u ,~~,iilYhH~' gdla ~ .

de: ia:,~ .~. rite' dart: pe~t!;l ~c. ~i .asde~' s~ f O'rmleaza ID ~~I!e~e Jeu IP~Iif!~r id!!!:'~rcon, ~ Ilmj~'e: 9f;brl.lr.~ .d'etl!ll S"'e GonEJI:ii!ua, ~~l'i~e<51fp,ul~ci:. fle'alil1be~.epa!,'~i,d'hil-lfiil~rrctH·lil fa:s~fJ~i, ['.litlj!l3, c ~il 't~i:'!1iIIil:J!~t toatal.ponhl!iltll ~ulclr,a:t§j ,ei! P!.MH::tlil:~ de ~ri:l~, :$!!; va ~lu("cOl iDrQd~ri!!.

bud5. 'CIS ~et,ei, se ~!!c'ii df: leii$1Liplt:i!J at pe~_e:

ItO'1ii ~I!I. ambele, :;'i, tpati i rode:r,1a I. ,liIIliitlwj I dillc ~gL, I ,42)1 ''::Y

~,unct!Iii'

dfll iflld ~,n ri"ifJ j:!iiodell!'~ r'Qd3.l"~~ .~ CUI :iI;t! n IJIlrma t!!isi 51! Irde iI,!a HlGlii:'~1I

hlse:tJeJ, 0(1 ,~~C!§J pe' deaE'" f,ilFllIll' bll'~'ele!

:.a,niti "'lia. Ii. it;)~IIPiil ctl!lll de:

S'I';! hr~ar'!!!I"~e' bjiwl!! firur d~I!iI par~e.3. stl ng,a iI.~,1'i!~~tiIi!~~jj ~e; tl'eoe 'flu! pI! d~!!!p!,aL b!Jcleii din parc,lIla de $ii~ arltlin~~i, [I,P-O'P se ..,i,ne eli flrlll ~Ii! _ ~,iillI'~e:a de )0$ a fli'liIHl!i!iei! tllf'e~l~~ rili'i.l1 I~e ,!iI:ede!i~lllJ:tu'l in'l!Iclel. III I", liI,oiU se '~!'Ie~~ ~1~iI'ul pli',~n acee~I bl.rdi ,diilil part'I!Ia de 51l1S' ,<I rrUlllIZel. ,P:,leca,re IbuciA V~ (i ~mph.!ta de 3:~4 eri; Se va a"~i!i gr-ija, Cilf'irUlI",,;e buiCIa sj' :f:ie Il!llttlt SIUS p.~ rd'~as:ltp:ra bll(I,~mi· lar rnOlS, p~ dediesiubclul ei. Fi,ii'eile IP<Ir,aII,i:i~~ d i IIr,tre biJd'(ii ~lr(!1b 1I!I,e 11I'i!m:te rl!'g!Ulla't II II nele' Irmllil!j a Ite,le (sii, 11'!!!1 ,sJt t~ea.c;i. ill n fl r p'l!~lie c:el:ilalll~,

i isa. 'fie ~trilM'e '~g\al J'.

Pun.::t iln :z:i:gzag (va!l' iiillliil £3 I) (:fig.~6). C'1i! ~ti bro,de,ri'E! 51! I~OI~ !lim pIe ifl'U n~!, pet:ale: d~:. floti'i ,~if'eril:e ar,ade Clii~ellliill.~e alit ill'! h'l't,~rio:r 11,1 Imod!e.IILd!:!l~t ,I :i n ,exterior 11'1 1i(e~·t!tllll,. Ile 'GJls~menll'aj aceast;ii bl'Qderfe ,e~,w rnUI n,hi~iil lili 1~e:l'\n'1Ii IMl~f,~ ,m II I~or mlo,cl'E!~'e.!ie poalte ei!('e!C1!l'ta pe ,hl$edi. olbi~lillll'im ~iI!! pe laseta ell i:ol~\~o:r:i.

DU!,!i ~1lI.A.'" i.ntiliitrir'lI~ 'de a~ ma:(:ra~e, ~;i'1eclrldu:~I' ,r~1II iitielJ1 d.e J@~ Q]J ~olila pu n,e:U! 'hill II rlilil·it aClu~ui; !ie SCO<l:'te <lelll p,;rilii Ii'_ela 1!II!I~~i:, du,dllildfif'lIlllpU~lfI Qbli~~pr~e: lase,ta

e 'S1iI15. OSe la m '.0' bl.ldi a. lia:ser~ei dle: $1W~,mtl1~t~i.ictllldl

al:lI~ pe deaSl!l ~b! :p,e d IiIlpa b ucl~, ~l ~ dl!J~ fi rul

P,lie laJSe1t:a. de-los, toe oblic" (i~ 'ij1!!1 teIQl.'firlUl' si fie ilf~~t :alea;$~pra n~AlIIIIJi iln1UD:dnJ~ if! bucl'ii) 1;1 -,~'"treiCe pC\i pthil' bu,da ,'.~et~i elf! las. Be a:~uca b!.l!chlt,roec!lId aeal fe dea~ ~up"'a el §i se St:qa.te pI!: de~e~I!'bt" ilvil'ld gf':ili COlI f,jll"ul 's-i f,~~ ~e:aE: depJlproi firuhni intlfQd'us ln bI.!IClii" :lie d'u:ce, dWIiI nOli ((j'ul ~i, illlrtrQdlJeind a:cull 'rn Ji',rijlillllli ,coJd ... 1 1i!S~ooi !:Ie sus, Sjl revinl~ jn laseea de: ~:O\S sali~lild 01 bUldii, ~i dilil

1I0ill se t'reQ~ <mu,1 pr'i III buda del ~o-s (i,1II acese If el S,.,aJ1I 8,11'11 pat dO'lla. 1P'IJIIII!ICit:~ d,~: ,b',fQderilefoil'"maIte:i n' pUllet:, S,]m,phlll ('fig. 4'2}u ~poi :lie duceflrl!ii,l~f"'e: m,il IOc:1iI I c.eIQli i:lOIiI~ puncte')Ji'upaoo IlIlndu-s:e pEi: d",pi~~: ,Pr,;in dioua puocte delieston'. ~e' ii''evl!'l!1i a,po~ CII' ,;I!!:I.I~ I:!;llid,U!,cl! m~ca. 11'1'1 pl.!,n~" :ii,WI plul ii!,!~UI rl~ (h~ IiIltimgil din ,partea ,de los ~i astiel s-au fQI'!Ii!'I!!;t dO'II.1 pUll,ctle s:impje., Se I !lisa, 0' budii. m,n pllIjrliea de S;IIS, SEl' 11i!,e:n!m lin ~'IiII1C,t shl:l:~~ ,m seyillie CI!I ,aQll!'l i'l:! niIIi,lrocul'lIindpl"~1IiI 'd'olua plllllde die feno'ill 1r'II'puil_f'Of,mtt din celie doui ,PUIIiCiU!

simpme. -

Ci'md br,oderia est,~ eXt;cu tata lntr-e I'i sem ice!'c. ,S9iOU 'CJe ~c. atulnd ,eele dO!Ji: p:!ifl~~e simple ''I(l)ltr n lucr .• ne '1111 ace:e~,i b'l:idi la di re'l"l~e dl$tU~,~ rn,llll:ru:dt ~m pi!,li'tea, rei!:: t,erltcaJol. a de$elllilillllu~ :si nit mai IliIlu~t!! bude. La d~ n.!!i!email U.llgjl, {iilf,ul ~ ml"ltili'~~e, QI)'"iilllilt treidnd'lJI"'Se f'rin la:5IC!,ta. La ,ie:1 rlir fQll'ma, a'f! 'ct! rC'o dliird ~'_aJ aJ,1lI ns Ila, ~PlJin~;I;q!,IIlI~1I nde s- .. , plE!'c:ar~, r.frul d.e afi "Y,3. n 'trecut priml pr~l1iIlJ~ P!!liIlct de 'esto.;Di Ji' lI!.fi6i trasa't pie I~ogi UII'J,)IJIIIIICE Sirlni!lp!li..i aj'!JlilrgbHiI' lOll laset.lfi -iBiPQIf'i ~ul \la, fi ~1'I~iit~f 'elll die ui ,PUI'!,th;: ~W1 II rfJiHli o'<!!!lllIii ..

PUna 1'l1'li z.igzag ('vUir.iianta: 1111) (filg. 47~. Ac:e.asra! 'Ilrodeile ~ ,!!\X1ilCiultlpe: las-e.ti "eu o:i\l'~i§C~1 d Ylpi, 5eiXpl iG~l~ arnlte:t'IR!;lata de fa. f,igl!llt'iI. ~6, t!ll dirr(!r'!!o~ ca. lP'llItf1de1e :si.mpl,e $~ hliCf.~1Ii, IPI! n~f<I!re Ciol'~~ Jar ac:ql~. unde ~i!JI t 'd,jf~renll';e'r! d~1 Q~hiU'fli min Ip:ar:t!!~, maj miGi. a lasie~:em ~e "Ioil' ~ll.lui1 :dc'!iI~ g!"Ii!f',g'dle ,UIIii€IIe- .s:im,le inl f,h'liean~ ctill. asil!. ~m s:~ o~5erva ~i 1101 Imodel u I prle~;e"ta:t: r

BI'oI1I(f~ri:e,i!11 puo,m: ;5hn,plu ,de til!lll (fig • .ll3).Se ~:IiI'tar'e~,~

nl'ull de a'~ tr~~ll11dlll·II,priIl II!I;sitl~ti 'ell dO'lii funelll! WI'! illrma acadui.. Dlijpii ,ee~ s-a fotari:t ffrllf d,!, a:~, .lie seoate a,c!!ll 1',]:

iiJIPI'~mo.tB,udili. din,part'~5iti'~g~'!lla5iin~i, ,ap@'i . .se mil'ildr~e .

~tre. I'l~lirea: drea:pti II:lii'iE!:Cii;l!:lu~1 prhfJ '<l:ita ~!;ic~ii ~i d

'fi rIlI'l larg'. Se Silre cl~e:, Oblll~li .salll;! d.ou!®, depind~. !$,a

!=~m m's:i n~dI!i!I[)&e:'\~, d,e' de~a'~ ~'i'uii s~ m:i'a~(!trel:;in"ll"1~

d~IoIJu'a timilli dea:~, ,~,eOlfece IP'ri~n .lit,r~'1g~'rieil, fil~'tI~llJi .se rC:)"m~ii pl.ln{;~~d d~ f!'!sto jIJ" IIii' lIGe's[re~ " :rdfl!lUi~t ~mo(;lh~ .sall] £1!1'nlcl:.ul.I' de [i,lll, Se 'Yai 'OQIl~im.la s~Ale i ucr~~e' qi.ll~'IiIIIF!t;~lIi~ de ~:L!~I'I:r,gi ~ ¥.l_~~rn:,!nI4 ~,n' im~,~ rin~c1. S~ m~(;~ ,3~iL!~ CiiJI ,'!:ga, f,rlll! Ib uor,lI i,"'~eJmj dl~1i'! dre",p~ll! .~~ se ~1'l~Qarm

'Clil 1i~l'IdYI~ - urmioor de ra dr"ffiI~ta . ~'<l: f,ei~ C~ Ir,!!:

p'ri'mu !rl~d". Ptlln~l!:!e d'l!: f'es(CQ IiII lr· .. ~.' !"'l Q1:iMl.lr ilre

~ejel'!! all!i!' ,~!'llIinu,h",V rrl:ld ~~v<linh:'!, §t! oo"n~~ 1JI~~.sa: S,I! ~ll!Iq@~ 1P:t'Iil;l I~ cmJl!r'girn!!3, ,~~.~Itef. Apo:f ~~. ~,ix;e~ldi. :f'irllr d'E! a~ ~,n

.ibU~~~li I~~ei, ·~ijr~"I~ ~e$.te Q blil~M ~i s~ ~li~ W~r~l~ a:~ pr'in: btu:;iia; I!I rm.it~r~. .:s:1! :~1n~icl1 ui. c;:~ !Ii], 'f.~U,~ili , p~l1l~tI'l,r~ ae: re-llilQIIl. f~clvlil~lul.(einl e.~hliul'il'~ de ~ILI,~ rli'Iil~li;I~ll.IIi !It 'doUea~ ].'11 :tll:mp ti~ i U!(i!i''ni! UI~ s~ va. ,~~"" griroi ~e l~e5f!Q IiII "<I'i:! Q.chi u rile s1i. :fie :egaf :s_trin~tii

;i~t<lln:~iEe. IDw,,!u:l~:i difl,tJ'leomfl:fiiJ!',i -PO'ftiE! \ir~

d'l!Ipii ijl_or·ilil~l. d"'t vatrlelb u.~ ,~, r,;!i~ '!llit eg'll~a pe: ~o,

5'uljil!raf<l'~1' p~ln'!:r.!,l C:~ b~o~',e.r~a ~":i aiha ILl iii i!'Ilipectf,rulill

Pel]!ltrUi lObOO'derie Pli! Ias::e~ cO :oudii I

~.e 1!!Sle.t-a de ;<C l'<::ai d~ ~i fa~,e~i1 h.l!: ,C.1[_ej fQrme~

~1l1~1t1,;iI(l m~;ld,ei Y{I:I i. Pellll:l"~ 0' ,D'1i'~!!Ierttl· ma.' r~fJ!i S}:!: ~jiwi d~",~ sau' chir,ii~ cr:ei b.uc!.e><ltiiC 1P'(i! ,'~~ta '~ei ·6;\l~ (Pi mu'l I"jllid ~J! 'C1l,re: ~~f I,r~~p.e ml;!de~ u'l) dt ~~. ~ ~a:!liete htE!,ral!! ~;;\e. ®l!iI'tllr~.i m,od~llIJ. l.a f~e~:ri!!!: I'"fn,d~ il:llCep:ut 1':~ !<! ~'f~r$~t, aJ~!!1 Cill -.l!:$! ~ij: 't I'i!lilie p;lfi:JJ~as~et.i ril.¢ d u'~se ii~,a[lIIr~. il:htl'e bfo:d'_!l'r-ie ~~' ~l!lSet;i.

S:l'odet,iel lin: p~O!Ia: ,aq '0111.11 duM~. (~,~g. brode,!" ~ese ,iIiXecliltai d ~ pa, e·xpiiCEj~iife· ,cl,~ Jli3J 'figiY ra cj:l di~,er~nlfa d, .$~ ""or JIlroda. dlle" dOll!a pu iI'Ic:t~ de {e.st' ,i,!iltll'l!: 'C1,~hv III rf. Cei'e dOIIJ& pu nct~: ae fcf;!sb;".JiI VO'r n ]~cr,~ .urll!'!l} ~l fO~f·t~ O1lpr~pi;u:.e Ufl!ltj,~ dec ,.dtuL

Bro'\ler;e lin pitJl.:ild d~tultll',lp1'1.1 . St»).Acest Pni~ se eX:~ctlti ea ~j: modeiuli :dim (ijg:1.lI .'Il! di1'ere:lfI~a " ~e ~pr lrtl.d',ol cIte t,re'j' IP!ilI'l~~e: "de 'f:es~iO'l1I milt r;ie ot~liu C'ell.li [rei If'i~l'!c~_e d~ .festl?1'I vgr n rtH::raw S~I'~'I'I'S' ~i fQ!!talpr\Qp~a~!i!! IUliilei,~ :d!e ~,Irele.

S:!"odle!"~ei'lIltl!~li.l'f!ghipetre; pU11fI(jte 'f ,b,tQderve '~~EiI1: com ply~a di 1:11 Uei li'i:nQ u'r,L r'\e!l;~ fir,ur d',e a:~t!l'~dl:JdY-1 prim' I~et~ 'ell doua:. 1,l'1JW:!. ;in !Irma a~l!IhjL [i:)upi· ,ce ~~ hUirit ffl"liI~, Sri: ~te e i!lll p!',urnOl ,b;yda din. p<ll!i1::e.:Ii ~'tlrirtg.i a laseEl~,~, apo~ .s~ I~ o bll.ld~ i,i ~!B lucrea::cii.t rei PUI'IC(;e! de f'~5'~.Qn. ~ ~crt"d""1 i'n rif:ee.3!li"e ~I:h:;ra' lMil p,i:Inct d@ fe:s~i:mi ,~il1l l110'!iI ~e rari b!lid.i de pe' I~~tai. !asilld rirl!ll ~eolerilWfi!ll,( ~i S<E!.' rUicreil

Oiil~,e\ Hr'liIl ~

~.lI'ei lea r~nl ~ die tU~ ~ a:veag;ri Ji t ~aI~ stri!:l5~ l I:!0ate V1i.l'l illi !'Ie to! peCit {rumo, 'Q b.J'!!;;liia.d Ire roJ"m.~

rilli'~ cS':e VIC) de btZi (!pI' r Ipe ~ a,s:r!'te,l. I!rei J!'imd" J iii 1',aii:E:ta '~adr

4'9). Ac,eas 101 fig~ r,OI iI !:~e de reno ,or, f~ I U(;,311

• ~;oest p une :dHeren~i! ~ n~re ,ocl~hir rins: ~if'~tl

51:). A~~ 'illtii se inti dQui IP'IH1JC} e SCO<llte'i!.Cl

apoi' Se1 !;M I, lu'crilldlu~! 'Oil se 1;u;8i

Ii 51!! hlcre:2Il

~e Ie trei Pli n.I::~ dl!rJe~to~1 a''iI'~l1d g,Jl" iii ,i:3, fi~ecare IPw~io;r~l!li d~'es~oID ~a ~,~I!: ~ilt.OiC de 01 bliFdi. hi afe;!tfi~J' se vi~.I!lltr:, ta'~ rmdo]. DU,p,a t:Btmiolill'l!OI. ptlillil1l1ui li'tliidIS~"'X~"'za f'i 1"111 ~e' arl~ ~IIII ~hl'iii",I1l ~1M:e'tei (If fli _d Fea'i@S"'iI~liI~ '<lIcu~. c,o a!ti p:rri," budlle IJlmiito>Jlire~ise~ ~,a II!Jlcra ~I dtoille.!lj, r1l1dl~ Fir'1i I 'l1re£~.t ~t rl ns va f,~ I~~t P,~~!il,!e,le~ _ fl s;e v:,0,r III:cr~ ~ji1 grl:lfl,ul iiI~ tfei, IP\lciQr:~Je d~lI: 'festo,n, ,II iii mal .~iiI,o!!a rUI1Clll!i de ~a[QJ:l. OC:nlrru "Wi!! IjI'OI' 'ri JiUatla ',oalne ,Pi!l~11iI 1~<I!f,gl

3,1i1l forma IlIn, u~iIIiRl!hN frulmiOs),. S€I 1IlI,~~ad3ipoi ,'~ JI~]e'r' irn,~i niS, t,r'ffdlilidlu-se; ~:a.. u'-;t all~ gr'l.l~1 d,er e:5Ui1l. ,Se'lfOII" luc:rill dil'l nOIil di.olili Pllilfu:::te def,e:s:t:on Ji hi <!i_ces:t iel se'V<II, Qlill:ti n:lla pi'nla, III tie,lImi:u<'1a!rei!i rmnd IIlu~" OlIillll,lltlli'll1id 'i n pa'l"'tEla S!H'Igij la cap~:u,1 lliini:luiluj. S_e rtl,vifle ,!lip!;),i dir':!ii pii:n,e<i. $:d~ ~,Ut:FI]liId !iIliif 1.nl~lir i "!;Ill tlillti ~~ .Ie~'iii r '~,~PO[, ~',~ pl,il~~ti de festiClI1I ~jj1ltil'e oel'e! dOlJllli. ptllli!cce de. ireS!iQ II' dlnll"ll'I,dll,,!I' a:me-rior. S~ 1,iiSi, d~,!iI 110111 111'1 pll.lfIIoC:~ de IreSite,nl ~~ :11,1 acest "',el ~e va ~eriillllii'l!. ~j ill treife-i 11I'~li1d. l.u,erll'lI ~U~Sie fn. ,",cest: lei; !ii!l VQI; ~or-nfil. !'IiIli,eli 'trul!ln.ghi!J'l'li d"1! ,Cit'! tl"l!,1 r'rndllrli. Tn ~indill piltrlll VOIi n :inc:eput~ <lhe g'I"upuritil! tr'ill'lllghilur'i'.hil,rr.illilu-!I1!~ p~ Ne","e oelid lall dt'e creJ grupl! dl'!~elillQ," prnl1i 101 sJiirr:litl!'1 litndlllui. Se v,a ~olfiltinllJa ~, sli! IUICili'~?!i!i r'I,nlll!ll'il',e ti !'mit"'~l'e, ~orm.rlild U ... SEi: 'trhJIIIlghlyt i de d[,i'!! tr'er dn,~ulFi" cum r:;,,31 ,e~xplia!t: m:ii.I SIlIf..

Se: rna! POt luera ,grllil,pi1 de tlriiung~ii'uri de pa!tflll, ,cin,c;i pUllilctle, .ele :i'es~ol'l .. 'fnfu.JII'~lj:e de, n,ulmarltlll P~liIict~:,loli' d~ ~estOIn Yoii' 'i ii rh.dy,rUe ,111i!~rate. 'ta apoi sa. 51! llilceapa g.I/'IJP U I de f e'5to IiII pe fl r~ 1 ~e,ie,r' il:lti~lIIs •.

Broderie compacti (fjg. 51) .. Se, intirefE:e 'findcll' afi cr brlilliillill-,I piriin _ [li'IIte;ta ~y I~\@ ~:ii. P !1IIiI:cbe 'ill Iu,rma iI~\uillJi ~ I)upi, ICI1!S-a "liIdr1t (frlllll, S1e .:i(iQ;!,te acu,l illn p,r'ima, ,buclii. dilll ~ali"~ea s;tJ~lngi 3. la:re~ei'l hJcriil!d'u-n:! pI!! init!rea,:ga NU a IM~t!Ii1l* pt! iiI,cOOI de ie~tol! 3p'ropi.3!t~ (in f.ie:c.a.II'~' bll~da ai, 11I$e]~) p~d1i se ,alll,Ul,ge m,D ,par~ea d r!!bllui il Mo,die,11i Iu,i.

La "II;est model die brod'e,ri'E!;, i!'ll!.re_ ri'llduri'; !:IILI se va f.1,ri i'liici d but!;1: d I! lie- 11l$~'tI!.rI~ ,13;iierj.I~. J'iil1'iii~il:! I de R :s~ ",<Ii lultra 'tot '¢1I ,Pl:lllct de fe$oo.1i lui:illd 'fie¢'!'IIlI~ p.IU1(~ de :r.eston dhil rililcilll aliu~f!l"i'o1li ~ii a~:tl~el-;li~ ;(01 lWiii~nlll'a: ,pe t@'t ~~a~il!l'l U~I1!,r.

1B.II'O,:II(l:tioiill- '90,mp'~.· cU fir -t1l'il'Jalf '{'fig_ 5:3). 5e '1 nita,fe§~e fir!!,1 de'31~ treclllclllu-I pr'hil laseM, ;CII dlo'lJa ~'unl'Ee in Ui,r.ma a~IlI'!'l:Ilil., IDupli ee find' de a:~ a: lo.st! Jin.tirit. ·S!! sc;pate, 3(ii!il~ 1111 prinria, 1~II:eli d~n fartoo St'iIliP OIl, I~et.ei'. h:lcdllld' :pe, imtreag~-b~ ii. la!ie~ei plillilc:te del Teston a prop'ialte ('1m rieeai'e~ huda, a l~aJ~el~i') p!nase a,lUfigfl ~~ p~tt:e::!l. dr&li.,plli a modeluli!i.11I .. ce!lt :modall de ~'!,Qlder,re, hl't.re rillldl,l,I"I, nu 5e va sAri niel 0 bu!*\ ('I:.~pe l'a~.tele. ]a:ttl.rale. Dill IPIl!<iil~I!l~ dill dreap'~a :llIli1d,e ~a. f.iX~C primlJll r:lnd ele Ife$toll'. ~. dtla'e spf;'e iidnlgil un r,i,!" IQ,ii'izontaf, c.lroc' ~~ Fi~ xuii h1 I:!lilcl~ ,dim ,car~ a pOrDIit pr:if1i!IY~ Pllnlct de :Fe~'ton al IP'rimlll,I'liIt Ii':lnd. S'eltrece a~j,)I: c;u a~ tn buda 1I,rmj},tQrrul'e ~] se 1'r;1II~1!;P~ ltil !lou i'hld d,e f,es;wn [lil,lIa in ~,pitul drept ail ttnd'ullui 3"u~hid ,nl!,C<lre. plJlH~t de restor! ,!(jin dndul lnd~ Odllti ClLI rirul hltiil~, ,orizoot<lli. ~,i a.strel $~ va Wlulcra pettl~, ~$lati'ul I~i'ber.

Brod.eril:e:col'l'llipiaeti cugo:I'Ulr,i (fi~. 54)-. Se ;Iilltarl!;t:e ri rul' de a~ t r.edl!iid u-I p ri III lll~seta ~ douii P Ul!ilcte ~n '!J rmla: ·aGllIllui. Dypi c:e f:ili"ll!Iil de a,~i<l\ 'fost h'ilirit se .5CiQiI,t'e aClu~ ~1iI IPri'ma b!.ldi dlilill patlt'ea: strn:p 3,. la!Seti:li~ Illw:r'I'liid p~~ -~ntlii'ii!~!I' le3.zii, a Jase:teil pili rilcti!' de' f MOO n 3;p'ropiate: ('1.n f1~~l'1e budil a I'M!!tei) 1l~,l1il SlI! allllll'lg,e 10 p,a:rtea dr,:eapti ,<I Imo~eJlului. AO;:Sfi ,modie,1 ,~:w~ hllcra.t tOt, ~i n ,doU!ii !I'!iiIdurf,! l!in rind Gurir orimntal' _!i apei 1111 rhlic:l diE! f'l!:5tiOJil. Dl!lpi~€l: au' 'f,ost J!i<:rale dOI!l~, ~iI"er rmndur~ oolli11ip;aCtl!ll~

m.n 'OCU! u'l:Ide do,rim ~i flie gol~'rrn, ha tilmpl!!ll ·exe,c;:ut<iri~ ~I'II!1W r'IIl'd d',€!. f,e:s'too iii(! sar' Crei-paUIl f'l.Iiiii~e de f'li!'s;toll dln I~b'ldlill i1l1leri:ot" liisimill-se !!InriI' I'ntins I~ dre,ptull .101" fi se ~n~f~lua. i1PQl eu pll'nclie de te5tO.fl pini la b~rMi.na.reaJ rfiild1ullluJ. SeJ duce ,i.aJ·~·~ii"U I .ori:~.l1tnl hU:J fII~ de la dlr1ealpta iii!! sd~p; Jis:e ~i'ie:epee;.::e(lt;!tlllliea. IP'Ulli!e!;Qlor de 'fe$\Qn ,a !U\llliil .rl'nd •. jill' d,ne! $'\ilJ.iI)lun·$ I'a gollill tlnd~ ,00PaJi' ~I~ei :fI'l"et· nelllili:r,lIiitiJI. Ie' I U'c:r·e.Qiipe ~OI1f!e ,e-el,a, t r~m :Fire adtea. P Ii! i\ltlte d~ fle.s,Hl'n\, crtf! au '(:OI5:C' .si:1!' i~e ~In d f'i!!if'tlilil' ,gQhllr ilIli. -Sf! ~f1tlnll:lll f,e~(il'I'Jill;rea Q;blfIilUli't3 a rmndu'lu:lfI~~i ,liiI 5~lr~Itli~ ac~.n1J!I!I. ,Asda:1 ~e v.i!. 1II!I,cr·aphi5. *ilI. brod:a:reakl.t~di . . til spa.ljulilliw, lid'nd IO~ILI,ri in IOCIUfil6 dorl~e: 1P' d~I!!. ,Ac.e.dec ,go~ut.i pot 'fi sim.etr.·i(Q S'a~u ,as[liIiret:rlc:e hill 'FliIlllqJ'1! Ide lmode~u~ ale!!.

Brod'eli'l. GCltmpact:l IliJicolll1bllilat:~IEI Gill Qch~llIrl ,de ·tul ,(fll~ 55j. 5Q 'fltire:l~e flrllll, deafS!!i' tl'il!dndu-I PIi'J~ I~J c;l.! dOlii ~un~lil rill urma aQliibd •. iDupS. c:e 'fl'nd d~ a:s! !l fest ~~tilr:l~ so .5COa:tie !i~1I11 ~n prima bllld,a ,din E!iiii'tBa ~dn_ :IIi lati}eli. Apor :ie VOl' .Ilu~r~ dte: .... a. r.J.n·cllu rl die, bluCiTe e:x,Uca.te lla. (f!g .. ·48:) dUlp,a cates:e 'lor 1111!JCil\a. ~hedte1j'3 r~ndll,lfii ·cu br,od'elfill le;Xplh::atfl llii (igllfa 51. ~u flgulf.a. 5'3~ 'C,1i aJteillSti 'wm'bi:nall~ de brod1efrie seva limple' deseoll. Ilos:. 1[om!,blna~Ue de: rti'lrCl'l,lrm ~, ¥'@I' ~qJ~Jia du'p.~ d!il'rhl~. llroderie cu Illin grilllp' .dQ reston p 'Pln odhl' ,'fil-' ~) .. Se, ~lIIia!l'~ti~ f.in,l de a:fi.~lIi'eel'Ji~m-1 IP'l'i!il I~d Cd doua PIUlltW in lJ,rlmllaic~llJIIi. IO!.i:Jlii ,ce S:i'Il'1 d'e'a!tii r:o'SiI:: mIilEBl"lil~j:

F.1Ig;ura 56

seSCcOait-e ilc~1 in prima blyd'i di'n paft:~a dreaptii ill las~te: ~i ..' Ia plI'im1!ld _ Iil~~ ~C! I lI,cr e~zioc;hi~rl r~ .p II !lei:: .cl!~f!!'Sto~ d_llil. _trElI. i!1l. tlrell. l:ll!~.h~~:IIl'il la alf':l;ul. r~rlldllhlw !nl pa.r.II.~ .5dl1g;~ l~~de ,S'E! va flxO!I flrllJ~ de a'~a I III bud", l<I:Sle~{!i. Se 'vi s\irw apo~ 0 bu,daj s~~tindl 3,olJ,1 ~>U a:ti 'In bluda 1IIi'I'Ii1:Moa.rri/!, La. <Ii:1 doilei1l. l'inid tn 'rietareo~h:I $l!! VOll" I,Ycn. dlil<i,1 , I'a. fapte. ,PIUIl.Coo ,de 'f'i!!S;[Q1iI apropla:t'e gj,lIel'E! d~1 .ahle~il:'. . ' dnld 4ie ~Ii'e~i!: ~a: b u~~a lJ.r,ma;tJ),El:r,evai, n liir.!!tii '0' rnh;i taii'lf,ai :f(irm~nd!il-se 0 Duel.a tliitre g·.rype!le ,de: f,eston. .11I(!I'ead as~'~1 phlili s~ i1!Jtllltge tn ~all'tiea.li:i.eal'allti a: . , Se ~ncepe, iij[loil!lli! !tIt ,rh,d- fOi'fDatto't, dwft ,ochil:iil'i fiXll'te tn ,@oo~ij.ri~1! ,m]c~ ·dr~ ,grllllPel"i:j, d)~ feSIiiO!l dinl ,pJ'i~e;eden£,.

Broderile, all liUI .eII"QP' d'efeston, Iii tN~ 'ochi'ulI'~i' I(ng.

Se .,lIIltir,e.fte firul' de ,ap tfecllilld!iI~1 ,prwn 1'.iI;!i'ecl co ' puncoo ~III IIr!lll,~ i!.tl!lhd. Dupa. 'C'IlI, nrli:!W de a:f;i II; fo's:t ~ilii vor l'I.!!iI"~ la QaJp5it dOlua ,o¢hiur~ mh;i.fixate·fiI' bDCli IJi r~.tel. il,poi':se YO.r· :sari .PUtl.i, dl:ld b"H~le din, . ~~ ~ ViII. Ill!ICiIf'iI dhl ,nOtl .gl!"·upl.Ill de dte deua oc;hll ulrrl, III . de 1!;I,n' oelli m~rlll!;il m", acest fel ~e Yai 'CQ~tiflllJll.she: "'-''''''".,,''''' p~mi SEll va ·termiria rfndu.l. UllI:Imlil1 oellli va, n f,jxa:t .de Stldi d~frI pilr~m .5~~gai it rncdel'tiilIi i. Ila :all dc]lm ff,n,dI, dad!' ,'rilm'!!.!'1 ,a) fo'S~ ttirminiiit C11l! IJllliI JirI'llire ,sill VOl!' hlc:ril drlld, op:t pU!'Icte de! f~t~,n roarne ap . ,plat-t ,rntre 'eJeJ 11'01 it,liI ~Ie dolti 'OtiJih;!f,i S~ ~Q\r ae:l 'O'cl'du,ri' rnfti t:l di iii !!loa se va tifl'llP~Q1 Ci9 ctll!d~ I iP'I!I~,~e d'e re~t(Int" cclil~tI~ ,eer mare. S'e va: JF~11U::!ta eli] I rrl1lid"i;lt ee~ihdt 51!: va i!ilv'!:r5a d'.i 111 .nOI.l,

tri. ill. ~a-Siet~i ~e[ f'ei£!:Q,!!l; i ~,nPl~r~~ ~tlei~. 5e: va ul1'ma,lloawe.

dllld piniii altf;!I'e; [a:r :i mica, .di;>. fe~~olill. Se Ii!!! :~~e:~i. ;liIiu!,~ [mOlILi'

di.w rl!'li:llJll

If; '(€~g. S7j. li C:1lI ,clio!!!i ~e~t: ~,nt;lrmq, ~ [1:I£',ie~f!Il I'e di~:n ~:i3:sa~ii! i!$r~i IIl'ma:~ a s,e .Iucrellle

£,ix:Xl de @I

CiiU UI~ octit oar ~e! ipl"9" v.oJ!' tQfm~ eilluiiic,t,

a cll!!prin:u.lf

'un~ Id,e·'~;va!lta~ .. (vO!~i'I.n~;'l~)(:F ",~8". CIJ[OlO:"St moelel

!Ij[l p'oifb ~r1bd!i Ipetale mlcu'~~ ~;~ irngu:s:t1e ce:sl!iIt<lp,m~

pia~~ Spl'~ ~b~,. ". ~ • ," ,. ~ .. ~

$e !l'ai"rntari f.l:I'!lI ~d,~ "i!ll~recmd1I:1~1 p,!i:lln l:ase'ta" ~!,!!I d01Jl3,

pu IiiCtlll, i'lil III r mil acu I u] ~i i'l'IceiP]:liId. de lot biiMP E!taillei tr,a!5lil,~d Hr,ull dt.\! ,<i,t.a dE!: douiori sau de ~Ir~i ,ori de C f;,U(! '8~~ de: !lJllta ill. pe!taJei, pri!il a dOl.liil, biUdl'a: de 1;1 b!!.~pie~alle!i.

~.. '.. .,

ApOif ~e il1l~Elp© I.wzitulpe!t\'deJ trecl~d OI!~[!I~ ~u atJ pe de:de~

stlb~liIl: Wke:lo,r' !;rajil~~. Sie. ~~ce rirUli s~n!llIiIargi'nl(la I .. :s,~,t!l'i ~I~e"d~d ilJlflli in a SOISl!la bUldi <I.I a ~elle~! dim: :~OCI!I.~ III III die .s·a,u U<ls3[ nlll.~II~" :Sle l:ua c' blJdii ,~i se tr~~~ fir!.!11 de '!:If:zlEl<!I.i P r'i,rLI ""hi b udl1. ] iii .. c.~~t fel :Sill: 'II'O.l, I[mli ~Q<liti. peeala (p.i III nt Shil'l.P"hi dill! I.IfZ~t) p~f!a ~e"lil!l~g'ii' de p~rlt!!!a cilfaIOlI:~a: ,'I. petil.~e:i,~ li'S'i !!:cl' ~ITI1(i Did de n,e u r:z~te~i de ~l1ea:stii. pa:;r'te!. IJ:ijllJflflgl ncil CILl fi rul de ~~i it,,,, bia1i1."p:!l;m:1 ei pI! (,'I miid~or~1l.!rnl~ ~~ ,vor iii'll roil'till f~r.ele de IUlr.:!l:ealili !\IFin p~H~!Ct die ,bfil:le: '(e;xpHlCi!~ !IIL f,i!g,2.5). ~f apoi iSle 'iI':ti. i~~ar~ frrul eredl1.d IJ'.J p ri n m~iJ~Httl ~ biill!'etei Ila.tll'te, pmna. ,~iai baaa pe~~le.i. 1;1I"~] ilia rfr!.!J :p ri n ~iiS~fac:u d(H!la.p u n~li~ilil 1J1"ma :i<!'C:!!! ~1J:i. P~nct d~ e,v~~t!J:li (var'i01ntOl U) (fig. 5'9).. Aoest mioa'!!! ,a:re ,~ sin,gurli,r<ll,~a.r, i!:Ie<li :PiIl: ~atll' 51! J'lllClreai.'i. 1[]"nJp'i intirkea pr.in dQl!Jij plll.!Il(~e 'i'JlI '!Jiii!T!J;lI acullll'~, t:n!:>c:Ue ~dl1l la;5leta •. ·.!jE ]ij~~"'eu rii:tl.ili (;1.1 0 ,h cli1lJ ~a~ COlll~ mOl! ~ -Sl!!~ faxi de

r - - . - of!

mOI!!k:!hf'l p r.,gOEHil.!l nt. l;redrl'ld fi ru! deo pa.ne ~i d,e a.l'ta. ,de Q:o :i.i.,,~ri!';i c:wi ~ rl n a dOlla. bl1da dill ~,a ba~... pJli!ti!l~e1i. ,Ap,oJ ]e Hie.ee, fi,1f.~,d d,~ ,,$i, j;l"'e! s:ub'rire~'e tra~~~e fi:d'lil(h.!l'·~ [n a ~ilS~1iI blildii. Se re'virle dif] naYI ~I.! api in !iil1~~!ocu'l pe,.

l;dC!~. h:lilild firt:l'tl tr.ls.uc pe slI,b 11.(; t§.silildi Ilsth:r '11'1(1'0 fke, dtll! 0 bll.lI::I.1. meJ[lr,zMA. 'LUI I!Ir,l.ea~~ilil d'1J.ibl!l sC!i va ]nct!JI1~uril ~r:J~tii pet[il ~i!, pi llI1is~ iI~m~geJ ~ In P<l!u·t~a. "p'(JIsa. a· 'p'et<III.EH, la~~nld~i I ~ a~ea!it;1i pArte: dn~11 .~uch'.~ n eu n::llle.. ~P@ i ~e i'm3ep.e p~.t.iJlilr,!'! de urz.ealol, ln fl::,1 1:1 1 rLlrmn~lo,,; $~ ~n.!ce, aCIJI I CILI iI:~i!ii, pe ~c.de~1lI b tul <I, clo!ll.a [i rade II.!JI"};,elllii, ~!poi ~Je. r'ti:¥i I'!.e!QlII ,'!tll! I hll: t1rmlO! C~JIiII d!:l·".,1 d'Qiihmri r' "de lIn:ell!li [rec::i,llId fk,ull de api pe dea~IJiP ~a~i d~n !fIOli se ia II,l 11 fir d~ I!I r:2¢;3i[li~ ID~ n ne U se tr ~:-C~ ~~u I pesee. 11! I~,~mu II J'i r hili nd lIli! a h fir' .Ifle d,e,a,enbt,u~ Illrze:llC!ii'. I'nl<!cest fel ,S!!, 'va ~llcra pi 1i,1l 13. 'ba1piinl ~ (Ci!ilJl.l~i~illl ulrZ!elre,L ApoJ se ~"Il~o.ar1oo ~e~i· tU'l"lI,fiki'll, ~a se' fi:x,eil,e ,de 1'I1<tr'g i nea la~e:tl!i !~i!ili n d u-se can't ~i. !fa [a: pe de;il:s~praarell:ii<l~i fir {la, dlJs~ila ]'!fIIOr.~}. $e ~e~e in ~~s~f,e~dll'c.a fluma.ta~E!: dim, p!!tilla1 :apo:~se ill'ta.re~u;! firl.li deil~~ ttrecif'l,d] iII,(iUI~ prill fll!,I]~'OC:Ll~ ulfimtllLlI~ fir ~e$U[: aj!lll'lgincl' !:Ul 'Iculi spire mar:gilll~O!. I~~~ei. lilt!: ereee prin lase:~i. tl'lt3r[l'Id a,P'l, cui!l~Ql!loip,u"IFi,c;te ~'ilU rl1Ii! aacu,1 ~ L

'Iulnd de s:pi'e die griill (ng. ,60'}. (:1:1 aOElst mod:!:!'1 se pot bro,da pi!t'.iI ~e ~ie: florr ~.~ if! 1iI1'le:le ClIi;::lJIl~ ifr tI rI'::'u~ i~e~e. COl'ltlUrI!Il nodi f!!SIiIl> fti(~1t Cill l,ilS:E!lti Q,M~sflurl:1i" 'illl iis<t fel

- . _. _. . - - __ .'-. - --" - - - -- - ~I"- - - - .• '

ca b:u(:~.e:l~e' Sa :~ie c~t ma:~ re8t1 I<lEe.

'1.7

Se ~nCir~:E.efil'jj,1 de a$ii. tl"ecin~,y-I p,tin I,a.s;etci C:~ do,llIa Inili,cte wn I!Il'ma, atiului :§i. ijm!epfnd de la biUa petalei. se: tJrase~ de Idj'o'lla S'UI de 'tlrei or'i .<3~p d'e 0 parte ~i' de .,alta a pe~talei!, p:rin :a dCl'lla budi {de bi. ~a'Za p~talj!i) • .sa tlreoel !lpat 1:I,l'ull de a:~a:. prln ,Ialietd.sm~imdll-I ptiiliii II. :p'lttra btiJ~li ~'i s;e, lnq!pe WI ~i~Ir.i11 . IP etaJ~eiIlIC!ii1 fffild $jm,l,u. de u ueailii iin moiililii,r iI I'l1Ilitor: 1000ata! fi r'lum ,5,"015 !prh'! ib I!Id3" :sIe' Uee,e pes'te ,cele dQu!~. 'tr'ei f:ilrE! m'zite~irse re-v'i nit! c:u fi rUII '~e ,a,\\i rn "'trod u ein Q1 acu'l p ri III bud\;!: I!IlrmaltC'<l.n!!l I .. se-~~~., Slil:'~ii'~Cl!! d~'i1 nO~ai,cull cua:~ Ipr~~ bl!l'da al'iUUlr.a:ta~i: ~~ adl!l~ rii'lil dtlll nou leIS lao bazi. tni !.l.cellc mod Se y,a rrasa un sl.ur 'fi'r. Se I'nco:nWoari wad p!!,ulll ell ur:z:eal& pilnice~ se: ;i,Jll!lliilg'einl ,p,ar~ea op!!!si e'l, IliU'i'i'litill§l 11l!ceasta PiU'~!! trei Itlu'iilte m'!'lIriiille. Se !i!il!llmir.l'i .fillrel<!! de IJl7ll'ilaJl'a ald~d ,;g;ri,iii ea sa F[e CII S'0t~, :Ildici 20" 2~;, 2<1. S:e deslPa,n pa Ilrnil:itafie,; !iJ~nd 0 IPlirte pe $ub ac. lar ~i!Jlalti, ,e dea:sup.!,a !l~y'ui ;,isel n!~ul'le p,rilill mi]lk!CiuH:iiirek:it de$piinJte 'tre~1~~ blcli 0 daliii :ata (unde :ili, f'ost II!:liti II;~ Ipe dedesliI[:)'[ $e 'Viii ~:lJ\iiII, pe d~li!p:lI'a)~ :iilpc:i S1e i,Olj ~!:! !4!'ji1 fir IiilIlJ pll~rl1 ·di'lil,

1m n'l!!aI, p"e!ml~e:i ,~i dl Il, neu ,se tr'~eflvji',ul p.esel!!: ~lumat!i!!~~.1

n Oed d~di s1nt ,de 0 pil:f"~~ ~i de':a~ta citie 20 de fiire, ~11il~O,t.a11 40, I'i!.ilill! (;lli'eiiea limnd se vo,r I uera ~19 fi re, revefli:nd illilcli. odlati peste iiI.Cl!S~aJ. Ulltl:m,l!!,fe dou;i, nre dinl 'ii'ff!!fl p~'l;i!JI:~iv'Qr fi tI:nite prilil c;ite:ViI, Plllilctiii: de dr'll! farmi'IiI,dl!l..s:e: e ~(lI]!fta ,l!ililre~. ~ltlngrRd inl ":id!.!1 piitaleise va inla,r'S find d.e ,<liP tu!dliildll~1 priln I~s~t~. ~u dq,uil pllnct,e fn IIrma .u::uhd.,

IPuncfi: de ~a:b.ac (Val'i3,IU.a·I). (f.il- .1S11. Cu a,ceast~ br,och!!l:'i:e SiE! pot, t!mp~,!! 1~1etalel,e fkl,l,iloir ,ilIe dlfer~~e forme "J$ m'~rbi" Flo!!;rn Ptl~(e a,y"ea S1!iO Itt! !;In lilliijCiJ.l. ~3 JiIli~llcl:. Aoes't m,cd'~1 e,~tle hJ:crtt p.e patl"lJl 'fi re de u:r.~E:!iI:'j 'd UI~t:a!., Dijf.i m'liltfi!l'k~ fitli:l~ Uecl.lt ~'rj'1iI fa~e.tiiilcl.I dOl:li :p,u'i'lcte ~,Il urma ",QIJI'l.Ii. s:e 'iilJ ~iiiiieRe: dir'!!"C:t !!Ini~ull 3;tlilDllC'j~hilid l'JjiilQ!!!'1 este in ill'iijlacul frOll"li. Se V,a! trasaf.ilrli.lll pri;1l1' il'jfo;1I ~i' dun !TlIal:"~",ea a~:estuia ~~ Vii d!.lce: fi'nil' ~Pfil! hilteriiioii'ul pe~al,ell. cam 13. "r'ertull peta.lei,. f'bd'III:~ fifll:1 ,de 0 l:iu,da ~i' 5Ie r,!!,vi'ne (ILl "illii"I!I! r;p'nel 3.IiIOI:I" IllIiIu'odrudnd .u:lIl ~n 1la!lqil ;PllIiiiClt ,~e IIIIiIICles~a por'llit. A,poi s'e t.rl~~~ ilcld pe$oo ,3·110U" s:p,re !l1iij~ k~CJ!J" lPet~lei ,~i se r~lleti 11l.d 0 d1a:ej ·alceas'ta oj)er,!l!$ie. 'r'1:I mi]kit: Si'.! 'lfol' UI~Z~P dOl!li lifl'1i!l Ui~Hil 1~,lI.p amc1ul. ape] hl padea malllh:i, a pe;'tlll~ei~' Via tnsa !!m;fir duib,~IIJ. $i a;s;ti:el ,~"a IIIr,zjt pe.l'aWa:, pfi:n pa:.tli!!l "rire 'dublie fiX3.t:e ,pe anQ·u. ICind rm~ai'ea mill are: inl rn~loa a,nOIU. atu'nci' .se va l:r~s!!l maJ iililur dr~ tre:i cd lilililfi r (ia ,lmZape:ta'le!i) de care Sf£! v,a prin!il~e. 1.I1[i':ZiE!alla.. ApQ;i 51!: ~, lucr'a, ~~sitliliia:pe p~trul fir~, trE!c!nd firul pe deilSU'pif!! ,~i ,p~: .lIiedi<!,sul!bt'. :iaui' lin !"Ihuillllli

I;Irm~ilior se va, ;ili!,¥'e~$aJ p Ill'!c.t:tll' lui n d 1.1-1 p,e deas iJ,p ra 'Ciel'uli luae pI! dede$ubt., La fieGire r'tnd, pUl'!ctul "a H inversa,t:.A;s'l:fe!1 Sill: va t.e.SI!! p~n5, JliI ]lIm3~t?lte.a flrelQr erasat!! ·in pair~i. lar de a.id ;S~ va~~e pI! d'ollifire~olt p'illa la j'lImii.tateii fire]olr. Apoi se va 'ttil!s-a find prin! mtJlklliiUI a,lllrIuil!lli" aiulil,g'ili,!lI ,I;II 1\(:111 $Pi"I~ b!!~i1J fe:£alei, unde ~e 'Va 'hiltiri fit!:lll,.

Punet de lab-ac fvarial:lita ,II) (fig. 162). A~iie fIIIodel e$t~ ,dle!SCr:is .. ,ii!n't:er~ot (~I!g,. 61 ).I;!.il di;f~ r~,!J,ta ciii ~es3;tli! rli 'ViI fi luc:ra,'ta tl:ll ;.a,ptle fire, ~inindli!',se ~e.i'lm;a: CiI iii I'!'i!llllocl.ll~1 '.Ietall'.li.sifh:l: tr&at (;.el ,dle;.al' pOliUili'le~ rir dli!'~.~u., "JI':o~ a:$Ue!1 51;!: m'l!.i' pot ,I'uc:ra ,pi(!'t.dele ce 01 U UaS3:tJe el il en f'i re de u r" ~~iii'i., Dupl: ee $"'a tro'l:sat fit'till d'e ur~eali. se' im::lepe p€l!!itUlf'aI mergindu-se spre virful petalei,ii1 ,d~e'$c;;r!!~t:ere. ;adi~ mra:i llliiitU se te$e pe ~.apte fin~', apo~ p,e! dod •. pec,reJ, lar firu:1 dlin mijfoc va n luerae :!iingiIJr pinii, ~:e a,il!lnge ~a, !rI.i!Jr,g:j~e~ luete:i uJi!d,e se 'tr,a~~ firlJl de ,a:ti p,rill 1000eli, care Sf! va i'ntar:i ,p,r.in dOl.lii plHIC!l:e ~11 IIIfl1i\,tli 3eullui. Piund de ~'iillbac dub~1 u (,fig. 63)1., A,e~t m'Qde~d~ brederle SIl I !!~r~ai§i 'l1I~or "~i rellef,eazirtl! mas $H!'wl~ele. ~ III m,odel Ult prez:ell'tat si'nt dOUlii, pe,tal'!!) ICU' term i liIa~ii direr~,ce. I[J'UIP~ c!Jim SXl! obseil'vQ, 0 Ipeta,lii seiierm~i1i ,e1:l iP'l.mct de dr1ug. fa.r e:e]elaJte ,a:~)lIi eupulnct de: fabac:. U, pet.aJe se Qbse:l'vi ,ei nn~eti'iUa:t!enu:sil!lt fixat~ deilflcHII. Oupiice s·a; il'leafiit firull.trecln·d'u-1 pri'n ,Iruoeti CI.I d!oua. p,tlncte If! !.Irma

::I eQSelipil'3 :Ju:1 V~n Il!lQr tr'i!:" ~ot p~liIi

mi!lac.!.!11

de se va

odel ~1i,1e lira va fi IllOClUlf pe,. rot as'tiel r~ d~ ur''''p e' t .... sa,·

~,Gi_ II~' __

51Ciee~'t;ere, i. pe treei:, a,i'l!nle :~" ri iile .IaSl1:!ta; Iu,i.

~ broderie II liVI.odelul 'ite. Dllpa.

d~ drug, ;e: abserl/a :e s-a '1I1ltA~ e iii! urmBi

~L:lhiil' ~ va I!.iCir~, de Iii prilllil 1~l.!di, d'elll I ... b.an petilJlei: (die Imji\~ 3.nOtll)fraslnd~-!;e' detrei or~ a-~ I~el cO ,pBlr~~ fi d.~ ;dta a lpeu)te:i" ~po\i setre~ 'firll.i,1 de '$ai, p~ sob fh'el,e tmBlt!e'. p:eta:la eva ar,lfea IJjlill Iii! lima!' de 'ze~ f i i'l1! de IIlt~E!iI!'a O~ d!lbl~)" d.a~ fetai~a: e.sCemailmld.!I!!! .... itYn!~un-~lnu;;.it de opt 'fu:e, lar daca.pet~lii 'es'tE! Mll.i ma!''e iii mill~ I'ara. a;~u n'~r 5~ yo:; tra.'S~. d'ouIDl!i' n~tec.e fi reo To_a:t@. aa!st, ~,i re

VQ,r 'r i it.1'1Ii$~h! egal:i'liItr:liI~el·ea bli'ode:ria'sa SI!' jptladi elllii'!Ciuta fl'lIffllC]'. DII pa, n'llS)lJr'eia ·nr.eh:l'!", .se Val. ~llIIcepe tesan:ulra dU'piii, cum i.1rim:e.1I:~:S!!! treti:! !Kul eu a~ IPill- dede..s~itul

.~i d~8fsupl'.direlai'. hl'illild poe ac ',Clte doui f,[:re de ut.:zel;1-'i;" A]u.n.ginldclII ,3".cl1.l~1 :I,iii pii~!i!!!a ceaJlalti iii. 1P~;<liI'ee'~. "'Iii 'sa va ~ i)(l!! find de ati de' lasedi.Cii se va oo,liIt~IiIl.:'·a e~!!'~e~tlilr,ai in,~rel'\-' ,simlJ'Uf!lctul. Fi"r'lIl ~ ~HlliLl"t liae prim:1!I1 I'"i~d de ie..sitl!lr~ pe dll'<l;SIIIPf<l:, 'va fi luat pe dedesllIb,t. C,U a~e$:t p'lmc~ SI! OOendilll1l3 phta SI! ,<!llll!lllil~e I'iil, (IUmitalea prilml~,duifir de

, lir~a1li (dli:l,bllill) li.b'e,r'·~f seililceipefJe;i\iit'Lira ,'e: op't Ure,

• lu,il:h:1 felt! 'rePt cite doua nre, ~fulr,.gi~d fl'~ jp'artlea eeala!l:tl a laset'l!i!ii. !isiliu:l rn ml9Ji"glne 11111 nr Oilier i'l~lililiCra;t. ~1iI ia~ilst f~:II, se ViI· b:roaa un g'~'lipl de~S~itlUR e,g)1~ ey! p,rimlU~ ,lrUlp. aJpoil dil! 1I01i! :s~ sadie dt>e IU,II 'fir d,~ '0' Iparte ~i de idea. a laseli!!!l] j"i 3~Jfif,e~ .:;~ Y,a ,brod~ f~lnase v,a. .~~ulIg'E! ~pt'e .sn~ifOI ,p!!:tallee:[1 (~tijd :S~ a:1~,mge 13. dou'a Ufe dl:l19111e die: u ~z,ea.la). S:e 'if", ~eSlE! ~i f~ aoeste dOI:iUire po'r~iltl fl.!" ase:lriinito.a:r,!!!' 8:w,pel',c.I"an·terioOliflil ~i hl! .s:fir§itse va. t'rie~ fi rUII' pwl ii aJeu.r! ,a]ulIgiiild la baiza, petalei 'mde Sie va il:lta:r~ fitull' 'E:re.C:ji!ldl!l'~

fJ,rirn i'iac~tii •. CIt! dOli!. pUiIlctll:!: hll IIl'iiIt~ a.ouhd:. .

S.e m~t Illoate lucra term1ina:jia.- luf~dlll .. sl1!! ulUm!!le doui f~re pe ,Bit Il[):lni 51!: _il]lullge ~,~'I(irhl Ibilltei. ilpo.i nrllil de ajii,V3, nJ;U>\!ililt, p,rin Iilselt'i ~i inta.r~t ell dOila pn:cbe hi lIii'mll a.t~llit

,PUna delroz:eti (fig.. 64)1 •. Aoe~:t p II nltt est.!!!' deoselJlilt die rrumo~ ~i ~~ rvq:te la ",-t.!J1i!lpr,emr-e3. petalelplI"rlorUolI". T e.sa~

-,

.t~lr~ fillf!(I, :ma,i .$m,pa~.ti s_cwtl!'mai. mltll:~ . W~ ey~dellp, !i!'IiOi:I~~l!I~. ~i3I, GIiII~ is!!:" ,obs!!A'ii hi ffiIlJ! rii ~Iil miJI@~~~ nOtU :5IE!! aifl5: 1l111il-':iil11iIOIiII ~ Ffcate.l U (;1'8i ii I~",nowj :r.:arii:: nlY; !I:!:!~!i'lQ~1 ,elil cojn,dli~ia, ca sa ~~e· 0 di~til:WI$ii 101 baiZa, p,eWilre~il.

1CI't!IIil. i.·. '.Q.!! ... ~73.. 'Inltar.'ir.'f.-ii'I:I~.: .d:e.~~_ ce. jl fO~.t~!f. ~Clil~ PI~:i .. Ifi. l~.e.,"~.-, ttl !:Iavi'ii p'lIl'1ct1!!, '~,n 1iI'l"liJiIiOli ~c!)ll Yll. !Sill' ¥,~ ~lr2!~ p.emla Cl;l ei r~

cindfl ria,tr~[je della baa petaJ:"ti ~:pre mi:I~'oc. A~,,~tii ulrI~la ~e ~.'ai{-eip'!'l ,1~~im!E!'1 IPE!'l:allr!!!i ~] ~!i!.tl"e{e~~r'um ,dl~!!la

in ~'I!!II!i'i(1t ~i!!llphil ,dle 11:1 r:teaLl. DUI~i, iOO HUI llIr.zi1:: ~ltEl,

f'i re, ~!l: ,va m",~eipe: iies~i:ulr:a! d~.I!:Jil1d£,ku! spre.· 1m" ,,(I,;:nli~ fe~Leitiij!(ti.n!d'Y:·m Cl3iffl til, a, ~rlE!~ai Salili!l, :~tr,! ibuQ~i. sefacs ,pie!deaslilp 10'1. I:~eitei' tf1e,"~"li'!dn Filii fe, <1'1 ,-Ill, dle.!i1u,b,1 fi 'ilJu~~nd W!!i 'Uli'i!!:g·lurzlte; i~ ;l[il~:p!l:~e~~IW~a IlQ:ln,d! ~I'I IP,e d~~l!praf~ !,WliIlpe d,edesll bt~, pi'n!~< 13 I:I~ tilmlil~ £ir ' !:It': Mliig.a aneu], "'po,1 SI! ]lill);l1!,I"o! .$P!i~ m"li':gi!il!l!~

t ,eel\f!j'cJRid e- mia:rg)]~ea dol, filllii::a!liea e I:~"die$u btl luifildi tin f'ir m~1 fi r ~e:eil lillie! Ipe~~~,ei

~i! irke:~e.de UII"~t!"I'a. ~ Ul"'t~ JP e de3stl pra ~:C'll'O'r [iFeOe de:d~~!;I,bt fr i n:'Il~~£. S~~rii!:(;~ ap,~ i (kILl~~ pdlil buda.

A~ii, br~cl'e)ri~tr~l;u,i~ ~lJlcra.tirO<l.rte ilie,gii!aE - :~jre~e ~.i !"lillrie fJlid: i!lcrins~ ~~ Ilic:i l:\Ir,gi"ej deo~o[riva:iIilJ[irnISie :ilti.t ,~Ie diWl ~~,S'jtl~ri ,d~ .~~ ,"ele ~'ib!l!l'\e., Da.di, ~Elu~',a e~tlB ma:~ m,are a~~ l1~i lie hicepe hu;ir,Uli 'CI! IlIllr i r tl!'\as;<tt ~i $l! Y<I $e~e II!'I s~ ~1iIf ~~I'", lou' ~a:0I~ dQrlearf'i r 'ms,,'~. S1e V"O r ll!:~e dOIJ~ fire~i ISlE[!: ~'!l, OO"l!r:irli)j,~, ~pori!iid '~vte ullfir pinaise V.aI

~JlJIl!Ige ,rill. eele cinici Hr~tro!:£!liEe .!lprr'!Iiil mar,g~'lIIe" pe.t~.lei. De EJ,artea I~al<l~~a <I.pe~ilIrt\!i Sle '1"<11, ~imtll~ilc:i'teul:I Fir: I~e'~ind' m!!!~r illdi p"'h~ fire, apoi I~n~i p]n3.se u<!funge ,~".·u,!'Inr, ~n,dndlJ·~i!!: .. 000pOV r,irul de: .a~ prfl'l ~a;setij d'iupa :t1lf1e se va

i'l'1li1;~lr~ 'c:u dI.Q'!Jijl?'l.IliIct~ tn urm;1lJ <!:cui u i. .

RQ~il!!t:.a.1 {f!g'~ !6S;}~Pelii t:r.1J1 oonf e>c~kl Ill" r~<'I a.ce~~~i r'9z~tJe S<? ita f c,ro£f ~~~~ti! die la 'fig!U!r1! .:I. h I'll irlocul ,1Fe:~tH-e~ ~j~

i)rodea~,li. ILin ,P!1l'I'!Ci~ de rOQoGo!lxp~ica.~ ~a n,gur.aJ]6. Cele

9pt Ipet;!,l~ d~ n ml.I~!ocll:Illl .!l!~~~;tei' ~r02ie1::e stl Vow broda elL!! P~,".Ct.u:~ ... elf,! ppt dle~!Cds W",.~'ig!,llra. ~2. Acea~t:i .rc~\~ft~ e:lit"e !l!~orde eXje(!U~a:t.

RO~fJta II (fig. 66). Aooana r,o·1e(;tlJ~l!· eX!!!:('l.n:i ~o't; cu lasetil! dill i!ili figlur~4. Ce~:e Opt ,P!!t;lir,e: :s:e br'cdll!:ii!~ i::1I FlUlillctull d~ laHg!1.ra 64.il!fil ~m~Jocull ro~e~i$e 'Gb!>~!r'l!!'i

11 u n 9!lI'!CI~~ eX!l!ctlt~f; ,dltlpi Jlile$cri~rea cla:m lafrng:Ulf:aJ .3~, B:!I'~~

de~e~e I ucr'ea:UJ dI!i!pi ,e2Cp,UcaJJ~ia d.ati lariglJ!!'3. 2511 i~r ,eel, @f't .ii'llii)olJl'ri d upiii e)(;pl~ca~ia doni lafi,gL!! ra .n.

R,01Z:ela:. IIII~ l(rig.6?)" l<l: ac.e~~ti FCitiE!ta.sero~:o~e~teIW la!5~t"'. de l:a ·HgyWii. ,·k Ce!e ~iIlU'!l! grlolplllri dll d[;e,do:ua p~ ~alese~,ucr~ri ~u ,p.U Ilct:ul dl~Qlpt ,diescri,s 1<1 figlJ ra 4'; ,A.lilo.1II1 dim mil,locl.!l rom~lul~ll:d~e ·ViiI. eXieoy~a dupai. ei<pl! ca~i:a. d:~ta. la rig'!;! rca 14. I\bld~le '''ie, hi!!l:g@ o'i.n.~:Jj~ ,die rombL dil:l n1Iii.I,~oCY!1 1i'Q:~nei sir! VOl" bWQ~ilI ~u 1i!!!!'I!:;teie de!icr~~

)I05Ie~~.e tot t{;! d()I'':h~ Pt!,I f~g.i.!r.a 41. dupi ex;pli·

(h'i r'Onilbul I!!h~ d,e,scr i,fe

11"1 f~,'liil",a .~ ~i.!jry-ra }1., ~1:~opt~~'lltHlrij miici $'~ liucr:eaIi ,dI! p)i. e}(fn!:l1~'~ 1:Ia~a la., Irl~~r,3J .33,. _ _ _ _', ~ , • _ . R,ozet3 IV (fl;. ~ !SOl. Ace~'ta roze,tal ~s:~ 'C9Ii!'el~plc'nati ~1lI Illas!iGa cle~I!lI''I!'at:o't' 101 fl~i~:r:a, .4: A,iiI'@u'l de~l~ mf,lleli:: .~eJ i!'lCIel!lI fi dupa. desli:p'ar.e<l da:ta Iii flglll ra 34:. Bndele· Sle '\i0!, h~od\a d.mpii. ·e:>:pUca.;la. dati la rigor-a2!i. Gel'e cp·t petale de. pe liIlargine~. _,I'ozecei' -5!!, vor bVQdol du,p3 exp:lj,ca!:r.a

,aa'j;;a la fig lira 64_ _,

Routa V (!i.g. 69'). Se IIlI·treuitot eu I'a.se£a descril$~ !a figiU1r,a 4,. In miJklcld IrOZlI!E:e:i se 'Ob5'e'fY.a;. I.In: trifoictl

Ip1Ci'IU ~oi I'ucr.at cu ,!nu::cyl! Idescr~s Iii. HglJ!i'a 36 ~1iI 42. AIIiU'H!,dle se v·or 'l!IXeC:ll'tai dl.lfi eXiJflUca~iil. da:l!l!a Ugur-ca ,34. Toate: Illtidelii!~!31 \!Io,r broda. dlJlpa e·x;pli'ica~ia dilti liI.f'ig:ul'a 15 ..

R(I~eta: VI ('fi.g •. 10). Oroleti. m!!.i de:oiSebitii IlJcrata tot c:u ,liliSeta de la r.lglllri!! 4. irm mi]:I()culiilit;E'~teii rOZie,telle ·ob~e:r·v.a. 11:1 III .1iJi! IC fiiaJi!liili!U lu,cra:t pe 0' ~ fz:eatliisi~mpl~iii .. .l\Q!l-e-la est·1! ~Olilil p~si dh'll opt .p~tale bJl'oda;tIe: C!lI pu nellil de~~ri:s: Ii figllra: 46. l!:l!lte blrlidelli'!! de pe S:IJIP;l'afa~. t{l:1)etei Sf! vor Ibtod'a d II pi e)lpfica~5iaJ datil ~iili £'iguraJ 2:5.

;MOD(EL,E ID'E D,AINTELA DIN LA,S:E,l'A

'La hicep'lJrlt dantela dim laseti a r.o,st rol'oslitii mai mult, Jia exeJ:'Li'tare;a aner piesll! de~oii01dve 1P!!IiIUI!" iml:'odobit Illtli!wioru~, eum dlil'~: mme!.llr~;'r'il:~e d~e mild. perdele, CiiUY!l:rtu r i elil:.

r,1II :pn1;en~ tm~" 8i~eOl$ti dalue'l& rnce'pe, ,Sa ocup,eca,[ mal I'llud!: teren ~lrllil ve:..sl;ime:l'lcII5i,e,. Pl:),rllilld de Sill modelel'e simpl'e'. oQ,listic uite.' dill dli,feritle locUiri de rinii dre,p'te sau obUa:, ,e:Xe",cuttl.ce dilil, !nur de ',O!ISlltii a,p,licat pe roc:hii, tilktare ;~i ,thi,u·' ~e "1!1i!!rdnl~ ~v :~il!.rde.l!iCl" pima, III ,eiegal'l~el garlilitl!lri perulru .ii''Oc:hii', bluze, ~nmi! ~r C:ht~r plese ve!!~i~ mentare execllta1;~ ~n j,nn,egime ln ac:eist:i t~h'f1iei, Evi~, dent, il'l I:Ill'I!II'~ ~luriii tradi~jQ!,!'aliJl (ilUOI'l pede dilll care ~e ei<e,cuta I .. ;s~~,a ,d!hsi,cij' a fo,st llilacliit CIt! ,~'re fire mal su b~td s,W eh ia ~ maigt,o<lse. Fa.rlit:ezia ~i i.magi l1Ia~~a. crea~ t,oare, prop,ri II f em,eilor " ,§i~,a:'U s;p us: ~;f aid cu'vi neul, A'Sdel", 51!!: po'e I u era ,b ~lIze ~ ~ ehla r rech lll III ] nt:r'egirme di iii, Ilasl!'hili executa.ta itlintir-un f.i:,r sub~if'1! de:linii, sauIIPNA. Ibi'l!ei'nl~t:!le$J' dptu;itl! ~11 irnregiml!! •.

,D~ '1.111 bun g'U5;t :~i lin rat'il'!lamel'lt ICU tOhJ11 I:h~iO$ebi.Eie sin't. garlilit:l:lrUe db! ~1Ls;f![a!<i eare lUIiude: elem,e'liIte, ln s,pedal rru:i[~wlle rlora.lle:, dill;; ~llcr:ai1:e dinl ara d,egrade.

o g<!IFnftultiii. 'ain, !aset<i co·ni"era, personalita't:e§i (!I'~ga!'!lti chtii;Y Imeiballale rocl1ii. care; nu se evide!il~i<l,1;1i" nidi, pril'! linie. !lid prtn color,it. 0 ro~hi'!!:S!l1:l 0 bllilzi h!'~ite din moda ~i pC!ll'te prea WI II ht PlJlna~, 'vo,r re!l~i ~ aj:1;d e:le ... g,m~, ~:i p ,'ospe~i me d,i:I:'.i VOl" n fri:tll'i'los orl1',miH~ ll'E.UlE!. cu o g<irfl1it III r'a. d n 1'1 diuitel!;'ii ,a:r;o.na:ta. Ac:este gI'I r JiI ieu r i po~.fi sub f,orrna de glilera~. plbcl!Jta. [abeu, malil,ete, v'oliinal: etc.

mr'~i'i'ice: ,r:ombhl~~H de danwli. ,din las>eta se PQt j",eaUz:a pdln a;p ~d carea 1I1l0,r mOlti Vii! pe (;Qn'.aj pi ro!;h iei ~i j)'1il h sti'L o c:ombil'la~ie relJliita, f!ilc:@!IIiIII'iln:d .. :ti, rnai 'ai'e$ Une,reli,oll' r:e:Ee ~i temeJlol" sU$lII'e, se poat~ rea.lb;a dirnm·o p~atG~ llicr,ata cu dl!ntel~, dinlliieta" it eirl!.li model se repeti ide:nltic

pe baseul amp,11I dill Iralie" -

o virtoare ma.ma. ,care poar£a ,0 rc·chie am!-",Iii, hlc're~ita ,cl'in r~atlcii; poatJe ,rnoiiluie ele~alJJti dati pI!! p~,i!,t~ f'e·,~,p-e~-

I' I'

tivill se a.plka 1;1 diilltela din II'aseta" La fel !iii;;! impodebel ~~ ,r;'I::l(::lli~ele GU p!atca pE!'n'tn f~dpe,.

lot dhl la$~ti. se rnel Iilol~fa~ cQ,rdlc3Ii1e,g:enli I~~egalf'l~: ;SilUI spen, p(H~trr l!Ii,em~i ~u f,ed~e. SiaCiOie, f!!fll: p~ n tru P'" ilofli' de: va,j',t sau el~g:arl~i, iUQFta~i 101 0 to!l;leei de ocazie: 'lilt Iii! c~lItllllia.ri!', prCil'l1!liI.tam citil!va ,garnituri or-I,ginale: ex, C:utiii.tll'l din d:i'f>!~ri'te m,od,ele: de d,!llnteloi di:!1 I,!l.seta" cil.re pt s:erv'i c'iti~oa!relQrc ca su,rsa d,!:! :illls,piril'~le pe,ntru .nOI v:aIFli,lll!:e ga rn itl1i d.,

IMODEI!.UL ~

A,e.e.st model r:epre:z:inta. 0 g;!rinit~.lI'i 3.simeuici. executa din Itaseta ~>e O'fIl!ilil(U!llt11!!0fZii 'foart:e frumes (I ,rochi,e. At 11100SE!'Ulc dt ~i .l\J'ri.d,ell,e de' ;pe s;ypnfaFt modlehdui sint '~:t:<e,~ tate eLI a~a d,e boibirni'P'il! luaca sUiprarap!, rnedelulul : monte-Ali II a.seta daser isi I"figu ra ~ 1. Capetl!le de la:se' se IlInle$c ell pUi liJII:n I des<;:;i!l la 'figulra 23. Bride'le se brl dlliil2a diupi des~riere,a. de 101 fi,giira 26. !4l milloc s£! oj serv,a. ulln de6d i tI ,call'e re,prl!!:d iii ta U!1I bo boc ,cl'e, e ra nda~ ~Ulcrat 'U,I! P!.lIflCIC de ,gobl'E!IiI. La alegere S.g pOiiite bro~

~i 10lll ta. rlo:s:re. _

riot eli'n la:s:e~ se, poate exeeuta ~j un co,.-diem mal i'nc:u saul mai lat, dlllpii,doriI'l'5i. ill luc:rare, d'esenlll modelu:1 este ,r,edat hi ~Inu'egime.

MOID'EU.!I1!. 2:

$i aid 0 altigarnitl!lra dl!il Jase:ta ca,r'e' SCi! apifc:i pe par de ,S'L1S, a COfSfiJiului 'unei r'Qch'ii oO.II1'til1uindu-s:e ,pe mllle,~ AtTt '1IO!sl!'ta d'~ ~i brldele sil'lc ex.e.cutate ~I!I <\~i d~ blo.l:iiQ com iii ped e de CU loare ne£a,gri. Pel tOiilti Iil!.ip r<ifa~a mo~el ~ui se m,on~eiilU ~'lISe:ta (hi!:SClii~ii, Ill- ng!.! ·,81 1t. C01ipelle~i!.' iiaseti se lill,~C: p r i iii punetul de la figlij faD., B.I" ldele brodeuii dlLllPoi des'Crierea dO!!t;'i, la figura 26.

A~easti. g,arni'turii. se p~u-e executa !I In alt'l! culC! in ftlf1,c~ie de rocMn. ,pe c.arrt se a.pliica. (3,OIrnitlll",i! SJe Ill' lleillza pe rOClfl[e p:rhl ,pULIlCtu I hlii1imea ,aeu I g,U 'l:re(;ut ,

~~i gle,g;<l rH.~ ~~mt ru pai'!! o~Ite et~. il gii iiiall e' e'xe,tao care POt ,tril n'oi~1

~ exec,u'tata r,cichi!!. A,tilt

sifl~ @,:.:(:tu-, nodelului se !11€i1 de lasetli d,e!1 e:SIE! b:rp~ lillac s,e. o~ ,1iI,e: 'tran.aai:i I' ~OIa;tle b roda

II maio illgLlS~ iii ~ mo(jefuhl~

lcii pe pa.rtea e pe rnl rledii~ ;i die bob! ili .iil.~aJ, m,odelu· • Ca:pece'l!! dl 3.Br i d~el,e '$t

alee culol"i itur.a·~e nflom i 'n,ec,U't prl~

(,(jU.Jlirlle l~e:tei ~~ p.!! mal'g:ln~ m!odg~utJ.li!t rill ~J.l,~D:.~~ ,de,se~!'I'II'1 I.l,Wdtelu'l LU 'e~t(i re'da:t pe [umitltt'e: (jp4r teal d I"ca:pti).

MiODELlIJ L3

,Ofr!.lmoomi, fi ,origiR~li ga.r',!!i~ll:1,i"ii dil1! I~e'tl~rl! colilferi II!I..nei Il'ochii e(~iaJliI" ~I pe r:S:Oriillitlll.te., Plata C1!te h,pg.., dPbe,:b~1 Iparti~a. dll~ SIIS a I"Qcihiej ~e: pre!lIl'1ge~te,e fn,rl'leci. Lase:ta ,I brrde,~e se r.iI'crmm di IiII ,ilia 1I,!~a dl! be fiiini ,60t6. ',Br'0c1eria, se lexeCli til ,ell! my I iIIH:! de,gl"!l:de i III cu,~QrUe v€l'r'de,' !'o-Z fi b,lell.. CUllolll'ill~ se: p~tschimbl!! d'upa lI?refeir,i,n:~ .fje;Cir,ei Cillii'toarlEl.

Aee$~ mod:!l):1 es~e p u~11l m,i!.r com:p!'j,c3,t fl Wle~e$~ta, cava 1iI1Ii'l;~ mul'ri ;ilJtef!~ie fa traQ;p!!Ulerea. ,m,oddl.dlil!: P~I ,phi1la. [Iii! lucralrc, de~efi!!1 i1I,o,dle~I.II'l.Ii este reda't l1"e ,Iumlta~e (p'lit~ ,cui! dil'l f;a;~ ~If Ii 11; spa,tIe. p~l'~ea dil'eillp~ii ~i m;rll,e~ dlrmlipti~.

VI'l~;h~:rOl elf! ~1~lillbl\UI a Im;od'el;u hJ~ ~

I'!e IChl' nbll:l Ii!, illilhd t

PellUU I 5111 oJII'~ilfl'E! §i p.",,,,~,~a s,t~lil:ga se ililtcar~c,e iillnodelli.lll eLlI dl!~ellliJjL ,pEl dOiS, Toate cele ,p!il.cru bl.l:ci~i die :piil'lr.i flii ~ll"e s-.l loop;iiilt desen)lIl s~ !,I1l~sc,~plldndu-:;e Ipa,r-tlea dll"ea.prn p~ ,t'eil! SdlillP (printr-o Ciusitni ~nd'olti 'H!l'fa~. ~plrll:l-a s~ plLltea 1~~li .c~recc pinza~clW dese:filU!11 apllica,t).., Dil ,iI,S~m~n1ea, .clUs~~ll:IllI'd'e de pe tlm'illi:' Sie: preluliIIl!:esc ill,imii Iii ~uffrla~~e'il mllme-cil!l.

A,,(:E!sit lm'@d01 ~ll! execUlta I!::U dOUia, ~'elll rii d'lil, las'etai; Ge3, CUI

~~I'~~QIr'i .descri~5 Iii 'figlUlra 11~i c:e;!li@,bi~nILlUi des<::risi\i, 101

Ugllr~ 4"

Modc=IIlI 1

c

",

CII 1a.5'Q'~~ d'li! Ila. <riglllra 1 ~ sa e:,clI'ntlJllreazi P!llwt!eaJ, de ,sus a. decoh,lf:ul'Yi. usetd(! ~e mO!;lte'Ua 'ill douia w'indYl!ri CiL! ,0 OiaJ'i'i¢are dist!IJlllti tom.! el!3. Ap,o, pe Ito.a~~ ,pa'rtJea die ,Io~ ill ,plite,ulei (pilirfiea, ,ce !Ie v,a I!iI'ICii'llltll fPrI€! l\I1:tterlall) ~e mo'lIIt:ea~i ~I1Cai do IIi, ri !ll(JiiJri d i,ll ae;;e3~l' li!S!!ti. hI p3f'Ee!l de. ,'ClSe, Ilia iffi~fU!d" lie: lI'Oonltleazi. d'e: ilsemllinea" crute ,a;oua rindli!ri d i 1111 a,(elil<l~i ,~iI.se:tli,.' La ;slJlluOl~ se I<lsa. capellel e l!asetJl.'!li ne:IUlIit'e: ~p're a,ri intar,lte du'pa ibl'od:a,re ~:i (al~re'; clind 'iI'~ mi~Q;iU:i brod!!r91l ~o.mp'I'et ~.ermin!lta"

'.

"

'foa~e 'fIorn~ ca,re !lleaud,e!Scmodeh,.I' se: mOl'llte'a~. ClI las.etil de:scdsJi Iii Hglilua 4. T 1111 Oil i~loC:lIl' a'~5ilo.r r~Qti'!i1!i !IUCIFeati citle IJ 1:1 "1iI'DU dltifli (l:lIrl',Jf~fmEI de hi. r.igulra, B~.· ~,~s"e. ,000'IiIOllll'i se' vo,r ID,,!,lodar (;UiiI'IliIUn,e ill' olllfoQllI'ea y,e'rtie. ~,n r-e.st to'~ ,dl~111J1 d,ii1 p'e siul~rafa~ mo,<d,eh!lill!'j .se ex,etut'a CUI l<i~eta, de 101 rig,u ta 4. Bl id'el'e ,5:~ ,bre d',~a.u. dl.lpa ,~e«r'ierea da:tii liiI 'figl!1ra l6. ell b!i'oder~1i! de!Slcrisi ~i!J {,igur,iiJ. ,60S ,is;e 'Vor ,fill"od:a 'toate :f:lorUe. AC~5'be .. , se VOir b,roda fn cUllo'lre rQiZ~i bletl. ell ,plilln~tl!ilm d'e~:cri$ la €i1U'~ 47 se YOII' Ib'r,~d!i. distan~el'e: difiClie ale d'olu;i, lase lie: pillI"afeile:.

IO'LI,pi 'm a. fort brodata toa:tigarl:lli'tIl1r,aJ.se ,ca,lrJ~i lIIPQi 5!!1 IlIlil'eSC p1ir~i,~e; sllbra~Ii!!!ru!~ ,pr.i,f!'tr·o ci!!fitllra. iiu'irind ~;f~uele de 13$eti '~1.Ip'5, de'Kii,ierea ,Ilf.!!!ta, la fi'g:lJra :.a .A,por se loompletleaza. toalie bridel,!!, §i $I;!: seollite ImOiJhilltim d~ ~E! phi1l~, ob~ililli'lIdu"'S'll! .. sltfe;1 ,!iI;wri rrllmloasa gillrnituri.

Ace:s:t Ii!fIQdel repWeil:llilifSi· '0 g.atl:litll'r~. '~rrg~liIa~i "armata dlntr-an "tiI'ugl!Ir'e:§i doua, frllillil'1ie de vii~ .. s~ poatJe IJ\P',II~CiI: l:a 0 Ii'Qchlj'e sus pe !.ilI'llal"llI~ stililg ~j jo'si'l:l partea dll'eilJp'ta. a fUlstei. Se lTl\aJ~fo.a:~e , .. pl~i'c,a I~i Ipe mij~o cul~o,r\SaJ II hllm RIlII pel Q,! merit rQ,ch iei. Se hU:ream cu' ali die, lblo~bfn, ll;O~@1UI !i'e,rcle dl! culQia.r,e 'Verd.e'.

Peliltn ",'ce~t model s.e rolo$~lti!! laseta de:scrisi 'ill nggra 11. Cli P'lJlillcwi' Id~5:'Cr'i's la figl!!~ 13 !Of!! lmesc 'ta;pll'tel,e die rMeta, far eu J3~eta de' hl,'figli't'!t 1'1iSe; C:Oliltul'\E!a~ eele ,dOllii fr:!JniZl!! car,e ~po'i se VOt bliio,d!acu p'ul1ct~d descri,l .1 a figu ra 49. Br.idele are ill ne.~c ~I'e douii frulII~ .~~ br,o~ dea~ eu ,Pum:t:ul ,de-$cir~s laf~!i!'r.ai 27:. TO'aite 31J!QI.lIi'iil"L! dlifl ear~! Sl~ ',orlmea:za ~,trll'gllrl!ile se ver br,odll dl.lpii exp:lii·, ca~iUe Chil la figlu ra ,34 •.

Aceas;ti ,gaf'1iI j:t'u ra: S'e QQ.n1ipu,ne '~i fl P~lt~ ~i ul''d!'le;;::i. b~etia ~i ibroderf<a iii€! eX<E!!:;ltltii dill:! iI:~ e'flil!!l de ,bo:!dDi 160/6. . ~i ,aoe:s:t tnlodel', ~elm1iIIl~1ol' CIt! m.ode~J'ul 3;11 es'te lI!i'lIl,inl ,mQi ,cc;rnp:lrcat f] li!1eC,esiit~. ,!ii1.!!!il multi ,a~e!'i~il~ l:a tra,IiISplu~

ne Nl'~ d:e~en I !!III pe p[nd.~ Iii 1I!!III:rare, 'lih~.$e'!IIIIiII' II!st'E! rl!1di!l~ pe ,II! li1i1ii;tai;~,. ,a:,tTlt III ,plii,t;c:ula ~i I1IIFatl d~. f,j I',ij Icea dill! ,$ji't;tlt! (,pane'ill, dteOJlf,lta,) dti~ la rnineoCO!; dnIl1ptii., P'eWlUIiI a se QIlI~ilile ~'i .pi!;r:tea u1!1liiii va trebl:li sal, se, inlwa·lI'di model'lI'J CIJI deSiegUlI pe dOli. [)llIpa ce aJliJ fost ~,r3I1iSp'USIe' pi!: ,pi,nza to,ate ,oo~"e paM!:! piil,~i ,al'e modciiuhd ~e IifnI!Sc •. a:pUcindlNle

41 p:ar~a dr'l!a:p,ti 'p~ C~ .sd,ll,i {plI':ilil'tr"o ~1lI:~tl.lfii tfldc:i~3

pe 'fari. s,'re II ,51!! fli!itea: 1I1'1~ eerece 1P1llza eu d',eS\E!11iI1i I apU at}. .De i:l!!ieiiIU!IiIIe.1" ~e 11'011' llil fli .fi c usiittl.r iWe: de pe umn6J C!!lII'e si'lilt IPI"~ll!Ingi,te !pEl: ·Juma.t3:t.ea mim!iCii •

Aoeslt; mlode~ ~ ll1lcreatii, 'CIi! lasetli!! CIII lcor~ifQiI'i d'escr'is~ Iii. figu,i'a f 1 ,i ce~. o,b,i'~;iiliJi'ti descrr~ la 'r1igdJ.r3 4. Cu lMet. de,seri'si la f~guriiil 1~ ie va: tCl<Illtuln, :p'ar~ea de: ,$:ilI~ a decol. teUhd. Aoeiilstii~ IIa:seti :se 'Viii. monrta, Ii'! dOlllla, rhuhlll·i. e .. distilliii'r,i mnt rili! iilcastea. TCiil~i fartea la'i;!: ~o!S a p£i;!;(lule; l(piilll"'tefl c:e S"~ pri,qiile de materiod) esee ~Q.nt!lr,ilIt8i tot Ci~

,a.c:eeagi l'iWeU. IPe, lata decoitiel!llll'i,~ In pOii.litea, d,e: ]o..Sfi' r~ m'flleci" 'tO(, i'npar~~.a. del'os" ~@ mCH~:tieaii,. de. 3s,eme:IU!lilil ,'"[~ "OIJ~ 1II'.IEldlalfi ~'ip '!I~el~afi '!!i!~{!li. ~~I,II,b!,af ~e' Ii!:$ica:pe·

1't!~11111 ;a:pllf,. de fe lunar

!, .uelmellleil:j jIe ~;a~ '~Fe.'

uil,e il""s!!t,ei $jil'l'e a r'~ Wlntarl[t'l! d II pi brcda,fl{: fi dlear!!" diAd y;i n 'to.ata broCie'f'ia cOlmp!let t~lii'min!!iiti. flor~le~i 'tQ!'IJt:e I;'Lllilz~ite diil'! mOGleil1 litnt lu~ta:t'e ell lase~ d:~ri:iii 1'31 fl~gliJ!i'a4 .• m,n milioclil ·1!ce.stOlr flc:ri se mo,n'wiliR (it~e IlJl1I allo'U d III p~, exp:ri~~~<1 data l:arigullia, 314., Pet.dele ~randi!ririlof.!iE! brodeazi dUllili e:xplicasia de Ilia figllllfOl, 4"., i'a'l' milllo~1)I1 lor d'up.i, eXfl'!iiCil,~ia. daJd la, fi:gura 3,4., Toi.!(~!! fr~m,., zel'e ~e' bro,d!eali, dUl1'iile$c!'ielrea diltli. I .. fig!ura, 46. Cel'ei"'

1a.I~e 31lol.lri Sf! ~xlecU'tt"i dllpi expl,icafia daM la :figlJra 33. iar bri:dele IlIlupi ex;plka~iii de ~a ~igL!ra 26. 01.1 P IIH'IctlJ I descri:s la figura4'" 51!: br(;)deaz3i diista~~elie' di nere eele dQlJa I~'e p2fatel'e.

IDu pi I~)(ecutaf\e ~e ,ca.I~ ~i SJ!! IlIl"Iel>cp.~rl~ile de liB! su br'ili P,j'i.P'tr..o 'CIl.satlllral, dlUlp~ earese in~jJ!I"e$.;cC<l:PIi!,tt!le de Ia.:s:eta, ,1ij:!I,pi descriere:!!l dad fc" figllr,aJ. 23 ,~i ,set compl'eteazi brf,· d~l,e'. Se SCOi!VI!: ~PQ,i !'Ii!iCIi:h!h.1II ,llIe pe ,phIIR,ob~i !'Iw~li':hJ·'S!e

,~str,e:1 'Q'fl!l"llIlmo~gafnlit:ulri. 141

rl'l ~.IiICir.;'Lre deSeli!ilJf ~$~e Ired<!;t pe .sfen "p~rttiil .dili!, fat~i", c~~d \1'01 n '!:,OIIilSPIL:lS pe pil'l':ZaJ !~ va d'ii!$eJ,I'IOI. fjlp! pJiili:t.c:u~ef ,~r :S:lPlat!~~'e, Dll!~i da:E~r~a pi !'Ilz~j ~i ~11'carea. ;~l2!l:~tidO!se:' ,(Or 1.1 ni ~Yf~a.ltYjl',~I,~ de I';. u·rn.al"" •.

La: !e:x:el;:l!,!tare~ ac~st~i mod!ll:~se· !Q~OSlr::~'tle"' la;se[ac!lool~ l~~Q r~ de~cri$ii .101 ng:urca. 111. ~li ~a!lel~a lo.b i~n U ~~iii d,e~cl"i!Sfi. ~!l: fllg 1:113.4. Cu Ij!:~et~ d ec5.1C r isai ~iI 'r'l:gu tilH! .se! co f!'~1,1 rel!U ,ritclJlfa p,e Ii "ia: d~.QOlle u IIILI~ cit .~ir .pe: NIFlia eX1leria<\:r:ii I!.

41

Ace;!;t m'@dei repre:z·iIil1ta 0 JPlil:tcai r,o~l!.Ili!ld~, f'r~i!lfiln l'.a;ta mllil dOIJl~. yaFialt~.mlil Fwh'ili vari.wl:i mo.delulestlee:)!:;ecluil'OI[

Ciil:l!li~ dE!. bobi!ilc (1')/6 ecru adt ita ~8J~!;!·ti d 101 1!I~lQd~li'~e;

lar ill ,cea de: ad6uI0l:: Sie" rOlo~e~E'I':!; Ibobli!ilii. die (;ii!~IC~N~

al biii :petame]e norilgrsi!1lt h!lc~<lte ,e:~ m ul~llfIe del ~l!I~l~a!lr"e rOicl'~girade. c:u PlJlncit!il~ d!!~!twi:5 la. tigma6:4.

CJ1~u~tilme ;~a$e:t£i. Bw;flde'le :Slli! b,!'ode!!zi cu. p'lJjlil<:'~~1 desc:ris. blfigUl1ra: 26.

Gar-nit!!!r:a SI;! e'I']d~l: 51!! ,sQoa~e de' :pe' pmIIilH" ob~illil]liIdu.Js:e:

'0 fr1umoosa pliflcufl rOitlil'liJda.. -

MO:D'ELUL 1

Mbdeh!11 r,e:pre~il:lta C) plata d,e :fo,rmii dl'e.ptl.lng_ilil'ilJ]ar,~ lu,erati tu aVi, de bobi'fIIai 60/6, ,die: c'ul"oliiii'€i ecll"l!Sii,U ilmbii;, ,4]

(ali), 'tlClJ~i se'Vot'

UI (cOl:" fr~.a la Jre.a.m lar,a; a

pla,tiolll'$el. Plaiii:cuja elite ,comp'l.Isli d i III opt 'ilori ci!! dtie Jil$!!l petal!e 'fieC1r~'. ILeg.ttl:ln 'i n1.r,e ac.e,$tlil: no r i esh coliIsdt1uhi dhltr~'ull IQ~. d:e. l:iillii. A,t~t flloril:~ dE:~i I:oeuli de lill,ili so !il'!olntem 'c~ liiIIseta: Dbi~n~:Jiti d,til:s(;d~ I'iIi ~;i,g!lllfa, ,4. In :lii'iil'li;lC!ul fiecir'e$ florw @ mOI!l'te:aza dte 1iI111I ,~inO!il clescrb lit f'iglillra: 34. Petale!'e: III i:I~la, clhl flol!' i ~e, brcd~a;zacu P'ii.!liC- 1:,lIIi ,a:e IliliFigura 64. ~""t :aIlE! ce;!eilahe HOlricl:I cel deslCri~ la ngUlf,ilI 61. elJ pun.cw[ dlasedis 1<1 fi,gura 23 se voV' II'lliIiiitoilte

Modeh.il dill 3lWlmbl'g It model 'rllfi

b

II

------~--~~~~

-

.........

d

_-------04

MoCI.eJu I e b

IMODELUL :Il

la f:i,gllf,a1.2 $e. ffltHUleaza mai'g!l1iel1 din part:ea. d"ec:o,l!tE!ulu i ~i ceaa 'p,liii,teJU~i. _A,n,oIJ11iiI'e :;e: br'Od~8Jza d II pi, '~'xpl ieOl~io!' data: 101 f~glllra 51. lriil rese se rlil;oni)eaza ,Iase:m deselriisii I,la 'Figura 4, Cu :p,u.IIlctul d'esc:ris ~a ngulra, ,49 se :brodfid eel€! paCt'll nO:lii d~1iI CQII~,l!lrille platc;llte,j. lar c;e:le dlild f1or~ mai nlici sel!l'r,od:e~.zi dupi d€:~criel"e!!l1 data: 101 (,igura. 63., Toate bddel~ se 'eiXeCtlta. d1ufi d~scrierif!a dela f'ig~It',a 26::, eu pliI.~ctu:1 d,escris, la HglJI'n! 2J $e \I',or uni t,oa:te ~'petele l,il5eU!I'.

Dtlpa, ce a ,f'!?n b ;Qdati toa~. gil Ii' III it u ra $e: ,alii ~1~$eScoilit\e:

de p2 proz~" .

- ;O,ru I'noatlli, g.u,liIiitl.! rij, repre~~nrr;a.tai, prl n er-e pl~td .ole fQi'm,9i ,drlii:iptUngh'ilu!I!6Jr,~. ,Artit l<I$e~a dt ~i luoderl[a.sillt !~'y"r'lI1te ell a?, de bobina, 60/6.

11,1iI lu,eraiFe: .a e:sle,1lilI,ll aces!:!!!i plitcl!lpe' estle redat pe srel't ,(parte<! dl n faJii)'.

P,e IIt!,,'1lI OJ. ob~i!'le cealal~i II!l'rn~ta.te, mod~1 u I v,a fis(,oS pe ClCiSlll1 de~seli1,liIlhlJl. tUlsiiltlL! rUe protei la, iii mar se YQ'r u!'ii aplid,ndlil:"Se 'p.art'eastirn1gii peste. eea !~liireap~a ($1111:1 iny,ers. pe:ntl"iJ II S(! ob$erilla lilll'la desl!mJ,I!!J~). Clil laseea de;;i;risi

llJlld ~liil .a Iii lea~, f~Qiri L ,63 .• ~l6; ete~e

,amlb,el',e 'Clilii lueta 01,1 col'~'fori descd,slli11 'Figura 11., Dis!" ~lIJI1P dill~te ;c;este: f~fld II ri se va brclill:a c: IJ p U nctiUll ,(!lEI: ~-lll 'fig'lIra 41., 10 miilloclI!1 ,~IQr dalla fl'o'riva r,j monita.t cite !J~ a!1l,OIl lih:!'$(r,~ii 101 fig~ra 3:4. Atit b floa:re dt ~i pe bO<l;ta- 5I!!p:ril.!lta modelul,iI,j .SE! 'va Illera, luetOl descrisi I'ill 'Figura 4., 'CII p~~citJUI~ descrj;s I'~ fl~gura.23 se "'Or' !iln~ ~"oate cap~tel"~ ~asetei" P~talel,e ce:lor dou:ili, na,lI'i se brodeiW! elll punetul desclFl$ la figUl,ra, 64 ~i' 49 '~iI, plaeca ClIlI UO'.r'ii~e plasali~ aJsimei:rlr~C;"

C'lI,pai '~ iii F'Q.s:t brodOlt5. tQ~dii, ;p!rll!litJura se 'iI~'cii. ~'i se" S<OOa~1!

de pI! -pi'flI&a., S'

Aoest model' repire1;[l'Ita, :11 n ,gllleir 'CIII rev,f.'lr ce "51!' poa,t.e 'IIplii'c:a. la blu'za. li"lochie: sa,1I taiQ,r .. Laseta ,~ br~deh.i srl'lt I'Lferate 'CU, ';a~i1i de Iboltd mi 60l6. PeIFJlt,rll' bl"odal'1ea. ~:,gzagll;; ~llilor die pe maJi"gini.lle plei~'iJ~iei ~i a. fkllr'ii ;NJ~,rolosit ITIluUne d.\ejIl1'd'!il: de cOilo-ate millI'O-I"C~~t!r mare~~m:hi;$ f're.~r.~

t,;Ii tn I ucrare ft! trei vllr'ial'lt~. .

Ellilp;i ee mode:!!!1 ill test tr,ai'iSpU,5 pe p~il~. SIe v,a mlO"fl~a liI!~,ata. i I'll p,i!.r'tea, am;: MOJrt.lhli se mClntea'Za Lin s~~g~ rr' 'ii'lllild i:~""a5!E!ta, j,!I,r s,pre r~'!{l!r d,otlA 1i'~ll'!dLlr.i' cu disl&iliiI'ii intire' el'~~

rf,lodo~ to

,~c.t'$~ I'IliJOd\\l1 poateEifo!o<s'it d1upi dQrijl'i~Bi' ~I~e ~ gu'le1r,. fi~ ,c!l pla't~. Dad!ii!!i ~a,~Qlosi .~ p':I!Cc8:~ 101 mii1lpe!!11 f'e~i \iiil Ii ,d'e:s:cihi~ili. oSe 'e:X)eQ!lti. cu a~ de ~ob;il!li 6016. Dupa Qi':, moiIelliulla. fos'ttr~ifri$pus: pe;' ptmli" iiI:! mCl;n'~azl!i. r~;et3, de5cri~a. Iii! figlL! ra 1.;2:, pe:rntrii! (iOrnltlilU:'It!!~ nilJodellllrh1i~ rlir pe t.eat! sllpl",arfa~ ffio'llJie'lluhd f!!!se/ta de ~digll!lra 4. ~'Cele ~I::rll a,1CII'ilr'i dW11'! rmiiIIID~l\!'1 f1orilor ~.eVQt" 'I!Xe~II'ta cl'l:lpi explicalia data ill! ngul'a 34, iar Ipetillel~ flQrir,ot d~p.1loea de 101 fig:ura, 64. TOil.t-e 'fuli!U!Je ~: V'OI' bfflda, dUlpi '$.xpl.ialllia de la figt!ra -16, liall" btidele de 1~!El :S.!Ipro1'fasa mo,d;e[l.Ill11i dl!lpai. ,~xpli~~ia de Ilac figitlra 25 ~au 16~

Cu,pa ee it ','ost brc,a:ati ,gaff! it 1:1 ra s~ '~,Icj ~i: iSlE: ~~ate d"r:! p~ pi W1Jai.

HOdel 'U

'.iilaee$'l; mc die:1 1?,l:}at~ 'f! folosi:t ea ,g:u lelrsaru 'plated. Dad Sr~v<l.Jo!lo:!ii ea platca;, I.. mli,il~QC.lII'l 1'etei' va fi' de:lciilis. irlil II !!:~rare ,mod~hi I escer reda.!:: IP'l'l ~~mit!l,till. Sa: va ex!e.c,uta, ell ati de b'olbtna 60)6. ,D!!pa ce Imodel!!11 ,B! fc~~'tr,aIlSi,!iI'IiIS; pep'i'rn,iQ, se mC:!ilteam lase tat d'escr'i~.i la IlgllfOl 12., pentnli Ciorntulli' iii 'I roCHllel'l!Iillli', IFI:!ii,ril',er Ii fr'lIinIZie!le dW11II inlle;riQiI'!.!1 de~i~nl!ilul ,se l!'or mo,nrtai, CI!I II",set.a: d'eiSlcrid ~11 S'lgtln4. TI'I millku;111II f'.iecireii f,larl' .se mOilite!'l'za dt,e! lin an" .. de'~ fi'gllil'a 34. P~Ie:!eflorilor SJe. Ib,rodeaza dllllpi expl,i()8j~IR dati 1101. ~i~gunl ,64J., 'iufll'll!I n!Z'!!I'~ ,d!I!II;piNglI ra ,46, Micil~e all~ II rl de Re s,upr@;Fap. liIlodeflllll:i .51;! bl"oidlew;a, d'!IIpii. ex:pliQtia ~a:ta III figll:ll'R 331. j,ar brid~eIDe dupicl!II de la Figura ,26., IDllpii, ~~. d~t br~\a:ti to!lJ~1ii'gamitl!lra!ie 'lial~~ID se 5coa:~~ d'e IPf!: p,lnl:Q.

TEHNICA DE: LUCRUI

"El'1NT1tU DANTELA CIlO"ET,ATl

,

La, rl!~ C<Ii ~i lasara ~,i ;Me.f!sta d',!-I'I telii, s!') llictea:z:i tiOt eu :crc:f>E!ta. Spre' deo~ebil'\e de dall'tl!~a dinl ~liili~t3J ~a c!il~e n~uma,j §Irulrul 1(lase:ta) ije cl!"o;et.eUa. II"~stul brolilel'iiloli l'1ea,. 1~~z.IDl:ld u,·(iie", ,d IiIlpai, ,curns·a vazu e, 'CIU a:c!.!I,; la darnfll:el!!,. <fr'Oil£!ta.ti ml1tr'eg cimpull de:e'i'r:<ltives:oo mllGi'at C,I,! cu:ci~et!l.

Cli ~ III IiIC(, ,dle b!lg pen,tt~, am bele g:elilli!l ni de dallJteli ra.. mln,e ochM d,1! 113n~. DiI,F. ~,Ii"re deo5e~ire de ll'amta., lilI,lIde SCI r,:lli'a~ell:eaza, rII!,mail unu·'p'<!trul:l'Chiuii de lillil~ ('1lli1fUnCiime de I'ij~[m ea las,i!t@i)t I;a da,1i i:erde cro~etat'e, !Ian tlJl d,e .ban tf'elbuiesa alba atit:eaJ oclhj'uti~i~e siint n'e;cesn'i!' IP,entru Ullil maU" orn;arn fUltail compl,e~,. i~',"f'i1inCJ~:ie de grQsiimea 'finJiLli ,el!! are "511;: ILll:.ireaza. mir,imea ei'o~ete,i ~jl I'e~!!rijta:too I Llcil'.a)til!lrJi. ,~cih,ilu rll,~: la.n.~tll'lJi., ea :~i ¢rQ.~etu,ra rn~ ge!ileral" se masoara ell: :eeni:lm~!;tlil[. Pelilltllilll ii~asta ~. <lifiUi. cel1lltii'~ ,Ii'H!~H'II,1 p',e$~'e ~iililil~U'1 f,ol'mOi/)t, d;nlu'~Lln OlIf1lJilill:it III'Urn,alli' de o~hi'YIii'i. :se S'~bnE!~'te etc ;rlilp,r~ilina III C~oU!i!1e:tri I(mmm@tll'i}~i :se"d~liga, apCl~ at1t.'eil! Qchiiul!'~ c!lt c:\ilr~lii,limOOl dal!:~ele~ ,oe ~ va ,exec III ta ..

'.

EXECUTAB&:A UNO.,II PUN'CTE, Die DA,NTELA

61

In '~I'i'tiI1U3,repr~liIltam ,di.fetille iPu,nclte dE!. h.!CfU pen'tn!1 modellele d j,iIl dan tE,fa:, CIFrOfe:t.I,tij. PI'1E!(Ul1ii t~~e fi1i II aerare, Od\/!d de ,fGllt :Sl!! 'fac,e' 0 biIJdi. ~e cia :I1poi 'Hr'!!ill pe '~!'Io~!eta, ~i$.e t ragepl'iJlI blilda f~pectiva. l'112ali:dindu...se ~sdel '0' nOlla bacia.

Pi'do",fJF orb, : s!! introd'U!eec r ,o~~ta hlt;~IUIiI oCihi dllil l'lillItuli de: Ibi'llzii s~u dim. !'rl1duJ al'lt~rior" $~~(ilI,g)eCl' budd ~i ~;e tli'~c>e pri,r. 'o"hilll d,~ Ipe cl'lO~et.1,.

PldoNJ¥ 5'Cart; se il1l,trodlil:c~ crQfeta, ini:r,·,unl Qchi din ~illlIlul de ba:za $~Ul! dhll r~l'idul IUlb~lrj:(ir.se, tragt.!: Q IDlldill, se: di f'irLlI ,pe cJ!"'o~~~ §i Sii\!,t~~ doodl<ldii. pr~1:! ~ele d,o·ua bude de pe ,craja-tI,

jum6rok! dee pidorllf: se dill. Ii nl pe ';Ii'o~a'l:a,. SI;!: l nerod lice: cl'\o~eta illtlNl11 ,oehi dlli'i .rind!!,!! aIiIlterio,r •. 5e 'tr,ag,e 'Q bucla., stil: di 'fil"ul pe ,efOlem ~i $e trece deoda:ti p,iincele '!l'ie:i

b~(:h~ (I'e pe 'CI"@'/i'i!!taI. .

I III

PlcJ~ ${lli pj'dG.'l'j'~ ll',im'plu.; se difirul p'~ r cio~elti,. se ilillitlliosllil(e ,~tc,~ta ii'l'~""'l.m cchi din rillid II I anterio'r,; .. -"Ii: ~ll'a;ge 0 lbudai. S1i: eli. f~tlll~ d~n JilOilllp'~. c:roleu ~i ~ ereee p riin :prime:le doua lbude.d II~) ,caire $'e di ]01 rlifi -r.frillm ,pe 'Ct(i~~ti ~i Sle tree\::! prim Ilrmat:ollrel~ doui' b,IJ'de;. P'(,iO.r~l d!lbi,rJ ~ .se dii, find d!!! .douii or'~ ile e'Ii"~,eta,~e iiillUO~IIa! crofE!ta lner-an OClhi din rhulll~ anterior. ~e

(I budd, s.e dil], O'rllli ,~e: cl'\O~e~. oJi' se ~JI''ece: ll'J1"inl rmm dOI!:!i ibude de IP,e elt'o~eti. S'e dl i,~u'iii nrull"ec:ro¥eti ~i' se ereee lpril'! urllfla~oarele dQluaJ bu(;il'e .• , dupa CiI!"ri!l 5e di, dill n,o II nrl.!l pe cro~'I'ltili ~i setr>ece p r:iQ1 uhij m eWe doua buele d'l! !pill c!"ofeta.

Pici'OO',uf :fj'ip$u: SEt e.xeel.lt~. ca im cel d II b~'IJ. Clil deo$1il! bi re ci ,1irIJI,lse dai, pe ,cro~eti de tte:i ori~il se ~~!!iI 1:n.~cI~ 11111 gry~e Iii e . cite dOUii.

PieJf)wf'e ,ul1ite: se ,erQie:teaza LUI! 11I!!mii.r de do,ui .. trei pid,or!il~(! (d Llpai ,gr~\Simea Ii rul Uli die aplsaJ U d 11;1 Pr'ii' 'CIl'm Cere mo.d'eliJ[), fW J;[! lUII'e~ti tredlildl fin!'1 C!II crofeta: prfn ~Q;~~e d'~datit

,Plcot!l i se crOfetl~iI!~ dQ'liIoi~uei ,sal.! paul.! oc:hr~ul'i de ~ant du'pi. cuml c;ere mo.alloluli {i:lep~nd'12: ~i dGigrosime~ tiriJihiri' 'CI!I cue S~ lllu(:~~zih se- ~iXez:ti a:poicu I.IWI p:iciorlJf 'o~b, WO 1I.ldml.ll ,ociM all l!!'ol~lI'hli IIiICll'a:t.

Casufa $''mpta : :s;e; c:ro~eCea"d jJ,1I p:ido !'1iI,~ ~Mj;lp ~ U.1lI ~ iU~h i de la,lI~ iiila~f Ull pi"iof~~' $:impll.l.

Cdls!I:Ito ~5ttlit~: Sel cr~,emazi. ltrerpi'L;h:J,ty~e sl mp,1 ~ ~!'1 dll'epclul unei ~$1I1re $im,p,I'e din ril:ld 1:1 I Ill!l':matD,r.

Arc-cdQ ((lftllre;),~ este ~:~'trna'ti d i,iII d,", liIa-paJ~ rill ocMull!if de lali~ eare ~!!l ptilid mai ~e:jell' 'fa~ deri!!dlill' a,lIlterior., Pe,iI!(e,ilt!!..,. ~Ia urmit.Q nl r~nrd.i sa poe cr"1ela difl::! rite p[,t.io!,lJ~e. dl!ipBt 'C;lJf!I1I. cer~ mod'e'llul'. Ochiu,!'ile de' I~n'~ (I'ed t.reblll~e ]~;tte Pll;ll]1!i1 mili leJer t"C,cmaii ,el'll. prln pri.nd'el'1i!!: sa. l[iiI forma de ~r~d'a. Idle IIl.QclI'e:. Villil'E! ~i Ill!lulele p!ln"tUlIIlli. kcada (;£1 PJ(!'~11 : $(!I II!!!cr,eillPl, l'aJ rilldl!l,l CUi care ~~ t~r'mi'ni 00 da,"t!e~'a.i ISl!ct'oo~~eali :a(ca,~e akitll:l~te dinl fllSIKiP'l:teCI1!' ochllilri de lanl~. in fl.llll~~;ie dl!1 mQde,I .• La, juma.tate3! a.c:eUlui ,Ian S se face Lin picou r'e'ilili~,t a:sHe:I; se cro~etea.d

.~

~ Ii"~ • - ~\1~

l

d'QlJi-'tfei ocbJiLrri ,cateu:e adull'bili ~i ~e ~;m~r1d i!ill primul

@ell i ~u 11?":mct de pi,dQr~iI G,lib. .

C1ll.'~,'fOr 5imp.r~ : se cn)~d~~ p~od!i~ rm d @ 1~1il1~: dmll din:dull p,r~dil.!ll'l;:" la.:;).t U~i~~~!JIi .~I ~uf!(iile~ ,o!;;h~ d~ 131i1~, p.~ c;1,!ne ,se h.!~Ifei.lli!l!.'~H.om;lt (;~rJ~i ~] re~pecJ'~"" ,~!lilPte: p]cio-. ~u~e!'lsd"e~'; pwu'rlu.l11 si IL:I~'dmU'1 ~tflt IP~dor,use.,imIP~e. c~le,.

i~te - ~h.!l!~~e.' '..

~,NM,UlTIREA OCHIURIL,OR

:a() La W{[loep~m.ll rt,ndu"rtll: 51!! cr~eilieiil;cii ,cl'o!!~ot:hi 1ii1!'1 d@ rSi~~ (pidolru~'or'b .•. SiCl!I re, i um[\ta:te de pildo'rl;!1~t .. pidQrllll~ ,s_im:pl Uj" pkliQnl'~ d III b~llJ. dill pi CU'I'Il" 'C(ili,e, rnod~~:~1 iIil.ll~s) pJilpri rn!'I!llodh i alrl,ndlul!.li JllrCilcecl'e!il~,

ill 1:.0. st1l~iW.r ri:nduhli: se ~r~~~1l!~ dOiU:1IoclMlilri d~ I:an~ ,(pr'C~orll~o rb. SlC1U rt.i Ulmatalle: de pi'CiUOoFlll i"picITorlJl.~ ~im;p~l.I!, pido'rlJ~ d IJIID~iU. d U'Pait:Uln1ICer!El m,od eml!i~1 al,es) ~n IJlltim iii ~cc;~1 d~ ~;'In~ ;'Iii: r~1'IC11iI1 al p rIeCede)ifTIt.

rc:}!:,o mfllocu.irind!ll~1.I1" se ',f~ru:e8Jza: do~a odlhl ri de ~al1lt ~iIlIiF~ Ill" ld . d'~11 och~uJne d.~ ~'alfl~ d[l:Ir!iIH!lI!U~ pr~~>e.c;I.I!!'It, I~i'i 1'9~11.1I irn.!J1lr;;at die llil')odlelu:11 care ~e e:xec:wti.

Si! "r!Of~t~~~ !ll: inr~i'~Ym tindu tiror (l~,e r:a~i1I ~ uc:ru ~ IIi. cllild ~tl!; mr!mu:II~~~te sp.re ~:~i!1!ga ,~li l~~< dG~Y~ m!l!'r::r!.lh.l~~. c,]l'Id se fnml.1I ~e:f;b~ spre 'dUteapta)' ~d~1!11!, Q~hi!'! ri de I:a:nl~ cit Cle,~~ modellill. [)llIiPo1i, H~~<!!rll;' ~i'!lm~!~i~e se i!'lI~QlOIr(lil! ~ucrl.ll ~i p~ ocbil:1II d'e ;~:l!~~ Cj~~~u!t .~~ 'O!1E~!luli IIlI~iIfU~ r~~p~ctind m(N'lI~!uII131~es •.

seibllREA af;HII'URIEL,Cli':1l SCA.DE.tiJ\ UINI'U'II :51 "",GUR 0(:1-1 E

a) Ltil ,l'Icep{Jtul rtnG!:IflJ1{ Se $aJ~e peste p.rmmlJ~ o(ih~ d~ I~!W~ alii dnd,u~:u~ preceJdent •. •

1:1)1 trl' !l'jlr§ftl.Jl',r rtna\u~IiIJ :se sa r:e peste penlul tirnU.lI,o.:;1l lde Ia:n:~ a! rmnd u:~u i pwereclenlt.

c) La mfifoc'Ul ,rindulul: ~IE! s<I:ire I:l estit! ~11I oehi de!! ~:iiI"l~ al rtn,~IIlI~'!.!~ :prece:~en!t -(i'lil loculi ~nd kat d!! miod,e! }I. So5der·el'r mat MrJr~(lIFCldlMi

SiCADEiREA. !MAil IMoUlll.TCiR 'OCfFlllliJ.RI

.D.ad fii':tod;elil,d cere: ca scad1erea .sa, ~. faca ~lliI. d'lieapt:a. ,~IiI~ cr'!.~ih~'i. iSlE! Cli~etlt!al1aiiltil1ea. pidgr1:!~e Oia.rbe~ Idte ochmlJr~ deian~ ~rebl!!ie~ciZ:lili"e!. tallr:ilndyl urmiitQ,L'. j!lllil~Eepido~ '3

n!fl!!h~ Oi!llFl:lIll na se mal c'rOfe:h!atii !i a.stfel sa e:viti 5'ti~ dere~ 'Cichtllr~lo;1I' d,e: 1:i!IiI~ ~WI ~cali. ,Ctiiid ,s~der~, ,se ';iice 11l!5dli1!g~, lucruh!l., ~'e olpr.~l!e ¢"FQ}e-mrea,inli!i nte d'li! sri r~itlilll r'il'ld lil Uli. CYi a:titea ochi u ri de I ant clite ~ rliiii l!azai, ,sa fie llcizute .• !lll! ilnd;li'rce JIl'eruII iii se OQllltiru.!i (fofe:m,r:ea.

.EXECUTAREA,BUTON:nll,REL,OR

a.), Bf.lrl)Il'l"er~ arlzD,rnlg: ~ pI! bO'il~ltilra die jrn,clilidere. caire ~111 mod obiilil11l1it s:e;exl!cuti din pl'e;ioFII.l~e 5C,I!Ir'lle :saUl ph;.iorUl~e slimpl,e In locul ~Ild~ ~st,e indlh:iilti blJ~O'liielii'all Sl:!: c:roletea_ti! doyij! - pa(;ru-,cilnc;icc!h i II ri d II: lliui ~ (mn 'flillilc~ie de ,g i IiI'I !!in:si u n i~e Manu riIOlli). A.po:i t~ :111ii'tl"lod IJICe:

Icro~eta pe$te tPt a:l!V~eili ochil:lilij' doe, lalliI~' (:do~i~'piil.tr'u-

IdIU:i)1 mali dElpa r·te iii! Irtlldul C;IiOjl!lt3't anlterior ~i ,se een~illU!i 'C:Ir'~e~tea b,o.rdurli pinai la e1!!pa~;. ~ rmndlll I.Irm@~ t.o,r;hl -r~'e£alrE! ()(ilJilm d'e r,all!l~ ~e (i1r.o,etleaL1 ~;1~:e u. Pr:udoru~ SC:III rt ,Sin.! l1'.jcjor!ll~' :5i'liI)lpl LI (dhii pi nl~tu fa bO,idu ril], C:QIIil1 plletJilildu:·IS"~ a!l,U'~1 iii I!Ima,f'U I od!ill!ll'liloi.,

b) Bm-ol1lel!l1 verdGQ,tQ; se ~t<!,liDille~te leeul uiii41~ urmeaza sa ,se le!Xec:I!~e: butonielFa(colliform modehiilllli) :~i 5e C'OIl~ tin u:ii IcrQ~eta!"~a ell doua ghemlesepi!rat:e", 3,5£,1 eel ~ndt ~ ram'ini unl ~If~, de OI.5,~f,cm,,!. dt este Jie..c:emr ,Pr'I!:l!lti"U butonh!!ri. 5,~i_Qliitinlili apoicro'ilE!tllieiilin r~~duri COlildIilY~.

C,III IInI$i'lig:ur ghem. .

Adt bl.ltolllli,e:rel.e olriZ:Qnt<!lI·!! Qb: ~:I eele verticale se filli5 Si~aza fr~n 'fes~ona.rlli! ell IlIIl 'n r din ma.'~erl~lul eu tanE! $(1 cr,o~e:teui.

MOD'ELI! D:IN DANiTlELA CIItOI$ETATA

'In (1I:!11i;l ce' I.Iwm~u 'se IPn~~ini;;i 0 ~:uitdii, de mcdv(!j ,dlmn ,dlIl!Witela ~e.ciiJtatle: ell CFO~li!I~a.CI!I ai,l,licn'l cii:or<l, ~e POt reilliza adt gil'rilil~tlurlil'li! ve:!l~im~!IIt!lire clLIl:J,rJnse in hU~l'iare, ~t if d·i~:e.rlite am~e eem b']fiJ~~~1 d upii. gll.lst,u~1 ~;i f<lifl~ia ne" tirei dti~03,re:. pf'leClUffl ~I !:Ilferite "jese: ve.iitim·e;lillalie: sau .~c,~es(i1,rif leix:-e~'iii'tatJec I!II i~til"eg,ime .. d~n dillilltoelii ~r:o~et:ati.. cum '$'iilft: blli!lie" p~uri. e~-arfe'.lpa:liiill"i,u. Iil'!~lf;iu,j! ,coird!oa,ne

IPo~e!~eii ~a!:iQ~e .• , d.dl.lli5iE! ,dldlllrOa!le, et(;. .

glJllpi, ,C!.Im ~~ va Q b;s.E! r_y,a ~n oolllt.]n"tl~lre. illl, dles_cr,iere.a mQdel:eil:~,t ~. ,ll'eClli!f'S 13. Formularea. Of! ~':li, x, iiax ~ d.is;t<I.l"!~ d.illl~fe ';!c)'l!a Semll,e reprezendncl UI'! molliel. Oed' aparii~i,~ ~Qr tn 'Cltlllru:1 Ittndluhd in.s.ealif!1lnii cA I'IiIic~IYIII Ciupri,lu ilUi~r~ d~;i!Iai, ~lehill~e.l{c,o,mp--lIs: din 11i!ill]t~ li'lclortl~ s~ur't., ii1il!m'ataJU! de pkioru~. pi,oIor'u'i simplllLl eriC.,)I:se r,ep,eti dlllpii f:levoie .die 'll In 3.:' Ulmi~1t n:u~lr. d'l(! ori~ IDIi2oe;sar d irmel'l:sio;narU fileS'~;i l(!nl,~tJe'. 'uflIdele (iii Fe' in cad nil flotatii modeM!! i "amlin in afara. sem,!fu!il."i X r'iiiPre~i.n'ti ~'IIQ!PIJ,tul sau sfirfiJl;lUJI rilildurmlo.r ~i !ilJILI se 'exe;cu'ti d,edt 10' $fRigUJ~,a, dad. hi rnlCepllltli~ ;a'!! Ii sf!llltlu!l: rindi1ului:., dI!i{i'i C'UIIiI'! es;tie iRdi:~t.

f'\I'ODiE!LUL 1j2.

Ilrndur 1 ;. se cro.~e'tiea~ gin F._nul 'co ochhlilil de [a!!'I~" dupa dit:- 51;! dOlr~te Rfje d:al1l~e~3 de lati.

B:induJ' .2; un plciQru~$cu:t'c: Sia: cr'O~etieOl~. in a;1 piI!uulea loch i die la!1l~ X. 'trei och~ullfl de lanl~~ se ~!Jre peste doui IQchWt,i de ra~I~ .• UWI pi;dor'll~ 5,ClJlrt X-. Se Il"epeta, de ~II x 11a: X. Dalila oc:hiurl de: 1'~nJ pe:ntru iillt:OQ.rc:e:re: ..

,IUndal J: 1lI11 l!?'icioru, 5CUI!"'t(lpe sub :iu'ciJh~,) :x 'tr~i ochiulri de: hUlI~" lJI'n f,iciortl~; sell r t 1(~e.ii11J ba;rctl~!e'~) x. Se IIiE!peti die ma, x ril, x" ,i:loU!ao eM II ri de: rl.lifi~ pen eru in WiaIiCief1!!!. .s'e cl"'Q~etleazi ~n ClOI'I'til'l ua:re Iii Ii m~'d 1r'i'lnd ul tre'i.

MOID~L.uL 13:

Rflldl!l' t • '!lEi cl'io~-etelni II:I~ ~i!l!Id d'ti! oebiUlll'fde ~iill!I'~,; d u p.ai ,cit: s.e doore~,tle' sa fie da.1II liel'a de I'i!/m.

R~B:d1J1 2; lin piciQrLlf SCil:!H ¢FO~eU:l,t hUI al 1c:illliC'tI'ea oc:hii dl;! L:afl~ ~~ 'tn!~ Qchmurill d'e la.ii!I~. ~ . .sa,re: peste: dou~ OCh~ll;If;1

d ~ ,Ian~" ~I'I pidc'rlli~ sc:u:r t ~X;. Se 'l11!p'eti de. 1'3 X Ila, X fi rindllill' $~ i:lerlmfrniii,cu dou'a (i~h~u!,'; d!elan~~ un pidoru~· se:lirt c:ro.~e:ta't "iii ulitifflllilodhi de Ilall~ al li'oo!fl.duil.d Iprececl1elllt. UI1I och,i de lah~ pe~~rlU flilltloa.rate.

Hindu", 3 ;' lUil pilciotU'f :Kl!irt ~f:i p'lIcio!i'lilflil ~iln ~alpa.tu:1 r1n= d !It I II i 1~f1!!Cied e:1iI e, X 't!"!1:i pi'o1:orl:ll~e c ... o~etate til lJIlli'mS~orl!ll. 1P,i'c'iQtll~ stun al liwnd Ii hli P t-ece.d enl~, u I'll pidor~.I:!i; Kim, piE! sub .u'\clillle;l~d'fo'rmat dilll i:lrei' ochhu'. de 13.IiIJ dilll Irina!.!I' ~'rec:ede!ilt. tlrei ochliu:rl" de lalUi~ x. Se repeta de laX I'i!! X ~~r!l:i Ci~h; II ri die li1Illi~ pi!!IUltir1i1J 1n roilir'~lIie.

Riadal4 ,: x UI!'! piQiorll!~ seurt se CJ!'lo~,ecteil.zi. ~1tI 31 dOile", . f'idJau~ dwi'i gn pUll de t;r'e~ IPr\icllon'Ut~ g,1 rwnd Ull u] pt.e:c:e.d~lit., flFel och,illlll"i de liIIJliltX. 'Se !:'epe~m. de la X I'!!! X ~;i S!!l: «:;rm~ni dndllil CII IUilil pici~'ru~ .Si~ur't: crQ~ei!(i'i~'iilal don!ia pi'c~clrlil:§ '8'~ grlilpu!ftu i de trel pl,dO:iU,:!!' d1.i1tl ri,n,dj u,~ ~'recede.1'I t Ul!il oc;bli de :llIlliIf;, UI'II pfeioj:'u~ crICl~et~t, in ultllmu:1 p~ciOIi'i.!~ scure ail "mndlllui' :pr,e,m~Ii!I1I~. U,II och~ ,dle ,,":!.IlI; jilf:IiIEn 1111<tOSJJI"Cie:rl!!,.

Rlmluf 5: Se. cf'1o~ete~ ,jnl c;ondl'lt!:;:U·@ d~e 13 rim:ll.!ll 3,.

MOtD,ELIUL ."

,R1adtd ," z Se c,rOjet.eilzi lUI!I t~nd .drlil' ochih~liri dle I:~ft!~. dlu~a ~it se; do,re~tesi n'le dalitel'~ d'e la:tii.

RFm1J1.11 .2 ~ Ullii pielor u~: seu r t c.ro~~tat ~1tI '<Ii di!'l'i~ea oeh~ de I!!!"~~ lliIll pjCiic'nj'~ ln u.rmiiitQru!1 oeM de Jall~ x iirnl lPi(iforu~ ~~!.IIr:t I,n I.I.rmatoil"lll' ochi deillall~. un pkiorl..!f'in urmiltol'ul! odill de Illaml'~ :>:;. Se: repe:ti d ~ Ilia X II ... X 1~J,!1 IQ.eli!,j die hUill~ Ipe,ntru int,olu'Cier.e •

R(rld:lJt J; UI:I pidlol'lIf fi~Un hl piril'lllul picioru; 3ill rrlil,d'!l~lli ,Pl:"eaClE!li1i~'~ lillI"l p;rcioi"u~, Iii) pi,dorul~ gW ~u;r.t. X un pi.dolrUI!, :SClilrE. In uf:miwrl.il pido'ru~. un pido,rlJf fil uirmilior'u'l 'pidoru~, St'II!'it x: . Se r,e!p e.ta, de la x Ia; x , um Ie lilt de ()'C.hm pentrul inlfiQar'C~fe:.,

IM'~'DEUJL 15:

,~fndllii 1-.~ ~ 'ctr.(l~el'teazi lIl'I r.iIjlJ~ d:~ o"hl~~f] delan'f~dllpi att5e;'or:E!f~1l! ~a ~ie dian'tela de lata.

Rt)llcl!d 2: f,IO!IlIS. j ~,~(i:€~,~!i ~.e pjidolflJl~.e ~.~ al ptlltr.lI!li ~a o~hm '(jre r!~lilf. X il:li3i1 ,(jIcrnlea ~chli ~'~ i\iIInt~ SI), 'YOI' ,,~~~~ do~ ]~mJi:tiri~ ,eire pidorufe}&i:, • Se. r~p;l!ti ,die ,la, X 1a X d:c~ui QCIlt~11:I r,~ (hil' :~alil~ Ipelntrllli ~rWO:!Qr~t!we,

Ri'lidi'!:Ii 3'.~ x dOlua, ] I:Ima1lt1L~~t d~ ·!!I~ee,lI'o~.etate Ilil ~p~~ ~~1:I1 fQrmril:t 11t1tl'1E! gl'liIpililr[l~ ~iI~e dQlua ,lulmaUi~I~ de pr:c:Jo!'!~e ,~din rindlui Plli,e,oodeflt:) X. Se F:!!iP e~5d.e ~a X ,!a" %si~ ~e. ~e:r:mJllii ~ri'ndlu~. ,c:rp§e:dlffld.!J).>Sii! dOI:li§; 'lu,m!iiij,~i d~ pkiolr'l:l~e il:! Ii1I1!;,UIlil~i. grUip de·"do!i!lI ~!liImiit3~i d~pl:C!~crU!~e ~i ~eWe dOl1a Q~hilillff de. ran~ 1~,elnt;r~1 fntpan::eri£! di.n dndu.1 pwec!ldent. O~1i.I3 oelilrl:l~i ,d_e. 1~11I!~ p.ent~:t,I ili!~@~l'\oe:lie.

Se clro'§!e;t$m:i'~: e;QIl ti·lJ.waw~ 1:'1 urmaJ~' lr]~d :1.11 3.

~dt!lt z .s!~ 'C:f1o.sete@u 1lI~i'i ri~t~ ~el\i(!hiuri ~I~ I~!i!~il dUIPd ~lt '~e do - e sifile·'dM~eli de taLi.

:Rmdlil .2'.e . ua'l oell['II.IIr~' de ~:!l!!fIh IUri: ph::ioli'U~ scU!n ~~ 31 [rl;iin~ oebi de lani~. ~ dSlJi. och~UI~i de laln'~~ IliInpiovoru~ .sC:Ul't ~n 'al 'treii~'ea othi dreda.lilrx-. Sa rep'eti d.e 1<1. x: ita X fi sie:tl1lr,!I1'Iillli r;'!iclln!~' cn! !:m otbi de lanl~ 11(<li~(!~~ roond '1!!S:!i!!; ams!i d~t.u" do~~d :~ ~rlil,1 ~ i}.

Rrnd!u~ 3 :1'111 ne~r,g, :a:f~Ii:!le~. dli!ilIli'~!1d!;!11 p~~~d~nt ~~ 'VOl' I UcrB. X UIF! plciorlJi~$~lIw~. II ~ pi(!Totu,,!!!IIQ~hli d ~ h~!ilii. Ylilpidoru~. "tlnpiCJ1oi!i"!ll,~ $"IJi,flt: x.,s!li np,~t;i {J'e lia, X la

X trei o-c:h i liIlri de ~rlliiI~ pelltrlu rliliCOrlrC~r'Ii!.. " "

Rjful.~'J ..,;x Il!Iln lp'h:;ioli'lu~ SCJ!,IU pe Sl:Ilb oc:h,iul de 13nl~~ QO!l!ii Q~lll~lur~ de~an~~ .x.Se li'epera de ~i!l x i!a: 'X. 0011101. CilF~!i!'!lii :de I'l-n~ P!T'I'Itrlilt ~~~iiI:n:ere:.

RlmJ,;d5: Ulil ~kior'u~ ~~ !.Iii!! pi~~uOrl;!)fSclll n I(tn Iprim Iill arc!;!lI!I~ d~ntrr:lil.r'gil'lefonnil:lldu:":!ie 'Cillilm~tU~ d~ ool'~i·' ~iorl. X U~ p1Fdorl:l~ ~i~u!llii. ,Il n' ip:iciorr u~,. ··unoc:.h i de I~n~:. U!1I· •. • u~~'i Inll ,pi~roilil'.§ ~u re ~In' UI:~lliffatolli' u I· a I"cUlh,:¥;x:. S~ 'de-Ita ~Ia xihe te'rmin'a rinri:lull eu ulil pic:ic~ rll:l~ s,<;~ r~: .~~ (ltir! :pid:olll' [!f U um'!'i:tart!e de cQ~~i~r)' cri!)~em:t il:l 11!I1~~hl.llll ~lr~JUie~ aill ,ri:nd",IIYw p.reO!!de!ilIIt-'~ J!:r't!~ ,@C:hi~U'i de

iiamt~ pe!1l,t:rlJl tl1!i~oll.rt~rre" .

R~d!,d fi :. X Ull pilL':ij:Q:r~~ lc:Jl! rtill-ar~!l!II'e~!!lI.fcQr1lt!3t de Qcih i ul d'e:~ lalill~~ :di,il rtndlulll p,~eQ(;l.d'eLif!I)-~ .. do~ii (fdhi II ri de lal1ll~ xSe 'repefi, d,e, Ill. X la X ~mndllill~eli~ir,mi~a ~I[j lun . pi~i~oru'~ siI!Jurt'ilil ,ultimlll'l Ip'UIIiiIC~ ~!~ rh~du:~~i pre~I;!l.d~'if!t:; Unl o~b~ ,d,~ IrOl!n~ penUIi intoor,cen~.

66 ,MldJl'l :7 :se~r.Q~etiea:ti iiiif' cOIIi!:~i I'I'U~ r@ d~ ~~ riuld 1:I11;t

IM~'ItiIEll.ilJILtJ

Mmd~~ 1 :se ,cQ:\c;~jt~8i:i! unl. rilld!'d'e ,oc:ililnri ,dI,e.larn~~ dIiIl?aJ, cite se ilIQre~:tie 'ri;fJ:e (falil~el<l de r,!~,.

Rindll!t 1~ .se ,cJ:lofe:tie~ 'eili"ei !;II.!! pi{:iQrl1~ ,Sic:t1Wt~~, fireaire .ocihr,iiI ~'llIni!Jill:li rd'~n nndlJll IP~!2i~-'I!da'rr~;, ,cil1i~] ,eelli uri de: ian~ P~l1it:rll:lioto!!.!!'flwe.

i~ad!llf ],'se CirO§~(eaz5.I,1n piG~Qrl!.!~ d1l1bil.l ill III doi~~a pldon.l~ :SC:Ulr~ di~ rhl,clll.ll p.re>~eicl!e;nt. XI)r'·e:i oc:hi Iil~:~.dle: !anf fix3rteiii <II pi[!:t:r!.ill@ p']'iQnI~ ~~l!.rt <!'~rl!l!du~liI] :PlI'e,., ,~e,de!rl~,se ,maicr~e,tea'Zi' dOllla pi!~]QlJ"!:!~!'! ,a ubl'efix;inldu~ ~t! "lncit1e 1II'1iI ochli dili! pmdorM~ieie ~!:J!!!rt~ al.e tl'l'ldlJl.u~ p.reori!den~ ('in~ot<ll se: Flrr'Il~Je~trdi pi~yC!rl:l~e d uID~er!)r"ei Cdli I.Ir,i de la;liI~) X'. Sie npe~ 'dle lii1l ~ .lIs. X', 'ii rin,cl!!ll ~e v!!!~ermllna. eU1!I1l grup ,d;e"doliliipici\crlJ,~e: d~bie a:!~e opo~e:t'e~ inl.i'ldlllil,e~le· d~lfI1 ficiOi,lI;~:e ~iC;I:Ir·te· din ri!:iJdAJiI p'~~edl!lIlIt, .• dn:dodi iluri die! I<!in,~ Pl!nltIi'l!I Wntoalicllr.e,.

Rind!.d 4; :sa I!lIiI ph::for 1iI~ dubi IU tn 011 ,d!oile~.

p:idO,r liI~dJJ:lbl U tr1nd!ll~1 ~l"er:eden~.N~r;!l!i Qd11 uri.. de

laJ'li~,t~ei pm~iOriU&e d IiIM~e '~r(lt~!I!Uili~m!lilpd rn,ul. '$Plllilli. h b~1I diJi. tifl~ul ~N!~~clleillt X .Se FIl1,pi=fi.i de I~ X I~ ~;* w~ii!:.dlJll SlI'l 'tenn~!i!i '(:1:1 ,&:olJi' Qt:hilJl~m de ~~ii1I~ ,~i tdb~ai.L ph~iG:r!Jfe d~lbl~e cl"o~etate i!i!1 ~~~ie doi,ra, pi:~~or.!]~€l d u.b,I~·dl!il1 rnarg]~l"iefl, "tllcll U .. ILI:i p,r~C1~'dEilIl'!t. ,~i'!I!~i ot;Il!:nJri d'~' lti!n~ i'l'lill1trlJl fflt_l'\"ce.re" .!Und!l!.[ 5 : s'e, ii'o~etil!aii 'I'll !.';ollJJdl'l u~f1e, d~ la rrnli:ld l!'1 ]i.

I

R'l:Id£l~ 1 ; SE!! (:_ro!lei~~!Ii£ illMI '~illild G (ioc:hli ullri de?~iIIl'I~~cli upi

dt :se dOifeste ~ €Ie drl !ilfJe~'ll .d,e lata.

RillduJ 2' s 'l!I,n pi,;ol!fu~ ~lJ'r~. 'in. plriimlilll i'i!f1~:aJ tiindul9ide baiza .• ·X iiiI'! !o'lh~ de "Iant. un IP~dQili'Y~ ~iCl!!r~in al doi:l!ea och,i" de lalili~ I'll IJllUli de.' b.a;~l.I ?<'. Se .mpe~ d~ i~ X 'Ia X .$~ :se:tie'rm,~l'Iai, r niclilill~ cu d6u:~.' OllhWl:!fi de 1a.!iI~' peli!lc,n rJil~6I1rcer~~ " . ~

m7n:crlli j'; X YI'I ~r:dor.ur SOY rt 'il'! :s~'ati u I I i ~!iW dt!l!ue doi"ii. piC:fre'rUl~e~id ~in r~,!'Idull PW~~l!die,~t." !!II'! o.c:hll· de I"'!'I~ X. 5e IIi'E!pebi de Ja -x la X.. d\@~d ,6~h hwi d~~an~ :p~lIItnl

mliltoar;~re. ~ ~ 'I

Secrb9l:!tea:m In c@,n,tinlUillrl:! ,II Un:l!ilii: r,ll!l~'!.!~ 1.

MOfHl;;UJ Ii. '119

.Rtndul' f z s~ ~ro'f~ll!.z'1i 1I11i1~~il!'u;I d'~ ochJ!lIIllf'i d~~ !~!l!IIiI'~, dupA dt se dorll'jtle sa: He:.dal'l'tcla -d,e: :~:i!tdi .•.

Rtndu-' .2 ; recil'Gi!e,te8iz.a ciftte IUn ,p$\ciq!iu~ SC~U :i'lil nlQ~~:~e ocMi 31 :~illn~JJlh.l~ de ba:za,. do lila .oclilillil ri de:. 18i1fl~ p~n't1r~ mI'lWialrCler-!e~.

Rrnliiull",i!iel ~rQ~eli~IIZa: tn :al d:oi lea l~m!lliolli'U~ seu rt ~Il

. a,t d'ilill; 'do'l4Ii IlPi~io!l'Ii;i.~e"ll'1t;r;ecil,rlE! se !C,r.o~e~lilazil

r:i de ~'ilililf" x. in! al f\ttrlillleiill pi:Cio~u~ IlO~H''t Se ~,f"Qf,e:t~a~1'i I.mgrYIP' fo'rma~ dhl dpua. piclo'r~~e hi!~.r'l!! Qj.!'e ~e !CII'O~e:IiJ;;f3D It,rei .. oli:liliUliri ,de ;Iil:n~ IX. Sef~p.~ta. de, b.x

Iii )i(' ~,] ~~ ter!1ilil:t~ irilild_!l!clu • rn piciiOl1i'lI~"tlr:o~eitat rnllilui:d~ pid:Qr'!i[~ $~IiIIi't, a~ Ir~nd ulilli prJe~~(h;:ntj daUiil: oeM", ri I"~' pentl"liIrnt:o.arce,re.

,1iWi'iiul ~< ~CrO~iEltM~a 141111 I?jdQiCliI~ ~liIrt ~lliIplli'ilm YII oCihm ~1 r.'ind'I!III'yi preoej:l,e'IiI't. X ~e ,w~e:t;ea:zi t.r,eiil ,pi~ior:l,I~e sl!;lIr't~ pe. ,~lfJb'a,rclde~u~ {form:tt d~1:I t:l'1em 'oooiur'i de hm:~)' X. Se rnp,em dee IJa: X. [i!! ,x: l~ls~t:errdr1Ji, IfmfldlJ:~ Clill IU~ ,icio~ ~Ii!~ $Clllirt 1n ,1,dti!TIIY~ p~cior~ al~ limndl!h~i IPf1~~edenlt. dlcui ol"hil[ll r-i de: la!'l~p'~,mu hil~oan:er,e.

Se c:ro~ere;l~ in: ~o~tinula!ie de Ii!! Ir!tnd!,i!'1 1.

M'OI)IEL.U L ~D

Rflitdli( 1 : !l~ 'C:l'1o~etea~'!J!1 rrlitC! de odrui 14lIIIi'idie r!l!ll~j' dill pal

di!: ~t! ,do~t,e sii 'me d~li!t1f!la dl!.'! Itra,tli.. ,-

,Rlr~d,u) 2.: Jclclili. pi,ciQ:r!,l~e .• , iii liil ocll~ de!an~ ~II!I n IplciorL!h~ s;G,I.lr~' ,S"I! Clr~~'E!~ea.a lin 0lII pil~:rlilleil lan~ .d ri'n,a'lI:llrui _ ,n!ce-' d'e~t. ~\ ,Sell C;~~I)~;\iIza dOLJIlip~cior!J~e,. IlIl:lo'CM :clIe ll'an~ 'ii III n, ~tcior;I:l~$~l,Irt tn al~tliei~:ea, Ian; ~ill Ijfld iii! iii i I!lr'~(e:.,

d'l':l1lt, ,~. ::Ie f1li!iPe~a:. de la, X la x~~, s.etlerlmml'lirlndu~l

• c. 1iI"diu-te gn p,~,pionj,in uJ(:Ilm ul 1a';liI~~ 31~ irtndl:ll~u~

p enit~ .do:ual ,c:ehi uri d!!! l~o'!ln~ pentrl!.l irM.i@art;eltl~. '

,I1;~_lir 3: X ,se: Ic:ro~ie,tea::r.i ciol:l'.! IP:iciQIr-lil~e!l 'Ill n ochi de 1;:li1i~ ~i ~ltI ,p,idolr:liJ~ S~Yn [rl-Iil SllIllb oc:hiLllI'de ill<!llI!t ~J !'ilildlili~lIIi pIrElc!!l(letl~ -x. :5e IIi~p~1;d de la X I:a x ~i ~~ wilfm~lnii, ri nd !il111 cu Yllil flcio'r'!!J~1 ,~.r~~:!:-alt p~ UI b ~ilil'l~~ rill:e de mllilto<lI!Cer:e ,~ill r~li1!dI'liIlll pr~~d!int.

~e iCJ9liie·ts:ili' 'in .&lili:t~li1llJalfe umai rindlui ~: •.

Me'I)_EUJ L, 2~,

IRlrfll:1u~ 1 ; se cr,o;~eteaw !,Iii! wind die eehlu ru d,~ ~~,I!I'~,j, d UipJ

d~ :5iji! ,dlbr~}te 5i~lie da!il:~~l'~ ,~e I~a~ti. -

Riiildu.t .iZ ; i'n, <II dl'l,::ileJ Q~h~i!1 ~ i~Iii!~LlIIII.11 i de biill~~', ~'r! f,~!Jfe· t.eau lun pi~ioru!f li1I~ til i,i" Ii n: OChl1 de II:a'!IiI~. .>t in ~I pll!~.~ u Ie}

o'dli"al L i .de ~i1iai 51!'! cr~l!Imi~ d!lil(i~ pidorlisli'l

dubl'l;!J '* . ,de: Ilia X lea: X~i rinc1lu~~ 5~-termillli tLll'

IlIln lQ~h] Gie;, 1~1'!n~, acua piidon~e ,d'l)jliM .~'~ patru ochiur~i >d e :Ilallil'~ ,"u'm~ ~1iI' ~ntD.arce-re.

R~~~i' 3': ~e '~i'Q~etle!iz,a I4Inl pki1:Q'r!iJ~ diill;Di]ij. ilill alii d!@]]ea, pl~rQru~ dU:bh.l diliil r'ili.dlllil~ p:I:"e.'Cedel'l~~ 111111 ,eclhi de ~laJlil.t •. X.

• L •

ClUOiC1 p~~~Of!!~C'! dlll~tle cr:o~et;a~~ in :ill dnc:illea pi~lor'Yr

dublu dt!il rindlJl pre~edent x. Se repeei de ~:" ~ r~ X

~~~ind~!1 $e~ermin~, ~u "IJ!I!c>_cM de ~lfliln'~ .• flQui: piQTc\r.~i~-e d u bl'f;l ~! p!l!,~lr~ (U;;n~ ~.!r,1 dEli ·la.l1If p~n~rlill hl'!:o:a:tllel'i!!.

Se c,oo~e't~3!~ ill OJl1Itirnm:r>e Illum~rnr:il!ld~I:I~' 3.f' -

IM:OtI:EL!IJIIL, 'D

R~dnd 1:~e',cr~et,eau' IU,1iI rrn.d d~~,clililill~i de ~aij~~ dlil1i1i

c~tr>e: 'Ilillo.re~~e .!laJ f,ui! d'il:ifil't!el:a del lata. .

R'J'lcl'ur .2 ; Ii~pi~;or.¥~ ~C'! !CriO~Jeitea:za (11 ,d ~f!l(;i,~ea:c o~l;ij ,~'e lalillt",se ,cro~et~Jza ~]1l:e I!!IIII p.~dolli'u~( 'flillneCaf't! d i iii, 11:1 f'moi~:oarel,e Pl'liUIii .odH~ri~e:~iilM~. X ~r:I ,gchi d,e 15l!il~. se sare ps~e: Jijlr;! cdlll de IMI~ ~illrin.~uhJ i pw~ed elilt.~r ~~ ,!uimi .. flOr!!~ ~e tieaza. IUi!i1 piJ!5ic'rlJ!~~ lIl!'! o~tif de Ilia 1iI'~. ~!!;~an;!, p~sr)e, til:! ~ .. d,e I~iilililf sl 1"~l1d.llIlu'~ fr~(.edent 1m i'l'! UNnamaJ:rel'l! :paU'!:! ochi uri de Ian ~ sec 'Cl"1os:e~e:rza 6~~e Ii IiII

rUI~ x. Sit! Irepeti die ~'iiI. >:! ~lliI )( :;i'se ,terim Iina rilm ell Ii1ll1ioch idle; la!il$. :~~. sare fE!s:t(l! I~Hl ocihi de 1:a:1'I'~ ~i ill! urm~,." ~nd ,seC!io~;e~~'Zji !:In _ plc:[or~~ ~i Lln@cihi de I~U~I~ pen tin:

!n~Qiilra!:rEh -

Rrnd~' 3; -unl ,P~ClO:Ii~IiI;~ ,5CII!I~$ pe ~tl~1 hl"!~lyi dinl r.in:a1,IiII~ prea:!defl't .. >I,tre,~oc:hmri 4~ ]a,"~ l!nlpi~:~"!:!f ~iCUII'"It ~~·tf.e l~rI~u ~ de. 1,1iI t:o~r~~'r~ ~mpirclo!c'~'liIll '~f'd~t!lJ~ dinl rindllu~' pnl;e~elil~~ tre,loiCln 1 iii rI ,d.e lallll~. 1lI11i1. pi,cioru~ SJC~r1!; d ~ pi g.rupl:l~ ,clie PaJtr:)l! pioion§e dia, r'i'!ildlllli', p'fti!~d:e~t..,'~r.em ochlilJi;~~ de :rli!lf!~,,~n pidQrUfSiCiurt,. dll:l,pi un ph::lofu~' d.il!il r'!nd'I:I~1 p.~eQI1!(h~Mii,t •. Sf! repet.i de l:aJ ;x ,~a,x,i$fl.~ermlfia,. r,~lfIdlill Cl!l tr~i o~h,i!l!lri de II!an~, I!Ilrl ~ici9JP'IiI~SiC;:IlI!:"~: Re' ,$'\iIb 13n~,u~ dJ1i11 m!l!rgi'!il'~~ t'IU!lId!!lI !J!i f'l'1E!c~e:IilIIi~tre'i os:bi,ur~1 ,cte Irlan~ fJ,intru ~Iii~~.,;ern.

RJnd~l. 4;lse .c1i~e!i.e8:z.i ~nl pi]ciol'l!l~ :p,~ ~u b p~HmIIU~' arc~Le;t ~orm;tt~di:n. !C~le treh:)dn~liId. Ide Illan,~ ~Hrnl rmndl,llp,~e~edei~n:

X~lil QC:~~ de lanJ~ patrl!l lP.ldcrLl'~,epe ,$liIIb~' d_oUea: an::IlI~1 I~~ 'liIi~ ri!"ldul!!lllprec:e:de:nt~un, OChi~,d6Iafi~.IiJ!11 pi~i:Qr!4Jlf pe, ~ul)al ~f:eH;}. art,u~e~ di,liI rindLlllprec~delilt X\ 8ft'! r'!i!p~~~ d~ :I~x hI: X~ic ¥!\lle;l'mini rilildul cu UI~ ,od,i d,~ li<ll)~. Ul p,UC!Orll:l~ pe $liIlbQcilu:!iI d'f:!lan~ di n margine<ll r~nd 1iII11J1~ p re:ce.delil1:.. 1.111. och:~ d,~ 11:~:ili' p'i!fI~:rul rflW'ar10!!,re,

$e' criC!~,eitieilza ~!l lOOm~!1Jl!laf€! d~ I~~ rfnd !J!~J.,

IM'OiD:mlUL :2:l

RFl'ldl.l' ,t :se un rind die ,och,il!ri de hllm~. "iIlpij:

dt se dc.re~'te I)I;!~ ~ df! i ~ti.

ItFri/tr' '2 : inl lal pil;crl.llij(!j,'odhi die 1:a!il~~I' rtl1LllI!.!:~ui d.e: '~H. s'~~,~ctore:tea:d 'ullpi~j.onJ~ G'iIllb!IJI.- .x -~nl ,@iC;ni. de ~3.n~ .. LIlli pll:CIIOrY'~ ,j:l1II bh,! hil'BI tr~U~~, ot::hi de lafi!I~~ p:drl,l 'Q~hi !iri

,~~. '.:a:!1I~ ~i ~ie CllFo~iete!ilR !Jln alt ,p:iciCl:rIil~,dlill~i~llI irnla,celafi

Odl1!1~ d~ la~~. '@<l ~j ,cE!l dilil'a,ilue:.. um ochi de-!aJl,~" s~ '~ro§~L~~.l"a.. t,,~i pi~ro'rl!J'!eclllil!blii!: lInijit'e illl iI! !tl"eilea. oc;liIil die lanl~ fi'

ail ii'~I'I"d 1111 LI i de bazi, x. Se fie'£) C!~, dE!: la X Ila, X ~;i is!!, L'l!~t-, m~"a 'CIJ 11111: ccl!ij de Wal'lf ~i dOi1ilJ pi:~jol'u~1;! dllbl'e: dndi OCihi'1iI r'i d,e: ~iiI:n'f 11l'1mti'1lI rf;l~.oi!lr.ie--\l!l'e.

Rind'ji,' 3 : 111111 pidQr~~ dtlblll.x 11:1,11 oc:hli dellalil~. ¥eoro§eteag UI'I pi'QioFI1II§ d.lllbIIUl. deaiS)Ufr:~ grl.l~lIhli de~ tr-ei pf,c:1o~ rl!~e dl.llb~e uliiilie. din, iijlildull~J'ieQed~fll'. Pl'ilc,ru och:i'III!li'i ,dl!! laliil~ ~1 inl :aceb~~ loc, se e:rOje:tif!a~ii uaale f'i~ionl;: d'llbhli'. UIII 0'011 i de ISin~.tl'1ei IIP.~dQrli:J~~ d li~:le iii nii recfl~'~';1a~:e m~ .spa'~iltll' :fol'mat: (li,1I cele pattu bc;:hi'lIrl de Ila,nl~ dinl rillldul i?,re,cedelll,t X:., Se repeti de Ina, x la X ,I !lE!' t~!'rilli'lmfl!i ~tPld ul', CIU IJIIr pkiQrlu~ dQbllil.

Se 'cro'iler.ali in ,co~,tlna:I'\E!: die la d .. d'ul :2.

MOID'EiLU,1I. 14

,R~l1du,t 1 : ,se c!l"Qfe.tuz.i I!lUI ,ri"d de ochiiufii de 1a,1:I~. dupa c:'i~, ,Sf! dQre!ftes~t~ie diilJil'(~11li d,!!: ila:m.

IUnt}'u"i ,2: lie cli'~e,~~z.i dte 'lin, j'lliiciQrY, il!!iiec;are ,oclilii iilll liI,liIi~!i!ih:d de b:~; 'do~ ocl1iilu r~ -d~ lan:~ IP'em'tru mntoillircer,e:. lU'lfd'ld J: se cl"Q~etellizi dOlui pioio.ru~e: 'in, primel,!!! ,cilo'uii 'pi~jl)rlJlfe al'e dodo'llIi plieoedent. ~ t:r,e~ ocbiiuril de la",~. ~~ (iilFo"et,e~D, dlclJa IP,.h:ioifiil,e Wiil 'llil 'tl'eil'ea :pi'diQ'rU,~ di~ rfll,~llIm - p r:eii:-e~,e'II't.. III,n pidof'lI, SCII re lil!il ilrmiico:r'Il'1 ,kfo~ ru~; mare III, rilillil1!lllu:! pw~~edel'l't.,trl!li odiilll1'1 de 1!311i1'~i' ,se sa,re peste dl)ua. piciofllfe: aile r'iind!,lIIJ~:precledemt.,. trei' pi:doru}e ]1!iI !.I1~miJtOarele ~,rei pjdolr:i.I~!i\i' :~II~ r.'illld'uluii p.r~'Ciede:nt x, S:e t\i!:peta, die 131, x lax pi'lii 1'1lI, ,sFir:litu!1 Ir'illld y~Iui. dOIlBi Q~hill rl d,e ~ani pel,illtwll!l illlltoSilrCere.

R~diJI4: se crc~ete3.Iii, dOlla. pldC!ru~e intre p,l'im,emlil ,idoll'ollf~ dwn 1i~liIdll'l If,r,el.?edeil'!'t ·X: :piil.tru ,odlhilrii de Ea!lIf: 5:e cro;~lie\ldt'irei pii~iof!,II'~e 'till cele tlil'ei 'fletrl i:u "i aile c:eIQt trei pidoru~e. dinl g:rlllpl.Il -rfnlilluhlii 2I!1'ceriffl'f' x .. Se repeti de ~a, X I'a, x: :pi~ii 1:aJ $fil"lr~~tJUI rriil,~'ulllllli~. dioui:echliu'ri d,!! Want pe1il1:1liU iili!toiilll',"eire.

:S:e ClrQ~eteaza. tn _«Illdlilll!!iiIIUI de I:iii r~liIlduil 2.

MODE,LUL ti

R1nd,II" t : se CIiO~t!itel!l~ '''!.Ii Il'ind de 'o~bil!lrl de: :lan~. dUlpi ete se dore;tii!! sa fie da!illlel',a d'e lata.

mndiit 2 : ~ecli'Cif~i~a.d Idte IllIn pi'Qtorul~ Sl:urt 'i~~e,<;-ir~ odd de lant :~: "mndului d,e' ba;d .• , Ipa'trlll 'c~hi'l!!'i d,~ l:afll~ per.ln iii ilnt4a f'Cere.,

RFm1ul :1;' _ se ;cJ'iO~eteaB ~aiP'Cle! IpicitU'lu,e ~!'i !IIi patrulea f:idQ'll:1, 3:1 rrr~ ~lllIh\l~ iP'J'i!!~i!d'liililt, a:poi ~Iiii pkioliltl~ 'illl aJl pa.~rll'lt!l. pi,eiclfUf':X dill! 11101:1 se Cii'Qf!!~za ~a;pile f,icioli'll!IEU tn 311 pB:trllll!ea pidQ'itll,. ilJpoi se CirOf~ma:dii Ulil' p' _

~n a]. pa:trureaOl;;h i -X.. Se f'\i!!ipet.i de 131 X lax §~ rt

se t'erm'illllii Cil:l chl'd cclri,i'l!r:i d'e li'ill~ penU'1i ~nto.al',c!!l'Ie.

Rirl'diit 4: 5e c'l'~et:eiilM, ,C1te, UIi! ,iid'Qtlif lim :ill doilea.!, li!i~' 'trei!Iea.. all ~a'trlJjle:ilI.. 311 ,cillldlea. ii a!1 :§Ueilea. pi,elorl!lf (lin total cirn:d ,p'i(!io~u~e hal ,g,rIllIPIIII r~i!idlihi!r pweQedel:l~,)., uRi ochi' 4(!: la/IiF. Xse Gii'OJeteau U!:1 f1~clO:iFU,f mn pwciorl.lf'llIll ,~liJilI r.~liId!l11 pr,e~!:!dent •. LIn ochii dir!Ia.!iI' ~i un .glll"lIl? de ,cln,r:;i pfdi?ru ~e ~I:I .g:rIlIplllll '!i:iel!Q'r fap/tIe' fic:io!l"II~:e, d~fI dod III pre ... c:m,e!llltJ UII1I Clc'hi de Ila!lllJ X. Se fe,peti d!e ,Ia X Ia: x ~ise '~.et!il'iilni ti'illldul eu !!.ill' p,icioru~: C'oo~et.l:t inl a:1 lI!l!oi'l-ea,Qcbi d'e lan~ din ,oeJ,ec dR~i oc;h:i"ulrl d,e, lalillt crQ~eJta:te mllil ri,IIGul iP'!"ete.d'lli!l't. X ~: c~<l!etiean un grull? ,de ~,pte pkioril.!,e lif! alllt!',d!ea: pic:iior'lJ~ (dilil ,lru"Ii'1 . ceJd,i' eiill~i pido'r'!.!,~e) cIIlh)1 f~od ul p:reoedel:l~,>::. 5e I'Jepeta d'l!! Ia. X la, X fffi ~i;ii , ~er,mina rfncilllll' cll!lpse oc:hiui'il d~ l'a:lf:Il pentru iinwarQ~.i"e., S!! c'ro~'E!:teaR 'illlrontiil!lUa!"e de liil. rlnd'l!lW 3:.

HOC:IiL!iJIL 26

Ril1cicdt; soe cj'Ofel~3:za Ulil rime! de Q~hiUlrli de lall~., dll,ra

dts!E! dore~:be: ~a ~;e d!llil'tie~l!i, d'i!J 'IS!~~. -

,iRi'I'Idll',' 2 : se, cro.fE!tli!8zi IIln p:idortlf; illi aN dlldllea ocni de la,n'~~ dQll!i ,~dr!h.l.r;~ de hillil~", unl 0,111 de '11I,1II1~' In ~rmii:tolrul ocllil:i de ,Ia"~ llill"i'llld Ull uw :preeed{illilt.. X Lilli p,jcioli'lu,rli'l all ~ili'e'jWe.a 'Q>i;!hi de: lrallll~. dQn;!i ochil:lrj de lal:li. illig pkioru~ in lJiii'maico.f'ul ocihi ,die rral!i!J' x .. Se: r,e"eti ,die Ila, X 13. x ~', ~e ~erlil1illa dpd!ll cir~~dllldu~se un p~~io!,u~ rill L1ltiml!il la~$all Il'illild IiII uli pl''eced'!:!ill'~ §!l douai ~~h~iJf~ de~alll'~ Ip1en'trli ml'!'t~FCle,re.

Rirn/~i ~' ~'S'ei c:rQ~e~!l~Ll, pa'trll lPiciorl~¥e ipe,$1!1 b ar,cu~e'~I.II' format. dill dOi:!a oc;hiurii de Ili1l. (,fntr,e: doui pi',do'!,(J~e dillli r'JIII.d1.!1 pn(~d:ent).x !lin odd de l!iiI~'f .. , i#3trl.ll pi,~]orUl~e pe oS'lib urmalt"Or!d ,arCilllle~~I)r:mat de doua o~hJi~!i'j d~ela,n~. Vn,tre d'@'llia pic;iolFllI~e d'ilfl rirn,illi!l:l precedent x, S'e repeti de liiI. X I'a x,l sa tellim-~n!i, r11111dul CI!I un pidoofU~ P'i1/: sl!Ib cele dO'l!!i oc;hililllrji de 'la!l_~(Clroieta;te Plliillt!,lJilll"~Qara!l'ea ri'ud 1.11 !;Ii! preoE!dent.). erei ochi~l'ii de IlfI~: pen't1if1!l b'!-, to<ll'OllFe.

RfTI~'u'J' -4 ; :se ,crc~.e~e@1 U III P~ciQii'~l :P;1il: ~:I!I~' oc:h:h!~ de lan,~ diiif;ll"E! primu'l j:)~ciot!.l~ ~i priii'l'll.!l g;I'IlP de P<lLti"U pid,orllfe: ,dllfr~1 rrlnel 1111 'pri!!cedli!!J!c. X se '~I"c,eil:ea.zi I!J~ gr lip ~c'rlillliil:t diin:: UIII pi,don~". diollaoC'hlii.$lI"i de lanli fiiJitd 11,0, piciori!l~ (amb.el,e, - piC!]Q'FIl~e5i'lilit t.:;r'~~ietBte pe <il'liIb cchiul de 1:a:~J dillltre primull ~I 1.I11'rl'l!ililil'ru1IgI"llIIP de .pa.c;1i'II piciorY~_e din riindll'l p;rec:ed'~!'it x. S'I! r~pedi, de lax ~a. X;§Ii 51! termini, r'j'llIdul 'cY Ililn, grllllpf~,rl'ii'lat dil:l li~nJ ,p,iqo,r'u.§. d,e'lli (lcmtiilllri die 1:i!ll1f ~] 'illl,a 1111111 pi~io!,U1~. 'd:olli och~uri de IIIIIJ. ,pelil't:ru illiI'toa:f\~n.

:5e c;:ro~ei:,e\lzi :,11 cC"'l:doIIllB,fe de IIIl: rind'!!.i 3.

M'GPELUIL 27

lUi1d,ll~ t :se:cl,'O~eitii;:iI:llll ~111 rrl1l~ de :o2c,Muri die lan~l_ d'u,pi cit SiB dor'efUl, sa 'n.e <ialuela de lata.

lWIiiu,' 2!' :se c:r~ei:lei'izii, 'UI! 1\Ij',c:"on!1~ ililBI pl!i~ r Idea! ,c~h1' ,d~ IJcni~. pat'l'll! ~ilciol~,u~e ~i'i !ilrl'i1l!at'~ani!I',e pacll',u cdh i III ri cI~' lall!~' x iloal tlliE!!ile"a oClhi die lalli~ ~crol~le:teaim c;louii Ipiciotii,~e ~ulb:le IU)fl.itle~;~iiRd~~~~lIri' de la~l~ §~i_ [ncli, d,tHI.1 R.f,dO;~Llie d:uMEl_ U!lllli_~ (In. ~~e~~1 oC~ll d~_.la!il'~ :I,~ ~re~·~~ crof~tatpl!l'lm~h: dOI!JilIQ!:h.nur,1 de: I'illiil),se ~~Ii' dQ:ua9chlllillr~: !lie lalili ,~f ~. ~cro.~et~n '~i.JH::i pj'qc:rr'u~e tnl u'rm~toaN!I'!! cinc-l o~hillri de Ifjm~ ah~ r~nd!!I~liIi de bam x .. Se I'~,pet.i de-la, X ~a x: ~i' se "ermllla~ l"i:IiI~1lI11 CII IUIi! piciiorlJ~ iii! IlJh:i~, mllli i:i,clhii de lan~. aO'l!iae.eh:i uri de lan,~ I?eri~nl mllll'O'ircer,e. lRindl'Ji:3. :se e!l'iOfB!tlea~ della pldor!Jl,f~ duble lllil:i~~~ dllld ,Q:Chlill r~ de 1~i\!!l'Ii ,rinla dO'lilai,piCJtQ,I'IiI~~ leII,g bi,e: I!Inite. x' Clillici ,~hojoru~~.se Icr,o~'etea;1i pe s:ulb a:t'i~liIill~i'uW. dli! '!::i~d 'IilQhli ~'iI'i' iIIe 111111 .d.ln rl'.ndul preeed'ell't; mill 31 tirelll~ IPlci,o!'U'f ilUn urmBrt41'11~ gr-1llfi de c;~!ilei pkioru~e se CIiOte:tel!l:Z:~ dOllJa. ficiclFufe d i.j,bJe U_il!l i ee, eh1icil (tctiffilill ri de hlll!l~ - ,i' 'l'1!,m dOll.a. picilOIiIilJE! dubl,!!, ul'I'j~~ x, Silt rep'e!ti de! Ilax 181 X ,ii 5re termini rind !i!1 eu IiIn pk:lofUi§ pe ,s'il! b ce~e douj,ocli1lLullif d'e: lani~ ,P~lliitrlJl 'illllto31Iic,ere (djlii 11"I~d ul IPf'\e(~ enrt) §'i d,~lIij "'chiillri d,e la.n~ ,pentnJ lntollf(et,e.

R1JJ~'U'1 4,; !lie erc~etea.zai ~' X elnel ,piei'lo,ru~1!i! pesl\\lp ar~Ui~Ie~u'~ ili'.e'~drilci o'dl~iJ,1i d:e Iialil'~, dOIJ:~ ptciorl.l~~·IIlII'ubl,!! uPlj·ile., tiltci Q!l:Ii'iu'rci d€J la.il~ ~i woci, a,Q'lIili, pi~iortl~f;:! dull,11i! unite. ~n'Q~eIE:arn! 'flil al u-eU~ pj',cilon,~ din. gliupul decin~i lp'icio~ r<1lI;:e d ilil ,;.Iind uII Ip'i'ueedelilt x, Se, In'!pe:di de I!a. X la. X Ii sa wrmini '1libldull (Iucin'cj picii'ol"iI~e' pe s:u,b 1Iitimui ,iiI!"~i111~~ d e ~incii OChmiU rill de lr.lj~i d'i n, ri'ndjJjl' p reoed e I!It. un p,idolfUf pe sub cele dciui odd!lliii de lao, (pell:l;iFli!! inlo\1lrcel"e dlnl r.'indlll pr,eCii,jd.f!i!!l't)., doU'i eehluri de I'all~

,EM'ltru rn:toili.~-c;eNl" -

S'e crq~1ftlgaianlil cOliltilil1il31re de 13 r~~Jdll~ 3.

liitCI'I!)ELUL H

Nndu11 : .se crc~i.I;l~~, !UIII ril:ld de cch'iuri de lil,Il:~~ dupai I@ic re '~Qre~~e. sa :fi'i! da,n.tlel:3 de la:tii ..

RiMlI1 :2 : se, cr,csete.aii inlal' dln:iI~a! ochli de Ir,aliii~ d,Olllii ,iciol"ujl!!i u n, ,o~!Ii'''1 d!! I;i!in.~r dod ,pidejjtl~'e' in U Fmatc r'ul 9ch i de i!alll'~. X UIIij tl'(~h ide !:ian;. se: cro~ebeiilZi [!:II ~I pBl~ t1Fu,II~, oeM de'lall,S dO'!li pido,rui,e. ,un ,oiCihi de,lliulI'i. d:o,ui pi'ci,ortl~e iii! urmito;rY~ Qchi'de la,n,~ x. Se fep,ettii de la

- X ,~~ :se't.erminol rind 1111 Cill 11111 I?:icior!.!'~c rCl~ta:t ~In

- Id ,ochi deJi!in~ ~I rilriduillli de lIl!a~, 1111, .ach,j die II'allil'~

p,.en [,t!!! fl'lt:Qaroe r'l';i ..

R,f!l1!!'11 3: se c:ro§et~ lin lP'icio!,~~ ~c!!lrt I?est.~ P'fimul! p'iCilc'rUi~ ~1i'l11 rrndulJll prce'~ed,en't, IU·.o,chli die lani. ~IQ'lIa pkiofll~l~ s(ur~e pe sl:lb ol;:bh:!~ d,e ~ajil'~. uiiI(,!=liJi de ~an~,. do.ua pih,iorlill~ie: 'Cl!lll'te pie sUlb oclii hill die lanl ,~intre! .cejie do IIi gl~lllI,plilf~ 4e ci~e - dio ilia ,p'idc'r:u~fe. X erei ~ch,i ud ,(iii! r,OfIlllf. d,e Ilia pi:~joi"l,j~e s!:lJlrtie ,pe ,510 b '0 chlilill ,de lai'l~ d i,1!I u!'lIiIli\tot'!l!1 gll"LlP de~ite d'oui' pic:io"u~1i! X. Se fepeti de'!:l x 1:<1 ,x ~i Sl~ term j'!'Iii dnd ilI~ eu 1iI,~ ochii dre ~iil'n'~ ~i !Jill pic:iorlli iciU"t pe SlIb ,~hj!!llde I:an; pentFu hrtQ!ii'a!re. Rr~iI!d 4; l!i1~re cere dO.l.lll. pr~ioli"'!J~1! eu Itll! 1'31!l~ lc_ro~,!!QIt i!iluYE! ele (ce~ diln rmndu'l. ,pre~~d!!<nt) ~e! crO'~!I'!t~li. X doua. pi:C:iorl.l§e~ ,~,!iI odni de l:alt~ Ji j!~r IdoiJa pmcio.fli;e ~[I IJIl Qcilli de 1<l!1i)~ x.Se, .r>eiiPetal, die, 1<Ii )Ii la x_ ~i: &etermina dQdlil1 til! n pid,o,ruf ~ro~~ta:t mll!l uldmllil .I?:ici'o'r~~scud :all r~!'Id!ilgj precerJen,it ~:II!)l1l ,odl'j d,e! l'jllAi peRtf!! ill:I)03,i'\Celll'e. Sa lert1!!!tea:m bl colHiliii,03re d~ la rind ul 1.

M,ODELUL 29

Rilldli.i ~',~ S@ cr-o.~etle3U un r~f;!d die I~cih i II ri de: 1!1~~. d iii pi.

dt: 5e dO!i'~ti! si '(j'e! d'an,tela dEf I'ata. '

Rrn~u:l2 z S'E:! crQ~;et.eazi ~n' 311 clncileil Q~hi de! lan, UIlI gr!:!p de ,cj'i!l'l:::i pidClrU'~e. xilll al dln,c:i,ie", odhi' dill 1',aJl'lt se c:rof.eW!!!~ ,illil grlllp de: I~ili'lci pi:cic:u~uiE! x. Se repleti de la, X· la X fi rin,d]uID S'11l, termini :~Ii' jjllil pi'doru~: dublu ln lillhhl:l~ I::u;ii'!,i cl !!!Ian~ :31 rr.r.,dl:u,11J I 'de ba~. doJ5. ceh i ~ ri ,de ~ElIiI'~ ,pen~rl!ll ~n~Qarcere: ..

;Ri'm1'ut J ; ~e, cr~~e:teaT.i ¢it~ u n pi'~ioru~: hll f:~~"are p i~i"@,nJ,~ d j,n ,g;ruf'!i'ri,le iilil~ ui u~ p'receiilern iii 5e,Jte:~m in! rind ul C·1lI un p,h:iorll:~ pel SUllo la,I:II~II"i,~~ dl~ 'jl1lwarce'l'\E!: di~ii'i'lldlilli ~r'eq!d,elilt., do~;i ocllihi!ri: de ~Ia;n~ pel!l,~rci rntloar,cer~. Rlud.!I~ 4: ~ .x ml'l~il Clindl.,ea pidoli'LI~ dh. rmndull pr,e~doot se ciJi'~etea.zi un gl'~P' d'edn:d p'ici:o'r'!.l~ie: x. Se: I'iepl~t1ii dee ~a x ~a .. X ~i I~'iindi'illi' :ileter~mnii lii:illl l!!Iin p~:ci'e,r,u~ dl,llIblll hI !!Idml:d loc'hi d,e lilI!jii~ .;d tindulllli de billZ5. dOliii !ochillri

de Ilal'i~ pelliltru :rn'lloar6~·re. -

Siil ~lr~Jetle!l:d. 'l'n iOOotjliiJ !late de IliI. Ir1:l!Idld 3.'.

M'OID:EUJIl. 301

,fltl'l:dol I : se c.lio~etea:zi ~U! r'jili'~ de! 1!;I.dh iI.illll'i d e Ilalill'~. d upi .cit SEll don~:"Q! si. fIe: dcilillltJehl, de I:ilidi.

Rmw,' .2 ; se crO!le!::eati iun pk:ior~$ ~Iii alii :tt,eUea odM de llalil'~. ·x '1I1n fiI'ci~I"'lJf :il!' 'IJrmitoil'l!I~ ~~hl 'de liEll!lt. dOLlii, o dhi u:ri d'e: I:il<ni: ~j U II. pltdorul~ tnl s:1 tr.en~ 'Con ide 1~.iilJl!I~ x "' Se repeti de la x Ila X fi s;e ~erminlil !I'~ndllli ,;:::111 il!O I?iclcru'~ in .!lllti~,,,,1 oc:hi die fati'~ ~I rin,dululi .• , tlliEli cdhilllll'i de lantt

'pQ.I1IU'!.a1 il1l'~@aJII'Ge:r,e,; - '91

li:in'du'I' 3'.: )( $i.iJ .C'ro§i!(eaza 'Q' IlJIlmitl;ti de pidorll!f IIIlI och:il~e_llliI.~ ~~ '~i . ~ncil .. ,e, _i u~m~.~t~ . ~.~ pmc:i~ruf mi'! .. 'pr!m'~1 al"cuh:'t fotmOlJc d IU'I /;f~UiilJ. '~tlhliU n '~e ~allil~ IiM:n: <11:0113. PIoi:oj"l.I~e ii:lin rrtidul plrefledel'lt: Sit! crb~eJte!izi Q IWTliir,ne de pic,]orLlf~. un Q~h~ de Ia:n~ ~i in·ca '0' lll!m~tal:e (h~:-IP'iciQi'ilj pe s!! b ~'~Im'atofllli arculle$ X,, Se tepeta del.a ~ I;ix ~[ :se: wrminii rwndlJll cii IlIiII ptdorILl~. IIIIt ·Q.elill de I.M'~ ,:i 'tI lumit-Jte de pi,dafl1Jjc:rl}fe'tat:pe: slIllo' lil'E:imlJll ar,clille~ dilil Iwh'idull p,r~tedeQt .fi e mita''I'e de ,ic:iorlJ!l~ pe: su,b

uld m IlII IP k,iclr 1iI~ format d ilfi! e ilil ri d If.I8inl~d:if:! Iwillild lil

p;rec:ede,nt, treli: odiillri ,cl~ 1<ll'If pillnul! m~Wll.rGeiie. Rjrld.u~ ,4: )( se:' erofe't'eaVliliifl lPldoru~., dO'!!i ochi:m',jl de II:al'l~ ~i ·Ff:lQ. Ullil Ip·iciolr'ltI~ fie sub eehlul de: hlfl'f "cillinU'e oE!l.e dC'lIi iP·id(li1il!l~e @.te ril1dullll:i jill'le'i:edelJt: un pldoriif~. dbga; od'liilri de: I.tifll~ ~j' ,d~ti Il.ou $~ cJ!I'o~e~atzi iiI:! pkibru~; pe 511.ib lallli~!l:d ,~re de~paf'tle: grup,u,rille de d~etliei picion~~e d'iifi rilndllW p.relOll!dl1!flt x, Serepeti de la >::: 'ill. x ,i se ~erm,il'li I"illdul 'ell 1111'11 piclor'lI~ Pi'! sl!Ib IJII~i~IiI,1 lp;idJii'Jir.IiII~ (format dill t'lreiloc:n'i'iiJI'l~ de II'aJlll) <al rindullJ~ p.reQlIld,e1lil·t,.. trei 'Iildhlui di! l'ant pen b·IU hU;oal"lCii!llr.e.

5e cj'lo~le,tea:zi i~ c:ontJjJllu~'re diiol 11:1. :!iwod III 3.

MIODE·L.UL Ji

1«'~~1l41i1.t ,t : ~!ll cr:o~ettiad un I'h~id de odhillf'i d.e "<1111. d'u,pi

dt S~ dOlieste !~nli!: d3,111 tJ~hl. de lata. .

Rrtu:lu'.I' .2: se c~o!S!Ii!team i.n neca.n~J oeM d'e ]a:llt d't·!! 1iJ1i'j ph:::ll?r!.l~ ·.scu-n. 1iIj,- 'ochili de lan~ pen't:ru '1IItQiI.reere,; . RJfj'ihd 3 ese ·cro~;eJtead U'1i! pu;::ior~i soLlrt: liilll primlll pido .. !1"U~ S.~iilh 81 i'i·n·eiltl'!U~ preaaeo£. ;x dOlui '~clhl'Uri d€l l:anlJ i;ar ill :a' triJ!ile:a Ipici'clrlJ~ SlCI.lfit se '·~I'OiSfet5z.i IJIIII pl:donlI5. S'.c!U .. ~ :X: •. ~"e repe.ta. Cfe Is X l~ x .~i s~ 't;,er,mina eu Uli'iochl

d!il I'al!l'~ pebtrlil rl:l~'OQrb!re. 1 •

. Rinil'iul4 ; ~~"'Cro~e~~zi ":I'!I ,plkiQrl.l~ SCiUI"i; iii. pll'imlill ph:iio,,· ,I'II~ scurf!. din rj'ndul pre~delilt. x ciou:a pici,i(li'iiltf!! scilLlrte C:1'0ieeat~ 1111 IIr<;!lte~1.I1 dln rb'ldill!1 p:re~el:lelnt •. 11:1'1' ~ielQll'ltii ~cll:lrt 'trQ~:e.ta:t i,1i! pldOi'U'flul: :S:COl!!rt dlirv (-1'Il,dl'yll pre;ad'liii:'l'~x.=", Se tepiiifi ,de 130 x: I:a :x ~i . SIt tenJ:fiii'la ell iii ill o·ch i tie 'Ian ~ pelll,tfil ill.~Iil3JI'(ere. . . S~ 'ICr'Ol:etsUl fill cOfitliin,lUiill"e d.e 'Iii 11i'~l'Idul 3· ..

" :r ~ 'J.

10

MiOD{ELUI- 31

Rrtldl.l~ f ; ~e ,cr:'01er;eaU i!I~ I~~nd d~Hichiurl dle'I:l!ii'l'f" dupi cit se: d'QI''@5te' fi fie .cI!ant:ela l:Ie Ilia/ta.

R:hl(iOi 2-;' ~~c~~~~~~D ~i'I al 'CIIIilOU,;1!. ·oc!h i al. r.mnd.llill ide biau doni pic:iQI'II§~ 'un odlii de hl!l'l'~ ~i ,dolli pid(!'r!lli~e iln II rmallo ru'l cohi de 1~1'i·~. X. l'liI ,1l!1 'pattllil'~ tI c:M de 'lal1 ~

sec cr.o~eteall (lou'i pic:lol'Ylfel' UII och~ de lali'll ~i apol d@'lii plidO!'ue~~ ~I'i. urmibof'ul Qehll dela,li!l~x. ~e r'ep'll!ti de la ?<; la. X "ji 5laterminii rill1dlu.1 cu liIi'I pidQl'lIf 111 uklmu~ o~hi de m~m~" de,u"i Qc!Bi'urf ~e lan~ p'e;lltrlLl 1ii1toar-cere.

RtAi'f1J1 3 .:' ~ 'p~ slIlib IP'rlmulll al'i,uler~ .fH'lJ:re (OIjlJil!douiigru:.. pmil !:I,e /tlt'i! ,!iI:o ui rP~do r u~e dill'! dlJdJLd p:l"ee~d iONilt SI~ ere~etie~m (loo'a pilciai'lU~e. !UII ,oc;bi de j!Si'li1f~i~ ~],n R:Clq ,clolili piciol"tI~e. c:r(l~i@tate im at~I~~i ·1I.rc:~le~ .~.S'1!; ·iepeta. de' !fI. x 1.;1 :X. ~i SIe t~rmi!ili rl!'l:dol cc'L! !III') Il?ich·:lrul~ pll! .sub 'c~I'eJ d~'Il,ii: ~~11 i "'. ~i ,de I~nt ~~e !liItl~a!:~elC:l"o~'~tl!Jte. :li::l, c;!~i~u I rI ndlu} UII preoedem. dOIJ!<I. @cn 1I111,1"~ de ~I'UI ~ pelu ru I n~ tJoarcere ..

51!' ctq§ete3u. ffillrl condJltl~J~e IlIIuma.i I'illilllhil 3.

MI(.!'DELUIi. 3J

nFlld,f.d1 .' m'cro~~~eam y,l! r-lll1d de Oc:h~Ulli'i'l de '1'~i:ll~i :dupi! ,Cit ~~ da.E!1t.e: ~ fle'daili1l:ela dill'la.:ti ..

Ririd,ld 2~~· .j'IiIJaj: dlldlea .Ci·d'i de hur~ al l"ifildill'~lIi die: 'ba:d'sll!! ,~r.o~etleazi lin J>ldQrlu~~lI:n :oeM d'e' 1Cl!i'i~ .~~ dirlil "OU !!In 'picio!ilu~: bJ a;cela~i Qd1i de hUI ~ II n.dle (\I, "015£ IIJI:cr<l.t prim ul' dehi dela,I!.~" XS'e ~I"o~'e,tea'zatlli"ei ochlurii de Ia,ni! in ail p<lt!lI"llIiea ochli' de II.(ljn'~ ail ,,·iiidui.lu:i de_m" i!~Qi Sll cl'e~e~ teaii un piciorlill~., u n, ()'~hi d'e 'Ii! nl~ ~i h~ci un p~doriJs tl:i IJIlr~oitQll"'ll!lll o.(;hli de I ~JI'!'.~ X. Se :iepeti d'e .Iia. ~ la x '. r'!,ndul sa tetmi,!lla ~II!' U~ pidoJ:!p:f clrO'Jeta:t f~ '1I1,tit'!Ui:! ochliii de J~IlI.~. an' rilildl~llurr!, 'tiew :o'chiillri de la!lil~' jp(1li!ltrU llllltoarQlJre. {UI1DU·r .3:X5e cjrQ'!il:t:eiil~~ (rp~SIU~',!:~~, trei :oc:hilJllfit"die liilll~ dlntr~ cele. dOlu3. Plclor-l"I,e dll'!~·t'~j1dlJlll I'Ir'~~~ellt) lillil gnp ~o,rmi!lt d:i!il dOl!ij pi()tcil,ruJ~eJ ,tI!'I pico)J (Qrmat din trei o~hhuul ,die'l<li!lJ ~i ,di.1J !liO·1I UQ:1 g.npCle d,(il'lIol,. ph:iton~e x •. Se .j'~pet,i de.li~iI. >.::: !iI ,X' ,I Sit! re.].milllli ri~dUlI ell U,I'I pidQJ!'llI~ ,llIcmat pe :sub lan~'lIrile de bl·t~ar~ere·'a'e dlldu.lllii Pfleced!e:l'lt •. 'tl';ei ochiu:ri de lal1l~ 1?~11'tr~ Inl;,()arCel"le • Rfl!GIIIJ 4; .~e .;;rD.§'ll!~eazj:: Jililt!"e f rim l!!lli pi dar tI~. iJ plri m III grup de dOlJa. pidQ'i'Il'~e din Irindull IPre<:ledem.j trei Qdlh~r~ d,t:!: ran~. x; IlIiI.grlllp format dliil. dQ[lia p'idor.I!I~e: ~li lilli, ochii de la!l~ ~n'tre ele (c~lO~etatp!e sub lint'Elr!f;Ellullifltre dOlui ~r:l!lp~r~ ·de· dtepatr'u p~"loril:l~e d i iii rind lI.1 p I'~'li!'d!i.'ll'l th' t.rei ochiullri d.e I'illli~ x. Se: rej;leti de la .X la X· .sj,.sl!i ttlr:mill:i rmlldliilll'(i1!!1 d,o~a l?id~l"lI,ie. mari cu ~Il och,l de: Jallt ~r,ofet:atill tr,e-ele. dO!.i1ioch,j U i'i de ta:n.~ ,fl,(lflUUI 'frn9a,I"~err,e •. Se cro~te~zahl ct/!liIdl1illil.rill! d~ IDa rim:hd J.

M'Q'Ii)ELiLlII:. 3~

R!~rJl}'1': _.se cr,ort~u' Iiln ~rljJd He '~(:liIllI"l ·de lani~. dUlpii Cit se. li!o'rl;l~te ~ ... fn~ dan:tei!a de 1.<I.tl!i.

~;'odlll ,2' : Sil! e r o~etei!,l:~ ~flail trf,!jI,~a och i de l"iiI'~ all r:ind 1I~ h!,i i:h!' billa:: x 1.11111 p,ici'ctu", dCillii~,,'h,i:l!!t'i de 1<!'Il~J YIII picio,rll'§ilil urmatoli"I!J!: cc:hi ,de 1',a:I:II~ ~:i ~o 'al ,fli'eilea. "ocinl de 1~liIlfX. Se~p!!ti de la X I;a X ~i rllli!dll:1 s:e 'tlel'miiiia Cil ~n' pidoro~:_ hii I.lItimu,~ o(h~ de: lan~ liII~' r'iIHil~hllii de bl!!zi,f tnili 'ocll,illl!r,j de ,Iall'f I?,e,lll'tfu I'111QO\floe,re.

jlr'l1it,U$ 3,,; x se', c;rc~e~ea:dii loin pi"T:orUi~. Illn ,o:!Ohi de I':a:nl~ ~i iti'Ji,caI, UII! picJo,ru~ in ptimll,l arcl!llle~fo'rililliit dl~ dQIUii, Q .. ~,.uri de I~,al!i!'~ ,ililltl'le d,ouii p~tiorlJ,e :<lle r~ndllhil; JP,!,~ced~lit, ttei lp'icio~!!~le. 1iI1i\'j ,ocifti de lan~, 'f~ ~:air'trei p1r;loii'll!I~1! ,(;rO~etalte p,esl.lb Il.!r,ma:r.orul aJ1iiclJlles al: l'i',ndul'Uli prec~dent: x'. se rople:tai, de I;). X la x ,~~ rindlll~ .se [ermj~fi eu un IPcj~

(ioriJ1§. IlIn oeM de, l:iiln$ §i III II plciolillll~;cr:o~etU, 11ll'1! ,su b ul'timll,1 ~rcl.ile;~ al rhiICh!,lui fri€!~edeiil't" 1I'1iI1 p[ciotIIJJ: :pe: iillb Il:IrtiTmlU~' pii:i'or,uf 'fQrmil't "nil 'tliei ocbiuw$ de lalil]l~

ptllllltlil1lhuiOll,rc:eiie. •

RiaO'ul ,4; X ,51! c:roi~t'eaza llin picif dQl!!ii clIi::Mlllrrl de liaJn~ fl incililfl pjc'iloru~ C,P'fi! ~Iub la,n'~ din,Gliei cele d,e,ua l?'i~iorlJ,e all,e rtliildului. ;'r,€!ii;~d1ent)'. I:In pic;iorul~~ da:lla, oeM iii rl de lani ~i 'I:i'u~i lun IPkiotliJ~ 'cro:femc :p ~ sub lalill~11!!11 dintre cell!! ,f.!olila ,gl"ll!j)l:Iliii' d~.- cite UiE!i pkior-u~e X. Se, repe:b1i de ~'i\ )( 1:8. X fU r'ilild'.ul' :ie termi na ,,1:1 lilti pi,cio~IiI'~ ,cn;:;)~etat pe ~!l'b uldlmu] p,icior~f (lo,~mM d~:1:1 tll'el oc:hl.~rj de" hm$ Ipeilcru ilfltoaIFG€!'ru).,

S'e '~I"0fetea.za: rll contirnJa:re d'e' I'! rr,ild I,ll 3.

MOD'ELUIL ss

1'UlldlJll t :SI! c,r~iite<lzi lUI" rfnd'ciI'e ,ocihhir,j de ~iilil'5:, dl!lpii, c;it .se dor~~tJ!! sic f~e da.n~ela de I~ata.

Rrndu; 2; .S'~ c,ro§et~3i%ii. in ,d patrulea o~hi d.e I':im~ 'III 11' f'idorrl:lf, iI,po:1 trei piciorlll~if! ilil' u,rmi.toarelii: tre:i Odliilud d,e laJiI~,. X tr'eii ocill i iii rl d'iil lal1l', ,ia.r ~III alii IpaU'l!llllilaJ. ocM de lall'~$e' ICrlO~@t:eazi 1110 fl,icioflllf.t,rei ochill'ri d,f,l' lan!l!i mn lii'mili~oareil:r~ paltn ,ociMur:j d'e Jalll ,citle 11'1111 p'l.cloflll~ X. S~ r,eIPE!'ti dela X I'lil X p~flli,la ca,pitlil .ri,liIdulloli., dOl;ia ,cc'hill!'i de 1a.1l1~ pefi,t,rlll [llilOlIrCelre.

,Rii'lalli J: SlE!. crofe:liellzi patru picli(m.~je: 111 1~'rimllJ~l. ,al! dcH~;!.iil. !:reiileil. .~~iiil FJlatrlulea pt~IOr!.Ji~ ,ciIi!il rin~'III' preCie,d,ent:. X G'o!J!a och[l.iri ,de lant;, IiII:! ,piciol!l'llfQirb Ipe SUlb Brc:u~le~ulfo~lll'!at cI~i'i u'ei: ochiulri die: ,Ian~. IP~trI .. ,@t!hillri d.e l'III!1'~ i.i din 1'1("'1 un p'iclot'ii.!~, orb pe suib :alrcl.lIei"d torima:t drlill _ :tf-ea och:iu,r~ delanf f~ patin picilO:ruileilil Ili'flilatoare[e P3tr'U lP:it::i'oru~e C;,f~l!Jta:t~ 'irl rindul. p,r1eoed'e.lilt x. Se tepe'ti de I;i!l X I~ X, pinil ~a ~irJit:lJlll ri:lliclull,ui. S!e' ~ro~e- 1i~a~ d,oliii ochiuri d'E!: ~ant pe:lltr~ i'!11~Q3ra!r'e.

Rfnd,ut 4:' 512' ,erofetea~ pllU III pjidQrl.l~e Ipes1te :prim IIIr. lilIl cJ.t;Piilea. al itlrei,lea ~i a.l j:llllFliIll!<I pi:cjon1i dill rbu:lul

prflCede~~. )( ':e ;ii'O;.fetean IllIii giiU:p dle ~,~.~,tt!, pt,ejorlUflJ! pe sub arclille~uU()rmin dl'p, ttei ,eelnjllri de hl!l~ dilil ri,li!,dl'li!' plrc~t!dellil.t if patru pic~onlf~ ~ n !!I ;"IiIl3;t'O!li,rel:~ patru ,~'idQru~e din rillCilllil: p,rec:ed,elllt x. ,Se re'pefi d,e: 13) xl,a X, 11i"i'r~a: ~a- ca:Pri);tlll rl,nd'!Jll.li'.~ d'OlUiii, _ocnj·lld de la:lI~ penw!! ill~ ~oa.l"loe:l'e.

Ri:nd!l,r s: ~e c:r,o~~tea~ ipat!':'!! pici,o!'l!I~e ,P,leste pr~m'III~. all deilea, ~I'frei~'ea ~!~ al p.atnlea. p~ci'Qtu'.§ ,Q'f!1l ,rml'ldllli f:l,r'eced,efll,t .• X treicH::h'illlfi dill: la,I1I!~. 1111:1 pi~iorll; otb [11 a I patnll!ea pioloru:~ IBlgrll'pl.lhd dIE! ia,pte ,pidoruJII! i( d~1il rflildu,l prooedeJ:!t}., tr.e:i, oc:h,luri' _de J.lI.IiII$, patru ,pi(;lor~,~' Ipestle I.Ilfmaoo3lH!ie fatrlli lP,iGiOI"II~i~ ,(,dilll rilldltl~ ,pi'e;e:ed~llt:) X. ,SE! rep!!:w de Ilia x !a x ip~lila 111 s:r:r~r~~~Iii!ll r~nd R.!J ui~' dotla ochiil!:lri d~ la!il~ pellMu ifl't~arcer,e.

$e '(;r,o~eleazi iii! c:arrti.llllill,re de Ita. rilll,d Iii I ~rer.

M'O'DELUL,36

R:l'rid,tI\i t : ~E!' cl~ofefil!a%i uln riBd de: oci:IliUllI'i' de I',ant, d'upii. ,~i't &e do 'e;~te ·sa fie -d,illTI be;lla. d,~ I:ata.

Rilid!.!" .2 : se clI'o~e:t~aJzi uln l?'ido'rlJl~ ln .III erellea o'~i de' hint., !Elsa!,!! peste tr,t!~ ocM.ur.~ ,die lan~,. ·x ln lii:mir.orulll ochi delaiii~ :l1!i cr,c~'e.t~u. p:Mru fii~ioru~e~ ufI,.ochi ,d~ I'i!ln'~ ,i jll'lc3 !lIiiJl piicl:a:rllfJ' Si!il .sa,f'\E!' Resi:e trei och!ilutj de I':ani x. Se ,f!SiPeta de la x: I~ ,X' ~i rt,l1dilll~l~e 't)IHm]mi CiLI I!:IIII ~'idcl"lii cro~etat mn luldm 1.1,1 o¢hi d;e: lalill~. d'o'lI3. I ,och_i l! ri de lanl pelilrenl f'l'l,toar'loere.

Rjild~d 1: ,x; pe S Ii b !<IIIII fUll ,alj IlIit!i'E! ce!le PilJtr-1II IPic[io r'I.ffe ~i y", I'!kiorli!l~ din ri'l'idi.ll p.reCi~,elilt. ~ec-r~te<llzi pauli I~ido/l!f.e~ul! odlli de 1ii.1iI1~ ti inca llliil 1?)ldiii)ru:~, x. Se rlepeta. die ,Ia }I: la X ~i ,rind uhet~jfftTin:i cu uln P~dQlI"I!'~ cr9,fet3i;~ inocMI.l~ de hm~ ,din ma;rg,il1ll<l ti,lIduhd: preoc~'ei:lt. ~e cf'\@~e(iE!3zli dOlJla ,cdl~nJ ri de hm~ pelillt:ru' tll'i t{:lil rcl'!Ii'~.

5e cro~etl!i!!izi, illi! ccntinliliare d'l!!: 101. r_iIl~IiI'IIW ~.,

M'DIJEUJ I!.. 31

Ril)rllJ' 1: Se clitije:l:~~ 1£1111 ;r~nd de' 'Qch,illJr',i de la,IiI'~. dYJpa, dt ¥I! dO:flfil:il!: sa, £le dalllte.la. d@ ,lata.

R'Flmdul ,2' : se' -ct,@~\ete;:zi ,~oui p i~iClt'~f:e ';s..cLln~ :i~ ,liilifimele: d01Jl~. odi!ilur:i de lalil!~., Pg)Juu oclli'l:Ir',1 Q'e1 millil~ i~a~-t:r~JmeaJ oclhi de ~lalll't. x: cilllc.i pi'tjorul~e $CI:III"~ in IJfmi~o.a,rel,~ cilllc'i oc:hil!!l)Ii'i die I'(illl'l¥. p:iilcrIII ,0 chh.JIr,fde 1~11I1~;' ,se- Sillie ~es:l:lIi: ~lo!.!i ,ecillijluri die hllll!, x. Se ,repeti deJ~, x: la Xii! tillildull $Qi te'mdf:l)iii ell dlolulii p',idoru~eJ ~iCl!! r'~e III\Cr..a~e ill 1.I~'dll!'!e:le dQl!i!ii 'Qcn,jlllli'i d,e, JII,Ii,~.)!1! crq!e~a~i, doU'i. cdli'l!Iri .d'E!: 1311'1'$ p'eiFi'tl'l!!' tn,mtJit,oeli'e. . Rind"'i J : X sl!cr'@~;eteilli Uirl ,gl1L1p' fb'r-lti3Jt d I,n ,lCj~,oi ~icio-

l"II~ej, illlll Itkclllj ('format :din trei ochlul'i de ,Iailil'§:.) ~i din' n:O;1lI 71

ciln',ii:i pi(ltoru'fe pe s,gb :II I'cule:11il die pa,uu, ae.-n'iuri dte 'ani{: X. Se repeti dii la. )( 'i X: f~ r~r:ridlllll, :~etefmiml ICIiII !!If! 'pidonl~ 'C:fOfe'~t inullJimltil ~'itiorUif :5iclJr~ .:il irJil1dllihmi prece.d,q,t.: se cl'o~ete'am III Jill oellii de ':~Ul~ rpeltll:,"!.I1 ~ntuiU"~e:rlli!~ Itrj)~al 4 _;, x se ~rof!!te'a.m, '<:i1£(1 !!ifi pili:!Ol"iUJ ~CII!I"~ liln ~aiJ d;o$leslI' ~J ~:i'eillea flii al Ipatrul,~p'idol'lu~: c;U!iI Iplrim'ilJll g,IfI'Q:P de dlilol Jilf~lorllll~e ~dilt r~ndluW ffettedemt. fQ'trIJoc'hl'l!Iri di~ I'i!in~ (pe~it;e: PltOO'!ii). di:1iI BOU 1OJi! CiiQ:.~etea!zi (h,e I,IIIil '11':jc:ilQt'lui :$"~l!Ilr~, _ WiiI aJJ . doillea" :~ Cl'ei~e;a· ifi . ali lp3.tlli"lL!llea I?licdort:Ji~ dim grulPull de Ifllild p[oicnll~e x: Se re'p~ti de I~ )( liS X piin~, ma, (:iilPi"~iIiIW rill,i:IIlylui, dOIl3.oo1itiuri de l;aJfrl'f Ipentr:lIJ :into2Irtel"i!:.

:S;~ c:rofe?t1eaz.3i, lillfl ,colliltlilll:l:!l re de I,~ rillilC:! uil J ..

iMOIJ;J,ELUIL31

:5-e clro~l!:te"'m mai i'ntU ~3~ 'Qclililtl!'$ d!fil I,ani care 1)(!1 IiIllesC fOli'mi .. dI UII1 mic 'ce:i'~. Apo'i :se ·i';l'lo~.eil:eazi cinei 'ocli!ilni de l:a~l. :se ,liIi Q .da'ti lfIesifte Cli'Qie.m: ~i-se h:lGll'leaziiuliI1 pleilof'!.IJ sCUlr'~ 'I!rm'a,t: d'e: trrei ochllllri. die. liilili~ ~w'i!JIe ~III pidor'li" selin I('$I! VOIi C'l'O:,~eta,- ,dllld 'Piciolrlil~e ~lmii1:e)· dUl[;la ·care Sle clf\o~et~zi trei ochi'ijlili'i ·de' lalilf~~ .... ~ di d'l!Ipi. c.eJe Idli1cl och~u ri: Idje lalil; crOfe.tamla: ilD.lielPtlt fi, sa Tnleheie r~~UI jz,l!j !un,pidlorll~ _orb I(~ate (iel~tiln(!1 pidiotulfese V<O'r' :lucr.<I drlllclilil-!i~ 'oCJhh.d dlilll?i l'Sn;ul! dll:ril mill:loc" liIefiln:dJ flix;alt.E: 'lin lil!l~ifOafe),. A,I:i;i s~ Ilucl'eam ~1IiI fi:e~a!nl arQd" 'formaclil dlnl eele eliei och~l:Iri,de 11ll11ill: II:IR Iplciorl!l~ $C!l!m.:~ :tlrei ill,mi-, t~l!ii ,liIe p[ciorUtf., din ItOml IU~ pidtO:nl~ S'Clllr!t iJi, ~e 'I:tec.e la e,eaJl,du. ar~i IU"II'~l1idlll"'lOe un pidorlLl~ ~CiJ'r·t. I:Jlrej. IlIlmi~ tili de piC!lo'l'u~ ~j dlinl IiI:O'll un rP:iCiorUi~ sculn. ~:i ·a:s.de~ se ~mpiu ce'le fue. 2'n:adero:l'm1i[Jjdu~se ~se: Im[c'i Ipe,tiille. Dac-i r~etele 5e hl1creaa (Iii :alP de: Illobiilil!&~ se liilri,il!J!1 fir de: ati mlli; 1.l.IIlilg! ~i se iJllicil"'~te (;111 ~cul fi'ecill'e :ro;_z·em. L.e§i,t,!lH':s. hruCwe ~sl:e r;Q,zel1~ - SIE! . '~ao~ ~,rl~dlil,di'u,;ile C!rt~e:~ iF·rillil .Ii1lma;talea IUIIi1,ei pende '!:lxe~'utri'mfli!.·~e dtle Iun pi·do", ro.!: orlll·_

!HICH131E:Ii.UIL 3'!l

51!: cro1e-tleazi ,'!tpt:e ,oc6aiu rli llIie W~Ii1! .re: _ s.re. ,1!I1iI~ Ifo'rlill:im1~ d,u"'se Uiil 1l1!101Y fe, c~lre .$e cr'Ofetleoui l4 piCi1Qrlllfe r(dllilllPi fi:ecil/re tire! IP'ie'iorllfll! se ci'Q~e:Wali, partlli'llil oc'hilillri: JI,e laA~)1 §i sre 'jIJu:hleie. di'lil IiI:OIU :l'il:ldlJ!ll .• apo,~~e ®lllltuli.eaU·rO(1le:tll, ~.u p*do~lI,e ,oa,ribe. AstreJ $I!!! teiii'miin;i rO%eL'3.' "(lc~etirfldu~$e mmt1e 'f1ie.caf'\i! picio,!!IUII 'c'it,,! lilll IlPjciOlli'ru~, cd~iJ !;;!!JI' IP@ cele patru 'CI~rni'uri die I:an~ d:Qua pi.dg'l'u,fe oadiic. 1111" pIl;;io'l!! fl. 'd:irn lI:o'g d:o!ui pi.cRioli'lliIi'l!'oai'be. ~il asdel fiecal"ll!< Ii'OU:Q, ''Ii'a fI aldtllita diil'i fi:,egl'lIIpe de 'cille 1Ii':ei; !pkjoIl;IU~JE: inlcre ~lie S(i formee,g (I midi at~di C:1fII ,d't@ un IIl'icOlil. De r.e-

72:

~illl!!lrC,c.i a,ce~te ro.zel'e ~e: ¥or indteia, liIIymaH: fpltre: pi:colf!lrii. a,e€<stJea fiiAd 'Ilucra~ pe 0 ,siinglJll",a NliZetd •. iarcindl !Ie F~V~Ii'Q eue a~ta tOZe!ti la. h:;c;ull ~lfilll!t die m@dl~ll. 31~!:!a$,t3, $e 'ViI 'Plli'in:d!e die pIIco!.!" IiIIlllmaii fP,r'illltr~ufilpidorl!l,~ orb,.

HO'I)E'!1.!lIIL 40

Se: c'~iel,e31d, uce O£liIi.lilrrffi de 1:ltlt. dlliP;' ca:re ,lie l!ii1Jesc form:lm:ll IiIn ,ee relllle'f" pe eare SIi!I '\I'OIli' u(!,e~ I!ilfDoi dio'"ii,sjp:r1eZeo:l alll'~dle~ot'matie din dt.e dnci loclhiL!lrt "de IlaJl1t. AI: rdlo,iWed r'ind I~te, fotma:t 'tOt. din all'c4lIdle:, 'i'1l$,5j, a~e'SJtll!a stAt aJd.tlii1le: ·;mljn ,~J:te ~se C!cnlilliri de Il00llltn~nl', IOYlpi dori;liIr~. acea:s-£i r,o,zeta ,S!! poa;~~l'!'Iiri~rO'§le:ti!nd lil·~eiJ te (:It)e!la, Irrindlmri llillearca.de'. La, fj~care rhld hu:i' ~e' 'va ~p('ri Ipr,oipor!1:o,md ~i lii'urmi.fIi!II de ,odiuri de. ~:rll.f.

HODEbUI!. 4'

Secl;"Qfe.tell:'zi d.Jl'\c:a %.!lC.e. 'odiiur" d,e l:ant •. alPoi SIP! 1i1ii~C: ifof"m.indu.,~e 'H~ -mrk ('~:1ic.ule~. pe elite :ie: 'VOl" ,cra~!eta. 18 p~ciol'l:I.fii! olr:b'e.

Rm41.11 ~ z se 'i!r'o~eteazi dlilciodilini de l!lot. u.nr pi<;;ion.iif :SC!llfC~ "~!rei Q~h:i~fl de I,a"~ IiIli1pidio'rl1J~ S~l!Iln. Ipilj'jasl! YOii' forma, fWo'l!i .c.i$I1JI~e (~n 'fo,1I'ma de ,.;er;C:)I"

RfMul .2 : e$ce ,fof'mat din ml.ci ~l,~i~..ori.'cil.r~ lOe ~f'lo,eteazi ~d,e1i, ulilpiciorILl~orb.,patnj Ipkio:rlllse $'Clute .• IiIIJ! pi:~io. '1'11:1 orb. Se Il'epemcl'~etiillild~",se tnfi.ecar:e cdsuti si.m.pli. ~$e p[dQ'fllliE!f 'foll'llirlilte din dOL!li, ,~ciorr'I!I~e: o.arbe:. ~i IPlltriJ plciiQ.!'u~e SetH'lie.

R7lidld 3 ~' es;r;e tor,mat dill Z'ece:.oi:'Mu,lri de' 13,1iII~,; C3f1e, ~e Cl:'Q¥:teaU di'upi C!.iIlnii 'IiIrfl1~azi,: tire! oehii,l!Ill'i de 1II.ul'~" IJIIfI lillie pi("ollforma't din d'Qi[Ja Q(ihi'uri die IIBiiI',~ illPoiipatru o~billilr:i de· lalill~. d~fI 1:101:1 un mic picoU! fOll"mIl!c dililJ dOlla o~hlillllii'i de IliI,n.~ ii lillildtl'eii ()ctiiuri dElanl~. ii,x1illldtl"\se: illt m.i,Jlocull ",1~i.ioruIY* diifil lijll'!dlll anl!;~rlor. AC!est;l@ atl;-ade: ~e' I,ucream jilll ~liItlli1!fare.flxi'f!dll1-~'B 'l1:dt I~ IUlmar.nea col;i!ic~or!lhli dt ~'i ililt're ,c:l~i~o r l, 51! c.oPltil1ltlii, a~tfe'l p'inS. la ~pitl.d i"indlil!lui IJlllde :5!e.-,uclI'ea.dtrei loell'jillrl de ~3!!lJ. Ullilpl,lt.QtI format dlilf'l dOl!la ochilill:rii de. lan~. It.i'ei locl)]liIr] de l:am:rf. U!il p,jc.ou" trei o!l:hi;u'l'il de: 11lJ1iI~ Ji, se flx~ui ~iiI mi~loclJIl Ipdm,eJ ~,rcad!l'.

iUtiJd~1 4: eue €1@Ii'mat ~.QI;, .airfi al'c'ad~ adJa;a:gind!iI-sie d'tle- 1I11'j oehi de laiilii ~11iI!l:ilil'~~ die Il'rimlull pi'colI.! ,t d!JIlpa, ;).~ d!oUea: p[C'QI!!!. Se ,crlo~etleui a:stfe1 p'llli I.~ capi~!UII tindol,liIli. dnllli ~s,te 'flx,'ailti iI,tr6lda de Jlumi~t,ea Ip,r'im(!:iarca.d·e: :a alcelluiafJ 1I'~lld,

Rrin~J,IJJ 5' .~ 'se .Cf'Q~:eI~~ ~~IIi'~ orpt Qchiiyrl! de lafill~J! !iie' fi~' xea.zi de m[fIQ:Clil .arcade:i Idl~n f~nldul_ prec~'4ent. ~:rililItl'-iJlliI, 'Picil:J.ru~ S'CL!lri::se: c,olil,tililui, ,clI"o!e,'ti!iid"H.e dee ~a.se· ocniti1llii

de l<m~, fhl~a:re fii!'!dptins la jliJm.ita~ea: ;}rmti~~ •. _'!!i ~u:~io'I'I:I.§' ~~n.

RJil.tm' 6· ~'S!e lucl'1eaza. dO'IJI'aoc;h,i!ll ri d~la.lIl~j' Ilpoi se ,erO!§:e;. terJiza "in ,ce:~e'~<lse odhim:i de: ,~allll~ diln Ii'~ndlill!llntlerir:ot ~O!iP'Ele' ~]doln~le; 5e ,oollUllua cr dUi"'SIE! tn fj,ec3regrtl..Ip iiI.~ '[te~ia~, ochiiUl,r~ d,e ~ain~ , e ,oiP't ~iicio:r u~~ pifl~ la

C'lpatl.ll fil!ld~hJi. . .

Rrl1d,u~ 7' :~e (;~o.§~:t'e!l:~ .~~. o~bi l!il~i de ~:~I!fi'~J '~re ~~. V'OI~ f1fx;a, ejl! .'L!ln :pidoli'liI~ Sf!llft ,dup3. lPllt;Fl:!pi(iioru~:e, Se CJO~e[e\l'l;;t dinl nOLI patry ot;Murl de l;}'fI~. ~I!re ·se iixmzacl!.! 'U n.pld,onl~ scurt.. d lIpa. pail: ~u :p,idolrui'e. ~i,iilst.fe~ se cO'.n,~u'!illJai p'flil3. la s:i'irjitulll riilndu:lui.

RFwill~ B .~. ~~. cl'i@~e:t·ea.iiiit'lie:i ,gdhillJ r:i d.e:I<II]I~, d l!J:p!l! ,{;-3!ire .Sf!:

C!U'Ciil,e,tea~ in p ri~a ~!f~ 5im~~@ ~. Irind ~I u i pf~dein t paltry llicioli'll!{~Je~11:! biQ. Se ~!l!idn!i!'~ !'i!il.~IIL!I~ ."I~o~edlilid Ui-se IIiII fliec;)Jri! ~I~~ ~imp~~ d~~. dllll~~ ,ido¥.u~~ dill ble:. .RJ¥idl'~:{ 9: em!~ f'Ofim!!~ d!~ arQldel cu. pi.OlI.m., .sec!["ofetfE!<l!#1 tl'ei debi u:!rri de :13 1Il~ UlflpkoUI' form'a.t. din dQlI!i ~;u~h~ur~ de 1:il.IiI~t apoi pa:tn:l o;cll,illil r:i de I a:W1~, g n IPi(oUi ~~'rma:t dilll doui.1oc:hiuri de lan;fm din IiI:CilI.! ~~ei o~hh.lrrn ,dlelalil~.Fiee:af'e ilItcad5. .es!Se r,~x:a;bi d!! pi.d "dpi(i,cru~e duble. (Hnindl!!!-·~ec@lIlt ci'i rh!c~re ~ilf~1l!d& ~.n~ ~!1 difiijc~ia, fle'cir1ei ·o'i~llI~eJ. . .. . . PIr!I:I.tt!! O! S~U'~C~ I... ri~clIll~ ILm:ni§lilior. Si:! v~r c,ro~e:ta tf1~ii asH i uri de: ialfilJ;, U Iii prcolU fbrlmat. diln die ui ochtil.~ri d,t!I1l!fi~ din Ilolutre:i ochiuri de lan~, eare ,semi~e3~ ~'1II mlij~~oc:u,! p~[Jilu::ji :a.rcade a 1i'111ll(h.IIL!1ii :6.

Rillldui1,O : 'E!'5:te formi!.tt.Q~ d i.n<l fcad,e ~!ll pi'li.olJ.r~, Clr~!!!1' tlTnd u"l.ietl'1e~ Q~hi II!ti ,de lu~:. an I~;ie()ufcr!ii:lat din dOI!!:ai Ci~lhiu ri delan~.:l!,poi C~f!~] o~hliu ri d~ 13n,~" un pkoll! £01"mat di'!i! dOI:li§i o~JHtJri de l:a~~~ij! dmll Inou 'tf1e:T ooJiJ'i'l!!ri dlil m"Hil~ G~ ;Se: fi.xoo:m 'h~ milllc';L!I~' :arcadiei dilil! r'ilnd!,:lll prie~~l7nc. $i anfel s:e ~ ooll'1l~j~nlla. criO~e:~,]lndl.l).~ pjn:a ia. capitUlI

.dWJd uJh.ll. .

Rihd:IJi 1 t:se crlO~etea.tii I?<lm~ a.rca·cll.e (:y piO)l:Il~iJ d U ptli. 1~)(p'I.ncOl~i i,~e da:t!!J I~a. Ir~l'Id I,IIJ 10.'. apoi .~s~pte o~h i u'llii~e hlml~~m ~ oo!ilti!'lui :iI:~tfel pin!. la~~iPii!tl!l~ rilll~I'I!III:ll:It

l!!1\tJdui 12: e$~e formcat ,Q'i~: ~i!['il: dl~ma :arcadlej IUlcrat!!1! d'gpi ex~~ica:~jn~ d~ll~ 1;;1, ~m!'ldul ~1., dlupicar.e se Oli~etieil'~ >0 ]um~,t1.!lte dei3ilrC:,lidii. rra,:rlli!' ceme .~a5.e;.ppi:e odl~l!J rii de ~<lIIl~ ~ou:i 'p,ici!o.ru~e: d II,M e. Pe!ilce:s!.1e I'IQI.!'~ pi,~ior~~~ d u bl'E;!: ~e vo,r CrQ~.eEiI. u'eiocliJillui .de lal!l~. ~.rmpi'ciowlu~ . $~t1Ir"t cares!!!: f.v)t!!!a.~ deilJi dQi~:ea. pi!~QnJ~ d u:M~u. dOl!l:fli. ,o(ih~urm ,de la.ni~ Cili re !lll:fixel!!u d u~ ,cjlo~a pi,ck,rlJl~e dll:l ble ~l d~n IiIOI! ~e Va IrepetafQ.rmiod u",~el ""Ot3~ pi'ltrUI casl!l~e s:im:pl,e pe gn pUll celor ~o!J;1ip;idoI"IL!I~>e d IiIIllil:e. ~llIltiecare . ~$~l'i se vQ<!,~!Co~!~t~ 1.111 p!,t;!o'r!JIi~ OI~l)j, ~a:Eru pkmgru~e ~sc:ullr~e ~j dill ~O!:l !;Iii! lI?'ic:io~·uf ,e'r b J!~ 3.s:l~em se, cll. tOr'fli'!li!,

. ,

1

Qlliot p~trll col~i~Qri i peeC!hll !'IQlIa pi"~o'

D~1iI I1ICIl' :Si~ troJ@lleiJj . '0 .lliImatl'l~ '~e .!!r(1l.d3~ ,~I !!!I~ apoi ~1iI.~ii 0 ~ILnn~t!te de,OJi'rcadi ,§ise r~peti tIIiOife!t1:ncilJ"$ril'

grlilp Il!l~de 1iI!@ Il!i IlPidor~ife d IiIMe~f~ de:a5U1pr:i'Ji ·ceg P';Itf-li,! c@:lI~ifll.r~. $i a;!jil:¥e~ ~~ ·va. ~ermlina ~il aCE!$~ rirnid.

11D'!I!p~ pw~reHn~. ~e m~i poa;t~ (:j~~~t~ d e~llIt 'imprej'i!! rlll !~oz~iei IIlII! r1fid de: 3f\callli'e (IU I?'](;e,uri ,erdl~ cite treil och~lI:lii d~ l~a.!II~, ,I!I,l!! lPicoul di'l'I douii de lan~ ~i dinlli@iiltrle~ oc~il!lri de lal1ll~:a~~ea :serb::ea:a. prinl pi.o.iorlJlif orb la ~IY:mi~i!i~ea fiieGini ~I'~. ~nl eQlldfl~:ar'!! ~!! cr@~;e,tea;~mi!m ar~'e mal] mari~ ad\~uginCllu-~e de r.~care ai!r~l'!,d~[ 'Gili~ 1I!I!fI o~h,i d@laJl~ ~l'Ipll,:iis, dupa ~~.~. ~e ~la llilmata:t:ea 1!iI.!rca:del dl III !i~od IiIII '3!i1ter~Q'r. A~st :r:'lllId IPo::lteco!lIlstind tetllillin:a:fia. :ro:r;e;tIE!imu se mill~ cn'l~etea:za. IiJIIiI rilild de ocl1liuri' de lal1llf in Iformi. de 3.rcull,e~e. Cilil!E! dOIt'~lle poa:liE! cr~.~eti, pee ac~~e at<C:!.I:~e~e p]dQr'Il!~i!

o~rbe dmWld !!!J-Ie fQrrnma !WWlQI' CQIF]~Qrj. . . .

IP<!!t~l;!fa dinl ~~er~o'r!1l1 rO:Z£li~; {cle ~a :prlm UI~$O'IUi .d dQi~~ rifiJ~ d>e lp'iclorl:l~e i~ f,o:~ma. de cere] se m!li~ poa:te fO~'OSll,. '~Ci' g)1r1nit:1!I r.i '~a un g:ulllel'a~. ~i m"an~ete .SiI!1:I ,ea: Oi!:erm i~ I!ila;~~e ~a 1I!IIi11i1i .liIIboIll. .

Se C'1i a~. eirea Zle.ce ocb[lJIrm de 11},IiI1~ I(depinde de g,rg..·

$~m.e3. I um ,~e. a:li ell ca.f'iE!! secro:ferl:eaza r,o:Z~«l.).~1!re .~~ 'unle5icfoirrmilll,dl IiIIUl 'Ci.!!rCil!lle:~ pe carle: ~e: yoii' Cl!o.~fl:ta:

RifU!l~J' ~. : ~e II,u:,rea.1ip,ttlrliil ochtilillli'i de ~Ia!ll~ ~i ,c'i'tie: .lOllm.l pi~iorY~E!o~l'be. plf1i ~e; 'li'or ob}ii~Hl: cite ~al::r'u gr'uplll r,i

Idl~f!~iie~I'~. . ~.

R;!ldl.l.~2 ~ pe pl~ilillele ,pat!'lJo(iIDIitJri de ~:o!.n~ ~eV~,r cro~eta

til:liC<ll. d,01!la..piilt ru picT·e'.ru~e oar~ej' o~.$e V~ COIiI~mllla:

C!n:.).~ertJ]liIdlil"$e:pidoru:~e: Qa.,rlle IP,e: ~~. ~ dh'l g.ruplurWie

fonTla.~e· dilll dte ,pa:tliIU pkire'rUl~e oa:~~ei' co.Jliltifl~]ndu-,~e AseC:I"O:$elw~e; ~i wm€.ieci.re glilUp 13.1 ocll~u r~low d,~ ,~'ail'!i ~i'~~ dQIl:!a-p~U!i!1 p~dQr!'!~~ ,@:arbe!, 'OcM'I!II' de 11l.1'I'~ dfiil~re ;1~~l!E!!: gru purf se 'va $PO r;i I:U d~e do~i @c'.hiullri de Iiln~. Ilia fiecamegrll:lp.

Ulrniti~oanele riliii~lllIr~j, IJj! u'maw de ~ilfca ~es:e (d.upiliimi~ r.ime.s. n)~e,tiE!:i). se vor cro~~taI d 1iI'P~' ~xil?]i)c;:a;fia. de m:ai

SilllSJ aclli:~s.e 'ia in mUll ~i Ila. fiecSilre ri',n!Ci' (1iI1 d!i'(i!! dQl:!i-,tr~i :r,u~e Q31'b:e. i'a'~ (l,dn i,u rml"e de 1i:l1n'~cu 'e:! f...:a. II!I,nIJII.~dotl~ . I' wi~d a!~ o~hi~ riil:@l! die la.nl~ (d,ecH.s de d~mLel1isi Im!i!~ rOZ'~!leli)$~ YI:I,. ~f\o~eta inlooilfltitiil.uare:~i pe cc:h! iii rUe de

la!il~. 1?~:~iO!N!l~iUlotb.ApQm ~e VOtCI'10~1('!t<l pe marg:~I"Ie;a g('Clz:eile~ cltte doui. .rf,nd !lI.~~ de C91~i'~ori' ~·est:Onil~m. .Acest:e roU!:te s,e pet pl,~5Jl!. pe Q bi 1,iI!~ ~a.l! pe cOflla]~~: urn ei ' IiDclilii. OUI.rn .Ia! 'CUlm se oDiliervasl In flQ~oP'raf.ie. ape3s:~7l

r ~ ~ •

r.Oi%tlta miil!i poate ivea fi ,0 :a:hit:errni'fill~iie f'Q'r:il:lata dliil 1,5 grl!l pu rii d@ rem b,ul!efe :aldjltuirte din 16 'w!!!l~e" T03,m 'ceJe pat'!:"'" II,a;tur] ail,efi,e'drl.li romb, s:if.i~,res.~o'natelav'in,~ Ipe marglifle~ I~ m~lloclIll! flecarei cas.llie ,dEle' 1:l1li mic pikoll fo.rlma.1: d~~ dou.ii, OCM;!tliri d,e, la,Il~.

MODELUL43

Se c:riO~e:teiilzli m ai iindi 10 ,o.;;illu ri de Wi! nS ,c;a:llie ;ipol: se Illle~C fOllimiiild I!IIl eer'cl!!l'e~. Iile carrese yo, c;ro;:eta dod trlilduti.

/l:rnd,uJ " ~se: c:ro~elle<l~ doui ,odhitll'lidie hllil~~ u'ei' plCi!c" rl.l~eoarbe;; an '(}chi de 11In~. pa~!r'u p~ciolru,fe oaribe: ell" neu 1IlI,II QeM d'l!!: ihl.ll~ ~i p<lftru rpido,rU'fE! o!'lr:b,e. I!Iln ,cdli de lalil~ fii allpatrlillea, gtliJlp' dil, Ipatrlil piciQil'llfiii: o:arbe dlilpa care, 'Sla uliI~te r~ndlil.

,R.,mltll 2: : !!ecf:'c~eifl.eazi doui ,cdM~ri de la,lIt aiJlo~ :ie erofet:ea~ cite ~3SIl'l piciorufe oil,ll'be d.easll~IraFiedir'II,i' grlllli" ,~e dte P(l;u' u pido,r U~t! earbe dbl ti,lidlLid pf\e~~ecllt" ~'Iiltr'~ ac;esr;e:grlu~liiri di!~ttel ~ilse pic~Qrlll~'(! (larbliii se va erOfeta 'ei'b~ un odd die lalii~.

,R~dllr 3' ;se CII"Oi!!!:teazi ~l'ili!i~ o(,h i II ri de lallll. ~!U' 'tnl d'lieptlllli r,iecarllii griUlP' de 'cite. ~a!5ie pioiorli~e: Qarbe se cro.§etiaa ate opt: Ipkklii'!lfi!i!' loar,lIe ,i; d'O'!!!il (lclliuri de :Ial'll' ,~w astfel $l!!!: vcr term i,lIa' mate: c,ele: P:1JiU'U I':a:tl~ r~,.

,Rlndllf 4: ~!! cro~~t!ea;H, ca, .~i I'a:rffld Ulllcl.l d Iter!!!ilil'p ci 51£! n sporffi I'a tie~fe grll!l,p de~!!s~ pidorll\~e C:IIII ,ilnd, dQlii p:iciiotll~e .oa.rbe,. ~strel grufid fil!'ld ~'orlil'la:t dinl opt pmdorlll~e Q'lIIrlt!~. ru 18. c'olsuri se 'lOll" c'I'Q§!e:ta dte new achililrii de lalll~. D'II.pa ac,eea. se '~. I.Ifll~.i a;cest dnd,.

Rjjlrkl~ 5: ~t!crore,teB1i nllm~1 d illl ,pici.cn~e Oiiill'be: la fie~re coil .. S€ eirOfe~ea~'cite cl!i'ei IP;icio:ruJe i;liiIrbe pili ,slub <!fcada fOlim~t:ai, diln~ele Uei ,oc:niluri ~'~ lam, rd~ ht 'QQi'~:t!r~ ,~,jn rtn:d!IIiI~: 4~ dlll:P'i Qlr~ se, 1,j'IiI~tE! fi a~i!$t lIldm fill,',.

ID~ dorllJ:l1 ta, o:~~irI!H~fIiI @ rO!Z.'i1;taI lliliam ma,l',e a~eastai sa:VE! IU:Cifil, dill 1!il'!!!li multe i"lnd'yril.

ClI! :!!iceUIil! ~o:zete se poa~ malliCii d,eo@rl~ul ulliel 1"I0c.&U salll I1iha~. De asemelilei!:,. prri~ u'nlil"lea, I'~~elo~ (ii:ixecloI~ ti!;~e in ;rlni:hJlr* CIlI nil;)llil'f~ S;111 c:ulori diferit:e) $e lreailii%eni o 'flrurmQ;1sa:gamih~ Ii ,de ,glJll,e;rllf CIiI! II'00VIiilIf ,~i m3'lIieti. rO!)i~"i~ moc!lerlilE! an UWl1,(~sci. E'~eCild!lI(jjj!:!-.$e tlilie'r'fil'ii de: roml!!;,. a,oeste mO~il,l'e m!l~ pot ti in'te:r~al,ate l'iI 0, f!!.:iti '~I:"ot!;:ti'lta. '$'o~o-s'ind U-'$e :aJ-te CI!I lori fi JilIQ~iiille d edt fon.d ilIl f'us:t.ei. Tnt,.-..a, ai'~val'liaillta se, mai: POllle Cir~eta n~!i'e r[liId di,ntr~ r',oz~ti Wn cullor',i ,dlifer'ite :!>aU in ,nluafl1e :aI:!;:,

acel,eia§i Cl!lloti. '

Ca, ~~ la m,cn:lehlll 31nlterl&l:W ~ c.r'O~~tlellza, mce, o~hh.lri d ,e, ,Ia/nl, care a"poi SI§; 1I1iHl!sC ililu"-uli! c~llI"cILlI:e~~pe eariii: se VOl' c,rQfe-t:a cirllli:i r~i'idlJJri, La fIe~li'e irilild lilltima 'Iat:ura.:adi:!:i tea de a paltra. se va ~nt::~~i,~ l;iIiI prmm3!.,~Q,rrn'i',nd 3$tr!!'l

patrilitil!ll.' - . -

1U:nd,u~. ~ .:~il!Ca,r'f! l'a~1! ra \!\a II aJcit!!ita d ill'tr"II!I.Il ,gr,1I pi de clnel !limiti!1 de pidof'III'J!' ~n'tre care :se Ci"'O.§e:t!la.za uei ocnilllrj de I;llll~ (ee 'formeai~ ,colp;!I piiiuatullu,i) •.

Rrnd~~2 ; til ne.c!'!:re col,t :se cr~etli!a:za IIlI,n gUi"u:p d efllse pidotu~!i!I. ~poi I.In ochii dot! ilii'n1~" Ulil P iCJicrul§ §ii ]<'i.ri!i I!lIIiI cc:lilm dill billl~. dupii care $ill 3jllllii.ge din neu la eo]} uliidese C,iI"~!i!:~!idgrl!llp'lIl de ~se p'~iI,orllllp" Toacee~a:e i;l.3:t,rli I:at~r~ Sl~flt I ilcrate: n II mai eu 'J 1iI~lil1im~i de Iph:l'o.ru~.,

Ril'!!dl:ll ,3' : in 'fiea.r!e ochi de lan'~ se! 'C:lli'of~t>eaza. c'lte ,djQ'lIi • J u m.altai·11~ de pi1cch;wliJJie. L'a, ~ol'~u:rne f,e,r.m!l:t<e: d i III' ,d'tie, '~as'ii! ,Iumitij,ii de :pid,oll'll~e: dilil tlndl!l!1 pre(led'en~. bi luma.. tartea aoe!S:W'!':a. ,sc 'vcr c,rOfI!;·ta ,dt,e doui ]lllIli1'Iii~u d'e pr~

cii:crll~e! (pllillltif'lJIl a, se f:o'r.m~ ~o!I~:1iI rl~e pii:tr3t:IlI~'ui)-., '

.R:md'ut if;: este c:rlO~eta:t iii! p.lcio!iUf .erb, S'e 1:!:Ioreazi in 'Fi~ca.I'~, ochi'!te ~u'~ pic;j:Q'rliJJ~. i~w co,l~LI'ri Ie ,:slflt formate ~diliil~u;e dOU\1, pICI'i;!tu~e:.

Rhd!1~ 5 :se :llIIicl"leua (11 rtodul 4. :a:vi'Rdu-se griila ,~ la n'i!~reco!~~, :saI SEl: 'cr~~~~e:~e: dte Ch;I'U;l iPliciow'u¥.!: ea r:b<e. lie IllIn ~~:t.f: firllllld !ilil S. proCiedlnd!cill ~a c:~lela~'te pa:tru.

MIOD,ELUIIl., 45

M.odleM Irepreziliiti Q' roozeta. a,lcii:tlli'til di~ IaJl!lou,ri 'c:iI cOlf.l~ori. Pe"II',tr'llI :ilI Qbj,]ne ~,n aneu SlE!di\ flriJIl de a~ pe deget de dndi·~e Oft Pe i'nlehll QI:I1:iut se crO,~lE!:tea~ IUIII r~nd d'eFestQ,n (:{jf:i~ndlll-se Ir'illldl:ll' C'i1 till odli orb). ,Apoise 'cl"lofelie~ un -ale irilild m:Q,rmat d~n pid'orLife oa:iI'b~., 'C~lre!, de aSell'if.!iliiea. s:e. ul~ejte C!ill p limlll!:. CJnlE! dOl'e~:~e mal p,aau! ac!J'il!l!g;l '!!nl!ll"dol:li tin,llhl!ri de fkiorCl~ oarbe. ApQW se cw.~rt~ IU III rtn,~ dll!!: ,~ili~~i~crj ,sim;~,I~ '~r! se 'rolr~ rme~ dln ~l~e dnd Qcl1h!lr,j d~e l:ant, Se Iline~:t!~ §~ a.cest t'i.lld. IP'l'iii1tN!!ii oeM orb .~] :a$de,~ $;;:3. f'grmat un 31'110'1111. AI1IC'!! rUe I:!:stfel Illcrillt:e ~e p:rii'ld rntre 'I!ffle d lIpai, ,t:llIm cere model ulcall'e ~e I ucrel'l41. ,Prinder.ea aliilQul'ilo!i ulal de aJl{i,d $'e executi in IJI!dmul irllnd.lal'umitaitell. eo:lliliO'r'ului

$Im p11ll\i, ,pri~'t"""1lI n Q~1IiI1 orb., .

,Oil! ::lCiestenIIlOIll,ri S!!! ,pot fac~ ,diferite, Jil~lit~u~E!:. jar d3!ca SE! mlyorea...a Clil Ullil diametrlill mal miic ,se pciat~ eXI!!ClJlta. ~ i D fb.lo:z3, de oC-aJili:e'. ,Oi ~ nina, SIU Ofi r'e! All n r de' mai'h~e ~~. p'Q,a:ce execllrta ~i I:JII1 el'epliit p,l~ili:!l! ,lOr ~rriSoai'lie modern·e.

..

r-

Rd~GI pre~ntna ,I n I UCIiiiI re, a,~ca,ti1llrta d In ,~:p te ;:,lJIOI!lIt'I' PO]!!:.!!! sa ,~~.stit!lie '0 glroicur5 permlil ~; r'Qchf~ (,e,'iI'e'li1~ tUld pla:sam. I,ll puteal de SiLlS, a ca:rsa,llIli.l!: peunul' Sillil pee am,bJJi umeri,. sau jill!f1tru ,0 fi!ll~ti, a,mbli!i1e dilll pin~ ,mo,p,icii;.

MQ!DELIiJIL 4li

o frlii'JIiloasarc]il!,m-,cil.i'El nil' es:te alllOflYa d'ecil: 1.111:1 C<i'al1lidiili~ fir ~~tl.l it: d,in ~I~ei rill'~iJ Fli de petale. MjJlocl!I'l flOfi,i '~t<e redilt pr~fltr>-lUm Il~O'III' rnle al'c3tuil; d~nltlr-Ut:i liIillIlm3,r varialbil ,die ochliII i'i de: lalll~' •

Mlli mlildi Sf! c;tOi!eiEe~za dll,el1ue ,oc;hi'lllr~ de liiln~, tare se IIIl,elil; 'formh~ c;I iIi-.se un cere, h Ol'c,est '0i3ii'C :lie Cf'\05~fieni: c;incVocbhJ,rll dill ,Ialll~. 0 l~mitaJt~ de pJ'~lcr!!l:J) tw~( Qchilur,i die. laol. e III,mil,tate d~ p'idoll!"l!1~ ~.~ 3stiel 51! ¥or t:rO~~na, optlumata~1i de pickl'rll,~ (pe c:eri;Ii,1 din ,m,illo,"). Se 11!I1l~t(! i"iildul~ cJF~etJindlll'~~e t,rei ochillri de la,n~ IiIlil.l'~e p.ri~ c~le ceilm:i ochhlti de 1~8ji'i~ ell IJ~ ochrol'b. AlPo.i S:e! crCj~- 1:e~ III r]nilu! I'i~d ~I'ca;tu'it: Cj:(1iI o,i?'t l?iE!~al,e'. ~S;~ ,mOl i cro~e-tle'4'!zi opt ~ol'~ifOri ~;i"",pliformati dhm ,cite' treiO'c;hillld d'e lall~ ,:i se 1'lIcbeie rill,dlLlt p~ a.c~~i ~QJ~iiloril S:f;!! vor iucr:a c~te c:Il:!1c~ ,pidor!JI~e ,crofe~te in n~~an~ coltj~o'r simpfu: . prim u,~ ,~]ur~i J:Ilt.!1 vo!' tl piciiOIi'IlI~1;l oambe.. ~1! t ,(;ele trei dijll mifloelll petllleJorJ, pi~lorl.l.§e ,scu!"te. ,R,tl:ldul $a in'theie e,l:I ul l:im 11,1 pi,cio'n~ Sttllli't.

Urmeau lal d,Qulea rin,d de petale,j, format din dllte doci ochli Ii roil de I'~.nl. fb:alii!: ,PrEl dio~1II1 I~,uc:r uih,d c,u leite: 'tin pido~ rl!l~oi"b. r:al, fi~te .petlll'a din ,rindlj,1 p,r'e~delilc'. ,P'fili aceoj:ti .opt cQ'I~i~.ril !>iffl,pll se\l"or C:l"o~eUi ,; h~1 neoa,r,E;l, C'Q~P~ot ·simpIY. c;il;eppte picioICIt!!e! prilil'llli §I uldiifWW ilrl pi'cio"" ,r-L1~ 'Orb, i';;u' ce,!e dl'ld pkiot~e din mi~locli!llp,etall,ei ;i~ picfo,f'lJ:§i 5~YIW't'.

La lit trelle;! r:ind' dei ,pet<!I'1!! se va irnlf:iilul~i C1I:1 d,"e d'olilii ,-ochilLi ri de ~i!!fI~ ,nee:;!i',!! 'Clo'~li..QiI' '$im!?I,~ .~:i. d'ea$er'lllen'e>1. ~ 'Vor. ililmiILIl'~[ ~i pid,o'i'!1!f,e:ie SCli:lrte dill mi'I,IQc;II~ petalel',e,r; cr~cti,l1du~.5e IllW IIII1'M8:t de. ~,piie. b ~nce,pILilt,ld '~i snr~i~ tlll,~ liecii rei Ip'~·tal'e: SJe. va c'rOjIE;!ta: ,cjq I.IIIT! f'ici,or~~ orb. '~illie d'Qr~te PQ3,te sti. lucn:U! un tr.aJJ\ldaik 1IiI'Ii!.j lmtl.lt (CIUl ma.i 1iiil1l1'E1e rindur'! d,e reta1e).

Aoeasu. roz:eti e$~e d,e IInl ,~reot d~o$-ebit i,ndllsi ~nU-'!!nl lI'!od,el de platai., '~at poo.be f~ pla:sali ~',i.sim,pJii. sal! ]iiI mid gruplollf"! ded[i£! do 1Il5.tr~i pe 0. ,b~ u:d. t<ochi 0S:il1il cih ~aJ' ills.tiii. D'e Qsemenea. pot fi 11Icr<ll.te: :ijij clilori vi,n sa,ul fn tiegnd,e: ~,i pla:sate ,p~ plitcu$a illlleli rO(.ihi'~e pe:lltrl!i ile:tiite. Pot Ii ,llIcrate si dilill nte maJ gfolilse, cli.1iI IbId sau P.N.A. ~i 'pf\e!i.ir\lltep~ 0 bhui sa.U IiIi!I p'LI[ov,er. di:lpii f:a"rt~a

fieca foei c:itiitio'3.!"'Ii!. .•

M,O,[I'ELUL ,41'

Dinl fir d.,e: miliCrii!!!m~. ~ill:l l'ilt 'j~" mal c.,.,''' .. ,~,t .. ... ...

. I.'·I'·'~ .. ~ -1._ _ . .. .. I"'~llre" 0 eornll'II'I;'IIriC!

eC!~LIIlili,ra,ta ,glUn r'ozl!!.tie· !l i fru 11'?,!ta: 'ICe illGlc l Ii·~

de 'f,!or,j~ cB.rll!! .p. "a~. e hl~ re:~i 0 .. rna.~ e~';"':1 ulI'~~ b~ll1. ' ilch-et

f·.'. I" . 0 .... ,lie,. tile

• fun~e;se ~lic)!~.lieal~ iJii p~~ioFIJ~e S~llIn:e Blill Q~lI'bl!

.~~~PlRd pe.~'~ .\Ii"ll~d d~ .,Qch!y.r;l <iii! .Iltliltva,rial),ill (dllf ~ ":"U!llTiea dOfl:ta)., dlllmlll'Qc;tI~'nl'iFli;ei~ Riindu:rUe de: f:. '~IClrut~e se red ~c cUn ,pa!'tea deslJs;:a f'rlIJIIZli!il." dOli,r'le ImilI">eS~ I~ Iflane~ de ,105 aJ. :ac~teia. f'e C',1rel 0 imco'.IIJoari dbl-

dlJ~11 fO,l'llTillul ovaW. .

~Q2lelte!e:seilnce;p de l'iiI. lUijl,oc. P.ij!IiIU~1.1n Jllim~,r varia,bill de ,CClnllllrlide I,an, (d!lpi d~ de mare liN;! dOIl"~~e ein:Jim~ feml~ ilr'Cule~ullu~). cilili'l.'.! ~: ililchhle forim~nd iln, mic <1)1:101(:1.

La r~llldul u'rmal:!or aces-tll,"OI.l !Si\ii f~sJ!:o'"ea:~, ~n pi'donll~e oarbe ~~ate cit Ima.istl'lli'i~, asdel i:nd't, sa a.sigure:prilll-

det\e3 eeler ,~a:SI': petale ale Iro!Zet:fi!l" -,

Fiecali"c! f~:talhi5e r"~!il,pe de ~!~ l'I'IiJI'oc.c·I'Ofed!lld UiI, rin,eI' de: ochhui dfi!:la,n,~ fC,II',malt, diii:) a~i'tea, oc:h;Y,r~ c:'it de. mare se . donJ'te s\i. fie p~t~ea ~nlcerioairi, ,9. petalei. A(;:eleil~ffi Qcbllillri de ~alll~ liie, ,cro~ete<lzi pi! ,rindu,rile doi ,i trei .• ~!'Imlllr~tQd;Ili~Se: tll!s:i d i,n cinld illl cil)ol~i ,ccin i lIori. a.stfel iod!: pet:a~I! sii ,OIilt3,raC!l¥ala. AI p!lt!irU~ea: r~ii1ld. ,Ciillre !'ie'PI"'~jjllta i,nllolircereaJ lPetalei sp.re ·mi)I'ocl!Ill f,lo'Fii~ se :1i'~3JIi:l!eaz.i dillj1 pjJc,i,orll'~e oa,rb&. Oi,n df:l~i i,n cinel picior'I!IJ'I1l: S<I! I u~ ,c"'ea~ the Ii n ,picol!!.

MOD:.ELUI1. MI,

Ace.I~fi' flr'IlI~Zl:! sti I~:z,'il.te ,I u:crl.te: ~u ~i'.r' d'e maCl'3me" care se ~ncep t-~It: de! Is ,liI1iJIIQc~ dar I~ e:ane'. pef1lltn' a .IlPQrJ efectll'l d,eco'~tiv' se. r~ll!liz.eazj, I~ par'lIea dJ,1iI mi,lltoc ~ite llil III cer,cli!lle~ .ai',r.2tui t d illl t feiocihi ufi de IllIilil~. O~i!l!;i 'frut'!%€!1 Q! tenm;ilil:lil:e $Ie 'in,oepe del;o!',;;!:l"ea ext~rj'oarj care ~e real.lz~a:d. in pt!~c:t:e d'~ pllc.iorlus d,lIblu. d:SIJ~'e :s:impl,e si' cis:ute

b~,~llIte. ' ,. ~ , - •.

"U~HI)IE:LUL 4P'

Mbdel'ull f~plli'~z:iata Q' pJalE:ucfj a.1ci1ltu hi din il"o~te.le de ~a modeM :Ut Ene ,ill!ldicata, Ii!. Q r'Ochilp $alii Ml!lzi genl ~e. Se ex:eclilti dii1li1.j,i de bo:biin1i. CQtalil ,e r!e" 111,11 i $iU!1 d,e~ gr:ade.. IMod'e:~,i!,!I p,r~z.e!'l:tat rlill I u.::rare ,est.!:!I· e.XeC.IJ(at 1n liI'Uahlil~fil! de bl'eu, ,dar ,cliilloarea po:~te f,j ale<l$~ diu,pi p,efe~ ri,np. '~illl'll'Idu-'$e c:oru: ~j cit! clJlloa.rre:a mll.terial'yl',ui ,pe cllIr,e se mOliU;eaU.

P,r~mlul' :rilldi '(~e torm'eaza .alecohlellt) este rorm.al: di.l'!' 34

de roz'et>S (ul tilma. l1'o~m fiii'nd uliI:ita CIJ p r!SIMa). All dol,lea 75

r'i~d' ,se, va, !.II1W de ~ilr',lm,ul rtn«iJ' prln mi]Jceul_ QeJ'@,r ~h:~'!!ii ,pel~I,t:! d,e la, ro:z:et5." r-alITih'iill1d1l'1sEf~1 dQ'ui pe:mle £IiI'! ,pritmllli tiind Ilb~r,!!. Se mai crose:te.azi apoi illjij~ douiii r~ndllri de (02:ete unit:>e bitre: ,e:re .'~* !.m ri~,d de 'he d:OIl3, ,j'O~l!te IU.ll'li~e"" de: :i!iJ~!iliJl!!m:~~ mntr,e: e:le. U.lt~m't.d' 1~I~nd (al ,pseUI~) va ~vea 0 s]nguilifa .i!'oliea mCMitatii ~mt:l'1e: a;!I,e: QQIUlii r'Ozet'Ii!:. as:tjf':i;:f, illlci:1: 'tierm"f!a~ila plitlclI~eii Val flfo.ilTllI,ta, ~Iin! g,rupl.IlI'i' • ,de ,dt,~ trei rozete.

Ac,eilSt~ platcurt! S:~ mCUl'tew hldeoolt-e,LI,1 ,ro~M"ei ("Ii: IiIIIl r~l1ld d'Ii!' ,rQ'ze~e deQ$upta deooltie;L:I~;'Um p,r]n can! ,5t! 'tra:se:<Is Ylifl fnllllrLiJe~ d,in a,~a~~ a~ c:re~:e~ti i'1iI1 'I;)cn.illri d~ II'a!lllt. Pliu:llfa. S'€l' II'IlOlu:ea:za, pe dc..SUlIIUlCfllJll.ii., deo31'1eee IIiO,zetele sllj'i't i~i'te m~i ilill relief. RochiaJ Sle tef,miWla 'CUI IIID VOhl1l1 m~ila:t. 111,C:j'\e~i~. Olll,pi, fhc;lil~ea volal:iillhd 51!! Va mOlillt~ 'Hill. r~l'id de r,o:Ze~!: mid d'easu,pr,a vol:a.rBI'~'IlI,i,.

Co,rdo\n ul e.!lteoonrec~iol)lt dill ml!if m uhe tJliI,d1 u rl de 'oc:hlur:i de Ia.o; hmod'a:te, la n!~re 'Cilpiil!: (II!! dte lPiI:tf'lii., dnci .!iodII ri dist:aJI!~a:tern'tr~ Iide Wil 10 em.

76

M'O DEILU.L 101

,0 ele~,Il:ti pritcllI~ car'l',! lie executa di!i11 ap, degfade' foar'te - Sllll$,t!ile.

Se hi'cf"em ~!'I rilild de: O~l'IillMi'iil de 1'1I11i1~ 11Iiilg d'e' 13=15; em. Pe :3!oe<s:tle oehju!'.i d'e I:alil~ $of! 'Iroret~ lin rind! de pid:QFI.I~e scul'"~e, pi!! CiiI'lie se V,O r J uera ape,,! z:e~~, 'rlmd LIlli de ocb! IiIri de lanl~' i.llform:a d,~: iltcadii. A~ trii:!II'ea, rln ~ se Ince.ili! 11!'c:rilildu",'se infiecare alf'~di Ulil gl"up d'e dnc:i pioorllie dLlbl,e. A~i!'St irind l!'ill!! se clro$etea%l pi,ni 1~3i capii't ria:d!ld!!~se a d'i~tanfi d,e, drc.li of c~~ necro~'E!tata ii S.E! ~n~i"~e\! ~'uednd U~S'e ~,e prc'h:wu'fe:le d'u ble. !lin iiii'nd ti,l';!: piciolr:t1~e SCl.IlI"te.

s,(!: ~!Jcreaza din ,nou ,grIYj?'liJ de ~(ie riliidilllr,1 d~ ochiuri de lan~ hi! formi d'e: ~ui'':;ii!!de ii, SEt con~lin!!ii, hu:rll'l ilsU'e'l ~~I'i1i ,~i'IId S(;!: 'vor 'I;)b~ine ,j,fea '22 colt~r~ ,('se hlC'!I'CilIi.a, adili ugt.nd ochiu,~nl';! Ira Ian ~ ~I J1isrnid l'Iel'UGJi'iit s,pa~h\l~ de cii'rC!! 4 om. U1!i1lr.le S'e. rarmeillu C:Gil~iiiO!1i'ii). d!1lpa. ~r'e :Ie lI'n~te: l~il§itclU~. Numii.rlll de ,cc()lti~ori' l'llG!I'a,ti varian dlllpili,gr,o!limea firu~'LI[ de a:5i ~i mirilmea d'l!CollteUlI~i. PiE! parte!!, d,ec:o~tell'llii (,ceara,ra co~~i'~!ri) se '~!,QietleaIa 1I1'1 r'j,nd ,is!'Ji i! do liIi C\1:I ,c:QJl1f~@ r,i dill! fe.st<ti:n CIII pi:OG'1i ri. ~"~tclJI,a est~ m:e:lntl1,ti pe " recl1~e ~iill'!i, mrnle~,. ,I a,i" pe p3Jf'tea de $U$ ii, c:orsaJIIWlL:liI. lltit, hi 'f'a~ oj,t ~~ i1i115f1ate. se '\!IO!, ~Qtma. ~UU1fi fi'xa:tle prill'll ,tigl1ele tl"~$:~ ,Ia. m.a~flni. pe o !'lJiilgi'me: de tirea." em. 1111,ia se marJ~heaD p,rtflt,-yn

cer'dor:! ,drin, mMe:r£alu,1 rocM~i. _

Acei!!$'~a- 1P.r.!t~tl~ est:E!!Qomj?'Il'sa dli!!tfei rill~t1IliIrl d'e' .i"'C.Z'et-e l'IUCI'i'lN dlip.1explica~iil,e da:t1e Ia: mo4elil 40" m,ontalte p~ iI II' d~eolc.e'llI "ell ,~ee~Ii"! l'a1 0 j"b~h Ie $i.1i ,b,iIUlZ;1i,. La rUc:ro:lt'Yr'Si mtrne.cmi ,se 'ili!JOiliit'llaza cite dOlla, rrn:dII r,i d,e f\i:limtle'. 1i erlil'! il'liill~i8J ':I!Qelitei plli:tcufl!: se, I'ucreazi eLI ,~dI i IJ r,i de la,nl Ii liIicionl~e. ~i'i1lillfgi,nea diIJiiltel',e:i d'e1 la. d,e(Q,i'lel.l ~i de 131 riscf'loitUlf;<! mililli~:.c;i~$e ;11I;c;r"1f!i!IL~ e'UI mid picQu,ri, dllpi cum ,Si;): Db$erYi .~~ ilill f'clografia l'IlIod,el'ulur.i!1 ,goIUl.rile diililtre: rO'ZeE!Ii!' ~e mucr,ea4i dllei Q $:liel',up akatult& diWi pi'dorll~e@2Ir,be. Se: 1ii'l!Comr3:0di iii, se ~~cte:ze eae a~ ,d~: m;a,i SII b~ir,e pen till' u 'Q~ d'iilllIltlerlllsine 5PiUliTIoasa.,

Tot eu ac:o£!st-e ro,z~tli!. !.Juiu!' if! :i;lJcelaiij mod. ,~e poa'tie montl. e p:na:I:iCUI~ Ipe 11:IJiI doo~lt'e'u pat'nt :sal.! dri;!pt;IlIIi1"g:hhdli!Jl'"~ dupa: p'l'efer,inlii.

M,Q,DEL •• U!. ,5'1

UI'II g11i11'iH'I~ 'f,cm""3!t dwn ~tf!! tlriurtgf\ill.lril e.xec:utalle din ~ite p.$!! ri,ndu,ri de ro:ze~. d'e.c:rlsi la mod,ellil ,38. Pe u,ltiim;1.I1 r~Iil:d1 sa: YQ,j' l!.Ien d',1) ndi~ciJilillll<1 de rt'l'.Zei!:e. 100cii d~oQ~celil ~t:e mai mare 5e lil'Ia~ ]ucl'le~:za onl.l:~·d'clla riflid'liIr;i ,die ro,ete. La 1II11dma r,o%~ta... in partea drea,ptii. a g,ulera~ulili se va. i'3ICoeO I)tida:;, lar in parlt~ ~dlligi se 'rti1L C09:s;e IU IiII l1a~t!in~ lm bra;ca:t.. $S.U ,I !.u::raot d l,ilI a,'Qee;q:i a'li

din ,are s-a clrof.etl'lltgl)leiua~lui'., _

M,ODIJ:!LUL $~

Ofnill1iiio3si ,garnitun, :illdtuliti ,dli!il i"ozet1E!l~ e:xpUcate 'tot hi moilfel11111 ~a ,Olilpai e:um .se 0 b~ rval, ifirO~Q:gra,r.e. ga.r,llil£lllra es:~ '<;!,rma:ta,- din trillln'ghilll'i Idle dl'!jijtel'i: TdImgMul ce,1 Iman! Q,r~ se 'afUc.i in- pa,rtea de .$.1.1$ a C(U'S31" 1'1lI1 uii Cia 'Iunali II~ dI'I!Jllt)a.re Ill! bm ppte dl'ld uri de re .. zete. eare descr,e's(; ;!sd'el ~,IiIc1t Iii. ultimul rind alu,i~n .. ghillhili S.(l, va luera Illlilli'l1l1;i1 ,I;) silflgl,url'i r,e·z:eta;.,

AI d';oi,lea tr.i!!Jigild j1fe ~'iil bazi 1l:'I!Imaijl tase ro~te'.call'eJdle ase:mernle:ail d'~resc phlii lac 11'111'11 silillgulri. iar itl 'treiil:ea tliiunlhi a,r,a: ~<!.'Z:lI, ~ormltti di,1II dod f\OiU!te. A$U';e~ se: V:O!i" JI!CII''a, tll'iunlg:hlllr~le 'i~ d~$cre~te:f'lE!'. ,~iU!ngjlldu-.ii~ la al ~sefea trhl'ln,ghi 'nre est~ (c;QfQlpIl5 D:lllma:j· dinl ,do'lii rln .. duri'. Primul "dlld f~illld format di.1I doui rorz,ece. lall' ce,l de-ai' doUea, d int'l'-O' singlll ra I~02ielti. To.a~l! !t:riILl~gihiIY rne: ~e 'i'Oir'Unli tllell"e: ele in ti,mpul li,uCUl'llli. ACeilsta prili .. tll:lii'f! ,e'st.e :mQllitatli, pe ,t;ll;1'.tS.a11 'I~ Ii n i,e: obi icii (de la L1mar!.!lr dlil"ep~ spJrIi: pa.rtiea :s.tiflpi1ta.li~i) •. Oaca: c:orSlil,JII~ estEl: maj man~! ~ va I~ai adiilllg~! YIIILlI sau do~ii. trilU~gll':iqJr.i mlid.

Gil'lt! dorefl1e' pOmlte lucra, de: ~iI ~fI(i:eput Ull:lltt'illll,ngih i ,mal I'ilalre Cl!can! Sie' ~~cePeJ ~inia de la I.Imir (adiri, Va :i)JV~~ . Dmza .~Q:mIPlilsi '~WIiI opt Ir;l'Idiii rl],

Me;tsti gil rlll,itlt! ri p08,~. fi mOIll'tB;ti pe 1.11'1 ~na~ d r'e!IiI't 'S'311 d.rapa,til1l' panea, stlilga. ~im'!lI'i!:ld dl'3:~JII:d dilll linlia. ,glir!i1II~IUI,riIQt' df!il j'1Q~e:ti~:.CIiI m~citriung:hiurl eg~l!l! se mll,ii pl'ate, Illucr,ao g~flillit!id IP,ent,rli!' y~ 'IlIe:c:oltlelll patra,t; ~aY d~Ptlilil~lhlumlair. ,Ao~ti fJ,a.rn[tl.l~,ii poa:lir! 'F~i mOlilltatai, ,~ pli!' IUIII ~lllIzlll,nar. apl,ica:Jt~ ,I'll' 'iusta,j S~IU pill ma,n~e'tl~ Ila 10, r;odlliie, ,~u_ min,eci ~uIil8i., F'f!tele tine:re pOt a.plj~a fie 0 rd.l~tili

de var! dOlii S'IIII.I '!:rei rillilllJr,i de 1"00000te. -

H'OlD:EUJIL 54

Mod'e1'lilll 1'ii!'f\~!1Iti '0' pla,'tC:IiII~ oonfeei~'tomui. din (oilton, Ifll!r~!! bcbil1a. de '!:t!lo3Ire mal''O'':li'oc~at. de.graiile. P'aIlQu~iiJ ~e'fdrmeaza dill dO'llii ri.lldlLl,ri de rozete de r,a: m,od~11J1 ,39. 'fiml!'~ rind estle '.o'rmat din .23 rozeee,. wat' oell de-al .a!o.i~~ din 25, II'OZlete. La m~jlloC:!.-II' deoolteuhJi ~~ VQ,jr m@tllta deua Ir'rz~te. till m:i~loC:liIl~ec,o~'t~wll4!'i va. mtB,i off m.c:rr!i;a,tii '0 IJ"Oii!:eti I(ilie~),s,tatormil'ild' r'ilndlJl lPatru). 'rim'ul~ rind ~ 1I1Iu~§te ,die et'tie d,er C'OI~ifori eu p~(ioi!ri (13. rozetsl. '~re v~ Ii "ni'ta d~ ,cea (iLl pl\coli:l !'I'i!! se v,or .milll· Cfr(ll~eta c:ele d'Qll!li pilCO~llIti "I ullili!'i~a5i;!i VIlf;l~ 1Ill!l!'l'laipriiiil p]~QlJl ro~tE!~ plI"ecedente)i. iLa, fflli]locUII :B.ndlio:!' ul ui l'1o:z::e't3, $e m.o~tea~ direct, de p.ioa~.. Asdel ce:la d\o'ua ,r'Oz,etE! d'hll mililo~!li'l dlec·orl~eulhJlli inl!!! VQ,r mai' ay~ pi~oqJ. La eel de-al dellea 1I'~liId IJlllili!rea, ~~telolr!;e VIl 'fa,6e prill cele till el pic:olmri fi a.-stfiel! 'Imite iFo,:z:e:tele di,ll :~'anea de ]0$ 3i d'ecoh:euhli VOII' :a,¥ea dte lim ~il'lg~li' piC!QU, U~dma, tO~!,~. VlilI a:v-ea: erel p~eo,uti. To!!;t~~ aceste!!i!m~Wll!Il'te Sle portQ,bSerrY,3 ,~i ~1iI f01cog,rafia lI"espll'ctivi. e'ldpa. d'Qrilll'{3 Sle' pC"'eJ"le:jle:ta [iii <l!oen ~ei ~ii liI1all!~etele.

Tot CIU 3'C,e!Slle ,roz~1e :sa poa:oo_ mO:lilm un cor-dollil ~i IIlllg~" fE!iI"iI§ C:!!I te"'e", ,pelltr'l;l Q' I'och'ie elegall~~. A~e<l~ti ga.rlllli'~ )'U,il.ai y'a c:onfe:ii IiI'IlJIlta eleg)l!f1~ ~i IJl'liiel bl ~l!!'.! o~:imono ~io;af~ m:Qd,er'lIii.~c3:1i"e' S€! p'o~rta ~13 0 rustai ~mlpli.

McrD'ELU:L 5S

I\eprezi'llta Ci' p,liiitt:up cU' gulenf_ cQ,mpuri d,if:lt~f'~~ paf~i: gu[era~:ul de~'QFmili ,cheptuligiblulari ~i dOlla, pir~J ce rorml{J~ _pi'eiptllli pl!ku'~eii. Pa,r't~a d'e; )0'$ a plit:cu~eise ,cro~e-. ~~. mill d,e's>c:rei~ere (.ase:mallat:or !i!iiiQ'r u:eptlE!)~ d,upi clJim~e '0 b~e:rYi t.n f,Q'tQgn:l1E:%. da.r mai poOl'tie" crlO,~etata ,,1 i,1iI ~i:fi!li,!! dreapti. PlrJ!I,e de mijlo~ a,le f(!~ei sj'ut incl1eia.tel (!_ p'k1ofl.lf'l!ll ,o'rb. '-:ot (illl a?el'l!i§~ pk!ioriJivs!! v,or Yllli f.j ~t~lllle ,die $'us 'cu gluf era.,'1ll11:. Mill rgine3, ru~e .. a,!lll!llij~ 130 eX:~I!:r~or ~:i I'~ cifl(i;lII,tlE!l!,I ze: ~gc:rea_ii !;iU iQOl~i~o'r,1 'fo:rli'la!$1 d i~

u

oehi'iJlrl' dela n ~ ~il lpice'li rl .. Modehd dafltele~ se face! ale,g]ind ~m m,oil:iv d'in hl'c:r:alie (modelel'e 12.1'S~ l.o) .

Aoest form~:t de; $I'r,aJtcil.fi ,se ,poate :folo.sI I':a. '0 roGh[~ ~.II ,Ia.o blll[~ dill IPilUi taipriti cu m,r.iIIec] ,so;:y,!Fel!'.

M,O'DEI!..!IUIL SB,

Micldehll f~p!'i~i nita '0' pla:td reilli~z~tiii, dl lI'tr-o ~1'I~h'lll:j[~e de· l:Wargalrete [~cit'!I,ite dillc'tte o,p,t_ peeale, Mai"gi!i.~.!)~ diecol,t,eum 'uJleil r,odhi~ .SilIltl :all:llllei bhlz.e,. dar poat,e constitlli: §ir !In 'Q'I"1~ginIlJ' enIC~ed'eU1X: fa. 0 IiQchlie pe Ungi gi't.

N~QtlivliIl de<i.or:a:th,. s:e rea:li~\\!aHilillCj!phH!1 e;iofe:tarea, fiedrti!ID nQlii'il ~ep3rat., dl,n ml~lloc" Q'lJfil Qr~ unl tl~d' d,e. cijS)llIpe, dll:l ble a:s;ig!l!r;i ,prillld'e rea - eeler op~; peraie ~r,o~j!tate ~n PldlloCt dil; IPidorlJi dlJJlbi~l.I. :F,Iorne~ I,egate [~tre el'e ,Iii. p<!'r-I/ea dim, milil,o? sint lIlliI,ite prilnl '[rei .rllllduri de disll'~'e ,slmpl'll! ~iil bitll'te: ~ri!' !iI'Iil'giille~~ floliile :a:ti't if! p.al"lteili il'lt:eli'iQ<IIra, Clit, ~i; ~n~ea, e>;.tl'llt'ioara: a pl'i~ci l,

Pentr'IJJl IJJIIiI erect 1m ail d,~o~~ Mt shit 'rc~"etatt!~r'ei' :rQ~etle IpUne, hi lie rcal'ate pe P~e.f't" c.a WI;~~~ebklllJl~r II1IJU-O ,j)a!1 biii. de clai'l'teLi. IlIIiCr:ate mil pUIilIce de pl,ciol'lJ~ mile. A~~te. !l'o:zeJte ,PQtifi ,c:r,o~et:a:te til cu.09,r,ea :pilitcii Slilll! I"us~ m;1lm mulle, i'lil evi',cilenfj pll"i,ntr~!lnl €ir' Ctl'lili:ras:tant_ de ale ton. degnaiile~u C!h~ar a,~i:'i u •.

MO'D,ELUL 57'

o ;pJatca asem,ill'at.oa1I''e' (i;1l eel). d(!$ciri¥i la modeli.ll iiiJilte,. rilot' .• , IrealizlI,tij, ~ot dill'llr-o ~1i!1'a!l~;liinl~ d~ m:!Jiif,g-arel1eilllci~ tU'itlil' din cftle, t;;Ipt pet:aID_e. iI:l3<:e!lt5ta, spumoa:sa dOl;i1~ella:. :nl!c,rU,e; p~IF 'Ii! f,i ~riinse jn~JIi'"c' phlU de pi~3111,lel:l"S:~ hrcFea"l'i di!'l'tr-ull nr lS:gb~mr,e :alb fiUI :inl ,culo:~r clul,ci. l?o:!lt~i3!te. FUnd 01 '~n~eli ,deosebi't de nita. est'e llildicati Illum~dl ~!I o~e:sa,tlJJ'rai, sUlib~J!lre." iI~o'ii,ri. Fiec311'e float·e re l,IiI'Cie!p'~ de ~~. mijl'oc pelilil l~u!~ ald:tYiit ,~JIi'nl f!se. opt, Z:eCiel oc:biulri. d'l!l,pi de rrlill~. pe'soo: '~1liilfe !j~: I UlCil'ea~ !.-Ii'! ri'.nd de. festo,1I ,~~ IpicioIiIU~'E! earbe, .s:~ i:;OIilUIiIUa CFO'tlti'lild Yin dnd .de fiicioll"!Jil!! d lI'br,e~ d IIbl:r;.t ,C!} LIi! ulliI,;r 'fa~ dl~ pido'I'UfJele ,oarbe de l;ilI 'fest-c,II, calli'e'!{~ ,ilsig,ur:3i. d@$,hMeFea FG~tej. ill: 'CiO,jijti!l!I~arl! lie crOfetle3zi ~I"'er rilildu'ri de ~U~1E!i spo!"i!:le C<I nmnar de oGhh~rijC!te .se i[ltJege:s-c eu oel de-.aJl' pilitfUmea: rindl d@ '~$I!II~e c.i:l pill;;]orulf~ ca~re (l,sig!!lri desdlider,eg, mill eV3IImi a norill',c.r. p,~ ar!Ca,dlele de termiinla~ie. 1,111 pu !:let d,el ,c:islll~e !i3itllte. Illn iFii'id de co,l~iIJo .. :i derivir~eselil1o!fi"111 decor:a:JtiIl'. Till CQndlilll!l!IJr~ florille s1Il!lea:gi il'ltll'e ,e,le prill ,c.isul~e dlrilb.le separate prilll dte d'olJa ochliu'ti. Termina,fia, plitcii ~eii spre ,gjit ,se fealb~aJzlpfi,n ]il'ii.triIJ rmfold u'ri de 'wUl~e

~imp~e m8i1li',g:iniite di'l: 1Ii'1l1 rtnod!d'Eli cc~'~lfC!wl. 77

MIOD'E!UJ,Il., sa

Q f,r u.mo.a,Q Iplr~t:ci n:alihmtatot d:in n'l~~e ~ldiLUII'E.e d iell m~~~\lie f,~or:i1Il,e\! d'ar m !:lIlt ma:i ~;Ellil i~at!!l!dll!dtla p:~J6!oedleilii~ ~eh~ modele., Pi'a.!lca:, este: 3kit!.!lili d'i n 'f.li~$P ~z~ :rozeil.e :!l!d~~:aJit! In p:a~ll!'i!!!gnt!lplL!r;iil ~lt~1! ~n~i It'oze,te"ce :form,em, iPQtrlJ~:J'[llf;lghi l!ilwi dis,p !lise ~i m eil: rtc. t flue: a!Oe!S:~ t;r'ulpU ri se· l!iIloml~el):za dVE! oroz~ta, i,nscr]si rn~,r"ll:lln ~riill:lll

Fj,eC<lllie If"oi!ietai se hillce:p,epe I:m i'il!nt ~(je: och>ilil Iii de l:anl, 'c::a r~ se 'r~dnid,el ~nt:II'~UIil ClerC mmC.~ pe ~!f'e ~eCili~eiteaizi apci 22, :pici@ru~eltrip~le. Se cQlniri1! iII~' 'c;:r~e,. t;'!ud ~'~'r,mi~d petaIDeilerlowiiJ> ~~!l!~I~:llli!dl!ll·~'la:JI'~!.!!'11 dJ1i!1 ,~c,ui~ Z!,!;!.(;i de Qb:hi ~ti ,pel:l!(!e~!l!ll'e ~e du bl'~Q1zi z,etle: pi,dor'I:l~IE! seljllF~e. Pe~~a (ilrmatAJo;IrE! :sel oondl'luiii ell O"chiu'lii, de I<I!'I~ ~i til 111 bI31'\,~1'I: se r;llc~ ~l:1iitC)'t:d eaurne: mil aoela~i S:efl~\o a:s;tJj'!tl~li Q!, petlll'!llle:·,si ,;:para in 'FeUer. R.oiZleteh: ss :!eagirntre cJle IP,rilif! ocl1ill:l r~ die. lal:l~~i pi.coU!:rLT,e.rmi~r1Ja.~i:a. l?~iiJt~fi ~Ii!. ~<l;1 i:Z~l):zj 'C!iI :pid'@ru~ ,orb~i pii:c.'Olur:i f1£!petate din tf'if!rn j!iltn~1 ochluri.

MQ[lIE!Il.UL H'

Ciine: n UI ri!;!C!L!lfioa:~lte Iml a:c:easta: IP~~<ll!:cli r,c;,ulll!ilLda. ° fi!i'!1il~it;i sJtiliza.re i:lnoirli~sQ;are1~I~d ~ p·e Cl]~ ~tie de deose~~I:.\, pe

adt- 'ei5itie, die 11:I~1i de cr~e~,t ,~t~ de dSIil~le ~i m plle~

lllidolt'I:I~~·o<l.rbe! ~i pkioru~,~ ~i. dUl?i urnl seobsenii.

tflf(l!l;.ograrfil!!. Re<ll i:ZaJ,Mp~l\l.!elor fl~ori~i p resIYi~'!!lll1!e IQ ~!"IchMere p~rre~L.iia! mQ.d~~II~du~. ~~,tfel ~I!lIdt si InUI le;)(i.~b:! p~~I'~ 11J~f.i'!t.e pel !lI11iIIl3:(3;lie sa:1iI pe liI'O 51]I!!r e, Fh!c;<il:'re petaJa setIlIC§!!p'e p~ liIie;r\i'~ra. prj]l:IdpE.!a) tn I~'l!!ll'l~l de p"~~ioru~ e,rb. U;-o.a:ra :ii.flCllli re este da'ti I~r:il'l ,~p(;irirell! ~ IJm-aI!C:ulli'L!J.i d~ pidQlrlilre: oarbe ~i :siliTIlp!]e, liar ~OtUIiIJI~m,ea peta:!elo,r ene N!alila:tiipriln ~~~~I! ~~1'liI pi ~,. P~i&cu~a :S.em !imina S;prlE!1 grt 'CUI lliln rin dI de al"C:I!l'IIll!j~e ~!..l Cio:~~ii~o r~: •.

78

l'!4iOill)EIl.,lJill. !liD

Mc>!i'le!~IIiI~ rep:rezinti Q. p~iti~!lI~.al drei:c,r!il3,1l111,elilt deoo,fa:dv este motmvul de ~Itr ugut:af" pl~ellE!!'IU:t deElltrel~i hill ImCi'dellil 4. CEl'i uei ~tru:guF!i!~~, re~Ii:a"i~d'~nan:oui.~silillt Iprilil~i mntr!.Q ~illl:iaill_~uir(! d'f! ~t~ltI~.e S8i1J :irullill:ze de vifj de vie frll:l:m~ !S:~i~i~t!1! ~i nil,jci] il'lflore!5ce:n~e akiulillte ,dlf!HQri die v]taJ. de 'Vie. OrigillilaHtatea: a~teJi pbi.!i~I!l~~ @$~ (jI:<l!~ dill! ~'n tr3:s;t:u'~ r1eiill iza:t rnliltr,e, grQ~,]m:~a .U~IOIU rli~lo'r ~J ffrnleF~~ dllo.llebita a, dilill'l,t:ele~: cal"1e. faFdi!l!flUmiii!·vlI"~ ;1 r:E!IiI¥f!~,[!iil:.

~ ~tlgel~eZielbo~~i:a: ~i _. (!]'c.rchinikw sU'S.~iIi!IL!I~1

'iii gr:a:~ile, d errli!ll:I~e ~i n ~lie: I:IJor de c:ro.~etat:... flii'llld rea~ljza:t,,; d !,IIpi l.ilYm ~.vede~i :rllil fo~o'~ir3,fie diiinal'lol.l r~j dis~te :si m p,l e !i ~slJl~e; ,bit.ute ..

M'CilDIEI!.UL ,&1

o !~'~1!~~u~iiro~Ii;j.lilda C!lli~e !'oi1!Jte :ria~!citlil,iu, d~I'I't r'-iLll ~ f!U~ m~fvr.!r~ab;i:li de rQ:l';er;e.il1i·flilnc~iE! de m1i,rim'r:!a. de~c:~t:elJliL!li (,~ dill 1~I.I~rawe ~re dOIJla;%e!C~ de fOZiE!t:e}. ~llItrudt il'l ~ma,. guil'l!': mod~hl!1 ,!illil ,esc!:! s:liIikh3:nlt de da,r. U Vl)m d,escr~.e mai deta:MliiI't dE!dt ce:lelall1e m@dele d e !5~:a~~Il!l~e.

Rmdtll1 : oS!! "t:ro~e~w~.fo!~·Q~h:[!.!I,lFm de ~;lii!il~. (i.!n, ~~ ulnclli!~d ililt,r"UIif! ~W'~!!lil !!f~:. ~. 1l;';~~~~F'~!.dI!e; Si~ c,~ose<t~a.zli ijJil llil lillliIl3.r de 36 depido!,ul~e, fOfm~'lf!do-se astrel pdrnu.1 irilild.

Ril'hil~i'.2 : se cro~lf:too:t.a liIouii, g,rulp iii rl a, ci]tet,ril'i:i ipidoli I:I~~. 'i!ll'tre. '"<lIre ,se IUlcreau dte d:@li!a ochilJlr~ de iil.rl'~ (]ntre f~e~ care grup .S!E! san.! 1lI1Ii1pi~i:or!,llf di~ri'lI!dl~d :1Jl'1~ececl'en,t)l. R:rll:di:l' .3 : ml'l cel'l!! dou§l Q~h,itlwi dl~ hUi~di!il rinclll!!~1 ,P'N.!Cede,liIt "Se CFo~e~!illl!z:ai tr,~~ Ipidloru~e;. (klua o.;h~m~ de !an~ ~i di!1l Ii!,OIlJ uei p~)oiorlJ~ej, clll"o~ediildl!l.,seastfel.o'ptgtLll:p!1lwi~ ~;\!r~iPoit'lf~i ds ill'~e sirn p:~e.

lfilii'nduJ4 ~, diml IiI,OIil la £iecare .grl,l~s;e va, r>epeta: ~rc;edfl~ ·du ... se ace:~iiII§m g:rup de ch:e~a~e pidgru~e- u citiE! -,dloui ccihi u ri de "ldintilfltl'ieele.rlltregwiupl..I ri!.e. ,de d~e ~se IP~icio:Ii'IiI~ese V01i cr'Of!llM;~dli~.;ilil~i' o~hi!;!ri de lan~: se Clli~.e:tiea:riop~ gr~i1"~lfi ~J ip.lltrl!l ~IJII~e. ~lli!illph!.

moot!1 ,5 :e~'tlll!iI'Q.r:mat d,!!') p!lJi5prl1il~ cii~u~e :Iliffiplf;! alcd~ ~uit'.ed:~n dte ~;S;~' Gc!~liulri de l~iliI~" ~ar m!1t~ :;):~e:c~Ii~1.'! ~'e '~ro~eb.!a~ c~:~~ Ulln pldbru~. ta ~nc.ep'liItull ~i snr~,~tild' ril1l:(J!!~~ui ~e ~ro~eteaza,illl .co,ndl'lluar!l'1: oele do,uagmpuri de pid\o'rll~~ fOfl!iTlat"iIil d]n dte flse ,p'ido,ru~e. ia.!' tl'ltl'1e 8:ci!!steadte deua ,ad, iiLI Fi d Ii! lani. i I'It:re a!Oeste: dou!1i gr~.p,~ r~ :se y,orc:ro~~ta ~ir!tfdc~IJI~~ ~[m pi e-.

RtlId!t$ 6; in filll!cO!!re clJ5U~ (dill] c~~@pal,spw~'lilC~) gecl'io~e· llE:laza, ,dl1e Op,t p.i(;IQ.~ u~le. i ar I:~ in1c:epuml ~I ¥rnf.~ityJl rlndil~.dlu~ se ~l;l.r cr(l.feta ~I'!, cOfitim:lJiare c.eh::: dOlJia gU,plJlli"i del piQTi9t!l!~~ f,owrn!!:tedi n dte ~iilSiE! pioi:onJ~~j.iar II:IU~!l!ce~t!!~ >ei't.'Q do~di. o,ohJ II rl die r~IIiI~. 1 n,t're iiI!Oeste d,cu:igIl'U;PLl irl :51e

YOI' c;rlO~eta pse cisule: ~im~~e. - .

s~ ~o!,!~~"ua CJQ~e:t]'liId p<ltr!.i!1 rmndyri de ,cof~ifOli"i ,siml?~r! fowmll!¥~ d:il'! elm dnci o,dni g ri Idie I:;:UI;l~. care: .se t.:x:ea:z:a la i!HiIlditare8i !l:1f"'IiI,PUthli ,de :~ikionl!~@ ~i ~a~fir~itu! fiecii:rlili grlu~ d,e pi,cicwlJI~e' d~1'I 1'~!'Id till P rl\l~e.{:I'~!Wt.

~ncontinl.!i!:te~. fi~r~ ~:!l'Id Slra va ~nc~pJe ~i ~e V!!i ~ntfi CUI ,crte d01;!i'grl:.lp:~ri de: ~puciaru~e. mbrmate dill eitlll! fol.:ie ~!i:don~~. .::wo~etmll!du",s!llilll.tre aC_C'llstea cite dcma 'Q(il1mYr~; ,de ~ia'n~, ilirnltrreOliceste glr~pt!l1T"li. Ita fieca.re rind, '5"13: va sp~rl:

CUi dte ° dSIJ~ s~mpi~.

Die ret;iU'c ¢ir~e.ca.riE! r]~(J ~e v~ !!'Icepe ,cu trei ,ocihiulli de lanl:. Ma.rgiiii ea, em~ ~~Fl'!Ii!i"a~ iI;:U ~oll~i~or~restc.n3Si.

..

M:D D I;1llL!iJIL. 6'l

Acea~1i plitlcl.i'~ C1l. Imodel e!5'ti:! .iI:s!emiilniii.~oar'e: c!1'lei p1re'Cii.!.tlifi!ri~e eu d,if,e .enl~ .~. In!oc de ~'ici[oru'ie Sill'l'l,pl,t'l: Slf: c!"QJ:~lieaa .. ~idowlll~'e: dl:l bl~.

:S.PI'1~ g/]:t j;li~ili,~c,u'la.se 'rIH::h:e:Je ,plli'illl! t!'i!lW rt!JId~ri de '~~~e aI.r~ I!!III:! hJ'~w~ ~1.1l! dte dou'iii. :pido:r'L!l~~_ l~ rmfid !1!14 (I,IJtiJmu.lIl) se' cro~jii!lea2:ij Glt'e !.!In grujl de c;il1icm pl(uoru~e dY~~I~ .• f~ ,cttre, se luc:re;Iza, !lI!iI (ol~r~or feswllSi.t C!II re ~;:!. milloc; are lll'lll pi~~clU.

MOtlIElUJII.. ;63,

IUlil m'odla!~iimp~'LI de pla:t~Yi~. pe C<I re iW po't lI'lX.eC!I:lta. ~i ddtoarele Im3~ ,plil~inf:amiIUal'izl'l~e ~Ill ~ri!llel;a;t!i!'I. Cim,plill~ :S11l!. exeiC~fi hilicisu~esi·mpl,~. dU,pi (';!JI1i!l $e; vede ~i mn f~'E~ ,gr;~fie.. iar mQlti¥~1 decor:a:dv. 'iiI!k;ituitd:~!'1 ~!iei norm ~ii >d,O'U!!' grllp u ri d.e t"UIl~,. ~e hr.~fleilz3.cU~$~~(l b~,t~lif:'. Tot ~1iI '~I*~ b~tiJt:e se cr'O.;etleilm.~Wpi,ol!.lrlle de pe biret'll!h~,.

,~!!iit(;I.I~.:iIi ,e~:lie! ttlliIl~!U I"{lti, C!(j ardJj,!! fe~I~{l\na:tle: pe :Ii iii b ca.t1e Sill V;I)! !li5i:ul1Ildellrul de !~~ai cU ,cafe ,se pti~i~e diep'i'Iil~i1I.

'lI"oc:hieis<lu iii biuzet --

'~'!il mQc:!el..plaliCil. are bre~e!el'l;: 1i"'l':iU~c.;llIItep~~e !!!Irneti.

Cinle dQ.;e-~~~ poatie sal. execlilte daflc~~'!lI~i ~~. pl:lfl'Jl1la di!il spi!ite .i!!. d~c;(),!~:el!!!~'~~! mllilC,hizi]nd pl~:litcac!! la motilel ul~6.

IMIC! I)EILUIL 64

Asemanioo!!lt:i:i!,modeILlll.li cal'ltlerio!1'. flil !~ee.a ~ lpri\l'~~e pli.!r:!c~eh~· de I III er",.awi!:sti p.l:libel! fiarlf! 1r:8i. mli.n:Qc~ 1111 f:a~. ul[!fwL!ltmOIS moth" Orn:a~ en tail c:a.rlE! rep.rezillilta ,e·flO<lIl!"e $EUizadfl:ltnIllJra. ~re~'!(tllilt ,~~i :i,n bl"odertlii,le n.o<ls't re.. ml'lC:OIiII~ ~1,Mra,tai ~'e'!f'IlI!ilZle:. P'!lI.rt)~. rn~i ;lliIgl!;l$l';i ap.litou!iE!i ,este o:rncameliltati C!II IUllil motWv '~"'e .p:a:l"cii r~iP'tE;;:i nlei C, ,Sl.Iiti ,die

'iepura~i a! 5,e fIiI!lin~sc 1'111 ~Qj;;lt;Si. allilp I!:~ (i1li'f;J!amlein,ta:1 . ~I!l! .11!'c::rei!i~ ca ~ila Il'rIodel iii I :iI!ilto~do!i' (;1i!1 ~u~~ ~inil!f~I~" ill!ir iil'JodveJe (;I~ ~!;J'~e M,t.IIl1e.Spre decol tl!;:!!U pla~~IJII~ ~e, termi~a. <;~ o:I~~de c~'pi\cQu.

MOD!ELIlJ1. 65

·e f~a~Cu$~. :S!,!iIl care se: a.pliciii. 1'111 0 lroclrui~e, dim. PIn,ZiIi

'~cpHa p r~f!rSii.. . b!'i!!teie :SaUl Ia: 1'11il!:l'im$i!! ull1iei ·reti~e'.

1:::Stle: t,nCIi"IU cO'E:u'l ~Semanal1O~.~e ~ll! p~~~e!;Jl~ilJ. de la mocl!e:1 Ii!~ prec;edem t mlild CI'10~@~~ '~!JI '~~I~eJ ~;irn~h!~tai!l'lil!fe M,t!;Jl~e !i~1I" ~erm~li!!i!:~ita c.u arc-a:d~ "Ill pfOOIY,

PJIa:toca p re~l!!liIIt:a;ti 'i,lil IU'Craili"eS~afnr.a liMJrfli~i l~p~!t~e1!J d~m fa!~ a· l'1o.dhi~'C!~. Cin.e d,o,r~te:poa:,te .$i. !XIn~~nu,~ d!'!!!iltelta ~i ill! ~<lr~~a d~n 5p<li.t:e. IDa.cal. f'1ochita :este prJevazl!ta Cflll

bre;teh! a~e:Sbi.\!!! .se :~Qt ,cro~eta 'CUI model!.!1 de r'iili. parool! ing'Llsta i pliljt~i~ Ireali~indiastfil.i!lo ifrulm;O",s~galillllitull'i i:ilI tochi<l lue~ fe~etillller'i!!.

MC'DIELltJiL ,n

0, :f'rt.lffllt)ii!!si f~iill!:ca. l!i"otLll'!di ajl:di~'IlI~fi~. d i~ §~pte.op~; SI~mfGer~IIJr:r~, d!:lp~. dt de milre ,e'sre decol,telillf. Ca.re -lPoa~e fi 'OI'Oili:]ti~i dr'!!iJ1ltgu'lelia~, dewdnis ~,III'fa.ftii, fi'E!carle: se,mkerc: eSilJe d,ecorart I~ If!1~ii:klCC:UI cmte !J,n ~r:anldOlWi r' de!5crws ~:"'. ImQ~ ,delUlI %.

fieca.ri:l s~linlil'a:l!~d ~\\\l' i'i!!cl'e;!;m s<epii!!ra:t, Se crQ~et:e<lzj ~:a:se 'ocf:i:illlln] .d'~: mi'l:n~ car'~$e liJ,n~c;f;or:mi~d IAn ce.rt!lilh~~ pe care se·\!'or cl!i~te: ,;inci ocll'lilllri de ~:a'illt. 1llI~lpiclor!;JI~. apa,itrei ,q,ch i uri d!elan~. din 1'1011:1 !.1m pido ru,~ ,~iii"ii ~\! Qbfi~ ,O£lt ~:r:doru~e ~ S!E! c'roieJt!eilR. ~l'IciJ.tre:i ocbiu,~f d~

,~rii~ftt·u ~idoru~ o;r:b :se :i;u)!l eele ,dl'lci~ ocbil.l:li"i dli1l

~'rOf!1ita:m 1';1i- :i!liIi::E!pliltu:1 t.~f1d !;illilli (iu!'!~@rtlli' Vlil!n:l aveil. liIo,uoi pi(jT:oru¥f!). L!!I -. ti~~!i'e sp.~~i!ll d~!i!t ,id·o.fqe iSle ""It CI'~e'~3 d~e 0 pet~J;i de U<l!i),cl!a;fir, dli!s,'~i5 mo;(jl'ehd 46.

A,p.o~ ~~VOr crQ~eta dite dl'ld odl~Yr~ de iOl:!'!~ ,~rilil~e ,(pe d~tiI!esl:lllr"Ud:~ ,P~!l:il!leiij de~:li'a:"d!a,fi.r> d ~ji'~e~flil ,p.iit";o!'u~ d~!1 !C<!l'c'Ld'fo~mM.in ~i~IQ~. p'~,~~€!$Il~O~Mlillfi d\'lI<!:I:IJ~; (grl!.lp8;:t~)' SOl: vor !crojiE!:ta llil fle.:;aregFlJip dt.£l ~!I;P'tle: piderlil1~e d iii b! e:! dflil dl:lciim, cin:d pi4,oruf:e se V!or cJQ~eta ,d'tJe. dncID ,ocJhiuri de 1a:1:I~~ U:1i!1 Imic !lno~ fO:limat d'ilil tre.i ocll~tlri~ de la.Ii!I~. ~:i' inCi dmd '0 Cih i III r'j de I:;'!ml~.formrl:ld liI:'iS!E! op::tiilrcliI~e~(e 'caire au tllll mi~IIQc di!:e I:III'! cer'C:IiI'I'e·~. R;in,~ul !j11l! eermrfJl~CY ~ido-

f'u~e ,QilI.l'1be. .

51! '~f\o~iIl!~ea:d Ii!!n :I:an~ de cilll!c:i Qdl~li~w .• I!!t 1111 mij~'o~ul fl~c!'~'!!li~er~IJ!iI'lil~ ~~ vQ.rc\l"~~ta ~i!l~ dO'L!la~p,,~~.c:e fh;io~ ,mlfcril d U'bh~'. d i 111 n 0 u ~ vor ~f\O~efilJj d n ~i o~h i Ullwi d,~ l;),rnJ~_

,Di:stan,~a: c!'i'nl~re eel,!! drqc~ Qcliliy.rm d~ I;).ij~;~e V:l)j. '~hilp~!etil c;'~O§~~i~d(l-~~ ,~u! ,o~~li~r;~oarb~.Apol se 'l!'Qlw~ro~et.a :C!i'te: zece o(:b~l.Irm. ,~e l:ln~,prlm ul f,bdnd u~e: ~na~~ opul.lea

,piC!T:o' du bl II',. iill' l?;e!'iuIUmIlL!lI~ hilliil~1 dlildme;a piciiorlJl~

dubl rr,nd' .se ~erm,illitlot crill :pidotu,~e O:i!wibe.

ifie oele z:eceacbilJ ri:d,e lalill~ s~ V!or crQ~!I!:ta: cite d,o,!iispr~.~ce piiOioru~e duble~:apo,i seo(l·ndnl:ya ~t:I~ f!nd'~I~ e~ piciiol'lifife o3ir!be cro~e.tiiild liIl-!!i;e§W i~e ~I,~ clod ~!i(io rlJifg d uble . de ~la. in,o!!\Prultul .~.~ ~$ir~itY:1 ri~d till !.I~.. ~.m;).rg~f1e~ glr!.!p~llll~ fowm:ilit ,(jj~rnJoel~ douai~ipr~~CiBI lpicioru'~e dlJlb~e ~e. VO'r 'c;:wo~e1;a ci'i~u~~ fQ~m1!~~ di~1 f;ic:ioru:~e s('L!lrtef~ 41'):IJli ,o~bh~!wi de la!:l~,

A~ldo1liea ... rl!!d· d~ Ipk~o fll~~ ~, Vii. crQ~eta Ullil ind rfoiilet,e!~e ~i ~i1isiltld UberE! 'I~~ pf!~ru 1c3:SI:lI~e d]n fUeiC2.1'1e: I'Oizeilli. iii!

P!lIiEiE1:i1I d'eco:h~I!I~I!I'~ de la git. 7'

iHiIIlr.gil!llea Vili. fi 'rOje.'tI'!~ .. ~!II douii rlllildYI~i de~$Y~e:1!!1!'ilil~ intre e~ed·te·· dOluai. fkiol'lJ~e diu bl'I1;.. Pia[:~ se. In.c:hrele elLi "'1~i~oris~1iIiI pi i.

IPIiIIP~ prefedll·~. ~ tinl dSiuie s,etn;ii~a7:a U!il~11i) IiIfulel) ,can:! .$~rmflge pla;tt.uta. OOIil ]lun.~1 gitullut

M:OI:UiiI.U 11. ,.,

IDup1.i. ,e:IiI'fl1JJ ~iT.! V>ede ~;I'fI irm~i~~, moclle:hrl rep r,!!\l:ll r1~l!l !,I111I de~1 illl dE: platci. f'\o~ll!!n,dl,~ fkimr~e' a!lem5nitQ;i!re - ~Ul ~ d,e!i(ili'i~s;i iilnlte:I'i~C'f. D~sebir·~j:!. (;.O!il!$~. I'n ~I ,1lI~!li dc'llll~ai .. wtld de Ji!1oti'll .ililtrodll!ls ll!llroz:e:m si 1!1l1 eva!iilm:iul~ ~alltel:ac (;-alif'e e$lie disp~u' altlemili,ti:\I' j'n'tlli'E'! d(;IiI!~ ,;o;~ie·. Ac~ta- ~~ h:lcr~I'I:Z~. c!!!ld~eo O!r>C<ldaf,orllifllilltai d hnl G]"'CiiI ~;se: iOCilliillilr'i de i~!.'!ln~ pe Ci3.rese cli'o~etlelil:H. L11'! i!illillm.filli" de ,d.rcaolp~. pklorlll'~!!;. A(poi ~"r ",Or mai ICl"o':ertai mlilcii dOUliii' rind)lurl de:. [pidoll'lu~t! o:!vm!f!d Ii'_~e grili ~.ai. 5.e\~i~·t;.Ill'ea~c.i ICU chit!! ~ol!ri pmdorl:lI~e i!;}. flhl!ti~i~e ri'nd. UlrmitcQ!l~ele willld!l!lli'i ~e: ¥I@f i::ro~e:t1: ClI dlis;u~~,. "'i!TI[!l,~e .~~ eu cli~u~~ ~(jut{!.

IM:ODi&LIIJ Il. 168:

u~ g~il!e~~ 1"t)ltlil!liIdc3IieJ pOlite' ilmp,.,os\para, 0 rodh Ie illlc:hl(:$3i,i mi~iv,ec~e. :M~d'e!h:'[~ ,s;e . peate: rem),e,ti:! ~i la mi:ll!ll~ertle.dllci. !"odMa are mtllled~e IUI1:gi". Sel1ll1creas. 'CUI 1lI111ll'1 d illil Imodlel~lle d~ li!.ntehi: 21, '1:7~ 29' 'eit:c.

'G~h~:!"~f!;!1 ~(!. I~eag~. ~~ra~ C!Y do'ui lii.liI~i~ailre CllrOfeit<l:tle: d~1:I e:~eej!.~io:!l~. ~re $!e~el"mj!!1m 18. c:a,P,e,~ eu IdlQIi!~ 1ihi~d'e-. Acestlea tie ,~ro~e~~\lI~ til Ipi~iolr nl~~ ·Garb~. Nai ~nH~ se :porilil~~'I:.e CUI do l!Ia p~~ion!li~~ ,o!.'!rbi~. d I:Ipi(;!l;f:'e. la nE!~!l!Wll! !!'i~d seili!lhill:d$e:jte: prcgr~.s.~v pilili~.::i!1l:d Se 'ob)~;!ilIi;1 d i~m,~ItfU11 c!:1:1 tnil~ lmillJIEl. I[)Up3: ac.eil.S~ $"~ili!l,epl\l. dlfi~r~~tfJrlilaJ <!iV'in:~gll'.i]a:. ,ea. jnai~t:e: de flllchia:€![\ea "gb~l1Idei" ~ii se !uw!pl~ ~~ v:ati Ip;entru a ram]I!IIe frll:lmo's bomiba:ti. Se 'c:roseli~:zi !l!ltim!!~ Qdhi. dupj ·care r.ru~se in,tairette ,p'entr.~ 3 liillll! Sle d~~Ua.

.Aooils:tli) ;plat~. car~Se pr~h!linge~~r;l mlf! p.a:n~!I. d !,ij if~ia plril1l:~ fir-loll'! ~a.lbou. 'estJe deo$~lb~c de or-ig[JiiaJii. :pr!t!11 ~o'rli!ila ~, Poal1er~ hJc:!ililt.1 cu ,e:wicar;e: diJii' modeh'!~e:;' 33, 36:. 31 ef;~. Ceiili. plre:zelltati :iln Iliu",r;a:r~ ~stJe ~X!eCIL!ltata dilil 'S!emiro~lte,. Il!CI'"O!!tlE! d'il:l~:r"-UIIIl bum.biCi:la!b~mai~ pli,ll •. Cilrli!' lef slItted i·~t"·!un elchi,!ibrlCl.,perfect:. ,"ol!llfieirindl dlilililte~~ei mll!l~ltai.el~ga.IIl·~. DJl!lfi cum ~e V!E!de Ibi~lille rnm imag~l'I~ see Iu:cliea.za. min pkio~ Irll~ orb." iJlkiQr~~ ~i'mplli!i.~; asu$e ~iflllpre§ii piOQit!tj;

.se p@a:~e apliciiI. pee ~ fQcMe maigtQa~, illeli!i'~ 101 ~lll~!c.u'e. d~!'!d !.!'·ii j;l ro~,pe~Jm,e: "Ii elegarn1~~. Se pQ\a~e utilb;a ~i ,~iJI. uln ~Q~t!l!fll,tauo'r ,erne8aJlr:lt.

M'C).DE:I1U L 71(1

Urn ialoQUl, ,lifOt ~e .. en!=y~a~ tare pO:) be: fil fdh~iS:it la 0 wa~hie oo.nfet::~iQn:a:t'i di,ntr·o t~sltlillirili.' rna.i pi i!il3.- Ulilt A~~~i~f!ilitl"ra$~ pCl;;tt~ :!l!lP!~c'~ ~] 1<1: m:,ml~ete.. Banta ~omp~~ta~e 11.I:~iIi'~~ in p u !il1~~ '~!e !p'idorlu~ ,o:rib. i'iiI r mo~ dE":~'1JI1 '~a:f!l~la~ Inl ~~,adE'l\orfim l!Iill'$'ind 1iII...s!l!lIIl!1ff,i'il'lym de ochiuri delan~ p1rogres!i:v,. die 1<1 rmnd l~a, rin,cll. Peniuu ea ~<l:lboUII s~ fie m!a.i' in'vol e .•.. d,e I~ ril1lf~ ,Ia Iriw.d ~ie Vl;)r if! m IJIhi ochliuril~e d,e: ,!an~, la pwim,el~ dou~ rm!')dlli~i l:anea.re !l.r" c~i ,~!;! Gi]te~,!!1I" Ot;h,i, ,i,1" h! IL:lrmnatoa.li'eh~: r'h~dI!!Ir~ S!i!: VOl ~po'r-i~ nYm'ilrlii!~1 d:e IQ~:h i l!I rl de laf;j!,~ P .. fopor~k~,!IIaI~.

M'O(l)EI!.:I:JL 7tl

o pl:i!.t;~ orig!na:~a foorlt.e pOltrivitii riil01 blulz,1 dilil pilll:cii m3i! girbas31i eli! milllieca. hu1g,a.. Se I Ulcreazi drnl . !!!n'li!I~ diJI llI'Ioi:lellele . CiIi'O~le:tatle Itre:z:eri,ta:te~f1 il:lc:1i3.re:, 16~ 11. 27

34;. .3:S~, :36· ,e,te. .

Pe ma.1ligil'lm pla:bc:u$a eG~~ '''Om!H·IiI~ CY ~n rtnd de: ar~qle

!~_. _.J _" -

liIllIC!.

1""':::iI'DEE..liI L D:

Modelull reipr,elZil1llltaio plla~d. wmdic.afi m<li;d~~.la (I blud eu IiIiIl'n.e.ca.hJlll~ c3.nese. POIU'(i IP~ ~1!!1~!!HID taiaf;

Sa rIIIiKrea:%:i IClf un! rIilI!lJ mod~llele pFf;lZeliiil:1liCe ~1iI hH:r:al"e~ 11,6~ 211~'21~ ~:4~ l5~ 36 etc.

taglllll,er ~u la f!lillta di~flr~~, pl;&~~!lI~3! ~Slt(l: bord;litai ,110 Iban,ta, .Ia;ti de l-tS em .• IUi(;r1iltai ~11iI ph:::iorlll~ lo,ib.. P'e:

marg,]mil ~ crQ.fetei!~' ;lf~1l,~e mid.

IM'CH)EI!.II.lI L TJ

() til, 1?~:iiCcUita I'Q:t!.:ltldi alCiiluhii d'lliltr-'!ll ~ri ,",maw

·va. . 'e Ilro.:I!e:te, ~n ~1ii!1Il~~i!l! de :;!imp'loal~e!l: d~olt!;lu~!IIll:i.

Se c;lI'o:~etea~J!I~e Q.;:l1m,t! ri d~ 11~!:'II~. can'! s:e; IllileiSC; 'f,orm~!ld ~:n c:elr~~1 e,lpe c:,!r~ $:f! yOl~ (;ro~~ta: dOUiai rrll!11d ul:ri <II e piclj.O~ WY~l\l Qilr.bilil ~ll;Y Uln .s]ngfi:!!" w~l'Id de:p'idotll!l~l!;l. ,simplei! oe 'vor ff rlil"~o:n]l(jr:a&e d,e ~rre:~ rimluri de di~u~e 'sum,ple. PI;! Idti~ mlill rmnd d~~51J1~eslmpl,e S'I'l ¥Or Icroifl!b :!,c:!lI~:e~e C~ pT:oouri.

to:z~ta se V~llliwwdnf!cliI un Irimd de:. QO:r~[iiO riU 'iim ~llm. D~~a ,cUmJ ~~, v'Eld~ .~n ilmagi.~le, .~;e. vor Cir(}~e:~a in form~. d,e ilci~~ ~alf.i an;:adele orl1ate: :~ami~lo~ CiU P]GQiU. i 111 ¥i'frU~' fii!il"

~af!!d ~ilJ~ dt ~i flm Pa.tciH e laEiera~le ~(! V:l!CJIi'('J~l,lm. c:1te, '0 ,~~~~ bit!! ta. "["'enll1 illa~! ill ,col~i~o'raot " ''!I':a 'fl' ,e~e.CIiII'tJti dlitn rw j~i dSIii ~e ,si m pl,e. ~,n p!ttea d~QI~e;l!d!'liIl, se YOII' c!r(l" 'f~l'at~ de a~!ilm]~l:Iea. dtie: n~i rWu~f!;tb5tlilt~j ,~e1ila;l:e. ~n~re eJ,e ~!i! i9ir'~rJide orna1i!! II!!; m,I]loc eu pkioul.A.cestiea :S!ll~

cr~re~,ate d Ii! pi . !;lIn f'l~d ~:~ .awca~~ c~ p~cou~ri.o s . ,. .

M:a.llginea decoll!~ul~lu] ,~:s;te aldit'UII.ta. d I iii d,QUQ r!lli!d IJr* ,die >cii~:I!I~e sl In pl'~ pe ,oame SleVtl'r c:r'O~etai mi:~i '~I ~i~)CHI~ eu l"iI:10'l.!.

. MlCt!P'ELUIL 14

M();dEl~!J1 '!"e$!:I1e~r1'!:a, 0 ~p!JmQ~~ d~ntE;:!I:~ d~1:! Cal re~e '~Xe' ,eu@: IJII'! 1l,1i! Ielni!~ tetlJl'ld.. 0 ,pl~JtCILl~ J'iotlil nidi ,pe,ntw u '0' rdil:hte: salill pentwn! 0 'f.l~~:g~I'Jtii cima:p .de: ~oaij'lil1e. D@ a,se!ill~Jjiear~ poa:te OOf!S:~1itit;lm un 'va lallil ~lliIc:ril'l~it ,cucame seter« tl1ii"i,J:!,i ,b 'mi,n'e;t;)li W:!1ii1g8i 1'3: Q Ib,~'IiI:zi, sal! c:hia,r ~'ilI oroclnue. Q"'pi'clum $e obse:na ~i rflfotografie .• ~~~t rned ~.~ en~ ~~Q r d~c ,eXet;U tat C,U'i9i~dIlOnll QcihUILIlui de ,- - :::tIl :plJllilt~~ ~Ior ~Llmita:t~ de: pk:iorl.l~ ~'i ipidQWlill~: orl:l ,tl"le:ifIi"IYI!I!:il~ di~lIlinod,~~,shl]it cDn,tl.lra:ce'cu ajlf.!lOFYI I!Jliluli Imativiftfcrma d'E! e'Yan tlll.d isp IiIsiill~e:r.n. ,. errnina:svo:! racestQli eY:~fI~ffie ~e ~l~ 'pr~Jiltr~U'1:I rind: d,e ilr~ad'e f,~s~o'natlel~ Prima~i]u'll~,ha a.foad,l ~de ~·Oli. ~ieare ~Y1H!tai5i.!lt fesro:n.!(le ~U piclon;r'f ,olrb. hrr r~tull de~<!~~ arc;'l.de; eu p:~ciof'tJ~~s~iUn.

MQ,ll)EllilL ~!i

UI'I nilqd,el ",echm d~ dan~f.!~~ '~!"o~et8:ta::, de ~eiep!iJ~ f'! iii n llia~il'l",melilt Cll.!~O~IU~: deoi5i1~IDh:e. CIJa:i'!!l~o;rul a>CeSI!:!1II1 mQd~~: Sie. pori; ·exec;;~ti ,~Ie ma:i v:a:ria:t:e g~ril!;~u rivesltwm~l:Ita:treea: ,gl,:ll'ii!ra~~, ;pmaitciLile. m!j;I~el;e~ jatOOIU rffiz.voIOl:l1Ie:

ell!tre,.rie!!!1X, ~i~ ~hi~trc 10 Ib:!uzi'i. eieglll~Hi, ,

P'Elltlli Ii! ea d~ll!i~~~a! sa s~ba.1'lJ Ullli~i II til!e se rce,c:al1lfla,1l ~~. ;~ s.,e ~ uicr~~e c:ua~ mai s:ubtur_e. 11)'.u pi '~~l'IiIse ",de ha,ro~ogr,a,fie. m!ode~'UlI nllJ. estle deQ\'lebit d I'ffi ,co:m~mi;cat~ mJn~ iili,clit'l\!~~ d il;rtr~II:I,1II liIiumar ¥iatiabiill d:e trozete. A~~,si!i~ roz~lie s~ (;;rose:tJew, a:stl'e:l: ma.i ~Iil~uii ~i1l f,Ormei!iz.i !Hill all!JO'llIt d~1iI

;.i~~ .:~'$e .. ,e.dilh.l. r.ii de ,~an$ !(~!lh.ll'lc~ie .. ~'e grQs:im~~ %iruh,uh c<lre!le Y!'!e$C. ~'nllJllli'IiI~'iI.C~tll!II;'I,I1!OU m~!c gn~iitea:u dtefop~ ~!iOlJrJ roai' m<lr[j. aJl~iitlu:~te ditlll d~~ iece;.;d,o,uispi[r~e~e ,od!]:u r;i de: I<ln~. 'P'I!; ~ie~re a.lilo'lI!l se cl")o~e~ea:M m~i mli!'~i~ IJl'lr'illildJ <llti:tuit d i'!i!~tr:u~'ed~[o:p~ :141~ PJlciorl.l~'t! Q~trbe.. '~Irc!'ldtlil'd U-1Sle cr~~et;l pe, ded~lljb,~. ",rma:t ,d I! ~!1~ :albl! doua. rrndllil r~ III i!cral)!il~o:t C!1iI IlPidQ~I[!l~)I1l: 'Q~ilfbe, la IJldmIL:l~: rmnd de ~iciQr!.l~e o,at~be. se V~,crC!i§I~!ta 'chlli! llI'Jirlohi d~ lll:iII]III~ din, opt rrni ofrt fldoru~~,tQr!li!m'!ildu~se ~liIIse ,grill plU fi,,~in'treiilceste gll'lli!!fluiwi SlE!'c'rQ~e,~~~. '~ece: oclMlu r~dle larn~", aI,re 5iE! £ix'eazi d'liil ::i!lI'Iolil ,~Ulcrat ~!ll!. ~flceplut

din~OI!S1e, Qcl'IiUlltri d~ ,~;'I'Iil~. ~i ~~ t~rml~ii :p~ m!!lwgi:!ile:c!.l 'cc:hh~ri de ~~ItF!;. .Pe·. €1e;caflE~:ilI1!:o'll sever cr~e!ta~cillte'ViiI ~;h:lowlll~e ~!'he (IP'emru <II se p'u'te<l c:Ol:l't~n !la, trmnd UII d,e! tf:lcl1.fili'~:~e .;'1 m:od,ei 1J111J'i).

Un Imodel de da:li1teWaase;mana:t!lJr C!!I ,oeil! des!C:r:is iii 1m ter:ior • amcatl!!.lli~t:Qt d itn illil:O III rio Mii3ii 'i'lilidi .Siec:nl!s!E!tea~i:li circa fl,~e~ Q~t (l,c:hliulri6e 1~3,til~ •. carea,poi iSie:llIneSC iormillld ,Un ,cei,c;t:!~ I~!!~ pe 'care. ~eVo:1i cl"le;eta d'o!!lateci ~i~<lste de flud,o;1! ~~E! • Se f!l!vil!illii! cril)felii,I!l,d'IJ-$1! l.Ii'I ;!,~'t Ii"~nd de trei~,lilr~'ce, ci$i:,J~e si:mp.lf;!l. ~!i! rnil:[ocul~ror",. $,e; Oxea.za d~.e "If! <l<!!lQ,u de~,~'~r$ ~a r~iI!:llIra 3:4, AJ:iesl.!~ ta:!ilOllllri.. tnl iii umir d~ dOIJil;siP'r~~~. SEll v,o,r llilni d,~ m:i,cu~ cere dilil tmi.~loc: p'liilil' ,ocililllri dE! :~3nf ;i ,piool:llli'i I' ca:reSe v,orclli~e!ta d I:Is,,1,1iI tors)., AIilQIJ rH'8' ~'E: uinesc iflute:. e~e pri~lllI~r'~UlflpUlnc.t Q,rlb.

Se Ilucl~ea,u d~fI ata d,e bobin3 Slllli! de paj;llUo:ti.

MO:DiEUJiL n

MOdlehll1 re:pre;i~l1ta. 0 ,dh,llliItleri c,t:lmLlltipl,e IlIdli~r:ii[l ve.s~im el!l ta~ie. ,Ast:rem~ ,oate: fl. a.pl icna b, fli!1!flc:c;i. pOQ:l)e OO!'lt~r~ !;IO dLecolce,y n!;l Wla,trCa, i:,J,n. volafl. lD~ O'!s~mt~"lea, se IP~~~ apl ita pe$l)e' Q cu~t!llr~pe !C;!!ilre '0 m;asch~za.

Sil: .1 II cr:ellzai. C,U c;U;u:tJesit OO:tU~I1J. Mode~ tllll lillil este

:l.iJICciev~ ~~ooi~' 'Q :j',;,iruj,re ~i ~i fr'l!I!'i2~ :c~~e se' a;,~,~

OrdQnfii~. T~l'1m ]"'!lI.~i.~ ,~a.I'!~~IIi!!~ '~u~c~~m~o'ris(l: ia:sa Ilii:lera.. [).alliltie!t<!i SE: IIiI~r'~QZi p~ Ij~i,me. Rrnnd ull de: term]nLa:~me: em!

aj~dilt,IlI,~~ d 1'111 'real iza:ti iaJst$,e~: 'trle$ ~:~cioli"tI~ $im,IP:~e

pr~:nlseint ac:el~i m de lan~,j.3.pOm doui ,oc!h i uri de Ir:allil~

ll be:riEl~ .fixat)e ~I:. p'IlI,nc:t de ,:iciOIi.I!I~or'b~ peste aJtie trtolill oc~rnl!!lrrn de: !!a:IiI~di'liI ri'ndllill a,!i!lter,ior.

o ,~~!'!tela efljr~ s~ ~!i'!I~e:r~~e>'I:z:i C3, III nl "en,ttr~deux.(j la, 0 t(l~hie~fU1$~" p~ (U~:tri!!l:~ ui@ ~. I ~ Illu JiI!ll;~m, pr:illderea: d:i!l\It~~~i ~~ f~cefl:1! clIsa£JUra d!':: ,IiIIiICI!: a:SCI.l~S. :P!l: 'th'uII ~l1gilll:s;t ail f;~ilIzei,CiINi'e "Ilil t,r,8i!i:U ie sa. setr,iid,eiEe deslliI b ·ClISa;,. tu'rai~ :Oli.nte!':a. se: IUlcreazatOit, p:e~at. ~i' ~e rnl,"e:pel IIll,e] atit.ea Qoh[l.llri ,die lalill~ mlilcrn~~a, .iils"l,gLn·e rea~i;~iilr~iI d!~'ui~eti~ ~i op1t~trebecr de disluf!esimpl'E!'. Pe[l~n~ a pri~l'Idelfw die philzi.ri .se flilea ,cit l1IfIiI:U estetic~ Ibord 1iIIII'i Ie Ia:l;e:raie

w~li'er;~]~'1!l UI :$'i'Jn .. 111~cev<l dec:it un ,liilild de wliJl~e bitute. IF'10itivl,!I .d]e.coradv al diillilllJelei] e5fJe 0 sl.IprapUiIiI!I:!ir:e ~i 0

i!'l~:]ttf'iJJ~t~e .d~. rom b'~ri C!!,rese a;.Jl:em~n riitm eg.lli'. St.

H,ODE!LULn

r:Ot Q dan tieiHii, ~o~',o~hi ,ca: ,,~Ult re-del~X,n, '!lire rep r1;!~Uil ea o in~1fl!.!~re d e ,5t'elu~e. fOl'rni de sci li!z9lre a (1IorUe,!' i,ndlnita -f~t:v,en~il1 ll:rode,ri'il'enoMtre tr:a;di~lcfiiile., Pelil~il"U a acoel'l'i:liii I!!i:ectlul d~cora~~v" dantel:a: CJU :s;tle,11.11~1e :Ili1fE: 'l'lii,inii~ de u!rmi,1I3fie 111Ii1 rinld de c;;i:SIl~il!! dl!:!ble 'eate iii III s>]nt aWltce'li'i\ dec;it dSlilf~le 5i'mple r'eiiliz:;n'e c;;y dOlii IQcihiullI'i de liall~ 1',n pfu~. ,!:Y[de~~!i:~,reil s:tleI'UI~elor eU!i: ld\aWl de IPl.lnctul' de

ci$ur;~ebitlillt'e. '

MOD'ELUI!. Wli

,Este mai de~ntiiv Iniinfaptilld' cli, riliiid !,!It'i,I,1i! d'e 'Wli~:e slmf!le s1~1't: ma:'rh)~ ~i p.rfn iI.c:eea ,m oc:hblli'jI,~ de I:a.n~, ,care alf fi 'tlrebuit sa IIlt. ... e,geasciii ci:Su~ell~ $imfl~ Sif: inlor,~ ~1iI mici iilll"cll:lle:le' p'r~fl!$e f,a !'umatatea, ciisu;~e!lor din: .. hiidlllil Olint:ewl'QIi". ,P'e,n,tr~ ;91, respeeta di,mensi:o;narea ace5~'u,i f'~IIiIC'~i 'in illtegrne<l JlIodv'III'IJ~ dei:;Qr:atiV, se'~Ofii}sefte P'II,Il'C:i:1II11 de pic:iorUl~ d!ibl~. OrlliUlmefiltll:d floraJl one !.!rI brio de flolii. sd I,izate 31tell'fltl"ldt IUllila mi'lf 1!II'I!'i re (;I!I 'U,na mal :m ica.

M'ODE'Ii.,!U'L 8t

~l'I't ... !!, dalilltelel'e ,ell: eQ111~ifOi"i. miO!£Ivel,e, deJCQ,rar:l've ~buliida ~'iil Oi'lII01!men te geom~triceJ eare ~eoo.lilre:1i: '0' oa,r'eCllillfe s_o~ bll'letUe •. ReaU:iate rl:! pu,net d'e c$!II'~' :bi'tlillte Ii Sli~,ple'. dall~e:fele cit col~i;ori !'ill obHgatoiiie bo.rdlun de ,pri,llder,e. T n IliC€:S;~ model .• , Q,lif)am.en'wl deoo r,atiiV e:ste rep"eZie:liltI:t ,plI'i,IiI'tr-a, Sig,ita de .diU'pElli !'I.g,h i iii t~.

MOD.E!LIIJ L B2

Mo!l'iil~1 ,grupeaza byd\eb! de: ,cite irei f,lo'rrn mil~i .• $~IU", Z:!'iJi:~.T ermina~ine: de prilndere:sein1:eg:reazi ca, e:x~eUltieJ ~i'I medellil da'liltel,ei:, pdm 1111 I~]nd i'lii~te mlici desdillideri 'COl, ~I fieri le cUn d,eco:r. i,~fal doilea wmpodobiilildu-'Sie ,el:l douai rtn1~~l!.Ir~ deoer~i~orj~ eare ,$e: ,cr,oie~e:azi,la,srirfit.

IMOID~II..iUL83:

IOsluiiti de: rom~ t! N. nlili mil ri sa.lII! ,liIiIa~ mid. da.1l l)id1i1te 1C8 ~. jllmiriiiJil,e: ,lIIe tQmburi pl'ine. ill1'tell"cal'Site echiliilbrat fliil moti'vulil dec:or~t$",.. Se hJ(:,re3~ eu c:is1ll~eSlimlplle: ~i cblll'~e lbi:ul'tlE!.

82.

M'ODEUJlL S4

R.ep~iliill'i ~o't 0 dllnllelliclJI ~oll~i~ti.alcii:tllll;i'ti. in'i:f-O dilsp,unJeremai '3:1etl~ m,aJ vesela!: dhmtw-(I ill iii de WOnili-

~1Ir,i' ma,i mari SlIlllI Ima] mid., C9J sl mod~IUililJ,l:lmirlOi:' se I'UC~~~ in fYll1lct de dSlu~e .simple:;i ca:su¥e, bi!ittl~e.

I·UJDELUIl.. as

Me dI ellul' rep,r~bHi5i. Q Idlimtelicro~tad dill car~ $E! reallzecm U1n corder. eleganlt. til'l'!l!,resc.. wlid I(calile filii cedee:u 101 U!n'slonrll.l'I!!) nlll 0 C,I!I rea 'foilrbe mQd,tml~ pe.ntr~ ~i,IIJ1i:!'rJ. p II r tali Iia '1iIi! llraciiimi n tea SPOf(l. Se !"Qate cro~e~ ICII'f.i.r de m;a,cr,am.e say i!llt f,jli ,lI"eils;tJei'it.

Se cr'Q~eitJeard IJlfi maiil'~ de ZEioe: clI::hfud pe~l'trlu lUll cordol1ll ,sau de dOLla:Z't!l;i de IQcihi'llIr,i pefirUIII 0 'Clilrea denii'lilti

b~ie~i::gr., -

Pril'lil!l.d wind se c:rQ~etea:zi hi P Unlct. d~ piOiorllf, lorb. himmllll-$e och,illri.ei'lI: mod obil§nli'it. lin cOiltillillll,are absolut too:ttI: IO(ihi~fi,~e <Sie ci"Ofeteau, tOtilil1 pUII.c:t de ,pici'Olillf 'orb .• dBir !iii! la ipe Icrofeti. ,llIImitlte dilil Odiliul ILlltimllllllli ri,l1d ~i IliIl'lilib)te ,din ,ocihi,llli penltildmului rinldl: s~ trece nrllli we 'c:ro~eti:' s~tnge 0 dati, ,p'ril!il i!ce!i~t! dQU3, I'umiti~i fi :Sill! ilicbl,die in plI,lIet de I?kiQrtl~ o,rl3 .. Pel'lmill ca ma.lrgii'ln~ eo'rdo!l1J11u'i sa aiM 0' !;EJ;rnriilllal]e fn:Jmoasa.egaiii, Ill. Iill'~i:" 1m ulil 'O(;lJJ~ ,se U'o~eil!.e8izai (~:tii!1l:d u~se (lela dOI:J1i. fi'rer S:II PrillIplillse: p~ malgille~ cailie spar COl bl liJn'~ii0!'l.d ,de laset5 ili1lgUlSti)1 ~~ echlul IllIat pe cii'~etil. care se strhl!gei'!i1: liIC'E!-' la,i plill'lClt, dl!l ~iciQI'Uf orb. P'entrlti ea ,oo,lidamd ~jj nu S!e il1ll,gllste:ze •. ,d'iild' $E! ia p,rimlJl'l ,oohi la, tll1ce,lflerea rindululi IU flmiii,t.o,r ate:n ~ie. pel'! tru c.i I uma:m.t:e:1!J, oC!h i!ll ~ llI,i dbll pe[lli:iItililiili'l .r:imd a.rlete.fidhID~aJ $i ,se ,Els'Clall~li§j ,!!ll:Ib ochtilll d'e mawg:iiie ,i IiIrU tre,bui,e sc;apat dil1l Vedel'iB.,

MO:DE!l.UIl-H

,Bluz;1 ge!'il j'e.,cEllre au ~p~kine'i,n (alii f~ pe mililced clTI'lc;i rloze:te. AO!l!'$t medell poaite ~ervi ca. sun' de iI15pira~i~. bluza iPlllthuil fi o'rliliillment!!tJii fi 'eu al:,te rD~te f,ln:lentate in lueea r-e (liifiodeJ 43 .4-4,. 46 ~t().

MODiELUIL 111

Diml mitase vegetiil~. ac,elS't nOli ,sQ,rtiment de nte. care se gjse~,t:e 1',11 m~ga;~illlel'e de' s!p,ec~i!!litatel:a !:j,n ,Jil're~ fQarte, acasibtl" GI' fnurioa:sii roc:hi~ tll'(lfe:ta.'ti. eu u nul' d]n mOod',el'eID~ IP'F,€!~e;I1t1:t:e :in ~I!i~i"are (15. 20, 21.. 2.9 •.. l.G atc " FloC:h~a 8'I~a s(! d II bl.eaza. eu Q mJitase slil~l~re. Cordolillu~ 1P0.ate 'n 1'lJcr!!tilill ilCJeea~i (iill!l'Qiii'le CIU :rodlla ~Il: 'il1t:r~o C~.d'03 re ICO!'lUa$talill~.

MO'DE~I.U L ~88

OIi ~lIilee~~rn roiit;li~~ v~i!:et:ami.01 b~l:Izi £ni!~t!O:~~" Pf;)J~Ci'ci. ~i re%;lth!' II:!~tlli' d~ e'xecl.ltat cu run !.!III ,d~in :model~I'e: plreze:nl'"

ra~e ml!ll 1!,!I~rli!~ (13. 16.,2'1. 29" ~6 e~c.)" . _

~'11 fa~~e 1~~Ill:z:a are: tr:aSaiJt !Ii!!:Ii ~n,lUr e.x:e~l.Irnt mil ocilw ri de ]ll!n~ dilQ ilc:el~ifir. L'aica.pelil! ~,gl!!:rlliare ,dolllli~~lhilll!de'"

CUie! ~i1l ~"I:IiI:nliai~ dl!!.pi 'de ~'iI modelulll 68"Cifi"e

,dlolf~e ~oMe ~lucr;Hi () tot Cliliilcest rmodlel~ r~ii~

,zindl!l~ compl[e~ !1'toaerJU ~i ~!e,g,BJI'I·t.

.M!O:DEUJIl. D!

f1o~~IIJI:1 !ie:plii"~intii (I bl !:!Iz.a, ~ILI rm~neca c~'J]mo:i'1o." rnl:lc:rs:ta. kit dhil firl! de Imiit~l!!jI1i1lg~ta~iii sau difil blymilacel :a:11)~ CUI 11lI1'I!!!~ dililm!odi1lr~!epre:zen'tai:e ~1'11 h~'cl'iiI~:e pOt 21~ 22!

l3 e~c.). .

Mcn:lel I!! I d~f! hrcrar:e este e,x.ecUlta.c, imr-C!' J~be'1I"!'Iiillllide ciU~fe, iilJ'l'P~e ~Il IC3.t:ue: pl"ilil 'Ci!ll:'e ~e: f1!!~1 izea~ (I in~mr'!!!i Fe .die s'liell'y~. Termi'!IIa~]il,e blu~i~.<l. rmtnecu.or ~mbollid!.lra d~

Ii: g]k :sfi1it luerarecu pido!'!JI~e S~Jl!Irte. .

M'O'DEL.UL9D

o Ib:~'uZli~ili d<e v~,~1itricc,ta:ti. din! Ibli!mbl~~1 alb, 1!limli~ ~:Ii~n

. iID.I d~n.·· lii"garon~ et(; •• r!:ldl~~ ~11i'! fa.,~ CIY

OJlist.1iI rii. S,~ , llIi Iblnmod(!,l~ I~ al,~gere pl"1e%,e!i'l~~

h~1 ] ucrare (16. 2.t:!j ;3\2 ,etc •. )" ler!ilili!f!~,~t~ de: 1~<I br<li~e ~i decol~Il!'U S'e realizeazi'ilil pYJI,c;;t d~ ,~I~i~ors!~mpl~ Wiilr 'Q!ila d,in paftea de ~Ios:;i be!nti~,ti!~e dllf! fa;ri .de la. IOClIIilI de i'!ilc;iIi!~d~re tlil p]cior'LI~ siirnp~lt!. B1ilIJo'!i!,iereles.e «xecl:lta: pe 'v~~~m~ CilJ@, d,u,pii e'xp~ka~me d~t'e iii!,!! ca.pllolill Irespe.c:tIUV,

MQDE'LUL '!.It

€I cadull iPi' f~,~nl'llJ iarl~~. 1.llJc,ra:t.i ii1liU-II:!,r! IP'lilli'lC![fO<lIIi'ti!:!' a.prle'ciil:t deo1l!r~ee da 0 ,cl"1o~e,ta:n: Ii! ri gll"QII.t1i. I~iiitutoi.as.,pect~~ar.i ,~~'fcQarte ciill!cluroari. s'e r(:l\!QiSte~te pelil~l!ill!l ,cro~eta>re.", ~I)!,orcbh:!c\te Yes!l:ij:!lIH!!nIt;;!r'~ i'!i!,i'ri,trregfme! Cill •• veste.

. p!liP!JeI de 'ca~i 'e!tt:~ ',~'it ~i 'I;~. g.al!'liIitulrr lia pilrde-·

. .' "t.e" rcdim~,iac:h~tlll ~I!~.

~11I '«I!'Idf! 1iI:ilJr!e!pl"1~n'~Oil"a~~$t 'pUI'!Clt~ p:eca:lL"el-am de!illl!!mi,tpUlnc.t: debl!ilni~i. Nil! ~stJ~:gre:u de E!X)eCYtal,t. dar ~;I'!l\l j]ju~.G.a'tiellil~ie. fie c~Q~elle~. IUIIiI rillild de lao; al~lliit (HIl, :!l!li~.tea CJd:lil!lw~ ciifi: :lie" dorleste a€.i '~e i:a;Q. ga,rill~~il!l ra. de b~ini~. At~ncl-,~-ilili Se cr~~etleazj 0 di(;i'~li~' ~li!. 'r~~epe ale tel!.!l:! :prin m~m·'inc* ochi III Iii de ~1~~.tJ (are$~ rllilc:ihid TIHr-~1'l ter~ol~;. ili!l~Ontili!JIJiilllI'£I, ,pel :r~!'ldllli Ulrmatolf ~i pe l~f",.~e dn~11!l rih~' de Iluc.r II se CirQ§e'tCai~ ;):s;tJI':ei~; 1m: pr~1iIIi1.l1

rhillcll degenll~ miUociu s~dl!lter'IlII~El ~ntr~ 11JIC:li'iL!lS:~ il'irll~ can;! ~e dE!rulea~a d'epe degetlllll'aritaitic!rai! mUnU ;tillgi. CrQ· :;e:ta. ,se i ll!crcgl'lJce 'in 'fi~~are ,~u.:hii de: ~,ain~ al ir~l'Id Ulhli .ulte· rial!. ~irull :se! ia eu cro~etl !dllL!lipa ee ~ln!~c{l!!ill~.l'1at d~g,(!.u!~ rnijl'~d!!!1 i:ntrQd!!!~" setr:~. c 1l:l!Id~~ Sle: ,dia. ,dl~n IiIOU Arlllil f'!i!G.FO~'~,t9i. se' S~~dE-eI,~ dOI1~ rb~H;;le .0' dati. d'!!.Ii~i care s1:!:

GI!"o~:e~ea:m Un,_ pidonJ~ orb. s~pum ace'5tU~ !lIlltirm li',ulnct ester die, a. fflX,tI IDIllC~I!li de~~al'l~~ real~['zdiB~ peliltili u it I'll iil5~ d~~!ia., fn COA~~IiI'I!I!I,r~!, in cd rejJt:!III fi.ecarei bll!lcl~e de b~:a,. ,n i;a.(~n ciI.lZII!II' ,g~.r,n.i~ L!I r:ilo!i dlrept~j' ~gallle)~ ~real i~lil~ pe If'~nd ull Il!Il"maito'r e mlidii. Ibl!ldi. Dad se trmG@tJeam. 0 ,tiiCi 1II111u1ili ~1iIc.epllilti. bimejni~E!i~es. I'IQumd, cllIlofaiOlicwtciia 't'lfebl!!.l~l'Id :p,!!.rilil1ii1rcJel'lt:. m~liiri'il 'tre.pta~. din I~o~ ilF! ~!O>C~ 'I;) tfei-dllll(j~·~apte o~h:ild!'i s~. d!iblea~. IPUI'!CUI~ d~ bli!!i!if5., <C!Ii~i mlil aJ~~I~i Q~bi al rind g~'II:l]Oj!ilte:rmc'r d e Ib.Hliln]~i§i. se C;FQseu!ali diolll1i. bl;u;I:i3:. Cimldcalim ,f1:S<bi;l slIIiFi'dernlt de mare ~I~ '~e-~~] ~r~sc' ,~dM~.rHe ~d~ ~blin i~ pelllti-~ . ca ace8Jsta

sa ~~, Iforma dJ:i;IiI'I~i.ei doritiEl. .

~Il cil:zilli~1 inl eare se d:or'e~t'e ca blld,ere de blalili~ ilir~e rna.i '1IlI'I id dedt diil!lil1etrlul, :dlegetul um mil~lodil.!p~!i~ C.afi!!' set clen.deau. ~:i SiE! frmnd P11iI'IiI'ct1l!le. se I~~~e f'O~IO\Si] IH'l (:r~i!ol'l~ IlfJlntub d e ,~em iii S<lIU miili~eri~al plastic. IlJIlfIg de O,pl[,-:z:e~ em flii ~!;!I diiaftlJ.!!J!:nd milli iIil1i~c, 'I(! PQ'rfiullle~ ~:~Jo~ei~Ga~;U ~m~ei pes(~ a.l"1E! ~e ~lnooarQ(!! m'afl,e:t;!; a~$:l:ela I(dad c.adUl1ili1 se' 11Ji';:1~e<!~ ~!I!I ma:n~lf.i!ti)1 f1Il~Jlll~j~ ifi!!s:!:e ,n"evomeri SEll I~ uc:r'eze pUI1:iI;u,1I d~ bliii!ili~.ili)1 s.p~d,a~ c:inllli In.de~esmnt £:Qaru: l1i!:i!.ri •. IP~i!iltrll! .~. d IiIlilr:a:r~\1 ar i!ng.ro~ ~Ilesteticpo .. ~i II mea desu b lmaJll'!~iIlltaJ ddtlli~L Pe 3.ceasti zonal. de eirea 5 cm •. ~ se'c!!i"G'§ie,t:e8iililll pic:1lcru~ silm!plul •. Ate'lf~i:e~ fQr~iiilJlI!e", ~re re;pre¢untii. niliar:l~eta. cic']lJIli~m \l'iiI<Ii;'if'ea IP!.!lldli!l,~ d,~ ~IjC~!II Ilu'cr:a!u! peparrtea illlv:erri. to\':m~l] ·coiJ. tlil~ord!il,d u-se sa S!~. hi!'~lliege:a~cii model u:~ orn:a!linentat

M'Ci.I£)E!LUL 91.

Re.f'1II'~zi~ta o. fam~iIfi\r:! ~UI lm ~o~het bO'fUil~l~ ·inl~O'!i:iii. ~ri!:

S"e h:l!.;,rell!:U di~ltr~YQ :tir !TI!l!i gwo:s, dl!lf'i cu,m III rm~azi:

Mili i!:l~i'ise C;Jl'Ojii:t~~~!.m 1':a:Ifl~f,c'flili!"t eli!'! ,o'~'OChlllil',~i de ~ll'!lIilfl! ,~!C~ ;a,pc,!$e mnc:l1ei!lil.

R!~dillr11' : .:oe (;,rQ~iIi!~e3~~is;lfIreze!C.e pidQ:liu~r.! ~CILI'~. p,e

~el\e Opt Q~hi I!IllI'i die 1111:111$;, •

Rf~dlur .2: ~el;:rQ~ete!~ trC!l~emci~idQ~i ~,idQw,~~!! ~<::~ r~e. Rrhd~'~ :1; ~e crQ:we~eazi ~arl!ed ~i ,pa.tli'llI pldoru~e SCl!Irte. Rfld:~rne .{,1 5t ,se ,I uc:rea:u tnt ,IlII11CiI:. de ~p,id:onJ~ 01 l~iD.

f~ra 'ill, lmal ~'liIim'~dr~ rntll _, -

RtJlujtllf~ 6'~' se, c:roietieas tot cupiCil:on~~ oll"b~ dar dela.

<II 3-4.We:a.oc:hl ~. Inmull~e~te. ,83

Rim:ir,ul 7 ; .se C,rO~!!iliel!:m tr{li o~lili!l!ri d~ m!:!IIi!~ .• ,SIi! f~:xi!!azi Cllt f!lln p~kior~~ OliC!). s~ IlJIcre!liza t:re~ oC:hlillri de lalill~ ~I dOI.li1i. I?,idorlll~escurte. ears ~>e nX-eil,Z_<l, m!il Cie~~etlrei ochi Il'!rl d,e~ani~ ~$e: (ro~i'7't~il.z.i 'a~f,em to~ "~nldl ull ob~i:lilhlid 11",$£1: lm.o~ dleluL

Motivll:Ils!!!re<l1 iZE!B2i, mil rJn:dil!l r,j d IiiLS ~:i ~~'Wirli'alS:t~e~1 fa tin t'Qta.l de 1.t1· r~nd'l!!rm.~ciUiapm rind~yrfi. €I\liid~nfi;lte pill f:ai\i!. ~ Jl~ ~!di~~!!ill!t ~efl~r ~ob~in,~rrea ~~Io~ei ..Bond pS!15riel va IliIaf'orma de 'l\lva!tt:l!iQ~rlil'ti d(l Imodel' .• , p,rilil r.:lllililll.lI~ ~i ~~a;PJkio'r'l!!~if;llol!' care - Sl;! . C:I~~C: de I~ dio ua, la ~riEli .Silll!I

,chia!' r:~par;rli.l. T n .. • :~a ber se crlO~eteam, c,jrca -4~

gru pu,ri de mod M!argj~l1iea lborullllI,i 51:! IllI1cr,eaza, CU' II!!,ni rind' d'e pidorui~: o.rlb. Peri~nl a-l ,dli!iborllili'l:Im£,or~:a dQri~~ ~liIlb I~~~imlill rind de mncffilifdelli'!i! ~E! ,t!lcl.lll1ld,eo, ~lum'm~ $ll;!btir,~ .. b;Qlati cl!l m<l~erillal pl<!~tiC'. • ~

a. palii,riie asema!lIIii:toane:cll!coop.re1iE!.n tata llil modellil~1 aintielriiolr.~ i~ !l!cra:ti d illilt:r-11!!11ll f,illi UQS .de Una ~a,Um,!!I'ii1!nlaJ. :lie ~ro~e:nw:~ Imj!iii,~ltiii !:Ill I'all~ f'o,r,mat dlnl ;.a5e Qcli!iulrii

de cOIre~1l; In'che~~e ..

. : ;$e cr(ll.~~wa~. ~i~i,P!"Lil~ ph:iolr u~~ ~~Ine pe

ct:h'lllIlwile d~ ~O'!I!I!~.

ru'~ldur 2i ~E"; 'cr,o~;ete3Za. tlf'eiTlzecill ;i pse de p~cioru~(j .1l>C1!I rte,

,ID:ndU'r 3' ;se cro~!e,teaU piil.tr !l!ZIeci i~i dQJua. d~e iPih:io\li"llIr'! $CIlI·r~e.

RFmJtr' 4 :secr.gl~ei!:~~ dou~ (ldn h! r:i pe. I'ap) ,rn d,QI~!i (lchi~l.!rl :l'l'e ,~o's, l;.!, (u:::"'i!,!lm'ileC:Ii'O'f~'l;~tlll ,p~!:h~l$ ~e tJ!JI!ll:!lp!!~ ,dQi.!ol::1it!d ~i dOyi d,~ o~hiuri (dill' I~~ til mOle) ~1!l!~QIU!lll olb~n-

n~fld !l!i-~e M, odililll'wi. -

R~rldLIr ;5; se (;r~~~~zi 'C.aJ hi. ri'ndl.ll ~,far~ si.se ~nmu:~~ W!sca (sa: :ram_niSi. to[~i!Ji~ed I~~ ~atnl de: Qcl1~11:I r~). Riy:r,d~r{,J~ 60 §f '7 ~ se c:r\Q~etea~.ilil pi\dQtuf~ Garbe.

Rin:cl,u~ 8: ~cl'\o~1E!tee,-za: rn IP:vdol'~;e oa r,be :fil ~e ~t1mul~e~te dmn leeIn lee pilili .~~ob~in' 100· Ot;Il~yt,~.

R:fad,urN.e 9 ~i1O! ~:e . ~TlI)f~tI~~~ doua bCI:lf.IiII~1 pe fa.p~1 d,ouiochi !!!'ri fie d()!~.

Ri'lidtd 11: $e Clro~et~za ea :1::11, :fllild ~Irri,!e '91~:~ 10. dar SE!: i,nY~r~l!~~ai if;! :'lil;l!!l$ull: ~, IUI!ilde ~ cro;iEl£<lt Ip·e: fali ,Sle va ~r'Q~eu!'p'~ dQS ,; i!!Yers (illl f'oril'l'lii, Q1e p.h,).

RIlIdlldie '1.2 .f~ 13: se h.lca;~z:a ca: la ri.n'~!Jrn.

Rrmru,rJ$e J'4~ 15,r1,6; SOl CriQiell~lJza dUJPa !'indl!j~i;l!!'!t~Jior Cilll 'd(rfelrrenFa ci ;e va: :i,nversa..

RilId,uf#te 1'7 ~. 18; S(;:: 'c:r~etleam il'a fel (~!\llv~r~li!1d Ul.·s.e) ~i a,serel H ~Iuc:rat a!!~ota.,-

Urllliiea'Z3 0 l)el1ll~i~ olbi~!illlllllita d u pi, Crlilm IlIlwmeaza:

l!Ufl~~rlle 19~J 2Q :se Vor cro~et.a mil .flHJIlc:t de p~dofIL.I~ owb (Ia tinJdllldl 1'~' se 'va~~~~' dteul:! och]C<l1liI1 ~:a, a:f op'udea. Q~h~ d~pa, :mar~IiI'!'~ilcrl!p!lh!i). Lili rmndlll:1 20 n:1ll !Ie ~:ilm3,U

~~ea,.· - . .

,~"Jl!dI'!t1 2't : lSi!! cre~etea.z.i il:! p1(iiorltJ~ orb doui~eci ~1 paM~ ,die oii:;h~l:IIl~i I(!,gllli odlJ i lnm 1!I:~:~~~ulil,ull ~1I) d~!~!I!iili!d U"'SiE;: mn ~o,tilll 124 odl~lJri, :pti:1II 'ca!l'e inlcepe .~ se for~Ie.'Z:e IDond ..

,Bolf'luilse ~r~e:teaJ~C:u douj. cc:h i III rl p'e: hr&ii ~.~ dellIi ochh.l r~ pe d!OSi. S!Il! f;\eJrlCil!tiii-crO'~edllld I.I~SE!J 'E,r1ei' rffld 1J'lrl,,_ :apOI Sg inl,i'e,w~ searl.' (!~i'!b) (lfO~~tml'l(h~~!! d~11i noultrei IW]nd uri, Ulimea,za a.pomtre,] rilIDclI miCI"Q~(!i~,~e 'CYI pkioJi!ll~ oili'b \~m paJar:uiiI. eS:liE!!ga:ta, •••

Ca ~i Ie. m:odel'td f!'1~ii~e!i!l~ ~~ PQ3U! ili~:radl!llte 0. :l~l'm!:!~i~ i[lloI3,~pen tru fJ. me!iil~~f!€l fOl'Ilil!!!: ,dio r.it;1! ,

MiQE)EJl.UL '94

o ~aw.a:rie (1Xh:ef.i ~I]tili:erelliscli ,caWe $r!1 lPoor~. p~rf~iiv~r3, ~!!.~ t"¢am!ilil, la -llIln piil,rdesi!il. Este: llI~o'r dl';: eXili!f;i;!~<l!Jt dli!o;}r~~f;!\ ~E!: c:r~~e:tleillm, 1iI1lI'li!IIa.! ell! I?~d,oru,e ,oO}.rl:iEl!,

'C;Ji ~m I~ oel,el'a.lte pil~rmi. ~1:I,,!{lpL!ltlilll U CQ!iiI~t~tl!llrne ~~~4i!~is.Q~ rul ~~chi~ forrna:t dilill dnd odMlild de: lia:f:I~. Se .oo,!iI~i,~I:Iii. apQil~ro~eta.~'!ilil. dlU,pi eum s..a 'spillS" :in p~don.l~e ,oarbiEl.. rlil,m'I.II~Jliteli tre:pt!:t ~,e~,.trya dill. to lima palariei. -OUl~i c.e s"a, I Ui~riiJ,t ~aklta.$e c'ri)~et'eaza lilln rind de pkhilili u~e ,c;'!rb~. ill teF©alate cltlgiUl,rel,e,.£'o'rm:a.te diilil ,@dhiuri de lal:l~. pWln ',aml':,~ Va[ra~ i~,n, ~IiIU r dillfl ace~~<lfijl~i r. UlI'mea.~ c~~eitar~1li ~crlllhii l'om.uI1:i,gd dinl ~gCmWl kIt:. ca~r la Cl!!low,. TIlI,a,jnl:e ,die a Itermi~ta JbOI!"I!I~'.S~ .$~lIdd~ev:l! !"indlillri p:~,U!~i'il i!i d:iiJ rot'l!I.nJI~rn;ea. pili~'a"iet Ma:rgi,Iil'e3, ICO~ll1~ 1:11 s~ t':!"o~.ertea:za, Cli.· douai :rill'ld uLr~ de 'p'iC!Io,.rlll~eoll.rb~ b: 'Q~r~ .5~ s~Cle m,ult' l~ai des. 'Cillle d.ol"~te ,poa.t~ .sa int,liodlud e slrmul,~{i' p:rrin, :S!p~lie~!e pelilil.d~i'mlJll.l.!wri'liId c.r\O~e:taiC,peiil trlU a. me,liItifll!: mai IMflerQWmili boruh.!~.

,.,.

IrrllODl1t :2

1r:10DEL, l

MODEL 10

. MODEL 11

MODEL 12

MODEL 13

MODEL 16

MODEL 14

,

MODEL 15

MODEL 11 MODEL 20

MODEL 21

MODEL 18

MODEL 19 MODEL. 22

MODEL 2"l

MODEL 24

MOD.Et 25

MODEL 26

MODEL 29

MODEL 28

MODEL 30

MODEL 31

, .'

,I

MODEL 32

MODEL 33 MODEL 34

MODEL 35

MODEL 36

MODEL 37

MODEL 40

MODEL 42

MODEL 43

MODEL 44

MODEl. ~5

MODEL 46

MODEL 47

MODEL 48

MOiDEl49

" ~

MODEl. 57

MODEl. 58

MODEL 60

MODEl. 6>:1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful