NEMĀCI CŪKU DZIEDĀT !

Dabā katram ir sava dziesma – mazais zvirbulēns, strazdulēns vai dzeguzēns dzied savu dziesmu, un nevienai dzīvai dvēselei neienāk prātā aizliegt to darīt vai, piemēram, putnēnam sākt mācīt cūkas dziesmu vai otrādi. Cilvēku dzīvē nav vis tik vienkārši...Varbūt sarežģītās intelektuālās un emocionālās pasaules dēļ? Lūk, daži iedomājas, ka visu sīko putnu korim jāapklust, jāaizmirst sava dziesma un jāklausās visvarenākā, gudrākā un skaistākā putna – c ū k a s dziedāšanā. Cūkai pat nav jāmācās – tā dzied jau kopš dzimšanas. Tikai mazo putnu apnicīgais koris traucējis saklausīt šo talantīgo priekšnesumu. Var jau mēģināt tos čiepstētājus izķert un nožmiegt. Ne tik sena pasaules vēsture (Mao Dzeduna Ķīnā, piem.) pazīst arī šādus precedentus. Kas tik nenotiek šai pasaulē! Bet tas draud ar dažādu knišļu – asinssūcēju uzbrukumiem un citām dabas anomālijām. Kas nav iespējams Dabā, tas ir panākams ļaužu dabā. Ikviena cilvēka dzīves stāsts ir daļiņa no tautas vēstures. Tautai, mankurtiski klusējot, jāaizmirst savs stāsts, jāatsakās no savas vēstures, tātad arī no savas brīvības. Kā vārdā? Lai sauja morāli degradētu, kurnošu, ļauni viltīgu ļautiņu piepildītu mūžam cauros makus un apmierinātu savu slimīgo varas kāri? Melot, solīt, izdzīvot un uzbrukt – pagātnes rēgi raušas laukā no tumšās pazemes un turpina mācīt, kā jādzīvo bezatbildīgajai, glupajai tautai – nav tik daudz ko domāt! – mācieties no mums! Strādājiet mūsu labā! Vairojieties, lai būtu, kas pelna pensijas! Priecājieties, kad kungs atļauj! Un kas te čiepst par demokrātiju, Eiropas vērtībām, ilgtspējīgu attīstību un vēl visādām muļķībām? Mēs – esam garants, mēs esam demokrātija un attīstība, un neiedomājaties mūs mācīt! Mācieties no mums, nožēlojamie čiepstētāji, kā vajag „ģelas” kārtot! Muti ciet! Basta!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful