CRNA GORA

ZAVOD ZA STATISTIKU

CrnaGora
u brojkama

Podgorica 2009.

Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT

ODGOVARA: Radomir Đurović, direktor
Podgorica IV Proleterske, br. 2
Tel. + 382 20 230-811
E-mail: statistika@cg.yu
Web Site: www.monstat.cg.yu

Urednik: Radmila Šišević
Prevod: Irena Mihailović
Štampa: “Prisma” Podgorica

Prilikom korišćenja podataka iz ove
publikacije obavezno navesti izvor

!

SADRŽAJ
Str.
GEOGRAFSKI PREGLED ........................................................................................5
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA ................................................................................8
STANOVNIŠTVO......................................................................................................9
VITALNI DOGAĐAJI ...............................................................................................12
ZAPOSLENOST .......................................................................................................14
ZARADE .....................................................................................................................16
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ...............................................................................17
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA .............................................................................20
CIJENE ........................................................................................................................22
POLJOPRIVREDA ....................................................................................................23
ŠUMARSTVO............................................................................................................24
INDUSTRIJA..............................................................................................................24
GRAĐEVINARSTVO................................................................................................25
SPOLJNA TRGOVINA .............................................................................................26
TURIZAM ...................................................................................................................27
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE .................................................................28
OBRAZOVANJE .......................................................................................................30
KULTURA I INFORMISANJE .................................................................................31
ZDRAVSTVO.............................................................................................................32
PENZIJSKO OSIGURANJE.....................................................................................33
PRAVOSUĐE.............................................................................................................33
ZNACI
nema pojave

=

-

ne raspolaže se podatkom

=

podatak je manji od 0,5 od date jedinice mjere

=

0

prosjek

=

Ø

ispravljen podatak

=

*

nepotpun, odnosno nedovoljno provjeren podatak

=

()

3

4 .

km² 13812 Glavni grad Podgorica Prijestonica Cetinje Broj opština 21 Broj naselja 1256 Broj stanovnika po opštinama. stanje 1.GEOGRAFSKI PREGLED Broj stanovnika u Crnoj Gori. januar 2008. 5 . Popis 2003. 627478 Površina Crne Gore.

4 141 Lim 220 123 Ćehotina 125 100 Morača 99. km 293.GEOGRAFSKI PREGLED Geografske koordinate krajnjih tačaka Mjesto Opština Sjeverna geografska širina Istočna geografska dužina Sjever Moćevići Pljevlja 43˚ 32 ‫׳‬ 18˚ 58 ‫׳‬ Jug Ada Ulcinj 41˚ 52 ‫׳‬ 19˚ 22 ‫׳‬ Istok Jablanica Rožaje 42˚ 53 ‫׳‬ 20˚ 21‫׳‬ Zapad Sutorina H. km Ukupno 614 Prema: Hrvatskoj 14 BiH 225 Srbiji 203 Albaniji 172 Dužina morske obale.5 Izvor: Uprava za nekretnine Rijeke Dužina u km. Visina u m Bobotov kuk ( Durmitor ) 2522 Maja Rozit ( Prokletije ) 2522 6 . Novi 42˚ 29 ‫׳‬ 18˚ 26 ‫׳‬ Dužina kopnenih granica.5 99 Najviši planinski vrh. ukupno U Crnoj Gori Tara 146.

Pljevlja Lovćen 6220 1200 – 1749 Cetinje Biogradska Gora 5650 832 – 2116 Berane.99 906 9. m Najveća dubina. Cetinje Crno 0.7 6 44 Bar. Mojkovac. Kolašin. m Biogradsko 0. Šavnik. Podgorica.52 1418 49. Mojkovac Basen Skadarskog jezera 40000 .GEOGRAFSKI PREGLED Prirodna Jezera Površina u km² Nadmorska visina.1 Žabljak Šasko 3. Cetinje 7 .8 Ulcinj Opština Izvor: Uprava za nekretnine 1) Albaniji pripada 147.6 1.9 km2 Nacionalni parkovi Površina u ha Nadmorska visina u metrima Opština Durmitor 39000 538 – 2523 Žabljak.1 Kolašin Plavsko 1.1 Plav Skadarsko ¹) 369.4 7. Podgorica.23 1094 12... Plužine. Bar.

6 124 117 74 Bar 17.5 118 143 69 Herceg Novi 16. 2007 Broj dana Prosječna godišnja temperatura.1 1526.5 1722.6 798. m3 ) 8 .2 171 63 57 Nikšić 12. Cº Prosječna suma padavina L/m2 sa kišom ≥ 0. Zahvaćene količine voda ( u hilj m3) površinske vode 2.0 1357.7 796.1 132 41 - Kolašin 8.2 1215. Podgorica 17.9 133 52 63 Bijelo Polje 10.1mm vedrih sa vjetrom 6 i 7 bof.7 1539.2 112 151 - Pljevlja 9.KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA KLIMA.4 134 84 63 Meteorološke stanice Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore Faktori koji utiču na životnu sredinu 2006 2007 3451199 2491742 3426890 2459349 podzemne i izvorske vode 16309 19393 morske vode 8000 13000 29475 36884 prečišćene količine otpadnih voda 1493 1083 neprečišćene količine otpadnih voda 27982 35801 1. Otpadne vode ( hilj.

5 20.STANOVNIŠTVO Stanovništvo prema polu u hilj.9 Stanovništvo u većim gradovima u hilj.8 12. 1991 2003 Popis 2007 2008 Procjena. 1991 2003 2006 2007 Procjena sredinom godIne Podgorica 152 169 173 174 Nikšić 75 75 75 75 Bijelo Polje 55 50 50 50 Berane 39 35 35 35 Bar 37 40 41 41 Rožaje 23 23 23 23 9 .2 67.1 12.4 67.14 25.5 15 – 64 66.7 19.1 januar 0 .3 12.6 65+ 8.2 67.1 januar Ukupno 615 620 625 627 Žensko 309 315 317 318 Muško 306 305 308 309 Stanovništvo prema starosnoj strukturi u % 1991 2003 Popis 2007 2008 Procjena.8 19.

STANOVNIŠTVO Stanovništvo prema starosti 1. januar 2008 85 i više 80-85 75-80 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Muško 10 Žensko .

u hilj. 11 .STANOVNIŠTVO Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti Nacionalnost Popis. 1991. 2003. Popis. Crnogorci 380 268 Srbi 57 198 Bošnjaci - 48 Albanci 40 31 Muslimani 90 25 Neizjašnjeni / Neopredijeljeni 2 27 Ostali 46 23 615 620 Ukupno Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti u % Popis 2003. u hilj.

VITALNI DOGAĐAJI 1991 2003 2007 9606 8344 7834 muški 4917 4349 4136 ženski 4689 3995 3698 44 42 22 3970 5704 5979 muški 2280 2895 3048 ženski 1690 2809 2931 Umrla odojčad 107 92 58 Prirodni priraštaj 5636 2640 1855 Zaključeni brakovi 3817 4050 4005 Razvedeni brakovi 388 494 453 Živorođeni 16.8 9.6 Zaključeni brakovi 6.6 6.5 Umrli 6.5 13.2 9.6 6.5 12.4 Živorođeni Mrtvorođeni Umrli Na 1000 stanovnika 12 .

VITALNI DOGAĐAJI Umrli prema uzrocima smrti u 2007. Muški Ženski Ukupno Bolesti krvotoka 1549 1787 3336 Tumori 559 384 943 Bolesti disajnih organa 129 107 236 Nasilne smrti 185 48 233 nesrećni slučajevi 92 15 107 samoubistva 89 32 121 ubistva 4 1 5 441 557 998 3048 2931 5979 Ostali uzroci smrti Ukupno 13 .

6 28.3 31.9 45.2 57.7 55.6 148.9) .3 Nezaposleni 51.4 49.2 126.3 Žene 91.6)) (11.7 47.5) (16.2) 26.1 50.3) (stopa zaposlenosti) Žene (stopa zaposlenosti) % Muškarci (stopa nezaposlenosti) Žene (stopa nezaposlenosti) 14 18.8 39.4 44 45.7 29.9) (21.7 44.4 14.5 38.0 % Muškarci 49.1 (11.5 Stopa zaposlenosti 41.0 24.9 ((12.3)) (19.6 46.8 69.9) (5.3 43.3) Muškarci 27 ((4.2 52.9 Zaposleni 212.6 104.1)) (15.0 25.9 58.4 34.5 73.7 51 55 57.8 38.2) (6.6 28.2 33.9 81.3 115 29.8 43.4 56.5 20.ZAPOSLENOST Radna snaga i stope aktivnosti Aktivno stanovništvo Muškarci Žene Središnji region Crna Gora Primorski region svega od toga Podgorica Sjeverni region 263.6) 22.4 33.0)) 17.8 34 69.4 ((12.1) (9.5 37.2) (32.1 (7.8) (12) Žene 24 ((3.3 % Stopa aktivnosti 51.1 ((12.3 Muškarci 121.1)) (10.5 19.7 63.7) (13.7 52.8 Stopa nezaposlenosti 19.

6)) {12.8} 60.6)) ((10.9)) {15.1)) 6 do 11 mjeseci ((3.2} ((2.7)) ((2.9)) .1 {14. .9 54 15 .3} ((3. . ((7. .6)) .1)) ((36.3} ((13.7)) ((1.8} {19. .1} {5. .9 69.1} ((12. ((44.7)) . .8)) {41. Crna Gora 2007 1000 % Ukupno Muškarci Žene Ukupno Muškarci Žene % Žene Ukupno 51. 1 do 5 mjeseca {8.0)) 12 do 23 mjeseca {6.ZAPOSLENOST Nezaposlena lica prema dužini traženja posla i polu.9 52.1 27 24 100 100 100 47 Manje od mjesec dana ((1.3} {16.4} 2 godine i duže 31.

ZARADE Zarade i zarade bez poreza i doprinosa. u EUR Ø 2006 Ø 2007 Ø 2008 Zarade 433 497 609 p Zarade bez p poreza i doprinosa 282 338 416 16 .

po potrošnoj metodi 2006 2007 Finalna potrošnja 2 241 002 2 933 830 Lična potrošnja domaćinstava 1 660 948 2 157 581 Potrošnja države 580 054 776 249 individualna 218 357 272 754 kolektivna 361 697 503 495 469 811 683 573 77 000 103 240 -638815 -912695 1 061 008 1 305 093 izvoz roba 627 460 631 037 izvoz usluga 433 548 674 056 Uvoz roba i usluga 1 699 823 2 217 788 uvoz roba 1 482 689 1 983 865 217 134 233 923 2 148 998 2 807 948 Bruto investicije u osnovna sredstva Promjene zaliha Saldo izvoza i uvoza roba i usluga Izvoz roba i usluga uvoz usluga BRUTO DOMAĆI PROIZVOD 17 .BRUTO DOMAĆI PROIZVOD Bruto domaći proizvod.6 10.7 9.1 Bruto domaći proizvod po stanovniku (mil. EUR) 2 148.5 2 378.7 18.9 Bruto domaći proizvod. po proizvodnoj metodi 2006 2007 Bruto domaći proizvod. u% BDP deflator. EUR) Realna stopa rasta BDP-a.1 18. stalne cijene (mil.9 2 807. tekuće cijene (mil. u % Nominalna stopa rasta BDP-a.0 3 443 4 484 8. u % Bruto domaći proizvod.4 30. EUR) 1 970.

lov i šumarstvo 6. tekuće cijene.1 Aktivnosti u vezi sa nekretninama 11.2 3 Trgovina na veliko i malo 11. 2007. tekuće cijene.3 Trgovina na veliko i malo 12 Aktivnosti u vezi sa nekretninama Ostalo 18 12.3 Bruto dodata vrijednost. godine % Poljoprivreda.8 65 . godine % Poljoprivreda. 2006.9 Hoteli i restorani 3. lov i šumarstvo Hoteli i restorani 8.BRUTO DOMAĆI PROIZVOD Bruto dodata vrijednost.4 Ostalo 66.

tekuće cijene. tekuće cijene. godine 19 . godine Bruto dodata vrijednost. 2006.BRUTO DOMAĆI PROIZVOD Bruto dodata vrijednost. 2007.

Ø po domaćinstvu (mjesečni prosjek u EUR) 2006 2007 Sva domaćinstva Struktura Zarade i nadnice 277 62.05 Donacije u novcu i naturi - - - - UKUPNO 20 444 100.13 Primanja od poljoprivrede 40 9.47 3. 5 1.95 85 14.06 0 0.55 Primanja od malog biznisa 4 0.46 347 61.00 .11 6 1.00 Sva Struktura domaćinstva 568 100.84 9 1.79 Zarade u naturi 0 0.03 Prihodi po osnovu penzije 82 18.45 Prosječan broj članova Raspoloživa sredstva.01 20 3.83 Primanja od socijalnog osig.POTROŠNJA STANOVNIŠTVA Anketa o potrošnji domaćinstava 2006 2007 Anketirani broj domaćinstava 1300 1090 Ocijenjeni broj domaćinstava 180338 183376 Ocijenjeni broj lica 625142 633230 3.57 101 17.62 Ostala primanja 36 7.

70 32 5.50 67 12.94 43 3.75 Sopstvena proizvodnja - - 35 6.06 Namještaj 22 4.28 Komunikacije 26 5.68 Stanovanje 57 12.65 Obrazovanje 5 1.18 12 2.POTROŠNJA STANOVNIŠTVA Upotrijebljena sredstva.55 27 4.06 21 3.72 Transport 39 8.16 Restorani 8 1.04 18 Odjeća i obuća 36 7.54 Ostala roba i usluge 21 4.92 27 4.00 560 100.77 Zdravstvo 14 3. Ø po domaćinstvu 2006 Sva Struktura domaćinstva 193 42.19 UKUPNO 453 100.73 Rekreacija i kultura 14 3.00 20 3.00 Upotrijebljena sredstva 21 .54 Hrana (mjesečni prosjek u EUR) 2007 Sva Struktura domaćinstva 186 33.67 58 10.18 Alkoholna pića i duvan 18 4.89 14 2.29 7.

72 6.18 1.8 107.91 4.1 100.3 101.8 108.84 0.09 5. kg.27 0.30 5.25 5. kg.82 0.93 8.5 101.0 113.0 111.58 4.15 2008 6.16 8. 10 kom kg.85 0.55 0.3 102.7 Pokućstvo 101.75 6.55 5.2 100.20 5.9 114.7 107.1 105. kg.55 0.3 Proizvodnja električne energije 100.55 0.20 1.0 135.6 106. EUR Naziv artikla Maslac Mlijeko Mlijeko u tetrapaku Domaći sir Sir trapist Kokošja jaja Svinjsko meso Juneće meso Krompir Pšenično brašno tip 500 Hleb tip 500 Šećer Kafa Lozova rakija Pivo Cigarete kvaliteta b Jestivo ulje Količina kg.74 3. litar litar 20 kom litar 2006 5. kg.8 102.55 0.9 102.54 4.36 0.0 108.4 106.9 101.60 1.7 107.5 107.2 Indeks potrošačkih cijena (CPI) Indeks cijena na malo Indeks troškova života Ishrana 104.9 Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija 103.00 0.50 1.85 0.54 0.6 115.75 3.00 9.4 102.6 22 .46 0.01 2007 5.52 0.65 0.2 Odjeća i obuća 101.2 Industrijski proizvodi 101.0 Usluge 102.50 1.52 0. kg.8 107.73 0.82 0.36 0.36 8.5 114.63 0.3 Poljoprivredni proizvodi 106.58 0.45 0.5 101.0 108. litar litar kg.80 0. kg.76 Promjene indeksa cijena u odnosu na prethodnu godinu 2006 2007 2008 … … 106.1 Piće 100.CIJENE Prosječne godišnje cijene nekih proizvoda.50 1. kg.95 0.0 107.30 5.1 118.3 100.35 5.

79 Ovas 0.19 0. 2005 2006 2007 Goveda 117.3 5.18 10.87 0.01 0.71 2.2 Svinje 10.86 0.06 452.95 Livade i pašnjaci 454.38 493.POLJOPRIVREDA Poljoprivredna površina.22 Ostale žitarice 0.23 Povrće 17.19 0.9 109.48 2. hilj.0 73.1 6.83 Ječam 0.78 493.15 Krmno bilje 7. 1000 ha 2006 2007 2008 Ozima raž 0.5 Živina 462.1 Ovce i koze 254.16 0.9 80.4 23 .22 0.92 17.96 7.9 249.19 10.99 18.15 Industrijsko bilje 0.5 505.18 0.02 0.05 Broj stoke. 31.4 Konji 7.81 0.2 448.39 Krompir 10. decembar. ha 2006 2007 2008 Ukupna poljoprivredna površina 517337 516465 516219 Obradiva poljoprivredna površina 189252 189939 189300 Upotreba obradivog zemljišta.3 Krave muzare 82.3 10.12 Ukupno 495.2 Ozima pšenica 0.21 0.48 7.8 114.3 222.66 452.02 Mahunaste biljke 3.7 13.81 0.

5 Proizv.8 65.7 93.7 85.9 Proizvodnja električne energije.1 98.1 140. ostala Proizv.7 94.6 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 92.9 Vađenje energetskih sirovina Vađenje ostalih sirovina i materijala Prerađivačka industrija Proizvodnja mašina i uređaja.5 63.2 Proizv. uređaja i aparata za domaćinstvo 24 .8 Proizvodnja kože i predmeta od kože 163. pića i duvan 99.ŠUMARSTVO 2005 2006 2007 Pošumljavanje sadnjom u ha 514 630 628 Posječena bruto drvna masa u hilj.4 34.m³ 574 631 548 lišćara 260 281 236 četinara 314 350 312 INDUSTRIJA Indeksi industrijske proizvodnje.4 79.5 117.7 78.0 Proizvodnja papira .3 76.3 113. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 99. mašina. proizvoda od gume i plastičnih masa 101.4 109. gasa i vode 72.1 96.9 Proizvodnja saobraćajnih sredstava 97.6 131. izdavanje i štampanje 105.6 97. gasa i vode 72.7 104.ostala 98.1 Proizvodnja električne energije .1 Proizvodnja hemijskih proizvoda i vlakana 145.9 108.5 87. prethodna godina = 100 2007 2008 INDUSTRIJA UKUPNO 100.9 Prerada drveta i proizvodi od drveta 101.3 215.3 88.7 Prehrambeni proizvodi.3 115.4 160.8 Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda 110.7 Prerađivačka industrija.0 Vađenje ruda i kamena 101.6 131.

1 Cijena stanova novogradnje po 1 m² za Crnu Goru i izabrane gradove. u EUR 2006 2007 Crna Gora 1087 1332 Podgorica 868 1072 Bar 986 1486 Budva 1377 1527 Nikšić - 907 Ostali 2082 2769 25 .INDUSTRIJA Proizvodnja i potrošnja električne energije PROZVODNJA 2006 2007 Bruto 2952 2144 Neto 2839 2039 Primljeno od druge države 1201 1176 Uvoz 1728 2167 Potrošnja 3855 3938 Isporučeno drugoj državi 991 648 Gubici 850 688 Izvoz 72 108 GRAĐEVINARSTVO Stambeni fond Stanovi Površina u m² Prosječna površina po stanu u m² 2006 2007 214035 217420 14132398 14371755 66.0 66.

76 u% 402.8 0.99 27.41 Švajcarska 51.4 0.7 Srbija 2007 u% u mil.8 1.317.9 5.0 4.42 Slovenija 23.2 5.8 u% 239.06 0.5 4.9 2.SPOLJNA TRGOVINA Zemlje sa najvećim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori UVOZ.7 3.92 UKUPNO 2006 u% 2007 u mil.03 Hrvatska 60.18 Grčka 68.18 Slovenija 52. EUR 600.2 30.90 85.13 Srbija 172.7 14.54 26.22 73.89 Grčka 75.7 0.82 Kina 59.13 699.2 18.87 Velika Britanija 1.41 109.8 1. 2006 u mil.1 32.66 Austrija 47.04 86.0 3.6 5.96 Hrvatska 8.6 4.2 1.0 27.91 Holandija 16. EUR 1482.5 10.52 159.19 Bosna i Hercegovina 40.63 11.25 2.3 4.2 7.6 6.7 4.09 21.47 108.67 35.4 1.04 Italija 141.10 Švajcarska 0.8 4.16 Njemačka 154.6 6. EUR 3.2 1.07 93.4 4.8 3.42 93.4 10.5 Italija 26 .1 3.76 113.40 11.2 27.45 Ruska Federacija 0.14 0.2 38.2 1. EUR 627.4 0.6 0.9 3.07 134.56 148.27 Mađarska 44.1 9.31 Bosna i Hercegovina 28. UKUPNO u mil.0 14.6 0.12 193.14 IZVOZ.9 0.4 3.92 Albanija 10.

noćenja Ukupno Albanija Njemačka Republika Makedonija Ruska federacija Srbija Češka republika SAD 9882 17679 22005 348079 513591 5448917 2005 97991 2006 156857 2007 149294 2005 2006 2007 272005 377798 984138 Albanija 13234 25925 37801 BIH 46838 55553 101394 Italija 11435 17702 37211 Njemačka 18352 20252 17891 Republika Makedonija 14940 14469 22543 Ruska federacija 41011 61092 102350 Ostale zemlje Domaći turizam .dolasci Ukupno Slovačka 8442 11694 10258 Slovenija 13659 17607 20663 Srbija 450461 419273 389428 Francuska 11300 17702 302279 Češka republika 23517 28674 33100 3432 5982 7426 65845 101146 173994 SAD Ostale zemlje 27 .ukupno Međunarodni turizam .TURIZAM Domaći turizam noćenja Crna Gora — ukupno 2005 2006 2007 570231 909607 851045 2005 2006 2007 1583510 2196091 6443485 40091 99621 188572 BIH 267875 336618 703472 Italija 49210 64477 205937 133903 142538 116807 88905 74531 156371 253178 455502 789497 Slovačka 63918 89212 83939 Slovenija 57697 76325 90023 Francuska 64354 103828 181384 3058106 2830572 2644312 206418 222169 266598 Međunarodni turizam .dolasci Crna Gora .

SAOBRAĆAJ. SKLADIŠTENJE I VEZE Dužina kategorizovanih puteva u km 2005 2006 2007 7353 7368 7402 Savremeni kolovoz 4701 4742 4925 Tucanik 1806 1806 1806 846 820 671 2005 2006 2007 250 250 250 47 47 47 2005 2006 2007 Drumski saobraćaj 4302 4825 5738 Gradski saobraćaj 2177 1591 1491 Željeznički saobraćaj 1137 1067 999 698 834 1024 2005 2006 2007 Drumski saobraćaj ( u hilj.tona) 1857 1961 2131 Željeznički saobraćaj ( u hilj. tona) 1182 2494 1761 Vazdušni saobraćaj ( u tonama) 1011 1067 1319 ukupno Zemljani putevi Dužina željezničke pruge Stvarna dužina pruge u km Broj stanica Prevoz putnika u hiljadama Vazdušni saobraćaj Prevoz robe 28 .

SKLADIŠTENJE I VEZE Automobili Putnički automobili ukupno na 1000 stanovnika 2005 2006 2007 118930 152581 178449 191 244 285 2005 2006 2007 1313 1554 1828 49 85 63 1264 1469 1765 2005 2006 2007 177663 175794 167304 285 282 267 543220 703053 686060 872 1126 1096 Saobraćajne nezgode Saobraćajne nezgode sa poginulim i povrijeđenim sa poginulim sa povrijeđenim Telefonske usluge Pretplatnici fiksne telefonije na 1000 stanovnika Pretplatnici mobilne mreže na 1000 stanovnika 29 .SAOBRAĆAJ.

osmo i devetorazredne škole 30 .OBRAZOVANJE OSNOVNO OBRAZOVANJE 2006/2007 2007/2008 455 444 BROJ UČENIKA 75179 75038 djevojčice 36194 36247 dječaci 38985 38791 4876 4889 Žene 3389 3437 Muškarci 1487 1452 2006/2007 2007/2008 47 47 31627 31557 djevojčice 15662 15665 dječaci 15965 15892 2245 2254 Žene 1363 1357 Muškarci 882 897 VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE 2006/2007 2007/2008 BROJ FAKULTETA I AKADEMIJA 27 33 16173 18009 Žene 9248 9651 Muškarci 6925 8358 1035 1173 Žene 451 516 Muškarci 584 657 broj škola 1) BROJ NASTAVNIKA SREDNJE OBRAZOVANJE broj škola BROJ UČENIKA BROJ NASTAVNIKA BROJ STUDENATA BROJ NASTAVNIKA 1) Broj škola čine: četvororazredne.

- 122 - 2005 2006 2007 Broj - - 35 Čitaoci u hilj. - - 199 2005 2006 2007 103 87 83 61 62 76 728 947 1130 Profesionalna pozorišta broj predstava posjetioci u hiljadama Dječja pozorišta Amaterska pozorišta broj predstava broj predstava u hilj.KULTURA I INFORMISANJE    POZORIŠTA 2005 2006 2007 4 5 6 140 238 195 33 64 59 2 2 2 broj predstava 206 348 146 posjetioci u hiljadama 216 94 30 2 1 1 13 13 14 posjetioci u hiljadama 2 3 3 Radio i televizija       radio stanice 31 39 43 televizijske stanice 13 17 19 Bioskopi 20 13 9 3 3 2 92 48 28 2005 2006 2007 Broj - 23 - Posjetioci u hilj. posjetioci u hiljadama MUZEJI BIBLIOTEKE PUBLIKOVANJE Listovi Časopisi Knjige i brošure Muzeji i biblioteke su trogodišnja istraživanja 31 .

8 Stomatolozi 265 4.ukupno 1274 20.0 83466 13.8  106 1. AD Igalo 1) Na 100 stanovnika Izvor: Institut za zdravlje RCG 32 Ukupno na 10000 stanovnika .ZDRAVSTVO   2006 2007 Ukupno na 10000 stanovnika Bolesničke postelje 4043 64.2 Ljekari.41) 88900 14.4 1277 20.8 3948 63.7    Ispisani bolesnici Farmaceuti Podaci uključuju i Institut “DR. Simo Milošević”.2 249 4.21) 111 1.4 specijalisti 921 14.8 928 14.

7 Učešće penzionera u ukupnom stanovništvu.PENZIJSKO OSIGURANJE Penzioneri 2006 2007 Ukupno 93477 92168 Starosne penzije 41473 41314 Invalidske penzije 25455 24607 Porodične penzije 26549 26247 15. % Izvor: Fond PIO RCG PRAVOSUĐE Osuđena punoljetna i maloljetna lica prema krivičnom djelu   2006 2007 25 40 8 9 647 536 Razbojništvo 37 25 Oduzimanje motornih vozila 20 15 Prevara 100 109 Falsifikovanje 420 376 Ugrožavanje javnog saobraćaja 551 549 1808 1659 Ubistva Silovanje Krađa Ukupno 33 .0 14.

– Podgorica : Zavod za statistiku – Monstat. Cetinje 311. – tiraž 300.1 (497.Statistika .tabele COBIS. i engl.16)(083.CG-ID 13809936 .-68 str. Nasl.4)   Crna Gora u brojkama = Montenegro in Figures / [ odgovara Radomir Đurović. translation Irena Mihailović]. 2009 ( Podgorica : Prisma). 21 cm Kor. Crna Gora . ISBN 978-86-85581-32-8 a).Katalogizacija u publikaciji Centralna narodna biblioteka Crne Gore. jeziku.: tabele .CIP . – Tekst na srp.