P. 1
Brosura Loto 6 Din 49

Brosura Loto 6 Din 49

|Views: 15|Likes:
Published by berbecar_ilie

More info:

Published by: berbecar_ilie on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC

CUPRINS
Generalitãþi..........................................................................................................6 Descrierea biletului LOTO 49..............................................................................6 Figura 1. Biletul LOTO 49..............................................................................7 Cum se face marcarea biletului........................................................................8 Figura 2. Modalitãþi de marcare a biletului LOTO 49....................................9 Figura 3. LOTO 49 - 3 variante simple........................................................10 Jocul LOTO 49..................................................................................................11 Tipurile de variante care se pot juca...............................................................11 Variante simple...................................................................................................11 Variante combinate.............................................................................................11 Figura 4. LOTO 49 - O variantã combinatã..................................................12 Scheme reduse....................................................................................................13 Figura 5. LOTO 49 - O schemã redusã........................................................14 Tabelul 1. Schemele reduse LOTO 49.........................................................15 Variante combinate compuse.............................................................................15 Figura 6. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã..................................17 Tabelul 5. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B sau B x C.................................................18 Tabelul 6. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B x C...........................................................18 Figura 7. LOTO 49 - Combinaþie CAP DE POD de 5 numere....................19 Combinaþii CAP DE POD..................................................................................19 Figura 8. LOTO 49 - Combinaþie CAP DE POD de 8 numere....................20 Variante combinate compuse cu scheme reduse................................................21 Figura 9. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã dintr-o variantã combinatã ºi o schemã redusã.....................22 Figura 10 - LOTO 49 - O variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse.....................................................23 Tabelul 7. Schemele reduse pentru variante combinate compuse................24 Tabelul 8. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse........25 Figura 11. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã ºi o variantã combinatã...............................................26 Sumarul posibilitãþilor de joc pe biletele LOTO 49 ..........................................27 Jocul NOROC...................................................................................................28 Figura 12. LOTO 49 - O variantã NOROC..................................................29 Figura 13. LOTO 49 - 16 variante NOROC.................................................30 Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49.................................................31 Figura 14. Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal off-line............................................................32 Figura 15. Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal on-line.............................................................33

Indexuri de participare...................................................................................34 Tabelul 9. - Numãrul de variante simple componente ale variantelor combinate.................................................................36 Tabelul 10. Numãrul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere......................37 Tabelul 11. Numãrul de variante simple componente ale combinaþiilor CAP DE POD...........................38 Indexuri de câºtiguri.......................................................................................39 Tabelul 12. Indexuri de câºtiguri pentru variante combinate...................................................................40 Indexuri de câºtiguri pentru variante combinate compuse........................41 Metodã de determinate manualã a câºtigurilor unei variante combinate compuse...................................................41 Figura 16. O variantã combinatã compusã A x B ......................................42 Figura 17. O variantã combinatã compusã A x B x C................................45 Tabelul 17. Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate de 1 numãr............................................48 Tabelul 18. Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate de 2 numere..........................................49 Tabelul 19. Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate de 3 numere..........................................50 Tabelul 20. Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate de 4 numere..........................................51 Tabelul 21. Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate de 5 numere..........................................52 Tabelul 22. Indexul de câºtiguri pentru combinaþiile CAP DE POD.....................................................53 Scheme reduse (cu variante de 6 numere)......................................................54 Schema redusã cod 48 (9 numere, 12 variante).........................................55 Schema redusã cod 49 (10 numere, 15 variante)........................................56 Schema redusã cod 50 (10 numere, 30 variante)........................................57 Schema redusã cod 56 (11 numere, 66 variante)........................................59 Schema redusã cod 57 (12 numere, 22 variante)........................................61 Schema redusã cod 58 (12 numere, 132 variante)......................................63 Schema redusã cod 59 (16 numere, 112 variante)......................................68 Scheme reduse cu variante de 2 numere.........................................................73 Schema redusã cod 10 (10 numere, 5 variante)...........................................74 Schema redusã cod 16 (12 numere, 6 variante)...........................................75 Schema redusã cod 17 (14 numere, 7 variante)...........................................76 Schema redusã cod 18 (16 numere, 8 variante)...........................................77 Schema redusã cod 19 (18 numere, 9 variante)...........................................78 Schema redusã cod 20 (20 numere, 10 variante).........................................79

Scheme reduse cu variante de 3 numere.........................................................80 Schema redusã cod 26 (7 numere, 7 variante).............................................81 Schema redusã cod 27 (9 numere, 12 variante)...........................................82 Schema redusã cod 28 (13 numere, 26 variante).........................................83 Schema redusã cod 29 (15 numere, 35 variante).........................................85 Schema redusã cod 30 (19 numere, 57 variante).........................................87 Schema redusã cod 36 (21 numere, 70 variante).........................................90 Schema redusã cod 37 (25 numere, 100 variante).......................................93 Scheme reduse cu variante de 4 numere.........................................................96 Schema redusã cod 38 (8 numere, 14 variante)............................................97 Schema redusã cod 39 (10 numere, 30 variante)..........................................98 Schema redusã cod 40 (16 numere, 140 variante)......................................100 Schema redusã cod 46 (20 numere, 285 variante)......................................104 Schema redusã cod 47 (32 numere, 1.240 variante)...................................111

Generalitãþi
Sistemul LOTO 49 este un joc relativ nou pentru participanþii din România, el fiind introdus în anul 1993 sub denumirea de LOTO SPECIAL. Trebuie menþionat cã în România s-a mai jucat sistemul loteristic 6/49 cu mulþi ani în urmã, sub denumirea de PRONOEXPRES. Pe scurt, LOTO 49 este un joc de tip LOTO, în care numerele dintre care participanþii îºi aleg pe cele pe care le joacã sunt cuprinse între 1 ºi 49, o variantã simplã având 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleaºi ca la celelalte jocuri de tip LOTO, particularizând la 6 numere din 49. Tragerea la sorþi a numerelor câºtigãtoare se face prin extragerea din urnã a 6 numere, participanþilor oferindu-li-se 3 categorii de câºtiguri, dupã cum urmeazã: Categoria I: toate cele 6 numere extrase;

Categoria a II-a: 5 numere din cele 6 extrase; Categoria a III-a: 4 numere din cele 6 extrase. Participarea la acest sistem se face pe bilete speciale, de forma celui din fig. 1. O particularitate a sistemului LOTO 49 o constituie faptul cã pe acelaºi bilet se poate juca ºi un alt joc, denumit NOROC. Acesta constã în faptul cã, odatã cu acceptarea biletului de cãtre terminalul pe care se joacã, se produce (genereazã) automat un numãr întâmplãtor de 7 cifre care va participa la o tragere separatã în urma cãreia se vor atribui mai multe categorii de premii, dupã cum se va specifica ulterior, în cuprinsul acestei broºuri.

Descrierea biletului LOTO 49
Biletul LOTO 49 care se joacã pe terminalul off-line este format din trei pãrþi. Dintre acestea, una singurã - partea din stânga - este cea în care participantul specificã, prin marcare cu stiloul sau pixul cu pastã, numerele pe care le joacã, precum ºi eventualele opþiuni asupra variantelor. Celelalte douã pãrþi sunt albe pe un bilet nejucat ºi sunt despãrþite printr-o bandã haºuratã. Dupã jucarea biletului, adicã dupã trecerea lui prin terminal, în cele douã pãrþi albe ale biletului sunt imprimate în mod identic diferite informaþii precum: numerele jucate, numãrul de variante jucate, costul total plãtit, dacã s-a jucat NOROC, numãrul întâmplãtor care participã la tragerea NOROC etc., dupã care cea de a treia parte a biletului (cea mai din dreapta) este automat detaºatã prin tãiere ºi cade într-o cutie anexatã terminalului.

Figura 1. Biletul LOTO 49

Biletele folosite la terminalele on-line nu au banda haºuratã iar imprimarea numerelor jucate ºi a opþiunilor de joc se face pe suprafaþa albã din partea dreaptã a biletului. Partea biletului pe care participantul noteazã numerele ºi opþiunile sale asupra celor douã jocuri, imprimatã într-un caroiaj de culoare roºie, se compune din trei câmpuri: - câmpul 1 - pentru numerele de jucat prin marcare; - câmpul 2 - pentru scheme reduse ºi variante combinate compuse; - câmpul 3 - pentru jocul NOROC. Câmpurile 1 ºi 2 sunt împãrþite în trei zone, notate A, B ºi C, aºa cum se vede pe bilet. Aceste douã câmpuri sunt utilizate numai pentru jocul LOTO 49, în timp ce câmpul 3 este folosit numai pentru jocul NOROC.

Câmpul 1 este destinat marcãrii de cãtre participant a numerelor pe care doreºte sã le joace. În fiecare din cele trei zone ale câmpului 1 sunt preimprimate în culoare roºie cele 49 numere pe care participantul le poate juca, fiecare numãr fiind încadrat într-un pãtrat cu linii de asemenea roºii. Fiecare din cele trei zone A, B, C ale câmpului 1 corespunde unei variante (simple sau combinate). Câmpul 2 este format din douã coloane ºi are fond roºu. În aceste coloane sunt preimprimate, pentru fiecare din cele trei zone A, B, C, cifrele 1, 2, 3, 4, 5 în prima coloanã ºi cifrele 6, 7, 8, 9, 0 în a doua coloanã. Fiecare din aceste cifre este plasatã într-un cerculeþ cu fond alb. Câmpul 2 este destinat unor marcaje pe care participantul le face când doreºte sã joace scheme reduse sau variante combinate compuse, care vor fi explicate detaliat puþin mai departe. Trebuie reþinut cã cele trei zone A, B, C ale câmpului 2 sunt strict corespunzãtoare celor trei zone ale câmpului 1. Câmpul 3 este o linie formatã din douã pãrþi: partea din stânga, cu fond roºu, cuprinde 8 cãsuþe în care sunt înscrise cifrele de la 1 la 8, fiecare cifrã fiind plasatã într-un cerculeþ cu fond alb; partea din dreapta, cu fond alb, cuprinde 4 cãsuþe în care sunt înscrise numerele 5, 8, 10, 20, fiecare dintre aceste numere având deasupra sa semnul x (ori).

Cum se face marcarea biletului
Marcarea biletului LOTO 49, în vederea participãrii la o tragere, constã din însemnarea numerelor care se joacã în câmpul 1 ºi / sau a unor cifre în câmpul 2; atunci când participantul doreºte sã joace ºi jocul NOROC, se însemneazã ºi unul sau mai multe numere din câmpul 3. Aceastã însemnare se face cu cernealã sau pix cu pastã, de culoare albastrã sau neagrã; nu este permisã marcarea cu cernealã sau pastã de culoare roºie, deoarece înscrisurile ºi fondul general al biletului sunt roºii, iar dispozitivului de citire al terminalului îi va fi practic imposibil sã facã distincþie între cifrele sau numerele preimprimate ºi marcajele fãcute de jucãtor. Marcarea se poate face fie prin X-uri, fie prin linii groase, fie prin cerculeþe mici total umplute ( ). Oricum, trebuie avut în vedere cã marcarea trebuie sã fie fãcutã astfel încât cãsuþa în care este înscris numãrul sã fie cât mai umplutã ºi sã nu se depãºeascã conturul cãsuþei.

!

Pentru a se realiza siguranþa citirii unui marcaj, este indicat ca acesta sã fie fãcut cu linii cât mai groase fãrã a se depãºi cãsuþele. Pe biletul LOTO 49 (fig. 1), în prima linie de cãsuþe de deasupra câmpului 1, este trasatã o linie neagrã. Semnificaþia acestei linii negre este de a indica participantului grosimea minimã a marcajelor pe care le face pe bilet.

Figura 2. Modalitãþi de marcare a biletului LOTO 49 Cele mai frecvente erori de marcare a biletelor pentru jocurile loteristice automatizate constau în: linii prea subþiri, depãºirea cãsuþelor sau insuficienta umplere a cãsuþelor. De asemenea, s-au constatat ºi cazuri de murdãrire a câmpului de joc cu pete de cernealã sau pastã, situaþii care pot genera citirea de cãtre terminal a unor numere pe care participantul nu le-a marcat. În figura 2 se pot vedea câteva exemple de marcare a biletelor LOTO 49. Mai trebuie reþinut ºi faptul cã biletele care se introduc în terminal, în vederea participãrii la un joc, nu trebuie sã fie pãtate, îndoite, boþite etc., deoarece terminalul nu primeºte asemenea bilete, sau poate genera erori de citire a variantelor jucate de participant. Mai trebuie menþionate ºi alte câteva aspecte legate de completarea de cãtre participanþi a biletelor LOTO 49. Este vorba de câteva prevederi ale Regulamentului privind organizarea ºi administratea jocurilor LOTO.

În acest regulament, se menþioneazã cã “Participantul poartã întreaga rãspundere pentru orice neconcordanþã, neînscrieri sau marcãri neregulamentare ale numerelor ºi ale tuturor celorlalte date necesare a fi înscrise sau marcate pe biletele care-i aparþin ºi pe care le depune.” De asemenea, în regulament, se specificã: “La oricare din jocurile LOTO, participantul este obligat sã verifice pe proprie rãspundere dacã biletul jucat a fost validat de terminal pentru tragerea respectivã, în condiþiile de joc dorite ºi dacã numerele marcate au fost preluate în totalitate ºi în mod corect de acesta.”

Figura 3. LOTO 49 - 3 variante simple

JOCUL LOTO 49 Tipurile de variante care se pot juca
Tipurile posibile de variante LOTO 49 care se pot juca pe biletul prezentat mai înainte sunt urmãtoarele: - variante simple; - variante combinate; - scheme reduse; - variante combinate compuse; - combinaþii CAP DE POD.

Variante simple
Varianta simplã - formaþia etalon a jocului LOTO 49 - este formatã din 6 numere diferite din cele 49 care se pot juca. Din punct de vedere poziþional, o variantã simplã corespunde unei zone dintre cele trei ale biletului, respectiv A, B, C. Pentru a juca variante simple pe biletul LOTO 49 este suficientã marcarea numerelor alese (câte 6 pentru fiecare variantã) în cele trei zone ale câmpului 1, câmpul 2 rãmânând nemarcat. Pe un bilet LOTO 49 se pot juca una, douã sau trei variante simple, în oricare din cele trei zone A, B, C. Figura 3 prezintã un bilet LOTO 49 completat cu trei variante simple.

Variante combinate
O variantã combinatã este formatã din minimum 7 numere, ea reprezentând de fapt mai multe variante simple; numãrul acestor variante simple este dat de:
6 Cn

(combinãri de n luate câte 6), unde n este numãrul de numere jucate. O variantã combinatã este jucatã prin marcarea celor cel puþin 7 numere alese în oricare din cele trei zone A, B, C ale câmpului 1.

Figura 4. LOTO 49 - O variantã combinatã Pe un bilet LOTO 49 pot fi jucate una pânã la trei variante combinate, în oricare din cele trei zone. Figura 4 prezintã un exemplu de completare a biletului LOTO 49 cu o variantã combinatã de 8 numere; se observã cã numãrul de variante simple jucate este 28: combinãri de 8 numere luate câte 6. Indexul de câºtiguri pentru variantele combinate este prezentat în tabelul 12 de la pagina 40.

Scheme reduse
Orice participant este convins de faptul cã jucând o variantã combinatã de 7, 8, 9, … numere, ºansele de câºtig cresc. Cu cât numãrul de numere jucate este mai mare, cu atât ºansele de câºtig sunt mai mari, dar ºi costul achitat este mai mare. Schemele reduse reuºesc sã facã un compromis între numãrul de numere jucate ºi costul total, cu o scãdere minimã a ºanselor de câºtig. Pentru un numãr oarecare de numere jucate, o schemã redusã este reprezentatã printr-un numãr de variante simple mai mic (chiar mult mai mic) decât numãrul total de variante ale desfãºurãrii variantei combinate de acelaºi numãr de numere ºi care - în condiþiile în care la tragere ies 6, 5 sau 4 numere din cele jucate asigurã unul sau mai multe câºtiguri. Pentru a înþelege schemele reduse, vom prezenta o astfel de schemã pentru 9 numere. Dacã participantul joacã toate combinaþiile posibile de 9 numere luate câte 6, adicã o variantã combinatã de 9 numere, el va achita un cost corespunzãtor celor C 6 9 = 84 variante simple. O schemã redusã pentru 9 numere, având 12 variante simple, este datã în tabelul de mai jos, în care cele 9 numere sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1) 1 2 3 4 5 6 7) 1 3 5 7 8 9 2) 3) 4) 5) 1 2 3 4 7 8 1 2 3 6 7 9 1 2 4 5 8 9 1 2 5 6 7 8 8) 1 4 5 6 7 9 9) 2 3 4 5 7 9 10) 2 3 5 6 8 9 11) 2 4 6 7 8 9

6) 1 3 4 6 8 9 12) 3 4 5 6 7 8 Aceastã schemã redusã asigurã obþinerea urmãtoarelor câºtiguri, în funcþie de numãrul de numere din cele 9, ieºite la tragere, astfel: - pentru 6 numere ieºite la tragere: * 1 câºtig cat. I ºi 9 câºtiguri cat. a III-a * 3 câºtiguri cat. a II-a ºi 9 câºtiguri cat. a III-a; - pentru 5 numere ieºite la tragere: * 1 câºtig cat. a II-a ºi 3 câºtiguri cat. a III-a * 6 câºtiguri cat. a III-a; - pentru 4 numere ieºite la tragere: * 2 câºtiguri cat. a III-a * 1 câºtig cat. a III-a. sau sau sau

În sistemul manual, jucarea unei scheme reduse presupune completarea pe bilete a tuturor variantelor simple componente ale schemei. În sistemul de joc automatizat, jucarea schemelor reduse se face foarte simplu, participantul trebuind sã completeze doar numerele alese (în exemplul de mai sus, cele 9 numere) ºi codul prin care terminalul identificã schema redusã. Mai concret, maniera de joc a schemelor reduse pe biletele LOTO 49 constã din marcarea în una din zonele câmpului 1 a numerelor ce se vor juca ºi marcarea în aceeaºi zonã din câmpul 2 a codului schemei reduse alese. Prin urmare, pentru a putea juca scheme reduse LOTO 49, participantul trebuie sã ºtie care sunt schemele reduse recunoscute de terminal, adicã sã ºtie codurile acestora, câte numere se joacã pentru fiecare schemã redusã ºi câte variante simple cuprinde fiecare schemã. Toate aceste informaþii sunt date în tabelul 1.

Figura 5. LOTO 49 - O schemã redusã

Pentru comparaþie, în ultima coloanã este prezentat, pentru fiecare schemã, numãrul de variante ale combinaþiei complete din numerele jucate luate câte 6. COD 48 49 50 56 57 58 59 Numãr de numere jucate 9 10 10 11 12 12 16 Numãr variante schemã redusã 12 15 30 66 22 132 112 Numãr variante combinaþie completã 84 210 210 462 924 924 8008

Tabelul 1. Schemele reduse LOTO 49 Codul unei scheme reduse LOTO 49 este întotdeauna format din 2 cifre, aceste douã cifre se marcheazã câte una în fiecare din cele douã coloane ale zonei corespunzãtoare din câmpul 2 al biletului. Schema redusã prezentatã mai înainte este chiar schema cu codul 48 din tabelul 1. Pentru a juca aceastã schemã, participantul alege 9 numere pe care doreºte sã le joace, de exemplu: 2, 10, 13, 19, 24, 28, 35, 37, 46 pe care le marcheazã în zona A a câmpului 1, iar în aceeaºi zonã A a câmpului 2 marcheazã cifrele 4 ºi 8, semnificând codul schemei reduse. Biletul astfel completat este prezentat în fig. 5. Pe un bilet se pot juca una, douã sau trei scheme reduse. Evident, aceste scheme reduse pot fi diferite, dar pot fi ºi aceleaºi sau cu alte numere. Pentru participanþi, în afarã de informaþiile cuprinse în tabelul 1, sunt importante ºi indexurile de câºtiguri posibile pentru fiecare schemã, precum ºi variantele simple componente. Indexurile de câºtiguri, precum ºi desfãºurãrile schemelor reduse vor fi prezentate la sfârºitul acestei broºuri.

Variante combinate compuse
Acest tip de variante constituie o noutate în sistemul loteristic românesc, jucarea lor fiind posibilã numai într-un sistem automatizat.

O variantã combinatã compusã este rezultatul compunerii a douã sau trei variante combinate obiºnuite, care au particularitatea cã sunt formate din variante simple de mai puþin de 6 numere, variantele rezultate având exact 6 numere. Pentru a înþelege structura ºi modul de joc al variantelor combinate compuse, vom prezenta un exemplu simplu. 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 1 2 4 5 6 8 1 3 4 5 7 8 2 3 4 5 Tabelul 2. Desfãºurare zona A 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 Tabelul 3. Desfãºurare zona B 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tabelul 4. Desfãºurarea variantei combinate compuse A x B În zona A a biletului (câmpul 1) se joacã 5 numere - 1, 2, 3, 4, 5 - într-o variantã combinatã de 4 numere varianta simplã, iar în zona B se joacã 3 numere - 6, 7, 8 - într-o 4 =5 variantã combinatã de 2 numere varianta simplã. Altfel spus, în zona A se joacã C 5 2 variante simple de câte 4 numere, iar în zona B se joacã C 3 =3 variante simple de câte 2 numere. Compunerea celor douã variante combinate se face astfel: la fiecare variantã de 4 numere din zona A se “lipesc” pe rând toate variantele de 2 numere (4+2=6) din zona B. În tabelele 2 ºi 3 sunt date desfãºurãrile celor douã variante combinate din zonele A, respectiv B, iar în tabelul 4 este datã desfãºurarea variantei combinate compuse.

Numãrul de variante simple ale variantei combinate compuse se obþine prin înmulþirea numerelor de variante simple ale celor douã combinate componente:
4 2 C5 xC 3 = 5 x3 = 15

Figura 6. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã

Completarea biletului cu varianta combinatã compusã de mai sus se face astfel: - în zona A a câmpului 1 se marcheazã cele 5 numere ale primei variante combinate; - în zona A a câmpului 2 se marcheazã numãrul de numere ale variantei simple componente (4); - în zona B a câmpului 1 se marcheazã cele 3 numere ale celei de a doua variante combinate; - în zona B a câmpului 2 se marcheazã numãrul de numere ale variantei simple componente (2). Va rezulta biletul completat din figura 6.

Aceeaºi variantã combinatã compusã poate fi jucatã nu doar în zonele A ºi B, ci ºi în zonele B ºi C. O condiþie necesarã este ca cele douã variante combinate componente sã fie marcate în zone vecine, respectiv A ºi B sau B ºi C. În mod similar se poate juca ºi o variantã combinatã compusã din trei variante combinate marcate în zonele A, B ºi C, cu respectarea condiþiei ca suma numerelor de numere ale variantelor simple componente sã fie 6. Pentru simplitate, variantele combinate compuse se mai folosesc ºi sub denumirile de variante de tip A x B, B x C sau A x B x C. Recapitulând cele spuse mai sus, rezultã urmãtoarele trei condiþii necesare în jocul variantelor combinate compuse: - suma numerelor marcate în câmpul 2 al biletului pentru cele douã (trei) variante combinate componente trebuie sã fie 6; - numerele marcate în cele douã (trei) zone (câmpul 1) trebuie sã nu se repete; - în cazul compunerii a douã variante combinate, acestea trebuie sã fie marcate în zone vecine: A ºi B sau B ºi C. Posibilitãþile de alegere a numerelor din câmpul 2 pentru jucarea de variante combinate compuse sunt date în tabelele 5 ºi 6 pentru variante combinate de tip A x B, respectiv A x B x C. Zona A (Zona B) Zona B (Zona C) TOTAL 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6

Tabelul 5. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B sau B x C Zona A Zona B Zona C TOTAL 1 1 4 6 1 2 3 6 1 3 2 6 1 4 1 6 2 1 3 6 2 2 2 6 2 3 1 6 3 1 2 6 3 2 1 6 4 1 1 6

Tabelul 6. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse de tip AxBxC

Din cele arãtate mai sus, rezultã cã pe un bilet LOTO 49 poate fi jucatã o singurã variantã combinatã compusã; dacã aceastã variantã compusã este de tip A x B sau B x C, atunci în zona rãmasã liberã (C sau A) poate fi jucatã o variantã simplã, o variantã combinatã sau o schemã redusã.

Figura 7. LOTO 49 - Combinaþie CAP DE POD de 5 numere

Combinaþii CAP DE POD
Cu ajutorul variantelor combinate compuse participanþii pot juca ºi combinaþii CAP DE POD. Analizând biletul LOTO 49 comparativ cu biletele celorlalte jocuri de tip LOTO, se observã cã acesta nu are posibilitatea marcãrii combinaþiilor CAP DE POD; de aceea, participantul care doreºte sã joace acest tip de variante, trebuie sã o facã cu ajutorul variantelor combinate compuse.

Figura 8. LOTO 49 - Combinaþie CAP DE POD de 8 numere

Pentru a înþelege maniera de completare a unui bilet LOTO 49 cu o combinaþie CAP DE POD prin intermediul variantelor compuse de tip A x B, sã vedem mai întâi care este formula matematicã a combinaþiilor CAP DE POD pentru n (n ≥ 5) numere:

C n5 xC (149− n) + C n6 = C n5 x( 49 − n) + C n6
Din formulã rezultã cã o combinaþie CAP DE POD este, de fapt, o variantã combinatã compusã plus o variantã combinatã; varianta combinatã compusã este formatã dintr-o variantã combinatã de n numere luate câte 5 ºi o variantã combinatã din restul numerelor pânã la 49 luate câte 1, iar varianta combinatã este una obiºnuitã de aceleaºi n numere (luate câte 6).

Când n = 5 (numãrul minim de numere cu care se pot juca combinaþii CAP DE POD la LOTO 49) termenul al doilea al formulei este zero; prin urmare, în acest caz, combinaþia CAP DE POD este o variantã combinatã compusã ale cãrei componente sunt o variantã combinatã de 5 numere luate câte 5 ºi o variantã combinatã din restul de 49 - 5 = 44 numere luate câte 1. Figura 7 aratã modul de completare a unei combinaþii CAP DE POD pentru 5 numere, iar figura 8 aratã modul de completare a unei combinaþii CAP DE POD pentru 8 numere. Recapitulând, regulile de completare a unei variante CAP DE POD pentru n numere (n ≥ 5) sunt: a) pentru 5 numere: - se marcheazã cele 5 numere alese în zona A, câmpul 1; iar în zona A, câmpul 2 se marcheazã cifra 5; - se marcheazã celelalte 44 numere în zona B, câmpul 1; iar în zona B, câmpul 2 se marcheazã cifra 1. b) pentru 6, 7, … numere; - se marcheazã cele 6, 7, ... numere alese în zona A, câmpul 1; iar în zona A, câmpul 2 se marcheazã cifra 5; - se marcheazã restul de numere pânã la 49 în zona B, câmpul 1; iar în zona B, câmpul 2 se marcheazã cifra 1; - se marcheazã în zona C, câmpul 1 cele 6, 7, ... numere. Datoritã faptului cã o combinaþie CAP DE POD se completeazã de participant ca o variantã combinatã compusã, terminalul va imprima toate numerele marcate, adicã: pentru zona A, va imprima cele n numere marcate, pentru zona B, va imprima celelalte 49-n numere, iar, dacã numãrul de numere pentru care se joacã CAP DE POD este mai mare decât 5, se vor imprima cele n numere ºi pentru zona C.

Variante combinate compuse cu scheme reduse
Sistemul de joc LOTO 49 automatizat permite ca variantele combinate compuse sã aibã drept componente nu numai variante combinate, ci ºi scheme reduse. Regulile ºi condiþiile de joc sunt aceleaºi ca la variantele combinate compuse prezentate în paragraful anterior. În acest caz, o variantã combinatã compusã poate fi rezultatul compunerii unei variante combinate cu o schemã redusã sau chiar a douã (trei) scheme reduse. Schemele reduse prezentate mai înainte în tabelul 1 nu pot fi însã folosite pentru aceste compuneri, deoarece ele au ca rezultat variante simple de 6 numere. Este necesar sã fie folosite alte

scheme reduse, ale cãror variante componente sã aibã mai puþin de 6 numere, pentru a le putea compune cu variante combinate sau chiar cu alte scheme reduse. Sistemul automatizat LOTO 49 are un numãr de 18 astfel de scheme reduse care produc variante de mai puþin de 6 numere. Acestea sunt prezentate în tabelul 7.

Figura 9. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã dintr-o variantã combinatã ºi o schemã redusã

Se observã cã existã 3 categorii de asemenea scheme reduse: - care produc variante de 2 numere (6 scheme); - care produc variante de 3 numere (7 scheme);

- care produc variante de 4 numere (5 scheme). Toate posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse, inclusiv cu ajutorul schemelor reduse din tabelul 7, sunt prezentate în tabelul 8. Când joacã variante combinate compuse, indiferent dacã sunt cu sau fãrã scheme reduse, participantul trebuie sã aibã tot timpul în vedere ca variantele rezultate din compunere sã aibã exact 6 numere.

Figura 10. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse

Modul de completare a unei scheme reduse într-o variantã combinatã compusã este identic cu cel al completãrii schemelor reduse normale (de 6 numere varianta), prezentat mai înainte. Cu alte cuvinte, pentru zona în care se joacã o schemã redusã din tabelul 7, în câmpul 2 nu se marcheazã numãrul de numere ale variantei simple componente, ci codul schemei reduse.

În figura 9 este prezentat un exemplu de bilet LOTO 49 completat cu o variantã combinatã de 5 numere luate câte 3 compusã cu o schemã redusã (cod 30) care produce variante de câte 3 numere.

3

+

3

=

6.

Numãrul de numere ale variantei simple din varianta combinatã Cod schemã 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 46 47 Numãrul de numere jucate 10 12 14 16 18 20 7 9 13 15 19 21 25 8 10 16 20 32

Numãrul de numere ale variantei simple din schema redusã 30 Numãrul de variante schemã 5 6 7 8 9 10 7 12 26 35 57 70 100 14 30 140 285 1.240 Numãrul de variante combinaþie completã 45 66 91 120 153 190 35 84 286 455 969 1.330 2.300 70 210 1.820 4.845 35.960 Numere în variantã 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Tabelul 7. LOTO 49 - Scheme reduse pentru variante combinate compuse

Numãrul de variante simple este:
3 x nr. var. schema 30 = 10 x 57 = 570 C5

aºa cum, de altfel, se vede imprimat ºi pe biletul jucat. În fig. 10 este prezentatã o variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse coduri 19 ºi 40; numãrul de variante simple componente este: nr. var. schema 19 x nr. var. schema 40 = 9 x 140 = 1260 Figura 11 prezintã o altã variantã combinatã compusã din douã scheme reduse coduri 16 ºi 26 - ºi o variantã combinatã de 5 numere luate câte 1; în acest caz, numãrul de variante componente este:
1 = 6 x 7 x 5 = 210 nr. var. schema 16 x nr. var. schema 26 x C 5

ZONA A variantã combinatã schemã redusã variantã combinatã schemã redusã variantã combinatã variantã combinatã variantã combinatã variantã combinatã schemã redusã schemã redusã schemã redusã schemã redusã

ZONA B variantã combinatã variantã combinatã schemã redusã schemã redusã variantã combinatã variantã combinatã schemã redusã schemã redusã variantã combinatã variantã combinatã schemã redusã schemã redusã

ZONA C variantã combinatã schemã redusã variantã combinatã schemã redusã variantã combinatã schemã redusã variantã combinatã schemã redusã

Tabelul 8. Posibilitãþile de formare a variantelor combinate compuse

Figura 11. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã din 2 scheme reduse ºi o variantã combinatã

Sumarul posibilitãþilor de joc pe biletele LOTO 49
În paragrafele anterioare s-au arãtat posibilitãþile de joc pentru fiecare tip de variantã admisã de sistemul LOTO 49. Pe un bilet se pot însã juca nu numai variante de un singur tip, ci orice combinaþie posibilã între tipurile de variante. Þinând cont de faptul cã variantele combinate compuse ocupã 2 sau 3 zone, posibilitãþile de joc pe biletul LOTO 49 pot fi rezumate astfel: a) b) c) d) e) f) g) h) 1 - 3 variante simple; 1 - 3 variante combinate; 1 - 3 scheme reduse; 1 variantã combinatã compusã de tip A x B sau B x C; 1 combinaþie CAP DE POD de 5 numere; orice combinaþie a pct. a) - e), în numãr de 1 - 3; 1 variantã combinatã compusã de tip A x B x C; 1 combinaþie CAP DE POD de 6 sau mai multe numere.

JOCUL NOROC
NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 49 completate cu variante LOTO 49; cu alte cuvinte, nu este posibil sã se joace NOROC fãrã a juca ºi LOTO 49. În momentul acceptãrii unui bilet LOTO 49, terminalul produce un numãr întâmplãtor de 7 cifre, care este numãrul NOROC. Participantul poate sã joace un numãr NOROC sau mai multe - pânã la 64.000 numere. Atunci când opteazã pentru mai multe numere, acestea vor fi de fapt un interval de numere consecutive care începe cu numãrul întâmplãtor produs de terminal. Astfel, de exemplu, dacã terminalul a produs numãrul întâmplãtor 2853119, iar participantul doreºte sã joace 10 numere NOROC, atunci numerele cu care el participã la tragere sunt de la 2853119 pânã la 2853128. Dacã intervalul de numere întâmplãtoare depãºeºte numãrul maxim (9999999), atunci el se continuã de la zero; astfel, de exemplu, dacã numãrul întâmplãtor generat este 9999995 ºi se joacã 8 numere NOROC, atunci numerele care participã la tragere sunt date de intervalul 9999995 - 0000002. Aºa cum s-a spus la început, acest numãr (sau aceste numere) NOROC participã la o tragere specialã, separatã de tragerea LOTO 49, în urma cãreia se atribuie urmãtoarele categorii de câºtiguri: categoria I: categoria a II-a: categoria a III-a: categoria a IV-a: categoria a V-a: categoria N+3: categoria N-3: toate cele 7 cifre ale numãrului (tot numãrul); ultimele 6 cifre ale numãrului; ultimele 5 cifre ale numãrului; ultimele 4 cifre ale numãrului; ultimele 3 cifre ale numãrului; tot numãrul + 3; tot numãrul - 3.

Pentru a opta pentru jocul NOROC participantul are la dispoziþie câmpul 3 al biletului unde trebuie sã marcheze cel puþin o cãsuþã. Semnificaþia numerelor din câmpul 3 este de factor de repetare pentru jocul NOROC. Acest factor de repetare se completeazã astfel: - în partea stângã a câmpului 3 (partea cu fond roºu ºi cãsuþele de la 1 la 8) participantul poate marca o singurã cifrã sau nici una;

Figura 12. LOTO 49 - 1 variantã NOROC

- în partea dreaptã a câmpului 3, unde sunt preimprimate numerele 5, 8, 10, 20, se pot marca 4, 3, 2, 1 cãsuþe sau nici una. Factorul de repetare se obþine prin înmulþirea tuturor numerelor marcate în câmpul 3. Factorul de repetare maxim se obþine prin înmulþirea numãrului celui mai mare din partea stângã (8) cu toate cele patru numere din partea dreaptã, adicã:

8 x 5 x 8 x 10 x 20 = 64.000
Important de reþinut este faptul cã cel puþin o cãsuþã din câmpul 3 trebuie marcatã atunci când participantul doreºte sã joace NOROC.

Capetele intervalului de numere NOROC sunt imprimate pe bilet ºi încadreazã cuvântul "DA" dacã participantul joacã NOROC sau "NU" dacã participantul nu joacã NOROC. Numãrul întâmplãtor este generat de terminal chiar ºi în cazurile când participanþii nu joacã NOROC. Figura 12 ilustreazã un bilet completat pentru LOTO 49 (o schemã redusã ºi o variantã simplã) ºi NOROC cu factor de repetare 1, iar figura 13 aratã un bilet cu o variantã compusã de tip A x B x C ºi NOROC , cu factor de repetare 16.

Figura 13. LOTO 49 - 16 variante NOROC.

Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49
Dupã jucarea unui bilet, terminalul off-line imprimã pe acesta diferite informaþii în mod identic în cele douã pãrþi din dreapta, care iniþial sunt albe. Dintre aceste douã pãrþi, cea din dreapta, denumitã matrice, este automat detaºatã prin tãiere ºi cade într-o cutie anexatã terminalului, constituind “martorul” scris al biletului jucat. Restul biletului, adicã partea în care participantul a marcat numerele ºi opþiunile sale de joc împreunã cu una din cele douã pãrþi pe care s-au imprimat numerele jucate ºi alte informaþii, rãmâne la participant. Pe biletele jucate pe terminalele on-line imprimarea numerelor jucate, a opþiunilor de joc ºi a informaþiilor de identificare ºi control se face în partea dreaptã, fãrã ca terminalul sã mai producã matrice. Biletul întreg jucat este înmânat participantului. Pentru a-ºi verifica biletul sau biletele jucate, participantul are nevoie sã cunoascã semnificaþia anumitor informaþii imprimate; pentru aceasta, în biletele din figurile 14 ºi 15 informaþiile care se imprimã pe un bilet LOTO 49 sunt numerotate, iar explicaþiile sunt date mai jos. 1. Codul agenþiei la care este jucat biletul (6 cifre); 2. Numãrul de ordine al biletului în cadrul jocului LOTO 49 (5 cifre); 3. Data la care se închide jocul, în cazul de faþã LOTO 49; din motive de spaþiu, din an sunt imprimate doar ultimele 2 cifre; 4. Codul terminalului din agenþie pe care s-a jucat biletul (A, B, C, D....); 5. Denumirea jocului (LOTO_49); 6. Numãrul de variante simple jucate pe bilet, pentru LOTO 49; 7. Valoarea în lei a biletului jucat, inclusiv preþul biletului ºi al variantelor jucate la NOROC; 8. Informaþie specificã fiecãrei zone jucate a biletului: - litera de început (A, B, C) reprezintã zona; - cifrele care urmeazã au urmãtoarele semnificaþii:

6 - în zona A s-a jucat o variantã simplã; 0048 - în zona B s-a jucat o schemã redusã al cãrei cod este 48. Informaþia apare sub aceastã formã atât în cazul schemelor reduse de 6 numere în variantã, cât ºi în cazul schemelor reduse cu variante de mai puþin de 6 numere (componente ale unei variante combinate compuse). x - în zona C s-a jucat o variantã combinatã pentru care x are valoarea 6 sau o variantã combinatã care este componentã a unei variante combinate compuse, x reprezentând numãrul de numere ale variantei simple componente.

Figura 14. Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal off-line.

9. Numerele marcate de participant în zona respectivã; 10. Informaþie asupra jocului NOROC. Cuvântul NU înseamnã neparticiparea la jocul NOROC, în timp ce DA semnificã participarea la acest joc; 11. xxxxxxx yyyyyyy - capetele intervalului de numere generate pentru jocul NOROC;

Figura 15. Informaþiile imprimate pe biletul LOTO 49 jucat pe terminal on-line.

LOTO 49 INDEXURI DE PARTICIPARE

LOTO 49 - INDEXURILE DE PARTICIPARE
Indexurile de participare, adicã costurile corespunzãtoare, numãrului de numere jucate folosind tipurile de variante care se pot juca la LOTO 49, se calculeazã dupã cum urmeazã mai jos. Pentru VARIANTE COMBINATE, costul se calculeazã prin înmulþirea numãrului de variante simple componente, cu preþul stabilit pentru varianta simplã (de 6 numere). Numãrul de variante simple componente pentru toate variantele combinate se citeºte din tabelul 9. Pentru SCHEME REDUSE, costul se aflã prin înmulþirea numãrului de variante simple componente, cu preþul stabilit pentru varianta simplã. Numãrul de variante simple componente pentru schemele reduse LOTO 49 se citeºte din tabelul 1. Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE - fãrã scheme reduse - costul se aflã prin înmulþirea a 2 (3) valori citite din tabelul 10, cu preþul unei variante simple (de 6 numere). Cele 2 (3) valori reprezintã numãrul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) componente ale fiecãrei variante combinate ce compun varianta combinatã compusã. Mai clar, pentru a afla costul de plãtit pentru o variantã combinatã compusã - fãrã scheme reduse - participantul trebuie sã înmulþeascã: - pentru combinate compuse de tip A x B sau B x C: douã valori, ce reprezintã fiecare, numãrul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu preþul unei variante simple (de 6 numere); - pentru combinate compuse de tip A x B x C: trei valori, ce reprezintã fiecare, numãrul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu preþul unei variante simple (de 6 numere). Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE cu scheme reduse - costul se aflã prin înmulþirea a 2 (3) valori citite din tabelul 7, cu preþul unei variante simple (de 6 numere). Cele 2 (3) valori vor fi cele care reprezintã numãrul de variante simple (de 2, 3 sau 4 numere) componente ale fiecãrei scheme ce compun varianta combinatã compusã. Pentru COMBINAÞIILE CAP DE POD, costul se calculeazã prin înmulþirea numãrului de variante simple (de 6 numere) componente, cu preþul stabilit pentru varianta simplã. Numãrul de variante simple componente pentru toate combinaþiile CAP DE POD se citeºte din tabelul 11.

Numãr de numere jucate 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Numãr de variante simple componente 7 28 84 210 462 924 1.716 3.003 5.005 8.008 12.376 18.564 27.132 38.760 54.264 74.613 100.947 134.596 177.100 230.230 296.010 376.740 475.020 593.775 736.281 906.192 1.107.568 1.344.904 1.623.160 1.947.792 2.324.784 2.760.681 3.262.623 3.838.380 4.496.388 5.245.786 6.096.454 7.059.052 8.145.060 9.366.819 10.737.573 12.271.512 13.983.816

Tabelul 9. LOTO 49 - Numãrul de variante simple componente ale variantelor combinate

Numãr de numere jucate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Variante combinate de 1 numãr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -

Variante combinate de 2 numere 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 946 990 -

Variante combinate de 3 numere 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1.771 2.024 2.300 2.600 2.925 3.276 3.654 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 13.244 14.190 15.180 -

Variante combinate de 4 numere 1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1.001 1.365 1.820 2.380 3.060 3.876 4.845 5.985 7.315 8.855 10.626 12.650 14.950 17.550 20.475 23.751 27.405 31.465 35.960 40.920 46.376 52.360 58.905 66.045 73.815 82.251 91.390 101.270 111.930 123.410 135.751 148.995 163.185 178.365 -

Variante combinate de 5 numere 1 6 21 56 126 252 462 792 1.287 2.002 3.003 4.368 6.188 8.568 11.628 15.504 20.349 26.334 33.649 42.504 53.130 65.780 80.730 98.280 118.755 142.506 169.911 201.376 237.336 278.256 324.632 376.992 435.897 501.942 575.757 658.008 749.398 850.668 962.598 1.086.008 1.221.759 1.370.754 1.533.939 1.712.304

Tabelul 10. LOTO 49 - Numãrul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere

Numãr de numere jucate 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Numãr variante simple componente 44 259 889 2.324 5.124 10.038 18.018 30.228 48.048

Tabelul 11. LOTO 49 - Numãrul de variante simple componente ale combinaþiilor CAP DE POD

LOTO 49 INDEXURI DE CÂ{TIGURI

Numere jucate 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Variante simple componente
I

Numere câºtigãtoare din cele jucate
6 II III II 5 4 III III

Categoria de câºtiguri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 246 252 258 15 45 90 150 225 315 420 540 675 825 990 1.170 1.365 1.575 1.800 2.040 2.295 2.565 2.850 3.150 3.465 3.795 4.140 4.500 4.875 5.265 5.670 6.090 6.525 6.975 7.440 7.920 8.415 8.925 9.450 9.990 10.545 11.115 11.700 12.300 12.915 13.545 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 5 15 30 50 75 105 140 180 225 275 330 390 455 525 600 680 765 855 950 1.050 1.155 1.265 1.380 1.500 1.625 1.755 1.890 2.030 2.175 2.325 2.480 2.640 2.805 2.975 3.150 3.330 3.515 3.705 3.900 4.100 4.305 4.515 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 -

7 28 84 210 462 924 1.716 3.003 5.005 8.008 12.376 18.564 27.132 38.760 54.264 74.613 100.947 134.596 177.100 230.230 296.010 376.740 475.020 593.775 736.281 906.192 1.107.568 1.344.904 1.623.160 1.947.792 2.324.784 2.760.681 3.262.623 3.838.380 4.496.388 5.245.786 6.096.454 7.059.052 8.145.060 9.366.819 10.737.573 12.271.512 13.983.816

Tabelul 12. LOTO 49 - Index de câºtiguri pentru variante combinate

LOTO 49 - INDEXURI DE CªTIGURI PENTRU VARIANTE COMBINATE COMPUSE
Dupã cum s-a vãzut, variantele componente ale combinatelor compuse pot avea 1, 2, 3, 4 sau 5 numere. Pentru fiecare dintre acestea, pe paginile care urmeazã este prezentat un tabel în care participanþii gãsesc numãrul de variante (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere, în funcþie de combinaþia jucatã) care au numere câºtigãtoare (tabelele 17 - 21). Metodã de determinare manualã a câºtigurilor unei variante combinate compuse Determinarea numãrului exact de câºtiguri pe categorii la LOTO 49 se face de cãtre participant, folosind 2 sau 3 din cele 5 tabele de indexuri, conform unei metodologii explicate mai jos prin douã exemple. Exemplul 1 Presupunem cã în zona A a biletului LOTO 49 s-a jucat o combinatã de 7 numere 7 14 22 28 32 38 46

cu variante de 4 numere, iar în zona B s-a jucat o combinatã de 5 numere 1 8 13 23 31

cu variante de 2 numere. Aceastã variantã combinatã compusã este prezentatã pe biletul din figura 16. Presupunem, de asemenea, cã numerele câºtigãtoare ieºite la tragere sunt: 7 31 46 13 28 1 ceea ce înseamnã cã din zona A au ieºit câºtigãtoare 3 numere (7, 28, 46), iar din zona B au ieºit câºtigãtoare 3 numere (1, 13, 31). Mai întâi privim în tabelul 20 (indexul variantelor combinate de 4 numere), în care - la intersecþia liniei 7 numere jucate cu coloana 3 numere câºtigãtoare - vom gãsi: 0 0 variante cu 4 numere câºtigãtoare; 4 variante cu 3 numere câºtigãtoare; 18 variante cu 2 numere câºtigãtoare; 4 18 ceea ce înseamnã cã în combinata de 7 numere cu variante de 4 numere sunt:

Figura 16. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã A x B

Privim apoi tabelul 18 (indexul variantelor combinate de 2 numere), în care - la intersecþia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere câºtigãtoare - vom gãsi 3 6 0 ceea ce înseamnã cã în combinata de 5 numere cu variante de 2 numere sunt: 3 variante cu 2 numere câºtigãtoare; 6 variante cu 1 numãr câºtigãtor; 0 variante cu 0 numere câºtigãtoare.

Vom aºeza toate aceste date într-un tabel de forma celui de mai jos (tabelul 13), astfel încât în cãsuþele primei linii vom înscrie numãrul de numere câºtigãtoare ale variantelor de 4 numere pentru zona A - 4, 3, 2, iar în cãsuþele primei coloane vom înscrie numãrul de numere câºtigãtoare ale variantelor de 2 numere pentru zona B - 2, 1, 0. Totodatã, în linia a 2-a, respectiv în coloana a 2-a ale tabelului, completãm valorile corespunzãtoare citite mai înainte din indexuri.

ZONA
4 0 3 4

A
2 18

2

3

1

6

0

0 Tabelul 13

În continuare vom lucra pe acelaºi tabel. Din motive de claritate a expunerii, vom prezenta urmãtoarea formã a tabelului sub denumirea de tabelul 14. Mai întâi completãm cãsuþele mici cu sumele numerelor câºtigãtoare din variantele zonelor A ºi B, adicã: 2 2 2 1 1 0 + + + + + + 4 3 2 4 3 4 = = = = = = 6 5 4 5 4 4

Se observã cã tabelul este astfel construit încât variantele rezultate cu mai puþin de 4 numere nu sunt luate în considerare.

În continuare, completãm cãsuþele mari ale tabelului 14 cu produsele numerelor de variante, astfel: 3 3 3 6 6 0 x x x x x x 0 4 18 0 4 0 = = = = = = 0 12 54 0 24 0

Aceste rezultate constituie numerele de variante cu 6, 5 ºi 4 numere câºtigãtoare, deci tabelul va arãta astfel:

ZONA
4 0 2 1 0 3 6 0 6 5 4 0 0 0 5 4 3 4 12 24

A
2 18 4 54

Tabelul 14 Pentru a afla rezultatul final, este suficient sã facem sumele valorilor din cãsuþele mari pentru 5 ºi 4 numere câºtigãtoare. Vom obþine: 0 variante cu 6 numere câºtigãtoare (categoria I) 0 + 12 = 12 variante cu 5 numere câºtigãtoare (categoria a II-a) 78 variante cu 4 numere câºtigãtoare (categoria a III-a) 0 + 24 + 54=

Exemplul 2 Al doilea exemplu se referã la determinarea numãrului de variante cu 6, 5 ºi 4 numere câºtigãtoare, în cazul unei variante combinate compuse de tip A x B x C. Presupunem cã în zona A a biletului s-a jucat o combinatã de 5 numere 4 8 34 38 46

în variante de 3 numere, în zona B s-a jucat o combinatã de 7 numere 1 13 18 22 23 29 32

în variante de 1 numãr, iar în zona C s-a jucat o combinatã de 5 numere 7 14 19 28 35

în variante de 2 numere. Varianta combinatã compusã este prezentatã pe biletul din figura 17.

Figura 17. LOTO 49 - O variantã combinatã compusã A x B x C

Presupunem cã numerele ieºite la tragere sunt: 28 7 46 22 34 19 ceea ce înseamnã cã din zona A au ieºit câºtigãtoare douã numere (34, 46), din zona B a ieºit un singur numãr (22), iar din zona C au ieºit câºtigãtoare trei numere (7, 19, 28). Metodologia de determinare a numãrului de variante cu 6, 5 ºi 4 numere câºtigãtoare este similarã celei prezentate la exemplul 1, cu deosebirea cã se face în douã etape: mai întâi se determinã numãrul de variante pentru combinaþia A x B ºi apoi numãrul de variante câºtigãtoare pentru combinaþia jucatã, A x B x C. Pentru combinaþia A x B vom completa un tabel similar tabelelor 13 ºi 14. În indexul variantelor componente de 3 numere, la intersecþia liniei 5 numere jucate cu coloana 2 numere câºtigãtoare gãsim: 0 3 6 iar în indexul variantelor componente de 1 numãr, la intersecþia liniei 7 numere jucate cu coloana 1 numãr câºtigãtor gãsim: 1 6 Se obþine tabelul 15, completat dupã aceleaºi reguli ca la exemplul 1.

ZONA
3 0 4 3 2 3 2

A
1 6

1

1

0

3

6

0

6

3

0

2

18

Tabelul 15 Din acest tabel rezultã cã în combinaþia parþialã A x B avem:
4 numere câºtigãtoare 3 numere câºtigãtoare 2 numere câºtigãtoare

0

3

24

Construim acum tabelul 16, pentru întreaga combinaþie A x B x C, în care pentru combinaþia A x B aºezãm rezultatele de mai sus. Tot în tabelul 16 vom aºeza ºi elementele corespunzãtoare combinatei C, citite în tabelul cu variante componente de 2 numere, la intersecþia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere câºtigãtoare: 3 6 0 Ignorând, ca ºi în exemplul anterior, variantele care furnizeazã mai puþin de 4 numere câºtigãtoare, obþinem urmãtorul tabel:

COMBINATIA A X B
4 0 6 5 3 3 4 2 24

2 1

3 6

0

9

72

5

0

4

18

0

0

4

0

Tabelul 16 Conform celor arãtate la exemplul 1, fãcând însumãrile pe variante de 6, 5 ºi 4 numere câºtigãtoare, obþinem: 6 numere câºtigãtoare 0 5 numere câºtigãtoare 9 4 numere câºtigãtoare 90

Dupã cum se observã, metodologia de determinare a variantelor câºtigãtoare este destul de laborioasã. Oricum, calculatorul stabileºte exact numãrul ºi categoriile câºtigurilor. Prezentarea de mai sus este fãcutã pentru acei participanþi care doresc sã-ºi stabileascã singuri câºtigurile.

Numere jucate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Variante de 1 numãr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

3 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numere câºtigãtoare din cele jucate 2 1 Numãr variante cu 1, 0 numere câºtigãtoare 0 1 0 1 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 -

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 -

Tabel 17. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 1 numãr

Numere jucate 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Variante de 2 numere 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 946 990 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numere câstigãtoare din cele jucate 3 2 1 Numãr variante cu 2, 1, 0 numere câºtigãtoare 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 3 3 6 1 6 3 4 6 9 1 8 6 5 10 12 1 10 10 6 15 15 1 12 15 7 21 18 1 14 21 8 28 21 1 16 28 9 36 24 1 18 36 10 45 27 1 20 45 11 55 30 1 22 55 12 66 33 1 24 66 13 78 36 1 26 78 14 91 39 1 28 91 15 105 42 1 30 105 16 120 45 1 32 120 17 136 48 1 34 136 18 153 51 1 36 153 19 171 54 1 38 171 20 190 57 1 40 190 21 210 60 1 42 210 22 231 63 1 44 231 23 253 66 1 46 253 24 276 69 1 48 276 25 300 72 1 50 300 26 325 75 1 52 325 27 351 78 1 54 351 28 378 81 1 56 378 29 406 84 1 58 406 30 435 87 1 60 435 31 465 90 1 62 465 32 496 93 1 64 496 33 528 96 1 66 528 34 561 99 1 68 561 35 595 102 1 70 595 36 630 105 1 72 630 37 666 108 1 74 666 38 703 111 1 76 703 39 741 114 1 78 741 40 780 117 1 80 780 41 820 120 1 82 820 42 861 123 1 84 861 43 903 126 1 86 903 -

0 2 1 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 -

Tabel 18. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 2 numere

Numere jucate

Variante de 3 numere

5 3 2
-

1
-

3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Numere câstigãtoare din cele jucate 3 2 Numãr variante cu 3, 2, 1 numere câºtigãtoare 2 1 3 2 1 3 2 1 4
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 246 252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 3 9 18 30 45 63 84 108 135 165 198 234 273 315 360 408 459 513 570 630 693 759 828 900 975 1.053 1.134 1.218 1.305 1.395 1.488 1.584 1.683 1.785 1.890 1.998 2.109 2.223 2.340 2.460 2.583 2.709 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210 240 272 306 342 380 420 462 506 552 600 650 702 756 812 870 930 992 1.056 1.122 1.190 1.260 1.332 1.406 1.482 1.560 1.640 1.722 1.806 -

1 3
-

2
-

1
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 -

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1.771 2.024 2.300 2.600 2.925 3.276 3.654 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 13.244 14.190 15.180

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tabel 19. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 3 numere

Numere jucate 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Variante de 4 numere 4
1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1.001 1.365 1.820 2.380 3.060 3.876 4.845 5.985 7.315 8.855 10.626 12.650 14.950 17.550 20.475 23.751 27.405 31.465 35.960 40.920 46.376 52.360 58.905 66.045 73.815 82.251 91.390 101.270 111.930 123.410 135.751 148.995 163.185 178.365 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

6 3
-

2
-

4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Numere câstigãtoare din cele jucate 4 3 Numãr variante cu 4, 3, 2 numere câºtigãtoare 3 2 4 3 2 4 3 2 5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 6 18 36 60 90 126 168 216 270 330 396 468 546 630 720 816 918 1.026 1.140 1.260 1.386 1.518 1.656 1.800 1.950 2.106 2.268 2.436 2.610 2.790 2.976 3.168 3.366 3.570 3.780 3.996 4.218 4.446 4.680 4.920 5.166 5.418 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 3 9 18 30 45 63 84 108 135 165 198 234 273 315 360 408 459 513 570 630 693 759 828 900 975 1.053 1.134 1.218 1.305 1.395 1.488 1.584 1.683 1.785 1.890 1.998 2.109 2.223 2.340 2.460 2.583 2.709 -

2 4
-

3
-

2
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 -

Tabel 20. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 4 numere

Numere jucate 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Variante de 5 numere 1 6 21 56 126 252 462 792 1.287 2.002 3.003 4.368 6.188 8.568 11.628 15.504 20.349 26.334 33.649 42.504 53.130 65.780 80.730 98.280 118.755 142.506 169.911 201.376 237.336 278.256 324.632 376.992 435.897 501.942 575.757 658.008 749.398 850.668 962.598 1.086.008 1.221.759 1.370.754 1.533.939 1.712.304 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 4 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 615 630 3 -

Numere câstigãtoare din cele jucate 5 4 Numãr variante cu 5, 4, 3 numere câºtigãtoare 5 4 3 5 4 3 5 1 1 1 5 2 4 1 10 10 3 12 1 15 30 4 24 1 20 60 5 40 1 25 100 6 60 1 30 150 7 84 1 35 210 8 112 1 40 280 9 144 1 45 360 10 180 1 50 450 11 220 1 55 550 12 264 1 60 660 13 312 1 65 780 14 364 1 70 910 15 420 1 75 1.050 16 480 1 80 1.200 17 544 1 85 1.360 18 612 1 90 1.530 19 684 1 95 1.710 20 760 1 100 1.900 21 840 1 105 2.100 22 924 1 110 2.310 23 1.012 1 115 2.530 24 1.104 1 120 2.760 25 1.200 1 125 3.000 26 1.300 1 130 3.250 27 1.404 1 135 3.510 28 1.512 1 140 3.780 29 1.624 1 145 4.060 30 1.740 1 150 4.350 31 1.860 1 155 4.650 32 1.984 1 160 4.960 33 2.112 1 165 5.280 34 2.244 1 170 5.610 35 2.380 1 175 5.950 36 2.520 1 180 6.300 37 2.664 1 185 6.660 38 2.812 1 190 7.030 39 2.964 1 195 7.410 40 3.120 1 200 7.800 41 3.280 1 205 8.200 42 3.444 1 210 8.610 43 3.612 1 215 9.030 -

3 4 3 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 -

Tabel 21. Indexul de câºtiguri pentru variante combinate de câte 5 numere

Numere iesite câstigãtoare Variante Numere simple jucate componente I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 44 259 889 2.324 5.124 10.038 18.018 30.228 48.048 1 1 1 1 1 1 1 1 II 258 258 258 258 258 258 258 258 630 1.245 1.845 2.430 3.000 3.555 4.095 6 5 4 3

Numar variante pe categorii de câstiguri III I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 43 48 53 58 63 68 73 78 83 III 210 425 645 870 1.100 1.335 1.575 1.820 I II 2 4 6 8 10 12 14 16 18 III 42 91 147 210 280 357 441 532 630 I II III 3 9 18 30 45 63 84 108 135

Tabelul 22. LOTO 49 - INDEX DE CÂSTIGURI PENTRU COMBINATII CAP DE POD

LOTO 49 SCHEME REDUSE (CU VARIANTE DE 6 NUMERE)

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 48 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 5 4 Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III 1 9 sau 3 6 1 3 sau 6 2 sau 1 Num\r cazuri 12 72 72 54 54 72 9 12 84 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 57,14 42,86 42,86 57,14

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 48 1 x x x x x x x x 2 x x x x x 3 x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x 6 x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 49 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau 5 sau sau 4 sau sau Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III 1 6 2 6 12 1 2 5 4 3 1 Num\r cazuri 15 180 15 90 72 90 15 180 15 % 7,15 85,71 7,14 35,71 28,58 35,71 7,14 85,72 7,14 10 15 210 REDUCERE 92,85 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 x x x x x x x x x 2 x x x x x 3 x x 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x 7 x 8 x 9 x x x x 10 x x x x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 50 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 sau Num\r variante câ[tig\toare la categoria I 1 II 4 1 III 18 12 6 10 3 2 Num\r cazuri 30 180 180 72 30 180 10 30 210 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 71,43 28,57 14,29 85,71

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 50 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x 5 x 6 x x x x x x x x 7 8 9 10

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x x x x x x x x

2

3 x x x x x

4 x x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 56 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 Num\r variante câ[tig\toare la categoria I 1 II 5 1 III 30 20 10 15 3 Num\r cazuri 66 396 396 66 330 11 66 462 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 85,71 14,29 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x 4 x x x 5 6 x x x x x x x x 7 x x 8 x x x x 9 x x x x x x x x 10 x x x x x x x x x x x x x x x 11 x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3 x x x x x x x x x x

4 x x x x x

5 x x x x x

6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8 x x x x x x x x x x

9 x x x x x x x x x x x

10 x

11 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 57 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau 5 sau 4 sau Num\r variante câ[tig\toare la categoria I 1 II 1 1 III 5 9 3 1 Num\r cazuri 22 792 110 132 660 330 165 12 22 924 REDUCERE 97,61 %

% 2,38 85,72 11,90 16,67 83,33 66,67 33,33

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 57 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x 4 x 5 x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 8 9 10 11 12

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x x

2

3

4 x

5 x

6 x x

7 x x

8 x x

9 x x

10 x

11 x

12

x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x

x x x x x x x x x

x

x x x

x x

x x x x x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 58 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 4 Num\r variante câ[tig\toare la categoria I 1 II 6 1 III 45 30 15 4 Num\r cazuri 132 792 792 495 12 132 924 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 58 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x 6 x x x x x x x x x 7 8 9 10 11 12

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3

4 x x x x x x x x

5 x x x

6

7 x

8 x

9 x

10

11 x

12

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x

x

x x

x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x

x

x

x x

x x x x

x x x

x

x x

1 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3 x x x x x x

4

5 x

6 x x

7 x

8 x x

9 x x

10 x

11 x x

12

x x x x

x x

x x x x

x x

x x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x

x

x x x x x

x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x x x x x

1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 x x x x x x x x x x x x

4 x x

5

6

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

12 x

x x x x x

x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x

x

x x x x x x

x x x x x

x x

x x x

x x x

x x

1 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

2

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 x x x x x x x x x x

5 x x x x x

6 x x x

7 x

8 x

9

10 x

11

12 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x x x x x

x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 59 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau sau 4 sau Num\r variante câ[tig\toare la categoria I 1 II 1 1 III 9 12 15 5 4 1 Num\r cazuri 112 6.720 840 336 672 2.016 1.680 1.680 140 16 112 8.008 REDUCERE 98,60 %

% 1,40 83,92 10,48 4,20 15,38 46,16 38,46 92,31 7,69

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 59 1 1 2 3 4 5 6 7 x x x x x x x 2 x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x x x 4 x 5 x 6 x x x x x x x x x x x x 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x

3

4

5 x x x

6

7 x

8 x

9

10

11 x

12 x

13 x

14

15 x

16

x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x

1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 x x x x x

2

3

4

5

6

7 x x

8

9 x

10

11 x

12 x x x

13 x x

14 x x x

15 x

16 x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x x

x

x x x x x x x x

x x x x

x x x

x x

x x x x

x x

1 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

2 x x x

3

4

5

6

7

8 x x

9 x x

10 x x

11 x x

12

13 x

14 x

15 x x

16 x

x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

x x x x

x x x x x x x x x

x x x x

x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x

x x x x x

1 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

2

3

4 x x

5

6

7

8

9 x

10 x x

11 x x x

12 x x x

13 x

14 x

15 x

16 x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x

x

x

x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x

x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

LOTO 49 SCHEME REDUSE CU VARIANTE DE 2 NUMERE

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 10 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere 1 num\r 0 numere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare 2 1 1 1 3 1 4 2 3 1 4 5 10 2 5 REDUCERE 88,89 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 10 1 x 2 x x x x x x x 3 4 5 6 7 x 8 9 x 10

1 2 3 4 5

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 16 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere 1 num\r 0 numere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare 2 1 1 1 3 1 5 2 4 1 5 6 12 2 6 REDUCERE 90,91 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 16 1 x 2 x x x x x x x x x 3 4 5 6 7 8 x 9 x 10 11 12

1 2 3 4 5 6

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 17 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere 1 num\r 0 numere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare 2 1 1 1 3 1 6 2 5 1 6 7 14 2 7 REDUCERE 92,31 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 17 1 x 2 x x x x x x x x x 3 4 5 6 x x x 7 8 9 10 11 12 13 x 14

1 2 3 4 5 6 7

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 18 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere 1 num\r 0 numere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare 2 1 1 1 3 1 7 2 6 1 7 8 16 2 8 REDUCERE 93,33 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 18 1 x 2 x x x x x x x x x x x x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x x 12 13 14 x 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 19 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere 1 num\r 0 numere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare 2 1 1 1 3 1 8 2 7 1 8 9 18 2 9 REDUCERE 94,12 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 19 1 x 2 x x x x x x x x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 x x x x x x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 20 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere 1 num\r 0 numere câ[tig\toare câ[tig\tor câ[tig\toare 2 1 1 1 3 1 9 2 8 1 9 10 20 2 10 REDUCERE 94,74 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 20
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

LOTO 49 SCHEME REDUSE CU VARIANTE DE 3 NUMERE

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 26 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere 2 numere 1 num\r câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor 2 1 3 6 1 6 3 3 1 4 3 7 3 7 REDUCERE 80,00 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 26 1 x x x 2 x 3 x 4 x x x x x x x x x x 5 x x x x x x 6 7

1 2 3 4 5 6 7

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 27 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere 2 numere 1 num\r câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor 2 1 1 3 6 1 9 3 6 1 6 4 9 3 12 REDUCERE 85,71 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 27 1 x x x x 2 x 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 x 5 6 7 x x x 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 28 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere 2 numere 1 num\r câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor 2 1 1 3 6 1 15 3 12 1 10 6 13 3 26 REDUCERE 90,91 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 28 1 x x x x x x 2 x 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 5 6 7 x 8 x x x x x x 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2

3 x x x

4

5

6 x

7 x

8

9

10 x

11

12

13 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 29 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere 2 numere 1 num\r câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor 2 1 1 3 6 1 18 3 15 1 12 7 15 3 35 REDUCERE 92,31 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 29 1 x x x x x x x 2 x 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 5 6 7 8 9 10 x 11 12 13 x 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 x

3 x x x x x

4 x

5 x

6

7

8

9 x

10

11

12

13

14 x

15

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x

x

x x

x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 30 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere câ[tig\toare 2 1 1 1 2 numere câ[tig\toare 3 6 3 1 1 num\r câ[tig\tor 24 21 16 9 19 3 57 REDUCERE 94,12 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 30
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x x x x x x x x x 12 13 14 15 16 17 18 19

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2 x x x x x x x

3

4 x

5 x

6

7 x

8

9 x

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

2

3

4

5

6

7

8 x x x

9

10 x

11

12

13 x

14

15

16 x

17

18 x

19

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 36 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere câ[tig\toare 2 1 1 1 2 numere câ[tig\toare 3 6 3 1 1 num\r câ[tig\tor 27 24 18 10 21 3 70 REDUCERE 94,74 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 36
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x x x x x x 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

2 x x x x x x x

3

4

5 x

6

7

8

9 x

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x

1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

2

3

4

5

6

7

8 x x

9

10

11

12

13

14 x

15

16

17 x

18

19

20

21

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x

x x

x x

x x x x

x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 37 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere câ[tig\toare 2 1 1 1 2 numere câ[tig\toare 3 6 3 1 1 num\r câ[tig\tor 33 30 22 12 25 3 100 REDUCERE 95,65 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 37
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 x x 25

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2 x x x x x x x x x

3

4

5 x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x

21

22

23

24

25

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x

x

x

x

1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2

3

4

5

6

7 x x x x

8

9

10

11

12

13 x

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x x x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x

LOTO 49 SCHEME REDUSE CU VARIANTE DE 4 NUMERE

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 38 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 5 4 sau 3 2 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere câ[tig\toare 3 1 1 3 numere câ[tig\toare 6 4 1 2 numere câ[tig\toare 12 6 6 3 8 4 14 REDUCERE 80,00 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 x x x x x x x 2 x x x 3 x 4 x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x 7 8

x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 39 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 sau 3 2 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere câ[tig\toare 3 2 1 1 3 numere câ[tig\toare 6 10 4 1 2 numere câ[tig\toare 18 12 9 4 10 4 30 REDUCERE 85,71 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 39 1 x x x x x x x x x x x x 2 x x x x 3 x 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 6 7 x 8 9 10 x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 x x x x x x x x

3 x x x

4 x

5 x

6

7

8 x

9 x

10

x x

x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x

x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 40 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau 4 sau 3 2 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere câ[tig\toare 3 2 1 1 1 3 numere câ[tig\toare 6 10 4 1 2 numere câ[tig\toare 36 30 18 7 16 4 140 REDUCERE 92,31 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 40
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x x x x x x x x x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3 x

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 x

15

16 x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x

x

x x

x x x

x x x

x x x x x

x x

x x

1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

2 x x x x x x

3

4

5

6

7 x x

8

9

10

11 x

12

13

14 x

15

16

x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

x x

x x x

x x x

x x

x

x

1 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

2

3

4

5 x x x x x x x x x x x x

6 x x x x

7

8

9 x

10 x

11

12

13

14

15

16

x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x

x x

x x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 46 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau 4 sau 3 2 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere câ[tig\toare 3 2 1 1 1 3 numere câ[tig\toare 6 10 4 1 2 numere câ[tig\toare 48 42 24 9 20 4 285 REDUCERE 94,12 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 46
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 5 6 7 x x 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3 x x x x x

4

5

6

7

8

9

10

11 x

12

13 x

14

15

16

17

18

19

20

x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x

x x x

x

x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

x

1 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 x x x x x x x

4

5 x

6

7

8 x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

2 x

3

4

5

6

7

8

9

10 x

11

12

13

14

15

16

17 x

18

19 x

20

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x

x x x x x

x x x x x

x x

x x x x x x x x

1 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

2

3

4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5 x x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 x

18

19

20 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x

1 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

2

3

4

5 x x x x x x x x

6

7

8

9 x x x

10

11

12

13

14 x

15

16

17 x

18

19

20

x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x

x x

1 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

2

3

4

5

6

7

8 x x x x x x x x

9 x x x

10

11

12

13

14 x

15 x

16

17

18

19

20

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

LOTO SPECIAL 6/49
SCHEMA REDUS| COD 47 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau 4 sau 3 2 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere câ[tig\toare 3 2 1 1 1 3 numere câ[tig\toare 6 10 4 1 2 numere câ[tig\toare 84 78 42 15 32 4 1.240 REDUCERE 96,55 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 47
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x 3 x 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 x

28 x

29

30

31

32

x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x

x

1 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3

4

5

6 x x x x x x x x x

7

8

9

10

11

12

13 x

14

15 x

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x

x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x x

x x

x

1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2

3

4

5

6

7

8

9

10 x x x

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 x

24

25

26

27

28

29 x

30

31

32

x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x

x x x

x

x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x x

x

x x

1 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 x x x x x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 x x x x x

17

18

19

20 x

21 x

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

1 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3

4

5

6 x x x x x x x x x x x

7

8

9

10 x

11

12

13

14 x

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

1 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3

4

5

6

7

8

9

10 x x x x x

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x

21

22

23

24

25

26

27

28 x

29

30

31

32

x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x

x x

x x x

x x x

x

x

x x

x x x

x x

x

x x x

x

1 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

2 x x x x x x x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 x x x x x x x

17

18 x

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 x

x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x

x x

x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

1 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

2

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4

5

6

7 x x x x x x x x x x x

8

9

10 x

11

12

13

14 x

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x

x

x

1 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

2

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4

5

6

7

8

9

10

11 x

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 x

30

31 x

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

1 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

2

3

4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5 x x x x x x x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 x

19

20

21

22 x

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x x x

x

x x x

x

x

x

x

x

1 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518

2

3

4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5

6

7

8

9 x x x x x

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x

21

22

23

24

25 x

26

27

28

29

30

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x

x

x

x

x x x

x x x x

x x

x

x x

x

x x

x

1 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564

2

3

4 x x x x x x x x x x x x x x x

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 x x x x x x x

16

17

18 x

19

20

21

22

23

24 x

25

26

27

28

29

30

31

32

x x x x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x

x x

1 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

2

3

4

5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6

7

8 x x x x x x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 x

20

21

22

23

24

25

26

27 x

28

29

30

31

32

x x x x x

x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

1 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656

2

3

4

5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6

7

8

9

10

11

12

13

14 x x x x x x x x

15

16

17 x

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 x

28

29

30

31

32

x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x

x

1 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702

2

3

4

5

6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7

8 x x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 x

27

28 x

29

30

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

1 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748

2

3

4

5

6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7

8

9

10

11

12

13

14 x x x x

15

16

17

18

19

20

21 x

22

23

24 x

25

26

27

28

29

30

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x

x

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x

1 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794

2

3

4

5

6

7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8

9

10 x x

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 x

28

29

30

31

32 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

1 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840

2

3

4

5

6

7 x x x x

8

9

10

11

12

13

14

15

16 x x x x

17

18

19

20

21

22 x

23

24

25

26 x

27

28

29

30

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x

x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x

x

x

x x x x

1 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886

2

3

4

5

6

7

8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9

10

11

12

13

14 x x x x x x

15

16

17

18

19 x

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 x

30

31

32

x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x

x

1 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932

2

3

4

5

6

7

8

9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10

11

12 x x x x x x x

13

14

15

16

17

18 x

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 x

x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x

1 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978

2

3

4

5

6

7

8

9

10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

11 x x x

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 x

25

26

27

28

29

30 x

31

32

x

x x x

x x x x x x x x x x

x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

12 x x x x x x x x x

13

14

15 x

16 x

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x x

x

1 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

13 x x x

14

15

16

17

18

19

20

21

22 x

23 x

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x

1 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 x x x x x x

14

15

16 x x x x x x

17

18

19 x

20

21

22

23

24

25 x

26

27

28

29

30

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

1 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

18

19

20 x x x

21

22

23

24

25

26 x

27

28

29

30 x

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

x x x x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x

x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x x x

x x x

x x x x x

1 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 x

19

20

21

22

23

24 x

25

26

27

28 x

29

30 x

31

32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

x x

x x x

x x x

x x

x

x

x

x x x x x x x

x x x

x

1 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 x x x x x x

22

23 x x

24

25

26

27 x

28

29

30

31

32 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x

x x x x x x x x

x x x x

x

x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x

x x

x x

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->