You are on page 1of 1

,

˚˙ ˆ
¸fi •„
»
¯
˜ „ƒ ˜ „„ ‰¤
œ ‹ ¯' ˇ
,
‰ »• ‡ ˛ ¨
,
˝¤ „ …‚
˜Œ ˚ …ø ˜ ⁄ ˆ
,
¯' •¢ „ ˘ł ˘ œ ˆ
`ƒ ¯' ˆæ ]
¡fi
¨ ˜ ß ˆ ¨ …
˘ł
¡¢

¡¢

,
]ł ¨ ˜ ß ˆ ”˝
»• ‡ ˛ ¨ ˛ ˜ ‡
,
¯' ˆæ ˚˙ •æ ˘
˛ ˇ ˚ ˆ ˜ …… ˚ı
,
… ‚ˆ ˇ …… ˚ı ‚ł
¡
¨ ¯' „⁄ ”˝ ¯' ˆæ œ » ł ˜ ˚ »
¡£
]
¡¢
˘ł •¢ „ ˜ ˛ ˙ł
» ¨– •ƒ ¨ˇ ˚]
,
˘‹ ˆ ‰
,
˝˘ „ª
˘ł ¨º ˛ ˙ł
˘ł ˜ ”ˇ —§ •¢ » †» ¨« ˆ
,
˘ł
‰¤ Ł ¨ ¨» ˝£ `
¡fi
˝ ˜ ˘fl ß ˆ ¥ ˘ł ‰¤
Ł
¡fl
ˇ
,
ı ` — ” ] ¨¸ ¨ˇ ˛“
,
‰¤ ‚ ˘ł

,
» “ †œ ˘ł ˜ •„
,
˜ ˆ ˝ ˝Œ ‡
˘ł ‰¤ Ł
¡£
¨
¡fl
˜ ß ˆ ‡£ ‡£ –» ” ˚
,

‚ – †¸
¡¢
†¸ »§ … „ß ¯' »» … ß
˚–
,
˚„ ˆ
¡¢
” •˚ ˚„ ˆ ˝
,
˘

¡¢
” »» `ˇ ˚– ˘ ‡ ˇ— ˆ ¨ „ ¨º „
£
,
‡ …« ˜ ¸ •
,
¯' ……
¡¢
˝` •˚
¡¢
† –£
¥ ˛» † ˆ» — •˚ `— ¨º ˚ Ø •] ˛§
,
†»
† ¯¯ ] –¨ ˆ» — ¿˘ § ˚
,
‚ ˛ ¯ ……
˚ı
,
ˆ» — ‡ • ˜ —˝ —ß «
, ¡
¨

¡fl
—§ ”˛ ‚ •¢ »
¡£
»„ — †¿ • ¯' »§ ¨ˇ
˛“ ˘ł ¨… ˚˙
¡
´ ˘ł
¡fl

,
•˚ `ˇ †»
‡ `¸
,
‚ø – †» ¡ ˆ ˘ł ¨…
¡¢
˜ ˚˙
… ˝Ø
,

¡¢
º
¡¢
… ¨» †» ˛ •˚ —§
¡£
] • ˛æ ˇ †» ‰¡ ¨«
,
” —ł • ˛æ ‚œ
†» ˇ
¨ • ‰¤ ‡
,
˘ • „
,
„ ` „

,
]ł `‰ ˜Œ
,
ˇ ˇ `‰ …] » ‡ ¨˛ ˛æ ˝Œ †»

,
‚ø – ˆ †» ˇ ¥ • ˛æ ˇ ‰¤ Ł
,
‚ ‚
†» ˇ ¥ ” —ł • ˛æ
,
» —' ¯' »§ » ˛ ˝] `ˇ ‡⁄
˜Œ ˚„ ˆ
,
‡ » `¸
,
„ ]ˇ `¸
,
¿“ „ ˘ł
˛ ¨¸ —
,
˝ ` ˆ ˚ ˜Œ †» »»
,
ˇ
˛ ¨¸ ˆ˙ ˜ ‰¡ ¿
¡£
¨ „œ … • œ § ‡¯
,
¨” ¸… ˇº
ˇ ˆ
„œ fi ˇ ˜¿
¡¢
˚— ˇ ˇ ˜¿
¡¢
—¡ „« ˇ ˜¿
– ˚˙ „œ … ˛“ `¸ ˝˘ „ª „⁄ ]« ‡ ˜ • ‡
,
¿ ˚˙ ‰ ˜Œ ¨ ‡⁄ `¸ ¨” ˜ ¸… ˇº
,
— †„ œ ‰¤
,
ˆ» †„ œ †» ‰¤
,
†„ œ `¸ †» ‰¤
,
˘ł ‡ » `¸ † ¨ ¯ „œ … ‡ ˙fi

,
¯ … » `¸ † “ ˙ „œ … ‡ ˙fi
‚ »»
,
ı ` ¨ ‡£ „ † ¨ ¯ „œ … ‡ ˙fi „˝
¨¸ „
¡£
˚˙ — ¸… ˇº ˜

,
˚„ ˆ » —' ¯' »§ ] ¸ø ‰¤ ˜ ‡ ˜ ˆ ˛
˝ ˆ
,
†» ˜ ˆ ˝ ¨ ˇ´ †» ˆ
,
• …” ˆ»
— ˜ˆ ] ˙fi
¡£
ˇ ˇ ˇ ˘ … `¸
˘ł ˚´ ˜ •¢ „
¡£
¸˜ — —˝ ˘ł …fl — „' ˘ł „⁄ ‡
,
¨”
`œ ˛ ˚
¸ ¯ —´ ¯' ‰¤ Ł ˜ `ƒ ˝˘ ‰ł
,
¯'
”˝ — ˜` ‰Æ „„ –¨ ˜ ß
,
‰¤ Ł — —˝
˘ł …fl — „' ˘ł „⁄ ‡
,
˚˘ – ——
¡£
‰„ ˚—

˙ ˙
˜Œ ¿“ ˚… ‰¤ `¸ » †¿ • …fl — „' ˘ł
„⁄ ‡
,
…¨ ‰ `¸ ˛ ¨ ł ]fl `¸ » †¿ • ¯'
»§ ˚„ ˆ
,
» ¨¸ „ ] »§ ˚„ ˆ
,
˘ł ¸ “
‡£
,
»æ ˆ `¸ »• –£ ‰ ˜ ¸« —§
¡£
«
•¢ „ ˚– … ]
,
ß Ł …˘
¡¢
„ •] „
… ‚ …… ˚ı „ ‡ •‰ ˆ
,
˛ ´ ¿ ›
,

Ł …˘ †» ”ˇ
,
˝ „⁄ …ı `ˇ
,
‰¤ `¸ » †¿ • –¤
•ˇ „⁄ ‡
,
…¨ ¿ ”ƒ `¸
,
˛“ ˘ł „⁄ ‡
˜¤ `¸ ”
,
… ˇ „ †¿ ˆ¯ „ »œ ˘ †» ‰¡
¨«
,
…… ˚ı `ƒ » †» ‰
,
¨– —— –Œ …
,

]‰ ˛ ´ ¿ ›
,
— —˝ ˘ł …fl — „' ˘ł
,
˚—
‡¡ » ´
,
” ¯ ¢ ”
,
˝ ˆæ ¸ †˘
,
…– ß
]
¡£
¨
¡¢
‡ ˛ ˙ł ˜ ‰¤ Ø
» ¯ `ƒ ‰ ”ˆ •¢ „ ˜
,
¨•

¡¢
“ ł ‡ ˝ ˜ ¥ ˘ł ˜ ¸… ˛‹ ˜£
˚‰
,
¿˘ § •¢ „ „ ˜ ‰ ´ ‚ ]¨ ¨ˇ ˚] •¢
„ ˘ł ˜ – “ —
,
˘ł ‰¤ Ł ˝˘ ˇ ˚—
‡¡
,
˛“ » ‚ †œ ¥ †» ]ˇ ˝ ¿ †œ
`
,
†œ ` ı
¡£
¯' ……
¡¢
˝` •˚
¡¢
† –£
†¿ ˆ¯ “ º ˜ †¿ ˆ¯ ‰ ˆ ¯ ”ˇ ”ˆ ˚ Ø
˚ •]
¡¢
†œ
¡¢
˘• ˚ ] –¨
,
‚ł ¯' »§ ¸ª ”ˆ ˚
,
¥ ”ˆ —˝ …
¡£
¡¢
“ ¨• ˚ ˘ł ‰¤ Ł ˛“ » ˇ ´
ˆæ —˜ „⁄ ‡ ¨¥ ¥
,
†» “ ˛“ …¤ „⁄ ‡
¡¢
—˛ ˇ „⁄ ‡ ¨¥ † ¯¯
,
“ – ˘ — º
¡fi
¨”

¡¢
˘ ¸
¡¢
] ˜ »¥ †„
¡¢
‰† ˙ ˚ —§
¡fl
˜
› •¢ „
,
¢ „˜ —§
,
˚ » ¯' ˆæ
¡£
] ‰¡ ¨« • ˛æ ˇ ¥ ”ˆ ˛ „
¡¢
• ˛æ »œ ˘ ˜ ‰¡ ¨«
¡¢
˘ł ˛ „
˚˙ ˘ł ˚´ ˜ œ ˆ ˇ
¡£
“ …Æ ‡
¡
‚fi

¡¢
] “ †˛ º
¡¢
•‰ ˚‰ ] ø
¡fl
”˝ • ˛æ ¤
»fl
¡¢
„ ˛ »fl
¡fl
˜ ›
,
‰¤ `¢ ˇ • ˛æ
˝ł ª
,
…¨ ¥ ¨ ‡£ „
,
¥ ¯ … „' ƒ
,

˛æ ˇ ˆ¯
,
ˆ¿ ‚ …… ˚ı
¡¢
˘ › “
¡¢
»Æ „
˜ ˘ł œ †œ „⁄ `
,
‡ `¢ ˘ł ˛ „
”ˇ
,
¯' »§ ‚ ¨º
,
”ˇ ”
– “ ˙
,
‡— £ „” `ˇ
¡¢
‡ `ˇ
¡¢
˛‹ »⁄
¡¢
˛‹ —
¡¢
¡fi
¨
¡
ß ˆ ¨ • ˛æ ˇ ˜¿
,
‚ø • ˛æ ˇ ˜¿
˚ ¨¡ • ˛æ •
,
› “
,
‚” ¯Ł ¿
¡£
¡¢
¥ „ …
,
”ˆ ˚ •]
¡£
¥ ”ˆ ˘ł
˛“ ¯ƒ ł ˜ œ ‹
¡
˚ •]
¡fl , ¡fi
˚ •]
¡fl ¡¢
˚
•] »§
,
˚ `¢ ø
,
¥ ”ˆ —ß «
,
˝˘ ]fl ˘ł
”ˇ ß ˆ —§ „ß ¯' »§ — ˜ ˇ
¡£
•˚
‚˜ `… ˛ „« ”ƒ »ø ˜ ˝` ]º ˛“ ˝» ˘˘ ¿
,
¿“
¡fi
¨ ”ˇ ¿“ •¢ ß ˆ ˆ
,
˚' ˆ •˚
,
‰¥ ‰ł ¨¡ œ »fl •˚ ¯' '
,
˘ł ‰¤ Ł ˚ ˇ
˛ „« ”ƒ œ †œ
¡£
¨ ‰¡ ¨« … „ »œ ˘
,
˝Œ ˘ — —˝
˘ł …fl — „' ˘ł „⁄ ‡
‚fi ”˝ ˛æ „ †¿ ˆ¯ ] — —˝
˘ł …fl — „' ˘ł „⁄ ‡ ¸£ ˆ »fl
¡¢
… „ „ »œ
˘
,
ˇ ‚æ ¡] — »“ ¨¸ ˆæ „† ”˝ „œ ¯' ——
–Œ … „ ˜£ »fl • ˙ ł ‡ ‡¡ ˘ł „⁄ ‡ Ł
…˘ „ •] ˛“
,
]„ »fl Ł …˘ ˛‹ »⁄ … † ¨«
…… ˚ı „ ‡ ˜ … „
,
¥ ”ˆ ˚ ˚ „
,
ˆ» —
› „ †¿ ˆ¯ ¯œ …
,
†» –‚ ˚' „⁄ ˚ ˚ ˜ ˘
”˝ ‚ ¨¸ †» … ˚´ „⁄ ‡ ˚' „⁄
¡¢
†» ˜ “
„⁄ ‡
,
¸ø — ˚' „⁄ ¨¸ – – —º ‡ — ˚' „⁄ ˚ ˚
⁄ ˚Ø
,
•æ †» ˜ ˚' „⁄
,
] `¢ •‰ ˇ ˜
˘ł „⁄ ‡ “ ‰ł —— „⁄ ‡ — –Œ
,
] Ł …˘ •‰

¡¢
˝… ‰
¡¢
„⁄ ‡ ⁄ ¸ª … ‡ —˝
¡¢
„⁄
¡¢
¢ ˘ł

¡¢
„' ˘ł „ ˝ł ¨ “ „⁄ ‡
,
– —º Ø fl
¤ … ´ ⁄
,
¨» ” ‚ø ˚ `ƒ ¨• ]¤ ˚' „⁄ ]
,
¨• –£ ˘ł „⁄ ‡ ˚ »
,
˚„
¡¢

¡¢
—¡ —˝ ˘ł
„⁄ ‡ –£ ˚ –£ ‡£ ¸ “
¡£
¸˜ ˙¿ »fl ¯
,
Æ ‚ ¤ …… ˚ı ¨¸ –
¸ ˚
˛“ –£ ⁄ ˘ł ‰¤ Ł ˚
,
„fi „ •¢ „ ‡
„ß
,
‚ …] ¯' ”˝ ‰¤ Ł —— „ †¿ ˆ¯ “ ‰ł
» †‰ ˙¿ »fl ‚ …] …… ˚ı ¨¸ – ¸ ˚ ¯
,
˚„ ‚
…… ˚ı
¡¢
˚' „⁄ „⁄ †» ]ˇ … »¡
¡¢
Æ ‚ ”˝ •¢

,
–£ ⁄ „⁄ ‡ ˚ ”˝ † ¨«
,
¨• –£ ˘ł ‰¤
Ł ‡£ Ø” †‰ •¢ „
¡£
†' •” ˇ ¨¸ æ •¢ Ł
†' ˇ ¯' ˝` •˚ ˝ı ˛»
]£ ˜ˇ ¯'
] ˇŁ
˜Œ ‰Æ ˇŁ