Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi, judeţul Tulcea Anul şcolar 2010-2011 Profesor TIT C.

CUPRIAN

Numele şi prenumele elevului …………………….………………….. Clasa a

VIII-a

T S D E A U R IN IA Ă E T E V L A E IŢ L (la început de an şcolar) Timp de lucru: 50/60 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte. SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi spaţiile libere. 1. 5 Rezultatul calculului −18 +15 +12 −16 este egal cu …. pct 2. 3. 4. 5 pct 5 pct 5 pct Răspunsul elevului Ê

Rezultatul calculului

1 1 1 + + este egal cu …. 2 3 4

Rezultatul calculului ( x + 5) 2 este egal cu …. Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 24 cm, atunci lungimea laturii este egală cu ..…cm.
Răspunsul elevului Ê
4 3 cm

SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect. 1. 5 Ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele de 4cm şi pct egală cu ….cm. 2. 3. 4. 5 pct 5 pct 5 pct

este

a)6 cm b)8 cm c)10 cm d) 6 3 cm Rezultatul calculului ( −3) ⋅ ( +12 ) : ( −6) este egal cu … a)− 6 b)+9 c)− 9 d)+6 Rezultatul calculului 5 2 + 18 este egal cu …. a) 8 2 b) 5 20 c) 7 2 d) 6 20 Aria unui triunghi echilateral cu latura de 2 cm este egală cu …cm2. a) 2 3 cm2 b)4 cm2 c) 3 cm2 d)2 cm2

SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor. (A – adevărat, F – fals) Răspunsul elevului Ê ( x − 4 )( 4 + x ) este egal cu x 2 −16 ”. 1. 4 p: ,,Rezultatul calculului pct 2. 4 p: ,,Media geometrică a numerelor 3 şi 18 este egală cu 3 6 ”. pct 3. 4 p: ,,Soluţia ecuaţiei 6x + 6 = 36 este egală cu 6”. pct 4. 4 p: ,,Înălţimea unui triunghi echilateral cu latura de 6 cm este egală cu pct 3 3 cm”. 5. 4 p: ,,Lungimea unui cerc de rază egală cu 6 cm este egală cu 6π cm”. pct SUBIECTUL IV (30 puncte). Rezolvaţi problemele. Se cer rezolvările complete (pe verso). Răspunsul elevului Ê 1. 2. 10 pct Efectuaţi:
3 2 1 + + . 3 2 3+ 2

10 pct Tabelul de mai jos reprezintă repartiţia notelor obţinute de elevii unei clase în urma unui test la matematică. Aflaţi media clasei. Cât la sută din efectivul clasei au obţinut note peste 8 inclusiv ? Note 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr. elevi 1 1 2 3 5 4 3 1

3.

10 pct Aflaţi perimetrul şi aria figurii haşurate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful