Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Consiliere Si_ Orientare-ciclul Primar (Comunicare in Capit. II)

Consiliere Si_ Orientare-ciclul Primar (Comunicare in Capit. II)

Ratings:
(0)
|Views: 4,923|Likes:
Published by neliasze

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: neliasze on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
“CONSILIERE ŞI ORIENTARE”CICLUL PRIMAR 
I. PREZENTARE GENERALĂ
Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economicătrebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de creare a premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea,iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegereacarierei.Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecăruiindivid prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate.
Aria curriculară “Consiliere şi orientare”
 
reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala trebuie să-şi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şiabilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să ofere societăţii persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi publică.
constituie cadrul organizat de întâlnire între profesori şi elevi, în care profesorul poate sălucreze nu doar cu dimensiunea raţional intelectivă a elevului, ci şi cu cea afecti,motivaţională, atitudinală şi socială.
Importanţa ariei curriculare
Aria curriculară “Consiliere şi orientare” tinde să rezolve în prezent, simultan,următoarele aspecte:
dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentrumanagementul propriei vieţi;
informarea elevilor privind oportunităţile de educaţie şi formare în România;
facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională;
sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor;
ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societateadispune;În urma parcurgerii orelor de consiliere şi orientare, elevii vor conştientiza conexiunileîntre ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală.Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare al elevilor.
 
Beneficii ale ariei curriculare “Consiliere şi orientare”Beneficii pe termen scurtBeneficii pe termen lung
Creşterea performanţelor şcolare aleelevilor 
Conştientizarea relaţiei existente întredeprinderile şi cunoştinţele dobândite înşcoală şi succesul profesional
Creşterea motivaţiei pentru învăţareaşcolară şi învăţare în general
Dezvoltarea abilităţilor de relaţionareinterpersonală şi a unor deprinderirelevante pentru carieră
Dobândirea deprinderilor de planificare aînvăţării
Dobândirea unor cunoştinţe specificedespre ocupaţii şi cariere şi a uneiatitudini de explorare a oportunităţilor 
Satisfacţie profesională
Randament academic şi profesional
Reducerea duratei şomajului şi implicit acosturilor sociale ale acestuia
Creşterea ratei de integrare socio - profesională a tinerilor 
Creşterea mobilităţii pozitive a forţei demuncă
Structura curriculum-ului:
Obiective cadru – finalităţi care trebuie atinse la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ;
Valori şi atitudini – dezvoltate prin curriculum pe tot parcursul şcolarităţii;
Obiective de referinţă – deduse din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an destudiu;
Conţinuturi – elaborate în concordanţă cu necesităţile şi specificul individual şi al claseide elevi ce cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referinţă;
Exemple de activităţi de învăţare – menite să sprijine realizarea obiectivelor de referinţă;
Sugestii metodologice – metode şi tehnici utilizate pentru realizarea conţinuturilor şiatingerea obiectivelor;
Bibliografie şi re surse
Curriculum-ul “Consiliere şi orientare” este structurat pe următoarele module:
Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi sociale
Managementul informaţiilor şi al învăţării
Planificarea carierei
 
Calitatea stilului de viaţă
Metode de predare / Învăţare:
Exerciţii individuale, în perechi, în grup;
Dezbaterea – prezentarea argumentelor por şi contra unei idei;
Tehnici art – creative;
Căutarea de informaţii, resurse suplimentare, accesare internet;
Jocul de rol, simularea – metodă în care participanţii adoptă poziţii diferite de poziţia lor sub aspectul personalităţii, motivaţiei şi rolului;
Brainstorming-ul – metodă de soluţionare a unei probleme prin emiterea cât mai multor idei, într-o atmosferă stimulativă;
Conversaţia;
Chestionar de interese şi aptitudini;
Tehnici ale gândirii critice;
Analiza SWOT;
Studiul de caz – analiza în grup a unor scenarii reale pe anumite teme sau probleme;
Imageria mentală – exerciţiu care solicită elevii să îşi imagineze anumite situaţii şi îiajută să se focalizeze pe propriile dorinţe, aspiraţii şi trăiri relaţionate cu situaţia imaginată;
Învăţarea prin cooperare;
Învăţarea prin descoperire;
Fişe de lucru;
Metode de evaluare:
Autoevaluarea
 
 – procesul de reflecţie asupra comportamentelor proprii şi a rezultatelor obţinute, în scopul monitorizării progresului în atingerea unui obiectiv stabilit sau ca suport al procesului de autocunoaştere.
Portofoliul
– 
cuprinde cele mai relevante produse ale activităţii elevului în raport cu unanumit scop.
Realizarea de proiecte individuale şi de grup
presupune analiza unei situaţii realecare poate fi îmbunătăţită, identificarea situaţiei dorite şi specificarea modalităţilor prin care se poate ajunge la situaţia dorită. Se specifică strategiile de remediere dar şi resursele necesare:timp, suport, resurse personale. Proiectul trebuie să fie aplicabil şi realist.
Realizarea de postere, afişe
– utilizarea unor mijloace artistice pentru transmitereaunei idei la care aderă grupul.
Fişe individuale de (auto)evaluare
Experienţa ţărilor (Franţa, Belgia, Marea Britanie, etc.) care au inclus în curriculumaceastă arie,
“Consiliere şi orientare”
sugerează importanţa acestor demersuri:rezultate şcolare mai bune;climat şcolar constructiv;vehicularea unei cantităţi mai mari de informii despre carieră;o relaţie mult mai bună între elevi şi profesori;creşterea motivaţiei pentru învăţare;crterea satisfacţiei faţă de calitatea procesului educaţional din şcoală;obţinerea unor scoruri mai mari la testele nionale de cunoştinţe;

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
71maria liked this
Aneta Bartos liked this
okgb liked this
Trasca Marinela liked this
Trasca Marinela liked this
okgb liked this
Sveatoslav Spaskii liked this
Damian Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->