,SER'V'IC;E M,ANI'UA_ IK.,.

,c:h1e,nIA,·'d ,MliX,IE:R,'S

t

K41!"S"'S' ,',

,: \ ·1:-- ..

r ,

IlI'S_ :~ U,'l'Iil ~ .... n~,.,u

T'O' -." 0-' 'l- C:' DE'-=; Q' .. :. U ~ 1fI!, E D

.. · .... ··._"'1"' __ ,...:111\ .'

C .::)

... t_.~_ )"' .......... _--{ 1

s;~

[mJ IB, lilUi

W;kf"'~ '!!JI

tal

I@' e

o o '@JI

1,-

INT'IR.OD UCIION

A~ t<itmemMdl ml~,fS: ·at", wt)m ,g'ooi@ned .and (;m'et\lll~ rouHt. Ntifmta!l~ '~e¥ ~U ,give] C~1linillilaiI1il9ie ~Eat· after ,ijaJ' .ilinIt weqi,ilifting tSeifiiice :alfeml~m.

Oam!'ul mco:rid$' nave beem l1!'!ai"lat!'i~d !OV~r' ,i! period ~ ~eatS to de'!ew.nTnAi3J SJlidi eQ'ff;'~']1 'd1milJgh ilm~~ed desT~n~ ,~;u"j;y,tro!ib'J",~n~; mGgn~:I~ss[b1y de~I'op. AIn iiiff'OrI: has b1en m~d~· in ,pr.epeImion cd thIS, Hi1anuaill 'W eQ\'~r Un~ni! raill

C'iiili!lrIiiOJ4~ tuways ~larnoVG 1)0WGr con:JJJ'Oi!ili1 eiecmca11 oUIM before dl's~l1!iIbl,)r iij~~ ~my part olllme, m.i~f.

~i

I MEllO.

" EJJ.Q,.m,bl~ or '0., CaR"' 81!1'!11p,1!Ull ~BI!Y '''''' ~ ••. ,. ,......"... ,; ,..' ". • • :I :2 Dllsae mbl~ loll io!:o:r ·iIIAd Oomtlriol Unit • + •. • • ,. • '" • • '" ., • i + • • • , • , • • '" • • • • ," ., • S

3: Rt;pllllrs '10 -.O~~T _ltd C~m~1'i01 Uinlt' '. ," . . • ,. ,. , • e '.' • • ,N ., • • , " • • •• ,. i , .e ' ••. , • • ' ., 9

,4 .plI]l'I, ~, 'GUI\" ,CMI ilU1;dI P;'P1,elllry • ,. , , • .. . . . '" . . .• .,' ," a, , • • ,N • • • • '" • • • '. • '13

,5 R :'palrt tlo Pede8'~11 • . . . '" . • i , ~ • • '. ., • • • '" • • • '. .' • • • • .' • '. '" • • • '" • • , , + , • • ~ '" 18

G AdJ:W,~ metilJ1 of 'Controjl Un~: •.•••.. " "' " • • '. , • • • •. . . . '" "' . • '. ;. • ,. '. . . • N • • • • • iI 9

"I' RapBill'S, t~ 8'~wl ILffifll: Auam',lr . .,. . .• " . , . , . . . ,I, , , i " ~ , • , '" • • • " • • • '. ~ ;. s ., , 21

8 TRUlibl.,mtH~~lI(lllb.1 B~Il!tfl, Aaeti1JJty .. " ... ".'.'.,.".,,. ... m , • " • + •• ! 15

91 'l:\oubl.ILnoo~lrl1l!llIJlr I - -~_:Ji' '. ~ .' •• '" ••• ,. ", •• ,', ' •• ' •• ' ., • '" , ••••.• , .•• ' •••••• '" ••• :25,

'II 0' Wh'lfll [U'agll', 'm . •. • • . " ,. . . '" "' . . " . • , • !' • • " '" • • •• " • • ,. •• • • " " • • • " " • • ' •• ;. i a at,

NO FitMIAll PERFO RIM ANC!!,

ih~1 KI~c'tle:mlAt'd m~er is ~o'Wen-OO wUIftl a u-mefsa1lrtot~1i w.nlC'1l will O~rEe' om! ;50 OJ' ISQ' h~I1Z, ,aUema'limlg CU~IfI~ onl~. TJm~' VOUage' of Uila ~f ,m1pply sh~1d Ibal wi1~[n 1 0 v,Q'I~s ,aili9Etf WiNY of 'Iha volta@e' ~~~JIl1lJed (!i!i'i Ibe tfnm ~MCI 9JilCll n~e' p38te,

Ii. IiI1ti!fe~ in g:.oOtJ 1r\Jf!J11rn9100Jlclr~lofi w!lll,&taJ111.nll1iill~ ~I~~I¥ "",,hen Ihel ;ewit'Ch I~ve;r is moved '~'ro:m '~~ii ·\QFf.!'· to tile ,Sllf - ~siljool. As n 'Ls l1i!J1ledl 'l~1 s!Je:eQ~i'ltely IIrii'igl1!er ~o~ions, tie ~ 'ol~ 'Ihe' lbiee"let' h1ieD'~~~ - unlil '~me :IMI'O' Of' ~i~h s~~dl is: r,eacllge,d;, At $ijr ~i:u:on'l 'fhe ~~ ~houJld wm, at ,fijppill»:i:mcatefy 6{a IRIPM~ a. 'ft'!ie :jn,QI ~i1ion 'the K45SS snoutd ~!JJ'ii"!1 a1 ~ppr6Xr1il"la.te'y; 2aO :Ir!IPiM~ 'wh~e' a'lll o'theT lI1J'tOOel's ~iJml ~~ :a~p'~Xriil"late~' 255 APM. the' miD'f '~I nulli q~feUy in ~ 100~~r $~ed ran.g~i: h~el':i' SOnli; nois-'BI cMI bE!i 1e:~_!l;:i~OO I!lUll'lne 11!ig'lJer $peed sett1ft1~l~ a!lte 'w, lbe !"UJI'!!lII (t,f ge8im and [1riI@ mcdo~.

'\M1e:FIi nne !i!"l.1);~ is: filfSll, turned til '~hQ S'~v po~tiomi, '~Iilere~ may 00 a $I!glj!j~ ~Ilatlecini~ riTegular no]S(.'- Tnt~ Mise' Wl111 '!!:BIsappeuas '~he' IIU~aicatlol'il ~n 'Ihe gear ca;s~ w,aims; up,

T~e' s~l:ch rev-e~' should' m~' 'frleelv ''Wilb lfrI~ ·'l~~I;· of 'th,~ d':eWin'ite ,Poaimoiiils 'e-or $,pood rt!Ii1i"I'bers stir" :2. ·4. 6. is and i o~ spee.dl :IilUlmber1i 3. ,5" '"I and' 91 d-o nat ihlavtJI dlefin'ita Iil!otohes.

P,OWER

,A, Iifih:fllI' will have' '[lJ![1 piJ,W"e'l' 00 alii speed setl~~ 'i[~ ~c~ "~1 fu11 po'Wsr" no I'd: the ph:met9ltY 'With 'o~e' hiWI!j ;ailTid move Hila ,S.w[tICIi! ~9f' (If! ,:liIEld [off' wilt! tile ~her 'hand. At, '11I1el S'ffiF pGsi~cUil. It!: 8~ilf1d1 not be possible to :Eital1 '~he pllafl~aJl!' e::t109pl :by. ~ '!.!'~ty gJfe~ leffort, nor :ell'101Jld the g!a.natary s]tOW OOw,n llIotc~atiJrt whien 'l~a mtvdf-!'i.g lPresS!ll~ rs ,ep~t19(iL

HIIiATlNG,

Un~a~' tn(.Ulmai oolildffioi1l5 .. 1hQ m.iQ:!" wm n.-(JI: ,sMw any 'tsndalmc!{ 'l'Q' h~ru: DeeSlU5S1 of '[he ~u'il't·irl venUlrufiiiilg' :sll~m it! 'mEl' moro;r:" Iljn.d':al' ~'a~ Joa'ds with IEf:(tern:iJed,

.!I..~ 111---- - i'Ilti;"'''i'",~, .!I.. ....... Ix ... " heatl Il1i'iar" ~ea1. iLf,1"I; 'to

m~~~~ FII18i Ir"'nuu .... 11II1'!O!1 !~,. "" - - . '/1' I""

'Ihe' ~int Q1 ~~nlg uliloomWJ1abte WllcuJc'm"

S!PEBD 'CQJNI1ROL

'T1II61 sPEled ~ontJ~ ~ iltt-e mD:flf' is, ,a'liIiaBoed dilrolJ.g~, IDE!!

,.-. ,.,- r-' -'-. ;i'j ~ .......... ~ ,,,,.,,.,iCj"""b'iu Iifi01JJi!erl at 'ltus' i"eaJi of

llIiSii!li ii)! ill :a! "''''''11 bVJ ~""'!~! - '!,~' - - -

'UI1tli ~i)n1I~mrpna.t'el asSE!m~. ~ €t.'~~aI CH~U~ Is: made

..", ... A ~ !r.,.;. ki. ,,... .i - - - d' Ii:. - ;iIJ.;, I.. .. n !i"i!i'VI.J1Iir_"~ ~ IiI;I! uml'l.~rn w,' I~ ~Q a.c!.!QJi!1 gil' '~IIii;! AI)' !i.i!ruJ ~'! '" ,!J",",,_

I\~~'iililg gains.: tile loontr@IIPlao~,

Willen 'i&.~' ~mit~n le~r is rrMVi9dl ';01 an ON IPO~rtlolil~ !tis IpeSfU'o<n 'af '!tie ,o;DfYtroi p131,e ~ !1~pe;fJl: 'tol 6'18 g,overm~ is, ~g;~g !bY ~M ae~oiil af' tliie' $1iWt1:d~ lever. Thus", 'when lh~j ~gtlbOl pla.te Is Ge! 10'1~s.Q to ll'!~' gnvemn-rl adre.latliv~ty Io;w ~peed offline motll~ cal[l~,'I.h~~D'Y'e'l1l1lo~' to mM!NlU'brtlilil!'k,the eleotili~ clro1Ji~ ~ro~;h"li'rI~' eomrnl ~aJ.9'. Wlu~n ,th~, c(m'li!O~ p~all'E!' Is ,S;ijr1 '~'amir!li!r' :ar~ a gre'8.l6r' Imotor (!j~cI is i"e~wiirn;ld b~~OfJ'e lHile :gov-emor' ~tari$ br,ee}UflQI Cti'Cuft.

ibe :ecJioiiil Gflhe 'glD'vemO'J" is ~~ch d'lilJ dt-el ~petiJl 0'1' ltIa, mom~' will mrnm CiOfilS'tanlt 'ro~' a gjven ~ellijng 0'1: !.he (icntnDl pfSile wah'in ceft]rm ~Qads. Aftef' t~rlialJn IOad5 have tJeei!ill I~Geeid~ the speed 01' Uile' liin~~Qr 'willi dro:p, '~O mee'~ h t()fl~li.u~' r,eqi,l irlellililernt5, of 'Ibe g~en JClad

Sp.ee-cl 'Is ~fUb'lolted ,by.1hel go-VEl mar ,alitd oont~ol pI~ in1i (:;Qi1lil!ii'lc~cm ~~ilh Ihe iph~ oo~~~ot. A da'iil'Q9 ca11ad aJ 'Iliac: IS a p:a~ oflttle pm.a~e cOI'1~rol crroult, TNlS Id~oo tte,1enrlililes the an'!0'IJn'~ 0'1' p!O~ver I~e mQ'I,'(Lr ~@@s d1E11Pertdelll~' ILlporn the iOondltiilifl 101' 'lime OO!1'~rol board eOllllao~" n bolt! ,conta.'C~$: are open, aibou~ 40 'vo'lt~; IR!WI:S ~Si 'BIP~f ell t,()1 ~'he mol("ju M~ ,aooul, ,ao ~b; Is: app'lie(l WflM e~J co!'fl:a(:t as ~I~t!d ;:;mdI lim 121' ii}'ItU;;;f I'S op.en!. Wlneli'il ·baith eOiiiil~aictlS ,aile' Cil~s@d'. llil. ~fiac: ~s: '~IlI'11 iiJn~ c(ln5ql!.!elil~~ tull pow,er is ~~plicd ItO d1:e m~,. ~1iI -.tiii_s way" the spee;d r~ ~CWI~If~too. III' Ul~ I~r Ibe,g ins to run itOO raSl't ror a pamC'Ula~ ~Pt@Gj s~119i' 'Oll{)i Of boili'il looflltaels !!Jipe!riI il,Wli!$l,c-uts bac~ CJiillmte vc;113ge' ~l"Ie Ir!ilO'!»:r

- -.-, .. rm .., :"'-I'""'':''''1''i '~"I"I; 1',' .. 1. ........... ~' ... ~ ... 'i"iiCii/,...~l ... n 11o. I"i!Ioi'k""

.s€iB'-a~ J liJl ... , ... }''''''''IIIII:i:l! u~ ""'ti" . In.." 1~1!!i,;I""'" ';"Y""""'""~-"" _ !,i!.." "I~,

'too :SlOw!' Qtrle' or IbO'~h cootacb$ 'wil I ,c'llDSe\, ,ap~lyfng IlliIs,

,,~ .... ~ • ...... t~n ... '."', ~~,"" ' ..... ""1loo<1' - :"'" ill ...... '~rNlk. 11'1"" ..... "',.,,"",

1!1I1Q€!1iJI1[;!lJ1,!,1iJI~!M' n •• II~I'" I n~!II.!!_ '!.'!.!' ~!o!~_l""~,.;.! ~"J "'~"';l!l!O;;oo'1Ol

motolf speetdi. Thi~ i!tl, aIw~ ,iciOompil'slled th:roy-gh I~e'

• - - - '11'1-. - """'.-.1' ..... 1 ;;;;_~...,..,.._ 1 ... .....- ""oj'!I",,· ... ..J1 I'I!. ... , "",:,..", ",,,,, ... ,

~.riaIc.. II. ne '!u-'UI~m,.... r"'1Jll'C "" IIII_~Q,""l':Jo ....... IIII.!iV, I~ I~' In;;)! .... i[:I_!! 1!iJ

it illi llJIl'i, c:on!rms the fffii!iDunl of power wpJ::llied '10 lfi1e, mo!or.

B!EA1iER:

lll'liQ Ibo~r' ;sh,-rnild fit ljfee~ On ~;e :bea~:e~ lshaft b::'ated' in t1l-fj p'18net~ry, Power ii~ tranSl'Ii'iirHed 'rrom nile~ !~r '[Q ~ C~lfItgf geat ,and iC6!!.I\e1 SffAi' asre.mb:ly ~ IlfJi'Iei~, ,cd Ithe' WQ'mli 'g~m'., Th~ 'CenN:llF geali" afld ~oo.re~ g,em ,asool'iml~ty ef!~la,9I?S' ~c 'beali!r pinloll1~ [ooaled in Ime' j;i!fan-e!tl;!n'. 'to lum "Jj!j~, OO~it'G'l' :s~~ 'T~~, t:ii,itndulll~n1i Ihil!Jb Il:!leve~ g;eail' :§tiS!!) PlIg~ '~jjl:! 'th'B {i~Jl'tfir g~:lf' and! b€iVli:}I, Ige\!iu' oa.'$$iS"l1fibol(y" 10 ~r,an'SJ]!'Ii~ pO<W!!!l1F 'Wih~n va~ilOu:s, ,d;a~liImE!nW! af'ej ~m'tg I!l!Si~

Iluem:CATU1NI

ILh:!d'€If' n~f1lDa~ s~~e coodirrions ithe filli~i! w:ill lUll, ~ec;!.l!~ IliIb:r1talfoo "fQJ mMy ~ _'iIi'he gear ,ease i~ pat~ wtiIh ,Bi!il ~plel ~I.JPplf l~fJ ~II DUllla ~~ gFea$e (6'm.!ld iOI!.ImI~S~ w1Mri:lh liJl)ric~"ail tim geiiii'S ,8ni!d :s¥Hafta 'The mO!,©Ii' b~wamlg i:m!;l' 'I~~ 'bemi2:[' sh~' ibearing me ~I IlililJ~rq:rua1Wl flha mfl.!f' !1i!~I~J Ib~ariB1!g' h~ a, t'el!: w§h8r Mllicl1!lliI~ bM-n p:!l!~!)lWdl in Q:lrllili~-rmrn:lI1!'101~f bew~D is ad boa'll IMarf-n,'g"

'Ii

5,EI(110- 1 IlISAS.S,EM lib Y iO\F ISUJA: CAli;'!: ANiD PUNETrARY

A ANI :sO'liai '~,a1'e. li<i!ClI1lDMkIi m~r; ha.'VEII 'the' :i5l1.l'ii1li!l mooof~ and c~~0.4 pJns, ,ruW the Q~ar.' ln (i1I~ geali case ,SlFe :ane wWll 000 €IX,fi~p:tion. IPlaIi"!.~ paJ1S: are' ,8'11 'coo ,same e.xce,p4' mat lOrna earty iP~~ K5SS ~ Ii ~eadl WDig-1tt Gea.nji'l(f a~d motor il1SlnmUolUs aro for' [Dolin me:cl1~iile!9: and any jH'liiSnOS$ 'wJI be pmmea oUl!. The mOO'.e1 K5SS a/td KijMC501 h~~ ,~ EifilUreiy diffeiie.fi oowl iii dI oowJ ~lf" Oilllh " mOO'eli" ,~, ioowillis r~ and! lowered illidl 0'J'11 models. 1i<45SS.& KSMiO" 1M! e"(lli~ heoo ~ II~., It!e boWJ" cdumnl, base, .an.-d' bowl! Itrft are' ~fte.<!l 'Hpara.t~~' in ,S,Elctm 7.

B. el!fG~ repmm allQ arl9m,~ 0II1 Mil KMhmA~d Ilitix'iPlr. iii walil: ~!l :s:'oo.uid bli made. To, make' me Ilesl ,nI - b' W8-1Bn~~ frrrto the 'nj'Q -c, - - ,..-.lit,,,,.. jF~

'. "i!""!J{II '. -, .-. .. !I"" ' ,IJ'IW '~"",,,~8~, v

'1 J.

I~'SI. '1

Pllug 'Ole OOfid (ltim :tlL Iiflii<'&f ;~ 'the' wattme'l:er; Tum on '~ CUl'ft ,nt and! ruin 'll1e m~. ~~' '1J'I;e, d' _ ~h.(JW$' u.p~; 13~ wat ~,gorng fr.o;iiril ~irto hrill $P~. me Ililf :e:r [sIn pel o.Oncli··DI'i~ ~I' illiie' ~adilm;EJ $,11'75 !D 4001 waltla.. ere is ~-outJ· HiS Iwamage' !1e.Uif!gs _ :d!ca.te, ,er~r' ,g!h!:l!Cll ali Of II'II'I:ec;~iIlI1IOO:a.'I pr.ob'Je.I'f1iS;. 'ct1odli: j']~ lOr ~.B1fiI1l9.'gi}M' d ,ag~ 'll'11fl!n fom' mo or1 bmshas, p.rn'IlI~,

CAU'rlON; ,AJw~ remove powei~ C'ordlfl1l!l'Il·· JJiClrte JI ,~utiIet bej'~rel ,~IsasSemb~ ~~' MY part or 'the' ~I!;

,C. To save !!he p.!iI.' ~IY' fite' gear' ~ and mo.'tor' lhooSii'ig1 ml apa,ddBd cradle -01' GAl Q, c~h pad. 10 feFlll~ 'lhe'l:Ifanetaly" n'-sa Ilfernove tl1:e' d'rilp"C!UfL The drip"cup fits 'ine g;o.al! ~ bel.tO:m ~llig,hnlf. and musl lbe ~ ,off fh.'e, CQi;i',e:f by' ~~g n: (FiG. ~. Usa ii, $(:ra.w.drirJff, fJlll ULlQ 1II~~J" iHlp Ci~ drip CiIiP ,an:d[ 'ilI.p ,S~rQwdr.iWf ,gtf'dfr ttl, r.-~rru~!¥e. 1li1~ drip ,elJ~ ..

ID'. '\M"lh '~/$p.~ d : gunch, lremove 'the g~e 1!)!IiIi'lIItaJ: 1iI001'da; 'frtti' pfaneitmy to, ~e VIH'llcaJ cmlilDr' s't\aft ~.Fig. ,SJ. Wilt! ~ 10m. 'mne, [~aoo'WY ,can be ptiied off dne shaft, Wllh two. s;c.re.\'i'tlrM:lfiS~ PIiY HIe tplBJne.~8lJ' ,down and oft 'ru,e' 5JlIa. ' ~F "_. 4'1.

1P\r,g,. ,

E. lFt~rriI~ (nIl3' H-S2:)!: ~:Jilll)'ij\aJI head' SC!IeW ,and '.~ ~Ili me erldl ewer (IFIg. 51. [JI'!l!~~'A!' ;anrl re:m-rn.r,e lnE)i iI:WO :11:6,,:92: ~ '311~t bi[l1I1:~rNJ head: :s!¥~ 'lfiiJa_I:!lDa Ibe 111m iband to h Ig~!u' ca.s(!' ,and mC!~Gi~ hOI1J!iS!n.Q ~.figl. 6); ViiHUmls:c~ 'Ii;m~ re~e' the trim band.

F. Ilf IIi!;~C~~ t~ r'ijffiliWa '11111' pat&$ta1l-rj~nn 'IJmAi g{f.8.Jr' cas a' ibo'lW<m1 'i:iQve'l~ I~$~n '~~ !$~t$crew wtlti1 a :g_¢~nv,Qr I[Fig, 7). '1j,i'I{t!(h1 a,drift IPU Mh and l~alil1liD~u; ar1ve out WIe h~' p:li1i1, P."lg~ ,e} iHll'ltl1lift 'liiIe' ped'esta1 d 'lime' ,gear !C'.RSllfooltCm CMl' ..

II!

G.. RerrliO-w, the ,oordi '11a:g ttermtMls (tom CO'ntr,t'ii~ bo~' :aMl gmlJM wime from :bearin,g bra.c~t If.ill~ :9,1.

"1i'b j\e~,e, 'too 'bo'!'-Ilm ,c;.ov.el' rrom iilfIe g€ll!lli '~~ ,81M ~O!O~ illCM:l~l. ILln~rQW ,and Jef'nOvel '1M [w' ~pe(:!'s1 5cr,0lNS (IFtI'g. 1111)),

These :S~ tttltdi 'true itl_~e:nfiB;l ~' !I11 '!lila gear taS!iih iIJ!ij$CliBW rulll:~ rfiilfnov,i!II i1hQ f@l!J!r #~:~, irllfi~!S'l' Mad ~~5' (r@ml ~e OOtL'Onl 'CO'lIEIr ~Ftg, '1 '1,~!, Wlh ~~st~ I!n Ibdked poaitiorJ, gelll~' 1!ia_4) ,e!ii" oJ ~,aI wiln IOOtllolltt.aJi!d iI.'O' remove' iOOtL\OO11Ci0vcr 'I~@. 1:2J, Tbij '~~issio:n ~J Ihe,~ ,~~ Iplug 1."1111 ~oFli'!e om: wi\1li1'tJlQ iIll~r:,

RIT" ~2

H. To' IfE!m01le 1ItJ~,~ W'ldi ~Iug rromUiEli OOfi{lllJil e(l<WJ', ,illSe! ~ jpaIr o[ heyoo pji'er:s and '5(iI,Q~8' 'lila hey;oo :SHain! mlilE!f iijJlid ~ull QUit (IFiQ. 1!3). To' mpla~1 iII1I~' oord iPliildltpllJg, ~a~-e' 'thIs, :pm~f&-

L, Re~ me attaaltmiliiliiiii 1I1ll!ti< bevel gem' ifroi'iii: me gi3':~" (;:~and mi)tll)r liIoU$llllg. Thrs 'gEliaT can be reilfi!Ji.i\~IIDy ,~~ grullln:Q It oi.n ,oJ 1tu:!; atta~hriiH:!fiL~:

Ih:~bl rf,ig., 14,1. U w'ill,cleai '!rreJ W'Omr!1 on dlIe mo'L'Or snBft. i}1Jei' 10 U1!e. ~IQw :s.~ 'Or ~liIb g~; 'th.e.fe SMU~ be' 00 IfOOb[9, wim 'Ute cS~afl: gamrl9i and' it !91Muid' be ~)I' iD 1~1IDO'!Ii\1l.

M'Y/E FblcAt_fil~, tha'prc~1S in this m'a~~ liI~v.e no Imam ,iSJUlwmln' (j~l c,o, .. 1I'OrmBny ifIl6 :Q~ C~~i9I ha:s s oz. ,ot She-:lJ Dunili'liS! ::2 Qlii9liSi;se stJffl)iNJdfng ~ Sl~.

J. !iJIetm out tfie gear iC~Q, Remi)'l(~ ,as, mlJ(lh '1l;!1' 'cn~ 91fofl<~1iI! :as [poossible. 'Tnl! gev I~e ma_y ibe' '~~~~:hly ~I~ed w;l'Lefti !tna mmor h~ mn ftI~;,

,;!iJ ..Ii

A :s~~ d~m~' ;~ 'tJt>S1 ,e:omr,oj unit b~' r.e~Jl'S t~1 'B~l '~e'~ 'fii(!m ~~ *1~~ ifllg. ~ ~~" Rfinwve, 'Uilo, ,~.na seaJI aJtKIl ;~iaiOOnfi!iee~ '~li\,'EI' 'tef,mi!'i'aISl '~I 'ltle P'MY' ,c!:)n'iroI (1RlG< '16,~, UrmOOJ;: 'I'h~ '~I ~ ~spriFIQ at '1M ~ I~ 'tl'te, OOT!~~ boan'd' (F1ig. '1 f) .. U!i!toCik, the 'li'!"lo ro!l;:<'k, I!HJJ.s; on ;~Me ooiil~1I t!o-~ ,aliI!:! !II1Bi'E!W 'iRe 'i1HO ad3~g SClIQ'WS.. ~i CQIlitrQl lbimJrdl,earn II1QW be [)\aff!ovedl (F:tg,. " e,~"

8. Thel ~~ ,conooll!Jllft !C'ar.! if1,(IW be cllcS~IJJIILblfld rlQIII :Um ~I!lg Ib.n'lil;k6~, irfJ 1Ill~ 00'. by uf\$Cfewing d1!e ;'4-~o x 'IU!f pari! ~ :S~I~Fm~ '19',&,~)..

c. VIIJ'iih ~,~_~~iI'~{jn-sj e~mllllty F'I ot:fthe g0¥8IDor ~se~- 100 NOI' ~ff!d Rli~'tMI gO'i,ll~TI'tlClrd~' ,SjlX~ mKlia¥ it ,~ :Sb ,II: WI 1- '0!Ji IDB ~~ - ~F~~ - 2~1!,

:22l230}. - - -

;E. ~"Screw ,Wild !IleIiru~ iIIla: ,""" ,110-24 [;lule, ~wrg, 27~, rema~e the b!at1li~ tt:rac~_8tt ~Ftl~ ~I, ,~a thetl! me mtlmr :stud 51!;l;mV9 (iRIS\; ail.

F" U~~~re~ tJw, two ctiUm ~00t ~r~' caps am rle'ffi~we, 'Ihel bru.$t1~ and :sprini9~ (f;rg. :30).

ViewiFl{!I tfi-om tile ifeaF, mark tlJe, bi'Us~ ngM ,and ILert ,a1iId ,also 'thei I!:Op oJ' U'9l 11b1i\!ls;t1J, )JIst as ~ was; Irnmovlili[l ffO'ilfl, 'im mOWt.

'G. ilile. ,EliMila1tii'i9'~ now be, M"Jr!!oVEld. ~ ,emach~· IfIl'IIE:f'Im, tllllD bevel 'QdW" re~d. Insert drift: pUlI1'ch d"iJiow;ghl ~~I'Ii'Ic'Ei~~ ,h~ QP€lIllWlS and 9~!tUy ~p,

;e; ...... e;~.,; -, -':""F ~ I;,ri!io"''''' """'It;.<· •• ;;i';~, '[h~ """",,1.0;;;0 li~ii'i;i'; a

'i!.HU .... !A!fe ';'!I!';P.,g~!~ !!iIw;,,'.f!; !l!L ........ :::;I~! _ _ 'il' '!?-'!i!l!!i\,PJ - - i;;II

~~k of wood 1:Q, protooUiie, sll1iBfi I~F'"I;S. ~m"

[FIg. ~1

H. Pull! 'U1e iWo ~~.lf®miI [,ear gf ~e ~@ri nl:ro~:nl '~I slQI: in g.eer case' .a;nd motoQ(r h-Ql!IsirJQ' 50 dils!r' ar-e, r:ns3dQ UlI~ g~ar' ~~S-€' anrJ m~tw :lfioiusJ~g (f_ig" ~"WL 1U.~1Jj" ..... ,- ';, -'1':\;"- ... ··I~ ~~-- b'" "",n e.lf~ rKll'ilil t1'Ia'

... II!. ... 'l'MII!l'11 wllIQ P L'[;!U'iI'1i I'Ii!! ~ ~~!'!:I' _ """,!!, ........

motor ~~ !iD~ U~Eli ~n.J~ h!Jlij8'rB~ R-ameve' the ~ 'iIt'1IQ~, f1urs. Re~,e OIlS' :et:a~~ ~It~' antIl P il.I1 II ,out U'le ,s~~r' ,~Ft.g~ aa.J\. 1'~ ,!lYEI tl't& sta~O'J Ol!~ ,~eac<b rl'ilil '~ g:em' ,~.e, Mil!! 11l!lt~~ itlM:!si!'i\11 ~(d grasp 'tJ:\e staJoi ,at '.ne!! ~!, ~i pw111 It m,rL

8,

[, 10' rei'll'i~ tie, btg$1!i 1Ti@~dclF ,000sinSlS, ii~ mill be ~~e{i$S~ itO, ulii~erEvw"1M o1iilar :staJ:o~ SiCI'>9W. tlIM}~'!rtoo ,8~ato -, S(:~ WQ :11:1 o.,2~ ':tC ~1,~ cu'p PQJn1! :$~~!i:;rnw,~" ~, a :small' '!~8j :SOFeW~.e;f ~f'~9. :9~,~. UliMctew the' ~!'eWS :ai, r'Qw W~YIi\8: p-il PUSH 'tMI I~sh h~Jd'4;ir.s; h@usIJ'l,Q$ !O-ut b.~' IIUlnd! 1nslee ~h~,gear

IC~ ~~ ,mto~' ~~n,!J. -

1r.Ji'ii,_ ~., F'~_ i!IPIl!

S,E:C:III'OIN 3

II EPA/IRS Wi M,oro:R ,AND 0(J1NTAOIi., UNI'

.It, CI~ali! U:!~: bl'ilJ$h ho-Idle'l' 1IWu~~ with ~¥~Jifl_ ,and 'i'iii~' them ,diji" wiII1I 8, ,CilleaJ1 ilIl1( ,~~. hll~I_EiiJI Ule b~~'~ ~~JG:EI!r 1'1-0Ys.i~ [I![!O ~ ,saar ¢a,$B and M~1':I1r III 0 IlISIn,g1 $'I} 'Ih:at 'Ihe. nm ,On iltJe 1~!Jer :!reM ;ag~n.st 'thiJ3llCiOOre,,~p, rn 'Wliel SEI;ar ii:'a5e ,and ,~r ,housing,

Ei. Cil!3l8m 'fi'I;e m,uslli IltJl'Ot!iii" HliisemLi 'Wffi1 !S!J'I~fuin: ,8:/'ltI rirJpe mem dry willi ,Sj, cleM, dliY cleM. IflS'~al~ (he DJtl!sh holde'l' il'fi!S~ irfillO Ibrush! 11LQkI'er' hQU!Srlril~s~ The)" ImU;M De' orJ'ented~ VI.ew:ing 'UitEli gear,~e,!i:!"id iiiiIi!l1.iOu ~si~ fl',orn ti'tEl' fieaJi. as m©wln ~ ~R[SI. ;as}. ~k 'Ih~ brush holder i1I.oUSll1iQS ~h ~IilEltntt inl !pia'Ce, 'RrU1 dile ;1;1~, ,x 'I/~,. ,~p ~i'!i!I: ~~

NOTE: ~a:q¥,pmfJ'uc~ ~rAid ,j'il1:~ mlcKfJf UliNzed Q',~ bNS'h,~b~~:__~l .. S'QW.!!"~ ~H ~ ~ ,~~!!, ~~~b!9. ~~ ¥4~ ~h~l:e~!'1 Gdg->H '~ifl1it liW ~USl!!' brWl1lrt.illJero.

C" Te:sil: tha, ~Lo;r witlil, an ohff!met~l (Fig'. :~a). Set Wls' QlT!mrn:~~~ on ilh'€l '1 x: :st!l~ and! :s!1: ~ iat "~l'" ~!'iI upper ~_I'~ Cllilr\ieOl: (Ina or thfl: 'lDhlifim:m.e~ IBD to' the ~d wire ,aM 11""3' ~liIer letatl ~\O d"le bfac'1!:: wifi~' from th~, up,per ,coil. ~f m~' ,o'hl'V!:lirl~~f s.ho'ws a lOW iiE6:I~~ooe madilil,g; ~he~ 001111:5: ,gOO!), Oheclli; tlltil ,otlher ~I 't'OO ~~ru~' wa_J. If 't1le1 mJeedle' 0.11 __ oliimm~r de-N~!:i:OO to ~ro'!&Ii' if iooJE! WQ laO d'pfle~kmi Ihe ~I [12. ~I ,and :$~4JiT must ~e wepl~

ffS~ :3G

iDOl AsElembl'e' 'Lhe~ 11m) :sl~t{l'J" :$orew,s iaJ1llj Ughte-f11 'them by usiing tangl ~a, p!lelf5 Wild llnn 'tlltlm s 9l"1Uy., Be S!JJ"e' 'the OOSie of tile pliers :15 pm:eed IOn U11ifJ' 5'1mOJ !St:r'ews m Un!;' i!lIe~ d1!a~, 'tha :S~Qr ~seats :$ID' 't1liread5 w1~ fIfiI: 00 dfifbnne"d, StBln ~h~ ~Qr 'Qiil 't'he ~wo slSJor SC~ and onto h' ribs, of 'ine: g;~' GOOEli and mot"6'! limusfJlQ ~Fig,. 3'7l The l'r.!iiO' le3d WJ~'$ Ilrom ~-e' we;!iJl' ,~ ~I_atm' liu..J~: ~i (UlJ ,~, ~ama :sld'e ~,'IJi\ei ab1: ijfil"tJlei ~ge<!M c!i:~e :ELiila mMtlIr hous.[l9g~ rJ15!3'J1: il.he s~a1:or' bwuish ¢lip$ batWS>eliJl 'tiJt.e bp\us:h lholder, hooaiflQ ,afld' mush ~Id~r iM~~, fA :slb~ Is rP~vicle.-d' in tti!' ~~~I ~~" Dous'irng ~.of' thiS br1ll~~ (l;rp~, In.~ILI~ Ihat' "hi±!! IbnJlst!J eli;p:s 'a;re p!J~hed in ,all dile wa.y !SO IJile Ibl'1J.lsn ~ tCiOfmlr1l! !,Jta:~ Q!'II i!llffli'l>aWre 'Wiiill i"!1~~it' 'l-hliiMI ~'" ,~~il'.ii!!i'i'iii'!.i\Rt!i'

E;, ~!I.l!:S" 'tJilEli :~at,or ba.~ ~, Iar ,as it wm :901 d\I~f11 lPIace ~il' :D1 O-~, niUbS, QP ~a{;h ,SllUor ,~i~, T~1'I.tefii 'both IfiJUts. !¥I'ut ~ 'lilY'" 'i'~rllljSi fr~m 1lfta :stalo~ thmti"h '~Ilie :$f¢t ~n me bmtom of! ttt~, ~w 'oBiSi' 8tIQ] mal~FJ II'tOiId!Sl!1D ~Fig. -t. pra.c9' the mth~XlIr !Stud sl'eEliif.E!i o.'!.re~ ~~I ~r 5md ;and wtaplftElI whiL~ '!.miiel trmm !S1.t~lor bs~~ 'dt!e m~ G'~!.!d ,~I~~vtI, :i;IIJi1~ !hQ s.;~ ,~i) iimd, WtIoW!I" ~!f1t\1~

IFtf;.:~i

F" C~@~k 't1il91 ~I!IHI_!U!f{j1 Q~ a, 'gJowle~' Of' ~ 'lfii~ !iU11lna,t1;!'!'e lID an 'e:le'C'~: mQ'tOr I1epair :$hop and ~e1: llmlliilm W$t ~L 11' tl is, ,1iIO.'i: ln !QQOO ooll'liJ~jo:ril~ r!B,p'laoo

it wru; :a new ,Clime.. -

G. Cimecil:: 'thei 'Villl'l1ilafiil9Ilaliil. Sb"li'i'gJirrerill 'Ille Iblacl'es iilil '~aliill '~Bm,~.F~. 'S9,~" U81f11Bw 8J"lfnat'Y f& i5.-I~. 'at'E!itli, nTlove ~;e w.rusnetrs, 'imrJi'li it3'Ia old ruJ'!ite;illIm, '10 'tne {M end a.f'the MiN ,01'116'. Oilltiill!' '!NOrm and :aa:taft' Md hilSctall ~oe ,ru'ii'lilatlilfEi lin, h gaSil!" CcSi.ele .sJnd mo~o~' hcusiilFil!l ~Rg" 40~\' If ne~a~ tap 'en~ of ,wma_w~ ~aR' w1~h loon",mataJ~c: ~,!tll'et to seall~~

'Frg" as!

IIHI~ Qhedk 'ltqs, be,ufrl91l'n the' beat~ft!g' brGx~~ (Fig, ~U l.

Th re~e, the' ~-m ~~e' 'Ule 'th~ M-4~ ,~ 1l'i :pam h8~ SCrl1iWS ~, n~ @'M 'Ih~' beaifin:g ~n@:~~ 'fake om 'lh~ lOrd ~~'n,g~ IPlace neW bearing il11 C~lj,i'l~ whlll ~\lI~' notch I:o'i'l\~ the to;p i~ tM 'Dn"ae~t soak 'Uie, Jell W\lt~! in lbearin,g 'Qa;p wilh iO~" i?llace '!M retairt.er. on ltJe b&M'"llIg \&0' that 'tl1.e toflgue 'rn.5 into the 6'q,1llaJ,s' oou;~', bn ,S'CI\9'W [nl 'Il'iie thrM' SCle~~

P.g.4W

L h1i~JI liai!\i' Manng Drati~e:t. Start ibrac t<a I' on:o '~liIa MO ~~to~ sc~-PIIIShlll1Je br;9_C<,k.e~ 'D.SlCk IJIrmm stator S!:ifeWS, :ar8 Itnroogtl, IlhEl' br:a(:&l;eL Siert U'!e two, lilutsi, On 'Ille 5'ta'l.Or' sQ~ew~, iilI!ild l.t!iil1 'lh~m !.!inti II Ibeari!!kg br,e.C'kel' ~$! seaJedl ~FLg,. ,42~,

fig. 42

J. Cheek the' amlaWFe -rill' "~'l!~' i:lla:Y. 'With title 'lii1ffU5~ be'aliilllSi :assembly ,seal@{ll properly aoo p'O~i' ,a;nnourlt ~~'~pa.crng ~e~ ~:~Ij ~1lU; ~em 51'uo~d I~ <lii!lJ,Y H, ~roe~n1a ,amol;lnt or end' I~~ 'W' :~:(ilIlHe fJiSia ope~f@n '1J11he ,a:Il!'na1urll~ I'" iiJl!ere is too, m~~ 'e:f1d pDiw,. g'd ~helr 'thin W~IiI&f,_ 'l@, ,do ~i3~

, " 'the: 11-..-.--"- - ikrr"''l''~' il'mll mI!:I the, ~hS-l'

iiEl[mOV~ . _ 11.l'Gm!l1!lgI1!.!'.Ii!I!i{I,'1;H, __ _ _ _

W'tOO 8r!ITra.tU1ie :shaft i11elilloo~~emrt'b4e I~ bearing bra~ I'l1Im'me s;e3r ~ ruld mo;t.or'~sin!l~ _

K. l1iff1E1',Qi!lm Ibl1!l~IiIQS ,ar;e lIlIiiDlfe'thaJ!I ~h~ 1'@nlQ~ ~mbte t'l'Lem in 1Ilie1 1~911!! h~~~~ IFrQm lifIe' bi:ck Off 'ltJe' ~n1~ put bnlll~h 1iII\a1,lo\ied "ri9.hl'" U"! ri9'MJ, ,~lde Dim!~h hCl'ld~~ Ib!e !SU-l~E!I 'the s'ld~ ma:r~ 'i'tipc" i's: ~t~ mjl).\, P.uiSh brush ~o ;and 't~, i~' lili ~ao~ wl~1ll a: tUi!JiS~' hold~ OO~W' 'e~_P' (flg~ ~Io ~~e' rd &laM' bJlU~h in 'tJ» mi~r i!l' d!!, ~ame way"

IlL P~'Oa ~tle :S~EOOI co:rnrol Ill'll< ,~ tf:-am ~s!ilimbtY Ullrolig~ 'the :$Do!' in ~e bearing IbTacbl_ ~'!Iillt! 'the' cam ptIl1b'1 (J( d1Ie s,~od QIlI1,,-rn mn'1t !H_ml CIiIliIlI ,as's.'i~mb(y roward lhe, to'p ,~1 'the' 9:e~,~ iltndl roIOIQ~ hoos.a!1g, fkl,(i~ iI1at :sp.liifl~ rn l~tKm an~ oode me r:Jpeoo lin~ iitrtC1 ~a:ml ~$em'bb" ,W~ ~Q flat ~P_~~I IF,. 4~~, PIlIioo the ~~d ,~~I ,apn!19.l ©1'iI ~~ ~~i1 1@'!,I'.l1'r S'lJl.Dd., Pia-em! 'ilM.e' speed l[loon'l lilll~~ mKI lCam aasermbily ,"er me stud on '~~ :$wJ~h lever. P~aoo lfuIi} ~Qn-Sj'OIll '!N3Si1IEIlr ,on '~he pMl1; Sa'BIN :iIfld! ~rtre'~ it inlD tha s:eaJ C~ pd mot~ 00u~~1'Ii Illl_rbtilI4l11i~ (Rig .. ,45').

M_" 11 !tie spriimg [11 01t~ govemor' is ru~ U&~ tll;el g!lYte-:~ ~Jii!'b1y. Pt~1 me' I)Qvelliltir' dfiV·e: :~til(ll in: the al'lm~lJ,l ~~ :s~mt. Wlfm drive srud ai, 100P ,O'~ ~ha:rtt. p'1';!l1i:61 lifrIe gowlino~ on 't:he' :shaat 'w;jfn tOOl Ikeyw-~ I!.!~ Pu;h 'tfiI) Q~ve.~' ljiintt(l' lbe :shaJt iM :r~ _ iJ$i ~~ ''frill go, ~IF,~ 46 a 471.

NOTtE: Na'VifJ'r at-l!9mp ~ to ,t~~ gCWUmN spwt. l7Je ~o.se ,ot ifhi:s ~,O~ J~ ~, iS1:rO:~w whe:rel ~1' sQ.i!I!ts iQnaflWJ l/Ma

ICA'UiI10N~ Do, -o.t cIl~ve ,a:giilnst fJt-e ba_ ,ats iI _ "ill (lmse dafli'lqe ~Fi9-' 8.~.

N. nlha [phas!i C@Iil'lrnl . -.:~ iiemQ'M'ed ,or~, m~1iJ sure .~h;e. hee.' :r11il'k. on ~e '~riae unit iI1Q.$. syjfiderrrt amou:rt'~ o:Ii U1Ienn~ ,comdume eomoouoo[ :applfed 'ttl; 1tJat ~~rtac.~ .fore~· bUr.ilg, f'iU9 ~he 14~ 40 :II: '~f~,~ j1.M il'i:Dad sere,w' ~hJ'(JtJgtlllie l1i(flta f1'l 1tJ-e liiac. ,und ,s.f.:i(~e'W 'in!.o iI1'1e !boean~1 b~_et ~Fig_ 49)

until ;. '$, 1Jgfi.~, 1,'~5 ill\ 'Ibs.,- -

CAU-ON~ IDo not - aen '1M ph:~o ICOr\trol ei(~ Siveljr'UQflt,g thl . ~ .. Gou1l:l dermm'lJi _ h:eBt sifJtl: r,$SiI,) : ng 1m Iflamag,e to 1'ltlJ . OOrtlrnt

O. PiIBc.e 'the ~ntn:il plote, on ~e ~Jn'tSI 'I\!IV'l adjuslin)9 :sC'~~, at 'itJe 'tOp {FrS. iSO}. 1Um in the screw'S urnU ,~t!1: "'If 01 1dtrii91 !9ii::lr-aw lfel'f!al'lrIs. [HaNEl! bO~ !5llCre!HS ru~ In ,eva, so 'lJ'ie 'O,p,posi.s eM ,of the con.OOJ plele I\~ sq'!lJ,atief;f" 0Iil 'the t~r:lSkll'ils., 00 tills :br -il)Ql bracMl,

P; Witn kltJg MS"e ,Iifl~l' It'tQil:!k 'tha' ~tro~ ~~, ~~prtng inttli dle t!~I-@ iQJ'Illtl1e btiHOm lpari!: of ~ ,c!lJmrol :ll4a~, IPiace eoo ~~ ,@FlW mi:t_er~ c.onrQe(:., 'lIi1a twO flag terml'liIa!s. iflO'I1'I the' $ta~or and i1h~ 'f.Oijf Rq ~mrnfr!aJ.s, rmm ~~e OOn1:Ull to UiJe item.lid pI~l9 [Fig ~1~, ,Sa@ 'Wirhil9 diagram ro~ proper OOJiin~~C!!l&, B~ cena.'ln fag 'I:onnln~ Q!l)fIiI~~~S tu 000 lro I pl'.it~ lI:mI ijg'fd II' neCE!~81Y. 1C(:fmp teliifl[i'i~ 'Wi$, 1'I~00l81

OQ"'I~[e~ -

'FdI,51

N'QM~ ,Le.a'Wil' t-1lEI' oo!r;t,foi :uonfl: l~ Is' IfiIDW rt:i is dy' Wf ~umr7g. bu~' ,8 ~~r fob can' be ,dOli\S' 'whe~' rni~~ l$ fij.1')fffplB't.elf ~HmD;W

S EiCili'l,DINI 4

Ra:rAIRS, ro G EAifI eA'S~ ANIDI PU!~ EJ~R;Y' NorE': 'Gre.Q$I!!' fila!' s~wlJlln MEi1$S ,picfiI'teS'.

A. ElLamtne diJe b~a;s$, be'~n~ ~n i!h~ ab'atnl'rie.n~ h~g and '~OO ,1DOIf 01' 'alita, !Qf!8r C"afie'" , l1e~i ib:eariil9~ anJI C'a5:! in In-e hoysln9" l!"ther ~ '~fI11I' btm~ die ,el1WQ IM!.IistnS !lIilLJ:st 00 repjaoed H~W&V~j'; ;sha..ft:s. 'twn \61~~ rn ~heoo ~e~ngs, @.;Q' 'Ihiel be8:ri'IiQ51, n~B ,Ri~lliI'A

E!I_. ,~rJili'} 'ID!JI a'1tiIic.hnfl{lf'll hOO 'b!JY~ !!leal!", If [~:shiJWs, weSif lin 'the 'ba-el~, I~ sho~~: be ['6',PIai:eii:lk To ~i)I~J:ii& Ihi2: 'OOlrtlt g;e-aJi~ ctJat line ,shaft i!iitJ 3, {jim ,!:iif -gOO{l, of!. Prust! "f IIi!LiO ,t11~ at1a~me-ru hub ba~~ 'rlOr.r! inside me :QIOOf Gme {Fi~'. S2.l, t~ does Intll: nave a waSher. ~o pYm Illiii! as far ~ II, \ffilllg;o.

c~ ~m a lP.nil~ ~~llWdrNer~ feFflOVil' Ina 'IlIIiree lli1 (1'", :3'4, ':( 7h~'Il Ph!Irp.s mli~r head scr,~ ~nd1 kK:k W:;I,OSIil'Elf assembdl~ ,aDdi Iffli Qlllt: tl1Je '_m gear b~atke'~ be3li~1 n pJn ;~b!y Ifl~ 53l~ -

11 RefJft:.OW>9i 'ti1Je ¢;Eln~aiJ' !!iI~sr~ ib@¥8.1 g@1!if' iIUiId Wr'llooi ~i!!Iter' ~tlaft Push v.etlica:l WJlfer ahe'h: I!Ipwar:d ex,~~1 pin '~F:~ S4Ul"

IPlI'II out w:I~h iin,it1f$, Remove $liIaft ~R:lml tKlM~m Q'f g,llaf ega loowf'liFiig. S~l" ClileC:k s.haft fOl'lblPng W8'aT. IOtuk gJr~y or iirooB~1 sulifa'Ces incUcam ~nd ~h.wJd1 b~ J\'~ced, Lin, 'gears 'f'i:Om ~e 'rot il1!s,~1km (IFig: Sil.

E. ~d!; lhel [IDWB.r cent:eiT lDeaJi!ili) lor' wear:" Th., is ,ili!iI am~ss bu:ri!Jl[l and s'houlo[ I~ ~11I ,goodJ c."O'1\di __ YiI1. U it s -, 'on iflle. g:ear !iias€li oolitU!Iii OO\I'e;f 'IWII~ have to be fieplaced[ ,s.1nCQ 'U'!~ Dtaomg' [is an integral pwt.

F. "'the ,8ft8.e.liufle.nt hub. be~el;&w was .a~!,'!heiiil the e~l ,em oo[ 'the center' s.~ar ,and ba'WI g_ ~$~m' - must also be. repl<acedl.

e. I~!nce iITIel same' washe~ Q.!!I ~ cer.r!e~ !bearing. [Plliree tl'll1 ge9lJl' ,a~5le:mbIy. '0" top; ~f eenle~ [bearing. IrilSert 'i1!ild _ rn W(rflcaJ :shaft: ~lm ~·O'!' [ring ililtO ootmm m [G-we.: g,e.a:r ~ IFiig'• s.s~. Push sha_Jt, llijpwaul ,and inHn p_n [[RO. 54J Cen.ter pin rn ,haft, ,and! r-GW'er :shaH' ililto, paJi" a$SemMr. 'Tum shaft l!IffUi ptn seats, and gIJillfS a1l(I soaft fum 'togethe:r. W'i,OO all 'e;cc.e.'SS bricliI,r(' 1'fQm blttODilI '1i:I~' '!lerilio-aJ :5M: ,11m "0'" lliililg.

H. [Cl'if!:cklhe: warm: gelilJr [[fig" :51),,!hs shaft ,iIJi1Ifll pJniQn\, To; replace tlllise: two ~ drillt;1 Qui Unel groove p (Ag 51],. iMa'J<Si a M1~' !om: !POSiliOi'i5 01 fiber' was.h.oern.' liIey wlrl bet tnJla1red the srune way wtfJII new. gears,. FrtlID iJ1I.~ lOG> ~I' ~ worm '~lear [bra~ rdlrilve. out the sllld 8fI~ pjl1ii!!lll1l\'

NOTE.; 'me,~' M~ pflrlC!j!'iIlias '~1 :~"II' (lII'i!' filIe' K4SS'miXel' .. ilJil pa\l1' on ,afj ImJmt models has '10

,twUt "

[II. Staft"a_ i'Iie'W ,sha1Il: Mal pintaJ'i '1r.'O'm [~o1;lol'Eke~ Beffim,'IhJa, shaH ,em~;;ge9, nm I~r ~ruiRSi IP1ace, hi 'WM1'te~' an MWill1lg Mdi swt 'EtbsJI: tll\Q. 'Ifilel wUllte:r. Hod a new WQflm g,nJ' M~: to WD1'wl :and pu:sh shaftifttl,O gear. [Be'~ ~haft~" from Q)f}af, pta.ce, ~~eF'''-C place ~ ~sh shaft ~uS 1 w.as'lIie~ aoo fJll1:l, 'l.IiIe lI\p,per' ~_" 1Un:e' up the

'fill !itol'e3 ,_ ,drIVe in the Pin.

J. P.~B.lilifjl'w.onn gaaJl' ~mbcy. atJdl belling ib;r~cket om the g-ur ~8 OOU,om oov:e:r :so 'that 'dTI!I lWOI i!l0'~1s· willi fit r' to. HIe baD of 1i'!€Ii bearing Ilr:ecket I,Fig. 69J. P~acti' 'U!!e ll'tliQ9 :S¢r€!W' ,mid l~:Cl< ~'~IhIQr ii1Symb '" 1"1 the "!Jles M SC!'e'W dilQm In' 0 tMI ilo't':om ~Ji)Wr' (Flg~ SQl!, B0 :sma 'Ules9 :i!iQf1IWS, ,Q§'EI' 'tl'D

Rg.lt!i

[1(. Cn.ct. 'Ilia ~fI'fch. V.nk aiM IQ'II~r aSMmJjt}i. 1I'ha1!e sl1o:ukl be II!C)' WQI,U" ,orr i_ OWle w ' IIlls a.s93mll, ' (frg.601,

IJ... Use IS 0.. of She ! IDarim~, 1:2: 1!iJh:ri~am and pac.1< ,~I!.IMl ~Q {llOOlS, 'IhLen filJiiilg d'le 'geaJ: C!-a&Q. iIh.1s, ,i$ a,vaJ]ab1e '~MliIgh ;VOlt Ii"!!e~t ,a~~d [PariS, dlslri..b'l.rtor. Tty to toop, lillBl beariflQl "rr roo 01' 'gear CilS~i 0P8i\ ,It '!I'i.1U l\ie.tp 'w1\efl aasemblt"g tl1Q bQ:~m cO'ier ,~l'~ne. g ar. case'lOO'usl'ng",

MI" Clean 'IB g~l :~ur!l'ROe Q'f llhe geaJi ~~~I" Pllieu ,91 n' ._ 1iIas.~ (J: IUiJe DoI.t'(J~.'~~Ii~ 'over thel dOifil .l ,ar'(i p~ it dawn ,sQ' ~l will sts.:y In pes( O!!, IfiIg .. ISffi~

N. CniXik ~e cord Uld ~tuQ" [If it iii; cl) . ! ~ erac.ldl'lgl

~Sicel [~" -

O. ~I( I~oo leveii itii!d hold '~ ~ cov.eu in p!isfliolil oWlr'the gewr 'r:~ mid mara _ h:it!si iJ Wid stan,~lOrt!fIiIg lnlil_ 'E~merr fls. 182}. S~Blrlthe shaft: imo d'!tI upper be.aJiI[ilg ,and ~1'oWI¥ [P"I ,~" . ~aJits, toge.IDter:. " "

,A,

CA!un;o,!'4~, D~ n'O.1: r~rce' UiJe s:ear ~E!!S 'I~Q~; tn' ge<SirS are! p:ro~rly 8.lllQJ1Bll1; 'lt1e,.~ mo lP~mt$ wn~ ~mMe ,ea~ily' WJth lfL;tle 0,(, 00 lorna requi'rred.

P: I~ neCi-eS',$ary 10 lFep[caNi i_naJ g;~" iPiiY gear"rfO'NiI 9!l1iaJ" !l:!~i9 ,~Vij'1"!~ 1S3]l Whij'J1 ililS~~Jlinu nQW'~. aJc~f1lli1ooc:liI~sW,itn hoOO$ in g~lI'ca5~i afi~tap'I~~ii'i.1,!I fl!!O l~ace· 1iI~i'i91 fioiil·met8nl[t Ima1l~t TUfili ~e' 'r~ ,s~o:!al .~lCre'lll\~, 1~F1!i 164) EltVenl!f' ,~tl!lid ~g:hl~ I[J_~ itl. 11M.}. lllil~n, 9c:r~ in1ltta 'f'(]m #10 .. :24 x 1i'"' ilil[ismt li!!eadl :Siin'NS and ruiiTIl ~em in ,a¥-ef!l~' and 'Uglll~y (F~OO~

Fig. 65,

,C~ ~II 'Ina t'~h of Uile i~ma! gem' 'wjth ,S~eU ~IiIQ

:12' Ilub!i£c~~, _

R. Ch'8tk 'i'J:Lij; C~rt~MiJJi O'f d1e· lp1an*'Y:. tfl 'Itillere, !'s 1M')!' p~.a,y irn UiJe qiJiitOr 'Slt!d ~-~ tlte· be<aitililg JIiIQ1: ,.wn). ['E!!,iIl!acsi l1-e, m~taJiY raiiiid 'lba a'tl~ The IDBWGI ts 6JiI ~~:gra;1 lpm ,of 'the. pi~_(lt.a;Jy. Htl11l1 ,!llgttatol" sITId Il'lt!'!!! tlf ~d r_nvu ~n:lcm fSU;~]m!l!i!g 'dj'~ 1~F""lg~ Wl~ U'm' ofif ;~fie pinEorli. 'Tam Q~ tMI lP;n ,BI'td _ remove; me WaslwI ~fig,. G1l. lli'llill olllt Ibe ;a_!1JIf.a~f :$-fila~: (Ii~~ OOJ'.

s~ The~.ar s~aft rs c~mpl:et~ ,8i$, an as~mbl1y. ,O~! 'COO :ShaM: '. p,JI~ ij, liJp i~ 'Ilila ~i~il ,~, t~' ,~, it wlll ~gCh pja.'CEI' '~M was q r.s, Q:n ,HIatt PliWl fMl 1jl)i'!'!!1 'U!i~gl!! 'I!!IQ' ,~_ ~t 1M ptiilion gear' ~n ~sh8ft 8J'KIl :9ttad'dflel ~Iliel lpjl!!., ,pr~ 'u. re'I_af1! "~l till' Oill sheifl: tFu INl ..

)

lfJ'g'.U

U. lPI'Me 'U'Jel WMne~, iCm 'Ine' vei!1~aI $ha1t. P~~e' ttlel ~uetaJr'Y on tM ~h~ and lPush it llIP ~lmJ~ w~IiI@~, There ~Ii!QlI!llljl be; a! ~"r;.e',libI8 ,pmOUmll, Of emjl ~'. lLJ !!I I' I!I~' tt1~ hlllc3 irh the lpj'uetwy and slliffit 11: may bSi mU3i~ itO us-e' :Bi :!U;n~ 1JtI, tlo.1d 5~.eJ1: up to! align NM!JS: IRi'g~ 15'9,1" Driive in the groove lpjrra ~FuQ.

70~ PlIaoe' 'the drip, ~p Oft! 'Ime gaar cay,. .

SIE'CT~IOIN 5,

Flli PAIl AS, 'liO [USSiS '& OM. 'ElD,ESl'AIl.,

A. ~'I~bal '~~ lremwe(j~ check dile' hlinge' pi!i'i. H' it is, g81100 tmm ~aiILln'e 'I~' ~M~ tbe ~~W~ reptace il!: (I~ig_ 1,2). lJ_OlOS8Il h ~~~'~ IIliM: im Wm tw'Uile~ h1fllg13 ph Pla'Ciei'~~II~ Inlli1ge pin in h pedestal. ~Y'Il ~'o 11!~ dWM',e i~: illil ..

)

(II!'

B.. CIiU3C~ UiU~' fUh'bew"reel tf .. Bey ,are WO'm Q~ sol~ed 'hm 'gf!ease', lreplace, Item. ~ tmiS!l,al'd1 teet o!.!!1 ~Fi~~ 73:)., Ckran_ ~ h@~ ~1.h so'I~lJ'1.t an.\l1 dry"dilem WiN'l, ~htan 'eIQIIil, IM'ijiJst~~ 'U'~@, pait !~ ~ 'oot diLOO: mil go; iiiiltQ 'IDe hOOe ijfiii;l' wmt 1iie Mw -reel: in er !tap v"~h m!a[le~ Be SIllIiS ~] ~8el: ua in 'U1e iGQmi9 aJljl't~1,lIInt.

C', ~' ttlei 'DeWI: :!ticrew !c:a,p' tI)(lS wom Ci!!Jlt, ~e.l!jtl~ It iI'O remove' 'dile, 0,'IC!l cap,~ U!ka ,cll!'l: 'dwQ 'du~ :1:ti'iIIlO-M :x '~/i 'IJ'~ head s.erlQ-M ,i;md lift OO1:'UiI!Ji ollll' Jilap_\, IPJa~ n~w ~*P ~'Ii1IIp'laoe mmI5~rew' it' c'oWlii 'Hght with t1'w 'ifl1ree 5a'BWS: I~F1iO. 1~1.

D. 'W1iI~ rn cradl.ei ~~ ~~i ~ 'DO 'lima 'gear ~e' arnjJ ~~r hO~irJB. Lina I~p' 'Ilila he leG, 'rO'~ I'!:e hfJiQ;iji "i:il ~ ([1iiYe it: 'ifni ,ISO 'tliJiid' ,an ~\!a! ,aliD~ilInt rn' 'ithe' - pin e)l;lteMs: 0iiI1 ,ear:ih sl:d'iEli ,m 'hi pe!!!estaJI ~Fig, 7S~;,

IE. Wrt'h:Si is'mwd~e~,, J~~11r I!.iPI rl'l~h:jh:; pedeGl~1 i!l1'!-iIlI tiDhtelill 'CbQ' hlrrgp, pln'i :S.8~C~ 1~,Fig" 7,2},

·51(1'10 N, 6 ,IlDJUSTlliGi OF eO.N1\AOL iUNW

'~'" ,lifl',..- ._- "'i ... 'I~nn .......... ov.Iiilil'C l"iiiI UtB cOll1ltrol1 un'" the

a F!; ..... II nIJ!1O'!~. !~! ! "O!11r.!' i""""'''..... _ _ ~lt;

,co.!ltro~ pla11_;e, m~S"t b., aGjus,q;ea so' tnat all ,l!lpiSerJs will be ,~ s8:i1l'he M Ihe.Y ,~, wD'Ien '[I't~ m~r 'was IM,W,

e" IM~ $~~ 'lh~~. ~I !l)1"~ wlre' leati'JS fl.fE1 Ipmperly iCon~!gCl MIi'J 'thaJ: iItIer ~ to<:~d [iii 1~I{JQn [pI>O,pe'ily. Ptug! '~ne lCordl inr'LQ a ~eptach} na\i\l'nu Uile ,~fIOpe~ V-$lagQ·.

C. To adj,l.I;It Ui!J :sgil1:~ds. lJiIore 'tne sw.ltt;h IeMat'tl. :5'!lIr. fhi'so may or m~' lila! :$~a.!1 Ithe motor. II~ I~r did

. '1 ~i!lo;I: - ib.!!rrii ,~.ilft 'fria ~ ,adJustJillIfli Si::~ eWI1l~

~d ~p ~;;nYlp.tDe1~ tums, abo!n SO ~w~!JLtom per mi_fL1Jte .. 10 liSa\ tltE!' SpeEII;i, lho~d ia! !TliIs~r ,@'f 'Illl~ n91n MM' atflte pla:n;alary. L,~ ~_r ~mt hit ~;e~

if!Ell, 77"'~ ,f".' 1..01; ;1.'].;;"1 ,_. - ''i'o'''j' " r "1 '. ,~~ I", 'r' ~ ,,,-g. ~\, ..... t!l!hll~, ~11lD. II1l1.i!m_. (t I.m~ ~~!I;I' . ~e !I'~

'ro~ebe~ iill ~:5 se'>C(lnQ$. ,MJ~' 0.9 lm SfllillWS umil 'UliJe :shaft: '~~r.QS, 't'.I'I.e '[i11l9!3:FaMiJl; '115 ~fi'Us.,

E Move ~e a\Wt'n I~ to :epeed :ius;" At t1iIiSJ :S6Hi~ 'th~i p~an-e't.aLry iml.lst '!J!I!if!1 11$0 r'QVo.IWfttli!~ ~t mln~, ~.I( thai $pe~ ~ 11.1\8,:$ ~l1Ie' ~r' 1-$1: sp~ed n.~ PrI31i!~ l6hQyldl ~uch youu 'flliIge~ ~:5 tl'nni9S in, ,5 :s.@oon,d~~ ~ ijt OO\ll~fit.a$ 1tlElI linger li.@3$ tl'IaJl! 'lblar\ ~~ the ~j!Jstii'il 5~lieW m: OObm .m ttJsl,oo:ntro.1 plata,

,[Fig. 1:9). -

,-

..

Cne!:ik iUiJel revo'i'utloli1Sl, qaln tBiIlJ keep' mtj;ua.1iflSI 'Illila :s:erew aJ. the ~o:m ~nlfl '~ lliight s~dl is< MleaMed, hire irs: I1IQ IIfl~~ ·ror fooG<i~ Uiiis scm'll.

~ 'l1iiV all s~ 't~1 :aUr'l'O 11 0. ~r s~rr uel ;6 speeds ~ 1#~~r1_y' at(1l!1s~ the' ,@fMr :~ds ,mCi~~1 hiill1Fi.a1!y·OO QGrr,e;:t n~em is, ade1"mite cbaJI~~ in $psed lbeiw·ee'n I'S ~ 1:1 0. ~ OOn'tir'Cl1 u:nit 'is ~rr~IJ, ~j~d.

O!,u~, :sld~ '~F1E1,_1,11:~ fG,_ UI~ed_'f:o~ K~ji~SS. 'ama _~JU II:<WKSSS/IKSMOOJK_SMOSQ.. Th_Q' @1I'IQr $idQi (F"rg.

82)ilill~*-r~rlfifl~'14~ --

Thlm mlur to. .eIi!I116 Wild' Gn-apt1,C ,st!~kI "~8nd still"' AdjIl.!~llf.!g ~bel :s~~_Q' scrtaW a1, 'Vli!~, bOMtYm ai' '!file' ~,!it!ro'il pt~:e will atr~ '~hi$ $,~I ~~

'Th]'TiIIlnnbi:e!" 'lo, lBp;ad in"~ IlfGten w II: aft!dl a'lSQI walnh 'Graph ,0. '6!tap:h D ~or.dd' iI'li#1 ~I :slaltldjng $~m en ,~~~s.

''Fll!'m miH-r 'to ~peed 11 o. lh~~ should 00 a ,diJferefl_oe 'YOU C:'M IMSW ~tN,";n __ Gp.QQds, 18 alI'i~ ,tl1'~61ia,p.'h 1[:11 ,~ "~ ~Ur' '0111, :spee~' :iII1'Ci'" It: ,M ,adJ~s-tmerrli: ilS 1i16!&~:h~'d!, Lise tM l$~la 'S(:J.-QW '~n tM bDtt.ciim o:r nle em:Jb'OIlpl~

Wn~ra ~per' sJI!B~' IMii,e been! ,~ Wck 'Ilila ~o' IIMk: nUl_a: on hi upper' mliliuntilllg ,S(',:f-eMfS ~IIi!SlI Ut,W' Wlien~1l1!. IBe' care:1\!!1 nm itO mQ''If(li th:e mountIng :s~!itlMlS in ;j)r @u! durl'Flgl 'U~8 II 0 cki'if1 gl ~ooe§_. -

i~ ... .._~ .... ,.., ............... , i .. ;(i-~, 1-1."i"II!'I , .... ;r;, nMls; ud If ,Il ~ha

n!;:!;jlJl't:'!iiir.!. !iI',~ I;IilR'l~ !Oi!\iJ!;]. I~I !'Im _ _ :

~iiI1Wm has titl' be' rnadQj' Lt !i:iWi' Ib~ d'oi?Ji~ wMli a !III: bo;seli~Jll!g '~ ~oddIilSll'!ul$,

e. f!1a~e 'fifli!l'il band ~Frg. :Sa:) ,Ofiii '!tie ~gea;r ~ an~ m~ hQ'us'iq:andl wOOii 1tIs"~,18..:a2 '1Jf41~ 'br1iltUII!jJ head 'SiClTeWS~ taste 1111 it i!,Q; 'I!I1!Q, ell!rJ !Dn' thel lhovsjng,. '1\:J~k In ,1911 ~he' ~r'l:i' ~, ,~llpla'ke' 'lh!lli ,~n(j (1nvef' ,On end d lliiucl;limn:; mlId 5'ecufe ~, waft Ilia flS'~$2 ,~ '~I/I oval ,h~ ,S(:r~ liF"tg,. :84,,.

H, 'Wintil'llie end ooverillfil ~1'Le iin~i'nTrl(l!, kl:st'U'n~ $Pf;ltlO'$ qaJIiI '10 be sure lFIo ehSi~ ~(l'k _a ilil '!lila ,ctillitrol pl~Q. 'W11h mbiie~ wortirig peri'ecdy, pla_~ boWJ Q\il 'Ilire. ID~1NI '~Qr{l!i'l' ~ ~I~ ~~1: be~.~r'OI!! '~hQ ,~f~tJ(r ,ehBft. Lower tlm ~a!d :80' Deater .i'$ at b~1!II ,cd

ik;.,....,~ '~..,., ...... ~;t .. ~ ... , ~'~'-""""''''Ji '~I ,"" I:i ... .-."'~,

I!.!"!.'",I~ I Ut<lli:il 'il'1'1V,lili'!.li bOO ~~""""III~aJ.--'!:l.,~' I~ ~~

laJlWa'I~a;e1li bowll,amd ibQa,teli. If ibeatel'lls ltlltl' ~lllse' liB, 00mt!' tum lim nl~ a.Qj;uwngl ,mraw amd Gut If It ~~ too ~'a:r ~wa~ ~Fig, :as). IMmeFi' is, Mw' IIfe2_dY ifbr

iO~rauOO\. -

5!:C,TIIIOIN 7'

AEiPld AS: 1iO MODH. lCSSSi A K,sMCJ50 BOWL Il,:ln'ASSIM:BLJ' - - - - - - ----- - -- - - ---

B~ 'S In 0 i:lJj:d' 'itle' m~E!'! be Itii~~ Q,ver IO~ ~ked off 'thei tab!Q iCir COW"l,\Qri ilhs' lbowl $!lIP.clX!l1i essi9mb!y' Imay btI,lDrolrel1L\, To, fi~Pa1~~ it Is MQ8~ 'Eo mpja'Ce' hi bM ~l!l[!).pon.

C, 1'b ~pla'OQ i~;aJ ooW:I':$\lIP~~, r~m~ lfil~ l'Ol.Ur~hi· to x fill ~tirt~ head :SeFeWS 'tAg, 86) ,aM llift UiJe gea;r I~ amid mctor ~$'Iil:8l ~R '(he ~YJ'Ii'_nl t~g. ,e7],

I

,.

F,~~7'

Do 'Wlllil ~ lOO'wl1 lift i~i1lm'b'lY on, 'lba l)e:rt.Ch, ia.:,' it on 'mE: ba.Ck;:fmd remcwei'!ha iku,l!u'~1~~~1 e,:x ~/1f f{(lund head ~J(jIWS 1~F1g. e.e,~ :8Jfi.d1 llift the, column ott th8 base'"

Fir". :B'

E, RernGVISI ~h~ '~ :11:11010;24 ~: 1111. flat liJead :s.C:~..!1ii ~F~ ,e,9) arLd puB !Oiitt UiIE; [bawl :SUp;p;i~HI: ~ ana Off tfl'el '~liu'!itn (Ro·, '90l-

IF, Exam'lftI!ll 'Uni 00wI 00 'B1llIi. nfs pan; is hard on 'the bOwl ~ift ltL'Mdie 'With iii '_iiEiidl pin. U' ~ .arnn 1$ craQ'h:~ at ~hei ~n I~~\I' r_l;;l= it. ~r tiI~ is, MoV '~ablit in lha (;ol'mnll. FJeplaoe it at 1IiI~ caame' lime.

S To, U'l5taJJ a, mew loowl Hft: ~ ,dFi'!1e ~ut :!he' tlpaw phil tRg. 9.m), D!'il.la fn!!niI ~.e, ~rna'1I 8M Of 'im ~ln. VllJE"I pirn ID1J~~ plillD ,Ouli '~ bo1M ~ift liiaMle ~Fig. 92}. 11'1~ ~WI ~rtt' 3.JiiiI'I1 I~m oow bel ire~ed aJon.~ wf1.I1J the' bowl !let mechurSJmI.

,~,

11" Haihil~' oo~ 'IIfi,,~nm 'iMth large lerll;l1 (if~,6'~~eCi h~le I~P. SiD 100001ift hMiilIl'e into thel ,rum. Hold hmilcll'a, so it la, p!3fnUIttI] dOWiil. I~h ~I, a'l11Ih~' 'way I.hro~gn lh'el ,9iJm and into' 'lh~ b~a:ri11S Ilo~ .i'Q th~ ooJUIm!!l., PiliJOO :smal~ ,~1iId Qi: dII~ ~elfOO' [pin in '~ii1a li.mTIl and driw it 1I1rw~h Uile 11ft h~ '[Fl~ 93~. 160 $1JIW~ Ul!Q 1~'ln r~ Ij,i'ijl)" '~Sht

[~g.9~:

1:'(. I'f 'U1B ba.Sie f'E!e~ are '~. 1J\9p1~~tll '~em\' Tta wepl3c;.Q ~el fQQt. IIJftliS'Crew the tJ8..l2 ;( ~ '1' rOlJ.,dl ~ _. -.; ',-, ..... -..iI iF ..................... ~.!I rOM ~F\ri\'1l, '13M, Place

SClF€:iWS !IIIJ WI .'!Ul~nv.~'!0!1 I.!~,.;I v. .. 1.!! ,~,",,~~, :!II. 'i'-J

~ft,E!1 :5;~ li'nllhe n~ r~i';~, ;ij:ndl !ScreW 'IBm 1;9.: '~{Ii the oo.S&\. Ill) not ~hien so muoh u tQ ~1)I:;Ih ;SGIl5W li'IfOIllQil me li1lI~er.

L lttellb~ ,~s !Ia.oh mliJS~ be' ilfi1slaited itO ,oompteta 'Ols Iitl,~1I5! tal 'the bo'w:i lS~p,pal1. ne' f:UIiIClLiim or U1J~ ra!~h ~, to h~I'd1 dO\!ffiJ ,t~ ~,ar oj tho bo,wt, Ho1d [{don 'lj'it~fiI i;l€lnt ,.iI1lQ and lilil~ell't hi ilWtI ~:1O-2:4 x 'Il,.i r,o-wldi heac!l S(:rE!W!!i ~~, '1Ih~ ,CQIliJffiii! 8ilId 'turn '~ ~!'QWS In ~19l (F"I,{I~ 91}.

RI,..l91l

M\, IPlla.oo 'IDe geaif toe and ~I!'IMu~in1JI 100'i itIh:e, ¢~~!.!!mn I§IJ'!Ia sO:~ i~ '~Illllli !fOOl" '~/i,t-'1 e, x '~U! JOOIlI~1 11.."' ... ..1:- .--:' -,~ Am "TIT""'''' ..... "'''iI',~"" must tiJ8i ~1rit

~ S@~IWS '!.' ~' C'"'-JI" I nr~>ii!'!O!1 9''''''' <;!!l!'!1q . __ . '",,",

P'O'to 00 af'l ~b$.l'. IMbler Is lOOW ~ '!Of ,t!\~~rt.,

'''W

D~ Bm!I.I rr,~ks on '~~ ~owl ~$I!I,~ Thfs P.s lC'au~d by a, Dro&cen bowl sp;1ing f.a!cn,. I!ile~w 'UnD two ,~~~ ,aIMI pl~C$ ill 1I'Ii!!i~ ,I~I in ~J~Ofi'i, Sere~ 1'111 'frJel 'Iwe, ,SCrllWS ~l1nlf.

TFlOU~loi~HOO'i!WNG U'E: I(SU, I9JOWiL UFrT ASIEMBbl'

Ji.~ t:r the, '~aate~ ruoo iIlhe' IbO'l1)J'11I'I1 '01 Ihe mO'i.I. it OOlIl, 100 ~e~d by IBp,tring tlw yo'hie' arm 'with ,9, maJDet, The~ :5M\J!d bE!! 1h,~' o1~.aJI',a:nCi~ De-l;'WeM IboIiJJJfl ~ 'b~ ;ar!~ end of iI.91I@ ~~.

B. ltoo fiiiJEtJ deaJa~e' ~~Ellil bowl aIiId bea~a:r',,'~ '9',"oug~ SIi:!! dlI·al 'U1~re ~s: 1)1,;1 dilt:ilir8£81 between loow~ ana beailer.

C. If urne H'Id al'!!d bea.te~',a;~ ~Q I'i;llll',~ 'Ill so' a Il'IiaDm and l:aP DO'II9 sIiJe5, Ql tJWl'~ ,Slrn !J.!P 'Q'I,I\eJi1lI~' yntil 'lI1e '~I,i beate~ to Iblowl ~I'ea_raillce' [s m0~,

NOTE~' !'lI,," 'fi~n be' nffirrnm.ad tly dfoOl'ifJfM) a '~ffla In ,Ire, I;(!C!~:R. 1ha flI ~ ~~li" ~1d tl1fi.l' ilt~ u, Me

com a!S ibe'.!II!'eJ Rlta:fG,S-" '

E" 11 bCIWI r.etaIrtin:9l pirlSi flJ\E!l m~ Uile !Xm.!1 'Iffllllrlt~ on t~1 ~rti$ amd bQa1@~ Vim hll ,sad'.EiS or the b()WL 10 ~epta:~e lfie IP4I'1!S. Mi'5I: ,andl pllll~ 81!"1be smne tU'me;, Thay' ,are ~O't d'llV1~l;!lt to n;;!mlIQ¥e\. 1b ~e ,!'taw pins; in '!tie '!)own ,SAllppOtL ~e' p,n_$ ffI ~e! ~~~ Slll'~~mt lh~' Qnd ,~f 't!u,~, i~~, w~h a h-eaY'Y Cill)ect antli' Cdmre' 'lqe ~M dOW,il gerIi:ly, Be vefil earerld f1~t l'Q1 1~!J'ld lno ~ bt'~ bmYi Sl!!P~~

I' SWiklIlJ [e:v-e 'lfl[i~kS~ DUi: miooel willi I nO'~ run 01' buu.,

Open e!a:c[nc~ ,ClliiSU1E. F.a.uhy ptug~

,Faulty atta~hmel'ill oort1i. f.8.llIhy s;pee:O torniirol plate-.

WIre ~8~ 1O!Os:~ Iro'm ~s<ht!i~tdl!r. IBad GootreCi;'li:OI1l DetW:eMI 'Ilifil'dl and QQrdL

~~lII,drreiWted mm!f:1!.fr;6, OJ)eli! cirouJtHI '~a'id. Fau~ is'Wi~h-ONlO,FF. Bad ~ CQ:nU'oI.

Dirty Qcmta$

, iElMh (IliiEimaUCin"

MDier '!Ml~ 11101: slltiIt off ';wjtftl is'Mioo lev-e:r.

ONtOFiF :s'I'I'lteh 001: OOIl'EI~ I 'OhlecR :$~i!ctti ,COO!l1'ti! link.

i~!tdj\g$~w wtt~ $1!m1ch canlJ-olI[M.

8lOw,i oot haldliirml¥ Or.! b,asa of miitffi!1:,

,AQ~I~e :S!C.!'f!W' caPr. It MM is;'i,laIiI~le, bafliill ~~6' tOOl' i~;s, '!J\r lips IbA01( ~_nln

I, ••.

A~llIstili\Si !!iC!'8W ,~t ~ of ~~l 1'11J~ t1't9 19~J~Sllflg :s~re'!Y sliSh~V !O

ilm,llfoOpBilY!5iBt lrig1'lt or ,reft to .s.diuSi: clearuee. CrfH81"m

, ,an'(:l!1 ~~kI be' ihi.

8ea.te~ &1JikeS! bold or't!)OJ Iinli[Jch ~~:ee,

,P'lai1'~.:a_liY ~!iI!'!s. butibe:at~_~ dooo 1lOJ.IIPi:n~QI'!I g~'Ii~ jp£n br.-:J'I~ I fti1l'lli!~ ,plM!1l~. j and'~ o~'~eJ

~¢We. p'ill~ !gMt" Repraoe ~e d~ pin~

Mt«!:r ii1UrI_Si wr~n raew. bUmlW inOr~1 GJElaJ' cse ,c~r, inmlima! gQa~'~ I R:emova 'dna l[l1anetaliy ,arI!i gear 'C'.a99I

~ ,p:lan~" ~~,~J"'b!fQ~n. I :=:n~t!~e::c::=~a;u ~ve,'

I MiDf n:!M, ~Ith bad ~lbrali\on. rum- F:au'Jty ~'\i'I.'Of: 'Cmi!![011 plaIa Omii1l~ Rep'l'ac.e' 'iJOil6iTr1ef. Adjust eoi!ltrO'I

blirI@ no'isa 8[1 ~s, '~!J hi:fJtu~r' '~ds II\lliit ~rI.l9 ~losM IpI.~ ,

,speeds" - -

,.

Re,place IP11aoo1 oonttnl"

M'ti:D~ ruM 00 kIM.r:Sp8El-~ lbul:lha.s IrtO ~lHijr.

BIld ~~~1Qa1 CQn~tJo:na. I Ohec~ 'Ui'i!e OOnftElC'tiClilS !to; the e~ I ~" AIiiPalV'arlY~ MJ'!:ne~

Iff,dlle' ntI_~_er s1i'l.II' ~SlS. 100 powe. . r ,a.Re<.r. I' ftie~1m8 ffia' t~nol pt:at~ ~"mtfy~

cl'e1lJi1l1lg diI~ '£l:QI1!1aC~ MQ 'ch~~JillG

iJie eOIi\:~~ me. ,oon~t:S ,~

~aIJJ~.

1~IiI'ITI-O~ l~ncII OOWf' rs.:OOi p tuQ. ~rn ocmt. The pImile;taJy ~ooLml w0:1w, a1 lOO'ut eo ~FM raJ: 'tM' ,SlUr pDMVIl. 'TO. BJust. rum rlli t11e con~'dll pll_ ad!1JI~n!1

Cl'1!IWS ,an u8.l ,BlflOOiTt.

- I··

, LrCMi' speed adJu~tmemrt tmproperty ,~L

'''IilIm lOB ~ kl1_d;jr 'ra ,~no OOB~

I and too ,!ol!lt '1M ooJ'ilttJ, _ ~ ~ R9 po:~ TtWfi! 1116 bOb -D OFF ;and ob~IYBlIh!il! Q~vetilfilir':as. ~' lIi6C"ecles when tha armmu 1"8 :s.I'O;w, d'~'Wli~ 11M Clute,. ~a'tU' nMlst ~ in I~, withourt S1l~kll1lg. until ,Ed~ WliJchfftlg ImK1tf - prate. '-:--,', ';mor [$ 'faulty,. [rep I ce 'w'Jbh new Qn~

RiJlil'flliW1I ib'fm .and ,eoo ~ and e.aee.k ~!f(j~ p~a sprl'ns .. , If IlI!Tl1'!OOI«A at&llQh~, ~om O'~'ll!te c()ntr~IIPI " ' ,_ SiIlIu, (I' U!lB s.p:rmg ren{i.

Mbre~ IiU:nS wtlfa lerky claltenng ,~~9 OJ, bv ~~,

[!Loose rs~~u,sdo:ns on (l~n'I'Ilo1 ~

TIght ~'m on VElii'tical G.1'Wt' ~n 1i!g~ b~ng, p1DE(ary. ilmd Imvel' ge.ar ,ea.se i'51-'-

V. SElCtl n 411- -

F-il!$.t ehedi:, d'i9. b€3JriI'ig[ n 1M p!iMoa~ 'Ia;J\I' lmatar:eIiJ - , H'~ ~a11'irlG ~l be e~' moved rmt1ri B IDack~gd'l11dfh 1wis:Ii~ efftillt. it '" Jrfad:@ll)i. If' . l!linu, remw~' the [pliiItI1IB.~arr Md r~~k r~1 miur. ~f ther ~"e:~ ~ - uses rO()~O waI!i:~ '~ must be. ,d~ ~mbl-'- end the ' _(r'It!l~hllgs

c.df9d. -

WQI'I1I :~PM'1i'eeJ beaii'iil)j3 ~1i'I ~ ~ annstur1l' ,shatt

I fll~(:hlck !)bi!~ng.--InI'IM._:.pp". , - - ~ 'fisJiJaft. I~ the De8Ji1n:g ~! b _ ~ mewed ' .. '~ [~It--Pl~. 'loon ~~ ~I!t:. b Is S8lIs~ii)i. If Iblnds.1 rtlm01.!!e. dlJe Iplarunary anjj reel'l.'£k tNJl nlOCef. [If ~e ,MIXer ~Il uses. IDlCE!ssjye' watts, ft mu_.' be (iI[s;. usembl_ pci 9m mha:r [!)9.M!ilEfS

C'1rIB~ed.

TIght bOaTInSJ! ~j 100 5IfiQ'kfllla, ,a,~ii'ent.

Mt<eu runs. but wililnO't oom.o ~ ~o itlih speed. H.a5 pew(tr:, EJUit ~ ,m uses. e_:(Cle' ltote, W ~ ~, ,

,Afm:aJ~re' $hilf!m~ ~, ~Q11;, ,[se.e E'I:€Im J; Seeim'tll 3~,

113i!.!ril"~' ololit Wffia1U!>e\, if ~)I.er SffI(Ikes.

IDiSile!oomlble' 'ilhe mij1or' arid if~kI~ce '[}je a 11m at\.! fEll as-sej'Jl'j~~"

Mbtei' willi nO'C sh'Ut >Off 'WStJ'i1 S;~~ kn~lb.

18€illidl ~i;) Mljjd coniac't IIJn~~ S!Witct!1 arm prope~ ert9fJ-$e~~

~wi~1li mob IClri!!lUI, D!!Jt liJii~t 'Wl1~ IlliM rUIn (If [bun.

$,wi!.:llli Il1im cmrooiiy' ,!lljjustfl!l;li with OOJtl1~ irlll< etIiJ crun aSse:mbly,

P~g~slve~ di$as.omtlla' 'thel speed OOJurol m€!d~Jilrsm and If'rl;oJor. ,imd peuform ~e fiOdlo~iilg; chec~ IU mil lbe open chr~un, ihsi rOlJn~

Fill!!'lty p!ug.

F~1!I1t'i ilt~hrJi'l'.ij{jl 'i;::Qm

BiiiiCl OOIlf'Je'CblOfli in s,pe>f:G Coo am I ~achanism"

Fai!..Ili)r s~d ~,gfl~rol .~'"

1/IIifi'El' l'eat! 'clip d,fj~ched from btv;sh

1\'0:1119·',

Bad oo~~!iOl'i betv,reen freta Mi!!! I!: 0 ro..

'Opef'!}.(:i c;-!.!~e!j ,aJi\1\a,l!1i~e'. 'Openi"el'ii~lLI[t€:d [teld. COffeel bf\!st! ,oliie:n.tatiC!it

'8i;U\~ Ii:l'adl io~llling 'In~fd'fl' G~' hQuartJQ~

P-ul! 1i"!e pliJg, 'tum lhe' ~~itch en and !Clhei:l~ loll' !fI, gllt!!l,!Ioo mlill ,I) res~: r~mp.. Too~h one ~n9J of 'h'he' 'test lenlp to ,Eli i!»oni ,oJ Ihe [p;JIJ;QI and 1ih.c ollh(:r' [pJO~1 !o ,ani !,JilIp_ai!nted :iSP,O't !()f!1 'I~ '~Si!1g~ Ili'iLi'Ie lamj:ll' ii;glilbs me' mix.G1' lis srolilmidsd ExamfIle, aJI LtiJ~ ~ling ijn 'IfIe Q'PJer 01: itS ~~lt1iJi~i, I,llntil ll'ie .g r,oul"d'ed 1'!;Iad Is. '~'OUrhjt U mirer ifL$S NloOJD ~ntel1f€rel)1l;~~li ICll;ll1ld~lI'~ ~1'~ ~e~en StaiOr SC~W ,~nd power IC:O~ lrE!!IiilQ'fl.a .ang dlseardi,

1MU<9r w,iI] l~~: !\Un ,aaoo!.!lglll :s'lhteh 1C1]~k5! motor- tu,!!ZZES and ,S!YI!eo k..es.

!&lamina all tM' be~3 inlille m~e.r 0'1 ilhl'Jiln' ~c:G~bi~~ ll!ii\1illi'!~ 'fliOz:en bei1fiifl~ is lourldl•

IBiI.d :S!pamrlgi aI'COiU~t poiIllS, or bll!li'lned ,c~ta{\t5 en 5witm

Fl'e~e btustleo.s aoo[ e'tHJcIll, tMJ, 'lhil!l)i ,are' ~ 'Wi!I'I'1lII11o. I~S& diI~lfi'll SJ ~i", ~'Q~ta:ce !«ithl 1I'!!!iIN 1b'i'!JSnes: il: '!J<~C:QS", SWf:fll WOrn ~HC;·3'ti ~u HC~J.

liEli ......... c .... ' ",,,,,.;I r,,"mlll"""''''' .,,"""'.,., ...... , f911Ii!i!! N-I!'~ u_ ..... w Vlfl" G'Y!I..!' !lIIJlllill!:l:lJlI.;,I.1 !:!:I;,

Check biii;f~I\eS for weii!ir,

Fiiut'ly ;nrmotJ.ne 10" :shorted mO'[{!f fIiIld\, -

:21'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful