Este important ca cei doi parteneri de via s înve e s - i împ rt easc orice sup rare din via a lor

, ca doi prieteni. Aceasta presupune s - i asumi r spunderea pentru tot ce i se întâmpl . Dac - i asumi r spunderea de a culege ce ai sem nat, vei privi situa ia dintr-un punct de vedere complect diferit. Dac e o situa ie care apare în mod curent în via a ta întreb -te ce anume din atitudinea ta provoac acea reac ie la so ul t u. E mai bine s - i asumi r spunderea decât s te înfurie felul lui de a reac iona. Asumându- i responsabilitatea, emo iile tale se vor risipi încetul cu încetul. Furia pe care o sim i fa de so ul t u va disp rea. Astfel îl vei vedea pe so ul t u în cu totul alt lumin . Legea responsabilit ii ne înva s accept m c tot ce ni se întâmpl , e rodul faptelor i gândurilor noastre. De regul , purtarea so ului dvs. este o reflectare a st rii dvs. interioare. Înv a i-v s v iubi i so ul cu toate neajunsurile lui. Când ve i sim i schimbarea în interiorul dvs. atunci ele vor fi urmate i de schimb ri în sufletul so ului t u. Dac o femeie te ur te, aceast ur te va str punge doar în cazul în care e ti purt torul unui program similar îndreptat împotriva ei. Dar dac femeia te ador la nebunie ea te distruge cu for i mai mare i iar i e ti amenin at de nenoriociri i boli. Îns i într-un caz i în cel lalt vei fi protejat dac nu vei avea sup r ri l untrice la adresa femeilor. Dac o femeie este nebun dup tine, primul lucru pe care trebuie s -l faci este s te îndrep i c tre Dumnezeu. Este unica modalitate de a te salva. Dac femeia î i iube te so ul fiindc acesta este bogat ea se aga prin aceast iubire de banii lui de zece ori mai puternic. În aceast situa ie so ul î i pierde banii sau s n tatea i via a. Dac ea îl iube te c e bun familist, atunci el se poate îmboln vi i muri. Dac ea îl iube te c el este capabil i inteligent el ar trebui s aib parte de în el ciune i insuccese sau va trebui s - i piard aptitudinile. Dac femeia iube te un b rbat pentru c acesta este spiritual, nobil, el începe s se poarte josnic. Femeii ancorate în rela ii i trufie i se d drept iubit un om c s torit, pentru c îns i aceast situa ie distruge trufia i idolatria familiei, ac ionând pozitiv asupra sufletului ei. Cu cât o femeia a teapt mai mult de la un b rbat, cu atât mai dureros va fi e ecul dorin elor sale. O femeie frumoas , sensibil , p tima a, al turi de un b rbat slab degenereaz . Dorin ele vor dep iubirea i rapid vor începe s dea na tere la agresivitate. Cu cât b rbatul iube te mai mult o femeie, cu atât mai mult se va teme de în elare sau impoten . În acest caz fericirea se transform în suferin i, apoi, începe degradarea. Cu cât un sentiment este mai puternic cu atât mai multe suferin e se ascund în spatele s u. Iubirea de Dumnezeu este singura posibilitate de a fi întotdeauna fericit. Cu cât iubim mai mult femeia, cu atât îi suntem mai pu in pe plac, deoarece elul dvs. fiind posedarea femeii, a frumuse ii trupului ei, primind toate acestea, fie sentimentele se vor r ci brusc, fie posedând-o ve i fi tot mai gelos i o ve i urî, fie v ve i îmboln vi i ve i muri. Când în cei doi so i se adun resentimente, neîncrederea, suspiciunea i mânia, acestea sl besc i epuizeaz unitatea cuplului. Ura dezbin ceea ce une te iubirea. Rugându-se împreun doi iubi i se vor armoniza la toate nivelurile fiin ei lor i vor r mâne mereu împreun . S nu v mustra i so ul pentru faptele din trecut, c ci dac nu v-a i schimbat dvs. nu pute i schimba nici trecutul. Dac v ve i educa so ul amplificându-i complexul de vinov ie i regrete îl ve i ucide cu o astfel de pedagogie. În procesul educa iei esen ialul nu este pedeapsa pentru cele înf ptuite deja ci prevenirea repet rii aceleia fapte. Dac ne vom sup ra în permanen pe persoana iubit , pe sine i pe soart ne vom îmboln vi de cancer la piept. Dac jignim prin cuvinte persoana iubit putem s ne alegem cu cancer la buze, la limb sau gingii. Iar dac vom critica în permanen ne vom îmboln vi de hepatit sau cancer hepatic. Dac femeia are o agresivitate subcon tient fa de un b rbat, b rbatul respectiv va fi atras de b utur , pentru a se ap ra. Pân când nu-l ve i accepta l untric i nu-l ve i ierta pe omul iubit care bea i

cu individualitate i cerin e proprii.va fi greu s conta i pe o via de cuplu. Familiile care sunt întemeiate în primul rând pe prietenie i respect sunt fericite i dureaz mult. Ori de cîte ori c dem în acest prost obicei ne deconect m de la surs i intr m în suferin . Dac doi parteneri abuzeaz fizic sau emo ional unul de cel lalt. de cuplu v bloca i practic propria libertate. ea nu poate fi îndelungat .i fie fidele una celeilalte. Astfel devii vampir energetic. O agresivitate subcon tient fa de b rba i / femei se transform într-un program de autodistrugere. î i faci plinul pe socoteala altuia. dar i din oricare motiv diferit de infidelitate comit adulter. Dac te p r sesc ia-le a a cum sunt i mul ume te-le c te-au p r sit. Când sentimentele sl besc intervine în elarea. iar c snicia se destram . Un so trebuie s evite s o transforme pe so ie într-o copie fidel a sa. Fiecare încearc astfel s aib controlul i s r mân deasupra întregii situa ii. . Violen a în famile vine din nevoia de a-l controla i domina pe cel lalt. Dac pentru femeie principala fericire este pl cerea sexual . Nu-l considera i pe cel lalt ca fiind un obiect destinat s v serveasc . fie devine impotent. Iertarea este cheia succesului în fiecare rela ie. Dac un b rbat consider c este superior femeii înseamn c el este deja bolnav. ducând în timp la destr marea cuplului. apoi cu microscopul i în sfâr it cu telescopul. Fiecare om are personalitatea lui proprie i astfel de tentative sunt împotriva firii. Dac tu i cealalt persoan v ierta i reciproc pute i tr i împreun cu succes. ci ca pe o fiin divin . R cirea rela iilor dintre doi parteneri se datoreaz cre terii nivelului de agresivitate interioar . C s toria trebuie studiat întâi cu ochiul. Lipsa de comunicare prin iubire duce la ur . Dac bloca i libertatea partenerului / partenerei dvs. atunci ei nu merit s r mân împreun . c ci sunte i implicat direct. Cînd controlezi o alt fiin îi iei energia. Lipsa de compatibilitate duce la lipsa de comunicare. i cu cât va încerca mai tare s sus in aceast orientare cu atât mai repede bolile îl vor r pune. Dou fiin e care se c s toresc trebuie s . fie sufer o boal grea. b rbatul respectiv fie moare. Cei care divor eaz de so iile lor atunci când sunt s tui de ele . Oricine se c s tore te cu o femeie divor at din orice alt motiv diferit de adulter comite un adulter. chira dac nu ave i prea multe în comun. Femeile din via a ta sunt doar începutul experien ei tale cu ele. Lipsa de comunicare duce la dezastru. Când c s toria este bazat numai pe sentimente sexuale.