P. 1
prirucnik za pripremu strucnog ispita masinstvo novembar 2…

prirucnik za pripremu strucnog ispita masinstvo novembar 2…

|Views: 1,599|Likes:
Published by mikirsc

More info:

Published by: mikirsc on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

2. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9. 15. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.2 Prilog 1.1 11.2.7 Zapaljivi gasovi 11.2.1.1 11. tehničkih normativa.3.2 Grejanje i ventilacija 11.3. Izgled sastavnice na crtežima .3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.4 11.3.3.6 Sudovi pod pritiskom 11.3.2.2.2.9 Zaštita od požara 11.2.5 Zaštita na radu.3.2 11.1 Izgradanja objekata 11. 14. 16.1 11.3.14 Standardi 12.8 Zapaljive tečnosti 11.3 Zaštita životne sredine 11.2 11.3.3.3.3. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.2.2.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.1. Detalj situacije objekta Prilog 7.1.2.2. 13.12 Čelične konstrukcije 11.2.2.propisi za industrijske grane 11.2.3. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11.10 Transportni uređaji 11.opšti propisi 11.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.2.3 11.2.4 Zaštita na radu. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.2.3.3.11 Energetika 11.13 Opšti propisi 11.1. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.

sa položenim stručnim ispitom. odgovarajućeg smera. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. termoenergetike. .UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence.instalacije grejanja i provetravanja. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. procesne i gasne tehnike. br. urbanistu. . procesne i gasne tehnike.1. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda.instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . . Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. termoenegetike. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . .rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C.

održavanja postrojenja i mašina.yu Poslovi konstruisanja mašina. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. Kneza Miloša br. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta.ingkomora. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl. idejne.yu www. matična sekcija projektanata 32 35 515. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne.).POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. pneumatika i dr. biomase.org.- gasova.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim . -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport. geotermalnih voda. kontrole proizvodnih procesa. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera. Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta).org. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora.9 poštanski fah 73-35. gorivog i industrijskog otpada. energije vetra. -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. 11000 Beograd. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu.89 st. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. telefoni: predsednik 32 48 585. instalacije sistema za automatsko upravljanje. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. . odgovornog urbanistu. 2.

PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. 5. kontrola tehničke dokumentacije i dr. Za ostale poslove poput konstruisanja.ni polaganje stručnog ispita. Pored prijave. za rad u državnim organima i dr.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. sa opširnijim projektnim zadatkom.Kneza Miloša br. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr. ul. održavanja i sl. ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. višu i srednju školsku spremu mašinske struke. 3. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada. 11000 Beograd. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. 3. 2.7a/II. 4.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. tehnički pregledi objekata. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). građenje. kandidat podnosi: 1.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. Prijava se može poslati i poštom. za rad u pedagoškoj struci. razrade tehnoloških postupaka. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. . nadzor. diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). Beograd. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje.

ispiti se prijavljuju do 15 novembra. kapacitetima i sl.opšteg dela . manje složenih postrojenja.2.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. zaštita od požara. Novembarski rok.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. uređaja i instalacija. karakteristikama opreme. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra.Pismeni deo ispita: .).6. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1. uoči svakog ispitnog roka. ispiti se prijavljuju do 1 septembra. o gabaritima objekta ili opreme. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje.posebnog dela. projekte rekonstrukcija takvih objekata. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. zaštita životne sredine i sl. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl.NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. 8. ispit se polaže polovinom juna. kao i troškove polaganja popravnog ispita. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. po pravilu 15 dana pre polaganja. 7. ispiti se prijavljuju do 1 marta. 9. Prilozi 1.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. projekte složenih postrojenja.

noćni rad). zarada. 2. grad Beograd). obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. zabrana diskriminacije.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. odbor za pregovore. minimalna zarada. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. zabrana otkaza. republički organi (Narodna skupština. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. propisa iz oblasti iz 10. skraćeno radno vreme. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). vrste kolektivnih ugovora. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. uvećana zarada. rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). naknada zarade i ostala primanja (zarada. normativa. arbitraža. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. ugovor o radu. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. udaljenje zaposlenog sa rada.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. pripravnici). ustavnost i zakonitost. nepuno radno vreme. otkaz od strane zaposlenog. prava i dužnosti Republike Srbije. Vlada Republike Srbije. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). Predsednik Republike. tehničkih propisa. godišnji odmor.. odnosno glavnog projekta. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. otkaz od strane poslodavca. sudska zaštita. stupanje na rad. višak zaposlenih. odsustvo radi nege deteta. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad).izradu pismenog stručnog rada. . porodiljsko odsustvo.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. naknada zarade. prekovremeni rad. opština. preraspodela radnog vremena. probni rad. radno vreme (puno radno vreme. sudovi i javna tužilaštva).plaćeno odsustvo. 2. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe.Radni odnosi: Osnovna prava. nezakoniti otkaz. odsustvo uz naknadu. mirovanje radnog odnosa). naknada troškova i druga primanja. naknada štete. ugovor o delu. samozapošljavanje). ekonomsko i socijalno uređenje.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. donošenje i promena Ustava RS. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. dnevni i nedeljni odmor.proveru poznavanja zakona. neplaćeno odsustvo. savet i sindikat zaposlenih. postupak u slučaju otkaza. zaštita materinstva. zaštita zarade i naknade zarade). odmori i odsustva (odmori zaposlenih. posebna zaštita žena i omladine. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama. radni odnos na određeno vreme. zaštita invalida. odmor u toku dnevnog rada. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit. raspored radnog vremena.

broj 79/2006). konačno i pravosnažno rešenje.projekat mora da bude urađen samostalno. broj 24/2005. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. načelo samostalnosti u rešavanju. poravnanje). zastupanje stranke (zakonski zastupnik. 61/2005). uverenje kao poseban vid isprave. pouka o pravnom leku. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu). pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja.stranačka sposobnost. dispozitiv. Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . potpis službenog lica i pečat organa). Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). koja su ima poverena zakonom. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. punomoćnik). spajanje stvari u jedan postupak. načelo ocene dokaza. obezbeđenje dokaza). žalba.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. obrazloženje. oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. osnovna načela upravnog postupka . rok za izdavanje rešenja. rešenje u upravnom postupku. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. PISMENI DEO ISPITA 11.1. izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). obustava izvršenja. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). broj rešenja. pravnog lica ili druge stranke. troškovi upravnog postupka. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. izvršenje rešenja (postupak izvršenja. obaveze i odgovornosti zaposlenih. 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . odlaganje izvršenja.državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. odustajanje od zahteva. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. stranka u upravnom postupku. važnje i otkaz kolektivnog ugovora. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa.1. 3. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi.stvarna nadležnost. upotreba jezika i pisma u postupku. datum donošenja. načelo efikasnosti. načelo ekonomičnosti postupka. nadležnost u upravnom postupku. mesna nadležnost. izvršno. 11. posebni slučajevi dostavljanja). rešavaju o pravima. dejstvo žalbe. primena kolektivnih ugovora. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. izmene zahteva. broj 6/2003). 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. izjava stranke. po službenoj dužnosti.načelo zakonitosti. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. načelo saslušanja stranke. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. načelo pružanja pomoći stranci. zajednički predstavnik. svedoci. veštaci i tumači. izvršenje putem prinude. drugih propisa o radnim odnosima. administrativno izvršenje. rešavanje sporova. načelo pravosnažnosti rešenja.ugovora. uviđaj. broj 33/97 i 31/2001). načelo istine. privremeni zastupnik .

6 tehničke uslove za izvođenje radova.A. čvrstoća i sl. industrijske energane i sl. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. oprema za regulaciju i dr. 3. poljoprivredi. razmenjivači. Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. opreme za transport fluida i sl. dizalica. 11 grafičku dokumentaciju. B. 8 predmer i predračun. Napomene: 1.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. grejna tela. na primer. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. ventilatori. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. prehrambenoj industriji. Ako se.glavni mašinski projekat. postrojenja za preradu nemetala i sl. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd.). ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C. šeme. dispoziciju opreme u objektu. Za instalacije grejanja. postrojenja u hemijskoj. farmaceutskoj.). A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane. cevovodi.3. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. transportnih uređaja. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem. izgled i . gasnih instalacija. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. prečišćavanje dimnih gasova.glavni mašinsko. metalurgiji i dr. hemijsku pripremu vode. ili termotehničkih instalacija (grejanje. otprašivanje i sl. 7 sve potrebne proračune. nosivost. obim. (vidi Prilog 1. klimatizacija. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. 2.2. ventilacija. kanali. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa. a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet.). termoelektrane.montažni projekat.

Šeme procesnih postrojenja. položaju elektro ormana. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži.021/98 .011 i 012 dati su u literaturi [8] . gasovodi i sl. podacima o fizičkim veličinama vibracija.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.063/96 . naprimer. Karakteristike objekta (ose objekta. Grafički simboli. SRPS M. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima. snazi motora. susedni objekti. Na crtežima treba dati potrebne napomene. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.024/98 – Šeme procesnih postrojenja.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x.E4. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova.Rashladna postrojenja. naslovnu strana sa sadržajem. rasponima i rasporedu ankera itd.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]).012/93 . 2. trasi kablova ili regala. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta. Grafički simboli. Oznake.Grafički simboli za tehničko crtanje. opštem i lokalnom osvetljenju i sl. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. Tako. 4.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija.E7. Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata.A0.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži.Šeme rashladnih postrojenja. SRPS M. .Šeme procesnih postrojenja. SRPS M. Vrste šema.A0.011/93 .) treba da ima sledeća delove: 1.023/98 .y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. ose stubova i sl. SRPS M. sklopova ili mašina. mašina i sl. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža. Vrste šema.E4. Uputstva za crtanje.- konstrukciju objekta.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M. šeme rashladnih postrojenja. SRPS A. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl. pogoni za remont vozila. saobraćajnice. unutrašnje površine zidova.E4.E7. SRPS A.E7.). spoljne instalacije (toplovodi. broju obrtaja.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao). tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije. SRPS M. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4).E4. izjavu o samostalnoj izradi rada 3.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata. Cevovodi.022/98 .Šeme procesnih postrojenja.

pribora. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. rezervoari. 4.) . treba da ima sledeća delove: 1. 5. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. kotlarnice. 9. 13. zaštite od požara. 6.) 2. 2. poljoprivrednim. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. licencama. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. 12. projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. 11. mašinsko montažnog projekta. spisak korišćene literature i propisa 19. 4. 15.građevinski. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. fluida i sl. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama.. specijalizacijama. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. alata i sl. termin plan izvođenja radova. 16. mašinski. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. Napomene: 1. 8. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. naslovnu strana sa sadržajem. licencama. uređaja i instalacija u industrijskim. 3. 3. 14. elektroenergetski i elektroinstalaterski. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. . izjavu o samostalnoj izradi rada. 6. grafičku dokumenatacija. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. opis i prikaz tehnoloških operacija. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. montažni i dr. atestima i sl. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . 9. termoelektrane. detaljan projektni zadatak. predmer i predračun. tehničke uslove za izvođenje radova. 17. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. proračune potrebne eneregije. specijalizacijama. plan organizacije gradilišta. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. atestima i sl.5. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. 7. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. velike dizalice i dr. 8. 7. metalurškimobjektima (toplane. 5. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18.

11.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . 11. 13. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. 16.7a. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno.1. U dogovoru sa ispitivačem. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. 14. 11. normativa. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. 2.2. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. vitla i sl.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. ul. grafičku dokumenataciju. kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. podupirače.1. tehničke uslove za izvođenje radova. spisak korišćene literature i propisa. 11000 Beograd. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11.1.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. 3. 11. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada. Beograd. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz .Kneza Miloša br. transportu i montiranju delova postrojenja. Rad se može poslati i poštom. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. koturače.2.11. 12. predmer i predračun. grede.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. Napomene: 1. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru. 15. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti.

• odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. uređaja. 11. instalacija. uređaja.2. konstrukcija i dr. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. POZNAVANJE ZAKONA. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). sadržaj tehničke kontrole. uslova za zaštitu životne sredine. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). probni rad. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. stručni nadzor i njegov sadržaj. TEHNIČKIH I NORMATIVA. knjiga inspekcije. postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. funkcije. Osim toga. zaštita na radu. uslovi za lica koja vrše kontrolu. poznavanje i primenu standarda. • građenje objekta (pripremni radovi. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije.2. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog.2. čuvanje tehničke dokumentacije). sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. zaštita od elementarnih nepogoda.3. građevinski dnevnik. idejnog.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. zaštita životne sredine itd.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. postrojenja i opreme. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . liftove. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. 11. provetravanje skloništa. prijava početka izvođenja radova. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. zaštitu od korozije. standarda.

Pravilnik o sadržini. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. Pravilnik o sadržini.75/2003). programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS.75/2003).1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. arhiviranja. tehničkih propisa. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni.60/2003).3.60/2003). br. projektanta. Pravilnik o načinu.18/92). Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. br. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. br. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima.121/2003 i 47/2006). kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. br. kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. br. br. br. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog. .116/2004 i 69/2006). br. br. br. 11.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. br. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS.80/2005). standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS. br.47/2003 i 34 /2006). potpisivanja. načinu izrade.105/2003). normativa.114/2004).31/92).79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. br.111/2003). odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.59/2006). br. br.2.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. br. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska. odnosno autonomna pokarjina. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. br. umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. dostavljanja. overavanja. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu. br. br.

c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije.4 ZAŠTITA NA RADU .200. 110. br. br. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine.J5. br. 011. br.55/83).2. br. E7.2.7/99). br. opasnih materija.510). 101. 104. 106.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 203. 101/2005).135/2004).69/87). oruđa za rad. br. instalacija i radne sredine. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG.2.J5. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS. br.54/2005). br.( Službeni list SRJ.7/98).206. br.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. br. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. Pravilnik o graničnim vrednostima emisije.t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ.( Službeni list SRJ. 105. br.54/92. 35/97). 012 i dr.3.E6. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ. 100. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U.520 i JUS U.3.J5. 102. Pravilnik o postupku javnog uvida. 204. 201. 11.69/2005).3. metodama merenja imisije. pregleda i ispitivanja oruđa za rad. br.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. 205.600). 108. br. 103.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS. 11. br. br.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( . g) Standardi SRPS M.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. 11.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS.5/2002).530 ). načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS. 202.( Službeni list SRJ. br.2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U.30/97.38/89). br.J5. 19/2006). br. br.18/77).OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS.7/99). 207 i SCS M. opasnih materija. 107.60/97). 30/99.

br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ.6/92). br. g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ. 19/85). br. br. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ.76/90). br. br. br.25/80. 21/92).3.53/97) 11. . 6/67. 21/94.14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ.PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS.13/92). br.56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ.13/92).2. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ.18/91). d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. 56/95 i 1 /2003).39/88).Službeni list SFRJ. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. br.36/79). b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS.3.25/86). br.2/83). 11. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ.2. br. br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ.5 ZAŠTITA NA RADU . 9/86. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. br. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90).39/90). br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. br. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ.25/87). br.52/90). br.51/88).9/86).6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. br. br.16/83).

c) Pravilnik o uslovima.5/99). br. 10/90. br.3.22/98). br. 93/2005). m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. 11. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. br. 20/71.2.3. d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. br. 18/82. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. br. 14/77.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ.48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda. 84/2004). br. br. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda.22/98).22/98). h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 29/97). 29/97). 67/93. 20/92). k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. 26/71). 33/92). 26/85). br. br. 23/71). naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. građenje. 19/77. br. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 26/83. br. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. br. br.2. 45/85.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. br.24/71. 53/93. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. 15/83. br. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima.5/83. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . 11. 6/88).7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. 26/85). 93/2005). 20/92. br. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ. br.

Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. 48/94 i 101/05). Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. 53/93. Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. br. 67/93. br. 74/90). 14/96). br. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. 11. 57/85). 44/83. 83/94) . br. br. 62/73). j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. 48/94 i 101/05). 45/85. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. br. br. c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ.3. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. 16/86. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ. br. 7/84). 55/87). br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ.2. br. 37/88. br. 27/71). b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. br. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. 31/89). br.10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. br. 50/79). b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. 60/86). 51/2004). br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). 35/80).2. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. 44/77. br.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS. br. br. 28/89. br. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. 44/83. 18/89. br. 24/87). br. br.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. 65/91). br. 19/86. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 67/93.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. 53/93. 22/92. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ.3. 23/67) 11.

B . U. 11.P. br. 45/85.19/59). Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG. br.48/94).A . c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ.C i Z.5/83. br. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ. 44/2005).Glavne grupe Z. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. br.Osnovni i opšti standardi . Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG. br. 44/2005).E e) Grana Z . 41/93).2.13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG.3. br.Glavne grupe A. f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ. M. (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. 61/86). 74/90).Glavne grupe U.3. M.E . 15/83. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ. br. 41/64). d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. br. 53/93.3. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. b) Grana C .11.A i A. c) Grana M . M. br. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS. 67/93. broj 27/2007) 11.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. br.C . Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.2. 41/64).14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . .B . br.Glavna grupa C. 44/2005).Mašinogradnja i metalska industrija .J.2. br.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. M.Z d) Grana U -Građevinarstvo . 84/2004).K. br. br.Glavne grupe.2.Metalurgija i tehnologija prerade metala . 44/2005). M.E7 11.

16.12. odbrana rada i poznavanje propisa). 2003. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. Beograd. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. 15. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . 2003 .7a/II. Živković. zaštita životne sredine i sl. zaštita na radu. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. Beograd. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. M. U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. Beograd. Beograd. Na seminaru. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku. M.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita.. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr.Stajić. SMEITS. M.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit. 14. A. Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. Z.).UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. 13.. Mali termotehnički priručnik. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. 1999. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. SMEITS. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok. zaštita od požara. N.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. B.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. Bogner. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita. ul. SMEITS. M. Đokić. S. Mitrović-Žitko.Kneza Miloša br..

Reknagel. B. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo. M. ETA. Petrović. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Interklima. Beograd. SMEITS. Bogner.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju. 17.10. 2007. hlađenju i klimatizaciji.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. Bogner. Vrnjačka Banja-SMEITS. 2004. 29. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA.13. i dr. M.: Propisi o planiranji i izgradnji. Beograd 2006.Petrović: Posude pod pritiskom.: Priručnik za merenje protoka fluida.E. Rikalović. SMEITS. SMETS.. 26. E-mail:info@eta-beograd. M. 2005... M. ETA. M. tel. Zekonja. 2003. ETA. ETA..: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. M. .yu.8.. Beograd 2005. 2002. M. R. 16. M. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. Beograd. M. B. Isailović. S.2. ETA.ETA.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. 12. Bogner. Bogner. 2007. V.Bogner: Tehnika sušenja. Bogner. : Termotehničar. Beograd.2007 Bode. 2004. Bogner. Isailović : Prirodni gas. Livo..Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije. P.. 24. Beograd. hlađenju i klimatizaciji. SMEITS. Živković. faks 011/3231 372. M. SMEITS. 2002 Isailović. Beograd. 2007.Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. SMEITS.Kneza Miloša br. M. Ivanović. 2005. Beograd. 28. Beograd 2006. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. 14. Milana Rakića 4 (www. M. Stanojević. 2007. M. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 2002. M.M.M. M.. Knjige pod rednim brojem 5. M.. Z. Prevod DIN 4701 sa komentarima. M. treće. Beograd. Beograd 2007. preko telefona/faksa 011/2423-974. Bogner. Bogner. Milenković. Bogner.. 2006 Šamšalović D.. Beograd.eta-beograd. Beograd. : Zavarivanje.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. ETA. 7. Interklimagrafika.011/3230 041.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. Isailović.. Bogner. Beograd 2006. M.yu) .T. Maneski.teorija .. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje. 2003.: Propan i butan.. Bogner. Beograd. Beograd 2005. 23..yu. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. SMEITS. 25. Todorović. M.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. ETA.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. Todorović. konstruisanje i proračuni. 1985.Stajić : Tehnika hlađenja.. Bogner. ETA. M. Topić R. 2002. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. Beograd. 1993. Beograd.M. Vučetić.co. Bogner. A. SMEITS.11.SMEITS. SMEITS. 2000. Stanojević.: Dobošasti razmenjivači toplote. SITS-SMEITS. Beograd. SMEITS. Bogner. II izdanje.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije.18.: Klimatizacija. Beograd. 6. L.3. Vrnjačka banja. B. Beograd 2004. 2006. M. ETA. Šramek. Beograd. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.4.: Principi projektovanja gasnih instalacija. M.. M. M.. dopunjeno i prošireno izdanje. Beograd. SMEITS. M. hlađenju i klimatizaciji. Šprenger.. Beograd 2005.: O vodama.19. Email:smeits@eunet. Ugljendioksid.D. 27. Bogner. ETA..M. Beograd. i dr. 15. 2004. Isailović. 2002. Beograd. M.7a (2 sprat) soba 29. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul. tom 1 i 2.co. Šamšalović.

Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C.B5. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu.B5. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. prizemlja. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. vetrovito područje). Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate.221 i SRPS C. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad. INVESTITOR . Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. a stanovi su u ostalom delu objekta.Međuspratna visina je 3 m. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. četiri sprata i potkrovlja. Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru.225.

Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. a u zavisnosti od namene prostorije. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom.Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. f=32%. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku. INVESTITOR . fmax = 30%. višenamenska sala. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. kapaciteta 150 kW.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Agregat postaviti na postolje van objekta. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. restoran. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. fmax = 60%. disko klub i sobe za spavanje. 0 zima: t= . Pri određivanju vrste rashladnog medija. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. U restoranu predvideti 100% svež vazduh.21 S. -sala za sastanke za 50 ljudi.6. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. nalaze se hol.Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. sala za sastanke. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. pridržavati se važećih propisa i preporuka. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. kuhinja. 0 višenamenska sala za 160 ljudi. ukupne površine 2960 m . Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. -disko-klub. U objektu. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. -restoran za 100 ljudi.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. Za kontrolu rada. na 680 m nadmorske visine. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje.

-održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici.60%.40%. sortiran na 15 do 30 mm.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga. zaštite od požara i zaštite životne sredine.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. N=0. A=23. posebno sa stanovišta zaštite na radu.5%. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje.85%. sledećeg elementranog sastava: S=44. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). O=8. odnosno odvoženje. S=5.04%. W=13.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. N= 3.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9.99%. INVESTITOR .62%. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″.

ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. komada za 2008.000 3. god.1 Traktor tipa A .2 Traktor tipa A .3 br. izuzev montaže. god.000 5.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. kom za 2012. 12. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije. godini i 35. 15.000 komada godišnje u 2008. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .000 10.000 15. po priloženom spisku.000 br. .000 komada godišnje u 2012. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene. – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji.

U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje. orijentacijom i ružom vetrova.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. moraju se definisati potrebe za tim materijama. nadzemnim i podzemnim instalacijama. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. susednim objektima. ali se mora proveriti njihov kapacitet. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. INVESTITOR . za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima.000 traktora godišnje. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. tj. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi.

LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.inž Beograd.PRILOG 5 . NOVEMBAR 2007 .maš.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.

PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . yC). yD). Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. B(xB. yB). yA). C(xC. D(xD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->