P. 1
prirucnik za pripremu strucnog ispita masinstvo novembar 2…

prirucnik za pripremu strucnog ispita masinstvo novembar 2…

|Views: 1,621|Likes:
Published by mikirsc

More info:

Published by: mikirsc on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Osnovna verzija PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA

NOVEMBAR 2007

UDK 621(76)-861 PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ MAŠINSTVA sedmo, dopunjeno izdanje Za štampu priredili Miodrag Isailović, dipl.inž.maš. Dr Martin Bogner, dipl.inž.maš. Dušan Đuričić, dipl.inž.maš. Izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) Kneza Miloša 7a/II, 11001 Beograd Urednik Dr Aleksandar Petrović, dipl.inž.maš. Za izdavača Miloš Galebović Slog SMEITS NOVEMBAR 2007.

1 11.2.1 Izgradanja objekata 11.2 Prilog 1. Izgled sastavnice na crtežima .5 Zaštita na radu.2.2 11.2.2. 14.3.2.7 Zapaljivi gasovi 11.3.2.11 Energetika 11.propisi za industrijske grane 11.3. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija klimatizacije Prilog 3.SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uvod Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati licencu Poslovi izgradnje za koje je potrebno imati samo položen stručni ispit Ko ima pravo da polaže stručni ispit Prijavljivanje za polaganje stručnog ispita Izbor teme za pismeni stručni rad Ispitni rokovi Naknada za polaganje ispita Stručni ispit Opšti deo stručnog ispita Posebni deo stručnog ispita Pismeni deo ispita Izrada pismenog stručnog rada (projekta) Tehnička obrada stručnog rada Dostavljanje stručnog rada Ocenjivanje stručnog rada Usmeni deo ispita Odbrana stručnog rada Poznavanje zakona.2.2.3 11. Detalj situacije objekta Prilog 7.2. Izgled naslovne strane pismenog stručnog rada Prilog 6.3.4 Zaštita na radu.2 11. Ocenjivanje Popravni ispit Odustajanje od ispita Uverenje o stručnom ispitu Pripremni seminar Literatura 11. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja Prilog 2.4 11.opšti propisi 11. 13.2.13 Opšti propisi 11.1.3.2.3. Projektni zadataka za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2x 9.3.2.3 MW Prilog 4 Projektni zadatak za izradu glavnog mašinsko – tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Prilog 5.3 Zaštita životne sredine 11.3.2 Grejanje i ventilacija 11.2. tehničkih normativa.6 Sudovi pod pritiskom 11.2.1.2.2.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita 11.3.12 Čelične konstrukcije 11.3. 16.3.3.8 Zapaljive tečnosti 11.14 Standardi 12.1. 15. standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje se polaže stručni ispit 11.1.1 11.1 11.3.10 Transportni uređaji 11.9 Zaštita od požara 11.3.2.

skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni izvođač radova mašinskih delova skretnica. skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije Odgovorni projektant mašinskih delova skretnica. Licencu za odgovornog projektanta mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore.1. Stručnim rezultatima na građenju objekata smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta. sa položenim stručnim ispitom. Statutom Inženjerske komore (″Službeni glasnik RS″. br. železničke opreme i pribora Odgovorni izvođač radova termotehnike. najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata.kućne kotlarnice i kućne toplotno-predajne stanice. projektanta i izvođača radova a položen stručni ispit je jedan od uslova za dobijanje te licence.instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog i drugih gorivih 830 . odgovarajućeg smera. Licencu za odgovornog izvođača mašinskih instalacija može da stekne lice sa visokom stručnom spremom mašinske struke odgovarajućeg smera sa položenim stručnim ispitom. Stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji najmanje na dva projekta. . procesne i gasne tehnike. železničke opreme i pribora Viša školska sprema Odgovorni izvođač mašinskih instalacija: . termoenegetike.88/2005) predviđene su sledeće licence za mašinsku struku: Visoka stručna sprema 330 332 333 334 430 432 433 434 Odgovorni projektant termotehnike. Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. sa najmanje 5 godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom i sa stručnim rezultatima na građenju objekata. procesne i gasne tehnike. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava. hidrotehnike i hidroenergetike Odgovorni projektant transportnih sredstava. .instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva . . termoenergetike. urbanistu.rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža od -100C.UVOD Zakonom o planiranju i izgradnji (″Službeni glasnik RS″ broj 47/2003 i 34/2006) uveden je niz novina u pogledu sticanja prava na bavljenje poslovima vezanim za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata.instalacije grejanja i provetravanja. . Uvedena je lična licenca za odgovornog planera. Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda. Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne i lice sa višom školskom spremom mašinske struke.

energije vetra. -vrše tehničku kontrolu glavnih projekata.nisu u vezi sa izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata i za obavljanje tih poslova ne zahteva se posedovanje licence a samim tim . -vrše reviziju (stručnu kontrolu) projekata za objekte iz čl. matična sekcija izvođača radova 32 33 956. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena pod uslovom da imaju položen stručni ispit. 11000 Beograd. -vrše stručni nadzor tokom građenja objekata -vrše tehnički pregled objekata Licencu za odgovornog planera.ingkomora. kontrole proizvodnih procesa. instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije-sunčeve energije. održavanja postrojenja i mašina.org. biomase.). Lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke mogu da rukovode građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. instalacije za razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski i hidraulični transport.yu www. rukovođenja proizvodnim i drugim procesima i sl.yu Poslovi konstruisanja mašina. matična sekcija projektanata 32 35 515. odgovornog urbanistu. -izrađuju tehničku dokumentaciju (generalne. telefoni: predsednik 32 48 585. glavne i izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta).- gasova.89 st. Za ovu grupu poslova nije predviđeno izdavanje lične licence. Kneza Miloša br. instalacije za transport i skladištenje rasutog tereta. Stručni ispit koji je kao uslov za obavljanje navedenih poslova propisan zakonom polaže se pred komisijom koju obrazuje Ministar za infrastrukturu. faks: 32 48 586 E-mail info@ingkomora. instalacije sistema za automatsko upravljanje. odgovornog projektanta odgovornog izvođača radova izdaje : Inženjerska komora Srbije. 2.9 poštanski fah 73-35. idejne. geotermalnih voda. instalacije u okviru linija metaloprerađivačke industrije. .org. gorivog i industrijskog otpada.4 Licencu za odgovornog izvođača radova moraju imati lica koja: -rukovode građenjem objekata odnosno izvođenjem radova. razrade tehnologije proizvodnje i zavarivanja. uređaja i alata i instalacija na njima (hidraulika. pneumatika i dr.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI LICENCU Zakon o planiranju i izgradnji propisuje da licencu za odgovornog projektanta moraju imati lica koja: -učestvuju u izradi prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.

ispunjavaju i dalje uslove za vršenje tih poslova i ne preba ponovo da polažu stručni ispit. Licima koja su položila stručni ispit prema drugim propisima (napr.) sa stečenom školskom spremom u vreme podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita 4. predlog teme (glavnog projekta) za pismeni stručni rad. sa opširnijim projektnim zadatkom. zatim određuje ispitivača pod čijim će se nadzorom izrađivati pismeni rad kao i rok za dostavljanje pismenog rada.7a/II. kandidat podnosi: 1.Kneza Miloša br. kontrola tehničke dokumentacije i dr. razrade tehnoloških postupaka. Lice koje je položilo stručni ispit za niži stepen stručne spreme a naknadno završi viši stepen polaže samo poseban deo ispita predviđ’n za taj stepen. radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena. 5. ul. nadzor. višu i srednju školsku spremu mašinske struke.PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi kandidat. tehnički pregledi objekata.ni polaganje stručnog ispita. radova mogu vršiti lica sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i sa položenim stručnim ispitom. po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja. Pored prijave.POSLOVI IZGRADNJE OBJEKATA ZA KOJE JE POTREBNO IMATI SAMO POLOŽEN STRUČNI ISPIT Rukovođenje građenjem stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva kao i izvođenjem pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova. 2. Na osnovu prijave i priloženih dokaza komisija utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uslove i donosi rešenje kojim se predložena tema prihvata ili određuje odgovarajuća tema za pismeni rad. građenje. ne zahteva se polaganje stručnog ispita. potvrdu izdatu od strane preduzeća ili druge organizacije o vrsti poslova na kojima je kandidat trenutno radi ili je radio a koji spadaju u poslove u vezi izgradnje objekata i to najmanje dve godine pre podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita (projektovanje. 3.KO IMA PRAVO DA POLAŽE STRUČNI ISPIT Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju visoku. Lica koja su položila stručni ispit kojim je izvršena provera stručne osposobljenosti za rad na poslovima u vezi izgradnje objekata. održavanja i sl. . 3. kao obrazloženjem odnosno opisom predmeta teme.) priznaje se opšti deo ispita a polažu samo poseban deo stručnog ispita koji odgovara stepenu stručne spreme. Beograd. Prijava se popunjava čitko (pisaćom mašinom ili štampanim slovima) u jednom primerku i bez takse. Rešenje se dostavlja kandidatu na adresu navedenu u prijavi. 11000 Beograd. Za ostale poslove poput konstruisanja. kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vršenja određenih poslova. 4. izvod iz matične knjige rođenih (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis izvoda). za rad u državnim organima i dr. Prijava se podnosi Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. sa naznakom struke za koju se kandidat prijavljuje. Pravo na polaganje stručnog ispita stiče se sa najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi u vezi izgradnje objekata navedeni u prethodnom stavu). diplomu ili svedočanstvo o završenoj školi (u sudu ili opštini overena fotokopija ili prepis). Prijava se može poslati i poštom. za rad u pedagoškoj struci.

Projektnim zadatkom koji se prilaže uz predlog teme treba da budu definisane tehničkotehnološke i eksploatacione karakteristike objekta. ispit se polaže polovinom juna. Za višu stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje manje složenih objekata ili razradu glavnih projekata za takve objekte. ispiti se prijavljuju do 1 marta. Radi lakšeg sagledavanja obima teme projektni zadatak treba da bude dopunjen podacima napr.). projekte složenih postrojenja. projekte rekonstrukcija takvih objekata. vrsti materija koje učestvuju u tehnološkim procesima.2. ispit se polaže krajem februara ili početkom marta Junski rok. Prilozi 1. Za srednju stručnu spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte jednostavnijih objekata. zaštita od požara.STRUČNI ISPIT Stručni ispit se polaže na način propisan Pravilnikom o uslovima. manje složenih postrojenja.3 i 4 sadrže primere projektnih zadataka.IZBOR TEME ZA PISMENI STRUČNI RAD Za visoku školsku spremu mogu se predlagati teme koje se odnose na projekte za građenje složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata ili složenih rekonstrukcija. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja (″Službeni glasnik RS″. Poseban deo stručnog ispita obuhvata: 1.Pismeni deo ispita: .NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA Troškove polaganja stručnog ispita. ispiti se prijavljuju do 1 septembra.posebnog dela. ispit se polaže krajem novembra ili početkom decembra. o gabaritima objekta ili opreme. izradu mašinsko-tehnoloških projekata za manje složene objekte ili tehnološka rešenja za te objekte i sl. karakteristikama opreme. kapacitetima i sl. Prilikom predaje pismenog stručnog rada kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. opreme i instalacija program proizvodnje po asortimanu i planiranim godišnjim količinama za krajnju fazu) kao i posebni uslovi koji su od značaja za funkciju objekta (zaštita na radu.ISPITNI ROKOVI Ispiti se održavaju tri puta godišnje. Novembarski rok. Obaveštenje o visini troškova polaganja stručnog ispita kandidat dobija zajedno sa pozivom na ispit. 8. snosi lice koje polaže stručni ispit ili preduzeće odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen. broj 18/2004 i 47/2006) i sastoji se od: . 9.opšteg dela .6. uređaja i instalacija. kao i troškove polaganja popravnog ispita. 7. ispiti se prijavljuju do 15 novembra.Ispitni rokovi su sledeći: Februarski rok. projekte unutrašnjih instalacijai uređaja i sl. uoči svakog ispitnog roka. Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu. po pravilu 15 dana pre polaganja. Naknadu za polaganje određuje Ministarstvo za infrastrukturu. uređaja i instalacija kao i mašinsko-tehnoloških projekata i rešenja za složene i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte. zaštita životne sredine i sl.

donošenje i promena Ustava RS. sudovi i javna tužilaštva). ekonomsko i socijalno uređenje. ugovor o delu. nepuno radno vreme. zabrana diskriminacije. odnosno glavnog projekta. pravo na otpremninu i druga prava po prestanku radnog odnosa). zaštita invalida. minimalna zarada. zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa. preraspodela radnog vremena. probni rad. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). 2.plaćeno odsustvo. teritorijalna organizacija Republike Srbije (Autonomna pokrajina Vojvodina. Autonomna pokarjina Kosovo i Metohija). radno vreme (puno radno vreme. republički organi (Narodna skupština. višak zaposlenih. zarada.izradu pismenog stručnog rada. obaveze i odgovornosti po osnovu rada i zabrana diskriminacije. kolektivni ugovori (predmet i oblik kolektivnog ugovora. prava i dužnosti Republike Srbije. tehničkih propisa.proveru poznavanja zakona. naknada štete.Usmeni deo ispita: -odbranu stručnog rada. odmori i odsustva (odmori zaposlenih. propisa iz oblasti iz 10. zaštita zaposlenih (opšta zaštita. otkaz od strane poslodavca. naknada troškova i druga primanja. posebni oblici rada i radna knjižica (privremeni i povremeni poslovi. Predsednik Republike. prestanak radnog odnosa nezavisno od volje poslodavca i zaposlenog. normativa.osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije. ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (ovlašćenje za odlučivanje o pravima i obavezama.OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA Opšti deo ispita polaže se usmeno. arbitraža. grad Beograd). godišnji odmor. noćni rad). zaštita materinstva. slobode prava i dužnosti čoveka i građanina po Ustavu RS. mirovanje radnog odnosa). rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). zabrana otkaza. 2.. učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora prema vrsti kolektivnog ugovora. prestanak radnog odnosa (slučajevi prestanka radnog odnosa. pripravnici).Radni odnosi: Osnovna prava. otkaz od strane zaposlenog. porodiljsko odsustvo. samozapošljavanje). neplaćeno odsustvo. prekovremeni rad. radni odnos za obavljanje poslova sa poveđanim rizikom. odsustvo radi nege deteta. Vlada Republike Srbije. posebna zaštita žena i omladine. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe.Društveno i ekonomsko uređenje: Republika Srbija . savet i sindikat zaposlenih. nezakoniti otkaz. naknada zarade. uvećana zarada. Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su stručni ispit položili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadržinskom smislu odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. stupanje na rad. radni odnos za obavljenje poslova van prostorija poslodavca. . odbor za pregovore. ustavnost i zakonitost. zaštita zarade i naknade zarade). dnevni i nedeljni odmor. radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem. radni odnos sa nepunim radnim vremenom. postupak i ovlašćenja za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog . radni odnos na određeno vreme. raspored radnog vremena. skraćeno radno vreme. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit. vrste kolektivnih ugovora. sudska zaštita. Opšti deo i usmeni deo ispita polažu se istog dana. opština. udaljenje zaposlenog sa rada. odsustvo uz naknadu. O oslobađanju od polaganja opšteg dela stručnog ispita odlučuje komisija na zahtev kandidata Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo: 1. odmor u toku dnevnog rada. naknada zarade i ostala primanja (zarada. ugovor o radu. postupak u slučaju otkaza.

oslobađanje od obaveze plaćanja troškova. žalba. pravnog lica ili druge stranke i preduzeća i druge organizacije kada u vršenju javnih ovlašćenja. osnovna načela upravnog postupka . načelo pravosnažnosti rešenja. broj 24/2005. dejstvo žalbe. koja su ima poverena zakonom. odustajanje od zahteva. po službenoj dužnosti. izvršenje putem prinude. 3.projekat mora da bude urađen samostalno. dokazivanje u upravnom postupku (isprave. punomoćnik). 2 Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (″Službeni list Srbije i Crne Gore″.ugovora.Upravni postupak Dužnost postupanja po zakonu. obezbeđenje dokaza). rešavanje sporova. načelo ekonomičnosti postupka.oblik (pismena forma) i sastavni delovi rešenja (uvod. broj 79/2006). obustava izvršenja.stvarna nadležnost. odlaganje izvršenja. konačno i pravosnažno rešenje. zastupanje stranke (zakonski zastupnik. spajanje stvari u jedan postupak. načelo efikasnosti.POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA 11. Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita: 1 Ustav Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike Srbije. PISMENI DEO ISPITA 11. dispozitiv. obaveze i odgovornosti zaposlenih. pokretanje upravnog postupka (po zahtevu stranke. uviđaj. posebni slučajevi dostavljanja). poravnanje). administrativno izvršenje. upotreba jezika i pisma u postupku. inspekcijski nadzor nad priomenom Zakona o radu. obrazloženje. broj 33/97 i 31/2001). važnje i otkaz kolektivnog ugovora. rok za izdavanje rešenja. 3 Zakon o radu ( Službeni glasnik Republike Srbije. rešenje u upravnom postupku. pravnog lica ili druge stranke. rokovi( rokovi određeni zakonom i rokovi koje određuje službeno lice). izvršenje rešenja (postupak izvršenja. privremeni zastupnik . svedoci. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. načelo saslušanja stranke. uverenje kao poseban vid isprave.1.1. opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava. dostavljanje (posredno i obavezno lično dostavljanje. registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora). datum donošenja. 11.načelo zakonitosti. nadležnost u upravnom postupku. postupak po žalbi (rad prvostepenog organa po žalbi. načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu).državni organi kada u upravnim stvarima rešavaju o pravima. obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica. broj rešenja. pouka o pravnom leku. načelo zaštite interesa građana i zaštite javnog interesa. stranka u upravnom postupku. načelo samostalnosti u rešavanju. veštaci i tumači. načelo pružanja pomoći stranci. procesna sposobnost i stranačka legitimacija. primena kolektivnih ugovora.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA) Pismeni stručni rad . Stručni rad se radi pod nadzorom ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga određuje predsednik ispitne komisije . troškovi upravnog postupka. izvršno. rešavanje žalbe od strane drugostepenog organa). Stručni rad treba da bude urađen u obliku projekta odnosno kao: . izvršenje radi obezbeđenja i privremeni zaključak o obezbeđenju). potpis službenog lica i pečat organa). drugih propisa o radnim odnosima.stranačka sposobnost. načelo istine. zajednički predstavnik. načelo ocene dokaza. izmene zahteva. rešavaju o pravima. broj 6/2003). 61/2005). 4 Zakon o opštem upravnom postupku ( Službeni list SRJ. izjava stranke. mesna nadležnost.

a zatim se vrši dimenzionisanje kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se definiše njihov kapacitet. 11 grafičku dokumentaciju. transportnih uređaja. metalurgiji i dr. prečišćavanje dimnih gasova. poljoprivredi. termoelektrane. čvrstoća i sl. A) Stručni rad urađen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih postrojenja (toplane.). dispoziciju opreme u objektu. radi projekat toplane proračunava se potrebni kapacitet toplane. Kod transportnih uređaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd. treba da ima sledeća delove: 1 naslovnu stranu sa sadržajem.2. postrojenja za preradu nemetala i sl. ili termotehničkih instalacija (grejanje. ventilacije i klimatizacije proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe.). klimatizacija. šeme. 9 prilog o primenjenim merama zaštite na radu 10 spisak korišćene literature i propisa.glavni mašinski projekat.glavni mašinsko. ventilatori.). 6 tehničke uslove za izvođenje radova. (vidi Prilog 5) 2 izjavu o samostalnoj izradi rada 3 detaljan projektni zadatak. obim. 7 sve potrebne proračune. Za instalacije grejanja.3. postrojenja u hemijskoj.4 ) 4 tehnički opis i obrazloženje. (vidi Prilog 1. 2. industrijske energane i sl. 3. gasnih instalacija. 8 predmer i predračun. kanali. hemijsku pripremu vode. 5 opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova.glavni mašinsko -tehnološki projekat ili C.montažni projekat. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. Napomene: 1. 12 projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata. ventilacija. dizalica. otprašivanje i sl. farmaceutskoj. izgled i . Proračunima se određuje visina dimnjaka kao i čvrstoća nestandardne opreme. B. sklopne crteže (kod dizalica i transportnih uređaja) i druge crteže koji definišu funkciju. grejna tela. razmenjivači. Grafička dokumentacija treba da sadrži situacioni plan. na primer. opreme za transport fluida i sl. karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede. Ako se. oprema za regulaciju i dr. nosivost.A. cevovodi. prehrambenoj industriji.

Uputstva za crtanje. B) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti metaloprerađivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova. šema veza ili tehnološka šema a obavezno mora biti izrađena u skladu sa srpskim standardima: SRPS M.Deo 2: Izometrijsko prikazivanje SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteži. detaljan projektni zadatak (vidi Prilog 4). trasi kablova ili regala. Prvi crtež mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl.012/93 .063/96 .E7. 4. mašina i sl. instalisanu i efektivnu vrstu i snagu tehničko tehnoloških potrošača. unutrašnje površine zidova. rasponima i rasporedu ankera itd.E7.) na kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafiranao).024/98 – Šeme procesnih postrojenja. Grafički simboli. Crteži u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u sadržaju stručnog rada. Oznake.). SRPS A.Deo 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteži. Na crtežima koji predstavljaju dispoziciju opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. Vrste šema.A0. izjavu o samostalnoj izradi rada 3. položaju elektro ormana. SRPS M. SRPS M. spoljne instalacije (toplovodi.E4.Šeme rashladnih postrojenja.063 u literaturi [14] a ostali standardi u literaturi [24]). ose stubova i sl.022/98 . pogoni za remont vozila. SRPS M. snazi motora. Funkcionalno prikazivanje SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteži. broju obrtaja.Deo 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cevovoda (Standardi SRPS M. (vidi Prilog 7) Poslednji crteži treba da budu izrađeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da predstavljaju podloge za projektovanje građevinskog objekta.E7. saobraćajnice.) moraju biti označene u koordinatnom sistemu (x. opštem i lokalnom osvetljenju i sl.E4. Tako.A0. elektroinstalacija ili za izradu drugih glavnih projekata. tehnički opis i obrazloženje usvojene koncepcije.Šeme procesnih postrojenja.Grafički simboli za tehničko crtanje.023/98 . SRPS A.E4. susedni objekti.y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. gasovodi i sl. Grafički simboli.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. Na crtežima treba dati potrebne napomene. dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu.Šeme procesnih postrojenja. Crteži moraju biti izrađeni u skladu sa standardima. SRPS M.(vidi Prilog 6) Drugi crtež mora biti šema postrojenja ili instalacija.011 i 012 dati su u literaturi [8] . Svaki crtež mora obavezno imati sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i mora biti potpisan od strane kandidata. građevinska podloga treba da sadrži podatke o masi.) treba da ima sledeća delove: 1. naslovnu strana sa sadržajem.Uprošćeno prikazivanje cevovoda.- konstrukciju objekta. Cevovodi. 2. naprimer.Rashladna postrojenja.E4.021/98 . Karakteristike objekta (ose objekta.011/93 .Šeme procesnih postrojenja. objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteža.Uprošćeno prikazivanje cevovoda. . šeme rashladnih postrojenja. podacima o fizičkim veličinama vibracija. sklopova ili mašina. SRPS M. Vrste šema.

projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu izradu. poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. C) Stručni rad urađen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŽNOG PROJEKTAmašinskih postrojenja. 17. specijalizacijama.. 9. specijalizacijama. 7. uređaja i instalacija u industrijskim. poljoprivrednim. treba dati sve podatke i uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte. pribora. metalurškimobjektima (toplane. opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa.5. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. zaštite životne sredine i zaštite od požara koji treba da sadrži opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovođenje u propisane i dozvoljene granice. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonskograđevinskog projekta. proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama. izjavu o samostalnoj izradi rada. proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži 10. predmer i predračun. 2. 9. fluida i sl. Prilog o primenjenim merama zaštite na radu. 6. 16. spisak korišćene literature i propisa 19. mašinsko montažnog projekta. opšte uslove za ugovaranje i izvođenje radova. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrži i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim karakteritstikama. kotlarnice. opis i prikaz tehnoloških operacija. specifikaciju potrebne tehnološke opreme. prilog o primenjenim merama zaštite na radu 18. termin plan izvođenja radova. bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija 10. alata i sl. projekta električnih instalacija jake i slabe struje. velike dizalice i dr. naslovnu strana sa sadržajem.građevinski. 4. izbor osnovne i pomoćne opreme za izvođenje radova sa navedenim karakteristikama. tehnički opis postupka i plan izvođenja montažnih radova. proračune potrebne eneregije. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije treba da sadrže spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko. . licencama. 11. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta . rezervoari. termoelektrane. 13. 6. 5. tehničke uslove za izvođenje radova. proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka odeljenja i skladišta. 3. grafičku dokumenatacija.) 2. atestima i sl. 7. proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta. opšte uslovi za ugovaranje i izvođenje radova. licencama. 5. 4. montažni i dr. mašinski. Napomene: 1. nosećih čeličnih konstrukcija industrijskih. 14.) . plan organizacije gradilišta. treba da ima sledeća delove: 1. 3. 15. 12. 8. atestima i sl. detaljan projektni zadatak. zaštite od požara. elektroenergetski i elektroinstalaterski. 8.

Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaži treba da obuhvate skele koje se koriste za montažu. odbrana stručnog rada i poznavanje propisa).2.kako bi u prijavljenom roku mogao polagati ispit. Tehnički opis postupka montaže treba da obuhvati sve radnje pri istovaru.1. U dogovoru sa ispitivačem. 13.1 ODBRANA STRUČNOG RADA propisa iz oblasti iz . kandidat može ponovo izraditi ili dopuniti odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne može pristupiti polaganju usmenog dela ispita (opšti deo. opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled.11. 14. 12. 11. predmer i predračun.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. grafičku dokumenataciju. -proveru poznavanja zakona tehničkih propisa. 3. USMENI DEO ISPITA Usmeni deo ispita obuhvata: -odbranu stručnog rada.2. podupirače.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka preduzeća i druge organizacije tako da budu jasni i čitljivi. koturače.1. spisak korišćene literature i propisa. 16.Rok za dostavljanje stručnog rada određen je u rešenju o određivanju teme. transportu i montiranju delova postrojenja. O pozitivnoj oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita. 11. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno dopuniti. 11. normativa. i to u pogledu nosivosti a kod specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće. standarda i drugih koje kandidat polaže stručni ispit 11. vitla i sl. grede. ul.7a. Uz pismeni stručni rad kandidati su dužni da prilože dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita. Za obradu teksta i crteža mogu se koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta tako i za crteže. 15. U tom slučaju komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen. Ne mogu se koristiti fotokopije crteža i drugih listova iz originalnih projekata. tehničke uslove za izvođenje radova. elaborat o zaštitnim merama pri izvođenju radova. kao i o razlozima zbog kojih se rad ne može prihvatiti. kandidat može do određenog datuma dostaviti dopunu. 2. 11.1. Rad se može poslati i poštom. 11000 Beograd.Kneza Miloša br. Beograd. postupak sa otpadnim i opasnim materijama. Izjavu o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno. Napomene: 1. Rad mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. Za grafičku dokumentaciju važe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .

2. 11.obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova. standarda. 11. zaštita na radu. uređaja.2. zaštita od elementarnih nepogoda. postrojenja i opreme. sa obrazloženjem predloženih rešenja sa aspekta savremenih tehničkih. liftove. zaštita životne sredine itd. konstrukcija i dr. uslovi za lica koja rukovode građenjem objekta odnosno izvođenjem radova. uslovi za pravna lica koja se bave građenjem objekata. poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvođenje radova zavisno od njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu. stabilne uređaje za gašenje požara i dr. izgradnja objekata i izvođenje radova po prijavi. • upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta. sadržaj tehničke kontrole.Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloženje koncepcije projekta i opravdanosti projektovanih rešenja. • kontrola tehničke dokumentacije (sadržaj stručne kontrole revizione komisije. uslovi za lica koja vrše kontrolu. idejnog. • odobrenje za izgradnju ( nadležnost za izdavanje odobrenja. uslovi za lica koja vrše stručni nadzor. • građenje objekta (pripremni radovi. Osim toga. instalacija. čuvanje tehničke dokumentacije). stručni nadzor i njegov sadržaj. funkcije. uslova za zaštitu životne sredine. provetravanje skloništa. knjiga inspekcije. uslovi za preduzeća koja izrađuju tehničku dokumentaciju. podobnost objekta za upotrebu) • inspekcijski nadzor.3. prijava početka izvođenja radova. TEHNIČKIH I NORMATIVA. POZNAVANJE ZAKONA. probni rad. uslovi za lica koja izrađuju tehničku dokumentaciju). poznavanje i primenu standarda. daje se stručno mišljenje o načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije. kontrola dokumentacije izrađene u drugim zemljama). postrojenja i opreme i to: zaštita od požara i eksplozija i drugih štetnih dejstava. građevinski dnevnik. tehnoloških i drugih naučnih dostignuća u oblasti iz koje je izrađen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja.2. glavnog i izvođačkog projekata i projekta izvedenog objekta. dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja. Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta. tehničkih normativa i normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog rada. Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i : • • • • poznavanje propisa kojima se utvrđuju osnovni uslovi za projektovanje i građenje objekata. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA . zaštite na radu i zaštite od požara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog rada Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa. poznavanje propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere zaštite objekata. STANDARDA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŽE STRUČNI ISPIT Ovaj deo ispita polaže se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo suština odredbi. uređaja. izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. zaštitu od korozije. • izrada tehničke dokumentacije (namena i sadržaj generalnog.Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja: • prethodni radovi.

Pravilnik o sadržini. br.18/2004 i 47/2006) Pravilnik o uslovima. Pravilnik o uslovima. odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za obejkte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole ( Službeni glasnik RS. br. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve kandidate. br.31/92). umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu ( Službeni glasnik RS. br. br.60/2003). br. Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije (Službeni glasnik SRS. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni.75/2003).116/2004 i 69/2006). arhiviranja. postupku i sadržini podataka za utvrđivanje uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo. tehničkih propisa. Pravilnik o sadržini. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog.2. .105/2003). kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu.111/2003). br.105/2003) Pravilnik o projektu izvedenog objekta. normativa.47/2003 i 34 /2006). standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit.80/2005). br.121/2003 i 47/2006).1 IZGRADNJA OBJEKATA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Zakon o planiranju i izgradnji ( Službeni glasnik RS. načinu izrade. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini.79/2006) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o načinu. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ( Službeni glasnik RS. potpisivanja. programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i urbanistu ( Službeni glasnik RS. dostavljanja. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika ( Službeni glasnik RS.3. br. overavanja. br. građevinskog i geodetskog inspektora ( Službeni glasnik RS. načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana. obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata ( Službeni glasnik RS. programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja ( Službeni glasnik RS. br.60/2003).75/2003). odnosno autonomna pokarjina. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta ( Službeni glasnik RS. izvođača radova i odgovornog planera ( Službeni glasnik RS.114/2004). br. br. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva odnosno autonomna pokrajina( Službeni glasnik RS.105/2003) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ( Službeni glasnik RS. 11.12/2004) Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan. kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid ( Službeni glasnik RS. br. br. projektanta. br. sledi spisak najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda grupisanih po oblastima. br. izmenjeni ili dopunjeni posle izrade ove brošure kandidati takođe treba da poznaju. br. uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje izdaje opštinska.59/2006). br. Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata ( Službeni glasnik RS.U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona. odnosno gradska uprava ( Službeni glasnik RS.18/92).

204.69/87). sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ( Službeni glasnik RS.530 ). Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenja emisije i imisije ( Službeni glasnik RS. br. br.135/2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( Službeni glasnik RS. Pravilnik o postupku javnog uvida.J5.J5. br.69/2005). br. f) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ( Službeni list SCG. pregleda i ispitivanja oruđa za rad.510). instalacija i radne sredine. oruđa za rad. 104. br. 110. 201.J5. 11.60/97). E7. prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br.69/2005) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.3 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Zakon o zaštiti životne sredine ( Službeni glasnik RS. 30/99. 202. e) Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Službeni list SFRJ.3. br. 012 i dr.7/98). br. c) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. c) Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije.30/97.E6. 106. opasnih materija.3. 107.5/2002). 203. 011. b) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu(SRPS U. br. 103.7/99). br. 108. br.600). br. 205. br.( Službeni list SRJ. 207 i SCS M. instalacija i sredstava i oreme lične zaštite( Službeni glasnik RS.135/2004).2 GREJANJE I VENTILACIJA a) Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu (SRPS U. 101/2005). Pravilnik o graničnim vrednostima emisije. b) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Službeni glasnik RS. 105.135/2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ( Službeni glasnik RS. br.55/83).t) Posebne uzanse o građenju ( Službeni list SFRJ. br. 11. metodama merenja imisije.38/89).7/99).2.54/2005). d) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije ( Službeni glasnik SRS. br. 101.135/2004) Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS.29/87) e) Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ( .2. 35/97).18/77). br.206. 102.( Službeni list SRJ. br.3.J5. d) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju ( Službeni list SFRJ. 19/2006). 11.54/92. br. načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ( Službeni glasnik RS.4 ZAŠTITA NA RADU .( Službeni list SRJ.OPŠTI PROPISI a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Službeni glasnik RS. 100.2. opasnih materija.69/2005) Pravilnik o graničnim vrednostima. br.200. g) Standardi SRPS M. br.520 i JUS U.

19/85). br. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ( Službeni list SFRJ. f) Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad ( Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Službeni list SRJ. d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Službeni glasnik SRS. br. br. b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Službeni glasnik SRS. c) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ.76/90). br.18/91). br. 9/86. br.25/80. br. 21/94. br.36/79). 11.ruda obojenih metala ( Službeni list SFRJ. e) Pravilnik o higijenskim i tehničkim merama pri radu u grafičkim preduzećima ( Službeni list FNRJ. 27/69) h) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ( Službeni glasnik RS. br.25/87).14/79 i 11/80) h) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala (Službeni list SFRJ. .52/90). i) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Službeni list SFRJ. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove ( Službeni list SFRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik 74/90).16/83).2.3. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. 6/67.2/83).39/90). g) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Službeni list SFRJ. br.9/86). 21/92).51/88).PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE a) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ( Službeni glasnik SRS.53/97) 11.56/47) f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina . br. g) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice ( Službeni list SFRJ.25/86).13/92). j) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode (Službeni list SFRJ. br. br. g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Službeni list SFRJ. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane.6 SUDOVI POD PRITISKOM a) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (Službeni list SFRJ. br.Službeni list SFRJ. br. br. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid ( Službeni list SFRJ. 56/95 i 1 /2003).13/92).5 ZAŠTITA NA RADU .39/88). br.6/92). c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( Službeni glasnik SRS. br.2. br. br.3.

br. br. b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. br. 20/92. h) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. pogon i održavanje gasnih kotlarnica ( Službeni list SFRJ. br. 10/90. 6/88). 93/2005). br.5/99).48/94) (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova).2. br. br. 52/90) n) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ( Službeni list SFRJ. i) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ.22/98). naftovoda ili produktovoda ( Službeni list SRJ. 11. 26/71).3. 15/83.3.8 ZAPALJIVE TEčNOSTI a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. 20/92). br. f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda.5/83. 29/97). 19/77. k) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS. 45/85. c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ( Službeni list SFRJ. naftovodima ili produktovodima za međunarodni ili magistralni transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Službeni list SRJ. 26/85). 14/77.20/92) k) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Službeni list SRJ. 20/71. načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja. 33/92).22/98). br. 26/83. br. e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje poslova projektovanja i izgradnje gasovoda. održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa ( Službeni glasnik RS. 23/71). br.24/71. br. građenje. j) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar ( Službeni list SRJ. 84/2004). br. m) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje. 93/2005). br. br. 29/97). br. br. l) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Službeni list grada Beograda.7 ZAPALJIVI GASOVI j) a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. b) Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport ( Službeni list SFRJ. 53/93. 11. br. 26/85).22/98). d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika ( Službeni list SRJ. g) Odluka o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih ugljovodinika gasovodima.Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode (Službeni list SRJ. d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i . c) Pravilnik o uslovima. naftovoda i produktovoda ( Službeni list SRJ.2. 67/93. 18/82. br.

br. br. d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija( Službeni list SFRJ.31/2005) m) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Službeni list SFRJ. br. e) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ( Službeni list SFRJ. br. 18/89. f) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne trake i staze za prevoz ljudi ( Službeni list SRJ. h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tečnosti ( Službeni list SFRJ. 24/87). 74/90). b) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta. 65/91). Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i predmeta od drugog materijala ( Službeni list SFRJ. g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom ( Službeni list SFRJ. 16/86. br. br. br. 48/94 i 101/05). 7/84). 51/2004). 31/89).10 TRANSPORTNI UREĐAJI a) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. 49/86) d) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ( Službeni list SFRJ. 50/79). 60/86).2. br. 28/89. k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom ( Službeni list SRJ. br.2. f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 45/83). 22/92. sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (Službeni list SFRJ. 45/85. 67/93.9 ZAŠTITA OD POŽARA a) Zakon o zaštiti od požara ( Službeni glasnik SRS.e) f) g) h) pretakanju goriva ( Službeni list SFRJ. 62/73). 57/85). br. 48/94 i 101/05).3. 19/86. b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Službeni glasnik SRS. br. 44/77. br. 67/93. 45/67) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ( Službeni list SRJ. br. i) Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru ( Službeni list SFRJ. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ. 44/83.3. br. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ( Službeni list SFRJ. 83/94) . 27/71). 37/88. br. br. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ( Službeni list SFRJ. br. 55/87). br. br. br. br. 53/93. 23/67) 11. 53/93. 11. j) Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja ( Službeni glasnik SRS. 58/99) l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list SCG. e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. br. 14/96). c) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prevoz lica i tereta ( Službeni list SFRJ. 44/83. 35/80). br.

M. e) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Službeni glasnik RS. br. 44/2005). br. 29/70) e) Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ.48/94). M.C . 41/93). 41/64).B . M. br. 44/2005). br. br. 61/86).C i Z.Glavne grupe A. 32/70) g) Standardi iz grupe SRPS U. br.Glavne grupe Z.Mašinogradnja i metalska industrija .2.5/83.B . 15/83.E .11. . 45/85. c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ( Službeni list SFRJ. 44/2005). f) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije( Službeni list SFRJ.3. 41/64). (primenjuje se samo deo koji se odnosi na inspekciju parnih kotlova). b) Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem ( Službeni list SFRJ.E e) Grana Z . br. broj 27/2007) 11. 11. d) Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova ( Službeni glasnik SRS.19/59). 74/90). br.Z d) Grana U -Građevinarstvo .2. 84/2004). Zakon o akreditaciji ( Službeni list SCG. c) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije ( Službeni list SFRJ.Glavne grupe.Metalurgija i tehnologija prerade metala . br. U. 44/2005).14 SRPSKI STANDARDI a) Grana A . br.311 ENERGETIKA a) Zakon o energetici ( Službeni glasnik RS. d) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija ( Službeni list SFRJ.3.J.P.A .A i A.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Službeni list SFRJ. br. br. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima ( Službeni list SCG.3. 53/93.Glavna grupa C. 67/93. br. b) Grana C . M.2.Glavne grupe U. c) Grana M . Zakon o metrologiji ( Službeni list SCG.13 OPšTI PROPISI a) b) c) d) Zakon o standardizaciji ( Službeni list SCG.Osnovni i opšti standardi .E7 11. br. b) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ( Službeni list SRJ. M.K.2.

U sažetom obimu kandidatima se izlaže materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata (standardizacija merne jedinice i merila. Mali termotehnički priručnik. kandidati se upoznaju sa načinom izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuje jednodnevni pripremni seminar. Bogner. B.. Beograd. SMEITS.Stajić. Ocenom nije položio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela. SMEITS. M. Đokić.). 14. M. to iz tehničkih razloga kandidat na dan polaganja ispita dobija potvrdu o položenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o položenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u knjigu evidencije. zaštita na radu. SMEITS. Komisija obaveštava kandidata da li je njegov zahtev usvojen. 2003.eta posebnog dela može polagati popravni ispit u roku koji ne može biti kraći od tri meseca od dana kada je ispit polagao odnosno u narednom ispitnom roku.UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU Na osnovu zapisnika o položenom stručnom ispitu. Kako uverenje potpisuje Ministar za infrastrukturu. Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom položio ili nije položio. 15. 16.7a/II.PRIPREMNI SEMINAR U cilju pružanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polažu stručni ispit..Kneza Miloša br. odbrana rada i poznavanje propisa). kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. zaštita od požara.Petrović: Procena usluga u izgradnji objekata. M. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije položio. Beograd. A. Seminar se održava u prostorijama Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije. S.POPRAVNI ISPIT Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predm. N. Živković.. 1999. ul. LITERATURA 1) 2) 3) 4) Isailović.OCENJIVANJE Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se posebno svaki predmet (stručni rad. 2003 . 13. zaštita životne sredine i sl.ODUSTAJANJE OD ISPITA Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita. smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da može da pristupi polaganju u narednom ispitnom roku. Beograd. Beograd. Z. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga bio sprečen da pristupi započetom polaganju ispita (napr. Vukotić: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za . Obaveštenje o vremenu održavanja i sadržaju seminara dostavlja se kandidatima zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno odlučiti o prisustvovanje seminaru. Mitrović-Žitko.Bogner : Tehnički propisi o posudama pod pritiskom. M. Na seminaru. stručni rad je ocenjen pozitivno a ne može da pristupi usmenom delu ispita) podnosi pismeni zahtev komisiji za odlaganje ispita za sledeći ispitni rok.12.

M. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi. 2002. Stanojević.. Šamšalović. Bogner.: Dobošasti razmenjivači toplote.yu) . M. 12.. 7.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije. hlađenju i klimatizaciji.. ETA. treće...M.13. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 14. M. Interklima.Bogner: Tehnika sušenja. Beograd 2007.8. M. Bogner. M. 2003. Beograd.: Propan i butan. 16. M. Topić R. M. II izdanje.eta-beograd. Živković. 30 i 31] mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul.ETA. SMEITS. 17. P.. Beograd. Livo.3. 2000. Ivanović. SMEITS.: Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija. Beograd 2006. Zekonja..Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06. SMEITS. Beograd 2005. Beograd. M. M.SMEITS. SMEITS. Bogner. 24. Šramek.. M. E-mail:info@eta-beograd. 2007. 2002.11. SMEITS.. Rikalović.2. M. Beograd.19. 15.. Beograd. M. M.D.: Klimatizacija. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. ETA. **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada. dopunjeno i prošireno izdanje.. 1985.teorija .: Termomehanički naponi cevovoda i posuda. Bogner. 2007.Petrović: Posude pod pritiskom.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja. R. M. 2002. M.. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 32 i 33 mogu se naručiti od izdavača ETA. Knjige pod rednim brojem 5. SMEITS. Bogner. 25. 2005. Beograd. 2002.. L. Z. hlađenju i klimatizaciji. Beograd.011/3230 041. Bogner. SMETS.Milinković : Razvod vazduha u sistemima klimatizacije. Petrović. 2002 Isailović. M. preko telefona/faksa 011/2423-974. ETA. 2004.T. M.18. SITS-SMEITS. Beograd.M. Beograd. ETA. Beograd.M.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti. Bogner. 2007. Beograd. 2007. Vučetić. tom 1 i 2. 2004. Stanojević.yu. hlađenju i klimatizaciji. B. Beograd 2004. ETA.5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) radnike tehničkih struka. Ugljendioksid.: Propisi o planiranji i izgradnji.co. Bogner : Stanadardizacija: Jugoslovenski standardi za opšte mašinstvo. Reknagel. Beograd.: Principi projektovanja gasnih instalacija. SMEITS. 26.. 2006. M. M. Prevod DIN 4701 sa komentarima.. 27. Todorović. Beograd. Todorović. 2006 Šamšalović D. V. 2003. ETA. Vrnjačka Banja-SMEITS. ETA. Beograd..Stajić : Tehnika hlađenja.co. Bogner. SMEITS. Vrnjačka banja. Beograd. M. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Šprenger. i dr. B. : Zavarivanje. S. Isailović. B. Email:smeits@eunet.. i dr. ETA. faks 011/3231 372. 23. Bogner. Bogner. Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije(SMEITS) [1. Maneski. 28. 1993.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema. 2004.10. Bogner.: Priručnik o uravnotežavanju cevnih mreža u grejanju.Mrđanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije. M. 6. M. tel. Isailović. Beograd 2005. M. : Termotehničar. A. . Bogner. Beograd.. M. konstruisanje i proračuni. Isailović : Prirodni gas. Beograd 2006.yu.: Priručnik za merenje protoka fluida. Bogner. Bogner.M.7a (2 sprat) soba 29. SMEITS. Beograd. Beograd 2006. Interklimagrafika. Bogner. ETA. Milenković. Isailović.Kneza Miloša br.. ETA. šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje.E. Beograd. Beograd 2005.. M.2007 Bode.: O vodama. M.4.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju. Milana Rakića 4 (www.Isailović : Tehnički propisi u grejanju. 2005. SMEITS. 29.

Objekat se snabdeva toplotnom energijom iz gradske 0 vrelovodne mreže temprature vode 130/70 S i pritiska 8 bar. Primarni deo podstanice nije predmet ovog projekta. Predvideti indirektno priključenje objekta na vrelovodnu mrežu pomoću razmenjivača toplote. Temperaturski režim radijatorskog grejanja je 90/70 S. vetrovito područje). Magacini i tehničke prostorije nalaze se u suterenu. Toplotnu podstanicu predvideti u suterenu objekta. U pomoćnim prostorijama kao grejna tela mogu se 0 predvideti registri od glatkih čeličnih cevi. INVESTITOR . Objekat je površine 2280 m i sastoji se od suterena. Objekat je sa izraženom orijentacijom istok-zapad.PRILOG 1 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacija centralnog grejanja 2 Stambeno-poslovni objekat se nalazi u gradskom jezgru. Visinu radijatora prilagoditi visini parapeta. što treba da omogući zasebno merenje i registrovanje utroška toplotne energije. Predvideti odvojene cevne mreže za stambeni i poslovni deo objekta. Spoljna projektna temperatura za 0 zimski period u Zrenjaninu je -18 S (klimatska zona II. četiri sprata i potkrovlja. Boju radijatora u poslovnom delu objekta uskladiti sa bojom enterijera. Na radijatorskim priključcima predvideti termoregulacione ventile i radijatorske navijke. Održavanje pritiska u sistemu ostavriti primenom zatvorene ekspanzione posude. prizemlja. Sve ostalo jepotrebno uraditi u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu instalacija. U prizemlju se nalaze lokali i poslovni prostor. Za cirkulaciju tople vode u sistemu predvideti šavne i bešavne čelične cevi oblika i mera po SRPS C. Predvideti instalaciju centralnog grejanja u celom objektu.B5. Dopunjavanje instalacije vršiti omekšanom vodom. Na mestima gde je potrebno predvideti toplotnu izolaciju cevovoda. Svi elementi instalacije centralnog grejanja i podstanice predviđeni ovim projektom moraju imati odgovarajuće ateste i certifikate. Svu potrebnu opremu za rad instalacije centralnog grejanja predvideti u podstanici. a stanovi su u ostalom delu objekta.B5. Horizontalnu cevnu mrežu voditi vidno pod plafonom suterena odnosno prizemlja.221 i SRPS C. Odvođenje vazduha iz instalacije predvideti na najvišoj etaži objekta. Podatke o koeficijentima prolaza toplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sklopu arhitektonsko-građevinskog projekta.Međuspratna visina je 3 m. Kao grejna tela predvideti čelične radijatore ″Termik″.225.

Tip i mesto ugradnje elementa za distribuciju vazduha usaglasiti sa projektom enterijera. -sala za sastanke za 50 ljudi. -restoran za 100 ljudi. Objekat ima tri etaže i nalazi se na otvorenom položju u vetrovitom području. Sve elemente za distribuciju vazduha predvideti sa regulatorom protoka. Projektom predvideti zaštitu instalacije hladne vode od smrzavanja. INVESTITOR . Pri određivanju vrste rashladnog medija. Za kontrolu rada. Dobitke toplote od osvetljenja i opreme uzeti iz projekta električnih instalacija. Agregat postaviti na postolje van objekta. mesta uzimanja i izbacivanja vazduha i stepena filtriranja vazduha. Sistem klimatizacije odrditi tako da je moguć nezavisan rad svake od navedenih prostorija. kapaciteta 150 kW. Način izbacivanja ovog vazduha odrediti tako da se spreči širenje mirisa prema sobama za spavanje. f=80% Projektom predvideti instalaciju klimatizacije za sledeće prostorije: -hol sa recepcijom i kafe-barom. Predviđeno zastakljivanje objekta je sa koeficijentomzaštite 0. Količinu svežeg vazduha odrediti na bazi obroka svežeg vazduha po čoveku. Kanale za razvod vazduha predvideti od pocinkovanog lima. pridržavati se važećih propisa i preporuka. višenamenska sala. ukupne površine 2960 m . a u zavisnosti od namene prostorije. Upogledu dozvoljenog nivoa buke u prostorijama. Elemente za ubacivanje vazduha izabrati tako da u prostorijama nema osećaja promaje. U restoranu predvideti 100% svež vazduh. restoran. Uzimanje svežeg vazduha odrediti tako da ne dođe do narušavanja fasade objekta. nalaze se hol.21 S. zima: 0 0 t= 20 ± 2 S.Za potrebe hlađenja objekta predvideti rashladni agregat sa kondenzatorom hlađenimvazduhom. Za potrebe grejača u sastavu klima-komora na raspolaganju je 0 topla voda temperature 70/90 S. Podatke o koeficijentima prolaza tioplote uzeti iz projekta građevinske fizike koji je u sastavu arhitektonskograđevinskog projekta. Objekat se nsabdeva toplotnom energijom iz samostalne kotlrnice. Na mestima prolaza kanala kroz protivpožarne zidove i međuspratne konstrukcije predvideti protivpožarne klapne. fmax = 30%. f=32%.PRILOG 2 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta instalacije klimatizacije Ugostiteljski objekat se nalazi na planini. Za smeštaj opreme za klimatizaciju predvideti tehničku prostoriju. sala za sastanke. fmax = 60%. voditi računa o zahtevima iz propisa o zaštiti životne sredine. Otpadni vazduh iz kuhinje izbaciti na najvišoj tački objekta. kuhinja. na 680 m nadmorske visine. 0 zima: t= .Predviđenim sistemom klimatizacije obezbediti uštedu energije. -disko-klub. 0 višenamenska sala za 160 ljudi.6. U kuhinji obezbediti unutrašnju temperatiru od 28 S. disko klub i sobe za spavanje. u području zaštićenih 2 prirodnih dobara. U objektu. Sve kanale svežeg vazduha i kanale potisnog vazduha koji prolaze kroz neklimatizovane prostorije izolovati termičkom izolacijom sa parnom branom. Spoljašnji priojektni uslovi za klimatsku zonu u kojoj je 0 objekat su: leto: t=30 S. Unutrašnjni projektni uslovi su: leto: t=26 ± 2 S. Grejanje objekta je predviđeno posebnim projektom. upravljanje i regulaciju svih parametara instalacije klimatizacije predvideti elektronsku DDS automatiku.

-održavanje pritiska u sistemu obezbediti u kotlarnici. N=0.62%.5%. O=8. N= 3. sledećeg elementranog sastava: S=44.04%. -gorivo je mrki ugalj ″aleksinac″.85%. sortiran na 15 do 30 mm. -predvideti dvostruki limeni samostojeći dimnjak (u blizini kotlarnice nema većih zagađivača). S=5. odnosno odvoženje.60%. -za kotlarnicu se predviđa nov objekat. donja toplotna moć Nd=18268 kJ/kg.PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog projekta vrelovodne kotlarnice kapaciteta 2 x 9. A=23. U toku izrade projekta pridržavati se tehnički propisa za ovu vrstu obajekata.-u okviru kotlarnice obezbediti primarne cirkulacione pumpe kao i recirkulacione pumpe kotlovskog kruga.99%.40%.3 MW Projektom predvideti dva vrelovodna kotla kapaciteta po 9.3 MW sledećih parametara: -priprema 0 vrele vode (potis/povrat) 150/70 C. -hemijska priprema vode prema analizi sirove vode. posebno sa stanovišta zaštite na radu. INVESTITOR . zaštite od požara i zaštite životne sredine. sa skladištenjem goriva i skladištenjem šljake i pepela i prilazima za deponovanje. W=13.

po priloženom spisku. komada za 2008. 12.PRILOG 4 PROJEKTNI ZADATAK za izradu glavnog mašinskog tehnološkog projekta Pogona za proizvodnju traktorskih diferencijala Za fabriku traktora NN potrebno je uraditi glavni mašinsko – tehnološki projekat Pogona za proizvodnju diferencijala ukupnog godišnjeg kapaciteta od 25.000 br.000 15. U projektovanoj hali treba smestiti: Radionicu za obradu delova rezanjem Liniju protočne montaže diferencijala Skladište delova iz kooperacije Skladište alata sa Alatnicom Remontno odelenje sa priručnim skladištem rezervnih delova Garderobe i sanitarne čvorove Administrativne i pomoćne prostorije. 15.000 Pogon za proizvodnju traktorskih diferencijala treba da bude u novoj hali u krugu preduzeća na mestu posebno označenom u priloženom situacionom planu. Ostali uslovi: – Pogon za proizvodnju diferencijala treba da radi u dve radne smene.000 5.5 časova dnevno – Prisutnost zaposlenih na radu je 90% godišnjeg fonda radnih časova – Pri određivanju potrebne tehnološke opreme koristiti prvenstveno postojeću opremu. god.3 br.000 komada godišnje u 2008. . – Broj radnih dana nedeljno je 5 (pet) – Fond radnih časova je 7. ali ne i za visokoproduktivne i složene tehnološke operacije – Planirati nabavku vijčanih i zaptivnih elemenata i kotrljajuće ležajeve iz kooperacije – Iz kooperacije će se nabavljati i odlivci kućišta diferencijala – Skladištne prostore projektovati za 5 (pet) dana skladištenja za odlivke i 15 dana za ostalu robu.000 10.1 Traktor tipa A . godini i 35.2 Traktor tipa A .000 komada godišnje u 2012. Napomena: termička obrada delova diferencijala će se obavljati u kooperaciji. koja će se obavljati u jednoj radnoj smeni. godini i to po sledećem asortimanu: za traktor tipa Traktor tipa A .000 3. kom za 2012. god. izuzev montaže.

nadzemnim i podzemnim instalacijama.000 traktora godišnje. Za svu nestandardnu opremu treba uraditi detaljne projektne zadatke na osnovu kojih se takva oprema može naručiti od odgovarajućih proizvođača. orijentacijom i ružom vetrova. -Izvod iz urbanističkog plana (ili akt o urbanističkim uslovima) -Lista raspoložive tehnološke opreme sa tehničko – tehnološkim karakteristikama i inventarskim brojevima. INVESTITOR . susednim objektima. Projektovati u podu hale posebne transportere za odvod opiljaka (''špona'') od rezanja metala.– – – – – – Sva proizvodna i pomoćna odelenja projektovati tako da zadovolje konačan program proizvodnje od 35. tj. U krugu preduzeća postoje skladišta opasnih materija. Tehnološki projekat mora biti kompletan tako da se na osnovu njega mogu uraditi svi ostali potrebni glavni projekti! Prilog: -Kompletna konstruktivna dokumentacija svih tipova diferencijala -Ažurirani situacioni plan preduzeća sa ucrtanim svim građevinskim objektima. ali se mora proveriti njihov kapacitet. Pri tome voditi računa o najkraćim transportnim tokovima pri čemu za nefleksibilne sisteme prednost dati drugoj fazi. za koje treba izvršiti proveru kapaciteta. Traženim projektom treba da bude omogućena racionalna proizvodnja diferencijala u traženom kvalitetu. unutrašnjim i pristupnim saobraćajnicama. Toplotna i električna energija se obezbeđuju iz sopstvene kotlarnice i trafo stanice. moraju se definisati potrebe za tim materijama. a za prvu fazu proizvodnje ostaviti slobodna mesta na kojima će se naknadno postaviti oprema za drugu fazu proizvodnje.

LOŽENE MAZUTOM Kandidat Jovan Jovanović dipl.Izgled naslovne strane Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara SrbijeKomisija za mašinsku struku Pismeni rad za stručni ispit GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KOTLARNICE KAPACITETA 2x5 t/sat ZASIĆENE VODENE PARE PRITISKA 12 bar.PRILOG 5 . NOVEMBAR 2007 .inž Beograd.maš.

Koordinate unutrašnjih temena predstavljenog objekta su A(xA. yC). PRILOG 7 Izgled sastavnice na crtežima 0 ´ 0 0 . C(xC. D(xD. yB).PRILOG 6 OF je koordinatni početak koordinatnog sistema fabrike koji je na AF geografske širine i VF a zaokrenut je za 7 30 20´´ u odnosu na meridijan u smeru kretanja kazaljke na satu. yA). yD). B(xB.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->