001 SPRE SLAVA TA UNIŢI, 1.

Spre slava Ta uniţi, Închinare Ţi-aducem, Doamne, Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator, Doar Tatălui mărire Şi Fiului în veac, Şi-adevăratului Duh Sfânt De viaţă dătător. 2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinstea Aducem lui Hristos, Dumnezeul creator, Şi crucea Lui o ducem În fiecare zi, Doar crucea Lui o înălţăm În vecii vecilor. 3.Spre slava Ta uniţi, Din popoare ne strângem astăzi, Şi-n pace tuturor Arătăm un singur cer! În duh şi adevăr stăm `Naintea Ta plecaţi, Oferă-Ţi harul, Te rugăm, Acestui neam de fraţi! 4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate, Dreptatea lui Hristos Să domnească-n lume vrem! Guverne şi popoare, Biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă A lui Avraam! 002 PLECAŢI-VĂ LUI DUMNEZEU, 1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi; El ni L-a dat pe Fiul Său, Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi! 2.Veniţi 'nainte-I mulţumind! El ne-a făcut nu singuri, noi Şi, când umblam noi rătăcind, La turma Lui, ne-aduse-apoi.

3.Suntem popor sub mâna Lui, Cu trup şi suflet siguri stăm, Dacă nu Lui, atuncea cui, Cântarea noastră să `nălţăm? 4.Cât lumea e cuprinsul Său, Statornic e-n cuvînt şi har! El este-al nostru Dumnezeu Iubire fără de hotar! 003 ALELUIA, ALELUIA! 1.Aleluia, Aleluia! Amin, Amin! 004 DUMNEZEU E MARE, 1.Dumnezeu e mare, Vrednic de-adorare, Să-I aducem închinare! Cu puteri divine Glasul Său vorbeşte Celui care se smereşte. Cine vine să se-nchine Poate să-L cunoască, Lauda să-I sporească! 2.Dumnezeu e mare, Cel ce zi şi noapte Priveghează peste toate. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Slavă şi onoruri Îngerii I-aduc în coruri. Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă, Cu nevrednicie, Vocea noastră Ţie! 3.Bucuroşi lăsa-vom Cele pieritoare Şi plăceri înjositoare. Voia noastră este Să-Ţi dăm totul Ţie, Trup şi suflet pe vecie. Numai Tu ni-eşti de-acum Dumnezeu şi Tată Şi nădejdea toată! 4.Tu lucrezi în toate, Deci tot Tu înclină Faţa mea spre-a Ta lumină!

Cum se-ntoarce floarea, Vesel, să primească Raza soarelui să crească, Tot aşa, eu aş vrea, Razele-Ţi divine Ca să mă lumine! 005 DRAGOSTE DIVINĂ, 1.Dragoste divină, Voie dă-mi şi mie Ca aşa-n nevrednicie Să privesc în raza-Ţi Ce de sus răsare, Încălzind pe orişicare! Buni sau răi, sunt ai Tăi, Nu te uiţi la cine, Tuturor faci bine... 2.Aer, mări, uscaturi, Oglindesc cu toate Uimitoarea-Ţi bunătate! Marea Ta răbdare Către toţi se-arată Tot mereu mai minunată! Unii spun: ,,La ce bun Multa-ngăduinţă?"E spre pocăinţă! 3.Pentru-a Ta iubire Nu găsim cuvinte, Ea nici nu încape-n minte... Zi cu zi îngădui, Laşi nerăzbunate O mulţime de păcate; Tu arăţi către toţi Milă şi iubire Fără părtinire! 4.Rareori vreunul A primit vreodată O răsplată după faptă; Bucuros, Părinte, Tu ierţi pe oricine Când se-ntoarce către Tine! Când strigăm sau oftăm, Inima-Ţi de Tată Este-adânc mişcată... 006 SFÂNT ŞI-NFRICOŞAT E,

1.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! El e fără margini, E din veşnicii, Pururea trăieşte, Pururea va fi! 2.Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt va fi mereu! Cel atotputernic Este Domnul meu, Sfânt şi-nfricoşat e, Sfânt e Dumnezeu! 007 ŢI-NALŢ, IEHOVA-N VECI CÂNTARE 1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare, Căci numai Tu eşti veşnic Dumnezeu! Ţi-aduc deplină închinare, Te rog să-mi dai şi astăzi Duhul Tău, Ca-n Numele iubitului Tău Fiu, În rugă şi-n purtări pe plac să-Ţi fiu! 2.La Fiul Tău condu-mă Tată, Ca El la Tine să m-aducă-apoi, Iubirea Ta cea minunată Să pună-n mine gând şi simţuri noi! Şi-aşa să gust de-acum odihna Ta Şi-n veac de veac să-Ţi cânt Aleluia! 3.Ah, dă-mi, Părinte-acum putere Să preţuiesc Cuvântul Tău divin, Şi totdeauna cu plăcere În Duh şi-n adevăr

să mă închin, Vreau ca purtat de Spiritul Tău Sfânt, Întreaga veşnicie psalmi să-Ţi cânt! 4.Sunt fericit cât nu se poate: Isus e-al meu la dreapta Ta, în cer, "Da" şi ,"Amin" în El sunt toate, Oricâte în credinţă-aş vrea să-Ţi cer! O, fericit sunt, şi de-acum, mereu, Cu drag Îţi cânt, puternic Dumnezeu! 008 ÎN CERUL `NALT, 1.În cerul `nalt, de slavă plin, Tronează Dumnezeu; El, mai presus de heruvimi, `Şi-ntinde cortul Său. 2.Din mii de inimi să `nălţăm Cântare pentru El! E-aşa de drept, e-aşa de bun, Cum altul nu-i la fel. 3.În mila Sa, El ne-a cuprins În planul de salvat; Din fiecare a făcut Un păcătos iertat... 4.Primească slavă ne-ncetat Din partea orişicui! Nu ştim nimic mai minunat Decât iubirea Lui. 5.Şi parcă, tainic, auzim, Dinspre-al veciei val, Un imn ce vom cânta curând La marea de cristal. 009 MARE EŞTI TU, DOAMNE 1.Mare eşti Tu, Doamne, Sfânt, preaputernic,

Dis-de-dimineaţă Voios Îţi voi cânta! Plin de îndurare, De-nchinare vrednic, Domn peste toate, Veşnic Tu vei sta! 2.Mare eşti Tu, Doamne, Plin de lumină, Îngerii Te-adoră Şi-Ţi cântă zi de zi! Mii şi zeci de mii Doar Ţie Ţi se-nchină Celui ce-ai fost Şi-n veac de veac vei fi! 3.Mare eşti Tu, Doamne, Mai sus de zare, Ochi de om nu poate Mărirea Ta privi! Plin eşti de iubire, N-ai asemănare, Domn preacurat Ce-n totul poţi iubi! 010 NUMELE TĂU MINUNAT 1.Numele Tău minunat, Nume-al măririi cereşti, Pace în inima mea a lăsat; Pace deplină, În suflet lumină Şi viaţă a vieţii îmi eşti. 2.Chiar când e ceru-nnorat Suie spre-albastru un dor, Numele Tău cel preasfânt e `nălţat; Flori să răsară Prin veşnica ţară A gândului meu călător. 3.Clipă de clipă aştept Ziua când toţi vor striga: "Vrednic e Cel ce-a sosit ca-Mpărat! Slavă, mărire, Doar Lui se cuvine Şi astăzi şi-n veci, osana!"

011 PREASFINTE CREATOR 1.Preasfinte Creator, Ce viaţa zămisleşti, (:Tu eşti izvorul dătător De bunuri pământeşti.:) 2.De mâna Ta făcut, Tu viaţa încă-mi ţii; (:Întotdeauna Ţi-a plăcut Părinte bun să-mi fii.:) 3.Revarsă-Ţi mila Ta, Greşelile să-mi ierţi, (:Prin Spiritul Tău pururea La Tine să mă-ndrepţi!:) 012 CE MARE ESTE DUMNEZEU 1.Ce mare este Dumnezeu Şi cât de necuprins! Mai sus de cer e tronul Său, De dragoste aprins. 2.În faţa Tatălui ceresc Fii vesel şi senin, Căci norii care te-ngrozesc Cu ploi de har sunt plini! 3.Prin ochii necredinţei, orbi, Nimic nu poţi s-aduni, Doar prin credinţă poţi să sorbi Cereştile minuni! 4.Nu-L judeca pe Dumnezeu Prin simţuri omeneşti, Căci mult mai sus e planul Său Şi faptele-I cereşti! 5.Priviţi cum se-mplinesc acum Atâtea profeţii! E-amar al pribegiei drum, Dar vine marea zi! 013 DOMNUL E BUN, 1.Domnul e bun, Domnul e bun, O, cât de bun Este Dumnezeu!

2.Pe braţul Său, Pe braţul Său, Mă poartă-n veci Bunul Dumnezeu. 3.Cât mai trăiesc, Cât mai trăiesc, Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu. 4.Fie slăvit, Fie slăvit, Veşnic slăvit Fie Dumnezeu! 014 BINECUVÂNTĂ PE DOMNUL Refren: Binecuvântă pe Domnul, Binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată Cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, Laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, Binecuvântă-L mereu! 1.El a plătit pentru-al tău păcat, Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat, Pune-I în cale covor de-osanale Şi cântecul inimii tale! Refren: Binecuvântă pe Domnul, Binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată Cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, Laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, Binecuvântă-L mereu! 2.Te-a-ncununat bunătatea Sa, Ţi-a risipit suferinţa grea, Pune-I în cale covor de petale Din florile dragostei tale! Refren: Binecuvântă pe Domnul,

Binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată Cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, Laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, Binecuvântă-L mereu! 3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori, Ţi-a luminat anii trecători, Pune-I în cale psaltiri şi chimvale Şi cântă-durările Sale! Refren: Binecuvântă pe Domnul, Binecuvântă-al Său Nume Şi nu uita niciodată Cum S-a jertfit pentru lume! Slavă, laudă Lui, Laudă suflete-ntruna, Cântă, suflete-al meu, Binecuvântă-L mereu! 015 CÂND CERUL NU ERA 1.Când cerul nu era făcut, Când munţii nici nu s-au născut, Stăteai demult pe tronul Tău: Din veşnicii eşti Dumnezeu! 2.Oricâte mii de ani ar fi, La Tine nu-s decât o zi... Tu ştii cărarea tuturor: Trecut, prezent şi viitor! 3.Suntem pribegi şi călători, Plutind ca norii trecători, Dar, cât suflare ne vei da, Pe Tine Te vom adora! 4.Învaţă-ne să preţuim Comoara clipei ce-o trăim! Al vieţii noastre Domn să fii Şi să-Ţi slujim în veşnicii! 016 CÂNTAŢI MĂRIRE-N COR 1.Cântaţi mărire-n cor, Hristos e Împărat, El este Domnul nostru,

Doamne.Sfânt e peste toate-n tot Dumnezeul Savaot!" 3. Stelele din bolta-albastră. Îngerii în mii de cete. Neschimbat rămâi în veci! 2. Adunaţi spre a-Ţi cânta. În această adunare.Domnul adorat! Cu mulţumiri Azi glasul vostru înălţaţi. Te mărim! De puterea Ta măiastră Povestesc când le privim.. aşa cum pot.Cântaţi domnia Lui.Dar mai scumpă decât tot Ţi-este slaba mea cântare Ce-o înalţ. minunat! Oştiri cereşti Pe Dumnezeu Îl preamăresc şi-I mulţumesc! 3. SFINTE 1.Mare e iubirea Ta!" 018 IEHOVA-I DIN VEAC 1.. să-L lăudaţi! 2. ce haru-Ţi spre noi pleci. Ca Rege şi Domn! În faptele voastre Şi-n glasul oricui . e fără de sfârşit! Pe tronul slavei Sale stă nebiruit! Cu îngeri mii Iubirea Lui s-o proclamaţi şi să-I cântaţi! 017 DOAMNE. sfinte.În lumi de nepătruns se-aude ne-ncetat Acelaşi cântec.Iehova-i din veac Pe-al gloriei tron! Măriţi-L pe El. plin de slavă.Tot ce poartă slava Ta. Numai noi ştim a cânta: . Nu-ncetează să repete: . Tu.

PE DOMNUL 1. Aleluia. Popoare întregi! 4. De nimeni văzut! 3. Iehova rămâne Pe-al gloriei tron. Mărit în vecie. El are sălaşul. SUFLETE. suflete. suflete. pe Domnul Când porneşte-al mării vânt! El va linişti furtuna De rosteşte un cuvânt! Aleluia. Decât poruncit De glasul Său sfânt! În planul Său mare El schimbă pe regi.Să fie dreptatea Şi dragostea Lui! 2. pe Domnul Pentru bunătatea Sa! El te ţine cu-ndurarare. Niciodată nu uita! Aleluia.Laudă. pe Domnul .Laudă.Nimic nu-i în cer. Hotar netrecut. Să-I daţi închinare.Zidiri şi făpturi Cumva de-ar pieri Şi munţi în adânc. suflete. Domnul e la dreapta ta! 2. Sub mări de-ar fugi. Din flăcări şi vânt Umili slujitori! În slava luminii. Aleluia! Şi e pace pe pământ! 3.Laudă. Ca Rege şi Domn! 019 LAUDĂ.El poate din nori Să-Şi facă buni soli. Nimic pe pământ.

În curând se vor ivi! Aleluia. slavă.. slavă. Refren: Preamariţi-I dragostea Sa fără pată. slavă şi cinste de-a pururi. Lăudaţi-I Numele minunat! Ca un bun Păstor pe toţi ai Săi conduce.Slavă.Slavă. slavă. Păstorul cel minunat. slavă Celui ce ne-a salvat! 3. slavă Celui ce ne-a salvat! 2. Slavă. Zorii zilei. Aclamaţi pe-Acest mare-nvingător! Cel ce este Rege în toată zidirea Să domnească-n inima tuturor! . Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat. slavă şi cinste de-a pururi Se cuvine Celui ce ne-a salvat! Tresăltaţi în cântece de bucurie. slavă şi cinste de-a pururi Celui ce pe Golgota S-a jertfit! Cei salvaţi în veci Îi aduc osanale. Căci din moarte Domnul i-a mântuit.Slavă. plini de slavă. mergem cântând pe cale Cu Isus. Refren: Preamariţi-I dragostea Sa fără pată.Întuneric cât ar fi!. Tari în adevăr. Aleluia! Şi în veci cu El vei fi! 020 SLAVĂ ŞI CINSTE DE-A PURURI 1. Slavă.

din păcat.. În Israel asta-i lege! 2.Măriţi pe Domnul Căci El peste regi este Rege! El vi-e Părinte şi El Păsul vi-l înţelege.Tu eşti izvor de bucurii Şi binecuvântări! Tot Tu să fii şi-n veşnicii A' noastre desfătări. chiar şi-n nevoi. El vă dă-nţelepciune Şi.Măriţi pe Domnul. Eu vreau să Te vestesc! 2. El sănătate vă dă.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt. Prin el să Te măresc Şi tuturor. De-aceea ne supunem noi Preasfintei Tale vreri! 022 MĂRIŢI PE DOMNUL 1. El e-al nostru Preot şi Împărat! Refren: Preamariţi-I dragostea Sa fără pată. pe albul nor.Tu ne trimiţi. 3. Spre voi El faţa-Şi străluce. 3. gloria Lui regească. Trâmbiţi şi harpe luaţi.Măriţi pe Domnul.... El e care totul conduce! El ca pe aripi de vultur V-a dus şi vă duce.. Slavă... Pentru c-aşa I-a plăcut.. El corp vă zidi de minune. slavă Celui ce ne-a salvat! 021 UN IMN DE SLAVĂ 1. El v-a ţinut. Vă adunaţi.Vezi. pe-acest pământ. De câte ori v-a salvat? . Eterne mângâieri.

Ce scumpi Îi suntem noi oare!. Pe Domnu-ntruna-L vom mări! El e al lumii Creator Şi Domn atotstăpânitor. braţul Său Te scapă sigur de-orice rău.. dorim şi-acum Şi-n veac să mărim Dragostea Ta minunată! 023 MĂRIŢI DIN SUFLET 1. Refren: Aleluia..Măriţi pe Domnul. Aleluia. . Tată...Măriţi pe Domnul Prin imnuri cu voce curată! Cât ne-a iubit de mult Oare-om pricepe vreodată?. De rugăciune nu se desparte. Vrem să-L mărim cât vom trăi! Cât încă moartea n-aduce somnul. măriţi pe Domnul. ca şi Iacov credincios. Mărire Lui.Măriţi din suflet.Cine-ar putea oare spune? 4. 5. mărire Lui! 2. ferice foarte Ce. El este iubirea cea mare De care nimeni A ne despărţi nu e-n stare! Când Dumnezeu A dat chiar pe Fiul Său.Ferice-acela. Ci speră în Isus Hristos! De crezi în Domnul.

`nălţaţi. Cântaţi. Refren: Cântaţi. Slăviţi-L cu toţii în cor. mărire Lui! 024 MĂRIŢI PE ISUS PRIN CÂNTARE 1. Cântaţi. Aleluia.Refren: Aleluia.Măriţi cu toţii înaltul Nume Al Celui ce face minuni! Orice făptură din astă lume Prosterne-se cu-nchinăciuni! Copii ai Lui. Duhul Sfânt! Refren: Aleluia. .Cu toţi să-I cântăm iar şi iar.`nălţaţi.`nălţaţi. Fiul. salvator! Refren: Cântaţi. La apa vieţii ne mână Isus. `Nălţai Numele lui Hristos! 2. prin astă viaţă amară. mărire Lui! 3. Cântaţi acest Nume frumos. Aleluia. Cântaţi toţi iubirea-I cea mare Şi braţul cel sfânt.Măriţi pe Isus prin cântare. măriţi cântând Pe Tatăl. Mărire Lui. Mărire Lui. Tot El ne-a ales ca popor. Căci El pentru noi suferi Ca.Suntem toţi zidiţi de-a Sa mână. `Nălţai Numele lui Hristos! 3. Bunul nostru Păstor. Cântaţi acest Nume frumos.`nălţaţi.

Cântaţi. . vă ridicaţi! Aleluia. `Nălţai Numele lui Hristos! 5. Doamne. credincioşi.`nălţaţi. Cântaţi acest Nume frumos. `Nălţai Numele lui Hristos! 025 VOI. primeşte cântarea. amin! 3.`nălţaţi. cântând! Aleluia.Celui ce ne-a iubit. doar Tu ni-eşti scăparea. CREDINCIOŞI. amin! La Tronul Său cel sfânt. Cu dor de-al Său Cuvânt. Să tremure sala-n cântat Ca lumea întreagă să ştie: Isus ne-a iubit.`nălţaţi. Cântaţi acest Nume frumos. amin! Spre slava Lui cântaţi! Aleluia.`nălţaţi.`nălţaţi.`nălţaţi. VENIŢI! 1. Cântaţi acest Nume frumos.O. amin! Pe Domnul preamăriţi! Aleluia. V-apropiaţi. În Tine de-acum noi sperăm! Refren: Cântaţi. amin! Isus e Salvator. Tu singur. Ce veseli noi toţi Ţi-o `nălţăm.Voi.Creştini. veniţi! Aleluia. amin! 2.Să trecem cu El zi de zi! Refren: Cântaţi. Domn al oştirilor Şi Frate iubitor! Aleluia. Cântaţi. ne-a salvat! Refren: Cântaţi.Cântaţi iarăşi cu bucurie. Cântaţi. `Nălţai Numele lui Hristos! 4.

cinstea De a toate Împărat! . 1. Mântuirea-i la un pas. Vrednic este Mielul care Ne-a salvat prin Golgota! Îngeri. Cânta-vom crucea Sa! Aleluia. heruvimi şi oameni Să-I dea slavă-n veşnicii Celui care umple lumea De cântări şi bucurii! 3. Să lucreze El în noi Legea-mpărăţiei Sale Şi păcatului război! 2. Azi suntem de cer aproape.Vrednic. fiecare Inima ne-o consacrăm. Ţie. Noi suntem oştirea Sa! Pe Hristos în libertate Sau pe ruguri vom sluji! Doar a Lui să fie slava Astăzi şi în veşnicii! 5. amin! Până Îl vom vedea.Vrednic este Domnul nostru Să primească gloria. vrednic. Nicicând nu vom tăcea.Îi jurăm pe veci credinţă Celui care ne-a iubit Şi cununi de biruinţă Pentru noi a împletit. amin! 026 NE PLECĂM ÎN ADORARE. Doar pe Hrist vom lăuda! Aleluia. amin! Un cântec nesfârşit! Aleluia. lume. vrednic este Mielul care-a fost junghiat Să primească slava. În curând Hristos Se-arată. El ni-e Domnul.Ne plecăm în adorare. bun rămas! 4.N-avem altă fericire. Lui Hristos ne dăm cu totul.Aleluia. Cu tot cerul ne-nchinăm Şi-n credinţă.

Căci. . 1. 1. Cântă harul Domnului: Osana! Osana! Osana! 3.Lumea cu-ale ei va trece. Lăudat în veci să fie! Aleluia. pământ şi mare. Pentru viaţa ce ne-ai dat S-o trăim sub soare. Azi putem să fim salvaţi! Pentru-a Lui credincioşie. tot El ne-a mântuit! 030 PENTRU TOT CE AI CREAT.Osana! Osana! Mântuiţii cântă Lui.Osanale! Aleluia! Pe Cel sfânt să-L lăudaţi. Preamărind pe Creator: Osana! Osana! Osana! 2. ALELUIA. prin marea-I bunătate.Daţi slavă.Osana! Osana! Orice om se va pleca Preamărind dreptatea Sa: Osana! Osana! Osana! 4. Osana! 028 OSANA! OSANA! 1.Osana! Osana! Cântă îngerii în cor.Osana! Osana! Cântă ceruri şi pământ Pentru slava Celui sfânt: Osana! Osana! Osana! 029 DAŢI SLAVĂ. Cer. Pentru îndurarea Sa. mărire doar Domnului! Cinste şi glorie Celui din ceruri! El ne-a zidit. Dumnezeu va triumfa! Niciodată slava crucii Lui Hristos nu va-nceta! 027 OSANALE.Pentru tot ce ai creat. MĂRIRE DOAR DOMNULUI! 1.

El umileşte pe semeţ Şi mustră pe cel rău.Să-L lăudăm pe Dumnezeu .El pune mugurii pe ram. prin ploaia Lui. necurmat. Plin de voioşie.Pământ şi stele. ne-ncetat. Slavă-n veşnicie! 3. Pentru pacea lui ce-o ştim Încă din pruncie. El vânt de har ne-aduce-n geam. 3.Câmpiile.Pentru Fiul Tău trimis.Prin imnuri sfinte. Al vieţii curcubeu! 2. Spre veşnice chemări! 5. minunat. Ce desfăşoară. 4. Aduc un rod bogat. Ascultă-al Său Cuvânt. Slăviţi pe Dumnezeu.Pentru-al nostru scump cămin. preamărit să fii De ai Tăi iubiţi copii! Veşnică-nchinare! 2. În a noastră fire.Doamne. Cu iarbă fruntea muntelui Tot El a-ncununat. Pentru Cel ce ne-a deschis Drum de mântuire.El dă zăpadă şi îngheţ Doar prin Cuvântul Său. preamărit să fii! Aleluia-n veşnicii Pentru-a Ta iubire! 031 PRIN IMNURI SFINTE 1. Ca binecuvântări. Doamne. Prin cântec viu şi nepătat Slăviţi-L pe Cel sfânt! 032 SĂ-L LĂUDĂM PE DUMNEZEU 1. Pentru ziua de Sabat Şi odihna ce ne-ai dat.

În faţa Lui duşmanii tac.Când mă zbăteam şi nu găseam salvare. când cel rău cerca să mă doboare. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 2. Căci El ne poartă-n carul Său De biruinţe plin! 2. iubitor. Când totul se pierdea-n întunecimi Şi. Cu binecuvântări. Spre-al meu Părinte bun şi iubitor.Să-L lăudăm cu toţi acum În rugă şi-n cântări. Slavă şi glorie Daţi-I doar Lui! 034 SPRE CEL DIN SLĂVI 1.El poartă pe al Său popor Pe asprele cărări Şi-l înconjoară.Spre Cel din slăvi înalţ a mea cântare. Iar noi suntem ai Lui. .Şi harul Său divin. M-a întărit Isus.Ca Domnu-n lume Un altul nu-i. Nespus de mare e în veac Iubirea Domnului! 033 CA DOMNU-N LUME 1. Căci Domnul ne croieşte drum Prin valuri de-ncercări! 3. Căci El a pus pământului hotare Şi pe Isus mi-a dat ca Salvator! Refren: De-aceea-ţi cânt. 4.

Tată ceresc..Când va veni în ziua Lui cea mare Mă va lua în slăvile cereşti. În ciuda urii omeneşti. Ea se întinde-n infinit. ce bun şi mare eşti!" Refren: De-aceea-ţi cânt. ce mult am vrea Să-Ţi înţelegem dragostea.Isuse-al meu.. Refren: De-aceea-ţi cânt. 2. Aici S-a dat ca jertfă pentru mine Şi mi-a adus iertarea Lui în dar.. Din răsărit în asfinţit. Tu tot mai mult Te dăruieşti...Veche de când nu ştim a fi Şi totuşi nouă-n orice zi. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 035 TATĂ CERESC 1. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 4. divin Mântuitor: Ce mare eşti! Ce mare eşti! Tu eşti al meu Părinte iubitor! Ce mare eşti! Ce mare eşti! 3.. .din înălţimi! Refren: De-aceea-ţi cânt.Lumina Sa din slăvile senine Mi-a răsărit pe drumul spre Calvar. De-abia aştept să strig cu voce tare: ..

Slăviţi pe Domnul! Lui cântaţi mărire.Să izvorască în şuvoi Dragostea Domnului şi-n noi. 3.. Preamărind al Său Cuvânt. 037 SLĂVIŢI PE DOMNUL 1.. Ca un păcătos salvat. Păsări... Mare este Domnul meu Când mă scapă de-orice rău.. El veghează-n mersul lor. 1. Are-n grijă munţi şi mări. Să fim lumină orişicui Şi mesageri ai cerului! 036 SLAVĂ CELUI SFÂNT.. slavă Celui sfânt. Ca să-Ţi cunoaştem dragostea Şi să trăim prin jertfa Sa. Pe Fiul Tău cel preaiubit. Pământ şi ceruri. Mare e-n locaşul Său Şi mai mare e când iartă!.Lângă tronul Celui sfânt.. Pline de uimire! În tot ce face Nu e nici grăbire. 4.Slavă. O cântare mai frumoasă.3.Îţi mulţumim c-ai dăruit.. Nimeni însă n-a cântat. Dar mai mult Îi este dor De făptura mâinii Sale. Al iubirii Lui mister Se adună-n osanale.Glasul Lui răsună-n cer. 2. Nici zăbovire! . Pacea serii când se lasă. Îngeri mii aud cântând. Pe pământ şi-n cerul `nalt. galaxii şi nori. Doar în El mă-ncred oricând! Lângă dreapta Lui m-ascund Şi furtuna El o ceartă.

Veniţi la Domnul. Limba îngerească! Cuvântul. Să învăţăm. deal şi vale. plin de har.Faptele iubirii Tale.La Cel puternic Totu-i cu putinţă! Trăim prin har şi Mergem prin credinţă! El împlineşte Orice trebuinţă. Fericite-Ţi cântă-n vers. codri.La tronul milei E speranţa toată Că vina noastră Poate fi iertată! O.. ce frumoasă-i Dragostea de Tată. azi. cu îndurare. neamuri şi popoare! În suferinţă El dă vindecare! El ne primeşte azi. Libertate şi iubire. Siguranţă ne-ai adus. Domn al slavei.. Toate cântă slava Ta. Dătător de nemurire Şi Sabat fără apus! 2. 1. Flori sub raza de Ta de jar.Te-adorăm cu bucurie. Pe fiecare! 3. Sfinţi şi-ntregul univers. Spre biruinţă! 038 TE-ADORĂM CU BUCURIE. nor şi fulger. Un cuvânt de-al Tău ajunge . Nemăsurată! 4. plin de Dragoste cerească. Ne deschidem astăzi Ţie.2. Să se-mplinească! 5.Lumina lumii Să ne însoţească. Păsări. Flori şi stele.

Ne-ai salvat.Slavă azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. osanale Îţi aducem. Râu de binecuvântări. Cel ce ne-a răscumpărat! El ne-a dat veşminte albe Şi un nume minunat. 2. El. ne-ai mântuit. pentru noi! 2. scump Isus. Viaţă-n veci şi sărbătoare. ai Săi să fim. Azi. Dată astăzi prin Cuvânt! Ne-a dat viaţă. 039 SLAVĂ AZI ŞI-N VEŞNICIE 1. cu ceru-n adorare. Prin a Sa iubire mare.. Toţi suntem ai Tăi copii. Miel iubit! 040 LĂUDAŢI PE DOMNUL SLAVEI.Tu dai pace şi iertare. Pentru tot ce ne-ai adus! Tu. Pentru marea bogăţie.Lăudaţi pe Domnul slavei. El a fost vestit de veacuri. Preaiubirea Ta. Tată sfânt. 1. Al Său Nume Îl cinstim.Cinste azi şi-n veşnicie Noi Ţi-aducem. Tu ni-eşti Tată. Domn al harului divin. Hrist ni-e Frate. Moartea Lui ne-a mântuit. Pentru marea bucurie. Ne-nchinăm şi-L preamărim.Să ne-aprindă inima! 3.. în toate. fericire Şi lumina vieţii noi Şi ne-ai dat spre mântuire Şi tot cerul. El e Mielul cel de jertfă. ... prin jertfa vieţii Tale. De aceea. lumina vieţii noastre. Ne dă sfinte bucurii. Sfânt repaus în cântări.Lăudaţi pe Domnul slavei. Ne-a creat.

Iubirea Ta ne-a cucerit. în veci Te lăudăm! Şi stele sus. DOAMNE SFÂNT. Isus Hristos. Galaxii de îngeri cântă. Domn al domnilor! 041 MĂRIRE ŢIE. PĂRINTE SFÂNT. Tot ce-ai creat pe-acest pământ Cunoaşte al Tău Nume! Slăvit să fii. Deci să slăvim şi să `nălţăm pe-al lumii Creator: El e lumina din vecii. El e Mântuitor! 2. Căci tot ce faci e-aşa frumos Şi toate-s foarte bune. Domn al slavei.Fie-n veci de noi slăvit! 3. suntem pe veci ai Tăi! 042 CU SLAVA TA. Doamne sfânt. 1.Ridicaţi-vă privirea: Sfântă-i Maiestatea Sa. că cerul ai creat Şi viaţăTu ai pus în noi şi-al Tău chip minunat. Tot ce-ai făcut e-aşa sublim.Mărire Ţie. pe nume Tu le ştii. Vino. chiar tot ce e. Îmbraci întreaga lume. căci eşti din veşnicii! Izvoare. Părinte sfânt. Doamne sfânt. .sclipind. Doamne sfânt. Şi-ai aşezat pe Golgota o cruce pentru noi. noi Ţie ne-nchinăm! Tu ai creat acest pământ. stânci. Noi cu ei Îi vom cânta! Înspre ceruri tot aleargă Voci şi strigăte de dor: Te-aşteptăm.Mărire Ţie.Cu slava Ta. Te admirăm nespus! 3. Cu mâna Ta le-ai pus. 1. o.Mărire Ţie. pe cer.

Viaţa e-n Isus. tu răspunde: Bunătatea Lui durează-n veci! Bunătatea Lui durează-n veci! 044 TATĂ IUBIT.Tu. te pleci.Scumpe Isus. spune: Bunătatea Lui durează-n veci! Bunătatea Lui durează-n veci! 2. Veşnic vom cânta mărirea Ta! 2. Preamăriţi pe singurul Părinte.. toată! Să-Ţi cânte Numele slăvit Şi păcătosul mântuit. oriunde. . Cu inima curată! 043 MULŢUMIŢI LUI DUMNEZEU CĂ BUN E 1. eşti Cel ce-ngrijeşti De timpuri roditoare. cântă. TE-ADORĂM CU BUCURIE. Sămânţa pe ogor o creşti Şi pui lumină-n soare. Orice-ar zice Satan.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e.Prin credinţă mergem înainte. Dacă numai Lui supus. 1. Suflete. aleasă moştenire. O. Stăpân şi Domn şi Tată Şi adorat în infinit De-a Ta zidire. Bunătatea Lui durează-n veci! Bunătatea Lui durează-n veci! 4. Te-adorăm cu bucurie. tresaltă vesel. Doamne.Tată iubit. Te-adorăm cu bucurie. nu-n forme reci.2. câte mari minuni de har La fiecare pas răsar! Ţi-aducem închinare! 3. deci! Grijile le-azvârle.. Tot pământul cântă slava Ta! De iubirea Ta cântă inima. Prin pustiu cu Domnul poţi să treci Şi să cânţi săltând de fericire: Bunătatea Lui durează-n veci! Bunătatea Lui durează-n veci! 3.De te temi de Domnu-oricând.Să fii de-a pururi proslăvit.Israel.

blândule Miel. Tot pământul cântă mila Ta! Pentru pacea Ta cântă inima. Aleluia-I dăm mărire. Amin. Ţie. plin de rodire.Pe Tatăl mărim Pentru Spiritul Sfânt! Spre Isus şi spre cer El ne-ndreaptă-orice gând. Veşnic vom cânta iubirea Ta! 3. Veşnic vom cânta-ndurarea Ta! 045 MĂRIM PE CEL SFÂNT.Tot pământul cântă jertfa Ta! Lângă crucea Ta cântă inima. Să fie mărit! 3. Spirit Sfânt.Sfinte Părinte. Căci Tu ne-ai mântuit! Refren: Aleluia-I dăm mărire. Aleluia. De-a murit pentru noi Şi ca Domn a-nviat! Refren: Aleluia-I dăm mărire.O. Să fie mărit! 046 SFINTE PĂRINTE. rămâi cu-al Tău har între noi! .Mărim pe Cel sfânt. Tată. rămâi între noi! Dragostea Ta ne e scut în nevoi. Aleluia. Aleluia-I dăm mărire. Te-adorăm cu bucurie. Aleluia. Amin. Amin. Aleluia-I dăm mărire.Mărire-nchinări Pentru veci Ţi-am jertfit. Căci pe Fiul ne-a dat. Să fie mărit! 2. 1. Refren: Aleluia-I dăm mărire. RĂMÂI ÎNTRE NOI! 1. Plin de iubire.

ceruri şi pământ.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Tot tineretul să-I cânte mereu: Slavă. slavă lui Dumnezeu! 050 FII LĂUDAT. să domneşti între noi! 047 SLĂVIM PE DUMNEZEU. Spirit Preasfânt. rămâi între noi! Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi. Pe Tatăl. să rămâi între noi! Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi! Plin de putere şi mângâiere.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toţi copilaşii să-I cânte mereu: Slavă. plin de răbdare. Mielul nostru cel blând! Slăvim şi preamărim Pe Spiritul Sfânt. Viaţă veşnică ne-ai dat.Slăvim pe Dumnezeu.Măriţi pe Domnul ne-ncetat Că El ne-a binecuvântat! Măriţi. voi. slavă lui Dumnezeu! 2. Izvor de-ndurare Şi har pe pământ! 048 MĂRIŢI PE DOMNUL NE-NCETAT 1.2. Părintele sfânt! Slăvim pe Isus. Speranţa celui păcătos! Tu. ISUS HRISTOS.Doamne Isuse. Doamne. Fiul. Duhul Sfânt! Amin! 049 SLAVĂ ŞI GLORIE LUI DUMNEZEU! 1. . slavă lui Dumnezeu! 3. să laşi pacea Ta între noi! 3. Plin de-ndurare.Spirit Preasfânt. Isus Hristos. prin sfânt sângele-Ţi vărsat.Slavă şi glorie lui Dumnezeu! Toată suflarea să-I cânte mereu: Slavă. 1. 1.Fii lăudat.

Doar Dumnezeu va fi mărit Şi dragostea-I divină. Mă-ncred în harul lui Hristos! 051 DOAR DUMNEZEU VA FI MĂRIT 1. Mântuitor care-ai făcut A noastră ispăşire. Cel mai mare-ntre eroi. Căci de-orice rău ne-a izbăvit. Că nouă ni Te-a dăruit Să porţi Tu vina tuturor Şi să ne fii Mântuitor! 3.Mărire Tatălui din cer.2. Spre Tine El ne-a îndrumat. Amin! .Mărire Spiritului Sfânt Care dintr-ale Tale luând.O. Acum şi pururi. Şi-a noastră mântuire! 3. Tu. Spirit Sfânt. Căci ştiu în cine cred şi sper: Eu. omul slab şi păcătos. Mereu ne-a fost lumină! Curând al păcii Sale sfat Se va-mplini-n chip minunat. Tresalte câţi suspină! 2.Şi Tatăl fie preamărit. dar ceresc. Tu.Isuse. Rămâi cu noi când norii cresc Şi dă-ne-mbărbătare! Îmbracă-ne cu-al Tău Cuvânt Să împlinim pe-acest pământ Lucrarea Ta cea mare! 052 SĂ FIE HARUL DOMNULUI HRISTOS 1. Ca să-Ţi servim cu-adevărat! 4. Întâi născut Şi Domn pe-ntreaga fire.Să fie harul Domnului Hristos Şi iubirea Tatălui Şi-mpărtăşirea Duhului Preasfânt Cu noi cu toţi. Ne-ascultă astăzi în nevoi. Tu. În orice încercare.

Să-L preamărim pe Duhul Sfânt! Să-L lăudăm. 3. Măriţi pe Duhul Sfânt! 054 MĂRIŢI PE DUMNEZEU. La Tatăl ne conduce. Căci El ne-a ocrotit De groaznicul duşman. 1.Pe Dumnezeu măriţi. Ne-a dăruit salvare! Când. Aleluia! El dă mângâiere. Ne scapă de cădere. Slăviţi-L prin cântări. Plină de jertfire. Aleluia! Marea Sa iubire. să-L cinstim. Voi. să-I cântăm. Prin Fiul Său iubit Ne-a scos la bun liman! 2. Ne scapă de pieire. Să-L înălţăm.053 SĂ-L LĂUDĂM. 1.Să-L lăudăm. . să-L cinstim. pe cărări pustii. Aleluia! Jertfa Lui pe cruce Pace ne aduce. să-L cinstim. SĂ-L CINSTIM. Măriţi pe Fiul Său! 3. Umblam fără Hristos. Prin Fiul Său iubit El din păcat ne-a scos.Părinte-n veci bogat În fapte de-ndurare. neamuri şi popoare. Măriţi pe Dumnezeu! 2. Să-L înălţăm. El ne dă putere. Întreagă adunare.Măriţi pe Dumnezeu. Povara ne-a luat. Să-L înălţăm. să-I cântăm.Să-L lăudăm. Să-L preamărim pe Fiul Său! Să-L lăudăm.Să-L lăudăm. Să-L preamărim pe Dumnezeu! Să-L lăudăm. să-I cântăm.

Slăvesc pe Dumnezeu cel tare în cuvânt. al Lui e tot ce am. Şi Spiritul cel Sfânt. Prin Duhul Său cel Sfânt mă scapă de cel rău.Slăvesc pe Dumnezeu.Pe Tatăl şi pe Fiul! Cu suflul gurii Lor Înveselesc pustiul. Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 2.Spre cerul înstelat privirea ne-ndreptăm Şi. stele iarăşi numărăm. Puternic. 056 EU CRED ÎNTR-UNUL DUMNEZEU 1. aceeaşi neam de neam.. Iehova ne va da un loc în Canaan. slăvesc pe Fiul Său. Căci El rămâne credincios lui Abraam. Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 4. Tatăl tuturor. veşnic Creator. Cel care ne-a iubit..Slăvesc pe Dumnezeu.... nevăzut. prin credinţă. 1. pe marele .Eu Sunt. Prin viaţă şi prin cânt Să fie preamărit! 055 SLĂVESC PE DUMNEZEU. De care-ascultă cerul tot şi-ntreg pământ! Eu sunt în mâna Lui. Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam! 3. .Eu cred într-Unul Dumnezeu." Pe Cel ce a zidit şi ceruri şi pământ! Eu am iubirea Lui. Căci Domnul m-a iubit pe când vrăjmaş I-eram.

Eu cred că Domnul vine iar. 4. 5. Să vestim ce El a promis! 5.Eu cred într-Unul Domn Hristos. Cred Cuvântul cum stă scris Şi am cerul tot deschis. Ce-mi îndreaptă pasul rău Şi mă poartă-n carul Său.Cred că ziua de Sabat Lege sfântă-i de urmat. În Hristos m-am botezat Şi aştept venirea Lui Din înaltul cerului. Peste Golgota `nălţat.Cred în Duhul Sfânt. Unde va domni pacea Sa. Cel neprihănit. Fiu al lui Dumnezeu.Eu cred în Duhul cel Preasfânt Ce Domnul L-a trimis Ca să fim curaţi. Cei morţi vor învia! El ne-a pregătit un cămin slăvit.Cred într-Unul Dumnezeu. 057 CRED ÎNTR-UNUL DUMNEZEU.Cred în pilda ce mi-a dat. mijlocind cu har. nepătat! 4. 2. 058 VREAU GLASUL SĂ-MI ÎNALŢ VOIOS.După chipul Său ne-a făcut! 2. 1. Plin de har mântuitor. . Cuvântul întrupat. pentru noi jertfit!. Cel a toate creator... Hristos. Tată bun şi drept mereu. Mare Preot sfânt. să slujim pe fraţi. Cât de mare e harul Său! 3. El. chemat Dumnezeu adevărat.Eu cred că El a înviat Şi-n ceruri S-a `nălţat! Stă în Sanctuar. 3. Steag de luptă luminos.Cred în Fiul Său.

. 3. Domn peste toate şi mereu! 2. Cântarea noastră s-o primeşti Şi să ne-ndrepţi pe căi cereşti! 059 NIMENI CA TINE. Din `naltul Tău ceresc altar Binecuvântă-ne cu har! 4.Plineşte ce-ai făgăduit Şi fii cu noi pân' la sfârşit. Doamne Isuse. munţii din zare.Lui cântă oştile cereşti Frumoase versuri îngereşti. Doamne Isuse.Prin Tine mântuit eu sunt.. 1. Fiul. VINO. al Tău har! 3. 2.Râuri şi mare. Şi gândul meu spre Tine În veci se va `nălţa! . . Oricât frumos ne-ar arăta. Cu-a lor splendoare ne răsar! Dar nu ştim spune câtă minune Ascunde.Vreau glasul să-mi înalţ voios. Sunt raze din lumina Ta! 4. scump Isuse Şi umple-mi inima. Tu. Duhul Sfânt. SCUMP ISUSE 1. Cu .O.Nimeni ca Tine.Zori fără pată. vino. eşti Salvatorul. Fiu de om şi Dumnezeu! Eşti Creatorul. Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt. DOAMNE ISUSE. Cu laude să-I mulţumesc.Orice făptură poate să spună. Sunt oglindire de-a Ta mărire.1. Acum e timpul priincios! Pe Dumnezeu vreau să-L măresc. noaptea-nstelată. Spre răstignire de-ar privi: Nimeni ca Tine. Doamne.sfânt" veşnic lăudând Pe Tatăl.sfânt". N-a fost şi nici nu va mai fi! 060 O.

Iar cel salvat sunt eu Şi locul care-mi place E lângă El.. zidirea Ta! 3. De-aceea.. Mă oglindesc în ea. zidirea Ta! 2. Iubire câtă am primit Să răspândesc oricui.În Tine-i plinătatea De om şi Dumnezeu. Genunchii-mi plec şi eu! Refren: `Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea. mereu! 2. Căci Tu eşti Creatorul. Iar cel creat sunt eu Şi locul care-mi place E lângă El.Refren: `Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea. Isus e Creatorul. cu tot cerul. Iar eu. Isus e Salvatorul.. Căci Tu eşti Creatorul. Iar eu..Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă crucea Lui. zidirea Ta! 061 EU AM UN LOC CE-MI PLACE MULT: 1. .Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă Legea Sa! Dreptatea ei s-o împlinesc. mereu! 3.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă tronul Său. Căci Tu eşti Creatorul.Tot lucrul mâinii Tale E-aşa de minunat Şi vrednic al Tău Nume Să fie înălţat! Refren: `Naintea slavei Tale Îmi plec fiinţa mea. Iar eu.

Căci marea slavă-a lui Isus e jertfa Lui de Miel! 3. Pe Domnu-ncoronaţi!:) 2. prin iubirea Sa. . suflete al meu.Hristos e Cel ce va domni! Voi.Vrem să-L încoronăm pe Cel ce ne-a salvat. Pe Cel ce. Oriunde vă aflaţi.Şi orice neam. Pe tot pământul să schimbăm războaiele-n cântări! Nu are-n veac sfârşit Împărăţia Sa. în palme ne-a săpat. `Naintea Lui să vii. îngeri. răscumpăraţii Lui Şi-L înălţaţi ca Domn!:) 3. mereu! 062 VREM SĂ-L ÎNCORONĂM 1. Nici îngerii de sus nu pot privi la El. Coroane multe s-adunăm cu glas triumfător! O..Mărirea toată să I-o dau. orice popor. Ferit de orice rău.Vrem să-L încoronăm ca Rege peste zări.El este uns din veşnicii.. Isus este coroana. O stea în ea sunt eu Şi locul care-mi place E lângă El. vă-nchinaţi! (:Veniţi.. Stăpân pe-al slavei tron! (:Veniţi. Sub paşii Lui vor răsări flori vii de osana! 063 HRISTOS E CEL CE VA DOMNI! 1. mii şi mii.Vrem să-L încoronăm pe Mielul Salvator. Salută-L azi ca Rege-al tău şi Domn pe veşnicii! 2. popoare..

Va preamări iubirea Sa ce nu se va sfârşi! 065 IERI.Mai sus decât înalţii munţi pe care i-a creat. crucea grea. El ţine lumea-n palma Lui şi râde de cel rău! Acelaşi azi şi-n veşnicii e-al nostru Dumnezeu! 2. Eu sunt doar praful pe cântar dar cânt mărirea Sa! 3. ISUS PE LEMN MURI 1. Mai nepătruns ca un ocean.Hristos e Cel ce va domni. Să nu-ţi vorbească. şi mai înfricoşat. puternic.Ieri.Azi El este-n ceruri sus. Aleluia! Crucea noastră. nevăzut! El a rostit doar un cuvânt şi toate s-au făcut! El mărilor le-a pus hotar şi lumea-n veci va sta. Slava Lui. Aleluia! . Slavă Lui. Aleluia! Să ne poată mântui.Slăvit e-al nostru Creator. tresăltând. S-o ştie orice om! (:Şi-n veci de veci. Slavă Lui.(:El este Domnul domnilor. doar El va fi Încoronat ca Domn!:) 064 MAI SUS DECÂT ÎNALŢII MUNŢI 1. purtând şi ea minuni de veşnicii. Mărirea Lui cântaţi!:) 4. nici pasăre. Aleluia! A purtat spre-a ne salva. Isus pe lemn muri. nici nor. Slavă Lui. Aleluia! 2. de bunul Creator! Fiinţa mea.Nu-i nici o floare pe pământ. Slavă Lui.

Aleluia! 066 ALELUIA CĂTRE DOMNUL! 1. vine cum a zis! Îngeri ne trimit cântare dinspre noul Paradis! Ce splendoare ne arată al veciei răsărit! Pentru Domnul Aleluia. Aleluia! Şi ne scapă de-orice rău.Aleluia către Domnul. în slava Sa. Sus. Slavă Lui. Slavă Lui. Slavă Lui. Aleluia! 3. E Domnul meu iubit! Îmi e de-ajuns iubirea Lui. ne-a iubit! 2.Aleluia către Domnul. iată-L. Aleluia! Pentru veci. în sfântul Sanctuar. Slavă Lui. Aleluia! Domn şi Rege-al regilor! Slavă Lui. Aleluia nesfârşit! 067 UN NUME. CA AL NIMĂNUI 1. Pentru El `nălţăm cântarea: Aleluia. . ce durere: Domnul nostru răstignit! Pentru El e închinarea: Aleluia. Slavă Lui. Pentru-a noastră ispăşire.De-orice slavă mai presus.Mâine vine iar pe nor.Aleluia către Domnul! El din ceruri S-a plecat Până-n valea morţii noastre. să ne scoată din păcat! Ce iubire.Un Nume. pentru minunatul har! Suntem liberi! Vina noastră El cu sânge ne-a spălat. ne-a salvat! 3. Aleluia! Şi ne-ajută-n harul Său. Aleluia! Vine Domnul să ne ia! Slavă Lui. ca al nimănui.

piatra unghiulară. Decât că Domnul a murit. Să fiu răscumpărat! 2. mai minunat. Decât că Domnul a murit. plângând. nici pe pământ Nu ştiu. Să fiu răscumpărat! 068 CLĂDIM PE O STÂNCĂ DE MULT PREŢ. Refren: Nici sus în cer. Să fiu răscumpărat! 4. Refren: Nici sus în cer. Veghează paşii mei. Destul să ştiu că El. mai minunat. Să fiu răscumpărat! 3. Un loc de-odihnă am în cer Şi-l voi primi curând! Refren: Nici sus în cer. mai minunat. Furtuni şi cutremur şi-orice vreţi Nicicând nu ne doboară! . nici pe pământ Nu ştiu. nici pe pământ Nu ştiu.Prin toate. curând. Chiar dacă trec.Prin care m-a găsit. nici pe pământ Nu ştiu. Isus. Decât că Domnul a murit. mai minunat. 1.Vrăjmaşii-s mulţi pe drumul greu. Pe-al meu Mântuitor? Refren: Nici sus în cer. mereu. Decât că Domnul a murit.Clădim pe o Stâncă de mult preţ. Dar nu mă tem de ei. Când ştiu că voi vedea. câte zilnic pier.De ce privirea mi-aş opri Pe tot ce-i trecător.

Şi-n loc să se-ncreadă în Isus.Cu mult mai presus decât falnicii munţi . Refren: Noi clădim pe Isus. Temei pus de profeţi! 2. Şi puneţi de-acum un bun temei Credinţei-n mântuire! Refren: Noi clădim pe Isus. Temei pus de profeţi! 069 CA ROUA DIN ZORI 1. O rază de cer ce mângâie-n dureri E dragostea lui Isus. Clădim pe Isus.Ca roua din zori ce coboară pe flori E dragostea lui Isus. noi clădim pe Isus.Refren: Noi clădim pe Isus. Clădim pe Isus. În sufletul meu străluciri au pătruns Din dragostea lui Isus..Veniţi de clădiţi pe adevăr... Stânca de mult preţ. noi clădim pe Isus.Nebuni sunt toţi care pe nisip Clădesc. 2. Stânca de mult preţ. Stânca de mult preţ. noi clădim pe Isus. Clădim pe Isus. Pe Stânca de neclintire.. În lume umblam fără rost Şi plin de-ntuneric am fost. Se-nchină lor şi-averii. şi-s robiţi plăcerii. Temei pus de profeţi! 3.

Pe Tine astăzi eu clădesc. Prin Tine doar eu vieţuiesc. 3. Căci tot ce va fi preaslăvit în vecii E dragostea lui Isus! 070 CUVÂNT DUMNEZEIESC 1. prin credinţă condus De dragostea lui Isus. Destul să te laşi.Veste bună-avem de sus: Salvator e Isus! . Păstorul meu cel bun! 4. Mântuitor iubit. Fi-mi şi luminător. scump Mângâietor. un ocean nepătruns E dragostea lui Isus. Oricât de trudit. Condu-mă chiar acum La Mielul blând ispăşitor.O. Tu mă faci fericit! 2. Căci Tu m-ai mântuit! 071 VESTE BUNĂ-AVEM DE SUS: 1. Spre ţara fiinţelor cereşti Fi-mi bun conducător! 3.Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ Ca dragostea lui Isus.Comoară sfântă mi-eşti. merg pe drum însorit De dragostea lui Isus.Cuvânt dumnezeiesc În trup descoperit. Adâncă de-ajuns.E dragostea lui Isus.În Tine m-oglindesc. Nu-i nimeni atât de căzut Să nu poată fi renăscut. Tresalte întregul pământ Şi lumile toate în cânt.

Mort a fost..În potop sau în război Tot Isus e cu noi. Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-I iubirea.. Spuneţi şoapte de curaj Printre lacrimi şi necaz. făr' ajutor. Salvator e Isus! 4.Să strigăm în lung şi-n lat: Salvator am aflat! S-o purtăm spre patru zări. Mi-a dat pe Fiul ca Salvator! . Căci Isus vine iar! Veste-n orişice popor: Da. Domnu-i iubirea.Domnu-i iubirea ce mântuieşte. avem Salvator! Mântuirea vom vedea Când spre ceruri vom cânta Cântec fără de apus: Salvator e Isus! 072 DOMNU-I IUBIREA CE MÂNTUIEŞTE.Zăceam în lanţul nelegiuirii. DomnI iubirea.Din talazuri de păcat Dumnezeu ne-a salvat! Păcătoşii cânte-n cor: Iat' avem Salvator! De la poli până-n pustii Să tresalte toţi cei vii! Imn de slavă ne-a adus: Salvator e Isus! 3. Peste munţi şi-n larg de mări. El m-a iubit! 2. Crucea Lui ne-a salvat. Din mormânt priviţi în sus. Fără speranţă. DomnI iubirea. dar a-nviat. El m-a iubit! Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-I iubirea. El m-a iubit! 3.Mi-a dat pe Fiul. 1. Fiu al măririi.Sună trâmbiţi la hotar. S-o `nălţăm azi tot mai sus: Salvator e Isus! 2.

Isus în locul meu veni Să plângă pe pământ. 2.. El m-a iubit! 073 DE-A LUNGUL MARILOR VECII 1. 3. CA ISUS.Ce risipă de iubire El trimite an de an. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nime. la Dumnezeu.. El pe mine m-a iubit! Refren: Drag îmi e isus pe lume. MAI POATE 1.Să port. Prin al Său sânge să fiu spălat! Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-I iubirea.Refren: Deci voi cânta iarăşi: Domnu-I iubirea.De-aşa de mult cât m-a iubit Şi-am fost răscumpărat. 4. mai poate Să mă facă fericit? Domnul este-al meu în toate.. DomnI iubirea.Să trec al nemuririi prag Acas'. 074 CINE. În slăvi de cer să cânt. Mai adânc ca un ocean! .. Coroana de lumini. El m-a iubit! 4. El a purtat în locul meu Cununa cea de spini. Mai presus de nemurire.. prin lumi de heruvimi.De-a lungul marilor vecii.Cine.Prin Evanghelie El tot mă cheamă. El pragul morţii l-a trecut Pe-o cruce-n locul meu. Îmi plec şi frunte şi genunchi În veşnic adorat.. DomnI iubirea. ca Isus. Eu pe El Îl voi cânta! 2.

. 1. pe-astă cale. La Tine alerg ca să fiu mântuit. Pe Tatăl Îl vede doar cin' Te-a privit. El mi-e totul.Refren: Drag îmi e isus pe lume. pot să spun! Refren: Drag îmi e isus pe lume. Eu pe El Îl voi cânta! 075 DOAR TU NE EŞTI CALEA-ADEVĂR ŞI VIAŢĂ. Putea-voi rămâne chiar pân' la sfârşit? Doar făgăduinţa. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nime. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nime. Căci Tu mă asiguri de-un loc pregătit! 2. Căci calea e lungă şi cine să ştie.. Braţul Său e mântuirea.Doar Tu ne eşti calea -adevăr şi viaţă. Eu pe El Îl voi cânta! 4. .La Tatăl din cer să ajung. El e plin de tot ce-i bun.El îmi satură trăirea.O. ce mare bucurie Pe Isus să-L pot vedea Şi întreaga veşnicie Să slăvesc iubirea Sa! Refren: Drag îmi e isus pe lume. Mai de preţ ca viaţa mea! Dintre mii şi mii de nime. Eu pe El Îl voi cânta! 3. Doar Tu mântuieşti prin puterea-Ţi măreaţă. doar ea mă mângâie.

DAR CERESC 1.Isus. Doamne-am nevoie de-a Ta plinătate Ce-o dai alor Tăi ca să-i desăvârşeşti.O. Să lupt când ispita m-atrage-n păcat Şi firea s-o-nving printr-o moarte deplină. Sfinţit prin Cuvânt de-adevăr pot să fiu. Veni din veşnicii Să-i mântuiască din păcat Pe-ai Săi iubiţi copii. Doar Tu mi-eşti nădejdea. Ca slujitor smerit. Iar când vreau şi eu.Tot Tu mă conduci prin al Tău Spirit viu. Cel blând şi curat! 3.Iubire sfântă.Spre cei nevrednici S-a plecat. măritul Împărat. Prin tine inimi se-nnoiesc Spre cerul răstignit! 2. Spre cei ce i-a iubit Şi pe picioare i-a spălat. . Spălat de amaruri cu-al Tău sânge sfânt. Intra-voi odată pe porţi în cetate. Isuse. prin puterea-Ţi divină. Şi-aşa. spălat de păcate. căci Tu mi-eşti de toate: Şi cale-adevăr şi viaţă Tu mi-eşti! Prin Tine. Spre Tine alerg. Să gust fericirea şi-n veac să-Ţi tot cânt! 076 IUBIRE SFÂNTĂ. mulţumită doar tot milei Tale. 3. Tu. dar ceresc Şi har nemărginit.

Ca s-o salveze din mreaja celui rău! 2. Pe Fiul Tău. Căci Piatra ce-o zvârliră toţi Făcutu-s-a piatră de colţ Şi boltă de clădire! Cine cade pe-astă Stâncă. 1. 1. Doamne. .Glorie Ţie.Tot ce avem este jertfa de pe cruce. 077 IUBIT-AI. Tot ce suntem este-n Numele Tău! Orice povară cu Tine vom duce Şi nu ne plângem.Prin viaţa şi prin jertfa Lui O cale ne-a deschis. Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău. Prin jertfa scumpă a dragostei Tale Ne-ai arătat cât de mult ne preţuieşti! 3. Spre noul Paradis. Doamne.Prin altul nu poţi fi scăpat. ÎNTREAGA OMENIRE.Nici o durere nu Te-a întors din cale.. că ne-ai mântuit! 078 PRIN ALTUL NU POŢI FI SCĂPAT. Isuse. cerescule Părinte.. oricât ar fi de greu! 4. DOAMNE. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire.Iubit-ai. blând şi plin de iubire. Slavă. Cum alta-n toată lumea nu-i. N-a fost ispită să n-o-mpărtăşeşti. întreaga omenire.4. că mult ne-ai iubit! Spre biruinţă privim înainte! Te proslăvim.

1. Isus Hristos. pier. Îmi cântă inima. Speranţa celui păcătos E-n Tine. Sfânt izvor de fericire! 079 UN SINGUR NUME VREAU S-AUD. Nume scump. Căci nu-i un altul mai plăcut. De care-ntruna cât trăiesc Mai mult. Liniştind orice dureri. 2.Isus.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer.Un singur Nume vreau s-aud. 1. Sunt una cu pământul! Singur. bucurie.. Alt nume nici nu este dat Spre-a noastră mântuire! O... 4. Ne dă pace...O. mai mult mi-e dor. În viaţă fost-au străluciţi. ce dulce Nume..Din valea marilor dureri Să scap eu n-aş putea. ISUS. Isus. 2. Dar am o scară pân' la cer: Isus . I-a înghiţit mormântul. De n-am cuvinte de rostit. CE DULCE NUME. 3. Mai dulce pe pământ!. El trăieşte Şi domneşte cu tărie. Dar au sfârşit nenorociţi. Un susur de izvor. doar în Tine! Fi-mi şi mie mângâiere Şi putere de-nnoire. Un Nume să-L tot cânt. . Domnul.nădejdea mea! 080 O. dar iată-i.. Peste-ntreaga veşnicie. 3. Edenul meu dorit.În adâncă umilinţă.. Mereu Te voi visa. Mântuit e prin credinţă. Se-avântă sus.Prin altul nu poţi fi scăpat.E-un zâmbet cald şi părintesc.

Deci porniţi cu-Isus `nainte..Deci cântaţi lui-Isus întruna. mângâios. mângâios. Isus. Numele Isus Hristos! 081 NU-I DECÂT UN SINGUR NUME 1. mângâios.O.N-am decât un singur Frate . Numele Isus Hristos! Dulce e. cuvânt scump nouă. mângâios. mângâios. Nu vă temeţi de nimic! Birui-veţi totdeauna. Numele Isus Hristos! Dulce e.Celor slabi le dă puteri! Refren: Dulce e. Refren: Dulce e. Daţi de veste orişicui Bucuria că El vine. Numele Isus Hristos! 3. Numele Isus Hristos! Dulce e. mângâios.Nu-i decât un singur Nume Ce mă poate mântui. mângâios. E Isus. Numele Isus Hristos! 4. În dureri şi bucurii. Refren: Dulce e. e Salvatorul. Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui. Cu El. El e rostul meu prin lume. Numele Isus Hristos! Dulce e. Numele Isus Hristos! 2. e Domnul meu! Pe pământ şu sus în ceruri. Refren:E Isus. Vreau cu El să fiu mereu! 2. orice inamic. mângâios.. Refren: Dulce e. Cât ne faci de fericiţi! Pacea Ta gustăm de-acuma Ştiind că suntem mântuiţi.

De-L vom urma...Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. Nume frumos cum altul nu poate fi spus. În slavă de nou Paradis. e Salvatorul. Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit. E Isus. Mi se-arată de departe.. e Domnul meu! Pe pământ şu sus în ceruri. Nume frumos cum altul nu poate fi spus. aşa cum e scris. . E Isus.. prin ape şi nori.Doar o singură speranţă Mă înalţă pân# la cer. Îl cântă-n slavă îngeri buni.Ce m-ajută când mi-e greu. Nume frumos în ceruri ne e pregătit. Îl cântă şi soarele-n zori Şi-L poartă-n lume mari minuni Prin stele. e Salvatorul. Îl vom purta în veşnicii. Refren:E Isus... Ca o veste despre viaţă Peste toate câte pier. Vreau cu El să fiu mereu! 082 NUME FRUMOS 1. de-L vom iubi Pe Domnul.Nume frumos e Numele lui Isus. Vreau cu El să fiu mereu! 3. Cu iubire-n drumul meu.... 2... Nume frumos e Numele lui Isus. Refren:E Isus. Nume frumos în ceruri ne e pregătit. e Domnul meu! Pe pământ şu sus în ceruri..

pacea mea divină. TU MI-EŞTI BUCURIA 1. Fie bezna cât de mare. TU EŞTI VIAŢA 1. Păcatul din adâncul meu Îl poate vindeca. 1. De-a lung de drum în ceas durut. `Naintea slavei Tale Se-nclină inima! 2. Drumul meu Ţi-e cunoscut! 2.Isus. . Nimic nu-mi va lipsi! 084 DOAMNE.Doamne. Tot Tu m-ai vindecat Şi. Harul Tău mi-e izbăvire. ce-mi vor pieirea. Celor răi. În braţe m-ai luat! 4. mi-este scut. Pace-n suflet. Tu eşti viaţa Şi bucuria mea. Aproape când Îl chem. Mântuitor ceresc. pace-n gând! 085 ISUS. Pe Tine Te iubesc! 3. Când Tu eşti lângă mine.Tu mi-ai iertat trecutul. Tu mi-eşti bucuria Şi lumina vieţii mi-eşti. CA FIU DE DUMNEZEU.Al vieţii dar e-n Tine. Planul Tu le nimiceşti! Mâna Ta ocrotitoare Mi-este sprijin.083 ISUSE. Tu-mi veghezi călătoria Spre palatele cereşti! Bată vânt de prigonire. Tu mi-eşti fericirea Şi plăcerea vieţii mi-eşti. Purtându-mi crucea grea. Nori de ură adunând. ca un bun Părinte. Tu.Păstor al vieţii mele.Doamne. Izvor de ape vii.Isuse. ca Fiu de Dumnezeu.

El pune har în lutul meu. . Sunt azi învingător. 086 ISUS ÎMI E PĂSTORUL BUN. Pe mine cerul m-a iubit Şi m-a umplut de dor. 1. vom locui Ca împăraţi şi miri! 087 EU AM UN SCUMP PRIETEN. Păstorul meu cel bun.Isus îmi e Păstorul bun. Prin al Său Nume sfânt. Nimic nu-mi va lipsi! El mă conduce-n verzi păşuni Şi la izvoare vii. 2. De moarte nu mă tem. El paşii mei purtaţi de vânt.Mi-e masa-ntinsă de Isus Şi am belşug de har! Cu untdelemn mi-e capul uns Şi plin e-al meu pahar! 5. O umbră pe pământ. Toiagul şi nuiaua Sa Le simt ca mângâieri! 4. 2. Isus. I-a uns cu Spirit Sfânt.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt.Prin Duhul Sfânt îmi este scut.Da. comoara mea. Isus. ştiu că mă vor însoţi Eterne fericiri! În casa Lui.Prin valea morţii de-aş umbla. E tot ce astăzi pot să spun Şi alţii pot vedea. 3.Mă simt aşa înviorat. n-am dureri. 3. N-am temeri. De-aud al Său Cuvânt! Pe calea dreaptă sunt purtat. El schimbă viaţa mea Şi zilnic toarnă Duhul Său Să-mi umple inima.Deşi eram un răzvrătit.

căci ma iubit.Aş vrea să-ţi spun şi ţie De preaiubirea Lui. Să mergem împreună: Isus şi eu! 2. E-atâta slavă-n jurul Său.Mai sus de cerul înstelat Am un Prieten minunat: E Domnul. Prietenul meu.1. Dar cel slăvit. Spre bunul Dumnezeu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 3. O.. fără El. Hrist. Isus cel scump. Minunea cerului! Lăsând această lume rea Şi ultimul război. nu pot trăi Şi-aş vrea să-L am mereu. Cu mine-i El necontenit. Isus. Fiu de Dumnezeu.E-al meu căci S-a crucificat. În bucurii şi în dureri Ascultă plânsul meu Şi mergem împreună: Isus şi eu! 4. . Şi-atuncea îmi răsare El. Mă ia cu drag pe braţul Lui.Mereu îmi povesteşte De casa cea de sus! Privind în ochii Lui.Eu am un scump Prieten. cât îmi e de drag! Cu zâmbet dulce în priviri M-aşteaptă-n zori. e-al meu! 2.. Să mergem împreună: Isus şi noi! 088 MAI SUS DE CERUL ÎNSTELAT 1. Trudit mă simt şi trist. De jertfa de pe Golgota. El este-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu. adesea. în prag! Eu. eu sorb Iubirea-I de nespus.Pe drumul meu.

Mărirea-I toată voi privi Şi-oi zice. când El va veni. Dar cel slăvit.În inimă domneşte El Şi nu va mai pleca defel.Şi-odată.Isus e-al meu Prieten bun!" 2. Şi nimeni nu m-ar înţelege Când mă ajung necazuri mari.. pe veci. E-atâta slavă-n jurul Său. Dar cel slăvit. Eu ştiu că nu mă va lăsa! De-aceea-mi place să tot spun: . .În nimeni nu mă pot încrede.Isus e-al meu Prieten bun!" 3. Isus. Cu mine-i El necontenit. Dar cel slăvit. şi El e-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu. m-a liberat. e-al meu! 089 ISUS E CEL MAI BUN PRIETEN 1. Isus. El pentru mine S-a jertfit.Isus e cel mai bun Prieten El e mereu la dreapta mea. Prin orice greu cu El aş trece. strâns la pieptul Său: Acum. Isus e-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu. De-aceea-mi place să tot spun: . Isus. E-atâta slavă-n jurul Său. E-atâta slavă-n jurul Său. căci ma iubit. e-al meu! 4. Cu mine-i El necontenit. Prieteni buni sunt mult prea rari. căci ma iubit. Eu sunt în El..Iubirea Lui e-aşa de mare. Deci bucuros mă-nchin mereu Şi-s fericit că El e-al meu! Refren: Ştiu că e-al meu. căci ma iubit. e-al meu! 3. Ca viţa în butucul său..M-a mântuit.. Cu mine-i El necontenit.

Preasfinte. 1..Isuse Şi cât Te iubesc! Dorinţi nesupuse Cu drag Îţi jertfesc! O viaţă curată Mi-ai dat să trăiesc. m-a scos din val Cu braţul Său cel tare. Prieten minunat. PRIETEN MINUNAT...Isus e-al meu Prieten bun!" 090 ISUS. Pe când eram în moarte. m-ai iubit. la marea de cristal. ca niciodată.Cu mult înainte De-a şti. Te iubesc! 2. Din cerurile `nalte. 3. Prieten minunat.. Prieten minunat Şi bun cât nu se poate. Sunt fericit că L-am aflat.Isus.. El pân` la mine S-a plecat. Şi nici o teamă nu mai am: El duce-a mea povară Şi glasul Său e sfânt balsam.Al meu eşti. Isus.. Nimic să nu mă doară. De-aceea-mi place să tot spun: . Pe braţul Său eu sunt purtată În pace şi lumină. Prin orice-ar fi să vină. M-a scos din foc. Azi.Mi-a pus în gură o cântare Şi-n mâini un steag nebiruit... 091 AL MEU EŞTI. El mă-nţelege-n toate. Iertare-ai urzit.Isus. ISUSE 1. Pe cruce. Şi am. De parcă-am început deja Vecia cea frumoasă. Şi nici un pas pe calea mea El singur nu mă lasă. Cetate de scăpare! 2. ..Isus.

Cu Tine m-ajută Să trec valea grea. minunat. Să ştii înc-o dată: Isus. Suflare-mprumută-mi Atât cât vei vrea! Când fruntea plecată În moarte-odihnesc. Bucuros trudesc şi sufăr.Am o singură dorinţă Şi aceasta doar Îi cer: După-o viaţă de credinţă. cu Isus! Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten minunat. cu sorii. Prin spaţii. Refren: Cu Isus.Vreau să fiu în veci cu Domnul. cu Isus! Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten minunat. 2.Cunună de glorii. Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten. 3. Îţi cânt încă-o dată: Isus. Doar să fiu de El legat. 1. Te iubesc! 4. Cu Isus cel adorat. Nu mă rog să fiu bogat. Te iubesc! 092 VREAU SĂ FIU ÎN VECI CU DOMNUL. Refren: Cu Isus. Lumini voi purta. Cu Isus să fiu în cer. Aşa voi cânta: Fiinţă-adorată Pe tronul ceresc.Cunună-ncrustată Cu spini preţuiesc Şi cânt înc-o dată: Isus. Te iubesc! 3. .Nu doresc a lumii faimă.

Suişul e aspru şi greu. Dar nu sunt uitat niciodată: Isus e Prietenul meu.Isus. 2.Aproape-i de-acum veşnicia.O sfântă speranţă-mi răsare. CE MULT TU M-AI IUBIT. Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat.Iubit-am viaţa pe pământ. E Regele meu!! 094 ISUS. 093 ADESEA SUB BOLTA-NNORATĂ.Din lacrimi adun osanale Şi-un cântec de dor. Căci am totdeauna pe cale. Un Frate iubit. liniştit. ce mult Tu m-ai iubit. 4. cu Isus! Tot mereu cu Isus! Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten minunat. De Tine n-am ştiut. Mereu întâlnesc verzi păşuni Şi dulci. Prietenul meu. Cu Tine-s fericit! 2. 3. Păstorul cel bun. Isus mi-e Păstorul cel bun. un Frate iubit. . Ce pace-n suflet e! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. Atunci Te-am cunoscut. 1. La dreapta. Mai mult decât orice! De când eşti Tu Păstorul meu.Refren: Cu Isus.Adesea sub bolta-nnorată. 1. Dar când cel rău m-a rătăcit. Mă rog şi aştept tot mereu Să-mi `nalţ înspre cer bucuria: Isus este Regele meu. nesecate izvoare.

Aşa-i Isus. Ca pacea în dureri. Prieten bun. Aşa e Domnul meu! 2. Cu Tine-s fericit! 095 CA APA ÎN PUSTIE. Cu Tine-s fericit! 4. Isus cel viu. Isus cel viu.Ca zorii după noapte. Isus cel viu. mereu. E cântec. Doamne. Aşa-i Isus.O. Izvor de bucurie. Aşa e Domnul meu! 3. Şi pacea Ta şi-al Tău cămin. fii cu mine-acum. Acestea le doresc! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. Şi-mi dă odihna Ta! Iubirea Ta de n-aş avea Distrus eu m-aş afla! Refren: Ferice sunt că am aflat Ce mult Tu m-ai iubit! Când Tu de orice m-ai iertat. Ca zboru-n libertate.Ca apa în pustie. E numai vreme bună Şi ani de primăveri. Aşa-i Isus. Ca pomul înflorit.Isuse. Căminul şi cerul Şi tot ce-aş vrea. eu cu Tine-aş vrea În veci să locuiesc. mereu. Aşa e Domnul meu! . e viaţă Şi scut în orice greu.Cu Tine-s fericit! 3. Ca florile-n cărări. speranţă. Ca visul împlinit. E soare. De har şi adevăr.Ca stânca în furtună. 1.

Dă-mi. împlinind tot ce-mi vei cere! Şi-n cântări şi-n tot ce fac să Te preamăresc în veac! . dar iubirea Lui stă-n veac! 2.Cum un vultur sub aripă îşi adună pe-ai săi pui..O. Toate pier şi praf se fac. Câte `nalţă şi susţin printre stânci de prigonire. Iar în inimă îmi pune al credinţei foc nestins Care dă curaj ne-nvins şi chiar iadul ţi-l supune! Toate pier şi praf se fac.De ce să nu cânt întruna.096 DE CE SĂ NU CÂNT ÎNTRUNA 1. doar iubirea Lui stă-n veac! 3. Toate nu-s decât iubire. o. câte de la Domnul vin. doar iubirea Lui stă-n veac! 4. Din păcat şi de la moarte al Său sânge m-a scăpat.. nespusă bunătate! El pe Fiul mi L-a dat. El veghea ca un Părinte peste mine chiar când eu Nu ştiam de harul Său.. fiind copil fără de minte. Aşa Domnu-n orice clipă m-apără cu braţul Lui. Veşnic să rămân în ea. Iar în orice dimineaţă mă învaţă-un cântec nou.. Toate pier şi praf se fac.El Îşi pleacă a Sa faţă şi mă scapă de-orice rău... Doamne-acum putere să pricep iubirea Ta. mulţumind lui Dumnezeu? Căci spre bine totdeauna mă conduce sfatul Său.

Cât va trăi Hristos. cât îmi e de drag! Cu hrană-mi vine-n ajutor Când sunt flămând. În noaptea cea târzie. Ca om şi Dumnezeu. Cum Biblia grăi.Din rădăcina vie Mlădiţa răsări. El mă va izbăvi! 5.097 CÂT VA TRĂI HRISTOS. pribeag. O. Spre cerul uimitor! Acolo vrem să fim.Prin valea întristării Tu să ne fii Păstor.Această floare dulce Mireasmă răspândi. 2.De-aceea spre Hristos Ţin ochiul meu deschis. Lumină ne aduse. cât îmi e de preţios.Când vine vremea grea. Alerg l-al meu iubit Păstor. Cât timp rămân cu El. Cum scris a fost să fie. Prin neguri străluci. Necazuri de-ar veni. În El m-adăpostesc! 4. 1. O floare ca de vis. 3.El e al meu Păstor. O. El mi-este Paradis! 098 DIN RĂDĂCINA VIE 1. Rămâne El speranţa mea.De scapă-al meu picior. Când toţi mă părăsesc. 3. . Tot cerul ne-a deschis. Spre largu-nseninării. Păcatul cât de greu. Cântatul meu melodios Nu va-nceta defel! 2. Durerea vrea să-alunge.

Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! 3. Refren: Azi avem Mântuitor. cei vinovaţi.E Isus cel aşteptat.Auzi îngerii în cor. Ne vestesc Mântuitor Şi proclamă cu-al lor cânt: . Vă uimiţi şi-L înălţaţi! Refren: Azi avem Mântuitor.Ceru-ntreg a părăsit Pentru noi. Şi păstorii au cântat.Prin rugile cântării În veci să Te mărim! 099 AZI AVEM MÂNTUITOR. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! 2. Salvator nepreţuit! Refren: Azi avem Mântuitor. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! 100 AUZI ÎNGERII ÎN COR. 1. Pentru noi S-a umilit. Dar puţini L-au cunoscut. (:Pentru omul păcătos S-a născut Isus Hristos!:) . tresăltaţi Şi cu îngerii cântaţi. Dumnezeu Emanuel. Bucuraţi-vă popoare! Să cântăm şi noi în cor: Azi avem salvare! 1.Pace-n cer şi pe pământ!" Voi..Într-o iesle S-a născut Copilaşul mult dorit. Să cântăm şi noi la fel! Refren: Azi avem Mântuitor. popoare.

Să putem să Te primim! (:Osana în ceruri sus. ce lucru minunat! Bucurie proclamaţi: Pentru toţi cei apăsaţi (:S-a născut Emanuel.Azi a venit un Copilaş Frumos şi dulce şi gingaş! Dintr-o fecioară S-a născut. Căci Tatăl nostru cel preasfânt Trimis-a Fiul pe pământ! . Ca să putem nădăjdui Că vom trăi în veşnicii! 4.:) 4. Preamărit ca Fiu al Său. Preamărire scump Isus!:) 101 AZI A VENIT UN COPILAŞ 1. Şi lumină ne-a adus De la tronul Său de sus.Cu toţii să ne bucurăm Şi laude în veci să-I dăm. Cel promis din veşnicii.Umilit Hristos veni.Doamne. O. Dumnezeu cu noi e El!:) 3. Să Te-arăţi ca Împărat. E Domnul nostru cel milos.Acesta e Isus Hristos. (:Orice suflet credincios Luminează prin Hristos.El fericire ne-a adus De la Părintele de sus. Într-un staul stă-nfăşat. Ce bucurie am avut! 2.2. Ce vine ca Mântuitor La omul slab şi muritor! 3.Cel din veci cu Dumnezeu. Ca să-Ţi iei al Tău regat! Să ne-ajuţi să biruim. Azi coboară Cel slăvit La toţi cei ce L-au dorit. Ţie ne-nchinăm Şi-n credinţă Te-aşteptăm.

S-a născut Mesia!" 2. Bună veste. popoare Şi cântaţi cu toţi în cor. refren: Cor de îngeri cântă: "Bucurie sfântă. S-a născut Mesia!" 103 BUCURAŢI-VĂ. Îngerii din cer întreabă: .Voie bună pe pământ.Mii de îngeri au cântat Bucuria.Prunc umil ni S-a născut Într-o iesle! Mântuire am avut. vin degrabă.102 PRUNC UMIL NI S-A NĂSCUT 1.De la iesle nu plecăm Niciodată. Aleluia! S-a născut Copilul sfânt. Om deplin şi Creator! Vin păstorii. refren: Cor de îngeri cântă: "Bucurie sfântă. S-a născut Mesia!" 3.Bucuraţi-vă. Pruncului ne închinăm Viaţa toată. Aleluia! refren: Cor de îngeri cântă: "Bucurie sfântă. Până lumea L-a aflat Pe Mesia! refren: Cor de îngeri cântă: "Bucurie sfântă. Hai şi tu la ieslea Sa. S-a născut al nostru Soare. POPOARE 1. S-a născut Mesia!" 4.

. Vin cu dar. Îngeri sfinţi. Aleluia. Doarme-n liniştea Sa.Noapte de vis. Pentru cânt Nu-i hotar! Toată slava cea de sus Stă pe chipul Tău.Bucuraţi-vă. O. De Maria privegheat.Noapte de vis. Noapte de har.Noapte de vis.Cine inima-I va da?" 2. Jos la naşterea Ta. Magi...Vino iar! Te coboară-n viaţa mea. Daţi de veste-n omenire Cu ce preţ ne-a mântuit! 104 NOAPTE DE VIS. Totu-i clar. Noapte de har. Cântă-n străluciri de stea: Mesia S-a născut. Prunc divin preaminunat Doarme-n liniştea Sa. Că sub stea noi L-am găsit. Jos la naşterea Ta. El ne e în veci comoară. popoare. Lăudaţi pe Domnul iar! Cum se-aşază fulgii-n zare Braţul Lui revarsă har! Povestiţi cum într-o seară S-a născut Cel minunat.Bucuraţi-vă cu magii. Mesia S-a născut! 3. .Isus.. Noapte de har.Isus.Noapte de vis. Veseli ne-am deschis desagii Şi-n cântări am izbucnit: Pace fie şi iubire Printre cei ce L-au dorit. Totu-i lin. 2. 4. Domnul păcii .Împărat! 3. 1. păstori. Noapte de har.

Şi pentru omul păcătos Lăsat-ai cerul luminos..Isuse scump. Steaua ce ne-a răsărit Este Domnul mult dorit. Isuse scump. Bucurie mare: Slavă. Isuse scump. 1.Isuse scump. În Tine-i mântuirea! 106 NOAPTE-ADÂNCĂ S-A LĂSAT.Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire! Atâta har ne-ai dăruit. maiestuos.Isuse scump.Isuse scump. Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire. Un luceafăr minunat. Isuse scump. Cu aripi scânteietoare: Ce să fie oare?. Dar lumea nu Te-a preţuit. Ca o dalbă floare..Hristos! 105 ISUSE SCUMP 1.Şi din grupul luminos.Sus. la Betleem Te-ai dezbrăcat de slavă.Hristos! Veşnic Ţie.la Betleem. slavă Celui sfânt! . 2... pe cerul înstelat.Aleluia. Se desprinde o cântare.Noapte-adâncă s-a lăsat. Viu e cerul. 2.Să-Ţi tot cânt.. 3.. Cor de îngeri. minunat! Fremătând. În Tine-i mântuirea! Din întuneric şi păcat Azi omul poate fi salvat. Grup de îngeri.. Te-ai dezbrăcat de slavă. Isuse scump. Veşnic Ţie.. Soli şi ai luminii fii. zeci de mii. o stea răsare. 3.

Nişte şoapte. Noi tuturor o vom vesti! Să cânte toţi cu-un dor aprins... pace pe pământ! 107 SE LASĂ NOAPTEA-N BETLEEM. Vi S-a născut Mântuitor!" 2. Şi iată că un înger sfânt Proclamă vestea tuturor: . Să se-arate cu iubire. Pe care cerul L-a trimis! 3. Să coboare din mărire. îngeri cântă Cu păstorii într-un glas: . Cu cerul plin de armonii.În imnuri. Printre oameni învoire!" Se aude-aşa frumos: . un cor de îngeri sfinţi Pe magi la iesle i-au condus Şi Pruncului s-au închinat Şi daruri scumpe I-au adus! El e cerescul Împărat. Ni S-a născut Mântuitor! 108 NIŞTE ŞOAPTE..O stea. într-o noapte..Se lasă noaptea-n Betleem. Tresalte orice muritor. Emanuel cel aşteptat.Sus în ceruri preamărire. E Mesia din vremi prezis.S-a născut Isus Hristos!" .. Păstorii. 1. Cerul face-n ea popas. pentru slava Lui. Au venit la Betleem Să ne spună veste bună. ce-am aflat.E pace-n cer şi pe pământ. Căci cerul e de-acum deschis. turmele păzind.. 2. Cu îngeri sfinţi ne vom uni Şi mântuirea.Pace. O minune s-a făcut: Pruncul vieţii S-a născut.. Mântuire că avem. Pace sfântă. Vorbesc cu dor din profeţii...Raze scaldă ieslea caldă. 1. ÎNTR-O NOAPTE.

Ca să vină. Cel ce-a fost din vremi prezis? Domnul slavei pentru mine. E inima mea.Pentru cine zări senine Poartă-n ceruri au deschis.. Dar vino. CE VESTE MINUNATĂ 1.. Cum au scris proorocii!:) 2. 1. ce veste minunată În Betleem ni se-arată: (:Astăzi S-a născut Cel fără de-nceput. De tronul ceresc.Maria.Departe. Să vadă Copilul Născut ca-Mpărat Adus-au şi magii Prinos de-nchinat. Păstorii-L găsesc. ca ieslea.Că la Betleem. Mântuire să avem.Departe de Tatăl.Departe-ntr-un staul.. 2. . De nimeni ştiut. La vremea-mplinirii. S-a născut în Betleem. Săvârşind călătoria.3. (:Într-un mic sălaş. 109 DEPARTE-NTR-UN STAUL. Domnul slavei pentru tine. 3.O.Isuse. Te naşte în ea.. S-aud cor de îngeri La mine sosit Cu vestea cea bună Că sunt mântuit! 110 O. Isus S-a născut! Şi stele pe ceruri Luciră mai viu Şi îngeri cântară Pe dealul pustiu. Culcat într-o iesle. din lumină.

Şi fruntea ni se pleacă . Cuprinşi de-un cântec sfânt: Mărire-n cer lui Dumnezeu Şi pace pe pământ! 2. Într-un acelaşi osana La noi să Te primim.. 3.Ca un rob S-a umilit Domnul Isus Hristos. Mesia S-a născut. Cum nimeni n-a văzut. Să ne mântuiască! :) 111 PENTRU NOI A RĂSĂRIT 1. Cu pace şi iertare. 2.Era o noapte de minuni. Sub veghea îngerilor buni.Pentru noi a răsărit Domnul Isus Hristos.. 3. paşii lor Se-aud.Spre Betleem.Lângă-acel oraş A născut pe Mesia! :) 3. Mesia cel mult dorit. Tuturor era plăcut Domnul Isus Hristos.Mesia. Isuse.Spre Betleem treceau păstori Şi magi treceau. 112 SPRE BETLEEM TRECEAU PĂSTORI 1. ne grăbim. Ei coborau la iesle. spre ieslea Ta. Domnul Isus Hristos.Din fecioară S-a născut Domnul Isus Hristos... Din cer El a venit Şi cântă parcă totul... În noaptea vremii. Dumnezeu mi-L dete mie (:Să Se nască Şi să crească. De-atât cât ne-a iubit. Şi pe noi ne-a mântuit Domnul Isus Hristos. grăbiţi. iar. prea fericiţi.Cel din vecie.

Doamne.Şi ruga prinde zbor: Te naşte-n noi Tu. venind la crucea Ta. Dumnezeu găsi un Miel ispăşitor Pentru vina tuturor. 2.. Între cei mai răi o groapă I s-a dat Şi-un mormânt cu cel bogat.Dar sfârşindu-Şi marea lucrare Va vedea al patimii rod.. Rătăceam precum nişte oi.Privesc spre trupul Tău zdrobit. Ca un Fiu al omului. 3. Azi lumea o dispreţuiesc. Ne fii Mântuitor! 113 CINE A CREZUT CELE SCRISE? 1. Umil.. Între cei puternici partea-Şi va primi Şi de-a pururi domni! 114 SPRE CRUCEA TA 1. 4.Om al suferinţelor grele. iar. Părăsit şi dispreţuit. . Printre făcătorii de rele Noi pe El L-am socotit. Bucuria Lui cea mai mare: Un neprihănit norod.. Dar era nevinovat. 2..El a suferit pân` la capăt Ca un Miel tăcut şi supus.Cine a crezut cele scrise? Cine-a cunoscut braţul Lui? Ca Odraslă slabă venise. Acolo las povara mea. străpuns..Ne vedeam de drum fiecare. Chip de rob smerit purta..Spre crucea Ta uimit privesc. 5. Printr-o judecată nedreaptă El a fost lovit. Totuşi El purta al nostru greu păcat. Dar divina Lui îndurare Ne-ncetat a fost cu noi.. Nici o strălucire Domnul nu avea.

Şi jertfa Ta e dar divin. smerit. Azi eşti întunecată. frunte-nsângerată de chinuri fără preţ! O. Isuse-am cunoscut. 2... Făptura mea şi viaţa mea. scump Mântuitor. 3.. Te laud azi.. le-nchin! 115 O. purtate-n mii de spini. Pe Tine.Eram un fiu rătăcitor.Isuse. Pe fruntea Ta. veşmântul prea pătat! Din razele iubirii. frunte... dar eu Te preţuiesc!. nu Te depărta! Îndură-Te şi-mparte-mi milostivirea Ta! 116 LA CRUCE VOI RĂMÂNE 1. Păcatul meu a împletit. căci m-ai salvat! 4.La chipul de iubire plin... frunte-ncununată cu spini şi cu dispreţ! O. La crucea Ta.O. o.O. cununi de spini.Durere şi iubire cum nimeni n-a ştiut. Prin jertfa Ta am fost iertat. În preţul jertfei Tale.La cruce voi rămâne şi-n sângele-Ţi vărsat. mare e iubirea Ta. altădată scăldată-n foc ceresc. FRUNTE-NSÂNGERATĂ 1. Voi împleti-n vecie coroane de lumini! 2. de vină-s numai eu! Îndură-Te de mine. .Nespusa Ta durere m-apasă astăzi greu! Că multe Tu-ndurat-ai. Îmi voi spăla.

La cruce voi rămâne.Condu-mă la mormântul Tău. AL VIEŢII MELE DOMN. paharul prea amar.Isus. Unde ai Tăi plângeau. Acolo unde îngeri sfinţi Pe Tine Te păzeau! refren: Ah.Plin. 2. 1..Doamne.Doamne. Du-mă la Golgota! refren: Ah. uimit de-atâta har. Oare pentru cine? Pentru cei ce spini culeg Chinul Său sa fie-ntreg? Stau sub cruce şi-nţeleg: Totul pentru mine! 118 ISUS. jertfa Sa.toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota . Moarte sus pe cruce.. al vieţii mele Domn. Vina noastră grea? Până-n moarte. Spune-mi iubirea Ta! Coroana Ta de spini s-o văd. Drumul marilor dureri Până unde duce? Până unde va urca Domnul. De dureri străine.Glas de cer însângerat Strigă la răscruce. În mine să pătrundă nemărginitu-Ţi dar! 117 GLAS DE CER ÎNSÂNGERAT 1.toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota 2. Chinuri fără de hotar.

Ca şi Maria. Şi.Doamne. vreau şi eu Să văd mormântul gol. am aflat Trepte de credinţă. Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. plin de Duhul Sfânt. cu dor. Azi şi-n veşnicie! 3.Lângă cruce. Sufletul mi s-a 'nălţat Peste suferinţă! refren: Crucea Ta. Azi şi-n veşnicie! 2. Sufletul. 1. Să nu Te uit. Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea.3.Doamne. lângă crucea Ta.Lângă cruce.crucea Ta. din ea Vreau să mi se-adape! refren: Crucea Ta. să fiu Al mântuirii sol! refren: Ah. refren: Ah.toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota 119 DOAMNE.Ajută-mă să port şi eu Crucea ce-o am de dus. chipul Tău Iubitor m-aşteaptă! Cât aş vrea să-l port şi eu În cuvânt şi faptă! .Doamne. Urmând mereu pe calea Ta.toată viaţa mea Nu voi uita iubirea Ta! Vreau să mă duci la Ghetsemani! Du-mă la Golgota 4. Ţine-mă aproape.crucea Ta. LÂNGĂ CRUCEA TA.

Azi şi-n veşnicie! 4. Singur purtând tot păcatul. m-or afla. Scrie-o pe inima mea. Spune-mi cum El. Fără de fast şi onoruri. Inimă. Spune-mi cum Domnul.. . Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. Azi şi-n veşnicie! 120 SPUNE-MI POVESTEA IUBIRII. Tandru şi sfânt osana! Spune-mi povestea iubirii. 2.crucea Ta.refren: Crucea Ta. Trece pustiu-arzător. 1. în toate. Împăratul.Împăratul. Scrie-o pe inima mea. Să pot fi biruitor.. Tot ascultând. Tot ascultând. Plin de iubire-a lucrat. iesle şi stea.Spune-mi povestea iubirii.. Singur purtând tot păcatul. Cântă cu îngerii-n coruri. privesc Lacrimi mari de sânge Şi aud cum îmi şoptesc: "Dragostea învinge!" refren: Crucea Ta..Spune-mi cum El. Până ce zorii slujirii.. Până ce zorii slujirii. Să pot fi biruitor. Doamne-aş vrea să fie Slava şi speranţa mea. m-or afla. Până trăi-voi în fapte Pilda ce-o am de urmat.Lângă crucea Ta.crucea Ta. Trece pustiu-arzător..

121 L-AM VĂZUT PE ISUS 1.. Dureri. sunt salvat. Pe deplin liberat de păcat! Azi privesc doar seninul de sus .. 3. Lângă Mielul jertfit.. Căci ştiu cât de mult m-a iubit. Spune-mi povestea iubirii. Să-ţi trimit pace-n dar Să te smulg din al morţii hotar!" Şi-am văzut că atunci pe Calvar. 2. Spune-mi de jertfa pe cruce. Astăzi spun orişicui Că Isus m-a salvat.. I-am văzut crucea grea Când în noaptea durerii cădea.. Spune-mi cum El a-nviat.. Vreau de pe drumul sfinţirii Floare de cântec să-i strâng. să fiu mântuit. Mă-ntrebam pentru ce suferea... Pân'oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. Sângerând pe-al iubirii altar Mielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfit Pentru mine.. Să salvez viaţa ta.. chiar de plâng!.. Spune-mi cum El a-nviat.. Că prin sânge divin sunt spălat! Sunt salvat pentru cer..Şi-am rămas lângă El. Lângă cruce-am oprit pasul meu. I-am văzut ochii trişti.Spune-mi de jertfa pe cruce. Mă-ntrebam pentru cine murea? Să-nţeleg îmi era foarte greu...L-am văzut pe Isus Pe Golgota urcând.Iar Isus mi-a şoptit: "Pentru tine-am murit. Nu te opri.. Cu spini fruntea Lui sângerând...3. Pân'oi simţi că-mi aduce Pace în suflet iertat. chin grozav suferind.

Veşnicia-ntreagă vreau. Face sufletul curat. Şi-aduce mântuire. Libertate am primit.Lângă cruce astăzi stau. 1.Harul Meu te-a mântuit" Şi în viaţă am pornit Mai tare în credinţă.. Şi te apleacă-n umilinţă.Acolo afli vindecare Şi izbăvire de păcat! Primeşte singura salvare. E har şi pentru mine! 3.La Golgota am primit O făgăduinţă: .În inimă. Predă-te Lui şi eşti iertat! 3. pentru vecie. pe Golgota.Lângă cruce-s fericit.Priveşte marea suferinţă A lui Isus. 4. Rămâi cu pacea Ta de sus. Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie. Ştiu c-aşa e bine. 2. Fluviu de iubire Curăţeşte-orice păcat. Prin Isus am biruit.Primeşte-mă cu-a Ta iubire. Doresc să fiu şi eu spălat! 4. spre mântuire.Isus! . Domnul mă susţine. Sărmane om. la crucea Sa! 2.Din Golgota revărsat. A vieţii apă beau Şi-aştept pe Cel ce vine. Mântuitor iubit. 123 PRIVEŞTE MAREA SUFERINŢĂ 1.Şi aştept ca să-L văd pe Isus! 122 DIN GOLGOTA REVĂRSAT. nepătat! În sânge scump. Sfânt Miel de jertfă.

Mângâiere nu va da.Isus ne atrage spre crucea Sa.124 ISUS NE ATRAGE SPRE CRUCEA SA. viaţă vom avea De privim spre Golgota! 3. Isus cu-al Său har îţi dă ajutor! refren: Să privim spre Golgota. Viaţă. Viaţă.Când eşti apăsat de durere Şi nici o lumină nu vezi. În lumina ei minunată. Vei vedea viitorul mai clar! . La jertfa Lui să ne gândim! De-am înţeles cât de mare-i ea. Viaţă.Privirea-mi se-ndreaptă spre-al Său Cuvânt Plin e de dulci făgăduinţi. Una nu cade jos la pământ. viaţă vom avea De privim spre Golgota! 2. să-mplineşti şi să crezi! refren: Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar. viaţă vom avea De privim spre Golgota! 125 CÂND EŞTI APĂSAT DE DURERE 1. 1. refren: Să privim spre Golgota. O scumpă comoară atunci găsim! refren: Să privim spre Golgota. De crezi şi de 'nalţi rugăciuni fierbinţi. Întoarce-ţi privirea spre Domnul. S-asculţi. Mângâiere nu va da. Mângâiere nu va da.Priveşte mereu la Isus Hristos: El este scut ocrotitor! În lupte grele e credincios.

Pământul şi cerul vor trece Luate de ultimul vânt. În lumina ei minunată. În lumina ei minunată. Vei vedea viitorul mai clar! 126 EU PENTRU VOI MURII 1. cum bine ştiţi Răspundeţi dar.. refren: Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar. Dar ce făcut-aţi voi? Acum vă-ntreb în mila Mea: Urma-veţi tot aşa? . viaţa Mea.Citeşte Scriptura Golgotei Cu sfintele ei mângâieri. Şi singur Mă jertfii. Doar dragostea Lui va rămâne! S-o ştie întregul pământ! refren: Nu privi niciodată Decât crucea Lui pe Calvar. De nimenea silit! V-am dat ca viaţă..Am suferit nespus: Cununi de spini pe cap. Dar voi ce-Mi faceţi azi? 2.. Ce faceţi voi din ea? V-am smuls din moarte şi necaz.Eu pentru voi murii Pe cruce răstignit. Străin am fost pe-acest pământ. Sărac. Iubirea mai tare ca moartea E singura cale spre cer... Vei vedea viitorul mai clar! 3. Aşa vreţi să-Mi plătiţi? 3. Şi coasta Mi-au împuns Din moarte să vă scap! Am suferit atunci şi-apoi.2.. de-aveţi cuvânt. Pe-ai Mei i-am învăţat Ai Mei M-au răstignit!.Pe Tatăl L-am lăsat Şi tronul strălucit.

Aş vrea pe-o stâncă de granit Să fie-n veci săpat: Ce mare preţ a fost plătit S-ajung răscumpărat! refren: Domnul ne iubi. Pentru noi muri. Slăvitul Dumnezeu? refren: Domnul ne iubi. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat 2. Să-ndure chinuri de nespus. Şi cât de mult El ne-a iubit Dând viaţa Sa apoi! refren: Domnul ne iubi.Vestiţi cum Domnu-a pătimit Pe cruce pentru noi.127 VESTIŢI CUM DOMNU-A PĂTIMIT 1. Pentru noi muri. Cu viaţa Lui de Dumnezeu În viaţă ne-a-mbrăcat.E oare drept să stea Isus Pe cruce-n locul tău. Pentru noi muri. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat 4.Am înţeles că harul Său E tot ce ne-a salvat. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat 128 SALVARE SIGURĂ NE-A DAT 1. Prin viaţa Sa a răscumpărat Pe oameni din păcat 3. refren: Domnul ne iubi. Pentru noi muri.Salvare sigură ne-a dat .

Sub mormântul sigilat Prinţul păcii sta închis. refren: Însa moartea să-L ţina rob nu putea. refren: Însa moartea să-L ţina rob nu putea. Cel ce-a fost nevinovat. Cel ce-a fost nevinovat. Domnul nostru-a coborât În mormânt. Ca siguri noi să fim Şi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat (:Ca să ne mântuim! :) 129 PE O CRUCE RĂSTIGNIT.Hristos. 1. Mielul sfânt. .Pe o cruce răstignit. Care.El a murit şi a-nviat. pentru păcătos. Isus Hristos a-nviat! 3. Să crezi doar şi vei fi scăpat (:Sărmane păcătos!:) 2.Cuvântul spune lămurit. neprihănit. Pentru-al lumii greu păcat. (:Prin scump sângele Său! :) 3. Iadu-ntreg s-a bucurat Că Hristos a fost învins. Tot amarul l-a sorbit! refren: Însa moartea să-L ţina rob nu putea.Aleluia lui Hristos. Căci pedeapsa în locul nostru purta. nevinovat.Prin jertfa Sa. Căci pedeapsa în locul nostru purta. Isus Hristos a-nviat! 2. Garant e Dumnezeu: Isus Hristos ne-a mântuit.

Duhul Sfânt! Slavă Lui. Slavă. Slavă Lui. Aleluia! Păcătoşii mântuind! Slavă Lui.A-nviat Isus Hristos.Suferinţa ne-a purtat. Slavă Lui. Aleluia! Sufletul ne-a vindecat! Slavă Lui.Domnul nostru S-a 'nălţat. Aleluia! Mântuiţii cântă-n cor. Aleluia! El cu Tatăl ne-a-mpăcat! Slavă Lui. Aleluia! Cel pe cruce răstignit. Cel ce-a fost nevinovat. Aleluia! Fie înălţat în cânt. Slavă. Slavă. Slavă Lui.Da. Aleluia! Mare Preot şi-Mpărat! Slavă Lui. 1. Slavă. Isus Hristos a-nviat! 130 A-NVIAT ISUS HRISTOS. Fiul. Aleluia! A ieşit victorios! Slavă Lui. Aleluia! 2. Aleluia! 4. Aleluia! 3.Căci pedeapsa în locul nostru purta. Aleluia! 131 DA. Hristos a-nviat . HRISTOS A-NVIAT 1. Aleluia! Domnului oştirilor! Slavă Lui. Aleluia! Moartea-a doua suferind. Aleluia! Tatăl. Aleluia! Boldul morţii-a biruit! Slavă Lui.Slavă Celui înviat! Slavă Lui.

N-a putut nimic să-L ţină În mormântu-ntunecat! Plin de viaţă şi lumină. Da. osanale! 3. Domnul nostru a-nviat. Pentru veci sfinţii Lui vor ieşi la viaţă! El la Tatăl S-a 'nălţat. Hristos a-nviat.Da. Da. El e Domn în toate. Să-mplinească-ntreaga vrere A Părintelui iubit: Planul Său. slavă. desăvârşit! 4. Hristos a-nviat. în eternitate! 132 SĂ RĂSUNE LUMEA TOATĂ 1. Preamărit şi maiestuos! 2. nenorocit. El e viu.Osanale. A-nviat Isus Hristos. ne-a adus lumină. În mărire îmbrăcat! 3. Hristos a-nviat. Hristos a-nviat.Da. Da.Să răsune lumea toată De un cântec luminos: Moartea e pe veci curmată. A-mplinit pe pământ Legea Lui divină! Azi priveşte bucuros rodul muncii Sale. Hristos a-nviat. osanale Să înalţe-ai Săi copii Celui ce-a deschis o cale . El ne dă salvare! El domneşte pe pământ cu iubire mare.A-nviat spre-a da putere Celui slab. slavă şi-nchinare! 2.Ca un veşnic Soare! Slavă Lui. ne-a adus speranţă.

133 VREDNIC EŞTI. Un scump Salvator Şi Prieten al meu. Ah. Toată mărirea.Doamne. Leul din Iuda.Doamne. Acolo ajunge . Tu ne eşti Mielul cel blând.Doamne.Hristos. MARE PREOT..Doamne. Către cer şi veşnicii. Cu moartea pe moarte călcând! Vrednic eşti. Mă rog pentru tine. Fierbinte mă rog! 2. DOAMNE.Doamne. 1. Vrednic eşti. Vrednic eşti.Către sfinte bucurii. El mi-e adăpost Pentru viaţa întreagă. Cel sfânt. Vrednic eşti.Vrednic eşti. Toată mărirea. Să-Ţi cânte întregul pământ! 134 HRISTOS. mult aş dori Ca să fie şi-al tău! refren: Mă rog pentru tine. 1. Vrednic eşti.Mare Preot. Să-Ţi cânte întregul pământ! 2. Mă rog pentru tine..Vrednic eşti. În loc fericit.Doamne.Doamne.Doamne. Cu viaţă la viaţă ieşind! Vrednic eşti.. toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai învins întunericul morţii. În ceruri se roagă.. toată iubirea Ţie pe-ntregul pământ! Căci Tu ai trecut singur teascul durerii.Eu am un Părinte Ce-mi dă o nădejde De viaţă eternă.

Cum şi tu eşti salvat! refren: Mă rog pentru tine. Fierbinte mă rog! 135 NOI AVEM ÎN CERUL SFÂNT. ca mine. Un scump Salvator În Isus ai aflat. Să fim împreună Mă rog neclintit! refren: Mă rog pentru tine.Noi avem în cerul sfânt. Salvează-i pe ei. În iubirea Lui caldă. 2. Fierbinte mă rog! 4. în sfârşit.O haină curată. Lucind de lumină. Mă rog pentru tine. Cu-al Său sânge mijlocind Pentru omul păcătos. Mare Preot pe Hristos. Mă rog pentru tine. în ziua senină.Noi avem un Sanctuar Sus. 1. În locuri cereşti.Şi când. Mă rog pentru tine. Şi tu să primeşti! refren: Mă rog pentru tine. Mă rog pentru tine. la tronul cel slăvit. Mă rog pentru tine. Dar mult eu mă rog Ca. La al harului hotar .Tot cel care crede. O haină. M-aşteaptă în slavă. Fierbinte mă rog! 3. Mă rog pentru tine. Şi tu pentru alţii Fierbinte te roagă.

3. 1.Noi avem un legământ Scris cu sânge de Isus Şi păstrăm sigiliul sfânt. refren: O scumpă comoară. Nu ne temem de vrăjmaşul. . 3. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat Prin jertfa crucii El ne-a salvat.Noi avem un loc păstrat Sus la dreapta Domnului! Poţi şi tu să fii salvat Prin neprihănirea Lui. 136 NOI AVEM UN DOMN ÎN CERURI. Semnul Lui pe frunte pus. ce-n luptă.o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat. El descoperă lumina Din cerescul Său Cuvânt.o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat.Oricât aş umbla prin lume.Noi avem un Mare Preot Ce slujeşte-n Sanctuar Pentru fraţii Săi. 4. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat Prin jertfa crucii El ne-a salvat.o scumpă comoară În Domnul nostru noi am aflat. Au nevoie de-al Său har. refren: O scumpă comoară.Orice om e cântărit. refren: O scumpă comoară. Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat Prin jertfa crucii El ne-a salvat.Noi avem un Domn în ceruri. 1. Un Părinte-ndurător. 137 ORICÂT AŞ UMBLA PRIN LUME.Noi avem Mângâietorul Cel trimis de Tatăl sfânt. El ne vine-n ajutor. 2.

Pune-mi Tu sigiliul Tău Şi în Cartea vieţii scris..O singură rază vie. DUH DE HAR PREA PLIN. Veniţi la lumina Sa... . 3.Se zbate în zadar Al mărilor tumult. 1. Doar El ştie a salva! 138 SPIRIT SFÂNT AL TATĂLUI.Spirit Sfânt al Tatălui. 2. Hristos este plin de pace. 2. Dumnezeiesc mister. Să pot fi în Paradis! 139 O. Din al vieţii fruct să gust.O. În credinţă dă-mi avânt Şi-n iubire să-Ţi slujesc! 4.Veniţi. 1... Un singur izvor de har: Hristos răstignit pe cruce. Căci miezul nopţii mi-este har Când plin de Tine sunt.Ca soarele-nfocat Aprinde-mi inima.Aş fi tot rătăcitor Şi sufletu-mi gol ar plânge Departe de-al vieţii-izvor. încă vă aşteaptă. Tu piciorul să-mi îndrepţi. Din altarul Tău ceresc. Nicidecum să nu mă laşi! 2..Duh de har prea plin.Umple-mă cu foc preasfânt. Fă-Ţi din mine un sălaş! În noaptea păcatului.Pe-al sfinţirii drum îngust. Tu-mi umpli pieptul de Amin Şi mă conduci la cer. Mântuit de Dumnezeu. Hristos azi în Sanctuar! 3. Adevărul să mă-nveţi! 3.

DUH DE VIAŢĂ SFÂNTĂ. vino căci Te-aştept! 2. Duh de viaţă sfântă. Unealtă-n mâna Ta! 140 O. În loc întunecos. pătruns de-a Ta iubire. Dintr-o tainică pornire Ţi-nchin totu-n viitor! 4. Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator. Duh Preasfânt! 2. dar ceresc. Alungă tot ce-i pământesc Şi fă-ne oameni noi! Trimite pacea Ta de sus În inimă şi-n gând.Supune eul răzvrătit. bucuria De-a-Ţi cânta victorios Şi-a trăi vestind solia Revederii cu Hristos! 142 O. vino. Vino.Inima e-a Ta de-acuma Dar în ea e totul rău! Fă să fie totdeauna Numai după placul Tău.Adu-mi. Te revarsă-n al meu piept.Când. Să fim în lume martori vii Ai Domnului Hristos! 141 VINO. . SFINŢEŞTE VIAŢA MEA. Stinge tot ce mă frământă. 1. DUH PREASFÂNT.O. Cu pacea dulce-a lui Isus O.Doamne.Vino. Pornirile fireşti. 3. 1. O. În marea luptă ce-am pornit Salvarea noastră eşti! Ca soli şi ai luminii fii. SPIRIT SFÂNT.Să fiu lumină ne-ncetat. Coboară azi la noi.Duh Preasfânt.

O.Spirit Sfânt. Să-mi cânte bucuroasă inima! 3. eu totuşi să mă-nchin! 5. Ci doar cu dragostea să mă-ncununi. Destul să locuieşti în viaţa mea. Tu. Să mustru-al necredinţei orb suspin.1. Vino-n viaţa mea. sfinţeşte viaţa mea. CU HAR DIVIN.Nu-Ţi cer vreun semn. De ea să fiu pornit. să simt că eşti prezent. Crucea îmi dă speranţă să trăiesc.Mă-nvaţă.Vreau să respir iubirea cea de sus. Să fiu mai mult decât biruitor! 2.Spirit Sfânt. 1. Las' să Te caut şi să Te găsesc! 4. Umple-mă cu har divin Din puterea Ta! 2. . Mă-nnoieşte pe deplin După voia Ta! Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră. De nu-mi răspunzi. să fiu condus. Pe fruntea mea să pui sigiliul Tău Şi-n mine chipul Tău de Dumnezeu! 143 SPIRIT SFÂNT. Scoate-o din lume prin puterea Ta! În slăbiciune fi-mi sprijinitor.cu har divin. Mi-arată cum să lupt cu mine-atent. nici alte mari minuni.Ştiu că Isus Hristos ne-a poruncit Să Te iubim cu tot ce-avem primit.Sfânt izvor de foc ceresc.

Duh Preasfânt şi bun. cu flăcări de iubire. refren: O. Vindecă-mi inima! Dragostei Tale mă supun. ca să trăiesc.Duh preasfânt.Să ne iei în stăpânire...Duh de viaţă dătător. Tu eşti puterea mea! 145 SĂ NE IEI ÎN STĂPÂNIRE.O. Fii puterea mea.O. Duh Preasfânt.Vino-n viaţa mea. Să fac doar voia Ta! 2. Ne cuprinde-ndurător.Duh divin.Preasfânt. Căci Tu eşti pacea mea! 3.O.Mângâietor. Să ne botezi cu foc . Spală-mă astăzi pe deplin De tot ce este rău! 4.Duh de viaţă plin. Vreau să fiu doar al Tău. Umple-mă cu foc divin Din iubirea Ta! 3. DUH DIVIN. Mai fierbinte să ador Curăţia Ta! Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune. Să pot iubi al Tău Cuvânt. Veşnic Te voi urma! Vreau să trăiesc biruitor.Duh Mângâietor.vino. Ca să pot lucra! Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece. PREASFÂNT. Cu viaţa Ta! 144 O. Ne botează-acum cu foc! O. Fă în dragoste să cresc. Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire.Duh Preasfânt. Şi.O. 1. Vino în viaţa mea. Umple-mă. 1.

Ne condu-n a Ta lucrare.Spirit Sfânt.Duh Preasfânt. Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire. a Ta putere Dă-ne-o astăzi. ÎN NOI AŞAZĂ 1. în noi aşază Adevărul lui Hristos. Să ne botezi cu foc 4.vino.Duh preasfânt. refren: O.Duh de viaţă şi iubire.Duh preasfânt. Ne botează-acum cu foc! O.Spirit Sfânt. Să ne botezi cu foc 146 SPIRIT SFÂNT. Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire. . Ne botează-acum cu foc! O.Te rugăm.vino.Duh al nemuririi. Pentru patria măririi Sigilează-ne pe veci! refren: O.Vino.2. Inima să ne-o încerci.vino. Inima ne-o ţine trează Pe al vieţii drum spinos! 2.Duh Preasfânt.Duh preasfânt. Ne botează-acum cu foc! O.Duh Preasfânt. Ne condu la Dumnezeu! Din mărire la mărire Fă-ne după chipul Său! refren: O. Ca să afle cel ce moare Harul Tău mântuitor. Să ne botezi cu foc 3. Te coboară cu grăbire Şi ne umple de iubire. Duh divin. Mijlocitor.

Şi. Tatălui să ne-nchinăm! 3. Dă-ne din cerescul har! 4. a noastră viaţă Înnoieşte-o pe altar. Fi-ne Tu mereu povaţă. Ce cu blându-Ţi glas ne chemi. CE DAI PUTERE 1. Dă-ne Tu şi azi putere. Chiar ce-avem mai scump pe lume Să jertfim pentru Hristos! 3. şi nouă azi Să ne-ajute-n suferinţă Şi în orişice necaz. Noi să stăm în Domnul tari! .Spirit Sfânt. Să vestim credinţa dreaptă. în ciuda oarbei gloate. 147 SPIRIT SFÂNT. Ca-n puterea şi-al Tău Nume Să fim gata. bucuroşi. Spirit Sfânt.Dă-ne zelul lui Ilie.Spirit Sfânt. Nu jertfim pe-al lor altar! 4. Sfânt e Unul. în noi coboară.Ca-n Hristos şi-a Sa iubire. ce dai putere S'ascultăm de Dumnezeu Şi de orişice cădere Ne fereşti cu glasul Tău. ce altădată Ai condus regi şi profeţi.Spirit Sfânt de mângâiere. Nici de ochii lumii chiar.Tu. Căci azi lumea mult mai rău Zace în idolatrie.A lui Abraam credinţă Dă-ne-o.Spirit Sfânt. Vrem să ne sfinţim mereu! Sfânt e Tatăl. Şi pe noi azi să ne-nveţi! 2. când ruguri ne aşteaptă.Sfânt e Fiul. Ne-nfricaţi şi plini de har. Dumnezeu. Ca apostolilor din vremi. Şi. Părăsind pe Dumnezeu! Dar noi nu vrem a ne-abate. Şi-a apostolilor ceată.

149 SFÂNT CUVÂNT DE HAR DIVIN.5. 1.Sfânt Cuvânt ocrotitor. Căci vom fi biruitori! 148 CÂND OMUL VECHI.Când omul vechi din noi se vrea stăpân. tare-i cruntă. Lasă astăzi raza Ta Să ne umple inima! 2.Când îngeri par că slava şi-o retrag. 3. 2.Spirit Sfânt. . te iau fiori. 1. Prieten credincios. Când o vezi. De lumina vieţii plin. Avem la dreapta un Tovarăş bun: E Duhul Sfânt. din nou adie peste noi suflarea Ta Şi. prin Ploaia cea Târzie.Când lumea-n noi îşi face iarăşi loc. prieten adorat. Dar pe noi nu ne-nspăimântă. Când nori acopăr cerul înstelat. Avem la dreapta un Prieten drag: E Duhul Sfânt. Când nu ştim nici măcar a ne ruga. Avem la dreapta noastră sacrul Foc: E Duhul Sfânt.Sfânt Cuvânt de har divin. ce-i gata-a ne-ajuta. Fă-ne gata de-a lupta! Cruntă-i lupta. Când drumu-ngust ne pare prea stâncos.

De viaţă dătător. Ea ne mângâie în orice nevoi. Daţi-ne al ei vers melodios.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă. pământul se vor topi! În veci Cuvântul. Legea. PĂMÂNTUL SE VOR TOPI! 1. 2. Tot ce-amărăşte-un .Profeţii şi-ntreaga Scriptură. în veci Cuvântul.CERUL.Cerul. curat şi credincios. Numai Tu ne poţi salva! 3. În veci Cuvântul nu va pieri! 151 DAŢI-NE-N MÂNĂ BIBLIA CEA SFÂNTĂ. Prin înţelepciunea Ta.Sfânt Cuvânt. Prin care Domnul ne-a făgăduit Că El va stinge tot ce ne frământă.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă.Sfânt Cuvânt al lui Hristos. 1. De când Isus murit-a pentru noi! refren: Daţi-mi lumina din Scriptura sfântă. Tu să ne fii Drum deschis spre bucurii! Cu nădejde ne-ndreptăm Spre Isus şi ne-nchinăm! 4. E tot ce ne-a rămas de la Hristos. Viu. Vino şi zideşte-n noi Templul unor inimi noi! 150. Nimeni nu poate stinge-a ei lumină.

Profeţii şi-ntreaga Scriptură. 4. Daţi-ne al ei vers melodios. 152 DOAMNE.Daţi-mi Scriptura. CÂT DE MULT ÎMI PLACE . Ea ne susţine flacăra credinţei Că pe Isus Îl vom vedea curând! refren: Daţi-mi lumina din Scriptura sfântă.Profeţii şi-ntreaga Scriptură. E tot ce ne-a rămas de la Hristos. Legea. Legea. ea ne protejează Contra vrăjmaşului înverşunat.suflet obidit! refren: Daţi-mi lumina din Scriptura sfântă.Daţi-mi Scriptura. Ea ne conduce la oraşul sfânt. Legea. E tot ce ne-a rămas de la Hristos. călăuza vieţii. E tot ce ne-a rămas de la Hristos. Veşnic în versu-i adevăr tronează Şi-o Lege ce nicicând nu s-a schimbat! refren: Daţi-mi lumina din Scriptura sfântă. 3. Daţi-ne al ei vers melodios. Daţi-ne al ei vers melodios.Profeţii şi-ntreaga Scriptură.

Cum veneau copii la Tine Şi-i strângeai duios la piept. cum El ţi-a spus. Te roaga Lui.Nu mă satur niciodată Să citesc viaţa Ta. 4. 2. 3. Numai de acela e ferice Care găsit-a pe Isus! 2. Până ochiul îmi adoarme. Fereşte orice cotitură. Eu spre Tine mă îndrept.Doamne.1. Urmează calea spusă-n ea! refren: "Caută-n Scriptură". Tot ce e-n ea e de folos! refren: "Caută-n Scriptură". sfânta Scriptură. Simt că am în suflet pace Când la Tine mă gândesc.Caută-n Scriptură. sfânta Scriptură Şi drumul mântuirii-l ia. În ea stă dreapta-nvăţătură.Glasul Tău din Cartea sfântă.Domnul zice. Te roaga Lui. Numai de acela e ferice . Tot cu Tine eu vorbesc! 153 CAUTĂ-N SCRIPTURĂ. 5..Caută-n Scriptură.Cât de mult îmi place. Cât de mult m-a-nviorat! Inima-mi cu dor se-avântă Să-Ţi slujească ne-ncetat. cât de mult îmi place Din Scriptură să citesc.Domnul zice.. cum El ţi-a spus. Cu iubire revărsată Pentru veci a mă salva. Din Scriptură să citesc.La cuvintele-Ţi divine.Doamne. Să afli viaţa în Hristos. 1.

. Scrisă cu lacrima milei cereşti! Ea îţi aduce în suflet lumină.Ia şi citeşte cuvintele sfinte.Caută-n Scriptură.. Şi mântuirea în dar să o primeşti. sfânta Scriptură Dar fă şi altor cunoscut Că-n ea stă dreapta-nvăţătură.Ia şi citeşte scrisoarea divină. Ea spune tot ce-i de făcut! refren: "Caută-n Scriptură".Ia şi citeşte Scriptura cea sfântă. Pe adevăr viaţă sfântă să-ţi clădeşti! 2. Numai de acela e ferice Care găsit-a pe Isus! 154 IA ŞI CITEŞTE SCRIPTURA CEA SFÂNTĂ. Vezi ce stă scris şi aşa să-mplineşti! Plin de credinţă spre cer te avântă. 1. În vadul lumii nicicând să nu te-opreşti! 155 DE-AL TĂU CUVÂNT SUBLIM. 3.Care găsit-a pe Isus! 3. În profeţie de crezi.De-al Tău Cuvânt sublim.Domnul zice. Doamne. Te roaga Lui. nu greşeşti! Mergi prin credinţă oricând înainte. . cum El ţi-a spus. 1. mi-e dor: Strig şi alerg ca cerbul la izvor!.

4. să-mparţi cu mine pâinea Ta! 2. În pace să ador Cuvântul Tău! 156 AL BIBLIEI CUVÂNT DIVIN. . vreau să ştiu tot ce-ai promis. Cerul întreg să-l văd acum deschis! 3.Doamne. mântuit prin har de tot ce-i rău. Să îmi redea lumina ochilor.Doar prin Cuvântul Tău astăzi trăiesc. să-ntrezăresc Al vieţii drum. 3. vindecător. Dă-mi adevărul Tău curat şi-ntreg! O. În lupta noastră cu cel rău E sabia lui Dumnezeu.Spiritul Tău cel Sfânt.Din mana cerului dă-mi partea mea. El mustră fapta noastră rea Şi-n suflet pune pacea Sa. Prin ceaţa lacrimii. Pe temelia Lui vreau să zidesc! Vreau.El ne alină în dureri.Al Bibliei Cuvânt divin. Lumină pentru peregrin. 2.Taina din profeţii vreau s-o-nţeleg.Cuvântul e comoara mea. El face dintr-un păcătos Ostaş al crucii lui Hristos.Cuvântul viu şi lucrător Împarte viaţă tuturor. 1. Vino. Ne-ndreaptă mintea către cer. pe care să păşesc! 4.

să-nvăţăm Şi la fel. Scumpe Isus.Noi Te-am găsit în pagini de Scriptură. să-Ţi fim ascultători!:) 159 LA MARI BIRUINŢE 1. Trimite har şi Duh fără măsură.Apocalipsa.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura. prin har. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! .Renunţ la tot să-L pot avea! Cât Legea-n cer va dăinui. Cer şi pământ. să lucrăm! 158 CUM SĂ GĂSIM CĂRAREA SPRE LUMINĂ 1.Haideţi.Cum să găsim cărarea spre lumină Fără s-avem al Bibliei Cuvânt? E adevăr şi dragoste divină. divin Mântuitor.Cine-nvaţă profeţia Are-n viaţă bucuria: 2. (:E tot ce-avem în lume cel mai sfânt!:) 2. Aprindem. toţi. focul ei pe pământ! Noi ştim că iubirea-i mai tare decât ura. Izgonesc din suflet lipsa.:) 3.Daniel. (:Al Său Cuvânt rămâne-n veşnicii. 3. Eu nu mă tem că voi pieri! 157 CINE-NVAŢĂ PROFEŢIA 1. în veac nu vom pieri. şi toate de vor trece.În Cartea Lui e scrisă sfânta Lege. (:Să Te urmăm. De-o ascultăm.

Când oamenii umblă pe calea cea largă. Călcând legământul cel mare şi sfânt! Ferice de-acela ce-n Domnul se încrede! Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 4.Noi vrem ca oricine să ştie ce pierde. de ce-ntârzii? Domnul inima îţi cere Ca pe veci bogat să fii! Nu-i o altă carte-n lume Cu mai mult câştig în ea! În credinţă stai şi spune: "Biblia-i comoara mea!" 3.2. În credinţă stai şi spune: .La porţile cerului trâmbiţi răsună! 'Nainte. 1. Suflete. Spre moarte purtaţi de-al plăcerilor vânt. oricât ai vrea. de ce mai stai? Vrei să ai de ceruri parte? Mergi şi vinde tot ce ai! N-ai să poţi sluji în lume Doi stăpâni.De-ai găsit a vieţii Carte. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 3.Dacă vrei să strângi avere.. Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt! 160 DE-AI GĂSIT A VIEŢII CARTE. Suflete. Suflete. prin spinii acestui pământ! Noi ştim că ne-aşteaptă o patrie mai bună.De-ai găsit tot adevărul. ce mai doreşti? .Biblia-i comoara mea!" 2. Noi strângem în suflet Scriptura noastră dragă.

Cu dragoste Îl voi urma Cât viaţă voi avea! 4. 2.Nu poţi moşteni şi cerul Şi plăcerile lumeşti! Lumea-ndată va apune. Cum alta-n lume nu-i. nenorocit.Ispite-n cale de-ar veni. Vreau să mă-mbrac în nemurire. Aşa un păcătos! De-acum.Salvat prin harul lui Hristos. Pe Tine sufletul Te-urmează. . Uimit de-atâta har! 162 ADOR PUTEREA SALVATOARE 1. Primejdii mii şi mii.Cu-a Ta nespusă gingăşie Mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat! Atras de-a Ta iubire sfântă Cu trup şi suflet m-am predat. Căci am belşug de har! 5.Ador puterea salvatoare Ce prin Isus m-a mântuit! În braţele-ndurării Sale El m-a chemat căci m-a iubit..Iar când voi fi în slava Lui. în Dumnezeu Mi-am pus tot dorul meu! 3. 1. Atunci cânta-voi iar şi iar. Iubire scumpă ce lucrează.. Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar.O altă viaţă mi-a promis Şi am un drum deschis. ce minunat! Azi pot să fiu salvat! Am fost pierdut.Atâta har. pe veci. Dar Domnul m-a iubit! 2. Schimbând de-acuma vechea-mi fire. N-ai să iei nimic din ea! În credinţă stai şi spune: "Biblia-i comoara mea!" 161 ATÂTA HAR.

. Căci Tu în locul meu pe cruce. Trăiam ca rob încătuşat. Isuse Doamne. 4.Pe când eram pierdut în lume. Izvor de viaţă nesecat. În inimă pân' la sfârşit! În vorbe-n fapte şi-n gândire Să proslăvesc a Ta iubire! 6..Al Tău sfânt Nume să-mi rămână Pe veci în minte-ntipărit Şi-a Ta iubire infinită. Aşa precum e soarele Deasupra tuturor.Veşmântul care-a fost atins Pe mulţi a vindecat. Îţi mulţumim în veşnicie Pentru această bogăţie! 163 NEMĂRGINITĂ DRAGOSTE 1. 2. Al Tău pe veci am să rămân. Te-am ignorat atâta vreme. În bucuria Ta! . O.Fii lăudat de noi Isuse. 4.Aş vrea să prind cu mintea mea Al dragostei mister. Dar mult mai sus se 'nalţă ea Decât albastrul cer.. ce duci la mântuire. Murind. fii mărit.... El Te-ar urma pentru vecie. Credinţa-n El a fost de-ajuns Să-i scape de păcat.. har.Doamne. inima Ţi-o dau şi viaţa. Nu meritam aşa iubire!..Nemărginită dragoste E-al meu Mântuitor. Cu cât vom bea din el. cu-atâta Am bea mai mult şi ne-ncetat. Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie.. 3. Dar Tu nicicând nu m-ai uitat..O.3. Curând Te voi vedea. de moarte m-ai scutit.O. 5. bunul meu Stăpân.

Osana!" 165 NU POT SĂ PRIND CU MINTEA MEA 1. Găsesc iar puteri. o. Doar Tu spulberi ceaţa...164 LA DOMNUL E PACE. Tu-mi dai vindecare Din greul păcat! La Tine-i lumină Când noaptea e grea Şi mâna-Ţi divină Mă poate salva! 3. În ţara visată..Tată. Dar am găsit acest izvor: Isus îmi e salvare! . răstignit. Furtuna grea tace Şi umbrele fug. cât ai fost de bun!" Nădejdea mea în El mi-o pun. Isus îmi e salvare! 3. În slavă voi sta.Nu pot să prind cu mintea mea Întreagă-nţelepciunea Sa.La Tine-i scăpare Când sunt apăsat.Doamne. La Tine. obositor.La Tine e viaţa. Mi-ajunge-atât. O. 2.. E har din belşug.Părinte. taina Celui ce-a iubit.. Cu Tine. Cântând: .Citesc Cuvântul Lui şi spun: "O. Din mâinile-Ţi sfinte Primesc mângâieri. 1.. Isus îmi e salvare! 4.La Domnul e pace. să pot cânta: Isus îmi e salvare! 2.Al slavei tron a părăsit Să moară-n lume.Pe-acest pământ sunt călător Şi drumu-i lung. Când pasu-i trudit.. De-i cerul umbrit.

viaţa Sa. Să spele-al meu păcat! 2. Tu nu te poţi salva! Primeşte numai al Său har. 1. Viaţă va avea! Alerg acum la crucea Lui.Ce bun e Dumnezeu! Prin Fiul adorat.Ce merit poţi să ai În faţa lui Hristos? Averea poţi s-o dai. Atâta doar! 3.Izvor de har. De tot trecutul tău Tu poţi să fii iertat! Nu-ţi cere să plăteşti. Atâta doar! 167 IZVOR DE HAR.El vina ţi-a plătit Murind pe Golgota Şi-n dar ţi-a oferit Curată. Căci alt izvor în lume nu-i. I-a fost Mântuitor! .5. însângerat. Dar oare ce folos? Doar El te va salva Prin mare mila Sa! Primeşte numai al Său har. Eu cânt. Văzând acest izvor Şi Domnu-ndată l-a chemat. Zadarnic te căzneşti! Primeşte numai al Său har. ÎNSÂNGERAT. chiar dacă-i lupta grea: Isus îmi e salvare! 166 CE BUN E DUMNEZEU! 1. în el spălat. Atâta doar! 2.Tâlharul mult s-a bucurat.El vrea ca în coroana Sa Să-I fiu strălucitoare stea. Oricât te vei lupta. Să fiu şi eu curat. A curs la Golgota Şi orice om.

Ca un vânt de libertate Peste neamul omenesc. O. iubire-aşa deplină.Tu mi-ai pregătit. 3. Doar iubirea Ta-mi dă viaţă Şi mă scoate din păcat. O harpă nouă. Liberaţi de tot ce doare. Purtând pecetea Ta. 1. La marea de cristal.Ca o rază de speranţă Peste-al inimii oftat. Iubit Mântuitor! 168 O. . Alfa şi Omega-n toate E-al credinţei har ceresc. Ca şi oştile de sus.La fel poţi fi şi tu primit Şi aşteptat cu har! Prietene. Printr-un strop de har divin. fie Stâlp şi vatră de cămin. eşti mântuit! Să crezi. Poporul Tău. O cerească-mpărăţie. În ceruri va intra! 4. Păcatul nostru-al tuturor Să poată fi spălat! Şi-aşa. Aducându-Ţi închinare. Voia Ta. în piept. IUBIRE-AŞA DEPLINĂ. ramuri de finic. de argint Şi-un cântec triumfal.O.Miel înjunghiat.Isuse. Tu eşti cerul pe pământ! Viaţa noastră o-nsenină Doar cerescul Tău Cuvânt. Decât. Eu altceva nu am nimic.Şi astăzi curge-acest izvor. Ca o binecuvântare.Dragostea mântuitoare Stă în harul ce-l primim. un dor Şi-n braţe. răscumpărat.Isuse. Când în Templul Tău venim. 2. pe veci eliberat. atâta doar! 3.

privirea nu-mi ajunge Ca deplin să-L pot vedea Pe Acel ce sus. 3. 2. Pentru mine-a suferit!. pe cruce. Tu eşti preasfânt şi mare în dreptate. Doamne.Ah...Stăm puternici în Isus! 4.Dragostea ne reclădeşte După chip de început. De vrei acum să mă primeşti! 4. Suferi pedeapsa mea! Ce durere. să-alerg tot înainte Spre tihna unui nou pământ. Părinte.. Ce durere.în inimă să strâng Cuvântul sfânt Şi orice-ar fi.Doar Ţie. PRIVIREA NU-MI AJUNGE 1.M-ajută drumul drept să-l ţin.Eu ştiu că nu-mi vei face după fapte Şi nu-mi vei da aşa cum Ţi-am greşit. Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire. Slavă Lui Îi vom cânta. 170 AH. Dar ierţi pe omul pocăit. Fiecărui pregăteşte Loc ce ochiul n-a văzut. Căci plin de îndurare pururi eşti. .. Din mărire la mărire Dumnezeu ne va schimba Şi-mbrăcaţi în nemurire. mult păcătuit-am Şi rele am făcut în faţa Ta. cu putere. în tăcere. Tu ştii păcatul greu ce făptuit-am Dar vezi acum mâhnirea mea. DOAMNE 1. Domnu-asupră-Şi a primit!. 169 DOAR ŢIE.Demult Tu m-ai chemat la mântuire.

Pentru mine. Spune-mi.Doamne. Fructul rătăcirii mele E durerea Ta. Nu ştiam că mă lupt cu Dumnezeu. O.. Biruinţă. .. totuşi.Prin lumina de la cruce. că nu-i adevărat! 2. prin credinţă.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit!.Isus! O. Numai eu Ţi le-am adus.. ce mare remuşcare Sufletul mi l-a cuprins! O. Fă-mă după chipul Tău! Viaţa mea la cer să urce. Prin cântare şi-adorare Eu pe Tine-n veci Te am! Adorare şi cântare.... ce mare îndurare! Cerul tot mi l-ai deschis! 3.Doamne.2.. nu. Altă fericire n-am. 171 NU ŞTIAM 1. Până sus la Dumnezeu! Biruinţă.Doamne.Doamne suferi.. aceste chinuri grele.. Nu eu sunt vinovat! Spune-mi. Spune-mi... Nu credeam că şi eu Te-aş fi lovit!.Vai..Doamne. 4. Pe acel ce Ţi-e duşman.Nu ştiam că pot fi Pilat şi eu.. prin credinţă Domnul meu mi-a pregătit. Cu Hristos cel răstignit. O. Pentru-un ticălos sărman! Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi.. nu. Nu eu Te-am condamnat! Spune-mi.Doamne.

Chiar eu Te-am lepădat! Eu sunt..Doamne.Doamne că sunt şi eu iertat! 172 MAI E HAR ŞI PENTRU MINE. Mă agăţ de iubirea Ta.Da.. Cât e de-adevărat! Spune-mi. O..Doamne.Doamne. am meritat pedeapsa. Hristos! O. Simt că sufletul meu e sfâşiat! 4. O.Mai e har şi pentru mine. da.Doamne! Spune-mi. Când atâta-s de căzut? Simt regret adânc în suflet Fiindcă mult m-am abătut. De ocara ce m-apasă Cine mă va libera? . Moartea chiar e plata mea.Nu ştiam că pot fi un trădător.spală-mă curat De groazavul meu păcat 2.Doamne. nu. 1. cât sunt de vinovat! 5. Că pot fi sub comanda lui Satan.Nu ştiam că-s şi eu soldat roman. Nu eu Te-am dezbrăcat. Spune-mi. când ştiu că sunt primul păcătos.Azi. refren: Doamne.că nu-i adevărat! 3. eu.Doamne. Totuşi. Că păcatu-i aşa îngrozitor!...Doamne..

Dar eu tot Te-am refuzat. dă-mi Tu veşmânt.refren: Doamne. Tu fă-mă sfânt! Îndurarea Ta o cer. ASTĂZI VIN LA TRONUL TĂU 1. 3. Azi când vreau al Tău să fiu. nu mă lepăda. Azi Te rog să mă primeşti! Pân' acum Tu m-ai chemat.Căci ce zice Legea Ta Ca să fac eu n-aş putea. Lasă-mă să vin la Tine.Doamne. . să lupt cât pot. Ştiu că nu m-aş mântui. Lângă cruce stau şi zic: "Eu sunt gol. recunoscând păcatul meu. Lasă sângele-Ţi vărsat Să mă spele de păcat.Neputând să-aduc nimic. Încă nu e prea târziu! 174 DOAMNE. Eu sunt slab. pier!" 4.spală-mă curat De groazavul meu păcat 173 STÂNCA MÂNTUIRII 1. Şi să plâng amar de tot. Ia-mă Tu la sânul Tău! 2. Numai Tu mă poţi salva! refren: Doamne.Tu. Dacă harul Tău n-ar fi. Dacă nu mi-o dai azi. Doamne.Cu povara-mi de păcate. astăzi vin la tronul Tău Şi. Chiar s-alerg.Stânca mântuirii mi-eşti. Rătăcit am fost şi rău.spală-mă curat De groazavul meu păcat 3.Stânca mântuirii. Către Tine vin acu'.

N-am de ce să tremur.să fiu spălat.astfel ajuns nevinovat.să fiu spălat.astfel ajuns nevinovat. Ca. Să Te slujesc 3. Inima zdrobită o deşert.Harul Tău mă-ndeamnă azi să viu. Dar mergând pe-a' Tale urme. . Să priveşti la mine-ndurător. refren: Har e din belşug să fiu salvat. Ca. Eşti iubitul meu Mântuitor. Pentru dragostea lui Dumnezeu. Ca. Tu ai dat Viaţa Ta să fiu răscumpărat. Sânge preţios. Azi cât încă nu e prea târziu. Nai să mă laşi! refren: Har e din belşug să fiu salvat. Sânge preţios. Ne-nţeles de-această lume. Sânge preţios.Harul Tău eu azi întreg îl cer Tot ce ai promis eu cred şi sper. În genunchi mă plec la tronul Tău Ca să m-ajuţi.să fiu spălat. Să Te slujesc 2. Inima-mi adânc suspină. Inimii încrezătoare Tu dai binecuvântare! Pentru mila Ta şi harul Tău. Doritor s-aud şi să repet Că sunt iertat. Să Te slujesc 4.Simt în suflet multă vină.astfel ajuns nevinovat. Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor. Drumul meu spre cruce îl îndrept. refren: Har e din belşug să fiu salvat.

Tatăl meu divin! Amarnic plâng ce-am risipit.. îl văd pătat. Azi acasă vin! refren: Iată. Îndurarea Ta aştept.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng.. 1..să fiu spălat. Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret. Azi la Tine vin! refren: .vin!Iată.iată vin! 2. Sânge preţios. Domn eşti peste moarte şi păcat. Ca. Destul de-acum cu tot ce-i rău. Vreau să ştiu cum poate fi salvat Un păcătos. ce Tu mi l-ai dat. În genunchi mă plec şi plâng.vin Ca un peregrin..Eram pierdut de Tatăl meu. Numai Tu mă poţi ierta! 2.. Fă să fiu de-acum eliberat. Pentru mine sângerând.Albul meu veşmânt.Faţa Ta să mă lumine Să mă simt legat de Tine. Îţi predau acum toată vina mea.. Îngrozit.. Luminează-al meu destin! 176 ERAM PIERDUT DE TATĂL MEU...Pe Golgota văd chipul Tău cel blând. Deschide-ţi braţul iubitor! Doamne. străin. refren: Har e din belşug să fiu salvat. Să Te slujesc 175 LÂNGĂ CRUCEA TA 1.Atâţia ani Te-am părăsit. Liberează-mi Tu sufletul de chin.astfel ajuns nevinovat. Rătăcit.. 3.

Supune-o Tu. Zdrobit sub vina lumii grea. la Tine vin Să speli fărădelegea mea Şi-n sufletu-mi.iată vin! 177 O. Deschide-ţi braţul iubitor! Doamne.vin Ca un peregrin.vin Ca un peregrin. aşa cum sunt. O. Spală-mă deplin! Primeşte-mă ca rob al Tău! Doamne. MIEL DIVIN. Scăpare n-aş avea. nevinovat.vin Ca un peregrin. Miel divin.Iată. Miel curat. Dă-mi iarăşi pacea Ta! Lovit de vina mea. vin! refren: Iată. Mi-e dor de Cel ce m-a iubit.iată vin! 3.De vraja lumii istovit Şi sătul de chin. Miel preasfânt.O. . Eu vin 'naintea Ta.O. Dă-mi iarăşi pacea Ta! 2.vin!Iată.vin!Iată. sub legământ. Miel curat. Deschide-ţi braţul iubitor! Doamne.De vrei să ierţi păcatul meu. 1. O. iată. la Tine vin. Primeşte-mi inima cea rea. nevinovat.vin!Iată. de teamă plin. Ai fost străpuns de-al meu păcat Să-mi dai iertarea Ta! Cu toată vina mea. Eu acasă vin! refren: Iată. Miel divin. Deschide-ţi braţul iubitor! Doamne.iată vin! 4.O. Să-mi dai iertarea Ta! 3.

Putere-n Tine am găsit. Hristos Isus! 6.Aşa cum sunt. La Tine vin. Hristos Isus! 3.Aşa cum sunt. Vin azi încrezător. m-ai chemat. Al Tău. Hristos Isus! 5. La Tine vin.Aşa cum sunt. căzut. Tot Tu m-ai căutat. Hristos iubit! 4. inima. La Tine vin. Doamne. De remuşcare chinuit. Îndreptăţire n-am ajuns. n-aduc nimic. Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs. în moarte vieţuind. La Tine vin. rău şi pătat..Isus! 179 'NAINTEA TA 1.Naintea Ta. Prin sângele-Ţi să fiu spălat.Prin harul Tău mă mântuieşti. La Tine vin. Decât că sângele ce-a curs Pe mine el m-a curăţit. La răutate predispus. Să fie-n veci a Ta! 178 AŞA CUM SUNT 1. Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit. Să-mi fii Mântuitor! . Şi-mi dai viaţa Ta de sus! Să-Ţi mulţumesc că mă iubeşti La Tine vin Hristos.Tu mă primeşti aşa cum sunt.Să fie-n veci a Ta! Tu. Hristos Isus! 2.. Primeşte-mi.Aşa cum sunt. lumesc. La crucea Ta mă pocăiesc. Doamne. orb şi lipsit.Isus iubit.

. Aşa cum sunt la Tine vin.. din mari nevoi I-ai scos când Te-au rugat! De-aceea.. Din câţi Te-au căutat. În rugă harul Tău aştept. unde. Să mă albească ştiu că poate. încotro s-apuc? Sper doar în mila Ta! În mine nu-i nimica bun. Aşa cum sunt la tine vin! 2. mântuie sufletul meu.Aşa cum sunt. Tot ce-am făcut e rău.Aşa cum sunt eu vin la Tine. Dă-mi binecuvântarea Ta.Gol.Ah.Eu altceva nimic n-aduc Decât o vină grea. Ah. Nădejdea toată însă-o pun În ajutorul Tău! 3.. Ai dat viaţa pentru mine. Mă-ncred în sângele vărsat. plin de păcate. refren: Aşa cum sunt. Căci Tu. . pe toţi. Dă-mi binecuvântarea Ta. nimeni n-a venit 'napoi. ştiu totuşi bine C-ai dat un dar nepieritor. Să duc o viaţă de mai bine. Pe când eram rătăcitor. dar. 2. Nu mă lăsa să pier!" 180 AŞA CUM SUNT 1. refren: Aşa cum sunt.Aşa cum sunt. acum şi eu Cu lacrimi strig şi sper: "Ah. Aşa cum sunt la Tine vin. dulce-i să ştii că stă scris: "Sunt gata să Te-ajut!" Tu bucurii din Paradis Mi-ai dat când Ţi-am cerut. Căci singur nu pot să mă-ndrept. Aşa cum sunt la tine vin! 3.

ce mult mi-e dor ! 182 'NAINTEA FEŢEI TALE. Aşa cum sunt la tine vin! 181 ADUC ÎN FAŢA TA POVARA DE PĂCAT 1. iubitul meu ceresc Salvator..Aduc în faţa Ta tot vasul meu de lut. Dă-mi binecuvântarea Ta. În slava Ta nemăsurată. sfinţeşte-mi Tu al vieţii zbor. Aşa cum sunt la Tine vin. Te voi vedea în infinit! refren: Aşa cum sunt. 3. Primit prin porţi de mărgărit. Dă-mi iar Cuvântul Tău vindecător! 2. Te rog. .Să fiu un om nou. Crăpat şi întinat de tot ce am făcut! Isus. cât aş vrea s-aud că sunt eliberat! Isus. iubitul meu divin Salvator. Dă-mi binecuvântarea Ta.. Să-mi dai iertarea Ta. O. Aşa cum sunt la Tine vin.Aduc în faţa Ta povara de păcat.Aduc în faţa Ta dureri făr' de hotar Şi-aştept să mă mângâi cu pace şi cu har! Isus. Aşa cum sunt la tine vin! 4. odată. nepătat.Prin harul Tău voi fi. refren: Aşa cum sunt. iubitul meu milos Salvator.

Nu mă trece cu vederea. doar Tu mă poţi salva! De-a Ta privire..Ajută-mi. prin credinţă. cât încă nu-i târziu! Să fiu al Tău în toate.Doamne. Pleacă-Ţi faţa Ta. Îmbracă-mă cu toată neprihănirea Ta! 3.'Naintea feţei Tale.Isuse. cu suflet întristat.Doamne..Doamne.Doamne. De legea firii mele. Hristos! 183 NU MĂ TRECE CU VEDEREA.Nu mă trece cu vederea. inima-mi suspină de-atât amar şi chin. o alină cu glasul Tău divin! 2. în rugă m-am plecat: O. refren: Doamne. Pleacă-Ţi faţa Ta.Isuse. născut din nou să fiu. Nu mă trece cu vederea.Vina mea la tronul milei Ţi-o mărturisesc. S-ajung la biruinţă. Pe genunchi plecat în rugă Pacea să-mi găsesc! refren: Doamne. O.'Naintea Ta. Nu mă lepăda! . Nu mă lepăda! 2.1. Tu. e toată viaţa mea. curat şi credincios Şi cel mai scump pe lume să-mi fii doar Tu.. 1. Tu eşti Cel ce scapi de moarte Pe cel păcătos. Cu vina mea. să fug eu n-aş putea.Isus Hristos..

Mântuitor iubit.. Nu mă lepăda! 184 LA-A TA CHEMARE VIN.Eu sunt aşa sărac. Mântuitor iubit. Nu mă trece cu vederea.jertfit 3.Cuvântul Tău mi-ai dat Şi pace mi-ai promis. Tu totul vrei să-mi fii.3. 1. Nu mă lepăda! 4. Spală-mi tot ce nu-i pe voia Lui Isus Hristos! refren: Doamne. Atâtea bucurii cereşti .jertfit 2. Sânge preţios. Pleacă-Ţi faţa Ta.Doamne. refren: La tine vin cu drag.Cu întreaga mea povară Vin la crucea Ta. În puterea milei Tale Pun speranţa mea! refren: Doamne. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota.Doamne. Nu mă trece cu vederea.. 'Naintea Ta păşesc Şi-n sângele ce-odată-a curs Vreau să mă mântuiesc. Pleacă-Ţi faţa Ta. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota.La-a Ta chemare vin. În sângele-Ţi de-orice păcat Vrei a mă curăţi! refren: La tine vin cu drag.Sfânt izvor al mângâierii.

bun. iubit Mântuitor. refren: La tine vin cu drag.Pierdut în lumea de păcat.Unde.Ca parte Tu mi-ai scris.Tu.Mare Preot. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota.jertfit 4. Chemând pe orice păcătos La tronul Tău de har! 4. 1. Mă spală-n sângele-Ţi ce-a curs Pe Golgota. să-mi alerge sufletul zdrobit? Numai Tu poţi înţelege omul pocăit! Dacă Tu nu-mi dai Cuvântul sfânt.. Voi fi praf pe care vântu-l . Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea. Prin darul sângelui vărsat Pe noi ne-ai mântuit! refren: La tine vin cu drag. Lucrarea Ţi-ai sfârşit. Mântuitor iubit.Isuse.jertfit 185 CU SUFLETUL PREA PLIN DE DOR.Privind uimit iubirea Ta Şi jertfa ce-ai adus. mi s-a stins.Cu sufletul prea plin de dor. DOAMNE. milos. Ispite m-au învins. Slujeşti în Sanctuar. Mântuitor iubit. Coboară-n viaţa mea! 2. fii mărit. curat. SĂ-MI ALERGE SUFLETUL ZDROBIT 1. 3. Te rog. Mă plec 'naintea Ta. Iar chipul Tău frumos. întremător. Iubitul meu Isus! 186 UNDE. Din suflet.Doamne..

Părinte drept şi iubitor.Spre Tine-n rugă-aduc mereu Prinosul meu de mulţumiri. 2.spulberă uşor..Când mă plec în rugăciune. Sunt greşit. Vine-ndată şi-mi răspunde Şi-mi ajută-n orice greu. 2. Rog aşterne-Ţi peste mine al iertării scut! 3. scapă-mă de rău! 187 SPRE TINE-N RUGĂ ÎNDRĂZNESC. Că-n harul Tău găsesc şi eu Liman de izbăviri! 188 CÂND MĂ PLEC ÎN RUGĂCIUNE. Domnu-aude glasul meu. Mă frâng sub vina mea cea grea. Îmi ascultă glas fierbinte. Ştiu că nu sunt părăsit: .Spre Tine-n rugă stau plecat.. 1. Rămâi în viaţa mea! 3. fi-mi îndurător! Peste inima-mi zdrobită toarnă harul Tău! Şterge lacrimi şi suspine.Spre Tine-n rugă îndrăznesc.Pentru Fiul Tău.. Vreau gândul Tău dumnezeiesc Să-l pui în pieptul meu.Lângă jertfa-Ţi mă cutremur sub al meu păcat! Ca în chinul morţii tremur.. când mi-e tare greu. Prin mila Ta să fiu iertat.Spre Tine-n rugă vin smerit Să-Ţi dau povara mea cea grea. Că nu mă vei lăsa! 4. Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit. pacea mi-a plecat.Tu ştii prea bine câte am făcut. Dacă totuşi zăboveşte. 1. Isuse.

refren: Ce frumos. refren: Ce frumos. Căci inima mi-o primenesc Spre slava lui Hristos! .cu glas divin Domnul zice:"Iată vin! Ruga ta Eu vreau s-ascult. Isus mă va-ajuta. Uit atunci de suferinţă. osana! 189 AL RUGĂCIUNII TIMP FRUMOS.Când mă plec în rugăciune. Uit de toată calea grea Şi mă bucur în credinţă. În Isus cel bun şi blând. 2.O.cu glas divin Domnul zice:"Iată vin! Ruga ta Eu vreau s-ascult.Al rugăciunii timp frumos. Murind pe Golgota. Domnul umple viaţa mea. Aleluia. Rugându-mă voios. Orice dar în El se-ascunde. O. Vine cerul pe pământ. 1. păcatul mi l-a şters. O fântână nesecată Este-n veci iubirea Sa.El mă-nvaţă şi doreşte Să aştept mai liniştit. Prin har. cât îmi e de drag! Atunci m-apropii de Hristos Pe-al veşniciei prag. Stau pe sfinte înălţimi. Unde pacea mă pătrunde Cu lumini de heruvimi.Oricât de greu e-al vieţii mers. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 2. cât de mult mă-nveselesc. 3. Când Îi spun durerea toată. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 3.Când mă plec în rugăciune.

Asupră-Ţi pun povara mea.. Ispite multe-ai alungat Când..Doamne. tăcut..E-al rugii mele ceas ceresc. Te rog să-mi spui.E-al rugii mele ceas plăcut Când împlineşti ce Ţi-am cerut. Sunt cu Dumnezeu. 4. 2. Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta! 3.Isuse.Inima mi-e plină Cu Isus Hristos. Porunci ce pacea mi-o vor da! Căci în necaz şi în poveri Mi-ai dat..refren: Ce frumos. Totu-i liniştit. mângâieri.E-al rugii mele ceas divin Şi-n taină. Îmi port spre Tine gândul meu Spre-a-l binecuvânta mereu! În faţa Ta mă plec.Ţie m-am rugat! 2. 3. Pacea mă-nconjoară.Ceas de rugăciune Iarăşi a venit! Soarele apune.cu glas divin Domnul zice:"Iată vin! Ruga ta Eu vreau s-ascult.Doamne. Ceru-i luminos. ce mult îmi place Să n-am griji defel! Eu adorm în pace Şi mă-ncred în El. 191 E-AL RUGII MELE CEAS DIVIN 1. Noaptea se-nsenină. eu mă-nchin.O. din slava Ta.Seara lin coboară Pân' la patul meu. Sunt aici ca să-ţi ajut!" 190 CEAS DE RUGĂCIUNE 1. L-al rugii mele ceas plăcut. Va trece tot ce-i pământesc .

Spre 'naltul cer eu voi zbura. Căci ruga mea s-a împlinit.Când zorii se arată. Noian de bucurii. Te-aştept mereu să vii! 193 URCĂ SUS. Te-aştept mereu să vii! 3. Ca-n slaba mea fiinţă.. 1.în fiecare zi.în fiecare zi. pe munte.. Urcă-n rugăciune Cu Isus să fii! Până la sfinţire Ai un singur pas: Să vorbeşti cu Domnul Ia-ţi măcar un ceas! .Doresc a Ta prezenţă.în fiecare zi.La sânul Tău e pace. Cât n-aş putea gândi.Urcă sus. Cu inima aprinsă. Fiinţa mea plecată Aşteaptă-al Tău răspuns. Cât ochiul nu cuprinde.. Când soarele-a apus. PE MUNTE. Te-aştept mereu să vii! 2. Cu dor voi spune "Bun găsit". Chiar în zori de zi.Şi-apoi. 1. 192 DORESC A TA PREZENŢĂ. refren: În fiecare oră. cu trup din slava Ta. refren: În fiecare oră.. Când în văzduh s-o auzi Cum cântă cei ce-Ţi sunt copii. Cu inima aprinsă. refren: În fiecare oră. Cu inima aprinsă. Divinul meu Stăpân. Tot cerul să adun.

Urcă din robie.2. În rugă mamele închină Copilul lor lui Dumnezeu Dorind ca binele să vină. În rugă biruit-a Domnul O lume plină de păcat Şi-a îndreptat-o către tronul Lui Dumnezeu cel adorat. 2.Prin rugă totul se-mplineşte. Nu mai amâna! Nu jertfi la idoli Toată vlaga ta! Pân' la mântuire Ai un ultim pas: Să veghezi cu Domnul Ia-ţi măcar un ceas! 194 PRIN RUGĂ TOTUL SE-MPLINEŞTE. Pe prunc să-l apere de rău. sus.Urcă spre lumină. Lasă lumea rea! Imnul mântuirii Este slava ta. 1. Fugi de tot ce-i rău! Cerul e aproape Prin Cuvântul Său.Apostolii porniţi în lume Să împlinească lucrul lor.În rugă tânăru-şi îndreaptă Privirea către ceruri. 3. Unindu-se în rugăciune. De unde el cu dor aşteaptă Semnul iubirii lui Isus. Tot ce e nobil pe pământ! Prin ea de-a pururi izvorăşte Lumina Duhului Său Sfânt. Pân' la biruinţă Urcă încă-un pas: Să asculţi pe Domnul Ia-ţi măcar un ceas! 4.Urcă din tenebre. . Până-n strălucire Ai un singur pas: Să priveşti la Domnul Ia-ţi măcar un ceas! 3.

Numai Ţie. 3. Căci astăzi sunt răscumpărat Din viaţa plină de păcat. gând curat! 4.Păcatul nu-l voi mai sluji.În genunchi.Ferice foarte-acum eu sunt Şi inima e numai cânt: Hristos. 3. plecaţi în rugă. Cerem. 2. Căci pentru el eu mort voi fi! Cu Domnu-n moarte am aflat Lumină. Cu mine-i până la sfârşit .În genunchi. mâini curate! Ştim că tot ce ne mai ţine Este marea-Ţi bunătate. prin credinţă.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit Minunea ce m-a mântuit. viaţă. Păstorul meu iubit. Stăm în sfântă adorare. 195 ÎN GENUNCHI. 1. Stăm prin meritele Tale. Doar iubirea Ta divină Să ne-aducă vindecare. În rugă afli vindecare De răni grozave şi păcat.În genunchi.Această apă e-un mormânt În care astăzi mă scufund Şi cu Isus voi învia Ca să trăiesc viaţa Sa. Deci roagă-te fără-ncetare Şi-astfel vei fi pe veci salvat.În genunchi. plecaţi în rugă. 4. plecaţi în rugă.Au fost lumină tuturor. 2.Doamne. PLECAŢI ÎN RUGĂ. plecaţi în rugă. Îţi aducem mulţumire Că suntem salvaţi din moarte Prin dreptate şi iubire. Să-Ţi aducem osanale! 196 PE CRUCE DOMNU-A-NFĂPTUIT 1.

Dar pe cruce. 4. ÎN UMBRA MORŢII.197 CINE PE ISUS PRIMEŞTE 1. în umbra morţii. 5.Răzvrătit.. Va păşi victorios. Tare-adânc am rătăcit Către ţărmuri de niciunde.Înspre cer a sa privire El păstrează credincios. Fericit acel ce face Legământul cu Isus! 198 RĂZVRĂTIT. Îl conduce bucuros. Dar Isus. scăpare. Prăbuşirea să-mi oprească. cu iertare. Din mărire la mărire. Să-mi ofere o speranţă: Pentru mine a-nviat. Fiul slavei a urcat Să-mi ofere o lumină Şi o cale de urmat. 2. pân' la sfârşit.Cine-n apă se botează Prin credinţă a-nviat.Printre neguri de păcate. Mă vedeam un surghiunit..În vâltoarea blestemată Sufletu-mi zăcea.El în suflet are pace. Pân' la sânge a-ndurat. Căutam. 3. . în van.. 1. Cu privirea-I m-a străpuns. Binecuvântări de sus. 3.Cine pe Isus primeşte Mântuirea a găsit.Pe a vieţii cale strâmtă. robit.. 2. Un sărman nenorocit. Căci pe Domnul Îl urmează Şi e mort pentru păcat. plecând genunchiul. Mâna Domnului Hristos Cu iubire îl ajută. El se 'nalţă şi rodeşte Fericit.

Pacea Lui mântuitoare M-a umplut şi reclădit. 4. El e taina mântuirii Din înalt de cer venind. sunt nevrednic.. Neprihănirea Ta e haina mea. Fă din mine un altar Şi o jertfă de credinţă Până Te vedea-voi iar.Astăzi de vina mea sunt liberat. N-am cuvinte să-l cuprind.O. Ca un imn al libertăţii Lângă cruce învăţat. 5. Ţesută-n alb curat de osana! . 1. M-ai strâns la pieptul Tău. CÂT DE RĂU AM FOST ŞI RĂTĂCIT. În Tine am găsit un Salvator! 2. înviorat. În Isus mă simt puternic.Drumul Tău.. Dar.. Şi simţind că pentru mine Cerul sfânt a părăsit. Viaţa mea împovărată Toată Lui I-am dăruit. Prin al Tău sânge sfânt iar sunt curat. m-ai mângâiat Şi rana mea cea rea ai vindecat! 3. 199 O.Isuse.. Renăscut. Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor.Din groapa morţii reci când am strigat Tot cerul părăsind Tu m-ai aflat.Doamne-n harul Tău m-ai întâlnit. cât de rău am fost şi rătăcit.Cu iertarea Lui m-a uns. Isus. spre mine. O. Din iubire-n Cartea vieţii Nume nou mi-a dăltuit.

Am fost iertat de Dumnezeu Şi sunt acum născut din nou.Doamne. Sunt în Tine botezat. Tot ce am. O spun acum cât nu-i târziu: Isus al meu. Du-mă la neprihănire. pentru-a Ta iubire Vreau mereu să Te ascult. Ferice sunt şi-aş tot striga Să afle toţi iubirea Sa! 2. al meu Prieten sfânt. Fie-a Ta întreaga-mi viaţă. E tot ce am pe-acest pământ. 2. 3.Doamne. ce sunt Ţi-am dat. 1.200 AM VENIT LA TINE. Să-mi arăţi a vieţii cale Şi cu drag Tu m-ai primit. 3.Isus. Din a şarpelui putere Cu preţ m-ai răscumpărat. 1. După cum mi-ai poruncit. Inima cu-al ei păcat. Trupul meu şi-averea toată.Am venit la Tine.Azi mă găsesc lângă Iordan.Isus e viu! 202 AZI MĂ GĂSESC LÂNGĂ IORDAN. Botezat cu-mpărtăşirea La al Domnului trup sfânt.Doamne-acum port al Tău Nume. Să trăiesc a Ta viaţă Până când Te voi vedea! 201 AM FOST IERTAT DE DUMNEZEU 1. Am acum în suflet pace Şi de cer aproape sunt. DOAMNE. Nu-mi doresc nimic mai mult! Mă-ntăreşte şi mă-nvaţă Cum s-alerg pe urma Ta.Eu fără plată am primit Iubirea ce m-a mântuit Şi fără preţ eu duc oricui Speranţa scumpă-a cerului. .

Vom cânta. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros.Glas de Calvar şi de Sinai.vom cânta întruna lui Hristos. .vom cânta întruna lui Hristos. Vom cânta. 2. 3. În stâlp de nor şi foc.Pustiul l-am trecut. Spre-acel pământ plăcut. Vom cânta. Vor fi toţi mângâiaţi.. poporu-I prigonit Exemplul I-a urmat. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros.Ce bucurii aşteaptă sus Pe cei răscumpăraţi! În Canaan. întâiul a păşit Prin valu-nvolburat Şi-n veac.Hristos.vom cânta întruna lui Hristos.. lângă Isus. 4. Cu dor mă uit spre Canaan. refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea. refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea. Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai? Şi pentru tine-i loc! refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros. refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea.

sigilat.Azi voioşi tresaltă îngerii.Ajută-mi. Isus în mare le-a zvârlit. să păstrez Înaltul legământ.De nu aflam de blândul Miel. La stânga-aş fi trecut. 4. Pe veci să I-o închin! 2.Dar mulţumesc lui Dumnezeu Că m-a răscumpărat. Vom cânta.De-aceea totul să jertfim În luptă. 5.Doamne. Liberaţi de-amarul ce ne-a ros.Păcatele ce-am săvârşit Nici nu se mai zăresc.Mi-e inima aprins altar De rugi jertfite. 5. Prin Spirit. Ca să ajungem să privim Mărirea lui Hristos. bucuros. refren: Câtă pace de-a pururi vom avea! Suferinţi şi griji vor dispărea. 203 MI-E INIMA APRINS ALTAR 1. 3.vom cânta întruna lui Hristos. şi eu. la fel.vom cânta întruna lui Hristos.Liberaţi de-amarul ce ne-a ros. Căci un suflet rătăcit . prin Duhul Sfânt! 204 AZI VOIOŞI TRESALTĂ ÎNGERII 1. Aş vrea ca Domnului. Pe calea mea să luminez Mereu. în dar. Sunt botezat în Fiul Său. Vom cânta. plin. în cor. Aş fi rămas pierdut. Cu toţi cei răi. Nu se mai amintesc.

Azi în cor tresaltă obştea lui Hristos Pentru harul ce s-a arătat. priviţi cât este de frumos! refren: Aleluia.cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 205 HAINE ALBE 1. haine albe. dar scumpe.îngeri tresăltaţi! Aleluia.Haine albe.Bucuria-i mare-n cer.surori. Ieftine.surori.fraţi.surori.s-a-ntors. De la moarte-n viaţă a intrat! refren: Aleluia.cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 3. O. Căci un suflet azi a fost salvat Şi.fraţi. la Tatăl sfânt. Cântă mica turmă-a bunului Păstor. Căci a mântuit pe omul păcătos. născut din nou în sfântul Legământ. Nemurire! 206 SIGUR LA DOMNU-N BRAŢE. .îngeri tresăltaţi! Aleluia.îngeri tresăltaţi! Aleluia. dar scumpe.fraţi. Dumnezeu să fie lăudat! refren: Aleluia.cântaţi! Mare e puterea harului de sus! Preamăriţi pe bunul Domn Isus! 2. Cine vrea?Cine ia? Ieftine.

Sigur la Domnu-n braţe.O poartă-n ceruri s-a deschis. 2. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. Prin ea străbate-o rază. La sânul lui Isus. M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit. Isus cel răstignit. mereu: .1.. De-orice-ndoieli scăpat. Isus cel răstignit. e numai Ca să fiu mângâiat. Pe-această Stâncă-s sigur Că birui negreşit. 207 O POARTĂ-N CERURI S-A DESCHIS. Iubirea Lui mă face Ferice de nespus. Aici aştept.. Să treacă noaptea grea Şi să Se-arate Domnul În strălucirea Sa! Domnul îmi e scăparea. De griji nebiruit. 1. Chiar dacă plâng. Sigur la Domnu-n braţe. La sânul lui Isus. Scăpat de-orice necazuri.Sigur la Domnu-n braţe. Ca bun Păstor îmi zice Domnul mereu. Iubirea Lui mă face Ferice de nespus. E raza crucii lui Isus . 3.Lasă orice-ndoială Şi vin' la sânul Meu!. în pace..Sigur la Domnu-n braţe. Pe-această Stâncă-s sigur Că birui negreşit..Domnul îmi e scăparea. De griji nebiruit.

. Tu poarta mi-ai deschis! 3. 1. Fiu al lui Dumnezeu.. ne luminează. În Tine sper. bogat. Pe cel pierdut: sărac. deschis. al speranţelor izvor Şi singurul Mântuitor! . Ce locuieşti în slăvi senine Şi-n sufletul de-amaruri..Hristos.Isuse-al meu. Deschis. deschis..Isuse-al meu. refren: Îţi mulţumesc..Tu mi-ai deschis.Ştiu că sunt mântuit prin Tine. Pe orice om din lume.. Tu. Tu poarta mi-ai deschis! 208 ŞTIU CĂ SUNT MÂNTUIT PRIN TINE. pe nume.. Deschis. refren: Îţi mulţumesc. deschis.. Deschis. ros..De frică plin.Ce-n lume luminează. pe goană pus. Tu poarta mi-ai deschis! 4.. În Tine sper.Isuse-al meu.. refren: Îţi mulţumesc..Păstorul bun şi minunat Ne cheamă azi.Deci nu vă temeţi nicidecum De-a lumii răutate: Isus Hristos ne este drum Spre veşnica cetate! refren: Îţi mulţumesc. deschis...Tu mi-ai deschis..Isuse-al meu..Tu mi-ai deschis. Căci sfânta cruce-a lui Isus În mers. În Tine sper.Tu mi-ai deschis. Tu poarta mi-ai deschis! 2. Deschis. În Tine sper. Chiar diavolul cedează.

La rugă ne zoreşte Spre bunul Dumnezeu.Fă.Iubirea ne învaţă Pe semeni s-ajutăm. Voinţa Ţi se va-mplini Şi sigur sunt. De-o veşnică pieire Doar ea ne va scăpa! 2.Ştiinţă omenească Sau cult misterios Nu pot să-nlocuiască Iubirea lui Hristos! La fel credinţa moartă.Ţie. nici onoare. să urmez în toate Ce zice sfânt Cuvântul Tău. Când nu aduce faptă. .Doamne. Căci ştiu că nimenea nu poate Să fugă singur de la rău! Dă-mi Spiritu-Ţi conducător. Ea răspândeşte viaţă Şi scapă de blestem. peste-această garanţie. Nici bani. Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti. În piept de-o vom purta.2. 3. 1.Te-a răstignit a Ta dorinţă Ca să mă faci să-Ţi fiu pe plac. nu voi pieri! 3.M-a dat în grijă Tatăl. Iubirea curăţeşte De orice cuget rău. E-un pom neroditor.Nu jertfe.. NICI ONOARE. Nu sunt vreodată-n stare Din moarte-a ne salva! A lui Isus iubire. Iubitul meu Mântuitor! 209 NU JERTFE.. oricât am da. El vrea ca să mă mântuieşti Şi. Ce-ai câştigat prin suferinţă Rămâne-al Tău în veac de veac! Din haru-acestei mari iubiri Nu cad prin mii de prigoniri! 4. Chimval zângănitor.

Doar mulţumită bunătăţii Şi dragostei în Fiul Său. Cu-atât mai mult îmi dă puteri.Doar Tatăl e iubirea Ce iartă-orice păcat.4. 2. 3.Eu sunt înscris în Cartea vieţii Şi Tată am pe Dumnezeu. griji sau strâmtorare Sau gândul lumii. Cine-ar putea fi contra mea? Sunt păcătos. mai drept. păcătos! Iubirea Lui îmi dă putere La bine să mă las condus. Mi-alină orişice dureri. Mă odihnesc pe braţu-I tare.Nimeni ca Tine pe pământ Nu e mai bun. Sub ochiul blând al lui Hristos Şi preamăresc a Sa-ndurare Prin ce-a ajuns un păcătos. Tot mână-n mână cu Isus. Un fluviu prin pustiu Ce-aduce-ndreptăţirea Şi face pe om viu! 210 EU SUNT ÎNSCRIS ÎN CARTEA VIEŢII 1. o ştiu prea bine. Şi 'nalţă omenirea Prin Fiul adorat. frumuseţea Ta! 2. Dar harul Tău ne e de-ajuns Să fim ca Tine. scump Isus! . mai sfânt! Îngenuncheaţi. 211 NIMENI CA TINE PE PĂMÂNT 1. Să-mi fac lucrarea cu plăcere. Dar cred în îndurarea Sa! Cu cât îmi văd eu slăbiciunea.Cât de nevrednici ne simţim A Ta lumină când privim.Nimic nu poate fi în stare Să mă despartă de Hristos: Necazuri. Aceasta e iubirea. Mi-ascultă-ndată rugăciunea. vom admira Isuse.Când Dumnezeu e pentru mine.

Eu ştiu că nu sunt bun.. Iubire. Precum în cer şi pe pământ! 4.Mă-ncred în Tine. Inima s-a curăţit: Isus ne-a mântuit! 2. Tu eşti o Stâncă în furtuni! Eşti viaţă fără de hotar. Nu-s demn de mila Ta. adevăr şi har! 212 ISUS ÎMI ZICE BLÂND: 1. Pe Tine Te privesc mereu .Tu poţi şi-acum să faci minuni. Pe cruce când a curs. Deci vin' la Mine-oricând. tu eşti prea slab. Tu eşti a mea salvare. Eu îţi ajut cu drag!" refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Mă spală de păcat.3. Inima s-a curăţit: Isus ne-a mântuit! 3. Doamne sfânt.Domnul meu.Isus îmi zice blând: . De-aceea-n Tine pun Speranţa de-a scăpa! refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Viaţa Ta mi-ai dat! refren: Sângele-Ţi vărsat Spală-al meu păcat. Fă Tu să fie. Inima s-a curăţit: Isus ne-a mântuit! 213 MĂ-NCRED ÎN TINE 1.Prin Tine Însuţi Tu trăieşti Şi Ţi se-nchină oşti cereşti.Isus.Doar sângele-Ţi.Fiu scump.

Numai ea te-a mântuit! 3.Alt mijloc de mântuire Căuta-vei în zadar. Înaintea Lui te pleacă. Vreau să-Ţi slujesc de-aproape! 3. Slava-i doar a lui Hristos! . Sub privirea lui Hristos.Suflete. în praf te pleacă.Mă-ncred în Tine. ÎN PRAF TE PLEACĂ. Căci chiar în ceasul cel mai greu Eu simt că eşti cu mine! Mi-ajunge dacă-n lupta mea Pot sta mai lângă crucea Ta Şi răstignit cu Tine! 214 SUFLETE.Domnul meu Şi-n faptele-Ţi divine. Vezi ce mult El te-a iubit. ce folos? Suflete. Dar pe cel ce se smereşte Dumnezeu îl va 'nălţa! 2.Mă-ncred în Tine.În sfântă adorare! Prin orice vorbă ce rosteşti.Prosternat în adorare.. Mâine. Tu mă atragi mai tare! 2.Domnul meu Şi Te urmez în toate. Mă schimbă după chipul Tău. Măreţia ta să tacă. Doar dreptatea Lui să-ţi placă.. Iată singura onoare Ce nicicând nu va păli! Slava lumii va să treacă Şi-al tău merit. Prin orice faptă ce-mplineşti. smerit te pleacă. La Cuvântu-I maiestuos! Cel ce azi se-ndreptăţeşte. sigur va cădea. 1. Singura îndreptăţire Se găseşte la Calvar. Să-Ţi semăn în dreptate! Chiar dacă nu pot să-nţeleg Misterul harului întreg. Slava Lui te va umbri.

Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Isus îţi e salvare! 3. În El găsim oricând Viaţa ce-nfloreşte.Din Dumnezeu cel sfânt Iubirea izvorăşte. Iubire ce veghează! Povara zilelor. loc În inimă şi-n gând Şi curăţiţi prin foc.215 DIN DUMNEZEU CEL SFÂNT 1. 2.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Să fie răstignit. supus.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Ai viaţă nesfârşită! . Ce Fiu a fost Isus! Ce Frate în nevoi! A suferit. Tărie veşnic tare! Vrăjmaşul.Isus S-a oferit. Nici forţe de oţel Nu-l rup de Dumnezeu. Purtând a noastră vină. când te-apasă greu. Îţi facem. Din drumul păcătos Spre zările albastre. 3. e-al tău Frumos şi veşnic soare! 4. 1. Doar Lui o-ncredinţează! 2. Ocara pentru noi. Lumină infinită! Prin jertfa şi prin harul Său. mereu.Iubirea lui Hristos Dă sens vieţii noastre. Eternă îndurare! În griji şi suferinţi.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu. Cu dragoste deplină. Să-Ţi fim un templu sfânt! 216 TRĂIEŞTE-ACELAŞI DUMNEZEU. Cel ce rămâne-n El Va-ntineri mereu.Doamne.

Ce dulce-i. 3. Cu-al Tău braţ voi fi salvat! Sfântă mană. Sau în stâlp de foc. CONDU-MĂ TU. condu-mă Tu.217 O.Peste ţărmurile morţii.Isuse. ISUSE.Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi. Doar cei curaţi şi înţelepţi Te preţuiesc. grăbeşte Ca să-mi fii luminător! Fi-mi scăpare. DOAMNE 1. Spre locaşurile vieţii.Vino-n nor şi mă umbreşte. Cu chipul Tău cel blând? 2. În pustiul arzător. Seara şi-n zori de zi. 1.Isus.Doamne. (:Apă vie Tu să-mi fii:) Tu să-mi fii. sfântă mană. . Dar cum va fi când Te-oi vedea. fi-mi scăpare. Bunul meu Mântuitor! 3. nespus! 4. Vreau să rămân în preajma Ta. (:Bunul meu Mântuitor!:) Bunul meu. slava mea.osanale. Căci Tu eşti drept. Prin puterea-Ţi să mă treci. Liniştea celui abătut E doar în Dumnezeu. Când stau cu Tine-n gând.O. Scos din umbra gropii reci! Osanale. Prin pustiul ce-l străbat! Eu sunt slab. (:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:) Vreau să-Ţi cânt. Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci! 218 CE DULCE-I. dar Tu eşti tare.Isuse.Tu îl ridici pe cel căzut Oricât ar fi de rău. pacea Ta. Apă vie Tu să-mi fii! 2.Tu eşti.

Suferinţi nu mă dor.. Mulţumirea să-I spun. Cerul mi-este senin Când pe Domnul în rugă Îl chem. în veşnicii! 219 CRED ÎN DOMNUL ISUS 1. Am o cruce de dus Prin al vieţii tumult.eu cred şi-L ascult! 3.Cel ce în Tatăl se încrede Şi speră doar în El oricând. n-am de ce să mă tem! refren: Cred şi-L ascult Şi-L iubesc tot mai mult. Acela. Mântuirea să-mi dea. De lumină e plin drumul meu. Dar nimic nu-i prea scump. .. nici prea greu! refren: Cred şi-L ascult Şi-L iubesc tot mai mult. Când ascult. Printre îngeri acas' parcă-aş fi.Cred în Domnul Isus Şi în toate-L ascult. Lângă El este pace! Da. El va fi Domnul meu şi-n vecii! refren: Cred şi-L ascult Şi-L iubesc tot mai mult..Al Tău.. griji. Păzit va fi de Cel preasfânt.. Lângă El este pace! Da....Nu zăresc nici un nor. În dureri nu suspin. nevoi nu vede....eu cred şi-L ascult! 2. Lângă El este pace! Da.Când îmi plec faţa mea..eu cred şi-L ascult! 220 CEL CE ÎN TATĂL SE ÎNCREDE 1. Fără margini de bun.

Tu mi-eşti mântuirea. Stau pe Stâncă. Stau pe Adevărul lui Isus! refren: Stau pe Stâncă Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă.Ai cugetul mereu spre ceruri În rugăciune şi cântări! Cu El putea-vei fi de-a pururi În multe binecuvântări. Neclintit. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 2. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 3.Stânca mea e Domnul. Cel de neclintit.Nu plec nicăieri . Fără de Tine nu pot sta! Cel care-n Tine e zidit Nu e de nimenea lovit! 221 STAU PE ADEVĂRUL 1. 3. de El mă las condus. Stau pe Adevăr. Când împlinesc voinţa Ta! Tu singur. Stau pe Stâncă.Stau pe Adevărul care-a fost rostit. în Stânca Vieţii stau ascuns. crâncen. Cred Cuvântul Celui care m-a iubit. au lovit. Orişicâte valuri. Vei fi puternic ocrotit. Stau pe Adevărul lui Isus! refren: Stau pe Stâncă Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă. 2. De Domnul.care te-a iubit.În Tine aflu fericirea.Cel ce pe Tatăl L-a iubit Nu are casa pe nisip.

Valuri când mă ameninţă Şi lovesc necontenit. Pâinea sufletului meu. nădejdea vieţii mele. DOAMNE-A PĂCII STÂNCĂ 1.Doamne-a păcii Stâncă Prin furtunile ce dor.din mâna Domnului.Tată bun... Chiar de nu poţi vedea acum. totu-i bun. Izbânda-i pregătită! refren: O. 2.. Obosit de-atâta zbor. eşti apă vie Pentru toţi cei osteniţi..în fiecare. Tu eşti Stânca de granit! 4. Lucrarea Ta cea mare! 2. Tu i-aştepţi cu bucurie Ca să fie mântuiţi! 3.să-Ţi faci acum. Stau pe Stâncă. Eu stau pe Adevărul lui Isus! 222 TU EŞTI.Tu eşti... În inima smerită. Poartă-mi pasul printre stele Să ajung la Dumnezeu! 223 CE FACE DOMNUL 1. Stau pe Adevărul lui Isus! refren: Stau pe Stâncă Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă. Eu la Tine caut tihnă.Tu. Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi.Ce face Domnul.Tu. Stau legat cu funia iubirii Lui! Toată slava şi nădejdea-n El mi-am pus.. În noi.Isus.Ce face Domnul.. Eu Te prind mai cu credinţă. Pe al credinţei sigur drum . totu-i bun.

Domnul totdeauna va fi cu noi! 3.Suflet slab. aşteaptă pe Dumnezeu. nu ceda defel. vină nevoi.Ce face Domnul. Sigur primăvara iernii va urma.să-Ţi faci acum. Căci totu-i din iubire. ce mângâiere: va fi cu noi! . În noi.în fiecare. În noi. mult mai mare-i El! Vină furtună. Când ale lumii raze-apun. Lucrarea Ta cea mare! 224 SUFLET SLAB 1.Tată bun...să-Ţi faci acum. Lucrarea Ta cea mare! 3. Domnul totdeauna va fi cu noi! 2.Suflet slab. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Curând primim ce nădăjduim: Pentru veşnicie cu Isus să fim! După durere. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Când toate pier. după nevoi. furtună.. totu-i bun. Vină. În El e strălucire! refren: O. O.Tată bun. aşteaptă pe Dumnezeu. vină nevoi. Căci decât ispita.Suflet slab. aşteaptă pe Dumnezeu.Cu El n-ai să te clatini! refren: O..în fiecare. Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău! Scăparea ta nu va-ntârzia.

Căci El le-a rânduit.. 2. 5. Mântuitorul meu! . Renunţ. Pe toate El le ştie. căci m-a iubit.. Mă plec pentru povaţă Spre bunul Dumnezeu. La ce-mi ia El.În toate-n a mea viaţă. Încrederea deplină Mi-o pun în El. Cu drag Lui I-o jertfesc! Iar de-o fi azi sau mâine.Orişice-ar fi să vie.De-acum Îi e-nchinată A mea viaţă toată. 4.De ce să-mi fac griji multe? La ce-ar putea s-ajute Când nu ajută El? La voia Lui las toate Şi-n marea-I bunătate Mă-ncred şi nu mă tem defel! 3.Acum ca şi-altădată. El apără-n ispită Şi-aduce reuşită Cui crede-n ajutorul Său. nici moarte. Dar eu al Lui sunt cât trăiesc.225 ÎN TOATE-N A MEA VIAŢĂ. 6.Nici prigoniri.. Şi de-L ascult întruna Nu-mi va lipsi niciuna Din cele spre folosul meu. în Tatăl meu! 226 O SINGURĂ SPERANŢĂ 1. Tot mâna Lui de Tată Mă poartă tot mereu. Ci-n orice-ar fi să vină..O singură speranţă În suflet am mereu Să mă încred în Tine. Nimic nu mă desparte De bunul Dumnezeu. 1. Nimic nu voi mai cere. chiar cu plăcere. La voia Lui rămâne.

Vorbeşte liniştit. Noi pluti-vom.o. Ca de stâncă s-or lovi! Ştie Domnul. măreţ şi sfânt. pe aripi iubitoare.Când mâna Ta. Ierusalim iubit! 227 DUMNEZEU NE E SALVARE 1. unde Domnul Pururea va fi cu noi! 2.Doamne. Şi.Când vom fi-n Ierusalimul Luminos.N-avem teamă de popoare Când asupră-ne-or veni. Doar Tu eşti pacea mea! Când glasul Tău. Te-aştept să vii la mine. Mă poartă liniştit. ştie Domnul De cel rău a ne feri! 3.Isus cel blând.o. Te-aştept Isus iubit! 3. Dar mă încred în Tine.Eu nu cunosc cărarea Pe care voi umbla. Căci Tu ai biruit! 2. Prin neguri şi cercări. Unde Domnul.Doamne.Doamne. noi pluti-vom Spre al cerului liman! 4.De-ar fi să trec prin moarte. De-ar voi să ne doboare. Şi s-or prăbuşi-n cutremur Munţii spulberaţi pe mal. Când slava Ta. Se-arată în sfârşit. Ne vom veseli la tronul Mielului.o. Aştept căminul slavei. .Când s-or revărsa pe ţărmuri Chiar oceanele în val. Lumina jertfei Tale Mi-aduce mângâieri.Dumnezeu ne e salvare Şi putere la nevoi. Vom zbura spre locuri noi. Eu am lumina crucii.

Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri.Şi ferice. Pe veci.Fericit cel ce ascultă Glasul blândului Isus. Ne-ntrerupt Îl voi iubi! . chiar când vremea-i rea. Pe veci. Domnul e scăparea ta! refren: Lui Isus mă-nchin cu drag. Pe veci. El atuncea nu-i pierdut! refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume.de Domnul Dumnezeu! 3. Crede. Care-n orice pas făcut Cere sfatul de la Domnul. Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri. şi ferice În etern vom fi cântând! 228 FERICIT E TOT ACELA. Pân' voi trece-al gropii prag. Până când va reveni. frate-n orice zi. FRATE-N ORICE ZI. nu te tângui! Crede. 1.Fericit e tot acela. Pacea lui şi mulţumirea Le primeşte-n dar de sus! refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume.de Domnul Dumnezeu! 229 CREDE. Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri.de Domnul Dumnezeu! 2.Fericit cel ce în viaţă S'a-mpăcat cu Dumnezeu: Va avea un scut puternic Şi va-nvinge tot ce-i rău! refren: Fericirea din astă lume E ca a valurilor spume.Crede. 1.

Vesel merg sub al Lui steag. prin suferinţe. Cu aşa iubire îmi vorbeşte Şi-mi promite viaţă ne-ncetat. Şi om nou am devenit. Chiar de trec. Cine mă va clătina? Domnul e tăria mea! refren: Lui Isus mă-nchin cu drag.Zi de zi şi-n fiecare clipă. Nu mă tem. Pân' voi trece-al gropii prag. 1. Până când va reveni. De păcat m-a curăţit.2. Ne-ntrerupt Îl voi iubi! 230 ZI DE ZI ŞI-N FIECARE CLIPĂ. refren: Lui Isus mă-nchin cu drag.Domnul este lângă mine Cu minuni de har. Mă încred mai mult în harul Său! Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţe Pentru mine El a pregătit. Noi puteri găsesc în Dumnezeu! Nu mă tem. ades'. cărarea să-mi lumine. Bucuros. Pân' voi trece-al gropii prag. căci El a biruit! 2. Ca s-ajung al cerului popas. Iar puterea mea mereu .Zilnic. Ne-ntrerupt Îl voi iubi! 3. Până când va reveni. Nu mai sunt copil pribeag. căci stau pe-a Lui aripă. la orice pas.Raza Spiritului Său A pătruns în pieptul meu.

Dă-mi putere să-l înving şi azi! Câte clipe se adună-n zile Şi câţi ani 'nainte mi-ai deschis. De-I ascult Cuvântul minunat! 3. Ce iubire.Eu vin. de-acum. El veghează mereu drumul meu! refren: Vreau să cânt despre El. Mă fereşte de rău braţul Său! refren: Vreau să cânt despre El. în Tine. cu Tine Până-n cerul ce mi l-ai promis! 231 EU VIN.. unde Domnul mă cheamă. mereu. Dureri.Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! 2. Furtuni de-ar lovi. câte-or fi. n-am cu El nici o teamă: Mă scoate din foc.. Să-mi ajuţi să merg. ZI DE ZI. Că m-ajuţi în orişice necaz! Nu-i fricos cel rău şi nici nu doarme. Despre Domnul Hristos. dintre valuri mă scapă.frumos. pe stânca cea 'naltă. 1.Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! . zi de zi. am izbânzi pregătite! Curând o s-ajung sus.Eu mă-ncred. Ce iubire. unde El mă trimite. zi de zi.va creşte.frumos. Despre Domnul Hristos.Doamne.Eu merg.

în casa de lumină Vom fi curând şi nu vom mai pleca (:Şi bucuria ne va fi deplină: Isus şi eu nedespărţiţi vom sta! :) 233 LÂNGĂ ISUS 1. Isus şi eu alături vom păşi! :) 3. prea puţin mi se pare. (:Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea.Isus şi eu ne-am întâlnit la cruce. Oricât de grea povara vieţii-ar fi. Despre Domnul Hristos. Osana! refren: Vreau să cânt despre El.Isus şi eu.Aleluia! Minunat m-a salvat! Minunat m-a salvat! 232 ISUS ŞI EU 1.Lângă Isus am găsit pacea sfântă. Ce iubire. El a murit. ce dulce ne-am legat!:) 2.. El mi-este . (:Nimic din drum nu poate să ne-abată. Primi-voi cândva ceru-ntreg. spre ţara minunată!. iar eu am fost salvat.3. El aşterne îndată.. Isus şi eu.Oricâte-aş lăsa.Isus şi eu... sărbătoare. Peste lacrima mea. În dragostea Lui.frumos.

Al Său Cuvânt către cer mă îndeamnă: . Merg prin credinţă şi voi birui! refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşează. Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 2. Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 3... Lângă Isus am biruit Şi veşnicia urmează! 234 SFÂNT IZVOR 1. Stând pe braţele iubirii Lui.Lângă Isus astăzi n-am nici o teamă.singurul ocrotitor! Când mi-a fost inima tristă şi-nfrântă.Mergi înainte. cu El.Sfânt izvor ceresc ne-ncetat găsesc. Sfântă pacea Sa umple inima. făr' a cârti. ..Lângă Isus simt nespusă plăcere. Cu El voi merge în fiece zi. Până ce viaţa Hristos mi-o va cere. Braţul Său tare mi-a fost salvator! refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşează. Lesne îmi port crucea. orice-ar fi!" refren: Lângă Isus sunt fericit: Pace în suflet mi-aşează.

mi-e destul că-L pot urma. Fără nici o îndoială calc smerit pe urma Sa.Nu plâng.Domnul mi-este călăuza. Fericire. cu Isus le-nving pe rând!:) 2. Îmi dă har în încercare ca să văd că sunt iubit. 1. refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Stând pe braţele iubirii Lui! refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Sfântă pace şi odihnă prin credinţa-n El aflând (:Vină sute de necazuri. Stând pe braţele iubirii Lui. El mă face fericit. nu suspin. Fericire. Stând pe braţele iubirii Lui. nu mă tem defel.N-am de ce fugi. stând pe braţele iubirii Lui! 3.Stând pe braţele iubirii Lui. Stând pe braţele iubirii Lui. stând pe braţele iubirii Lui! 235 DOMNUL MI-ESTE CĂLĂUZA. Drumul meu spinos e aşa frumos. chiar aşa străin. stând pe braţele iubirii Lui! 2.Domnul mi-este călăuza. E aproape El. refren: Ce iubire! El poartă grija orişicui. Fericire. cât de greu mi-ar fi. .

Domnul mi-este călăuza. niciodată Frica morţii nu ne-atinge. Dumnezeu e-al nostru Tată! 5. 4.Cine-n lumea asta oare Ar putea să ne despartă? Harul Lui e-aşa de mare.Frumos e s-ascult glasul Său minunat..Când e gata. 2. 1. Dacă stele se pot stinge.. Vasul nostru să se sfarme. (:El mi-e Stânca şi Izvorul. toată veselia mea. Îmbrăcat în nemurire.Dacă totuşi. Dumnezeu ne ţine-n palmă. Domnu-aduce vreme bună. Cereşti armonii pe pământ!... lângă-al meu iubit Isus (:Voi cânta o veşnicie: Minunat El m-a condus!:) 236 DACĂ VRĂBII POT SĂ CADĂ.. însetat de aş cădea. Ne hrăneşte şi ne-ajută. Niciodată El nu doarme. Lângă Domnul. Mi-a promis odihnă vie în al Tatălui cămin. Mi-e inima toată un cânt! .:) 3.Dacă vrăbii pot să cadă. O rază în muzica sferelor Lui...Tot cu El.Dacă pasul mi s-ar frânge. în furtună. câte-o mamă Copilaşul îşi mai uită.. 3. 1. sfatul Său de har e plin.. în orice clipă: El ne vede şi ne ştie! Noi vom sta pe-a Lui aripă Şi-om zbura spre veşnicie! 237 FRUMOS E S-ASCULT GLASUL SĂU MINUNAT.

Blând te ocroteşte braţul Său!:) 2. 1. Veşmântul cel alb să primesc.Frumos e să-mi plec fruntea mea-n aşteptat.Să te rogi la fiecare pas. Deasupra durerii mă 'nalţă... Prin furtuni şi prin văpăi. Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni. Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni.. Pe stânca cea 'naltă s-ajung! refren: Ca pasărea. Păzit de îngerii buni! Păzit de îngerii buni.refren: Ca pasărea.puii.Frumos e să-ntind braţul meu către El. Când norii se-adună-n furtuni. 238 DE IUBEŞTI PE DOMNUL TOT MEREU. Fericit vei fi pe drumul tău! (:Peste munţi si peste văi.De iubeşti pe Domnul tot mereu.. În dragostea Sa mă ascunde Isus.. Când mersul mi-e greu şi prea lung. În dragostea Sa mă ascunde Isus.. 3..sub aripa ei. În dragostea Sa mă ascunde Isus.. 2..sub aripa ei. să zbor.. Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas! .puii. Din firul de aur ceresc. Eu ştiu că mi-l ţese din inul curat.puii.sub aripa ei. Când norii se-adună-n furtuni. refren: Ca pasărea. Când norii se-adună-n furtuni.

.. Isus îţi dă puteri. Priveşte către cer! Căci Domnului Îi place Să vindece dureri.Doamne. Priveşte către cer! Isus te mântuieşte. inima mea.Când cauţi alinare.Oamenii trec tot mai grăbiţi. Priveşte către cer! O dragoste mai mare . mereu. auzi strigătul meu.Când simţi că viaţa-i goală. 1. Singură şi pustie? Stai în credinţă. Toate Isus le ştie! 2.(:Domnul.Dacă lumea e-mpotriva ta. pentru-ai Lui copii.Când inima nu-ţi tace. Cântecul mântuirii! 240 CÂND PACEA ÎŢI LIPSEŞTE. Nu mă lăsa pieirii. Oricât ar fi de multe. Isus îţi dă puteri! 2. N-au timp să te asculte. Când inima I-oferi. Priveşte către cer! Isus nu te înşală. Fă ca să cânt pe cale. 1. El ţi-e aproape şi-n suferinţi. INIMA MEA.Ce te frămânţi. 3. Nu te-abate!Asta-i calea Sa! (:Tu păşeşti pe drumul Lui. nu dispera. Pregăteşte bucurii. Credincioşi in El dacă-au rămas!:) 3. Prin credinţă poţi de-acum cânta!:) 239 CE TE FRĂMÂNŢI. Să vindece dureri! 3.Când pacea îţi lipseşte. Când inima I-oferi! 4. Nu mai eşti al nimănui.

Tot ce pare ne-nţeles E ştiut de Dumnezeu. Mă încred în harul Său.Pluti-vom spre casă. Nu afli nicăieri! 241 DACĂ NEGURI VIN ADES'. Mugind. 1.. 2. Am 'nainte paşii Săi. .. Trăim prin credinţă!:) 5.Când neguri se-adună Şi vântul se zbate. Domnul e lumina mea. (:Noi mergem 'nainte. Domnul e lumina mea.Nu afli nicăieri. Domnul e lumina mea. Fie noaptea cât de grea. Fie noaptea cât de grea.De cine ne-om teme? El mustră furtuna (:Şi-I place să fie Cu noi totdeauna!:) 3. cât e de bine!:) 4.Dacă neguri vin ades'. Fie noaptea cât de grea.Şi dacă furtuna. Să salveze de cel rău Domnul are mii de căi.Dacă-n noapte drumu-i greu. Ştiu că sunt în mâna Sa: Multe binecuvântări Domnul dă şi Domnul ia.Prin bezna cercării. Din valuri ne scoate!:) 2. Când paşii se-nclină. (:Pe braţul Tău tare. O. cu Tine. Isuse. (:Aproape e Domnul. 242 CÂND NEGURI SE-ADUNĂ 1.ne-ameninţă.Dacă trec prin încercări. 3.

Blând.. Stai şi ascultă-ţi chemarea: Vezi câte suflete pier! Chiar de e-ngustă cărarea. Chiar dacă lupta e grea. Domnul şi astăzi desparte Marea. s-o poţi traversa.Ce bine e în viaţă S-asculţi cu bucurie. 1.. refren: Stai în credinţă şi nu dispera. Cheamă speranţa în inima ta! 244 CE BINE E ÎN VIAŢĂ 1. CA O VOCE DE ÎNGER. 2..Să ai lumini pe faţă . ca o voce de înger. Poate să fie-auzit. Domnul..Fii credincios pân' la moarte. e-n inima ta. Nu este alta spre cer! refren: Stai în credinţă şi nu dispera. Vine curând dimineaţa. Cel ce domneşte în toate. Glasul speranţei şoptit: Stai până trece furtuna. Domnu-i pe valuri stăpân. Stai şi ascultă speranţa. Printre suspine şi plângeri. Nu va fi noapte mereu. Tu luminezi ca o stea.Nu-ţi fie frică de noapte. Cheamă speranţa în inima ta! 3.(:Doar dragostea-Ţi mare Ne fie lumină! :) 243 BLÂND. Stâncile-n urmă rămân! refren: Stai în credinţă şi nu dispera. Cheamă speranţa în inima ta! 2. Apele trec totdeauna. Las-o în sufletul tău.

M-am deprins să cred în Domnul Şi-s atât de fericit! Ştiu că e mereu cu mine Şi va fi pân' la sfârşit.Şi să te temi De Dumnezeu! 245 BINE E SĂ CREZI ÎN DOMNUL 1. În Cuvântu-I încercat. . Bucurii ce nu te mint. 3. Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. Doar în El găseşti odihnă. 4.Bine e să crezi în Domnul Şi s-asculţi tot ce a zis. 2. În Cuvântu-I încercat. Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat. Cu credinţă ne-ndoită Izbăvirea vei gusta!. refren: Mă încred mereu în Domnul. Cu al meu Isus în viaţă De vrăjmaş sunt apărat.Şi-n suflet poezie 3. Aşteptând făgăduinţa.Bine-i să te-ascunzi în Domnul Să te-ncrezi în jertfa Sa. În Cuvântu-I încercat.Bine-i să te lupţi în Domnul De mândria ta fugind. refren: Mă încred mereu în Domnul. refren: Mă încred mereu în Domnul. refren: Mă încred mereu în Domnul. Pentru că aşa stă scris. În Cuvântu-I încercat.

Adesea în luptă.Stâncă eternă. În Tine. Aşa păcătos şi nevrednic cum sunt O. să stea Al meu suflet gol şi rănit ar zbura.Stânca mea.Stânca mea. sub duhul lumesc. liniştit m-am ascuns! refren: O.246 PE STÂNCA CEA TARE ŞI 'NALTĂ. în Tine m-ascund! refren: O.În ceasul tristeţii când singur vorbesc.o.Stâncă eternă.Stânca mea.mi-ascund inima! 3. În Tine.Isuse. vânat de cel rău.o.Stânca mea.Stânca mea. Furtuni de-ncercări când la mine-au ajuns. În clipa ispitei.Spre culmi de munte îmi înalţ privirea. În Tine. . O.Pe Stânca cea tare şi 'naltă. în Tine m-ascund! refren: O.Isus. De unde vine ajutorul meu. În Tine. 1.o. Când valul vrea iar să mă tragă la fund.Isuse.Stânca mea.mi-ascund inima! 2.Isuse.mi-ascund inima! 247 SPRE CULMI DE MUNTE 1. Scăpare-am găsit doar în meritul Tău.

El. 1. Cu sufletul purtat de mâini divine. Ca un izvor de umbră ce coboară Pe dreapta ta. ce mult Te dorim! Eşti cu noi. credincios. De-acum şi până în etern. aşa odihnitor! 4. la fel. mărirea. ce-a condus poporul Israel! 3. spre Tine privim.El te iubeşte ca pe o comoară.Da.Când Domnul fi-va pururi lângă tine. De-orice păcat salvat în veşnicii. Doamne. Ţi-e adăpost în soare arzător. din jertfă. spre Tine privim! 2. El te păzeşte. De la slăvitul nostru Dumnezeu. Doamne.De la Acel ce ţine-n mâini zidirea. Tu eşti pâinea vieţii eterne.El veghează să nu-ţi clatini pasul.Doamne. de Tine-ascultăm.Doamne. SPRE TINE PRIVIM. Chiar şi atunci când îţi aşterni popasul. 2. Vrem să strângem în suflet iubirea. vei fi! 248 DOAMNE. de Tine-ascultăm! 3. totdeauna aproape. . Să-nţelegem. Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne.Doamne.

ce mult Te dorim! 4. Să salvezi omenirea ce moare.Poţi să fii sigur în Domnul Hristos! El S-a 'nălţat!El S-a 'nălţat! El este-al tău Mare Preot milos Domnul Hristos S-a 'nălţat! refren: El nu-i învins . să vii.Poţi să păşeşti cu Isus fericit! El a-nviat!El a-nviat! Tatăl din cer jertfa Lui a primit. Domnul Hristos a-nviat! refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 3.Tu ne scoţi şi din foc şi din ape. Să Te-ntorci.Te-aşteptăm! 249 POŢI SĂ TE-NCREZI ÎN ISUS 1.Poţi să te-ncrezi în Isus ne-ncetat! El a învins!El a învins! Biruitor peste iad şi păcat. cum ai spus la plecare.Doamne. Doamne.Te-aşteptăm. Domnul Hristos a învins! refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 2. să vii. Doamne.

La fiecare val şi vânt Stau ancorat de-al Său Cuvânt! refren: Hristos e Stâncă de granit.Când faţa nu I-o mai zăresc.Poţi să vesteşti tot ce El a promis! El vine iar! El vine iar! Drumul spre cer pentru toţi e deschis. .Speranţa mea e doar Hristos Şi-al Său sfânt sânge preţios! Oricâte şoapte m-ar chema.Mi-e adăpost credinţa Sa Şi jertfa Lui pe Golgota! În jurul meu potop de-ar fi. Mă-ncred în harul Său ceresc.de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 4. Domnul Hristos vine iar! refren: El nu-i învins de nimic pe pământ! Toată puterea e-n harul Său sfânt! Crede că ai tot ce El ţi-a promis: Domnul Hristos a învins! 250 SPERANŢA MEA E DOAR HRISTOS 1. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! 2. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! 3. Nu pot să cred în altceva! refren: Hristos e Stâncă de granit.

Minunea cerului! Te pleacă în faţa Lui smerit. Purtând neprihănirea Sa! refren: Hristos e Stâncă de granit.Tată. STAI LINIŞTIT 1. După-al Tău plac. La El nimic nu-i greu: Îţi dă tot harul Său! Te pleacă-n credinţă umilit 'Naintea feţei Lui! 252 DE MÂNĂ DU-MĂ. 1. suflete. Căci El te-a scos din foc! 3.. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! 251 O. Ascultă-al Său Cuvânt! E-aşa de bun şi drept.O suflete.Eu ştiu că tot mă va iubi! refren: Hristos e Stâncă de granit. pe veci voi sta. Doar El mă face neclintit! Doar El mă face neclintit! 4..O. stai liniştit.O. stai liniştit 'Naintea Celui sfânt! Te-ncrede în El. stai liniştit. suflete. Căci El te-a scos din foc! Cu dragostea Lui te-a umbrit Să-ţi facă-n ceruri loc. .De mână du-mă. A toate înţelept! Predă-te cu sufletul zdrobit 'Naintea Celui sfânt! 2. umilit.. SUFLETE.Când va veni pe albul nor. 'Naintea feţei Lui! El ştie de ce ai venit Şi tot ce ai să-I spui. Aceasta-i slava Lui. TATĂ.. Voi fi găsit biruitor! Zidit în El.

Pretudindeni cu Isus cel adorat! Oamenii mă uită dar El niciodat'! De s-ar duce totul în adânc de mări. Când sunt orbit! 3. . Mi-ajunge-ncredinţarea Că Tu mă-ndrepţi! De mână du-mă. refren: Apărat de Isus. Să nu mă laşi! 2. După-al Tău plac.Chiar când nu văd cărarea Pe und' m-aştepţi.În astă viaţă toată Şi-n veac de veac! Eu singur nu pot face Nici chiar doi paşi. Trec cu El prin văi de lacrimi bucuros! Fără El pe-acest pământ nu-s bucurii.Pretutindeni cu Isus eu merg voios.Tată.În haru-Ţi ocroteşte Inima mea Şi fă de-o linişteşte În vreme grea! O. în pace sunt! 2. sigur eu mă simt. Lângă Domnul însă grija va pieri. Orişiunde merg cu El. În astă viaţă toată Şi-n veac de veac! 253 PRETUTINDENI CU ISUS 1. Condu-mă cum Îţi place. ia-mă lângă Tine Când cad zdrobit Şi-arată-mi ce e bine.

Întruna vreau să locuiesc cu-al meu Mântuitor! Scump Isus. în pace sunt! 3. sfânt oraş. în pace sunt! 254 PE VECI CU DUMNEZEU 1.Spre cer mereu privesc. De multe ori mă socotesc ca şi sosit în ea! Şi-atunci mai mult mi-e dor. Orişiunde merg cu El."Pe veci cu Dumnezeu!". Frate şi salvare omului de jos. Ierusalim iubit! .Pretutindeni cu Isus în clipa grea! Harul Lui mă face azi să pot cânta! Cânt cu voie mare că veni Hristos. un dor nepotolit. refren: Apărat de Isus. Ierusalim iubit! Sfânt oraş. străin şi călător. Cuvântu-acesta-i farul meu şi noaptea-i steaua mea. Orişiunde merg cu El. Mi-e dor de-oraşul uimitor. aşa-i deviza mea. scump Isus de Tine mi-este dor! 2. sigur eu mă simt. În lume cât trăiesc. sigur eu mă simt.Domnul mă salvează din orice-ntâmplări! refren: Apărat de Isus. acolo-i ţara mea.

3. Mă iubeşte.. Ca şi-al lui Noe porumbel. Niciodată. Tatăl meu e-Mpărat.de mine El n-a uitat. Când sunt singur şi trist. Sunt un semn pentru dragostea Lui. eu ştiu. El îmi spune din nou:"Nu te las!" 2. la arcă iarăşi vin. Harul Său revărsat. Mulţumesc zi de zi Domnului. pacea mea la Tine-o voi avea! 255 APARŢIN LUI ISUS. Mi-a promis că-ntr-o zi Lângă mine va fi.Sunt al Regelui meu. Când Îl strig în impas. 1. ca pe seninul cer Se-arată-al păcii curcubeu cu scumpe mângâieri! Semn ceresc..Pe veci cu Dumnezeu! O.Adesea în dureri.Aparţin lui Isus. refren: . cum mângâi tu-n dureri! 4. semn ceresc. refren: Nu mă tem de nimic. Nesfârşită e dragostea Sa. Şi-n sufletu-mi mereu.Doamne-ajută-mi Tu Ca tot spre Tine dorul meu să mi-l îndrept de-acu'! Scăparea Tu îmi eşti. Sunt copil de-Mpărat. Faţa Lui ne-ncetat voi vedea. Fericire mi-a dat. când cad şi când suspin. iar bucuria mea În locuinţele cereşti la Tine-o voi avea! Pacea mea.

Când Îl strig în impas. El îmi spune din nou:"Nu te las!" 256 DOMNU-I PĂSTORUL MEU 1. Suntem aşteptaţi în măreţul palat Ca rod al Golgotei. Când sunt singur şi trist.de mine El n-a uitat. Tatăl meu e-Mpărat. Printre îngeri şi prinţi voi domni. Când.Eu aştept marea zi. Tatăl meu e-Mpărat. Când sunt singur şi trist. aşa cum mi-a spus.de mine El n-a uitat.Regele meu va veni. Nu-i nimeni să aibă mai mari bogăţii! 2. Prin El poarta cerului ni s-a deschis.Pe unicul Fiu la noi L-a trimis. Niciodată. Când Îl strig în impas. . 2. Domnul. Eu voi fi cu Isus. nu duc lipsă de nimic! 257 PĂRINTELE MEU E FOARTE BOGAT: 1. Niciodată. refren: Nu mă tem de nimic.Părintele meu e foarte bogat: Comorile lumii chiar El le-a creat! Al Lui e pământul şi veşnic va fi.El mă paşte. În căminul de sus. El îmi spune din nou:"Nu te las!" 3.Nu mă tem de nimic.Domnu-i Păstorul meu chiar dacă sunt mic.

258 DIN SINAI A RĂSUNAT 1. Munţi şi ape şi pământ.Toate trec în veşnicii. De s-ar fi putut schimba.Deşi sunt născut ca om păcătos. un veşmânt alb. 3.ca fii de-Mpărat. 2. Legea Lui ne-a arătat Sfântă-n cer şi pe pământ. . 3. Scrisă-n inimi. ca fiu de-Mpărat! 4.Am aflat al vieţii drum Din Sinai la Golgota. Însă-n veci vor dăinui Legea Sa şi-al Său Cuvânt. Astfel ştim că-n veci va sta Neclintită.Aici pe pământ eu sunt peregrin. Nu se schimbă Dumnezeu.Legea Sa.curat Şi-a slavei coroană. Veşnic este tronul Său.Din Sinai a răsunat Glasul Domnului cel sfânt. Eu am fericirea că-s fiu de-Mpărat. Dar am un palat sus în cerul senin! Deşi câteodată pe cale-am oftat. Legea Sa. Dumnezeu ne-a dăruit Un dreptar neprihănit Şi în veci de veci va sta. Mai mult ce-am visat voi avea prin Hristos: Veşmânt al dreptăţii. Universu-n veci va sta Sprijinit pe Legea Sa. N-ar fi fost nici Golgota. Dumnezeu e drept şi bun Şi aşa e Legea Sa.

Dând hrană spre-ntărire! Iar rostul Lui e sfânt. El va moşteni pământul! 3.Cuvântul Legii lui Isus E adevăr venit de sus. Îndrumare pe cărare Şi lumină Către patria divină! 260 PLĂCUTĂ-I. Cine ţine Şi-mplineşte.Porunca Legii lui Hristos Preschimbă drumu-ntunecos În veşnică lumină. DOAMNE. Cum nu Ţi-aş fi urmat? 2. Şi temerea de Dumnezeu Conduce sigur pasul tău Spre ţara cea senină. Veşnic sfeşnic Îndrumare pe cărare. Şi lămurit. LEGEA TA 1. Legea Ta Şi pilda ce ne-ai dat! Când m-ai chemat s-ascult de ea. Când am văzut că griji. curat. Doar vinde tot şi vei avea Un minunat tezaur! Veşnic sfeşnic. Izvor de-ndreptăţire. 2. Înnoind întreaga viaţă.Nimic nu m-ar mai ţine azi De-a nu Te asculta.259 CUVÂNTUL LEGII LUI ISUS 1.Plăcută-i. mai preţios Ca cel mai de preţ aur.Cuvântul Legii lui Hristos E mult mai scump. El este la-ndemâna ta. şi-adevărat. necaz Sunt spre-ndreptarea mea! . Şi povaţă. căci iubeşte Tot Cuvântul.Doamne.

Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc.3. Să stăpâneşti fiinţa mea. 1. Legea Ta..Părinte sfânt Şi dirijează-mi Tu pornirea. Dacă-n viaţă n-am vrut să primesc Pe Isus Hristos!.Să păzesc. nu binecuvântări.Voinţa-mi stă mereu în cale Să nu fac ce mi-ai poruncit Şi pofta cărnii-nşelătoare Mă duce-ades' pe-un drum greşit. Şi Ţie azi mă-ncredinţez. De-aceea mă încred Tine. Tu-mi poţi ajuta! refren: Vreau să fiu doar al Tău. Legea Ta. Ca-n toate să ajung să-Ţi plac Şi numai voia Ta s-o fac! 2. 3. nu mă fericesc. Dă-mi-le. Vreau în veci.Şi-nfrunt atunci orice nevoi. Ajută-mi Tu.Ţie-n veci.. Ce folos.Bani. 1.Eu ştiu că mă conduci mai bine Decât eu însumi aş putea.. Aşa vreau să-Ţi urmez mereu. ISUSE-NVAŢĂ-MĂ. Să ai plăcere Tu de noi Iubit Mântuitor! 261 VOINŢA ŞI ÎNDEPLINIREA. Purtat de-un singur dor.Voinţa şi îndeplinirea.Tu.Isuse-al meu! 262 SĂ PĂZESC. Numai Ţie să-Ţi servesc! 2. Legea Ta s-o împlinesc. Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt.Legea Ta. ce folos. Am meritat de-atâtea ori Blestem.Din inimă vreau să urmez Doar scumpă. . Tu eşti scăparea mea! 4.. mărire.Isuse-nvaţă-mă.

Tu să-mi fii. Să 'nalţ mereu gândirea mea. Spre ceruri.Numai Tu. Legea Ta s-o împlinesc. Numai Tu. Şi faţa Ta o caut! Iubesc din suflet Legea Ta. Legea Ta s-o împlinesc. Numai Ţie să-Ţi servesc! 3. Nici griji. inima. Da. Iubirea Ta s-o laud! 2. Să 'nalţ mereu gândirea mea. nici suferinţă! O. Domnul meu.Privesc la Tine. Acolo unde nu-i păcat. Spre ceruri.Tu.Am lăsat tot ce e trecător. DOMNUL MEU. Protector Şi Mângâietor! refren: Vreau să fiu doar al Tău.Chiar dacă lupta-i partea mea.Ţie-n veci.Condu.refren: Vreau să fiu doar al Tău. pentru cel biruitor . în toate. Numai Ţie să-Ţi servesc! 263 PRIVESC LA TINE. O. Răsplata este mare. Iubirea Ta o laud! Isuse-ajută-mă să-Ţi fiu Pe-acest pământ un martor viu. Cununa mă aşteaptă-n cer. Nespus de sclipitoare. Vreau în veci. ia-mi.Ţie-n veci. prin credinţă! 3. paşii mei.Isuse. prin credinţă. Vreau în veci.Doamne. pentru cel biruitor. 1. cerul este uimitor. Pe-acest pământ un martor viu. Da.

nu te-nspăimânta! Marea. Fericit poţi atunci cânta..Ca un râu de viaţă este pacea ta Când asculţi de Domnul şi de Legea Sa! Plin de biruinţă. cât de mare. cât de greu.Dacă Domnul e-a ta desfătare. aur încercat. Dacă-n El lacrima-ţi vei ascunde... 2.Mâna Lui te ţine. .Domnul ştie toate.. poţi trăi frumos Dacă ai în suflet pacea lui Hristos! 2. El te va purta. Prin credinţă vei fi salvat. Roagă-te. Dacă-L strigi ca un cerb însetat. 1. greul. Dacă El este aripa ta. deci. veghează. fii. Şi-n coroana slavei. Cine te va smulge de la braţul Său? 3. 265 DACĂ DOMNUL E-A TA DESFĂTARE.Dacă-L cauţi pe Domnul oriunde. Doar trecând prin flăcări poţi să fii curat. neclintit! Dragostea-I de Tată le-a îngăduit. Dacă-L faci turnul tău de scăpare.Răsplata este mare! 264 CA UN RÂU DE VIAŢĂ 1.

De-acum sunt gata Cum El cuvântă. El mi-este Rege. Isus m-ajută. Dacă celor sărmani le slujeşti.De-acum sunt gata S-ascult de Lege. Isus mi-e viaţa. 4.De-acum sunt gata Ca jertfă sfântă. Dacă stai tare pân' la sfârşit. de mână Şi faţă-n faţă. Cu crucea-n spate. În El am pacea Şi biruinţa.De-acum sunt gata Să-mi spun credinţa. Înving şi moartea Şi suferinţa. Azi e timpul. Dacă vrei să obţii biruinţă.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire.Dacă faci totdeauna dreptate. . Eu merg cu El pe calea Sa. Eu merg cu El pe calea Sa. Dacă spui adevărul mereu. Eu merg cu El pe calea Sa.3. fii pregătit! 266 DE-ACUM SUNT GATA 1. 4. Căci mă-nţelege. Dacă ştii să împarţi fericire.De-acum sunt gata Să merg în viaţă Cu El. Pe calea strâmtă. Eu merg cu El pe calea Sa. 3. Dacă ţii Legea cu scumpătate. 2. E-a mea speranţă.Dacă vrei să trăieşti prin credinţă. El mi-este Frate. Eşti un fiu al lui Dumnezeu. Fericire ai să găseşti. 5.

El are din belşug. Unde sunt cei ce-L măresc? Iată-ne-aici. Valuri de har se pornesc. vicleşug.Domnul ne cheamă la Sine.Legea Ta sa urmăm.267 DOMNUL NE CHEAMĂ PE MUNTE. Domnul rosteşte poruncă. Vrăjmaşul cel bătrân Se crede-acum stăpân. noi sperăm! 3.Domnul ne cheamă la cruce. tot ce-ai spus. Cine ascultă şi vine? Iată pe nor slava Sa! Viaţa cea fără pieire. Unde sunt cei ce-L doresc? Iată-ne-aici. Putere. iubire. mila Ta implorăm! Iată-ne-aici. Cine e gata sa urce Până la dragostea Sa? Golgota toată-i jertfire. . Iată-ne-aici. Iată-ne-aici. Fără de margini. Cer de minuni să ne dea. 2.Cetate tare-i Dumnezeu Şi armă-apărătoare! El ne ajută-n orice greu Ce-ar vrea să ne doboare. bun Isus Te-aşteptăm! 268 CETATE TARE-I DUMNEZEU 1. 1. Domnul coboară-n mărire.Golgota sa cântăm. Legea din nou să ne dea. Cine e gata s-asculte Taina rostită de ea? Flăcări Sinaiul aruncă.Golgota să cântăm. Zori de lumină vestesc.Domnul ne cheamă pe munte. Foc de dreptate ceresc. Unde sunt cei ce-L iubesc? Iată-ne-aici. Viaţa la toţi sa ne dea.

Şi Dumnezeu a tot. El duce lupta toată! Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel.Dar Domnul e mai tare! 2. Îzbânda întrupată! 3. 1.. Noi n-am pierdut nimic! Hristos e Domn şi-n moarte! 269 IUBIT ISUSE-AL MEU.Satana mult ar vrea Să trec de partea sa Şi să te las.Să nu se-atingă de Cuvânt. E Domnul Savaot. Dar pentru noi Hristos Isus. (:Tu-mi eşti Mântuitor. Scriptura-l va zdrobi: Ea stă nebiruită! 4. Nu ne-ndoim cât de puţin De-a noastră reuşită! Al răzvrătirii prinţ Scrâşneşte-amar din dinţi.. mare Dumnezeu Alungă pe cel rău Şi fă să fiu mereu Spre Tine-atras!:) . (:Tu. De-aceea Te implor Să-mi fii Tu Protector În orice greu!:) 2.De-ar fi cu draci pământul plin Ce-ar vrea să ne înghită. Să-L lase cum e-n Carte! Cuvântul şi cu Duhul Sfânt Ne sunt a noastră parte! Şi de-ar ameninţa Chiar viaţa să ne ia Tiranul inamic.Tăria noastră nu-i de-ajuns Şi-am fi răpuşi pe dată. Miel al lui Dumnezeu Mărit erou. Dar oricât ar scrâşni.Iubit Isuse-al meu.

Condu-mă pe pământ. (:Eu ochii mi-i ridic Şi vesel pot să zic: . În veac de veac! (:Fi-mi Tu coperământ. salvat. mereu. Pe veci cu Isus voi domni! Salvat. Spre Tine. salvat. Isus este sprijinul meu! refren: Salvat. salvat.În Domnul găsesc adăpost De lume. salvat. De zboară săgeţi. de rău şi păcat.. Mereu Tu Isuse mi-ai fost Şi mi-eşti sigur loc de salvat! refren: Salvat. Cânta-voi şi-L voi preamări 2. Am pe Isus!":) 270 ÎN DOMNUL GĂSESC ADĂPOST 1. Al Tău.Şi-odată liberat De orişice păcat. sus. salvat.De-azi moartea mi-e câştig. Isus mi-este scut. Pe veci cu Isus voi domni! Salvat. Cânta-voi şi-L voi preamări 3. salvat. Pe veci cu Isus voi domni! Salvat. Eu tot în credinţă voi sta. Cânta-voi şi-L voi preamări .Isuse bun.3.De spaimele nopţii nu ştiu. şi-am să fiu Salvat de-orice plăgi şi blestem! refren: Salvat.Chiar sute şi mii de-ar cădea În stânga şi-n dreapta.Al Tău vreau să rămân. În trai curat şi sfânt După-al Tău plac!:) 4. nu mă tem.

4.Isuse-alor Tăi le promiţi Că îngeri trimiţi pentru ei Să-i scape când sunt năpădiţi De vipere, demoni sau de lei! refren: Salvat, salvat, Pe veci cu Isus voi domni! Salvat, salvat, Cânta-voi şi-L voi preamări 5.O,Doamne-adăpost umbritor, Strigat-am în griji şi necaz Iar Tu mi-ai răspuns iubitor: Te scap şi te 'nalţ, nu te las! refren: Salvat, salvat, Pe veci cu Isus voi domni! Salvat, salvat, Cânta-voi şi-L voi preamări 6.Deci vină orice strâmtorări Şi urle Satana turbat, Chiar munţii arunce-se-n mări, Eu ştiu că tot voi fi salvat! refren: Salvat, salvat, Pe veci cu Isus voi domni! Salvat, salvat, Cânta-voi şi-L voi preamări 271 PE JAN HUS 1.Pe Jan Hus Pe rug l-au pus dar n-a cedat Chiar din flăcări, chiar din flăcări A cântat! 272 VĂ-NDREPTAŢI SPRE GHETSEMANI 1.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani Când simţiţi ispita grea! Staţi în luptă cu Isus, Nu priviţi decât în sus, De la Domnul învăţaţi Rugi fierbinţi să înălţaţi!

2.Mergeţi iarăşi să-L vedeţi Judecat, lovit, legat; Ce durere-a suferit Pentru voi, căci v-a iubit! De la Domnul învăţaţi Crucea Lui cum s-o purtaţi! 3.Vă suiţi la Golgota Să-I aduceţi mulţumiri; Când El spune "S-a sfârşit," Planul Său e împlinit; Cu Isus, nedespărţiţi, Învăţaţi cum să trăiţi! 273 MERGEM ÎNAINTE, 1.Mergem înainte, Domnul e cu noi, Niciodată-n luptă nu vom da 'napoi! Răul sus pe cruce El l-a biruit, Drumul spre victorii El ne-a pregătit. refren: Iată,se zăreşte al măririi prag, Mergem înainte sub acelaşi steag! 2.Mergem înainte spre acelaşi ţel, Noi suntem oştirea, Rege este El! În unire sfântă trecem zi de zi Una în durere, una-n bucurii... refren: Iată,se zăreşte al măririi prag, Mergem înainte sub acelaşi steag! 3.Mergem înainte, lupta cât de grea,

El ne sprijineşte, nu putem cădea! Ne-a promis o Ţară, şi-o vom locui, Ne-a promis un nume, şi-l vom moşteni! refren: Iată,se zăreşte al măririi prag, Mergem înainte sub acelaşi steag! 274 BIRUITORUL MERGE PRIN CREDINŢĂ 1.Biruitorul merge prin credinţă Şi va primi un loc în ceruri, sus; Va birui cercări şi suferinţă Căci poartă crucea cu Hristos Isus. În veşnicie are să fie (:Cu bucurie înveşmântat.:) 2.Biruitorul luptă prin credinţă Şi răstigneşte firea lui cea rea; El peste moarte are biruinţă Când vine Domnul plin de slava Sa! O, ce bogată, sfântă răsplată (:Primeşte-ndată de la Isus! :) 3.Părinte bun, m-ajută şi pe mine, Cântând, s-alerg pe drumul cel spinos! Să biruiesc, mă ţin legat de Tine, Ca un copil cuminte, credincios! M-ajuţi ştiu bine, Tu eşti cu mine (:Înving prin Tine, Tu-mi dai puteri!:)

275 CÂND DAVID ŞI CU GOLIAT 1.Când David şi cu Goliat s-au întâlnit şi s-au luptat, Nu sabia a biruit, nici pietricica ce-a lovit, Ci singur bunul Dumnezeu! 276 ÎL VĂD ADESEA ŞI-L ADMIR 1.Îl văd adesea şi-l admir Pe-urmaşul lui Isus Hristos, Sorbind al lacrimii potir Cu paşi trudiţi, pe drum spinos... "De unde ai primit puteri Să-nfrunţi atâtea mari dureri?" Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 2.Îl văd în luptă, deseori, O sabie purtând şi scut, Ah, simt cum rănile îl dor, Dar văd că nu se dă bătut! "De unde ai aşa curaj, Să speri, să lupţi, să nu te laşi?" Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristos şi biruinţa Sa!" 3.Suntem cu toţii peregrini Prin valea negrelor dureri; Deşi îngustă şi cu spini, Cărarea duce sus, la cer! La Tine,Doamne, am găsit Putere până la sfârşit! Păstrează-n noi nădejdea Ta S-avem putere a lupta! 277 FURTUNA DE-AR LOVI 1.Furtuna de-ar lovi Şi gloata de-ar mugi, Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura! E-al Domnului Cuvânt, E Adevăr preasfânt!

Aici vom sta, Cum ne-a-nvăţat Scriptura! 2.E-n inimă şi-n gând Pecetea Celui sfânt, Nimic nu va schimba învăţătura! Noi nu dorim s-avem Pe frunte-al Fiarei semn! Aici vom sta, Cum ne-a-nvăţat Scriptura! 3.De jertfă nu fugim, Pe cel viclean îl ştim, Dar vom urma cu drag învăţătura! Noi viaţa ne-am depus În mâna lui Isus! Aici vom sta, Cum ne-a-nvăţat Scriptura! 278 AUZI, DOAMNE, URLETUL MĂRII? 1.Auzi,Doamne, urletul mării? Vezi cerul întunecat? De ce ne-ai lăsat disperării, Luptând cu-un duşman turbat? Căci moartea pe noi se răzbună, Nu ştim cum s-o oprim! Oare cum poţi dormi pe furtună? Chiar nu-Ţi pasă că pierim? refren: Ah, urletul mării, la vorba Ta,stă smerit... Când Tu porunceşti, fie orice-ar fi, Mânia furtunii nu poate lovi, Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt, Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi, Domnul meu preaiubit, Cu Tine, Isuse,Stânca mea, sunt liniştit! 2.Stăpâne, nu vezi cum loveşte Păcatul amar şi greu? Vezi inima-mi cum se căieşte, Auzi oare plânsul meu?

Trezeşte-Te Doamne şi-alungă Spaima ce m-a cuprins! Glasul Tău iadu-ntreg să străpungă Vrăjmaşul să-l văd învins! refren: Ah, urletul mării, la vorba Ta,stă smerit... Când Tu porunceşti, fie orice-ar fi, Mânia furtunii nu poate lovi, Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt, Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi, Domnul meu preaiubit, Cu Tine, Isuse,Stânca mea, sunt liniştit! 3.Isuse, e linişte iară, Toţi norii s-au risipit... Iar pacea în suflet coboară Cu Tine sunt fericit! Te rog să rămâi lângă mine, N-am alt Mântuitor! Vreau să trec marea vieţii cu bine, Prin valuri, prin vânt sau nor. refren: Ah, urletul mării, la vorba Ta,stă smerit... Când Tu porunceşti, fie orice-ar fi, Mânia furtunii nu poate lovi, Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt, Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt! În Tine mă-ncred cât voi trăi, Domnul meu preaiubit, Cu Tine, Isuse,Stânca mea, sunt liniştit! 279 PLUTIM PRIN FURTUNĂ, 1.Plutim prin furtună, plutim ne-ncetat, Spre casa divină cu porţi de-amarant...

De-i aspră cărarea, noi nu disperăm: În portul odihnei curând ancorăm! refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat, Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant. 2.Deşi noaptea-i neagră şi valul turbat Mugind, se frământă de vânturi mânat, În faţă-ne farul sclipeşte voios, Prin noapte ne cheamă, e Domnul Hristos! refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat, Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant. 3.Străbatem prin valuri, sosim la uscat, Edenul se-arată cu-al vieţii palat! Curând, în curând cu Isus pe alb nor Sosi-vom la Tatăl, sosim la-al Său tron. refren: Spre casa divină plutim ne-ncetat, Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant. 280 ÎNDRĂZNEŞTE CU CREDINŢĂ, 1.Îndrăzneşte cu credinţă, Harul Său îţi e de-ajuns! În strâmtori de neputinţă Ai în Golgota răspuns.

2.Pe cărarea vieţii, strâmtă, Să rămâi stăruitor, Căci ispite stau la pândă Să te prindă-n gheara lor! 3.Spre-a intra-n Împărăţie, Luptă până-n ultim ceas, Căci vrăjmaşul vieţii ştie Câtă vreme i-a rămas! 4.Credincios întotdeauna, Tu rămâi în adevăr, Luptă să-ţi păstrezi cununa, Fii în toate veghetor! 281 'NAINTE CU ISUS 1.'Nainte cu Isus prin timp aşa solemn, Se-arată peste noi al profeţiei semn! Cuvântul scris Se împlineşte-ntocmai cum a fost prezis. 2.'Nainte cu Isus prin orişice-ar veni! Nimic nu-i de temut, cu El vom birui! Cu dreapta Sa, Din noaptea strâmtorării El ne va scăpa! 3.'Nainte cu Isus pe-al veşniciei prag! Cu sânge El ne-a scris pe-al crucii Sale steag! El e cu noi! În marea luptă pentru cer nu dăm 'napoi! 282 AU FOST EROI 1.Au fost eroi ce au durat, Cu preţul vieţii, drum curat. De ei mereu să ne-amintim, La fel ca ei şi noi să fim!

2.Mai sunt eroi ce au aprins Focul credinţei de nestins; Văpăi din el să răspândim, La fel ca ei şi noi să fim! 3.Vor fi eroi ce vor jertfi Totul Iubirii, zi de zi! Prin ani ce vin, oricât de grei, Iubirii să jertfim ca ei! 283 PE ARIPI DE VULTUR 1.Pe aripi de vultur purtat, Peste ultimul val de urgii, Purtat sunt prin har şi credinţă, Purtat până în veşnicii... Peste munţi, peste văi şi prăpăstii, Tot mai sus până-n cerul înalt, Aripile-s tari ce mă poartă Prin ultimul mare asalt! 2.Cu Tine,Isuse, spre cer, Ca pe aripi de vultur pornesc! Sub ele nu-i loc de rănire, Sub ele eu lupt şi slujesc... Când păcatul pândeşte intrarea Şi cel rău să mă-nghită ar vrea, Aripile Tale m-acopăr, M-ascund lângă inima Ta! 3.Pe aripi de vultur purtat, Îmi adun orice zi, orice ceas... În ultima mare strigare Făclie să fiu şi un glas! Am de dus peste zări veste bună, Mântuirea la toţi s-o vestesc Şi-apoi, lângă porţile slavei, Pe aripi de vultur sosesc... 284 RĂMÂI CU NOI,

1. Noi urcăm zi de zi. Căci noaptea lumii a sosit! Lumină eşti. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat.Drumul sfintelor victorii.Comoară ni-e al Tău Cuvânt. Ca un zbor luminos. Să nu ne-ndepărtăm de ea! 4. Pe culmi de ceruri vom cânta: "Iubirea Lui n-a salvat!" 2. deci Tu să vii! Cu braţul Tău să ne susţii! 2.Pe mândri Tu să-i umileşti! Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti. Duce spre senine glorii Sub steagul lui Hristos! refren: Hristos e Domnul.Tot mai sus mereu ne cheamă. Curaj ne dă şi Spirit Sfânt! De viclenia celui rău Să scapi acum poporul Tău! 3. N-avem nici un fel de teamă. E Rege şi Păstor. E Rege şi Păstor. Pe culmi de ceruri vom cânta: .Ne apără cu-al Tău Cuvânt. Spre marea izbândă Conduce-al Său popor. Cu El vom birui! refren: Hristos e Domnul. Să apărăm credinţa Ta. Spre marea izbândă Conduce-al Său popor.Isus iubit. 1. Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt! Din mâna Ta nu vom cădea! Prin harul Tău aici vom sta! 285 DRUMUL SFINTELOR VICTORII.Rămâi cu noi. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat.

"Iubirea Lui n-a salvat!" 3. Fiţi tari în credinţă. Acolo e locul promis! Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi. Isus poarta ei v-a deschis. Fiţi tari în credinţă. Isus a învins . E Rege şi Păstor. Mult nu va mai fi de trudit şi de plâns. În slavă.Aclamaţi Biruitorul De pe sfinte 'nălţimi! Iată. Pe culmi de ceruri vom cânta: "Iubirea Lui n-a salvat!" 286 CINE VREA SMERIT SĂ FIE 1. Aproape-i al tihnei popas! 2. spre ceruri priviţi. Spre marea izbândă Conduce-al Său popor. Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat. cu ochii spre ţel. Când iadul întreg năvălea către El.Fiţi tari în credinţă.Fiţi tari în credinţă. Şi treceţi de-al lumii hotar. Isus credincios a rămas. Isus va veni! Un ceas mai vegheaţi şi luptaţi! Răsplata curând de la El vom primi.Cine vrea smerit să fie Va domni în veşnicie! 287 FIŢI TARI ÎN CREDINŢĂ 1. se arată norul De strălucire plin! refren: Hristos e Domnul. spre ceruri purtaţi.

Şi voi veţi învinge prin har! 3. Vorbe de zidit Pot să dea lumină Celui rătăcit. Chiar de n-ai dori.. Poţi să fii pătat. Dacă nu iei seamă. curând veţi vedea Pe Cel care vin pe nor! Să bateţi din palme strigând . Lumina pe frunţi va-nflori!. Un cântec de drag şi de dor! Cu glas de arhanghel Isus va chema Pe robii cei harnici şi buni. Isus a promis Că vine curând marea zi Când orice suspin pentru veci va fi stins... Fir cu fir... 2. se-adună Stânca de mărgean. . Pe pragul atâtor minuni! 4. Fiţi tari în credinţă. temerar! Ai Domnului martori şi vajnici eroi.. fiţi tari! 288 MICA PICĂTURĂ 1. Însă ea măsoară Drum de veşnicii.Mica picătură Naşte un ocean. Cununa e gata. ne-aşteaptă pe noi. urmând voia Sa.Fiţi tari în credinţă. 3.Scurta clipă zboară...osana". Urcaţi în genunchi. 4.Fapte mici de milă.Mici ispite cheamă Inima-n păcat.Fiţi tari în credinţă.... Fiţi tari în credinţă.

pe El am să-L chem! El mi-e mântuire din griji şi nevoi.. de ce să mă tem? Când dau de-ntuneric. Cuvântul ne spune că El e cu noi! refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? Lumina mea-i El! De ce m-aş feri Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 2.Fii cu mintea trează... Se vor face pâini.5. Binecuvântate.. 1.Lumina-i Hristos. curajul nu-mi frâng. 6. Căci unde tronează Hristos iubitor. Durerea dispare şi piere-orice nor! refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? .Lumina-i Hristos. Vezi ce-i bun sau rău! Domnul sigilează Caracterul tău! 289 LUMINA-I HRISTOS.Boabe semănate De gingaşe mâini. când nori grei se strâng Mă-nalţ în credinţă.

puteri El îmi dă Să birui în lupta ce-n faţă ne stă! De-acum înainte spre El voi privi.Eşti aproape de Hristos? Tot mereu 'nainte! Auzi glasu-I blând. Tot mereu 'nainte! Tu urmează-I Lui pe veci! Tot mereu 'nainte! refren: Tot mereu. Tot mereu 'nainte! Fii prin El desăvârşit! Tot mereu 'nainte! . duios? Tot mereu 'nainte! Harul Său te-a sprijinit.tot mereu.Lumina mea-i El! De ce m-aş feri Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 3. Du-mă pe căi sfinte! 2.Dacă crezi în Dumnezeu. Căci El mă conduce prin noapte şi zi! refren: Lumina mea-i El! De ce m-aş feri Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? Lumina mea-i El! De ce m-aş feri Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi? 290 DACĂ CREZI ÎN DUMNEZEU. Tot mereu 'nainte.Lumina-i Hristos. Tot mereu 'nainte! Oare n-auzi glasul Său? Tot mereu 'nainte! Tatăl sfânt te-ndeamnă deci. Doamne.prin Cuvântul Tău. 1.

spre bine pornit. Doamne.refren: Tot mereu. Tot mereu 'nainte! Să priveşti mereu spre cer! Tot mereu 'nainte! refren: Tot mereu.prin Cuvântul Tău.tot mereu. Acolo l-aşteaptă-un . Căci cel ce se luptă e biruitor! Învinge duşmanul. fii vajnic bărbat! (:Priveşte spre Domnul când eşti încercat!:) 2. Du-mă pe căi sfinte! 3. (:Priveşte spre Domnul când eşti ispitit!:) 3.Simţi în tine Duhul Sfânt? Tot mereu 'nainte! Te atrage-al Său Cuvânt? Tot mereu 'nainte! Duhul Sfânt îţi dă puteri. Du-mă pe căi sfinte! 291 STAI TARE-N ISPITE 1. Urăşte minciuna.prin Cuvântul Tău.Stai tare-n ispite şi luptă contra lor. Tot mereu 'nainte. Tot mereu 'nainte. nu fi ne-nfrânat! Fii treaz totdeauna. ai cugetul curat.Cel ce biruieşte va fi încoronat Şi va fi cu Domnul în ceruri 'nălţat.tot mereu. Doamne.Evită păcatul.

Şi nu vă temeţi de luptat Cu un vrăjmaş înfrânt! 2. Isus vă v-ajuta! Ca pavăză şi coif luaţi Neprihănirea Sa! Cu dragoste şi zel Picioarele-ncălţaţi Şi nu veţi obosi defel Când steagul Lui purtaţi! 3.Sus. OASTE-A LUI HRISTOS. Grăbiţi şi vă-narmaţi! Sub steagul Său victorios La luptă v-avântaţi! Vă-ncingeţi ne-ncetat Cu adevărul sfânt.cămin fericit! (:Priveşte spre Domnul când eşti biruit! :) 4. Coste biruinţa preţul cel mai greu! Dacă chiar Satana . luptă tot mereu.Când tot prin credinţă vei fi biruitor. 1.Un singur scut aveţi: Credinţa-n jertfa Sa. Cu sabia lui Dumnezeu Luptaţi şi biruiţi! 293 NU CEDA ISPITEI. 1.Nu ceda ispitei.Staţi tari şi vă rugaţi. Te pleacă sub cruce. Căci arzătoarele săgeţi Le stingeţi doar cu ea! În luptă când e greu Nu staţi descumpăniţi. oaste-a lui Hristos. viteaz luptător! Doar El este vrednic să fie-nălţat! (:Priveşte spre Domnul căci El te-a salvat! :) 292 SUS.

Stai departe de păcat: Ai izbânda pregătită. Dacă vrei cu-adevărat! Dacă vrei să-nvingi păcatul.Când te-atrage o ispită. şi nu da-napoi! refren: Chiar zdrobit cu totul. Domnu-i lângă tine şi vei birui! 2. Spre Isus priveşte şi nu da 'napoi! refren: Chiar zdrobit cu totul. 1.ţi-ar porni război. ţine-te curat. răsplătit vei fi! Rabdă.Fugi de răi tovarăşi. Poţi să nu i te supui! . Domnu-i lângă tine şi vei birui! 3. Spre Isus priveşte. luptă orice-ar fi. luptă orice-ar fi. Domnu-i lângă tine şi vei birui! 294 CÂND TE-ATRAGE O ISPITĂ. chiar când lumea te-ar batjocori! Să nu-ţi pierzi curajul când vezi lupta-n toi. Spre Isus priveşte şi nu da 'napoi! refren: Chiar zdrobit cu totul. luptă orice-ar fi. Nu lăsa să-ţi piară teama de păcat! Chiar când în credinţă au rămas doar doi.Luptător al crucii.

scump Isus.. N-asculta de glasul ei! De cărările minciunii Depărtează ochii tăi! Făr' a Domnului tărie Nu rezistă nici un om! Dacă pildă vrei să-ţi fie. Te pândeşte pe cărare Ca un şarpe veninos! Simţi ispita câteodată Cum te-atrage în păcat? Depărtează-te îndată De terenul fermecat! 295 DEMULT MĂ LUPT S-AJUNG MAI SUS. 1. Dacă stai în calea lui! 2. Dar tot mereu greşeli mă-nving Şi ţinta nu pot s-o ating.. Las truda mea.. refren: În dorul meu de-a creşte-n har.Când te cheamă pofta lumii.Şi chiar când vreau să biruiesc Şi binele să-l făptuiesc. Căci vrăjmaşu-i mânios. refren: În dorul meu de-a creşte-n har. o.Numai tu eşti vinovatul.Demult mă lupt s-ajung mai sus. căci e-n zadar! La Tine-alerg. De mine răul stă lipit Şi fac mereu ce n-am dorit.. Spre ţinta pusă de Isus.Să te rogi fără-ncetare. Aminteşte-ţi de Samson! 3. . Tu să mă faci s-ajung mai sus! 2.

Fii credincios! refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere.scump Isus.scump Isus.căci e-n zadar! La Tine-alerg. o. căci e-n zadar! La Tine-alerg. Fii credincios! Chiar când lacrima te doare. Tu să mă faci s-ajung mai sus! 4.scump Isus. Din tot ce-ar fi aicea jos Eu vreau viaţa cu Hristos! refren: În dorul meu de-a creşte-n har.Dacă crucea grea îţi pare. Las truda mea. Tu să mă faci s-ajung mai sus! 3.Las truda mea. căci e-n zadar! La Tine-alerg. Fii credincios. o. Domnul sfânt îţi dă putere.Un dor mă trage ne-ncetat Spre-o lume fără de păcat. Fii credincios! 2..Fie lupta cât de-amară. Pe tronul Tău împărătesc. Tu să mă faci s-ajung mai sus! 296 DACĂ CRUCEA GREA ÎŢI PARE. Atunci mă rog mai călduros: Ajută-mi Tu. Las truda mea.Când prin credinţă Te zăresc.Isus Hristos! refren: În dorul meu de-a creşte-n har. 1.. .o.

Fii credincios. refren: Cetatea mea.Când sunt răpus de vreun păcat Şi toate mă lovesc mereu. Primeşte-mă la pieptul Tău! 2. Alerg. Fii credincios! În curând primeşti răsplata. durere.Fii credincios! Chiar înfrânt te scoală iară. Domnul sfânt îţi dă putere.Isus. Fii credincios. Fii credincios! refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere. Stâlp de foc şi nor. Fii credincios. Domnul sfânt îţi dă putere. Odihna sufletului meu. alerg la Dumnezeu. Fii credincios! refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere. . Fii credincios! refren: Poartă-ţi crucea cu plăcere. Fii credincios! 3. Tu. Fii credincios! 297 CÂND SUNT RĂPUS DE VREUN PĂCAT 1.Când te-apasă griji. Oricât aş fi de întristat.De-ar părea că-nvinge Satan.Stânca mea de har. braţul protector. Fii credincios! În curând ai mângâiere.Când valul morţii m-a răpit Şi să-i rezist mi-e tot mai greu. Fii credincios! 4. Domnul sfânt îţi dă putere.

refren: Cetatea mea.Isus. Văd farul Golgotei aprins Şi mă predau lui Dumnezeu. Nimic nu ne va atinge! 2. Tu. ORICE-AR URMA. Nădejdea nu se va stinge! Cuvântul Lui. iubirea Sa.Stânca mea de har. braţul protector. Primeşte-mă la pieptul Tău! 298 ORICUM VA FI. Tu. Odihna sufletului meu. 1. Când nu găsesc în ochi priviri. braţul protector. Umil mă-ndrept spre Dumnezeu. Primeşte-mă la pieptul Tău! 3.Isus.Isus. Tu. Ne vor păzi în vreme rea. refren: Cetatea mea. Mai strâns mă prind de Dumnezeu. Credinţa-n Domnul învinge! Hristos în El ne va păstra.Când mă hrănesc cu rătăciri Şi-n beznă mă afund mai rău. braţul protector. Odihna sufletului meu. Primeşte-mă la pieptul Tău! 4.Sub steagul alb . orice-ar urma.Când nicăieri nu sunt primit. refren: Cetatea mea.Stânca mea de har. Odihna sufletului meu.Stânca mea de har. Stâlp de foc şi nor. Stâlp de foc şi nor.Când neputinţa m-a cuprins Şi mă zdrobeşte ca un leu.Oricum va fi. Stâlp de foc şi nor.

Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător. Mustrarea crucii ne-a-ndemnat.după chipul divin. refren: Fii luptător întru Hristos.Luptăm demult.Dacă Domnul. De luptă nu ne vom plânge! 3. luptăm şi azi. Cerul Cuvântul ţi-a dat. Cu noi e Domnul cel viteaz. totdeauna! Nu vom avea nici un răgaz. .ne-am adunat.Pentru ceasul de-acum. Pentru vremea de-acum Harul ţi-este deplin. Dar vom obţine cununa! Încinge-te. Lupta credinţei nu-i grea. pe lemn. De măreţ seceriş. Sub steagul stropit de sânge! Din praful vremii l-am salvat.Ca să fii bun creştin. Luptăm. fii veşnic treaz. 1. El va învinge furtuna! 299 CA SĂ FII BUN CREŞTIN. refren: Fii luptător întru Hristos. Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător. Doar prin credinţă vei sta! 3. Sub el credinţa ne strânge! Porunca Lui ne-a luminat. Mai puternic decât Cel mai aprig tăiş Este genunchiul plecat. Drumul ţi-a fost pregătit. Pentru tine-a murit. prin har. Un ajutor potrivit.după chipul divin. După chipul divin. Doar prin credinţă vei sta! 2.

Lupta. oricât ar fi de greu! Valea morţii părăsim. Drumul aspru. niciodată nu cedăm! 3. Casa ni-e sus! Deşi e calea grea. Casa ni-e sus! 2.Cerul ne tot cheamă. oricât ar fi de grea! Candele cu noi purtăm.Domnul ne iubeşte. În lumina lor umblăm.Faţa ta va purta Chipul Său strălucit.Noi călători suntem. Doar prin credinţă vei sta! 300 CERUL NE TOT CHEAMĂ 1. Ştim ca ei a şi muri. 1. Casa ni-e sus! Spre casă ne-ndreptăm. .Ziua iar se stinge. Printre stânci mereu suim. Răsplătire. Pe noi ne va salva.după chipul divin. Crucea vom îndura: La cer ne duce ea. oricât ar fi de grea! Ca valdenzii ştim a fi. Niciodată. Drumul. Casa ni-e sus! Cu noi e Dumnezeu. drumul aspru toţi îl ştim! 2. Casa ni-e sus! Orice s-ar întâmpla. Noaptea.De ne-o urma cel rău. Domnul ne-ntăreşte. Semenul tău va vedea. Nimeni nu se plânge. nemurire vom primi! 301 NOI CĂLĂTORI SUNTEM. refren: Fii luptător întru Hristos. N-avem nici o teamă. Crucea nicicum n-o uita! Ca bun luptător.

Casa ni-e sus! 3. creştini. dar: Casa ni-e sus! Vom birui prin har. 1. peste orice praguri.Priviţi 'nainte.Voi. Adevărul e mai preţios! Refren: Sus. CREŞTINI. Casa ni-e sus! Acolo-om fi iubiţi. supremul Comandant! 2. ostaşii Domului sub steaguri. SCULAŢI. Casa ni-e sus! Puţin mai e de dus Povara de nespus. Steagul ridicaţi. Casa ni-e sus! 302 VOI.Dacă suntem goniţi. Cu Hristos. El ne va-ncununa. Isus ne va chema.Spre El ne-om îndrepta. Dar mergem cu Isus. Chiar de vom muri. Căci avem curaj Cu Hristos! Noi vom birui. Tot cu El în ultimul asalt! Înainte. Casa ni-e sus! 4.Să pornim în marş Ca viteji ostaşi. . sculaţi. ostaşii Domului sub steaguri. Casa ni-e sus! Când lupta va-nceta. Gata să luptaţi Pentru El! Faceţi din Cuvânt Şi din Spirit Sfânt Strălucite săbii de oţel! Refren: Sus.

supremul Comandant! 3. Când vrăjmaşul mă condamnă. peste orice praguri. ostaşii Domului sub steaguri.Isuse... prin credinţă. Cu Hristos. supremul Comandant! 303 LÂNGĂ CRUCEA TA. ştiu prea bine. 1.Doar în Dumnezeu Mă încred şi eu Şi primesc mereu Ajutor! Printre luptători. De păcat eliberat.Tot cu El în ultimul asalt! Înainte. Dar un păcătos iertat. Pacea Lui te va afla! 2. Chinuit de îndoială Şi de cuget apăsat. Cu Hristos. Printre-nvingători Vreau să cânt cu-al Domnului popor! Refren: Sus.. .Lângă crucea Ta. Eu de cruce stau legat! Păcătos sunt.Lângă crucea Ta. peste orice praguri. Renăscut sunt. Isuse Nu mai sunt îngrijorat. Cad zdrobit. ai răbdare.. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. împovărat. Îndoiala nu mă-nvinge. Cine oare m-ar scăpa? Doamne-ndură-Te de mine Când m-agăţ de crucea Ta! Refren: Ai răbdare. Tot cu El în ultimul asalt! Înainte.

1.Întuneric şi-ndoială Pot să fie-n jurul tău. Pacea Lui te va afla! 304 DE VREI SĂ FII BIRUITOR.De vrei să fii biruitor. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. Nu te teme de cel rău.. ai răbdare.Tot privindu-mă pe mine Nu credeam să fiu salvat. Dar acum privesc la Tine Şi-nţeleg că sunt iertat! Stau la cruce cu uimire Doamne. ai răbdare. Domnul pace îţi va da! Refren: Ai răbdare. ai răbdare. fii preamărit! Refren: Ai răbdare.. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde.Refren: Ai răbdare. Nu-n zadar e ruga ta: Domnu-aude şi-ţi răspunde. Câtă pace. fericire! Pentru veci. O luptă ai de dus: Te-nscrie azi ca luptător În oastea lui Isus! Şi lupta nu e grea Când stai de partea Sa... Chiar de-i slabă ruga ta! Crucea-nseamnă biruinţă. cum de m-ai iubit?. Pacea Lui te va afla! 4. Pacea Lui te va afla! 3. Dar căzând zdrobit la cruce. Ai răbdare în credinţă. Înalţă demn şi curajos Credinţa lui Hristos! .

Când alţii luptă până pier Dar sunt biruitori? 3. Priveşte la Hristos! Să-ţi fie spadă-al Său Cuvânt Şi steag victorios! Lovit şi chiar căzut.Sunt eu creştin adevărat.Hrăneşte-ţi sufletul în zori Cu psalmi şi rugăciuni! Păşeşte-n front. Nu daţi deloc 'napoi! Curând aveţi să câştigaţi Cununa de eroi. Ajută-mi scump Isus.Aştept să fiu luat la cer Pe pat comod de flori. În slava lui din cer. Să nu te dai bătut! Duşmani pot fi oricât de mulţi. Şi cei ce au trăit luptând.2.Căci Domnul vine în curând. Ispita s-o respingi. 4.Da. Vor străluci ca El! 306 DE N-AŞ AVEA ÎN DOMNUL MÂNGÂIERE.Porniţi 'nainte şi luptaţi. Şi-atunci când lupta s-o sfârşi. Cu El poţi să-i înfrunţi! 3. luptând. să biruiesc.Prin orice-ar fi să treci. 1. încrezător. Cu orice preţ să cuceresc Locaşul cel de sus. vreau să lupt. Cununa vei primi! 305 SUNT EU CREŞTIN ADEVĂRAT. 5. Ostaş al lui Hristos. Cu îngerii cei buni! Păcatul să-l învingi. Sau fug de crucea de purtat Ca orice om fricos? 2. .

4. Plângând.De Legea Ta ascult cu voioşie. zadarnic tot aş căuta. Mi-ai dat un nou veşmânt. Bucurii nespuse Şi podoabă mi-eşti! Inima-mi Te-aşteaptă Şi spre Tin' se-ndreaptă. 1.Numai Tu. în valea umbrei morţii reci. Căci n-aş găsi iubire-aşa deplină Cum e iubirea Sa! 3. Tu m-ai primit acasă. Prin harul Lui de nu mi-ar da putere. Căci m-ai născut din nou prin Legământ. Aici. Tu mi-eşti mântuirea! 2. Atunci voi fi cu Tine pe vecie.De n-aş avea în Domnul mângâiere. ISUSE. N-ar fi scăpare-n veci.1. 2.În noaptea lumii.Sub a Ta umbrire Aflu ocrotire . fără de lumină.Cântarea mea spre Tine se înalţă. Până ce ochii mei Te vor vedea.Isuse. Ca fiu al Tău. Cere s-o primeşti! Numai Tu îmi eşti de-acu' Tot avutul şi iubirea. În bucuria Ta! 307 NUMAI TU.

309 MAI LÂNGĂ TRONUL TĂU. De ce m-aş zbuciuma? M-ajută-n greu necaz Iubirea Sa. Dă-mi până la sfârşit Lumina Ta! 3.Chiar când lumea-i rea! Şi de mă-nconjoară Noapte şi ocară. Când valuri de-ncercări Mă copleşesc Şi mii de întrebări Mă chinuiesc. 1. Tu.Isuse. 2. Sufletul meu . Spre cine să mă-ndrept Când sunt zdrobit. Şi mila cui s-aştept De-s prigonit? Hristos mă cheamă azi. Cel ce-ai suferit Pierind de vina mea. Tu singur. Mă mântuieşti. Mult chinuitoare. Tu le izgoneşti! În dureri dai mângâieri. Din ispita cea mai mare Eşti a mea salvare! 3.Bucurii nespuse Numai Tu.Mai lângă tronul Tău. Eşti la dreapta mea! Vină-n zări ameninţări. scump Hristos. În deznădejdea grea Stăruitor. Să fii speranţa mea Eu Te implor! O Stâncă de-adăpost În suferinţi îmi eşti. Poţi să făureşti! Duhuri de-ntristare. Tu îmi dai şi-n suferinţă Imn de biruinţă! 308 Spre cine să mă-ndrept? 1.

Tu mă iubeşti. pasul meu a obosit. Aşa înviorat Îndrept neîncetat Mai lângă tronul Tău.. Şi duci prin porţi cereşti. 1. În faţa mea e-un ţărm necunoscut Şi-n noapte.Eşti pacea mea.Se-avântă tot mereu Prin orice greu. Tu eşti de partea mea! Iubirea Ta veghează al meu pas Şi crucea grea voios o voi purta. Lumina Ta e far.. Mă strângi la pieptul Tău Şi mă-ncălzeşti. Eşti pacea mea. Mă-ndreaptă spre liman Mai lângă tronul Tău. 2.Ca Iacob în pustiu Când plâng de dor. Sufletul meu. Prieten bun şi pururi credincios... 2.Oricât aş fi de rău... În clipa grea.Eşti pacea mea. pe drumul cel spinos. La tristu-mi căpătâi Tu Te cobori. Mai lângă tronul Tău. 310 EŞTI PACEA MEA... Ceresc balsam în sufletu-mi rănit. şi azi ca şi-n trecut. 3. Isuse-n orice ceas. Pe aripi îngereşti. . Sufletul meu. Sufletul meu.

. Pleacă-te în adorare Celui care-ţi dă răbdare! 2. Inimă. Prieten bun. fii liniştită. 1.Eşti pacea mea când timpu-i pe sfârşit! Curând voi fi. sunt astăzi liniştit.Doar sub crucea lui Isus Poţi găsi acea putere Să iubeşti şi pe duşmani Şi să-nfrunţi orice durere! Veşnicia nu va pierde Cine-n Domnul se încrede! 312 CUM DOREŞTE CERBUL APA 1. Ai încredere în El. Cu mâna Ta poţi şterge plânsul meu. . cu Dumnezeu. curând Te voi vedea. Căci prin El eşti mântuită! Chiar şi-n mare suferinţă Poţi învinge prin credinţă! 3. pe veci.... Astfel sufletu-mi tânjeşte După-al său Mântuitor. Inimă.Dacă suferi pe nedrept. Vezi durerea lui Isus Pentru tine suferită.Eşti pacea mea!.Când te-apasă greutăţi. Pe aripi de rugăciuni.Cum doreşte cerbul apa Din izvor răcoritor. Tu. Te-aştept cu dor. Isuse. al meu adânc suspin! 3. fii liniştită.. Cu glasul Tău divin Alină. pacea mea! 311 CÂND TE-APASĂ GREUTĂŢI.. Isus iubit.

2. Slavă Ţie. Spre noi locaşuri gându-ades' Mă poartă-n veşnicie. Isuse. în casa Ta. Iarăşi Îl vei lăuda Când Îşi va-ndrepta spre tine Faţa Lui. printre suspine. De Locaşul Tău mi-e dor. Cu îngerii Îţi voi cânta. Se înalţă către stele Visul mântuirii mele. numai Ţie. în casa Ta.Suflete.. Iată hrana ce-o primesc Când mă-ntreabă hulitorii: . numai Ţie.Lovit de viscol şi furtuni. Isuse. 2. Cu îngerii Îţi voi cânta. de ce te tulburi Şi gemi în lăuntrul meu? Pune-ţi dar nădejdea toată Doar în viul Dumnezeu! El e mântuirea ta. Slavă Ţie! 3. Să-Ţi înalţ. Mi-e inima rănită. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus.Un vis prea scurt şi ne-nţeles E-a mea călătorie. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus.Lacrimi multe şi suspine.. să te lumine! 313 UN VIS PREA SCURT ŞI NE-NŢELES 1.. 3.Unde-i Tatăl tău ceresc?" Suferind ocara lor.Deşi în beznă locuiesc. În suflet am lumină Atunci când altora vestesc Iubirea Ta divină.Din adâncuri de genuni. .

Să vedem slava Ta! 315 DE CE LACRIMI ARZĂTOARE.Te simţim alături. Refren: Odată mă voi bucura Acolo sus. cine poartă vina Chinului nemângâiat? Singuri ne-am străpuns de moarte Când pe Tine Te-am lăsat.Doamne. în casa Ta. Căutând spre crucea Ta: Printre gropi. numai Ţie. Însă nu mai suntem singuri Dacă Tu eşti cu noi! 4. 314 DOAMNE. printre ruine.. CÂTĂ SUFERINŢĂ 1. Singuri nu ne lăsa! 2.. Isuse. Doamne. . Doamne. în ziua răzbunării. Am sorbit fărădelegea. Tot paharul ei amar. Dar prin valuri de-ntuneric Căutăm al Tău har.Dar cu Isus. Am viaţa fericită. Nedreptatea pe pământ? Sună trâmbiţa-nvierii Peste moarte şi mormânt! Smulge tot din rădăcină Şi nici ramuri nu lăsa. câtă suferinţă Este astăzi pe pământ! Strigă lacrima durerii Pân' la tronul Tău preasfânt! Trecem valea umbrei morţii. Cu îngerii Îţi voi cânta. Sus pe cruce răstignit! Câte vaiuri sunt pe lume. Şi.Doamne. Prieten bun. Nu-nţelegem cum vei scoate Pasul nostru din noroi.Până când mai suferi. Toate-n Tine au izbit. 3.

. învaţă de-L iubeşte Tot cum te-a iubit şi El. Eu ştiu că voi fi cu Isus într-o zi! Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu. Oricât mi-ar fi pasul de greu.1..Tot avântul şi puterea Să le pui în slujba Sa! El îţi vindecă durerea. Este pace în sufletul meu! 2. El cu braţul Său te ţine Orişice s-ar întâmpla. .. Când Isus făgăduieşte. De ce plâns de-amar şi dor? De ce griji chinuitoare Când avem Mântuitor?. Numai Lui.Lasă tot ce te-nconjoară. Un cuvânt de ţi-ar vorbi. Dar cu El. De El nu te-ai despărţi! 3. Isus îmi şopteşte că-n El pot să sper! Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu. în rău şi-n bine. Credincios de-I vei urma. rai pe pământ! Vino..Când val de durere mă poartă spre cer. Vino dar la Tatăl sfânt: Viaţa fără El e-amară.De ce lacrimi arzătoare. 316 CÂND VAL DE DURERE 1.Deşi încercări încă multe-or veni Şi-n beznă mă trage cel rău. viaţa toată. Şi te-asigur. 2. Nu te va-nşela defel! O. vezi-L doar o dată. El îţi şterge lacrima.

Îndrăzneşte.Când necazuri întâlneşti.Sfântă pace şi lumină. Toate nu-s decât o umbră. 1. Când de El te laşi condus! Lacrimi. moarte Pentru veci se vor sfârşi. Suflet scump şi credincios! Nu ceda în încercare. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns. Răsplătiri nemaivisate Moştenirea ta vor fi.Suferinţa-ţi dă răbdare. Dumnezeu le vede. Dacă-aproape ţi-e Hristos. . Să fiu printre îngeri şi eu. Când ai ţintă pe Isus. 2. trudă. El te-ndeamnă: ..Privesc către cer şi aştept ziua Ta. noapte sumbră De lovesc făptura ta. necazuri. Nu e greu să biruieşti. Căci şi Eu am biruit!" 3. Cu cei înviaţi fericit voi cânta: Este pace în sufletul meu! Refren: Cu Isus nu mi-e greu. Când priveşti la Golgota. Când speranţa ta deplină De Isus ai ancorat. Valul urii nu te-atinge. Îndoiala de pândeşte Şi curajul de-i sfârşit. 1.Suferinţa nu te-nvinge.Este pace în sufletul meu! 3. 318 CÂND NECAZURI ÎNTÂLNEŞTI. Biruinţă ai aflat. Biruinţa e-n Hristos! Suferinţi. Este pace în sufletul meu! 317 SUFERINŢA NU TE-NVINGE.

Dacă viaţa-i pe sfârşit. Dumnezeu le vede. Credincioşii Ştiu în genunchi să-l urce. Harul Lui îţi e de-ajuns. Fă-ţi prieten pe Hristos. Fugi la rugă iar şi iar. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns. Laudă-L printre lacrimi! Refren: Drumul slavei Trece şi pe la cruce.Harul Lui îţi e de-ajuns. Dumnezeu le vede.Când te-nşală lumea rea. Suflet zdrobit de patimi. Dumnezeu le vede. Doar în El te-ncrede! 3. Laudă-L printre suspine. Doar în El te-ncrede! 319 LAUDĂ ASTĂZI PE DOMNUL. 2. Doar în El te-ncrede! 2. Dacă mergi cu-al Tău Isus. Harul Lui îţi e de-ajuns. Dacă-L chemi pe-al Tău Isus. Nu fi deznădăjduit. Harul Lui îţi e de-ajuns. Crede-n mare mila Sa. 1. Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns. Doar în El te-ncrede! 4. . Doar în El te-ncrede! Refren: Mari cercări de te-au pătruns.Mare să-ţi fie credinţa.Când ţi-e lupta în zadar.Laudă astăzi pe Domnul.

Nu e spre cer altă cale.Domnul ţi-ntinde aproape Mâinile Sale bune. Mergi cu Isus întruna: Numai pe urmele Sale Poţi dobândi cununa. 4. Nu ocoli suferinţa.Obosit şi frânt de cale lungă.Roagă-te şi fii tare. Refren: Drumul slavei Trece şi pe la cruce. Credincioşii Ştiu în genunchi să-l urce. 3. vino la Domnul! Când dureri şi grijile te-alungă.Când izvor de lacrimi se porneşte. 320 OBOSIT ŞI FRÂNT DE CALE LUNGĂ. Credincioşii Ştiu în genunchi să-l urce. Scumpe-s oftările toate Spuse în rugăciune. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă. Vino la Domnul. 1. Ea îţi va da răbdare! Refren: Drumul slavei Trece şi pe la cruce. Vino la Domnul Isus! 2. vino la Domnul. Vino la Domnul. Refren: Drumul slavei Trece şi pe la cruce. . Credincioşii Ştiu în genunchi să-l urce. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul.

Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă.Când se-adună nori de tulburare. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. vino la Domnul. Vino la Domnul. Ah.Când fiorul morţii te-mpresoară.vino la Domnul! De păcate chipul de roşeşte. Vino la Domnul Isus! 3. 1. Cum niciunde nu-i. Cu pacea Lui! 2. vino la Domnul. Vino la Domnul. vino la Domnul.Ne-a dat pacea Lui.Din cerul slăvit. vino la Domnul! Viitorul trist de îţi apare. Vino la Domnul Isus! Refren: Vino la Domnul. Vino la Domnul Isus! 4. pacea Lui! . Hristos a venit Cu pacea Lui! Din greul păcat Salvare ne-a dat. vino la Domnul! De voieşti a sfinţilor coroană. Vino la Domnul Isus! 321 DIN CERUL SLĂVIT. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă. N-ai alt prieten mai bun A Lui mână pururi e întinsă.

De teamă n-aş şti Cu pacea Lui! 4. Doamne.Doamne. O dă orişicui. Doar Tu mi-eşti bucurie. . Izvor de bogăţii cereşti. Azi vine de sus. Refren: Eu vin la Tine.Azi vine Isus.Şi-n dragostea Lui.Al meu bun Isus Nădejde-a adus Cu pacea Lui! În luptă de-aş fi.De sunt încercat. Izvor de bogăţii cereşti. Doamne.Lucrează-n mine. Cu pacea Lui! 322 CÂND NIMENI NU M-AJUTĂ 1. Am pacea Lui! 5. Doar Tu mi-eşti bucurie. Eu am ne-ncetat. Doar Tu mă mântuieşti! 3. Am pacea Lui! Zvârlit în văpăi Şi-n groapa cu lei.Când nu Te am pe Tine Mi-e viaţa înnorată Şi-n dorul meu Te caut Cu inimă curată. Ah.Când nimeni nu m-ajută În clipe de-ncercare. Refren: Eu vin la Tine. Doar Tu mă mântuieşti! 2. Cu pacea Lui! În inima mea Şi-n inima ta. pacea Lui! 3. Când nimeni nu-nţelege A inimii oftare.

(:Ochiul Lui toate le-alină.Doamne. DIN SLAVA SENINĂ.Iar când în ceasuri supreme.Când strigi tu plin de durere. 3. Doar Tu mi-eşti bucurie. Cu dor mi se avântă. Isuse-ntre noi. pe Tine Te-aştept. 1. (:Domnu-ţi dă blând mângâiere. crede-n El. Singur tu nu eşti lăsat. PE TINE TE-AŞTEPT. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 3. spre ceruri. din slava senină.Vino.Chiar când vuieşte furtuna Şi fierb duşmanii cei răi. (:Ah. Câte dureri vor mai fi. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 4. Refren: Eu vin la Tine. Mai mult decât ai gândit. când lacrimi se strâng. Tatăl priveşte spre-ai Săi. Chiar şi-n amare furtuni.Voinţa Ta cea sfântă. Căci inima. . Tu poţi să faci mari minuni 2. pe toate le ştii. Inima-mi plânge în piept. Plânge cu cei care plâng. Doamne. (:Domnul e-al tău totdeauna.. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 324 DOAMNE.. Mai mult de-atât ce mai vrei?:) 2. Domnul. Nu ştii nici ce să mai ceri. Izvor de bogăţii cereşti. Cerul mereu te-a iubit.De sus.Oricât de greu încercat. Doamne. Când vede plânşi ochii tăi. 1. Doar Tu mă mântuieşti! 323 DE SUS. nu te teme.

Trist e şi-ntunecos Drumul îngust. Ne-nvaţă să primim Răbdarea Ta! Refren: Tată toţi Te rugăm. Să fim purtaţi de-acu' Pe netezi căi Refren: Tată toţi Te rugăm. TOŢI TE RUGĂM. Ne-ajută când strigăm Azi în nevoi! Refren: Tată toţi Te rugăm. Refren: Tată toţi Te rugăm.Tată. toţi Te rugăm. Nu ne lăsa! În Tine doar sperăm Şi-n mila Ta! 3. Nu ne lăsa! În Tine doar sperăm . Lasă-ne dragostea Ta! 325 TATĂ. În Tine doar sperăm. Nu ne lăsa! În Tine doar sperăm Şi-n mila Ta! 2. Tu ne-ai condus pe pământ. 1. Tot Tu ne dai cerul sfânt! Să trecem noaptea cea grea.Pe Tine Te mărim Chiar dacă suferim. spinos.Al Tău har dă-ni-l Tu. Cu dreapta-Ţi ne condu. Dacă Isus Hristos Nu e cu noi. Nu ne lăsa! În Tine doar sperăm Şi-n mila Ta! 4.Să ne mângâi în nevoi.

. ISUS IUBIT. Vrăjmaşii răi mă prigonesc. Eu sunt slab 'naintea Ta. Tu eşti apărarea mea! Mângâierea-n orice greu Este sub aripa Ta! Singur Tu să nu mă laşi.De-aceea vreau să ştiu oricând Că fac. Domnul meu: Să-mi spui. Într-o lume de vrăjmaşi.Aripi dă-mi. cu glasul Tău ceresc. Mult mai mult decât aştept. Nu am alt sprijinitor! Mă ascund la dreapta Ta. Fără ajutorul Tău! 3. La-ndemâna celui rău. O.Ocara lumii e prea rea Şi-mi face drumul lung şi greu. Cu-ndurare să mă ţii. voia Ta . Isuse.Isus iubit.Un singur lucru îmi doresc Şi-l cer fierbinte.Dreapta Ta mă va 'nălţa... Pân' la tronul Tău să zbor. 1. Ca să cânt cu gura mea Faptele-Ţi dumnezeieşti! 327 UN SINGUR LUCRU ÎMI DORESC 1. Că sunt şi eu pe placul Tău! 2.Şi-n mila Ta! 326 ARIPI DĂ-MI. iartă-i.. Dispreţul ei m-ar onora Doar dacă-mi spui că sunt al Tău. Până când va înceta Valul ultimei urgii! 2. 3.Prieteni buni m-au renegat.Nu cunosc alt Dumnezeu. Tu eşti sfânt şi bun şi drept! Prin neprihănirea Ta Sufletul să-mi înfloreşti. că nu ştiu ce fac Şi dă-mi putere să-i iubesc! 4. Ape mari m-au copleşit.

Să dai răsplata tuturor: Odihna şi cununa Ta! 328 DEŞI E LUMEA PLINĂ 1.Şi-n lanţuri vreau să pot să cânt. Căci Tu îmi umpli inima. Chiar dacă răii propăşesc pe culmi de Babilon.Dar ei s-or îngrozi cu toţi. Ca s-ating cerescul mal! . Nebunul totuşi zice: "Nu există Dumnezeu!" Dar Tatăl bun. N-au minte oare-aceşti mişei de rod pe cei smeriţi Şi nu se-nchină lui Hristos să fie mântuiţi? 3.Doamne. Până trece vremea grea Numai Tu eşti pacea mea! Ah. Şi bucurii revarsă peste tot poporul Tău! 329 DOAMNE-NTINDE PALMA TA 1. căci Dumnezeu e Domn.. Crunt lovesc al meu catarg. Aşteaptă oameni înţelepţi. privind spre noi cu ochi pătrunzători.Doamne-ntinde palma Ta Şi ascunde-mă în ea. Toţi în păcat s-au rătăcit. zideşte-ne din nou. furtuni mă prind în larg. 2. dă-ne izbăviri. nu-i nici un înţelept...Aştept venirea Ta cu dor Când drepţii Tăi vor tresălta. Mustră Tu al urii val. O..El vede că s-au abătut cu toţi din drumul drept.Deşi e lumea plină de minuni în jurul său. de El căutători. 5.

pentru slava Ta Sunt gata ca să mor! Cel rău pândeşte viaţa mea. Să faci dreptate celor buni. Rămâi la dreapta mea! 4. blândă Stea. Să vii cu răsplătiri! 331 O. să răzbuni Pe sfinţii Tăi martiri. Dar Tu mi-eşti Salvator! 2. 1. Doar prin har venit din cer Pot să lupt şi pot să sper. iubit Mântuitor. Ştiu că eşti la dreapta mea. Tot ce fac şi tot ce spun Prin credinţă Îţi supun. Condu-mă Tu! Când totu-i trist.Doamne-ntinde braţul Tău Şi m-acoperă mereu. Doamne.Sunt zi de zi batjocorit. Dintre valuri Tu mă scoţi Şi pe-aripa Ta mă porţi! 330 O.O. speranţele când mor.Vino.Doamne inima: Tu ştii al ei frământ. BLÂNDĂ STEA. Eu ştiu că nu m-ai părăsit.Doamne.O. 3.2. neştiut. PENTRU SLAVA TA 1. Condu-mă Tu! . Căci râvna pentru Casa Ta E tot ce am mai sfânt! 3.Te scoală. DOAMNE.Ascultă-mi.Prieten bun. Dar nu uit Legea Ta. Prin pustiuri. Eu nădejdea-n Tine-mi pun.Tu. Contra urii celui rău Numai Tu eşti scutul meu! Fără Tine sunt pierdut. Orice mi s-ar întâmpla.

Condu-mă Tu! Când vocea ta aud în orice ceas. 2. Destul acum să fac . pe drum necunoscut. în lanţuri de dureri. Condu-mă Tu! Azi sfatul Tău e tot ce mi-a rămas. Destul atunci să fac un singur pas. Condu-mă Tu! Până voi fi ajuns la Tine-n cer. Condu-mă Tu! Când neguri vin.Nu mă lăsa în lacrimi şi nevoi.Până acum cu dor eu nu Ţi-am zis Condu-mă Tu! Căci eu voiam un drum de tot deschis.În suferinţi. 3. Destul acum să fac un singur pas. Condu-mă Tu! Doar mila Ta mă scoate din impas. de-aceea nu Te las. Condu-mă Tu! Sunt orb şi gol. eu nu voi fi pierdut. să fac un singur pas. Destul acum să fac un singur pas.Decât să cad trudind fără răgaz. 4. Destul să văd. Condu-mă Tu! Revarsă-n mine azi speranţe noi.Chiar printre stânci. 5.

Rămâi cu noi.De suntem singuri. fără harul Tău. Prin neguri de-am trece. Şi-al morţii bold. Cum să luptăm cu ura celui rău? Când a-nceput furtuna a mugi. ce mult ne este dor! Când toate trec pe ce ne-om sprijini? Tu eşti nădejdea. Tu. 332 RĂMÂI CU NOI 1. ni se par mai dulci.Când eşti cu noi. Tu eşti nădejdea.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi Ne este-ajutor Şi scut în nevoi. Mângâietor în orice-am suferi. nu ne părăsi! 4. . tot nu ne va-ngrozi. o. nu ne părăsi! 333 CÂND DOMNUL HRISTOS 1. Lacrimi. nu ne părăsi! 2. scump Mântuitor! De pacea Ta. amaruri. să vină-orice atunci. Şi chiar de-am muri. Ca să ne vindeci pieptul de oftat.Medic minunat.Rămâi cu noi. Tu eşti nădejdea.un singur pas. Tu eşti nădejdea nu ne părăsi! 3.

Luptaţi. Ai câştigat-o prin durere. Rămânem cu El. Ne-ncredem în El. Şi orice-ar veni... 2.Când vin încercări Şi pier bucurii. nu cedaţi. Căci doar în Tine sper! De lumea rea vreau să mă dezlipesc Şi să m-avânt spre cer. de-acum Ţi-o dăruiesc.. Doamne.. Chiar lacrimi de-or fi! Spre Domnul ne-ntoarcem Cerând ajutor. Şi nu vom pieri! 2.De-aceea-ndrăzniţi. s-o primeşti.El ni-e Dumnezeul. Ţi-o-nchin azi Doamne cu plăcere. 4.. El făgăduieşte: "În veci sunt cu voi!" 334 INIMA MEA. Căci El ne-a iubit: Pe când ca vrăjmaşi Noi L-am răstignit.Rămânem în El.. căci poţi s-o curăţeşti.. .Inima mea. 1. Slăvit fie Domnul De orice popor! Ce viaţă bogată Dă El tuturor. inima mea. Să n-o respingi. Bunul nostru Păstor! 3. La Domnul strigaţi! Isus e în stare S-ajute-n nevoi. Deşi curată nu-i.Inima mea.. Inima mea. o...

Doamne..... dă-mi putere!" Inima mea. 5. cu trup şi suflet... Stă într-un tremurat.. fii al meu Stăpân! Eu Te voi urma întruna. Prin suferinţi. de tot mi s-a zdrobit. ştiu cât sunt de păcătos. Dar Tu ajuţi oricui. spal-o de-orice rău... ah.. inima mea! 335 ÎŢI PREDAU ÎNTREAGA VIAŢĂ. 3.Şi poţi să Ţi-o supui..Îţi predau întreaga viaţă. Doamne.Inima mea era ca de granit. O. inima mea.. Căzând la crucea Lui. 4. Azi a găsit în răn'le Tale Şi mângâiere şi scăpare. Se vaită sub o grea durere Strigând: "Ah.. Inima mea. Se fierb în ea tot pofte rele.... Şi-i plină de păcate grele.Inima mea. Lângă Tine-n veci rămân! Refren: Vreau să fiu al Tău. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am. Inima mea. inima mea... Acum ea s-a schimbat. Ca-n ea să locuieşti! Pe Tine doar să Te dorească. Inima mea.. 1. Vreau să fie-al Tău! . inima mea.Inima mea azi vine la Hristos.. Grăbeşte s-o-nnoieşti! O ia de-acum şi fă-o templul Tău. De Tine-n veci să se-alipească.Doamne.

cu trup şi suflet.Ce mi-ar da o lume toată Dacă-aş pierde pe Isus? Strălucirea ei bogată Nu mi-ar fi îndeajuns! . cu trup şi suflet. Vreau să fie-al Tău! 3.Pe Isus Îl vreau aproape Chiar de-aş pierde tot ce am! El rămâne peste toate Şi e-acelaşi an de an! Refren: O. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am. Ca să Te slujesc în veci! Refren: Vreau să fiu al Tău.Doamne-n foc de jertfă Legea firii mele reci! Umple-mă cu-a Ta iubire. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am.Mă predau cu totul Ţie. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 2. Înaintea Ta mă plec! Bucuria mea e-n Tine. adâncă e iubirea.Toată inima să-mi fie Plină de Cuvântul Tău Şi nădejdea mântuirii Să inunde pieptul meu! Refren: Vreau să fiu al Tău. Vreau să fie-al Tău! 336 PE ISUS ÎL VREAU APROAPE 1. Căci în lume toate trec! Refren: Vreau să fiu al Tău.2.Schimbă. Vreau să fie-al Tău! 4. cu trup şi suflet. Vreau să fiu al Tău! Tot ce am.

adâncă e iubirea.Sfinţirea mi-este ţinta În orice pas ce-l fac. Faţa Lui o voi privi! Refren: O. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 3. adâncă e iubirea.Glasul Tău cel blând nu l-am ascultat .În veci e-a mea dorinţă De-a fi neprihănit.Umblarea-mi vreau să fie Prinos de mulţumiri Acelui ce-mi dă mie (:Noian de fericiri :) 3. Cu ispite şi-nşelări! Crucea mi-este mult mai dragă Pe îngustele cărări! Refren: O. dorinţa (:Să fiu un vas curat! :) 2.Refren: O. adâncă e iubirea. Stindard de biruinţă (:Să port pân' la sfârşit:) 338 GLASUL TĂU CEL BLÂND 1. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 337 SFINŢIREA MI-ESTE ŢINTA 1. Prin Duhul Sfânt.În Isus e-a mea speranţă. Moartea nu mă va-ngrozi! El mă va chema la viaţă.Eu renunţ la lumea-ntreagă. Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii! 4.

Doamne.Fericirea mea e-ntr-un tainic ceas. Rătăcind pe drum. din moarte..Când mi-ai spus iubirea Ta.. Ca pe-un fiu să mă primeşti 339 VIAŢA NOASTRĂ. Îţi predau voinţa mea. sub aripa Ta. Spune-mi iar că mă iubeşti. Doamne. Refren: Ia-mă. doar un singur pas Să primesc tot ce-am sperat! Refren: Ia-mă.. Că murind. din moarte. sub aripa Ta. am întârziat Cu povara mea cea grea. sub aripa Ta. Tu mă poţi salva.. Pe genunchi. Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt. Tu mă poţi salva. Doamne. din moarte. Ca să fiu în slujba Ta! Refren: Ia-mă. Bucurii de sus nu le-aş fi avut Doar pe netede cărări. Că murind. .Adâncimi de har nu le-aş fi ştiut Fără aspre încercări. Tu mă poţi salva. Că murind. sub aripa Ta.. cum stau plecat. Refren: Ia-mă. Tu mă poţi salva. Că murind. Ce aproape sunt. Ca pe-un fiu să mă primeşti 4. Spune-mi iar că mă iubeşti.Mă sfinţeşte-acum prin al Tău Duh Sfânt.. Doamne. Spune-mi iar că mă iubeşti. din moarte. Spune-mi iar că mă iubeşti. Ca pe-un fiu să mă primeşti! 2. Ca pe-un fiu să mă primeşti 3.

1. Locul meu de biruinţă E-n Hristos. pe muntele Tabor. Unde faţa-I de Părinte Luminează protector! 3. ia-ne inima! Şi copiii azi Ţi-i oferim. În iubire. Sus. Din pământul blestemat. ce m-a salvat! Vă întindeţi. ia-ne inima! Şi căminul azi Ţi-l oferim. Către cortul slavei Lui. Te iubim! 2. Ce-mi întină-a mea voinţă Şi mă vrea de el legat! Vă întindeţi.Viaţa noastră.Viaţa noastră. Doamne.Ridicaţi-mă-n credinţă Peste noaptea de păcat. În iubire. aripi sfinte. este-a Ta.. Te iubim! 3. ia-ne inima! Tinereţea azi Ţi-o oferim. este-a Ta.Ridicaţi-mă-n credinţă Dintre valuri ce mă dor. Din Sion să văd. Doamne. Vă întindeţi. Spre 'nălţimi ce mi-au adus Culmi de Golgotă fierbinte Şi de viaţă în Isus! 2. aripi sfinte.Ridicaţi-mă-n credinţă. În iubire. Te iubim! 340 RIDICAŢI-MĂ-N CREDINŢĂ 1. este-a Ta.Viaţa noastră. Tu eşti totul. deschisă. Tu eşti totul. aripi sfinte. Tu eşti totul.. . Doamne. Căci rănita mea fiinţă Plânge-amar de-atâta dor.

Isuse scump. Pe urma Ta! .Ispite mă pândesc. Am tot ce mi-aş dori. căci Isus e-al meu. dar Isus e-al meu. De lacrimi nu voi şti. Eden neprihănit. În lume-am obosit. Dar pacea am găsit. Mi-e groază de păcat. 2. 1. În veci sunt fericit. doar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu! O. 3. dar Isus e-al meu.. vis lumesc.Tu moarte vei pieri. Prea mult m-a înşelat. Spre alte lumi pornesc. dar Isus e-al meu. poarta cerului! 341 TREC IUTE BUCURII.Sfântă.Fără de margini e Dorinţa mea Să merg. căci Isus e-al meu. Trec. pământul blestemat.Trec iute bucurii. doar Isus e-al meu. dar Isus e-al meu. căci Isus e-al meu. nu le pot opri. bine-ai revenit. căci Isus e-al meu.Adio. nu-i loc de odihnit.. căci Isus e-al meu! 342 FĂRĂ DE MARGINI E 1. 4. Ar vrea să mă mânjesc. Plăceri de-o scurtă zi n-aş mai putea iubi.

Nu vreau să rătăcesc Cărarea Ta! Chiar în mormânt de-aş fi. Prin lacrimi şi dureri. Refren: Da. Am în privirea Ta Un cer senin. Cu Tine nu mă tem.. 1. Aşa de mult mi-e dor De cortul Tău ceresc. Te voi vedea curând În slava Ta! 343 CĂTRE CER UN DOR M-ATRAGE..Ca un copil Te chem.Adesea. când mi-e greu Şi iar suspin. Iubitul meu Păstor. Isus m-a iubit. Orice-ar urma. Rămâi lumina mea.Azi de-aud chemarea sfântă.. Isus m-a iubit.. Dor de-o viaţă cu Isus! Căci iubirea Lui mă face Să m-avânt mai sus. Şi iarăşi prind puteri Cât timp mai pot vedea. Jertfa Lui m-a mântuit. Sunt voios că-s salvat.. mai sus..Cât viaţă-mi vei lăsa. Iubirea Ta.Către cer un dor m-atrage.Pe drumul meu de-ar fi Doar bucurii. 3. Te voi urma. . 2. Apucă mâna mea. Eu de ea vreau să ascult. mai mult. Şi-n iubirea-I ne-ntrecută Să mă-afund mai mult. Mărgăritar de preţ Doar Tu să-mi fii. Cât Te iubesc! 4. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 2.. Refren: Da..

Isus m-a iubit.Spre Isus privind întruna. Fericiţi acei ce Se-ncred doar în Tine. ziua Ta! 2. Jertfa Lui m-a mântuit. Jertfa Lui m-a mântuit. Isus m-a iubit. Sunt voios că-s salvat. Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea.E plăcut să stau Sub privirea Ta Şi s-aştept aici Până Te-oi vedea.Spre Golgota de-mi las gândul Să mă poarte ne-ncetat. Se-ndreaptă iar.Doamne-aş vrea să stau În locaşul Tău Frumuseţea Ta S-o privesc mereu. L-aud zicându-mi: "Te-am iubit şi Te-am salvat!" Refren: Da. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 4. cântând. 3. Sunt voios că-s salvat. Voi primi odat' cununa Ce atâta am dorit! Refren: Da. Doamne. Voia-I sfântă de-am păzit. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 344 DOAMNE-AŞ VREA SĂ STAU 1. Văd pe Hrist. Sunt voios că-s salvat.Jertfa Lui m-a mântuit.Fericiţi acei Care merg prin har Şi spre Tine. Deci de-acum cânt ne-ncetat! 3. Fericită-i inima mea! . Duhul Sfânt să-mi umple Întreaga fiinţă Şi s-aştept. Glasul Tău să-mi fie Lumină în suflet.

Să-Ţi faci din el un templu sfânt.345 DUPĂ DOMNUL VIEŢII 1. Până voi ajunge În căminul sfânt. Ascultă ruga mea: Coboară astăzi.În inima ce mi-o cunoşti Un tron eu Ţi-am păstrat. 4. Vreau să merg mereu! Chiar de-ar fi să sufăr. 3.După Domnul vieţii Vreau să merg cântând. Aşa cum ai promis! 3. Vine pe alb nor Să mă ia la Sine Ca biruitor! 346 IUBITUL MEU MÂNTUITOR. În sălaşul păcii Fi-voi fericit! 2.Să vii cu glasul Tău cel blând În sufletu-mi deschis.Iubitul meu Mântuitor. Pe-ale Sale urme Merg spre cer smerit. Te implor Şi umple-mi inima! 2.În suflet port un tainic dor .După Domnul vieţii Până la sfârşit Către biruinţă Merg necontenit! Iată. Chiar pe căi spinoase Crucea Lui purtând. Am tot harul Său! Merg pe căi stâncoase După-al Său Cuvânt. 1. Pe care Tu să stăpâneşti Ca singur Împărat. Domnul vine.După Domnul vieţii.

Să conducă.Tot mai aproape. Ca dar ceresc. al Tău fiu! :) 348 GÂNDUL LUI HRISTOS SĂ FIE 1.. De-aceea. Dar n-am în mine Nimic bun. Doar Tu vei putea! :) 3. Tot ce fac şi tot ce spun! De Cuvânt să fie pline ..Doamne. Căci vreau în ceruri Să Te întâlnesc. Cât mai trăiesc. Pe veci. Pe veci. Doresc să fiu..Doamne. Doamne. Pe care-o doresc! :) 2. primeşte Inima mea. Ajută-mi. Azi vin plecat. griji nu sunt.Tot mai aproape. (: Să fiu un templu Preasfânt. Să fiu cu-al meu Mântuitor. curat. nepătat! :) 4.Tot mai aproape Să-Ţi fiu mereu. (: Tot mai aproape.S-ajung la Dumnezeu. (: S-o speli Isuse. (: Dă-mi pacea sfântă.Gândul lui Hristos să fie Viu în mintea mea de-acum. Dureri. Să fiu curat. în iubire. Isus şi eu. Să-Ţi sorb iubirea În sufletul meu.Tot mai aproape De pieptu-Ţi sfânt E loc de-odihnă.. 347 TOT MAI APROAPE 1. Acolo. Te rog.

Eu să scad şi El să crească Până când Îl voi vedea! 3.Pe Isus. cu dor fierbinte. cât mai devreme Am să-L caut. Ca în orice-ar fi să vină. Ochii ţintă la Isus! Stăruiesc cu bucurie Să găsesc pe fraţii mei. zi de zi. Tânăr sunt dar vreau să merg! Vocea Lui să mă îndrume. Drumul strâmt vreau să-l urmez! Refren: M-a iubit Isus.El se află-acum la poartă. Prin credinţă vreau să fie Mântuiţi în veci şi ei! 349 PE ISUS. În furtuni.Inima şi viaţa mea. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri. Să fac numai voia Sa! 2. pentru mine. pentru mine. da. da.Să am pacea Lui adâncă Pe cărare. să-L găsesc. Prin Isus eu vieţuiesc! 3. Şi-am să merg pe-a' Sale urme. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri. ştiu bine.Mă voi duce unde-mi spune. Tânăr sunt dar înţeleg! Refren: M-a iubit Isus. ştiu bine.Eu alerg tot înainte: Vreau cununa cea de sus Şi-mi îndrept. . să stau pe stâncă Şi atunci voi birui! Dragostea dumnezeiască Să-mi inunde inima. Să mă scape. ştiu că vrea. CÂT MAI DEVREME 1. Prin Isus eu vieţuiesc! 2.

1. Şi toţi răspundeţi bucuros Chemării iubitoare! Luaţi crucea Mea şi jugul Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!" 2."Urmaţi-mi. Primim făgăduinţa Sa! 351 VOIOS PORNESC ÎN VIAŢĂ. ZICE BLÂND HRISTOS. Pe drum oricât de greu. 1. Dar pentru veci o va avea De Mi-o închină Mie." 3. "Umil cu inima sunt Eu Şi plin de bunătate."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa O pierde pe vecie. Tot cugetul Mi-e îndreptat Spre Dumnezeu neîncetat!" 4. pentru mine."Eu ca lumină strălucesc Pe calea spre virtute! Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc În căi necunoscute. da. . Cuvântul zis de Tatăl Meu Eu îl urmez în toate. M-a iubit şi-L preţuiesc! El muri.Să-mi deschidă mă aşteaptă Şi cu drag eu voi intra! Refren: M-a iubit Isus. În sfântă devotare. Eu calea şi lumina sunt Cui vrea să meargă-n umblet sfânt. Şi să răspundem bucuros Chemării iubitoare! Căci numai dacă-L vom urma. Doar cel ce crucea şi-a luat E un creştin adevărat!" 5. zice blând Hristos.Voios pornesc în viaţă.Noi să urmăm deci lui Hristos În sfântă devotare. Prin Isus eu vieţuiesc! 350 URMAŢI-MI. ştiu bine.

Te vreau ca Mire blând! 3..Pe Tine. al vieţii far. Prin har. Pe Tine vreau şi-n clipe grele Cu dragostea-mi să Te-ncunun. Alerg spre veşnicii Şi-n ceasul strâmtorării. SLAVA TA S-O ŞTIM. mereu! Lumina vieţii mele-Isus. Pe Tine. Ferice în umblare. voi birui. Găsesc îmbărbătare În sfatu-I preţios! 2. În vremi de aprigă furtună Te voi iubi mereu. Cât viaţă-mi dai în dar! 2. 1. DOAMNE-A MEA TĂRIE. 352 PE TINE.Pe Tine. Răspund cu drag chemării. Alerg cu voioşie Spre ţinta ce mi-a pus.Răspund cu bucurie Chemării lui Isus. Alături de Hristos.Pe Tine.Mielul Celui sfânt.. slava Ta s-o ştim.Doamne. Sluji-voi cu credinţă Oricând voi fi chemat. Te voi iubi nespus! 353 DOAMNE.Doamne-a mea cunună. Pe Tine vreau să Te iubesc! Un tainic dor mereu mă-mbie Iubirea-mi Ţie s-o jertfesc! Te voi iubi. Pe Tine Doamne. . 1.La Hrist găsesc povaţă În orice pas al meu.Isus îmi dă putere Să merg pe calea Sa.Doamne-a mea tărie. viaţa vieţii mele. Izvor de mângâiere Îmi umple inima. 3. Cu sufletul curat. Al meu Prieten cel mai bun. Şi-n faptele iubirii.Dumnezeu.

Părinte adorat! Cu Legea-Ţi mă-nconjoară Şi fă-mă sfânt. În El sunt forţe noi! 2. În Domnu-i biruinţa.Să-Ţi vedem mărirea..Te-aşteptăm să vii.. Către cer.. lumina Ta! 3. la cruce. Pe cărare-oricât de grea Paşii ne vor duce! Golgota.Într-aripat în mine Să fie dorul sfânt Să lupt tot spre mai bine Şi pururea să cânt! Când vine suferinţa Când trecem prin nevoi. Doamne. curat! Privirea-mi sus să fie Iar pe cărarea mea În valuri mari să vie Din cer. către cer. Te-aşteptăm Şi veghem şi ne rugăm. Căci viaţa viitoare Va fi răsplata mea! Aşa o mântuire . pân' la jertfa Ta Paşii ne vor duce!. Golgota. Plini de bucurie! 354 ÎNTR-ARIPAT ÎN MINE 1.. ne-ndreptăm Tot mai sus privirea. Către ceruri.În pieptul meu coboară.Să-nvăţăm iubirea Ta Până sus.Ca să fim ai Tăi copii Pentru veşnicie. Către-al stelelor mister Ne-ndreptăm privirea! 2. 3. Nici jertfa nu-i prea grea. Plini de bucurie! Te-aşteptăm.Nu-i nici un preţ prea mare.. Doamne.

bogăţie Mi-este cerul Tău senin! Cu nespusă bucurie Vreau să-Ţi cânt în veci. Viaţa mea e-ntunecată. Ţie. Scutul meu.Ca un cerb setos de ape. scump Isuse. tăria mea. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! . Doar iubirea Ta.Doamne. tăria mea. 1. Scutul meu. tăria mea.Eu n-am cu ce plăti. Doar Ţie. scump Isuse. După Tine eu suspin. tăria mea! Pentru marea-Ţi bunătate Veşnic Te voi lăuda! Fericire. Scutul meu.Numai Tu eşti. SCUMP ISUSE. Isuse. Contra valurilor lumii Numai Tu eşti adăpost! 3. scump Isuse. 1.. Veşnic Te voi adora! De iubirea Ta fierbinte Cine mă va despărţi? Lângă Tine voi rămâne Cât în lume voi trăi! 2. inima. Întristată. să mă-nchin! Refren: Scutul meu. Amin! 356 CA UN CERB SETOS DE APE. Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape. Lângă Tine voi rămâne..Lângă Tine.Fără Tine. Luminează-al vieţii rost. Dar pentru-a Ta iubire Mereu Te voi slăvi! 355 LÂNGĂ TINE.

Doar Ţie. Dă-mi a Ta desăvârşire Nici în gând să nu greşesc! . tăria mea. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! 357 DOAMNE. TU MEREU MĂ-NVAŢĂ 1.Mai de preţ decât argintul Sau ca aurul curat Mi-este să-Ţi aud cuvântul Care m-a eliberat! Refren: Scutul meu. Înaintea Ta voi sta. şi nu venin! Iar la dreapta judecată.Doamne. astăzi. Doamne-Ţi voi cânta! Tu mi-eşti singura dorinţă Tu îmi saturi inima! 3.Nimeni n-a vorbit ca Tine.2. Doamne. plin de Spirit Sfânt. tăria mea. Pune strajă gurii mele.Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate. Pune. Mustră-mă şi dă-mi povaţă Nici în gând să nu greşesc! Dă-mi putere-n clipe grele. Te iubesc mai mult ca toate Şi Te voi iubi mereu! Refren: Scutul meu. În vorbire să împartă Harul Tău. şi în mine Dragoste şi-al Tău Cuvânt! Numai vorbe de zidire Vreau mereu ca să rostesc. Blând să fiu şi răbdător. Împărat şi Dumnezeu.Doamne. N-aş vrea să ajung vreodată Osândit de limba mea! 3. Doar Ţie. Inimii să-i pui zăvor! 2.Tu mereu mi-arată Limba mea cum să-Ţi închin.Tu mereu mă-nvaţă Ce cuvinte să rostesc.

Să trăiesc ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine. Vreau să fiu ca Tine.O. DĂ-MI CUVÂNTUL TĂU. Scump Isus. Scump Isus. Dar să fiu ca Tine.. Mă ajută să Te-ascult. TATĂ DIN CERURI. ajută-mi Tu. Pentru-a fi ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine. Refren: Vreau să fiu ca Tine. Vreau să-L port în gând mereu! Mă învaţă-n drumul greu. dă-mi Cuvântul Tău.358 DOAMNE. ajută-mi Tu. Mă învaţă să Te-ador.Tată din ceruri. Vreau să fiu ca Tine! 3. Vreau să fiu ca Tine. ajută-mi Tu. Spune-mi să lucrez mai mult.Spune-mi că sunt trecător. 1. Vreau să fiu ca Tine. 1. Vreau să fiu ca Tine. Priveşte spre noi. Scump Isus. Vreau să fiu ca Tine! Refren: Vreau să fiu ca Tine.Spune-mi Tu că timpu-i scurt.Doamne. Şi dă-ne blândeţea . Vreau să fiu ca Tine! 359 O.. Vreau să fiu ca Tine! 2. Şi nevinovaţi fă-ne Ca nişte miei. Fie că trăiesc sau mor. Scump Isus. ajută-mi Tu.

Ascultă-ne. Şi fă-ne puternici În harul ceresc. Nici pofta cea rea! Retren: Doamne. Şi-ajută-ne. Condu-ne la lucru Şi-n oricare pas.Doamne. 1. Mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne Să nu mai greşim! 360 DOAMNE. O lumină pe pământ. Retren: Doamne. Doamne.Doamne. Doamne. Mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne Să nu mai greşim! 2. Să nu ne despartă De dragostea Ta Nici iadul. Doamne. IA TU VIAŢA MEA.Doamne. Cu Tine să stăm În dreapta credinţă În care suntem! Retren: Doamne.Ca la porumbei Ca să devenim astfel După cum vrei. Nevrednicul glas.Rămâi lângă noi Cu-al Tău sfat părintesc. Mult Te iubim! Fereşte-ne Doamne Să nu mai greşim! 3. O lumină pe pământ! . ia Tu viaţa mea. nici moartea. Imn de slavă pune-n ea! Fă din ea un templu sfânt.

2. Doar voia Ta Să se-mplinească În viaţa mea! Tu eşti Olarul. Doar voia Ta Vreau să domnească În viaţa mea! Vindecă. De orice rău! 4.Doamne. Doamne. Fă-mă curat În clipa asta..Voia Ta. DOAMNE. din mine. Fă dar.. 2.Doamne.. ia Tu vocea mea. ia Tu mâna mea. Către culmi să pot urca.Voia Ta. O. Doar voia Ta Fie stăpână Pe viaţa mea! Mai alb ca neaua.Doamne. Doar voia Ta. 3. ia-mi Tu inima. Glas de rugă fă din ea! 3. Glas de rugă fă din ea.. 1.. Un vas preasfânt. Sufletul meu De orice boală. Cum stau plecat.Voia Ta.Doamne.Doamne.Doamne. ia voinţa mea. Du-mă-n veşnicia Ta.Doamne.Voia Ta. Sfânt altar să-Ţi faci din ea! Doamne. .. Eu lutul sunt. Domn să fii Tu peste ea! Ia acum fiinţa mea. Adu cerul Tău în ea. Du-mă-n veşnicia Ta! 361 VOIA TA. ascultă ruga mea. Adu cerul Tău în ea! 4.

mai curând! 3. Doamne. Scut puternic e braţul Tău! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi. mai curând! 2. ISUSE. Ca toţi să vadă. Doamne. Pe Hrist în mine Întruchipat! 362 TATĂ. TE RUGĂM. în rugă şi în gând. AZI. azi. în rugă şi în gând. în rugă şi în gând. Inima dorim să-Ţi predăm Pe altarul Golgotei spălaţi. AZI ÎN VIAŢA MEA 1. azi în viaţa mea Şi cercetează-mi toată inima! .Vină orice necaz. toţi. Sfânt şi curat. Vrem în cer să fim mântuiţi! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi. de El pregătiţi. Te chemăm: Vino. Isuse.Umple cu totul Fiinţa mea. toţi. mai curând! 363 VINO. Dumnezeu ne apără azi! Prin credinţă. Doamne. În iubirea Ta curăţaţi! Refren: Fie dragostea Ta legământ Între cer şi întregul pământ! Şi uniţi.Doamne.Vino. Te cântăm căci mult Te iubim! Minunat ne fereşti de cel rău. Te chemăm: Vino. toţi.Tată. 1. Te chemăm: Vino.Îţi mulţumim.Te rugăm.

Isuse. Ce-aduce sclipiri de stele! . Te-aştept. vino. Pace şi har revarsă peste ea! Tu mi-eşti. Vreau sfatul Tău cel înţelept. vino. Isuse. jertfă pe altar.Doamne.Vezi ce e rău în faptă şi în gând. Numai pe Tine eu Te voi urma.Te-aştept. 2.Inima mea să fie-ntreagă-a Ta. Toată nădejdea mea în Tine-o pun! 4.Iată-mă. Mă spală Tu să fiu curat şi sfânt! 2. Doamne. Ştiu că trăiesc prin îndurarea Ta! 3. Te-aştept În inima mea. TE-AŞTEPT. Să Te slujesc cu sufletul curat. Primeşte-ntreagă viaţa mea în dar! Câtă suflare-mi dai pe-acest pământ Să ardă-n mine Duhul Tău cel Sfânt! 364 VINO.Te-aştept.. liber de păcat. 1. m-ajută. drumul cel mai bun. Doar pentru Tine-mi bate-n piept Cu tainele ei ascunse. Când zilele-mi sunt prea grele..Vino.Vino.

Dă-mi Tu iubire cu prisos Să mă asemăn lui Hristos! .Te-aştept. în şoptiri de pace.Domnul e lumina vieţii mele.3. Să biruiesc prin orice greu. vino. El mi-e scut când sunt eu strâmtorat. 1.Tu. Că nimeni de pe drumul drept Nicicând nu mă va întoarce. Isuse bun şi drept. (:El mă însoţeşte-n drumul meu. câmpii păduri şi mare Sprinten eu le trec la braţul Său. nu mă tem de rele. (:De El totdeauna-s mângâiat!:) 366 FII AZI CU MINE.Vino. DOMNUL MEU.Vino.Te-aştept. Căci Isus oricând îmi e salvare. Te-aştept să mă iei la Tine! 365 NUMAI CU ISUS VOIESC A MERGE.. vino.Fii azi cu mine.Te-aştept Să-mi spui.Te-aştept. Doar cu El sunt vesel orişicând! Drum şi ţintă-n calea mea s-ar şterge. O.Domnul meu.:) 3. (:Dar spre El se-ndreaptă al meu gând!:) 2.Numai cu Isus voiesc a merge. El mi-e Tată.Munţi şi văi.. 1. Mi-e dor de-alte zări senine. 4.

Domnul meu! Aşa de scurtă-i vremea. În vorbe şi în fapte să fie slava Ta! . e gata de sfârşit. Isuse.Nimic fără de Tine. Domnul meu! De nu mergi Tu cu mine. să fiu al Tău mereu! Alungă gânduri toate ce nu Te-ar onora.Niciunde fără Tine.Inima Tu să-mi curăţeşti Şi voia Ta să-Ţi împlineşti! Vreau să fiu plin de Duhul Tău În fapta mea şi-n gândul meu! 4. şi n-am de risipit! 3. Pe drumul sfânt să Te urmez. Voi fi şi eu alături. cu Tine călător.De Tine când mă las condus Şi-n totul când Îţi sunt supus Tu eşti cu mult mai mult mărit Şi eu mă simt mai fericit. Ca oameni noi pe-un nou pământ! 367 NICIUNDE FĂRĂ TINE.Isuse.Tot ce în noi ai început Fie prin har deplin făcut. 3.Credinţa-ajută-mi să păstrez. Nicicând fără de Tine. Părinte sfânt. nu voi pleca nici eu! Dar. 1.Domnul meu! Ajută-mi Tu.În zilele senine şi-n ceasul nopţii greu.2.. în stâlp de foc sau nor. Să Te slăvim.. în bine. În orice timp şi-n orice loc Eu să nu dau 'napoi deloc! 5. dacă eşti 'nainte. 2. Iar clipele-s de aur. Isuse.

Simt un dor nespus. numai Ţie Să-Ţi urmez. de-acum mi-e dor. Numai singur Tu eşti calea. lipsit. numai Ţie Să-Ţi urmez. Şi ca marea dacă-ar fi. Tu eşti viaţa tuturor! 3.De-o fi calea grea.Isuse. Îmi voi aminti de-a Tale Suferinţi şi strâmtorări! Refren: Ţie Doamne. de-acum mi-e dor. Numai singur Tu eşti calea. Tu ai mers pe-această cale Şi eu vreau a Te-nsoţi! Refren: Ţie Doamne. ISUSE. de-acum mi-e dor.Prin dureri de mă vei duce Şi sărac de-aş fi. Pe-a Ta cale să urmez! Unde mergi. Tu eşti viaţa tuturor! . numai Ţie Să-Ţi urmez. pe urma sfântă Paşii mei să mi-i păstrezi! Refren: Ţie Doamne.368 SIMT UN DOR NESPUS. Tu sărac ai fost şi moartea Pentru noi ai suferit! Refren: Ţie Doamne. 1. numai Ţie Să-Ţi urmez. Tu eşti viaţa tuturor! 2. Tu eşti viaţa tuturor! 4. Numai singur Tu eşti calea.Şi de-ar fi să trec prin grele Şi amarnice-ncercări. Numai singur Tu eşti calea. de-acum mi-e dor. spinoasă.

1.. numai Ţie Să-Ţi urmez.Doamne. Să rămân la pieptul Tău! 3. de-acum mi-e dor.Mai mult să Te iubesc. 1. . Dă-mi parfum de rugăciune.La Tine când privesc.5. simt în piept o floare.Dacă mă trimiţi în lume Şi-ntre spini mă răsădeşti. Eu pe urme-Ţi calc în veci! Refren: Ţie Doamne.Tu eşti plin de bunătate. Tu eşti viaţa tuturor! 369 DOAMNE. cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 2.. Vreau. prin val sălbatic. De vrei încă să mă treci. Ca să spun cât mă iubeşti! 4.Pentru Tine se deschide Floarea sufletului meu! În iubirea-Ţi mă ascunde. Numai singur Tu eşti calea. Tu 'naintea mea trecut-ai.Prin Iordan. Dă-mi lumina Ta în dar! 2. Tu mi-eşti soarele-răsare.Domnul meu! De-ai şti ce mult doresc Să fiu al Tău! Refren: O. Eu mereu Te voi slăvi Cu petale nepătate Şi parfum de veşnicii! 370 MAI MULT SĂ TE IUBESC. SIMT ÎN PIEPT O FLOARE. Floarea inimii de jar.

Ca să ştiu că mă iubeşti!.Te-am văzut sub crucea grea.Te rog. 1.Fii cu mine. puterea Ta Bucuros s-o port şi eu! 2.. Fiu de om şi Dumnezeu! Dă-mi.Sunt fericit! Ce mult Îţi mulţumesc Că m-ai găsit! Refren: O. încrezător.Pe-ale patimii cărări Te-am văzut cum biruieşti! Dă-mi credinţă.. . cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 371 TE-AM VĂZUT SUB CRUCEA GREA. Un ultim dor Din suflet voi şopti Biruitor. cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 4. Primesc încrezător Tot ce-mi vei da. în dureri. 3. Refren: O.Necazuri de-ar veni În calea mea. Refren: O.. cât de mult doresc Mai mult să Te privesc! Şi-n veşnicii Te voi iubi! 3. După cum mi-ai arătat: Ca să fiu biruitor.. 4. Am o luptă de luptat.Şi-atunci când voi muri.Te urmez.

Pe Tine Te-aleg. 2. Isuse. Să-mi inunde inima. Refren: . Să-mi inunde inima. Căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a-nşelat. bucuria mea. Decât amăgire şi goană-n vânt. vreau să-I pot urma. S-adun doar cu El bogăţii cereşti. Refren: Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea. 1.Doamne sfânt. Decât bogăţii şi onoruri lumeşti. 3.Te las. Statornic în har. eşti tot ce-aş putea visa Şi cel mai frumos dintre mii şi mii. Pe Tine Te chem. vreau aproape să-mi fii.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa. Când mă treci prin încercări Şi le schimbă rând pe rând Toate-n binecuvântări! 372 EU VREAU PE ISUS ŞI IUBIREA SA. blestemat şi bătrân pământ. Eu vrea pe Isus şi voi fi bogat! Refren: Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea.

Căci eu o port în piept. Urmez încrezător! A suferit Isus al meu Mult mai îngrozitor. O port prea bucuros. Să-mi inunde inima. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 2. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 4. numai Tu. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 3. Refren: Numai Tu.Podoabă şi medalion Mi-e crucea lui Hristos! Cu El să fiu biruitor. Tu îmi eşti al vieţii vis! . Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi. numai Tu... Umil. Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu. Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu. să mă crezi. Refren: Numai Tu. pe nor.Ce folos să am un întins regat? Fără Domnul sunt sărac! Eu vreau pe Isus – bogăţia mea. Refren: Numai Tu. Tu îmi eşti al vieţii vis! Numai Tu.Şi dacă eu voi suferi Cu-al meu Mântuitor. precum e drept. 373 PODOABĂ ŞI MEDALION 1.Chiar şi când doare sau mi-e greu. Refren: Numai Tu. numai Tu.Cu drag port crucea. Cununa mi-o va dărui Când va veni. numai Tu.

Tu eşti viaţa mea! 375 ISUS ÎN LUME A VENIT 1. 1. Pe vameşi şi pe păcătoşi.Nu doresc alt bine. El n-a privit la faţa lor.Cine-ar duce cu răbdare Al meu greu păcat? Al cui glas mi-ar zice dulce: "Crede. Pe acest pământ. amici.Doamne. DOAMNE. 2.. şi tu la fel: Fii bun.. milos şi iertător. Pe fariseul pocăit. Orice mi s-ar da. Tu să-mi fii Veşnic Paradis! 374 NU DORESC ALT BINE. Ce mi-ar folosi aicea Fără pacea Ta? 3. mărire. Iubeşte. eşti iertat!"? 4. Bogăţia mea e-n Tine. Slujeşte deci şi tu prin har Şi dă-le-o mână de-ajutor! Fii pentru orb un ochi măcar Şi şchiopului să-i fii picior! 3... Căci atras mă simt spre ceruri Când la pieptu-Ţi sunt.Isus pe oameni i-a slujit. la fel S-a îngrijit. azi. Pe cei săraci şi pe leproşi. Fă-n toate cum ar face El.N-aş schimba a mea speranţă. . Iubitul tău Mântuitor! 2. Pe cei bolnavi şi apăsaţi.Isus în lume a venit Cu har de viaţă dătător: De toţi.Isus pe toţi i-a preţuit. Lumea de-aş avea. Prin harul Lui nemărginit Au fost de demoni liberaţi!.Numai Tu.Aur mult. Ca Domnul poţi şi tu iubi.

Coboară Tu. 2. Nu-i adevăr în glasul tău.. ci minţi mereu Când zici: "Iubesc pe Dumnezeu. Să fim lumină pe pământ. Când numele-i vorbeşti de rău..Aşa a fost la început. Sădeşte-al dragostei altoi. de buni creştini. Tu nu iubeşti pe Dumnezeu! .. E-un suflet scump. Sărman şi umilit.De vei privi nepăsător Pe cel în suferinţă Şi nu-i vei da vreun ajutor Când are trebuinţă. Urând pe frate-tău ce-l vezi?. Căci pentru el muri Hristos!. Iar fratelui porţi ură..Bunul Isus ne-a învăţat. Cu toţi au folosit! La masa lor. Doamne-ntre noi. Spui doar minciuni din gură! Iubeşti pe Dumnezeu. şi nicicând bine. Şi contra lui tu trâmbiţezi Tot rău. 1. Nu eşti creştin. oricine-ar fi.. 2.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu". 3. tu crezi.. Exemplul Său ne-a arătat: Să ajutăm pe cel lipsit." 3. În fapte şi-n cuvânt! 377 DE ZICI: "IUBESC PE DUMNEZEU" 1. Se-ndestulau chiar şi străini. Primii creştini aşa-au făcut: Tot ce-au avut agonisit.Când cinstea altuia pătezi Prin vorbe de ruşine. Se bucurau toţi cei sărmani Şi văduve şi-orfani.Pe omul slab şi păcătos. 376 BUNUL ISUS NE-A ÎNVĂŢAT.

Poţi muri ca un martir. Ar observa şi alţii! Milos şi gata de iertat Ai fi atunci cu fraţii! Isus iubeşte-n acest fel! Iubeşte deci şi tu ca El! 378 POŢI AVEA CREDINŢĂ TARE. Şi chimval zângănitor! Doar un spirit de iubire Dă valoare faptelor!. 1. Poţi avea înţelepciunea. Domnul inima o ştie Şi te vede-aşa de mic: Făr-un spirit de iubire. nimic! 3.. nimic. pietre de safir. Aur.. De săraci de-ai îngriji. Şi ştiinţa astei lumi. Toate sunt deşertăciuni! 2. Numai dragostea cea sfântă Va rămâne-n veşnicii! '' 379 POT CA ÎNGERII SĂ ZBOR. Taine-adânci de-ai stăpâni.Poţi avea credinţă tare.. .Poţi să dai averea toată. Pot vorbi şi limba lor.De L-ai iubi cu-adevărat. 4. Nu se bucură de rău! În credinţă se avântă. De-ai purta un nume mare. Poţi vorbi cu măiestrie. Ştie Domnul să citească Tot ce-n inimă aduni: Făr' un spirit de iubire. Poţi să faci chiar şi minuni. Suferind orice ar fi. Nu se plânge dacă doare. Eşti nimic..4.Prooroc de-ai fi în lume.Dragostea e răbdătoare. Eşti aramă sunătoare. Nu vrea doar folosul său.. 1.Pot ca îngerii să zbor..

dar iubitor. vine-n ajutor.Sunt chimval zângănitor Dacă nu iubesc. Cu săracii. 5. cu drag te-nvaţă. 4.. Fapta bună dă putere celui abătut.Pot să umblu ca un sfânt De la leagăn la mormânt.. ea pogoară cerul pe pământ. În iubire. Pot să-ncalţ pe cei desculţi.. Harul ei te înconjoară şi îţi dă avânt..Când nu ştii. Pentru cer nimic nu sunt Dacă nu iubesc. . Ştie să te mustre-n faţă. 3. Cunoştinţa va-nceta... Dar rămâne dragostea: Aurul ceresc..Profeţii s-or încheia.Ea întruna face bine celui în nevoi. 4. nu se dă 'napoi... Nu întreabă pentru cine. N-am nici cel mai mic folos Dacă nu iubesc. 2..Pot să depăşesc pe mulţi..Fapta bună e-o comoară de la Tatăl sfânt.E balsam în grea durere pentru cel pierdut Şi izvor de mângâiere dacă ai căzut. generos. 2. n-are perne moi. E-n zadar să mut şi munţii Dacă nu iubesc. N-are gânduri pentru sine. 380 FAPTA BUNĂ E-O COMOARĂ 1.Pot să par un om milos. drept.. 3.

Că 'nalţă mâinile spre cer Şi pentru mine mijlocesc.Ştie să aducă-n viaţă pace tuturor. rugi fierbinţi. ajutor. cu braţu-I tare. Este facerea de bine într-un spirit sfânt.Eu am nevoie-n orice zi Să ştiu că fraţii mă iubesc. Refren: ’Nălţaţi spre Domnul. creştine. Bucurie tuturor! 382 EU AM NEVOIE-N ORICE ZI 1. ajutor. 5. nu-i o vorbă-n vânt. celui flămând! Refren: Fii lumină.Dumnezeu. Te ajută orişicând.Fericirea ta. Bucurie tuturor! 3. Fapta bună să-ţi lumine viaţa pe pământ! 381 CINE-I GATA SĂ-ŞI DESCHIDĂ 1. Şi pentru mine.Dumnezeu făgăduieşte Fericire celui drept Care-mparte pâinea vieţii Şi se poartă înţelept! Refren: Fii lumină. ne-ncetat. ajutor. Să-mi ţină sufletul curat . Bucurie tuturor! 2.Cine-i gata să-şi deschidă Sufletul spre cel lipsit? Cine-i gata să ajute Celui slab şi obosit? Refren: Fii lumină. Fii deci binecuvântare Celui gol.

. Şi pentru mine. ne-ncetat. Dă-le sfat şi ajutor! 3. Când merg pe asprele cărări. rugi fierbinţi.Doamne. Şi pentru mine. Refren: ’Nălţaţi spre Domnul. rugi fierbinţi. Ştii ce vremuri vor urma. Să-mi ţină sufletul curat În scumpele-I făgăduinţi! 3.Mântuieşte-i din păcate. Noi ne-ncredem doar în Tine.Eu am nevoie-n orice zi S-adun în suflet noi puteri. LUMINA LUMII 1. Prin rugăciunea celor dragi. Spune-le că sunt iertaţi. Să-mi ţină sufletul curat În scumpele-I făgăduinţi! 383 PENTRU CEI BOLNAVI COBOARĂ 1. Refren: ’Nălţaţi spre Domnul. Facă-se doar voia Ta! 384 DOAMNE. Sub paza îngerilor buni.Doamne. Fi-le bun Mângâietor. Spre casa Tatălui ceresc. Cum ai fost odinioară.Le alină suferinţa. în rugăciuni.Pentru cei bolnavi coboară Înc-o dată pe pământ.Eu am nevoie-n orice zi Să fiu purtat. Tu ştii cel mai bine.În scumpele-I făgăduinţi! 2. Medic iubitor şi blând! 2. Să te simtă ca un Frate Şi să fie vindecaţi! 4. ne-ncetat. Întăreşte-le credinţa.

Când e-n foc credinţa lor! Te rugăm. FII CU-AL TĂU POPOR.Lumina lumii eşti Şi adevărul marii Veşti.Umple cu haru-Ţi strălucit Pe ignorant.Doamne. fii cu-al Tău popor. Către ceruri să-i conduci! Te rugăm. ne-ascultă! 3. în harul Tău bogat. ne-ascultă! 386 VENIŢI CĂCI VREAU A SPUNE 1. Fii al lui Ocrotitor. Te rugăm.Glasul lor să fie-aprins Şi cu har de neînvins Pe-al pământului cuprins! Te rugăm. Pune-le-n suflet mângâieri. Pe cel pierdut în noaptea grea Adu-l la Tine-n casa Ta! 3.Veniţi căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. Inimi adunând în snopi. 1. sufletelor bune Cântaţi cum cânt şi eu! .Doamne. Ochii le-ndreaptă către cer! 4. ne-ascultă! 2. Vrem să trăim spre slava Ta! 385 DOAMNE. Lumina lumii eşti. pe rătăcit. Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti! Şi până când Te vom vedea. Ridicând pe cei din gropi. ne-ascultă! 4.Biruinţă să le-aduci Din lumina marii cruci. Voi. Iluminează inima Celor străini de turma Ta! 2.Conducând pe orbi şi şchiopi.Pentru-orice vină şi păcat Iartă-i.

Căci sunt moştean al cerului 'nalt Şi mântuire că am aflat! . am pe Isus! Asta mă face vesel.O spun şi-mi place-a spune Şi n-aş mai termina. sufletelor bune. Cântaţi cum cânt şi eu! 2. Şi ce mi-a dat El mie El dat-a tuturor. Cântaţi cum cânt şi eu! 387 CE FERICIRE. Voi. sufletelor bune. Odihnă el găsi-va De va cânta cu noi! Refren: Veniţi. nespus. Voi. Refren: Veniţi.Ce fericire. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. nici sus. şi morţii Ne dasem tu şi eu. Voi.V-o spun cu bucurie: Azi am Mântuitor. AM PE ISUS! 1. Cântarea-mi să răsune. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. Azi. Decât că fiecare Trăieşte prin Isus! Eram pierdut. Şi cine auzi-va. Mărim pe Dumnezeu! Refren: Veniţi. renăscuţi cu toţii. S-audă cine vrea.Nu poate fi mai mare Minune jos. Cântaţi cum cânt şi eu! 3. Întoarcă-se 'napoi. căci vreau a spune Ce face Dumnezeu. sufletelor bune.

Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. o ştiu şi eu: Isus mi-e viaţa. Isus e veşnic Păstorul meu. În veci aceasta cânta-voi eu. Astăzi prin Domnul sunt mântuit.Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. Astăzi prin Domnul sunt mântuit. 388 FRUMOASĂ-I CREDINŢA 1. e Domnul meu! Refren: În veci cânta-voi că-s fericit. În veci aceasta cânta-voi eu. 2. Isus e veşnic Păstorul meu. Isus e veşnic Păstorul meu. e bine. Ne dă multă bucurie să fim tot mereu copii. Legea Lui veşnic m-a-nveselit. 3. Veniţi şi voi la pocăinţă.Ce fericire eu am simţit Când braţul Său chiar m-a ocrotit! A şti.Inima-mi simte un dor prea viu: Cu Domnu-ntruna eu vreau să fiu! Pacea e-n mine şi-s mulţumit. În veci aceasta cânta-voi eu.Frumoasă-i credinţa trăită în viaţă. Astăzi prin Domnul sunt mântuit. căci Dumnezeu vă va primi! 389 SĂ FIE OARE-ADEVĂRAT? 1.Să fie oare-adevărat? Ce-aud e prea frumos! Prin Domnul pot să fiu salvat Deşi sunt păcătos! .

Pe Fiul Său. Iubit Mântuitor.Da. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 2. Hristos! .Nu îndrăznesc să cred. este adevărat. CÂT IUBIT-A DUMNEZEU 1. scoală-te şi somnul va fugi! Treci şi ară până-n seară. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 3. Încât a dat pe Fiul Său.O. timpul lucrului e-o zi! 391 O. scoală iute. Ce mare e iubirea Sa Şi harul nesfârşit! Refren: Ce auzi este-aşa. este adevărat. Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminat Deci crede-n Isus şi vei trăi! 390 SUS! GATA FII DE LUCRU Sus! Gata fii de lucru şi de jertfă-n orice zi! Bună dimineaţa.Iertat? . este adevărat. sigur. Tu-mi dai viaţa-n Tine sper. pentru vina mea Isus a pătimit.Refren: Ce auzi este-aşa. Îţi sunt pe veci dator! Refren: Ce auzi este-aşa. cât iubit-a Dumnezeu Pe omul păcătos.

Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său. În imn de slavă tresăltaţi.M-a aflat Păstorul nostru Şi pe braţele-I m-a pus. Moştenitori aţi devenit Şi fiii de Dumnezeu! Refren: Cât ne-a iubit. Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său. . Isus iubit.Cântaţi. creştini. Refren: Aleluia. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu. Păcatul pierzător! Refren: Cât ne-a iubit. Ţie-Ţi cânt. Cântaţi-I maiestuos! Refren: Cât ne-a iubit. 392 M-A AFLAT PĂSTORUL NOSTRU 1. Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său. Căci eram pierdut de turmă. Că ai Mântuitor. Din adâncu-ntunecimii La lumină m-a adus. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu.Refren: Cât ne-a iubit. Luatu-s-a povara ta. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu. Încât pe Golgota-a murit Iubitul Fiu al Său. 4. 3. că moartea-aţi biruit Prin scump sângele Său. vă bucuraţi De credeţi în Hristos. Aleluia. 2.Tresaltă-acum inima mea. cât ne-a iubit Eternul Dumnezeu.Şi voi.

Însă Tu m-ai mântuit. 3.Însă Tu m-ai mântuit. Aleluia. În al Mielului sânge curăţire-am găsit Şi păcatele roşii ca zăpada-au albit..Azi. Căci eram pierdut de turmă. Căci eram pierdut de turmă. Când în Cartea vieţii Îţi ştii numele scris! 2. Isus iubit. Ţie-Ţi cânt. spălat de orice vină. Aleluia. Isus iubit.De păcate-o povară m-apăsa foarte greu: Câte rele-s în lume. . toate le-am făcut eu. vindecare Mi-ai adus în mari dureri! M-ai hrănit cu-ndestulare Ca din nou să am puteri! Refren: Aleluia. nici onoruri lumeşti. 393 NU DORESC BOGĂŢIE 1. 2.. Însă Tu m-ai mântuit. Ţie-Ţi cânt. Veşnicia cu Hristos! Refren: Aleluia. Dorul meu îndreptat e către cele cereşti. Tot ce vreau eu de-acuma e să văd pe Isus Şi în Cartea vieţii să-mi ştiu numele pus! Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis. Am un viitor frumos: Moştenire de lumină.Nu doresc bogăţie.Ca bun Medic.

da. aleluia.Când primăvara vine iar Cu cântec fără de hotar..Vom saluta al vieţii zbor Şi vom slăvi pe Creator! 3.Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis. Fericit cine-ajunge în oraşul promis Şi în Cartea vieţii şi-are numele scris! Refren: Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis. 2. Pacea dragostei tale cât de mult o dorim!. Spre Domnul care ne-a iertat! Refren: (: O. dulce Ierusalim.Sfânt oraş de lumină.Suntem pe calea lui Isus. Noi vom fi cu Domnul sus :) O.Aleluia. Vom preamări iubirea Sa! 395 SUNTEM PE CALEA LUI ISUS. . Când în Cartea vieţii Îţi ştii numele scris! 3. Spre Cel ce-i fără de păcat! Setoşi privim spre ceruri sus. 1. Când în Cartea vieţii Îţi ştii numele scris! 394 CÂND PRIMĂVARA VINE IAR 1.Şi veseli ne simţim mereu Cât timp urmăm pe calea Sa. da. Vom fi cu Domnul sus! 2. Căci ne păzeşte de-orice rău Oricând şi-oriunde ne-om afla.. da. o.

Refren: (: O, da, Noi vom fi cu Domnul sus :) O, da, o, da, Vom fi cu Domnul sus! 3.Şi când va fi să vină iar Să judece pe buni şi răi, În faţa Lui afla-vom har Numindu-ne "aleşii Săi". Refren: (: O, da, Noi vom fi cu Domnul sus :) O, da, o, da, Vom fi cu Domnul sus! 396 ÎN CUVÂNT TE-AM AFLAT, 1.În Cuvânt Te-am aflat, Salvator minunat, Stânca mea, m-ai zdrobit Prin atâta iubit! Pe Tine-am clădit Crezul meu de granit Şi iertare mi-ai dat, Am primit ce-am sperat! 2.O, ce bun adăpost În dureri Tu mi-ai fost, Ca o aripă-n zbor M-ai purtat pe sub nor; Din mult lăcrimat Harul Tău m-a salvat Şi pe buze mi-ai pus Cântec nou, scump Isus... 3.Prin cuptorul aprins M-ai trecut şi-am învins, Zgura mi-ai depărtat, Sânge sfânt m-a spălat; În aur curat, În dreptate-mbrăcat, Braţul Tău m-a primit Fiindcă-atât m-ai iubit... 4.În Isus m-odihnesc,

Jertfa Sa când privesc, Liberat pe deplin, Sunt scăpat de-al meu chin. Oricine-n Isus Se încrede, supus, Peste tot ce-a dorit Va primi însutit! 397 IERTÂND A MEA RĂZVRĂTIRE, 1.Iertând a mea răzvrătire, Isus, Domnul, m-a primit, Iar eu, cuprins de uimire, Mă-ntreb cum de m-a iubit. Refren: O, ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit, O, ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 2.Mereu certat cu dreptatea, Eram rob întemniţat, Iar El, să-mi dea libertatea, Murind, vina mi-a spălat. Refren: O, ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit, O, ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 3.S-ajung pe tronul măririi, Cu El Domnul m-a chemat, M-a dus la poarta jertfirii Să văd drumu-adevărat. Refren: O, ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit, O, ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit!

4.Cuprins în braţele Sale Cu cei credincioşi cântând, Aştept să-I 'nalţ osanale Chiar eu, pământean de rând... Refren: O, ce frumos! Domnul Hristos El mă face fericit, O, ce frumos! Domnul Hristos Fără de margini m-a iubit! 398 O, CE NESPUSĂ FERICIRE 1.O, ce nespusă fericire Simţim de când L-am cunoscut Pe Cel ce prin a Sa iubire Ne-a curăţit şi renăscut! Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea, oricare din noi, fie În toată viaţa lui condus! 2.Ne zvârcoleam în suferinţă, În noaptea ce ne-mpresura, Dar Domnul prin a Sa voinţă Ne răsări lumina Sa. Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea, oricare din noi, fie În toată viaţa lui condus! 3.Şi-am înţeles toţi mântuirea Prin harul Celui răstignit; Acum Îi aşteptăm venirea, Să-aducă ce ne-a pregătit! Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea, oricare din noi, fie În toată viaţa lui condus! 4.Urmăm 'nainte fără teamă, Pe drumul cel de El prescris,

Căci, credincios Cel ce ne cheamă, El ne va da ce ne-a promis. Refren: Deci să cântăm cu bucurie Iubirea mare-a Lui Isus! De ea, oricare din noi, fie În toată viaţa lui condus! 399 SUNT FERICIT CĂ TATĂL MEU DIN CER 1.Sunt fericit că Tatăl meu din cer Mi-a dat atâtea scumpe mângâieri! Multe minuni în Biblie-am găsit, Dar cea mai mare-i: Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit! 2.Chiar dacă-apoi de El m-am depărtat, Şi pe căi rele am alunecat M-a căutat cu dor şi m-a găsit, O, ce minune, Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit! 3.De-acum Isus e cântecul meu nou! Să-ajungă-n lumeacest sublim ecou, Ca orice om să strige fericit:

O, ce minune, Domnul m-a iubit! Refren: Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit! Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit! 400 ISUS CÂT M-A IUBIT DE MULT, 1.Isus cât m-a iubit de mult, Murind în locul meu! Cum aş putea să nu-L ascult, Să nu-L iubesc şi eu? refren: El m-a spălat să fiu curat, El m-a spălat de-al meu păcat; Cu sânge sfânt,nevinovat, El m-a spălat să fiu curat! 2.Mi-e haina albă ca un crin, Crescut pe Golgota, Născut din nou, iertat deplin, Schimbată inima... refren: El m-a spălat să fiu curat, El m-a spălat de-al meu păcat; Cu sânge sfânt,nevinovat, El m-a spălat să fiu curat! 3.Ce preţ de jertfă-a fost plătit, Nicicând n-o să-nţeleg, Dar ştiu că El mi-a pregătit Un cer frumos şi-ntreg... refren: El m-a spălat să fiu curat, El m-a spălat de-al meu păcat; Cu sânge sfânt,nevinovat, El m-a spălat să fiu curat! 401 EU VESEL CÂNT LUI DUMNEZEU

1.Eu vesel cânt lui Dumnezeu Şi-n veci Îi voi cânta, Căci m-a chemat prin Fiul Său, Prin îndurarea Sa! Umblam departe de Isus, Eram făr' ajutor, Dar El pe braţe m-a adus Ca şi un bun Păstor. 2.Eu vesel cânt pentru Hristos Şi pentru harul Său, Căci l-a salvat pe păcătos Din mâna celui rău! De-aceea-n veci Îi voi cânta: El mi-este Salvator! Pe calea Sa de voi urma, Voi fi biruitor. 3.Eu cânt, eu cânt neîncetat Şi-n veci Îi voi cânta, Căci harul Său Şi-a arătat, Din moarte-a mă salva! Ferice e de tot acel Ce Legea I-a păstrat: Lucrând cu-ncredere şi zel Va fi încoronat. 402 ÎMI AMINTESC DE-O SCUMPĂ ZI 1.Îmi amintesc de-o scumpă zi În care Domnul îmi vorbi... Pe-al morţii prag eu mă aflam, Pierdut de-a pururi mă credeam. refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc, Iubirea Lui am s-o vestesc, Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii,din păcat. 2.Îmi amintesc, un sol veni, În pragul morţii mă găsi... Cu glasul său, aşa duios, El îmi vorbi despre Hristos. refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc, Iubirea Lui am s-o vestesc, Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii,din păcat.

3.Când prin credinţă L-am atins, De mână-atunci,Isus m-a prins La viaţă El m-a ridicat, Ce minunat am fost salvat! refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc, Iubirea Lui am s-o vestesc, Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii,din păcat. 4.Azi las în urmă tot ce-i rău Şi mă îndrept spre Dumnezeu, Am fost născut prin Duhul Sfânt Şi am intrat în legământ. refren: Din suflet vreau să-I mulţumesc, Iubirea Lui am s-o vestesc, Căci Isus m-a salvat Din pragul morţii,din păcat. 403 DIN GROAPA PIEIRII 1.Din groapa pieirii Isus m-a salvat, Când strigătul meu către El s-a-ndreptat; Pe stânca cea tare a pus pasul meu Şi-n suflet un cântec nou, să-l cânt mereu: refren: "Vrednic eşti,Doamne, de slava Ta, Tu,care-asculţi rugăciunea mea!" Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci,Aleluia! 2.Ferice de cel ce nădejdea şi-a pus În singurul vrednic de slavă,Isus; Gustaţi şi vedeţi îndurările Lui

Şi pacea Lui sfântă, cum în lume nu-i! refren: "Vrednic eşti,Doamne, de slava Ta, Tu,care-asculţi rugăciunea mea!" Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci,Aleluia! 3.Minunile Lui să le port eu aş vrea Şi ziua şi noaptea în inima mea, Să duc, trâmbiţând, vestea bună pe munţi, S-o afle cei singuri, disperaţi şi mulţi! refren: "Vrednic eşti,Doamne, de slava Ta, Tu,care-asculţi rugăciunea mea!" Eu Numele Tău Îl voi înălţa În veci de veci,Aleluia! 404 O, CÂT DE ORB AM FOST 1.O, cât de orb am fost cândva!... Doamne, acum Te pot vedea! Tu luminezi cărarea mea Prin jertfa de la cruce; În ochii mei Te voi păstra Şi Tu mă vei conduce. 2.O, cât de surd am fost mereu!... Astăzi aud Cuvântul Tău; Şi glasul Tău de Dumnezeu, Odihnă îmi aduce... Te voi păstra-n auzul meu Ca susur blând şi dulce. 3.O,Doamne,

cât de mut am fost... O, cât vorbeam de fără rost!... Azi preamăresc cu glasul meu Iubirea Ta cea mare, Căci tot ce-mi dai prin harul Tău E binecuvântare! 405 ESTE SOARE AZI ÎN VIAŢA MEA, 1.Este soare azi în viaţa mea, Soare fără de apus, Minunată-i strălucirea sa De când am pe Isus... refren: Este soare,numai soare, Fericite clipe-acum trăiesc; Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 2.Numai cântec azi e-n viaţa mea, Cântec nou, nemaicântat, Când Isus mi-ascultă inima De om răscumpărat... refren: Este soare,numai soare, Fericite clipe-acum trăiesc; Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 3.Primăvară azi e-n viaţa mea Când aproape-i Domnul meu, Pacea Lui îmi umple inima: Sunt fiu de Dumnezeu. refren: Este soare,numai soare, Fericite clipe-acum trăiesc; Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 4.Fericită azi e viaţa mea Ca un cântec de Sabat Pentru tot ce vrea Isus să-mi dea Şi pentru ce mi-a dat. refren: Este soare,numai soare, Fericite clipe-acum trăiesc;

refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut. Şi hotărât sunt. 2.Cu Tine. Mă simt prea fericit. Când iarăşi bate vântul.Spre El să-mi fie cântul Când roua cade-n flori. pân' să se-mplinească Dorinţa de-a-L vedea. Prin jertfa Sa cea mare Azi mântuit eu sunt.. Nu poate să oprească Nimic cântarea mea! 407 CU TINE. Şi. 3. Să Te-ascult. 'Nălţat spre slava Sa.. . Când vieţuiesc sau mor. cât trăiesc.. DOMNUL MEU IUBIT..Când Isus Hristos Şi-arată faţa Sa Este soare-n viaţa mea! 406 ISUS E-A MEA CÂNTARE.Speranţe-n suflet mi se-aprind Când lacrimi mă cuprind.prin crucea Ta. Isus e-a mea salvare E Mielul cel preasfânt.Domnul meu iubit.. El umple viaţa mea. 2. 1. să Te iubesc.Un cânt frumos mi-e viaţa... Când El Îşi pleacă faţa S-asculte ruga mea. În calea mea răsare Cum n-aş putea visa.Isus e-a mea cântare. Am soare în privire Şi-un dor nemângâiat Să cânt a Sa iubire Şi haru-mbelşugat. 1.. Cu vecia legământ.

O..ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 3.. refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut. Cu vecia legământ. ce zi frumoasă! refren: .Lângă porţi de veşnicii Cerul simt aproape. Dor de tot ce am crezut Umple-a mea tăcere.Citesc în ochii Tăi senini Chemarea spre 'nălţimi Şi-s fericit că iar găsesc Noi puteri...Ca o clipă a trecut Noaptea de durere.sunt salvat! Doamne.Uşoară-mi faci povara mea. refren: Bucuria mea cea mare E s-ascult al Tău Cuvânt! Eu am făcut. Am în suflet pacea Ta.. refren: Sunt salvat. Ziua marii împliniri. 408 LÂNGĂ PORŢI DE VEŞNICII 1.ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 2.prin crucea Ta. Cu vecia legământ.Din adânc de rătăciri Mă întorc acasă. refren: Sunt salvat. 3.sunt salvat! Doamne. să biruiesc.prin crucea Ta. Plânsul sfintei bucurii Mi-l ascund sub pleoape..

Veseli.fiţi tot veseli.ce iubire! Preţul sângelui vărsat Mi-este mântuire! 409 VOI. fiţi totdeauna Veseli.deci. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru.El e Cel ce izbăveşte Din păcat pe muritor.fiţi tot veseli. creştini. FIŢI TOTDEAUNA 1.fiţi tot veseli. Veseli. Veseli.Dumnezeu cu braţu-I tare Ne fereşte de-orice rău Şi-n ispita cea mai mare Biruim prin harul Său! refren: Fiţi tot veseli.deci.mereu să fiţi! 2.mereu să fiţi! 3. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru.sunt salvat! Doamne.Voi.Sunt salvat.mereu să fiţi! 4. Şi în cer ne pregăteşte Un locaş strălucitor! refren: Fiţi tot veseli. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru.deci. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru.fiţi tot veseli. cerescul Tată Ne numeşte "fii iubiţi"! refren: Fiţi tot veseli. blânzi şi mulţumiţi Căci voi ştiţi. Bucuraţi-vă mereu Căci avem slăvit în ceruri Pe Isus ca Dumnezeu! refren: Fiţi tot veseli. CREŞTINI.deci.Zilnic inima să cânte. Veseli.mereu să fiţi! .

fiţi tot veseli.deci.noi Îl vom urma! Iubirea ce ne face aşa de fericiţi. Prin mângâieri.Drepţii nu se tem de nimeni. Veseli. Prin mângâieri.mereu să fiţi! 410 IUBIREA CE NE FACE 1.Când Domnul în mărire La sânu-I ne va lua. Ne-a iubit. Domnul e lumina lor! Să rămânem în credinţă Căci avem Mântuitor! refren: Fiţi tot veseli.noi Îl vom urma! Iubirea ce ne face aşa de fericiţi. Prin mângâieri ne dă puteri Să fim copii iubiţi.ne dă puteri Să fim copii iubiţi 3.Această lume-i plină De moarte şi păcat.Iubirea ce ne face Aşa de fericiţi.5.ne dă puteri Să fim copii iubiţi 2. Cu toţi cei vii în melodii Iubirea-I vom cânta! refren: Dumnezeu plin e de iubire. Zilnic veseli cât trăiţi! Dumnezeu e Tatăl nostru. Prin mângâieri.ne dă puteri Să fim copii iubiţi . Ne-a iubit. Ne-a iubit. refren: Dumnezeu plin e de iubire. refren: Dumnezeu plin e de iubire. Spre-a o salva ne vom ruga De Tatăl îndurat.noi Îl vom urma! Iubirea ce ne face aşa de fericiţi.

Inimă de pace plină. Prin puterea Lui divină Biruim tot ce e rău.Gândul ştie să aleagă Drum în viaţă cu folos Dacă mintea-i sănătoasă.Vrei să rămâi mereu sănătos? Multă mişcare ţi-e de folos Nu sta pe loc.Vrei să păstrezi .411 VIAŢĂ PLINĂ DE LUMINĂ. Apă. spre Dumnezeu.Viaţa-n dar ne-a fost lăsată S-o păstrăm în vas curat. Trupul . Eşti fericit dacă mănânci Fructe. aer. gând curat. Fericire să ne fie Trupul care ni s-a dat.Viaţă plină de lumină.templu minunat! 3. Mergi la furnică. Sănătoşi prin harul Său! 412 VREI SĂ AJUNGI PE PLAIURI CEREŞTI? 1.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti? Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! Chiar din Eden avem pregătit Tot ce-i frumos şi bun de dorit. du-te s-o vezi! 3. grâne şi nuci. De la Cel ce ne-a salvat! 2. 1. 4. 2. De la Domnul am aflat.Ridicăm stindardul vieţii Tot mai sus. legume. Dacă trupu-i sănătos Şi-L urmează pe Hristos. tu poţi dacă vrei! Pune la lucru toţi muşchii tăi! Eşti fericit dacă lucrezi.

1. proaspăt curat! 4.Vrei să alergi cu pasul uşor? Bea apă multă de la izvor.. Pentru tine 'nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat! . clocoteşte. Apă din izvor curat.un zâmbet senin? Aer curat şi soare din plin! Nu sta închis în casă mereu.pârâu de munte. Nu te lăsa atras de păcat. Şi grăbit se prăvăleşte Pârâiaşu-n văi adânci. Ieşi în natură. Murmurând pe lângă stânci.Cine-ar vrea să mai golească Vreun pahar ameţitor Numai ca să mai trăiască Trai nedemn şi-njositor? refren: Mult îmi placi. Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit! Chiar dacă-n drum îţi iese cel rău.pârâu de munte.Vesel saltă. "Doamne în toate Tu mă condu!" 5. fii cumpătat! Eşti fericit dacă spui "nu".. Treaz totdeauna. de-ai respirat Aer de munte. Pentru tine 'nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat! 2. Apă din izvor curat.Vrei să fii dârz şi nebiruit. Stai lângă Domnul. refren: Mult îmi placi. Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! 413 VESEL SALTĂ. sprijinul Tău! Eşti fericit când biruieşti. cu Dumnezeu! Eşti fericit. CLOCOTEŞTE.

Pentru tine 'nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat! 414 APĂ CRISTALINĂ 1.. tot în apă cresc.Apa mişcă-n lume toate Iar celor ce beau din ea Le dă viaţă... Fără preţuire.Apă cristalină din izvor curat. Ea aduce viaţă şi dor de-albastrul cer. Prin câmpii şi dealuri. plină de mister. sănătate! Apa-i băutura mea! refren: Mult îmi placi.Creatorul lumii apa a creat Ca să stingă setea celui însetat. 3.pârâu de munte.pârâu de munte. . curge ne-ncetat. Şi deşi bea numai apă Cântă-aşa-nveselitor? refren: Mult îmi placi.3. Pentru tine 'nalţ întruna Slavă Cui ni te-a creat! 4.Vezi cum pasărea se-adapă Din izvor răcoritor. Apă din izvor curat. Mii de flori frumoase..Fructe şi legume apa o iubesc. Ea înveseleşte văile pustii Şi aduce-n suflet cântări şi bucurii. 2. Apă din izvor curat.

Noi bem numai apă din curat izvor Darul sănătăţii dat nouă. tuturor! 415 VEZI CUM TREI CU DANIEL 1.rămâi ca Daniel. Fii şi altora model De om credincios! .rămâi ca Daniel.rămâi ca Daniel.Foarte mulţi înfumuraţi Ce nu cred defel Ar rămâne ruşinaţi De-un om ca Daniel! refren: Deci. Bine ştii cum Dumnezeu L-a binecuvântat! refren: Deci. Tare în Hristos.Vezi cum trei cu Daniel Pe pământ străin Nu se-ntină-n nici un fel Cu cărnuri sau cu vin! refren: Deci.Pentru Domnul mulţi eroi S-ar putea găsi Dacă azi la fel şi noi Ca Daniel am fi! refren: Deci. Tare în Hristos.Fie-ţi Daniel mereu Pildă de urmat. Fii şi altora model De om credincios! 2. Fii şi altora model De om credincios! 3. Tare în Hristos.rămâi ca Daniel. Tare în Hristos. Fii şi altora model De om credincios! 4.

verdeţuri şi apă de izvor! Munceşte totuşi cumpătat! Ia sfatul dat de Creator! Respiră-adânc şi te roagă încrezător! 417 LĂUDAŢI 1.rămâi ca Daniel. Crescând necontenit. Fii şi altora model De om credincios! 416 FRUCTE.Ţie mărire. Ce ca şi grâul prin pământ Răzbate-aşa înăbuşit. DOAMNE. Crescând frumos.Tu mers-ai Doamne.Doamne. 1. Nu poate sta ce-a răsărit. 2.Lucrarea.Te vom lăuda! 3. Doamne.lăudaţi. LEGUME 1.5.'Nalţă steagul lui Hristos Şi lumina Sa. Tot ce avem şi ce suntem Lui să consacrăm! 2.Doamne.Doamne.măriţi pe Domnul.Cel dintâi Prin suferinţi la cer! Pe fiecare dintr-ai Tăi .Doamne.Fructe. Doamne.Ţie mărire. este-a Ta.Te vom lăuda! 418 LUCRAREA. Căci Satana e fricos Şi nu-I va rezista! refren: Deci.Doamne.Lăudaţi. ESTE-A TA. Tu ne-ai adus aici! Şi până n-o vom termina Ce ne-ar putea opri? Tu semănaşi Cuvântul sfânt. Tare în Hristos. legume.

Înălţaţi imn de veste mare. Mântuirea va veni de la Domnul! 2. valuri de urgii. Dar astăzi toţi Pornim la secerat! 419 TIMPUL SCURT NU ACCEPTĂ SOMNUL. Să-mpărtăşim Zeloşi al Tău Cuvânt! 3.Tu ca grăunte ai fost pus Odată în mormânt..Tu ne conduci la fel. Pe pământ. . Seceraţi grâul din ogor. Dar înviat. Bate vânt. 1. vânt de profeţii.Rezidiţi vechile hotare. Vestea marelui Advent cu ardoare! 4. Trimite-n câmp secerători Ca Numele-Ţi mântuitor Să fie-oriunde predicat! Noi pân' acum am semănat.Răspândiţi peste tot solia Că Isus vine-n slava Sa.De pe Stânca mântuirii Luminează-al vieţii far! El trimite raze-n lume Şi-al îndreptăţirii har. Rodul să se-adune.Timpul scurt nu acceptă somnul. În curând toţi Îl vom vedea Şi va-ncepe. Trâmbiţaţi grabnic. Ca nişte-adevăraţi urmaşi! S-aprinzi Tu astfel pe pământ Lumina harului Tău sfânt. tot. acum de sus Dai viaţă pe pământ. în grânare! 3... Neteziţi drum pentru Isus. Ridicaţi inimile-n zbor. spre apus. veşnicia ! 420 DE PE STÂNCA MÂNTUIRII 1.. în sfârşit. La jertfa Ta vom fi părtaşi.

Proclamaţi solia-n lume. Lăsa-ţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! .. Căci vreun vas de valuri prins Ar putea pieri pe-aproape.refren: Dârză-i marea şi-agitată. Arca-i plină de drumeţi. refren: Dârză-i marea şi-agitată.. refren: Dârză-i marea şi-agitată. Lăsa-ţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 3.. Lăsa-ţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 4. Lăsa-ţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 5.Fraţi iubiţi. Arca-i plină de drumeţi. Să se-adune toţi aleşii Cei cu inima curaţi.Răspândiţi lumina sacră Peste mări.Neagră-i noaptea necredinţei. Arca-i plină de drumeţi. Lăsa-ţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 2. refren: Dârză-i marea şi-agitată. Cu glas tare îndemnaţi. Arca-i plină de drumeţi. refren: Dârză-i marea şi-agitată. Groaznic muge-al mării val! Mii de ochi timid se-ndreaptă Spre lumina de pe mal. Dacă-n port e farul stins. lumini aprindeţi. prin munţi şi văi! Sfântul Spirit ne-a aprins-o Pentru timpul cel de-apoi.. Arca-i plină de drumeţi.

Al păcii far. FRATE DRAG. Să ne aducă Toată-a Sa lumină Şi al iertării Steag însângerat! refren: Fii veste bună. Şi tot ce poţi jertfi! Fii pentru mulţi Prilej de bucurie Şi însutit Isus va răsplăti. Azi te trimite Domnul Cu al vieţii har! 3. . Arca-i plină de drumeţi. Dragostea ta. Al păcii far.6.Mergi şi proclamă Dragostea divină. 1. grea! refren: Fii veste bună.Sus. luminează Celor fără tihnă Şi risipeşte Umbra nopţii. Tu eşti lumină Din lumina Sa! Mergi. Nu-i vreme de odihnă. Azi te trimite Domnul Cu al vieţii har! 2. frate drag.Îndemnaţi-i să rămână Credincioşi pân-la sfârşit. Ca să intre toţi în ceruri Când Isus va fi venit! refren: Dârză-i marea şi-agitată.Inima ta să fie Mărturie. Lăsa-ţi lămpile să ardă Spre salvarea multor vieţi! 421 SUS. Ce din mărire-n praf A-ngenuncheat.

prin credinţă. glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. pentru cer îl păstrăm! refren: Vom vesti Legea Sa. ce ne-a scos din păcat! Privind. Al păcii far. ce ne-a scos din păcat! Privind. Azi vestea bună Spune-o tuturor. Din sângele dat pentru noi să trăim! În planul iubirii un nume purtăm.prin credinţă. În curând revine. . din cruce venim. Azi te trimite Domnul Cu al vieţii har! 4. Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 2. un loc fericit. Al păcii far. aşa ne-a creat! refren: Vom vesti Legea Sa. Nu te opri. Sus. Azi te trimite Domnul Cu al vieţii har! 422 VENIM DIN CUVÂNTUL 1. În planul veciei un loc El ne-a dat. în slavă. Lucrează cu mult dor! refren: Fii veste bună.Domnul.Venim din Cuvântul de Domnul rostit.Venim din Golgota. În ceasul genezei avem răsărit. lucru-i mult Şi zilele-s puţine. Să fim fericire.refren: Fii veste bună. glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. Ascuns în Isus.

Bucuros mă gândesc la căminul ceresc. Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 423 CE MARE SECERIŞ! 1. ce ne-a scos din păcat! Privind. câte-ar fi să-ntâlnesc. Din fără hotarul eternei iubiri! refren: Vom vesti Legea Sa.prin credinţă.Ce mare seceriş! Ce mici secerători! Rugaţi pe Domnul secerişului Să mai trimită lucrători! 424 BUCUROS MĂ GÂNDESC 1. Prin Domnul. ce El îmi va da. Pentru mine cu drag pregătit: Dar acolo. refren: Când va fi marea zi şi Isus va reveni. minuni.Îl rog pe Isus să-mi dea har şi puteri.un loc fericit.Azi. ce ştim că-n curând va veni. Cântăm bucuria că El ne-a iubit! 3. Multe stele şi eu voi avea 2. Singur n-aş fi deloc fericit. Toţi cei dragi lângă mine vor fi. În coroana de aur. glas de cer minunat! Vom vesti harul Său. Să lucrez pentru dragostea Sa Şi pe mulţi rătăciţi să-i salvez pentru cer. Multe stele să pot aduna! . un loc fericit. În planul măririi vom fi fericiri.Venim din vecii şi suim spre vecii.

În coroana de aur.Fericit voi păşi lângă cei mântuiţi.Domnul ne-a dat prin apostoli un steag Dus de martiri prin flăcări şi spini. ce El îmi va da.Domnul ne-a dat prin apostoli. Flacăra ta nicicând nu s-a stins! refren: Sfântă credinţă. Sfântă credinţă.zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 2. Flamura ta . Multe stele şi eu voi avea 425 DOMNUL NE-A DAT PRIN APOSTOLI 1. În coroana de aur. ce El îmi va da. Toţi cei dragi lângă mine vor fi. purtată cu drag. Toţi cei dragi lângă mine vor fi. făclie de har.refren: Când va fi marea zi şi Isus va reveni. Multe stele şi eu voi avea 3. în dar. Focul ce lumea toată-a cuprins: Sfântă credinţă. Într-al păcii Eden minunat Şi voi fi împreună cu-ai mei preaiubiţi Pentru care-am trudit şi-am sperat! refren: Când va fi marea zi şi Isus va reveni.

. Să-i poftiţi. Să ştie cei făr' ajutor: Domnul e bunul lor Păstor! refren: Să-i poftiţi. Să-i zoriţi pe toţi să vină. Dragostea Lui s-o împărtăşim.să-i zoriţi.să-i zoriţi.Spuneţi şi celui obosit: La Domnu-i pacea de găsit. DEGRABĂ-ACUM IEŞIŢI! 1. Să-i poftiţi.să-i zoriţi. Ca să-Mi fie casa plină! 3.să-i zoriţi. răsună vocea Lui În mijlocul pustiului! Ca bun Păstor azi cheamă El Să vină orice mieluşel! refren: Să-i poftiţi. La nunta lui Isus.să-i zoriţi. ca să biruim! refren: Sfântă credinţă. SERVI.zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 3. servi. Să-i zoriţi pe toţi să vină.Auzi.Domnul ne-a dat Duhul Său cel Preasfânt. degrabă-acum ieşiţi. Ca să-Mi fie casa plină! 2. Să încheiem planul Său pe pământ Biruitori.Voi.zi de zi Cu scumpătate te-om păzi! 426 VOI.e-al nostru destin! refren: Sfântă credinţă. poftiţi Pe-oricare oaspeţi veţi găsi Cu bucuria de-a veni! refren: Să-i poftiţi.

răzbunând al Tău renume.Ah. refren: Fă-ne. Şi chiar plecând pe mări. Ca să-Mi fie casa plină! 4. Ca să-Mi fie casa plină! 427 NOI SUNTEM BRAŢELE ÎNTINSE 1. S-arătăm tuturor dragostea! 2. Să-i zoriţi pe toţi să vină.mâini spre lume Să înălţăm slava Ta Şi. Vă chemăm la Isus! refren: Fă-ne. Ca să-Mi fie casa plină! 5.Doamne. S-arătăm tuturor dragostea! .să-i zoriţi.să-i zoriţi.mâini spre lume Să înălţăm slava Ta Şi. Să-i poftiţi.să-i zoriţi. Noi vom sluji voioşi în ţară.Dar cine-aude pe Păstor. din pustiul arzător. Vom sluji bucuroşi. Să-i poftiţi. Să meargă să-I dea ajutor: Să-aducă mieii-n loc curat Şi să-i ferească de păcat? refren: Să-i poftiţi.să-i zoriţi.Doamne. afară. Astăzi cu inimi noi. Să-i poftiţi.Să-i zoriţi pe toţi să vină. Să-i zoriţi pe toţi să vină.Noi suntem braţele întinse Spre largul lumii necuprinse.răzbunând al Tău renume. aprinse.să-i zoriţi.Nu ne-nspăimântă nici o fiară. Răsună jalnic plânsul lor! Eşti tu samaritean milos? Mergi şi îndeamnă-i la Hristos! refren: Să-i poftiţi.

Ca să afle orişicine Că avem un Salvator.Ducem veste-n valea morţii Despre-un cer nepieritor.. Lângă Domnul. 429 IUBIREA LUI HRISTOS NE-A ADUNAT 1. în sfântă "cruciadă". Printre neguri. ce împarte Veşnicie tuturor. S-arătăm tuturor dragostea! 428 PENTRU CEL CE ÎNSETEAZĂ 1. La cei pierduţi în valuri de păcat.3. să ajungă Altă lume.Iubirea lui Hristos ne-a adunat Şi ne-a trimis. Lângă ape să-şi oprească Obositul său picior. Ştim un ostrov de iubire. fără nor. La cei ce au uitat . refren: Fă-ne.. ce împarte Apă vie tuturor.Doamne. 2.În veşnicia fericită O sărbătoare-i pregătită Şi o coroană strălucită Pentru cei ce slujesc. către 'nălţimi. Lângă Domnul. Fără neguri.mâini spre lume Să înălţăm slava Ta Şi. Drum de lacrimi şi de spini! Jertfa Domnului ne cheamă Şi ne-aşteaptă heruvimi! 3. de lumini. Ştim un ostrov de iubire Prin pustiul arzător.Pentru cel ce însetează După-un strop de clar izvor.Pentru cel care trudeşte. Ştim un drum ce-n slavă duce. Zi de zi.răzbunând al Tău renume.

Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula Să-mi caut fraţii.trimite-mă. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula Să-mi caut fraţii. Cu Biblia în mâna mea.Vom căuta pe fraţii noştri azi.trimite-mă. De-atâţia zei tereştri. refren: Iată-mă.trimite-mă. Cu Biblia în mâna mea. Pe unde doar iubirea vrea să umble! refren: Iată-mă.. Iar eu în mâna Ta! 3.... Străbate-vom orice meridian. refren: Iată-mă. luciferici. Iar eu în mâna Ta! 2.demult să creadă. răbdând orice necaz. . Cu Biblia în mâna mea. În orice neam şi-n marile Biserici Şi-i vom salva.Avem un zel mai aprig ca oricând Şi Spirit Sfânt ni-e dat fără măsură. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula Să-mi caut fraţii. pe maidan. Pe străzile oraşelor şi-n jungle. Iar eu în mâna Ta! 4.Vom căuta în parcuri.

Mergeţi la cei pierduţi! Sunt fraţii voştri Cei care pier În mormânt de păcat! Plângeţi cu cei greşiţi.trimite-mă. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula Să-mi caut fraţii. Spuneţi în noapte Să ştie toţi Că Isus i-a salvat! refren: Mergeţi în lung şi-n lat Mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har Şi de salvat! 2. plângând. Potop de foc e gata să se-ncingă.Să nu rămână palmă de pământ Necercetată astăzi de Scriptură! refren: Iată-mă. Zace înfrântă . Iar eu în mâna Ta! 430 MERGEŢI LA CEI PIERDUŢI! 1. Cu Biblia în mâna mea. Cu Biblia în mâna mea.Hristos e gata să Se-arate-n zori. Dar noi suntem cu El căutători Şi nu-i pe lume forţă să ne-nvingă! refren: Iată-mă.Inima lor.trimite-mă. Iar eu în mâna Ta! 5. Sunt gata-n fiecare clipă! Din zori mă voi scula Să-mi caut fraţii.

Domnu-i iubeşte. refren: Isuse.Iar de la tine.azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra. Dinspre Magdala. Am înţeles: orice se poate Când te iubesc Marii şi Marte.Şi vă aşteaptă Cu-al dragostei har. drumul către cruce. Lazăr. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! .. Este solia ce-avem azi de dus! Duhul Său Bun şi Sfânt Ne întăreşte Ca să salvăm Lumea pentru Isus! refren: Mergeţi în lung şi-n lat Mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har Şi de salvat! 431 AM ÎNVĂŢAT PRIVIND LA TINE. refren: Isuse. 1. iată.Chiar dacă ei nu-L vor. Faceţi s-audă clar Vocea speranţei. Venit de dincolo de moarte. vine Dar înspre Golgota se duce. frate.. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! 2. Marie. Coardele rupte-nstrunaţi-le iar! refren: Mergeţi în lung şi-n lat Mulţi vă aşteaptă! E ultim ceas de har Şi de salvat! 3.azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra.Am învăţat privind la tine.

Să-L ajut. 3. cu Isus. Dar mai sunt încă multe-n abis. A dragostei fierbinte rază S-o simtă toţi în preajma mea! 432 PESTE MUNŢI. mincinos.Peste munţi. 2. 1. 1. veşnic truditoare.În ţări îndepărtate. Vă sculaţi chiar acum să plecaţi peste zări Şi slujind. Auzi chemarea lor? Ascultă cum suspină Şi cei din jurul tău! Ajută-i deci să vină Pe toţi la Dumnezeu! 2. Iubire tânără şi bună.Domnul are cu El.Viaţa e-o plăcere.Martă. voi pleca. Dar oare ce folos . Rămâi mereu în consacrare Şi rodul pururi să-ţi rămână! refren: Isuse. Împlinind vis lumesc.Voi ce-aţi stat risipind timp şi bani în plăceri. PESTE MĂRI. să le-aducă în staul 'napoi Şi pe mine Isus m-a trimis. În orişice popor Sunt inimi apăsate.3.Tu. Unde Vestea deloc n-a ajuns. turma scumpă de oi.azi înflăcărează Un dor în mine de-a lucra. Milioane ce n-au cunoscut dragostea Să audă şi ei de Isus. peste mări. să urmaţi lui Hristos! 433 ÎN ŢĂRI ÎNDEPĂRTATE.

Sunt uşi la care încă n-ai bătut! refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea. soli ai fericirii.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Nu zăbovi. Mai e vreun suflet scump în aşteptare.Când iată lumea piere. Ca Domnul să-Şi adune Poporu-nvingător Şi-apoi să-l ia la Sine Când va veni pe nor! 434 CÂND DUMNEZEU TE CHEAMĂ 1. Sunt uşi la care încă n-ai bătut! refren: . Departe de Hristos? Lumina să răsară. Vestiţi în lung şi-n lat. 3. Tu urcă munţii şi străbate marea. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 2. Niciunul să nu piară În întuneric greu.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Mai e vreun suflet scump în aşteptare. căci timpul este scurt. Pe urma Lui de mergi oricând voios. Cuvântul v-a fost dat! Vestiţi-l omenirii. căci timpul este scurt. Nu zăbovi.Voi. Lucraţi cu Dumnezeu.

Fii mesagerul păcii lui Hristos! 435 ÎN A DOMNULUI LUCRARE . Şi bucuria de la seceriş! refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea. Păstrează ochii inimii deschişi. Tu urcă munţii şi străbate marea.Lui Dumnezeu slujeşte cu răbdare. restul lasă-I Lui! refren: Te-ajută Domnul să vezi cărarea. Pe urma Lui de mergi oricând voios. Pe urma Lui de mergi oricând voios. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 3. Tu urcă munţii şi străbate marea. Slujirea e favoarea cea mai mare.Te-ajută Domnul să vezi cărarea. De nu poţi face grâul să-ncolţească. Tu urcă munţii şi străbate marea. Fii mesagerul păcii lui Hristos! 4. Împarte adevărul orişicui. Pe urma Lui de mergi oricând voios.Semănător de dragoste cerească. Fă-ţi datoria.

veniţi cu grăbire. Să semănăm. Ieşi la lucru. 3. Lucrătorii sunt puţini.să secerăm. Căci secerişul e mare Dar lucrători prea puţini! refren: Veniţi. Dar secera-vom cântând! refren: Veniţi. Fac prin fapte şi prin grai. Nu doar unul.Noi azi plecăm în lucrare.1. Oare glasul nu-I distingi? Mare este secerişul.veniţi cu grăbire. în juru-mi. . Iar Stăpânul stă să vină. Vă înarmaţi cu iubire. Ce pot face azi. Cu puterea ce o ai! 436 NOI AZI PLECĂM ÎN LUCRARE. fie vânt! Poate lucrarea-i amară.În a Domnului lucrare Zilnic vreau să mă-nnoiesc. Nu aştept ascuns pe Domnul Ci-L întâmpin cu poveri.Zac talanţii în ţărână. ci toţi cinci. 2. Multă binecuvântare Pe cărarea Lui găsesc. Veniţi cu noi.Ghedeoane. 1. Ies şi eu să-I pun pe frunte Numai stele şi nu spini. Vă înarmaţi cu iubire.să secerăm. Să semănăm.Vom tot lucra până-n seară. Lucrarea s-o terminăm! 2. Doar pe urma Lui cea sfântă Voi întinde al meu pas Şi porunca-I de pe urmă Împlini-voi ceas de ceas. Fie senin. fraţi creştini.Nu privesc doar viitorul Când primi-voi mari puteri.

Dreptate plină de iubiri Şi har neprihănit. Căci Tu ne-ai îndemnat.Izvor de sfinte frumuseţi.Peste puţin totu-i gata. Ca toţi să vadă slava Ta În jertfa lui Hristos! 3. Lucrarea s-o terminăm! 437 PLECĂM. ne-ndreptăm Preaplinul inimii! Învaţă-ne să fim model În faptă şi-n cuvânt. Harul va fi încheiat.veniţi cu grăbire. La Tine nimeni nu-i străin Şi nici de neglijat! Alungă bezna lumii grea Şi tot ce-i păcătos. Să ţinem sus stindardul Tău În veci curat şi sfânt! 4.Doamne. STĂPÂNE-N VIA TA. Spre Tine. Domnul aduce răsplata Pentru acei ce-au lucrat. Tu eşti al nostru Dumnezeu Şi Rege preamărit.Lucrarea s-o terminăm! 3.Doamne. scump Mântuitor. O. Când ura lumii va-nceta Şi pacea va domni! . ştii pe orice om. refren: Veniţi.Plecăm. Vă înarmaţi cu iubire. Tu.Domnul secerişului. Ocean de ape vii. 1. Ajută-ne ca să grăbim Mult aşteptata zi. Oricât de depărtat.să secerăm.Stăpâne-n via Ta.Tu. Să semănăm. Inspiră pe-ai Tăi ucenici Să-şi facă slujba lor! 2. Un singur ceas a mai rămas În lume de lucrat.

Seamănă cu lacrimi.fii stăruitor! Seamănă samânţa. Fii întotdeauna harnic lucrător! Să nu plângi la urmă.fii stăruitor! Seamănă samânţa. brav semănător! refren: Vrednic lucrător. brav semănător! refren: Vrednic lucrător.438 SEAMĂNĂ SĂMÂNŢA 1. seamănă de zor! Fie vreme bună. secerând ogorul! . Seamănă sămânţa seara sau în zori! Te aşteaptă-ndată mare răsplătire! Seamănă sămânţa. fie vânt sau nor! Intră în ogor. Seamănă sămânţa.Seamănă în brazdă o sămânţă bună.Seamănă sămânţa fără zăbovire. seamănă de zor! Fie vreme bună. ca Mântuitorul. brav semănător! 2. secerând furtună. fie vânt sau nor! Intră în ogor. N-aştepta să-ţi fie ţie mai uşor! Vei cânta la urmă. brav semănător! 3.

Duhul Tău bogat.Doamne. seamănă de zor! Fie vreme bună.Aş vrea să duc în lume pacea Ta.fii stăruitor! Seamănă samânţa. brav semănător! refren: Vrednic lucrător. Să simtă lumea harul Tău întreg. Iubire între cei ce se urăsc. Lumina Ta s-alunge noaptea grea Şi toţi cei trişti să cânte slava Ta! . sfânt izvor ceresc! refren: Revarsă. Credinţă-n cei ce se-ndoiesc! refren: Revarsă. Iertare unde-i plânsă inima.Seamănă sămânţa. Cuvântul plin de har dumnezeiesc Şi toţi cei însetaţi să poată bea Din Tine. fie vânt sau nor! Intră în ogor. Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg! 2. Duhul Tău cel Sfânt Speranţe să se-aprindă pe pământ.Aş vrea să duc în lume pacea Ta.Doamne. Să mângâi cum şi Tu m-ai mângâiat. brav semănător! 439 AŞ VREA SĂ DUC ÎN LUME 1.

Lumina Ta s-alunge noaptea grea Şi toţi cei trişti să cânte slava Ta! 440 DORUL MEU NE-NCETAT 1. E uşor de făcut. în cunună. Să-mi dau şi eu ca Tine viaţa mea. M-ascund în Tine. e uşor! refren: Voi primi eu. O coroană ce Domnu-mi va da? .3... Putere celor care obosesc. refren: Voi primi eu.cândva. în cunună. O coroană ce Domnu-mi va da? Voi ajunge la cer. Duhul Tău cel Sfânt Speranţe să se-aprindă pe pământ.o stea. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 2.Lucrul meu de făcut nu pot zice că-i greu: Am oricând cerul tot ajutor! Să fiu pildă la mulţi că e bun Dumnezeu.cândva. să trăiesc! refren: Revarsă.Aş vrea să duc în lume pacea Ta.Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer. sus.o stea. Unde-i locul promis de Isus Şi mă-ntreb îngrijat de am dreptul să sper Că voi fi eu primit în cer.Doamne.

cu dragoste.o stea. cu Dumnezeu vom fi mereu! 442 IATĂ. Vreme nu-i de aşteptat! refren: Doamne. Între îngeri voi fi-ncoronat.Lucru-i mult şi Isus vrea să dau ajutor La oricine-i cuprins de păcat Şi atunci ca un dar pregătit sfinţilor. refren: Voi primi eu. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 3. Ca să secere azi. Rodul sângelui vărsat! 2.Te rugăm. Gata sunt de secerat! Vino repede.trimite Braţe tari în lanul bogat.Te rugăm. GRÂNELE 1.Voi ajunge la cer. grânele-şi pleacă spicele. rodul mâinilor Îl va binecuvânta! refren: Doamne. O coroană ce Domnu-mi va da? Voi ajunge la cer.cândva.trimite . VINE DOMNUL 1. cu Dumnezeu. cred statornic şi sper Să primesc răsplătiri ce nu pier! 441 IATĂ.Strânge roadele-n zorii zilelor. La amiază nu-nceta.Iată. în cunună. vine Domnul nostru şi ne-aduce răsplătiri: Cei cu inima curată vor trăi în fericiri! Cu Dumnezeu. Domnul clipelor. cât mai repede.Iată.

drumul bun. Ca să secere azi. Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. Rodul sângelui vărsat! 3.cu dragoste. dă-mi Cuvântul Tău Să pot vorbi la fel şi eu.Doamne. Să ştiu cât m-ai iubit de mult! Din tot ce-mi dai. Ca altora şi eu să-l spun.drumul bun. Mergi şi tu în lanul Său! Şi poverile fi-vor cântece Când aduni cu Dumnezeu.Doamne. Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. Rodul sângelui vărsat! 443 ISUSE.Vorbeşte.Braţe tari în lanul bogat.Domnul pune pe toţi să secere.drumul bun. În flăcări sau în gropi cu lei Să-i întăresc pe fraţii mei! refren: Mi-arată. S-o duc şi celor care pier! .Doamne. refren: Doamne. S-o duc şi celor care pier! 2. Ca să secere azi.trimite Braţe tari în lanul bogat. DĂ-MI CUVÂNTUL TĂU 1.Isuse. prin harul Tău.Doamne. Ca altora şi eu să-l spun. S-o duc şi celor care pier! 3. Cu drag la fel să-mpart şi eu. Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer. Cum Tu m-ai scos din rele căi. Să fie-n mine Duhul Sfânt.Puternic prin al Tău Cuvânt.cu dragoste.Te rugăm. eu ascult. Să-i scot şi eu pe fraţii mei! refren: Mi-arată. Ca altora şi eu să-l spun. refren: Mi-arată.

Dureri şi lacrimi n-or mai fi. sărmane peregrin. sfârşitul mult dorit. dar numai cel trudit Primeşte şi răsplată şi timp de odihnit. sfârşitul mult dorit.. Sfârşitul e aproape. ci timp de odihnit. Înalţă-te-n credinţă. 2.444 DE ŢI-ESTE GREU PE CALE. de dragoste mai plin. Lucrează cât e ziuă. Răsplata e aproape şi timp de odihnit! refren: Timp de odihnit avea-vom în sfârşit. 1. să plângi şi-apoi să cânţi. ci timp de odihnit. 3. nu sta descumpănit. Odihna lor e moarte şi nu destin ceresc! Isus pe toţi îi cheamă. oricât de istovit.. refren: .Această viaţă-i dată ca pâinea ce-o frămânţi. S-o pui în brazda lumii. Dureri şi lacrimi n-or mai fi.De ţi-este greu pe cale. 'Nainte prin credinţă. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit. Căci vine după muncă şi timp de odihnit! refren: Timp de odihnit avea-vom în sfârşit.Să nu priveşti cum alţii la umbră se-odihnesc. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit. Sfârşitul e aproape.

Timp de odihnit avea-vom în sfârşit. mai tari ne face Al iubirii Tale foc! refren: Duhul Sfânt dă putere. Duhul Sfânt dă tărie.N-auzi tu când zice Domnul: "Unde sunt cei ce-Mi servesc?" Copt e-acuma secerişul. Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 3. sfârşitul mult dorit. ci timp de odihnit. nici prin tărie. Doamne. nici tărie. Duhul Sfânt dă tărie. 1. Mai sus ne cheamă. MAREA TA LUCRARE. speranţa noastră E-n puterea ce ne-ai dat! refren: Duhul Sfânt dă putere. Doar prin Duhul Tău cel Sfânt! refren: Duhul Sfânt dă putere. Sfârşitul e aproape. Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 2. Ce se face pe pământ. Credinţa toată. 445 DOAMNE. Dar secerători lipsesc! . Nădejdea noastră şi biruinţa Este Duhul Sfânt! 446 N-AUZI TU CÂND ZICE DOMNUL 1. nu avem deloc.Nici putere. marea Ta lucrare.Ne trimiţi să spunem lumii Izbăvirea de păcat.Doamne. Nu-i prin putere. Duhul Sfânt dă tărie. Dureri şi lacrimi n-or mai fi. Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit.

Dar veţi primi .Eu vă trimit în valea suferinţei.Zici că n-ai dar de vorbire Ca un Pavel a vesti? Totuşi poţi vorbi de Domnul Cum El pentru noi muri! Nu poţi converti puternici. Eu nu vă voi lăsa! 2.Domnul dă răsplată mare Celor care vor lucra! Cine vine. Ieşi la drumuri şi la garduri Cei smeriţi vor asculta! 447 AŞA CUM EU AM FOST 1.Aşa cum Eu am fost trimis în lume. Purtaţi şi voi al crucii greu calvar. Şi a văduvei para! 3.De nu poţi străbate marea Ca un sol între păgâni. nu. "Iată-mă în via Ta!" 2. Bucuros Isus primeşte. La cei pierduţi. 3. cine zice.Aşa cum Eu am fost privit cu ură. Dar singuri. înapoi. Nerăsplătiţi şi fără de renume. Sume mari de nu poţi da. Poţi găsi şi-aici de lucru Între-ai tăi şi-ntre vecini! Pentru-a Domnului lucrare. la cei sărmani şi goi Să le aprindeţi flacăra credinţei Ca să se-ntoarcă-n staul. La fel si voi. porniţi pe urma Mea. Cei bătrâni reci de-ţi vor sta.

Purtaţi steagul dragostei Lui! 4. Vorbiţi despre cerul frumos! E vremea vestirii. Solia de har proclamaţi! 5. Acum. La fel şi voi să vă-mpliniţi menirea Pe drum de cer. voia Lui să-mpliniţi. 1. suind prin Golgota! 448 VĂ CHEAMĂ HRISTOS.Porniţi. Vestiţi adevărul oricui! Prin valuri de mare sau flăcări de foc.Aşa cum Eu am părăsit mărirea Şi-am dat la toţi ca jertfă viaţa Mea. Întregul pământ luminaţi! Să intre în rânduri bătrâni şi copii. Al Lui este braţul viteaz! 3. la al milei hotar! În brazdele lumii speranţă să fiţi. A Lui e puterea pe-ntregul pământ. lucrători ai Cuvântului sfânt.Cu toată puterea 'ntreitei solii.Duh Sfânt fără măsură Ca să vestiţi al mântuirii har! 4. Să duceţi solia de har! 2. vă cheamă Hristos! 449 ÎN AMURGUL CE SE LASĂ . Sfidaţi provocări şi necaz.Vă cheamă Hristos.Să nu ocoliţi nici o palmă de loc. Prieteni. e timp de slujit. e ceas de sfârşit.Acum e momentul.

Holdele abia se ţin! Secerişul este mare. Cine-i gata să răspundă? "Iată. Chiar dis-de-dimineaţă. CĂ VINE NOAPTEA. Secerişul e în toi. Nu vezi că soar'le-i sus? Amiaza să te-apuce-n Slujba lui Isus! Jertfeşte-ţi cu nădejde Toată puterea ta! .Doamne. Nu-i timpul de-a mai sta! Zor deci că vine noaptea.Cei ce merg.Zor deci.În amurgul ce se lasă Peste-ntinsele câmpii. Secerişul e în toi. Secerişul e în toi. că vine noaptea. Când nu poţi lucra! 2. refren: Glasul Domnului ne cheamă.suntem noi!" 450 ZOR. deci.suntem noi!" 2. 1. în lucrare.Doamne. Dar secerători puţini! refren: Glasul Domnului ne cheamă. Răsplătire vor primi: Ca şi stelele pe boltă Vor sclipi. Zăbovesc secerătorii La hotar de veşnicii. Cine-i gata să răspundă? "Iată.Zor.Iată.Doamne. azi. în veşnicii. Ca să nu-ntârzii! Aleargă cât e ziuă. refren: Glasul Domnului ne cheamă. spicele sunt coapte. că vine noaptea. Cine-i gata să răspundă? "Iată. Harnic la lucru fii.1. DECI.suntem noi!" 3.

Iubite Doamne iată-mă! refren: Iată-mă.iată-mă! 3.Zor deci. iată-mă! . Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios. Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios.iată-mă.iată-mă! 2. iată-mă!" refren: Iată-mă.iată-mă.Rămâi cu mine-n luptă. Da. Şi dă-mi putere multă Mereu să biruiesc! O sută din o sută M-ajută să rodesc.iată-mă. Iubite Doamne.iată-mă.iată-mă.iată-mă. Duşmani când se-nteţesc. ca să ne răsară Slava lui Isus! Voioşi grăbiţi la lucru Până s-o arăta! Zor deci că vine n noaptea Când nu poţi lucra! 451 HRISTOS CHEAMĂ-AJUTOARE 1.Eu mă încred în Tine Cu-atâtea noi chemări Când glasul Tău din mine Mă-ndeamnă peste mări! Ca fructe noi mulţime S-aduc din depărtări. Cu vocea-I iubitoare Ne-arată drumul sfânt! Prin mila Ta cea mare Ajută-mă să spun: "Iubite Doamne. că vine noaptea Când nu poţi lucra! 3.Hristos cheamă-ajutoare La lucru-n al Său câmp. Iubite Doamne. Soarele-i spre apus! Zor. Da.Zor deci. că vine noaptea. Iubite Doamne.

refren: Iată-mă,iată-mă, Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios, Da,iată-mă,iată-mă, Iubite Doamne,iată-mă! 4.Povara pentru alţii Mi-e jug şi dar ceresc: Tresalt de bucurie, Când altora slujesc! Doresc să-mi caut fraţii, Lucrarea să-mplinesc, Iubite Doamne, iată-mă! refren: Iată-mă,iată-mă, Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voios, Da,iată-mă,iată-mă, Iubite Doamne,iată-mă! 452 PURTĂM CU NOI LUMINI 1.Purtăm cu noi lumini, Prin lume călători, Ca să se vadă, pe 'nălţimi, Ai mântuirii zori! 2.În cântec noi am strâns Durerea tuturor, Ca să se-oprească orice plâns În harul salvator. 3.Cu trâmbiţi şi făclii, În ultimul apus, Pe tot întinsul vom vesti Că vine iar Isus! 4.Tu,Doamne, ne-ai chemat Din veac, popor să-Ţi fim; Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat, Ne-adună-n cer, Amin! 453 E TIMPUL MARII TREZIRI! 1.E timpul marii treziri! E ultimul ceas de luptat! În cer se scriu răsplătiri; O, cât mai e încă de secerat! refren:

Trezeşte-te! E timpul pentru mari hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii şi tu pregătit? Apocalipsa o trăim acum Şi-n curând Se-ntoarce Domnul Şi totul e sfârşit! 2.Cei slabi lucrând s-au călit, Cei fără talent au succes, Chemarea sfântă-au primit; Dar tu ce loc, ce destin ţi-ai ales? refren: Trezeşte-te! E timpul pentru mari hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii şi tu pregătit? Apocalipsa o trăim acum Şi-n curând Se-ntoarce Domnul Şi totul e sfârşit! 3.Coroane-aşteaptă în cer Mulţime de stele şi frunţi! Vrei, azi, să fii mesager, Să strigi cu noi vestea bună pe munţi? refren: Trezeşte-te! E timpul pentru mari hotărâri! Trezeşte-te! Nu vrei să fii şi tu pregătit? Apocalipsa o trăim acum Şi-n curând Se-ntoarce Domnul Şi totul e sfârşit! 454 CÂND DOMNUL ISUS AZI NE CHEAMĂ 1.Când Domnul Isus azi ne cheamă, Datori suntem toţi să lucrăm, Pe toţi cei umili sau de seamă, Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm! Deviza ne e mântuirea Ce-n Domnul Isus am aflat, Spre El ne-ndreptăm azi privirea Căci El ne-a iubit, ne-a salvat! 2.Pe aspra cărare a vieţii

Prin soare păşim şi prin nor, Ca soli voluntari ai dreptăţii Eternului Domn Salvator! Cu drag noi lucrăm pentru Domnul, Sub steagul Său ne-am înrolat, Să ştie de-acuma tot omul, Isus ne-a iubit, ne-a salvat! 3.Voi tineri ce staţi azi departe În lume trudiţi, apăsaţi, Veniţi căci Isus azi vă-mparte Putere şi har să luptaţi! Cu El vom lupta împreună Zdrobind greutăţi şi păcat, Prin Domnul obţinem cunună, Căci El ne-a iubit, ne-a salvat! 4.Când Domnul Isus în mărire, Pe nor, în curând, va veni, Atunci vom primi răsplătire Şi-n veci faţa Lui vom privi! De-aceea strigăm cu tărie, Chiar urle Satana turbat: Mărit în etern Domnul fie, Căci El ne-a iubit ne-a salvat! 455 DE CE NU VII 1.De ce nu vii ca să ne iei la Tine, De ce nu vii cum ne-ai făgăduit? (:Sau mai aştepţi că poate tot mai vine, Vreun suflet ce mai e de mântuit!:) 2.Da,Tu voieşti a lumii mântuire, Eşti milostiv şi-a toate răbdător, (:Căci Tu nu vrei să moară-n rătăcire Un singur suflet fără Salvator.:)

3.O, vino Doamne, cu a Ta mărire, O, vino iar cum ne-ai făgăduit, (:Să-ntemeiezi în pace şi iubire A Ta domnie fără de sfârşit!:) 456 OARE N-AŢI AFLAT VOI ÎNCĂ 1.Oare n-aţi aflat voi încă? Domnu-i blând şi iubitor, El de mii de ani încoace Face bine tuturor. Azi cu dragoste vă cheamă Înspre El necontenit; Ah, chemarea-I părintească Ascultaţi-o în sfârşit! 2.Binecuvântând poporul Stă de-a pururea-ntre voi, El v-ascultă rugăciunea Şi vă scapă din nevoi. Dacă toţi, cu mic, cu mare Înspre Domnul veţi privi, Orice chin, orice durere, Orice rele vor pieri. 3.Precum florile se-ndreaptă Către soarele de sus, Aşa sufletele voastre Să se-ndrepte spre Isus! El, mai mult decât o mamă, Vă primeşte cu mult dor... Ascultaţi-L cum vă cheamă, El e-al vostru Salvator! 457 VIN LA ISUS AZI 1.Vin la Isus azi, nu-ntârzia, Fă-n toate cum a zis El, aşa! El este gata a-ţi ajuta, O, vino chiar acum! refren: Fericit voi fi atunci,curat, Când,spălat de orişice păcat, Cu Domnul fi-voi neîncetat! O,Doamne,iată,vin! 2.Ah, vin' şi-ascultă de-al Lui Cuvânt, Inima dă-I-o numaidecât! El ţi-este sigur coperământ,

O, vino chiar acum! refren: Fericit voi fi atunci,curat, Când,spălat de orişice păcat, Cu Domnul fi-voi neîncetat! O,Doamne,iată,vin! 3.O, crede numai, nu te-ndoi: Cu siguranţă te va primi! Şi pentru tine El Se jertfi, O, vino chiar acum! refren: Fericit voi fi atunci,curat, Când,spălat de orişice păcat, Cu Domnul fi-voi neîncetat! O,Doamne,iată,vin! 458 VINO LA APA DE VIAŢĂ 1.Vino la apa de viaţă Când eşti atât de-nsetat, Vino-n credinţă la Domnul Căci vei fi mult adăpat! refren: Grăbeşte,vin',nu-ntârzia, Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt, Să fii cu Domnu-n curând! 2.Vino acum şi-ţi adapă Cântul speranţei senin, Orişice rău încetează, Să fii om nou pe deplin! refren: Grăbeşte,vin',nu-ntârzia, Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt, Să fii cu Domnu-n curând! 3.Vino, căci Domnul te-aşteaptă! Ce bucurii poţi avea! Ca un izvor plin de viaţă Fie şi inima ta! refren: Grăbeşte,vin',nu-ntârzia,

Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da! Grăbeşte deci să devii sfânt, Să fii cu Domnu-n curând! 459 PENTRU DOMNITORUL PĂCII, 1.Pentru Domnitorul păcii, Inimă, tu n-ai sălaş? Ia-auzi cum la uşă-ţi bate: Vrea să intre! tu nu-L laşi... refren: Cine vrea să se consacre Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L,vine bucuros! 2.Loc ai pentru orice lucru, De plăceri te-ai alipit, Numai pe Isus Îl lepezi, Pe Cel care te-a iubit. refren: Cine vrea să se consacre Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L,vine bucuros! 3.Ia-auzi, ia-auzi tot mai bate, Nu ai vreme să-L primeşti? De nu-L laşi să intre astăzi, Mâine poate nu mai eşti!... refren: Cine vrea să se consacre Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L,vine bucuros! 4.Tot ce ai, ce poţi, degrabă, Lui Isus consacră-n dar! Vine ziua cea din urmă Când te vei căi amar... refren: Cine vrea să se consacre Pe altarul lui Hristos? Cine inima-I deschide? Iată-L,vine bucuros!

460 PE VIAŢA MEA 1."Pe viaţa Mea de Dumnezeu: Nu-mi place moartea celui rău, Ci alta e voinţa mea: Să lase răutatea sa! Atunci iertare va primi Şi prin credinţă va trăi!" 2.Chiar dacă mult ai fi greşit, Să nu fii deznădăjduit, Căci Dumnezeu cu jurământ, Promite viaţa prin Cuvânt! Aceasta e dorinţa Sa, Să te întorci din calea rea! 3.De-aceea nu mai zăbovi Pierzându-ţi vremea zi de zi, Căci Domnul nu-ţi dă harul Său De stăruieşti a face rău; Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi, Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi... 4.Isuse, dă-mi Tu harul Tău, Chiar azi să las tot ce e rău; Pe braţul sfânt biruitor Mereu să-Ţi fiu ascultător... Nu vreau deloc să mai amân, Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!... 461 DULCEA CHEMARE AZI 1.Dulcea chemare azi încă răsună: Vino, sărman rătăcit! Domnul te poate scăpa din furtună, El, care-atât de-a iubit. refren: O,vino acasă, vino,drumeţ obosit! Dulcea chemare azi încă răsună: Vino azi,suflet trudit! 2.Încă-auzim azi chemarea duioasă Şi-al ei ecou pe pământ; Timpul de har,

vremea cea preţioasă, Se va-ncheia în curând. refren: O,vino acasă, vino,drumeţ obosit! Dulcea chemare azi încă răsună: Vino azi,suflet trudit! 3.Anii se scurg şi se duc cu grăbire, Nu ne aşteaptă pe noi, Cele prezise îşi au împlinire, Aproape-i ziua de-apoi. refren: O,vino acasă, vino,drumeţ obosit! Dulcea chemare azi încă răsună: Vino azi,suflet trudit! 4.Cel păcătos încă are iertare, Harul mai e oferit; Domnul cuprinde-n iubirea Sa mare Pe orice suflet trudit. refren: O,vino acasă, vino,drumeţ obosit! Dulcea chemare azi încă răsună: Vino azi,suflet trudit! 462 ÎNTOARCE-TE, O, FIU PIERDUT 1.Întoarce-te, o, fiu pierdut La Tatăl tău, din cer, Destul, dar, cât te-ai abătut Înstrăinat de El! 2.Întoarce-te aşa cum eşti, Flămând şi zdrenţăros; Vei fi primit cum nu gândeşti, Ca Fiul Său,Hristos. 3.Întoarce-te, copila mea, Plângând, la Dumnezeu Cămin mai dulce n-ai afla

Decât la Tatăl tău! 4.Întoarceţi-vă, fii pierduţi, Şi fiice-a' nimănui, Când s-au întins atâtea punţi Spre casa Tatălui! 463 ZI DE ZI EU TE CHEM, 1.Zi de zi Eu te chem, să te-ntorci te aştept Şi suspin, nevoind să te pierd... Fiul meu cel pierdut, te voi strânge la piept, Iubitor, faţa ta să-ţi dezmierd. Ştiu, ai fost chinuit, rătăcind prin străini, Ai în sufletul gol răni adânci... De iubirea-Mi gonit, va pieri al tău chin, Vindecat, nu vei şti să mai plângi. 2.Suferinţa purtând, pentru oameni trăind, Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus... Şi, lăsând nesilit cerul de mărgărit, Decât tot i-am iubit mai presus. De-aceea suspin, căci te chem şi tu fugi. Oare Eu M-am jertfit în zadar?... Când mereu Mă respingi, inima Mi-o usuci, Fiindcă mâine vei plânge amar! 3.Frate drag, tu auzi cum te cheamă Isus? Înţelegi tu duiosul Său glas?... Să-L amâni încă-un an, nici măcar zile nu-s! Hotărăşte şi-ntoarce-te azi! Mâine-i însă ascuns şi va fi prea târziu... Un torent, vremea curge-n abis!... Azi iubirea lui Hrist, focul ei veşnic viu

Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt. El e cu voi în orice ceas.Isus vă-mbie! Cu El puteţi fi fericiţi De-acuma pe vecie! refren: Dulce Nume.Isuse! 4. toţi cei trişti şi izolaţi. VOI. Nume scump. 464 O. Şi pacea mult dorită. În El găsiţi tot ce speraţi. Veniţi.Voi.Isus v-ajută.Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt. ce cădeţi la orice pas. toţi cei împovăraţi. refren: Dulce Nume. Nume scump. voi.Isuse! 5.Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt. Veniţi.Îţi arată tot cerul deschis.Voi. refren: Dulce Nume.Isus vă cheamă! De El veţi fi toţi mângâiaţi Mai mult decât de-o mamă.O.El vă invită. ce-ndoială tot simţiţi.Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt. Cu inima înfrântă! . Veniţi.Să vină tot cel slab sfios.Isuse! 3. Puteri noi vă-mprumută! refren: Dulce Nume.Voi. Nume scump.Isuse! 2. Veniţi. TOŢI CEI ÎMPOVĂRAŢI 1. Nume scump.

Vin' la Domnul.Isuse! 465 VIN' LA DOMNUL CEL IUBIT.mic! Vino-acum. 1.Isus vă scapă bucuros De tot ce vă frământă! refren: Dulce Nume. El e blând şi iubitor.Vin' la Domnul cel iubit. Vin' la Domnul. Să nu stai ca un străin! 3. CE-N LUME 1.mare. pe Golgota! refren: Vin' la Domnul cât mai grabnic.vin'. ce-n lume Ai dureri şi-amărăciuni.grăbeşte.mic! Vino-acum. Şi te pleacă-n rugăciuni! . Vino astăzi la Hristos! refren: Vin' la Domnul cât mai grabnic. Şi pe mulţi a mântuit De păcat îngrozitor! refren: Vin' la Domnul cât mai grabnic. Nume scump. Vin' la Domnul de Îi spune.mare. Vin' la Domnul.vin'.Vin' la Domnul cel iubit. El e gata-a'ţi ajuta! Pentru tine S-a jertfit Sus pe lemn. sărmane om.grăbeşte. Să nu stai ca un străin! 466 O. El te-aşteaptă bucuros! Cât ai fi de obosit.vin'.Vin' la Domnul cel iubit.O. SĂRMANE OM.mare.Nume sfânt! Fericirea pe pământ E-n acest divin Cuvânt. Să nu stai ca un străin! 2.mic! Vino-acum.grăbeşte.

Vin' la Domnul. Azi te cheamă Domnul bun.vino dar. 467 IA-AUZI. degrabă.chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har. bate ne-ncetat! Cine-o fi de aşteptat? O.chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har. BATE TOT MEREU! 1. auzi-L cum te cheamă. cei ce-L lasă. Bun tovarăş vrea să-ţi fie Şi să-ţi dea speranţe noi! refren: Vino dar.Ia-auzi.refren: Vino dar. Azi mai este încă har. Vrea să-ţi dea viaţa-n dar! refren: Vino dar. Cât se simt de fericiţi! Vrei şi tu să-L laşi în casă? Să-I deschizi şi să-L inviţi! 3. zi-I bun venit! 2. Căci în cerul plin de slavă.chiar acum! De pe tronu-I sfânt de har. Suflete. Vin' la Domnul. Vin' la Domnul. A venit căci te-a iubit! O. Cine stă la pragul tău? E un Oaspete de seamă. Azi te cheamă Domnul bun. vino dar..Ca o mamă te mângâie.Vino.vino dar.. Azi te cheamă Domnul bun. . 2. bate tot mereu.vino dar. Şi te scoate din nevoi. 3.Ia-auzi bate iar şi iar! Doar nu vrei să-L laşi afar'? N-auzi că-i Mântuitorul Cel ce stă la tine-n prag? De eşti tu biruitorul.Ia-auzi. e Domnul.

. Vino şi tu să fii fericit! refren: Vino acasă.cerul te vrea. Totul e gata.nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui.cerul te vrea.nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui.. Şi bate-aşa duios. Totul e gata. copil pierdut. Părinţii-ndeamnă pe-ai lor copii: Vino acasă. Domnul îi cheamă şi pe copii! Îngeri cu harpe cântă cu dor.Auzi cum stă şi bate La uşa ta Hristos! De-atâta timp aşteaptă Şi bate-aşa duios.Să-I deschizi. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 3.cerul te vrea. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 2.Spre-acele ţărmuri din veşnicii. 1. Tatăl te-aşteaptă în casa Lui! 469 AUZI CUM STĂ ŞI BATE 1. Nu te iubeşte nimeni mai mult! refren: Vino acasă. ce mult te doresc! Ştiu că acolo toţi mă iubesc! Este deja un loc pregătit. Ia-auzi cum sună cântecul lor: refren: Vino acasă. să-L chemi cu drag! 468 SPRE-ACELE ŢĂRMURI DIN VEŞNICII. . Totul e gata.nu-ntârzia! Nu asculta de glasul oricui..Spre-acele ţărmuri din veşnicii..Patria mea.

. Deschide-I inima! Deschide-I inima! 470 HRISTOS DOMNEŞTE-N SION. Că-n urmă ai să plângi!. Şi până-n cele patru zări Cuvântul Lui purtaţi! 3. Deschide-I toată casa.. Deschide-I chiar acum! Deschide-I chiar acum! 4..La uşă stă şi bate. Ar vrea ca să-I răspunzi.Hristos domneşte-n Sion.O. 1. De ce să mai aştepte? De ce te mai ascunzi?.. nu-L lăsa să plece.2. lasă-L ca să intre Cu tine a cina. Să nu-L mai laşi în drum! Deschide-I astăzi uşa. De ce te mai ascunzi?. Comori cu El să strângi. Frumoase melodii! Grupaţi-vă sub steagul Acelor ce-au aflat .Hristos domneşte-n Sion.. O..E vremea mântuirii.Nu-i Domn ca El sub soare. Cu toţi vă bucuraţi! 'Naintea tronului de har Voioşi vă-nfăţişaţi! Şi cânturile voastre Răsune către cer. Şi-n vastul univers Pământ şi stele mii şi mii La semnul Lui privesc! Cu cinste al Său Nume Şi steag să-I înălţaţi... Că-n urmă ai să plângi!. Veniţi în mii de mii! Măriţi-L prin cântări de psalmi..Să nu Îl laşi afară. 5. şi voi. 3.. Plecaţi genunchiul prinţi. Căci Domn e numai El! 2.

Cu toţi să vă-mpăcaţi. da.Din viaţa de păcat. Nici lacrimi nu sunt sus. Grăbiţi şi m-ascultaţi.Eu sunt un sol trimis De-un mare Împărat. Chemarea blândă-a lui Hristos. Cerescul Său cuprins E foarte minunat! O. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! . Chemarea blândă-a lui Hristos.Că-n lumea asta şi-alte lumi El singur e-Mpărat! 471 EU SUNT UN SOL TRIMIS 1. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! 3. la voi vin eu Trimis de Domnul meu. Grăbiţi şi m-ascultaţi. Cu toţi să vă-mpăcaţi. Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu! 2. Căci în curând El va veni! refren: V-aduc Cuvântul prea frumos. Căci toţi cei mântuiţi Sunt veşnic fericiţi. Grăbiţi acum deci şi veniţi! refren: V-aduc Cuvântul prea frumos. Cu toţi să vă-mpăcaţi. Căci eu sunt numai solul Său! refren: V-aduc Cuvântul prea frumos. Ci numai mângâieri. Grăbiţi şi m-ascultaţi. Chemarea blândă-a lui Hristos.În ţara lui Isus Acolo nu-s dureri. Veniţi la Dumnezeu! Oricine va veni Cu El va-mpărăţi. Din traiul vostru rău Ieşiţi ne-ntârziat.

Isus cum Se frânge Pentru al vostru păcat! 3. Încă avem Salvator. că durerea vă-nvinge. de ce-ntârzii? Te-aşteaptă Domnul. Iată. Cerul azi e-al tuturor. Încă o clipă de sfântă-ndurare. E-n joc viaţa ta: Nu-l asculta! 2.Voi ce simţiţi.Azi Dumnezeu mai împarte iertare. pe cruce. Cerul aşteaptă de şase milenii Să mântuiască-orice om. nu amâna! Te cheamă-al Tău Isus. 1. Strigă profeţii-n Sion.472 TRÂMBIŢI RĂSUNĂ 1.Trâmbiţi răsună prin negura vremii. Şi nu sunt căi de scăpat. Salvat aproape. Veşnic cu Tine să fiu! 473 SALVAT APROAPE.Salvat aproape.Salvat aproape din calea rea.Doamne. ajută a mea pregătire. 4. Îngeri te-aşteaptă sus. 2. de ce nu vii? Un glas încearcă-acum Să te oprească-n drum. apoi. Cât încă nu-i prea târziu. îmbrăcat în mărire. Vreau ca. Să nu rămâi plângând .

Lasă-te de rău! 3. Te întoarce cât mai grabnic.Bucuria lumii trece. Lasă-te de rău! 4. Nu zăbovi! 474 VIAŢA CUM O DUCI 1. Inima nu-nchide. timpu-i trecut.Domnul iubitor te cheamă.. cerul pierdut! Aproape nu-i de-ajuns.Pe-acest pământ.Viaţa cum o duci. 3. Te întoarce cât mai grabnic. copile? Inima nu-nchide! În aceste grele zile Uşa larg deschide! refren: Facla vieţii arde falnic.Ale tale vise piară! Inima nu-nchide. Azi te cheamă Tatăl tău. Inima nu-nchide. Cea din cer cu mult o-ntrece. Lasă-te de rău! 2. Te întoarce cât mai grabnic. . Salvat aproape. Azi te cheamă Tatăl tău.. Domnu-n viaţă să-ţi răsară Uşa larg deschide! refren: Facla vieţii arde falnic.Salvat aproape. La Cuvântu-I să iei seamă. Lasă-te-ntreg pătruns! Salvat de vrei să fii. Azi te cheamă Tatăl tău. Uşa larg deschide! refren: Facla vieţii arde falnic.

Inima nu-nchide.Domn în mărire. Cu ei de-a pururi cânta-vom osana! 476 DOMNUL.Fericire. Iată.Iată. zorii se-arată. 1. Azi te cheamă Tatăl tău.Iată.Iată. CURÂND. Ca să-Şi adune iubitul popor.El vine.Domnul. Uşa larg deschide! refren: Facla vieţii arde falnic.El vine. Se coboară pe nor. El poartă stele-n cunună. Lasă-te de rău! 475 IATĂ. Lasă-te de rău! 5. curând. toţi laolaltă Îi vom cânta preamărire. 1. Cerul se-ncinge de gloria Sa! Cu mântuiţii. Te întoarce cât mai grabnic. osana! 3. Te întoarce cât mai grabnic. . pace multă. Cu mii de îngeri cânta-vom osana! 2. curând vom vedea ziua Sa! Sub zări senine. Gloria Lui orice ochi va vedea! Coruri de îngeri falnic răsună. Azi te cheamă Tatăl tău. ce fericire. Are tot cel ce ascultă.Uşa larg deschide! refren: Facla vieţii arde falnic. EL VINE.

să ne iei cu Tine curând!" 2.Pentru cei drepţi bucurii se vestesc Şi cu mult dor ei spre ceruri privesc! Fiţi pregătiţi într-un spirit şi-un gând. refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino. După cum promis-a Însuşi Domnul Isus! refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino.Ce-a aşteptat răsplătiri de nespus. Dar ziua-aceea va fi doar suspin Pentru cei ce n-au urmat Păstorul divin. cu toate vestesc Că în curând vine Prinţul ceresc. să ne iei cu Tine curând!" 3.Doamne. lună. stele.Sori.Doamne. Căci Isus pe-acest pământ coboară curând! refren: Tare răsună .

Domnul din cer coboară Ca să ne ia în slavă. grabnic. Fericit mă voi simţi.pe-acest pământ Vestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt: "Vino.Doamne. Pe cei aleşi s-adune! Aşa Cuvântul spune! 2. Aleluia-n cor Îi vom cânta! 478 MAI SUS DE-ALBASTRE ZĂRI 1. De unde. să vii. să coboare În slava Lui.Mai sus de-albastre zări.Trecut-au ani de suferinţi. De ce-ntârzii.. să ne iei cu Tine curând!" 477 DOMNUL DIN CER COBOARĂ 1. Tu ne-ai spus Că ne vei duce-odată! Să vii.Doamne. Lăsăm privirea să ne zboare. 1.Isuse bun? Ni-e inima pustie! O. vin' şi ne mângâie! 3. faţă-n faţă.Te aşteptăm Cu braţele întinse Şi candele aprinse! 479 CU ISUS AH. Să privesc o veşnicie Pe Cel ce mă mântui! refren: . FAŢĂ-N FAŢĂ. Cu pribegiri amare Şi-n dorul lacrimii fierbinţi E-atâta aşteptare.Cu Isus ah.. aşteptăm Pe Domnul. pe norul alb.Ni-e dor de casa Ta de sus. De ţara minunată! Acolo.

Sus.cu Domnul. Am să-L văd necontenit! 2. Să mă satur de privit.cu Domnul. VINO.El murit-a pentru mine. Am să-L văd necontenit! 5.. faţă-n faţă. refren: Am să-L văd.Ah.da.pe vecie. Ce-am să-I spun când L-oi vedea? Am să strig cu voce tare: "Mare e iubirea Ta!" refren: Am să-L văd. . El mult bine mi-a făcut.faţă-n faţă.da. Să mă satur de privit. Vreau să văd pe Cel ce-mi zice: .faţă-n faţă.. Sus. Am să-L văd necontenit! 4. Sus. Dar să Te privesc în faţă Tare mult mi-e dor.Te-am văzut dar ca-n oglindă. Scumpul meu Mântuitor.da..Cu Isus ah.Eşti iertat şi eşti primit!" refren: Am să-L văd. Să mă satur de privit. EMANUEL. Sus.Am să-L văd. TU. Sus.faţă-n faţă.faţă-n faţă. de multe ori greşit-am. Să mă satur de privit.cu Domnul. Am să-L văd necontenit! 3. mi-e dor! refren: Am să-L văd. Dar nicicând eu pân' acuma Faţa Lui nu am văzut.faţă-n faţă.cu Domnul.cu Domnul. Să mă satur de privit. Am să-L văd necontenit! 480 O.pe vecie. Tare-am mai păcătuit.pe vecie.pe vecie.da.pe vecie.da.

1. Ca să domneşti cu Legea Ta Să-nvingă-n lume dragostea! refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 3. Va veni curând pe albul nor. Va veni curând pe albul nor. al lumii dor. AL VIEŢII DOMNITOR.va veni.1.Aleluia. al vieţii Domnitor.Aleluia. vino.Tu. din lumea rea. Aleluia. Speranţă-i în venirea Ta! refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 2. Să-şi adune-al Său popor! 2.Isus.O. Te aşteptăm la noi. Să cerţi invidii şi război Şi cerul să-l aduci la noi! refren: Cântaţi! Strigaţi! Emanuel Se-ntoarce iar la Israel! 481 ISUS. Isus al nostru Domn ceresc Pe nor va reveni! refren: Va veni.Isus. Aleluia.O.va veni.Înţelepciunea cea de sus. .Tu. Ca să-Şi adune-al Său popor El vine negreşit! refren: Va veni. Să fim cu toţii un popor. Cel ce pe cruce a murit. vino.Azi multe semne prevestesc Şi se-nmulţesc din zi în zi.Emanuel. Să izbăveşti pe Israel Din greu exil.

Să-şi adune-al Său popor! 4. 1.Aleluia. Căci peste-al raiului hotar Nu trec cei cu păcat. Solemn El ne-a făgăduit Că în curând va reveni Ca Domn pe veşnicii! refren: Ce frumos va fi atunci. Aleluia.va veni.Doamne. Aleluia.Aleluia.vino. Şi ei pe Domnul vor vedea.Pământul nou.Oraşul sfânt se va vedea. Va veni curând pe albul nor.în curând. În slavă înălţat! refren: Ce frumos va fi atunci. Ce frumos va fi atunci! Ah. Va veni curând pe albul nor.va veni. . Să-şi adune-al Său popor! 482 HRISTOS. CUVÂNTUL A VORBIT. Aşa precum L-au aşteptat.Aşteaptă lumea în zadar Al păcii neclintit regat.Să-şi adune-al Său popor! 3.Doamne.Hristos. Se dă ca fericit sălaş Acelui ce s-a-nvrednicit A fi al Lui urmaş! refren: Va veni. Cu-al Tău Eden preasfânt! 2.Cuvântul a vorbit.Cei drepţi întâi vor învia. Acolo sfinţii vor intra. Ce frumos va fi atunci! Ah.vino. cel mult dorit. Cu-al Tău Eden preasfânt! 3.în curând. refren: Va veni.

sunaţi peste cer şi pământ: Vine Isus în curând! Voi.Doamne.Spuneţi.vine-n curând! Vine Isus în curând! 2. Cu-al Tău Eden preasfânt! 483 TRÂMBIŢI.Trâmbiţi. Cu-al Tău Eden preasfânt! 4. Cel rău nu va mai fi! refren: Ce frumos va fi atunci. SUNAŢI 1.în curând. Ce frumos va fi atunci! Ah.Ca să-şi primească plata lor În trai nemuritor! refren: Ce frumos va fi atunci. peregrini.În Paradis.Tunet şi fulger. vă uniţi într-un cânt: Vine Isus în curând! refren: Vine Isus. Dureri şi moarte vor pieri. Ce frumos va fi atunci! Ah. Vine Isus în curând! refren: Vine Isus. coline şi munţi şi câmpii: Vine Isus în curând! Vine Acel ce pe cruce muri. solia purtaţi: Vine Isus în curând! refren: . spre ceruri strigaţi: Vine Isus în curând! Râuri şi vânturi.în curând.vino. în slava sa.vine-n curând! Vine Isus în curând! 3.Doamne.vino. Pe cei iubiţi vom revedea.

Peste o clipă veţi fi fericiţi: Vine Isus în curând! refren: Vine Isus. prin iubirea Lui. De pe-ntregul pământ vor sui. Mântuiţi pentru veşnicii! 2..vine-n curând! Vine Isus în curând! 4. Credincioşii ce dorm în Isus. larg.Se deschid.vine. refren: El vine.Vine Isus. refren: .Veşti de sfântă speranţă străbat depărtări: Domnul vine în slavă-mbrăcat! Peregrinul aude spre casă chemări Din dureri şi adânc de păcat.vine-n curând! Vine Isus în curând! 5.vine iar! Ce-a promis. credincioşi..în slavă.vine-n curând! Vine Isus în curând! 484 VEŞTI DE SFÂNTĂ SPERANŢĂ 1. morminte. mântuiţi..Voi. Domnul va-mplini Şi vom fi. de sus. În Edenul măririi.Veştile zboară prin lume de zor: Vine Isus în curând! Strigă popoare-n durerile lor: Vine Isus în curând! refren: Vine Isus.iată-L. către ceruri priviţi: Vine Isus în curând!. să iasă cei drepţi..

Într-un fără hotar osana fericit. Slavă Lui toţi să-I cântăm Şi în veci să-L lăudăm! 486 ATÂTA DOR 1. Mântuiţi pentru veşnicii! 485 DOMNUL VINE PE ALB NOR 1. prin iubirea Lui. prin iubirea Lui..vine iar! Ce-a promis.Atâta dor s-a strâns .în slavă.Domnul vine pe alb nor Să-Şi adune-al Său popor. refren: El vine.vine..iată-L.. Domnul va-mplini Şi vom fi. Că vom fi lângă Domnul acas'. amin! La un pas este ţara de sus! Mai răbdaţi. Mii de mii vom striga cu un glas.Aleluia din nou! Aleluia. Mântuiţi pentru veşnicii! 3. mai vegheaţi! Încă foarte puţin Şi vom fi toţi cu Domnul Isus.în slavă. Mântuiţi pentru veşnicii! 4..vine.în slavă. prin iubirea Lui.iată-L.vine. Domnul va-mplini Şi vom fi. refren: El vine.iată-L.vine iar! Ce-a promis.vine iar! Ce-a promis.El vine.Când va fi revederea cea fără sfârşit. Domnul va-mplini Şi vom fi.

în strălucire..în strălucire... privind cu dor nespus. vino în mărire! Te aşteptăm. În care intră încă cine vrea. În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi! refren: O. vino în mărire! Te aşteptăm. de veacuri adunat! Noi aşteptăm să vină iar în slava Lui Acela care crucea ne-a purtat! refren: O. pe nori. . vino în mărire! Te aşteptăm. privind cu dor nespus.În Tine Doamne-mi mai adăp speranţa mea.vino Doamne.De n-ai venit. pe nori.vino iar.. bunule Isus! 2.. În zăbovirea şi în graba Ta.în pieptul nostru slab. Ca să ne iei la Tine...vino Doamne. doar noi suntem de vină. noi. bunule Isus! 3. O.. refren: O.. Ca să ne iei la Tine. Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi. privind cu dor nespus.vino Doamne. Că n-am ajuns la orice limbă şi popor. O. De-atâta timp.vino iar. În Duhul Tău şi-n noul Legământ de har.

Îngerii toţi ne-aşteaptă cu cântări! E pregătit locaşul nostru.Prin 'nălţimi se-aude zvon. 1.vino iar.Cerul e plin de binecuvântări.Cine-ar putea din drum a ne opri? Iată. Îngeri merg grăbiţi spre tron. Către lumea stelelor.Cei salvaţi pornesc spre sus Să-ntâlnească pe Isus. Trâmbiţi sunaţi. Într-o clipă sunt schimbaţi Şi spre ceruri înălţaţi. vine iar! 2. 3. Prin albastrele tării. sunaţi la porţi de Paradis! 2. că vine iar Isus! 3. sunaţi. Mirele s-a-ncoronat.Dumnezeu din Paradis Braţele Şi le-a deschis .în strălucire. SUNAŢI. se văd minuni de veşnicii! Tot ce-am sperat Isus va împlini. Mântuiţi şi heruvimi Au pornit. pe nori. harpe de lumini. Aleluia. Glasuri. Ca să ne iei la Tine. începe marea zi! 488 PRIN 'NĂLŢIMI SE-AUDE ZVON.O. Haina slavei a-mbrăcat. sunaţi. Însoţit de mii şi mii. bunule Isus! 487 TRÂMBIŢI.Trâmbiţi. că noaptea s-a sfârşit! Priviţi în zări: lumina s-a ivit! Vine Isus aşa cum ne-a promis! Trâmbiţi. pe albul nor. sus! Trâmbiţi. Spre-al pământului hotar. 1.

Căci voi sunteţi străjerii Lui . Să las Babilonul în urmă. Cetatea cea sfântă îmi cheamă Privirea. Imnuri noi a pregătit. Te rog. Alungă. S-avem iarăşi cerul senin.Isuse. Şi-n liniştea vieţii eterne.. servii Domnului. să treacă mai iute Şi ultimul lumii suspin! 490 VOI. Cuvântul mi-e sigur reper.Doamne.Doamne.Doamne. Să treacă.Doamne. cântarea de dor.Doamne. să treacă mai iute Şi ultimul lumii suspin! 2. 1. Să treacă. Căd îngerii gata de zbor. Dă-mi.. Cerul tot a-mpodobit. Într-o clipă vom cânta: Aleluia. 1. iarăşi. Văd Legea deschisă în cer..osana! 489 ATÂT DE APROAPE E DOMNUL.... Fă-mi. şi mie în ceruri. Aud glas de biruitori. şi mie un loc! 4. Zăresc ai Edenului zori. Să spun tuturor ce-ai promis.Atât de aproape e Domnul. Să trec peste-al lumii abis! 3. Să-mi fie deplină jertfirea. Şi ultima noapte de chin. SERVII DOMNULUI. Aud râul vieţii curgând.Să primească-al Său popor Aşteptat cu-atâta dor.Voi.Atât de aproape e Domnul. iubirea.. Văd pomul vieţii pe maluri Şi pacea în veci surâzând.. Întoarce-Te.Atât de aproape e Domnul. Fă-mi. Cu lacrima rugii de foc. Vestiţi al Său Cuvânt.Atât de aproape e Domnul.

"Rob bun şi credincios"! 491 NOI AŞTEPTĂM 1. frate. a Ta venire.Cu lămpile arzând Vegheaţi în noaptea grea. Ieşiţi 'naintea Sa! 3.. (:Şi ce va fi când Te-om vedea?:) Cânta-vom în mărire Nespusa Ta iubire!. Tresaltă inima cântând Această dulce veste. Vă pregătiţi un alb veşmânt. intră-n rând. Spre slava lui Hristos.. . 2. 4. scump Isus..Pe-acest străin pământ. 2. sus În sfântă nemurire! (:Cei ce-L aşteaptă pe Hristos:) Îi ies spre-ntâmpinare Cu bucurie mare... curând. Răbdând toţi o vom duce. Ca să ne iei la Tine. Căci Tu ne eşti salvare! 3. Să fii şi tu numit.Isus O.Va fi venirea Sa Un fulger în apus Şi orice ochi Îl va vedea Pe-al păcii Domn. Ne mângâiem căci pentru noi Ai suferit pe cruce.De-i viaţa grea aici la noi. Cu dor.Te aşteptăm căci vii curând Şi timp mult nu mai este.. (:Cu Tine trecem noaptea grea:) Prin suferinţi amare.Noi aşteptăm o.

Ce-o voi găsi la Tatal meu acas'. îmbrăcaţi în alb. vom repeta-n vecie Cântarea Mielului. Odihnă vom gusta.492 TRESĂLTAŢI. În orice-ar fi nu văd decât un pas Prin care urc spre marea mângâiere. vom admira pe Prinţul vieţii noastre. refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii.. VINE-ISUS! 1.. Pe feţe vom avea un zâmbet nesfârşit! Şi.Izbucni-vor atunci cântări de veselie. în Paradis! Răpiţi. căci El ne-a mântuit! 493 MI-E DOR DE CER. încinşi spre aşteptare. lângă tron. 1. Ca rod al jertfei Lui.Mi-e dor de cer. cântându-I cu mult dor! 2. vine-Isus! E ceas de trâmbiţare Şi negurile fug. nu-mi pasă de durere.În curând. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii .Tresăltaţi. pe veci. sosi-vom printre astre. Ce-n lume S-a-njosit şi cerul ne-a deschis! 3. se-arată-ai zilei zori! Să fim găsiţi veghind.

nimic nu mi-ai lăsat. Să fiu acasă-n veşnicii! 494 TE-AŞTEPT ZILNIC. refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii.Un cer de vis. din glorii şi renume Nimic de preţ. tristă lume! La orice pas mereu m-ai înşelat : Din bogăţii. ISUSE 1.Te-aştept zilnic.. Te-aştept ca să revii. splendori fără de nume Voi admira cu sufletul uimit Şi voi cânta pe-a veşniciei culme Că am ajuns acasă.Te voi uita de-a pururi.. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii Şi-aştept să trec pe porţile Cetăţii. în sfârşit. În veci Domn să-mi fii! 495 VA VENI O ZI 1. Din lacrimi strâng mănunchi de bucurii Şi-aştept să trec pe porţile Cetăţii.. Să fiu acasă-n veşnicii! 2.Şi-aştept să trec pe porţile Cetăţii. refren: Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii. Isuse. Să fiu acasă-n veşnicii! 3.Va veni o zi ..

în faţa Sa.pe alb nor.Va veni o zi când ne vom uimi De-ale cerului splendori! O.Va veni o zi când vom părăsi Ţărmul lumii de păcat. al iubirii Domn. ce loc Isus pregăteşte sus Pentru-ai Săi moştenitori! refren: Va veni.da! Va veni o zi Când.Îl vom vedea şi-I vom intona: "Mare e iubirea Ta!" 4. Domnul va veni.Îl vom vedea şi-I vom intona: "Mare e iubirea Ta!" 3. Da.pe alb nor. Da. De pe-al slavei tron. Şi. vom 'nălţa cântări Pentru Cel încoronat! refren: Va veni. Domnul va veni.Va veni o zi când ne va primi. Dar nu vom uita cum iubirea Sa Ne-a salvat la Golgota..când se vor sfârşi Griji. Domnul va veni. refren: Va veni.da! Va veni o zi Când. spre alte zări. EL ne va încununa! refren: .pe alb nor. Ca popor. dureri şi le-om uita.da! Va veni o zi Când.Îl vom vedea şi-I vom intona: "Mare e iubirea Ta!" 2.. Da.

tresaltă şi nu te-ngrijora. Noaptea lungă trece şi-o zi se v-arăta.Cel ce vine. În curând va reveni. zi de zi. pe nori. În curând acasă toţi vom fi. În curând acasă toţi vom fi! 3.într-o zi. în curând Isus. TRESALTĂ 1. în curând Isus. Ne vom întâlni sus cu Domnul.Îl vom vedea şi-I vom intona: "Mare e iubirea Ta!" 496 AI CURAJ.într-o zi. Când Isus. vine.Vom vedea pe-ai noştri ce-n Domnu-au adormit.Ai curaj. Da. Ne vom întâlni sus cu Domnul. Vom vedea pământ şi ceruri noi. .da! Va veni o zi Când. va reveni! refren: În curând Isus. Ne vom bucura în căminul fericit Pregătit de Domnul pentru noi! refren: În curând Isus. şi nu va zăbovi.pe alb nor. În curând va reveni.Va veni. Domnul va veni. În curând în casa Lui vom fi! Cei răscumpăraţi pe Isus Îl vor slăvi Veşnicia toată. În curând acasă toţi vom fi! 2.

În orice timp. Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt! Timpul este împlinit. Căci Isus. în curând Isus. în orice loc! 3. Ea ne consacră sfintei Sale vreri Şi din păcat dă izbăviri! Prindeţi azi solia ei Pe-al iubirii Lui temei. vine iar! Sfântă speranţă-n inimă purtăm.Sfântă speranţă-n inimă purtăm.Sfânta speranţă nu va zăbovi: Se-arată zorii ei senini! Mergem spre casă! Cine ne-ar opri Pe noi. . Ne vom întâlni sus cu Domnul. În curând va reveni. Orice om va fi zorit! Daţi de veste cât e har: Aleluia.Sfânta speranţă azi ne dă puteri Să-nfrângem nori de rătăciri.Cel plin de har. popor de peregrini? Timpul este împlinit. Ceru-ntreg e pregătit. vine iar! Sfânta speranţă-i plină de puteri.într-o zi. Că Domnul vine în curând! Credinţa-aceasta de la El aflăm.refren: În curând Isus. Aleluia. El ne-a promis şi va veni! 2. În curând acasă toţi vom fi! 497 SFÂNTĂ SPERANŢĂ-N INIMĂ PURTĂM 1. Iar Isus stă la hotar.

mâhnire. în curând! 499 ACESTA-I SALVATORUL MEU 1.Doamne.Aşteptând să vină iar! Sfânta speranţă nu va zăbovi. Acesta-i Cel ce m-a iubit Pe când eu n-am ştiut! refren: Va veni.Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut. Veste bună proclamaţi! Alinaţi dureri. Doar pentru ea noi vom trăi! 498 HRIST REVINE 1.Acesta-i Salvatorul meu În care am crezut.da. Şi speranţa înălţaţi! Hrist revine! Hrist revine! Prinţ al păcii.Orice deal şi orice vale Jertfa Lui o vor vesti.Hrist revine peste fire. Zorile măririi Sale Orice om le va privi! Hrist revine! Hrist revine! Cântu-acesta-l vom 'nălţa! Cântu-acesta-l vom 'nălţa! 3.Doamne. Harpa fie înstrunată Şi în coruri tresăltaţi: Hrist revine! Hrist revine! Vino. Te-aşteptăm! 2. Te-aşteptăm! Prinţ al păcii. în curând! Vino. Tresălta-voi cu tot poporul: .Să răsune-n lumea toată Azi solia ce-o purtaţi.

glorie. printre lacrimi.Pentru cei ce-n val de patimi Adevărul l-au păstrat. Aleluia! Glorie. glorie. Zori de cer au răsărit. curând Îl voi vedea: El e răsplata mea! refren: Va veni. porţi de slavă Se deschid spre veşnicii! Ce minunată zi! . Curând.. 2... Durerea s-a sfârşit. Aleluia! Glorie. Valea morţii se-nsenină. Glorie.Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut. Tresălta-voi cu tot poporul: Iată-n Cine am crezut! 3.da.Şi dacă pentru Domnul meu O cruce voi purta. Peste râuri de lumini. Aleluia! Durerea s-a sfârşit. Mii de imnuri triumfale Cheamă-acas' pe cei străini.. Pe Isus L-au aşteptat. Tresălta-voi cu tot poporul: Iată-n Cine am crezut! 500 PRINTRE NORI DE OSANALE 1.da.Printre nori de osanale. Pentru cei ce. Porţi de aur.Se-arată în curând Isus. glorie.Iată-n Cine am crezut! 2. Curând Îl voi vedea! refren: Va veni.Mântuitorul! A Sa iubire am cunoscut. În toată slava Sa! În El am pus nădejdea mea.

Dinspre lumile măririi Osanale vin şi vin. glorie. limpezind toată zarea. Orice ochi va vedea . Aleluia! Ce minunată zi! 3.Domnul este Cel ce-aşază Masa-n cer la toţi cei buni. Isus va veni. Aleluia! Glorie. glorie. glorie. Pentru-a fi frumos deplin.Glorie. Aleluia! Glorie. poate fi dimineaţă. glorie. glorie. Aleluia! Glorie. Aleluia! Isus fie mărit! 501 CÂND EL VA VENI 1. Pe veci răscumpărat! Glorie. Aleluia! Glorie. glorie. glorie. Când zorii răsar peste neguri şi ceaţă. Bucuria mântuirii Se revarsă-n infinit! Isus fie mărit! Glorie.Când El va veni. glorie. Aleluia! Pe veci răscumpărat! 4. glorie. Aleluia! Glorie. Domnul este Cel ce pune Peste fruntea lor cununi! Tot cu nume de iubire Fiecare e strigat. Cântă stelele iubire. Aleluia! Glorie.

De-ar fi în apus când Isus va să vină. vine! Aleluia. cu Isus vom cina! Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L. vine! Aleluia. 1. Când El va veni printre flăcări de slavă. chiar în beznă deplină. Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară. Amin! 3. Amin! Aleluia. dinspre cer.Şoapta vremii. cine-ar putea ziua Lui să descrie? Fericiţi. Amin! Aleluia. Ne vesteşte tuturor Că-n mărirea promisă Isus vine iară! . Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L. Amin! 2. În noapte târziu. Amin! Aleluia. De-orice rău cei aleşi vor scăpa. Amin! 502 ŞOAPTA VREMII.slava Sa! Refren: Nu! Hristos nu va-ntârzia! În curând vom striga: Domnul vine! Iată-L.Atâta frumos vom trăi pe vecie! Tristeţi nu vor fi. nici sfârşit în pruncie! Ah. vine! Aleluia.

căci Domnul vine Ca Rege şi-Mpărat! Primiţi cum se cuvine Pe Cel ce ne-a salvat! Creştini. Şi-n ceruri vă primeşte Să-I fiţi de-a pururi fraţi! .Refren: Maranata. Vine Domnu-n mărirea Sa! Maranata. suntem gata Să ieşim a-L întâmpina! Vine ziua minunată. Maranata.Sculaţi. Privirea ridicaţi! Căci Domnul adorat.Maranata să cântăm. Ne scapă de oftat! 3.Sculaţi cu grabă mare. sculaţi! Lăsaţi voi plânsul. Lumea-ntreagă să ştie că Domnul revine! Maranata să cântăm. CĂCI DOMNUL VINE 1. Aleluia! 503 SCULAŢI. Cei obidiţi. Maranata. dorul. suntem gata Să ieşim a-L întâmpina! Vine ziua minunată. Săraci de pe pământ! El vine cu-ndurare Din cerul Său cel sfânt. vă deşteptaţi: Aproape-i veşnicia! Cu toată bucuria Solia proclamaţi! 2. Vine Domnu-n mărirea Sa! Maranata. Cu marea Sa putere Ne-aduce mângâiere.Aproape este Domnul. Veţi fi cu toţi bogaţi Căci Domnul vă hrăneşte. Bucuria cerească să simtă oricine! Refren: Maranata. Aleluia! 2.

Spune. Rege al măririi. pe munţi. Soare când va răsări? "Şoapta cerului ascult.Spune.Ascultaţi veste bună. :) . vine marea zi!" 2. (:Mai plină de-atâta har!:) 2. uimit. TU. În veci să Te slăvim! 504 SPUNE. Chiar de-i încă noapte grea. În curând Isus va veni. tu. tu. popoare.Spune. glas de veghetor: Dimineaţă când va fi? Peste lacrimi. cum se-mplinesc Semne-n cer şi pe pământ! Ştiu că ele ne vestesc: Vine. străjer trudit: Ceasul lumii cât mai e? Cât mai e de suferit? Când se-arată zorile? "Sus. vine Domnul sfânt!" 3.Să cântăm împreună. Izvor al nemuririi. Vine Domnu-n slava Sa!" 505 ASCULTAŢI VESTE BUNĂ 1. străjer trudit: Cât mai este de oftat? Când apare-n răsărit Albul nor. Atunci ura-n veci va dispare (:Şi dragostea va domni. Însă nu mai este mult. popoare. că zorii răsar Şi nu-i altă veste mai mare. Sună trâmbiţi de argint! Vine.Răsplată mare-aduce Acel ce ne-a iubit Şi pentru noi pe cruce Din dragoste-a murit! Aşa de mult dorim O. cel aşteptat? "Văd. deja se-aprind Zorii sfintei veşnicii. peste dor. Tresăltaţi. STRĂJER 1.4.

El va fi privit Domn şi Împărat! Refren: Astăzi. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! . întreaga suflare.Ascultaţi veste bună.3. popoare. Domnul nostru vine. Pe nor venind. Primiţi-L. (:Căci El ne-a răscumpărat! :) 506 SCULAŢI. Săltaţi.Sculaţi. Dumnezeu e-al vostru-Mpărat. Spre cer fruntea ridicăm! 507 O VESTE BUNĂ 1. aur împletit Are pe cap Cel crucificat.Al slavei fulger va lumina Din răsărit până la apus. ca Isus! Refren: Astăzi. DOMNUL NOSTRU VINE 1.O veste bună pe înălţimi: Vine-n curând mult dorita zi! Dar câţi vor fi dintre cei chemaţi Când El va veni? Refren: Astăzi. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 2. dealuri şi coline! Frumoasă-i speranţa noastră. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 3. În ceruri Legea se va vedea Sfântă.În loc de spini.

Aleluia.Domnul atunci va privi cu drag La cei în albe veşminte stând.Decât lumea de-ntuneric Cerul este mai presus! Cu lumină şi speranţă Vine. străjeri ai lumii. vine iar Isus! Aleluia. alege pe Domnul: E cea mai bună zi! Şi vei avea loc la nunta Lui Când El va veni! 508 ALELUIA.. E-un ultim ceas de har în Univers. Profeţia s-a-mplinit! Nu mai este timp de-acuma! Cine este pregătit? Aleluia! Aleluia! Mântuirea a sosit! 509 NE PREGĂTIM DE DRUM 1. Zorii unui nou pământ! 4.Ziua mântuirii Sale Se arată în curând! Vor vedea cu toţii slava Şi mărirea Celui sfânt! Aşteptaţi.Vă treziţi.Ne pregătim de drum. DOMNUL VINE! 1. Domnul vine! Vine-al nostru Salvator! 2. Domnul vine! Pregătiţi al Său popor! Îngeri mii vestesc solia: Iată. . vine ziua! Noapte grea a fost de-ajuns! 3.4. în consacrare.. Doar ei vor trece-al veciei prag Spre un nou pământ! Refren: Astăzi. vine pe alb nor! Aleluia. e înserare.

Pe pajişti verzi inundate-n lumină. Biruitori. De mii de ani Isus e-n aşteptare Să moştenim cu El Noul pământ! Refren: Domnul cel minunat.Ne îndreptăm spre ţărm cu nerăbdare. Refren: Domnul cel minunat. vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 3. trecând valuri şi vânt. Refren: Domnul cel minunat. vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 2. vrednic şi-adevărat Ne-a dat vecia şi cerul ne-a dat! A Împăratului nostru să fie Slava şi lauda în veac de veac! 510 SUNT CREAT SĂ FIU IUBIRE .Al miazănoaptei cer se însenină. Ne-aşteaptă îngeri cu harpe de dor. Să înălţăm un cânt şi-un ultim vers. Cununi de slavă se-adună de zor.Mai zăbovim doar o clipă pe cale.

Vom birui lucrarea celui rău. în nemurire Voi fi cu El. Prin care-avem al mântuirii dar. mereu! 511 DOMNUL REVINE! 1. 4. Căci. Tot ce-am sperat nu poate fi-n zadar! 2. peste orice val de ispitire. 3. chemând la trai curat şi sfânt.Domnul revine! Prin a Lui iubire. Semne mii prevestesc: (:Vine Domnul îndată Împăratul ceresc!:) 2. Mult mai puternic este harul Său. Al Său Cuvânt pe veci statornic este. Dumnezeu e Tatăl meu Şi curând. 512 DOMNUL PĂCII SE-ARATĂ 1.Domnul slavei Se-arată Peste orice popor.Domnul păcii Se-arată.Sunt creat să fiu iubire.Domnul revine! Azi vestim în lume: Suntem în cel din urmă ceas de har! Să ştie toţi că nu-i decât un Nume.Domnul revine! Ce solemnă veste! Ceasul profetic se-mplineşte clar. Înveşmântaţi 'n-a Sa neprihănire. Să fim Mireasa Mielului cel blând. (:Le va da drept răsplată .Domnul revine! Trâmbiţi de trezire Sună.

. Ce ochiul n-a privit. Încununaţi cu-ai vieţii lauri. vă deşteptaţi! Mirele-n nor alb apare. Ţi-aducem toţi. STRĂJERUL CHEAMĂ! 1. Azi cât nu-i prea târziu. Aleluia! Noi Te urmăm.După faptele lor!:) 3. Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus.Ascultaţi. (:Grâul pus e-n hambare Şi neghina pe foc:) 4.Te întreabă creştine. (:Oare cât stai de bine? Eşti neghină sau grâu?:) 513 ASCULTAŢI. Isuse veşnic Domn. Deci scoală-te şi lasă toate. Aleluia! Haideţi. Cum urlă-a neamur'lor furtună! Fecioarelor. Din gura noastră pe vecie.Auzi paznicii cum sună. Ce nimeni n-a simţit. ne bucurăm La nunta Ta ca să intrăm! 3.Laudă mărire Ţie. cu toţi veniţi Şi pentru cer vă pregătiţi! 2. La al redeşteptării zvon! Isus Se v-arăta. Încoronat ca mândrul soare! A' voastre lămpi iluminaţi! Ah.Secerişul e mare. vino pe-al Tău tron. Să-ţi dea răsplata Sa. străjerul cheamă! În muntele cel sfânt daţi larmă. Sunaţi din trâmbiţă-n Sion! Miezul nopţii-n turnuri bate. Hristos Isus! În cetatea cea de aur. grăbiţi. Roade scumpe se coc.

căci Mirele vine înconjurat de oştirile de sus! 3. Cum poţi să dormi. . Grăbeşte.Fiu al luminii..Fugi de dorinţele lumii deşarte..Ziua cea mare e-aşa de aproape. cât te-mbie divinul Isus! Deci. scoală grabnic.Aleluia! Ce loc slăvit. I-auzi.Timpul de har e pe sfârşit Şi veşnicia a sosit! Lasă-te de lume şi pofta cea rea. Tu pentru noi ai pregătit! 514 TIMPUL DE HAR E PE SFÂRŞIT 1. Şi ieşi să-ntâmpini cortegiu-mpărătesc! 2.Vezi cum suspină o lume pierdută. se-aude al cerului vuiet. Domnului să-I dai toată inima! 515 ZIUA CEA MARE 1. de ce să mai pregeţi? O. armura ţi-o pune. nu lăsa veşnicia să-ţi scape. Geme de teama de ce va urma. Isus iubit. vino. moştenitor ceresc? Scoală îndată. Toate vor trece luate de vânt! Vezi. şi nu întârzia! 4.

lupta nu o conteni! De vrăjmaş nu-ţi fie frică prin Isus vei birui! Fraţilor. tu. TU. El e Dătătorul vieţii.Luminaţi în întuneric.Învinge tot ce te leagă de pământ! 5. Deci şi voi să vă grăbiţi! 517 AI CURAJ. nădejdea voastră. Domnul nostru se grăbeşte. Nu e ceas mai preţios! Cercetaţi a voastre inimi. Însuşi Domnul va lupta! Pe copiii care-L cheamă Îi va binecuvânta! Sus privirea. Zilnic aşteaptă-L pe Cel înviat! Vezi cum se-aprinde lumina pe dealuri. sosit e ceasul Când să vină iar Hristos! Cerul e atât de-aproape. bărbăteşte. fără teamă. SOSIT E CEASUL 1. Voi cei slabi şi obosiţi.Ai curaj.Fraţilor.Numai spre Domnul păstrează-ţi privirea. TURMĂ MICĂ 1. Vă clădiţi ca pietre vii. turmă mică.Înainte. Ca să recunoască lumea Că sunteţi din neamu-I sfânt! În Isus. lăsaţi să sune . Şi-n credinţă fiţi uniţi! 2. Împliniţi al Său Cuvânt. Orice faptă cumpăniţi! Lepădaţi tot ce vă roade. Voi sunteţi ai Săi copii! 3. Încă puţin şi vei fi eliberat! 516 FRAŢILOR.

Dacă lupţi pentru cunună. zvârle ce-i stânjenitor. fiţi pregătiţi! Pregătească-se tot omul! .Privegheaţi fără-ncetare. Mirele ca să-L primiţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi. fraţi. ziua chiar de nu o ştiţi. pofta cărnii n-o-mpliniţi! Lepădaţi orice ispită şi de luptă vă gătiţi! Chiar de-om suferi ocara pentru crucea lui Isus.Nu vă daţi în mreaja lumii. În curând primim răsplata de la Regele de sus! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata! În curând primim răsplata de la Regele de sus! 2. Căci va sta la sfânta cină numai cel învingător! Coapsele acum vă-ncingeţi. Noaptea-ntreagă strajă faceţi. zorii-acum s-au arătat! Pentru mulţi acea zi mare e ceva neaşteptat! Veseli fiţi că vine Domnul. Mirele ca să-L primiţi! 3.ăst mângâietor cuvânt: E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ! 2. Pregătească-se tot omul. lămpile vă pregătiţi. surori.

Că totu-i sfârşit.În rugă vegheaţi. Ţineţi candela plină. Dar tot ştim atât: Că sunt semne mulţime. aleluia. Aleluia. ce-alegi hotărăşte. în rugă. aleluia. Privegheaţi deci. Va veni. Domnul vine pe nor. Căci Isus stă să vină Privegheaţi.Lumina-a ieşit Şi-nţeleptu-o găseşte. Îmbrăcat în mărire În ce ceas. Privegheaţi deci. Stătea proorocit Tot ce azi se vesteşte. Va veni. . nu ştim când! Refren: Va veni. nu ştim când! 3. în rugă. În ce ceas. Privegheaţi deci.Deşi nu ştim când. Deci. Vestind pe curând Arătarea-n 'nălţime. vă rugaţi! Va veni. Îmbrăcat în mărire În ce ceas. Domnul vine pe nor. în rugă. fraţi. fiţi pregătiţi! 518 DEŞI NU ŞTIM CÂND 1. Că nu-i timp de gândit! Refren: Va veni. În ce ceas Hristos vine. nu ştim când! 2. Şi grabnic lucraţi Cât mai este lumină! Mult n-o să-aşteptaţi. Aleluia.Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul. surori.

. Zoriţi în pregătire! Ca mâine va veni Isus (:În toată-a Sa mărire!:) 2. 'L-aştept să vină în curând (:Ca să-mi primesc cununa! :) 521 BATE CEASUL VREMII 1. (:Vrea să-i încoroneze! :) 3. mai veghezi? . Bate ceasul lumii Miez de noapte pe-ntreg pământ! Sus. ceasul profetic. aleluia. Aşa cum le făgădui. mică turmă-n grele vremi.Mărire lui Isus eu cânt. şi-atât: (:Isus îţi e scăpare! :) 5. să nu te temi (:Căci vine Domnul.Refren: Va veni.Şi dacă lumea te-a urât. În El sper totdeauna. Iubită eşti de Tatăl. Îmbrăcat în mărire În ce ceas.Apocalipsa. în turnuri. Pe-ai Lui să-i libereze. iată-L! :) 4.Bate ceasul vremii.El vine spre a-mpărăţi. Statornică să fii. Aleluia. Ocara-i ţi-e onoare. Să ai curaj.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus. fulgere în răsărit! Dang! Dang! Vine judecata! 520 SCULAŢI FRAŢI TOŢI 1. Dangăt de clopot. CEASUL PROFETIC 1. Domnul vine pe nor.O.. nu ştim când! 519 APOCALIPSA.

Să priveghem. . Ia priveşte. curând! 2. au fost întotdeauna. Vin' degrabă. să priveghem! Vine Domnul.Clipa e solemnă. Mai aşteaptă doar un semn. Că nici nu ştim când Domnul va veni. mulţi se-adună Pe Isus a-L întâmpina! Oare eşti şi tu-ntre ei? Oare cânţi şi tu cu ei? Vino Doamne.Minunate glorii. Iată. fugind de ispitire. ia ascultă Marea zi! 4. vine-n grabă Marea zi! 2. dă de ştire-n grab'! Ce s-a spus. rugându-ne întruna.Să priveghem. Iar semne-au fost. străjer. Refren: Să fim dar treji orice ar fi! Să priveghem. Tu. Vino iar! 522 SĂ PRIVEGHEM 1. Clipe de istorii Au urcat către culmi de timp! La al Cerului îndemn. s-a împlinit! Ora-n turnuri a sosit! Dă de ştire.Zorii-au răsărit! Îi vezi? Vine ziua. dă de veste Lumii-ntregi! 3.Trâmbiţi tot răsună. Datoria demnă.

căci noi în tot momentul Cercaţi suntem de patimi omeneşti. Căci Domnul vine iar! 2. fericiţi. El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar. Privind mereu spre zări cereşti! Refren: Să priveghem.E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui.Să priveghem. Dar. "AMIN". Căci Domnul vine iar! . să priveghem! Vine Domnul. În El nici o umbră de schimbare nu-i! Refren: El vine iar. la cer privim! Nu e mult şi vine Domnul iar la noi! Refren: El vine iar. curând! 3.Sfârşitul veacului trăim: Un veac de ură şi război. El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar. curând! 523 SFÂRŞITUL VEACULUI TRĂIM: 1. Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul.Fiinţa noastră să ne-o consacrăm! Să devenim fii demni de mântuire Şi pe Isus să-L aşteptăm! Refren: Să priveghem. să priveghem! Vine Domnul. Cuvântul Său e "DA".

El vine iar! Ce fericire negrăită! Se va sfârşi al nopţii chin amar. Când trâmbiţa va răsuna Şi Domnul va veni pe nori! Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta! Refren: El vine iar. ce splendori.Lepadati placeri si rautate Staţi uniţi lângă Hristos Şi vrăjmaşul nu vă va abate Cât ar fi de mânios! Refren: Privegheaţi. 2. Isus revine! Privegheaţi. Căci Domnul vine iar! 524 LĂSAŢI LĂMPILE ACUM SĂ ARDĂ 1. 3. În Edenul Său cel sfânt. Isus revine! Privegheaţi. . În Edenul Său cel sfânt. cu candela împodobită. că în curând Ne va duce-n slăvi senine. Pe Isus întâmpinaţi! Refren: Privegheaţi. Isus revine! Privegheaţi. Care-n Ghetsemani în prosternare Vă-arătă cum să luptaţi! Refren: Privegheaţi.Rugăciuni de sfântă consacrare Lui Isus Îi adresaţi.Ce zi măreaţă. că în curând Ne va duce-n slăvi senine.Lăsaţi lămpile acum să ardă Şi în rugă privegheaţi! Voi. În Edenul Său cel sfânt.3. că în curând Ne va duce-n slăvi senine.

Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege. Noaptea dispare. Mielul pentru noi jertfit! Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! . Spuneţi orişicui. multe dezastre.Spuneţi în lume. Mielul pentru noi jertfit! Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! 2. vine Domnul slavei.Vă bucuraţi. Nici ameninţări! Semne în astre. În Edenul Său cel sfânt. Domnul apare În maiestatea Lui! Refren: Da. Voi ce-L aşteptaţi! Ce răsplătire! Ce fericire! Glorie Lui cântaţi! Refren: Da. Fie lupta cât de grea. printre popoare. Isus revine! Privegheaţi. că în curând Ne va duce-n slăvi senine. 525 SPUNEŢI ÎN LUME 1. privind către ceruri. Sunt doar avertizări! Refren: Da. vine Domnul slavei.Veşti de războaie nu ne-nspăimântă. Mielul pentru noi jertfit! Haideţi cu osanale Şi cu bun venit! 3. În curând se-arată-al nostru Rege Îmbrăcat în slava Sa! Refren: Privegheaţi.4. vine Domnul slavei.

degrabă. Te întreabă dacă-a' tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu. frate drag. Refren: O.526 LUMINEZI TU OARE 1. Luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 2. Te întreabă dacă-a' tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu. Luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 4. frate.Luminezi tu oare Lumea care moare.În curând Se-arată Domnul care poartă Pe toţi drepţii-n ceată Către cerul 'nalt! Vrei şi tu a merge Sus spre a culege Roada unui trai curat? Refren: O..Plină-i de iubire Oare-a ta simţire. degrabă. frate. Luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 3. frate drag.. Te întreabă dacă-a' tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu.Sau doreşti tu poate . frate drag. Şi compătimire Ai de cel sărman? Pui tu stăruinţă Pentru biruinţă Până-n ceruri vei intra? Refren: O. degrabă. Neavând drept soare Pe Isus cel blând? Rază luminoasă Poartă a ta faţă Chiar asemeni Celui sfânt?. frate.

În abis tu vrei să pieri?. degrabă.Glasul Domnului a fost Duhului meu adăpost. Luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 5. Te întreabă dacă-a' tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu. Refren: O. Te întreabă dacă-a' tale fapte şi pe alţii-atrag! Dacă nu.. frate drag. degrabă.A rămâne-n moarte Şi să nu ai parte De eternul cer? Când cei drepţi sălta-vor Şi în cer cânta-vor.Se aşterne frumos. peste suflet. Se adună din inimi. Către cer te-avântă. frate drag.. frate. un cânt. frate. Răsplătire vei avea! Refren: O. Este dor adunat din vecii şi Cuvânt... Când vrăjmaşul a venit. Refren: .Hai la luptă sfântă. curat. Luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt! 527 GLASUL DOMNULUI 1. Cum Isus cuvântă-n Evanghelia Sa! Strălucire mare Ca un veşnic soare. Fără luptă a fugit! 528 SE AŞTERNE FRUMOS 1. Dor de cer fremătând ne-ncetat.

în veci. Osana! 3. E timpul dorit şi chemat. ziua Mielului blând. se grăbesc glasuri mii Într-un ultim şi sfânt legământ. Hrist e Domn. E timpul dorit şi chemat. în veci.Se aude. zvonul Ploii Târzii.. de profeţi aşteptat. Se întinde pe-ntregul pământ. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia. de profeţi aşteptat. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia.. A venit ziua Lui. Tresăltaţi. goarna-ncepe să sune: E ultimul mare război! Când Domnu . E timpul dorit şi chemat.Se revarsă-n văpăi ceru-ntreg. crescând. GOARNA-NCEPE SĂ SUNE 1.Auzi. Osana! 529 AUZI. Semne-n cer se-nteţesc. luminând Slava Lui peste-al lumii hotar. Refren: E timpul măreţ. de profeţi aşteptat. Iubirii divine de-acum vom cânta: Aleluia. Osana! 2.E timpul măreţ. în veci. vine iar! Refren: E timpul măreţ.

Ridică-te iar.Mari ispite ne atrag De partea celui rău.Isus te-a salvat de la moarte.Eu vin curând!" Isus ne-ndeamnă iar.l te scoate din lume. Şi nu te lăsa biruit! 4.Alungă chemarea mulţimii.Eu vin curând!" Isus ne-ndeamnă iar. Dar încă mai ai de trudit! Aleargă spre cer mai departe. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 3. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 2. Refren: "Nu cedaţi.Fraţilor. Să nu mai priveşti înapoi! 2.Ascultă de Domnul acuma.Iată steagul! Sună goarna! Haideţi bravi ostaşi! Cu Hristos străpungem oastea Marelui vrăjmaş! Refren: "Nu cedaţi. de-ai căzut! Nu vezi că e-aproape furtuna. Şi teama din inima ta! Te-aşteaptă cântând heruvimii. Fii tare şi nu te lăsa! 530 FRAŢILOR. VEDEŢI SEMNALUL 1.Eu vin curând!" . Dar vitejii ştiu să lupte Pentru Dumnezeu. vedeţi semnalul Dinspre veşnicii? Ne soseşte ajutorul Şi vom birui! Refren: "Nu cedaţi. Şi nu mai e timp de pierdut? 3.

Ce Tu ne-ai făgăduit. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 4. Refren: Ploaia Târzie.Ploaia Târzie promisă Vine din mari depărtări.Eu vin curând!" Isus ne-ndeamnă iar. Unda ei vine voioasă Şi-aduce pline puteri. 'Naintea ta ne plecăm! Refren: Ploaia Târzie. Ce Tu ne-ai făgăduit. Planul să-Ţi fie-mplinit! 3. Stropii ei scumpi ne trimite. Udă-nsetatul Tău câmp.Ploaia Târzie promisă Trimite-acum Te rugăm. Stropii ei scumpi ne trimite. vine-al nostru Domn.Greu şi lung mai e războiul. Iată. Refren: Ploaia Târzie. Stropii ei scumpi ne trimite. Ce Tu ne-ai făgăduit. Înviorarea revarsă. Planul să-Ţi fie-mplinit! . Cu El vom birui! Refren: "Nu cedaţi. Inima noastră-i deschisă. Fiţi cu ochii către cer: Vom sta prin al Său har! 531 PLOAIA TÂRZIE PROMISĂ 1. Dar se va sfârşi. Planul să-Ţi fie-mplinit! 2.Isus ne-ndeamnă iar.Ploaia Târzie promisă Vars-o în lume de-acum.

În cuprinsul firii.Duceţi marea veste. Cine stă sub semnul fiarei. 3. 3. pe nori El vine iară. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Vine ziua cea din urmă. slavă şi-nchinare! 2. Tot mai mult li-e tronul dat spre nimicire. Ceas profetic bate. Cel pe cruce răstignit! Îngeri mii Îl înconjoară Judecata a sosit! Refren: . cine i se-nchină Va avea aceeaşi soartă. Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare: Daţi mărire Celui veşnic. Mult timp nu mai este. Domnul stă să vină.Cade Babilonul.Ziua mântuirii gata-i să se-arate. vine judecata! Daţi de ştire-n larga zare. holdele sunt gata. demoni ies din fire.532 NEGURI DESTRĂMATE 1. pentru-aceeaşi vină. ziua Lui cea mare! 533 VEZI. ceas profetic bate. PE NORI EL VINE IARĂ 1.Vezi. toţi să ia aminte: Să-I aduceţi închinare bunului Părinte.Neguri destrămate zorilor se-nclină.

vine-mpărăţia Sa. vine-mpărăţia Sa! 534 EŞTI TU CREŞTIN ADEVĂRAT 1. Aleluia. cinste şi-nchinare Ţie. pământ.Orice ochi Îl recunoaşte Pe Hristos cel înviat. şi te-a salvat?:) 2.Eşti tu creştin adevărat. Izbăvirea a sosit! Refren: Aleluia. Aleluia. Te-mbracă-n harul cel divin.Slavă. vine-mpărăţia Sa! 3. Ca un copil al Celui sfânt. . Aleluia. vine-mpărăţia Sa! 2. vine-mpărăţia Sa. poţi merge-acum (:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :) 4. vine-mpărăţia Sa. Tremurând sub trâmbiţări! Toţi duşmanii-n faţa-I sfântă Se topesc în remuşcări! Refren: Aleluia.Miel nebiruit! Tresăltaţi.Cer.Aleluia.Eşti tu creştin curat mereu Ascultător de Dumnezeu? Trăieşti aşa precum s-a spus (:Ca un copil al lui Isus?:) 3. Cerul tot va fi curat! Refren: Aleluia. Aleluia. Bucuria-n toţi renaşte. se înspăimântă. (:Şi te-a găsit. pământ şi mare.Te-ai întrebat. vine-mpărăţia Sa. Eşti cu iubire-nveşmântat? Ştii că Isus te-a căutat. şi poţi să spui Că eşti şi tu urmaşul Lui? Că. mântuit. vine-mpărăţia Sa! 4.Fii deci lumină pe pământ.

De-ai slujit pe Isus.:) 3. Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă. (: Pe pământ e strâmtorare. Sau doar un cuvânt arzător?.E chemat la judecată Orice om de pe pământ! (:Cine va putea să şadă Înaintea Celui sfânt? :) 4. El va spune: "Ai fost robul bun. Va rosti o sentinţă de bine.Când Isus. (:Înger sfânt deja măsoară Harul cât a mai rămas.Mai avem o clipă doară. A sosit ziua de-apoi! (:Doamne. Domnul vieţii.. milă ai de noi! :) 536 CÂND ISUS 1. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă.Tremuraţi voi. Ceasu-n cer bate zorit. Mai avem numai un pas.(:Ca-ntr'adevăr să fii creştin!:) 535 AUZIM UN FREAMĂT MARE 1. Prea târziu să ne mai pregătim! 2. credincios!" Dar nespus de cumplit o să sune: "În foc cu-acest rob ticălos!" Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă.Auzim un freamăt mare. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă.. Prea târziu să ne mai pregătim! . munţi şi mare. revine În haină de judecător. Timpu-aproape e-mplinit!:) 2.Tu ne eşti scăpare! Doamne.

Chiar celui ce nu vrea să-i spui.Oriunde-aş fi.Poate-n somn aşteptarea ni-i frântă.Celor sfinţi împărţind haine albe. iubit Mântuitor. Isus bucuros va zâmbi Şi din piept osanale. orice-aş grăi. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă.3.El Se coboară pe alb nor. Dar timpul când s-o fi sfârşit. Ca Tu. Ajută-mi voia-Ţi a-mplini. ca salve. Dar vasul răbdării e plin? Când Isus ne invită la nuntă. Amar de cel nepocăit! 4. 3. Cei păcătoşi unde-or fugi De a mâniei Sale zi? 5. Ca drept suprem Judecător! Atunci tot ochiu-L va vedea Şi-orice defaimă va-nceta.Acum se spune orişicui. Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă. Ulei să nu fie puţin! Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă.Dacă cei drepţi abia se ţin În faţa Judelui divin. Prea târziu să ne mai pregătim! 537 ACUM SE SPUNE ORIŞICUI 1. Prea târziu să ne mai pregătim! 4.Acum e timpul harului Când se mai iartă orişicui. Că Domnul vine în curând Din ceruri de la Tatăl sfânt. . 2. Deodată spre El vor porni! Refren: Pregătit azi grânarul aşteaptă.

gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii. Cel ce se-ncrede în Hristos Se odihneşte-n mâna Sa! 2. Pe Dumnezeu L-a cunoscut Şi prin credinţă L-a urmat! 3. gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii. Refren: Suntem gata. Pe cei aflaţi în carte scrişi În clipa ultimei furtuni.Sunt îngeri pe pământ trimişi Să-i sigileze pe cei buni. Refren: Suntem gata. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! 539 NU VA PIERI 1. gata a primi Semnul vieţii pentru veşnicii. În cel din urmă ceas de har Să fie pus.Nu va pieri cel ce-a iubit . din sfântul Sanctuar Se pregăteşte timp solemn.În ceata celor mântuiţi Vei fi şi tu.Nu va pieri cel credincios: La viaţă Domnu-l va chema. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! 3.Nu va pieri cel ce-a avut Un suflet bun şi nepătat. semn.Să-mi poţi fi blând Judecător! 538 DIN CER 1. voi fi şi eu? Acum e timpul. Suntem gata a-L întâmpina Pe Cel ce vine-n slava Sa! 2.Din cer. pe frunte. pregătiţi Să-L întâlnim pe Dumnezeu! Refren: Suntem gata.

Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat. De-aceea el va învia! 540 VAL DE PACE 1.Val de pace şi iubire Azi prin Domnul am aflat Căci aştept a Sa venire Ca să fiu la cer 'nălţat.Neprihănirea Domnului. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus 4. Refren: Ce iubire. Sigur stau în mâna Sa.În iubirea-I minunată Eu mi-am pus nădejdea mea. Ştiu că El o să mă cheme. Ochii mei Îl vor vedea! Refren: Ce iubire.Val de pace şi iubire Eu prin Domnul am aflat.Şi-n mormânt de-aş fi o vreme.Nu va pieri cel ce-a gustat Din Trupul frânt pe Golgota. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus 3. Căci văzui 'n-a Sa privire Dorul Lui de-a fi salvat! Refren: Ce iubire. Refren: . ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus 2. Azi mai mult ca altădată Cred făgăduinţa Sa. El stă şi doarme liniştit În aşteptarea zilei Lui! 4.

În pace stă cel credincios Pân' la venirea lui Hristos! Plin de nădejde-a adormit Că Domnul nu l-a părăsit. El ştie durerea din inima ta! El simte azi cu tine. 3. Iar viaţa e un timp de har S-aflăm al mântuirii dar. 3. Dar prin Isus vom câştiga Pământul nou în slava Sa.Azi moartea este-al meu câştig. Căci vreau curând s-ajung să strig: Acesta-i Domnul meu! 542 ÎN PACE STĂ CEL CREDINCIOS 1. suntem pământ.Oricine-am fi.Aştept ivirea noii vieţi La învierea celor drepţi.Cu glasul Lui mă va chema Din somnul morţii reci Şi ochii mei Îl vor vedea Pe Domnu-n veci de veci. ce iubire Am din partea lui Isus! Către slăvi de nemurire Azi mă las de El condus 541 EU ŞTIU CĂ DOMNUL ESTE VIU 1. 2.Ce iubire. Aştept viaţa de apoi Când Dumnezeu va fi cu noi! 543 PRIVEŞTE LA DOMNUL 1.Trăim aici puţin timp doar.. O viaţă plină de amar.Priveşte la Domnul şi nu dispera. Creaţi cu-al Domnului Cuvânt. 2. .. 4. Oricât mi-ar fi de greu. Îl voi vedea curând.Eu ştiu că Domnul este viu Şi vine pe pământ! De-ar fi chiar în mormânt să fiu.

Cu braţele-I divine! 4. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni! 2.2. Unde nu-i nici o mâhnire.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire.Cu Domnul să nu-ţi fie frică defel: Să treci suferinţa te sprijină El.Glas de slavă.Noi plângem cu cei ce suspină şi plâng.. Din morminte ne-a chemat! Refren: O. În rugă şi mâinile noastre se strâng Şi suntem lângă tine! 3. 544 GLAS DE SLAVĂ 1. Slavă Celui care ne-a'nviat Şi la El. fericiţi. glas de preamărire. Tot ce-i greu şi tot ce doare Au pierit în veşnicii! . Tu n-ai să treci singur prin ora cea grea: Isus e lângă tine. suim. Către ceruri.Din a noastră viaţă trecătoare. Nici vreo urmă de suspin! Refren: O.Se scrie în cer toată lacrima ta. Ţinem minte numai bucurii. în strălucire. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni! 3..

ne vom vedea odată În lumina cea de sus. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni! 4. Vom cânta cu cei ce cântă La ospăţul cel regal. 3. ne-om vedea Da. ce zi uimitoare Pentru îngeri şi pentru toţi cei vii! Sărbătoare mare: Pe toţi cei dragi vom întâlni! 545 REVEDEA-NE-VOM ODATĂ 1. ne cuprinde Scumpul nostru Salvator! Refren: O.Revedea-ne-vom odată În lumina cea de sus. ne vom vedea odată În lumina cea de sus.Vom vedea cetatea sfântă Lângă marea de cristal. se deschide. ne-om vedea Da. Colo sus la masa obştii Sub al vieţii pom vom sta! Refren: Ne-om vedea. Răsplătind credinţa tuturor! Şi. 2. Unde e Hristos Isus. iată.Poarta slavei. . Unde e Hristos Isus.Vom vedea pe fraţii noştri După-a vieţii luptă grea.Refren: O. în braţe. Unde-i viaţa minunată. Unde e Hristos Isus! Refren: Ne-om vedea.

Unde e Hristos Isus.. (:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:) .Paradis.Las' să merg.Paradis.Soare sfânt. ce frumos E în ţara lui Hristos! Aripi. când ne gândim: Fi-vor toţi acolo oare.. parcă e un vis!:) 5. În oraşul cel de aur.Ce frumos. aripi de-aş avea. Al lui Dumnezeu tezaur. Soare sfânt. Ce splendoare e în tine. (:Unde-n veci voi locui?:) 4. Porţile tu mi-ai deschis!. De Cuvântul Său curat Sufletul mi-e însetat. ne vom vedea odată În lumina cea de sus. Unde e Hristos Isus. ne vom vedea odată În lumina cea de sus. Peste zări tot aş zbura. Cine poate spune. cine? (:Doamne.Însă inima ne doare. 546 LAS' SĂ MERG 1. las' să merg. Ochiul Tu mi l-ai deschis Ca să văd ce mi-ai promis. Ce străbaţi întreg pământ. cum va fi Colo sus când voi sosi. 4. (:Pân-la tronu-I maiestuos!:) 3. Pe Isus doresc să-L văd. Cu Isus să ne-ntâlnim? Refren: Ne-om vedea. (:Lângă tronu-I vreau să şed!:) 2.Refren: Ne-om vedea.Cum va fi. ne-om vedea Da. La cei dragi. ne-om vedea Da.

Vom fi cu El în Paradis 2. Când Domnul vine cum a zis.Suntem străini şi călători Căci ţara noastră este sus.. Şi către ceruri am pornit! Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin.. Vom fi cu El în Paradis 548 VENIM TRUDIŢI 1.. . ducem ştafeta nădejdii. Un dulce-amar împărtăşit de toţi profeţii..Venim trudiţi din deznădejde şi noapte. plini de speranţa că vine iar Isus! Din tată-n fiu. Prin sânge sfânt am fost spălaţi. Privim spre ea nerăbdători Pân' la venirea lui Isus.. Când Domnul vine cum a zis.547 SUNTEM STRĂINI ŞI CĂLĂTORI 1.. Doar Cuvântul ne-a dus Printre nori tot mai sus. Spre culmi.Spre-a ne putea păstra curaţi De tot ce-i rău ne-am despărţit.Isus în slavă va veni Pe tronul Său împărătesc! Atunci străini nu vom mai fi Ci fii ai Tatălui ceresc! Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin. Vom fi cu El în Paradis 3. Când Domnul vine cum a zis. C-un dor aprins de izbăvire şi dreptate. Refren: Nu va mai fi decât puţin De pribegit ca peregrin.

mai mult decât ieri. Lui Isus care-atât ne-a iubit. Luminos. poporul Tău e pregătit! 549 NE AŞTEAPTĂ-UN CĂMIN STRĂLUCIT. Dar după-apus noi ştim ca vine răsăritul: Un pământ înnoit. 2.. 1. În credinţă şi-acum Îl vedeţi. Un cămin de Isus pregătit. fericit şi măreţ! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 2. Vino.Popor advent. Ridică-ţi fruntea şi cântă: Azi poţi privi De pe 'nălţime ţara sfântă! Niciodată n-a fost Timpul mai preţios S-aprinzi lumea de dorul venirii lui Hristos! Pe-ntreg pământ semnele-arată sfârşitul.Ne aşteaptă-un cămin strălucit.. Este scrisă pe cer Asigurarea ca El ne-a condus prin dureri. e uitat! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 3..Isuse. Tronul alb. Într-un spirit şi-un gând toţi servim.. proslăvit.Pe pământul cel nou. strălucit.Sus cântarea răsună frumos Pe Hristos preamărind ne-ncetat! Fericiţii tresaltă voios.Azi. Pătimind ca să ne mântuim! . Căci păcatul s-a dus.

.. Căci destul cât au fost prigoniţi! Refren: Mult timp nu va mai fi Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 550 IERUSALIM.Ierusalim.M-a cuprins un dor de casă. Ce mult eu te iubesc! Cu tine-n gând adorm ades'. uimitor Odihnesc fericiţii tihniţi... 3. Te rog. puteri. 4. De Domnul pregătit. sus.. Mereu spre-a' Tale răsplătiri Eu ţintă să privesc! 551 M-A CUPRINS UN DOR DE CASĂ 1.. ORAŞ SLĂVIT 1. 2. dă-mi. Dor de patria de sus. Când voi moşteni odată Mult mai mult decât aştept? . Aşa e locul nostru.Văd zidurile tale mari Cu porţi din pietre vii Şi străzi de aur preacurat Săpate-n veşnicii. Nici inimi n-au gândit. Cu tine mă trezesc.Ce ochi de om n-a mai văzut. A venit iată şi rândul lor. Prin harul Tău ceresc. oraş slăvit. Inima-mi se simte-atrasă De iubirea lui Isus! Fericire mult visată.Refren: Mult timp nu va mai fi Pân' ce Tatăl ne-adună pe toţi! Atunci va răsări Soarele mult doritei dreptăţi! 4.O. Cum să-ncapi în bietu-mi piept.În căminul măreţ.Doamne.

Drum în noapte să găsesc. nespusă bucurie.Lângă poarta de lumină Te aştept. Doru-mi zboară mângâios Către ţara de lumină.. vin curând!" 552 DOR NESTINS DE APĂ VIE 1. Iartă-mi rătăcirea toată Prin pustiul de păcat. Când Isus va fi să vie În mărire cum a zis! 3..Dor nestins de apă vie Şi de cerul necuprins.Azi când inima-mi suspină. Inima de dor mi-e plină. Braţul Tău divin întinde-mi. Rătăcesc şi azi prin ele Şi mi-e dor să vii.. Căci spre cer îmi stau ţintite.. de nedescris..Tot pe drumuri fără stele Pasul meu trudit m-a dus. Dor de pacea dimineţii Şi de glasul Tău. Trai măreţ.. 2.Lumea cu-ale ei ispite Nu mă poate ţine-n loc. Din adânc de veşnicie. Umbrele în jur când cresc. Isus. Sub aripa Lui m-a prins. Şi-nfrunt orice suferinţă Amintindu-mi de-un cuvânt Din a Lui făgăduinţă: . Isuse-acum. Dor aprins. zice. Pasul obosit de drum..Iată. Isus.. Ţara păcii lui Hristos. Adieri din pomul vieţii Dor de stele mi-au adus. Farul crucii mi-l aprinde. . 3. priviri de foc! O.2..

Refren: O. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 3. Tată. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi. o ţara mea. o ţara mea. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 2. Cu toţi cei sfinţi voi locui. ţara mea. o ţara mea. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! . Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi. ţara mea. Cu toţi cei sfinţi voi locui. Refren: O. Ce loc sublim. ce favoare să vedem Pe Tatăl nostru în Salem. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi.Să mă duci la Tine. În veşnicii cu El vom fi Şi-n slava Lui vom locui. ce loc frumos! Aceea fi-va ţara mea Când voi putea intra în ea.Există-o ţară-a lui Hristos. Cu ochii mei Îl voi vedea! A Sa iubire-o voi simţi Prin care El mă mântui. ţara mea.O. Cu toţi cei sfinţi voi locui. Refren: O. În Edenul minunat! 553 EXISTĂ-O ŢARĂ-A LUI HRISTOS 1.Isus cu mine va intra.

nici oftat. Cu Cel ce m-a iubit! 3. sfânt oraş de slavă plin. Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor. ţara mea.. Un cămin de noi toţi aşteptat! Fericitul sălaş pregătit de Isus Unde nu-i nici amar nici oftat. Unde nu-i nici amar. Aştept cu sufletul senin Curând să te privesc! 2. Îndată voi intra în ea! La marea de cristal voi fi.În fiecare-a şaptea zi 'Naintea Lui să vin.Ca prin vis doar zăresc un oraş uimitor.Vreau să cânt azi un imn despre ţara de sus. . Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat: Fericitul sălaş pregătit de Isus.4. 2. Cu toţi cei sfinţi voi locui. Cu toţi cei sfinţi în veşnicii. Căci Domnul chiar mi-a pregătit Un loc plăcut şi fericit! 554 O. o ţara mea. Ierusalim ceresc. Cu Domnul fi-vor tot mereu Şi-or preamări pe Dumnezeu! Refren: O.Când mântuiţii vor primi Răsplata lor în veşnicii. Mereu să mă închin! 555 VREAU SĂ CÂNT AZI UN IMN 1.Pe străzi de aur să păşesc.O. Între ziduri de iaspis curat. Nespus de fericit.. SFÂNT ORAŞ 1.

.. 5. Fericiţii acolo 'nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ.(:Orice om e aşteptat:) De iubitul şi marele-Mpărat Orice om e aşteptat. domnind cu Isus în veşnicii. către cer se-avântă-n zbor Mii de îngeri vestitori.. La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor. mi-e dor de-acel loc minunat. mi-e dor de-acel loc minunat! 3. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit.. au sperat şi-au crezut.. 4. 556 MII DE ÎNGERI VESTITORI 1. 3. Nici prin mintea cuiva n-a trecut.(:Către ceruri am pornit:) Să-L vedem pe al nostru Miel iubit.Ah.Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a zărit.. Şi prieteni cu El s-au făcut. Au răbdat. De oraşul cel fără păcat.. Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit. Către ceruri am pornit. 2.. 4.(:Mii de îngeri vestitori:) Fericiţi..Ce frumos şi măreţ fi-va-n ţara de sus. au sperat şi-au crezut. Ah.(:Lângă tronul Său vom fi:) Şi. Cetăţeni ai oraşului sfânt. Fericiţii acolo-nălţaţi de Isus Vor trăi ce-au crezut pe pământ.(:Într-un nou Ierusalim:) Heruvimii anunţă că sosim Într-un nou Ierusalim. Unde lacrimi de dor nu mai sunt. Au răbdat.

... Atunci ne-om şterge faţa de sudoare Căci moştenim aşa făgăduinţi. 557 CUM NE VA FI CÂND DUPĂ LUPTĂ-AMARĂ 1.. 'Nainte deci. Şi ochii Săi cei buni şi iubitori. 6. 3. Mântuiţi prin harul Său. Vom tresălta.Cum ne va fi când după luptă-amară Şi după-un trai aşa împovărat. Un cântec nou oricine o să-nveţe Să laude iubirea lui Hristos. Chiar orişicât ar fi să suferim! Răsplata e de mii de ori mai mare. atât de aşteptat?. Decât ce-am şti chiar noi să ne dorim!. Când praful scuturând de pe picioare.Cum ne va fi când peste zări albastre. Pământul nou. De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi.Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul.. pe veci eliberaţi?. Vom moşteni o minunată ţară. 'nainte pe cărare. 2.... Acolo-n veci e numai tinereţe.Lângă tronul Său vom fi. Ne luăm adio de la suferinţi. Şi ajungând la ţinta vieţii noastre.. . Şi-acele răni din care se vărsară Mulţimi de stropi de sânge salvator?.... Ai vremii dinţi nimic nu au de ros.(:Mântuiţi prin harul Său:) Vom scăpa pentru veci de orice rău.

Ne-aşteaptă Tatăl iubitor Şi îngerii cei buni. Prin neguri şi furtuni. Aşa ne-a fost promis Şi nu e doar un vis. Urmaşi ai lui Isus.Intraţi în rânduri chiar acum.. mari şi mici. ţara mea. De-ar fi tot cerul plin de nori Şi tot o vom zări! Noi ţinem pas întins Spre cerul necuprins. Căci ţara noastră nu-i aici Pe ţărmul pieritor.. Isus S-a umilit . Ne-ntâmpină cu dor.Există ţara stelelor. Acolo-i ţinta ce-o dorim. Cu cer în veci senin. scump regat. 559 FRUMOASĂ ŢARĂ 1.Frumoasă ţară. Căci jertfa Lui ne face drum Spre ţara cea de sus! De-aproape să-L urmăm. Iubirea Lui ne-a dat O cale de urmat. Pământ de roade încărcat Şi munţi de slavă plini.558 EXISTĂ ŢARA STELELOR 1. Tărâm de veşnicii. Prin harul Celui drept şi sfânt. Pornim mai cu avânt! 2.Atâtea stele. Spre ea călătorim! 4. Prin har înaintăm! Avem o ţintă de atins Şi-un Rege neînvins. Frumoasă ţară. Lumina ei ne va-ntări Şi nu ne vom opri! 3. Zburăm prin soare arzător.

. Cu marea de cristal. veşnic plai. ta comori să-mi dea Şi har îndeajuns! 4. Cu cei răscumpăraţi cântând Din harpă şi chimval! Frumoasă ţară. din fericirea ta. Peste unda lui cerească Pomul vieţii stă plecat. ţara mea. într-o ţară Cum niciunde pe pământ..Frumoasă ţară port în gând. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit.. 2.Să-mi dăruiască-n pacea ta Căminul meu dorit! 2. Cu îngeri fericiţi. Mereu ai fost nădejdea lor Pe rug şi-n prigoniri! Frumoasă ţară. Un vis adevărat! 3. ţara mea.. Isus a sângerat Să-mi dea.Ştim un râu ca o lumină Dinspre-al cerului palat. Isus a fost străpuns. ţara mea. tainic dor Cântat de-atâţi martiri. Refren: Lângă râul veşniciei . în strălucirea ta.Ştim un râu cu apă vie Dinspre tronul Celui sfânt. Isus a înviat Să-mi dea. Coroană de-mpărat! 560 ŞTIM UN RÂU 1.Frumoasă ţară. Din slava. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit. Cu vers de cruce şi Sinai Şi oameni mântuiţi! Frumoasă ţară. Nu departe.Frumoasă ţară.

.Frumos e locul de-ntâlnit.. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit.Isus.. Când voi ajunge la liman. În doritul Canaan! . peste Iordan E locul cel promis! Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat. Unde vin să se închine Heruvimi şi serafimi. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit. 4. Când voi ajunge la liman. măritul Împărat. Acolo-n zări. Haine albe şi coroane Fără merit vom primi. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit. În doritul Canaan! 2.. 561 PRIVESC CU DOR SPRE CANAAN 1. Aşteaptă cu mult dor Poporul Său răscumpărat Prin sânge salvator.Ştim un râu cu val de slavă Dinspre marile 'nălţimi.. Spre ţara cea de vis. Refren: Lângă râul veşniciei Frumos e locul de-ntâlnit.Privesc cu dor spre Canaan. În curând vom fi acolo Cântând osana nesfârşit.Ştim un râu unde sosi-vom Într-o fericită zi. 3.. Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat.

Cu mii de planuri am plecat de-acasă. Când voi ajunge la liman. prin vis mi se arată Căminul meu. veşnic luminată. nici suspin. Isus ni-e viaţă şi puteri În veşnicul cămin. muntele cel sfânt Zâmbesc în depărtări... Dar toate-acum pe suflet mă apasă.În ţara păcii nu-s dureri.... mi-e dor de-acas'.. 2. În doritul Canaan! 562 MI-E DOR DE-ACAS' 1. Chiar dacă-ar fi ca rob să mă primească. O.. ..Mi-e dor de-acas'.. ţara păcii. Nici moarte. Cetatea. Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat. Când voi ajunge la liman. De Tatăl meu cel iubitor.. Un singur dor. casa mea. mi-e dor. O.Mi-e dor de-acas'.Lumina slavei curge blând Din cele patru zări. În doritul Canaan! 4. cămin ceresc. Refren: Gândul meu zboară ne-ncetat Spre-acel cămin binecuvântat.3. de casa părintească. De-odihna Lui mi-e dor. atât mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas'. cât te doresc! Cum zboară mii de păsări călătoare Spre alte ţări cu linişte şi soare.

ţara dragă Şi oraşu-mpărătesc. Lacrimi nu mai sunt de strâns. Voi ajunge. Pe-acel ţărm atât dorit! Către ea. Cu cât alean şi dezmierdări! Plăceri şi bani.Mi-e dor de-acas'..... 2.O.. al ei palat! Preţul Golgotei. La sânul mamei doarme copilaşul. Fie calea cât de-amară Şi ocara cât de grea! 4.. Mi-este har nemăsurat!. iubirea-mi toată Suie-n zbor neobosit. 563 O.O. Totul pentru ea jertfesc!.. Tot ce am şi viaţa-ntreagă. ce ţară de mărire Este dincolo de zări! Doru-mi fără mărginire Trece zilnic depărtări!.O. limanu-aşteaptă vasul. de sânge. putere şi renume. ce ţară a iubirii Pentru cei ce-atât au plâns.. Voi ajunge.. . Din toate-acum.O. ce ţară minunată. Pe ai mei îi voi vedea. mi-e dor de-acas'..... Când.. un dor mi-a mai rămas: Mi-e dor de-acas'. la fel şi eu te las: Mi-e dor de-acas'. pe pragul întâlnirii.. mi-e dor de-acas! 3. trec toate-n astă lume. ce ţară minunată. Şi pârâiaşu-aleargă-n mări.. Voi ajunge-această ţară. voi ajunge Plaiul ei. Ca roua trec.. CE ŢARĂ MINUNATĂ 1.. 3.Pământ străin.

Nu e soare în ţara sfântă. ce m-a iubit! Voi ajunge.Lângă Tatăl. destulă teamă. demult cu inima ajuns. 4. în ţara păcii.. doar o noapte am de plâns. Doar o noapte. 564 MERG SPRE CASĂ 1. dar nu îmi pasă. acasă. Sunt demult. Ţara mea. 2. Tatăl meu e pentru veci lumina ei.. s-ajung acasă.. răscumpărată.. Tatăl meu e pentru veci lumina ei. De Isus. E bine-acasă şi nu-i departe. m-aşteaptă Tatăl.Merg spre casă... Destule patimi.Pe-acel ţărm atât dorit. doar o noapte am de plâns.. Lângă Tatăl. 3. iar. Doar o noapte. Nu e soare în ţara sfântă. Din rătăcire Isus mă cheamă.. Atât mi-e gândul. . E grea cărarea. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor. În căminul fericit! În curând voi sta la masă Cu-Mpăratul meu iubit!. Nu-i suferinţă şi nu-i nici moarte. demult cu inima ajuns. în ţara păcii Sunt demult.Merg spre casă. Merg spre casă. m-aşteaptă Tatăl.

Unul pentru altul stând.Eu. Astfel noi copii să-I fim .Mână-n mână toţi umblând.. Într-un glas i-auzi în cor: "Domnul ni-e Mântuitor!" Doar prin El fiind salvaţi.. pentru el. ce bucurie! Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor! 565 IUBESC POPORUL TĂU 1. Eu am în ceruri comori mai bune! Merg spre casă. am strâns. În rugă şi cântări. 2. Dintr-o gură-n cântul lor Preamăresc pe Creator! Toţi vorbesc cum Dumnezeu Ne-a iubit prin Fiul Său. ce pustie e-această lume.O. Când Te voi revedea Şi din Sion va străluci Împărăţia Ta! 566 CE PLĂCUT E ŞI FRUMOS 1. Prin har răscumpărat.Ce plăcut e şi frumos: Strâns uniţi toţi în Hristos! În frăţie toţi trăind Şi pe Domnul preamărind. Zidit din pietre vii! Acesta e căminul meu În care voi trăi! 3.Aştept frumoasa zi.Iubesc Locaşul Tău.Iubesc poporul Tău Cel sfânt şi-adevărat! Acesta e poporul meu. Suntem toţi în Domnul fraţi! 2. Atâta dor şi-atâta plâns Şi binecuvântări! 4.

:) 4. (:Va fi numai o turmă. Căci din lume ne-a luat Şi la viaţă ne-a chemat. (:Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei!:) 3.Aleluia lui Hristos Îi aducem bucuros. 3.Domnul. Cei numiţi copii ai Săi.Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi pe văi.Frumos e-aici când ne-ntâlnim Prin cruce-ngemănaţi. Azi şi-n veacul veacului! 567 CE BINE E CÂND FRAŢII 1. bucurându-L noi. :) 568 FRUMOS E-AICI CÂND NE-NTÂLNIM 1. (:Toţi fericiţi şi liberi Vor fi pe-un nou pământ.Va merge spre lumină Atunci orice popor. locaşul sfânt.Se va-nnoi odată Prin ei. mărire Lui.Cel ce ne-a iubit Este foarte mulţumit Când ne vede strâns uniţi Şi aşa de fericiţi! Astfel. Şi albi şi negri ne iubim .Şi ca fraţii să trăim. Ne-a-nvăţat să ne iubim Şi ca fraţii să trăim! Laudă. O turmă şi-un Păstor.Ce bine e când fraţii În Domnul se unesc (:Şi-n dragoste şi pace Pe lume vieţuiesc!:) 2. Cu plăcere dreapta Sa Ne va binecuvânta! 4.

Tată sfânt.. Toţi cei blânzi ca mieii. Noi suntem poporul Tatălui ceresc! 570 SUNTEM UNA-N IUBIREA LUI. În puterea iubirii Lui. sfinţi şi nepătaţi. 2. 3.Toţi dreptcredincioşii slabi şi prigoniţi Care chiar de Domnul fi-vor răsplătiţi.Cei săraci cu duhul. 1. cei nemângâiaţi. Dar noi avem un singur ţel.Turma-aceea mică.Cine-mi este frate? Cine-i sora mea? Cel ce se decide Legea a păstra! 2. Inimi lângă inimi . Nu-s doi cu-acelaşi dar. şi-orice muritor Care-ascultă glasul blândului Păstor.Nu-s doi să poată fi la fel. 3. 4. Vestim acelaşi har..Şi ne purtăm ca fraţi.. Ca să domnească dragostea Şi pacea pe pământ! 569 CINE-MI ESTE FRATE? 1.Să vină-mpărăţia Ta În slavă. Acelaşi Dumnezeu Şi-un singur foc purtăm în piept. Uniţi prin Duhul Său.Suntem una-n iubirea Lui..Avem un Tată bun şi drept.Asta mi-e frăţia. 4. cu ei mă-nrudesc. 5.

Stăm toţi lângă El. Refren: . Simţind grija Lui iubitoare Şi având adevărul divin! Refren: Chiar slabi şi nevrednici în toate. Să condamne cel rău. Refren: Chiar slabi şi nevrednici în toate.Iubirea..Duhul Sfânt ne-a unit.. turma Lui. Mână-n mână ducem Vestea bună la toţi.. ştim că poate. Suntem una-n slujirea Lui. În veci cu Isus ne e partea. Suntem una-n iubirea Lui. 3. Izbăviţi de dureri şi păcat!.Suntem una-n slujirea Lui. În slujirea chemării Lui. Stăm toţi lângă El. 2.. Dar o altă Biserică nu-i! 2.Nu-i cinste mai mare sub soare Decât cu Isus să ne ştim. În nădejdea venirii Lui.. mai tare ca moartea. 571 CE PACE ŞI CE BUCURIE 1. Dar o altă Biserică nu-i! 3. La viaţă din morţi ne-a chemat.. ştim că poate. turma Lui. Să condamne cel rău. Doar spre Domnul ochii noştri stau aţintiţi. Suntem una-n nădejdea Lui.Suntem una-n nădejdea Lui.Ce pace şi ce bucurie S-avem un aşa Dumnezeu! Uniţi prin a Crucii solie Vom trăi pentru Numele Său.

turma Lui. Nu-i nimeni sus. acelaşi gând Ne-aduce noi puteri. 3. acelaşi pas Ne poartă-n Sanctuar. Ci mână-n mână am pornit Spre cerul nostru sfânt. 4. nici jos. 574 SUNTEM PĂRTAŞI ÎN SFÂNTĂ ARMONIE 1.Hristos cu Sine ne-a legat: Apus şi Răsărit. un trup suntem Şi Capul e Hristos. . Iudeu sau grec.Legaţi pe veci în slujba Sa. Stăm toţi lângă El. Să condamne cel rău. De luptă pregătit. Noi suntem un popor.Noi nu avem de împărţit Nimic pe-acest pământ.S-ajungă-al nostru glas La tronul Tău de har! Acelaşi Duh.Suntem părtaşi în sfântă armonie. Acelaşi steag îl vom purta Prin harul salvator. Popor sub steagul Lui chemat. 3. 573 ACELAŞI NUME 1.S-ajungă-al nostru cânt La tronul Tău din cer! Acelaşi Duh.S-ajungă-al nostru cor La tronul Tău de sus! Acelaşi Duh. acelaşi dor Ne cheamă la Isus. ştim că poate.. 2. Dar o altă Biserică nu-i! 572 S-AJUNGĂ-AL NOSTRU GLAS 1.Chiar slabi şi nevrednici în toate. 2.Acelaşi nume toţi purtăm..

Suntem părtaşi la lipsă şi durere. Duh de biruinţă. bucurie. 4. În părtăşie dă-ne stăruinţă.Suntem părtaşi în vorbă şi în faptă. Ne văd ca ucenici ai lui Isus. Din pietre vii clădeşte-Ţi templul Tău! Tu poţi lega.Ca pietre vii. Trecem uniţi al răului apus Şi-ndată. în Domnul ne zidim. În El găsi-vom pace. Vom straluci pe fruntea lui Isus.Duh de unire. 2.Suntem părtaşi la cruce şi la slavă. Din slavă-n slavă Tu mereu ne porţi. în dragoste deplină. Duhul ne dă puterea Lui. 3. Inimi cu inimi pentru Dumnezeu. Umăr la umăr. Unii pe alţii-n El ne preţuim. fără grabă sau zăbavă. Toţi pentru unul. pace şi lumină. 575 DUH DE IUBIRE 1. Plângem cu toţi. unul pentru toţi! 3. strângem cu putere Lanţul iubirii-n care ne legăm.Leagă-ne strâns . 2.Duh de iubire. de sus. Când ochii lumii către noi se-ndreaptă. cu toţii ne-ndemnăm.

. nici mormânt. Tu să ne mângâi. coboară cerul pe pământ! 576 DUMNEZEU E NUMAI DRAGOSTE 1.Să ne fie. Prin pustiu. Nu-i nici moarte. Te aşteptăm la noi să vii.O poruncă mare am primit Moştenire de la El. Astăzi grija nu ne-apasă Căci e zi de Sabat sfânt! . Mai frumoasă ca oricând!. dragostea Un sigiliu veşnic sfânt! Pe pământ. Un izvor îmbelşugat. Doamne. o singură zidire. Doamne. Focul dragostei dintâi! 4. 2.. 3.. revarsă ploaie de iubire.Doamne.Un singur trup. ZI FRUMOASĂ 1. Ce-Şi revarsă viaţa fără preţ Săturând orice-nsetat. peste lumea care încă plânge. Doamne.Aleluia. mai tare decât ea. zi frumoasă..Prin necazul lumii. curând.Dumnezeu e numai dragoste. Să iubim şi noi la fel! 577 ALELUIA. Să aprinzi în noi. Mână în mână să-l putem purta Şi. Ca aşa cum Domnul ne-a iubit. cât nu-i târziu.de-al crucii steag de sânge. Să ducem binecuvântarea Ta! 4.

binecuvântează Ziua-ntreagă de Sabat. Sabat de lumină plin. Astăzi tu ne dai în tihnă Darul Duhului divin! Toarnă.O. Împreună mântuiţii. 4. Sufletul este de griji curăţit. Cu bucurie. şi surori şi fraţi. mărire azi să-I dăm! 2. Tatălui din cer.Doamne.Măreţe Sabat. Lui I-aduceţi închinare şi Îi mulţumiţi! . de sus. Să-nţelegem cu folos Graiul Tău aşa duios. Până când la ziua Ta Sabat veşnic vom serba! 578 MĂREŢE SABAT 1. Udă şi-nrădăcinează Adevărul predicat. sfinţeşte-nvăţătura Ce prin servii Tăi ne-arăţi.Măreţe Sabat... pe-Isus lăudaţi! Lui ce-a murit ca să fim mântuiţi.Binecuvântarea sa Pe toţi ne va bucura! 2. Fă să fim mereu atenţi. cu toţi adunaţi. Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ. Ne deschide Tu Scriptura. cât sună de lin Chemarea ta dinspre cerul senin! La rugăciune cu toţi ne-adunăm. 3.Sfântă zi de dulce-odihnă.Măreţe Sabat. azi lucru-i sfârşit.Tată al Tău har Din cerescul Tău altar! 3.

O.O. uimiţi de slava ta. Balsam ceresc pentru cel trudit. cântând iubirea Sa! 2.O. Pacea Ta între noi o chemăm! 2. bine ai venit. SFÂNT SABAT 1. oază în pustiu.Cel viu! Şi-n pacea Lui vom umbla de-acum.Măreţe Sabat. Azi ne-ntâlnim cu Isus. azi.O. Dar ce minuni în curând vor fi: Sabat nou vom serba-n veşnicii! 580 O. sfântă zi. o. Tu-mi dai puterea să nădăjduiesc Că odihnind azi cum Domnul a zis. zi de sărbătoare în cer şi pe pământ.. ziua de Sabat. din Sanctuar.4. În ea reverşi har îmbelşugat. zi de Sabat sfânt. Voi serba în veci Sabatul şi în Paradis! 579 O. L-al Tău tron plin de har ne primeşti! 3.O. râu ceresc de har Isus ne dă. Prin credinţă. 4. sfânt popas.. Sclipiri de veşnicie aprinzi pe-acest pământ! La tronul de lumină.O. sfânt Izvor.Ţie ne-nchinăm. Azi îngerii se-nchină. Mai mult simţim cât ne preţuieşti. Părinte sfânt. repaus ceresc. urmând pe-al Său drum. . sfânt Sabat. ZI DE BUCURIE 1. zi de bucurie.

când Tu vei reveni: Ce mare sărbătoare va fi în veşnicii! 581 VEDEŢI CUM AZI SURÂDE 1. putere azi primesc. să stau în veci.. 582 ÎN ZIUA-A ŞAPTEA NE-ADUNĂM 1.Ne-atrage cu tărie Al lui Isus Duh Sfânt..Ce dulce chiar aicea Ne e Sabatul sfânt. Dar cum va fi atuncea Pe-un înnoit pământ?.Isuse.Fântână pe cărare. sfânt! Din pacea ta divină. Şi ramuri de lumină în suflet înfloresc! 3. Nespusă bucurie Ne face-al Său Cuvânt! 4.Ce linişte solemnă Acolo poţi s-observi. Oriunde voia-I sfântă Se face de-ai Săi servi! 3. izvor de viaţă. Căci desfătări nespuse găsesc la dreapta Ta! Privesc la Ziua-aceea.Vedeţi cum azi surâde Albastrul cer senin! E ziua de odihnă A Domnului divin! 2. aş vrea.În casa Ta.În ziua-a şaptea ne-adunăm Să cercetăm Cuvântul Şi-al nostru gând să-l înălţăm Spre Cel ce-a-ntins pământul! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii .

Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei.Iar dacă-un rău am fi adus Aproapelui vreodată. în foc şi în valuri.Sabatul de Domnul dat nouă Cu soare frumos a sosit! Prinosul cântărilor noastre L-aducem cui ni l-a zidit. Cât soarele nici n-a apus Ne şi-mpăcăm pe dată! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei. 3. În vifor. De toate cele ce primim Ca binecuvântare! Refren: Căci astfel vrea şi Domnul: Să ne purtăm ca sfinţii Şi noi şi chiar tot omul Dând fructele credinţei. Şi-n glas de zefir cristalin Vorbeşte Acel ce din veacuri Conduce al lumii destin! De-i grea şi spinoasă cărarea Noi nu disperăm în nevoi. prin Spiritul Sfânt. Când Domnul Isus ceartă marea. Şi ochii şi mintea-mi deşteaptă Să văd şi s-ascult de Cuvânt! . E pace aici între noi! 2. Prin grai şi prin cântare.În piept inima îmi tresaltă Când Domnul. 2.Şi-n ruga noastră-I mulţumim. 583 SABATUL DE DOMNUL DAT NOUĂ 1.

lui Hristos servim! În întreg cuprinsul. Isus. În rece mormânt Se-odihni. muri.O.. Ca semn al jertfirii depline. Steaua cea din Iacov. toţi cântând mereu.Isus.. Pe frunte le pune cunună Şi semnul sfinţirii cereşti! 584 O.Domnul nostru.Azi puteri divine date de Hristos adunaţi doi-trei. Pe morţi îi trezeşte din somn Sabat să le dea-n nemurire. Pe cruce când singur. Când vântul şi norii pornesc. Uimit de cereasca-I putere. Preamărim pe Domnul în Sabatul Său! 2. Isus. Iar mâine-aducând mântuire.Când văd răsărind mii de stele. ce bucurie azi cu toţi simţim! Liberi de-orice grijă. să-l primeşti. în Sabatul Său! 3. al Sabatului Domn! Poporul cel sfânt se adună La Tine. . Pe Domnul Isus Îl slăvesc! În cer şi sub cer e serbare. Soare-al meu şi-al tău Ne răsare astăzi. Făpturile Te proslăvesc! Lucrările mâinilor Tale În Sabatul sfânt se-odihnesc! 3. în Sabat.Că ştim că oriunde-s Au făgăduinţa: Domnul e-ntre ei. CE BUCURIE 1.

5. de rouă plin. Dăm Tatălui mărire. popas divin. nu întârzia! 585 FRUMOS E-AL PĂCII SFÂNT SĂLAŞ 1. Să fie binecuvântat Cu slavă-n nemurire! 586 O. . ZI.Aşa va fi şi mai frumos. la marea de cristal. zi.În ziua scumpă de Sabat..O. În sufletul trudit. spre a-L proslăvi Şi ca să sfinţească tot a şaptea zi! 4. POPAS DIVIN 1. În linişte deplină! Din cer coboară armonii Şi raze de lumină! 2. ce zi frumoasă! Cerul pe pământ! Fericit şi liber eu mă rog şi cânt! Azi în zi de Sabat toţi în adunări Cerem de la Domnul binecuvântări. Cuvântul sfânt. Sclipiri din altă lume. Pe cei ce se-adună.Frumos e-al păcii sfânt sălaş.. 3.O.Vin ca să-ntărească pe-orice credincios. Cuvinte n-am a spune Privind.Cu cântări în coruri Numele-I măriţi Când prin uşa milei căutaţi smeriţi! Sus în cer în chivot scrisă-i Legea Sa. Azi de-auzi porunca.

Ce Sabat bun şi sfânt Ne-ai dat pe-acest pământ! Dar cât va fi de fericit În veacul nesfârşit! 588 UN NOU SABAT Un nou Sabat.Ce Sabat fericit Din nou ne-a răsărit! Cu pacea şi iubirea Ta Ne umpli inima. da!Aleluia. zi de pace sfântă. a ne trezi În zori de osana..Să cadă liniştit! 2. Trimite raza Ta. Tu ne-ai dat! Cu pâinea Ta din cer dorim Azi să ne-mpărtăşim.În cea mai sfântă zi. Cu Domnul Isus în odihna Sa! Căci toate se-mplinesc când El cuvântă. 587 CE SABAT MINUNAT 1. Şi valul urii să-l supui.Ce Sabat luminos! Nimic nu-i mai frumos! Isuse-n noi Te-ai întronat Ca singur Împărat! 4. Isus. Alină-al nostru dor. Cu dor de veşnicii. E ziua Lui.E zi de rugă iar. 3.. la noi să vii! 4.Amin! . scump Mântuitor! 3.E ziua păcii Lui!. odihna mea! O.Aleluia.Ce Sabat minunat.Isuse. O. Din noaptea grea. Aleluia. Suim spre-al cerului altar. 2.

Zi de Sabat. Eşti sigiliu de-Mpărat. Din al cerului altar Iei lumină şi splendoare.. care te-a zidit. Veşnice izvoare. Dar îmi eşti atât de-aproape În Sabatul Tău cel sfânt! Refren: Griji. tot ce sunt Tatălui cel bun şi sfânt! 3.589 ZI DE SABAT 1. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! . Dar nicicând nu cânt mai vesel Decât în Sabatul sfânt! Refren: Griji. dar ceresc.Zi de Sabat. dureri în Sabat zboară. Sfântă pace salvatoare Pentru fiecare! Cel ce lumea a creat Fie binecuvântat! 590 ŞI LA LUCRU ŞI PE CALE 1. dar bogat.Zi de Sabat.. dureri în Sabat zboară. Azi în tine m-odihnesc Şi mă-nchin cu bucurie Azi şi-n veşnicie. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 2. zi de har. Tatăl. Fie pururi preamărit! 2. faţa Ta o caut Prin credinţă orişicând. Trup şi suflet.Şi la lucru şi pe cale Despre Sion vesel cânt.Doamne.

ci numai eu.O. Doamne. (:Ca un far pe ţărmul vremii.. Refren: Griji.Tu eşti Creatorul Şi al Sabatului Domn.Ne-nchinăm cu mulţumire Pe altar de Sabat sfânt.Dă-ne azi înviorare Şi un Sabat luminos. ce mult aş vrea să laud Harul Celui preamărit.3.. Dă-ne harul Tău bogat. Peste lume înălţat! :) 2. Pentru Sabat ne-ai chemat. . Şi să spun oricărui suflet De odihna ce-am găsit. TU EŞTI CREATORUL 1. Dar ca despre har să cânte Ei nu pot.Îngerii pot să mărească Prin cântări pe Dumnezeu.Doamne. Refren: Griji. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 591 DE LA LUCRUL NOSTRU 1. Mulţumesc lui Dumnezeu! Bucuria mă-mpresoară Şi-n credinţă cresc mereu! 4. (:O fierbinte aşteptare A-ntâlnirii cu Hristos! :) 592 DOAMNE. Leagă cerul de pământ! :) 3.Pregustări de veşnicie.De la lucrul nostru. (:Într-o sfântă părtăşie Fă-ne cântecul curat! :) 4. (:Dă-ne pace şi iubire. dureri în Sabat zboară. dureri în Sabat zboară.

Tu eşti şi Mântuitorul Pentru fiecare om! Azi ne-aducem iar aminte De-ale Tale fapte sfinte. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt Şi ne binecuvântează.Doamne. El l-a sfinţit şi l-a dat omenirii Ca un altar peste veacuri 'nălţat. mii de fire Între noi şi-a Ta iubire Şi prin noi să răspândeşti Semnul dragostei cereşti! 593 DIN PARADIS 1. ca o rază de soare.Îţi aducem mulţumire Pentru-al Tău frumos Sabat. Refren: Te preamărim. Sabatul sfânt vrem . Pentru marea mântuire Şi tot harul revărsat! Semnul veşnic al puterii.Tu în noi lucrează. în inimi. Dumnezeule mare. Cum pământul l-ai creat.Doamne. Ca semn etern de curată-nchinare.Purtând din zori gingăşie de floare. Azi. Sabat de Sabat cobori lângă noi. Chiar printre nori. fie scris Cum a fost şi-n Paradis! 3. Cum în cer şi pe pământ! Leagă. Dumnezeul iubirii Ne-a dăruit un Sabat minunat. Semnul sfânt al ascultării. Tu-mplineşti ale noastre nevoi.Din Paradis. Dar şi tăria înalţilor munţi. Doamne-aşa de minunat! 2. 2.

Porţi de Sabat se deschid Pentru cel neprihănit. ca o rază de soare. Chiar printre nori. Sabat de Sabat cobori lângă noi. 594 PORŢI DE SABAT SE DESCHID 1. Ceru-i minunat popas. Tu-mplineşti ale noastre nevoi.Noi nu cedăm închinării păgâne Şi nu stricăm Legea Celui preasfânt. ca o rază de soare. . 3.să-l scriem pe frunţi. Sabat de Sabat cobori lângă noi. Doamne-aşa cum ai promis! Pentru-această sfântă zi Preamărit. Refren: Te preamărim. Îngeri cântă într-un glas: "Vă grăbiţi spre-acest Locaş!" 3. Dumnezeule mare.Porţi de Sabat s-au deschis Către tainic Paradis. Refren: Te preamărim. Fluvii de lumini primesc Ca să uit ce-i pământesc! 2.Porţi de Sabat ai deschis. Căci. Prins de farmecul ceresc. Dumnezeule mare. pentru veci. Chiar printre nori. ziua-a şaptea rămâne Zi de-nchinat şi pe noul pământ. Tu-mplineşti ale noastre nevoi.

Astăzi în ziua de Sabat Cu toţi ne-am adunat Pentru-a aduce mărire Celui ce ne-a salvat. când va fi răpus? O.El a dat făgăduinţa Că ne vom închina Zilnic şi Sabat de Sabat Sus în mărirea Sa! . Când va spune "pace vouă" Domnul nostru preaiubit. Celui ce S-a jertfit.Pregustăm din veşnicie Azi. pacea Sa. În Locaşul fericit? 3.Cum va fi în veşnicie Un Sabat lângă Isus. mărire. Ne-nchinăm cu bucurie Şi din toată inima. ce slavă de nespus! 2. Refren: Doamne. Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. Răul.Isus. 3. să fii Şi acum şi-n veşnicii! 595 CUM VA FI ÎN VEŞNICIE 1. Şi prin a Sa suferinţă Pace ne-a dăruit! Refren: Doamne. 2. Slavă Lui.Aleluia! 596 ASTĂZI ÎN ZIUA DE SABAT 1. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim.Glorie. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim. Plin de sfântă bucurie. în Sabat.Cum va fi o viaţă nouă Pe pământul înnoit. slavă.

Refren: Doamne. Goneşte-orice gând rău Şi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm .Revarsă. De unde răsare al iubirii Domn. căci eu Încep Sabatul sfânt. un scut adevărat! Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii. soare s-a aprins. când ne adunăm.Prin porţi de cer. Iubire divină dă-ne Tu în dar! Pe-ai Tăi copii să-i binecuvântezi: Ai Tăi să fie în veşnicie! 3.O. Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor! Zi minunată din cer lăsată! 2.El mântuieşte! 4. belşugul Tău de har. I-aşternem azi covor de inimi noi: Salvarea noastră. Isus trăiască! 598 DISPARĂ GRIJI LUMEŞT 1. azi. astăzi. Isus iubeşte.Rămână-n veci ce Domnul a creat! Avem Legea Lui.Doamne.E-atâta cânt sub cerul necuprins Şi-n suflete. Dat omului de Dumnezeu (:De când e pe pământ!:) 2. privim spre Orion.Dispară griji lumeşti. 597 E-ATÂTA CÂNT SUB CERUL NECUPRINS 1. Cântece de biruinţă Din inimă să-Ţi jertfim. ne-ajută-n credinţă Ascultători să-Ţi fim.

. Venim în sfânt locaş de har.Dulce-i amurgul spre Sabat!. (:Cu binecuvântări. Prinos de rugă şi cântări Aprindă stele-n depărtări. 2. timp sfinţit! Spre casa păcii parcă zbor! Pot să m-apropii. În pacea serii.:) 599 CÂND UMBRA SERII CADE 1. sunt aşa fericit! Frumos se revarsă din cerul senin Odihna cea dulce. Spre fraţii mei.. cel preaiubit. În liniştea lui. Ne-acoperă azi. mâna Ta Şi ne deschide inima.Un Sabat ceresc. Alungă-al nopţii văl cernit. fericit.Zi de odihnă. să primim Lumina sfatului divin.Doamne.(:Din sfânt Cuvântul Tău!:) 3. plin de har. De-al îndurării sfânt izvor! 3. Lumini de har mântuitor S-aprinzi în viaţa tuturor! 600 DULCE-I AMURGUL SPRE SABAT! 1.Ascultă-ne când Te chemăm Prin rugă şi cântări.Când umbra serii cade iar. a sosit. cântând.Întinde. sigiliu divin! .Cu glasul Tău. 3.Sabat de Sabat voi gusta Toată lumina jertfei Lui! Încă puţin şi voi intra În bucuria Domnului! 601 UN SABAT CERESC 1. ce minunat! Credinţa mea o simt crescând! 2. Lumea o las şi-alerg. Te rugăm.

azi. îmi deschide întreg cerul Său! 602 BINE-AI VENIT 1.Odihna de Sabat m-ajută să spun Ce mare e Domnul şi cât e de bun! Privesc înainte spre-un nou început. slavă lui Dumnezeu! El. Aici eu sunt şi faţa Ta O caut fericit! . îmi deschide întreg cerul Său! 2.Sabat divin. azi. de mă vei căuta În zori şi-n asfinţit. azi. îmi deschide întreg cerul Său! 3.Doamne. slavă lui Dumnezeu! El.Pe-al lumii drum întunecos Zilnic eu pot umbla. 3.Tânjesc după ceasul când pot să-ntâlnesc Pe-Acela în care iubire găsesc.refren: Slavă. Eu ştiu că m-aşteaptă Edenul pierdut! refren: Slavă. Pacea iubirii lui Hristos Este lumina mea. Să spun tuturor cum Isus m-a salvat. Tu eşti stindardul meu! Cu trup şi suflet mă închin Astăzi lui Dumnezeu. slavă lui Dumnezeu! El. 2. refren: Slavă. Să 'nalţ glasul meu în cântări de Sabat.Bine-ai venit.

Osana! 604 BINE-AI VENIT. Ne umpli inima.Când Tu ne vei lua În strălucirea Ta. Sabat binecuvântat. Veşnicul legământ. Soarele blând când a apus.. alungă tot ce e trecător.. 5.Isus.Ne-ai dat Sabatul sfânt. Mărire. Cu clipe dulci. în sufletu-mi trudit. Şi să mă-nveţi cum pot fi mântuit. Cu pacea ta. 1. În suflet şi în gând. Un semn divin. Aproape eşti.Cerul e pe pământ. .Bine-ai venit.Isus. E ziua de Sabat.Doamne.Când seara s-a lăsat Din cerul înstelat. 2.603 CÂND SEARA S-A LĂSAT 1. Un Sabat veşnic vom serba. din pacea Ta. 4. peste cel împovărat! Deschide larg. spre slavă porţi cereşti Şi spre Hristos să mă călăuzeşti! 2. 3.Sigiliul Tău l-ai pus Pe-această zi. Ne dai şi harul Tău bogat Căci ne-ai răscumpărat. Ia-mi de pe umeri poverile ce dor! Vreau pacea Ta. de neschimbat.

Ai milă.Vreau să mă 'nalţ peste zări şi. Când n-or mai fi nici lacrimi. O dulce pregustare am primit.Ce scurtă-mi pare a Domnului zi sfântă. pe albul nor! . Când vom serba Sabat nou.Tată. 2. În care mângâiere am simţit! De sus. preaiubitul meu Isus. 4. din ţara nevăzută.Scumpe Isus. trâmbiţează marea zi. o. 3. în veşnicii. nici mormânt Şi nici un rău pe muntele cel sfânt! 605 CE SCURTĂ-MI PARE A DOMNULUI ZI SFÂNTĂ 1. Să Te-ntâlnesc. şi binecuvântează Pe-ai Tăi copii plecând la casa lor! Locaşuri noi în ceruri le păstrează Pân' vei veni curând. tot mai sus.3..Doamne.Al Tău Sfânt Spirit. Să-Ţi pot cânta un cântec de Sabat. Să mă conducă pe-al dreptăţii drum.. Să pot veni la părintescu-Ţi sân. din cer. Îmbracă-mă-n veşmântul alb. Vrăjmaşul crunt să nu mă amăgească.Tu mi-L lasă. curat.

.Rămâi cu noi.. rămâi. Rămâi cu noi.Rămâi cu noi.. rămâi cu noi! 2. rămâi. atât mai ştim a spune.Rămâi cu noi..606 RĂMÂI CU NOI.. e ziua pe sfârşite Şi noaptea grea curând se va lăsa. 1. doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! . doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi.. Cuvinte nu-s mai mult să Te rugăm! Nădejdi se-aprind la stingere de lume. refren: Rămâi. doar Tu ne însenini! În plânsul greu să fii cu noi! Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi. rămâi cu noi! 3. nu pleca!... Că vii la noi. Vor fi dureri pe drumuri pustiite. refren: Rămâi. ne-a fost aşa de bine! Cu glasul Tău pe toţi ne-ai alinat. refren: Rămâi. Ne-ai fost balsam pe drum însângerat. rămâi. Ne-ai fost izvor şi frângere de pâine.Isuse. cu Tine să plecăm...

Bogată în solii.. 2.Rămâi. 1. SCUMPĂ ŞCOALĂ DE SABAT. E tainic ceas de asfinţit. Şi iarăşi candele se-aprind În ceruri. Isuse.Sub binecuvântarea Ta.Îţi mulţumim.. Ne-atinge al veciei dor. rămâi cu-ai Tăi copii. pentru noi. 1.Adie lin al serii vânt. Ne-ai pus o masă în pustiu. Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnim La marea de cristal! 608 SE ÎNSEREAZĂ PESTE ZĂRI.O nouă zi de Sabat sfânt. 4. rămâi cu noi! 607 APUNE SOARELE ÎN VĂI. Sabatul dat de Creator Ne-a fost popas frumos şi sfânt. Să vii cu noi pe-al vieţii drum! Un stâlp de nor şi foc ne fii.Părinte sfânt. În urma sa privind. scumpă şcoală de Sabat. 3.Se înserează peste zări. Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt. spre veşnicii.Apune soarele în văi. Acum ne despărţim. Din ceruri astăzi am primit Noian de binecuvântări.Fără de Tine ne-om simţi străini! Rămâi cu noi. Ducând al nostru cânt. Şi ne condu spre veşnicii! 609 O. Altar de rugă şi de cânt.Te rugăm acum.. 2. . Se scurge-ncet. Ne-ai dăruit Cuvântul viu. Ne-ai pus în inimă un cânt. 3.. Atâtea sfinte îndurări.. 1..O.

Aşa un loc în lume nu-i. Scump Învăţător.De-aceea noi te preţuim. priveşte şcoala noastră. 2.O. 611 O.Ce bucurie simt în piept. 4. Acest Cuvânt nepreţuit E-aici. 610 CUNOSC UN LOC FRUMOS 1. Că-n şcoala noastră de Sabat Isus Hristos cel bun şi drept Ne însoţeşte ne-ncetat. Şi-s tot mai dornic de-nvăţat. în şcoala de Sabat.Cu drag te regăsesc.În tine-ntâi am cunoscut Solia ce-a sosit În Betleem când S-a născut Al păcii Prinţ iubit. 5.Cunosc un loc frumos. 3. PRIVEŞTE ŞCOALA NOASTRĂ.Şi tot în tine am aflat Cât sunt de păcătos Şi că speranţa de scăpat E numai în Hristos. 4. Ca şcoala sfântă de Sabat. Atunci cu Domnul vom avea O nouă şcoală de Sabat. 1. Aici aud Cuvânt sfinţit. Când prin Cuvântul Domnului Să-mi fie sufletul 'nălţat.Iar când în pace vom intra Pe-acel pământ din nou creat. Mai dornic să-mplinesc! 2.Isus! . Căci tu ne-nveţi curaţi să fim În fapte şi în gând. iubit De care gândul mi-e legat.Aici pe Domnul L-am găsit Cu drag în dar El mi S-a dat. Comoară de Cuvânt. Loc sfânt e şcoala de Sabat. 3.

2.. aici Ţi-aducem slavă Şi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:) 2. (:Şi îndreaptă-ne spre ceruri Ca să fim în veci ai Tăi. acolo ne-ntâlnim! Să biruim orice păcat. :) 4. CE FRUMOS E SĂ-NVĂŢĂM 1. :) 612 O. aşa am învăţat! O. ce lumină am aflat la şcoala lui Hristos! El drumul bun ne-a arătat spre cerul luminos! Privind şi azi la chipul Său. Fă-ne buni şi-ascultători.Părtaşi la tot ce ne-a promis. ce frumos e să-nvăţăm la şcoala de Sabat! Ne-aşteaptă Domnul s-adunăm din pâinea ce ne-a dat.Păstor iubit. ce putere am aflat . pe Domnul Îl slăvim! Spre cer avem un drum deschis.O....Tu.Fă-ne blânzi.O. Primim cu toată inima învăţătura Sa. Miel de jertfă răbdător. (:Cum ai fost Tu între oameni. condu-ne.Noi copiii Tăi rămânem Cu credinţă pururea (:Şi pe-acest pământ servindu-Ţi Şi-n Împărăţia Ta! :) 3.(:Azi. urmăm pe Dumnezeu! O. curaţi ca mieii. Al Său Cuvânt ne va-ndruma pe-a vieţii cale grea. ce lumină am aflat la şcoala de Sabat! 3. Păstoreşte-ne cum vrei.

Aflăm cum am fost la-nceput Prin Domnul de Tatăl creaţi. (:Să meargă-n locul adorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 2. Când daruri I-aducem sporit . şi El a învăţat În sfânta şcoală de Sabat Cum poţi moştenitor să fii Al scumpei Lui Împărăţii.Frumos şi măreţ este-aici Când lui Dumnezeu ne-nchinăm.Isus.în şcoala de Sabat! 613 UN LOC PLĂCUT ŞI ADORAT 1. Acelui ce-atât ne-a iubit Că-n dar mântuirea ne-a dat! Gustăm astfel chiar de pe-acum Ce Domnu-a promis să ne dea Când El va veni.Frumos şi măreţ este-aici Când toţi în Sabat ne-adunăm. (:Deci merg şi eu înviorat La sfânta şcoală de Sabat!:) 3.Un loc plăcut şi adorat E sfânta şcoală de Sabat! Isus Hristos obişnuia. Azi suntem din nou curăţaţi! 2. Cu zel şi setoşi căutând Din Scripturi mereu să-nvăţăm. de păcat.Din inimi cântăm mulţumind Cu psalmi din Sion ne-ncetat. Chiar din copilăria Sa.Ce dulce e şi ce frumos 'N-această şcoală-a lui Hristos! În coruri Domnului cântăm. dacă noi În veac de El vom asculta! 3. Pe El cu drag Îl adorăm! (:Te simţi de cer apropiat În sfânta şcoală de Sabat!:) 614 FRUMOS ŞI MĂREŢ ESTE-AICI 1. Şi cum tot prin El.

2. Atrage-mă la Tine. 3. Vreau setea să-mi aline. Porunca s-o pot ţine! Şi udă-al inimii pământ Cu ploaia Duhului Tău Sfânt. 616 CUM STRIGĂ-UN CERB 1.. Suprema mângâiere. Aşa setos de Dumnezeu.În ziua sfântă de Sabat Îmbracă-mă-n putere. lasă-Ţi haru-asupră-mi să se plece. 1. Cărarea vieţii s-o străbat Făcând doar sfânta-Ţi vrere! Să-ajung cu Tine la liman.Din pâinea ce se frânge iar.Şi când cu iubire lucrăm! Cu inima plină de cânt Şi gata mereu de slujit Cu toţi aştepta-vom grăbind Un Sabat etern fericit. Să văd cerescul Canaan. Din apa vieţii dă-mi să beau mereu! 2. Cu-a Ta iubire.Cum strigă-un cerb setos de apă rece.Părinte! Iar pacea şi-al iubirii foc În inimi să-şi găsească loc. cu-al Tău har Mă satură. strig eu: O. Din drumul drept să nu m-abat. 615 ÎN ZIUA SFÂNTĂ DE SABAT. . Din slova Cărţii sfinte.. În fapte şi-n cuvinte.În ziua sfântă de Sabat.Îndurător mă ţii pe-a' Tale braţe.

dar ştiu că nu mă laşi. Tresaltă deci. Ştiu că mă-ncerci.Pe Dumnezeu rugaţi Din suflet cu tărie Ca să ne dea şi azi Duh Sfânt în bogăţie! Aici şi-n orice loc Şi-n veci cu El să fim. 3. Pe-ai Tăi închinători De moarte-i poţi scăpa. Păşim pe drumuri bune.Cuvânt Tu de ne dai Avem înţelepciune. Tu eşti vindecător De orice rană rea. inimă plăpândă.. 3..Cum poţi. . o. atunci. Să vie în curând Împărăţia Sa Şi pe pământul nou Sălaşuri să ne dea. Să te mai temi. cânt şi prind curaj: Numai spre Tine glasu-mi să se-nalţe. fii veselă şi cântă. 2.Pe Dumnezeu rugaţi Să fim păziţi de rele.Când îmi dau seama. Poveţe să ne dea Şi voia-I să-mplinim. Căci ai în cer un Tată iubitor! 617 PE DUMNEZEU RUGAŢI 1. şi-ades' să plângi de dor?. De vrei să ne conduci. Prin Fiul Său iubit Păcatul să ni-l spele.

SUBLIM 1.Doamne. 2.Sfinţeşte-ne acum. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm. Unde toţi ne adunăm. 619 DIN CERURI PENTRU MINE 1. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm. sublim e locul. Ţie astăzi ne predăm. Cuvântu-Ţi de iubire . refren: Depărtaţi de pofta lumii.Sfânt. De orice spirit rău.4. Coboară pacea Ta. Ca în mreaja-Ţi de iubire Fericirea s-o gustăm.Când în ziua Ta cea mare Noi la cer ne vom 'nălţa.Când aud cântarea dulce Şi Cuvântul Tău ceresc. În credinţă mă-ntăresc. Ţie astăzi ne predăm. Faţa Ta s-o căutăm! refren: Depărtaţi de pofta lumii. Cu haru-Ţi ne-ocroteşte. Liberaţi de griji amare Veşnic Te vom lăuda! refren: Depărtaţi de pofta lumii. Îmi dispare-orice tristeţe. în prosternare. Ţie astăzi ne predăm. 3.Din ceruri pentru mine. De tot ce ne mânjeşte! Cu foc din tronu-Ţi sfânt Un foc aprinde-n noi Ca veşnic luminaţi Să fim urmaşii Tăi! 618 SFÂNT. Lasă-ne.

Aş vrea ca şi Maria Să şed 'naintea Ta. În dragoste şi umilinţă.Voi.Să ştiu a-L asculta! Prin Duhul Tău mă-nvaţă Să-L împlinesc în viaţă.Putere dă-mi.Veniţi. Să se 'nalţe consacrarea şi cântarea! 3. Să nu m-abat din cale. Soli ai păcii. Către Domnul. Statornic să-Ţi urmez. Veniţi în sfântă adorare! Aleluia.Isuse. Jertfă sfântă să aducă fiecare! 2. CARE LOCUIŢI SUB SOARE 1. Cu rodul binecuvântării! Aleluia.Voi.Aleluia! Iubirii fără de hotare A Celui sfânt şi bun şi mare.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm . Către lume duceţi vestea salvatoare! 621 VENIŢI CU TOŢI SĂ NE-NCHINĂM 1. la ceasul închinării. 3. E zi de sfântă sărbătoare! Aleluia.Aleluia! Răsară azi recunoştinţă. fiecare.Dătătorul. 2. Şi după-o luptă bună Să-mi dai a Ta cunună! 620 VOI. care locuiţi sub soare. Cu credinţă-n umilinţă. Să Te ascult în pace: Aceasta-i partea mea! Şi-apoi tot ce-mi vei cere Să fac mai cu plăcere. Credinţa s-o păstrez. care locuiţi sub soare. Cu inimi şi simţiri curate.Aleluia! Veniţi cu mâini nevinovate.

Veniţi cu toţi să ne smerim Sub mâna Celui tare Şi de la Domnul să primim Azi binecuvântare.Cer. Azi. Gustaţi din pâinea vieţii-n dar Şi beţi din apa vie. de orice rău! . Roua Duhului Tău Sfânt Să-ntărească-al Tău Cuvânt! 623 TATĂL NOSTRU CEL DIN CERURI. sfânt Părinte.Fă să cadă-n abundenţă Ploaia Spiritului Tău. refren: Doamne. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! 2. Şi. Veniţi cât El vă-mbie. 3. 2.Te rugăm Să ne-nveţi cuvinte sfinte! Tuturor să dăruieşti Binecuvântări cereşti! 2. azi se unesc În această adunare Când Cuvânt dumnezeiesc Vrei să-mparţi la fiecare.Tatăl nostru cel din ceruri.Veniţi cu toţi să ascultăm A Domnului solie Şi toţi aminte să luăm La glasul ce ne-mbie.Imn de laudă 'nălţăm Către Tine. din suflet. Curăţeşte viaţa noastră De păcat.Veniţi la tronul plin de har.La tronul sfânt de milă Şi de la Domnul să aflăm Iubire şi lumină. 622 IMN DE LAUDĂ 'NĂLŢĂM 1. pământ. 1. 4. aici ne-am adunat Spre-a-Ţi aduce ruga noastră Prin Isus cel adorat.

Mintea noastră-al nostru gând Rătăceşte fără Tine.Tu. Din mărire la mărire! 625 VARSĂ-ŢI MAREA BUNĂTATE 1. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! 624 IAR ISUSE NE-ADUNAŞI 1. Ca lumină din lumină.Fi-ne Doamne scut. Spală-ne de răutate. născut din Dumnezeu. Şi prin Sfântul Tău Cuvânt Luminează calea noastră Cât vom sta pe-acest pământ! refren: Doamne. Fă să ne simţim atraşi De cereştile-Ţi cuvinte. 2. povaţă. Fă-ne Doamne buni. Spală-ne de-orice ne-ntină Şi ne du spre-ndreptăţire.Tu. .Varsă-Ţi marea bunătate Peste toţi cei adunaţi. binecuvântează Şi păzeşte-ne pe noi! 3. Dacă Spiritul cel Sfânt Nu ni-L dai să ne lumine. Şi-narmaţi cu-a Ta putere Să-mplinim ce ne vei cere. Dă-ne cugete curate Şi-mplineşte-n noi. Fă-ne după chipul Tău. toate! 3.refren: Doamne.Iar Isuse ne-adunaşi Să ne dai învăţăminte. curaţi! refren: Doamne-ajută. predicarea Să rodească însutit.

să cântăm. Ne uneşte-n gând prin al Tău Duh Sfânt. predicarea Să rodească însutit. 3. predicarea Să rodească însutit. Ne primeşte iar jertfa pe altar. Când în taină doar Ţie ne rugăm.Fii cu noi. Peste inimi abătute Toarnă leac alinător! refren: Doamne-ajută.Doamne.Laolaltă ne-am strâns să ne rugăm. Adevărul în suflet s-adunăm. scump Isuse.Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 2. . După veşnicu-Ţi Cuvânt! refren: Doamne-ajută. Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 3. Dă-ne binecuvântarea Ce Tu ne-ai făgăduit! 626 LAOLALTĂ NE-AM STRÂNS 1. Fă din noi un templu sfânt.Isuse. 2. Când în taină Cuvântul Ţi-aşteptăm.Laolaltă ne-am strâns să înălţăm Al Tău Nume.Laolaltă ne-am strâns să ascultăm. Azi în Sabat pe Tine Te-aşteptăm. o. Prin al Tău Mângâietor.Păstoreşte-ne Tu. Şi ne du pe căi curate.

Ne sfinţeşte,Tu, inimile-acum, Când în taină pe Tine Te-adorăm! 627 DOAMNE SFINTE, PREA-NDURATE, 1.Doamne sfinte,Prea-ndurate, Vino, fii şi azi cu noi, Astăzi şi întotdeauna Protejează-ne-n nevoi! Întăreşte paşii noştri Pe al vieţii drum spinos, De ispită ne fereşte Şi de tot ce-i stricăcios. 2.Dă-ne azi din apa vieţii Un pahar curat şi plin, Dă-ne pâinea Ta cerească, Mană sfântă, dar divin! Lasă soarele dreptăţii Să-şi reverse peste noi Razele vindecătoare Ce creează inimi noi. 3.Te rugăm să vii,Părinte, Fă din noi un templu sfânt, Tu în noi şi noi în Tine Cât vom fi pe-acest pământ. Ca făpturi din nou născute, Facle pururi vii să fim, Prin purtări şi fapte sfinte Numele să-Ţi proslăvim! 628 DOAMNE SFINTE PLIN DE MILĂ, 1.Doamne sfinte plin de milă, Umiliţi noi Te rugăm: Să ne ierţi de orice vină Când spre Tine ne-ndreptăm! 2.Doamne,Tu ne eşti Părinte, Ca Părinte să ne cerţi, Dar în mila Ta,Preasfinte, Cu-ndurare să ne ierţi. 3.Dă-ne-un spirit de jertfire, Să trăim viaţa Ta;

Umple-ne cu-a Ta iubire, Să putem şi noi ierta. 4.Doamne-ajută-ne întruna Să fim iubitori şi buni, Ca să dobândim cununa Ce-ai promis-o din străbuni! 629 TATĂL NOSTRU CEL PUTERNIC 1.Tatăl nostru cel puternic Din 'nălţimile cereşti, Inima e pregătită, Vino-n ea să locuieşti! Ruga noastră s-o primeşti, Pe cel slab să-l întăreşti! 2.Când eşti Tu tăria noastră Vântul nu ne va izbi, De aceea fără Tine Nicăieri nu vom porni! Numai în lumina Ta Vrem pe cale a umbla! 3.Duhul Tău cel Sfânt revarsă Ca o ploaie pe pământ Şi-ntr-al lumii miez de noapte Împlineşte-al Tău Cuvânt! Dă-ne zelul de-a lucra Să grăbim venirea Ta! 630 AŞTEPTĂM CU DOR MOMENTUL 1.Aşteptăm cu dor momentul La Isus iar să venim, Ca din gura Lui măiastră Sfaturi bune să primim. Fă ca-nvăţătura noastră Să nu fie în zadar, Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântă Pe al inimii altar! 2.L-ale Domnului picioare Toţi cu drag ne-am aşezat S-ascultăm rostirea-I dulce Despre harul minunat. Tu ne-nvaţă, scump Isuse, Cum putem fi mântuiţi,

Cum putem obţine viaţa Celor sfinţi şi fericiţi. 3.Pune foc, pune iubire În puternicu-Ţi Cuvânt Şi cu forţă neînvinsă Să lucreze-n noi avânt. Să păstrăm şi noi întruna Ce ne-ai spus Tu arzător, Să dăm şi-altora de ştire Că Tu eşti al vieţii-izvor. 631 STĂM LÂNGĂ APA DE VIAŢĂ 1.Stăm lângă apa de viaţă Ce curge liniştit... Hristos din inimă ne cheamă, Ne zice: "Bun venit"! refren: Stăm lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Da, suntem chiar la izvor! 2.Zdrobiţi de greaua noastră cale, Aici e de-odihnit, Căci limpede ca şi cristalul E apa ce-am găsit! refren: Stăm lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Da, suntem chiar la izvor! 3.O, gustă din această apă Ce-i dată de Isus! Ea e puterea mânuirii Şi-a naşterii de sus! refren: Stăm lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Da, suntem chiar la izvor! 4.Poţi bea şi tu cu-ndestulare Din ăst curat izvor,

Ce pe pământul nou va curge În veac şi tuturor. refren: Stăm lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Da, suntem chiar la izvor! 5.La apa vieţii ne conduce Mântuitorul chiar, Să fim umpluţi de fericire Şi mântuiţi prin har! refren: Stăm lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Lângă apa de viaţă, Da, suntem chiar la izvor! 632 FII AZI CU NOI, 1.Fii azi cu noi,Părinte bun Şi pleacă-a Ta ureche-acum! A' noastre inimi se supun, Primeşte,Tu, al rugii fum! 2.O, lasă astăzi pacea Ta, Iubirea Ta-n acest locaş, Şi inimile noastre-am vrea Să fie-n veci al Tău sălaş! 3.Să fie-aici prezenţa Ta Şi ,,Casa Ta" se va numi, Iar pentru noi, în noaptea grea, O poartă-a cerului va fi! 4.Al Evangheliei Cuvânt E glasul Tău, ce-l auzim! Să ardă-n suflet focul sfânt Şi-a Ta lumină-n veci! AMIN. 633 LASĂ, DOAMNE, BINECUVÂNTĂRI 1.Lasă,Doamne, binecuvântări Peste ruga sfintei adunări! Şi, din minunatul Tău Cuvânt, Să coboare cerul pe pământ... Dă-ne astăzi,Te rugăm, Lumina Ta şi pacea Ta!

634 CU CREDINŢĂ-N FAŢA TA, 1.Cu credinţă-n faţa Ta, Astăzi vom îngenunchea; De la Tine vom primi Multe, sfinte bucurii! 2.O,Mântuitor divin, Tot ce-avem şi ce primim E din îndurarea Ta, Ce ne umple inima! 3.Tu ne eşti Judecător Drept şi bun şi iertător; Prin neprihănirea Ta, Numai Tu ne poţi salva! 635 BUN ISUS, 1.Bun Isus, Scumpe Isus, Rămâi, cu pacea Ta, Cu noi pe pământ! 2.Duh Preasfânt, Spirit Preasfânt, Ne-arată voia Ta Din sfântul Cuvânt! 3.Fii cu noi, Stai lângă noi Să-Ţi pui pecetea Ta În inimi şi-n gând! Amin! 636 CU PAŞI DE RUGĂ, 1.Cu paşi de rugă, mă îndrept Să caut faţa Ta. Să-mi dai, din harul ce-l aştept, Tot ce e partea mea! 2.Apoi, din pagini de Scripturi, S-aud cum îmi vorbeşti. Să ştiu că-n planul Tău ceresc Tu încă mă iubeşti! 3.Povara luptei e prea grea, De nu am har de-ajuns! S-o port nu pot, dar voi putea

Prin Tine, scump Isus! 4.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meu De-a fi curat şi sfânt, Căci vreau să fiu al Tău mereu Şi pe un nou pământ! 637 VORBEŞTE-MI, TU, ISUSE, 1.Vorbeşte-mi,Tu,Isuse, Vorbeşte-mi c-un blând glas, Şopteşte-mi în iubire: "Eu singur nu te las", O, inima-mi deschide, S-aud eu vocea Ta, Cu laudă mă umple-n Tine-a mă bucura... refren: Vorbeşte-n şoapte blânde, Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber, Mereu învingător!" Vorbeşte-mi zilnic,Doamne, Mereu c-un dulce glas, S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!" 2.Copiilor Tăi vorbeşte, Condu-i pe drumul sfânt, Le dă Tu bucurie, Ţine-i treji pe pământ; Fă ca în consacrare Să-Ţi dea toţi viaţa lor, Grăbeşte-a Ta venire Căci Te-aşteptăm cu dor! refren: Vorbeşte-n şoapte blânde, Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber, Mereu învingător!" Vorbeşte-mi zilnic,Doamne, Mereu c-un dulce glas, S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!"

3.Vorbeşte Tu ca-n timpuri, Arată-Ţi voia Ta, Arată-mi datoria, Şi toată Legea Ta; Mărire să-Ţi dau Ţie Şi gloria să-Ţi vestesc, Să-Ţi împlinesc porunca Şi să Te preamăresc! refren: Vorbeşte-n şoapte blânde, Şopteşte-mi iubitor: "Mereu tu vei fi liber, Mereu învingător!" Vorbeşte-mi zilnic,Doamne, Mereu c-un dulce glas, S-aud a Ta şoptire: "Eu singur nu te las!" 638 O, VORBEŞTE-MI TU, ISUSE, 1.O, vorbeşte-mi Tu,Isuse, Eu aştept al Tău Cuvânt... Binecuvântări nespuse Ale Tale şoapte sunt; Tu vorbeşte,Domnul meu, Căci Te-ascultă robul Tău! 2.O, vorbeşte-mi Tu, pe nume, Să Te pot urma oricând, Peregrin în astă lume, Mă condu cu glasu-Ţi blând, Unde Tu,Păstor divin, Îţi paşti turma intre crini... 3.O, vorbeşte-mi cu iubire, Căci doar Tu,Isuse, ştii Pasul meu, de rătăcire, Să-l fereşti prin văi pustii! Peste-al inimii frământ, Lasă Duhul Tău cel Sfânt! 4.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire, Să fiu gata-n orice ceas, Toarnă Tu a Ta iubire În al sufletului vas; Tu vorbeşte,Domnul meu,

Căci Te-ascultă robul Tău! 639 DESCHIDE-MI OCHII, 1.Deschide-mi ochii, să-Ţi văd faţa sfântă, Doamne, deschide şi inima mea! Astăzi Te caut cu inima frântă, Pleacă-mi urechea s-aud vocea Ta! 2.Deschide-mi gura să cânt mântuirea, Pune iubire în cântecul meu! Din preamărire să gust fericirea, Deschide-mi calea să duc harul Tău! 3.Deschide-mi mâna să fie mai largă, Sămânţa bună s-ajungă-n ogor! Deschide-mi pasul spre lumea întreagă Pâinea speranţei s-o duc tuturor! 4.Deschide cerul şi ia-mă la Tine, Scurtează-mi drumul cel aspru şi lung! Arată-mi,Doamne, că Tu eşti cu mine, Deschide-mi cerul, acasă s-ajung! 640 'NĂLŢATĂ SPRE UNIRE, 1.'Nălţată spre unire, Ca o boltă-n zidire, Veşnic să fie stăpână, Peste noi, a Ta mână... 2.De-i nor sau zi senină, Ca un cerc de lumină, Pune, cu pace deplină,

Peste noi, a Ta mână... 3.Prin mare sau pustie, Ca un stâlp sau făclie, Până la cer să rămână, Peste noi, a Ta mână... 641 HARUL LUI ISUS 1.Harul lui Isus cel tare Şi iubirea Tatălui Fie binecuvântare Peste noi, copiii Lui! 2.Să rămânem în unire, Fraţi ai Mielului cel blând, Plini de pace şi iubire, Întăriţi prin Spirit Sfânt! 642 RĂMÂI CU A TA MILĂ 1.Rămâi cu a Ta milă La noi,Isus Hristos, Să nu ne ispitească Vrăjmaşul mânios! 2.Rămâi cu-a Ta lumină O, scump Mântuitor, Şi pururi adevărul Ne vie-n ajutor! 3.Rămâi,Isus,Preasfinte, La noi cu-al Tău Cuvânt, Ca în credinţă tare Să trecem pe pământ. 4.Rămâi cu-a Ta iubire, Isus Hristos, la noi, Ca să avem răbdare În păsuri şi-n nevoi. 5.Cu binecuvântarea-Ţi Deasupră-ne să treci, Ca s-aşteptăm în pace Viaţa cea de veci! 643 MÂNA TA,ISUS 1.Mâna Ta,Isus, mâna Ta... Peste noi întinde iar mâna Ta!

şalom.Isus. Şalom. Învăţăm să Te iubim. Cât de bine-i să simţim mâna Ta! Când în palma Ta privim.Cu binecuvântarea Sa Să fie şi deasupra ta Şi Stâncă sub piciorul tău Să fie El mereu! refren: Şalom. Bogăţii din ea răsar..Isus..Să fie în lăuntrul tău Cu dragostea şi harul Său. şalom.Mâna Ta. Şalom. mâna Ta.Isus.Să meargă înaintea ta... pacea Sa.Isus. Cât de bine-i să simţim mâna Ta!. şalom.. Cât mai este de-mplinit.Mâna Ta. fie pavăza ta! 2. Şalom. şalom. 3. Pe calea-ngustă să poţi sta. şalom. Să te-nconjoare peste tot . pacea Sa. Şi când vrăjmaşul va lovi.Nesecat izvor de har. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! Cât mai e pân' la sfârşit. fie pavăza ta! 3.La dreapta ta să-L ai mereu Ca braţ ocrotitor la greu Şi-n stânga cu nuiaua Sa Mereu te va-ndruma! refren: Şalom. pacea Sa. Peste noi întinde iar mâna Ta! 2. şalom. Isus te va păzi! refren: Şalom. mâna Ta..Isus.ŞALOM 1. Să ne-ajute la trudit mâna Ta! 644 ŞALOM. fie pavăza ta! 4.

.El. Primeşte darul meu: toată inima! 3. DOAMNE.TU MI-AI DAT! 1. unde să lucrez. la plecare. Ca să mă ştii salvat din căderea mea! Cu bucurie-aş vrea să-Ţi dau şi eu ceva! Primeşte darul meu: toată inima! 2. Şi Cuvântul predicat În această adunare Să ne fie spre-ndrumare.Doamne. C-un dor aprins în piept.Mereu mai mult aştept ziua când să-Ţi spun. pacea Sa.Tu. Primeşte darul meu: toată inima! 4.Domnul Savaot! refren: Şalom. Căci pentru Tine-aş vrea să fac şi eu ceva. pot să Te iubesc.. fie pavăza ta! 645 BINECUVÂNTAREA TA 1. 646 O.Doamne.. O lumină pe cărare!.Mi-arată. Cu dragostea dintâi paşii să-Ţi urmez... tot prea puţin Ţi-aş da. . Tu mi-ai dat scumpă viaţa Ta.Binecuvântarea Ta Dă-ne-o.Isus. Doamne.. şalom.E poate prea puţin ce Îţi dăruiesc Dar chiar de sunt sărac. şalom. Oricât de mult aş vrea. Şalom.

cât aş vrea să-Ţi mulţumesc Isuse. Sub aripa Ta ne ţine.O. Smerit.Te iubesc! 648 DOAMNE. 2. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 2.Doamne. FII CU NOI ÎN VECI DE VECI. Cu mâna Ta de Dumnezeu.. Turma Ta să se menţină. pacea mea! Cuvinte n-am şi nu găsesc Iubirea a-Ţi cânta. Cu dragoste şi har! 3. Doamne fii cu noi în veci de veci! refren: Fii cu noi. Fii cu noi. Doamne. Şi ne dă a vieţii pâine.Te laud ne-ncetat: Isuse. CÂT AŞ VREA SĂ-ŢI MULŢUMESC 1.Doamne. 4. Ca 'naintea Ta să vieţuim. Mereu ai fost la dreapta mea. Sfatul Tău să ne susţină. Mi-ai dat şi braţe tari. darul meu Prea mic ca să-l primeşti. fii cu noi în veci de veci. 1. fii cu noi în veci de veci.cât ai fost de bun! Cu Tine eu voi sta întreagă viaţa mea! Primeşte darul meu: toată inima! 647 O.. fii cu noi.Isuse.Îţi mulţumesc că m-ai chemat Şi pot să Te slujesc.De-ar fi. Tu poţi să-l înmulţeşti.În nări mi-ai pus suflarea Ta. fii cu noi. fii cu noi în veci de veci! .

1. fii cu noi. Fii cu noi. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 4.Doamne. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 3. fii cu noi. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! refren: Ne vedem.Dumnezeu cu voi pân' ne vedem. Încercări să nu ne-nvingă. fii cu noi. fii cu noi. fii cu noi în veci de veci! refren: Fii cu noi. fii cu noi. fii cu noi în veci de veci. Cu-al Său har să vă conducă. fii cu noi. Ca 'naintea Ta să vieţuim. fii cu noi în veci de veci! Norii grei de se ridică. Fii cu noi. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! . Stând cu Tine nu ni-e frică.Doamne. ne vedem. După sfânta Lui poruncă. Fii cu noi. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem. Ca 'naintea Ta să vieţuim.refren: Fii cu noi. Ca 'naintea Ta să vieţuim. fii cu noi în veci de veci! refren: Fii cu noi. Doamne. ne vedem. Doamne. Dragostea să nu se stingă. Pentru ceruri pregătiţi să fim! 649 DUMNEZEU CU VOI PÂN' NE VEDEM.

Dumnezeu cu voi pân' ne vedem. ne vedem. ne vedem.Să fie Domnul pavăza ta. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! refren: Ne vedem. Să te păzească în calea grea. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! 4. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem. Îngerii să vă păzească Până-n patria cerească. ne vedem. El va pune să ne-adune. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem.Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! Orişiunde-am fi pe lume. Să-ţi dea tot ce-ţi . ne vedem. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! refren: Ne vedem. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! 650 SĂ FIE DOMNUL PAVĂZA TA. Braţul Lui să vă susţină. ne vedem. ne vedem. Doamne-ajută să ne revedem! Ne vedem. Îngeri Săi cei buni Te poarte prin minuni.Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! Când primejdii stau să vină. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! 3.2. Dumnezeu cu voi pân' ne vedem! refren: Ne vedem. 1.

doreşte inima.Când şi cum?Când şi cum Ne-om revedea din nou de-acum? 652 SCUMP ISUSE.Clipe solemne . Cu El biruitor. Cel la fel de umilit Ca şi El va fi mărit! 653 CLIPE SOLEMNE 1. În stâlp de foc sau nor.Scump Isuse.. Să treci pustia spre un nou pământ! 3.Să te păzească Numele Său. El să te scape de orice rău.Domnul să-Ţi fie-aproape oricând. Pe picioare ai spălat. 2. Să-Ţi dea credinţă şi Spirit Sfânt.Fă ca şi acest sfânt act Ce chiar Tu l-ai întocmit Să ne-aducă-aminte azi Cât de mult Te-ai umilit: Ca un serv pe servi. 2. Şi să n-o putem uita. Va trăi în veci cu El Numai cel dreptcredincios. Căci mare este-al nostru Dumnezeu! 651 CÂND ŞI CUM? 1.Toate-n cer şi pe pământ Au fost date lui Hristos.. La biruinţa ta Steagul vom flutura. 3.. 1. plecat. fă-ne azi Să simţim iubirea Ta.. Veşnic să umblăm în ea: În iubire toţi să fim Şi ca fraţii să trăim.

Fie 'nălţată slava Ta! 2. slava Tatălui.Câtă iubire. tot ce-i pământesc. . jertfa Fiului.Jertfă deplină. 1. jertfa Fiului. Golgota. N-avem cuvinte-a cânta slava Ta! Slava jertfirii. drum de lumină. slava Tatălui. N-avem cuvinte-a cânta slava Ta! Slava jertfirii. s-o păstrez mereu.astăzi ne-amintesc Jertfa divină dată pe Calvar. Piară pe veci şi-n pace să trăim! 3. Preţul plătit de Regele ceresc. Fie 'nălţată slava Ta! 655 PIERDUTĂ-N UMBRA MORŢII. daruri depline.Clipe solemne astăzi ne vorbesc Firea cea veche să ne-o răstignim. Haina dreptăţii. doresc să fiu salvat! refren: Jertfa iubirii. Vreau să rămân un fiu de Dumnezeu! 654 CÂTĂ IUBIRE. o lume rătăcea. culme şi-al iubirii far. Vin de la Domnul cel preasfânt! refren: Jertfa iubirii. 1.Pierdută-n umbra morţii. darul vieţii. Doamne. 2. Răul din inimi.Haina dreptăţii dată de Isus. Legii divine vreau să-i fiu supus. Albă ca neaua. Spală-mă azi să fiu curat. câtă jertfire Cerul revarsă pe pământ! Haruri divine.

De ne-am urât. Toţi să fim una. Cu trupul frânt pe cruce.. căci ei nu ştiu ce fac!" 3. este ceas de iertat. stătea-ntre cer şi-abis! 2.. 1. Unii cu alţii.. al lumii Creator.S-a dezbrăcat de slavă. Dorind în noi să nască al slavei Paradis.Sfinte Tată.Robul tuturor. iartă-i. Şi mila-I ne-nţeleasă răsună până-n veac: "O. Să biruim strâmtorarea de foc. Văd mila ce se pleacă spre rugăciunea mea. .De ţi-am greşit.Ca ucenicii-n odaia de sus. Isus. cum Domnul ne-a spus! Nimeni "întâiul" şi nimeni "apoi". stăm la un loc! 3. şi ia-o pe-a mea. la cina sfântă. frate. să grăbim spre-mpăcat! Doar împreună formăm un popor.Iubirea răstignită în suflet mi-am ascuns Şi azi. văd harul nepătruns. El. Văd dragostea supremă cu care voi cina! 656 CA UCENICII-N ODAIA DE SUS.. Să trecem lesne-ncercarea cea grea. Sfânta frăţie fie-ntre noi! 2. ca jertfă sfântă.Pe când Nădejdea vieţii pe cruce se stingea.Dă-mi mâna.

Slăvind iubirea Ta! 658 FRATE DRAG.Am fost plin de nerăbdare Şi de gânduri rele. 1. Noi azi ne-mpărtăşim! 3. Ştiu că te-am nedreptăţit! refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat.Sorbim iertarea ce ne-ai dat Prin sângele-Ţi divin. ÎNTINDE MÂNA. învingător! 4. scump Isus Şi pe picioare ne-am spălat.În umilinţă ne-am plecat Ca Tine.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt 'Naintea Ta venim! Cu trupul Tău pe cruce frânt. căci ţi-am greşit! Recunosc a mea purtare. Iartă-mă. Aşa cum Tu ne-ai spus! 2..Frate drag. Toţi să fim una. Punem în lacrimi adânci rugăciuni! Ca ucenicii-n odaia de sus. O viaţă fără de păcat Ne-ajută să trăim! 4..Prin jertfa Ta îndreptăţiţi. întinde mâna. plin. Cu Tine vom cina La masa celor mântuiţi. Vreau să fiu din nou curat! 2. Domnul ne-a spus! 657 ÎN UMILINŢĂ NE-AM PLECAT 1. la Golgota Şi steagul păcii-l înălţăm În amintirea Ta! 5.Doar laolaltă.Plânsul unirii ne face mai buni. .Iubirea Ta o contemplăm Aici.

credincioşi fraţi în Domnul.Curând va reveni În toată slava Sa! La nunta Mielului vom fi. CÂT DE PLĂCUT ESTE LOCUL 1. ce frumos. E locul în care cântăm! Ce frumos. Înaintea ta eu vin! refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat. Vreau să fiu din nou curat! 3. 2. Aşa cum ne împărtăşim De vinul nou..Isus ne-a adunat În jurul mesei Lui! Azi ne-amintim.Prin moartea Lui trăim. Frumos este când ne rugăm! refren: Ce frumos. curat! 4.Ca să-mi cer acum iertare.Prin moartea Celui sfânt.O. cu gând curat. Prin sângele-I vărsat. Noi toţi. Când Domnului ne consacrăm! .Rog pe Domnul să mă ierte Pentru tot ce am greşit. Avem viaţa Sa. Cu Domnul vom cina! 660 O. Aşa cum pâinea ni s-a frânt. Vreau să fiu din nou curat! 659 ISUS NE-A ADUNAT 1.. Să mă scape din ispite Şi să nu mai fiu orbit! refren: Vreau să ştiu că m-ai iertat. Să ne hrănim cu ea! 3. De jertfa Domnului. cât de plăcut este locul În care cu toţi ne-adunăm. ce frumos.

cât de măreţ este locul. . Prin lumina ei aleasă. Când Rege în ea este Domnul Şi-n pace te poţi închina! refren: Ce frumos. cât de sfinţit este locul În care. ce frumos. Se-adună să laude pe Domnul Atâtea oştiri îngereşti! refren: Ce frumos.. Nimeni nu e mai prejos. E locul în care cântăm! Ce frumos.Una suntem în credinţă. Din cântări de biruinţă Facem Templul luminos! 4.O. Doar pe El noi vom clădi! 2. e Stânca vie. cu imnuri cereşti. ce frumos.Duhul Tău să Se-odihnească Peste cei din casa Ta.2. ce frumos. Acolo în inima ta. Numele să-Ţi preamăreşti! Şi mereu să ne-amintească Locuinţele cereşti! 3.Îţi predăm această casă. E locul în care cântăm! Ce frumos. ce frumos. Când Domnului ne consacrăm! 3.O.. Capul nostru e Hristos! Suntem toţi dintr-o sămânţă. Har de har să ne-ntărească În credinţă a umbla. Când Domnului ne consacrăm! 661 NU-I DECÂT O STÂNCĂ VIE 1.Nu-i decât o Stâncă vie Care-nfruntă vijelii! Ieri şi azi şi-n veşnicie Stă şi nu se va clinti: E Hristos. S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti.

Tu. şi tot ce noi avem. rămâi şi ne condu! 4.Primeşte Tu locaşul. Ce ai creat Edenul şi dorul de senin. Părinte-al veşniciei şi Tată preaiubit! Să fie casa păcii şi-a mântuirii stea. Aleluia. 1.Sfinţeşte.Rege al iubirii. Spirit Sfânt divin.Doamne.un credincios popor! 663 SFINŢEŞTE. O. spre noi să Te apleci Şi-n inimile noastre să locuieşti.Sfinţeşte Tu. DOAMNE. în veci! 3. Pacea să fie peste ea.Domn divin.Osana! 662 ÎŢI ÎNCHINĂM LOCAŞUL 1. casa Ta.Îţi închinăm locaşul pe care l-am zidit. Prinos al veşnicei iubiri . o.Dumnezeul nostru. noi Ţie ne predăm. locaşul. A Ta să fie casa. Pe calea către ceruri avem un singur dor: Să-Ţi pregătim mireasă . Ţi-aducem mulţumire şi dar din ce primim. Isuse.Şi-n curând să fim acasă. A noastră mângâiere în lume eşti doar Tu.Îţi consacrăm locaşul. Şi plin de îndurare să locuieşti în ea! 2.

Doamne. când Tu ne vei chema. Dar Tu aşa făgăduieşti: În casa Ta să locuieşti! 3. Să fim. cu toată inima Iubind pe Dumnezeu! 3. 665 PE MASĂ E TOTUL 1. Să guste orişicine vrea Iubirea şi dreptatea Ta! 664 ŢI-ADUCEM.Trimite. iubitor.Păstrează-i Tu.Aici să afle pacea Ta Cei ce pe Tine Te-or chema Şi cei cu inima curaţi Să fie binecuvântaţi! 4. Să-nveţe-al dragostei mister. Să crească-n har mereu.Să fie-aici un colţ de cer. Cu mâna Ta un cer senin Deasupra lor s-aşezi! 2. Cu Tine-n veci! Amin. Curaţi.Cu binecuvântarea Ta Zideşte-ne deplin. îngeri buni Să-i poarte.DOAMNE-ACEŞTI COPII! 1.Pe masă e totul frumos aşezat! Gustaţi cu plăcere ce Domnul ne-a dat! . Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns.Ţi-aducem jertfă mulţumiri! 2. Spre cerul plin de mari minuni Să fii al lor Păstor! 5. Pe Tine-a Te urma! 4.Le-ndreaptă ochii către cer Să-nvingă lumea rea. în grija Ta.Ţi-aducem Doamne-aceşti copii Să-i binecuvântezi. Cu viaţă pentru cei ce pier.Tu eşti de îngeri mai presus.

un semn.Ferice casa unde soţ. refren: Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus. Vine ziua judecăţii! Vino. bang. 1. bing. aşteptând. Izvorul adapă pe mari şi pe mici. Deplin uniţi în noua viaţă sunt. tic-tac. vino şi te-ascunde în Hristos Isus! 667 FERICE CASA UNDE TU. Isuse.Ferice casa unde Tu. bang! Inima grăbeşte: Tic-tac. ochiul. soţie. Căci tot ce e bun se coboară de sus! 2. Eşti Musafirul cel mai bun venit Tu vii cu binecuvântări nespuse În viaţa celor care Te-au primit! Ferice casa unde toţi aşteaptă Porunca Ta sau blândul Tău îndemn Şi la tot pasul către Tine-ndreaptă În rugă. Căci Tu le eşti nădejdea de mai bine Şi-n Tine tot mai mult ei se iubesc! .Bate ceasul vremii: Bing.refren: Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus.La fel Se-ngrijeşte de flori şi furnici. În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând. Căci tot ce e bun se coboară de sus! 666 BATE CEASUL 1. ISUSE. tic-tac. 2. Şi-având iubirea Ta drept chezăşie. tic-tac. Şi unde amândoi mereu cu Tine În greu şi-n bine dornici se unesc.

Prieten bun al celor mici.3.Ce fericit e-acel cămin Unde sunt rugăciuni! E ca un colţ de cer senin. pace şi iubire În fiecare casă de creştin. la tot pasul. Păzit de îngeri buni! 3.Ce fericit e-acel cămin Unde e domn Hristos! Nu e nimic de har mai plin. Iar în dureri tot Tu eşti doctoria.Ferice casa unde copilaşul În rugăciune zilnic Ţi-e adus. PACE ŞI IUBIRE 1..Ce fericit e-acel cămin În care toţi doresc Harul Cuvântului divin. rămâi cu pacea Ta Şi în al meu cămin. Ferice-apoi când la sfârşit de cale Toţi pregătiţi privesc cu dor nespus Spre marea zi a revenirii Tale. Ca Tu. să-l aperi Doamne.Doamne. Isus! Şi unde toţi cu dragoste aleargă Ca să asculte sfatul Tău curat. Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus! 668 CE FERICIT E-ACEL CĂMIN 1.. Şi nici mai preţios! 2. De mici să-nveţe-n adevăr să meargă Sub jugul Tău cel lesne de purtat! 4.Ferice casa unde bucuria Cu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi. DOAMNE.Doamne. Sub strălucirea unui cer senin! .Revarsă. Să vieţuim în bună învoire. Dragostea Ta s-o pot cânta Aici şi-n veci. Amin! 669 REVARSĂ. Pe care ei clădesc! 4. Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!.

Te rugăm! La capăt de cărare Cu drag Te aşteptăm. Îţi mulţumim că ne simţim iubiţi! Rămâi cu noi. . Părinte. unelte Să faci. 3. la nunta slavei.Îţi mulţumim că Tu ne-ai dat familii.Alungă tot ce încă ne mai doare Şi egoismul firii omeneşti. 1. Din voia Ta vom face Al vieţii noastre drum. prin puterea-Ţi minunată.În ceasul consacrării. Iar Tu.În zori edenici.Tată. În rugă-ngenuncheaţi. Ne dă un duh de pace şi iertare Şi în iubirea Ta să ne uneşti! 4.. Spre Tine-ncrezători.2. din noi. Şi-apoi. Coboară.În fiecare inimă să bată Iubire.Părinte bun. Să fie.Lumină din lumină Şi har din har să dăm Şi stele în cunună Mulţime s-adunăm. Să fim încununaţi. Cu har dorim. Noi nu ne vom ascunde Când Tu ne chemi în zori. 2. Un colţ de Paradis orice cămin! 3.. copii să-Ţi cânte fericiţi! 670 ÎN ZORI EDENICI. şi-n ziua mântuirii Părinţi. har şi adevăr divin. Vom alerga pe cale.

La sfânta bucurie. 1. vorbiţi-le degrabă. Plângeţi azi şi vă rugaţi. Ei de Domnul v-au fost daţi. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 4. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! . Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 2. vă luaţi copiii. refren: Voi. părinţi. Spre izvorul mântuirii Să-i întoarceţi vă luptaţi! 3.Eşti pe calea mântuirii. Ei de Domnul v-au fost daţi.Tu te afli-n casa păcii Şi eşti foarte fericit. Dar copilul tău. mamă-acum? Pentru ce în vadul lumii Văd un loc aşa de bun? refren: Voi.Ah. părinţi. creştine. părinţi. vă luaţi copiii. Să ne aflăm şi noi.Cu cei aleşi ai Tăi. 671 EŞTI PE CALEA MÂNTUIRII. vă luaţi copiii. Dar copiii unde-ţi sunt? Vrei să-i laşi pradă pieirii Rătăcind pe-acest pământ? refren: Voi. Ei de Domnul v-au fost daţi. vă luaţi copiii. Ei de Domnul v-au fost daţi. Calea bună ei s-aleagă Şi în cer cu ei să staţi! refren: Voi. Azi în lume-i rătăcit. părinţi.Pentru ce nu şed copiii Lângă tine.

Fiul meu.Dumnezeu.* ia povaţă. cu har îmbelşugat. Ca un semn ceresc.* pân' la moarte Domnul fie-ţi model! (:Recunoaşte-L în toate.Fiul meu. 1.672 FIUL MEU. Căci nădejdea-i în El!:) 673 DUMNEZEU.Fiul meu. la viaţă ne-a chemat.* niciodată Nu uita sfatul meu! (:Chibzuinţa să-ţi placă: Nu te-atinge de rău!:) 2. PRINTR-O MAMĂ. 2. Să-nţelegem iubirea prin care ne-a creat.Fiul meu. câte-o mamă din dragoste ne-a dat Să ne fie aproape. Ca un sol divin. Al mamei suflet ne-a vegheat Şi-ntr-un cântec de leagăn odihnă am aflat. 1. . fericire-ţi Va găsi inima!:) 5. de-a lung de drum.* în slujire Pune-ţi dragostea ta! (:Doar aşa.Dumnezeu. printr-o mamă.* în credinţă Fii cu gândul curat! (:Vei avea biruinţă De Isus ancorat!:) 4. Al mamei suflet ne-a-ndemnat Ca să creştem spre soare. de-a lung de vremi. Scrie-o-n inima ta! (:Dumnezeu îţi dă viaţă Când iubeşti Legea Sa!:) 3.Fiul meu.

Căci n-am să uit cântarea tinereţii Şoptită-n graiul mamei. din ruga mamei mele Aş vrea să faci un cântec minunat.. Al mamei suflet ne-a-ndrumat Să ajungem acasă. ca o mamă. viaţa Lui ne-a dat Să ne strângă sub aripi din lumea de păcat.. 2. 3.Isuse scump. De dragul ei mi-s gândurile flori Şi parcă simt cum inima-i fierbinte. Cu un veşnic dor . 674 UN NUME SCUMP 1.Nu-mi pot rosti iubirea în cuvinte. târziu. . mergând pe drumul vieţii. Abia acum. ca de atâtea ori. iubitor.Dumnezeu... Spre cer mi-ndrept şi lacrimă şi dor. 3.Un nume scump şi dulce este mama.ca nufărul curat.. 4.Împovărat. la Tatăl adorat. Se roagă iar.. Prin ochii ei privesc spre Dumnezeu. îmi pot da seama Ce multe flori a pus în jurul meu.de-a lung de cer.

Pentru mama mea! 3. Ca un zbor de păsări lin. Zilnic ne-a vegheat mama Pe acest pământ.Spre mai sus de stele. 1. După voia Ta. cât te iubesc. Tu eşti braţ puternic pe drum cât de greu.Din amurg de zare.Din adânc de vreme. ploi de har Numai Tu poţi revărsa. Tu eşti scutul meu ce m-ajuţi să cresc. Către cerul plin de dor. După voia Ta. Zilnic ne-a condus mama..Doamne.. ploi de har Numai Tu poţi revărsa. Ca o umbră-a Celui sfânt.Doamne. Pentru mama mea! 676 TĂTICUL MEU. Înger păzitor. refren: Stropi de cer.Să Ţi-l cântăm la poarta dintre stele A unui nou Eden. După voia Ta. refren: Stropi de cer. Căci mă iubeşti. Zilnic şi-a 'nălţat mama Glas de rugă plin. tăticul meu! . Pentru mama mea! 2. ploi de har Numai Tu poţi revărsa. răscumpărat! 675 DIN AMURG DE ZARE.Doamne. refren: Stropi de cer. 1.Tăticul meu.

ochiu-Ţi veghetor Las' să-mi fie păzitor! 2.Tăticul meu.În ceva azi de-am greşit. Doamne.Cel ce m-ai iubit.Tăticul meu. Tată. Ochii-nchide-mi Tu de-acu'. tăticul meu! 677 ÎNCĂ-O ZI DE HAR TRECU.Isuse.Înc-o zi de har trecu. Ţine-i de cel rău feriţi. Prin tine Îl văd astăzi pe Dumnezeu Şi te iubesc. Îţi simt mâna ta la-nceput de drum.2.Şi pe toţi ai mei iubiţi. De grija ce-mi porţi a-nflorit chipul tău Şi te iubesc.Tu. tăticul meu! 3. Un fum purtat de vânt .Pe bolnavi să-i odihneşti. un gând frumos Eu port pentru tine prea bucuros. Iartă fapta mea cea rea Şi mi-o şterge-n mila Ta! 3. Doamne. Mie dă-mi un somn uşor! 678 LA CEAS DE ASFINŢIT 1.La ceas de asfinţit În rugă ne-am unit: Rămâi cu noi. Îţi cântă mii de heruvimi În ţara de lumini! 3. Şterge lacrimile lor.La tronul Tău de sus.Ce slab e-al nostru cânt. 1. De săraci să Te-ngrijeşti. şi pe copilaşi Tu să-i aperi de vrăjmaş! 4. În pace ne condu! 2. Acolo umbre nu-s. cât eşti de bun.

.. prin credinţă. 2. 6.Visăm un răsărit De viaţă.Isus" rostim. ce frumoasă-i viaţa Alături de Isus! 680 CÂND SE LASĂ UMBRA SERII 1.Când seara blând coboară Şi-o altă zi s-a dus. Când vine înserarea Şi stele strălucesc! 3.Şi totuşi poartă-al nostru dor Deasupra stelelor. O. Cu toţi ne strângem iară În jurul lui Isus.Frumoasă e cântarea Şi-al rugăciunii glas Ce-nvinge depărtarea Spre-al cerului popas! 4. Acasă-n Paradis. nesfârşit Şi până-n zorii lumii noi.. 5..În jur e-atâta calm.Ce dulce e chemarea Părintelui ceresc. 4. E-o linişte de psalm.Prin cânt şi rugăciune Primim atâta har! Când soarele apune.Când se lasă umbra serii Peste dealuri şi câmpii Şi când stelele se-arată .. În pace ne-odihnim! 5.Ne-aşteaptă dimineaţa. Isuse.A Lui făgăduinţă Ne poartă ca în vis S-ajungem. Speranţe noi răsar. Când numele . fii cu noi! 679 CÂND SEARA BLÂND COBOARĂ 1. Privim mereu spre sus.

ţine minte. Veşnic imnuri vreau să-I cânt. Fericit mă simt atuncea Când. Azi nimic nu mă-ntristează.O. Când pasărea imnul de seară (:Şi-l cântă mângâietor. Văd totul în rugă plecat. Pe ape măreţ se-oglindeşte (:Tot cerul Său înstelat!:) 4.Oriunde privirea se-opreşte..:) 2. Îmi îndrept a mea gândire Către Legea lui Hristos! 3.:) 3. Sunt al Tatălui ceresc.Natura. în rugă fierbinte Cerându-şi odihnă de-acu'.Depărtat de ale lumii Seara Domnului servesc Şi simt pace-n al meu suflet Când la El mereu gândesc.De când merg pe calea dreaptă După-al Domnului Cuvânt. (:Mereu să te rogi şi tu!".Nici florile nu pot să tacă. Gândul meu e-atunci la Domnul.. 681 O. cât e de tainic afară! Amurgul e surâzător. În rugă petalele-şi pleacă (:Şi 'nalţă parfum spre cer. Cuvintele lor sunt mister. Depărtat de tot ce-i rău Şi înalţ o rugăciune Către bunul Dumnezeu... Căci eu nu mai sunt din lume. 2. Aşa-mi zice: "Vezi. Vesel sunt în al meu suflet.Luminând în raze vii. Nici duşmanii nu-i urăsc.:) . uitând cele de jos. CÂT E DE TAINIC AFARĂ! 1...

. Pân' la tronul ceresc. Focul Tău.. încălzind. Stele-n cer se aprind. 1. 3.Dacă îngerii coboară Şi cu şoapta lor mă-mbie. Luminând viaţa mea.. glas de dor. Strângeţi-vă mâna! Doamne.682 DACĂ PACEA LIN SE LASĂ 1. Liniştind. poţi vedea Câtă pace-i sub zări Când se-aprinde doar o stea . Noaptea rece-a venit..Dacă pacea lin se lasă Peste fire-n ceas de seară. (:E ca dorul ce m-apasă Zbor spre cer să prindă iară. ciripind Rugăciuni. (:E ca-n suflet să-mi răsară Armonii de veşnicie. fii cu noi! Noapte bună! 684 ZIUA TRECE UŞOR.Liniştit. Ca un foc se-nteţesc Şi se 'nalţă uşor.Ziua trece uşor.:) 2.. Bolta nopţii de-nsenină. (:E ca ochii mei să vază Drum spre ţara de lumină. :) 683 S-A-NNOPTAT 1. Rândunele-n cuibul lor Se aşază..S-a-nnoptat de-acuma.:) 3.Doamne sfânt.Întunericul greu. 2. Dar Isus e-n pieptul meu Şi tristeţea-a risipit. A străpuns noaptea grea..Dacă stele scânteiază..

preamărit! Ştiu că Tu mi-ai dăruit Noaptea pentru odihnit. NOAPTEA A VENIT. Tu eşti lumina mea.Isuse. În sufletu-mi neodihnit Coboară pacea Ta. DOAMNE. 2.Doamne. Eu mă simt împovărat.Iar când va trece noaptea grea. Fereşte-mă de rău.Cu psalmi închide ochii mei. luminând Pentru cei rătăciţi! 685 O.Prin întuneric de păcat Tu poţi să faci minuni. NOAPTEA S-A LĂSAT. 1. S-adorm pe braţul Tău....Doamne... Să văd Împărăţia Ta Pe plai de veşnicii.Tată sfânt. noaptea s-a lăsat. noaptea a venit. Fii cu mine ne-ncetat! 2. S-adorm pe braţul Tău! 5. Fii.Pe-ale rugilor cărări. . Harul Tău. Când totu-n jur e-ntunecat. Ascultă ruga mea. De îngerii cei buni! 4. Coboară pacea ta!. Şi-n zori mă voi trezi.. Să fiu mereu înconjurat De îngerii cei buni. 1.O. La Tine-aproape să mă iei.Rămâi cu mine pe-nserat Căci nu mai pot vedea. Te implor să-mi trimiţi Să trăiesc..Munca zilei s-a sfârşit. Pe plai de veşnicii! 686 DOAMNE.. Tu eşti lumina mea! 3. Tu eşti astru preacurat.

Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Şi-n suflet am pacea Sa.Te rugăm. O. Durerea mi-ascund într-un cântec străvechi Şi pacea coboară iar. răsar. De slavă cerescul palat În doruri îl port ne-ncetat. cât de frumos lucesc. Isus! . 688 RĂMÂI CU PACEA TA. stele-acum zăresc. 1.Rămâi cu pacea Ta..Amândouă mâini le-adun Rugăciunea să mi-o spun: "Odihneşte-mă acum Dumnezeule preabun!" 687 CU ŞOAPTE DE-AMURG 1. sclipind. La porţi de măriri mă aşteaptă Isus La El să mă ia acas'.. Parcă-aud cum povestesc: "Cât de mult Eu te iubesc!" 4. Să ne fereşti de orice rău.Iată. ca-n vis.Uita-voi curând cât de mult m-a durut Păcatul în orice pas. Căminul de Domnul promis Şi-adorm liniştit că Isus m-a iubit Şi-n cer loc mi-a pregătit..Cu şoapte de-amurg împletesc ruga mea Când stele. Zăresc prin albastru. Noi Ţie ne-ncredinţăm! 2. Părinte.Rămâi cu harul Tău. Prin dragostea Ta. 2.3. Căci ziua-i spre apus. Prin Duhul Sfânt a Te urma..

Mângâierea Ta divină Să mă ţină până-n zori Şi-mi vei fi din nou lumină.Pacea serii cade lin. ia-mă-n cerul Tău! 690 BLÂND PĂSTOR AL VIEŢII MELE.Şi mă simt din nou acasă. Isuse. Zborul cântecului meu Trece negurile lumii Până sus. Inima mi-e iarăşi plină. 3..Rămâi pe veci în noi. iubitul meu Păstor! 691 PACEA SERII CADE LIN. Mult mai mult decât vreodată Am crezut şi am sperat.Mâna Ta m-a dus.Te rugăm. Peste mine. Doamne. ..Tată. 2. Las al lumii greu tumult.Blând Păstor al vieţii mele. ca o taină. Pe al zilei drum spinos. în şoapta rugii. de mână. 4. Chiar şi-n noapte să rămână. Ne fii speranţă în nevoi. Somn pe pleoape Tu să-mi pui! Picură-mi argint de stele În potirul visului. Prin iubirea-Ţi minunată. Tu..Într-o clipă. Îmi revărs. Sufletul mi-e liniştit. 1. 1.3. scump Hristos! 3..Cu mireasma rugii sfinte.. tot dorul meu. 1. Dinspre stele îngeri vin.. Fără preţ răscumpărat. Te aşteptăm! 689 CU MIREASMA RUGII SFINTE. O.. la Dumnezeu. Spuse-n ceas de asfinţit.. 2.Şi din nou.

Toarnă-n suflet mângâieri. Cât va fi ziua de mare.Binele să-l săvârşesc. Fi-mi şi astăzi adăpost.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat.. cum mereu mi-ai fost..Lasă harpa ta să sune Chiar din zori cum te-ai trezit. Într-o lume de minuni! 3. Vesel vin' la rugăciune Mulţumind Cui te-a păzit. Luminează noaptea mea Şi-ncălzeşte-mi inima! 692 IAR O NOAPTE-AM ODIHNIT. mântuirea-n dar! 3. Eu mă simt la cer 'nălţat. din seninul cer. Cântu-ţi veseleşte faţa Şi te 'nalţă spre Isus! 4.Doamne. 2. Eu să-Ţi cânt neîncetat! ... De-orice rău am fost păzit.. 2.. Tată.Şoapta cerului s-ascult. fă-mă-n stare Ca.Ce plăcut e dimineaţa. Când din inimă adus. Sunt al Tău.. Să mă aperi de păcat! Pe al vieţii drum spinos.Isuse bun.Da. Orice rău să ocolesc.Iar o noapte-am odihnit. Fă să merg victorios! 3.. Legea Ta mereu s-o ţiu Şi de Tine demn să fiu! 693 LASĂ HARPA TA SĂ SUNE 1. 1. înalţă-acum cântare Pân' la tronul cel de har: Domnu-ţi dă din îndurare Viaţa.Prin Cuvântul Tău curat. de cum m-am deşteptat.Isuse.O. 2.

1.Pentru ce v-aţi teme oare.Isuse blând.. Cu mai mare foc cuprinde (:Dragostea lu-Isus pe-ai Săi!:) 2. Parcă arde-n vâlvătăi. eu.Bun sosit. Cu-a Ta iubire mă condu.Bun sosit. Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit. zori frumoase! După-un timp întunecat. zori frumoase! Soarele 'nălţat pe cer Cu-a' lui raze maiestuoase Dă viaţă şi puteri! Vârful dealului se-aprinde.M-am odihnit sub ochiul Tău.694 ISUSE BLÂND.. Ca-n veac de Tine să mă ţin. De cum mă scol. Tu m-ai ferit de orice rău Şi sănătos m-ai deşteptat. Voi.. La capul meu ai privegheat. 1. Iar eu tot Ţie Ţi-o închin! În preajma mea Te rog să stai. lumina mea. Ca să rămân pe veci al Tău! 695 BUN SOSIT. că-i dulce la privit! 2. 3. 4. urmaşi ai lui Hristos? Stingeţi griji chinuitoare Şi păcatul ce v-a ros! . de milă plin. faţa Ta O vreau.. Căci Isus e-al nostru Soare. LUMINA MEA. Raze mult mai maiestuoase Răspândeşte Cel prea-nalt. Plin de har.Cu mâna Ta mă ţine Tu. Dragostea-I mântuitoare (:Şterge lacrimi şi suspin!:) 3. Să nu mai cad pe drumul rău. o.Acum din nou viaţă-mi dai. o.

Zi de zi în har umblând. Edenul veşnic El l-a creat. prin Duhul Sfânt. Totul e slavă. Tată. raze de soare Se-arată astăzi. După Tine.Doamne! 698 ÎN FIECARE ZORI DE ZI . 2. Cântaţi cu toţii marea iubire.Doamne! 4.Doamne! 5. ca-ntr-o cântare. e o chemare. Totul te-mbie.Cu tot cerul Te slăvim. ca-n prima zi. Toată casa ne-am trezit Să-L slăvim pe Domnul.Să-nvăţăm. Doar pe Tine. Viaţa noastră s-o susţii.Amin. 1. Să strângi în suflet Cuvântul sfânt. ce El ne-a dat! 697 DIMINEAŢA A SOSIT.Perle de rouă.Ne păzeşte ne-ncetat Şi condu-ne cu-al Tău sfat! Să ne ţii fără păcat Lângă Tine.Al Lui e cerul şi dimineaţa.Soarele îndreptăţirii Se înalţă-n slavă. Voia Ta-n al Tău Cuvânt. Ziua de astăzi. (:Vine-al nostru Domn Isus!:) 696 DIN NOU SE-ARATĂ 1..Tu. Căci doar Tu eşti Domnul! 3. 2. Într-acelaşi gând.Dimineaţa a sosit.Fiu şi Duh divin.Din nou se-arată o dimineaţă Şi mierla cântă iar pe pământ. Dă-ne pâine-n astă zi..Izvor de daruri vii. sus! Vine ziua mântuirii. Vrăbii cântă-n răsărit. 3. Când Tatăl vine la-ai Săi copii.

. Să păzesc al Tău Cuvânt. Prin har condu-ne la mântuirea Ta! 700 SCUMP ISUS. DOAMNE.Pe-al crucii drum însângerat Vom birui cu-adevărat.Fii cu mine zi de zi. Prin tot ce-ar putea veni.Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt. Ne-ncetat să Te iubesc! . ajută-mi. Doamne. A Sa venire aşteptând. 1. Din ale frunţii Lui sudori Răsar 'naintea noastră flori. Zi şi noapte să-Ţi slujesc.În fiecare zori de zi Iubirea Lui ne va trezi. Te voi iubi.Tu.Te-ndură Doamne.. Legea Ta s-o împlinesc. Comori de pace şi de har Primim de sus. Prin al Tău Duh mă condu. Cu El le trecem rând pe rând. Doar pentru Tine trăiesc şi voi muri! 2. Ne dă din nou viaţa Sa.Scump Isus.Al rugăciunii glas şoptit Deschide cerul infinit. 4.. din Sanctuar. 1. Nu ne lăsa.. Fericit să Te vestesc! 2.Ne cheamă Domnul către zări Şi n-avem frică de-ncercări. 699 AL TĂU SUNT. 2. Isus învinge noaptea grea.Al Tău sunt. 3.1. Să rămân sub scutul Tău Şi să trec prin orice greu! 3.

Astăzi vreau să pot cânta Toată îndurarea Ta! 3. PE CĂRAREA TA.Când mă-ncearcă ceasul greu.Unge ochii mei cu har Ca să desluşesc mai clar. CU TOŢI. Ţie Ne închinăm voios. Mai tare-i harul Lui Şi ele sunt gonite. 1.De-aceea Doamne.Cu noi.Chiar când vin tari ispite. 702 CU NOI. Iar eu al Lui rămâi.Speranţa noastră toată E-n harul lui Hristos. pe cărarea Ta.SĂ FIE AZI HARUL! 1.Harnic sunt la lucrul meu Când mă ştiu copil al Tău! În credinţă mă-nnoiesc Când spre ceruri tot privesc.Tu. cu toţi să fie Azi harul lui Hristos! 703 TOŢI COPILAŞII CE VIN LA ISUS .Doamne. Ia-mă.Căci pe îngusta cale N-am şti umbla defel. Vreau şi azi a Te urma. pe braţul Tău. Căci Domnu-i credincios! 4. Fi-mi pe drum necunoscut Far luminător şi scut! 2. Dar noi ştim fiecare: Suntem păziţi de El! 3. Cu noi. Orice rău să biruiesc Doar prin Duhul Tău ceresc! 4. Statornici să ne ţie Pe drumul cel spinos! 2.701 DOAMNE. 5. Eu nu mă tem vreodată. să fie Azi harul lui Hristos. cu toţi.

în Paradis. Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 2. Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. Ei vor trăi ca în vis Şi vor cânta: Aleluia. Cei ce pe Domnul Isus vor iubi. refren: La Tatăl sus. Cântă mii de astre: "Domnul este sfânt!" 3. sus Şi ei de-a pururi vor fi fericiţi. în Paradis. MĂRIRE 1. Iar pe bolnavi şi săraci vor sluji.Sus în mărire cu Domnul vor sta Câţi de părinţi vor asculta. refren: La Tatăl sus.Toţi copilaşii ce vin la Isus Vor fi conduşi la Tatăl. mărire Cântă îngeri mii.Celui sfânt. Vor face tot ce-a zis Isus. Slavă pe pământ. Jos întreaga fire 'Nalţe melodii! 2. Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 3. . Iar Tatăl îi va-mbrăţişa! 704 CELUI SFÂNT. în Paradis.Ceru-ntreg răspunde: "Sfânt va fi mereu. Sfânta Scriptură o vor cerceta Şi tot mereu drumul bun vor urma.Ca să ajungă la Tatăl de sus. refren: La Tatăl sus.Slavă-n zări albastre. Căci vor trăi lângă cei mântuiţi.1.

Când soarele se-arată iar Şi mugurii din nou răsar.Mărire.Creator!" 706 ŞTII TU OARE CÂTE STELE 1.Ţie. Mă-ntreb uimit: Din ce izvor? Şi-ascult apoi răspunsul lor: . Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit! 707 TOT CE E-N JURUL NOSTRU.Ştii tu câte flori în lume Răspândesc parfumul lor.Ştii tu câte păsări cântă Şi pe-ai lor pui îi hrănesc.Ştii tu oare câte stele Strălucesc pe cer senin. Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit! 3. 1. Fie pururea slăvit Că pe oameni i-a iubit! 2.. .. Şi câţi.Tot ce e-n jurul nostru. tot privind la ele.Veşnic şi oriunde. Şi câţi copilaşi ascultă Pe măicuţa şi-o iubesc? refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune. Domnul Dumnezeu!" 705 CÂND SOARELE SE-ARATĂ IAR 1. Câte harnice albine Strâng din mierea florilor? refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune. Se întreabă de-unde vin? refren: Domnul toate-n astă lume Le-a făcut şi sunt prea bune. Ni-e dat de Dumnezeu.

Şi-i dă apoi rod mult. De la iubitul nostru Tată. O face de-ncolţeşte. De la iubitul nostru Tată.El dă şi sănătate. Prin mila Lui nemăsurată! 708 CERUL ŞI PĂMÂNTUL . refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Prin mila Lui nemăsurată! 5. Să fim ai Lui copii! refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. bucurii. Noi să-L urmăm în toate.El soare ne dă ziua Şi noaptea.Frumosul cer albastru E tot un dar al Său. stele mii. refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Şi pace.El face să răsară Mulţimi de flori pe câmp. refren: Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Prin mila Lui nemăsurată! 4. Prin mila Lui nemăsurată! 2. Prin mila Lui nemăsurată! 3. Pe cer trimite luna Şi roua-n zori de zi. De la iubitul nostru Tată. Plăcuta primăvară E de la Tatăl sfânt. De la iubitul nostru Tată. De la iubitul nostru Tată.Sămânţa o hrăneşte Dând ploaie pe pământ.

lăudat.Domnul sfânt. Slavă şi mărire. Lăudat. Lăudat. refren: Domnul sfânt.. A creat întreg pământ. refren: Domnul sfânt.1. 2. A creat întreg pământ. Fie binecuvântat! 3.Domnul sfânt.Domnul sfânt. Fie binecuvântat! 2.Cerul şi pământul Azi unite-n cânt 'Nalţă preamărire Fiului cel sfânt.Cine oare ne-a creat? Cine pomii a-mbrăcat? Cine-a presărat cu flori Câmpul cu mii de culori? refren: Domnul sfânt. 3.Stelele din depărtări Se-oglindesc sclipind în mări. Zorile când s-au ivit Soarele e-n răsărit. Iar pârâu-şi face loc Murmurând în al său joc. lăudat. osanale Mielului iubit. Fratelui mai mare.Păsări ce se-ntrec în zbor Ciripesc în graiul lor. A creat întreg pământ. Slavă lui Isus! 709 CINE OARE NE-A CREAT? 1.. Lăudat.Imnuri. lăudat. Fie binecuvântat! .Celui ce pe cruce Viaţa ne-a adus. Domnului slăvit.

Dar grija-I toată e de noi. Lăudat. Fie binecuvântat! 710 ORICÂTE VRĂBII SUNT PE GARD 1. ne-nchipuit! refren: Domnul sfânt. Ştiu bine că-I sunt scump! Când păsări. Dar tot mai mult El m-a iubit Pe mine prin Isus! refren: Ce scump Îi sunt. ce scump Îi sunt.Da.Dumnezeu Cel bun şi sfânt A făcut cer şi pământ Şi frumos le-a-mpodobit. Cu cât mai scump sunt eu! 3.Oricâte vrăbii sunt pe gard Le ştie Dumnezeu! Când ele-s scumpe-n ochii Săi. flori sunt scumpe Lui. ce scump Îi sunt. flori sunt scumpe Lui. ce scump Îi sunt. lăudat. Ştiu bine că-I sunt scump! Când păsări.Domnul sfânt. Cu cât mai scump sunt eu! 2.Domnul a-ngrijit de flori Şi-apoi de păsări mii. De scumpii Lui copii! refren: Ce scump Îi sunt. Minunat. Cu cât mai scump sunt eu! refren: Ce scump Îi sunt.El crinii-n câmp i-a zugrăvit Şi-n ei parfum a pus.4. Ştiu bine că-I sunt scump! . A creat întreg pământ.

cât e de minunat! Fără de margini. O. ciripind zglobii. Iar prin păduri. iubirea Sa E speranţa mea! 2. Păsărele mii? refren: Domnul toate le-a creat. iubirea Sa E speranţa mea! . cât e de minunat! Fără de margini.Cine-a făcut mierea florilor. O.Cine aprinde lumina-n zori Şi strânge apă s-o pună-n nori? Cine veghează s-avem oricând Pâine pe pământ? refren: Domnul toate le-a creat. flori sunt scumpe Lui. cât e de minunat! Fără de margini. O.Stau şi privesc cerul minunat Şi mă întreb cine l-a creat? Cine conduce strălucitor Mersul stelelor? refren: Domnul toate le-a creat. iubirea Sa E speranţa mea! 4. iubirea Sa E speranţa mea! 3. O.Cine-a făcut după chipul Său Oameni. bun şi iubitor. Fericirea lor? refren: Domnul toate le-a creat. cât e de minunat! Fără de margini. Cu cât mai scump sunt eu! 711 STAU ŞI PRIVESC CERUL MINUNAT 1. Mii de albine s-o ducă-n zbor. copii ai lui Dumnezeu? Cine-a ţesut.Când păsări.

scump Isus. Dă-mi ureche de-ascultat. Dă-mi a Ta înţelepciune Şi un suflet nepătat! Aripi dă-mi.Eu cunosc un miel zglobiu: Rătăcise prin pustiu Lupii răi l-au alergat. A venit şi m-a găsit! 2. Şi degrabă. refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu. şi degrabă. Şi degrabă. Tot umblând în rele căi Numai răni şi vânătăi. A venit şi m-a găsit! 3.Eu cunosc un mieluşel: Nu-i ascultător defel! Tot umblând de capul său Apucase drumul rău..Scump Isus. dar Domnul m-a iubit. ... Scump Isus. scump Isus! 2. scump Isus! 713 EU CUNOSC UN MIELUŞEL 1. de rugăciune.Scump Isus. scump Isus. Scump Isus..712 SCUMP ISUS 1. Dă-mi credinţă ne-ncetat. şi degrabă. refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu. dar Domnul m-a iubit. Dă-mi şi ochi ca să privească Înspre Tine ne-ncetat! Inimă dă-mi să iubească Legea Ta aşa cum Tu ai spus. Să mă 'nalţe tot mereu mai sus.Eu cunosc un mieluşel Rătăcit ca vai de el.

Merg spre casă fericit. de-Mpărat. fericit. A venit şi m-a găsit! 5.Eu sunt mielul.Ce minune c-a scăpat! refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu.. de Isus eu sunt ferit. un miel cunosc şi eu: L-a găsit Păstorul său.Isus Şi de-acuma.. dar Domnul m-a iubit. fericit. tot de Tine. cum v-am spus. Eu voi fi.. Eu pe veci mă las condus! 714 SUNT COPIL DE ÎMPĂRAT. Sunt copil de Împărat şi eu cânt pe cale. 1. şi degrabă. Şi degrabă.supus.Da. . Nu mi-e frică de nimic. da. Acel miel blând.. iubit Păstor. refren: Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu.Sunt copil de Împărat. Şi degrabă. de-Mpărat. Domnul e la dreapta mea şi eu cânt pe cale! 2. refren: Da. A venit şi m-a găsit! 4. şi degrabă. Iar Păstorul e Isus! Lui I-urmez şi mă supun Ca să merg pe drumul bun. Din desişul cel spinos Blând l-a scos cu braţ vânjos. dar Domnul m-a iubit. da.

Cânt mereu în calea mea până ţinta voi vedea. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. slăvim Pe-al nostru Împărat! .Am plecat voios spre cer.Merg spre casă fericit şi eu cânt pe cale. 715 'N-ACEASTĂ ZI FRUMOASĂ 1. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. slăvim Pe Domnul adorat! 3. slăvim Pe Domnul adorat! 2. refren: Slăvim. Am plecat voios spre cer şi eu cânt pe cale. înspre cer. Şi-acum deşi e-n ceruri El ne iubeşte mult. Casa Tatălui ceresc şi eu cânt pe cale.El a iubit copiii Când fost-a pe pământ. refren: Slăvim. refren: Slăvim. 3.'N-această zi frumoasă Aducem lui Isus Cântarea noastră-aleasă. Spre un nou Ierusalim. merg cântând pe cale.Ne place-aşa cântare Şi-am vrea s-o auzim: Prin jertfa vieţii Sale Ne face să trăim. înspre cer. Căci Îl iubim nespus. Spre oraşul luminat îmbrăcat cu diamant.

ai grijă Unde-ai să mă duci.Slăvim. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 3. 1.La tronul milei Tale Acum îngenunchem Şi-n sfântă consacrare Viaţa Îţi predăm! refren: Slăvim. slăvim Pe-al nostru Împărat! Slăvim. refren: Picioruş. ai grijă Unde-ai să mă duci. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 2. . Cu grijă m-am spălat Şi Domnului îndată La lucru I le-am dat. DE DIMINEAŢĂ. refren: Picioruş. ai grijă Unde-ai să mă duci. refren: Picioruş. Să slujesc pe Domnul Tu să mă conduci! 717 NOAPTEA-NCETIŞOR SE LASĂ. slăvim Pe Domnul adorat! 716 PE MÂINI.Urechea mi-e-ndreptată Spre bunul Dumnezeu Şi El cu drag mă-nvaţă Cum să-L servesc mereu.Iar ochiu-mi priveghează Cumva să nu greşesc. La lucru şi la joacă Eu Domnului servesc. de dimineaţă.Pe mâini. slăvim Pe Domnul adorat! 4.

719 VOI. Şi doreşte-ntruna Tată bun a-i fi. COPII DIN PREAJMA NOASTRĂ 1. 2.1. De ispite vă păzeşte Şi de tot ce este rău! . Frumuşel îl înconjoară Şi-l acoperă uşor Cu frumoasă-aripa lor. 2. Copilaşului nu-i pasă: Rugăciunea şi-a sfârşit. mereu.Noaptea-ncetişor se lasă. Unde-s îngeraşi. Dumnezeu priveşte Spre-orice copilaş. Dacă ei nu-L uită. Domnul. 3.De la El din ceruri. Fie noapte..Voi. 3..El i-ascultă ruga. din seninul cer Îi trimite mesageri.Celor ce-L ascultă. 1. Bine le va da.Zilnic îi dă pâine Spre-a avea puteri Şi pe braţe-l ţine Plin de mângâieri. 718 DE LA EL DIN CERURI. El nu-i va uita. E cu voi pe drum. copii din preajma noastră Ce porniţi la joc mereu.Îngeraşi din cer coboară. zi. În zburdălnicia voastră Nu-L uitaţi pe Dumnezeu! Nu uitaţi că vă iubeşte. 4.Din iubirea Sa divină Cel ce iartă-a noastră vină. El se culcă liniştit.

Amintiţi-vă întruna De ai voştri scumpi părinţi! Să-i cinstiţi cum se cuvine. frumos.Chiar aşa de mic cum sunt. Pot fi totuşi bun şi blând Căci Isus cu ochiul Său Vede bine ce fac eu.Doamne-n ajutor. Fiţi atenţi pe-al vieţii drum: Nu v-abateţi mersul vostru De la bine nicidecum! Doar mergând pe calea dreaptă Veţi ajunge fericiţi Şi prin orice bună faptă Pe Isus să-L proslăviţi! 720 VINO-MI. Să pot merge-n cer şi eu. Cum Isus v-a poruncit. Ca iaspis curat. 1. fericiţi. 1.2. şi copiii El va-mbrăţişa. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 2. Zile să aveţi senine. Pe pământul înnoit. Să pot fi ascultător! Doamne. copii întotdeauna Plini de viaţă. Să-Şi adune toţi aleşii În ceruri. refren: Străluci-vor ca aştrii. 721 DOMNUL VINE.Voi. Cei ce-n sfântă devotare Lui se vor preda.Vino-mi.Şi copiii. fă-mă bun mereu.Voi. 2. DOAMNE-N AJUTOR. .Domnul vine Ca Rege glorios.Domnul vine. copii din jurul nostru. 3.

cu mare.Deci veniţi cu mic.Spre ceruri am pornit Cu toţi ai mei. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 722 SPRE CERURI AM PORNIT 1.refren: Străluci-vor ca aştrii. O. O. Şi pentru mulţi copii Pregătite-s bucurii. Să mă joc şi eu cu ei. În coroana-I de aur Lucind ne-ncetat! 3. Steluţe să culeg Şi din stea în stea s-alerg.Spre ceruri am pornit Cu pas uşor.. cât de bine-i sus Lângă Isus. cât de bine-i sus Lângă Isus. 2... Şi inima-I daţi! El dă viaţă fericire Celor însetaţi! refren: Străluci-vor ca aştrii. În raiul fericit Cu porumbei. Ca iaspis curat. 3.. .Spre ceruri am pornit Cu-al meu Isus! Un loc mi-a pregătit Acolo sus. Voi paşte lupi şi miei. Ca iaspis curat. Aripi mi-am pregătit Să pot să zbor. O. cât de bine-i sus Lângă Isus.

ce bun eşti Tu! Spre ceruri mă condu de-acu'.Ecoul unui cânt Se-aude pe pământ. Şi le hrăneşte rând pe rând. (:Deci unde m-aş ascunde eu Fără să ştie Dumnezeu?:) 4.Îmi cântă inima. 1.Din capu-mi. Şi-n iarba ce foşneşte-n văi. Spre sfinte depărtări. Cântaţi-I Domnului. Aud chiar paşii Săi! Natura.O. Cum El a risipit-o-n tot. Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:) 2. El. nici un firicel Nu cade făr' să ştie El.723 AL MEU PĂRINTE IUBITOR.Al meu Părinte iubitor. Căci lumea e a Lui! Cu mâna Sa minuni zidi: Veniţi a le privi! 2. Al îngerilor Domnitor (:Mă însoţeşte orişicând.Domnul Savaot! . La revărsat de zori. Căci văd iubirea Sa.Un susur blând şi lin E glasul Său divin. O-mbracă-n haina florilor Al nostru Creator! 3. (:Cu cât mai mult de-ai Săi copii În orice zi Se va-ngriji!:) 3...Tatăl meu. L-ascult cum se înalţă-n zări. (:Îndreaptă-mi paşii-n căi cereşti. cu comori.El vrăbii ne trimite-n crâng. Să fiu cu cetele-ngereşti!:) 724 ECOUL UNUI CÂNT 1.

chip al zorilor..Când noaptea-ntinde umbra ei.. 2. În mersul său neobosit. Acum şi-n veci de toţi şi-n tot! 726 AH. Şi până-n ziua de apoi Dorim cu toţii a-Ţi servi.Al lumii noastre firmament Cu aştrii săi ce-n veci nu pier. Primeşte-al nostru imn sfinţit. Plăcut răsare luna iar. Proclamă soarele-nfocat Pe Creatorul adorat.Ah.Doamne Savaot. Şi-al stelelor Lui regiment Măresc pe Dumnezeu din cer.. Din zori de zi pân' la-asfinţit. Şi pentru binele primit Mărit fii. 3. Că El e veşnicul Stăpân Şi Tatăl meu cel bun! 725 AL LUMII NOASTRE FIRMAMENT 1. Când orice om e-ncununat Cu-al fericirii nimb! refren: Timp al florilor. dulce e în flori bogat Al primăverii timp. În taină poţi vedea scântei Cum pe întinsul cer apar.Nicicând nu voi uita Că lumea e a Sa. Şi tuturor vestesc smerit: Pe noi chiar Domnul ne-a zidit! Lui cântă cetele cereşti Un imn de slavă-n veci de veci.Cu cerul ne unim şi noi Înţelepciunea-Ţi a slăvi.. Din care va gusta tot omul Mântuit! . DULCE E ÎN FLORI BOGAT 1.

câmpii. Glasuri multe de copii.chip al zorilor. Ascultaţi cum cântă-acum Slavă Domnului cel bun! refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! 2.Când prin grădini. refren: Timp al florilor. Mii de flori l-au presărat. Cât poţi în jur să vezi! refren: Timp al florilor. Când poţi să pui temei Spre-a fi de-a pururi mântuit Şi viaţă-n dar să iei! refren: Timp al florilor. dumbrăvi. Din care va gusta tot omul Mântuit! 4. Natura cântă-n desfătări. Să ia pe-al său Mântuitor Ca scut etern şi Domn. cărări.2. Din care va gusta tot omul Mântuit! 727 CÂMPUL IARĂŞI A-NVIAT.chip al zorilor. Iar prin lunci un glas voios Cântă slavă lui Hristos.Azi e un timp înfloritor Lăsat pentru-orice om. 1. câmpii.Câmpul iarăşi a-nviat. Din care va gusta tot omul Mântuit! 3. Se-arată flori. grămezi.chip al zorilor. Şi ei cântă azi în cor Slavă bunului Păstor: Cum e-n cer şi pe pământ Slavă Tatălui cel sfânt! refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! .Prin păduri.E-al tinereţii timp dorit.

Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc. Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc. Strig de-aceea fericit: Domnul fie preamărit! refren: Deci şi noi să ne unim Şi pe Domnul să-L mărim! 728 SPRE ZĂRILE-ALBASTRE 1. Alerg prin miresme de fân şi flori Şi-mi place prin iarbă desculţ.Un cântec de drum . 2. Mi-e dor de păduri şi de lunci. Aproape de cer să mai fac un pas Spre floarea de colţ de pe stânci.Doamne.3. refren: Aşteaptă-mă.Mari minuni în jurul meu! Văd pe bunul Dumnezeu Cum împarte florilor Vii miresme şi culori.Doamne. c-un cer senin. c-un cer senin.Spre zările-albastre mă simt atras. 3.Lumini de azur mă deşteaptă-n zori Să-mi strig bucuria spre munţi. refren: Aşteaptă-mă.

Este-al nostru Creator. plină de avânt.vreau să cânt din nou. Ce va face primăvară-n veşnicii! 730 INIMA E PLINĂ.Vine. 1. refren: Aşteaptă-mă. . vine primăvara Cu cântări de bucurii! Să ne veselim ca fluturii la soare. 729 VINE. Flori şi păsări mii. Bun şi iubitor. Păşind pe înguste poteci.O. să priveşti De pe-un vârf de munte slăvile cereşti! Farmecul naturii nu te va-nşela Când te prinde-n vraja sa! refren: Dealuri şi câmpii.Inima e plină. Flori şi păsări mii. S-aud dinspre munte al său ecou Spre cer cum răsună în veci. cântând. Iar deasupra lor. ce fericire. Toate ne aduc în cale bucurii.Doamne. c-un cer senin. 2. Hai şi noi pe urma lor! refren: Dealuri şi câmpii. VINE PRIMĂVARA 1. Către zări senine vulturi suie-n zbor. Căci ne cheamă munţii să pornim. vesel. Iar deasupra lor. Iarăşi. Spre inima Ta mă grăbesc! Mă-mbie al dragostei har divin La drum către culmi când pornesc. Toate ne aduc în cale bucurii. dragi copii! Să răspundem cu iubire Domnului.

Zile multe şi senine. Lângă Domnul să trăieşti! 3. Este-al nostru Creator. În veşnicie să-nflorească!:) 2. Flori şi păsări mii. Este-al nostru Creator. iată. Bun şi iubitor. 3. .Pe cărarea datoriei Fericirea s-o găseşti. Asta fie partea ta. Prin păduri înalte. în veci!Mulţi ani trăiască!:) 732 CÂNTEC PLIN DE BUCURIE: 1. o veşnicie Bunul Dumnezeu să-ţi dea! 2. refren: Dealuri şi câmpii. Mulţi ani trăiască.Mulţi ani cu binecuvântare! Mulţi ani cu Domnul pe cărare! (:Mulţi ani trăiască. 1.. Iar deasupra lor. CU PACE ŞI IUBIRE. Mulţi ani. s-au deschis Drumuri către Paradis!. 731 MULŢI ANI.Bun şi iubitor. Mulţi ani cu pacea Lui cerească!:) 3.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie! Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie! (: Mulţi ani trăiască.Mulţi ani. Mulţi ani. La mulţi ani în veşnicie. Mulţi ani trăiască.Şoapte de iubire se aud în flori Ca să ne-nsoţească paşii călători. Toate ne aduc în cale bucurii.Cântec plin de bucurie: "La mulţi ani de ziua ta!" Şi mai mult. Mulţi ani trăiască.. cu multă fericire! (:Mulţi ani trăiască. cu pace şi iubire.

. Ne-a condus neîncetat! 2. prin marea Sa-ndurare.Sub privirile divine Fericit să poţi umbla! 4. 1. Ţie. Aducându-I preamărire. Clipe binecuvântate. 2.Strânge de pe calea dreaptă O recoltă de minuni. Ani ferice mulţi şi buni! 733 AZI. El viaţa ne-a ţinut. Lui Isus Îi mulţumim! Mântuirea minunată. 1.Azi. alungaţi! Să-I cântaţi cu mic. Vechi istorii evocăm! 3. Celui veşnic adorat. Cu pace şi cu har. Pentru dragostea-Ţi fierbinte. CÂNTAREA BUCURIEI. El viaţa ne-a ţinut. Pentru harul salvator! 734 PE BRAŢUL CELUI PREAMĂRIT.. scump Mântuitor.Mulţumiri. Deşi furtuna ne-a izbit. cântarea bucuriei. Cântul laudei 'nălţaţi. Prin valuri am trecut. ceresc Părinte. Providenţa-I admirăm.Prin cântări de bucurie Viaţa noastră-mpodobim.Aici cu toţi ne-am adunat. recunoştinţă. Căci Dumnezeu ne-a ajutat Cu pace şi cu har. L-al cerului altar.Pe braţul Celui preamărit. cu mare. Îţi aduc ai Tăi copii Pentru timpul de-ndurare Ce-a trecut în veşnicii! Mulţumiri. Orice gând de întristare Şi povara. Că. Şi răsplata te aşteaptă..

La bun liman. Fă-ne. Tu nu ne-ai lepădat! Drept eşti şi bun. sfinţită! 2. Mult timp nu va mai fi! 735 TE PREAMĂRIM. Mântuitor şi Rege preaiubit! 4.Să te-asculte din Sion Al iubirii tale Domn Şi în strâmtorare El să-ţi dea răbdare. cu bine ne-ai adus! 2. PUTERNIC DUMNEZEU! 1.Până acum pe aripi ne-ai purtat! Atâta har nicicând n-am meritat! Chiar de-am greşit. ne fii. puternic Dumnezeu. Planuri mult iubite Fie-ţi împlinite! Domnul să-Şi lumine Faţa peste tine! 3.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu. puternici. Veşnic să-ţi arate Marea-I bunătate! . pân' la sfârşit.Dumnezeu din cer să-ţi dea Ce-ţi doreşte inima. Că ne-ai condus pe drumul nostru greu! Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus.3. lăudat! 3.Te preamărim. prin har. când iubim! Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa! Pân' la sfârşit slăvim iubirea Ta! 736 SĂ TE-ASCULTE DIN SION 1. Să 'naintăm luptând sub scutul Tău! Precum ai fost. Mâna Lui cerească Să te ocrotească.Doamne.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim. fii. Domnul să-ţi trimită Pacea Lui.Un an de binecuvântări S-a scurs în veşnicii! Din Paradis se-aud chemări: Mult timp nu va mai fi.Veşnic ne vom bucura Pentru biruinţa ta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful