You are on page 1of 2

L’AVELLANER

L'avellaner es troba a mig camí entre arbre i arbust; arbre per


l'alçada de fins a 6 o 7 metres però de port arbustiu pels nombrosos
troncs de fusta flexible que surten de la mateixa soca.
Espontàniament, l'avellaner creix en zones particularment humides
de rouredes i d'altres boscos caducifolis,
Les fulles de l'avellaner són grans i en forma de cor, lleugerament
asimètriques a la base, més aviat gruixudes amb els nervis
secundaris paral·lels i enfonsats, i amb un doble dentat al marge
L'avellaner és ben conegut pels seus fruits secs, les avellanes.
L'avellaner floreix al gener i febrer, abans de treure les fulles. Les
flors són unisexuades. Les masculines, molt nombroses i visibles,
es troben en llargs aments que pengen en grups de 2, 3 o 4. És
molt característic veure l'avellaner a ple hivern amb les branques
engalanades d'aments. Les flors femenines, en canvi, són escasses
amb prou feines si es veuen uns estigmes vermells però són elles
les que a la tardor esdevindran avellana.

Flors masculines Flors femenines


Fulles

Fulles

Avellanes