Verantwoord online

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Een 2.0-perspectief 18 april 2010
Martijn Hulst, Tam Tam

How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new world, That has such people in't!
The Tempest , Act 5, Scene 1 , Shakespeare (1611)
http://m.blog.hu/an/anitainlondon/image/Globe.jpg

Momenteel 5x zoveel woorden als in de tijd van Shakespeare

Medicijngebruik in de 17e eeuw

Verantwoord online?

Verantwoord medicijngebruik?

Programma van vandaag
social media | online samenwerken | 2.0 in de zorg | betekenis voor instituut verantwoord medicijngebruik

Hoe zocht u twaalf jaren geleden naar informatie?

Helemaal niet zo lang geleden…

Hoe zoekt u in 2010 naar informatie? Google, Google, Google!

In minder dan een decennium

Screenshot Marktplaats.nl 8 maart 2010

En wat is er dan in de afgelopen 12 uur gebeurd?

Tussen 01.00.00 – 13.00.00
350.000 nieuwe leden op facebook 1.500.000 krabbels op Hyves

105 biljoen emails

550.000 minuten video op YouTube

2,5 miljoen tweets
Gebaseerd op http://www.onlineeducation.net/internet/ en http://www.hyves.nl/index.php?l1=ut&l2=ab&l3=ns&pressmessage_id=1265965

Verandering

Verandering

social media --------web2.0

Social Media | Web2.0

Social Media | Web2.0

2.0 gaat niet alleen over technologie of toepassingen

Ik ben niet alleen…

Ik

… samen met gelijkgestemden …

… deel ik mijn wereld …
        zingeving nieuwsgierigheid verwerking goed willen doen reflectie genot-gemak-gewin erbij willen horen status

Bron: Fabrique, Over drijfveren, kookschriften en de toekomst, mei 2007

Dit is de generatie die online inschrijft op producten. Zich verzamelt, organiseert en opdrachtgever wordt. Die zich verbindt en over de geografische grenzen uit de oude tijd op zoek gaat naar toegevoegde waarde en nutoptimalisatie in plaats van het winstmaximalisatie
(Justien Marseille, 2006)

En wie bepaalt de muziekindustrie?

En wie maken het nieuws?

En wie beoordeelt farmaceuten?

1,6 miljoen euro schade claim

Mens

Mens
Verbonden

Mens

Mens
Verbonden

Zorg2.0 = (Ik * Jijn)wij

Mens

Mens
Verbonden

Zorg2.0 = (Ik * Jijn)wij
Luisteren, faciliteren, deelnemen, verbinden, delen, samenwerken, benaderbaar zijn, etc.

Wat betekent dit voor jullie?

2.0 begint in het hart van je organisatie
Vrijheid
Ontplooiing

Individu
Acceptatie

Ruimte

Balans Mens

Creëren

Delen Kennis
Verbindingen Talent Organisatie Techniek Groei

Netwerken Faciliteren
Sneller Slimmer

Samenwerken
Kennismanagement

Enabler
Altijd Overal

Innovatie Optimalisatie
Communicatie

Persoonlijker

2.0 begint in het hart van je organisatie
Vrijheid
Ontplooiing

Individu
Acceptatie

Ruimte

Balans Mens

Creëren

Delen Kennis
Verbindingen Talent Groei

Kennisdeling Kennisvergaring Implementatie Kwaliteitsbewaking Effeciency Effectiviteit Organisatie Resultaat Techniek

Netwerken Faciliteren
Sneller Slimmer

Samenwerken
Kennismanagement

Enabler
Altijd Overal

Innovatie Optimalisatie
Communicatie

Persoonlijker

Social Media kunnen helpen

Social Media kunnen helpen
Karakteristieken:          Je kunt er direct mee beginnen Ze kosten weinig of niks De kosten zijn schaalbare abonnementsvormen Alles kan gecombineerd en gekoppeld worden Ze kunnen op vele platformen gebruikt worden Ze leggen de inhoud bij de gebruiker(s) Ze zijn sociaal Etc. Etc.

Optie 1: Volgen wat er gebeurt…

Optie 2: Delen wat je ziet…

Optie 3: Schrijven over wat je ziet…

Optie 4: Delen van documenten…

Optie 5: Managen van projecten

Optie 6: Virtueel samenwerken

Optie 7: Mash-up

Mens

Mens
Verbonden

Zorg2.0 = (Ik * Jijn)wij
Luisteren, faciliteren, deelnemen, verbinden, delen, samenwerken, benaderbaar zijn, etc.

Samen ideeën uitwisselen

Samen een auto ontwikkelen

Wat betekent dit voor jullie?

2.0 in de gezondheidszorg

Kan u een epidemie voorspellen?

Ja, u kan, maar u heeft wel de ander nodig…

Kan de ander een vaccinatie tegenhouden?

Ja, dat kan de ander, maar u kan samenwerken…

Ook de patiënt is niet alleen

> 21.000 gezondheidshyves 70% zit in sociale netwerken 1/3 patiënten baseert zich op nietmedisch professionals

52% gaat voor zorgkeuze online

14% schrijft over ziekte / behandeling
Onthoudt slechts 5060% van doktersbezoek Patiënt 8 op 10 gaat naar Dr. Google

Vele toepassingen

Ook mobiel

Mens
(patiënt)

Mens
Verbonden
(patiënt)

Zorg2.0 = (Ik * Dr.n * Jijn)wij

Verbinden, verzamelen, organiseren, …

zorgverlener

Patiënt

Welke wijsheid heeft de zorgexpert?

Wisdom of a crowd

zorgverlener Wisdom of a professional Patiënt

Hoe betrouwbaar is de wikipedia als medicijngids?

Hoe betrouwbaar is de wikipedia als medicijngids?
76% volledige antwoorden via Wikipedia op medicatievragen 95,5% volledige antwoorden via Medscape Drug Reference

Het helpt…

…en het helpt niet…

De patiënt gunt rollen in zijn zorgnetwerk

Mantelzorger

Second opinion-verlener

Hyves-vriend

zorgverlener
Ik

De weg naar ‘collaborative care’
(Ik * Dr.n * Jijn)wij

Zorgnetwerken
Patiënt gecentreerde zorg

van

Functionele bekostiging

naar

Ketenzorg

Collaborative care
Participatory medicine

Welke rol wordt daar in gegund?
       Informatieleverancier Regisseur Regelaar Voorschrijver Poortwachter Generalist …        Infomediair? Coördinator? Faciliteerder? Samenwerker? Adviseur? Niche-speler? … Patiënt

Zorgverlening

Wat betekent dit voor verantwoord medicijn gebruik?
   Medicatiegebruik = 0,9% van BBP (en groeit de aankomende jaren fors) ¾ is herhaalmedicatie, ¼ eerst verstrekking 73% herhaalmedicatie komt bij zelfde apotheker vandaan 30 – 40% is niet therapietrouw 50 - 70% van chronisch patiënten breekt voortijdig geneesmiddel gebruik af Veel (oudere) mensen gebruiken teveel medicatie

 

Patiënt

Zorgverlening

(Bronnen o.a.: VWS, Farmacie in transitie (BS Health Consultancy))

Wat betekent dit voor verantwoord medicijngebruik?

Als communicatie verandert?

Als samenwerken verandert?

Als rollen veranderen?

“Bewaker en implementeerder”

Patiënt Zorgverlener Zorgverzekeraar

Welke rol wordt jullie in 2.0 gegund?

Credits
Deze presentatie is mede mogelijkheid door verschillende webloggers, Flickr-gebruikers, Sxc.hupubliceerders, Wikipedia-schrijvers, Slideshare-delers, Twitteraars. etc. Zonder de verschillende gedeelde berichten, foto’s en presentaties was het maken van deze presentatie onmogelijk. Heel veel dank en laten we blijven delen.

Colofon
Martijn Hulst, martijn.hulst@tamtam.nl, Tam Tam, 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful