INSTRUCCIONS PER PODER OBTENIR ELS LLIBRE DIGITALS DE FÍSICA I QUÍMICA DE 2n D’ESO

El llibre de física i química de 2n d’ESO es troba en una plataforma digital de la qual ens haurem de donar d’alta com a usuaris. La plataforma la trobarem a l’adreça: http://www.virtusbooks.com Un cop hagueu carregat la pàgina web haureu d’accedir a l’enllaç que diu: Crea un compte per validar el teu codi

S’obrirà una nova finestra del navegador, que haurem d’omplir amb les vostres dades personals:

Tingueu en compte que per veure el llibre digital, sempre ens haurem de connectar a l’internet. Per tant, us recomanem que escolliu un login (nom d’inici) i password (contrasenya) que us siguin fàcils de recordar. Aquests són personals i intransferibles.

Un cop hagueu formalitzat el registre us demanarà un codi d’activació. Aquest és el que us hem donat a cadascun de vosaltres. Un cop hagueu formalitzat el registre i hagueu activat el vostre codi, per poder veure el llibre de física i química us haureu de connectar a la plataforma virtusbooks (http://www.virtusbooks.com) i posar el vostre login i password. Una última cosa; per poder veure el llibre haureu d’instal·lar un programa especial. Segui les indicacions i ho fareu sense problemes. Tingueu present que per descarregar i instal·lar programes a l’ordinador haureu d’accedir-hi com a administrador i no tenir aquests privilegis escapçats. Si teniu cap problema, consulteu els vostres professors! Ànim !