Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elektronika II.

Elektronika II.

Ratings:
(0)
|Views: 13,137|Likes:
Published by Muntyán Gábor
Elektronika II.
(Diszkrét félvezetők, erősítők)
Elektronika II.
(Diszkrét félvezetők, erősítők)

More info:

Published by: Muntyán Gábor on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
MISKOLCI EGYETEMINTÉZETELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAITANSZÉKVILLAMOSMÉRNÖKI
DR. KOVÁCS ERNŐ
ELEKTRONIKAII.
(
DISZKRÉT FÉLVEZETŐK,ERŐSÍTŐK 
)
ELŐADÁS JEGYZET
2003.
 
Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 
2.0. Diszkrét félvezetők és alkalmazásaik
A fejezet összefoglalja a legfontosabb ismereteket a diszkrét félvezető alkatrészekről ésalkalmazásaikról. Kiemelten tárgyalja a lineáris alkalmazásokat, elsősorban is a diszkrételemekkel felépített félvezetős erősítőket. A fejezet a diszkrét alkatrészek közül nemfoglalkozik a teljesítmény-elektronikai alkatrészekkel és alkalmazásaikkal, azoptoelektronikai alkatrészekkel és a speciálisan csak nagyfrekvencián használtalkatrészekkel, mivel ezeket egyéb tárgyak, anyagrészek, vagy fejezetek tartalmazzák. Azegyes elektronikai elemek tárgyalásánál elsősorban –az alapvető működésén túl- alegjellemzőbb paraméterek megismerése és értelmezése a cél. A diszkrét alkatrészek családja jelentős számú alkatrészből áll, amelyből a fejezet csak a legjellemzőbbalkatrészeket emeli ki a teljesség igénye nélkül.
2.1. Félvezető-elmélet alapjai
Az elektronika oly mélységig tárgyalja az elektronfizika vonatkozó tárgyköreit, ameddigaz szükséges ahhoz, hogy megértsük a félvezetőkben lezajló alapvető fizikai folyamatokat,a félvezetők működését befolyásoló hibákat és a hőmérséklet hatását, mivel ezek közvetlenhatással vannak az egyes elektronikai kapcsolások tulajdonságaira. A témakörhözkapcsolódó mélyebb, részletesebb ismereteket a fizika egyes fejezetei (szilárdtestfizika ésaz elektronfizika) nyújtanak (lásd ajánlott irodalom).A kristályos szilárd anyagokban a kötött rácsrészecskék környezetében szabad elektronok találhatók. A szabad elektronok mennyisége dönti el, hogy az adott kristályos anyagmilyen villamos tulajdonsággal rendelkezik, pl. vezető vagy szigetelő. A vezetésben csak aszabad elektronok vesznek részt.
Potenciális energia
Az atomhoz kötött elektronok meghatározott diszkrét energiaszinteket/pályákat tölthetnek  be. A diszkrét energiaszintek energiája meghatározható a magtól vett távolságfüggvényében, figyelembe véve, hogy az elektronok pályasugara (r) csak egy egész szám(n) négyzetével lehet arányos:
( )
22242
18
nqmZ 
on
ε=
h
 ahol, m az elektron tömege, q az elektron töltése, Z rendszám,
ε
o
a vákuum permittivitása,ħ a Planck-féle állandó. Az n kis egész szám n=1,2,3…. potenciálgátW
n
(r)W
n
(r)
Dr. Kovács Ernő: Elektronika előadás jegyzetek (II.)
2
 
Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 
Az ábrán azt az esetet ábrázoltuk, amikor az atomok rácstávolságnyira vannak egymástól.A szaggatott vonal határolja azt a potenciálisenergia-teret, amelyben elektron nemtartózkodhat. Az így létrejövő potenciálgátak a klasszikus fizika szerint megakadályozzák az elektronok szabad mozgását a térben, azonban a kvantummechanika szerint az alagút-hatás révén az elektronok egy része mégis átjut.A meghatározott diszkrét energia pályák felhasadnak és nagy számú szint lehetségesegymáshoz viszonylag közel. Ezek a szintek (amelyek továbbra is diszkrétek) képeznek egy energia sávot. Az energia sávok között
tiltott energia sávok 
helyezkednek el,amelyben elektron nem tartózkodhat. A sávok közül az utolsó részben vagy teljesen betöltött sávot
vegyértéksávnak 
, míg az első nem betöltött vagy csak kis mértékben betöltött sávot
vezetési sávnak 
nevezzük. A vegyértéksáv és a vezetési sáv közötti tiltottsáv nagysága jellemzője a vezető, félvezető és szigetelő anyagoknak. A
vezető anyagok 
 teljesen betöltött vegyértéksávú, üres vezetési sávú és 3 eV-nál kisebb tiltott sávszélességűanyagok. Ha a tiltott sáv szélessége 5..8 eV, akkor az anyag
 szigetelő 
. A kettő közöttihelyezkednek el a
 félvezetők 
. Pl. a szokásos félvezető anyagoknál a tiltott sáv szélessége:Si esetén 1.1 eV, Ge esetén 0.72 eV, GaAs esetén 1.3 eV. Az energiasávok alapján lehet alegegyszerűbben modellezni a félvezetők működését.
Sávelméleti alapok 
A félvezető anyagokban a tiltott sáv szélessége elegendően kicsi ahhoz, hogy már szobahőmérsékleten a vegyértéksávból elektron lépjen ki és a vezetési sávba kerüljön. Akilépett elektron (n) helyén elektron hiány lép fel, ami pozitív töltést (p) jelent ezt hívjuk 
lyuknak 
.Az elektron gerjesztés hatására bekövetkező kiszakadását a kötött rácsszerkezetből
 párképződésnek 
(generációnak) a visszatérését
rekombinációnak 
nevezzük. A generációsorán lyuk-elektron pár keletkezik, a rekombináció során azonban egy lyuk-elektron pár megsemmisül. Egy adott hőmérsékleten a töltéssűrűség egyensúlyban van, azonos számúgeneráció és rekombináció zajlik le. Termikus gerjesztés esetén tehát mindig azonos számúelektron és lyuk keletkezik.Vegyértéksávteljesen betöltöttTiltott sávVezetési sávüresWgeneráció rekombináció Az elektronok generációja és rekombinációja azonban nem minden anyagnál ilyen direktfolyamat. A félvezetőket aszerint is csoportosíthatjuk, hogy az elektronok gerjesztése(foton abszorpció) ill. generációja (foton kisugárzás) közvetett (indirekt félvezetők) vagyközvetlen (direkt félvezetők) átmenettel történik-e. Direkt félvezetők esetén a
 hullámszámvektor (az elektromágneses tér terjedési irányába mutató, a frekvenciávalarányos vektor) nem változik meg, míg indirekt félvezetők esetén megváltozik.A fenti sávszerkezeti modellel szemben a vezetési sáv alsó energia szintje és avegyértéksáv felső energia szintje nem párhuzamosan fut egymással, hanem a
Dr. Kovács Ernő: Elektronika előadás jegyzetek (II.)
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sili50 liked this
Agócs Anita liked this
Agócs Anita liked this
joebeatle liked this
Agócs Anita liked this
Kálmán Matolcsy liked this
Gyuri Gyurii liked this
vatsalshah24 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->