Bilant contabil Activ Imobilizari totale - necorporale - financiare - corporale Stocuri Creante Disponibilitati si alte valori Total Capital

social Rezerve Profit Provizioane Oblig.nefinanciare Oblig financiare Total Pasiv

Cheltuielile inavans = se trec la Creante, dar se elimina din bilantul economic. Veniturile in avans = Obligatii nefinanciare ( nu se elimina din Bilantul economic. ) Bugetul = Obligatii nefinanciare. AJUSTARI ACTIV ( pt Bilantul economic ) Scoatem nonvalorile ( imobiliz. Necorporale) Nu au valoare economica imobiliz. Necorporale, CU EXCEPTIA : “ Chelt. De cercetare care privesc produse noi sau cercetari de activitati!! « Imob.Financiare : - Titlurile in valuta se stabilesc la cursul de schimb al zilei - Titlurile de particip. Cotate la bursa, se eval. In fctie de pachet.majoritar sau minoritar. - (Majoritar ) Valoarea unei actiuni cotate se stabileste la nivelul cel maimic dintre : X- pretul mediu ponderat al tranzactiilor din ultima zi de la bursa Y-pretul ultimei tranzactii din aceeasi zi la bursa cu conditia sa fie relevant (sa se refere la cel putin 0.5% din nr. De titluri ale emitentului) - Daca titlurile nu coteaza si se constituie intr-un pachet Minoritar, valoarea actuala a acestora se stab.prin met. Capitalizarii dividendelor.se calc. Un divid.mediu al ultimilor 3 ani. - Daca titlurile nu coteaza dar sunt intr-un pachet Majoritar, val. Actuala a acestora se det. Prin Metoda Globala :1) se det.valoarea globala a intrepr. In care sunt investite ; 2).Val.globala obtinuta se imparte la nr. Total de titluri a intrepr. 3).se inmulteste cu nr de titluri detinute , si astfel se afla valoarea participatiei. Imob.Financiare : de obicei ajustarea se da i problema Stocurile : se elab. O balanta in fctie de vechimea lor, si se scot stocurile fara miscare !!! Creantele :se elab. o balanta in fctie de vechimea creantelor, si se inlatura creantele incerte, determinate pe baza de rationament profesional. Cele in valutase actualizeaza la cursul zilei. Disponib. In valuta, se actualiz. La cursul zilei. AJUSTARI PASIV Provizioanele pt riscuri si chelt. : cele bine fundamentate, au caracter de rezerva, intregesc capitalurile firmei Celelalte provizioane se integreaza in rezultatele financiare ale firmei ( dupa cele defiscalizam) Obligatiile in valuta : se cat. La cursul zilei, diferentele fiind regularizate pe seama rezultatelor financiare . Daca – la oblig,financiare, atunci + la rezultat , cu aceeasi suma. ( daca -, atunci + la rez. )

Bilant economic activ b.contabil Im.totale, d.c. : Necorporale Financiare Corporale Stocuri Creante Disp+val.mobiliare Total b.contabil Total b.economic ajustari b.econ C.social Rezerve Profit Provizioane DIF Reevaluare Obl.nefinanciare Obl.financiare Total b.contabil Total b.economic pasiv b.contabil ajustari b.econ

leasing si actiuni preferate).Determinarea ACTIVULUI NET CORIJAT ( valoarea intrinseca a intreprinderii ) 1. sa justifice o buna gestionare a resurselor. Soc.Diferente din reevaluare = ANC sau valoare intrinseca intrepr ( cap.ec) +/.Metoda Aditiva: Capitaluri proprii ( Bil. Datorii/Capitaluri = bratul levierului financiar sau profit exploatare/(profit exploatare-plata dobanzilor pt datorii) = brat levier exploatare Exemplu de concluzie : Intreprinderea s-a finantat in proportie de 70% prin capital propriu si 30% prin capital imprumutat …. De aici se poate calcula Bratul levierului. FR trebuie sa fie + Trezoreria trebuie sa fie +. +Rezerve+Profit) Valoarea intrinseca a 1 actiune = Activul net Corijat : nr. TS ) 3 Total Total FD. !!! ajustarile la obl. ADICA LA OBL. aduce informatii cum a evoluat intreprinderea pe parcursul perioadei urmarite. FINANCIARE in bilantul financiar 6 Pasiv Capital permanent ( Capital propriu + Dat. ( 4 zecimale) Levierul financiar = gradul in care sunt utilizate de catre firma surse de finantare cu costuri fixe (imprumuturi. Total actiuni Bilant functional Activ Imobilizari totale ( Fctia de investitii ) Stocuri+CreanteOblig. Bilant Financiar Activ Imobilizari totale Stocuri + Creante Disponibilitati si alte valori mobiliare 1 2 Oblig Financiare ( Dat.Metoda Substractiva: Total Activ ( Bil. aproape de 0. tot acolo se trec si datoriile curente din enunt .nefinanciare (Fctia de exploatare ) Disponibilitati si alte valori ( Fctia de trezorerie) Total Pasiv Capitaluri proprii ( aici intra si diferentele dinreevaluare) Oblig Financiare Fctia de Finantare Total Rolul Bil.nefinanciare 4 5 .ec) – Total Datorii ( Oblig nefin+Oblig Fin ) = ANC sau valoare intrinseca intrepr 2.financiare se trec la datorii TS . TL ) Oblig. Functional + Elaborat pe 2-3 ani in urma. RULMENT NET GLOBAL = 4-1 = Capital permanent – Imobilizari totale NFR = 2-5 = Stocuri + Creante – Obligatii nefinanciare TREZORERIA = 3-6 = Disponibilitati – Oblig Fin ( Dat TL) Trezoreria NETA = FR –NFR Se studiaza echilibrul financiar al firmei Daca FR este – exista un risc imens al intrepr.