You are on page 1of 110

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders

of the Member States of the European Union

Πρόγραµµα εργασίας 2010

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
of the Member States of the European Union

1/110
Περιεχόµενα

Συνοπτική περιγραφή ............................................................3


1. Γενικό µέρος ........................................................................3
1.1. Εισαγωγή................................................................................................... 3
1.2. Αποστολή .................................................................................................. 3
1.4. Στρατηγική ................................................................................................. 3
1.5. ∆ιερεύνηση περιβάλλοντος........................................................................ 3
1.5.1. Πολιτικό επίπεδο ................................................................................. 3
1.5.2. Οικονοµικό επίπεδο ............................................................................ 3
1.5.3. Κοινωνικό επίπεδο .............................................................................. 3
1.5.4. Τεχνολογικό επίπεδο........................................................................... 3
1.5.5. Νοµοθετικό επίπεδο ............................................................................ 3
1.6. Πρόβλεψη για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα το 2010 .................. 3
1.7. Συστάσεις ετήσιας εκτίµησης κινδύνου για το 2010 ................................... 3
1.7.1. Τοποθεσίες προτεραιότητας ανά τύπο συνόρων ................................ 3
1.7.2. Συστάσεις για την επιχειρησιακή συνεργασία...................................... 3
1.8. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης................................... 3
2. Βασικοί τοµείς επιχειρησιακής δραστηριότητας του
FRONTEX και συναφείς ενδιάµεσοι στόχοι......................3
2.1. Οι στόχοι ως ακρογωνιαίοι λίθοι των δραστηριοτήτων του Frontex ........... 3
2.1.1. Στόχος 1 - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ..................................................................... 3
2.1.2. Στόχος 2 - ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ....................................................................... 3
2.1.3. Στόχος 3 - ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ .................................................... 3
2.1.4. Στόχος 4 - ΑΠΟ∆ΟΣΗ ......................................................................... 3
2.2. Αξίες .......................................................................................................... 3
2.3. Βασικοί τοµείς επιχειρησιακής δραστηριότητας ......................................... 3
2.3.1. Επιχειρησιακό πρότυπο ...................................................................... 3
2.3.2. Ανάλυση κινδύνων και ∆ιαχείριση γνώσεων ....................................... 3
2.3.3. ∆ιαχείριση κοινών επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή αντίδραση .......... 3
2.3.4. Ανάπτυξη ικανοτήτων.......................................................................... 3
2.3.5. Ο Frontex και οι αρχές ελέγχου των συνόρων των κρατών µελών ..... 3
2.3.6. Συνεργασία µε τρίτες χώρες και υποστήριξη και ενίσχυση των
περιφερειακών δοµών συνεργασίας στον τοµέα του ελέγχου των συνόρων. 3
2.3.7. Ο Frontex και η ευρωπαϊκή ιδέα για την ολοκληρωµένη διαχείριση των
συνόρων ....................................................................................................... 3
2.3.8. Η προσέγγιση του Frontex για τη διοργανική συνεργασία................... 3
2.3.9. Η οργανωτική δοµή του Frontex.......................................................... 3
2.3.10. ∆ιαχείριση εξοπλισµού ...................................................................... 3
2.4. Ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός του Frontex.................................... 3

2/110
2.5. Επισκόπηση ενδιάµεσων στόχων, αποτελεσµάτων
(σχεδίων/προϊόντων/υπηρεσιών), δεικτών επιδόσεων και κατανοµής πόρων.. 3
2.5.1. Τµήµα επιχειρήσεων ........................................................................... 3
2.5.1.1. Κοινές επιχειρήσεις .......................................................................... 3
2.5.1.2. Μονάδα ανάλυσης κινδύνων ............................................................ 3
2.5.1.3. Κέντρο επιχειρήσεων του Frontex.................................................... 3
2.5.2. Τµήµα ανάπτυξης ικανοτήτων............................................................. 3
2.5.2.1. Έρευνα και ανάπτυξη....................................................................... 3
2.5.2.2. Μονάδα κατάρτισης.......................................................................... 3
2.5.2.3. Συγκεντρωθέντες πόροι ................................................................... 3
2.5.3. Τµήµα διοίκησης ................................................................................. 3
2.5.3.1. ∆ιοικητικές υπηρεσίες....................................................................... 3
2.5.3.2. ∆ηµοσιονοµικά και σύναψη συµβάσεων .......................................... 3
2.5.3.3. Μονάδα νοµικών υποθέσεων........................................................... 3
2.5.4.. ∆ιεύθυνση και εκτελεστική υποστήριξη .............................................. 3
2.5.5. Εσωτερικός έλεγχος ............................................................................ 3
Παράρτηµα 1 – Γεωγραφικοί τοµείς ενδιαφέροντος (µε αλφαβητική σειρά)...... 3
Παράρτηµα 2 - Ενδεικτικός κατάλογος θεµατικών τοµέων ενδιαφέροντος όπως
διατυπώθηκαν από τα κράτη µέλη.................................................................... 3

3/110
Σχήµατα

Σχήµα 1: Επισκόπηση της δηµιουργίας εσόδων το 2010........................................... 3


Σχήµα 2: Εξέλιξη προσωπικού 2009 - 2010................................................................. 3
Σχήµα 3: Επισκόπηση δαπανών (ανά τίτλο) το 2010.................................................. 3
Σχήµα 4: Επιχειρησιακές δαπάνες το 2010 .................................................................. 3
Σχήµα 5: Οργανόγραµµα του Frontex ........................................................................... 3
Σχήµα 6: Επισκόπηση πόρων (2009 - 2010) ............................................................... 3
Σχήµα 7: Εξέλιξη προσωπικού 2005 - 2010................................................................. 3
Σχήµα 8: Εξέλιξη οικονοµικών πόρων 2005 – 2010 ................................................... 3
Σχήµα 9: Σύνδεση των συµπερασµάτων του Συµβουλίου µε τους
ενδιάµεσους/τελικούς στόχους του προγράµµατος εργασίας .................................... 3

4/110
Συνοπτική περιγραφή

Το πρόγραµµα εργασίας του Frontex για το 2010, ως αποτέλεσµα διαδικασίας


κυκλικού προγραµµατισµού, συνιστά το επιχειρησιακό σχέδιο του Οργανισµού που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως σηµείο αναφοράς για τη διαδικασία διακυβέρνησης
της αξιολόγησης και της εκτίµησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που θα
υλοποιηθούν το 2010. Ακόµη, το πρόγραµµα εργασίας του Frontex επιχειρεί να
εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας απέναντι στους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου για το 2009 διαπιστώθηκε ότι
πολλές από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τον Frontex είχαν
χαρακτήρα διαρκούς και επαναλαµβανόµενης παράδοσης προϊόντων και
υπηρεσιών, τα οποία αναµένεται να συνεχίσουν να υφίστανται στο εύρος των
προϊόντων και υπηρεσιών του Frontex για τα επόµενα χρόνια. Κάποια από αυτά θα
παραµείνουν ως έχουν, ενώ άλλα θα υποστούν ελάχιστες τροποποιήσεις κατά τον
κύκλο ζωής τους. Επιπλέον, τόσο οι διατµηµατικές δραστηριότητες όσο και οι
δραστηριότητες στο εσωτερικό του κάθε τµήµατος οµαδοποιήθηκαν περαιτέρω σε
προγράµµατα που αντικατοπτρίζουν µια µεσοπρόθεσµη προσέγγιση. Η
οµαδοποίηση πρέπει να συνδυάζει τον µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό των
δραστηριοτήτων µε τη δυνατότητα προσαρµογής της ετήσιας σύνθεσης ενός τέτοιου
προγράµµατος εάν παραστεί ανάγκη, ιδίως εάν το απαιτήσουν οι αλλαγές στο
επιχειρησιακό περιβάλλον του Frontex.

Το γενικό µέρος της εισαγωγής του προγράµµατος εργασίας για το 2010


επαναλαµβάνει την αποστολή, τη στρατηγική τοποθέτηση και το όραµα του Frontex.
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος εργασίας, οι παρατηρήσεις για τα θέµατα
που θίγονται παραµένουν σε ένα γενικό επίπεδο. Λεπτοµερέστερες παρατηρήσεις
περιέχονται στο πολυετές σχέδιο του Frontex για την περίοδο 2010 – 2013 που
εγκρίθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του Frontex το καλοκαίρι του 2009,
προκειµένου να χρησιµεύσει ως σηµείο αναφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του
ετήσιου προγραµµατισµού.

Η εισαγωγή περιλαµβάνει επίσης µια πρόβλεψη για τη λαθροµετανάστευση προς και


τη µετανάστευση στο εσωτερικό της ΕΕ το 2010. Αυτό το µέρος βασίζεται στα
πορίσµατα που περιλαµβάνονται στην ετήσια εκτίµηση κινδύνων 2009 και στην
ενδιάµεση εκτίµηση κινδύνων 2009.

Στο δεύτερο µέρος του προγράµµατος εργασίας 2010 του Frontex δίνεται έµφαση
στους βασικούς τοµείς επιχειρησιακής δραστηριότητας του Frontex που
αναπτύχθηκαν µε άξονα τέσσερις στόχους προς επίτευξη στο απώτερο µέλλον.

Στόχος 1: Εγρήγορση (Αναλυτικές ικανότητες),


Στόχος 2: Αντίδραση (Επιχειρησιακές ικανότητες & ικανότητες
αντίδρασης)

Στόχος 3: ∆ιαλειτουργικότητα (Εξατοµίκευση υπηρεσιών)


Στόχος 4: Απόδοση (∆ιαχειριστικές ικανότητες)

5/110
Αυτοί είναι οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι που θα επιδιώξει ο Frontex µέσω της
υλοποίησης διαφόρων ενδιάµεσων στόχων και σχεδίων, προϊόντων και υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια του 2010 και κατά τα επόµενα χρόνια.

Τέλος, η οργανωτική δοµή του Frontex υποδιαιρείται σε τµήµατα και µονάδες


(κέντρα παραγωγής) που παράγουν αποτελέσµατα και συνδέονται µε δείκτες
επιδόσεων µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και της διακυβέρνησης. Κάθε
σχέδιο, προϊόν και υπηρεσία συνδέεται µε τους ανθρώπινους και οικονοµικούς
πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι οποίες θα
οδηγήσουν στο αποτέλεσµα, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

Το τελευταίο µέρος της συνοπτικής περιγραφής επισηµαίνει τοµείς οι οποίοι, πέραν


των διαρθρωτικών αλλαγών, περιλαµβάνουν και αλλαγές που αφορούν το
αποτέλεσµα και συνεπώς προβλέπουν αύξηση των ανθρώπινων και/ή οικονοµικών
πόρων.

Σε Ευρώ Αναλήψεις Πληρωµές Τροποποι Προσχέδιο


υποχρεώσε 2008 ηµένος προϋπολο
ων 2008 προϋπολο γισµού
γισµός 2010
1
2009 N1

I. Κοινοτική 40 980 000 40 991 160 85 000 000 83 000 000


επιχορήγηση
που εισήχθη
στον γενικό
προϋπολογισµό
της ΕΕ (18 02
03)
II. Συνεισφορές 400 000 917 952 2 400 000 4 067 000
από χώρες που
συνδέονται µε
την υλοποίηση,
την εφαρµογή
και την
ανάπτυξη του
κεκτηµένου
2
Σένγκεν

III. Συνεισφορές 570 300 820 300 850 300 850 000
από το Ηνωµένο
Βασίλειο και την

1
Με βάση τον τροποποιηµένο προϋπολογισµό 2009 N1, όπως εγκρίθηκε από το διοικητικό
συµβούλιο τον Ιούνιο του 2009.
2
Προς το παρόν, για τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία υπάρχουν µόνο προκαταρκτικά
αριθµητικά στοιχεία. Τα τελικά αριθµητικά στοιχεία θα καταστούν διαθέσιµα το 2010.

6/110
Ιρλανδία
IV. Εθελοντικές 0 π.υ. π.υ.
συνεισφορές
από τα κράτη
µέλη
ΣΥΝΟΛΟ 41 950 300 42 729 412 88 250 300 87 917 000
V. ∆απάνες για 564 771 π.υ.
ειδικούς
σκοπούς
88 815 071 87 917 000

Σχήµα 1: Επισκόπηση της δηµιουργίας εσόδων το 2010

Το πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού του Frontex για την περίοδο 2010 –
2012 προτείνει, εν γένει, αύξηση του προσωπικού το 2010 όχι µόνο λόγω της
αύξησης των δραστηριοτήτων, αλλά και λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής
ορισµένων δραστηριοτήτων.

3
2009 2010 ∆ιαφορά

Θέσεις % Θέσεις % %
Έκτακτο 117 47 143 51 26 18
4
προσωπικό
Εξωτερικό 70 34 70 25 0 0
προσωπικό
(Αποσπασµένοι
εθνικοί
εµπειρογνώµονες -
5
ΑΕΕ)
Συµβασιούχοι 68 20 68 24 0 0
6
υπάλληλοι

Σύνολο 255 100 281 100 26 9

Σχήµα 2: Εξέλιξη προσωπικού 2009 - 2010

Ο απαιτούµενος αριθµός υπαλλήλων το 2010 εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 281,


περιλαµβανοµένης της ανώτερης διοίκησης του Οργανισµού. Πρόκειται για αύξηση

3
Σύγκριση του 2010 µε το 2009 για κάθε κατηγορία υπαλλήλων ξεχωριστά.
4
Οι θέσεις αυτές περιλαµβάνονται στον πίνακα προσωπικού. Τα ετήσια ποσοτικά στοιχεία
αντιπροσωπεύουν απόλυτη µέγιστη τιµή.
5
∆εν περιλαµβάνονται στον πίνακα προσωπικού.
6
∆εν περιλαµβάνονται στον πίνακα προσωπικού, περιλαµβάνει επικουρικούς υπαλλήλους.

7/110
της τάξης των 26 θέσεων σε σύγκριση µε τον προϋπολογισµό του 2009 N1. Όλες οι
νέες θέσεις θα καλυφθούν από έκτακτους υπαλλήλους (26). Αυτό συνεπάγεται
αύξηση του συνολικού αριθµού έκτακτων υπαλλήλων στον Frontex σε 143.

Για το 2010 ο Frontex αναµένει µικρή µείωση των οικονοµικών πόρων και αύξηση
των ανθρώπινων πόρων. Τα επόµενα έτη εµφανίζουν µια σταθεροποίηση των
οικονοµικών πόρων και διαρκείς –µέτριες– αυξήσεις των ανθρώπινων πόρων. Ο
προϋπολογισµός για το 2010 θα µειωθεί κατά 2,9 εκατ. ευρώ περίπου, ως συνέπεια
της χορήγησης από τις αρµόδιες για τον προϋπολογισµό αρχές στον Frontex
εφάπαξ κονδύλιο ύψους 5 εκατ. ευρώ το 2009.

Αναλήψεις Πληρωµές Τροποποιηµέ Προϋπολογισµός


υποχρεώσεων 2008 νος 2010
2008 προϋπολογισ
µός 2009 N1

Τίτλος 1 11 574 336 11 030 274 15 956 000 20 085 000

Τίτλος 2 5 365 993 4 056 611 10 044 000 10 894 000

Τίτλος 3 47 299 143 21 036 845 62 250 300 56 938 000

Σύνολο 64 239 472 36 123 730 88 250 300 87 917 000

Σχήµα 3: Επισκόπηση δαπανών (ανά τίτλο) το 2010

Λόγω της αύξησης του προσωπικού και της προβλεπόµενης κορύφωσης στην
υλοποίηση των έργων ΤΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2011, δεν θα είναι
πλέον δυνατό να επιτευχθεί αναλογία διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών
καλύτερη από 40:60. Εντούτοις, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενα έτη, οι
διοικητικές δαπάνες εµπεριέχουν «κρυφές» επιχειρησιακές δαπάνες σηµαντικού
ύψους. Για παράδειγµα, όλοι οι µισθοί και τα επιδόµατα λογίζονται ως διοικητικές
δαπάνες, ενώ οι αποζηµιώσεις των 70 αποσπασµένων εθνικών εµπειρογνωµόνων
(ΑΕΕ) πρέπει να θεωρούνται ως αµιγώς επιχειρησιακές δαπάνες καθώς η εν λόγω
κατηγορία υπαλλήλων έχει αµιγώς επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Το 2010, οι λοιπές διοικητικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,9 εκατ. ευρώ περίπου,
το µεγαλύτερο µέρος των οποίων (0,7 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για τις αυξηµένες
δαπάνες για την επεξεργασία δεδοµένων και τις τηλεπικοινωνίες.

8/110
Αναλήψεις Πληρωµές Τροποποιηµ Σχέδιο
υποχρεώσε 2008 ένος προϋπολογι
ων 2008 προϋπολογι σµού 2010
σµός 2009
N1

Επιχειρήσεις 36 852 429 16 051 771 48 250 300 42 738 000

Χερσαία σύνορα 3 081 966 1 955 880 4 250 000 4 250 000

Θαλάσσια σύνορα 28 678 036 11 843 240 36 100 300 26 497 000

Εναέρια σύνορα 2 544 958 954 345 2 650 000 2 650 000

Επιχειρήσεις 2 547 469 1 298 306 5 250 000 9 341 000


επαναπατρισµού

Ανάλυση κινδύνων και 810 369 294 527 2 050 000 2 250 000
Κέντρο Επιχειρήσεων

Ανάλυση κινδύνων 765 085 278 392 1 800 000 1 800 000

Κέντρο Επιχειρήσεων 45 284 16 134 650 000 450 000


του Frontex

Εκπαίδευση 5 072 686 1 649 542 6 800 000 7 200 000

Έρευνα & Ανάπτυξη 344 708 85 253 1 400 000 1 400 000

Συγκεντρωθέντες πόροι 884 250 416 434 1 400 000 1 400 000

Λοιπές δαπάνες 3 334 701 2 539 318 1 950 000 1 950 000

Λοιπές δαπάνες 230 000 128 796 150 000 150 000

Σχέδια ΤΠ 3 104 701 2 410 522 1 800 000 1 800 000

Αποθεµατικό π.υ. π.υ. π.υ. π.υ.

Σύνολο 47 299 143 21 036 845 62 250 300 56 938 000

Σχήµα 4: Επιχειρησιακές δαπάνες το 2010

Οι επιχειρησιακές δαπάνες καλύπτουν το 64 % του προϋπολογισµού του 2010. Ο


επιχειρησιακός προϋπολογισµός θα µειωθεί κατά 4 % σε σύγκριση µε τον
τροποποιηµένο προϋπολογισµό 2009 N1. Το πρόγραµµα εργασίας 2009 παρέχει
ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες και τις
εκτιµώµενες ανάγκες σε (ανθρώπινους και οικονοµικούς) πόρους που απαιτούνται

9/110
για την υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Αυτή η στενή σχέση µεταξύ
προγράµµατος εργασίας 2010 και προϋπολογισµού 2010 ενισχύει τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων για το διοικητικό συµβούλιο και τις αρµόδιες για τον
προϋπολογισµό αρχές.

Η συνεχιζόµενη εφαρµογή κοινής κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα της


ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων και η σταδιακή ανάπτυξη κοινοτικού
συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων επιβάλλουν την περαιτέρω
ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι λειτουργίες του Frontex καλύπτουν ολόκληρο το πεδίο


εφαρµογής της κοινοτικής στρατηγικής ασφάλειας των συνόρων τεσσάρων
βαθµίδων, το 2010 κρίνεται επιβεβληµένη η διαρκής ενίσχυση των δραστηριοτήτων
όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων και τη συνεργασία µε τρίτες χώρες στον τοµέα
της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και των επιχειρήσεων επαναπατρισµού.

Το 2010 τόσο ο Frontex όσο και τα κράτη µέλη θα συµµετέχουν στη συνεχιζόµενη
ανάπτυξη ενός «ευρωπαϊκού συστήµατος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)».
Παράλληλα, θα υλοποιηθεί µια σειρά επιχειρήσεων µακροπρόθεσµου χαρακτήρα
στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα.

Οι επιπτώσεις της λαθροµετανάστευσης δεν περιορίζονται πλέον σε µεµονωµένες


περιφέρειες. Ως εκ τούτου, η σύµπραξη µε τρίτες χώρες θα διαδραµατίσει κρίσιµο
ρόλο. Με βάση τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέχρι στιγµής, η
επιχειρησιακή συνεργασία του Frontex µε τρίτες χώρες θα αναπτυχθεί περαιτέρω
στοχεύοντας στη σύναψη βιώσιµων εταιρικών σχέσεων. Θα καταβληθούν
προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας ειδικά µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων
χωρών στην περιφέρεια της Μεσογείου, στη ∆υτική Αφρική, στην Κεντρική Ασία και
στην Άπω Ανατολή.

Ο Frontex ενισχύει την ασφάλεια των συνόρων µέσω της ενδυνάµωσης της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
συνεχίζει την ανάπτυξη περιφερειακών πρωτοβουλιών στον τοµέα της διαχείρισης
των συνόρων, ιδιαίτερα στα νότια θαλάσσια σύνορα. Το δίκτυο των εθνικών σηµείων
επαφής του Frontex (NFPOC) θα αναπτυχθεί περαιτέρω παράλληλα µε τη
δηµιουργία ειδικών δικτύων από τις επιχειρησιακές µονάδες.

Ο Frontex θα καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των αναλυτικών


ικανοτήτων του. Οι δεσµοί µε τα δίκτυα των ευρωπαίων αξιωµατικών συνδέσµων για
τη µετανάστευση θα ενισχυθούν περαιτέρω. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Frontex
συστάθηκε το 2008 και θα πρέπει να µεταβεί στο επόµενο επίπεδο ή να επιτύχει
οργανωτική ωριµότητα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Frontex θα µεριµνήσει για την
εξασφάλιση ασφαλών διαύλων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε τα
κράτη µέλη και τους βασικούς εταίρους, διευκολύνοντας τις εκτιµήσεις
επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου που εκπονούνται από τα κράτη µέλη.

Μεταξύ των αριθµητικών στοιχείων για το 2010 κάποια εµφανίζονται ως απόρροια


των εµπειριών προηγούµενων ετών. Σε σύγκριση µε το 2007 και το 2008, έχει

10/110
µειωθεί ο προϋπολογισµός που διατίθεται για τα θαλάσσια σύνορα. Παρά το γεγονός
ότι αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για το σύνολο σχεδόν των αντίστοιχων
προϋπολογισµών του 2007 και του 2008, έχουν σηµειωθεί σοβαρές καθυστερήσεις
στις πληρωµές και, ως εκ τούτου, το επίπεδο των φιλοδοξιών θα πρέπει να
προσαρµοστεί (προσωρινά τουλάχιστον) σε χαµηλότερα επίπεδα. Εντούτοις, ο
τρέχων προβλεπόµενος προϋπολογισµός αφήνει αρκετά περιθώρια για την
υλοποίηση επτά έως εννέα σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος του ευρωπαϊκού
δικτύου περιπολίας (Ε∆Π).

Ο προϋπολογισµός για τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια στα εξωτερικά
σύνορα έχει µειωθεί κατά 5,5 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 42,7 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισµός για τα χερσαία σύνορα θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε το


2009 Ν1 (4,3 εκατ. ευρώ). Ο εν λόγω προϋπολογισµός θα χρησιµοποιηθεί για:
- κοινές επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων και Εστιακά Σηµεία) που θα
επικεντρώνονται στις βασικές οδούς διέλευσης των λαθροµεταναστών όπως
προκύπτουν από τις αναλύσεις κινδύνου (2,7 εκατ. ευρώ),
-
- περαιτέρω ανεπτυγµένα στρατηγικά σχέδια που υλοποιήθηκαν πρόσφατα
(1,0 εκατ. ευρώ),
- πιλοτικά σχέδια βέλτιστων πρακτικών σε συνεργασία µε γειτονικές τρίτες
χώρες και κοινές επιχειρήσεις παρακολούθησης που βασίζονται σε
πορίσµατα (0,5 εκατ. ευρώ).

Στα θαλάσσια σύνορα διατίθεται το µεγαλύτερο µερίδιο του προϋπολογισµού για


επιχειρησιακές δραστηριότητες, ύψους 26,5 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε µείωση
της τάξης των 9,7 εκατ. ευρώ. Βάσει των εµπειριών του 2007 και του 2008, ο
προϋπολογισµός που διατέθηκε για τα θαλάσσια σύνορα µειώθηκε καθώς έχουν
σηµειωθεί σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωµές και, ως εκ τούτου, οι προσδοκίες
θα πρέπει να προσαρµοστούν (προσωρινά τουλάχιστον) σε χαµηλότερα επίπεδα.
Εντούτοις, ο τρέχων προβλεπόµενος προϋπολογισµός αφήνει επαρκή περιθώρια
για την υλοποίηση επτά έως εννέα σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος του
ευρωπαϊκού δικτύου περιπολίας (Ε∆Π) και έξι έως επτά κοινών επιχειρήσεων σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για τη µείωση των ροών λαθροµεταναστών και
τον εντοπισµό µεσαζόντων (26,3 εκατ. ευρώ). Άλλες δραστηριότητες που θα
υλοποιηθούν στον τοµέα των θαλάσσιων συνόρων περιλαµβάνουν:
- Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και βελτίωση της επιχειρησιακής αξίας
των εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της ανάκρισης (0,1 εκατ. ευρώ).
- Ενίσχυση της εγρήγορσης στα ∆ιεθνή Κέντρα Συντονισµού και στα
περιφερειακά κέντρα κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων (0,1 εκατ. ευρώ).

Ο προϋπολογισµός για τα εναέρια σύνορα παραµένει στα ίδια επίπεδα µε το 2009


µε συνολικό ποσό ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.
- Προβλέπονται 12 – 14 κοινές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις
αποκλειστικά στα εναέρια σύνορα είτε για κοινές επιχειρήσεις σε συνεργασία
µε τα χερσαία και/ή θαλάσσια σύνορα, µε άλλες µονάδες/τοµείς του Frontex ή
µε κοινοτικούς φορείς (2,3 εκατ. ευρώ).

11/110
- Τουλάχιστον ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια
µακροπρόθεσµου σχεδίου (0,2 εκατ. ευρώ).
- ∆ύο ή τρία σχέδια βάσει των αναγκών που διαπιστώθηκαν το 2009 (0,2 εκατ.
ευρώ).

Ο προϋπολογισµός για τις επιχειρήσεις επαναπατρισµού ακολουθεί τις τάσεις του


2009. Για τις επιχειρήσεις επαναπατρισµού θα διατεθούν 9,3 εκατ. ευρώ, ποσό που
αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης των 4,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον
προϋπολογισµό του 2009 Ν1.
- Συνδροµή σε 18 – 20 κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισµού σε αέρα, ξηρά ή
θάλασσα, και συγχρηµατοδότηση αρκετών εξ αυτών των επιχειρήσεων (8,8
εκατ. €).
- ∆ύο ή τρεις κοινές οµαδικές συνεντεύξεις µεταναστών πραγµατοποιούµενες
από τα κράτη µέλη, µε σκοπό την ευκολότερη εξακρίβωση των στοιχείων
τους και τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (0,3 εκατ. ευρώ).
- Έξι - οκτώ συνεδριάσεις της Οµάδας βασικών χωρών µε σκοπό τον
προσδιορισµό των αναγκών που έχουν οι κοινές επιχειρήσεις
επαναπατρισµού (0,1 εκατ. ευρώ).

Στην ανάλυση κινδύνου έχουν διατεθεί πιστώσεις ισοϋψείς µε αυτές του


προϋπολογισµού του 2009 N1. Αυτό το ποσό θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για:
- Ειδικές δραστηριότητες εκπαίδευσης προσαρµοσµένες στις ανάγκες του
προσωπικού του Frontex, των αξιωµατικών πληροφοριών ασφαλείας, των
αναλυτών των κρατών µελών και συναφών τρίτων χωρών σε θέµατα
εκτίµησης κινδύνων και απειλών σε στρατηγικό επίπεδο.
- Συνδροµές σε ανοιχτές πηγές, εργαλεία συλλογής δεδοµένων ανάλυσης και
προγράµµατα λογισµικού διαθέσιµα στους αναλυτές και στους συναφείς
επιχειρησιακούς χρήστες.
- Απόσπαση αξιωµατικού πληροφοριών ασφαλείας του Frontex σε σηµαντικές
κοινές επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Frontex θα αναλάβει την υποστήριξη της διοίκησης και
των άλλων µονάδων του Frontex µέσω του συντονισµού όλων των ροών
επιχειρησιακών πληροφοριών. Για το έργο αυτό έχουν διατεθεί στο Κέντρο
Επιχειρήσεων πιστώσεις ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.
- ∆ιάθεση επιχειρησιακών πληροφοριών οι οποίες µπορούν να ανακτηθούν
εύκολα από τους πελάτες (0,2 εκατ. ευρώ).
- Επίτευξη κεντρικού, διαρκούς συντονισµού κοινών επιχειρήσεων και
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (0,2 εκατ. €).
- Τεχνικές και οργανωτικές εγκαταστάσεις για επιχειρησιακές ενηµερώσεις και
επιχειρησιακό συντονισµό κοινών επιχειρήσεων (0,1 εκατ. ευρώ).

Ο προϋπολογισµός για την έρευνα και την ανάπτυξη παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε
τον προϋπολογισµό του 2009 Ν1 (1,4 εκατ. ευρώ) και θα χρησιµοποιηθεί στους εξής
τοµείς:
- Παρακολούθηση των εξελίξεων της έρευνας σχετικά µε τον έλεγχο και την
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και διάδοση των πληροφοριών µέσω

12/110
συνόδων εργασίας, εκθέσεων, δελτίων, παρουσιάσεων, επιστηµονικών
ανακοινώσεων και άρθρων σε διασκέψεις (0,8 εκατ. ευρώ).
- ∆ιασφάλιση ότι στο πλαίσιο της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας
λαµβάνονται υπόψη τα ειδικά συµφέροντα των αρχών φύλαξης των συνόρων
και οι ανάγκες τους µέσω συνόδων εργασίας, εκθέσεων, δελτίων,
παρουσιάσεων, επιστηµονικών ανακοινώσεων και άρθρων σε διασκέψεις
(0,6 εκατ. ευρώ).

Ο προϋπολογισµός για τη µονάδα κατάρτισης του Frontex θα αυξηθεί κατά 0,4 εκατ.
ευρώ έως 7,2 εκατ. ευρώ. Οι κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης περιλαµβάνουν:
- Ανάπτυξη λειτουργικού κοινού κορµού µαθηµάτων µεσαίου επιπέδου
(Common Mid Level Curriculum - CMC) και παρακολούθηση/µέτρηση της
εφαρµογής του κοινού βασικού κορµού µαθηµάτων (CCC) στα κράτη µέλη
(1,3 εκατ. ευρώ).
- Παροχή ειδικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, εγχειριδίων και άλλων
εκπαιδευτικών εργαλείων καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων/κύκλων
µαθηµάτων, όπως εγχειρίδιο εκπαίδευσης σκύλων, εκπαίδευση οµάδων
RABIT, εκπαίδευση ιπτάµενου προσωπικού στον εντοπισµό πλαστών
εγγράφων, εκπαίδευση στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων κ.λπ. (5,1
εκατ. ευρώ).
- ∆ηµιουργία και διατήρηση δικτύων όπως δίκτυα συντονιστών εκπαίδευσης,
πανεπιστηµίων, συνεργαζόµενων ακαδηµιών και εµπειρογνωµόνων κρατών
µελών για ενδιάµεση αξιοποίηση ως υπευθύνων έργων, εκπαιδευτών, κ.λπ.
(0,9 εκατ. ευρώ).

Μετά την αύξηση του 2009 ο προϋπολογισµός για τους συγκεντρωθέντες πόρους θα
παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε τον προϋπολογισµό του 2009 Ν1 (1,4 εκατ. ευρώ).
Οι συγκεντρωθέντες πόροι θα συνεχίσουν να συµβάλουν στην αύξηση της
διαθεσιµότητας οµάδων εµπειρογνωµόνων και τεχνικού εξοπλισµού στα κράτη µέλη,
καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας των τελευταίων όσον αφορά την αξιοποίησή
τους. Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν µε:
- Εκπαιδευτικές ασκήσεις για τα µέλη των οµάδων RABIT και FJST (0,9 εκατ.
ευρώ).
- Πλήρως λειτουργικό κεντρικό µητρώο του διαθέσιµου τεχνικού εξοπλισµού
(CRATE) (0,3 εκατ. ευρώ).
- Εγχειρίδια (0,2 εκατ. ευρώ).

13/110
1. Γενικό µέρος

1.1. Εισαγωγή

Η εκπόνηση του προγράµµατος εργασίας 2010 του Frontex και η εφαρµογή του
συνδέονται στενά µε την εκπόνηση και τη χρήση του σχεδίου προϋπολογισµού του
Frontex για το 2010, το οποίο περιλαµβάνει το οικονοµικό σχέδιο (έσοδα και
δαπάνες) και το πλαίσιο για τους ανθρώπινους πόρους (πίνακας προσωπικού). Ο
προϋπολογισµός είναι η «µετάφραση του προγράµµατος εργασίας σε οικονοµικά
στοιχεία».

Στόχος ήταν να επιτευχθεί ισορροπία ανάµεσα στη διαφάνεια, την ασφάλεια και την
ευελιξία, έτσι ώστε να µπορεί ο Frontex να προσαρµόσει τις δραστηριότητές του
κάνοντας χρήση της επιχειρησιακής του ανεξαρτησίας.

Το άρθρο 25 του κανονισµού του Frontex7 αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή του
Frontex την εξουσία να υλοποιεί δράσεις και να λογοδοτεί για τις δράσεις αυτές.
Τούτο, µαζί µε την «απόλυτη ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων
του», διασφαλίζει το απαιτούµενο επίπεδο ευελιξίας για τη διαχείριση των επιδόσεων
του Frontex.

Οι στόχοι του προγράµµατος εργασίας 2010 είναι:

1. Ευθυγράµµιση µε το πολυετές σχέδιο του Frontex για την περίοδο 2010 –


2013.
2. ∆ιαρκής παράδοση «Προϊόντων» και «Υπηρεσιών» (και περαιτέρω
ανάπτυξη), οµαδοποιηµένων σε «Προγράµµατα».
3. ∆ροµολόγηση και εκτέλεση νέων «Σχεδίων».

Το πολυετές σχέδιο για την περίοδο 2010 – 2013 µεταφράζει τη στρατηγική


τοποθέτηση του Frontex σε απτές δράσεις µακροπρόθεσµου προσανατολισµού.
Επίσης, το πολυετές σχέδιο 2010 – 2013 αποτέλεσε σηµείο αναφοράς κατά την
κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του Frontex.

1.2. Αποστολή

Ο Frontex είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισµός για τον συντονισµό της επιχειρησιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τη
σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 349/1

14/110
Στόχος του Frontex είναι να διευκολύνει και να καθιστά αποτελεσµατικότερη την
εφαρµογή των υφιστάµενων και µελλοντικών µέτρων που λαµβάνει η Κοινότητα για
τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.
Για τον σκοπό αυτό ο Frontex διασφαλίζει τον συντονισµό των δράσεων των κρατών
µελών κατά την υλοποίηση των µέτρων αυτών, συµβάλλοντας έτσι στον
αποτελεσµατικό, οµοιόµορφο και υψηλού επιπέδου έλεγχο των προσώπων και στην
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών.8
Ο Frontex ενισχύει την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ
συµπληρώνοντας τα εθνικά συστήµατα διαχείρισης συνόρων των κρατών µελών.

Ο Frontex είναι ένας αξιόπιστος ευρωπαϊκός φορέας συντονισµού της


επιχειρησιακής συνεργασίας και συνεισφοράς, ο οποίος χαίρει απόλυτου σεβασµού
και υποστήριξης από τα κράτη µέλη και τρίτες χώρες.

Ο Frontex προωθεί ενεργά τη συνεργασία µε άλλους οργανισµούς επιβολής του


νόµου που είναι αρµόδιοι για την εσωτερική ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ.

Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του Frontex βασίζονται στις πληροφορίες


ασφαλείας. Η αποτελεσµατικότητα του Frontex βασίζεται στο προσωπικό του, το
οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρά κίνητρα και επαγγελµατισµό. Σε ανταπόδοση, ο
Frontex προτίθεται να ενισχύσει το χαρακτήρα του ως ανταγωνιστικού εργοδότη.

Ο Frontex αποτελεί βασικό παράγοντα στην υλοποίηση της έννοιας της


ολοκληρωµένης διαχείρισης συνόρων της ΕΕ.

1.3. Όραµα

Ο Frontex είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής αντίληψης της


ολοκληρωµένης διαχείρισης συνόρων και συµβάλλει στην καλλιέργεια
του υψηλότερου δυνατού επιπέδου επαγγελµατισµού,
διαλειτουργικότητας, ακεραιότητας και αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ
των ενδιαφερόµενων φορέων

1.4. Στρατηγική

Όπως αναφέρεται στο δηµοσιευµένο πολυετές σχέδιο 2010 – 2013, ο Frontex θα


συνεχίσει να ακολουθεί µια µετριοπαθή στρατηγική ανάπτυξης σε εταιρικό
επίπεδο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο Frontex θα συνεχίσει να ακολουθεί µια
συνεργατική προσέγγιση προς τα κράτη µέλη και άλλους βασικούς παράγοντες

8
Άρθρο 1 του κανονισµού του Frontex

15/110
στον τοµέα που καλύπτεται από τον ορισµό της ολοκληρωµένης διαχείρισης των
εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών της ΕΕ9.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ FRONTEX

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


AIDES-DE-CAMP
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ FRONTEX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τµήµα Τµήµα Τµήµα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕ ΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
ΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ν FRONTEX

Σχήµα 5: Οργανόγραµµα του Frontex

Η διάθεση οικονοµικών πόρων θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε το 2009, στο πλαίσιο
µιας συνεκτικής οικονοµικής διαχείρισης και µε σκοπό να επιτευχθεί ένα υψηλότερο
επίπεδο αξιοποίησης των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων.

2009 2010
ΕΥ 117 143
Ανθρώπινοι ΣΥ 68 68
πόροι ΑΕΕ 70 70
Σύνολο 255 281
Οικονοµικοί πόροι
88 815 071 87 917 000
(ευρώ)

Σχήµα 6: Επισκόπηση πόρων (2009 - 2010)

9
Συµπεράσµατα του 2768ου Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που συνήλθε
στις Βρυξέλλες στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2006

16/110
Προσωπικό

300

250

200 ΕΥ
150 ΣΥ
ΕΠΥ
100
ΑΕΕ
50 Σύνολο

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Έτος

Σχήµα 7: Εξέλιξη προσωπικού 2005 - 2010

Οικονοµικοί πόροι 2005 - 2009

90
80
70
60
50 ΠΙΣΤ
Εκατοµµύρια
ευρώ 40 ΤΡΟΠ
30
ΣΥΝ
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Έτος

Σχήµα 8: Εξέλιξη οικονοµικών πόρων 2005 – 2010

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 5 και
6 Ιουνίου 2008, το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα σχετικά µε τη µελλοντική
ανάπτυξη του Frontex. Ορισµένα από τα συµπεράσµατα αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν, παρότι δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Επιβεβαιώνοντας τα συµπεράσµατα
του Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του στις 18/19
Ιουνίου 200910 προσανατολιζόµενο προς την ίδια κατεύθυνση (βλέπε Κεφάλαια 1.5 και
1.8).

Εκπονήθηκε µια εξωτερική αξιολόγηση (άρθρο 33) για την αποτελεσµατικότητα του
Οργανισµού όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής του, καθώς και εκτίµηση
του αντίκτυπού του (όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά

10
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2, 11225/09, 19 Ιουνίου 2009

17/110
σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και των εργασιακών
πρακτικών του. Το διοικητικό συµβούλιο του Frontex αξιολόγησε τις συστάσεις που
περιέχονται στην τελική έκθεση, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τη διατύπωση
συστάσεων και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης το καλοκαίρι του 2009. Οι εν
λόγω συστάσεις συµπεριλήφθηκαν στο µέτρο του δυνατού στην παρούσα έκδοση
του σχεδίου προγράµµατος εργασίας 2010, ενώ για ορισµένες από αυτές απαιτείται
παρακολούθηση σε πολιτικό και νοµοθετικό επίπεδο.

1.5. ∆ιερεύνηση περιβάλλοντος

1.5.1. Πολιτικό επίπεδο


Η προστασία των εθνικών συνόρων, η πρόληψη και αντιµετώπιση της
λαθροµετανάστευσης και η µετανάστευση θα συνεχίσουν να αποτελούν ζητήµατα
ύψιστης προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.

Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5/6 Ιουνίου 2008 αποτελούν τη βάση για να
ζητηθεί περισσότερη υποστήριξη και συνεργασία από τα κράτη µέλη και άλλους
ενδιαφερόµενους φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι που θα
επιτρέψουν στον Frontex να επιτύχει τους στόχους του. Επιπλέον, προετοιµάζουν το
έδαφος για την ενίσχυση της συνεργασίας και της σύµπραξης µε άλλους οργανισµούς
(Ευρωπόλ), φορείς και αρχές τρίτων χωρών.

Το εκκρεµές πρόβληµα των ειδικών παραρτηµάτων δηµιουργεί αυξηµένη πολιτική


πίεση. Η εξωτερική µελέτη σκοπιµότητας θα παράσχει ορισµούς και επιλογές σχετικά µε
τον τρόπο αντιµετώπισης του ζητήµατος στο µέλλον. Κατά την επόµενη τριετία ή
τετραετία είναι πολύ πιθανό να συσταθούν και να αξιοποιηθούν ειδικού τύπου
παραρτήµατα ως προσωρινές δοµές.

Το έργο που έχει επιτελεστεί σε τοµείς όπως η κατάρτιση (Κοινός βασικός κορµός
µαθηµάτων-CCC) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να µεταβεί στο επόµενο επίπεδο
ωριµότητας, επεκτείνοντας το εύρος των πελατών και των ενδιαφερόµενων µερών του.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα του Ιουνίου του 2008 και


στη συνεδρίασή του στις 18/19 Ιουνίου 200911 αποφάσισε να ζητήσει την ενίσχυση των
δραστηριοτήτων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε
αποτελεσµατικό τρόπο στα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ. Παρότι η εν λόγω έκκληση
µπορεί να θεωρηθεί ότι απευθύνεται στα κράτη µέλη, έµµεσα καλύπτει και τις
επιχειρήσεις ελέγχου των συνόρων που συντονίζει ο Frontex. Ένα επιπρόσθετο
χαρακτηριστικό είναι η έκκληση για ισχυρές δράσεις µε σκοπό την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος και των εγκληµατικών δικτύων που
εµπλέκονται στην εµπορία ανθρώπων. Η εν λόγω έκκληση µπορεί να θεωρηθεί ότι
διευρύνει το πεδίο εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του Frontex δίνοντας έµφαση στην
κάθετη υλοποίηση της ιδέας της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων. Η

11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2, 11225/09, 19 Ιουνίου 2009

18/110
συνεργασία µε τις βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης µεταναστών θεωρείται ως
πιθανός τοµέας εστίασης.

Σηµαντική ήταν η συµβολή των ανακοινώσεων της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό


σύστηµα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR12) και για τα επόµενα βήµατα στη
διαχείριση των συνόρων13. Μέχρι το 2013 θα πρέπει να καθιερωθεί συνεργασία µεταξύ
των κρατών µελών καθώς και µε τον FRONTEX για την ανταλλαγή των σχετικών µε την
επιτήρηση δεδοµένων που αφορούν τα ανατολικά και τα νότια σύνορα.

Η τρέχουσα έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε το «πρόγραµµα της


Στοκχόλµης» επισηµαίνει ότι όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων προτεραιότητα
θα πρέπει να δοθεί στην ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων που θα επιτρέπει την
οµαλή είσοδο στην Ένωση, ενώ συγχρόνως θα κατοχυρώνει την ασφάλεια του εδάφους
της και την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα
συνεκτικό σύστηµα ελέγχου στα σηµεία διέλευσης που θα καλύπτει όλους τους τύπους
ελέγχου («one stop shop»). Πρέπει να ενισχυθεί ο συντονιστικός ρόλος του οργανισµού
Frontex και να αναπτυχθούν οι επιχειρησιακές ικανότητές του, καθώς και να γίνει πιο
συνεκτική η δράση του µε τη δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το
Άσυλο. Το Eurosur (Ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων) θα πρέπει να
αρχίζει να δηµιουργείται σταδιακά. Το Συµβούλιο αναµένεται να προβεί στην τελική
έγκριση και στην εφαρµογή του προγράµµατος έως τα µέσα του 2010.

1.5.2. Οικονοµικό επίπεδο


Αναµένεται ότι κατά τη διάρκεια του 2010 η τρέχουσα οικονοµική κατάσταση θα
συνεχίσει να επηρεάζει τη διαθεσιµότητα πόρων στα κράτη µέλη. Οι περιορισµοί στους
οικονοµικούς και/ή ανθρώπινους πόρους θα έχουν ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα να
απευθυνθούν τα κράτη µέλη στον Frontex µε σκοπό την ενίσχυση των συντονιστικών
δραστηριοτήτων και τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αυτό µπορεί να
καταστεί δυσκολότερο καθώς οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί συνεπάγονται περιορισµένη
διαθεσιµότητα των (αναξιοποίητων) µέσων που διάθέτουν τα κράτη µέλη για
επιχειρήσεις εκτός των εθνικών εδαφών τους.

∆εδοµένου ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ υπολογίζεται µε βάση το ακαθάριστο εθνικό


εισόδηµα των κρατών µελών, η οικονοµική κατάσταση θα επηρεάσει, εκτός των άλλων,
και τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Επιπλέον, στους οργανισµούς που χρηµατοδοτούνται
από αυτόν τον προϋπολογισµό θα προστεθεί ακόµη ένας αρχής γενοµένης από το
2010.

Παρότι η Πολωνία, ως χώρα στην οποία εδρεύει Frontex, βρίσκεται σε τροχιά ένταξης
στην ευρωζώνη (2012), ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θα εξακολουθήσει να έχει
αντίκτυπο στην ελκυστικότητα του Frontex ως εργοδότη. Αυτό θα µπορούσε να
αντισταθµιστεί από την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας. Τα αυξηµένα
ποσοστά ανεργίας στα κράτη µέλη θα διευρύνουν την αγορά των πιθανών υποψηφίων
για θέσεις εργασίας στον Frontex.

12
COM(2008) 68, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 13.2.2008
13
COM(2008) 69, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 13.2.2008

19/110
1.5.3. Κοινωνικό επίπεδο
Μέσα στην επόµενη διετία η γήρανση του πληθυσµού ειδικά στην Ευρώπη αναµένεται
να επηρεάσει ακόµη περισσότερο την κοινωνική διάρθρωση. Η ανάγκη για εργατικό
δυναµικό από περιοχές που διαθέτουν νεότερο πληθυσµό, όπως η Αφρική και η Ασία,
θα πρέπει να σταθµιστεί έναντι του φόβου περί ανεξέλεγκτης ή αυξηµένης νόµιµης ή µη
µετανάστευσης.

1.5.4. Τεχνολογικό επίπεδο


Η προορατική διαχείριση των συνόρων δεν είναι εφικτή χωρίς την αξιοποίηση
εξελιγµένων τεχνολογικών λύσεων που παρέχουν πληροφορίες ασφαλείας, άλλες
πληροφορίες και µια εικόνα της κατάστασης της µετανάστευσης και των
µεταναστευτικών ρευµάτων.

Η ενσωµάτωση τέτοιων λύσεων στο περιβάλλον κάθε οργανισµού που ασχολείται µε


θέµατα όπως η διαχείριση των συνόρων θα αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας.
Ανάλογα µε το εάν θεωρείται καθοριστικός παράγοντας ή παράγοντας διευκόλυνσης, η
τεχνολογία µπορεί να συνεχίσει να αποτελεί αντικείµενο εξωτερικής ανάθεσης ή, σε
διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να καταστεί κεντρική αρµοδιότητα ενός οργανισµού.
∆εδοµένης της βράχυνσης του κύκλου ζωής των τεχνικών λύσεων, ο ετήσιος
συντελεστής απόσβεσης αυτών των λύσεων θα αυξηθεί, γεγονός που θα οδηγήσει σε
αύξηση των πόρων που αντλούνται από τις διοικητικές ή τις γενικές δαπάνες.

1.5.5. Νοµοθετικό επίπεδο


Η κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία εκκρεµεί ακόµη, θα παράσχει µια
συγκεκριµένη νοµική βάση για τη διεύρυνση της ιδέας της ολοκληρωµένης διαχείρισης
των συνόρων, επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον ρόλο και τις αρµοδιότητες του
Frontex.

Επιπροσθέτως, η υλοποίηση των υπό εξέταση τροποποιήσεων του κανονισµού του


Frontex θα ξεκινήσει µεταξύ του 2011 και του 2012. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης
της διαδικασίας και της εξέτασης του αποτελέσµατος της εξωτερικής αξιολόγησης του
Frontex, οι υπό εξέταση τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν σηµαντικά τις αρµοδιότητες
του Frontex το 2010. Η επίσηµη θέσπιση της δυνατότητας του Frontex να επεξεργάζεται
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικό κίνητρο για την
υλοποίηση επενδύσεων στις υποδοµές ΤΠ, στο προσωπικό και στην αναδιάρθωση των
δοµών και των διαδικασιών.

1.6. Πρόβλεψη για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα το 2010

Γενικές τάσεις

Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία ξεκίνησε από το δεύτερο εξάµηνο του 2008,
ώθησε τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα µεταναστευτικής πολιτικής που στοχεύουν στην
αποσυµπίεση των εγχώριων αγορών εργασίας και στον περιορισµό της µεταναστευτικής

20/110
ροής συνολικά στην Ευρώπη. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
ενίσχυση των συνόρων, τροποποίηση των ποινικών κωδίκων και εντατικοποίηση της
συνεργασίας µε ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες.

Τον Μάιο του 2009, η Λιβύη συµφώνησε µε τον άµεσο επαναπατρισµό


λαθροµεταναστών, ενισχύοντας στην πορεία το αποτρεπτικό αποτέλεσµα των
συντονιζόµενων από τον Frontex επιχειρήσεων στην περιοχή. Επίσης, το 2009 η κοινή
επιχείρηση Poseidon (Ποσειδών) εισήγαγε πιλοτικά µέτρα για την εκτίµηση της έκτασης
του φαινοµένου της δήλωσης ψευδούς ιθαγένειας (nationality swapping). Η επέκταση και
η συστηµατοποίηση αυτού του µέτρου θα διευκολύνει τον επαναπατρισµό των
λαθροµεταναστών, τον ορθό προσδιορισµό των λαθροµεταναστευτικών οδών διέλευσης
και τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν µετατοπίσεων των οδών αυτών.

Εκτός από τα εν λόγω µέτρα πολιτικής και τις αλλαγές τακτικής, η µείωση των
εργασιακών ευκαιριών στα κράτη µέλη έχει συµβάλει στην καταφανή πτωτική τάση της
λαθροµεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη το 2009. Εντούτοις, η εν λόγω τάση
πρέπει να θεωρηθεί ως µια προσωρινή διακοπή της λαθροµετανάστευσης, η οποία θα
λήξει όταν αρχίσει να αυξάνεται η ζήτηση εργασίας στα κράτη µέλη . Επιπροσθέτως, η
µείωση της λαθροµεταναστευτικής ροής δεν θα εξαπλωθεί οµοιογενώς στα διάφορα
τµήµατα ή στους τύπους των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Εξωτερικά θαλάσσια σύνορα των κρατών µελών

∆εδοµένου του σηµαντικά χαµηλότερου αριθµού µεταναστών που αναχωρούν από τη


Λιβύη και της µείωσης των αφίξεων στις Κανάριες νήσους, η σχετική σπουδαιότητα της
Αλγερίας, του Μαρόκου, της Τυνησίας και πιθανόν της Αιγύπτου ως σηµείων
αναχώρησης ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2009 και 2010. Οι προσπάθειες
των αρχές στις εν λόγω χώρες για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης θα είναι
κρίσιµης σηµασίας για τον περιορισµό της λαθροµεταναστευτικής ροής προς την Ιταλία
και την Ισπανία.

Η Γκάµπια αναµένεται να αναλάβει τον ρόλο της Σενεγάλης ως σηµαντικού σηµείου


επιβίβασης στην ακτή της ∆υτικής Αφρικής. Έτσι, το 2010 το Αιγαίο πέλαγος (στα
σύνορα µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας) θα συνεχίσει να αποτελεί το κύριο σηµείο εισόδου
στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα σε απόλυτους αριθµούς, εάν η συνεργασία µε την
Τουρκία παραµείνει περιορισµένη.

Με την ενίσχυση των νότιων θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ οι µετανάστες οι οποίοι αρχικά
εξέταζαν το ενδεχόµενο εισόδου διά της θαλάσσιας οδού ενδέχεται τελικά να επιλέξουν
έναν εναλλακτικό τρόπο εισόδου. Ένας από αυτούς µπορεί να είναι η είσοδος µέσω των
εναέριων συνόρων, είτε χρησιµοποιώντας πλαστά έγγραφα είτε λαµβάνοντας θεώρηση
µε ψευδή αιτιολογία. Επί του παρόντος, δεν έχει εντοπιστεί ακόµη ανάλογη µετατόπιση
και ο κίνδυνος να συµβεί κάτι τέτοιο το 2010 θεωρείται µάλλον µικρός, ωστόσο η
κατάσταση στα εναέρια σύνορα θα συνεχίζει να χρήζει στενής παρακολούθησης.

Εξωτερικά εναέρια σύνορα των κρατών µελών

Η µείωση του αριθµού των επιβατών αεροµεταφορών που φτάνουν στην Ευρώπη
αναµένεται να σταθεροποιηθεί το 2010. Τα στοιχεία της IATA για τον Μάιο του 2009
κατέδειξαν σηµαντική αύξηση των τµηµάτων «προέλευσης-προορισµού» µεταξύ
Ευρώπης–Μέσης Ανατολής και Μέσης Ανατολής–Ασίας, και µεγάλη µείωση των

21/110
απευθείας ταξιδιών µεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται ότι
ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθµός των επιβατών που φτάνουν στην Ευρώπη µέσω της
Μέσης Ανατολής (κυρίως µέσω του Περσικού Κόλπου).

Για το 2010 δεν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά τις βασικές εθνικότητες, τα
σηµεία αναχώρησης, τους κόµβους και τα αεροδρόµια προορισµού. Επιπλέον, ο
εντοπισµός πιθανών µετατοπίσεων εναέριων οδών διέλευσης λόγω της υλοποίησης
κοινών επιχειρήσεων που στοχεύουν στα εξωτερικά εναέρια σύνορα θα είναι δύσκολος
για διάφορους λόγους τεχνικής, οργανωτικής και µεθοδολογικής φύσης. Οι
λαθροµετανάστες θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούν πτήσεις εντός του χώρου Σένγκεν
και ενδοκοινοτικές πτήσεις για τη µετάβασή του στους τελικούς προορισµούς τους στην
Ευρώπη (κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Σουηδία, στις Κάτω Χώρες, στη Νορβηγία,
στο Βέλγιο και στη Φιλανδία), και ειδικά πτήσεις από την Ιταλία και την Ελλάδα.

Ο βασικός λόγος άρνησης της εισόδου στα εξωτερικά εναέρια σύνορα το 2010 ενδέχεται
να είναι η απουσία κατάλληλων και όχι πλαστών εγγράφων που να δικαιολογούν τον
σκοπό ή τους όρους παραµονής τους.

Εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών µελών

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τρεις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων θα ενταχθούν στον
λεγόµενο λευκό κατάλογο του Σένγκεν, δίνοντας τη δυνατότητα σε υπηκόους της
Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας (πΓ∆Μ) να ταξιδεύουν στα κράτη µέλη χωρίς υποχρεώσεις θεώρησης. Ως
εκ τούτου, αναµένεται να αυξηθεί η ζήτηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων για τις τρεις
αυτές χώρες.

Μέρος της λαθροµεταναστευτικής ροής που διέρχεται από την Ουγγαρία ενδέχεται να
ανακατευθυνθεί προς τα εξωτερικά σύνορα Σλοβενίας-Κροατίας το 2010, δεδοµένης της
πιθανής µεσολάβησης τοπικών ή περιφερειακών οµάδων µεσαζόντων. Πρόσφατα
συστάθηκε ένα δίκτυο ανάλυσης κινδύνων για τα ∆υτικά Βαλκάνια υπό την αιγίδα του
Frontex, το οποίο θα πρέπει µε τη σειρά του να συµβάλει στην επιβεβαίωση της τάσης
και στον ανάλογο µετριασµό της απειλής.

Η µείωση του αριθµού εντοπισµών παράνοµων διελεύσεων των συνόρων Ελλάδας-


Τουρκίας συνδέεται κυρίως µε τη σηµαντική µείωση του αριθµού των εντοπισθέντων
µεταναστών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ιρακινής προέλευσης. Εντούτοις, η σχετική
σπουδαιότητα του συγκεκριµένου τµήµατος των εξωτερικών χερσαίων συνόρων
ενδέχεται να παραµείνει υψηλή το 2010.

Τα πρόσφατα διοικητικά και νοµοθετικά µέτρα για την αντιµετώπιση της


λαθροµετανάστευσης και των µεσαζόντων που έλαβε η Ελλάδα αναµένεται να αρχίσουν
να αποδίδουν το 2010. Η ολοκλήρωση επιπρόσθετων δυνατοτήτων κράτησης θα
επιτρέψει στην Ελλάδα να εφαρµόσει την περίοδο κράτησης λαθροµεταναστών, η
µέγιστη διάρκεια της οποίας επεκτάθηκε τον Ιούνιο του 2009 σε έξι µήνες. Υπό αυτές τις
συνθήκες, µπορεί να αυξηθεί ο αριθµός των λαθροµεταναστών από την Τουρκία οι
οποίοι επιλέγουν τη Βουλγαρία ως εναλλακτική οδό διέλευσης. Συνεπώς, η ενίσχυση
των δυνατοτήτων εντοπισµού των βουλγαρικών αρχών ελέγχου των συνόρων είναι
κρίσιµης σηµασίας.

22/110
Τα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν τον εντοπισµό λαθροµεταναστών στα εξωτερικά
σύνορα µε την Ουκρανία καταδεικνύουν σηµαντική πτώση το 2009. Αυτή η τάση
αναµένεται να συνεχιστεί και το 2010. Ωστόσο, η Ουκρανία θα συνεχίσει να αποτελεί τη
σηµαντικότερη χώρα διέλευσης λαθροµεταναστών µε προορισµό την ΕΕ κατά µήκος της
οδού διέλευσης της Ανατολικής Ευρώπης.

Η σχετική σπουδαιότητα των εξωτερικών συνόρων µε τη Λευκορωσία µπορεί να αυξηθεί


το 2010, όπως µαρτυρά ήδη ο σηµαντικά αυξηµένος αριθµός αρνήσεων εισόδου των
γεωργιανών πολιτών κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009. Εντούτοις, δεδοµένου ότι οι
λόγοι για αυτήν την αύξηση δεν έχουν προσδιοριστεί µε σαφήνεια (εκτεταµένη χρήση της
διαδικασίας αίτησης ασύλου), επί του παρόντος δεν µπορούν να γίνουν προβλέψεις.
Εντούτοις, πιθανολογείται µια µεταβολή στον τρόπο δράσης των Γεωργιανών, από τις
απόπειρες εισόδου µέσω των συνοριακών σηµείων διέλευσης µέχρι τις προσπάθειες
διέλευσης µέσω της πράσινης συνοριακής γραµµής.

23/110
1.7. Συστάσεις ετήσιας εκτίµησης κινδύνου για το 2010

Οι συστάσεις βασίστηκαν στην ανάλυση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα το 2008
και κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών
παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν τις µεταναστευτικές ροές περιλαµβανοµένων
των µεταναστευτικών πολιτικών και θεµάτων διαχείρισης των συνόρων, και στην
πρόβλεψη για το 2010. Στόχος τους είναι να αποτελέσουν ένα σηµείο αναφοράς για την
ανάπτυξη του προγράµµατος εργασίας του Frontex για το 2010 και, ως εκ τούτου,
αφορούν κυρίως τις δραστηριότητες επιχειρησιακής συνεργασίας του Frontex. Ανάλογα
µε την περίπτωση, οι εν λόγω συστάσεις απευθύνονται στα κράτη µέλη και στα θεσµικά
όργανα της ΕΕ.

Οι συστάσεις αναπτύχθηκαν µε άξονα την επιχειρησιακή δοµή του Frontex και µε βάση
τον τύπο συνόρων –χερσαία, θαλάσσια και εναέρια–, την ανάλυση κινδύνου και την
ανάπτυξη ικανοτήτων, των οποίων έχουν προηγηθεί συστάσεις για τις τοποθεσίες
προτεραιότητας σε σχέση µε την επιχειρησιακή συνεργασία και γενικές συστάσεις, και οι
οποίες συµπληρώνονται από συστάσεις που αφορούν οριζόντια θέµατα διαχείρισης των
συνόρων, όπως είναι η θεσµική συνεργασία.

Οι συστάσεις για το πρόγραµµα εργασίας 2010 περιλαµβάνουν τις µη υποκείµενες σε


περιορισµούς συστάσεις της ετήσιας εκτίµησης κινδύνου για το 2009, και της
εξαµηνιαίας επικαιροποίησής της. Ο πλήρης κατάλογος των συστάσεων της ετήσιας
εκτίµησης κινδύνου περιλαµβάνει επιπρόσθετες συστάσεις τακτικής που θεωρούνται
υποκείµενες σε περιορισµούς.

1.7.1. Τοποθεσίες προτεραιότητας ανά τύπο συνόρων

(1) Στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, η επιχειρησιακή συνεργασία πρέπει να


συνεχίσει να εστιάζει στις νότιες θαλάσσιες περιοχές στις οποίες έχει εντοπιστεί µεγάλος
αριθµός λαθροµεταναστών και στις οποίες οι µετανάστες διατρέχουν µεγαλύτερο
κίνδυνο, και συγκεκριµένα στις θαλάσσιες περιοχές που οδηγούν στις Κανάριες νήσους,
στη νοτιανατολική µεσογειακή ακτή της Ισπανίας, στη νήσο Λαµπεντούσα, στη Μάλτα –
λαµβανοµένων υπόψη πιθανών µετατοπίσεων των οδών διελεύσεων στη Σικελία και/ή
στην Κρήτη– στη Σαρδηνία και στα ελληνικά νησιά που γειτνιάζουν µε τις τουρκικές
ακτές (Λέσβος, Χίος, Σάµος, Πάτµος, Λέρος και Κως).

Παρότι κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 αναφέρθηκε µείωση των παράνοµων
συνοριακών διελεύσεων µέσω των οδών της ∆υτικής Αφρικής και της Κεντρικής
Μεσογείου, η επιχειρησιακή συνεργασία θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαµβάνει αυτές
τις περιοχές, αφενός διότι η εν λόγω µείωση µπορεί να είναι προσωρινή, αφετέρου διότι
σε αυτό συνέβαλε η εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων στις εν λόγω περιοχές
συντονιζόµενων από Frontex.

(2) Στα εξωτερικά χερσαία σύνορα, τα κράτη µέλη θα επωφεληθούν περισσότερο


από την επιχειρησιακή συνεργασία κατά µήκος των παρακάτω τµηµάτων των συνόρων:
τα ελληνικά και βουλγαρικά χερσαία σύνορα µε την Τουρκία, τα σύνορα µε την Ουκρανία
και ιδιαίτερα τα ουγγρικά και πολωνικά σύνορα και τα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας. Η

24/110
επιχειρησιακή συνεργασία πρέπει επίσης να στοχεύει στην αντιµετώπιση της όλο και πιο
εκτεταµένης χρήσης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου ως µέσου παράνοµης εισόδου
στην ΕΕ, ιδιαίτερα στα χερσαία σύνορα µεταξύ Ουγγαρίας και Σερβίας και µεταξύ
Πολωνίας και Λευκορωσίας. Η επιχειρησιακή συνεργασία πρέπει επίσης να υποστηρίζει
τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους να αντιµετωπίσουν τη λαθροµετανάστευση
στα σύνορα µε την Αλβανία και την πΓ∆Μ.

(3) Στα εξωτερικά εναέρια σύνορα, η επιχειρησιακή συνεργασία πρέπει να


εξετάσει το ενδεχόµενο ενίσχυσης των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων στα
αεροδρόµια όπου παρατηρείται µεγάλος αριθµός επιβατών από χώρες εκτός ΕΕ σε
συνδυασµό µε µεγάλο αριθµό αρνήσεων εισόδου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αξιολόγηση
των κριτηρίων εισόδου για τις εθνικότητες που εµφανίζουν µεγάλο αριθµό εντοπισµών
παράνοµης διαµονής στην ΕΕ.

1.7.2. Συστάσεις για την επιχειρησιακή συνεργασία

1.7.2.1. Γενικές συστάσεις

(4) Οι κοινές επιχειρήσεις που αφορούν µεγάλο αριθµό παράνοµων µεταναστών


πρέπει να στοχεύουν στην εξεύρεση περαιτέρω τρόπων ανάπτυξης δράσεων για την
εξακρίβωση της εθνικότητας των εντοπισθέντων προσώπων που διέρχονται παράνοµα
από τα σύνορα, προκειµένου να περιοριστεί το φαινόµενο της δήλωσης ψευδούς
ιθαγένειας (nationality swapping) µε σκοπό την καταχρηστική χορήγηση ασύλου, και να
διευκολύνεται ο επαναπατρισµός τους. Η δοκιµαστική εφαρµογή συστηµατικών µέτρων
εξακρίβωσης της εθνικότητας σε οµάδες λαθροµεταναστών που εντοπίζονται να
διέρχονται παράνοµα από τα σύνορα θα επιτρέψει την εφαρµογή διορθωτικών
τροποποιήσεων στην περιγραφή των λαθροµεταναστευτικών οδών διέλευσης προς την
ΕΕ.

(5) Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επιχειρησιακής συνεργασίας, ιδιαίτερη


έµφαση πρέπει να δίνεται στην αύξηση της συλλογής πληροφοριών ασφαλείας που
αφορούν την παράνοµη µεταφορά και προώθηση µεταναστών και την εµπορία
ανθρώπων και οι οποίες θα βοηθήσουν τις έρευνες.

(6) Η επιχειρησιακή συνεργασία πρέπει να εστιάζει ιδιαίτερα στους ασυνόδευτους


ανηλίκους, παραδείγµατος χάρη µέσω της αξιολόγησης και της διάδοσης βέλτιστων
πρακτικών σχετικά µε τον προσδιορισµό της ηλικίας, µέσω της αναζήτησης τρόπων
εξασφάλισης πληροφοριών ασφαλείας για την παράνοµη διακίνηση ανηλίκων, και µέσω
της απόκτησης εµπειρίας από τις οµάδες εµπειρογνωµόνων που είναι ειδικά
εκπαιδευµένοι στη διαχείριση ανηλίκων.

(7) Ο Frontex πρέπει να αναπτύξει και να διαδώσει κατευθυντήριες γραµµές και


εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις αρχές ελέγχου των συνόρων στον τοµέα της
εµπορίας ανθρώπων.

(8) Βάσει της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των κοινών
επιχειρήσεων, φαίνεται ότι είναι σηµαντική η ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των προσκεκληµένων αξιωµατικών του Frontex πριν
από την τοποθέτησή τους. Ανάλογα µε την κοινή επιχείρηση, η εκπαίδευση πρέπει να

25/110
εστιάζει στις τεχνικές ενηµέρωσης, στον εντοπισµό πλαστών εγγράφων, στον εντοπισµό
κλαπέντων οχηµάτων, στον εντοπισµό ανηλίκων ή θυµάτων παράνοµης διακίνησης
ανθρώπων, ή στην επιτήρηση των συνόρων.

(9) Πρέπει να αναπτυχθούν µέθοδοι αξιολόγησης και ταχείας διάδοσης


πληροφοριών για τη χορήγηση θεώρησης µε ψευδή αιτιολογία που θα συµβάλλον στην
επιχειρησιακή συνεργασία και στον περιορισµό του φαινοµένου της
λαθροµετανάστευσης συνεπεία της παραµονής µεταναστών σε µια χώρα παρά τη λήξη
της άδειας παραµονής τους.

(10) Για τη ριζική αντιµετώπιση της χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και της
χορήγησης θεωρήσεων µε ψευδή αιτιολογία, ο Frontex θα πρέπει να µεριµνήσει για τη
συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις συνηθέστερες µεθόδους
εξαπάτησης και να αναπτύξει δραστηριότητες εκπαίδευσης για τις αρχές έκδοσης
θεωρήσεων, περιλαµβανοµένων των προξενικών αντιπροσωπειών. Ταυτόχρονα, ο
Frontex πρέπει να αναζητήσει τρόπους διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στο
προσωπικό εταιρειών µεταφορών σε τρίτες χώρες προέλευσης ή διέλευσης.

(11) Παρότι έχουν υπογραφεί ήδη συµφωνίες εργασίας µε τρίτες χώρες της Ανατολής,
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην οριστικοποίηση των συµφωνιών µε την Τουρκία
και τη Λιβύη, ενώ πρέπει να αναπτυχθούν συµφωνίες µε όλες τις χώρες της Βόρειας
Αφρικής, περιλαµβανοµένης της Αιγύπτου, της Αλγερίας, της Τυνησίας και του
Μαρόκου.

(12) Οι συµφωνίες εργασίας µε υποψήφιες χώρες (Κροατία, πΓ∆Μ και Τουρκία)


πρέπει να αξιοποιηθούν για τον σχηµατισµό µιας καλύτερης εικόνας της κατάστασης
που επικρατεί στα σύνορα µε τρίτες χώρες. Οι κοινές περιπολίες και η ανταλλαγή
πληροφοριών αποτελούν δύο παραδείγµατα δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να
συµβάλουν σε αυτό.

(13) Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της εισόδου της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και
της πΓ∆Μ στον λευκό κατάλογο του Σένγκεν που θα επιτρέψει στους υπηκόους αυτών
των χωρών να ταξιδεύουν στα κράτη µέλη χωρίς θεώρηση από την 1 Ιανουαρίου 2010,
ο Frontex πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες (συνόδους εργασίας, δραστηριότητες
εκπαίδευσης και κατευθυντήριες γραµµές) για να αυξήσει την εγρήγορση των αρχών
ελέγχου των συνόρων των κρατών µελών σχετικά µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα
εστιάζοντας στις τρεις αυτές χώρες. Οι συµφωνίες εργασίας ενδέχεται να
χρησιµοποιηθούν ως µέσο για να ζητηθεί η συνδροµή εµπειρογνωµόνων από τις εν
λόγω χώρες για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων.

(14) Μεγάλος αριθµός των παρανόµως διαµενόντων αυτή τη στιγµή στην ΕΕ έχουν
απλώς εξαντλήσει τη νόµιµη περίοδο παραµονής τους. Θα πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες για την ενίσχυση, την εναρµόνιση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης και του προσδιορισµού
των χαρακτηριστικών για τον εντοπισµό επιβατών οι οποίοι δεν διαθέτουν κατάλληλα
έγγραφα τεκµηρίωσης του σκοπού της διαµονής τους. Οι συντονισµένες δραστηριότητες
σε αυτόν τοµέα θα συµβάλουν επίσης στη µείωση της µεγάλης διαφοράς που
παρατηρείται µεταξύ του αριθµού των αρνήσεων εισόδου και της ροής επιβατών µεταξύ
των κρατών µελών.

26/110
(15) Η εκπαίδευση από οµότιµους στο θέµα των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων θα
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιµο να προσκληθούν τα
κράτη µέλη που είναι περισσότερο εξοικειωµένα µε συγκεκριµένους τύπους εγγράφων
να µοιραστούν την εµπειρογνωµοσύνη τους µε συναδέλφους από άλλα κράτη µέλη,
στους οποίους θα µπορούσε να φανεί χρήσιµη. Η εκπαίδευση από οµότιµους θα
µπορούσε να επεκταθεί και να ωφεληθεί από τη συµµετοχή των αρχών ελέγχου των
συνόρων των χωρών µε τις οποίες ο Frontex έχει συνάψει συµφωνίες εργασίας.

(16) Κατά τη διάρκεια των κοινών επιχειρήσεων, ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να


δίνεται και στη συστηµατική συλλογή πληροφοριών ασφαλείας και δη αυτών που
αφορούν τα επόµενα στάδια του ταξιδιού των λαθροµεταναστών (χώρα προορισµού,
επαφές, κ.λπ.). Οι εν λόγω πληροφορίες ασφαλείας θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες
για την αντιµετώπιση των δικτύων µεσαζόντων που δραστηριοποιούνται στα κράτη
µέλη.

(17) Η τρέχουσα εκτίµηση απειλών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και


Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την Ευρώπη είναι ότι η εξάπλωση του ιού της νέας γρίπης
A (H1N1) θα συνεχιστεί. Πολλά κράτη µέλη έχουν ήδη λάβει µέτρα, όπως µέτρα
προστασίας του προσωπικού που έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε µεγάλο αριθµό
ανθρώπων. Συστήνεται στα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την ασφάλεια των
προσκεκληµένων αξιωµατικών και να καταρτίσουν σχέδια περιορισµού για το
ενδεχόµενο επιδηµικής έξαρσης.

1.7.2.2. Συστάσεις για την επιχειρησιακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα

(18) Θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται κάθε είδους προσπάθειες τόσο σε


διπλωµατικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο για την επίλυση της αδιέξοδης κατάστασης των
λαθροµεταναστών οι οποίοι, µε την καθοδήγηση των µεσαζόντων, µετατρέπουν
εσκεµµένα τις θαλάσσιες περιπολίες επιτήρησης σε επιχειρήσεις διάσωσης,
εκµεταλλευόµενοι τα µέτρα επιτήρησης ως στοιχείο του τρόπου δράσης τους. Από τα
µέσα του 2009 και µετά, η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να επικρατεί στο Αιγαίο
πέλαγος.

(19) Οι κοινές επιχειρήσεις στα θαλάσσια σύνορα πρέπει να στοχεύουν στην


ανάπτυξη µιας µόνιµης οµάδας γλωσσικών εµπειρογνωµόνων, σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή τεχνικών ενηµέρωσης. Εναλλακτικά, η γλωσσική εµπειρογνωµοσύνη θα
πρέπει να ανατίθεται εξωτερικά σε εξουσιοδοτηµένους επαγγελµατίες του ιδιωτικού
τοµέα.

(20) Στα θαλάσσια σύνορα όπου οι µετανάστες καταφθάνουν σε µεγάλες οµάδες,


ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον άµεσο εντοπισµό θυµάτων εµπορίας
ανθρώπων, ειδικά γυναικών και παιδιών, µε σκοπό να αποκοµίζονται πληροφορίες που
θα οδηγούν στον εντοπισµό και στη δίωξη των λαθρεµπόρων. Η προστασία των
θυµάτων σε αυτήν τη διαδικασία είναι ύψιστης σηµασίας.

1.7.2.3. Συστάσεις για την επιχειρησιακή συνεργασία στα χερσαία σύνορα

(21) ∆εδοµένης της µεγάλης ροής υπηκόων από τη Ρωσία και την Ουκρανία στα
ανατολικά χερσαία σύνορα και του µεγάλου αριθµού των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων
από αυτές τις δύο χώρες, θα πρέπει να αναπτυχθούν δραστηριότητες για την καλύτερη
εκτίµηση της έκτασης της εµπορίας ανθρώπων κατά µήκος των εν λόγω των συνόρων.

27/110
Παράλληλα, τα προγράµµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των αρχών ελέγχου των
συνόρων σχετικά µε το θέµα της εµπορίας ανθρώπων θα πρέπει να στοχεύουν
πρωτίστως στις αρχές ελέγχου των συνόρων κατά µήκος των εξωτερικών χερσαίων
συνόρων της ΕΕ.

(22) Ο σχεδιασµός της επιχειρησιακής συνεργασίας πρέπει να αποσκοπεί στην


αντιµετώπιση της όλο και πιο εκτεταµένης χρήσης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου µε
σκοπό την παράνοµη είσοδο στην ΕΕ. Οι δικαστικοί γλωσσικοί εµπειρογνώµονες
µπορούν να συνδράµουν τις εθνικές συνοριακές αρχές στην εξακρίβωση της
πραγµατικής προέλευσης και των κινήτρων των µεταναστών που µετέρχονται τέτοια
µέσα.

(23) Σύµφωνα µε τις πρόσφατα συλλεχθείσες πληροφορίες ασφαλείας, είανι σκόπιµη


η συµπερίληψη εµπειρογνωµόνων µε ειδικότητα στον εντοπισµό κλαπέντων οχηµάτων
µεταξύ των προσκεκληµένων αξιωµατικών που εγκαθίστανται σε επιλεγµένα σηµεία
διέλευσης των συνόρων.

1.7.2.4. Συστάσεις για την επιχειρησιακή συνεργασία στα εναέρια σύνορα

(24) Η αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης Hammer, της µεγαλύτερης συντονιζόµενης


από τον Frontex κοινής επιχείρησης στα εναέρια σύνορα, κατά τη διάρκεια του πρώτου
εξαµήνου του 2009, τονίζει το πόσο χρήσιµη είναι για τα κράτη µέλη η ταχεία διάδοση
πληροφοριών ασφαλείας σχετικά µε τους τρόπους δράσης και τον εντοπισµό νέων
πρακτικών εξαπάτησης. Με βάση τις εβδοµαδιαίες εκθέσεις παρακολούθησης που
διανεµήθηκαν στα αεροδρόµια που συµµετείχαν στην κοινή επιχείρηση Hammer, θα
πρέπει να αναπτυχθεί ένα µόνιµο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
αρχών στα αεροδρόµια της ΕΕ.

(25) Στην αξιολόγηση αναφέρεται επίσης ότι η µελλοντική αξιοποίηση των


προσκεκληµένων αξιωµατικών στα εναέρια σύνορα θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά
υπόψη περιορισµούς που συνδέονται µε την παρουσία επιπρόσθετου προσωπικού,
όπως νοµικά ή υλικοτεχνικά θέµατα, περιλαµβανοµένης της χρήσης µιας κοινής
γλώσσας µεταξύ των αξιωµατικών που εργάζονται σε κοινές βάρδιες.

(26) Εκτός από την εθνικότητα, η συλλογή δεδοµένων που αφορά πρόσωπα στα
οποία δεν επετράπη η είσοδος στα αεροδρόµια πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες
σχετικά µε τα αεροδρόµια διέλευσης και τα µέρη επιβίβασης.

(27) Πρέπει να εκτιµηθούν οι αιτίες της µεγάλης διαφοράς που παρατηρείται µεταξύ
των κρατών µελών όσον αφορά το πλήθος των αρνήσεων εισόδου και τον όγκο της
κυκλοφορίας υπό κανονικές συνθήκες. Συγκεκριµένα, πρέπει να εκτιµηθεί η κατάσταση
στα κράτη µέλη που εµφανίζουν µικρό αριθµό αρνήσεων εισόδου σε συνδυασµό µε
µεγάλη ροή επιβατών.

(28) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εµπορία ανθρώπων. Παρότι οι


διαθέσιµες πληροφορίες δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισµό των εθνικοτήτων που
κινδυνεύουν περισσότερο, πολλές αναφορές κάνουν λόγο για µεγάλο αριθµό επιβατών
λατινοαµερικανικής και νιγηριανής καταγωγής που έχουν πέσει θύµατα εµπορίας
ανθρώπων.

28/110
(29) Τα συναφή αεροδρόµια και το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών θα
πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται στον εντοπισµό βασικών τεχνικών εξαπάτησης που
αφορούν ταξιδιωτικά έγγραφα.

1.7.2.5. Συστάσεις για την ανάλυση κινδύνων

(30) Το υφιστάµενο σύστηµα συλλογής δεδοµένων στο πλαίσιο του δικτύου ανάλυσης
κινδύνων του Frontex χρειάζεται µια αποτελεσµατικότερη λύση που θα διευκολύνει την
εισαγωγή, τον έλεγχο, την ανάλυση και την ταχεία διάδοση των δεδοµένων µεταξύ των
εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων.

(31) Στο πλαίσιο της βελτίωσης του κοινού υποδείγµατος ολοκληρωµένης ανάλυσης
κινδύνου (CIRAM), θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η εναρµόνιση των ορισµών
που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη, µε τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι πρακτικές
συλλογής δεδοµένων επιτρέπουν τις συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών. Στο σχέδιο
συλλογής δεδοµένων πρέπει να προστεθούν νέοι δείκτες απαραίτητοι για τη διαχείριση
των συνόρων και την ανάλυση κινδύνων, όπως είναι οι ποσοτικές πληροφορίες σχετικά
µε τα διαθέσιµα µέσα (προσωπικό και εξοπλισµός), οι ροές των επιβατών υπό κανονικές
συνθήκες και η επανεισδοχή. Επίσης, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένας κοινός
ορισµός για τους συνοριακούς κινδύνους.

(32) Σε συνέχεια των αποτελεσµάτων της ειδικής ανάλυσης κινδύνου σχετικά µε την
οικονοµική κρίση, συστήνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας ώστε να εξακριβωθεί
µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι προβλέψεις της Eurostat για την
ανεργία στο πλαίσιο της πρόβλεψης της λαθροµεταναστευτικής πίεσης κατά µήκος των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

(33) Πρόσφατα αναπτύχθηκε µια σειρά πρωτοβουλιών από τα κράτη µέλη και την ΕΕ
προκειµένου να εκτιµηθεί ο υφιστάµενος αριθµός και η ροή λαθροµεταναστών. Ο
Frontex και οι εθνικές αρχές ελέγχου των συνόρων πρέπει να αποκτήσουν µια καλύτερη
εικόνα της τρέχουσας κατάστασης σε αυτόν τον τοµέα και ο Frontex πρέπει να
µεριµνήσει για την άµεση συµµετοχή τους σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

(34) Στο πλαίσιο της περιγραφής των λαθροµεταναστευτικών οδών διέλευσης, ο


Frontex πρέπει να συγκεντρώνει και να διαδίδει πληροφορίες για τη δευτερεύουσα
µετακίνηση των λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της ΕΕ. Η καλύτερη εικόνα της
δευτερεύουσας µετακίνησης θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των κυρίαρχων
ευνοϊκών και ανασταλτικών παραγόντων για συγκεκριµένες οδούς διέλευσης.

(35) Επίσης, ο Frontex πρέπει να καταβάλει προσπάθειες προκειµένου να καθιερώσει


µια ποσοτική εκτίµηση σχετικά µε τους τύπους λαθροµεταναστών (εποχικοί και µόνιµοι
εργαζόµενοι, νόµιµοι και παράνοµοι εργαζόµενοι, άτοµα που µετανάστευσαν για
ανθρωπιστικούς λόγους, επανασύνδεση οικογενειών, κ.ο.κ.) προκειµένου να αποκοµίσει
γνώσεις σχετικά µε τους ευνοϊκούς και τους ανασταλτικούς παράγοντες στις διάφορες
µεταναστευτικές ροές σε όλη την ΕΕ. Αυτή η εκτίµηση πρέπει να εκπονηθεί σε
συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς που υλοποιούν ήδη ερευνητικές δραστηριότητες σε
τρίτες χώρες.

(36) Βάσει της επιτυχηµένης εµπειρίας που αποκοµίστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου
FISO, η ανάλυση κινδύνων πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τις δυνατότητές της στον
τοµέα της εκπόνησης ταχέων και επιτόπιων αξιολογήσεων κινδύνων και να είναι σε θέση

29/110
να αξιολογεί άµεσα τις νέες εξελίξεις που συντελούνται κατά µήκος των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ.

(37) Για τη βελτίωση της ανάλυσης κινδύνων στον τοµέα της εµπορίας ανθρώπων,
κρίνεται σκόπιµο να αναπτύξει ο Frontex ένα σύστηµα εναρµόνισης της συλλογής
δεδοµένων στο πλαίσιο του δικτύου ανάλυσης κινδύνων του Frontex (FRAN).

(38) Στο πλαίσιο των υφιστάµενων συµφωνιών εργασίας, ο Frontex πρέπει να


αναπτύξει σχέδια συλλογής δεδοµένων σε συνεργασία µε τις χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων, τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Ο Frontex πρέπει επίσης να
αναζητήσει τρόπους βελτίωσης της συλλογής πληροφοριών ασφαλείας από τις περιοχές
στις οποίες συγκεντρώνονται οι περισσότεροι µετανάστες πριν εισέλθουν παράνοµα
στην ΕΕ.

1.7.2.6. Συστάσεις για οριζόντια θέµατα διαχείρισης των συνόρων

(39) Η επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και του Frontex στον
τοµέα της διασυνοριακής εγκληµατικότητας απαιτεί ενισχυµένη συνεργασία µε τις
τελωνειακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινή χρήση εξοπλισµού και την
ανταλλαγή πληροφοριών.

(40) Η ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ του Frontex και της
Ευρωπόλ αναµένεται να ενισχύσει τις έρευνες που έπονται των εντοπισµών πλαστών
ταξιδιωτικών εγγράφων και λαθροµεταναστών που διακινούνται µε τη µεσολάβηση
µεσαζόντων.

(41) Για την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών και την ενίσχυση της ανταλλαγής
πληροφοριών που συµβάλλουν στη βελτίωση των αναλύσεων κινδύνων και των
προτάσεων για την κατανοµή πόρων, οι αρµόδιες οµάδες εργασίας του Συµβουλίου,
µεταξύ των οποίων η οµάδα «Σύνορα», η οµάδα «Αξιολόγηση Σένγκεν», το κέντρο
Πληροφόρησης, Μελετών και Ανταλλαγών στον τοµέα της ∆ιέλευσης των Συνόρων και
της Μετανάστευσης (CIREFI), η οµάδα «Μετανάστευση και αποµάκρυνση» και η οµάδα
«Θεωρήσεις» (VISA), πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόµενο συµπερίληψης του Frontex
στον κατάλογο των µελών τους.

(42) Ο Frontex πρέπει να αξιολογήσει µε προσοχή τις µελλοντικές συνέπειες της


πρωτοβουλίας για το ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων (Eurosur) για τον
Οργανισµό και να αναπτύξει κατάλληλες ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να
συµµετάσχει σε αυτό και να παράσχει τις απαιτούµενες υπηρεσίες.

(43) Ο Frontex πρέπει να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες διυπηρεσιακής


συνεργασίας, και ιδιαίτερα µε την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA), τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA), το ∆ορυφορικό Κέντρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για θέµατα
Ασύλου που θα συσταθεί το 2010, καθώς και τις δυνατότητες της διοργανικής
συνεργασίας, ιδιαίτερα µε το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τον 'Έλεγχο των
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήµατος (UNODC) και µε τον ΟΑΣΕ.

30/110
1.8. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ακόλουθος πίνακας αποσκοπεί στη σύνδεση σχεδίων, προϊόντων και υπηρεσιών,


όπως αυτά προτείνονται στο πρόγραµµα εργασίας 2010, µε συγκεκριµένα
συµπεράσµατα, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο. Στο παρόν έγγραφο
αναφέρονται µόνο βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες και συστάσεις γενικής φύσης ή
συστάσεις που εκκρεµούν. Το εγκεκριµένο πολυετές σχέδιο 2010 – 2013
περιλαµβάνει µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προτεραιότητες, όπως
αναφέρονται από το Συµβούλιο.
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Σύνδεση µε σχέδια, προϊόντα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ και υπηρεσίες του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ FRONTEX προγράµµατος εργασίας
Επιδοκιµάζει την ταχεία πρόοδο που OPS 1 – OPS 4
σηµειώθηκε προκειµένου να καταστεί RAU 1 – RAU 3
λειτουργικός ο Οργανισµός FRONTEX, FSC 1 – FSC 5
αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο του Οργανισµού RD1, RD2
στο πλαίσιο της εφαρµογής της PRE 1 – PRE 3
ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων TRU 1 – TRU 3
στην ΕΕ, και υπενθυµίζει την ανάγκη παροχής
στον Οργανισµό των αναγκαίων πόρων που
θα του επιτρέψουν να επιτύχει τους στόχους
του.
Ενθαρρύνει τα κράτη µέλη και τον Frontex να
αξιοποιήσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τον PRE 3
εξοπλισµό που διατίθεται από άλλα κράτη µέλη
στο πλαίσιο του CRATE και καλεί τον Frontex
να ενηµερώνει τακτικά το Συµβούλιο για την
πραγµατική χρήση του εν λόγω εξοπλισµού και
τα µέτρα που εφαρµόζονται προκειµένου να
διασφαλιστεί η διαθεσιµότητά του.
Τάσσεται υπέρ της τεκµηρίωσης των
αναλύσεων κινδύνων και των µελετών
σκοπιµότητας βάσει αξιόπιστων πληροφοριών,
ως προαπαιτούµενο για την επιτυχία του
συστήµατος διαχείρισης των ευρωπαϊκών RAU 1, RAU 2,
συνόρων και, ως προς αυτό, καλεί τον Frontex RD 1, REL2.1.
να συνεργαστεί στενά µε άλλους οργανισµούς
(Ευρωπόλ) και να εξετάσει, µαζί µε την
Επιτροπή και το Συµβούλιο, τους πιθανούς
τρόπους βελτίωσης της χρήσης του ICONet και
της προστιθέµενης αξίας που ενδέχεται να έχει
η συµµετοχή του Οργανισµού στη διαχείριση
του ICONet.
Επιδοκιµάζει την πρόθεση περαιτέρω

31/110
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Σύνδεση µε σχέδια, προϊόντα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ και υπηρεσίες του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ FRONTEX προγράµµατος εργασίας
διερεύνησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης της
συνεργασίας, στο πλαίσιο των ισχυουσών
εντολών τους, ανάµεσα στον Frontex και σε REL 1.1, REL 2.1.
άλλες αρµόδιες για τα σύνορα αρχές όπως,
µεταξύ άλλων, τα τελωνεία, λαµβανοµένης
υπόψη της επικείµενης µελέτης της Επιτροπής
για τη διυπηρεσιακή συνεργασία και τα
πιλοτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εκτιµά ότι ο Frontex πρέπει να στηρίξει τον
µηχανισµό Σένγκεν-Αξιολόγηση (Sch-Εval),
όσον αφορά τις συναφείς αναλύσεις κινδύνου
για σκοπούς αποστολών αξιολόγησης και RAU 1, RAU 2
ενδεχοµένως µέσω της παροχής της αναγκαίας
εκπαίδευσης για την όσο το δυνατόν καλύτερη
υλοποίηση των εν λόγω αποστολών, και
δεσµεύεται να επανέλθει στο θέµα αυτό βάσει
της πρότασης που αναµένεται να υποβάλει η
Επιτροπή.
Τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του
Οργανισµού, στο πλαίσιο της ισχύουσας
εντολής του, όσον αφορά την προώθηση της REL 1.1, REL 1.2, OPS 1 - 4,
επιχειρησιακής συνεργασίας αλλά και άλλων TRU 1, RAU 1, RAU 2
µορφών συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον
τοµέα της διαχείρισης των συνόρων, στο
πλαίσιο της σφαιρικής θεώρησης της
µετανάστευσης και των συναφών εξωτερικών
χρηµατοδοτικών µέσων.
Επιδοκιµάζει τη συµµετοχή του Frontex σε
δραστηριότητες εκπαίδευσης καθώς και την
ανάπτυξη του κοινού βασικού κορµού
µαθηµάτων, και τον καλεί να εξετάσει, στο TRU 1, RAU 3
πλαίσιο της ισχύουσας εντολής του, το
ενδεχόµενο οργάνωσης πρόσθετων
µαθηµάτων εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για τα κράτη µέλη και για τρίτες χώρες
σε τοµείς όπως, µεταξύ άλλων, οι κανόνες περί
ασύλου, το δίκαιο της θάλασσας και τα
θεµελιώδη δικαιώµατα.

Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Σύνδεση µε σχέδια, προϊόντα


Συµβουλίου της 18/19 Ιουνίου και υπηρεσίες του
σχετικά µε τον Frontex προγράµµατος εργασίας
Υπογραµµίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των

32/110
επιχειρήσεων ελέγχου των συνόρων από τον
FRONTEX, σαφών κανόνων συµµετοχής για OPS 1 – OPS 4
την πραγµατοποίηση κοινών περιπολιών και
την αποβίβαση των διασωθέντων προσώπων,
και αυξηµένης υλοποίησης κοινών πτήσεων
επαναπατρισµού. Σε αυτό το πλαίσιο κάνει
έκκληση για ισχυρές δράσεις για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του
οργανωµένου εγκλήµατος και των
εγκληµατικών δικτύων που εµπλέκονται στην
εµπορία ανθρώπων.

Σχήµα 9: Σύνδεση των συµπερασµάτων του Συµβουλίου µε τους ενδιάµεσους/τελικούς


στόχους του προγράµµατος εργασίας

33/110
2. Βασικοί τοµείς επιχειρησιακής δραστηριότητας του
FRONTEX και συναφείς ενδιάµεσοι στόχοι

2.1. Οι στόχοι ως ακρογωνιαίοι λίθοι των δραστηριοτήτων του


Frontex

Στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τη δήλωση της αποστολής του Frontex


προσδιορίστηκαν οι εξής τέσσερις στόχοι:

2.1.1. Στόχος 1 - ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ


Στόχος του Frontex είναι να συγκεντρώνει εικόνες καταστάσεων βάσει πληροφοριών
ασφαλείας και, αναλύοντας την κατάσταση, να αξιολογεί αλλαγές, κινδύνους και απειλές
µε πιθανό αντίκτυπο στην ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ο Οργανισµός θα
παρακολουθεί επίσης την ανάπτυξη τεχνολογιών και λύσεων για την ενίσχυση της
ασφάλειας των συνόρων, µε σκοπό να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, να υλοποιεί
επιχειρησιακές δραστηριότητες και να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την προαγωγή της νόµιµης διασυνοριακής κυκλοφορίας.

2.1.2. Στόχος 2 - ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ


Στόχος του Frontex είναι να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής
ιδέας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων, ιδίως στον τοµέα των µέτρων
ελέγχου των συνόρων, δροµολογώντας κοινές δραστηριότητες και συντονίζοντας µε τη
µέγιστη αποδοτικότητα τακτικά επιχειρησιακά µέτρα ασφάλειας των συνόρων σε
επίπεδο ΕΕ, πέραν της ετοιµότητάς του να συνδράµει αποτελεσµατικά τα κράτη µέλη
στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στη διασφάλιση της ασφάλειας στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

2.1.3. Στόχος 3 - ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ


Η αποτελεσµατική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων προϋποθέτει διαλειτουργικότητα
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο Frontex έχει στόχο να αποτελέσει κεντρικό
παράγοντα εναρµόνισης θεωρητικών προσεγγίσεων, αναγκών, επιχειρησιακών και
διοικητικών διαδικασιών, και τεχνικών λύσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

2.1.4. Στόχος 4 - ΑΠΟ∆ΟΣΗ


Ο Frontex θα επιχειρήσει να επιτύχει αποτελέσµατα ανάλογα των προσδοκιών που
αντικατοπτρίζονται στα προγράµµατα εργασίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητά του στη
χρήση πόρων, βελτιώνοντας τις εργασιακές διαδικασίες και επιτυγχάνοντας
καθορισµένους στόχους.

34/110
2.2. Αξίες

Ο Frontex ορίζει τον ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ, την ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, τον


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ, την ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ως αξίες τις οποίες
ενστερνίζεται, µοιράζεται, βιώνει και εφαρµόζει κάθε µέλος του προσωπικού και τις
οποίες τηρούν οι εταίροι του Frontex. Αυτές οι πέντε αξίες θα αποτελούν τη βάση των
δραστηριοτήτων του Frontex σε όλα τα επίπεδα.

Ο απόλυτος σεβασµός και η προαγωγή των θεµελιωδών δικαιωµάτων εµπίπτουν στην


αξία «ανθρωπισµός», η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης διαχείρισης
των ευρωπαϊκών συνόρων.

2.3. Βασικοί τοµείς επιχειρησιακής δραστηριότητας

2.3.1. Επιχειρησιακό πρότυπο


Το επιχειρησιακό πρότυπο του Frontex βασίζεται σε τρεις βασικές λειτουργίες:
- Ανάλυση κινδύνων και ∆ιαχείριση γνώσεων
- ∆ιαχείριση κοινών επιχειρήσεων (περιλαµβανοµένης της
επιχειρησιακής αντίδρασης) και
- Ανάπτυξη ικανοτήτων

Η επιτυχία του επιχειρησιακού προτύπου του Frontex θα εξαρτηθεί από τη


διαθεσιµότητα και την αξιοποίηση των ανθρώπινων, οικονοµικών και τεχνικών πόρων
του Frontex, οµαδοποιηµένων στο πλαίσιο της οργανωτικής δοµής του, αλλά και από τη
δέσµευση εξωτερικών παραγόντων και εταίρων όπως είναι τα κράτη µέλη που θα
συνεισφέρουν στις συντονισµένες δραστηριότητες του Frontex.

2.3.2. Ανάλυση κινδύνων και ∆ιαχείριση γνώσεων


Οι ανάλυση κινδύνων και η διαχείριση γνώσεων είναι και θα συνεχίσουν να αποτελούν
τη βάση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο των νόµιµων ορίων της εντολής του Frontex, η ανάλυση κινδύνων και η
διαχείριση γνώσεων θα υλοποιούνται µέσω της αξιοποίησης διαφορετικών τύπων
πληροφοριών.

2.3.3. ∆ιαχείριση κοινών επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή αντίδραση


Η κατανοµή των πόρων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες (κύριες και δευτερεύουσες)
θα καθοριστεί µε βάση τα συµπεράσµατα των αναλύσεων κινδύνων, την
πολυπλοκότητα, τον όγκο και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Επιπροσθέτως, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη κίνδυνοι που εξακολουθούν να υπάρχουν καθώς και ο
αριθµός των συµµετεχόντων κρατών µελών. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις κοινές
επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια.

35/110
2.3.4. Ανάπτυξη ικανοτήτων
Η ανάπτυξη ικανοτήτων συµβάλλει στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης των
συνόρων των κρατών µελών και στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου
διαλειτουργικότητας.

2.3.5. Ο Frontex και οι αρχές ελέγχου των συνόρων των κρατών µελών
Ο Frontex θα ενισχύσει περαιτέρω τις αρχές ελέγχου των συνόρων των κρατών µελών.
Αυτό θα επιτευχθεί δίνοντας έµφαση σε µια ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα
λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς τις εθνικές δραστηριότητες.

2.3.6. Συνεργασία µε τρίτες χώρες και υποστήριξη και ενίσχυση των


περιφερειακών δοµών συνεργασίας στον τοµέα του ελέγχου των συνόρων
Η επιχειρησιακή συνεργασία µε τρίτες χώρες αποτελεί βασικό στοιχείο της
ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων. Με στόχο την προώθηση της
διαλειτουργικότητας και της αποτελεσµατικότητας, ο Frontex θα υποστηρίξει και θα
αποκτήσει συνδέσµους µε τις περιφερειακές δοµές συνεργασίας στον τοµέα του ελέγχου
των συνόρων, περιλαµβανοµένων κρατών µελών και τρίτων χωρών. Ο βασικός τοµέας
εστίασης θα είναι η περιοχή της Μεσογείου, τα ∆υτικά Βαλκάνια και οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, ακολουθούµενες από τις περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας και
της Βαλτικής.

2.3.7. Ο Frontex και η ευρωπαϊκή ιδέα για την ολοκληρωµένη διαχείριση


των συνόρων
Οι βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες του Frontex θα συνεχίσουν να εστιάζουν στην
προαγωγή και στη διευκόλυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών. Η ευρωπαϊκή ιδέα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων παρέχει µια
οριζόντια και µια κάθετη προοπτική των δραστηριοτήτων του Frontex. Η ολοκληρωµένη
διαχείριση των συνόρων περιλαµβάνει αρχικά τον έλεγχο των συνόρων (ως µέρος της
διαχείρισης των συνόρων) στα σύνορα, στο εσωτερικό της χώρας, και εκτείνεται στις
γειτονικές χώρες και σε τρίτες χώρες (πρότυπο ελέγχου της πρόσβασης σε τέσσερις
βαθµίδες). Στο επίπεδο της κάθετης διαχείρισης των συνόρων, η γενική ιδέα έχει ως
στόχο τη διοργανική συνεργασία και τις ολοκληρωµένες δράσεις σε συναφείς τοµείς,
όπως είναι η πρόληψη της εγκληµατικότητας.

2.3.8. Η προσέγγιση του Frontex για τη διοργανική συνεργασία


Ο Frontex θα ενθαρρύνει και θα προάγει δραστηριότητες µεταξύ των διαφόρων
συµµετεχουσών αρχών και οργανισµών σε αντιστάθµιση των διαφορετικών δοµών και
εντεταλµένων πεδίων, που είτε άµεσα είτε έµµεσα άπτονται της διαχείρισης των
συνόρων.

2.3.9. Η οργανωτική δοµή του Frontex


Ο κεντρικός συντονισµός θα συνεχίσει να αποτελεί τη βάση της οργανωτικής δοµής του
Frontex. Η διάρθρωση του Οργανισµού θα αναπτυχθεί περαιτέρω προς µια βασική
µορφή οργάνωσης, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσµατικότερη και πιο ολοκληρωµένη
διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

2.3.10. ∆ιαχείριση εξοπλισµού


Ο Frontex θα παροτρύνει τα κράτη µέλη να ενισχύσουν την ενεργή συµµετοχή τους στις
κοινές επιχειρήσεις µε σκάφη, αεροσκάφη και άλλα µέσα.

36/110
2.4. Ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός του Frontex

Στόχος του πίνακα που ακολουθεί είναι να παρουσιάσει τη µεσοπρόθεσµη προοπτική για ορισµένες δραστηριότητες του Frontex που
οµαδοποιούνται σε προγράµµατα στο διοικητικό συµβούλιο του Frontex. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριµένο
µέρος του προγράµµατος εργασίας 2010 δεν είναι δεσµευτικό καθώς κάποια από τα προγράµµατα ενδέχεται να τροποποιηθούν στο
πλαίσιο της τριετούς ή τετραετούς διάρκειάς τους. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα εµφανίζονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των
προγραµµάτων που θα περιγράφεται συνοπτικά στα ετήσια προγράµµατα εργασίας των επόµενων ετών.

Τµήµα Επιχειρήσεων
Κινητήριοι Σύνδεση µε άλλες Χρονικ Αντίκτυπος
Γεωγραφικός ή παράγοντες και εσωτερικές ή στους πόρους
Σκοπός
θεµατικός τοµέας ενδιαφερόµενα δραστηριότητες/π περίοδ (Σύνολο-
µέρη ρογράµµατα ος Ευρώ/ΥΠΑ)

Θέσπιση κοινών αρχών,


κατευθυντήριων γραµµών και
Οι κοινές
προτύπων για τα εστιακά σηµεία στα «Θερµά σηµεία» Μονάδα κοινής
επιχειρήσεις θα
εξωτερικά χερσαία, θαλάσσια και σε όλους του τύπους επιχείρησης 2010
υλοποιηθούν στην
εναέρια σύνορα που θα εξωτερικών συνόρων της (JOU) και όλα τα - 5 - 6 εκατ.
περιοχή των
χρησιµοποιούνται ως πλατφόρµες ΕΕ κράτη µέλη 2013
εστιακών σηµείων
για τις κοινές επιχειρήσεις και τη
συλλογή πληροφοριών.

Ευρωπαϊκό δίκτυο περιπολίας (Ε∆Π) Νότια σύνορα της ΕΕ στη Μονάδα κοινής Επιτήρηση
- Επιτήρηση των συνόρων µε στόχο Μεσόγειο και στον επιχείρησης ευρύτερων 2009 - 120 - 150 εκατ.
να εµποδίζεται η παράνοµη Ατλαντικό Ωκεανό. (JOU) και κράτη περιοχών και 2013
συνοριακή διέλευση, την µέλη (Ελλάδα, επιτήρηση που

37/110
αντιµετώπιση της διασυνοριακής Ιταλία, Μάλτα, εστιάζει σε
εγκληµατικότητας και τη λήψη Γαλλία, Ισπανία, συγκεκριµένες
µέτρων κατά προσώπων που έχουν Πορτογαλία) περιοχές.
διέλθει παράνοµα από τα σύνορα. Θέσπιση εθνικών
κέντρων
συντονισµού και
της οργανωτικής
δοµής τους.
Θέσπιση
πρακτικών
οικονοµικών
διαδικασιών.
Υλοποίηση
συστηµάτων στον
τοµέα των
ανακοινώσεων,
τοποθετήσεων και
εκθέσεων.

Εγχειρίδιο
αναφοράς
Προοδευτικός µετασχηµατισµός των πιλοτικών σχεδίων
κοινών επιχειρήσεων σε συνεργασία µε
µε άξονα τη διαρκή εκτέλεση και τη µονάδα
Αεροδρόµια της ΕΕ. Μονάδα κοινής
µέγιστη ευελιξία µέσω κατάρτισης.
επιχείρησης
προσαρµοσµένων επαναλήψεων των 2009 -
Πιθανή πρώτη προσέγγιση (JOU) και όλα τα 5 - 7 εκατ.
περιόδων εκτέλεσης: Ευθυγράµµιση µε 2013
τρίτης χώρας κράτη µέλη
εναλλαγή κατάστασης εγρήγορσης τις δραστηριότητες
και εξωτερικών
κατάστασης δράσης σχέσεων.

Πρόγραµµα
εστιακών σηµείων.

38/110
Στοιχεία του
προγράµµατος:
- εκπαιδευτικό
πλαίσιο για τις
οµάδες
ενηµέρωσης,
Κινητήριοι περιλαµβανοµένων
παράγοντες: εγχειριδίων/κατευθυ
Τµήµα ντήριων γραµµών
Επιχειρήσεων του - πρότυπες
Frontex (µονάδα επιχειρησιακές
ανάλυσης διαδικασίες για τη
κινδύνων) µε την διαχείριση των Αναµένεται να
∆ιαχείριση των υποστήριξη του πληροφοριών εκτιµηθεί τον
Θέσπιση ενός συνεκτικού πλαισίου πληροφοριών ασφαλείας Τµήµατος ασφαλείας κατά τη Σεπτέµβριο του
για τη βέλτιστη αξιοποίηση των των οµάδων ενηµέρωσης, ανάπτυξης διάρκεια κοινών 2009 – 2010,
πληροφοριών ασφαλείας στο πλαίσιο ικανοτήτων και επιχειρήσεων 2011 σύµφωνα µε το
των κοινών επιχειρήσεων. Μέθοδος αξιολόγησης των του ελεγκτή/ - δείκτες εκτίµησης χρονοδιάγραµµ
κοινών επιχειρήσεων. διευθυντή του αντικτύπου των α της
ποιοτικού κοινών INTELOPS
ελέγχου επιχειρήσεων
- ειδική οµάδα
Ενδιαφερόµενα εµπειρογνωµόνων
µέρη: στο πλαίσιο της
Frontex, κράτη οµάδας FJST
µέλη
Σύνδεση µε
- το σχέδιο FISO
- την ανάπτυξη του
CIRAM
- τη µεθοδολογία
αξιολόγησης των
κοινών

39/110
επιχειρήσεων

Κινητήριοι
παράγοντες::
Μονάδα
Περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας της
Ανάλυση των ανάλυσης
διαλειτουργικότητας στον τοµέα της ANTOOLS 1.7 εκατ
πληροφοριών ασφαλείας - κινδύνων 2009-
ανάλυσης κινδύνων, µέσω της
µεθοδολογία, διαδικασίες, 2011
σταδιακής δηµιουργίας µιας FRAN 7 ΥΠΑ
εργαλεία, εκπαίδευση Ενδιαφερόµενα
ευρωπαϊκής αναλυτικής κοινότητας
µέρη:
Frontex, κράτη
µέλη

Τµήµα Ανάπτυξης Ικανοτήτων

Κινητήριοι Σύνδεση µε
Χρονι Αντίκτυπος
παράγοντες άλλες
Γεωγραφικός ή κή στους
Σκοπός και εσωτερικές
θεµατικός τοµέας διάρκ πόρους
ενδιαφερόµενα δραστηριότητες/
εια (Σύνολο)
µέρη προγράµµατα

Να καταστεί αποτελεσµατικότερη η Πρόγραµµα ελέγχου των Όλα τα κράτη Προγράµµατα


εφαρµογή των υφιστάµενων και συνόρων: µέλη εκπαίδευσης και
µελλοντικών µέτρων που λαµβάνει η δυνατοτήτων
Κοινότητα για τη διαχείριση των - βιοµετρικά Η Ευρωπαϊκή αντίδρασης
εξωτερικών συνόρων µέσω: 7 εκατ.
χαρακτηριστικά Επιτροπή 2009 –
- τεχνολογίες ανίχνευσης Προγράµµατα της 2013
70 ΥΠΑ
• της ανάλυσης των αναγκών των - πιθανή νέα προσέγγιση Η βιοµηχανία OPS (γενικά) για
τελικών χρηστών και της για τους συνοριακούς τους σκοπούς της
επαρκούς εκπροσώπησης των ελέγχους Ερευνητικά έρευνας, της
κοινών συµφερόντων των ιδρύµατα και δοκιµής και της

40/110
τελικών χρηστών στο πλαίσιο της Πρόγραµµα επιτήρησης οργανισµοί επίδειξης
έρευνας για την ασφάλεια των των συνόρων:
ευρωπαϊκών συνόρων Άλλοι φορείς
- EUROSUR (ευρωπαϊκοί)
• της πληροφόρησης των κρατών - θαλάσσια επιτήρηση οργανισµοί
µελών για τις νέες εξελίξεις στον - διασυνοριακή επικοινωνία
τοµέα του ελέγχου των συνόρων - τεχνολογία µη Τρίτες χώρες
και της στήριξης της εφαρµογής επανδρωµένων εναέριων
τους. συστηµάτων (UAS )
- τεχνολογία ελέγχου των
• ενίσχυση της διαδικασίας χερσαίων συνόρων
εναρµόνισης και της ανάπτυξης
επιχειρησιακών και τεχνικών Λοιπά:
προτύπων για τον έλεγχο των
συνόρων Έρευνα στον τοµέα της
• µεσοπρόθεσµης και
µακροπρόθεσµης
ασφάλειας των συνόρων
σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως
µέσω του προγράµµατος
πλαισίου.

• Ευρωπαϊκή ηµέρα Όλα τα κράτη 11,2 εκατ.


Εναρµόνιση της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης µέλη, οι
Εστιακά Σηµεία
κατάρτισης των συνοριοφυλάκων και • Κοινός βασικός κορµός συνδεδεµένες
ανάπτυξη κοινών προτύπων µαθηµάτων χώρες Σένγκεν 27 ΥΠΑ
Οµάδες RABIT και
κατάρτισης για την επίτευξη του • Εθνικοί συντονιστές και τρίτες χώρες 2010 –
CRATE
επιθυµητού «επιπέδου κατάρτισης που έχουν 2013 9
διαλειτουργικότητας» µεταξύ των • Κοινός κορµός συνάψει εµπειρογνώµον
Κοινές επιχειρήσεις
συνοριοφυλάκων των κρατών µελών µαθηµάτων µεσαίου συµφωνίες ες κρατών
επαναπατρισµού
µέσω της κατάρτισης/εκπαίδευσης επιπέδου εργασίας µελών
• Συνεργαζόµενες
ακαδηµίες * καθώς και τρίτες 18 εθνικοί

41/110
• ∆ίκτυο χώρες µετά από εµπειρογνώµον
• Κοινός κορµός αίτηµα κράτους ες
µαθηµάτων υψηλού µέλους
επιπέδου
• Πανεπιστηµιακή
υποστήριξη
• Κατάρτιση στον τοµέα
των ανθρώπινων
δικαιωµάτων
• Εκπαίδευση τρίτων
χωρών
• Εµπειρογνώµονες
κρατών µελών ως
υπαρχηγοί, εκπαιδευτές
και βοηθοί σε
εκπαιδευτικά σχέδια και
εργασίες
• Εκπαίδευση των
οµάδων ταχείας
επέµβασης στα σύνορα
• Μαθήµατα µεσαίου
επιπέδου για τους
συνοριοφύλακες της ΕΕ
• Κοινές πτήσεις
επαναπατρισµού για
τους επικεφαλής
συνοδείας

Ανάπτυξη και υλοποίηση περαιτέρω • Εκπαίδευση ιπτάµενου Όλα τα κράτη Ανάπτυξη κοινών 20 εκατ.
ειδικής κατάρτισης προκειµένου να πληρώµατος µέλη, οι επιχειρήσεων,
2010 -
ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των ελικοπτέρων και συνδεδεµένες 40 ΥΠΑ
2013
αξιωµατικών συνοριαφυλακής ιδίως πληρώµατος χώρες Σένγκεν CIRAM
κατά τη διάρκεια κοινών αεροσκαφών σταθερών και τρίτες χώρες 14

42/110
επιχειρήσεων. πτερυγίων που έχουν Αυτοµατοποιηµένο εµπειρογνώµον
• Εµπειρογνώµονες των συνάψει ς έλεγχος των ες κρατών
κρατών µελών ως συµφωνίες συνόρων µελών
υπαρχηγοί, εκπαιδευτές εργασίας
και βοηθοί σε 33
εκπαιδευτικά σχέδια και εµπειρογνώµον
εργασίες ες κρατών
• Κατάρτιση αξιολογητών µελών
του Σένγκεν
• Κατάρτιση στον
εντοπισµό πλαστών
εγγράφων
• Κατάρτιση στον
εντοπισµό κλαπέντων
αυτοκινήτων και σε
θέµατα εγκληµατολογίας
• Τυποποιηµένη
εκπαίδευση σκύλων
• Συµβούλια ειδικών και
συµβούλια
εµπειρογνωµόνων (π.χ.
Αξιολόγηση Σένγκεν,
Πλαστά Έγγραφα,
Ιπτάµενο προσωπικό)
• Κατάρτιση των
αξιωµατικών εστιακών
σηµείων και
τυποποιηµένη
προπαρασκευαστική
κατάρτιση για τις κοινές
επιχειρήσεις (χερσαία,
εναέρια, θαλάσσια
σύνορα)

43/110
• ∆ιδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας
• Κατάρτιση σε θέµατα
ανάλυσης κινδύνων

Τµήµα ∆ιοίκησης
Κινητήριοι Σύνδεση µε
παράγοντες άλλες Αντίκτυπος
Χρονική
Σκοπός Θεµατικός τοµέας και εσωτερικές στους πόρους
διάρκεια
ενδιαφερόµε δραστηριότητες (Σύνολο)
να µέρη /προγράµµατα

Για την έδρα:


Κινητήριος
παράγοντας:
Τµήµα
Εξασφάλιση διαθέσιµων χώρων Έδρα Frontex ∆ιοίκησης
γραφείων που να ανταποκρίνονται (περιλαµβανοµένης της Πρόγραµµα
στην ανάπτυξη, στη δοµή και στην λύσης εναλλακτικών Ενδιαφερόµεν ΤΠΕ,
30 εκατ.
εντολή του Frontex. εγκαταστάσεων) α µέρη: όλα
2010 -2013
τα τµήµατα πρόγραµµα για
5 ΥΠΑ
και (δυνητικά) ειδικά για τα ειδικά την ασφάλεια
παραρτήµατα παραρτήµατα:
Κινητήριος
παράγοντας:
Τµήµα
∆ιοίκησης

44/110
Ενδιαφερόµεν
α µέρη: κράτη
µέλη

Κινητήριος
παράγοντας:
Τµήµα
∆ιοίκησης
Πρόγραµµα 8 εκατ. (2 %
Ενδιαφερόµεν
Συνέχιση της ΤΠΕ, του ετήσιου
∆ιασφάλιση της εκπλήρωσης της α µέρη:
επιχειρησιακής προϋπολογισµ
αποστολής του Frontex σε όλα τα 2010 - 2013
δραστηριότητας πρόγραµµα για ού)
καταστάσεις κρίσης τµήµατα του
την ασφάλεια
Frontex, η
5 ΥΠΑ
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
θεσµικοί
εταίροι

Κινητήριος
παράγοντας:
Τµήµα
∆ιοίκησης
∆ιαδικασίες πρόσληψης
και επιλογής προσωπικού, Σχεδιασµός
Ενδιαφερόµεν
∆ιακυβέρνηση του τοµέα διαχείρισης προϋπολογισµο
α µέρη:
ανθρώπινων πόρων διαδικασίες ανάπτυξης του ύ, σχεδιασµός 2010 - 2013 36 ΥΠΑ
διοίκηση και
προσωπικού (κατάρτιση προσωπικού
προσωπικό
και σύστηµα αξιολόγησης)
του Frontex,
τοµέας
Ανθρώπινων
Πόρων

45/110
Κινητήριος
Στέγαση και
παράγοντας:
σχέδιο
Τµήµα
επιχειρησιακής
∆ιοίκησης
συνέχειας,
πρόγραµµα
Ενδιαφερόµεν
διαχείρισης
α µέρη:
ανθρώπινου
Υποδοµές ΤΠΕ για τον όλα τα
δυναµικού, 20 εκατ.
Εξασφάλιση των καταλληλότερων και τµήµατα του
Frontex, πρόγραµµα για
ασφαλέστερων τεχνολογιών ΤΠΕ για Frontex, το
την ασφάλεια, 60 εσωτερικοί
τη διευκόλυνση της διοίκησης και των συµβούλιο 2010 -2013
ασφαλής δίαυλος τµήµα ΥΠΑ,
επιχειρήσεων του Frontex ασφαλείας, τα
ανάπτυξης 80 εξωτερικοί
µέλη της
ικανοτήτων και ΥΠΑ
ανώτερης
τµήµα
διοίκησης, τα
επιχειρήσεων
κράτη µέλη,
(CBD και
εταίροι του
OPSD), Eurosur,
Frontex,
ειδικά
κοινοτικά
παραρτήµατα
όργανα

Κινητήριος Στέγαση και


παράγοντας: σχέδιο
Τµήµα επιχειρησιακής
Εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου Προσωπικό, ∆ιοίκησης συνέχειας,
προστασίας του προσωπικού, των διαβαθµισµένες πρόγραµµα
4 εκατ.
πληροφοριών, των εγκαταστάσεων πληροφορίες, έδρα και Ενδιαφερόµεν ΤΠΕ,
2010 - 2013
και του εξοπλισµού του Frontex από (δυνητικά) ειδικά α µέρη: πρόγραµµα
44 ΥΠΑ
απειλές για την ασφάλειά τους παραρτήµατα του Frontex ανώτερη διαχείρισης
διοίκηση, ανθρώπινων
συµβούλιο πόρων,
ασφαλείας και νοµικές
όλα τα δραστηριότητες

46/110
τµήµατα του
Frontex

Κινητήριος
παράγοντας:
ανώτερη
διοίκηση του
Frontex
∆ιαχείριση
κινδύνων,
Ενδιαφερόµεν
νοµικές
α µέρη:
υπηρεσίες,
Εξασφάλιση του µέγιστου επιπέδου διατάκτες (δι’
πρόγραµµα
συµµόρφωσης µε τον δηµοσιονοµικό αντιπροσώπο
Οικονοµική διαχείριση διαχείρισης
κανονισµό και τους κανόνες υ), διοικητικό 2010 - 2013 64 ΥΠΑ
ανθρώπινων
εφαρµογής αυτού συµβούλιο
πόρων,
του Frontex,
πρόγραµµα
ελεγκτικό
υπηρεσιών του
συνέδριο,
Οργανισµού
αρχές
αρµόδιες για
τον
προϋπολογισ
µό

47/110
2.5. Επισκόπηση ενδιάµεσων στόχων, αποτελεσµάτων (σχεδίων/προϊόντων/υπηρεσιών), δεικτών
επιδόσεων και κατανοµής πόρων

Η περιγραφή των στόχων, όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα εργασίας 2010, θα παραµείνει σε υψηλό επίπεδο
(διακυβέρνησης). Έτσι, θα αποφευχθεί η µετάβασή της σε µικροεπίπεδο, κάτι που απαιτείται για την καθηµερινή διοίκηση του
Frontex.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας 2010, οι ενδιάµεσοι στόχοι συνδέονται µε τα αποτελέσµατα των σχεδίων, των
προϊόντων και των υπηρεσιών.

2.5.1. Τµήµα επιχειρήσεων


ΥΠΑ Οικονοµικοί πόροι
2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση τµηµάτων 2 2 --- ---
Κοινές επιχειρήσεις 66 69 48 250 300 42 738 000
Ανάλυση κινδύνων 31 35 1 800 000 1 800 000
Κέντρο επιχειρήσεων του Frontex 15 19 650 000 450 000

2.5.1.1. Κοινές επιχειρήσεις


Ένταση επιχειρήσεων ΥΠΑ Οικονοµικοί πόροι
(ηµέρες)
2009 2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 3 4 --- ---
Τοµέας χερσαίων 16 17 4 250 000 4 250 000
συνόρων
Τοµέας θαλάσσιων 22 22 36 100 300 26 497 000
συνόρων

48/110
Τοµέας εναέριων 12 12 2 650 000 2 650 000
συνόρων
Επιχειρήσεις 12 13 5 250 000 9 341 000
επαναπατρισµού
3 362 66 69 48 250 300 42 738 000

Κατανοµή πόρων
∆είκτης
Στόχος Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Ευρώ)
Περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων και της αποτελεσµατικότητας του Frontex όσον αφορά τον συντονισµό των
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των κρατών µελών και των συνδεδεµένων χωρών Σένγκεν βάσει αναλύσεων
κινδύνου, µε επικέντρωση στις κύριες οδούς λαθροµετανάστευσης, και περαιτέρω ανάπτυξη πλατφόρµων
επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και των συνδεδεµένων χωρών Σένγκεν.
Τοµέας χερσαίων συνόρων: Πιλοτικά σχέδια
ΤΧΣ Ενίσχυση του συντονισµού της ανάπτυξης βέλτιστων
επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ πρακτικών σε Αριθµός πορισµάτων
ΕΠΙΧ1 των κρατών µελών και των συνεργασία µε που αναφέρονται σε 3,0
συνδεδεµένων χωρών Σένγκεν για την γειτονικές τρίτες χώρες έγγραφα έναρξης κοινών 500 000
Στ2 αντιµετώπιση της ροής παράτυπων και κοινές επιχειρήσεις επιχειρήσεων
µεταναστών και λαθροµεταναστών στα παρακολούθησης βάσει
εξωτερικά χερσαία σύνορα της ΕΕ, πορισµάτων
µέσω της εστίασης στις οδούς
διέλευσης µέσω των Βαλκανίων και Περαιτέρω
της Ανατολικής Ευρώπης, και του ανεπτυγµένα
συντονισµού επιχειρησιακών στρατηγικά Αύξηση της συµµετοχής 3,0
δραστηριοτήτων µεταξύ των κρατών προγράµµατα και των κρατών µελών 1 000 000
µελών και των συνδεδεµένων χωρών σχέδια που
Σένγκεν, καθώς και µέσω της υλοποιήθηκαν
κατάλληλης αντίδρασης στις απειλές

49/110
που εντοπίζονται κατά τις αναλύσεις 10 - 12 (2009: 10-12)
κινδύνου. κοινές επιχειρήσεις 10,0
(συµπεριλαµβανοµένων 2 700 000
των Εστιακών Σηµείων) Αριθµός εντοπισθέντων.
εστιασµένες στις
βασικές οδούς Αύξηση της συµµετοχής
διέλευσης των κρατών µελών
λαθροµεταναστών
όπως προκύπτουν από
τις αναλύσεις κινδύνου
3 (2009: 3)
προγράµµατα που
Αύξηση της
αφορούν συνδυασµένες 1,0
ικανοποίησης των
κοινές επιχειρήσεις στα 50 000
πελατών
θαλάσσια, χερσαία και
εναέρια σύνορα
Τοµέας θαλάσσιων συνόρων: 4 - 5 (2008: 4-5) σχέδια
Αύξηση της αξιοποίησης
Ενίσχυση του συντονισµού της ανάπτυξης βέλτιστων
ΤΘΣ (εφαρµογής) βέλτιστων
επιχειρησιακής συνεργασίας των πρακτικών, ορισµένα εκ
πρακτικών που
κρατών µελών και των συνδεδεµένων των οποίων σε ---
ΕΠΙΧ2 προκύπτουν από
χωρών Σένγκεν για την αντιµετώπιση συνεργασία µε άλλες
δράσεις
των ροών λαθροµεταναστών σε οδούς µονάδες/τοµείς και/ή
Στ2 παρακολούθησης
που προκύπτουν από τις αναλύσεις ευρωπαϊκούς φορείς

50/110
κινδύνου, µέσω της κάλυψης των Αύξηση του αριθµού
Πρόγραµµα του
θαλάσσιων επιχειρήσεων από εντοπισθέντων
ευρωπαϊκού δικτύου
πλευράς επιχειρησιακών τοµέων και λαθροµεταναστών στη
περιπολίας (Ε∆Π) και
περιόδων εφαρµογής θάλασσα.
πρόγραµµα Poseidon,
Αύξηση του επιπέδου
το οποίο θα
συµβατότητας των
περιλαµβάνει 7 - 9
µονάδων και των
(2008: 6-7) κοινές
διεθνών κέντρων 18,0
επιχειρήσεις σε
συντονισµού που 26 297 000
διαφορετικούς
συµµετέχουν σε κοινές
γεωγραφικούς τοµείς
επιχειρήσεις.
για την αύξηση της
Βελτίωση των
επιχειρησιακής
επιδόσεων των εθνικών
αποτελεσµατικότητας
κέντρων συντονισµού
και την ενίσχυση της
και του συντονισµού της
συµβατότητας
ροής πληροφοριών.
Βελτίωση των
εργασιακών συνθηκών Αύξηση της
και βελτίωση της ικανοποίησης των
2,0
επιχειρησιακής αξίας χρηστών υπηρεσιών
100 000
των οµάδων στον εµπειρογνωµόνων στον
τοµέα της ενηµέρωσης τοµέα της ανάκρισης
και της ανάκρισης
Βελτίωση της
εγρήγορσης στα διεθνή
Παρεχόµενος αριθµός 2,0
κέντρα συντονισµού και
οµαδοποιηµένων 100 000
στα περιφερειακά
πληροφοριών
κέντρα κατά τη διάρκεια
κοινών επιχειρήσεων

51/110
2 – 3 (2009: 2-3)
σχέδια βασισµένα σε
1,8
ανάγκες που
200 000
προσδιορίσθηκαν το
2009
Τοµέας εναέριων συνόρων:
Πρόγραµµα για τα Μείωση του
Ενίσχυση του συντονισµού της
εναέρια σύνορα που θα απαιτούµενου χρόνου
επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ
περιλαµβάνει 12 - 14 για τη δροµολόγηση και
των κρατών µελών και των
(2009: 12-14) κοινές τον σχεδιασµό κατά 2,4
συνδεδεµένων χωρών Σένγκεν στα
επιχειρήσεις που 40 %. 600 000
εξωτερικά εναέρια σύνορα για την
πραγµατοποιούνται
ΤΕΣ αντιµετώπιση της ροής
βάσει αναλύσεων Αριθµός εντοπισθέντων
λαθροµεταναστών από την περιοχή
κινδύνου λαθροµεταναστών
ΕΠΙΧ3 των ∆υτικών Βαλκανίων, τη Λατινική
Κοινές επιχειρήσεις σε
Αµερική, την Ασία, την Αφρική και τη
Στ2 Μέση Ανατολή, και περαιτέρω συνεργασία µε χερσαία
και θαλάσσια σύνορα, 6,0
εφαρµογή µιας µακροπρόθεσµης Αύξηση του αριθµού των
άλλες µονάδες/τοµείς 1 650 000
προσέγγισης για την αντιµετώπιση του συµµετεχόντων µερών
φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης του Frontex ή µε
ενεργοποιώντας Κοινές Οµάδες κοινοτικούς
Υποστήριξης του Frontex (FJST) σε οργανισµούς
διάφορα αεροδρόµια που Τουλάχιστον 1
υποδεικνύονται σε αναλύσεις κινδύνου εγχειρίδιο βέλτιστων
πρακτικών που Αύξηση της
1,8
αναπτύχθηκε κατά τη ικανοποίησης των
200 000
διάρκεια πελατών
µακροπρόθεσµου
πιλοτικού σχεδίου

52/110
Παρακολούθηση Αριθµός συµβουλών
εξελίξεων στον τοµέα που αξιοποιήθηκαν κατά
ΕΠΕΠ του επαναπατρισµού την πραγµατοποίηση
Επιχειρήσεις επαναπατρισµού και ανάλογη επιχειρήσεων
1,0
ΕΠΙΧ4 Ενίσχυση της στήριξης των κρατών επικαιροποίηση επαναπατρισµού
µελών και των συνδεδεµένων χωρών εγχειριδίων βέλτιστων
Στ2 Σένγκεν όσον αφορά την οργάνωση πρακτικών και Επίσπευση του χρόνου
κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισµού κατευθυντήριων χορήγησης ταξιδιωτικών
βάσει των συνεισφορών που έχουν γραµµών εγγράφων
ληφθεί από την οµάδα βασικών ∆ιατήρηση και χρήση
Αύξηση των
χωρών του ICONet ως
πληροφοριών που
πλατφόρµας για την
ανταλλάσσονται µεταξύ 1,0
ανταλλαγή συναφών µε
του Frontex και των
τον επαναπατρισµό
κρατών µελών
πληροφοριών
Στήριξη κρατών µελών
όσον αφορά την
οργάνωση –18-20
Αριθµός κρατών µελών
(2009: 8-10) κοινών
που υλοποιούν
επιχειρήσεων 6,0
µεµονωµένες
επαναπατρισµού σε 8 771 000
επιχειρήσεις
αέρα, ξηρά ή θάλασσα,
επαναπατρισµού
και συγχρηµατοδότηση
αρκετών εξ αυτών των
επιχειρήσεων

53/110
2-3 (2009: 2-3) σχέδια
βάσει των αναγκών
που έχουν διαπιστωθεί
στο πλαίσιο
επιχειρησιακών
προγραµµάτων (π.χ. Αύξηση του αριθµού των
κοινές οµαδικές υπηκόων τρίτων χωρών
συνεντεύξεις των οποίων 2,0
µεταναστών εξακριβώνονται τα 300 000
πραγµατοποιούµενες στοιχεία και οι οποίοι
από τα κράτη µέλη), µε επαναπατρίζονται
σκοπό την ευκολότερη
εξακρίβωση των
στοιχείων τους και τη
χορήγηση ταξιδιωτικών
εγγράφων
2 (2009: 4)
συνεδριάσεις
εµπειρογνωµόνων που
1,0
έχουν οριστεί από τα Ικανοποίηση πελατών
100 000
κράτη µέλη ως σηµεία
επαφής σε θέµατα
επαναπατρισµού
6-8 (2009:4)
συνεδριάσεις της
οµάδας βασικών
Ικανοποίηση πελατών
χωρών µε θέµα τον
1,0
προσδιορισµό αναγκών
Αριθµός συµµετεχόντων 120 000
και δυνατοτήτων για την
κρατών µελών
υλοποίηση κοινών
επιχειρήσεων
επαναπατρισµού

54/110
1,0
1 (2009: 1) σύνοδος 50 000
εργασίας µε θέµα τις
Ικανοποίηση πελατών
προβληµατικές φάσεις
του επαναπατρισµού

55/110
2.5.1.2. Μονάδα ανάλυσης κινδύνων

ΥΠΑ Οικονοµικοί πόροι


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 3 3 --- ---
Προγραµµατισµός 14 16
Επιχειρησιακή ανάλυση και Αξιολόγηση 14 26
Μονάδα ανάλυσης κινδύνων 31 35 1 800 000 1 800 000

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

Έγκαιρη παροχή και


Έγκαιρη παροχή στρατηγικής, Έκθεση για την ετήσια
διανοµή των ΕΕΚ και των
ΜΑΚ1 επιχειρησιακής και τακτικής ανάλυσης εκτίµηση κινδύνων
εκτιµήσεων ΤΕΣ
και συναφών συµβουλών σε (ΕΕΚ 2010) µέχρι τον 1,7
Στ1 εσωτερικούς και εξωτερικούς Φεβρουάριο του 2010
Συλλογή δεδοµένων µέσω
ενδιαφερόµενους φορείς (2009: ΕΕΚ 2009).
της ταξινόµησης των
κατηγοριών δεδοµένων των
απαιτούµενων από το ΤΕΣ

56/110
Εκτίµηση απειλών και Αύξηση της επιρροής της
κινδύνων (ΕΑΚ) 2010 ανάλυσης κινδύνων στον
για τους σκοπούς του ετήσιο προγραµµατισµό και
Ταµείου Εξωτερικών στον
Συνόρων (ΤΕΣ) µεσοπρόθεσµο/βραχυπρόθε
(2009: ΕΑΚ ΤΕΣ σµο επιχειρησιακό
2009) προγραµµατισµό 1,8

Εκτίµηση για την


κατανοµή κονδυλίων
ΤΕΣ για ειδικές
δράσεις (άρθρο 19
της απόφασης ΤΕΣ)
Εξαµηνιαία εκτίµηση Αύξηση του αριθµού των
κινδύνων (ενδιάµεση προϊόντων και
ΕΕΚ 2010) µε δραστηριοτήτων ΜΑΚ που
αντικείµενο την παραδίδονται και
0,4
εκτίµηση κινδύνων και περατώνονται εντός
απειλών για τους συµφωνηµένου
προσεχείς έξι έως χρονοδιαγράµµατος
εννέα µήνες

57/110
4 (2009: 4) Ειδικές
αναλύσεις κινδύνου
και αξιολογήσεις
απειλών σε θέµατα ή
γεωγραφικές
περιοχές τρέχοντος
ενδιαφέροντος καθ’
1,3
όλη τη διάρκεια του
80 000
2010, στις οποίες
περιλαµβάνεται µία
τουλάχιστον κοινή
εκτίµηση µε
κατάλληλες τρίτες
χώρες και/ή
εξωτερικούς εταίρους
Ανάλυση των
συνεισφορών στα
διαχειριζόµενα από το
Κέντρο Επιχειρήσεων
του Frontex προϊόντα
0,9
(ενηµερώσεις,
ενηµερωτικά
σηµειώµατα,
αξιολογήσεις της
οµάδας RABIT, κ.λπ.)
4 Τριµηνιαίες
εκδόσεις του ∆ικτύου
Ανάλυσης Κινδύνων
(FRAN) του Frontex 0,4
για την κατάσταση
στα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ

58/110
Συνεισφορές του
Frontex σε προϊόντα
πληροφοριών
ασφαλείας 0,2
παρεχόµενα από
άλλους οργανισµούς
και εταίρους

59/110
Αναλυτική
υποστήριξη κοινών
επιχειρήσεων,
πιλοτικών σχεδίων
και
ασκήσεων/επιχειρήσε
ων στο πλαίσιο της
οµάδας RABIT µέσω:
κατάλληλων
στοχοθετηµένων
εκτιµήσεων τακτικών
που στηρίζουν τον
προγραµµατισµό της
επιχειρησιακής
Βελτίωση της ποιότητας
δραστηριότητας.
κατά τις εκτιµήσεις των
πελατών και κατά την 12,5
Παροχή αναλυτικών
εσωτερική αξιολόγηση
εκθέσεων σε τακτική
ποιότητας
βάση κατά τη διάρκεια
των κοινών
επιχειρήσεων.

Συµµετοχή σε
συνεδριάσεις/αποστο
λές µε σκοπό την
παρουσίαση σχεδίων
συλλογής δεδοµένων
και θεµάτων
υλοποίησης, καθώς
και των
αποτελεσµάτων των
αναλυτικών

60/110
δραστηριοτήτων.

Αναλυτικές
συνεισφορές στις
εκθέσεις αξιολόγησης,
τόσο κατά τη διάρκεια
όσο και µετά το τέλος
των κοινών
επιχειρήσεων

61/110
Συµµετοχή του
Frontex στις συναφείς Αριθµός συνεδριάσεων που 0,4
οµάδες εργασίας της δεν πραγµατοποιήθηκαν 15 000
ΕΕ και σε άλλα φόρα
Ετήσια έκθεση για την
Αύξηση του ποσοστού
ανάπτυξη της
έγκρισης διαδικασιών
ανταλλαγής
αναφοράς από τα κράτη
Ενίσχυση του ∆ικτύου Ανάλυσης πληροφοριών του
µέλη και χρήση νέας
ΜΑΚ2 Κινδύνων του Frontex για τη βελτίωση ∆ικτύου Ανάλυσης
ταξινόµησης κατηγοριών
της εφαρµογής και της αξιοποίησής του Κινδύνων του Frontex
δεδοµένων 1,0
Στ1, στην παραγωγή στρατηγικών, (περιοδικές
Στ3 επιχειρησιακών και τακτικών προϊόντων στατιστικές και
Αριθµός υποβληθεισών
ΜΑΚ αναλυτικές εκθέσεις,
ενηµερωτικών εκθέσεων του
σύστηµα αναφορών
∆ικτύου Ανάλυσης
έκτακτων
Κινδύνων του Frontex
περιστατικών)
4 (2009: 4) τακτικές
συνεδριάσεις του
∆ικτύου Ανάλυσης 1,2
Κινδύνων του Frontex 140 000
καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2010
2 (2009: 2) Αριθµός συµµετεχόντων
συνεδριάσεις και/ή κρατών µελών και
διασκέψεις εξωτερικών εταίρων
εµπειρογνωµόνων µε
0,3
τη συµµετοχή κρατών
85 000
µελών, τρίτων χωρών
και/ή
περιφερειακών/διεθν
ών οργανισµών

62/110
Αριθµός συνεισφορών και
Κατάρτιση ενός εκθέσεων ανά κράτος µέλος
συστήµατος συλλογής για τις κατηγορίες
δεδοµένων για την δεδοµένων
0,5
εµπορία ανθρώπων
20 000
εφαρµοζόµενο από Καθιέρωση συνεισφορών
τις αρχές ελέγχου των και εκθέσεων ανά κράτος
συνόρων µέλος για τις κατηγορίες
δεδοµένων
Αριθµός κοινών
Συµµετοχή
επιχειρήσεων και πιλοτικών
αποσπασµένου
σχεδίων που έλαβαν
αξιωµατικού
στήριξη σε επίπεδο
πληροφοριών
πληροφοριών ασφαλείας 3,014
ασφαλείας σε
150 000
στρατηγικές περιοχές
Αριθµός εκδοθεισών
καίριας σηµασίας στα
εκθέσεων για πληροφορίες
εξωτερικά σύνορα της
ασφαλείας στο πλαίσιο του
ΕΕ
FISO
Αύξηση της ποιότητας των
Παγίωση των
πληροφοριών ασφαλείας
διαδικασιών
που λαµβάνονται µέσω
συλλογής δεδοµένων 0,5
δραστηριοτήτων
και του µηχανισµού 25 000
ενηµέρωσης και υποβολής
ανάλυσης κοινών
αναφορών πληροφοριών
επιχειρήσεων
ασφαλείας

14
Ο αριθµός των ΑΕΕ που συµµετείχαν σε κοινές επιχειρήσεις ως αξιωµατικοί πληροφοριών ασφαλείας δεν συµπεριλήφθηκε στον υπολογισµό
του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων του Frontex (ΕΥ+ΣΥ+ΑΕΕ)

63/110
∆ιάδοση του
Ενίσχυση του πλαισίου (άνθρωποι, εγχειριδίου ορθών
διαδικασίες, δεδοµένα) παροχής πρακτικών στον
ΜΑΚ3
αναλυτικής υποστήριξης εκ µέρους του τοµέα της σύστασης,
Αριθµός υλοποιηθέντων 1,0
Frontex µέσω της ανάπτυξης της διαχείρισης και
Στ1, συµβάντων διάδοσης 30 000
ικανοτήτων ανάλυσης και της συναφούς της διατήρησης
Στ3
εκπαίδευσης εσωτερικών και µονάδων ανάλυσης
εξωτερικών ενδιαφερόµενων φορέων στις αρχές ελέγχου
των συνόρων
Αριθµός και ποιότητα των
αναφορών των κρατών
Περαιτέρω ανάπτυξη
µελών σχετικά µε νέους
του CIRAM και
δείκτες
συλλογή δεδοµένων 1,0
για νέους 80 000
Νέοι δείκτες που
συµφωνηµένους
χρησιµοποιούνται στις
δείκτες
αναλυτικές εκθέσεις της
ΜΑΚ
Παγίωση των
περιφερειακών Αριθµός υποβληθεισών
συστηµάτων εκθέσεων από
ανταλλαγής συµµετέχουσες τρίτες χώρες 0,6
πληροφοριών, ιδίως 40 000
στα ανατολικά Αριθµός τρίτων χωρών που
σύνορα, και στα παρέχουν πληροφορίες
∆υτικά Βαλκάνια

64/110
Συνδροµές σε
ανοιχτές πηγές,
εργαλεία συλλογής
δεδοµένων ανάλυσης
και προγράµµατα
λογισµικού διαθέσιµα
σε αναλυτές και
συναφείς
Αύξηση του αριθµού των
επιχειρησιακούς
διαθέσιµων εργαλείων
χρήστες στον Frontex 1,0
ανάλυσης για τους αναλυτές
και στα κράτη µέλη 750 000
(κατά περίπτωση),
περιλαµβανοµένης
της συλλογής
επιπρόσθετων
ψηφιακών και
δορυφορικών
δεδοµένων που θα
αξιοποιηθούν από το
Τµήµα
Ειδική εκπαίδευση
του προσωπικού του
Frontex, αξιωµατικών
Αριθµός υλοποιηθέντων
πληροφοριών
προγραµµάτων
ασφαλείας, αναλυτών
εκπαίδευσης/εκπαιδευµένων 2,3
των κρατών µελών
εµπειρογνωµόνων σε σχέση 385 000
και αναλυτών τρίτων
µε τον αρχικό
χωρών, σε θέµατα
προγραµµατισµό
ανάλυσης κινδύνων
και εργαλείων
ανάλυσης κινδύνων

65/110
2.5.1.3. Κέντρο επιχειρήσεων του Frontex

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 1 1 --- ---
Κέντρο επιχειρήσεων του Frontex 15 19 650 000 450 000

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

∆ιάθεση
αλληλογραφίας και
πληροφοριών που
Αύξηση της ικανοποίησης
αφορούν κοινές
των πελατών από 80 % 5,0
επιχειρήσεις και οι
σε 85 %
Στήριξη του προσωπικού του Frontex οποίες µπορούν να
κατά τη διάρκεια του παρατεταµένου ανακτηθούν από το
ΚΕ1
ωραρίου εργασίας µέσω του έγκαιρου και προσωπικό του
αξιόπιστου συντονισµού των ροών όλων Frontex
Στ1
των επίσηµων επιχειρησιακών
πληροφοριών προς τον Frontex Υποβολή εκθέσεων
κατάστασης για την
Αύξηση της ικανοποίησης
εκάστοτε επιχείρηση
των πελατών από 80 % 5,0
σε καθηµερινή βάση,
σε 85 %
οι οποίες
διευκολύνουν τη
διοίκηση καθώς και τις

66/110
επιχειρησιακές
δραστηριότητες των
µονάδων, τα κράτη
µέλη και τις
συνδεδεµένες χώρες
Σένγκεν

Συλλογή, αξιολόγηση και σύγκριση όλων


Ενδεδειγµένος
των ληφθεισών επιχειρησιακών
αριθµός εκθέσεων
πληροφοριών κατά τη διάρκεια του
κατάστασης που
ΚΕ2 παρατεταµένου ωραρίου εργασίας µε
διευκολύνουν τη 5,0
στόχο τη διατήρηση ολοκληρωµένης Ικανοποίηση πελατών
διοίκηση, τις 150 000
Στ2 εικόνας της κατάστασης όσον αφορά τον
επιχειρησιακές
έλεγχο των συνόρων και τη
δραστηριότητες των
λαθροµετανάστευση στα εξωτερικά
µονάδων, και τους
σύνορα των κρατών µελών
εξωτερικούς εταίρους

Παροχή και διατήρηση


τεχνικών και
Επίτευξη κεντρικού, διαρκούς οργανωτικών
συντονισµού κοινών επιχειρήσεων και εγκαταστάσων και
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σε κατάλληλης
ΚΕ3
εικοσιτετράωρη βάση σε περίπτωση επικοινωνίας για τη
1,0
ανάγκης) διευκόλυνση της Ικανοποίηση πελατών
Στ2 150 000
λήψης αποφάσεων
επιχειρησιακού ή
έκτακτου χαρακτήρα,
περιλαµβανοµένης
της καθιέρωσης της
λειτουργίας σε
εικοσιτετράωρη βάση

67/110
Τήρηση ενός «Βιβλίου
καταγραφής έκτακτων
καταστάσεων» που
0,5
διευκολύνουν τη
Ικανοποίηση πελατών
διοίκηση καθώς και τις
επιχειρησιακές
δραστηριότητες των
µονάδων.

Ενδεδειγµένος
αριθµός επιτόπιων
«ολοκληρωµένων
εκθέσεων έκτακτης
κατάστασης» που
Ικανοποίηση πελατών 0,5
διευκολύνουν τη
διοίκηση, τις
επιχειρησιακές
δραστηριότητες των
µονάδων, και τους
εξωτερικούς εταίρους

Παροχή καθηµερινών
ενηµερωτικών δελτίων
ΚΕ4 Παροχή τακτικής επισκόπησης των πλέον
ανοιχτών πηγών µε
πρόσφατων και συναφών πληροφοριών 0,5
δυνατότητα εύκολης Ικανοποίηση πελατών
Στ1, ανοιχτών πηγών σε όλους τους 150 000
ανάκτησης από τους
Στ3 ενδιαφερόµενους φορείς
εσωτερικούς και τους
εξωτερικούς (κράτη
µέλη) πελάτες.

68/110
Έγκαιρη παροχή στον
ΚΕ5 Παροχή πληροφοριών για την κατάσταση
πελάτη ενδεδειγµένου
του προσωπικού που συµµετέχει σε
αριθµού επιτόπιων Ικανοποίηση πελατών 0,5
Στ1, αποστολή σε µια κρίσιµη περιοχή εκτός
εκθέσεων κατάστασης
Στ3 ΕΕ.
για την εκάστοτε
περιφέρεια

69/110
2.5.2. Τµήµα ανάπτυξης ικανοτήτων

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση τµηµάτων 3 3 --- ---
Έρευνα και ανάπτυξη 13 15 1 400 000 1 400 000
Μονάδα κατάρτισης 18 19 6 800 000 7 200 000
Συγκεντρωθέντες πόροι 7 11 1 400 000 1 400 000
Τµήµα ανάπτυξης ικανοτήτων 41 48 9 100 000 10 000 000

2.5.2.1. Έρευνα και ανάπτυξη

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 1 1 --- ---
Έρευνα και ανάπτυξη 13 15 1 400 000 1 400 000

∆είκτ Κατανοµή πόρων


ης
Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
Στόχ (ΥΠΑ
ος Ευρώ)
ΕΑ1 Παρακολούθηση των εξελίξεων της Αριθµός συµµετοχών σε
8 σύνοδοι 8,0
έρευνας σχετικά µε τον έλεγχο και συνόδους εργασίας.
εργασίας 800 000
Στ3, την επιτήρηση των εξωτερικών Ικανοποίηση πελατών
Στ4 συνόρων (EUROSUR) και διάδοση Αριθµός εκδοθεισών
συλλεχθεισών πληροφοριών σε 2 εκθέσεις έρευνας εκθέσεων
ενδιαφερόµενους φορείς µε την Ικανοποίηση πελατών

70/110
ιδιότητα του πρωταρχικού και Αριθµός εκδοθεισών
4 µελέτες
έµπιστου συµβούλου στον εν λόγω µελετών
τοµέα 25 Αριθµός διεξαχθεισών
διασκέψεις/παρου διασκέψεων και
σιάσεις παρουσιάσεων.
Αριθµός
Αριθµός
αιτηµάτων
επεξεργασθέντων
συµµετοχής
αιτηµάτων.
κρατών µελών: 5
Ικανοποίηση πελατών
Αριθµός συµµετοχών σε
8 σύνοδοι
συνόδους εργασίας.
εργασίας
Ικανοποίηση πελατών.
Αριθµός εκδοθεισών
4 εκθέσεις έρευνας εκθέσεων.
Μέριµνα για προσήκουσα λήψη Ικανοποίηση πελατών.
ΕΑ2 υπόψη των ιδιαίτερων Αριθµός εκδοθεισών
4 µελέτες
ενδιαφερόντων και των αναγκών εµελετών; 6,0
Στ3, των αρχών φύλαξης των συνόρων 25 Αριθµός διεξαχθεισών 600 000
Στ4 στο πλαίσιο της έρευνας στον τοµέα διασκέψεις/παρου διασκέψεων και
της ασφάλειας σιάσεις παρουσιάσεων
Αριθµός
Αριθµός
αιτηµάτων
επεξεργασθέντων
συµµετοχής
αιτηµάτων.
κρατών µελών: 5
Ικανοποίηση πελατών

Οι δύο ενδιάµεσοι στόχοι όπως καθορίζονται ανωτέρω θα εξεταστούν στο πλαίσιο δύο προγραµµάτων (το πρόγραµµα για
τον έλεγχο των συνόρων και το πρόγραµµα για την επιτήρηση των συνόρων).

71/110
2.5.2.2. Μονάδα κατάρτισης
ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα
2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 2 2 --- ---
Μονάδα κατάρτισης 18 19 6 800 000 7 200 000

Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων


Κατανοµή πόρων
∆είκτης
Ενδιάµεσος στόχος
Στόχος (ΥΠΑ
Ευρώ)
Ανάπτυξη των τυποποιηµένων επαγγελµατικών σπουδών για τους αξιωµατικούς συνοριοφύλακες
(προσανατολισµένων στη διαδικασία της Μπολόνια)
Ανάπτυξη και εφαρµογή κοινού
κορµού µαθηµάτων µεσαίου Εφαρµογή του
ΜΕΚ1
επιπέδου (CMC) για περιεχοµένου του Ολοκλήρωση της 1,0
συνοριοφύλακες – κοινού κορµού κατάρτισης του πρώτου
Στ3, Στ4
προσανατολισµένου σε σπουδές µαθηµάτων µεσαίου σχεδίου 800 000
επιπέδου Bachelor επιπέδου (CMC)

Ανάπτυξη ενός
Παρακολούθηση/µέτρηση της
συστήµατος
εφαρµογής του κοινού βασικού Λειτουργικότητα 0,5
παρακολούθησης για
κορµού µαθηµάτων (CCC) στα συστήµατος
τη βαθµολόγηση της
κράτη µέλη παρακολούθησης 50 000
εφαρµογής του CCC
(µονάδες πίστωσης)

Ανάπτυξη ενός ∆οκιµαστικός έλεγχος 0,5


εργαλείου µέτρησης εργαλείου µέσω ενός

72/110
της διαλειτουρικότητας πιλοτικού σχεδίου

Ενίσχυση των
δραστηριοτήτων
Καθοδήγηση για την
εκπαίδευσης/προγραµ
εφαρµογή του κοινού 1,0
µατισµού για την
βασικού κορµού 50 000
εφαρµογή του κοινού
µαθηµάτων
βασικού κορµού
µαθηµάτων
Μελέτη σκοπιµότητας
Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός κοινού
σχετικά µε την 0,5
κορµού µαθηµάτων υψηλού
ανάπτυξη σπουδών Μελέτη σκοπιµότητας
επιπέδου (CMC) για τους
επιπέδου master για 150 000
συνοριοφύλακες µε την υποστήριξη
τους συνοριοφύλακες
πανεπιστηµίων της ΕΕ.
Μαθήµατα που
Υλοποίηση µαθηµάτων µεσαίου
Ενίσχυση της πραγµατοποιήθηκαν και
επιπέδου / εκπαίδευση διάρκειας 1,0
ικανότητας µαθήµατα που
τεσσάρων εβδοµάδων για τους 200 000
συνεργασίας αξιολογήθηκαν από
αξιωµατικούς µεσαίων βαθµίδων
εξωτερικό φορέα
Παροχή ειδικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, εγχειριδίων και άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων καθώς και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων/µαθηµάτων
Εφαρµογή προτύπων
κατάρτισης για την
εκπαίδευση σκύλων για
ΜΕΚ2 Μελέτη σκοπιµότητας τους συνοριοφύλακες
1,0
Εκπαίδευση σκύλων για για τα ήδη στα κράτη µέλη και τις
Στ3, Στ4 συνοριοφύλακες καθορισµένα πρότυπα συνδεδεµένες χώρες
150 000
– πιλοτικό σχέδιο Σένγκεν
Ενεργοποίηση
συµβουλίου
εµπειρογνωµόνων

73/110
∆ραστηριότητες
Κατάρτιση των µελών της οµάδας Εκπαιδευθέντα µέλη της 1,0
κατάρτισης της
RABIT οµάδας RABIT 200 000
οµάδας RABIT
Αποτελέσµατα ∆ιεξαγωγή εθνικών
Κατάρτιση επικεφαλής συνοδείας / αξιολόγησης δραστηριοτήτων 1,3
αξιωµατικών εκπαιδευτικών κατάρτισης στα κράτη 250 000
συνεδριών 2007-2008 µέλη
Εφαρµογή κοινών Εκπαιδευθέντες πιλότοι
προτύπων κατάρτισης της ΕΕ βάσει κοινών 1,0
Κατάρτιση πιλότων και συνέχιση των προτύπων, εφαρµογή
εκπαιδευτικών ενός κοινού εγχειριδίου 900 000
µαθηµάτων κατάρτισης
Επικαιροποιηµένη
δέσµη δραστηριοτήτων
Εντοπισµός
κατάρτισης.
κλαπέντων
Εκπαιδευθέντες
αυτοκινήτων, κοινά
συνοριοφύλακες
µαθήµατα
Εκπαίδευση στον εντοπισµό πρώτης γραµµής.
εκπαίδευσης και 1,0
κλαπέντων αυτοκινήτων για τους Ενεργοποίηση
υποστήριξη εθνικών
αξιωµατικούς συνοριοφύλακες συµβουλίου
δραστηριοτήτων 200 000
πρώτης γραµµής εµπειρογνωµόνων του
κατάρτισης βάσει ενός
Frontex.
κοινού εργαλείου
∆ιεξαγωγή εθνικών
κατάρτισης του
δραστηριοτήτων
Frontex
κατάρτισης στα κράτη
µέλη

Ανάπτυξη της πλατφόρµας V Aula ∆ηµιουργία του «V- Οι συνοριοφύλακες 0,5


(EUTD) aula», το οποίο έχουν πρόσβαση σε 150 000
παράσχει δυνατότητες επίσηµες και
επικαιροποίησης σε επικαιροποιηµένες
πραγµατικό χρόνο για πληροφορίες για
τις υπηρεσίες των εκπαιδευτική ή
74/110
συνοριοφυλάκων της επιχειρησιακή χρήση
ΕΕ
Μελέτη σκοπιµότητας
Κατάρτιση στον τοµέα της ανάλυσης βασιζόµενη σε
Σχέδιο περιεχοµένου ---
κινδύνων δεδοµένα που παρέχει
η ΜΑΚ
Περαιτέρω ανάπτυξη
Αξιωµατικοί
του εργαλείου
συνοριοφύλακες που
Κατάρτιση στον τοµέα του κατάρτισης, 0,4
εκπαιδεύτηκαν βάσει του
εντοπισµού πλαστών εγγράφων υλοποίηση της 750 000
επικαιροποιηµένου
εναρµόνισης της
εργαλείου
εθνικής κατάρτισης
Παράδοση
δραστηριοτήτων
Ανάπτυξη του κατάρτισης σε
εργαλείου κατάρτισης εκπαιδευτικούς φορείς-
για τις τρίτες χώρες και πολλαπλασιαστές 0,4
Κατάρτιση για τις τρίτες χώρες
του σχετικού τρίτων χωρών και 250 000
συστήµατος υλοποίηση των
κατάρτισης δραστηριοτήτων
κατάρτισης

Συνέχιση της Βελτίωση των


Κατάρτιση των συνοριοφυλάκων κατάρτισης των γλωσσικών ικανοτήτων
0,8
στην αγγλική επαγγελµατική εκπαιδευτικών, α) για µακροπρόθεσµη
ορολογία διδασκαλία της και β) για
1 500 000
αγγλικής γλώσσας - βραχυπρόθεσµη
κατάρτιση πρακτική χρήση

Οδηγίες για τους αξιωµατικούς (στο Επικαιροποίηση και 0,8


πλαίσιο της ενηµέρωσης για εστιακά Εφαρµογή της εφαρµογή της δέσµης
σηµεία ή κοινές επιχειρήσεις) τυποποιηµένης τυποποιηµένων 200 000
κατάρτισης σε εστιακά δραστηριοτήτων

75/110
σηµεία και κοινές ενηµέρωσης,
επιχειρήσεις εκπαίδευση των
αξιωµατικών της χώρας
υποδοχής
Σχέδιο εργαλείου
Τυποποιηµένη κατάρτιση των κατάρτισης και 0,5
Εισαγωγή, ανάπτυξη
αξιολογητών Σένγκεν υλοποίηση των τριών 100 000
επιπέδων κατάρτισης
∆ραστηριότητες
κατάρτισης σε
συνεργασία µε τον
∆ιεθνή Οργανισµό
Μετανάστευσης, την
Ύπατη Αρµοστεία των
Ανάπτυξη ξεχωριστών Ηνωµένων Εθνών για
µαθηµάτων τους Πρόσφυγες, τον
επιπρόσθετων στο Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Κατάρτιση στον τοµέα των 1,0
εκπαιδευτικό Συνεργασίας, τον
θεµελιωδών (ανθρωπίνων)
περιεχόµενο σε όλα τα Οργανισµό Θεµελιωδών
δικαιωµάτων 400 000
αντίστοιχα ∆ικαιωµάτων της
εργαλεία/υλικά Ευρωπαϊκής Ένωσης.
κατάρτισης Υλοποίηση
δραστηριοτήτων
κατάρτισης σε
συνεργασία µε τα κράτη
µέλη (π.χ.
διαπολιτισµικά
σεµινάρια)
Ειδική κατάρτιση σε
Ανάπτυξη του συνεργασία µε την 0,5
∆ιασυνοριακή εγκληµατικότητα
περιεχοµένου Ευρωπαϊκή Αστυνοµική 50 000
Ακαδηµία και τα κράτη

76/110
µέλη

∆ηµιουργία και διατήρηση δικτύων όπως δίκτυα συντονιστών εκπαίδευσης, πανεπιστηµίων, συνεργαζόµενων
ακαδηµιών και εµπειρογνωµόνων κρατών µελών για ενδιάµεση αξιοποίηση ως υπευθύνων έργων, εκπαιδευτών,
κ.λπ.
∆ίκτυο πανεπιστηµίων
Ανάπτυξη ενός δικτύου ανώτερων σπουδών Αριθµός συµµετεχόντων 0,3
πανεπιστηµίων για τους πανεπιστηµίων 150 000
συνοριοφύλακες
Συνεργασία και
Περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση
δικτύωση µε Περαιτέρω ενίσχυση των 0,5
του συστήµατος των
συνεργαζόµενες κρατών µελών 200 000
συνεργαζόµενων ακαδηµιών
ΜΕΚ3 ακαδηµίες
∆οµηµένη συνδροµή και
Σύσταση συµβουλίου
Στ3, Στ4 Περαιτέρων ανάπτυξη του υποστήριξη από 0,5
ειδικών στον τοµέα
συµβουλίου εµπειρογνωµόνων εµπειρογνώµονες των 100 000
των εγγράφων
κρατών µελών
Περαιτέρω ανάπτυξη των
εξωτερικών εµπειρογνωµόνων Μακροπρόθεσµη Ανάπτυξη ενός
κατάρτισης, συντονιστές κατάρτισης, αξιοποίηση στο συστήµατος επάρκειας 1,0
εκπαιδευτές, βοηθοί στον τοµέα της πλαίσιο και εισαγωγή σε 400 000
υλοποίησης έργων και προγραµµάτων προγράµµατα
δραστηριοτήτων κατάρτισης

77/110
2.5.2.3. Συγκεντρωθέντες πόροι

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 1 1 --- ---
Συγκεντρωθέντες πόροι 8 11 1 400 000 1 400 000

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

Αύξηση της διαθεσιµότητας οµάδων εµπειρογνωµόνων και τεχνικού εξοπλισµού στα κράτη µέλη καθώς και βελτίωση
της ικανότητας των τελευταίων όσον αφορά την αξιοποίησή τους
Ανάπτυξη µηχανισµών αντίδρασης του
ΣΠ1
Frontex, όπως η ειδική δύναµη ταχείας Αριθµός δηµοσιευθέντων
Εγχειρίδια (2009: 1) 3,0
επέµβασης (Rapid Pool), οι Κοινές τευχών
Στ3, Ρυθµίσεις 200 000
Οµάδες Υποστήριξης του Frontex και η Αριθµός ρυθµίσεων
Στ2
συγκέντρωση τεχνικού εξοπλισµού
Ασκήσεις για τα µέλη Επίπεδα συµµετοχής.
Ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιµότητας της ειδικής δύναµης Ικανοποίηση πελατών.
ΣΠ2 µέσω της υλοποίησης ασκήσεων και ταχείας επέµβασης. Αριθµός αξιοποιηθέντων
συνόδων εργασίας για τα µέλη της ειδικής Κοινές ασκήσεις µε πόρων. 2,5
Στ3, δύναµης ταχείας επέµβασης και των άλλους µηχανισµούς Τήρηση των 900 000
Στ2 Κοινών Οµάδων Υποστήριξης του αντιµετώπισης επιχειρησιακών
Frontex κρίσεων της ΕΕ. προθεσµιών.
Σύνοδοι εργασίας

78/110
∆ιατήρηση της έννοιας µιας κεντρικά
ΣΠ3
διαχειριζόµενης επισκόπησης του Αύξηση της αξιοποίησης
Πλήρως λειτουργικό 4,5
τεχνικού εξοπλισµού και των ανθρώπινων των πόρων από τις
Στ3,Στ CRATE 300 000
πόρων που διαθέτουν τα κράτη µέλη οµάδες FJST και CRATE
2
(οµάδες CRATE και FJST)

79/110
2.5.3. Τµήµα διοίκησης

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 3 3 --- ---
∆ιοικητικές υπηρεσίες 49 55 5 550 000 5,750.000
∆ηµοσιονοµικά και σύναψη 16 17 --- ---
συµβάσεων
Μονάδα νοµικών υποθέσεων 5 5 --- ---
Τµήµα διοίκησης 73 80 5 550 000 5,750.000

2.5.3.1. ∆ιοικητικές υπηρεσίες

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 2 2 ---
Ανθρώπινοι πόροι 13 13 ---
Τεχνολογία πληροφοριών 14 19 5 550.000 5 750 000
Υπηρεσίες του Οργανισµού 9 10 --- ---
Ασφάλεια 11 11 --- ---
∆ιοικητικές υπηρεσίες 49 55 5 550.000 5 750 000

80/110
∆είκτ Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων Κατανοµή πόρων
ης
Στόχο (ΥΠΑ
ς Ευρώ)

∆ηµιουργία, διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλης οργανωτικής δοµής, στελέχωσης και εσωτερικών
κανόνων και διαδικασιών εργασίας ώστε να καταστεί εφικτή και να στηριχθεί η αποτελεσµατική λειτουργία του
Οργανισµού.
ΑΠ1 Εισαγωγή του συστήµατος πρακτικής Εφαρµογή του Κατάρτιση εγγράφου 0,5
άσκησης στον Frontex συστήµατος πολιτικής για την πρακτική
Στ4 πρακτικής άσκησης άσκηση

ΑΠ2 Θέσπιση κανόνων εφαρµογής σε θέµατα Προετοιµασία και Αύξηση του αριθµού 2,0
ανθρωπίνων πόρων, όπου υπάρχουν εισαγωγή κανόνων εκδοθέντων κανόνων
Στ4 ελλείψεις εφαρµογής εφαρµογής
ΑΠ3 Πρόσληψη υπαλλήλων και αντικατάσταση Αντικατάσταση ΑΕΕ Κάλυψη της θέσης µέσα 4,0
παλαιών σύµφωνα µε τον πίνακα και υπαλλήλων του σε διάστηµα 16
Στ4 προσωπικού και τις αποφάσεις των Frontex, πρόσληψη εβδοµάδων από τη
εκτελεστικών διευθυντών νέων επιλεγµένων δηµοσίευση
υπαλλήλων την
κατάλληλη στιγµή
Μισθοί, λοιπές Μείωση των
ΑΠ4 ∆ιαχείριση πληρωµών και άλλων
πληρωµές και καθυστερήσεων
δικαιωµάτων του προσωπικού του Frontex 4,0
δικαιώµατα προς τους καταβολής µισθών και
Στ4 και των ΑΕΕ
υπαλλήλους επιδοµάτων
Έγκαιρη κατάρτιση 2,5
Πραγµατοποιηθείσες
ΑΠ5 ∆ιαχείριση της ανάπτυξης του προσωπικού εκθέσεων αναστολής
προαγωγές σύµφωνα µε
και του συστήµατος αξιολόγησης και καθηκόντων και
τις διατάξεις των κανόνων
Στ4 προαγωγής στον Οργανισµό εκθέσεων ετήσιας
εφαρµογής
αξιολόγησης

81/110
Βάσει των πορισµάτων/συστάσεων που Για τη διασφάλιση της Έγκαιρη παράδοση 0,5
προκύπτουν από τη µελέτη σκοπιµότητας απρόσκοπτης
ΥΟ1 για νέες εγκαταστάσεις που καταρτίστηκε λειτουργίας του
το 2009 – δυνητικά για την υλοποίηση των Frontex το 2012 και Έγκαιρη λήψη απόφασης
Στ4 προκαταρκτικών δράσεων µε σκοπό την στο εξής
ολοκλήρωσή τους πριν από το τέλος του
2011.
Έλεγχος της λειτουργίας των σχεδίων Έλεγχος της Αντιπαραβολή θετικών 0,5
ΥΟ2
υπηρεσιακής συνέχειας στην πράξη λειτουργίας των αποτελεσµάτων έναντι
σχεδίων υπηρεσιακής αρνητικών πορισµάτων
Στ4
συνέχειας στην πράξη
Παροχή εξελιγµένων υπηρεσιών για τη Οµαλή και Αριθµός 4,5
ΥΟ3 διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας απρόσκοπτη επεξεργασθέντων
του Οργανισµού λειτουργία του αιτηµάτων.
Στ4 Οργανισµού
Ικανοποίηση πελατών
Παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της Απρόσκοπτη Αριθµός 4,0
διαχείρισης εγκαταστάσεων και της λειτουργία των επεξεργασθέντων
ΥΟ4 υλικοτεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων και αιτηµάτων.
Στ4 παροχή υπηρεσιών
υλικοτεχνικής Ικανοποίηση πελατών
υποστήριξης

Παροχή πρόσθετων χώρων γραφείων για Κατάλληλες Έγκαιρη προετοιµασία 0,5


την κάλυψη των αναγκών των τµηµάτων εργασιακές συνθήκες επιπρόσθετων χώρων για
ΥΟ5 του Frontex στο πλαίσιο της συνεχούς σύµφωνα µε τους το επιπρόσθετο
αύξησης του προσωπικού και ανάγκη για κανόνες για την υγεία προσωπικό
πρόσθετες δυνατότητες στις εγκαταστάσεις και την ασφάλεια κατά
Στ4 την εργασία και
αύξηση των
δυνατοτήτων

82/110
ΑΣΦ1 Εφαρµογή και διατήρηση των προτύπων Οργάνωση της Εφαρµογή όλων των 10,0
ασφάλειας όπως έχουν εγκριθεί στο ασφάλειας σύµφωνα κανονισµών και των
Στ4 πλαίσιο των κανονισµών του Frontex και µε τους κανονισµούς αποφάσεων
των αποφάσεων του συµβουλίου και τις αποφάσεις του
ασφαλείας του Frontex Οργανισµού
ΑΣΦ2 Εξορθολογισµός της διαχείρισης ∆ιαχείριση των Αναφερθέντα 0,5
διαβαθµισµένων πληροφοριών διαβαθµισµένων συµβάντα/παρατυπίες
Στ4 πληροφοριών
σύµφωνα µε τους
κανονισµούς για την
ασφάλεια
ΑΣΦ3 ∆ιασφάλιση της έγκαιρης εφαρµογής όλων Κοινό επίπεδο Έγκαιρη εφαρµογή 0,5
των ρυθµίσεων ασφαλείας στις νέες ασφάλειας για τις 500.000
Στ4 εγκαταστάσεις του Frontex παλαιές και τις νέες
εγκαταστάσεις
ΤΠΕ1 ∆ιαχείριση του «Γραφείου αγοράς και Αγορά προϊόντων Αγορά και παράδοση 10,0
χρήσης ΤΠΕ» ΤΠΕ και συναφών υλικού για τους χρήστες
Στ4 υπηρεσιών του Frontex όπως έχει
σχεδιαστεί.

Ενεργοποίηση υπηρεσιών 3,700.000


υποστήριξης και
συντήρησης για τις νέες
υποδοµές ΤΠΕ.

Αγορά των προϊόντων και


των πλατφορµών που
προτείνονται στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας για
έναν Οδηγό όπως έχει
σχεδιαστεί

83/110
Παράδοση 5,0
προδιαγραφής ΤΠΕ, Παροχή της
µελετών σχεδιαζόµενης
σκοπιµότητας ΤΠΕ, υποστήριξης για την 550.000
και σχεδίων ανάπτυξη του Οδηγού
ανάπτυξης ΤΠΕ
σύµφωνα µε τα Η εφαρµογή διαχείρισης
προβλεπόµενα στο της βάσης δεδοµένων
πρόγραµµα ΤΠΕ ανθρώπινων πόρων
καθίσταται διαθέσιµη για
τους χρήστες του Frontex
ΤΠΕ2 ∆ιαχείριση του «Γραφείου παράδοσης Παροχή υπηρεσίας Μείωση του αριθµού
ανάπτυξης και υποστήριξης ΤΠΕ» υποστήριξης χρήστη αιτηµάτων των οποίων η 2,0
Στ4 εντός και εκτός λήψη δεν επιβεβαιώνεται
ωραρίου εάν εντός µίας εργάσιµης
χρειάζεται εβδοµάδας σε λιγότερα 500.000
από τρία
Παροχή καθηµερινής Μείωση του χρόνου µη
διαχείρισης και διαθεσιµότητας της
διαδικασιών για την υποδοµής ΤΠΕ σε
υποδοµή ΤΠΕ λιγότερες από πέντε
ηµέρες ετησίως
Μέριµνα για την Μείωση του αριθµού των 2,0
ασφάλεια των σχετικών µε την ασφάλεια
συστηµάτων των ΤΠΕ συµβάντων τα
πληροφοριών στον οποία επηρεάζουν τα 500.000
Frontex δεδοµένα σε λιγότερα από
3 ετησίως

84/110
2.5.3.2. ∆ηµοσιονοµικά και σύναψη συµβάσεων

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
∆ιοίκηση µονάδων 2 2 --- ---
∆ηµοσιονοµικά 9 9 --- ---
Σύναψη συµβάσεων 5 6 --- ---
∆ηµοσιονοµικά και σύναψη 16 17 --- ---
συµβάσεων

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

Μηνιαίες εκθέσεις
Έγκαιρη υποβολή
εκτέλεσης του 0,5
εκθέσεων
προϋπολογισµού
Μηνιαίες
∆ιατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη επισκοπήσεις
Έγκαιρη επισκόπηση 0,5
ΟΙΚ1 οικονοµικών πληροφοριών για τη πληρωµών για και
διοίκηση του Frontex και άλλα µέρη προς τα κράτη µέλη
Στ4 (Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, κράτη Περιοδικές
µέλη, κτλ.) επισκοπήσεις των
καθυστερήσεων Επίσπευση χρόνου
1,0
πληρωµών και παραγωγής
ανάλυση των εν λόγω
καθυστερήσεων

85/110
Επεξεργασία όλων των Μείωση του αριθµού των
ΟΙΚ2
τιµολογίων/αιτηµάτων περί εξόφλησης συναλλαγών µε
Έγκαιρες πληρωµές 5,0
εντός των καθορισµένων χρονικών καθυστέρηση άνω των
Στ4
προθεσµιών δύο εργάσιµων ηµερών
Οι λογαριασµοί
καταρτίζονται
σύµφωνα µε τους
κανόνες, είναι ακριβείς
και πλήρεις και Μείωση του αριθµού των
παρέχουν πραγµατική ετήσιων λογαριασµών
και ορθή εικόνα για τα που κρίνονται µη
0,7
στοιχεία του σύµφωνοι µε τους
ΛΟΓ1 ∆ιατήρηση και υποβολή των ετήσιων ενεργητικού και του κανόνες
λογαριασµών σύµφωνα µε τον τίτλο VII παθητικού, την
Στ4 του δηµοσιονοµικού κανονισµού οικονοµική κατάσταση
και το αποτέλεσµα του
οικονοµικού έτους του
Οργανισµού
Η λογιστική εγγραφή
εσόδων και το γενικό
σύστηµα λογιστικής
εγγραφής
---
διατηρούνται και
περιέχουν
επικαιροποιηµένα
δεδοµένα

Η διοίκηση του Έγκαιρη υποβολή 0,2


Οργανισµού εκθέσεων
ενηµερώνεται τακτικά
για συναλλαγές που Συναντήσεις µε διατάκτες
εισήγαγε και
επικύρωσε στο
86/110
κεντρικό λογιστικό
σύστηµα
Η διαχείριση των
ταµειακών διαθεσίµων
και το µητρώο των
στοιχείων ενεργητικού
αντιπαραβάλλονται
Μείωση του αριθµού των
τακτικά και σε 0,2
ασυµφωνιών
περίπτωση τυχόν
ασυµφωνιών,
ενηµερώνονται
σχετικά οι
ενδιαφερόµενοι
∆ιασφάλιση της
τακτικής
παρακολούθησης της
0,2
τακτοποίησης
καταλογισµών εκτός
προϋπολογισµού
Επικοινωνία µε
διατάκτες για 0,3
λογιστικά ζητήµατα
Εφαρµογή των
κανόνων και των
µεθόδων λογιστικής
καθώς και του
λογιστικού σχεδίου
---
σύµφωνα µε τις
διατάξεις που έχει
εγκρίνει ο υπόλογος
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

87/110
∆ιαµόρφωση και
επικύρωση του Μείωση του αριθµού των
λογιστικού κρουσµάτων µη 0,2
συστήµατος του συµµόρφωσης
∆ιαµόρφωση και επικύρωση του Frontex
ΛΟΓ2
λογιστικού συστήµατος του Frontex, Εγγραφές και
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών τροποποιήσεις στο
Στ4
συστηµάτων δηµοσιονοµικής διαχείρισης σύστηµα γίνονται
κατόπιν διαβούλευσης ---
µε τους διατάκτες και
επικύρωσης από τον
υπόλογο
Οι πληρωµές
Μείωση του αριθµού των
πραγµατοποιούνται
κρουσµάτων µη 0,2
βάσει των διαθέσιµων
συµµόρφωσης
κονδυλίων
Οι διατάκτες ---
ενηµερώνονται
Πραγµατοποίηση πληρωµών και
ΛΟΓ3 τακτικά σχετικά µε τα
είσπραξη εσόδων, βάσει χρεωστικών
δικαιώµατα από τα
σηµειωµάτων, ΦΠΑ και ενταλµάτων
Στ4 οποία µπορούν να Μείωση του αριθµού των
είσπραξης
παραιτηθούν και για κρουσµάτων µη
τα οποία έχουν ληφθεί συµµόρφωσης
όλα τα ενδεδειγµένα
µέτρα χωρίς όµως να
καταστεί δυνατή η
ανάκτηση
Συνεισφορά στην ανάπτυξη, στον Ενίσχυση της
ΣΣ1 εξορθολογισµό και στην εφαρµογή των συµµόρφωσης του
Ετήσιο σχέδιο
πολιτικών και διαδικασιών σύναψης σχεδίου προς τις 0,3
σύναψης συµβάσεων
Στ4 συµβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων αναθέσεις συµβάσεων
του Οργανισµού µε ταυτόχρονη µέριµνα που έχουν ήδη ξεκινήσει

88/110
για την τήρηση όλων των κατευθυντήριων Μητρώο των
γραµµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτηµάτων σύναψης
συµβάσεων και των
προκηρύξεων 0,2
διαγωνισµών και
υπογραφών
συµβάσεων
∆ραστηριότητες
σύναψης και
Μείωση του αριθµού των
ανάθεσης συµβάσεων
αµφισβητούµενων 0,8
σύµφωνα µε τις
διαδικασιών
νοµικές πολιτικές-
πλαίσια
Τακτικές συνεδριάσεις
Αριθµός συνεδριάσεων 0,5
σύναψης συµβάσεων
Ενδοϋπηρεσιακή
εκπαίδευση του Αύξηση του αριθµού των
προσωπικού σε εκπαιδευµένων 0,5
συναφή µε τη σύναψη υπαλλήλων
συµβάσεων ζητήµατα
Αύξηση του αριθµού των
Παροχή εξειδικευµένων συµβουλών για Συντονισµός όλων
ΣΣ2 διαδικασιών σύναψης
τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων στις των φάσεων της
συµβάσεων που 2,0
άλλες µονάδες του Οργανισµού και σε διαδικασίας σύναψης
Στ4 ολοκληρώνονται
πιθανούς αναδόχους και προµηθευτές συµβάσεων
εγκαίρως
Πληροφόρηση όλων
των µονάδων για την
Έγκαιρη κυκλοφορία
επιτευχθείσα πρόοδο 0,5-
τριµηνιαίων εκδόσεων
στον τοµέα της
σύναψης συµβάσεων
ΣΣ3 ∆ιασφάλιση ορθής και αποτελεσµατικής Συναφή µε τη σύναψη Επίσπευση του χρόνου
1,0
εφαρµογής των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έγγραφα, παραγωγής της

89/110
Στ4 συµβάσεων κατάρτιση πλήρων συναφούς τεκµηρίωσης
φακέλων σύναψης
συµβάσεων
Αξιολόγηση και 0,2
ανάλυση των
αιτηµάτων σύναψης
συµβάσεων

2.5.3.3. Μονάδα νοµικών υποθέσεων

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
Νοµικές υποθέσεις 5 5 --- ---

Κατανοµή πόρων
∆είκτης
Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
Στόχος (ΥΠΑ
Ευρώ)

ΝΥ1
Καθιέρωση των διαδικασιών παροχής Εµπεριστατωµένες και Αριθµός έγκαιρα
εµπεριστατωµένων και ολοκληρωµένων ολοκληρωµένες παρεχόµενων 1,5
Στ4,
νοµικών συµβουλών νοµικές υπηρεσίες συµβουλών
Στ3

ΝΥ2 Αριθµός των


Καθιέρωση του απαραίτητου νοµικού εγκεκριµένων νοµικών
Νοµικές διατάξεις 1,5
Στ4, πλαισίου στο εσωτερικό του Frontex διατάξεων καλής
Στ3 ποιότητας στον Frontex

90/110
ΝΥ3 Κατάρτιση εµπεριστατωµένων και Εµπεριστατωµένες και
Αριθµός ευνοϊκών
ολοκληρωµένων νοµικών θέσεων του ολοκληρωµένες
αποτελεσµάτων για τον 1,0
Στ4, Frontex ή παρεµφερών νοµικών νοµικές θέσεις του
Frontex
Στ3 διαδικασιών Frontex
Στοιχεία του
καθεστώτος
ΝΥ4
Βελτίωση του καθεστώτος προστασίας προστασίας των Αριθµός υλοποιηθέντων
των προσωπικών δεδοµένων στον προσωπικών στοιχείων προστασίας 1,0
Στ4,
Frontex δεδοµένων του Frontex των δεδοµένων
Στ3
που πληρούν τις
κοινοτικές απαιτήσεις

91/110
2.5.4.. ∆ιεύθυνση και εκτελεστική υποστήριξη

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
Ανώτερη διοίκηση 2 2 --- ---
Εκτελεστική υποστήριξη 6 6 --- ---
Εξωτερικές σχέσεις 7 8 --- ---
Προγραµµατισµός και έλεγχος 1,7 1,7 --- ---
∆ιαχείριση ποιότητας 1,6 1,6 --- ---
Ενηµέρωση και διαφάνεια 7 8 --- ---
25,3 27,3 --- ---

2.5.4.1. Εξωτερικές σχέσεις

Κατανοµή πόρων
∆είκτης
Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
Στόχος (ΥΠΑ
Euro)

Εξωτερικές σχέσεις 1
Ο συνολικός ενδιάµεσος στόχος είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τρίτα κράτη.

92/110
1) ∆ιατήρηση δικτύου
ΣΧΕΣ µε εξωτερικούς
1.1 ∆ιατήρηση και ανάπτυξη του εταίρους όπως αρχές
υφιστάµενου δικτύου εξωτερικών τρίτων χωρών Αύξηση της χρήσης του
0,4
Στ3, αρµόδιες για τη δικτύου
σχέσεων του Frontex µε σκοπό την
Στ4 αξιοποίηση της προόδου που έχει διαχείριση της
επιτευχθεί µέχρι σήµερα και τη βελτίωση ασφάλειας των
της πρόσβασης σε αυτό, της αξιοπιστίας συνόρων
και της αποτελεσµατικότητάς του, µε 2) Επαφές µε 1
σκοπό τη µεγαλύτερη διευκόλυνση του επιπλέον τρίτη χώρα
ρόλου του Frontex στην εξωτερική η οποία σύµφωνα µε
διάσταση της διαχείρισης της ασφάλειας ανάλυση κινδύνων
των συνόρων, καθώς και την προώθηση Αριθµός χωρών µε τις
θεωρείται χώρα 0,2
της επιχειρησιακής συνεργασίας αλλά και οποίες έγιναν επαφές
προέλευσης και/ή
άλλων µορφών συνεργασίας µε τρίτες διέλευσης
χώρες στο πλαίσιο της σφαιρικής λαθροµεταναστών
θεώρησης της µετανάστευσης. προς την ΕΕ
3) ∆ιατήρηση δικτύου
µε εσωτερικούς
εταίρους όπως
υπηρεσίες διεθνούς
συνεργασίας των
κρατών µελών/των Αύξηση της χρήσης του
0,4
συνδεδεµένων χωρών δικτύου
Σένγκεν καθώς και
κοινοτικά θεσµικά
όργανα όσον αφορά
θέµατα εξωτερικών
σχέσεων

93/110
4) Συνεισφορά σε
πρωτοβουλίες στο
Αριθµός δραστηριοτήτων
πλαίσιο της σφαιρικής 0,4
µε συµµετοχή των χωρών
θεώρησης της
µετανάστευσης
Ανάπτυξη συνεργασίας ανάµεσα στον 1) Συµµετοχή χωρών
Frontex και τις αρµόδιες αρχές τρίτων των ∆υτικών
ΣΧΕΣ1. χωρών στο πλαίσιο συµφωνιών Βαλκανίων, της
2 συνεργασίας, διευκόλυνση των Αλβανίας, της Βοσνίας
δραστηριοτήτων των κρατών µελών της και Ερζεγοβίνης, του Αριθµός δραστηριοτήτων 0,3
Στ3, ΕΕ που αφορούν επιχειρησιακή Μαυροβουνίου και της µε συµµετοχή των χωρών
Στ2 συνεργασία µε τρίτες χώρες, καθώς και Σερβίας σε 2 κοινές
εποπτεία της ολοκληρωµένης εφαρµογής δραστηριότητες του
της επιχειρησιακής συνεργασίας του Frontex αντίστοιχα
Frontex όσον αφορά τρίτες χώρες 2) Συµµετοχή των
αρχών της Κροατίας,
της πΓ∆Μ και της
Αριθµός δραστηριοτήτων
Τουρκίας σε 0,3
µε συµµετοχή των χωρών
(τουλάχιστον) 3 κοινές
δραστηριότητες του
Frontex αντίστοιχα
3) Συµφωνίες
εργασίας ανάµεσα
στον Frontex και στις
Αριθµός
αρµόδιες αρχές 1
υπογεγραµµένων 0,3
τρίτης χώρας στην
συµφωνιών συνεργασίας
περιοχή της
Μεσογείου/∆υτικής
Αφρικής

94/110
4) Συµµετοχή των
αρχών 5 τρίτων
χωρών της περιοχής
της Αριθµός δραστηριοτήτων
0,3
Μεσογείου/∆υτικής µε συµµετοχή των χωρών
Αφρικής σε κοινές
δραστηριότητες του
Frontex
5) Συµφωνία εργασίας
ανάµεσα στον Frontex
και στην αρµόδια Αριθµός
αρχή µιας τρίτης υπογεγραµµένων 0,3
χώρας στην ανατολική συµφωνιών εργασίας
/νοτιοανατολική
Ευρώπη
6) Συµµετοχή των
αρχών της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της
Ουκρανίας, της Αριθµός δραστηριοτήτων
0,3
Μολδαβίας και της µε συµµετοχή των χωρών
Γεωργίας σε 2 κοινές
δραστηριότητες του
Frontex αντίστοιχα
7) Συµφωνία εργασίας
ανάµεσα στον Frontex
Αριθµός
και στην αρµόδια
υπογεγραµµένων 0,3
αρχή 1 χώρας άλλης
συµφωνιών εργασίας
ηπείρου (π.χ. Κίνα,
Αυστραλία)

95/110
8) Συµµετοχή του
Υπουργείου
Εσωτερικής
Αριθµός δραστηριοτήτων
Ασφαλείας των ΗΠΑ 0,2
µε συµµετοχή των χωρών
σε 3 κοινές
δραστηριότητες του
Frontex
9) Συµµετοχή των
πρωτοβουλιών
περιφερειακής
συνεργασίας και της
αποστολής
Αριθµός δραστηριοτήτων
συνοριακής 0,3
µε συµµετοχή των χωρών
συνδροµής της ΕΕ
(EUBAM) σε 1
τουλάχιστον κοινή
δραστηριότητα του
Frontex αντίστοιχα
10)
Αριθµός
Προγραµµατισµένες
προγραµµατισµένων
δραστηριότητες στο
δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο των σχεδίων 0,4
πλαίσιο του
συνεργασίας µεταξύ
συµφωνηµένου σχεδίου
του Frontex και των
συνεργασίας
αρχών τρίτων χωρών

11) ∆ιευκόλυνση των Αριθµός κρατών µελών 0,3


δραστηριοτήτων 2 των οποίων
(τουλάχιστον) κρατών διευκολύνονται οι
µελών της ΕΕ στον δραστηριότητες
τοµέα της ενίσχυσης
της επιχειρησιακής
συνεργασίας της ΕΕ
96/110
µε τρίτες χώρες

12) Επιχειρησιακή
συνεργασία, όπου
κρίνεται αναγκαία, στο
πλαίσιο
υπογεγραµµένης
συµφωνίας
συνεργασίας ή Αριθµός δραστηριοτήτων
0,3
υπογεγραµµένου µε συµµετοχή των χωρών
µνηµονίου
συνεννόησης, µε 1
πρωτοβουλία
περιφερειακής
συνεργασίας (π.χ.
BSRBCC)
Εξωτερικές σχέσεις 2
Οι συνολικοί ενδιάµεσοι στόχοι περιλαµβάνουν την ανάπτυξη της διοργανικής συνεργασίας ως βασικού στοιχείου της
ιδέας της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ
∆ηµιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη Συµµετοχή σε Αύξηση των ευκαιριών
ΣΧΕΣ2. εταιρικών σχέσεων σε στρατηγικό ή συνεδριάσεις, συµµετοχής του Frontex
1 θεσµικό επίπεδο µε κοινοτικούς φορείς, διασκέψεις και σε φόρα για να
περιλαµβανοµένων κοινοτικών δραστηριότητες παρουσιάσει τις θέσεις
1,0
Στ1, οργανισµών και διεθνών οργανισµών, σε εξωτερικών εταίρων του και το αντικείµενο των
Στ2, τοµείς εκτός της διαχείρισης των υπηρεσιών διαχείρισης
Στ3 Στ4 συνόρων, όπως τα θεµελιώδη Ανταλλαγή συνόρων των κρατών
δικαιώµατα, το άσυλο/η µετανάστευση, η στρατηγικών µελών της ΕΕ

97/110
αστυνοµία, τα τελωνεία, οι θαλάσσιες πληροφοριών και
υποθέσεις, η διαχείριση κρίσεων, η αµοιβαίες
τεχνολογία και οι µεταφορές διαβουλεύσεις για
θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος
Κοινές επιχειρήσεις ή
πιλοτικά σχέδια
περιλαµβανοµένων
συστηµάτων ΤΠΕ,
εργαλείων
εκπαίδευσης,
εγχειριδίων βέλτιστων
πρακτικών,
ανταλλαγής Αύξηση του αριθµού
Θέσπιση, ανάπτυξη, συντονισµός, πληροφοριών, σχεδίων ή
ΣΧΕΣ2. προώθηση, παρακολούθηση και σεµιναρίων, επιχειρησιακών
2 αξιολόγηση της επιχειρησιακής ή της διασκέψεων ή δραστηριοτήτων των
πρακτικής συνεργασίας µεταξύ του συνόδων εργασίας οποίων ηγείται ή στα
Στ1, Frontex και άλλων κοινοτικών φορέων ή που: οποία συµµετέχει ο 2,0
Στ2, διεθνών οργανισµών µε παρουσία στα Frontex, όπου υπάρχει
Στ3, εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ή άλλη 1. ∆ροµολογούνται, εξωτερική διάσταση µε τη
Στ4 συµµετοχή σε δραστηριότητες προωθούνται ή µορφή συνεργασίας µε
διαχείρισης των συνόρων χρηµατοδοτούνται έναν κοινοτικό φορέα ή µε
από τον Frontex έναν διεθνή οργανισµό
και σε σύνδεση µε
έναν κοινοτικό
φορέα ή έναν
διεθνή οργανισµό
2. Αναλαµβάνονται,
προωθούνται ή
χρηµατοδοτούνται
από έναν κοινοτικό

98/110
φορέα ή έναν
διεθνή οργανισµό
σε σύνδεση µε τον
Frontex
3. Αποτελούν κοινές
δράσεις (Frontex –
κοινοτικού
φορέα/διεθνούς
οργανισµού)

2.5.4.2. Προγραµµατισµός και έλεγχος15

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

Εντοπισµός και αξιολόγηση εσωτερικών +Υποβολή εκτιµήσεων


και εξωτερικών παραγόντων που και/ή ενηµερωτικών Αύξηση του αριθµού
ΕΛΕΓ1 µπορούν να επηρεάσουν τη σηµειωµάτων στη των υποβληθεισών
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διοίκηση και στα µέλη εκτιµήσεων 0,2
Στ4 ανάπτυξη του Frontex, ώστε η διοίκηση του διοικητικού
του Frontex να µπορεί να λαµβάνει συµβουλίου του Frontex
εγκαίρως αποφάσεις βασισµένες σε σχετικά µε κοινοτικές

15
Η θέση του 2 βοηθού διοίκησης µοιράζεται µεταξύ των λειτουργιών Εσωτερικού ελέγχου και Προγραµµατισµού και ελέγχου

99/110
σωστή ενηµέρωση σε θέµατα εν εξελίξει πρωτοβουλίες στους
και µελλοντικών δραστηριοτήτων ακόλουθους τοµείς:
Σένγκεν,
µετανάστευση/άσυλο,
εµπορία/παράνοµη
διακίνηση ανθρώπων,
τελωνεία, θαλάσσια
πολιτική και έρευνα
Έγκαιρη παράδοση
Πολυετές σχέδιο 2011–
προϊόντος 0,3
2014

Συντονισµός και εκτέλεση του κύκλου Ετήσιο πρόγραµµα Έγκαιρη παράδοση


(διαχείρισης) στρατηγικών αλλαγών που 0,2
εργασίας 2011 προϊόντος
άρχισε το 2008 µε σκοπό τη διευκόλυνση
ΕΛΕΓ2
και την επίσπευση της διαδικασίας Έγκαιρη παράδοση
στρατηγικού προγραµµατισµού και την Προϋπολογισµός 2011 0,1
Στ4 προϊόντος
εξασφάλιση περισσότερου χρόνου για την
Ετήσιο επιχειρησιακό Έγκαιρη παράδοση
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 0,1
σχέδιο προϊόντος
επιδόσεων σε επίπεδο οργάνωσης
Έκθεση διατάκτη Έγκαιρη παράδοση
0,1
Frontex προϊόντος
Ετήσια παρακολούθηση Επίσπευση κύκλου
0,2
κινδύνων διαχείρισης
Τριµηνιαίες εκθέσεις
Ενίσχυση της
αξιολόγησης που
ΕΛΕΓ3 Οριστικοποίηση της θέσπισης ειδικού ευαισθητοποίησης
περιλαµβάνουν, µεταξύ 0,2
πλαισίου διαχείρισης των επιδόσεων του στους κινδύνους
άλλων, αξιολόγηση των
Στ4 Frontex (ευκαιρίες και
επιχειρησιακών
προκλήσεις)
κινδύνων

100/110
Ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης
Μηνιαίες ενηµερώσεις
στους κινδύνους 0,1
σε θέµατα επιδόσεων
(ευκαιρίες και
προκλήσεις)
Επεξεργασία και
πιλοτική εφαρµογή ενός Έλεγχος του αντικτύπου
µηχανισµού των συντονισµένων
συστηµατικής επιχειρησιακών
αξιολόγησης για την δραστηριοτήτων µέσω
εκτίµηση του ποσοτικών και
0,2
αντικτύπου των ποιοτικών αριθµητικών
συντονισµένων στοιχείων που
επιχειρησιακών συλλέγονται για
δραστηριοτήτων σε συµφωνηµένες
επίπεδο ΕΕ και σε παραµέτρους
επίπεδο Οργανισµού

101/110
2.5.4.3. ∆ιαχείριση ποιότητας16

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

Νέες µέθοδοι και


εργαλεία στον τοµέα Αριθµός εργαλείων που
των επισκοπήσεων αναπτύχθηκαν και 0,1
των διαδικασιών εφαρµόστηκαν
ποιότητας στον Frontex
∆Π1 Εκπόνηση τουλάχιστον
δύο επισκοπήσεων της
Βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών
ποιότητας
Στ3, του Frontex Μείωση των πλέον
βασιζόµενων στην
Στ4 κρίσιµων κινδύνων που
ανάλυση κινδύνων και
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο 0,2
έκδοση συστάσεων για
των επισκοπήσεων των
τη βελτίωση της
διαδικασιών
αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας
των ελέγχων
Σχεδιασµός και
εφαρµογή Ανάπτυξη και εφαρµογή
αποδοτικότερων και νέων, αποδοτικότερων και
∆Π2 0,2
αποτελεσµατικότερων αποτελεσµατικότερων
Βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης
εργαλείων/µεθόδων εργαλείων
Στ3, οργανωτικών κινδύνων στον Frontex
εκτίµησης κινδύνων
Στ4
Βελτίωση της Σχεδιασµός και
ποιότητας του µητρώου τροφοδότηση µιας 0,2
καταγραφής κινδύνων ολοκληρωµένης βάσης
16
Η θέση του 2 βοηθού διοίκησης µοιράζεται µεταξύ των λειτουργιών Εσωτερικού ελέγχου και Προγραµµατισµού και ελέγχου

102/110
του Frontex δεδοµένων (τουλάχιστον
δύο στοιχεία)
Εκπόνηση άσκησης
Εντοπισµός των
στρατηγικής εκτίµησης
κύριων οργανωτικών
κινδύνου και κατάρτιση
κινδύνων στον Frontex 0,2
µιας έκθεσης για τον
(εσωτερικών και
εντοπισµό των κύριων
εξωτερικών)
κινδύνων και ευκαιριών
Συνεισφορά στις
∆Π3 συναφείς διαδικασίες
Εντοπισµός των κύριων οργανωτικών του Frontex για τις
Εντοπισµός των δέκα
κινδύνων στον Frontex (εσωτερικών και οποίες απαιτείται 0,2
Στ3, κυριότερων κινδύνων
εξωτερικών) εκτίµηση κινδύνου, π.χ.
Στ4 πρόγραµµα εργασίας,
αξιολογήσεις ποιότητας
Αξιολόγηση του
Μείωση των κινδύνων που
εσωτερικού
συνδέονται µε τις
συστήµατος ελέγχου
κρισιµότερες αδυναµίες 0,1
και απαιτούµενες
του εσωτερικού
δράσεις για τη
συστήµατος ελέγχου
βελτίωσή του
Βελτίωση των
∆Π4 Μείωση των
επιπέδων
Βελτίωση της υλοποίησης των σχεδίων καθυστερήσεων στην
συµµόρφωσης µε τις 0,3
Στ3, δράσης υλοποίηση συµφωνηµένων
καθορισµένες
Στ4 σχεδίων δράσης
προθεσµίες
Συνεισφορά στη
∆Π5
Συνεισφορά στην ανάπτυξη και στην µεθοδολογία και στα Εφαρµογή της διαχείρισης
εφαρµογή του πλαισίου διαχείρισης των εργαλεία και εφαρµογή των επιδόσεων σε 0,2
Στ3,
επιδόσεων στον Frontex της διαχείρισης των τουλάχιστον ένα τµήµα
Στ4 επιδόσεων

103/110
2.5.4.4. Ενηµέρωση και διαφάνεια

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων
(ΥΠΑ
Στόχος
Ευρώ)

Προώθηση της αποστολής, των αξιών και


Ε∆1 Ειδικός ιστότοπος
της φιλοσοφίας του Frontex στους
ενδοδικτύου Αύξηση της ικανοποίησης
υπαλλήλους του µέσω της εφαρµογής 2,0
Στ3, διαθέσιµος στους των πελατών
επικοινωνιακών εργαλείων και άλλων
Στ4 χρήστες
βέλτιστων πρακτικών
Παροχή στους ενδιαφερόµενους φορείς
και στους ευρωπαίους πολίτες
Ε∆2
πληροφοριών για τις δραστηριότητες του
∆ελτία και εκθέσεις για Αύξηση της ικανοποίησης
Οργανισµού µέσω της αναθεώρησης και 5,0
Στ3, έκτακτα γεγονότα των πελατών
της εφαρµογής της επικοινωνιακής
Στ4
στρατηγικής του Frontex (Γενική έκθεση
Frontex 2009)

104/110
2.5.5. Εσωτερικός έλεγχος

ΥΠΑ Οικονοµικά µέσα


2009 2010 2009 2010
Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση 1,717 1,7 50 000 50 000
ποιότητας

Κατανοµή πόρων
∆είκτη
ς Ενδιάµεσος στόχος Αποτελέσµατα & ∆είκτες επιδόσεων (ΥΠΑ
Στόχος Ευρώ)

Έλεγχος του ισχύοντος εσωτερικού


συστήµατος ελέγχου µε σκοπό την Πραγµατοποίηση 2 –
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του 4 εσωτερικών
ΕΕ1
και, γενικότερα, των επιδόσεων των ελέγχων σύµφωνα µε Αριθµός εκθέσεων 1,7
µονάδων του Frontex όσον αφορά την εκτίµηση κινδύνου εσωτερικού ελέγχου 50 000
Στ4
υλοποίηση των πολιτικών, των σχεδίων που έγινε στα τέλη του
και των δράσεών του µε σκοπό τη διαρκή 2009
βελτίωση

17
Η θέση του 2 βοηθού διοίκησης µοιράζεται µεταξύ των λειτουργιών Εσωτερικού ελέγχου και Προγραµµατισµού και ελέγχου

105/110
Παράρτηµα 1 – Γεωγραφικοί τοµείς ενδιαφέροντος (µε αλφαβητική
σειρά)

Με βάση τα τελικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη συνεδρίαση µε τους εκπροσώπους


των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Frontex, και λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
συνεισφορές στο πλαίσιο της προετοιµασίας της συνεδρίασης (µελέτη για τους τοµείς
ενδιαφέροντος) καθώς και τις προτεραιότητες όπως διατυπώθηκαν από τα 16 κράτη µέλη σε
απάντηση σχετικού αιτήµατος που εκδόθηκε από τον Frontex (µέθοδος MoSCoW),
καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι κατάλογοι. Κατά την ανάπτυξη των αναλυτικότερων επιχειρησιακών
και τακτικών σχεδίων για το 2010 θα ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικοί και θεµατικοί τοµείς
ενδιαφέροντος που διατυπώθηκαν από τα κράτη µέλη.

Επιχειρησιακή εστίαση:
Αφγανιστάν Σύνορα Ουγγαρίας – Ρουµανίας
Αφρική Ιράκ
Εναέριες οδοί διέλευσης: Οδός διέλευσης ∆υτικής
από την Ασία, από την Κίνα, Αφρικής/Ατλαντικός ωκεανός: από τη
µέσω Μόσχας, Μαυριτανία και τη Σενεγάλη προς τις
από τη Νότιο Αµερική ισπανικές ακτές και νήσους
Οδοί διέλευσης στην περιοχή των
Οδός διέλευσης κεντρικής Μεσογείου από ∆υτικών Βαλκανίων
την Τυνησία και τη Λιβύη προς την Ιταλία και • Ανατολικά: Σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας
τη Μάλτα • ∆υτικά: Σύνορα Σλοβενίας – Κροατίας
• Βόρεια: Σύνορα Ουγγαρίας – Σερβίας
Οδός διέλευσης στην Ανατολική Ευρώπη:
• Σύνορα ΕΕ – Ρωσίας και ΕΕ – Ουκρανίας Οδός διέλευσης στη ∆υτική Μεσόγειο:
• Σύνορα Ρουµανίας – Ουκρανίας από την Αλγερία και το Μαρόκο προς τις
• Σύνορα Ουγγαρίας – Ουκρανίας ισπανικές ακτές
• Σύνορα Ρουµανίας – Μολδαβίας
Οδός διέλευσης στην Ανατολική Μεσόγειο:
Θαλάσσιες και χερσαίες οδοί διέλευσης µέσω
Τουρκίας προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία
Συνεργασία:
Αλβανία Μαυριτανία
Αλγερία Μολδαβία
Αφγανιστάν Νιγηρία
Λευκορωσία Πακιστάν
Κίνα Ρωσία
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) Σενεγάλη
Κροατία Σερβία
πΓ∆Μ Τυνησία
Ιράκ Τουρκία
Κοσσυφοπέδιο Ουκρανία
Λιβύη Βιετνάµ
Μαρόκο

106/110
Παράρτηµα 2 - Ενδεικτικός κατάλογος θεµατικών τοµέων ενδιαφέροντος όπως διατυπώθηκαν
από τα κράτη µέλη

Για τους θεµατικούς τοµείς ενδιαφέροντος, ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τη µέθοδο MoSCoW και να αναφέρουν
ποιες δραστηριότητες Πρέπει, είναι Σκόπιµο ή Ίσως θα υλοποιηθούν από τον Frontex το 2010 και ποιες Όχι. Από τις ληφθείσες
συνεισφορές ιεραρχήθηκαν οι προτιµήσεις των κρατών µελών µε βάση τον µέσο όρο των ψήφων µε σκοπό την αξιοποίηση της
ιεράρχησης στο πλαίσιο της εκτίµησης του βαθµού προτεραιότητας των σχετικών δραστηριοτήτων.

Μέσος
18 Προτεραι
όρος 19
# Περιγραφή ότητα
ψήφων

1 Εκπαίδευση ιπτάµενου προσωπικού 2,1 Σ


Ασφάλεια των συνόρων για µεγάλα γεγονότα. Θέσπιση βέλτιστων πρακτικών και κατάρτιση εγχειριδίου
2 για τους συνοριοφύλακες για τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων και επιτηρήσεων ασφάλειας των 1,0 Ι
συνόρων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από µεγάλες αθλητικές ή άλλες πολυπληθείς εκδηλώσεις
3 Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διέλευσης των συνόρων 2,2 Σ
4 Κοινός κορµός µαθηµάτων µεσαίου επιπέδου 2,8 Π
5 Κοινός βασικός κορµός µαθηµάτων 2,6 Π
6 Συνεδρίαση της οµάδας βασικών χωρών 1,5 Σ
7 Συνεδρίαση των εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των εγγράφων 3,4 Π
8 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης σκύλων 1,8 Σ
9 Ευρωπαϊκή ηµέρα εκπαίδευσης 2,1 Σ
10 Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιπολίας (Ε∆Π) 1,8 Σ
11 Σχέδιο «Αξιωµατικοί Στήριξης Πληροφοριών Ασφαλείας του Frontex» (FISO) 0,8 Ι
Σύσταση και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εστιακών σηµείων στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια
12 σύνορα µε βάση την ετήσια εκτίµηση κινδύνου του Frontex για το 2009 στο πλαίσιο του πολυετούς 2,6 Π
σχεδίου

18
Πρέπει = 4 βαθµοί, Είναι Σκόπιµο = 2 βαθµοί, Ίσως = 1 βαθµός, Καµιά αναφορά = 0 βαθµοί, Όχι = -1 βαθµός
19
Πρέπει = 2,5 και πάνω, Είναι Σκόπιµο = 1,5 – 2,4, Ίσως = 0,6 – 1,4, Όχι = > 0,6

107/110
13 ∆ίκτυο Ανάλυσης Κινδύνων του Frontex (FRAN) 3,8 Π
Αντιµετώπιση της ροής λαθροµεταναστών που φτάνουν µέσω εναέριων οδών διέλευσης σε χώρες του
14 3,1 Π
επιχειρησιακού τοµέα όπως αυτές προσδιορίζονται στις υπό εξέλιξη αναλύσεις κινδύνου
15 ∆ιάσκεψη των επικεφαλής αεροδροµίων 1,9 Σ
16 ∆ιάσκεψη των επικεφαλής των αρχών ακτοφυλακής 1,3 Ι
∆ιαχείριση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων µέσω της διοργάνωσης κοινών περιπολιών µε τη
βοήθεια των παρεχόµενων πόρων από τα κράτη µέλη στις προκαθορισµένες περιοχές για την
17 0,8 Ι
αντιµετώπιση της ροής λαθροµεταναστών στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της ΕΕ από τις χώρες της
∆υτικής Αφρικής που αποβιβάζονται στις Κανάριες νήσους
∆ιασφάλιση της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του Frontex και εφαρµογή µιας κοινής ευρωπαϊκής
προσέγγισης για τα κράτη µέλη τα αρµόδια για την επιτήρηση και τον έλεγχο των εξωτερικών
18 1,1 Ι
θαλάσσιων συνόρων στη νοτιοδυτική Μεσόγειο: χωρικά ύδατα νότια της Σαρδηνίας και ηµικύκλιο εντός
των χωρικών υδάτων στο νότιο όριο της νήσου Λαµπεντούσα
Εντοπισµός λαθροµεταναστών που φτάνουν σε κεντρικά αεροδρόµια της Ευρώπης από κοµβικά
19 2,4 Σ
αεροδρόµια τρίτων χωρών
Συντονισµός επιχειρήσεων σε προκαθορισµένες περιοχές (κοντά στη Γρανάδα, στην Αλµερία και στη
Μουρθία έως και 35 ναυτικά µίλια από τις ακτές) για την αντιµετώπιση της ροής λαθροµεταναστών στα
20 0,9 Ι
εξωτερικά θαλάσσια σύνορα προς την ΕΕ από χώρες της Βόρειας Αφρικής που αποβιβάζονται στην
Ισπανία
Αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στα σηµεία διέλευσης των συνόρων και στις πράσινες
συνοριακές γραµµές Πολωνίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Ρουµανίας προς Ουκρανία και Μολδαβία
21 2,6 Π
και εντοπισµός λαθροµεταναστών κρυµµένων σε οχήµατα σε επιλεγµένα σηµεία διέλευσης των
συνόρων
22 Κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισµού 3,1 Π
23 Γλωσσική κατάρτιση (αγγλικά) 2,3 Σ
24 Μετανάστες των οποίων η νόµιµη άδεια παραµονής έχει λήξει προ πολλού 1,5 Σ
Αντιµετώπιση των λαθροµεταναστευτικών ροών από την αφρικανική ακτή προς τη νότια Ισπανία,
25 ιδιαίτερα στους λιµένες, καθώς και έλεγχος των παράκτιων υδάτων όπου παρατηρείται µεγαλύτερη 1,1 Ι
συγκέντρωση υπηκόων που προέρχονται από την Αλγερία και το Μαρόκο
Ενίσχυση της συνεργασίας µε τη Ρωσική Οµοσπονδία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρχών
φύλαξης των συνόρων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, των κρατών µελών της ΕΕ και του Frontex. Η
26 1,4 Ι
απόφαση για την εν λόγω δραστηριότητα θα ληφθεί µε βάση την αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης
Mercury 2009.

108/110
Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των τακτικών µονάδων διαφόρων κρατών µελών, όσον
27 1,2 Ι
αφορά τη στρατηγική διαχείριση στα χερσαία σύνορα
∆ιασφάλιση της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του Frontex στα κράτη µέλη που είναι αρµόδια για
28 την επιτήρηση και τον έλεγχο των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στην περιοχή της νότιας 0,9 Ι
Μεσογείου 100 ναυτικά µίλια περίπου νότια της Μάλτας.
Μείωση του αριθµού των λαθροµεταναστών που διέρχονται από τα ∆υτικά Βαλκάνια µέσω της
ενίσχυσης των συνοριακών ελέγχων και της επιτήρησης της πράσινης συνοριακής γραµµής, καθώς και
29 2,4 Π
εντοπισµός παράνοµων εργατών και µεταναστών η άδεια παραµονής των οποίων έχει λήξει, πλαστών
εγγράφων και κλαπέντων οχηµάτων.
30 Εθνικοί συντονιστές κατάρτισης 2,8 Π
31 Συνεργαζόµενες ακαδηµίες – εθνικά κέντρα κατάρτισης 2,0 Σ
32 Σεµινάρια ανάπτυξης πόρων 2,1 Σ
Έλεγχος των συνόρων (συνοριακοί έλεγχοι/επιτήρηση των συνόρων) προκειµένου να εµποδίζονται οι
33 παράνοµες διελεύσεις των συνόρων, να αντιµετωπιστεί η διασυνοριακή εγκληµατικότητα και να 2,7 Π
ληφθούν µέτρα κατά των παράνοµα διελθέντων από τα σύνορα.
34 Σύνοδος εργασίας της οµάδας RABIT 2,6 Π
35 Άσκηση στο πλαίσιο της οµάδας RABIT 3,1 Π
36 Κατάρτιση των µελών της οµάδας RABIT 2,9 Π
37 Σύνοδος εργασίας για θέµατα έρευνας και ανάπτυξης 1,4 Ι
Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του συνολικού ελέγχου των συνόρων στους επιχειρησιακούς
τοµείς στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας, Ελλάδας-Τουρκίας και Βουλγαρίας-Τουρκίας,
38 περιλαµβανοµένης της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων επιτήρησης στις πράσινες συνοριακές 2,7 Π
γραµµές, των ελέγχων σε σηµεία διέλευσης των συνόρων και των ελέγχων που επικεντρώνονται στον
εντοπισµό ανθρώπων κρυµµένων σε οχήµατα, στο πλαίσιο του προγράµµατος Poseidon.
Αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στις βασικές οδούς διέλευσης του σιδηροδροµικού και του
οδικού δικτύου στα ανατολικά εξωτερικά σύνορα και στις οδούς διέλευσης των Ανατολικών και ∆υτικών
39 2,3 Σ
Βαλκανίων. Ενίσχυση της συνεργασίας µε τις εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες καθώς και µε τη ∆ιεθνή
Ένωση Σιδηροδρόµων και τη RAILPOL

109/110
Εγρήγορση όσον αφορά τις αιτήσεις παράνοµων ναυτικών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και παροχή
τυποποιηµένων επιχειρησιακών εργαλείων στους συνοριοφύλακες για την αντιµετώπιση της
40 λαθροµετανάστευσης παράνοµων ναυτικών. Ενίσχυση του ελέγχου των ναυτικών, βελτίωση του 1,8 Σ
εντοπισµού πλαστών εγγράφων των ναυτικών και µείωση της εκτεταµένης χρήσης των θεωρήσεων
διέλευσης από ναυτικούς.
41 Εκπαίδευση 2,4 Σ
42 ΕΑΚ για το Βιετνάµ 0,8 Ι
43 Συνεδριάσεις του δικτύου συγκεντρωθέντων πόρων 2,4 Σ
44 Προγραµµατισµός/Αξιολόγηση 2,4 Σ
45 Συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου 3,5 Π
46 Χρηµατοδότηση του δικτύου των εθνικών σηµείων επαφής του Frontex (NFPOC) 3,3 Π
47 Επέκταση των εθνικών οµάδων RABIT και FJST 1,8 Σ
48 Συµµετοχή µε παροχή τεχνικού εξοπλισµού (CRATE) 2,2 Σ

110/110