P. 1
hp_kniha

hp_kniha

|Views: 20,704|Likes:
Published by Martin Bodnar

More info:

Published by: Martin Bodnar on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

Štát realizuje politiku ochrany hospodárskej súťaže, ktorá je určitým druhom regulácie
a koriguje trhové zlyhania. Politika hospodárskej súťaže na jednej strane vychádza
z rešpektovania nezastupiteľnej úlohy ceny v trhovej ekonomike (cena ako základ
mechanizmu rozhodovania), na druhej strane skúma podmienky zlyhávania tohto
mechanizmu, kritériá a spôsoby riešenia tohto zlyhávania.
Politika ochrany hospodárskej súťaže je v mnohých ekonomických prameňoch
označovaná aj ako protimonopolná politika.
Praktická ochrana hospodárskej politiky (protimonopolná politika) má už pomerne dlhú
históriu. Modernejšie dejiny dávajúce základ súčasnej politike ochrany hospodárskej súťaže
majú svoj pôvod v USA (Shermanov zákon z roku 1890, Claytnov antitrastový zákon
a „Federal Trade Commision Act“ – v podstate obchodný zákonník) a po 2. svetovej vojne sa
rozšírili aj do západnej Európy. V súčasnosti existujú zákony na ochranu hospodárskej súťaže
a inštitúcie v tejto oblasti vo všetkých vyspelých aj transformujúcich sa ekonomikách. Ich
aplikácia v praxi rôznych krajín priniesla konkrétne poznatky podnecujúce tak teoretickú, ako
aj praktickú politiku ochrany hospodárskej súťaže.
K ochrane hospodárskej súťaže a zo začiatku nepristupovalo z ekonomického hľadiska,
ale z právneho hľadiska. Až približne v 50. rokoch 20. storočia sa o túto oblasť začali
zaujímať aj ekonómovia, ktorí sa zamerali na ekonomické súvislosti a analýzu uvedenej
problematiky, hlavne na koncept efektívnosti, (tzv. welfare economics), ktorý v podstatnej
miere ovplyvnil ďalšie zameranie politiky hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti možno
rozlišovať medzi dvomi prístupmi k politike ochrany hospodárskej súťaže. Ide o tzv. prístup
„per se rule“ (pravidlo zákona) a prístup „rule of reason“(pravidlo rozumu). Pravidlo „per se
rule“ znamená prístup, kedy stačí dokázať, že praktika uplatňovaná podnikateľským
subjektom na trhu je v rozpore so zákonom. Takýto prístup potrebuje existenciu podrobných
pravidiel hospodárskej súťaže a jasnú formuláciu zákazu. Pravidlo „rule of reason“
predstavuje chápanie hospodárskej súťaže ako spôsob dosiahnutia cieľov, ktorými sú
výsledky a efekty plynúce z hospodárskej súťaže. Toto pravidlo zdôrazňuje analytický
charakter pravidiel a individuálne zhodnotenie každého prípadu narušenia hospodárskej
súťaže zvlášť. Nestačí len dokázať, že praktika uplatnená podnikateľským subjektom je
zakázaná, ale musí mať aj negatívny dopad na ekonomiku. Uplatňovanie pravidla „rule of
reason“ vyžaduje zavádzanie bilancovania efektu a defektu a zodpovedajúci analytický aparát
pre porovnanie výsledných veličín.
Z hľadiska historického vývoja bola a je politika ochrany hospodárskej súťaže
ovplyvňovaná jednotlivými ekonomickými školami v kontexte liberálnom alebo
intervencionistickom.

Hospodárska politika

105

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->