P. 1
hp_kniha

hp_kniha

|Views: 20,704|Likes:
Published by Martin Bodnar

More info:

Published by: Martin Bodnar on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

Konkrétna praktická hospodárska politika sa tvorí v konkrétnom prostredí a vychádza zo
skutočnosti, že spoločnosť disponuje základnými regulujúcimi prvkami, ako sú vžité
konvencie, normy konania, zvykové správanie sa, napodobňovanie či vytváranie precedensov.
Okrem týchto dlhodobo sa vytvárajúcich prvkov, ktoré môžeme všeobecne zaradiť do širšieho
kultúrneho rámca spoločnosti, existuje aj regulačná realita alebo stav legislatívnej úpravy
vytvárania ekonomického systému. Regulatívny charakter hospodárskej politiky je len
jedným z prvkov tejto politiky.
Tvorca nemeckého ekonomického zázraku V. Eucken v tomto smere definuje dva typy
princípov hospodárskej politiky:
systémotvornú hospodársku politiku vytvárajúcu podmienky pre hospodársky systém,
regulatívnu hospodársku politiku pomáhajúcu udržiavať systém schopný fungovania.
Hlavný dôraz je kladený na konštruujúce prvky, pričom regulujúce prvky sú na nich
závislé. Účinná hospodárska politika predstavuje optimálnu kombináciu oboch týchto politík.
Systémotvorný typ hospodárskej politiky je zameraný na výstavbu legislatívneho rámca
pre fungovanie ekonomiky. Hospodársky systém, akokoľvek spontánne vzniknutý, si na
určitom stupni vývoja spoločnosti vyžaduje ochranu alebo úpravu v súvislosti so zmenami
celkového vývoja spoločnosti. Problémom je, aby konštruujúca hospodárska politika bola
trhovo konformná, aby nedávala príčinu k presadzovaniu záujmov len určitých záujmových
skupín. Demokratické spoločnosti sa snažia tento problém riešiť v rámci demokratických
pravidiel, deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Spoločnosť má v tejto súvislosti za
úlohu v oblasti hospodárstva zabezpečiť: ochranu súkromného vlastníctva, ochranu zmlúv
a voľný prístup na trhy.

Regulovanie v trhových ekonomikách vyplýva z trhových nedokonalostí. Medzi dôvody
pre reguláciu patrí najmä: zabezpečenie prirodzených verejných potrieb (obrana, právo,
administratíva, ochrana životného prostredia) a prijímanie zodpovednosti vlády za

Hospodárska politika

21

rozdeľovanie a prerozdeľovanie (sociálna politika, regulácia cien miezd, obmedzenie
v rozhodovaní napr. pri drogách a pod.).
Regulácia zohráva pozitívnu úlohu v trhovej ekonomike iba v krátkom, prípadne strednom
časovom horizonte. Pri realizácii regulačných opatrení vzniká celý rad negatívnych vedľajších
dopadov. Za najdôležitejšie možno považovať dopady vyvolávajúce nepotrebné výdavky
a tým zvyšujúce sa celkové náklady regulácie, obmedzovanie rozsahu slobody voľby a tým
destimuláciu ekonomickej aktivity a inovačného potenciálu a konzervovanie existujúcej
štruktúry ekonomiky.

Zásadným argumentom proti regulácii je skutočnosť, že každý regulačný zásah zavádza
ekonomiku smerom, ktorým by sa sama nepohybovala, a navyše, každý vládny zásah
spôsobuje okrem trhových deformácií aj náklady na jeho realizáciu. Riešením vyššie
uvedených problémov regulácie sa zaoberá politika deregulácie. Základnými nástrojmi
deregulácie je zrušenie už nefungujúcich regulačných opatrení, ďalej prešetrenie, či nepôsobia
proti stanoveným cieľom a preverenie regulačných opatrení z hľadiska nákladov a výnosov.
Politiku deregulácie sprevádza demonopolizácia a privatizácia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->