You are on page 1of 1

Wiederholung

Recapitulare

I. Articolul

II. Declinarea substantivului ( declinările tare, slabă,


mixtă)

III. Adjectivul şi acordul acestuia cu substantivul precedat


de articolul hotărât şi nehotărât, gradele de
comparaţie

IV. Verbul:
• verbele auxiliare HABEN şi SEIN
• conjugarea verbelor
• timpurile verbale ( prezent, imperfect, perfectul)

V. Pronumele ( personal, posesiv, pronumele negativ


KEIN→ pentru pronumele KEIN vezi şi negaţia
NICHT şi utilizarea acestora)

VI. ELEMENTE DE VOCABULAR ( vei avea in vedere


cuvintele din lecţii şi din textele literare studiate)