VJEŽBE ZA POTICANJE RAZVOJA 
Tjelesne vježbe bitan su preduvjet za pravilan rast i razvoj dječjeg organizma. Tjelesni odgoj osigurava jačanje  organizma, poboljšava rad svih organa i psihofizički razvoj. Vježbanje mora biti u obliku igre pa se mogu koristiti  i igračke za izvođenje aktivnih pokreta. Vježbanjem se mišići pripremaju za složenije pokrete: sjedenje, stajanje  i  hodanje.  Posebna  je  vrijednost  stvaranje  vedrog  raspoloženja  i  čvrste  veze  između  djeteta  i  roditelja.  Preporuča se vježbati s djetetom, ovisno o njegovu uzrastu, svaki dan po nekoliko minuta, po mogućnosti u isto  vrijeme. 

Za djecu od 3 do 4 mjeseca starosti

  Slika 1.  Savijanje i ispravljanje nožnih prstiju  Stopalo  se  škaklja  s  gornje  i  donje  strane.  TO  izaziva  pokretanje  prstiju  i  grčenje  mišića  svoda  stopala,  što  doprinosi njihovu jačanju. Oba pokreta  treba ponoviti 4‐6 puta. 

  Slika 3.  Podizanje nogu  Koljena  se  obuhvate  tako  da  palac  dođe  iza  koljena,  a  ostala  četiri  prsta  preko  njega.  Zatim  treba  noge  djeteta  izmjenično podizati i spuštati. Jačaju se  trbušni  mišići  i  pokretljivost  zdjeličnog  pojasa. Ponoviti 4‐5 puta. 

  Slika 5.  Vježba za razvoj sjedenja  Dijete leži na leđima. Uhvatiti dijete za  obje  ruke  i  polako  ga  podići  u  sjedeći  položaj,  a  zatim  pažljivo  spuštati  natrag. Ponoviti 2‐4 puta. 

  Slika 2.  Savijanje i ispružanje nogu  Noge  uhvatiti  iznad  skočnog  zgloba.  Blagim  pokretom  ispružiti  noge  na  podlozi.  Zatim  ih  saviti  potiskivanjem  koljena  na  gore,  dok  stopala  ostaju  oslonjena  na  podlogu.  Jačaju  se  mišići  nogu  i  pokretljivost  zglobova.  Ponoviti  3‐4 puta. 

  Slika 4.  Križanje ruku  Svoje  palčeve  stavimo  u  šake  djeteta,  obuhvatimo  ručni  zglob    ruke  lagano  križamo iznad prsiju, a zatim ih širimo u  stranu. Jačaju se mišići ruku i ramenog  dijela  te  pokretljivost  zglobova.  Ponoviti 8‐10 puta. 

  Slika 6  Zabacivanje ramena natrag  Dijete  leži  na  trbuhu.  Jako  pažljivo  podižu  mu  se  ruke  s  podloge  (15‐20  cm),  zatim  se  vrate  na  poglogu.  Jačaju  se  mišići  ruku,  ramenog  dijela,  vrata  i  leđa. Ponoviti 3‐4 puta. 

Puzanje  Postaviti noge djeteta tako da se odupiru o dlan. Lagano gurajući i  podižući tabane djeteta, poticati ga na puzanje. Ponoviti 3‐4 puta. 

Pripremljeno za blog www.tata‐od‐formata.com.hr ‐ Stranica 1 od 5 

 

 

Za djecu od 5 do 6 mjeseca starosti

  Slika 7.  Izmjenično ravnanje ruku („boks“)  Uhvatite  ruke  djeteta  za  ručne  zglobove.  Izmjenično  ih  pružati  i  savijati,  oponašajući  pokrete  kod  boksa.  Jačaju  se  mišići  ruku  i  ramenog  dijela. Ponoviti 8‐10 puta. 

  Slika 9.  Izmjenično savijanje nogu  Uhvatiti  noge  djeteta  za  potkoljenicu,  kažiprstom  na  gornjoj  strani  i  izmjenično  ih  savijati  i  ispružati.  Jačaju  se mišići nogu i  povećava pokretljivost  zdjeličnog  dijela  i  koljena.  Ponoviti  6‐8  puta. 

  Slika 11.   Pokretanje savijenih nogu u stranu  Uhvatiti noge djeteta za potkoljenicu s  palčevima  na  gornjoj  strani.  Privući  istovremeno  obje  noge  trbuhu  i  tako  savijene  pokretati  ih  na  jednu  i  drugu  stranu.  Ponoviti  3‐5  puta  na  svaku  stranu. 

  Slika 8.  Ravnanje ruku  Dijete  leži  na  leđima,  ručicama  drži  dlanove  odraslog.  Pridržavajući  šaku  djeteta,  izmjenično  savijati  i  opružati  ruke djeteta u laktu. Ponoviti 6‐8 puta. 

  Slika 10.  Kružni pokreti nogu  Obuhvatiti  djetetovu  potkoljenicu,  saviti mu noge privlačeći bedra trbuhu.  Zatim  ih  raširiti  u  stranu,  izravnati  i  vratiti  u  početni  položaj.  Jačaju  se  mišići  i  povećava  pokretljivost  zglobova. Ponoviti 3‐4 puta. 

  Slika 12.  Prijelaz u sjedeći položaj  Jednom  rukom  držimo  obje  ruke  djeteta, a drugom obje noge u koljenu.  Blago  povlačimo  ruke  gore,  potičući  dijete na sjedenje. Zatim dijete pažljivo  spustimo na stol. Ponoviti 3‐4 puta. 

     

Pripremljeno za blog www.tata‐od‐formata.com.hr ‐ Stranica 2 od 5 

 

Za djecu od 7 do 8 mjeseca starosti

  Slika 13.  Kružni pokreti stopala  Nogu djeteta obuhvatiti jednom rukom  za potkoljenicu, a drugom za gornji dio  stopala.  Pažljivo  radimo  kružne  pokrete  stopala  u  skočnom  zglobu.  Ponoviti  2‐3  puta  na  svaku  stranu  s  jednom i drugom nogom. 

    Slika 15.  Slika 17.  Izmjenično podizanje nogu  Dohvaćanje lopte  Potkoljenicu  obuhvatiti  rukom  tako  da  Poticati  dijete  da  se  proteže  prema  palci  obuhvate  list  noge  pa  gore za loptom. Ponoviti 6‐8 puta.  naizmjenično  podizati  i  spuštati  ispružene noge. Ponoviti 4‐5 puta 

      Slika 14.  Slika 16.  Slika 18.  Izvijanje leđa („most)  Podizanje ruku  Okretanje tijela  Uhvatite  noge  djetetu  lijevom  rukom,  Uhvatiti ruke djeteta koje sjedi za šake,  Dajući  djetetu  loptu  s  raznih  strana,  blago  podići  zdjelicu  i  noge,  podizati ih i spuštati. Ponoviti 6‐8 puta.  poticati ga da je dohvati tako da okreće  pridržavajući  leđa  desnom  rukom  i  tijelo s jedne strane na drugu. Ponoviti  poticati dijete da savije leđa upirući se  4‐5 puta.  na stopala i glavu. Ponoviti 2‐3 puta. 

     

Pripremljeno za blog www.tata‐od‐formata.com.hr ‐ Stranica 3 od 5 

 

Za djecu od 9 do 10 mjeseca starosti

    Slika 19.  Slika 21.  Položaj na „sve četiri“  Ustajanje  Iz  ležećeg  položaja  na  trbuhu  poticati  Dijete  sjedi.  Dopustiti  mu  da  uhvati  dijete  na  puzeći  položaj.  Ponoviti  4‐5  palčeve i pridržavajući ga, povlačiti mu  puta.  ruke  prema  gore  i  poticati  ga  da  samostalno stoji. Ponoviti 2‐3 puta. 

  Slika 23.  Dohvaćanje lopte  Dijete  stoji  oslonjeno  leđima  na  odraslog.  Objema  rukama  obuhvatiti  dijete,  obračući  mu  pažnju  na  loptu  koja  je  pored  njega.  Poticati  ga  na  savijanje za njom. Ponoviti 4‐5 puta. 

      Slika 20.  Slika 22.  Slika 24.  Oslonac na rukama  Vježbe s loptom  Hodanje uz pomoć  Dijete stoji na „sve četiri“. Držeći ga za  Dijete  stoji  okrenuto  leđima  prema  Držeći  dijete  jednom  rukom  za  tijelo  kukove,  pomagati  mu  da  se  osloni  na  odraslom,  koji  ga  lagano  pridržava  poticati ga da napravi nekoliko koraka.  ruke. Ponoviti 3‐4 puta.  jednom  rukom.  Pridržavajući  djetetu  Ponoviti 2‐3 puta po 2‐4 koraka.  loptu poticati ga da se proteže za njom.  Ponoviti  6‐8  puta  dodajući  loptu  s  raznih strana. 

       

Pripremljeno za blog www.tata‐od‐formata.com.hr ‐ Stranica 4 od 5 

 

Za djecu od 11 do 12 mjeseca starosti

      Slika 25.  Slika 27.  Slika 29.  Samostalan prijelaz u sjedeći položaj  Samostalan hod  Hod s igračkom  Pridržavajući dijete za noge, poticati ga  Omogućiti  djetetu  da  samostalno  Lagano  pridržavajući  dijete,  poticati  ga  na  aktivan  prijelaz  u  sjedeći  položaj.  hoda,  čuvajući  ga  od  pada  rukama  da  hoda  i  u  jednoj  ruci  nosi  igračku.  Ponoviti 1‐2 puta.  kojima ga pridržavamo. Ponoviti 30‐40  Ponoviti 3‐4 puta.  puta. 

    Slika 26.  Slika 28.  Ustajanje na noge  Čučanje  Povlačeći  ga  za  jednu  ruku,  poticati  Pridržavajući  dijete  ispod  pazuha  ili  za  dijete  koje  sjedi  na  aktivno  ustajanje  ruke, poticati ga da samostalno čučne i  na noge. Ponoviti 2‐3 puta.  ustane tako da ispruži noge. Ponoviti 4‐ 6 puta.    Uz gornje vježbe možete vježbati  primanje i davanje – dajte djetetu ono  što može primiti i tražite od njega ono  što može dati. 

  Slika 30.  Hod uz pridržavanje za stolicu  Poticati dijete da hoga držeći se za  stolicu. Ponoviti 3‐4 puta, 6‐10 koraka. 

 

  Komentare vezane uz vježbanje beba potražite na linkovima koje možete  pronaći na http://tata‐od‐formata.com.hr/tag/vjezbe/ 

Pripremljeno za blog www.tata‐od‐formata.com.hr ‐ Stranica 5 od 5 

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful