1

Psychiatric disorders Tabel I-Câteva caracteristici ale unor droguri psihoterapeutice Drogul Timp înjumătăţ ire (ore) clorpromazina 16-30 tioridazina 26-36 perphenazine 21 flufenazină 33 thiothixene 34 haloperidol 10-22 pimozide 29 loxapine 3-4 sulpiride 5-8 litium 8-33 carbamazepina 10-20 amitriptilina 33-40 Imipramina 6-20 nortriptilina 15-90 desipramine 12-54 clomipramine 17-28 doxepin 8-25 trimipramine 24 maprotiline 25-58 mianserin 8-19 viloxazine 2-3 amoxapine 8 trazodone 4-8 fluoxetine 1-4 zile fluvoxamine 15 Droguri anxiolitice/hipnotic e clordiazepoxid 5-30 diazepam 24-48 bromazepam 8-19 clobazam 50 halazepam 35 medazepam 1-2 prazepam 78

2

flunitrazepam flurazepam nitrazepam alprozolam oxazepam lorazepam meprobamat buspirone zoplicone

13-19 13-19 18-34 10-12 6-25 8-25 6-17 2-8 4-5

3.Schizofrenia Tabel II-principiile utilizării drogurilor antipsihotice 1. Tratează schizofrenia şi nu simptomele uşoare a) Agitaţia-foloseşte benzodiazepine,adesea cu un antipsihotic b) Insomnia-foloseşte benzodiazepine sau alte hipnotice,droguri antipsihotice noaptea 2. Alege cu grijă dozajul pentru a) Tratamentul iniţial poate începe parenteral,urmată de dozarea orală de întreţinere b) Dacă se utilizează doar doze orale şi rezultatele sunt inadecvate poate fi urmat de un scurt tratament parenteral 3. Stabilirea tratamentului conform nevoilor pacienţilor a) Dozele efective pot varia în limite foarte mari b) Există 2 indicaţii clinice privind doza:ameliorarea schizofreniei şi sindromul extrapiramidal 4. Orarul dozelor a) Iniţial toate dozele se divid dar nu neapărat egal b) Treptat doza creşte seara,până la doză unică 5. Tratamentul de întreţinere a) Indefinit pentru mulţi.Se pot face întreruperi,uneori pentru sărbători b) Tratamentul cu depot acolo unde cel oral are dificultăţi 6. Alte indicaţii afară de schizofrenia a) Tulburările schizoafective b) Mania acută c) Depresia asociată cu agitaţie d) Psihozele la vârsta înaintată e) Sindromul Gilles de la Tourette(rar) f) Vomitare severă

3

l Haloperidolul parenteral Tabel III-Clasele chimice şi dozajul antipsihoticelor Drogul şi clasele Potenţa Doza zinică totală relativă în (mgr) mgr ambulat internat oriu Fenotiazine Alifatic Clordelazină 100 50-400 200-1600 Piperazine Tioridazina 100 50-400 200-800 Medoridazine 50 25-200 100-400 Piperazine Prochlorperazine 15 20-60 60-200 Perphenazine 10 8-24 12-64 Butaperazine 10 10-30 10-100 Trifluoperazine 5 4-10 10-60 Fluphenazine 2 1-5 2-60 Thioxantenes Thiothixene 5 6-30 10-120 Butirofenone Haloperidol 2 2-6 4-100 Diphenylpiperines Pimozide 2 2-8 5-30 Dibenzoxazepine Loxapine 10 15-40 40-160 Indolics Molindone 10 15-60 40-225 Benzamides Sulpiride 100 400800-2000 1000 3.2.Tratamentul de întreţinere Tabel IV-alegere în funcţie de efectele secundare a antipsihoticelor Drogul şi clasa Efect Efect sedativ Efect hipotensiv extrapiramidal

4

Fenotiazine alifatice Clordelazina ++ +++ +++ Fenotiazine piperidinice Mesoridazina +/+++ ++ Tioridazina +/+++ ++ Fenotiazine piperazinice Fluphenazina +++ ++ + Perphenazina +++ + + Trifluoperazina +++ + + Tioxantene Thiothixene +++ + + Butirofenone Haloperidol +++ + + Difenilbutilpiperidine Pimozide + + + Dibenzoxazepine Laoxapine ++ + + Indolics Molindone +++ + + Benzamide sulpiride +/+ +/7.Boala depresivă Tabelul X-Alegerea tratamentului pentru depresie 1. Reacţii mici sau depresie secundară a.Suportiv psihoterapie b. Doze mici de triciclice,dacă persistă c. Perioade mici de amfetamine în depresia secundară (de exemplu după boli somatice),mai ales la bătrâni. 2. Depresii moderate sau severe de cauză cunoscută sau nu,cu simptome ca: a. Anxietatea-benzodiazepine(napoton,diazepam,combinat cu triciclice ca amitriptilina b. Anxietate severă sau agitaţie –se va adăuga un drog antipsihotic la antidepresiv. c. Retardare(depresii endogene)-triciclice,IMAO,cele din generaţia secundară d. Psihoză-triciclice combinate cu drog antipsihotic e. Depresii care nu răspund la tratament-adaugă litium sau hormon tiroidian 3.Depresie severă cu risc suicidal a.EŞ b.Droguri corespunzătoare în continuare

5

Tabel XI-Sumarul principiilor de folosire a antidepresivelor 1. Nu neglija alte terapii a. EŞ poate salva vieţi în depresia cu suicid b. Psihoterapia poate fi utilă pentru multe tipuri c. Modificarea mediului poate ajuta 2.Fii conştient la posibilitatea limitată a unor acţiuni farmacologice a. Triciclicele au efect mare anticolinergic care face să ducă la limitarea dozei şi pentru unii indivizi poate fi sedativ b. IMAOpericol de interacţiune cu simpaticomimeticele şi alimente bogate în tiramină şi dopamină c. “Generaţia secundară” poate fi preferabilă uneori 3.Alegerea unui drog este în mare parte un act empiric a. Bazat pe sindromul depresiv şi diferenţa între droguri b. Istroricul bolnavului este adesea relevant 4.Doza trebuie individualizată a. Nu există doză,uneori concentraţia plasmatică ajută b. Doza trebuie să atingă fie efectul fie limita efectelor secundare c. Doze conservative pentru vârstnici (cu reducere la 1/3,1/2) 5.Orarul dozajului să fie tradiţional a. Iniţial doze mici,divizate,pentru a evita intoleranţa b. Mai apoi pot fi mai rare sau chiar unice c. Efectul se vede în 2-3 săptămâni,uzual 150 mgr pe zi este minimum terapeutic 6.Durata tratamentului depinde de istoricul tulburărilor a. Tratamentul se creşte gradat apoi se discontinuă după câteva luni la cele cu prim episod depresiv,şi b. Recăderile se pot trata episodic c. Tratamentul să fie continuu la acele în care primul acces este depresiv d. Doza de întreţinere este de obicei mai scăzută decât doza terapeutică propriuzisă Tabel XII-Clasele şi un ghid de dozaj pentru antidepresive Clasa şi drogul Dozajul total în mgr _____________________________ ambulatoriu spital Derivaţi triciclici Amitriptilina 50-150 75-300 Nortriptilina 50-150 50-200 Protriptilina 10-40 15-60

Imipramina 50-150 75-300 Desipramine 75-150 75-300 Trimipramine 50-150 75-300 Clomipramine 75-200 75-300 Doxepin 75-150 75-300 Dothiepin 75-150 75-300 “Second generation” Maprotilina 75-200 150-300 Mianserina 30-80 30-120 Viloxazina 150-300 150-400 Amoxapine 100-200 150-300 Trazodone 100-300 150-400 IMAO Isocarboxazid 10-30 10-50 Nialamide 25-75 100-450 Phenelzine 15-45 45-90 Non-hidrazin MAO inhibitors Tranylczpromine 20-30 20-30 _________________________________________________________Stimulenţi Dextroamfetamine 5-15 10-30 Methaamfetamine 2,5-10 10-20 Methzlphenidate 10-30 20-60 __________________________________________________________ Tabel XII-Câteva acţiuni farmacologice la diferite antidepresive Drog sedare Efect Blocarea pompei aminice anticoline rgic Pt.seroton Pt.noradren ină alină Imipramină ++ ++ ++ ++ Amitriptilină +++ +++ +++ + Desipramine + + 0 +++ Nortriptyline ++ ++ + ++ Doxepin +++ +++ 0 +/Protriptyline 0 ++ ? ? Amoxapine + ++ ++ +++ Maprotilin + + 0 +++ Mianserin + 0 +/+/Trazodone ++ 0 + 0

6

Pt.dopami nă 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

7

Alprazolam Fluoxetine Fluvoxamine

++ 0 0

0 0 0

0 ++ ++

0 0 0

0 0 0

8..Stările anxioase 8.1 Tratamentul anxietăţii şi uzul drogurilor antianxioase Tabel XV-balanţa între favorabil şi nefavorabil la unele anxiolitice fenobarbita meprobam benzodiazepi diphenhydram l at ne ne Atribute favorabile Raţio + ++ ++ +/sedare/anxioliză Relaxare + ++ +++ 0 musculară Durată de acţiune +++ ++ +++ + Efecte nefavorabile Toleranţă,obişnui +/+++ +/0 nţă Dependenţă fizică +/+++ + 0 Tulb.somn ++ ++ +/++ Uz ca potenţial ++ ++ 0 ++ suicidal Clasele farmacologice şi un ghid Casa şi drogul Doza la culcare(mgr) 1.Sedative hipnotice/barbiturice Fenobarbital 30-60 Gliceroderivaţi Meprobamat 400-800 Benzodiazepine Clordiazepoxid 10-50 Dizepam 2-10 Oxazepam 15-30 Clorazepate 7,5-30 Lorazepam 1-4 Alprozalan 1-2 Clobazam 20-50 Prazepam 20-30 Bromazepam 3-12 Azaspirodecanediones pentru drogurile antianxioase Doza zilnică în Maximum mgr(1-2 pe zi) total(mgr) 15 200-400 5-25 1-5 10-15 3,75-7,5 1-2 0,5-1 10-30 5-10 1,5-6 100 1600 100 20 60 45 10 3-4 80 60 60

8

Buspirone 10-15 2.sedative/autonomic Diphenylmethane antihistamine hydroxizine 25-30 diphenhydramine 25-50 Fenotiazine antipsihotice Trifluoperazine 5-10 Triciclice Doxepin 10-30

5-10 10-25 10-25 2-5 10-25

60 100 100 20 100

Tabel XIV-Principii de folosire a anxioliticelor Nr litera Textul 1 Folosirea cu restricţii a Severitatea anxietăţii ca simptom primar asociat cu dizordini emoţionale b În anxietatea secundară din boli fizice c Prezenţa disconfortului sau disabilşităţii 2 Nu neglija alte terapii a. Psihoterapia(cu învăţarea cauzelor anxietăţii şi cum să ne ocupăm d acest lucru b Tulburări ale mediului din jur(învaţă cum să eviţi ax.în situaţii producătoare 3 Alegerea drogului a Vechiul răspuns este cel mai bun ghid b Preferinţa pacientului (sedatv sau hipnotic) c Diferenţele farmacologice(cf.Tabel XV) 4 Dozele a Nu este o doză,concentraţia plasmatică variază individual la aceiaşi doză b Doza să atingă beneficiul terapeutic fără efecte secundare 5 Orarul dozajului a. Titrează pentru minimum de efect hipnotic al dozei b Doza să fie unică,noaptea c Fracţionarea zilnică se face pentru perioade stresante ale zilei 6 Frecvenţa evaluării a Beneficiul trebuie să fie evident în 1-2 săptămâni b Eşecul trebuie să ducă la reevaluarea diagnosticului c Uzual un mic efect la 3-4 săptămâni 7 Durata tratamentului a Durează pe timpul cât este anxietate b Se pot cere mici discontinuităţi dacă episodul o cere

9.Tulburările de somn Tratamentul insomniei Efecte favorabile şi nefavorabile a variatelor hipnotice Barbiturice( Nitrazepa flurazepa cloralhidr a) m m at Atribute favorabile(b) Eficiente în declanşare şi menţinere somn a.pentru primele ++ ++ ++ ++ nopţi b.după 2 0 ++ ++ 0 săptămâni de tratament Atribute nefavorabile Inhibarea REM ++ +/0 0 sleep cel puţin iniţial(c) REM rebound ++ + 0 0 după drog withdrawal(d) Inhibarea +/+ ++ 0 perioadei deltawave sleep Toleranţă,obişnui ++ +/+/+/nţă Dependenţă fizică ++ +/Potenţial suicidal ++ 0 Potenţial de ++ 0 interferenţă cu alte droguri(e) a.exclude fenobarbital b.semnul indică gradul sau probabilitatea c.după calitatea somnului d.poate fi asociat cu coşmaruri e.exclude efect sedativ crescut cu alcool +/0 0 + + +/-

9

glutetimi d ++ 0

++ ++ + ++ ++ ++ ++

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful