P. 1
3408-10_STYL-STAVEBNICTVO 2010

3408-10_STYL-STAVEBNICTVO 2010

|Views: 1,165|Likes:
Published by Miroslav Gibala
Magazín Štýl Stavebníctvo 2010
Magazín Štýl Stavebníctvo 2010

More info:

Published by: Miroslav Gibala on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2010

pdf

text

original

STAVEBNÍCTVO 2010

Slovenská republika
www.stavebnictvo-kontakt.sk
STROJÁRSTVO
ELEKTROTECHNIKA
projektovo–inžinierska,
stavebná činnosť
stavebné a hutné materiály,
výrobky, chémia
stavebné systémy, okná,
dvere, brány
technické a technologické
zariadenia
vzduchotechnika,
klimatizácia, vykurovanie
stavebné náradie, nástroje
a prístroje
stavebné stroje, zariadenia,
doprava
služby pre stavebníctvo,
ekológia
špeciálna príloha
S
T
A
V
E
B
N
Í
C
T
V
O
2
0
1
0
1,33 €/40 Sk
marec/apríl
Microprotect systém
čistá kúpeľňa bez plesní
Col urs of Nature
vyskúšajte ich na svojom vlastnom dome
Omietky a farby
pre vašu fasádu.
®
www. at r i um- sk. s k
ATRIUM- SK, s.r.o. - obchodné oddel eni e • Horná 30,
SK - 974 01 Banská Bystri ca, tel . : +421 48 414 61 87,
fax: +421 48 414 61 94, e- mai l : i nfo@atri um- sk. sk
k o mf o r t n e b ý v a ť , k o mf o r t n e s t a v a ť
nízkoenergetické
montované drevostavby
Zvýšte hodnotu svojho domu
s pálenou škridlou TONDACH
Poradenské centrum TONDACH
tel . : +421/2/659 358 75
www.tondach.sk
- Chráni objekt pred prehriatím.
- Je časovo neobmedzene UV stabilná počas celej život-
nosti. Škridla nemení svoj odtieň a nevybledne vply-
vom slnečného žiarenia.
- Je ohňovzdorná a nehorľavá.
- Je odolná voči kyslým a zásaditým látkam.
- Nevyžaduje žiadnu údržbu, žiadne dodatočné nátery.
- Je mrazuvzdorná bez ohľadu na jej nasiakavosť.
- Keramický črep aktívne dýcha, prepúšťa vodnú paru
a je nepresiakavý.
- Keramický črep je odolný proti teplotným zmenám,
tlmí zvuk.
- Je 100%-ný prírodný materiál.
- Škridly majú znovupredajnú hodnotu.
- Pálený keramický črep je výnimočný a recyklovateľný.
Vďaka použitej surovine - ílu, precíznemu spracovaniu, výpalu, správnej hrúbke a hmotnosti, má pálená škridla všetky
potrebné vlastnosti ideálnej strešnej krytiny:
na odbornú tému
na odbornú tému
Priečky pre optimálne členenie priestoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Inšpirácie a trendy
Podlaha ako nová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nástenný vetrák pre alergikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Schodisko nemá byť bariérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Trendy v zdrojoch osvetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ekológia
Elektrospotrebiče z ekologického hľadiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
IMPRESUM
ROČNÍK 14.
marec/apríl
STAVEBNÍCTVO 2010
Vydavateľ
Národná 18, 010 01 Žilina
Riaditeľ projektu
Ing. Jozef Marušin • e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotová • e-mail: kontakt@kj.sk
Mgr. Richard Mokrý
Ing. arch. Jana Fitzová
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na čísle spolupracovali
Cyril Bahurinský • Ing. Drahomíra Jedlíčková
Petra Ježeková • Ing. Ľubica Juríková
Ing. Dušan Kán • Gabriela Kvasnicová
Ing. Zuzana Šišáková
Sekretariát
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
e-mail: kontakt@kj.jk
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18 • 010 01 Žilina
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
Scan, sadzba
Bôrická 103, 010 01 Žilina
Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
BECREATE.SK – reklamné studio
mobil: +421/949/159 797
www.becreate.sk, e-mail:info@becreate.sk
Tlač
GEORG
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Rozširuje
Mediaprint Kapa, PoNS, a. s.
a lokálni distribútori
Adresa pre zasielanie korešpondencie
Redakcia Stavebníctvo
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina
www.kj.sk
www.stavebnictvo-kontakt.sk
ISBN 978-80-89419-03-6
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov
a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom
vydavateľstva a redakcie. Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie. Ne vy žia da né rukopisy
a obrazový materiál nevraciame. Ko pírova nie,
znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek
čas ti časopisu sa povoľuje vý hrad ne s písomným
súhlasom vydavateľa.
Foto na obálke: HALFEN - DEHA
obsah
Stavba od A po Z
Univerzálny a kompletný stavebný systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bývanie v novom a po novom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nízkoenergetický dom
Môj ekodom, môj hrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stavba nízkoenergetického domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zdravé a úsporné bývanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Strecha
Slušivý účes pre váš dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Izolačná strieška podkrovného výlezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Stavebné materiály a systémy
Systémové utesnenie s podkládkou dlažby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cementová doska odolná proti vlhkosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zatepľovacie systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Okná a dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Stavba – teplo, vykurovanie
Teplota podľa priania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Meranie spotreby tepla v bytoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zníženie nákladov na vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kozubové pece a vložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Stavebníctvo 2010 v Slovenskej republike
t
é
m
a
2
0
1
0
ppp ííííííhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Minister výstavby, Igor Štefanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pri stavbe treba myslieť aj na relax
Nazabúdajme na relax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Poradňa
Základné požiadavky na stavbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
29. 3. - 2. 4. 2011
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST
||C||DA, a.s., \|cdcnska ccsta 8? º 851 O1 D·at|s|ava
T ÷4´1´G?´? ´´O5, G?´? ´´14, G?´? ´14O
| ÷4´1´G?´? ´O55 º | concco©|nc|cba.sk
www.incheba.sk
stavebníctvo 2010
7
M
ilé dámy, vážení páni,
V hospodárstve Slovenskej republiky má stavebníctvo
popredné postavenie. Významnou mierou sa podieľa
na tvorbe HDP, čím je zaraďované medzi hlavné piliere slo-
venskej ekonomiky.
Hospodárska a finančná kríza však v minulom roku
výrazne zasiahla aj slovenskú ekonomiku, čím negatívne
ovplyvnila aj vývoj odvetvia stavebníctva. Zaznamenali sme
značný útlm oproti roku 2008, ktorý bol v histórii Slovenska
štvrtou najsilnejšou sezónou.
Medziročný pokles ovplyvnilo viac faktorov, akými sú
napríklad neposkytovanie úverov, resp. opatrnosť bánk pri
ich poskytovaní, a z toho vyplývajúca stagnácia rozpraco-
vaných kontraktov, nepriaznivé klimatické podmienky, ale
najmä nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii. Je však
potrebné poznamenať, že stavebné firmy stále pracujú
Z ekonomického hľadiska je
primárnym efektom zatepľovacieho
procesu výrazné zníženie energetickej
náročnosti budov, teda úspora energie
na vykurovanie. Podľa viacerých nezá-
vislých štúdií je komplexným zateplením
možné ušetriť až 60 % energií. Menšia
spotreba tepla má okrem priaznivého
dopadu na peňaženky občanov aj
významný vplyv na znižovanie vylu-
čovania škodlivých emisných látok
do ovzdušia. A v neposlednom rade
treba zdôrazniť aj optický efekt, keďže
naše sídliská farebne ožívajú.
V súvislosti s globálnou hospo-
dárskou krízou sa v súčasnosti štát,
i Vláda SR snažia zavádzať systémové
riešenia na elimináciu jej negatívnych
dopadov. Ústrednou témou dneška je
tak okrem zatepľovania aj sanácia sta-
rých budov, a samozrejme, aj výstavba
nájomných bytov. Vzhľadom na existu-
júce podporné nástroje štátu na rozširo-
vanie a zveľaďovanie bytového fondu,
ktorými sú dotácie MVRR SR a zvý-
hodnené úvery z prostriedkov ŠFRB sú
naše skúsenosti v tejto oblasti veľmi
dobré. Výstavba nájomných bytov je
určená na riešenie bytovej situácie
najmä pre občanov s nízkym príjmom.
na zákazkách, ktoré získali v minu-
lých rokoch. Ďalší vývoj stavebníctva
bude ovplyvnený viacerými faktormi.
V dôsledku poklesu tvorby hrubého
domáceho produktu je k dispozícii
menej finančných zdrojov pre verejnú,
tak pre súkromnú sféru, v oblasti
výdavkov sa zavádza šetrenie v štátnej
i verejnej sfére, investori prehodnocujú
svoje investície, developeri potrebu
ich realizácie z hľadiska návratnosti
a efektívnosti, obyvateľstvo je opatr-
nejšie pri vynakladaní svojich úspor,
klesá objem úverov poskytovaných
na bývanie.
V uplynulom roku však bol pre
stavebných podnikateľov, a to by som
chcel osobitne zdôrazniť, vysoko pozi-
tívnym krokom Vládny program zatepľo-
vania. Jeho realizáciou sa nám podarilo
vytvoriť, a zároveň udržať, niekoľko
tisíc pracovných miest. V tejto súvislosti
treba zdôrazniť, že ide nielen o pra-
covné miesta súvisiace s výkonom
zatepľovania, ale aj o pracovné miesta
pri výrobe stavebných hmôt a materiá-
lov, ktoré sa vyrábajú v prevažnej miere
na Slovensku. Ku koncu minulého roka
sa slovenským stavebníkom podarilo
zatepliť takmer 15 tisíc bytov.
Z verejných zdrojov sa priemerne ročne
vybuduje približne 3 000 nájomných
bytov vo verejnom nájomnom sektore,
t. j. vo vlastníctve obcí.
Nemôžem nespomenúť aj inú
činnosť nášho ministerstva. V rámci
jednotlivých operačných programov
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja podporilo vyše 770 projektov
na rekonštrukciu materských, základ-
ných a stredných škôl, 480 projektov
regenerácie sídel, podarilo sa zrekon-
štruovať takmer 1000 kilometrov ciest
2. a 3. triedy, zmodernizovať a zre-
konštruovať 130 hasičských staníc.
Zrealizovaním týchto projektov sa poda-
rilo vytvoriť a udržať vyše 100 tisíc
pracovných miest.
Vážené dámy, vážení páni, na záver
mi dovoľte vyjadriť želanie, aby glo-
bálna kríza čo najskôr pominula a aby
sa nám spoločným úsilím podarilo
navrátiť stavebníctvo na tú úroveň,
ktorú zastávalo pred krízou.
Igor Štefanov
minister výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Príhovor ministra
výstavby
a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
stavebné systémy
8
Aby budova ako celok spĺňala požadované technické
parametre, rýchly a efektívny spôsob zhotovenia
a komfort jej užívania, mala by byť realizovaná
vhodným stavebným systémom. Najefektívnejšie
je zvoliť taký stavebný systém, ktorý svojou
kompletnosťou a univerzálnosťou umožňuje
zhotoviť čo najviac stavebných konštrukcií
požadovanej kvality.
Tak ako celá ľudská spoločnosť,
aj stavebné systémy prešli rozsiahlym
vývojom. V minulosti boli prioritnými
technickými parametrami parametre
staticko-mechanické. Pohľadom
do minulosti sú masívne kamenné cir-
kevné a svetské stavby (hrady, kostoly
atď.). Neskôr bola prioritou pompéz-
nosť a tvarová zložitosť stavebných
konštrukcií a ich povrchových úprav
(zámky, meštianske vily atď.). V nedáv-
nom období dominovala rýchlosť sta-
vania a jednoduchosť tvarov (panelové
budovy). Ani jeden zo spôsobov sta-
vania nezohľadňoval komfort užívania
budov v dnešnom ponímaní. Uvedené
príklady vývojových etáp stavania boli
determinované technickým stupňom
rozvoja človeka. Tak je tomu aj v súčas-
nosti. Dnes sú rozhodujúcimi faktormi
výstavby nielen technické vlastnosti
stavebných materiálov, jednoduchosť
ich zabudovania alebo vonkajší vzhľad,
ale technické parametre budovy
ako celku a komfort jej užívania.
K staticko-mechanickým parametrom
sa pridružili parametre tepelnoizolačné,
ekologické a ekonomické. Komfort
užívania je prezentovaný vytvorením
a zabezpečením pohody človeka
Univerzálny
a kompletný
Stavebný systém montovaného
nízkoenergetického rodinného domu na báze
dreva realizovaný suchými technológiami
sa teší u stavebníkov čoraz väčšej obľube.
Vďaka využitiu suchého stavebného
procesu sa práce na stavbe domu nemusia
prerušovať ani počas zimného obdobia.
stavebné systémy
9
v budove pri jeho minimálnych technic-
kých a ekonomických zásahoch.
Kompletné stavebné systémy
pozostávajú z týchto prvkov:
• tvarovky alebo dielce na zhotovenie
zvislých stien - obvodových stien, vnú-
torných nosných stien, priečkových
stien,
• tvarovky alebo dielce na zhotovenie
vodorovných konštrukcií – nosných
a nenosných prekladov, dielcov stra-
teného debnenia, vencových dielcov,
stropných dielcov,
• dielce na zhotovenie šikmých kon-
štrukcií – schodiskové dielce, strešné
dielce,
• doplnkové výrobky – spojovacie malty
a tmely, kotviace prostriedky, náradie.
Kompletné stavebné systémy
realizované na Slovensku môžeme
rozdeliť na dve skupiny:
• masívne stavebné systémy zhotovené
mokrými a čiastočne mokrými tech-
nológiami,
• ľahké stavebné systémy zhotovené
suchými technológiami.
Medzi masívne stavebné sys-
témy zhotovené mokrými technoló-
giami patria všetky známe murovacie
systémy, t.j. murovacie systémy z kera-
mických tvaroviek (napr. Porotherm),
murovacie systémy z pórobetónových
tvaroviek (napr. Ytong), murovacie
systémy z tvaroviek z ľahkého betónu
z ľahkého kameniva (napr. Liapor),
murovacie systémy z betónových tvaro-
viek (napr. Premac), murovacie systémy
z drevoštiepkových tvaroviek (napr.
Durisol), murovacie systémy z izolač-
ných tvaroviek (napr. Thermomur).
Každý z uvedených murovacích sys-
témov spĺňa súčasné požiadavky
na kvalitnú budovu s vyhovujúcimi
technickými, ekologickými, realizač-
nými a užívateľskými parametrami za
predpokladu správneho návrhu budovy
a dodržania technologických postu-
pov zabudovania odporúčaných ich
výrobcami. Spoločné pre ne je mokrá
Realizácia hrubej stavby 2—5 dní, komplet
domu do asi 12 týždňov od začatia
budovania hrubej stavby.
technológia ich zabudovania, ktorá sa
odráža najmä v sezónnosti výstavby a
vyššom obsahu zabudovanej vlhkosti.
Uvedené skutočnosti však pri dodržaní
technologických postupov, zabránení
vzniku tepelných mostov vyriešením sta-
vebných detailov a zabezpečení vzdu-
chotesnosti budovy najmä správnou
realizáciou výplní otvorov v obvodových
konštrukciách, nemusia mať negatívny
vplyv na zhotovenie budovy vysokej
kvality tak z hľadiska jej technických
parametrov ako aj z hľadiska komfortu
jej užívania.
K masívnym stavebným systé-
mom zhotoveným čiastočne mok-
rými technológiami patria montované
stavby z veľkorozmerových a veľ-
kohmotnostných panelov, napr. zo žele-
zobetónových, pórobetónových alebo
sendvičových panelov. Technológia ich
zhotovenie je kombináciou suchého
a mokrého spôsobu výstavby, čiže
je technológiou montáže panelov
vhodnými montážnymi prostriedkami
a následnou úpravou ich stykov zaliatím
jemným betónom, čím sa stavba zmo-
nolitní a vytvorí jeden celok. K týmto
stavebným systémom patria všetkým
z minulého obdobia dobre známe
„paneláky“, ktoré nespĺňajú najmä
súčasné teplotechnické, ale ani dispo-
zičné požiadavky. V súčasnosti prebieha
na celom území Slovenska ich rozsiahla
renovácia spočívajúca najmä vo výmene
okien, zatepľovaní obvodového plášťa,
rekonštrukcii balkónov, rekonštrukcii
strešného plášťa, prestavbe bytových
jadier atď. Napriek mnohým nedostat-
kom čiastočne mokrou technológiou
zhotovených stavebných systémov
tieto nezanikli a vo vylepšenej podobe
sa realizujú naďalej. V súčasnosti sú
vhodné napr. stavebný systém Hebel
z dielcov z masívneho pórobetónu
umožňujúci inteligentný modulárny
stavebný postup navzájom prepoje-
ných stenových, stropných a strešných
pórobetónových panelov či neustále
aktuálny železobetónový montovaný
skelet pozostávajúci zo stĺpov, prie-
vlakov, stropných panelov, stužujúcich
stenových panelov, schodišťových diel-
cov. Tieto stavebné systémy sú vhodné
najmä pre veľkorozponové bytové,
občianske a hospodárske stavby. Ich
technologickou výhodou oproti staveb-
ným systémom zhotoveným mokrou
stavebný systém
stavebné systémy
10
technológiou je takmer úplné odstrá-
nenie sezónnosti výstavby a zníženie
zabudovanej stavebnej vlhkosti.
Suché technológie začínajú byť
medzi stavebníkmi čoraz obľúbenej-
šie. Je to predovšetkým preto, lebo
pri výstavbe nie sme viazaní poča-
sím, teplotnými výkyvmi a pod., čo
umožňuje stavať po celý rok. Ďalšími
výhodami sú možnosť „predvyrobiť
si“ prvky mimo staveniska spôso-
bom šetrným k životnému prostrediu,
skrátenie doby výstavby priamo na
stavenisku zabudovaním predvyrobe-
ných stavebných prvkov mnohokrát už
s požadovanou povrchovou úpravou,
malá hmotnosť zabudovávaných prv-
kov, čím sa výrazne znižujú náklady
na ich prepravu a na zemné práce,
znižuje sa tiež množstvo a hmotnosť
stavebného odpadu a tým aj náklady
na jeho likvidáciu. Likvidácia odpadu
je energeticky nenáročná a nezaťa-
žuje životné prostredie. Kvalitou pred-
vyrobených prvkov a ich správnou
technológiou zabudovania elimináciou
tepelných mostov, zabezpečením vzdu-
chotesnosti, vhodnými povrchovými
úpravami zvyšujúcimi ich odolnosť
proti nepriaznivým vplyvom prostredia,
jednoduchému spôsobu zhotovenia
inštalačných rozvodov atď. vieme zho-
toviť budovy spĺňajúce požadované
technické parametre pri subtílnejších
stavebných konštrukciách a podstatne
lepšom využití obytnej plochy.
Medzi ľahké stavebné systémy
zhotovené suchými technológiami
zaraďujeme najmä drevené a termoo-
ceľové stavebné systémy.
Drevené stavebné systémy
ponúkajú pôsobivý vzhľad, príjemné
a zdravé bývanie. Najrozšírenejšími
drevenými stavebnými systémami u nás
sú panelové, stĺpikové a zrubové
systémy. Panelový stavebný systém
vznikne vzájomným spojením steno-
vých, stropných, strešných, štítových
a podlahových drevených panelov.
Jeho hlavnou výhodou je maximálna
príprava vo výrobe a rýchla montáž
a dokončenie stavby na stavenisku.
Konštrukcia drevených panelov je
rámová, opláštená vhodným veľkoploš-
ným materiálom. Konštrukciu stĺpiko-
vého stavebného systému tvoria
drevené stĺpiky, z ktorých sa na stavbe
zhotoví drevený rám. Ten sa po skom-
pletizovaní oplášti z obidvoch strán
ľahkými veľkorozmerovými doskami
na báze dreva, medzi ktoré sa vloží
tepelná izolácia. Nosnými prvkami zru-
bových stavieb je drevené prírodné
rezivo v tvare guliačov, tesaných gulia-
čov, polguliačov alebo hranolov, ktoré
sú ukladané na seba, spájané v rohoch
tesárskymi väzbami a zatepľované
z vnútornej strany vrstvou tepelnej izolá-
cie najmä na báze minerálnych vĺn.
Z ďalších stavebných systémov
zhotovených suchou technológiou
sa u nás udomácňuje termooce-
ľový stavebný systém. Základným
stavebným prvkom je veľkorozmerový
panel pozostávajúci z rámu z oceľo-
vého pozinkovaného tenkostenného
profilu s výplňou z expandovaného
polystyrénu s hmotnosťou len 24 kg.
Výhodami tohto stavebného systému
sú rýchla a jednoduchá montáž, vynika-
júce tepelnoizolačné vlastnosti, budova
bez tepelných mostov, rozoberateľnosť
systému, recyklovateľnosť všetkých
jeho častí, úspora energie v procese
výstavby, univerzálnosť použitia na
výstavbu rodinných a bytových domov,
hotelov, ubytovní, reštaurácií, obchodov,
športových a skladových hál.
Ing. Šišáková Zuzana
Foto: archív firiem Drevstav, spol. s r. o.
a KIMALL, s. r. o.
Porovnanie drevených stavebných systémov
Panelový drevený stavebný systém.
Montáž.
Zrubový drevený stavebný systém.
Pohľad do interiéru.
Stĺpikový drevený stavebný systém.
Hotová hrubá stavba.
Príklady stavieb realizovaných termooceľovým stavebným systémom
KB – KRAJČA – BEHÚL,
spol. s r. o.
Prechodná 1
917 00 Trnava
tel./fax: 033/544 67 15
mobil: 0903/71 91 02
Stavebná frma realizuje:
– bytové, občianske,
priemyselné a inžinierske
stavby
– výstavba rodinných domov
– rekonštrukcie historických
pamiatok
Cb – mont s. r. o.
Poľovnícka 41
974 06 Banská Bystrica
Tel.: 048/418 63 00
Fax: 048/418 63 00
Mobil: 0907/828 592
E-mail: cbmont@cbmont.sk
VÝROBA
DODÁVKA
MONTÁŽ
STAVEBNÝCH ZARIADENÍ
www.cbsro.sk
www.cbsro.sk
• oceľové a hliníkové
svetlíky
• prestrešenia, markízy
• zasklenie logií a posuvné
dvere
• protihlukové steny
• točité a samonosné
schodiská
• oceľové a nerezové
zábradlia
• opláštenie budov
www.cbsro.sk
www.cbsro.sk
Poľovnícka 41, 974 06 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048-418 63 00, 418 63 97, 418 63 98,
471 30 40, mobil: 0905 326 598
Fax: 048-418 63 00, e-mail: mont@cbsro.sk
www.cbsro.sk
■ zimné záhrady ■ presklené steny a fasády ■ oceľové
a hliníkové svetlíky, prestrešenia, markízy, s výplňou
z polycarbonátu, alebo skla ■ opláštenie budov poly-
carbonátom, alebo sendvičovými panelmi ■ točité
a samonosné schodiská, konštrukcia nerezová, alebo
oceľová, s drevenými, alebo sklenenými nástupnicami
■ oceľové a nerezové zábradlia ■ zasklenie loggií
a posuvné dvere
ZAOBERÁ SA VÝROBOU, DODÁVKOU A MONTÁŽOU
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ :
moderné bývanie
od A po Z
14
Asi sme si už zvykli na skutočnosť, že náš rodinný dom nemusí byť z tehál
alebo podobných materiálov. Pretlak marketingových informácií jednotlivých
výrobcov spôsobil, že už nevieme kde je pravda čo je to najlepšie pre nás!
… Samozrejme, „to najlepšie“ pre nás a náš dom sme my a to, čo si vyberieme.
Slovenská realita je krásna a… je
taká aká je (hovorí sa o nás, že sme
konzervatívny národ). Ale globálna
realita ukazuje iný pohľad na použí-
vané stavebné materiály ako si my
myslíme. Ak to zhrnieme, platí jedna
zásada: všetky dnes ponúkané a pou-
žívané stavebné materiály sú dobré
a taktiež platí, že každý ma svoje plusy
a mínusy. Nakoľko o klasických sta-
vebných materiáloch toho vieme dosť,
skúsim sa dnes zamerať na (pre nás)
netradičnejšie materiály.
Nutnosť bývať má každý jeden
človek. Ale finančné možnosti už nie
každý. Takže postupom technológií
z priemyslu do bežného použitia a hľa-
danie lacnejších a rýchlejších alternatív
nám priniesli nové možnosti. Dnes už
nestaviame „hrady a zámky“ a pre väč-
šinu z nás je dom užitkový predmet, aj
keď je to obrovská investícia…
Montované domy – technológiou
SIP – (SIP – z anglického „structural
insulated panel“ v preklade asi: „kon-
štrukčný izolovaný panel“). Táto techno-
lógia vznikla ako vylepšenie klasického
amerického systému „two by four“, ktorý
dokonale poznáme z amerických seri-
álov a filmov – kde nosná konštrukcia
domu pozostáva z rámových konštrukcií,
ktoré sú vytvárané z hranolov 2 x 4
palce = 5 x 10 centimetrov, v rozpätí
60 cm. Áno, tak isto poznáme ako tieto
domy „lietajú“ pri hurikánoch… Ale!
Technológia SIP sa používa najmä
v Európe a používa princíp prevzatý
z Ameriky ale s niekoľkými vylepše-
niami. Po prvé, používa väčšie hranoly
(pri bungalovoch spravidla 6 x 12 cm
a pri viacpodlažných stavbách
6 x 14,5 cm), čo podstatne zvyšuje
konštrukčnú pevnosť, váhu a tuhosť.
Po druhé, panely (dôraz na slovo
„panel“) sa vyrábajú v dielni ako pre-
fabrikované steny a na stavbe sa iba
zmontujú do kompletnej stavby. Po tre-
tie detail riešenia interiérovej steny,
ktorá je viacvrstvová a tým pádom pod-
statne pevnejšia ako „americká“, ktorú
akční hrdinovia prerážajú päsťou vo
filmoch. Panel obsahuje všetky prvky
vrátane nosných konštrukcií, výplňových
izolácií, parozábrany a niektorí výrob-
covia vo fabrike inštalujú aj elektrické
rozvody. Hlavnou výhodou je väčšia
presnosť konštrukcie a extrémne skrá-
tený čas „otvorenej“ stavby, taktiež
nepotrebujú vymrznúť ako murovaná
stavba. Zmontovanie panelov trvá spra-
vidla maximálne jeden týždeň a dom je
hotový. Samozrejme že hrubá stavba!
Ale je pod strechou a chránená proti
vode/dažďu, ktorý je hlavným nepriate-
ľom stavbárov.
Výhodou tohto druhu stavby je
rýchlosť a výborné tepelno-izolačné
vlastnosti. Stena o hrúbke do 30 cm
má tepelný odpor na úrovni čísla 8,
čo je výborná hodnota, ktorá dáva
majiteľovi a užívateľovi takejto stavby
záruku v nízkych prevádzkových nákla-
doch. V prevažnej väčšine, tieto domy
sú cenovo lacnejšie ako murované
domy. Životnosť týchto domov je “bez
zásahu“ okolo 80 až 100 rokov a pri
prípadnej rekonštrukcii sa tento čas
predlžuje. Pre porovnanie: klasické
drevenice, kde nepoznali penetráciu
a ani žiadnu ochranu dreva ani nič
podobné – stoja dodnes a koľko majú
rokov? A kde my budeme za ten čas?...
Montované domy – Economy
domy – Táto technológia v podstate
kopíruje vyššie uvedenú technológiu
a osobne si myslím, že aj vyšla z nej.
Jediný rozdiel je v tom, že jadro domu
(nosná konštrukcia stien a strecha)
je vyrobená z plechových sendvičo-
vých panelov (sú z nich štandardne
vyrábané výrobné haly alebo hyper-
markety), ktoré sa následne zateplia
z oboch strán – finálny dom je omiet-
nutý štandardnou omietkou, čiže rozo-
znať ho od klasickej murovanej stavby
je naozaj veľký problém aj pre odbor-
níka. Táto technológia prišla do Európy
z Ázie, Austrálie a Južnej Ameriky
(v severnej Amerike sa naozaj ťažko
konkuruje cene stavebného dreva), kde
sa v týchto domoch býva už desiatky
rokov. Životnosť takéhoto domu je
okolo 70 až 100 rokov. Samozrejme,
že bagrom ho zrovnám za jeden deň
zo zemou... Zničiť sa dá všetko...
Zaujímavosťou týchto stavieb sú huriká-
nové skúšky – na odolnosť pri extrém-
nych vetroch, pretože na tradičných
trhoch pre tieto stavby sa takéto vetry
vyskytujú.
Hlavnými výhodami tohto riešenia
sú cena, rýchlosť a opätovne výborné
tepelno-izolačné vlastnosti. Kompletná
stavba nad základmi je do jedného
v novom a po novom…
Bývanie
moderné bývanie
od A po Z
mesiaca hotová a môžete bývať.
Hlavné zameranie tejto technológie
(alebo použitie) je v nízko metrážnych
domoch, kde poskytujú reálnu mož-
nosť bývania pre skupiny s nižším príj-
mom (podľa štatistík) v reálnom živote
pre asi 80% pracujúcich na Slovensku.
A taktiež ako štartovacie domy pre mla-
dých ale aj ako domy pre dôchodcov.
Cena hotového domu sa pohybuje pri-
bližne okolo 650 Eur za 1 meter štvor-
cový aj s DPH.
Kontajnerové bývanie – pre nie-
koho uletená alternatíva príliš kreatív-
nych architektov, pre niekoho realita
ako rýchlo a relatívne lacno bývať.
Klasické „kontajnerové domy pozná
každý – bežne sa z nich (bez fantázie)
robia sociálne byty a podobné realizá-
cie... S fantáziou a trochou snahy z kla-
sického kontajnera dokáže vzniknúť
účelné a zaujímavé bývanie, prípadne
prevádzkový priestor. Podľa informácií
dodávateľa, je rýchlosť výstavby (polo-
ženie kontajnerového Smarthouse-u
na aspoň spevnený podklad) unikátna!
A za 8 hodín vám odovzdajú dom!
Samozrejme, že pre naše klimatické
pásmo je nutné ešte túto nádheru
zatepliť a okrem toho si výrobca svoju
kreativitu aj naúčtoval... Dom nie je
najlacnejší, ale veta: „ja bývam v kontaj-
neri“ určite zaujme každú mladú zlato-
kopku na snobskej párty... Okrem toho,
tento dom je prenosný. Dá sa „zbaliť“
a preniesť inam... – toto mi zase
nejako pripomína slimáka... Ale o tom
som predsa nechcel písať.
V každom prípade je v dnešných
časoch rozumné trochu porozmýšľať
a investovať peniaze tam, kde je to
účelné. Stavať niekoľko státisícové
haciendy (v Eurách) nemôže každý,
ale bývať potrebujeme všetci. Taktiež
s veľkosťou domu súvisia aj náklady,
ktoré sú pravidelné (elektrina, plyn,
vykurovanie) a tu je naozaj otázka kam
investovať a ktorá priorita je pri stavbe
„nášho nového domu“ tá prvá... Či
to bude veľkosť (narážam na predi-
menzované domy) alebo energetická
trieda, alebo technológie na šetrenie
energií – ideálne riešenie je rozumná
a účelná kombinácia všetkých troch.
Trnavská cesta 50, 821 04 Bratislava
tel.: 0948/00 34 16
e-mail: info@home4all.sk
www.home4all.sk
stavba – nízkoenergetické
alternatívy
16
Existuje mnoho typov
EKOdomov – od tých, ktoré „iba“ šet-
ria energiu až po skutočne komplexné
environmentálne domy postavené
z prírodných ne toxických materiálov,
s biozáhradkou, trávnatou strechou či
zazelenanou fasádou a vlastnou koreňo-
vou čističkou odpadových vôd. o takéto
kom plexné riešenia sa usilujú aj tzv.
eko logické sídliská, radové zástavby
rodinných domov, ktoré vznikajú v Ne -
mecku, Rakúsku, Škandinávii, Fran cúz-
sku či vo Veľkej Británii už od 80. ro kov
minulého storočia.
Domy, ktoré šetria energiu a záro-
veň aj prírodné zdroje a minimalizujú
produkciu oxidu uhličitého (CO
2
) sú
rozdelené do troch základných kategó-
rií. Najjednoduchším (zároveň aj naj-
menej úsporným) je energeticky šetrný
dom, ktorý má energetickú spotrebu
50—70 kWh/m
2
za rok. Pod pojmom
energetická spotreba sa tu myslí spot-
reba tepelnej energie v bu do ve, čo je
suma skladajúca sa z te pelných strát
obvodového plášťa a z ve trania, po
odčítaní tepelných ziskov (napr. ohriatie
povrchov slnečným žiarením, tepelným
vyžarovaním osôb, elektrických spotre-
bičov, atď.), bez zarátania nákladov na
teplú úžitkovú vodu a elektrospotrebiče
v do mácnosti. Pre porovnanie – bežný
dom má energetickú spotrebu 100 až
195 kWh/m
2
za rok. Medzi hlavné opa-
trenia, ktorými sa dá vytvoriť energe-
ticky šetrný dom, patrí zvýšenie tepelno-
izolačných hodnôt obvodového plášťa,
úsporný konvenčný spô sob vykurovania
a aktívne aj pasívne využitie solárnych
prvkov.
Zdravé vetranie
Ďalšou kategóriou je nízkoenergetický
dom, pre ktorého vytvorenie je dôležitá
predovšetkým vysokokvalitná tepelná
izolácia plášťa, zabezpečenie pasívneho
aj aktívneho využívania slnečnej energie
a mechanické vetranie tzv. rekuperáciou.
Pohyb vzduchu je v dome zaistený ven-
tilátormi a na vetrací systém je napojený
tzv. rekuperátor, zariadenie, ktoré odo-
vzdáva teplo z už použitého odchádzajú-
ceho vzduchu privádzanému čerstvému
vzduchu. Rekuperáciou (znovu získava-
Môj EKOdom, môj hrad
Základnou funkciou domu je ochrániť človeka pred klímou,
teda pred teplom, chladom či dažďom zabezpečiť pre jeho
zdravie a pohodu okrem primeraného priestoru s estetickými
kvalitami a pocitu bezpečia aj optimálne hygienické podmienky
vnútornej klímy. Súčasné budovy mnohé z týchto úloh
nedokážu splniť bez dodania neúmerne vysokého množstva
energie. Hoci energeticky nenáročná a k prostrediu
ohľaduplná výstavba už je v západnej Európe už niekoľko
desaťročí, k nám preniká tento trend len veľmi pomalým tempom.
stavba – nízkoenergetické
alternatívy
17
zdravé bývanie
ním/využívaním tepla) sa zabezpečuje
zdravé vetranie s minimálnymi tepelnými
stratami. Na potrebné ochladenie alebo
ohriatie prichádzajúceho vzduchu slúži
tzv. zemný kolektor, čo je vlastne cca
30 m dlhá trubka uložená asi 1,5 metra
pod zemou. V le te sa s jej pomocou
vzduch ochla dí na asi 15 °C a v zime
ohreje z -12 °C na 5 °C.
Osvetlenie sa v nízkoenergetických
domoch dosahuje predovšetkým
bo hatým presklením budovy a využíva
sa nízkoteplotný vykurovací systém,
ktorý je prepojený na solárne kolektory.
Tento typ domu je 2 až 6 krát úspor-
nejší ako bežný dom, jeho energetická
spotreba je 15 až 50 kWh/m
2
za rok.
Zníženie energetických nárokov domu
však často vedie k vyšším investičným
nákladom, týkajúcich sa projekčnej aj
realizačnej fázy výstav by domu. Treba
napríklad viac investovať do tepelnej
izolácie, zasklenia, vetracej techniky,
efektivitu zabezpečujú odborne a kva-
litne prevedené konštrukčné detaily.
V zásade platí, že zníženie potreby
tepla na vykurovanie o polovicu vyvolá
náklady naviac vo výške iba 10—15 %.
Bez radiátorov
Najmenej známym je tzv. pasívny
dom, v ktorom sa tepelná pohoda dosa-
huje bez vykurovacích telies pomocou
slnečného svitu prenikajúceho cez
okná, ale aj prítomnosťou osôb, zvierat
či spotrebičov. Pre takýto typ domu je
charakteristická predovšetkým dokonalá
izolácia bez prerušenia, tvoriaca obal
celého domu, kvalitné izolačné okná,
aktívny vetrací systém, ale aj správna
orientácia domu, ktorá dokáže ušetriť
5 až 15 % energie. Ideálne je, ak je
obývačka situovaná na juh alebo západ,
spálňa na východ či sever, komory,
šatníky, schodisko a podobné priestory
na sever, ako tzv. nárazníkové zó ny. Pre
tento typ domu je veľmi dôležité, aby
mal priečelie orientova né na juh. V zime
nám tak slnečné lúče zasahujú hlboko
do miestnosti a v lete stačí nadokenná
rímsa nato, aby do miestnosti nedo-
padali priame slnečné lúče a dom sa
neprehrieval. Tieto pravidlá, ktoré sú
použiteľné pre každý typ domu, dobre
poznali už naši predkovia, v súčasnej
výstavbe sa však často nerešpektujú.
Sčasti aj preto, že sa sem prinášajú tipy
do mov, akú sú stavané v úplne odliš-
ných klimatických pásmach.
Ani pasívny dom však nemôže ostať
bez záložných výhrevných za ria dení.
K dispozícii je kotol na biomasu, malé
tepelné čerpadlo či plynový kotol,
ktoré sa využívajú vo veľmi chladných
zimných mesiacoch s ne dos tatočným
slnečným svitom, kedy ter mosolárne
kolektory nemajú po treb ný výkon.
Používajú sa hlavne na ohrev teplej
vody a na ohrev vzduchu vo vetracom
systéme. Energetická spotreba pasív-
neho domu je 5 až 15 kWh/m
2
za rok.
Aj v tomto prípade sú investičné
náklady vyššie, no v niektorých kra-
jinách sú majitelia domov daňovo
zvýhodnení a podporení špeciálnymi
úľavami. Pod tlakom Európskej únie
možno aj naša vláda pristúpi k úľavám
týkajúcim sa produktov i stavieb priateľ-
ských k životnému prostrediu.
Petra Ježeková
Foto: archív redakcie
Štrková 578, 010 01 ŽILINA
tel.: 041/500 62 15,
tel.: 041/500 62 16,
tel.: 041/500 62 17
fax: 041/500 62 16
mobil: 0903/512 116
V y r á b a a d o d á v a :
Oceľové skrine pre elektronické,
elektrické, riadiace systémy,
telekomunikačné zariadenia,
plynové prípojky, energetické
zariadenia s krytím IP 54.
P o n ú k a s l u ž b y :
Zhotovenie konštrukčnej
dokumentácie strojárenských
výrobkov a ich realizácia
na zákazku.
stavba – nízkoenergetické
alternatívy
18
Drevocementové dosky –
– kvalita overená časom
Izolácia podláh
nad suterénom
Drevocementová doska, známa ako
heraklitová doska, sa u nás vyrába pod
názvom Krupinit už viac ako 40 rokov,
vo svete viac ako 80 rokov. Bola to
prvá priemyselne vyrábaná tepelnoizo-
lačná doska na svete. Stavby posta-
vené s jej použitím slúžia až dodnes
bez poškodenia. Je to vďaka jej špe-
cifickým vlastnostiam, z ktorých naj-
významnejšie z hľadiska dlhej životnosti
je odolnosť voči ohňu, drevokaznému
hmyzu, hlodavcom, hubám a plesniam.
Veľmi významná je aj ich zdravotná
nezávadnosť, pretože dosky sú vyro-
bené z dreva a cementu, bez použitia
škodlivých chemických látok.
Dosky sú ľahké, dostatočne pevné,
dobre sa opracúvajú a výborne sa
omietajú.
Okrem tepelnej izolácie sa používajú
aj na zvukovú izoláciu, zlepšovanie
akustiky a ochranu proti ohňu.
Spojením dosky Krupinit s novšími
izolantmi, minerálnou vlnou alebo
polystyrénom, vznikli dosky Krupi-
Veľmi vhodné sú kombinované
dosky na izoláciu podláh prízemných
bytov nad suterénnymi priestormi. Ich
pevný, ohňu odolný povrch umožňuje
rýchlu a spoľahlivú montáž pomocou
tanierových príchytiek o strop pivníc,
bez lepenia týchto dosiek o podklad
(strop).
Dosky pripevnené rozpernými
kotvami sa nemusia omietať, stačí len
farebná úprava,
ktorá sa môže urobiť pred inšta-
láciou, aby nepredlžovala montáž.
Súkromný priestor pivníc v bytových
domoch je tak počas montáže kratší
čas vystavený tretím osobám.
Pevná pórovitá vrstva dosiek plní
okrem protipožiarnej aj zvukoizolačnú
ochranu.
Jej otvorená štruktúra pohlcuje zvuk
a zároveň aj esteticky dotvára upravený
priestor.
zol a Kombidoska,
s výbornými
tepelnoizolač-
nými paramet-
rami a zároveň
aj s jedineč-
nými vlastnos-
ťami Krupinitu.
Pre zvukovú
izoláciu
boli
vyvi-
nuté
špe-
ciálne
EkoMol
dosky, ako
kombinácia dosiek
Krupinit s Ekomolitanom.
Použitie dosiek Krupinit a ich modi-
fikácií je v súčasnosti aktuálne pri
zatepľovaní starších rodinných domov
a bytových domov, na ich zvukovú izo-
láciu a ochranu proti ohňu.
stavba – nízkoenergetické
alternatívy
Stavba
nízkoenergetických domov
Využitím dosiek Krupinit a penového
polystyrénu bol vyvinutý samonosný
stenový panel
OPS 300, vhodný na výstavbu nízko-
energetických domov.
Spojením týchto materiálov vznikol
ľahký panel s vynikajúcimi vlastnos-
ťami, ktoré umožňujú použiť ich pri
stavbe náročných stavieb z hľadiska
energetického, ako aj z hľadiska
mechanickej odolnosti, ochrane proti
hluku a požiarnej bezpečnosti.
Panely sú vhodné i z hľadiska
hygieny, ochrany zdravia, životného
prostredia, ako aj dlhej životnosti.
Ich parametre sú nasledovné:
Q rozmery: 300 x 500 x 2680 mm
Q hmotnosť: 70 kg
Q tepelný odpor: R
min.
= 6,0 W.m
-2
.K
-1
Q zvuková pohltivosť: s omietkou – 0,15
bez
omietky – 0,80
Q požiarna odolnosť steny: 120 minút
Q odolnosť proti nárazu: vyhovuje
európskym
normám
Q vzduchová nepriezvučnosť: 44 dB
Z vlastností, ktoré si zasluhujú mimo-
riadnu pozornosť je to hlavne:
Q veľký tepelný odpor
R
min.
= 6,0.m
2
.K /W – dvojnásobok
odporučenej hodnoty pre obvodové
steny bežných stavieb.
Q požiarna odolnosť: 120 minút, je
4-násobná hod-
nota požadovanej
úrovne pre monto-
vané stavby rodin-
ných domov.
Veľmi významná je jednoduchá
a rýchla montáž obvodových stien
domov pomocou panelov OPS 300.
Malá hmotnosť panelov (70 kg),
umožňuje manipuláciu pri montáži bez
žeriavu a iných prostriedkov a tým zlac-
ňuje výstavbu.
Spájanie panelov pomocou PUR
peny tiež zjednodušuje a zrýchľuje
montáž. Drevená konštrukcia zabezpe-
čuje stabilitu a pevnosť stien.
Najväčšia prednosť domov posta-
vených touto technológiou, je však
ich minimálna energetická náročnosť.
Potreba vykurovacieho výkonu je 3
až 6 kW, čo umožňuje použiť kúrenie
akéhokoľvek druhu s minimálnymi
parametrami.
Takéto stavby majú vysokú úžitkovú
hodnotu a zachovávajú si aj priaznivú
trhovú cenu.
Autor
Ing. Marian Kružliak
VÝROBNÁ ČINNOSŤ
• Tepelnoizolačné dosky – Krupinit, Kombidoska a Krupizol
• Zvukovoizolačné dosky – Ekomol dosky
• Ekologický materiál – Kenaf – tepelná a zvuková izolácia pre
biostavby
• Betonárske výrobky – Studňové skruže, prechodové skruže,
zákrytové dosky, dlažby a žľaby
• Samonosný stenový panel OPS 300
OP-TIM, spol. s r. o.
OP-TIM, spol. s r. o., Priemyselná 963/3, 963 01 Krupina
tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk
REALIZÁCIA NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV z panelov OPS 300
Charakteristika panelu OPS 300:
• vynikajúca tepelnoizolačná schopnosť (tepelný odpor Rmin. = 6,0 m
2
. K /W je dvojnásobne vyšší, ako stanovuje
norma),
• nízka hmotnosť umožňuje manipuláciu bez zdvíhacích mechanizmov
• malá hrúbka, ktorá dovoľuje dobre využiť zastavanú plochu
• požiarna odolnosť 120 minút prevyšuje normou stanovenú hodnotu až 4-násobne
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNÍC, VSTUPNÝCH CHODIEB
A GARÁŽÍ
Vhodné je na tento účel použiť KOMBIDOSKY.
• Rýchla, jednoduchá a lacná montáž
• Dobré tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti
• Nehorľavý povrch znižuje riziko požiaru
• Farebne upravené pôsobia esteticky
špecialisti na tepelné izolácie
www.op-tim.sk
stavba – nízkoenergetické
alternatívy
20
tel.: +421 905 743 842, armstav@armstav.sk Staviame podľa Vašich predstáv!
Nízkoenergetické domy pre všetkých už od 560,- EUR/m
2
Premýšľate o novom,
lepšom bývaní ?
Nechajte to na nás!
Rozhodnutie o stavbe vlastného domu prichádza väčšinou len raz za život.
Spôsoby a metódy, ktoré zvolíte, sú dlhodobé a ich dôsledky budete znášať
po celý čas bývania. I preto je prvým krokom pri výbere typu stavby získanie
informácií, ktoré Vás navedú na správnu cestu.
Spoločnosť ARMSTAV, s. r. o., sme sa Vám snažili priblížiť v posledných dvoch
vydaniach a keďže dobrých rád a informácií nikdy nie je dosť, pokračujeme
i dnešným tretím dielom seriálu.
Odlišnosťami nie je len prístup spoločnosti ku klientovi, ale i využitie
zásad zdravého a úsporného bývania. ARMSTAV, s. r. o., sa venuje výstavbe
nízkoenergetických montovaných rodinných domov.
Celosvetový hospodársky útlm
vnáša do stavebníctva trendy zame-
rané na väčšie úspory. Do popredia
sa dostávajú hlavne otázky súvisiace
s ekonomikou výstavby, použité materi-
ály, ochrana životného prostredia, pre-
vádzkové náklady, životnosť a cena.
Zmyslom nízkoenergetických rodin-
ných domov je hlavne zníženie ich
energetickej náročnosti, spojené s kva-
litou bývania. Každý dom postavený
spoločnosťou ARMSTAV, s. r. o., musí
spĺňať podmienky energetickej normy
pre EÚ.
Nízkoenergetický montovaný dom
od štandardného domu rozlíšite na prvý
pohľad len veľmi ťažko. Rozdiel je však
v tom, že spotreba energie je približne
5-krát nižšia ako spotreba klasického
domu, maximálna hodnota spotreby
tepla neprekračuje 50 kWh/m² za rok.
Takéto bývanie spĺňa vyššie nároky
na tepelnú izoláciu a nepriedušnosť
konštrukcie. Pri stavbe sa využívajú
stavebné prvky, materiály a postupy,
ktoré potvrdzujú tepelnú pohodu, danú
veľkosťou vykurovacej plochy s nízkou
povrchovou teplotou a rovnomerným
rozložením tepla. To umožňuje vyku-
rovať miestnosť o dva až tri stupne
Celzia menej, čím vzniká nemalá
úspora nákladov.
Nosnú konštrukciu ako i prevažnú
časť použitého materiálu tvorí drevo.
Prečo drevo? Drevo je prírodný mate-
riál, ktorý je používaný v stavebníctve
od samého začiatku stavania obydlí.
V porovnaní s inými materiálmi je jeho
rozmanitosť jedinečná. Je charakteris-
tické kompresívnou a pružnou silou,
rezistenciou voči vplyvom počasia
a jednoduchým spracovaním. Vo vnútri
obydlia, vďaka dreveným stavebným
prvkom, vzniká príjemné a zdravé
ovzdušie. Drevené stavby nájdeme
Zdravé a úsporné bývanie podľa vašich predstáv
Montáž obvodových stien – i tu sa
potvrdzuje rýchlosť výstavby.
Realizácia výstavby nízkoenergetického
domu, kde je vidieť využitie slnečných
kolektorov.
stavba – nízkoenergetické
alternatívy
21
Energetická náročnosť a spot-
reba tepla na vykurovanie závisí
od celkových tepelných strát budovy.
K nim dochádza prestupom tepla
stenami, oknami, dverami, stropmi
a podlahou – alebo vetraním a netes-
niacimi oknami a dverami. Kvalitu
bývania veľmi ovplyvňujú okná, ich
materiál, konštrukcia, rozmiestnenie,
celková plocha. Určujú nielen kvalitu
vzduchu v domácnosti, ale vplývajú
i na presvetlenie miestností a na výšku
poplatkov za energie. Okno je dôleži-
tým prvkom interiéru. Okrem rozmerov
prihliadame pri výbere na to, či bude
dostatočne chrániť dom pred poveter-
vo všetkých častiach sveta, v oblas-
tiach s extrémne nízkymi alebo vyso-
kými teplotami. Vo vynikajúco izolova-
nom dome sa obyvatelia cítia príjemne
nielen v treskúcej zime, ale i v horúcom
lete. A to všetko pri minimálnych pre-
vádzkových nákladoch.
Nesmieme zabudnúť i na zlepšenú
tepelnú izoláciu, čo znamená zníže-
nie tepelných strát, vďaka čomu sa
znižuje kondenzácia vody na vnútor-
ných plochách. Rovnako to zabraňuje
i poškodzovaniu stavby. Taktiež preru-
šenie tepelných mostov a to použitím
vodu odpudzujúcich tepelnoizolačných
prvkov pri päte obvodových stien,
ktorý nám zamedzí následky vo forme
plesne.
nostnými vplyvmi i pred vlhkom vnútri.
Preto vyberáme okná s izolačnými dvoj-
sklami U = 1,3 a izolačnými trojsklami
U = 0,85.
Dnešný človek trávi v interiéri takmer
90 % času. Prispôsobuje tomu aj
nároky na kvalitu a pohodlie. Preto
pri výbere vykurovania prihliadame
na mnohé parametre. Ako prvý by
sme spomenuli ročnú spotrebu ener-
gie na m², kde u starších domov je to
200–300 kWh/m² za rok, u novosta-
vieb okolo 100 kWh/m² za rok a níz-
koenergetických domov od stavebnej
spoločnosti ARMSTAV, s. r. o., do
50 kWh/m² za rok.
Súčasný trend neustáleho rastu cien
energií núti stavebníkov hľadať kon-
štrukčné riešenia, materiálovú základňu
a technologické vybavenie, ktoré umož-
ňujú výstavbu domov s úsporou energií
a nižšími realizačnými nákladmi. Hlavne
výsledky našej práce nás presviedčajú,
že ARMSTAV, s. r. o., sa uberá správ-
nou cestou, keďže reaguje na aktuálnu
situáciu, čo dnes uvedomelý zákazník
vyhľadáva.
Ak sme v minulých článkoch spo-
menuli poradenstvo, práve tieto témy
sa týkajú individuálneho prístupu k jed-
notlivému klientovi. Pravdaže stále sa
bavíme o zdravom a úspornom bývaní
podľa vašich predstáv! Odporúčame
klientom partnerské spoločnosti zao-
berajúce sa alternatívnymi spôsobmi
vykurovania ako slnečné kolektory,
tepelné čerpadlá, infražiariče, rekupe-
račné jednotky a ďalšie možnosti zníže-
nia prevádzkových nákladov a zároveň
zvýšenia životného štandardu. I to je
ďalšia pridaná hodnota našej služby
zákazníkom, okrem zaujímavej ceny
od 560 €/m², základovej dosky v cene
diela, návrhov riešenia financovania
stavby ako aj projektovej dokumentácie
a podkladov k stavebnému povoleniu.
Aby sme dosiahli najlepšie výsledky,
musíme dodržať nasledujúce zásady:
- vhodná orientácia pozemku
na svetové strany a nasmerovanie
budovy na optimálne využitie
slnečnej energie,
- minimum okien a dverí orientovaných
na sever,
- kompaktný tvar budovy a optimálne
zasklenie,
- nízke hodnoty prestupov tepla
vo všetkých obvodových
konštrukciách (steny, strecha, okná),
- odstránenie tepelných mostov
v stavebných konštrukciách
a dôsledná tepelná izolácia,
- vysoká vzduchotesnosť,
- inštalácia riadeného vetrania
s rekuperáciou tepla, kombinované
s teplovzdušným kúrením a s využitím
vnútorných tepelných ziskov,
- inštalácia doplnkového zdroja tepla,
- používanie energeticky úsporných
spotrebičov v domácnosti.
Pred výstavbou rodinného domu
cestou spoločnosti ARMSTAV, s. r. o.,
sa držíme týchto zásad, ktoré prekon-
zultujeme s podmienkami a pomermi
zákazníka a našich odborníkov.
Je dôležité vedieť ako rýchlo stavba
porastie, čo ovplyvní mnohé výcho-
diská i cenu. Výstavba rodinných
domov „na kľúč“ trvá osem až dva-
násť týždňov, čo umožňuje garantovať
dohodnutú cenu bez ohľadu na vývoj
cien na trhu.
Dalo by sa písať ešte o mnohých
činiteľoch, ktoré ovplyvňujú ako počia-
točné, tak i prevádzkové náklady nízko-
energetického domu, avšak tieto otázky
môžete kľudne adresovať priamo
na nás a to formou tel.: 0905/74 38 42,
e-mailu: armstav@armstav.
Ďalšie informácie môžete načerpať
i na našej internetovej stránke
www.armstav.sk.
Je to tak jednoduché… už len
zatelefonovať a dohodnúť si termín.
Konzultácie sú bezplatné, vy získate
nový rozmer o novom lepšom a zdra-
vom bývaní podľa vašich predstáv!
Na záver len verím, že vás dané
informácie zaujali. V budúcom čísle
nášho seriálu vám priblížime výstavbu
ďalších realizovaných stavieb a ich
odlišností.
ARM-STAV, spol. s r. o.
Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
mobil: 0905/74 38 42, e-mail: armstav@armstav.sk, www.armstav.sk
Nízkoenergetický dom v poslednej fáze
výstavby, vidieť tu nasmerovanie budovy
na optimálne využitie slnečnej energie.
Vnútorný pohľad na izoláciu obvodových
stien.
Tu je ešte voľným okom poznať, že ide
o nízkoenergetický montovaný dom
Al. nízkoenergetický montovaný dom bez
zateplenia a fasády.
poradňa
22
Rubrika praktických informácií, ktoré sa týkajú
bývania a odpovede na frekventované otázky
čitateľov z tejto oblasti.
Stavba musí po celý čas ekono-
micky odôvodnenej životnosti vyhovo-
vať základným požiadavkám na stavby.
Tieto sú určené v zákone č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení platných právnych
predpisov, a to v § 43d.
Základnými požiadavkami na
stavby sú:
Z hľadiska mechanickej odol-
nosti a stability sa musí stavba
navrhnúť a postaviť tak, aby účinky,
ktoré budú na ňu pravdepodobne
pôsobiť v priebehu jej výstavby
a počas jej užívania, nespôsobili
a) zrútenie celej stavby alebo jej časti,
b) neprípustnú deformáciu,
c) poškodenie ostatných častí stavby,
zariadení alebo inštalácií v dôsledku
deformácie nosnej konštrukcie
stavby,
d) poškodenie stavby, ktoré je neú-
merné pôvodnej príčine.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti
sa musí stavba navrhnúť a postaviť
tak, aby pri požiari
a) sa zachovala nosnosť a stabilita
nosnej konštrukcie stavby po určený
čas,
b) sa obmedzil vznik a šírenie ohňa
a dymu z ohniska požiaru v stavbe,
c) sa obmedzila možnosť rozšíre-
nia požiaru z ohniska požiaru na
susedné stavby,
d) mohli ľudia včas opustiť stavbu
alebo zachrániť sa iným spôsobom,
e) sa zaistila bezpečnosť jednotiek
požiarnej ochrany.
Z hľadiska hygieny a ochrany
zdravia a životného prostredia sa
musí stavba navrhnúť a postaviť tak,
aby spĺňala environmentálnu vhodnosť
a bezpečnosť a neohrozovala hygienu
a zdravie jej užívateľov a susedov
najmä v dôsledku
a) vypúšťania znečisťujúcich látok,
b) prítomnosti nebezpečných látok
alebo plynov v ovzduší,
c) emisie nebezpečného žiarenia,
d) znečistenia až poškodenia životného
prostredia vrátane zamorenia vôd
alebo pôdy,
e) nedostatočného zneškodňovania
odpadových vôd, dymu a tuhého
alebo tekutého odpadu,
f) výskytom vlhkosti v stavebných
konštrukciách alebo na povrchoch
vo vnútri stavby.
Z hľadiska bezpečnosti stavby
pri používaní vrátane prevádzky sa
musí stavba navrhnúť a postaviť tak,
aby nevzniklo neprípustné nebezpe-
čenstvo úrazu pošmyknutím, pádom,
nárazom, porezaním, popálením, obare-
ním, zásahom elektrického prúdu, výbu-
chom, pohybujúcim sa vozidlom alebo
pádom uvoľnenej časti stavby.
Z hľadiska ochrany pred hlukom
a vibráciami sa musí stavba navrh-
núť a postaviť tak, aby hluk a vibrácie
vnímané užívateľmi stavby a osobami
v jej blízkosti neprekročili úroveň, ktorá
ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili
spať, odpočívať a pracovať v uspokoji-
vých podmienkach.
Z hľadiska energetickej úspor-
nosti a ochrany tepla stavby
sa musí stavba a jej zariadenia na
vykurovanie, ochladzovanie, vetranie
a prípravu teplej vody navrhnúť a zho-
toviť tak, aby energia spotrebovaná
na ich prevádzku bola čo najmenšia
vzhľadom na klimatické podmienky,
umiestnenie stavby a požiadavky jej
užívateľov.
Podrobnejšie rozpracovanie niekto-
rých základných požiadaviek na stavby
nájdete v právnych predpisoch, ktoré
upravujú najmä požiarnu ochranu,
ochranu zdravia ľudí, bezpečnosť pri
práci.
Dala som si postaviť letnú
kuchynku a mám taký dojem, že
pri stavbe nebol použitý vhodný
stavebný materiál. Mohli by ste
mi poradiť, ktorý zákon upravuje
problematiku použitého staveb-
ného materiálu?
Problematika stavebných výrobkov je
upravená zákonom NR SR č. 90/1998
Z. z. o stavebných výrobkov v znení
platných právnych predpisov. V sta-
vebnom zákone je v § 43f ustanovenie
základnej požiadavky na použitie vhod-
ného stavebného výrobku, a to už pri
navrhovaní stavby a následne pri jej
uskutočnení.
Základné požiadavky
na stavbu
Mohli by ste bližšie špecifikovať
pojem životnosť stavby?
Životnosťou stavby je čas, po ktorý
ukazovatele úžitkových vlastností stavby
zodpovedajú základným požiadavkám
na stavby. Stavba musí byť navrhnutá,
postavená a udržiavaná v súlade
s ukazovateľmi úžitkových vlastností.
Ukazovatele úžitkových vlastností
stavby sú uvedené v zákone NR SR
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrob-
koch, ktorý bol naposledy novelizovaný
zákonom zverejneným v zbierke záko-
nov pod číslom 173/2008 s účinnos-
ťou od 1. júna 2008.
Ing. Ľubica Juríková
Murovanie tehál
POROTHERM Profi
na PU penu

r
ý
c
h
l
o

-

j
e
d
n
odu
c
h
o

-

p
r
e
s
n
e

b
e
z

m
ieš
a
č
k
y

Superrýchle,
presné a spoľahlivé
murovanie
v každom ročnom
období
Výhody:
Pena DRYFIX = ľahká
a pohodlná manipulácia
Murovanie bez
miešačky = nižšie
náklady na vybavenie
stavby
Superrýchle murovanie
= úspora času až 50 %
oproti klasickému
spôsobu
Použitie do -5°C =
možnosť murovať aj
v zimných mesiacoch
Murivo bez malty =
odstránenie tepelných
mostov v ložnej škáre
DRYFIX.SYSTEM =
rýchlo, jednoducho,
presne a bez miešačky
www.porotherm.sk
stavebné materiály
a systémy
24
Balkóny a terasy sa zaraďujú k naj-
obtiažnejším oblastiam z hľadiska náro-
kov na systémy utesnenia a pokládky
dlažby. Predovšetkým extrémne tep-
lotné výkyvy v exteriéri predstavujú
vysokú záťaž na použitú hydroizoláciu,
lepiacu a škárovaciu maltu. Pri juho-
západnej orientácii balkóna a použití
tmavej dlažby môže povrch konštrukcie
vykazovať v poobedňajších hodinách
hodnoty okolo 70 °C.
Čo sa stane, keď sa zrazu objavia
mračná a nad týmto balkónom sa spustia
zrážky? V dôsledku náhlej zmeny teploty
dochádza v dlažbe k dĺžkovým zmenám;
systém hydroizolácie s lepiacou maltou
musí byť schopný tieto pohyby (defor-
mácie medzi dlažbou a podkladom) bez
porušenia prenášať. Navyše by použitý
systém mal túto požiadavku spoľahlivo
+ UNIFIX-2K, ktorý je vďaka vysokej
pružnosti schopný spoľahlivo prenášať
vyššie uvedené šmykové napätia.
Špeciálne potery na balkónoch
a terasách sa môžu zaizolovať pomo-
cou AQUAFINu-2K, ako náhle sú
pochôdzne (spravidla po troch až
siedmich dňoch). Ihneď po vytvrdnutí
nanesenej hydroizolácie možno pristú-
piť k pokladaniu dlažby. AQUAFIN-2K
je po cca. 3 hodinách od nanesenia
odolný proti dažďu a po 24 hodinách
naň možno nalepiť dlažbu.
Povrchové trhliny v poteri možno
priamo prepracovať AQUAFINom-2K.
Doplnkovými systémovými prvkami
k hydroizolačnej stierke sú tesniace
pásky, tvarovky a manžety ASO-
Dichtband-2000. Systém tesniacich
pások uzatvára ASO-Dichtband-2000-
Sanitär, páska opatrená na jednej
strane 2,5 cm širokým samolepiacim
pruhom, cez ktorý možno plošnú izolá-
ciu balkónovej dosky jednoducho napo-
jiť napr. na dverové a okenné rámy.
spĺňať nie len prvý rok po zrealizovaní
balkóna/terasy, ale pokiaľ možno nie-
koľko desaťročí. Pokiaľ systém hydroi-
zolácie s lepiacou maltou nebude môcť
tieto šmykové napätia kompenzovať,
povedie to k vzniku škôd.
Spoločnosť SCHOMBURG odporúča
pre zaizolovanie balkónov a terás,
a následné lepenie dlažby osved-
čený systém materiálov AQUAFIN-2K
Po osadení tesniacich pások pomocou
AQUAFINu-2K sa touto hydroizolačnou
stierkou ošetrí plocha balkónu/terasy,
ako aj soklová oblasť zvislých kon-
štrukcií (ochrana stien proti prevĺhaniu
od striekajúcej vody). AQUAFIN-2K sa
nanáša min. v dvoch pracovných krokoch
pomo cou štetca, stierky alebo vhodného
striekacieho zariadenia, pri celkovej spot-
rebe minimálne 3,5 kg/m
2
. Vhodnými
opatreniami je potrebné zabrániť príliš
rýchlemu vyschnutiu izolácie (intenzívne
navlhčenie podkladu pred aplikáciou,
prekrytie nanesenej izolácie fóliou
a pod.).
Po zrealizovaní hydroizolácie možno
pristúpiť k lepeniu dlažby pomocou
pružného lepidla UNIFIX-2K. V exteriéri
je vo všeobecnosti potrebné nalepiť
dlažbu celoplošne, aby sa pod ňou
nevytvorili dutiny. Toto je možné docie-
liť nanášaním lepiacej malty na pod-
klad i na spodnú stranu obkladového
prvku (tzv. metóda buttering-floating).
Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby
povrch dlažby mal spád minimálne 2 %.
Po vytvrdnutí lepiacej malty nasle-
duje vyškárovanie dlažby pomocou
HF05-Brillantfuge. Táto vodoodpudivá
a mrazuvzdorná škárovacia malta je
modifikovaná polymérnymi prísadami,
a je taktiež koncipovaná pre použitie
v náročných podmienkach exteriéru.
U všetkých hydraulicky tvrdnúcich
maltovín by sa malo zabezpečiť ich
dostatočné vytvrdnutie pred ich vysta-
vením zaťaženiu. Taktiež by sa nemali
spracovávať pri teplotách ovzdušia
Systémové utesnenie s pokládkou
dlažby pre balkóny a terasy
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o., Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava, tel.: 02/32 40 05 02, fax: 02/32 40 05 01, e-mail: schomburg@schomburg.sk,
internet: www.schomburg.sk
Vývoj teplôt na balkóne s juhozápadnou orientáciou.
Utesnenie podlahovej vpuste - osadenie
tesniacej manžety ASO-Dichtmaschette-
Boden do čerstvo naneseného
AQUAFINu-2K
AQUAFIN-2K/M možno aplikovať pomocou
štetca, stierky alebo vhodného striekacieho
zariadenia
stavebné materiály
a systémy
a podkladu pod 5 °C a nemali by pred
vytvrdnutím byť vystavené mrazom.
Hydroizolačný systém AQUAFIN
®
/
UNIFIX
®
predstavuje spoľahlivé rie-
šenie pre balkóny a terasy, ktoré sa
už 20 rokov úspešne používa na
Slovenskom stavebnom trhu. Pre
vyriešenie špecifických detailov je vám
k dispozícii náš bezplatný poradenský
servis.
SCHOMBURG Slovensko,
s. r. o.
Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet: www.schomburg.sk
Príklad skladby podlahy u balkónovej
dosky:
1. železobetónová balkónová doska
2. spádový poter
3. oplechovanie (napr. ukončovací profil
Watec Fin FA od f. GUTJAHR)
4. odkvapový žľab (napr. balkónový žľab
Watec FIN BR + Watec FIN žľabový hák +
Watec FIN RT zaslepovací profil)
5. penetrácia oplechovania pomocou
ASODURu-GBM + posyp kremičitým
pieskom (frakcie 0,2 – 0,7 mm)
6. hydroizolácia AQUAFIN-2K
7. pružná tesniaca páska
ASO-Dichtband-2000
8. keramický obklad lepený do UNIFIXu-2K
9. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000
10. škárovacia malta HF05-BRILLANTFUGE
stavba – strecha
Príslovie vlasy – koruna krásy, možno v prenesenom
zmysle slova parafrázovať i na strechu. Veď práve ona je
jedným z rozhodujúcich činiteľov, ktoré zodpovedajú za
celkovú vizáž domu, určuje jeho štýl. Tvarom strechy sa
od seba líšia rôzne regióny krajiny, rôznorodé použité
materiály na jej krytinu hovoria o rôznorodosti kultúr.
Ak teda chceme, aby náš dom zodpovedal ideálom krásy,
nemožno prehliadnuť otázku, čo budeme mať doma nad
hlavou.
slušivý účes
Strecha
Mať či nemať kvalitne urobenú
strechu je to isté ako mať či nemať
pokojné bývanie. Technologickým
pa rametrom striech sa zvýšená
po zornosť venuje hlavne v ostatných
rokoch, kedy sa podkrovné priestory
viac ako kedykoľvek predtým využívajú
na bývanie. Pri súčasnom vývoji byto-
vého trhy by sa premárnenie podkrov-
ných priestorov na sklad ne potrebného
haraburdia rovnalo ťažkému hriechu.
V mnohých prípadoch ani nie príliš
náročné úpravy môžu tieto miesta pre-
meniť na najkrajšie časti domu, často
práve tu možno napĺňať tajné sny
o vlastnom ateliéry, pracovni či telo-
cvični.
Strešné konštrukcie
Obytné podkrovia vznikajú ako
súčasť nových stavieb rodinných
domov alebo bytových domov, ale
tiež v nevyužitých povalových priesto-
roch a v nadstavbách starších domov.
Rozhodnutie využiť priestor pod stre-
chou na bývanie však znamená, že
musíme venovať zvýšenú pozornosť
technickým a technologickým paramet-
rom strechy.
Strecha nad obytným podkrovím sa
skladá z niekoľkých vrstiev. Z hľadis ka
ich zloženia a usporiadania členíme
v súčasnosti používané strešné kon-
štrukcie na jednoplášťové, dvojplášťové
či trojplášťové. Jednopláš ťová strecha
sa používa hlavne pri rekonštrukciách
starších striech, ktoré majú neporu-
šenú krovovú konštrukciu. Obsahuje
len jednu tepelnoizolačnú vrstvu
z kvalitného, no cenovo náročnejšieho
materiálu. Ukladá sa na nosnú strešnú
konštrukciu a priamo na ňu sa potom
položí strešná krytina. Z vnútornej strany
sa umiestňuje parozábrana a interiérový
obklad.
Najjednoduchšia dvojplášťová strecha
sa skladá zo strešnej krytiny, vzduchovej
prevetrávanej vrstvy, debnenia alebo
fólie, tepelnoizolačnej vrstvy, parozá-
brany a vnútorného ob kladu. Vzduchová
26
stavba – strecha
27
pre váš dom
vrstva sa vetrá prost redníctvom privádza-
cích a odvá dza cích otvorov.
Trojplášťová strecha má navyše
poistnú hydroizolačnú vrstvu.
Strešné krytiny
Dôležitou súčasťou strešnej konštruk-
cie je jej najvrchnejšia vrstva – strešná
krytina. Pri jej výbere zohľadňujeme
viacero parametrov, predovšetkým sklon
strechy, konkrétne klimatické podmienky
v mieste stavby, požiadavky na mecha-
nickú, chemickú a požiarnu odolnosť.
Dôležité sú tiež estetické kritériá, nároky
na farebnosť a typ krytiny, ktorá výrazne
ovplyvňuje začlenenie stavby do oko-
litého prostredia i dodržanie určitého
štýlu stavby.
Základné členenie strešných krytín
je na skladané, celistvé a montované.
Skladané krytiny sú zložené z jednot-
livých kusov ukladaných vedľa seba
nasucho, ako napríklad keramické
stavba – strecha
DOBRÉ RADY DOBRÉ RADY
• Pri rekonštrukciách starších striech
najčastejšie používame jedno-
plášťovú strechu. Obsahuje len
jednu tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá
sa ukladá priamo na latovanie
a priamo na ňu ide strešná krytina.
• Pri výbere strešnej krytiny zohľad-
ňujeme predovšetkým sklon strechy
a miestne klimatické podmienky.
• Tepelnoizolačné vrstvy sú dostupné
i vo forme ucelených systémov,
ako napríklad Nobasil, Rockwool,
Termineralwolle, vyžadujú si však
kvalitnú montáž. Len tak budú
spĺňať požiadavky, ktoré sú na ne
kladené a pomôžu vytvoriť priaznivé
životné podmienky v podkrovných
priestoroch.
• Podkrovia by mali spĺňať aj kri-
tériá požiarnej bezpečnosti. Ide
napríklad o používanie materiálov,
ktoré zachovávajú stabilitu a únos-
nosť konštrukcie i keď sú určitý
čas vystavené ohňu, respektíve sú
schopné obmedzovať vznik a spo-
maľovať šírenie požiaru.
• PVC fólia chráni izolačné platne
pred prenikajúcou vlhkosťou. Fóliu
lepíme obojstranne lepiacou pás-
kou medzi strešné krokvy, tesne
pod laťovanie, respektíve debnenie
krokvu. Ďalšia PVC fólia slúži ako
parozábrana. Teplotnými zmenami
sa počas prevádzky vytvára konden-
zát. Ak prenikne k izolácii, navlhčí ju
a jej účinky sa tým strácajú.
• Pri všetkých izolačných prácach
dbáme na úplné vyplnenie škár, aby
nevznikli takzvané tepelné mosty,
ktoré podstatne znižujú účinnosť
izolácie.
• Sadrokartónové dosky sú veľmi
nasiakavé. Základný náter uľahčuje
neskoršie tapetovanie strešného
podhľadu.
alebo betónové tašky, či pribíjaných na
podklad – drevené a plastové šindle.
Používajú sa pri sklone strechy približne
od 15 stupňov. Celistvé strešné krytiny
sa zhotovujú lepením alebo zaceľova-
ním jednotlivých pásov. Vyrábajú sa zo
živičných lepeniek a plastových fólií.
Používajú sa pri menších sklonoch
striech. Mon tované krytiny z hladkých,
profilovaných pozinkovaných a plastovo-
pogumovaných plechov majú re la tívne
nízku hmotnosť a používajú sa väčšinou
pri veľmi nízkych sklonoch striech – od
6 stupňov.
Zateplenie
Zateplenie jednou alebo viacerými
tepelnoizolačnými vrstvami je nevyhnut-
ným predpokladom vytvorenia obytného
priestoru v podkroví. Bez správnej
tepelnej izolácie je prestavba podkrovia
nemysliteľná. Na našom trhu sú na
tieto účely dostupné viaceré ucelené
systémy, v mnohých formách a mate-
riáloch.
Škridlová strecha zadrží dážď a sneh,
ale vietor vodu ľahko zaženie dnu.
Mokrá minerálna vata stráca svoj izo-
lačný účinok. Preto nové strechy pred
laťovaním treba potiahnuť ochrannou
fóliou. Pri starých strechách je potrebné
fóliu doplniť. Neznamená to, že sa musí
strecha odkryť. Lepiacou páskou PVC
fóliu možno vlepiť medzi krokvy.
Popri tepelnej izolácii by sme nemali
zabúdať ani na parozábrany. Tie
by mali byť inštalované minimálne
v priestoroch s veľkou vlhkosťou vzdu-
chu, predovšetkým v kúpeľniach.
Gabriela Kvasnicová
Foto: Tondach, Onduline, Bramac,
Cembrit, Owens Corning
28
strešná kryti na
sendvičové murivo
Tr d á i n v m a a ičn kval ta v o o ob le
-stavebné lepidlá a disperzie
- lepenie drevených konštrukčných spojov
- lepenie parkiet, plávajúcich podláh
- lepenie obkladov, dlažieb, tapiet
- lepenie rolovaných podlahovín
- prísady do mált, betónov a iných zmesí
- penetrácie podkladov
- drevárske lepidlá
- lepidlá pre domácnosť
Vyrába: Duslo, a.s. Šaľa
www.duvilax.sk
www.duslo.sk
duvilax@duslo.sk
+421 31 775 4391
stavebníctvo
30
Rakúska spoločnost PREFA Aluminiumprodukte
Ges.m.b.H. je výrobca strešných krytín a fasádnych
systémov PREFA so 40 ročnou zárukou. Základom
úspechu v prípade Prefy je materiál. Hliník sa za viac
ako sto rokov osvedčil ako ľahký a prakticky
nezničiteľný materiál na čokoľvek. Hliníkové trupy
lodí celé desaťročia odolávajú vetru, búrkam
a agresívnej slanej vode bez známok únavy materiálu
alebo korózie. Ani letecký priemysel dodnes
neobjavil iný, ľahší materiál s porovnateľnou
odolnosťou proti tlaku, ťahu, teplotným zmenám
a korózii. Vedeli ste, že moderné lietadlá
pozostávajú z 80 % z hliníka?
Prefa to je pevnosť, pretože hliník
nepopraská ani za extrémneho poča-
sia, odolnosť voči korózii, pretože hliník
nehrdzavie, odolnosť proti víchrici,
pretože krytiny Prefa sú vymyslené, aby
odolali víchrici, bezúdržbovosť, pretože
Prefa nepraská ani nehrdzavie, ľahký
materiál ideálny i na rekonštrukcie,
odolnosť proti dažďu, pretože strecha,
žľaby a zvody sú z hliníka, ekológia,
pretože hliník je opakovane 100%
recyklovateľný, extrémna 40-ročná
záruka.
Hliník je extrémna odolnosť
Vo vysokých nadmorských výškach
pôsobí na strechu ľad, sneh i orkány,
nie sú výnimočné ani extrémne rozdiely
teplôt v priebehu dňa: cez deň plus
35 stupňov, v noci mínus 20 stupňov.
Takéto podmienky zaťažujú každú
strešnú krytinu do maximálnej miery.
Obdiv si preto zasluhujú strechy Prefa
z ušľachtilého hliníka, ktoré sa osvedčili
v ľadovcových oblastiach, ako napr.
na známej otočnej reštaurácii na švaj-
čiarskom Schilthorne, na horskej chate
Stüdl-Hütte na rakúskom Großglockneri,
alebo na Similaunskom ľadovci, ktoré
je známe nálezom ľadového muža Ötzi.
Extrémna stabilita.
Hliníkové strechy Prefa sa vyznačujú
nízkou hmotnosťou 2,3—2,6 kg/m
2

no napriek tomu sa nelámu. Vďaka
falcovaniu, patentovaným príchytkám
konštruovaným pre vysokú záťaž vetra
a technologickým postupom dokážu
odolať sile vetra s rýchlosťou až
235 km/hod. V oblastiach s častým
výskytom víchric sú bežné strechy
s nízkym sklonom, pretože silnému
vetru tak poskytujú menšiu nárazovú
plochu. Práve tu sa uplatní podstatná
výhoda materiálov Prefa. Kým u väčšiny
tradičných materiálov sa vyžaduje mini-
málny sklon strechy 20 °, strechy Prefa
umožňujú pokládku už od sklonu 12°!
Extrémna istota pri
rekonštrukciách
Ak existuje 100% istota pre investo-
rov a projektantov, tak pod strechou
Prefa. Hliník v priebehu desaťročí
prináša značnú úsporu nákladov na
údržbu. Nič sa nedrobí a neodlupuje,
nič neopadáva ani nehrdzavie ani na
neviditeľných miestach. Strecha Prefa
ponúka vďaka svojej vynikajúcej kvalite
dlhú životnosť bez údržby. Rozhodnutie
sa pre Prefu je rozhodnutie sa pre
extrémnu istotu.
P.10 – svetová novinka
Zmeny životného prostredia môžeme
bohužiaľ pozorovať aj na povrchovej
úprave strechy, či fasády. V Prefe preto
vyvinuli novú povrchovú úpravu PREFA
P.10, ktorá je ideálnym doplnkom
PREFA hliníkových strešných materiá-
lov a fasád. Prečo PREFA tvrdí, že jej
povrchová úprava PREFA P.10 je taká
perfektná? Škridle, šindle a šablóny
sa upravujú metódou Coil-Coating
kvalitným a trvácnym dvojvrstvovým
vypaľovaným lakom v dvadsiatich
pracovných krokoch. Laková vrstva je
tvárna, trvalo odoláva teplote a poveter-
nostným vplyvom a neobsahuje ťažké
kovy. Povrchová úprava PREFA P.10
robí hliníkové systémy PREFA ešte tvrd-
šími a spoľahlivejšími, ako boli doteraz.
Okrem toho nový povrch poskytuje ešte
lepšiu ochranu proti UV žiareniu a iným
vplyvom životného prostredia. Ochranu
PREFA dokonca garantuje. Poskytuje
na všetky hliníkové strechy a fasády
upravené povrchovou úpravou P.10
okrem 40 rokov záruky na materiál aj
40 rokov záruky na farbu.
Prefa - špecialista na hliník
ZASTÚPENIE SLOVENSKO:
Darvi & partners, spol. s r. o.
Pod Kaštieľom 303
951 35 Veľké Zálužie
e-mail: office@darvi.sk, www.darvi.sk
technické poradenstvo: 0917/42 19 05
STRECHA | FASÁDA | SOLÁR WWW.PREFA.COM
ZASTÚPENI E SLOVENSKO
NECH PRÍ DE O 40
ROKOV ĹOKOũVEK,
NA VAŠU PREFA STRECHU
SA MÔŽETE SPOũAHNÚƌ
MY I NOVÁCI U NI ELEN
SũUBUJEME, ALE JU AJ
GARANTUJEME:
! ODOLNÁ VOĹI LOMU
! ODOLNÁ VOĹI HRDZI
! ODOLNÁ VOĹI VÍ CHRI CI
! BEZÚDRŽBOVÁ
! ũAHKÁ
! ODOLNÁ VOĹI DAŽĻU
! EKOLOGI CKÁ
! ODOLNÁ POĹASI U
! FAREBNE STÁLY POVRCH
! 40 ROĹNÁ ZÁRUKA!
V Prefe sme vyvinuli novú perfektnú povrchovú úpravu PREFA P.10, ktorá je ideálnym doplnkom PREFA
hliníkových strešných materiálov a fasád. Povrchová úprava PREFA P.10 robí náš hliník ešte tvrdším
a spoľahlivejším, ako bol doteraz.
Zmeny životného prostredia môžeme pozorovať aj na povrchovej úprave strechy, či fasády. Čím silnejšie
je zaťaženie, ktorému je strecha vystavená, tým väčšie a viditeľnejšie sú výhody povrchovo upraveného
hliníka v porovnaní s tradičnými strešnými materiálmi. Hliníková strecha PREFA P.10 s trvácnym
dvojvrstvovým vypaľovaným lakom tvorí vrstvu odolávajúcu vplyvom počasia. Slnko, vietor, voda a ľad
nemajú šancu ani v extrémnych podmienkach. Strešná krytina, všetky lemovania, žľaby a odpadové rúry
sú zhotovené z rovnakého materiálu. Pri dodržaní montážnych postupov je strešná krytina, alebo fasáda
ako uliata z jedného kusa. Navyše je zhotovená z neuveriteľne ľahkého materiálu, ktorý umožňuje neobme-
dzené riešenia projektov a realizácií.
Darvi & part ners spol . s r.o., Pod Kašt ieŵom 303, 951 35 Veŵké Zál užie
o˲ ce@darvi.sk | www.darvi.sk | t echnické poradenst vo: +421 (0) 917 421905
PREFA P.10
PERFEKTNÁ I NOVÁCI A Z HLI NÍ KA
PRE STRECHU A FASÁDU.
SVETOVÁ NOVI NKA!
Dokonale kombinuje vlastnosti sklennej izolačnej
vaty s vysoko pevnou odrazovou fóliou (FSK).
Izolačná strieška podkrovného výlezu je dodávaná
kompletne zostavená. Jednoducho sa vybalí z krabice
a položí na svoje miesto.
Izolačná strieška podkrovného výlezu vytvorí nad
podkrovným vstupom uzatvorený priestor, zabráni
unikaniu tepla z priestoru a po celý rok šetrí nezane-
dbateľné množstvo energie. Jej vplyv je znateľný aj pri
použití nad tzv. zateplené podkrovné výlezy.
Vďaka vlastnostiam použitých materiálov a výnimočnej
konštrukcii ponúka izolačná strieška podkrovného výlezu:
Naplnenie požiadaviek Energy Star
Certifikáciu GREENGUARD
Vysokú protipožiarnu odolnosť
Flexibilné použitie pre akýkoľvek rozmer do veľkosti 64x137 cm
Odolnosť proti plesniam a baktériám
Materiály nestráviteľné pre hlodavce
Z obrázkov získaných pomocou termokamery je viditeľná efektivita izolačnej striešky podkrovné-
ho výlezu: Pred použitím (obr. 1) izolačnej striešky OC je teplota na povrchu podkrovných dvierok
výrazne chladnejšia (modrá farba) ako na okolitej ploche stropu. To znamená únik tepla a konden-
záciu vodných pár. Po inštalácii (obr. 2) izolačnej striešky OC je teplota na povrchu podkrovných
dvierok rovnaká ako na okolitom povrchu stropu
IZOLACNÚ STRIEŠKU
PODKROVNÉHO VÝLEZU
Aké jednoduché! Ale ako účinné!
Ružový Panter našiel ďalšiu dieru vo Vašej streche!
A hneď na ňu prináša, ako originálnu novinku, premyslenú a jednoduchú záplatu:
www.sindely.cz
i
ej
Po inštalácii (obr. 2)
Pred použitím (obr. 1)
THE PINK PANTHER™ & ©1964–2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK and the word PINK are registered trademarks of Owens Corning. ©2010 Owens Corning.
Asfaltové šindle
Izolačná sklená vlna
Dekoratívny kameň
Asfaltové šindle
Izolačná sklená vlna
Dekoratívny kameň
PINK PANTHER™ & ©1964–2009 Metro-Goldwyn-MMMayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK and the word PINK are registered trademarks of Owens Corning. ©2009 Owens Corning.
w
w
w
.
s
i
n
d
e
l
y
.
c
z
w
w
w
.
s
i
n
d
e
l
y
.
c
z
CELOX, spol. s r. o., Družstevná 1, 900 23 Viničné
tel.: 0903/447 148, tel./fax: 033/647 65 73
http://www.celox.sk, e-mail: celox@celox.sk
Výhradný predajca plastových fólií firmy Monarflex Štúrovo
MODERNÉ MERANIE NA STAVBE
KEDYSI…
… A DNES
Prvý slávny zememerač bol Old Shatterhand. Čo sa odvtedy zmenilo?
Tak ako vo všetkom, aj v meraní na stavbách nastáva nástup
moderných technológií. Podobne, ako sa meralo za čias
Old Shatterhanda (staval železnicu vo Winnetouovi), tak sa ešte
na Slovensku meria i dnes. Zoznámte sa s novými prístrojmi,
ktoré vo svete postupne nahrádzajú zastaralé meradlá.
Aj malí investori a drobní majstri môžu veľmi jednoducho a lacno
skontrolovať každú etapu výstavby.
Ďašie moderné meracie prístroje: namiesto nivelačného prístroja rotačný laser RUGBY alebo ROTEO,
namiesto optického teodolitu digitálny teodolit so zabudovaným diaľkomerom BUILDER,
na spádovanie kanálový laser PIPER, na vyhľadávanie podzemných vedení DIGICAT.
Obchodné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
tel./fax: 02/62 41 08 23, 62 41 08 24
e-mail: geotech@geotech.sk
www.geotech.sk
e-shop: www.presne.sk
ISO 9001:2001
Laserový diaľkomer
Je maličký ako mobil. Na meraný bod stačí zacieliť, stlačiť
štart a na displeji sa objaví dĺžka. Počíta plochy a objemy,
zameriava aj neprístupné body. A to všetko s mm presnosťou
s dosahom až 200 m.
Diaľkomery môžu byť vybavené sklonomerom, ako aj digi-
tálnym hľadáčikom so zoomom ako má fotoaparát. Najlepší
diaľkomer na svete DISTO D8 má aj BLUETOOTH: merač môže
preniesť zamerané hodnoty do mobilu a poslať ich do kancelá-
rie. Doslova „meranie v priamom prenose“.
Ceny: už od cca 90 EUR bez DPH.
Základná pomôcka každého
majstra. Bohužial lacné
vodováhy sú nepresné a len
málokedy sú rektifikované.
A dosah je obmedzený ich
dĺžkou. Po každom náraze sa
presnosť vodováhy znižuje.
Princíp nivelačného prístroja
sa dodnes nezmenil. Je to
základný a nepostrádatelný
prístroj na každej stavbe.
Len oko merača už je nahra-
dené digitálnym meraním
na kódovú latu.
Už sa nepomýlite pri odčíta-
ní z laty!
Čiarový laser
Krížové lasery sú jednoduché a lacné prístroje na remeselnícke
práce: pokladanie dlažby a obkladov, montáž sadrokartónov,
tesárske práce, okná, dekoračné práce a inštaláciu bytových
doplnkov. Prístroj sa po zapnutí sám urovná a na protiľahlej
stene vykreslí laserový kríž. Čiary kríža sú zvislé a vodorovné.
LINO je určené na práce v interiéri, ale po doplnení prijíma-
čom aj na práce v exteriéri s dosahom až 50 m.
Ceny: už od 150 EUR bez DPH.
Digitálny nivelák
Dnes už môžete nivelovať aj digitálne – nivelačný prístroj
SPRINTER meria na digitálnu latu s čiarovým kódom. Stačí
potlačiť jediné tlačídlo a na displeji sa objaví výška aj vzdia-
lenosť! O čo ľahšie je napr. zameriavanie kanalizácie, keď
máte ihneď okrem výšky aj jej staničenie v pozdĺžnom profile.
Časová úspora je 50 % a hlavne: všetky merania sú bez chýb,
pretože nemusíte pracne odčítať okom. Teraz je SPRINTER
podstatne lacnejší – môžete si ho nezáväzne vyskúšať, alebo
objednať predvedenie.
Ceny: už od cca 550 EUR bez DPH.
...klasická VODOVÁHA
...klasický NIVELAČNÝ PRÍSTROJ
Kontrolujte a merajte – a ušetríte veľké náklady!
DISTO
SPRINTER
LINO
...klasické MERACIE PÁSMO
Vždy poruke, stačí vytiahnuť
a odčítať. Ale: má obmedze-
ný dosah, je nepresné pri
previsoch, ľahko sa pokrčí
a zamotá, alebo dokonca
zlomí a roztrhá. V styku
s elektrickým drôtom môže
byť nebezpečné. A len
máloktorý výrobca udáva
presnosť. Cena kvalitného
kalibrovaného pásma 50 m
je cca 80 EUR.
...namiesto vodováhy ČIAROVÝ LASER
...namiesto optického niveláku DIGITÁLNY NIVELÁK
...namiesto meracieho pásma LASEROVÝ DIAĽKOMER
na odbornú tému
36
Priečky sú zvislé nenosné steny, ktoré sú
dodatočne postavené do priestoru hrubej stavby
medzi obvodové múry stavby.
Rozdeľujú vnútorný priestor budovy
na jednotlivé, dispozične prepojené časti,
vytvárajú architektonicky vymedzený priestor,
v ktorom prebieha bývanie, kultúra, zábava
alebo pracovná činnosť.
Priečky pre optimálne
Funkciou priečky je vytvoriť také
priestory, aby ich veľkosť, náväznosť
a priestorová kvalita umožňovala ra cio-
nálnu prevádzku. V súčasnej dobe
priečky vytvárajú priestory jednoúče-
lové a ich základnou funkciou je
ochraňovať pohodu jednotlivých
miestností pred hlukom a rušivými
momentmi zo susedných miest-
ností. Dnes už bytový priestor nie je
jednoznačne daný a nemenný, ako
tomu bolo prv. Pre život rodiny a s ním
spojené premeny sú potrebné dispo-
zičné zmeny, ktoré sa dajú uskutočniť
posunutím alebo prestavením už jestvu-
júcej priečky – tieto však musia byť
premiestniteľné, aby ich bolo možné
demontovať a postaviť na inom mieste.
Na rozdelenie bytového priestoru
máme rôzne požiadavky. Dojmové
alebo optické – ktoré vytvárajú odpo-
činkový priestor, kuchynský, jedálenský
alebo čisto pracovný kútik v byte.
Toto môžeme dosiahnuť nízkym skri-
ňovým nábytkom, kvetinovou stenou,
de koračnou mrežou alebo závesom.
Akustické alebo izolačné – sú
to priečky, ktorými vytvárame určitú
pohodu v miestnosti. Priečka tak bráni
prenikaniu zvuku alebo tepla, a preto
musí byť tesná, bez škár, vytvorená
pomocou hmôt, ktoré majú určitý
tepelný odpor, ich hmota odoláva roz-
kmitaniu priečky zvukom a utlmí ho.
Zvláštnym druhom priečok sú
me dzisteny – sú to priečky, ktoré
nesiahajú až ku stropu a nemáme na
ne nároky, čo sa týka tepelnej alebo
zvukovej izolácie. Ich najväčšie využi-
tie je vo verejných budovách, kde sú
pomocou nich vytvárané kabínky, prí-
padne hromadné WC. V byte to môže
byť v kúpeľni, keď potrebujeme oddeliť
sprchovací kút od WC, prípadne od
iného priestoru.
Základnou funkciou priečky je vytvá-
rať a rozdeľovať jednotlivé priestory
v byte, prevádzkovej budove alebo
v budove administratívnej. Podľa funk-
cie máme na priečky aj príslušné požia-
davky.
1. Akustické požiadavky
2. Tepelno-izolačné požiadavky
3. Požiarne požiadavky
4. Statické požiadavky
– stabilita
– priestorové stuženie
1. Akustické požiadavky
Medzi najdôležitejšie a najvýz nam-
nejšie požiadavky, ktoré sú kladené na
priečky, je ochrana proti šíreniu hluku.
O pocite zvukovej pohody ho voríme,
ak rušivé zvuky neprestúpia maximálne
prípustnú hladinu, ktorú určuje STN.
Akustická energia sa šíri priečkou do
priestoru
– priamym prenosom (zvuk sa šíri vzdu-
chom vlnením, to rozkmitá prieč ku,
z ktorej sa ako akustická energia šíri do
priestoru),
– nepriamym prenosom (vedením zvuku
hmotou, to je pomocou bočných stien
a stropu, priečky, ktoré si navzájom
odovzdávajú akustickú energiu a potom
ju vydávajú do pries toru).
2. Tepelno-izolačné požiadavky
Priečka, ktorá má rozdeľovať
stavbu na jednotlivé priestory, má
byť navrhnutá tak, aby bránila šíreniu
tepla z priestoru s vyššou teplotou
do priestoru s teplotou nižšou. Tieto
izolačné vlastnosti sú dôležité vtedy,
ak rozdeľujeme priestory s rôznymi
teplotami. Prevažná väčšina priečok
sa nachádza dnu vo vykurovanom
priestore, a preto nás ich tepelno-izo-
lačné vlastnosti nezaujímajú.
3. Požiarne požiadavky
Priečka ako deliaca konštrukcia musí
určitú dobu brániť šíreniu požiaru. Počas
tejto doby nesmie stratiť únosnosť
a stabilitu, nesmú v nej vzniknúť trhliny,
ktorými by sa požiar šíril do ďalších
priestorov. V bytových stavbách musí byť
priečka oddeľujúca priestory bez požiar-
neho rizika vo vnútri požiarneho úseku
z nehorľavého alebo ťažko horľavého
materiálu a mala by vykazovať požiarnu
odolnosť aspoň 15 minút. Je to doba
vrátane uzáverov otvorov v týchto kon-
štrukciách.
4. Statické požiadavky
Keďže sú priečky vo väčšine ne nos né
konštrukcie, ich statické vlastnosti nie je
potrebné podrobnejšie charakterizovať,
Dojmové rozdelenie priestoru nábytkom
Akustické rozdelenie priestoru priečkou
Medzistena oddeľujúca sprchový kút od
kúpeľne
na odbornú tému
37
členenie priestoru
ako je tomu pri konštrukciách nosných.
Priečka má byť zhotovená tak, aby odo-
lávala nárazom (ľudia, nábytok), ak ide
o priečky z veľkých dielcov, ktoré sa
montujú na celú výšku miestnosti, musia
odolávať namáhaniu, ktoré vzniká pri
manipulácii s nimi (preprave, skladovaní
a montáži).
Stabilita priečok sa môže zvýšiť ich
vhodným vyhotovením a zakotvením do
zvislých a vodorovných nosných konštruk-
cií stavby. U premiestniteľných priečok
je táto zaistená už nosnou konštrukciou
priečkového dielca a hlavne jeho riadnym
zakotvením.
Priestorové stuženie – priečky,
ktoré sú dokonale previazané so zvislým
nosným murivom, plnia v konštrukcii aj
funkciu priestorového stuženia. Zvyšujú
tuhosť konštrukcie pri vodorovnom zaťa-
žení. Zavetrovaciu funkciu majú najmä
priečky montované z celo-stenových
panelov, ktoré sú s ostatnými nosnými
konštrukciami spojené riešenými kon-
štrukčnými stykmi.
V stavebníctve sa používa veľké
množstvo rôznych druhov priečok,
ktoré sa rozdeľujú podľa fyzikálnych
vlastností, druhu použitého materiálu,
spôsobu montáže, konštrukcie alebo
spôsobu pripojenia k obvodovým kon-
štrukciám. My si uvedieme to najzáklad-
nejšie rozdelenie priečok.
Priečky z hľadiska
technológie výroby:
1. Murované – sú to priečky zhotovené
klasickou technológiou, čiže mu rovaním
z tehál alebo priečkoviek pomocou
vápenno-cementovej, ce men tovej
malty. Môžeme tu zaradiť aj priečky
z presných tvárnic ako YPOR, YTONG,
PORFIX, HEBEL, ktoré sú spájané lepid-
lom.
2. Monolitické – môžu byť železobe-
tónové (moniérky), prípadne vá pen no-
sadrové (rabicové).
3. Montované – zhotovujú sa
z celostenových panelov, úzkych ver-
tikálnych dielcov alebo zo stužujúcej
kostry s výplňou.
4. Skriňové – tvoria priestorové kon-
štrukcie, ktorých vnútorný priestor sa dá
využiť ako úložný.
5. Premiestniteľné – sú také konštruk-
cie, ktoré sa vyhotovia po dokon čení
povrchových úprav na ho to vú kon-
štrukciu podlahy. Ich ľahká demontáž
umožňuje dispozičnú variabilitu priestoru
aj po dokon čení stavby.
6. Pohyblivé – taktiež zvyšujú varia-
bilitu priestoru, nakoľko umožňujú
dočasné predelenie najmä veľkých
priestorov. Väčšinou sa riešia ako aty-
pické – ich výroba je na objednávku.
7. Medzisteny – sú to nízke deliace
steny, ktoré nerozdeľujú priestor po
celej výške. Taktiež sa používajú pre
optické členenie priestoru, pomocou
nich sa vytvárajú rôzne kúty s určitým
funkčným poslaním.
Veľký význam pri výbere vhodného
druhu alebo typu priečky má techno-
lógia výroby konkrétneho objektu. Tá
môže byť jednoznačne určená – muro-
vaná, monolitická, montovaná, prípadne
vyho to ve ná kombináciou týchto techno-
lógií. Podľa toho je potom vhodné zvo-
liť druh priečky, aby sa zbytočne stavba
nepredražovala a taktiež nezaťažovala
(ak by išlo o ľahkú montovanú stavbu
a priečka by bola monolitická alebo
murovaná), ale aby konštrukcia priečky
bola v celkovom súlade s da nou tech-
nológiou riešeného objektu. Ďalej vám
priblížime hlavné druhy priečok podľa
technológie ich výroby.
Murované priečky
Tento druh priečok je veľmi starý
a dá sa povedať, že aj v dnešnej dobe
je stále najpoužívanejší a najroz šírenejší.
Jednotlivé prvky murovanej priečky
sa spájajú pomocou malty, v dnešnej
dobe, ak ide o pres né pôrobetónové
tvárnice, sa spájajú buď lepia cou mal-
tou, alebo stavebným lepidlom. Je to
vlastne mokrý proces. Nepriezvučnosť
priečky zá vi sí od jej plošnej hmotnosti,
čiže, čím väčšia hmotnosť priečky,
tým väčšia nepriezvučnosť. Zvýšenie
nepriezvučnosti priečky dosiahneme
zväč še ním hrúbky priečky, voľbou iného
mu rovacieho materiálu, prípadne vy mu-
rovaním zdvojenej, dvojitej alebo kombi-
novanej priečky. Ako sme si už spome-
nuli k vymurovaniu takýchto priečok sa
používajú rôzne tehly – plné, voštinové,
pozdĺžne dierované, metrického formátu,
Hurdisky, taktiež presné tvárnice Ytong,
Ypor, Hebel, Porfix a iné. Hlavnou
výhodou murovaných priečok je
ich široká rozmerová variabilnosť,
ich prvky umožňujú vymurovať priečky
rôznych tvarov. Pri práci s nimi nie sú
potrebné ťažšie stroje a sú vhodné
pre svojpomocnú výstavbu. Na druhej
strane majú aj svoje nevýhody, ktoré
musíme taktiež spomenúť. Je to veľká
pracnosť, tým aj pomerne dlhá doba
realizácie a pri keramických tvarovkách
aj väčšia hmotnosť. Pri ich realizácii
nesmieme zabudnúť na ich vzájomné
previazanie s nosnou konštrukciou
stavby. Môžeme to urobiť niekoľkými
spôsobmi (tie najhlavnejšie sú):
– do priebežnej drážky vynechanej
v murive – nevýhodou tohto spôso bu
kotvenia je oslabenie väzby nosného
muriva, výhodou zas ľahšie vloženie
zvukovej izolácie do drážky medzi
nosné murivo a priečku,
– do vynechaných káps v nosnom
murive – kapsy sa vynechávajú maxi-
málne po 600 mm a ich výška je
minimálne 150 mm,
– do ozubov, ktoré sú vymurované
v nosnom murive – ozuby sú vymu-
rované v nosnom murive s vylože-
ním 75 až 150 mm, maximálne po
600 mm.
Ak je nosná stena z kvádrov alebo
z kameňa, vkladáme do špáry medzi
prvky nosnej steny a priečky pásovú
alebo kruhovú oceľ tak, že do nosného
Murovanie do drážky
Murovanie do káps
Murovanie do ozubov
na odbornú tému
38
muriva zasahuje do hĺbky 100 mm
a priečky 500 mm.
Ak sa priečky murujú medzi mono-
litické betónové steny alebo stĺpy, tak
pred ich betonážou vložíme do debne-
nia po výške 450 až 600 mm kotevné
prúty priemeru 6 mm, tieto sa pred
murovaním priečky narovnajú a zamu-
rujú do priečky.
Monolitické priečky
Tieto priečky sú pomerne málo
používané, pretože ich zhotovenie je
pracné, sú taktiež veľmi ťažké a zle
tepelne izolujú. Veľmi ťažko sa v nich
robia dodatočné otvory alebo ryhy.
Používajú sa väčšinou v priemysel-
ných priestoroch, kde sú predpísané
pre svoju pevnosť alebo tam, kde je
potrebné na priečku zavesiť a namon-
tovať ťažký predmet alebo zariadenie
potrebné v interiéri a nie je možné
umiestniť podeň pomocnú konštrukciu.
Výroba prebieha takto: najprv sa urobí
z jednej strany plné debnenie, potom
sa natiahne výstuž, ktorú v mieste
kríženia jednotlivých drôtov riadne zvia-
žeme viazacím drôtom. Na debnenie
sa potom pripevnia laty pre budúce
drážky v prieč ke. Na druhej strane
priečky sa osadia vodiace stĺpiky, ku
ktorým sa postupne pripev ňujú dosky
tak, ako sa betónuje nová priečka. Pred
betónovaním nezabudnite debnenie
riad ne navlhčiť. Takéto priečky sa robia
hrúbky 60—100 mm a na ich realizáciu
sa môže okrem betónu použiť škvaro-
betón, prípadne betón s inými materi-
álmi, ktoré však nesmú zhoršiť statiku
priečky.
Montované priečky
Podľa konštrukcie sa môžu deliť na
montované priečky z celostenových
pa nelov a z úzkych vertikálnych dielcov
na výšku podlažia, druhé z plošných prv-
kov, ktoré sa upevňujú na kos tru.
Tie prvé sú vyrobené z betónu a prí-
rodného kameniva, z vyľahčeného
betónu alebo aj z keramických tvárnic.
Ich výroba je možná v panelárňach
alebo priamo na veľkých stavbách na
vodorovných sklopných podložkách.
Nakoľko sa musia prepravovať na
miesto osadenia sú vystužené oceľovou
sieťou, počas prepravy musia byť vo
zvislej polohe, na ich manipuláciu sa
do nich montujú závesné oká z beto-
nárskej ocele. Ich prierez je dimen-
zovaný na celkovú hmotnosť panelu.
Vyrábajú sa buď plné alebo s dvernými
otvormi, v ktorých sú osadené zárubne.
Stabilita priečky v konštrukcii stavby
sa zaisťuje zhutnenou zálievkou styč-
ných škár a mechanickým kotvením
priečkového dielca v úrovni stropnej
konštrukcie. Skladobný rozmer takej to
priečky je násobkom 300 mm a jej
hrúbka 50—100 mm. Ich nevýhodou
je, že ich poloha sa nedá meniť,
sú to priečky pevné a majú zvýšené
nároky na zdvíhací mechanizmus. Ich
výhodou je použitie v opakovaných
stavbách, hromadne stavaných s jed-
noduchou dispozíciou.
Druhá skupina montovaných prie-
čok z plošných prvkov sa momentálne
u nás v individuálnej výstavbe teší
pomerne veľkej obľube. Kon štrukčné
riešenie týchto priečok vy chá dza
z použitia plošných prvkov hru bých
10—20 mm, šírky 900—1 200 mm
a dlhých 2 400—3 000 mm, ktoré sa
dajú ľahko rezať a majú upravený
povrch. Tieto plášťové prvky sa skrut-
kami (klincami) pripevňujú k zvis-
lým a vodorovným tyčovým prvkom
vytvárajúcim kostru, ktorá môže byť
z drevených hranolov alebo oceľových
tenkostenných profilov. Kostra musí
byť riadne ukotvená do stropnej kon-
štrukcie a podlahy, ako aj do nosných
obvodových stien. Takýmto spôsobom
sa vlastne vytvorí dvojitá priečka. Ako
plošné prvky sa u nás osvedčili sadro-
kartónové dosky, ktoré sa vyrábajú tak,
že medzi dva kartóny sa ukladá sadra,
ktorá sa s nimi spojí a po stvrdnutí
vytvára vrstvenú dosku. Do vzniknutej
dutiny možno uložiť tepelnú alebo
zvukovú izoláciu, čím získava priečka
výborné zvukové a tepelnoizolačné
vlastnosti. To sú jej veľké výhody,
medzi ktoré patrí aj suchá technoló-
gia montáže, ktorá skracuje čas jej
realizácie. Takáto prieč ka je pomerne
ľahká a zbytočne nezaťažuje stropnú
konštrukciu. Nie náhodou sa u nás
teší veľkej obľube a využíva sa hlavne
v individuálnej bytovej výstavbe
ako pri rekonštrukciách, tak aj pri ľah-
kých montovaných novostavbách rodin-
ných domov.
Pripojenie priečky z plných tehál ku
kamennému murivu
Bednenie betónovej monolitnej priečky
Celostenový montovaný priečkový panel
Montovaná priečka z plošných prvkov
Montovaná priečka z plošných panelov
Kotvenie priečky k betónovému stĺpu
na odbornú tému
39
Skriňové priečky
Tieto priečky majú hneď dvojakú funk-
ciu, a to oddeliť vnútorný priestor
a zároveň tak vytvoriť potrebný
úlož ný priestor, ktorého je v bytoch
a ob čianskych stavbách stále málo. Môžu
sa tvoriť dvoma spôsobmi a záleží to
od toho, čo tvorí základnú konštrukciu.
Buď ju tvorí jednoduchá priečka, ku
ktorej sa pričlení doplňujúca konštrukcia
vytvárajúca skriňu, alebo ju tvorí priamo
zabudovaná skriňa, ktorá samotná vytvára
deliacu stenu s upra venou zadnou
stenou. Ich hlavnou úlohou je rozdeliť
dispozíciu interiéru a vytvoriť úložné
priestory. Používajú sa ako doplnkové
kon štrukcie normálnych priečok
v obytných budovách, v administratívnych
budovách sú vhodnejšie skriňové priečky
zabudované s upravenou zadnou stenou.
V súčasnosti sú jediným druhom takýchto
priečok tie, ktoré sa používajú v bytových
stavbách. V občianskych stavbách sa
navrhujú a vyrábajú individuálne a ich
delia ca fun kcia ustupuje pred potrebou
vy tvo riť úložný priestor.
Premiestniteľné priečky
Veľmi často sa tieto priečky používajú
v objektoch občianskych stavieb, najviac
v administratívnych bu do vách, ako
aj v budovách, kde si to vyžadujú dispo-
zičné zmeny – zmena organizácie práce
a iné. Pri týchto prieč kach sa kladie
dôraz na malú plošnú hmotnosť (max.
30 kg/m
2
, aby sa dala ručne zmontovať
a demontovať) a ľahko rozoberateľné
spoje, ktoré umožnia rýchle zmeny dis-
pozičného riešenia bez porušenia oko-
litých prvkov a stavebných konštrukcií.
Podľa konštrukcie dielcov ich rozdeľu-
jeme na jednovrstvové, viacvrst vové
– sendvičové a rámové (rošto vé).
Prvý druh je tvorený z ľahkých, naj-
častejšie poréznych hmôt, ktoré majú
potrebné vlastnosti, ako sú: pevnosť,
izolačná schopnosť a malá objemová
hmotnosť. Ak neumožňujú povrchovú
úpravu priamo (tapety, omiet ka), sú upra-
vené tenkými doskami väčšinou na báze
aglomerovaného dreva s povrchovou
úpravou. Sen dvičové konštrukcie sa
skladajú z viacerých vrstiev, z ktorých
má kaž dá svoju funkciu. Jadro zvy-
šuje izolačnú schopnosť priečkového
dielca a udr žuje medzi oboma pláš-
ťami rovnakú vzdialenosť. Plášť plní
funkciu nosnú a najmä ochran nú. Mal
by byť vyhotovený z ma te riálov, ktoré
majú dostatoč nú pevnosť v ohybe, ale
súčasne musia umožňovať vhodnú povr-
chovú úpravu dielca. Jednotlivé vrstvy
sa spájajú lepidlami, ktoré spoľahlivo
zle pia rôznorodý materiál jadra a pláš ťov
priečky. Namiesto lepidla môžu byť pou-
žité klince alebo vhodné skrutky.
Rámové a roštové konštrukcie
sú také, ktorých nosnú časť priečky
tvorí tuhý rám alebo rošt. Dutiny v ráme
sa vyplnia materiálom, ktorý zvyšuje
izolačné schopnosti priečky. Obe strany
rámu sa opláštia tenkými doskami,
ktoré sa k rámu prilepia, pribijú alebo
našróbujú. Stabilitu priečky zaisťuje
dokonalé spojenie medzi dielcami
a spojmi s ostatnými kon štrukciami.
Pohyblivé priečky
Ako sme už spomínali, tieto prieč ky
zvyšujú variabilitu priestoru a umož ňu jú
dočasné predelenie veľkých priesto-
rov. Podľa konštrukcie a spô so bu ma ni-
pulácie s priečkou ich mô že me ro z de liť
na posuvné, skladacie a zhr ňo vacie.
Posuvné sú tvorené jedným alebo
dvoma dielmi priečky, ktoré sú zave-
sené v koľajnici umiestnenej najčas-
tejšie pri strope, v podlahe sú diely
priečky vedené v zakotvenej drážke.
Touto priečkou sa nedá priestor celkom
uvolniť, pretože pri otvorení prieč ky
zostane priestor predelený dvoma kry-
cími priečkami a priestor medzi nimi sa
veľmi ťažko čistí.
Skladacie sú oproti spomínaným
posuvným výhodnejšie, ale nároky na
ich zhotovenie sú vyššie. Závesy prieč-
kových dielcov sú vystriedané a celá
hmotnosť polovice zloženej prieč ky je
sústredená na závesoch zakotvených
do obvodového muriva alebo rámu.
Ďalším druhom skladacej prieč ky je
skladanie dielcov zavesených na kĺbo-
vých závesoch s kladkou otočnou okolo
zvislej osi. Toto riešenie je najnáročnej-
šie, ale aj konštruk čne najvhodnejšie.
Zhrňovacie priečky sú u nás jedi-
ným druhom pohyblivých priečok, ktoré
sa vyrábajú sériovo. Ich prednos ťou je
ľah ká ovládateľnosť a umožnenie funk-
čného využitia daného priestoru. Pries tor
predeľujú prevažne opticky bez veľkých
nárokov na zvukové a tepelnoizolačné
vlastnosti. Vyrábajú sa jedno krídlové
a dvojkrídlové, zavesené na strop, pri
podlahe bez vedenia alebo s podlahovou
vodiacou drážkou. Prieč ka má oce ľo vú
kostru a povrch je zhotovený z ko ženky,
PVC alebo drevených lamiel.
Medzisteny
Sú to nízke deliace steny, pomocou
ktorých sa priestor síce delí, ale nie po
celej výške. Ich najčastejšie použitie je
v hromadných hygienických zaria-
deniach, umyvárňach, sprchových
kabínach alebo halových pracovis-
kách administratívnej prevádzky.
Môžu byť nízke s výškou 1,65 m alebo
normálne 2,55 m, plné alebo presklené.
S obľubou sa používajú pre dojmové
členenie priestoru a vytváranie rôznych
kútov s určitým funkčným poslaním
(odpočinkový, pracovný, kuchynský,
jedálenský a podobne). V prvom prípade
používame rôzny murovací materiál, kon-
štrukcie z kovových prierezov tvoriace
rámy, do ktorých sa vkladajú rôzne druhy
výplní. V druhom prípade ide o dojmové
rozdelenie priestoru, k čomu sa použí-
vajú ľahké tyčové prvky alebo textílie.
Týmto základným rozdelením prie čok
a priečkových konštrukcií sme chceli
zlepšiť vašu orientáciu v problematike
stavebných materiálov a prispieť k ich
vhodnému výberu. Sa mo zrejme, že
konkrétne rozhodnutie a sa motný výber
v tak širokej ponuke rôznych druhov
priečok je zložitý, ale treba brať ohľad
na konkrétnu technológiu riešeného
objektu, požiadavky, ktoré by mala
naša priečka spĺňať, ako aj hľadisko
statického zaťaženia a celkové finančné
náklady, ktoré chceme na priečku vyna-
ložiť.
Je dôležité si uvedomiť, že priečka
vytvára a rozdeľuje vnútorný priestor
a zohráva dôležitú úlohu v tom, ako sa
v ňom budeme cítiť.
Ing. Dušan Kán, foto autor
Skriňová priečka z plošných prvkov
s dverami
Pohyblivá priečka skladacia
Príklad deliacej medzisteny
stavebné materiály
a systémy
40
Určite všetci poznáte sadrokartónové impregnované dosky,
ale možno nepoznáte hranice ich použitia. Určená je pre bežné
konštrukcie v priestoroch s maximálnou relatívnou vlhkosťou
75 % pri 20°C. Podľa DIN 18181: Sadrokartónové dosky
v pozemnej výstavbe – spracovanie je dané, že sadrokartónové
dosky nie sú vhodné do miestností s permanentnou vysokou
relatívnou vzdušnou vlhkosťou.
Takže ak sa stretnete, resp. ste sa
už stretli s týmito doskami v saunách,
bazénoch, závodných kuchyniach,
jednoducho povedané v miestnostiach
so zvýšenou a permanentnou relatív-
nou vzdušnou vlhkosťou, tak verte, že
v budúcnosti v týchto priestoroch prav-
depodobne nastanú problémy s vytvá-
raním plesne na doskách, odpadáva-
ním povrchových úprav z týchto dosiek
(omietka, keramický obklad), vlnením
dosiek atď. Je to jednoducho preto,
lebo impregnovaná sadrokartónová
doska nie je na dané, dá sa povedať
pre ňu extrémne podmienky stavaná.
Keďže suchá výstavba momentálne
vládne interiérovým konštrukciám,
firma KNAUF vynašla riešenie aj
pre tento problém. Riešenie sa volá
AQUAPANEL Cement Board Indoor.
Jedná sa o cementovú dosku bez
drevnej hmoty, ktorú je možné použiť
v interiérových miestnostiach ako napr.
bazény, sauny, čiže v miestnostiach
s vysokou permanentnou relatívnou
vzdušnou vlhkosťou. Doska je odolná
proti plesniam. Vďaka svojej robust-
nosti sa táto doska vyznačuje ako vyni-
kajúci podklad pod keramické obklady
bez nahusťovania podkonštrukcie
alebo nutnosti dvojvrstvového oplášte-
nia. Doska je dostatočne odolná proti
ohybu a nárazu a je vhodná do prieč-
kových i podhľadových konštrukcií.
Základné pracovné postupy
s doskou AQUAPANEL Cement
Board Indoor
Jedná sa o veľmi podobný
systém, ako pri sadrokartóno-
vých konštrukciách. Doska má
rozmery 900 x 1 250 mm alebo
900 x 2 500 mm a sa vyrába len v jed-
nej hrúbke 12,5 mm. Celý systém sa
vyznačuje veľmi jednoduchou spraco-
vateľnosťou a taktiež je jednoduchá
samotná práca s doskou. Doska sa
dá rezať nožom a zlomiť cez pevnú
hranu (napr. cez hranu stola). Následne
sa hrana začistí nožom. Skrutkovanie
do týchto dosiek sa deje bez predvŕ-
tania vďaka špeciálnym samorezným
Aquapanel Maxi skrutkám s protiko-
róznou ochranou. Skrutka sa necháva
trčať na rozdiel od sadrokartónových
konštrukcií cca 0,5 mm.
Priečky a predsadené steny
Podkonštrukcia je rovnaká, ako pri
sadrokartónovej konštrukcii – CW pro-
fily, avšak pri vyššej relatívnej vlhkosti
sa musia dodatočne chrániť protiko-
róznym náterom alebo je potrebné si
zakúpiť profily už vopred chránené
proti korózii. Vzdialenosť CW profilov
(stojok) je 625 mm. Dosky sa na roz-
diel od sadrokartónových dosiek pokla-
dajú naležato. Ukladanie dosiek sa
deje s presahom, t. z. prvý rad začínate
s celou doskou, druhý s polovičnou.
Dosky sa k sebe lepia špeciálnym
lepidlo Aquapanel Fugenkleber, ktoré
dostanete v kartuši. Hrana dosky sa
navlhčí štetcom. Na už naskrutkovanú
dosku sa nanesie lepidlo a prirazí sa
ďalšia doska. Po niekoľkých hodi-
nách sa prebytočné lepidlo, ktoré sa
vytlačilo zo škáry odreže špachtľou.
Cementové dosky sa môžu obkladať
keramickým obkladom alebo maľo-
vať. Pod keramický obklad musí prísť
vnútorný penetračný náter Aquapanel
Grundierung-innen a samotný obklad
lepiť flexibilným lepidlom. Lepidlo
musí spĺňať triedu C2/S1 podľa
STN EN 12004. Obzvlášť vhodné je
lepidlo Knauf Flexkleber. Pred maľbou
máte na výber z dvoch možnosti. Buď
po napenetrovaní zvolíte celoplošnú
cementovú stierkou Aquapanel
Fugen- und Flächenspachtel, do kto-
rej vložíte celoplošnú tkaninu alebo
celoplošnú stierku bez tkaniny
Aquapanel Q4 Finish.
Podhľady
Okrem dodatočných antikoróznych
náterov profilov, závesov, spojok atď.,
je hlavnou odlišnosťou od klasickej
sadrokartónovej podkonštrukcie pre
podhľady zmenšená vzdialenosť mon-
tážnych profilov – 31,25 cm a vzdia-
lenosť hlavných profilov – 1 000 mm
(opláštenie 1 x 12,5 mm). Avšak je
nutné používať kvôli vyššej hmotnosti
dosiek závesy typu nonius vo vzd.
750 mm. Ako technológia pred povr-
chovou úpravou sa odporúča tech-
nológia vyplnenia škár cementovou
stierkou. Do vyplnených škár sa vloží
výstužná páska. Následne sa dosky
celoplošne prestierkujú s vložením
celoplošnej výstužnej tkaniny.
Dosky sa dajú bez problémov i ohý-
bať, avšak polomer ohýbania vždy
závisí od šírky dosky. Čím užší pás
dosky, tým menší polomer dosiahnete.
S doskou Aquapanel je vyskúšaných
mnoho konštrukcií s požiarnou odol-
nosťou, ako napr. priečky, podhľady,
šachtové a predsadené steny. Čiže
ak je požiadavka na protipožiarnu
ochranu a zároveň zvýšené vlhkostné
požiadavky, tak zabijete s doskou
Aquapanel dve muchy jednou ranou.
Samotná doska má triedu reakcie
na oheň A1, to znamená že podľa
STN EN 13501-1 je nehorľavá.
Prácu s týmito doskami zvládne aký-
koľvek montér suchej výstavby, ktorý
má skúsenosti s montážou sadrokar-
tónových konštrukcií. Treba mať aj na
pamäti, že pod názvom Aquapanel
sa skrýva celý systém od skrutky, cez
pásky, sieťku a stierky až po dosku.
Zámenou akejkoľvek časti tohto sys-
tému firma Knauf Bratislava, s. r. o.,
nemôže zaručiť záruku systému.
Viac informácii o cementových
doskách Aquapanel nájdete na
www.knauf.sk alebo si vyžiadajte
podklady na info@knauf.sk
Ing. Juraj Slezák
Vedúci technického oddelenia
Aquapanel Cement Board Indoor – cementová
doska odolná proti 100% vlhkosti
ïssa| î·s||s|s·s. s.·.a.
|·|··ats|s I//. îIí ê1 î·s||s|s·s
|·|.. êI JîI1 êîíí. |st. êI J1á1 íê/J
··ms||. |s|aO|ssa|.s|
»»».|ssa|.s|
kaoul 4004r4kIt - t emeat orû Josko
oJoI aû prot i 100x rI kkost i
|eésaée:|j s,steø are rjstarle ée||a:|:| ar|eial,
areésaéesj:| st|es, aaé||aéar r ar|estara:|,
ltare sé aerøasestse tataIese r,salae r||lastae
stavba
42
P
rodukty Monarflexu možno rozdeliť do troch zá-
kladných skupín. Ide o geo-membrány, pozemné
membrány a stavebné membrány.
Geo-membrány
Využitie geo-membrán v stavebníctve má veľké
možnosti, napr. pri oddeľovaní rozdielnych vrstiev ma-
teriálu alebo na zamedzenie podmývania kostry
stavby vodou alebo chemikáliami. Môžu sa tiež použiť
na oddelenie vrstiev pri stavbe ciest, mostov, tunelov,
železníc, ochranu spodnej vody od priesakov zo sklá-
dok odpadov (izolácia skládok), ochranu pôdy a ži-
votného prostredia od chemikálií čerpacích staníc
a chemického priemyslu, izoláciu a utesnenie nádrží
s hnojivom, izoláciu zásobníkov vody, okrasných ja-
zierok, odpadových vôd, zásobníkov dažďovej vody.
Flexibilitu a odolnosť proti prepichnutiu zabezpečuje
geo-membránam Monarflex Blackline niekoľko vrstiev
polyetylénu (LDPE) s nízkou hustotou. Majú tiež mi-
moriadnu odolnosť proti UV žiareniu a sú odolné proti
veľkému počtu chemikálií.
Protiplynové/protiradónové membrány
Používajú sa najmä z dôvodu ochrany stavieb proti
radónu. Špeciálne zloženie a vlastnosti každej vrstvy
protiradónovej membrány vytvárajú tesniacu a účinnú
zábranu, zabraňuje prenikaniu radónu do domov
a budov a znižuje nebezpečenstvo poškodenia zdra-
Spoločnosť SOFIZ, s. r. o., je novým hráčom na slovenskom stavebnom trhu, ktorú ako
obchodnú spoločnosť na predaj produktov spoločnosti Monarflex, s. r. o., založili
spoločnosť CELOX, s. r. o. a Ing. František Solár, bývalý konateľ spoločnosti Monarflex,
s. r. o. Monarflex, s. r. o., je popredný svetový výrobca polyetylénových vystužených
a nevystužených materiálov a podkladov používaných v stavebníctve a stavebnom
priemysle, pre ktoré sa vo všeobecnosti používa názov membrána. Produkty
Monarflexu sa používajú na izoláciu spodných stavieb, zabezpečenie strešných
konštrukcií a ochranu proti poveternostným vplyvom. Znalosti rôznych plastických
kombinácií a technológie vrstvenia rozličných komponentov firma využíva pri výrobe
vysokokvalitných produktov. Charakteristickou vlastnosťou výrobkov Monarflexu je
inovácia, kvalita a vysoká produkcia. Výrobky firmy Monarflex, s. r. o., nám
podrobnejšie predstavil Ing. František Solár, riaditeľ spoločnosti SOFIZ, s. r. o.
spoločnosť SOFIZ, s. r. o.
Predstavujeme vám
stavba
43
via obyvateľov. Montáž membrán je flexibilná a jed-
noduchá, majú zosilnené technické vlastnosti a dizajn
membrány je vytvorený na základe niekoľkoročných
skúseností týkajúcich sa radónovej problematiky.
Okrem mechanickej bariéry môže byť pod budovou
použitý aktívny ventilačný systém. Monarflex produk-
tový rad obsahuje doplnky na vytvorenie kompletného
a spoľahlivého ochranného systému.
Lešenárske fólie
Používajú sa na ochranu proti poveternostným vply-
vom. Jednotlivé typy fólií sú určené pre rozličné pove-
ternostné podmienky a spôsoby použitia podľa toho,
v akom prostredí a pre akú dĺžku stavby je potrebná.
K dispozícii sú i tzv. „Flamesafe“ plameňu odolné fólie
pre použitie tam, kde sa manipuluje s otvoreným
ohňom. Fólie sú distribuované v rôznych vyhotove-
niach, pričom majú unikátny očkový upevňovací sys-
tém s lepšími vlastnosťami ako zodpovedajúce
viazacie produkty alebo zosilnený lem v miestach
upevnenia fólie okolo lešenárskej rúrky.
Kde sa nevyžaduje použitie ochrannej fólie okolo
lešení, možno použiť sieťku určenú krátkodobé pre
krátkodobé a malé projekty, ktorá je k dispozícií vo
vyhotovení 50 a 100 g/m
2
a aj biela v nehorľavom
vyhotovení.
mokavých fólií samostatne balené v rôznych veľkos-
tiach a pestrá paleta príslušenstva.
Podstrešné fólie
Slúžia na ochranu strešných konštrukcií, odvádzajú
vodu a vlhkosť zo strešného plášťa a chránia tepelno-
izolačné vrstvy pred prúdiacim studeným vzduchom.
Majú vysokú odolnosť proti vodnej pare aj proti UV žia-
reniu, môžu sa tiež použiť aj ako fólie na fasády.
Pri výbere správnej podstrešnej fólie je dôležité ve-
dieť, či ide o vetranú strešnú konštrukciu alebo ne-
vetranú. Pre vetrané strešné konštrukcie pri šikmých
strechách so sklonom viac ako 15° sa používa kla-
sické strešno-fóliové riešenie.
Pre nevetrané strešné konštrukcie sú vhodné paro-
priepustné podstrešné fólie. Môžu sa použiť na šikmé
strechy so sklonom viac ako 20°.
V ponuke je viac druhov difúznych kontaktných fólií,
ktoré sú určené na neukončené strechy pre použitie
na šikmé strechy a pokladané na krokvách vo venti-
lovaných a neventilovaných strešných konštrukciách.
Konštrukčné membrány
Pre stavebný priemysel ponúka Sofiz, s. r. o., viac
druhov parozábran buď s hliníkovou zábranou, alebo
bez nej, vystužené alebo nevystužené mriežkou,
ktoré sú odolné proti starnutiu a ukázali svoju kvalitu
počas viac ako 30 rokov používania v stavebnom
priemysle. V ponuke sú aj konštrukčné membrány na
izoláciu základov stavieb proti vlhkosti. Výhodou
použitia týchto materiálov je ľahká, čistá a jednodu-
chá manipulácia – kotúče sa narežú na šírku podľa
objednávky zákazníka.
Sofiz, s. r. o.
Družstevná 33/a tel.: 033/64 765 73 e-mail: sofiz@sofiz.sk
900 23 Viničné fax: 033/64 065 30 www.sofiz.sk
Nepremokavé fólie/celtoviny
a „urob si sám“ produkty
Monarflex MultiCover je zosilnená nepremokavá
fólia s výbornými vlastnosťami a vysokou kvalitou,
ktorá ochráni hodnotný majetok počas mnohých
rokov. Nepoškodí sa v prípade vystavenia slnečnému
žiareniu, je stabilná pri vysokých aj pri nízkych teplo-
tách, vhodná do extrémnych poveternostných pod-
mienok. Fólia má dlhú životnosť a jednoducho sa
s ňou manipuluje. V ponuke sú aj iné druhy nepre-
Na zjednodušenie montáže a uľahčenie práce
s membránami slúži príslušenstvo k stavebným mem-
bránam, ktoré je tiež v bohatej ponuke spoločnosti
Sofiz, s. r. o.
Spoločnosť Sofiz s. r. o ponúka svojim zákazníkom
aj Jednovrstvové fóliové hydroizolačné systémy
z mäkčeného PVC, rôzne produkty a príslušenstvo,
taktiež Monarplan kašírovaný plech - príslušenstvo
plechových profilov a rovinných plechov.
Viac informácií nájdete na: www.sofiz.sk
stavebné materiály
a systémy
44
Zatepľovanie pôsobí ako významný
faktor celkovej obnovy budov.
Zatepľovací systém – je skladba
tepelnoizolačných materiálov
a doplnkových prvkov, ktoré spolu
s obvodovou stavebnou konštrukciou
zabezpečujú požadovanú tepelnú
ochranu budov.
HASIT Slovakia, s. r. o., má vypra-
covaný technologický postup aplikácie
ETICS (externela Insulation Composite
System podľa ETAG 004) – kontaktný
zatepľovací systém.
Každý zatepľovací systém musí
obsahovať projektovú dokumentáciu,
ktorej súčasťou okrem iného musí byť
aj teplotechnický výpočet.
Požiadavky na podklad:
Podklad vhodný pre zatepľovací
systém musí byť vyzretý, bez prachu,
mastnoty a zvyškov oddebňovacích
prostriedkov, zvetralín, bublín a odlu-
pujúcich sa miest, biologického
napadnutia a aktívnych trhlín na plo-
che. Podklad nesmie mať zvýšenú
stálu vlhkosť, ani nesmie byť trvalo
zvlhčovaný.
Lepenie dosiek tepelnej
izolácie:
Pred lepením dosiek musia byť osa-
dené ukončovacie lišty a zakladacie
lišty. Lepiaca hmota sa nanáša ručne,
alebo strojovo na celý rubový povrch
dosky tepelnej izolácie a to vo forme
pásu po celom obvode dosky a záro-
veń v strede dosky sa vytvoria dva
lepiace terče. V prípade dosiek EPS
musí byť najmenej 40 % povrchu spo-
jeného lepiacou maltou s povrchom.
Pri systémoch s tepelnou izoláciou
z minerálnej vlny (MV) musí byť spo-
jený s podkladom celý povrch dosky.
Upevnenie rozperkami
(hmoždinkami):
Druh rozperiek, ich počet, plocha
voči výstuži a rozmiestnenie na ploche
dosiek tepelnej izolácie a na mieste
ich styku, alebo po celej ploche
sú určené v stavebnej dokumentá-
cii. Rozperky sa obvykle osadzujú
2—3 dni po lepení dosiek tepelnej izo-
lácie a pred aplikáciu základnej vrstvy.
Osadenie rozperiek sa musí urobiť
kolmo na podklad. Zostávajúci otvor
v základnej vrstve sa vyplní stierkovou
maltou.
Vyhotovenie základnej vrstvy
(sieťkovanie):
Základná vrstva musí vždy obsa-
hovať výstuž, ktorou je sklenená sie-
ťovina. Druh stierkovej hmoty a druh
sklenenej sieťoviny pre základnú
vrstvu sú určené v stavebnej doku-
mentácii. Základná vrstva sa musí
aplikovať do 14 dní od ukončenia
lepenia tepelnoizolačných dosiek.
V rohoch výplní otvorov sa pred apli-
káciou základnej vrstvy musí urobiť
diagonálne zosilujúce vystuženie,
a to pruhom sklenej tkaniny 300 x
200 mm. Plošné prekrytie sieťoviny
musí byť min. 100 mm. Na tepel.
Izol. Sa celoplošne nanesie lepiaca
malta – lepidlo, stiahne sa zubovou
stierkou a do tohto podkladu sa vloží
sklenená sieťka. Nerezovým hladítkom
sa sieťka pritlačí k lepiacemu pod-
kladu. Lepiaca malta – lepidlo, ktoré
prestúpi cez oká sklenenej sieťoviny
sa do hladka upraví nerezovým hladít-
kom.
Lepiace malty pre
zatepľovací systém
HASITHERM:
Lepiaca malta 803 – špeciálna
lepiaca malta na lepenie tepelnoizo-
lačných dosiek (polysturén, minerálna
vlna a pod.)
Lepiaca a armovacia malta 804 –
špeciálna lepiaca malta na lepenie
a armovanie tepelnoizolačných dosiek
(polystyrén, minerálna vlna, korok
a pod.). Ako stierková malta ku kla-
deniu armovacích tkanín na tepelno-
izolačné dosky a všetky rovné, suché
a predovšetkým nosné podklady.
Lepiaca a armovacia malta
MAX 8 – lepiaca a armovacia malta
pre tepelnoizolačné materiály do max.
výšky 8 m.
Konečné povrchové
úpravy – (fasádne omietky):
Podklad musí byť čistý, suchý
a dokonale vyzretý. Pred aplikáciou
vrchnej omietky musí byť podklad
opatrený penetráciou.
Ušľachtilé fasádne omietky:
minerálne vrchné omietky pre ručné
nahadzovanie (dajú sa spracovávať
aj omietacím strojom).
Silikónová omietka protect –
Nano technológia: paropriepustná
silikónová omietka s vysokou odol-
nosťou proti poveternostným vplyvom
na báze silikónovej živice. Na všetky
nosné a rovné minerálne podklady.
V odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
Podklad je potrebné upraviť príprav-
kom Putzgrund.
Silikátová omietka – Silikatputz:
paropriepustná silikátová štrukturálna
omietka s vysokou odolnosťou proti
poveternostným vplyvom na báze
draselného vodného skla. Na všetky
nosné a rovné minerálne podklady.
V odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
Podklad je potrebné upraviť príprav-
kom Putzgrund.
Akrylátová omietka – Akrylputz:
štrukturálna omietka na báze akrylá-
tovej živice, odolná proti poveternost-
ným vplyvom. Určená na všetky rovné
a nosné podklady. V odtieňoch podľa
vzorkovníka farieb. Podklad je potrebné
upraviť prípravkom Putzgrund.
Vladimír Končok
Produktový manažér
HASIT Slovakia, s r. o.
Bližšie informácie: www.hasit.sk
Prírodne stavať – zdravo bývať
HASIT – zatepľovacie systémy
Prevádzkovú energetickú náročnosť bytového
fondu vo veľkej miere ovplyvňuje spotreba
energie na vykurovanie budov.
Pohoda vytvorená teplom
HASIT zatepľovacie systémy
HASIT Slovakia, s. r. o., 900 55 Lozorno 932, tel.: +432/26/01 02 411, fax: +421/26/59 68 221
www.hasit.sk
Osvedčenou technikou
jednoznačne k úspechu
stavebné materiály
a systémy
46
Stále častejšie sa stretávame s prípadmi, keď sa zákazník rozhodne prekryť staré
drevené parkety laminátovou alebo hotovou drevenou podlahou bez toho,
aby si uvedomil, že stará drevená podlaha sa dá prebrúsiť a zrenovovať. Veľa
zákazníkov ani netuší, akú krásnu drevenú podlahu doma má. Neberie sa pritom
ohľad ani na životné prostredie a v stále väčšej miere sa používajú materiály,
ktoré sa ekologicky obtiažne likvidujú. Snahou parketárov by preto malo byť
informovanie koncového zákazníka o možnostiach renovácie pôvodnej drevenej
podlahy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli zmierniť negatívny dopad
na životné prostredie.
Zvážte svoje úmysly
ešte predtým, než sa
rozhodnete svoju opotre-
bovanú podlahu prekryť
kobercom alebo vymeniť
za plávajúcu podlahu.
Existuje niekoľko dôvodov
prečo uprednostniť dre-
venú podlahu. Súčasné
technológie umožňujú reno-
vovať znečistené a opot-
rebované drevené podlahy
tak, aby vypadali ako nové.
Vedeli ste, že drevená podlaha je hod-
notnejšie pretože sa jedná o prírodný
produkt? Parkety sú priaznivejšou
voľbou z hľadiska zdravia aj životného
prostredia. Na rozdiel od plávajúcich
a iných podláh majú drevené podlahy
dlhšiu životnosť, možnosť renová-
cie v priebehu životnosti a sú ľahké
na údržbu. Vedeli ste, že parkety majú
priaznivý vplyv na klímu v miestnosti?
Radi by sme vám pripomenuli jedno
jednoduché pravidlo, ktoré každý
podlahár síce dobre vie, ale predsa
naň občas zabudne. Môžete používať
tie najlepšie laky na svete a predsa
nedocielite dobrý vzhľad podlahy,
pokiaľ nebola správne a dôkladne
vybrúsená. Platí to aj opačne; môžete
používať najlepšie brúsne prostriedky
na svete, ale pokiaľ lak nebol apliko-
vaný správne alebo je nekvalitný, tak
sa vám dobrý vzhľad
podlahy nepodarí docieliť.
Široká ponuka
povrchových úprav
Skôr ako sa sami pus-
títe do renovácie vašej
drevenej podlahy, potre-
bujete vhodné náradie
a produkty, aby ste mohli
prácu perfektne zvlád-
nuť. Nezabúdajte, že aj
pri pravidelnom čistení
a údržbe bude vaša drevená podlaha
raz vyžadovať renováciu. Tá zahrňuje
prebrúsenie podlahy a nanesenie novej
vrstvy ochranného laku.
Široká ponuka na trhu je neprie-
hľadná. Zákazník stráca prehľad
a nevie akú povrchovú úpravu si zvo-
liť. Pri renovácii drevených podláh si
môžeme vybrať niektorý zo systémov
úpravy povrchu: lakovanie pomocou
lakov na báze vody alebo na báze
rozpúšťadiel, olejovanie, voskovanie
prípadne olejovoskovanie. Pri výbere
lakov na vodnej bázy, olejov a olejo-
voskov existuje aj možnosť tónovania.
Spoločnosť BONA ponúka napr. more-
nie holého dreva, tzv. staining, farebné
tónovanie parkiet. Môžete si však
vybrať aj prírodný vzhľad povrchovej
úpravy, ktorý uchová farebný tón vašej
drevenej podlahy.
Je veľmi dôležité si
uvedomiť, v akých priesto-
roch chcete lakovanie
podlahy použiť.
Záleží na tom, či chcete
lak použiť v byte kde sa
očakáva skôr stredná
záťaž, alebo v priestoroch
školy kde sa predpokladá
silná záťaž, prípadne
vo verejných priestoroch
či reštauráciách kde
sú podlahy vystavené
obzvlášť silnej záťaži.
Môžete si vybrať aj vami
požadovaný lesk podlahy: lesk, polo-
mat alebo mat.
Ako renovovať vašu podlahu
bezprašne?
V súčasnosti na trhu nájdete spo-
ločnosti, ktoré sa snažia uľahčiť prácu
spojenú s pokládkou a renováciou
parkiet vývojom zdravotne neškodných
výrobkov. Napr. účinné ergonomické
brúsky, ktoré zadržia prach vo vnútri
bezšvových vriec a tým umožnia prácu
v čistom a bezprašnom prostredí.
Spoločnosť Bona vyriešila jeden z naj-
väčších problémov pokládky a renovácie
drevených podláh – prach! Bezprašný
systém odsávania DCS ponúka zdravšie
a pohodlnejšie pracovné prostredie
vďaka systému nekonečných vriec, pri
ktorom do ovzdušia neuniká žiaden
prach. Vďaka tomuto systému je zaru-
čené, že po skončení brúsenia nebudete
musieť na následné upratovanie vynalo-
žiť toľko práce ako predtým.
Už ste si vybrali akú
povrchovú úpravu použijete?
Novinkou v ošetrovaní a údržbe
povrchu drevených podláh je BONA
NOVIA – riešenie šité na mieru renová-
cie podláh v domácnostiach.
Výrobky sú špeciálne určené pre
renováciu drevených podláh v domác-
nostiach. Nepotrebujete základný náter,
pekne prekresľuje drevo, je rýchlo
schnúca, odolná voči stopám po pod-
rážkach topánok a naviac je šetrná
k životnému prostrediu.
Podrobnejšie informácie vám radi
poskytneme na našich telefónnych čís-
lach alebo navštívte naše webové stránky.
Renovácia drevenej podlahy: Parkety ako nové
Renovujeme parkety
tel. +421/2/65 457 161
e-mail: redakce@renovujeme-parkety.com
st anovená t ak, aby nedochádzal o k t vor be kondenzát u, kt or ý
by násl edne bol o pot r ebné odvádzaƛ. Ak j e zar i adeni e vypnu-
t é, el ekt r oni cky ovl ádaná kl apka uzat vor í vet raci e pot r ubi e.
Zar i adeni e t ak vyt vára ni el en zdravú at mosf ér u bývani a, al e v
chl adných zi mných mesi acoch zabezpeēuj e nezanedbat eűnú
úspor u nákl adov na vykur ovani e. Pr evádzka zar i adeni a j e
bezpr obl émová, údr žba zahƍŸa výmenu Įl t ra, na ēo zar i ade-
ni e samé upozor ní na svoj om di spl ej i .
Pr i vet raní nást enným vet rákom AEROVITAL ni e j e i nt er i ér
Nást enný vet rák
AEROVITAL® j e pr vý
decent ral i zovaný
vet rák s peűovým
Įl t rom, kt orého
úēi nnosƛ bol a
kl i ni cky preukázaná.
AEROVITAL
®
Kl i ni cky t est ovaný
nást enný vet rák pre al ergi kov
Zat vor t e okná a
dýchaj t e zhl boka!
Nást enný vet rák
AEROVITAL® pr e vás
zabezpeēuj e dost at oē-
ný pr ísun ēer st vého
Įl t r ovaného vzduchu
bez škodl i vých al er gé-
nov a prachu a bez r i -
zi ka nežel enej návšt e-
vy cez ot vor ené okno.
Hmyz a hl uk z ul i ce
zost ane pr i t om vonku
za zat vor eným oknom
a t epl o zost ane vnút r i .
t ext a f ot o: SIEGENIA-AUBI KFV
Pr e zdravi e űudí i ochranu konšt r ukci e budovy j e pravi del ná
výmena vzduchu nevyhnut ná. Vet rani e ot vor eným oknom
však má veűa nevýhod: zvyšuj e r i zi ko vl ámani a, spôsobuj e
neži aducu st rat u t epl a, zaƛažuj e vnút or né pr ost r edi e hl ukom
zvonku a umožŸuj e vni knuƟe hmyzu, prachu a al er génov do
vášho domova. Pr eni kaj úci peű a j emný prach zaƛažuj ú dýcha-
ci e cest y a poškoduj ú zdravi e ni el en al er gi kom a nar úšaj ú t ak
osobnú pohodu. Nedost at oēné vet rani e spôsobuj e okr em
i ného aj zvýšeni e vl hkosƟ vzduchu s možným násl edným vzni -
kom pl esní, ēo môže vi esƛ aj k poškodeni u st avby.
Funkci a
Pr obl emaƟku vet rani a kompl exne r i eši nást enný vet rák
AEROVITAL® od Įr my SIEGENIA-AUBI. Cez vet raci e pot r ubi e
s dvomi navzáj om nezávi sl ými kanál mi odsáva použi t ý (pr íp.
vl hký) vzduch z mi est nosƟ a nasáva ēer st vý vzduch zvonku.
Vzduch pr i t om pr echádza cez Įl t raēnú j ednot ku, kt orá Įl t r uj e
vi ac ako 97% peűov z ēer st vého vzduchu pr i vádzaného do
mi est nosƟ. AEROVITAL® j e pr vý decent ral i zovaný vet rák s
peűovým Įl t r om, kt or ého úēi nnosƛ bol a kl i ni cky preukázaná.
Aby bol o vet rani e ener geƟcky úspor né, ohr i eva sa vzduch
nasávaný do mi est nosƟ v t epel nom výmenníku odsávaným
vzduchom z mi est nosƟ. Úēi nnosƛ t epel ného výmenníka bol a
www.conmat .sk www.mpl.sk www.t ozan.sk www.t wd.sk www.vbhslovakia.sk
impor t éri SIEGENIA- AUBI pre SR:
riešenia pre profesionálov
Nori mberg, Nemecko
24.–27.3.2010
Medzi národný odborný veűt rh oki en, dverí a fasád dopl nený
o t echnol ógi e, komponent y a st avebné pr vky
hal a 4
st ánok 215
Na pl oche 1.025m
2
pr edst aví skupi na podni kov
SIEGENIA-AUBI KFV i novaơvne pr odukt y z obl asƟ
t echni ky oki en, dver í, vet racej t echni ky a t echni ky pr e
budovy. Uni kát ne r i ešeni a vykazuj ú vysoký pot enci ál
úspor y ener gi e, nadšt andar dnú úr oveŸ bezpeēnosƟ
a el ekt r oni ckého zabezpeēeni a. Pr íět e sa pr esvedēi ƛ!
Tešíme sa na Vás...
zaƛažovaný hl ukom zvonku, vonkaj ší hl uk j e zar i adením t l me-
ný. Nízka vl ast ná hl uēnosƛ pr íst r oj a umožŸuj e j eho použi Ɵe aj
v obyt ných pr i est or och a spál Ÿach.
Ovl ádani e
Ovl ádani e AEROVITAL j e j ednoduché, pomocou t l aēi di el
pr i amo na zar i adení al ebo pomocou i nf raēer veného di aűko-
vého ovl ádaēa, kt or ý j e súēasƛou dodávky. Int enzi t a vet rani a
sa nast avuj e v 10 úr ovni ach, f unkci u zar i adeni a j e možné
pr i spôsobi ƛ i ndi vi duál nym pot r ebám j ednoduchým napr ogra-
movaním. LCD di spl ej neust ál e i nf or muj e o i zbovej t epl ot e a
vl hkosƟ vzduchu, ako aj o zvol enom pr ograme.
Pracovné reži my
Jednoduchým st l aēením pr ísl ušného t l aēi dl a j e možné zvol i ƛ
j eden z t r och r ozl i ēných pr ogramov:
- Program peűová ochrana
V t omt o pr ograme j e možné vol i ƛ medzi r eži mom vet rani a,
al ebo r eži mom ci r kul áci e. Reži m vet rani a zabezpeēuj e výme-
nu vzduchu medzi vonkaj ším a vnút or ným pr ost r edím.
V r eži me ci r kul áci e vzduchu nepr ebi eha výmena vzduchu
medzi vonkaj ším a vnút or ným pr ost r edím. Odsávaný vzduch
z mi est nosƟ j e vedený cez Įl t r e a vraci a sa ako ci r kul uj úci
vzduch späƛ do mi est nosƟ. Zar i adeni e v t omt o r eži me t eda
f unguj e ako „ práēka vzduchu“. Tent o r eži m j e i deál ny na
ci r kul áci u a ēi st eni e vzduchu v ēase, keě vonku pr evl ádaj ú
nepr i azni vé kl i maƟcké podmi enky, kt or é by ovzduši e v mi est -
nosƟ zhor ši l i (pr íl i š vysoká t epl ot a a/ al ebo vl hkosƛ vzduchu).
- Program odvl hēovani e
Tent o pr ogram j e ur ēený na aut omaƟcké r i adeni e vet rani a
na zákl ade r el aơvnej vl hkosƟ vzduchu v mi est nosƟ. Úr oveŸ
r el aơvnej vl hkosƟ vzduchu j e možné nast avi ƛ v r ozmedzí 30-
90%. Ak j e vl hkosƛ v mi est nosƟ vyšši a ako nast avená hodnot a
a súēasne vonkaj ší vzduch vykazuj e ni žši u vl hkosƛ, zvýši sa
aut omaƟcky i nt enzi t a výmeny vzduchu. Nemusít e maƛ obavy,
i poēas vašej nepr ít omnosƟ j e o všet ko post arané – v pr ípade
dažěa sa i nt enzi t a vet rani a aut omaƟcky zníži , aby sa vl hký
vzduch zvonku nedost al dovnút ra a i deál na kl íma v mi est nos-
Ɵ zost ane zachovaná.
- Program ri adeni e kl ímy mi est nosƟ
Pr ogram j e ur ēený na vyr ovnávani e vl hkosƟ a/ al ebo t epl ot y
v mi est nosƟ s paramet rami vonkaj ši eho vzduchu. Požado-
vanú t epl ot u v mi est nosƟ j e možné nast avi ƛ v r ozmedzí 10-
50°C, vl hkosƛ v r ozmedzí 30-90%. Ri adeni e vet rani a pr ebi eha
nezávi sl e od paramet r ov vonkaj ši eho vzduchu. Ri adeni e j e
možné nast avi ƛ v závi sl osƟ na j ednom z paramet r ov al ebo
súēasne na oboch. Pr ocesor nepr et r ži t e over uj e r el aơvnu vl h-
kosƛ vzduchu a t epl ot u v mi est nosƟ a v pr ípade, že j e j eden
(al ebo obi dva) z paramet r ov pr ekr oēený, aut omaƟcky zvýši
i nt enzi t u vet rani a.
AEROVITAL j e zar i adeni e spŰŸaj úce poži adavky aj t ých naj ná-
r oēnej ších kl i ent ov. Pr i náša j edi neēné vet rani e so syst émom.
Zdravé, bezpeēné a ener geƟcky úspor né. M ont áž j e j edno-
duchá, vet rák j e možné kedykoűvek Ňexi bi l ne i nt egr ovaƛ do
pl ánov budovy. Je vhodný ni el en do novost avi eb, al e i pr e
dodat oēnú mont áž do už exi st uj úci ch st avi eb.
V pr ípade záuj mu vám radi poskyt neme vi ac i nf or máci í.
w w w.si -au.sk
stavebné materiály
a systémy
50
Trh s oknami a ďalšími otvorovými výplňami v súčasnosti u nás prežíva veľkú
konjunktúru. Na trh vstupujú noví výrobcovia a ponúkajú stále nové a vylepšené
riešenia. Popri tradičným materiálom – dreve a hliníku na trhu dominujú hlavne
ponuky PVC okien.
V minulom roku na tento v podstate až presýtený trh vstúpila spoločnosť
VÚSAPL, a. s. Nitra s kvalitatívne novými typmi okien a dverí, vyrábanými
z nového kompozitného materiálu – fiberglass. O aký materiál ide a aké sú jeho
šance uplatnenia sa na trhu?
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5
tel.: 00421/37/6501 196
mobil: 0907/737 477
fax: 00421/37/65 34 230
e-mail: ochocova@vusapl.sk
www.vusapl.sk
Okná a dvere
FIBERGLASS – alternatíva
prevyšujúca súčasnú kvalitu
Kompozit fiberglass je nekonečným
skleným vláknom vystužená termose-
tová živica. Až 80 % sklených vlákien
v kompozite zabezpečuje vysoké
technické a fyzikálno-mechanické
parametre profilov a následne i okien
a dverí, čím sa u týchto výrobkov, pri
porovnaní s výrobkami vyrábanými
z tradičných materiálov vrátane PVC,
ich kvalita zvyšuje. Z uvedených para-
metrov je treba osobitne vyzdvihnúť
minimálnu tepelnú rozťažnosť v širo-
kom rozmedzí teplôt (je na úrovni
dreva), vysoké pevnostné parametre,
ktoré zabezpečujú „samonosnosť“ čím
okná nepotrebujú na rozdiel od PVC
žiadnu kovovú výstuž. Vysokou pred-
nosťou je tiež tvarová stálosť, či vysoká
chemická odolnosť. Okná z fiberglassu
nekorodujú, sú nehorľavé, elektricky
nevodivé a je ich možné vyrábať v širo-
kej škále odtieňov RAL resp. RENOLIT.
Vysoké parametre výrobkov z fiber-
glassu sú samozrejme premietnuté
i v cene, kde sa cenové relácie pohy-
bujú medzi cenami PVC okien a dverí
a cenami okien a dverí vyrábaných
z hliníkových profilov. A práve náhrada
hliníkových okien a dverí je najväčšia
príležitosť pre výrobky z fiberglassu.
Vyššiu cenu chcú fibergassové okná
kompenzovať hlavne lepšími kvalitatív-
nymi vlastnosťami.
Výborné vlastnosti a novosť okien
a dverí fiberglass boli ocenené v roku
2009 Cenou veľtrhu CHEMPLAST
na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
v Nitre.
Ako každá novinka na trhu, tak
i okná a dvere z fiberglassu potrebujú
určitý „aktivačný“ čas. VÚSAPL, a. s.,
očakáva, že počas tejto doby sa nové
výrobky dostanú nielen do povedomia
stavebníkov, projektantov, či investorov,
ale že to bude zároveň aj obdobie
získavania podnetov, resp. námetov
pre inováciu – rozšírenie o kvalitatívne
nové typy okien. Výrobca verí, že okná
a dvere fiberglass sú výrobky tretieho
milénia.
Kvalitné rohože EMCO do každého
prostredia za výhodné ceny vám dodá
TOMMAR Slovakia, s. r. o.
Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava, tel. 02/64 46 16 16, mobil 0903/642 246, www.tommar.sk, e mail: tommar@tommar.sk Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava, tel. 02/64 46 16 16, mobil 090 6, www.tommar.sk, e mail: tommar@tommar.sk
0zä T1 1raocec a/Vahom ò. ä04
te|./lax. 081/TT8 10 00, mohi|. 0010 004 0T4
www.seccikstrech¢.sk
8trech¢ a kroc¢

ߢ4roizo|acie

lasa4¢
ßearoli|aòaé arace
8aecàocaaie koaàtrakcii ah|ikoc¢mi c|akaami
8aaaòaé arace

k|amaiarske arace
1|akocé izo|acie
stavebné materiály
a systémy
52
Pre ľudí s postihnutím, vysokou nadváhou či mamičky
v pokročilom štádiu tehotnosti môže byť takmer
neprekonateľnou prekážkou i jeden jediný schod.
Takéto bariéry sa týkajú aj starších ľudí a rodičov
s kočíkom.
Podľa Stavebného zákona musia
byť stavby navrhované tak, aby spĺ-
ňali aj požiadavky ľudí so zníženou
schopnosťou pohybu a orientácie,
teda najmä požiadavku bezbariérovosti.
Napriek tomu, že o prekonávaní bariér
sa v ostatných rokoch píše i hovorí
pomerne často, skutočne bezbarié-
rových budov je stále ako šafránu.
Neplatí ani rozšírený názor, že architek-
tonické bariéry sú daňou za minulosť,
naopak, bariér stále pribúda. Tradičným
spôsobom odstránenia bariér je vyko-
nanie potrebných stavebných úprav,
ktoré sú však limitované dispozičným
riešením stavby. V týchto prípadoch sú
jediným riešením technické zariadenia,
ktoré sa dajú zabudovať do existujú-
cich stavieb, často dokonca bez nároč-
ných stavebných úprav.
Schodiskové plošiny
K typickým predstaviteľom takýchto
zariadení môžeme zaradiť šikmé
schodiskové plošiny, ktoré sa inštalujú
priamo na schodisko. Ich hlavnou pred-
nosťou sú okrem pomerne jednoduchej
montáže nízke prevádzkové náklady
a značná variabilita. Väčšina zariadení
dostupných na našom trhu môže byť
vybavená aj sklopnou sedačkou, ktorá
dovoľuje využiť plošinu nielen vozíčka-
rom, ale i chodiacim ľuďom. Veľkou
výhodou je aj veľká nosnosť plo-
šín – až do 225 kg. Plošina sa po pou-
žití jednoduchým spôsobom sklopí
k dráhe, čím sa uvoľní väčšina plochy
schodiska (dráha so sklopenou ploši-
nou zaberie len okolo 270 mm zo šírky
schodiska). Z estetického hľadiska je
výhodou aj skutočnosť, že dráhu, ako
aj veľkú časť vlastnej plošiny si každý
môže zvoliť podľa štýlu a architektúry
priestoru, čo je zárukou minimálneho
narušenia estetiky a vzhľadu existujú-
ceho priestoru.
Stoličkové výťahy
V ostatných rokoch sa k nám
zo západnej Európy, predovšetkým
z Veľkej Británie, dostali stoličkové
výťahy. Podobne, ako šikmé schodis-
kové plošiny, sa aj stoličkové výťahy
inštalujú priamo na schodiská bez
náročných stavebných úprav. Tým sa
však ich vzájomná podobnosť končí.
Pre svoju jednoduchšiu konštrukciu
majú menšiu nosnosť – spravidla 120,
resp. 180 kg a ich variabilita je prak-
ticky nulová. Ak ho chce využiť vozíč-
kar, musí presadať a navyše potrebuje
na obidvoch staniciach vozík. Stoličkové
výťahy sa preto hodia predovšetkým do
súkromných domov a nie do verejných
budov. Žiaľ, túto
skutočnosť si viac
slovenských inšti-
túcií momentálne
overuje v praxi.
Výťahové
plošiny
V rodinných
a obytných domoch
alebo verejných
budovách, kde
potrebujeme preko-
nať 1—2 podlažia
v obvyklej kon-
štrukčnej výške,
a je miesto na
umiestenie oceľovej,
presklenej alebo
murovanej šachty,
je výhodné použiť výťahovú plošinu.
Štandardný rozmer na umiestenie
šachty je 1 400 x 1 600 mm. Pohon plo-
šiny zabezpečuje buď hydraulický agre-
gát, alebo elektromotor cez závitovku.
Je výhodné uvažovať s inštaláciou
v rodinnom dome už pri začiatku pro-
jektových prác, zvoliť vhodné umies-
tenie a rozhodnúť či pôjde o viditeľné
alebo skryté riešenie s dverami prispô-
sobenými interiéru. Výťahová plošina
zaručí používateľovi obývateľnosť
domu i pri akýchkoľvek zdravotných
problémoch s pohybom, a odpadne
mu problém s hľadaním vyhovujúceho
bývania.
Sú situácie, keď nie je možné použiť
žiadnu z týchto pomôcok na preko-
nanie schodov. Najčastejšie to býva
príliš úzke schodisko – napríklad šikmá
schodisková plošina na svoju inštaláciu
potrebuje minimálnu šírku schodiska
850 mm. V takomto prípade možno
použiť plošiny s kolmým zdvihom. Sú
ideálnym riešením všade tam, kde treba
prekonať menší výškový rozdiel (spravi-
dla do 1 600 mm). Vďaka prekonávaniu
menších rozdielov nepotrebujú viaceré
bezpečnostné prvky charakteristické
pre výťahy, čo sa priaznivo prejavuje
na ich cene. Jedným z týchto prvkov
je šachta, ktorá sa môže nahradiť bez-
pečnostnou clonou, ďalším sú výťahové
dvere, ktoré nahrádza dverná uzávera.
Všetky spomenuté zariadenia majú,
samozrejme, opodstatnenie len v prí-
pade potreby odstrániť bariéry v určitej
časti budovy. Ak treba odstrániť bariéry
v celej budove, najvhodnejším rieše-
ním bude zabudovanie kompletného
výťahu. Pri jeho výbere však treba
pamätať aj na potreby zdravotne zne-
výhodnených, lebo príliš malá kabína,
nevhodne umiestnený ovládací panel,
či úzke výťahové dvere, ktoré takíto
ľudia nedokážu použiť, niekoľkoná-
sobne znížia úžitkovú hodnotu tohto
zariadenia…
Štýl v spolupráci
s firmou ARES, spol. s r. o.
info: www.ares.sk
Schodisko
nemá byť bariérou
Bezplatné konzultáDJFtCeloslovenskÈQÙTPCOPTǸtPrispôsobenie dodávky potrebám klienta
ARES spol. s r.o.
Banšelova 4, 821 04 Bratislava, SR, Bezplatné t. č.: 0800 14 19 11, Tel.: +421 2 4341 4664, +421 2 4820 4511
+421 2 4820 4546, Fax: +421 2 4820 4528, e-mail: ares@ares.sk, http://www.ares.sk
Bezbariérové
riešenia
od profesionálov
Šikmá schodisková
plošina SP 150 Omega
Vákuový výťah
PVE
Sedačkový výťah
Bison
Kúpeľňové štúdio ARION, Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina
tel: 041/562 41 89, fax: 041/562 65 14, mobil: 0903/524 520, e-mail: studio@doss.sk, web: www.doss.sk
otváracie hodiny: po—pia: 8.00—17.00, so: 9.00—12.00
ponúkame exkluzívne značky mozaík, obkladov, dlažieb, sanity, …
služby: zameranie priestoru, spracovanie 3D vizualizácie, vypracovanie cenovej ponuky, technických podkladov, pokládkového plánu
NG nová generácia stavebného systému
ˆ najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti v SR
ˆ vysoká pevnosť muriva
ˆ rýchle a jednoduché stavanie
ˆ tradičný prírodný stavebný materiál
ˆ zdravé a úsporné bývanie
ˆ zaujímavé ceny
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295,
tel.: +421 2 43 421 062, +420 602 451 399, e-mail: info@heluz.sk,
www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206
Brúsené tehly HELUZ FAMILY
pre pasívne a nízkoenergetické domy
Skvelé tehly pre Váš dom
s
ú
č
in
iteľ pre
c
h
o
d
u
t
e
p
l
a
t
e
p
e
l
n
ý
o
dpor
0
,
1
5
W
/
m2
K
6
,
3
0

m2
K
/
W
U
R
Srdečne Vás pozývame na návštevu našej pre-
zentácie v hale B0, stánok č. 402, na výstave
CONECO Bratislava v dňoch 23. - 27. 3. 2010.
VOJWFS[ÈMOPTƃTZTUÏNV
st.vobrv svston |o Jc t.cc| pcJ|..| s.ncrcsrv. r|o |o v|...rv r. vvb..ro tvpv
st.v|ob . . v|.u.|ro|c |ű.J|sk. |o st.vb. r.
ro.c.c.r.r|o cJ bo.ro| st.vbv
[WÊŘÝFOJFÞäJULPWFKQMPDIZ
kcnp|otrv vcrk.|s| cbvcJcvv nu. s |.ubkcu
19 cn unc.ŵu|o .vvs|ƃ u.|tkcvu p|cc|u .. c 10 °
WZVäJUJFBMUFSOBUÓWOZDI[ESPKPWFOFSHJF
svston unc.ŵu|o vvu.|t|o topo|rvc| Řo.p.J|o|
v.Juc|/vcJ.. .|.Joro|c vot..r|.. ||t..c|o.
8/ma// s. t. e. - starer ca k/ec
lr|;|a¡|at |tt|at|t;|t - |t1|attat t|tt|att|| - t\tt|¡ ttat
||n.|| s . c \ob ...k|n.||sk
¯cpcűŘ|.rsk. 12 |n.|| |r|c¨k|n.||sk
852 12 b..t|s|.v. ¯o| |421 2 63 53 4 81
S|cvorsk. .opub||k. |.x |421 2 63 53 4 82
1ÙWPEOÈTMPWFOTLÈUFDIOPMØHJB
TWFUPWâÝUBOEBSEWCâWBOÓ
6OJLÈUOZOÓ[LPFOFSHFUJDLâ
TUBWFCOâTZTUÏN
501,*."--
SâDIMPTƃWâTUBWCZ
Jcb. vvst.vbv st.rJ..Jro|c .cJ|r
ro|c .osp r.|cnro|c Jcnu .r.
kűuŘ´ |o 68 tv.Jŵcv
ÞTQPSBQSJWâTUBWCF
p.| .o.||..c|| st.vbv s. p.|ono.ro sot.|
.. 30 ° st.vobrvc| r.k|.Jcv
OÓ[LFQSFWÈE[LPWÏOÈLMBEZ
vvr|k.|uco topo|rc|.c|.Řro v|.strcst| svstonu usot.|. .. 80 ° p.ov.J.kcvvc|
r.k|.Jcv r. vvku.cv.r|o . c|.ov ¯|\
Spc|cŘrcsƃ ||n.|| s . c p.|c|.J.. s pcvcJrvn ur|k.trvn .|osor|n vvst.vbv
.cJ|rrvc| Jcncv .kc .| |rvc| tvpcv st.v|ob r.|.c.ro|s|o|c J.u|u \vv|ru|.
st.vobrv svston. ktc.v J..n.t|ckv .. c rouvo.|toűrvc| 80 ° o||n|ru|o
r.k|.Jv r. vvku.cv.r|o. p.|Řcn nrc.stvc u. .o.||.cv.rvc| st.v|ob Jck..u|o.
.o .J.ŵcu´ .. oxco|ortro v|.strcst| ronus|. bvƃ vvss|o |rvost|Řro r.k|.Jv. .kc
tc bvv. u ncJo.rvc| toc|rc|cc|| .vvkcn. p..vo r.cp.k / ktc bv ror.s|o|
v|cJro vvu.|t|o tvc| 1015 n
2
p|cc|v r.vvso. ktc.o .|sk. .utcn.t|ckv .kc bcrus
v.|ű.Jcn r. subt||rcsƃ co|o| kcrst.ukc|o v pc.cvr.r| s k|.s|ckvn| toc|rc|cc|.n|`
Subt||rcsƃ tu v .|.Jrcn p.|p.Jo ro.r.nor. k.o|kcsƃ .|obc ...r|toűrcsƃ.
voś n.|cktc.. st.vobr. kcrst.ukc|. s. nc.o pcc|v.||ƃ .tostcn r. so|.n|cku
cJc|rcsƃ vvso 8
c
||c|to.cvo| stupr|co Ř| Jck..o cJc|.v.ƃ vot.u s .vc||csƃcu
165 kn/|cJ . v|.c / to.ncv|.ro sr|nkv p.o...J..|u osto v|.c
5
0
-5
7,4 ºC
-7,6 ºC
||n.|| s.c
|..rcv. 10
851 03 b..t|s|.v.
S|cvorsk. .opub||k.
Vysokoškolákov 2, Žilina (areál Žilinských komunikácií)
Tel: 041/5651251 | Fax: 041/5000768 | GSM: 0911 503 737
w
w
w
.
m
a
k
r
o
b
.
s
k
m
a
k
r
o
b
@
m
a
k
r
o
b
.
s
k
ROLETY
GARÁŽOVÉ
brány
na plastové a eurookná, vonkajšie i vnútorné,
horizontálne i vertikálne, hliníkové,
drevené a bambusové, elektrické i manuálne
sekčné, rolovacie, výklopné
žalúzie
markízy
SHOWROOM
plissé roletky, luxusná tieniaca technika
siete proti hmyzu
pevné, samonavíjacie, dverové
PREDAJ I MONTÁŽ I SERVIS
švajčiarske
STOBAG
SPOLUPRACUJEME S NAJLEPŠÍMI
stavba – teplo, vykurovanie
56
„Když máš v chalupě orchestrión, nevadí, že do ní fičí...“
spieva sa v jednej starej známej pesničke.
Niečo na tom bude.
K celkovej pohode nestačí mať iba dobre zakúrené. Aj keď...
teplučko v chalupe, príjemná spoločnosť,
hudba a dobré vínko k tomu...
tá predstava nemá chybu.
Majitelia chalúp vedia, o čom hovoria.
Mám to šťas tie, ra diť sa me dzi tých
„bláz nov“, čo kon com týž dňa vyrá žajú
z mes ta a na priek nepo hod liu a nepo-
rov na te ľným pod mi en kam s ich trva lým
byd lis kom obja vujú ča ro býva nia na šich
pred kov. Neho vo rím o maji te ľoch luxus-
ných chát, kde ok rem pri stá va cej plo chy
pre heli kop téru ne chý ba už nič. Mo je
sym pa tie ma jú cha lu pári v dre ve ni ci a ch,
ka men ných ale bo teh lo vých dom če-
koch, v býva lých sen ní koch a mly noch…
Ja pat rím k tým „ka men ným“. Zi ma sa
už na nás chys tá a tí, čo sa na ňu v le te
pri pra vili, to ma jú vy hra né. Pri pra viť sa
mož no rôz nymi spô sob mi. Su sed nachy-
stal dre vo na dve zi my, spá lil ho za
jed nu zi mu, ale v le te nemu sel po hnúť
prs tom. Oddy cho val. Ďal ší su sed na
Teplota podľa priania,
stavba – teplo, vykurovanie
57
je seň zav rie cha lupu a uká že sa až na
jar. Aj to má svo je ča ro. Vie te, aký je
po tom vzác ny, keď ho člo vek ne vi dí
ce lú zi mu?
A po tom… je tu eš te sku pin ka,
do kto rej sa sna žíme zara diť aj
my s man že lom. To sú tí, čo
pre rá bajú, vylep šujú, niek torí
zab ú dajú aj oddy cho vať…, len
aby to bo lo lep šie a ce lý rok
obý va teľ né. Keď sa ta ký to
cha lu pári stret nú, ich spo-
ločná reč úpl ne pri rod zene
skon čí pri vymi e ňaní si skú-
se ností a os ved če ných pos-
tu pov pri opra vách. Ur či te
neho vo rím iba za se ba, že
na na šom tr hu chý ba dos-
ta točná lite ra túra zame ra ná
prá ve na tú to sku pinku. Na
teh lový dom si trúf ne kde-
k to. Ale dre ve nica ale bo
ka men ný dom zasko čia aj
zná mej šie fir my. A uznaj te,
v dneš nej do be hľa dať
zdro je ílov, len aby som
ve de la vy tme liť teh lovú
piec ku pod ľa sta rých
recep tov ale bo utláčať
hli nu na strop, aby mi po
zosu šení pa da la z dre ve-
ného stro pu do ta nie ra…
všet ko s mie rou. O to väč-
šiu mám po tom ra dosť, ak
sa nie kde ob ja ví kon krétna
ra da s vy u ži tím bež ne dostup-
ných mate ri á lov a ja ju viem
pou žiť ale bo as poň po môcť
suse dovi.
Tak že, zi ma sa blí ži a je čas
po ri adne zakú riť. Prob le ma tika
vyku ro va nia je však veľ mi ši ro ká.
Všet ko so všet kým sú vi sí a roz-
o brať ju zo všet kých strán je na
ce lý ro mán. Vý ber vyku ro va ci eho
te le sa by mal pat riť až k tým posled-
ným kro kom. Na zabez pe če nie tepel nej
po ho dy a správ ne ur če nie po tre by vý ko nu
vyku ro va cie ho te le sa potre bu jeme po znať
te pel né stra ty kon krét neho ob jek tu ale bo
miest nos ti, v kto rej si plá nu jeme „pri kú-
riť“. Z tých to strát si po tom ľah ko ur čí me
po tre bu tep la (vý kon vyku ro va ci eho te le sa
W ale bo kW). Ur čiť pres né hod noty tepel-
ných strát by som odpo ru čila ne chať na
odbor ní kov a naj lep šie eš te v štá diu pro-
jek to va nia do mu. Pri dob rom ná vr hu ur či te
ušet ríte. V prí pa de, že ste dom ale bo ako
ja cha lupu kúpi li, neo stáva vám nič iné,
iba sa exi s tuj ú cej sku toč nosti pris pôso biť.
Je ve ľa mož nos tí, ako exi s tuj úci stav zlep-
alebo pohoda v chalupe
Vykurovacie teleso z ocele v zaujímavej interiérovej kompozícii
stavba – teplo, vykurovanie
58
šiť a ve ľa mož ných postu pov, z kto rého
kon ca za čať. Za tep le nie ob jek tu ale bo len
miest nos ti, vý me na pod láh, …
Ja som za ča la zatep le ním kro vu
a výme nou ko mí na – sta rý ka men ný
som pre je ho cha trný stav a roz siahle
prask liny bo la nú te ná zbú rať. Nahra-
dila som ho no vým skla dač ko vým
ty pom, zvý šila som je ho vý šku nad
65 cm nad štít stre chy pre lep ší ťah
(do brý ťah mi zabez pečí lep šie spa-
ľo va nie pa li va – tak že aj je ho vy u ži-
tie), ukon čila som ho komí no vou stri-
eš kou, a keď že je izo lo va ný, pri dob rej
údrž be by ho ma li vyu ží vať aj mo je
vnú čatá. Až po tom pri šlo na rad vyku ro-
va cie te le so. Pô vod ná oce ľová piec ka
bo la hrd za vá, netes ni la, a to, že člo vek
zakú ril, bo lo cí tiť až po troch dňoch.
Aku rát, keď sme sa vra cali do civi li zá-
cie, bo la naj väč šia chuť zos tať.
Vý be ru to ho môj ho najv hod nej šie ho
vyku ro va ci eho te le sa pred chádza la dl há
prí prava. Niek to to rie ši tak, že si dá
pora diť od su se da a dú fa, že to, čo je
do bré pre suse da, bu de fun go vať aj
u ne ho. Niek to zbeh ne do najb liž šieho
ob cho du a dá na ra dy zná me ho pre da-
va ča, kto rý ob čas ani ne tu ší, čo pre dáva
(česť výnim kám). Ale bo sa vybe rie na
vý sta vu a dá na ra dy od bor ní kov. Tre ba
však upo zor niť, že aj na vý sta ve je is té
rizi ko, že natra fíte na odborníka-obchod-
níka za kaž dú ce nu. Po kiaľ však má te
kon krétne otáz ky a dosta nete na ne
prib ližne rovna ké kon krétne odpo vede
u rôz nych vys ta vo va te ľov, je tu pred po-
klad, že ste na správ nej ces te. Neu škodí
nazbi e rať množstvo pro pa gač ných
mate ri á lov a po tom si ich eš te v kľu de
do ma preš tu do vať, vrá tane ma lých pís-
men pod tex tom.
Použitie prírodných materiálov v kombinácii s vhodným doplnkom navádza atmosféru
dávno zašlých časov…
stavba – teplo, vykurovanie
59
Na zjed no du šené urče nie kon krét-
neho potreb ného vý ko nu vyhri e va cie ho
te le sa ma jú fir my po moc né tabuľ ky.
Sta čí, ak vie te plo chu ale bo ob jem
vyku ro va nej miest nosti. Pod ľa nej vie te
odhad núť po treb ný vý kon vyku ro va-
ci eho te le sa vo W ale bo kW. Celková
te pel ná stra ta miest nosti ozna čo vaná
ako Qc vám po vie, koľ ko tep la mu sí te
do dať, aby ste sa v miest nosti cí ti li
poho dlne. Aj keď is tá mo ja zná ma
tvr dí, že nee xi s tuje stu dená cha lupa
– iba neši kovný chlap. Tá to teó ria
ur či te pat rí k tým naj lac nej ším (ale bo
as poň naj po ho dl nej ším – zá le ží od
chla pa), ale to už ne chám na vás. Ak
dá te pred nosť vedec kej ším teó ri ám,
tak po kra čujeme. Je po treb né si uve-
do miť,
že tabu ľky vzni kali na zá kla de neja-
kých kon krét nych pod mi e nok. Aby bo li
čo naj uni ver zál nej šie, aj tie pod mi enky
bo li ta ké uni ver zálne. A te raz pri-
chádza môj prí pad kamen ného do mu.
Sta čí si uve do miť, že pri rov na kej
hrúb ke mu ri va má ka men né vo či teh-
lo vému (pl ná pá le ná) asi 1,5-násobne
väč šiu te pel nú vodi vosť a vo či póro-
be tónu je to aj 4- až 5-násobok.
Tak že, ak nie komu sta čí na vykú re nie
miest nosti s teh lo vými múr mi 10 kW,
mo ja miest nosť s rov na kými roz mermi
a kamen nými múr mi by pod ľa to ho
ma la spo tre bo vať o 1,5-násobok viac.
Ale nie je to ta ké jed no du ché. Odbor-
níci odha du jú, že stre chou mô že uni kať
10—20 % tep la. Ak si tú stre chu zatep-
lím, ma la by som mať v miest nosti teo-
re ticky o 10—20 % tep lej šie. Zatep le nou
pod la hou by som ma la ušet riť 5—10 %
tep la. Ok na mi nám uni ká až oko lo
30—40 % tep la (zá le ží od veľkos ti, ty pu
okien a ich zaskle nia …). Ste nami uni ká
asi 20—25 % tep la. A opäť som pri
ka me ni a pri typic kom vzo ro vom do me.
Mo je stra ty ste nami bu dú vo či pri e meru
ur či te vyš šie. Tak že mi neo stáva nič iné,
len si jed no du cho dať vypo čí tať te pel né
stra ty na kon krétne pod mi enky odbor ní-
kovi. Niek torí do dá va te lia vyku ro va cích
te lies vám (v prí pa de, že si vybe ri ete
ich výro bok) uve denú služ bu po skyt nú
bez platne. Pot re bu jete k to mu však
vý kre sy do mu (pôdo ry sy, re zy), ne ja kú
situ á ciu a uvi esť loka litu. Ak umi est-
ne nie do mu ovplyv ňujú ne ja ké špe-
ciál ne pod mi enky (napr. na veter nom
sva hu,…), je po treb né na to upo zor niť.
A po tom vám už nič ne brá ni vy brať
si ne ja ký kon krétny typ vyku ro va ci eho
te le sa…as poň na zá kla de potreb ného
vý ko nu. Do hry ale vstu pujú aj iné
ve ci. Je veľ mi dôle žité ujas niť si, ako
čas to bu dem vybra ným tele som pri-
ku ro vať, či ho bu dem pou ží vať ako
dopl n kové ale bo hlav né kúre nie, aké
naj lac nej šie pa li vo si viem zabez pe-
čiť… Bo lo by nelo gic ké, po kiaľ mám
cha lupu pod ho ro u, dová žať uh lie zo
vzdi a le ného mes ta ale bo ča kať na ply-
no fi ká ciu de di ny a do vte dy poze rať so
Na dotvorenie želanej atmosféry možno
výkonný tepelný zdroj osadiť
do dvojkombinácie – krb a klasická pec
Jednoduché línie sú charakteristické pre
súčasnú modernu
stavba – teplo, vykurovanie
60
zmrz nu tým no som na no vý, krás ny, ale
nepou ži te ľný ply nový ko tol.
Pre mo ju cha lupu pod ho rou mi
odbor níci pora dili jed no značne kozu-
bovú vlož ku na spa ľo va nie dre va
a dre ve ných bri kiet (to asi pre prí pad,
že by som sa zne pá čila les ní kom a tí
by mi odmi etli pre dať dre vo… dar mo,
nemlad nem). Mate riál tej to vlož ky mô že
byť oce ľový plech ale bo lia tina. V mo -
jom prí pade je vhod nej šia oceľ, keď že
sa rých lej šie zah re je. To zna me ná, že
aj rý ch lej šie odo vzdá va tep lo do pri es-
toru. A eš te jed nu dô le žitú vý ho du má,
že kú re nie
mož no
ke dy ko ľvek
pre ru šiť
ale bo obno-
viť. Oce-
ľový plech
vlož ky
rea guje
pruž nej šie
ako lia-
tina. Tá má
to tiž väč šiu
te pel nú
zotr vač-
nosť, a tak
je vhod-
nej šia na
ply nulé nepre ru šo vané vyku ro va nie. Jej
lep šia vlast nosť vo či oce ľo vému ple-
chu je, že sa nepre pa ľuje. Ale aj to sa
dá vyri e šiť je ho väč šou hrúb kou. Čím
hrub ší plech kozu bo vej vlož ky, tým men-
šie ri zi ko pre pá le nia.
Te pel ný úči nok pri mnou vybra nom
vyku ro va com te le se sa dosa huje sála-
ním cez zas kle né dvi erka (asi 25 %)
a prú de ním vzdu chu oko lo kozu bo vej
vlož ky (asi 75 %). Veľ mi dôle žité je
obsta va nie kozu bo vej vlož ky. Po kiaľ ju
obsta víme izo lo va ným mate ri á lom, oka-
mžite po zo hriatí vlož ky tep lý vzduch
prú di do miest nosti. Po pre ru šení
vyku ro va nia však veľ mi rých lo te le so
a tým aj vzduch chlad ne. Po kiaľ ho
obsta víme aku mu lač ným mate ri á lom,
te pel nú po ho du navo díme ne skôr, pre-
tože tep lý vzduch ohri aty kozu bo vou
vlož kou zahri eva naj skôr aku mu lačné
obsta va nie a až to vzduch v miest nosti.
Rie še ním by
moh la byť ich.
Pou žiť aku mu-
lačné obsta va nie
s výfu ko vými
mriež ka mi ako
pri izo lo va nom
obsta vaní. Oh ria -
ty vzduch prú di
cez výfu kové
mri ež ky v hor nej
čas ti späť do
miest nosti. Tie to
mriež ky mô žu
byť pre zvý še nie
účin ku opat rené
ven ti lá tormi. No vé
mo der né kozu-
bové vlož ky na priek zaskle niu do ká žu
navo diť atmo sféru otvo reného kr bu
(zdví ha cími dvi er kami), do ká žu roz vi-
esť tep lý vzduch do via ce rých miest-
ností (čo sa mi ho dí) ale bo sa na ne
dá pri po jiť ra diá to rové kúre nie. Pre
maji te ľov netem pe ro va ných cha lúp je
však radi á to rové kúre nie nevhod né, ak
ne chcú po kaž dom svo jom po by te vyp-
úš ťať vo du z vyku ro va cie ho systé mu,
aby im po čas zi my nepo tr halo trub ky.
Ing. Dra ho míra Jed lič ko vá
Fo to: Rene Brisach, Deco
DOBRÉ RADY DOBRÉ RADY
• Dlho dobý per cen tu álny rast cien pa lív
a ener gie si má lo kto trúf ne odhad-
núť. Is té je len to, že ce ny vzras tú.
Tak že vy hrá va ten, čo bu de mať
najmen šiu spo trebu a bu de nachy-
staný aj na alter na tívne vyku ro va-
nie. Čo tak vy u žiť sl neč nú ener giu,
ener giu vet ra ale bo ener giu ze me?
Pri vyku ro vaní rodin ného do mu by
som nad tým ur či te zau va žo va la. Ale
inves to vať ta ké finan cie do cha lu py?
Asi by sa mi ná kla dy, vlo žené do
sys té mu vy ku rovania, ani zďaleka
ne vrátili. A eš te, bo lo by po ro man-
tike ná šho prí chodu do ne vykúrenej
cha lupy. Pr vý pohá rik na zahri a tie
by sme mu se li pri pí sať alko ho lizmu
a stra tila by sa aj sil ná zámi enka na
ná všte vu suse da, kto rý pri šiel už deň
pred tým a má zakú rené. A čo by člo-
vek neu ro bil pre udr ža nie do brých
sused ských vzťa hov?
stavba – teplo, vykurovanie
62
Do domácností sú potrebné merače tepla, z ktorých je možné údaje o spotrebe
tepla nielen jednoducho odčítať, a ktoré merajú presne, ale ktoré sú aj absolútne
spoľahlivé, majú nadštandardne dlhú životnosť a pritom majú nízke obstarávacie
a prevádzkové náklady. Firma Landis + Gyr vám ponúka kompaktný ultrazvukový
merač tepla ULTRAHEAT XS typ 2WR6, ktorý je bez akýchkoľvek mechanických
pohyblivých častí a prietokomer je v podstate robustné celokovové potrubie. Je
ideálnym riešením pre meranie spotreby tepla v bytoch s horizontálnymi rozvodmi.
ULTRAHEAT XS typ 2WR6 sa
skladá z hydraulickej časti, elektronickej
vyhodnocovacej jednotky (počítadla)
a pevne pripojených párovaných odpo-
rových snímačov teploty, ktorý vypočíta
z objemu a teplotnej diferencie spot-
rebu energie. Správna činnosť meradla
je zabezpečovaná testovacími funk-
ciami vykonávanými automaticky počas
celej doby životnosti meradla cca
16 rokov. Meradlo nepotrebuje žiadne
ukľudňujúce dĺžky a poloha montáže je
ľubovoľná, pričom nemá vplyv na pres-
nosť ani dynamiku merania. Ďalšie
výhody tohto
meracieho princípu
sú odolnosť proti
mechanickým
nečistotám vo
vode a bezhlučná
prevádzka.
V počítadle sa
zaznamenávajú
stavy za ostatných 15 mesiacov pre
energiu, objem a čas v stave poruchy.
Zobrazenia na výraznom displeji sú
jasne členené a zrozumiteľné a sú roz-
delené na dobre prístupnú užívateľskú
a servisnú úroveň. Okrem okamžitých
hodnôt sú k dispozícii aj mesačné hod-
noty. Zobrazenie všetkých kumulova-
ných mesačných hodnôt uľahčuje sle-
dovanie nákladov na vykurovanie. Ďalej
má počítadlo optické komunikačné
rozhranie pre parametrizáciu a diagnos-
tiku meradla a možnosti diaľkového
zberu dát prostredníctvom M-Bus alebo
impulzného výstupu. Meradlo je
napájané batériou so životnosťou
6 alebo 11 rokov.
Chybové hlásenia
a charakteristiky
Merač tepla vykonáva neustále
autodiagnostiku a môže tak zobraziť
rôzne chyby (tabuľka č. 1).
Stavebná dĺžka meračov zodpo-
vedá rozmerom lopatkových meradiel,
a preto je veľmi jednoduchá aj ich
výmena. Merač dodávame s rôznymi
odporovými snímačmi teploty, čo
znamená, že v mnohých prípadoch
postačí iba jednoducho vymeniť
pôvodný merač za nový a do pôvod-
ného puzdra namontovať nový snímač
teploty.
Možnosti dodávaných
typov ultrazvukových
meračov tepla
ULTRAHEAT XS typ 2WR6:
F Ultrazvukový merač tepla
ULTRAHEAT
®
XS typ 2WR6, závitové
pripojenie, vrátane snímačov teploty
Pt 500, M10 x 27,5 mm, typ DS pre
priamu montáž, dĺžka kábla 1,5 m,
snímač vratného potrubia je integro-
vaný v prietokomernej časti.
Meranie spotreby tepla v bytoch
s využitím ultrazvukového princípu
Chyba Popis Opatrenie
FL nEG Opačný smer prietoku Skontrolujte/upravte prietok alebo orientáciu merača
Prípadne striedanie s
DIFF nEG Skontrolujte/zmeňte montážnu polohu snímača
Prípadne striedanie s
F0 Žiadny prietok
Vzduch v hydraulickej časti/potrubí, odvzdušniť potrubie
(stav ako pri dodávke)
F1 Porucha na prívodnom snímači teploty Kontaktujte servis
F2 porucha na vratnom snímači teploty Kontaktujte servis
F3 Porucha elektroniky vyhodnotenia teploty Kontaktujte servis
F4 Vybitá batéria Kontaktujte servis
F5 Skrat v prívodnom snímači teploty Kontaktujte servis
F6 Skrat vo vratnom snímači teploty Kontaktujte servis
F7 Porucha prevádzky internej pamäte Kontaktujte servis
F8
Chyby F1, F2, F3 alebo F5, F6 trvajúce viac ako 8 h, zistenie
pokusov o podvod. Nevykonávajú sa žiadne merania.
Toto chybové hlásenie F8 musí vynulovať servisný špecialista.
F9 Chyba elektroniky Kontaktujte servis
tabuľka č. 1
stavba – teplo, vykurovanie
F Ultrazvukový merač tepla
ULTRAHEAT
®
XS typ 2WR6, závi-
tové pripojenie, vrátane snímačov
teploty Pt 500, Ø 5,2 mm x 45 mm,
typ PS podľa EN1434 pre montáž
do pôvodného puzdra Ø 5,2 mm
v prívode. K meračom so snímačmi
teploty 5,2 x 45 mm je priložená
montážna sada – adaptér (obr. č. 2).
Takto môže byť snímač teploty
namontovaný priamo do teplonos-
ného média alebo do guľového
ventilu.

F Ultrazvukový merač tepla
ULTRAHEAT® XS typ 2WR6, závi-
tové pripojenie, vrátane snímačov
teploty Pt 500, Ø 5,0 mm x 45mm,
typ PS podľa EN1434 pre montáž
do pôvodného puzdra Ø 5,0 mm
v prívode.
F Ultrazvukový merač tepla
ULTRAHEAT® XS typ 2WR6, závitové
pripojenie, bez snímačov teploty
Pt 500 – dvojvodičové pripojenie
na svorkovnici.
ULTRAHEAT XS typ 2WR6 je
možné dodať aj ako merač chladu.
Prevedenie merača je v súlade
so Smernicou 2004/22/ES Európskeho
parlamentu a rady z 31. marca 2004
o meradlách (MID, ABI, EU číslo
L 135 s.1). Umožňuje fakturovať
náklady za dodanú energiu v chlade.
Merač chladu typ 2WR6 je dodávaný
a inštalovaný hlavne do polyfunkčných
domov.
Firma Landis + Gyr zabezpečuje
montáž ultrazvukových meračov tepla
2WR6 prostredníctvom externej spo-
ločnosti. Zabezpečuje tiež odpočty
a rozúčtovanie nákladov na vykurova-
nie, poskytuje záručný a pozáručný
servis a následné overenie meradiel,
keďže merač tepla ULTRAHEAT XS typ
2WR6 podlieha zákonnej overovacej
povinnosti. Jednou z výhod je, že majú
podstatne nižšie prevádzkové náklady
oproti mechanickým kompaktným
meračom tepla, nakoľko pri následnom
overení nepotrebujú žiadne opravy,
vykonáva sa len výmena batérie,
vyčistenie prietokomernej časti a jeho
následné overenie. Zákazníci oceňujú
prednosti merania tepla pomocou
ultrazvuku, a to hlavne vysokú stabilitu
a presnosť merania, ktoré merače
tepla ULTRAHEAT XS typ 2WR6
poskytujú počas mnohých rokov, čoho
dôkazom sú aj rozsiahle referencie.
Od roku 2006 až doposiaľ sa predalo
približne 7000 ks ultrazvukových mera-
čov tepla Ultraheat XS typ 2WR6.
Ing. KRUTÁKOVÁ Janette,
Landis+Gyr, s. r. o.,
organizačná zložka Bratislava
e-mail: janette.krutakova@landisgyr.com
obrázok č. 2
Kontakt: Ing. Janette Krutáková, Landis+Gyr, s. r. o., organizačná zložka, Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava
e-mail: janette.krutakova@landisgyr.com, tel.: +421/2/58 267 113, fax: +421/2/58 267 119, mobil: +421/903/539 680,
www.landisgyr.com
– merače tepla / chladu a prietoku ULTRAHEAT
®
ULTRAHEAT
®
XS 2WR6 ULTRAHEAT
®
Flow 2WR7
Ultrazvukový merač tepla / chladu a prietokomer ULTRAHEAT
®
typ UH50 , ultrazvukový merač tepla ULTRAHEAT
®
XS typ 2WR6 a ultrazvukový prietokomer ULTRAHEAT
FLOW typ 2WR7 od výrobcu Landis+Gyr sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, presnosťou, robustnosťou a dlhou životnosťou. Hydraulická časť je aj pre malé prietoky
vyrobená celá z kovu. Preto nepodlieha opotrebeniu, pracuje s malým poklesom tlaku a nepotrebuje žiadne pohyblivé časti. Prístroje ULTRAHEAT nevyžadujú ukľudňujúce
dĺžky potrubí, ani filtre a vyznačujú sa ľubovoľnou polohou montáže.
ULTRAHEAT
®
UH50
F Znečisteniu odolná prietokomerná
časť DuraSurface pre qp ≤ 2,5m
3
/h
F Možnosť osadenia dvoch
komunikačných modulov súčasne
F Denník prevádzky, možnosť archivácie
dát pomocou Dataloggera
F Pre prietoky od 0,6 do 60 m
3
/h, teploty
do 130°C, tlakové stupne PN16
a PN25, pripojenie závit/príruba
F Určený pre bytovú sféru
F Batériové napájanie
F Kompaktný ultrazvukový merač tepla
s priaznivou cenou
F Pre prietoky od 0,6 do 2,5 m
3
/h, pre
teploty do 105°C a tlakový stupeň
PN 16, závitové pripojenie
F Ultrazvukový prietokomer
s impulzným výstupom
F Určený pre pripojenie
ku kalorimetrickému počítadlu
F Pre prietoky od 0,6 do 60 m
3
/h, teploty
do 130°C, tlakové stupne PN16
a PN25, pripojenie závit/príruba
64 N štýl
stavba – teplo, vykurovanie
Výhody radiátorov Zefyr
®
:
V 10-ročná záruka
V jednoduchá montáž
V 100% využitie energie
V vysoká požiarna bezpečnosť
V nehrozí riziko popálenia (detské izby)
V čistá prevádzka (je vhodný aj pre
alergikov)
V silný zdroj sálavého tepla (ako
kachľová pec) potvrdené Štátnou
skúšobňou – PRAHA
V vysúša vlhké steny
V rovnomerná teplota v miestnosti bez
mikroprievanov
V tichá bezúdržbová prevádzka
V široká paleta farieb a dizajnov
Radiátory Zefyr
®
sú kvalitným čes-
kým výrobkom vyrobeným overenou
nemeckou technológiou.
veľkého množstva sálavého tepla.
Na základe týchto skutočností dochá-
dza k optimálnemu prerozdeleniu
tepla v miestnosti, a tým k následným
úsporám energie. Z hľadiska požiarnej
bezpečnosti sa radiátory môžu priamo
montovať aj na horľavé podklady
v zmysle STN 332312-B, C1, C2, C3,
pretože v prípade poruchy teplota
v telese neprekročí hodnotu 120 °C
a na plášti 90 °C. Štandardná teplota
radiátorov počas prevádzky je cca
60 °C. Pri namontovaní s typizovanými
konzolami je vzdialenosť od podkladu
5 cm. Je vhodný aj pre nízkoenerge-
tické domy.
Z 224 predaných kusov na Slovensku
nebola ani jedna reklamácia.
Radiátory Zefyr
®
vám budú posky-
tovať dlhé roky bezstarostnú tepelnú
pohodu za primerané náklady.
Stop
vysokým nákladom
za vykurovanie!
Na slovenský trh ich dováža
výhradný dovozca:
AXIS-ibus, s. r. o., Komárno
Tel: +421/905/320 802
E-mail: info@axis-ibus.sk
www.axis-ibus.sk
Zaplatíte za 15 minút elektrickej ener-
gie a vykurujete hodinu i viac zdarma!
To je vykurovací systém
Zefyr
®
. Ich základom
sú špeciálne lisované
vykurovacie bloky, ktoré
sú vyrobené zo špeciál-
nej šamotovej a mast-
kovej hmoty, v ktorej je
vzduchotesne vlisovaný
odporový drôt Micrthal
s extrémne dlhou
životnosťou. Špeciálne
vyvinutá konštrukcia –
tvarovanie rebier krytu
do tvaru U – umožňuje
maximálne odovzdanie
tepelnej energie. Plášť
výrobku je presne
a precízne upravený,
zušľachtený povrcho-
vou úpravou – práško-
vým lakom a následne
vypálený. Farebné
vyhotovenie je možné
v zmysle katalógu RAL.
Radiátory Zefyr
®

majú vysokú akumu-
lačnú schopnosť, pri
prevádzke dochádza
ku komínovému efektu,
ako aj k vyžarovaniu
S2plus :
Ideálny systém
pre montáž
na a do strešnej
krytiny.
Fotovoltaika?
Potom teda naozaj:
Jednoducho.
Esteticky.
Efektívne.
Solar
AXIS-IBUS s.r.o. · www.axis-ibus.sk · 0905 / 32 08 02
www.fath-solar.com
S2plus: Je to systém s jednoduchou
montážou a projekciou.
S2 plus: Moduly sú bez viditeľných rámov a medzery sú
uzučké a mimoriadne tesné,čím zaručujú vysoké krytie.
S2 plus: Optimálne využitie plochy strechy,
samočistiaci efekt rozumná cena.
stavba – teplo, vykurovanie
66
Firma HAAS+SOHN Rukov, s. r. o., patrí k významným
výrobcom krbových pecí, krbových pecí s výmenníkom
a krbových vložiek pre spaľovanie dreva, ekobrikiet
a uhoľných brikiet s viac ako 150-ročnou tradíciou.
Tepelný výkon kozubových pecí sa
pohybuje od 2,2 kW do 15 kW podľa
typu, vysoká účinnosť (cez 80%)
garantuje ekonomické kúrenie pri malej
spotrebe paliva. Vysokú účinnosť dosa-
hujú pece predovšetkým vďaka ter-
ciál nemu spaľovaniu, ktoré sa stáva
bežnou súčasťou všetkých nových
modelov. V ponuke máme zaradené aj
modely s externým prívodom vzdu-
chu, či automatickou reguláciou
sekundárneho spaľovania. Všetky
modely našich kozubových pecí sú
vyrábané v dvojplášťovom vyho-
tovení, s regulovateľným prívodom
ako primárneho tak aj sekundárneho
vzduchu, kedy sekundárny prívod
vzduchu zaisťuje i mimo iného umytie
žiaruvzdorného skla.
V našom sortimente majú zvláštne
miesto kozubové pece s výmenníkom.
Všetky nami poskytované typy majú
odnímateľný výmenník, ktorý ide
podľa potreby zákazníka vybrať, či
naopak doplniť. Výkon výmenníka sa
pohybuje v rozpätí od 4,9 kW do 11,3 kW.
Kozubové pece GRAND MAX
PLUS 11 s výmenníkom, ktoré patria
k technicky najlepším výrobkom, 75 %
výkonu je odovzdávané do výmen-
níka (11,3 kW). Výmenník je odníma-
teľný, unikátny, je možnosť doplnenia
do varianty bez výmenníku a tiež
s menej výkonným výmenníkom (8 kW).
Pece majú dvojaký systém zabezpeče-
nia pred prekúrením. Pasívne v podobe
automatickej regulácie primárneho
spaľovacieho vzduchu a aktívnej mož-
nosti doplnenia ochladzovacej smyčky.
Úsporu palív dosiahnete pomocou
terciálneho spaľovania, ktoré umožní
účinnosť až 83%. Ďalej majú pece
možnosť napojenia externého prívodu
vzduchu (CPV).
V ponuke máme aj kozubové vložky
a kozubové stavebnice. Kozubové
stavebnice sú z odľahčeného betónu
obložené prírodným kameňom.
Zostavenie zvládne každý domáci
kutil, farbu obloženia si zákazník zvolí
sám. Súčasťou kozubovej stavebnice
je aj celoplechová, jednoplášťová
kozubová vložka, pec je tvorená silnou
šamotovou tvarovkou, ktorá má vysokú
akumuláciu tepla. Účinnosť kozubovej
vložky je viac ako 80%. Nami vyrábané
kozubové vložky sú vďaka externému
prisávaniu vzduchu vhodné aj do nízko-
energetických pasívnych domov.
Všetky produkty firmy HAAS+SOHN
Rukov, s. r. o., spĺňajú európsku normu
EN 13 240 alebo EN 13 229. Väčšina
z nich spĺňa i najprísnejšiu európsku
emisnú normu podľa BVG §15A.
Kvalita kozubových pecí je overovaná
v Európe uznávanými skúšobňami
a spĺňajú všetky podmienky ekologic-
kého a bezpečného fungovania.
Viac informácií na
www.haassohn-rukov.cz/sk
GRAND MAX PLUS 11 s výmenníkom
BERGAMO
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: 00420/412 332 353
e-mail: odbyt@haassohn.com
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353, fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz
Firma HAAS+SOHN Rukov, s. r. o., patrí k významným výrob-
com kozubových pecí, kozubových pecí s výmenníkom
a kozubových vložiek s viac ako 150-ročnou tradíciou. Naše
výrobky spĺňajú všetky požiadavky na moderné zdroje
tepla. Dizajn kozubových pecí sa stáva doplnkom moderne
zariadených bytov, rekreačných chát, ale i tradične pojatých
interiérov.
(+) Plus pri vykurovaní
kozubové pece JUVA
výkon 2,8—9,1 kW
vývod komínu – vrchný/zadný
účinnosť 82%
ELSASS Rainbow
kozubová stavebnica, vložka Malvik
výkon 2,4–8,3 kW
účinnosť 82%
* kozubová stavebnica z ľahčeného betónu
obložená brúseným pieskovcom
GENUA II
kozubová stavebnica, vložka Jonava
výkon 2,9—8,8 kW
účinnosť 78%
* kozubová stavebnica z ľahčeného betónu
obložená brúseným pieskovcom
- Plynových kotlov
- Kotlov na pevné palivo
- Krbov a krbových vložiek
- Inštalačného materiálu
- Regulátorov, čerpadiel
- Solárnych systémov
- Radiátorov
ŠIROKÝ VÝBER
Galanta - Puškinova 1529/15, galanta@metagas.sk, Tel.: 031/780 43 40
Nitra - Rázusova 2 (st. pekáreň), nitra@metagas.sk, Tel.: 037/653 70 01
Ďaľšie pobočky: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Komárno, Levice, Košice, Šaľa
PLYN - VODA - ÚK - SANITA
Plynospotrebiče
Veľkoobchod - Maloobchod
Vodoinštalácií, Batérií,
Vaní, Umývadiel, WC,
Kanalizačného potrubia,
a mnoho ďalšieho.
www.metagas.sk O krok bližšie:
• MODERNÉ BÝVANIE
A NÁBYTOK •DOM OD A PO Z
MODERNÉ BÝVANIE
A NÁBYTOK
EXTERIÉR, RELAX
Krištáľové jazierko
Úpravy záhrady
Kraslice z babičkinej truhlice
NA NÁVŠTEVE
Malý veľký dom
INTERVIEW
Drišľak
I
INTERIÉR
Kuchyňa podľa Feng Shui
Materiálové trendy
Detská izba plná fantázie
Nízkoenergetické alternatívy
Kvalitný okenný a fasádny systém
Efektívne vykurovanie
Dom energetickej triedy A
DOM OD A PO Z
EXTERIÉR, RELAX
Záhradka na balkóne
Založte si skalku
Bazény – soľ nad zlato
NA NÁVŠTEVE
Pohodlné a príjemné bývanie
v praktickom dome
INTERVIEW
DESmod
INTERIÉR
Kúpeľňa – súčasné trendy
Pracovňa podľa Feng Shui
Osvetlenie
Dizajn podlahových krytín
Strecha, strešné krytiny
Bývanie v podkroví
Stavba domu
Nízkoenergetické alternatívy
II
STAVEBNÍCTVO 2009
Slovenská republika
www.stavebnictvo-kontakt.sk
STROJÁRSTVO
ELEKTROTECHNIKA
projektovo–inžinierska,
stavebná činnosť
stavebné a hutné materiály,
výrobky, chémia
stavebné systémy, okná,
dvere, brány
technické a technologické
zariadenia
vzduchotechnika,
klimatizácia, vykurovanie
stavebné náradie, nástroje
a prístroje
stavebné stroje, zariadenia,
doprava
služby pre stavebníctvo,
ekológia
špeciálna príloha
ZDRAVÉ BÝVANIE
A TEPLO DOMOVA
RELAX
Sauna – zdroj pohody
Chlad ako liek – kryokomora
NA NÁVŠTEVE
Dom, ktorý pohladí
nielen oko, ale aj dušu
INTERIÉR
Kúpeľňa podľa pravítka
Kuchyňa – inovatívne riešenia
Deti na sedačke
Osvetlenie domu a bytu
Ekologické a zdravé bývanie
Drevený dom – návrat tradície
Trendy vo vykurovaní
Úspory energie
Klimatizácia a zdravé bývanie
INTERVIEW
Tublatanka
IV
REKONŠTRUKCIA DOMU A BYTU
EXTERIÉR, RELAX
Maľovanie stien balkóna
Altánok so záhradou
na streche
NA NÁVŠTEVE
Dom, ktorý vyrástol
na smetisku
INTERIÉR
Inšpirácie a súčasné trendy
Kuchyňa
Kúpeľňa
Nábytok a doplnky interiéru
Aktuálne trendy v navrhovaní
rodinných domov
Strecha, strešné krytiny
Okná a dvere
Vykurovanie, zdroje tepla
III
• REKONŠTRUKCIA
DOMU A BYTU
• ZDRAVÉ BÝVANIE
A TEPLO DOMOVA
• STAVEBNÍCTVO
ekológia bývania
70
Určite ich
nevyhadzujme
do kontajnerov
či na čierne
skládky. Tento
druh odpadu
treba zaniesť
na zberný dvor alebo odo-
vzdať počas mobilných zbe-
rov, ktoré organizujú obce. Asi
najpohodlnejšou možnosťou je
zbaviť sa ich prostredníctvom
predajní, keď si kupujeme nové
spotrebiče.
Len z týchto zberných miest sa
môžu vyslúžilé spotrebiče dostať
do recyklačných závodov. Tam sa
z nich získajú rôzne suroviny, ktoré
sa dajú použiť na výrobu nových
elektrospotrebičov alebo úplne iných
výrobkov. Nové výrobky vyrobené
aj zo surovín získaných recykláciou
vyslúžilých spotrebičov sa potom dostá-
vajú naspäť do predajní a do našich
domácností, keď si ich kúpime.
A o tom celá recyklácia je. Zo sta-
rého vyrobiť nové. Šetríme tak zdroje
surovín, ktoré by sa inak museli ťažiť
v prírode. Ďalším dôvodom je, že staré
spotrebiče môžu obsahovať rôzne
toxické kovy a iné škodlivé látky, ktoré
pokiaľ starý spotrebič nerozoberáme
a nevyhadzujeme do prírody, škodlivé
nie sú. Ak ich však vyhodíme tam,
kam nepatria, nedostanú sa do zberu
ale na skládky. Tam sa z nich vplyvom
počasia alebo mechanickým poškode-
ním môžu tieto škodlivé látky uvoľniť
a dostať do vzduchu, pôdy či pod-
zemných vôd. Odovzdávanie starých
spotrebičov do zberu je teda jeden
zo spôsobov ako môžeme prispievať
k ochrane životného prostredia.
Ako celý proces funguje?
Aby recyklácia elektroodpadu fungo-
vala, je potrebné, aby kolobeh elektro-
spotrebičov
niekto orga-
nizoval. Preto sú aj
na Slovensku združenia
(tzv. kolektívne systémy) výrob-
cov a dovozcov elektrospotrebičov,
ktoré zabezpečujú a financujú cestu
starého spotrebiča od zákazníka až
po jeho recykláciu. Celý tento kolo-
beh sa financuje prostredníctvom
recyklačných poplatkov, ktoré sú
zahrnuté do ceny nových spotre-
bičov. Výšku týchto recyklačných
poplatkov stanovujú združenia
výrobcov a dovozcov tak, aby
dokázali pokryť všetky finančné
náklady spojené s recykláciou.
Tieto peniaze sa používajú
na zaplatenie prepravy sta-
rých spotrebičov zo zberných
miest k recyklátorovi a platia sa nimi
aj náklady spojené s manipuláciou
či skladovaním. Ani samotné spraco-
vanie nie je zadarmo. Recyklátorom
musia výrobcovia uhradiť náklady na
samotné ekologické spracovanie sta-
rých spotrebičov, ktoré sa vykonáva
strojovo na spracovateľských linkách
a v niektorých prípadoch dokonca aj
ručne. Recyklátor totiž musí staré spot-
rebiče rozoberať na súčiastky, roztriediť
na jednotlivé druhy materiálov a ďalej
spracovať na rôzne druhotné suroviny.
Zber a recyklácia elektrospotrebičov
je pre výrobcov neziskovou činnos-
ťou. Výšku recyklačných poplatkov sa
výrobcovia snažia určiť tak, aby pokryli
všetky náklady na zber a recykláciu
a zároveň, aby príliš nezvýšili cenu spot-
rebičov, za ktorú budú spotrebitelia tieto
výrobky kupovať.
Vďaka činnosti združení výrobcov
a dovozcov elektrospotrebičov máme
aj na Slovensku možnosti ako s týmto
odpadom správne naložiť a pomôcť
tak chrániť životné prostredie.
Kam s nimi?
Elektrospotrebiče sú nevyhnutnými pomocníkmi
v domácnostiach. Pokiaľ slúžia, je všetko v poriadku.
Čo však s práčkou, ktorá neperie, chladničkou,
ktorá nechladí, mixérom, ktorý nemixuje či vŕtačkou,
ktorá nevŕta?
ekológia bývania
71
Recyklačné poplatky platia spotrebi-
telia aj v ostatných krajinách EÚ v rámci
ceny spotrebičov, ktoré si tam kupujú.
Čiže ak si kúpime spotrebič u susedov
(napr. v Čechách), recyklačný poplatok
zaplatíme tam. A tam ho použijú na zber
a recykláciu starých spotrebičov. Pri
takejto kúpe sa však starého spotrebiča
väčšinou zbavíme na Slovensku, pričom
recyklačný poplatok ostal susedom. Aj
ekologickú likvidáciu takéhoto spotre-
biča však treba zaplatiť. A na to slúžia
práve recyklačné poplatky vyzbierané od
slovenských spotrebiteľov, ktorí si kúpili
spotrebič na Slovensku. Vďaka recyklač-
ným poplatkom môžeme staré spotrebiče
odovzdávať v predajniach, na zberných
dvoroch alebo v rámci mobilných zberov
zadarmo.
Dôležitú úlohu v celom procese eko-
logickej recyklácie zohrávajú samotní
spotrebitelia. Je na nás všetkých, aby
sme staré spotrebiče odovzdávali
do zberu.
stavba – osvetlenie
72
Čo rozhodne o tom, aký mobilný telefón, televízor, či automobil si kúpite? Iste
vás napadne minimálne päť vlastností. Pri mobilných telefónoch napríklad či má
praktické menu, či je možné posielať MMS, či má atraktívny dizajn, známu značku.
To, že sa s ním dá telefonovať a SMS-kovať beriete ako samozrejmosť. Prečo
viete, čo vás na telefóne zaujíma? Pretože už máte predchádzajúce skúsenosti
a táto kategória produktu vám je známa a blízka.
Mobilné telefóny tu pred pár rokmi
vôbec neboli. Nikto ich nepoznal.
Potom prišli a malo ich iba zopár ľudí,
telefonovanie s nimi bolo nepraktické
a boli veľmi drahé a technologicky
nedokonalé. Dnes ho máme asi všetci
a poskytovatelia mobilných služieb sa
predháňajú s nižšími cenami. Prečo
píšem o mobiloch? Pretože takýto
životný cyklus majú všetky produkty,
ktoré ste si kedy kúpili. Vymeňte slová
„mobilný telefón“ a nahraďte slovom
„automobil“ a „telefonovanie“ za „pou-
žívanie“ a tvrdenie platí aj pre autá, tak
isto to bude aj pri chladničkách, práč-
kach a pod.
Ako je to s LED žiarovkami? Áno,
máte pravdu, opäť tak isto. Taktiež ich
prednedávnom nikto nepoznal a potom
prišli na trh prvé, technologicky nezrelé
a drahé. Kúpili ste si domov takúto
LED žiarovku za denný plat a svie-
tila ako 10—15 W klasická žiarovka.
Vlastne ste neušetrili na energii, pre-
tože ste ju nemohli reálne použiť, pri
takom svetielku sa najesť ani čítať
naozaj nedá. V každom odvetví sa tí,
ktorí si kúpia produkt ako prví, aj keď
ešte nie je vyladený a je drahý, nazý-
vajú pionieri. Vďaka týmto pionierom
sa celé odvetvie vybuduje, vyladia sa
produkty a vďaka množstvu predaných
kusov klesne ich cena. Bez nich to
naozaj nejde. Ešte stále nachádzam
v obchodoch tieto prepotopné LED-ky,
aj keď technológia významne pokročila
a na trhu sú aj také, ktoré naozaj plno-
hodnotne nahradia klasické, či úsporné
žiarovky.
Čo si teda všímať pri kúpe LED žia-
rovky? Predovšetkým to, za akú kla-
sickú žiarovku ich môžete nahradiť.
Najlepšie je porovnanie s klasickými
žiarovkami, pretože na tie sme si mali
možnosť za posledných x desať-
ročí poriadne zvyknúť. Jednoduchou
pomôckou je to, že keď sa pozriete
na odber LED žiarovky a vynáso-
bíte desiatimi, dostávate sa približne
na odber klasickej žiarovky. Takže
napríklad 5 W LED žiarovka svieti
podobne ako 50 W klasická žiarovka.
Samozrejme, najpresnejšiu infomáciu
získate, ak si pozriete svietivosť a tep-
lotu svetla. Svietivosť je v lumenoch
a teplota v kelvinoch. Napríklad LED
žiarovka so svietivosťou 460 lumenov
je asi ako 50 W klasická žiarovka.
S teplotou svetla je to tak, že výrob-
covia nám pomáhajú sa orientovať
v spleti kelvinov tým, že uvádzajú, či je
LED žiarovka s teplým svetlom, denným
bielym alebo studeným bielym svetlom.
Rozdiely som popisoval v predchádza-
júcom čísle, tak iba krátke pripome-
nutie: teplé svetlo sa najviac podobá
na klasické žiarovky, denné biele je
prirodzené denné svetlo, najvernejšie
zobrazuje farby a studené denné svetlo
je neónkové.
Na rozdiel od klasických či úspor-
ných žiaroviek, pri LED žiarovkách
oveľa častejšie vidíme aj tvar ihlanu. To
znamená, že vyžarované svetlo je orien-
tované iba na určité miesto pod určitým
uhlom. Zvyčajne je to 120 stupňov. Je
vhodné pre podhľady, do kuchýň nad
linku a podobne. Nenahradí ale kla-
sickú žiarovku, pretože tá mala vyžaro-
vanie všetkými smermi. Pokiaľ hľadáte
vyžarovanie všetkými smermi, vyberte
si LED žiarovku, ktorá má led-ky
po všetkých stranách, ako je napríkad
LERET-ka.
Takže, pokiaľ hľadáte LED žiarovku,
ktorá naozaj zastúpi vašu starú klasickú
žiarovku, či úspornú žiarovku, prvý
parameter pre vás musí byť odber,
tzv. príkon. Ten si vynásobte desiatimi
a viete, aká žiarovka pred vami stojí
na pulte. Bol som minule v nákupnom
stredisku a mali tam LED žiarovky
s príkonom 1,5 W. Našťastie výrobca
bol férový a tak aj napísal, že svieti ako
15 W klasická žiarovka. LED žiarovky
sú stále pre nás nové a ešte nemáme
tak „v oku“ ich parametre, preto je
vyslovene nutné, aby výrobcovia hľadali
porovnanie s tým, čo poznáme.
Ing. Branislav Biskupič
TABI Corp., s. r. o.
0948/51 69 91
www.tabi.sk
Podľa čoho kupovať
LED žiarovky?
40W
4W
E27
45W
5W
E14
45W
5W
E27
50W
5W
E27
70W
8W
E27
35W
4W
E27
23O
V
Úspora energie
Spotreba
Životnosť
Nízka spotreba
Šetrné k životnému
prostrediu
Nízka prevádzková teplota
Rovnomerná intenzita
vyžarovaného svetla LED
Životnosť nie je ovplyvnená
počtom zapnutí
Okamžitý plný výkon
osvetlenia
2 roky záruka
Š
e
t
r
i

s

-
k
o
u
!
relax
74
Úspech ide ruka v ruke
so zdravím. Zdravie je také
krehké, že starostlivosť oň nie je
nikdy dostatočná.
Zužovať starostlivosť o zdravie
len na preventívne prehliadky
alebo návštevy u lekára,
je len alibistický prístup
k vlastnému svedomiu. Skutočná
starostlivosť začína vytvorením
správneho životného štýlu,
režimu a v neposlednom rade je
to oddych, relax a šport.
Nezabúdajme
relax!
na
Pohyb vo svojom všeobecnom slova
zmysle je jedným z najvlastnejších pre-
javov človeka. Sprevádza ho od detstva
až po samú starobu. Preto by sme
na tento fakt nemali zabúdať ani pri
organizovaní svojho bývania. Formy rela-
xácie sú rôznorodé a ich výber možno
realizovať na základe vlastných dispo-
zícií, či už telesných alebo finančných.
Skúsme sa teda preniesť cez prizmu
všednosti a povedať si niečo konkrétne
o možnostiach relaxu v dome a byte.
Čo takto bazén? Milí čitatelia, priznajme
sa otvorene, kto z nás netúži po bazéne.
Miesto, v ktorom sa príjemne relaxuje,
kde si dokážeme zvyšovať fyzickú kondí-
ciu, rehabilitujeme svoje životom získané
bolesti, v ktorom sa vraciame myšlienkami
k prežitej dovolenke. Myslím, že nie je
nutné pokračovať vo výpočte pozitív tohto
malého domáceho zázraku. Ale nemožno
sa vyhnúť jeho technickým parametrom,
spôsobu umiestnenia, odvetrávania ako
i čisteniu a dezinfekcii vody.
Umiestnenie bazénu závisí v prevažnej
miere od našich požiadaviek a hlavne
pôdorysného usporiadania rodinného
domu. Z toho vplýva, že je nevyhnutné sa
otázkou bazénu dôsledne zaoberať pri
samotnej príprave projektu.
Bazén umiestnený v exteriéri si vyža-
duje určitú intimitu prostredia, v ktorom
sa nachádza. Nie je príjemné, ak vás
na nedeľnej prechádzke ľudia obzerajú
ako výstavný exponát. Myslime pritom aj
na skutočnosť, koľko slnečných dní v roku
môžeme v letných mesiacoch očakávať.
Inak budú rozmýšľať stavebníci na juhu
Slovenska a inak na severe. Ak už sme
postihnutí obmedzeným počtom letných
dní, mali by sme viac uvažovať nad inte-
riérovým bazénom alebo nad realizáciou
exterié ro vé ho s možnosťou jeho uzatvo-
renia a vy ku ro va nia. Pritom nesmieme
zabúdať na dostatočný prísun slnečnej
energie. Preto je najlepšie využívať skla-
dačkové konštrukcie so sklenenými alebo
inými priesvitnými výplňami. Nie je na
škodu využiť systém solárnych panelov,
ktorými šetríte energiu potrebnú naprí-
klad na osvetlenie a vy ku ro vanie bazénu
ale aj domácnosti. Krytý domový bazén
má výhodu v tom, že nie sme odkázaní
na pekné počasie, ale môžeme ho pou-
žívať v ktoromkoľvek ročnom období.
Avšak pozor na vlhkosť! Verte, že ani
klimatizácia a vetranie nezabránia vlhkosti.
Stačí ponechať niečo kovové v priestore
umiestneného bazénu a vlhkosť za pár dní
urobí svoje. Čo navrhujeme? Nuž v prvom
rade poradiť sa s odborníkmi. Náš názor
je, umiestniť bazén mimo obvodové múry
domu, prikryť ho dnes už širokou ponukou
konštrukčných systémov, prepojiť vstupným
otvorom s domom. Dôležité je, aby bola
možnosť permanentného prirodzeného
vetrania. Dopĺňať by ho malo klimatizačné
za riadenie. Prečo ta ké to riešenie? Nuž
bazén dnes nie je najlacnejšou záležitos-
ťou. Ne vy uží vať ho po celý rok je predsa
len zby točný komfort. Veď je určený práve
na to.
Ale neradi by sme sa ob me dzi li iba
na bazény, nakoľko relaxačných
domových a bytových doplnkov
je pods tat ne viac. Čo takto
dať si saunu? Skúsenosti
najmä zo severských štátov
sú zrejmé. Sauna je prostriedkom nie len
k duševnej očiste, ale aj telesnej. Potením
človek zo seba vylučuje veľa nežiadúcich
látok, dostáva zo seba stres, skľudňuje
svoje tempo, uvedomuje si, že nielen
prácou je človek živý. A jej výhodou je, že
ju môžete nainštalovať aj v panelákovom
byte. V saune by nemala chýbať saunová
kabínka, sprcha, bazénik na ochladenie
(nie je podmienkou ak máte sprchu)
a samozrejme, lôžko na kto rom sa človek
oddáva oddychu. Z tohto poh ľadu je sau-
novanie vlastne akoby rituálom. Saunová
kabínka musí nevyhnutne ob sa ho vať
lavice, najlepšie drevené, nakoľko drevo
absorbuje teplo, ale nepáli na tele natoľko
ako iné materiály. Nesmie chýbať teplomer
a re gu lá cia tepla v kabíne, ktorej ovládanie
by malo byť mimo kabíny.
Cítite niekedy na sebe nadváhu? Alebo
máte pocit, že treba vytvarovať svalstvo? Či
jednoducho pociťujete deficit pohybu. To
všetko pri dnešnom hektickom živote ťažko
zaradiť do svojho denného programu.
Riešenie? Domáce fittness. Dnes je
už prístupných veľmi veľa viacúčelových
náradí pre posilovanie, stacionárne bicykle
či sta cio nárne bežecké pásy. Nie sú
pries to ro vo náročne, počkajú na vás aj
do neskorých večerných hodín a nemusíte
opustiť priestory vlastného domu. Tak čo,
skúsite to?
Relax však nie je len šport. Pokiaľ
ním utužujeme zdravie, načerpávame
nové fy zické sily, nesmieme zabúdať aj
na duševnú hygienu, očistu mysle a psy-
chiky. O čom chceme hovoriť? No predsa
o záhrade.
Štýl
Fo to: archív redakcie
stavba – interiér
76
GRAND BÝVANIE | 14
Pri výbere nábytku nás limituje niekoľko
faktorov. Najdôležitejším z nich sú rozme-
ry bytu. Aj preto sa mnoho ľudí rozhodne
pre nábytok vyrobený na mieru alebo tzv.
sektorový, ktorého neoceniteľnou výhodou
je možnosť premiestňovania. Častá výmena
jednotlivých skriniek alebo políc síce zmení
pohľad na izbu, ale jej charakter zostane
rovnaký. A to už nehovoríme o rôznorodosti
materiálov. V obchodoch prevláda drevotries-
ka, sklo, kov, ba dokonca plast.
Nie náhodou je drevo
jedným z najpoužívanejších
prírodných materiálov. Človek
ho využíva odpradávna.
Vymenovať všetky odvetvia,
v ktorých sa tento krásny,
mimoriadne účinný a zároveň
nenahraditeľný materiál
používal, je prakticky
nemožné. Od lodiarskeho
a stavebného priemyslu, až
po nábytkársky. Bez dreva
by naši predkovia určite
nedosiahli stupeň vývoja,
akým sa dnes pýši súčasná
generácia.
Prinášame vám možnosť vrátiť sa do čias, keď
sa výrobou nábytku zaoberali ozajstní majstri
na konci 18. storočia. Ide napríklad o bratov
Adamovcov, o svetoznámeho Chippenda-
lea, Sheratona alebo Heppelwhita, ktorý už
v roku 1788 napísal, že v bytovom zariadení
by mala prevládať elegancia spojená s funkč-
nosťou, ktorá dokáže vkusne zladiť príjemné
s užitočným.
Mal na mysli, samozrejme, dre-
vo. Ručné opracovanie dreva je
aj dnes výnimočné. Povrchová
úprava tohto prírodného mate-
riálu je pre súčasníka takmer
nepredstaviteľne široká. Od
farebnosti až po detail, ktorý
nenahradí žiadny iný materiál.
Drevo mnohí považujú za živý
organizmus, ktorý nestratil nič
zo svojej príťažlivosti. Každý
kúsok nábytku vyžaruje veľkú
dávku ľudského umu a ručnej
práce, a práve tá je zárukou
toho, že ak sa rozhodnete pre výrobok od
našej spoločnosti, stanete sa vlastníkom
originálu.
Viac na www.cvr.sk alebo v našej vzor-
kovni na Panenskej 30 v Bratislave.
Tel.: 02 544 364 14
MASÍVNY MAHAGÓNOVÝ
NÁBYTOK
919 29 Malženice 271
fax: 00421(0) 33 743 61 97
mobil: 00421 (0) 905 220 132
e-mail: luna.chudy@stonline.sk
www.balustrady.sk
VÝROBA BETÓNOVÝCH OPLOTENÍ, BALUSTRÁD, STĹPOV...
farebný katalóg zasielame na požiadanie poštou
www.balustrady.sk
V
š
e
t
k
o

v

j
e
d
n
e
j

p
u
b
l
i
k
á
c
i
i
a
u
t
o

d
i
r
e
c
t
o
r
yd
i
r
e
c
t
o
r
y

o
f

t
o
u
r
i
s
m
p ä t n á s t y r o č n í k
2 0 1 0
p
o
m
o
c
n
í
k

m
o
t
o
r
i
s
t
u

p
o

c
e
l
ý

r
o
k
p
o
m
o
c
n
í
k

m
o
t
o
r
i
s
t
u

p
o

c
e
l
ý

r
o
k
w w w . a u t o - k o n t a k t . s k
a
u
t
o
a
d
r
e
s
á
rc
e
s
t
o
v
n
ý

r
u
c
h
a
u
t
o
a
d
r
e
s
á
rc
e
s
t
o
v
n
ý

r
u
c
h
A
U
T
O
A
T
L
A
S

S
L
O
V
E
N
S
K
E
J

R
E
P
U
B
L
I
K
Y
A
U
T
O
M
A
P
Y

M
I
E
S
T
C
E
S
T
O
V
N
Ý

R
U
C
H
U
b
y
t
o
v
a
c
i
e

a

r
e
k
r
e
a
č
n
é

s
l
u
ž
b
y
R
e
š
t
a
u
r
a
č
n
é

z
a
r
i
a
d
e
n
i
a
M
e
s
t
á
,

o
b
c
e

a

t
u
r
i
s
t
i
c
k
é

r
e
g
i
ó
n
y
K
u
l
t
ú
r
a

a

s
p
o
l
o
č
e
n
s
k
é

a
k
c
i
e
T
U
R
I
Z
M
U
S
,

R
E
L
A
X
H
i
s
t
o
r
i
c
k
é

p
a
m
i
a
t
k
y
,

m
ú
z
e
á
T
u
r
i
s
t
i
c
k
é

l
o
k
a
l
i
t
y
,

s
l
u
ž
b
y

K
ú
p
e
l
e
,

w
e
l
l
n
e
s
s
,

f
i
t
n
e
s
s
R
e
l
a
x
,

š
p
o
r
t

A
U
T
O
A
D
R
E
S
Á
R
1

0
0
0

a
k
t
u
á
l
n
y
c
h

a
u
t
o
k
o
n
t
a
k
t
o
v
A
u
t
o
-
m
o
t
o

v
ý
r
o
b
a
,

p
r
e
d
a
j
,

s
e
r
v
i
s
S
l
u
ž
b
y
,

l
í
z
i
n
g
,

p
o
i
s
t
e
n
i
e

M
O
T
O
R
I
Z
M
U
S
V
z
d
i
a
l
e
n
o
s
t
i

m
i
e
s
t
H
r
a
n
i
č
n
é

p
r
i
e
c
h
o
d
y
R
e
b
r
í
č
k
y

p
r
e
d
a
j
a

a

s
p
o
ľ
a
h
l
i
v
o
s
t
i

a
u
t
o
m
o
b
i
l
o
v

M
O
D
E
R
N
É

B
Ý
V
A
N
I
E

A

N
Á
B
Y
T
O
K

D
O
M

O
D

A

P
O

Z
M
O
D
E
R
N
É

B
Ý
V
A
N
I
E

A

N
Á
B
Y
T
O
K
E
X
T
E
R
I
É
R
,

R
E
L
A
X
K
r

t
á
ľ
o
v
é
ja
z
ie
r
k
o
Ú
p
r
a
v
y
z
á
h
r
a
d
y
K
r
a
s
lic
e
z
b
a
b

k
in
e
j t
r
u
h
lic
e

N
A

N
Á
V
Š
T
E
V
E
M
a

v
e
ľ
k
ý
d
o
m
I
N
T
E
R
V
I
E
W
D
r

ľ
a
k
I
I
N
T
E
R
I
É
R
K
u
c
h
y
ň
a
p
o
d
ľ
a
F
e
n
g
S
h
u
i
M
a
t
e
r

lo
v
é
t
r
e
n
d
y
D
e
t
s
k
á
iz
b
a
p
ln
á
fa
n
t
á
z
ie
N
íz
k
o
e
n
e
r
g
e
t
ic
k
é
a
lt
e
r
n
a
t
ív
y
K
v
a
lit
n
ý
o
k
e
n
n
ý
a
fa
s
á
d
n
y
s
y
s
t
é
m
E
f
e
k
t
ív
n
e
v
y
k
u
r
o
v
a
n
ie
D
o
m
e
n
e
r
g
e
t
ic
k
e
j t
r
ie
d
y
A

D
O
M

O
D

A

P
O

Z
E
X
T
E
R
I
É
R
,

R
E
L
A
X
Z
á
h
r
a
d
k
a
n
a
b
a
lk
ó
n
e
Z
a
lo
ž
t
e
s
i s
k
a
lk
u
B
a
z
é
n
y

s
o
ľ
n
a
d
z
la
t
o

N
A

N
Á
V
Š
T
E
V
E
P
o
h
o
d
ln
é
a
p
r
íje
m
n
é
b
ý
v
a
n
ie

v
p
r
a
k
t
ic
k
o
m
d
o
m
e
I
N
T
E
R
V
I
E
W
D
E
S
m
o
d
I
N
T
E
R
I
É
R
K
ú
p
e
ľ
ň
a

s
ú
č
a
s
n
é
t
r
e
n
d
y
P
r
a
c
o
v
ň
a
p
o
d
ľ
a
F
e
n
g
S
h
u
i
O
s
v
e
t
le
n
ie
D
iz
a
jn
p
o
d
la
h
o
v
ý
c
h
k
r
y
t
ín
S
t
r
e
c
h
a
, s
t
r
e
š
n
é
k
r
y
t
in
y
B
ý
v
a
n
ie
v
p
o
d
k
r
o
v
í
S
t
a
v
b
a
d
o
m
u
N
íz
k
o
e
n
e
r
g
e
t
ic
k
é
a
lt
e
r
n
a
t
ív
y
I
I
S
T
A
V
E
B
N
Í
C
T
V
O

2
0
1
0
S
l
o
v
e
n
s
k
á

r
e
p
u
b
l
i
k
a
w
w
w
.s
t
a
v
e
b
n
i
c
t
v
o
-k
o
n
t
a
k
t
.s
k
S
T
R
O
J
Á
R
S
T
V
O
E
L
E
K
T
R
O
T
E
C
H
N
IK
A
p
ro
jekto
vo

in
žin
ierska
,
sta
veb
n
á
čin
n
o

sta
veb
n
é a
h
u
tn
é m
a
teriá
ly,
výro
b
ky, ch
ém
ia
sta
veb
n
é systém
y, o
kn
á
,
d
vere, b

n
y
tech
n
ické a
tech
n
o
lo
g
ické
za
ria
d
en
ia
vzd
u
ch
o
tech
n
ika
,
klim
a
tizá
cia
, vyku
ro
va
n
ie
sta
veb
n
é n
á
ra
d
ie, n
á
stro
je
a
p
rístro
je
sta
veb
n
é stro
je, za
ria
d
en
ia
,
d
o
p
ra
va
slu
žb
y p
re sta
veb
n
íctvo
,
eko

g
ia
š
p
e
c

ln
a
p
r
ílo
h
a
Z
D
R
A
V
É

B
Ý
V
A
N
I
E

A

T
E
P
L
O

D
O
M
O
V
A
R
E
L
A
X
S
a
u
n
a

z
d
r
o
j p
o
h
o
d
y
C
h
la
d
a
k
o
lie
k

k
r
y
o
k
o
m
o
r
a
N
A

N
Á
V
Š
T
E
V
E
D
o
m
, k
t
o
r
ý
p
o
h
la
d
í
n
ie
le
n
o
k
o
, a
le
a
j d
u
š
u
I
N
T
E
R
I
É
R
K
ú
p
e
ľ
ň
a
p
o
d
ľ
a
p
r
a
v
ít
k
a
K
u
c
h
y
ň
a

in
o
v
a
t
ív
n
e
r
ie
š
e
n
ia
D
e
t
i n
a
s
e
d
a
č
k
e

O
s
v
e
t
le
n
ie
d
o
m
u
a
b
y
t
u
E
k
o
lo
g
ic
k
é
a
z
d
r
a
v
é
b
ý
v
a
n
ie
D
r
e
v
e
n
ý
d
o
m

n
á
v
r
a
t
t
r
a
d
íc
ie

T
r
e
n
d
y
v
o
v
y
k
u
r
o
v
a
n
í
Ú
s
p
o
r
y
e
n
e
r
g
ie
K
lim
a
t
iz
á
c
ia
a
z
d
r
a
v
é
b
ý
v
a
n
ie
I
N
T
E
R
V
I
E
W
T
u
b
la
t
a
n
k
a
I
V
R
E
K
O
N
Š
T
R
U
K
C
I
A

D
O
M
U

A

B
Y
T
U
E
X
T
E
R
I
É
R
,

R
E
L
A
X
M
a
ľ
o
v
a
n
ie
s
t
ie
n
b
a
lk
ó
n
a
A
lt
á
n
o
k
s
o
z
á
h
r
a
d
o
u

n
a
s
t
r
e
c
h
e N
A

N
Á
V
Š
T
E
V
E
D
o
m
, k
t
o
r
ý
v
y
r
á
s
t
o
l
n
a
s
m
e
t
is
k
u
I
N
T
E
R
I
É
R
In
š
p
ir
á
c
ie
a
s
ú
č
a
s
n
é
t
r
e
n
d
y
K
u
c
h
y
ň
a
K
ú
p
e
ľ
ň
a
N
á
b
y
t
o
k
a
d
o
p
ln
k
y
in
t
e
r

r
u
A
k
t
u
á
ln
e
t
r
e
n
d
y
v
n
a
v
r
h
o
v
a
n
í
r
o
d
in
n
ý
c
h
d
o
m
o
v
S
t
r
e
c
h
a
, s
t
r
e
š
n
é
k
r
y
t
in
y
O
k
n
á
a
d
v
e
r
e
V
y
k
u
r
o
v
a
n
ie
, z
d
r
o
je
t
e
p
la
I
I
I

R
E
K
O
N
Š
T
R
U
K
C
I
A

D
O
M
U

A

B
Y
T
U


Z
D
R
A
V
É

B
Ý
V
A
N
I
E

A

T
E
P
L
O

D
O
M
O
V
A

S
T
A
V
E
B
N
Í
C
T
V
O
STROJÁRSTVO, ELEKTROTECHNIKA
Špeciálna profesná príloha
vizitky
• Výstavba nízkoenergetických rodinných domov
Názov firmy: ARM-STAV, spol. s r. o.
Adresa: Slovenských dobrovoľníkov 1439
022 01 Čadca
Mobil: 0905/74 38 42
E-mail: armstav@armstav.sk
Internet: www.armstav.sk
• Výstavba nízkoenergetických montovaných drevostavieb
Názov firmy: ATRIUM SK, s. r. o.
Adresa: Horná 30
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 6187
Fax: 048/414 6194
E-mail: info@atrium-sk.sk
Internet: www.atrium-sk.sk
• Kompletný systém produktov pre potreby podlahárov,
výrobcov prelakovaných parkiet, architektov
a koncových zákazníkov
Názov firmy: BONA CR, spol. s r. o.
Adresa: Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: +421/2/65 45 71 61
Fax: +420/236 080 219
E-mail: bonasr@bona.com
Internet: www.bona.cz
Názov firmy: DEN BRAVEN SK, s. r. o.
Adresa: Polianky 17
844 31 Bratislava
prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur
Tel.: +421/2/44 97 10 10
Fax: +421/2/44 97 15 40
E-mail: info@denbraven.sk
Internet: www.denbraven.sk
• Akrylové tmely
• Butylénové tmely
• Silikónové tmely
• PU tmely a peny
• Disperzné
a montážne lepidlá
• Sypké hmoty a maltové zmesi QUARTZ
• Špeciálna chémia pre stavebníctvo BUILD MIX
• Maliarsky program SUPER COLOR
• Lepiace pásky QUICK FIX
• Technické spreje Tectane pre priemysel,
auto a hobby
• Veľkoobchod, maloobchod
– geodetické meracie prístroje
– stavebné meracie prístroje
Názov firmy: GEOTECH
Adresa: Černyševského 26
851 01 Bratislava
Tel./fax: 02/62 41 08 23
E-mail: geotech@geotech.sk
Internet: www.geotech.sk
Nazov tìrmy: )6&$,4:45&.TSP
Adresa: Osadna 15
831 03 Brat|s|ava
Te|.: 02/44372 731, 44372 708
Fax: 02/44372 72u
E-maì|: oll|ce©hueck.sk
Internet: www.hueck.sk
· h|ìnikove systemy pre okna, dvere, tasady, svet|iky,
strechy, protìpozìarne konstrukcìe a zìmne zahrady
· tasady pre ìnte|ìgentne budovy
• Výroba a predaj kozubových pecí,
kozubových pecí s výmenníkom, kozubových vložiek
a stavebníc
Názov firmy: HAAS+SOHN Rukov,
s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412 332 353
Fax: +420/412 332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
• Stavebná firma realizuje:
– bytové, občianske, priemyselné a inžinierske stavby
– výstavba rodinných domov
– rekonštrukcie historických pamiatok
Názov firmy: KB – KRAJČA – BEHÚL,
spol. s r. o.
Adresa: Prechodná 1
917 00 Trnava
Tel./fax: 033/544 67 15
Mobil: 0903/71 91 02
vizitky
Nazov tìrmy: ,*."--TSP
Adresa: Haanova 10
851 03 Brat|s|ava
Te|.: 02/6353 7481
Fax: 02/6353 7482
E-maì|: |nlo©k|ma||.sk
Internet: www.k|ma||.sk
· montovane domy
· výrobca a dodavateĔ nizkoenergetìckých stavìeb
· rea|ìzacìa stavìeb ,na k|úč"
· výrobca a dodavateĔ termooceĔoveho stavebneho
systemu
VÝROBA
• Betónových oplotení
• Balustrád
• Stĺpov
Názov firmy: LUNA – Miroslav Chudý
Adresa: Malženice 271
919 29 Malženice
Tel./fax: 033/743 61 97
E-mail: luna.chudy@stonline.sk
Internet: www.balustrady.sk
• Plastové okná a dvere
Názov firmy: MADAM, spol. s r. o.
Adresa: Staškov 836
023 53 Staškov
Tel.: 041/434 60 81
Fax: 041/433 36 23
E-mail: madam@madam.sk
Internet: www.madam.sk
+421 31 780 4340
¬ +421 31 780 4340
e-mail: galanta@metagas.sk
META-GAS spol. s.r.o.
Puškinova 1529/15
924 01 Galanta, SLOVAKIA
www.metagas.sk www.metagas.sk
• Akustické obklady a podklady OBIFON
• Dekoračné obklady DEKORTA a DEKOBRIK
Názov firmy: OBIFON, s. r. o.,
Akustické obklady
Adresa: Železničný rad 12
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/685 72 82
E-mail: obchod@obchod.sk
Internet: www.obifon.sk
• Vyrába:
– tepelno a zvukovo izolačné dosky KRUPINIT, KRUPIZOL,
KOMBIDOSKA, EkoMol doska
– panel pre nízkoenergetické domy – OPS 300
– betónové poklopy, melioračné a priekopové tvárnice
• Vykonáva:
– tepelné izolácie stavieb, stavba nízkoenergetických rodinných
domov
Názov firmy: OPTIM, spol. s r. o.
Adresa: Priemyselná 936/3
963 01 Krupina
Tel.: 045/551 15 71, 551 93 50
551 94 62 (odbyt)
Fax: 045/551 13 47
E-mail: optim@op-tim.sk
Internet: www.op-tim.sk
• Izolácie proti vlhkosti
• Protiradónová ochrana
• Ochrana proti tlakovej vode
• Strešné a lešenárske fólie
• Jazierkové fólie
• Geomembrány pod skládky odpadov
Názov firmy: SOFIZ VINIČNÉ, s. r. o.
Adresa: Družstevná 33/A
900 23 Viničné
Tel.: 033/647 65 73
Fax: 033/640 65 30
Mobil: 0908/75 45 25
E-mail: www.sofiz.sk
Internet: www.sofiz.sk
• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka
• Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov
pre šikmé strechy
Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO,
s. r. o.
Adresa: Železničná 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
Nazov tìrmy: À&7è¶,TSP
Adresa: 1rnovec nad vahom č. 504
P. O. BO× 7
u25 71 1rnovec nad vahom
Te|.: 031/778 160u
Fax: 031/778 160u
E-maì|: |nlo©sevc|kstrechv.sk
Web: www.sevc|kstrechv.sk
· strechy a krovy
· hydroìzo|acìe
· tasady
· reprotì|ačne, k|ampìarske, sanačne prace
· spevĖovanìe konstrukcìi
· t|akove ìzo|acìe
vsetko pre monolitické betóny
prenájom debnenia a lesenia
Názov firmy:
Adresa:
TeI.:
Fax:
E-maiI:
Internet:
TEBAU. spol. s.r.o.
Bojnická 18/C
831 04 Bratislava
02/4968 3900
02/4464 8135
infotebau.sk
www.tebau.sk
v$ETKO PPE
MONOLITICKÉ BETÓNY
www. t e b a u . s k
Pr o d u k t v :
De b n e n ì e Pa p ì e r ov e d e b n e n ì e L e s e n ì e
v ì b r a c n a a h | a d ì a c a t e c h n ì k a Dì s t a n c n e p r o t ì | y
Te s n ì a c e p r o t ì | y $ my k ov e t r n e
P r e r u s e n ì e t e p e | n ý c h mo s t ov
TEBAU, spo|. s r. o.
· Bratìs|ava · $ucany · Kosìce
Bo[nìcka 18JC Hradska 31 Magnezìtarska 5
831 U4 Bratìs|ava U38 52 $ucany U4U U1 Kosìce
Balkónový systém Den Braven
pre všetky realizácie a rekonštrukcie
MATERIÁLOVÁ SKLADBA SYSTÉMU:
VÝPLŇOVÁ OPRAVNÁ STIERKA NA BETÓN QUARTZ VÝPLŇ
Výplňová sanačná maltová zmes na báze cementu, jemných plnív a modifikujúcich
prísad. Vytvára trvale pevný povrch zrovnateľný s pôvodným povrchom.
PENETRAČNÝ NÁTER
Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového
kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný, polymérny, vodou
nerozpustný film. Zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.
TEKUTÁ LEPENKA
Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter na báze disperzie kopolymérov a zmesi
modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu.
Po vytvrdnutí trvale pružná, odolná proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná.
FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ FLEX
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu, vytvára trvale pevný, flexibilný spoj.
Vyhovuje európskej norme ČSN EN 12004:2001 pre typ C2TE a doplnkovým skúškam.
Odolné vode a mrazu, flexibilné, s vysokou adhéziou.
FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ FUGEN FLEX
Škárovací tmel na báze mletých vápencov a cementu, vytvrdzujúci odparením vody,
určený pre škárovanie obkladov a dlažieb.
Ide o ucelený certifikovaný systém, ktorý je zameraný na komplexné riešenie hydroizolácií balkónov, terás
a lodžií s dôrazom na všetky potrebné detaily, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitne prevedenú aplikáciu.
Balkónový systém Den Braven je určený pre všetky realizácie alebo rekonštrukcie, ktoré sú vystavené
nepriaznivým poveternostným vplyvom počasia ako je dážď, sneh a mráz.
ch
ho
Q
U
A
LIT
Y

S
Y
S
T
E
M
M
A
N
U
F
A
C
T
U
RED
U
N
D
E
R

A
N
www.denbraven.sk
Den Braven SK s.r.o., Sídlo: Polianky 17, 844 Bratislava
Poštový kontakt - prevádzka:
Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
IČO: 35740141, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
info@denbraven.sk
Viac informácií o systémovom riešení
a jeho použití nájdete na www.denbraven.sk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->