SRI GANESHA ASHTOTHARA SHATA NAMAVALI

Om Vinaayakaaya nama: Om Vighnaraajaaya nama: Om Gowriputhraaya nama: Om Ganeswaraaya nama: Om Skanthaagrajaaya nama: Om Avyayaaya nama: Om Budhaaya nama: Om Dhakshaaya nama: Om Adhyakshaaya nama: Om Dwijapriyaaya nama: 10 Om Agnigarbhachithe nama: Om Indrashriipradaaya nama: Om Vaaniipradaaya nama: Om Avyayaaya nama: Om Sarvasidhipradaaya nama: Om Sarvathanayaaya nama: Om Sharvariipriyaaya nama: Om Sarvaathmakaaya nama: Om Srushtikarthre nama: Om Devaaya nama: 20 Om Anekaarchithaaya nama: Om Shivaaya nama: Om Sudhaaya nama: Om Budhipriyaaya nama: Om Shaanthaaya nama:

OmVeethabhayaaya nama: Om Gathine nama: Om Shakrine nama: Om Ikshuchaapadhruthe nama: Om Shreedaaya nama: Om Ajaaya nama: 60 Om Ulpalakaraaya nama: Om Sreepathaye nama: Om Sthuthiharshithaaya nama: Om Kulaadribhedre nama: Om Jatilaaya nama: Om Kalikanmashanaasanaaya nama: Om Chandrakootamanaye nama: Om Kaanthaaya nama: Om Paapahaarine nama: Om Samaahithaaya nama: 70 Om Aasrithaaya nama: Om Sreekaraaya nama: Om Sowmyaaya nama: Om Bhakthavaanchitha daayakaaya nama: Om Shaanthaaya nama: Om Kaivalyasukhadaaya nama: Om Sachidaananthavigrahaaya nama: Om Jnaanine nama:

Om Brahmachaarine nama: Om Gajaananaaya nama: Om Dwaimaathreyaaya nama: Om Munisthuthyaaya nama: Om Bhakthavighna vinaasa naaya nama: 30 Om Ekadanthaaya nama: Om Chathurbaahave nama: Om Chathuraaya nama: Om Shakthisamyuthaaya nama: Om Lambodaraaya nama: Om Shoorpakarnaaya nama: Om Haraye nama: Om Brahmaviduthamaaya nama: Om Kaalaaya nama: Om Grahapathaye nama: 40 Om Kaamine nama: Om Somasooryaagni lochanaaya nama: Om Paasaangusadharaaya nama: Om Chandaaya nama: Om Gunaatheethaaya nama: Om Niranjanaaya nama: Om Akanmashaaya nama: Om Swayamsthaaya nama: Om Sidhaarthitha padaam bujaaya nama: Om Beejapoorabalaasakthaaya nama: Om Varadaaya nama: Om Saasvathaaya nama: Om Kruthine nama: Om Dwijapriyaaya nama: Om Dayaayuthaaya nama: Om Danthaaya nama: 80 Om Brahmadveshivivarjithaaya nama: Om Pramattadaithya bhayadaaya nama: Om Sreekandaaya nama: OmVibudheswaraaya nama: Om Raamaarchithaaya nama: Om Vidhaye nama: Om Nagarajayajnopaveethaye nama: Om Sthoolakandaaya nama: Om Swayamkarthre nama: Om Naamaghoshapriyaaya nama: 90 Om Parasmai nama: Om Sthoolathundaaya nama: Om Agranye nama: Om Dheeraaya nama: Om Vaageesaaya nama: Om Sidhidaayakaaya nama: Om Doorvaabilvapriyaaya nama: Om Avyakthamoorthaye nama: Om Adbhuthamoorthaye nama: Om Sailendrathanujothsanga Ghelanothsukamaanasaaya nama: 100 Om Swaalaavanya sudhaa saarajithamanmadha vigrahaaya nama: Om samasthajagadaadhaaraaya nama Om Maayine nama: Om Mooshikavaahanaaya nama: Om Vrushtaaya nama: Om Thushtaaya nama: Om Prasannaathmane nama: Om Sarvasidhipradaayakaaya nama: 108 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful