P. 1
Baltagul - Povestire Pe Capitole

Baltagul - Povestire Pe Capitole

4.54

|Views: 72,380|Likes:
Published by Radoi Cosmin

More info:

Published by: Radoi Cosmin on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2015

pdf

text

original

Baltagul

-povestirea romanului pe capitolede M. Sadoveanu
Capitolul I începe cu amintirea de către Vitoria Lipan a unei poveşti despre cosmologie1 spusă de Nechifor Lipan la nunţi. Astfel Dumnezeu le-a dat ţiganului cetera 2, neamţilor şurubul, jidanilor banii, rusului beţia, boierilor răutatea şi ticăloşia. Muntenilor care au ajuns cei din urmă le-a dat „o inimă uşoară” bună înţelegere cu celelalte naţii şi „muieri frumoase”. Vitoria este descrisă „stând singură pe prispă”, învârtind absentă fusul. Aceasta se gândea la Nechifor , soţul ei, care plecase după nişte oi, la Dorna şi nu se mai întoarse. Situaţia financiară a familiei este una bună. Vitoria şi Nechifor „dragostea ei de 20 şi mai bine de ani” au avut 7 copii din care rămăseseră doar 2 : Minodora şi Gheorghiţă. Ultimul coborâse cu oile la iernat, Baciul Alexa îi trimite o scrisoare Vitoriei spunându-i că trebuie să plătească la oieri. Părintele Danil îi citeşte Vitoriei şi o scisoare trimisă de Ghiţă C. Topor „domnişoarei Vitoria Lipan” în care îşi mărturiseşte dragostea. Vitoria critică despărţirea de tradiţia reprezentată de „catrinţă şi cămeşă” şi de vechile superstiţii: gunoiul nu trebuie aruncat în faţa soarelui. Vitoriei îi apare Nechifor Lipan în vis cu spatele întors către ea, trecând spre asfinţit o revărsare de ape”. Capitolul al II-lea : Vitoria îl zăreşte pe Mitrea care coboară „înainte de vreme” cu oile pentru că are să „vremuiască”3. Vitoria îl priveşte în acest timp pe „cocoşul cel mare porumbac” 4 care „se întoarse cu secera cozii spre focul din horn şi cu piscul spre horn” dând semne de plecare. În capitolul al III-lea Vitoria se duce la părintele Danil Mileş să se sfătuiască. Îi mărturiseşte că soţul ei a mai fost o dată la Dorna, Pentru preot visurile nu sunt decât „înşelări” şi aminteşte câteva pricini ale întârzierii: boala sau”vreo poznă”. Apoi îi dictează preotului o scisoare pentru Gheorghiţă în care se înţelege cu baciul Alexa să vândă din oile „canarale”5 , iar de sărbători să vină acasă pentru că el e acum „singur bărbat la gospodărie”. În cpitolul al IV-lea: Vitoria Lipan trece pe la baba Maranda, vrăjitoarea pentru a afla şi părerea ei despre întârzierea soţului. Maranda stie că va primi vizita Vitoriei demonstrând prin aceasta că are „unele tainice stiinţi şi meşteşuguri”. Vitoria îşi imaginează că „cel cu nume urât” se află fie în căţeaua babei, fie într-o „ladă mare braşovenească”. Maranda îi spune că întârzierea soţului e legată de „una cu ochi verzi şi cu sprâncenele îmbinate” dar Vitoriase îndoieşte. Vitoria îi mărturiseşte că ţine post negru 12 vineri în şir. Capitolul al V-lea: Gheorghiţă se întoarce înaintea sărbătorilor de la apa Jijiei, lăsând oile în grija baciului Alexa. Fiind tristă, Vitoria nu se poate bucura de sărbători. Înţelese că dragostea ei pentru Nechifor „se păstrase ca-n tinereţe”. Gheorghiţă îşi aminteşte de copilăria lui la munte , conştientizând că de acum povara gospodăriei va atârna pe umerii lui. Vitoria se hotărăşte să facă un drum la Piatra şi la mânăstirea Bistriţa. Ei pleacă în călătorie, într-o sâmbătă, la răsăritul soarelui . Drumul este greu căci trebuie să se lupte cu troianul . Ajung la mânăstirea Bistriţa: Apoi se sfătuieşte cu părintele Visarion care o îndeamnă să meargă la Piatra, pentru a se face cercetări. Capitolul al VI-lea: Cei 2 sunt găzduiţi într-o odăiţă de sub stăreţie6. Ajunşi în Piatra, Vitoria intră la prefect. Deşi nu mai era tânără , prefectul remarcă frumuseţea „neobişnuită” a femeii . Aceasta îi mărturiseşte că soţul ei e plecat de 73 de zile la Dorna să cumpere oi şi nu s-a mai întors . Prefectul îi cere să scrie o plângere pentru a se face cercetări. Ea nu aşteaptă „de la dânşii (autorităţi) sprijin”. Datoria ei este să îl găsească pe Nechifor, deci va pleca împreună cu Gheorghiţă la drum. Îi va da o bucată de fier fierarului să-i facă un baltag iar pe 27 februarie o va trimite pe Minodora la mânăstirea Văratecului (aici era sora mameiei, Melania). Capitolul al VII-lea . Pe 9 martie (sărbătoarea celor 40 de mucenici din Sevastia) Vitoria se împărtăşeşte şi sfinţeşte baltagul. Preotul Mileş, d-l Iordan, cârciumarul şi d-l David vin la Vitoria. Aceasta stabileşte preţul pe marfă dupăce se sfătuieşte cu părintele şi cu d-l Iordan. D-l David ar vrea să se
1 2

Cosmologie- studiazăstructura şi evoluţia cosmosului, precum şi legile generale care îl conduc cetera-vioara 3 a vremui- a fi vreme rea ( cu ploaie, ninsoare, viscol) 4 porumbac- pestriţ, cenuşiu, sur
5 6

stăreţie- locuinţa stareţului unei mânăstiri

1

Aici poposesc la crâşma d-lui Iorgu Vasiliu. Capitolul al X-lea începe cu o descriere a muntenilor: „iuţi şi nestatornici”. începea să se facă lumină [. Preotul îi împarte pe munteni în 2 categorii: „cu bucurii şi cu cântece” sau „duşmani căpcăuni”. Borca căutându-i urma din crâşmă . Feciorul crâşmarului îi conduce până în Suha . în vale” iar „în întuneric. Broşteni.flăcău însărcinat. David. Merga la Dorna şi apoi la Vatra Dornei pentru că acolo s-au vândut toamna oi. venind cu faţa . Aceştia respectă noul calendar pentru că după vechiul calendar ar mai fi fost încă în post (diferenţa dintre cele două este de 13 zile). Cuţui şi pe Calistrat Bogza „pentru o chestie mare la Primărie”. Dârmoxa. „unul era puţintel la trup şi negricios”. dar nu mai înainte îşi schimbă în bani mărunţi câteva mii să nu atragă atenţia asupra sa. d-l David nu avea voie să pornească la drum decât pe apă. Pentru că bate un vânt rece. nu s-a mai arătat”. În tot timpul discuţiei Vitoria a privit în jos.] aici între Sabasa şi Suha.tocmească dar Vitoria refuză. Aici zăresc o cumetrie7. râdea des şi tare . Află de la feciorul crâşmarului că Stănişoare înseamnă muntele cu cale şerpuită şi prăpăstii. Vitoria decide să poposească acolo. Lupu este „neliniştit şi reuşeşte să găsească ceva. la d-l David . respectând datinile de la începutul lumii. Capitolul al IX-lea Îşi continuă drumul până la Fărcaşa. Atunci se duce în celălalt capăt al satului unde crâşmarul Dumitru Macovei îşi aminteşte că spre Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril au poposit la han 3 oieri dintre care unul era călare pe „un cal negru ţintat .. vrând să pară umilă şi în acelaşi timp să-şi ascundă adevăratele gânduri. „La noi nu sunt oameni de mijloc”. Tovarăşii lui erau de treabă şi prieteni”. trebuia să găsească ea cheia adevărului”. apoi femeia . Vântul contenise. cu anunţarea darurilor. cu urechile şi coada scurtată. iar „2 umbre omeneşti” se depărtează în fugă. ospăţ la un botez vornicel. Capitolul al XIII-lea : Vitoria merge din nou la Borca să întrebe dacă nu cumva Nechifor a fost văzut cobor’nd din Stănişoara . cu conducerea alaiului nunţii şi cinstirea oaspeţilor . la care vor fi găzduiţi peste noapte. trimis de Vitoria. Apoi merg spre stânga părăsind apa Bistriţei şi se opresc în Sabasa. soţia lui Iorgu Vasiliu o însoţeşte pe Vitoria la primărie . Cucoana Maria. pune pe fruntea nou-născutului o hârtie de 20 de lei. Vitoria urcă şoseaua cea şerpuită peste Stănişoara. Aceasta îl cheamă pe celălalt Gheorghiţă. Plecă de la hanul lui David. Intră în vorbă cu un bărbat. Le promite să mai treacă pe la ei. Vitoria îşi dă seama că Nechifor „căzuse jos. Aici se află Crucea Talienilor . celălalt mai voinic. Cei doi îşi continuă drumul către Borca. La canţelarie în Vatra Dornei află de la un slujbaş că în prima săptămână din noiembrie Gheorghe Aadamachi şi Vasile Ursachi i-au vândut 300 de oi lui Nechifor Lipan apoi au pornit împreună la vale . Vitoria îl găseşte pe Lupu „un dulău sur şi flocos. iubea băutura şi avea buza de sus despicată ca la iepure. dar a cântat cocoşul. „ferindu-se de alte neamurişi de oamenii de la câmpie”. Ajunşi la marginea celei din urmă Dorne poposesc la o crâşmă unde sunt primiţi de o femeie nu prea amabilă . având un adevăratcult pentru „bârlogul lor”. etc! 2 . la nunţile ţărăneşti. Moş Pricop îşi aminteşte că potcovise altădată şi calul lui Nechifor pe care-l numeşte „vretnic român”. pe mort. Trec apoi prin Păltiniş. purta căciulă brumărie” şi era „meşter la vorbă”.. Vitoria îşi aminteşte o legendă despre Piatra Teiului pe care i-o spusese Nechifor: diavolul ar fi rupt noaptea piatra din vârful Ceahlăului şi ar fi adus-o în braţe. s-o arunce în Bistriţa. Capitolul al XI-lea : Vremea s-a stricat . coboară în Sabasa. pretind că Nechifor ar trebui să-i plătească femeii nişte datorii. cu moş Pricop. aceasta nu la mai văzut pe Necchifor din toamnă. că s-au despărţit de el la Crucea Tlienilor şi că soţul ei s-a îndreptat către casă. Cei 2 spun că nu au nici o datorie la Nechifor . poposeşte la d-l Toma şi soţia lui Catrina . Ajunşi în la Cruci zăresc o nuntă. cu Lupu în lănţug. Pornesc la drum pe 10 martie . Află că turma a trecut pe aici dar erau 2 ciobani din partea locului. A doua zi aşteaptă să curgă straşinile pentru că fiind sâmbătă . Capitolul al XII-lea : Vitoria propune să-i cheme printr-un argăţel pe I. într-o vineri însoţiţi de dl. Vorniceii8 au întins plosca şi au ridicat pistoalele obligându-i să bea în cinstea mirilor . La început coboară Gheorghiţă. Vitoria ştie că soţul ei e mort „căci viu se poate întoarce şi singur”. fierarul . a lepădat-o şi a fugit în pustie. din Doi Meri: Iepure sau Calistrat Bogza şi Ilie Cuţui. Vitoria porneşte apoi încrezătoare către Neagra pe urmele oilor. Seara ajung la Gura Bicazului unde poposesc la han la Donea . dar vitoria ia puşca şi trage . 7 8 cumetrie – petrecere.000 lei pe care-i lasă până a 2-a zi la părintele Daniil. „răbdători în suferinţi”. Aceasta primeşte pe marfă 38. Tot aici îl zăreşte şi pe subprefectul Anastasie Balmez. Vitoria intră la lehuză. Noaptea dăduse la vite o dihanie. în speranţa că-şi vor mai aminti ceva. I se răspunde că „înapoi . după moda din munte a ciobanilor” în curtea unui gospodar în Sabasa . Merge cu Gheorghiţă iar în Suha . Seara poposesc la han în Călugăreni.

Când se apropie de biserică. le udă cui vin . dar se încurcă în lănţug. Femeile (Vitoria şi Maria) fac pregătirile pentru îmnormântare: împodobesc un car cu cetină şi se aşează în el un sicriu gol. câinele se eliberează. împreună cu 2 oameni şi cu câinele lui. a „judeţului satului” şi a „unui străjer”. pentru că este în post li se dau de pomană găluşte de post şi curechiprăjit cu oloi de cânepă. ducându-şi calul de căpăstru. Vitoria îi cere d-lui Toma pentru a 2 zi „pâini douăzeci. Lupu. 3 . îi cere lui Gheorghiţă să privegheza mortuliar ea se duce în Sabosa. măsline două chile şi scrumbii zece şi rachiu cinci gărăfi de câte o ocă”pentru „pomenirea” lui Nechifor . să împlinească cele de cuviinţă. Calistrat încearcă să-şi recupereze baltagul. Unul s-a grăbit către pisc pentru a vedea dacă nu vine cineva iar al 2-lea venea în urma lui Nechifor . se urcă lângă cal şi câine. doar jandarmii il scot din gura câinelui. Calistrat Bogza. preoţii ţin slujba iar Vitoria se îngrijeşte de toate ritualurile înmormântării: datina podurilor . unde adoarme. Cuţui. apoi întoarce cuvintele spunând că trebuie să fi mai fost cineva prezent. Bogza îl atacă. lui Gheorghiţă îi este frică să stea singur în văgăună. le aşează în coşciug. apoi i-l dă lui Gheorhiţăcare avea şi el unul la fel dar cel din urmă „e mai vechi şi ştie mai multe”. Capitolul al XV-lea: Anastase Balmez îi cheamă ca informatori pe cei 2 gospodari: I. bocirea mortului.Capitolul al XIV-lea: Vitoria îl pune pe Lupu de stajă la cai. Întâi vorbeşte Bogza care şi-a dori să fie de faţă şi I. sunt prezenţi 3 preoţi. Nechifor a fost lovit în forţă şi prăvălit în prăpastie împreună cu calul. Accentuează că nu o va lăsa pe Minodora să se căsătorească „cu feciorul acela nalt şi cu nasul mare al dscăliţei lui Topor”. în pasul calului. Vitoria prezintă faptele . Părintele coboară în râpă pentru a-i face slujbă. Când iese. 3 oameni cu buciume şi 4 femei bocitoare. Vitoria adună rămăşiţele mortului. accentuează necesitatea existenţei unui martor şi a unei dovezi că cei 2 au cumpărat şi oile lui (după legea muntenilor). Bogza pretinde că s-au despărţit de Nechifor în vârful Stânişoarei. a d-lui Toma . Bogza îşi înalţă capul . Munteanca se aşează lângă cei 2 gospodari din Doi Meri. Maria termină ceremonialul înmormântării (vinul pentru stropit şi găina neagră care se dă peste groapă) pentru că Vitoria vrea să stea lângă bărbatul ei pe care-l plânge (aruncă un pumn de ţărână peste sicriul coborât în pământ). organizarea gospodăriei. Este trezit de lătratul câinelui care anunţă sosirea Vitoriei. Capitolulal XVI: La uşa cimitirului i se dă fiecăruia un sfert de pâine şi un păhărel de rachiu. Cuţui stătea departe de el. privea mortul şi era „într-o fierbinţeală bolnavă” iar I. Câinele se repede la beregata lui Calistrat. Câinele l-a atacat pe ucigaş dar a fos pălit cu piciorul dedesuptul botului şi s-a prăvălit în râpă. nevasta lui Ilie Cuţui care-i mărturiseşte că soţul ei îşi ţine baltagul acasă sub icoane şi că nu l-a spurcat. Vor mai avea de aşteptat până la ridicarea cadavrului . Îi cere lui Calistrat baltagul lui . Pentru că se înserează. Munteaca spune că „pe baltag e scris cu sânge” si îi cere lui Gheorghiţă să elibereze câinele. Era asfinţitul soarelui . Vitoria accentuează necesitatea existenţei unui martor sau a unor dovezi . În momentul ridicării capacului. Cuţui. Vitoria o întâlneşte pe gafiţa . C. iar „feciorul mortului îl păleşte în frunte pe criminalul tatălui său. clopotele încp să bată iar întreg satul se îndreaptă către ţimitir. Autorităţile s-au întâlnit în râpă a 3 zi. Vitoria plănuieşte ce are de făcut: pomenile pentru cel mort. Calistrat mărturiseşte că l-a omorât pe Nechifor pentru a-i lua oile şi îi cere iertare Vitoriei. nu acuză pe nimeni. munteanca îl întâlneşte pe Cuţui căruia îi spune că Bogza îl bănuieşte pe el. praznicul se ţine acasă la domnu Toma. suind Crucea Talienilor . Vitoria reconstituie crima: Nechifor era la deal .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->