P. 1
Aplicatii_dinamica_2

Aplicatii_dinamica_2

|Views: 176|Likes:
Published by Ixulescu Haralambie

More info:

Published by: Ixulescu Haralambie on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

CONSTANTIN IONESCU

PROBLEME REZOLVATE- DINAMICA
CONSTRUCŢIILOR
IAŞI, 2004


CUPRINS C

P.1 Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere
P.2 Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate
P.3 Probleme propuse pentru rezolvare. Sisteme cu 1GLD –
vibraţii libere şi forţate
P.4 Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – vibraţii libere
P.5 Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – vibraţii forţate
P.6 Probleme propuse pentru rezolvare. Sisteme cu n GLD
– vibraţii libere şi forţate
B. BibliografiePROBLEME REZOLVATE 1
SISTEME CU 1 GLD – VIBRAŢII LIBERE
Problema 1.1
Să se calculeze pulsaţia, perioada şi frecvenţa proprie de vibraţie pentru
următoarele sisteme dinamice.

m
0.5⋅l 0.5 ⋅l
1.1.1
.
1
const EI =

Fig.1.1

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
3

2⋅l l
m
1
1.1.2
const EI =

Fig.1.22

1
m
EI=const
h
1.1.3

m
l
1.1.4.
1
2⋅l
h
0.5⋅h

Fig.1.3 Fig.1.4

EA=const.
m
1
l
l
h
1.1.5.
l

Fig. 1.5


Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere


4
Tabelul 1.1. Date numerice
Nr.
apl.
E
(Nm
-2
)
I
(m
4
)
A
(m
2
)
l
(m)
h
(m)
m
(kg)
F Obs.
1.1.1. 2.1·10
11
5·10
-5
0.375
·10
-1

5.0 - 4·10
-3
10 G=0.4E
EI=c
1.1.2. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 - 4·10
-3
10 EI=c
1.1.3. 2.1·10
11
5·10
-5
0.25·
10
-1

- 3.5 4·10
-3
10 G=0.4E
EI=c
1.1.4. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 3.5 4·10
-3
10 EI=c
1.1.5. 2.1·10
11
5·10
-5
0.375
·10
-1

5.0 3.5 4·10
-3
10 EI=c
1.2.1. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 - 4·10
-3
10 EI=c
1.2.2. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 - 4·10
-3
10 EI=c
1.2.3. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 - 4·10
-3
10 EI=c
1.2.4. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 - 4·10
-3
10 EI=c
1.2.5. 2.1·10
11
5·10
-5
- 5.0 3.5 4·10
-3
10 EI=c
0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4


Breviar teoretic
1. Sistem vibrant, SV
Sistemul vibrant este constituit din următoarele mărimi:
o caracteristica inerţială, masa m[kg];
o caracteristica disipativă, coeficientul de amortizare vâscoasă c
[kgs
-1
];
caracteristica elastică, coeficientul de flexibilitate δ [mN sau
coeficientul de rigiditate k[Nm
-1
-1
]
].
2. Flexibilitate, δ
Flexibilitatea reprezintă deplasarea măsurată pe direcţia GLD la
structura acţionată în dreptul masei şi pe direcţia GLD de o forţă egală
cu unitatea. Flexibilitatea se calculează cu relaţia Mohr - Maxwell:
δ=

(1.1)


+

+

dx
EA
) x ( N ) x ( N
dx
GA
) x ( T ) x ( T
K dx
EI
) x ( M ) x ( M
prin integrarea diagramelor de eforturi M, N, T, trasate în starea reală,
SR, de acţionare a structurii (o forţă egală cu unitatea aplicată în dreptul
masei şi pe direcţia GLD) şi a diagramelor de eforturi M, N, T, trasate în
starea virtuală, SV, de acţionare a structurii (o forţă egală cu unitatea
aplicat în dreptul secţiunii şi pe direcţia de determinare a deplasării).
3. Rigiditate, k
Rigiditatea reprezintă forţa care acţionând structura considerată în
dreptul masei şi pe direcţia GLD produce pe acea direcţie o deplasare
egală cu unitatea. Rigiditatea se poate determina şi prin inversarea
flexibilităţii:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
5

δ
1
K = (1.2)
Rigiditatea se defineşte şi ca reacţiunea din blocajul introdus pe direcţia
GLD, în structura dată şi în care se produce o cedare egală cu unitatea.
Conform acestei definiţii, rigiditatea se poate calcula prin metodele
Staticii Construcţiilor.
4. Forţe
Forţele care participă la echilibrul dinamic instantaneu, în cazul
vibraţiilor libere neamortizate ale unui SV, sunt:
o forţa de inerţie,
F
&
(1.3)
i
(t) = - mx
&
(t);
o forţa elastică,
F (1.4)
e
(t) = kx(t);
în care:
x(t) reprezintă deplasarea măsurată pe direcţia GLD;
x
& &
(t) reprezintă acceleraţia sistemului.

5. Ecuaţia de echilibru
Echilibrul dinamic instantaneu se exprimă prin aplicarea principiului lui
d′Alambert:
- Fi(t) + Fe(t) = 0 (1.5)
sau
- mx
& &
(t) + kx(t) = 0
Soluţia ecuaţiei de mişcare de mai sus are forma:
x(t) = A sin(ω t + ϕ) (1.6)
în care:
A =
2
0
2
0
ω
. \
x
V
+ |
|

|

reprezintă amplitudinea mişcării;
tg ϕ =
0
0
V
ω x

apreciază faza iniţială a oscilaţiei (ϕ).
Condiţiile iniţiale sunt: x
0
şi V
0
(deplasarea şi viteza la timpul t=0).
6. Pulsaţia proprie, ω
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere


6
Pulsaţia proprie reprezintă numărul de vibraţii complete efectuate de un
SV în timp de 2π secunde. Pentru calculul pulsaţiei proprii se utilizează
relaţia:
ω =
δ m
1
m
k
= [rad s
-1
] (1.7)
7. Perioada proprie, T. Frecvenţa proprie, f.
Pentru determinarea perioadei proprii şi frecvenţei proprii se utilizează
relaţiile:
T = ] s
ω
π
[
2

şi
f = ] Hz [ ], s [
T
1
1 −
(1.8)
Aplicaţii
Aplicaţia 1.1
1. Trasarea diagramelor de eforturi
Se constituie cele două stări de acţionare: starea reală (SR) prin
încărcarea sistemului oscilant în dreptul masei şi pe direcţia GLD cu o
forţă egală cu unitatea şi starea virtuală (SV) prin încărcarea sistemului
cu o forţă egală cu unitatea în secţiunea şi pe direcţia pentru care se
determină deplasarea δ. Diagramele de eforturi se trasează utilizând
metodele din Statica Construcţiilor.

2. Calculul flexibilităţii, δ
Coeficientul de flexibilitate, δ, se determină prin integrarea diagramelor
de eforturi:
δ
(M)
=
EI 48
l
4
l
4
l
3
2 / l
EI
1
2 dx
EI
) x ( M ) x ( M
3
= ⋅ ⋅ ⋅ =
δ
(T) =
GA 4
l
k
2
1
2
1
2
l
GA
1
k 2 dx
GA
) x ( T ) x ( T
k = ⋅ ⋅ ⋅ =
δ = δ
(M)
+ δ
(T)
=
GA 4
l
k
EI 48
l
3
+
3. Determinarea pulsaţiei proprii, ω
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
7
ω =
)
GA 4
l
k
EI 48
l
( m
1
δ m
1
3
+1,1
SR
SV
δ
l/2
l/2
M.M
1/2
1/2
T.T
l/4

Fig.1.6
Înlocuind datele numerice din tabelul 1.1 în relaţiile de mai sus rezultă:
δ
(M)
= 2,480159⋅10
-7
(mN
-1
),
δ
(T)
= 4,7619048⋅10
-10
(mN
-1
),
ω
(M+T)
= 31,71858 (rad.s
-1
),
ω
(M)
= 31,749016 (rad.s
-1
).
4. Calculul perioadei şi frecvenţei:
T =
) M (
ω
π 2
= 0,1979 (s),
f =
T
1
= 5,053 (s
-1
).

Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere


8
Aplicaţia 1.2.
1. Trasarea diagramelor de eforturi M şi M
Diagramele de eforturi în cele două stări de încărcare (SR şi SV) sunt
prezentate în figura 1.7

1,1
2l l
SV
SR
l
M.M

Fig.1.7
2. Calculul flexibilităţii, δ
Integrând diagramele de momente, figura 1.8 se obţine valoarea
coeficientului de flexibilitate:
δ =
EI
l
l l
EI 3
l
l l
EI 3
l 2
dx
EI
) x ( M ) x ( M
3
= ⋅ + ⋅ =
3 şi 4. Determinarea caracteristicilor dinamice, ω, T şi f
Pulsaţia proprie se determină cu relaţia:
ω =
3
ml
EI
δ m
1
=
şi prin aplicarea datelor numerice din tabelul 1.1 rezultă:
δ = 1,1904761⋅10
-5
(mN
-1
), ω = 4,58257(rad.s
-1
)
T =
1
s 7293 , 0
T
1
f ), s ( 3711 , 1
ω
π 2

= = = .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
9
Aplicaţia 1.3
1. Trasarea diagramelor de eforturi, M şi M
În figura 1.6 sunt trasate cele două diagrame de eforturi.

1,1
h
SR
SV
T
M.M
T
h
+
1

Fig.1.8
2. Calculul flexibilităţii, δ
Integrând diagramele de eforturi obţinem mărirea coeficientului de
flexibilitate:
δ =
GA
h
k
EI 3
h
3
+
şi utilizând datele numerice din tabelul 1.1, rezultă:
δ = 1,36244⋅10
-6
(mN
-1
).
3 şi 4. Determinarea caracteristicilor dinamice, ω, T şi f
ω =
δ m
1
=13,546 (rad s
-1
)
T =
T
π 2
=0,4628 (s) f =
T
1
=2,1559 (s
-1
).
Aplicaţia 1.4
1. Trasarea diagramelor de eforturi, figura 1.9


Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere


10
=
2
l +
h
2
|
\|
.
|
2
M.M
h/3
hl
H 1 =1/3
= V1 h/2l
V2=4/2l
2l

H2=2/3
h h
h/2
1,1
l 1
Fig. 1.9
2. Calculul flexibilităţii, δ
Prin integrarea diagramelor de eforturi, M şi M, rezultă:

) l h 2
9
l h
9
h 10
(
EI 3
1

h h
EI 3
h 5 , 1
h h
EI 3
l 2
3
h
3
h
EI 3
l
3
h
3
h
EI 3
h
δ
2 1
2 3
1
⋅ +

+ =
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =

şi utilizând datele numerice din tabelul 1.1 se obţine:
δ = 5,4339⋅10
-6
(mN
-1
)
3 şi 4. Determinarea caracteristicilor dinamice, ω, T şi f
ω = 6,782859 (rad s
-1
),
T = 0,92633 (s),
f = 1,07952 (s
-1
).
Aplicaţia 1.5
1. Determinarea eforturilor din barele structurii
Structura fiind o grindă cu zăbrele articulată în noduri, pentru calculul
eforturilor din bare se foloseşte metoda izolării nodurilor. Cele două stări
de încărcare sunt prezentate în figura 1.10
Eforturile din bare se determină prin echilibrul forţelor ce concură în
nodurile grinzii cu zăbrele, figura 1.11 obţinându-se următorul sistem de
ecuaţii:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
11
nodul 1:
¦
¹
¦
´
¦
= + =
= + =


0 α sin N
3
1
; 0 y
0 N α cos N ; 0 x
12
13 12h
l
l
l
1
2
3
4
7
5
6
V
1=
1/3
V
2
=2/3
SR
SV

Fig. 1.10


3
1
2 4 6
7 5
V
1
=1/3
V
2=2/3
1
α
α
α
α α
α
α
α
α
N
12

N
13

N
24

N
23
N
12

N
34
N
45

N
12

N
56

N
67

N
35
N
57

N
12
N
12
N
12

N
46


Fig.11
nodul 2:
¦
¹
¦
´
¦
=
=


; 0 y
; 0 x


0 sin N sin N
0 N cos N cos N
23 12
24 23 12
∝= + ∝
= + ∝ + ∝ −
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere


12
nodul 3:
¦
¹
¦
´
¦
=
=


; 0 y
; 0 x


0 ) 90 cos( N ) 90 cos( N
0 cos N N cos N N
34 23
34 35 23 13
= ∝ − + ∝ −
∝= + ∝ − −
nodul 4:
¦
¹
¦
´
¦
=
=


; 0 y
; 0 x


0 sin N sin N
0 cos N N cos N N
45 34
45 46 34 24
∝= + ∝
∝= − − ∝ − −
nodul 5:
¦
¹
¦
´
¦
=
=


; 0 y
; 0 x


0 1 sin N sin N
0 cos N N cos N N
56 45
56 57 45 35
= − ∝ + ∝
∝= + + ∝ − −
nodul 6:
¦
¹
¦
´
¦
=
=


; 0 y
; 0 x


0 sin N sin N
0 cos N cos N N
57 56
57 56 46
∝= + ∝
∝= + ∝ − −
Tabelul 1.2.
Bare i,j l
i
,
j
(m) EA (N) N
i
,
j
, N
i
,
j
(N) N
i
,
j
·Ni
,j
·l
i,j

1.2 4,3 7.875⋅10
8
-0.4095 0.721
1,3 5,0 0.238 0.283
2,3 4,3 0.4095 0.721
2,4 5,0 -0.476 1.133
3,4 4,3 -0.4095 0.721
3,5 5,0 0.714 2.549
4,5 4,3 0.4095 0.721
4,6 5,0 -0.952 4.532
5,6 4,3 0.819 2.884
5,7 5,0 0.476 1.133
6,7 4,3 -0.819 2.894
=ΣN
i,j
N
i,j
10.282 EA
i,j
δ
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
13
nodul 7:
¦
¹
¦
´
¦
=
=


; 0 y
; 0 x


0 sin N
3
2
0 cos N N
67
67 57
∝= +
∝= − −

Rezolvând sistemele de ecuaţii de mai sus şi utilizând datele numerice
din tabelul 1.1, se obţin eforturile axiale din tabelul 1.2.
2. Calculul flexibilităţii, δ
În cazul structurilor cu zăbrele cu barele articulate în noduri, coeficientul
de flexibilitate se determină cu relaţia:
δ =
j , i
j , i
j , i
j , i
l
EA
N N


şi folosind datele din tabelul 1.2 rezultă:
δ = 3215 , 2
10 875 , 7
282 , 18
8
=

(mN
-1
).

PROBLEME REZOLVATE 2
SISTEME CU 1 GLD – VIBRAŢII FORŢATE
Problema 2.1
Pentru următoarele structuri acţionate de încărcarea gravitaţională, Q şi
forţa perturbatoare, F(t), să se traseze diagramele de eforturi maxime şi
minime, în regim staţionar, figurile 2.1 – 2.4.

F(t)=F
0
sinθt
0.5l 0.5l
EI=const
2.1
m

Fig.2.1
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
15

F(t)=F
0
sinθt
2l
l
EI=const
2.2.
m

Fig.2.2

2.3.
F(t)=F
0
sinθt
l
2l
EI=const
m
0.5l

Fig.2.3

F(t)=F
0
sinθt
l 2l
EI=const
.
m
l
2l
2.4

Fig.2.4
Problema 2.2
Să se reprezinte grafic variaţiile masei m exprimate în deplasări, viteze
şi acceleraţii pentru:
2.1. Vibraţiile libere neamortizate ale sistemului vibrant2.1, x
0
=0.02m şi
v
0
=1ms
-1
;
2.2. Vibraţiile libere amortizate ale sistemului 2.1, x
0
=0.02m, v
0
=0.5ms
-
1
şi ν=0.1;
2.3. Vibraţiile forţate în regim staţionar de acţionare a forţei
perturbatoare ale sistemelor din figurile 2.2- 2.5

Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

16

EI
EI
EI
2EI
m
F(t)=F
0
sinθt
0.5h
h
l
2.5.

Fig.2.5 Cadru static nedeterminat
Problema 2.3
Să se determine presiunile pe talpa unei fundaţii paralelipipedice din
beton care susţine o maşină cu greutatea Q
1
şi care produce o încărcare
dinamică pe verticală F(t)=F
0
sinθt, figura 2.6.

F(t)
Q
1
Q
2
1.50m
2.00m
2.00m


Fig.2.6 Fundaţie de maşini


STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
17
Breviar teoretic
1. Forţe
Forţele care intervin în echilibrul dinamic instantaneu în cazul vibraţiilor
forţate cu amortizare vâscoasă, sunt următoarele:
o forţa de inerţie
F · x ) t (
& &
(2.1)
i
(t) = - m
o forţa de amortizare
F · x (2.2) ) t (
&
a
(t) = c
o forţa elastică
F ·x(t) (2.3)
e
(t) = k
o forţa perturbatoare
F(t) = F
0
·sinθt (2.4)
2. Ecuaţii de condiţie
Ecuaţia de mişcare va avea forma finală:
t θ sin
m
F
) t ( x ω ) t ( x β 2 ) t ( x
0 2
= + +
& & &
(2.5)
unde s-au introdus notaţiile:
2
m
c
β = ,
β reprezintă un factor de amortizare

m
k
ω
2
= ,
pulsaţia proprie a sistemului oscilant neamortizat.
3. Răspunsul exprimat în deplasări
Răspunsul forţat staţionar, fără a considera amortizarea se determină cu
expresia:
x(t) = − t θ (sin δ F
0
µ ) t θ sin
ω
θ
(2.6)
sau
x(t) = µ·F
0
·δ·sinθt, (2.7)
considerând numai influenţa răspunsului forţat.
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

18
În expresiile de mai sus cu µ s-a notat coeficientul dinamic sau
factorul de amplificare dinamică care se determină cu relaţia:

2
2
p 1
1
)
ω
θ
( 1
1
µ

=

= (2.8)
în care p = θ/ω.
Răspunsul forţat, în cazul vibraţiilor forţate cu amortizare, se
calculează cu relaţia:
x(t) = µ

F
0
·δ·sin(θt - ϕ) = X
0
·sin(θt - ϕ

) (2.9)
unde factorul dinamic cu considerarea amortizării este:
µ

=
2 2 2 2
p ν 4 ) p 1 (
1
+ −
(2.10)
şi x
0


F
0
δ reprezintă amplitudinea deplasării forţate, iar:
ϕ

= arc tg
2
p 1
p ν 2

(2.11)
în care factorul sau procentul din amortizarea critică ν are expresia:

π 2 ω
β
m ω 2
m β 2
c
c
ν
cr
Λ
= = = =
100
c
c
% ν
cr
=
4. Răspunsul exprimat în eforturi
Pentru trasarea diagramelor de eforturi maxime şi minime, în
cazul unui sistem oscilant acţionat de forţe perturbatoare, structura se
încarcă cu următoarele forţe:
amplitudinea forţei de inerţie, I
0
:
F
&
θ
2
µF
0
·δ·sinθt (2.12)
i
(t) = - mx
&
(t) = m
I ·θ
2
µ·F
0
·δ = m·θ
2
·X
0
(2.13)
0
= m
amplitudinea forţei perturbatoare,
F ·sinθt);
0
(F(t) = F
0
forţa gravitaţională,
G = m·g.

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
19
Obs. 1. In cazul vibraţiilor forţate cu amortizare în relaţiile de mai sus se
înlocuieşte µ cu µ

.
Obs. 2. In cazul în care forţa perturbatoare este aplicată în dreptul
masei pe direcţia GLD, primele două forţe de mai sus se înlocuiesc cu
amplitudinile forţei dinamice, F
d
:
F (2.14)
d
(t) = F(t)+F
i
(t)
cu amplitudinea:
F ±µF
0
;
d
=
sau
F ±µ

F
0
(2.15)
d
=
Aplicaţii
Aplicaţia 2.1
1-3. Calculul pulsaţiei proprii, ω
Conform aplicaţiei 1.1.1
δ=2,480159⋅10
-7
mN
-1

ω=31,749016 rad s
-1

4. Determinarea factorului de amplificare dinamică, µ
µ= 657895 , 1
)
744016 , 31
20
( 1
1
)
ω
θ
( 1
1
2 2
=

=5. Calculul forţei dinamice, F
d

Amplitudinea forţei dinamice se calculează cu relaţia:
F µFo=1,657895⋅10
4
d
= N;
iar forţa gravitaţională:
Q = mg = 4⋅10
3
⋅9,81=3,924⋅10
4
N
6. Trasarea diagramelor de eforturi maxime şi minime
Diagramele de eforturi se trasează prin suprapunerea efectelor şi sunt
prezentate în figura 2.7.
Aplicaţia 2.2
1-3. Calculul pulsaţiei proprii, ω
Conform aplicaţiei 1.2:
δ=1,1905⋅10
-5
mN
-1

ω=4,5826 rad S
-1

Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

20
4. Determinarea factorului de amplificare dinamică, µ
35 , 0
)
5826 , 4
9
( 1
1
ω
θ
1
1
µ
2
2
2
− =

=

=
5. Calculul forţei dinamice, F
d

Amplitudinea forţei dinamice, F
d
, rezultă:


±Fd
Q
(Fd+Q)l/4=6.97737⋅10
4
N⋅m
l/2(Fd+Q)=2.79095⋅10
4
N
M
max

T
max

M
min

T
min

(Q-Fd)l/4=2.8326⋅10
4
N⋅m
l/2(Q-Fd)=1.133⋅10
4
N

Fig.2.7
F µFo = -3,5⋅10
3
d
= N
iar a forţei gravitaţionale
Q=mg=4⋅10
3
⋅9,81=3,924⋅10
4
N
6. Diagramele de eforturi maxime şi minime: M
max
şi M
min

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
21
Diagramele de momente încovoietoare sunt prezentate în figura 2.8.


±Fd
Q
(Fd+Q)l=1.787⋅10
5
N⋅m
M
max

M
min

(Q-Fd)l=2.137⋅10
5
N⋅m

Fig.2.8
Aplicaţia 2.3
1. Calculul factorului de amplificare dinamică, µ.
Diagrama de momente pentru calculul flexibilităţii este trasată în
figura 2.9.
Coeficientul de flexibilitate rezultă:
1 6
3
mN 10 72817 , 2
EI 48
l 11
δ
− −
⋅ = = ,
iar pulsaţia proprie
ω = 9,57269 rad s
-1

şi factorul de amplificare:
14925 , 2
)
57269 , 9
7
( 1
1
ω
θ
1
1
µ
2
2
2
=

=

=
2. Determinarea răspunsului exprimat în deplasări
y(t)=µF
0
δ sinθt=0,0586352 sin7t
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

22M,M
1,1
l/2
l/4

Fig.2.9
y µF
0
δ=0,0586352m
d
=
Deplasarea produsă de forţa gravitaţională
Y δ = 4⋅10
3
⋅9,81⋅2,72817⋅10
-6
Q
= Q
Y
Q
= 0,1070534 m
Deplasările finale (maxime şi minime) rezultă:
Y
max
= Y
d
+Y
Q
=0,1656886m
Y
min
= Y
Q
-Y
d
=0,0484182m
3. Determinarea răspunsului exprimat în eforturi
Calculăm valorile forţelor maxime şi minime:
F µF
0
= 2,14925⋅10
4
d
= N
Q = mg = 3,924⋅10
4
N
F ⋅10
4
N
max =
Q + F
d
= 6,07325
F ⋅10
4
N
min
= Q - F
d
= 1,77475
şi trasăm diagramele de eforturi, figura 2.10.
Aplicaţia 2.4
1. Calculul flexibilităţii, δ
Constituim cele două stări de acţionare: reale şi virtuale, figura 2.11.
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
23


F
max

Q
M
max

15.183⋅10
4

7.59156⋅10
4

M
min

F
min

2.2184375⋅10
4
N⋅m
4.436875⋅10
4
N⋅m

Fig.2.10
1.1
SR, SV
l
2l
l 2l
1.1
1
SV
1 2
3
4

Fig.2.11
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

24
Diagramele de momente M, M vor fi trasate prin procedeul distribuirii şi
transmiterii momentelor, figurile 2.12, 2.13 şi 2.14.
Determinăm rigidităţile la rotire, rigidităţile nodurilor, factorii de
distribuţie şi momentele de încastrare perfectă:
K
l
EI 3
K
2
= K
21
+K
23
=
l 3
EI 13

21
=
d
21
= 6923 , 0
K
K
2
21
=
K
23
=
l 3
EI 4

K
l 3
EI 4
K
3
= K
32
+K
34
=
l 3
EI 10

32
=
d
32 =
4 ,
K
K
3
32
0 =

0.4 0.6 0.6923 0.3077
-1076.911
-33.1366
-1.0196
-1111.0672
1111.111
-444.444
-478.6444
47.8645
-14.7279
1.4728
-1.0196
1111.0672
1333.3332
143.5933
4.4183
0.136
-2222.222
888.888
-239.3222
95.7289
-7.3639
2.9456
-0.2266
-1481.4808
1481.4808
0.0906
740.7404

Fig.2.12
K
l 2
EI 4

34
=
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
25
d 6 ,
K
K
3
34
0 =
34
=
M Nm 11111 , 1 l
9
2
) l 3 (
l l
l
2
2
2
2
= =
⋅ 2 1 Pab ⋅
=
23
=
M Nm 22222 , 2 l
9
4
) l 3 (
l ) l 2 ( 1
l
b
2
2
2
2
= =
⋅ ⋅
=
Pa

32
=
Verificarea diagramei M:− ⋅ + ⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ − =
975324 , 1 1
3
l
975324 , 1 2
1 111067 , 1 2 (
EI 6
l 2
1 111067 , 1
EI 3
l
dx
EI
M M
1


) 90094 , 7 901296 , 7 (
EI 6
l
) 481481 , 1
3
1
3
1
975324 , 1 2 (
EI 6
l
) 111067 , 1
3
1
− =
= ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ −


M,M
1.975324
1.111067
1.481481
0.7074
1
1.11067
1.481481
2l
l

Fig.2.13

3
T
10 5 , 4 100
901296 , 7
90094 , 7 901296 , 7
% ε

⋅ = ⋅

= < 0,1
Calculăm coeficientul de flexibilitate:

Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

26
l
2l l
2l
1
1/3
1

Fig.2.14− ⋅ +
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =
=
2
2
) 975324 , 1 ( 2
) 111067 , 1 ( 2 (
EI 6
l 2
111067 , 1 111067 , 1
EI 3
l
dx
EI
M M
δ

+ ⋅ ⋅ −
⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −
481481 , 1 975324 , 1 2
) 481481 , 1 ( 2 ) 975324 , 1 ( 2
EI 6
l
) 975324 , 1 111067 , 1 2
2 2


EI 6
l
16049927 , 27
74074 , 0 481481 , 1 2 ) 74074 , 0 ( 2 ) 481481 , 1 ( 2
EI 6
l 2
2 2
=
⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ +

δ=2,155595⋅10
-6
mN
-1

1
radS 7693 , 10
δ m
1
ω

= =
2. Determinarea factorului de amplificare dinamică, µ.
µ

= 72072 , 1
7693 , 10
7
) 05 , 0 ( 4 )
4693 , 10
7
1 (
1
2
2
2 2
2
2
=
+ −

F µ

Fo=1,72072⋅10
4
d
= N
3. Determinarea răspunsului în eforturi
Cunoscând mărimea forţei dinamice se determină forţele maxime şi
minime:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
27

6.27166⋅10
4

11.15015⋅10
4

8.36254⋅10
4

4.18127⋅10
4

2.448⋅10
4

4.35219⋅10
4

3.26412⋅10
4

1.63206⋅10
4


Fig.2.15
Fmax=Q+Fd=4⋅10
3
⋅9,81+1,72072⋅10
4
=5,64472⋅10
4
N
min=Q-Fd=3,924⋅10
4
-1,72072⋅10
4
=2,20328⋅10
4
N
iar diagramele de eforturi sunt trasate în figura 2.15.
Aplicaţia 2.5
1. Calculul flexibilităţii,δ
Pentru calculul coeficientului de flexibilitate utilizăm metoda
forţelor, figura 2.16.


1,1
SR,
SV
1
SR
1
SV

Fig.2.16.a.
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

28


h/2
h
EI
2E
EI
l
x
2

x
1

h h
M
1
,M
1

1,1
l
1,1
M
2
,M
2

1,1

Fig. 2.16.b.
Calculul coeficienţilor:+ = =
EI
l h
EI 2
h
dx
EI
M M
δ
2 3
1 1
11
+ = =
EI 4
l h
EI 2
h l
dx
EI
M M
δ
2 2
2 1
12
1,1
1,1
(h+l)
h/2
1,1
h/2
3h/2
M
p

h
l
M
3
,M
3


Fig. 2.16.c.+ = =
EI 2
h l
EI 3
l
dx
EI
M M
δ
2 3
2 2
22

Verificarea coeficienţilor:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
29

EI 2
l h 3
EI 2
hl 3
EI 3
l
EI 3
h
δ δ 2 δ δ
2 2 3 3
22 12 11 ss
+ + + = + + =+ + + = =
EI 2
l h 3
EI 2
hl 3
EI 3
l
EI 3
h
dx
EI
M M
δ
2 2 3 3
s s
ss

Calculul termenilor liberi:− − = =
EI 24
h 5
EI 2
l h
dx
EI
M M
3 2
p 1
p 1
− − = =
EI 2
l h
EI 4
hl
dx
EI
M M
2 2
p 2
p 2

Verificarea termenilor liberi:

EI
l h
EI 4
hl
EI 24
h 5
2 2 3
p 2 p 1 sp
+ − − = + = ∆ ∆ ∆+ − − = =
EI
l h
EI 4
hl
EI 24
h 5
dx
EI
M M
2 2 3
p s
sp

Sistemul de ecuaţii de condiţie:


= + +
= + +
0 X δ X δ
0 X δ X δ
p 2 2 22 1 21
p 1 2 12 1 11


Pentru datele din tabelul nr. 1 şi expresiile coeficienţilor şi
termenilor liberi determinate mai sus, rezultă soluţia:
X
1
=0,0777927
X
2
=0,5608432
Diagrama de momente finale se determină prin suprapunerea
efectelor, figura 2.17.
M ⋅X
1
+M
2
(x)⋅X
2
+M
p
(x).
f
(x)=M
1
(x)
Verificarea diagramei finale de momente:
- deplasarea după direcţia necunoscutei X
1
:
=

= =
EI
B A
EI
42684033 , 15 42682342 , 15
dx
EI
M M
f 2
1 X

% 1 , 0 10 096 , 1 100
A
B A
% ε
4
T
< ⋅ =

=Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

30
M
f

M
f

2.4457

0.27227

1.3264

1.75
1.477726
M
1
h/2
3h/2

Fig. 2.17
- deplasarea după direcţia necunoscutei X
2
:
= =
EI
85749667 , 16 85747708 , 16
dx
EI
M M
f 2
2 X

% 1 , 0 10 162 , 1 % ε
4
T
< ⋅ =

Prin integrarea diagramelor de momente
f
M şi
f
M , rezultă:
⋅ = = = ) m ( 10 429879 , 7
EI
8013729 , 7
dx
EI
M M
δ
7 f f

sau prin integrarea diagramelor
f
M şi M, rezultă:
⋅ = = = ) m ( 10 429879 , 7
EI
80126 , 7
dx
EI
M M
δ
7 f


2. Determinarea factorului de amplificare dinamică,
) s . rad ( 34337 , 18
δ m
1
ω
1 −
= =

2
2
2 2
2
2
2
2
2 2
2
2
34337 , 18
12
05 , 0 4 )
34337 , 18
12
1 (
1
ω
θ
ν 4 )
ω
θ
1 (
1
µ
⋅ + −
=
+ −
=


µ

=1,556393
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
31
3. Determinarea răspunsului în eforturi
Calculăm forţa dinamică:
F µ Fo=1,556393⋅10
4
d
= (N)
iar diagramele de eforturi sunt trasate în figura 2.18.

3.8066⋅10
4
0.423765⋅10
4
2.299922⋅10
4
2.06524⋅10
4
Q
Fd
M
max
2.72⋅10
4
3.8⋅10
4
0.42⋅10
4

2.29⋅10
4

2.06524⋅10
4
2.723687⋅10
4
Q
Fd
M
min

Fig.2.18
Problema nr. 2.2
Aplicaţia 2.6
Variaţiile deplasărilor, vitezelor şi acceleraţiilor masei m a unui sistem cu
1 GLD se determină cu expresia:
x(t) = A sin(ωt + ϕ)
x(t) = A ωcos(ωt + ϕ)
x(t) = -Aω
2
sin(ωt + ϕ)
unde:

2
0
2 0
x )
ω
v
( A + =

0
0
v
ω x
arctg = .
Sistemul oscilant are o pulsaţie proprie de oscilaţie calculată în cadrul
aplicaţiei 1.1
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

32
ω=31,7490 rad s
-1
,
luând în considerare şi condiţiile iniţiale, aflăm:
A=0,0373 (m), Aω=0,1846 ms
-1
, Aω
2
=37,6088 ms
-2

ϕ=0,5657 (s), ϕ/ω=0,01782
Expresiile x sunt reprezentate în figura 2.19. ) t ( x ), t ( x ), t (
& & &

0.02=x
0

ϕ/ω=0.017
T = 0.197 s
0.0373A
X(t)
t

Fig. 2.19

0.5=x
0

T = 0.197 s
A
ω
=0.1846 m⋅s
-1

x(t)
t
ϕ/ω=0.01782 s

Fig.2.19.a
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
33

x
0
ω
2

T = 0.197 s
A
ω
=37.6088 m⋅s
-2

X(t)
t
ϕ/ω=0.01782 s

Fig.2.19.b
Aplicaţia 2.7
Pentru a reprezenta grafic variaţia deplasărilor masei m utilizăm
expresia:
) φ t ω sin( Ae ) t ( x
t νω ∗ ∗ −
+ =
unde:

2
0
2 0 0
x )
ω
x νω v
( A +
+
=0 0
0
x νω v
ω x
arctg φ
+
=Introducând în expresiile de mai sus următoarele date numerice:
ω = 4,5826 rad s
-1
, T=1,3711 s (vezi 1.2)

1 2
radS 5596 , 4 ν 1 ω ω
− ∗
= − =
S 378 , 1
ν 1
T
T
2
=

=


x ms
-1
şi ν = 0,1
o
= 0,02 m, v
o
= 0,5
rezultă:
A = 0,1134, ϕ

= 0,1772 şi 0389 , 0
ω
=Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

34
Reprezentarea grafică a variaţiei deplasărilor masei m este dată în figura
2.20.

x(t


A=0.1134
(m)
ϕ/ω=0.038
t
A
ω
=0.1846
1
T
*
= 1.378
0.5=x
0
Fig. 2.20
Aplicaţia 2.8
În cadrul aplicaţiei 2.5, pentru sistemul oscilant analizat s-au obţinut:
δ = 7,42977⋅10
-7
(m), T = 0,3425 (s) şi µ

= 1,556393
Variaţia deplasărilor masei m a sistemului oscilant, în regim permanent
de acţionare a forţei perturbatoare se determină cu relaţia:
x(t) = µ

F
o
δ sin(θt - ϕ
1
)
unde:
µ

F
o
δ = 1,556393⋅10
4
⋅7,42977⋅10
-7
= 0,01156 (m)
3 1
2 2
1
10 209 , 6
ω
rad 1193 , 0
θ ω
νωθ 2
arctg φ

⋅ = =

=

În figura 2.21 este prezentată variaţia deplasărilor masei sistemului
oscilant.
Aplicaţia 2.8
În figura 1.25 este prezentată fundaţia pentru care se cere să se
efectueze o analiză dinamică. Datele numerice ale ansamblului utilizat,
fundaţie şi teren sunt următoarele:
γ
b
= 24 KN/m
3
, Q
1
= 400 KN, F
o
= 40 KN, θ = 60 rad/s
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
35

µ
*
F
0
δ⋅sin(-ϕ
1
)
T = 0.3425 s
A
ω
=0.1846 m⋅s
1

X(t)
t
ϕ/ω

Fig. 2.21
ν = 18%, R
t
= 2 daN/cm
2
, C
z
= 4 daN/cm
3
(pt.R
t

2
f
CORECTAT
Z
cm / daN 3 , 6
A
10
C = =
Rezolvare
Pulsaţia proprie a ansamblului fundaţie + teren se determină cu relaţia:

m
k
ω =
unde:
,
f
CORECTAT
Z
A C k ⋅ =

g
Q Q
m
2 1
+
= ,
Km 144 24 ) 5 , 1 2 2 ( γ V Q
b 2
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ,
rezultă:
s / rad 3 , 67
10 544
200 3 , 6 981
Q Q
A C g
ω
2
2 1
f Z
=

⋅ ⋅
=
+
⋅ ⋅
=
Factorul de amplificare dinamică:
Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

36
89 , 0
3 , 67
60
ω
θ
p ;
p ν 4 ) p 1 (
1
µ
2 2 2 2
= = =
+ −
=


6 , 2
89 , 0 18 , 0 4 ) 89 , 0 1 (
1
µ
2 2 2 2
=
⋅ ⋅ + −
=

.
Presiunile maxime şi minime pe talpa fundaţiei se calculează cu
expresia:
σ
max min
= σ
θ
± µ σ
Fo

în care:

2
2
f
2 1
f
Q
cm / daN 36 , 1
200 200
10 544
A
Q Q
A
Q
σ =


=
+
= =
şi

2
2
f
o Fo
cm / daN 1 , 0
200 200
10 40
A
F
σ =


= =
Obţinem în final:

t
2 2
max
R cm / daN 2 cm / daN 62 , 1 σ = < =

2
min
cm / daN 10 , 1 σ =
Deplasările maxime şi minime, pe verticală, ale fundaţiei sunt date de
relaţia:

Fo
st
Q
st
min max
y µ y y ± =
unde:
cm 216 , 0
200 200 3 , 6
10 544
A C
Q Q
A C
Q
y
2
f Z
2 1
f Z
Q
st
=
⋅ ⋅

=
+
= =
cm 016 , 0
200 200 3 , 6
10 40
A C
F
y
2
f Z
o Fo
st
=
⋅ ⋅

= =
şi efectuând calculele obţinem:
y
min
= 0,174 cm.
max
= 0,258 cm, yPROBLEME PROPUSE 3
SISTEME CU 1GLD – VIBRAŢII LIBERE
ŞI FORŢATE
Probleme propuse spre rezolvare:
1.1 Să se determine caracteristicile dinamice T, ω, f pentru următoarele
sisteme oscilante:

l/3 2l/3 2l/3
y(t)
m
h/3
EI=const.

Fig. 1.1
Probleme propuse. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere şi forţate

38

l
y(t)
m
h
EI=const.
l
l

Fig.1.22 l
y(t)
m
l
l/2 l/2
l
l/2

Fig. 1.3l/2
l/2 l/2
l
l
m
y(t)

Fig. 1.4
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
39
l/2 l/2
l/2
l/2
h
y(t)
m

Fig. 1.5


1.2 Să se traseze diagramele de eforturi M, T, N maxime şi minime
pentru sistemele următoare:


t θ sin F ) t ( F
0
=
l/3 2l/3 2l/3
y(t)
m
h/3
EI=const.

Fig.1.6
Probleme propuse. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere şi forţate

40

2 l
y(t)
m
l
l/2 l/2
l
l/2
t θ sin F ) t ( F
0
=

Fig.1.7


t θ sin F ) t ( F
0
=
m
h
h
1.5⋅l l

Fig. 1.8

t θ sin F ) t ( F
0
=
m
l
1.5

l 1.5

l

Fig.1.9
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
41

m
h
h
l l
t θ sin F ) t ( F
0
=

Fig. 1.10


PROBLEME REZOLVATE 4
SISTEME CU n GLD – VIBRAŢII LIBERE
Problema 3.1
Să se determine pulsaţiile şi formele proprii de vibraţie ale următoarelor
sisteme dinamice şi să se verifice modurile proprii de vibraţie.

1.5l

l

2l

2
1
l

2l

1 2
m
1 m
1
0.5l

3.2
3.1
3
Fig. 3.1
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
43
2EI
0.5l
h
0.5h
m
1
EI
1
EI
2
0.5l
m
2
3.3

Fig. 3.2


3.4
h
1
2 l l l

Fig. 3.3
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


44


3.5
EI
m
2
=m
2EI
1.5a
1
2
m
1
=1.5m
a
a
EI
EI
2EI
2EI

Fig. 3.4
Breviar teoretic
DETERMINAREA MODURILOR PROPRII DE VIBRAŢIE UTILIZÎND
MATRICEA DE FLEXIBILITATE
Prin mod propriu de vibraţie se înţelege ansamblul format dintr-o
pulsaţie (valoare) proprie şi o formă (vector) proprie de vibraţie.
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
Matricea de inerţie a unui sistem oscilant se constituie prin scrierea pe
diagonala principală a maselor sistemului oscilant.

(3.1) | |

=
n
j
2
1
m 0
m
m
0 m
m
O
O
2-3. Determinarea matricei de flexibilitate, [∆]
Matricea de flexibilitate a unui sistem oscilant are forma:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
45
(3.2) | |

− − − − − −
− − − − − −
=
nn nj 2 n 1 n
jn jj 2 j 1 j
n 2 j 2 22 21
n 1 j 1 12 11
δ δ δ δ
δ δ δ δ
δ δ δ δ
δ δ δ δ
L L
L L
L L
L L

unde δ
jk
reprezintă deplasarea produsă pe direcţia GLD când structura
considerată este acţionată în dreptul masei m
k
şi pe direcţia GLD k de o
forţă egală cu unitatea.
Coeficientul de flexibilitate se determină cu relaţia Mohr - Maxwell+ = K dx
EI
M M
δ
) x ( k ) x ( j
jk
(3.3)
prin integrarea diagramelor de eforturi trasate în cele două stări de
acţionare: reală (SR) şi virtuală (SV).
4. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii, ω
j
.
Ecuaţia generală a vibraţiilor libere ale sistemului oscilant cu un GLD
scrisă prin intermediul matricei de flexibilitate este:
| || |{ } { } { } 0 ) t ( y ) t ( y m = +
& &
∆ (3.4)
Adoptând o soluţie particulară de formă armonică
{ } { } ) t ω sin( A ) t ( y + = (3.5)
ecuaţia (2.4) se transformă în:
( )| || | | |{ } { } 0 A I m ω
2
= − ∆ , (3.6)
care reprezintă ecuaţia generală a vibraţiilor proprii a unui sistem
vibrant cu un GLD.
Ecuaţia (3.6) admite soluţii diferite de zero când determinantul principal
este nul:
| || | | | 0 I m ω
2
= − ∆ (3.7)
sau
| || | | | 0 I λ m = − ∆ (3.8)
unde

2
ω
1
λ = ,
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


46
iar matricea rezultată din înmulţirea matricei de flexibilitate cu matricea
de inerţie poartă denumirea de matrice dinamică a sistemului dinamic.
Prin dezvoltarea determinantului (ecuaţia 2.8) se obţine o ecuaţie de
gradul n în λ numită ecuaţia caracteristică sau ecuaţia valorilor
(pulsaţiilor) proprii.
5. Constituirea matricei spectrale, [ω
2
]
Matricea spectrală se constituie prin scrierea pe diagonala principală a
pulsaţiilor sau a pătratului pulsaţiilor proprii în ordine crescătoare:
(3.9) | |

=
2
n
2
j
2
2
2
1
2
ω 0
ω
ω
0 ω
ω
O
O
6. Verificarea pulsaţiilor proprii
Pentru a verifica valorile proprii determinate se compară urma (suma
elementelor de pe diagonala principală) şi determinantul matricei
dinamice | | | | m ⋅ ∆ cu urma şi determinantul inversei matricei spectrale
| |
1
2
ω

şi dacă acestea sunt egale atunci avem certitudinea că sunt
corect determinate:
| || | | | ) ω ( u ) m ( u
1
2

= ∆ (3.10)
| || | | | ) ω det( ) m det(
1
2

= ∆ . (3.11)
Practic verificarea constă în a determina eroarea absolută (ε
a
) şi eroarea
relativ (ε
r
%) cu relaţiile:
| || | | | ) ω ( u ) m ( u ε
1
2
a

− = ∆ 3.12)
şi

| || |
1 , 0 100
) m ( u
ε
% ε
a
r
< ⋅ =

,
| || | | | ) ω det( ) m det( ε
1
2
a

− = ∆ (3.13)
şi

| |
1 , 0 100
) ω det(
ε
% ε
1
2
a
r
< ⋅ =

,
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
47
unde 0,1 reprezintă eroarea relativă admisibilă acceptată pentru un
calculator electronic numeric.
7. Determinarea vectorilor (formelor) proprii de vibraţie, {y
i
}.
Forma (vectorul) proprie de vibraţie reprezintă deformata sistemului
oscilant sub acţiunea amplitudinilor forţelor de inerţie.
Ecuaţia vectorilor proprii adimensionali este:
| || | | | } 0 { } yi ){ I m ω (
2
j
= − ∆ (3.14)
sau
| || | | | } 0 { } yi ){ I λ m ( = − ∆ (3.15)
Introducând succesiv valorile proprii în sistemul de ecuaţii al formelor
proprii de vibraţie se obţin n sisteme de ecuaţii, iar soluţiile acestor
sisteme, determinate admiţând y
j,i
=1, j fiind, în general, orice GLD, dar
acelaşi pentru cele n forme proprii de vibraţie, reprezintă ordonatele
proprii de vibraţie.
8. Constituirea matricei modale, [Y].
Matricea modală se constituie prin scrierea pe coloane a vectorilor
(formelor) proprii de vibraţie.
| | { }{ } { } { } | |
n i 2 1
y y y y y K K = (3.16)
9. Verificarea formelor proprii de vibraţie
Formele proprii de vibraţie determinate trebuie să verifice condiţiile de
ortogonalitate. Condiţia de ortogonalitate se aplică pentru câte două
forme proprii de vibraţie:
{ } | |{ } 0 y m y
r
T
i
= (3.17)
sau
. (3.18) 0 y y m
n
1 j
r , j i , j j
=

=
Verificarea corectitudinii formelor proprii de vibraţie se efectuează prin
calcularea erorii absolute şi a erorii relative:
, (3.19) B A y y m ε
n
1 j
2 , j 1 , j j a
− = =

=
unde: A reprezintă o variabilă în care s-au cumulat valorile numerice
pozitive din sumă şi
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


48
B reprezintă o variabil în care s-au cumulat valorile numerice
negative din sumă,
1 , 0 100
A
ε
% ε
a
r
< ⋅ = . (3.20)
DETERMINAREA MODURILOR PROPRII DE VIBRAŢIE UTILIZÎND
MATRICEA DE RIGIDITATE
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
. | |

=
n
2
1
m
m
m
m
O
2-3. Determinarea matricei de rigiditate, [k]
Matricea de rigiditate a unui sistem dinamic are forma:
, (3.21) | |

− − − − − −
− − − − − −
=
nn nj 2 n 1 n
jn jj 2 j 1 j
n 2 j 2 22 21
n 1 j 1 12 11
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k
L L
L L
L L
L L
unde k
jj
reprezintă forţa care aplicată în dreptul masei şi pe direcţia
GLD, în sistemul oscilant, produce o deplasare egală cu unitatea în timp
ce deplasările pe direcţiile celorlalte GLD sunt blocate de forţele k
ij
.
De asemenea, k
ij
se defineşte şi ca reacţiunea ce ia naştere în blocajul
GLD j ce produce o deplasare egală cu unitatea.
Pentru determinarea coeficienţilor de rigiditate k
jk
se aplică metodele
staticii construcţiilor, în cazul sistemului de bază dinamic (SBD)
constituit din sistemul oscilant, prin introducerea de blocaje GLD,
încărcat succesiv cu deplasări egale cu unitatea produse pe direcţia
blocajelor GLD.
4. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii, ω
i

Ecuaţia generală a vibraţiilor libere a sistemului oscilant cu n GLD scrisă
prin intermediul matricei de rigiditate este:
| |{ } | |{ } { } 0 ) t ( y k ) t ( y m = + . (3.22)
Aplicând soluţia particulară de tip armonic (3.5) ecuaţia (3.22) devine:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
49
| | | | { } { } 0 A ) m ω k (
2
= − , (3.23)
care reprezintă ecuaţia generală a vibraţiilor proprii a unui sistem vibrant
scrisă prin intermediul matricei de rigiditate.
Ecuaţia (3.23) admite soluţii diferite de zero când determinantul
principal este zero:
| | | | 0 m ω k
2
= − (3.24)
Prin dezvoltarea determinantului ecuaţiei (3.24) se obţine o ecuaţie de
gradul n în ω
2
numită ecuaţia caracteristică sau ecuaţia valorilor
(pulsaţiilor) proprii.
5. Constituirea matricei spectrale, [ω
2
]
| |

=
2
n
2
2
2
1
2
ω
ω
ω
ω
O
6. Verificarea pulsaţiilor proprii

| | | | | |
| | | |
1 , 0 100
) k m ( u
) ω ( u ) k m ( u
% ε
1
2 1
r
< ⋅

=


(3.25)
şi

| || | | |
| | | |
1 , 0 100
) k m det(
) ω det( ) k m det(
% ε
1
2 1
r
< ⋅

=


. (2.26)
7. Determinarea vectorilor (formelor) proprii de vibraţie, {y
i
}
Introducând succesiv valorile proprii în sistemul de ecuaţii al formelor
proprii de vibraţii adimensionale se obţin în sisteme de ecuaţii ale căror
soluţii, determinate pentru y
j,I
=1, reprezintă ordonatele formelor proprii
de vibraţie:

| | | | { } { }
| | | |
| | | |
| | | | } 0 { } y ){ m ω k (
} 0 { ) y ){ m ω k (
} 0 { } y ){ m ω k (
0 y ) m ω k (
n
2
n
i
2
i
2
2
2
1
2
1
= −
− − − − − − − − − − − −
= −
− − − − − − − − − − − −
= −
= −
. (3.27)
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


50
8. Constituirea matricei modale, [y]:
| | { } { } { } | |
n i 2 1
y y y } y { y K K =
9. Verificarea formelor proprii de vibraţie.
Aplicând condiţiile de ortogonalitate ale formelor proprii se verifică
corectitudinea formelor proprii de vibraţie determinate prin compararea
erorii relative calculate cu eroarea relativă admisibilă a instrumentului de
calcul utilizat.
Aplicaţii
Aplicaţia 3.1
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
Pentru sistemul oscilant considerat, figura 3.1 şi ţinând seama de datele
numerice din tabelul 2.1, matricea de inerţie va fi:
(kg) | |

=

=

=
1 0
0 2
10
1 0
0 2
m
m 0
0 m
m
4
2
1
2. Determinarea matricei de flexibilitate,[∆]
Prin integrarea diagramelor de momente din figura 3.5 se determină
elementele matricei de flexibilitate.

1.5l 0.5l l
2l
l
1 , 1
1 , 1
2
2
M , M
1
1
M , M
0.38l
l

Fig. 3.5

EI 32
l 3
δ
3
11
= ;
EI 32
l 32
δ ;
EI 32
l 7
δ
3
22
3
21 12
= − = = δ
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
51
iar matricea de inerţie are forma:
| |⋅ ==

=

32 7
7 3
10 5238095 , 9
32 7
7 3
EI 32
l
δ δ
δ δ
8
3
22 21
12 11
∆ (mN
-1
)
3. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii, ω
i
Introducând matricele de inerţie şi flexibilitate determinate mai sus în
ecuaţia caracteristică, aceasta devine:
0
1 0
0 1
λ
1 0
0 2
32 7
7 3
EI 32
ml
3
=
şi prin dezvoltarea determinantului;
0 94 α 38 α
2 3
= + −
unde:

2 3 3
ω
1
ml
EI 32
λ
ml
EI 32
α ⋅ = =
În urma rezolvării acestei ecuaţii se obţin următoarele rădăcini:
α
1
=35,34013464, α
2
=2,659865362
şi deci:

EI 32
ml
659865362 , 2 λ ;
EI 32
ml
34013464 , 35 λ
3
2
3
1
= =
Matricea spectrală va avea forma:
| |

=

=
375958879 , 0 0
0 02829640 , 0
ml
EI 32
ω 0
0 ω
ω
3
2
2
2
1
2

şi utilizând date numerice, rezultă:
ω
1
=30,83438081 (rad s
-1
);
T
1
=0,20377206 (s);
ω
2
=112,3931419 (rad s
-1
);
T
2
=0,055903633
4. Verificarea pulsaţiilor proprii
Valorile pulsaţiilor proprii determinate mai sus sunt corecte dacă verifică
expresiile:
| || | ( ) | | |
.
|

\
|
=
−1
2
ω u m u ∆
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


52
| || | ( ) | | |
.
|

\
|
=
−1
2
ω det m det ∆
Utilizând matricele [∆], [m] şi [ω
2
], determinate anterior, cele două
relaţii pentru verificare, exprimate prin intermediul erorilor absolute şi
relative, devin:
| || | ( ) | | 0
EI 32
ml
38
EI 32
ml
38 ω m u ε
3 3
1
2
a
= − = |
.
|

\
|
− =


0 % ε
r
=
| || | ( ) | | =
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
− =

2
3
2
3
1
2
a
EI 32
ml
00000002 , 94
EI 32
ml
94 ω det m det ε ∆

2
3
EI 32
ml
00000002 , 0
|
|
.
|

\
|
=
1 , 0 10 81 , 1 100
EI
ml
94
ε
% ε
8
2
3
a
r
< ⋅ = ⋅
|
|
.
|

\
|
=


5. Calculul vectorilor (formelor) proprii de vibraţie, { }
i
y
Prima formă proprie de vibraţie se determină rezolvând sistemul de
ecuaţii:

( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
= ⋅ − +
= + ⋅ −
0 y λ m δ y m δ
0 y m δ y λ m δ
1 , 2 2 2 22 1 , 1 1 21
1 , 2 2 12 1 , 1 1 1 11

Admiţând y
2,1
=1 din prima ecuaţie se obţine y
1,1
şi ordonatele formei
proprii fundamentale de vibraţie vor fi:
{ }
)
`
¹
¹
´
¦−
=
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
=
0 , 1
238581045 , 0
y
y
y
1 , 2
1 , 1
1


Cea de a doua formă proprie de vibraţie se determină prin rezolvarea
sistemului de ecuaţii al formelor proprii adimensionale:

( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
= ⋅ − +
= + ⋅ −
0 y λ m δ y m δ
0 y m δ y λ m δ
2 , 2 2 2 22 2 , 1 1 21
2 , 2 2 12 2 , 1 2 1 11

Considerând y
2,2
=1, forma proprie de vibraţie va rezulta:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
53
. { }
)
`
¹
¹
´
¦
=
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
=
0 , 1
095723903 , 2
y
y
y
2 , 2
2 , 1
2
Cele două forme proprii de vibraţie sunt trasate în figura 3.6.


238 . 0 y
1 , 1
=
1 y
1 , 2
=
0957 . 2 y
2 , 1
=
1 y
1 , 1
=
2l
l
2l
l

Fig. 3.6
6. Verificarea formelor proprii de vibraţie
Formele proprii de vibraţie vor fi verificate prin aplicarea condiţiilor de
ortogonalitate:


=
=
2
1 j
2 , j 1 , j j
0 y y m

( ) ( )
0 10 4 2 1 1 m
095723903 , 2 238581045 , 0 m 2 y y m y y m
9
2 , 2 1 , 2 2 2 , 1 1 , 1 1
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ +
+ ⋅ − = +


1 , 0 10 4 , 2 100
m 1 1
m 10 4 2
% ε
7
9
r
< ⋅ = ⋅
⋅ ⋅
⋅ ⋅
=


.
Aplicaţia 3.2
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
Conform datelor numerice ale sistemului oscilant considerat, figura 3.1,
matricea de inerţie se constituie sub forma:
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


54
| | ) kg ( ,
1 0 0
0 2 0
0 0 5 , 1
10 53 , 1
1 0 0
0 2 0
0 0 5 , 1
m
m 0 0
0 m 0
0 0 m
m
4
3
2
1

⋅ =

=

=
2. Determinarea matricei de flexibilitate, [∆]
Elementele matricei de flexibilitate se determină prin integrarea
diagramelor de momente trasate în cele două stări de încărcare, reală şi
virtuală, şi prezentate în figura 3.7. Matricea de flexibilitate este:
| | ) mN ( ,
125 54 7
54 27 4
7 4 1
10 7210884 , 2
125 54 7
54 27 4
7 4 1
EI 3
l
1 7
3
− −

⋅ ⋅ =

= ∆

1 , 1
1 , 1
1 , 1
l
l
2l
2l
4l 5l 2l
2l
3l
1
1
M , M
2
2
M , M
3
3
M , M

Fig. 3.7
3. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii, ω
i

Ecuaţia caracteristică în care s-au introdus matricele de inerţie şi de
flexibilitate este în acest caz:
0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
λ
125 108 5 , 10
54 54 6
7 8 5 , 1
EI 3
ml
3
=

sau:
0 480 α 1065 α 5 , 180 α
2 3
= − + −
unde:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
55

2 3 3
ω
1
ml
EI 3
λ
ml
EI 3
α ⋅ = =
Rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt:
α
1
=174,409459, α
2
=5,59899808, α
3
=0,491542283
şi rezultă pentru pulsaţiile proprii valorile:
ω
1
=2,0326311 (rad s
-1
), ω
2
=11,34458006 (rad s
-1
),
ω
3
=38,28804067 (rad s
-1
).
Matricea spectrală este:


| | =

=
2
3
2
2
2
1
2
ω 0 0
0 ω 0
0 0 ω
ω


=

034412979 , 2 0 0
0 178603383 , 0 0
0 0 10 7336339 , 5
ml
EI 3
3
3

4. Verificarea pulsaţiilor proprii
Prin efectuarea produsului matriceal [∆][m], matricea rezultantă este
numită matricea dinamică, rezultă:

| || |

=
125 108 5 , 10
54 54 6
7 8 5 , 1
EI 3
ml
m
3


Dacă urma şi determinantul matricei dinamice sunt egale cu urma şi
determinantul inversei matricei spectrale, exprimată în ω
2
, atunci rezultă
că s-a calculat corect valorile proprii. Efectuând aceste verificări
obţinem:
| || | ( ) | |
3
7
1
2
a
ml
EI 3
10 6 ω u m u ε ⋅ ⋅ = |
.
|

\
|
− =| || | ( )
1 , 0 10 546 , 3 100
m A u
ε
% ε
7 a
r
< ⋅ = ⋅ =


şi
| || | ( ) | |
3
3
6
1
2
a
)
ml
EI 3
( 10 8 1 ω det m det ε


⋅ ⋅ = |
.
|

\
|
− = ∆
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


56

| || | ( )
1 , 0 10 75 , 3 100
m det
ε
% ε
7 a
r
< ⋅ = ⋅ =


.
5. Calculul vectorilor (formelor) proprii de vibraţie
Introducând succesiv valorile pulsaţiilor proprii în sistemul de ecuaţii al
formelor proprii:

( )
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ⋅ − + +
= + ⋅ − +
= + + ⋅ −
0 y λ m δ y m δ y m δ
0 y m δ y λ m δ y m δ
0 y m δ y m δ y λ m δ
i , 3 i 3 33 i , 2 2 32 i , 1 1 31
i , 3 3 23 i , 2 i 2 22 i , 1 1 21
i , 3 3 13 i , 2 2 12 i , 1 i 1 11

şi admiţând y
3,I
=1 se obţin formele proprii care constituie matricea
modală:
. | |

− −

=
0 , 1 0 , 1 0 , 1
08969652 , 2 068792955 , 1 45128037 , 0
636072984 , 9 378225022 , 0 061374457 , 0
Y
Formele proprii sunt trasate în figura 3.8.

06 . 0 y
1 , 1
=
378 . 0 y
2 , 1
=
068 . 1 y
2 , 2
=
1 y
2 , 3
=
089 . 2 y
3 , 1
=
1 y
3 , 3
=
63 . 9 y
3 , 2
=
45 . 0 y
1 , 2
=
1 y
1 , 3
=

Fig. 3.8
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
57
6. Verificarea formelor proprii de vibraţie
Formele proprii de vibraţie vor fi verificate prin aplicarea următoarelor
condiţii:
o ortogonalitatea formei 1 cu forma 2:
0 y y m
3
1 j
2 , j 1 , j j
= ⋅

=
şi utilizând datele anterioare rezultă:
1 , 0 10 3 % ε , m 10 3 ε
7
r
9
a
< ⋅ = ⋅ − =
− −
o ortogonalitatea formei 1 cu forma 3:
1 , 0 10 42 , 7 % ε , m 10 4 , 1 ε
7
r
8
a
< ⋅ = ⋅ − =
− −
o ortogonalitatea formei 2 cu forma 3:
1 , 0 10 95 , 6 % ε , m 10 8 , 3 ε
7
r
8
a
< ⋅ = ⋅ − =
− −
Aplicaţia 3.3
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
Ţinând seama de datele numerice cuprinse în tabelul 2.1 matricea de
inerţie a sistemului oscilant considerat, figura 3.2, va fi:
| |

=
1 0 0
0 1 0
0 0 1
m m
2. Determinarea matricei de flexibilitate
Pentru determinarea coeficienţilor de flexibilitate utilizăm formula Mohr -
Maxwell şi diagramele de momente M şi M din stările reală şi virtuală de
încărcare care sunt trasate în figura 3.9.a, b. şi c, prin utilizarea
metodelor Staticii Construcţiilor.
Integrând aceste diagrame elementele matricei de flexibilitate sunt:= =
EI
1
8014 , 7 dx
EI
M M
δ
1 1
11


EI
1
2366 , 0 dx
EI
M M
δ
2 1
12
− = =
EI
1
6393 , 3 δ ,
EI
1
4726 , 0 δ
13 23
= =
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


58

EI
1
2248 , 3 δ ,
EI
1
1574 , 1 δ
33 22
= =
şi matricea de flexibilitate devine:
| |=
2248 , 3 4726 , 0 6393 , 3
4726 , 0 1574 , 1 2366 , 0
6393 , 3 2366 , 0 8014 , 7
EI
1

3. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii, ω
i

Ţinând seama de matricele de flexibilitate şi inerţie, determinate
anterior, ecuaţia caracteristică va avea forma:
0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
λ
4726 , 0 6393 , 3
2248726 , 43 , 0 1574 , 1 2366 , 0
6393 , 3 2366 , 0 8014 , 7
EI
m
=
Introducând notaţia:
λ
m
EI
α =
şi efectuând diferenţa celor două matrice ecuaţia caracteristică devine:
0
α 2248 , 3 4726 , 0 6393 , 3
4726 , 0 α 1574 , 1 2366 , 0
6393 , 3 2366 , 0 α 8014 , 7
=

− −
− −

Prin dezvoltarea determinantului se obţine ecuaţia caracteristică:
α
3
-12,1836α
2
+24,3958α-11,05178=0
ale cărei rădăcini sunt:
α
1
=9,81208592,
α
2
=1,71460089,
α
3
=0,656913185.
Matricea spectrală are forma:
| |

=
52271166 , 1 0 0
0 851353007 , 0 0
0 0 101915128 , 0
m
EI
ω
2

iar perioadele proprii:
T
1
=0,064521966 (s),
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
59
T
2
=0,022324 (s)
şi
T
3
=0,016692373 (s).
4. Verificarea pulsaţiilor proprii
| || | ( ) | | 0 % ε ,
EI
m
1836 , 12 ω U ,
EI
m
1836 , 12 m U
r
1
2
= = |
.
|

\
|
=


şi
| || | ( )
3
)
EI
m
( 05978341 m det = ∆ ,
| |
3
1
2
EI
m
05178343 , 11 ω det |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|


1 , 0 10 08 , 2 % ε
7
r
< ⋅ =

5. Calculul vectorilor (formelor) proprii de vibraţie
Prin introducerea în sistemul de ecuaţii al formelor proprii adimensionale
a matricelor de inerţie şi de flexibilitate şi a pulsaţiilor proprii se obţin, în
cazul analizat, trei sisteme de ecuaţii. Soluţiile acestor sisteme pentru
y
3,i
= 1 reprezintă formele proprii:
, { }
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
⋅ =

0 , 1
10 1419592 , 5
809374292 , 1
y
3
1
, { }
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦−
=
0 , 1
084155486 , 1
555758284 , 0
y
2
. { }
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦


=
0 , 1
203935681 , 1
54925585 , 0
y
3
Formele proprii de vibraţie sunt trasate în figura 3.9.d, e şi f.
6. Verificarea formelor proprii de vibraţie
Aplicăm condiţiile de ortogonalitate ale formelor proprii:

Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


60

. b
4777 . 1
2723 . 0
75 . 1
4458 . 2
3265 . 1
. a
463 . 0
463 . 0
809 . 1 y
1 , 1
=
5867 . 0
. c
8892 . 0
3
1 , 2
10 14 . 5 y

⋅ =
1 y
1 , 3
=
. d
5557 . 0 y
2 , 1
=
084 . 1 y
2 , 2
=
0 . 1 y
2 , 3
=
. e
549 . 0 y
1 , 3
=
1 y
3 , 3
=
204 . 1 y
3 , 2
=
. f
2
2
M , M
3
3
M , M
1
1
M , M

Fig. 3.9
, ( )( )
1 1 m m 084155486 , 1 10 1419592 , 5
m 555758284 , 0 089374292 , 1
y y m y y m y y m ; 0 y y m
3
2 , 3 1 , 3 3 2 , 2 1 , 2 2 2 , 1 1 , 1 1
3
1 j
2 , j 1 , j j
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
+ − =
= + + =

=

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
61
,
1 , 0 10 18 , 3 % ε
10 2 , 3 m 005574687 , 1 m 005574683 , 4 ε
7
r
9
a
< ⋅ =
⋅ − = − =1 , 0 10 37 , 3 % ε ; 10 4 , 4 ε ; 0 y y m
1 , 0 10 3 % ε ; 10 3 ε ; 0 y y m
7
r
9
a
3
1 j
3 , j 2 , j j
7
r
9
a
3
1 j
3 , j 1 , j j
< ⋅ = ⋅ − = =
< ⋅ = ⋅ − = =
− −
=
− −
=


şi din calculele efectuate a rezultat corectitudinea formelor proprii.

Aplicaţia 3.4
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
Conform datelor numerice ale sistemului dinamic considerat, figura 3.3,
matricea de inerţie se constituie sub forma:
| | ) kg ( ,
1 0
0 2
10 53 , 1
1 0
0 2
m
m 0
0 m
m
4
2
1

⋅ =

=

=
2. Determinarea matricei de flexibilitate,[∆]
Eforturile din barele grinzii cu zăbrele şi valorile coeficienţilor de
flexibilitate sunt cuprinse în tabelul 3.1 şi au fost determinate aplicând
metoda izolării nodurilor şi corespunzător formulei Mohr - Maxwell.
Tabelul 3.1
Bara
l
kr
1
kr
N
2
kr
N
kr
2 1
kr
l ) N (


kr
2
kr
2 1
kr
l ) N ( ) N ( ⋅

1,2 4.3 -1.024 -0.4095 4.5089 0.7211 1.8031
1,3 5.0 0.5952 0.328 1.7713 0.2832 0.7083
2,3 4.3 -0.2048 0.4095 0.1804 0.7211 -0.3606
2,4 5.0 0.4761 -0.476 1.1334 1.1329 1.1331
3,4 4.3 0.2048 -0.4095 0.1804 0.7211 -0.3606
3,5 5.0 0.3571 0.714 0.6376 2.549 1.2748
4,5 4.3 -0.2048 0.4095 0.1804 0.7211 -0.3606
4,6 5.0 -0.2380 -0.952 0.2833 4.5315 1.1331
5,6 4.3 0.2048 0.819 0.1804 2.8843 0.7212
5,7 5.0 0.1190 0.476 0.0709 1.1329 0.2833
6,7 4.3 -0.2048 -0.819 0.1804 2.8843 0.7212


=
kr
2
kr
1
kr
ij
EA
N N
δ


9.3074 18.2825 6.6963
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


62
Matricea de flexibilitate se constituie sub forma:
| |

=
2825 , 18 6963 , 6
6963 , 6 3074 , 9
EA
1
∆ .
3. Calculul pulsaţiilor proprii, ω
i
Ţinând seama de matricele de flexibilitate şi de inerţie, ecuaţia
caracteristică este:
0
EA
m
6442 , 250
EA
m
8973 , 36 λ
2
2
= |
.
|

\
|
+ −
ale cărei rădăcini sunt:

EA
m
9772 , 8 λ ;
EA
m
9201 , 27 λ
2 1
= =
Matricea spectrală va avea forma:
| |

=
1114 , 0 0
0 0358 , 0
m
EA
ω
2

4. Verificarea pulsaţiilor proprii
| || | ( ) | | ( ) ( = + − + = |
.
|

\
|
− =

2 1 2 22 1 11
1
2
a
λ λ m δ m δ ω u m u ε ∆ )
0
EA
m
8973 , 36
EA
m
8973 , 36 = − =
0 % ε
r
=
| || | ( ) | | ( ) ( ) = ⋅ − − = |
.
|

\
|
− =

2 1
2
12
22 11 2 1
1
2
a
λ λ δ δ δ m m ω det m det ε ∆

2
4
2 2
EA
m
10 217 , 1
EA
m
6443217 , 250
EA
m
6442 , 250 |
.
|

\
|
⋅ ⋅ − = |
.
|

\
|
− |
.
|

\
|
=


1 , 0 10 86 , 4
EA
m
0644 , 250
ε
% ε
5
2
a
r
< ⋅ =
|
.
|

\
|
=


5. Calculul valorilor (formelor) proprii de vibraţie
Prima formă proprie de vibraţie se determină rezolvând următorul
sistem de ecuaţii:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
63

¦
¹
¦
´
¦
= −
= + −
0 y 6376 , 9 y 3926 , 13
0 y 6963 , 6 y 3053 , 9
1 , 2 1 , 1
1 , 2 1 , 1
obţinut prin introducerea matricei de flexibilitate şi de inerţie şi a valorii
proprii

EA
m
9507 , 27 λ
1
=
în sistemul de ecuaţii ale formelor proprii.
Admiţând y
2,1
=1, rezultă y
1,1
=0,7196.
Cea de a doua formă proprie de vibraţie se determină identic, folosind
cea de a doua valoare proprie
9648 , 0 y ; 1 y : rezulta
AE
m
9772 , 8 λ
2 , 1 2 , 2 2
− = = = .
Matricea modală devine:
. | |


=
1 1
6948 , 0 7196 , 0
y
6. Verificarea formelor proprii de vibraţie
Prin aplicarea condiţiei de ortogonalitate a celor două forme proprii de
vibraţie se obţine o eroare absolută:

m 10 384 , 4 1 1 m ) 6948 , 0 ( 7196 , 0 m 2
y y m y y m ε
5
2 , 2 1 , 2 2 2 , 1 1 , 1 1 a

⋅ = ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ =
= + =
şi o eroare relativă:
1 , 0 10 384 , 4
m
ε
% ε
3 a
r
< ⋅ = =

,
atestând corectitudinea valorilor ordonatelor formelor proprii de vibraţie.
Aplicaţia 3.5
1. Constituirea matricei de inerţie [m]
| |

=

=
1 0
0 5 , 1
m
m 0
0 m
m
2
1
2-3. Determinarea matricei de rigiditate, [k]
Matricea de rigiditate, în coordonatele dinamice ale sistemului oscilant,
se va determina din matricea de rigiditate a structurii în coordonatele
statice, patru rotiri: Z
3
….Z
6
şi două translaţii, pe direcţia gradelor de
libertate: Z
1
şi Z
2
, figura 3.4, prin procedeul de condensare.
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


64
Dacă se notează matricea de rigiditate a structurii cu [R], aceasta are
forma:
| |
| | | |
| | | |

=

− − − − − − −
=
22 21
12 11
66 65 64 63 62 61
36 35 34 33 32 31
26
25
24 23 22 21
16 15 14 13 12 11
R R
R R
r r r r | r r
|
|
r r r r | r r
r r r r | r r
r r r r | r r
R
L L L L L L
L L L L L L
în care: r
ij
reprezintă reacţiunea din blocajul i, când în blocajul j se
produce, pe sistemul de bază din metoda deplasărilor, o deplasare egală
cu unitatea, atunci matricea de rigiditate a sistemului oscilant se
calculează cu relaţia:
| | | | | || | | |
21
1
22 12 11
R R R R K

− =
Coeficienţii de rigiditate r
ij
se determină prin scrierea ecuaţiilor de
echilibru static pe noduri (

=
j
), 0 M în deformate şi ecuaţii de lucru
mecanic virtual, LMV=0, în deplasate, figura 3.10. Constituim matricea
de rigiditate [R], care are forma:
| |
| | | |
| | | |
− −
− − − − −
− −
=
a 5 , 1
EI 10
a 5 , 1
EI 2
a
EI 2
0 |
a
EI 6
a
EI 6
a 5 , 1
EI 2
a 5 , 1
EI 10
0
a
EI 2
|
a
EI 6
a
EI 6
R | R
a
EI 2
0
a
EI 14
0 |
a
EI 6
0
0
a
EI 2
0
a
EI 12
|
a
EI 6
a
EI 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _
a
EI 6
a
EI 6
a
EI 6
a
EI 6
|
a
EI 24
a
EI 24
R | R
a
EI 6
a
EI 6
0
a
EI 6
|
a
EI 24
a
EI 54
R
2 2
2 2
22 21
2
2 2
2 2 2 2 3 3
12 11
2 2 2 3 3

care prin condensare ne conduce la matricea de rigiditate a sistemului
oscilant:
| |=
738701173 , 11 43878389 , 18
43878389 , 18 90468365 , 39
a
EI
K
3
.
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
65


EI 2
EI 2 EI 2
EI
EI
EI
2
1
5
Z
3
Z
4
Z
6
Z
2
Z
1
Z
2
3
1
5 6
4
51
r

21
r
31
r
41
r
61
r
11
r
2
a
EI 6
2
a
EI 2 3⋅
2
a
EI 6
2
a
EI 2 6 ⋅
1 Z
1
=
2
a
EI 2 3⋅
2
a
EI 6
2
a
EI 6
2
a
EI 6
11
r
a
ψ

=
a
ψ

=
2
a
EI 6
2
a
EI 6
21
r
. a
. b
. d
. c
. f . e


Fig.3.10.a


Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


66
. a
2
a
EI 6
2
a
EI 6
22
r
42
r
12
r
32
r
52
r
62
r
. b
2
a
EI 6
2
a
EI 6
12
r
a
ψ

=
. c
a
ψ

=
2
a
EI 6
2
a
EI 6
22
r
. d
25
r
15
r
35
r
45
r
55
r
65
r
a
EI 4
25
r
. f
a
ψ

=
a
EI 2
a
EI 4
15
r
a
ψ

=
. e
Fig.3.10.b
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
67


a
EI 4
a
EI 3 a 5 . 1
EI 2 3⋅ 14
r
24
r
54
r
34
r
44
r
64
r
. a
. b
14
r
a
ψ

=
a
EI 4
a
EI 2
. c
a
ψ

=
a
EI 4
24
r
a
EI 2

Fig. 3.10.c
4. Calculul valorilor proprii, ω
i

Introducând matricele de inerţie şi de flexibilitate, deduse la punctele 1,
2 şi 3 în ecuaţia caracteristică (3.24) se obţine:
0
1 0
0 5 , 1
m ω
73870177 , 11 43878389 , 18
43878389 , 18 90468365 , 39
a
EI
2
3
=
şi prin dezvoltarea determinantului:
0
a
EI
4404277 , 128 ω
a
mEI
51273625 , 57 ω m 5 , 1
2
3
2
3
4 2
=
|
|
.
|

\
|
+ −
Rădăcinile ecuaţiei de mai sus sunt:

3
2
1
ma
EI
381125963 , 2 ω = ,
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere


68

3
2
2
ma
EI
96069821 , 35 ω = .
5. Constituirea matricei spectrale, [ω
2
]
| |

=
96069821 , 35 0
0 381125953 , 2
ma
EI
ω
3
2

6. Verificarea pulsaţiilor proprii
Efectuând produsul matriceal:
| | | |=

73870173 , 11 43878389 , 18
29052259 , 12 60312243 , 26
ma
EI
K m
3
1

verificarea pulsaţiilor proprii se efectuează prin intermediul erorilor
relative, rezultă:

| | | | ( ) | | ( )
| | | | ( )
0 100
K m u
ω u K m u
% ε
1
2 1
r
= ⋅

=sau

| | | | ( ) | | ( )
| | | | ( )
0 100
K m det
ω det k m det
% ε
1
2 1
r
= ⋅

=7-8. Determinarea vectorilor proprii, { }
i
X
Prin introducerea succesiv a valorilor proprii în sistemul de
ecuaţii al formelor proprii de vibraţie se obţin două sisteme de ecuaţii:
2
2
2
1
ω , ω

( )
( ) ¦
¹
¦
´
¦
= ⋅ − +
= + ⋅ −
0 X m ω K X K
0 X K X m ω K
1 , 2 2
2
1
22 1 , 1 21
1 , 2 12 1 , 1 1
2
1
11

sau

¦
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
¦
´
¦
= ⋅
|
|
.
|

\
|
− +
+ ⋅ −
= ⋅ −
− ⋅
|
|
.
|

\
|
⋅ −
0 X m
ma
EI
381125953 , 2
a
EI
73870173 , 11
X
a
EI
43878389 , 18
0 X
a
EI
43878384 , 18
X m 5 , 1
ma
EI
381125953 , 2
a
EI
90468365 , 39
1 , 2
3 3
1 , 1
3
1 , 2
3
1 , 1
3 3

şi
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
69

¦
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
¦
´
¦
= ⋅
|
|
.
|

\
|
− +
+ ⋅ −
= ⋅ −
− ⋅
|
|
.
|

\
|
⋅ −
0 X m
ma
EI
96069821 , 35
a
EI
73870173 , 11
X
a
EI
43878389 , 18
0 X
a
EI
43878389 , 18
X m 5 , 1
ma
EI
96069821 , 35
a
EI
90468365 , 39
2 , 2
3 3
2 , 1
3
2 , 2
3
2 , 1
3 3

Rezolvând sistemele de ecuaţii ale formelor proprii pentru X
2,1
=1,
respectiv X
2,2
=1, stabilim următoarea soluţii:
X
1,1
=0,507494194
şi
X
1,2
=-1,313643927.
Matricea modală are forma:
| |


=
1 1
313643927 , 1 507494194 , 0
X
9. Verificarea formelor proprii de vibraţie
Aplicăm condiţia de ortogonalitate:
{ } | |{ } 0 X m X
2
T
1
=
şi determinăm eroarea absolută şi cea relativă:

( ) m 10 09 , 1 m 1 1 m 5 , 1 313643927 , 1 507494194 , 0
m X X m X X ε
9
2 2 , 2 1 , 2 1 2 , 1 1 , 1 a

⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ − =
= + =
1 , 0 10 09 , 1
m 1 1
m 10 09 , 1
% ε
7
9
r
< ⋅ =
⋅ ⋅
⋅ ⋅
=


.PROBLEME REZOLVATE 5
SISTEME CU n GLD – VIBRAŢII FORŢATE
Problema 4.1
Să se traseze diagramele de eforturi maxime şi minime, pentru
următoarele structuri, acţionate de încărcările gravitaţionale şi forţe
perturbatoare F(t) de tip armonic.


F
1
(t)=F
01
sinθt
4.2.1

EI
1
2
l

h

h/2

m
1
2EI 2EI
F
2
(t)=F
02
sinθt

Fig. 4.1
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
71F
2
(t)
F
1
(t)
h
l
h/2
1
2
2EI 2EI
EI
EI
EI
l
4.2.2

Fig. 4.2
m
1
l l l 2l l
m
2
1
F
1
(t)
F
2
(t)
2
4.2.2

Fig. 4.3
Obs.1. Sistemul dinamic 4.2.1 se va rezolva prin metoda forţelor de
inerţie.
Obs.2. Sistemul dinamic 4.2.2 se va rezolva prin metoda matricei de
rigiditate.
Obs.3. Sistemul vibrant 4.2.3 se va rezolva prin efectuarea unei analize
modale.
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


72
Breviar teoretic
RĂSPUNSUL FORŢAT AL SISTEMELOR CU N GLD UTILIZÎND
METODA MATRICEI DE FLEXIBILITATE
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
| |

=
n
2
1
m 0
m
0 m
m
O
2-3. Determinarea matricei de flexibilitate, [∆]
Elementele matricei de flexibilitate se calculează în conformitate cu
următoarele etape :
o constituirea celor două stări de încărcare: reală şi virtuală;
o trasarea diagramelor de eforturi - ( )
k , j
M M ;
o calculul coeficienţilor de flexibilitate şi constituirea matricei de
flexibilitate.
4. Calculul pulsaţiilor proprii, ω
i

Rădăcinile următoarei ecuaţiei caracteristice:
| || | | | 0 I m ω
2
= − ∆
reprezintă pulsaţiile proprii, ω
i
, cu ajutorul cărora se constituie matricea
spectrală.
5. Verificarea situaţiei de rezonanţă θ = ω
i

În cazul fenomenului de rezonanţă, θ = ω
1
, răspunsul sistemului este
puternic amplificat. Această situaţie se poate evita prin respectarea
următoarei condiţii:
7 , 0
ω
θ
3 , 1
i
≤ ≤ (4.1)
6. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare,{F
o
}.
În cazul excitaţiei de tip armonic:
F
k
= F
o,k
sin θt
se constituie vectorul amplitudinilor forţelor perturbatoare:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
73
(4.2) { }
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
n , o
k , o
1 , o
o
F
F
F
F
M
M
7. Determinarea vectorului {∆
o
}
Un element al vectorului {∆
o
}, ∆
o,j
, reprezintă deplasarea măsurată, în
sistemul dinamic, pe direcţia GLD când acesta este acţionat de
amplitudinile forţelor perturbatoare.
Acest vector se determină cu relaţia:
{ (4.3) ∆
o
} = [∆]{F
o
}
8. Determinarea amplitudinilor forţelor de inerţie, I
j
.
Amplitudinile forţelor de inerţie se determină prin rezolvarea sistemului
de ecuaţii:
| | | | { } { } { } 0 I m
θ
1
o
1
2
= +
|
|
.
|

\
|


∆ ∆ (4.4)
9. Calculul forţelor dinamice, F
d

Valorile forţelor dinamice maxime se determină cu relaţia:
{F (4.5)
d
} = {I}+{F
o
}
10. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi
Sistemul oscilant se încarcă cu ansamblul de forţe dinamice aplicate în
dreptul maselor şi pe direcţia GLD şi cu forţele gravitaţionale aplicate în
dreptul maselor şi pe direcţie verticală. Diagramele de eforturi trasate
prin metodele staticii construcţiilor, pentru încărcările de mai sus,
reprezintă răspunsul dinamic în eforturi.
RĂSPUNSUL FORŢAT AL SISTEMELOR CU N GLD UTILIZÎND
METODA MATRICEI DE RIGIDITATE
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
| |

=
n
2
1
m 0 0
0 m 0
0 0 m
m
O
O
2-3. Determinarea matricei de rigiditate, [K]
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


74
Aflarea elementelor matricei de rigiditate presupune parcurgerea
următoarelor etape:
o constituirea sistemului de bază dinamic (sistemul oscilant cu
deplasările pe direcţiile GLD blocate);
o calculul coeficienţilor de rigiditate (reacţiunile din blocajele GLD
produse de deplasări succesive egale cu unitatea) şi constituirea
matricei de rigiditate.
4. Calculul pulsaţiilor proprii, ω
i

Rădăcinile ecuaţiei caracteristice:
| | | | 0 m ω K
2
= −
reprezintă pulsaţiile proprii, cu ajutorul cărora se constituie matricea
spectrală.
5. Verificarea situaţiei de rezonanţă, θ=ω
i

Fenomenul de rezonanţă (θ=ω
i
) produce o puternică amplificare a
răspunsului sistemului şi pentru evitarea acestei situaţii este necesar să
se respecta condiţia:
7 , 0
ω
θ
3 , 1
i
≤ ≤
6. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare, {F
o
}
În cazul excitaţiei de tip armonic:
F θt
k
= F
o,k
sin
se constituie vectorul amplitudinilor forţelor perturbatoare:
{ }
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
n , o
k , o
1 , o
o
F
F
F
F
M
M
7. Determinarea vectorului {R
o
}
Un element al vectorului {R
o
}, R
o,j
reprezintă reacţiunea din blocajul
GLD ce se produce când sistemul de bază dinamic este acţionat de
amplitudinile forţelor perturbatoare.
În cazul în care forţele perturbatoare acţionează î\în dreptul maselor şi
pe direcţia GLD, atunci:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
75
{R
o
} = -{F
o
}. (4.6)
8. Calculul deplasărilor maxime, y
j

Amplitudinile deplasărilor maxime, care se produc pe direcţiile GLD,
reprezintă soluţiile sistemului de ecuaţii:
. | | | | ( ){ } { } { } 0 R y m K
o
2
− θ = + (4.7)
9. Determinarea forţelor dinamice maxime, F
d

Amplitudinile forţelor dinamice maxime se determină cu relaţia:
. (4.8) { } | |{ } y K
F
F
F
F
F
dn
dj
2 d
1 d
d
=
¦
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
=
M
M
10. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi
Diagramele de eforturi maxime şi minime se trasează aplicând metodele
Staticii Construcţiilor în cazul acţionării sistemului oscilant cu forţele
dinamice maxime, F
d
, în dreptul maselor şi pe direcţiile GLD şi cu forţele
gravitaţionale aplicate pe direcţii verticale.
RĂSPUNSUL FORŢAT AL SISTEMELOR CU N GLD UTILIZÎND
METODA ANALIZEI MODALE
1. Constituirea matricei maselor, [m]
| |

=
n
2
1
m 0
m
0 m
m
O
O
2-3. Determinarea modurilor proprii de vibraţii, [ω
2
], [y]
Se realizează următoarele:
o stabilirea situaţiilor de încărcare;
o calculul coeficienţilor de rigiditate;
o determinarea pulsaţiilor proprii şi constituirea matricei spectrale;
o calculul formelor proprii de vibraţie;
o verificarea pulsaţiilor şi formelor proprii de vibraţie.
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


76
4. Verificarea eventualei rezonanţe, θ=ω
i

Pentru evitarea amplificării răspunsului dinamic, în cazul situaţiei de
rezonanţă, θ=ω
i
, se impune respectarea condiţiei:
7 , 0
ω
θ
3 , 1
i
≤ ≤
Dacă acest fenomen este greu de evitat atunci în determinarea
răspunsului trebuie inclusă influenţa amortizării sistemului, care se
poate face prin aplicarea metodei analizei modale.
5. Determinarea factorilor de amplificare dinamică, u
i

Factorii de amplificare dinamică se determină cu relaţia:

2
i
2
i
2
2
i
2
i
ω
θ
ν 4
ω
θ
1
1
µ
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

= (4.9)
prin introducerea succesivă a pulsaţiilor proprii în sistemul de ecuaţii de
echilibru.
6. Calculul deplasărilor maxime, y
j

Deplasările maxime măsurate pe direcţia GLD se determină prin
aplicarea principiului superpoziţiei cu relaţia:

i
2
i , j
n
1 j
j
2
i
i , j
n
1 j
j , 0
n
1 i
i , j j
µ
y m ω
y F
y y


==
=
=
. (4.10)
7. Determinarea forţelor dinamice maxime, F
d

Forţele dinamice maxime se determină cu relaţia:
{ } | |
¦
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
=
¦
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
=
n
j
2
1
n , d
j , d
2 , d
1 , d
d
y
y
y
y
k
F
F
F
F
F
M
M
M
M
8. Calculul răspunsului dinamic în eforturi
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
77
Diagramele de eforturi (maxime şi minime) se trasează prin acţionarea
sistemului oscilant în dreptul maselor şi pe direcţia gradelor de libertate
cu amplitudinile forţelor dinamice (F
d
) şi pe direcţia verticală cu forţele
gravitaţionale utilizând metodele staticii construcţiilor.
Aplicaţii
Aplicaţia 4.1
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
(kg) | |

⋅ =

=

=
1 0
0 1
10 78 , 1
1 0
0 1
m
m 0
0 m
m
4
2
1
2-3. Determinarea matricei de flexibilitate, [∆]
Integrând diagramele de momente încovoietoare trasate în figura 4.4,
rezultă următoarea matrice de flexibilitate:
| |

=

=

1736762 , 7 3465264 , 3
3465264 , 3 9653508 , 2
10
8013729 , 7 6393475 , 3
6393475 , 3 224819 , 3
EI
1
8
∆ (mN
-1
)
4. Calculul pulsaţiilor proprii, ω
i

Matricea spectrală are forma:
| |

=

=
03655 , 5032 0
0 657009 , 622
823634488 , 0 0
0 101915383 , 0
m
EI
ω
2

(rad s
-1
),
) rads ( 95309618 , 24 ω
1
1

=
) rads ( 93684903 , 70 ω
1
2

=
5. Verificarea condiţiei de rezonanţă, θ=ω
i

Pentru a evita fenomenul de rezonanţă, în situaţia când răspunsul
sistemului este puternic amplificat, este necesar să fie satisfăcută
condiţia:
3 , 1
ω
θ
7 , 0
i
≥ ≥
În cazul sistemului oscilant de faţă
2114 , 0
93684903 , 70
15
ω
θ
, 6011 , 0
95309618 , 24
15
ω
θ
2 1
= = = =
este satisfăcută condiţia de mai sus.
6. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare, {F
o
}
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


78
(N) { }
)
`
¹
¹
´
¦
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
3
5
10
F
F
F
3
2 , 0
1 , 0
0
7. Determinarea vectorului {∆
0
}
{ } | |{ }
)
`
¹
¹
´
¦
= =
)
`
¹
¹
´
¦
=
924907 , 49
8711945 , 27
EI
10
F
3
0
2 , 0
1 , 0
0
8. Determinarea amplitudinilor forţelor de inerţie, I
j
.
Introducând în ecuaţia amplitudinilor forţelor de inerţie matricele de
inerţie şi de flexibilitate, determinate anterior şi a pulsaţiilor forţelor
perturbatoare

m
EI
10 6827586 , 3 θ , rads 15 θ
2 2 1 − −
⋅ = =
aceasta devine:
)
`
¹
¹
´
¦
=
)
`
¹
¹
´
¦
+
+
)
`
¹
¹
´
¦
|
|
.
|

\
|

⋅ ⋅


0
0
924907 , 49
8711945 , 27
EI
10
I
I
1 0
0 1
m
1
EI
m
10 6827586 , 3
1
8013729 , 7 6393475 , 3
6393475 , 3 224819 , 3
EI
1
3
2
1
2

sau
.
¦
¹
¦
´
¦
= ⋅ + −
= ⋅ + + −
0 10 9924907 , 4 I 35218532 , 19 I 6393475 , 3
0 10 78711945 , 2 I 6393475 , 3 I 9287392 , 23
4
2 1
4
2 1
Soluţiile sistemului de mai sus reprezintă amplitudinile forţelor de
inerţie:
I
1
=1602,972097 (N),
I
2
=2881,260106 (N).
9. Calculul forţelor dinamice maxime, F
d

F 9721⋅10
3
(N)
d1
= I
1
+F
0,1
= 4,602
F 2601⋅10
3
(N),
d2
=

I
2
+F
0,2
= 7,881
10. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi
În vederea trasării diagramelor de eforturi dinamice se va încărca
sistemul oscilant cu forţele dinamice şi forţele gravitaţionale. Pentru
sistemul oscilant luat în studiu diagramele de eforturi sunt prezentate în
figura 4.4

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
79

1 , 1
2
2
M , M
88892 . 0
0241 . 2
5867 . 0
1 , 1
1
1
M , M
4458 . 2
3265 . 1
2723 . 0
4777 . 1
75 . 1
. b
. a
1 d
F 1 d
F
2 d
F
2 d
F
2
Q
2
Q
1
Q
1
Q
. c
. d
7018 . 14346
205 . 13792
4966 . 554
4543 . 1457
861 . 28542
4966 . 554
4543 . 14547
861 . 28542
7018 . 14346
205 . 13792
. e
. f
1
1
M , M
2
2
M , M

Fig.4.4
Aplicaţia 4.2
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
(kg) | |

⋅ =

=

=
5 , 1 0
0 1
10 29 , 2
5 , 1 0
0 1
m
m 0
0 m
m
4
2
1
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


80
2-3. Determinarea matricei de rigiditate, [K]
Conform situaţiilor de încărcare prezentate în figura 4.5, prin aplicarea
metodei deplasărilor rezultă următoarea matrice de rigiditate:
| |=
14 , 6 7935 , 8
7935 , 8 0503 , 34
h
EI
k
3
.
4. Calculul pulsaţiilor proprii, ω
i

Prin rezolvarea ecuaţiei caracteristice, se obţin pulsaţiile proprii ale
sistemului vibrant cuprinse în matricea spectrală:
| |

=
6822 , 35 0
0 4614 , 2
mh
EI
ω
3
2


22
K
12
K
1
. b
11
K
21
K
1
. a

Fig.4.5
5. Verificarea condiţiei de rezonanţă, θ=ω
i

Pentru valoarea pulsaţiei forţelor perturbatoare θ = 30 rad s
-1
rezultă:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
81
4063 , 0
ω
θ
; 547 , 1
ω
θ
2 1
= =
fiind verificată condiţia pentru evitarea fenomenului de rezonanţă
3 , 1
ω
θ
7 , 0
i
≥ ≥
6a. Constituirea matricei amplitudinilor forţelor
(N) { }
)
`
¹
¹
´
¦
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
1
1
10
F
F
F
4
2 , 0
1 , 0
0
6b. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare
(N). { }
)
`
¹
¹
´
¦
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
1
1
10
F
F
F
4
2 , 0
1 , 0
0
7. Determinarea vectorului, {R
0
}
Forţele perturbatoare acţionând în dreptul maselor şi pe direcţia GLD,
rezultă:
(N). { } { }
)
`
¹
¹
´
¦
− = − =
)
`
¹
¹
´
¦
=
1
1
10 F
R
R
R
4
0
2 , 0
1 , 0
0
8. Calculul deplasărilor maxime, y
j

Introducând datele calculate anterior în sistemul de ecuaţii al
amplitudinilor deplasărilor ce se produc pe direcţia GLD:
| | | | { } { } { } 0 R y ) m θ k
0
2
= + −
se obţine sistemul:

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= − ⋅
|
|
.
|

\
|
⋅ − + ⋅ −
= − ⋅ − ⋅
|
|
.
|

\
|
⋅ −
0 10 y m 5 , 1
mh
EI
891025 , 5
h
EI
14 , 6 y
h
EI
7935 , 8
0 10 y
h
EI
7935 , 8 y m
mh
EI
891025 , 5
h
EI
0503 , 34
4
2
3 3
1
3
4
2
3
1
3 3

ale cărui soluţii sunt:
{ }
)
`
¹
¹
´
¦


=
)
`
¹
¹
´
¦
=
342334 , 5255
000894 , 1286
EI
h
y
y
y
3
2
1
.
9. Determinarea forţelor dinamice maxime, F
d

Forţele dinamice maxime se determină cu relaţia:
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


82
{F
d
}=[k] {y}
sau:
{ }
)
`
¹
¹
´
¦=
)
`
¹
¹
´
¦
=
342334 , 5255
000894 , 1286
EI
h
14 , 6 7935 , 8
7935 , 8 0503 , 34
h
EI
F
F
F
3
3
2 d
1 d
d

şi
, (N). { }
)
`
¹
¹
´
¦

=
35307 , 20959
136573 , 2424
F
d
10. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi
Acţionând sistemul oscilant cu forţele dinamice obţinute mai sus, Fig.4.6
se vor trasa prin metodele Staticii Construcţiilor, diagramele maxime şi
minime, figura 4.7.

2
Q
1
Q
1
Q
2
Q
2 d
F
1 d
F
2 d
F
1 d
F
. d
. c

Fig.4.6
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
83

6
10 8817 . 2 ⋅
6
10 2993 . 4 ⋅
6
10 11736 . 1 ⋅
6
10 5858 . 3 ⋅
6
10 271 . 3 ⋅
6
10 181 . 3 ⋅
6
10 5048 . 2 ⋅
6
10 7594 . 4 ⋅
6
10 7594 . 4 ⋅
6
10 181 . 3 ⋅
6
10 271 . 3 ⋅
6
10 8817 . 2 ⋅
6
10 7594 . 4 ⋅
6
10 11736 . 1 ⋅
6
10 5048 . 2 ⋅
max
M
min
M
. e
. f

Fig.4.7
Aplicaţia 4.3
1. Constituirea matricei de inerţie, [m]
, (kg). | |

⋅ =

=

=
1 0
0 3 , 1
10 29 , 2
1 0
0 3 , 1
m
m 0
0 m
m
4
2
1
2-3. Determinarea modurilor proprii de vibraţie
Utilizând diagramele de eforturi trasate în figura 4.8, matricea de
flexibilitate va avea forma:
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


84
| |=
81
88
9
2
9
2
112
41
EI 6
1
3
∆ ,
iar matricea de rigiditate:
| | | |

⋅ = =

3321 2016
2016 9856
3160
1
1
EI 6
k
3
1

Prin rezolvarea ecuaţiei caracteristice se determină matricea spectrală:
| |

=
60709 , 15 0
0 0939323 , 5
1 m
EI
ω
3
2

iar soluţiile ecuaţiilor formelor proprii adimensionale constituie matricea
modală:
. | |


=

=
1 1
4299277 , 2 3165653 , 0
y y
y y
y
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
4. Verificarea condiţiei de rezonanţă
Pentru valoarea pulsaţiei forţei perturbatoare θ = 30 rad s
-1
rezultă:
049 , 1
ω
θ
, 24921 , 2
ω
θ
2 1
= =
Cel de-al doilea raport nu respectă condiţia:
3 , 1
ω
θ
7 , 0
i
≥ ≥ ,
rezultă că amortizarea sistemului oscilant trebuie luată în considerare la
determinarea forţelor dinamice şi în consecinţă vom utiliza analiza
modală.
5. Determinarea factorilor de amplificare dinamică, u
i

Factorul de amplificare dinamică, pentru:

3
2 1
1 m
EI
175 , 17 θ , rads 30 θ = =

,
corespunzător primului mod de vibraţie, se determină cu relaţia:
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
85
m
EI
0939323 , 5
m
EI
175 , 17
05 , 0 4
m
EI
0939323 , 5
m
EI
175 , 17
1
1
ω
θ
ν 4
ω
θ
1
1
µ
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
⋅ +
|
|
|
|
.
|

\
|

=
+
|
|
.
|

\
|

=


. a
l
168
55

l
168
5 . 48

l
168
16

l
168
6

1 , 1
1 , 1
l
81
18

l
81
32

l
81
24

l
81
12

2 d 2
F Q +
1 d 1
F Q +
1 d 1
F Q −
2 d 2
F Q −
4626 . 246295
8515 . 285139
7961 . 497341
7469 . 407731
9583 . 220670
2163 . 206432
6906 . 378824
9605 . 41777259
7093 . 206331
6591 . 164147
min
M
max
M
. c
. b
. d

Fig. 4.8
Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate


86
şi prin efectuarea calculelor, rezultă:
u
1
=0,420387784.
Pentru cel de-al doilea mod propriu de vibraţie, rezultă:
884756168 , 6
ω
θ
ν 4
ω
θ
1
1
µ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
=
+
|
|
|
.
|

\
|

= .
6. Calculul deplasărilor maxime, y
j
.
Deplasarea ce se produce pe direcţia primului grad de libertate dinamică
se determină cu relaţia:
( ) ( )
2
2
2 , 2
2
2
2 , 1
1
2
2
2 , 0 2 , 2 1 , 0 2 , 1
2 , 1 1
2
1 , 2
2
2
1 , 1
1
2
2 , 0 1 , 2 1 , 0 1 , 1
1 , 1 1
µ
y m y m ω
F y F y
y µ
y m y m ω
F y F y
y y ⋅
+
+
+ ⋅
+
+
=
şi prin introducerea datelor numerice se obţine:
y ⋅10
-3
m.
1
=1,1873259
Deplasarea măsurată pe direcţia GLD rezultă:

( ) ( )
m 10 671761 , 7
y m y m ω
F y F y
y µ
y m y m ω
F y F y
y y
4
2
2 , 2
2
2
2 , 1
1
2
2
2 , 0 2 , 2 1 , 0 2 , 1
2 , 2 1
2
1 , 2
2
2
1 , 1
1
2
2
2 , 0 1 , 2 1 , 0 1 , 1
1 , 2 2

⋅ =
+
+
+ ⋅
+
+
=

7. Determinarea forţelor dinamice maxime, F
d

(N) { } | |
)
`
¹
¹
´
¦
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
)
`
¹
¹
´
¦
=
97914 , 11258
39235 , 30187
y
y
k
F
F
F
2
1
2 , d
1 , d
d
8. Calculul răspunsului dinamic în eforturi
Diagramele finale sunt trasate în figura 4.7.c şi d.


PROBLEME PROPUSE 6
SISTEME CU n GLD - VIBRAŢII LIBERE
ŞI FORŢATE
Probleme propuse spre rezolvare:
2.1 Să se determine modurile proprii de vibraţie pentru sistemele
desenate în continuare.

l 25 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅ l
l 25 . 0 ⋅
l 5 . 0 ⋅
1
m
2
m
1 2

Fig.2.1
Probleme propuse. Sisteme cu n GLD – vibraţii libere şi forţate

88

m
m
l 5 . 1 ⋅ l 5 . 1 ⋅
h
h
1
2
3

Fig.2.2
h
l 25 . 0 ⋅ l
1
m
2

Fig.2.3
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
89
l 5 . 0 ⋅
l
l 5 . 0 ⋅
l l l
l l l l
1 2
1
m
2
m
0
60

Fig.2.4


2.2 Să se traseze diagramele M, T, N, maxime şi minime pentru
sistemele dinamice prezentate mai jos.


t θ sin F ) f ( F
02
=
t θ sin F ) f ( F
01
=
1
m
2
m
1
2
l 5 . 1 ⋅
l
h
h

Fig.2.5Probleme propuse. Sisteme cu n GLD – vibraţii libere şi forţate


90

1 2
3
l 5 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅ l 5 . 0 ⋅
t θ sin F ) t ( F
03
= t θ sin F ) t ( F
01
=
t θ sin F ) t ( F
02
=

Fig.2.6


2
m
1
m
1 2
l l
l 5 . 0 ⋅
t θ sin F ) t ( F
02
=
t θ sin F ) t ( F
01
=

Fig.2.7


2
1
1
m
2
m
h
h
l l
t θ sin F ) t ( F
02
=
t θ sin F ) t ( F
01
=

Fig.2.8BIBLIOGRAFIE B


1. Bănuţ, V., Calculul neliniar al structurilor, Editura Tehnică, Bucureşti,
1981.
2. Bănuţ, V., Popescu, H., Stabilitatea structurilor elastice, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975.
3. Bălan, Şt., Mihăilescu, N. Şt., Istoria ştiinţei şi tehnicii în România.
Date cronologice., Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985.
4. Bălan, Şt., ş.a., Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.
5. Bârsan, G.M., Dinamica şi stabilitatea construcţiilor, EDP, Bucureşti,
1979.
6. Bigs, J.M., Introduction to Structural Dynamics, McGraw-Hill Books
Company, New York, 1964.
Bibliografie


92
7. Bratu, Polidor, Vibraţiile sistemelor elastice, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2000.
8. Buzdugan, Gh., Fetcu, L., Radeş, M., Vibraţii mecanice, EDP,
Bucureşti, 1979.
9. Buzdugan, Gh., Mihăilescu El., Radeş, M., Măsurarea vibraţiilor,
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979.
10. Buzdugan, Gh., Izolarea antivibratilă a maşinilor, Editura Academiei
R.S.R., Bucureşti, 1980.
11. Buzdugan, Gh., Dinamica fundaţiilor de maşini, Editura Academiei
R.S.R., Bucureşti, 1968.Silaş, Gh. ş.a., Culegere de probleme de
vibraţii mecanice, vol. I, Sisteme liniare cu un număr finit de grade
de libertate, Editura Tehnică, Bucureşti, 1967.
12. Bratu, P.P., Izolarea şi amortizarea vibraţiilor la utilaje de construcţii,
INCERC Bucureşti, 1982.
13. Caracostea, A., ş.a., Manual pentru calculul construcţiilor, Vol.I,
Bazele teoretice de calcul al construcţiilor, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1977.
14. Chiriacescu, Sergiu T., Dinamica maşinilor unelte. Prolegomene,
Editura Tehnică, Bucureşti, 2004.
15. *** Culegere de probleme de mecanică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1974.
16. Dicţionar de mecanică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1980.
17. Darabont, Al., Iorga, I., Văiteanu, D., Simanschevici, H., Şocuri
vibraţii. Aplicaţii în tehnică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988.
18. Darabont, Al., Iorga, I., Cihodaru, M., Măsurarea zgomotului şi
vibraţiilor în tehnică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983.
19. Filimon, I., Soare, M., Ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii în mecanica
construcţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983.
20. Gheorghiu, Al., Statica construcţiilor, Vol.III, Formulări şi metode
matriceale în statica liniară. Comportarea şi calculul neliniar al
structurilor., Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.
21. Gioncu, V., Ivan, M., Bazele calculului structurilor la stabilitate,
Editura Facla, Timişoara, 1983.
22. Hangan, S., Crainic, L., Concepte şi metode energetice în dinamica
construcţiilor, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1980.
23. Harris, C., Crede, Ch., Şocuri şi Vibraţii, vol. I, II şi III, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1968.
24. Ifrim, M., Dinamica structurilor şi inginerie seismică, EDP, Bucureşti,
1984.
25. Ifrim, M., Aplicaţii în Analiza Dinamică a Structurilor şi Inginerie
Seismică, EDP, Bucureşti, 1974.
26. Ilie, Gh., Fierbinţeanu, V., Stănilă, N., Petrescu, I., Mecanica
construcţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987.
STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR
93
27. Ispas, C., Simion, F.-P., Vibraţiile maşinilor – unelte. Teorie şi
aplicaţii, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1986.
28. Ixaru, L. Gr., Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii,
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979.
29. Marinov., R., Probleme de stabilitatate dinamică în construcţii, EDP,
Bucureşti, 1985.
30. Massonnet, Ch., ş.a., Calculul structurilor la calculatoare electronice,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1974.
31. Mihu, C., Metode numerice în algebra liniară, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1977.
32. Mihu, C., Sisteme de ecuaţii liniare şi forme pătratice, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1985.
33. Munteanu, M., Introducere în dinamica maşinilor vibratoare, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1986.
34. Nowacki, W., Dinamica sistemelor elastice, Editura Tehnică, 1969.
35. Olariu, V., Sima, P., Achiriloaie, V., Mecanică tehnică, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1982.
36. Oprea, Gh., Stabilitatea şi calculul de ordinal II al structurilor din
bare, Editura Naţional, 1999.
37. Pană, T., Absorbitori dinamici de vibraţii, Editura Tehnică, Bucureşti,
1984.
38. Posea, N., Calculul dinamic al structurilor, Editura Tehnică, Bucureşti,
1991.
39. Radeş, M., Metode dinamice pentru identificarea sistemelor
mecanice, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979.
40. Rădoi, M., Deciu, E., Voiculescu, D., Elemente de vibraţii mecanice,
EDP, Bucureşti, 1973., Statica Construcţiilor, EDP, Bucureşti, 1972.
41. Răutu, S., Băbuţ, V
42. Salvadori, M.G., Baron, M.L., Metode numerice în tehnică, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1972.
43. Sandi, H., Elemente de dinamica structurilor, EDP, Bucureşti, 1983.
44. Scarlat, A., Stabilitatea şi calulul de ordinul II al structurilor, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1969.
45. Scarlat, A., Stabilitatea structurilor. Probleme speciale, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1969.
46. Silaş, Gh. ş.a., Culegere de probleme de vibraţii mecanice, vol. II,
Sisteme neliniare şi parametrice. Sisteme vibropercutante. Aplicaţii
tehnice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1973.
47. Silaş, Gh., Mecanică. Vibraţii mecanice, EDP, Bucureşti, 1968.
48. Silaş, Gh., Brîndeu, L., Sisteme vibropercutante, Editura Tehnică,
1986.
49. Simionescu, I., Dragnea, M., Moise, V., Metode numerice în tehnică,
Editura Tehnică. Aplicaţii în FORTRAN, EDITURA TEHNICĂ, 1995.
50. Simonici, M., Dinamica construcţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti,
1958.
Bibliografie


94
51. Soare, M., Teodorescu, P.P., Toma, I., Ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii
în Mecanica Consrucţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
52. Snitko, N.K., Dinamica construcţiilor, Editura Tehnică, Bucureşti,
1965.
53. Staicu, Şt., Introducere în mecanica teoretică, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
54. STAS 3451 – 73, Statica, dinamica şi stabilitatea structurilor.
Terminologie.
55. STAS 6488 – 73, Solicitări variabile periodice. Terminologie şi
simboluri.
56. STAS 10101/0 – 75. Acţiuni în construcţie. Clasificarea şi gruparea
acţiunilor.
57. STAS 101001/OB – 77, Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru
poduri de cale ferată şi şosea.
58. STAS 10101/1 – 75, Acţiuni în construcţie. Greutăţi tehnice şi
încărcări permanente.
59. STAS 1489 – 75, Poduri de cale ferată. Acţiuni.
60. STAS 1545 – 63, Poduri pentru străzi şi şosele. Pasarele. Sarcini.
61. STAS 3220 – 65, Sarcini în construcţii. Poduri de cale ferată.
Convoaie tip.
62. STAS 3221 – 63, Poduri pentru străzi şi şosele. Convoaie tip şi clase
de încărcare.
63. STAS 737/1 – 72, Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Unităţi
fundamentale şi unităţi suplimentare.
64. STAS 737/2 – 72, Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Unităţi
derivate.
65. STAS 737/3 – 72, Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Reguli de
formare şi scriere a unităţilor SI.
66. STAS 737/4 – 72, Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Prefixe
pentru formarea multiplilor şi submultiplilor zecimali ai unităţilor SI.
67. STAS 737/8 – 72, Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Mărimi
caracteristice mecanicii. Unităţi de măsură.
68. STAS 9446 – 73, Unităţi de măsură care nu fac parte din sistemul
Internaţional de unităţi (SI). Unităţi tolerate.
69. Teodorescu, P.P., Dinamica corpurilor liniar elastice, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972.
70. Ţăposu, I., Mecanică analitică şi vibraţii, Teorie şi probleme, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1998.
71. Vâlcovici, V., Bălan, Şt., Voinea, R., Mecanică teoretică, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1968.


CUPRINS

C

P.1 Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere P.2 Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate
P.3 Probleme propuse pentru rezolvare. Sisteme cu 1GLD – vibraţii libere şi forţate

P.4 Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – vibraţii libere P.5 Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – vibraţii forţate
P.6 Probleme propuse pentru rezolvare. Sisteme cu n GLD – vibraţii libere şi forţate

B. Bibliografie

PROBLEME REZOLVATE
Problema 1.1

1

SISTEME CU 1 GLD – VIBRAŢII LIBERE
Să se calculeze pulsaţia, perioada şi frecvenţa proprie de vibraţie pentru următoarele sisteme dinamice.

1.1.1

.

m

EI = const

0.5 ⋅l

1

0.5 ⋅l

Fig.1.1

22 l 1.4. l m l 1 l Fig.3 2⋅l Fig.5 .1. h EA=const.2 EI = const m 1 2⋅l Fig.3 1 m 1.1.1.1.5 ⋅h h l Fig.1.5. h EI=const m 1 0.1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 3 1.1.4 1. 1.

2.2.25· 10-1 0. 2. SV Sistemul vibrant este constituit din următoarele mărimi: o caracteristica inerţială.4E EI=c EI=c G=0.0 5.Maxwell: δ= ∑∫ M(x) ⋅ M(x) dx + EI ∑ K∫ T(x) ⋅ T(x) dx + GA ∑∫ N(x) ⋅ N(x) dx (1.0 5. 1. 1.1·1011 2. coeficientul de flexibilitate δ [mN-1] sau coeficientul de rigiditate k[Nm-1].0 h (m) 3.0 5.1.1·1011 2. Flexibilitatea se calculează cu relaţia Mohr . 1.2.375 ·10-1 l (m) 5. δ Flexibilitatea reprezintă deplasarea măsurată pe direcţia GLD la structura acţionată în dreptul masei şi pe direcţia GLD de o forţă egală cu unitatea. 1. de acţionare a structurii (o forţă egală cu unitatea aplicat în dreptul secţiunii şi pe direcţia de determinare a deplasării).1.4 Probleme rezolvate. Flexibilitate.5 m (kg) 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 4·10-3 F0 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Obs.4E EI=c EI=c EI=c EI=c EI=c EI=c EI=c EI=c Breviar teoretic 1. N.1·1011 2. 3.5. Rigiditate. 1. 1. 1.1·1011 I (m4) 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 5·10-5 A (m2) 0.0 5.2. 1.2. apl. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere Tabelul 1.1·1011 2.1·1011 2.0 5.1.0 5. Sistem vibrant.4. SR. masa m[kg]. trasate în starea virtuală.5. N.3. 1. o caracteristica disipativă. coeficientul de amortizare vâscoasă c [kgs-1].1·1011 2.1) EA prin integrarea diagramelor de eforturi M. T.5 3.5 3.2. Date numerice Nr.1.375 ·10-1 0. Rigiditatea se poate determina şi prin inversarea flexibilităţii: . de acţionare a structurii (o forţă egală cu unitatea aplicată în dreptul masei şi pe direcţia GLD) şi a diagramelor de eforturi M.1.4. k Rigiditatea reprezintă forţa care acţionând structura considerată în dreptul masei şi pe direcţia GLD produce pe acea direcţie o deplasare egală cu unitatea.0 5. caracteristica elastică.1·1011 2. SV. G=0.0 5.3. E (Nm-2) 2.2.5 3. trasate în starea reală.1·1011 2. T. 1.1.1.1.1·1011 2.

(1.3) (1. 6. ω x 0ω V0  V0    + x2 0 ω   2 (1. Conform acestei definiţii.2) Rigiditatea se defineşte şi ca reacţiunea din blocajul introdus pe direcţia GLD. rigiditatea se poate calcula prin metodele Staticii Construcţiilor. în care: x(t) reprezintă deplasarea măsurată pe direcţia GLD. tg ϕ = apreciază faza iniţială a oscilaţiei (ϕ).m x (t). && x (t) reprezintă acceleraţia sistemului.Fi(t) + Fe(t) = 0 (1. 5.5) sau && .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 5 K = 1 δ (1.6) . sunt: o o forţa de inerţie. în structura dată şi în care se produce o cedare egală cu unitatea. Fe(t) = kx(t).4) forţa elastică. Forţe Forţele care participă la echilibrul dinamic instantaneu. Ecuaţia de echilibru Echilibrul dinamic instantaneu se exprimă prin aplicarea principiului lui d′Alambert: . && Fi(t) = . Pulsaţia proprie. Condiţiile iniţiale sunt: x0 şi V0 (deplasarea şi viteza la timpul t=0). în cazul vibraţiilor libere neamortizate ale unui SV. 4.m x (t) + kx(t) = 0 Soluţia ecuaţiei de mişcare de mai sus are forma: x(t) = A sin(ω t + ϕ) în care: A= reprezintă amplitudinea mişcării.

ω . Diagramele de eforturi se trasează utilizând metodele din Statica Construcţiilor. T. Frecvenţa proprie. δ Coeficientul de flexibilitate. Pentru calculul pulsaţiei proprii se utilizează relaţia: ω= k = m 1 mδ [rad s-1] (1.7) 7. Trasarea diagramelor de eforturi Se constituie cele două stări de acţionare: starea reală (SR) prin încărcarea sistemului oscilant în dreptul masei şi pe direcţia GLD cu o forţă egală cu unitatea şi starea virtuală (SV) prin încărcarea sistemului cu o forţă egală cu unitatea în secţiunea şi pe direcţia pentru care se determină deplasarea δ. Calculul flexibilităţii. se determină prin integrarea diagramelor de eforturi: δ(M) = δ(T) = ∑∫ M(x) ⋅ M(x) 1 l/2 l l l3 dx = 2 ⋅ ⋅ ⋅ = EI EI 3 4 4 48EI T(x) ⋅ T(x) 1 l 1 1 l ⋅ ⋅ ⋅ =k dx = 2k GA GA 2 2 2 4GA l3 l +k 48EI 4GA ∑ k∫ δ = δ(M) + δ(T) = 3. 2. Perioada proprie. δ. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere Pulsaţia proprie reprezintă numărul de vibraţii complete efectuate de un SV în timp de 2π secunde.1 1.8) Aplicaţii Aplicaţia 1. Pentru determinarea perioadei proprii şi frecvenţei proprii se utilizează relaţiile: T= şi f= 1 −1 [s ]. [Hz] T 2π [s] ω (1. f. Determinarea pulsaţiei proprii.6 Probleme rezolvate.

1.749016 4.1 în relaţiile de mai sus rezultă: δ(M) = 2.s-1). T . δ(T) = 4. (rad.M l/4 T.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 7 1 m( l l +k ) 4GA 48EI SR 1.480159⋅10-7 (mN-1). ω(M+T) = 31.1 δ SV 3 ω= 1 mδ − l/2 l/2 M.6 Înlocuind datele numerice din tabelul 1.71858 ω(M) = 31.T 1/2 1/2 Fig. Calculul perioadei şi frecvenţei: 2π ω(M) (rad. f= 1 = 5. T= = 0.7619048⋅10-10 (mN-1).s-1).1979 (s).053 (s-1).

f = = 0. figura 1.2.1 2l l M. ω = 4. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere Aplicaţia 1. Determinarea caracteristicilor dinamice. 1.1904761⋅10-5(mN-1).7 SV SR 1.58257(rad. T şi f Pulsaţia proprie se determină cu relaţia: ω= 1 mδ = EI ml3 şi prin aplicarea datelor numerice din tabelul 1. δ Integrând diagramele de momente.8 Probleme rezolvate.7 2.1. Trasarea diagramelor de eforturi M şi M Diagramele de eforturi în cele două stări de încărcare (SR şi SV) sunt prezentate în figura 1.1 rezultă: δ = 1. ω. ω T . Calculul flexibilităţii.s-1) T= 2π 1 = 1.M l Fig.8 se obţine valoarea coeficientului de flexibilitate: δ= ∑∫ M(x) ⋅ M(x) l3 l 2l l⋅l = l⋅l + dx = EI 3EI 3EI EI 3 şi 4.7293s −1 .3711(s).

36244⋅10-6 (mN-1).1.1. ω. figura 1.3 1. rezultă: δ = 1.546 (rad s-1) 2π 1 =0. 3 şi 4.4628 (s) f = =2. T T Aplicaţia 1.9 . T şi f 1 mδ ω= T= =13.1559 (s-1).M h Fig.1 SR SV h + T M. Calculul flexibilităţii. Determinarea caracteristicilor dinamice. 1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 9 Aplicaţia 1. Trasarea diagramelor de eforturi. M şi M În figura 1.8 1 T 2.4 1.6 sunt trasate cele două diagrame de eforturi. δ Integrând diagramele de eforturi obţinem mărirea coeficientului de flexibilitate: δ= h3 h +k 3EI GA şi utilizând datele numerice din tabelul 1. Trasarea diagramelor de eforturi.

92633 (s). rezultă: δ= l h h h h h 2l 1. T = 0. Aplicaţia 1. ω. Calculul flexibilităţii.11 obţinându-se următorul sistem de ecuaţii: .5 1.5h ⋅ ⋅ + 1 ⋅ ⋅ + ⋅h⋅h + ⋅h⋅h = 3EI 3 3 3EI 3 3 3EI 3EI = h2 ⋅ l1 1 10h3 ( + + 2h2 ⋅ l) 3EI 9 9 şi utilizând datele numerice din tabelul 1. T şi f ω = 6. δ Prin integrarea diagramelor de eforturi. 1.1 se obţine: δ = 5. pentru calculul eforturilor din bare se foloseşte metoda izolării nodurilor. figura 1. M şi M . Cele două stări de încărcare sunt prezentate în figura 1.10 Eforturile din bare se determină prin echilibrul forţelor ce concură în nodurile grinzii cu zăbrele. Determinarea caracteristicilor dinamice.1 h/2 h/3 h h H1=1/3 V1=h/2l l H2=2/3 2l V2=4/2l Fig.9 M.10 Probleme rezolvate.07952 (s-1).M 2. Determinarea eforturilor din barele structurii Structura fiind o grindă cu zăbrele articulată în noduri.4339⋅10-6 (mN-1) 3 şi 4. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere  h 2 l1 =   + l  2 2 1. f = 1.782859 (rad s-1).

11 nodul 2:      ∑ x = 0. 1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 11 nodul 1:      ∑ x = 0. 3 + N12 sin α = 0 4 6 2 SR SV h 7 V2=2/3 1 V1=1/3 l 3 5 l l Fig. ∑ y = 0.N12 cos α + N13 = 0 1 ∑ y = 0.10 2 α N12 α N13 1 V1=1/3 3 N23 α α N35 5 1 N24 α N34 α N45 α N56 α N67 α N57 7 V2=2/3 4 N46 6 Fig. −N12 cos ∝ +N23 cos ∝ +N24 = 0 N12 sin ∝ +N23 sin ∝= 0 .

j (m) 4.884 1. ∑ y = 0. ∑ x = 0.7 li.819 0.875⋅108 Ni.3 2.6 5. ∑ y = 0.0 4.12      Probleme rezolvate.721 2.jNi.2 1.j (N) -0.532 2. ∑ y = 0.238 0.j·Ni.0 4. −N35 − N45 cos ∝ +N57 + N56 cos ∝= 0 N45 sin ∝ +N56 sin ∝ −1 = 0      nodul 6: −N46 − N56 cos ∝ +N57 cos ∝= 0 N56 sin ∝ +N57 sin ∝= 0 Bare i.6 5.5 4.0 4.721 4.j·li.133 0.2.0 4.0 4.4 3.283 0.3 5.j Ni.952 0. −N13 − N23 cos ∝ +N35N34 cos ∝= 0 N23 cos(90− ∝) + N34 cos(90− ∝) = 0      nodul 4: −N24 − N34 cos ∝ −N46 − N45 cos ∝= 0 N34 sin ∝ +N45 sin ∝= 0      nodul 5: ∑ x = 0.3 2.j 0. ∑ y = 0.4095 0. ∑ x = 0.4095 -0.4095 0.5 4.4 3.7 6.721 0.3 5.jδ=ΣNi.894 10.3 EA (N) 7.714 0.549 0.476 -0. Ni.819 EAi.133 2.476 -0.j 1.3 5.4095 -0. Tabelul 1.282 .j. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere nodul 3: ∑ x = 0.3 5.3 5.721 1.

.1. −N57 − N67 cos ∝= 0 2 + N67 sin ∝= 0 3 Rezolvând sistemele de ecuaţii de mai sus şi utilizând datele numerice din tabelul 1.875 ⋅ 10 8 = 2. j şi folosind datele din tabelul 1. jNi. 2. Calculul flexibilităţii.3215 (mN-1). se obţin eforturile axiale din tabelul 1. j li. j EAi.2. δ În cazul structurilor cu zăbrele cu barele articulate în noduri.2 rezultă: δ= 18. ∑ y = 0.282 7.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 13 nodul 7:      ∑ x = 0. coeficientul de flexibilitate se determină cu relaţia: δ= ∑ Ni.

F(t). figurile 2.4.1 2 SISTEME CU 1 GLD – VIBRAŢII FORŢATE Pentru următoarele structuri acţionate de încărcarea gravitaţională.5l Fig.PROBLEME REZOLVATE Problema 2.2.1 . în regim staţionar. să se traseze diagramele de eforturi maxime şi minime.5l 0.1 F(t)=F0sinθt EI=const m 0. Q şi forţa perturbatoare.1 – 2. 2.

Vibraţiile libere neamortizate ale sistemului vibrant2.2. Vibraţiile libere amortizate ale sistemului 2.3.2.2.02m şi v0=1ms-1.1.02m.4 Problema 2.2. EI=const F(t)=F0sinθt m l 2l Fig. x0=0.2.1.5ms1 şi ν=0. viteze şi acceleraţii pentru: 2.5 acţionare a forţei . EI=const F(t)=F0sinθt m 2l Fig.1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 15 2.2. Vibraţiile forţate în regim staţionar de perturbatoare ale sistemelor din figurile 2.2 l 2.2 Să se reprezinte grafic variaţiile masei m exprimate în deplasări.4 EI=const .3. 2. l 2l F(t)=F0sinθt m l 2l Fig. x0=0. v0=0.1. 2.2.5l 2.3 0.

16 Probleme rezolvate.50m Q2 2.2. F(t)=F0sinθt m EI 0.6 Fundaţie de maşini .00m 2.5 Cadru static nedeterminat Problema 2. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate 2.2.3 Să se determine presiunile pe talpa unei fundaţii paralelipipedice din beton care susţine o maşină cu greutatea Q1 şi care produce o încărcare dinamică pe verticală F(t)=F0sinθt. F(t) Q1 1.6.5h EI 2EI EI h l Fig.00m Fig.5. figura 2.

Forţe Forţele care intervin în echilibrul dinamic instantaneu în cazul vibraţiilor forţate cu amortizare vâscoasă.5) unde s-au introdus notaţiile: 2β = β reprezintă un factor de amortizare ω2 = k .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 17 Breviar teoretic 1. fără a considera amortizarea se determină cu expresia: θ sin θt) (2.4) forţa perturbatoare F(t) = F0·sinθt o 2. m pulsaţia proprie a sistemului oscilant neamortizat.m· x(t) (2. (2. 3. .1) o forţa de amortizare & Fa(t) = c· x(t) (2. m c . sunt următoarele: o forţa de inerţie && Fi(t) = .7) considerând numai influenţa răspunsului forţat.3) (2. Ecuaţii de condiţie Ecuaţia de mişcare va avea forma finală: F && & x(t) + 2βx(t) + ω2 x(t) = 0 sin θt m (2. Răspunsul exprimat în deplasări Răspunsul forţat staţionar.6) x(t) = µF0 δ(sin θt − ω sau x(t) = µ·F0·δ·sinθt.2) o forţa elastică Fe(t) = k·x(t) (2.

13) I0 = m·θ µ·F0·δ = m·θ ·X0 amplitudinea forţei perturbatoare. I0: && Fi(t) = . se calculează cu relaţia: x(t) = µ∗F0·δ·sin(θt . în cazul vibraţiilor forţate cu amortizare. forţa gravitaţională.10) şi x0=µ∗F0δ reprezintă amplitudinea deplasării forţate.ϕ) = X0·sin(θt .11) în care factorul sau procentul din amortizarea critică ν are expresia: ν= c 2βm β Λ = = = c cr 2ωm ω 2π ν% = c 100 c cr 4. iar: ϕ∗ = arc tg 2νp 1 − p2 (2.9) (2.12) (2. structura se încarcă cu următoarele forţe: amplitudinea forţei de inerţie.ϕ∗) unde factorul dinamic cu considerarea amortizării este: µ∗ = 1 (1 − p2 )2 + 4ν 2p2 (2. 2 2 . Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate În expresiile de mai sus cu µ s-a notat coeficientul dinamic sau factorul de amplificare dinamică care se determină cu relaţia: µ= 1 1 = θ 1 − p2 1 − ( )2 ω (2.m x (t) = mθ2µF0·δ·sinθt (2.8) în care p = θ/ω. Răspunsul forţat. F0 (F(t) = F0·sinθt). G = m·g.18 Probleme rezolvate. în cazul unui sistem oscilant acţionat de forţe perturbatoare. Răspunsul exprimat în eforturi Pentru trasarea diagramelor de eforturi maxime şi minime.

81=3.1.1 1-3.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 19 Obs. Trasarea diagramelor de eforturi maxime şi minime Diagramele de eforturi se trasează prin suprapunerea efectelor şi sunt prezentate în figura 2.657895 θ 20 1 − ( )2 1−( )2 ω 31. iar forţa gravitaţională: Q = mg = 4⋅103⋅9. Obs. Calculul pulsaţiei proprii. In cazul în care forţa perturbatoare este aplicată în dreptul masei pe direcţia GLD. sau Fd = ±µ∗F0 (2. Fd: Fd(t) = F(t)+Fi(t) cu amplitudinea: Fd = ±µF0. In cazul vibraţiilor forţate cu amortizare în relaţiile de mai sus se înlocuieşte µ cu µ∗. ω Conform aplicaţiei 1. ω Conform aplicaţiei 1. Fd Amplitudinea forţei dinamice se calculează cu relaţia: Fd = µFo=1.924⋅104N 6. 1. Determinarea factorului de amplificare dinamică.1 δ=2.2: δ=1.5826 rad S-1 . 2. Calculul pulsaţiei proprii.744016 5.14) Aplicaţii Aplicaţia 2.7.480159⋅10-7mN-1 ω=31. µ µ= 1 1 = = 1. Calculul forţei dinamice.15) (2. primele două forţe de mai sus se înlocuiesc cu amplitudinile forţei dinamice. Aplicaţia 2.1905⋅10-5 mN-1 ω=4.2 1-3.749016 rad s-1 4.657895⋅104N.

rezultă: ±Fd Q Mmax (Fd+Q)l/4=6. Fd Amplitudinea forţei dinamice.924⋅104N 6.5826 5.7 Fd = µFo = -3.79095⋅104 N Mmin (Q-Fd)l/4=2.35 9 1−( )2 4.133⋅104 N Tmin Fig.81=3.8326⋅104 N⋅m l/2(Q-Fd)=1.2.97737⋅104 N⋅m Tmax l/2(Fd+Q)=2. Calculul forţei dinamice. Fd. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate 4. µ µ= 1− 1 θ 2 = ω2 1 = −0. Determinarea factorului de amplificare dinamică. Diagramele de eforturi maxime şi minime: Mmax şi Mmin .20 Probleme rezolvate.5⋅103N iar a forţei gravitaţionale Q=mg=4⋅103⋅9.

57269 rad s-1 şi factorul de amplificare: µ= 1− 1 θ 2 = ω2 1 = 2.8.2.72817 ⋅ 10 − 6 mN−1 . Calculul factorului de amplificare dinamică.14925 7 2 1−( ) 9.137⋅105 N⋅m Fig. Determinarea răspunsului exprimat în deplasări y(t)=µF0 δ sinθt=0.9.8 Aplicaţia 2. Q ±Fd Mmax (Fd+Q)l=1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 21 Diagramele de momente încovoietoare sunt prezentate în figura 2. µ.787⋅105 N⋅m Mmin (Q-Fd)l=2.0586352 sin7t .3 1.57269 2. 48EI iar pulsaţia proprie ω = 9. Coeficientul de flexibilitate rezultă: δ= 11l3 = 2. Diagrama de momente pentru calculul flexibilităţii este trasată în figura 2.

1 l/4 l/2 M. Aplicaţia 2.1070534 m Deplasările finale (maxime şi minime) rezultă: Ymax = Yd+YQ=0. Calculul flexibilităţii.924⋅104N Fmax = Q + Fd = 6.72817⋅10-6 YQ = 0. .07325⋅104N Fmin = Q .22 Probleme rezolvate.14925⋅104N Q = mg = 3.9 yd = µF0 δ=0.81⋅2.M Fig.1656886m Ymin = YQ-Yd=0. figura 2. δ Constituim cele două stări de acţionare: reale şi virtuale.77475⋅104N şi trasăm diagramele de eforturi.0484182m 3. figura 2.Fd = 1.10. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate 1.4 1.2.0586352m Deplasarea produsă de forţa gravitaţională YQ = Q δ = 4⋅103⋅9. Determinarea răspunsului exprimat în eforturi Calculăm valorile forţelor maxime şi minime: Fd = µF0 = 2.11.

2.183⋅104 Q Fmax Mmax 7.436875⋅104 N⋅m Fmin 2.11 . SV l 2l l 2l 1 SV 1 2 1.59156⋅104 4.10 1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 23 15.2184375⋅104 N⋅m Fig.2.1 3 4 Fig.1 Mmin SR.

12.6923 47.888 -2222.4808 740.14.3332 0. 13EI 3l factorii de K2 = K21+K23 = K 21 = 0. 2.2.5933 1333. rigidităţile distribuţie şi momentele de încastrare perfectă: K21 = 3EI l nodurilor.3222 888.136 4.7279 -1111. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate Diagramele de momente M.6 1481.9456 -7.4 0.222 0.444 1111.12 K34 = 4EI 2l 0.4808 1111.3639 95.24 Probleme rezolvate.0196 1.0196 -33.4183 143.1366 -1076.111 0.0672 -1.6923 K2 4EI 3l d21 = K23 = K32 = 4EI 3l K3 = K32+K34 = K 32 = 0. figurile 2. Determinăm rigidităţile la rotire. M vor fi trasate prin procedeul distribuirii şi transmiterii momentelor.7404 .0906 -0.4728 -14.3077 Fig.7289 -239.6444 -444.2266 2.911 0.8645 -478.13 şi 2.4 K3 10EI 3l d32 = -1481.0672 -1.

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR

25
K 34 = 0,6 K3
2

d34 =
Pab2 l
2

M23 =
Pa2b l
2

=

1 ⋅ 2l ⋅ l2 (3l) =

=

2 l = 1,11111Nm 9

M32 =

=

1 ⋅ (2l)2 ⋅ l (3l)
2

4 l = 2,22222Nm 9

Verificarea diagramei M:

∑∫

M1M 2l l ⋅ 1,111067 ⋅ 1 + (−2 ⋅ 1,111067 ⋅ 1 + dx = − 6EI 3EI EI l + 2 ⋅ 1,975324 ⋅ + 1 ⋅ 1,975324 − 3

1 1 l 1 (2 ⋅ 1,975324 ⋅ − ⋅ 1,481481) = ⋅ 1,111067) + 3 3 6EI 3 l (7,901296 − 7,90094) = 6EI

1.111067
1.975324

1.481481

M,M

0.7074

1.11067 2l

1

1.481481

l
Fig.2.13

εT% =

7,901296 − 7,90094 ⋅ 100 = 4,5 ⋅ 10 − 3 < 0,1 7,901296

Calculăm coeficientul de flexibilitate:

26

Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate

1

1/3

1
l 2l l Fig.2.14
δ=

2l

∑∫

MM l 2l dx = ⋅ 1,111067 ⋅ 1,111067 + ⋅ (2 ⋅ (1,111067)2 EI 3EI 6EI + 2 ⋅ (1,975324)2 −

− 2 ⋅ 1,111067 ⋅ 1,975324) + − 2 ⋅ 1,975324 ⋅ 1,481481 +

l 2 ⋅ (1,975324)2 + 2 ⋅ (1,481481)2 6EI

2l ⋅ 2 ⋅ (1,481481)2 + 2 ⋅ (0,74074)2 − 2 ⋅ 1,481481 ⋅ 0,74074 6EI l = 27,16049927 6EI +

δ=2,155595⋅10-6 mN-1
ω= 1 mδ = 10,7693radS −1

2. Determinarea factorului de amplificare dinamică, µ.

µ∗=
(1 −

1 7
2

10,46932

) + 4(0,05)

2

2

72 10,76932

= 1,72072

Fd = µ∗Fo=1,72072⋅104N
3. Determinarea răspunsului în eforturi

Cunoscând mărimea forţei dinamice se determină forţele maxime şi minime:

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR

27

6.27166⋅104

8.36254⋅104

4.18127⋅104 11.15015⋅104 2.448⋅104

3.26412⋅104

1.63206⋅104 4.35219⋅104 Fig.2.15 Fmax=Q+Fd=4⋅103⋅9,81+1,72072⋅104=5,64472⋅104N min=Q-Fd=3,924⋅104-1,72072⋅104=2,20328⋅104N iar diagramele de eforturi sunt trasate în figura 2.15.

Aplicaţia 2.5
1. Calculul flexibilităţii,δ

Pentru calculul coeficientului de flexibilitate utilizăm metoda forţelor, figura 2.16.

1,1

1

1

SR, SV

SV SR

Fig.2.16.a.

1 3h/2 Fig.M1 1.28 Probleme rezolvate.1 (h+l) h h/2 h/2 M3.1 M2. Mp δ22 = ∑∫ M2M2 l3 l2h dx = + EI 3EI 2EI Verificarea coeficienţilor: .b.1 h EI x1 l x2 M1.16.M3 l 1. 2.c.1 1.16.1 h l Fig. 2.M2 1. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate h/2 EI h 2E 1. Calculul coeficienţilor: δ11 = δ12 = ∑∫ ∑∫ M1M1 h3 h2l dx = + EI 2EI EI M1M2 l2h h2l dx = + EI 2EI 4EI 1.

42682342 − 15. 1 şi expresiile coeficienţilor şi termenilor liberi determinate mai sus.deplasarea după direcţia necunoscutei X1: ∆ X1 = ∑∫ M2Mf 15.0777927 X2=0.096 ⋅ 10 − 4 < 0. rezultă soluţia: X1=0.5608432 Diagrama de momente finale se determină prin suprapunerea efectelor.42684033 A −B dx = = EI EI EI εT% = A −B 100 = 1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 29 h3 l3 3hl2 3h2l + + + 3EI 3EI 2EI 2EI δ ss = δ11 + 2δ12 + δ22 = δ ss = ∑∫ MsMs h3 l3 3hl2 3h2l dx = + + + EI 3EI 3EI 2EI 2EI Calculul termenilor liberi: ∆1p = ∆ 2p = ∑∫ M1Mp EI M2Mp EI dx = − h2l 5h3 − 2EI 24EI hl2 h2l − 4EI 2EI ∑∫ dx = − Verificarea termenilor liberi: ∆ sp = ∆1p + ∆ 2p = − ∆ sp = 5h3 hl2 h2l − + 24EI 4EI EI 5h3 hl2 h2l − + 24EI 4EI EI ∑∫ MsMp EI dx = − Sistemul de ecuaţii de condiţie:  δ11X1 + δ12 X 2 + ∆1p = 0  δ21X1 + δ22 X 2 + ∆ 2p = 0  Pentru datele din tabelul nr.1% A . Verificarea diagramei finale de momente: . figura 2. Mf(x)=M1(x)⋅X1+M2(x)⋅X2+Mp(x).17.

17 2.1% Prin integrarea diagramelor de momente Mf şi Mf .4457 .s −1 ) 1 122 18. Determinarea factorului de amplificare dinamică.556393 .85749667 dx = EI EI ε T % = 1.052 122 18.deplasarea după direcţia necunoscutei X2: ∆ X2 = ∑∫ M2Mf 16.162 ⋅ 10 −4 < 0. rezultă: δ= ∑∫ MMf 7.477726 0.34337(rad.30 Probleme rezolvate. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate 1 1. ω= µ∗ = (1 − 1 θ2 θ2 2 ) + 4ν 2 ω2 ω2 1 mδ = (1 − = 18.429879 ⋅ 10 − 7 (m) dx = EI EI 2.80126 = 7.75 1.3264 h/2 Mf Mf M 3h/2 Fig. 2.27227 1.8013729 dx = = 7. rezultă: δ= ∑∫ Mf Mf 7.85747708 − 16.429879 ⋅ 10 − 7 (m) EI EI sau prin integrarea diagramelor Mf şi M .343372 µ∗=1.34337 2 )2 + 4 ⋅ 0.

723687⋅104 Q Fd 2.29⋅104 0.423765⋅104 2. Q 2.18.556393⋅104 (N) iar diagramele de eforturi sunt trasate în figura 2. Determinarea răspunsului în eforturi Calculăm forţa dinamică: Fd = µ Fo=1.299922⋅104 3.42⋅104 Mmax Mmin 3.06524⋅104 Fd 2.8066⋅104 Fig. vitezelor şi acceleraţiilor masei m a unui sistem cu 1 GLD se determină cu expresia: x(t) = A sin(ωt + ϕ) x(t) = A ωcos(ωt + ϕ) x(t) = -Aω2sin(ωt + ϕ) unde: v A = ( 0 )2 + x 2 0 ω x ω = arctg 0 .6 Variaţiile deplasărilor.8⋅104 0. v0 Sistemul oscilant are o pulsaţie proprie de oscilaţie calculată în cadrul aplicaţiei 1.2.72⋅104 2.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 31 3.2 Aplicaţia 2.06524⋅104 2. 2.1 .18 Problema nr.

2.19 x(t) Aω=0.197 s Fig. Aω=0.32 Probleme rezolvate.19.02=x0 0. x(t) sunt reprezentate în figura 2.19.7490 rad s-1. aflăm: A=0.0373 (m).1846 ms-1. luând în considerare şi condiţiile iniţiale.0373A t ϕ/ω=0. x(t).5657 (s). ϕ/ω=0.1846 m⋅s-1 0.6088 ms-2 ϕ=0.5=x0 t ϕ/ω=0.01782 & && Expresiile x(t).017 T = 0.197 s Fig.2. X(t) 0. Aω2=37. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate ω=31.01782 s T = 0.a .

02 m.6088 m⋅s-2 ϕ/ω=0.2) ω ∗ = ω 1 − ν 2 = 4.5596radS −1 T∗ = T 1 − ν2 = 1.1 rezultă: A = 0.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 33 X(t) Aω=37.7 Pentru a reprezenta grafic variaţia deplasărilor masei m utilizăm expresia: x(t) = Ae −νωt sin(ω ∗ t + φ ∗ ) unde: v + νωx 0 2 A = ( 0 ) + x2 0 ∗ ω φ ∗ = arctg x 0ω∗ v 0 + νωx 0 Introducând în expresiile de mai sus următoarele date numerice: ω = 4.378S xo = 0. T=1.1772 şi ∗ ω∗ = 0. vo = 0.b Aplicaţia 2. ϕ∗ = 0.1134.01782 s t T = 0.3711 s (vezi 1.197 s x0ω2 Fig.5826 rad s-1.2.0389 .5 ms-1 şi ν = 0.19.

378 Fig.ϕ1) unde: µ∗ Fo δ = 1. pentru sistemul oscilant analizat s-au obţinut: δ = 7. 2.20 Aplicaţia 2.8 În cadrul aplicaţiei 2.8 În figura 1.3425 (s) şi µ∗ = 1.42977⋅10-7 (m).01156 (m) φ1 = arctg 2νωθ ω 2 − θ2 = 0.20.1134 (m) Aω=0. Q1 = 400 KN.21 este prezentată variaţia deplasărilor masei sistemului oscilant.25 este prezentată fundaţia pentru care se cere să se efectueze o analiză dinamică.34 Probleme rezolvate.5. Fo = 40 KN. fundaţie şi teren sunt următoarele: γb = 24 KN/m3.42977⋅10-7 = 0. x(t A=0. Datele numerice ale ansamblului utilizat.556393 Variaţia deplasărilor masei m a sistemului oscilant.1193rad 1 ω = 6. θ = 60 rad/s . Aplicaţia 2. în regim permanent de acţionare a forţei perturbatoare se determină cu relaţia: x(t) = µ∗Fo δ sin(θt . T = 0.1846 1 0.5=x0 t ϕ/ω=0. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate Reprezentarea grafică a variaţiei deplasărilor masei m este dată în figura 2.038 T* = 1.209 ⋅ 10 − 3 În figura 2.556393⋅104⋅7.

3rad / s Factorul de amplificare dinamică: .21 ν = 18%.3425 s Fig. Rt = 2 daN/cm2.5) ⋅ 24 = 144Km . 2. g Q2 = V ⋅ γb = (2 ⋅ 2 ⋅ 1.1846 m⋅s1 t µ*F0δ⋅sin(-ϕ1) ϕ/ω T = 0.3 ⋅ 200 544 ⋅ 102 = 67.3daN / cm2 Af Rezolvare Pulsaţia proprie a ansamblului fundaţie + teren se determină cu relaţia: ω= k m unde: k = C CORECTAT ⋅ A f . Cz = 4 daN/cm3(pt. rezultă: ω= g ⋅ CZ ⋅ A f = Q1 + Q2 981 ⋅ 6. Z m= Q1 + Q2 .Rt C CORECTAT = Z 10 = 6.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 35 X(t) Aω=0.

62daN / cm2 < 2daN / cm2 = R t σ min = 1.p = θ 60 = = 0. pe verticală. ymin = 0. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii forţate µ∗ = . ale fundaţiei sunt date de relaţia: y max min = y Q ± µy Fo st st unde: yQ = st Q + Q2 Q 544 ⋅ 102 = 1 = = 0.174 cm.3 ⋅ 200 ⋅ 200 şi efectuând calculele obţinem: ymax = 0.10daN / cm2 Deplasările maxime şi minime.36 1 (1 − p ) + 4ν p µ∗ = 2 2 2 2 Probleme rezolvate.3 ⋅ 200 ⋅ 200 yFo = st Fo 40 ⋅ 102 = = 0. 1 (1 − 0.3 = 2.89 ω 67.182 ⋅ 0.36daN / cm2 Af Af 200 ⋅ 200 Fo 40 ⋅ 102 = = 0.1daN / cm2 Af 200 ⋅ 200 şi σ Fo = Obţinem în final: σ max = 1.216cm CZ A f CZ A f 6. .892 Presiunile maxime şi minime pe talpa fundaţiei se calculează cu expresia: σ max min = σθ ± µ σFo în care: σQ = Q + Q2 Q 544 ⋅ 102 = 1 = = 1.016cm CZ A f 6.6 .892 )2 + 4 ⋅ 0.258 cm.

PROBLEME PROPUSE 3 SISTEME CU 1GLD – VIBRAŢII LIBERE ŞI FORŢATE Probleme propuse spre rezolvare: 1.1 2l/3 . l/3 2l/3 Fig. ω.1 Să se determine caracteristicile dinamice T. 1. f pentru următoarele sisteme oscilante: m h/3 y(t) EI=const.

2 l m y(t) l 2 l l/2 l/2 l/2 Fig.4 . Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere şi forţate m y(t) EI=const.1.3 l m y(t) l/2 l/2 l/2 l l Fig. 1.38 Probleme propuse. h l l Fig. 1.

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 39 h m y(t) l/2 l/2 l/2 Fig. l/3 2l/3 Fig.5 l/2 1. T.6 2l/3 .2 Să se traseze diagramele de eforturi M. 1.1. N maxime şi minime pentru sistemele următoare: F(t) = F0 sin θt m h/3 y(t) EI=const.

1.5 ⋅l Fig.9 .5 ⋅l l Fig.1.40 Probleme propuse.5 ⋅l 1. Sisteme cu 1 GLD – vibraţii libere şi forţate F(t) = F0 sin θt m y(t) l 2 l l/2 l/2 l/2 Fig. 1.7 l m F(t) = F0 sin θt h h 1.8 l F(t) = F0 sin θt m 1.

1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 41 F(t) = F0 sin θt h m h l l Fig.10 .

3.PROBLEME REZOLVATE Problema 3.5l 3.5l l 2 l 1 2l Fig.1 m1 m1 1.1 4 SISTEME CU n GLD – VIBRAŢII LIBERE Să se determine pulsaţiile şi formele proprii de vibraţie ale următoarelor sisteme dinamice şi să se verifice modurile proprii de vibraţie.2 1 0. 3.1 2 2l 3 .

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 43 3.5l Fig.2 3.5l 0.5h EI 2EI m2 2 h EI 0.3 2 l . 3.4 h 1 l l Fig. 3.3 m1 1 0.

44

Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere

3.5

EI a EI

m2=m EI

2

2EI a 2EI

m1=1.5m 2EI

1

1.5a
Fig. 3.4

Breviar teoretic
DETERMINAREA MODURILOR PROPRII DE VIBRAŢIE UTILIZÎND MATRICEA DE FLEXIBILITATE Prin mod propriu de vibraţie se înţelege ansamblul format dintr-o pulsaţie (valoare) proprie şi o formă (vector) proprie de vibraţie. 1. Constituirea matricei de inerţie, [m] Matricea de inerţie a unui sistem oscilant se constituie prin scrierea pe diagonala principală a maselor sistemului oscilant.
0  m1   m2     O [m] =   mj     O   mn   0  

(3.1)

2-3. Determinarea matricei de flexibilitate, [∆] Matricea de flexibilitate a unui sistem oscilant are forma:

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR

45
L δ1j L δ1n   L δ2 j L δ2n  − − − −   L δ jj L δ jn  − − − −   L δnj L δnn  

δ11 δ12  δ21 δ22  − − [∆] =  δ δ j2  j1  − −   δn1 δn2 

(3.2)

unde δjk reprezintă deplasarea produsă pe direcţia GLD când structura considerată este acţionată în dreptul masei mk şi pe direcţia GLD k de o forţă egală cu unitatea. Coeficientul de flexibilitate se determină cu relaţia Mohr - Maxwell
δ jk = M j(x)Mk(x) EI

∑∫

dx + K

(3.3)

prin integrarea diagramelor de eforturi trasate în cele două stări de acţionare: reală (SR) şi virtuală (SV). 4. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii, ωj. Ecuaţia generală a vibraţiilor libere ale sistemului oscilant cu un GLD scrisă prin intermediul matricei de flexibilitate este: && [∆][m]{y(t)} + {y(t)} = {0} (3.4) Adoptând o soluţie particulară de formă armonică

{y(t)} = {A}sin(ωt +
ecuaţia (2.4) se transformă în:
2

)

(3.5)

(ω )[∆][m] − [I]{A} = {0} ,

(3.6)

care reprezintă ecuaţia generală a vibraţiilor proprii a unui sistem vibrant cu un GLD. Ecuaţia (3.6) admite soluţii diferite de zero când determinantul principal este nul:
ω2 [∆ ][m] − [I] = 0

(3.7)

sau unde

[∆][m] − λ[I] = 0
λ= 1 ω2

(3.8)

,

46

Probleme rezolvate. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere

iar matricea rezultată din înmulţirea matricei de flexibilitate cu matricea de inerţie poartă denumirea de matrice dinamică a sistemului dinamic. Prin dezvoltarea determinantului (ecuaţia 2.8) se obţine o ecuaţie de gradul n în λ numită ecuaţia caracteristică sau ecuaţia valorilor (pulsaţiilor) proprii. 5. Constituirea matricei spectrale, [ω2] Matricea spectrală se constituie prin scrierea pe diagonala principală a pulsaţiilor sau a pătratului pulsaţiilor proprii în ordine crescătoare:
ω2  1   =    0  ω2 2 O ω2 j 0        O  2 ωn  

[ω ]
2

(3.9)

6. Verificarea pulsaţiilor proprii Pentru a verifica valorile proprii determinate se compară urma (suma elementelor de pe diagonala principală) şi determinantul matricei dinamice [∆ ] ⋅ [m] cu urma şi determinantul inversei matricei spectrale şi dacă acestea sunt egale atunci avem certitudinea că sunt corect determinate:

[ω ]

2 −1

[ ] ) det([∆ ][m]) = det([ω ] ) .
u([∆ ][m]) = u( ω 2
−1 2 −1

(3.10) (3.11)

Practic verificarea constă în a determina eroarea absolută (εa) şi eroarea relativ (εr%) cu relaţiile:
ε a = u([∆ ][m]) − u( ω2

[ ]

−1

)

3.12)

şi
εr % = εa ⋅ 100 < 0,1 , u([∆ ][m])

ε a = det([∆ ][m]) − det( ω2 şi
εr % = det( ω2 εa

[ ]

−1

)

(3.13)

[ ]

−1

⋅ 100 < 0,1 , )

dar acelaşi pentru cele n forme proprii de vibraţie. Determinarea vectorilor (formelor) proprii de vibraţie.18) Verificarea corectitudinii formelor proprii de vibraţie se efectuează prin calcularea erorii absolute şi a erorii relative: εa = ∑ m jy j.19) unde: A reprezintă o variabilă în care s-au cumulat valorile numerice pozitive din sumă şi . 8. {yi}.14) (3.i=1.15) sau ([∆ ][m] − λ[I]){yi} = {0} Introducând succesiv valorile proprii în sistemul de ecuaţii al formelor proprii de vibraţie se obţin n sisteme de ecuaţii. reprezintă ordonatele proprii de vibraţie.1y j. determinate admiţând yj.2 = A − B .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 47 unde 0. Condiţia de ortogonalitate se aplică pentru câte două forme proprii de vibraţie: {yi }T [m]{yr } = 0 sau (3. Constituirea matricei modale. Forma (vectorul) proprie de vibraţie reprezintă deformata sistemului oscilant sub acţiunea amplitudinilor forţelor de inerţie.16) Formele proprii de vibraţie determinate trebuie să verifice condiţiile de ortogonalitate. j fiind. [Y].17) ∑ m jy j. j =1 n (3. iar soluţiile acestor sisteme.1 reprezintă eroarea relativă admisibilă acceptată pentru un calculator electronic numeric. în general. Matricea modală se constituie prin scrierea pe coloane a vectorilor (formelor) proprii de vibraţie.r = 0 . orice GLD. Ecuaţia vectorilor proprii adimensionali este: (ω2 [∆ ][m] − [I]){yi} = {0} j (3.iy j. [y] = [{y1}{y2 }K {yi }K {yn}] 9. 7. Verificarea formelor proprii de vibraţie (3. j =1 n (3.

[m] =    O   mn     2-3. (3. kij se defineşte şi ca reacţiunea ce ia naştere în blocajul GLD j ce produce o deplasare egală cu unitatea.22) devine: . Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere B reprezintă o variabil în care s-au cumulat valorile numerice negative din sumă. produce o deplasare egală cu unitatea în timp ce deplasările pe direcţiile celorlalte GLD sunt blocate de for ţele kij. [m] m1    m2 . De asemenea.1 . ωi Ecuaţia generală a vibraţiilor libere a sistemului oscilant cu n GLD scrisă prin intermediul matricei de rigiditate este: [m]{y(t)} + [k ]{y(t)} = {0}.5) ecuaţia (3. 4.48 Probleme rezolvate.22) Aplicând soluţia particulară de tip armonic (3.21) unde kjj reprezintă forţa care aplicată în dreptul masei şi pe direcţia GLD. Pentru determinarea coeficienţilor de rigiditate kjk se aplică metodele staticii construcţiilor. prin introducerea de blocaje GLD.20) A DETERMINAREA MODURILOR PROPRII DE VIBRAŢIE UTILIZÎND MATRICEA DE RIGIDITATE 1. în sistemul oscilant. k jj L k jn  − − −   k nj L k nn   (3. încărcat succesiv cu deplasări egale cu unitatea produse pe direcţia blocajelor GLD. [k] Matricea de rigiditate a unui sistem dinamic are forma: k11 k12  k 21 k 22  − − [k ] =  k k j2  j1  − −  k n1 k n2  L L − L − L k1j L k1n   k 2 j L k 2n  − − −  . Determinarea matricei de rigiditate. Constituirea matricei de inerţie. în cazul sistemului de bază dinamic (SBD) constituit din sistemul oscilant. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii. ε ε r % = a ⋅ 100 < 0. (3.

STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 49 ([k ] − ω2 [m]){A} = {0} .24) se obţine o ecuaţie de gradul n în ω2 numită ecuaţia caracteristică sau ecuaţia valorilor (pulsaţiilor) proprii. Determinarea vectorilor (formelor) proprii de vibraţie. reprezintă ordonatele formelor proprii de vibraţie: 2 ([k ] − ω1 [m]){y1 } = {0} ([k ] − ω2 [m]){y 2 } = {0} 2 −−−−−−−−−−−− 2 ([k ] − ωi [m]){yi ) = {0} .27) −−−−−−−−−−−− 2 ([k ] − ωn [m]){yn } = {0} .24) Prin dezvoltarea determinantului ecuaţiei (3.23) admite soluţii diferite de zero când determinantul principal este zero: [k ] − ω2 [m] = 0 (3. (3.1 . Verificarea pulsaţiilor proprii εr % = u([m] −1 u([m]−1 [k ]) − u( ω2 ) [k ]) [ ] ⋅ 100 < 0.26) 7. 5. {yi} Introducând succesiv valorile proprii în sistemul de ecuaţii al formelor proprii de vibraţii adimensionale se obţin în sisteme de ecuaţii ale căror soluţii. determinate pentru yj.25) şi εr % = det( m −1 [k ]) − det( ω2 ) det([m] −1 [ ] [k ]) [ ] ⋅ 100 < 0. Ecuaţia (3.I=1.23) care reprezintă ecuaţia generală a vibraţiilor proprii a unui sistem vibrant scrisă prin intermediul matricei de rigiditate. [ω2] [ ] ω2  1  2 ω =       ω2 2  O  2 ωn   6. Constituirea matricei spectrale. (3.1 (3. (2.

Determinarea matricei de flexibilitate. figura 3. δ22 = 32EI 32EI 32EI . δ12 = δ21 = − . M2 2l l Fig. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere 8. M1 l 1.[∆] Prin integrarea diagramelor de momente din figura 3.1 şi ţinând seama de datele numerice din tabelul 2. Aplicând condiţiile de ortogonalitate ale formelor proprii se verifică corectitudinea formelor proprii de vibraţie determinate prin compararea erorii relative calculate cu eroarea relativă admisibilă a instrumentului de calcul utilizat.1.38l 1. [y]: [y] = [{y1}{y2 }K {yi }K {yn }] 9.5 se determină elementele matricei de flexibilitate. 1 0. Aplicaţii Aplicaţia 3. 3. Constituirea matricei de inerţie. matricea de inerţie va fi: [m] = m1   0 0  2 0 4 2 0  = m  (kg)  = 10  m2  0 1 0 1 2. 1 M2 .5l 0.5 δ11 = 3l3 7l3 32l3 .50 Probleme rezolvate. Constituirea matricei modale. 1. Verificarea formelor proprii de vibraţie. [m] Pentru sistemul oscilant considerat.1 1.5l l M1 .

Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii.5238095 ⋅ 10   − 7 32  δ21 δ22  32EI − 7 32  3. T1=0.02829640 0   =  2 3  0 0. T2=0.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 51 iar matricea de inerţie are forma: [∆] = δ11  δ12  − 7 l3  3 − 7 −8  3 -1  =  (mN )  = 9. aceasta devine: 1 0 ml3  3 − 7 2 0  =0  − λ   32EI − 7 32  0 1 0 1 şi prin dezvoltarea determinantului.055903633 4.659865362 şi deci: λ1 = 35. Verificarea pulsaţiilor proprii Valorile pulsaţiilor proprii determinate mai sus sunt corecte dacă verifică expresiile: −1   u([∆ ][m]) = u ω2    [ ] .83438081 (rad s-1).34013464 ml3 ml3 .34013464. rezultă: ω1=30.375958879  ω2  ml   şi utilizând date numerice.3931419 (rad s-1). ω2=112.659865362 32EI 32EI Matricea spectrală va avea forma: [ω ] = ω0 2 2 1  0  32EI 0. ωi Introducând matricele de inerţie şi flexibilitate determinate mai sus în ecuaţia caracteristică. α2=2. α3 − 38α2 + 94 = 0 unde: α= 32EI ml 3 λ= 32EI ml 3 ⋅ 1 ω2 În urma rezolvării acestei ecuaţii se obţin următoarele rădăcini: α1=35.20377206 (s). λ 2 = 2.

81 ⋅ 10 − 8 < 0. Calculul vectorilor (formelor) proprii de vibraţie.00000002  32EI    2 2 =  ml3   = 0. exprimate prin intermediul erorilor absolute şi relative.1 şi ordonatele formei proprii fundamentale de vibraţie vor fi: {y1 } =   y1.2=1.238581045   = y 2.2 = 0   δ21m1y1.1 + δ12m2 y 2. [m] şi [ω2].2 + (δ22m2 − λ 2 ) ⋅ y 2.1  − 0. {y i } Prima formă proprie de vibraţie se determină rezolvând sistemul de ecuaţii: (δ11m1 − λ1 ) ⋅ y1.1 5. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere −1   det([∆ ][m]) = det ω2    [ ] Utilizând matricele [∆].52 Probleme rezolvate. cele două relaţii pentru verificare.0     Cea de a doua formă proprie de vibraţie se determină prin rezolvarea sistemului de ecuaţii al formelor proprii adimensionale: (δ11m1 − λ 2 ) ⋅ y1.1 = 0   δ21m1y1.1  1. determinate anterior.1=1 din prima ecuaţie se obţine y1.2 = 0  Considerând y2.1 = 0  Admiţând y2.2 + δ12m2 y 2. devin: −1  ml3 ml3  ε a = u([∆ ][m]) −  ω 2 − 38 =0  = 38 32EI 32EI   [ ] εr % = 0 εa  = det([∆ ][m]) − det [ω 2 ]  −1   ml3    = 94  32EI     2  ml3   − 94. forma proprie de vibraţie va rezulta: .00000002  32EI    εr % = εa  ml 94  EI  3 2     ⋅ 100 = 1.1 + (δ22m2 − λ 2 ) ⋅ y 2.

095723903 ) + + m ⋅ 1 ⋅ 1 = 2 ⋅ 4 ⋅ 10 − 9 = 0 εr % = 2 ⋅ 4 ⋅ 10 −9 m ⋅ 100 = 2.2 = 2m(− 0. y1.1 = 1 2l l Fig.2  2. 3.1 y 2.4 ⋅ 10 − 7 < 0.0957 y1.1 = 1 2l l y1.1.2 + m2 y 2.238581045 ) ⋅ (2.238 y2.1 = 0.2 = 2. Constituirea matricei de inerţie.6 6. matricea de inerţie se constituie sub forma: . 1⋅1⋅ m Aplicaţia 3. y 2.0    Cele două forme proprii de vibraţie sunt trasate în figura 3.2 1.6.1 y1.1y j.1 . [m] Conform datelor numerice ale sistemului oscilant considerat.095723903  = .2 = 0 j =1 2 m1 y1. Verificarea formelor proprii de vibraţie Formele proprii de vibraţie vor fi verificate prin aplicarea condiţiilor de ortogonalitate: ∑ m jy j.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 53 {y2 } =   y1. figura 3.2  1.

(mN−1 ) 7 54 125   1. 1 M2 .7 3.5 0 0 m1 0     4 [m] =  0 m2 0  = m 0 2 0 = 1. [∆] Elementele matricei de flexibilitate se determină prin integrarea diagramelor de momente trasate în cele două stări de încărcare.5α2 + 1065α − 480 = 0 unde: . (kg)   0 0 1  0 0 1  0 0 m3        2. Matricea de flexibilitate este: 7  1 4 l3   [∆] = 4 27 54  = 2.5 108 125 0 0 1     sau: α3 − 180. M1 3l 2l 1. şi prezentate în figura 3. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii.7.53 ⋅ 10  0 2 0.5 1 0 0 ml3     6 54 54  − λ 0 1 0 = 0 3EI  10. M2 5l 4l 2l 1.5 0 0 1. M3 l 2l 2l Fig.54 Probleme rezolvate. Determinarea matricei de flexibilitate. 1 M1 .7210884 ⋅ 10 − 7 3EI  7 54 125   l 7  1 4   ⋅ 4 27 54 . 3. reală şi virtuală. ωi Ecuaţia caracteristică în care s-au introdus matricele de inerţie şi de flexibilitate este în acest caz: 8 7   1. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere 0  1. 1 M3 .

034412979    4. Efectuând aceste verificări obţinem:  ε a = u([∆ ][m]) − u ω2  εr % = [ ] −1  3EI  = 6 ⋅ 10 − 7 ⋅  ml3 εa ⋅ 100 = 3. α2=5. ω2=11. Matricea spectrală este: [ ] ω 2  1 ω2 =  0   0  0 ω2 2 0 0   0  =  ω2  3 0 0 5.5 ml3   [∆][m] = 54 54   6 3EI 10. atunci rezultă că s-a calculat corect valorile proprii. α3=0. exprimată în ω2.546 ⋅ 10 − 7 < 0.0326311 (rad s-1). ω3=38. matricea rezultantă este numită matricea dinamică.7336339 ⋅ 10 −3 3EI  = 0  ml3  0     0.34458006 (rad s-1). rezultă: 8 7   1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 55 3EI ml 3 α= 3EI ml 3 λ= ⋅ 1 ω2 Rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt: α1=174.491542283 şi rezultă pentru pulsaţiile proprii valorile: ω1=2. Verificarea pulsaţiilor proprii Prin efectuarea produsului matriceal [∆][m].409459.28804067 (rad s-1).178603383 0  0 2.5 108 125   Dacă urma şi determinantul matricei dinamice sunt egale cu urma şi determinantul inversei matricei spectrale.59899808.1 u([A ][m]) şi  ε a = det([∆ ][m]) − det ω2  [ ] −1  3EI 3 )  = 1 ⋅ 8 ⋅ 10 − 6 (  ml3 .

068792955 − 2.1 .75 ⋅ 10 − 7 < 0. 3.068 y 3.i = 0  şi admiţând y3. det([∆ ][m]) 5.63 y1.061374457 − 0.3 = 2.i + δ 23m3 y 3. Calculul vectorilor (formelor) proprii de vibraţie Introducând succesiv valorile pulsaţiilor proprii în sistemul de ecuaţii al formelor proprii: (δ11m1 − λi ) ⋅ y1.45128037 − 1.i = 0  δ31m1y1.378225022 9.1 = 1 y 2.8 .2 = 1 y 2.i + (δ22m2 − λi ) ⋅ y 2.45 y1. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere εr % = εa ⋅ 100 = 3.636072984  [Y ] =  0. y1.089 y 3.3 = 9.06 y 3.     1.I=1 se obţin formele proprii care constituie matricea modală: 0.56 Probleme rezolvate.378 y 2.8.i + (δ33m3 − λi ) ⋅ y 3.2 = 1.0   Formele proprii sunt trasate în figura 3.i = 0   δ21m1y1.1 = 0.i + δ13m3 y 3.i + δ32m2 y 2.0 1.i + δ12m2 y 2.08969652 .2 = 0.1 = 0.0 1.3 = 1 Fig.

ε r % = 7. [m] Ţinând seama de datele numerice cuprinse în tabelul 2.1 matricea de inerţie a sistemului oscilant considerat.2 = 0 j =1 3 şi utilizând datele anterioare rezultă: ε a = −3 ⋅ 10 −9 m. şi c. ε r % = 6. Constituirea matricei de inerţie.8 ⋅ 10 −8 m.4 ⋅ 10 −8 m. δ13 = 3.8014 EI EI M1M2 1 dx = −0.1 o ortogonalitatea formei 1 cu forma 3: ε a = −1. va fi: 1 0 0 [m] = m0 1 0   0 0 1   2.4726 . ε r % = 3 ⋅ 10 −7 < 0. Verificarea formelor proprii de vibraţie Formele proprii de vibraţie vor fi verificate prin aplicarea următoarelor condiţii: o ortogonalitatea formei 1 cu forma 2: ∑ m jy j.1 Aplicaţia 3. Determinarea matricei de flexibilitate Pentru determinarea coeficienţilor de flexibilitate utilizăm formula Mohr Maxwell şi diagramele de momente M şi M din stările reală şi virtuală de încărcare care sunt trasate în figura 3.3 1.2366 EI EI 1 1 .6393 EI EI δ 23 = 0.1 o ortogonalitatea formei 2 cu forma 3: ε a = −3.9. b.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 57 6.a. Integrând aceste diagrame elementele matricei de flexibilitate sunt: δ11 = δ12 = ∑∫ ∑∫ M1M1 1 dx = 7.95 ⋅ 10 −7 < 0.2. figura 3.42 ⋅ 10 −7 < 0.1 ⋅ y j. prin utilizarea metodelor Staticii Construcţiilor.

4726     Introducând notaţia: α= EI λ m şi efectuând diferenţa celor două matrice ecuaţia caracteristică devine: 7. α2=1.2248726 − λ 0 1 0 = 0 EI  0 0 1   3.52271166    [ω ] 2 iar perioadele proprii: T1=0.4726 = 0 3.8014 − α − 0.6393 − 0.58 Probleme rezolvate.656913185.6393 0. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere δ 22 = 1.2366 m    − 0. .4726 EI   3. Matricea spectrală are forma: 0 0 0.81208592.4726 3.2366 1.8014 − 0.2248 − α Prin dezvoltarea determinantului se obţine ecuaţia caracteristică: α3-12.1574 − α 0. determinate anterior.43.6393 1 0 0   7.2248    3.2366 1.1574 0.1836α2+24. α3=0.71460089. ωi Ţinând seama de matricele de flexibilitate şi inerţie.3958α-11.1574 1 1 .2248 EI EI şi matricea de flexibilitate devine: [∆] =  7.064521966 (s).6393 0. ecuaţia caracteristică va avea forma: 3.851353007 0  m  0 0 1.1574 0. Calculul valorilor (pulsaţiilor) proprii.4726 3.8014 − 0.05178=0 ale cărei rădăcini sunt: α1=9.2366 3.2366 1.2366 3.6393 0.101915128  EI   = 0 0.6393  1   − 0. δ 33 = 3.

016692373 (s).d. Verificarea formelor proprii de vibraţie Aplicăm condiţiile de ortogonalitate ale formelor proprii: .1419592 ⋅ 10 − 3  .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 59 T2=0.     1.1 5. Calculul vectorilor (formelor) proprii de vibraţie Prin introducerea în sistemul de ecuaţii al formelor proprii adimensionale a matricelor de inerţie şi de flexibilitate şi a pulsaţiilor proprii se obţin. U ω EI  [ ] −1  m .   1. Verificarea pulsaţiilor proprii U([∆ ][m]) = 12. 6. εr % = 0  = 12.0   Formele proprii de vibraţie sunt trasate în figura 3. în cazul analizat.1836 EI  m 3 ) .084155486  − 0.54925585  {y 3 } = − 1.555758284   .0   {y 2 } =  1.1836 şi m  2 .i = 1 reprezintă formele proprii:  1. e şi f.203935681 .9.022324 (s) şi T3=0.809374292  {y1 } = 5. 4.05178343    EI  ε r % = 2.     1. EI 3 det([∆ ][m]) = 05978341(  det ω2  [ ] −1  m  = 11. trei sisteme de ecuaţii.08 ⋅ 10 −7 < 0.0    − 0. Soluţiile acestor sisteme pentru y3.

2 = 1. 3.3265 1.1 = 5. M2 .2 = 0. .1 = 1 y2.2723 a.14 ⋅ 10 −3 c. Fig. m1y1.1y1. y1.5557 y3.1y 3.084 y3.3 = 1. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere 1.1 = 0.204 y2.549 y2.1419592 ⋅ 10 − 3 ⋅ 1.463 0.2 + m2 y 2. M3 d.1y j. M1. M1 b.2 = 0.1y 2.60 Probleme rezolvate.084155486m + m ⋅ 1 ⋅ 1 j =1 3 .4458 0.2 = = (1. M2 2.555758284 )m + 5. M3 .5867 y1.809 y3.8892 0.9 ∑ m jy j. f.3 = 1 e.2 + m3 y 3.75 1.463 0.4777 0.2 = 1.089374292 )(− 0.0 y3.1 = 1.

2825 1.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 61 ε a = 4.1804 0.1329 0.1190 -0.53 ⋅ 10  .1804 0.1 şi au fost determinate aplicând metoda izolării nodurilor şi corespunzător formulei Mohr . (kg) m2  0 1 0 1 2.819 ∑ ∑ 4.7083 -0.3 5. ε a = −4.1331 -0. Constituirea matricei de inerţie.6376 0.2048 0.3 5. ε r % = 3 ⋅ 10 − 7 < 0.2833 0.Maxwell.1804 9.7211 0.5089 1.4 1.5315 2.7211 2.4095 0.2048 2 N1 ⋅ Nkr kr EAkr -0.2 ⋅ 10 −9 ε r % = 3.024 0.2 y j.1804 0.3606 1.2748 -0.1 .3 2.4 3.714 0.3 2.7212 6.005574683m − 1.4095 0.005574687m = −3.0 4.7 δij = -1.4 ⋅ 10 − 9 .6963 .3 5.328 0.3 N1 kr 2 Nkr (N1 )2lkr kr (N1 )2 ⋅ (Nkr )2lkr kr 1. ε r % = 3.6 5.2832 0.8843 18. Aplicaţia 3.8031 0.3606 1.3571 -0.0 4.7211 1.[∆] Eforturile din barele grinzii cu zăbrele şi valorile coeficienţilor de flexibilitate sunt cuprinse în tabelul 3.2048 0.5952 -0.18 ⋅ 10 − 7 < 0.0 4. ∑ m jy j. ε a = −3 ⋅ 10 − 9 .8843 1.3 5.1 j =1 şi din calculele efectuate a rezultat corectitudinea formelor proprii.1y j.3606 1.7 6.6 5.476 -0.0 4.3 = 0.3. Tabelul 3.549 0.0 4.0709 0.3074 0.1804 1.7211 4.4 3.2380 0.1 Bara lkr 4.4095 -0. matricea de inerţie se constituie sub forma: [m] = m1   0 0  2 0 4 2 0  = m  = 1. [m] Conform datelor numerice ale sistemului dinamic considerat. Determinarea matricei de flexibilitate.3 = 0.37 ⋅ 10 − 7 < 0.819 0.2833 0.1329 2.4095 -0.5 4.952 0. figura 3.2048 -0.7212 0.2 1.3 5.1 j =1 3 3 ∑ m jy j.476 -0.4761 0.5 4.1334 0.7713 0.1331 0.2048 0.

9772 EA EA Matricea spectrală va avea forma: [ω ] = EA 0.8973 m m − 36. 6.3074 6.0644   EA  2 2  m = −1. ecuaţia caracteristică este: λ2 − 36.86 ⋅ 10 −5 < 0. ωi Ţinând seama de matricele de flexibilitate şi de inerţie. λ 2 = 8.217 ⋅ 10 − 4 ⋅    EA  2 εr % = = 4.6443217   EA  εa  m 250.8973 =0 EA EA εr % = 0 −1   2 ε a = det([∆ ][m]) − det ω 2  = m1m2 δ11δ 22 − δ12 − (λ1 ⋅ λ 2 ) =   [ ] ( ) m = 250.0358 m 0 2   0.6442   EA  2 m − 250. Verificarea pulsaţiilor proprii −1   ε a = u([∆ ][m]) − u ω 2  = (δ11m1 + δ 22m2 ) − (λ1 + λ 2 ) =   [ ] = 36.62 Probleme rezolvate. Calculul valorilor (formelor) proprii de vibraţie Prima formă proprie de vibraţie se determină rezolvând următorul sistem de ecuaţii: . Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere Matricea de flexibilitate se constituie sub forma: [∆] = 1 EA 9. Calculul pulsaţiilor proprii.6442  =0 EA  EA  2 ale cărei rădăcini sunt: λ1 = 27.9201 m m .1 5.8973 m  m + 250.1114 0 4.6963   .2825 3.6963 18.

1 y1. rezultă y1.2 = = 2m ⋅ 0. Constituirea matricei de inerţie [m] [m] = m1   0 0  1. Admiţând y2.1=0. figura 3. . AE Matricea modală devine: [y] = 0.1=1.1 y 2.9507 EA în sistemul de ecuaţii ale formelor proprii.384 ⋅ 10 − 3 < 0.6948 .4.6948) + m ⋅ 1 ⋅ 1 = 4. se va determina din matricea de rigiditate a structurii în coordonatele statice.7196   1 − 0.1 − 9. Cea de a doua formă proprie de vibraţie se determină identic. y1.Z6 şi două translaţii. patru rotiri: Z3…. m atestând corectitudinea valorilor ordonatelor formelor proprii de vibraţie. 1  6.6376y 2.5 0  = m  m2   0 1 2-3.1 = 0  obţinut prin introducerea matricei de flexibilitate şi de inerţie şi a valorii proprii m λ1 = 27. folosind cea de a doua valoare proprie λ 2 = 8.3053y1. [k] Matricea de rigiditate.3926y1.1 = 0   13. Determinarea matricei de rigiditate.1 + 6. prin procedeul de condensare.2 = 1.6963y 2.5 1.2 + m2 y 2. Verificarea formelor proprii de vibraţie Prin aplicarea condiţiei de ortogonalitate a celor două forme proprii de vibraţie se obţine o eroare absolută: ε a = m1 y1.9772 m rezulta : y 2.7196.1 . pe direcţia gradelor de libertate: Z1 şi Z2. în coordonatele dinamice ale sistemului oscilant.9648 .2 = −0.384 ⋅ 10 − 5 m şi o eroare relativă: εr % = εa = 4. Aplicaţia 3.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 63 − 9.7196 ⋅ (−0.

pe sistemul de bază din metoda deplasărilor. Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere Dacă se notează matricea de rigiditate a structurii cu [R].43878389 .5a 6EI   a2   6EI  −  a2  _  0    2EI  a    2EI  1. în deplasate.90468365 − 18. figura 3.5a   care prin condensare ne conduce la matricea de rigiditate a sistemului oscilant: [K] = EI  39. LMV=0. o deplasare egală cu unitatea.10. atunci matricea de rigiditate a sistemului oscilant se calculează cu relaţia: [K] = [R11 ] − [R12 ][R 22 ]−1 [R 21 ] Coeficienţii de rigiditate rij se determină prin scrierea ecuaţiilor de echilibru static pe noduri ( M = 0).64 Probleme rezolvate.738701173  .   a3 − 18.43878389 11. în deformate şi ecuaţii de lucru ∑ j mecanic virtual. aceasta are forma: r11  r21  − [R ] = r31  L  L r  61 r12 r22 − r32 L r62 L | r13 − | | − r14 − r15 − | r23 r24 r25 | r33 r34 L L L L r35 L r65 L r16   r26  −   [R ] [R 12 ] r36  =  11   [R 21 ] [R 22 ] L  L r66   | r63 r64 în care: rij reprezintă reacţiunea din blocajul i. când în blocajul j se produce. care are forma:  54EI  3  a   24EI − 3  a  _  − 6EI [R ] =  a2   0     6EI  a2  6EI   a2  − 24EI a 3 | | | _ | | | | | − 6EI a 2 0 6EI a _ 0 14EI a 0 2EI a 2 6EI [R11 ] _ 24EI a _ 6EI a2 6EI a 2 3 − 6EI 2 [R12 ] − _ a 2 − − a _ 12EI a 0 2EI a 0 − 6EI a2 _ 2EI a 0 [R 21 ] − − 6EI a 6EI a 2 2 [R 22 ] 10EI 1.5a  10EI   1. Constituim matricea de rigiditate [R].5a 2EI 1.

10.3. ∆ ψ= a 3 ⋅ 2EI a2 f. Fig. r21 6EI a 2 ψ= ∆ 6EI a a2 6EI r11 a2 6EI a2 6 EI a 2 e. Z1 r51 2 5 6 6EI r61 r21 2 6EI a2 r31 1 3 c.a . 2 Z6 Z2 EI Z3 1 Z4 2EI b. a 4 6 ⋅ 2EI a2 r41 Z1 = 1 r11 3 ⋅ 2EI a2 d.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 65 Z5 EI EI 2EI 2EI a.

Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere r52 r62 6EI a2 6EI a2 r22 ψ= 6EI a 2 ∆ a 6EI a2 r12 r32 a. r22 r55 r65 r25 6EI a 2 ψ= ∆ a 6EI a2 r35 r45 r15 c. r42 r12 b.b . Fig. e.66 Probleme rezolvate. r25 4EI a ψ= ∆ a 4EI a ψ= ∆ a 2EI a r15 f. d.10.3.

Fig.51273625 mEI  EI ω2 + 128.5m2 ω 4 − 57. 2 şi 3 în ecuaţia caracteristică (3.5 0  =0  − ω m  a3 − 18.381125963 EI ma3 . r24 ψ= ∆ a 4EI a 2EI a c. r14 3EI a b.43878389 2 1.10. deduse la punctele 1.73870177   0 1 şi prin dezvoltarea determinantului: 1.90468365 − 18. 3.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 67 r54 r64 4EI a r24 ψ= ∆ a 4EI a 2EI a r14 r34 3 ⋅ 2EI 1. ωi Introducând matricele de inerţie şi de flexibilitate. .43878389 11.c 4.4404277  3 a3 a   =0   2 Rădăcinile ecuaţiei de mai sus sunt: 2 ω1 = 2.24) se obţine: EI  39. Calculul valorilor proprii.5a r44 a.

1 +  a3     EI EI m  ⋅ X 2. rezultă: εr % = u [m]−1 [K ] − u ω 2 −1 ( ) ([ ]) ⋅ 100 = 0 u([m] [K ]) ( ) −1 sau εr % = [K]) 7-8.381125953   3 ma a    EI  − 18. Determinarea vectorilor proprii.60312243 − 12. {X i } det [m] det [m]−1 [k ] − det ω 2 ( ([ ]) ⋅ 100 = 0 2 Prin introducerea succesiv a valorilor proprii ω1 .1 = 0  ( ( ) ) sau   EI EI ⋅ 1.90468365 3 − 2.1 = 0  a3  − 18. [ω2] EI [ω ] = ma 2 0  2.68 Probleme rezolvate.96069821  6.1 + K 22 − ω1 m2 ⋅ X 2.1 = 0  11 1 1  2 K 21X1.43878389 EI ⋅ X 1.96069821 2 EI ma3 .381125953   3 0 35.1 + K12 X 2. ω2 în sistemul de 2 ecuaţii al formelor proprii de vibraţie se obţin două sisteme de ecuaţii:  K − ω2m ⋅ X 1. 5. Constituirea matricei spectrale.1 = 0 + 11.43878384 ⋅ X 2.1 −  39.73870173  verificarea pulsaţiilor proprii se efectuează prin intermediul erorilor relative.381125953    3 3 ma a    şi . Sisteme cu n GLD – Vibraţii libere ω 2 = 35.29052259   ma3 − 18. Verificarea pulsaţiilor proprii Efectuând produsul matriceal: [m]−1 [K] = EI  26.73870173 − 2.43878389 11.5m  ⋅ X1.

1=0. Matricea modală are forma: [X] = 0.507494194 şi X1.507494194   1 − 1.09 ⋅ 10 − 7 < 0.2 = 0  a3  − 18.2m2 = = 0. respectiv X2.5m + 1 ⋅ 1 ⋅ m = 1.73870173 − 35.1 .313643927.1 X 2.2=1.90468365 3 − 35. 1⋅1⋅ m .313643927 ) ⋅ 1.43878389 ⋅ X 2.5m  ⋅ X1.1 X1.96069821 m  ⋅ X 2.96069821   ma3 a    EI  − 18.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 69   EI EI ⋅ 1.1=1.313643927  1  9.09 ⋅ 10 −9 ⋅ m = 1.507494194(− 1.2m1 + X 2. stabilim următoarea soluţii: X1. Verificarea formelor proprii de vibraţie Aplicăm condiţia de ortogonalitate: {X1}T [m]{X2 } = 0 şi determinăm eroarea absolută şi cea relativă: ε a = X1.2 = 0    ma3  a3   Rezolvând sistemele de ecuaţii ale formelor proprii pentru X 2.2=-1.2 +  a3     EI EI + 11.09 ⋅ 10 − 9 m εr % = 1.43878389 EI ⋅ X 1.2 −  39.

PROBLEME REZOLVATE Problema 4.2. 4.1 5 SISTEME CU n GLD – VIBRAŢII FORŢATE Să se traseze diagramele de eforturi maxime şi minime.1 . acţionate de încărcările gravitaţionale şi forţe perturbatoare F(t) de tip armonic.1 F2(t)=F02sinθt 2 EI 1 2EI h/2 m1 F1(t)=F01sinθt h 2EI l Fig. pentru următoarele structuri. 4.

Sistemul vibrant 4.3.2.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 71 4. Obs. Sistemul dinamic 4.2.2. Obs.2 4. . 4.1 se va rezolva prin metoda forţelor de inerţie.3 se va rezolva prin efectuarea unei analize modale.2 se va rezolva prin metoda matricei de rigiditate.2.2 F1(t) F2(t) m1 m2 l 1 l l 2 2l l Fig. Sistemul dinamic 4.1.2.3 Obs. 4.2.2 F2(t) 1 h/2 EI EI 2EI EI F1(t) h 2EI 2 l l Fig.

cu ajutorul cărora se constituie matricea spectrală. [m] 0  m1   m2   [m] =   O   mn   0   2-3. ωi. răspunsul sistemului este puternic amplificat.Mk .7 (4. [∆] Elementele matricei de flexibilitate se calculează în conformitate cu următoarele etape : o o o constituirea celor două stări de încărcare: reală şi virtuală.Mj. ( ) 4. Determinarea matricei de flexibilitate.3 ≤ ωi 6. calculul coeficienţilor de flexibilitate şi constituirea matricei de flexibilitate.k sin θt se constituie vectorul amplitudinilor forţelor perturbatoare: .1) 1. θ = ω1. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate Breviar teoretic RĂSPUNSUL FORŢAT AL SISTEMELOR CU N GLD UTILIZÎND METODA MATRICEI DE FLEXIBILITATE 1. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare. trasarea diagramelor de eforturi . Constituirea matricei de inerţie. Această situaţie se poate evita prin respectarea următoarei condiţii: θ ≤ 0. ωi Rădăcinile următoarei ecuaţiei caracteristice: ω2 [∆ ][m] − [I] = 0 reprezintă pulsaţiile proprii.{Fo}. Verificarea situaţiei de rezonanţă θ = ωi În cazul fenomenului de rezonanţă. În cazul excitaţiei de tip armonic: Fk = Fo. 5. Calculul pulsaţiilor proprii.72 Probleme rezolvate.

Determinarea vectorului {∆o} Un element al vectorului {∆o}.n    (4.1     M  {Fo } = Fo. pentru încărcările de mai sus. reprezintă răspunsul dinamic în eforturi.2) 7.j. Acest vector se determină cu relaţia: {∆o} = [∆]{Fo} 8. Constituirea matricei de inerţie. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi (4. Calculul forţelor dinamice. [K] . în sistemul dinamic. Ij. [m] 0 0  m1   O   [m] =  0 m2 0    O    0 0 mn    2-3. Determinarea amplitudinilor forţelor de inerţie. Diagramele de eforturi trasate prin metodele staticii construcţiilor.k     M    Fo. Determinarea matricei de rigiditate. RĂSPUNSUL FORŢAT AL SISTEMELOR CU N GLD UTILIZÎND METODA MATRICEI DE RIGIDITATE 1. pe direcţia GLD când acesta este acţionat de amplitudinile forţelor perturbatoare. (4. Fd Valorile forţelor dinamice maxime se determină cu relaţia: {Fd} = {I}+{Fo} 10.3) Amplitudinile forţelor de inerţie se determină prin rezolvarea sistemului de ecuaţii:  1  [∆ ] −  [m]−1 {I} + {∆ o } = {0} (4.4)   2 θ   9. reprezintă deplasarea măsurată.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 73 Fo. ∆o.5) Sistemul oscilant se încarcă cu ansamblul de forţe dinamice aplicate în dreptul maselor şi pe direcţia GLD şi cu forţele gravitaţionale aplicate în dreptul maselor şi pe direcţie verticală.

calculul coeficienţilor de rigiditate (reacţiunile din blocajele GLD produse de deplasări succesive egale cu unitatea) şi constituirea matricei de rigiditate. ωi Rădăcinile ecuaţiei caracteristice: [K] − ω2 [m] = 0 reprezintă pulsaţiile proprii. Determinarea vectorului {Ro} Un element al vectorului {Ro}. Verificarea situaţiei de rezonanţă. Calculul pulsaţiilor proprii.k sinθt se constituie vectorul amplitudinilor forţelor perturbatoare: Fo. {Fo} În cazul excitaţiei de tip armonic: Fk = Fo. cu ajutorul cărora se constituie matricea spectrală.74 Probleme rezolvate. Ro. θ=ωi Fenomenul de rezonanţă (θ=ωi) produce o puternică amplificare a răspunsului sistemului şi pentru evitarea acestei situaţii este necesar să se respecta condiţia: 1. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare.k    M    Fo. În cazul în care forţele perturbatoare acţionează î\în dreptul maselor şi pe direcţia GLD.1     M   {Fo } = Fo. 4. 5.7 ωi 6.j reprezintă reacţiunea din blocajul GLD ce se produce când sistemul de bază dinamic este acţionat de amplitudinile forţelor perturbatoare.n    7.3 ≤ θ ≤ 0. atunci: . Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate Aflarea elementelor următoarelor etape: o o matricei de rigiditate presupune parcurgerea constituirea sistemului de bază dinamic (sistemul oscilant cu deplasările pe direcţiile GLD blocate).

7) 9. . [K ] − θ2 [m] {y} + { o } = {0} ( ) (4. calculul formelor proprii de vibraţie. [m] 0  m1   O    [m] =  m2   O    0 mn    2-3. calculul coeficienţilor de rigiditate. verificarea pulsaţiilor şi formelor proprii de vibraţie. care se produc pe direcţiile GLD. RĂSPUNSUL FORŢAT AL SISTEMELOR CU N GLD UTILIZÎND METODA ANALIZEI MODALE 1.6) Amplitudinile deplasărilor maxime. yj (4. Constituirea matricei maselor. 8. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi Diagramele de eforturi maxime şi minime se trasează aplicând metodele Staticii Construcţiilor în cazul acţionării sistemului oscilant cu forţele dinamice maxime.8) 10.    Fdj   M      Fdn  (4. [ω2]. în dreptul maselor şi pe direcţiile GLD şi cu forţele gravitaţionale aplicate pe direcţii verticale. [y] Se realizează următoarele: o o o o o stabilirea situaţiilor de încărcare. Fd Amplitudinile forţelor dinamice maxime se determină cu relaţia: Fd1    Fd2   M  {Fd} =   = [K]{y}. Fd. Determinarea forţelor dinamice maxime. reprezintă soluţiile sistemului de ecuaţii: R . Determinarea modurilor proprii de vibraţii. determinarea pulsaţiilor proprii şi constituirea matricei spectrale.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 75 {Ro} = -{Fo}. Calculul deplasărilor maxime.

i i =1 n j =1 n 2 ωi mj j =1 ∑ F0. Calculul răspunsului dinamic în eforturi .9)     2 prin introducerea succesivă a pulsaţiilor proprii în sistemul de ecuaţii de echilibru.3 ≤ θ ≤ 0. ⋅ y2 i j.n      8. Fd Forţele dinamice maxime se determină cu relaţia: Fd.10) 7. j  y j   M   M       yn  Fd. θ=ωi Pentru evitarea amplificării răspunsului dinamic. Verificarea eventualei rezonanţe. n (4. µi Factorii de amplificare dinamică se determină cu relaţia: µi = 1 2   1 − θ  + 4ν 2  θ  i ω  2 ωi   i   2 (4. j ⋅ y j. Determinarea factorilor de amplificare dinamică. 5. Determinarea forţelor dinamice maxime. yj Deplasările maxime măsurate pe direcţia GLD se determină prin aplicarea principiului superpoziţiei cu relaţia: yj = ∑ y j.76 Probleme rezolvate. se impune respectarea condiţiei: 1. care se poate face prin aplicarea metodei analizei modale.1  y1      Fd.7 ωi Dacă acest fenomen este greu de evitat atunci în determinarea răspunsului trebuie inclusă influenţa amortizării sistemului. Calculul deplasărilor maxime.2  y2   M   M  {Fd} = F  = [k ]       d.i ∑ µi . θ=ωi. 6. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate 4. în cazul situaţiei de rezonanţă.

ωi Matricea spectrală are forma: [ω ] = EI 0. Constituirea matricei de inerţie.93684903(rads −1 ) 5.4. [m] [m] = m1   0 0  1 0 4 1 0  = m  = 1. Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare.78 ⋅ 10   (kg) m2  0 1 0 1 2-3.7 ≥ ≥ 1. [∆] Integrând diagramele de momente încovoietoare trasate în figura 4. ω1 = 24.6393475  − 8 2.3465264 7. 6.657009  =  0.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 77 Diagramele de eforturi (maxime şi minime) se trasează prin acţionarea sistemului oscilant în dreptul maselor şi pe direcţia gradelor de libertate cu amplitudinile forţelor dinamice (Fd) şi pe direcţia verticală cu forţele gravitaţionale utilizând metodele staticii construcţiilor.823634488   0 5032.9653508 3. {Fo} .1 1. Verificarea condiţiei de rezonanţă. în situaţia când răspunsul sistemului este puternic amplificat.3 ωi În cazul sistemului oscilant de faţă θ 15 θ 15 = = 0.2114 ω2 70.224819 3.8013729    4. rezultă următoarea matrice de flexibilitate: [∆] = 1 EI  3.95309618 este satisfăcută condiţia de mai sus.3465264  -1   = 10   (mN ) 3. Determinarea matricei de flexibilitate.95309618(rads −1 ) ω 2 = 70. θ=ωi Pentru a evita fenomenul de rezonanţă.6393475 7. este necesar să fie satisfăcută condiţia: θ 0. = = 0. Aplicaţii Aplicaţia 4.101915383 m 0 2 0 0  622.93684903 ω1 24.1736762  3.6011.03655 (rad s-1). Calculul pulsaţiilor proprii.

6393475 7.6393475I1 − 19. Determinarea vectorului {∆0} {∆ 0 } = ∆ 0.1  = 103 5   0.2  ∆  103 27. 9. Introducând în ecuaţia amplitudinilor forţelor de inerţie matricele de inerţie şi de flexibilitate.78 F   Probleme rezolvate.35218532I2 + 4.2 = 7.6029721⋅103 (N) Fd2 = I2+F0.  3.924907  0 − 23. Ij.9924907 ⋅ 10 4 = 0  sau Soluţiile sistemului de mai sus reprezintă amplitudinile forţelor de inerţie: I1=1602. Determinarea amplitudinilor forţelor de inerţie.6827586 ⋅ 10 − 2 EI m 0 1 I2   10 3 27.8711945   EI  49.224819 3. Pentru sistemul oscilant luat în studiu diagramele de eforturi sunt prezentate în figura 4. Calculul forţelor dinamice maxime. determinate anterior şi a pulsaţiilor forţelor perturbatoare θ = 15rads −1 . I2=2881. θ2 = 3.9287392I + 3. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate {F0 } = F0.8812601⋅103 (N). Fd Fd1 = I1+F0.972097 (N).1 = 4.6393475I + 2. 10.924907  8.4 .1  = [∆]{F0 } =  0. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi În vederea trasării diagramelor de eforturi dinamice se va încărca sistemul oscilant cu forţele dinamice şi forţele gravitaţionale.6393475  1 m 1 1 0 I1   ⋅ ⋅   + −   3.6827586 ⋅ 10 − 2 EI m aceasta devine: 1   EI  +  3.260106 (N).78711945 ⋅ 10 4 = 0  1 2 .2  3 (N) 7.8013729  3.8711945 0  =  EI  49.

0241 Fd1 Q2 Fd1 Q2 Fd2 Fd2 d.4966 13792.88892 0.5867 1.4. 14346.4 Aplicaţia 4. M1 .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 79 0.205 554. 1 1.861 Fig.5 0 1. M1 .4777 0. M2 .7018 1457.4543 554.5 .4543 13792. M1 28542.2 1. M2 2. 14346.4966 14547.2723 b. c.4458 Q1 Q1 a. M2 28542.29 ⋅ 10  m2  0 1.3265 1. [m] [m] = m1   0 0  0 1 0  4 1  = m  (kg)  = 2.861 M2 . 1 1. Constituirea matricei de inerţie.75 1.205 f. M1 2.7018 e.

7935 4.14  h3 − 8. θ=ωi Pentru valoarea pulsaţiei forţelor perturbatoare θ = 30 rad s-1 rezultă: .5 5. K22 1 K12 b. Determinarea matricei de rigiditate. Calculul pulsaţiilor proprii.7935  . prin aplicarea metodei deplasărilor rezultă următoarea matrice de rigiditate: [k ] = EI  34.6822  0 K21 K11 1 a.5. [K] Conform situaţiilor de încărcare prezentate în figura 4. ωi Prin rezolvarea ecuaţiei caracteristice. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate 2-3.4.4614   3 35. se obţin pulsaţiile proprii ale sistemului vibrant cuprinse în matricea spectrală: EI [ω ] = mh 2 0  2. Fig. Verificarea condiţiei de rezonanţă. 6.0503 − 8.80 Probleme rezolvate.

yj Introducând datele calculate anterior în sistemul de amplitudinilor deplasărilor ce se produc pe direcţia GLD: ecuaţii al [k ] − θ2 [m]){y} + {R 0 } = {0} se obţine sistemul:   EI EI EI ⋅ m  ⋅ y1 − 8.2  1 R  (N). Constituirea vectorului amplitudinilor forţelor perturbatoare {F0 } = F0.7 ≥ θ ≥ 1.1  = 10 4 1    0. = 0. y 2  EI − 5255. Fd Forţele dinamice maxime se determină cu relaţia: .547.7935 ⋅ y 2 − 10 4 = 0  34.342334  9.5m  ⋅ y − 10 4 = 0  2 1     mh3 h3 h3    ale cărui soluţii sunt: {y} =   y1  h3 − 1286. 8.1  = −{F0 } = −10 4 1    0.891025   3 h mh h3    − 8.000894  =  . rezultă: {R 0 } = R 0. Constituirea matricei amplitudinilor forţelor {F0 } = F0.891025 EI ⋅ 1.3 ωi 6a. Determinarea forţelor dinamice maxime.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 81 θ θ = 1.2  1 F  (N) 6b.1  = 10 4 1    0.4063 ω1 ω2 fiind verificată condiţia pentru evitarea fenomenului de rezonanţă 0.2  1 F  (N). Determinarea vectorului. {R0} Forţele perturbatoare acţionând în dreptul maselor şi pe direcţia GLD.0503 3 − 5.7935 EI ⋅ y +  6. 7. Calculul deplasărilor maxime.14 EI − 5.

0503 − 8.7.14  EI − 5255.4. diagramele maxime şi minime.6 .82 Probleme rezolvate.7935 {Fd } =  2424. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate {Fd}=[k] {y} sau: {Fd } =   şi Fd1  EI  34.000894 = 3     6. Fig.136573    . − 20959. Q1 Fd1 Q2 Fd2 c.4.35307  10.6 se vor trasa prin metodele Staticii Construcţiilor. Determinarea răspunsului dinamic în eforturi Acţionând sistemul oscilant cu forţele dinamice obţinute mai sus.342334 Fd2  h − 8.7935 h3 − 1286. figura 4. (N). Fig. Q1 Fd1 Q2 Fd2 d.

4.11736 ⋅ 106 4.3 1. m2   0 1  0 1 2-3.5858 ⋅ 106 2.271 ⋅ 106 Fig.181 ⋅ 106 Aplicaţia 4. Constituirea matricei de inerţie.271 ⋅ 10 6 3. matricea de flexibilitate va avea forma: .2993 ⋅ 10 6 1.181 ⋅ 10 6 2.29 ⋅ 10   .5048 ⋅ 106 Mmin 3. (kg).11736 ⋅ 10 6 3. 2. [m] [m] = m1   0 0  1.7 3.8817 ⋅ 10 6 4.7594 ⋅ 106 e. Determinarea modurilor proprii de vibraţie Utilizând diagramele de eforturi trasate în figura 4.3 0  = m  = 2.8.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 83 2.3 0 4 1.7594 ⋅ 106 f. Mmax 3.5048 ⋅ 10 6 4.7594 ⋅ 10 6 1.8817 ⋅ 10 6 4.

2     2.3 . pentru: θ = 30rads −1 .3165653 2. Verificarea condiţiei de rezonanţă Pentru valoarea pulsaţiei forţei perturbatoare θ = 30 rad s-1 rezultă: θ θ = 2. corespunzător primului mod de vibraţie. 5.4299277 .0939323    0 15. 88   81   iar matricea de rigiditate: [k ] = [∆]−1 = EI [ω ] = m1 2 6EI 1 3 ⋅ 1 9856 2016   3160 2016 3321 Prin rezolvarea ecuaţiei caracteristice se determină matricea spectrală: 3 0 5. ωi rezultă că amortizarea sistemului oscilant trebuie luată în considerare la determinarea forţelor dinamice şi în consecinţă vom utiliza analiza modală.175 EI m13 . se determină cu relaţia: .24921. θ2 = 17.   1 1 2. µi Factorul de amplificare dinamică.2  = − 0.1 y 1. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate 3 [∆] = 1 6EI  41  112  2 −  9  − 2 9 .7 ≥ θ ≥ 1. = 1.60709  iar soluţiile ecuaţiilor formelor proprii adimensionale constituie matricea modală: y  y [y] = y1.84 Probleme rezolvate.049 ω1 ω2 Cel de-al doilea raport nu respectă condiţia: 0.1 4. Determinarea factorilor de amplificare dinamică.

8 . Q1 + Fd1 497341.8515 Mmax 407731. 12 ⋅l 81 24 ⋅l 81 1.4626 285139. 41777259. 1 18 ⋅l 81 32 ⋅l 81 c. 4.5 ⋅l 168 6 ⋅l 168 b.2163 Q 2 − Fd2 Mmin 164147.0939323  m  2 a.0939323  m  EI  17.05 EI  5.175  m 1 − EI  5.7961 Q2 + Fd2 220670.7469 d.6906 Fig. 1 16 ⋅l 168 48.9605 Q1 − Fd1 206432.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 85 1 µ1 = 1  2  2 1 − θ  + 4ν 2 θ  2 2 ω1  ω1   2 = EI  17.6591 206331.175  2 m  + 4 ⋅ 0.9583 246295. 55 ⋅l 168 1.7093 378824.

1 y1. Calculul răspunsului dinamic în eforturi Diagramele finale sunt trasate în figura 4.2 + m2 y 2.1 + y 2.2F0.1 2 ) ⋅ µ1 + y 2. yj.2 2 2 ω2 m1y1.1F0.1 + y 2.1F0.1 + y 2.1873259⋅10-3 m.1F0.7. + 4ν 2 θ2 ω2 2 6.2 + m2 y 2.420387784.2 2 2 ω 2 m1 y1.1  = [k ]   d.2F0. .671761 ⋅ 10 − 4 m 7.2 2 2 ( ) ⋅µ 2 şi prin introducerea datelor numerice se obţine: y1=1.884756168 .1 ( ) ⋅ µ1 + y1.86 Probleme rezolvate. rezultă: µ1=0. rezultă: µ2 =  2  1 − θ     ω2  2   1 2 = 6.2F0.1 + m2 y 2. Determinarea forţelor dinamice maxime. Calculul deplasărilor maxime.2F0. Deplasarea măsurată pe direcţia GLD rezultă: y 2 = y 2.2  F  y1  30187.c şi d. Sisteme cu n GLD – Vibraţii forţate şi prin efectuarea calculelor.1 + y 2.2 2 ( 2 m1 y1. Deplasarea ce se produce pe direcţia primului grad de libertate dinamică se determină cu relaţia: y1 = y1.1 + m2 y 2.2 ( ) = 7. Fd {Fd } = Fd. Pentru cel de-al doilea mod propriu de vibraţie.97914 8.2 y1.2 2 ω2 m1y1.1 y1.1F0.2 ω2 2 y1.39235 =  (N) y 2  11258.

VIBRAŢII LIBERE ŞI FORŢATE Probleme propuse spre rezolvare: 2.5 ⋅ l 0.5 ⋅ l Fig.PROBLEME PROPUSE 6 SISTEME CU n GLD .2. m1 m2 1 0.5 ⋅ l 0.25 ⋅ l 2 l 0.25 ⋅ l 0.1 Să se determine modurile proprii de vibraţie pentru sistemele desenate în continuare.1 .

2.2.5 ⋅ l Fig.5 ⋅ l 1.3 0.25 ⋅ l . Sisteme cu n GLD – vibraţii libere şi forţate 3 m 2 1 m h h 1.88 Probleme propuse.2 m 2 1 h l Fig.

5 ⋅ l l Fig.5 ⋅ l 600 m1 1 l m2 2 l l l Fig. N. maxime şi minime pentru sistemele dinamice prezentate mai jos.4 2.2.2 Să se traseze diagramele M.5 ⋅ l l l l l 0. T. m2 F(f ) = F02 sin θt F(f ) = F01 sin θt m1 2 h 1 h 1.2.5 .STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 89 0.

5 ⋅ l 3 0.90 Probleme propuse.6 F(t) = F02 sin θt F(t) = F01 sin θt m1 m2 2 1 l l Fig.2.5 ⋅ l 0.5 ⋅ l 0.7 0.5 ⋅ l 0.5 ⋅ l Fig.5 ⋅ l 2 0. Sisteme cu n GLD – vibraţii libere şi forţate F(t) = F01 sin θt F(t) = F02 sin θt F(t) = F03 sin θt 1 0.5 ⋅ l 2 F(t) = F02 sin θt m1 h 1 F(t) = F01 sin θt m2 h l Fig.2.2.8 l .

Bucureşti.BIBLIOGRAFIE B 1... 1975. Bănuţ.. Date cronologice. Bârsan. Mihăilescu. 6. 5. EDP. Bucureşti.M. J. Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Bănuţ. .. Stabilitatea structurilor elastice. G. Editura Academiei R. V. Calculul neliniar al structurilor.. 4. 1964. Bucureşti.. McGraw-Hill Books Company. Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale.R. Bălan. Bucureşti. Editura Tehnică. 3.. Bucureşti. Şt.S. Bălan. Editura Academiei R. H..M. 1985. V. N.. New York. Bigs. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dinamica şi stabilitatea construcţiilor. ş. Şt.S. 1979. 1979.a. Introduction to Structural Dynamics. Şt... 2. 1981.R. Popescu..

Vol. 24. Cihodaru. Gh. 17. Crainic. C. Buzdugan. Dinamica structurilor şi inginerie seismică. Bucureşti.. Dicţionar de mecanică. 1968. D. Culegere de probleme de vibraţii mecanice. Văiteanu. Bucureşti.S. Iorga. Ivan. M. A. Bazele calculului structurilor la stabilitate. Ch. 1980. Crede. Editura Tehnică. Bucureşti. ş. Bucureşti.. Bazele teoretice de calcul al construcţiilor. 18. Editura Academiei R. Darabont. Comportarea şi calculul neliniar al structurilor. Vibraţiile sistemelor elastice.I.. Ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii în mecanica construcţiilor.. 1974. Mecanica construcţiilor. Bucureşti. 1983. vol... Bucureşti. Chiriacescu.R. 1967. Bratu. Bucureşti. I. Ilie. 23. Sergiu T.. Editura Tehnică. Bucureşti.. H.a. Bratu. Formulări şi metode matriceale în statica liniară.. Editura Tehnică. Bucureşti. 22. Filimon. EDP. 1980. Statica construcţiilor. EDP. Bucureşti. Editura Tehnică.. I.R.. Vol. 1984. V. 1982. I. Şocuri şi Vibraţii. Editura Facla. Harris... Petrescu. 1977.. 2004. Editura Academiei R.. . Izolarea antivibratilă a maşinilor. 20. II şi III. vol... Bucureşti... Bucureşti. Izolarea şi amortizarea vibraţiilor la utilaje de construcţii. Buzdugan.. 1987.92 Bibliografie 7.III. Bucureşti. 9. Caracostea.P. Timişoara. Gh..a. M. Bucureşti. M.. Vibraţii mecanice. Al. S. Buzdugan. 12. 10. I.. Editura Tehnică. Mihăilescu El. Concepte şi metode energetice în dinamica construcţiilor.. 13. Sisteme liniare cu un număr finit de grade de libertate. Dinamica maşinilor unelte.. 1979. 11. 1980. Fetcu. 8. Manual pentru calculul construcţiilor. Aplicaţii în Analiza Dinamică a Structurilor şi Inginerie Seismică. Gh.. EDP. Editura Didactică şi Pedagogică. Simanschevici. 16. Hangan. Fierbinţeanu. Polidor... Bucureşti. 1988. Gioncu. Editura Academiei R. Stănilă. ş.. 25.R. Editura Tehnică.. L. V.. Gheorghiu. Iorga. 1968. Bucureşti. Editura Tehnică. L. 21. Radeş. INCERC Bucureşti. M. M.S. Gh. Editura Tehnică. Buzdugan.S. 1980. 14. 19. I. Al.. *** Culegere de probleme de mecanică. Măsurarea vibraţiilor.. Prolegomene. Soare.R. Radeş.Silaş. Editura Academiei R.. M. Dinamica fundaţiilor de maşini. Ifrim. I. Darabont. 1983. 26. 1979... Ifrim. Aplicaţii în tehnică.. Bucureşti. 2000. Şocuri vibraţii. Bucureşti. Editura Tehnică. Bucureşti.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. M. Editura Tehnică. Gh. N. 1983.S. 15.. Al.. Gh. 1974. Măsurarea zgomotului şi vibraţiilor în tehnică. P.

. F. 1979. Metode numerice în tehnică. 41. 32. Bucureşti..S. 46. Sima. Răutu. Editura Tehnică. Bucureşti. 48. Stabilitatea şi calulul de ordinul II al structurilor. Ixaru. EDP. Bucureşti. 1968.. 1986.. Oprea. Silaş. II.. Silaş. Achiriloaie. Stabilitatea structurilor. Editura Academiei R. Pană. Sisteme vibropercutante. 44. Scarlat. Sandi.. Mihu. EDITURA TEHNICĂ. Editura Academiei R.. Probleme de stabilitatate dinamică în construcţii. T. 1977. V. Introducere în dinamica maşinilor vibratoare.. Dragnea. Mihu. Bucureşti... V 42. M. Bucureşti. Editura Tehnică. Elemente de vibraţii mecanice. Calculul structurilor la calculatoare electronice..S. Editura Tehnică.S. 1983. Aplicaţii în FORTRAN.. Gh.. vol.. Bucureşti. Editura Tehnică. Bucureşti. Deciu. Voiculescu. 1984. Salvadori. EDP. Editura Tehnică.. Teorie şi aplicaţii. Stabilitatea şi calculul de ordinal II al structurilor din bare. Vibraţii mecanice. Băbuţ. 1986. 37. Editura Tehnică. Dinamica construcţiilor. M.L. Munteanu. . Calculul dinamic al structurilor. L. Absorbitori dinamici de vibraţii. 38. 1974. Metode numerice în algebra liniară. 39. C. Editura Tehnică. 45. EDP. Editura Tehnică. 1973. Baron. 43.. Gh. 28. Statica Construcţiilor. E.R. EDP. 33.. 1985. 1958. C.. Aplicaţii tehnice. Bucureşti. 1972. Elemente de dinamica structurilor. ş. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Tehnică. Gr. Ispas. Radeş. Editura Tehnică. ş. Sisteme vibropercutante.. 36. I. 30.. 34. Metode numerice în tehnică. Editura Tehnică. Bucureşti.a. Mecanică. Bucureşti. 31. Ch. 1972. M. 29. V. 1973. Moise. 1969. Editura Academiei R. M. Editura Tehnică.R. Metode dinamice pentru identificarea sistemelor mecanice. 1979. 1986. Bucureşti. Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii. Bucureşti.-P. 1991. 1969.a. Gh. 47. Vibraţiile maşinilor – unelte.. R.R. V. Brîndeu. EDP.. D. Gh.. 1995. M.. Probleme speciale. N.. Posea.. Simionescu...G. Nowacki. P. Massonnet.. Bucureşti. Editura Tehnică.S. H.STABILITATEA ŞI DINAMICA CONSTRUCŢIILOR 93 27. Dinamica sistemelor elastice. Bucureşti.R. 35.. Culegere de probleme de vibraţii mecanice. S. Bucureşti.. A.. Marinov. M. Rădoi. Olariu.. Editura Naţional... 1969. Silaş. Scarlat. W. 40. Bucureşti. 49. L. 1982. Editura Academiei R. 50.... Mecanică tehnică. 1999. Sisteme neliniare şi parametrice. M. Simonici. A. Editura Tehnică. Sisteme de ecuaţii liniare şi forme pătratice. Bucureşti. Simion.. 1985. C..

Unităţi de măsură care nu fac parte din sistemul Internaţional de unităţi (SI). 1998. STAS 737/4 – 72. Sarcini. 57. STAS 10101/1 – 75. Ţăposu. Unităţi fundamentale şi unităţi suplimentare. Poduri pentru străzi şi şosele. 67.K. Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Bălan. Editura Tehnică. STAS 737/1 – 72. Bucureşti. 63. Voinea. M. STAS 1489 – 75. STAS 737/2 – 72. Poduri de cale ferată.. Editura Tehnică.. Soare..R. Poduri pentru străzi şi şosele.. STAS 737/3 – 72. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Sistemul Internaţional de unităţi (SI). 52. STAS 101001/OB – 77.94 Bibliografie 51. Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Prefixe pentru formarea multiplilor şi submultiplilor zecimali ai unităţilor SI. 70. Vâlcovici. V. Poduri de cale ferată. Terminologie şi simboluri. 64. Editura Tehnică. Statica. 66. STAS 737/8 – 72. 1965. Convoaie tip. Sarcini în construcţii. Toma. Unităţi tolerate.. Acţiuni în construcţie. Staicu. Sistemul Internaţional de unităţi (SI). 68. Convoaie tip şi clase de încărcare. . Sistemul Internaţional de unităţi (SI). Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru poduri de cale ferată şi şosea. 61. Unităţi derivate. Şt. Bucureşti. N. 60. Ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii în Mecanica Consrucţiilor. Mecanică teoretică. 69. Dinamica construcţiilor. 71. Editura Academiei R. Pasarele.. Teodorescu. Acţiuni. STAS 3221 – 63. Teodorescu. Bucureşti. dinamica şi stabilitatea structurilor. 58. 62. 53. STAS 9446 – 73. STAS 1545 – 63. 56. 1968. Terminologie. Snitko. STAS 10101/0 – 75. 1972. 65.P.P. Şt.. P.. I. Bucureşti. Editura Tehnică. Teorie şi probleme. Bucureşti. Clasificarea şi gruparea acţiunilor. 54. Solicitări variabile periodice. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente.. 59. Acţiuni în construcţie. Unităţi de măsură. 1983. 55. Mărimi caracteristice mecanicii. I. Reguli de formare şi scriere a unităţilor SI. Introducere în mecanica teoretică. 1999.. STAS 3451 – 73. R. Dinamica corpurilor liniar elastice. STAS 3220 – 65. STAS 6488 – 73.. Mecanică analitică şi vibraţii. P.S. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->