... jer je otvoreni kod važan!

Joomla! 1.5: Brzi vodič

2

Sadržaj

Uvod......................................................................................................................................................... 3 Podešavanje XAMPP ................................................................................................................................ 4 Učitavanje i raspakivanje Joomle! ........................................................................................................... 6 Instalacija Joomle! ................................................................................................................................... 8 Sekcije, kategorije i članci ...................................................................................................................... 10 Korisnici.................................................................................................................................................. 14 Web linkovi ............................................................................................................................................ 17 Vijesti drugih izvora ............................................................................................................................... 18 Meni ....................................................................................................................................................... 19 Home ................................................................................................................................................. 19 Kategorije ........................................................................................................................................... 21 Kontakti.............................................................................................................................................. 24 Web linkovi ........................................................................................................................................ 27 Vijesti drugih izvora ........................................................................................................................... 29 Pretraga ............................................................................................................................................. 31 Moduli .................................................................................................................................................... 33 Sindikacija .......................................................................................................................................... 33 Login................................................................................................................................................... 35 Newsflash (Blic vijesti) ....................................................................................................................... 36 Breadcrumbs (putanja) ...................................................................................................................... 38 Šabloni ................................................................................................................................................... 40 Dalji izvori informacija ........................................................................................................................... 42

Joomla! 1.5: Brzi vodič

Joomlamontenegro.com

3

Uvod
Danas ćete proći kroz proces postavljanja vašeg prvog Joomla! sajta. U ovom primjeru, uradićete web sajt za kompaniju koja se bavi uređivanjem zemljišta. Na sastanku sa predsjednikom kompanije, opisao vam je da bi želio da ima sekcije posvećene drveću, narednu za grmlje, i konačnu za travnjake. Želio bi da ima i svoju vlastitu sekciju koja će biti posvećena izvještajima iz kompanije i slično. Naslovna strana biće posvećena posebnim tekstovima. Takođe, biće vam potrebna sekcija za linkove, stranica za pretragu, kao i stranica posvećena RSS vijestima drugih izvora koje se odnose na uređivanje zemljišta. Direktor za odnose sa javnošću je takođe zahtjevao da za sadržina naslovne strane bude dostupna za RSS čitače. U ovom vodiču, za veoma kratko vrijeme podesićete web sajt koji će odgovarati postavljenim zahtjevima.

Joomla! 1.5: Brzi vodič

Joomlamontenegro.com

4

Podešavanje XAMPP
U namjeri da ovaj sajt uradite u Joomli!, prvo ćete morati imati server na kome Joomla! može da radi. Najjednostavniji način za podešavanje servera na vašem vlastitom računaru je da koristite XAMPP. Ako instalirate Joomlu! na stvarnom host serveru, pogledajte zvanični „Officical Joomla! 1.5 Installation Guide“ na http://www.help.joomla.org. Ne instalirajte primjere i idite na dio „Sekcije, kategorije i članci“ nakon što završite sa instalacijom. Napomena: Instrukcije koje slijede bazirane su na Windows instalaciji. Za ostale operativne sisteme proces će biti sličan, mada donekle različit. Za više detalja pogledajte uputstvo za instalaciju XAMPP-a na vaš operativni sistem. 1. Učitajte XAMPP instalaciju za vašu verziju Windowsa, sa adrese http://www.apachefriends.org/en/xampp.html. 2. Nakon učitavanja XAMPP-a, pokrenite setup i sljedite date instrukcije. Instalirajte Apache i MySQL servise kako je preporučeno:

Joomla! 1.5: Brzi vodič

Joomlamontenegro.com

Ako je sve bilo uspješno. Nakon završene instalacije. trebali bi da vidite sljedeće: Čestitamo.5 3.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Joomla! 1. XAMPP je sada uspješno instaliran. uvjerite se da je instalacija uspješno završena tako što ćete otići na adresu http://localhost/.com . a sada krenimo na instalaciju i podešavanje Joomle!.

vrijeme je da učitate i raspakujete Joomlu!. Prvo.joomla. Unutar „htdocs“ direktorijuma. Idite na http://www. Sada je potrebno da učitate najnoviju kopiju Joomle! 1. 4. Otvorite direktorij u koji ste instalirali XAMPP – obično je to C:\XAMPP ili C:\Program Files\XAMPP (odnosi se na Windows). Pronađite „Download Latest“ i kliknite na „1.5 sa Interneta. 3. 1.org i idite do kraja sadržaja lijeve kolone. Otvorite direktorij „htdocs“.5“ da bi se otvorila stranica za učitavanje: Joomla! 1. 2.com . kreirajte novi direktorij pod imenom „joomla15“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. morate napraviti direktorijum za Joomlu!.6 Učitavanje i raspakivanje Joomle! Kada ste završili sa podešavanjem servera.

7 5. Joomla! 1.zip“: 6. Nakon završenog učitavanja.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.com . iskoristite vaš omiljeni program za raspakivanje arhiviranih datoteka. Potom izaberite datoteku koja ima završetak „. i raspakujte fajlove u direktorij koji ste upravo kreirali: Sjajno! Sada smo spremni za instalaciju i podešavanje Joomle!.

Uvjertie se da nemate crvenih stavki u koraku 2 (ako radite instalaciju uz pomoć XAMPP. Na stranici „Database Configuration“ („Konfigurisanje baze podataka“). idite na http://localhost/joomla15 2. 4. a potom pritisnite „Next“. Pročitajte licencu u koraku 3. Upišite naziv web sajta „Uređivanje zemljišta“. 6. Pritisnite „Next“ za završetak instalacije.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. NAPOMENA: NE PRITISKAJTE „Intall Sample Data!“ („Instalacija primjera“). Joomla! 1. Preskočite peti korak i pritisnite „Next“ da bi došli do šestog koraka. 7. unesite sljedeće detalje. 1. 8. potom e-mail adresu i administratorsku lozinku po vašem izboru. Prvo. ovo bi već trebalo da bude podešeno) i pritisnite „Next“ za nastavak instalacije. U prvom koraku izaberite vaš jezik i pritisnite „Next“ pri vrhu stranice.com .8 Instalacija Joomle! Instalacija Joomle! je prosta stvar. i pritisnite „Next“. 5. 3.

5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Ako ste uspješno završili instalaciju. trebali bi da vidite praznu stranicu koja je spremna za vaš Joomla! sadržaj! Joomla! 1. VAŽNO: Otvorite direktorij u kome ste instalirali Joomlu! (obično je to C:\XAMPP ili C:\\Program Files\XAMPP\htdocs\joomla15) i izbrišite direktorijum „installation“: 10. Vratite se nazad na vodič za instalaciju i kliknite na „Site“.9 9.com .

4. 5. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se sa korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom procesa instalacije. Joomla! 1. 6. Umetnite naziv i opis sekcije a potom pritisnite „Save“ u pleti sa alatkama. dodajte sekcije za „Corporate“ i sekciju za „Products“.com . dodajmo i neke sadržaje! Članci su složeni na dva načina: u sekcije i u kategorije. 1. a kategorije mogu sadržati više članaka. Kada ste završili sa kreiranjem sekcija. Kliknite na „New“ u Joomla! paleti sa alatkama. Za dodavanje sekcija na vaš web sajt. Sada kada imamo postavljenu prezentaciju.10 Sekcije. i izaberite „Category Manager“. Sekcije mogu sadržati više kategorija. Za početak rada sa sekcijama. Koristite sekcije za grupisanje sličnih stavki. 2.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Kreirajte onoliko sekcija koliko vam je potrebno. kliknite na „Section manager“ („Upravljač sekcijama“): 3. Za naš sajt o uređivanju zemljišta. kategorije i članci Jedan od najvažnijih dijelova web sajta je sadržaj. kliknite na „Content“ u meniju.

Ovo je prikaz ekrana sa člancima. Za sekciju „Products“. Koristite kategorije za specifičnija grupisanja. 8. a potom izaberite „New“. Slijedite prethodne korake da bi kreirali kategorije. „Bushes“ i „Grasses“.11 7. dodjeljujući ih prethodno kreiranim sekcijama. a potom „Article Manager“. Pod kategorijom „Corporate“ kreirajte kategoriju „President“. Kliknite na „Content“. Ovdje možete uraditi mnogo različitih stvari: Joomla! 1. kreiraćemo i neke članke. kreirajte kategorije „Trees“. 9.com . Konačno.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.

Koristite dugme „read more“ da bi podijelili svaki članak na uvodni dio i puni sadržaj. Za sajt o uređenju zemljišta. kreirajte pet različitih članaka. korišćenjem „Front Page“ opciju. Joomla! 1. kao i izbor da li će se članak prikazivati na naslovnoj strani. Možete koristiti dugme „page break“ da bi podijeli sadržinu članka na dvije stranice. po jedan za svaku kategoriju.com . izaberite po dva članka za prikaz na naslovnoj strani. i postaviti ga u sekciju i kategoriju. o Imate mogućnost da objavite ili neobjavite članak.12 o Dodati naslov članku. o Veliko polje za unos teksta je za unošenje sadržaja članka. 10. Iz svake kategorije. Možete koristiti „read more“ da bi podjelili čanak u sekcije koje će se prikazivati kao sumarni pregled ili ukupno. korišćenjem jednostavne forme za umetanje slika u kombinaciji sa Joomla! Media Managerom.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Možete koristiti dugme „image“ za umetanje slika u članak.

Ako ste izabrali „yes“ za prikaz na „Front Page“ („Naslovna strana“).com .5: Brzi vodič Joomlamontenegro. kliknite na dugme „Save“ da bi sačuvali sadržaj i vratili se na upravljač člancima. ili na „Apply“ da bi sačuvali sadržaj i nastavili i dalje da obrađujete članak. članak će se prikazati na naslovnoj strani: http://localhost/joomla15/: Joomla! 1.13 11. Kada ste završili sa kucanjem članaka.

com . 2. Prvo. kao i direktor za odnose sa javnošću i direktor proizvodnje trebaju imati mogućnost uređivanja njihovog web sajta. tako da trebate kreirati podatke za njihovu prijavu na sajt. predsjenik kompanije. Kliknite na „New“ u Joomla! paleti sa alatkama. i izaberite „Control Panel“. Ako ste već prijavljeni kao administrator. Kliknite na „User Manager“: 3.14 Korisnici Sljedeće.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Joomla! 1. 1. kliknite na „Site“ u meniju. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se sa korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom instalacije.

5: Brzi vodič Joomlamontenegro.15 4. 8. direktora za odnose sa javnošću i direktora proizvodnje. Kliknte na dugme „Contacts“ a potom pritisnite „New“. izaberite „Contacts“ a potom i „Categories“.com . Sljedeće. Unesite detalje za svakog korisnika kojeg kreirate. Pritisnite „Save“ kad ste završili sa kreiranjem svakog od korisnika. trebamo podesiti način na koji će posjetioci sajta kontaktirati predsjednika. Predsjedniku i direktoru za odnose sa javnošću dodijelite grupi „Administrator“ tako da mogu praviti izmjene na web sajtu. 6. 7. ali da ne može vršiti promjene na web sajtu: 5. Joomla! 1. Direktora proizvodnje postavite u grupu „Manager“ tako da može dodavati članke vezane za proizvodnju. Kreirajte novu kategoriju pod nazivom „Preduzeće“ i pritisnite „Save“. U meniju „Components“.

Uvjerite se da ste ste dodali njihove email adrese i opis pozicije koju zauzimaju u preduzeću. Kreirajte četiri različita kontakta – po jedan za predsjednika. Joomla! 1.16 9.com . direktora za odnose sa javnošću. Postavite svakog korisnika unutar kategorije „Corporate“ koju ste kreirali ranije. i povežite svaki kontakt sa korisnikom kojeg smo već kreirali.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. direktora proizvodnje i jedan za vas – webmastera.

2. Kreirajte linkove za informacije o uređivanju zemljišta.joomla.joomlamontenegro. Pritisnite „New“ i kreirajte kategoriju „Landscape Information“. Kliknite na „New“ da bi kreirali novi link. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom instalacije. Prvo. Ako ste već prijavljeni kao administrator.com http://www. 5. Pritisnite „Save“ da bi sačuvali vaš link.com . Web linkovi su stvarčice kao što su: • • • http://www. ne trebate ovo činiti ponovo.com Joomla! 1.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.org http://www.17 Web linkovi U vašem razgovoru sa predsjednikom. Iz menija „Components“. 4. 1. a potom pritisnite „Save“.google. Dodajte još nekoliko linkova u kategoriju „Landscape Information“. rečeno vam je da predsjednik želi da ima linkove prema ostalim sajtovima koji se bave uređivanjem zemljišta. Kliknite na dugme „Links“. 3. izaberite „Web Links“ a potom i „Categories“.

imenujte izvore i dodajte URL RSS izvora u polju „Link“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. ne trebate ovo činiti ponovo. Prvo.php?option=com_id-wp&itemid=105&feed=rss2 http://consumer.org/index. Uvjerite se da se svaki link nalazi u kategoriji „Landscaping“ i izaberite broj članaka koji će se prikazivati uz pomoć ovog izvora. Dodajte različite izvore vijesti u kategoriju „Landscaping“. takođe.einnews.18 Vijesti drugih izvora Predsjednik je. sa ostalih sajtova koji se bave uređivanjem zemljišta.com/rss/news/landscaping 6. zahtjevao i sekciju u kojoj će se prikazivat vijesti drugih izvora. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom instalacije. 3. Potom. 5.joomla. Joomla! 1. Kliknite na „New“ za dodavanje novog izvora vijesti. 1. Pritisnite „New“ i kreirajte kategoriju za „Lanscaping“ a potom pritisnite „Save“.com . 2. Kliknite na „Save“ kad završite. Potražite po Internetu nekoliko RSS izvora koji sadrže informacije o uređivanju zemljišta. Iz menija „Components“ izaberite „News Feeds“ a potom i „Categories“. 4. da bi sačuvali izvor vijesti. Kliknite na dugme „Feeds“. Neki primjeri vijesti drugih izvora mogu biti: • • http://www. Ako ste već prijavljeni kao administrator.

U „Parameters – Advanced“ dijelu uvjerite se da je omogućena opcija „Show a Feed Link“ („Prikaži link za RSS čitač“). Ovo je zbog toga što svaka strana prikazuje u svakom trenutku samo jednu komponentu. Kliknite na „Home“ za konfigurisanje početne strane. modula i ekstenzija.com . Komponente su glavne informacije u Joomli! i upravljane su menijem. Možete kliknuti na „Home“ da bi uredili mnoge od njegovih podešavanja. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom instalacije. 4. Ovi članci se protežu duž cijele širine okvira za prikaz vijesti. vijesti drugih izvora i članci koji nisu određeni za prikaz na naslovnoj strani – ne vide se. Prvo. Home U meniju već imate podrazumjevani „Home“ link. o „# Columns“ je broj kolona u kojima će se članci prikazivati. o „# Intro“ je broj uvodnih dijelova članka koji će se prikazivati na naslovnoj strani. Ako ste već prijavljeni kao administrator. izaberite „Main Menu“. ne cijele strane. web linkovi. ne trebate ovo činiti ponovo. Dodajmo komponente koje već imamo konfigurisane za naš web sajt: 1. uključujući i naziv početne strane. Sistem je izgrađen oko tri vrste informacija – komponenata. 3. Iz menija „Menus“. Joomla! posjeduje ugrađen sistem za rukovanje menijima. sa linkom „Read more“ za pregled cijele sadržine članka. Joomla! 1. o „# Links“ je broj članka koji će se prikazivati samo kao linkovi na dnu stranice. sa linkom „Read more“ za pregled cijele sadržine članka.19 Meni Web sajt neće mnogo značiti ako nemate meni koji će pomoći posjetiocima da se kreću kroz različite stranice. kao i broj članaka koji će se prikazivati. Ako pogledate naslovnu stranu vašeg sajta. tu možete vidjeti samo članke koji su određeni za prikaz na naslovnoj strani. Ovi članci ispunjavanju širinu jedne kolone. U dijelu „Parameters – Basic“ postoji čitav niz različitih opcija koje možete podešavati: o „# Leading“ je broj uvodnih dijelova članka koji će se prikazati na naslovnoj strani. Informacije o kontaktima. koji omogućava pristup člancima koje ste odredili za prikaz na naslovnoj strani.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Ovo će učiniti vašu stranicu pristupačnom za RSS čitače. 5. 2.

com . kao i u zaglavlju stranice dokumenta. Ovo će se prikazati u zaglavlju Internet preglednika. U „Parameters – System“ unesite naslov stranice unutar „Page Title“ polja.20 6.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Za ovaj web sajt. unesite „Landscape Smart!“ da bi zamjenili podrazumjevani tekst „Welcome to the Frontpage!“: Joomla! 1.

21 7. Idite na http://localhost/joomla15 da bi vidjeli rezultate vaših izmjena: Kategorije Sljedeće. „Grasses“ i „President“: 1.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Iz menija „Menus“ izaberite „Main Menu“. Joomla! 1.com . Kliknite na „Save“ da bi završili sa podešavanjem početne strane. „Bushes“. trebamo kreirati linkove za kategorije „Trees“.

izaberite „Articles“ a ptom i „Category Blog Layout“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Kliknite na „New“.22 2. Joomla! 1.com .

U dijelu „Parameters – Basics“ izaberite jednu od četiri kategorije koje smo kreirali ranije. u dijelu „Parameters – Advanced“ možda želite promijeniti i „Primary Order“ („Osnovni poredak“) u „Title – Alphabetical“ („Naslovi – Alfabetski“): Joomla! 1. Takođe. Podesite sličnost linka kao za „Home“ stavku.com . Naslov stranice odredite u dijelu „Parameters – System“. i uvjerite se da ste dodali link izvora u dijelu „Parameters – Advanced“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Izaberite ime za stavku menija u skladu sa kategorijom.23 3.

Kontakti Sljedeće. Joomla! 1. „Grasses“ i „President“.24 4. Iz menija „Menus“ izaberite „Main Menu“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultat: 5. Ponovite ove korake za „Bushes“.com . trebamo dodati link za stranicu „Contact Us“: 1.

5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Izaberite „New“.com . a potom kliknite na „Contacts“ a potom i „Contact Category Layout“: Joomla! 1.25 2.

com . Dajte stranici naziv „Contact Us“ i izaberite „Corporate“ za kategoriju. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate: Joomla! 1.26 3.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. pa onemogućite ovu opciju. U dijelu „Parameters – System“ uvjerite se da ste naslovili stranicu kao „Contact Us“: 4. Nema potrebe za RSS link sa ove stranice.

izaberite „Web Links“ a potom „Category List Layout“: Joomla! 1.27 Web linkovi Naša naredna komponeta je „Web links“: 1. 2. Kliknite na „New“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Iz menija „Menus“ izaberite „Main Menu“.com .

U dijelu „Parameters – System“ uvjerite se da ste naslovili stranicu kao „Web Links“: 4. Dajte stranici naziv „Web Links“ i izaberite kategoriju „Landscape Information“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Nema potrebe za RSS link sa ove stranice. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate: Joomla! 1.com .28 3. pa onemogućite ovu opciju.

5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Joomla! 1.com .29 Vijesti drugih izvora Naredna stavka koju trebamo dodati u meni je „News Feeds“: 1. Iz menija „Menus“ izaberite „Main Menu“.

Naslovite stranicu „Landscaping Feeds“ i izaberite kategoriju „Landscaping“.30 2. U dijelu „Parameters – System“ uvjerite se da ste naslovili stranicu „Landscaping Feeds“: Joomla! 1. izaberite „News Feeds“ a potom i „Category Layout“: 3.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Kliknite na „New“.com .

Kliknite na „New“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.31 4. izaberite „Search“ a potom „Search“: Joomla! 1. Iz menija „Menus“ izaberite „Main Menu“.com . 2. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultat: Pretraga Posljednja stavka u meniju koju trebamo kreirati je stranica za pretragu – „Search“: 1.

U dijelu „Parameters – System“ uvjerite se da ste stranicu naslovili „Search“: 4.com . Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate: Joomla! 1.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.32 3. Naslovite stranicu kao „Search“.

Prvo.com . Prvo. Ova polja mogu biti stvari kao što su „left“. Kliknte na „New“.33 Moduli Sljedeća vrsta sadržaja u Joomli! su moduli. Meni prikazan na naslovnoj strani je jedan primjer modula. Za ovaj sajt. Moduli su sekcije koje leže u unaprijed definisanim poljima na svakoj strani. dodajmo modul za prikazivanje RSS vijesti koje smo kreirali za naslovnu stranu: 3. ne trebate ovo činiti ponovo. Ako ste već prijavljeni kao administrator. Sindikacija Ovo je stranica za upravljanje modulima. 1. „right“ ili „footer“. a potom izaberite „Syndicate“ i kliknite „Next“: Joomla! 1.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. oko glavnog sadržaja. Ovdje možete odrediti koji će se moduli prikazivati na svakoj stranici sajta. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom instalacije. dodaćemo nekoliko korisnih modula. 2. Iz menija „Extensions“ izaberite „Module Manager“.

Izaberite poziciju za prikazivanje vašeg modula. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate: Joomla! 1.com .34 4. Ove pozicije su već definisane u šablonu. u namjeri da odredite na kojim stranicama će se prikazivati modul za sindikaciju: 5. uobičajeno „left“ ili „right“. podrazumjevani šablon ima posebnu „syndicate“ poziciju. Ukucajte ime za polje za sindikaciju. U dijelu „Menu Assigments“ izaberite „Select Menu Item(s) from the List“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Za ovaj modul.

Iz menija „Extensions“ izaberite „Module Manager. Ne želimo da se ovaj modul pojavljuje na svim stranicama. Ovim ćete modul prikazati neposredno ispod glavnog menija. Konfigurišite ovaj modul dajući mu ime „Login“ i izabirajući poziciju „left“.com .35 Login Sjajno! Sada. dodajmo polje za prijavu na sajt. tako da korisnici koje smo ranije kreirali mogu na lak način pristupiti sajtu. Kliknite na „New“ a potom izaberite „Login“ i kliknite na „Next“: 3. tako da nema potrebe za mijenjanjem sljedećih podešavanja: Joomla! 1.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.“ 2. 1.

Ovaj modul prikazuje članke po slučajnom izboru iz određene kategorije. Kliknite na „New“ a potom izaberite „Newsflash“ i kliknite na „Next“: Joomla! 1.36 4.com . Iz menija „Extensions“ izaberite „Module Manager“.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. dodajmo „Newsflash“. Za ovaj primjer. „Newsflash“ modul će prikazivati članke iz sekcije „President“: 1. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate: Newsflash (Blic vijesti) Za naredni modul. 2.

Naslovite modul sa „Latest News“ i izaberite „Top“ poziciju.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. u namjeri da se sadržaj ovog modula prikazuje pored logoa.com .37 3. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate: Joomla! 1. Napravite naslove tako da predstavljaju linkove kako bi posjetioci sajta mogli doći do punog sadržaja članaka: kliknite na naslov i u „Article Title“ izaberite „yes“ da bi prikazali naslov članka: 4. Izaberite kategoriju „President“ za prikaz naslova iz te kategorije.

Kliknite na „New“. Ovaj modul pomaže prilikom kretanja kroz sajt. 1. u okviru „Show Title“ podešavanja. „Breadcrumbs“. Naslovite modul sa „Breadcrumbs“ ali onemogućite prikazivanje naslova modula. 2.38 Breadcrumbs (putanja) Dodajmo i završni modul. izaberite „Breadcrumbs“ i kliknite na „Next“: 3.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.com . Ostala podešavanja ostavite nepromjenjena: Joomla! 1. Iz menija „Extensions“ izaberite „Module Manager“.

com . Krećite se po stranicama da bi vidjeli kako se breadcrumbs mijenjaju: Joomla! 1.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Kliknite na „Save“ i provjerite rezultate.39 4.

com . ne trebate ovo činiti ponovo.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Uz osnovnu instalciju Joomle! isporučuju se dva podrazumjevana šablona. 2. a mnogo više šablona možete naći na Joomla. Prvo. Za naš web sjat.40 Šabloni Šabloni vam omogućavaju da odredite izgled vašeg Joomla! web sajta. Ako ste već prijavljeni kao administrator.org. izaberite željeni šablon i kliknite na „Default“. šablon „rhuk_milkyway“ će se dobro uklopiti: Joomla! 1. 1. Za izbor drugog šablona. Iz menija „Extensions“ izaberite „Template Manager“ Štablon koji je označen zvjezdicom je vaš trenutni šablon. idite na http://localhost/joomla15/administrator i prijavite se korisničkim imenom „admin“ i lozinkom koju ste odredili tokom instalacije.

Pogledajte kako je izgled sajta promjenjen: 5. Sljedeće. 6. Kliknite na „rhuk_milkyway“ u namjeri da uredite neka podešavanja za ovaj šablon. „top“ pozicija definisana je ovim kodom: <jdoc:include type="modules" name="top" />.41 3. Joomla! 1. promjenićemo šemu boja na zelenu: 4. kliknite na „Edit HTML“ u namjeri da podesite sam šablon. Ove pozicije definisane su u šablonu.com . Na primjer.5: Brzi vodič Joomlamontenegro. Zbog toga što je ovo sajt koji se odnosi na kompaniju koja se bavi uređivanjem zemljišta. Sjećate se kada smo objavljivali module? Svaki modul je postavljen na određenu poziciju.

42 Dalji izvori informacija Iako smo završili sa izradom ovog web sajta. Pogledajte neke od dodatnih izvora informacija koji će vam pomoći da unaprijedite vaše znanje o Joomla!: • http://forum.joomla. tražite. dobili smo web sajt profesionalnog izgleda koji zadovoljava zahtjeve kompanije.5: Brzi vodič Joomlamontenegro.org – Potražite više dokumentacije i informacija za vježbe http://extensions. postavljajte pitanja. Po svoj prilici ćete željeti da nastavite . iako smo koristili samo mali dio Joomla! mogućnosti.org – Nađite način da uradite i vi nešto za zajednicu.joomla. pomozite i drugima ako ste u stanju to da uradite! http://help. Za veoma malo vremena provedenog u radu na sajtu dobićete lijepu i veliku platu.com .org – Prijavite se na forum.joomla.org – Pronađite veliki broj zaista dobrih ekstenzija da bi unaprijedili izgled i funkcionalnost vašeg Joomla! sajta http://www. • • • Uživajte! Joomla! 1.joomla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful