P. 1
Regulament Local de Urbanism Sibiu 2010

Regulament Local de Urbanism Sibiu 2010

|Views: 848|Likes:
Published by CCostiniuc
Regulament Local de Urbanism Sibiu 2010
Regulament Local de Urbanism Sibiu 2010

More info:

Published by: CCostiniuc on Oct 05, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

Sibiu, loc de întâlnire
Plan urbanistic general al Municipiului Sibiu Regulament local de urbanism
BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

PROIECTANT PRINCIPAL: S.C. PLANWERK S.R.L, CLUJ-NAPOCA resp. proiect arh. Tiberiu CIOLACU proiectanţi arh. Adrian BORDA dipl. ing. Arch. Michael BUCK arh. Eugen PĂNESCU arh. Bogdan SÂNGEORGEAN arh.urb. Elena STOIAN arh. Tudor PĂNESCU colaboratori stud. arh. Cristina COSTEA stud. arh. Cristina PIŞLEAG mast. peisag. Florian ETTERER mast. arh. Hedda KOHLMANN consultanţi arh. Şerban ŢIGĂNAŞ dipl. ing. Arch. Franz ULLRICH prof. Peter ZLONICKY, urb., arh. consultant juridic Stegăroiu şi Asociaţii SCA cons. transport Pro Urbe Kft, Budapesta PROIECTANT DE SPECIALITATE – REŢELE EDILITARE: S.C. EURO ING S.R.L., SIBIU director proiect ing. Rareş MĂRGINEAN

ELABORATORI STUDII DE FUNDAMENTARE CENTRUL DE CERCETĂRI DE ECOLOGIE APLICATĂ, FACULTATEA DE ŞTIINŢE, UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA, SIBIU: Studiu de fundamentare în domeniul mediului înconjurător director proiect conf. dr. Corneliu BUCŞA Prof. dr. Constantin DRĂGULESCU Conf. dr. Angela BĂNĂDUC Lect. dr. Marioara COSTEA Lect. dr. Voichiţa GHEOCA Prep. drd. Horea OLOŞUTEAN COLECTIV DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA: Problematica demografică şi socială director proiect conf. dr. Rudolf POLEDNA prof. univ. dr. Traian ROTARIU student master Mircea TROC S.C. A.PLAN S.R.L. SIBIU: Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate cu materializare semnificativă a valorii culturale director proiect arh. Lucian Alexandru GĂVOZDEA arh. Carmen ŞANDRU

CUPRINS

Partea I.
DISPOZIŢII GENERALE Capitolul 1 Prevederi generale Definiţie şi scop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Domeniu de aplicare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ARTICOLUL 1 ARTICOLUL 2

Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Capitolul 2 ARTICOLUL 3 ARTICOLUL 4 ARTICOLUL 5 ARTICOLUL 6 ARTICOLUL 7 ARTICOLUL 8 ARTICOLUL 9 Capitolul 3 ARTICOLUL 10 ARTICOLUL 11 ARTICOLUL 12 ARTICOLUL 13 ARTICOLUL 14 ARTICOLUL 15 ARTICOLUL 16 ARTICOLUL 17 ARTICOLUL 18 ARTICOLUL 19 ARTICOLUL 20 ARTICOLUL 21 ARTICOLUL 22 Terenuri şi zone cu regim special Prevederi generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Intravilanul şi terenuri agricole din intravilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zone construite protejate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zone expuse la riscuri naturale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Măsuri concrete pentru zone expuse la riscuri naturale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zone cu riscuri tehnologice şi zone de protecţie cu regim special. . . . . . . . . . . . .18 Condiţii generale privitoare la construcţii Parcelarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor şi conformarii volumetrice. . . . . . . . . . . . . 19 Înălţimea construcţiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Asigurarea echipării edilitare şi evacuarea deşeurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente. . . . . . . . . . . . . . . 20 Realizarea de reţele edilitare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Amplasarea faţă de aliniament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Amplasarea în interiorul parcelei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Parcaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Spaţii verzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Aspectul exterior al construcţiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Împrejmuiri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Accese carosabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ARTICOLUL 23 ARTICOLUL 24 ARTICOLUL 25 ARTICOLUL 26 ARTICOLUL 27 ARTICOLUL 28 ARTICOLUL 29 Capitolul 4

Accese pietonale şi piste pentru biciclişti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Orientarea faţă de punctele cardinale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lucrări de utilitate publică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Amplasarea faţă de drumuri publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Amplasarea faţă de căi ferate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Amplasarea faţă de aeroporturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Intrarea în vigoare şi reglementarea situaţiilor tranzitorii Intrarea în vigoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Reglementarea situaţiilor tranzitorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ARTICOLUL 30 ARTICOLUL 31

Partea III.
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ ARTICOLUL 32 Lista zonelor funcţionale, subzonelor funcţionale şi a UTR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Partea IV.
PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE, SUBZONELOR FUNCŢIONALE ŞI UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU ARTICOLUL 33

Reglementări pentru intravilanul municipiului Sibiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE CONSTITUITE L L1u L1p L1r L1i Lv L3 Lcd Lci M C C Cc Is Is IsP Locuire Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P+1+M/ P+1+R/ D+P+M/ D+P+R) (P+1+M/ P+1+R/ D+P+M/ D+P+R)

33

Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
(P+1+M/ P+1+R/ D+P+M/ D+P+R)

Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinţe colective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
(P+1+M/ P+1+R/ D+P+M/ D+P+R)

Case de vacanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
(P+M/ D+M)

Locuinţe cu regim mediu de înălţime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R) (regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

61

Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic deschis. . . . . . . . . . . . . . . . 65 Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis. . . . . . . . . . . . . . . . . .69
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

Zonă mixtă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

Centru de cartier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
(P+1+R/ D+P+R)

Zonă de instituţii şi servicii Zonă de instituţii şi servicii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

Zonă de insituţii şi servicii publice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

IsT G G E Et Ei ED ED S S T Tr Ta Tf Tfu A A V Va Vt Vs Ve P Pa

Zonă de insituţii şi servicii turistice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
(P+2+R/ P+2+M/ D+P+1+R/ D+P+1+M)

Zonă de gospodărire comunală Zonă de gospodărire comunală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de activităţi economice Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de activităţi economice cu caracter industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă cu destinaţie specială Zonă cu destinaţie specială. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

108

Zonă de căi de comunicaţie Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R) (regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

117

Zonă de circulaţie feroviară rezervată trenului urban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

122

Zonă verde Zonă verde cu rol de agrement sau sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

Zonă verde cu caracter tematic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

Zonă verde cu rol de complex sportiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

132

Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament) (regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

. . . . . . . 135 139

Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Păduri Împăduriri cu rol de stabilizare a versanţilor, cu rol de protecţie sau de compensaţie ecologică. . . . . . . . . . .142

ZONE DE RESTRUCTURARE Ri RiM RiC RiIs RiL3 Rr RrM Zonă de restructurare a suprafeţelor industriale, feroviare sau de gospodărire comunală Zonă mixtă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă centrală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

Insituţii servicii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

152 156

Locuinţe cu regim de înălţime mediu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de restructurare a parcelarului rezidenţial Parcelar riveran bulevardelor, destinat restructurării. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

ZONE DE URBANIZARE UL1 Locuinţe cu regim redus de înălţime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(P+1+M/ P+1+R/ D+P+M/ D+P+R)

166

UL3 UM UC UIs UIsP

Locuinţe cu regim mediu de înălţime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă mixtă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

Zonă de instituţii şi servicii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R)

Zonă de instituţii şi servicii publice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
(P+6+M/ P+6+R/ D+P+5+M/ D+P+5+R) (P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

UEmm Zonă de activităţi economice mici şi mijlocii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 UEt UEi UTfu UTp UVa UVt UVs UVe Zonă de activităţi economice cu caracter comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de activităţi economice cu caracter industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
(P+3+M/ P+3+R/ D+P+2+M/ D+P+2+R)

Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente rezervată trenului urban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament) (regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

203

Zonă de circulaţie pietonală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zonă verde cu rol de agrement sau sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

Zonă verde cu caracter tematic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

Zonă verde cu rol de complex sportiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

217

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ CU REGLEMENTĂRI SPECIFICE
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR

Ansamblul locuinţelor CFR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Ansamblul locuinţelor colective – Strada Ştrandului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Arsenal – Steaua Roşie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Balanţa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Baza hipică Vasile Aaron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Cartierul Turnişor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Lacul lui Binder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Lupeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Măierimea Porţii Ocnei – Terezian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Parcelarea Drotleff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Siretului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Tropinii Noi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Vilele de coastă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Zona adiacentă parcului Sub Arini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
(regim de înălţime diferenţiat sau reglementări speciale – vezi regulament)

ZCP

Ansamblul spitalicesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Centrul Istoric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Anexa nr. . . . . . . . . 3 Anexa nr. . . . . . . 396 Partea VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Lista imobilelor propuse pentru clasare ca monument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP Cartierul Guşteriţa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Anexa nr. . . . . . . . . . . . . . 2 Anexa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU ARTICOLUL 34 Reglementări pentru extravilanul municipiului Sibiu 387 ARII NATURALE PROTEJATE PROPUSE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU ANP1 Valea Fărmăndoala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Măierimea Porţii Turnului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Cibin Centru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Cartierul Iosefin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 368 Parcelarea Fonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Anexa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREGLEMENTĂRI CU CARACTER GENERAL PRIVIND LOCALITATEA COMPONENTĂ PĂLTINIŞ ARTICOLUL 35 ANEXE Reglementări pentru localitatea componentă Păltiniş. . . . .411 Schemă de ilustrare a etapelor operaţiunilor de parcelare/reparcelare şi viabilizare (I-IV) pentru zone de locuinţe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Piaţa Unirii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muzeul Astra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Parcelarea Zimmermann . . . . . . . . . . . . . 429 Secţiuni caracteristice pentru parcaje colective de cartier. . . . . . . . . . . . . . . . 389 ANP2 Lunca Cibinului. . . .401 Necesarul de parcaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Organizarea profilelor stradale – secţiuni caracteristice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Glosar de termeni. . . . . . . . 345 Măierimea Porţii Cisnădiei. . . . . . . . . . . . . . 4 Anexa nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 ANP3 Ruscior Rosbav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Cartierul Turnişor Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Partea V. . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Anexa nr. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

525 / 1996. DISPOZIŢII GENERALE Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic general al municipiului Sibiu este adoptat de către Consilul Local Sibiu în temeiul art. 36 al (5) lit c din legea 215/2001 în conformitate şi în aplicarea dispoziţiilor legii 350/2001 şi a Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr.Partea I. 11 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor. urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional. în întregul său ori în parte. contribuind la stabilirea condiţiilor şi limitelor de recunoaştere a dreptului de construire. aferent Planului urbanistic general. natural ori peisagistic protejat. în acord cu metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru astfel de zone. aferent Planului urbanistic general Sibiu. până la întocmirea unor astfel de documentaţii urbanistice fiind aplicabile dispoziţiile speciale cu privire la aceste zone aşa cum sunt acestea instituite prin prezentul regulament în secţiunea ce cuprinde dispoziţiile speciale aplicabile la nivelul unităţii teritoriale de referinţă corespunzătoare. ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare (1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin raportare la întreg teritoriul unităţii teritorial administrative. atunci când este cazul. (7) Pentru zonele construite protejate. amenajărilor şi plantaţiilor (3) Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile Regulamentului local de urbanism. sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale. la nivelul unităţii teritorial administrative. a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerinţe. echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate. dimensionare şi realizare a volumelor construite. (5) Autorizaţiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului urbanistic general în acele zone pentru care prezentul regulament cuprinde regelementări privind regimul juridic. strategică a localităţii. pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a mediului. asigurându-se impunerea cerinţelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 12 . amenajat şi plantat . având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului. pentru protejarea vestigiilor arheologice. prin certificatul de urbanism. (2) Regulamentul local de urbanism pentru întregul municipiu Sibiu. precum şi a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu. precum şi de amplasare. Terenurile pentru care se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care prezintă caracteristici speciale. (4) La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea.Capitolul 1 Prevederi generale ARTICOLUL 1 Definiţie şi scop (1) Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări. atipice unităţii teritoriale de referinţă din care fac parte prin geometrii neregulate sau prin construcţii existente anterior prezentului Regulament ori acele terenuri ce nu au fost sistematizate şi viabilizate şi pentru care se impune reparcelarea. în scopul asigurării calităţii cadrului construit. vor fi întocmite Planuri Urbanistice Zonale pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). în mod justificat. realizarea de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice de detaliu. Autorizaţiile de construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament precum şi. de protecţie faţă de riscurile naturale de inundaţii ori alunecări de trenuri. conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. a Planului urbanistic zonal şi regulamentului aferent. economic şi tehnic al imobilelor iar un Plan urbanistic zonal ori un Plan urbanistic de detaliu nu este prevăzut ca obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general (6) Fac excepţie de la prevederile alin (5) acele zone unde administraţia publică locală solicită. aşa cum acestea sunt evidenţiate în Planul urbanistic general. (2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism. pentru protejarea şi conservarea patrimoniului construit. cuprinde şi detaliază prevederile Planului urbanistic general referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor. pentru îmbunătătţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a localităţii şi pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale. a conduce la dezvoltarea complexă. până la nivelul parcelei cadastrale. (3) Prezentul regulament local de urbanism. în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul general.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 13 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .Partea II.

• Pajişti umede din Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Rosbav. A. prin Planul urbanistic general. Introducerea de noi terenuri agricole în intravilanul localităţii se va face numai în cazuri temeinic fundamentate şi în considerarea interesului public. pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate şi condiţionat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii.A. de asigurarea obiectivelor de utilitate publică. W. pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate şi condiţionat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii. (3) Pe baza studiilor de fundamentare şi şi a O. (2) Terenul intravilan potrivit Planului urbanistic general nu necesită scoaterea din circuitul agricol. Autorizarea construirii pentru astfel de terenuri poate fi condiţionată de către autoritatea publică.U. Planurile Urbanistice Zonale se vor aproba cu condţia obţinerii în prealalbil a avizului Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R. cu observarea şi a OUG 195/2005 aprobată prin legea 265/2006 cu modificările ulterioare. . se află o singură arie naturală protejată – Pădurea Dumbrava Sibiului. sau pe lungimi mai mari decît ampriza căii de transport care traversează albia). de coridor ecologic şi de legătură pietonală. (2) Această arie naturală protejată se evidenţiază în planul urbanistic general iar autorizarea executării construcţiilor în Parcul Natural Pădurea Dumbrava. de asigurare a accesului la albiile minore. cu avizele autorităţilor competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. marcate ca atare pe planşa Reglementări Urbanistice şi cuprinse în unităţi teritoriale de referinţă proprii: • Dealurile Văii Fărmăndoala şi afluenţi: Padina Goală. la data elaborării prezentului regulament. de realizarea unor reparcelări atunci când doar astfel se poate asigura accesul convenabil la serviciile de utilitate publică.2 terenurile intravilane care.A. zonele cu interdicţie temporară ori definitivă de construire şi zone în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană. asigurarea accesului la reţelele edilitare şi. (în suprafaţă de 552 ha). se face conform Planului de Management al pădurii Dumbrava. cu statut de parc natural. Padina Tiişelului. Modificarea utilizării acestor terenuri se va face numai în cazuri temeinic fundamentate şi în considerarea interesului public.a. (4) Fac excepţie de la prevederile al. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 14 . atunci când este cazul. cf. (6) Cursul pârâului Trinkbach va fi descoperit şi integrat amenajărilor spaţiului public în dreptul străzilor Fabricii. astfel cum sunt zonele constând în suprafeţe împădurite. • Lunca Cibinului în zona de vest a oraşului şi în dreptul cartierului Turnişor (în suprafaţă de106 ha). la eliberarea autorizaţiilor de construire se vor analiza îndeplinirea tuturor cerinţelor legale speciale alături de îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul regulament de urbanism şi în documentaţiile urbanistice în ansamblul lor. zone verzi de agrement. Legii 107/1996 şi cf. Cursul pârâului Săpunului va fi descoperit pe segmentul paralel cu strada Henri Coandă şi integrat amenajărilor spaţiului public şi privat. între Sibiu. Fântâna Rece ş. (4) Pe baza studiilor de fundamentare PUG. Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor. (2) Pentru zonele aminitite anterior şi pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor. zonele protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate. Dorobanţilor. zone care conţin resurse identificate ale subsolului. ARTICOLUL 5 Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate (1) Anterior adoptării prezentului regulament pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu. au destinaţia Teren agricol.G 57/2007. cu respectarea prezentului regulament. cu rol de protejare a vegetaţiei malurilor şi a lucrărilor de pe malurile râurilor şi a lacurilor. atunci când este cazul. Directivelor Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Sibiu şi a Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal ptr. zonele care au un regim special de protecţie prevăzut în legislaţie. (3) În zonele de urbanizare prevăzute prin Planul urbanistic general în care există amenajări şi lucrări de îmbunătăţiri funciare. Zona Periurbană Sibiu se instituie fâşii de protecţie în lungul cursurilor de apă. prin Planul urbanistic general se instituie următoarele zone naturale protejate. asigurarea accesului la reţelele edilitare şi. Mozart. de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.U. Sibiu. zonele de risc natural. ARTICOLUL 4 Intravilanul şi terenuri agricole din intravilan (1) Prin Planul urbanistic general se stabileşte intravilanul municipiului.Capitolul 2 Terenuri şi zone cu regim special ARTICOLUL 3 Prevederi generale (1) Planul urbanistic general şi prezentul regulament local stabilesc zonele afectate de utilităţi publice. Rusciori şi Şura Mică (în suprafaţă de 311 ha). (5) Se interzice canalizarea pârâurilor sau a râului Cibin (acoperirea cursului apei pentru alte utilizări decît poduri sau pasarele. Aceste zone au destinaţie de zone verzi şi sunt reglementate ca zona Ve. Solidarităţii.

atât înainte cât şi după finalizarea procedurii de instituire. Rhamnus. • casa “Anastasiu Boiu”. Zaharia Boiu nr. 165 (SB-II-a-A-12010) până la 365 (SB-II-m-B-12187). de la nr. str. se vor păstra. Viburnum opulus. 27 – grupa B.(7) Pentru combaterea eutrofizării şi refacerea funcţionalităţii ecologice a lacului Binder se propune cultivarea macrofitelor emerese şi natante în lac (Potamogeton natans. Nuphar lutea) şi recoltarea acestora o dată pe an (în sezonul de vegetaţie) – pentru îndepărtarea surplusului de nutrienţi din lac. 562/2003 sunt delimitate primar şi evidenţiate ca unităţi teritoriale de referinţă următoarele zone. ulterior aprobării PUG şi a prezentului regulament: UTR Ansamblul locuinţelor CFR UTR Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr UTR Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu UTR Ansamblul locuinţelor colective – Strada Ştrandului UTR Arsenal – Steaua Roşie UTR Cartierul Turnişor 15 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . (3) Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE. 4-6 – grupa B. judeţul Sibiu – poziţiile de la nr. Constantin Noica nr. respectiv de la nr. 889 (SB-IV-m-B-12605) pana la 900 (SBIV-m-B-12615) şi 901 (SB-IV-m-A. materialul vegetal recoltat poate fi compostat şi utilizat ca îngrăşământ organic. 1 (SB-I-s-A-11925) până la 5 (SB-I-s-A-11926). cultivarea macrofitelor are un impact estetic peisagistic pozitiv. ARTICOLUL 6 Zone construite protejate (1) Lista monumentelor clasate la data elaborării prezentului regulament: LMI 2004. str. (2) Pe baza studiilor de fundamentare şi cf. pentru care se recomandă insituirea statutului de Zonă construită protejată. Victoriei nr. Ordinului MTCT nr. Ordinului MTCT nr. nr. • Spitalul CFR. bd. specii autohtone caracteristice acestor habitate: Salix cinerea. 875 (SB-III-m-B-12591) până la 882 (SB-III-m-B-12598). Dealului nr. (9) Consiliul Judeţean Sibiu va asigura continuitatea şi integritatea ariilor naturale protejate şi a coridoarelor ecologice propuse. 20 – grupa B.02). următoarele imobile din municipiul Sibiu: • casă. • Tribunalul Sibiu. 725 (SB-II-a-B-12498). se vor proteja ostroavele existente. • ansamblul urban delimitat de străzile Andrei Şaguna – Dealului – Banatului – bd. Ulterior publicării Listei Monumentelor Istorice au fost clasate sau au primit avizul de clasare. Hegel nr. 11 – grupa A. Legii 422/2001 sunt propuse spre clasare ca monument istoric imobilele din lista cuprinsă în Anexa 5 la prezentul regulament. se vor planta pâlcuri de arbori şi arbuşti. Frangula. Victoriei nr. Victoriei 25 – grupa B. 562/2003 sunt delimitate primar şi evidenţiate ca unităţi teritoriale de referinţă următoarele zone. 8-10 – grupa B. în afara teritoriului administrativ al municipiului Sibiu. str. bd. • linia ferată îngustă Sibiu-Agnita-Brădeni. Victoriei. pentru care se insituie statutul de Zonă construită protejată: ZCP Ansamblul spitalicesc ZCP Cartierul Guşteriţa ZCP Cartierul Iosefin ZCP Cartierul Turnişor Nord ZCP Centrul Istoric ZCP Cibin Centru ZCP Măierimea Porţii Cisnădiei ZCP Măierimea Porţii Turnului ZCP Muzeul Astra ZCP Parcelarea Fonn ZCP Parcelarea Zimmermann ZCP Piaţa Unirii (4) Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE.12167. • casa “Partenie Cosma”. De asemenea. prin asigurarea protejării lor în documentaţiile de urbanism întocmite pentru teritoriile localităţilor învecinate. Cornus sanguinea. str. • fosta Mănăstire a Măicuţelor Franciscane. Potamogeton perfoliatus. conform directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu şi cf. (8) În lunca râului Cibin. respectiv reface pajiştile de luncă. urmând a fi emis OMCC. 7 – grupa B. cu ramificaţia Cornăţel-Vurpăr – grupa B. conform directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu şi cf. de la nr. • Rectoratul Universităţii “Lucian Blaga”. ca habitat pentru păsările acvatice. bd. Poligonium amphibium.

este interzisă. (9) Se recomandă ca organizarea. aprobată prin Ordinul MTCT nr. d) fixarea alunecărilor prin înfiinţarea unor plantaţii pomicole noi şi extinderea celor vechi. Padina Goală. (3). desfăşurarea şi jurizarea concursurilor de soluţii pentru amplasamente situate în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în interiorul zonelor construite protejate să se facă în colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. (8) Intervenţiile asupra clădirilor cu valoare arhitecturală. conform legii. sau împăduriri. Valea Fărmândoala) se vor lua următoarele măsuri de reducere a riscurilor naturale: a) realizarea de lucrări hidrotehnice. În funcţie de concluziile studiilor de specialitate. dislocări de stânci. se va respecta Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) la nivelul municipiului Sibiu. 562/2003. caz în care se vor autoriza exclusiv lucrări în vederea prevenirii producerii dezastrelor şi pe bază de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. (4) Pentru reducerea riscurilor naturale. (6) În sensul prezentului regulament. nisipuri mişcătoare. forestiere şi agrotehnice. elaborat de către Serviciul Protecţie Civilă şi PSI din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe baza Studiului de fundamentare in domeniul mediului aferent PUG. eroziuni. Padina Tiişelului.51) (3) În perioada necesară elaborării şi aprobării hărţilor de risc. Valea Pe Remeţi. după caz. e) interceptarea izvoarelor de coastă prin lucrări de captare (puţuri. (7) Pentru zonele din intravilan marcate pe planşa de reglementări ca prezentând posibile riscuri naturale. se vor autoriza numai dacă acestea nu afectează valoarea identificată. (6) Până la aprobarea Planurilor urbanistice zonale pentru Zone construite protejate autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. pe baza documentaţiei „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sibiu”. Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu. (5) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale. Directiva Habitate. terenuri mlăştinoase. legislaţia română pentru conservarea biodiversităţii. Convenţia de la Ramsar. L350/2001. precum şi măsurile care decurg din existenţa acestora se vor preciza prin intermediul Hărţilor de risc. canalizarea la PUG Sibiu Regulament local de urbanism 16 . delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean. avalanşe de zăpadă. istorică. cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice. Acestea sunt concluzii ale studiilor de fundamentare PUG şi sunt în conformitate cu Directiva Cadru Ape.(3) se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru Zone construite protejate (PUZCP). art. (2) Delimitările zonelor de risc. (7) Aprobarea documentaţiilor de urbanism de tip Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu în interiorul unei Zone Construite Protejate inclusă în alin. c) realizarea de lucrări hidroameliorative. aferentă PUG.UTR UTR UTR UTR UTR UTR Lupeni Măierimea Porţii Ocnei – Terezian Parcelarea Drotleff Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti Zona adiacentă parcului Sub Arini Vilele de coastă (5) Pentru zonele enumerate la alin. pedoameliorative (nivelare. se poate păstra interdicţia de construire. colinele spre Fântâna Rece. Legislaţia română pentru protecţia apelor. anterior aprobării unui Plan urbanistic zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) este interzisă. tubulaturi orizontale). se instituie interdicţie temporară de construire până la finalizarea hărţilor de risc. cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora. chiar dacă acestea nu sunt clasate. b) colectarea eficientă a apelor de suprafaţă prin lucrări agrotehnice şi hidrotehnice. scurgeri de torenţi. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. Valea Nepindoala. ambientală sau memorială. Aceste documentaţii vor respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate. (cf. terasare) pentru îmbunătăţirea drenajului natural al substratului. care să transforme scurgerea liniară în nonliniară pentru atenuarea intensităţii eroziunii liniare şi în adâncime pe Valea Fărmândoala. ARTICOLUL 8 Măsuri concrete pentru zone expuse la riscuri naturale (1) Pentru Regiunea de podiş a Hârtibaciului (reprezentată prin Dealurile Guşteritei. zone inundabile şi altele asemenea. respectiv a Direcţiei Judeţene pentru Cultură. prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren. Directiva Păsări. 2008. 8. se recomandă măsurile cuprinse în art. ARTICOLUL 7 Zone expuse la riscuri naturale (1) Zonele de risc sunt delimitate pe planşa Reglementări Urbanistice.

colectarea eficientă a apelor de suprafaţă prin lucrări agrotehnice şi hidrotehnice. Valea Poplaca. interzicerea construcţiilor şi stoparea lor pe versanţii vulnerabili la alunecări de teren şi torenţialitate în Perimetrul Dealului Guşteriţa. prin plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine supraumezeala. interzicerea executării arăturilor conform liniei de pantă şi reconsiderarea agrotehnicilor de lucru. eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă.Piemontul Cibinului – terasa a treia a Cibinului întrucât se predispune terenul la degradare prin alunecări. rigole). stoparea subminării malurilor prin lucrări de amenajare a versanţilor şi malurilor şi reabilitarea forestieră a suprafeţelor împădurite cu Pinus sylvestris de la obârşia Văii Nepindoala. care să diminueze eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă. însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie. interzicerea extinderii exploatării de argilă pentru fabricarea cărămizii în detrimentul suprafeţelor forestiere. stoparea înaintării şi extinderii alunecărilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si contraforturi. limitarea dimensiunilor construcţiilor supraetajate tip locuinţe colective pe frunţile de terasă în perimetrul intravilanului. realizarea de canale marginale şi sisteme de canalizare de suprafaţă (şanţuri.f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) (2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) (3) a) b) baza versanţilor din podiş. Valea Cânepei. prin plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine supraumezeala. evitarea şi interzicerea realizării de excavaţii şi exportări de material argilos de la baza versanţilor în Dealul Guşteriţa. scarificare. eliminarea excesului de apă. canalizarea la baza teraselor. mai ales pentru străzile aflate în pantă. torenţialitate. Pentru Şesul aluvial Nord Sibiu se vor lua următoarele măsuri de reducere a riscurilor naturale: eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă. care să compactizeze covorul vegetal ierbos şi să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară. Remetea. îmbunătăţirea drenajului natural al substratului prin lucrări hidroameliorative. pedoameliorative (nivelare. interzicerea supraîncărcării muchiei teraselor (cornişe) cu clădiri. ravenare. însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie. acolo unde este posibil. optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizării în funcţie de valoarea asigurată a ploii la care se adaugă consumul urban domestic şi industrial. forestiere şi agrotehnice. prin plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine supraumezeala. terasare) în arealele afectate de alunecări de pe frunţile de terasă şi recomandăm fixarea alunecărilor prin împăduriri. lucrări antierozionale: agroterasări. tubulaturi orizontale). ravenelor şi ogaşelor. Valea Urzicarilor) prin lucrări hidrotehnice. evitarea suprapăşunatului în zonele de obârşie ale organismelor torenţiale menţionate. care să transforme scurgerea liniară în nonliniară. conducte subterane orizontale) care să elimine surplusul subteran de umezeală. ravenelor şi ogaşelor. limitarea dimensiunilor construcţiilor pe versanţii vulnerabili la alunecări de teren şi torenţialitate pe frunţile de terasă din intravilan şi extravilanul oraşului. evitarea realizării de deblee la baza versanţilor pentru căi de comunicaţie care facilitează accesul în podiş în perimetrul cartierului Guşteriţa. evitarea suprapăşunatului în zonele de obârşie ale organismelor torenţiale Nepindoala. interzicerea defrişărilor în scopuri edilitare în aria piemontană . afânare adâncă. realizarea de baraje naturale tip gărduleţe împletite pe traectul rigolelor. care să compactizeze covorul vegetal ierbos şi să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară. care să diminueze eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă. Pentru terasele Cibinului se vor lua următoarele măsuri de reducere a riscurilor naturale: atenuarea intensităţii eroziunii liniare şi în adâncime în bazinele hidrografice mici şi pe ravenele şi torenţii care fragmentează fruntea teraselor în Păşunea Poplaca (Valea Lupului. realizarea de baraje naturale tip gărduleţe împletite pe traectul rigolelor. acolo unde este posibil. interceptarea izvoarelor de terasă cu debit permanent prin lucrări de captare (puţuri. lucrări de nivelare – modelare. acolo unde este posibil. executarea de canale de drenaj a suprafeţelor plane cu exces de umiditate şi reabilitarea celor 17 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . creep. consolidarea versantului Dealului Guşteriţa în vederea evitării declanşării de noi procese de prăbuşire si alunecare care vor fi favorizate de stresul mecanic generat de traficul pe şoseaua de centură. monitorizarea continuă a suprafeţelor cu risc la alunecări de teren. care să asigure transferul surplusului de debit spre colectori naturali sau spre canale colectoare subterane. realizarea de drenaje de adânc. reabilitarea suprafeţelor cu utilizare pomicolă din Dealul Guşteriţa (vechea plantaţie de măr) care se află într-un stadiu avansat de degradare şi nu mai poate stabiliza terenul. lucrări hidroameliorative de colectare şi drenaj subteran (puţuri.

documentaţiei „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sibiu”. canalizare. atenţie deosebită se va acorda sistemelor de drenaj de suprafaţă deja existente dar abandonate dintre Şura Mică şi Viile Sibiului şi din cartierul Lazaret. cf. realizarea de drenaje de adânc. apei sau solului. care să exploateze şi să redistribuie surplusul de apă din lunci şi care să aibă şi rolul unui culoar verde care traversează oraşul. însămânţarea şi supraînsămânţarea (se poate face oricând în perioada aprilie – septambrie) cu specii ierboase autohtone specifice locului: Poa pratensis. care pot fi purtate în albie şi pot genera blocaje ale scurgerii. conducte subterane orizontale) care să elimine surplusul subteran de umezeală. precum şi măsurile care decurg din existenţa acestora se vor preciza prin intermediul Hărţilor de risc. (5) Zonele care prezintă riscuri tehnologice. lucrări hidroameliorative de colectare şi drenaj subteran (puţuri. (2) În sensul prezentului regulament.c) d) e) (4) a) b) (5) a) b) c) d) e) (6) a) b) c) existente. radiaţii. riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii. păstrarea şi refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului. cu precădere pe segmentele care travesează cartiere ale oraşului. Dactylis glomerata. apă. Festuca pratensis. interzicerea depozitării deşeurilor menajere sau pământoase pe pâraielor. Pentru lacul Binder se vor lua următoarele măsuri de reducere a riscurilor naturale: stoparea deversărilor de ape reziduale şi depozitării deşeurilor solide în lac.ST Sibiu. realizarea unor parcuri . refacerea zăvoiului de sălcii şi arini de-a lungul malurilor Cibinului. (3) În zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică. art. canale de drenaj şi baraje în albia minoră şi majoră a Cibinului). explozii. păstrarea liniei malului şi a morfohidrodinamicii naturale a râului (aceasta implică interzicerea construcţiei de diguri. şi zonele de protecţie aferente sunt marcate pe planşa Reglementări Urbanistice. se va face cu condiţia obţinerii avizului de amplasament de la CN Transelectrica .51) (6) Se vor prevedea măsuri adecvate de protejare a populaţiei în dreptul centurii ocolitoare (autostrăzii). legislaţiei în vigoare. Pentru lunca Cibinului (în zona Câmpuşor şi în amonte) se vor lua următoarele măsuri de reducere a riscurilor naturale: îndepărtarea deşeurilor menajere şi din construcţii depozitate în zonă şi prevenirea creeării de noi depozite de deşeuri. adâncirea acestor canale până la nivelul interceptării depozitului acvifer. cu excepţia construcţiilor şi amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.zăvoaie în lungul pâraielor (Valea Hamba. Lolium perene. canale de drenaj şi baraje în albia minoră şi majoră a Cibinului). Valea Rusciorului) şi canalelor. conductelor de gaze. elaborat de către Serviciul Protecţie Civilă şi PSI din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi cf. păstrarea liniei malului şi a morfohidrodinamicii naturale a râului (aceasta implică interzicerea construcţiei de diguri. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 18 . (cf. LEA 220 kV şi/sau a staţiei de transformare 400/220/110/20 kV Sibiu Sud. păstrarea bălţilor din albia majoră a Cibinului. Rozbav. căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă autorizarea realizării construcţiilor. Pentru lunca Cibinului (în zona Guşteriţa şi în aval) se vor lua următoarele măsuri de reducere a riscurilor naturale: îndepărtarea deşeurilor menajere şi din construcţii depozitate în zonă şi prevenirea creării de noi depozite de deşeuri. aferentă PUG. ARTICOLUL 9 Zone cu riscuri tehnologice şi zone de protecţie cu regim special (1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice este interzisă. altele decât cele aferente lucrărilor de infrastructură. prin lucrări de protecţie antifonică şi lucrări de iluminare. Delimitările zonelor de risc. L350/2001. (4) Autorizarea oricăror construcţii pe amplasamente aflate în proximitatea imediată sau în interiorul zonelor de protecţie sau de siguranţă a reţelei de transport a energiei electrice LEA 400 kV. surpări de teren ori de poluare a aerului. igienizarea lacului şi a malurilor acestuia.

la reţeaua de distribuţie a energiei electrice Autoritatea publică este în drept ca în cazul în care pentru branşare este prevăzută o extindere a reţelei publice de distribuţie să solicite. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor necesare echipamentelor de folosinţă comună şi obiectivelor de utilitate publică. (2) Pentru parcelele pe care există. (2). alin. (10)Suprafeţele de teren cedate cf. ARTICOLUL 11 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor şi conformarii volumetrice (1) Utilizările admise. De asemenea în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaţiei de construire încadrarea indicilor urbanistici.32. (4) Conformitatea volumetrică se realizează prin observarea . a procentului de ocupare a terenului şi a coeficientului de utilizare a terenului. d) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. (5) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele care se încadrează în prevederile alin. minimum 12 m pentru clădiri cuplate şi minimum 20 m pentru clădiri izolate. Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate. atât pe lotul dezmembrat. dar şi prin raportare la suprafaţa parcelei înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale construite însumate cu suprafeţele propuse spre construire (3) Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă împărţire a mai multor loturi de teren învecinat.Capitolul 3 Condiţii generale privitoare la construcţii ARTICOLUL 10 Parcelarea (1) Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren în două sau mai multe loturi. (4) Autorizarea executării parcelărilor. (6) se vor face fără plata unor despăgubiri. Fac excepţie parcelele de colţ. (9) Transferurile de proprietăţi conf. pe parcelele rezultate să fie respectaţi indicii de utilizare a terenului (POT şi CUT) maxim admişi prin prezentul regulament pentru zonele în care se află parcelele. a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor. minimum 250 mp pentru clădiri cuplate (recomandabil 350 mp) şi de minimum 400 mp pentru clădiri amplasate izolat (recomandabil 500 mp). anterior autorizării construcţiei. indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. în situaţiile în care unghiul dintre străzi este altul decât 90 de grade. în valorile maxim admise. este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: a) front la stradă de minimum 6 m pentru clădiri înşiruite. loturile rezultante având destinaţii şi/sau forme diferite decât erau acestea la momentul iniţial. (6) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branşare la reţeaua de distribuţie a apei. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. aplicarea şi respectarea valorilor maxime ale 19 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . la momentul aprobării prezentului regulament. utilizările admise cu condiţionări şi utilizările interzise sunt precizate şi detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament. b) adâncimea parcelei de minumum 25 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 20 m pentru clădiri cuplate şi izolate (recomandabil 25 m). realizarea efectivă a extinderii (7) Operaţiunile de reparcelare se vor face numai pe bază de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. (2) In cazurile parcelărilor se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la cazurile în care este necesară eliberarea certificatului de urbanism. respectând prevederile Planului urbanistic general şi ale prezentului regulament. (6) şi vor trece din domeniul sau proprietatea privată a deţinătorilor în domeniul public al Primăriei Muncipiului Sibiu. în contul plusului de valoare dobândit de proprietăţile supuse parcelării/reparcelării prin procesul de viabilizare. e) unghiul format de frontul parcelei la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei să fie de 90 de grade. la reţeaua de canalizare. c) suprafaţa parcelei de minimum 150 mp pentru clădiri înşiruite. (Legea 350/2001 art. deţinătorii terenurilor care fac obiectul operaţiunii vor ceda în beneficiul public terenul necesar realizării obiectivelor de utilitate publică. conform Planului urbanistic general. (11) Autorizarea parcelărilor sau dezmembrărilor se face cu condiţia ca. a prezentului regulament şi a Planurilor urbanistice zonale de parcelare. în baza prezentului regulament. alin.46). utilizări care nu sunt admise prin prezentul regulament. (8) În cadrul operaţiunilor de parcelare şi de reparcelare. nu sunt permise construcţii sau amenajări care au ca rezultat creşterea suprafeţei utile destinate acestor utilizări. (3) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea terenului se face conform legii.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. cu excepţia localităţii componente Păltiniş. precum şi a regimului maxim de înălţime. ARTICOLUL 14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente PUG Sibiu Regulament local de urbanism 20 . stabilite în cadrul reglementărilor privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.32. în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. (5) În cadrul reglementărilor prezentului regulament. zonă şi subzonă. însă doar dacă procentul existent de ocupare a terenului nu este mărit ca urmare a extinderii. chiar dacă este depăşită valoarea maximă a CUT cu cel mult 10%. Prin excepţie este permisă autorizarea extinderilor construcţiilor existente pe verticală. (2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale. înţelesul termenilor subsol. coeficientul de utilizare a terenului şi regimul de înălţime caracterizează construcţia. infiltrare locală în sol şi evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. înainte de executarea lucrărilor de construire. în prealabil. în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune. (3) Este permisă realizarea de demisoluri. prin dimensiunile şi destinaţia lor. 46). ARTICOLUL 13 Asigurarea echipării edilitare şi evacuarea deşeurilor (1) Autorizarea executării construcţiilor care. demisol şi mansardă este acela cuprins în glosarul anexat. Procentul de ocupare a terenului. la nivel de parcelă. existente sau propuse. este admisă realizarea de subsoluri. betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar. adică a procentului de ocupare a teritoriului şi a coeficientului de utilizare a terenului.(legea 350/2001 art. este interzisă. (5) Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute a infrastructurii edilitare. (7) Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării deşeurilor menajere. iar regimul de înălţime realizat prin extindere respectă cerinţele impuse prin prezentul Regulament. fiind înscrise în cărţile funciare. cu excepţia cazurilor în care prezentul regulament o interzice. aşa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare unitate teritorială de referinţă. prin soluţii de echipare edilitară în sistem individual se înţelege asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin asfaltare. În acest sens. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri. înălţimea construcţiilor se măsoară de la cota terenului natural. respectiv a înălţimii maxime admise. (4) În sensul prezentului regulament. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament. Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legii. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament să conducă la posibilitatea unei construcţii de a atinge în mod simultan valorile maxime permise. Prin construcţie existentă în sensul prezentului articol se înţeleg acele construcţii care există fizic la data adoptării prezentului act şi sunt evidenţiate ca atare în documentaţiile cadastrale. (6) Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depăşesc regimul de înălţime şi/sau înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrări care duc la creşterea regimului de înălţime sau a înălţimii. În situaţiile în care se prevăd atât un regim maxim de înălţime. .(5) (6) (7) (8) indicilor urbanistici. în parte sau total. a obligaţiei efectuării. ARTICOLUL 12 Înălţimea construcţiilor (1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălţime. a lucrărilor de echipare edilitară aferente. aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ. presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. chiar dacă aceste valori nu erau respectate înainte de desfiinţare. (2) În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit. (3) În intravilanul municipiului Sibiu nu se admit soluţii de alimentare cu apă şi canalizare în sistem individual. de către investitorii interesaţi. dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un drum public. cât şi o înălţime maxim admisă. In cazul edificării de noi construcţii precedate de desfiinţarea de construcţii existente se va impune respectarea pentru noua construcţie a indicilor stabiliţi prin prezentul Regulament. Constrângerea dată de către cei doi indici urbanistici împreună cu regimul de înălţime este una rezultantă prin restricţionarea simultană şi comună conform valorilor maxim admise. stocare. (6) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de canalizare. prin contract. se recomandă realizarea de soluţii de colectare. (4) În sensul prezentului articol.

fie să construiască noi reţele. (3) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu. în elevaţie. terasele. balcoanele sau bovindourile vor păstra o distanţă minimă de 2 m faţă de limitele laterale ale parcelei (marginile faţadei). (3) Reţelele existente de telefonie. ARTICOLUL 15 Realizarea de reţele edilitare (1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar.20 m .(legea 350/2001 art. în limita capacităţii lor şi cu respectarea condiţiilor de exploatare. în condiţiile contractelor încheiate cu Consiliul Local şi cu respectarea parametrilor tehnici stabiliţi prin Planul urbanistic general. (1) cu avizul organelor administraţiei publice competente. b) în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor. ARTICOLUL 17 Amplasarea în interiorul parcelei (1) Condiţiile de amplasare a clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele este precizată în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament. (6) Extinderile de reţele. indiferent de natura ori regimul reţelei.5 m faţă de cota de călcare exterioară din zona aliniamentului. respectiv balcoanele închise vor ocupa. (2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea faţă de aliniament se face conform legii şi în condiţiile prezentului regulament privind derogările. după caz. (2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte pe bază de planuri urbanistice de detaliu. (5) Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG şi figurate pe planşa de reglementări. (2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar. televiziune) vor fi amplasate subteran. prin aliniament se înţelege limita dintre proprietatea privată şi domeniul public. atunci când aceasta are capacitatea necesară. fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste reţele. (4) Regulile de amplasare faţă de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor. balcoanele sau bovindourile vor putea depăşi limita retragerii faţă de aliniament cu maxim 1. (2) Se poate deroga de la prevederile alin. (5) Reţelele de distribuţie a gazului metan şi racordurile la acestea vor fi amplasate subteran. dacă nu există prevedere contrară. în limita capacităţii reţelei. ARTICOLUL 16 Amplasarea faţă de aliniament (1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.32. sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente. comunicaţii şi de date (internet. televiziune) vor fi reamplasate subteran. oricărei persoane care poate dovedi un interes. c) bovindourile. 21 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . prin destinaţie. inclusiv demisolurilor şi părţilor subsolurilor care depăşesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. (4) Reţelele noi de telefonie. sunt grevate de o servitute publică. ori lucrarea nu devine proprietate publică. aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată şi domeniul public. la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. 46) (3) În sensul prezentului regulament. Sunt admise depăşiri locale ale limitelor de retragere faţă de aliniament. parţial sau în întregime. iar cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălţime minimă de 3. dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă. ARTICOLUL 18 Parcaje (1) Autorizarea executării construcţiilor care. stabilite pe baza normativelor în vigoare. În situaţiile în care PUG prevede realinieri. o suprafaţă maximă echivalentă cu 50% din suprafaţa faţadei. cu respectarea următoarelor condiţii: a) terasele. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reţea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori. fiind însă recunoscut dreptul său de a obţine o plată proporţională cu costul dovedit al lucrării suportate de el. comunicaţii şi de date (internet. lucrările de mărire a capacităţii ori noile reţele construite.(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă. necesită spaţii de parcare se emite numai dacă se asigură realizarea acestora în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizaţia de construire. dacă prevederile privind zona sau subzona funcţională sau unitatea teritorială de referinţă nu dispun altfel.

în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. 3. conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor zonelor şi subzonelor funcţionale precum şi a unităţilor teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament şi conform Anexei 2 la prezentul regulament. Art. spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile. solicitantul autorizaţiei de construire va participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spaţii verzi publice într-o zonă cât mai apropiată parcelei în cauză. raportat la numătul de locuitori. înţelesul termenului spaţii verzi de folosinţă comună este cel cuprins în glosarul anexat. Necesarul minim de locuri de joacă şi spaţii verzi de folosinţă generală pentru clădiri de locuinţ e.7% Sml SV = SCD locuinţe x 9. Valoarea indicelui este 121. conform Legii 114/1996. cf. Suprafaţa medie de locuinţă care revine unei persoane din municipiulu Sibiu. sau în cazul existenţei unor restricţii privind realizarea de spaţii de parcare. conform Legii 114/1996. prezentului regulament. Valoarea indicelui este 78. în suprafaţă egală cu diferenţa dintre necesarul minim pe parcelă şi suprafaţa realizată pe parcelă. dormitoare..x Nv / 100 = (Acn x Nnl) x 9. Sibiu din 2002. scările exterioare. Anexa 1 – Exigenţe minimale pentru locuinţe. Anexa 1 – Exigenţe minimale pentru locuinţe. punctul B – Suprafeţe minimale. (5) Autorizarea executării construcţiilor destinate parcării autovehiculelor (parcaje multietajate. teraselor deschise şi neacoperite.37 mp. b) solicitantul va concesiona sau va achiziţiona spaţiile de parcare din spaţiile publice de parcare existente sau în curs de realizare. aprobate conform legii. Aria construită medie a apartamentelor. în interiorul parcelei. (6) Se vor asigura spaţii destinate depozitării bicicletelor. suprafaţa balcoanelor. subterane sau supraterane sau a parcajelor colective multietajate aferente zonelor rezidenţiale) se face pe baza documentaţiilor de urbanism de tip Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.(2) Indiferent de zona în care este situat terenul. Numărul de niveluri ocupate de locuinţe Aria utilă m edie a apartam entelor. conform condiţiilor prevăzute la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale precum şi a unităţilor teritoriale de referinţă.25 mp. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1. conform Anexei 2 la prezentul regulament. (3) În cazurile în care. Anexa 1 – Exigenţe minimale pentru locuinţe. (1) se stabileşte în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. aleile de acces pietonal/carosabil din incintă. precum şi a podurilor neamenajabile. punctul B – Suprafeţe minimale. locuri de luat masa). logiilor. dormitoare. punctul B – Suprafeţe minimale. aflat la o distanţă mai mică decât 250 m faţă de parcela pentru care se solicită autorizaţia de construire. locuri de luat masa). Suprafaţa construită desfăşurată: sum a suprafeţelor desfăşurate a tuturor planşeelor. teraselor şi copertinelor necirculabile. parcajele la sol nu vor fi realizate la mai puţin de 1 m faţă de limitele laterale şi limita posterioară a parcelei. (3) În cazul imposibilităţii tehnice a asigurării. Valoarea acestui indice este de 3. ARTICOLUL 19 Spaţii verzi (1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii plantate. trotuarele de protecţie (Legea 350/2001).5 mp / locuitor. conform Ordinului nr. (4) Vegetaţia înaltă matură va fi protejată şi păstrată pe toată suprafaţa municipiului. conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor unităţilor teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament. din motive bine întemeiate. lit. (2) În sensul prezentului regulament. conform recensământului populaţiei mun. numai cu acordul administraţiei publice locale. Valoarea rezultată a indicelui Sml este 15 mp. La calculul acestei suprafeţe se iau în considerare camerele de locuit (camere de zi. nu este posibilă asigurarea spaţiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă. Formula de calcul a necesarului minim de spaţii verzi de folosinţă comună pentru locuinţe se bazează pe legislaţia în vigoare şi pe datele statistice rezultate din recensământul populaţiei municipiului Sibiu din 2002: (Auap / Acap x 100) x (Aucm / Auap x 100) SV = Acn x Nnl x -------------------------------------------------------. În PUG Sibiu Regulament local de urbanism 22 . b şi d.7% Acn – Nnl – Auap – Acap – Aucm – Sml – Nv – SCD – Aria construită a unui nivel de locuinţe. se va dovedi asigurarea parcajelor în următoarele condiţii: a) solicitantul va face dovada asigurării spaţiilor de parcare pe o altă parcelă aflată la o distanţă mai mică decât 250 m faţă de parcela pentru care se solicită autorizaţia de construire.80 m. cu condiţia păstrării necesarului minim de spaţii de parcare pe a doua parcelă. Valoarea indicelui este 51. conform Legii 114/1996. Aria utilă medie a camerelor de locuit (camere de zi. (4) Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiţiile alin. suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor. a spaţiilor de parcare prevăzute prin prezentul regulament.50 mp.

care pot fi: trotuare. e) distanţa minimă între axa trunchiului şi poziţia reţelelor edilitare va fi de 1. (3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. difuncţionalităţi” poziţia exactă. esenţa şi circumferinţa trunchiului pentru arborii maturi existenţi în zona de studiu. se vor planta arbori. (2) În interiorul Zonelor Construite Protejate propuse sau a zonelor unde există recomandarea de instituire a statutului de Zonă Construită Protejată este interzisă utilizarea finisajelor exterioare de culori stridente.A. (4) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă. precum şi la reabilitarea străzilor pe care nu există plantaţii. prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni.50 m. potrivit legii sau obiceiului.2 m. Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu. d) arborii vor avea circumferinţa minimă a trunchiului de 14 cm (măsurată la un metru deasupra solului). cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.5 m. b) arborii vor avea un număr minim de trei replantări în pepinieră. după caz. direct sau prin servitute. măsurat la 1 m deasupra solului.acest sens. pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică. ARTICOLUL 20 Aspectul exterior al construcţiilor (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine reglementărilor privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament sau prevederilor Art. (6) La realizarea străzilor noi. străzi pietonale. (1) se determină conform anexei nr. (3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. are o circumferinţă egală sau mai mare decât 50 cm. alei. Împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii. pieţe pietonale. 23 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau. program aprobat prin Legea 343/2007. (2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. sistemul de plantare şi esenţa arborilor vor fi stabilite prin documentaţiile tehnice. ARTICOLUL 23 Accese pietonale şi piste pentru biciclişti (1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale. inclusiv a celor propuşi pentru tăiere. c) arborii vor avea înălţimea minimă de 2.T. (1). (2) Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton). 32 al Regulamentului General de Urbanism. împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă. Prin arbori maturi se înţelege. potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. esenţa şi circumferinţa trunchiului pentru arborii maturi existenţi pe parcelă. (5) Intervenţiile asupra vegetaţiei din zonele de protecţie a monumentelor şi din zonele construite protejate se vor face numai cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2.4 la Regulamentul General de Urbanism. cu respectarea următoarelor condiţii: a) poziţiile. conform destinaţiei construcţiei. (2) În sensul prezentului articol. (7) Pentru realizarea spaţiilor verzi publice se recomandă înscrierea acestora în cadrul Programului naţional de imbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi. precum şi poziţia exactă şi esenţa pentru arborii propuşi spre plantare prin proiect. în sensul prezentului regulament. ARTICOLUL 21 Împrejmuiri (1) Dacă reglementările privind unităţile teritoriale de referinţă nu prevăd altfel. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire (D. (3) Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. documentaţiile de urbanism (PUZ şi PUD) vor consemna în cadrul planşei „Situaţia existentă. (4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire. arborii a căror trunchi. realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite păstrunderea vegetaţiei. eliberate de administratorul acestora.) vor cuprinde în planul de situaţie poziţia exactă. ARTICOLUL 22 Accese carosabile (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice. dintr-un drum public.C.

a căror orientare este în primul rând determinată de specificităţi culturale şi istorice de amplasare şi de configurare. fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie. poziţia noului aliniament precum şi retragerea minimă a construcţiilor faţă de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism. reţele termice. restaurante etc. ARTICOLUL 28 PUG Sibiu Amplasarea faţă de căi ferate Regulament local de urbanism 24 . străpungerile de străzi. conform anexei nr. ARTICOLUL 24 Orientarea faţă de punctele cardinale (1) Autorizarea executării construcţiilor se face. altele decât cele enumerate la alin. cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.(1). ţiţei sau alte produse petroliere. acestea fiind afectate de o servitute publică (4) Suprafeţele de teren prevăzute în documentaţiile urbanistice aprobate ca făcând obiectul cedării în proprietate publică vor fi afectate folosinţei publice chiar dacă încă nu au fost realizate toate actele necesare trecerii acestor suprafeţe în proprietatea municipiului (5) Sunt drumuri şi/sau căi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeţe care îndeplinesc cumulativ cerinţa de a se afla în proprietatea exclusivă a uneia sau mai multor proprietari persoane private şi care să fie prevăzute în mod expres ca atare în planurile urbanistice zonale. b) parcaje. cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale. prevăzute de Planul urbanistic general şi marcate ca atare pe planşa Reglementări Urbanistice. conform Anexei nr. (6) Străzile noi. (3) Autorizarea executării construcţiilor cu diferite funcţiuni. Se recomandă separarea fizică a pistelor pentru biciclişti faţă de partea carosabilă. 6 din legea 33/1994 (2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului. de deservire. prin zona drumului public se înţelege ampriza. sisteme de transport gaze.(4) La reabilitarea străzilor având ampriza mai mare sau egală cu 14 m. 6 la prezentul regulament . 3 la Regulamentul General de Urbanism.1. se vor introduce piste pentru biciclişti cu sens dublu având lăţimea minimă de 1 m pentru fiecare sens. de întreţinere şi de exploatare. electrice. este permisă. ARTICOLUL 27 Amplasarea faţă de drumuri publice (1) În zona drumului public se pot autoriza. este interzisă. pentru realizarea de lucrări de utilitate publică. garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine. (3) Drumurile şi căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentaţiile de urbanism vor fi deschise circulaţiei şi accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului. de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen. (2) În sensul prezentului regulament. ARTICOLUL 25 Lucrări de utilitate publică (1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului sau în Planul urbanistic general. lărgirile străzilor existente vor respecta amprizele şi profilele stabilite prin PUG. (5) La reabilitarea străzilor având ampriza mai mică decât 14 m se vor introduce. (5) În cazul măsurilor de lărgire a amprizei străzilor prevăzute de Planul urbanistic general şi marcate pe planşa Reglementări Urbanistice. c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare. străpungeri de străzi şi realizarea de străzi noi. cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice: a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice.587 din 25 iulie 1997. piste pentru biciclişti cu sens dublu având lăţimea minimă de 1 m pentru fiecare sens. Prin lucrări de utilitate publică se înţeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin art. (2) Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin Ordinul nr. (4) Autorizarea construcţiilor în zonele rezervate pentru lărgirea amprizei străzilor (realiniere). numai în funcţie de posibilităţi. (2) Fac excepţie de la prevederile aliniatului (1) construcţiile amplasate în interiorul Zonelor Construite Protejate. înscrise în planşa Reglementări Urbanistice. este interzisă.). ARTICOLUL 26 Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice (1) Autorizarea executării construcţiilor care. prin natura şi destinaţia lor. pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. aprobată conform legii. atunci când este posibil.

(9) Cedarea.R. atât în intravilan cât şi în extravilan.F. termotehnologice şi canale libere. S. c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică.F. (7) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: a) amplasarea oricăror construcţii. . pe baza avizului Companiei Naţionale de Căi Ferate C. telecomunicaţii. şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin. c) traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate. ARTICOLUL 29 Amplasarea faţă de aeroporturi Autorizarea executării construcţiilor în zonele de siguranţă ale aeroportului stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. extragerea de materiale de construcţii sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane.F. depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare. ar provoca alunecări de teren. precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului.R.R. prin natura lor. conducte sub presiune de apă. de transvazare sau de depozitare a materialelor.F.(1) La data adoptării prezentului act zona de protecţie şi zona de siguranţă a căilor ferate este reglementată de OUG 12/1998 (2) Se interzice amplasarea de construcţii în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare altele decât cele necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor. şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (6) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice. numai cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Locuinţei: a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată.A. care afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare. pentru lucrările de interes public. ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul Companiei Naţionale de Căi Ferate C. d) instalaţii de semnalizare..A. b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a circulaţiei. energie electrică. (6) se pot realiza pe bază de studii privind implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de unităţi de proiectare autorizate. centralizare. a zonei de protecţie a infrastructurii căilor ferate române. şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor. transferul. şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.A. se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate C. precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului (3) În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa. c) depozitarea necorespunzătoare de materiale. se fac numai cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate C. şi anume: a) căi ferate industriale.S.R.R.A. gaze. (5) Zona de protecţie este marcată pe planşa Reglementări Urbanistice. S. (4) Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează numai cu avizarea prealabilă de către Compania Naţională de Căi Ferate C. bloc de linie automat. substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române.F.S. transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora. (8) Amenajările şi instalaţiile de manipulare. d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii. .A. b) efectuarea oricăror lucrări care. b) lucrări hidrotehnice. produse petroliere.S. 25 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . .

la soluţionarea unei astfel de cereri şi existenţa sau nu a unor diferenţe majore între prescripţiile prezentului regulament şi indicii urbanistici ori caracteristicile relevante ale construcţiilor aprobate. ARTICOLUL 31 Reglementarea situaţiilor tranzitorii (1) Odată cu aprobarea prezentului regulament nu va mai fi aprobat un nou Plan Urbanistic Zonal cu regulament aferent ori Plan Urbanistic de Detaliu decât în cazul şi cu observarea prevederilor prezentului Regulament şi a planului Urbanistic General. Prin excepţie nu îşi pierd aplicabilitatea şi se vor avea în vedere la eliberarea autorizaţiilor acele planuri urbanistice şi acele reglementări din aceste planuri. autoritatea publică va avea în vedere. care deşi contrare prezentului regulament au intrat în circuitul civil prin înregistrarea anterioară a cererii de eliberare a autorizaţiei de construire. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 26 .Capitolul 4 Intrarea în vigoare şi reglementarea situaţiilor tranzitorii ARTICOLUL 30 Intrarea în vigoare (1) Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu potrivit art. In cazul cererilor de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor emise anterior. 49 legea 215/2001 prin aducerea la cunoştinţă publică. îşi pierd aplicablitatea. (3) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament toate prevederile contrare din Planurile urbanistice zonale. (2) Prezentul regulament înlocuieşte Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbansitic General al Muncipiului Sibiu 1999. din regulamentele aferente lor şi Planurile urbanistice de detaliu. (2) Autorizaţiile emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament produc efecte pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei.

în sistem urbanistic închis Zonă mixtă Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate Centru de cartier Zonă de instituţii şi servicii Zonă de instituţii şi servicii Zonă de insituţii şi servicii publice Zonă de insituţii şi servicii turistice Zonă de gospodărire comunală Zonă de gospodărire comunală Zonă de activităţi economice Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar 27 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . ARTICOLUL 32 Lista zonelor funcţionale. în sistem urbanistic deschis Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990. precum şi unităţi teritoriale de referinţă: ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE CONSTITUITE L L1u L1p L1r L1i Lv L3 Lcd Lci M C C Cc Is Is IsP IsT G G E Et Locuire Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinţe colective Case de vacanţă Locuinţe cu regim mediu de înălţime Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990. subzonelor funcţionale şi a UTR (1) Planul urbanistic general al municipiului Sibiu stabileşte următoarele zone şi subzone funcţionale. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ.Partea III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU.

cu rol de protecţie sau de compensaţie ecologică ZONE DE RESTRUCTURARE Ri RiM RiC RiIs RiL3 Rr RrM Zonă de restructurare a suprafeţelor industriale. feroviare sau de gospodărire comunală Zonă mixtă Zonă centrală Insituţii servicii Locuinţe cu regim de înălţime mediu Zonă de restructurare a parcelarului rezidenţial Zonă mixtă ZONE DE URBANIZARE UL1 UL3 Locuinţe cu regim redus de înălţime Locuinţe cu regim mediu de înălţime PUG Sibiu Regulament local de urbanism 28 .Ei ED ED S S T Tr Ta Tf Tfu A A V Va Vt Vs Ve P Pa Zonă de activităţi economice cu caracter industrial Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare Zonă cu destinaţie specială Zonă cu destinaţie specială Zonă de căi de comunicaţie Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente Zonă de circulaţie feroviară rezervată trenului urban Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan Zonă verde Zonă verde cu rol de agrement sau sport Zonă verde cu caracter tematic Zonă verde cu rol de complex sportiv Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră Păduri Împăduriri cu rol de stabilizare a versanţilor.

UM UC UIs UIsP Zonă mixtă Zonă centrală în exteriorul Zonei Construite Protejate Zonă de instituţii şi servicii Zonă de instituţii şi servicii publice UEimmZonă de activităţi economice – sector IMM UEt UEi UTfu UTp UVa UVt UVs UVe Zonă de activităţi economice cu caracter comercial Zonă de activităţi economice cu caracter industrial Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente rezervată trenului urban Zonă de circulaţie pietonală Zonă verde cu rol de agrement sau sport Zonă verde cu caracter tematic Zonă verde cu rol de complex sportiv Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ CU REGLEMENTĂRI SPECIFICE UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR UTR Ansamblul locuinţelor CFR Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr Ansamblul locuinţelor colective – Mihai Viteazu Ansamblul locuinţelor colective – Strada Ştrandului Arsenal – Steaua Roşie Balanţa Baza hipică Vasile Aaron Cartierul Turnişor Lacul lui Binder Lupeni Măierimea Porţii Ocnei – Terezian Parcelarea Drotleff Parcelarea Mărăşti – Mărăşeşti Siretului Tropinii Noi Vilele de coastă 29 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP ZCP Ansamblul spitalicesc Cartierul Guşteriţa Cartierul Iosefin Cartierul Turnişor Nord Centrul Istoric Cibin Centru Măierimea Porţii Cisnădiei Măierimea Porţii Turnului Muzeul Astra Parcelarea Fonn Parcelarea Zimmermann Piaţa Unirii PUG Sibiu Regulament local de urbanism 30 .

31 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

la nivelul zonelor funcţionale. a subzonelor funcţionale şi a unităţilor teritoriale de refrinţă: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 32 .Partea IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE. SUBZONELOR FUNCŢIONALE ŞI UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU ARTICOLUL 33 Reglementări pentru intravilanul municipiului Sibiu (1) Planul urbanistic general al municipiului Sibiu stabileşte următoarele reglementări.

B. plantaţiilor stradale. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. pct. de parcelarul omogen rezultat al unor operaţiuni de urbanizare şi de regimul de construire izolat. Art. în funcţie de necesităţi. 2. 16 SECŢIUNEA 2. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. A. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. CARACTERUL ZONEI Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale). HG 525/1996. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. detaliate şi reglementate. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va actualizată. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale (unifamiliale). a reţelei de străzi. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. conform Anexei 1 la prezentul regulament. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. C. B). Art. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a 33 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . spaţiilor verzi publice. conform PUG.L1u Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Art. pct. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. dat de dimensiunile medii ale fronturilor la stradă. actualizată. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. 32 fi dat de suprafaţa care include pateul urban (insula) care conţine parcela care generează PUZ şi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care generează PUZ. cu respectarea condiţiilor de amplasare. 1.

dar nu pe o adâncime mai mare decât 20 m. conform Anexei nr. măsurată de la aliniament. numai cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii: • lungimea frontului la stradă mai mare sau egală cu 15 m. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Servicii aferente funcţiunii de locuire. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză). . clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. FORME. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente.terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. chimică sau vizuală. indicativ NP01197. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. • suprafaţa parcelei mai mare sau egală cu 800 mp. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 34 . Sunt interzise funcţiunile industriale. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. prestate în special de proprietari. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. CONDIŢII DE AMPLASARE. desfăşurate. dar nu mai puţin decât 5 m. clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. • să nu producă poluare fonică. 6. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. SECŢIUNEA 3. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. Pentru parcelele de colţ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: . 3. Grădiniţe. 5. 1 la prezentul regulament. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. conform Normativului privind proiectarea. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4.clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. În cazul mansardărilor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. libere) care revin fiecărui loc. • activitatea se va desfăşura numai în interior. DIMENSIUNI Se admit operaţiuni de divizare a parcelelor.clădirile se vor alipi în mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei. În situaţiile cu alinieri variabile.

Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. D+P+M. 7. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Pentru toate situaţiile Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. inclusiv cele anexe. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. conform definiţiilor din glosarul anexat.clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii. 11. 35 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . este admisă o mansardă sau un nivel retras. . ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). fără ca lungimea calcanului nou să depăşească 20 m. M – mansardă. dar nu mai puţin decât 3 m.clădirile. dar nu mai puţin decât 5 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. în punctul cel mai înalt. R – nivel retras). .2 m. cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. Suplimentar faţă de acestea. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. Pentru parcelele fără front la stradă (accesibile prin drumuri de servitute) . 2 la prezentul regulament. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. Totalizat. clădirile se vor lipi de acesta. nu va depăşi 12 m. în punctul cel mai înalt. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. 10. dar nu mai puţin decât 3 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi etaj] sau [demisol şi parter]. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. dar nu mai puţin decât 3 m. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. măsuraţi de la aliniament. aflate pe parcele fără front la stradă se vor retrage faţă de toate limitele parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.în cazul existenţei unui calcan vecin. nu va depăşi 8 m. Astfel. P – parter.Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m: .clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale unde nu există calcan. P+1+R. 8. Condiţii generale privitoare la construcţii. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 9. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent.

minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Pe ansamblul unei parcele. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3.12. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 36 . 14. în zonele de retragere faţă de aliniamente.7. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. Condiţii generale privitoare la construcţii . Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. SECŢIUNEA 4. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 13. 16. în interiorul aceleiaşi parcele. îngropate sau înzidite în construcţie. CATV etc). minimum trei arbori. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. telefonice. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spre căile de circulaţie. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 35%. spaţiile verzi vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală.

Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: 37 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

atunci când există calcan vecin: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 38 .Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m.

atunci când nu există calcan vecin: 39 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m.

C.L1p Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip periferic P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. Art. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a PUG Sibiu Regulament local de urbanism 40 . CARACTERUL ZONEI Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale). Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. conform PUG. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. actualizată. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 32 fi dat de suprafaţa care include pateul urban (insula) care conţine parcela care generează PUZ şi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care generează PUZ. în funcţie de necesităţi. de parcelarul omogen rezultat al unor operaţiuni de urbanizare şi de regimul de construire cuplat sau insiruit. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. Art. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. B. detaliate şi reglementate. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. 2. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale (unifamiliale). A. 1. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. cu respectarea condiţiilor de amplasare. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va actualizată. 16 SECŢIUNEA 2. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. B). dat de dimensiunile reduse ale fronturilor la stradă. spaţiilor verzi publice. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. plantaţiilor stradale. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. Art. HG 525/1996. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. a reţelei de străzi. pct. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. pct.

UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Pentru parcelele de colţ. clădirile se vor retrage faţă de limita laterală cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. conform Anexei 1 la prezentul regulament. chimică sau vizuală. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. reparcelare. Servicii aferente funcţiunii de locuire. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 3 m. 41 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 3. SECŢIUNEA 3. libere) care revin fiecărui loc. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. indicativ NP01197. măsurată de la aliniament. Grădiniţe. desfăşurate. clădirile se vor retrage în mod obligatoriu cu 3 m faţă de aliniament.clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii.terenlui (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. dar nu pe o adâncime mai mare decât 20 m. • să nu producă poluare fonică. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.clădirile se vor alipi în mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. prestate în special de proprietari. conform Anexei nr. DIMENSIUNI Se admit operaţiuni de parcelare. În situaţiile cu alinieri variabile. dar nu mai puţin decât 5 m. divizare sau comasare a parcelelor. Condiţii generale privitoare la construcţii. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză). Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. • activitatea se va desfăşura numai în interior. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. Sunt interzise funcţiunile industriale. În cazul mansardărilor. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. FORME. . 6. retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. cu condiţia respectării capitolului 3. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 5. a servituţilor stabilite prin PUG şi a legislaţiei în vigoare. conform Normativului privind proiectarea. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: . CONDIŢII DE AMPLASARE. După depăşirea acestei adâncimii. 1 la prezentul regulament. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni.

dar nu mai puţin decât 3 m. Pentru toate situaţiile Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile prezentului regulament. aflate pe parcele fără front la stradă se vor retrage faţă de toate limitele parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi etaj] sau [demisol şi parter]. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată de la aliniament. conform definiţiilor din glosarul anexat.În cazul existenţei unui calcan vecin. în punctul cel mai înalt. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru PUG Sibiu Regulament local de urbanism 42 . Pentru parcelele fără front la stradă (accesibile prin drumuri de servitute) . AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). . măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.clădirile. dar nu mai puţin decât 3 m. P – parter.7. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Suplimentar faţă de acestea. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. dar nu mai puţin decât 5 m. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. clădirile se vor retrage faţă de limita laterală cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii.clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii. 9. nu va depăşi 12 m. R – nivel retras). nu va depăşi 8 m. 8. Totalizat. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. clădirile se vor alipi în mod obligatoriu acelei limite laterale care prezintă calcan. 10.Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m: . D+P+M. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. M – mansardă. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. . P+1+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 11. 2 la prezentul regulament.clădirile se vor retrage de la cel puţin o limită laterală cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii.2 m. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. După depăşirea acestei adâncimii.clădirile se vor putea alipi la cel mult o limită laterală a parcelei. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. cuprinse la Cap. regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. dar nu mai puţin decât 3 m. în punctul cel mai înalt. 7. pe o adâncime de maxim 20 m.

minimum trei arbori. în zonele de retragere faţă de aliniamente. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. 12. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spre căile de circulaţie. spaţiile verzi vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală. în interiorul aceleiaşi parcele. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. îngropate sau înzidite în construcţie.7. Condiţii generale privitoare la construcţii . minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Pe ansamblul unei parcele. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 14. 13. CATV etc). telefonice. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 43 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. SECŢIUNEA 4. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 35%. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15.imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. 16.

Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 44 .

Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m. varianta 1 (se va putea opta între varianta 1 şi varianta 2): 45 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

varianta 2 (se va putea opta între varianta 1 şi varianta 2): PUG Sibiu Regulament local de urbanism 46 .Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m.

46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. cu respectarea condiţiilor de amplasare. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. HG 525/1996. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Art. pct. CARACTERUL ZONEI Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale) însoţite de anexe şi suprafeţe agricole. Art. de parcelarul omogen de tip rural. spaţiilor verzi publice. 32 fi dat de suprafaţa care include pateul urban (insula) care conţine parcela care generează PUZ şi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care generează PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale (unifamiliale). Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. 2. a reţelei de străzi. conform Anexei 1 la prezentul regulament. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. În cazul mansardărilor. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. detaliate şi reglementate. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Art. conform PUG. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. 16 SECŢIUNEA 2. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. pct. dezvoltat în profunzime. A. dat de dimensiunile reduse ale fronturilor la stradă şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a terenului. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea.L1r Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 1. plantaţiilor stradale. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. actualizată. pentru calculul coeficientului 47 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . B). C. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va actualizată. şi de regimul de construire cuplat sau inşiruit. în funcţie de necesităţi. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată.

• pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (neconstruibilă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 4. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. • să nu producă poluare fonică. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. chimică sau vizuală. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR Se recomandă ca amplasarea. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. reparcelare. a servituţilor stabilite prin PUG şi a legislaţiei în vigoare. CONDIŢII DE AMPLASARE. • activitatea se va desfăşura numai în interior. utilizări agricole ale suprafeţelor libere. desfăşurate. Sunt interzise funcţiunile industriale. Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. FORME. Condiţii generale privitoare la construcţii. depozitarea produselor agricole şi ale deşeurilor animale. 5. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe să se înscrie în tipologia gospodăriei tradiţionale specifice zonei. indicativ NP01197. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de 50 m. prestate în special de proprietari. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. Grădiniţe. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. conform Anexei nr.de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor amplasa pe aliniament. dar nu pe o adâncime mai PUG Sibiu Regulament local de urbanism 48 . 1 la prezentul regulament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: Clădirile se vor alipi în mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. conform Normativului privind proiectarea. libere) care revin fiecărui loc. divizare sau comasare a parcelelor. DIMENSIUNI Se admit operaţiuni de parcelare. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. 6. 3. cu condiţia respectării capitolului 3. Servicii aferente funcţiunii de locuire. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. conform Anexei 1 la prezentul regulament. SECŢIUNEA 3.

Totalizat. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi etaj] sau [demisol şi parter]. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Este interzisă amplasarea oricăror construcţii în jumătatea posterioară a parcelei. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Suplimentar faţă de acestea. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. măsurată la cornişa superioră sau atic în punctul cel mai înalt. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. inclusiv cele anexe. Acoperişul va respecta următoarele condiţii: . urmând tipologia specifică a gospodăriilor tradiţionale din zonă. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. 9. se vor amplasa exclusiv în jumătatea orientată spre aliniament a parcelei. Clădirile. nu va depăşi 6.acoperişul clădirii va fi în două ape. nu va depăşi 10. R – nivel retras). Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. D+P+M. Condiţii generale privitoare la construcţii. P+1+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 49 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . dar nu mai puţin decât 5 m. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. conform definiţiilor din glosarul anexat. 10. se vor amplasa exclusiv în jumătatea orientată spre aliniament a parcelei. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD.5 m. în punctul cel mai înalt. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. M – mansardă. 7.5 m. Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 12 m: Clădirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintă calcan (în sensul perpetuării regulii tipologice existente) şi se vor retrage de la cealaltă limită laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirii. măsurată de la aliniament. P – parter.mare decât 20 m. . regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 8. este admisă o mansardă sau un nivel retras. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Este interzisă amplasarea oricăror construcţii în jumătatea posterioară a parcelei. 11. în punctul cel mai înalt. Pentru toate situaţiile: Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei. 2 la prezentul regulament. Clădirile vor avea acoperiş în pantă. Clădirile.2 m. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2.panta va fi constantă (nu vor exista frângeri). inclusiv cele anexe. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. dar nu mai puţin decât 3 m.

Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15.4. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spre căile de circulaţie. 12. în interiorul aceleiaşi parcele. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Condiţii generale privitoare la construcţii . CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. telefonice. . SECŢIUNEA 4. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. în zonele de retragere faţă de aliniamente.învelitoarea va fi realizată din ţiglă ceramică. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. CATV etc). PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 25%. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 13. minimum trei arbori. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. 16. îngropate sau înzidite în construcţie..înclinaţia acoperişului va fi cuprinsă între 45 – 55 de grade. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. având culori apropiate de cea clasică: roşu-cărămiziu sau brun. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. 14. minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 50 . din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

orientare şi configurare a clădirilor pe parcelă (varianta1).Recomandare de amplasare. 51 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

PUG Sibiu Regulament local de urbanism 52 .Recomandare de amplasare. orientare şi configurare a clădirilor pe parcelă (varianta2).

precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. conformare şi servire edilitară a obiectivului. impune detalierea prezentelor reglementări prin Planuri urbanistice de detaliu. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. CARACTERUL ZONEI Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale) şi de parcelarul fragmentar. pct. Diversitatea situaţiilor şi relaţiilor de vecinătate. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va cuprinde o suprafaţă din zona locuinţelor colective. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. semnificativă pentru organizarea relaţiilor de vecinătate. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. B. aprobat conform legii. A. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. 16 53 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. Art. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. amenajărilor şi plantaţiilor. conform PUG. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. în funcţie de necesităţi. Art. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. B). • se vor include servituţile stabilite prin PUG. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. C. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. dimensionare. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. precum şi riscul ridicat de apariţie a disfuncţionalităţilor. Art. Art. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.L1i Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinţe colective P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. HG 525/1996. detaliate şi reglementate. pct. rămas în urma realizării ansamblurilor de locuinţe colective prin înlocuirea unor zone rezidenţiale unifamiliale. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. actualizată. a reţelei de străzi. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ.

• să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. conform Anexei 1 la prezentul regulament. indicativ NP01197. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. prestate în special de proprietari. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. cu respectarea condiţiilor de amplasare. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 54 .Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. 3. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. SECŢIUNEA 2. plantaţiilor stradale. 5. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale (unifamiliale). Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. libere) care revin fiecărui loc. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Condiţii generale privitoare la construcţii. • activitatea se va desfăşura numai în interior. 1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage cu 3 m faţă de aliniament. 1 la prezentul regulament. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. desfăşurate. conform Normativului privind proiectarea. FORME. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. În cazul mansardărilor. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. CONDIŢII DE AMPLASARE. conform Anexei nr. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. 2. Servicii aferente funcţiunii de locuire. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. SECŢIUNEA 3. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. Grădiniţe. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. Sunt interzise funcţiunile industriale. chimică sau vizuală. • să nu producă poluare fonică. spaţiilor verzi publice. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. conform Anexei 1 la prezentul regulament.

minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii 55 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 11. 10. Suplimentar faţă de acestea. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. M – mansardă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. telefonice. 2 la prezentul regulament. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. D+P+M. R – nivel retras). în zonele de retragere faţă de aliniamente. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. conform definiţiilor din glosarul anexat. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spre căile de circulaţie. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. P+1+R. 12. Reglementările privind înălţimea maximă a clădirilor sunt definitive şi nu pot fi modificate prin PUZ. Totalizat. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. nu va depăşi 12 m. 9. în punctul cel mai înalt. este admisă o mansardă sau un nivel retras. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ sau PUD. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. CATV etc). 13. îngropate sau înzidite în construcţie. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. în punctul cel mai înalt. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Condiţii generale privitoare la construcţii. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi etaj] sau [demisol şi parter]. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului.6. 8. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. 7. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ sau PUD. P – parter.2 m. nu va depăşi 8 m.

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 56 .7. 16. minimum trei arbori. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. SECŢIUNEA 4. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală.Pe ansamblul unei parcele. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Condiţii generale privitoare la construcţii. în interiorul aceleiaşi parcele. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 35%. 14.

precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. Spaţii verzi. pct. se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar. CARACTERUL ZONEI În sensul prezentului regulament. A. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. procentul maxim de ocupare a terenului şi actualizată. Art. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională Legea 350/2001 a terenului. detaliate şi reglementate. C. Asigurarea suprafeţelor necesare lărgirii străzilor este o condiţie pentru emiterea autorizaţiilor de construire. UTILIZĂRI ADMISE Case de vacanţă. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea şi extinderea tramei stradale şi reţelelor edilitare. 32 fi dat de suprafaţa care include pateul urban (insula) care conţine parcela care generează PUZ şi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care generează PUZ. conform Anexei 1 la prezentul regulament. conform legii. Art. elemnete de infrastructură sau păduri. ca reşedinţe secundare. pct. Pentru lărgirea străzilor existente şi pentru realizarea străzilor noi. delimitat de căi de comunicaţie. locuri de joacă. Ampriza străzilor existente şi propuse va fi realizată cf. ape.Lv Case de vacanţă P+M / D+M CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. aflată în proprietatea acestuia. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va actualizată. 1. deţinătorii terenurilor riverane vor ceda suprafeţele necesare necondiţionat şi fără despăgubiri. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. destinate odihnei şi recreerii. după caz. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. 46 coeficientul maxim de utilizare a terenului. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. 2 SECŢIUNEA 2. 57 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Art. înălţimea maximă admisă a clădirilor. publice sau private. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. PUG şi a normativelor în vigoare. B). B. terenuri de sport. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului. În cazul inexistenţei unei structuri urbane constituite se va reglementa un teritoriu cu suprafaţa minimă de 10 ha. Legea 114/1996. În cazul elaborării PUZ.

DIMENSIUNI Se admit operaţiuni de parcelare. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile. SECŢIUNEA 3. 2 la prezentul regulament. inclusiv cele anexe. CONDIŢII DE AMPLASARE.2. Suplimentar faţă de acesta. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE.cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 1000 mp şi front la stradă de minim 25 m. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor. Regimul de înălţime nu poate depăşi PUG Sibiu Regulament local de urbanism 58 . se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 10 m. Condiţii generale privitoare la construcţii . dar nu mai puţin decât 3 m. conform Anexei nr. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 10 m. 5. cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. dale prefabricate. 1 la prezentul regulament. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 10. 7. grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol. FORME. este admisă o mansardă. 3. dale înierbate. Livezi. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. cf. 9. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Sunt interzise funcţiunile industriale. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 8. conform definiţiei din glosarul anexat. cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală. inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. pietriş sau zgură. glosarului anexat. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 6. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Clădirile. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Unităţi de cazare în regim camping.

la reţeaua edilitară publică. nu va depăşi 4 m. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 16. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Indiferent de dimensiunea parcelei. Se recomandă echiparea clădirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. în punctul cel mai înalt. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa parcelei. piatră. SECŢIUNEA 4. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp. M – mansardă). Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă.una dintre următoarele configuraţii: P+M. materiale ceramice). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. în punctul cel mai înalt. aria desfăşurată construită nu va depăşi 250 mp. CUT maxim admis este 0.2. 13. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. 14.1. nu va depăşi 6 m. 59 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se recomandă folosirea materialelor naturale (lemn. minimum trei arbori. se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. CUT maxim admis este 0. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp. geotermale etc. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. POT maxim admis este 5%. Condiţii generale privitoare la construcţii. POT maxim admis este 10%. în interiorul aceleiaşi parcele. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi. Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia. P – parter. atunci când aceasta se va realiza. 12. 11. eoliene. potrivit regulilor impuse de consiliul local. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Se vor păstra în cât mai mare măsură plantaţiile de pomi fructiferi existente.). din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp.

Ilustrare a reglementărilor: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 60 .

autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. a reţelei de străzi. 31 . Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. conform PUG.L3 Locuinţe cu regim mediu de înălţime P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. După aprobarea PUZ. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. CARACTERUL ZONEI A. 3 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. actualizată. detaliate şi reglementate. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. B). Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. după caz. dimensionare. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. B. în funcţie de necesităţi. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. Art. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. HG 525/1996. plantaţiilor stradale. spaţiilor verzi publice. pct. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. Art. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. 313. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Art. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. conformare şi servire edilitară a obiectivului. 16 61 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . amenajărilor şi plantaţiilor. pct. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. 32 Acesta va asigura condiţiile de amplasare. aprobat conform legii. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. C. Art.

echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 62 . Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. conform Anexei 1 la prezentul regulament. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. grădini sau spaţii verzi destinate locatarilor. • accesul se va face dintr-un spaţiu public. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. chimică sau vizuală. • să nu producă poluare fonică. Servicii aferente funcţiunii de locuire. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. • să nu producă poluare fonică. 1 la prezentul regulament. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. libere) care revin fiecărui loc. În toate cazurile: Grădiniţe. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. desfăşurate. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. conform Normativului privind proiectarea. 3. Sunt interzise funcţiunile industriale. • activitatea se va desfăşura numai în interior. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. În cazul mansardărilor. indicativ NP01197. cu următoarele condiţii: • spaţiile vor fi situate exclusiv la parterul clădirilor. prestate în special de proprietari. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent.SECŢIUNEA 2. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale (unifamiliale) şi locuinţe colective (multifamiliale). cu respectarea condiţiilor de amplasare. chimică sau vizuală. Pentru locuinţe colective se admit următoarele servicii aferente funcţiunii de locuire. conform Anexei nr. conform Anexei 1 la prezentul regulament. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. 2. 1. • activitatea să se desfăşoare numai în interior. fără a traversa curţi. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. P+3+R. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. 7. retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. dar nu mai puţin decât 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. 2 la prezentul regulament. 5.SECŢIUNEA 3. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Condiţii generale privitoare la construcţii . 6. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Suplimentar. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. dar nu mai puţin decât 3 m. în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 3 m. dar nu mai puţin decât 5 m. D+P+2+M. P – parter. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m de la aliniament. R – nivel retras). CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Pentru parcelele de colţ.2 m. Condiţii generale privitoare la construcţii . măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. conform definiţiilor din glosarul anexat. M – mansardă. nu va depăşi 16 m. FORME. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. 63 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Pentru locuinţe colective. 9. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. CONDIŢII DE AMPLASARE. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 10. 8. nu va depăşi 20 m.

12. SECŢIUNEA 4. în interiorul aceleiaşi parcele. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. telefonice. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. în zonele de retragere faţă de aliniamente. Condiţii generale privitoare la construcţii . CATV etc). parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. cu destinaţia Zonă verde. cf. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). alei pietonale) în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. spaţii verzi plantate şi amenajate de folosinţă generală. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0. accesele carosabile.11. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 64 . minimum trei arbori. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. glosar anexat. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spre căile de circulaţie. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 16. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună (locuri de joacă. se admite un POT maxim de 25%. se admite un POT maxim de 35%. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 14. 13. cf. glosar anexat. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural.9.

parcaje la sol. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 • teritoriul minim care urmează a fi reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi actualizată. în condiţii marcate de densităţi mari până la foarte mari de ocupare a terenului. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. 313. Ocupările recente cu construcţii de locuinţe colective a spaţiilor libere aferente ansamblurilor realizate înainte de 1990 şi supraetajarea clădirilor existente au dus la agravarea situaţiei prin densificarea şi aglomerarea lor suplimentară. Autorizarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. a infrastructurii edilitare şi a dotărilor publice. 32 dat de subdiviziunea cartierului cuprinsă pe toate laturile de străzi principale sau de limite de UTR şi care include amplasamentul care generează PUZ. Art. pct. 65 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . care prevede creşterea calităţii locuirii. Planul urbanistic general şi prezentul regulament vizează ameliorarea mediului rezidenţial din cartiere prin prevenirea supradensificării şi prin măsuri generale de reabilitare. Autorizarea lucrărilor de reabilitare sau de construire de reţele edilitare. Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. pct. În comparaţie cu sistemul închis. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează avizul de oportunitate. străzi. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. detaliate şi reglementate. precum şi de insuficienţa spaţiilor verzi şi a locurilor de parcare. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. B). Având în vedere strategia de dezvoltare a oraşului.Lcd Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990. amenajări ale spaţiului public. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice de detaliu. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. • reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare. Se recomandă ca suprafaţa minimă ce va fi tratată prin PUZ sau PUD să coincidă cu aria de deservire a celor două tipuri de obiective. Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectată în mare parte de starea deficitară a fondului construit. Art. aprobate conform legii. ansamblurile prezintă un procent semnificativ mai mare de suprafeţe destinate iniţial zonelor verzi şi un sistem de organizare caracterizat prin continuitatea spaţiilor libere la nivel de ansamblu sau cartier. Particularităţile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem deschis (specific perioadei 1960 – 1975) sunt date de procentul moderat de ocupare al terenului şi de dimensiunile relativ mari ale retragerilor faţă de căile de circulaţie şi ale distanţelor dintre clădiri. Legea 350/2001 actualizată. Protejarea spaţiilor verzi şi a grădinilor de folosinţă privată existente în spaţiile de retragere a clădirilor faţă de căile de comunicaţie impune restricţionarea practicării de accese suplimentare în clădirile de locuinţe. 32 Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. CARACTERUL ZONEI Ansamblurile de locuinţe colective realizate înainte de 1990 concentrează cel mai mare număr al locuitorilor municipiului. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. în sistem urbanistic deschis CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. locuri de joacă etc se vor face pe bază de Planuri urbanistice zonale la nivel de cartier sau Planuri urbanistice de detaliu la nivel de subdiviziune de cartier. A. Art.

altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. pe bază de proiecte la nivel de UTR sau cartier. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Conform PUG. Reabilitarea termică şi edilitară a construcţiilor de locuinţe colective. Înlocuirea treptată a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente şi economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. Este interzisă practicarea de accese suplimentare în clădirile de locuinţe existente. Se admit următoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaţiei apartamentelor situate exclusiv la parterul clădirilor şi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. locuri de joacă şi terenuri de sport suplimentare. flori şi arbuşti. Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. birouri individuale de consultanţă. accese. alei pietonale. 1.B. Se recomandă includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor. spaţiilor verzi. cabinete de medicină veterinară. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. cabinete individuale de contabilitate. parcaje colective sau spaţii verzi. grădini de folosinţă privată. parcajelor la sol. pe bază de proiecte unitare la nivel de clădire. 2. pe baza unui proiect unitar la nivel de UTR sau de cartier. de UTR sau de cartier. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. Aplicarea unui strat vegetal (iarbă. birouri şi ateliere de proiectare şi design. Realizarea. C. Introducerea pistelor de biciclete pe străzile principale. elaborat la nivel de UTR sau de cartier. după caz. gazon. cu facilităţile aferente. Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. parcaje la sol. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Străzi. în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 66 . MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea spaţiilor libere. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală. 3. SECŢIUNEA 2. Reorganizarea şi eficientizarea sistemului de circulaţii auto şi parcaje. având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). amenajarea şi plantarea de spaţii verzi. cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe colective. UTILIZĂRI ADMISE Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. pe bază de proiecte de ansamblu. În cazul dezafectării construcţiilor tehnico – edilitare se recomandă utilizarea suprafeţelor pentru realizarea de echipamente publice. Realizarea de parcaje colective de cartier. care tratează părţi ale unei construcţii de locuinţe colective. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii.

grădini. 9. 1 la prezentul regulament. Sunt interzise funcţiunile industriale. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. SECŢIUNEA 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare a domeniului public sau privat sau a parcelelor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. accese. Este interzisă construirea de garaje individuale. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. 8. Este interzisă construirea de locuinţe noi. cât şi între cele propuse şi cele existente. punctul A. cu excepţia celor iniţiate de administraţia publică. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Pentru construcţii tehnico – edilitare. conform exigenţelor specifice. punctul A. conform Anexei nr. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. platforme gospodăreşti) pentru construirea de clădiri de orice fel. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. dar nu mai puţin decât 25 m. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. Pentru orice alt tip de clădiri. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. 67 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. punctul A. 7.Sunt interzise mansardarea. aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. alei. 6. punctul A. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. spaţii verzi. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. 10. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. 2 la prezentul regulament. 5. Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de parcare. se va păstra o distanţă minimă egală cu 2/3 din înălţimea celei mai înalte. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu maxim două niveluri supraterane. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. atât între clădirile propuse. în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. CONDIŢII DE AMPLASARE. FORME. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. pe o rază de maxim 100 m. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. nu va depăşi 10 m. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. conform definiţiilor din glosarul anexat. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Suplimentar. 12. P – parter. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.Pentru parcaje colective. instalarea de centrale termice la nivel de clădire. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. SECŢIUNEA 4. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. echpamente publice sau paracaje colective cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi de cel puţin aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate. În cazul parcajelor colective. minimum trei arbori. Se interzice înlocuirea spaţiilor verzi existente cu parcaje la sol. este admis un nivel retras. Pentru echipamente publice şi pentru orice alt tip de clădiri. Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie. telefonice. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Nu este cazul. M – mansardă. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. cu excepţia sistemelor de termoficare. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Nu este cazul. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 68 . 13. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente. închiderea balcoanelor. 16. cu o înălţime liberă de 2. R – nivel retras). Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. ÎMPREJMUIRI Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locuinţe colective şi pentru parcajele la sol. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt. aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. în punctul cel mai înalt. regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. se recomandă maxim două niveluri supraterane. construirea de balcoane sau terase. punctul A. se recomandă realizarea de faţade deschise. 11. CATV etc). astfel încât să nu fie necesare sisteme de încălzire şi de ventilaţie artificială.25 m. nu va depăşi 15 m. 14. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature.

Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectată în mare parte de starea deficitară a fondului construit. Art. în sistem urbanistic închis CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 69 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Art. care prevede creşterea calităţii locuirii. Art. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. în condiţii marcate de densităţi mari până la foarte mari de ocupare a terenului. Particularităţile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem urbanistic închis (specific perioadei 1975 – 1989) sunt date de procentul ridicat de ocupare a terenului. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. Se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 32 dat de subdiviziunea cartierului cuprinsă pe toate laturile de străzi principale sau de limite de UTR şi care include amplasamentul care generează PUZ. A. de distanţele mai mici între clădiri şi de retragerile reduse sau chiar inexistente faţă de căile de comunicaţie. Având în vedere strategia de dezvoltare a oraşului. pct. precum şi de insuficienţa spaţiilor verzi şi a locurilor de parcare. 313. B). 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. • se vor include servituţile stabilite prin PUG.Lci Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990. • reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare. ansamblurile prezintă un procent semnificativ mai redus de spaţii verzi şi de un sistem spaţial de organizare caracterizat prin formarea incintelor sau semincintelor si prin bordarea de către clădiri a spaţiului stradal. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează avizul de oportunitate. aprobate conform legii. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. 32 Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. În comparaţie cu sistemul urbanistic deschis. parcaje la sol. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. locuri de joacă etc se vor face pe bază de Planuri urbanistice zonale la nivel de cartier sau Planuri urbanistice de detaliu la nivel de subdiviziune de cartier. pct. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice de detaliu. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. Autorizarea lucrărilor de reabilitare sau de construire de reţele edilitare. Ocupările recente cu construcţii de locuinţe colective a spaţiilor libere aferente ansamblurilor realizate înainte de 1990 şi supraetajarea clădirilor existente au dus la agravarea situaţiei prin densificarea şi aglomerarea lor suplimentară. CARACTERUL ZONEI Ansamblurile de locuinţe colective realizate înainte de 1990 concentrează cel mai mare număr al locuitorilor municipiului. Planul urbanistic general şi prezentul regulament vizează ameliorarea mediului rezidenţial din cartiere prin prevenirea supradensificării şi prin măsuri generale de reabilitare. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 • teritoriul minim care urmează a fi reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi actualizată. precum şi relaţia directă a clădirii cu strada justifică conversia apartamentelor de la parter şi practicarea de accese suplimentare pe faţada orientată spre stradă. Caracterul diferit al celor două faţade lungi ale blocurilor (cea orientată spre spaţiul public al străzii şi cea orientată spre spaţiul cu caracter semipublic al curţilor). amenajări ale spaţiului public. detaliate şi reglementate. Autorizarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. Legea 350/2001 actualizată. Se recomandă ca suprafaţa minimă ce va fi tratată prin PUZ sau PUD să coincidă cu aria de deservire a celor două tipuri de obiective. a infrastructurii edilitare şi a dotărilor publice. străzi.

cu respectarea următoarelor condiţii: • apartamentele sunt situate la parterul clădirilor. Realizarea de parcaje colective de cartier. UTILIZĂRI ADMISE Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Se recomandă includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor. Aplicarea unui strat vegetal (iarbă. grădini de folosinţă privată. 3. Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale. se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate exclusiv la parterul clădirilor şi care vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. locuri de joacă şi terenuri de sport suplimentare. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. care tratează părţi ale unei construcţii de locuinţe colective. de UTR sau de cartier. parcaje colective sau spaţii verzi. spaţiilor verzi.B. 1. Reorganizarea şi eficientizarea sistemului de circulaţii auto şi parcaje. având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). Reabilitarea termică şi edilitară a construcţiilor de locuinţe colective. În cazul dezafectării construcţiilor tehnico – edilitare se recomandă utilizarea suprafeţelor pentru realizarea de echipamente publice. flori şi arbuşti. după caz. alei pietonale. SECŢIUNEA 2. parcaje la sol. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Conform PUG. • accesul se face dintr-o stradă prin faţada principală şi nu din curtea locuinţelor. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. accese. • activitatea nu va perturba locuinţele. birouri individuale de consultanţă. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală. • accesul va fi separat de cel al locatarilor. din grădină sau din zona spaţiilor verzi. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea spaţiilor libere. pe bază de proiecte de ansamblu. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. cabinete de medicină veterinară. Realizarea. gazon. Introducerea pistelor de biciclete pe străzile principale. cabinete individuale de contabilitate. parcajelor la sol. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin schimbarea destinaţiei apartamentelor. birouri şi ateliere de proiectare şi design. pe bază de proiecte la nivel de UTR sau cartier. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 70 . cu facilităţile aferente. cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe colective. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. conform Anexei 1 la prezentul regulament. pe baza unui proiect unitar la nivel de UTR sau de cartier. Prin excepţie. C. Înlocuirea treptată a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente şi economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. 2. pe bază de proiecte unitare la nivel de clădire. Străzi. elaborat la nivel de UTR sau de cartier. în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare. amenajarea şi plantarea de spaţii verzi.

Pentru orice alt tip de clădiri. CONDIŢII DE AMPLASARE. punctul A. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. cu excepţia celor iniţiate de administraţia publică. se recomandă maxim două niveluri supraterane. FORME. 71 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. Este interzisă construirea de locuinţe noi. aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. platforme gospodăreşti) pentru construirea de clădiri de orice fel. punctul A. Pentru parcaje colective. alei. dar nu mai puţin decât 25 m. accese. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Pentru construcţii tehnico – edilitare. 8. 10. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. spaţii verzi. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. atât între clădirile propuse. SECŢIUNEA 3.25 m. punctul A. 9. cât şi între cele propuse şi cele existente. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Amplasarea construcţiilor aferente echipării tehnico – edilitare. Este interzisă construirea de garaje individuale. 7. 6. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. a parcajelor colective sau a echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii. conform exigenţelor specifice. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare a domeniului public sau privat sau a parcelelor. grădini. punctul A. Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de parcare. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. cu o înălţime liberă de 2. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. se va păstra o distanţă minimă egală cu 2/3 din înălţimea celei mai înalte. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu maxim două niveluri supraterane. 2 la prezentul regulament.Sunt interzise mansardarea. în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1.

construirea de balcoane sau terase. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. Sunt interzise funcţiunile industriale. Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. P – parter. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. SECŢIUNEA 4. în punctul cel mai înalt. Se interzice înlocuirea spaţiilor verzi existente cu parcaje la sol. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. în punctul cel mai înalt. este admis un nivel retras. 14. cu excepţia sistemelor de termoficare.Pentru echipamente publice şi pentru orice alt tip de clădiri. ÎMPREJMUIRI Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locuinţe colective şi pentru parcajele la sol. În cazul parcajelor colective. se recomandă realizarea de faţade deschise. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R. R – nivel retras). aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 11. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Nu este cazul. punctul A. M – mansardă. conform Anexei nr. 13. instalarea de centrale termice la nivel de clădire. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. telefonice. astfel încât să nu fie necesare sisteme de încălzire şi de ventilaţie artificială. nu va depăşi 10 m. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. pe o rază de maxim 100 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. închiderea balcoanelor. minimum trei arbori. conform definiţiilor din glosarul anexat. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 12. 16. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente. regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Nu este cazul. CATV etc). echpamente publice sau paracaje colective cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi de cel puţin aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. nu va depăşi 15 m. Suplimentar. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 72 . 1 la prezentul regulament. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature.

actualizată. C. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Art. Art. HG 525/1996. conformare şi servire edilitară a obiectivului. aprobat conform legii. CARACTERUL ZONEI A. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. amenajărilor şi plantaţiilor. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. detaliate şi reglementate. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. spaţiilor verzi publice. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. B. după caz. Art. plantaţiilor stradale. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.M Zona mixtă P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. în funcţie de necesităţi. dimensionare. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. 3 31 . obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. Art. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. a reţelei de străzi. pct. După aprobarea PUZ. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. B). conform PUG. pct. 16 73 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

la nivel de parcelă. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Funcţiuni administrative. CONDIŢII DE AMPLASARE. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 74 . funcţiuni financiar-bancare. clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. la nivel de parcelă. cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) într-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). Pentru parcelele de colţ. funcţiuni de învăţămînt. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) într-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). conform Anexei 1 la prezentul regulament. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. Se admite extinderea.SECŢIUNEA 2. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. În cazul mansardărilor. Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. funcţiuni de cultură. 1. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. cu respectarea condiţiilor de amplasare. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. clădirile se vor retrage cu minim 3 m faţă de aliniament. FORME. 2. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. funcţiuni de sănătate. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Condiţii generale privitoare la construcţii . SECŢIUNEA 3. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. dar nu mai puţin decât 5 m. În situaţiile cu alinieri variabile. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe. 3. funcţiuni de cult. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. servicii aferente zonelor de locuinţe. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. dar nu mai puţin decât 3 m. retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. 5. Se admite conversia clădirilor de locuinţe existente. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză).

12. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras.7.7. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 8. CATV etc). cuprinse la Cap. M – mansardă. dar nu mai puţin decât 5 m. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. conform definiţiilor din glosarul anexat. nu va depăşi 16 m. nu va depăşi 20 m. îngropate sau înzidite în construcţie. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. D+P+2+M. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 11. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. P – parter. accesele carosabile. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. este admisă o mansardă sau un nivel retras. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. în punctul cel mai înalt. 13. 10. în punctul cel mai înalt. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 9. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Suplimentar. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. P+3+R. cu destinaţia Zonă verde. 75 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. dar nu mai puţin decât 3 m. 2 la prezentul regulament. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile prezentului regulament. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. R – nivel retras). telefonice. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. minimum trei arbori. 14. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. Parcajele la sol se vor planta cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. 16. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 76 . COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 1. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Condiţii generale privitoare la construcţii . din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. SECŢIUNEA 4.6. în interiorul aceleiaşi parcele. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta.

aprobat conform legii. a reţelei de străzi. 313. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. în funcţie de necesităţi. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. Art. de Ordinul Arhitecţilor 77 Regulament local de urbanism PUG Sibiu HG 525/1996. 16 . CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Art. pct. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. plantaţiilor stradale. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. Art. C. CARACTERUL ZONEI A. B). Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. Art. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. pct. B. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. detaliate şi reglementate. spaţiilor verzi publice. amenajărilor şi plantaţiilor. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. După aprobarea PUZ. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. conform PUG. actualizată. după caz. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. dimensionare. conformare şi servire edilitară a obiectivului. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor.C Zonă centrală în afara Zonei Construite Protejate P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ.

ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. SECŢIUNEA 2. funcţiuni de învăţămînt. funcţiuni sportive. după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu media înălţimilor clădirilor. 1. SECŢIUNEA 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ sau PUD. locuinţe. în punctul cel mai înalt. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. conform Anexei 1 la prezentul regulament. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. funcţiuni de cult. 6. dar nu mai puţin decât 5 m. în cazurile în care acestea prezintă calcane. 7. Condiţii generale privitoare la construcţii . dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. când distanţa PUG Sibiu Regulament local de urbanism 78 . 2. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. dar nu mai puţin decât 3 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. măsurată la cornişa superioară sau atic. cu respectarea condiţiilor de amplasare. CONDIŢII DE AMPLASARE. funcţiuni financiar-bancare. măsurate la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 3. funcţiuni de cultură. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. În cazul mansardărilor. dar nu mai puţin decât 5 m. pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. funcţiuni de turism cu caracter intraurban.din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. măsurată de la aliniament. cu respectarea realinierilor stabilite prin PUG. FORME. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). 5. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. şi nu mai puţin decât 3 m. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. cu acces direct. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. funcţiuni de sănătate.

fonduri etc. conform definiţiilor din glosarul anexat. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. asociaţii. M – mansardă. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei 79 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. este admis un nivel retras sau o mansardă. culte. Faţă de clădirile de locuinţe. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 12. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. scuaruri. P – parter. grădini urbane). CATV etc). STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. D+P+5+R. nu va depăşi 29 m. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Condiţii generale privitoare la construcţii . agenţii. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. sedii de sindicate. îngropate sau înzidite în construcţie. 10. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. 9. organizaţii neguvernamentale. 2 la prezentul regulament. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 13. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt.minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. dar nu mai puţin decât 3 m. telefonice. dar nu mai puţin decât 5 m. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 3. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. în punctul cel mai înalt. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. Materialele folosite vor fi de bună calitate. piaţete urbane. existente sau propuse. cf. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. fundaţii. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. cf. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. dar nu mai puţin decât 5 m. Ordinului 536/1997. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. Cap. P+6+M. 8. 11. anexa 6 şi RLU aferent PUG. Suplimentar. nu va depăşi 25 m. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. R – nivel retras). Art. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. alei pietonale. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. se va păstra o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 15% din suprafaţa parcelei. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. Condiţii generale privitoare la construcţii. SECŢIUNEA 4. UVt). UVs. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Pentru locuinţe.Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei.5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. UVe. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 80 . 14. cu condiţia asigurării. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. minimum trei arbori. prin tranzacţii de terenuri. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 3. se vor asigura. Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%. suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni. Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. 16. cf. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.

Art. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. dimensionare. a reţelei de străzi. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. 16 . pct.Cc Centru de cartier P+1+R/ D+P+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. în funcţie de necesităţi. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. După aprobarea PUZ. CARACTERUL ZONEI A. Art. conformare şi servire edilitară a obiectivului. Se recomandă ca teritoriu minim de relementări pentru PUZ aria de deservire a centrului de cartier. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. C. aprobat conform legii. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei. amenajărilor şi plantaţiilor. plantaţiilor stradale. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. B). MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se va acorda o atenţie specială reabilitării şi amenajării spaţiilor libere publice pietonale. Modernizarea. după caz. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. pct. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. spaţiilor verzi publice. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Art. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. conform PUG. 3 31 . B. actualizată. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. Reabilitarea spaţiilor publice şi verzi existente. se recomandă organizarea de 81 Regulament local de urbanism PUG Sibiu HG 525/1996. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Art. detaliate şi reglementate. spaţiilor verzi publice. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei.

este admis un nivel retras. FORME. ca punct de plecare pentru elaborarea PUZ. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. 9. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr.1. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 82 . 7. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. 10. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR În cazul intervenţiilor cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei amplasarea se va face conform PUZ. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. 6.concursuri de soluţii. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 1. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se vor respecta retragerile existente. SECŢIUNEA 3. 8. Se vor asigura spaţii rezervate acestui scop. altele decât cele admise la art. Condiţii generale privitoare la construcţii . UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. 2. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 2 la prezentul regulament. pieţe agro-alimentare. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. SECŢIUNEA 2. Suplimentar. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. CONDIŢII DE AMPLASARE. 3. Se recomandă retrageri generoase faţă de aliniamentul străzilor principale şi în zonele de acces a publicului. În cazul intervenţiilor cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei amplasarea se va face conform PUZ. Condiţii generale privitoare la construcţii . funcţiuni de cultură. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). Staţionarea vehiculelor de aprovizionare şi transport se va face în afara domeniului public. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 5. funcţiuni financiar-bancare.

măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. trotuarele aferente străzilor de acces. în zona acceselor publice şi a retragerilor de aliniament în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu. în punctul cel mai înalt. în punctul cel mai înalt. minimum trei arbori. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R. refacerea finisajelor exterioare. 12. Intervenţiile cu efect asupra aspectului faţadelor clădirilor existente (supraetajări. Condiţii generale privitoare la construcţii . 83 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Nu se admit intervenţii izolate asupra unor părţi a unei clădiri. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii publice pietonale. P – parter. de natură a modifica aspectul exterior al clădirilor. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. nu va depăşi 15 m. M – mansardă. 11.conform definiţiei din glosarul anexat. îngropate sau înzidite în construcţie. renovări. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. dispunerea firmelor şi a afişajelor publicitare) se vor face pe bază de proiecte unitare. 16. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. 13. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate. la nivelul întregii clădiri sau complex de clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. mobilate şi plantate. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. R – nivel retras). SECŢIUNEA 4. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. Spaţiile publice pietonale vor fi incluse în domeniul public. înlocuirea tâmplăriilor. curţile interioare ale clădirilor sau terasele de alimentaţie publică incluse în construcţie sau acoperite. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. nu va depăşi 10 m. CATV etc). Aceste spaţii publice nu pot include parcajele la sol. amenajate. telefonice. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 14. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. suprafeţele pieţelor agroalimentare. în interiorul aceleiaşi parcele. curţile şi nişele de acces ale magazinelor.

pct. pct. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. amenajărilor şi plantaţiilor. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. conformare şi servire edilitară a obiectivului. detaliate şi reglementate. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. aprobat conform legii. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. B. spaţiilor verzi publice. Art. 313. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. După aprobarea PUZ. actualizată. C. conform PUG. după caz. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. a reţelei de străzi. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice.Is Instituţii şi servicii P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. Art. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. B). 16 . 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Art. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. CARACTERUL ZONEI A. de Ordinul Arhitecţilor PUG Sibiu Regulament local de urbanism 84 HG 525/1996. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. Art. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. dimensionare. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. plantaţiilor stradale. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. în funcţie de necesităţi. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările.

6. 1. 3. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. CONDIŢII DE AMPLASARE. SECŢIUNEA 2. Conform PUZ sau PUD. funcţiuni financiar-bancare. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. funcţiuni de cult. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. FORME. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. în punctul cel mai înalt. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. funcţiuni sportive. potrivit prevederilor legale. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe 2.din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. şi nu mai puţin decât 3 m. Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat. cu respectarea condiţiilor de amplasare. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. 5. funcţiuni de cultură. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative. 85 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . funcţiuni de turism cu caracter intraurban. funcţiuni de sănătate. după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. în cazurile în care acestea prezintă calcane. Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici. măsurată la cornişa superioară sau atic. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. funcţiuni de învăţămînt. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaţa nivelului curent. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Condiţii generale privitoare la construcţii. conform Anexei 1 la prezentul regulament. În cazul mansardărilor. SECŢIUNEA 3. măsurată de la aliniament. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. acordate în condiţiile contractului de muncă. angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor. dar nu mai puţin decât 3 m. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

13. în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 25 m. 10. M – mansardă. 11. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Suplimentar. CATV etc). îngropate sau înzidite în construcţie. piaţete urbane. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R.10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. nu va depăşi 29 m. dar nu mai puţin decât 3 m. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. organizaţii neguvernamentale. Materialele folosite vor fi de bună calitate. în punctul cel mai înalt. Condiţii generale privitoare la construcţii. sedii de birouri . Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. fundaţii. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai înalte. D+P+5+R. fonduri etc. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice.7. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. dar nu mai puţin decât 5 m. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei Fucnţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din suprafaţa parcelei PUG Sibiu Regulament local de urbanism 86 . P+6+M. sedii de sindicate. asociaţii. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. R – nivel retras). 8. alei pietonale. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. anexa 6): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. agenţii. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 2 la prezentul regulament. 9. conform definiţiilor din glosarul anexat. cf. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. P – parter. grădini urbane). culte. este admis un nivel retras sau o mansardă. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 12. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. scuaruri. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. telefonice. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte.

Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. prin tranzacţii de terenuri. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. UVs. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%. UVt). a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. minimum trei arbori. 14. cu condiţia asigurării. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. SECŢIUNEA 4. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. 16. UVe. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. 87 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .4. cf. Condiţii generale privitoare la construcţii. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Art. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. detaliate şi reglementate. în funcţie de necesităţi. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. a reţelei de străzi. spaţiilor verzi publice. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. pct. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. După aprobarea PUZ. plantaţiilor stradale. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. 16 . Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. dimensionare. conform PUG. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. aprobat conform legii. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. după caz. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. CARACTERUL ZONEI A. C. Art. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. Art. 313. conformare şi servire edilitară a obiectivului. B). 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. de Ordinul Arhitecţilor PUG Sibiu Regulament local de urbanism 88 HG 525/1996. pct. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. actualizată. Art.IsP Instituţii şi servicii publice P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. amenajărilor şi plantaţiilor. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. B. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.

în cazurile în care acestea prezintă calcane. conform Anexei 1 la prezentul regulament. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 2. funcţiuni de cultură. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaţa nivelului curent. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. 3. funcţiuni de loisir public. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative aparţinătoare instituţiilor publice centrale sau locale. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. dar nu mai puţin decât 5 m. 5. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat. Condiţii generale privitoare la construcţii. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. FORME. cu respectarea condiţiilor de amplasare. funcţiuni de învăţămînt. Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici. măsurată la cornişa superioară sau atic. 1. Conform PUZ sau PUD. 89 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. funcţiuni sportive.din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. CONDIŢII DE AMPLASARE. SECŢIUNEA 2. acordate în condiţiile contractului de muncă. măsurată de la aliniament. În cazul mansardărilor. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. funcţiuni de sănătate. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. şi nu mai puţin decât 3 m. dar nu mai puţin decât 3 m. după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. SECŢIUNEA 3. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. potrivit prevederilor legale. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor.

măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. organizaţii neguvernamentale. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei Fucnţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din suprafaţa parcelei PUG Sibiu Regulament local de urbanism 90 . Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. agenţii. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. fonduri etc. cf. 10. Materialele folosite vor fi de bună calitate. telefonice. culte. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. dar nu mai puţin decât 5 m. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. 11. CATV etc). îngropate sau înzidite în construcţie. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. asociaţii. alei pietonale.7. M – mansardă. P – parter. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. în punctul cel mai înalt. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. dar nu mai puţin decât 3 m. piaţete urbane. D+P+5+R. sedii de sindicate. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. nu va depăşi 29 m. conform definiţiilor din glosarul anexat. în punctul cel mai înalt.10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. Condiţii generale privitoare la construcţii. anexa 6): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. este admis un nivel retras sau o mansardă. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai înalte. fundaţii. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. scuaruri. 2 la prezentul regulament. 13. Suplimentar. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. 12. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. P+6+M. nu va depăşi 25 m. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. R – nivel retras). sedii de birouri . în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. grădini urbane). 9. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. 8.

Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. UVe. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. SECŢIUNEA 4.4. Condiţii generale privitoare la construcţii. UVs. 16. 14. minimum trei arbori. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. cu condiţia asigurării. UVt). Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. cf. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 91 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. prin tranzacţii de terenuri.

• se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. B). Art. pct. dimensionare. 16 . Acesta va asigura condiţiile de amplasare. după caz. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG.IsT Instituţii şi servicii turistice P+2+R/ P+2+M/ D+P+1+R/ D+P+1+M CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. pct. C. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Art. plantaţiilor stradale. B. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. CARACTERUL ZONEI A. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. conform PUG. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. actualizată. conformare şi servire edilitară a obiectivului. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. aprobat conform legii. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. După aprobarea PUZ. detaliate şi reglementate. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. 313. Art. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Art. în funcţie de necesităţi. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. spaţiilor verzi publice. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. de Ordinul Arhitecţilor PUG Sibiu Regulament local de urbanism 92 HG 525/1996. amenajărilor şi plantaţiilor. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. a reţelei de străzi. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare.

Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. dar nu mai puţin decât 5 m. funcţiuni de sănătate. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 8. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 93 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . funcţiuni de turism cu caracter intraurban. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. dar nu mai puţin decât 3 m. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaţa nivelului curent. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. În cazul mansardărilor. SECŢIUNEA 2. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. funcţiuni sportive. 3. angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici. funcţiuni de cultură. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. CONDIŢII DE AMPLASARE. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 1. 2. dar nu mai puţin decât 3 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici.din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. funcţiuni de învăţămînt. funcţiuni de loisir public. 6. funcţiuni financiar-bancare. Condiţii generale privitoare la construcţii. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. FORME. acordate în condiţiile contractului de muncă. 7. SECŢIUNEA 3. conform Anexei 1 la prezentul regulament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. funcţiuni de cult. cu respectarea condiţiilor de amplasare. funcţiuni de turism cu caracter extraurban. potrivit prevederilor legale.

11. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. cf. Materialele folosite vor fi de bună calitate. Suplimentar. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. M – mansardă. cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor. nu va depăşi 12 m. prin tranzacţii de terenuri. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras.10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. agenţii. R – nivel retras). ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. CATV etc). ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. 12. culte. terenuri de sport) . cf. scuaruri. telefonice. îngropate sau înzidite în construcţie. se admite un nivel retras sau o mansardă. se acceptă soluţii de echipare edilitară în sistem individual. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+R. fonduri etc. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. P – parter. alei pietonale. 13. Prin excepţie. sedii de sindicate. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.9. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%. 2 la prezentul regulament. dacă acestea nu există. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de PUG Sibiu Regulament local de urbanism 94 . asociaţii. sedii de birouri . în punctul cel mai înalt. organizaţii neguvernamentale. P+2+M. conform definiţiilor din glosarul anexat. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. nu va depăşi 16 m. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. D+P+1+R. anexa 6): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. 10. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. cu condiţia asigurării. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei Fucnţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din suprafaţa parcelei Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. D+P+1+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. fundaţii.

Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. UVt).8. UVe. 16. 14. SECŢIUNEA 4. Condiţii generale privitoare la construcţii. Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 1.urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. UVs. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. 95 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 50%.

16 SECŢIUNEA 2. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. conform PUG. Art. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. CARACTERUL ZONEI A. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. B. Art. după caz. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 96 . detaliate şi reglementate. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. Art. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ.G Gospodărire comunală P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. C. 1. HG 525/1996. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. actualizată. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. Art. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. dimensionare. După aprobarea PUZ. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. conformare şi servire edilitară a obiectivului. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. respectiv al derogărilor solicitate. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. conform Anexei 1 la prezentul regulament. amenajărilor şi plantaţiilor. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. aprobat conform legii. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni de gospodărire comunală.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. 6. în afara circulaţiiilor publice. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M.2. R – nivel retras). spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. În cazul mansardărilor. dar nu mai puţin decât 5 m. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. 5. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. dar nu mai puţin decât 5 m. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 7. Condiţii generale privitoare la construcţii. FORME. SECŢIUNEA 3. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii. este admisă o mansardă sau un nivel retras. 8. P+3+R. D+P+2+M. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. cu respectarea condiţiilor de amplasare. conform definiţiilor din glosarul anexat. Suplimentar. Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice fel (exemplu poluare fonică. 3. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. se va asigura.chimică etc) cu efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. 10. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. 9. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. În zonele de acces carosabil pe parcelă. M – mansardă. Condiţii generale privitoare la construcţii . 97 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. P – parter.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. minimum trei arbori. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform cerinţelor tehnice. 14. dar nu mai mult decât 70%. în mod prioritar în partea de est (cimitirul nou). Condiţii generale privitoare la construcţii. 12. Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Fac excepţie turnurile capelelor. Se vor realiza plantaţii în lungul aleilor din Cimitirul Central. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.Înălţimea maximă admisă a clădirilor. în punctul cel mai înalt. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. dar nu mai mult decât 2. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura perdele vegetale perimetrale. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. coşurile de fum. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Mobilierul urban al cimitirelor va fi integrat proiectului arhitectural. 13. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 16 m. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. 16. în mod prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. telefonice. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. Materialele folosite vor fi de bună calitate. CATV etc). cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 11. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. nu va depăşi 20 m. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform cerinţelor tehnice. SECŢIUNEA 4. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 98 .

actualizată. conformare şi servire edilitară a obiectivului. după caz. B. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. Art. aprobat conform legii. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter extraurban şi servicii tehnice. detaliate şi reglementate. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei.Et Activităţi economice cu caracter terţiar P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. După aprobarea PUZ. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. 1. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. HG 525/1996. conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni comerciale (terţiare) cu 99 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. 16 SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. Art. conform PUG. Art. dimensionare. Art. CARACTERUL ZONEI A. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. respectiv al derogărilor solicitate. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. amenajărilor şi plantaţiilor. C. Acesta va asigura condiţiile de amplasare.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. funcţiuni de loisir privat. dar nu mai puţin decât 5 m. CONDIŢII DE AMPLASARE. şi front la stradă de minim 50 m. dar nu mai puţin decât 5 m. 9. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. Condiţii generale privitoare la construcţii . cu respectarea condiţiilor de amplasare. 8. 7. 3. 2 la prezentul regulament. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. funcţiuni de sănătate. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Condiţii generale privitoare la construcţii . Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. funcţiuni de cultură. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. SECŢIUNEA 3. FORME. În cazul mansardărilor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. funcţiuni sportive. 5. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. În zonele de acces carosabil pe parcelă. 6. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. funcţiuni de învăţământ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. 2. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. se va asigura. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. funcţiuni de cult. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor PUG Sibiu Regulament local de urbanism 100 . pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.caracter intraurban. funcţiuni financiar-bancare. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. în afara circulaţiiilor publice.

în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. în punctul cel mai înalt. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.necesare funcţiunilor în parte. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. R – nivel retras). 14. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. coşurile de fum. D+P+2+M. Suplimentar. telefonice. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Condiţii generale privitoare la construcţii . P – parter. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare. SECŢIUNEA 4. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. nu va depăşi 16 m. în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 20 m. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. 12. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 13. CATV etc). P+3+R. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 10. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 11. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei.4. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. M – mansardă. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Materialele folosite vor fi de bună calitate. 101 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. 16. conform definiţiilor din glosarul anexat.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Art. Art. după caz. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. Art. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni industriale. C. conform PUG. amenajărilor şi plantaţiilor. dimensionare. actualizată. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. După aprobarea PUZ. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. HG 525/1996. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. respectiv al derogărilor solicitate. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. 16 SECŢIUNEA 2. aprobat conform legii. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. detaliate şi reglementate. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. Art. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea.Ei Activităţi economice cu caracter industrial CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. CARACTERUL ZONEI A. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 102 . e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. conformare şi servire edilitară a obiectivului. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. 1. B. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG.

dar nu mai puţin decât 5 m. 7. CONDIŢII DE AMPLASARE. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 2 la prezentul regulament. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje. dar nu mai puţin decât 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii . ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. Această reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. în afara circulaţiiilor publice. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. SECŢIUNEA 3. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. FORME. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. dar nu mai puţin decât 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii . CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. se va asigura. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 5. Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. 8. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. În situaţiile care prevăd 103 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.2. cu respectarea condiţiilor de amplasare. În cazul mansardărilor. În zonele de acces carosabil pe parcelă. 3. Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de locuinţe. 9. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 6. şi front la stradă de minim 50 m.

Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Suplimentar. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. CATV etc). cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. în punctul cel mai înalt. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 104 . Condiţii generale privitoare la construcţii . 13. nu va depăşi 16 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. conform definiţiilor din glosarul anexat. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. 14.funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. coşurile de fum. D+P+2+M. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare. P+3+R. în punctul cel mai înalt. M – mansardă.4. 11. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. 10. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. SECŢIUNEA 4. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. P – parter. R – nivel retras). Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. nu va depăşi 20 m. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 16. antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. 12. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. telefonice. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori.

actualizată. detaliate şi reglementate. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. respectiv al derogărilor solicitate. în funcţie de posibilităţi şi pe baza unor studii de specialitate şi documentaţii de tip PUZ-PUD. aprobat conform legii. După aprobarea PUZ. conformare şi servire edilitară a obiectivului. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. Art. Lucrările de întreţinere. amenajărilor şi plantaţiilor. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. C. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. B. Art. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. eficientizarea utilizării suprafeţelor sau relocarea activităţilor în vederea creării de rezerve de teren pentru echipamente publice şi spaţii verzi. modernizare şi extindere a reţelelor edilitare publice sunt considerate obiective de utilitate publică şi generează servituţi. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. Art. după caz. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Art. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Pentru unităţile învecinate cu cartiere de locuinţe colective. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ.ED Construcţii aferente lucrărilor edilitare P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. sediul societăţii 105 Regulament local de urbanism PUG Sibiu HG 525/1996. 16 . conform legii. CARACTERUL ZONEI A. dimensionare. conform PUG. (ex. Modificările zonelor de protecţie a construcţiilor aferente lucrărilor edilitare sau apariţia unora noi se vor actualiza în baza de date a administraţiei publice şi a instituţiilor cu responsabilităţi de avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnice. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. se recomandă.

CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. se va asigura.) cu efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. SECŢIUNEA 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 18). altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. SECŢIUNEA 3. 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 1. dar nu mai puţin decât 5 m. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. etc. Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare de orice natură (fonică. spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. Condiţii generale privitoare la construcţii . Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. în afara circulaţiiilor publice. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. dar nu mai puţin decât 5 m. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament. 5. cu respectarea condiţiilor de amplasare. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 106 . 6. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. dar nu mai puţin decât 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii . 8. În cazul mansardărilor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. FORME. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 7.Apă Canal SA. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. 3. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. CONDIŢII DE AMPLASARE. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. chimică. unde există necesitatea extinderii şi modernizării şcolii generale nr. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. În zonele de acces carosabil pe parcelă. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3.

D+P+2+M. 107 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . minimum trei arbori. 10. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. ÎMPREJMUIRI Conform cerinţelor tehnice. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Fac excepţie coşurile de fum. dar nu mai mult decât 70%. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 14. nu va depăşi 16 m. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. conform definiţiilor din glosarul anexat. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. SECŢIUNEA 4. 16. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Materialele folosite vor fi de bună calitate. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura perdele vegetale perimetrale. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Se vor asigura spaţii verzi şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. 12. P – parter. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform cerinţelor tehnice. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. dar nu mai mult decât 2. în mod prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 20 m. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform cerinţelor tehnice. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 13. Suplimentar. M – mansardă. R – nivel retras). CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. în punctul cel mai înalt. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii. 11.9. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. P+3+R.

Ministerul Justiţiei. SIE. 1. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 108 . Ministerul Justiţiei. UTILIZĂRI ADMISE Unităţi cu destinaţie specială. MApN. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. se va elabora în mod obligatoriu un Plan Legea 350/2001 urbanistic zonal. se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Se va delimita un teritoriu suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Nu sunt. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Conform Ordinului MLPAT. MI. Art. se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. La elaborarea PUZ. B. pentru alte utilizări decât Destinaţie specială. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. conform Anexei 1 la prezentul regulament. SRI.S Destinaţie specială CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. SIE. SPP nr. 2. detaliate şi reglementate. MI. 3376/MC/M3. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru schimbarea utilizării funcţionale a parcelei. SRI. SECŢIUNEA 2. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. C. CARACTERUL ZONEI A. 3376/MC/M3. 3. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. SPP nr. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. STS. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal. MApN. UTILIZĂRI INTERZISE Conform Ordinului MLPAT.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. STS. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Pentru situaţiile în care se intenţionează conversia funcţională a parcelei.

556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. MApN. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform Ordinului MLPAT. MApN.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. MI. SRI. 3376/MC/M3. MApN. 8. SPP nr. STS. SPP nr. SRI. Ministerul Justiţiei. SRI. Ministerul Justiţiei. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform Ordinului MLPAT. MI. 3376/MC/M3. SPP nr. SPP nr.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. FORME. SRI. DIMENSIUNI Conform Ordinului MLPAT. STS. Ministerul Justiţiei. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform Ordinului MLPAT. SIE. 13. MI. SIE.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform Ordinului MLPAT. 6.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. STS. MApN. 3376/MC/M3. SRI. SRI. MI. SPP nr. MApN. 109 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . SIE.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 12. SPP nr. 3376/MC/M3. SPP nr. 3376/MC/M3. SRI. Ministerul Justiţiei. STS. Ministerul Justiţiei. SRI. SIE. SIE. STS. Ministerul Justiţiei. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Conform Ordinului MLPAT. 7. SIE. 3376/MC/M3. MI. MApN. MApN. MI. 10. MApN. SIE.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 3376/MC/M3. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform Ordinului MLPAT. MApN. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform Ordinului MLPAT. MI. STS. SIE.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. STS. MApN. STS. 3376/MC/M3. SPP nr. STS. 9. SRI. SIE. SRI. 3376/MC/M3.SECŢIUNEA 3. MI. SPP nr. STS. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform Ordinului MLPAT. 3376/MC/M3. Ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform Ordinului MLPAT.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. Ministerul Justiţiei. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. MI. MI. SPP nr. SIE. 5. 11. Ministerul Justiţiei. CONDIŢII DE AMPLASARE.

ÎMPREJMUIRI Conform Ordinului MLPAT. SPP nr. MI. SPP nr. SRI. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. MApN. STS. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform Ordinului MLPAT.14. MApN. SECŢIUNEA 4. SIE. SRI. Ministerul Justiţiei. 3376/MC/M3. SIE. MI. STS. 16. Ministerul Justiţiei. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform Ordinului MLPAT. STS. SIE. MI. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. 3376/MC/M3. MApN. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 110 .556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. Ministerul Justiţiei. SRI. SPP nr.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.

C. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. 2. actualizată. detaliate şi reglementate. conform Anexei 1 la prezentul regulament. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite extinderea. depozite. HG 525/1996.Tr Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. 3. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Art. Art. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. unităţi de întreţinere şi depozitare aferente traficului rutier. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele 111 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. B. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 1. 16 SECŢIUNEA 2. conform PUG. UTILIZĂRI ADMISE Construcţii. instalaţii şi amenajări aferente traficului rutier. Terminale de persoane sau bunuri. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. cu respectarea condiţiilor de amplasare. Art. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la terenul care generează PUZ. CARACTERUL ZONEI A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. În cazul mansardărilor. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Modificările zonelor de protecţie sau a zonelor de siguranţă a infrastructurii aeriene se vor actualiza în baza de date a administraţiei publice şi a instituţiilor cu responsabilităţi de avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnice.

P+3+R. este admisă o mansardă sau un nivel retras. CONDIŢII DE AMPLASARE. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. SECŢIUNEA 3. nu va depăşi 20 m. 8. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. dar nu mai puţin decât 5 m. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR PUG Sibiu Regulament local de urbanism 112 . nu va depăşi 16 m. 10. dar nu mai puţin decât 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 5. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 7. 11. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 9. Condiţii generale privitoare la construcţii. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. se va asigura. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. conform definiţiilor din glosarul anexat. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 2 la prezentul regulament.adiacente. FORME. DIMENSIUNI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu. În zonele de acces carosabil pe parcelă. M – mansardă. P – parter. R – nivel retras). în punctul cel mai înalt. spaţiul necesar manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. 6. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. D+P+2+M. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. în afara circulaţiiilor publice. Suplimentar. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. în punctul cel mai înalt.

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine. 113 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .4. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă.Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 13. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 16. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. Materialele folosite vor fi de bună calitate. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. 14. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Condiţii generale privitoare la construcţii. SECŢIUNEA 4. 12.

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Terminale de persoane sau bunuri. actualizată. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Art. C. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor Legea 350/2001 fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. instalaţii şi amenajări aferente traficului aerian. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la terenul care generează PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. HG 525/1996. Art. actualizată. CARACTERUL ZONEI A. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. UTILIZĂRI ADMISE Construcţii. depozite. 2. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. detaliate şi reglementate. conform PUG. 16 SECŢIUNEA 2. conform Anexei 1 la prezentul regulament. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 3. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 114 . Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. B. unităţi de întreţinere şi depozitare aferente traficului aerian.Ta Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. 46 Modificările zonelor de protecţie sau a zonelor de siguranţă a infrastructurii aeriene se vor actualiza în baza de date a administraţiei publice şi a instituţiilor cu responsabilităţi de avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnice.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor publice va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. CONDIŢII DE AMPLASARE. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. este admisă o mansardă sau un nivel retras. 12. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. R – nivel retras).Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Se interzice conducerea apelor meteorice. 7. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. 11. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 6. în punctul cel mai înalt. Fac excepţie clădirile şi instalaţiile tehnice specifice funcţiunii. SECŢIUNEA 3. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. D+P+2+M. nu va depăşi 20 m. 13. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. P+3+R. 9. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. conform definiţiilor din glosarul anexat. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 10. Suplimentar. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 5. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. DIMENSIUNI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. nu va depăşi 16 m. 8. spre domeniul public sau parcelele vecine. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. FORME. M – mansardă. P – parter. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Materialele folosite vor fi de bună calitate. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 115 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. în punctul cel mai înalt.

14. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. SECŢIUNEA 4. 16. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 116 . ÎMPREJMUIRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază.

Conform PATJ Sibiu . MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG: Se recomandă realizarea unor studii de specialitate pentru identificarea suprafeţelor feroviare neutilizate sau subutulizate care pot face obiectul unor operaţiuni de conversie funcţională şi restructurare urbanistică. Se recomandă modernizarea terminalului de mărfuri (de transport combinat) din zona Broscărie şi modernizarea legăturilor rutiere cu centura ocolitoare. HG 321/2005. HG 525/1996. detaliate şi reglementate. Se recomandă accesibilizarea Muzeului Locomotivei prin semnalizarea lui în spaţiul public şi prin realizarea unei pasarele pietonale de legătură cu strada Fabricii. conform PUG. Se recomandă amplasarea de panouri de protecţie fonică şi perdele vegetale pe segmentele de învecinare imediată a infrastructurii feroviare active cu zone de locuinţe. actualizată. 16 C. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. modificată. B.Tf Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1.PATZ infrastructurii feroviare a judeţului Sibiu): Sibiu (5) Linie de cale ferată convenţională cu viteză până la 160 km/h pe tronsonul Curtici – Arad – Deva – Sibiu -. PATZ Zona periurbană Sibiu (Programul de modernizare a PATJ Sibiu . • se vor include servituţile stabilite prin PUG. 117 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la terenul care generează PUZ. Art. Art. Modificările zonelor de protecţie sau a zonelor de siguranţă a infrastructurii feroviare se vor actualiza în baza de date a administraţiei publice şi a instituţiilor cu responsabilităţi de avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnice. Se recomandă reabilitarea traseului de cale ferată îngustă (mocăniţa) cu utilizare turistică şi de agrement. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. cf.Râmnicu Vâlcea – Vâlcele – Bucureşti (6) Modernizarea la standarde europene a staţiei de cale ferată din municipiul Sibiu (7) Modernizarea terminalelor de transport combinat din municipiul Sibiu Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. conform PUG. luând în considerare concluziile şi măsurile rezultate din elaborarea hărţii de zgomot a municipiului. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. CARACTERUL ZONEI A. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Pasaje carosabile şi pietonale de traversare a căii ferate. Art.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. 9. FORME. P – parter. centre de transfer (intermodal) de mărfuri. Suplimentar. 10. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Sunt interzise activităţi sau procese tehnologice de natură să producă poluare fonică sau chimică cu efect asupra funcţiunilor învecinate parcelei. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 6. CONDIŢII DE AMPLASARE. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. 1. unităţi de întreţinere şi depozitare aferente infrastructurii feroviare. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. D+P+2+M. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. SECŢIUNEA 3. depozite. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 118 . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. construcţii şi instalaţii destinate transportului combinat. P+3+R. R – nivel retras). Terminale. 3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE.SECŢIUNEA 2. 7. 5. M – mansardă. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Muzeul locomotivei. 2. 8. UTILIZĂRI ADMISE Instalaţii şi amenajări feroviare. DIMENSIUNI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. conform definiţiilor din glosarul anexat. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază.

nu va depăşi 16 m.Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 11. Fac excepţie instalaţiile tehnice specifice funcţiunii. ÎMPREJMUIRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 12. 16. 13. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. nu va depăşi 20 m. în punctul cel mai înalt. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Materialele folosite vor fi de bună calitate. 14. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. SECŢIUNEA 4. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. 119 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor publice va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura perdele vegetale de protecţie pe limitele orientate spre zone rezidenţiale.

Tfu Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente Tren urban CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. Dublarea căii ferate vizează creşterea frecvenţei de trafic. C. A. CARACTERUL ZONEI Zona. cu scopul organizării tehnico-funcţionale a traseului (reabilitarea extinderea şi actualizată. 313 dublarea căii ferate şi a infrastructurii aferente). Prelungirea traseului existent vizează accesarea principalei zone de extindere şi dezvoltare a oraşului. Art. prin reutilizarea şi dublarea fostei căii ferate industriale pe traseul Calea Şurii Mici (Gara Turnişor) – strada Frigoriferului – strada Ogorului – strada Turda – zona Aeroport – str Lyon – viitoarea Zonă rezidenţială Vest (stadion propus. centru comercial propus). Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. Art. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. 16 SECŢIUNEA 2. care include Centrul Economic Vest şi Zona Rezidenţială Vest. actualizată. Art. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. pe baza unor studii de Legea 350/2001 specialitate. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. HG 525/1996. 3. parcaje. 46 Se recomandă elaborarea unui PUZ pentru întreaga zonă. UTILIZĂRI ADMISE Instalaţii şi amenajări feroviare destinate trenului urban. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 120 . CONDIŢIONĂRI PRIMARE Zona reprezintă o servitute a unui obiectiv de utilitate publică şi nu poate fi utilizată pentru alte destinaţii. stabilirea condiţiilor de construibilitate şi a zonelor de siguranţă pe parcelele riverane. Art. a soluţionării intersecţiilor cu diferitele străzi. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. HG 525/1996. 1. conform PUG. B. stabilirea condiţiilor de mobilare urbanistică (staţii de călători. conform Anexei 1 la prezentul regulament. delimitată conform PUG. actualizată. 2. 16 Legea 350/2001 actualizată. accese rutiere şi pietonale etc). altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. plantaţii. reprezintă segmentul de infrastructură destinat implementării proiectului de Tren urban.

8. Materialele folosite vor fi de bună calitate. DIMENSIUNI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 12. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE.SECŢIUNEA 3. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. FORME. SECŢIUNEA 4. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 14. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. ÎMPREJMUIRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 11. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 9. 5. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura staţiilor de călători şi amenajările spaţiilor libere vor fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. 13. 7. 16. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 10. 6. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura perdele vegetale de protecţie pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. 121 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . CONDIŢII DE AMPLASARE.

de asemenea păstrarea unei rezerve substanţiale de terenuri de producţie agricolă în proximitatea oraşului. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. Suprafaţa minimă a teritoriului PUZ va fi 10 ha. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni agricole. asigurarea unor rezerve de teren pentru extinderi ale oraşului şi obiective strategice de perspectivă a căror natură şi necesitate nu pot fi prevăzute în prezent. pe termen mediu şi lung. conform Anexei 1 la prezentul regulament. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică.A Unităţi şi terenuri agricole în intravilan CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. cu excepţia unităţilor zootehnice. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. • categoriile funcţionale vor fi cele specificate de PUG pentru zonele de urbanizare. 2. respectiv al derogărilor solicitate. CARACTERUL ZONEI Protejarea terenurilor agricole aflate în apropierea oraşului este un obiectiv prioritar al strategiei de dezvoltare. capabile să aprovizioneze. actualizată. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Sibiu şi Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal pentru zona periurbană Sibiu enumeră printre cele 7 principii ale unei dezvoltări economice şi sociale durabile „protejarea terenurilor agricole cu valoare economică ridicată. prin promovarea unor măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor construite ale localităţilor”. Art. numai în baza unor studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Împăduriri. acesta va prelua şi detalia condiţiile prevăzute de PUG şi de Legea 350/2001 prezentul regulament pentru zonele de urbanizare. Art. 1. Art. B. din resurse locale şi pe trasee scurte pieţele locale de produse agricole. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Ferme şi unităţi zootehnice. Criterii economice şi ecologice impun. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 122 . 16 SECŢIUNEA 2. cu respectarea zonelor de protecţie sanitară instituită prin aceste studii de impact. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. C. La fel de importantă este. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. A. HG 525/1996. conform PUG.

dar nu mai puţin decât 5 m. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. dar nu mai puţin decât 5 m. În zonele de acces carosabil pe parcelă. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. FORME. în afara circulaţiiilor publice. Condiţii generale privitoare la construcţii . AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare. 12. 6. CONDIŢII DE AMPLASARE. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 11. în punctul cel mai înalt. 123 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. 10. măsurată la cornişa superioară sau atic. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Condiţii generale privitoare la construcţii şi cerinţele tehnice specifice funcţiunii. 7. 5. 8. dar nu mai puţin decât 5 m. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Clădirile nu vor depăşi înălţimea de 16 m. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice.3. şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. SECŢIUNEA 3. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. antenele. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. Este interzisă desfiinţarea suprafeţelor viticole şi pomicole. coşurile de fum. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. 9. se va asigura. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 10%. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. SECŢIUNEA 4. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 124 . 16. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. ÎMPREJMUIRI Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15.Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. 13. 14. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine.2.

12 Legea 350/2001. II. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. 125 Regulament local de urbanism PUG Sibiu Legea 24/2007. Art.12 Extinderea. Anexei 1 la prezentul regulament. Legea 24/2007. 10. 14. protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii. Legea 24/2007. urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică.U. Art 313. B. CARACTERUL ZONEI Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007. administrarea. extinderea. introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale Legea 24/2007. Legii 24/2007. aprobate conform legii. A. după caz. e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie. cf. se va face pe baza unor documentaţii de tip PUZ sau PUD. Art. 71 Legea 24/2007. Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii.15. a zonelor verzi delimitate conform PUG. în spaţii publice existente. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi. solul. actualizată. Amplasarea de funcţiuni de loisir public. 9. menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei. aprobată de legea 265/2006. Art. b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele. d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor. Art. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. 18 şi cf. schimbările climatice. Art. 114/2007. Art. 46 Autorizarea lucrărilor în zona Parcului Sub Arini cuprinsă între extremitatea sa nord – estică şi străzile Avrig/ Argeşului se va face pe baza avizului CRMI.2 şi Art. ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi. f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi. Art. 9 . Art. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement este definitivă şi nu poate fi modificată. C. cu 100% din suprafaţă. 3 Art 31 Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică.Va Zonă verde cu rol de agrement CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. c) regenerarea. 12 Legea 350/2001. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Păstrarea sau. protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică. actualizată. cf. Art. Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor. Art. prevăzut de O.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu.

6. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente.Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. Amenajări ale spaţiului public. alei pietonale şi ciclistice. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. FORME. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. sportiv sau de divertisment. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. fântâni şi jocuri de apă. lucrări de modelare a terenului. După dezafectarea construcţiilor temporare. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. DIMENSIUNI Conform PUZ sau PUD. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. locuri de joacă pentru copii. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit funcţiuni de loisir public. În cazul mansardărilor. SECŢIUNEA 3. mobilier urban. 1. 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ sau PUD. 2. UTILIZĂRI ADMISE Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. cf. Se admite extinderea. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Legii 343/2007. Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. cu respectarea condiţiilor de amplasare. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 126 . amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 10%. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ sau PUD. oglinzi şi cursuri de apă. CONDIŢII DE AMPLASARE. amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din România. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea. Această reglementare este definitivă. conform Anexei 1 la prezentul regulament. SECŢIUNEA 2. 5.

Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice. Această reglementare este definitivă. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha. Art. 13. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ sau PUD. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta.7. Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. minimum trei arbori. 127 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. 9. se admite POT maxim de 5%.7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Legii 24/2007. telefonice. Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. calculat la nivelul întregului UTR(cf. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P şi nu vor depăşi înălţimea de 5 m. 12. în interiorul aceleiaşi parcele. calculat la nivelul întregului UTR. Se interzice amplasarea de panouri publicitare. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile prezentului regulament. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. 10. fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. CATV etc). cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 11. cuprinse la Cap. Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. 14. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. SECŢIUNEA 4. Materialele folosite vor fi de bună calitate. Această reglementare este definitivă. 9). se admite POT maxim de 10%. 8. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2.

fără posibilitatea de modificare prin PUZ. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 128 .05. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha. Această reglementare este definitivă.Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. Această reglementare este definitivă. calculat la nivelul întregului UTR. calculat la nivelul întregului UTR. Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha. se admite CUT maxim de 0. 16. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. se admite CUT maxim de 0.1.

cf. Art. Art. 12 Legea 350/2001. Art. Art. e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie. schimbările climatice. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 129 Regulament local de urbanism PUG Sibiu Legea 24/2007. 9 . Art. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. actualizată. II. Legii 24/2007. aprobate conform legii. Art. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu caracter tematic este definitivă şi nu poate fi modificată. c) regenerarea. Art 313. 71 Legea 24/2007. d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor. protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii. Art. 12 Legea 350/2001. prevăzut de O. f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi. cu 100% din suprafaţă. Legea 24/2007. 46 B. Art. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii. 18 şi cf. aprobată de legea 265/2006.U.12 Extinderea. Amplasarea de funcţiuni de loisir public cu caracter tematic. a zonelor verzi delimitate conform PUG. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Păstrarea sau.Vt Zonă verde cu caracter tematic CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Art. Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor. b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele.15. 3 Art 31 Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică. 114/2007. actualizată. A.2 şi Art. CARACTERUL ZONEI Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007. 10. urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică. cf. se va face pe baza unor documentaţii de tip PUZ sau PUD. introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale Legea 24/2007. în spaţii publice existente. după caz. ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi. administrarea. C. menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei. Art. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. 14. extinderea. Anexei 1 la prezentul regulament.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. solul. Legea 24/2007. 9. protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică. prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ PUG Sibiu Regulament local de urbanism 130 . Legii 343/2007. oglinzi şi cursuri de apă. În cazul mansardărilor. Această reglementare este definitivă. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. alei pietonale şi ciclistice. UTILIZĂRI ADMISE Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. 5. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. DIMENSIUNI Conform PUZ sau PUD. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ sau PUD. conform Anexei 1 la prezentul regulament. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. locuri de joacă pentru copii. SECŢIUNEA 3. SECŢIUNEA 2. amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor din România. Amenajări ale spaţiului public. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. fântâni şi jocuri de apă. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Se admite extinderea. Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic. 2. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. cu respectarea condiţiilor de amplasare. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ sau PUD. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. cf. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. CONDIŢII DE AMPLASARE. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. După dezafectarea construcţiilor temporare. sportiv sau de divertisment. 3. 7. 1.A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. FORME. 6. lucrări de modelare a terenului. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. mobilier urban. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural.

Legii 24/2007. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform PUZ sau PUD. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform PUZ. Această reglementare este definitivă. 13.Conform PUZ sau PUD. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite POT maxim de 10%. fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. Se interzice realizarea împrejmuirilor din dale prefabricate de beton. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2. Art. calculat la nivelul întregului UTR (cf. SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 9. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. în interiorul aceleiaşi parcele. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. 16. minimum trei arbori. 14. CATV etc). POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 2 la prezentul regulament. telefonice. 11. PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform PUZ sau PUD. 8. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. 12. 9). ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Conform PUZ sau PUD. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 10. 131 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

aprobată de legea 265/2006.15. ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi. Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor. Art. protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică. c) regenerarea.U. actualizată. schimbările climatice. prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi. actualizată. introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale Legea 24/2007. Legea 24/2007. cf. solul. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea. 12 Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică. 3 Art 31 . MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi. administrarea. 10. a zonelor verzi delimitate conform PUG. Art. urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică. Legii 343/2007.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. 18 şi cf. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Art. Art. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. Art. Legea 24/2007. d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor. menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei.2 şi Art. CARACTERUL ZONEI Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007. e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie. A. 114/2007. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Păstrarea sau. cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. Legii 24/2007. 14. Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii.12 Extinderea. 46 B. II. amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate Legea 24/2007. 9 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 132 . Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. cu 100% din suprafaţă. protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii. C. 9. după caz. Art. Art. extinderea. 71 Legea 24/2007. Art. Art. 12 Legea 350/2001. Art. prevăzut de O.Vs Zonă verde cu rol de complex sportiv CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu rol de bază sportivă este definitivă şi nu poate fi modificată.

sportiv sau de divertisment.de către Ordinul Arhitecţilor din România. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. După dezafectarea construcţiilor temporare. FORME. 2. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ sau PUD. 3. 1. 7. lucrări de modelare a terenului. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. DIMENSIUNI Conform PUZ sau PUD. Funcţiuni sportive. oglinzi şi cursuri de apă. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. SECŢIUNEA 3. 6. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. Această reglementare este definitivă. locuri de joacă pentru copii. cu respectarea condiţiilor de amplasare. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. Se admite extinderea. fântâni şi jocuri de apă. SECŢIUNEA 2. În cazul mansardărilor. UTILIZĂRI ADMISE Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. alei pietonale şi ciclistice. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 5 m. Amenajări ale spaţiului public. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi 133 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădiriele se vor retrage cu minim 10 m de aliniament. CONDIŢII DE AMPLASARE. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. mobilier urban.

Această reglementare este definitivă. măsurată la cornişa superioară sau atic. fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Legii 24/2007. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 13. nu va depăşi 16 m. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. telefonice. minimum trei arbori. 16. PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Conform PUZ sau PUD. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform PUZ sau PUD. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces.construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite POT maxim de 10%. în interiorul aceleiaşi parcele. 11. 2 la prezentul regulament. 9). 12. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Art. SECŢIUNEA 4. CATV etc). necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 10. 14. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 134 . Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Înălţimea clădirilor. 9. calculat la nivelul întregului UTR (cf. cu excepţia stadioanelor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta.

Principalele culoare ale cursurilor de apă sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadă.5. (5) tufişurile naturale. 40. după cum urmează: Lacul Binder – 20 m. Pârâuri. (8) pajiştile naturale. Direcţia de dezvoltare a obiectivului 1 D 1. urgenţă 195/2005.Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a resurselor naturale. aprobată de legea 265/2006. Legii 107/1996 şi coridoarelor cu rol ecologic aferente. Ţiglari). rezervate pietonilor şi bicicliştilor. II.3 şi Art. Valea Săpunului) sau între cartiere şi zona centrală (Cibin. măsuraţi pe fiecare mal de la limita albiei inferioare. conservarea şi extinderea vegetaţiei malurilor suplineşte lipsa spaţiilor verzi în multe dintre cartierele existente (ex. Planul Urbansitic General delimitează zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic prin adiţionarea zonelor de protecţie a apelor. determinarea. Nu în ultimul rând. actualizată . privind instituirea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a lacurilor. Vasile Aaron. Zona de protecţie a apelor (la care se adaugă zona de protecţie ecologică) se măsoară de la limita albiei inferioare. cf. (10) vegetaţia din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară. (9) vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole. Râul Cibin – 15 m. Art.1 . O 1 – Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural şi construit. izvoare şi alte cursuri minore de apă – 5 m. Obiectivul 1 al strategiei de amenajare a teritoriului judeţean. însumând în medie 15 m. atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale şi antropice). cf. În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art. aceste zone contribuie cu 66% din suprafaţa lor la suprafaţa totală a spaţiilor verzi din oraş. Hipodrom. PATJ Sibiu.4 . CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic este definitivă Ordonanţa de şi nu poate fi modificată. PUG propune valorificarea acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a vieţii în oraş. Rosbach). prevăzut de O. legii. (7) zonele umede naturale.Ve Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. (6) vegetaţia malurilor şi a lucrărilor din lungul râurilor şi de pe malurile lacurilor. canale. Art. 114/2007. care prevede ocrotirea şi conservarea în regim de protecţie cu rol de coridoare ecologice a următoarelor arii naturale: (4) perdelele forestiere. protejarea. cf. măsura de amenajare a teritoriului M 1. între principalele cartiere de locuinţe (ex. CARACTERUL ZONEI Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza următoarelor prevederi legale: Legea 107/1996 (Legea apelor). pentru bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu.U. Acestea dezvoltă legături alternative. PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. A.Asigurarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural . cu caracter natural. 135 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .1.

Art. 14. PUG. actualizată. „Apele Române”. 9. protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii. 46 Lucrările de construire. după caz. Elaborarea unui plan de reconstrucţie ecologică sau. extinderea. Alei pietonale şi ciclistice. din interiorul zonei de protecţie a apelor. respectiv includerea coridoarelor ecologice în domeniul public. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Păstrarea sau. amenajările. cf.15. întreţinerii şi modernizării celor existente. administrarea. cf. a zonelor verzi delimitate conform PUG. Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 136 . d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor. Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. 18 şi cf. Art. mobilier urban.actualizată. cf. Legea 24/2007. sistemul de gospodărire a Apelor Sibiu. c) regenerarea. 1. Legii 343/2007. Legea 24/2007. f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi. precum şi Legea 107/1996 plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă se autorizează cu avizul A. Art.N. Amenajarea de alei pietonale şi ciclistice în lungul cursurilor de apă. Art. 10. protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi proprietate publică. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. 71 Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. a renaturării lacurilor şi a cursurilor de apă. În zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic aflate pe proprietăţi private se admit spaţii verzi şi plantate de folosinţă publică sau privată. UTILIZĂRI ADMISE Lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice. Art. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale Legea 24/2007. e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie. Legii 24/2007. legii. schimbările climatice. C. solul. locuri de joacă etc. 9 SECŢIUNEA 2. b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Art. menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei. în sensul păstrării. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. Traversări ale cursurilor de apă. Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor. ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi. prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Păstrarea.12 Extinderea. pe bază de studii de specialitate. după caz. B. Căi de comunicaţie rutieră. cf.

cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. 7. 11. cu excepţia traversărilor cursurilor de apă. 8. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. SECŢIUNEA 3. FORME. 6. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situaţii de urgenţă. 10. 3. care se vor amplasa. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. CONDIŢII DE AMPLASARE. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Această reglementare este definitivă. care se vor amplasa. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. cu excepţia traversărilor cursurilor de apă. 9. care se vor amplasa. Condiţii generale privitoare la construcţii. 5.2. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. care se vor amplasa. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 137 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei malurilor este interzisă. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. minimum trei arbori. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 13. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 138 . SECŢIUNEA 4.Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. 12. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 16. care se vor amplasa. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. care se vor amplasa. 14. care se vor amplasa. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. care se vor amplasa. în interiorul aceleiaşi zone. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. ÎMPREJMUIRI Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice.

Art. b) parcaje. întreţinerea infrastructurii sunt obiective de utilitate publică. II. desemnate prin PUG şi marcateLegea 46/2008 pe planşa Reglementări Urbanistice vor fi incluse în Sistemul naţional al perdelelor Codul Silvic. instalaţii sau panouri publicitare în interiorul Zonelor de protecţie se va face cu avizul administratorului infrastructurii care generează zona de protecţie. CARACTERUL ZONEI Zonele de protecţie sunt instituite pe baza prevederilor legale şi a normelor tehnice în vigoare. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă plantarea zonelor verzi cu rol de protecţie. Art. sisteme de transport gaze. prevăzut de O. restaurante etc. Art.U. de deservire.P Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1.3 şi Art. În zona drumului public se pot autoriza.5.). traversarea sau întreţinerea reţeleleor de infrastructură. modernizarea. reţele termice. UTILIZĂRI ADMISE Lucrări. cf. ţiţei sau alte produse petroliere. construcţii sau amenajări ce vizează extinderea. 90 SECŢIUNEA 2. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizarea oricăror construcţii. Art. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Extinderea. amenajări. 114/2007.46 HG 525/1996. HG 525/1996. electrice. Art. zona verde cu rol de protecţie corespunde cu zona de siguranţă. Art. de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen. 90 forestiere de protecţie. c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare. republicată. modernizarea. Pentru drumuri aflate în intravilan zona verde cu rol de protecţie corespunde cu zona drumului (exclusiv ampriza). 139 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 16 Legea 46/2008 Codul Silvic. confom legii. cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice: a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice. republicata. garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine. 20 Zonele verzi de protecţie faţă de infrastructura de transport. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 1. OUG 12/1998. în vederea realizării de perdele vegetale de separaţie între infrastructură şi zonele construite ale oraşului. În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art. O 43/1997. Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie constituie obiectiv de utilitate publică. cu arbori şi arbuşti. B. A. cf. C. pentru bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. de întreţinere şi de exploatare. Pentru Căi ferate aflate în intravilan. aceste zone nu contribuie la suprafaţa totală a spaţiilor verzi (nu pot fi considerate spaţii verzi). Ordonanţei 43/1997.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. care se vor amplasa. CONDIŢII DE AMPLASARE. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 6. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. cu avizul ministerului de resort: a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată. conducte sub presiune de apă.R. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. care se vor amplasa. şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice PUG Sibiu Regulament local de urbanism 140 . UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Plantaţii cu rol de perdea verde de protecţie. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. b) lucrări hidrotehnice. care se vor amplasa. d) instalaţii de semnalizare. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. 7.F. 2. bloc de linie automat. FORME. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. . 8. care se vor amplasa.În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa. în condiţiile legii. c) traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate. În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată. transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.S. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. termotehnologice şi canale libere. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică. gaze. care afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. DIMENSIUNI Conform cerinţelor tehnice. cu avizul administratorului infrastructurii care generează zona de protecţie. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. produse petroliere. telecomunicaţii. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice. 3. b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a circulaţiei. şi anume: a) căi ferate industriale. 5. energie electrică. c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică.A. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate C. Această reglementare este definitivă. centralizare. SECŢIUNEA 3.

11. 16. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. 141 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform cerinţelor tehnice specifice. 14. SECŢIUNEA 4. cu arbori şi arbuşti. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice.specifice. care se vor amplasa. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. 13. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. care se vor amplasa. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se recomandă plantarea zonelor verzi cu rol de protecţie. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 9. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele de protecţie faţă de infrastructura majoră. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform cerinţelor tehnice specifice. în vederea realizării de perdele vegetale de separaţie între infrastructură şi zonele construite ale oraşului. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2. care se vor amplasa. 12. care se vor amplasa. ÎMPREJMUIRI Conform cerinţelor tehnice specifice. 10. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. cu excepţia celor specificate în cadrul Secţiunii 2.

prevăzut de O. Măsurile de împădurire constituie obictive de utilitate publică. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform Codului Silvic. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. cu rol de protecţie sau de compensaţie ecologică CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1.Pa Păduri şi împăduriri cu rol de stabilizare a versanţilor. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Zona este parte a Fondului silvic sau îndeplineşte condiţiile legii de introducere în Fondul Legea 46/2008 silvic. pentru bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu.U. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Pentru pădurea Dumbrava .5. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. 2. II. A. CARACTERUL ZONEI În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.conform Planului de Management. SECŢIUNEA 3. Pentru zonele cu risc de alunecări de teren se vor lua măsurile prevăzute la capitolul 2 al prezentului regulament. UTILIZĂRI INTERZISE Conform Codului Silvic. Art. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. Administrarea şi gestionarea zonei se va face conform Codului silvic şi a Planurilor de Management specifice. C. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Conform PUG. FORME. 3. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Conform Codului Silvic. SECŢIUNEA 2. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. 5. Terenuri şi zone cu regim special. 114/2007. Este interzisă autorizarea HG 525/1996. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. B. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 1. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 142 . UTILIZĂRI ADMISE Conform Codului Silvic. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. aceste zone nu contribuie la suprafaţa totală a spaţiilor verzi (nu pot fi considerate spaţii verzi).3 şi Art. CONDIŢII DE AMPLASARE. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. DIMENSIUNI Conform Codului Silvic. executării altor construcţii sau amenajări pe terenurile delimitate prin PUG pentru destinaţia 16 „împădurire”. Art.

11. 8. 14. 143 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform Codului Silvic. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. 13. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform Codului Silvic. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform Codului Silvic. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform Codului Silvic. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform Codului Silvic. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform Codului Silvic. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. ÎMPREJMUIRI Conform Codului Silvic. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice.6. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform Codului Silvic. SECŢIUNEA 4. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. 10. 16. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Conform Codului Silvic. 12. 7. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. 9. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform Codului Silvic. Planului de Management al pădurii Dumbrava şi amenajamentelor silvice. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform Codului Silvic.

RiM Restructurarea zonelor cu carater industrial Zonă mixtă P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. dimensionare. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. CARACTERUL ZONEI Zona este destinată restructurării. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică. aprobat conform legii. A. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. Art. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ.locuire. amenajărilor şi plantaţiilor. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. 32. pct. detaliate şi reglementate. conformare şi servire edilitară a obiectivului. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. infrastructural. aprobat conform legii. Art. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. HG 1408/2007. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. HG 1408/2007. de depozitare sau de gopsopdărire comunală cu activităţi cu caracter mixt . • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ. în vederea păstrării echilibrului funcţional la nivelul zonei. instituţii şi servicii. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. pct. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. Art. după caz. cf. 6 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 144 . Art. B). 313. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 47 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial. Componenta rezidenţială este obligatorie. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. după caz.

HG 525/1996. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză). Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe. Art. În cazul mansardărilor. conform PUG. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit lucrări de întreţinere. conform Anexei 1 la prezentul regulament. reparaţii. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Funcţiuni administrative. cu respectarea condiţiilor de amplasare. Se admite extinderea. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 5. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) într-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. SECŢIUNEA 3. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. 1. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. funcţiuni de cultură. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. a reţelei de străzi. C. 145 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 3. FORME. la nivel de parcelă. la nivel de parcelă. 16 SECŢIUNEA 2. clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. 2. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. servicii aferente zonelor de locuinţe. funcţiuni de învăţămînt. funcţiuni de cult. plantaţiilor stradale.B. funcţiuni de sănătate. spaţiilor verzi publice. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. în funcţie de necesităţi. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) într-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). actualizată. Condiţii generale privitoare la construcţii. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. CONDIŢII DE AMPLASARE. funcţiuni financiar-bancare. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. Se admite conversia clădirilor de locuinţe existente.

subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. în punctul cel mai înalt. în punctul cel mai înalt. clădirile se vor retrage cu minim 3 m faţă de aliniament. R – nivel retras). 7.În situaţiile cu alinieri variabile. P – parter. conform definiţiilor din glosarul anexat. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. Materialele folosite vor fi de bună calitate. M – mansardă. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. 10. P+3+R. 9. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor colective. nu va depăşi 20 m. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 8. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. dar nu mai puţin decât 5 m. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. nu va depăşi 16 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. dar nu mai puţin decât 3 m. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Garajele şi accesele în parcajele subterane se vor retrage cu cel puţin 5 m de la aliniament. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. D+P+2+M. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.2 m. 11. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. 2 la prezentul regulament. Suplimentar. Condiţii generale privitoare la construcţii. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 146 . 6. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. dar nu mai puţin decât 5 m. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. dar nu mai puţin decât 3 m. Pentru parcelele de colţ. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei.

telefonice. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor.12. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 14. 13. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ. SECŢIUNEA 4. 147 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. CATV etc). în interiorul aceleiaşi parcele. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. îngropate sau înzidite în construcţie.6. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 1. accesele carosabile. Condiţii generale privitoare la construcţii. 16. minimum trei arbori. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. cu destinaţia Zonă verde.

e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. B). în vederea echilibrării profilului funcţional la nivelul zonei. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. infrastructural. HG 1408/2007. Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. după caz. amenajărilor şi plantaţiilor. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. HG 1408/2007. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată.RiC Restructurarea zonelor cu caracter industrial Zonă centrală P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică. Art. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. dimensionare. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. Componenta rezidenţială este opţională. 32. Art. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. 3 31 . detaliate şi reglementate. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. de depozitare sau de gopsopdărire comunală cu activităţi cu caracter central. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. dar recomandată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. A. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Art. 47 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. Art. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. cf. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. după caz. conformare şi servire edilitară a obiectivului. 6 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 148 . aprobat conform legii. CARACTERUL ZONEI Zona este destinată restructurării. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. pct. prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial. aprobat conform legii. pct. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. FORME. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. 5. CONDIŢII DE AMPLASARE. Condiţii generale privitoare la construcţii. funcţiuni de învăţămînt. locuinţe. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. în funcţie de necesităţi. funcţiuni de cultură. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. 16 SECŢIUNEA 2. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative. HG 525/1996. plantaţiilor stradale. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Art. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 2. C. după care se vor retrage de la ambele limite 149 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . SECŢIUNEA 3. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. reparaţii. măsurată de la aliniament. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). funcţiuni sportive. actualizată. se admit lucrări de întreţinere. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ sau PUD. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor. . funcţiuni financiar-bancare. 1. funcţiuni de cult. pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public.B. pe întreaga lungime a faţadei. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. a reţelei de străzi. cu acces direct. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. funcţiuni de sănătate. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. 3. conform PUG. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. spaţiilor verzi publice.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. în cazurile în care acestea prezintă calcane. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. 6. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu respectarea următoarelor condiţii: . a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice.

8. 2 la prezentul regulament. dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. este admis un nivel retras sau o mansardă. P+6+M. 10. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor colective. în punctul cel mai înalt. 11. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 150 . Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. P – parter. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. existente sau propuse. D+P+5+R. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr.laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Materialele folosite vor fi de bună calitate. în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 29 m. se va păstra o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Suplimentar. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. măsurate la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 9. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Faţă de clădirile de locuinţe. R – nivel retras). 12. conform definiţiilor din glosarul anexat. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. măsurată la cornişa superioară sau atic. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. M – mansardă. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. în punctul cel mai înalt. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. nu va depăşi 25 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu media înălţimilor clădirilor. dar nu mai puţin decât 3 m. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. Condiţii generale privitoare la construcţii. 7. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. şi nu mai puţin decât 3 m. dar nu mai puţin decât 3 m.

spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5. sedii de birouri . ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. 151 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. asociaţii.5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. Condiţii generale privitoare la construcţii. suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. CATV etc).10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. îngropate sau înzidite în construcţie. 16. Cap. anexa 6 şi RLU aferent PUG. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent.Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. SECŢIUNEA 4. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. cf. sedii de sindicate. se vor asigura. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. minimum trei arbori. cf. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 3. 14. telefonice. agenţii. fonduri etc. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. culte. 13. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. fundaţii. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. Pentru locuinţe. organizaţii neguvernamentale.

Art. după caz. B). de depozitare sau de gopsopdărire comunală cu instituţii şi servicii. A. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. amenajărilor şi plantaţiilor. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. CARACTERUL ZONEI Zona este destinată restructurării. şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică. • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ. Art. infrastructural. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. 32. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. 47 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. aprobat conform legii. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. aprobat conform legii. Art. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1.RiIs Restructurarea zonelor cu carater industrial Instituţii şi servicii P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 313. Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. detaliate şi reglementate. HG 1408/2007. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. pct. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. HG 1408/2007. Art. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. pct. conformare şi servire edilitară a obiectivului. dimensionare. prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial. după caz. Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ. 6 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 152 . cf. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată.

a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. reparaţii. Art. spaţiilor verzi publice. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. 5. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. conform Anexei 1 la prezentul regulament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. acordate în condiţiile contractului de muncă. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. 1. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. HG 525/1996. 16 SECŢIUNEA 2. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici. Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat. funcţiuni de sănătate. funcţiuni sportive. FORME. SECŢIUNEA 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. după care se vor retrage de la ambele limite 153 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor. a reţelei de străzi. potrivit prevederilor legale. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. în funcţie de necesităţi. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. măsurată de la aliniament. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Condiţii generale privitoare la construcţii. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe 2. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea.B. funcţiuni de învăţămînt. Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. 6. funcţiuni de cult. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). 3. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni administrative. Conform PUZ sau PUD. plantaţiilor stradale. CONDIŢII DE AMPLASARE. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. se admit lucrări de întreţinere. conform PUG. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. funcţiuni de cultură. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. C. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. funcţiuni financiar-bancare. în cazurile în care acestea prezintă calcane. actualizată.

măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. măsurată la cornişa superioară sau atic. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. CATV etc). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. în punctul cel mai înalt. 12. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 9. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. dar nu mai puţin decât 3 m. R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. M – mansardă. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. 2 la prezentul regulament. nu va depăşi 25 m. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. D+P+5+R. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. dar nu mai puţin decât 5 m. Suplimentar. este admis un nivel retras sau o mansardă. P+6+M. măsurate la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras.laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. 10. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. în punctul cel mai înalt. Condiţii generale privitoare la construcţii. conform definiţiilor din glosarul anexat. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. şi nu mai puţin decât 3 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. în punctul cel mai înalt. anexa 6): PUG Sibiu Regulament local de urbanism 154 . îngropate sau înzidite în construcţie. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu media înălţimilor clădirilor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. 8. 11. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. P – parter. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. 13. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. nu va depăşi 29 m. 7. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. telefonice. dar nu mai puţin decât 5 m. Materialele folosite vor fi de bună calitate. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

Funcţiuni administrative: Sedii de partid. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. fonduri etc.4. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. minimum trei arbori. SECŢIUNEA 4. asociaţii. agenţii. culte. Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. sedii de birouri . din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 14. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Condiţii generale privitoare la construcţii. sedii de sindicate. cf. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. cf. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. organizaţii neguvernamentale. 155 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei Fucnţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din suprafaţa parcelei Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. 16. fundaţii.10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte.

după caz. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. conformare şi servire edilitară a obiectivului.RiL3 Restructurarea zonelor cu caracter industrial Locuinţe cu regim mediu de înălţime P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. infrastructural. B). obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. HG 1408/2007. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. CARACTERUL ZONEI Zona este destinată restructurării. Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. pct. Art. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. aprobat conform legii. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. Art. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. după caz. dimensionare. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 6 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 156 . HG 1408/2007. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează PUZ. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. cf. 313. Se vor respecta următoarele condiţii: actualizată. • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. amenajărilor şi plantaţiilor. Schimbarea destinaţiei şi reorganizarea urbanistică a zonei se va face pe bază de PUZ. prin înlocuirea activităţilor cu caracter industrial. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001 va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc pe cel puţin două laturi zona studiată. 47 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei. aprobat conform legii. Art. 32. şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică. detaliate şi reglementate. de depozitare sau de gopsopdărire comunală cu locuinţe. pct. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. Art. A. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare.

• să aibă acces public limitat. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. În toate cazurile: Grădiniţe. • accesul se va face dintr-un spaţiu public. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. a reţelei de străzi. Ponderea fiecărui tip de locuire în interiorul zonei va fi stabilită prin PUZ. în funcţie de necesităţi. • să nu producă poluare fonică. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea. mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ: clădiri izolate. Se va asigura. 16 SECŢIUNEA 2. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. chimică sau vizuală. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. Art. Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. conform PUG. fără a traversa curţi. conform Normativului privind proiectarea. înşiruite sau formule combinate. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor. spaţiilor verzi publice. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. • activitatea să se desfăşoare numai în interior. • să nu producă poluare fonică. indicativ NP01197. cu următoarele condiţii: • spaţiile vor fi situate exclusiv la parterul clădirilor. 157 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. chimică sau vizuală. 2. • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. libere) care revin fiecărui loc.B. desfăşurate. conform Anexei 1 la prezentul regulament. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe. de asemenea. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. la nivelul subzonei. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. • activitatea să se desfăşoare numai în interior. grădini sau spaţii verzi destinate locatarilor. C. neînchiriabilă. HG 525/1996. actualizată. prestate de proprietari. Pentru locuinţe colective se admit următoarele servicii aferente funcţiunii de locuire. Pentru locuinţe individuale se admit servicii aferente funcţiunii de locuire. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. plantaţiilor stradale. 1. cuplate. conform Anexei 1 la prezentul regulament. reparaţii. Se recomandă. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. se admit lucrări de întreţinere. conform Anexei 1 la prezentul regulament. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. un mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: locuinţe unifamiliale. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. locuinţe semicolective şi locuinţe colective.

Sunt interzise funcţiunile industriale. activitatea se va desfăşura numai în interior. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. CONDIŢII DE AMPLASARE. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor colective. pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. 2 la prezentul regulament. Pentru parcelele de colţ. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. conform Anexei nr. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. dar nu mai puţin decât 5 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.2 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. 9. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 6. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m de la aliniament. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 158 . măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 1 la prezentul regulament. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. SECŢIUNEA 3. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 5. dar nu mai puţin decât 5 m. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. FORME. Condiţii generale privitoare la construcţii. 3. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. dar nu mai puţin decât 3 m. Garajele şi accesele la parcajele subterane se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament. 8. 7.• • • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. dar nu mai puţin decât 3 m. Condiţii generale privitoare la construcţii.

Materialele folosite vor fi de bună calitate. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane.10. în punctul cel mai înalt. Suplimentar. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Spre căile de circulaţie. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. R – nivel retras). M – mansardă. în zonele de retragere faţă de aliniamente. 11. D+P+2+M. este admisă o mansardă sau un nivel retras. 14. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. glosar anexat. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). în punctul cel mai înalt. CATV etc). glosar anexat. minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. 12. Condiţii generale privitoare la construcţii. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. SECŢIUNEA 4. 13. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. se admite un POT maxim de 35%. P – parter. accesele carosabile. îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. cu destinaţia Zonă verde. cf. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. în interiorul aceleiaşi parcele. cf. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă. conform definiţiilor din glosarul anexat. nu va depăşi 16 m. telefonice. nu va depăşi 20 m. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. se admite un POT 159 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. minimum trei arbori. P+3+R. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.

Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă. glosar anexat. 16. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 160 . se admite un CUT maxim de 0.maxim de 25%. glosar anexat. cf.9.7. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă. se admite un CUT maxim de 0. cf.

Pentru asigurarea unui mixaj funcţional echilibrat. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. Un alt scop este optimizarea capacităţii de trafic auto. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. CONDIŢIONĂRI PRIMARE În cazul elaborării PUZ. care fac obiectul aceleiaşi reglementări) şi parcelele rezidenţiale cu care se învecinează acestea pe limitele posterioare. 16 161 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . aprobat conform legii. B. pietonal şi ciclistic al arterelor. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. pct. componenta rezidenţială va fi în continuare reprezentată la nivel de parcelă. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică. 32 se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu. conformare şi servire edilitară a obiectivului. HG 525/1996. conform PUG. e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. 32 • teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic şi funcţional intervenţiei. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor. pct. Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări pentru PUZ suprafaţa care include întregul UTR (toate parcelele riverane. Art. Regulamentul permite ocuparea şi utilizarea mai intensă a terenului şi completarea funcţiunii predominante actuale . Acesta va asigura condiţiile de amplasare. Operaţiunea obligatorie de realiniere.locuire . actualizată. inclusiv cu activităţi de interes general. amenajărilor şi plantaţiilor. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1.RrM Parcelar riveran bulevardelor. A.cu alte activităţi. Art. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. dimensionare. CARACTERUL ZONEI Măsura de restructurare vizează eficientizarea şi diversificarea utilizării terenurilor în lungul arterelor importante în vederea dezvoltării unor axe de interes cu caracter de bulevard urban. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. B). • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete ale întregului teritoriu PUZ. Art. pe ambele laturi ale bulevardului sau străzii. Trecerea în domeniul public al fâşiei rezultate din realiniere este compensată economic prin intensificarea ocupării şi utilizării terenului. detaliate şi reglementate. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. se vor respecta următoarele condiţii: Legea 350/2001 actualizată. prevăzută de regulament. autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor actualizată. Legea 350/2001 În situaţiile în care nu este necesară elaborarea PUZ. Art. destinat restructurării P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. vizează lărgirea amprizei stradale.

servicii aferente zonelor de locuinţe. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. funcţiuni de învăţămînt. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. spaţiilor verzi publice. C. CONDIŢII DE AMPLASARE. cu condiţia ca toate parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: (8) indicii urbanistici POT şi CUT se vor afla sub valorile maxime admise. (9) parcela va avea front la stradă.Realinierile se consideră obiective de utilitate publică. precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Realinierile prevăzute în PUG şi marcate pe planşa de reglementări sunt reglementări cu caracter definitiv. Condiţii generale privitoare la construcţii. Se vor respecta prevederile capitolului 3. Condiţii generale privitoare la construcţii. a reţelei de străzi. Parterul clădirilor. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI O. funcţiuni de cultură. funcţiuni administrative. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. Prin realiniere. funcţiuni de sănătate. Se admit operaţiuni de divizare. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Se interzice comasarea parcelelor riverane bulevardelor cu parcele învecinate pe limita posterioară cu acestea. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. Se recomandă comasarea parcelelor alăturate. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. funcţiuni de cult. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. (10)reglementările privind dimensiunile şi suprafeţele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3. MLPAT nr. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 162 . SECŢIUNEA 2. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. Se recomandă comasarea parcelelor adiacente din interiorul prezentului UTR. SECŢIUNEA 3. 3. în funcţie de necesităţi. va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de locuire. plantaţiilor stradale. funcţiuni financiar-bancare. FORME. 1. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Parcele rezultate si destinate realinierilor. DIMENSIUNI Realinierea parcelelor este obligatorie. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. măsurat de la poziţia iniţială. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. aliniamentul se va retrage cu 3 m. neputând fi modificate prin PUZ. în zona de contact cu strada. 21/N/2000 Modernizarea. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. 2.

dar nu mai puţin decât 3 m. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. 163 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor amplasa pe aliniament. R – nivel retras). este admisă o mansardă sau un nivel retras. Prin aliniament se înţelege cel rezultat în urma realinierii. 8. P+3+R. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între clădire şi limita posterioară a parcelei. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 20 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor. 7. nu va depăşi 16 m. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. 10. P – parter. în punctul cel mai înalt. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. soluţionarea retragerii faţă de aliniamentul străzii secundare va fi precizată prin PUZ sau PUD. M – mansardă. Pentru parcelele de colţ. conform definiţiilor din glosarul anexat. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. dar nu mai puţin decât 3 m. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 6.5. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată de la aliniament . Această reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD în sensul reducerii distanţei minime de retragere. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+2. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. Condiţii generale privitoare la construcţii. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată de la aliniament. 2 la prezentul regulament. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. D+P+2+M. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Această reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD în sensul reducerii distanţei minime de retragere. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor. în punctul cel mai înalt. Suplimentar. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu cel puţin jumătate din înălţimea clădirii. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 9. După depăşirea adâncimii de 15 m. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele.

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. 15. telefonice. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Materialele folosite vor fi de bună calitate. în interiorul aceleiaşi parcele. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.11.8. accesele carosabile. se admite un POT maxim de 1. se admite un POT maxim de 40%. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. se admite un CUT maxim de 2. 13. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. se admite un POT maxim de 60%. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Condiţii generale privitoare la construcţii. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m. CATV etc). Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 164 . minimum trei arbori. 16. îngropate sau înzidite în construcţie. SECŢIUNEA 4. 14. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI La calculul indicilor urbanistici se consideră parcela construibilă rezultată în urma realizării operaţiunii de realiniere. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m. 12.

Ilustrare a reglementărilor: 165 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. explorările geologice.16 În sensul prezentului regulament. sistemele de alimentare cu energie electrică. deschiderea. Art. staţii hidrometeorologice. Art. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. căile de comunicaţie. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile. prevăzute prin PUG şi PUZ. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. canalizare. termoficare. instalaţii pentru 21/N/2000. Legea 350/2001 1 actualizată. 31 Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea Legea 350/2001 actualizată. apă. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. A. 31 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. actualizată. B. gaze. Art. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren. în funcţie de priorităţi. pentru părţi al e zonei. actualizată. numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. • asigurarea echipării edilitare. 311 3 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. MLPAT nr. instalaţii pentru protecţia mediului. 47 terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. cu Legea 350/2001 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. Art.UL1 Zonă de urbanizare Locuinţe cu regim redus de înălţime P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate.16 producerea energiei electrice. echipării edilitare şi dotărilor publice. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de PUG Sibiu Regulament local de urbanism 166 . îndiguiri şi regularizări de râuri. Art. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. telecomunicaţii. Art. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. alinierea şi lărgirea străzilor. lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor. Condiţii generale privitoare la construcţii. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. 31 3 Art. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O.

Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 35% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. sănătate. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni 3. Căi de acces carosabile şi pietonale. salvarea. Locuinţe. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Servicii aferente funcţiunii de locuire. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. SECŢIUNEA 2. Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. chimică sau vizuală. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. Grădiniţe. Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement. 2. indicativ NP01197. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ. conform Anexei 1 la prezentul regulament. prestate în special de proprietari. ordinea publică şi siguranţa naţională. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. inundaţii. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. apărarea ţării. precum şi a parcurilor naţionale. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. conform Anexei 1 la prezentul regulament. ansamblurilor şi siturilor istorice. libere) care revin fiecărui loc. cultură. protecţie şi asistenţă socială. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. sport. C. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 167 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .adâncime. alunecări de terenuri. 1. conform Normativului privind proiectarea. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. desfăşurate. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. • să nu producă poluare fonică.

parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor şi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ de reparcelare, dar clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m de la aliniament. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile în regim izolat se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Clădirile în regim cuplat se vor retrage de la una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Clădirile în regim înşiruit se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelei. Toate clădirile, indiferent de regimul de construire se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 7 m. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ de reparcelare. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi a profilelor stradale stabilite prin PUG şi prin normativele în vigoare. Se recomandă realizarea străzilor de folosinţă locală în regim de alei rezidenţiale, cu măsuri fizice de restricţionare a vitezei şi sisteme de sensuri unice în vederea descurajării traficului de tranzit. 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

168

Fac excepţie echipamentele publice, a căror înălţime va fi stabilită prin PUZ. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al PUZ. Nu se admit soluţii de echipare individuală privind eliminarea apelor menajere (fose septice etc) sau alimentarea cu apă. Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Pe ansamblul teritoriului supus viabilizării se vor asigura prin PUZ spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor propuse. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile private ale locuinţelor, accesele carosabile, trotuarele, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii, cu destinaţia Zonă verde (Va). Necesarul minim de spaţii libere de folosinţă comună care trebuie asigurat (10% din suprafaţa construită desfăşurată locuinţe) poate fi redus cu până la 50%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 14. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 35%. ARTICOLUL 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0,7.

169

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

UL3

Zonă de urbanizare Locuinţe cu regim mediu de înălţime
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu Legea 350/2001 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. actualizată, Art. 311 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. 313 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUG şi PUZ; • asigurarea echipării edilitare; • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Legea 350/2001 1 actualizată, Art. 31 3 Art. 31

Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea Legea 350/2001 terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice actualizată, Art. 47 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996, de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. actualizată, Art.16 În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. MLPAT nr. explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru 21/N/2000, Art.16 producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

170

învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 35% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 1. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. Căi de acces carosabile şi pietonale. Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement. Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Locuinţe, cu condiţia asigurării la nivelul zonei studiate în PUZ, a unui mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: locuinţe individuale, locuinţe semicolective şi locuinţe colective. Ponderea fiecărui tip de locuire în interiorul zonei va fi stabilită prin PUZ. Se recomandă, de asemenea, mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ: clădiri izolate, cuplate, înşiruite sau formule combinate. Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp; • să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Pentru locuinţe colective se admit următoarele servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, cu următoarele condiţii: • spaţiile vor fi situate exclusiv la parterul clădirilor; • accesul se va face dintr-un spaţiu public, fără a traversa curţi, grădini sau spaţii verzi destinate locatarilor; • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp; • să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; • activitatea să se desfăşoare numai în interior; • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali; 3. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
171 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor şi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m de la aliniament. Garajele şi accesele în parcajele subterane se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile în regim izolat se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Clădirile în regim cuplat se vor retrage de la una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Clădirile în regim înşiruit se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelei. Toate clădirile, indiferent de regimul de construire se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 7 m. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2 m. Garajele se vor retrage cu cel puţin 7 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi a profilelor stradale stabilite prin PUG şi prin normativele în vigoare. Se recomandă realizarea străzilor de folosinţă locală în regim de alei rezidenţiale, cu măsuri fizice de restricţionare a vitezei şi sisteme de sensuri unice în vederea descurajării traficului de tranzit. 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

172

funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Pentru locuinţe colective, este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor, cf. Ordinului 536/1997, Art. 3. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 20 m. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al PUZ. Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Pe ansamblul teritoriului supus viabilizării se vor asigura prin PUZ spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor propuse. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile private ale locuinţelor, accesele carosabile, trotuarele, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii, cu destinaţia Zonă verde (Va). Necesarul minim de spaţii libere de folosinţă comună care trebuie asigurat (10% din suprafaţa construită desfăşurată a locuinţelor) poate fi redus cu până la 50%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

173

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

14. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 35%. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 25%. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă, cf. glosar anexat, se admite un CUT maxim de 0,7. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă, cf. glosar anexat, se admite un CUT maxim de 0,9.

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

174

UM

Zonă de urbanizare Zonă mixtă
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu Legea 350/2001 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. actualizată, Art. 311 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. 313 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUG şi PUZ; • asigurarea echipării edilitare; • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Legea 350/2001 1 actualizată, Art. 31 3 Art. 31

Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea Legea 350/2001 terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice actualizată, Art. 47 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă, operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat, pentru părţi ale zonei, în funcţie de priorităţi. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996, de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. actualizată, Art.16 În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. MLPAT nr. explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru 21/N/2000, Art.16 producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de

175

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

PUG Sibiu Regulament local de urbanism 176 . MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. 1. ordinea publică şi siguranţa naţională. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. alunecări de terenuri.învăţământ. funcţiuni de învăţămînt. funcţiuni de cult. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. funcţiuni de cultură. sport. Căi de acces carosabile şi pietonale. funcţiuni de sănătate. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 35% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. precum şi a parcurilor naţionale. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. Locuinţe. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. salvarea. ansamblurilor şi siturilor istorice. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. inundaţii. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Funcţiuni administrative. protecţie şi asistenţă socială. SECŢIUNEA 2. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. 3. Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) într-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. cultură. funcţiuni financiar-bancare. servicii aferente zonelor de locuinţe. conform Anexei 1 la prezentul regulament. C. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. la nivel de parcelă. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. apărarea ţării. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. sănătate. 2. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare.

D+P+2+M. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. CONDIŢII DE AMPLASARE. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi a profilelor stradale stabilite prin PUG şi prin normativele în vigoare. dar nu mai puţin decât 5 m. cu măsuri fizice de restricţionare a vitezei şi sisteme de sensuri unice în vederea descurajării traficului de tranzit. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu înălţimea lor. nu va depăşi 20 m. nu va depăşi 16 m. dar clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m de la aliniament. Suplimentar. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor şi a Capitolului 7 din prezentul regulament. dar nu mai puţin decât 3 m. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Art. 11. în punctul cel mai înalt. Materialele folosite vor fi de bună calitate. este admisă o mansardă sau un nivel retras. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. dar nu mai puţin decât 5 m. conform definiţiilor din glosarul anexat. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ de reparcelare. 6. P+3+R. R – nivel retras). 2 la prezentul regulament.SECŢIUNEA 3. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. 3. 8. 10. în 177 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 5. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. 7. Se recomandă realizarea străzilor de acces pentru locuinţe în regim de alei rezidenţiale. P – parter. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. FORME. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor colective. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Ordinului 536/1997. cf. DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare. în punctul cel mai înalt. M – mansardă. 9. dar nu mai puţin decât 3 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor.

îngropate sau înzidite în construcţie. UVt). la nivel de parcelă. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Suplimentar. în interiorul aceleiaşi parcele. CATV etc). parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. 12. Condiţii generale privitoare la construcţii. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. Prin PUZ. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. telefonice. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile private ale locuinţelor. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având destinaţia zone verzi (UVa. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 1. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. accesele carosabile. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. spre domeniul public sau parcelele vecine. minimum trei arbori. UVs. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3.6. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente. 13. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. cu condiţia asigurării. se va realiza eliberare de amplasament. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Pe ansamblul teritoriului supus viabilizării se vor asigura prin PUZ spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor propuse. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Necesarul minim de spaţii libere de folosinţă comună care trebuie asigurat (10% din suprafaţa construită desfăşurată a locuinţelor + 5% din suprafaţa construită desfăşurată pentru alte funcţiuni) poate fi redus cu până la 50%. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. trotuarele. cu destinaţia Zonă verde (Va). PUG Sibiu Regulament local de urbanism 178 . 14. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial.acord cu programul şi arhitectura clădirilor. UVe. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. SECŢIUNEA 4. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. 16. se vor asigura spaţii plantate pe o suprafaţă minimă echivalentă cu 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a funcţiunilor diferite de locuire. prin tranzacţii de terenuri. pentru întregul teritoriu al PUZ. Se interzice conducerea apelor meteorice.

Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. instalaţii pentru protecţia mediului. Art. pentru părţi ale zonei. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. alinierea şi lărgirea străzilor. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. actualizată. îndiguiri şi regularizări de râuri. extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile. 47 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. 31 3 Art. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de 179 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.UC Zonă de urbanizare Zonă centrală în afara Zonei Construite Protejate P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Legea 350/2001 1 actualizată. apă. staţii hidrometeorologice. termoficare. Art. canalizare. Art. explorările geologice. Condiţii generale privitoare la construcţii. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. echipării edilitare şi dotărilor publice.16 producerea energiei electrice. în funcţie de priorităţi. Art. sistemele de alimentare cu energie electrică. B. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. prevăzute prin PUG şi PUZ. Art.16 În sensul prezentului regulament. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. 31 Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea Legea 350/2001 terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. • asigurarea echipării edilitare. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. actualizată. cu Legea 350/2001 1 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. telecomunicaţii. gaze. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. A. Art. 31 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. 31 3 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. MLPAT nr. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. instalaţii pentru 21/N/2000. lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. căile de comunicaţie. deschiderea.

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. CONDIŢII DE AMPLASARE.învăţământ. alunecări de terenuri. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni de cultură. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 35% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. FORME. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. SECŢIUNEA 2. Funcţiuni administrative. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. funcţiuni de cult. Condiţii generale privitoare la construcţii. salvarea. sport. ordinea publică şi siguranţa naţională. C. Căi de acces carosabile şi pietonale. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. 1. cultură. 3. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. ansamblurilor şi siturilor istorice. 2. Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. cu respectarea capitolului 3. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public. locuinţe. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. protecţie şi asistenţă socială. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 180 . Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. SECŢIUNEA 3. funcţiuni de învăţămînt. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. funcţiuni financiar-bancare. precum şi a parcurilor naţionale. DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. funcţiuni de sănătate. inundaţii. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. sănătate. funcţiuni sportive. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. apărarea ţării. cu acces direct.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu media înălţimilor clădirilor. R – nivel retras). dar nu mai puţin decât 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. este admis un nivel retras sau o mansardă. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. nu va depăşi 29 m. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. dar nu mai puţin decât 3 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ cu respectarea următoarelor condiţii: . 10. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 181 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . măsurate la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. . când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. conform definiţiilor din glosarul anexat. existente sau propuse. pe întreaga lungime a faţadei. dar nu mai puţin decât 5 m. . 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ cu respectarea următoarelor condiţii: . măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte.clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. D+P+5+R. în punctul cel mai înalt. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele.clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. se va păstra o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. 7. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. Materialele folosite vor fi de bună calitate. Suplimentar.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. P – parter. 6. P+6+M.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. 11. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. pe întreaga lungime a faţadei. nu va depăşi 25 m. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 12. M – mansardă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Faţă de clădirile de locuinţe. cu respectarea capitolului 3. 9. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol.5. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor colective. dar nu mai puţin decât 5 m.

prin tranzacţii de terenuri. Condiţii generale privitoare la construcţii. scuaruri. 13. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. culte. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. se va realiza eliberare de amplasament. 16. anexa 6 şi RLU aferent PUG. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 3. pentru întregul teritoriu al PUZ. cu condiţia asigurării. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. alei pietonale. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. SECŢIUNEA 4. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. asociaţii. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. accesele carosabile. spre domeniul public sau parcelele vecine. cf. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. organizaţii neguvernamentale. Prin PUZ.În cazul liniilor electrice aeriene existente. se vor asigura. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. UVe. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 182 . a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. 14. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. piaţete urbane. UVs. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. CATV etc). Pentru locuinţe. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5. Cap. fonduri etc. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. cu destinaţia Zonă verde (Va). Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile private ale locuinţelor. minimum trei arbori. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. sedii de sindicate. Se interzice conducerea apelor meteorice. fundaţii. îngropate sau înzidite în construcţie. trotuarele. telefonice. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 50%. cf. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice.5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor. grădini urbane). agenţii. UVt).

31 3 Art. îndiguiri şi regularizări de râuri. extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile. MLPAT nr. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. explorările geologice. apă. instalaţii pentru 21/N/2000. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. Art. staţii hidrometeorologice. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. 31 Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea Legea 350/2001 terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de 183 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . gaze. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. echipării edilitare şi dotărilor publice. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. Art. deschiderea. numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. cu Legea 350/2001 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. canalizare. Art. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. căile de comunicaţie. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. telecomunicaţii. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. alinierea şi lărgirea străzilor. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice actualizată. Condiţii generale privitoare la construcţii. Art. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. • asigurarea echipării edilitare. Legea 350/2001 1 actualizată. lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor. prevăzute prin PUG şi PUZ. actualizată. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Art. A.16 producerea energiei electrice. termoficare.16 În sensul prezentului regulament. 47 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. 311 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. B. Art. în funcţie de priorităţi. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. sistemele de alimentare cu energie electrică. 313 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. pentru părţi ale zonei. derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. instalaţii pentru protecţia mediului. actualizată. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.UIs Zonă de urbanizare Instituţii şi servicii P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public.

precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. Căi de acces carosabile şi pietonale. funcţiuni financiar-bancare. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. funcţiuni de cult. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. sport. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 184 . precum şi a parcurilor naţionale. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. salvarea. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. 1. ansamblurilor şi siturilor istorice. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. funcţiuni de cultură. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. SECŢIUNEA 2. potrivit prevederilor legale. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. inundaţii. 3. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 35% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. alunecări de terenuri. 2. funcţiuni sportive. ordinea publică şi siguranţa naţională. acordate în condiţiile contractului de muncă. Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. protecţie şi asistenţă socială. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Funcţiuni administrative. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. sănătate. apărarea ţării.adâncime. C. funcţiuni de sănătate. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ. funcţiuni de învăţămînt. cultură.

6. dar nu mai puţin decât 5 m. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. 5. 10. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi a profilelor stradale stabilite prin PUG şi prin normativele în vigoare. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. . Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. în punctul cel mai înalt. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ cu respectarea următoarelor condiţii: . măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor şi a Capitolului 7 din prezentul regulament. conform definiţiilor din glosarul anexat. 2 la prezentul regulament. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. P – parter. dar nu mai puţin decât 5 m.clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. dar nu mai puţin decât 3 m. FORME. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. D+P+5+R. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai înalte. pe întreaga lungime a faţadei. cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. Se interzice realizarea de 185 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . existente sau propuse. este admis un nivel retras sau o mansardă. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. 8.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ cu respectarea următoarelor condiţii: . DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare. M – mansardă. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. 7. P+6+M. CONDIŢII DE AMPLASARE. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare. cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Înălţimea maximă admisă a clădirilor.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. pe întreaga lungime a faţadei. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. . Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. dar nu mai puţin decât 3 m. Suplimentar. nu va depăşi 29 m. 9. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Faţă de clădirile de locuinţe. nu va depăşi 25 m. se va păstra o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte.SECŢIUNEA 3. R – nivel retras). 11.

pentru întregul teritoriul PUZ. grădini urbane). telefonice. UVs. 14. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Pentru liniile electrice aeriene existente. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. scuaruri. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. SECŢIUNEA 4. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. agenţii. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. fundaţii.pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. îngropate sau înzidite în construcţie. cf. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. 12. UVe. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. sedii de sindicate. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens accesele carosabile. prin tranzacţii de terenuri. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 50%. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. cu destinaţia Zonă verde (Va). culte. spre domeniul public sau parcelele vecine. Materialele folosite vor fi de bună calitate. Se interzice conducerea apelor meteorice. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. anexa 6 şi RLU aferent PUG. Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. Condiţii generale privitoare la construcţii. piaţete urbane. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 186 .4. minimum trei arbori. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. CATV etc). Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. organizaţii neguvernamentale. 13. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. cf. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. asociaţii. cu condiţia asigurării. trotuarele. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. Prin PUZ. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. UVt). alei pietonale. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. fonduri etc. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 16. se va realiza eliberare de amplasament. Cap. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti.

echipării edilitare şi dotărilor publice. telecomunicaţii. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. Art. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. apă. Art. 47 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. îndiguiri şi regularizări de râuri. canalizare. pentru părţi ale zonei. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de 187 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice actualizată. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. Art. Condiţii generale privitoare la construcţii. Art. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. MLPAT nr. în funcţie de priorităţi. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. 31 3 Art. 311 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. instalaţii pentru 21/N/2000. cu Legea 350/2001 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare.16 În sensul prezentului regulament. 313 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. B. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. actualizată. lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor.16 producerea energiei electrice. staţii hidrometeorologice. numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. A. instalaţii pentru protecţia mediului. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. căile de comunicaţie. Legea 350/2001 1 actualizată. Art. • asigurarea echipării edilitare. actualizată. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. termoficare. gaze.UIsP Zonă de urbanizare Instituţii şi servicii publice P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. sistemele de alimentare cu energie electrică. prevăzute prin PUG şi PUZ. 31 Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea Legea 350/2001 terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. deschiderea. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren. Art. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. explorările geologice. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. alinierea şi lărgirea străzilor. extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile.

Funcţiuni administrative aparţinătoare instituţiilor publice centrale sau locale. funcţiuni de învăţămînt. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. C. Căi de acces carosabile şi pietonale. potrivit prevederilor legale. ordinea publică şi siguranţa naţională. Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat. CONDIŢII DE AMPLASARE. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. acordate în condiţiile contractului de muncă. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement. sănătate. inundaţii. 3. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. alunecări de terenuri. funcţiuni de sănătate. conform Anexei 1 la prezentul regulament. SECŢIUNEA 3. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. SECŢIUNEA 2. cultură. funcţiuni de loisir public. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A PUG Sibiu Regulament local de urbanism 188 . prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.adâncime. apărarea ţării. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ. angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. precum şi a parcurilor naţionale. protecţie şi asistenţă socială. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. ansamblurilor şi siturilor istorice. funcţiuni sportive. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. salvarea. sport. funcţiuni de cultură. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 35% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. 2. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ cu respectarea următoarelor condiţii: . STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. FORME. D+P+5+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament. 5. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 8. dar nu mai puţin decât 3 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. conform definiţiilor din glosarul anexat. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. este admis un nivel retras sau o mansardă. nu va depăşi 29 m. dar nu mai puţin decât 5 m. în acord cu 189 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de şapte niveluri supraterane. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare. în punctul cel mai înalt. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. Faţă de clădirile de locuinţe. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. în punctul cel mai înalt. .clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. pe întreaga lungime a faţadei. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. dar nu mai puţin decât 3 m. se va păstra o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte. M – mansardă. 2 la prezentul regulament. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi a profilelor stradale stabilite prin PUG şi prin normativele în vigoare.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 25 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 10. Materialele folosite vor fi de bună calitate. R – nivel retras). 7. existente sau propuse. când distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din înălţimea clădirii mai înalte. pe întreaga lungime a faţadei. 9. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ cu respectarea următoarelor condiţii: . măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. D+P+5+R. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. Suplimentar. . cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament. P+6+M.se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni cu acces public nelimitat. 6. dar nu mai puţin decât 5 m. 11. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+6+R. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor şi a Capitolului 7 din prezentul regulament. P – parter.CLĂDIRILOR 4.

cu condiţia asigurării. SECŢIUNEA 4. Cap. Se interzice conducerea apelor meteorice. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. scuaruri. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. CATV etc). 14. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. fonduri etc. pentru întregul teritoriu al PUZ. Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. anexa 6 şi RLU aferent PUG. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. culte. în interiorul aceleiaşi parcele sau în spaţiul public adiacent. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. prin tranzacţii de terenuri. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. cu destinaţia Zonă verde (Va). trotuarele. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. cf.4. 16. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. UVe. fundaţii. Prin PUZ. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. grădini urbane). PUG Sibiu Regulament local de urbanism 190 . minimum trei arbori. organizaţii neguvernamentale. alei pietonale. Condiţii generale privitoare la construcţii.programul şi arhitectura clădirilor. telefonice. Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 50%. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. îngropate sau înzidite în construcţie. UVs. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. piaţete urbane. spre domeniul public sau parcelele vecine. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. agenţii. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens accesele carosabile. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. sedii de sindicate. 13. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. UVt). 12. se va realiza eliberare de amplasament. cf. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. asociaţii. spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii.

191 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile. actualizată. explorările geologice. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. Art. gaze. • asigurarea echipării edilitare.UEmm Zonă de urbanizare Activităţi economice mici şi mijlocii P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren. Art. Art. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. prevăzute prin PUG şi PUZ. actualizată.16 producerea energiei electrice. pentru părţi ale zonei. 31 3 Art. 31 Legea 350/2001 În urma aprobării PUZ. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. în funcţie de priorităţi. MLPAT nr. dimensionare. în vederea precizării condiţiilor de amplasare. Art. sistemele de alimentare cu energie electrică. A. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. cu Legea 350/2001 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. căile de comunicaţie. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. B. alinierea şi lărgirea străzilor. Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. telecomunicaţii. pe baza PUZ. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. 313 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. conformare şi servire edilitară a actualizată. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. 47 obiectivului sau se poate întocmi documentaţia tehnică. Art. Legea 350/2001 1 actualizată. termoficare. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. deschiderea. 311 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG.16 În sensul prezentului regulament. instalaţii pentru 21/N/2000. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. Zona este destinată impulsionării sectorului IMM. Condiţii generale privitoare la construcţii. echipării edilitare şi dotărilor publice. Art.

1. inundaţii. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit spaţii de desfacere a produselor. îndiguiri şi regularizări de râuri. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Căi de acces carosabile şi pietonale. salvarea. spaţii de depozitare aferente activităţii de producţie/prelucrare. C. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. ordinea publică şi siguranţa naţională. Această reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ.apă. cultură. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. spălătorie auto. lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor. canalizare. SECŢIUNEA 3. la nivel de parcelă. ansamblurilor şi siturilor istorice. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. Parcelele vor avea o adâncime cuprinsă între 32 m şi 50 m. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. 2. DIMENSIUNI Parcelele vor avea front la stradă cu o lungime cuprinsă între 20 m şi 30 m. alunecări de terenuri. Spaţii de producţie şi/sau prelucrare. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. sănătate. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. cu condiţia ca suprafaţa utilă să nu depăşească 1/3 din suprafaţa utilă totală. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. SECŢIUNEA 2. spaţii şi anexe destinate personalului (exclus locuinţe). altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Autoservice. FORME. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. 3. sport. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. instalaţii pentru protecţia mediului. Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de locuinţe. staţie de combustibili cu servicii aferente. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 192 . conform Anexei 1 la prezentul regulament. spaţii publice şi verzi. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. apărarea ţării. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime. precum şi a parcurilor naţionale. protecţie şi asistenţă socială. CONDIŢII DE AMPLASARE. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ. staţii hidrometeorologice. Spaţii administrative aferente activităţii de producţie/prelucrare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare. cu respectarea Capitolului 3. P – parter. R – nivel retras).5. telefonice. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Suplimentar. CATV etc). CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform PUZ de reparcelare. D+P+2+M. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ. antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. Nu pot fi considerate spaţii verzi parcajele la sol sau plantaţiile de aliniament. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. se va realiza eliberare de amplasament. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. coşurile de fum. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. prin tranzacţii de terenuri. în punctul cel mai înalt. HG 525/1996). Retragerile de la limita posterioară a parcelelor vor fi reglementate prin PUZ. Spaţiile verzi pot fi comasate la nivel de zonă sub formă de parcuri. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. conform definiţiilor din glosarul anexat. M – mansardă. UVe. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. UVt). Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu. 9. scuaruri. P+3+R. pentru întregul teritoriu al PUZ. 193 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Înălţimea maximă admisă a clădirilor. nu va depăşi 20 m. 13. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 7 m. Condiţii generale privitoare la construcţii şi a profilelor stradale stabilite prin PUG şi prin normativele în vigoare. 6. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Se interzice conducerea apelor meteorice. terenuri de sport pentru angajaţi etc. UVs. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi plantate în proporţie minimă de 25% din suprafaţa zonei (cf. în punctul cel mai înalt. Suprafaţa minimă a spaţiilor verzi poate fi redusă la 20% din suprafaţa zonei. spre domeniul public sau parcelele vecine. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente. 12. 10. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu minim 3 m. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. cu condiţia asigurării. 11. nu va depăşi 16 m. 7. 2 la prezentul regulament.

Se recomandă realizarea învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. Condiţii generale privitoare la construcţii.căile de acces la spaţiile de producţie pot fi realizate cu rampe. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 14. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2.o unitate de producţie. în funcţie de necesităţi. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 194 . Ilustrarea unei variante de ocupare a terenului: Observaţii: . SECŢIUNEA 4. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 80%. 16. pentru a accesa niveluri diferite. poate ocupa una sau mai multe parcele. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. .

Art. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. cu Legea 350/2001 1 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. 31 Legea 350/2001 În urma aprobării PUZ. 31 3 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. Legea 350/2001 1 actualizată. A. în vederea precizării condiţiilor de amplasare. prevăzute prin PUG şi PUZ. termoficare. B. sistemele de alimentare cu energie electrică. Condiţii generale privitoare la construcţii. 46 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. echipării edilitare şi dotărilor publice. MLPAT nr. Art. pentru părţi ale zonei. Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren. Art. dimensionare. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. explorările geologice. 31 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. lacuri de 195 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . actualizată. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare.UEt Zonă de urbanizare Activităţi economice cu caracter terţiar P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. instalaţii pentru protecţia mediului.16 producerea energiei electrice. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. îndiguiri şi regularizări de râuri. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. în funcţie de priorităţi. apă. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. deschiderea. actualizată. numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. gaze. instalaţii pentru 21/N/2000. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice Legea 350/2001 actualizată.16 În sensul prezentului regulament. Art. canalizare. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. pe baza PUZ. conformare şi servire edilitară a actualizată. extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile. 31 3 Art. Art. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. telecomunicaţii. căile de comunicaţie. 47 obiectivului sau se poate întocmi documentaţia tehnică. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. Art. • asigurarea echipării edilitare. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. alinierea şi lărgirea străzilor.

Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. SECŢIUNEA 2. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. funcţiuni financiar-bancare. salvarea. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 9. conform Anexei 1 la prezentul regulament. alunecări de terenuri. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. ordinea publică şi siguranţa naţională. funcţiuni de cult. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. sănătate. funcţiuni sportive. staţii hidrometeorologice. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. inundaţii. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. protecţie şi asistenţă socială. 3. Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter extraurban şi servicii tehnice. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. spaţii publice. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 196 . rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. Căi de acces carosabile şi pietonale. funcţiuni de cultură. derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ. cultură. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. FORME. spaţii verzi. ansamblurilor şi siturilor istorice. funcţiuni de loisir privat. SECŢIUNEA 3. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. precum şi a parcurilor naţionale. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter intraurban. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. sport. 1.acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor. funcţiuni de sănătate. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. funcţiuni de învăţământ. CONDIŢII DE AMPLASARE. 2. apărarea ţării. C.

nu va depăşi 20 m. antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 10. 197 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp. În zonele de acces carosabil pe parcelă. nu va depăşi 16 m. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente. se va realiza eliberare de amplasament. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. 9. M – mansardă. spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. P+3+R. 2 la prezentul regulament. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. Suplimentar. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. D+P+2+M. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. se va asigura. 11. dar nu mai puţin decât 5 m. în afara circulaţiiilor publice. R – nivel retras). 7. este admisă o mansardă sau un nivel retras. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. P – parter. coşurile de fum. în punctul cel mai înalt. pentru întregul teritoriu al PUZ. 6.7. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile prezentului regulament. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 8. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 12. conform definiţiilor din glosarul anexat. cuprinse la Cap. şi front la stradă de minim 50 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. în punctul cel mai înalt. 5. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu. dar nu mai puţin decât 5 m. dar nu mai puţin decât 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor.

cu condiţia asigurării. Suprafaţa minimă a spaţiilor verzi poate fi redusă la 20% din suprafaţa parcelei. prin tranzacţii de terenuri. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Nu pot fi considerate spaţii verzi parcajele la sol. UVe. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă.4. Se interzice conducerea apelor meteorice. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 198 . a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. 16. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. UVt). SECŢIUNEA 4. CATV etc). Se recomandă realizarea învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. telefonice. 14. spre domeniul public sau parcelele vecine. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 25% din suprafaţa parcelei (cf. Condiţii generale privitoare la construcţii. 13. locuri de odihnă sau terenuri de sport pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în zonă. Spaţiile verzi pot fi comasate la nivelul unui grup de parcele sub formă de scuaruri plantate. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. HG 525/1996).Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. UVs. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3.

31 Legea 350/2001 În urma aprobării PUZ. B. Condiţii generale privitoare la construcţii. A. se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu. 31 include în mod obligatoriu: • asigurarea drumurilor publice. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare. în funcţie de priorităţi. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUG şi HG 525/1996. alinierea şi lărgirea străzilor. Art. îndiguiri şi regularizări de râuri. Suprafeţele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. echipării edilitare şi dotărilor publice. cu Legea 350/2001 1 excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. actualizată. dimensionare. în vederea precizării condiţiilor de amplasare. în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. deschiderea. După aprobarea PUZ şi finalizarea operaţiunilor de reparcelare pentru o zonă. Art. Legea 350/2001 1 actualizată. 47 obiectivului sau se poate întocmi documentaţia tehnică. pentru părţi ale zonei. MLPAT nr. Art. Art. apă. Art.UEi Zonă de urbanizare Activităţi economice cu caracter industrial P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 46 zonale pe suprafeţe mai mici decât cele delimitate prin PUG. operaţiunile de viabilizare şi lucrările de construcţii pot fi realizate etapizat. explorările geologice. instalaţii pentru protecţia mediului. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3. 31 3 Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va Art. prevăzute prin PUG şi PUZ. • asigurarea echipării edilitare. termoficare.16 producerea energiei electrice. de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. Art. canalizare. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. sistemele de alimentare cu energie electrică. pe baza PUZ. realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice. lacuri de 199 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. căile de comunicaţie. extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile. Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor publice în domeniul public. actualizată. 31 3 Art. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi O. Este interzisă întocmirea de Planuri urbanistice Legea 350/2001 actualizată. telecomunicaţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren.16 În sensul prezentului regulament. • asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. instalaţii pentru 21/N/2000. gaze. Reparcelarea se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii. conformare şi servire edilitară a actualizată.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. salvarea. alunecări de terenuri. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. 2. FORME. conform Anexei 1 la prezentul regulament. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 9. staţii hidrometeorologice. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. ansamblurilor şi siturilor istorice. SECŢIUNEA 2. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 200 . inundaţii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD.acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. Căi de acces carosabile şi pietonale. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Această reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ. derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor. protecţie şi asistenţă socială. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. SECŢIUNEA 3. clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ. sănătate. ordinea publică şi siguranţa naţională. apărarea ţării. C. prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure. 3. cultură. seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime. UTILIZĂRI ADMISE Reţele de echipare edilitară. CONDIŢII DE AMPLASARE. precum şi a parcurilor naţionale. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de locuinţe. 1. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Funcţiuni industriale. sport. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute.

11. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp. este admisă o mansardă sau un nivel retras. dar nu mai puţin decât 5 m. 6. se va asigura. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. pentru întregul teritoriu al PUZ. 12. 10. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. se va realiza eliberare de amplasament. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. P – parter. în punctul cel mai înalt. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ În cazul liniilor electrice aeriene existente. dar nu mai puţin decât 5 m. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. şi front la stradă de minim 50 m. 5. În zonele de acces carosabil pe parcelă. P+3+R. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu. cuprinse la Cap. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 201 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. coşurile de fum. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. nu va depăşi 16 m. nu va depăşi 20 m. spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. Suplimentar. 7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m.7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. în afara circulaţiiilor publice. 8. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile prezentului regulament. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. 2 la prezentul regulament. R – nivel retras). M – mansardă. D+P+2+M. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. conform definiţiilor din glosarul anexat. 9.

16. UVe. UVt). HG 525/1996). în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. 13. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 70%. spre domeniul public sau parcelele vecine. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 25% din suprafaţa parcelei (cf. CATV etc). din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. prin tranzacţii de terenuri. Nu pot fi considerate spaţii verzi parcajele la sol. Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. SECŢIUNEA 4. locuri de odihnă sau terenuri de sport pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în zonă. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Condiţii generale privitoare la construcţii.4. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. Spaţiile verzi pot fi comasate la nivelul unui grup de parcele sub formă de scuaruri plantate. UVs. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 202 . 14. Se recomandă realizarea învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. Se interzice conducerea apelor meteorice. Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2.Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. Suprafaţa minimă a spaţiilor verzi poate fi redusă la 20% din suprafaţa parcelei. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. cu condiţia asigurării. telefonice. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3.

16 SECŢIUNEA 2. C. UTILIZĂRI ADMISE Instalaţii şi amenajări feroviare destinate trenului urban. Lyon – viitoarea Zonă rezidenţială Vest (stadion propus. pe baza unor studii de specialitate. A. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Zona reprezintă o servitute a unui obiectiv de utilitate publică şi nu poate fi utilizată pentru alte destinaţii. parcaje. Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Asigurarea suprafeţelor necesare realizării arterei se va face prin PUZ de reparcelare. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUG. 31 Organizarea şi amenajarea suprafeţelor pietonale se va face prin proiecte tehnice de specialitate. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele adiacente. Prelungirea traseului existent vizează accesarea principalei zone de extindere şi dezvoltare a oraşului. stabilirea condiţiilor de mobilare urbanistică (staţii de călători. B. conform Anexei 1 la prezentul regulament. HG 525/1996. prin prelungirea fostei căii ferate industriale pe traseul str. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. care include Centrul Economic Vest şi Zona Rezidenţială Vest. 1. plantaţii. accese rutiere şi pietonale etc). UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. odată Legea 350/2001 3 cu urbanizarea şi viabilizarea zonei rezidenţiale vest. actualizată. 3.UTfu Zonă de urbanizare Tren urban CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 2. actualizată. delimitată conform PUG. reprezintă segmentul de infrastructură destinat implementării proiectului de Tren urban. centru comercial propus). stabilirea condiţiilor de construibilitate şi a zonelor de siguranţă pe parcelele riverane. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Art. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. organizarea tehnico-funcţională a traseului (extinderea căii ferate şi a infrastructurii aferente). soluţionarea intersecţiilor cu diferitele străzi. Zona. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Art. 203 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . PUZ va asigura.

5. 12. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Materialele folosite vor fi de bună calitate. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 204 . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. CONDIŢII DE AMPLASARE. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 9. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. Se interzice conducerea apelor meteorice. ÎMPREJMUIRI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. FORME. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 10. 7. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura perdele vegetale de protecţie pe limitele orientate spre zone rezidenţiale. 6. 8. 16. 14. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura staţiilor de călători şi amenajările spaţiilor libere vor fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. DIMENSIUNI Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 13.SECŢIUNEA 3. 11. spre domeniul public sau parcelele vecine. SECŢIUNEA 4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază.

amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. odată cu urbanizarea şi viabilizarea zonei rezidenţiale vest. Art 31 B. UTILIZĂRI ADMISE Circulaţii. Art. administraţie. Zona este destinată realizării unei axe pietonale majore cu rol de generatoare rezidenţială pentru cartierele rezidenţiale din nord-vestul oraşului. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă asigurarea suprafeţelor necesare realizării arterei pietonale prin includerea zonei UTp în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. La intersecţiile arterei cu principalele străzi colectoare. A. SECŢIUNEA 2. Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. fântâni şi jocuri de apă.UTp Zonă de urbanizare Arteră pietonală cu rol de generatoare rezidenţială CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001. Organizarea şi amenajarea suprafeţelor pietonale se va face prin proiecte tehnice de specialitate. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. staţii ale transpotului în comun. mobilier urban. locuri de joacă pentru copii. comerţ. Este interzisă autorizarea Legea 24/2007. sănătate etc). OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Realizarea arterei pietonale constituie obiectiv de utilitate publică. alei pietonale şi ciclistice. lucrări de modelare a terenului. 1. oglinzi. 205 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . conform Anexei 1 la prezentul regulament. 9. altor construcţii decât cele admise prin PUG şi prezentul regulament. Art. În lungul arterei pietonale vor fi concentrate principalele funcţiuni de ineteres general şi dotări publice de deservire a zonei rezidenţiale. accese şi spaţii pietonale. 16 C. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea şi amenajarea arterei pietonale să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din România. Trecerea suprafeţelor necesare arterei în domeniul public se va face prin reparcelare şi viabilizare. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. Amenajări ale spaţiului public. sunt prevăzute spaţii publice cu carater de piaţă urbană sau scuar care grupează în jurul lor funcţiuni cu carater de centru de cartier (şcoli. 3 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Asigurarea suprafeţelor necesare realizării arterei se va face prin PUZ de reparcelare. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban.12 HG 525/1996.

numai ca extensii ale unor spaţii aflate la parterul clădirilor riverane arterei pietonale şi numai pe baza unui regulament de organizare. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 206 . se pot amenaja parcaje la intersecţiile arterei pietonale cu străzile principale din zonă. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Parcelele riverane arterei pietonale vor fi accesate auto prin intermediul străzilor paralele cu artera pietonală. Prin excepţie. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Nu este cazul. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. 7. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. CONDIŢII DE AMPLASARE. DIMENSIUNI Suprafaţa zonei va fi inclusă în domeniul public. SECŢIUNEA 3. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă. 5. mic comerţ alimentar etc) 2. Se admit construcţii pavilionare cu funcţiuni comerciale (difuzare a presei. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Nu este cazul. Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. aflate la nord şi la sud de aceasta. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite comerţul stradal şi unităţi de alimentaţie publică în aer liber. 3. 10. 8. FORME. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Nu este cazul. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Nu este cazul. 9. sportiv sau de divertisment.În piaţetele din lungul arterei se pot amenaja pieţe agroalimentare sau târguri cu diferite specifice. 6. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. Această reglementare este definitivă. După dezafectarea construcţiilor temporare. fără posibilitatea de modificare prin PUZ.

CATV etc). calculat la nivelul întregii zone funcţionale. 16. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. SECŢIUNEA 4. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite CUT maxim de 0. ÎMPREJMUIRI Nu este cazul. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite POT maxim de 10%.1. 13. 14. 12. calculat la nivelul întregii zone funcţionale. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Plantarea şi amenajarea spaţiilor verzi se va face pe bază de proiecte tehnice de specialitate. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice.11. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. telefonice. 207 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

Art. A. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. cf. Art. UVt. Legii 343/2007. Legea 24/2007. 114/2007. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001. UVs. Legea 24/2007.2 şi Art. zonele UVa. Art. 71 Legea 350/2001. Prin viabilizare şi reparcelare. Art. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. Uve. respectiv Vs şi vor fi reglementate conform prezentului regulament.U. Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007. cu 100% din suprafaţă. Art 313 B. Art. actualizată. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă asigurarea suprafeţelor necesare realizării zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin PUG ca UVa. Este interzisă autorizarea altor construcţii decât cele admise prin PUG şi prezentul regulament. cf. 12 Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii. II. UVs vor primi destinaţiile Va. amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din România. 18 şi cf. admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.12 HG 525/1996. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. UVt. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea. 16 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 208 . Legii 24/2007. Art. 9. prevăzut de O. 3 Art 31 .UVa Zonă de urbanizare Zonă verde cu rol de agrement CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Art. Zonele verzi delimitate în PUG constituie servituţi ale obiectivelor de utilitate publică. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Realizarea spaţiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publică. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică. Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţiilor verzi. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement este definitivă şi nu poate fi modificată. C. în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. Uve. aprobată de legea 265/2006. Trecerea suprafeţelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare şi viabilizare. Ve.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. Vt.

8. fântâni şi jocuri de apă. sportiv sau de divertisment. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. lucrări de modelare a terenului. oglinzi şi cursuri de apă. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. 6. DIMENSIUNI Conform PUZ de reparcelare. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Această reglementare este definitivă. 3. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. 7.SECŢIUNEA 2. Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. SECŢIUNEA 3. se admit modificări ale utilizărilor. După dezafectarea construcţiilor temporare. 209 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 10%. CONDIŢII DE AMPLASARE. locuri de joacă pentru copii. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ sau PUD. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. 1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ sau PUD. mobilier urban. UTILIZĂRI ADMISE Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. 5. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. alei pietonale şi ciclistice. 2. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Amenajări ale spaţiului public. conform Anexei 1 la prezentul regulament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ sau PUD. Prin excepţie. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit funcţiuni de loisir public. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. cu condiţia ca noile utilizări să fie cele admise pentru zonele funcţionale UVs sau UVt. FORME. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir.

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. Această reglementare este definitivă. calculat la nivelul întregului UTR. Art. 10.9. Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice. 16. CATV etc). minimum trei arbori. SECŢIUNEA 4. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.1. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite CUT maxim de 0. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 13. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform PUZ. în interiorul aceleiaşi parcele. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite POT maxim de 10%. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 210 . 9). Această reglementare este definitivă. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 11. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Legii 24/2007. Materialele folosite vor fi de bună calitate. calculat la nivelul întregului UTR (cf. 14. telefonice. 12.

Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007. Art. 46 B. cf. UVt. UVs vor primi destinaţiile Va. prevăzut de O. Art. amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor din România. Anexei 1 la prezentul regulament. în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Art 313.U. în spaţii publice existente. zonele UVa. respectiv Vs şi vor fi reglementate conform prezentului regulament. Este interzisă autorizarea altor construcţii decât cele admise prin PUG şi prezentul regulament. Legii 343/2007. Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din Legea 24/2007. Art. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Realizarea spaţiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publică. aprobată de legea 265/2006. UVs. 114/2007. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. Art. Trecerea suprafeţelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare şi viabilizare. Uve. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. Prin viabilizare şi reparcelare. Art. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu caracter tematic este definitivă şi nu poate fi modificată. cf.UVt Zonă de urbanizare Zonă verde cu caracter tematic CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.12 HG 525/1996. Legea 24/2007. Ve. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. urmate de proiecte tehnice de specialitate peisagistică. 12 Legea 350/2001. 71 Legea 350/2001. Legii 24/2007. Amplasarea de funcţiuni de loisir public cu caracter tematic. 16 211 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . actualizată. actualizată. C. Art. cf. II. 9. cu 100% din suprafaţă. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă asigurarea suprafeţelor necesare realizării zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin PUG ca UVa. Zonele verzi delimitate în PUG constituie servituţi ale obiectivelor de utilitate publică. 3 Art 31 Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii.2 şi Art. se va face pe baza unor documentaţii de tip PUZ sau PUD. Uve. Art. Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţiilor verzi. A. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. UVt. aprobate conform legii. Vt.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu cel puţin 10 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ sau PUD. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. SECŢIUNEA 2. conform Anexei 1 la prezentul regulament. UTILIZĂRI ADMISE Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. lucrări de modelare a terenului.România. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. alei pietonale şi ciclistice. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. FORME. cu condiţia ca noile utilizări să fie cele admise pentru zonele funcţionale UVa sau UVs. sportiv sau de divertisment. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. locuri de joacă pentru copii. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. fântâni şi jocuri de apă. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Amenajări ale spaţiului public. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 5 m. 1. DIMENSIUNI Conform PUZ sau PUD. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 6. 2. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 5. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. Această reglementare este definitivă. 3. După dezafectarea construcţiilor temporare. Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic. 8. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. SECŢIUNEA 3. mobilier urban. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR PUG Sibiu Regulament local de urbanism 212 . 9. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. oglinzi şi cursuri de apă. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. CONDIŢII DE AMPLASARE. Prin excepţie. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. se admit modificări ale utilizărilor.

16. minimum trei arbori. Această reglementare este definitivă. 13. fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. măsurată la cornişa superioară sau atic. telefonice. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. 213 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform PUZ. 14. Legii 24/2007. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. 11. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite POT maxim de 10%. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. nu va depăşi 16 m. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform PUZ sau PUD. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Conform PUZ sau PUD. calculat la nivelul întregului UTR (cf. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. în interiorul aceleiaşi parcele. PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 9). Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 2 la prezentul regulament. CATV etc). fără posibilitatea de modificare prin PUZ. 10.Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. SECŢIUNEA 4. PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. Art. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Înălţimea clădirilor.

A. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Legea proiecte tehnice de specialitate peisagistică. II. Art. cf. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare. Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din Legea 24/2007. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Realizarea spaţiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publică. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. Art. precum şi amplsarea funcţiunilor sportive se Legea 350/2001. aprobată de legea 265/2006. UVs vor primi destinaţiile Va. Legii 343/2007. Este interzisă autorizarea altor construcţii decât cele admise prin PUG şi prezentul regulament. cu 100% din suprafaţă. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă asigurarea suprafeţelor necesare realizării zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin PUG ca UVa.2 şi Art. UVt. 12 Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Uve. 71 Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi. Art. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007.12 HG 525/1996. Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007. Art. 46 B. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea. Prin viabilizare şi reparcelare. respectiv Vs şi vor fi reglementate conform prezentului regulament. 9.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor din România. Art. Zonele verzi delimitate în PUG constituie servituţi ale obiectivelor de utilitate publică. urmate de Art 31 . Ve. 24/2007. 18 şi cf. 114/2007. Legii 24/2007.U. Trecerea suprafeţelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare şi viabilizare. C. Uve. Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţiilor verzi.UVs Zonă de urbanizare Zonă verde cu rol de complex sportiv CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. prevăzut de O. Vt. Art. Art. Art. actualizată. UVt. cf. UVs. zonele UVa. 3 vor face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii. 16 PUG Sibiu Regulament local de urbanism 214 . actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu rol de bază sportivă este definitivă şi nu poate fi modificată.

lucrări de modelare a terenului. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Prin excepţie. DIMENSIUNI Conform PUZ sau PUD. În cazul mansardărilor. locuri de joacă pentru copii. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. 5. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. SECŢIUNEA 2. 6. 1. cu condiţia ca noile utilizări să fie cele admise pentru zonele funcţionale UVa sau UVt. mobilier urban. alei pietonale şi ciclistice. 7. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. Se admite extinderea. CONDIŢII DE AMPLASARE. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. După dezafectarea construcţiilor temporare. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. fântâni şi jocuri de apă. cu respectarea condiţiilor de amplasare. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. UTILIZĂRI ADMISE Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. oglinzi şi cursuri de apă. Această reglementare este definitivă. Funcţiuni sportive. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZ sau PUD. SECŢIUNEA 3. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 8. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. se admit modificări ale utilizărilor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu cel puţin 5 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădiriele se vor retrage cu cel puţin 10 m faţă de aliniament. Amenajări ale spaţiului public. 3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni.România. FORME. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. sportiv sau de divertisment. 2. CIRCULAŢII ŞI ACCESE 215 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

PUD şi documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. 9. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 216 . în interiorul aceleiaşi parcele. Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform PUZ sau PUD. calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. CATV etc). minimum trei arbori. 11. nu va depăşi 16 m. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. măsurată la cornişa superioară sau atic. cu excepţia stadioanelor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Înălţimea clădirilor. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. 14. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite POT maxim de 10%. Această reglementare este definitivă. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Conform PUZ sau PUD. 13. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. 16.Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. telefonice. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2. SECŢIUNEA 4. Art. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice. 10. fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. 9). 12.

4 . 217 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . însumând în medie 15 m. Pârâuri. atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale şi antropice). între viitoarele cartiere de locuinţe sau între cartiere şi zona centrală (Cibin. urgenţă 195/2005. Legii 107/1996 şi coridoarelor cu rol ecologic aferente. În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art. rezervate prin PUG pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. rezervate pietonilor şi bicicliştilor.perdelele forestiere. aceste zone contribuie cu 66% din suprafaţa lor la suprafaţa totală a spaţiilor verzi din oraş.UVe Zonă de urbanizare Zonă verde cu rol de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. izvoare şi alte cursuri minore de apă – 5 m. privind instituirea zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă şi a lacurilor.5. cf. care prevede ocrotirea şi conservarea în regim de protecţie cu rol de coridoare ecologice a următoarelor arii naturale: . Direcţia de dezvoltare a obiectivului 1 D 1. Art.tufişurile naturale. pentru bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu. . . actualizată . legii.Asigurarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural .1 . 114/2007.pajiştile naturale. . determinarea.vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole. II. A. după cum urmează: Lacul Binder – 20 m. CARACTERUL ZONEI Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare.vegetaţia din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară. Acestea dezvoltă legături alternative. . .3 şi Art.vegetaţia malurilor şi a lucrărilor din lungul râurilor şi de pe malurile lacurilor.1. măsuraţi pe fiecare mal de la limita albiei inferioare. prevăzut de O. cu caracter natural.zonele umede naturale.U. Râul Cibin – 15 m. Obiectivul 1 al strategiei de amenajare a teritoriului judeţean. canale. Rosbach). PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. PUG propune valorificarea acestora în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a vieţii în oraş. Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza următoarelor prevederi legale: Legea 107/1996 (Legea apelor). cf. O 1 – Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural şi construit. 40. Planul Urbansitic General delimitează zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic prin adiţionarea zonelor de protecţie a apelor. Art. Zona de protecţie a apelor (la care se adaugă zona de protecţie ecologică) se măsoară de la limita albiei inferioare. cf. .Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a resurselor naturale. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Utilizarea Zonă verde cu rol de protectie a apelor şi cu rol de coridor ecologic este definitivă Ordonanţa de şi nu poate fi modificată. PATJ Sibiu. Principalele culoare ale cursurilor de apă sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadă. măsura de amenajare a teritoriului M 1.

zonele UVa. indiferent de regimul juridic al acestora. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. 3. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Nu sunt. după caz. Vt. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. cf. B. C. mobilier urban. precum şi Legea 107/1996 plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă se autorizează cu avizul A. Uve. locuri de joacă etc. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. actualizată. Amenajarea de alei pietonale şi ciclistice în lungul cursurilor de apă. legii.Astfel. „Apele Române”. 9. UVs vor primi destinaţiile Va. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Ve. cf. Este interzisă autorizarea altor construcţii decât cele admise prin PUG şi prezentul regulament.12 SECŢIUNEA 2. Art. cu excepţia traversărilor cursurilor de apă. conform legislaţie în vigoare: aprobată de legea Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in265/2006. Elaborarea unui plan de reconstrucţie ecologică sau. pe bază de studii de specialitate. respectiv Vs şi vor fi reglementate conform prezentului regulament. Zonele verzi delimitate în PUG constituie servituţi ale obiectivelor de utilitate publică. Uve. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. 18 şi cf. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă asigurarea suprafeţelor necesare realizării zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin PUG ca UVa. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 218 . UVs. documentatiile de urbanism. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. sistemul de gospodărire a Apelor Sibiu. Legii 24/2007. Prin viabilizare şi reparcelare. 1. reducerea suprafetelor acestora ori strămutarea lor esteactualizată. UVt. conform Anexei 1 la prezentul regulament. din interiorul zonei de protecţie a apelor. amenajările. Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţiilor verzi. cf. Legea 24/2007. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Realizarea spaţiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publică. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. cf. Este interzisă construirea de străzi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. UVt. 46 Lucrările de construire. PUG. Această reglementare este definitivă. Art. 71 interzisă. Traversări ale cursurilor de apă. 2. Alei pietonale şi ciclistice. a renaturării lacurilor şi a cursurilor de apă. Art. Trecerea suprafeţelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare şi viabilizare. Legii 343/2007. UTILIZĂRI ADMISE Lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice.N. Art.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. SECŢIUNEA 3. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. care se vor amplasa. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice.Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent 219 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. Este interzisă construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. 7. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 13. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. care se vor amplasa. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. 10. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. 12. care se vor amplasa. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. care se vor amplasa. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. cu excepţia traversărilor cursurilor de apă. care se vor amplasa. CONDIŢII DE AMPLASARE. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 9. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. 8. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 9. 6. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. care se vor amplasa. 11. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. 5. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei malurilor este interzisă. FORME. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situaţii de urgenţă.

cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 16. configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. în interiorul aceleiaşi zone. care se vor amplasa. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 220 . Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. minimum trei arbori. care se vor amplasa. SECŢIUNEA 4. cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice.pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. ÎMPREJMUIRI Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic. 14.

M 1.2. M 1. C. Se recomandă clasarea ansamblului. se permit actualizată. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. 11 . OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii stradale şi a reţelelor edilitare. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este definită de ţesutul urban rezidenţial constituit în perioada postbelică în zona de locuinţe individuale Ştefan cel Mare. fiind vizibile din exterior. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea termică şi edilitară a clădirilor de locuinţe colective precum şi a spaţiilor interioare de folosinţă comună.3. Art. 46. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. prin planuri urbanistice de detaliu. în totalitate. 562/2003. construite pentru angajaţii societăţii feroviare. modernizare sau extindere a spaţiilor libere. Având în vedere faptul că lucrările de reabilitare energetică a faţadelor modifică aspectul exterior al clădirilor. Teritoriul minim de reglementări a PUZ este întreaga suprafaţă a UTR.4) A. ulterior aprobării PUG. Se vor autoriza numai lucrări care tratează cel puţin o clădire. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001.1. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. Sibiu.2. 221 Regulament local de urbanism PUG Sibiu Legea 50/1991. Art. Valoarea de unicat urbanistic şi arhitectural la nivelul oraşului. Măsurile de reabilitare. Art. 47 bază de PUZ. Se interzic lucrări de reabilitare energetică limitate la o parte a clădirii. format din locuinţe înşiruite şi locuinţe colective de mici dimensiuni. 46 modificări ale limitei ZCP. se va face numai pe actualizată. de ordin urbanistic şi arhitectural. Art. 21. relevanţa marcării unei etape specifice în evoluţia sa istorică. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. M 1. Obiectivul 1 (D 1.2. numai pe baza de PUZCP. la nivel de UTR sau de cartier.2.UTR Ansamblul locuinţelor CFR CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. precum şi buna calitate a locuirii. prezentei UTR. creează necesitatea unor reglementări cu caracter protectiv. actualizată. PATJ Sibiu. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. 46 acorda derogări. Art. a Legea 350/2001. a spaţiilor verzi. B. VALORII CULTURALE. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. inclusiv introducerea reţelelor de cablu în subteran. acestea se vor executa numai pe baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire. Art. Alături de calităţi spaţiale. aprobat conform legii. se distinge o proporţie ridicată a spaţiilor verzi şi o densitate de ocupare a terenului foarte bine echilibrată. sistemului de accese carosabile şi pietonale şi a sistemului de parcaje.

amenajări ale spaţiului public. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR În cazul înlocuirii. spaţii verzi. parţiale sau în întregime. parcaje la sol. Este interzisă construirea de balcoane sau extinderea locuinţelor existente în afara volumului iniţial al clădirii. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 222 . a unei clădiri existente. 2. SECŢIUNEA 3. locuri de joacă. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Condiţii generale privitoare la construcţii. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii şi să nu aducă modificări imaginii exterioare a clădirii. 5. cabinete de medicină veterinară. noua clădire va respecta amprenta la sol. 2. alei pietonale. Este interzisă construirea de locuinţe noi. Se admit următoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaţiei apartamentelor situate numai la parterul clădirilor şi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. Este interzisă construirea de garaje individuale. noua clădire va respecta amprenta la sol. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT În cazul înlocuirii. se va elabora PUZ. CONDIŢII DE AMPLASARE. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Pentru alte situaţii. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Amplasarea acestora se face pe bază de PUZ.SECŢIUNEA 2. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. conform Anexei 1 la prezentul regulament. cabinete individuale de contabilitate. UTILIZĂRI ADMISE Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. grădini de folosinţă privată în jurul clădirilor de locuinţe. FORME. oferind o soluţie modulară. birouri individuale de consultanţă. Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clădirilor de locuinţe existente. Străzi. Se admite construirea de garaje individuale. 1. 3. aprobat conform legii. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. Este interzisă practicarea de accese suplimentare în clădirile de locuinţe colective. a unei clădiri existente. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. dar numai cu condiţia realizării acestora pe baza unui proiect unic care asigură coerenţa şi unitatea constructivă şi arhitecturală. accese. altfel decât în condiţiile menţionate în Art. birouri şi ateliere de proiectare şi design. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. 6. parţiale sau în întregime. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii.

jaluzele exterioare. Ordinului 536/1997. construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara volumului iniţial al clădirii. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. 3. a unei clădiri existente. În cazul înlocuirii. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. Art. Condiţii generale privitoare la construcţii. 223 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 8. Se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile sau dimensiunile golurilor în faţade. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Se va urmări păstrarea calităţilor arhitecturale iniţiale ale clădirilor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. noua clădire va respecta amprenta la sol. Lucrările care aduc modificări asupra aspectului faţadelor se vor realiza pe baza studiului de faţadă şi a unui proiect tehnic unitar la nivelul întregii clădiri sau subzone. Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faţade. Se interzice modificarea parapeţilor balcoanelor. termoizolaţii exterioare. Pentru construcţii tehnico – edilitare. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. Nu se admit modificări locale ale faţadelor. 7. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor (schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. Se interzice închiderea balcoanelor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ În cazul înlocuirii. La înlocuirea tâmplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale tâmplăriei. termoizolaţii exterioare. 11. parţiale sau în întregime. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc) vor avea la bază studii de faţadă. parţiale sau în întregime. cf. altele decât cele care au ca scop îndepărtarea unor intervenţii ulterioare: mansardări. conform exigenţelor specifice.Pentru alte situaţii. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. respectiv refacerea acestora în situaţiile în care au fost afectate de intervenţii ulterioare. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc. se va elabora PUZ. 10. la nivelul întregii clădiri sau a întregii zone. noua clădire va respecta amprenta la sol. închideri ale balcoanelor. a unei clădiri existente. 9. se va elabora PUZ. se va elabora PUZ. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR Se interzice utilizarea grădinilor de aliniament (aflate între trotuar şi clădiri) pentru staţionarea autovehiculelor. Pentru alte situaţii. Pentru alte situaţii.

pe baza reglementărilor acestuia. 14. noua clădire va respecta amprenta la sol.În cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniţiale. Se va păstra sau. Pentru alte situaţii. Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. Se interzice asfaltarea sau pavarea grădinilor de aliniament în proporţie mai mare decât 25% din suprafaţă. Împrejmurile vor putea fi dublate cu garduri vii. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. după caz. ÎMPREJMUIRI Se vor păstra împrejmuirile iniţiale. dimensiuni şi material cu cele iniţiale. se va reface cromatica iniţială a faţadelor. Se interzice dispunerea antenelor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. instalarea de centrale termice la nivel de clădire sau ansamblu. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. a unei clădiri existente. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Amplasarea parcajelor. Pentru alte situaţii. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. parţiale sau în întregime. se va elabora PUZ. Serviciile profesionale aflate la parterul clădirilor de locuinţe colective vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. a unei clădiri existente. noua clădire va respecta amprenta la sol. în interiorul prezentei UTR. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori. În cazul înlocurii acestora. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) În cazul înlocuirii. 13. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 224 . se va elabora PUZ. se vor realiza împrejmuiri similare prin formă. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. parţiale sau în întregime. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. 16. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) În cazul înlocuirii. 12. Acestea vor fi amplasate numai la intrările existente.

Având în vedere faptul că lucrările de reabilitare energetică a faţadelor modifică aspectul exterior al clădirilor. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A 562/2003. prin planuri urbanistice de detaliu. sistemului de accese carosabile şi pietonale şi a sistemului de parcaje. la nivel de UTR sau de cartier. inclusiv introducerea reţelelor de cablu în subteran. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. ulterior aprobării PUG. 47 bază de PUZ . M 1. Ansamblul de locuinţe colective prezintă o configuraţie urbanistică de excepţie. în totalitate.1. Valoarea de excepţie arhitecturală şi urbanistică la nivelul oraşului. Sibiu. Obiectivul 1 (D 1. menită să asigure o relaţie avantajoasă a locuinţelor cu coridorul verde al pârâului şi cu peisajul care se deschide spre sud. precum şi de sistemul de parcaje perimetrale care permite utilizarea exclusiv pietonală a spaţiilor aferente locuinţelor. Reabilitarea termică şi edilitară a clădirilor de locuinţe colective precum şi a spaţiilor interioare de folosinţă comună. prezentei UTR.2. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. actualizată. se permit actualizată. Art. CARACTERUL ZONEI Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este definită de o porţiune a ţesutul urban rezidenţial constituit în perioada postbelică (anii 1960 . M 1. C. Art. a spaţiilor verzi. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. B.UTR Ansamblul locuinţelor colective – Aleea Şelimbăr CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. fiind vizibile din exterior. Teritoriul minim de reglementări a PUZ este întreaga suprafaţă a UTR.2. M 1. modernizare sau extindere a spaţiilor libere. Măsurile de reabilitare. 46 acorda derogări.4) A. Alte elemente valoroase sunt date de grădinile largi dintre blocuri.1970) în ceea ce avea să devină cartierul de locuinţe colective Hipodrom I. 21. Art. Art. acestea se vor executa numai pe baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii stradale şi a reţelelor edilitare. Art. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Ordinul MTCT nr.3. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale pentru reabilitarea calităţii locuirii în zonă. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ PATJ Sibiu. Se interzic lucrări de reabilitare energetică limitate la o parte a clădirii. de coerenţa arhitecturală a clădirilor în cadrul ansamblului. precum şi relevanţa marcării pozitive a unei etape specifice în evoluţia sa istorică creează necesitatea unor reglementări cu caracter protectiv. se va face numai pe actualizată. 46. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. 46 modificări ale limitei ZCP.2. Legea 50/1991. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. Art. actualizată. VALORII CULTURALE.2. Legea 350/2001. Se vor autoriza numai lucrări care tratează cel puţin o clădire. 11 225 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . a Legea 350/2001.

birouri individuale de consultanţă. SECŢIUNEA 3. Plantarea şi amenajarea spaţiilor verzi din Valea Săpunului. flori şi arbuşti. locuri de joacă. Se recomandă includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor.Aplicarea unui strat vegetal (iarbă. CONDIŢII DE AMPLASARE. UTILIZĂRI ADMISE Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. FORME. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii şi să nu aducă modificări imaginii exterioare a clădirii. Străzi. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. birouri şi ateliere de proiectare şi design. Realizarea de parcaje colective de cartier. spaţii verzi. Este interzisă construirea de balcoane sau extinderea locuinţelor existente în afara volumului iniţial al clădirii. grădini de folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. Este interzisă construirea de locuinţe noi. Sunt interzise mansardarea. Este interzisă practicarea de accese suplimentare în clădirile de locuinţe colective. amenajări ale spaţiului public. Se recomandă realizarea parcajelor cu două niveluri. Este interzisă construirea de garaje individuale. 3. SECŢIUNEA 2. aprobat conform legii. cabinete de medicină veterinară. având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). reparcelare sau divizare a domeniului public. Se admit următoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaţiei apartamentelor situate numai la parterul clădirilor şi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. Funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare. alei pietonale. conform Anexei 1 la prezentul regulament. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. Amplasament propus: terenul liber riveran străzii Rahovei. 2. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. parcaje colective. Se admite construirea de echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. gazon. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 226 . altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe colective. cabinete individuale de contabilitate. 1. dar numai pe bază de PUZ. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. la estul ansamblului rezidenţial Electrica sau prin înlocuirea centralei termice învecinate. conform unui proiect de ansamblu la nivelul întregului parcurs al pârâului prin cartier. parcaje la sol (exclus garaje individuale). dintre care unul semiîngropat (vezi schema anexată). cu facilităţile aferente. accese. Îndepărtarea garajelor individuale existente şi înlocuirea lor cu parcaje la sol sau parcaje colective de cartier.

pe baza reglementărilor acestuia. Ordinului 536/1997. schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. Amplasarea parcajelor.25 m. jaluzele exterioare. Art. pe baza reglementărilor acestuia. Se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile sau dimensiunile golurilor în faţade. 8. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Se va urmări păstrarea calităţilor arhitecturale iniţiale ale clădirilor. 6. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Se recomandă realizarea de parcaje colective cu două niveluri. 7. Se interzice modificarea parapeţilor balcoanelor. la nivelul întregii clădiri sau a întregii zone. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Nu există parcelar. Amplasarea parcajelor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Pentru construcţii tehnico – edilitare. termoizolaţii exterioare. 9. respectiv refacerea acestora în situaţiile în care au fost afectate de intervenţii ulterioare. Amplasarea parcajelor. Pentru parcaje colective. Condiţii generale privitoare la construcţii. cu o înălţime liberă de 2. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Nu există parcelar. conform exigenţelor specifice. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor (schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. Se interzice închiderea balcoanelor. 3. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc) vor avea la bază studii de faţadă. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. termoizolaţii exterioare. Lucrările care aduc modificări asupra aspectului faţadelor se vor realiza pe baza studiului de faţadă şi a unui proiect tehnic unitar la nivelul întregii clădiri sau subzone. 11. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc. 10. La înlocuirea tâmplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile 227 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Nu există parcelar. dintre care unul semiîngropat. se recomandă maxim două niveluri supraterane. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. altele decât cele care au ca scop îndepărtarea unor intervenţii ulterioare: mansardări. cf. Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faţade. Nu se admit modificări locale ale faţadelor. închideri ale balcoanelor. Se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri înclinate tip şarpantă sau cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.5. construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara volumului iniţial al clădirii. pe baza reglementărilor acestuia. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. În cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniţiale. 13. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Nu există parcelar. 16. SECŢIUNEA 4. altele decât cele rutiere sau cele care servesc informării publice. Se va păstra sau. Se recomandă delimitarea parcajelor la sol prin garduri vii. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. Amplasarea parcajelor. se va reface cromatica iniţială a faţadelor. pe baza reglementărilor acestuia. la o distanţă maximă de 100 m de poziţia arborelui tăiat. Se interzice amplasarea de panouri publicitare şi indicatoare. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Autorizarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei se va face în urma aprobării PUZ. 14. ÎMPREJMUIRI Împrejmuirile grădinilor din jurul clădirilor de locuinţe colective vor fi realizate din gard viu. În situaţiile realizării parcajelor colective. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 228 . 12. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Amplasarea parcajelor. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. pe baza reglementărilor acestuia. Serviciile profesionale aflate la parterul clădirilor de locuinţe colective vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. instalarea de centrale termice la nivel de clădire. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Se interzice dispunerea antenelor. Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. după caz. pe baza reglementărilor acestuia. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Nu există parcelar. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. suprafeţele din jur vor fi amenajate ca spaţii verzi. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. Acestea vor fi amplasate numai la intrările existente.elementelor componente ale tâmplăriei.

1. prin planuri urbanistice de detaliu. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. prezentei UTR.2. a spaţiilor verzi.4) A. Art. Alături de calităţile urbanistice şi arhitecturale ale ansamblului se remarcă rolul de axă centrală cu caracter comercial al bulevardului şi potenţialul dat de spaţiile verzi aflate pe cele două laturi. Se interzic lucrări de reabilitare energetică limitate la o parte a clădirii. fiind vizibile din exterior.UTR Ansamblul locuinţelor colective . menită să mobileze o axă principală a schemei radial-concentrice din sud-estul oraşului. Teritoriul minim de reglementări a PUZ este întreaga suprafaţă a UTR. inclusiv introducerea reţelelor de cablu în subteran. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. Art. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. 47 bază de PUZ. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este definită de o porţiune a ţesutul urban rezidenţial constituit în perioada postbelică (anii 1960 -1970) format din locuinţe colective înalte.Mihai Viteazu CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. Măsurile de reabilitare. VALORII CULTURALE.2. în totalitate. Sibiu. se permit actualizată. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii stradale şi a reţelelor edilitare. ulterior aprobării PUG. Art. Obiectivul 1 (D 1. Art.2. acestea se vor executa numai pe baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire. se va face numai pe actualizată. PATJ Sibiu. Plantarea fâşiei mediene a bulevardului cu arbori.3. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. Art. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. modernizare sau extindere a spaţiilor libere. Având în vedere faptul că lucrările de reabilitare energetică a faţadelor modifică aspectul exterior al clădirilor. B.2. M 1. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. Art. 46. într-o soluţie urbanistică de calitate relativ ridicată. sistemului de accese carosabile şi pietonale şi a sistemului de parcaje. a Legea 350/2001. 46 modificări ale limitei ZCP. Legea 50/1991. 11 229 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 46 acorda derogări. Valoarea de raritate calitativă la nivelul oraşului şi relevanţa marcării pozitive a unei etape specifice în evoluţia sa istorică creează necesitatea unor reglementări cu caracter protectiv. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. M 1. Se vor autoriza numai lucrări care tratează cel puţin o clădire. M 1. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. 562/2003. 21. actualizată. Plantarea şi amenajarea fâşiei verzi de pe latura vestică a bulevardului sub forma unui spaţiu verde de promenadă.

altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. gazon. cu facilităţile aferente. spaţii verzi. Mihai Viteazu. amenajări ale spaţiului public. Reabilitarea termică şi edilitară a clădirilor de locuinţe colective precum şi a spaţiilor interioare de folosinţă comună. 2. parcaje la sol (exclus garaje individuale). cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. Este interzisă construirea de garaje individuale. parcaje colective. birouri şi ateliere de proiectare şi design. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii şi să nu aducă modificări imaginii exterioare a clădirii. 3. cabinete de medicină veterinară. Se admit următoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaţiei apartamentelor situate numai la parterul clădirilor şi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. Este interzisă practicarea de accese suplimentare în clădirile de locuinţe colective. alei pietonale. Amplasament propus: curţile de pe latura de vest a bd. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. conform Anexei 1 la prezentul regulament. în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare. Aplicarea unui strat vegetal (iarbă. locuri de joacă. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe şi funcţiuni comerciale numai la parterul clădirilor de locuinţe în spaţiile special destinate acestora prin proiectul iniţial. Se recomandă includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor. Este interzisă construirea de balcoane sau extinderea locuinţelor existente în afara volumului iniţial al clădirii. cabinete individuale de contabilitate. Străzi.C. aprobat conform legii. accese. UTILIZĂRI ADMISE Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe colective. la nivel de UTR sau de cartier. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. Realizarea de parcaje colective de cartier. 1. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 230 . dintre care unul semiîngropat (vezi schema anexată). UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. Se recomandă realizarea parcajelor cu două niveluri. dar numai pe bază de PUZ . Funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare. Se admite construirea de echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. birouri individuale de consultanţă. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale pentru reabilitarea calităţii locuirii în zonă. Este interzisă construirea de locuinţe noi. grădini de folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. Sunt interzise mansardarea. flori şi arbuşti.

7. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor (schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. Amplasarea parcajelor. 11. Amplasarea parcajelor. la nivel de cartier. cf. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. Amplasarea parcajelor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Nu există parcelar. 3. termoizolaţii exterioare. Art. Se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri înclinate tip şarpantă sau cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu două niveluri. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. 6. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. 10. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Nu există parcelar. Pentru parcaje colective. Se recomandă reabilitarea şi eficientizarea aleilor de acces carosabil. reparcelare sau divizare a domeniului public. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. Lucrările care aduc modificări asupra aspectului faţadelor se vor realiza pe baza studiului de faţadă şi a unui proiect tehnic unitar la nivelul întregii clădiri sau subzone. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. conform exigenţelor specifice. Condiţii generale privitoare la construcţii.25 m. pe baza reglementărilor acestuia. 5. Nu se admit modificări locale ale faţadelor. FORME.SECŢIUNEA 3. Pentru construcţii tehnico – edilitare. respectiv refacerea acestora în situaţiile în care au fost afectate de intervenţii ulterioare. altele decât cele care au ca scop îndepărtarea unor intervenţii 231 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . la nivelul întregii clădiri sau a întregii zone. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Se va urmări păstrarea calităţilor arhitecturale iniţiale ale clădirilor. CONDIŢII DE AMPLASARE. pe baza reglementărilor acestuia. 8. cu o înălţime liberă de 2. Ordinului 536/1997. dintre care unul semiîngropat (vezi schema anexată). 9. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clădirilor de locuinţe existente. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Nu există parcelar. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc) vor avea la bază studii de faţadă. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. pe baza reglementărilor acestuia. se recomandă maxim două niveluri supraterane.

pe baza reglementărilor acestuia. Amplasarea parcajelor.ulterioare: mansardări. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. la o distanţă maximă de 100 m de poziţia arborelui tăiat. Acestea vor fi amplasate numai la intrările existente. Se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile sau dimensiunile golurilor în faţade. pe baza reglementărilor acestuia. jaluzele exterioare. Amplasarea parcajelor. În situaţiile realizării parcajelor colective. 14. Autorizarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei se va face numai pe bază de PUZ sau PUZCP. schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. SECŢIUNEA 4. Se interzice închiderea balcoanelor. Se recomandă delimitarea parcajelor la sol prin garduri vii. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 16. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori. Serviciile profesionale aflate la parterul clădirilor de locuinţe colective vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Se interzice amplasarea de panouri publicitare şi indicatoare. Se va păstra sau. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Nu există parcelar. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 232 . altele decât cele rutiere sau cele care servesc informării publice. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Nu există parcelar. 12. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc. Se interzice modificarea parapeţilor balcoanelor. se va reface cromatica iniţială a faţadelor. 13. Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. suprafeţele din jur vor fi amenajate ca spaţii verzi. Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faţade. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. închideri ale balcoanelor. În cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniţiale. instalarea de centrale termice la nivel de clădire. termoizolaţii exterioare. ÎMPREJMUIRI Împrejmuirile grădinilor din jurul clădirilor de locuinţe colective vor fi realizate din gard viu. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Se interzice dispunerea antenelor. după caz. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara volumului iniţial al clădirii. La înlocuirea tâmplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale tâmplăriei.

M 1. prezentei UTR. Alături de calităţi spaţiale. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea termică şi edilitară a clădirilor de locuinţe colective precum şi a spaţiilor interioare de folosinţă comună. 46. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. Se interzic lucrări de reabilitare energetică limitate la o parte a clădirii. inclusiv introducerea reţelelor de cablu în subteran. se va face numai pe actualizată. 21. în totalitate. Art. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii stradale şi a reţelelor edilitare. sistemului de accese carosabile şi pietonale şi a sistemului de parcaje.strada Ştrandului CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Art. Sibiu.2.3. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001.2. a spaţiilor verzi. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. Art. se permit actualizată. Se vor autoriza numai lucrări care tratează cel puţin o clădire. precum şi buna calitate a locuirii. M 1. acestea se vor executa numai pe baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire. 46 acorda derogări. de ordin urbanistic şi arhitectural. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. se distinge o proporţie ridicată a spaţiilor verzi şi o densitate de ocupare a terenului foarte bine echilibrată. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării ZCP 20 este definită de ţesutul urban rezidenţial constituit în perioada postbelică în ceea ce avea să devină zona de locuinţe colective Ştrand.4) A. Măsurile de reabilitare. creează necesitatea unor reglementări cu caracter protectiv. Art. 562/2003. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. fiind vizibile din exterior. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. 46 modificări ale limitei ZCP. VALORII CULTURALE. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. Art. Legea 50/1991. C. Valoarea de unicat urbanistic şi arhitectural la nivelul oraşului. 47 bază de PUZ. dispuse într-o configuraţie urbanistică de calitate relativ ridicată. Art. M 1.1. prin planuri urbanistice de detaliu. PATJ Sibiu. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001.2. Teritoriul minim de reglementări a PUZ este întreaga suprafaţă a UTR. ulterior aprobării PUG. a Legea 350/2001. modernizare sau extindere a spaţiilor libere.UTR Ansamblul locuinţelor colective . Obiectivul 1 (D 1. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. format din locuinţe colective de mici dimensiuni. la nivel de UTR sau de cartier. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. Având în vedere faptul că lucrările de reabilitare energetică a faţadelor modifică aspectul exterior al clădirilor. 11 233 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . actualizată. relevanţa marcării unei etape specifice în evoluţia sa istorică. B.2.

corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. Autorizarea construirii garajelor se va face pe baza PUZ aprobat conform legii. noua clădire va respecta amprenta la sol. a unei clădiri existente. locuri de joacă. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 234 . grădini de folosinţă privată în jurul clădirilor de locuinţe. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Este interzisă construirea de balcoane sau extinderea locuinţelor existente în afara volumului iniţial al clădirii. UTILIZĂRI ADMISE Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 3. Pentru alte situaţii. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR În cazul înlocuirii. Se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate numai la parterul clădirilor şi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. parţiale sau în întregime. CONDIŢII DE AMPLASARE. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. parcaje la sol. Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clădirilor de locuinţe existente.SECŢIUNEA 2. Se admite construirea de garaje individuale. SECŢIUNEA 3. FORME. pe baza unei soluţii modulare. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. dar numai cu condiţia realizării acestora pe baza unui proiect unic care asigură coerenţa şi unitatea constructivă şi arhitecturală. cabinete individuale de contabilitate. Este interzisă practicarea de accese suplimentare în clădirile de locuinţe colective. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Străzi. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. 5. accese. birouri individuale de consultanţă. cabinete de medicină veterinară. se va elabora PUZ. amenajări ale spaţiului public. spaţii verzi. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. a unei clădiri existente. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. parţiale sau în întregime. 1. Este interzisă construirea de locuinţe noi. birouri şi ateliere de proiectare şi design. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT În cazul înlocuirii. Condiţii generale privitoare la construcţii. noua clădire va respecta amprenta la sol. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii şi să nu aducă modificări imaginii exterioare a clădirii. se va elabora PUZ. alei pietonale. 2. Pentru alte situaţii.

Condiţii generale privitoare la construcţii. parţiale sau în întregime. În cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniţiale. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. închideri ale balcoanelor. Lucrările care aduc modificări asupra aspectului faţadelor se vor realiza pe baza studiului de faţadă şi a unui proiect tehnic unitar la nivelul întregii clădiri sau subzone. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR În cazul înlocuirii. cu o înălţime liberă de 2. respectiv refacerea acestora în situaţiile în care au fost afectate de intervenţii ulterioare. altele decât cele care au ca scop îndepărtarea unor intervenţii ulterioare: mansardări. Se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile sau dimensiunile golurilor în faţade. 3. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Se interzice utilizarea grădinilor de aliniament (aflate între trotuar şi clădiri) pentru staţionarea autovehiculelor. Art. Pentru alte situaţii. 11. Pentru construcţii tehnico – edilitare. construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara volumului iniţial al clădirii. 235 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . se va elabora PUZ. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Se va urmări păstrarea calităţilor arhitecturale iniţiale ale clădirilor. termoizolaţii exterioare. 8.7. 9. schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. La înlocuirea tâmplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale tâmplăriei.25 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ În cazul înlocuirii. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor (schimbări ale tâmplăriilor ferestrelor. la nivelul întregii clădiri sau a întregii zone. 10. la nivel de UTR. se recomandă maxim două niveluri supraterane. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. termoizolaţii exterioare. se va elabora PUZ. Se interzice închiderea balcoanelor. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc) vor avea la bază studii de faţadă. cf. conform exigenţelor specifice. Nu se admit modificări locale ale faţadelor. noua clădire va respecta amprenta la sol. a unei clădiri existente. Pentru alte situaţii. noua clădire va respecta amprenta la sol. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. Pentru parcaje colective. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. parţiale sau în întregime. Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faţade. jaluzele exterioare. a unei clădiri existente. Ordinului 536/1997. Se recomandă reabilitarea şi eficientizarea aleilor de acces carosabil. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc. Se interzice modificarea parapeţilor balcoanelor.

ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Pentru alte situaţii. 13. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. SECŢIUNEA 4. în interiorul prezentei UTR. a unei clădiri existente. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Amplasarea parcajelor. Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. se va elabora PUZ. după caz. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.Se va păstra sau. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. se va reface cromatica iniţială a faţadelor. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) În cazul înlocuirii. parţiale sau în întregime. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) În cazul înlocuirii. Pentru alte situaţii. parţiale sau în întregime. noua clădire va respecta amprenta la sol. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. se va elabora PUZ. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 236 . corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. a unei clădiri existente. instalarea de centrale termice la nivel de clădire sau ansamblu. înălţimea şi conformaţia volumetrică a clădirii. Se interzice dispunerea antenelor. noua clădire va respecta amprenta la sol. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 14. Se interzice asfaltarea sau pavarea grădinilor de aliniament în proporţie mai mare decât 25% din suprafaţă. Serviciile profesionale aflate la parterul clădirilor de locuinţe colective vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori. Acestea vor fi amplasate numai la intrările existente. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. 12. pe baza reglementărilor acestuia. Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. Condiţii generale privitoare la construcţii.

numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. PATJ Sibiu. În interiorul subzonelor UTR Arsenal . formate din spitalul garnizoanei (porţiunea centrală a UTR). 46 ale limitei ZCP. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată.1.Steaua Roşie_b – Subzona adiacentă parcelarului rezidenţial UTR Arsenal . Art. B.Steaua Roşie_c – Spitalul Militar A. VALORII CULTURALE.UTR Arsenal – Steaua Roşie CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. M 1. prin planuri urbanistice de detaliu.2. Art. urmând a primi destinaţie rezidenţială şi mixtă. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. realinierea frontului parcelei Mondostar la strada Munteniei. situată pe aliniamentul bd. Sibiu. precum şi magaziile comunale şi ale armatei. M 1. C. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. se recomandă rezervarea unei suprafeţe cu destinaţia Funcţiuni de învăţământ. precum şi prin reabilitarea sau înlocuirea fondului construit aferent fabricii de confecţii cu un fond construit adecvat noilor funcţiuni şi organizării ce va fi propusă prin planul de restructurare urbanistică. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. 562/2003. Art. în conjuncţie cu parcul Sub Arini învecinat la sud. pentru realizarea unui liceu sau a unei şcoli generale (vezi Memoriul General al PUG). astăzi unitatea industrială de confecţii. se permit modificări actualizată. cf. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea străzii Munteniei. aprobat conform legii.2. După instituirea statutului de Zonă construită protejată. Este propusă spre clasare clădirea fostului arsenal.2. se va face numai pe baza de PUZ. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. 21.4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone. Neculuţă. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI În cadrul operaţiunii de restructurare a zonei. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. Suprafeţele cu utilizare industrială sunt prevăzute spre restructurare.Steaua Roşie_b.Steaua Roşie_a şi UTR Arsenal . se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR.2. 46 acorda derogări. Victoriei. Legea 350/2001. M 1. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este formată din arealul aferent unităţii funcţionale militare istorice. realizarea legăturii cu strada Th. Art.Steaua Roşie_a – Subzona riverană bulevardului Victoriei UTR Arsenal .3. prezentei UTR. Obiectivul 1 (D 1. supraetajare sau actualizată. ulterior aprobării PUG. 237 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Spitalul militar îşi păstrează destinaţia. Precizarea amplasamentului se va face pe bază de PUZ. Necesitatea dezvoltării urbanistice în termeni actuali impune conversia ansamblului arsenalului într-o unitate funcţională cu valenţe de pol urban. delimitate conform PUG: UTR Arsenal . 47 mansardare a clădirilor existente. autorizarea construirii de corpuri de clădire noi sau de extindere. 46. Art. arsenalul şi depoul diviziei de artilerie (porţiunea sud-vestică) şi depozitele. legii 422/2001.

dar numai prin intermediul PUZCP aprobat conform legii. FORME. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. 3376/MC/M3. va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de locuire. măsurat de la poziţia iniţială. UTR Arsenal . servicii aferente zonelor de locuinţe. în zona de contact cu strada. reparcelare sau comasare a parcelelor. SECŢIUNEA 2. a servituţilor stabilite prin PUG şi a legislaţiei în vigoare. funcţiuni de cultură. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 238 . ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. aliniamentul se va retrage cu 5 m. parcelare. funcţiuni administrative. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. SPP nr. Organizarea unui concurs de soluţii pentru stabilirea organizării urbanistice a zonei ca punct de plecare pentru PUZ. Prin realiniere. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. DIMENSIUNI Se admit operaţiuni de divizare. SIE. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. SECŢIUNEA 3. Se va asigura respectarea capitolului 3. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. funcţiuni de turism cu caracter intraurban.Steaua Roşie_b Locuinţe. Este obligatorrie realinierea parcelelor riverane la strada Munteniei. funcţiuni financiar-bancare. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. situată pe aliniamentul bd. Victoriei. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. UTILIZĂRI ADMISE UTR Arsenal . Parterul clădirilor. conform Anexei 1 la prezentul regulament. STS. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI UTR Arsenal . MApN. Ministerul Justiţiei. 3.Steaua Roşie_a Se recomandă ca faţadele orientate spre Calea Victoriei să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct.Este propusă spre clasare clădirea principală a Spitalului Militar. funcţiuni de sănătate. MI. UTR Arsenal . cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras.Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT. Parcele rezultate si destinate realinierilor.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. Funcţiuni de învăţământ. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. funcţiuni de învăţămînt.Steaua Roşie_a Locuinţe. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. CONDIŢII DE AMPLASARE. Întregirea plantaţiei de aliniament pe bulevardul Victoriei. Condiţii generale privitoare la construcţii. SRI. 2. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. funcţiuni de cult. 1.

Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT. UTR Arsenal . Ministerul Justiţiei. SPP nr. cf. Se recomandă gararea subterană a vehiculelor. UTR Arsenal . 3376/MC/M3. este admisă o mansardă sau un nivel retras. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Se va stabili prin PUZ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Se va stabili prin PUZ. UTR Arsenal . SIE. STS.Steaua Roşie_b Se va stabili prin PUZ. 2 la prezentul regulament. D+P+2+M. MI. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Se va considera aliniamentul rezultat în urma lărgirii amprizei străzii Munteniei.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. nu va depăşi 20 m. în afara spaţiului public. M – mansardă. Ministerul Justiţiei. P+3+R. în punctul cel mai înalt. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. 7. 9. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. MApN.Steaua Roşie_a Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane.Steaua Roşie_a Clădirile se vor amplasa pe aliniament. conform definiţiilor din glosarul anexat. Art. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras.Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT. STS. Ministerul Justiţiei. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Arsenal . R – nivel retras). MI. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. SRI.Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT. SRI. SRI. în punctul cel mai înalt. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 3376/MC/M3. Condiţii generale privitoare la construcţii. 239 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Înălţimea maximă admisă a clădirilor. MI. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Suplimentar.5. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. MApN. 3376/MC/M3. 6. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor se va face exclusiv pe suprafeţele parcelelor. SIE. P – parter. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT UTR Arsenal . SPP nr. Nu se admit demisoluri orientate spre Calea Victoriei. Ordinului 536/1997. SIE. 3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. MApN. 8. SPP nr. UTR Arsenal . nu va depăşi 16 m. STS.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+3.

Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT. SPP nr. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. P+2+M. MI. nu va depăşi 12 m. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. în punctul cel mai înalt. Tipul acoperirii poate varia de la şarpante cu panta de 50grd pana la şarpante cu pantă mică. D+P+1+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane. Suplimentar. M – mansardă. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta.UTR Arsenal .Steaua Roşie_b Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Se recomandă păstrarea vegetaţiei înalte mature. P – parter. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. Se interzice dispunerea antenelor. 13. SIE. SRI. intervenţia asupra. Se vor asigura spaţii verzi de folosinţă comună după cum urmează: UTR Arsenal . precum şi a ţesutului urban învecinat la nord-est şi sud-vest. ascunse după atic sau chiar acoperiri în terasă. în interiorul aceleiaşi parcele. 11. nu va depăşi 16 m. Orientarea clădirilor se va face cu o faţada principală spre stradă sau spre spaţiile publice interioare ansamblului. fără a oferi faţade de calitate inferioară privirii din spaţii publice. Victoriei. 3376/MC/M3. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul PUG Sibiu Regulament local de urbanism 240 . UTR Arsenal . SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se recomandă reabilitarea şi punerea în valoare a grădinii Spitalului Militar. Ministerul Justiţiei. D+P+1+R. Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. extinderea sau reabilitarea clădirilor existente fiind necesar a fi executată urmărind principiile specifice restaurării componentelor de patrimoniu cultural. Firidele de branşament vor fi îngropate sau înzidite în construcţie.Steaua Roşie_a Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. MApN. conform definiţiilor din glosarul anexat. încât să păstreze nivelul de calitate artistică şi tehnică relativă manifestată în clădirile spitalului militar. vor reflecta poziţia şi rolul central al zonei. R – nivel retras). Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+R. halele arsenalului aliniate la bd. se admite un nivel retras sau o mansardă. 12. Aspectul clădirilor va fi astfel controlat. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura şi amenajarea spaţiilor publice vor fi de factură contemporană. dar nu mai puţin decât 5% din Aria desfăşurată construită totală la nivel de parcelă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. discrete şi adecvate contextului elevat. minimum trei arbori. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. accesele carosabile. STS.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.

Steaua Roşie_b Se admite un CUT maxim de 0.Steaua Roşie_b Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. MApN.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. 16. dacă aceasta este obligatorie. SPP nr. 14.Steaua Roşie_a Se admite un CUT maxim de1. SIE. Ministerul Justiţiei. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Arsenal . MApN. STS. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. UTR Arsenal .Steaua Roşie_a Se admite un POT maxim de 40%. Condiţii generale privitoare la construcţii. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. 15.9. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.Steaua Roşie_b Se admite un POT maxim de 30%. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI La calculul indicilor urbanistici se consideră parcela construibilă rezultată în urma realizării operaţiunii de realiniere. accesele carosabile. UTR Arsenal . STS. SRI. SECŢIUNEA 4. MI. MI. SRI. Ministerul Justiţiei. 3376/MC/M3. SIE. UTR Arsenal . UTR Arsenal . 241 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . UTR Arsenal .Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT.Steaua Roşie_c Conform Ordinului MLPAT. SPP nr. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Arsenal .clădirilor.8.

cu finalitate în zona naturală protejată Guşteriţa. Prin restructurarea fostei platforme industriale se urmăresc efecte de impulsionare a dezvoltării atât la nivelul local al cartierelor Lupeni – Lazaret. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. Pentru UTR Balanţa se instituie obligativitatea întocmirii PUZ pentru întregul UTR. • se vor include servituţile stabilite prin PUG. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. pct.crearea unui pol de atracţie la nivelul întregului municipiu în prelungirea axei centrale (Parcul Sub Arini – Universitate – Piaţa Unirii – bd. La elaborarea PUZ se vor respecta actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001. Art. Art.echilibrarea deficitului de oferte de locuri de muncă şi de oferte de servicii şi echipamente publice la nivelul cartierelor limitrofe prin consolidarea unui nucleu de activităţi terţiare (centru de cartier). după caz. 32. în condiţiile unui deficit absolut de spaţii publice pietonale la nivelul întregii zone estice a oraşului. . PUG: UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier UTR Balanţa_b – zonă mixtă UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi A. scuar verde.UTR Balanţa CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. construirea obiectivelor propuse poate fi realizată în etape. . cât şi la nivelul de ansamblu al municipiului: . pct. . într-o zonă cu o îndelungată tradiţie rezidenţială. delimitată cf.Guşteriţa) şi scoaterea cartierelor estice din izolare. următoarele condiţii: 313. 47 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal este UTR Balanţa. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. B). PUG Sibiu Regulament local de urbanism 242 . obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. locuri de joacă etc) cu rol simbolic de centru de cartier. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. PUG. Corneliu Coposu – Gară – Balanţa . În interiorul UTR Balanta se consideră următoarele subunităţi de referinţă.valorificarea elementelor de patrimoniu industrial şi extinderea circuitului cultural şi turistic al oraşului spre est.optimizarea schemei locale de circulaţie. CARACTERUL ZONEI Dezvoltarea zonei Balanţa constituie un obiectiv strategic şi prioritar al dezvoltării municipiului Sibiu. în vederea asigurării unei restructurări coerente şi funcţionale a fostei platforme industriale. delimitate cf.crearea unei reţele de spaţii publice (piaţă urbană. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. . .completarea şi diversificarea ofertei de locuinţe de calitate în interiorul oraşului. După aprobarea PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. detaliate şi reglementate • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ.

conform Anexei 1 la prezentul regulament. C. Modernizarea infrastructurii edilitare şi a străzilor existente. Se recomandă organizarea unui concurs de soluţii supervizat de administraţia publică. funcţiuni de cultură. Amenajări ale spaţiului public. HG 1408/2007. a infrastructurii edilitare. 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. PUG. înşiruite sau formule combinate. legii 422/2001: • pavilionul administrativ al unităţii industriale Balanţa amplasat la intersecţia str. cf. Lazaretului şi Calea Guşteriţei. funcţiuni de sănătate. lucrări de modelare a terenului. oglinzi şi cursuri de 243 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . funcţiuni financiar-bancare.Calea Guşteriţei. Lazaretului . cf. alei pietonale şi ciclistice. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Sunt propuse spre clasare. pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. după caz. cf. Subzona UTR Balanţa_d are utilizarea Zonă verde cu rol de agrement. cuplate. SECŢIUNEA 2. a dotărilor şi echipamentelor publice şi a spaţiilor publice propuse prin PUG şi PUZ. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Lărgirea amprizei străzilor. 6 Ordonanţa de urgenţă 195/2005. UTILIZĂRI ADMISE UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Funcţiuni administrative. funcţiuni de învăţămînt. de asemenea. UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Se recomandă. introducerea pistelor pentru biciclişti pe străzile principale. Realizarea străzilor. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Locuinţe. cu acces direct. HG 1408/2007. Ponderea fiecărui tip de locuire în interiorul zonei va fi stabilită prin PUZ. UTR Balanţa_b – zonă mixtă Locuinţe. la nivelul subzonei. planşei de reglementări urbanistice aferente PUG. şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică. Art. actualizată. ca punct de plecare pentru PUZ. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. aprobată de legea 265/2006.Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial. locuinţe semicolective şi locuinţe colective. un mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: locuinţe unifamiliale. parcaje publice multietajate supraterane sau subterane. mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ: clădiri izolate. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. 71 B. Se va asigura. cf. Trecerea în domeniul public a suprafeţei din zona intersecţiei str. în vederea desfiinţării construcţiilor existente între cele două străzi şi fosta incintă industrială şi amenajării unui spaţiu public pietonal cu caracter de piaţă urbană sau scuar. Această utilizare este definitivă şi nu poate fi modificată. Art. locuinţe.

echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. cu respectarea condiţiilor de amplasare. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 244 . După dezafectarea construcţiilor temporare. 3. În cazul mansardărilor. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). funcţiuni de sănătate. neînchiriabilă • să aibă acces public limitat • să nu producă poluare fonică. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. funcţiuni de cultură. UTR Balanţa_b – zonă mixtă Funcţiuni administrative. cu respectarea următoarelor condiţii: • suprafaţă minimă a parcelei de 2000 mp • respectarea Normativului privind proiectarea. chimică sau vizuală • activitatea să se desfăşoare numai în interior • Grădiniţe. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. cu respectarea condiţiilor de amplasare. În cazul mansardărilor. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. Se admite extinderea. 2. prestate de proprietari. funcţiuni de învăţămînt. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SNC a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire într-o proporţie minimă echivalentă cu 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. se admit lucrări de întreţinere. UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Se admite extinderea. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. sportiv sau de divertisment. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. locuri de joacă pentru copii. conform Anexei 1 la prezentul regulament.apă. parcaje publice multietajate supraterane sau subterane. UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. indicativ NP01197 • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni decât cea de grădiniţă Se admite extinderea. cu respectarea condiţiilor de amplasare. fântâni şi jocuri de apă. În cazul mansardărilor. reparaţii. funcţiuni financiar-bancare. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Servicii aferente funcţiunii de locuire. mobilier urban. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

măsurată la cornişa superioară sau atic. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 5 m. după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. dar nu mai puţin decât 7 m. dar nu pe o adâncime mai mare decât 18 m. dar nu mai puţin decât 5 m. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. FORME. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se vor respecta reallinierile cf. măsurată de la aliniament. Prin aliniament se înţelege cel rezultat în urma realinierilor cf. clădirile se vor alipi ambelor alimite laterale ale parcelei. măsurată la cornişa superioară sau atic. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. UTR Balanţa_b – zonă mixtă şi UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. măsurată la cornişa superioară sau atic. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. PUG. UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier şi UTR Balanţa_b – zonă mixtă Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. dar nu mai puţin decât 3 m. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. clădirile se vor retrage faţă de cel puţin o limită laterală a parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. În situaţiile cu regim de construire cuplat. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală înălţimea clădirii. măsurată la cornişa superioară sau atic. în punctul cel mai înalt. clădirile se vor retrage faţă de ambele limite laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii.Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. în punctul cel mai înalt. Pentru situaţiile cu regim de construire compact (înşiruit). UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi Sunt interzise orice utilizări. măsurate la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 3 m. 7. dar nu mai puţin decât 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii. 8. 5. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. Condiţii generale privitoare la construcţii. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m faţă de aliniament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR În situaţiile cu regim de construire izolat. dar nu mai puţin decât 5 m. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. măsurată la cornişa superioară sau atic. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. 6. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 245 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . dar nu mai puţin decât 3 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu media înălţimilor clădirilor. CONDIŢII DE AMPLASARE. în punctul cel mai înalt. Această reglementare este definitivă. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. PUG. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. SECŢIUNEA 3.

R – nivel retras). 11. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Suplimentar. Materialele folosite vor fi de bună calitate. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. conform definiţiilor din glosarul anexat. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. M – mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Art. conform definiţiilor din glosarul anexat. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. cu respectarea următoarelor condiţii: . Ordinului 536/1997. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Reglementările privind regimul de înălţime şi înălţimea clădirilor au caracter definitiv şi nu pot fi modificate prin PUZ. este admisă o mansardă sau un nivel retras. P+3+R.Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.inălţimea clădirii. D+P+1+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. D+P+2+M. 9. P – parter. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice.propunerea va fi însoţită. Suplimentar. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt. cu rol de accentuare a punctelor semnificative ale structurii urbane. D+P+1+M. M – mansardă. . 3. în punctul cel mai înalt. este admisă o mansardă sau un nivel retras.suprafaţa proiecţiei orizontale a corpurilor care fac obiectul derogării nu va depăşi 50% din aria construită a clădirii. nu va depăşi 20 m. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. de un studiu al impactului asupra perspectivelor din şi spre centrul istoric al oraşului. 10. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 246 . nu va depăşi 16 m. în punctul cel mai înalt. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier şi UTR Balanţa_b – zonă mixtă Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 12 m. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. măsurată în punctul cel mai înalt nu va depăşi 24 m. UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Se admit depăşiri locale ale regimului maxim de înălţime. R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. cf. nu va depăşi 16 m. P – parter. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. P+2+R. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+M. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. în faza PUZ. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. . Înălţimea maximă admisă a clădirilor.

cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. Se interzice dispunerea cablurilor şi a instalaţiilor de climatizare în locuri vizibile din spaţiul public. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. Pentru fiecare subzonă a UTR Balanţa se vor asigura spaţii verzi după cum urmează: UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. anexa 6 şi RLU aferent PUG. scuaruri. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele.5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor. spaţii libere de folosinţă comună pe o suprafaţă minimă de 5. agenţii. fonduri etc. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. cf. Necesarul de spaţii libere de folosinţă comună aferent subzonelor poate fi comasat în zone verzi care deservesc ansamblul UTR Balanţa. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. se vor asigura. Cap. 13. grădini urbane).12. UTR Balanţa_b – zonă mixtă Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de parcelă. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de subzonă. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. se consideră că suprafaţa subzonei UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi participă la satisfacerea necesarului de spaţii libere de folosinţă comună şi poate fi scăzută din suprafaţa totală de spaţii libere de folosinţă comună necesare. cf. alei pietonale. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Toate subzonele: Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. accesele carosabile. sedii de sindicate. suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. În acest sens. culte. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente locuinţelor. piaţete urbane. accesele carosabile. fundaţii. Spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. Spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de 247 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . asociaţii. organizaţii neguvernamentale. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. cu destinaţia Zonă verde. Pentru locuinţe. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii.

cf. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3.Referinţă proprii. glosar anexat. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă. Condiţii generale privitoare la construcţii. glosar anexat. SECŢIUNEA 4.6. UTR Balanţa_b – zonă mixtă Se admite un POT maxim de 70%.7. 14. se admite un CUT maxim de 0. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Se admite un POT maxim de 80%. cu destinaţia Zonă verde.4. se admite un CUT maxim de 0. glosar anexat. glosar anexat. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 248 . cf. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă. 16. cf. UTR Balanţa_d – spaţii publice şi spaţii verzi Amenajarea spaţiilor publice şi spaţiilor verzi se va face pe bază de proiecte tehnice de specialitate. se admite un POT maxim de 25%. UTR Balanţa_c – zonă rezidenţială Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă. UTR Balanţa_b – zonă mixtă Se admite un CUT maxim de 1. se admite un POT maxim de 35%.9. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Balanţa_a – zonă cu caracter de centru de cartier Se admite un CUT maxim de 2. cf.

MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea termică şi edilitară a construcţiilor de locuinţe colective. 47 obligatoriu un Plan urbanistic zonal pentru întreaga suprafaţă a prezentei UTR. Art. În interiorul UTR Baza hipică Vasile Aaron se consideră următoarele subunităţi de referinţă. C. pe bază de proiecte unitare la nivel de imobil. Legii 343/2007. de UTR sau de cartier. Realizarea unei legături între str.8 mp de spaţiu verde pe cap de locuitor. 71 B. Art. Vasile Aaron. Îndepărtarea tuturor construcţiilor de garaje existente. utilizării suprafeţelor. Conform studiior de fundamentare. CARACTERUL ZONEI Zona bazei hipice constituie cea mai importantă rezervă de teren disponibilă pentru ameliorarea situaţiei spaţiilor verzi şi a dotărilor de agrement aferente cartierului Vasile Aaron. Această utilizare este definitivă şi nu poate fi modificată. pe limita de vest a prezentului UTR. în condiţiile unui necesar minim de 6 mp. Realizarea unui parcaj multietajat colectiv destinat locuitorilor zonei şi a altor echipamente publice. Se recomandă organizarea unui concurs de soluţii supervizat de administraţia publică. construirea de clădiri noi. care tratează părţi ale unei construcţii de locuinţe colective. delimitate cf. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. actualizată. Finanţarea măsurilor de amenajare a spaţiilor verzi prin intermediul PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI. cf. cu mai mult de 25% din suprafaţa construită desfăşurată existentă) se va elabora în mod 313. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Relocarea bazei hipice pe un amplasament cu destinaţia Vs (recomandare: lunca Cibinului în zona La Cascadă). aprobată de legea 265/2006. la nivelul cartierului există aproximativ 1.UTR Baza hipică Vasile Aaron CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 249 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . PUG. PUG: UTR Baza hipică_a – locuinţe colective UTR Baza hipică_b – echipamente publice UTR Baza hipică_c – spaţii verzi A. de Registrul Urbaniştilor din România şi de Asociaţia Peisagiştilor din România ca punct de plecare pentru PUZ. în funcţie de necesităţi. Plantarea şi amenajarea unui parc de cartier. Semaforului şi str. cf. de Ordinul Arhitecţilor din România. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală. restructurări. Art. extinderi ale clădirilor existente actualizată. Subzona UTR Baza hipică_c are utilizarea Zonă verde cu rol de agrement. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei (schimbarea Legea 350/2001.

terenuri de sport. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. alei pietonale. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. locuri de joacă pentru copii. UTR Baza hipică_b – echipamente publice Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. cu respectarea următoarelor condiţii: • apartamentele sunt situate la parterul clădirilor. UTR Baza hipică_c – spaţii verzi Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. se admit lucrări de întreţinere. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. Se recomandă deschiderea spaţiilor comerciale existente la parterul blocurilor spre spaţiile publice şi verzi din incintă. • accesul va fi separat de cel al locatarilor. fântâni şi jocuri de apă. locuri de joacă. accese. cabinete de medicină veterinară. UTILIZĂRI INTERZISE PUG Sibiu Regulament local de urbanism 250 . Străzi. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. 1. cu condiţia realizării în prealabil a echipamentelor publice necesare locuitorilor zonei. UTR Baza hipică_a – locuinţe colective Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. sportiv sau de divertisment. spaţii verzi. Prin excepţie se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul clădirilor şi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. reparaţii. lucrări de modelare a terenului. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. După dezafectarea construcţiilor temporare. • activitatea nu va perturba locuinţele. UTR Baza hipică_b – echipamente publice Se admite realizarea altor funcţiuni de interes public. 3. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. UTR Baza hipică_c – spaţii verzi Funcţiuni de loisir public. conform Anexei 1 la prezentul regulament. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. parcaje la sol (exclus garaje individuale). UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. 2. birouri şi ateliere de proiectare şi design. Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. mobilier urban. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. odată cu realizarea acestora. amenajări ale spaţiului public. birouri individuale de consultanţă. grădini de folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. UTILIZĂRI ADMISE UTR Baza hipică_a – locuinţe colective Funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare. cabinete individuale de contabilitate. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin conversia apartamentelor. cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregii subzone să nu depăşească 10%. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor.SECŢIUNEA 2. Amenajări ale spaţiului public. parcaje colective. alei pietonale şi ciclistice.

7. Această reglementare este definitivă. cu excepţia celor iniţiate de administraţia publică. 10. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Accesul carosabil de pe perimetrul interior al incintei va fi redus la minimul necesar pentru intervenţii de urgenţă şi accesări ocazionale. în 251 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . reparcelare sau divizare a parcelelor. 9. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Baza hipică_a – locuinţe colective Se va păstra regimul de înălţime existent. este admis un nivel retras. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Parcajul public va fi astfel dimensionat încât să colecteze maşinile locuitorilor incintei. SECŢIUNEA 3. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Suplimentar. M – mansardă. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZ. 8. Nu se vor amenaja parcaje la sol în incintă. conform definiţiilor din glosarul anexat. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. UTR Baza hipică_c – spaţii verzi Sunt interzise orice utilizări. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se recomandă ca accesul în parcajul colectiv să fie realizat prin intermediul străzii de legătură între str. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. aceasta fiind rezervată pietonilor. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. astfel încât spaţiile verzi să poată fi prelungite până în dreptul locuinţelor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZ.Sunt interzise orice utilizări. precum şi a unui număr de vizitatori şi clienţi sau angajaţi ai unităţilor comerciale şi de servicii din zonă. Semaforului şi str. Vasile Aaron. UTR Baza hipică_b – echipamente publice Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R. P – parter. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. FORME. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Parcajul colectiv va păstra o distanţă minimă de 50 m faţă de clădirile de locuinţe. 6. R – nivel retras). ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Este interzisă construirea de locuinţe noi. Se va studia posibilitatea eliminării accesului carosabil de pe perimetrul interior al incintei. CONDIŢII DE AMPLASARE. Este interzisă construirea de garaje individuale. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. UTR Baza hipică_a – locuinţe colective Sunt interzise mansardarea. 5.

UTR Baza hipică_b – echipamente publice Conform cerinţelor tehnice. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. construirea de balcoane sau terase. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Baza hipică_a – locuinţe colective Nu este cazul. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 252 . Materialele folosite vor fi de bună calitate. nu va depăşi 10 m. Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Baza hipică_a – locuinţe colective Nu este cazul. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform PUZ şi a documentaţiei tehnice de amenajare a spaţiilor verzi.1. UTR Baza hipică_c – spaţii verzi Se admite POT maxim de 10%. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. ÎMPREJMUIRI Conform PUZ. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. 14. 11. Se recomandă realizarea unui număr de niveluri subterane. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locuinţe colective şi pentru parcajele la sol. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. închiderea balcoanelor. 13. nu va depăşi 15 m. UTR Baza hipică_c – spaţii verzi Se admite CUT maxim de 0. Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. în punctul cel mai înalt. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.punctul cel mai înalt. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente. SECŢIUNEA 4. Se interzice dispunerea cablurilor şi a instalaţiilor de climatizare în locuri vizibile din spaţiul public. UTR Baza hipică_c – spaţii verzi Clădirile vor avea un singur nivel suprateran. 12. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. 16. Regimul de înălţime şi înălţimea parcajului colectiv vor fi stabilite în funcţie de necesarul de locuri de parcare. renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie. UTR Baza hipică_b – echipamente publice Se admite POT maxim de 70%.

constituită în jurul nucleului aşezării. se permit actualizată. C. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. Art. marcat de ansamblul bisericii fortificate. 562/2003. cu rol de axă principală a cartierului. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de acea parte coerentă a satului Turnişor (Neppendorf). Obiectivul 1 (D 1. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. Bieltz.3. 46. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. M 1. M 1. 46 acorda derogări. reabilitarea reţelei de spaţii publice şi verzi. VALORII CULTURALE.2. în vederea reglementării amănunţite a amplasării şi organizării construcţiilor şi amenajărilor. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. destinate restructurării UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă A. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. Art. conform PUG. precum şi de extinderea spre nord-est în lungul drumului principal care traversa aşezarea. M 1.2. Pentru subzona UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă. PATJ Sibiu.2. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. Efectul principal. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea străzii E. 21. ulterior aprobării PUG. cu respectarea prezentului regulament.Împărţirea în subzone construite protejate se realizează în primul rând datorită situaţiei existente care prezintă o cezură semnificativă în corpul fostului sat datorată traversării drumului naţional perpendicular pe axa liniară de dezvoltare a aşezării. Art. prin următoarele măsuri prioritare: • modernizarea infrastructurii edilitare şi introducerea în subteran a cablurilor de orice fel. Se vor respecta realinierile.2. 46 modificări ale limitei ZCP. prin planuri urbanistice de detaliu. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. plantarea şi amenajarea 253 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Sibiu. prezentei UTR. • păstrarea la dimensiunea actuală a fâşiei verzi de pe latura de nord-vest. Art. cu profil funcţional predominant rezidenţial UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia.UTR Cartierul Turnişor CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr.A.4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone. delimitate conform PUG: UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare. autorizarea lucrărilor de construcţii se va face în mod obligatoriu pe baza unui PUD aprobat conform legii. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii edilitare şi stradale. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. B. de separare faţă de corpul oraşului a nucleului rural a condus pe de o parte la conservarea acestuia şi pe de alta la alterarea porţiunii situate la nord de drumul naţional (şoseaua Alba Iulia).1. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată.

• •

ei cu rol de traseu pietonal punctat de locuri de odihnă; introducerea de piste pentru biciclişti; introducerea de locuri de parcare cu plată.

Reamenejarea şi reconfigurarea Pieţei Iancu de Hunedoara, cu o importantă componentă pietonală şi verde. Lărgirea, plantarea şi amenajarea scuarului existent. Introducerea de piste pentru biciclişti pe străzile E.A. Bieltz, Calea Turnişorului, Livezii.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 1. UTILIZĂRI ADMISE Toate subzonele: Parcelele pe care se află sedii ale instituţilor publice sau funcţiunilor de cult îşi păstrează destinaţia. Pentru restul parcelelor: locuinţe. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Locuinţe, funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cult, funcţiuni de cultură, funcţiuni de învăţămînt, funcţiuni de sănătate, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinţe, echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Parterul clădirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de locuire. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp; • să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea produselor agricole şi ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de 50 m. Grădiniţe, cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile, desfăşurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP01197; • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei; • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice; • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei; • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni; • activitatea se va desfăşura numai în interior. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Servicii aferente zonelor de locuinţe, funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale,

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

254

funcţiuni de cultură, funcţiuni de învăţămînt, funcţiuni de sănătate, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, în toate cazurile cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire pe fiecare parcelă în proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). 3. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe se va înscrie în tipologia gospodăriei tradiţionale specifice cartierului, ilustrată în anexă. Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (neconstruibilă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Se interzic operaţiunile de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 3 m, măsurat de la poziţia iniţială, în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras, vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. Se recomandă comasarea parcelelor. Se admit operaţiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiţia ca toate parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: • indicii urbanistici POT şi CUT se vor afla sub valorile maxime admise; • parcela va avea front la stradă; • reglementările privind dimensiunile şi suprafeţele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Clădirile se vor amplasa pe aliniament. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Se consideră aliniamentul rezultat după realiniere, conform PUG. Clădirile se vor amplasa pe aliniament. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor şi de la limita de nord-vest cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

255

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

Pe limita de sud-est se consderă aliniamentul rezultat după realizarea străzii propuse prin PUG. Clădirile se vor retrage de la acest aliniament cu cel puţin 3 m. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Clădirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintă calcan (în sensul perpetuării regulii tipologice existente) şi se vor retrage de la cealaltă limită laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioră sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei. Clădirile, inclusiv cele anexe, se vor amplasa exclusiv în jumătatea orientată spre aliniament a parcelei. Este interzisă amplasarea oricăror construcţii în jumătatea posterioară a parcelei. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Clădirile se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelei, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la cel puţin o limită laterală cu cel puţin jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor şi de la limita de nord-vest cu o distanţă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Clădirile vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte, dar nu mai puţin decât 5 m. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Clădirile vor păstra între ele o distanţă egală cu dublul înălţimii clădirii celei mai înalte, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decît 15 m. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între clădire şi limita posterioară a parcelei. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Pentru clădirile orientate spre stradă, regimul de înălţime maxim admis este de un nivel suprateran. Suplimentar, este admisă o mansardă, conform definiţiei din glosarul anexat. Nu se admit demisoluri. Regimul de înălţime nu poate depăşi P+M (semnificaţiile prescurtărilor: P – parter, M – mansardă).

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

256

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. Pentru clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (neconstruibilă), având în mod tradiţional funcţiunea de şură, se admite un regim maxim de înălţime de P+1+M. Înălţimea maximă admisă a acestui corp de clădire, măsurată la cornişa superioară, va fi de 7 m. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 20 m. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+3. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandă o expresie arhitecturală reţinută şi utilizarea în cât mai mare mare măsură a materialelor tradiţionale, în vederea armonizării noilor inserţii cu caracterul general al zonei. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandă o expresie arhitecturală reţinută, în acord cu caracterul arhitectural al zonei. Se vor utiliza materiale şi tehnici tradiţionale pentru faţade, porţi, învelitori ale acoperişurilor, coşuri de fum, tâmplârii ale ferestrelor etc. Clădirile vor avea acoperiş în pantă. Acoperişul va respecta următoarele condiţii: • panta va fi constantă (nu vor exista frângeri); • acoperişul clădirii va fi în două ape, urmând tipologia specifică a gospodăriilor tradiţionale din zonă; • înclinaţia acoperişului va fi cuprinsă între 45 – 55 de grade; • învelitoarea va fi realizată din ţiglă ceramică, având culori apropiate de cea clasică: roşu-cărămiziu sau brun. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

257

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Toate subzonele: Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. În cazurile în care organizarea urbanistică a parcelei se face prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii, cu destinaţia Zonă verde. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. 14. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Pe aliniament se recomandă realizarea porţilor înzidite tradiţionale, în prelungirea faţadei principale. Nu se admit, pe nici o latură a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton. Împrejmuirile laterale şi posterioare vor putea fi dublate de garduri vii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
La calculul indicilor urbanistici se consideră parcela construibilă rezultată în urma realizării operaţiunii de realiniere, dacă aceasta este obligatorie. 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial Se admite un POT maxim de 25%. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Se admite un POT maxim de 50%. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Cartierul Turnişor_a – subzona tradiţională aflată în stare bună de conservare, cu profil funcţional predominant rezidenţial

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

258

Se admite un CUT maxim de 0,45. UTR Cartierul Turnişor_c – fosta unitate agricolă Se admite un POT maxim de 1,2. UTR Cartierul Turnişor_b – parcelele riverane Şoselei Alba Iulia, destinate restructurării Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.

259

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

Ilustrarea reglementărilor pentru UTR Cartierul Turnişor_a ,varianta 1 (se va putea opta între varianta 1 şi varianta 2):

PUG Sibiu

Regulament local de urbanism

260

Ilustrarea reglementărilor pentru UTR Cartierul Turnişor_a ,varianta 2 (se va putea opta între varianta 1 şi varianta 2):

261

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

UTR

Lacul lui Binder

CADRUL LEGAL

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Dezvoltarea zonei Lacul lui Binder constituie un obiectiv strategic şi prioritar al dezvoltării municipiului Sibiu. Prin restructurarea fostelor platforme industriale se urmăresc efecte de impulsionare a dezvoltării atât la nivelul local al cartierelor nord-vestice, cât şi la nivelul de ansamblu al municipiului: – creşterea calităţii vieţii în zona de nord-vest prin crearea unei zone de agrement pe malurile lacului; – revigorarea socio-economică a zonei de nord-vest prin restructurarea unităţilor industriale dezafectate şi prin inserţia de locuinţe de calitate, de activităţi economice, de instituţii şi echipamente publice; – creşterea atractivităţii şi funcţionalităţii generale a zonei, ca primă etapă a extinderii oraşului spre nord-vest, prin modernizarea infrastructurii publice şi prin diversificarea activităţilor. În interiorul UTR Lacul lui Binder se consideră următoarele subunităţi de referinţă, delimitate cf. PUG: UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcţionării zonei se Legea 350/2001, va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. La elaborarea PUZ se vor respecta actualizată, Art. 3 următoarele condiţii: 31 , 32, 47 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal este UTR Lacul lui Binder, delimitată cf. PUG. • se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1, pct. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG, precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate şi reglementate • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ, după caz. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial, cf. HG 1408/2007, şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică, după caz. Subzona UTR Lacul lui Binder_a are utilizarea Zonă verde cu rol de agrement. Această utilizare este definitivă şi nu poate fi modificată. HG 1408/2007, Art. 6

Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ
PUG Sibiu Regulament local de urbanism 262

Lărgirea amprizei străzilor, cf. PUG. Prelungirea străzii Dulgherilor până la strada Tractorului. Realizarea străzilor, a infrastructurii edilitare, a dotărilor şi echipamentelor publice şi a spaţiilor publice propuse prin PUG şi PUZ. Modernizarea infrastructurii edilitare şi a străzilor existente, introducerea pistelor pentru biciclişti pe străzile principale. Trecerea în domeniul public a suprafeţelor destinate spaţiilor verzi şi amenajarea acestora. Ecologizarea lacului şi a malurilor acestuia. C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Măsuri de ecologizare a lacului şi a malurilor, cf. STUDIULUI DE FUNDAMENTARE IN DOMENIUL MEDIULUI AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU, 2009: - stoparea deversărilor de ape reziduale şi depozitării deşeurilor solide în lac; - igienizarea lacului şi malurilor acestuia; - pentru combaterea eutrofizării şi refacerea funcţionalităţii ecologice a lacului propunem cultivarea macrofitelor emerese şi natante în lac (a se vedea lista speciilor de mai jos) şi recoltarea acestora o dată pe an (în sezonul de vegetaţie) – pentru îndepărtarea surplusului de nutrienţi din lac; materialul vegetal recoltat poate fi compostat şi utilizat ca îngrăşământ organic. Cultivarea macrofitelor are un impact estetic peisagistic pozitiv. - amenajarea malurilor cu vegetaţie ierboasă (gazon) în alternanţă cu pâlcuri de arbori şi arbuşti, specii autohtone caracteristice (a se vedea lista de mai jos). Subliniem importanţa plantării speciilor autohtone, care au valoare din perspectiva conservării biodiversităţii şi nu necesită îngrijiri speciale pentru că sunt bine adaptate condiţiilor edafoclimatice locale, speciile propuse au şi aspect estetic adecvat. Se recomandă organizarea unui concurs de soluţii supervizat de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România, de Registrul Urbaniştilor din România şi de Asociaţia Peisagiştilor din România ca punct de plecare pentru PUZ.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. 1. UTILIZĂRI ADMISE UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. Construcţii şi amenajări destinate agrementului nautic. UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni comerciale cu caracter intraurban, funcţiuni de cultură, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni sportive, funcţiuni de loisir public, servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). Se recomandă în mod special funcţiuni hoteliere, de alimentaţie publică, servicii de agrement, divertisment şi petrecere a timpului liber. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public. UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă Locuinţe. UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Locuinţe.

263

Regulament local de urbanism

PUG Sibiu

pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. funcţiuni de învăţămînt. indicativ NP01197 • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni decât cea de grădiniţă Se admite extinderea. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaţa nivelului (SN) curent. se admit lucrări de întreţinere. cu respectarea condiţiilor de amplasare. spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. prestate de proprietari. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. retehnologizare a construcţiilor având alte funcţiuni decât cele admise. cu respectarea următoarelor condiţii: • suprafaţă minimă a parcelei de 2000 mp • respectarea Normativului privind proiectarea. neînchiriabilă • să aibă acces public limitat • să nu producă poluare fonică. UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Se admit locuinţe. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor. În cazul mansardărilor. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. După dezafectarea construcţiilor temporare. cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire într-o proporţie minimă echivalentă cu 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). sportiv sau de divertisment. pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaţa nivelului (SN) curent. UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Servicii aferente funcţiunii de locuire. parcaje publice multietajate supraterane sau subterane. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. 3. Se admite extinderea.2. echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement PUG Sibiu Regulament local de urbanism 264 . UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă Funcţiuni administrative. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. cu condiţia ca suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor să nu depăşească 25% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. reparaţii. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). chimică sau vizuală • activitatea să se desfăşoare numai în interior • Grădiniţe. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. funcţiuni de cultură. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. funcţiuni de sănătate. Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. cu respectarea condiţiilor de amplasare. În cazul mansardărilor. funcţiuni financiar-bancare.

clădirile se vor retrage faţă de ambele limite laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. dar nu mai puţin decât 5 m. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. dar nu mai puţin decât 3 m. UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Pe laturile subzonei orientate spre spaţiile verzi şi spre lac. UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă şi UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. după care se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. când distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din înălţimea clădirii mai înalte. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. DIMENSIUNI Se vor respecta prevederile capitolului 3. măsurată la cornişa superioară sau atic. Condiţii generale privitoare la construcţii. dar nu mai puţin decât 5 m. cu acces exclusiv pietonal. măsurată la cornişa superioară sau atic. Prin aliniament se înţelege cel rezultat în urma realinierilor cf. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR În situaţiile cu regim de construire izolat. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. în punctul cel mai înalt. PUG. măsurată la cornişa superioară sau atic. dar nu mai puţin decât 5 m. 6. când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte. dar nu mai puţin decât 7 m. 265 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . clădirile vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes public la parter. în punctul cel mai înalt. UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală înălţimea clădirii. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. măsurate la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 8. clădirile se vor alipi ambelor alimite laterale ale parcelei. măsurată de la aliniament. 7. Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m faţă de aliniament. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. dar nu mai puţin decât 5 m. dar nu mai puţin decât 3 m. PUG. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. măsurată la cornişa superioară sau atic. CONDIŢII DE AMPLASARE. măsurată la cornişa superioară sau atic. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă. în punctul cel mai înalt. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se vor respecta reallinierile cf. Condiţii generale privitoare la construcţii. în punctul cel mai înalt. în punctul cel mai înalt. Pentru situaţiile cu regim de construire compact (înşiruit). FORME. clădirile se vor retrage faţă de cel puţin o limită laterală a parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. În situaţiile cu regim de construire cuplat. Această reglementare este definitivă. dar nu mai puţin decât 5 m. dar nu mai puţin decât 3 m. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. dar nu pe o adâncime mai mare decât 18 m.Sunt interzise orice utilizări. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu media înălţimilor clădirilor. SECŢIUNEA 3.

12. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. cf. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central şi UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă şi UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Reglementările privind regimul de înălţime şi înălţimea clădirilor au caracter definitiv şi nu pot fi modificate prin PUZ. R – nivel retras). STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. nu va depăşi 16 m. Ordinului 536/1997. 13. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. P – parter. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 9. 11. Art. . SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Toate subzonele: Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 3. în punctul cel mai înalt. cu rol de accentuare a punctelor semnificative ale structurii urbane. Se interzice dispunerea cablurilor şi a instalaţiilor de climatizare în locuri vizibile din spaţiul public. . de un studiu al impactului asupra perspectivelor din şi spre centrul istoric al oraşului. 10. Înălţimea maximă admisă a clădirilor.Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. M – mansardă. cu respectarea următoarelor condiţii: . în faza PUZ.inălţimea clădirii. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. măsurată în punctul cel mai înalt nu va depăşi 24 m. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. D+P+2+M. Materialele folosite vor fi de bună calitate. UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. în punctul cel mai înalt.suprafaţa proiecţiei orizontale a corpurilor care fac obiectul derogării nu va depăşi 50% din aria construită a clădirii. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. conform definiţiilor din glosarul anexat. UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Se admit depăşiri locale ale regimului maxim de înălţime. Suplimentar. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol PUG Sibiu Regulament local de urbanism 266 . este admisă o mansardă sau un nivel retras.propunerea va fi însoţită. P+3+R. nu va depăşi 20 m.

anexa 6 şi RLU aferent PUG. grădini urbane). culte. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. cf. organizaţii neguvernamentale. accesele carosabile. se vor asigura. 267 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . alei pietonale. Condiţii generale privitoare la construcţii. fundaţii. suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni. Spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. scuaruri. Cap. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. asociaţii. piaţete urbane. Necesarul de spaţii libere de folosinţă comună aferent subzonelor se consideră în afara spaţiilor verzi şi spaţiilor libere existente pe malurile lacului şi aflate în domeniul public la momentul aprobării PUG. 14. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. UTR Lacul lui Binder_a – zonă verde cu rol de agrement Amenajarea spaţiilor publice şi spaţiilor verzi se va face pe bază de proiecte tehnice de specialitate. în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori. spaţii libere de folosinţă comună pe o suprafaţă minimă de 5. agenţii.iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. delimitate conform PUG. UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) la nivel de subzonă. UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă.5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. cu destinaţia Zonă verde. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. cu destinaţia Zonă verde. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. Pentru fiecare subzonă a UTR Lacul lui Binder se vor asigura spaţii verzi după cum urmează: UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente locuinţelor. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Suprafeţele cedate domeniului public în subzona UTR Lacul lui Binder_a se scad din necesarul de spaţii libere de folosinţă comună la nivelul subzonelor. accesele carosabile. Spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse în Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii. sedii de sindicate. fonduri etc. de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor. Necesarul de spaţii libere de folosinţă comună aferent subzonelor poate fi amplasat în zonele care prin restructurare suferă schimbarea destinaţiei în spaţii verzi. Pentru locuinţe.

7. glosar anexat. cf. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Se admite un CUT maxim de 2. cf.4. UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă.SECŢIUNEA 4.6. glosar anexat. cf. cf. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 268 . Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă. UTR Lacul lui Binder_d – zonă rezidenţială Pentru clădirile cu regim maxim de înălţime P+1+mansardă. UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă Se admite un POT maxim de 70%. se admite un POT maxim de 35%. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Lacul lui Binder_b – zonă de activităţi cu caracter central Se admite un POT maxim de 80%. glosar anexat. Pentru clădirile cu regim de înălţime mai mare decât P+1+mansardă.9. 16. UTR Lacul lui Binder_c – zonă mixtă Se admite un CUT maxim de 1. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. se admite un POT maxim de 25%. se admite un CUT maxim de 0. se admite un CUT maxim de 0. glosar anexat.

Art. 21. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr.2. a spaţiilor verzi.şi având caracteristici morfologice distincte. se permit modificări actualizată. Art. prezentei UTR.2. 46 acorda derogări. fragment urban care a cunoscut o dezvoltare semnificativă abia după începutul industrializării. C. Lupeni şi Gării. prin realinierea frontului de sud (retragere 4 m). Art. Măsurile de reabilitare.1. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001.delimitate conform planşei aferente PUG . OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Nu sunt propuse obiective de utilitate publică. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. B. delimitate conform PUG: UTR Cartierul Lupeni_a şi UTR Cartierul Lupeni_b . Limitele prezentei UTR corespund cu cele ale zonei delimitate în studiul de fundamentare drept „Cartierul Elisabeta”. Amenajarea spaţiilor publice şi verzi din lungul Căii Guşteriţei. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Lărgirea profilului Căii Guşteriţei. A. M 1. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de măierimea porţii Elisabeta pe latura estică a traseului căii ferate. 46 ale limitei ZCP. Sibiu. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei. ulterior aprobării PUG. Art. în vederea acomodării unei benzi rezervate parcărilor şi a unei piste de biciclete cu dublu sens. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. 562/2003. a Legea 350/2001. După instituirea statutului de Zonă construită protejată. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. Obiectivul 1 (D 1.2. 46. 47 bază de PUZ. PATJ Sibiu. M 1. Principalele măsuri de restructurare propuse sunt generate de importanţa viitoare a axei bd.2.3. modernizare sau extindere a spaţiilor libere. se recomandă autorizarea lucrărilor de construcţii pe bază de PUD aprobat conform legii. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. se va face numai pe actualizată. Amenajarea piaţetei urbane de la intersecţia străzilor Moara de Scoarţă. Teritoriul minim de reglementări a PUZ este întreaga suprafaţă a UTR. M 1. Corneliu Coposu – Calea Guşteriţei. VALORII CULTURALE. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. prin organizarea 269 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . sub formă de cartier muncitoresc pentru locuitorii antrenaţi în activităţile productive neagricole concentrate în zona mediană a văii Cibinului. cu caracter de bulevard urban.UTR Lupeni CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. prin planuri urbanistice de detaliu. Art. sistemului de accese carosabile şi pietonale şi a sistemului de parcaje. mai ales la nivelul parcelarului. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată.4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone.

realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. realinierea parcelelor este obligatorie. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a PUG Sibiu Regulament local de urbanism 270 . în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Moara de Scoarţă. aliniamentul se va retrage cu 3 m. funcţiuni de învăţămînt. indicativ NP01197. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de locuire. Pentru parcela ocupată de grădiniţa de pe strada Treboniu Laurian: funcţiuni de învăţământ. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. 3. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe. funcţiuni administrative. prestate în special de proprietari. conform Normativului privind proiectarea. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni financiar-bancare. servicii aferente zonelor de locuinţe. Introducerea prioritară de piste pentru biciclişti pe străzile Calea Guşteriţei. conform Anexei 1 la prezentul regulament. desfăşurate. libere) care revin fiecărui loc. 2. • activitatea se va desfăşura numai în interior. • să nu producă poluare fonică. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Parterul clădirilor. 1. funcţiuni de cult. Prin realiniere. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. funcţiuni de sănătate. SECŢIUNEA 3. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Grădiniţe. SECŢIUNEA 2. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice.eficientă şi delimitarea suprafeţelor carosabile şi prin asigurarea unei importante componente pietonale în zona accesului la pasajul subteran. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. cu respectarea următoarelor condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. măsurat de la poziţia iniţială. DIMENSIUNI Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei. Lupeni. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei: locuinţe. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. chimică sau vizuală. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. funcţiuni de sănătate. în zona de contact cu strada. funcţiuni de cultură. funcţiuni de cultură. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Servicii aferente funcţiunii de locuire. FORME. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. CONDIŢII DE AMPLASARE.

după care se vor retrage de la ambele limite laterale şi de la cea posterioară cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dale înierbate. cu condiţia ca toate parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: • indicii urbanistici POT şi CUT se vor afla sub valorile maxime admise. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. 7. Condiţii generale privitoare la construcţii. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor amplasa pe aliniament. 2 la prezentul regulament. este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între 271 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. unde sunt admise operaţiuni de comasare. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament.2 m. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. 6. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. clădirile se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelelor. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. cu excepţia parcelelor riverane Căii Guşteriţei. dar nu mai puţin decât 5 m. Se admit operaţiuni de divizare. reparcelare şi divizare. Parcele rezultate si destinate realinierilor. UTR Cartierul Lupeni_b Se interzic operaţiunile de parcelare. altele decât în scopul realinierii. dale prefabricate. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Clădirile vor păstra între ele o disanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. Condiţii generale privitoare la construcţii. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. • reglementările privind dimensiunile şi suprafeţele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3. pietriş sau zgură. 8. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei. Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. • parcela va avea front la stradă. divizare sau comasare a parcelelor.realinierilor stradale. 5. o singură dată. cu condiţia ca ocuparea cu clădiri a parcelei rezultate să redea ritmul parcelelor care au făcut obiectul operaţiunii de comasare. reparcelare. dar nu mai puţin decât 3 m în cazul limitelor laterale şi nu mai puţin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. 9. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de cel puţin una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Este permisă comasarea a cel mult trei parcele. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m de la aliniament. Pentru toate situaţiile Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. dar nu mai puţin decât 3 m. dar nu mai puţin decât 5 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. UTR Cartierul Lupeni_a Se interzic operaţiunile de parcelare.

este admisă o mansardă sau un nivel retras. Suplimentar. R – nivel retras). regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. 11. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. P – parter. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor. 10. 12. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt. D+P+1+M. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. M – mansardă. nu va depăşi 12 m. nu va depăşi 12 m. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. conform definiţiilor din glosarul anexat. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire. este admisă o mansardă sau un nivel retras. 13. conform definiţiilor din glosarul anexat. P+3+R. P – parter. D+P+2+M. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. P+2+R. P+1+R. minimum trei arbori. M – mansardă. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor realiza plantaţii de aliniament pe străzile din zonă. nu va depăşi 20 m. R – nivel retras). Se interzice dispunerea antenelor. regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. în punctul cel mai înalt. Pentru parcelele riverane străzii Gării. Pentru parcelele riverane la Calea Guşteriţei se vor asigura spaţii verzi după cum urmează: Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+3.clădire şi limita posterioară a parcelei. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. R – nivel retras). îngropate sau înzidite în construcţie. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. în interiorul aceleiaşi parcele. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. M – mansardă. conform definiţiilor din glosarul anexat. parcajele la sol sau platformele de PUG Sibiu Regulament local de urbanism 272 . este admisă o mansardă sau un nivel retras. Suplimentar. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Orientarea clădirilor se va face obligatoriu cu o faţadă principală spre stradă. P – parter. în punctul cel mai înalt. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. accesele carosabile. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei. în punctul cel mai înalt. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+M. nu va depăşi 16 m. nu va depăşi 16 m. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. nu va depăşi 8 m. D+P+1+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Suplimentar. D+P+M.

de preferinţă în dreptul apartamentelor de la parterul clădirilor.7.depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m. SECŢIUNEA 4. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei: Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m.2. Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 350 mp se admite un POT maxim de 30%.8. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI La calculul indicilor urbanistici se consideră parcela construibilă rezultată în urma realizării operaţiunii de realiniere. se admite un POT maxim de 60%. se admite un CUT maxim de 2. 273 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 350 mp se admite un CUT maxim de 0. se admite un POT maxim de 40%. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 350 mp se admite un CUT maxim de 0. Pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei: Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m. 16. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m. 14. Condiţii generale privitoare la construcţii. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. se admite un POT maxim de 1. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 350 mp se admite un POT maxim de 35%. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată. dacă aceasta este obligatorie. 15.6. Pentru parcelele riverane străzii Gării: Se admite un CUT maxim de 1.

Ilustrare a reglementărilor pentru parcelele riverane Căii Guşteriţei: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 274 .

dimensionare. Art. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. 46 acorda derogări. b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările. c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. ansamblul Theresianum (grajdurile garnizoanei imperiale şi administraţia acestora.2. 562/2003. Obiectivul 1 (D 1. Râului şi Legea 350/2001 UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil actualizată. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. M 1. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare.Terezian CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1.2. M 1. PATJ Sibiu.4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone. prezentei UTR. aprobat conform legii. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. M 1. UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Rezultat al diferitelor etape de construire a cartierului de după 1975. VALORII CULTURALE. se permit actualizată. 46. cu o reprezentare consistentă a urbanismului deschis şi a arhitecturii moderniste postbelice.3. 21. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. Art. Sibiu. amenajărilor şi plantaţiilor. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. riverană arterelor principale. prin planuri urbanistice de detaliu.2. Art. Art. târgurile istorice de vite şi de cai. ulterior orfelinatul şi biserica păstrate pâna astăzi). e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. conformare şi servire edilitară a obiectivului. Art. restructurabilă. B. 32 Autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente a clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu.1. Acesta va asigura condiţiile de amplasare. A. 46 modificări ale limitei ZCP. d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor.UTR Măierimea Porţii Ocnei . Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. delimitate conform PUG: UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Rezultat al primei etape de construire a cartierului. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ 275 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Subzonă rezidenţială omogenă. UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Subzonă predominant rezidenţială eterogenă. inclusiv ţigănia asociată. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este constituită din teritoriul ocupat de măierimea porţii Ocnei pe malul nordic al Cibinului. ulterior aprobării PUG.2. Râului Subzonă cu caracter predominant industrial şi de servicii.

PUG. inclusiv introducerea reţelelor de cablu în subteran. Introducerea pistelor de biciclete pe străzile principale. pe bază de proiecte unitare la nivel de imobil. Reorganizarea şi eficientizarea sistemului de circulaţii auto şi parcaje. în mod special în zona locuinţelor colective. amenajări ale spaţiului public. de asistenţă socială sau de sănătate existente precum şi spaţiile verzi existente păstrează destinaţia actuală. completarea celei existente pe strada Gladiolelor. parcajelor la sol. Rusciorului. pe bază de proiecte de ansamblu.Realizarea străpungerii prelungirii str. Modernizarea infrastructurii stradale şi a reţelelor edilitare. parcaje colective. Străzi. Amenajarea malurilor Cibinului sub forma unei promenade pietonale cu caracter verde. cu facilităţile aferente. cu sens unic şi regim de zonă rezidenţială (max. Abatorului până la str. PUG. grădini de folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Realizarea unei alei carosabile de acces. Realizarea unei plantaţii de aliniament pe strada Lungă. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. gazon. pe bază de proiecte la nivel de UTR sau cartier. alei pietonale. de UTR sau de cartier. Realizarea unei pasarele pietonale peste Cibin în dreptul străzii Popa Şapcă. Realizarea. Rusciorului. spaţiilor verzi. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 276 . 1. cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe colective. C. Realizarea de parcaje colective de cartier. accese. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală. PUG. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Lărgiri locale ale amprizelor străzilor Lungă. prin realiniere cf. cf. PUG. spaţii verzi. în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare. în vederea accesării laturilor posterioare ale parcelelor. Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale. Se recomandă includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor. Târgu Cailor. locuri de joacă şi terenuri de sport suplimentare. Reabilitarea termică şi edilitară a clădirilor de locuinţe colective. 10 km/h) în jurul zonei verzi de pe strada Înfrăţirii. UTILIZĂRI ADMISE Amplasamentele instituţiilor de învăţământ. parcaje la sol (exclus garaje individuale). cf. elaborat la nivel de UTR sau de cartier. Funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare. care tratează părţi ale unei clădiri de locuinţe colective. Amplasament propus: curţile de pe latura de vest a str. Înlocuirea treptată a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente şi economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. cf. locuri de joacă. Aplicarea unui strat vegetal (iarbă. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Realizarea prelungirii străzii Râului spre est. Reabilitarea şi reamenajarea spaţiilor publice şi spaţiilor verzi. de cult. Reabilitarea spaţiilor libere. având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj). pe baza unui proiect unitar la nivel de UTR sau de cartier. amenajarea şi plantarea de spaţii verzi. flori şi arbuşti.

cabinete individuale de contabilitate. locuri de joacă pentru copii. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. birouri şi ateliere de proiectare şi design. • accesul va fi separat de cel al locatarilor. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul clădirilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. prestate în special de proprietari. funcţiuni financiar-bancare. Prin excepţie se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul clădirilor şi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. funcţiuni de învăţămînt. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. • accesul se face dintr-o stradă prin faţada princpală şi nu din curtea locuinţelor. Se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul clădirilor şi care vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Locuinţe. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. conform Anexei 1 la prezentul regulament. cu respectarea 277 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de locuire. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str.Pentru parcelele izolate existente între clădirile de locuinţe colective se admit locuinţe individuale (unifamiliale) şi echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul clădirilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. funcţiuni administrative. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. chimică sau vizuală. • să nu producă poluare fonică. Această destinaţie nu poate fi modificată prin PUZ. 2. birouri individuale de consultanţă. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. cabinete individuale de contabilitate. Pentru parcelele izolate existente între clădirile de locuinţe colective se admit grădiniţe. Honterus) are destinaţia spaţii verzi. Parterul clădirilor. în zona de contact cu strada. fântâni şi jocuri de apă. birouri individuale de consultanţă. cabinete de medicină veterinară. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. cu respectarea următoarelor condiţii: • apartamentele sunt situate la parterul clădirilor. birouri şi ateliere de proiectare şi design. • activitatea nu va perturba locuinţele. funcţiuni de sănătate. Se admit amenajări ale spaţiului public. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. din grădină sau din zona spaţiilor verzi. servicii aferente zonelor de locuinţe. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. cabinete de medicină veterinară. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin conversia apartamentelor. Zona verde de pe strada Înfrăţirii (în dreptul intersecţiei cu str. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. funcţiuni de cultură. lucrări de modelare a terenului. mobilier urban. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. alei pietonale şi ciclistice. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Locuinţe individuale. funcţiuni de cult. Pentru parcelele izolate existente între clădirile de locuinţe colective se admit servicii aferente funcţiunii de locuire.

Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. în toate cazurile cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire pe fiecare parcelă în proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. conform Anexei 1 la prezentul regulament. libere) care revin fiecărui loc. • activitatea se va desfăşura numai în interior. desfăşurate. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Pentru parcelele izolate existente între clădirile de locuinţe colective se admit funcţiuni turistice cu caracter intraurban. conform Normativului privind proiectarea. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. indicativ NP01197. PUG. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. pe zona neconstruită (actual verde) de pe strada Înfrăţirii. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. prestate în special de proprietari. Grădiniţe. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. desfăşurate. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Sunt interzise mansardarea şi supraetajarea clădirilor de locuinţe existente. chimică sau vizuală. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_d . cu excepţia parcelelor izolate aflate între clădirile de locuinţe colective. Este interzisă construirea de locuinţe noi.parcelele riverane la strada Lungă şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil şi Funcţiuni administrative. funcţiuni de sănătate. funcţiuni de cultură. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. cu condiţia asigurării accesului perimetral la pacelele riverane şi a asigurării spaţiului verde public cu acces nelimitat pe latura estică. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Servicii aferente funcţiunii de locuire. Funcţiuni de cult. libere) care revin fiecărui loc. funcţiuni de învăţămînt. 3. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. • să nu producă poluare fonică. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 278 . conform Normativului privind proiectarea. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. funcţiuni financiar-bancare. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. cf. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. indicativ NP01197. • activitatea se va desfăşura numai în interior. funcţiuni comerciale.

altele decât în scopul realinierii. • parcela va avea front la stradă. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. măsurat de la poziţia iniţială. • parcela va avea front la stradă. cu condiţia ca toate parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: • indicii urbanistici POT şi CUT se vor afla sub valorile maxime admise. grădini. cf. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Este interzisă practicarea de accese suplimentare în clădirile de locuinţe colective. alei. • reglementările privind dimensiunile şi suprafeţele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3. reparcelare sau divizare a parcelelor. cu condiţia ca toate parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: • indicii urbanistici POT şi CUT se vor afla sub valorile maxime admise. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. Parcele rezultate se supun prezentului regulament. aliniamentul se va retrage cu 3 m. Prin excepţie. SECŢIUNEA 3. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. platforme gospodăreşti) pentru construirea de clădiri de orice fel. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. Se admit operaţiuni de divizare. Râului Realinierea parcelelor este obligatorie. Este interzisă construirea de garaje individuale. cu condiţia ca ocuparea cu clădiri a parcelei rezultate să redea ritmul parcelelor care au făcut obiectul operaţiunii de comasare.Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de parcare. Comasarea a cel mult trei parcele existente este permisă în condiţiile legislaţiei în vigoare. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. Se admit operaţiuni de divizare. măsurat de la poziţia iniţială. Parcele rezultate si destinate realinierilor. PUG şi numai dacă în urma divizării unei parcele se creează maxim 2 parcele. cu condiţia ca ocuparea cu clădiri a parcelei rezultate să redea ritmul parcelelor care au făcut obiectul operaţiunii de comasare. Prin realiniere. 279 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . altele decât în scopul realinierii. Condiţii generale privitoare la construcţii. spaţii verzi. este permisă divizarea parcelelor a căror latură posterioară se învecinează cu zona neconstruită (actual verde) de pe strada Înfrăţirii. CONDIŢII DE AMPLASARE. • reglementările privind dimensiunile şi suprafeţele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3. aliniamentul se va retrage cu 5 m. Prin realiniere. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Se va stabili pe bază de PUZ. dar numai cu condiţia asigurării unui acces carosabil perimetral zonei. accese. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Se interzic operaţiunile de parcelare. Parcele rezultate si destinate realinierilor. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. Condiţii generale privitoare la construcţii. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. DIMENSIUNI Comasarea a cel mult trei parcele existente este permisă în condiţiile legislaţiei în vigoare. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. FORME. UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Realinierea parcelelor este obligatorie.

cf. dar nu mai puţin decât 3 m. cf. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m de la aliniament. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. pe baza reglementărilor acestuia. PUG. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Pentru parcelele ocupate de instituţii. PUG. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. rezultate după realiniere. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Pentru parcelele ocupate de instituţii. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Râului Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu jumătate din înălţimea lor. dar numai cu condiţia asigurării unui acces carosabil perimetral zonei verzi. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. Se consideră aliniament şi limitele parcelelor a căror latură posterioară se învecinează cu zona neconstruita (actual verde) de pe strada Înfrăţirii. dar nu mai puţin decât 5 m. pe baza reglementărilor acestuia.2 m. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. Râului La strada Popa Şapcă şi Târgu Cailor. 6. dar nu mai puţin decât 3 m în cazul limitelor laterale şi nu mai puţin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu înălţimea lor. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Amplasarea clădirilor. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Pe strada Rusciorului se vor considera aliniamente limitele dintre parcelele private şi spaţiul public. amplasarea clădirilor se va face în urma aprobării PUZ. pe baza reglementărilor acestuia. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Clădirile se vor retrage faţă de cel puţin una dintre limitele laterale ale parcelelor cu cel puţin jumătate din înălţimea lor. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Clădirile se vor amplasa pe aliniament. după care se vor retrage de la ambele limite laterale şi de la cea posterioară cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu înălţimea lor. pe baza reglementărilor acestuia. dar nu mai puţin decât 5 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Amplasarea clădirilor. UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Clădirile se vor alipi de limitele laterale ale parcelelor. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 280 . UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str.5. amplasarea clădirilor se va face în urma aprobării PUZ. 7. clădirile se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament. dar nu mai puţin decât 3 m.

Ordinului 536/1997. 3.25 m. pe baza reglementărilor acestuia. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. în punctul cel mai înalt. Condiţii generale privitoare la construcţii. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Pentru parcaje colective. conform exigenţelor specifice. dar nu mai puţin decât 5 m. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu maxim două niveluri supraterane. Art. este admis un nivel retras. Suplimentar. pe baza reglementărilor acestuia. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor. UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Clădirile vor păstra între ele o disanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între clădire şi limita posterioară a parcelei. P – parter. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Clădirile vor păstra între ele o disanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. se recomandă maxim două niveluri supraterane. Distanţa se va putea reduce la jumătate din înălţimea celei mai înalte dintre ele. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier.UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Nu există parcelar. în punctul cel mai înalt. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R. punctul A. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decât 10 m faţă de ferestrele locuinţelor. nu va depăşi 15 m. Pentru echipamente publice şi pentru orice alt tip de clădiri. Amplasarea clădirilor. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. dar nu mai puţin decât 5 m. măsurată la atic sau cornişă în punctul cel mai înalt. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. 9. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Râului Clădirile vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Amplasarea clădirilor. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. R – nivel retras). M – mansardă. Pentru construcţii tehnico – edilitare. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Se interzice mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente. UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Nu există parcelar. nu va depăşi 10 m. măsurată la atic sau cornişă în punctul cel mai înalt. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. conform definiţiilor din glosarul anexat. cu o înălţime liberă de 2. 8. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. 281 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 10. cf. 2 la prezentul regulament. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. numai în situaţiile unde pe ambele faţade se află exclusiv spaţii anexe şi de circulaţie. regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane.

nu va depăşi 20 m. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara volumului iniţial al clădirii. închideri ale balcoanelor. Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faţade. termoizolaţii exterioare. Se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri înclinate tip şarpantă sau cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. R – nivel retras). înălţimea maximă admisă a clădirilor. nu va depăşi 12 m. termoizolaţii exterioare. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt va fi cuprinsă în intervalul 1/2 -1/3 din deschiderea frontului la stradă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Nu se admit modificări locale ale faţadelor. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 16 m. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 282 . Înălţimea maximă admisă a clădirilor. nu va depăşi 8 m. P – parter. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice. la nivelul întregii clădiri sau a întregii subzone. Lucrările care aduc modificări asupra aspectului faţadelor se vor realiza pe baza studiului de faţadă şi a unui proiect tehnic unitar la nivelul întregii clădiri sau subzone. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Se va urmări păstrarea calităţilor arhitecturale iniţiale ale clădirilor. în punctul cel mai înalt. 11. P+3+R. Suplimentar. în punctul cel mai înalt. Suplimentar. R – nivel retras). Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor (schimbări ale tâmplăriilor ferstrelor. P – parter. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. P – parter. în sensul realizării de pastişe arhitecturale. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+3. Suplimentar. este admisă o mansardă sau un nivel retras. jaluzele exterioare. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. conform definiţiilor din glosarul anexat. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. în punctul cel mai înalt. conform definiţiilor din glosarul anexat. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. schimbări ale tâmplăriilor ferstrelor. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc) vor avea la bază studii de faţadă. în punctul cel mai înalt. este admisă o mansardă sau un nivel retras. P+1+R. D+P+M. P+1+R. centrale termice sau instalaţii de climatizare etc. Înălţimea clădirilor. M – mansardă. Se interzice închiderea balcoanelor. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. nu va depăşi 8 m. altele decât cele care au ca scop îndepărtarea unor intervenţii ulerioare: mansardări. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. în punctul cel mai înalt. conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M.Pentru parcelele izolate existente între clădirile de locuinţe colective. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. M – mansardă. regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. nu va depăşi 12 m. respectiv refacerea acestora în situaţiile în care au fost afectate de intervenţii ulterioare. R – nivel retras). D+P+M. Pentru parcelele izolate existente între clădirile de locuinţe colective. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. D+P+2+M. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. M – mansardă.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice înlocuirea tâmplăriei ferestrelor de la casele scărilor. vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric. La înlocuirea tâmplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale tâmplăriei. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Arhitectura şi amenajarea spaţiilor publice vor fi de factură contemporană. UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Se interzic lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente. închiderea balcoanelor. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire.Se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor în faţade. Nu se recomandă zugrăveli exterioare. Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică. construirea de balcoane sau terase. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. instalarea de centrale termice la nivel de clădire. Arborii existenţi în zona neconstruită (actual verde) de pe strada Înfrăţirii vor fi integraţi amenajării spaţiilor libere. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau înafara domeniului public. minimum trei arbori. Materialele folosite vor fi de bună calitate. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. Se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. 13. în interiorul aceleiaşi parcele. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. nezugrăvit). prin calitatea lor. 12. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. În cazul termoizolării extrioare sau a renovării faţadelor se recomandă utilizarea de tencuieli similare celor iniţiale (terasit. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Se recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale. vor reflecta poziţia şi rolul central al zonei şi. în acord cu amenajarea de 283 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandă soluţii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier. Se interzice dispunerea antenelor. îngropate sau înzidite în construcţie. Malurile râului Cibin vor fi amenajate în zona sub forma unei promenade pietonale. renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau înafara domeniului public.

UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. pe baza reglementărilor acestuia. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. indicii urbanstici vor fi reglementaţi prin PUZ sau PUZCP. Amplasarea parcajelor. pe baza reglementărilor acestuia. se admite un POT maxim de 60%. ÎMPREJMUIRI UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Împrejmuirile grădinilor din jurul clădirilor de locuinţe colective vor fi realizate din gard viu. UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. 15. 14. Spaţiile verzi fin faţa fostului orfelinat vor fi conservate şi amenajate. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Nu există parcelar. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial PUG Sibiu Regulament local de urbanism 284 . accesele carosabile. cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi de aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Amplasarea parcajelor. se admite un POT maxim de 40%. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Pe ansamblul unei parcele. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI Pentru parcelele ocupate de instituţii. UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Nu există parcelar. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Este interzisă schimbarea destinaţiei acestor spaţii verzi. SECŢIUNEA 4.ansamblu a malurilor pe întreg parcursul din intravilan. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă. dacă aceasta este obligatorie. Condiţii generale privitoare la construcţii. La calculul indicilor urbanistici se consideră parcela construibilă rezultată în urma realizării operaţiunii de realiniere. spaţiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Pentru parcele izolate între clădirile de locuinţe colective se admite POT maxim de 30% UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. Se recomandă delimitarea parcajelor la sol prin garduri vii. Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Se vor respecta prevederile capitolului 3.

Râului şi UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m. Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mare decât 500 mp se admite un CUT maxim de 0.Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică decât 500 mp se admite un POT maxim de 35%.6. UTR Măierimea Porţii Ocnei_c – subzona riverană str. 16. Pentru parcele izolate între clădirile de locuinţe colective se admite CUT maxim de 0. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. pe baza reglementărilor acestuia. se admite un POT maxim de 1.7. se admite un CUT maxim de 2. Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Măierimea Porţii Ocnei_a – ansamblul de locuinţe colective Terezian 1 Nu există parcelar. UTR Măierimea Porţii Ocnei_b – ansamblul de locuinţe colective Terezian 2 Nu există parcelar. amenajarea şi mobilarea urbană a spaţiilor libere se va face în urma aprobării PUZ. pe baza reglementărilor acestuia. Amplasarea parcajelor. 285 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 30%.8. Amplasarea parcajelor.7. UTR Măierimea Porţii Ocnei_d – parcelar rezidenţial Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică decât 500 mp se admite un CUT maxim de 0.

Ilustrare a reglementărilor pentru UTR Măierimea Porţii Ocnei_e – parcelar rezidenţial restructurabil PUG Sibiu Regulament local de urbanism 286 .

21.2. VALORII CULTURALE. conform Anexei 1 la prezentul regulament. C. constituindu-se astfel într-un nucleu coerent care va putea fi tratat prin reglementari specifice unitare. legii 422/2001.2. Art.3.2. prin planuri urbanistice de detaliu. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Este propus spre clasare imobilul de locuinţe colective aflat la intersecţia străzilor Victoriei. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. se permit actualizată. precum şi orice alte intervenţii care aduc modificări volumetriei clădirilor existente se va face în mod obligatoriu pe bază de PUD aprobat conform legii. ulterior aprobării PUG. Art. Art. realizată la începutul sec. B. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr.2. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. PATJ Sibiu. Sibiu. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale. 1. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. Introducerea de piste pentru biciclişti pe străzile principale ale zonei. 562/2003. M 1. extinderi sau supratetajări ale clădirilor existente. M 1.UTR Parcelarea Drotleff CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. planşei de reglementări urbanistice aferente PUG. cf. SECŢIUNEA 2. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Nu sunt propuse obiective de utilitate publică. Avrig şi Jina. XX pe terenul cunoscut drept Câmpul Drotleff. 46. cf. 46 modificări ale limitei ZCP. 46 acorda derogări. prezentei UTR. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001.1. 287 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Obiectivul 1 (D 1. M 1. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării ZCP 13 este constituită din teritoriul ocupat de parcelarea pentru locuinţe individuale urbane. Valoarea urbanistică şi arhitecturală a zonei creează necesitatea unor reglementări cu caracter protectiv. Art. Păstrarea şi completarea plantaţiilor în aliniament de pe toate străzile cuprinse în interiorul zonei. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. Autorizarea lucrărilor de construcţii privind clădiri noi.4) A. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. • activitatea se va desfăşura numai în interior. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. 5. conform Anexei 1 la prezentul regulament. inclusiv cele anexe. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 3 m. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. SECŢIUNEA 3. • să nu producă poluare fonică. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. dar nu mai puţin decât 7 m. Garajele se vor retrage cu cel puţin 7 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. CONDIŢII DE AMPLASARE. Se recomandă ca amprenta clădirilor la sol să fie de formă cât mai apropiată de pătrat. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Comasarea parcelelor existente se poate realiza în condiţiile legislaţiei în vigoare. libere) care revin fiecărui loc. indicativ NP01197.2 m. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. conform Normativului privind proiectarea. Clădirile. prestate în special de proprietari. 3. desfăşurate. 2. exclusiv în sensul refacerii loturilor iniţiale. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. Garajele se vor retrage faţă de aliniament cu cel puţin 5 m. Grădiniţe. 6. reparcelare şi divizare. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.Locuinţe colective cu maxim patru apartamente. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ PUG Sibiu Regulament local de urbanism 288 . • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. FORME. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. inclusiv cele anexe. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu 5 m. chimică sau vizuală. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Servicii aferente funcţiunii de locuire.

pietriş sau zgură. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Nu se admite demisol. R – nivel retras). Împrejmuirile nu vor depăşi 2. 10. în punctul cel mai înalt. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Aspectul clădirilor va fi astfel controlat. 12. fără a oferi faţade de calitate inferioară privirii din spaţii publice. 13. 8. Tipul de acoperire va fi stabilit prin PUD. anexe ale grădinilor etc. ascunse dupa atic sau chiar acoperiri în terasă. Intervenţia asupra. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a clădirii va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini 289 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. M – mansardă. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte.20 m în înăltime. În acest sens. va fi de 6 m. P+1+R (semnificaţiile prescurtărilor: P – parter. în punctul cel mai înalt. Înălţimea minimă a clădirilor. dale înierbate. documentaţia PUD va cuprinde ilustrări ale soluţiei propuse. peste soclul opac de maxim 80 cm. 9. Cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane.Tipul acoperirii poate varia de la şarpante cu panta de 50grd până la şarpante cu panta mică. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. conform definiţiilor din glosarul anexat. Suplimentar. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din suprafaţa parcelei. Orientarea clădirilor se va face cu o faţadă principală spre stradă. discrete şi adecvate contextului elevat. extinderea sau reabilitarea clădirilor existente fiind necesar a fi executată urmărind principiile specifice restaurării componentelor de patrimoniu cultural. minimum trei arbori. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. îngropate sau înzidite în construcţie. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Condiţii generale privitoare la construcţii. nu va depăşi 8 m. nu va depăşi 12 m. dale prefabricate. măsurată la atic sau la cornişa superioară. 11. Închiderea superioară permiţând vizibilitatea grădinilor de faţadă obligatorii. încât să păstreze nivelul de calitate artistică şi tehnică relativă manifestată în clădirile existente. 2 la prezentul regulament. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.Nu se admite construirea mai multor clădiri pe o parcelă. în interiorul aceleiaşi parcele. cu excepţia celor cu funcţiune anexă: garaje. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Se interzice dispunerea antenelor. pergole. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras.

7. Plantaţia de aliniament în lungul tuturor străzilor din prezenta UTR va fi păstrată şi completată prin replantarea vegetaţiei îmbătrânite sau tăiate cu aceleaşi specii. Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mare de 550 mp se admite un POT maxim de 25%. Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mare de 550 mp se admite un CUT maxim de 0. împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton. Nu se admite obturarea parţială sau totală a vizibilităţii din spaţiul public prin dublarea părţii superioare a împrejmuirii de pe aliniament cu panouri. Nu se admit. se va reface înierbarea fâşiei de separaţie între circulaţiile pietonale şi carosabile. 14.5 m şi 0.8 m. SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. ÎMPREJMUIRI Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. neadmiţându-se cultivarea de legume. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 290 . Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.2 m. Partea superioară a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentă. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică de 550 mp se admite un CUT maxim de 0. executată din grilaj metalic.9. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru parcelele cu o suprafaţă mai mică de 550 mp se admite un POT maxim de 35%. înălţimea maximă admisă a împrejmuirilor fiind 2. Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înălţimea cuprinsă între 0.decorative. pe nici o latură a parcelei. 16. limitând zonele neplantate la suprafeţele acceselor carosabile pe proprietăţi.

Ilustrare a reglementărilor: 291 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. M 1.Mărăşeşti CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. precum şi orice alte intervenţii care aduc modificări volumetriei clădirilor existente se va face în mod obligatoriu pe bază de PUD aprobat conform legii. Art.UTR Parcelarea Mărăşti . Autorizarea lucrărilor de construcţii privind clădiri noi. prin planuri urbanistice de detaliu. M 1.2. Valoarea urbanistică şi arhitecturală a zonei creează necesitatea unor reglementări cu caracter protectiv. UTILIZĂRI ADMISE Locuinţe individuale.2. SECŢIUNEA 2.4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. se permit actualizată. Art. 46 acorda derogări. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Nu sunt propuse obiective de utilitate publică. Art. PATJ Sibiu.Mărăşeşti_a – parcelele riverane Căii Dumbrăvii UTR Parcelarea Mărăşti .1. M 1. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. Calea Dumbrăvii şi Oituz. Mărăşeşti. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. VALORII CULTURALE. Păstrarea şi completarea plantaţiilor în aliniament de pe străzile Mărăşti. 46 modificări ale limitei ZCP. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată.3. 562/2003. 46. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este formată din parcelarea de locuinţe pentru funcţionari la începutul perioadei interbelice pe fostul teren de instrucţie de pe frontul opus cazarmei de artilerie (Calea Dumbrăvii). De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. delimitate conform PUG: UTR Parcelarea Mărăşti . PUG Sibiu Regulament local de urbanism 292 . MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Introducerea prioritară de piste pentru biciclişti pe străzile Calea Dumbrăvii şi Oituz. extinderi sau supratetajări ale clădirilor existente.2. conform Anexei 1 la prezentul regulament. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. ulterior aprobării PUG. prezentei UTR. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. 1. B. 21.2. Obiectivul 1 (D 1. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001.Mărăşeşti_b – parcelele riverane străzilor Mărăşti şi Mărăşeşti A. C. Sibiu. Art.

UTR Parcelarea Mărăşti . libere) care revin fiecărui loc. desfăşurate. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. Clădirile. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. conform Normativului privind proiectarea. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. garajele se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. Grădiniţe. 2. Clădirile aflate pe parcele riverane străzilor Mărăşti şi Mărăşeşti se vor retrage faţă de aliniament cu 3 m.Mărăşeşti_b Servicii aferente funcţiunii de locuire. funcţiuni de învăţămînt. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. funcţiuni de sănătate. funcţiuni financiar-bancare. prestate în special de proprietari. exclusiv în sensul refacerii loturilor iniţiale. chimică sau vizuală. SECŢIUNEA 3. inclusiv cele anexe. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. CONDIŢII DE AMPLASARE. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. FORME. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile aflate pe parcele riverane Căii Dumbrăvii se vor retrage faţă de aliniament cu 5 m. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. indicativ NP01197. se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. 293 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Garajele se vor retrage cu cel puţin 7 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Comasarea parcelelor existente se poate realiza în condiţiile legislaţiei în vigoare. 3. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. reparcelare şi divizare. În toate cazurile. dar nu mai puţin decât 7 m. 6. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. 5.2 m. dar nu mai puţin decât 3 m. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. funcţiuni de cultură. • să nu producă poluare fonică. • activitatea se va desfăşura numai în interior.Mărăşeşti_a Funcţiuni administrative. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI UTR Parcelarea Mărăşti . • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. inclusiv cele anexe.

ascunse dupa atic sau chiar acoperiri în terasă. dale prefabricate. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. cu excepţia celor cu funcţiune anexă: garaje. Tipul de acoperire va fi stabilit prin PUD. 9. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Aspectul clădirilor va fi astfel controlat. pietriş sau zgură. Cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane. P – parter. extinderea sau reabilitarea clădirilor existente fiind necesar a fi executată urmărind principiile specifice restaurării componentelor de patrimoniu cultural. 8. conform definiţiilor din glosarul anexat.20 m în înăltime. îngropate sau înzidite în construcţie. Închiderea superioară permiţând vizibilitatea grădinilor de faţadă obligatorii. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Suplimentar. 12. documentaţia PUD va cuprinde ilustrări ale soluţiei propuse. nu va depăşi 8 m. pergole. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 10. dale înierbate. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. încât să păstreze nivelul de calitate artistică şi tehnică relativă manifestată în clădirile existente. în punctul cel mai înalt. M – mansardă. 13. Tipul acoperirii poate varia de la şarpante cu panta de 50grd până la şarpante cu panta mică. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. În acest sens. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. R – nivel retras). SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din suprafaţa parcelei. 11. D+P+M. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 12 m. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Orientarea clădirilor se va face cu o faţadă principală spre stradă. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Condiţii generale privitoare la construcţii. Împrejmuirile nu vor depăşi 2. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Intervenţia asupra. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 294 . Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. este admisă o mansardă sau un nivel retras. discrete şi adecvate contextului elevat. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr.7. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. Raportul între înălţimea clădirilor şi lăţimea frontului parcelei la stradă va fi cuprins între 1/4 şi 1/3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Nu se admite construirea mai multor clădiri pe o parcelă. peste soclul opac de maxim 80 cm. 2 la prezentul regulament. P+1+R. anexe ale grădinilor etc. Se interzice dispunerea antenelor. fără a oferi faţade de calitate inferioară privirii din spaţii publice.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 0.Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înălţimea cuprinsă între 0. 16.65. executată din grilaj metalic. 14. SECŢIUNEA 4. împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.2 m. Nu se admit. Partea superioară a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentă. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15.8 m. ÎMPREJMUIRI Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. Plantaţia de aliniament în lungul tuturor străzilor din prezenta UTR va fi păstrată şi completată prin replantarea vegetaţiei îmbătrânite sau tăiate cu aceleaşi specii. pe nici o latură a parcelei. înălţimea maximă admisă a împrejmuirilor fiind 2. Nu se admite obturarea parţială sau totală a vizibilităţii din spaţiul public prin dublarea părţii superioare a împrejmuirii de pe aliniament cu panouri. în interiorul aceleiaşi parcele. minimum trei arbori. neadmiţându-se cultivarea de legume. 295 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 25%. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a clădirii va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini decorative.5 m şi 0. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Ilustrare a reglementărilor: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 296 .

71 B. actualizată. Art. curtea bisericii . obiectivele de utilitate publică apărute ulterior elaborării PUG. 47 • teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal este UTR Siretului. La elaborarea PUZ se vor respecta actualizată. Rahovei – Calea Cisnădiei – str. PUG. B) măsurile şi recomandările PUG şi RLU (Secţiunea 1. se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe baza PUZ. după caz. 46 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 actualizată. Reorganizarea intersecţiei str. pct. în vederea fluidizării relaţiei de circulaţie strada Rahova – Calea Dumbrăvii. elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal.parţial). pct. PUG: UTR UTR UTR UTR Siretului_a – locuinţe colective Siretului_b – baza Tursib Siretului_c – spaţii verzi Siretului_d – locuinţe unifamiliale A. delimitată cf. detaliate şi reglementate • obligativitatea ilustrării propunerilor PUZ prin simulări tridimensionale şi machete După aprobarea PUZ. 32. Această utilizare este definitivă şi nu poate fi modificată.UTR Siretului CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. • se vor include reglementările PUG pentru zona în cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. Art. delimitate cf. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea prelungirii str. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Prelungirea străzii Arieşului până la strada Siretului.parţial. Arieşului. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. Reabilitarea spaţiilor libere. pe baza unui plan de ansamblu. cf. Gheorghe Dima – str. aprobată de legea 265/2006. 3 următoarele condiţii: 31 . Arieşului stradale. Se vor include obiectivele de utilitate publică stabilite prin PUG şi RLU pentru zona în cauză (Secţiunea 1. spaţiilor verzi şi a spaţiilor de parcare din zona locuinţelor colective. precum şi alte dotări de interes public care se dovedesc necesare. Subzona UTR Siretului_c – spaţii verzi are utilizarea Zonă verde cu rol de agrement. PUG. Art. B). • se vor include servituţile stabilite prin PUG. 297 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Parcelele rezultate si destinate străpungerii vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. CARACTERUL ZONEI În interiorul UTR Siretului se consideră următoarele subunităţi de referinţă. Este necesară trecerea în domeniul public a suprafeţelor afectate de servitutea publică (incinta Tursib . CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru intervenţii cu efecte importante asupra organizării sau funcţionării zonei se va Legea 350/2001. Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ. precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate reise din intervenţia care generează PUZ.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Anterior aprobării PUZ. spaţii verzi. cu facilităţile aferente. accese. amenajări ale spaţiului public. pe o adâncime minimă de 15 m. retehnologizare a construcţiilor având alte PUG Sibiu Regulament local de urbanism 298 . pe bază de proiecte de ansamblu. Reorganizarea şi eficientizarea sistemului de circulaţii auto şi parcaje. pe bază de proiecte la nivel de UTR sau cartier. amenajarea unui acces pietonal în Cimitirul Central dinspre Valea Săpunului. grădini de folosinţă individuală în jurul clădirilor de locuinţe. flori şi arbuşti. Realizarea de parcaje colective de cartier. cu stratificaţia de protecţie necesară) pe terasele clădirilor de locuinţe colective. de UTR sau de cartier. funcţiuni de loisir privat. construirea unei piste de biciclete şi a unei alei pietonale (cu continuare în Cimitirul Central). spaţiilor verzi. elaborat la nivel de UTR sau de cartier. Înlocuirea treptată a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente şi economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. alei pietonale. Reabilitarea termică şi edilitară a construcţiilor de locuinţe colective. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. UTR Siretului_c – spaţii verzi Îndepărtarea tuturor construcţiilor de garaje existente. plantarea şi amenajarea zonei ca promenadă publică. 1. conform Anexei 1 la prezentul regulament. parcaje la sol (exclus garaje individuale). Se recomandă includerea acestei măsuri în programul de reabilitare termică a clădirilor. în vederea ameliorării capacităţii de stocare a autovehiculelor şi eliberării spaţiilor libere pentru amenajarea de spaţii verzi sau echipamente publice necesare. se admit lucrări de întreţinere. Nu se recomandă aprobarea lucrărilor de reabilitare termică individuală. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Locuinţe unifamiliale. Introducerea pistelor de biciclete pe străzile principale. care tratează părţi ale unei construcţii de locuinţe colective. locuri de joacă şi terenuri de sport suplimentare. Străzi. locuri de joacă şi terenuri de sport. Aplicarea unui strat vegetal (iarbă. locuri de joacă. UTILIZĂRI ADMISE UTR Siretului_a – locuinţe colective Funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare. SECŢIUNEA 2. Amplasament propus: zona riverană prelungirii străzii Arieşului (actuala incintă Tursib). amenajarea şi plantarea de spaţii verzi. terenuri de sport. Realizarea. C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI UTR Siretului_a – locuinţe colective Reabilitarea spaţiilor libere. pe baza unui proiect unitar la nivel de UTR sau de cartier. Se recomandă accesarea programelor de finanţare prin fonduri structurale. 2. gazon. reparaţii. amenajarea de spaţii verzi. parcajelor la sol. locuri de joacă. parcaje colective. pe bază de proiecte unitare la nivel de imobil. UTR Siretului_b – baza Tursib Funcţiuni de gospodărire comunală: depou pentru vehiculele tranportului public UTR Siretului_c – spaţii verzi Spaţii verzi publice.Eliberarea de construcţii şi împrejmuiri a malului nordic al pârâului Săpunului. Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. având în vedere beneficiile economice (izolare termică cu până la 60% mai bună a teraselor) ecologice (creşeterea procentului de suprafeţe înverzite în cartiere) şi de confort (izolare fonică a locuinţelor de la ultimul etaj).

precum şi organizarea urbanistică a zonei vor fi reglementate prin PUZ la nivelul întregului UTR. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. UTR Siretului_b – baza Tursib Se admite modificarea destinaţiei terenului prin relocarea depoului. UTR Siretului_b – baza Tursib 299 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . din grădină sau din zona spaţiilor verzi. noua destinaţie a terenului. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. cu respectarea următoarelor condiţii: • apartamentele sunt situate la parterul clădirilor. birouri individuale de consultanţă. SECŢIUNEA 3. cu excepţia celor iniţiate de administraţia publică. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. UTR Siretului_c – spaţii verzi Sunt interzise orice utilizări. Este interzisă construirea de garaje individuale. UTR Siretului_a – locuinţe colective Sunt interzise mansardarea. cabinete individuale de contabilitate. reparcelare sau divizare a parcelelor. Această reglementare este definitivă. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. funcţiuni de învăţămînt. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. birouri şi ateliere de proiectare şi design. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. • activitatea nu va perturba locuinţele. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 3. cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau înălţimii clădirilor.funcţiuni decât cele admise. funcţiuni administrative. • accesul va fi separat de cel al locatarilor. cabinete de medicină veterinară. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Servicii aferente zonelor de locuinţe. Prin excepţie se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul clădirilor şi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. funcţiuni comerciale. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin conversia apartamentelor. funcţiuni de cultură. În această situaţie. în toate cazurile cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire pe fiecare parcelă în proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). Este interzisă construirea de locuinţe noi. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. FORME. UTR Siretului_a – locuinţe colective Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. • accesul se face dintr-o stradă prin faţada princpală şi nu din curtea locuinţelor. funcţiuni financiar-bancare. CONDIŢII DE AMPLASARE. DIMENSIUNI UTR Siretului_a – locuinţe colective şi UTR Siretului_c – spaţii verzi Se interzic operaţiunile de parcelare. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

dale prefabricate. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. Condiţii generale privitoare la construcţii. 6. caz în care clădirile vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. Condiţii generale privitoare la construcţii. decât în situaţia comasării parcelelor. reparcelare sau divizare a parcelelor. dar nu mai puţin decât 3 m. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. Pentru clădirile cu alte destinaţii – conform PUZ. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR UTR Siretului_a – locuinţe colective Nu există parcelar. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică.Se admit operaţiunile de parcelare. UTR Siretului_b – baza Tursib Conform PUZ. măsurată la atic sau cornişă în punctul cel mai înalt. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Se interzic operaţiunile de parcelare. măsurată la atic sau cornişă în punctul cel mai înalt. pietriş sau zgură. măsurat de la poziţia iniţială. Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii. Parcele rezultate si destinate realinierilor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Amplasarea clădirilor se va face conform PUZ. aliniamentul la Calea Dumbrăvii se va retrage cu 3 m. 5. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 300 . UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Nu se admite amplasarea mai multor clădiri de locuinţe pe aceeaşi parcelă. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT UTR Siretului_a – locuinţe colective Nu există parcelar (aliniament). UTR Siretului_b – baza Tursib Prin realiniere. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ UTR Siretului_a – locuinţe colective Clădirile de locuinţe vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. dar numai prin PUZ. cu respectarea capitolului 3. a servituţilor stabilite prin PUG şi a legislaţiei în vigoare. UTR Siretului_b – baza Tursib Conform PUZ. măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Se vor respecta alinierile existente. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. dale înierbate. Amplasarea se va face conform PUZ. Amplasarea clădirilor se va face conform PUZ. 7.

D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. nu va depăşi 16 m. UTR Siretului_b – baza Tursib Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. punctul A. Pentru echipamente publice şi pentru orice alt tip de clădiri. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu maxim două niveluri supraterane. M – mansardă. D+P+2+M. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. P – parter. este admis un nivel retras. Suplimentar. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Suplimentar. în punctul cel mai înalt. P+3+R. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Materialele folosite vor fi de bună calitate. nu va depăşi 10 m. M – mansardă. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 15 m. în punctul cel mai înalt. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). 2 la prezentul regulament. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. conform definiţiilor din glosarul anexat. se recomandă maxim două niveluri supraterane. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. D+P+M. în punctul cel mai înalt. este admisă o mansardă sau un nivel retras. R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 10. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+R. P – parter. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. R – nivel retras). D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. 301 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol.25 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. cu o înălţime liberă de 2. UTR Siretului_a – locuinţe colective Se interzice staţionarea autovehiculelor pe spaţiile verzi. Suplimentar. 11. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 12 m. în punctul cel mai înalt.9. conform definiţiilor din glosarul anexat. nu va depăşi 8 m. P – parter. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Siretului_a – locuinţe colective Pentru parcaje colective. nu va depăşi 20 m. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. UTR Siretului_b – baza Tursib Conform organizării interne a depoului. R – nivel retras). Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Pentru clădirile noi se vor asigura numărul necesar de locuri de parcare în afara domeniului public. P+1+R. în punctul cel mai înalt. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau înafara domeniului public. conform definiţiilor din glosarul anexat. Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. aprobate numai în condiţiile prevăzute la Secţiunea 1. M – mansardă.

UTR Siretului_b – baza Tursib Se admite un CUT maxim de 1. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Se admite un POT maxim de 30%.6. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. 14. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Se vor respecta prevederile capitolului 3. ÎMPREJMUIRI UTR Siretului_a – locuinţe colective Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locuinţe colective şi pentru parcajele la sol. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Siretului_a – locuinţe colective Nu este cazul. UTR Siretului_b – baza Tursib Conform PUZ. cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi de aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate.7%. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Siretului_a – locuinţe colective Nu este cazul. 16. închiderea balcoanelor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE UTR Siretului_a – locuinţe colective Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. în interiorul aceleiaşi zone. UTR Siretului_b – baza Tursib Se admite un POT maxim de 70%. 13. Se interzice dispunerea cablurilor şi a instalaţiilor de climatizare în locuri vizibile din spaţiul public. Condiţii generale privitoare la construcţii. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. minimum trei arbori. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 302 . SECŢIUNEA 4. Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică. 12. Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare. construirea de balcoane sau terase. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. UTR Siretului_d – locuinţe unifamiliale Se admite un CUT maxim de 0. renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie.UTR Siretului_a – locuinţe colective Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în Secţiunea 3. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.

pentru întregul trup. CARACTERUL ZONEI Trupul Tropinii Noi este prevăzut zonă pentru case de vacanţă şi agrement privat. 6 – Tropinii Noi) prin PUG 2009. conform Anexei 1 la prezentul regulament. deţinătorii terenurilor riverane vor ceda suprafeţele necesare necondiţionat şi fără despăgubiri. 303 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . fără a include suprafeţe împădurite în intravilan şi fără a face defrişări. PUG şi a tabelului de profile stradale anexat. 3 31 . C.UTR Tropinii Noi CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. pentru realizarea unor obiective de interes public. 32. măsuraţi de la malul apei (limita albiei minore). decât la iniţiativa Consiliului Legea 50/1991. destinate odihnei şi recreerii. Nu se admite elaborarea de Plan urbanistic zonal pentru subzone sau părţi ale trupului. actualizată. B. 1. În cazul străzilor mărginite pe o latură de pădurea Dumbrava. privat sau de folosinţă comună a proprietarilor. Pentru lărgirea străzilor existente şi pentru realizarea străzilor noi. Legea 107/1996 PATJ Sibiu. Local. A. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea şi extinderea tramei stradale existente. Art. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Se recomandă amenajarea zonei de protecţie a cursului de apă care mărgineşte zona Tropinii Noi pe latura de sud ca zonă de agrement public. Modernizarea şi extinderea reţelelor edilitare. se consideră case de vacanţă: locuinţe Legea 114/1996. Parcelarea Tropinii Noi este introdusă în intravilan sub forma unui trup (trup nr. Asigurarea suprafeţelor necesare lărgirii străzilor este o condiţie pentru emiterea autorizaţiilor de construire. Art. Art. Legea 350/2001. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Pentru UTR Tropinii Noi se va întocmi în mod obligatoriu Plan urbanistic zonal. ocupate temporar. Pentru zona de protecţie a cursului de apă se instituie interdicţie definitivă de construire. lărgirea amprizei se va face numai pe latura opusă pădurii. 2 Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. PATZ Sibiu SECŢIUNEA 2. În sensul prezentului regulament. UTILIZĂRI ADMISE Case de vacanţă. conform legii. ca reşedinţe secundare. Ampriza străzilor existente şi propuse va fi realizată cf. 23 În lungul cursului de apă care mărgineşte UTR Tropinii Noi pe latura de sud se instituie o zonă de protecţie cu lăţimea de 15 m. Art. 47 Nu se admite extinderea limitelor trupului intravilan Tropinii Noi.

evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. dar nu mai puţin decât 5 m.pe parcelele rezultate să fie respectaţi indicii maximi de ocupare şi utilizare a terenului specificaţi la secţiunea 4 . 2 la prezentul regulament. cf. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 1000 mp şi front la stradă de minim 25 m. Livezi. dale înierbate. CONDIŢII DE AMPLASARE.Spaţii verzi. divizare şi comasare. reparcelare. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte. dar nu mai puţin decât 3 m. publice sau private. cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri şi de fi organizate pe baza unui PUD aprobat conform legii. dale prefabricate. se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 10 m. DIMENSIUNI Se admit operaţiuni de parcelare. 10. cu condiţia de a nu intra în conflict cu funcţiunea principală. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. FORME. conform definiţiei din glosarul anexat. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 7. Suplimentar. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de un nivel suprateran. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor. SECŢIUNEA 3. în următoarele condiţii: . UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Unităţi de cazare în regim camping. 5. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. 2. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol. locuri de joacă. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 304 . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Condiţii generale privitoare la construcţii. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. 6. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 8. glosarului anexat. terenuri de sport. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. chiar şi în condiţiile existenţei unui PUZ aprobat. 3. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M. inclusiv cele anexe. 9. inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 10 m. pietriş sau zgură. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. este admisă o mansardă. Clădirile.

POT maxim admis este 15%. 16. Nu se admit. în punctul cel mai înalt. Reglementările privind regimul de înălţime şi înălţimea clădirilor au caracter definitiv şi nu pot fi modificate prin PUZ. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 14. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi. 11. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru parcelele cu suprafaţa mai mică decât 1000 mp. materiale ceramice). măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. P – parter. nu va depăşi 6 m. Materialele folosite vor fi de bună calitate. Condiţii generale privitoare la construcţii. CUT maxim admis este 0. 12. CUT maxim admis este 0. Se vor păstra în cât mai mare măsură plantaţiile de pomi fructiferi existente.). din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. eoliene. SECŢIUNEA 4. Se interzice defrişarea vegetaţiei malurilor cursului de apă care mărgineşte UTR Tropinii Noi pe latura de sud. Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia. Se recomandă echiparea clădirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare. geotermale etc. În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă. Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp. la reţeaua edilitară publică. minimum trei arbori. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. cf. potrivit regulilor impuse de consiliul local. în acord cu programul şi arhitectura clădirilor.4. nu va depăşi 4 m. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. pe nici o latură a parcelei. Se recomandă realizarea de împrejmuiri din garduri vii. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă.D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa parcelei. se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. POT maxim admis este 20%. M – mansardă). atunci când aceasta se va realiza. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. 305 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . piatră. în punctul cel mai înalt. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Se recomandă folosirea materialelor naturale (lemn. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă. PATJ Sibiu şi PATZ Zona Periurbană Sibiu. Pentru parcelele cu suprafaţa mai mare decât 1000 mp. 13. în interiorul aceleiaşi parcele. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Înălţimea maximă admisă a clădirilor.3.

Ilustrare a reglementărilor: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 306 .

2. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. C. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. 71 B. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. Dealului. se permit actualizată. Moldovei. VALORII CULTURALE. M 1. 562/2003. Ordonanţa de urgenţă 195/2005. Această utilizare este definitivă şi nu poate fi modificată.1. Autorizarea lucrărilor de construcţii privind clădiri noi. PATJ Sibiu. precum şi orice alte intervenţii care aduc modificări volumetriei clădirilor existente se va face în mod obligatoriu pe bază de PUD aprobat conform legii.3. Sibiu. Theodor Neculuţă. M 1. în continuarea cartierului Iosefin spre vest-sud-vest. Conservarea şi amenajarea parcului de la intersecţia străzilor Litovoi şi Cristian.2.UTR Vilele de coastă CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. extinderi sau supratetajări ale clădirilor existente. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr.2. Subzona Vilele de coastă_b – subzona verde are utilizarea Zonă verde cu rol de agrement. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Nu sunt propuse obiective de utilitate publică. prin planuri urbanistice de detaliu. Art. prezentei UTR. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. Art. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. Obiectivul 1 (D 1. Introducerea prioritară de piste pentru biciclişti pe străzile Cristian. Art. Art. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată.2. actualizată. M 1. delimitate conform PUG: Vilele de coastă_a – subzona parcelarului rezidenţial Vilele de coastă_b – subzona verde A. ulterior aprobării PUG. Transilvaniei. 46 acorda derogări. aprobată de legea 265/2006. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. 307 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conservarea şi amenajarea prelungirilor pietonale ale străzilor Theodor Neculuţă spre vest şi Moldovei spre sud-vest. 21. Art. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este formată din ţesutul urban rezidenţial constituit începând după primul război mondial pe coasta dintre cornişa şi terasa superioară a văii Cibinului. 46 modificări ale limitei ZCP. în vederea păstrării caracterului de relativă inaccesibilitate susţinut de declivitatea naturală a terenului. 46.

FORME. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 308 . • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Vilele de coastă_a – subzona parcelarului rezidenţial Servicii aferente funcţiunii de locuire. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 2. CONDIŢII DE AMPLASARE. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. chimică sau vizuală. libere) care revin fiecărui loc. conform Normativului privind proiectarea. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. SECŢIUNEA 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu cel puţin 5 m. Amenajări ale spaţiului public. indicativ NP01197. lucrări de modelare a terenului. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Grădiniţe. Vilele de coastă_b – subzona verde Sunt interzise orice utilizări. conform Anexei 1 la prezentul regulament. locuri de joacă pentru copii. alei pietonale şi ciclistice. Vilele de coastă_b – subzona verde Nu sunt. desfăşurate. UTILIZĂRI ADMISE Vilele de coastă_a – subzona parcelarului rezidenţial Locuinţe individuale. conform Anexei 1 la prezentul regulament. Vilele de coastă_b – subzona verde Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Această reglementare este definitivă. mobilier urban. 3. • să nu producă poluare fonică. 1. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. prestate în special de proprietari. • activitatea se va desfăşura numai în interior. reparcelare. oglinzi şi cursuri de apă. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. 5.SECŢIUNEA 2. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. fântâni şi jocuri de apă. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. comasare şi divizare.

Orientarea clădirilor se va face cu o faţada principală spre stradă. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Aspectul clădirilor va fi astfel controlat.20 m în înălţime. fără a oferi faţade de calitate inferioară privirii din spaţii publice. dale prefabricate. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. din motive tehnice. ziduri de sprijin pe aliniament. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. cu excepţia celor cu funcţiune anexă: garaje.v. Suplimentar. Fac excepţie situaţiile care necesită. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras.p. Raportul între înălţimea clădirilor şi lăţimea frontului parcelei la stradă va fi cuprins între 1/3 şi 1/2. dar nu mai puţin decât 3 m. P+1+R. 10. încât să păstreze nivelul de calitate artistică şi tehnică relativă manifestată în clădirile existente. 8. dale înierbate. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale.Tipul acoperirii poate varia de la şarpante cu panta de 50grd până la şarpante cu panta mică. P – parter. discrete şi adecvate contextului elevat. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Împrejmuirile nu vor depăşi 2. În acest sens. Clădirile. Cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Nu se admite construirea mai multor clădiri pe o parcelă. Tipul de acoperire va fi stabilit prin PUD. se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. 6. ascunse dupa atic sau chiar acoperiri în terasă.2 m. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. 7. închiderea superioară permiţând vizibilitatea grădinilor de faţadă obligatorii. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. Garajele se vor retrage cu cel puţin 7 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Condiţii generale privitoare la construcţii. în punctul cel mai înalt. În cazuri temeinic justificate d. pergole. 2 la prezentul regulament. extinderea sau reabilitarea clădirilor existente fiind necesar a fi executată urmărind principiile specifice restaurării componentelor de patrimoniu cultural.d. Intervenţia asupra. M – mansardă. dar nu mai puţin decât 7 m. conform definiţiilor din glosarul anexat. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. nu va depăşi 8 m. anexe ale grădinilor etc. peste soclul opac de maxim 80 cm. D+P+M. documentaţia PUD va cuprinde ilustrări ale soluţiei propuse. nu va depăşi 12 m. 9. tehnic se admite realizarea pe aliniament a unor ziduri de sprijinire (exclusiv pentru frontul din amonte). în punctul cel mai înalt. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol.Garajele se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. pietriş sau zgură. R – nivel retras). inclusiv cele anexe. unde garajele pot fi integrate acestora. 11. 309 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .

ÎMPREJMUIRI Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile.65. în interiorul aceleiaşi parcele. pe nici o latură a parcelei. 16. SECŢIUNEA 4. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a clădirii va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini decorative. neadmiţându-se cultivarea de legume. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. executată din grilaj metalic. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Nu se admite obturarea parţială sau totală a vizibilităţii din spaţiul public prin dublarea părţii superioare a împrejmuirii de pe aliniament cu panouri. 13. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Vilele de coastă_a – subzona parcelarului rezidenţial Se admite un CUT maxim de 0.5 m şi 0. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. îngropate sau înzidite în construcţie. înălţimea maximă admisă a împrejmuirilor fiind 2. Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înălţimea cuprinsă între 0. Se interzice dispunerea antenelor. împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Vilele de coastă_a – subzona parcelarului rezidenţial Se admite un POT maxim de 25%. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.2 m. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor asigura spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 30% din suprafaţa parcelei. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 310 . Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. minimum trei arbori. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Nu se admit.8 m. Plantaţia de aliniament în lungul tuturor străzilor din prezenta UTR va fi păstrată şi completată prin replantarea vegetaţiei îmbătrânite sau tăiate cu aceleaşi specii.12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. 14. Partea superioară a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentă. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire.

46 modificări ale limitei ZCP. Funcţionarea simbiotică a unui astfel de amalgam de funcţiuni conferă zonei construite protejate atât coerenţa multivalentă a dezvoltării urbanistice cât şi potenţialul de susţinere a evoluţiei viitoare.2. Art. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul învecinat parcului Sub Arini. B. C. 562/2003. După instituirea statutului de Zonă construită construită protejată. 47 se va face numai pe baza de PUZ. şi de un fragment de ţesut mobilat cu vile urbane de un standard mediu spre ridicat. corpuri de clădire noi sau de extindere. Până la instituirea statutului de Zonă construită protejată. De la reglementările pentru prezenta UTR nu se pot actualizată. de agrement şi loisir care şi-au găsit amplasamentul firesc în vecinătatea parcului principal. delimitate conform PUG: UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a – subzona dotărilor publice adiacente parcului UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b – subzona rezidenţială adiacentă parcului A. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Ordinul MTCT nr. Art. PATJ Sibiu. precum şi de suprafeţele ocupate de dotări sportive. 21. nu se permit modificări ale limitei Legea 350/2001. Sibiu.4) Prezenta UTR este constituită din următoarele subzone. Art. DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A actualizată. cu o calitate a locuirii potenţată în special datorită proximităţii parcului. În interiorul subzonei UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a. parcările la suprafaţă şi aliniamente stradale în vederea extinderii caracterului natural al parcului spre sud-est. aprobat conform legii. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Nu sunt propuse obiective de utilitate publică. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Modernizarea şi extinderea dotărilor sportive şi de agrement. se permit actualizată. Art. 46. Introducerea prioritară de piste pentru biciclişti pe străzile Nicolaus Olahus şi Octavian Goga. Teritoriul minim de reglementare pentru PUZ este întreaga suprafaţă a subzonei în care se află parcela care generează PUZ. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU Legea 350/2001. autorizarea construirii de Legea 350/2001.1. supraetajare sau mansardare a clădirilor existente. prezentei UTR.2. M 1.UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. element definitoriu pentru dezvoltarea puternică în direcţie vestică a oraşului extra-muros. 46 acorda derogări. Se recomandă amenajarea unei legături pietonale şi ciclistice între capătul străzii Zaharia Boiu şi parcul Sub 311 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .2. numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii. se recomandă instituirea statutului de Zonă construită protejată pentru prezenta UTR. M 1. prin planuri urbanistice de detaliu. Plantarea de arbori în spaţiile pietonale. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Reglementările pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau Legea 350/2001. ulterior aprobării PUG. M 1. VALORII CULTURALE. Art. actualizată. Obiectivul 1 (D 1.3.2.

altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. Această destinaţie nu poate fi modificată prin PUZ. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. reparcelare. FORME. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. • să nu producă poluare fonică. UTILIZĂRI ADMISE UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Funcţiuni şi amenajări sportive. DIMENSIUNI UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Operaţiunile de parcelare. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Este interzisă ocuparea terenurilor şi amenajărilor de sport existente cu construcţii.Arini. respectiv între căminele studenţeşti şi terminaţia străzii Zaharia Boiu au destinaţia spaţii verzi cu rol sportiv. • activitatea se va desfăşura numai în interior. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. SECŢIUNEA 2. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. desfăşurate. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. conform Normativului privind proiectarea. conform Anexei 1 la prezentul regulament. prestate în special de proprietari. Grădiniţe. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. funcţiuni de învăţământ. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Locuinţe individuale. funcţiuni de loisir public. altele decât cele necesare pentru întreţinerea acestora. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. CONDIŢII DE AMPLASARE. chimică sau vizuală. 3. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. Este interzisă construirea de clădiri pe aceste suprafeţe. indicativ NP01197. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. funcţiuni de cultură. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. libere) care revin fiecărui loc. conform Anexei 1 la prezentul regulament. divizare sau comasare a parcelelor se vor face numai prin PUZ. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Servicii aferente funcţiunii de locuire. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. cu respectarea prezentului regulament. 2. în lungul pârâului Trinkbach. Terenurile de sport cuprinse între piscina Olimpia şi Trinkbach. 1. SECŢIUNEA 3. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 312 .

8. Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament. dale înierbate. dar nu mai puţin decât 6 m. 6. divizare sau comasare a parcelelor. se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. caracterizat de predominanţa vegetaţiei şi de continuitatea spaţiilor publice verzi ale parcului între clădirile şi amenajările sportive. Clădirile se vor alipi în mod obligatoriu limitelor laterale ale parcelei. în situaţia în care pe acele limite există calcane ale clădirilor alăturate.2 m. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se va stabili pe bază de PUZ. Se va urmări păstrarea caracterului spaţial deschis. Garajele se vor retrage cu cel puţin 7 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Sunt interzise operaţiunile de parcelare. dale prefabricate. caracterizat de predominanţa vegetaţiei şi de continuitatea spaţiilor publice verzi ale parcului între clădirile şi amenajările sportive. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se va stabili pe bază de PUZ. CIRCULAŢII ŞI ACCESE UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se va stabili pe bază de PUZ. Se înţelege prin aliniament frontul parcelei orientat spre stradă (nu spre parc). pietriş sau zgură. 7. inclusiv cele anexe. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se va stabili pe bază de PUZ. Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Se va urmări păstrarea caracterului spaţial deschis. reparcelare. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Nu se admite amplasarea mai multor clădiri de locuinţe pe aceeaşi parcelă. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Se vor respecta prevederile capitolului 3. Se va urmări păstrarea caracterului spaţial deschis. cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 313 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei. caracterizat de predominanţa vegetaţiei şi de continuitatea spaţiilor publice verzi ale parcului între clădirile şi amenajările sportive. 5. Se va urmări păstrarea caracterului spaţial deschis. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Clădirile. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 4 m şi cu cel mult 6 m. dar nu mai puţin decât 3 m. Condiţii generale privitoare la construcţii. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. 9. caracterizat de predominanţa vegetaţiei şi de continuitatea spaţiilor publice verzi ale parcului între clădirile şi amenajările sportive. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate.

este admisă o mansardă sau un nivel retras. P+3+R. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire. în punctul cel mai înalt. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 14. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. reducerea circulaţiei la un unic sens pe străzile secundare. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt. P+1+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Parcajele publice la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. Disfuncţia legată de ocuparea domeniului public cu autovehicule poate fi parţial ameliorată prin realizarea de parcaje subterane cu ocazia intervenţiilor de restructurare urbană necesare în proximitatea zonei studiate. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 314 . cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. 13. instituirea taxei de parcare orară. ÎMPREJMUIRI UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se vor respecta prevederile capitolului 3. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. M – mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. nu va depăşi 20 m. Condiţii generale privitoare la construcţii. în punctul cel mai înalt. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. R – nivel retras). Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. 12. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. M – mansardă. minimum trei arbori. 10. spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. D+P+M. Condiţii generale privitoare la construcţii. Suplimentar. D+P+2+M. 11. îngropate sau înzidite în construcţie. P – parter.Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Pe ansamblul unei parcele. nu va depăşi 8 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. în interiorul aceleiaşi parcele. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. este admisă o mansardă sau un nivel retras. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Se vor respecta prevederile capitolului 3. conform definiţiilor din glosarul anexat. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se vor realiza plantaţii de aliniament pe străzile din zonă. P – parter. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Conform PUD. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. conform definiţiilor din glosarul anexat. PUZ sau PUZCP. Se interzice dispunerea antenelor. Suplimentar. nu va depăşi 12 m. 2 la prezentul regulament. R – nivel retras). racordarea obiectivelor de atracţie la reteaua de transmport in comun şi introducerea unei benzi de circulatie a bicicletelor racordată la sistemul orăşenesc de circulaţie ciclistică. nu va depăşi 16 m. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se va stabili pe bază de PUZ. Se va urmări păstrarea caracterului spaţial deschis.UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. 16. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Se admite un POT maxim de 30%. executată din grilaj metalic. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_a Se va stabili pe bază de PUZ. înălţimea maximă admisă a împrejmuirilor fiind 2. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. caracterizat de predominanţa vegetaţiei şi de continuitatea spaţiilor publice verzi ale parcului între clădirile şi amenajările sportive.5 m şi 0.7. Nu se admite obturarea parţială sau totală a vizibilităţii din spaţiul public prin dublarea părţii superioare a împrejmuirii de pe aliniament cu panouri. UTR Zona adiacentă parcului Sub Arini_b Se admite un CUT maxim de 0. 315 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se va urmări păstrarea caracterului spaţial deschis. Partea superioară a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentă. Împrejmuirile de pe aliniament şi dinspre parc vor avea un soclu opac cu înălţimea cuprinsă între 0. SECŢIUNEA 4.8 m.2 m. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. caracterizat de predominanţa vegetaţiei şi de continuitatea spaţiilor publice verzi ale parcului între clădirile şi amenajările sportive.

MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Finalizarea construcţiei aflată la intersecţia str. capabile să asigure spaţii adecvate activităţilor medicale şi o bună accesibilitate. situată la bd. Art. Nu se admite elaborarea PUZCP pentru părţi ale ZCP Ansamblul spitalicesc. Odată cu relocarea funcţiunilor de sănătate. aprobată prin Ordinul MTCT nr.ZCP Ansamblul spitalicesc CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Legea 350/2001. Corneliu Coposu şi utilizarea ei ca extindere a dotărilor universitare existente. Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. Art. M 1. clădirilor faţă de aliniament. actualizată. Art. 10 Legea 350/2001. Acesta va respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate. Coposu.1. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Se vor stabili pe bază de PUZCP. 562/2003. 562/2003. actualizată.2. 46. conform legii. 47 Ordinul MTCT nr.2.bd. într-o proporţie echilibrată. 21. după posibilităţi. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 316 Ordinul MTCT nr. CONDIŢIONĂRI PRIMARE ZCP Ansamblul spitalicesc se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). Obiectivul 1 (D 1.4) A. cimitirului evanghelic (astăzi ocupat de construcţia noului spital judeţean) şi şcolii de gimnastică. utilizarea terenului. respectiv PUZCP. Dezvoltarea infrastructurii universitare în proximitatea imediată a Centrului Istoric constituie un obiectiv strategic al dezvoltării municipiului Sibiu. actualizată. Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Ansamblul spitalicesc. unităţilor de cazare aferente. zona este rezervată în exclusivitate dotărilor universitate şi.2. Art. amplasarea Legea 350/2001. 8 Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire. 562/2003. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei ZCP este formată din arealul aferent spitalului orăşenesc Franz-Josef. Sunt interzise modificări ale limitei ZCP Ansamblul spitalicesc. B. M 1. Art. Art. 313. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE. Legea 50/1991. 46 terenului. Funcţiunile de sănătate existente vor fi relocate. 21 . Independenţei . conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. Art. în clădiri amplasate în afara prezentei UTR. 562/2003. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. Este propusă spre clasare clădirea „Medicală” . înălţimea clădirilor. C. PATJ Sibiu.2. coeficientul de utilizare a actualizată. prezenta UTR este propusă Zonă construită protejată. procentul de ocupare a terenului sau retragerile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii. M 1. Ordinul MTCT nr. legii 422/2001. propuse prin PUG.3. cf.

UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. SECŢIUNEA 2.5. vor fi amplasate în aliniament. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. SECŢIUNEA 3. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. 2. 6. DIMENSIUNI Nu se admit operaţiuni de divizare. Sunt interzise construcţii noi cu utilizarea funcţiuni de sănătate. 1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Distanţa între clădiri nu va fi mai mică decât înălţimea celei mai înalte dintre ele înmulţită cu 1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Se va stabili pe bază de PUZCP. 5. în înţelesul precizat în glosarul anexat. Se admit lucrări de modernizare şi extindere a spaţiilor spitaliceşti. CONDIŢII DE AMPLASARE. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. până la realizarea unui nou sediu spitalicesc unde acestea vor fi relocate. Integrarea cursului pârâului Trinkbach în amenajarea de ansamblu a spaţiilor libere şi verzi. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Se admite modificarea utilizărilor clădirilor. Clădirile orientate spre spaţiul public. cu specializarea învăţământ superior. odată cu restructurarea zonei. zona va primi utilizarea funcţiuni de învăţământ. cu condiţia ca utilizarea nouă să fie cea de funcţiuni de învăţământ. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Se va stabili pe bază de PUZCP. conform Anexei 1 la prezentul regulament. cu specializarea învăţământ superior. pe perimetrul zonei. parcelare sau reparcelare a parcelelor. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu condiţia ca acestea fie menţinute în volumetria clădirilor existente. 317 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . UTILIZĂRI ADMISE Se păstrează utilizările existente: funcţiuni de sănătate. FORME. într-o proporţie echilibrată cu spaţiile de învăţământ. Se admit spaţii de cazare pentru studenţi. După relocarea funcţiunilor de sănătate. Organizarea unui concurs de soluţii pentru stabilirea organizării urbanistice a zonei ca punct de plecare pentru PUZCP. 7.Reabilitarea clădirilor cu valoare de patrimoniu şi includerea lor pe lista monumentelor istorice. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. 3. Se păstrează şi se pot extinde utilizările: funcţiuni de învăţământ şi spaţii verzi.

Se recomandă folosirea tencuielillor. nefiind admise pentru faţade panouri din sticlă cu efect de oglindire. P – parter. în punctul cel mai înalt. D+P+1+R. cu spaţii libere generoase între clădiri. 2 la prezentul regulament. conform definiţiilor din glosarul anexat. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. dar nu mai mult decât 2. a placajelor ceramice mate cu montaj uscat şi a sticlei cu transparenţă maximă. rezervându-se o proporţie cât mai mare a circulaţiilor interioare viitorului complex universitar pentru pietoni. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+R. pentru păstrarea culoarelor vizuale interne ansamblului şi spre spaţiul public exterior. R – nivel retras). Condiţii generale privitoare la construcţii. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. P+2+M. vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric.Se recomandă păstrarea modului de ocupare pavilionar. a pietrei naturale mate. Firidele de branşament vor fi îngropate sau înzidite în construcţie. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. 10. Numărul nivelurilor subterane va fi determinat de necesarul de locuri de parcare şi spaţii tehnice. prin calitatea lor. nu va depăşi 15 m. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. inclusiv între cele situate pe aliniament. placaje ceramice şi din piatră artificială pozate cu mortar. în afara spaţiului public. Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric. vor reflecta poziţia şi rolul central al zonei şi. 9. biciclişti şi vehicule de intervenţie pentru situaţii de urgenţă. 11. Se recomandă gararea subterană a vehiculelor. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se va limita accesul carosabil la zona perimetrală a zonei. în punctul cel mai înalt. D+P+1+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice. Demisolurile vor depăşi nivelul terenului amenajat înconjurător cu cel mult 2/3 din înălţimea sa liberă.5 m. panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaţii de materiale naturale. 8. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Staţionarea autovehiculelor se va face exclusiv pe suprafeţele parcelelor. Se vor respecta prevederile capitolului 3. Suplimentar. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. nu va depăşi 19 m. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura şi amenajarea spaţiilor publice vor fi de factură contemporană. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 318 . CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. placaje din materiale plastice. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Clădirile vor ţine seama de conformaţia terenului. 12. se admite un nivel retras sau o mansardă. M – mansardă.

ÎMPREJMUIRI Se va stabili pe bază de PUZ. Se recomandă păstrarea vegetaţiei înalte mature. 13. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Cursul pârâului Trinkbach va fi descoperit şi va fi integrat în cât mai mare măsură amenajărilor spaţiilor libere din viitorul complex universitar. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un CUT maxim de 2. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Se va urmări păstrarea caraterului predominant pietonal şi verde al viitorului complex universitar.Se interzice dispunerea antenelor. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 50%. 319 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . 14. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Nu se admit împrejmuiri opace care obturează vizibilitatea siluetei Centrului Istoric. 16. Plantaţiile din parcul interior existent se vor conserva şi pune în valoare prin lucrări în baza unor proiecte de specialitate. Se vor păstra şi restaura împrejmuirile existente ale ansamblului. SECŢIUNEA 4.

înălţimea clădirilor. M 1. 562/2003. precum şi orice Legea 350/2001. Acesta va respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate. 46 de aliniament. CONDIŢIONĂRI PRIMARE ZCP Cartierul Guşteriţa se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). 562/2003.2.2. Nu se admite elaborarea PUZCP pentru părţi ale ZCP Cartierul Guşteriţa. utilizarea terenului. Sunt permise adjustări ale limitei ZCP Cartierul Guşteriţa stabilite prin PUG. Obiectivul 1 (D 1. procentul de ocupare a terenului sau retragerile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii. coeficientul de utilizare a terenului. Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. Art. 21.1. 8 Amplasarea. PUZCP Cartierul Guşteriţa aprobat conform legii. cu o importantă componentă pietonală şi verde. Legea 350/2001. actualizată.4) A. Art. PATJ Sibiu. Reamenajarea şi reconfigurarea spaţiilor publice din jurul bisericii fortificate. amplasarea clădirilor faţă actualizată. Art. dar numai prin Ordinul MTCT nr. actualizată. derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei ZCP este alcatuită din teritoriul ocupat de nucleul central al satului Guşteriţa (Hammersdorf). Legea 50/1991. 46. actualizată. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 320 . 562/2003.2. conform legii. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii edilitare şi stradale. 21 B. 562/2003. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. conform PUG. Art.3. aprobată prin Ordinul MTCT nr. prin următoarele măsuri prioritare: • modernizarea infrastructurii edilitare şi introducerea în subteran a cablurilor de orice fel. M 1. M 1. Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Cartierul Guşteriţa. Art. Ordinul MTCT nr. cu rol de axă principală a cartierului. • introducerea unei piste pentru biciclişti.ZCP Cartierul Guşteriţa CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. 47 Ordinul MTCT nr. 313. prezenta UTR este propusă Zonă construită protejată. 10 Legea 350/2001. • realizarea. constituit în jurul ansamblului bisericii fortificate. Se vor respecta realinierile. Art. extinderea instituţilor publice sau de cult.2. C. reabilitarea reţelei de spaţii publice şi verzi. Art. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea străzii Podului. restructurarea. respectiv completarea plantaţiilor stradale.

UTILIZĂRI ADMISE Parcelele pe care se află sedii ale instituţilor publice sau funcţiunilor de cult îşi păstrează destinaţia. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. chimică sau vizuală. 4. ilustrată în anexă. conform Anexei 1 la prezentul regulament. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. 2. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. desfăşurate. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Pentru alte parcele: locuinţe. prestate în special de proprietari. cf. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de 50 m. conform Normativului privind proiectarea. 1.SECŢIUNEA 2. 3. Grădiniţe. FORME. PUG. divizare sau comasare a parcelelor. 321 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . reparcelare. Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor. libere) care revin fiecărui loc. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Fac excepţie parcelele riverane străzii Podului. depozitarea produselor agricole şi ale deşeurilor animale. • să nu producă poluare fonică. SECŢIUNEA 3. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR Amplasarea. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. utilizări agricole ale suprafeţelor libere. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Se interzic divizări ale parcelelor în lungul unor limite (tăieri) longitudinale. Divizarea este permisă exclusiv în sensul împărţirii parcelelor existente în două. • activitatea se va desfăşura numai în interior. CONDIŢII DE AMPLASARE. indicativ NP01197. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (neconstruibilă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament. conform Anexei 1 la prezentul regulament. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. care pot fi divizate odată cu urbanizarea zonei aflate între Cibin şi Guşteriţa. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Servicii aferente funcţiunii de locuire. în lungul unei limite transversale pe parcela iniţială. situate la sud de strada podului. adică paralelele cu limitele laterale ale parcelelor iniţiale. cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe se va înscrie în tipologia gospodăriei tradiţionale specifice cartierului.

în punctul cel mai înalt. 2 la prezentul regulament. regimul de înălţime maxim admis este de un nivel suprateran. 10. având în mod tradiţional funcţiunea de şură. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Suplimentar. 8.Parcelele rezultate în urma divizării se supun reglementărilor prezentului regulament pentru prezenta UTR. urmând tipologia specifică a gospodăriilor tradiţionale din zonă. va fi de 7 m. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintă calcan (în sensul perpetuării regulii tipologice existente) şi se vor retrage de la cealaltă limită laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirii. pentru realizarea sistemului de acces cu poartă înzidită. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Înălţimea maximă admisă a acestui corp de clădire. Acoperişul va respecta următoarele condiţii: • panta va fi constantă (nu vor exista frângeri). Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei. este admisă o mansardă. dar nu mai puţin decât 3 m. • înclinaţia acoperişului va fi cuprinsă între 45 – 55 de grade. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. • învelitoarea va fi realizată din ţiglă ceramică. în punctul cel mai înalt. Pentru clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (neconstruibilă). ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Clădirile vor avea acoperiş în pantă. Regimul de înălţime nu poate depăşi P+M (semnificaţiile prescurtărilor: P – parter. dale înierbate. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Clădirile de locuinţe vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte. conform definiţiei din glosarul anexat. Este posibilă prelungirea faţadei principale în dreptul zonei libere rezultate din retragere. 5. • acoperişul clădirii va fi în două ape. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor amplasa pe aliniament. măsurată la cornişa superioră sau atic în punctul cel mai înalt. inclusiv cele anexe. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. nu va depăşi 9 m. Clădirile. 9. Condiţii generale privitoare la construcţii. măsurată la cornişa superioară. pietriş sau zgură. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Pentru clădirile orientate spre stradă. 11. se admite un regim maxim de înălţime de P+1+M. dale prefabricate. 6. având culori apropiate de cea clasică: roşu-cărămiziu sau brun. tipic gospodăriilor din zonă. Este interzisă amplasarea oricăror construcţii în jumătatea posterioară a parcelei. se vor amplasa exclusiv în jumătatea orientată spre aliniament a parcelei. dar nu mai puţin decât 5 m. M – mansardă). măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. nu va depăşi 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 322 . Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. Nu se admit demisoluri.

se admite un POT maxim de 20%. Pentru parcele mai mari decât 500 mp. 12. SECŢIUNEA 4. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Pentru parcele mai mici decât 500 mp. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Se vor utiliza materiale şi tehnici tradiţionale pentru faţade. Nu se admit. 14. subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul cartier. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Pentru parcele mai mici decât 500 mp. coşuri de fum. Se vor asigura spaţii verzi şi plantate.4. împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. grădini. Pe aliniament se recomandă realizarea porţilor înzidite tradiţionale. tâmplârii ale ferestrelor etc. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. se admite un CUT maxim de 0. minimum trei arbori. Împrejmuirile laterale şi posterioare vor putea fi dublate de garduri vii. 323 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Se recomandă o expresie arhitecturală reţinută.Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului (locuire). porţi. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. livezi sau culturi agricole pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa parcelei. îngropate sau înzidite în construcţie. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. Pentru parcele mai mari decât 500 mp. se admite un POT maxim de 30%. 16. învelitori ale acoperişurilor. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. în prelungirea faţadei principale. Condiţii generale privitoare la construcţii. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. în interiorul aceleiaşi parcele. se admite un CUT maxim de 0. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor.6. 13. în acord cu caracterul arhitectural al zonei. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Se interzice dispunerea antenelor. pe nici o latură a parcelei.

Ilustrarea reglementărilor. varianta 1(se poate opta pentru varianta 1 sau varianta 2) : PUG Sibiu Regulament local de urbanism 324 .

varianta 2 (se poate opta pentru varianta 1 sau varianta 2): 325 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .Ilustrarea reglementărilor.

2. Legea 350/2001. Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Cartierul Iosefin. 3 31 . clădiri sau modificări ale destinaţiei se pot autoriza numai pe baza PUZCP.1. 8 Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire.4) ZCP Cartierul Iosefin este constituită din următoarele subzone. Art. dar numai prin PUZCP aprobat conform legii. 46 terenului. 10 Legea 350/2001. astăzi bd.2. Ocuparea etapizată a oferit oportunitatea adaptării planului de parcelare iniţial la necesităţile evolutive ale oraşului în prima vecinătate extra-muros. 46 legii.2. 562/2003. delimitate conform PUG: SZCP SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. iniţiată în anul 1773 de către municipalitate pe terenul ocupat de citadela tip Vauban începută în 1702. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Conform PUZCP. Victoriei. Ioan Raţiu A. Art. 47 Ordinul MTCT nr. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei ZCP este constituită în principal din teritoriul ocupat de parcelarea pentru locuinţe individuale urbane. Nu se admite elaborarea PUZCP pentru părţi ale ZCP Cartierul Iosefin. ceea ce motivează extinderea spre vest a zonei istorice de referinţă şi implicit a UTR. Acesta va respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate. Art. Banatului. 21 . Art. M 1. actualizată. Dealului SZCP SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. M 1. 562/2003. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE. Art. utilizarea terenului. Art. coeficientul de utilizare a actualizată.2. PATJ Sibiu.3. dincolo de limita parcelării iniţiale. conform legii. M 1. B. procentul de ocupare a terenului sau retragerile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii. Art. Andrei Şaguna – str. 562/2003. actualizată. construirea de clădiri noi. George Coşbuc – str. înălţimea clădirilor. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. Pe parcelele pe care se află sedii de instituţii publice. aprobat conform actualizată. CONDIŢIONĂRI PRIMARE ZCP Cartierul Iosefin se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). PUG Sibiu Regulament local de urbanism 326 Ordinul MTCT nr. 46. aprobată prin Ordinul MTCT nr. Obiectivul 1 (D 1. în special a dezvoltării caracterului reprezentativ al străzii Schewis. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. Ordinul MTCT nr.ZCP Cartierul Iosefin CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. extinderi de Legea 350/2001. Legea 50/1991. Sunt permise adjustări ale limitei ZCP Cartierul Iosefin stabilite prin PUG. lucrările fiind oprite un an mai târziu. SZCP SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. Dr. amplasarea Legea 350/2001. 21. actualizată. Art. prezenta UTR este propusă Zonă construită protejată. 562/2003. clădirilor faţă de aliniament.

Parcelele riverane la strada Andrei Şaguna: clădirile noi orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. conform Anexei 1 la prezentul regulament. SECŢIUNEA 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. Extinderea scuarului existent până la frontul sudic al str. funcţiuni de învăţămînt. Dr. indicativ NP01197. George Coşbuc – str. chimică sau vizuală. funcţiuni de sănătate. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Reabilitarea şi amenajarea intersecţiei str. UTILIZĂRI ADMISE SZCP SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. funcţiuni financiar-bancare. servicii aferente zonelor de locuinţe. conform Normativului privind proiectarea. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. • să nu producă poluare fonică. libere) care revin fiecărui loc. prin eliminarea benzii carosabile utilizate în prezent pentru locuri de parcare. Parcul Petöfi Sándor va păstra destinaţia: spaţii verzi. Dealului Servicii aferente funcţiunii de locuire. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de locuire. 1. desfăşurate. Dealului. prestate în special de proprietari. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. 2. Introducerea prioritară de piste pentru biciclişti pe străzile principale. conform Anexei 1 la prezentul regulament. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Dr. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Dealului Locuinţe. funcţiuni de cult. cu acces direct. Ioan Raţiu – str. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. funcţiuni administrative. Andrei Şaguna – str. funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. 3. SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. în zona de contact cu strada. Grădiniţe. Dealului sub forma unei piaţete urbane cu o importantă componentă pietonală. funcţiuni de cultură. Locuinţe. • activitatea se va desfăşura numai în interior. George Coşbuc – str. pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. Ioan Raţiu Parcelele pe care se află sedii de Instituţii publice îşi păstrează destinaţia. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. UTILIZĂRI INTERZISE 327 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Parterul clădirilor noi.C.

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu faţă de limitele laterale de proprietate faţă de care clădirea învecinată este retrasă. Bulevardul Victoriei. comasare sau divizare a parcelelor. dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie parcelele din cvartalul cuprins între străzile Ioan Raţiu. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. dar nu mai puţin decât 5 m. Andrei Şaguna – str. Andrei Şaguna – str. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice: conform PUZCP. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de parcelare. dar nu mai puţin decât 3 m şi se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă egală cu cel puţin înălţimea clădirii. 7. reparcelare. Banatului şi George Coşbuc. SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. George Coşbuc – str. dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m. CONDIŢII DE AMPLASARE. SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. după care se vor retrage ambele limite laterale cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirii. Ioan Raţiu şi Clădirile vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte dintre ele. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată de la aliniament. regula de amplasare se aplică ambelor aliniamente. Condiţii generale privitoare la construcţii. dar nu mai puţin decât 3 m. Dr.Sunt interzise orice utilizări. Dr. unde clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu 1/3 din înălţimea clădirii. dar nu mai puţin decât 3 m. cu excepţia cvartalului cuprins între străzile Ioan Raţiu. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Dealului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. 8. Dealului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice: conform PUZCP. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă cel puţin egală cu înălţimea clădirii. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice: conform PUZCP. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. Banatului şi George Coşbuc. George Coşbuc – str. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. Ioan Raţiu şi Clădirile se vor alipi în mod obligatoriu limitelor laterale de proprietate care prezintă calcane. SECŢIUNEA 3. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. Bulevardul Victoriei. În cazurile în care parcelele au front la două străzi. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. cu o distanţă cel puţin egală cu o treime din înălţimea clădirii. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 328 . Andrei Şaguna – str. Dr. dar nu mai puţin decât 5 m. Dealului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Ioan Raţiu Clădirile se vor amplasa pe aliniament. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. FORME. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt. unde clădirile se vor retrage cu o distanţă cuprinsă între 3 şi 5 m de la aliniament. SZCP SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. George Coşbuc – str. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str.

Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. nu va depăşi 13 m. Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura şi amenajarea spaţiilor publice vor fi de factură contemporană şi vor reflecta poziţia şi rolul central al zonei. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+2+R. panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaţii de materiale naturale. M – mansardă. Dr. D+P+1+R. nu va depăşi 12 m. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. P – parter. Pentru parcelele riverane străzii Banatului. nu va depăşi 9 m. a placajelor ceramice mate cu montaj uscat şi a sticlei cu transparenţă maximă. conform definiţiilor din glosarul anexat. R – nivel retras). placaje ceramice şi din piatră artificială pozate cu mortar.9. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. nu va depăşi 16 m. SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. P+1+R. Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice. Ioan Raţiu Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane. conform definiţiilor din glosarul anexat. 329 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Suplimentar. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. în punctul cel mai înalt. 10. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. nu va depăşi 9 m. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+1. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. placaje din materiale plastice. D+P+M. în punctul cel mai înalt. M – mansardă. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+1. a pietrei naturale mate. P+2+M. Este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între clădire şi limita posterioară a parcelei. în punctul cel mai înalt. Se recomandă folosirea tencuielillor. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. Suplimentar. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. M – mansardă. P – parter. în punctul cel mai înalt. nu va depăşi 13 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. în sensul realizării de pastişe arhitecturale. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. 2 la prezentul regulament. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice: conform PUZCP . Suplimentar. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+1. 11. nefiind admise pentru faţade panouri din sticlă cu efect de oglindire. P+1+R. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. George Coşbuc – str. Andrei Şaguna – str. R – nivel retras). D+P+M. R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. conform definiţiilor din glosarul anexat. Dealului Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. P – parter. este admisă o mansardă sau un nivel retras. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. se admite un nivel retras sau o mansardă. regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. D+P+1+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol.

culte. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. Orientarea clădirilor se va face obligatoriu cu o fatadă principală spre stradă. discrete şi adecvate contextului elevat. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Cromatica şi limbajul stilistic pentru clădiri noi vor fi contemporane. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include în acest sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor.8m inălţime. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. 13. asociaţii. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. sedii de sindicate. parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. celor de mai sus) fiind obligatoriu vizibile prin imprejmuirile transparente tip grilaj peste soclul opac de max. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Funcţiuni de cultură:20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. documentaţia depusă spre avizare va conţine în mod obligatoriu ilustrări tridimensionale şi. fundaţii. Pentru facilitarea acestei evaluări. Ioan Raţiu Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună în proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă. accesele carosabile. Pentru situaţii care nu conţin locuinţe: Funcţiuni administrative: Sedii de partid. urmând ca PUZCP să reglementeze detaliat tipurile de acoperiri admise. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. grădinile decorative amenajate spre aliniament (acolo unde se practica retragerea de la aliniament cf. după caz. Firidele de branşament vor fi îngropate sau înzidite în construcţie. sedii de birouri . reabilitarea clădirilor existente fiind necesar a fi executată urmărind principiile specifice restaurării componentelor de patrimoniu cultural. Soluţiile de acoperire a clădirilor vor fi supuse evaluării din partea CZMI. 12. cf. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. machete ale propunerii şi ale contextului urban afectat. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei PUG Sibiu Regulament local de urbanism 330 . fonduri etc. Andrei Şaguna – str. Dr. organizaţii neguvernamentale. în interiorul aceleiaşi parcele. 0. Se interzice dispunerea antenelor. minimum trei arbori. Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decât 400 mp: 10% din suprafaţa parcelei Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei.10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. agenţii.Până la probarea PUZCP. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. cf. se recomandă utilizarea acoperirilor cu şarpantă. dar nu mai puţin decât 5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă.

cu condiţia asigurării. George Coşbuc – str. Dealului Pe ansamblul unei parcele. 40 se admite un POT maxim de 25%. 38 se admite un POT maxim de 15%. Andrei Şaguna – str. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice: conform PUZCP. a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaţia zone verzi (UVa. Condiţii generale privitoare la construcţii. SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. 38 se admite un CUT maxim de 0. UVe. George Coşbuc – str.5. 16. prin tranzacţii de terenuri.2. 14. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str. Dr. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str.Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%. Ioan Raţiu Se admite un CUT maxim de 1. Ioan Raţiu Se admite un POT maxim de 55%. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Parcelele pe care se află sedii de instituţii publice: conform PUZCP . cu următoarele două excepţii: Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. SECŢIUNEA 4. UVt). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenţială str.6. 331 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 5. UVs. Andrei Şaguna – str. Dealului Se admite un CUT maxim de 1. Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Pentru parcelele riverane străzii Banatului se admiite un CUT maxim de 1. SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. cu următoarele două excepţii: Pentru parcela bulevardul Victoriei nr.3. George Coşbuc – str. Dealului Se admite un POT maxim de 35%. Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. spaţiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală. Dr. 40 se admite un CUT maxim de 0. Banatului şi SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str.

Şaguna: PUG Sibiu Regulament local de urbanism 332 .Ilustrare pentru parcelele riverane bulevardelor Victoriei şi A.

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. Art.4) A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE Prezenta ZCP se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). M 1. UTILIZĂRI ADMISE Toate subzonele: Parcelele pe care se află sedii ale instituţilor publice sau funcţiunilor de cult îşi păstrează destinaţia. Art. M 1. 8 Amplasarea. Art. 21 B. 562/2003. 46. Art. prezenta UTR este propusă Zonă construită protejată. Nu se admite elaborarea PUZCP pentru părţi ale ZCP Cartierul Turnişor Nord. 10 Legea 350/2001.2. Obiectivul 1 (D 1. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de extinderea fostului sat spre nord-est în lungul drumului principal care traversa aşezarea. Art. 562/2003. utilizarea terenului. extinderea instituţilor publice sau de cult. 1.1. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. procentul de ocupare a terenului sau retragerile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii. PATJ Sibiu. actualizată. Ordinul MTCT nr. 21. Acesta va respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate. Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Conform PUZCP SECŢIUNEA 2. coeficientul de utilizare a terenului. 333 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Legea 350/2001. derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire. M 1. Legea 50/1991.ZCP Cartierul Turnişor Nord CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Art. 46 de aliniament.2. restructurarea. actualizată.2. Sunt permise adjustări ale limitei ZCP Cartierul Turnişor Nord stabilite prin PUG. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.2. amplasarea clădirilor faţă actualizată. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE. conform legii. aprobată prin Ordinul MTCT nr. Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Cartierul Turnişor Nord. actualizată. 3 31 . Art. înălţimea clădirilor. reabilitarea reţelei de spaţii publice şi verzi. prin PUZCP Cartierul Guşterţa aprobat conform legii. 47 Ordinul MTCT nr. conform Anexei 1 la prezentul regulament. 562/2003. C.3. dar numai Ordinul MTCT nr. precum şi orice Legea 350/2001. 562/2003. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Modernizarea infrastructurii edilitare şi stradale.

funcţiuni de învăţămînt. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale. măsurată la cornişa superioră sau atic în punctul cel mai înalt. dar nu mai puţin decât 3 m. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. funcţiuni de sănătate. Condiţii generale privitoare la construcţii. funcţiuni de cultură. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele. DIMENSIUNI Comasarea a cel mult trei parcele alăturate este permisă în condiţiile legislaţiei în vigoare. Suplimentar. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Clădirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintă calcan (în sensul perpetuării regulii tipologice existente) şi se vor retrage de la cealaltă limită laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirii. 3. dale prefabricate. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. conform definiţiilor din glosarul anexat. inclusiv cele anexe se vor amplasa exclusiv în jumătatea orientată spre aliniament a parcelei. D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. în toate cazurile cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire pe fiecare parcelă în proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). funcţiuni administrative. 2 la prezentul regulament. Clădirile. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. 2. este admisă o mansardă sau un nivel retras. 6. dale înierbate. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI Servicii aferente zonelor de locuinţe. D+P+M. funcţiuni comerciale. dar nu mai puţin decât 5 m. 7. 8. evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. 10. pietriş sau zgură. 9. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1+M. P+1+R. P – parter. cu condiţia ca ocuparea cu clădiri a parcelei rezultate să redea ritmul parcelelor care au făcut obiectul operaţiunii de comasare. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Clădirile vor păstra între ele o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Clădirile se vor amplasa pe aliniament. UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. M – mansardă. funcţiuni financiar-bancare. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. CONDIŢII DE AMPLASARE. SECŢIUNEA 3. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR Densificarea ocupării terenurilor prin accesarea capetelor de lot de pe străzi existente sau propuse se va reglementa prin PUZCP.Pentru restul parcelelor: locuinţe. 5. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. R – nivel retras). FORME. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 334 . 4.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Se admite un POT maxim de 1. nu va depăşi 12 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 16. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. nu va depăşi 8 m. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. SECŢIUNEA 4. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras. Se vor asigura spaţii verzi şi plantate. Împrejmuirile laterale şi posterioare vor putea fi dublate de garduri vii. Condiţii generale privitoare la construcţii. Nu se admit. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului (locuire). Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Pe aliniament se recomandă realizarea porţilor înzidite tradiţionale. în prelungirea faţadei principale. • acoperişul clădirii va fi în două ape. grădini. urmând tipologia specifică a gospodăriilor tradiţionale din zonă. Clădirile vor avea acoperiş în pantă. pe nici o latură a parcelei. ÎMPREJMUIRI Se vor respecta prevederile capitolului 3. Se interzice dispunerea antenelor. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 13. având culori apropiate de cea clasică: roşu-cărămiziu sau brun. îngropate sau înzidite în construcţie. dacă aceasta este obligatorie. cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI La calculul indicilor urbanistici se consideră parcela construibilă rezultată în urma realizării operaţiunii de realiniere. 14. minimum trei arbori. în punctul cel mai înalt. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. Nu se admit demisoluri orientate spre stradă. 335 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . în punctul cel mai înalt. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Se admite un POT maxim de 30%. 11. Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Toate subzonele: Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton. 15. Acoperişul va respecta următoarele condiţii: • panta va fi constantă (nu vor exista frângeri). subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. livezi sau culturi agricole pe o suprafaţă reprezentând cel puţin 50% din suprafaţa parcelei. 12.Înălţimea maximă admisă a clădirilor. • înclinaţia acoperişului va fi cuprinsă între 45 – 55 de grade. • învelitoarea va fi realizată din ţiglă ceramică. Se recomandă o expresie arhitecturală reţinută şi utilizarea în cât mai mare mare măsură a materialelor tradiţionale. în interiorul aceleiaşi parcele. în vederea armonizării noilor inserţii cu caracterul general al zonei.

clasate la rândul lor. actualizată.ZCP Centrul Istoric CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Centrul Istoric. Art. 8 Legea 350/2001 actualizată. Obiectivul 1 (D 1. aprobată prin Ordinul MTCT nr. Art. cu un grad de reprezentare scăzut în expresia fondului construit. ZCP Centrul Istoric conţine şi zona de protecţie a oraşului intramuros. Art. Ordinul MTCT nr. Faţă de limita propusă a zonei pot fi efectuate ajustări în urma studiului aprofundat prin PUZCP exclusiv în sensul rectificării locale datorate preciziei relative a suportului topografic furnizat. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE. Nu se admite elaborarea PUZCP pentru părţi ale ZCP Centrul Istoric. 21 Prezenta ZCP se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). intercalate cu locuire urbană şi funcţiuni publice de tip central SZCP Centrul Istoric_02 (Piaţa Mare şi Piaţa Mică) . conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării ZCP Centrul Istoric este alcătuită din teritoriul ocupat de centrul istoric intramuros. 562/2003. Aplicarea acestui demers este considerată necesară datorită lipsei unui studiu de specialitate coerent şi exhaustiv pe de o parte. Subzone ale Zonei Construite Protejate Centrul Istoric. 46. Nu se admite elaborarea PUZCP pentru părţi ale ZCP Centrul Istoric.funcţiuni de stradă comercială şi de reprezentare. Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Centrul Istoric. actualizată. actualizată. intercalate cu locuire urbană şi cu funcţiuni publice de tip central SZCP Centrul Istoric_04 (Mitropoliei) .3. 562/2003. încadrat integral ca ansamblu în Lista Monumentelor Istorice (2004) precum şi secvenţial.funcţiuni de centru istoric comercial şi de reprezentare. sub forma elementelor constitutive.funcţiuni de locuire urbană de tip intramuros. prezentul UTR este propusă Zonă construită protejată.funcţiuni de centru religios şi de reprezentare. 562/2003.4) Legea 350/2001. pe baza studiului de fundamentare: SZCP Centrul Istoric_01 (Piaţa Huet) . precum şi datorită importanţei gestionării patrimoniului cultural materializat prin oraşul intramuros în mod concertat împreună cu zona sa de protecţie pe de altă parte. Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. M 1. Legea 350/2001.2. 10 Ordinul MTCT nr. 47 Legea 50/1991. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. Art. Acesta va respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate. delimitate conform PUG. PATJ Sibiu. 3 31 . 562/2003.funcţiuni de locuire urbană de tip central. cuprinzând şi sistemul defensiv propriu. conform legii.2. cu un grad de reprezentare mediu în expresia fondului construit.1. M 1. M 1.2. Art. sporadic prezenţa unor PUG Sibiu Regulament local de urbanism 336 . 47 Ordinul MTCT nr. Art.2. definită primar prin aplicarea distanţei legale de 100 metri şi rectificarea traseului pe limite cadastrale. 21. intercalate cu locuire urbană şi cu funcţiuni publice de tip central SZCP Centrul Istoric_03 (Nicolae Bălcescu) . mixate cu servicii conexe locuirii şi cu unele funcţiuni de tip central in lungul strazii principale a subzonei SZCP Centrul Istoric_05 (Teatrul Gong) . respectiv pe ax de drum. cu atât mai mult cu cât această zonă proximă conţine manifestări semnificative legate nemijlocit de acesta. Art.

C.funcţiuni de locuire urbană de tip central. cu rol actual de parcaj public şi spaţii verzi. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de 337 Regulament local de urbanism PUG Sibiu .Piaţa Cibin) – funcţiuni de locuire cu un grad de reprezentare scăzut şi mediu în expresia fondului construit. Conform PUG şi PUZCP Centrul Istoric. educaţie şi sănătate SZCP Centrul Istoric_11 (Gimnasticii) .funcţiuni protoindustriale care şi-au păstrat caracterul productiv pe parcursul perioadei istorice de referinţă SZCP Centrul Istoric_17 (Morilor) .fostă funcţiune defensivă cu suprapunerea funcţiunilor publice de loisir. locuire cu un grad de reprezentare scăzut şi mediu în expresia fondului construit.funcţiuni de locuire urbană de tip intramuros. în conjuncţie cu polul funcţional multivalent învecinat şi cu funcţiuni reprezentative ulterioare de tip central SZCP Centrul Istoric_14 (Bastionului .Tipografilor . Se recomandă selectarea soluţiilor arhitecturale pentru intervenţiile cu poziţii şi/sau dimensiuni semnificative pe baza unor concursuri de soluţii.funcţiuni de locuire urbană de tip central. vizat ca potenţial amplasament pentru o dotare culturală majoră. ocupând zona non aedificandi sau înlocuind elemente majore ale sistemului defensiv SZCP Centrul Istoric_23 (Regele Ferdinand) .Plopilor) . SZCP Centrul Istoric_13 (Parcul Astra) . A.porţiune a sistemului defensiv.funcţiuni mixte grefate pe fondul defensiv şi în proximitatea acestuia SZCP Centrul Istoric_15 (Filozofilor) . mixate cu locuire urbană SZCP Centrul Istoric_07 (Movilei) .porţiune de ţesut urban restructurată după principiile urbanismului socialist post 1975 (combinaţie a urbanismului liber cu cel de tip tradiţional) SZCP Centrul Istoric_26 (Piaţa Gării) . fost bastion. sporadic prezenta unor funcţiuni de tip comert-servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_22 (Teclu) .funcţiuni de locuire extramuros cu un grad redus de reprezentare în expresia fondului construit.porţiune a sistemului defensiv cu rol actual de zona de loisir. cu un grad de reprezentare mediu şi ridicat în expresia fondului construit. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Conform PUG şi PUZCP Centrul Istoric. cu un grad de reprezentare scăzut şi mediu în expresia fondului construit.Turnului) .funcţiune polarizatoare de terminal CF. funcţiuni de tip comerţ-servicii.Valea Mare .funcţiuni de locuire urbană de tip intramuros. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Întocmirea PUZCP Centrul Istoric constituie o măsură prioritară a dezvoltării municipiului.funcţiuni de locuire extramuros. cu un grad de reprezentare mediu în expresia fondului construit. cu un grad de reprezentare scăzut în expresia fondului construit.Strada Nouă) . sporadic funcţiuni de tip comerţ-servicii.funcţiuni de tip comerţ-servicii. împreună cu cele două străzi paralele cu râul. industriale şi de infrastructură.Filarmonicii) . sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_20 (Ocnei) . care coagulează funcţiuni publice.Alba Iulia) . sporadic prezenţa unor servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_10 (fortificaţii Coposu) . Segmentul străzii Pulberăriei aflat în incinta industrială va reintra în domeniul public şi va fi deschis circulaţiei. supervizate de administraţia publică. sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_08 (Avram Iancu .Faurului .Magheru) .porţiune de ţesut urban restructurată după principiile urbanismului socialist post 1975 (combinaţie a urbanismului liber cu cel de tip tradiţional) SZCP Centrul Istoric_24 (Pescarilor) – funcţiuni de locuire cu un grad de reprezentare scăzut şi mediu în expresia fondului construit. intercalate cu funcţiuni de tip comerţ-servicii SZCP Centrul Istoric_16 (Scandia). sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_18 (Dârstelor .funcţiuni de locuire extramuros. ocupând zona non aedificandi SZCP Centrul Istoric_25 (Uzinei) . sporadic prezenţa unor funcţiuni de tip comerţ-servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_12 (Cazarma 90) . mixate cu locuire urbană SZCP Centrul Istoric_21 (Pielarilor . cu un grad de reprezentare scăzut în expresia fondului construit.funcţiuni de locuire urbană de tip intramuros. cu un grad de reprezentare scăzut în expresia fondului construit. SZCP Centrul Istoric_27 (Malurile Cibinului) – albia regularizată.funcţiuni de stradă comercială racordată la sistemul drumurilor comerciale în teritoriu. mixate cu servicii conexe locuirii şi cu unele funcţiuni de tip central in lungul străzilor principale ale subzonei SZCP Centrul Istoric_09 (Timotei Popovici . CONDIŢIONĂRI PRIMARE B.funcţiuni de stradă comercială de legătură între nucleul central şi drumuri de legătură cu teritoriul. ocupând zona non aedificandi sau înlocuind elemente majore ale sistemului defensiv SZCP Centrul Istoric_19 (Zidului .funcţiuni de tip central sau comerţ-servicii conexe locuirii SZCP Centrul Istoric_06 (9mai . cultură. cu un grad de reprezentare scazut in expresia fondului construit.

UTILIZĂRI ADMISE Toate subzonele Terenurile ocupate în proporţie de 100% de unităţi sau subunităţi militare. Intervenţiile pe aceste terenuri care au impact urbanistic semnificativ se reglementează exclusiv prin intermediul PUZCP. funcţiuni de cult. în cazul clădirilor construite iniţial pentru locuinţe. 1. funcţiuni de administraţie. servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate). Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Străzi. să se menţină funcţiunea rezidenţială într-o proporţie minimă de 25% din suprafaţa desfăşurată construită la nivel de parcelă. funcţiuni industriale. construcţii şi instalaţii feroviare. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. funcţiuni de cult. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. Modificarea funcţiunilor se va face conform PUZCP. grădini de folosinţă privată. accese. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. funcţiuni de cultură. funcţiuni aferente echipării edilitare. SZCP Centrul Istoric_23 şi SZCP Centrul Istoric_25 Funcţiuni aferente echiparii tehnico-edilitare. Funcţiuni de turism cu caracter intraurban. SZCP Centrul Istoric_10 SZCP Centrul Istoric_12 Funcţiuni de cultură. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. modificări aduse parcelarului. echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Se recomandă ca.Registrul Urbaniştilor din România. alei pietonale. parcaje la sol (exclus garaje individuale). amenajări ale spaţiului public. SZCP Centrul Istoric_04 şi SZCP Centrul Istoric_05 şi SZCP Centrul Istoric_06 şi SZCP Centrul Istoric_07 şi SZCP Centrul Istoric_08 şi SZCP Centrul Istoric_09 şi SZCP Centrul Istoric_11 şi SZCP Centrul Istoric_15 şi SZCP Centrul Istoric_17 şi SZCP Centrul Istoric_18 şi SZCP Centrul Istoric_19 şi SZCP Centrul Istoric_20 şi SZCP Centrul Istoric_21 şi SZCP Centrul Istoric_22 şi SZCP Centrul Istoric_24 Locuinţe. în sensul prezentului regulament: construirea de corpuri de clădire noi. funcţiuni de sănătate. funcţiuni financiar-bancare. SZCP Centrul Istoric_14 şi SZCP Centrul Istoric_16 Se păstrează utilizările actuale. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. funcţiuni de loisir public şi spaţii verzi menţin utilizarea actuală. SZCP Centrul Istoric_01 şi SZCP Centrul Istoric_02 şi SZCP Centrul Istoric_03 şi SZCP Centrul Istoric_13 şi SZCP Centrul Istoric_26 Funcţiuni administrative. supraetajări sau mansardări ale clădirilor. funcţiuni de învăţământ. schimbarea categoriei funcţionale conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni de cultură. conform Anexei 1 la prezentul regulament. extinderi. funcţiuni de cult. funcţiuni publice de sănătate. Prin intervenţii cu impact urbanistic semnificativ se înţeleg. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 338 . locuri de joacă. funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. locuinţe. funcţiuni de învăţămînt. funcţiuni de sănătate. funcţiuni de gospodărire comunală. SECŢIUNEA 2.

echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. conform Anexei 1 la prezentul regulament. • să nu producă poluare fonică. Funcţiuni turistice cu caracter intraurban. aflat în UTR Piaţa Unirii. funcţiuni de sănătate. mobilier urban. funcţiuni de cult. Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. cu respectarea următoarelor condiţii: • satisfacerea suprafeţelor minime (utile. • activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. • să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. cf. Pentru realizarea acestui obiectiv se recomandă studierea simultană a UTR Centru Istoric 12 şi UTR Piaţa Unirii. chimică sau vizuală. Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. Se păstrează funcţiunile de sănătate existente. oglinzi şi cursuri de apă. legii. funcţiuni de cultură. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. Traversări ale cursului de apă. funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. zona va primi utilizarea funcţiuni de învăţământ. congrese şi spectacole. locuri de joacă pentru copii. până la realizarea unui nou sediu spitalicesc unde acestea vor fi relocate. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public. Grădiniţe. fântâni şi jocuri de apă. în sensul păstrării. mobilier urban. • elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupării parcelei.Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. cu următoarele condiţii: • suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp. locuri de joacă etc. Amenajări ale spaţiului public. funcţiuni aferente echipării tehnicoedilitare. • pe parcelă nu vor exista alte funcţiuni. amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. servicii aferente zonelor de locuinţe. Căi de comunicaţie rutieră. Amplasamentul fostei Cazarme 90 este rezervat realizării unui Centru de conferinţe. întreţinerii şi modernizării celor existente. funcţiuni de învăţămînt. prestate în special de proprietari. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. 2. desfăşurate. SZCP Centrul Istoric_05 şi SZCP Centrul Istoric_07 şi SZCP Centrul Istoric_09 şi SZCP Centrul Istoric_11 şi SZCP Centrul Istoric_18 şi SZCP Centrul Istoric_19 şi SZCP Centrul Istoric_21 şi SZCP Centrul Istoric_24 Servicii aferente funcţiunii de locuire. cu respectarea următoarelor condiţii: • încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor turistice. cu specializarea învăţământ superior. Lucrări hidrotehnice şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice. libere) care revin fiecărui loc. funcţiuni financiar-bancare. indicativ NP01197. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI SZCP Centrul Istoric_04 şi SZCP Centrul Istoric_06 şi SZCP Centrul Istoric_08 şi SZCP Centrul Istoric_15 şi SZCP Centrul Istoric_17 şi SZCP Centrul Istoric_20 şi SZCP Centrul Istoric_22 Funcţiuni administrative. cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) într-o proporţie minimă de 50% din suprafaţa construită desfăşurată (SDC). la nivel de parcelă. SZCP Centrul Istoric_27 Alei pietonale şi ciclistice. Amplasamentul acestui obiectiv cuprinde şi terenul de pe latura opusă a bulevardului Coposu. • activitatea se va desfăşura numai în interior. lucrări de modelare a terenului. SZCP Centrul Istoric_23 şi SZCP Centrul Istoric_25 şi SZCP Centrul Istoric_26 – locuinţele colective 339 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . alei pietonale şi ciclistice. După relocarea funcţiunilor de sănătate. conform Normativului privind proiectarea.

se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate exclusiv la parterul clădirilor şi care vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale. P. platforme gospodăreşti) pentru construirea de clădiri de orice fel. cu respectarea următoarelor condiţii: • apartamentele sunt situate la parterul clădirilor. DIMENSIUNI Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric. Odată cu relocarea funcţiunilor spitaliceşti într-un sediu adecvat. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale. 3. Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de parcare. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe prin schimbarea destinaţiei apartamentelor. cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică. urbanistice şi arheologice. cu condiţia ca acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE. • accesul va fi separat de cel al locatarilor. spaţii verzi. P. cabinete individuale de contabilitate. • activitatea nu va perturba locuinţele. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. grădini. SZCP Centrul Istoric_23 şi SZCP Centrul Istoric_25 şi SZCP Centrul Istoric_26 – locuinţele colective Sunt interzise mansardarea. 5. Prin excepţie. Onofreiu vor primi destinaţie universitară. Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinţe în spaţii special destinate acestora prin proiectul iniţial. din grădină sau din zona spaţiilor verzi. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 340 . UTILIZĂRI INTERZISE Toate subzonele: Sunt interzise orice utilizări. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Conform PUZCP. Este interzisă construirea de locuinţe noi. în măsura posibilităţilor şi pe baza unor studii. SECŢIUNEA 3. spaţiile de pe str. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. CONDIŢII DE AMPLASARE. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. măsurat de la poziţia iniţială. supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. SZCP Centrul Istoric_10 Se admit lucrări de întreţinere şi modernizare a spaţiilor spitaliceşti de pe str. alei. Prin realiniere. accese. Se recomandă refacerea parcelarului istoric acolo unde acesta a fost modificat. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. analize şi cercetări preliminare a situaţiei istorice. • accesul se face dintr-o stradă prin faţada principală şi nu din curtea locuinţelor. cabinete de medicină veterinară. Parcele rezultate si destinate realinierilor. vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. FORME.parcelele riverane străzii Malului SZCP Centrul Istoric_17 .parcelele riverane străzii Malului Pentru parcelele riverane străzii Malului. cu condiţia ca acestea fie menţinute în volumetria clădirilor existente. realinierea parcelelor este obligatorie. aliniamentul se va retrage cu 5 m. SZCP Centrul Istoric_16 . birouri individuale de consultanţă. Este interzisă construirea de garaje individuale. cu excepţiile de mai jos.Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente. birouri şi ateliere de proiectare şi design. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. Onofreiu.

Condiţii generale privitoare la construcţii. A. reglementările privind aspectul exterior al clădirilor vor fi stabilite prin PUZCP. textură. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. • reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Pentru categoriile de intervenţie cuprinse la Secţiunea 1. dimensiunile golurilor şi tâmplariei. a) în această situaţie (de excepţie) se regăsesc toate imobilele situate în perimetrul Centrului Istoric. în caz contrar este necesară obţinerea avizului DJCCPCN şi a autorizaţiei de construire. Se recomandă ca şarpantele de factură gotică sau barocă. Art. 6. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele.. dacă nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: • reparaţii la împrejmuiri. în caz contrar este necesară obţinerea avizului DJCCPCN şi a autorizaţiei de construire. se stabilesc următoarele reglementări. Art. clădirea va respecta amprenta la sol a clădirii. clădirea va respecta amprenta la sol a clădirii.3. 11. 7. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. 8.În situaţiile care se încadrează în condiţiile Secţiunii 1. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ Conform PUZCP. punctul 2.. Pentru categoriile de intervenţie cuprinse la Secţiunea 1. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Conform PUZCP. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. Nu se admite staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor declarate clasate pe lista monumentelor istorice. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. b) materialele (compoziţie fizico-chimică. formă. Asigurarea locurilor de parcare necesare pentru aceste clădiri se va face în condiţiile Art. În situaţiile care se încadrează în condiţiile Secţiunii 1. se interzice mansardarea şarpantelor istorice valoroase. 40. 2 la prezentul regulament. punctele 5 şi 6. valoroase şi relativ rare. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Conform PUZCP.3. punctul 2. dacă se pastrează forma. Până la aprobarea PUZCP. 9. să fie consolidate. gabaritele şi numărul de niveluri ale clădirii. punctul 2. clasat în Lista Monumentelor Istorice 2004. clădirea va respecta volumetria. formă. culoare) şi tehnica de punere în operă vor fi identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. punctele 1-4. În situaţiile care se încadrează în condiţiile Secţiunii 1. cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice. A. culoare) şi tehnica de punere în operă vor fi identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. acoperişuri. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. Condiţionări primare. valabile până la aprobarea PUZCP: (1) Lucrări care se pot executa fără obţinerea autorizaţiei de construire. inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări.3. în condiţiile legii. 341 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . a) materialele (compoziţie fizico-chimică. conform principiului universal al apartenenţei indisolubile a unei componente la întregul din care face parte şi aplicabilităţii prevederilor întregului la oricare parte componentă. atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate. 10. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. restaurate şi puse în valoare fără modificări structurale sau de compartimentare. clădirea va respecta amprenta la sol a clădirii. textură. învelitori sau terase. În situaţiile care se încadrează în condiţiile Secţiunii 1. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate.3. punctul 2. al prezentului regulament. • reparaţii şi înlocuiri de tâmplarie interioară şi exterioară. Condiţionări primare.

oglinzi. în limitele proprietăţii.) se prevede realizarea lucrărilor de reabilitare termică la interior. • zugrăveli şi vopsitorii interioare.. Punctul “A .Lucrări care se pot executa fără obţinerea autorizaţiei de construire. a) pentru foraje. precum şi obţinerea avizului DJCCPCN. a cărui raport se va depune spre arhivare la DJCCPCN.. nici în exteriorul construcţiilor şi vor fi avizate de DJCCPCN. 11. c) DJCCPCN poate solicita realizarea unor lucrări de documentare. protecţie sau punere în valoare a straturilor anterioare descoperite. c) DJCCPCN poate solicita realizarea unor lucrări de documentare. în caz contrar este necesară obţinerea avizului DJCCPCN şi a autorizaţiei de construire. fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive. pupitre acoperite sau închise.1. • reparaţii şi înlocuiri de pardoseli. b) orice instalaţii interioare care vor necesita montaj îngropat în pardoseli/tencuieli se vor executa după obţinerea avizului DJCCPCN. • reparaţii la instalaţiile interioare. se recomanda zugrăveli pe bază de var şi vopsitorii pe bază de apă. după caz. • lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente. culoare) şi tehnica de punere în operă vor fi identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane. cu excepţia energiei electrice. în acest sens se va obţine avizul DJCCPCN. a) materialele nu vor conduce la impermeabilizarea planului de călcare.m. a) orice echipamente (de climatizare. culoare) şi tehnica de punere în operă identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. a cărui raport se va depune spre arhivare la DJCCPCN. • zugrăveli şi vopsitorii exterioare.d. • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului. protecţie sau punere în valoare a straturilor anterioare descoperite. anterior executării lucrărilor. textură. contoare ş. formă. textură. de orice fel. (3) al articolului menţionat anterior. • lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă.d. • lucrări de investigare. se recomanda zugrăveli pe bază de var şi vopsitorii pe bază de apă. anterior executării lucrărilor. cu condiţionările tehnice de rigoare. textură. formă. cornişe. b) înlăturarea straturilor anterioare pentru o mai bună aderenţă sau din alte motive tehnice sau estetice este permisă exclusiv după realizarea studiului stratigrafic. menţionat la pct.m. dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor. situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere. blazoane ş.) vor fi montate astfel încât să nu fie vizibile din spaţiul public. a) materialele folosite nu vor creşte gradul de impermeabilitate al finisajului. care sunt amplasate direct pe sol. Montajul în ganguri de acces sau în curţi va fi discret şi fără a degrada fondul construit existent prin săparea de nişe în zidării/pavaje valoroase sau înlăturarea de tencuieli/zugrăveli valoroase. b) pentru înlocuire se va obţine avizul DJCCPCN din timp. În conformitate cu alin. destinate difuzării şi comercializării presei. montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate. la branşamentele şi racordurile exterioare. A. a) materialele folosite nu vor creşte gradul de impermeabilitate al finisajului.pentru reparaţii se vor folosi materialele (compoziţie fizico-chimică. în caz contrar este necesară obţinerea avizului DJCCPCN. conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor clasate ca monumente sau situate în perimetrul ansamblurilor sau siturilor protejate. dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia . sondaje şi săpături se va obţine avizul DJCCPCN pentru descărcarea de sarcină arheologică sau specificând codiţiile de realizare a lucrărilor. • se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete. cercetare. expertizare. b) înlăturarea straturilor anterioare pentru o mai bună aderenţă sau din alte motive tehnice sau estetice este permisă exclusiv după realizarea studiului stratigrafic. a) materialele (compoziţie fizico-chimică.” utilizează structura şi categoriile de lucrări prevăzute în Legea 50/1991 privind Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcţii actualizată. culoare) şi tehnica de punere în operă vor fi identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. executarea PUG Sibiu Regulament local de urbanism 342 a) . cu avizul DJCCPCN şi al autorităţii administraţiei publice locale. firide de racord/branşament. nici în interiorul. cărţilor şi florilor. fără fundaţii şi platforme. în caz contrar este necesară obţinerea avizului DJCCPCN şi a autorizaţiei de construire. precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi. aferente construcţiilor.terasă/şarpantă -. b) în situaţiile în care acest demers este îngreunat de prezenţa elementelor decorative specifice de exterior (profile.2. formă. la ziduri de sprijin şi la scări de acces.a. art. pentru a permite eventuala demontare si conservare muzeistică a sobei de încălzit. coroborat cu principiul universal al aplicabilităţii prevederilor ansamblului/sitului la fiecare imobil component. a) materialele (compoziţie fizico-chimică.. la trotuare.a.

fără autorizaţie de construire a lucrărilor enumerate în articolul 11/L50/1991 este permisa exclusiv pentru subzonele: SZCP Centrul Istoric_ 11. SZCP Centrul Istoric_26. textură. Sunt cu desăvârşire interzise ferestrele. • lucrările la faţadele clădirilor se autorizează în limita păstrării imaginii existente sau cu modificarea în baza studiului de fundamentare (istoric) avizat de DJCCPCN. ferme. b) lucarne noi pot fi executate exclusiv după modelul celor existente la acelaşi acoperiş. Construirea de coşuri noi se poate autoriza exclusiv cu încadrarea în imaginea istorică şi respectarea normelor tehnice în domeniu. Studiile de parament sunt obligatorii în cazul tuturor intervenţiilor pe faţade. profile. a) materialele învelitorii (compoziţie fizico-chimică. după cum urmează: a) materialele pereţilor de închidere (compoziţie fizico-chimică. modificarea sau înlocuirea tâmplăriei existente la ferestre. e) coşurile existente se vor repara utilizând materiale (compoziţie fizico-chimică. Dispunerea acestora spre spaţiul public. SZCP Centrul Istoric_26. textură. cu obligativitatea obţinerii prealabile a avizului DJCCPCN sau CNMI după caz. după caz: • lucrările la sistemele de acoperire (şarpante. geometria elementului de acoperire şi a componentelor sale vor respecta prevederile avizului DJCCPCN. în măsura în care acest tip de intervenţie depreciază valoarea culturală existentă. textură. SZCP Centrul Istoric_26. formă. (2) Lucrări de construire se face pentru orice alt tip de intervenţie. ancadramente. SZCP Centrul Istoric_26. Reconstrucţiile ipotetice vor fi marcate ca atare pentru a nu falsifica documentul de artă sau istorie.a. culoare) şi tehnica de punere în operă vor fi identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. obligatoriu din lemn. este încurajată în special în situaţiile în care opţiunea lucarnelor ar afecta imaginea autentică a profilului stradal.) se vor păstra. culoare) şi geometriei identice cu cele anterioare intervenţiei. c) ferestre de mansardă se vor putea construi doar în pantele acoperişurilor orientate spre spaţiul privat al curţilor. dacă studiul de fundamentare (istoric) nu prevede soluţii alternative. precum şi creşterea performanţelor tehnice în limitele indicate 343 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . formă. textură. Materialele sintetice (plastice) de orice fel sunt interzise. brâie. uşile şi vitrinele din aluminiu sau PVC în sistem rame şi tăblii. accesorii) pentru care studiul de fundamentare (istoric) afirmă necesitatea păstrării/restaurării/refacerii identice. piesele de prindere/fixare vopsite vor avea culori desaturate (nuanţe de gri până la negru). b) elementele constructive şi/sau decorative (cornişe. prin ridicarea/coborârea şarpantei la o cotă de streaşină superioară/inferioară sau prin supraetajare totală sau parţială se pot autoriza exclusiv în baza studiului detaliat al PUZCP Centrul Istoric care va determina posibilităţile de creştere a edificabilului tridimensional al unui imobil. feronerie. în poziţii care să asigure o vizibilitate redusă din spaţiul public.m. c) modificarea golurilor existente sau goluri noi pot fi autorizate în limita respectării compoziţiei geometrice a faţadelor existente sau în scopul refacerii unei situaţii anterioare documentate prin studiul de fundamentare (istoric). culoare) şi tehnici de punere în operă identice cu cele proprii substanţei autentice. bosaje ş. chiar şi în cazul în care aceste coşuri se scot din uz. respectiv reface conform documentaţiei istorice.d. f) modificarea volumului podului prin schimbarea geometriei. avizat de DJCCPCN. DJCCPCN poate admite derogări de la această prevedere în situaţii temeinic fundamentate de studiile preliminare. d) reparaţia. şi numai al străzilor cu prospect îngust care nu permite vizibilitatea pantei de pe trotuarul opus. DJCCPCN poate admite derogări de la această prevedere în situaţii temeinic fundamentate de studiile preliminare. e) realizarea de copertine pentru protecţia accesului din spaţiul public se autorizează exclusiv în baza studiului de fundamentare (istoric) şi numai dacă se dovedeşte existenţa istorică a elementului de acoperire. culoare) şi tehnica de punere în operă vor fi identice cu cele proprii substanţei autentice existente anterior intervenţiei. şi numai respectând următoarele prevederi imperative sau recomandări. Excepţie fac elementele de închidere metalice (grilaje. SZCP Centrul Istoric_26. uşi şi porţi va fi autorizată exclusiv cu condiţia utilizării materialelor (compoziţie fizico-chimică. formă. Compoziţia volumetrică va respecta principiile ilustrate de clădirea în cauză. SZCP Centrul Istoric_26. DJCCPCN poate respinge modificarea/crearea de goluri noi în special în faţade vizibile din spaţiul public. exprimând totodată caracterul contemporan pentru a nu falsifica documentul de artă sau istorie. se admite căderea liberă la streaşină exclusiv în baza argumentaţiei conservative explicite a studiului de fundamentare (istoric). terase) se autorizează în limita păstrării volumului construit existent precum şi a geometriei precise a învelitorii. formă. pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Sistemul de colectare a apelor pluviale va fi racordat la infrastructura de canalizare publică. f) reparaţia sau modificarea soclurilor. d) jgheaburile şi burlanele vor fi realizate doar din tablă de oţel zincat sau cupru netratat (patinarea naturală a cuprului este acceptată cu condiţia de a nu degrada prin murdărire elemente de construcţie adiacente).

corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. formă.3.. textură. i) ca regulă generală până la aprobarea PUZCP Centrul Istoric. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) Conform PUZCP. cromatica. SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. plantările. 11. cu subpunctele aferente. tăierile de arbori. lucrările de modificare sau refacere a pavajului se vor face cu avizul DJCCPCN.d.) precum şi construirea de volume noi. clădirea va respecta volumetria. placările de orice fel se exclud. Este interzisă amplasarea de construcţii în grădinile istorice din interiorul insulei delimitate de străzile 9 Mai. ÎMPREJMUIRI Conform Secţiunea 3. subpunctul B. cu obligativitatea obţinerii avizului DJCCPCN sau CNMI după caz.de studiul de fundamentare (istoric). j) este interzisă executarea de bovindouri sau balcoane.3. prin contrast pozitiv. corpului de clădire sau a elementelor constructive desfiinţate. 11. culoare) şi geometriei identice cu cele anterioare intervenţiei. În situaţiile care se încadrează în condiţiile Secţiunii 1. balcoane ş. spaţiilor publice. punctul B. În situaţiile care se încadrează în condiţiile Secţiunii 1. 14. • lucrările de intervenţie sau construire la împrejmuiri se pot autoriza. Nouă şi Brutarilor. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Conform PUZCP. materialele şi tehnicile de punere în operă utilizate se vor aviza nemijlocit de către DJCCPCN în cazul în care nu se solicită elaborarea studiului de fundamentare (istoric). 13. Cu excepţia situaţiilor documentate istoric. DJCCPCN poate aviza execuţia unor elemente constructive într-o manieră contemporană. şi doar cu respectarea prevederilor ilustrate la punctele A şi B ale prezentelor reglementări de intervenţie. • schimbările de destinaţie se pot autoriza exclusiv în limitele impuse de utilizarea funcţională stabilită prin PUG pentru imobilul în cauză. contextul istoric. se pot autoriza exclusiv în baza studiului detaliat al PUZCP Centrul Istoric care va determina posibilităţile de creştere a edificabilului tridimensional al unui imobil. şi doar cu respectarea prevederilor ilustrate în punctele A şi B ale prezentelor reglementări de intervenţie. amenajarea spaţiilor libere. Art. g) în cazuri temeinic fundamentate prin studiul de specialitate (istoric). va fi autorizată exclusiv cu condiţia utilizării materialelor (compoziţie fizico-chimică.m. punctul 2. 16. cu obligativitatea obţinerii avizului DJCCPCN sau CNMI după caz. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Până la aprobarea PUZCP.. în condiţiile normelor legale în vigoare. Admisibilitatea este condiţionată de utilizarea unor materiale şi tehnici contemporane. de ţinută elevată. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 15. din Art.a. Se va respecta punctul A6. PUG Sibiu Regulament local de urbanism 344 . L. 12. precum şi de reversibilitatea ridicată a intervenţiei. gabaritele şi numărul de niveluri ale clădirii. dacă acest tip de intervenţie pune în valoare. Rebreanu. punctul 2. privind lucrările de intervenţie sau construire la împrejmuiri. clădirea va respecta amprenta la sol a clădirii.4. Este permisă executarea de cursive în curţile interioare. Aspectul exterior al clădirilor. h) modificarea faţadelor prin extinderi de volum (bovindouri. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform PUZCP. lipite sau nu construcţiilor existente. discretă.

M 1.Atelierele Rieger SZCP Cibin Centru_b . Prezenta ZCP include platformele industriale cuprinse între Centrul Istoric şi Cibin. fabrica de postavuri. Ordinul MTCT nr. delimitate conform PUG: SZCP Cibin Centru_a . Art. actualizată. Teritoriul minim de studiu al unui PUZCP este o subzonă a ZCP.2. prezervarea şi valorificarea. Zona este supusă unui regim de restructurare. actualizată. între Piaţa Cibin şi zona Gării. M 1. 46. pentru una sau mai multe subzone enumerate în Secţiunea 1.1. Pe baza concluziilor şi recomandărilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVĂ A VALORII CULTURALE.3. ulterior atelierele fabricii de maşini Rieger. optimizarea legăturilor de circulaţie auto şi pietonale între Centrul Istoric şi cartierul Terezian şi asigurarea suprafeţelor necesare unor obiective şi funcţiuni necesare în zona centrală a oraşului.parcele rezidenţiale str. 3 31 . 562/2003. Se urmăreşte. PUZCP se poate elabora şi aproba pentru întreaga suprafaţă a ZCP Cibin Centru sau se poate elabora şi aproba etapizat.Pim – Siemens SZCP Cibin Centru_e . CARACTERUL ZONEI Zona istorică de referinţă care stă la baza delimitării prezentei ZCP este constituită din teritoriul ocupat de funcţiunile istorice manufacturiere. conform legislaţiei în vigoare şi a directivelor PATJ Sibiu şi PATZ Sibiu. În interiorul zonei. Legea 350/2001.Amylon . 8 345 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . Art.Pim – Siemens.Victoria SZCP Cibin Centru_d . fabrica de spirt. aprobată prin Ordinul MTCT nr. Întreaga zonă este prevăzută să asigure extinderea funcţiunilor tipice zonei centrale spre nord şi. parţial inclus pe lista monumentelor istorice. SZCP Cibin Centru_e . prezentul UTR este propusă Zonă construită protejată. studiile de fundamentare au identificat existenţa unui important patrimoniu construit de factură industrială.Cochet . conform legii.2. în cât mai mare măsură. Art.Libertatea . SZCP Cibin Centru_d . Cibinului SZCP Cibin Centru_f .2.4) Prezenta ZCP este constituită din următoarele subzone.Atelierele Rieger.scuar public A. 562/2003. 47 Ordinul MTCT nr.2. Următoarele subzone vor fi tratate în mod obligatoriu în interiorul aceluiaşi PUZCP:SZCP Cibin Centru_a .Abator SZCP Cibin Centru_c . Art. PATJ Sibiu.parcele rezidenţiale str. a patrimoniului industrial concentrat în zona fostelor ateliere Rieger. 21. pre. fabrica de cazane de aburi. urmărindu-se înlocuirea activităţilor industriale cu utilizări cu carater central şi mixt.ZCP Cibin Centru CADRUL LEGAL SECŢIUNEA 1. Obiectivul 1 (D 1. 562/2003. să impulsioneze dezvoltarea socio-economică a Oraşului de Jos şi a cartierului Terezian. Legea 350/2001. Cibinului. Cele mai importante unităţi economice locate în zonă dau numele subzonelor. inclusiv fosta cazarmă a Honvezilor. aparţinând fostelor ateliere Rieger. prin acesta. care devin unităţi de referinţă în prezentul regulament. abatorul. de asemenea. CONDIŢIONĂRI PRIMARE ZCP Cibin Centru se va reglementa pe bază de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate (PUZCP). M 1.şi protoindustriale. Acesta va respecta Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.

servicii. cf. Art. respectiv extinderea reţelelor edilitare conform PUG şi PUZCP. Art.Târgu Fânului. Cibinului sub forma unei giraţii. PUG. Cibinului ca legătură predominant pietonală. cf. Reconstrucţiei – str. Realizarea unui spaţiu verde public la intersecţia străzilor Târgu Fânului şi Cibinului. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ Pod peste râul Cibin în prelungirea străzii Abatorului. Reutilizarea clădirilor industriale pentru activităţi conforme noilor utilizări reglementate prin PUG (funcţiuni centrale. coeficientul de utilizare a actualizată. aprobată de legea 265/2006. Art. Ordinul MTCT nr. Malului – str. Sunt permise adjustări ale limitei ZCP Cibin Centru stabilite prin PUG. cf. cu caracter şi rol de piaţă publică şi având o importantă componentă pietonală. Modernizarea reţelei stradale existente. 46 Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire. cf. HG 1408/2007. cu acces carosabil rezervat exclusiv riveranilor. C. în vederea reconfigurării nodului str.Până la aprobarea PUZCP autorizarea lucrărilor de construcţii se va face conform prezentului regulament. Reabilitarea subtraversării căii ferate în dreptul străzii Viitorului. Realizarea unui pod suplimentar peste râul Cibin (2 benzi) în zona Piaţa Cibin şi reabilitarea sau înlocuirea celui existent (2 benzi). Art. Art. necesităţilor de aprovizionare şi pentru vehiculele de intervenţie.Atelierele Rieger se instituie interdicţie Legea 350/2001. Râului – str. respectiv realizarea străzilor conform PUG şi PUZCP. după caz. cf. utilizarea terenului. 21 Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se Legea 350/2001 admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. 46 Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea în prealabil a unui studiu de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în urma activităţilor cu caracter industrial. procentul de ocupare a terenului sau retragerile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii. Această utilizare este definitivă şi nu poate fi modificată. temporară de construire până la aprobarea PUZCP Cibin Centru. 46 terenului. actualizată. cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI Utilizarea segmentului străzii Ocnei cuprins între str. locuire etc) PUG Sibiu Regulament local de urbanism 346 . Art. Realinierea străzii Cibinului. străpungere spre strada Rusciorului. actualizată. 562/2003. Subzona SZCP Cibin Centru_f are utilizarea Zonă verde cu rol de agrement. Segmentul străzii Pulberăriei aflat în incinta industrială va reintra în domeniul public şi va fi deschis circulaţiei. Reabilitarea clădirilor cu valoare de patrimoniu existente în zonă. actualizată. actualizată. Art. PUG şi schemei anexate. clădirilor faţă de aliniament. Segmentul străzii Ocnei aflat în incinta industrială va reintra în domeniul public şi va fi deschis circulaţiei.Ocnei . Zidului şi str. şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi de reconstrucţie ecologică. instituţii. înălţimea clădirilor. Legea 50/1991. Modernizarea reţelelor edilitare existente. Lungă – str. dar numai prin PUZCP Cibin Centru aprobat conform legii. 6 Ordonanţa de urgenţă 195/2005. 71 B. Reorganizarea şi reamenajarea intersecţiei străzilor NicolaeTeclu . 10 Pentru unitatea de referinţă SZCP Cibin Centru_a . amplasarea Legea 350/2001. PUG. PUG. HG 1408/2007.

locuri de joacă pentru copii. funcţiuni administrative. cu acces direct. mobilier urban. servicii. lucrări de modelare a terenului. Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes public. planşei de reglementări urbanistice aferente PUG.parcele rezidenţiale str. UTILIZĂRI ADMISE SZCP Cibin Centru_a . servicii aferente zonelor de locuinţe. Amenajări ale spaţiului public. ca punct de plecare pentru elaborarea PUZCP.Libertatea .Pim – Siemens şi SZCP Cibin Centru_e . pe cel puţin ¾ din lungimea faţadelor de contact cu spaţiul public. SZCP Cibin Centru_b . funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. SZCP Cibin Centru_b . conform Anexei 1 la prezentul regulament. funcţiuni de cultură. funcţiuni financiar-bancare. Zidului. funcţiuni de sănătate. în toate cazurile cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire pe fiecare parcelă în proporţie 347 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . unităţi de cazare.Cochet . funcţiuni comerciale cu caracter intraurban.Libertatea . fântâni şi jocuri de apă.Cochet .Siemens şi SZCP Cibin Centru_e . amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir. Ocnei. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. Sunt propuse spre clasare clădirile industriale aparţinând fostelor ateliere Rieger. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni. 1. SECŢIUNEA 2. cf. funcţiuni de învăţămînt.Abator şi SZCP Cibin Centru_c . pentru stocarea vehiculelor la intrarea în Centrul Istoric dinspre Mediaş. conform PUG şi PUZCP. Păstrarea tramei stradale uzinale şi unei cât mai mari părţi a patrimoniului industrial construit în subzona SZCP Cibin Centru_a . funcţiuni de învăţămînt. 2. parcaje publice multietajate subterane.Pim .Atelierele Rieger şi reutilizarea lor pentru activităţi culturale şi din domeniul terţiar: comerţ. funcţiuni de turism cu caracter intraurban. cf. Pulberăriei.Abator şi SZCP Cibin Centru_c . funcţiuni comerciale cu caracter intraurban. funcţiuni de învăţămînt. de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România.parcele rezidenţiale str. locuinţe. Spaţii verzi. SZCP Cibin Centru_f . Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică. Cibinului Servicii aferente zonelor de locuinţe. funcţiuni financiar-bancare.scuar public Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Amenajarea malurilor Cibinului sub forma unei promenade pietonale cu caracter verde.Amylon . Introducerea prioritară de piste pentru biciclişti pe străzile Cibinului. Cibinului Locuinţe.Amylon . respectiv nodul de autostradă Calea Şurii Mari. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str.Realizarea unui parcaj public multietajat subteran. în toate cazurile cu condiţia asigurării funcţiunii de locuire pe fiecare parcelă în proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD).Atelierele Rieger Funcţiuni administrative. Cibinului Funcţiuni administrative. funcţiuni de sănătate. legii 422/2001. funcţiuni de cultură. Nicolae Teclu. funcţiuni de cultură.Victoria şi SZCP Cibin Centru_d . funcţiuni de turism cu caracter intraurban. oglinzi şi cursuri de apă. alei pietonale şi ciclistice. funcţiuni financiar-bancare. funcţiuni de sănătate.Victoria şi SZCP Cibin Centru_d .

FORME. reparcelare. la clădirile care la parter au funcţiuni cu acces public. Se recomandă păstrarea clădirilor industriale realizate anterior anului 1945 . SZCP Cibin Centru_f . Se admit operaţiunile de parcelare. SZCP Cibin Centru_a . Cibinului Se admit operaţiuni de divizare.scuar public Sunt interzise orice utilizări. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 4. • parcela va avea front la stradă.Zidului şi str. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate.minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD). Această reglementare este definitivă. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. aliniamentul se va retrage cu 5 m. Condiţii generale privitoare la construcţii. a servituţilor stabilite prin PUG şi a legislaţiei în vigoare. măsurat de la poziţia iniţială. 3. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 10%. altele decât în scopul realinierii. DIMENSIUNI Pentru toate parcelele riverane străzii Cibinului. CONDIŢII DE AMPLASARE. SECŢIUNEA 3. După dezafectarea construcţiilor temporare. cu respectarea capitolului 3. 5. • reglementările privind dimensiunile şi suprafeţele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3. SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str. cu excepţia segmentului străzii Ocnei cuprins între str. unde pe latura de vest se va păstra alinierea dată de faţada de est a liceului Independenţa . UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise orice utilizări. realinierea parcelelor este obligatorie. pieţelor sau scuarurilor să conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. sportiv sau de divertisment. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT Pentru întreaga zonă UTR Cibin Centru. cu condiţia ca toate parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: • indicii urbanistici POT şi CUT se vor afla sub valorile maxime admise. Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale. în vederea modernizării şi extinderii amprizei stradale.şi PUG Sibiu Regulament local de urbanism 348 . Prin realiniere.scuar public Se admit funcţiuni de loisir public. cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. accesul se va face la nivelul spaţiului public. SZCP Cibin Centru_f . Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural. comasare sau divizare a parcelelor. Cibinului (segment ce se va redeschide circulaţiei publice). spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. neadmiţându-se ca nivelurile subterane să depăşească în zona faţadei cota de călcare a spaţiului public. altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Parcele rezultate si destinate realinierilor. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE.fostele ateliere Rieger . vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. fără posibilitatea de modificare prin PUZ.Atelierele Rieger Conform PUZCP. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. Condiţii generale privitoare la construcţii.

se recomandă păstrarea acestor părţi şi integrarea lor în clădirile care vor înlocui restul clădirii. aliniamentul existent se retrage cu 5 m. cu excepţia laturii nordice a străzii Teclu.reutilizarea lor conform prezentului regulament.Amylon . vor trece în proprietate publică gratuită sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes şi/sau utilitate publică. SZCP Cibin Centru_d . Fac excepţie parcelele de capăt. În cazul înlocuirii clădirilor industriale din ansamblul central al atelierelor Rieger (halele mici. Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizărilor stradale şi a realinierilor stradale. SZCP Cibin Centru_b . AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR SZCP Cibin Centru_a . clădirile se vor retrage de la limitele laterale şi posterioare ale parcelelor cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. clădirile se vor amplasa pe noul aliniament.fostele ateliere Rieger .Cochet . respectiv fostele spaţii de producţie.Libertatea .Atelierele Rieger Se va stabili prin PUZCP.Victoria Se va stabili pe bază de PUZCP. fără a depăşi înălţimea acestora cu mai mult decât 5 m.Libertatea . unde clădirile se vor retrage de la limita laterală exterioară (învecinată cu incinta industrială) cu minim 3 m. 6. unde clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelei. În cazul înlocuirii clădirilor industriale din ansamblul central al atelierelor Rieger (halele mici. Cibinului Prin realiniere. dar nu mai puţin decât 3 m în cazul limitelor laterale şi nu mai puţin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. dar nu mai puţin decât 3 m în cazul limitelor laterale şi nu mai puţin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. fără a depăşi înălţimea acestora cu mai mult decât 5 m. dar pe o adâncime maximă de 15 m. după care se vor retrage de la ambele limite laterale şi de la cea posterioară cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. realizate anterior anului 1945). după care se vor retrage de la ambele limite laterale şi de la cea posterioară cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. după care se vor retrage de la ambele limite laterale şi de la cea posterioară cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Parcele rezultate si destinate realinierilor. realizate anterior anului 1945). clădirile noi vor respecta amprenta la sol a clădirilor înlocuite.şi reutilizarea lor conform prezentului regulament. unde clădirile se vor dispune pe aliniament. Se recomandă păstrarea clădirilor industriale realizate anterior anului 1945 . 7. În cazul halelor care prezintă tracturi de birouri. SZCP Cibin Centru_c .Siemens Se va stabili prin PUZCP. SZCP Cibin Centru_d . dar nu mai puţin decât 5 m. se recomandă păstrarea acestor părţi şi integrarea lor în clădirile care vor înlocui restul clădirii.Amylon . În cazul halelor care prezintă tracturi de birouri. Cibinului Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelei. SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str. cuprinse între aliniamentul vechi şi cel retras. dar nu mai puţin decât 3 m în cazul limitelor laterale şi nu mai puţin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. cu excepţia laturii nordice a străzii Cibinului.Pim . clădirile noi vor respecta amprenta la sol a clădirilor înlocuite. SZCP Cibin Centru_c . SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str. dar pe o adâncime maximă de 15 m. unde clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelei. cu excepţia laturii nordice a străzii Teclu.Victoria Se va stabili prin PUZCP. Până la elaborarea PUZCP.Abator Se va stabili prin PUZCP.Siemens Se va stabili pe bază de PUZCP. dar pe o adâncime maximă de 15 m măsurată de la aliniament.Pim .Abator Se va stabili pe bază de PUZCP.Cochet . În urma realinierii. SZCP Cibin Centru_b . AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 349 Regulament local de urbanism PUG Sibiu . respectiv fostele spaţii de producţie. la toate parcelele cuprinse în SZCP Cibin Centru_e.

conform definiţiilor din glosarul anexat. măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras.Cochet . SZCP Cibin Centru_b . SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str. prin calitatea lor. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. realizate anterior anului 1945). Înălţimea maximă admisă a clădirilor. În cazul înlocuirii clădirilor industriale din ansamblul central al atelierelor Rieger (halele mici. SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str. Se vor respecta accesele trasate în PUG şi în schema anexată. P+3+R. necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. nu va depăşi 20 m. Cibinului Regimul minim de înălţime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este P+3. 10. se recomandă păstrarea acestor părţi şi integrarea lor în clădirile care vor înlocui restul clădirii. nu va depăşi 16 m. vor reflecta poziţia şi rolul central al zonei şi. clădirile se vor retrage unele faţă de celelalte cu cel puţin înălţimea clădirii celei mai înalte. R – nivel retras). Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric. clădirile noi vor respecta amprenta la sol a clădirilor înlocuite. CIRCULAŢII ŞI ACCESE Se vor respecta prevederile capitolului 3. nefiind admise pentru faţade panouri PUG Sibiu Regulament local de urbanism 350 . În cazul halelor care prezintă tracturi de birouri. 2 la prezentul regulament. Suplimentar.Amylon .fostele ateliere Rieger .Siemens Se va stabili pe bază de PUZCP.Pim .SZCP Cibin Centru_a . Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M. D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol. Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice. 11. Condiţii generale privitoare la construcţii.Abator şi SZCP Cibin Centru_c .Libertatea . STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura şi amenajarea spaţiilor publice vor fi de factură contemporană. se propune redeschiderea în totalitate a Aleii Şcolarilor. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. Cibinului Este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între clădire şi limita posterioară a parcelei. 9.Victoria şi SZCP Cibin Centru_d . Până la elaborarea PUZCP. D+P+2+M. Se recomandă păstrarea clădirilor industriale realizate anterior anului 1945 . respectiv fostele spaţii de producţie. în punctul cel mai înalt. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor.Atelierele Rieger Distanţa între clădiri nu va fi mai mică decât înălţimea celei mai înalte dintre ele. SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenţiale str. fără a depăşi înălţimea acestora cu mai mult decât 5 m. M – mansardă. măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele.şi reutilizarea lor conform prezentului regulament. în sensul realizării de pastişe arhitecturale. P – parter. Nu se admit demisoluri orientate spre spaţii publice. Cibinului Clădirile se vor retrage unele faţă de celelalte cu cel puţin înălţimea clădirii celei mai înalte. 8. măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. Ca alternativă la strada interioară propusă în actuala incintă industrială Independenţa/Pim (situată parţial pe fostul traseu al Aleii Şcolarilor). este admisă o mansardă sau un nivel retras. în punctul cel mai înalt. Înălţimea maximă admisă a clădirilor. vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric.

piaţete urbane. anexa 6 şi RLU aferent PUG. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. fundaţii. Spaţiile verzi necesare se vor grupa de preferinţă în cadrul SZCP Cibin Centru_f . machete ale propunerii şi ale contextului urban afectat. grădini urbane). în proporţie minimă de (conform HG 525/1996. Necesarul de spaţii libere de folosinţă comună aferent subzonelor poate fi comasat în zone verzi care deservesc întreaga UTR. Firidele de branşament vor fi îngropate sau înzidite în construcţie. Soluţiile de acoperire a clădirilor vor fi supuse evaluării din partea CZMI. agenţii. Anexei 1 la prezentul regulament: 10-15 mp/bolnav Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei Pentru situaţii în care se prevăd mai multe dintre utilizările de mai sus în interiorul aceleiaşi parcele. se vor asigura. organizaţii neguvernamentale. minimum trei arbori. panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaţii de materiale naturale. Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii. placaje ceramice şi din piatră artificială pozate cu mortar.din sticlă cu efect de oglindire. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă. În acest sens. fonduri etc. Cap. placaje din materiale plastice. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE Amenajarea spaţiilor verzi se va face pe baza unor documentaţii tehnice de sprecialitate. 12. alei pietonale. se consideră că suprafaţa subzonei SZCP Cibin Centru_f . după caz. Pentru fiecare subzonă a prezentei UTR se vor asigura spaţii verzi după cum urmează: SZCP Cibin Centru_a . cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. scuaruri. Pentru locuinţe. cablurilor de date sau a instalaţiilor de climatizare în poziţii vizibile din spaţiul public. se vor asigura spaţii verzi în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. Se recomandă folosirea tencuielillor. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.Atelierele Rieger Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate. suplimentar faţă de spaţiile verzi generate de celelate funcţiuni.scuar public participă la satisfacerea necesarului de spaţii libere de folosinţă comună şi poate fi scăzută din suprafaţa totală de spaţii verzi necesare. Pentru facilitarea acestei evaluări. leagăn de copii: 10 -15 mp/copil Toate celelalte. sedii de sindicate. sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei Toate celelalte. cf. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta. asociaţii.5% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD) a locuinţelor. documentaţia depusă spre avizare va conţine în mod obligatoriu ilustrări tridimensionale şi. din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Se interzice dispunerea antenelor. spaţii verzi şi plantate pe o suprafaţă minimă de 5. cf. 13. 10): Funcţiuni administrative: Sedii de partid. culte. a placajelor ceramice mate cu montaj uscat şi a sticlei cu transparenţă maximă. Se interzice conducerea apelor meteo