P. 1
Luc Van Tien

Luc Van Tien

|Views: 14|Likes:
Published by giangnam45
Tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu
Tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu

More info:

Published by: giangnam45 on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

L c Vân Tiên

Nguy n ình Chi u

1. Vân Tiên T Th y Xin V

i Thi

Trư c èn xem chuy n Tây Minh G m cư i hai ch nhân tình éo le H i ai l ng l ng mà nghe D răn vi c trư c, lành dà thân sau Trai th i trung hi u làm u Gái th i ti t h nh là câu trau mình Có ngư i qu n Ðông Thành Tu nhân tích c s m sinh con hi n Ð t tên là L c Vân Tiên Tu i v a hai tám, ngh chuyên h c hành Theo th y n u s sôi kinh Tháng ngày bao qu n sân Trình lao ao Văn à kh i ph ng ng giao Võ thêm ba lư c sáu thao ai bì X y nghe m h i khoa thi Vân Tiên vào t tôn sư xin v : "B y lâu c a Thánh d a k Ðã tươi khí tư ng l i xuê tinh th n Nay à g p h i long vân Ai ai mà ch ng l p thân bu i này. Chi lăm b n nh n ven mây Danh tôi ng r ng, ti ng th y bay xa Làm trai trong cõi ngư i ta Trư c lo báo b , sau là hi n vang" Tôn sư bàn lu n tai nàn G m trong s h khoa tràng còn xa Máy tr i ch ng dám nói ra Xui th y thương t xót xa trong lòng Sau d u t n i c trong Ph i toan m t phép phòng h thân Rày con xu ng ch n phong tr n Th y cho hai o phù th n em theo Ch ng may mà g p lúc nghèo Xu ng sông cũng v ng, lên èo cũng an Tôn sư tr l i h u àng Vân Tiên ngơ ng n lòng càng sanh nghi Ch ng hay mình m c vi c chi Tôn sư ngư i d y khoa kỳ còn xa Hay là b i r i vi c nhà Hay là c b c hay là tài sơ B y lâu ra s c công thư H i này ch ng g p còn ch h i nao Nên hư ch ng bi t làm sao Chi b ng h i l i l nào cho minh

Ð ng cho rõ n i s tình Ngõ sau ngàn d m ăng trình m i an Tôn sư ng i hãy th than Ngó ra trư c án th y chàng tr vô H i r ng: V n lý trư ng Sao chưa c t gánh tr vô vi c gì Hay là con hãy h nghi Th y bàn m t vi c khoa kỳ ban trưa Vân Tiên nghe nói li n thưa Ti u sinh chưa bi t n ng mưa th nào Song ư ng tu i h c ã cao Xin th y nói l i âm hao con tư ng Tôn sư nghe nói thêm thương D t tay ra ch n ti n ư ng coi trăng Nhân cơ tàng s d n r ng: Vi c ngư i ch ng khác vi c trăng lên tr i Tuy là soi kh p nơi nơi Khi m , khi t , khi vơi, khi y Sau con cũng t l này L a là trư c ph i h i th y làm chi S con hai ch khoa kỳ Khôi tinh ã r ng, t vi thêm lòa Hi m vì ng a ch y ng xa Th v a ló bóng, gà à gáy tan Bao gi cho t i b c phang G p chu t ra àng, con m i nên danh Sau d u ng ch hi n vinh M y l i th y d y ti n trình ch ng sai Trong cơ bĩ c c thái lai Gi mình cho v n vi c ai ch s n Vân Tiên v i vã t ơn Trăm năm d c gi keo sơn m t l i. 2. Vân Tiên Lên ư ng G p Lũ Sơn Dài

Ra i v a r ng chân tr i Ngùi ngùi ngó l i nh nơi h c ư ng Tiên r ng : Thiên các nh t phương Th y eo o n th m, t vương m i s u Qu n bao thân tr dãi d u Mang ai T L qu y b u Nhan Uyên Bao gi cá nư c g p duyên Ð ng cho con th o ph nguy n tôi ngay K t tách d m n nay M i mê tính ã m y ngày xông sương Ðoái nhìn phong c nh thêm thương Vơi vơi d m cũ, n o ư ng còn xa Chi b ng ki m ch lân gia Trư c là tìm b n sau là nghĩ chân Vi c chi than khóc tưng b ng Ð u em nhau ch y vào r ng lên non Tiên r ng : B chú cõng con Vi c chi nên n i bon bon ch y hoài Dân r ng: Ti u t là ai Hay là m t lũ sơn ài theo tao

Tiên r ng: c s làm sao Hãy d ng gót l i mà trao m t l i Dân nghe ti ng nói khoan thai Kêu nhau ng l i vài l i phân qua Nhân rày có ng lâu la Tên là Ð D , hi u là Phong Lai Nhóm nhau ch n sơn ài Ngư i u s nó có tài khôn ương Bây gi xu ng cư p thôn hương Th y con gái t t qua ư ng b t i Xóm làng ch ng dám nói chi C m thương hai gã n nhi m c nàn. Con ai vóc ng c mình vàng Má ào mày li u dung nhan l nh lùng E khi m c ng hành hung U ng trang th c n sánh cùng th t phu Thôi thôi ch ng dám nói lâu Ch y i cho kh i k o âu t i mình Vân Tiên n i gi n lôi ình H i thăm lũ nó còn ình nơi nao Tôi xin ra s c anh hào C u ngư i cho kh i lao ao bu i này. Dân r ng: Lũ nó còn ây Qua xem tư ng b u thơ ngây ã ành E khi h a h b t thành Khi không mình l i xô mình xu ng hang. Vân Tiên ghé l i bên àng B cây làm g y nh m làng xông vô. Kêu r ng: B ng hung Ch quen làm thói h h i dân Phong Lai m t ph ng ph ng Th ng nào l i dám l y l ng vào ây. Trư c gây vi c d t i mày Truy n quân b n phía ph vây b t bùng Vân Tiên t t h u xung Khác nào Tri u T m vòng Ðương dang Lâu la b n phía v tan Ð u quăng gươm giáo tìm àng ch y ngay Phong Lai tr ch ng k p tay B Tiên m t g y thác r ng thân vong 3. Vân Tiên C u Ki u Nguy t Nga D p r i lũ ki n chòm ong, H i: Ai than khóc trong xe này? Thưa r ng: tôi thi t ngư i ngay Sa cơ nên m i l m tay hung Trong xe ch t h p khôn phô Cúi u tôi l y c u cô tôi cùng Vân Tiên nghe nói ng lòng, Ðáp r ng: Ta ã tr dòng lâu la Khoan khoan ng i ó ch ra Nàng là ph n gái ta là ph n trai Ti u thư con gái nhà ai Ði âu n n i mang tai b t kỳ

Ch ng hay tên h là chi Khuê môn ph n gái vi c gì n ây? Trư c sau chưa hãn d này Hai nàng ai t ai th y nói ra? Thưa r ng: Tôi Ki u Nguy t Nga Còn con tì t t tên là Kim Liên. Quê nhà qu n Tây Xuyên Cha làm tri ph ng i mi n Hà-khê Sai quân em b c thư v Rư c tôi qua ó nh b nghi gia Làm con âu dám cãi cha Ví d u ngàn d m àng xa cũng ành Ch ng qua là s b t bình Hay v y cũng ch ng ăng trình làm chi Lâm nguy ch ng g p gi i nguy Ti t trăm năm cũng b i m t h i Trư c xe quân t t m ng i Ngõ chi ti n thi p l y r i s thưa Chút tôi li u y u ào thơ Gi a ư ng lâm ph i b i dơ ã ph n Hà khê qua ó cũng g n Xin theo cùng thi p n ân cho chàng G p ây ương lúc gi a àng C a ti n ch ng có, b c vàng cũng không Tương câu báo c thù công L y chi cho ph t m lòng cùng ngươi. Vân Tiên nghe nói li n cư i Làm ơn há d trông ngư i tr ơn Nay à rõ ng ngu n cơn Nào ai tính thi t so hơn làm gì Nh câu ki n ngãi b t vi Làm ngư i th y cũng phi anh hùng Ðó mà bi t ch th y chung L a là ây ph i theo cùng làm chi Nguy t Nga bi t ý ch ng i H i qua tên h m t khi cho tư ng. Thưa r ng: Ti n thi p i ư ng Ch ng qua quân t quê hương nơi nào? Phút nghe l i nói thanh tao Vân Tiên há n lòng nào phôi pha Ðông Thành v n thi t quê ta H là L c th tên là Vân Tiên. Nguy t Nga v n ng thuy n quyên Tai nghe l i nói tay li n rút trâm Thưa r ng: Nay g p tri âm Xin ưa m t v t c m làm tin Vân Tiên ngơ m t ch ng nhìn Nguy t Nga li c th y càng thìn n t na V t chi m t chút g i là Thi p thưa chưa d t chàng à làm ngơ C a này là c a v t vơ Lòng chê cũng ph i m t ngơ sao ành Vân Tiên khó n i làm thinh Ch ân ã bu c, ch tình lây ây Than r ng: Ðó khéo trêu ây Ơn kia ã m y c a này r t sang

G p nhau ang lúc gi a àng M t l i cũng nh , ngàn vàng ch ng phai. Nh câu tr ng nghĩa khinh tài Nào ai ch u l y c a ai làm gì. Thưa r ng: Chút ph n n nhi V n chưa bi t l , có khi mích lòng Ai dè nh ng ng anh hùng Th y trâm thôi l i th n cùng cây trâm Riêng than: Trâm h i là trâm Vô duyên chi b y, ai c m mà mơ Ðưa trâm chàng ã làm ngơ Thi p xin ưa m t bài thơ giã t . Vân Tiên ngó l i r ng: Làm thơ cho k p ch ch ch lâu Nguy t Nga ng ti ng xin h u Xu ng tay li n t tám câu năm v n Thơ r i này thi p xin dâng Ng a trông lư ng r ng văn nhân th nào. Vân Tiên xem th y ng t ngào Ai dè s c gái tài cao b c này Ðã mau mà l i thêm hay Ch ng phen T N , cũng tày T Phi Thơ ngâm dũ xu t dũ kỳ Cho hay tài kém gì tài trai Như v y ai nh n thua ai Vân Tiên h a l i m t bài trao ra Xem thơ bi t ý g n xa Mai hòa v n i u, i u hòa v n mai Có câu xúc c nh h ng hoài Ðư ng xa vòi v i, d m dài vơi vơi Ai ai cũng trong tr i G p nhau ta ã c n l i thì thôi. 4. Nguy t Nga V Hà Khê Vân Tiên t giã ph n h i Nguy t Nga than th : "Tình ơi là tình!" Nghĩ mình mà ngán cho mình N i ân chưa tr , n i tình l i vương. N ng n hai ch uyên ương Dây s u ai khéo v n vương vào lòng Vái cùng Nguy t Lão h i ông Trăm năm cho v n ch tòng m i an. H u tình chi b y Ngưu Lang T m lòng Ch c N vì chàng mà nghiêng. Thôi thôi em h i Kim Liên Ð y xe cho ch qua mi n Hà-Khê Tr i qua d u th àng dê Chim kêu vư n hú, t b nư c non Vái tr i cho ng vuông tròn Trăm năm cho v n lòng son v i chàng Phút âu ã t i ph àng Ki u công xem th y lòng càng sinh nghi H i r ng: Nào tr tùy nhi C sao nên n i ra i m t mình?

Nguy t Nga thưa vi c ti n trình Ki u công tư ng n i s tình ch ng vui. Nguy t Nga d hãy ngùi ngùi Nghĩ òi cơn l i s t sùi dòi cơn Lao ao ph n tr chi s n No nao tr ng công ơn chi chàng. Ki u công nghe nói li n can D y r ng: Con hãy ngh an mình vàng Khi nào cha rãnh vi c quan Cho quân quan ó m i chàng sang ây Sao sao ch ng kíp thi ch y Cha nguy n tr ng ơn này thì thôi H u ư ng con khá t m lui Làm khuây d tr cho vui lòng già. Tây l u tr ng i m sang ba Nguy t Nga còn hãy xót xa ph n mình D i chân ra ch n hoa ình Xem trăng r i l i ch nh tình c nhơn Than r ng: Lưu th y cao sơn Ngày nào nghe ng ti ng àn tri âm Ch tình càng tư ng càng thâm Mu n pha khó l t, mu n d m khôn phai Vơi vơi t r ng tr i dài H i ai n cho ai eo phi n Tr vào bèn l y bút nghiên Ð t bàn hương án chúc nguy n th n linh Làu làu m t t m lòng thành H a ra m t b c tư ng hình Vân Tiên. Than r ng: Ngàn d m sơn xuyên Ch ân d , ch duyên nhu m s u. 5. Vân Tiên i Thi

Truy n nàng sau hãy còn lâu Truy n chàng xin k th u chép ra Vân Tiên t cách Nguy t Nga Gi a ư ng l i g p ngư i ra kinh kỳ Xa xem m t mũi en sì Mình cao s d kỳ r t hung Nh câu bình th y tương phùng Anh hùng l i g p anh hùng m t khi. Ch ng hay danh tính là chi M t mình mang gói ra i chuy n gì? Ðáp r ng ta cũng xu ng thi H n Minh tính t , Ô-mi quê nhà. Vân Tiên bi t l chính tà H ngư i d tư ng t là tài cao Ch r ng b ng h u chi giao Tình kia ã g p l nào làm khuây? Nên r ng há d m t cây Mu n cho có ó cùng ây luôn v n. Kia nơi võ mi u h u g n Ðôi ta vào ó ngh chân m t h i. Cùng nhau bày t tên r i Hai chàng t t u lui ra ư ng

6. Vân Tiên H n Minh i trư c Mình v thăm nhà ã H n Minh i trư c t u trư ng Vân Tiên còn hãy h i hương thăm nhà. M ng r ng: Nay con th y ta Cha già nh ng tư ng, m già nh ng trông B y lâu èn sách gia công Con à nên ch tang b ng cùng chăng? Vân Tiên quỳ l y thưa r ng: Ch ng hơn ngư i c cũng b ng ngư i câm (kim) Dám xin cha m yên tâm Ð ng con tr n thanh khâm cho r i M cha th y nói thêm vui L i lo non nư c xa xôi nghìn trùng Cho theo m t gã ti u ng Vi t m t b c d n cùng Vân Tiên Xưa à nh ch lương duyên Cùng quan hưu trí mi n Hàn Giang Con ngư i là Võ Th Loan Tu i v a hai b y dung nhan m n mà Ch r ng H Vi t nh t gia Con i t i ó trao qua thư này Con d u bư c ng thanh mây Dư i chân ã s n m t dây tơ h ng 7. Vân Tiên ra i thi Ghé Võ Công g p b n Song thân d y b o v a xong Vân Tiên cùng gã ti u ng d i chân Ra i tách d m băng ch ng Gió Nam rày ã ưa xuân qua hè L i xem d m li u ư ng hòe Tin ong ngơ ngác, ti ng ve vang d y. Vui xem nư c n non này Nư c sao sóng d n, non v y à cao Màn tr i g m tr i bi t bao Trên nhành chim nói, dư i ao cá cư i Qu n thành nh m ki ng coi ngư i Ki ng xinh như v , ngư i tươi như gi i Hàn-Giang phút ã t i nơi Vân Tiên ra m t m t h i trình thư. Võ công l y c bây gi M ng duyên c m s t m i tơ ng li n Li c coi tư ng m o Vân Tiên Khá khen h L c phư c hi n sinh con Mày t m, m t ph ng, môi son, Mư i phân c t cách vuông tròn mư i phân Nh ng e k T n ngư i T n Nào hay ch ng u ng g n ch giai Nh m à p hòa hai Kìa dâu nam gi n, n trai ông sàng Công r ng: Ngãi t m i sang Mu n lo vi c nư c hãy toan vi c nhà.

Tiên r ng: Nh lư ng nh c gia Ð i khoa d u ng, ti u khoa lo gì Công r ng: Con d c xu ng thi Sao không k t b n mà i t u trư ng G n ây có m t h Vương Tên là T Tr c văn chương t t i Cha à sang tr qua m i Ð ng con cùng gã th chơi m t bài Th p cao, cao th p bi t tài V y sau trư c (trúc) b n cùng mai m i màu. Phút u T Tr c t i h u Võ công s n t m t b u rư u ngon. Công r ng: Này b hai con Thơ hay làm ng rư u ngon thư ng li n Mu n cho Tr c sánh cùng Tiên L y câu "bình th y h u duyên" làm . Song song hai gã giao k L c, Vương hai h ua ngh m t khi Cho hay kỳ l i g p kỳ B ch Hàm há d kém chi Như Hoành Công r ng: Ðơn qu hai nhành B ng vàng, th b c ã ành làm nêu Như chuông ch ng ánh sao kêu Ng n èn r ng t trư c khêu b i mình Thi t trang lương ng ã ành Khá khen hai h tài lành hòa hai. Tr c r ng: Tiên v n cao tài Dám âu én h c sánh vai m t b y Tình c mà g p nhau ây Tr c này xin như ng Tiên rày làm anh Nay à nên nghĩa huynh Xin v mai s thư ng trình cùng nhau. X y âu trăng ã ng u Vân Tiên vào ch n thư l u ngh an. Võ công tr l i h u àng Ðêm khuya d y b o Th Loan m i l i Ngày mai v a r ng chân tr i Ti u nhi trang i m ra nơi lê ình G i là chút nghĩa t ng tình Phòng sau cho kh i b t bình cùng nhau, Bóng trăng v a l nhành dâu Vân Tiên vào t dây lâu xu t hành. Ra i t thu bình minh Th Loan ng trư c lê ình li m dung Thưa r ng: Quân t phó công Xin thương b li u ch tòng ngây thơ T m lòng thương nh gió mưa Ðư ng xa ngàn d m xin ưa m t l i Ngày nay thánh chúa tr i Nguy n cho linh ph ng g p nơi ngô ng Qu n bao chút ph n má h ng Phòng khuê vò võ i trông khôn lư ng Chàng d u cung qu , xuyên dương Thi p xin hai ch tào khương cho b ng Xin ng tham ó b ăng Chơi lê quân l u, chơi trăng quên èn.

Tiên r ng: Như l a m i nhen D trông m t b p mà chen m y lò May duyên r i n d phô Ch nghi Ngô Kh i, hãy lo Mãi Th n Th Loan v i vã lùi chân Vân Tiên t bi t trông ch ng Trư ng An

8. Vân Tiên t Võ Công lên ư ng ra kinh thi G p Vương T Tr c, Tr nh Hâm, Bùi Ki m Xa xa v a m y d m ư ng G p Vương T Tr c v y oàn u i. Tr i qua th y tú sơn kỳ Ph lòng cá nh y g p thì r ng bay Ngư i hay l i g p ki ng hay Khác nào tiên t chơi r y B ng Lai Cùng nhau t chút tình hoài Năm ba chén rư u m t vài câu thơ Công danh ai ch ng ư c mơ Ba t ng c a Võ m t gi nh y qua Cùng nhau bàn b c g n xa Ch tài ch m nh xưa hòa ghét nhau Tr c r ng: R ng xu ng v c sâu M c d u gi n sóng m c d u chơi mây Tiên r ng: H ng h c u bay E khi m i cánh l c b y v sau M ng còn trò chuy n v i nhau Trông ch ng kinh a ã h u t i nơi. Chênh l ch v a xé m t tr i Hai ngư i tìm quán ngh ngơi i kỳ Phút y g p b n c tri Ð u bày tên h m t khi ăng tư ng. M t ngư i qu n Phan-Dương Tên Hâm h Tr nh t m thư ng ngh văn M t ngư i ph Dương-Xuân H Bùi tên Ki m tác ch ng ôi mươi. Hai ngư i k i g p hai ngư i Ð u vào m t quán vui cư i ng nghiêng, Ki m r ng: Nghe ti ng anh Tiên Nay à th y m t ph nguy n ư c ao. Hâm r ng: Chưa bi t th p cao Làm thơ m i rõ b c nào tài năng Bèn kêu ông quán nói r ng: Khá toan s m s a ăn cho b Quán r ng: Th t cá ê h Khô lân, ch ph ng b n b thi u âu. Kìa là thu c lá ư p ngâu Trà ve tuy t i m, rư u b u cúc hương Ð khi ãi khách giàu sang Ðãi ngư i văn v t, ãi tranh anh hùng. Bĩ bàng trà rư u ã xong B n ngư i ng i l i m t vòng làm thơ Ki m, Hâm còn hãy ng n ngơ

Phút thơ Tiên, Tr c, m t gi u xong. Ki m, Hâm xem th y l lùng G m nghi Tiên, Tr c vi t tùng c thi Ch ng hay ông quán cư i chi V tay xu ng chi u m t khi cư i dài. Tiên r ng: Ông quán cư i ai? Quán r ng: Cư i k b t tài thơ Cư i ngư i Tôn T n không l a Trư c à th y máy, ch ng ng a Bàng Quyên. Tr c r ng: L i nói h u duyên Th trông Kinh s có tuy n cùng chăng? Quán r ng: Kinh s ã t ng Coi r i l i khi n lòng h ng xót xa H i th i ta ph i nói ra Vì chưng hay ghét cũng là hay thương Tiên r ng: Trong c chưa tư ng Ch ng hay thương ghét ghét thương l nào? Quán r ng: Ghét vi c t m phào Ghét cay, ghét ng, ghét vào t n tâm. Ghét i Ki t, Tr , mê dâm Ð dân n n i sa h m s y hang. Ghét i U, L a oan Khi n dân lu ng ch u l m than muôn ph n. Ghét i Ngũ Bá phân vân Chu ng b d i trá làm dân nh c nh n Ghét i Thúc Quý phân băc S m u, t i ánh, l ng nh ng r i dân. Thương là thương c thánh nhân Khi nơi T ng, V , lúc Tr n, lúc Khuông Thương th y Nhan T d dang Ba mươi m t tu i, tách àng công danh. Thương ông Gia Cát tài lành G p cơn Hán m t ã ành phôi pha Thương th y Ð ng T cao xa Chí à có chí, ngôi mà không ngôi Thương ngư i Nguyên lư ng ngùi ngùi L b giúp nư c, l i lui v cày Thương ông Hàn Dũ ch ng may S m dâng l i bi u t i y i xa Thương th y Liêm, L c ã ra B l i xua u i v nhà giáo dân Xem qua kinh s m y l n N a ph n l i ghét n a ph n l i thương. Tr c r ng: Chùa rách ph t vàng Ai hay trong quán n tàng kinh luân Thương dân sao ch ng l p thân Ð khi n ng h toan ph n làm ma Quán r ng: Nghiêu Thu n th a xưa Khó khăn Sào Ph , khôn ng a H a Do Di, T ch ng kh ng giúp Châu M t mình m t núi ai h u chi ai Ông Y, ông Phó ôm tài K cày ngư i cu c oái hoài chi âu Thái Công xưa m t c n câu Hôm mai sông V m c d u vui chơi Nghiêm Lăng ã m y ua bơi

Cày mây c u nguy t t tơi ao c u Tr n Ðoàn ch ng phút lo âu Gió trăng m t túi, công h u chiêm bao Ngư i nay có khác xưa nào Mu n ra ai c m, mu n vào ai ngăn Hâm r ng: Lão quán nói nhăng D u cho tr i vi c cũng th ng bán cơm G i rơm theo ph n g i rơm Có âu th o mà ch m lên cao. Quán r ng: S m ch p mưa rào nh n m áy gi ng th y bao năm tr i Sông trong cá l i th nh thơi Xem hai con m t sáng ng i như châu U ng thay àn g y tai trâu Nư c xao u v t nghĩ lâu n c cư i. Tiên r ng: Ông quán ch cư i Ðây là nh ng b y ngư i Trư c lâm Cùng nhau k t b n ng tâm Khi c , khi rư u, khi c m, khi thi Công danh phú quý màng chi Sao b ng thong th th m c khi vui lòng R ng như bi n thánh mênh mông D ai l n l i cho cùng v y vay Quán r ng: Ðó bi t ý ây L i kia ã c n l i này thư ng cho. Ki m, Hân là a so o Th y Tiên dư ng y thêm lo trong lòng Khoa này Tiên t u công Hâm d u có u cũng không ra gì. M ng còn bàn b c th phi X y nghe tr ng i m m t khi nh p trư ng K hòm, ngư i tráp y ư ng Lao xao oàn b y, chàng ràng lũ ba. Vân Tiên v a bư c chân ra B ng âu x y g p tin nhà g i thư 9. Vân Tiên ư c tin m m t, quay tr v Khai phong m i t s cơ Mình gieo xu ng t d t d h n hoa. Hai hàng l y ng c nh sa Tr i Nam t B c xót xa o n tràng Anh em ai n y u thương Tr i ơi! Há n l p ư ng công danh Nh ng lăm công to i thành danh Nào hay t m u u minh s m r i G ng nào trong quán yên nơi T th y than th li u l i qui lai Ti u ng th v n than dài Tr i ơi tr i n ph tài ngư i ngay Tr c r ng: Ðã n n i này Ti u ng b u hãy làm khuây ch phi n S m hôm thang thu c gi gìn Ch ta vài b a ra tràng s hay Bây gi kíp rư c th may

tang ph c n i ngày cho xong Dây rơm mũ b c áo thùng C theo trong sách Văn công mà làm. Tiên r ng; Con B c m Nam Nư c non vòi v i ã cam l i nghì Trong mình không cánh không vi L y chi lư t d m, l y chi tách àng Nh p tràng phút l i g p tang Ng n ngơ ngư i , ng ngàng k i. Vi c trong tr i t bi t chi Sao d i, v t i còn gì mà trông Hai hàng l y ng c ròng ròng Tư ng bao nhiêu l i au lòng b y nhiêu Cánh bu m bao qu n gió xiêu Ngàn trùng bi n r ng, chín chi u ru t au. Thương thay chín ch cù lao Ba năm nhũ b bi t bao nhiêu tình Quán r ng: Tr i t thình lình Gió mưa âu phút gãy nhành thiên hương Ai ai trông th y cũng thương L b báo hi u, l ư ng l p thân D u cho chư c qu mưu th n Phong tr n ai cũng phong tr n như ai Éo le ai khéo t bày Ch tài li n v i ch tai m t v n. Ðư ng i m t tháng ch ng g n Khi qua khi l i m y l n xông pha X y âu b n tác v a ra Tr c cùng Hâm, Ki m xúm cùng ưa Tiên. Hâm r ng: Anh ch ưu phi n Khoa này ch ng g p ta nguy n khoa sau Th y nhau khó n i giúp nhau M t v ng mây b c, dàu dàu khá thương Vân Tiên c t gánh lên ư ng Tr nh Hâm ngó l i ôi hàng l y sa. Ði v a m t d m xa xa Phút âu ông quán bôn ba theo cùng Quán r ng: Thương ng anh hùng Ðưa ba hư n thu c phòng h thân Ch ng may g p lúc gian truân Ðương i quá ói thu c th n cũng no Tiên r ng: Cúi i ơn trên T m lòng ngài ng i hãy lo xa g n Quán r ng: Ta cũng bâng khuâng Th y v y nên m i t tr n n ây Non xanh nư c bích vui v y Khi êm rư u cúc, khi ngày trà lan D n thân vào ch n an nhàn Thoát vòng danh l i, lánh àng th phi Nói r i quày qu ra i Vân Tiên xem th y càng nghi trong lòng Trông ch ng d m cũ th ng xông Nghĩ òi cơn l i não nùng òi cơn Nên hư chút ph n chi s n Nh câu dư ng d c, lo ơn sinh thành Mang câu b t hi u ã ành

S m

Nghĩ mình mà th n cho mình làm con Tr n i m t t m lòng son Chí lăm tr n nư c non cho r i Nào hay nư c ch y hoa trôi Nào hay ph n b c như vôi th này M t mình ngơ ng n ư ng mây Khác nào chi c nh n l c b y kêu sương Ð n nay lâm vi c m i tư ng Hèn chi thày d y khoa trư ng còn xa Ti u ng th y v y thưa qua G m ây chi n quê nhà còn lâu Th y sao ch ng ng t cơn s u Mình ã i m i, dòng châu thêm nhu n E khi mang b nh n a ch ng Trong non khó li u, gi a r ng khôn toan. Tiên r ng: Khô héo lá gan Ôi thôi con m t ã mang l y s u M t mù nào th y chi âu Chân i ã m i, mình au như d n Có thân ph i kh vì thân Than ôi! Thân bi t m y l n ch ng may. Ð ng r ng: Tr i t có hay Ra i chưa ng m y ngày l i au M t mình nh m trư c xem sau Xanh xanh b cõi, dàu dàu c cây V n không làng xóm chi ây Xin l n t i ó tìm th y thu c thang. V a may g p khách qua àng Ngư i ngư i u ch vào làng Ð ng Văn D t nhau khi y h i phăng G p th y làm thu c hi u r ng Th y Ngang Ngang r ng: Khá t m ngh an R ng ngày coi m ch u thang m i ành G p ta b nh y t lành B c ti n trong gói s n dàng bao nhiêu? Ð ng r ng: Ti n b c ch ng nhi u: Xin th y nghĩ lư ng ng i u thu c thang, May mà b nh y ng an B c còn hai lư ng trao sang cho thày Ngang r ng: Ta ch n này Ba i n i nghi p làm thày v a ba Sách chi cũng ũ trong nhà N i kinh ã s n, ngo i khoa thêm m u Trư c xem Y h c làm u Sau coi Th th , th c u Ðông y G m trong Ngân h i tinh vi Cùng là Cang M c, thua gì Thanh Nang G m trong T p nghi m lương phang Cùng là Ng to n tr i àng H i xuân V chi s n t quân thân Thu c th i bào ch mư i ph n n nan M ch th i c phú Lư san Ð t vào tay b nh àng t sinh. L c quân, t v t thanh danh Th p toàn, bát v , s n dành n i thương L i thông bát tr n tân phương

Lâm nh m ngo i c m u thang ngũ sài Ð ng r ng: Th y thi t có tài Xin vào coi m ch lu t bài thu c chi. Ngang r ng: L c b u suy B quan bên t , m ch i phù h ng C trong Kinh l c mà thông M ng môn tư ng h a ã xông lên u Tam tiêu, tích nguy t ã lâu Mu n cho giáng h a ph i u tư âm Huỳnh liên, Huỳnh bá, Huỳnh c m Gia vào cho b i nhi t tâm m i bình Ngoài th i cho i m v n linh Trong th i cho u ng hoàn tình m i xong Khá trao hai lư ng vàng ròng B thêm v thu c phòng u thang Ch ng qua làm phúc cho chàng Nào ai òi cu c, òi àn chi ai Ti u ng nh ng ng thi t tài V i vàng m gói, ch ng nài ti n trao Mư i ngày ch ng b t chút nào Thêm au trong d như bào như xoi Ð ng r ng: Vào ó th y coi B nh th i không gi m th y òi ti n thêm. Ngang r ng: N m th y khi êm Tiên sư mách b o m t i m chiêm bao Qu th n ngư i trên cao E khi ư ng sá l nào bi t âu Ti u ng ngươi khá qua c u Cùng ông thày bói u Tây Viên Ti u ng nghe nói i li n G p ông th y bói t ti n mà coi Bói r ng: Ta bói h n hoi Bói hay ã d y, ngươi coi ã y Ta ây nào ph i các thày Bá vơ, bá v t, nói nhây không nh m Ôn nhu n Châu Di c m y năm Sáu mươi b n qu , ba trăm dư hào Huỳnh kim, Dã h c sách cao L c nhâm, L c giáp ch nào ch ng hay Can chi u trong tay Ðã thông tr i t, l i hay vi c ngư i Ð t ti n quan m t b n mươi Khay tr u, chén rư u cho tươi m i thành Thày bèn gieo qu ng linh Chiêm tên tu i y l trình m c chi ng vào rùa v i c thi R i thày coi qu m t khi m i tư ng Ð ng r ng: Ngư i Ðông phương Nhân i buôn bán gi a ư ng ch ng an. Con nhà h L c là chàng Tu i v a hai tám, còn àng thơ ngây. Bói r ng: Ðinh Mão năm nay Hàn chi Giáp tí ngày r y ch ng an M ng kim l i cung càn Tu i này là tu i giàu sang trên i C u tài qu y xa v i

Khen ngư i khéo nói nh ng l i ph nh ta C m ti n gieo xu ng xem qua M t giao, hai sách, l i ba Hào trùng Trang thành là qu l c xung Th y hào ph m u kh c cùng t tôn Hóa ra làm k du h n L i thêm th ng kh c d n hào quan C trông qu y mà bàn Tu i này m i ch u m u tang trong mình Xui nên phát b nh thình lình Vì chưng ma qu l trình r t thiêng Mu n cho b nh y ng yên Ph i tìm thày Pháp ch a chuyên ít ngày Ð ng r ng: Pháp âu ây Bói r ng: Cũng ch n này bư c ra. Pháp hay d y ti ng n xa Tên là Ð o sĩ Trà Hương thôn Ti u ng m i ch y bôn bôn H i thăm o sĩ Hương thôn ch n nào Ch ông buôn bán lao xao Ngư i ta ch vào nhà ch ng xa, Ð ng i m t bu i t i nhà Ð o sĩ xem th y, lòng mà m ng thay Ð ng r ng: Nghe ti ng thày ây Tr ma, m qu , phép thày r t hay Pháp r ng: n ã cao tay L i thêm phù chú xưa nay ai bì Qua sông cá th y x p vi Vào r ng c p th y ph i quỳ l y ưa Pháp hay gió hú kêu mưa Sai chim, khi n vư n, u i l a, v t trâu Pháp hay mi ng ni m m t câu Tóm thâu muôn v t vào b u h linh Phép hay sái u thành binh B n hình làm tư ng phá thành Diêm Vương Phép hay o h a phó thang Ng i gươm , ng giáo khai àng thiên hoang Có ba lư ng b c trao sang Ð ng thày s m s a l p ch a cho Ð ng r ng: Tôi ch ng so o Khuyên thày ra s c ch lo kho giàu B y lâu thày t theo nhau B c dành hai lư ng phòng sau i àng Ch a chuyên b nh y ng an R i tôi s l y em sang cho th y Pháp r ng: V l y sang ây Cho th y toan li u l p àn bày ra Ð ng r ng: Tôi ã lo xa C c vì ngư i b nh nhà ch ng yên Xin thày g ng s c ch u phi n Ra công bùa chú ch a chuyên cách nào, Pháp r ng: Có khó chi sao Ngư i n m ta ch a r i trao phù v Ð ng r ng: Tôi v n th ng h B nh chi mà khi n ch u b ch a chuyên? Pháp r ng: Ta bi t kinh quy n

Ðau Nam ch a B c mà thuyên m i tài Ti u ng nghe l t vào tai Lòng m ng v i vã n m dài ch a chuyên Pháp bàn c t ti ng hét lên M i ông Bàn c t a ti n ch ng miêng Th nh ông Ð i thánh T thiên Th nh bà Vũ H u u li n n ây Th nh ông Nguyên soái Chinh Tây Cùng bà Vương m u sum v y m t khi Th nh ông Ph t t A Di Th p phương chư Ph t phù trì giúp ông L i m i công chúa Ngũ Long Bình Nam ngũ h h i ng an dinh Th nh trong thiên tư ng, thiên binh Cùng là tam ph Ð ng-Ðình xích lân Th nh trong kh p h t qu th n Cũng u xu ng ch n dương tr n vui chơi Cho ngư i ba o phù tr i U ng vào kho m nh như l i ch ng sai, Ti u ng vâng lĩnh theo l i L y phù tr l i toan bài thu c thang Vào nhà thưa v i th y Ngang Pháp phù ã ũ thày toan phương nào? Ngang r ng còn b c trong bao Th i ngươi khá l y mà trao cho thày Ð ng r ng: Tôi hãy ây B nh kia d u khá mình này bán i Tri u Ngang bi t ch ng còn chi Ki m l i tráo chác u i i kh i vòng âu hàng xóm khó lòng E khi mưa n ng ai phòng che Ð ng r ng: Trong gói v ng hoe B i tin nên m c, b i lo nên l m Nh ng lo ch y h t m t trăm M t ve khô xép, ru t t m héo don Thương thay ti n m t t t còn Bơ vơ t khách thon von th này Thôi thôi g ng gư ng kh i ây Tôi i khuyên giáo ngày g o rau Vân Tiên chi xi t n i s u Ti u ng dìu d t qua c u Lá Buôn Ðương khi mưa gió luông tu ng Ngư i bu n l i g p c nh bu n khá thương Xi t bao ăn tuy t n m sương Màn tr i chi u t d m trư ng lao ao D u cho tài trí b c nào G p cơn nguy bi n bi t sao cho thư ng Bơ vơ l khách tha hương Nhân tình nào bi t ai thương mà nh Tiên r ng: i ã ng t ngơ Tìm cây c i b i b ngh chân Ð ng r ng: Ch c n a kh i r ng Tìm nơi quán xá s d ng ngh ngơi Non Tây v a khu t m t tr i T thày dìu d t t i nơi Ð i

10. Tr nh Hâm h i Vân Tiên, trói Ti u

ng trong r ng, xô Vân Tiên xu ng sông

Trư ng thi m t lũ v a v Tr nh Hâm xem l i th y k h i thăm Anh v nay ã hai r m C sao mang b nh còn n m nơi ây Tiên r ng:Tôi v n ch ng may Ch ng hay chư h u khoa này th nao? Hâm r ng: T Tr c cao Tôi cùng Bùi Ki m u vào c nhân M t tôi v trư c vi ng thân Hai ngư i tr vi c có l n i sau Ðương cơn ho n n n g p nhau Ngư i lành n b ngư i au sao ành T ây t i qu n Ðông thành Trong mình có b nh b hành sao xong L n h i n ch n giang trung Tìm thuy n ta s tháp tùng v i nhau Tiên r ng: Tình trư c ngãi sau Có thương xin khá giúp nhau phen này Hâm r ng: Anh t m ng i ây Ti u ng ngươi t i trư c này cùng ta Vào r ng ki m thu c ngo i khoa Phòng khi sóng bi n phong ba b t kỳ Ti u ng v i vã ra i Mu n cho ng vi c qu n gì lao ao Tr nh Hâm trong d gươm ao B t ngư i ng t trói vào g c cây Trư c cho hùm c p ăn mày H i Tiên ph i d ng mưu này m i xong Vân Tiên ng i nh ng i trông Tr nh Hâm v nói ti u ng c p ăn Vân Tiên than khóc n m lăn Có âu i hãm thiên băng thình lình B y lâu t khách lưu linh M t thày m t t l trình nuôi nhau Này à hai ngã phân nhau Còn ai nâng trư c, sau cho mình Hâm r ng: Anh ch ng i tình Tôi xin ưa t i Ðông thành th i thôi Vân Tiên chi xi t l y rơi Bu m à theo gió ch y xuôi m t b Ti u ng b trói khôn v Kêu la ch ng th u b n b r ng hoang Ph n mình còn m t chi màng Cám thương h L c su i vàng bơ vơ Xi t bao nhưng n i v t v Ðò giang nào bi t, b i b nào hay Vân Tiên h n có linh rày Ðem tôi theo v i chân tay cùng Vái r i l y nh ròng ròng Ðêm khuya ng i d a c i tòng ng quên Sơn quân ghé l i m t bên C n dây m trói cõng lên ra àng Ti u ng th c d y mơ màng Xem qua d u v t ràng ràng m i hay

N a m ng n a l i s thay Ch y ra ch n cũ ki m th y Vân Tiên M t tr i v a kh i mái hiên Ngư i buôn k bán ch phiên r n ràng H i thăm bà quán gi a àng B a qua có m y ngư i tang chăng là? Quán r ng: Thôi ã ra ma Khi mai xóm làng ngư i à i chôn Ti u ng nghe nói kinh h n H i r ng bi t ch nào chôn ch ch ng Tay lau nư c m t rưng rưng X y nghe ti ng nói u r ng lao xao Ti u ng v i vã bư c vào Xóm làng m i h i: Th ng nào t i ây? Ð ng r ng t t i ki m th y Ch ng hay ngư i thác m này là ai? Ngư i r ng: M t gã con trai âu khôn bi t, l c loài t i ây Chân tay, m t mũi t t thay Ðau chi nên n i nư c này khá thương. Ti u ng ch ng k p h i han N m lăn bên m khóc than m t h i Ngư i ngư i xem th y thương ôi Kêu nhau vác cu c u lui ra àng Ti u ng n m gi a r ng hoang Che chòi gi m lòng toan tr n b M t mình tÐ iÐ S m i khuyên giáo, t i v qu y ơm D c lòng tr n áo cơm S ng mà tr n nghĩa, thác thơm danh hi n Th này n th Vân Tiên Năm canh ng i d a be thuy n th than Trong khăn l y nh be thuy n th than Cám thương ph n t m c nàn khi không Lênh ênh thuy n gi a bi n Ðông Riêng than m t t m cô b ng ng n ngơ Ðêm khuya l ng l như t Nghênh ngang sao m c, m t m sương bay Tr nh Hâm khi y ra tay Vân Tiên b ngã xô ngay xu ng v i Tr nh Hâm gi ti ng kêu tr i Cho ngư i th c d y l y l i phôi pha Trong thuy n ai n y kêu la Ð u thương h L c, xót xa t m lòng 11. Ngư Ông v t Vân Tiên, ưa v nhà Võ Công Vân Tiên mình l y gi a dòng Giao long dìu vào trong bãi r y V a may tr i ã sáng ngày Ông chài xem th y v t ngay lên b H i con v y l a m t gi Ông hơ b ng d , m hơ m t mày Vân Tiên v a m chân tay Ngìn ngơ h n phách như say m i r i

Ng là mình ph i nư c trôi Hay âu còn hãy ng ng i dương gian Ngư ông khi y h i han Vân Tiên thưa h t m i àng g n xa Ngư r ng: Ngư i cùng ta Hôm mai h m hút m t nhà cho vui Tiên r ng: Ông l y chi nuôi Thân tôi như th trái mùi trên cây May mà trôi n i n ây Không chi báo áp, mình này trơ trơ Ngư r ng: Lòng lão ch ng mơ D c lòng nhân nghĩa, há ch tr ơn Nư c trong r a ru t s ch trơn M t câu danh l i chi s n lòng ây Rày doi mai v nh vui v y Ngày kia h ng gió, êm này chơi trăng M t mình thong th làm ăn Kho quơ chài kéo, m t quăng câu d m Nghêu ngao nay chích mai d m M t b u tr i t vui th m ai hay Kinh luân ã s n trong tay Thung dung dư i th , vui say trong tr i Thuy n nan m t chi c i T m mưa ch i gió trong v i Hàn Giang Tiên r ng: V y cũng m t làng Võ công ngư i g n àng ây chăng? Ngư r ng: Nhà cũng g n Kh i ba khúc v nh th i l n n nơi Tiên r ng: Xưa ã gá l i Sui gia bao n i d i ch ng thương V ch ng là o tào khương Chi b ng t i ó tìm phương g i mình Trăm năm mu n tr n ân tình Ðương khi ho n n n ai ành b nhau Chút nh c u t ơn sâu Xin ưa t i ó trư c sau cho tròn. Ngư r ng: Làm o r con Cũng như s i ch mà lòn trôn kim S bay mà m i cánh chim Bơ vơ c nh l khôn tìm cây xua E khi ch m bư c t i trưa Ch tin sông cũ b n xưa mà l m M y ai ng h o tâm N ng un chóp nón mưa d m áo tơi M y ai hay nghĩ s i Nh nơi nghèo kh , quên nơi sang giàu Ðã ba th tóc trên u G m trong s th thêm âu cho i Vân Tiên thưa ã h t l i Ngư ông ch ng ã tách r i ưa sang D t Tiên vào trư c ti n àng Vũ công xem th y lòng càng h ngươi Ch ng qua s th gian cư i M t lòng gư ng g o chào ngư i ngày xưa Ngư ông ã có công ưa T i ngày sau s lo l a n ơn

Ngư r ng lòng lão ch ng s n Xin tròn nhân ngãi còn hơn b c vàng Nh xưa trong núi Lư san Có ông ngư ph ưa chàng Ngũ viên T i sau ình trư ng thuy n Giúp ngươi H ng Võ qua mi n Ô-giang Xưa còn thương k m c nàn Hu ng nay ai ã quên àng ngãi nhân M t l i g ng giúp keo sơn Ngư ông t giã lui chân xu ng thuy n 12. Võ Công gi ưa v ông Thành, em Vân Tiên b trong hang Thương Tòng

Võ công không ng t lòng phi n Ân tình, th l i khó tuy n ng vay D y Tiên: Ngươi hãy ng i ây Cho ta tr l i sau này lo toan Công r ng: H i m Quỳnh Trang Dò lòng ái n Th Loan th nào M c bay toan li u làm sao V n không ép v , n nào ép con Loan r ng: Gót như son Xưa nay ai n em chôn xu ng bùn Ai cho sen mu ng m t b n Ai t ng chanh kh sánh ph n l u lê Thà không trót ch u m t b N em mình ng c d a k th t phu D c lòng ch i danh nhu R âu có r ui mù th nay Ðã nghe ngư i nói h i này R ng Vương T Tr c u rày th khoa Ta d u mu n k t sui gia H Vương, h Võ m t nhà m i xinh Công r ng: Mu n tr n vi c mình Ph i toan m t chư c d t tình m i xong Nghe r ng trong núi Thương tòng Có hang thăm th m b t bùng khôn ra Ðông thành ngàn d m còn xa Ðem chàng b ó ai mà bi t âu Phút v a trăng ã ng u Vân Tiên ng i trư c nhà c u th than Võ công ra ó d chàng Xu ng thuy n r i s ưa sang Ðông thành Ra i ương lúc tam canh D t vào hang t i b ành Vân Tiên B r i rón rén bư c li n Xu ng gay chèo qu d i thuy n tách xa Tiên r ng: Các chú ưa ta Xin ưa cho t i quê nhà s hay Ghi lòng d c tr n th o ngay M t phen mà kh i, ngàn ngày ch ng quên L ng nghe văng v ng hai bên Tay l n hang t i á trên ch p ch n Vân Tiên khi y hãi hùng Nghĩ ra m i bi t Võ công h i mình

N c cư i con t o tr trinh Ch duyên tráo chác, ch tình lãng xao Nghĩ mình tai n n xi t bao M i lên kh i bi n, l i vào trong hang Dây s u ai khéo vương mang Tránh nơi lư i th g p àng b y cheo Trong hang sau trư c qu nh hiu Mu n ra cho kh i ai dìu d t i Oan gia n ã khéo gây Ôi thôi thân th còn gì mà toan Ðã ành xa cõi nhân gian D a mình vào ch n th ch bàn n m co Ðêm khuya ng n gió th i lò Sương sa lác ác, mưa tro l nh lùng Năm ngày nh n ói khát ròng Nh ba hư n thu c lòng hôm mai 13. Du Th n c u ra kh i hang, g p Lão Ti u cõng Vân Tiên v nhà Du th n xem th y ai hoài Xét trong mình gã có bài phù tiên M i hay là L cVân Tiên Cùng nhau dìu d t u li n em ra Kh i hang m t d m v a xa Ð n nơi i l c tr i à h ng ông Du th n tr l i sơn trung Vân Tiên còn hãy gi c n ng mê man Lão ti u cơm gói s n sàng S m mai sách búa i ngang qua r ng T i ư ng i l c là ch ng X y nghe có ti ng trong r ng th than Hay là yêu quái tà gian Rung cây nhát lão làm ư ng h i nhân Lão ti u li n bư c l i g n Thi t là m t gã văn nhân m c nàn Chi b ng lên ti ng h i han Nhân sao m c vi c tai nàn th nay? Vân Tiên nghe ti ng m ng thay V i vàng gư ng d y trình bày trư c sau Lão ti u nghe nói gi lâu G m trong th s l c u th than ít ngư i trong tuy t ưa than Khó ng i gi a ch , ai màng oái thương Vân Tiên nghe nói m i tư ng Cũng trang n d t bi t ư ng th o ngay Ng a trông lư ng c cao dày C u trong m t thu ơn y tái sinh Mai sau v t i Ðông thành Ð n ơn c u kh m i ành d tôi Lão ti u m i nói thôi thôi Làm ơn mà l i trông h i sao hay Già hay thương k th o ngay Này thôi lão d t nay v nhà Tiên r ng: Trong d xót xa Nay à sáu b a không hòa mùi chi

L i thêm rũ li t t chi Mu n i theo ó mà i khôn r i Lão ti u này ng n c cư i M cơm trong gói mi ng m i Vân Tiên G ng mà ăn u ng cho yên Lão ra s c lão cõng Tiên v nhà 14. H n Minh em v chùa

Kh i ra r ng t i ngã ba May âu g p m t chàng là H n Minh Lão ti u l t t bôn trình H n Minh theo h i s tình m t khi Vân Tiên nghe nói c tri V i m ng b n cũ còn nghi n i mình Minh r ng: Dám h i nhân huynh C sao nên n i thân hình th ni? Tiên r ng: Ch ng xi t nói chi Thân này nào có khác gì cây trôi Lênh ênh gió d p sóng gi i R i ây mai ó, khôn r i gian nan Minh r ng: Ðây khó h i han Xin vào chùa s lu n bàn cùng nhau Ti u r ng: Ch ng dám ng i lâu Vào r ng n c i bán ch u ch phiên H n Minh quỳ g i l y li u Ơn ông c u ng Vân Tiên b n lành Nay hai l ng b c trong mình Tôi xin báo áp chút tình cho ông Ti u r ng: Lão v n tay không M t mình ng n ngơ non tòng hôm mai T m lòng ch ng mu n c a ai Lánh nơi danh l i chông gai c c lòng Kìa non n nư c thong dong Trăng thanh gió mát, b n cùng hươu nai Công h u phú quí m c ai L c r ng gánh vác hai vai tháng ngày Vân Tiên nghe bi t ngư i ngay H i thăm tên h phòng ngày n ơn Lão ti u tr l i lâm sơn Tiên, Minh v i vã ph n hoàn am mây Tiên r ng: Ðã g p khoa này C sao ng c h u ây làm gì? Minh r ng: Xưa d c xu ng thi G p nơi mi u võ cùng i m t l n Anh thì tr l i vi ng thân Tôi thì mang gói trư c l n xu ng kinh Ði v a t i ph Ô Minh G p con quan huy n Ð ng Sinh là chàng Giàu sang th d c ngang G p con gái t t cư ng gian không nghì Tôi bèn n i gi n m t khi V t chàng xu ng ó b i m t giò Mình làm n ai lo Bó tay ch u trói n p cho huy n àng.

Án ày ra qu n Sóc phang Tôi bèn vư t ng c lánh àng n ây V a may l i g p chùa này Mai danh n tích b y ch y náu nương Vân Tiên nghe nói th m thương L i bày m i khúc tai ương ph n mình Minh nghe Tiên nói ng tình Hai hàng châu l y như bình nư c nghiêng Tiên r ng: Thương c i thung huyên Tu i cao tác l n ch u phi n lao ao Trông con như h n trông dào Mình này trôi n i phương nào bi t âu V ng mây giăng b c trên u Ba năm chưa tr n m t câu sinh thành H u tam b t hi u ã ành Ti u ng trư c ã vì mình thác oan Tư ng thôi như c t ru t gan Qu n au chín khúc, ch a chan m y l n. Minh r ng: Ngư i trong tr n Có khi phú quí, có l n gian nan Th p cao vàng bi t tu i vàng G p khi l a màu càng thêm xuê Thôi thôi anh ch v i v ây nương náu toan b thu c thang Bao gi h t lúc tai nàn Ðem nhau ta s l p àng công danh Cam La s m g p cũng xinh Mu n mà Khương t cũng vinh m t i Nên hư có s tr i Bôn chôn sao kh i, i d i sao xong Vân Tiên khi y an lòng nơi am t b n cùng H n Minh Võ công làm vi c tr trinh D t tình h L c, m n tình h Vương. K t nh chư c h i chàng Th Loan h n h lòng càng thêm vui Ngày ngày trang i m ph n gi i Phòng khi g p g ng ng i cho xuê X y âu T Tr c v a v Vào nhà h Võ thăm b Vân Tiên Công r ng: Ch h i thêm phi n Trư c à lâm b nh huỳnh tuy n xa chơi Thương chàng ph n b c i Cũng vì Nguy t Lão xe lơi m i h ng Nghe qua T Tr c ch nh lòng Hai hàng nư c m t ròng ròng như mưa Than r ng: Ch nh nh linh xưa Nghĩa à k t nghĩa, tình chưa ph tình Tr i sao n ph tài lành B ng vàng chưa th y ngày xanh ã mòn Cùng nhau chưa ng vuông tròn Ngư i à s m thác ta còn làm chi Trong i m y b c c tri M y trang ng o, m y ngư i ng tâm Công r ng: Lão cũng thương th m T i duyên con tr s t c m d dang

Thôi thôi khuyên ch th than Lão à tính ng m t àng r t hay T i ây thì l i ây Cùng con gái lão sum v y th t gia Phòng khi hôm s m vào ra Th y Vương T Tr c cũng là th y Tiên Tr c r ng: Ngòi vi t ĩa nghiên Anh em xưa có th nguy n cùng nhau V Tiên là Tr c ch dâu Ch dâu em b n dám âu l i nghì Ch ng hay ngư i h c sách chi Nói sao nh ng ti ng d kỳ khó nghe Hay là h c thói nư c T V ngư i T C ưa v Hoàn Công Hay là h c thói Ðư ng cung V ngư i Ti u L c sánh cùng Th Dân Ngư i nay nào ph i ngư i T n B t Vi g v D Nhân l y l m Nói sao ch ng bi t h th m Ngư i ta há ph i là c m thú sao Võ công h th n bi t bao Ng i trân khôn cãi l nào cho qua Th Loan trong trư ng bư c ra Mi ng cháo: Thày C tân khoa m i v Thi p à ch ng tr n l i th L b s a tráp l i b nâng khăn Ti c thay d th n ng n ng Ðêm thu ch i bóng trăng b y ch y Ch ng ưng thì cũng làm khuây N buông l i nói ch ng vì, ch ng kiêng Tr c r ng: Ai L Ph ng Tiên Hòng toan em thói Ðiêu Thuy n trêu ngươi M ch ng ng n c còn tươi Lòng nào mà l buông l i nguy t hoa H hang v y cũng ngư i ta So loài c m thú v y mà khác chi Vân Tiên anh h i c tri Su i vàng có bi t s ni chăng là Tay lau nư c m t tr ra V nhà s m s a tìm qua Ðông thành Võ công h th n trong mình Năm ngày nhu m b nh th t tình ch t oan Th Loan cùng m Quỳnh Trang M con óng c a cư tang trong nhà 15. Nguy t Nga nhân có L c Ông Ki u Công m i qua, nghe tin Vân Tiên m t, bu n r u than khóc. Ðo n này n th Nguy t Nga Hà khê ph y theo cha h c hành Ki u công lên ch c Thái khanh Ch sai ra qu n Ðông thành chăn dân Ra t kh p h t xa g n H i thăm h L c tìm l n n nơi Khi n quân em b c thư m i

L c ông vâng l nh t i nơi dinh ti n Ki u công h i truy n Vân Tiên L c ông nh n b ng li n khóc than Thưa r ng: Nghe ti ng n vang Con tôi nhu m b nh gi a àng b thây Bi t tin t y nh n nay Phút nghe ngư i h i d này x n xang Ki u công trong d bàng hoàng Tr vào thu t l i cùng nàng Nguy t Nga L c ông ngư i nói cùng cha Duyên con rày ã trôi hoa d t bào Riêng than chút ph n tơ i u Hán giang chưa g p, Ô ki u l i rơi Nàng r ng qu thi t như l i Xin cha sai k m i ngư i vào trong Nguy t Nga ng d a bên phòng Tay ôm b c tư ng khóc ròng như mưa Công r ng: Nào b c tư ng xưa Nguy t Nga con khá em ưa ngư i nhìn L c ông m t bu i ng i nhìn Tay chân m t mũi gi ng y con mình Nguy t Nga l y g i phân minh L c ông khi y s tình m i hay Thương con ph n b c l m thay Nguy n xưa còn ó, con rày i âu Nguy t Nga chi xi t n i s u L c ông th y v y càng au gan vàng Ki m l i khuyên gi i v i nàng Gi i cơn phi n não k o mang l y s u Ngư i i như bóng phù du S m còn t i m t công phu l làng Cũng như ng t ch ng sàng Cũng chưa nên nghĩa tào khang âu mà Cũng như c a s ng a qua Nghĩ nào mà m t hoa cho phi n Nàng r ng: Trư c ã tr n nguy n D u thay mái tóc ph i nhìn m i tơ Công r ng: Ơn trư c ngãi xưa Li n em vàng b c t ưa cho ngư i L c ông cáo t xin lui Tôi âu dám ch u c a ngư i làm chi Ng là con tr m t i Hay âu c t cách còn ghi tư ng này Bây gi con l i th y ây T m lòng thương nh d khuây ng nào? Ng a than: Ð t r ng tr i cao Tre còn măng m t, l nào cho cân L c ông t t lui chân Ki u công sai k gia th n ưa sang Nguy t Nga nhu m b nh th than Năm canh l y ng c, x n xang lòng vàng Nh khi th th t gi a àng Chưa nguôi n i th m, l i vương l y s u Công à ch i b y lâu Thà không cho g p bu i u thì thôi Bi t nhau chưa ng m y h i

K còn ngư i m t tr i ơi là tr i Th xưa t c d ghi l i Thương ngư i quân t bi t i nào phai Ti c thay m t b c anh tài Ngh văn, ngh p võ nào ai dám bì Thương vì èn sách lòng ghi U ng công nào th y ti ng là gì âu Thương vì hai tám trên u Ngư i i như bóng phù du l làng Thương vì chưa ng hi n vang Nư c trôi s nghi p, hoa tàn công danh Thương vì ôi l a ch ng thành Vùa hương, bát nư c ai dành ngày sau Năm canh ch ng ng t gi t châu M t nhìn b c tư ng ru t au như d n Dương gian nay ch ng ng g n Âm cung bi t có thành thân chăng là Ki u công th c d y bư c ra Nghe con than khóc, xót xa lòng vàng Khuyên r ng: Con ch cưu mang G m trong còn m t là ư ng xưa nay Ðàn c m ai n d t dây Ch ng qua con t o i xây không thư ng Nàng r ng: Khôn xi t n i thương Khi không g y gánh gi a ư ng ch ng hay Nay à loan ph ng r b y Nêm nghiêng, g i chính ph n này ã cam Trăm năm th ch ng lòng phàm Sông Ngân ưa b n, c u Lam rư c ngư i Thân con còn ng gi a tr i Xin th b c tư ng tr n i th i thôi Ki u công trong d ch ng vui: "Con ành gi ti t tr n i hay sao?" 16. Thái Sư i h i Nguy t Nga cho con không ư c, nên oán mà xin vua òi i c ng h bên nư c Ô Qua Có ngư i sang c , ngôi cao Thái sư ch c tr ng trong trào s c phong Nghe n con gái Ki u công Tu i v a hai tám, tơ h ng chưa xăng Thái sư dùng l v t sang Mư n ngư i mai chư c k t àng sui gia Ki u công khôn ép Nguy t Nga L nghi ưa l i v nhà Thái sư Thái sư ch ng bi t r ng suy Ðem i u oán gi n s m ghi vào lòng X y âu gi c m i làm hung Ô-qua qu c hi u, binh nhung d y loàn Ðánh vào t i c a Ð ng-Quan S vương phán h i lư ng ban qu n th n Sao cho v ng nư c an dân Các quan ai bi t mưu th n bày ra Thái sư s n có c u nhà V i vàng quỳ g i tâu qua ngai vàng

Thu xưa gi c m i d y loàn Cũng vì tham s c phá tàn Trung Hoa Mu n cho an gi c Ô-qua Ðưa con gái t t giao hòa thì xong Nguy t Nga là gái Ki u công Tu i v a hai tám má h ng ương xinh Nàng ã s c khuynh thành L i thêm r t b c tài tình hào hoa Ðưa nàng v nư c Ô-qua Phiên vương ưng d t là bãi binh S vương nghe t u thu n tình Châu phê khi n s ra dinh Ðông-thành S c phong Ki u Lão Thái Khanh Vi c trong nhà nư c, tr m ành c y ngươi Nguy t Nga nàng y nên ngư i L a ngày tháng chín, hai mươi c ng H Ki u công vâng l nh nhà vua L nào mà dám nói phô i u nào Nguy t Nga trong d như bào Canh chày ch ng ng nh ng thao th c hoài Th t tình trâm n bi ng cài D a mành b xõa tóc dài ng i lo Chiêu Quân xưa cũng c ng H B i ngư i Diên Th h a gây nên Hanh Ngươn sau cũng ch ng yên Vì ngư i Lư K c u hi m còn ghi Hai nàng ch ng ã ph i i M t vì ngay chúa, m t vì th o cha Chiêu Quân nh y xu ng giang hà Thương vua nhà Hán, nàng à quyên sinh H nh Ngươn nh y xu ng Trì-linh Thương ngư i Lương Ng c duyên lành phôi pha Ð n nay ph n b c là ta Nguy n cùng b c tư ng trót à chung thân Tình phu ph nghĩa qu n th n Nghĩa xa cũng tr n, ơn g n cũng nên Nghĩa tình n ng c hai bên N u ngay cùng chúa l i quên ơn ch ng Sao sao m t thác th i xong L y mình báo chúa, l y lòng s phu Ki u công nương g i ang lo Nghe con than th m y câu thêm phi n Kêu vào ng i d a trư ng ti n L y l i d y d cho tuy n thân danh Ch ng qua là vi c tri u ình Nào cho có mu n ép tình con chi Nàng r ng: Con k chi con Bơ vơ chút ph n, m t còn qu n bao Thương cha tu i tác ã cao E khi m l nh bu i nào bi t âu Tu i già bóng x nhành dâu S m xem t i xét, ai h u cho cha Công r ng: Chi xá vi c nhà Hãy an d tr mà qua nư c ngư i Hôm nay ã t i m ng mư i Khá toan s m s a hai mươi t ng hành

Nàng r ng: Vi c y ã ành Còn lo hai ch ân tình chưa xong Con xin sang l y L c ông Làm chay b y b a tr n cùng Vân Tiên Ngõ cho nhân nghĩa v n tuy n Phòng sau xu ng ch n huỳnh tuy n g p nhau Ki u công bi t nghĩ trư c sau D y em ti n b c c p h u ưa i L c ông ra rư c m t khi Nguy t Nga vào t l nghi s n sàng Ngày lành gi ng ăng àn Ăn chay n m t cho chàng Vân Tiên M ra b c tư ng treo lên Trong nhà cho t i láng gi ng u thương Nguy t Nga c t ti ng khóc than Vân Tiên anh h i su i vàng có hay B y ngày r i vi c làm chay Bàn em ti n b c t rày L c ông Trông ch ng mà ch ng th y ch ng Ðã ành m t ch má h ng vô duyên Rày vua g thi p v Phiên Quy t lòng xu ng ch n c u tuy n th y nhau Ch ng chi cũng g i là dâu Mu n lo vi c nư c, ph i âu vi c nhà M t ngày m t bư c m t xa C a này l i cho cha dư ng già. L y r i nư c m t nh sa Ngùi ngùi t giã bư c ra tr v Các quan xe giá b n b Năm mươi th n h u k chân tay Hai mươi nay ã n ngày Các quan b o h ưa ngay xu ng thuy n Nguy t Nga v i khi n Kim Liên Lên m i thân ph xu ng thuy n xem qua Công r ng: D ã xót xa Con ng dùn th ng cho cha th m s u Nàng r ng: Nư c non cao sâu T ây xa cách khôn h u th y cha Thân con v t Ô-qua Ðã ành m t n i làm ma t ngư i Hai phương Nam B c cách v i Con xin g i l i m t l i làm khuây Hiu hiu gió th i ng n cây y là h n tr v rày thăm cha Ki u công l y ng c nh sa Các quan ai n y u thương Ch ng qua vi c quân vương Cho nên ph t hai ư ng xa xuôi Bu m trương thuy n v i tách v i Các quan ưa ón ngùi ngùi ng trông Mư i ngày ã t i i Ð ng Mênh mông bi n r ng ùng ùng sóng xao 17. Nguy t Nga nh y xu ng sông, nh Quan Âm em vô b , Vào vư n g p Bùi Ông em v nuôi, b Bùi Ki m d ngon d ng t.

Ðêm nay ch ng bi t êm nào Bóng trăng v c v c, bóng sao m m Tr i trên l ng l như t Nguy t Nga nh n i tóc tơ ch ng tròn Than r ng: N nư c kìa non C nh th i th y ó, ngư i còn v âu Quân h u u ng ã lâu Lui ra m t b c rèm châu m t mình V ng ngư i có bóng trăng thanh Trăm năm xin g i chút tình l i ây Vân Tiên anh h i có hay Thi p nguy n m t t m lòng ngay v i chàng Than r i l y tư ng vai mang Nh m dòng nư c ch y v i vàng nh y ngay Kim Liên th c d y ho ng thay Cùng quân th n m t b y u lo Cùng nhau u ch ng dám hô Th m toan mưu k ch ng lo l u tình Vi c này là vi c tri u ình Ð c quan hay ng t mình thác oan Mu n cho c n nhi m trăm àng Kim Liên th l y làm nàng Nguy t Nga Trá hôn v nư c Ô qua Ai mà v ch lá, ai mà tìm sâu Tính r i xong x chư c m u Phút âu thuy n ã n u i quan Ð c quan xe giá s a sang Ki u trương long ph ng, rư c nàng v Phiên Ai hay tì t t Kim Liên Ð ng làm hoàng h u nư c Phiên tr n i Nguy t Nga nh y xu ng gi a v i Sóng th n ưa y vào nơi bãi rày Bóng trăng v a khu t ng n cây Nguy t Nga h n hãy chơi rày âm cung Xi t bao sương tuy t êm ông Mình n m gi a bãi l nh lùng ai hay Quan âm thương gái th o ngay Bèn em làng l i rày vư n hoa Dăn r ng: Nàng h i Nguy t Nga Tìm nơi nương náu cho qua tháng ngày Ðôi ba năm n a g n ây V ch ng sau s xum v y m t nơi Nguy t Nga giây phút t nh hơi Ð nh h n m i nghĩ m y l i chiêm bao Thi t hư chưa bi t làm sao Bây gi bi t ki m nơi nào g i thân M t mình lu ng nh ng bâng khuâng Phút âu tr i ã r ng h ng v ng ông M t mình mang b c tư ng ch ng X y âu l i g p Bùi ông d o vư n Ông r ng: Nàng hà phương Vi c chi mà t i trong vư n hoa ta Nàng r ng: Tr n gió hôm qua Chìm thuy n nên n i mình ra th này T i tăm s y bư c t i ây Xin soi xét t i thơ ngây l c ư ng

Bùi ông ng ng m tư ng nàng Ch ng tranh ài các cũng hàng trâm anh Ð u uôi han h i s tình Nàng bàn l i thi t vi c mình bày qua Bùi ông m ng rư c v nhà Thay i xiêm áo nuôi mà làm con R ng: Ta sinh ng ch i non Tên là Bùi Ki m hãy còn kinh Trong nhà không gái h u sinh Ngày nay l i g p minh linh phư c tr i Nguy t Nga ã an nơi Ðêm êm nghĩ lư ng s i g n xa M t lo v nư c Ô-qua E vua b t t i cha già r t oan Hai lo ph n gái h ng nhan S khi b o dư ng mưu toan l gì Nguy t Nga lu ng nh ng s u bi X y âu Bùi Ki m t i khi v nhà T ngày th y m t Nguy t Nga. Ðêm êm tr n tr c phòng hoa m y l n Th y nàng th b c tư ng nhân Nghi m trong tình ý d n lân h i li n Tư ng này sao gi ng Vân Tiên B y lâu th có linh thiêng i u gì? Nàng r ng: Làm ph n n nhi M t câu chánh ti t ph i ghi vào lòng Trăm năm cho tr n o tòng S ng sao thác v y, m t ch ng mà thôi Ki m r ng: Nàng nói sai r i Ai t ng bán t mà ng i ch trưa Làm ngư i trong cõi gió mưa B y mươi m y m t ngư i xưa th y nào Chúa xuân còn vư n ào Ong qua bư m l i bi t bao nhiêu l n Chúa xuân ra kh i vư n xuân Hoa tàn nh y r a như r ng b hoang i ai c y sang giàu Ba xuân d u h t ngàn vàng khôn mua Hay chi như vãi chùa M t căn c a khép, b n mùa l nh tanh Lênh ênh m t chi c thuy n tình Mư i hai b n nư c g i mình vào âu Ai t ng m c áo không bâu Ăn cơm không ũa, ăn tr u không cau Nàng sao ch ng nghĩ trư c sau Gi ôm b c tư ng b y lâu thi t mình, Nàng r ng: T ng c s kinh Làm thân con gái ch trinh làm u Ch ng phen thói nư c Tr nh âu H n ngư i t i gi a vư n dâu t tình Ki m r ng: Ðã bi t s kinh Sao không suy xét n m không H Dương xưa m i góa ch ng Còn mơ nhan s c T ng công cũng v a H cơ l n nh u ưa S m ưa Doãn Ph , t i ng a Tr n Quân

Hán xưa L h u thanh xuân Còn vua Cao t m y d ng D Ky Ðư ng xưa Võ h u thi t gì Di Tông khi tr , Tam Tư lúc già C trong sách v nói ra M t i sung sư ng cũng qua m t i Ai ai cũng trong i Chính chuyên, tr c n t ch t th i cũng ma Ngư i ta ch ng l y ngư i ta Ngư i ta âu l y nh ng là tư ng nhân Cho nên ti c ph n h ng nhan H c òi Như ý v chàng Văn Quâ Nguy t Nga bi t a ti u nhân Làm thinh toan chư c thoát thân cho r i Bùi ông ngon ng t trau d i D nàng cho ng sánh ôi con mình Làm ngư i ch p nh t sao ành H là l ch s , có kinh có quy n T i ây duyên ã bén duyên Trăng thanh gió mát c m thuy n i ai Nh câu: Xuân b t tái lai Ngày nay hoa n , e mai hoa tàn Làm chi thi t ph n h ng nhan Năm canh g i ph ng màn loan l nh lùng V ng phu xưa cũng trông ch ng Ngày xanh mòn m i má h ng phôi pha Thôi thôi khuyên ch th ra V y cùng con lão m t nhà cho xuôi Nguy t Nga gi d ng m ng vui Thưa r ng:Ngư i có công nuôi b y ch y Tôi xin dám g i l i này Hãy tua ch m ch m s v y nhân duyên Tôi xin l y t Vân Tiên Làm chay b y b a cho tuy n th y chung Cha con nghe nói m ng th m D n nhà s a ch ng phòng cho xuê Chi u hoa g i sách b n b C bát b u ch nh t chưng ra 18. Nguy t Nga tr n h Bùi, lão bà g p em v nuôi. X y v a t i lúc canh ba Nguy t Nga l y bút vài câu thơ Dán trên vách ph n m t t Vai mang b c tư ng k p gi ra i Hai bên b b i r m rì Ðêm khuya v ng v g p khi trăng l L ch ng ư ng sá bơ vơ Có b y om óm sáng nh i theo Qua truông r i l i lên èo D kêu giăng gi i, sương gieo l nh lùng Gi y sành p s i th ng xông V a may tr i ã v ng ông ló u Nguy t Nga i ng h i lâu Tìm nơi bàn th ch ngõ h u ngh chân

Ngư i ngay tr i ph t cũng vưng Lão bà ch ng g y trong r ng bư c ra H i r ng: Nàng ph i Nguy t Nga Khá tua g ng gư ng v nhà cùng ta Khi êm n m th t Ph t bà Ngư i à mách b o nên à t i ây Nguy t Nga bán tín bán nghi Ðành li u nh m m t theo i v nhà Bư c vào th y nh ng àn bà Làm ngh bô v i l a là mà thôi Nguy t Nga ành d r i T ây m i h t n i trôi ch n nào H i thăm qua ch n Ô sào Quan san m y d m i vào t i nơi 19. Vân Tiên nh thu n tiên sáng m t, b chùa, T H n Minh i v thăm cha. Ðo n này t i th ra i Vân Tiên thu y nơi chùa chi n N a êm n m th y ông tiên Ðem cho linh dư c m t li n sáng ra K t nhu m b nh ư ng xa Tháng ngày th m thoát k à sáu năm Tu i cha r y ã năm lăm Ch nh lòng nh t i m m châu sa Vân Tiên tr l i quê nhà H n Minh ưa kh i năm ba d m ư ng Tiên r ng: Ta l i h i hương Ơn nhau sau g p khoa trư ng s hay Minh r ng: Em ch ng v n may Ngày xưa m c ph i án ày ch n i Dám âu bày m t ra thi Ðã ành hai ch qui y chùa này Tiên r ng: Phư c g p khoa này Sao sao cũng tính sum v y, cùng nhau M y năm h m hút tương rau Khó nghèo n ph , sang giàu âu quên Lúc hư còn có lúc nên Khuyên ngư i gi d cho b n th o ngay H n Minh tr l i am mây Vân Tiên v m t tháng ch y t i nơi L c ông nư c m t tuôn rơi Ai dè con s ng trên i th y cha Xóm gi ng cô bác g n xa Ð u m ng ch y t i ch t nhà h i thăm Ông r ng: K ã m y năm Con mang t t b nh ăn n m nơi nào Tiên r ng: Ho n n n xi t bao M tôi ph n m , nơi nào vi ng an Ð t bày l v t nghiêm trang Ð c bài văn t trư c bàn minh sinh Su i vàng h n m có linh Ch ng cho con tr lòng thành ngày nay Tư ng b ngu n nư c c i cây

Công cao ngàn trư ng, ngãi dày chín trăng Suy trang n m giá khóc măng Hai mươi b n th o ch ng b ng th i xưa Vân Tiên nư c m t như mưa T r i h i vi c khi xưa nhà Ông r ng: Có nàng Nguy t Nga B c vàng mang giúp, c a nhà ng xuê. Nh nàng nên m i ra b Ch ng chi khó ói b quê i r i Vân Tiên nghe nói h i ơi Ch nh lòng nghĩ l i m t h i giây lâu H i r ng nàng y âu Ð ng con n ó áp câu ân tình L c ông thu t vi c tri u ình Ð u uôi chuy n vãn t tình cùng Tiên Ki u công rày Tây-xuyên Cũng vì m c n nh bi m quy n u i ra Tiên r ng: Cám nghĩa Nguy t Nga Tôi xin qua ó thăm cha nàng cùng Tây-Xuyên ngàn d m th ng xông Ð n nơi ra m t, Ki u công khóc li n Nguy t Nga rày Tây phiên Bi t sao cho ng oàn viên cùng chàng M y thu H Vi t ôi phang Cũng vì máy t o, én nhàn r nhau Th y chàng d l i thêm au Ð t tr i bao n chia bâu cho ành H p hòi ng chút n sinh Trông cho ch i qu tr nhành m u ơn Nói r i l y nh òi cơn Cũng vì m t s oán h n nên gây Thôi con l i bên này Hôm mai th y m t cho khuây lòng già Vân Tiên t y lân la Ôn nhu n kinh s ch khoa ng kỳ 20. Vân Tiên ra kinh thi u Tr ng Nguyên. Vua sai i d p gi c Ô Qua v i H n Minh Năm sau l nh m khoa thi Vân Tiên vào t xin i t u trư ng Tr v thưa v i xuân ư ng Kinh sư ngàn d m m t ư ng th ng ra Vân Tiên d trúng khôi khoa H n suy nhâm tí thi t là năm nay Nh l i th y nói th t hay B c phương g p chu t con rày nên danh Vân Tiên vào t tri u ình L nh ban y mão hi n vinh v nhà X y nghe tin gi c Ô-qua Ph vây quan i binh ba b n ngàn S vương phán trư c ngai vàng Ch sai qu c tr ng d p loàn b y ong Tr ng nguyên t u trư c b r ng: Xin dâng m t tư ng anh hùng binh

Có ngư i h H n tên Minh S c ương H ng Vũ, m nh kình Trương Phi Ngàn xưa m c án tr n i Ph i v nương náu t bi n mình Ch sai tha t i H n Minh òi v S c phong phó tư ng bình di Tiên, Minh tương h i xi t gì m ng vui Nh t thinh ph n phát oai lôi Tiên phong h u t p tr ng h i t n binh Quan sơn ngàn d m ăng trình Lãnh c binh t c phá thành Ô qua Làm trai ơn nư c n nhà Th o cha ngay chúa m i là tài danh Phút âu binh áo quan thành Ô-qua xem th y xu t thành c ang Tư ng phiên hai gã ư ng ư ng M t chàng H a H , m t chàng Th n Long L i thêm C t Ð t nguyên nhung M t hùm râu tư ng hung l lùng H n Minh ra s c tiên phong Ðánh cùng H a H , Th n Long m t h i H n Minh ánh xu ng m t roi Hai chàng u b m t h i m ng vong Nguyên nhung C t Ð t n i xung Hai tay xách búa ánh cùng H n Minh H n Minh s c ch ng dám kinh Th y chàng hóa phép thoát mình tr lui Vân Tiên u i kim khôi Tay c m siêu b c, mình ng i ng a ô M t mình nh m tr n xông vô Th y ngư i C t Ð t bi n yêu ma V i vàng tr ng a lui ra Truy n em máu chó u thoa ng n c Ba quân gươm giáo u giơ Yêu ma xem th y m t gi v tan Sa cơ C t Ð t ch y hoang Vân Tiên gi c ng a băng ngàn u i theo Ðu i qua kh i ng b y ào Khá thương C t Ð t v n nghèo nài bao Ch y qua ngang núi Ô-sào Phút âu con ng a sa hào thương ôi Vân Tiên chém C t Ð t r i Ð u treo c ng a ph n h i b n quân Ôi thôi b n phía u r ng Tr i à t i m t, l c ch ng g n xa M t mình l c n o, vào ra L n theo àng núi, phút à tam canh M t mình trong ch n non xanh Bi t ai mà h i l trình tr ra 21. Vân Tiên g p Nguy t Nga, v tâu vua. Ơn oán tr r i v vinh qui cư i nàng Nguy t Nga. Ðo n này t i th Nguy t Nga ây tính ã hơn ba năm r i

Ðêm khuya chong ng n èn ng i Ch ng hay trong d b i h i vi c chi Quan âm thu trư c nói chi Éo le ph nh thi p lòng ghi nh hoài Ðã ành á nát vàng phai Cũng nguy n xu ng ch n d ài g p nhau Khôn trông m ng b y êm thâu Khôn trông b y qu i c u ưa sao Ph i chi h i ng Nam Tào Ðêm nay cho n êm nào g p nhau Nguy t Nga gư ng giãi cơn s u X y nghe nh c ng a âu t i nhà Kêu r ng: Ai trong nhà? Ðư ng v quan i ch ra cho cùng Nguy t Nga ng i s hãi hùng Vân Tiên xu ng ng a th ng xông bư c vào Lão bà l t t h i chào âu mà t i r ng cao m t mình? Vân Tiên m i nói s tình Tôi là qu c tr ng tri u ình sai ra Ðem binh d p gi c Ô-qua L c ư ng n h i thăm nhà bà ây Lão bà nghe nói s thay Xin ông ch ch p tôi nay m già Vân Tiên ng i ng m Nguy t Nga L i xem b c tư ng lòng à sinh nghi H i r ng: B c y tư ng chi Khen ai v dung nghi gi ng mình Ð u uôi chưa rõ s tình Lão bà khá nói tính danh cho tư ng Lão bà ch ng dám l i gian Tư ng này v n thi t ch ng nàng ng i ây Tiên r ng: Nàng xách l i ây Nói trong tên h tư ng này ta nghe Nguy t Nga lòng r t kiêng dè M t th i gi ng m t, còn e l ngư i Ng i che tay áo h ngươi Vân Tiên th y v y m m cư i m t khi R ng: Sao nàng ch ng nói i Hay là ta h i ng chi chăng là Nguy t Nga khép nép thưa qua: Ngư i trong b c tư ng tên là Vân Tiên Chàng à v ch n c u tuy n Thi p làm tr n o, lánh mi n gió trăng Vân Tiên nghe nói h i phăn Ch ng là tên y, v r ng tên chi? Nàng bàn t thi t m t khi Vân Tiên v i vã xu ng quì vòng tay: Thưa r ng: Nay g p nàng ây Xin n ba l y, s bày ngu n cơn Ð l i th h i minh sơn Mang ơn trư c ph i n ơn cho r i Vân Tiên v n thi t là tôi G p nhau nay ã ph r i ư c mơ Nguy t Nga b ng l ng bơ lơ N a tin r ng b n, n a ng r ng ai

Thưa r ng: Ðã thi t là ngài Khúc nôi xin c u bài quân ra Vân Tiên d n tích xưa ra Nguy t Nga khi y khóc òa như mưa Ân tình càng k càng ưa M ng còn b n r n tr i v a sáng ngay X y nghe quân ó vang v y B n b r ng b i kh p bày can qua Vân Tiên lên ng a tr ra Th y c ch hi u là H n Minh H n Minh khi y d ng binh Anh em m ng r t tình cùng nhau Minh r ng: T u t u âu Cho em ra m t ch dâu th nào Vân Tiên em H n Minh vào Nguy t Nga ng d y mi ng chào có duyên Minh r ng: Tư ng ch Phiên Quy t em binh mã sang mi n Ô-qua M ng rày sum h p m t nhà Gi c à an gi c, kh i ca h i trào Tiên r ng: Nàng tính th nào? Nàng r ng: Anh hãy v trào tâu lên Ng nh lư ng c b trên L nh tha t i trư c m i nên v nhà Tr ng nguyên t giã lão bà D n dò g i l i Nguy t Nga ít ngày Tôi v em b c tư ng này Tâu cho kh i t i, rư c ngay v nhà Tiên, Minh lên ng a tr ra Ðem binh tr l i trào ca hu S vương nghe tr ng nguyên v Sai quân ti p rư c vào k bên ngai S vương bư c xu ng kim giai Tay bưng chén rư u thư ng tài tr ng nguyên Phán r ng: Tr m s nư c Phiên Có ngư i C Ð t phép tiên l lùng Nay à tr C t Ð t xong Th t tr i sinh tr ng giúp trong nư c nhà Ph i chi s m có tr ng ra Làm chi nên n i Nguy t Nga c ng H L nh truy n m y n trà ô Rày m ng tr ng gi c Ô-qua r i Tr ng nguyên quỳ t u trư c ngôi Nguy t Nga các vi c khúc nôi rõ ràng S vương nghe t u ng ngàng Phán r ng: Tr m tư ng r ng nàng Phiên Ch ng ng nàng v i tr ng nguyên Cùng nhau trư c có nhân duyên thu u Thái sư trư c b quỳ tâu Ô-qua d y ng qua mâu cũng vì Trá hôn oán y gây nên Nguy t Nga nàng thi t t i thì khi quân Tr ng Nguyên m t ph ng ph ng Bèn em b c tư ng quỳ dưng làm b ng S vương xem tư ng phán r ng: Nguy t Nga trinh ti t ví b ng ngư i xưa

Thái sư trư c ch ng lo l a Thi u chưa dân th ph i ưa t i nàng D u cho nh t nguy t rõ ràng Khôn soi ch u úp cũng mang ti ng i Ngay gian sao cũng có tr i Vi c này vì tr m nghe l i nên oan Tr ng nguyên tâu trư c trào àng Thái sư tr dư ng tôi gian trong nhà Tr nh Hâm là k gian tà H i tôi bu i trư c cũng à ghe phen S vương phán trư c b ti n Nh ng ng tư ng ng tôi hi n mà thôi V y cũng o chúa nghĩa tôi Thái sư mu n cư p ngôi chín trùng Hán xưa có gã Ð ng công Nuôi dòng Lã B cư p dòng nhà Lưu Ð i xưa tôi n nh bi t bao Thái sư nay cũng khác nào i xưa Th y ngư i trung chính ch ng ưa R p ranh k c, l p l a mưu sâu Tr nh Hâm t i áng chém u y là m i h t ngư i sau gian tà S vương phán trư c trào ca Thái sư cách ch c v nhà làm dân Tr nh Hâm là a b o th n Giao cho qu c tr ng x phân pháp hình Nguy t Nga là gái ti t trinh S c phong qu n chúa hi n vinh r ràng Ki u công xưa m c t i oan Tr m cho ph c ch c làm quan Ðông-thành Tr ng nguyên d p gi c ã bình Ki u vàng tán b c hi n vinh v nhà Bãi ch u chư tư ng tr ra Tr ng nguyên m i h t u qua dinh ng i H Vương, h H n, h Bùi Cùng nhau u ng rư u u vui, u cư i Tr ng nguyên m i h i m t l i Tr nh Hâm t i y các ngư i tính sao Truy n quân d n Tr nh Hâm vào M t nhìn kh p h t, mi ng chào các anh Minh r ng: Ai mư n kêu anh Trư c à em thói ch ng lành th i thôi Kéo ra chém quách cho r i Ð chi gai m t, ng ng i căm gan Tr c r ng: Minh nóng nói ngang Gi t ru i âu x ng gươm vàng làm chi Xưa nay m y a vô nghì D u cho có s ng làm gì nên thân Hâm r ng: Nh lư ng c nhân V n tôi m i d i m t l n xin dung Tr ng r ng: H ng anh hùng Nào ai có gi t a cùng làm chi Thôi thôi ta cũng r ng suy Truy n quân m trói u i i cho r i Hâm m ng kh i thác r t vui V i vàng cúi l y chân lui ra v

Còn ngươi Bùi Ki m máu dê Ng i ch b m t như s th t trâu H n Minh, T Tr c vào tâu Xin ưa Qu c tr ng k p ch u vinh qui M t ngươi Bùi Ki m ch ng i Trong lòng h th n cũng vì máu dê Tr ng nguyên xe giá ch nh t Sai quân h v rư c v Nguy t Nga B c vàng em t lão bà Nguy t Nga t t th ng qua Ðông-thành Võng i u, gươm b c, l ng xanh Tr ng nguyên, T Tr c, H n Minh lên àng Tr nh Hâm v t i Hàn Giang Sóng th n n i d y thuy n chàng chìm ngay. Tr nh Hâm b cá nu t vây Thi t tr i báo ng l này r t ưng Th y v y nên d ng d ng dưng Làm ngư i ai, n y thì ng b t nhân Ti u ng trư c gi m ph n Ngày qua tháng l i ã g n ba năm C a i khuy n giáo m y năm Tính em hài c t v thăm quê nhà Hi m chưa thuê ng ngư i ta Còn ương thơ th n vào ra Ð i Ð Tr ng nguyên khi y i v Truy n quân bày ti c lo b t riêng Ti u ng h n b u có thiêng Th a tình thày t lòng thi ng ngày nay Ð c văn nh t i chau mày Ðôi hàng l y ng c tuôn ngay ròng ròng Ngư i ngay tr i ph t ng lòng Phút âu ngó th y ti u ng n coi Tr ng nguyên còn hãy s t sùi Ngó lên bài v l i xui lòng phi n Ti u ng nh m ng a, nhìn nghiêng Ông này sao gi ng Vân Tiên cũng kỳ Ông nào m t xu ng âm ty Ông nào còn s ng nay thì làm quan? Tr ng nguyên khi y h i chàng Ph i ngư i ng t m c nàn ch n ni M y năm t m i g p th y Cúng nhau k n i ng cay t ng n Ai dà còn th y b n quan Ba năm gìn gi m hoang ã r i Tr ng nguyên khi y m ng vui T th y sum h p t i nơi Ð i Ð Ðo n thôi xe gi ra v Tu n du phút ã g n k Hàn Giang Võ công t xu ng su i vàng Th Loan cùng m Quỳnh Trang eo s u M con nh ng m ng lo âu Nghe Vân Tiên s ng g p ch u công danh Cùng ta xưa có ân tình Ph i ra ón rư c l trình h a may Loan r ng: Mình ch ng hay E ngưòi còn nh nh ng ngày trong hanh

Trang r ng: Con có h ng nhan Cho chàng th y m t th i chàng t ưa Ví d u còn nh tích xưa M con ta l i th a Võ công Cùng nhau bàn lu n ã xong Soi gương ánh ph n ra phòng rư c duyên Nay à t i th Tr ng nguyên Hàn giang ã t i, b ng li n óng quân B c vàng châu báu áo qu n Tr ng nguyên em t áp ân ngư ti u Ngư ti u nay ng danh biêu Ơn ra m t bu i c a nhi u trăm xe Tr ng nguyên chưa k p tr v Th y Quỳnh Trang ã ng k trong quân Trang r ng: Tư ng ch hôn nhân M con tôi n l m ng Tr ng nguyên Võ công ã xu ng huỳnh tuy n Xin thương l y chút thuy n quyên ph n này Tr ng r ng: Bưng nư c bát y Ð ngay xu ng t h t rày sao xong Oan gia n y tr xong Thi u chi nên n i mà mong t i òi H n Minh, T Tr c ng coi Cư i r ng: Hoa khéo làm m i trêu ong Khen cho lòng ch ng th n lòng Còn mang m t n èo bòng n i chi Ca ca sao ch ng ch u i V cho t u t u khi xách giày M con ương th n thùng thay V i vàng cúi l y chân quày bư c ra Tr v chưa k p t i nhà Th y hai ông c p ch y ra ón ư ng Th y u b t m con nàng Ðem vào l i b trong hang Thương-tòng B n b á l p b t bùng M con than khóc khôn trông ra r i Tr i kia qu báo m y h i Ti c công trang i m ph n gi i b y lâu Làm ngư i cho bi t ngãi sâu G p cơn ho n n n cùng nhau cho tròn Ð ng ng theo thói m con Thác à m t ki p, ti ng còn bia danh Tr ng nguyên v t i Ðông-thành L c ông trư c ã xây dinh u làng Bày ra sáu l s n sàng Các quan i h cư i nàng Nguy t Nga Sui gia ã x ng xui gia Rày m ng hai h m t nhà thành thân Trăm năm bi t m y tinh th n Sinh con sau n i gót lân i i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->