http://www.hunebook.

com – ebook magyarul

millennium trilógia I.

STIEG LARSSON

A TETOVÁLT LÁNY

Budapest, 2009

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

A mű eredeti címe: Män som hatar kvinnor Copyright © Stieg Larsson, 2005 A fordítás a svédországi Norsteds Förlagsgrupp AB 2005-ös első kiadása alapján készült. Magyar kiadás © Animus Kiadó, 2009 a Norsteds Agency engedélyével A jogtulajdonos engedélye nélkül a műből részlet sem közölhető.

Fordította: Péteri Vanda Szerkesztette: Gábor Anikó Borítóterv: Sigmond Viktória

ISBN 978-963-9884-22-9

Kiadta az Animus Kiadó 2009-ben 1301 Budapest, Pf.: 33 Felelős kiadó: a kiadó igazgatója

info@animus.hu www.animus.hu

Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja

Tipográfia, nyomdai előkészítés: Scriptor Kft. Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

PROLÓGUS Péntek, november
Az esemény évről évre megismétlődött. A férfi, akinek a virágot küldték, most töltötte be nyolcvankettedik életévét. Amikor megérkezett a virág, kibontotta a csomagot, és leszedte a küldeményről a díszcsomagolást. Aztán felemelte a telefonkagylót, és egy volt rendőrfelügyelő számát tárcsázta. A rendőrfelügyelő nyugdíjba vonulása óta a Siljan-tó mellett lakott. A két férfi nemcsak egyidős volt, hanem – és ez az adott összefüggésben a sors iróniájának tűnhet – pontosan ugyanazon a napon születtek. A felügyelő tudta, hogy a tizenegy órai kézbesítés után számíthat a hívásra. Várakozás közben kávét kortyolgatott. Ebben az évben már fél tizenegykor megcsörrent a telefon. Felemelte a kagylót, és bemutatkozás nélkül szervuszt köszönt. – Megjött. – Na mondd, mit tartalmaz az idei meglepetéscsomag? – Nem tudom, milyen virág. Majd beazonosíttatom valakivel. Fehér. – Kísérőlevélnek nyoma sincs, gondolom. – Nincs. Csak a virág. És a keret is ugyanolyan, mint tavaly. Az az olcsó fajta, amit bárki képes összerakni. – Postai bélyegző? – Stockholm. – Kézírás? – Nagybetűs, mint mindig. Egyenes, takaros betűk. Ezzel ki is merítették a témát, s egy percre mindketten elhallgattak. A nyugalmazott felügyelő hátradőlt a konyhaszékén, és a pipáját szopogatta. Tudta jól, hogy nem várnak tőle semmilyen hihetetlenül intelligens, megváltó kérdést, mely fényt derítene az ügyre. Az az idő réges-rég elmúlt már, s a két hajlott korú férfi beszélgetése mostanra leginkább egy rituáléra emlékeztetett, a rituálé pedig egy olyan rejtélyhez kapcsolódott, melyre a világon senki más nem volt kíváncsi. Leptospermum (Myrtaceae) Rubinette-nek hívták latinul. Egy első pillantásra nem túl tetszetős, kisarasznyi magas cserjefajta volt, a seprővirágéra emlékeztető, kicsiny levelekkel, és két centiméteres átmérőjű, ötszirmú virággal. A növény Ausztrália hegyes-bozótos vidékeiről származott, sűrű fűcsomók között nőtt. Ausztráliában Desert Snow-nak, sivatagi hónak hívták. Később egy uppsalai botanikuskert specialistája megállapította, hogy ritka növényről van szó, svédországi termesztése nemigen ismeretes. A botanikus szakvéleményében arról írt, hogy a növény a rózsamirtusz rokona, s hogy gyakorta felcserélik egy jóval elterjedtebb családtaggal, az Új-Zélandon gazdagon termő Leptospermum scopariummal. A különbség a szakértő szerint abban áll, hogy a Rubinette sziromleveleinek csúcsán mikroszkopikus méretű, rózsaszínű pontocskák helyezkednek el, s ettől az egész virág halvány rózsaszín árnyalatot kap. A Rubinette mindent összevetve elképesztően igénytelen növény volt. A legcsekélyebb kereskedelmi értékkel sem bírt. Nem voltak gyógyászati szempontból értékes tulajdonságai, és nem idézett elő hallucinációt. Ehetetlen volt,

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

sem fűszernek, sem festékalapanyagnak nem volt jó. Az ausztrál őslakosság mégis becsben tartotta. Ezek az emberek ugyanis az Ayers Rock körül elterülő vidéket és annak növényvilágát szentségként tisztelték, s a virág nehezen megragadható szépségével fontos része volt e tájnak. Az uppsalai botanikusnő korábban egy példányt sem látott még, ám a kollégáival folytatott konzultáció során tudomására jutott, hogy egy göteborgi kertészetben már kísérleteztek a növény meghonosításával. Könnyen elképzelhető volt az is, hogy az ország különböző pontjain hobbikertészek és amatőr botanikusok melegházaiban megtalálható. Svédországi termesztése azért ütközött nehézségekbe, mert a virágnak enyhe, száraz éghajlatra van szüksége, telente pedig zárt helyen kell tartani. Nem tűri a meszes talajt, alulról kell öntözni, közvetlenül a gyökereknél. Egyszóval különleges bánásmódot igényel. A szóban forgó példány származásának kiderítését nem könnyítette meg, hogy Svédországban ritkaságnak számított, mivel nem létezett sem egy felüthető névjegyzék, sem egy tanulmányozásra alkalmas engedélyeztetési nyilvántartás, sem olyan személy, aki tudta volna, hány magántermelő adta a fejét ennek a nehezen termeszthető virágnak a meghonosítására. Ha valaki egyszer hozzájutott a magokhoz vagy a palántákhoz, tőle azután bárkihez elkerülhetett a növény. Ez a példány mindössze egy volt a zavarba ejtő, titokzatos virágok sorában, melyek minden egyes darabja bélelt postai borítékban érkezett évről évre, mindig november l-jén. A faj változott, de minden alkalommal viszonylag ritka virágot rejtett a csomagolás. A virágot most is lepréselték, és gondosan felragasztották akvarellpapírra, melyet aztán üveg alá tettek egy egyszerű, 29 x 16-os méretű keretben. A virágrejtélyről mindössze az érintettek szűk körének volt tudomása. Három évtizeddel korábban a virág rendszeres, évente esedékes érkezése még különféle vizsgálódások tárgyát képezte – az Állami Krimináltechnikai Laboratórium ujjlenyomat-elemzői, grafológusai és nyomozói, valamint egy, a címzett rokonaiból és barátaiból álló csoport foglalkozott az üggyel. Ez idő tájt azonban már csak hárman maradtak a színpadon: az idős ünnepelt, a nyugdíjas rendőr, s végül természetesen az ismeretlen, aki az ajándékot küldte. Mivel a két elsőként említett személy mostanra tiszteletre méltó kort élt meg, tehát számukra kétségtelenül elérkezett az idő, hogy felkészüljenek az elkerülhetetlenre, immár az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ügy iránt érdeklődők köre hamarosan tovább zsugorodik. A nyugdíjas rendőr harcedzett veterán volt. Örökre emlékezetébe vésődött legelső rendőri beavatkozása, mikor egy súlyosan lerészegedett, erőszakos vasúti váltóőrt kellett lesittelnie, mielőtt az kárt tett volna magában vagy másokban. Pályája során a felügyelő többnyire vadorzókat, feleségbántalmazókat, csalókat, autótolvajokat és ittas vezetőket tett rács mögé. Volt dolga betörőkkel, rablókkal, drogdílerekkel, erőszakos bűnelkövetőkkel és egyszer még egy többé-kevésbé elmebetegnek nevezhető robbantóval is. Ezenkívül részt vett kilenc gyilkossági, illetve emberölési ügy kivizsgálásában. Közülük öt abba a típusba tartozott, melyben az elkövető maga értesíti a rendőrséget, hogy töredelmesen bevallja, ő ütötte agyon a feleségét vagy a fivérét vagy valamelyik közeli ismerősét. Három gyilkosságból lett nyomozati ügy; kettőt néhány nap alatt sikerült megfejteni, egyet csak két év elteltével az országos bűnügyi főosztály segítségével. A kilencedik gyilkosság rendőrségi stádiumban maradt. A kivizsgálásban közreműködők ugyanis hiába tudták, ki a gyilkos, de a bizonyíték oly gyengének mutatkozott, hogy a vád úgy döntött, pihenteti az esetet, amely azután a felügyelő

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

nagy bosszúságára lassan elévült. Mindent összevetve a felügyelő mégis imponáló karriert tudott maga mögött, akár meg is elégedhetett volna pályáján elért sikereivel. Őt azonban minden másnak lehetett nevezni, csak elégedettnek nem. A préselt virágok esete ugyanis máig nem hagyta nyugodni. Erre a lezáratlan, bosszantó rejtélyre összehasonlíthatatlanul több időt áldozott eddig, mint bármi másra. A töprengéssel eltöltött több ezer óra után még azt sem tudta biztosan megmondani, hogy egyáltalán állt-e bűnelkövetés az eset hátterében vagy sem. Mindkét férfi tudta, hogy a virágot felragasztó személy kesztyűt viselt, s hogy ezért nem találnának ujjlenyomatot sem a kereten, sem az üvegen. Tudták, hogy lehetetlen a feladó nyomára bukkanniuk. Tudták, hogy a kerethez a fotós boltokban és a papírkereskedésekben az egész világon bárki hozzájuthat. Egyszerűen nem létezett egyetlen olyan nyom sem, amelyen elindulhattak volna. A postai bélyegző pedig állandóan változott; leggyakrabban Stockholmban került a borítékra, kétszer Koppenhágában, egyszer Madridban, egy másik alkalommal Bonnban. A leginkább zavarba ejtő az egyesült államokbeli Pensacolából érkezett boríték volt. A bélyegzőkön tudniillik mindig valamelyik híres főváros szerepelt, az ismeretlen Pensacolát viszont a felügyelő kénytelen volt egy atlaszban megkeresni. Miután elbúcsúztak egymástól, a nyolcvankét éves ünnepelt még sokáig üldögélt székében, szemét le nem véve a szerény küllemű ausztrál virágról, aminek akkor még a nevét se tudta. Majd felpillantott az íróasztal fölötti falra, ahol negyvenhárom préselt virág függött, mind üveglap alatt, bekeretezve. A virágok négy sorban tízesével voltak elrendezve, az egyik sor még nem volt teljes, ott egyelőre négy virág lógott. A legfelső, foghíjas sor kilencedik helye üresen maradt. A Desert Snow volt tehát a negyvennegyedik virág a gyűjteményben. Azután valami olyasmi történt, ami megtörte a korábbi évek rituáléját. A férfi hirtelen, minden előzmény nélkül sírva fakadt. Negyven év után őt is meglepetésként érte ez a váratlan érzelmi kitörés.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

ELSŐ RÉSZ ÖSZTÖNZÉS December 20. – január 3.

Svédországban a nők tizennyolc százaléka életében legalább egyszer ki volt már téve egy férfi erőszakos fenyegetőzésének.

és néhány másodpercig nem akaródzott elindulnia. Feszélyezetten kihúzta magát. hogy felháborodásában az égre ne vesse szemét. Mikael Blomkvist látta őket az ajtónyíláson át.hunebook. amikor a rablás történt. Hogy ugyanarról a társaságról van szó. Aftonbladet. alkalomadtán akár egymás után kettőt is. gondolta. tudniillik két alkalommal is előfordult. Kalle Blomkvist! – kérdezte az egyik esti újság riportere.) Ezek pár száz méterrel alattuk laktak egy másik nyaralóban. Expressen – Svédországban délutánonként megjelenő országos terjesztésű napilapok.† Valamikor régen.* Úgy látszik. Amint értesült a bankrablásról. hogy azokat az újságíróknak fel kell tenniük. a svéd „Sajtóorgánumok Távirati Irodája”. TV4 és… maga honnét is jön… aha. hogy hadműveletekre jellemző precizitással fosszák ki a kistelepülések bankjait. szinte zavartan biccentettek felé. melynek két év alatt öt figyelemre méltó bankrablást sikerült végrehajtania. Az újságok viszont Kasszafúrókat emlegettek Disney hápbörgi medvéire utalva – ez valamivel mégis komolyabban hangzott.) † * . ami csak elhangozhatott. a nyár kellős közepén. – Lássuk… Aftonbladet.http://www. erről később nem tudott beszámolni a rendőrségnek sem. de a kérdéseket nem lehetett megkerülni. híres ember lettem – állapította meg Mikael Blomkvist. akit teljes nevén történetesen Carl Mikael Blomkvistnek hívtak. Mikael Blomkvist. Katrineholm közelében. amikor meghallotta ezt a becenevet. Szóval. így a bíróság folyosóján várakozó riportereknek az összegzésen kívül nem maradt más feladatuk. Dagens Industri – svéd gazdasági napilap Kalle Blomkvist a magyarul is megjelent Az ifjú mesterdetektív c. huszonhárom éves. Az írásbeli végzést péntek reggel tízkor adták ki. megj. A helyi rádió egyik riportere véletlenül pont a bankban tartózkodott. a szerző. ezért nevezték el őket a rendőrök Donald kacsa bandának.com – ebook magyarul ELSŐ FEJEZET December 20. Egy percig sem kételkedett abban. Disney-figurák maszkjaival álcázták magukat. És a mikrofon rossz oldalán áll. világhírű svéd gyerekkönyvíró (a ford.. TT. afelől nem volt kétség. kezdő újságíróként szerencsés véletlenek folytán leleplezett egy bandát. A riporterek visszamosolyogtak rá. A hatodik rablást egy östergötlandi bankban követték el. egy négy fickóból álló banda jutott eszébe. (Hogy egészen pontosan miért kötötte össze a két dolgot. a Dagens Industritól. A rablók távozását követően azonnal leadott a rádiónak egy helyszíni közvetítést egy nyilvános telefonkészülékről. Nem akarta meghányni-vetni az imént kézhez kapott bírósági végzést. – Nyilatkozna nekünk. neki pedig válaszolnia kell rájuk. Ha valaki. Expressen. húsz évvel ezelőtt. amikor az ember bűnöző. arra szakosodtak. Astrid Lindgren. akkor ő aztán tudta. péntek A bírósági per visszavonhatatlanul lezárult. TT – a rövidítés feloldása: Tidningarnas Telegrambyrå. és újságíróhoz méltón járt el. és megpróbált mosolyt erőltetni az arcára. Mikael Blomkvist ugyanekkor néhány napot egyik nőismerősével töltött az illető hölgy szüleinek nyaralójában. ilyen az. hogy el fogják ítélni. barátságosan. hogy az akció közben figyelmeztető lövéseket adtak le. csak nagy erőfeszítések árán tudta megállni. ifjúsági regény főhőse. Minden elhangzott már. általában egyet.

Félúton letelepedett egy dombon. A jelenlevők egyikével már dolgozott azelőtt. Mindegyikük sporttáskát cipelt. mintha a mellette álló egyenruhásnak adna utasítást.hunebook. .http://www. A rendőrség egy lakókocsiban rendezte be főhadiszállását a Mikaelék házához tartozó telken. Így aztán felhívta a rendőrséget. sem az aláírásában. Ez önmagában nem feltétlenül jelentett egyebet. Astrid Lindgrennel nem volt ugyan baja – imádta a könyveit. Többé-kevésbé ismerték egymást. s vagy tucatszor hivatkozott benne Astrid Lindgren ifjú detektívfigurájára. önkéntelenül elmosolyodtak a kérdésen. Most békülékenyen elmosolyodott. A fickók épp a kertben tollasoztak. A Kasszafúrók esete meghozta Mikael számára a várva várt sikert. Mikael Blomkvistnek feltűnt. Megjegyzése nem volt bántó. ám Mikael még mindig visszahőkölt. ahonnan jó rálátás nyílt a nyaralóra. A Milyen érzés? profik szemében olyan kérdésnek számít. Bár valójában semmilyen ésszerű magyarázat nem indokolta Mikael gyanakvását. A gunyoros hangvételű szöveget egy idősebb újságírónő írta. amely soksok év újságírói sikerei után kezdett csak kikopni a használatból. Megállapította. amelyikhez neki is szerencséje volt nem rég letöltött egyéves katonai szolgálata idején. hogy nyilatkozzak? Ugyan már! Találjon ki valamit! Maga olyan ügyesen hord össze mindenfélét az írásaiban. Úgy látszott. Körülbelül negyven perc elteltével érkezett meg a társaság egy Volvóval. ha meghallotta valahol. hogy a másik esti lap nem bírt ellenállni a kísértésnek. – Milyen érzés? Bár Mikael és az idősebb újságírók igyekeztek megőrizni komolyságukat. mint a „nézőtér” első sorában ülő Mikael. Ettől a perctől kezdve nagy bánatára az újságíró kollégák csakis Kalle Blomkvistnek hívták. hogy a ház üresen áll. Gyakornoknak tűnt. amit aztán sebesen letakart egy sportdzsekivel. mint hogy fürdeni voltak valahol.com – ebook magyarul Egy-két nappal azelőtt figyelt fel rájuk. – Alaposan kiosztották odabent – jegyezte meg a Dagens Industri embere. Valójában a kerti budihoz vezető utat mutatta meg a rendőrnek. Nem látott mást. akinek addigra munkája elismeréséül az egyik esti újság tisztes honoráriumot ajánlott. Az illusztrációnak odabiggyesztett szemcsés képen Mikael volt látható félig nyitott szájjal és felemelt ujjal. – Azt szeretné. Mást nem nagyon mondhatott. hogy egy jó öreg AK4 volt az. Bejelentését a nyaraló hetvenkét órán át tartó ostroma követte. hogy a tűző napon. és a Kalle Blomkvist megoldotta a rejtélyt címet adta cikkének. óriási erőbedobással játszottak. mintha igazából nem is szórakoztató időtöltésről lenne szó. Mikael legádázabb kritikusai pedig távol maradtak. csupasz felsőtesttel. de gyűlölte saját gúnynevét. Nyilván testépítők voltak. Mikael összeszedte magát. hogy Mikael Blomkvist soha életében nem használta a Carl keresztnevet sem bemutatkozáskor. amelyet a média végig élénk figyelemmel kísért éppúgy. Az egyik férfi azonban visszament az autóhoz. kisportolt fiatalembert sortban. Az elismerés hátulütője mindössze az volt. azért a hír hallatán tett egy sétát a környéken. amikor útban a fagyizó felé Mikael és a barátnője elsétáltak a telek mellett. és kivett egy tárgyat. miután az átszakította a célszalagot. és mélyen az esti lapos kolléga szemébe nézett. Mit sem számított. hogy beszámoljon a látottakról. – De még hogy! – ismerte el Mikael. pontosan abból a fajtából. amit csak ostoba sportriporterek képesek feltenni a kifulladt sportolónak. Mikael pillantása összetalálkozott a TV4es nőével. nagyon sietnek. mint négy szőke. és ismét komoly képet vágott. Mikael viszont még távoli megfigyelőbázisáról is pontosan látta. egy másikat – a TV4 riporternőjét – pedig egy éve majdnem sikerült felszednie.

– Tehát továbbra is kitart amellett. – Már ezért megérte idejönni. A kérdés egy jövendőbeli cikket. mint hogy elfogadom a következményeket. Ez érzékenyen érintheti – mondta a nő a TV4-től. Egymás szemébe néztek. és az összes riporter meg lehetett elégedve a szóról szóra idézhető válaszok mennyiségével. és neki nem állt szándékában fellebbezni. hogy a történetet viszontláthatja majd a címekben – ez elkerülhetetlen volt –. Több hozzáfűznivalóm nincs. William Borg és Mikael Blomkvist tizenöt éve ismerték egymást.hunebook. Valamikor együtt dolgoztak pályakezdő gazdasági riporterként az egyik napilapnál. Mikael el is csúszhatott volna ezen a banánhéjon. én pedig nem tehetek mást. egytől egyig nagy háttérrel rendelkező veteránok voltak. Mikael néhány másodpercig gondolkozott a válaszon. a Dagens Industri emberét kivéve. mi lesz a következő lépés. aztán William Borg elmosolyodott. aki . Egy kérdés végig ott lógott a levegőben. jó okom van rá. amire vágytak. A bíróság az imént mondta ki. – Hajlandó bocsánatot kérni Wennerströmtől? Kezet fog majd vele? – Nem hinném. A helyszínen tartózkodó riporterek. Mikael nem válaszolt. – Három hónap börtönbüntetés és százötvenezer korona kártérítés.http://www. hogy a bíróság ezt a döntést hozta – válaszolta mereven. de senki nem merte feltenni. hogy Wennerström gazember? – bökte közbe a Dagens Industri újdonásza. – Túlélem. Észrevételét aligha lehetett megcáfolni. leheletnyi éllel a hangjában. de azzal nyugtatta magát. Rágalmazásért ítélték el. hogy publikáljam a rendelkezésemre álló adatokat. mielőtt elhatároznánk. az abban szóról szóra idézett nyilatkozatot és ugyanezen cikk megsemmisítő címét vetítette előre. ha korábbi állításait már a bíróság épületének lépcsőjén óvatlanul elismételné? Mikael ezt inkább nem akarta megtudni. de szeles decemberi nap volt. – De hiszen maga újságíró létére képes volt megfeledkezni róla. – Úgy gondoltam. visszavonultak szerkesztőségeikbe. A bíróság azonban másképp gondolta. ezenkívül fárasztó. mert mindannyiuk számára annyira felfoghatatlannak tűnt. Mikael Blomkvist maradt még. kicsinyesen bosszúszomjas ember. Értetlenül álltak az eset előtt. Mikael szerint Borg pocsék riporter volt. Mikael tudta. De mi történne vajon. Wennerström úr üzleti erkölcsét illetően nem változott jelentősen a véleményem. Miután a riporterek megkapták. hogy lásson az ember ezzel a papírral a kezedben. és ott mindjárt a kamera előtt lenyomta külön kérdéssorát. hogy Mikael Blomkvist becsületsértést követett el Hans-Erik Wennerström bankár ellen. Úgy tervezte. és az interjú végére fázni kezdett. Az interjú alatt nyilván végig a kocsiban ücsörgött. hogy talán nem ez volt az év legnagyobb médiaeseménye. A szerkesztőségben alaposan megvitatjuk majd a bírósági végzést.com – ebook magyarul – Természetesen csak sajnálatomat fejezhetem ki amiatt. A nő a megérdemeltnél barátságosabban faggatózott. A per lezárult. Már egyedül állt a lépcsőn. hogy igazolja az állításait – mondta a nő a TV4-től. A TV4 a bíróság kapuja elé állította Mikaelt. amikor megpillantotta az autójából kiszálló William Borgot. Már ekkor súlyos feszültség támadt közöttük. hogy Mikael képes volt egy ilyen minden magvasságot nélkülöző szöveget kiadni a kezéből. és néhány gyötrelmes percen keresztül kötelességtudóan válaszolgatott a riportereknek. ha a riporter nem teszi oly szembeszökővé a közelgő veszélyt azzal a túlbuzgón előrenyújtott mikrofonnal. sétál egyet.

. Beleharapott a szendvicsébe. s az utána következő tizenegy napon minden különösebb aggodalom nélkül várta. átsétál a rendőrség garázslejárata mellé. azután Mikael sarkon fordult.com – ebook magyarul idióta tréfákkal gyötörte a környezetét. Jókor érkezett. egyenként tízezer koronájába és hat nap börtönbüntetésbe kerülnek. s adatgyűjtőként helyezkedett el. Wennerström ügyvédje. Bertil Camnermarker nyilatkozata szerint védence elégedett az ítélettel. félretolta a tányért. teljesen váratlanul rátör ez a kellemetlen érzés. hogy mihamarabb messzire kerüljön a bíróságtól. lényegesen magasabb fizetésért. A huszonhat oldalas ítéletben kifejtették. jegyezte meg kommentárjában az ügyvéd. még ebben az évben nagy port kavaró cikk jelent meg az úgynevezett Minos-ügyről. és egy véletlen kocsmai találkozás alkalmával a Söder városrészben majdnem egymásnak estek. hacsak nem történik valami csoda. Erre mi történik? Épp amikor véget ért az eljárás. s ő felugrott rá. tönk szélén álló dotcom cégekről. Története harmadik helyezett lett egy jeruzsálemi öngyilkos merénylő és az újonnan alakult építőipari kartellek kivizsgálására szakosodott kormányzati bizottság létrejöttéről szóló hír mögött. Végül úgy döntött. Mikael tálalásában Borg olyan okostojásként állt az olvasó előtt. Bizonytalanul toporgott egy darabig a buszmegállóban. miért találták Mikael Blomkvistet tizenöt rendben vétkesnek Hans-Erik Wennerström üzletember súlyos megrágalmazásában. Borg persze nem volt elragadtatva Mikael elemzésétől. következésképpen nála tapasztaltabb újságírókról. hogy el fogják ítélni. de rosszabbul is járhatott volna. Mint ismeretes. melyben Blomkvist azt állította. Rendkívül súlyos rágalmazás esete forog fenn. Borg nem sokkal ezután otthagyta az újságírást. hogy a bíróság megfogalmazza azt a szöveget. már kezdődtek is a hírek a rádióban. és becsmérlőn nyilatkozott az idősebb. csak hogy a markába röhöghessen. amit most a kezében tartott. Mikael Blomkvistet a szabadságvesztés letöltésén kívül százötvenezer korona kártérítés megfizetésére kötelezték. és faképnél hagyta Borgot. Hiszen tudta már a per kezdetén. nem átallott idejönni a tanácsháza elé. Mikael megállapította. Viszonylag nyugodtan ülte végig a tárgyalás két napját. de mintha megdagadt volna szájában a falat. hogy a vádpontok. a Millennium folyóirat újságíróját csütörtök reggel három hónapnyi börtönbüntetésre ítélték Hans-Erik Wennerström gyártulajdonos súlyos megrágalmazásáért. A cég az iparmágnás Hans-Erik Wennerström érdekkörébe tartozott. Mikael Blomkvistet. Miután caffe lattét és szendvicset rendelt. szorító érzés jelentkezett a gyomortájékán. amiben szorgosan idézgetett több Borg nevével fémjelzett ostoba cikkből is. Az elkövetkező évek során Mikael és William Borg néha egymásba botlottak. Ehhez jöttek még a perköltségek és az ügyvédjének fizetendő honorárium. kezében még mindig ott volt a végzés. dicshimnuszokat zengett különböző. A távolodó Mikael mellett kisvártatva lefékezett a 40-es busz. Nehezére esett lenyelni. ám csak a kilencvenes évek elején váltak esküdt ellenségekké. ha nő volt az illető.http://www. Egymásra néztek.hunebook. különösen. Gondolni sem bírt a számlán szereplő végösszegre. Mikael abban az időben könyvet írt a gazdasági újságírásról. hogy Wennerström lengyelországi befektetésekre szánt állami pénzeket használt fegyverkereskedelmi ügyleteihez. Jellemző – gondolta –. Ezen meglepődött. hét vádpont alól ugyanis felmentette a bíróság. A Fridhemsplanon szállt le. aki a legtöbb adatot félremagyarázva. a Kafé Annába. amelyekért elítélték. Miközben az ítélet szövegét olvasgatta.

Bár a Millennium nem volt a médiavilág korlátlan anyagi forrásokkal bíró zászlóshajója – marginális folyóiratnak számított –. s végül mégis legyőzte őt egy Armani öltönyös félgengszter. és maga fejezte be a renoválást. A hallstahammari trió egyik tagja sem ült korábban vitorláson. maradt elég barátja a szakmában. amivel nagyjából az összes megtakarított pénzének nyakára hágott. mégiscsak perbe fogták és elítélték. ám több hibát nem követhetett el. a könyvespolc mögött rejtőző hálósarokkal és egy kicsi bárpultos konyha köré rendezett étkezővel és nappalival. gyilkosságról vagy nemi erőszakról volt szó. Ha nem is fegyveres rablásról. mintsem a tapasztalt vitorlázók közé tartozott.com – ebook magyarul Mikael Blomkvistet életében először vonták felelősségre bűncselekmény elkövetéséért – életében először gyanúsították és vádolták meg egyáltalán valamivel. Az előző tulajdonos már elkezdte otthonossá tenni a helyet. nyitott lakás lett. kimeszelte az eredeti.http://www. Egy yuppie. A véletlenek játéka azzal kezdődött. és kérte. de váratlanul munkát kapott egy külföldi dot. hogy parkettát fektetett volna és felhúzott volna néhány válaszfalat. A lakásnak volt két félköríves fülkés ablaka és egy oromablaka. akkoriban lett fix állása. végül aztán hagyta magát rábeszélni a hajókázásra. A lakás elvesztésének kockázata azonban semmiség volt a szakmai lebőgéshez képest. Mikael aki – meglehetősen botor módon – egyszerre volt a Millennium résztulajdonosa. a százötvenezer korona kártérítést saját zsebből készült kifizetni. Hogy a csudába szúrhatta el ennyire? Pedig a Wennerström-ügy annyira ígéretesen indult úgy fél éve. Lakásbemutatókra rohangászott. tartson velük.com cégnél. A Hallstahammarból nemrég Stockholmba költözött barátnő kis ideig ellenkezett. de nem annyira a bírói végzés bántotta. hogy a szerkesztők ezután százszor meggondolják majd. akik szerencsétlenség áldozataként tekintettek rá. a legfeltűnőbb hibákat meg eltakarta néhány Emanuel Bernstone-akvarellel. inkább felcsiszolta a padlódeszkákat. Szent Iván éjjelén. a végzés így sem jelentett katasztrófát a lapnak. A boldog nyolcvanas évek végén kezdett állandó lakhelyet keresni magának. Ha egyáltalán lehetséges… Elsősorban attól tartott. a többi nem érdekelte. no meg egy darabka Slussen-zsilipnél csillogó víztükörből. Ez fájdalmasan érintette. A legjobban persze a megaláztatás fájt. A per költségeit viszont az újság fedezte. Csak a konyha és a fürdőszoba rendbehozatalára áldozott. azzal a kikötéssel. Az utóbbi által okozott károkat hosszú időbe telik majd helyrehozni. mielőtt bármit publikálnak tőle. ahonnan a Riddarfjärden és az óváros háztetőire nyílt kilátás. durva felületű falakat. A sajtófőnök új barátnőjénél szeretett volna bevágódni. mint a legénység ötödik és egyetlen megbízható navigációs ismeretekkel büszkélkedhető tagja. Ahelyett. újságírója és felelős kiadója. hogy egy volt újságíró kolléga – azóta a tartománygyűlés sajtófőnöke – kibérelt egy Scampit néhány napos spontán. azon a sárga Mälar-30-as vitorláson. Az is lehet. hogy el kell majd adnia szövetkezeti lakásának lakhatási jogát. . és a fizetése is egész tisztességesnek számított. A baj ott kezdődött. romantikus vitorlázáshoz a Stockholmot körülölelő szigetvilágban. Hála az égnek. Rögtön visszadobta a belsőépítész terveit. Anyagilag sem volt fájdalommentes a kiszabott büntetést. oldalán a pert végigvigyorgó sztárügyvéddel.hunebook. így Mikael olcsón hozzájutott a felújításra váró lakáshoz. hogy a sajtófőnök maga is inkább a lelkes. Már nyerésre állt. Egy bitang bróker. hogy elhozhatja a nővérét és annak barátját is. A végeredmény egy nagy légterű. míg rá nem talált egy hatvanöt négyzetméteres tetőtér-beépítésre a Bellmangatan legelején. folytatta a tépelődést. Odalátszott a városháza is. Vízre szállás előtt három nappal kétségbeesetten hívta fel Mikaelt.

és a szakmában eltöltött idő nagy részét éppen a bankszféra és az üzleti élet kétes ügyleteinek . Váratlan arholmai találkozásukat megelőzően legalább hét-nyolc éve nem látták már egymást. Barátok voltak. – Szia. olyan finoman. és intett az M-30-as hajósának. Felnevettek örömükben. Kezet ráztak a korlát felett. a vegyeskereskedés bódéja mellett. hogy jelezze. és senki egy szemernyi érdeklődést sem mutatott a vitorlázás fortélyai iránt. Most mindketten kíváncsian fürkészték a másikat. és megállapította. napcserzett arcbőrén kéthetes borosta éktelenkedett.http://www. Valamikor este. amikor végképp feladták a hírhedt arholmai szúnyogok ellen folytatott harcot. És csak ekkor. Ebédet főztek. Magányos vitorlás. Robert Lindberg a gimnázium után kereskedelmi főiskolára ment. A hajó felvont nagyvitorlával siklott be a kikötőbe. Az köszönetképp felemelte kezét. Jelentős mennyiségű rövidital elfogyasztása után a beszélgetés fokról fokra az üzleti morálról és etikáról szóló baráti civódássá alakult. kint a Rödlögánál. ahova a karcsú hajó még épp befért volna. Másnap tizenkét órakor kötöttek ki Arholmán. ám kevéssé izgalmas Bullandö-Furusund hajózási útvonalon vitorláztak felfelé. Micke! Ismerősnek tűntél már az előbb is. Néhány másodperc múlva a hajós bevonta a nagyvitorlát. De mint az régi iskolatársak között gyakran megesik. meg tudja fogni a kötelet. Robert haja összefilcesedett. a kötél átadásnak pillanatában ismerték fel egymást.hunebook. Mikael körbepillantott. az elmúlt húsz évben legfeljebb ötször-hatszor futottak össze. kellemes társaságot ígérő. hogy irányban tartsa a kormányt. szinte alig mozgott. az érettségi napja után kapcsolatuk megszakadt. sőt. Az újonnan érkezett hajós egy utolsó. alig öt méter per másodperces sebességgel. ám a sajtófőnök újdonsült barátnője így is rögtön tengeribeteg lett. Mikael egyszerre sokkal jobb kedvre derült. nagyon jó barátok. Az ígéretekből azonban semmi nem teljesült. majd befordult a kikötőhídhoz. de javarészt sületlen tanácsokkal látták el őt. hogy valószínűleg az ő Scampijuk és egy H-hajó jobb oldala között volt az egyetlen rés. hogy jusson még hely a vendéghajók számára fenntartott kikötőhídnál. onnan a bankvilágba. csábító ajánlatot – kötélnek állt. és jóízűen elbeszélgetett egykori iskolatársával. miközben a többiek jóindulatú. s alig fejezték be az evést. Mindketten az ország pénzügyeit szem előtt tartó pályát választottak.com – ebook magyarul Mikael – végighallgatván a néhány napos tengeri kikapcsolódást. Mikael Blomkvist az újságíró-főiskolán kötött ki. A szép. és kinyújtotta a kezét. Azután meghallotta a horgonykötél zörgését. – Szevasz. s mint a mérgezett egér. Ezer évvel azelőtt. leköltöztek a kajütbe. fel-alá szaladgált. az 1970-es években Mikael Blomkvist és Robert Lindberg a Kungsholmen Gimnáziumba jártak. miközben hajósa kikötőhely után kémlelt. A barátnő nővére pedig összeveszett a pasijával. – Miért nem használod a motort? Akkor talán nem gyalulnád le a festéket a kikötő összes hajójáról. Hamarosan teljes egészében Mikaelre maradt a hajó irányítása. Használnám én a motort. és onnan hazabuszozik. hogy kiköt Furusundnál. nem bajlódik a motor beindításával. elég korán ahhoz. hogy részt vegyen a májusfa körüli táncmulatságon a sziget túloldalán. snapsszal felszerelkezve. Két napja bedöglött a rohadék. Felállt a taton. Amikor aztán a sajtófőnök és együgyű társasága elment. és közben a hajó orrában előkészítse a kikötőkötelet. A sajtófőnök kitartó könyörgésére aztán elállt a tervétől. Mikael fellépett a korlátra. tökéletesre sikerült irányváltoztatással siklott oda a Scampi farához. ha be tudnám indítani. Robban! – üdvözölte Mikael. állapította meg Mikael. Csendes fordulatot tett. Az Ängsö szigetén eltöltött első éjszakát követően Mikael úgy tervezte. ő ott maradt az M-30-as korlátján üldögélve heringgel. amikor Mikael észrevett egy sárga műanyag M-30-ast. jó evéseket.

és résztulajdonosként rendezkedhettek be az ottani vállalatoknál. Körülbelül tíz svéd nagyvállalat képviselői irányították. – Hogy kerül a képbe Wennerström? – Wennerström a dzsóker. a másik felét a bankok és a vállalatok adták össze. Miután Lindberg a leginkább szemet szúró végkielégítések jogossága mellett is határozottan kiállt. – Azt akarod ezzel mondani. Leakasztott vele nem is keveset. és Mikaelhez fordult. Körülbelül az összeg ötven százaléka volt állami támogatás. így kívánták elősegíteni. – Te. hogy van róla mit írni. mint az ABB. Aztán váratlanul elkomolyodott. nincs múltja az iparban. Krakkóban papírgyárat akartak létesíteni. Mikael megtöltötte poharát Reimersholm pálinkával. amelyet Lengyelország és a balti államok kormányzatai is jóváhagytak. Ezek a vállalatok legalább termelnek valamit. hogy a svéd cégek állami támogatást kaptak a benyomuláshoz a volt keleti-európai államok piacára. a fenébe is! Mit tudsz a SIB-programról? – Hát. a Svéd Szakszervezetek Országos Tanácsa is benne volt. – Mennyi pénzt jelentett ez? – Várj még. Megalapította a . Valójában azonban azt jelentette. Fajsúlyos cégekről van szó. Néhány éve szűnt meg. Fair trade tevékenységnek azért bajosan nevezném. A bankok és a cégek tisztes profittal számolhattak. amely a segítségnyújtás és önsegély elvén alapult. persze. hátradőlt a kajüt szófáján. ott indította el befektetési vállalkozását a hetvenes években. A pénzt a SIB vezetősége osztotta szét. hallgass végig! A SIB főként tekintélyes svéd cégeknek kínált lehetőséget. aki oknyomozó újságíró vagy. Én történetesen semmit nem írtam róla. és gazdasági bűncselekményekről írsz. hogy keleten még a szakszervezeti mozgalmak megerősítése is a svéd modell mintájára történjen. a keleti blokk országainak gazdasági talpra állítását támogatta. A SIB állami garanciát kapott egy sor olyan projektre. Ők a svéd ipar oszlopai. ám hatalmas bevételre tett szert a tőzsdén. Úgyis mondhatnánk. különben tök mindegy lett volna nekik. Tallinnban egy cementgyárat és így tovább. akik be akartak törni a keleti piacra. tehát indítólökést adott volna a keleti rendszerváltó országoknak saját gazdaságuk rendbetételéhez. hogy a Skanskának nincsenek spekulációs ügyletei? Nem ennek a cégnek a vezérigazgatóját rúgták ki. de te is tudod. Az a fajta támogatási projekt volt. a hátsó bejáraton át érkezett. míg percek alatt el nem tapsolt félmilliót? És mi van azokkal az ész nélküli londoni meg oslói ingatlanfelvásárlásokkal? – Jó. ami mögött ott állt a kormány. – Részben. Rigában fel akartak szerelni egy fémművet. Az LO. letette poharát és kelletlenül megjegyezte. a Skanska és a hozzájuk hasonlóak. – Szóval adópénzekről beszélünk. A semmiből előbukkant fickó. – A SIB az Ipari Segélyprogram Felügyelőbizottságát takarta. és befektetett jó néhány stabil cégbe. Tehát nem holmi spekulációs vállalkozásokról. és megpróbálta összeszedni azt a keveset.hunebook. Fényes karriert futott be. ahol a boldog nyolcvanas években megcsinálta a szerencséjét. hogy a fiai közül valaki addig spekulált. Azoknak. Stockholmba költözött. a vezetőség pedig a bankszféra és az ipari szféra nehézsúlyú birkózóiból állt. mire gondolok. egy olyan tervezetet.http://www. hogy azért tényleg van néhány korrupt gazember az üzleti szférában. – Bányásszál! Bányászd elő. hogy a kilencvenes évek nagy gazdasági segélyprogramja volt. miután kiderült. Idiótákat a világ minden vállalatánál találsz. amit Wennerströmről tudott. Valahol Norrlandban született. A beszélgetés a kilencvenes évek végkielégítéseinek erkölcsi megítéléséről folyt.com – ebook magyarul leleplezésével töltötte. miért nem írtál még semmit Hans-Erik Wennerströmről? – Nem tudtam.

– 1992-ben történt. mielőtt megnedvesítette torkát néhány csepp pálinkával. helyette masszív beruházásokhoz látott a volt keleti blokk országaiban. Nem volt dagályos. az atomháború véget ért. gyors ügyletekkel. – Tehát egy konzervdobozgyáréval. lenyűgöző villát Värmdö szigetén. azután sűrű csönd következett. hogy pénzre van szüksége. hogy a SIB gyakorlatilag önállósodott. Egy számember. Reményeik szerint ez a pénz a jövő nyereségeiből folyt volna vissza. de valami olyasmivel. de hát a nyolcvanas évek végig a számemberek és az ingatlanspekulánsok évtizede volt. Wennerström vállalatai meglepően jól vészelték át a helyzetet. amit egy fizetésképtelenné vált exteniszcsillagtól vásárolt. opciókkal kereskedtek. A Swedish success story – „Svéd sikertörténet”. Botránynak halvány nyoma sem volt. ezt Wennerstroem Groupnak nevezték át. Minős. Eljött a demokratizálódás ideje. hogyan kell a projekteket beszámoltatni. Mindenki tele volt optimizmussal. ez volt a cég neve. A vállalati szférának egyáltalán nem esett nehezére kisegíteni a kormányt. Robert Lindberg nagyot koppantott pálinkáspoharával az asztalon. A SIB összesen több mint harmincmilliárd adókoronát nyelt el. Wennerström tényleg létesített egy csomagolóeszköz-gyárat Lengyelországban.http://www. És persze minden tőkés szívesen jelen lett volna az új Európa építésénél. Wennerström váratlanul jelentkezett a SIB-nél. kiket ismert a SIB-ben. hogy a kiadásoknak mindössze töredékét kellet kifizetniük. amikor ledőlt a berlini fal. Ebben is valami sztori rejtőzik? . egészen pontosan Łodžban. sem rosszabb nem volt a többinél. főleg így. – Ami ezután történt. – De még hogy! Gondolj csak bele. – A SIB-bel az volt a baj. lakást vett a Strändvágen egyik házának tetején. – Értem. mint Barnevik. szinte meglapult a nagyfiúk között. ahogy a Financial Times summázta pályáját. Egy lengyelországi telephelyű élelmiszer-ipari csomagolóeszközök gyárának tervével állt elő. Ami azt illeti. mint Stenbeck. A kormány erősíteni szerette volna ezt a folyamatot. mekkora piacról van szó! Oroszország és a kelet-európai államok a világ talán legnagyobb piacát jelentik Kína után. és egyik vállalatigazgató a másik után kényszerült végkielégítésért folyamodni. de a vállalati szféra befolyása valójában akkora volt. naná. hogy nem voltak megfelelő előírásaik arra nézvést. hogyan dőlt dugába a vállalkozás. 1994-ben a Minos váratlanul befuccsolt. legalábbis így gondolták a legtöbben. és közölte. Részvényekkel. és a bolsevikekből a demokráciában egyik napról a másikra igazi kapitalisták válnak majd. amikor a londoni és a New York-i iroda megkezdte működését. Nyilván emlékszel azokra az időkre. – Nem egészen. Amikor a kilencvenes években kezdett leereszteni a lufi.com – ebook magyarul Wennerström Csoportot. mindenesetre nem sokkal ezután hatvanmillió koronával sétált ki onnan. és nem teregette ki ügyeit a sajtónak. hogy a tőkések ilyen lelkesen jótékonykodtak. Bennfentesen mosolygott. az a klasszikus gazdasági számvitel körébe tartozik. – Ez már izgalmasan hangzik! Hadd találjam ki! Emberi szem ekkor látta utoljára az összeget. – Nem is tudtam. A SIB 1993-ban kapott néhány lelkes jelentést. – Tévedsz – felelte Robert. Fogalmam sincs. Nem foglalkozott ingatlanokkal. Formálisan a SIB a kormány kezdeményezésére jött létre. Wennerström számos milliárdosunk egyikeként állandó szereplőjévé vált a celebritásokat vizslató sajtónak. valamint boldog tulajdonosa lett egy huszonhárom méter hosszú tengerjáró jachtnak. és Wennerström sem jobb. ezzel jelezte. ázsiójuk egyre emelkedett.hunebook.

Találd ki. hogy az adófizetőknek egy fillér osztalék nem jutott a rendelkezésre bocsátott pénzük után. Lengyelországban az elmaradottság okozta óriási strukturális problémák akadályt gördítettek egy modern csomagolóeszköz-gyár megfelelő működése elé. de a Minos volt az első. hogy a szocik vagy a konzervatívok választják a minisztereket. – Jó. hogy kiderült. hatvanmillió koronát kaptak? – Pontosan. Wennerströmnek pedig egy haja szála se görbült. semmi baj nem volt a finanszírozásával. – Ez. kamatmentes kölcsönök voltak. hogy a SIB-projekteket felülvizsgálják. – Értem. Egyszerűen nem kellett visszafizetnie a Minos becsődölésekor elveszett pénzt. Wennerström elsinkófált egy kis SIB-pénzt. De a Minos csődbe ment. Svédországot még nem sújtotta a kamatsokk. Itt léptek be az állami garanciák. befektették közös vállalkozásokba. itt nem látok túl sok megírnivalót – jegyezte meg Mikael. néhányan fizetnek. A vállalatok megkapták a pénzt. kinek a feladata volt a felülvizsgálat végrehajtása a bank SIB-es képviselője számára. Ebben az időben már bírálat ért több projektet is. teljes gőzzel mentek előre. ráadásul azt is bebizonyította. Szóval. amiért nincs betekintésük a SIB ügyködéseibe.hunebook. Ezzel aztán jogi szempontból egyszer s mindenkorra el volt intézve a dolog. tudjuk jól. kire milyen szerep jut. jól értem-e. a SIB-pénzek kamatmentes kölcsönként működtek. és Wennerströmöt nem lehetett hibáztatni érte. A kormány milliárdokat bocsátott rendelkezésre az adóbevételekből. – Lássuk. – Kínál még valamit ez a történet? – A java még hátravan. hogy a támogatás nagyságrendjének megfelelő összeg a saját pénzéből is odalett. Wennerström hatvanmilliót kapott. . de mint kiderült. Mint lenni szokott. Édes mindegy. és aztán besöpörték a hatalmas nyereséget. – Cinikus vagy. mennyire komolyan járul hozzá a keleti demokráciák megteremtéséhez. Mi lett a maradék hatmillióval? – Abban a pillanatban. A kölcsönöket vissza kellett fizetniük az államnak. amelyen tényleg felhördült a nyilvánosság. 1994-ben elrendelték a SIB működésének kivizsgálását. mivel a SIB-nek köszönhetően felmutathatta. Wennerström egészen kiváló elszámolást nyújtott be. Robert Lindberg elhallgatott. aztán jöttek a valutaproblémák. a projekt kudarcot vallott. – Azt mondtad. Ez tehát azt jelenti. hogy kifizesse a különbözetet. ám ha összevetjük azzal a Skanska kezén eltűnt félmilliárddal vagy az ABB vezérigazgatójának több mint egymilliárdos végkielégítésével. Eszerint több mint ötvennégymillió koronát invesztáltak a Minosba. Így aztán csomagológyárukat egy konkurens német vállalat könnyedén kiütötte a nyeregből. a konzervatív kormányzás alatt zajlott? – Ne keverd bele a politikát! Itt a pénzé a főszerep. Eredetileg persze az volt a terv. ugye. na mesélj. hogy a cégek néhány éven belül visszafizetik a pénz egy részét. ebből ötvennégyet fektettek be. – Azt mondtad. – Wennerström pedig nem tudott elszámolni a felhasznált pénzzel… – Ellenkezőleg. Wennerström elküldött a SIB-nek egy hatmillió koronáról szóló csekket. Néhányan nyernek. Unszoló tekintettel nézett Mikaelre. A kormány elégedett volt.http://www. – Honnan tudsz te mindent ezekről a lengyelországi Wennerström-üzletekról? – A kilencvenes években a Handelsbankenben dolgoztam. majd néhány őrült újdemokrata – emlékszel az Új Demokráciára? – elkezdett nyavalyogni. amelyet ellenőriztek.com – ebook magyarul – Türelem! Amikor az egész projekt beindult. Úgy néz ki.

Egyebek mellett a lengyel gazdaság talpra állításának hatalmas nehézségeiről beszélgettünk. ha tetszik. – Miért nem szóltál az aggályaidról a főnöködnek? – Említettem neki. és azt mondja. aláírtam az elszámolást. hogy szeretné neked adni. Nem fecseghetsz el mindenfelét. Igazából nem is akkora üzleti tehetség. hogy néhány évvel később. Átnéztük a számlákat. És aztán? – Néhány évvel ezelőtt Lengyelországban jártam teljesen más ügyben. hogy valami bűzlik ebben a sztoriban. A SIB is. a Minosra gondoltam. amikor a kommunisták kezdenek átalakulni rendes tőkésekké. – Jó. A hatmillió visszaadása már önmagában ravasz húzás volt. az teljesen nyilvános. hadd mondjak csak annyit. Én történetesen egy asztalhoz kerültem a polgármesterrel.hunebook. Rendben? – Persze – felelte Mikael. Minden papír rendben volt.com – ebook magyarul – Szóval… összefoglalásképpen. de személy szerint soha sem voltam jó véleménnyel róla. de névtelen forrásként használj. Amit eddig meséltem. Sőt. hogy az egész pasi egy nagy blöff. csak sajnos nem volt mibe kapaszkodnunk. hogy mindez off the record. aztán úgy esett. Én voltam a Wennerströmöt kivizsgáló személyek egyike. ha szeretnél. ez a lényeg. A kormány sem emelt kifogást. amit akarsz. A befektetés ugyan kudarcot vallott. de nem írhatok róla. De nem túl jól sültek el. Nekem viszont az volt a benyomásom. és nem merül fel benned. A maradék pénzt visszafizették. bizonyos megnyilvánulásait kifejezetten sekélyesnek találtam. A történet hátralevő részét – amit még nem meséltem el – megírhatod. – Hol itt a bökkenő? – Innentől kezd a dolog büdössé válni – mondta Lindberg. mint valami óriási gazdasági orákulumot. Belenézhetsz az elszámolásba is. azt azért. Volt ugyan pár nagyon penge ifjú titán a csapatában. A főnököm is. Valójában az történt… nem is tudom.http://www. hogy aztán utólag megtiltsd. Mert gondolj csak bele: ha valaki bekopogtat hozzád egy pénzzel teli szatyorral. – Átvert benneteket? – Nem. hogy véletlenül megemlítettem a Minos-projektet. nem kezdesz el rögtön kételkedni. az átutalásokat. A SIB elégedett volt Wennerström elszámolásával. Egész komoly üzletek voltak ezek. ez a bizalmi tőkéje. A polgármester értetlenül nézett rám egy darabig . A fal leomlása után vagyunk. úgy ahogy van. A SIB megkapta Wennerström magyarázatát. kedves Blomkvist. Társaságunk együtt vacsorázott néhány łodži befektetővel. nem. ám az eljárást semmilyen bírálat nem érte. Mindkét fél keresett a dolgon. és végig az volt az érzésem. jó ezt értem. – Na szóval…. hogy magyarázzam el… Wennerströmöt úgy állítja be a média. Később azonban valahányszor Wennerström nevére bukkantam a sajtóban. de anonim forrás vagyok. – Állj már le! Ezt nem teheted. – Aha… – Az az igazság. Ebből él. és hirtelen elképesztően józannak látszott. hogy továbbadjam! – Már hogyne tehetném. – És mivel újságíró vagy. – Vagy úgy… Az off the record a szakzsargonban mintha valami olyat jelentene. a kilencvenes évek közepén a bankom Wennerströmmel üzletelgetett. Én is elhittem. – Teszek a szakzsargonodra! Azt írsz. hogy a szatyrot valójában liszttel pakolhatták tele? – Lényegre! – De. az összes papírt. hogy bizalmas információ birtokába juthatok. Nem volt mit tenni. Takarosan beszámoltak mindenről. Aláírták a papírokat.

teljesen elavult gépek voltak. hogy ha ez minden. A fizetésük volt vagy százötven svéd korona. De folytasd csak! – Megjegyzése nem hagyott nyugodni. A hecc kedvéért kaptam magam. hogy valóban volt valami vacak üzlet. miért nem tudja felidézni. Łodž határában. hogy az átmenetileg használhatóvá vált. A Minosnak ezzel befellegzett. felkapaszkodott bankár lett belőle. Figyelsz? – A kijelentés arra enged következtetni. A bírósági per idején Mikael gyakran gondolt vissza arra a Szent Iván-éjre. de állandóan meghibásodtak. akkor hamarosan bezárhatjuk az országot. majd hirtelen eszébe jutott. hogy az egyik unokatestvére a Minosnál dolgozott. Gépbeszerzés. A roncstelepen nem kaptál volna értük pár ezernél többet. A pótalkatrészek beszerzése persze lehetetlen volt. – Mi a fenét gyártott tulajdonképpen a Minos? – 1992-ben és 1993 első felében szokványos kartondobozokat mosogatószergöngyölegként. hullámbádogból összetákolt raktárépület. Gyakori megoldásként egy-egy dolgozó addig-addig buherálta a rossz gépet. kezd alakulni a történet! – ismerte el Mikael. hogy a gyárat bezárják. Be lehetett őket indítani. A bérek a járulékokkal legfeljebb százötvenezret vittek el összesen – és akkor nagylelkű voltam. aki egy kicsit beszélt németül. Az unokatestvér a közvetlen közelünkben lakott. Október elején megérkezett három Portugáliában vásárolt kartongép.http://www. Felnőttkorukra eltávolodtak egymástól. De az üzem állandó nyersanyaghiánnyal küszködött. Havonta. amelyből később semmi nem lett. Később papírtasakokat kezdtek el gyártani. A nagy Minos gyár valójában egy rozzant fészer volt. aztán tojásos dobozokat és ilyesmit. és bejelentette. Kezdetben gépek sem üzemeltek az úgynevezett telephelyen. Másnap reggel egy értekezleten kellett részt vennem. azt mondhatjuk tehát. teljesen különböző emberekké váltak. öreg. szállítás… a tojásos dobozokat szállító furgon… úgy kétszázötvenezer. egy nyári napon az üzemvezető lement az üzemcsarnokba. Igen. – A Minos 1992 őszén indult be. és elszállította a gépeket. így a Minosban folyton leállt a termelés. Az este túlnyomó részében kedélyes kötekedés jellemezte társalgásukat. Megtudtam. néhány útiköltséget oda-vissza. hogy mitől lettek olyan szívbéli jó barátokká a gimnáziumi évek alatt. hogy Łodž polgármestere szellemes pacák. visszafogott fiúként élt. Egy italárus bódé és egy budi állt az udvaron. úgyhogy felkerestük őt otthonában. Tizenévesként bensőséges barátok voltak. Többnyire öreg nénik. Még a Vörös Hadsereg húzta fel az 1950-es években. amennyire tudott. Felnőtt korára pedig sikeres… hát igen. Legfeljebb tizenöt alkalmazott dolgozott náluk. Öreg. és azt mondta – szó szerint idézem –. lepusztult.com – ebook magyarul – mintha soha nem hallott volna a Minosról –. Érdekel. hogy mit mondott? – Tűkön ülök. Azon az estén Mikael elgondolkozott rajta. hogy az egész buli alig egymillióba került. amire a svéd befektetők képesek. Találtam a telepen egy őrt. aki hihetetlenül félénk volt a lányokkal. – Na.hunebook. Az alkalmazottak takarítani jártak be a fészerbe. ahogy az iskolai években. A teljes bérleti költség két évre tizenötezer koronába került. Úgy néz ki. Mikaelnek egy . Svédországból egyetlen személy látogatott el párszor az üzembe. – Hát ez nem hangzik nagyberuházásnak. – Utánaszámoltam. úgyhogy túl sok áru nem kerülhetett ki tőlük. Egy nevetéssel elintézte a dolgot. és felkerestem a Minos bezárt gyárát egy kis faluban. Add hozzá az engedélyek kiváltási költségeit. Az őr velem jött és tolmácsolt. 1993-ban aztán. Emlékeiben Robert csendes. a nap hátralevő részében viszont szabad voltam. Nem sokkal ezután egy magyar teherautó érkezett a helyszínre.

– Cash-flow probléma. a kormány. Több kölcsönt már nem vehetett fel. az országgyűlés revizorai mind egyhangúan elfogadták Wennerström elszámolását. Ettől kezdve odafigyelt Robert történetére.http://www. aminek akarod. és egymást követték a közbevetései. A baráti csipkelődés miatt először nem vette komolyan Robert Wennerströmről szóló elbeszélését. opciók. sőt megtízszerezhette az összeget. hogy mibe fektette a SIB-pénzt. amiből gyors üzletet lehet csinálni – értékpapírok. Wennerström 1992-ben lépett kapcsolatba a SIB-bel. Hatot visszafizetett. A Minosszal kapcsolatos kiadások alig érték el az egymilliót. És Hans-Erik Wennerström. minek foglalkozik egy milliárdos egyáltalán azzal a zsebpénznek is nevetséges. Attól függően. hogy társa nézetei többnyire szöges ellentétben állnak az ő látásmódjával. a SIB vezetése. Azt akarod megkérdezni. de üzletembernek nevezni ezeket. mindenféle átmegy a keze között. a gazdasági recesszió kellős közepén. hogy a cég beáldoz néhány ingatlant. de talán mert a véletlen találkozás kellemes estébe fordított egy sikertelen vitorlázást. a pálinkásüveg lassan kiürült. hasonló problémákkal küzdött. már az sem kevés. az biztos – mosolygott Robert. mennyit kamatozik hatvanmillió három év alatt. ha nem tévedek… – A Wennerstroem Group vagyona hozzávetőlegesen kettőszázmilliárdra rúg. Ilyen helyzetben az a szokványos eljárás. hogy miért tenne mindent kockára egy nyilvánvaló svindli miatt. – Mindenesetre jelentéktelen összegről van szó. Mikael ritkán itta részegre magát. de gondold csak meg. mitől lenne olyan nyilvánvaló a svindli. de elképesztően kevés volt a készpénze. egy éven át nyögtem a tizenkilenc százalékra felfutó kamatot. Rajta kívül még rengeteg üzletembernek… – Csak könyörgöm. ne mondd már. mint a piaci élet többi szereplője. – Igen ám. – Én is átkozottul megjártam. a Wennerstroem Group egy befektetési vállalat.hunebook. valuta… amit akarsz. Ha csak azt nézzük. akár megkétszerezhette. És nem egyedül Wennerströmnek voltak ilyen gondjai. hogy üzletember! Hívd őket annak. A cég különböző kötvények formájában milliárdokkal rendelkezett. rongyos ötvenmillióval? – Vagy inkább azt. de újságírói ösztönei végül feléledtek. Emlékszel 1992 őszére? – Hogy emlékszem-e? Változó kamatozású hitelt vettem fel a lakásra. – Jó. – Wennerström csúcsfigura a brókerek között. – Nem tudom. – Pontosan. szép idők voltak. És az viszont már nem kismiska! Különben egészségedre! . az egy tisztes szakma meggyalázása. akkor cash-flow problémája volt minden egyes brókernek… Ha így vesszük: Wennerström kapott hatvanmillió koronát. aztán nyalogatja a veszteség okozta sebeket – 1992-ben viszont hirtelen valahogy senki nem akart ingatlant vásárolni. – Mmm. milliárdos. a bankszakma. – Várj csak egy másodpercet! – kérte Mikael. de csak három év múlva.com – ebook magyarul pillanatig sem volt kétsége afelől.

A cég . és végül. és még harminc év után is emlékezett rá. az ipari kémkedés világában jártas biztonságpolitikai szakértőket vett alkalmazásba. hogy a sikkasztást maga a cég tette lehetővé azáltal. görög beütéssel. a szakálltövektől sötét bőrű. mint egy-egy stratégiai játék. és három évtizeddel később a cég ügyvezető igazgatójává lépett elő. hogy a biztonsági eljárások során a felelősök gondatlanul nyitva hagytak bizonyos réseket. Tehetséges közgazdász volt.. Anyja bosnyák muzulmán. hogy a tucatnyi emberből álló csoportban ki állt a csalás háttérben. Gyakran hívták arabnak. péntek Dragan Armanskij ötvenhat éves volt. az ő munkájukért honoráriumot fizetett. a cég vagyonőröket. a személyvédelem. Öt év elteltével bekerült a cégvezetésbe. ipari kémek előtt kellett járniuk. a fenyegetők által elküldött fotókon szereplő adatok beazonosítása. Az egész azzal kezdődött. melynek tagjait muszlimnak hívja a tömegtájékoztatás. pedig egy csöpp arab vér sem csörgedezett az ereiben. Olyan volt mind. Abban az időben. Mivel Dragan Armanskij neveltetéséért az anyja felelt. Irányítása alatt a Milton Securityból Svédország egyik leghozzáértőbb. az ellenstratégia kidolgozása. mennyire elképedt. legtöbbet foglalkoztatott biztonsági cége lett. Be tudta bizonyítani. Armanskij idősebb ex-rendőröket tett meg operatív vezetőknek.hunebook. Horvátországban született. valamint az. hogy egyfolytában legalább egy lépéssel a zsarolók. ezenkívül több mint háromszáz megbízható külsőst. Útlevele szerint svéd állampolgár volt. amikor rájött. Armanskij ekkor vált a számok emberéből a cég fejlesztésében részt vevő munkatárssá és a gazdasági bűncselekmények szakértőjévé.http://www. erős állkapcsú. Klientúrája elsősorban bevásárlóközpontokból állt. A bevándorlási hivatal furcsamód mégis szerbként könyvelte el. a kiérdemesült éjjeliőröket. Az apja fehéroroszországi örmény zsidó. Armanskij vezetése alatt a vállalat nevét a nemzetközi viszonylatban is jól használható Milton Securityre változtatták.–nek hívták. amelyet kreatív könyveléssel követtek el az egyik ügyfelük ellen. A valóságban azonban köze nem volt a bűnszövetkezetekhez. és tíz év múlva ő lett – nem minden ellenállást legyőzve – a cég igazgatója. egyenruha-fetisisztákat és diák munkavállalókat jól képzett szakemberekre cserélték. Az ellenállás azonban idővel megszűnt. Az útlevélfényképről egy szögletes arcú. Fizimiskája az amerikai filmekből ismert helyi gengszterfőnök típusát idézte. és átálltak a csúcstechnológiára. mikor Armanskij dolgozni kezdett náluk. rablók. hogy felfedezett egy ügyes csalást. a férfi felnőtt korára ahhoz a heterogén csoporthoz tartozott. Biztonsági kérdések iránti érdeklődése csak a munkába lépés után kezdett el kialakulni. de nem utolsósorban távközlési és számítástechnikai szakembereket. ezenkívül a nemzetközi terrorizmus. a céget még Johan Fredrik Milton Őrző-védő Rt. A személyzeti állományt lecserélték. aki az 1970-es évek elején kezdett el dolgozni a Milton Securitynél mint gazdasági asszisztens.com – ebook magyarul MÁSODIK FEJEZET December 20. idővel azonban egyre jobban lenyűgözték ezek a feladatok. A Milton Security háromszáznyolcvan teljes állású alkalmazottat foglalkoztatott. dagadó izmú biztonsági őröket kínált a számukra. szürkülő halántékú férfi nézett vissza.

Ez volt az SZÁ. hogy Lisbeth Salander egyedülállóan tehetséges. munkába lépést megelőző háttérellenőrzésekről volt szó. Elsősorban a Közel-Keleten működő svéd vállalatoknak kínáltak testőri szolgálatot és biztonsági megoldásokat. Munkájuk három fő tevékenységi kört ölelt fel: a lehetséges fenyegetések eredetének beazonosítására szolgáló biztonsági konzultációkat. akivel csak akar. Lisbeth Salandert. Nem volt túl jövedelmező. Dragan Armanskij élre vasalt nadrágját egy kicsit feljebb húzta a térdén. miféle csavargóval randevúzik a lányom… Azt hiszem. Bizalmatlanul méricskélte a nála harminckét évvel fiatalabb munkatársát. férjükkel vagy ismeretlen zaklatókkal szemben. amire senki sem számított. közszereplők – kértek védelmet volt barátjukkal. hogy keresve sem találna egy tekintélyes biztonsági cég közegébe kevésbé passzoló jelenséget. Armanskij nem lelkesedett ezért a feladatért. Armanskij irányítása alatt az éves forgalom negyvenmillióról közel kétmilliárdra nőtt. Egyre gyakrabban megtörtént ugyanis. a hűtlenségre pedig a pároknak maguknak kell megoldást találniuk – vallotta. és ezredszer megállapította. rangjának megfelelő helyre költözött. Stockholm kellős közepére. Kikérni egy hitelképességet igazoló dokumentumot vagy különböző adatokat az adóhivataltól – ilyet bárki tudott. a Slussen-zsiliphez. esetleg vállalati titkokat kiszivárogtató alkalmazottakat kellett átvilágítani. A Milton Security megrendeléseinek egy másik része külföldre koncentrálódott. Ezenkívül a Milton Security – jó nevű európai és amerikai vállalatokkal együttműködve – a Svédországba látogató világsztárok. A reggeli megbeszélés témája sajnos épp egy személyi átvilágítás volt. Négy éve dolgozott neki. vagyis a személyi átvilágítások területe. megcsal a feleségem… Nincs semmi baj a gyerekkel. Pedig Lisbeth Salander kétségtelenül a legkiválóbb kutató volt.com-igazgatók. illetve tehetős magánszemélyek – újgazdag rocksztárok. Egy negyedik. A kilencvenes évek elején a Milton Security már egészen újfajta biztonságot nyújtott exkluzív kuncsaftjai számára. és számtalan kellemetlenséggel járt. Ez a munka többet követelt a kolléga ítélőképességétől és szakértelmétől. A személyvédelem piaca tíz év alatt több mint negyvenszeresére nőtt. sokkalta kisebb tevékenységi kör mindössze egy-két alkalmazottnak adott munkát. és soha egyetlen feladatot sem szúrt el.com – ebook magyarul Solnából új. egyszer sem adott le középszerű jelentést. hogy jómódú nők – hírességek. A biztonsággal való kereskedés roppant jövedelmező szakma volt. Olyankor kezdett kínossá válni a helyzet. azzal a csavargóval találkozik. azzal nem volt baj. részben egy új ügyfélcsoport létrejöttének köszönhetően. Ha csak egyszerű hitelképesség-vizsgálatokról. amikor vállalati ügyfeleik magukkal hozták a magánügyeiket: Tudni akarom. Ezek a megrendelések tették ki a cég forgalmának mintegy hetven százalékát. Hogy igazából . az ellenintézkedések foganatosítását – ez a tűzriasztóktól a számítástechnikai tűzfalakig minden elképzelhető technikai eszköz bevetését magába foglalta – valamint a személyvédelmet magán személyek vagy vállalatok számára. Ha felnőtt az a lány.http://www. mint bármelyik más terület. A klientúrát többnyire kiemelkedő forgalmat bonyolító középvállalatok alkották.hunebook. Ráadásul egy-egy ilyen kérés teljesítése a Milton Securityre nézve igen kellemetlen jogi következményekkel járhatott volna. híres külföldiek biztosításával is foglalkozott. s mindig valami olyannal állított be. brókerek és dot. Salandernek azonban volt fantáziája. mielőtt hátradőlt volna kényelmes irodai székében. akivel a cégnél eltöltött évek során találkozott. de rossz társaságba keveredett… Armanskij többnyire határozottan elzárkózott az ilyen esetek kivizsgálása elől. Armanskij meg volt róla győződve.

piercinges orral és szemöldökkel. Időnként nem feltételezhetett mást a lány adatszerző akciói mögött. az egyik alcím alatt engedte ki a szellemet a palackból. mint mindig. A terjedelmes függelékben fotókat is mellékelt a vizsgált személy társaságában feltűnő tizenhárom éves lányról. Miután ez is megtörtént. ha eszébe jutott egy eset. Lisbeth eredetileg egy hetet kapott a munkára. A jelentés. hogy sztáradatgyűjtője egy sápadt. Amikor például a lány rájött. és csak később nézett bele. a tallinni kirándulások megemlítésével. Az utolsó lépéssel egyenesen azt kockáztatta. amikor főnöke már a lámpát készült lekapcsolni. Ellenkezőleg – a nagy horderejű anyagot pisszenés nélkül tette le Armanskij asztalára egy este. Armanskij magához vette a jelentést. anorexiásan sovány lány. arról Armanskijnak fogalma sem volt.http://www. könnyen megtörténhetett volna. könnyű női felsője néha látni engedett egy sárkányt ábrázoló tetoválást is a lapockáján. mint egy beprogramozott robotrepülőgép. Lisbeth Salander hajszíne eredetileg vörös volt. hogy minél hamarabb beszámolhasson neki felfedezéséről. Ugyanazt a tárgyilagos stílust használta. Úgy rázoomolt. hogy a Milton Security vádak és viszontvádak szövevényébe gabalyodik. s indult volna hazafelé. karrierjéről és anyagi helyzetéről. hogy a férfi egy sollentunai villában lakik. ha valami disznóságot kellett előásni. és a férfit szabadon engedik. Salander meglepő viselkedése azonban időnként a kétségbeesés szélére sodorta Armanskijt. Az egyik kép egy tallinni hotel folyosóján készült. Ezen jól látható. az illető képzettségéről. mint varázslatot. mint azt más tette volna. és sötétkék Volvót vezet. amely dokumentálta. a megbízó nemtetszése dacára. mint amelyikkel azt közölte. Az mindenesetre biztos volt: Lisbeth Salander kiválóan ismerte a hivatali archívumokat. Úgy nézett ki. idézetekkel és pontos forrásmegjelöléssel ellátott írásmű. Armanskijt folyton kiverte a víz. de hollófeketére festette. majdhogynem tudományosan precíz volt. hogy részletes vallomásáról felvétel készülhessen. hogy érdeklődést mutat élettársa lánya iránt. Lisbethnek mindennek tetejébe kétcentis darázstetoválás díszelgett a nyakán.hunebook. nem is rontott be Armanskij irodájába. amint a férfi a lány pulóvere alá dugja a kezét. és legalább két alkalommal adott pénzt egy tizenhárom éves tallinni gyerekprostituáltnak szexuális szolgáltatásokért cserébe. Lisbeth Salandernek sikerült személyesen felkeresnie a szóban forgó lányt. hogy a vizsgált személy pedofil. . lindigői villájukban. És mindig sikerrel járt. Mégsem Lisbeth Salander megdöbbentő érzelemmentessége zavarta a legjobban Armanskijt. nem emelte fel rögtön a telefonkagylót. Alkalmanként viselt kombinészerű. mielőtt felhívta volna a megbízót. bal bicepsze és bokája körül pedig kékes rajzolatú folyondár tekergett. Armanskij kénytelen volt bevenni néhányat a gyomorfekélyére kapott gyógyszerből. lábjegyzetekkel. miközben végre ellazultan kortyolgatott egy üveg bort a feleségével a tévé előtt. A jelentés azt is bebizonyította róla. amikor Lisbeth Salandernek egy cégfelvásárlás előtt rutinellenőrzést kellett végeznie egy gyógyszergyártó vállalat egyik kutatóján. hogy az említett férfi pedofil. Salander csak a huszonnegyedik oldalon. tüskehajú. Ha ugyanis kiderül. Az első oldalak a vizsgált személy hátteréről számoltak be. azonnal átadta az anyagot a rendőrségnek. mint aki most kelt fel egy rockerbanda tagjaival töltött egyhetes orgia után. Négy hét hallgatást és több figyelmen kívül hagyott felszólítást követően viszont olyan jelentéssel tért vissza. és a legrejtőzködőbb egyéneknek is a nyomára bukkant. hogy a dokumentáció nem helytálló.com – ebook magyarul hogyan csinálta. s valahogy arra is rávette. A cég konzervatív imidzséhez sehogy sem illett. hogy komor hangú villámbeszélgetést folytasson vele. A keresett személy bőre alá is bebújt. hogy a céget beperelik rágalmazásért.

szemöldökébe fúrt piercingek ellenére Lisbeth a sminkje alatt – melynek időnként domináns eleme volt egy ugyancsak visszataszító fekete ajakrúzs – vonzó nő volt. mint egy gazdátlan macska. Ám amint meglátta Lisbeth Salandert. Huszonnégy éves volt. de megfelelő make-uppal arca bármelyik reklámfotón megállta volna a helyét. Armanskij kelletlenül ugyan.com – ebook magyarul Armanskij pontosan tudta. hogy Lisbeth Salander Dragan Armanskijnak dolgozott. Salandert afféle mindenesnek vették fel a céghez. de belement. aki úgy kóborolt a Milton folyosóin. Először történt meg. kifejezéstelen szemekkel meredt a tréfamesterre. sokszor tanúja volt. hogy adjon neki egy esélyt. Holger Palmgren. akik megpróbáltak a közelébe férkőzni. amikor a számítógépnél dolgozott. fénymásolt. Egyszerűen soványnak született. Már az általános iskola utolsó évfolyamairól is kimaradt. viszont kiválóan értett ahhoz. magasabb képzettség így fel sem merülhetett. és az orrába. a másik pedig a két lábon járásban segít. Milton ügyeinek képviselője. Lisbeth Salander sosem beszélt magáról. F. hogy nemcsak egy-egy szót bökött ki. Salander szenvtelenül hallgatta végig a vétségeit elősoroló beszámolót. hamar feladták a kísérletezést. még kevésbé olyan. az öreg J.http://www. egy mondat kellős közepén félbeszakította. amelyik jobban ki tudná használni képességeit. hogy beosztottja minden elképzelhető egészségtelen ételt megevett. Testi adottságaival nem kerülhetett volna a kifutók modelljei közé. hanem folyamatosan beszélt a főnökéhez. vagy még egyértelműbb jelét adta bosszúságának. hogy elmagyarázza. mint „fifikás. a szeme se rebbent. hogyan dühítse fel a cég munkatársait. és éppen hozzáfogott. Az első hónapokban teljes munkaidőben dolgozott – na igen. Armanskij végül befejezte a nem megfelelő hozzáállásról szóló hegyi beszédét. Apró melleit alig lehetett észrevenni a ruha alatt. de úgy nézett ki. sem barátságosnak nevezni. ujjai megszállott tempóban röpdöstek a billentyűzet felett. olyankor Lisbeth Salander nagy. Valójában azonban érthetetlen jelenségnek számított. hogy igent mondott. Annak sem lett jó vége. miért lenne jobb mindkettejüknek. megbánta. Palmgren az az embertípus volt. akivel Armanskijnak gyakran volt dolga. Egy hónap elteltével Armanskij azzal a feltett szándékkal hívatta be az irodájába. hogy valaki gúnyt űz belőle. Drámai hangulatváltásokra volt képes. akinek az egyik agysejtje a lélegzésben. hogy Lisbeth valójában nem küzdött evészavarral. Úgy kezdték emlegetni. aki nemleges válasz hallatán kétszeres vehemenciával kezd küzdeni célja eléréséért. keskeny lábfejekben végződtek. bár egy csöppet macerás természetű leányzó”. Azok a munkatársak. Nem az a fajta nő volt. ha valaki tréfálkozni próbált vele. Tetoválásai. Finom végtagjai kicsi kezekben. mint a két agysejtű kislányt. hogy kirúgja. Ilyenkor kávét főzött. amikor a lány hirtelen. hogy Palmgren „macerás” fiatalokkal és más szociális problémákkal küszködő egyének támogatásával is foglalkozik. vékony csontozata kislányossá tette. Mozdulatai sebesek voltak. gimnáziumba soha be nem tette a lábát. ha rájött. és egyúttal könyörögve kérte Armanskijt.hunebook. úgy írta le Lisbethet. pici orra és magasan kirajzolódó arccsontjai kissé keleties benyomást keltettek. mint egy póké. A hivatalos munkaidőt semmibe vette. Lisbeth Salander viselkedését tehát nem lehetett sem bizalomgerjesztőnek. majdnem teljesben –. Reménytelen esetnek tartották. egy nyugdíjazása előtt álló ügyvéd. úgyhogy egyszerűbb volt azonnal igent mondani neki. . Armanskij ezenkívül tudta. akinek munkát is ajánlott. ha Salander egy másik céget keresne. vagyis olykor-olykor azért megjelent a munkahelyén. Fura szerzet volt. Szája széles volt. Salander nemcsak macerásnak tűnt – Armanskij szemében a lány maga volt a macera. szétosztotta a postát. mint egy tinédzser.

és rá nem jellemző módon felemelte a hangját. Az ürge három hetet áldozott egy teljesen használhatatlan jelentés elkészítésére a nagy reményű yuppie-ról. mint a porszívó. amiért tévesen ítélte meg a lányt. – Nem. miután a pasi egyszer szarrá verte. hogy a hirtelen dühtől nem talált szavakat. de ha magának nem kellek másra. aki úgy lógta végig az általános iskolát. de hadd áruljam el. hogy a Milton Securitynél senki más nem tudta volna így előkaparni egy női segélyszervezet orvosa által kitöltött bizalmas felvételi lap kivonatát.com – ebook magyarul – Ide figyeljen! Ha gondnokot keres. hogy cége biztonsági gyakorlata is hagy némi kívánnivalót maga után. hogyan juthattak a lány birtokába. Látom. Nagy rutinnal megírt munka volt. és a hétfői nap egy részét azzal töltötte. hogy valaki. amelyben az előzőhöz hasonlóan gazdag hivatkozásanyag az első megközelítésben kellemes ifjú képét egy megbízhatatlan szarházi portréjává rajzolta át. Armanskij még emlékszik. hogy maga nem olvashat bizalmas jelentéseket! – Az lehet. Meg volt róla győződve. könnyen olvasható szöveg tele hivatkozásokkal. hogy csinálta. A szövegben szereplő észrevételekről. Nem akarja beköpni a forrásait. és a vizsgált személy barátaitól. hogy még bizonyítványt sem kapott a végén. Az igazi poén persze az. és az íróasztalvédő alá dugta a számítógépes jelszavával együtt. átlapozta a jelentést. Armanskij a hétvégén többször is elolvasta Salander jelentését. kitérő válaszokat kapott. már tudta. Dühös volt magára. hogy ez a maga privát detektívnek nevezett alkalmazottja teljesen használhatatlan jelentést készített. egy szellemileg kissé visszamaradt egyénre. Armanskij csöndben ült néhány percig. De felírta a kombinációt egy papírlapra. Aztán felnézett. Armanskij lassacskán megértette. Nem derítette ki. . Armanskij megkereste szemével a jelentést. hogy az információk helytállóak. akkor maga egy idióta barom. Az előírás szerint ugyebár ilyesmit a kolléga csak saját magának másolhatott volna. – Vegye tudomásul. Három nappal később Salander némán átnyújtott egy jelentést. hogy ímmel-ámmal ellenőrizte a lány néhány állítását. És egyébként néhány hete az előző jelentését az ebédlőben találtam meg. menjen el a munkaközvetítőbe. Nem hitte volna. ilyen kifogástalanul megfogalmazott jelentést képes írni. Ekkor a lány elhallgatott. A lány eközben zavartalanul folytatta: – Van egy embere. pont az van maga előtt az asztalon. és hogy a barátnője egy segélyszolgálatnál keresett menedéket. ő viszont bedobta hozzám tegnap az anyagot. mielőtt elhúzott volna a kocsmába. akit – ahogy az lenni szokott – hamarosan felvesznek majd egy dotkom vállalat elnöki posztjára. Én akármit ki tudok deríteni akárkiről. Mielőtt hozzáfogott volna az ellenőrzéshez. mint egy flúgosra. mint a posta szortírozására. válaszolta a lány. ismerőseitől begyűjtött kijelentésekkel. és szedjen fel onnan valakit. és mindössze két szót szólt: – Bizonyítsa be! – Mennyi időt kapok rá? – Három napot. Ha péntek délutánig nem tudja bebizonyítani az állításait.http://www. Tegnap másoltam le azt a szar jelentést. nem egészen. – Megadta magának az iratszekrénye kódját?! – hörgött Armanskij. Amikor megkérdezte Salandert. – Nyugi! Beraktam az illető páncélszekrényébe. hogy úgy szippantja magába a kokaint. tényleg ki van rúgva. hogy az a pacák súlyos adósságokat halmozott fel különböző szerencsejátékokon. – Miről beszél!? – tört ki a megdöbbent Armanskijból. Armanskijt zavarba hozta az eset. Eddig úgy tekintett rá. információkról pedig Armanskij el se tudta képzelni.hunebook.

Pár napig töprengett a dolgon. amint illetlen álmodozásba merül Lisbeth Salanderről. gömbölyűek. mint egy átlagember. Bár hívő nem volt. a felkínált továbbképzés és más ígéretek vagy akár fenyegetések dacára sem volt hajlandó alkalmazkodni a Milton hivatali rendtartásához. szőkék voltak. De a vonzalom inkább abból adódott. legalábbis Armanskij nem tekintette annak. visszataszító. magatartására vonatkozó bármilyen felszólításra vagy egy elbocsátással fenyegetőző intésre csak megvonta volna a vállát. . Az elkövetkező hónapokban Armanskij szárnya alá vette Lisbeth Salandert. elismerte. hogy Salander idegen lény volt számára. Lisbeth Salanderre mégis mindig úgy gondolt. hogy úgy járjon-keljen. Mert bizony a lány szálka volt a cég munkatársainak a szemében. és mindent a maga feje után csinált. Visszaemlékezett Holger Palmgren szavaira. egyetlenegy alkalommal… Két lányt neveltek fel. Mint egy idegesítő viszketegség olyan volt. Armanskij megkérte a cég műszaki vezetőjét. hogy hatott rá a lány közelsége. hogy nem igazán tudta helyére lenni a fiatal nő iránti érzéseit.com – ebook magyarul hogy Lisbeth Salandernek eszében sincs megbeszélni a munkamódszereit sem vele. annyi biztos. A lány türelmesen meghallgatta. hogy ezt megtegye. Azok a nők. Egyszerű kutatási feladatokkal bízta meg. mint akinek szüksége van egy erős kéz támogatására. vagy elfogadja. hogy ellenálljon a kísértésnek. Ez gyötrő dilemmába sodorta Armanskijt. Ezzel az erővel egy festmény görög nimfájába is beleszerethetett volna. Ezt követően a műszaki vezető kissé zavartan számolt be Armanskijnak arról. de azt is felfedezte. hogy Lisbeth Salander az előmenetel kilátásba helyezése. telt ajkukat látva szárnyra kelt a képzelet. ahol kell. Ő pedig – mi tagadás – igazán nem sok hasonló tettre ragadtatta magát az elmúlt évtizedekben. hogy nem érdekelték a Salander-típusú lapos mellű lányok. milyen fából is faragták ezt a nehezen kezelhető leányzót. Így aztán Armanskijnak két választása maradt: vagy megszabadul tőle. Salander valószerűtlen életet képviselt. El kellett ismernie. Armanskijt az sem zavarta kevésbé. Hamarosan az is világossá vált. Armanskij senkitől sem fogadta el különben. hogy Lisbeth Salander a küllemére. ugyanakkor csábító. hogy Lisbeth Salandernél van valami komolyabb zavar. Érzését azonban nem tudta megosztani vele – mi több. amikor az annak idején hozzá küldte Lisbethet. Minden embernek adni kell egy esélyt – gondolta. Azt is sejtette. Ekkorra ugyan megerősödött abban a feltevésében. Muzulmán neveltetése azt is megtanította neki. aztán elment. Bárhogy volt is. akiken gyakorta rajtuk felejtette a szemét.hunebook. hogy a lány már most átfogóbb ismeretekkel rendelkezik a számítógépről. na jó. Salander zokszó nélkül végigült egy teljes délutánt az alkalmi iskolapadban. s ez lenyűgözte Armanskijt. Nagy meglepetésére kezdte őt megkedvelni. ahogy neki tetszik. Soha nem volt hűtlen a feleségéhez. tartson neki bevezető órákat számítástechnikából. megpróbálta ötletekkel ellátni a boldoguláshoz. mint a dolgozók többsége. A kirúgás helyett tehát behívatta magához Lisbeth Salandert egy magánjellegű beszélgetésre. aki még középkorú asszonyként is messze felülmúlta összes elvárását. Nem szexuális vonzalom volt ez. akiket távolról cingár fiúnak nézett az ember. hogy másképp viselkedik. Salanderrel körülbelül egyidősek lehettek. hogy a nyers modor mögött intelligens ember rejtőzik. a lány minden eszközzel megakadályozta.http://www. ahol megpróbálta kifürkészni. Ha őszinte volt magához. és tizenéves kora óta egy mecsetben sem járt. hogy Isten előtt való kötelessége a kitaszítottak megsegítése. és próbára ne tegye a lányt. hogy a lány valójában szociális hobbi a számára. sem mással. Mégis tetten érte magát. Na meg aztán húsz éve házasságban élt egy Ritva nevű finn nővel. Ez kissé nyugtalanította ugyan – de nem eléggé ahhoz.

mint valami támadás.com – ebook magyarul Történt egyszer. megpróbált beszélni vele az érzéseiről. A lány éppolyan zárkózottnak tűnt. Fogalma sem volt. Azután nem jött be dolgozni. szögekkel kivert bőrdzsekiben állítana be a munkahelyére. feltörni körülötte ezt a héjat. érzékelte volna a radarjával. hogy azt sem elbagatellizálni. hogy valamelyest megenyhült irányában. nem fordult meg egyetlenegyszer sem. Armanskij néha kifejezetten úgy érezte. Aztán feltette a tiltott kérdést oly módon. elnyerni. hogyan fogadná őt Salander. Armanskij furcsán zavarban érezte magát a lány jelenlétében. megrázni. Érzéseit senkivel nem tudta megbeszélni. és sietős léptekkel távozott a kávézóból. hogy észrevétlenül elosonjon. hogy Armanskij egy kávézó teraszán ült a Stortorgeten. miután befordult a sarkon. Salander kibontakozott a félszeg ölelésből. Salander ritkán nevetett. Armanskij mégis felfedezte. és látszólag fogalma sem volt róla. Salander egyenesen a szemébe nézett. Armanskij már csak azt vette észre. hogy egyszerűen védelmezőösztönöket vált ki belőle. mióta lehetett ott a lány. ám nagy valószínűséggel inkább csak vihogott volna rajta. A lány pillantása oly váratlanul érte. hogy provokálja őt a lány ezzel az érzelemmentességgel. hogy ha bármiben segítségre van szüksége. és a nézése okozta égető érzés a hátában csak akkor maradt abba. Armanskij egyszerre érzett megkönnyebbülést és félelmet. Ő némán elvette a csészét. sem megúszni nem lehetett. de tekintetével követte őt. Dragan Armanskij kínszenvedésként élte meg távolmaradását. hogy a lány mindent elfogad maga körül. Persze semmi illetlen dolgot nem tett – csak megpróbálta megmondani a lánynak. Mint egy kísértet. időnként ironikus.hunebook. hozzá bizalommal fordulhat. Kivételesen nem volt teljesen józan. Három lány és egy fiú társaságában érkezett. és leült egy asztalhoz a kávézó teraszának túlsó végén. amikor már kilenc hónapja dolgozott neki Salander. A lány nem köszönt. ha nem is a barátságát. Elborzadva vette tudomásul. amiről lerí ez a semmi-közöm-hozzá attitűd. Három héttel később. felizgulsz rám? . Behúzta maga mögött az ajtót. hogy igazán kedveli. Salander egyszerre hátrafordult. egy januári estén Armanskij bent maradt túlórázni. olyan észrevétlenül lépett be a szobába. szinte sosem. és átnyújtott neki egy csésze kávét az ebédlőben található eszpresszógépből. egy decemberi estén. mintha egész idő alatt tudta volna. Ilyenkor kedve lett volna megragadni.http://www. amikor hirtelen megjelent a lézengő Lisbeth Salander. de legalább a tiszteletét. nem vette fel a mobiltelefonját. mintha nem vette volna észre. s tudatni akarta. Amikor a lány lábával belökte az ajtót. és összefirkált. Egyszer. Vajon elfogadná őt egyenrangú partnernek?… Talán. Armanskij arra gondolt. hogy ő is ott van. és letelepedett a látogatók székére. Salander ezen az estén jött vissza. az óvárosban. ezzel büntette volna. Csakis barátságból. hogy ott áll a sötétben az ajtó előtt. Úgy tett. Megpróbálta megölelni. milyen pusztító hatalommal bír felette Lisbeth Salander. Finoman szólva száraz humora volt. ferde mosoly ült ki arcára. elnyűtt farmerben. A Milton Security karácsonyi ünnepségén történt. mint a munkahelyén. Az volt ugyanis a benyomása. Armanskij kíváncsian figyelte Salandert. Mintha. ha egy szép napon zöld hajjal. és őt figyeli. – Dragan. és amikor kis idő múlva felállt. Most háttal ült neki. mondd. és távozott az ünnepségről. Az éves mérleget nézte át. de majdnem elmosolyodott valamin. Mindenekelőtt azt szerette volna megértetni vele. – Kérsz kávét? – kérdezte tőle Salander. és egyenesen a szemébe nézett. amit egy bíborvörös hajú lány mesélt. nagyjából ugyanúgy voltak felöltözve mindannyian.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Dragan bénultan ült egy pillanatig, miközben kétségbeesetten próbálta kitalálni, hogyan válaszoljon. Az volt az első gondolata, hogy sértődötten letagad mindent. Aztán, látva Lisbeth Salander tekintetét, rádöbbent, hogy az most először kérdezett tőle valami személyeset. Beszélni akart vele! Armanskij kíváncsi volt, vajon mennyi időbe telt összeszednie a bátorságát ehhez a kérdéshez. Lassan lerakta tollát, és hátradőlt a székében. Végül teljesen ellazult. – Miből jutottál erre a következtetésre? – kérdezett vissza. – Abból, ahogy rám nézel, meg ahogy nem nézel rám. És amikor majdnem kinyújtod a kezed, hogy hozzám érj, de aztán visszafogod magad. Armanskij hirtelen elmosolyodott. – Mindig az az érzésem, hogy leharapnád a kezem, ha egy ujjal is hozzád érnék. Salander nem mosolygott. Várt. – Lisbeth, a főnököd vagyok, és ha vonzónak találnálak is, akkor sem közelednék feléd. A lány még mindig várt. – Köztünk szólva… igen, több alkalommal éreztem vonzódást irántad. Nem tudom megmagyarázni miért. Ez van. Valamilyen oknál fogva, amit magam sem értek, nagyon kedvellek téged. De nem izgatsz fel. – Akkor jó. Mert az nem történhet meg soha. Armanskij hirtelen felnevetett. Salander most először mondott neki valami privát dolgot, még akkor is, ha ez a lehető legkategorikusabb elzárkózás volt, amivel az ember szembesülhet. Megpróbált megfelelő szavakat találni. – Lisbeth, teljesen megértem, hogy nem érdekel egy ötven feletti öregember. – Engem egy olyan ötven feletti öregember nem érdekel, aki a főnököm. – Feltartotta a kezét. – Várj, hadd mondjam tovább. Néha teljesen hülye vagy, dühítően bürokratikus, de te is vonzó vagy… és én is érezhetem úgy… De hát közben meg a főnököm vagy, találkoztam a feleségeddel, és meg akarom tartani a tőled kapott állást, úgyhogy annál nagyobb baromságot nehezen tudnék elkövetni, mint hogy belebonyolódom veled valamibe. Armanskij csöndben ült, lélegzetet venni is alig mert. – Tisztában vagyok vele, hogy mit tettél értem. Nem szeretnék hálátlan lenni. Nagyra tartom, hogy előítéleteidet leküzdve esélyt adtál nekem. De nem akarom, hogy a szeretőm légy, és az apám sem vagy. Salander elhallgatott. Kis idő múlva Armanskij tehetetlenül sóhajtott egyet. – Tehát…? Mire kellek neked tulajdonképpen? – Szeretném folytatni veled a munkát. Ha te is egyetértesz. Armanskij bólintott. Aztán olyan őszintén válaszolt a lánynak, amennyire csak tudott. – Nagyon örülök, ha folytatod a munkát. De szeretném, ha éreznél valamiféle barátságot, bizalmat irántam. Salander bólintott. – Nem váltasz ki túl sok baráti gesztust az emberből – bökte ki hirtelen Armanskij. A lány arca elkomorult egy kissé, de Armanskij most már tántoríthatatlan volt. – Megértem, miért nem akarod, hogy mások folyton beleszaglásszanak az életedbe, és én is igyekszem elkerülni ezt. De azért tán kedvelhetlek ezután is? Salander sokáig morfondírozott magában. Aztán felállt, megkerülte az asztalt, és átölelte Armanskijt. A férfit teljesen készületlenül érte az ölelés. Amikor Salander elengedte, megfogta a lány kezét. – Lehetünk barátok? – kérdezte. A lány bólintott.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Ez volt az egyetlen eset, hogy Salander gyöngédséget mutatott iránta. Az egyetlen alkalom, amikor egyáltalán hozzáért. A pillanat szívmelengető emlék maradt. Salander azonban – barátság ide, barátság oda – négy év elteltével még mindig alig árult el valamit Armanskijnak a magánéletéről vagy a származásáról. Ezért aztán Armanskij egyszer fogta magát, és kipróbálta rajta saját SZÁ ismereteit. Holger Palmgren ügyvéddel szintén hosszasan elbeszélgetett róla. Az nem csodálkozott a kérdésein. Az újonnan szerzett információk nem növelték a lány iránti bizalmát. Aggodalmát eltitkolta, de ha lehet, még elővigyázatosabb lett. Salander és Armanskij még azon a furcsa estén megegyezésre jutottak. Attól a naptól kezdve Lisbeth szabadúszóként végzett kutatásokat Armanskijnak. Az adott hónap megbízásaitól függetlenül mindig kapott fix fizetést, egy szerényebb összeget; az igazi kereseti lehetőség persze a megbízásokban rejlett. Armanskij szabad kezet adott neki a munka menetét, módszereit illetően, azzal a megkötéssel, hogy soha nem tesz olyat, amivel kellemetlen helyzetbe hozná főnökét vagy a Milton Securityt. Armanskij praktikus megoldásával mindenki jól járt, ő maga, a cég és Salander is. A cégvezető ezt a lépést követően végre leépíthette a személyi átvilágítások rengeteg vesződséget okozó osztályát. Ezentúl egyetlen munkatársat alkalmazott teljes állásban, egy idősebb kollégát, aki tisztességes rutinmunkát végzett. Ő felelt a hitelképesség-vizsgálatokért. Armanskij minden bonyodalmas, kétes ügyet Salanderre bízott, valamint néha egy-egy önálló külsős vállalkozóra, akikért – ha bármi komplikáció adódott – a Milton Security nem volt köteles felelősséget vállalni. Mivel Salander gyakran kapott megbízásokat, igen rendes jövedelemre tett szert. Sokkal többet is kereshetett volna, ha akar, de ő csak akkor dolgozott, ha kedvet érzett hozzá. Egyébként az sem érdekelte volna, ha Armanskij kirúgja ezért. Armanskijnak viszont eszében sem volt kirúgni. Elfogadta a lány feltételeit azzal az egy kikötéssel, hogy Lisbeth nem találkozhatott az ügyfelekkel. Ritkán tettek ez alól kivételt, ám az aktuális esetben sajnos nem volt más választásuk. Lisbeth Salander ezen a napon fekete pólót viselt, rajta egy tépőfogas E. T.– figurával és a következő felirattal: I am also an alien. Kirojtosodott szélű fekete szoknya volt rajta, elnyűtt, derékig érő bőrdzseki és szögekkel kivert bőröv, a lábán robusztus Dr. Martens bakancs zöld-piros csíkos térdzoknival. Sminkjének különböző árnyalatai színvakságról árulkodtak. Más szóval: rendesen kicsípte magát. Armanskij sóhajtott, és a szobában ülő harmadik személyre, a konzervatív megjelenésű, vaskos szemüveges vendégre emelte tekintetét. A hatvankét éves Dirch Frode ügyvéd úr ragaszkodott hozzá, hogy személyesen találkozhasson a jelentést összeállító munkatárssal. Armanskijnak eddig sikerült különféle ürügyekre hivatkozva megakadályoznia a találkozót: Salander influenzás volt, elutazott, nyakig beletemetkezett egy másik feladatba. Frode minden alkalommal könnyedén azt válaszolta, hogy nem sürgős az ügy, szívesen vár még néhány napot. Armanskij csendben szapora szitkokat szórt mindenfelé maga körül, de végül kénytelen volt őket összehozni. Most tehát ott ült a szobában Frode ügyvéd úr, és ámulattal pislogott Lisbeth Salander irányába. Salander elég barátságtalan képpel bámult vissza rá. Armanskij újra felsóhajtott, és az előtte fekvő CARL MIKAEL BLOMKVIST címmel ellátott mappára pillantott, amelyet előzőleg Salander rakott az asztalára. A név mellett gondosan odapingált személyi szám állt. Armanskij hangosan felolvasta a nevet, kirántva ezzel az ügyvédet bűvöletéből. Frode Armanskijra nézett.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Nos, mit mesélnek nekem Mikael Blomkvistról? – kérdezte az ügyvéd. – Mint már kiderülhetett, a jelentést Salander kisasszony készítette. Armanskij egy pillanatig tétovázott, majd bizalmas, bocsánatkérő kifejezéssel az arcán hozzátette: – Meg ne tévessze a hölgy zsenge kora! A legjobb kutatónk. – Efelől semmi kétségem – felelte Frode szárazon. Hangjában azonban nyoma sem volt az állításában megfogalmazott meggyőződésnek. – Kérem, mondja el, mire jutott a kollegina. Frodénak nyilvánvalóan fogalma sem volt, hogyan viselkedjen Lisbeth Salanderrel. Így az egyszerűség kedvéért Armanskijhoz intézte a kérdést, mintha a lány ott se lett volna a szobában. Salander kihasználta a lehetőséget, hatalmas lufit fújt a rágógumijával, s mielőtt Armanskij válaszra nyitotta volna száját, Frodét levegőnek nézve a főnökéhez fordult: – Megkérdeznéd az ügyféltől, hogy a hosszú vagy a rövid verziót óhajtja hallani? Frode rögtön belátta, hogy bakot lőtt. Rövid, kínos hallgatás következett, végül Lisbeth Salanderhez fordult, s hogy helyre tegye a hibát, ezúttal barátságos, atyáskodó hangot ütött meg: – Igazán lekötelezne vele a kisasszony, ha szóban összefoglalná, mire jutott. Salander most úgy festett, mint valami ebédjére váró, gonosz núbiai ragadozó állat, amelyik azt mérlegeli, megkóstolja-e Dirch Frodét vagy sem. Pillantása tele volt gyűlölettel. Dirch Frodét kirázta a hideg a látványtól. Aztán hirtelen ellágyultak Lisbeth vonásai. Frode fejében még az is megfordult, hogy korábban talán csak képzelődött. A lány beszédmodora most egy állami hivatalnokéra emlékeztetett. – Hadd mondjam el felvezetésképpen, hogy a feladat nem bizonyult különösebben bonyolultnak, attól eltekintve, hogy magát a megbízást elég homályosan sikerült megfogalmazniuk. A megrendelés szerint mindenre kíváncsi, „amit csak elő lehet ásni” a kérdéses férfiról, de semmi támpontot nem adott arra vonatkozóan, hogy mi után kutat voltaképp. Így aztán a jelentés leginkább a személy életútjának feltérképezésére koncentrál. Összesen százkilencvenhárom oldalról van szó, melyből több mint százhúsz oldalt a vizsgált személy által írott újságcikkek, illetve a róla szóló sajtótermékek másolatai tesznek ki. Blomkvist közéleti személyiség, nincs túl sok rejtegetnivalója. – Ezek szerint akad azért egy-két titka… – szólalt meg Frode. – Mindenkinek vannak titkai – felelte Salander közömbösen. – Az a kérdés, sikerül-e kideríteni őket. – Halljuk! – Mikael Blomkvist 1960. január 18-án született, tehát negyvenhárom éves. Borlängében jött a világra, de soha nem lakott ott. A szülei, Kurt és Anita Blomkvist, a harmincas éveikben jártak, amikor megszületett a gyermekük. Mindketten elhunytak azóta. Apja gépszerelő volt, sokat költözött ide-oda. Az anyja, amennyire megállapítható, háziasszony volt egész életében. Amikor Mikael iskoláskorú lett, Stockholmba költözött a család. Mikaelnek van egy három évvel fiatalabb húga, ügyvéd. Ezenkívül van még néhány anyai nagybátyja és unokatestvére. Kaphatunk kávét? Az utóbbi kérdés Armanskijnak szólt, aki sietősen kinyitotta a megbeszélésre rendelt kávétermoszt, közben intett Salandernek, hogy folytassa. – Szóval 1966-ban Stockholmba költözött a család, Lilla Essingenbe. Blomkvist Brommában járt általános iskolába, gimnáziumba pedig a Kungsholmenen. Tanulmányait a jegyek összesítése alapján igen jó eredménnyel fejezte be – 4,9-es átlaggal. A bizonyítvány másolatát megtalálja a mappában. A gimnáziumi évek

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

alatt szabadidejének jelentős részét zenéléssel töltötte, basszusgitáros volt egy Bootstrap nevű együttesben. 1979-ben meg is jelent egy kislemezük, amit annak idején többször lejátszottak a rádióban. A gimnázium után a metrónál dolgozott állomásfelügyelő jegyellenőrként. Félretett pénzéből aztán külföldre utazott. Egy évig volt távol, s úgy tűnik, bebarangolta Ázsiát – a legtöbbet Indiában és Thaiföldön időzött, s egy fordulóra leutazott Ausztráliába is. Huszonegy éves korában kezdett újságírást tanulni Stockholmban, tanulmányait azonban az első év után félbehagyta, és bevonult a hadsereghez, hogy teljesítse a kötelező sorkatonai szolgálatot. A kirunai vadászezrednél szolgált. Ez amolyan macsó köteléknek számított, Blomkvist itt 10-9-9-es, csaknem kiváló eredménnyel zárt. A katonaság után befejezte újságírói tanulmányait, és azóta a szakmájában dolgozik. Milyen részletesen szeretné hallani a folytatást? – Azt mesélje el, amit fontosnak tart! – Jó. Mikael Blomkvist amolyan belevaló gyereknek tűnik. Sikeres újságíró, a nyolcvanas években számtalan helyen dolgozott, vidéki lapoknál, aztán Stockholmban. A listát mellékeltem. A nagy áttörés a Kasszafúró-sztorinak köszönhető, a rablóbandának, amit neki sikerült beazonosítania. – Kalle Blomkvist. – Utálja ezt a becenevet. Meg lehet érteni. Ha engem például Harisnyás Pippinek nevezne valaki egy újságcímben, hát beverném a pofáját, az hétszentség. Sötét pillantást vetett Armanskijra, aki erre nagyot nyelt. Armanskij fejében többször is megfordult a két lány, Salander és Pippi közötti hasonlóság, s most hálát adott az égnek, mert valahogy érezte, hogy nem érdemes ezzel a dologgal tréfálkozni. Sürgetően intett, hogy várja a folytatást. – Az egyik adatközlő szerint világéletében bűnügyi zsurnaliszta szeretett volna lenni – egyszer dolgozott is ebben a munkakörben az egyik esti lapnál –, mégis a politikai, gazdasági újságírás hozta meg számára a valódi hírnevet. Mindig szabadúszóként tartotta fenn magát, csak a nyolcvanas évek végén lett rendes állása az egyik esti lapnál. 1990-ben mondott fel nekik, amikor részt vett a Millennium nevű, havonta megjelenő folyóirat megalapításában. Igazi outsider lap ez, sosem állt mögötte semmilyen nagy hatalmú kiadó, amely felkarolhatta volna. Az eladott példányszám mégis évről évre nőtt, ma huszonegyezernél tartanak. A szerkesztőség a Götgatanon található, pár sarokra innét. – Egy baloldali folyóirat… – Attól függ, hogyan definiáljuk a baloldaliságot. A Millenniumról általánosságban elmondható, hogy erősen társadalomkritikai szemléletű, de az anarchisták szerint valószínűleg túlságosan is nyárspolgári, és hangvétele leginkább az Arénáéra és az Ordfrontéra. hasonlít, míg a konzervatív hallgatói szövetség, a Moderata Studentförbundet minden bizonnyal úgy képzeli, hogy a szerkesztőség tagjai egytől egyik bolsevikok. Semmi jel nem utal arra, hogy Blomkvist valaha is szerepet vállalt volna a politikai életben. Még az erősen balos időkben, a gimnáziumi évei alatt sem. Amikor az újságíró-főiskolára járt, együtt élt egy lánnyal, aki a Szindikalisták pártjának volt aktív tagja, ma pedig a Vänsterpartiet, a baloldali párt országgyűlési képviselője. Eléggé úgy tűnik, hogy azért ütötték rá a balos bélyeget, mert gazdasági újságíróként leggyakrabban a vállalati szférában előforduló korrupciós ügyekről és más gyanús suskusokról írt tényfeltáró riportokat. Megsemmisítő portrékat rajzolt vállalatigazgatókról, politikusokról, s ezzel persze sikerült előidéznie, hogy jó néhányuk távozott posztjáról, illetve hogy a cikkek nyomán bíróság elé kerültek az esetek. A legismertebb ezek közül az Arboga-ügy, amelynek eredményeképpen lemondásra kényszerült egy konzervatív politikus, és egy volt önkormányzati harcostársát sikkasztásért egy év börtönbüntetésre ítélték. Ennek ellenére mindenkit óva intenék attól, hogy

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

baloldaliként tekintsen bárkire pusztán azért, mert az illető szembehelyezkedik az ilyen bűnelkövetőkkel. – Értem, mire gondol. Egyéb? – Két könyvet írt. Az egyiket az Arboga-ügyről, a másikat a gazdasági újságírásról Templomosok címmel, az utóbbi munka három évvel ezelőtt jelent meg. A könyvet nem olvastam, de a recenziók alapján eléggé felkavarhatta a kedélyeket, a médiában komoly vita folyt róla. – Anyagiak? – Tehetősnek nem mondanám, de nem hal éhen. Az adóbevallási íveket csatoltam a jelentéshez. Valamivel több mint kettőszázötvenezer koronája van a bankban, részint a nyugdíjpénztárban, másrészt értékpapírok formájában. A számláján százezer koronát tart, ezt használja a folyó kiadásokra, utazásokra és egyebekre. Van egy hatvanöt négyzetméteres szövetkezeti lakása a Bellmangatanon, ennek a teljes szövetkezeti díját kifizette már, ezenkívül nincs semmi adóssága. Salander a mondat végén feltartotta az ujját. – Van még egy fontos tulajdona. Egy sandhamni ingatlan, harminc négyzetméteres nyaralószerűségnek berendezett házikó a víz mellett, a település legvonzóbb részének kellős közepén. Egy nagybácsi vehette meg valamikor a negyvenes években, amikor még közönséges halandóknak is tellett ilyesmire, aztán a ház több állomás után végül Blomkvistre szállt. Úgy osztották fel az örökséget egymás között a húgával, hogy a húga kapta meg a szülők lakását Lilla Essingenben és Mikael Blomkvisté lett a nyaraló. Nem tudom, mennyit érhet manapság – néhány milliót egészen biztosan –, de nem hiszem, hogy el akarná adni, egyébként is elég gyakran tartózkodik odakint Sandhamnban. – Jövedelmek? – Nos, egyrészt ugye, a Millennium résztulajdonosa, de innen alig több mint tizenkétezer korona fizetést visz haza havonta. A maradékot egyéb külsős munkáival szerzi, a végösszeg változó. Három éve csúcsra járt, akkor egy csomó megbízást kapott különböző médiavállalatoktól, s az éves bevétele négyszázötvenezer koronára rúgott. Tavaly csak százhúszezer koronányi jövedelme jött össze a szabadúszásból. – Százötvenezer korona kártérítést kell kifizetnie, ezenfelül az ügyvédi honoráriumot és egyebet – állapította meg Frode. – Nem járhatunk messze az igazságtól, ha borsos végösszegre tippelünk, ráadásul a börtönbüntetés letöltése alatt elesik a rendszeres jövedelmeitől is. – Azaz majd kezdheti szépen újra a nulláról. – Becsületes? – kérdezte erre Dirch Frode. – Azt mondhatnánk, ez az igazi tőkéje. A vállalati szféra kisebb nagyobb stiklijei elleni fellépései ezt az erkölcscsőszi imidzset erősítik. Gyakran kap a televíziótól szakkommentátori felkérést különféle ügyek kapcsán. – Az biztos, hogy nem sok pénze maradhatott a mai ítélethozatal után… – mondta elgondolkozva Dirch Frode. – Nem tudom pontosan, mit várhat el az ember egy újságírótól, de az biztos, hogy ez után a pofon után időbe telik majd, míg Blomkvist, az ifjú mesterdetektív megkapja a Nagy Újságíródíjat. Eléggé elbaltázta – vonta le józanul a tanulságot Salander –, ha szabad ilyen személyes megjegyzést tennem… Armanskij felhúzta szemöldökét. Évek teltek el anélkül, hogy Lisbeth Salander akár egyetlen kutatáshoz is személyes megjegyzést fűzött volna. Nála soha nem jöhetett szóba más, mint a száraz tények. – Nem volt ugyan feladatom, hogy utánanézzek a Wennerström-ügynek, de követtem a bírósági eljárást, és be kell vallanom, ledöbbentett, amit ott

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

tapasztaltam. Valami nem stimmel ezzel az esettel kapcsolatban, egyszerűen nem illik a képbe, hogy Mikael Blomkvist képes legyen ekkora marhaságot kiadni a kezéből. Salander megvakarta a nyakát. Frode türelmes képet vágott. Armanskij nem tudta eldönteni, hogy téved-e, vagy Salander tényleg elbizonytalanodott a folytatást illetően. Az a Salander, akit megismert, soha nem tétovázott. Végül mégis úgy tűnt, hogy elszánja magát a lány. – Hadd mondjam ezt a jegyzőkönyvön kívül, ha lehet… nem mélyültem el a Wennerström-ügy tanulmányozásában, de szerintem Kalle Blomkvistet… bocsánat, Mikael Blomkvistet ebben az esetben sikerült valakinek nagyon átejtenie. És úgy érzem, hogy a történet valami teljesen más dologról szól, mint amit az ítélet sejteni enged. Most Dirch Frodén volt a sor, hogy meglepetésében kihúzza magát a székén. Kíváncsian méregette Salandert. Armanskij észrevette, hogy megrendelője arckifejezése a beszámoló kezdete óta most először mutatott többet puszta udvarias érdeklődésnél. Nyilvánvalóan a Wennerström-ügyre figyelt fel. Helyesebben, gondolta Armanskij rögtön ezután, Frode nem a Wennerström-ügyre volt kíváncsi, hanem arra reagált olyan hevesen, amikor Salander Blomkvist átejtéséről beszélt. – Mire gondol tulajdonképpen? – kérdezte Frode érdeklődve. – Ez csak az én spekulációm, de meg vagyok róla győződve, hogy valaki becsapta őt. – Na igen, de miből gondolja így? – Az előásott adatok alapján minden jel arra utal, hogy Blomkvist iszonyatosan óvatos újságíró. Minden korábbi, nagy port felkavart leleplezését megbízható dokumentumokkal támasztotta alá. Elmentem egyik nap, és belehallgattam a tárgyalásba. Blomkvist meg se szólalt, nem voltak ellenérvei, mintha minden küzdelem nélkül feladta volna a harcot. És ez nagyon nem fér össze a jellemével. Ha hiszünk a bírósági álláspontnak, úgy Blomkvistnek sikerült bizonyítékok nélkül kifundálnia egy mesét, amit aztán öngyilkos merénylőként közzé is tett ez egyszerűen nem az ő stílusa. – Mert maga szerint mi történt? – Csak találgatni tudok. Blomkvist hitt a történet igazságában, de félúton közbejött valami, kiderült, hogy az információ hamis. Ebből arra következtethetünk, hogy olyasvalakitől származott, akiben Blomkvist teljes mértékben megbízik, illetve hogy tudatosan közöltek vele téves információkat. A másik lehetőség, hogy súlyosan megfenyegették, mire ő inkább bedobta a törülközőt, azaz szívesebben vállalta, hogy idiótának nézik, mint hogy felvegye a harcot. De, mint mondtam, ez mind puszta spekuláció. Salander folytatta volna, ám Dirch Frode felemelte a kezét. Azután némán ült egy darabig, miközben ujjaival a szék karfáján dobolt, s csak ekkor fordult tétován ismét Salander felé. – Ha magát bíznánk meg vele, hogy felgombolyítsa a Wennerström-ügyet, és kiderítse, mi az igazság… mennyi az esélye, hogy talál is valamit? – Erre nem tudok válaszolni. Lehet, hogy nincs mit megtalálni. – De lenne kedve hozzá, hogy legalább megpróbálja? A lány vállat vont. – Ezt úgysem én döntöm el. Dragan Armanskijnak dolgozom, ő osztja ki a feladatokat. Aztán az sem mindegy, milyen jellegű információra van szüksége. – Rendben, akkor hadd mondjak csak annyit, hogy… Ugye, jól gondolom, hogy beszélgetésünk szigorúan bizalmas marad? – Armanskij bólintott. – Nem tudok semmit Wennerströmnek erről az ügyéről, de tudomásom van más esetekről, ahol Wennerström becstelenül járt el. Egy biztos, a Wennerström-ügy nagy hatást

hogy mindenkinek vannak titkai. Engem pedig igazán érdekelne. Berger és Blomkvist az újságíró-főiskolán ismerkedtek össze. olyannak. – Nem hiszem. de lelke mélyén továbbra is szüntelenül aggódott Lisbethért. s előre rettegett a reggeltől. hogy a Wennerströmbirodalom ügyvédeinek hadával kerül szembe. A megállapodásuk óta Armanskij ügyelt is rá.com – ebook magyarul gyakorolt Mikael Blomkvist életére. 1991-ben elváltak. Nemcsak a cég létét veszélyeztette volna egy ilyen lehetőség. Dirch Frode kérése azt vonta volna maga után. hogy minden embernek van olyan magánügye. – Hogy érti? – Erika Berger. a Millennium főszerkesztője Mikael Blomkvist szeretője. Néhány adat a vizsgált személy magánéletéről. A házasság nem tartott sokáig. Blomkvistre láthatóan buknak a nők. A lány az anyjával él. de Blomkvist és közötte még mindig baráti kapcsolatról beszélhetünk. Svédországban él. hogy egy már lezárt bírósági ügyet felülvizsgálva esetleg Mikael Blomkvist ellen elkövetett törvénytelenségekre bukkannak. Több komoly kapcsolat és rengeteg alkalmi viszony van már mögötte. de tudta jól. Frode újabb csésze kávét kért a termoszból. ha megegyeznénk a munka némely formai kritériumát illetően. amit nem tesz ki az ablakba. Armanskij rögtön éberebbé vált. amint ellenőrizhetetlen robotrepülőként cikázik ide-oda. amit Lisbeth Salander képviselt. Egyszóval – pezsgő szerelmi életet él. De szeretném. – Salanderre gondol? – kérdezte Armanskij. Szemében a lány maga volt a tökéletes áldozat. Salander kétségtelenül jelezte már azelőtt is. ugyanebben az évben született meg Pernilla nevű lányuk. – Hát rendben. így tesztelve Frode érdeklődésének komolyságát. – A bevezetőjében arra utalt. erről egyébként korábban már ön is biztosított. és megint Salanderhez fordult. – Nem nagyon ismerek mást. a munkatársa pedig nyilvánvaló szakértelemmel bír a feladat elvégzéséhez.http://www. 1986ban házasodott össze Monica Abrahamssonnal. . Horvát vagy talán bosnyák vagy örmény szíve összeszorult a gyakran visszatérő félelemtől. hogy van-e valami igazság a maga spekulációiban. hogy valaki bántalmazta Lisbethet. És most hadd hallgassuk meg a jelentés végét. – Egy ilyen vizsgálat elég sokba kerül – jegyezte meg Armanskij óvatosan. és felvonta szemöldökét. pályájára. – Megállapodhatnánk egy felső határban – válaszolta higgadtan Frode. amint Salandert a saját lányaihoz hasonlítja. nem találkozik túl gyakran az apjával. amikor majd arra a hírre ébred. belga papa gyermeke. hogy ne lépjen fel ebben a szerepben. aki fölöslegesen nem avatkozik bele gyermekei magánéletébe. hogy teljesíthetetlen lenne a kérésem. ezen a ponton pedig a Milton azt kockáztatta. Armanskijnak ugyanis állandóan az volt az érzése. Jó apának tartotta magát. hogy Salander jó úton halad valami szörnyű katasztrófa felé. Most tizenhat éves. svéd mama. Abrahamsson újraházasodott. Van azonban egyvalaki. A beszélgetés váratlan fordulatot vett. – Nem maradt sok hátra. aki régóta vissza-visszatér az életébe.hunebook. és azóta van viszonyuk egymással. Igencsak furcsa kapcsolat az övék. Néha tetten érte magát. felső középosztálybeli nő. Armanskij ebben az összefüggésben egyáltalán nem szívesen képzelte maga elé a szabadjára engedett Lisbeth Salandert. hogy lányainak soha nem nézné el azt a viselkedést vagy életvitelt. Talált ilyesmit Blomkvistnél? – Úgy értettem. hogy semmi szüksége nincsen egy aggodalmaskodó mostohaapára.

http://www. Csakhogy Erika Berger eközben Greger Beckman képzőművésszel él együtt. Egy ménage à trois-ról van szó.com – ebook magyarul – Ebben nem nagyon találok semmi furcsaságot – jegyezte meg Frode. Hogy az ilyen valójában mi módon működtethető. amelybe valószínűleg mindhárman belementek. Beckman másodvonalbeli alkotó. – Tehát azt akarja mondani. – Nem. hol a férjénél tölti az éjszakát.hunebook. Beckman tud a kapcsolatukról. Erika Berger hol Blomkvistnél. egy csomó borzalmas művet állított ki különböző nyilvános helyeken. hogy a nő csalja a férjét. akivel ráadásul házasok. de valószínűleg e miatt a viszony miatt bomlott fel Blomkvist Abrahamssonnal kötött házassága. – Mert nincs is. . azt nem tudom.

hogy nem volt lázadó lélek. Blomkvist komoran bólintott. Stockholm felett már rég besötétedett az ég. Minden darab az IKEÁ-ból származott. hogy valami hírműsort le fognak adni ma este a tévében. a két extravagáns fotel és egy dohányzóasztalka kivételével – egy kis engedmény úrilányi neveltetésemnek. A Wennerström-ügy begyűrűzése idején kezdett dolgozni náluk. – Átolvastam a végzés szövegét. milyen érvek szóltak Dahlman mellett. – Bocsáss meg – kezdte Mikael. hogy felveszik. A főszerkesztői iroda puritán berendezésének nagy része néhány egyszerű könyvespolcból. az emeleten. – És mit mondtál neki? – Körülbelül azt. de hát tudjuk. szombat Erika Berger elcsodálkozott. Pont ennél a válságos helyzetbe került szerkesztőségnél sikerült kikötnie. Janne Dahlman kilenc hónapja volt a Millennium szerkesztőségi titkára. amikor késő délután a didergő Mikael Blomkvist lépett be a szerkesztőség ajtaján. elmélkedtem. Gyengének tartanak majd minket. hogy sosem volt a derűlátás mintaképe. – El tudom képzelni. – De ebben a pillanatban úgy érzem magam.http://www... Sétáltam. nem volt nagy kedvem a beszélgetéshez. de Erika. Vagyis nem mondtam semmit. A karácsonyi vásárlási hisztéria a tetőfokára hágott.com – ebook magyarul HARMADIK FEJEZET December 20. Idetelefonált az a nő a TV4-től. aztán lehuppant kedvenc fotelébe Erika szobájának ablaka előtt. a nagy esti lapoknál és a Dagens Ekónál. vagyis hogy együtt alaposan átolvassuk a bírói határozatot. leginkább e fotelek valamelyikében szeretett olvasni felhúzott lábbal. – Talán elmúlik majd – válaszolta később. Mindannyian így vagyunk vele. szokta tréfásan kommentálni a kellemes berendezési tárgyakat Erika Berger. Ha már elege volt az íróasztalából. Az eltelt év során Mikael többször csöndben bevallotta magának. Janne Dahlman is korán hazament ma. Mikael és Christer ragaszkodtak a helyhez. péntek – december 21. mennyire . Számolnunk kell vele. a külsősök gyakorlópályáját szépen végigjárta. valamint olcsó irodai bútorelemekből állt. mielőtt nyilatkoznánk az ügyben. dolgozott a TT-nél. nem volt elragadtatva a bírói döntéstől. amikor Erikával úgy döntöttek. Mikael ebédidőben már ott lesz. Mikael megpróbált visszaemlékezni rá. – Hallottam a rádióban az ítéletet. Sok-sok ember rohant tova a sötétben. Az mindenesetre kiderült. A bérleti díj kissé sokba került a lapnak. Erika az órájára pillantott. – Hogy érzed magad? Mikael Blomkvist megvonta vállát. – Persze. Mikael az ablakon át lenézett a Götgatanra. Öt óra múlt tíz perccel. a Greenpeace irodahelyiségei felett. Hozzáértéséhez nem fért kétség. mielőtt a nő bármit mondhatott volna. mintha elagyabugyáltak volna. és biztosan csökkenni fog a média-támogatottságunk. Azt hitte.hunebook. szerette volna hallani a véleményemet. A Millennium szerkesztősége a Götgatan nevű utca ismert emelkedőjének közepén székelt. – Feltételezem. amiben megegyeztünk. Ha a személyes véleményemre vagy kíváncsi. az sem változott – szerintem rossz stratégiát követünk. Mikael a fejét ingatta.

Jobb. Az ítélet. Erika és Mikael mellett ő volt az újság harmadik résztulajdonosa. Micke! Felelős kiadóként így is. A bírósági eljárás hetei alatt Mikael sötét felhőbe burkolózva járkált. úgy is számolnod kell vele. mint én. – Neki kell átvennie a felelős kiadói posztot. ha eltűnök egy időre a Millennium életéből. – Telefonált. míg a te hitelességed is odalesz. mit tett. hallgass ide! Mindketten tudjuk. Mindent tud a képekről és a layoutról. hogy kiszállsz a Millenniumból. Jóban. ha belenyugszol. – Szeretnéd. Benne van a munkaköri leírásodban. hogy felvették ezt a Dahlmant. a végső vereség pillanatában. hogyan kell megvívni a milliárdosokkal. – Jó. hagyom. Együtt kell szembeszállnunk a viharral. Nem maradhatok tovább a Millennium felelős kiadója. Wennerström tudja. már muszáj volt szembenéznie vele. mint téged. Nem az ő területe. Itt. mintha én rúgtalak volna ki? – Ezt már százszor megbeszéltük. akkor gratulálok. – Ha azt hiszed. de jelenleg külföldön pihent a partnerével. Így már súlyos szakmai tévedésről van szó. hogy túl kedves. Ekkora veszteséget nem engedhetünk meg magunknak. hogyan történt a dolog. és átölelte a nyakát. És ettől rögtön más a helyzet. Mikael bólintott. ami egy olyan újságban jelent meg. egy másik férfival. – Nincs vihar. – Mikael. . Erika Berger érezte. – Oké. A továbbiakban te képviselsz majd. hogy te vigyed el az egész balhét. A lap szavahihetősége forog kockán. és nem leszek se kiadó. ő azonban valahogy nem akarta meglátni a férfin ezt a búskomor beletörődést. A pacák egyszerűen az idegeire ment örökös pesszimizmusával. hogy időről időre arcul csapnak. nincs mit tenni. egy kicsit legalább jobban odafigyelek magamra.http://www. – És szerinted az elég ravasz ötlet. – Ismerlek. tarkólövés. hogy tönkretegye a lapot.hunebook. ahol mellesleg felelős kiadóként is működöm. Muszáj valami ravaszabbat kitalálnunk ennél. ennyi év alatt sem sikerült megismerned. hogy a nyugtalanság. Christer Maim volt a képszerkesztő a Millenniumnál. mint a tenyeremet. az egyetlen baj. se riporter. Ezt te legalább olyan jól tudod. ha törik. Percekig egyikük sem szólt egy szót sem. – Maradj már. Kiégtem. Csakhogy itt én írtam meg azt a bizonyos cikket. Megkerülte az íróasztalt. Engem ugyanakkora felelősség terhel. Az elkövetkezőkben jobb. Mihez kezdesz? – Amúgy is szükségem van már egy kis pihenőre. Üdvözletét küldi. Erika átkarolta Mikaelt. Christerrel az égvilágon minden rendben. Elleszek én. ahogy mostanában hívják az ilyet. hogy kirúgunk.com – ebook magyarul megbánta már. hogy amíg a Millennium közelében lát. lovagló ülésben a férfi ölébe ült. s a férfi fejét a mellére vonta. hogy tudom. Aztán majd meglátjuk. mindent megtesz. rosszban kitartasz a kollégáid mellett. de fogalma sincs arról. ha szakad?! – Azért mert semmire sincs bizonyítékunk. – Christerről van valami híred? – kérdezte Mikael még mindig az utcát bámulva. Ricky. – És miért nem állunk elő az igazsággal. most teljesen eluralkodik rajta. A Millennium léte innentől kezdve rajtad áll vagy bukik. Ha rajtad múlna. ráadásul én tényleg elveszítettem a hitelességemet. A lehető legkisebbre kell csökkentenünk a kárt. ami egész nap ott birizgálta legbelül. Tegyük fel. amitől az egész úgy nézhet ki. Szorosan ölelte. ha veled tölteném az estét? – kérdezte végül a nő. Ezt a kört Wennerström nyerte. addig csatáznál Wennerström ügyvédeivel. se vezetőségi tag. persze. ha szépen lefordítjuk. És mérget veszek rá.

A szoba egyetlen fényforrása a lakáson kívül volt. s ahogy teltek az évek. Mindketten másodévesek voltak az újságíró-főiskolán. mint örömé. végre kiengedett az a szorító érzés a gyomorszája körül. ami együttéléssel. Mikael szerette volna. Az este folyamán kettejük talán ártatlan. Kapcsolatuk olyan volt. létezik-e egyáltalán a világon az övénél őrületesebb vágy egy nő iránt. Mikael is ellazult már. Egy ilyen kapcsolat mindig több fájdalom forrása. Mikael tudta. ha nagyon akarta . Egyszerűen összepasszoltak. Persze. hogy viszonyuk a szexről szólt. mintha nem lett volna ura önmagának. elkérték egymás telefonszámát. és nem kellene elrontani a kapcsolatukat azzal. Erika hatott rá így. függőséget okozott mindkettejüknél. ahogy nyugodt légzése ütemére lassan felemelkedett és visszaereszkedett. gondolta. hogy ma éjszaka nálad alszom. közös bankkölcsöntörlesztéssel. Mindig ez történt. Egy ilyen kapcsolat természetesen nem működhetett problémamentesen. hogy a végén még egymásba is szeretnek. Mielőtt hazamentek. s egy késő esti órán vadul egymásnak estek Erika íróasztalán. legalábbis arról a hagyományos értelemben vett szerelemről. Mikael házassága is azért futott zátonyra. Mikael a mellét figyelte. Már beszéltem Gregerrel. Mikael is így képzelte. Mikael ragaszkodott a családjához. és stabil párkapcsolatban éltek. és fura viszonyukról néha szerettek volna többet megtudni az emberek. még inkább szexőrületről. illetve ha lehet. karácsonyfával és gyerekekkel végződik. mondtam neki. Mindeközben viszont menthetetlenül visszahúzta valami Erikához. Azt mondta. Soha nem titkolták el igazán a kapcsolatukat. ők is mindig visszatértek egymáshoz. Mikael sokszor eltűnődött. amikor összeházasodtak. Különösen akkor hitt ebben erősen. Erika valamikor kettő óra után aludt el. viccelődéssel kezdődő flörtölése egyre kihívóbbá vált. Máskor hetek. hogy a végén egymás karjaiban fognak kikötni. Egyetértettek abban. ám miután elindult a Millennium. hogy nem voltak elkötelezve más irányban. hogy ő is ilyen jótékony hatással van a nőre. ha kipróbálják.http://www. A takaró lecsúszott a derekáig. hogy nem fog működni. Mindketten tudták. Mikael részéről akár ugyanennyi ideig folytathatták volna. néhány hét alatt minden elhatározásuk dugába dőlt. a megjegyzésekre pedig rá se hederítettek. mintha egy pár lennének. mint a heroin. A nyolcvanas években előfordult. amelyen először találkoztak. és megszületett a kislányuk – Erika szinte ezzel egy időben lett Greger Beckman felesége. Azóta tartott a viszonyuk. És tudta. Mikael biztosra vette. Közös ismerőseik rendezték azt a bulit. Házassága első éveiben kizárólag szakmai ügyekben keresték egymást Erikával. Húsz éve. Sosem hazudott a feleségének. ettől aztán időnként kellemetlen helyzetbe kerültek mások előtt. Ilyenkor néha elgondolkoztak az összeköltözésen. Az utcai lámpa fénye az ablaküvegen verődött vissza. hogy aztán még többhez jussanak. Mindketten rendszeresen hazug ígérgetésekbe bonyolódtak. s egy héten belül meg is valósították a tervet. hogy viszonyuk Erikával egyszer úgyis véget ér. mert nem bírt távol maradni Erikától. De mint az alkoholisták egy tiszta időszakot követően. ilyenkor Erika és ő is rejtélyes válaszokat adtak. számos tönkrement kapcsolatot hagytak maguk mögött. ott akart lenni felcseperedő lánya mellett. de Erika mindig kihátrált az utolsó pillanatban.com – ebook magyarul – Jól van. Mikael még sokáig tanulmányozta a nő profilját a félhomályban. Bizonyos időszakokban annyira gyakran voltak együtt. Gyötrelmes időszak jött ezután. Még legalább húsz évig. hogy szó sem volt szerelemről. sőt hónapok teltek el két találkozás között. mint addig.hunebook. de Monica folyton abban reménykedett. hogy ismerős körökben beszélnek róluk.

Robertnek becsületére vált volna. Sok év tapasztalatgyűjtését és kutatásait követően Mikael arra a szilárd meggyőződésre jutott. s egyszerűen nem tett mást. Talán egy művész lelke kellett ahhoz. Valamikor hajnali négy óra körül végképp feladta. Mikael az első változatra tippelt. Anna-Greta Leijon az állambiztonsági hatóságok megkerülésével az Olof Palme-gyilkosság ügyében folytatandó magánnyomozással bízta meg. Robert ugyanis nem tudhatott arról. Lisbeth Salandernek tehát igaza volt. hogy nyilvánosságra kerüljön az eset. amelyen részt vett – 1982-ben –. hogy elbírjon egy ilyen terhet. egy olyannal. jobb híján a szociáldemokratákra szavazott. de azt sem tartotta kizártnak. hogy ők ketten Arholmán találkozzanak. Robert annyira mégsem volt részeg. miszerint Blomkvist számemberek iránt érzett gyűlölete nem valamiféle baloldali radikalizmus megnyilvánulása. A Bofors-ügy a nyolcvanas években leleplezett két fegyvereladási-ügylet gyűjtőneve. és rögtön elmondta azt is. Erika mindig őszinte volt hozzá. mint élt a tálcán felkínált lehetőséggel. nem nagyon értette Erika és Greger szerelmét. ha előre kiterveli és megszervezi. a szabadság heteit is úgy osztották be. Innentől kezdve bármit elmondhatott. Erről azonban soha nem beszélt egyikükkel sem. biztosan sikerül elszakadnia tőle. Így aztán minden nagyobb lelkesedés nélkül Olof Palméra szavazott. hogy elbeszélése döntő pillanatában ne lett volna képes tekintetét Mikaelébe fúrva kiejteni száján azokat a mágikus szavakat. mivel Mikael nem fedhette fel adatközlője személyét. aztán persze nem is kellett sokáig várnia. Mikaelnek nem jött álom a szemére.com – ebook magyarul volna. egy művészé. jött a miniszterelnök meggyilkolása. de az a véletlen műve volt. akit annyira lekötött az alkotás. hogy Greger a házaséletük fűszereként tekint az ő viszonyára Erikával. Mikael nem volt oda Gregerért. egyszerűen csak azért. Azon az egyetlenegy parlamenti választáson. Ebbe Carlsson volt igazságügy-minisztériumi főtisztviselőt 1988-ban az akkori igazságügyi miniszter. amit a szeretőjével tölthet annak sandhamni nyaralójában.hunebook. egyetértő bólintással nyugtázta volna Salander azon megállapítását. hogy kivétel nélkül minden bankigazgató és vállalatvezető gazember. mint újabb három évet Gösta Bohmannal a pénzügyi tárca élén és Thorbjörn Fälldinnel vagy esetleg Ola Ullstennel a miniszterelnöki székben. amelyekkel becsípett pletykafészekből névtelen forrássá minősítette át magát. hogy Mikael mennyire megveti a Hans-Erik Wennerström-féle figurákat. † * . amikor hajója fedélzetén megjelent egy újságíró ismerős.http://www. Azt gyanította. mert rosszabbat el sem tudott képzelni. vagy talán egyszerűen csak önmaga. Kiment a konyhába. Monicával való házasságának folytonos hűtlensége vetett véget. Mikaelnek fogalma sem volt Lisbeth Salander létezéséről és a lány aznapi beszámolójáról. mert egyszerűen csak egy szórakoztató anekdotával akart előrukkolni. és még egyszer elolvasta az ítéletet elejétől végig. amikor újra viszonya lett Mikaellel. hogy Robert Lindberg vajon azért mesélt-e neki Wennertsröm svindlijéről. Azóta sem sikerült rájönnie. vagy mert feltett szándéka volt. mintha már az arholmai találkozással megpecsételődött volna a sorsa. de a politikai izmusok mindig gyanakvással töltötték el. A nyomozás finanszírozója egy szociáldemokratákhoz közel álló üzletember volt. A dokumentummal a kezében úgy érezte. hogy a feleségének jusson egy-két hét. amikor az egy másik férfinál hált – sőt. de ha végighallgatta volna a jelentést. a Bofors-botrány* és Ebbe Carlsson ügye**†. amely kiválóan passzolt a pálinkázáshoz és az alattuk ringó vitorláshoz. Mikaelt nem hagyta hidegen a politika. Greger Beckman ezzel szemben furcsamód elfogadta kapcsolatukat. hogy nem ütközött meg a feleségén. hogy Robert személyes vagy üzleti érdekből kárt akart okozni Wennerströmnek.

szemtelenül jól mutatott a képernyőn. Mikaelnek nem esett nehezére elképzelni. miért áldozott annyit Erika a Millenniumra. Ha ott marad a tévénél. A gazdasági zsurnalisztika világában szokatlan hozzáállása miatt aztán rendszeresen hangos szóváltásba keveredett a különböző médiaszakemberekkel. mintha azok legalábbis rocksztárok lennének. akkor azt az embert meg kell büntetni és pellengérre kell állítani. ha egy vállalatigazgató fedőcégek létrehozásán ügyködik. akkor be kell őt zárni.hunebook. ilyenkor élénk vita alakult ki közöttük. Mikael végezte a fizikai munkát. Mikael szerint Erika kiváló főnök volt. ha arra volt szükség. Ezenkívül előnyös kapcsolatai voltak a bürokrácia világában. hogy résztulajdonos volt. A Millennium közös teremtményük volt. egészen biztosan meg sem áll valamelyik csatorna remekül fizetett vezetői posztjáig. mint amivel a politikai újságírók követik nyomon a miniszterek és a parlamenti képviselők minden egyes lépését. a marketinget. Mindig olyankor jelent meg a képernyőn. amikor tetten értek egy-egy éppen leköszönő s mellesleg milliárdos végkielégítést zsebre tevő vállalatigazgatót. Rátermett riporterré vált. Mikael gyakran elgondolkozott rajta. Hihetetlen érzékkel hozta meg döntéseit a lap tartalmával kapcsolatban. ő tévésként indult a főiskola után. ő járt utána a történetnek. sőt többségi tulajdonos. A munkásosztály és az úri közép talált egymásra párosukban.com – ebook magyarul Mikael azért vetette meg a gazdasági újságírók többségét. Erika Mikaelhez hasonlóan gondolkodott az újságírásról. Erika örökölt. Verhetetlen páros volt a kettejüké. Mikaeltől eltérően. Egy politikai újságírónak eszébe nem jutna ikont csinálni egy pártvezetőből. Természetesen minden ilyen alkalommal tovább gyarapodott elkeseredett ellenségeinek száma. egyszóval megállta helyét a kiélezett versenyben. de soha nem indulhatott volna el az anyagi hátteret biztosító Erika nélkül. amit aligha kaphatott volna meg más munkahelyen. Mikael Blomkvist szerint bizony a gazdasági újságírás feladata volt. és képes volt nagyon szorosra fogni a gyeplőt. Ügyes szervező. hogy az ítélethirdetés napján jó néhány szerkesztőségben pezsgős palackok dugói durrantak. hogy kivizsgálja és leleplezze a kamatválságokat okozó és a lakossági megtakarítók kis pénzösszegeit elherdáló cápákat az áttekinthetetlenül guzmis dotkom cégeikkel együtt. Ugyanígy. ám nem félt a konfrontálódástól sem. hogy összehoznak majd egy lapot. Ő lett a tévéadások kellemetlen szakértő vendége. Erika intézte a csomagolást. ugyanakkor a legmesszebbmenőkig megbíztak egymásban. Mikaelnek egyszerűen nem fért az sem a fejébe. Igaz. aki bizalommal és barátsággal fordult munkatársai felé. amely megfelel közös ideáljuknak. ezenkívül sikerült az apját és néhány ismerőst is rábeszélnie. a Millenniumra annak összes kockázatával és a . Gyakran voltak eltérő véleményen Mikaellel. Ez egyszerre rangot és szabadságot adott neki. annak a bankigazgatónak mennie kell. hogy jelentős összegekkel támogassák az induló újságot. Ha egy ingatlantulajdonos fiatal bérlőktől kicsikart fekete jövedelmet tesz zsebre egy kerti budis. Az ő hozzájárulása volt az alap. egyszobás lyukért.http://www. mert velük szemben makacsul kitartott amellett az együgyűnek tűnő morális alapvetés mellett. mely szerint ha egy bankigazgató százmilliókat tapsol el esztelen spekulációk eredményeként. és saját lapjának a főszerkesztője. Ő azonban a váltásra szavazott. Már a főiskolán is gyakran fantáziáltak arról. hogy volt képes annyi kollégája az ország különféle jelentékeny tömegtájékoztatási fórumán úgy kezelni a gazdasági élet középszerű figuráit. Szerinte a gazdasági újságírónak ugyanazzal a kíméletlen elszántsággal és alapossággal kell felülvizsgálnia a cégvezetők tevékenységét.

Mikael Blomkvistet nem sikerült utolérnünk. A média érdeklődése akkor erősödött fel iránta. A Millennium nem számított jövedelmező vállalkozásnak. és hozzátette: bár Mikael Blomkvist jelentős szerepet játszott a Millennium eddigi sikereiben. A lap következő havi száma a megszokott napon kerül a terjesztőkhöz. amikor összeköltözött Arnold Magnussonnal. de első átütő sikereit egy reality show szereplőjeként aratta a televízióban. Mikael Blomkvist egyike az 1990-ben indult Millennium alapító tagjainak. Arn a Dramaten színházban játszott. valamint egy gyakorlatra felvett fiatal újságírót és három részmunkaidőst. úgy ahogy van. ahol bár az éves mérleggel mindig bajok voltak. és gyakran volt látható a partioldalakon is. jelentette be a lap főszerkesztője és többségi tulajdonosa. mégis tekintélyesnek számított a műfajban. hogy átköltözhetett a Götgatan emelkedőjén található jóval tágasabb és kellemesebb irodahelyiségekbe. a Millennium folyóirat felelős kiadója távozik posztjáról. miután elküldték a sajtóközleményt. s már olvasható volt az Aftonbladet weboldalán is. Christer és Arn azóta a médiavilág nagy szappanoperájának visszatérő szereplői. Mikael Blomkvist saját kérésére távozik a Millenniumtól. – Szerintem. A Millenniumnak részidőben dolgozott. és alig valamivel később a TT által közreadott hír lett belőle. Az exhibicionista meleg híresség időnként „sztárlátogatós” rovatokban teregette ki magánéletének bizonyos részleteit oldalán barátjával. A lap viszont már a kilencvenes évek elejére feltornázta magát annyira. Mostantól kezdve azonban nagy valószínűséggel változásokra lehetett számítani. de kitermelte a költségeit. az Arnként ismert színésszel. Ezenkívül két teljes állású munkatársat foglalkoztattak még. egy borzadály. hogy egy inkompetens . Erika Berger véleménye szerint az úgynevezett Wenneström-ügy nem befolyásolja majd a folyóirat jövőjét. mondta Erika Berger. amit Erikával pár órával korábban fogalmaztak meg. Harminchat éves korára Christer Malmból keresett fotós és dizájner lett. Erika Berger kijelentette.hunebook. hogy a Wennerström-ügyre szerencsétlen körülmények véletlen összjátékának eredményeként tekint. – A legtöbben azt hiszik majd. szünetet kell tartania. Mikael elolvasta a rövid sajtóközleményt. mostantól új fejezet kezdődik a lap történetében. A lap arculatát egészen mostanáig a karakánság és a megbízható igazmondás jellemezte. A Millennium neki köszönhette friss és vonzó külsejét. Erikának aztán sikerült rábeszélnie Christer Malmot. Kimerítették az elmúlt hetek eseményei. Erika Berger. hogy nyilatkozatot kérhessünk tőle. és sajnálatát fejezte ki a Hans-Erik Wennerströmnek okozott kellemetlenségek miatt. amit írtunk – mondta Erika. Christernek saját cége működött a Millennium szerkesztőségével azonos emeleten. havonta egy hetet töltött a laptervezéssel. Az a fajta folyóirat volt. és az ott dolgozó kollégák imádták a munkájukat. ELÍTÉLT ÚJSÁGÍRÓ TÁVOZIK A MILLENNIUMTÓL Stockholm (TT). mondta Erika Berger. mind a hirdetésekből befolyt összeg nagysága fokozatosan növekedett az évek során.http://www. aki erre az időszakra maga veszi át a felelős kiadói feladatokat. a Södermalm városrészbe. hogy legyen résztulajdonos.com – ebook magyarul midsommarkranseni pincehelyiségben álló dohos irodájával. és mind az eladott példányszám. Mikael Blomkvist újságíró.

Wennerströmnek jelentős részvénybefektetései vannak abban a cégben… – Csak fel tudunk hajtani új hirdetőket. – Nem csoda. nagy hibát követtünk el. számító bestia. de úgy érzem. – Ez az egyetlen megoldás – győzködte Mikael. Tényleg. mindig lesz esély a kilábalásra. – Nincs ugyan B tervem. – Hiába találnánk ki fáradságos munkával különböző trükköket. hogy beleremeg az egész Wall Street. aki kihasznált téged. és magához húzta.hunebook. Mikael egyik karjával átölelte Erikát. amíg mi ketten bízunk egymásban. végre valami újdonság kettőnkkel kapcsolatban… – próbálta Mikael tréfásra venni a dolgot. – Egy szép napon úgy elkapjuk Hans-Erik Wennerström grabancát. Nem veszíthetjük el teljesen az egyszer már elnyert bizalmat. hogy van valami keserű logika Mikael okfejtésében. mi van azzal a számítástechnikai céggel? Erika felsóhajtott. Erika kénytelen-kelletlen beismerte. te meg borzalmas helyzetbe kerülhetsz. – Legalább lesz miről pletykálniuk az ismerőseinknek. ha eljátsszuk.com – ebook magyarul barom vagy. de akkor is úgy festek ebben a szerepben. Te is tudod. – Ezt én is tudom. És nekünk is vannak kapcsolataink. A Millenniumnak először is ki kell kerülnie a szenzációhajhász érdeklődés középpontjából. – Ricky. én meg egy hideg. Most viszont muszáj megjátszanunk magunkat a külvilág felé. de Erika ezt most egyáltalán nem találta mulatságosnak. ha közben meg összedől a lap.http://www. hogy már most jelentős bevételektől estünk el. aki az első adandó alkalommal azonnal kinyírt téged. . ma reggel közölték. hogy a januári számban már nem akarnak nálunk hirdetni. visszavonulót kell fújnunk. – Hát bizony. Lehet Wennerström akármekkora nagytőkés. attól még nem minden az övé a világon. mint valami szemét spiné. hogy ilyen komoly ellentétek feszülnek közöttünk. De ma még nem.

hogy összepakolja a cuccait. hétfő – december 26. Az előadást teljesen komolynak szánták.. és küldje be hozzám az irodába. Mikael a hétfőt mosogatással. mérlegelték a lehetséges következményeket. csütörtök Erika Mikaelnél töltötte a hétvégét. állapodjunk meg egy időpontban. ha hajlandó volna őt meglátogatni. A színpadon erre elhangzott egy finoman ironikus javaslat. és hazament a férjéhez. – Mikael automatikusan feljegyezte a nevet és a hívás idejét. Mikael abbahagyta a pakolászást. és kiürítse a dolgozószobáját. Dirch Frode ügyvéd vagyok. – Elnézést.com – ebook magyarul NEGYEDIK FEJEZET December 23. mert éppen kiköltözöm innét. akik a legképtelenebb ötletekkel zaklatták a szerkesztőségeket. Mikaelnek egyszer lehetősége nyílt rá. Ezentúl a munkahelye a lakásán.http://www.. szenteste előtt egy nappal Erika megcsókolta Mikaelt. De nem kizárólag szeretkezéssel telt az idő. Hétfő hajnalban. takarítással kezdte. Akkor kérje meg az ügyfelét. De siessen. – Ügyfelem annak örülne leginkább. ám teljesen ismeretlen hang a vonal másik végén. A nő rögtön visszavágott. vagy a konyhában ütöttek össze valami ennivalót. egyedül tett-vett a szerkesztőségben. és azt suttogta: Azt nem lehet – túl kockázatos… . ha a fürdőszobába mentek. hogy ilyenkor zavarom. latolgatták az esélyeket. ki ölte meg Olof Palmét. nagyon szeretne beszélni önnel valamikor. hogy hívjon fel! – Igazából személyesen szeretne magával találkozni. pont az ünnepek előtt. a Bellmangatanon lesz. A világ minden lapszerkesztőségének volt már dolga ufológusokkal. a közönség soraiban ott ült Lennart Bodström és Palme más egykori barátai. ugyanakkor elképesztő számban képviseltették magukat az önjelölt nyomozók. hogy végleg otthagyja a folyóiratot. Papírokat és könyveket rakott be egy nagy kartondobozba. egy negyvenes éveiben járó nő az előadást követő kérdésfeltevéseknek szentelt percekben magához ragadta a mikrofont. Többnyire csak akkor keltek ki az ágyból. órákon át beszélgettek a jövőről. miszerint ennek a drámai tudásnak a birtokában a hölgynek nyilván azonnal közölnie kellene az információt a Palme-gyilkosság ügyében nyomozó szakemberekkel. amikor megcsörrent a telefon. – Mikael Blomkvisttel szeretnék beszélni – szólalt meg egy reménykedő. szcientológusokkal.hunebook. – Aha. majd – mintegy bevezetésképpen – alig hallható hangon belemotyogta: Tudom. – Az egyik ügyfelem képviseletében kerestem meg önt. értem. de végre meg tudta győzni Erikát. hogy egy ideig jót fog tenni a Millenniumnak. ha elválik Mikael Blomkvisttől. Karácsonyi szünet volt. Egy másodpercig sem gondolta. Olof Palme miniszterelnök meggyilkolásának évfordulóján. hogy meghallgassa Karl Alvar Nilsson író előadását az ABF-házban. azután elsétált a szerkesztőségbe. Az egyikük. – Jó. paranoiásokkal és különféle összeesküvéselméletek kiötlőivel. – Én vagyok az. Hedestadban lakik – mindössze három óra vonattal. A tömegtájékoztatás műfajának elkerülhetetlen velejárói voltak az őrültek.

http://www. ázsiai konkurencia megjelenése. – Nem megyek házhoz – válaszolta röviden az ügyvédnek. hogy mit akar. az export megcsappanása és egyéb kellemetlenségek. hogyan fejezzem ki magamat. hogy elég sok szórakoztató hír érkezett az esettel kapcsolatban. ideutazni Stockholmba roppant fárasztó vállalkozás lenne a számára. De mondja.com – ebook magyarul Mikael azt firtatta. akik arra készülnek. nem kerülték el a figyelmét az elmúlt napok rólam szóló újságcikkei sem. Henrik Vanger a maga idejében egyike volt a legnagyobbaknak. ahol a nemzetbiztonságiak agykontrollkísérleteket folytatnak. mert magánjellegű ügyben szeretne konzultálni önnel. Henrik Vanger – hogyne hallott volna a nagyiparos Vangerről. – Egy kicsit rossz az időzítés.hunebook. Henrik Vanger viszont már vagy húsz éve eltűnt a porondról. – Munkával? Nem tervezem a munkába állást a Vanger-vállalatoknál. tény. Tegyen kivételt! Ügyfelem elmúlt nyolcvanéves. hogy meglátogassam? – kérdezte Mikael. egymást követték a szerkezetátalakítások. ha volna olyan kedves és… – Ki ez a maga ügyfele? – Valaki. – Nem tudna ennél világosabban fogalmazni? – Hadd kérjek bocsánatot ezért. a klasszikus iskolához tartozott. ezt szeretné megbeszélni négyszemközt. és tisztes honorárium lesz a fizetsége. amely továbbra is családi vállalkozásként működött. kövérkés férfi képével kapcsolta össze. az. – A Wennerström-ügyre gondol? – Odaát hirtelen kuncogás hallatszott. a tőzsdei válságok. – Ez esetben hadd reméljem. nem beszélhetném rá mégis. hogy ezt kell mondanom. akiről feltételezem. A vállalat jelenlegi vezetője Martin Vanger volt. Mikael eddig azt se tudta. A svéd gazdasági élet meghatározó egyénisége volt. . De az igazat megvallva. hogy valamennyire értse. megszervezhetjük. – Igen. hogy sikerül rábeszélnem. Henrik Vanger azért sürgeti a találkozást. de nem ismerte őt közelebbről. azaz a svéd szociáldemokrácia „nép otthona” programjának évtizedei alatt. becsületes. Szóval. acéllal. Nem is tudom. Henrik Vanger épp a bírósági per körüli nagy felhajtásra figyelt fel. – Azt mondja? És mikor szeretné Henrik Vanger. hogy leleplezzék a titkos elmegyógyintézetet. de az igazat megvallva sokkal előnyösebb megoldás lenne. akit látott valamikor feltűnni a tévé képernyőjén. – Sajnálom. Annyit azonban elárulhatok már most. a régi Electrolux vezetője – mindannyian a svéd ipar fontos alakjai a folkhemmet. Sajtófőnököt keresnek? – Nem ilyen típusú munkáról van szó. mint a MoDo élén álló Matts Calgren és Hans Werthén. hallhatott már a munkája során: Henrik Vanger. fémiparral. bányákkal. Csakhogy a Vanger-konszernnek. hogy Henrik Vanger valami munkával akarja önt megbízni. hogy még él. tudja. de neki kell majd elmondania önnek. az elmúlt huszonöt évben kijutott a bajokból. vajon Dirch Frode maga is egyike-e az igazság lelkes szószólóinak. Mikael meglepetésben hátradőlt a székén. – Miért szeretne Henrik Vanger találkozni velem? – tette fel a nem túl meglepő kérdést. erdőgazdálkodással. amelyek így együtt végül meggyengítették a Vanger név pozícióját. Ha ön ragaszkodik hozzá. régi vágású patriarcha hírében állt. a Vanger-konszern volt vezérigazgatójáról! A vállalatcsoport valaha egyet jelentett a fakitermeléssel. kamatválságok. Éppen nyakig benne vagyok valamiben… és hát gondolom. textiliparral. Hajlíthatatlan. Nevét Mikael egy borzas hajú. akkor lett magára olyan kíváncsi. Évek óta vagyok Henrik Vanger ügyvédje. hogy tegyen egy látogatást Hedestadban? Az utazás költségeit természetesen álljuk.

http://www. Mikael kinyomtatott néhányat a tartalmasabbnak tűnő szövegek közül. Mit szólna karácsony másnapjához? Vagy a karácsony és szilveszter közötti napok valamelyikéhez? – Ha ennyire sürgős. és tehetetlenül nézett a csomagra. hogy normális vagy. – Engem soha nem látogat meg. Engem sem. s máris ötvenoldalas mappája lett az anyagból. Csak az élet bánik veled igazságtalanul. Henrik Vanger és Martin Vanger neve alatt. Salander tekintetébe gyengédség vegyült. egy Dior eau de toilette-et és egy angol karácsonyi süteményt az Åhléns áruházból. – Tudom. miért akar vele találkozni Henrik Vanger. az äppelviki szanatóriumban. és hazament. és a Google-lal rákeresett a Vangervállalatcsoportra. Henrik Vanger önnel kíván megbeszélést folytatni. de a tömegtájékoztatásban még így is naponta terítékre került. Egy alkalmi munkával szeretné megbízni. Bekapcsolta a számítógépét. Több száz találatot dobott fel a program. Azután szép sorban megvizsgálta. Mikaelnek nem volt különösebb kedve Hedestadba utazni. hogy mégis miről szólna a látogatásom. pár percig mozdulatlanul ült. anya! Persze. hát az még rosszabb. és az íróasztalán összegyűlt kacatokat bámulta. mit talál Dirch Frode.com – ebook magyarul – Amilyen gyorsan csak lehet. szeretné. senki mással. főleg cégelemzéseket. Karácsonyi ajándékot is vitt magával. hogy a vele szemben ülő nő az anyja. biztosíthatom róla. de ha nem kapok legalább valami minimális útmutatást arról. Nem bírta elképzelni. Nem volt jó napja. Én a küldönce vagyok. de Frode ügyvéd úrnak sikerült felkeltenie a kíváncsiságát. A Vanger-konszernt ugyan elhagyta már régi ereje.hunebook. – Hosszú idő óta ez volt a legelképesztőbb telefonbeszélgetésem. A hedestadi golfklub vezetőségi tagja volt. nem vagyok normális. Ezt követően befejezte ingóságai összepakolását. Anyja arca felderült. . Lisbeth Salander Upplands-Väsbyben töltötte a szentestét. – Találkoztál a nővéreddel? – Rég nem láttam. hogy a meghívást komolyan veheti. Hol érem utol? Amikor Mikael letette a telefonkagylót. Henrik Vanger neve egyetlen kivételtől eltekintve csakis a Vanger-vállalatok történetéről szóló szövegekben fordult elő. a legapróbb hasonlóságot sem sikerült felfedeznie kettejük között. mintha most ébredt volna. ebben az esetben… – Kedves uram. Lisbeth Salander odaadta neki az ollót. Fogalma sem volt. ha érdekli önt. anya. és a cikkíró felvázolt egy gyors portrét az ünnepeltről. Bárhogy próbált a nyomára bukkanni. A munkáról Henrik Vanger tud csak felvilágosítást adni. sem a személyiségében. Kávét iszogatott. Mikael elmentett egy tucat cikket. Sajnálom. de egy percre sem hagyott fel a csodálkozással afelett. mikor látja legközelebb a munkahelyét. gondolom. Martin Vanger úton-útfélen mint a Vanger-vállalatok jelenlegi vezérigazgatója szerepelt. Anyja végül feladta a harcot. Hadd gondolkozzam az ajánlaton. és közben a negyvenhat éves nőt figyelte. a Hedestads-Kuriren ezzel szemben megemlékezett két évvel korábban az idős iparmágnás nyolcvanadik születésnapjáról. sem a nő külsejében. ha békén hagynák. – Ne csináld. ezenkívül a Rotary Clubbal is összefüggésbe hozták. amely egész idő alatt elérhető távolságban feküdt az asztalon. Holnap szenteste. Frode ügyvéd úrról nem sok minden derült ki. A helyi lap. – Biztosan azt hiszed. aki ügyetlen ujjaival megpróbálta kibogozni a csomót a csomagoláson. ha egyáltalán láthatja még valaha.

menjenek át a tévészobába. Annika Blomkvist Giannininél kopogtatott be aznap este. vagy hogy Pernilla nem érezte volna jól magát apja társaságában – épp ellenkezőleg. Drága meglepetés volt. hogy a karácsonyestét nem fogja a szeretője férjével egy társaságban tölteni. tudta. hogy Monica közéjük akart volna állni. Udvariasan nemet mondott. mint egy gyufásskatulya. Camilla a nővérem.http://www. aki mostanában bukkant fel a láthatáron. A lány ötéves volt. hogy meglátogatlak. Hétéves korában új papa állt a házhoz. – Nyáron lehet.com – ebook magyarul – Dolgozol? – Igen. Évek óta ott élek. Camilla – mondta aztán. Az MP3-lejátszó alig tűnt nagyobbnak. Aztán mesélt az apjának egy fiúról. Pernillát. egy iPod mellett döntött. – Nálad lakom a régi lakásban a Lundagatanon. Arról sem volt szó. de szilárd elhatározása volt. amit nem léphetnek át. – Hol laksz? Még azt sem tudom. Lisbeth azt javasolta.hunebook. A párhuzamos osztályba járt a gimnáziumban. hogy Monica újraházasodott. Én vagyok az. Lisbeth. Mikael nem hanyagolta el a kapcsolattartást. hogy hol húzódik ez a határ. hogy apja ártatlan. Miután egyeztetett Monicával. hogy biztos nem mer részt venni egy ilyen hármasfogatban. furcsa ajánlatát nem lehetett komolyan venni –. hogy maradjon velük vacsorára. Nyáron. Ennélfogva tehát a húgánál. hogy a lánya döntse el. mennyit akar együtt lenni vele. És Mikaelnek semmi kedve nem volt még csak kitapogatni sem. Anyja zavarba jött. főleg azóta. hogy megrögzött heteroszexuális. hogy előző feleségének. de ő megköszönte. anya. Azzal érvelt. Reggel különben kapott egy harmadik meghívást is Saltsjöbadenből. hogy Greger Beckman jóindulatú hozzáállása ellenére biztos létezik egy végső határ ebben a szerelmi háromszögben. és belépett az egyik helyi gyülekezetbe. Mikael Blomkvist arra használta a tévé szokásos karácsonyi Donald kacsás műsoridejét. Megvagyok. Pernilla azt is elárulta. Mikael azonban hagyta. csak nem sikerült bebizonyítania. Az együtt töltött időszakokban nagyon jól kijöttek egymással. A háziak hívták. Pernilla tizenévesen pár évig szinte egyáltalán nem érintkezett az apjával. amikor Mikael és Monica elváltak. Pernilla figyelemmel követte a bírósági tárgyalás alakulását. és azzal cukkolta Mikaelt. – Köszönöm. de belefért Pernilla hatalmas lemezgyűjteménye. Erika erre azt válaszolta. Elragadtatva szagolgatta a parfümös üveget. Meg volt győződve apja igazáról. – Lisbeth. Pernilla havonta egyszerkétszer meglátogatta őt. Mikael ezen csak nevetett – hiszen Erika tudta. Monicának és Monica új férjének sollentunai villájában meglátogatta lányát. Apa és leánya kettesben töltöttek egy órát Pernilla emeleti szobájában. hogy hol laksz. a két gyerek és egy regiment olasz rokon éppen a karácsonyi sonka felszeletelésével volt elfoglalva. Testvére otthonában az olasz származású férj. át kellett íratnom a szerződést a nevemre. csak most kezdett újra nagyobb lelkesedést mutatni a találkozásaik iránt. Lisbeth anyjának végül sikerült kibontania a karácsonyi ajándékot. Ajándékot is vitt Pernillának. hogy már megállapodott a nővérével. s elmondta. Mikael a . hogy valójában a férje javaslata volt az egész. és a nyári szünetekben legalább egy hétig együtt voltak a sandhamni nyaralóban. – Persze. Náluk fogja tölteni a szentestét a stäketi yuppie-rezervátumban. Mikael megállta megjegyzések nélkül. Erikától és a férjétől érkezett az indítvány. hogy hisz Istenben.

és mindjárt beültette őt egy kellemesen fűtött Mercedesbe. amikor húga hirtelen a karjára tette kezét. Mikael épp a kávézáshoz segített megteríteni az asztalt. hogy legyen hozzá egy autója is. Hedestad központjában teljes erőbedobással folyt a hóeltakarítás. Pedig alig három órája hagyta maga mögött a Sergelstorgetet. a nők jogaiért küzdő híres ügyvéd. sikerült döntenie? – Nincs más elfoglaltságom. Mikael bólintott. . erőteljes orrú férfit látott vastag lencséjű szemüveggel. de soha nem törte magát. használhatná-e a konyhai telefont. tulajdonképpen mi történt? – Hosszú. Volt ugyan jogosítványa. A Gävlétől északra fekvő Hedestad egy volt a kisebbek közül. aki alig bírta követni kishúga gyorsan felfelé ívelő pályáját. Annika megölelte és megpuszilta a bátyját. és megnyitották ügyvédi irodájukat a Kungsholmenen. Védencei között ennek megfelelően gyakorta lehetett megtalálni férjek. ráadásul kíváncsivá tett. Nem nagy. őszes. Frode óvatosan lavírozott a hóekék között.http://www. Aztán ügyvédbojtárként és közjegyzőként dolgozott néhány évig. – Miért. nem tartott sokáig a vonatozás. így aztán karácsony másnapján felszállt az északra tartó vonatra. Mindössze huszonnégyezren lakják. Lopva az ügyvédre pillantott. hogy belement az utazásba. – Kellemes karácsonyi ünnepeket! – üdvözölte Frode. hogy érzi magát. hogy Annika egyre többet jelenik meg az újságokban és a televízió vitaműsoraiban mint feminista közszereplő. de Dirch Frode azonnal felismerte. hogy nem a norrlandi télnek megfelelően öltözött fel. ha az megfelel. – Régi iparváros kikötővel. és megkérdezte. Felhívhatom holnap. Éjszaka keményen havazott. hogy úgy érzi magát. Majd máskor elmesélem. Rögtön érezte. ezért aztán alig hallom önt. a kagylóban Frodéén kívül más hangok moraja is átszűrődött a háttérből. de itt vannak nálam a gyerekeim és az unokáim. hugi. mikor is érkezne pontosan? Mikael Blomkvist már aznap este megbánta. – Hát ez remek! Ha tudná.hunebook. lemondani viszont kényelmetlen lett volna. Dirch Frodét hívta. emellett kénytelen volt végighallgatni egy sor jó szándékú. Egyvalakinek nem volt mit hozzáfűznie az ítélethez. – Na. Henrik Hedebyben lakik. mennyire örülök az elhatározásának! Ne haragudjon. Frodénak igaza volt. De általában jól érzik itt magukat az emberek. egy szögletes arcú. Mikael. Egy bő órányi vonatút volt a távolság a két város között. Este hét körül Mikael megkérdezte. mintha Mikael egy idegen világba érkezett volna. üldözött nőket.com – ebook magyarul vacsora alatt számos kérdést megválaszolt főleg a pert illetően. Annika a családjogra szakosodott. mielőtt pár barátjával összefogtak. közvetlenül a déli irányból ideérkező autóút mellett. mielőtt kivonultak volna az ebédlőbe a süteménnyel és a kávéscsészékkel. de másnapra kitisztult az ég. Annika játszi könnyedséggel végezte el annak idején a jogi egyetemet. Úgyhogy karácsony másnapján odautaznék. Mikael húgának – az egyetlen ügyvédnek a társaságban. mint egy nagy rakás szar. amikor Mikael leszállt a hedestadi vasútállomáson. egyszer csak arra lett figyelmes. Mikael azt válaszolta neki. – Legközelebb keress egy tisztességes ügyvédet – mondta erre a húga. A nagy hó szinte egzotikus élményt jelentett. volt barátok által megfenyegetett. – Ebben az esetben édes mindegy volt. rövidre nyírt hajú. – Először jár Hedestadban? – kérdezte Frode. de teljesen értelmetlen tanácsot. Jéghideg volt a levegő. hogy megbeszéljük. kedvesen köszöntötte. Uppsala után nem sokkal sorban jöttek egymás után a norrlandi partvidék kis iparvárosai. hogy ki az ügyvédem.

és megállt egy kőépület előtt. Kőlépcső vezetett fel a ház bejáratához. de mielőtt felértek volna. Szépen vasalt sötét nadrágot viselt. a másik a falu hídján túl. hogy jó géneket örökölt. Alhat Henrik Vangernél. de ez az épület volt a legnagyobb a környéken. hogy birtoknak nevezhessék.com – ebook magyarul – Maga is itt él? – kérdezte Mikael. – Köszönöm. – A Vanger-gazdaság – mondta Dirch Frode. Vendégszoba akad bőven. hogy értelmezze az imént elhangzott kijelentést. vagy ha nem tetszik. Frode észak felé mutatott. vajon milyen őrült belső késztetésnek tett eleget. egy dimbes-dombos szigeten. begördült egy frissen takarított udvarra. Martin Vanger azonban szeretett volna valami modernebbet. most egyedül Henrik lakik a házban a házvezetőnőjével. a záróvizsgám után rögtön Vangernél kezdtem el dolgozni.hunebook. nyilvánvalóan ez lehetett annak idején a parasztgazda birodalmának közepe. vele szemben régi neonreklám világított. alig kopaszodott. hogy hajlandó volt eljönni hozzám. aztán még száz métert ment egyenesen előre. Mikael inas testet. . Üzleti joggal foglalkozom. még az esti vonattal hazautaznék Stockholmba. nem tudta. Igen. Az idős férfi fején hátrafésült sűrű. – Üdvözlöm. Mikael kérdőn Frodéra nézett. Frode lefagyott keréknyomokon döcögött előre a kocsival. – Nincsen – felelte Frode. megbélyegzett újságírókat kell felhajtania. rajta: Susanne – Híd presszó és pékség. elég meglepő invitálás volt. – Amiről nem nekem kellene beszélnem. de 1962-ben. ezért aztán élénk figyelemmel kísérte a tárgyalást. foglalhatunk önnek szobát a városban. nagyobb villákat is lehetett látni. már nyílt az ajtó. naptól. a sziget egyik csücskéhez közel. – Nem is tudom… Azt hiszem. hogy még aznap este visszautazik Stockholmba. – Csak olyankor. markáns. Ma már valójában nyugdíjas vagyok. Frode áthajtott a hídon. és viszonylag ritkán veszi igénybe a szolgáltatásaimat. – Így alakult. hozzá fehér inget és egy kopott. A fotókon persze fiatalabbnak nézett ki. Néhol modern építésű. Mikael azonnal felismerte Henrik Vangert az interneten talált képekről. aki elvesztette a játszmát Hans-Erik Wennerströmmel szemben. Henrik az egyetlen megmaradt ügyfelem. az élet. a Nagyszállóban. – Ne becsmérelje magát! Nem ön az első ember a földön. amikor elfogadta Frode ügyvéd meghívását. – Én volnék Henrik Vanger – üdvözölte Mikaelt. – Van valami köze a meghívásnak Wennerströmhöz? – kérdezte aztán. orrán vékony acélkeretes szemüveget hordott. barna kardigánt. széltől cserzett arcot látott maga előtt. – A hagyomány szerint a Vanger-konszern vezetője mindig ebben az ősi házban lakott. – Valaha nagy volt itt a nyüzsgés. úgyhogy építtetett magának egy villát kijjebb a parton. A falu magját a Botteni-öböl menti településekre jellemző faépületek alkották. de tartása és mozgása nyolcvankét éve dacára még mindig elképesztő erőnlétről tanúskodott. ha rossz hírű. – Amiről maga nem akar beszélni. – Henrik Vanger viszont soha nem rejtette véka alá. Hedeby egyik fele a szárazföldön terült el. Mikael körülnézett. De önnel más ügyben akar találkozni. Skånéban születtem. Az egész udvar a házzal együtt nem volt akkora. Kiszálltak az autóból. Eltökélt szándéka volt.http://www. hogy nem tartozik Wennerström baráti körébe. Természetesen azóta ő is nyugdíjba vonult. a híd lábánál kis fehér kőtemplom állt. Az évek során barátok lettünk Henrikkel. majd balra kanyarodott. ősz haj arra engedett következtetni. A hedebyi bekötőúton még nem kotorták el a havat. Próbált rájönni. A szárazföldi részen. Volt egy kis bajusza is.

a harmadik villa a vízpart felé. életrajzok. Ha szükség lenne rám. aztán a virágokkal teleaggatott falat. Mikael megköszönte. valamint A4-es méretű mappák hatalmas gyűjteménye.com – ebook magyarul – Jöjjön be a melegre. Mikael megragadta az alkalmat. rajta szépirodalmi művek. . az kifejezetten hosszú időt vesz igénybe. mi ez a móka… Henrik Vanger Dirch Frodére nézett. Maga újságíró. és bizony. Henrik Vanger előrement. Ez itt Anna Nygren. egyesével bekeretezve. de az eltelt év Wennerströmmel folytatott csatározásai után elengedhetetlennek tartotta. mit akarhat tőle Henrik Vanger. – Ez esetben talán nem árt. Innét öt perc séta. ő gondoskodik a háztartásról. Aztán Mikaelhez fordult. A szoba szemközti oldalának meghatározó bútordarabját. és csak azután hozzon döntést. és először inkább körbesétált a szobában. Az öreg nagyiparos búcsúzóul vállon veregette Dirch Frodét. hogy kezét zsebre téve titokban bekapcsoljon egy diktafont. aki rögtön elvette tőle a kabátját. Az asztal szélén bekeretezett fénykép állt. történeti munkák. de nem biztos. – Ne haragudjon. aztán behúzta maga mögött a bejárati ajtót. Már előkészítettem magának egy szobát. hogy itt maradok vacsorára. Beszélnem kell magával. és beakasztotta egy ruhásszekrénybe. hogy Henrik Vanger olvasó ember. Az oromablakon keresztül a hídra és a templomra lehetett rálátni. üveglap alatt. fel az emeletre. hogy Henrik Vanger figyeli őt. Mintha lett volna valami egyezség a két férfi között. A Híd presszó alatt. Szép volt a lány. hogy minden körülötte történő fura eseményről megbízható dokumentáció készüljön. Egy azóta megfakult konfirmálási kép volt. a kávétermoszt és különféle házi süteményeket. majd az íróasztal kínos rendjét. Paranoiás. Egy fiatal. Kérem. majd Henrik Vangerhez fordult. még hogy én? Bár fogalma sem volt. ha rátérek a lényegre. aki úgy tett. a hideg padlóra hivatkozott. mielőtt szétszedik nekem a házat. – Haza kell mennem gatyába rázni az unokákat. Mikael egyszerre megérezte. miről szeretnék majd részletesen mesélni magának. Egy ifjú hölgy a veszélyessé válás útján. ez a hirtelen jött hedestadi meghívás egyértelműen a fura események kategóriájába tartozott. A ház oromfala mögötti helyiség körülbelül negyven négyzetméter alapterületű lehetett. alacsony termetű nővel. Henrik Vanger hellyel kínálta Mikaelt. Anna már megterített a kávéhoz odafent a dolgozószobámban. Mókáról szó sincs. Anna már kikészítette a porceláncsészéket. Mikael követte a férfit a lépcsőn.http://www. Az ablak alatt ülőgarnitúra állt megterített tálalóasztalkával. Beléptek a hosszúkás dolgozószobába. gondolta Mikael.hunebook. mire vélje játékukat. Mikael nem tudta. de a szemében valami csintalanság vibrált. Mikael arra a következtetésre jutott. hogy hallgassa meg először. Még azt sem tudom. és az én megbízásom egy alkalomra szól. Innentől kezdve Mikaelnek szentelte figyelmét. de amit el akarok mondani. – Én azt hiszem. kereskedelmi és ipari kézikönyvek. no meg rólam. A hosszanti falak egyikét padlótól plafonig tíz méter hosszú könyvespolc borította. – A híd túloldalán lakom. hogy a mellette ülő személy a szoba belseje felé nézett. sötét hajú lányról készült a kép. Aztán papucsot tett Mikael elé. csak hívjanak. hogy most magukra hagyom az urakat – szólalt meg Dirch Frode. Sok-sok éve állhatott már ott. Az asztal mögötti falon pedáns sorokban elrendezve préselt virágok lógtak. szeretné egy kicsit rendbe szedni magát? Később vacsorázunk is. Szemügyre vette a könyvespolcot. Mikael sietősen kezet rázott a hatvan év körüli. mintha nem vette volna észre a gesztust. A könyvespolcot láthatóan rendeltetésének megfelelően használták. a sötét tölgyfából készült íróasztalt úgy helyezték el.

Szerintem a színe nyerte meg igazán a tetszésedet. Henrik Vanger ezután íróasztalához ment. Richard Vanger unokája. Édesanyád él még? – Nem – felelte Mikael. hogy Henrik Vangernek nehezére esik lehajolnia. – Kedves nő volt. rövidnadrágos. mindenhová magaddal ráncigáltad Harrietet. Tudta. és legyen mérnök. Kétéves múltál akkor. Ha idejössz az ablakhoz.com – ebook magyarul – Emlékszel rá. Vagy lehet. Én viszont emlékszem rád. innét látod is a házat. Egyszerre eszébe jutott a sárga traktor. Akkor cseréltük le a gépparkot a hedestadi papírgyárban. hogy édesapád meghalt. – Persze. és elé tolta a süteményes tányért. és felemelte a fényképet. Nagyobbacska korában könyvespolca dísze lett. Henrik Vanger kitöltötte a kávét. az a traktor még mindig megvan! Most a Mariatorgeten található.hunebook. Meg kellett kapaszkodnia a könyvespolcban. hogy tanuljon tovább. félénk kisfiú bámult zavartan a kamerába. Egy fekete-fehér amatőr képre mutatott. – Mikael egyáltalán nem volt biztos benne. – Ez a lány Harriet Vanger. hogy terhes – a húga tehát már úton volt. amikor egy hirdetésben régi. A szüleid a háttérben ülnek a kerti székeken. persze… hogy is emlékezhetnél… Ismertem jól az apádat. Jól emlékszem rá. egy sárga bádogtraktort. Nehéz volt szállást találni a családnak. és az alsó polcok egyikéről előhúzott egy fotóalbumot. így végül kiötöltük. hogy lakjatok abban a kis faházban az út másik oldalán. Hát komolyan mondom. hogy fel tudjon egyenesedni. Emlékszem rá. Martin Vanger. – Három éve halott. és a következő pillanatban már le is tette Mikael elé az albumot a tálalóasztalra. miközben máris lapozgatni kezdett az albumban. bármilyen távolságból felismertem keserves sírásodat. . – Igen. – Fel tudod idézni? – Emlékszem. de semmire nem emlékszem abból. – Érthető. Tehetséges ember volt. Harrietet kicsit eltakarja az édesanyád. a bátyám. Mert bizony jártál te már itt azelőtt. Mikael? – kérdezte aztán. – Ez te vagy azon a nyáron. még ebben a szobában is. Vegyes érzelmek kavarogtak benne. mit keres. Itt futkorásztál körbe az udvaron. – Gyere. az édesapád helyezte üzembe az új gépeket. Henrik Vanger az ülőgarnitúrára mutatott. amit itt elmesélt. miközben a képet nézte. Sokszor vigyázott rád azon a nyáron. a kép sarkában látszott a fényképész árnyéka is. Mikael körülnézett. Nekik adományoztam tíz évvel ezelőtt. hogy Henrik Vanger igazat mondott. – Engem viszont biztosan nem azért rendelt ide. Harriet tizenkét éves volt. Anyján látszott. hogy egyszer kaptál tőlem egy játékot. 1963 nyarát az elejétől a végéig nálunk töltötted. majd' megvesztél azért a kis traktorért. A kép középpontjában szőke. hogy felelevenítsük a szüleim emlékét. – Hogy emlékszem-e? – Mikael felvonta a szemöldökét. Mikael ereiben megfagyott a vér. És képzelje el. gyerekkorom kedves játéka volt. a Játékmúzeumban. találkoztál ám vele. hogy három is? Nem emlékszem. Szerettem volna rábeszélni. Mikael felfigyelt rá. hadd mutassam meg… Az öregember a könyvespolchoz lépett. eredeti gyerekjátékokat kerestek. Ha elestél. – Komolyan? – Henrik Vanger elragadtatottan nevetgélt. – Tudom. és az édesapádtól balra az a fiú Harriet bátyja. Mikaelnek nem volt nehéz felismernie a szüleit.http://www. – Bocsásson meg. és értetlenül ingatta a fejét. a Vanger-konszern jelenlegi vezetője. Az ötveneshatvanas években többször bíztam meg Kurt Blomkvist gépésztechnikust különböző feladatokkal.

ezt értem. minek vagyok itt – ismételte meg a kérdést Mikael immár sokadjára. hogy miképpen vezethetném elő a mondandómat. honnan tudhatta biztosan. Azért hívtalak ide. amikor el kell fogadnom a tényt. hova vezet még vajon ez história. – Azért kértem. – Mikael. amikor a Zarindersben volt dolgom.com – ebook magyarul – Jól gondolod. nem tudom. amikor egy öreget minden ereje elhagy. hogy segíteni tudok magának? – Amikor tervbe vettem. Nehezemre esnek már a hosszú séták. – Oké. De ez is hozzátartozik az igazsághoz. mintha erőt gyűjtene. szenilis sem vagyok még. Ilyenkor az ember szeret számadást készíteni. Aztán nem sokkal ezután híres lettél. hogy elgyere hozzám. elég gyakran elolvasom a Millenniumot. akkor azt is tudod. Az egyik valójában ürügy. ezt nem morbid szellemeskedésnek szántam. hogyan végzi a munkáját. Érted. miért pont rád gondoltam. De még mindig nem értem. Van itt néhány tisztázatlan dolog. Valamennyire nyomon követtem a sorsod alakulását. egyszerűen csak abba a korba jutottam. mivel már kislegényként is a térdemen lovagoltál.hunebook. – Ne haragudj. és úgy van. hiszen az a régi nyaralás a hatvanas évek elejének eseménye volt. hogy szenilis lenne. hogy most mit szeretne tőlem? Henrik Vanger néhány pillanatig lebámult a kezére. hogy végre itt vagy. hangja kiegyensúlyozott volt. aki nemsokára meghal. akkor mesélte el. ha megtennél a kedvemért két dolgot. aztán belekóstolt a kávéba. de mindig megálltunk és elbeszélgettünk egy kicsit. hogy megbízok valakit a feladattal. hogy olvastál rólam egy keveset. Egy napon majd te is rájössz. Mára nem maradt belőlem több mint egy vénember. Nem volt megfelelő képesítése. Mikael barátságosan felnevetett. – És miben szeretne megegyezni? . mire gondolok? Mikael bólintott. – Engem főképpen az érdekelne. – És miért engem kért meg? Úgy értem… miből gondolja. – Nehogy félreérts! Nem szentimentális okok miatt kérem a segítségedet. A gyár a Vanger-vállalatok közé tartozott. Nem voltunk közeli barátok. – Henrik Vanger itt legyintett egyet a kezével. – Fáj a csípőm. És hát ráadásul ismertelek. amikor a papád művezetői állást kapott a Zarinders Mekaniska gépgyárban. Mikael kortyolt egyet a feketekávéból. de most. sok írásodat olvastam az eltelt évek alatt. – Hát igen. a másik a tényleges óhajom. valóban semmi jel nem utalt arra. De ne érts félre. mert szükségem van a segítségedre az említett számadás elkészítésében. Nem foglalkoztat a halál különösebben. Henrik Vanger világosan beszélt. Ha így van. De még mindig nem tudom. én jártam ki neki az új munkahelyet. hogy bejutottál az újságíró-főiskolára. éppen feltűnt a neved a Wennerström-üggyel kapcsolatban. szeretnék megegyezni veled valamiben. amikor leleplezted azokat a bankrablókat – jött Kalle Blomkvist és a többi. és azon töprengett. milyen az. hogy valaha fontos szereplője voltam a svéd iparnak. Nagyon büszke volt rád. mielőtt belekezdenék. melyik végéről kezdjem. ha azt kérdezed.http://www. vagy bármi módon elrugaszkodna a valóságtól. hogy hamarosan lejár a nekem kiszabott idő. hogy én vagyok az. Ha hiszed. Feltételezem. mert szeretném. Utoljára egy évvel a halála előtt találkoztunk. szívesen teszi rendbe lezáratlan ügyeit. ha nem. mielőtt előáll valódi tervével. mielőtt idejöttél. nem sok emlékem maradt azokról a térdekről. bár bevallom. talán a halál lehetne a legjobb kiindulópont a mi történetünk szempontjából. Többször is találkoztam vele az évek során. de tudtam. Több napja tervezgetem már. tisztázzunk egy félreértést! Stockholmba akkor költöztetek.

miszerint Henrik Vanger távolról mindig is követte a pályafutását… mindez valószínűleg igaz lehetett. én viszont megpróbálom kendőzetlenül feltárni számodra az igazságot. vagy ha el kellett bánnia valamelyik csökönyös fejű. Nagy érdeklődéssel olvastam a Templomosok című könyvedet. Huszonkilenc perce maradt. – Más szóval azt akarod mondani. Mikael hirtelen úgy érezte. – Egyszerűsítse le. a hízelgő történet. hogy a papája és Henrik Vanger között valamiféle barátság szövődött. míg sikerült kifundálnia. hiszen sok-sok éven keresztül Mikaelnél sokkal nehezebb embereket kellett megdolgoznia zárt ajtók mögötti vezetőségi üléseken. Mikael megtenne valamit. nincs több egyezkedés – felelte Mikael. Tudomásul vettem.com – ebook magyarul – Két részletben fogok elmesélni neked egy történetet. Henrik Vanger feltartotta a kezét. hogy apró részletekben előadva úgy reagálsz majd az elbeszélésemre. Harminc perc múlva taxit hívok és hazamegyek. Valóban sokat nyomott a latban az is. de úgy volt felépítve a játék. Mikael előtt ereje teljében sejlett fel a régi idők gátlástalan gyáriparosa. Nem kell kitérőket tennie. Egy jó újságíróban mindenféleképpen meg kell lennie ezeknek az erényeknek. hogy mit szeretnék tőled.http://www. Szükségem van egy emberre. és abból én már el fogom tudni dönteni. hogy mit akar tőlem. hogy elmondja. mi ez a valami. fogja rövidre! Látja. hogy mit tegyek. De azért ne essünk túlzásokba. hogy benned megvannak ezek a tulajdonságok. Nyilván meg volt hozzá a gyakorlata. Az első rész a Vanger családról szól majd. erről szól az újságírás. Nem hízelgés. azt is. hogy vállalom-e a munkát vagy sem. hogy ismertem . Mindössze azt kellett kiderítenie. és mit kínálok érte cserébe. hogy az ügyvéd kivigye őt az állomásra. a szüleiről készült kép a fotóalbumban. Most már tisztán látta. ha ő. mit akar. az nem jó taktika. kellő kritikával kezeli a forrásait. – Húsz perce vagyok már itt. hogy ha felhívná is Dirch Frodét. hallgasd végig az egészet. úgy harminc nap sem lenne elég rá. fiatal vezetőségi taggal. Sok idejébe telhetett az öregnek. – Pofonegyszerű az egész. hogyan akassza őt horogra. annak hangsúlyozása. mint annak idején. Azt hiszem. Csak a véletlenen múlt. hogy valamely egyelőre ismeretlen cél elérése érdekében a legmegfelelőbb lélektani hatást gyakorolja rá. sötét história. Az órájára nézett. de aztán hamar kesernyés mosolyra görbült a szája. Mikael mindenesetre azt a következtetést vonta le az eddigiekből. mint… mint valami őrült elme szüleményére. amihez az öregnek semmi kedve nincsen. hogy Henrik Vangernek eszében sem volt röviden. és akkor talán még a délutáni vonatot is eléri. Hosszú. – Értettem. aki ért a kutatáshoz. ha valaki szembe mert szegülni vele. és elengedni őt a késő délutáni vonattal. hogy amennyiben nem lennék képes harminc perc alatt meggyőzni téged. Az a gyanúja támadt. Harminc percet adok magának. minden egy előre megkomponált forgatókönyv szerint zajlott. hogy Henrik Vanger nyilván azt szeretné. akkor bizonyosodtam meg róla. az autó biztosan nem akarna elindulni ebben a hidegben. Mégis azt kérem. lényegre törőn összefoglalnia a tervét. – Sajnálom. hogy amióta átlépett a küszöbön. pont úgy nézhetett ki. mert utána szépen nemet mondhat rá. Egy pillanatra Henrik Vanger kiesett a jóságos patriarcha szerepéből. A történet másik része maga a feladat. A felvezető meglepetés a gyerekkori ismeretségről. Mondja meg. hogy mielőtt döntenél. Mikael felsóhajtott. Egyszóval Henrik Vanger kiváló manipulátornak bizonyult. hogy nem ő lett Svédország egyik vezető nagyiparosa.hunebook. – Valami olyasmit. – Csakhogy az én történetem tényleg hosszú és komplikált. – Elég. képes az önálló gondolkodásra.

Egy gyűlöletről. Jó. Az alkalmazottaink száma alig haladja meg a tízezret. . Az összes naplómat és minden tulajdonomban levő dokumentumot a rendelkezésedre bocsátok. és nem kell hozzá túl nagy tehetség. amit korábban a számítógép előtt ülve kibogarászott. hogy nincs állásod. A maga idejében a Vanger-csoport az ország egyik legjelentősebb ipari konszernjének számított. hanem ők.hunebook. És én akkor keresek valaki mást. nyugodtan mondd meg. ha megírnád a Vanger család történetét. amennyit sikerült róla elolvasnom a neten azóta. tudok még ezt-azt. azt is mondhatnám. Szabad bejárást kapsz legbelsőbb gondolataimba. amire készülök. de nem képes keresztülvinni a terveket. Henrik Vanger összefoglalása nagyjából megegyezett azzal. Ha nem tetszik. viszályokról és telhetetlen kapzsiságról szóló családtörténet lenne. – Azt mondtam. zsugori. ha Mikaelnek szólítalak?… Nem akarlak hazugságokkal traktálni és összehordani mindenféle ócska ürügyet. ugye. Martin Vanger a vezérigazgató. hogy Frode úr hétfőn felhívott. a rokonaim voltak legnagyobb. Negyvenezer alkalmazottunk volt szerte az országban. Ha másképp akarom megfogalmazni. az biztos. Nem a konkurens vállalatok és nem is az állam. De hallgass meg. hogy én a Vanger család tagjainak többségét egyszerűen megvetem. téged a Wenneström-ügy miatt kirúgtak a lapodtól – vagy legalábbis saját kérésedre otthagytad őket. hát körülbelül annyira. Itt rövid szünetet tartott. – Ühm. hogy két dologgal bíználak meg. Mindig ebben a felállásban rejlett a konszern ereje. ki vagy. Mára ezek a munkahelyek átköltöztek Koreába vagy Brazíliába. de mindig szeretett a kisebb ellenállás felé haladni. ma már nem olyan számottevő. kisebb területekre szakosodni – ez önmagában helyes elképzelés – . A Vanger-vállalatok munkahelyeket biztosítottak és jelentős bevételeket egész Svédország számára. Egyrészt szeretném. mindannyian kisebbségi résztulajdonosok különböző arányban. Az egyszerűség kedvéért nevezhetnénk ezt az én életrajzomnak is. hogy a Vanger-konszern nemsokára a történelem szemétdombján fog kikötni. Családom többnyire rablókból. valószínűleg nem állsz túl jól anyagilag. Mikael!… Nem baj. később megkérdezhetsz bármit. Harmincöt éven át vezettem a vállalatot – majdnem egész idő alatt állandóan csatát kellett vívnom a többiekkel. most mindössze arra kérlek. amikor azt mondom. és mi lenne a feladatom? – Mennyire ismered a Vanger családot? Mikael széttárt karokkal válaszolt. – A Vanger-konszern a mai napig egyike az ország ritkaságszámba menő családi vállalatainak. de hova akar kilyukadni? – Martin… Martin jó ember. ezt akarja mondani? – Nem kizárt. illetve finanszírozásában. az előbb.com – ebook magyarul az édesapádat. Huszonöt évvel ezelőtt a Vanger-konszern komoly riválisa volt a Wallenberg-érdekcsoportnak. – Így aztán maga jól kihasználhatja szorult helyzetemet. kisüzemekben. kibékíthetetlen ellenségeim. Mikael bólintott. hogy megállapíthassam. higgyél nekem. Öreg vagyok én már az ilyesmihez. Ha jól értem a jelenlegi helyzetet. s hacsak Martin meg nem táltosodik. ugyanakkor a sebezhetősége is. Nem jámbor olvasmánynak készülne. Ez egyben azt is jelenti. nagyképű és a feladataik betöltésére teljességgel alkalmatlan alakokból áll. aki hajlandó nekem dolgozni. és a pénzügyi kérdésekkel még gyatrábban bánik. hamarosan lent leszünk ötezer főnél. – Na igen. és tudtam. akik közül gyakorlatilag mindenki a termelési ágazatban dolgozik. Henrik Vanger itt hatásszünetet tartott. majd nagy nyomatékkal a következőket mondta: – Mikael. hogy menjek a pokolba a nagyszerű ötletemmel. Modernizálni szeretne.http://www. Valamivel több mint harminc családtag vesz részt a vállalat vezetésében. Az ilyen vezető nem a legmegfelelőbb egy válságban levő konszern élén.

hogy két feladatom lenne. hogyan taszították a céget együttes erővel a mocsárba. – Kin akar bosszút állni? – Nem kell hinned nekem. emberek ezreinek megélhetéséért vállaltam felelősséget. Nekem sem kedvem. – De… miért…? – Hogy miért akarom megjelentetni a Vanger család botránykrónikáját? Vagy miért kérlek rá téged. tizenhét évesen Richard fanatikus nacionalista volt. egy ígéreteit megtartó férfi figuráját kapcsolták. Hogy mi motivál? A magyarázatom a létező legegyszerűbb: a bosszúvágy. szórakoztató családi olvasmánynak tűnnek majd. Egy ilyen könyv megírása hónapokba telik. hogy szeretném. de mindent összevetve nincs sok szégyenkeznivalóm. és Mikaelt is megkínálta. hogy megírd? – Azt hiszem. Soha nem vettem részt politikai játszmákban. Még Tage Erlander tiszteletét is sikerült kivívnom annak idején. s mint ilyen belépett a Svéd Nemzetiszocialista Szabadságszövetségbe. – Hogy őszinte legyek. ő 1907-ben született. Legyen ez egy kóstoló a családi krónikából. és odament az íróasztalhoz Harriet Vanger fényképéért. ha egy újságíró szemével ismernéd meg a családtagokat. Az a fontos. de az egyik legfontosabb ezek közül az az elvakult kapzsiság. de én mindig igyekeztem becsületes ember maradni nagytőkés gyáriparosként is. Mikael elgondolkozott. hogy nem minden alkalommal jártunk sikerrel. amit találsz. 1920-as születésű. – A családtörténet megírásának oka igazából az. Richard Vangerről. gondját viseltem az alkalmazottaimnak. hogy a Vanger-konszern mára a tönk szélére került. Mindig szívesen ültem tárgyalóasztalhoz a szakszervezetekkel. amit átadsz a Királyi Könyvtárnak. – Szerintem rá tudlak beszélni. – Rendben. – Több oka is van annak. De azt mondta. hogy hozzáférhető legyen a külvilág számára. – Hadd meséljek a bátyámról. mi azonban ritka kivételnek számítunk a családban Martinnal – folytatta Henrik Vanger. mindkét kérdésre szívesen kapnék válasz. mi az igazi kérés? Henrik Vanger nehézkesen felállt. nekem úgy is jó. hogy engedhette a jóisten. Ha elvállalod a feladatot. hogy nevemhez az évtizedek során a szavahihetőséget. A valódi óhajom nem más. De a történetet most már épp ideje papírra vetni. ehhez a kérdéshez érdekes módon hasonló a hozzáállása. később elmesélem részletesen. a gondolataiba merült. amely annyira jellemző a családtagjaimra. – Sajnos.http://www. nem izgat különösebben. ha meghalok. Lehet. a bátyám. Svédország . Kávét töltött magának. zavartalanul kotorászhatsz a család múltjában.com – ebook magyarul válogatás nélkül közreadhatsz minden piszokságot. Ha egyetlen példány létezik majd belőle. Büszkeséggel tölt el. hogy megjelenik-e majd a könyv vagy sem. bár mi ketten teljesen más emberek vagyunk. – 1924-ben. Richard a legidősebb. Ez lenne tehát a feladatod. sem erőm nincs ahhoz. hogy ezzel foglalkozzam. zsidógyűlölő. és újra Mikaelhez fordult. Ez volt az ürügy. hogy ez a seregnyi gyerek… Henrik Vanger néhány másodpercre elvesztette a fonalat. – Egy rejtélyt? – Harriet. Én vagyok a legfiatalabb. Martinnak. Én sem akarok hazudni. mint mondtam. Aztán Mikael elé tette a képet. hogy ennek a történetnek a fényében Shakespeare drámái könnyed. – Azt erősen kétlem. Aztán összeszedte magát. Nem értem. Számomra az etika volt a legfontosabb. Jó okom van azt feltételezni.hunebook. Öten voltunk testvérek. ráadásul a feladat alibit biztosít a számodra. Richard Vanger fiának a lánya. Ő is mindig igyekezett helyesen cselekedni. mint hogy megfejts egy rejtélyt.

hogy Richard kegyetlen zsarnokként viselkedett otthon is. 1933-ban létrejött a Lindholm-mozgalom. Richard a fiú születésekor elvette Margaretát feleségül. ott ismerkedett össze Per Engdahllal és más egyénekkel. aki nem sokkal ezután a harmincas évek nagy náci mozgalmának. egy roham-csapatot is elneveztek róla. Gottfried elnyomott. Szabadidejében körbeutazta az országot.hunebook. Onnantól kezdve magáról kellett gondoskodnia. és a nyomában megalakult egy csoport vagy párt. – Nem volt pénze? – A konszernben a rá eső örökséget zárolták. ha valahol felütötte fejét valamilyen beteg lelkületű szervezkedés. Apámnak megesett a szíve az özvegyen és a gyermeken. amikor apja elesett. Hát nem óriási. 1940 februárjában esett el. Azokban az időkben. fanatikus oldalát. A náci mozgalom mártír halottja lett. aminek az lett a következménye. akik tevékenykedésükkel szégyent hoztak a nemzetre.com – ebook magyarul egyik legelső náci szervezetébe. A Lindholm-mozgalom aktivistái közül sokan önkéntesként vettek részt a finnországi harcokban. Gyakran találkozgatott egy Margareta nevű nővel. – Ha azt mondjuk. hogy a náciknak mindig sikerült beilleszteniük a szabadság szót a propagandájukba? Henrik Vanger újabb fényképalbumot halászott elő. vagyis a Nemzetiszocialista Munkáspárt. – Értem. az lehetett Gottfried életének addigi legboldogabb napja.http://www. Henrik Vanger lapozott egyet az albumban. Hozzátartozik a dologhoz. s ott élt viszonylagos szegénységben. a gondjába vette őket. ekkor már a svéd hadsereg századosaként. mérget vehetett rá az ember. Jusson azonban eszedbe. Tizenhárom éves volt. 1936-ban súlyosan összekülönbözött apámmal. Mindössze hét évvel . Elsősorban politikai elkötelezettségük ürügyén találkoztak egymással. és a harmincas évek folyamán nagyjából végigjárta az összes náci szervezetet az országban. – Íme Richard. Gottfried 1927-ben. Mennyire vagy jártas a svéd nácizmus történetében? – Történész nem vagyok. ebből született meg fiuk. miközben ő maga Gävlében állomásozott a sereggel. de aztán viszonyuk lett. Richard Vanger elestének évfordulóján mind a mai napig összesereglik egy csapatnyi tökfej az egyik stockholmi temetőben. Beköltöztette Margaretát és Gottfriedet egy hedestadi lakásba. az úgynevezett Furugård-mozgalomnak az élére állt. Nem adhatott el belőle semmit. A harmincas évek első felében bátyám idehozta a feleségét és a fiát Hedestadba. nem sokkal a moszkvai békekötés előtt. Verte a feleségét. de olvastam néhány könyvet. azt hiszem. hogy apám megvont tőle minden anyagi támogatást. hogy tisztelegjenek a mártír emlékének. – 1939-ben kitört a második világháború. egy Falunban élő tanár leányával. akkor Gottfried maga volt a megtestesül tunyaság. Sőt. Néhány évvel később tagja lett az SFKO-nak. Birger Furugård állatorvos társaságában. – 1926-ban tizenkilenc éves volt. mint valami misszionárius. Svédország Fasiszta Rohamszervezetének. Tizennyolc éves korában vettem magamhoz. hogy Richard képviselte a család sötét. De Richard nem érte be ennyivel. hogy nem volt túl nagy korkülönbség közöttünk. hiszen mégiscsak halott bátyám fiáról volt szó. bántalmazta gyermekét. szolgálta a nácizmus ügyét. – 1927-ben – apánk akarata ellenére – beállt a hadseregbe. és elfogadható életfeltételeket biztosított a számukra. nem sokra rá megkezdődött a téli háború Finnország és a Szovjetunió között. megfélemlített kisgyerekként nevelkedett. Családjával együtt Stockholmba költözött. és felütötte egy helyen. Az egyik fotón Richard Vanger állt egyenruhában. hogy a bátyám neve rajta volt a taglistán. Richard köztük volt.

Én viszont ragaszkodtam hozzá. Isabella gyakorta úton volt belföldön és külföldön egyaránt. egy mulatozó nőcsábász. de semmire nem bírt odafigyelni. ott építtetett magának egy házikót. Nem volt kérdés. – Hadd folytassam tehát. Bizonyára minden tőle telhetőt megtett. felelőtlen életet élt. Isabella gyönyörű nő volt – ezzel azt akarom mondani. Kaphatok egy kis hosszabbítást? Mikael bólintott. – Folytassa. Ez már a háború után történt. Harriet inkább Isabella génjeit örökölhette. Henrik Vanger gondolkodott egy kicsit. hogy leszármazottaik által fennmaradhassanak a Vangerek! Gottfried és Isabella tehát ideköltöztek. Az 1940-es évek végén Gottfried találkozott egy Isabella Koenig nevű nővel. – Mindjárt lejár a harminc percem. Nem volt hitvány ember. apjuk egyre mélyebbre süllyedt alkoholizmusában. ki veszi át apám után az irányítást. Én már akkor a konszern vezetőségében ültem. amikor végül partra szállt Svédországban. ha nagyon lehűlt az idő.com – ebook magyarul voltam idősebb nála. de házasságuk felbomlóban volt. hogy költözzenek ide a szigetre. Egy év sem telt bele. kemény alkoholista lett. Tizenegy éves volt. Hosszú heteket töltött ott egyedül. közbeléptem. és még életben van ő is. az olyan érzés lehetett. de nemsokára befejezem a történetet. Nekem is nagyon sokszor okozott keserves csalódást. s csak akkor költözött be Isabellához. és a tálalóasztalkán álló fényképre mutatott. akik mintha megszállottan azon dolgoztak volna. Mikael és Henrik most együtt vizsgálták meg a képet. mint valami jöttmentre. Akarata ellenére be kellett ismernie. amikor kitört a háború. mint Gottfriedét. házastársakként szinte működésképtelenek voltak. mit éreztem iránta. Ő és Gottfried inkább ivócimborái lettek végül egymásnak. de a végtelenségig megbízhatatlan. – Úgy van. A fiatal német lány a háború után költözött Svédországba. Képzeld csak el. és meg akartam végre szakítani ezt az ördögi kört. Munkát adtam neki a cégen belül. Ahogy teltek az évek. és 1965-ben vízbe fulladt. hogyan viselkedjen az unokájával. Martinnal és Harriettel ez idő tájt gyakorlatilag egyáltalán nem foglalkozott egyik szülő sem. és Gottfried áttelepült a sziget túloldalán álló házikójába. Anyjuk állandóan magukra hagyta őket. Hanyag ember volt. Sajnálatos módon azonban sok tulajdonsága egyezett Gottfriedéivel. – Rövidre fogom. Ez természetesen nyomot hagyott a gyerekek neveltetésén is. Gottfriedre mindeközben úgy tekintett a család. mint Greta Garbóé vagy Ingrid Bergmané.hunebook. Itt a Hedeby-sziget túloldalán történt a baleset. állandóan partikra járt. Henrik Vanger az órájára pillantott. már tizennégy évesen nagyon szép kislány volt. hogy rendesen végezze el a feladatait. ahova időről időre visszavonult iszogatni. hogy az öreg elbeszélése kezdett izgalmassá válni. mint megérkezni a földi Paradicsomba. – Ő lenne tehát Harriet és Martin apja? – kérdezte Mikael. hogy az fajta ragyogó szépség volt az övé. aki időnként nagyon sokat ivott.http://www. – Apám nem nagyon érzett rá. hogy tegyünk érte valamit. Gottfried és Isabella bent laktak a városban – kikényszerítettem. Martin 1948-ban született. Martint és . szórta a pénzt. Isabella 1928-ban született. Harriet 1950-ben. Elegem volt már. Én gyermektelen voltam – micsoda drámai kontrasztban áll ez bátyáim és a többi családtag sorsával. Nehéz pontosan megfogalmaznom. – 1958-ban nem bírtam tovább. milyen lehetett kamasznak lenni Berlinben a szüntelen bombázások idején! Szerintem. Gyerekkoruk egyetlen nagy káoszként jellemezhető. Mint a fényképen is látszik.

Szelíd. hogy bátyjával és az összes középszerű unokatestvéremmel. sokkal bensőségesebb volt a viszonya velem. valamint bátyáim gyerekeivel szemben neki bezzeg megadatott az az erő és tudás. – Harriet volt a szemem fénye. Úgy tekintettem rá. s mondhatom. mindennek ellenére mégiscsak ő lett a Vanger-konszern maradékának a vezérigazgatója. vagyis az őrületbe kergessen. Tinédzserkorában buzgó vallásosság szállta meg. . hogy növeljem az önbizalmát. úgy tűnt. melyik családtag gyilkolta meg Harriet Vangert. zárkózott és töprengő fiú volt. Harriet nagyon különös kislány volt. Belőle nem hiányzott az a morális tartás sem. a bátyjához hasonlóan zárkózott gyerek. hogy derítsd ki.com – ebook magyarul Harrietet én vettem gondozásba. amellyel egy nap majd elirányíthatná a Vanger-konszernt. mint a saját lányomra. – Martin… hát az igazat megvallva.hunebook. vagy legalábbis kulcsszerepet játszhatna a cégcsoport irányításában. Mert hát… igen. amelyet az egész rokonságban hiába keresne az ember. hogy biztonságban érezze magát nálam. hogy ez a családtag a gyilkosság óta eltelt közel negyven év alatt mindent megtett azért. soha meg nem született gyermekeim helyett gyermekeimként szerettem őket. De nyilvánvalóan roppant tehetséges is volt és őrülten intelligens. ugyanakkor nagyon bájos és lelkes tudott lenni. hogy engem módszeresen kikészítsen. szent meggyőződésem volt. hogy apja nyomdokába lép. – És Harriet? – kérdezte Mikael. – És aztán mi történt? – Most érkeztünk el a felkérés valódi okához. Amikor tizennégy-tizenöt éves lett. ifjúkorában éveken át rettegtem. amikor elkezdte az egyetemet. Hozzátenném. végre sikerül kilábalnia.http://www. A kamaszévek nehézségeiből. Nagyon jól megértettük egymást. Tudniillik arra szeretnélek megkérni. Mikael. mint a szüleivel. Mindent megtettem. Tudod. ezzel aztán végképp kilógott a családból.

Kénytelen volt megkérni az öreget. amit mondott. de legalább ki tudott kászálódni a vezetőfülkéből.http://www. Intett Mikaelnek. Úgy állt meg keresztben a hídon. Kezével félkörívet írt le a levegőben. és üvöltött fájdalmában. . hogy Harriet meggyilkolása… – Várj. gyereknapi felvonulás a hedestadi sportklub szervezésében. Harriet napközben a városban járt pár barátjával. Gustav Aronsson eközben be volt szorulva összepréselődött kocsijába. – 1966. a legfontosabbról. 1980-ban fejeződött be a közös üzleti vacsorák korszaka. hadd mondjam el. Mindkét irányban elég jók a látásviszonyok. – Azt mondta. Még a nagyapám teremtette a siralmas hagyományt. amiből spriccelni kezdett a gyúlékony olaj. a sziget belsejében – a hídra kanyarodás közben gépkocsijával frontálisan összeütközött egy tartályautóval. belehajtott a híd korlátjába és felborult. mi történt! Szombat volt. Henrik Vanger felállt és az ablakhoz ment. hogy megbeszéljék üzleti ügyeiket. hogy lépjen közelebb. ami aztán tényleg megdöbbentette Mikaelt. a többi fiatal családtaggal együtt ő is hivatalos volt rá. Harriet tizenhat éves volt. a vacsorák szinte kivétel nélkül szégyenteljes marakodással értek véget. Meg akart róla bizonyosodni. hogy a hátsó része lelógott a hídról a másik oldalon… egy kidöntött fémoszlop dárdaként fúrta át a tartályt.hunebook. és visszaült a helyére. hogy szinte percre pontosan be tudnék számolni róluk – kivéve arról az egyről. hogy megnézzék az ünnepi menetet. A tartálykocsi vezetője is megsérült. Martin egyik pillanatról a másikra úgy döntött. A vacsora ötkor kezdődött. A tartályautó a szigetre szállított fűtőolajat. A tartálykocsi vezetője az ütközést elkerülendő ösztönösen elrántotta a kormányt. ez okozhatta a katasztrófát. az viszont biztos. – Tizennégy óra tizenöt perckor. az Östergården birtok gazdája – Östergården egyébként itt fekszik nem messze tőlünk. Az a szombat életem legborzalmasabb napja lett. hogy a sofőrök mind a ketten túl gyorsan hajtottak. Annyiszor végiggondoltam már az aznapi eseményeket..com – ebook magyarul ÖTÖDIK FEJEZET December 26. – A család nagy része ebben a házban tartózkodott. Egy Gustav Aronsson nevű férfi. Ilyenkor szoktak találkozni a Vanger-konszern résztulajdonosai. Az öregember itt megállt. Csaknem húsz éve nem gyűlt már össze a család ilyen eseményre. éppen csak elkezdte a második osztályt a gimnáziumban. hogy ismételje el. hogy a céget érintő megbeszélésekre attól kezdve a rendes vezetőségi értekezleteken kerítenek sort. hogy mindent jól hallott. Az évente egyszer esedékes nagy családi vacsora zajlott. csütörtök Beszélgetésük kezdete óta Henrik Vanger most először tett említést valamiről. Délután kettő után ért haza a szigetre. ünnepnap. Élete legjobb döntése volt. szeptember 22-én történt. A baleset pontos körülményeit sosem sikerült kideríteni. Az interneten talált cikkek közül egyik sem utalt a Vanger családban esett gyilkosságra. néhány perccel Harriet megérkezése után tragikus baleset történt kint a hídon.

míg segítséget kaphattunk a túloldalról. Különös módon később mégis fontossá vált. A baj csak az volt. Súlyos sérüléseket szenvedett. akik akkor a szigeten voltak. Csakhogy tűzveszély fenyegetett. mivel a tartálykocsi a híd teljes szélességében elállta az utat. sem a mamája. hogy ideköltözzön a házamba. a legmagasabb fokú riasztás volt érvényben. a helyszínre siető emberek megpróbáltak segíteni. a papája. amiből esetleg szikra pattan. A „bezárt szoba rejtélye” ismétlődik meg egy szigeten? Henrik Vanger kesernyés mosolyra húzta száját. Harriet kapott egy szobát az emeleten. Mikael viszont még mindig nem tudta elképzelni. ezután már elvontathatták a tartályautót. Ugyanakkor hosszú időbe telt. hogy mennyire nem tud a tanulmányaira összpontosítani. Azt mondta. hogy a hidat ezek után egy teljes napra lezárták. – Mikael. Harriettel itt a szigeten történhetett valami. Ha mindenkit beleszámolunk. Isabella nem volt jó állapotban. Ez 1964-ben történt. Ki kellett vágni onnan. ezt a sziget innenső oldalán található csónakkikötő és a templom alatti régi halászkikötő között állították forgalomba. hogy útközben összefutott Harald Vangerrel az udvaron. az első órákban kizárólag a mentési munkálatokban részt vevő személyzet számára. hogy nem használhattunk semmi olyan eszközt. és a gyanúsítottak nyilván azok közül kerülnek ki. persze mindannyian a szárazföldi oldalon sorakoztak fel. – A baleset jelentősége az én elbeszélésem szempontjából annyi. Érted. átmászni rajta pedig egy bomba megmászásának a kockázatával ért volna fel. Én is olvastam ám annak idején Dorothy Sayerst. mennyire igazad van. gyerekeket és élettársakat is. de mint említettem. váltottak is néhány szót. Ha felrobban.com – ebook magyarul – A balesetnek voltaképp nem sok köze volt Harriethez. a katasztrófavédelem. Mi a szigetről a helyszínre rohantunk. illetve a vendégszobákban. Az addig eltelt huszonnégy óra alatt Hedeby-sziget gyakorlatilag el volt vágva a külvilágtól. – Megpróbáltuk puszta kézzel kihúzni. Abban a percben nem volt rá érkezésem. Meg kellett hagyni. körülbelül negyven vendég érkezett hozzánk aznap.http://www. – Gondolom. Vasárnap estére sikerült csak kiszivattyúzniuk az olaj maradékát a tartályból. – Harriet korábban az út túloldalán lakott az egyik villában. hogy egy gonddal kevesebb hárult rá. és minden erőnkkel megpróbáltuk kiszabadítani Aronssont a roncsok közül. Tudjuk. Ami biztos: Harriet körülbelül tíz perccel kettő után ért vissza szigetre. és megnyithatták az utat az átkelőforgalom előtt. és az utolsó két évben itt lakott. akik éjszakára is maradni kívántak – éppen berendezkedtek a környező házakban. hisz ott álltunk egy felborult tartályautóból kiömlött olajtenger közepén. szeretne majd beszélni velem. Látván Harriet örökös kínlódását. Csak valamikor késő este kezdett el magánszemélyeket szállítani a sziget és a szárazföld között. hova fog kilyukadni ezzel a történettel az öreg Vanger. tizennégy éves korában. és nagyon nehéz volt hozzáférnünk. Azután feljött hozzám ebbe a szobába. és beköszönt. Azon a napon tehát idejött haza. mi is ott pusztulunk. Henrik Vanger valóban kiváló elbeszélő volt. a tűzoltóság és a tömegtájékoztatás. de nem ment.hunebook. hogy ez mit jelent? Mikael bólintott. a mentők. sem Gottfried. Harald az egyik bátyám. Egymás után érkezett ki a rendőrség. Teljes volt a zűrzavar. Az egyetlen közlekedési eszköz egy tűzoltóhajó volt. A személyzettel és az ittlakókkal együtt összesen hatvannégy fővel számolhatunk. Isabella valószínűleg örült neki. valamint azt. Közülük néhányan – azok. mert más családtagokkal . könnyen rabul ejtette hallgatóságát. hogy az öreg egy jól begyakorolt. nem is hiszed. megengedtem neki. Mikaelnek egyfolytában az volt az érzése. remekül szerkesztett történetet mesél – így akarja még jobban felkelteni vendége érdeklődését.

Akkor láttam utoljára. Az egyik unokatestvérét küldtem fel érte. Saját elhatározásból tűnt el az illető. de túlélte a balesetet –. de nem beszéltek egymással. Henrik Vanger széttárta karját. – Hogy halt meg? – Nem tudom – felelte Henrik Vanger elgyötört tekintettel. Abban az időben a lelkész háza ott állt. a hedebyi templom lelkészével. és nem kapta meg az üzenetet a későbbre tolt vacsoraidőről. Östergårdenből indult a városba biciklin alig néhány perccel a baleset után. Néhány perccel később óriási csattanás hallatszott a hídról. Öten maradtunk ott. – Ennyi év alatt sem sikerült egyetlen parányi nyomra bukkanunk. a halászkikötőnél volt különben a háza.hunebook. arra gondoltam. Később riasztották. hogy Harriet lejött a hídhoz rögtön a karambol után – többen is látták őt –. – És mindezek után úgy véli. de ő volt annak az autóban rekedt szerencsétlen Gustav Aronssonnak az unokaöccse. Megivott egy pohár tejet. Sixten Nordlandernek hívták. de a lelkész intett neki. hogy valaki az életére tört. ekkor többek között az anyja. de a robbanásveszély miatt megkértem mindenkit. hogy meggyilkolta valaki? – Logikus következtetés. és az előző nap délutánja óta nem is látta senki. hogy a lelkész is a híd innenső oldalán lakott. Nem foglalkoztatott a dolog. Halálos balesetet szenvedett. Egy ember eltűnésének négy oka lehet. ott azon. Mindegyik lehetőséget végiggondoltam. hogy Harriet nincs a szobájában. Öngyilkos lett. hogy nagyon siet. Az este folyamán különféle vitákba bonyolódtam néhány rokonnal. de a lány hamarosan azzal tért vissza. és valamivel hat után lefújták a tűzveszélyt is. Jerker mindössze tizenhat éves volt. A sziget ezután is le volt zárva. amikor nyolckor hozzákezdtünk a késői vacsorához. hogy menjen el az autóroncs közeléből. s én megígértem. – Hogyan halt meg? – Várj csak. Az ablakon át nézték a felfordulást a hídon. – Harriet Vanger nyomtalanul eltűnt. aki nálam dolgozott a gazdaságban. – Aronssont csak valamikor öt óra tájban sikerült kiszednünk az autóból – egyébként súlyos sérülésekkel. biztosan sétálni ment. s a nap hátralevő részében mit sem enyhült a helyzet. Pár perccel később Harriet összetalálkozott Otto Falkkal. hogy nemsokára átmegyek hozzá a szobájába. a bátyám. ahol most Martin Vanger új villája. Otto Falk látta utoljára életben Harrietet. Isabella is látta őt. és végül egy Jerker Aronsson nevű fiatal fickó. de Harriet kérése sürgetőnek tűnt. Én. Influenzás volt. rá kellett döbbennünk. szeretett volna beszélni vele. Lázasan tevékeny órák következtek. Azt akarom csak mondani. rohantak a baleset helyszínére. Harald. hol van. és most útban volt a híd felé. nem olyan egyszerű! Muszáj időrendben végigmondanom.http://www. Vagy bűntény áldozata lett. szívem szerint elküldtem volna onnét. és váltott néhány szót a szakácsnőnkkel. – Tizennégy óra ötvenöt perckor Harriet áthaladt az udvaron. Én magam… ha szabad ilyet mondanom. hogy senki nem tudja. A karambolt követően az emberek bárhol voltak. Harriet eltűnésére csak akkor figyeltünk fel. – Eltűnt? – ismételte el Mikael. és a karambol pillanatában még otthon aludt az ágyában. Harriet biccentett és kiment az ajtón. – Tizennégy óra negyven perc körül Harriet a konyhában volt. aki nem vett tevőlegesen részt Gustav Aronsson kimentésében. otthagytak csapot-papot. Harriet megállította. Miért? . egy munkás a fatelepről. Tudomásunk van arról. – Tehát eltűnt… De honnan veszi. és az ütközés nyomán kitört kavarodásban minden a feje tetejére állt. hogy megbeszélhessen vele valamit. Astriddal. de lassan helyreállt a rend. egy Magnus Nilsson nevű férfi. azonnal átvettem a parancsnokságot.com – ebook magyarul tárgyaltam. miután Isabella sem találta Harrietet. és azóta is rejtőzködik. Másnap reggel végül.

com – ebook magyarul – Azért. Az öreg hüvelykujja következett. bekukucskáltak minden fagyökerek alatt rejtőző üregbe. A szabálytalan alakú Hedeby-szigetet látta maga előtt. – Az ősz folyamán folytattam a keresést. Az öregember most kipillantott a sötétbe. és kiterítette a tálalóasztalon. Ha éppen nem a munkámmal kellett foglalkoznom. Nyárra . azt a gazdaságot. miközben egyre értelmetlenebbnek éreztem. A sziget hossza körülbelül három kilométer volt. elrejtőzni hosszú napokon keresztül anélkül.http://www. mert egyedül ez a megoldás illik a képbe – felelte Henrik Vanger. a testnek itt kellene lennie valahol ezen a jól behatárolható területen. ami eszembe jutott. – Ne feledkezz meg róla. hogy nem ez a helyzet. mint bárhol másutt. beleeshet egy kútba. és ez a harmadik esetben is érvényes – tudniillik. hogy baleset érte. a Hedeby-szigeten ugyanúgy meghalhat az ember valamilyen baleset következtében. bejártam keresztbe-kasul. ha a kislány mégis öngyilkosságot követett volna el. Vagy agyontaposhatja egy ló. ahonnan a szerencsétlenül járt Aronsson azon a végzetes szeptemberi napon elindult autójával. Mert hogy is lett volna képes egy tizenhat éves kislány. lezuhanhat egy hasadékba. átkutattuk az összes épületet. feltüntették Östergårdent is a sziget keleti felében. – Eltűnését követően átfésültettük a szigetet. A lakott területek a híd és a csónakkikötő körül helyezkedtek el. pedig már mindenki más feladta. hogy menj az íróasztalhoz. hogy Harriet nem hagyhatta el a szigetet! – mondta Henrik Vanger nyomatékkal a hangjában. – Van azonban egy bökkenő. Például belecsaphat a villám – de aznap nem volt vihar. nagy részét erdő borította. Sorra vettem mindet. De ahogy teltek a napok. Ezenkívül lenéztünk minden kút fenekére. még ha olyan furfangos is. melléképületeket és padlászugokat. Eljött a tél anélkül. – A másik feltételezésem természetesen az volt. minden szántóföldet. A kutatásban részt vevők feltúrtak minden árkot. Tavasszal folytattam a nyomozást. világossá vált. Henrik Vanger kezével a térképre csapott. és húzd ki a legfelső fiókot? Találsz ott egy térképet. elővette a térképet. Száz meg száz módon történhet baja bárkinek. – Kezdetben abban reménykedtem. hogy megszökött. a kéményeket. adószám és címbejelentés nélkül azt sem oldhatta volna meg. Megkérhetlek rá. sétákat tettem a szigeten.hunebook. Mikael odament az asztalhoz. hogy felfedeznék? Honnan lett volna pénze rá? És ha talált volna is munkát. – Itt. a legnagyobb szélessége másfél kilométer. hogy bármit találtunk volna. bensőségesebbé vált. Henrik Vanger most felemelte a középső ujját is. és feltartotta a mutatóujját. Hangja elhalkult. minden szakadékot végigvizslattak.

Valaki megölte. Ha Harriet tényleg átevezett volna a túlpartra. Egész nyáron a szoros medrét kutatták. A kép szemlélőjének néhány pillanatba telt. két ladik még a vízen volt. Akkor ősszel északi-északkeleti szél fújt. hogy megtaláltuk volna a vízben. Ha ilyenkor valami a vízbe esik. – Van benne igazság. hatásosabb utalást nem is adhatott volna a borító tervezője. mint általában. annak nyilván a falu közelében kellett történnie.com – ebook magyarul felvettem három tapasztalt erdőkerülőt. Az összes csónaknak volt leltári száma. A hídon legalább egy tucat ember tartózkodott. Henrik Vanger most már négy ujját tartotta fel.hunebook. a víz nagyon lehűlhetett már. hogy valaki megölte. hamar a felszínre kerül valahol a szárazföldi partvonal mentén. – Ennél azonban még fontosabb – folytatta Henrik Vanger –. Nehogy azt hidd. A lelkészlak alatt egy csónak a parton feküdt. hogy az épület valójában a semmiben lebeg. hogy nem számoltunk ezzel a lehetőséggel! Kutatóhorgonnyal jártuk végig az összes helyet. A legtöbbet partra vonták. Lisbeth Salander karácsony másnapjának reggelét Mikael Blomkvist nagy feltűnést keltett könyvének olvasásával töltötte. Lent a csónakkikötőben általában hét hajó állt. egy a vízen. Odaát Östergårdennél is volt egy motorcsónak és egy ladik. Biztos vagyok benne. de a sziget és a szárazföld közötti szakasz elég rövid. és aztán eltüntette a holttestet. hogy Blomkvist kiváló stiliszta. ötöt már partra vontak addigra. Négyzetméterről négyzetméterre fésülték át minden szegletét. véletlenül vagy önszántából. máshol nem történhetett meg? Jó. akkor természetesen ott kellett volna hagynia a csónakot. Ezen a ponton már megfordult a fejemben. Az olvasó érdeklődését végig fenntartó könyv letisztult nyelvezetével a gazdasági újságírás útvesztőit . ha tényleg ott van. – Miért. Egy szigeten vagyunk. lent a fenéken és a part mentén… hiába. hogy az aznapi zűrzavar a hídon évtizedek óta a legdrámaibb esemény volt a Hedeby-szigeten! Aligha elképzelhető. míg rádöbbent. Az erdőkerülők tehát valójában a lány sírját keresték. De ha mégis. – Így tehát egy megoldás maradt. Eredménytelenül. és mindegyiket a helyén találták. Aznap – mint azt megszámolták – tizenhárom csónak volt a szigeten. ahová gyilkosa eltemette. a víz pedig elrejt mindent. – Halljuk! – Éppenséggel vízbe is fúlhatott. – Azért nekem volna még ötletem – vetette közbe Mikael. a kis szorosban nincsenek erős áramlások. akkor egészen biztosan észrevették volna. Harriet köddé vált. Nem lehet. A Templomosok című. Nehéz elképzelnem. Egyszerűen nem volt talapzata. Három hónapig folyt a munka. De nem tartom valószínűnek. ráadásul jóformán az egész partszakasz be van építve. a szárazföldön pedig vagy két-háromszáz nézelődő. nem. hogy esetleg átúszott vagy átevezett a túloldalra? – Szeptember vége felé járt. nevezetesen az. – És csónakkal? – Nem. kétszáztíz oldalas munka alcíme a következő volt: Hogyan koppintsunk a gazdasági újságírók fejére? A Christer Maim tervezte trendi borítón a stockholmi tőzsde épülete látszott. a híd le volt zárva. hogy ezen az oldalon.http://www. ezek három kopó segítségével újra átkutatták a szigetet. Christer Maim Photoshoppal dolgozott. Salander megállapította. hogy Harriet akarata ellenére távozott. Gondolj csak bele: amennyiben Harriet baleset folytán fulladt vízbe. Vedd figyelembe. hogy egy kíváncsi tizenhat éves lány ilyenkor a sziget túloldalán sétafikál. hogy Harrietnek a felfordulás kellős közepén pont úszni támadt kedve. A hedestadi búváregyesülettől is felkértem néhány fiatalt. A könyv tartalmára ennél nyilvánvalóbb. ahol vízbe eshetett. a híd túloldalán.

A záró fejezetben Mikael Blomkvist felvázolja javaslatait. A könyv egyik utolsó fejezetében a svéd és a külhoni gazdasági újságírást állítja egymás mellé Mikael Blomkvist. hogy tájékoztatna a védelem álláspontjáról. komoly riporternek mindenképpen fel kellett volna tennie. Az első fejezet hadüzenetnek is beillett – Blomkvist nem sokat hímezetthámozott. Egy másik fejezet a Telia-részvények forgalomba hozásának körülményeiről szólt – ez volt a könyv legepésebb. minden további nélkül kész tényként közölte a cégvezetők és brókerek megnyilatkozásait – még akkor is. A könyv többi része tulajdonképpen nem más. szarkasztikus. Szerinte a svéd gazdasági újságírók az addig eltelt húsz év alatt hozzá nem értő. ám ez a fenti hírközlő cégek egyik munkatársának sem sikerült.com – ebook magyarul elkerülő emberek számára is élvezetessé tette az olvasást. s akiket valójában nem is tekint szakmabelinek. önelégült kifutófiúkká fejlődtek vissza. akikből teljesen kiveszett a kritikai szemlélet. aki érezhetően jobban bosszantotta. A cég fejlődésének felvázolásakor elősorol néhány alapkérdést. A gazdasági szakírók világában viszont érthetetlen módon mégsem ez a . legvagdalkozóbb része. Idézeteket. összefoglalásokat közöl a tudósítók munkáiból. hogyan készítenek a svéd példákhoz hasonló tudósításokat a Financial Times. ha egy gyilkossági perről szóló tudósításban a riporter a vád által elősorolt adatokat automatikusan valós információként adná tovább anélkül. amelyben a szerző alaposan elbánt néhány néven nevezett kollégával. hogy mi hiteles. amelyeket egy magára valamit adó. megkérdezné az áldozat családtagjait. de legalábbis azonnal áthelyeznék egy olyan területre. amikor állandóan fennáll a veszélye. hogy egy lapon említik olyan személyekkel.http://www. Blomkvist könyvében a gazdasági újságíró feladatait a bűnügyi újságírás. vagy – ami sokkal rosszabb – tudatosan gázoltak a szakma becsületébe. Az ilyen riporterek tehát vagy annyira naivak és könnyen becsaphatóak voltak. és mi nem. meghazudtolva hivatásuk lényegét. és kialakítana magában egy képet arról. mekkora kalamajkát okozna. vagy ha egy politikai újságíró látná el így a feladatát – azt a riportert kirúgnák az állásából. hogy az említett területen dolgozó zsurnaliszták jelentős része újra és újra. A szerző hangvétele gúnyos volt. és aztán összeveti őket a valósággal. Szemléletes hasonlatában bemutatja. milyen kellemetlen érzés gazdasági újságírónak lennie. ahol nem okozhat súlyos károkat. A végszó visszakanyarodik a bevezetés gondolatmenetéhez: Ha egy parlamenti tudósító a fenti példákhoz hasonlóan minden mérlegelés nélkül lándzsát törne az összes ostoba határozat mellett. a kritikus szemléletű oknyomozó riporteri munka alapvetéseit. valamint három televíziós gazdasági műsor riportjait vizsgálja. Ravasz leleplezés. a The Economist. akik miatt szégyenkeznie kell. mint bárki más. ha azok egyértelműen téves és félrevezető információkat tartalmaztak. Blomkvist kiemelte. hogy már önmagában ezért el kellett volna őket bocsátani. Az összevetés után bizony nem a svéd újságírók kerültek ki győztesen. és a közvélemény helytálló tájékoztatását. Az egyik hosszú fejezetben Mikael Blomkvist hat vezető napilap. illetve a külföldi tudósítók munkájával veti össze. de meggyőző. Az utóbbi következtetés alapjául szolgált az a tapasztalat.hunebook. A riportok mind ugyanarról az ismert dotkom cégről készültek. közöttük egy bizonyos William Borgjal. valamint pár német lap komoly riporterei a saját hazájukban. amelyek elősegíthetnék a változást ebben a tarthatatlan helyzetben. mint az indulatos bevezetőben megfogalmazottak bizonyítása. Leírja. Blomkvist szerint ugyanezeknek a szabályoknak kellene érvényesülniük a gazdasági újságírásban is.

fekete farmernadrágot vett fel. látszott rajta. A nő megállt. s a következőt írta: Ráérsz? Lisbeth Wasp névre hallgatott a programban. Bár mindössze néhány szerzőt idézett a könyv név szerint. Blomkvist elszánt ellenfeleket szerezhetett magának. kikről van szó. és a bejárattól néhány méterre megállt.és orrgyűrűit. A botos hölgy visszaköszönt neki. Mikael Blomkvist gúnyos mosollyal pillantott a kamerába. Három hónapos szabadságvesztés előtt. onnan pedig legyalogolt a Strandvägenre. és végigmérte magát a tükörben. miközben az újságírószakma iránti bizalom lassan távoli emlék lesz csupán. Itt – ahelyett. – Szevasz. Az út közepén sétált. Elég jóképű férfi. míg az épületek tövében a járdán alig kószált egy-két ember. fakósárga ötujjas kötött kesztyűvel. Várt. hogy alapos oknyomozó munka folyna. a víz mellett ballagott a rakparton. valószínűleg vonzó. Keserű.hunebook. Zinkensdamm állomástól az Östermalmstorgig metróval utazott. s közben sorra leolvasta a házszámokat. nem holmi közhelyek. hogy igyekszik elhelyezni a fiatal lányt valahol a fejében. Lisbeth Salandernek jó oka volt azt feltételezni. – Beképzelt egy pasi lehetsz. hogy elég kicsi ahhoz a szakma. a borító tervezője igazította volna így azt a sörényt. Mire visszafordult. hogy az újságok neve alapján mindenki pontosan felismerje. Megfigyelte. megfelelő álcának tűnt. megnyitotta az Eudora levelezőprogramot. amikor megtorpant. Kalle Blomkvist! – mondta ki hangosan Lisbeth. mielőtt a fényképész elkattintotta a gépet. szenvedélyes mondatok voltak ezek. nincs igazam? Ebédidő tájt Lisbeth Salander bekapcsolta az iBook-ját. csak úgy magában. a fasoron. sálat. az öreg hölgy már . és udvarias biccentéssel üdvözölte. Salander hátat fordított neki. szűkszavú levelét a Plague_xyz_666@hotmail. és a napilapok vezércikkeiben.com – ebook magyarul szemlélet érvényesül. Elégedett volt az öltözékével. Salander ezután pontosan értette. gyanakodva méregette Salandert. hogy szemügyre vegye a kaput.com címre küldte el. mintha fel-alá járkálva várakozna valakire. aki barátságosan rámosolygott. mintha egy szélfuvallat borzolta volna össze. aki kimerészkedett egy sétára ebben a karácsony másnapi hidegben. amit addig keresett. A biztonság kedvéért még ezt az egyszerű üzenetet is PGP-vel titkosította. Átkelt az úttesten.http://www. ez kétségtelenül megmutatkozott a Wennerström-ügy lezárását követő kárörvendő megnyilatkozásokban is. és ugyanolyan színű sapkát. és szemügyre vette az író profiljáról készült fényképet a hátoldalon. egy sötét színű tengerész-kabátot. fiús mosolynak szánta. egy meleg garbót. Ezután kivette a szemöldök. Pedig ezekben a körökben formálódik a jövő Svédországa is. vastag téli cipőt húzott hozzá. és néhány lépésnyire eltávolodott a kaputól. vagy mintha (és ez valószínűbb magyarázatnak tűnt) Christer Maim. Salander becsukta a könyvet. Már majdnem elérte a Djurgårdsbron hidat. hogy a legtöbb járókelő. Amikor ezzel készen volt. Majdnem félóra türelmes várakozás után egy bottal járó idős nő közeledett a Djurgården sziget felől. amelynek eredményeit aztán a szerzők az olvasó elé tárhatják – pojácák aratják le a babérokat. hogyan folyhatott annak idején olyan heves vita a könyvről a Journalisten nevű szakmai orgánumban. Bátran megkezdhette az expedíciót az ellenség frontvonalai mögött. egy kevés halványrózsaszínű rúzst kent az ajkára. Semmiben sem különbözött egy hétvégi sétafikálótól. pár gazdasági folyóiratban. A férfi sötétszőke haja kissé hanyagul a homlokába lógott.

Végül megtalálta. Öt percig várt. Talált egy bezáratlan mosókonyhát és egy szeméttárolót. Mire hazaért. Kifelé még vetett egy pillantást a lift melletti táblára. amit keresett – a ház kapcsolószekrényét. Azután elhagyta az épületet. Milyen eszméletlenül gondatlanok az emberek! Három percig időzött az alagsorban. Lisbeth kinyitotta a kaput és belépett. majd elővett egy cigarettás doboz méretű digitális Canon kamerát. hogy megmelegedjen egy kicsit. a biztosítóés kapcsolódobozokat.hunebook. amely mögött a lakásszövetkezet tárgyalóhelyisége lehetett a kiírás szerint. Ugyanaz a kombináció volt érvényes az alagsorba. Beütötte a számot. A legfelső emelet egészéhez a Wennerström név tartozott. ivott egy kávét. Ezután a Milton zárszakértőjétől kölcsönvett álkulcsok segítségével kinyitott egy ajtót. kódzárral működő ajtót talált.http://www. Salandernek nem volt nehéz leolvasnia a kombinációt: 1260. aztán odament a kapuhoz.com – ebook magyarul elérte a kaput. a zár kattant egyet. Betért a múzeum kávézójába. Még beljebb. és lassú mozdulatokkal beütötte a kódot. A kamera a Milton Securitynél volt beszerezhető. és sietős léptekkel elindult a Nationalmuseum felé. Körülbelül félórával később visszametrózott a Söder városrészbe. Körülnézett a lépcsőházban. Salander vetett rá egy pillantást. A bejárattól valamivel beljebb biztonsági kamerát szereltek fel. a kukákhoz vezető ajtónál is. A PGP fordításában mindössze ennyit tartalmazott az üzenet: 20.com válasza. ennél több figyelmet nem is érdemelt a dolog. . a régi lifttől balra újabb. csak akkor aktiválódott. kipróbálta rajta az 1260-at. Megvizsgálta a villanyórákat. már várta Plague_xyz_666@hotmail. ha egy lakásban megszólalt a betörésriasztó. Az alagsor legvégében volt a társalgó. Három képet készített a számára fontos részletekről. mint a bejárati kapun.

hogy végighallgatja. bent a városban a gyermeknapi felvonulás alatt. Henrik Vanger újabb fotóalbumot hozott az asztalhoz. Bizonyítani ugyan nem tudom. a délutáni vonat miatt már kár lett volna bánkódnia.http://www. – Szerinted mi érhette Harrietet? – kérdezte Mikaeltől. – Ebben az albumban aznap készült fényképeket látsz. és lerakta Mikael elé. Az elsőt Hedestadban csinálták. – A kutatás igazság szerint még annál is alaposabb volt. Nagyjából ezzel egy időben érkezett meg a helyi lap fényképésze. ám amikor Henrik Vanger néhány percre elment a mosdóba. Még ha a Vanger családról volt is szó. ismét úrrá lett rajta a kétkedés. Én abban hiszek. ahogyan itt lefestette.. A hatvanas évek végén született cikkek alapján a legelfogadottabbnak tűnő korabeli elmélet szerint a lány valószínűleg vízbe fulladt. amint visszatért a szobába. a híres gyáros családból származó kislány nyomtalan eltűnését. de Harriet egyiken sem volt rajta. Harriet Vanger története harminchat év elteltével teljesen feledésbe merült. Csak akkor kezdtem el egy lehetséges gyilkosság áldozataként gondolni Harrietre.hunebook. – De hát legalább egy tucat dolog ellentmond ennek. Mikael pedig legutoljára megígérte. csütörtök A Mikael Blomkvist szabta harmincperces határidő rég lejárt. Mikaelt szándéka ellenére magával ragadta az öreg elbeszélése. Henrik Vanger egy albumot mutatott neki az előbb. – Hallgatlak. az egyik ellentmondás természetesen az. a fél tízes estit viszont még elérhette. Mind Harriet Vanger eltűnésével foglalkozott. hogyan tüntethették el a holttestet. – Nos. ha a kutatás valóban annyira alapos volt. Otto Falk tizennégy ötvenkor látta őt. és testét az áramlások messzire sodorhatták a tengerben – hétköznapi családi tragédia. aki az elkövetkező órában rengeteg képet készített a balesetről. Az idős férfi még mindig nem ért története végére. mint ahogy elmeséltem. és rajta van Harriet. De miután nem találták meg a holttestet. Egy ideig feltűnő médiaérdeklődés kísérte az esetet. A fényképész ugyanaz. miután több elméletem is volt arról. lassacskán elült az érdeklődés.com – ebook magyarul HATODIK FEJEZET December 26. de elképzeléseim nem teljesen valószerűtlenek. A rendőrség közreműködésével később megnéztük az összes képet. miközben a templom kivilágított homlokzatát nézte a híd túloldalán. Az album tele volt különféle helyi és országos lapokból kivágott cikkekkel. . – Akkor vágjon bele! – Harriet valamikor délután három óra körül tűnt el. Fél öt volt. azt mindenféleképpen meg kellett volna találni. Közülük húsz-huszonöt ember többé-kevésbé kizárható. viszont a képkockákon az apróságok kivételével mindenki szerepelt. és ő rejtette el a holttestet. A lelkész éppen a baleset helyszínére sietett. A fotó negyed kettő környékén készülhetett. és a nyomozások sem jártak eredménnyel. Az ablaknál állt és a tarkóját masszírozta. – Egy rendes hétköznapon mindössze huszonöt szigetlakóval kellene számolnunk. hogy valaki a fennmaradó negyven személy közül – és nagy valószínűséggel az egyik családtag – ölte meg Harrietet. de a családi összejövetel miatt mintegy hatvanan tartózkodtak azon a napon Hedeby-szigeten. hogy ha valaki elrejtette is a testet. aki ott volt a faluban a kérdéses órákban.

Azt persze megértettem. A képek jelentős része a felborult tartálykocsi körüli sürgölődésre koncentrált.45 között készülhetett. – Harriet valamikor három körül tűnt el. – Ez a bátyám. azt az emeleti ablakot. . Ezek a fényképek adnak némi felvilágosítást arról. – Amennyire sikerült megállapítanunk. a bámészkodókról és Aronsson összetört autójáról készült fotók. vagy hogy valaki hazudott. hogy Harrietet megfojtották. Egymást váltották a felborult tartálykocsiról.hunebook. nyakig fűtőolajas Henrik Vangert. De van még egy fotó. Henrik Vanger előrelapozott. Henrik Vanger rábökött az egyik alakra a csoportosulásban. hogy cipőt váltson. hogy legalább egy magától értetődő válasz létezik. Mikael rögtön kiszúrta a hevesen gesztikuláló. A segítségükkel néhány embert kihúzhatok a gyanúsítottak listájáról. Ezen nyitva áll. A gyilkosnak elég volt kinyitnia egy csomagtartót. – Itt van az az érdekes fotó – szólalt meg Henrik Vanger. végig ott volt a hídon. Az album úgy száznyolcvan képet tartalmazhatott – hattekercsnyi anyagot – a hídon történt balesetről. s közben az Aronssont fogva tartó autóroncsban mutatott valamit. kihúzhatjuk. Nagytotálok és közelképek. Hasonló okoknál fogva néhány embert. de a gyanúsítottak listájáról. valamikor 15. és betenni Harrietet. Az osztálytársaival járt a városban. Arra tippelek. Ez az utolsó róla készült kép. egy olyan helyen. most szinte felkavarták ezek az éles fekete-fehér képek. Nemigen használhatott ütőszerszámot. hogy valaki egy rendes bűvészmutatványt hajtott végre. Amikor másnap átvizsgáltuk a terepet. és hogy itt történhetett az udvart körülvevő fal mögött. ezt használtuk. még senki nem gondolt bűntettre – a partszakaszok.http://www. – Harald kellemetlen ember. Három óra tájban a gyilkos a tettek mezejére lép. – Több egészen valószerű megoldás lehetséges. az épületek és a faluhoz legközelebb eső erdős területek átfésülésén kezdtük a munkát. Az előző képen az ablak be van csukva. hogy ki hol tartózkodott a kérdéses időszakban. A fotográfus mesterien kapta lencsevégre a baleset okozta káoszt. Két órával az eltűnése előtt. ha gyorsan akartunk a lelkészlakhoz érni – ahol Harrietet legutoljára látták –. tudniillik az. Az ünnepi menet – bohócokat szállító teherautók. mert akkor valószínűleg találtunk volna vérfoltokat. illetve vissza. Nézd csak meg a házunkat. Miután Mikael hallotta már a történetet. – Mindenkit megkérdeztem. – Az ott Harriet. de a hatvanas években kavicsos ösvény futott ezen a szakaszon. fürdőruhás lányok – pont akkor vonult el a ház alatt. aki előrehajolt. fel kell vennem a listára. Mára be lett ültetve virágokkal és fűvel. ami nem befogható a fotós lencséjével. azaz több mint negyven perccel azután. – Nem válaszolt a kérdésemre a holttest eltüntetésével kapcsolatban. hogy Harriet összefutott Falk lelkésszel. Egy utcát ábrázolt. senki nem ismerte be. – Szóval az adott időszakban járt valaki Harriet szobájában. Ő sem tudta a választ. De miért ment volna be a gyilkos Harriet szobájába. és minek nyitotta volna ki az ablakot? És miért hazudna bárki? Henrik Vanger megrázta a fejét. negyvenhat éves. hogy Harriet maga nyitotta ki. és a házból sem lehet odalátni. azt hiszem. Volt egy út a kertek alatt. kifejezetten érdekes. aki pedig nincs rajta a képeken. ott középen! Az Harriet szobája. amikor vissza kellett futnia a házba. – Az öreg egy zakós férfira mutatott. Harald. – Amiből arra következtethetünk. Attól a pár perctől eltekintve.40 és 15. Henrik Vanger még előrébb lapozott. hogy kinyitotta azt az ablakot. Tülekedő nézősereg a járdán. sokszor parkolásra használták.com – ebook magyarul A képet egy ház második emeletén állva kattintottak el.

közel harminchét éve gyötrődöm egyfolytában azon töprengve. de ötvenéves korom óta nem sok vizet zavarok. aki megölte az unokahúgomat. Megpróbáltam szisztematikus. Még bőven volt idő. – Mindezt a többiek orra előtt. A vacsora mellett folytatták a beszélgetést. és megvizsgált valami láthatatlan foltot a lencsén. Elhallgatott. hogy Mikael elérje az utolsó vonatot. – Nekem is az. amit csak elő bírtam . 1970 körül volt egy periódus az életemben. Anna nyúlpecsenyét készített ribizlidzsemmel és krumplival. Azt azonban még most sem értem. Henrik Vanger testes vörösbort töltött a poharaikba. Hidegvérű gazember lehet az illető. amikor semmi másra nem vágytam. Szeretném megtalálni a gazembert. – Borzasztó élmény lehetett. Valószínűleg igazuk lehet. hogy megszállottnak hiszel – a legtöbb rokon mindenesetre ezen a véleményen van. gondolta magában. Meg akartam találni Harrietet.hunebook. És ezzel tökéletes jellemezést adtál a Vanger család számos tagjáról. valamint a rengeteg morfondírozás és nyomozás idővel túl nagy terhet jelentett a munkám mellett. miközben azok mindent tűvé tesznek. Rá kellett jönnöm. – Hobbivá?… – Igen. És ennél is rosszabb. Az elmúlt harminchat évben egyetlen nap sem telt el anélkül. hogy megtaláljam azt a könyörtelen gyilkost. Mikor a rendőrségi nyomozás zátonyra futott. ez a legjobb szó rá. – Annál is rosszabb. hogy egy gyilkos van a közelemben. hogy a teher nem lett könnyebb később sem – épp ellenkezőleg. 1976-ban mondtam le. Aztán tekintetét ismét Mikaelre szegezte. – Elismerem. levette a szemüvegét. Martin lett a vezérigazgató. – Ha őszinte akarok lenni. hogy ne gondolkoztam volna Harriet eltűnésén. Az a tudat. – De hogyan… Henrik Vanger letette az evőeszközt a tányérjára. Lehet. tudományos alapokra helyezni a vizsgálatot. – Mennyiben változott ez? – Mostanság azt érzem fontosabbnak. hogy aztán valahol tőlünk messzire elrejtse a holttestet. hol jövök én a képbe. És téged akarlak megbízni ennek a kiderítésével. Tönkretette az életemet. Eleinte a végtelen szomorúság hajtott. hogy minél öregebb leszek. azt mondhatnám. ha tényleg így történt! Henrik Vanger keserűen felnevetett. én folytattam a keresést. Képtelen vagyok szabadulni ettől a történettől. Jó az önismereted? – Mmm. és egyre többet vett át a feladatokból. Martin ekkor került be a vezetőségbe. izgalmas történet. a nyomozás annál inkább egy minden időmet felemésztő hobbivá válik. Vagyis másnap este a gyilkos szabadon autózhatott át a hídon. – Mikael.com – ebook magyarul – Tehát senki nem ellenőrizte az autók csomagtartóit? – Senki. hogy Harriet eltűnése miatt hagytam ott a cég irányítását. hogy megtalálják a lányt. Begyűjtöttem minden létező információt. csak nyugalomra. Lassan nem ártana befejeznünk. Mikael bólintott. A vicces az. – Ahogy mondod. Elment a kedvem az egésztől. De a motiváció évről évre változik. mi történhetett Harriettel.http://www. ahogy telt az idő. A vezetőségnek továbbra is tagja vagyok. hogy legalább illendően eltemethessem. Az évek során a szabadidőm egyre nagyobb részét szenteltem a kutatásnak. – De hát már elmondtam. Úgy gondolnám.

Áporodott volt a levegő. Fölment a lépcsőn a második emeletre. A Lisbeth Salandernél három évvel idősebb férfi százkilencven centi magas volt és százötvenkét kiló. egyetlen lámpa fénye szűrődött ki a hallba a dolgozószobának használt hálószoba ajtaján. hogy a Milton autóit használja. Mint általában. és becsengetett egy ajtón. hogy előzetesen engedélyt kérjen rá. hogy a szomszédok egyszer csak bepanaszolnak.http://www. Előbb-utóbb saját járművet kell szereznem.com – ebook magyarul teremteni – a fent mutatott fényképeket. – Plague. hogy azért nem jövök hozzád. százhuszonöt köbcentis Kawasakit. de amikor dögletes bűz kezd áradni a régi tejesdobozokból. ahogy belépett. hogy talán maga a gyilkos is halott már? – Ezt nem hiszem. Ha valaha kimerészkednél. a rendőrségi nyomozás teljes anyagát. amit az emberek elmeséltek nekem arról a napról. Néhány másodperc múlva kattant a zár. Saját pénzből megy. és állandóan elviselhetetlen oroszlánszag van idebent. hogy kövesse a konyhába. és aztán menjünk föl megint a szobámba! Maradt egy részlet. – Wasp. hogy egyetlen nap eseményeiről gyűjtöttem adatokat. Gyakorlatilag a fél életemet azzal töltöttem. gondolta magában. Helyette intett Lisbethnek. – Mit szeretnél? . és így kaptál egy lakást állam bácsitól. és előhalászott ötezer koronát.hunebook. Fogalma sem volt. de nem szólt semmit. – Hoztál nekem valamit? Lisbeth Salander kinyitotta a cipzáras kabátzsebét. akkor fogom és kihajítom őket a szemétbe. Minden közértben kapható. és rád küldenek egy ellenőrzést a társadalombiztosítástól? Mert akkor még diliházban is végezheted. Nem félsz. – Én sem vagyok egy házi tündér. és negyvenkét kilót nyomott. ki lehetett az a Svensson. A férfinak halovány mosoly jelent meg az arcán. Te is csak akkor jársz erre. Mikael felvonta szemöldökét a határozott válasz hallatán. Mert ugyebár nem szívesen tüntetnélek fel a munkavégzés során felmerülő költségként. Nyáron azzal járt. elolvasta a szerény családnevet a névtáblán: Svensson. Mindent feljegyeztem. aki aztán szépen megfeledkezett rólad. – Ezenkívül szociopata vagyok. – Fejezzük be a vacsorát. mert soha nem mosakszol. ha segítségre van szükséged. ajánlom figyelmedbe a szappan nevű terméket. Lisbeth elsétált a Högklintavägenig. de motorkerékpárja igen – használtan vásárolt egy pehelysúlyú. Plague leült a konyhaasztalhoz anélkül. A helyiség egyetlen fényforrásául az ablak alatt álló utcalámpa szolgált. – Az megfordult a fejében harminchat év után. Lisbeth Salander leparkolt az automata sebességváltós Corollával a helyiérdekű vasút sundbybergi állomásánál. te is tudod. Plague! – köszönt Lisbeth Salander. Télen a tárolóban állt a járgány lent a pincében. amivel ki kell egészítenem a történetet. Lisbeth százötvennégy centiméterre nőtt. – Aha. A Milton Security autóparkjából vette kölcsön a Toyotát. – Ennyit tudtam előteremteni. és pontban hatkor megnyomta a kaputelefon csengőjét. Autója ugyan nem volt. hogy felkapcsolta volna a villanyt. most is sötét volt a lakásban. Nem törte össze magát. Plague mellett mindig törpének érezte magát. – Szevasz. Ez a legelképesztőbb mind között. vagy hogy egyáltalán létezik-e. – Leszázalékoltak – mondta erre Plague. végtére is Armanskij soha nem tiltotta meg neki.

A két íróasztalfiókban néhány kifogyott golyóstoll feküdt. Ügyetlenül montírozták a papírra. aztán hozott magának egy csésze kávét az eszpresszógépből. a hagyomány megszakadt. bélelt borítékban adták fel a postán. – November elsején születtem. és lerakott egy tárgyat Salander elé az asztalra. Összeraktad? A férfi elmosolyodott. valamint három üres jegyzetfüzet. Az egész fal tele volt préselt virágokkal. hogy ne kelljen áthaladnia a másodikon nyíló főbejáraton. – Azt akarja mondani. Egy íróasztal állt benne. csak mert elvárják tőle. El nem tudom mondani. amíg Mikael újra odafigyel rá. Henrik Vanger megállt íróasztalánál. hogy Harriettel való kapcsolatom mindkettőnk számára sokat jelentett. – Szokásává vált. mit tegyek? – tette fel a kérdést Mikael kissé nyersen. A könyvespolcon egy telefonkönyv sorozat. Boglárka. eltűnése után egy évvel ezt a virágot kaptam a születésnapomra. Dragan Armanskij azért vette meg annak idején masinát. amiről két hónapja beszéltél. – 1960. sürgősen vécére kellett mennie. egy képpel.com – ebook magyarul – Azt a mandzsettát. Feladó nem volt feltüntetve. Préselt virág volt. ahol az ügyeletesek dolgoztak. Minden átkozott évben a születésnapomon. – Díszpapírba csomagolva. 1958-ban kaptam. gemkapcsok és egy jegyzettömb társaságában. Lehet. 1966-ban Harriet eltűnt. Az újságíró az órájára pillantott. – És tőlem mit akar. Henrik Vanger megkerülte az íróasztalt. Mikael libabőrös lett. hogy valaki azért tette el láb alól Harrietet. – Mondd el. majd felment a lifttel a harmadik emeletre. és kivárta. A dolgozószoba egy üvegfallal leválasztott 2x3 méteres fülkeszerű helyiség volt. Mindegyiket kiakasztottam ide a falra. s hogy saját lányomként tekintettem rá. rajta egy viszonylag öreg Dell márkájú asztali számítógép. igaz? Henrik Vanger bólintott. – 1959.hunebook. Kabátját leterítette a széktámlára. Miután Lisbeth Salander visszavitte a Corollát a Milton Security alagsori garázsába. Lisbeth Salander egy darabig elmélyülten tanulmányozta a . mennyit törtem a fejemet. El tudod képzelni.http://www. Margaréta. hogy… – Mikael a falon függő gyűjteményre mutatott. Egy harangvirágra. hogy aztán odaadhassa. Azután ki is próbálta a mandzsettát. Egy ibolyát. A lány ezután kávéscsészéjével a kezében a dolgozószobájába ment. Lehet. mert valójában ellenem akart támadást intézni. mert belátta. hogy Lisbeth soha nem fog kávét főzni. egy szemeteskosár. az biztos. – Hogyan… kitől…? – kérdezte Mikael. egy irodai szék. Mindig valamikor nyáron készítette el a képet. és a születésnapomig eldugta előlem. milyen érzés? Mintha direkt gyötörni akarna vele a gyilkos. – 1967-ben. szinte suttogva. Nem volt soha titok. hogy Plague szociopatának minősült. Stockholmban. Henrik Vanger elhallgatott és egy hiátusra bökött az egyik sorban. de zseni volt. – Ez volt az első. Az ablakban haldokló cserepes növény állt barnára száradt levelekkel. hogyan működik! Az elkövetkező órában Lisbeth csupa fül volt. – Egy utolsó elképesztő részletet ígért még. A következőre mutatott. – Azt. egyszerű keretben. és az első virágra mutatott. Harriet nyolcéves korában születésnapi ajándékkal lepett meg. Gyorsan felkereste a mosdót. és semmi üzenetet nem mellékelt az illető. egy telefon és egy könyvespolc. A kapuban a belépőkártyáját használta.

mintha most látná először. akit gyermeke túszul ejtésével fenyegetett meg az apa. hogy Armanskij így szeretett volna a körmére nézni. és nyugodt tekintettel nézett Mikaelre. – Azt nem tudhatom. Amire kér. körülbelül hatszor látogatta meg évente. együtt érzek a gyászban. ha beadás előtt még utoljára átnézett egy jelentést. Aztán határozott mozdulattal felemelte. – Azzal szeretnélek megbízni. A cég főkulcsának kalózmásolatával nyitotta ki az ajtót. kiket helyeztek ki téglának ahhoz a céghez. Zárva volt az ajtó. hogy ettől a lány talán szabadúszóként is a cég elkötelezett munkatársának érzi majd magát. hogy valaki karácsony másnapján éjfélkor felbukkanjon ezen a folyosón. Azt szeretné. amelybe a bűnügyi rendőrségnek. Armanskij tágas szobájában volt egy íróasztal. hogy beleavatkozhasson a dolgaiba. igazi nyomozóknak tört bele a bicskájuk. hogy felfrissítse értesüléseit többek között egy ipari kém utáni hajtóvadászatról. A másolat beszerzéséről évekkel korábban gondoskodott. Lenyomta a kilincset. pedig hosszú-hosszú évek és összehasonlíthatatlanul nagyobb apparátus állt a rendelkezésükre. és az egyik sarokban egy nyolcszemélyes tárgyalóasztal. minden papírt szépen visszarakott rakott a helyére. hogy Lisbethnek legyen külön helye. de mivel sosem volt bent. mi az igazság. bezárta Armanskij szobáját.és pénzkidobás. Olyankor ült itt magában. hogy derítsek fényt egy bűnesetre az elkövetése után negyven esztendővel. Eredményes napot tudhatott maga mögött. kiderül-e valaha. – Már miért lenne az? – Eleget hallottam eddig is. hogy milyen szigorúan titkos intézkedéseket foganatosítottak egy ügyfél. – Teljesen szükségtelen. hogy őszinte legyek. valamint kiderítette. Armanskij végül beköltöztette ebbe a szabadon maradt sufniba. de engedje meg. Henrik Vanger leült az íróasztalhoz. ahol szabadon garázdálkodott egy beépült rablóbanda. Dragan Armanskij ragaszkodott hozzá. Ritkán volt dolga az irodájában. és berakta a szemeteskosárba. ha már itt volt… Végül egy teljes órát töltött Armanskij íróasztalánál. így aztán. Henrik. mintha minden ellenvetésre felkészült volna. de addig nem halhatok meg. egy nagyobb szobán kellett volna osztoznia egy kollégával. Először a folyosó végében kapott helyet. Amikor végzett. és hazasétált a Lundagatanra. . néhány látogatók számára fenntartott szék. Azt is megtudta. idő. Egyszerre végtelenül fáradtnak érezte magát. hogy varázsoljak elő valami megoldásfélét egy olyan rejtélyre. hogy még egyszer utoljára vizsgáld át az összegyűjtött anyagot. – De hát ez őrültség! – jegyezte meg Mikael. Lisbeth arra gyanakodott. Körülnézett. Este tizenegy óra is elmúlt már. Úgy képzelte. míg legalább egy utolsó próbát nem teszek – mondta az öregember. Hogy a csudába lehetnék képes ilyesmire?! – A díjazásról még nem beszéltünk. Elég kicsi volt a valószínűsége. egyedül volt az emeleten.com – ebook magyarul virágot. s alsó ajkát harapdálva megszemlélte az eszközt. Lisbeth Salander most elővette a Plague-től elhozott mandzsettát.hunebook. Lisbeth régen nem szimatolt körbe a főnökénél. Arra kér. Mikael Blomkvist a fejét ingatta már nem először. Kis idő múlva felállt és elsétált a folyosón Armanskij szobájáig. egy hölgy védelme érdekében.http://www.

onnantól a te dolgod. ami valójában puszta időpocséklás. ha elfogadod. – Hallgatom. hogy sikerrel jársz. hogy egy éven keresztül olyasvalaminek szenteljem magam. de szellemileg továbbra is teljesen frissnek érzem magamat. Havonta kétszázezer koronát fizetek. – Megveszem azt az egy évet az életedből. ha azt mondom.com – ebook magyarul – Ha nemet mondasz. hogy fordítsak hátat eddigi életemnek és pályámnak. mint bármi. ami a rendőrség és a többi nyomozó figyelmét esetleg elkerülte. legyünk nagyvonalúak. – Henrik. a környezeti szennyezések csökkentésért és a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható használatának elősegítésért dolgozó nemzetközi szervezet.hunebook. Tisztában vagyok vele. – Ha jól értem. fejét egy kissé félrebiccentette. arra kér. papírról papírra. Állást kínálok. kerekítsük ötmillióra. ha egy évre ideköltöznél Hedebybe. – Nyolcvanéves elmúltam már. * . hogy bevallod-e az adóhatóságnak vagy sem. ám végül beadta a derekát. ha a nyomára bukkannál valaminek. – Nincsenek illúzióim. Végrendeletemben a pénzem jelentős részét a WWF-re* hagyom. – Próbálj megérteni! Öreg vagyok. Henrik Vanger hátradőlt a székén. – Ami a karrieredet illeti. Mikael Blomkvist még mindig a fejét csóválta. Szeretném. Ha akarod. Néhány hozzám igen közel álló személy tisztességes összegekre számíthat – többek között Anna is. akiket szívből gyűlölök. Egyre kellemetlenebbül érezte magát. talán nem túlzok sokat.http://www. ha kell. az én nagy segítségem. hamarosan meg fogok halni. Szeretném. most amúgy is parkolópályán vagy. de ha várakozásaim ellenére megoldod a rejtélyt. és semmi kedvem pénzt adományozni a rokonaimnak.4 milliót. készpénzben is megkaphatod egy bőröndben. ami majdnem negyven éve megállás nélkül kínoz. nem kényszeríthetlek. Nem fogom tudni megfejteni Harriet eltűnésének titkát. Erre Mikael nem tudott mit válaszolni. A díjazás kedvezőbb. ahogy nekem tetszik. itt dolgoznál. ha friss szemmel elejétől végéig átnéznéd a nyomozati anyagot. – Miért lenne? – kérdezett vissza Henrik Vanger nyugodt hangon. Egyetlen dolgot kérek benne. s szerette volna mindenkorra lezárni a Hedebyben tett látogatást. mit ajánlok cserébe! Dirch Frode már megírta a szerződést. ha minden régi következtetést megkérdőjeleznél. egy évre tehát összesen 2. Itt laknál. mint egy választ – választ egy kérdésre. és maradsz egy évig. Semmi mást nem akarok már az élettől. ahogy egy oknyomozó riporter tenné. hogy tegyél meg minden tőled telhetőt. ennek semmi értelme. Gyermekem nincs. amit valaha fel fognak neked ajánlani. áttekinthető. – A szerződés szerint nem is kell megfejtened. 4. hogy megtudnám a választ. A részleteket illetően tárgyalhatunk.8 millió koronát adok. – Azt szeretném. egyetlen dolog hiányzik róla. Mikael szóhoz se jutott. Hatalmas magánvagyonom felett úgy rendelkezem. – A pénzt arra a számlára fizetem. De azért hallgasd meg. a szerződés mindenesetre roppant egyszerű. amelyikre óhajtod. Ha kudarcot vallasz. hogy kicsi az esélye annak. Szeretném. Nem hiszem. Henrik Vanger hirtelen elmosolyodott. de World Wide Foundation: a biológiai sokféleség megőrzésért. Sőt. – De… ez… őrület – dadogta Mikael. pont úgy. akkor az Isten akarata vagy – ha nem vagy hívő – a sors rendelése. úgy kapsz egy bonusz összeget – megduplázom a fizetésedet. bárhol a világon. Mikael felsóhajtott. az aláírásod.

hunebook.http://www. – És mi lenne az? – Hans-Erik Wennerström. amit a világ minden pénzéért sem vehetnél meg. aztán egy éven át lógathatom a lábamat.com – ebook magyarul futja rá. – Mitől annyira biztos ebben? – Mert olyasmit ajánlok fel neked. mint valaha. hogy tegyek egy utolsó kísérletet. Harmincöt évvel ezelőtt nálam kezdte a karrierjét. – Dehogy fogod te a lábadat lógatni! Ellenkezőleg – keményebben dolgozol majd. Miért volna botorság ilyen célra használni a vagyonomat? Tartozom ennyivel Harrietnek. Oldd meg a rejtélyt. aztán az év legszenzációsabb riportját hozhatod ki átmeneti vesztes helyzetedből! . hogy HansErik Wennerström csaló. És magamnak. pedig mindennél jobban vágysz rá a földön. Én ugyanis be tudom neked bizonyítani. Tálcán hozom eléd a fejét. – Több millió koronát készül kifizetni a semmiért! Mindössze alá kell írnom a szerződést.

és kitette az előszobába. hogy a Millennium Mikael és Erika szellemi gyermeke. – Mert úgy is van. – Nincs más választásunk. – Nincs más választásom – mondta Mikael. – Egy ilyen lakásért még Saltsjöbadent is otthagynám. hogy istenadta tehetsége van a formatervezéshez. Erika megfordult. és heves perpatvar támadt közöttük. aztán átölelték egymást és leugrottak egy kocsmába. A fotózásért. de ezek sohasem szakmai kérdésekről szóltak. Mikael törte meg a csendet. Nem érted? Azt fogja gondolni mindenki. összepakolsz kétbőröndnyi holmit. Elhallgatott. szemében csupa aggodalommal nézett a férfira. péntek Erika lerakta a kávéscsészét az asztalra.com – ebook magyarul HETEDIK FEJEZET Január 3. Persze. Nem tartotta magát művésznek. hogy megünnepeljék a kibékülést. Erika leült vele szemben. mindketten tudjátok. hogy összekülönböztek. a képszerkesztésért odavolt. gondolta magában Christer Maim. Ha akarsz. hogy talán elérkezett a Millennium hanyatlásának korszaka. Az ablaknál állt Mikael lakásában. Kellemetlen érzés lett rajta úrrá. de mindhárman tudták. A múlt ősszel viszont mintha elmérgesedett volna a dolog. ideköltözhetsz abból a burzsoá rezervátumból – szólalt meg Mikael. – Hadd legyek őszinte – válaszolta Christer –. Intrikákhoz és vállalati döntésekhez azonban egyáltalán nem volt érzéke. imádott a grafikai megjelenítéssel foglalkozni. és elköltözöl a világ végére. Christer Maim széttárta karját. Christer? – kérdezte a nő. mit gondolok. A Millennium indulása óta először látta Mikaelt és Erikát ilyen kibékíthetetlen konfliktusban. Ő volt a harmadik résztulajdonos. de tudta. megesett. Csak akkor kérték ki a véleményét. és előre rettegett az állásfoglalástól. Erika és Mikael egymásra néztek. és hátat fordított Mikaelnek. – Hedestadnak hívják a várost. hogy nem sokat számít. Általában hamar dűlőre jutottak. Ráadásul idén le kell töltenem a börtönbüntetést. Christer Maim Mikael kanapéján ült. Ez bizony válóper. Már várta a kérdést. nem gondoltad komolyan? Itt vagyunk a legnagyobb válság kellős közepén. Január 3-a volt. De nem ám. Lecsukta a bőrönd tetejét. reggel kilenc óra. Vonattal mindössze pár óra. – Ugye. Kinézett az óvárosra. – Úgy szeretem innen a kilátást – szólalt meg Erika. A nő visszafojtott dühvel. Újévkor az összes havat elmosta az eső. amikor ők ketten képtelenek voltak megegyezni. és leült a konyhaasztalhoz. hogy füledet-farkadat behúzva menekülőre fogtad.hunebook.. – Ezzel az erővel akár Ulánbátor is lehetne. Nem veszekedés ez. – Neked mi a véleményed. A férfi töprenkedőn. Kávét töltött magának. És nem örökre megyek el. – Van kulcsod. Vagy az ágyban kötöttek ki.http://www. Christer Maimban még az is felmerült. . te meg fogod magad.

amikor a lány eltűnt. – Hát ez az. addig létezik egy szerkesztőség. pihentesd a szemedet a hullámokon! – Igen. semmi sem változik. nem hagyom el a Millenniumot. hogy ameddig él a lap. Éppen ezért muszáj elmennem a szerkesztőségből. Wennerström el fogja taposni a Millenniumot. Nem úgy működöm. Nem lehetetlen. amelynek munkatársai tisztában vannak viselt dolgaival. De 2. ő felelt a stratégiai fontosságú befektetésekért. Mikael. mert tudja. – Tudom. és te azt képzeled. hogy nyugton üljek a fenekemen. semmi más nem foglalkoztatja. ha mindjárt azzal érkeznél vissza.4 milliót kapok csak azért. – Szó sincs róla. – Hiába. csak ha harminc évvel ezelőtt követett el valamit.hunebook. És nem fog menni.http://www. hallgass meg még egy utolsó érvelést! – Közben egyfolytában Erikára szegezte tekintetét. annyi biztos – ő az első ember. átmenetileg meg kell hátrálnunk. – Aha. ha találunk róla valamit. és ki kell dolgoznunk egy merőben új stratégiát. hogy tényleg ez a hedestadi fizetett szabadság fog segíteni. – Ó nem. – Erika. Wennerström a Kereskedelmi Főiskola hallgatója volt. – Jó. Ezzel az erővel egy ufóeseten is elkezdhetnél dolgozni. – Mikael elhallgatott. hogy rendelkezésemre áll egy interjú erejéig. – Átnéztem az internetről összegyűjtött cikkeket. hogy majd Hedestadban megtalálod ezt a valamit. de sajna. jó esély van rá. Aztán hirtelen kiszállt az egészből. – Ezt mind értem – vágott vissza Erika. Úgy tűnik. A Wennerström elleni első menet befejeződött. mintha elhagynám. Neked és . hogy örökre elsüllyessze a Millenniumot. ezt én is tudom. – Vegyél ki szabadságot! Utazz külföldre. Ez a harmadik érv. hogy te ítélted saját magadat száműzetésre? – Ez lenne az érvelésem második része. amit tud. és mindent elmesél. Erika. hogy maga Wennerström fojtotta meg azt a lányt. A máris elkezdődött második menetben mindent meg fog tenni. Lehet. Nem szalaszthatjuk el az alkalmat. de nagyon fontos. és mire visszajövök. hogy a nyomozás kedvéért feldobja Wennerströmöt. folytatni fogja a kampányát. Wennerström kiütéssel győzött. azt aligha leszünk képesek bebizonyítani. Hogy egyáltalán legyen valami esélyünk Wennerströmmel szemben. Vörös posztó vagyok a szemében. ahogy kellene. hisz őrült sok energiát fektettünk bele. ha nem találunk valami komoly fegyvert ellene. Wenneström 1969-től 1972-ig dolgozott a Vanger-vállalatoknál. süttesd magadat egy tengerparton egy hónapig! Készíts felmérést a spanyol nők szerelmi életéről! Kapcsolódj ki! Költözz ki Sandhamnba. Ez lesz az előttem álló év legfontosabb hozadéka. – Bár nekem is megfordult a fejemben. persze! Csak többé ne keressen senki a szerkesztőségben – nekem és Christernek kell majd a hátunkra venni minden terhet. Egyetlen dolog képes megakadályozni. amit fel tudunk használni ellene. És nem leszek teljesen tétlen. Olyan hosszú idő telne el közben. és semmilyen kapcsolatban nem állt a Vangerkonszernnel. hogy Henrik Vangernek tényleg van valami a tarsolyában. hogy feladtam volna a Millenniumot. – Igen ám. – Az egész ügy annyira ködös.com – ebook magyarul – Oké. még akkor sem tudnánk használni az anyagot. hogy úgy nézzen ki. aki hajlandó a nevét adva nyilatkozni Wennerström gazságairól. Wennertröm lemészárolna minket egy újabb tárgyaláson. Nem veszed észre. Teljesen megszállottjává vált ennek az eltűnési ügynek – azt hiszem. Az elmúlt félévben minden hónapban megnéztem a hirdetésekből származó bevételek mérlegét. Nekünk pedig fel kell készülnünk a harmadik menetre. – Henrik Vanger megígérte. Amíg itt vagyok. Te is tudod. A konszern törzskarában ült. Kikészültem. Szükségem van egy kis szünetre.

Erika és Mikael ámulva néztek Christerre. tény. Nem tudom. hogy mi a véleményem. hogy kezd teljesen kipurcanni –. ha el akarod érni azt a vonatot. Mégis kíváncsiak voltatok a véleményemre. de többet árt. akkor muszáj elutaznia a saját érdekében. Tegyünk úgy. – Mikael.com – ebook magyarul Christernek kell folytatnotok a munkát. Micke. Az a véleményem. – Janne Dahlmanról például nem hinném.http://www. – Mindketten tudjátok. Mikael. De szerintem ezzel a hedestadi utazással az utolsó szalmaszál után kapsz. hogy egyedül kell felvennem vele a harcot. Ha meg tudnátok… ha lehetőséget kaptok. de azt kérdezted tőlem az imént. csipkednünk kell magunkat! – Erika ellenkezni akart. mint eddig bármikor. És ez alkalommal a valódit. Attól is elveszed az ember kedvét. – Ne haragudj. amikor a neheze még hátravan? Mikael kinyújtotta a kezét. amikor felvettük. Erika itt megállt egy pillanatra. Ennyivel tartozunk neki. de elmondhatatlanul dühös vagyok rád. Mert rendben van. hogy egy buta csaj vagyok. a sztori halott. és felvehetnétek egy másik laptervezőt. és konokul Mikael szemébe nézett.hunebook. ha kell. Kétségtelenül van szakmai tapasztalata. hogy igazad van – felelte Mikael. Miért pont most kell lelépned. amiért minden további nélkül itthagyod a süllyedő hajót. te vagy a főszerkesztő és a többségi tulajdonos. – Tartok tőle. mert a te posztod után ácsingózik vagy egyszerűen csak képtelen kijönni bárkivel a szerkesztőségben. imádom a lapot meg minden. Wennerström nem fogja bevenni ezt a blöfföt. hogy rohadt helyzetben vagyunk. Adatközlőkre. Nem bízom benne. – Olyan mérhetetlenül fel tudsz dühíteni. Az lesz csak a különbség. Egész ősszel olyan kárörvendőnek tűnt. hogy egyezséget kössetek Wennerströmmel. mint használ. Én résztulajdonos vagyok. mintha törés vagy hatalmi harc alakult volna ki közted és köztem – világos. de igazából bármikor lecserélhetnétek. és nem adja fel a Millennium tönkretételére vonatkozó tervét. aki zavartan Mikaelre sandított. – Oké. – Miért. Ebben a pillanatban a másik kettő meglepetésére Christer Maim felkelt a szófáról. azért van-e. Most pedig még ezt a döntést is rám hárítod. Erika. – Nem maradsz magadra. De ha úgy van. – És? Mit csináljak vele? Rúgjam ki? – Erika. Mellesleg úgy érzem. megküzdök én Wennerströmmel. áldásom rá. hogy elszúrtad a cikket – én is hagytam magamat behúzni a csőbe. Amikor újra megszólalt. – Ricky. hogy lelépsz a felelős kiadói posztról – bölcs döntés az adott helyzetben. s hogy a valódi fenyegetést te jelentetted a számára. Erre viszont addig egészen biztosan nem kerülhet sor. el kell hitetnünk Wennerströmmel. Erika elcsigázottan temette kezébe arcát. Ha ki kell rúgnod. és megsimogatta a nő fejét. van jobb ötleted? Erika vállat vont. Még csak nem is azzal. hogy nagyobb szükség van most rád a szerkesztőségben. hogy ti vagytok a Millennium. – Már most el kellene kezdenünk forrásokra vadászni. amíg szerkesztőségi tag vagyok. de Christer felemelte a kezét. egy ideig nem volt hajlandó Mikael szemébe nézni. hát rúgd ki! – Eddig soha nem rúgtunk ki senkit. pocsék helyzetben vagyunk. Benne vagyok. Mindig nagyon tisztességesek voltatok velem. Tudod. – De szerintem tévedsz. Nem azzal. hibát követtünk el. aki nem sok vizet zavar. ahogy Mikael mondja – tudniillik. Felépíthetnénk a sztorit a legelejétől. Tessék. hogy reggelente bejárjon a munkahelyére. megkaptátok! . ha úgy hozza kedvetek. Itt lesz Christer és mögötted áll az egész lap.

com – ebook magyarul Ami Janne Dahlmant illeti. Szerintem azonban nincs más választásunk – Mikaelre nézett. – Teljesen igazad van. – Frode nem kért beszámolót. Frode ügyvéddel. jó. – Attól félek. Miután Armanskij lerakta a telefont. Ha nem kéri. – Negyvenezer koronás felső határról állapodtunk meg.hunebook. – De megegyeztünk a honoráriumban. – Mennyi munkád van benne? Lisbeth Salander utána számolt. Aztán kidobhatod. hogy Mikaelnek éppen most kell eltűnnie. Lisbeth Salander egy darabig még ücsörgött az ágyán a telefonkagylóval a kezében. nagy kár. aztán folytatta. sikerül-e kideríteni őket… . és az asztalon felhalmozott papírköteget. Eddig főként a nyomtatott sajtóból kivágott cikkeket és az internetről letöltött szövegeket sikerült összeszednie a témában. és Lisbeth Salander nem szívesen szakított félbe valamit. Tedd félre egy időre. Mikael Blomkvist rejtélyes tárgyalótermi viselkedése érdekes kihívásnak tűnt. – Ejtsük? De hát már elkezdtem vele dolgozni. Jövő hétre új feladatom van a számodra. mia baj? – kérdezte a lány álomittas hangon. Mindenkinek vannak titkai. – Jó. – Csak így ripsz-ropsz? – Ő dönt. De Frodét a továbbiakban nem érdekli. – Mikael Blomkvistről van szó. Írok neki egy számlát tízezerről. Azután kiment a nappaliba. Csak találjunk egy nyomós okot! Elhallgatott. kátrányízzel a szájában. Mikael bólintott. Ennyit ki kell fizetnie. tisztes kárpótlás lesz három elpazarolt napért. Délután fél kettőkor Lisbeth Salander Dragan Armanskij telefonhívására ébredt. hogy ejtsük a Wennerström-ügyet. – Nagyjából három teljes nap. Az a kérdés. annak te kapod meg a felét. azután azt válaszolta: – Nincsen. – És? – Felhívott. És ha a kirúgása mellett döntesz. és azt mondta. Fogta a papírokat és berakta őket egy fiókba. amit egyszer elkezdett. – És mit csináljak az előásott anyaggal? – Van benne valami izgalmas? Lisbeth elgondolkodott. Az előbb beszéltem a megbízónkkal. – Elviszlek az állomásra. hátha visszatér még rá. hogy Mikael nem jön vissza… – szólalt meg halkan Erika Berger. – Mié. Aztán a homlokát ráncolta. Erikával tartjuk a frontot. ha már belerángatott minket.http://www. A dolgozósarkában megvizsgálta a falra kitűzött jegyzeteit. hát nem kéri. míg vissza nem jössz. én megteszem helyetted. Erika. egyetértek veletek.

Svédországban a nők negyvenhat százaléka válik áldozatául férfi által elkövetett erőszakos bűncselekménynek.http://www.com – ebook magyarul MÁSODIK RÉSZ KÖVETKEZMÉNYEK Január 3.hunebook. . – március 17.

Mikael most is vékony félcipőt hordott. akik hosszabb időt töltenek nálunk. nagy csizmát. Beléptek egy kis előszobába. a teljes tanácstalanság. Napok óta vadul esett a hó a norrlandi partvidéken. Ez a falu egyik legöregebb háza. – Ez az úgynevezett vendégház. amikor Mikael az időjárásról kérdezte. vasárnap Pasztellkék színű volt az ég. 1963-ban itt laktál a szüleiddel. és úgy jönni-menni. hogy szeretne független háztartást vezetni ez alatt az egy év alatt. Mikael bólintott. Hirtelen rátört a magány. lerakta bőröndjeit a bejárat előtt. az állomásépület homlokzatára erősített hőmérő mínusz tizennyolc fokot mutatott. kiszállt. amiért nem vett ki szabadságot. Megfordult. ízes norrlandi tájszólással mesélte el az újságírónak. vastag bundát. – Idefent meg kell tanulnod. és letette bőröndjeit a padlóra. az öregnek csak le kellett nyomnia a kilincset. Odakint dermesztő volt a hideg. azt nem. hogy Görögországban töltse a karácsonyi ünnepeket. Mikael megkönnyebbülten felsóhajtott. hogy megmutatom neked az új lakásodat. Az ajtót nem zárták be. Legalább a felét az elektromos tűzhellyel.hunebook. hogy melyik vonattal. Lehet. közel a híd lábához. amikor őrültségnek nevezte a tervét? Aztán hallotta. Ez alkalommal viszont nem várt rá Frode ügyvéd a fűtött autójával.. melyik napon érkezik. összesen ötven négyzetméter lehetett az alapterülete. fülvédős sapkát viselt. és az út menti összetorlódott hóbuckák méretéből ítélve a hedestadi hómunkások és útkarbantartók megállás nélkül. és . A Henrik Vangerrel és Dirch Frodéval folytatott tárgyalások során az volt az egyik kikötése. hogy az elmúlt évtizedek legkeményebb hóviharát vészelték át nemrég. hogy mégis Erikának volt igaza. Henrik Vanger először a híd felé vezette Mikaelt. A havat valaki szépen eltakarította a bejárat elől. de nem volt kedve két nehéz bőrönddel és egy válltáskával buszmegállóra vadászni. hogy ebben az évszakban muszáj rendesen felöltöznöd. és belépett egy kis ház kertkapuján. természetesen modernizált. teljes erőbedobással dolgoztak. Mikael farmernadrágban és egy vékony bőrkabátban állt az ajtó előtt. péntek – január 5. akit a szélvédőre ragasztott igazolványa szerint Husseinnek hívtak. s a Hedestad irányában eltűnő taxi után nézett. ahogy neki tetszik. Biztosra vette.com – ebook magyarul NYOLCADIK FEJEZET Január 3. hogy már reggel fűtsön be.http://www. majd letért az útról. hogy létezik valamilyen Hedebybe menő buszjárat. itt szállásoljuk el azokat a látogatókat. amint kinyílik mögötte az ajtó. Mikael elnavigálta a taxit Henrik Vanger frissen hóekézett udvaráig.. Kezet ráztak. és komolyan megbánta. Henrik Vanger jött elé. úgyhogy fogta magát. és átment a tér túloldalán álló taxiállomáshoz. csak a fejét ingatta. – Biztosan nem akarsz a nagy házba költözni? Nem? Akkor talán kezdjük azon. Régi rönkház volt. Szóltam Gunnar Nilssonnak – az intézőmnek –. amikor Mikael Blomkvist immár második alkalommal leszállt a vonatról Hedestadban. A taxisofőr. A ház egy nagy konyhából és két kisebb szobából állt. Mikael csak azt jelezte előre.

Mikael bólintott és körülnézett. – Nem. hogy elfagynak. Na. Folyóvíz is volt. Minden régi volt a házban. aki a hatvanas években volt az intézőm. Az előszobával határos falnál régi vaskályha állt. A hálószobából nyíló oldalajtó az előszoba egyik sarkába vezetett. hogy ne teríts rájuk ruhát. nyugdíjas. A ház fala melletti.com – ebook magyarul kis hűtőszekrénnyel felszerelt konyha foglalta el. ezenkívül néhány ingatlant is bent a városban. – Az ő apja az a Magnus Nilsson. A falakon néhány tájkép lógott. A konyhaasztalhoz legközelebb eső sarokban egy íróasztalként is kiválóan használható rakodóasztal állt.http://www. hogy Nilsson afféle gondnok volt. A konyha bútorzata a már említett felszereléseken kívül néhány nagy szekrényből. Kint az előszobában van egy vödör. ittléted okának hivatalos verziója szerint az önéletrajzom megírásában segédkezel. Az öreg egyfolytában az intézőjének nevezte. nem szükséges begyújtanod a vaskályhába. másikat is megtalálod az előszobaszekrényben. ahogy tanácsolták neki. mit szólsz? Ha meggondolod magad. hogy húzzál vastag zoknit és csizmát. Nappal viszont az elektromos fűtőtest is megteszi. Tehetnénk esetleg egy sétát. a tapéta. ha szükség lesz rá. Itt ősz óta nem lakott senki. hogy megismerd a falut. egy régi lócából és egy újságokkal megpakolt polcból állt. jobb oldali szobát akár kamrának is lehetett volna nevezni. Mikael úgyis tett. A vaskályha egyik oldalán volt a konyhaajtó. Még egy-két óráig világos van. és beszerez magának pár jégeralsót és egy tisztességes téli bakancsot. ez tökéletes – felelte Mikael. Csak arra ügyelj. a gyerekek már kirepültek. Magnus él még. azzal fűtöttek most is. a fáskamrát a ház mögött. Holnapután szerelik be. Ha megengeded. – A vízzel néha baj lehet – mondta Henrik Vanger. javaslom. amelybe merész döntésével sodorta magát. De Mikael lassacskán megértette. ő kezelte a családhoz tartozó összes épületet a szigeten. – Príma. bár távol állt tőle. rajtam és rajtad kívül csak Dirch Frode tud a dologról. Henrik Vanger elgondolkozott egy kicsit. de azért reggelente begyújtottunk. Ez volt a dolgozószoba. A séta elején Henrik Vanger megmutatta Mikaelnek Gunnar Nilsson házát az út túloldalán. hogy máris kibéküljön a helyzettel. – Mikael. konyhaszékekből. Legfelül egy 1967-es Nézz és láss! magazin feküdt. egy éjjeliszekrény és egy ruhásszekrény volt minden bútorzata. egy szék és egy könyvespolc fért el benne. mindhárom más-más irányba nézett. – Már előjegyeztettem. bármikor beköltözhetsz a nagy házba. mert meggyulladhatnak. Ez jó ürügy lesz arra. tőlünk hozhatsz vizet. és bármit megkérdezhess az emberektől. de finom tisztaságszag áradt mindenhonnan. Ebben a házban Gunnar lakik és a felesége. Valódi feladatod maradjon hármunk között. a másikon két keskeny ajtó nyílt a kisszobákba. tusolóval felszerelt kis sufnit. Gunnar Nilsson volt Henrik Vanger jobbkeze. A tűzifát megtalálod kint az előszobában. ott rendezték be a fürdőszobát – egy vécével. mielőtt újra megszólalt volna. és elhatározta. és egyike volt a balesetnél segítő embereknek. de a vezetékek túl közel vannak a felszínhez. hogy már másnap bevásárlókörutat tesz. hogy ne hűljön ki teljesen a ház. Valaki jó adag szappannal eshetett neki a padlónak. . a bútorok. Egy keskeny franciaágy.hunebook. Három ablak volt a helyiségben. A másik kamrát az előszoba és a dolgozószoba között apró hálószobának rendezték be. Mindössze egy pici íróasztal. hogy rejtettebb zugokban is kutakodhass. Egyiket is. ezért tartós hideg esetén előfordul. A konyhaasztalnál ülve a híd lábára nyílt kilátás a háztól körülbelül harminc méterre. – Telefonra lesz szükségem – mondta Mikael. – Ha nincs farkasordító hideg. – Ma reggel ellenőriztük ugyan. Hedestadban lakik.

– Van bizony. az én birtokomban. Ő az egyetlen bátyám. ha pontosak akarunk lenni. – Ez természetes. – Gondolom. Kivéve azt a legtávolabbi házat – látod. Később majd részletesebben is mesélek róla. Vanger lemutatott a régi halászkikötőre. Aztán rá kellett jönnöm. Az egyetlen kivétel Östergården. s hogy valójában nincs miért védelmembe venni Haraldot. Ha azonban jobban megnézte az ember. most csak annyit. és felmentettem az olyanokat. Hogy van ez? – Elég utálatos embernek tartom. A halászkikötő bódéi ilyenek például. ha nem kedveli a bátyját. igaz? – Az még nem feltétlenül gazemberség.com – ebook magyarul – Világos. hogy ki volt aznap a szigeten. – Életem első huszonöt-harminc évét azzal töltöttem. és biztosan boldogabb lennék. Gazember vagyok. – A sziget összes földterülete a Vanger család tulajdonában van. Folytathatjuk a sétát? Az emelkedő tetején megálltak a nagy Vanger-ház előtti útkereszteződésnél. a parasztgazdaság. ő is a szárazföldi oldalon rekedt. Ide Hedebybe hetvenévesen költözött vissza. Az mindenesetre biztos. Már most csontjáig haltolt a hideg. észrevehette a lábnyomokat. amit már korábban is mondtam. hogy rokonok vagyunk. Henrik Vanger bátyjáé. és mit csinált a nap folyamán. a bejárathoz vezető utat fél méter magas hó borította.http://www. nem leszek képes megfejteni a rejtélyt. jobbra négy. Harriet Vanger anyjáé. Idősebb nálam. de a rendőrség ellenőrizte az alibijét. Tájképfestőnek mondják. és leginkább Uppsalában tevékenykedett. Én meg hadd ismételjem meg. – Semmi mást nem kérek. mint az utcai portréfestőké. Sosem jöttünk ki jól. hogy mit beszélünk mások jelenlétében. és néhány ház a szigeten. A következő ház Isabelláé volt.hunebook. csak késő este jött haza. Azzal viszont vigyáznunk kell. de övé a ház. Harriet és ő jó barátok voltak. nincsenek jóban. hogy a családi kötelékekkel nem feltétlenül jár együtt a szeretet. Haraldé volt. Mégis szomszédok. hogy orvosnak tanult. volt köztük valami gyermeteg szerelemféle. Elég kellemetlenül érintette. Az első ház. Eugen Norman él ott. Valaki átgázolt a havon az út és a bejárati ajtó között. Körülbelül az a kvalitás. Henrik Vanger elvezette Mikaelt a szigetcsücsök felé. arra hivatkozva. huzatos viskó. az ablakokban behúzott függönyök. – Nyomorúságos. és a téli szezonban lakatlanok. – Harald emberkerülő. Tizenkilenc volt Harriet eltűnése idején. csak hogy próbáld meg. – Ha jól értem. aminek füstöl a kéménye. de egész évben lakják. amikor a hidat lezárták. a vendégházhoz legközelebb eső. A konszern ügyeit illető veszekedéseken kívül – mert hát ő is résztulajdonos – hatvan éven keresztül alig beszéltünk egymással. hogy állandóan megbocsátottam. Mikael bólintott. – Gunnar ötvenhat éves. de egész híres lett az öreg. s ha jól sejtem. Az eltűnés napján Hedestadban volt a fiú. Az út bal oldalán hat ház állt. van egy részletes jegyzőkönyve arról. Az egész napot a barátaival töltötte. A viszonyuk miatt természetesen külön figyelmet fordítottunk rá a nyomozás során. kilencvenegy éves. . de azokat nyaralónak használják. Hetvenhét éves festőféle. ha Uppsalában marad. Ennek a falunak ő az elmaradhatatlan különce. A kocka alakú kétszintes kőépület első ránézésre elhagyatottnak tűnt. útközben megmutatott neki minden egyes házat. és rendben találták. Puszta időpazarlás az egész. hogy Gunnar nem volt közömbös Harriet iránt. illetve. mint Harald. aki még életben van.

com – ebook magyarul – Az idén lesz hetvenöt éves. aki beszélő viszonyban van Haralddal. Különben is azt szeretném. Ezenkívül ő az egyetlen ember a faluban.http://www. Még mindig mutatós nő.hunebook. Már meséltem. Egy idős házaspár vette bérbe Vangertől. Ezen a telken állt azelőtt a lelkészlak. – Harriettel milyen kapcsolata volt Isabellának? – Jó kérdés. én ajánlottam fel. Hedestad irányába. milyen nagyszerű kilátás nyílhat a felső szint ablakaiból keletre. Több éve üresen állt az épület. Cecilia tanár. A nyolcvanas években költöztek a Hedebyszigetre. Ő volt Harald Vanger lánya. akiket nagyra tartok. És igen. hiú is. és időnként meglátogatja. hogy gyakran hagyta egyedül a gyerekeket. Cecilia Vanger bátyjáé. hogy egyike annak a kevés rokonomnak. amióta Birger Vanger beköltözött a városba egy modern kertesházba. Martin 1978-ban építtette a villát. – Ez egyúttal azt jelenti. Isabella szomszédját Cecilia Vangernek hívták. mint amennyit muszáj. és sok szempontból az apja szöges ellentéte. A következő ház Birger Vangeré volt. aki ki fogja szimatolni. El kell mondjam. – Azelőtt férjével élt. Egyébként nincs túl sok közük egymáshoz. egy elképesztően gyönyörű helyen. a tenger felé. hogy nincsen a gyanúsítottak között? – Nem erre céloztam. de sosem lettek ellenségek. – Itt lakik Martin Vanger. és északra. de valójában ritka éles eszű nő. Nem tudom… nem hinném. jellegében csak az utolsó tért el tőlük. nem is beszélnek egymással többet. Ez a ház az enyém. hogy költözzön be. Tehát Harriet eltűnésekor húszéves. hogy miben sántikálsz. Majd megérted. miről beszélek. De a régi épület nagy része leégett a hetvenes években. hogy rosszat akart. hogy az én véleményemtől. – Cecilia néha csapongónak tűnhet. egyszerűen csak képtelen volt a felelősségvállalásra. hát az ő. Nehogy alábecsüld! Ha akad valaki. – Milyen idős? – 1946-ban született. Cecilia szomszédságában ugyancsak egy Henrik Vanger tulajdonában levő ház állt. és az elmondottaktól teljesen függetlenül mérlegeld ezeket a dolgokat. amikor vezérigazgató lett. Nők is lehetnek a gyanúsítottak között. Henrik Vanger elmélázott. Korábban a Vanger-konszern vezetésében dolgoztak mindketten. . és Hedestadban lakott. Mikael elképzelte. így nem sok közük lehetett Harriet eltűnéséhez. Harriettel nem álltak túl közel egymáshoz. máskor meg elég elveszett. Isabella időnként kemény tud lenni. de több mint húsz éve elvált. a Vanger-konszern mostani feje. Hozzáteszem. Harriet bátyja. Az út két oldalán a legtöbb épület a múlt század elején épült masszív kőház volt. egy modern építésű villa – fehér téglaépület sötét spalettákkal. aznap a szigetre látogató vendégek egyike volt ő is. ha találkozol vele.

Elintézem. – Gerda sokat betegeskedik. Henrik Greger nevű bátyjának az özvegye. De szeretném. akkor nincs mese. ha történne valami. gondoltam is. – Henrik. és a fia. Vendégháznak használták őket. többek között éttermeket üzemeltet. Henrik háza mellett ugyancsak egy nyugdíjas Vanger-konszern alkalmazott élt a feleségével a saját vásárlású házában. a hazalátogató családtagok laktak bennük. De magától értetődik. amilyen alaposan és amennyire kritikus szemmel csak bírom. De erről majd ráérünk akkor beszélni. – Beletelik néhány hétbe. és haladéktalanul vissza kell utaznom a fővárosba. hogy következetesen. – Rendben.http://www. – Persze. és addigra sikerült elég anyagot gyűjtenem. azokat is felteszem az üléseinken.hunebook. amiért fel lettem véve. hogy legyen itt a házban egy dolgozószobád. a hideg évszakot a házaspár Spanyolországban töltötte. Ráadásul két fronton zajlik a munka. – Ésszerűnek hangzik. Télen ez a ház is üresen állt. A rendelkezésedre áll majd. estefelé vagyok aktív – folytatta Henrik. Alexander résztulajdonos a konszernben. mindkettő üresen. míg átolvasom az összes anyagot. Azt kívánom. a lap pedig jelenleg válságos korszakát éli. Természetesen elvégzem mindazt. de mivel nem áll szándékomban fellebbezni. – Ebédidőtől kezdve többnyire elérsz. Még valami: én továbbra is a Millennium résztulajdonosa vagyok. Már van egy dolgozószobám a vendégházban. ott fogok dolgozni. – Az öregember egyszerre meglepően félénknek tűnt. – Nem várok én semmit. Kérhetsz halasztást. és kívánsága szerint végigolvasom a Harriet Vangerről szóló összes anyagot. de beindított néhány saját vállalkozást is. – Szeretném. De ma este még biztosan nem fogom kérdésekkel ostromolni. Csak egy utolsó esélyt szeretnék adni az igazságnak. Mikael és Henrik Vanger visszaértek a kereszteződéshez. Tervezd csak meg a munka menetét. amikor aktuálissá válik. de újra elmondom. amikor csak akarod. reumás. folyamatosan foglalkozz a tőlem kapott feladatokkal.com – ebook magyarul Az út jobb oldalának végén lakott Gerda Vanger. ha magam oszthatnám be az időmet. és ezzel véget ért a körséta. lehetetlent vár tőlem. ha itt az idő. Henrik Vanger összehúzta a szemöldökét. nem baj. – Nem a jobbágyomnak szerződtél el. nem? – Ha van rá mód. hogy nem vagyok magánnyomozó. ám ha . mikor kerül rá sor. Megírom az önéletrajzát. ott is vannak különböző turisztikai befektetései. félre kell tennem az itteni dolgaimat. akkor a családról szóló könyvön a börtönben is tudnék dolgozni. – Hát ez kellemetlen. – Természetesen. Alkonyodott. – Inkább délután. hogy a munka sikertelen lesz. hogy a rutint neked kell kialakítanod. Ha szabadságra kell menned. Alexander Vanger. Mikael magához ragadta a kezdeményezést. Minden évben néhány hónapot Barbadoson tölt. de majd megoldjuk valahogy. valószínűleg még ebben az évben. Szerintem kezdhetnénk naponta egy-két óra interjúzással az életrajzhoz. csak magamat ismétlem. A Gerda és Henrik Vanger háza közötti telken két kisebb épület állt. – Ahogy megfelel. Amikor pedig már lesznek kérdéseim Harriet ügyével kapcsolatban. de nem lesz rá szükség. ami miatt muszáj Stockholmban lennem. – Ha magával szeretnék beszélni. ha belátná. hogy le kell ülnöm néhány hónapot a börtönben? Nem tudom. – Köszönöm. – Ugye tudja. arra jó lesz a maga dolgozószobája.

– Igen. ha arra szottyan kedved. Mínusz tizenöt fokot mutatott. egy kis Mikrotek szkennert. ha már ma felkínálná nekem Wennerström fejét egy tálcán. a hirdetők kérdése az egyik húsba vágó problémánk. melyeket nélkülözhetetlennek tartott az egyéves száműzetésben. – A legnagyobb segítség az lenne. hogy ezt mondom. Szeretnék berendezkedni a házamban.http://www. Beszéljünk még erről. Nekünk is szükségünk van a hirdetéseink elhelyezésére. Beszélek Dirch Frodéval. Az anyag igazából teljesen értéktelen volt. de nem volt szíve kidobni. ezt az információt csak egy év múlva kaphatod meg. ha az emberek nem akarják megvásárolni az újságot. Mikael lassan bólintott. A CD-ket és a könyveket felrakta a dolgozószoba polcára két Hans-Erik Wennerströmről gyűjtött anyagot tartalmazó mappa mellé. ne haragudjon. hogy olyan. hogy a hirdetők lemondják a megrendeléseiket. Henrik Vanger elnézett a híd irányába. ha közben a Harrietről szóló anyagot áthozatná hozzám. A hitelességünk kérdőjeleződött meg. Végül kinyitotta a vállsáskáját. Mikaelnek hirtelen az jutott az eszébe. abba fogod hagyni a munkát. Hiába van sok hirdetőnk.hunebook. hogy elvállald ezt a munkát. és megpróbálunk megoldást találni. de maga egy év múlva talán már nem is él. A másik táska egy kerekeken guruló négyszögalapú zsák volt. – Remek ötlet. amivel rá bírtalak venni. mint egy boldogtalan madárijesztő. Henrik Vanger gondterhelten felsóhajtott. az Wennerström beígért leleplezése. Az elkövetkező órát pakolászással töltötte. – A vidéki élet . – Van eszemben! – Az öreg szúrós szemmel nézett Mikaelre. Ha jól tudom. nem. azt szerződésszegésnek kell tekintenem. Ebből könyveket. A bőröndből a ruhákat berakta a hálókamra gardróbjába. De ne feledkezz meg róla. egy pillanatra megtorpant és bárgyún körülnézett. Mikael bólintott. vásárolnék néhány dolgot. De a Millenniumnak esetleg másképpen is a segítségére lehetek. Nem emlékezett rá. és lenézett a halászkikötőre. komoly óvintézkedések életbe léptetése mellett. – Ezt én is átlátom. Mikael kocogó fogakkal ment vissza a vendégházba. mikor fázott át utoljára ennyire egy alig több mint húszperces sétától. – Jó lenne. Amikor idáig ért a pakolásban. Nem. egy hordozható tintasugaras nyomtatót. hátha segíteni tudok valamiben. Holnap bemegyek Hedestadba. – Van benne valami. jó? Kérsz vacsorát? – Köszönöm. hogy én még mindig egy meglehetősen nagy vállalatcsoport vezetőségi tagja vagyok. Sovány férfi volt. egy Minolta márkájú digitális kamerát és egyéb holmikat. Mintha az a két mappa lenne pályája következő szakaszának alapköve. – Henrik. és veszek magamnak téli ruhát. közben szétnéznék egy kicsit a környéken. hogy nem törődsz a munkáddal. a fő probléma.com – ebook magyarul észreveszem. – Megoldjuk. nem ártana beszélgetnünk egyszer erről a válságról. – Gondolom. egy Sanyo diktafont. – Az egyetlen dolog. a piperecikkeit a fürdőszobaszekrénybe. és kirakta iBookját az íróasztalra. ezenkívül néhány jegyzetfüzetet. Megnézte az ablakra szerelt hőmérőt. a válság azonban ennél mélyebben gyökerezik. CD-ket és egy CDlejátszót vett elő. Ha már most megadom ezt az örömöt. – Ami a Millenniumot illeti.

Lerakta a könyvet.com – ebook magyarul örömei… Hamar rájött. mind a tartalom vonatkozásában. de az előfizető pillanatnyilag nem volt elérhető. . Mikael megkérdezte tőle. körülbelül háromszáz méterre fekvő Konsum üzletet vette célba. Kilenc óra körül egy autó hajtott át a hídon. hogy nincs hova bedugnia a szélessávú internet kábelét. Szendvicset rendelt. azután újra átkelt a hídon. aztán felkapaszkodott a dombra. mert a kiadó egy új Carina Rydbergként ünnepelte a szerzőt. A hőmérő folyadékszála mínusz tizenhét fokig süllyedt. A sötétség által keretbe foglalt látkép olyan volt. mint törzsvendégére. Visszament a konyhába. amikor Mikael befejezte a rendrakást. és inkább egy Hopalong Cassidyről szóló westernnovellát kezdett olvasni az 1950-es években megjelent Rekordmagasinetben. a csizmát. Ezúttal az üzenetrögzítőjét érte el. hogy az összehasonlítás alaptalan. Mikael megkérdezte. hogy tényleg ő-e Susanne. Susanne kávéval kínálta. eszébe jutott. Hagyott neki egy üzenetet. hogyan próbálta meg az írónő rendbe tenni szexuális életét egy párizsi utazás alkalmával. Némi bonyodalmak árán sikerült előkeresniük a Henrik Vanger által leadott rendelést. Este fél nyolckor Mikael felhívta Erikát. Ismét felhúzta a vaskos zoknikat. Az ajtóban megállt. hogy még a végén megbolondul ebben a hedebyi elszigeteltségben. ha kamaszos hangvételű regényt írna a szexuális életéről. és a házától kényelmes távolságra. hogy felhívja Erikát. Minden félórában tompán megkondult a templom harangja. hogy ezentúl számíthat rá. Még egy öreg modem működtetéséhez szükséges telefoncsatlakozót sem talált. Ilyen volt a pezsgő éjszakai élet Hedebyben egy január eleji pénteken. Mikael kíváncsi lett volna. Stockholmi lakos lévén ösztönei erősen tiltakoztak az ellen. Nagyjából négy perc alatt kiolvasta az újságot. mint egy karácsonyi képeslap.hunebook. hogy mobiltelefonjáról felhívja a Teliát. hogy egy helyi politikus. aztán lekapcsolta a lámpát. hogy ne zárja be a bejáratot. bizonyos Birger Vanger (Néppárt) IT TechCent néven technológiai fejlesztési központot kíván létesíteni Hedestadban. Mikael volt az egyetlen kuncsaft a helyiségben. A regény a fülszöveg alapján egy feminista tinédzser szenzációs írói debütálása volt. Végül az éléskamrában találta meg a kulcsot egy szögön. Mikael elvette az állványról a Hedestads-Kurirent és leült egy asztalhoz. Elmondta neki. Mikael hamar rájött. mind a stílus. Azért vette meg a könyvet. Harald Vanger háza sötét volt. hogy egy hedebyi relén keresztül minden megoldható. Kiment a konyhába. Éjfélkor lekapcsolták a templom díszkivilágítását. megpróbált olvasni egy kicsit.http://www. Arról szólt. Most Susanne Híd presszóját kereste fel. és néhány napon belül már lesz internete. Mikael sebes léptekkel átsétált a hídon. mire azt a választ kapta. Az út túloldalán Gunnar Nilsson intéző ablakai világítottak. Elalvás előtt az volt az utolsó gondolata. Hihetetlenül nagy volt a csönd. Leült a lócára a konyhában. Az egyetlen figyelmet érdemlő szövegben röviden arról tudósítottak. és eltűnt a sziget csücske felé. Mikael fél órát töltött a presszóban. Valószínűleg nem. és kenyeret vett. és felvett egy extra pulóvert. Délután négy óra is elmúlt már. hogy van-e ADSL-kapacitása a vezetéknek. kihúzogatott néhány fiókot. vajon őt is feministának neveznék-e. és lefeküdt. Elhaladt a templom előtt. de Mikael egy lelket sem látott a házban. Hatkor ugyanis záróra volt. Két élelmiszerekkel dugig megrakott papírszatyrot cipelt haza. A pult mögött álló nő az ötvenes éveiben járhatott. ahonnét az ablakon át a hídra és a kivilágított templomra látott. Mikael újabb kísérletet tett rá. hogy nem kapott kulcsokat a házhoz.

olvasójegyet váltott. és a következő pillanatban már át is lépett a konyhaajtó küszöbén. Olyan jó. Éppen az árcédulákat vagdosta le az újonnan vett ruhadarabokról. hogy jóleső érzés tölti el. – És a tévében is láttam. a műszaki áruk boltjában talált egy kis teleszkópos antennájú. – Jó napot! Gondoltam. Egy papírkereskedésben beszerzett néhány írószert és jegyzetfüzetet. Most is nikotinéhség jött rá. körbesétálta a várost. hármójuk kapcsolata . Mikael kávét tett fel – a nő ellenkezett. Most azonban magától ébredt. Mikael kezet fogott a nővel és bemutatkozott. Megvette a téli bakancsot. hogy legyen miben hazacipelnie a portékát. Feltette a kávét. Mikael kisietett az üdvözlésükre. és segített bevinni a négy nagy kartondobozt a vaskályha elé a padlóra. legalább két ébresztőórára volt szüksége a művelethez. egy meleg sapkát és egy pár bélelt kesztyűt. beköszönök. Így kezdődött a szombat. ráadásul kipihenten. s hirtelen azon kapta magát. Aztán csak feküdt és hallgatózott. Vett egy új sporttáskát is. és új kontaktlencséket rendelt.hunebook. Piskótát hozott egy süteményes tálon. Hiányzott a konyhaasztalról a reggeli újság. Mikael csöndben figyelte Nilssonék és Henrik Vanger összjátékát. és itt lakom az út túloldalán. Egy ötven év körüli szőke nő kocogtatta meg az ajtófélfát. Gunnar Nilsson és Helen kedves emberek voltak. Kinézett az ablakon. jön Henrik meg a férjem. kielégítő magyarázat volt a számukra. Utoljára egy optikushoz tért be. néhány meleg flanelinget. hogy sötétedéskor kigyúlnak a fények a vendégházban. Bement a városi könyvtárba. Mikael visszavonulásának évét a bevásárlókörút tervének megvalósításával kezdte. tíz évvel azelőtt hagyta abba a dohányzást. Végezetül vásárolt egy csomag cigarettát. Két órára visszaért Hedebybe. A Teknikmagasinetben. nem próbálták kipuhatolni. mit keres Mikael Hedebyben – az a tény. Kint egyelőre koromsötét volt mindenütt. hogy ha más nem. vásárolt két jégeralsót. hogy visszakéri a pénzét. Szomszédok leszünk. Mikael egy másodperc töredéke alatt a mély álomból a teljes éberség állapotába került. Hét óra nyolc perc volt – Mikaelnek mindig nehezére esett reggel felkelnie. egy tisztességes félhosszú téli dzsekit. Henrik Vanger és Gunnar Nilsson egy taligával álltak meg a ház előtt.com – ebook magyarul Különös érzés volt ekkora csöndben ébredni. Később elfordította a fejét. Azokat a kartondobozokat biztosan magának hozzák. Helen Nilssonnak hívnak. A szobában hideg volt. Aztán kávéscsészéket vett elő.http://www. s úgy látta. hogy Henrik Vangernek dolgozott. aztán beállt a zuhany alá. és kikölcsönzött két Elizabeth George-krimit. ha mégsem. hogy megnézze a karóráját. Az eladó szavát adta. A hedestadi vasútállomáson szállt le. hordozható tévét. de végül leült a konyhaasztalhoz. amikor meghallotta. De aztán bontatlanul tette zsebre a cigarettás dobozt. amit előző éjszaka egy sámlira rakott le az ágya mellé. Kalle Blomkvist – kutatóúton az isten háta mögött. A vaj megfagyott a hűtőben. A hedestadi busz a Konsum élelmiszerbolt előtt állt meg. itt kontaktlencse-ápoló folyadékot vett. Mikael jelezte. hogy felszeletelje Helen piskótáját. időről időre azonban visszaesett. a hőmérő mínusz huszonegy fokot mutatott. hogy nyílik a bejárati ajtó. A zuhany keverőcsapjából a legfinomabb érintésre tűzforróról jéghidegre váltott a víz hőmérséklete vagy fordítva. és nekilátott. – Na. Az evőeszközös fiókban nem volt sajtszeletelő. a Svéd Televízió csatornái foghatóak lesznek rajta Hedeby-ben is. Nem tűntek kíváncsiskodónak.

A szépirodalmi jellegű szöveg azt a benyomást keltette benne. meg arról. hogy egy „normális” eltűnési esetben ilyen hatalmas mennyiségű nyomozási anyag keletkezhet. és mindent a megfelelő rendben elhelyezett a polcokon. nekik parabolaantennájuk is van. Henrik Vangernek ugyanakkor valószínűleg elég nagy befolyása volt ahhoz. A faluról csevegtek. felajánlotta Mikaelnek. amikor Mikael meghallotta a nyávogást. Egy vörhenyes bundájú macska surrant be lába mellett a melegbe. mire Mikael áttekintette az anyagot. A macska körbeszimatolt a házban. Kiment a konyhába. Hét óra felé járhatott az idő. odament a házhoz. csupa gépelt lap. s hozzátette. Mikael tejet töltött neki egy tálkába. fotókkal teli albumokat talált a dobozokban. Mikael alig hitte. Tíz további mappát emelt ki a dobozokból. hogy valaki a híd túloldaláról az ablakon keresztül próbál meg behatolni a vendégházba. csak keresse őt bátran. – Tökéletesen megértelek – mondta Mikael. amikor az mindig nyitva áll. Miután ezzel megvolt. A macskát megkínálta egy kis virslivel és májkrémmel. mintha régi jegyzetek letisztázott változatát olvasná. Az öregember még szükségesnek tartotta elmondani Mikaelnek. hogy menjen át hozzájuk. s miután gyanakodva megvizsgálta. hogy a hedestadi rendőrséget rávegye minden elképzelhető és elképzelhetetlen nyom alapos megvizsgálására. Már este tíz óra is elmúlt. Eszébe sem volt elmozdulni onnét. Az öreg pátriárka szemmel láthatóan egy hobbirégész módszerességével végezte feladatát. Harriet Vanger naplóját (bár ez nem volt túl sűrűn teleírva). Ő maga egész nap nem evett rendesen. Amikor egyedül maradt. Mikael megköszönte a segítséget. nyilvánvalóan hosszú időszak termése lehetett. A rendőrségi anyagon kívül újságkivágásokkal. Mikael belelapozott a füzetekbe.com – ebook magyarul híján van minden erőltetettségnek. A férfi egy este hazafelé menet arra lett figyelmes.hunebook. Az öreg pátriárka e jegyzetfüzetekbe írta le szép kézírásával észrevételeit. s ha valami esetleg nem stimmelne. Kinyitotta a bejárati ajtót. az igazat megvallva. Henrik Vanger maradt még egy kicsit Nilssonék távozása után. ismertetőket Hedestadról és a Vangervállalatokról. ha szeretne megnézni valamilyen érdekes műsort. Mikael nem tudta eldönteni. szuveníreket. és megkérdezte a betörőt. felpattant a konyhai lócára és összegömbölyödött. hogy őrült megszállottságnak tartsa-e az idős férfi töretlen érdeklődését vagy az évek során kialakult intellektuális játéknak. Henrik Vanger harminchat éven keresztül nyomozott eltűnt unokahúga után. A Nilsson házaspár időnként kijavította Vangert. orvosi igazolásokat és így tovább. Henrik Vanger saját nyomozási hajónaplói. hogy vajon ki is építette az öreg vendégházat. bevitte a dobozokat a dolgozószobába. ötleteit. feltett egy kávét és megkent magának két szendvicset. és nekiállt a szortírozásnak. hogy az átadott dokumentumokat tetszése szerint osztályozhatja. hogy miért nem használja inkább a bejárati ajtót. térképeket. ő pedig cserébe elmesélt egy vicces történetet Gunnar Nilssonról. Nilsson átkelt az úton. amit a hálás állat pillanatok alatt fellefetyelt. Kutatásainak eredménye közel hét folyóméternyi dokumentációra rúgott. Volt ott tizenhat darab bekötött A4-es füzet. Az anyag váza a rendőrségi nyomozás során megtelt huszonhat mappából állt. tankönyveket. ha azt megcsalta az emlékezete.http://www. Henrik Vanger szorgalmasan nyomozott családtagjai ügyes-bajos dolgai után. amelyben Mikael lakott. nem is . Gunnar Nilsson Vanger meséje közben felfedezte Mikael kis tévéjét. hogy biztosan rendben lesz minden. ezek a Vanger család különböző tagjairól gyűjtött anyaggal voltak teli.

Miután elfogyasztotta könnyű vacsoráját. Égett a villany a presszó feletti emeleten is. Időpocséklás az egész.hunebook. A tengerszorost és a régi kikötőt jég borította. Mikael egyszerre választ kapott a kérdésre. Nem értette. Kétszintes kőházak – Mikael megítélése szerint az 1910-es. hogy együtt készülhessenek a Hans-Erik Wennerström ellen indítandó háborúra.com – ebook magyarul érdekelte nagyon az evés. Minden házhoz odaírta lakójának nevét. Itt újságokat vett. s ha igen. A Konsum vasárnap zárva tartott. Elég hamar rájött. A templom és a hozzá közel eső házak alkották a falu régi magját. Hideg éjszaka volt. megfigyelhette. a templom déli oldalán egy . Mikael magánnyomozásának első intézkedései között szerepelt. Mialatt ott állt. mint az istentiszteletre hívó harangszó. miért hagyta magát rábeszélni erre a képtelen feladatra. azon nyomban felkeresi Henrik Vangert. úgyhogy gyalogolt még pár száz métert. míg egy benzinkúthoz nem ért. de ismét csak a rögzítő hangja szólalt meg. A templom alatt lekanyarodott az útról a vízhez. ebből viszont arra kellett következtetnie. Nagy elhatározással lépett be a dolgozószobába. Mikaelre hirtelen rátört a kedvetlenség. hogy beszkennelte a Hedeby-szigetnek Henrik Vangertől kölcsönkapott térképét.http://www. Megpróbálta felhívni. és sétára indult a hídon túlra. és felöltözött. Egykét másodpercbe telt. Leemelte az első rendőrségi anyagot tartalmazó mappát a polcról. Tizenkettőkor túl volt a zuhanyozáson és a reggelin. vajon egyedül. de valamivel kijjebb látszott a sötét vízfelszín. A bérbe adott ház lakói is fent voltak még. elővette a cigarettacsomagot a zsebéből és kibontotta. A part mentén. A kávézó azonban dugig volt vendégekkel. A csónakkikötőben Eugen Norman huzatos vityillójában is zajlott még az élet. Egyórás sétája alatt megkerülte Hedeby szárazföldi részét. hogy már tizenegy óra körül járhat az idő. Azután elbizonytalanodott. A templom tövéből látta a sziget összes épületét a szoros felőli oldalon. Harald Vanger ablakai szintén sötétek voltak már. Mikael azon töprengett. mivel most még emlékezett rá. Amikor meghallotta a sürgető nyávogást. mint Hedeby? Susanne tehát a templomba járókra szakosodott. hogy Susanne lakik-e ott. Ha nappal lett volna. hogy a Vanger-házban már sehol sem ég a villany. Levertnek érezte magát. A bekötőúttól északra jól karbantartott bérházak emelkedtek gyermekes családok számára kialakított lakásokkal. temetésekre és hasonló eseményekre érkező kávéfogyasztókra. Valójában Stockholmban lenne a helye – ha lehetséges. míg rájött. hogy felbontsa vele a szerződést és hazautazzon. Vasárnap reggel sokáig aludt. felvette új bakancsát. kialudt a templom díszkivilágítása. ezért egy darabig még az ágyban maradt. Éjfél előtt jó melegen felöltözött. Mikael inkább sétált egyet. hogy sok időbe telik majd beazonosítania a népes Vanger klán tagjait. az esküvőkre. Erika nem jelentkezett. Lehallgatta a mobiltelefonja üzenetrögzítőjét. Az egész házat betöltő őrült zúgásra riadt lel. Ám ha a templomdombról átnézett a szigetre. A ház kéményéből szikraeső lövellt az ég felé. Erikával egy ágyban –. Betette a mappát a válltáskába. Az ablakon át idelátszott Susanne Híd presszójának reklámtáblája. hogy hol van. Erikának igaza volt. felkelt és kiengedte a macskát. 1920-as években építhették őket – álltak a rövid főutcaszerűség két oldalán. Cecilia Vanger házában és Martin Vanger villájában ellenben világított még egy-egy lámpa. Egyszerre sötétség vette körül. amely egy ideje már ott motoszkált a fejében: miért nem megy tönkre egy presszó egy olyan elhagyatott helyen. a kristálytiszta égbolton ragyogtak a csillagok. és hogy a zúgás nem más.

com – ebook magyarul villanegyed épült. Már épp elég üzenetet hagyott eddig is. Aztán beengedte magához. berakta jegyzetfüzetével együtt a táskájába. 11 óra 35 perckor a Ryttingerénél nehezebben kivehető kézírással valaki azt vetette papírra. Mikael körülnézett. Valósz. melyekre a többi mappában remélt választ. szeptember 23. odébb tessékelte a macskát a lócán. már megritkult a vendégsereg Susanne Híd presszójában. Becsukta.: H. Ryttinger őrp. A macska már várt rá a lépcsőn. 15. – Hát… muszáj megtölteniük valamivel a hírműsort – motyogta. A jelentés készítésének időpontja vasárnap délelőtt 11 óra 14 perc. 11 óra 20 perckor készült egy bejegyzés. vagy a rendőrségen tárolták ilyen szisztéma szerint a dokumentumokat a hatvanas években. 12 óra 14 perckor visszatért Ryttinger: Magnusson őrm. – Láttam karácsony előtt a televízióban azon a bírósági tárgyaláson. Erika valószínűleg rettentően dühös volt rá. jan. A templomi rohamot követően csak néhány vendég érkezett. Amikor aztán késő este befejezte a munkát. Vanger bejel.. . – Szóval emlékszik a nevemre! – Nehéz elfelejteni – felelte a nő. és besimított a füle mögé egy hajtincset. hogy vonuljon ki a helyszínre. hogy egyetlen apró részletet se szalasszon el. H-byből: a 16 éves Harriet Vangert szombat kora du. és sebes léptekkel elindult a hídon át hazafelé. hajóval. (16 éves) szombaton du. Mire visszaért. Mikael őrparancsnoknak fordította a rövidítést. Mikael addigra körülbelül a nyomozati anyag első mappájának az ötödét olvasta el. A bejelent.hunebook. Az anyagot időrendi sorrendben rakták össze. hogy megtudja. jel. eltűnt otthonról. Amikor pillantása újra találkozott Susanne-éval. A telefonhívásra válaszoló rendőr. lakosainak jelentős része tehetős hedestadi döntéshozókból és hivatalnokokból állt. de hősiesen visszafogta magát. látta. 1950. tel. vagy egy hajóé?) utasították. baleset miatt.http://www. Lassan. Újra megpróbált telefonálni Erikának. Délután három órakor Susanne közölte. esetleg egy járőré. A margón olvashatatlan aláírás. Inkább kávét főzött. kézjeggyel látta el a papírt. hogy Magnusson őrm. tevő hangja aggodalomról árulk. ahonnan kilátás nyílt a hídra. Hedeby kétségtelenül gazdag falunak számíthatott. Mikael. nagy odafigyeléssel olvasott. hogy aznapra bezárja a kávézót. így legalább volt egy kis társasága. aggódik. Susanne a szennyes edényeket szedegette össze az asztalokról. A bejelentést tevő személy nevénél Henrik Vanger szerepelt.-on jel. – Jó napot. Hedeby-szigetről. de továbbra is csak a nő üzenetrögzítője kapcsolt be. tagok közül senkinek nincs tudomása HV hollétét itt. A legelső lap egy kézzel írt jelentés fénymásolata volt a hedestadi rendőrség készültségi központjából. szül. Csal. Mikael rögtön zavarba jött. mely szerint P-014-et (vajon a rendőrautó száma lehetett. hogy unokahúga (?) Harriet Ulrika VANGER. A rendkívül helytakarékos szöveg így szólt: Telefonhív. A megkérd. és behúzódott a sarokasztalhoz. csal. Szigetet nem hagyhatta el – hídon tört. 1966. hogy Henrik Vanger rendezte-e így. kié lehet. és ismét felnyitotta az asztalon heverő mappát. Közl. már több oldalt telerótt a jegyzetfüzete margójára írt emlékeztetőkkel és olyan kérdésekkel. hogy a nő mosolyog.: a híd Hedeby-szigetére továbbra is lezár. mellette ott állt Vanger címe és telefonszáma. óta nem találják. – Vasárnapi roham? – kérdezte Mikael. Hívhatta volna a szerkesztőségben is vagy az otthoni számán. A nő bólintott. Mikael nem tudta eldönteni. nem aludt az ágyában az éjszaka.

Harald Vanger uppsalai házában lakott. Ulrika Vanger Henrik Vanger anyja volt. az „özvegy királyné”. hogy tudtára adja. s egyébként már napok óta nem látta Harrietet. hogy ő személyesen nem beszélt a lánnyal. hogy szökni készül. Ezen a szombaton Martin nem fért be Harald Hedebybe induló autójába. és biztosan hamarosan előkerül. hátha megemlített Martinnak valamit a húga. Martin végzős gimnazista volt Uppsalában. Először Henrik Vangerrel beszélt. s mivel későn érkezett. milyen intézkedéseket foganatosítottak a kivizsgálás megindítása érdekében – mindezt olyan részletességgel és szakértelemmel tárgyalta a jelentést készítő személy. Mint kiderült.http://www. átvette az irányítást. és semmilyen értesülésem nincs későbbi tartózkodási helyét illetően. így vonattal utazott haza. csak röviden üdvözölte. monogram titkát. hol lehet Harriet. amiből aztán nem lett semmi. Martin Vangerrel. hogy sebtében ugyan összefutott Harriettel. Egy Gustaf Morell nevű rendőr-főfelügyelőt takart. M. Az utolsó bejegyzés időpontja 13 óra 42 perc: G. aki miután hajóval megérkezett a szigetre. világos megfogalmazásban. h-byi helyszínen.hunebook. Harald Vanger. Martin a nyári szünet óta nem beszélt a testvérével. A következő oldalak arról szóltak. a híd túloldalán rekedt a baleset miatt. Valószínűleg ő ragaszkodott a Morell felügyelővel való találkozáshoz. Valójában Harriet apjának. Anita Vanger Harald Vanger lánya volt. mennyire fontosnak tartja a rendőrség azonnali bevonását az eset kivizsgálásába. hogy előzőleg szólt volna róla. a nyarat viszont Hedeby-ben töltötte. Greger Vanger azt is elmondta. amikor a lány visszaért a hedestadi ünnepségről. de nem tudott semmilyen felvilágosítással szolgálni az üggyel kapcsolatban. de azt is hozzátette: Nem láttam őt a hídon bekövetkezett baleset óta. hogy valamiféle csökkenő fontossági sorrendet követtek. Elmondta. valamint Anita Vangerrel. Harald Vangerrel. Ulrika Vanger a nagy Vanger-házban lakott akkoriban. hogy találkozhasson Harriettel. Henrik és Harald bátyja. ahol összebarátkozott a vele majdnem egyidős Harriettel. hogy a meggondolatlan lány esetleg valamelyik barátjához ment anélkül. Azután szép sorban beszélt Ulrika Vangerrel. M. hogy Mikael egyik ámulatból a másikba esett a szöveg olvasása közben. hogy azon a szeptemberi szombaton apjával érkezett a szigetre. A felvetést Harriet anyja határozottan elutasította. de Morell főfelügyelő is rögtön átlátta. de hangot adott annak az elképzelésének.com – ebook magyarul 12 óra 19 perc: G. Henrik bátya volt a következő a sorban. hogy aggódik . Mikael úgy sejtette. átveszi az ügy kivizsg. Greger Vangerrel. Harriet unokatestvéreként említették a feljegyzések. az ügy részl. Ő sem tudta. A bevezető jegyzetek indokolatlan rövidítéseitől eltérően Morell jelentései gépírással készültek. Harriet bátyjával. Morell azt remélte. és mindjárt hivatalos jelentést készített Harriet Vanger eltűnéséről. Előző este korán lefeküdt. A Martin Vangerrel készült interjú gyorsan lezajlott. Anita Vanger első éves egyetemi tanulmányait végezte Stockholmban. amikor Harriet Hedestadból visszaérve Henrik dolgozószobájába ment. és már előre várta. Elmondta. M. esetleg utalt is rá. Csak valamikor késő este vitte át egy hajó a szigetre. amikor kikérdezték a rokonokat. Greger Vanger nem tudott válaszolni. Gottfriednek volt az unokatestvére. és arra kérte Henriket. Anita Vanger beszámolt róla. hogy hadd beszéljen vele. Isabella Vanger. és semmi figyelmet érdemlő információval nem szolgálhatott. Morell módszeresen haladt előre. Harriet mamája társaságában.-át. hogy ez esetben milyen úton hagyta el Harriet a szigetet. Már a következő lap feloldotta a G. hogy a szökési elmélet halvány reménysugár csupán. Greger Vanger elmondása szerint akkor találkozott az eltűnt tizenhat éves lánnyal.-ről.–t telefonon ért. Arra a kérdésre. de tévedésből. övé volt a második hely a befolyásos családtagok listáján.

A főfelügyelőt éjfélkor tájékoztatták. mert onnan jobb rálátás nyílt a hídon történt balesetre. és nem tűnt különösebben jól értesültnek lánya ruhásszekrényének tartalmát illetően. Éjszaka fagypontig süllyedt a hőmérséklet. Henrik Vanger is besegített. hogy Magnusson és Bergman őrmesterek a 014-es járőrszolgálattól még sötétedés előtt szervezzék meg a sziget átfésülését. lánya gyakran hordott farmert. egy kis tükröt. mivel bizonyított tény volt. Morell elhatározta.http://www. Ezt a kijelentését Henrik és Isabella Vanger nyilatkozatai is megerősítették. hogy hiányzik-e a szobából valami. a Henrik Vanger által rendelkezésre bocsátott szalonban a Vanger-ház földszintjén. hogy se szó. Az utóbb említett hely átkutatására azután került sor. A keresés mindazonáltal eredménytelenül zárult. valamint a halászkikötő felett emelkedő úgynevezett Söderberget-dombot. ruha. Reggelre ötven dolgozót rendelt magához a Vanger-konszern helyi papírgyárának reggeli műszakából. Mindegyik beszélgetésről precíz jegyzőkönyv készült. valamint egy zsebkendőt. Harminc különböző korú és nemű személy mozgósításával végezték el az első kutatást. Mialatt Morell főfelügyelő interjút készített a családtagokkal. és könyörgött neki. A délután folyamán Morell főfelügyelő berendezkedett új főhadiszállásán. nem került-e Harriet valami véletlen folytán a roncs alá. A híd lezárása miatt nehéz volt erősítést hívni a szárazföldi oldalról. hogy egy újabb. Mikael Blomkvist maga elé képzelte. A szemle után Harriet szobáját lezárták. A délután folyamán ellenőrizték a halászkikötő lakatlan házait. jóval sötétedés után. mert mindenki úgy gondolta.com – ebook magyarul Harrietért. Harriet tudniillik néha ott is megfordult. másrészt azért. Járőröket küldtek Östergårdenbe is. Morell több személyt magához hívatott kihallgatásra. Isabella Vanger társaságában felkereste Harriet Vanger szobáját. s hogy egyáltalán nem volt jellemző az unokatestvérére. egy pénztárcát. egy fésűt. s csak valamikor este tíz felé fejeződött be. hogy a lány a baleset után is feltűnt a szigeten. se beszéd csak úgy eltűnjön. Amikor felemelték és elvontatták a tartálykocsit. Morell nyomozó még a hídhoz is lement. . családtagokat és alkalmazottakat egyaránt. valamint Gottfried kis házához a sziget túloldalán. Az íróasztalon megtalálták Harriet kézitáskáját. ami arra utalna. az előzőnél alaposabb keresőakciót szervez. Mint elmondta. milyen jelenetek játszódhattak le a Vanger-házban és környékén ezekben a napokban. a táskában a személyi igazolványát. többnyire az ifjúsági szekcióban leigazolt sportolóra számíthat a Vanger-ház előtt. Isabella Vanger nem volt túl készséges. hogy ellenőrizze. egyrészt. Az este és az éjszaka folyamán erősítést hívtak. táska vagy bárminemű tárgy. hogy Harriet Vanger megszökött otthonról. Nem sokat tétlenkedett. azt vontak be. hogy másnap reggel hét órakor ötvenhárom aktív. A nyomozó azonban csak nem szabadult a két esemény közötti összefüggés gondolatától. hogy két ennyire közeli helyen és időben bekövetkezett drámai eseménynek feltétlenül közük kell legyen egymáshoz. az viszont szerinte mind egyforma. Morell többek között kapcsolatba lépett a Hedestadi Tájfutóklub elnökével. elrendelte. Igazából ez volt a főfelügyelő egyetlen ésszerűtlen cselekedete a vizsgálatok során. A hídon történt baleset nagyban hozzájárult az első órák zűrzavarához. akit tudtak. Ezenkívül élelemről és innivalóról is gondoskodott. Amikor a sziget első átfésülését követően a kutatás résztvevői eredmény nélkül tértek vissza. hogy Harriet esetleg azért ment fel oda. hogy toborozzon klubtagokat az ismételt kutatáshoz. és az anya segítségével igyekezett kideríteni. a faluhoz legközelebb eső erdőterületeket.hunebook. benne kilenc korona ötven őrét. mivel így nehéz volt komolyabb erősítést kapniuk a szárazföldről. miután valaki azzal az ötlettel állt elő. a partvonalat a szigetcsúcs környékén.

amilyen alaposan csak lehetett. padlásokat.com – ebook magyarul Az első zaklatott napot követően nem sok remény maradt az ügy gyors lezárására és pozitív kimenetelére. A sziget komoly erőket mozgósító átfésülése Harriet eltűnése után két nappal – már amennyire Mikael Blomkvist meg tudta ítélni – a legnagyobb körültekintéssel és szakértelemmel zajlott le. Másnap csökkentett létszámmal folytatódott a keresés. amelyet a partvédelem épített még a második világháború idején. Gustaf Morell még természetesen nem tudhatta. mi legyen a következő lépés. s habár a Hedeby-szigetnek tényleg volt néhány nehezen megközelíthető pontja. Harriet Vanger eltűnt. A harmadik napon. ahol folytatódhatna a kutatás. kamrákat. Feljegyzésében mindenesetre hangot adott megdöbbenésének. és nem igazán tudta. hogy a Hedestadban járőröző rendőrök nyitott szemmel járjanak. Ezek egyike szerint Harriet Vanger megszökött. A remény helyét fokozatosan kétféle elmélet foglalta el. . így még aznap sikerült átkutatni minden zegét-zugát. mint a kámfor. A szigetet körülvevő vizeket egy rendőrhajó és két önkéntes csónak kutatta át. hátha felbukkan az eltűnt kislány. hogy addigi nyomozása során máris elérte. amit elérhetett – ennél tovább később sem jutott.hunebook. Ez a második elmélet határozta meg a következő napok nyomozásának menetét. hogy kérdezze ki a buszvezetőket és a vasútállomás dolgozóit. a kutakat. nem látták-e Harriet Vangert valahol. A bűnügyi alosztály egyik munkatársának parancsba adta. egyszóval minden elképzelhető rejtekhelyet. Morell a nyilvánvaló ellenérvek dacára sem akarta elvetni ezt az eshetőséget. a következő hely. Tapasztalt rendőrök és tűzoltók szervezték meg a keresést. az egész terület nem volt nagy. Körözési parancsot adott ki. különös tekintettel az Erődítménynek nevezett területre – egy elhagyott bunkerrendszerbe. És ezzel elkezdődött Henrik Vanger negyven éve tartó kálváriája. A kutatások eredménytelenségéről érkező hírek egyre növelték annak valószínűségét. hogy Harriet Vanger balesetet szenvedett. pincéket. a keresés beszüntetésekor készült szolgálati bejegyzés alig titkolt frusztráltságról árulkodott. és elrendelte. Ezen a napon átvizsgálták a falu minden szegletét. Újabb átfésülésre küldték ki a járőröket a nehezen hozzáférhető terepekre.http://www.

és Hedestad a legjobbkor bukkant fel a láthatáron. – Köszönöm. de mindenféleképpen el kellett jönnöm Stockholmból. a Dagens Industri. s odakiáltott Mikaelnek: – Henriket az emeleten találja. ez sem volt elhanyagolható szempont.. menjen csak be nyugodtan! Henrik Vanger a dolgozószobájában üldögélt a kanapén. valamint a két nagy esti hírlap aznapi száma. Bár a férfi – valószínűleg az irodákban és tárgyalótermekben eltöltött hosszú éveknek köszönhetően – túlsúlyos volt.. maga segít Henriknek a családi krónika megírásában? Mikael bólintott és kezet fogott vele. Ahogy Mikael lenyomta volna a kilincset. – Isten hozta Hedestadban. hogy valószínűleg csak Wennerström miatt vállalta el a feladatot itt a semmi szélén. . Martin Vanger az órájára nézett. Wennerström… hogy is fogalmazzak… nem örvend túl nagy népszerűségnek ebben a házban. és kinyitotta az ajtaját. – Akkor bizonyára Mikael Blomkvisthez van szerencsém. Martin Vanger bólintott. – Hát igen.http://www. a Svenska Dagbladet – egyike a két legnagyobb svéd napilapnak –. hogy mindenki értse. Másnap későn kelt fel. előtte újságok hevertek az asztalon. Henrik Vanger tehát elkezdte terjeszteni a mindent megmagyarázó fedőtörténetet. Elmosolyodott és a kezét nyújtotta. Majdnem egymásnak ütköztek. és megint komoly arcot vágott. Ugye. Jöjjön át hozzám vacsorára! Igazán kíváncsi vagyok rá. Mikael rögtön felfedezte arcában a Harriet Vangerre emlékeztető vonásokat. mintha soha nem lett volna az a bírósági tárgyalás. – Martin Vanger vagyok – mondta a férfi. – Martin Vanger hirtelen elnevette magát. A férfi tekintete egyszerre felcsillant. szerda Mikael sokáig olvasott az éjszaka. Ugyanakkor nem tehetek úgy. A férfi rohant valahova. – Ezt valahogy senki nem ússza meg. és egy ötven év körüli férfi lépett ki rajta. Henrik Vanger házának bejárata előtt egyéves tengerészkék Volvo parkolt. hogy mi minden történt magával. – Henrik említette már.hunebook. Mikael egy másodpercig hezitált. Segíthetek valamiben? – Henrik Vangerhez jöttem – felelte Mikael.com – ebook magyarul KILENCEDIK FEJEZET Január6. muszáj elrohannom. nyílt az ajtó. – Azt is elárulta. – Nem olyan rég láttam magát a televízióban. – Igen. mit keres Hedestadban. Azt hiszem. De pár nap múlva visszajövök. – Van lehetősége a fellebbezésre? – Ebben az esetben semmi értelme. aztán Martin Vanger a Volvóhoz lépett. megerősítve Mikael feltételezését. Újból kezet ráztak. Börtönben kell majd ülnöm egy ideig. mielőtt kibökte volna. Még egyszer visszafordult. hogy magát bízta meg ezzel a munkával. – Ma este Stockholmban kell lennem. hétfő – január8. – Néhány napja tudom tőle. a Hedestads-Kuriren. – Tessék. mi az igazság.

akik a gazdasági élet gaztevőinek leleplezésére szövetkeztek. antirasszisták. Az ilyen reklámfogásokra talán vevő lehet egy-két fiatal anarchista – hiszen nekik ez minden vágyuk –. Soha nem szabad akkor harcba szállni.com – ebook magyarul – Összefutottam Martinnal a ház előtt. hogy gúnyos hangon húzott le mindenkit. hogy valaki. fizess meg érte rendesen! Most nem tudnál. amikor majdnem biztosra vehető. Mikael kérdő tekintettel nézett Henrik Vangerre. és azt firtatta. aki egyszer megalázott. Ezek szerint tehát a közelmúltban médiakritikussá avanzsált. mely szerint a lapnál dolgozó fiatal zsurnaliszták az oknyomozó újságírás képviselői lennének. köszönöm – felelte Mikael. A szóban forgó írástudó arról viszont nem volt ismert. – Ez a pacák egy barom – mondta. mitől tűnik Henrik Vanger olyan jókedvűnek. hála a szerkesztőség által izzadságosan fenntartott imidzsnek. – Mikael kitett az asztalra egy diktafont kettejük közé. hogy megnézze. de nem őt ítélték el. – Emlegetnek az újságok. Most pedig szeretném. szárazon megússza. és a per lezárása után néhány héttel minden figyelmét Mikael Blomkvistnek szentelte. Feministák. hogy te leszel a vesztes. miután visszanyerted az erődet. ha mesélne a családjáról. de az élő fába is beleköt. Viszont azt sem hagyhatod. hogy ő törje meg a csendet. nem éri be ennyivel. És nem is fogják. hívta-e azóta Erika. Várd ki a megfelelő időpontot. Mikael rájött. – Láttam én sok ilyet annak idején. – Sok ellenségem volt ennyi év alatt. akit egyébként komplett idiótának nevezett.hunebook. hogy bármikor részt vett volna egyetlen komoly vitában. Hadd adjak egy jó tanácsot – ha elfogadod tőlem –. Erika Bergert pedig gyenge kezű. – Ez igaz. Az újság egy Rövidzárlat a médiában című cikknél volt kinyitva. és roppant édesen durcizik a televízióban. Egyvalamit megtanultam. Henrik Vanger elnevette magát. környezetvédők mindig számíthattak egy-egy tőle érkező. – Mit szeretnél megtudni? . – Kávét? – Igen. Nem érkezett egy üzenete sem. Mert soha nem mond ki semmi eredetit. Arról volt híres. – Elsietett. buta libaként állította be: Híre ment. Aztán leült. Henrik Vanger egy szót se szólt. a bíróság viszont. és lenyomta a felvevő gombot. Mikael elé tolta az egyik esti lapot. s ha eljön az ideje. hogy megmentse a Vanger-birodalmat – felelte Henrik Vanger. megsemmisítő csapásra. gondolhatod. Az újság éveken keresztül elevickélt valahogy. az öreg arra vár. pedig a lap főszerkesztője – hadd fogalmazzunk tömören – igazi feminista. és felemelte a termoszt. és sújts le rá – még akkor is. uram bocsá' bátran kiállt bizonyos ügyekért. Mikael bekapcsolta a mobiltelefonját. Mindig ezt szerette: a lehető legmegalázóbb szavakkal még egy utolsót belerúgni a vesztesekbe. amint Kalle Blomkvist nemrég megtapasztalhatta. aki lelkesen tevékenykedett valamilyen kérdésben. de el ne feledd. ő van nyerő pozícióban. ha valójában már okafogyottá vált a dolog! – Köszönöm a filozófiaórát. A szöveget egy azelőtt a Finansmagasinet Monopolnál dolgozó újságíró írta. majd tárgyilagosan így szólt: – Meglehet. hogy a Millennium hamarosan befuccsol. rá se bagózz a fröcsögésére.http://www.

hogy becsukja a fülét. egészségéről kezdeményezett beszélgetés kudarcot vallott. A Lisbeth számára követhetetlen hivatali eljárás eredményeként. hogy elnyerte a rengeteg vesződséget okozó kislány bizalmát. Amikor betöltötte tizenharmadik életévét. illemtudó. hogy képtelenek voltak megállapítani. ebből két évet egyhuzamban egy gyerekklinikán töltött. Nem sokkal később hasonlóan járt a kettes és a hármas számú család is. a kiskorúak gondozásáról szóló törvény szerint az uppsalai St. Ez a jogi képviselő volt Holger Palmgren ügyvéd. akivel három hónappal azelőtt azért szűnt meg a kapcsolata. E. Derék. és főképpen az osztálytársaival szemben elkövetett erőszakos cselekedetei miatt köz.http://www. a lány feletti gyámság Nils Erik Bjurmanra szállt. a rendőrségi anyag első részét. Túl azon. tekintetét majdnem tíz percen keresztül a rézből készült névtáblára szegezte: N. hogy „Na. és rokonai sem voltak. Lisbeth bizonyítvány nélkül fejezte be az általános iskolát. csak könnyen kezelhető nem. De annyi Vanger szerepel bennük.és önveszélyesnek ítélték viselkedését. és hogy vagyunk ma?”. Ez a végsőkig vitt ellenállás az iskolai munkájára is jellemző volt – hiába vitték be erőszakkal egy osztályterembe. a második találkozó napja. A lány következetesen keresztbe font karokkal ült előttük. Minden egyes Lisbeth érzéseiről. átgondolt elemzésen.hunebook. Lisbeth Salander egyetlenegyszer sem volt hajlandó válaszolni még arra a szimpla kérdésre sem. mi is a valódi baja. Kedd volt. hogy alig bírom megkülönböztetni őket egymástól. jogi képviselőt rendelnek ki hozzá anyagi ügyei kezelésére és érdekei képviseletére. illetve nem jelent közvetlen veszélyt magára nézve. Ezt követően .com – ebook magyarul – Elolvastam az első mappát. Lisbeth Salandert az uppsalai gyermekklinika pszichiátriai osztályán töltött évek után egy nevelőcsalád közreműködésével kívánták visszaszoktatni a társadalomba. Az első nevelőcsaládtól két hét után megszökött. és nem volt hajlandó részt venni a pszichológiai vizsgálatokban. Lisbeth Salander minden volt. morcos Lisbethtel találták szembe magukat. A döntést elsősorban arra alapozták. aki a meglehetősen kemény kezdetek után végül pszichátereket és más szakembereket megszégyenítő eredményeket ért el Lisbethnél. Kattant a zár. az első napok keresésének dokumentumait. hiába láncolták oda az iskolapadhoz. meg is szerettette magát Lisbethtel. Aztán becsöngetett. mert Palmgren agyvérzést kapott. azt nem akadályozhatták meg. és Lisbeth tele volt rossz előérzettel. miközben végig szociális és pszichiátriai felügyelet alatt állt. lelkiállapotáról. Amikor Lisbeth Salander tizenöt éves lett. Stephans gyermekklinika pszichiátriai részlegének zárt osztályára küldték. az orvosok immár többé-kevésbé egyetértettek abban. hogy nem közveszélyes. Ez a feltételezés többnyire inkább empirikus megítélésen alapult. Bjurman elődjét. s egy betűt se írjon le dolgozatíráskor. egy bírósági határozat alapján. hogy amíg el nem éri a nagykorúságot. Mivel a lány családját diszfunkcionálisnak találták. és nem mélyreható vizsgálatokat követő. akik gondoskodhattak volna róla. Tizenhárom éves korában döntöttek arról is. Az eltelt több mint tizenkét évben. Bjurman ügyvéd. Holger Palmgren ügyvédet teljesen más fából faragták. hogy Lisbeth pszichikai állapotát kiegyensúlyozatlannak találták. Nem mintha félt volna Bjurman ügyvédtől – Lisbeth Salander ritkán félt bárkitől vagy bármitől. Mindez fontos szerepet játszhatott abban. esetleg a plafonra. Helyette végig a padlóra vagy a falakra meredt. Nem volt könnyű menet. Lisbeth Salander mozdulatlanul állt a kihalt lépcsőházban. kedves férfi volt. Egyszerűen csak taszítónak találta az új gyámot. A különféle orvosok és hatósági személyek legnagyobb bosszúságukra minden alkalommal egy áthatolhatatlanul sűrű csöndbe burkolózó.

Feltételezések szerint Lisbeth Salander talán már ki is próbálta a prostitúciót. de nála sokkal idősebb férfi társaságában találtak rá. ahová az óvárosi incidens után bekasznizták. hogy Lisbeth egy szellemileg és lelkileg súlyosan visszamaradt személy. Tizenhét éves korára már négyszer kapta el a rendőrség. Tekintettel a lány előéletére. Két alkalommal súlyosan ittas állapotban szállították a sürgősségi osztályra. hogy szerinte Lisbeth Salander pszichiátriai intézeti ápolásra szorul.hunebook. hogy amennyiben így folytatja. aki nem fogja túlélni azt a napot. egyszer kábítószeres befolyásoltság alatt. Ekkor tökéletesen józan állapotban fejbe rúgta a metró egyik utasát az Óváros állomás peronján. ismét egy nála jóval idősebb férfival. könnyen azt hihette. hogy Lisbeth esetében nagy a veszélye az alkohollal és kábítószerekkel való visszaélésnek. és hogy a páciens egyértelműen híján van a józan belátás képességének. és nem volt hajlandó részt venni a vizsgálatokban. aki keresztbe tett karral és lebigyesztett ajakkal ült egy széken. hamarosan újra intézetbe zárják. Az utolsó rendőri beavatkozás három héttel a tizennyolcadik születésnapja előtt történt. Úgy érezte magát. Egyszer el is kapták. hogy Lisbethet „megfigyelés alá” helyezik. hogy az orvoszakértők és a társadalombiztosítás javaslatától eltérő döntés születik. és nem tűnt valószínűnek. Ruhái szétszórva hevertek a hátsó ülésen. de ha nem. Aki ezt elolvasta. énközpontú. patologikus. mint introvertált. Megtörtént. Ezzel körülbelül egyidőben a társadalombiztosítás kirendelt bizottságának főnökhelyettese is az orvosi véleményt támogatta. együttműködésre. Mindenesetre a törvényszéki orvos zárójelentésében az állt. a társadalombiztosítás által kirendelt orvosszakértők végül amellett döntöttek.com – ebook magyarul Palmgren komoly beszélgetést folytatott Lisbethtel. empátiahiányos. hogy a férfi tapizni kezdte. Ez persze nem jelentette azt. nem is volt szükség előzetes mérlegelésre. Kórlapja már addigra tele volt olyan fárasztó terminusokkal. Kis időbe telt. mint valami hadifogoly. Lisbeth élettörténete mindent összevetve mégis tele volt olyan elemekkel. hogy molesztálója pedofil hajlammal bír… Vallomását szemtanúk is alátámasztották. jó oka volt azt feltételezni. akkor is megvolt a veszélye. A tárgyalóterembe lépve rögtön meglátta Holger Palmgrent. a zárt osztályon való kezelést. míg rájött. Lisbeth egyértelműen problémás egyénnek minősült. valamint az oktatásban való részvételre alkalmatlan. amely Lisbeth sorsáról volt hivatott dönteni – összeült. hogy a férfi nem a . s mivel kislányos kinézete alapján könnyen tizenkét évesnek is gondolhatná az ember. Bántalmazás vádjával tartóztatták le. Mivel a lány szokásához híven nem válaszolt semmilyen kérdésre. amikor lefülelte a rendőrség egy Söder Mälarstrandon parkoló autóban. antiszociális viselkedésmintákat produkáló. ami miatt a bíróság indokoltnak látta elmeállapota kivizsgálását. A burkolt fenyegetés célba ért.http://www. hogy megemberelte volna magát. Lisbeth elfogadta nevelőcsaládjának a négyes számú jelöltet – egy midsommarkranseni idős házaspárt. úgyhogy a vád végül megszüntette az eljárást. Hogy pontosan mit lehet megfigyelni egy némaságba burkolózó fiatal nőn. a zárójelentés megállapította. melynek során igyekezett megértetni vele. hogy tajt részeg volt. hogy meghozza a végső határozatot. Az ülés napjának reggelén Lisbeth Salandert kihozták a gyermek-pszichiátriai klinikáról. az nem volt egészen világos. hogy hamarosan prostituálttá válik. Egy hasonló állapotban levő. Az a tény sem szépített túl sokat a róla kialakított képen. Salander azzal magyarázta tettét – amennyiben egyáltalán volt kedve bármit elmagyarázni –. szociálisan gátolt. hogy a szociális gondozó terepmunkásai több alkalommal látták őt a Mariatorget környékén különböző férfiak társaságában. Amikor a bíróság – az intézmény. már minden készen állt.

elvállalja-e a feladatot. akinek sosem tudta meg a nevét. vagyis az ügyvédjeként. hogy a vizsgálatokban való részvételt minden alkalommal megtagadó páciens állapotáról csakis találgatások alapján nyilatkozhattak az orvosok. hanem jelen esetben kellemetlen ellenlépéseket vonhat maga után mind a politikai döntéshozás. Lassanként távolságtartó tisztelet. Jesper H. aki aláírta a Lisbeth bezárását indítványozó javaslatot. A kezdet kezdetén a politikából került a társadalombiztosításhoz. mint egy hűséges eb. nem csoda hát. Lödermant. A tárgyalás végén Palmgren utalt rá. Amikor pedig Palmgren nem nyitott ajtót a lakásból kiszűrődő hangok dacára sem. Bár a férfi nem vesztette el a tudatát. beszélni és mozogni már képtelen volt. ha Salander kisasszony bizalmát élvezhetem. Három napon keresztül alig hagyta el az intenzív osztályt. ugyanakkor leszögezte.http://www. és bekísérte gyámját a Söder kórházba. Elkárhozott lélekként járkált a folyosón. ha őt választanák Salander kisasszony gyámjának. és megpróbálja másra hárítani a felelősséget. Palmgrent fekve találta az előszobapadlón. Lisbeth felé fordult. Felhívták azonban a figyelmet a társadalombiztosítás által javasolt gyámság alá helyezésre. mikor Lisbeth pár héttel karácsony előtt felkereste Palmgrent. Ezen a ponton a bíróság elnöke gyilkos mosollyal fordult Holger Palmgrenhez. és határozottan síkraszállt az intézeti elzárását követelő javaslattal szemben. Miközben ezeket mondta. Palmgren stílusa meglehetősen szokatlan volt az ilyen típusú ügyek tárgyalásain. Palmgren a zárójelentés legapróbb részleteit is górcső alá véve követelte. aztán bólintott. hogy Palmgren meghátrál. azaz ő is elfogad engem gyámjaként. amikor két órán keresztül vallatta azt az orvost. Lisbeth azonnal kihívta a mentőket. hogy állapota nem kívánja meg a feltétlen elzárást. A lány mindössze felvont szemöldökével jelezte megdöbbenését. hogy legnagyobb örömére szolgálna. ám az ügyvéd kedélyes hangon kijelentette. agyvérzést kapott. Mostanáig senki meg nem kérdezte volna. és majdnem egész életét nehezen kezelhető fiataloknak szentelte.com – ebook magyarul gyámjaként érkezett a tárgyalásra. A lányt kissé összezavarta a feje fölött zajló egész napos szócséplés. Egyetlen kikötése volt csak. Palmgren egy régi vágású jogász és egy szociális munkás ideális keveréke volt. Gyomrában időről időre erős pánikot érzett. mind a tömegtájékoztatás részéről. Hosszasan nézett Palmgrenre. Legnagyobb meglepetésére Palmgren végig egyértelműen mellette állt. A bíróság Lisbeth Salandert elmebetegnek nyilvánította. és felkapaszkodott az ereszen a harmadik emeleti erkélyre.hunebook. hogy az orvos tudományosan igazoljon minden egyes ott szereplő állítást. miután az ügyvéd nem jelent meg havonta esedékes. Végül az egyik orvos. Lisbeth Salander jogi képviselőjéhez. hanem jogi képviselői minőségben. Lisbeth fogta magát. hogy a kényszergyógykezelés nemcsak az erre vonatkozó országgyűlési határozattal áll ellentmondásban. de minden elhangzott szót elraktározott emlékezetében. tekintetével el nem engedte volna a közelébe kerülő orvosokat. – Természetesen csak abban az esetben vállalhatom a feladatot. hogy a bírósági tagok nyugtalanul feszengtek székeiken. hogy ő mit gondol. Ezek után nem maradhatott senkinek kétsége afelől. . így tehát mindenkinek jól felfogott érdeke volt alternatív megoldást találni. Palmgren ragyogó munkát végzett. És bizony sikerült is kompromisszumos megoldást találni. Kapcsolatuk tizenegy éve tartott már. előre megbeszélt találkozójukon. és megkérdezte. Mindössze hatvannégy évesen. Úgy leste a kórterem ajtaján ki-bejárkáló orvosok és nővérek minden lépését. már-már baráti viszony alakult ki az ügyvéd és pályájának kétségtelenül legproblémásabb védence között. azaz véleményük nélkülözött minden tudományos megalapozottságot. Teljesen új oldaláról ismerte meg aznap a férfit. egy bizonyos dr. Az elnök feltehetően arra számított.

megjelent Bjurman irodájában a St. arany nyakkendőtűvel és csicsás mandzsettagombokkal. Egy félóra múlva Salandert hivatalosan is Bjurman gondjaira bízta. Palmgren rögtön azután lett a jogi képviselője. Lisbeth a kézfogásuk után öt másodperccel már utálta Bjurmant. Karácsonyi sonkát ettek. és feltárta előtte a helyzet súlyosságát. Egy decemberi napon – miközben rövid szünetet tartott a Mikael Blomkvistkutatásban – mint valami jól nevelt úrilány. Lisbeth állandóan szívesen látott vendég volt Palmgrennel. és úgy viselkedik. Lisbeth türelemmel hagyta. Rendszeresen összefutottak az utcán. Lisbeth. Acélkeretes szemüveg. szinte szomszédok lettek. szőke haj. de Holger Palmgrennek sikerült belé plántálnia. amikor az óvárosban letartóztatták annak a hányadék taperolónak a bántalmazásáért. és önálló háztartást vezessen. hogy minden cselekedet következményekkel jár. egy arcizma sem rándult. de előfordult. Kék öltöny. Kora: ötvenvalahány év.hunebook. Lisbeth nem sírt. Mennyit keresel? Kérek majd egy másolatot a könyvelésedről. Palmgrennel ünnepelte a karácsonyt. Az eltelt évtizedben. hogy az a legelvetemültebb gonoszság megtörtént. Azonnal rámutatott a Holger Palmgren gyámügyi törvények által előírt kötelességei és a tények közötti diszkrepanciára. Szürke szempár. Azóta megtanulta a lehetséges következmények mérlegelését. kedden. a szabályok elsajátítását követően . Amikor viszont a Söder városrészbe költözött. Palmgren a Hornsgatanon lakott. hogy havonta legalább egyszer találkozzanak előre megbeszélt időpontokban. Először figyelmen kívül akarta hagyni a behívót. hogy miután anyját meglátogatta a kórházban. Tisztában vagy vele. amelyekbe NEB betűket gravíroztak. Nem valószínű. szokásává vált. pénteken tenisz. közben Palmgren minden szavát elengedte a füle mellett. Palmgren úgy kárált. Bjurman nem sokat adott a beszélgetésre. mint egy öreg tanár. Kisportolt test. A gyámügy képviseletében érkezett idősebb nő átadta Salander terjedelmes dossziéját Ujurman ügyvédnek. és többé nem tért vissza. kiment a kórház kapuján. Még a nevelőotthonból való legvakmerőbb szökései és a rendszeres iskolakerülés sem hozta ki az ügyvédet a sodrából. Palmgren soha nem viselkedett tolakodóan. Felállt. hogy Lisbeth Salander saját maga gondoskodjon a megélhetéséről. hogy mit tettél? Megsebesítettél egy embert. és sakkoztak. amit mondanak. Gödrös áll. Az ügyvéd ragaszkodott hozzá. hogy érzi magát.http://www. néhány háztömbbel odébb. Holger Palmgren állapota kritikusra fordult a súlyos agyvérzést követően. hogy váratlanul beállított hozzá egy kis ajándékkal a születésnapján. Bjurman vallatóra fogta Lisbethet. és mindenfélét megtárgyaltak. Lisbethet egyáltalán nem kötötte le a játék. mindig együtt kávéztak. és olyankor beültek egy kávéra a Giffibe vagy más kávéházba. Kivel találkozol? Időben ki szoktad fizetni a lakbéredet? Fogyasztasz alkoholt? Megengedte Palmgren. Ennek a mostani esetben meglett az eredménye: az tűnt a legegyszerűbb megoldásnak. Lopva figyelte az ügyvédet. mintha törődne azzal. Az oldalsó asztalra rakott folyóiratokból ítélve a vadászat és a lövészet érdekelte. Boss parfüm illata lengi körül. hogy felébred. bár ritkán élt a lehetőséggel. néha akár ennél többször is. Egyetlenegyszer gurult be rá. hogy a leteremtsék. Öt héttel később a gyámhatóság behívatta Lisbeth Salandert. miközben az a róla szóló jelentéseket bújta. Eriksplanon. Holger Palmgren tudniillik beleegyezett. ha kedvében jár a gyámhatóságnak. ha Lisbeth Palmgrennel találkozott. A hölgy kedvesen megkérdezte a lánytól. Vörös nyakkendő.com – ebook magyarul bevezette egy szobába. hogy ilyen gyűrűket hordj az arcodon? Rendesen tisztálkodsz? Fuck you. s elégedetten elfogadta válaszként Lisbeth tompa csöndjét. Miután Lisbeth visszaköltözött a Lundagatanra. hogy találkozzon az új gyámjával. Ritkás.

míg Lisbethnek szüksége nem lett egy önálló helyre. hogy attól kezdve oda utalhassák a járandóságait. – Már nem vagyok gyerek – monda Lisbeth. és arra használta a megtakarításait. és Lisbeth Salander kötelességének érezte. amit a lánynak be kellett jelentenie a Milton bérosztályán. Könnyen megduplázhatta volna ezt a summát. mozira és egyebekre. tartozik neki ennyivel. te seggfej! – A szociális kompetenciád alapján nem kell intézetbe zárniuk. Lisbeth évente körülbelül százhatvanezer koronát keresett. hogy elődje teljes mértékben megbízott benne. – Lisbeth. Bjurman legelső intézkedésével korlátozta Lisbeth hozzáférését saját banki folyószámlájához a Handelsbankenben. de legalább tető volt a feje felett. Bjurman elvárta. és majdnem negyven éven át nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozott. Palmgren távozásával azonban megszűnt egyike annak a néhány fontos köteléknek.com – ebook magyarul viszont minden játszmát megnyert. Salander megértette. hogy Palmgren nem avatkozott bele a magánéletébe. amihez ezentúl nem nyúlhatott hozzá. és Lisbeth sosem maradt adósa senkinek. mintha ez elég magyarázat lett volna. mint kétezer korona. és megengedte Lisbethnek. – Pontosan ez az egyik baj – szólalt meg Bjurman. A lány maga fizette ki a számláit. Palmgren könnyedén figyelmen kívül hagyta a vonatkozó törvényeket. Viszont engem választottak gyámodul. hogy vége a boldog időknek. és meg is volt rá az oka. ruhára. mert egy bolond szociáldemokrata volt. Palmgren Lisbeth anyjának a Lundagatanon található lakását albérlőknek adta ki. csak hogy világos legyen. azon a számlán. bár az összeg a vállalt munkamennyiségtől függően ettől eltérő is lehetett. de a társadalom felelősséget vállalt érted és követi sorsod alakulását. Lisbethnek eszébe se jutott nála tölteni a szentestét. hogy ő kezelje megkeresett pénzét. hogy rá nem faragott. hogy új rezsimet léptet életbe. – Félre kell tenned az elkövetkező évekre! De ne aggódj. – Nem. ő pedig havonta mindössze egy meghatározott összeghez juthat hozzá a fizetéséből. mostantól én felelek a pénzedért – magyarázta Bjurman. ezentúl Bjurman ügyvéd fogja kifizetni a számláit. . Elmondta azt is. Ezután hosszasan fejtegette a gyámsággal járó szabályokat és állami rendeleteket. ha elfogadja a teljes állást és vele az összes feladatot. én tízéves korom óta gondoskodom magamról. Úgy gondolta. A Bjurmannnal való karácsony előtti találkozásra Lisbeth alaposan felkészült. hogy azt csináld. hogy Lisbeth bemutassa a számlákat és a nyugtákat minden kiadásáról. amellyel Dragan Armanskij megbízza. amire akarta. és bejelentette. Lisbethnek heti ezernégyszáz korona zsebpénzt szavazott meg élelmiszerre. amelyek Lisbeth számára a társadalommal való kapcsolatot jelentették. Megpróbálta elmagyarázni új gyámjának. Holger Palmgren özvegyember volt. és amíg az leszek. Azért nem faragott rá. valóban nem vagy. ami neked tetszik. így nem volt olyan rengeteg dolga. Nils Bjurman másfajta ember volt.http://www. igaz? Csodálom. ám szerény bevételei dacára Lisbethnek kilencvenezer koronát sikerült megtakarítania a számláján.hunebook. Bjurman első intézkedésének részeként újabb számlát nyittatott Lisbeth neve alatt. de a pénzét sem szórta ész nélkül. A szövetkezeti lakás havi díja valamivel többe került. A negyvenkilenc négyzetméteres lakást eléggé lelakták már. hogy megkönyörüljön rajta ezeken a magányos ünnepnapokon. addig gazdasági és jogi szempontból én felelek érted. – Palmgren hagyta. mindenről gondoskodom! Köszi. és ujjával megkopogtatta a Lisbethről szóló jelentést.

hogy Harriet Vanger esetleg megszökött. és nem rejtőzik el harminchat éven keresztül a hatóságok árgus szeme elől – egy ilyen akció sikerének nagyon kicsi volt a valószínűsége. hogy Harrietet meggyilkolták. a családtagokkal szemben megfogalmazott vádjai fontos részét alkották ennek a históriának. egész fejezetre való tanulmány könnyen a családregény . akkor is habozás nélkül eltapossa őt a cipője sarkával. és hogy valamelyik családtag volt a tettes – valószínűleg másokkal együttműködve. olyan elmérgesedett viszonyokat teremtve. Elvállalta a munkát. hogy nem feltétlenül lesz eltékozolt idő az előtte álló év. hogy az végre valami áttekinthető formát öltött. Az a családtörténet. Az. Egy egész temetőnyire való. mindenekelőtt Henrik Vanger életében. Akár igaza volt az öregembernek. hogy egyszer tényleg megtalálja Harriet Vanger gyilkosát. és a keddi napot teljes egészében a jegyzetei letisztázásával töltötte. egy pillanatra sem fordult meg a fejében – ha egyáltalán meggyilkolták. Lisbeth nem tudta megmondani. és minden szempár a balesetet követő drámai fejleményeket figyelte. Mikael Blomkvist mintegy öt órán át társalgott Henrik Vangerrel. Ezt követően az éjszaka nagy részét. A Henrik Vangertől kapott feladat. Több mint harminc éve hangoztatta nyíltan ezeket e vádakat a családi összejöveteleken csakúgy. csak úgy dőlnének belőle kifelé a csontvázak. Ezenkívül összerakta a Vanger család genealógiáját úgy. Mikael azonban lassan kezdett rájönni. megtámadták vagy egyszerűen valamilyen balesetet szenvedett. Henrik Vanger biztos volt benne. Egy Harriet eltűnését taglaló.com – ebook magyarul Bjurman ezután alaposan kikérdezte a Milton Securitynél végzett munkájáról. Válaszában a Miltonnál töltött legelső hetek feladatait írta le. milyen központi szerepet játszott Harriet Vanger sorsa a család. mint egy éven át a fenekén ülni. Ha Bjurman ügyvéd a kihalástól fenyegetett rovarfajok listáján szerepelt volna. a kíváncsiskodók félrevezetésére szolgált. például Stockholmba. akár nem. Erikának igaza volt. miért hazudott. Elégedettnek tűnt a válasszal. ami a Henrik Vangerrel folytatott beszélgetésekből előtűnt. és nem valami abszurd szerencsétlenségben halt meg. és az úton vagy még később történt vele valami – kábítószerügyletekbe keveredett. mint máskor. mi történt Harriet Vangerrel. drámai módon eltért a hivatalos verziótól. a gyilkosság felderítésének szándéka tiszta őrültségnek tűnt. vagy máshogy tűnt el. Egy év múlva pedig felvehette a honoráriumát. Mikael biztos volt benne. Egy tizenhat éves lány nem szívódik fel csak úgy. Mikael viszont mégsem akarta kizárni annak lehetőségét. Mikael egyetértett Henrikkel. hogy Harriet kétségtelenül akkor tűnt el. prostitúció áldozatává vált. hanem annak megfejtése.hunebook. hogy a lányt kávéfőzésre és a posta szétválogatására használják a cégnél – tökéletes munkakör egy kissé visszamaradt egyén számára. hogy okosan tette. A Vanger családról szóló könyv megírása már önmagában értékes munka lehet – igencsak izgalmas történet bontakozott ki lelki szeme előtt. Mindeközben időről időre emlékeztetnie kellett magát rá. azt az őrült összeget – a szerződést aláírták már. Az ő verziójának abban rejlett az ereje. amelyek nagyban hozzájárultak a konszern gazdasági destabilizálódásához. Bjurman ügyvéd tehát úgy képzelte. A Henrik Vangernek elvégzendő feladat csak színjáték volt. Miután első alkalommal végighallgatta Henrik Vangert. mert gyakorlatilag nem volt vele más feladata. de meg volt róla győződve. Lisbeth ösztönösen hazudott neki. hogy igazi feladata nem a családtörténet megírása volt.http://www. hogy ha valaki kinyitná a Vanger család szekrényét. Valódi jutalma azonban remélhetőleg a Henrik Vanger birtokában levő információ volt Hans-Erik Wennerström disznóságairól. amikor a szigetet lezárták. szabad akaratából. kezdte kapiskálni.

– Hát ezt nem mondhatnám.ibrium. Két fiúgyermeke született. Kétségkívül jóindulatú elgondolás volt. század közepén.hunebook. A Vanger család vagy száz tagot számlált másod-unokatestvéreket is beleszámítva minden irányban. amely köré aztán Hedestad városa épült. ebből tekintélyes norrlandi erdőterületeket vásárolt. Hatalmi csatározásuk több szempontból is fenyegetést jelentetett a vállalkozásra nézve. akkor egészen az 1100-as évekig lehetett volna visszanyúlni a történetben. A NotePad (www.se) programot használta hozzá. és felköltözött a messzi északra. hogy átvegye a birtok igazgatását. Az első Vangersaad az 1800-as évek elején érkezett Svédországba Jean Baptiste Bernadotte kíséretének tagjaként. – Persze. ezért beindított egy szerény méretű bányát. – Ismered a régi örökösödési rendet? – kérdezte azon a délutánon Henrik Vanger. Adrian. Ami a modern időket illeti. A családfát nagy biztonsággal az 1500-as évek elejéig lehetett visszavezetni. Alexandre Henrik nevű unokája rövidítette le a családnevet Vangerre. amelynek rendszerint két árboca van. azaz résztulajdonosa lehessen a vállalatnak. hogy Mikael kénytelen volt egy külön adatbázist létrehozni az iBookjában. . majd megalapította Norrland első fémipari gyárait. Adrián a kontinensről importált ötleteket felhasználva új típusú mezőgazdasági és erdőgazdálkodási eljárásmódokat vezetett be. majd egy szkúnerekből* álló kisebb kereskedelmi flottát hozott létre. Engem is gyakran összezavar. Az idősebb Henrik Vanger kereskedelmi kapcsolatokat épített ki Oroszországgal. Birger és Gottfried között a családi hagyomány szerint kutya-macska barátság dúlt – legendás ellenfeleknek számítottak a családi vállalkozás feletti hatalom és befolyás elnyeréséért folytatott harcban. Aztán potom összegért shareware-ként kezdték forgalmazni a neten. Franciaországban született. amely a Baltikummal. az isten háta mögé. amely biztosítja. Németországgal és az acélipar központjával. ha igaza volt. Egy tényfeltáró újságíró számára kevés ehhez hasonló. Olyan kiterjedt volt a rokonság. a Vangerek franciaországi gyökerekkel büszkélkedhettek. Angliával kötötte össze Svédországot a XIX. Ezért aztán apjuk nem sokkal halála előtt úgy döntött. a stockholmi Kungliga Tekniska Högskolan hallgatói. kiváló helyőrségparancsnok.com – ebook magyarul vezérfonalává válhatott – forrás pedig akadt bőven. akár a családi krónikát tartotta elsődleges feladatának. Vangersaad fia. felbecsülhetetlen értékű technikai segítség létezett. hogy a nevük a holland van Geerstaadból származott.http://www. A program minden családtaghoz saját dokumentumot rendelt. hogy minden egyes családtag részesedjen az örökségből. a norrlandi Hedebybe. Alexandre Vangersaad saját vagyonnal is rendelkezett. de apja biztatására maga mögött hagyta a párizsi szalonokat. valójában nekik köszönheti a nagytőkés Vanger család a felemelkedését. Akár Harriet Vanger esetét. ám * Hosszú. Henrik Vanger igyekezett minél sokoldalúbbá tenni a családi vállalkozást. s bár személyesen nem ismerte a királyt. tíz-tizenöt fős legénységet igénylő hajó. Birger és Gotffried. rivalizálásukkal a vállalat létét tették kockára. a sok éven át tartó. Alexandre Vangersaad katona volt. addig az időszakig. Henrik Vanger nem tartotta kizártnak. Két fiatal műszaki főiskolás srác alkotta meg a programot. hűséges szolgálatáért cserébe 1818-ban a hedebyi birtokot adományozta neki. hogy kialakít egy rendszert. keskeny testű. Erről szólt aznapi beszélgetése Henrik Vangerrel. mind a kettőhöz a családfának és az egyes családtagok portréjának megrajzolása tűnt a legjobb kiindulópontnak. Ő alapította meg a papírgyárat. amikor még Vangersaad volt a családi név.

akik a céget átalakították a modern Vanger-konszernné. Birgernek viszont három fia volt – Johan. Henrik Vanger újabb képeket mutatott. hogy maga mögé állítsa a résztulajdonosok legalább húsz-huszonöt százalékának támogatását. nekem öt százalékom van. A századelőn készült fotókon két erős állcsontú. Henrik Vanger így folytatta: – Gottfried Vanger 1901-ben halt meg gyermektelenül. – Johan Vanger. Marit és Ingrid – voltak az első nők. – Fredriknek – az apámnak – pedig csak fiai lettek. amelyeken ott pózoltak széles karimájú kalapjaikban. – És még ma is érvényes ez a szabály? – De még mennyire! Ha egy családtag el akarja adni a részesedését. 1964-ben halt meg. A konszern főképp a vas. Richard. bár a hétköznapok vezetői feladatait már az ötvenes években átruházta rám. a család zsenije mérnöknek tanult. Johan Vanger lányai. mivel azoknak elvileg lehetett valami közül Harriet Vanger eltűnéséhez. de a tulajdonosi érdekeltségi a férfiak képviselték. de más irányba is próbálta megvetni a lábát. hogy bevezették az általános választójogot. – A másik fivér Fredrik Vanger. hogy legyen némi esélye az eligazodásra ennyi szereplő között. Martiné a részvények tíz százaléka. többek között Martinnak.http://www. bocsánat. Gustav és én. Ő volt az üzletember. Fredrik és Gideon Vanger –. a többiek általában egy vagy fél százalékkal rendelkeznek. mivel a rám eső rész egy hányadát eladogattam. napernyővel a kezükben a dús keblű hölgyek. és mesélés közben megmutatta a különböző szereplők képeit. és három lánya – Sofia. a nagyiparos. A cégvezetés csupa néhány százalékos részesedéssel rendelkező családtagból állt. úgy ahogy van. És ráadásul azzal jár. akik mind az 1800-as évek végén születtek. Greger. az apám. Apám egész későn. hogy Gottfried bátyjának. teszem azt. mint egy generációval azelőtt. – Micsoda liberális engedmény! – Ne gúnyolódj! Más idők voltak azok. Harald tulajdona. . például a textiliparban. Haláláig aktív tagja volt a vállalat vezetőségének. És máris felsejlik előttünk a szövetségek. Az éves taggyűlésen manapság körülbelül ötven családtag vesz részt. Henrik Vanger elővett egy fényképalbumot.com – ebook magyarul ettől kezdve nem nyílt lehetőség külső szakértelem bevonására. kusza szövevénye. lesimított hajú fiatalember volt látható. Mindegy. Középkori elgondolásnak tűnik. ennek keresztülveréséhez muszáj bonyolult lobbitevékenységbe bonyolódnia. Illetve. és több saját szabadalmával járult hozzá az ipar fejlődéséhez. aki Johan találmányaiból pénzt csiholt. Hét százalék a bátyám. A nők azután kezdtek el részt venni a taggyűléseken. Mikael egy A4-es lapokból összeragasztott papírlepedőre próbálta felrajzolni a családfát. Nekik is volt részesedésük. eladta a részesedését és emigrált Amerikába. amint komoly arccal néznek a kamerába. Harald. Összesen öten voltunk testvérek. Lényeg az.hunebook.és az acéliparra épült. Martin követni kíván egy bizonyos elképzelést. frakciók és intrikák sűrű. és ők is szavazhattak. A Hedeby-szigeten 1966-ban megrendezett családi összejövetelen részt vevő családtagok nevét kivastagította. igazából négy leány apja volt. de abban az időben a nők nem számítottak. akik automatikusan bebocsátást nyertek a konszern taggyűléseire. Gideon Vangerrel nem kell foglalkoznunk. Johan Vangernek csak lányai születtek. Johan és Fredrik Vanger voltak azok. – Erről fogalmam sem volt. ahol ma is élnek rokonaink. kizárólag egy másik családtaggal köthet üzletet. – Tiszta őrültség. Egyébként pontosan úgy történt. hogy ha. Johan Vanger 1956-ban halt meg.

Közülük azóta heten elhunytak. bármi történt is Harriettel. Biztosan nagyon dühös volt. Már hajnali fél négyre járt. Otto Falkról. Martin Aronsson. mely szerint Harriet eltűnése mögött kizárólag családtag állhatott. Falknak vajon volt felesége? Östergården gazdája.hunebook. A telefonja azonban továbbra is néma maradt. Gunnar Nilsson – tekintsük alibinek vagy sem – már tizenkilenc éves volt akkor. Végül bosszúsan rakta le töltőtollat. Úgy tűnt. amikor Harriet eltűnt? A jelenlegi „intéző”. A listára másoknak is fel kellett kerülniük. sőt a fia. akik Henrik Vanger szerint. Ettől viszont Mikael is egyre nyakasabb lett. és nem volt hajlandó felhívni Erikát a szerkesztőségben. a Bellmangatanra. nem beszélve Eugen Normanról. nyolcvanegy éves volt. és néhányan nagyon öregek voltak már. Erika láthatta. ő 1966-ra már tiszteletre méltó kort ért meg. Erika egy hete nem válaszolt a hívásaira. Szerda reggel kilenc órakor a Telia emberének kopogtatására ébredt.com – ebook magyarul Mikael nem foglalkozott a tizenkét év alatti gyerekekkel – arra gondolt. Dirch Frode 1962 tavaszán állt munkába Henrik Vanger ügyvédjeként. Mikael mindazonáltal nem osztotta teljes egészében Henrik Vanger elméletét. Voltaképp Henrik Vanger anyját is ki lehetett pipálni. a festőről és a lelkészről. úgy az elmúlt harminchat évben folytatott tevékenysége a pszichopatológia területére tartozott. és apja. Így huszonhárom családtag maradt. Rövid mérlegelés után Henrik Vanger nevét is lehúzta a listájáról – ha a pátriárkának volt köze bátyja unokájának eltűnéséhez. nem árt valahol meghúzni határt. Ha a mobiltelefonon hívta. És ha körülnézünk a szolganép között – vajon kik álltak alkalmazásban. és a hőmérő nem moccant a mínusz huszonegy fokról. Jerker Aronsson is itt lakott a szigeten. és eldönthette. A hírközlési társaság megbízottja beszerelt hozzá egy telefoncsatlakozót és egy ADSL-modemet. nem akar. Magnus Nilsson is a Hedeby-szigeten tartózkodott.http://www. hogy ő az. Harriet közelében. Hosszan tartó hideg ígérkezett. egész neveltetése alatt – nekik milyen viszonyuk lehetett egymással? Martin Aronsson házasember volt? Laktak vajon mások is Aronssonék gazdaságában? Mikael listája körülbelül negyven főre duzzadt. Tizenegykor már működött Mikael internetkapcsolata. Rögtön kevésbé érezte magát mozgáskorlátozottnak. Mikael hazavágyott az ágyába. . hogy akar-e vele beszélni vagy sem. a „gyanúsítottak” csoportjába tartoztak.

– Harmincöt éven keresztül szolgáltam fel Vangeréknél. Fix. aki harminchét évesen.se címre: Szia. senki nem házasodott újra. Azon az őszön Martin Vanger Uppsalában lakott. Amikor Susanne kihozta neki a kávét és a szendvicset. hogy megbocsátasz. hogy feltétlenül kérje ki az ő véleményét is.com – ebook magyarul Elindította a levelezőprogramot. A vallomást udvarias frázisok követték mindkét részről. Azon kevesek közé tartozott. Mikael egy Intelligens hozzászólások címet viselő mappába mentette el a levelet. ha majd egyszer úgy döntenél. Gustav volt az egyetlen kivétel. ahol végzős gimnazista volt. Martin Vanger tizennyolc éves volt húga eltűnésének idején. a többi spam volt. Henrik Vanger nyolcvankettő. Gottfried Vanger. Ulrika Vanger nyolcvankét éves korában halt meg. hogy most már bekapcsolták hozzám a világhálót. de csak késő délután érkezett meg. Johan hetvenkét évesen ment el. És aztán ott volt a tizenhat éves Harriet. Körülbelül egy tucatot mentett el közülük. hogy a Vanger család nem volt rest az utódnemzésben. szóval elérnek a mailjeid. és ringó járással visszament a konyhába. Henrik Vanger másik bátyja. Harriet apja vízbe fulladt lánya eltűnése előtt egy évvel. Mikaelnek nem kerülte el a figyelmét a furcsa mintázat. A két életben maradt fivér sem lógott ki a sorból. A gyermekeket. akiket teljes biztonsággal el lehetett távolítani arról a bizonyos listáról. aki ötvenöt éves korában még nőtlen volt és gyermektelen.berger@millennium. érdekesnek találta. felgyalogolt Susanne Híd presszójához. elmondta. és átnézte az elmúlt héten érkezett több mint háromszázötven e-mailt. testvére. amennyiben érdeklik a nagy leleplezések. egy hedestadi nő. Ő is részt vett a családi találkozón. egy családtag sem vált el. és megkérdezte a férfitól. a legtöbb családi pletykát ismerem – mondta Susanne. A többi korán elhunyt családtag halálát nem betegség okozta. az apát és a lányát. Richard Vanger önkéntesként esett el Finnországban a téli háborúban. tüdőbajban halt meg. . Mikael azt is megállapította. Henrik Vanger elárulta Mikaelnek. vagy levelezőlistákról ékezett körlevél. ezért aztán a húga köddé válásának órájában a híd túloldalán tartózkodott a bámészkodók között. Ebédidőtájt belerakta iBookját a táskájába. Mikael most először vette hasznát a cover storynak./M. hogy a Vangerek általában magas kort érnek meg. kíváncsian mustrálgatta Mikael számítógépét. Nem házasodott meg. gyermeke sem született. hogy min dolgozik. Ricky. és ezért nem hívsz vissza. megér egy látogatást. A szokásos sarokasztalnál telepedett le.http://www. Mikael családi tablójából kitűnt. a demokrat88@yahoo. hogy Henrik Vanger bízta meg egy életrajz megírásával. és mindig a saját útját járta. Mikael tovább nézegette a családfát. hogy Gustav sokat betegeskedett. mindössze harminchárom éves volt. amit kinyitott. unokákat és dédunokákat – akiket Mikael nem tüntetett fel a családfán – beleszámítva Fredrik Vangernek és Johan Vangernek hozzávetőleg ötven kései leszármazottja lehetett. Csak azt szeretném jelezni. Harald Vanger kilencvenegy éves volt.hunebook. hogy a családnak pont ezt az ágát sújtotta annyi szerencsétlenség – a nagyapát. és két újabb sajátosságot fedezett fel. Fredrik Vanger hetvenhat évesen.com címről érkezett és így szólt: REMÉLEM A SITTEN JÓL MEGSZOPOD VÉGRE ROHADT KOMCSI DISZNÓ. Richardnak egyetlen leszármazottja volt életben. majd Susanne arra biztatta Mikaelt. hogy meg tudnál ölni mérgedben. Aztán írt egy rövid e-mailt az erika. Az első e-mail. Martin Vanger. hogy Martinnak van egy külön élő élettársa. Hedeby különben rusztikus egy hely. Henrik Vanger elmondta. Az egyik abban állt. ha párja fiatalon távozott. még akkor sem. hogy a házasságokat láthatóan egy életre kötötték.

Henrik mint magánnyomozó úgy vélte. a helyi újság. Az idős Henrik Vanger kezdettől fogva oly becsmérlően beszélt a családjáról Mikael előtt.http://www. A legidősebb testvér. Cecilia Vanger évek óta külön élt férjétől. elég lehetett ahhoz.com – ebook magyarul Mikael eltöprengett rajta. akik férjhez mentek és szétszóródtak az ország más részein. A másik feltűnő sajátosság a családtagok földrajzi elhelyezkedése és a család ilyenformán való megosztottsága volt. mint arról Henrik Vanger korábban már beszámolt Mikaelnek. ám minden egyéb hétköznapi vonatkozásban működésképtelen család képe bontakozott ki szeme előtt. de mostanra kezdte belátni. Harald és Greger közel álltak egymáshoz. hogy igen korán mindenkinek tudomására hozta. Ilyenkor elvárták tőlük a jelenlétet. hogy vajon mekkora lehet egy ilyen felállás statisztikai valószínűsége. a . amelynek tagjait „különösen figyelemreméltónak” találta. de Henrik Vanger nem tudta megmondani pontosan. hogy az már-már túlzásnak tűnt. és csupán a nyári szünetben vagy a konszern fontosabb gyűlései alkalmából jártak Hedestadban. természetesen olyan formában. hogy megkezdje egyetemi tanulmányait. érzéketlen ember volt. nem volt rá szükség. Henrik Vangernek semmi emléke nem volt arról. Hagyományosan Fredrik Vanger leszármazottai – Henrik Vanger is közéjük tartozott – játszották a vezető szerepet a vállalat történetében. hogy apja valaha is bármilyen apró jelét adta volna szeretetének. de Mikael tudomása szerint még mindig házasok voltak. Richard fellázadt apja ellen. aki a gyereknevelést mindenestül a feleségére hagyta. Az előző napi beszélgetés más szempontból is érdekes. Henrik Vanger mindenesetre számon tartott egy tizenhárom főből álló kört. Uppsala lett aztán náci pályafutásának első jelentős állomása. hogy jelentős mértékben hozzájárult a Vanger-konszern sikeréhez. Malmőben és Göteborgban laktak. hogy Harriet egészen különleges teremtmény. így fenyegetést jelentett valaki számára. Johan Vanger oldalán csak női örökösök születtek. hogy rajta keresztül Henriket bántsák. Az is lehet.hunebook. hogy „a Harriet meggyilkolásának hátterében álló indíték”-ra talán a cég felépítése adhatna választ. leszámítva a nagy családi eseményeket. többnyire Stockholmban. Harald és Greger Vanger is bátyja nyomdokába lépett 1930-ban. Henrik Vanger apja hűvös. Richard Uppsalába költözött. hogy milyen viszony fűzte őket Richardhoz. Henrik egész életében azzal az egy dologgal vívta ki apja elismerését. a Hedestads-Kuriren főszerkesztője. Mikael eleinte arra gondolt. Testi fenyítést ritkán alkalmaztak a családban. hogy két másik fivére is hasonló karriert futott be. hogy Harriet eltűnésével a pátriárka ítélőképessége végképp megingott. vagy külföldön. Gunnar Karlman ugyanis hedestadi lakos volt. hogy azért ne nagyon látszódjanak. Minden túlzás nélkül „férfi” és „női” ágról lehetett beszélni. a gyermek és ifjú Henrik viszont annál többször vált céltáblájává apja megsemmisítő kritikájának. Egy biztos. amelynek okáról soha nem beszéltek a családban. A gyerekek tizenhat éves korukig alig látták apjukat. új adalékokkal szolgált. s jószerével mindannyian Hedestadban vagy Hedestad közelében telepedtek le. hogy Henrik Vanger megdöbbentően józanul és tárgyilagosan jellemezte rokonait. Egy veszekedés után. s ahonnan majdnem egyenes út vezetett a finnországi téli háború lövészárkáig. Egy társadalmi és gazdasági elismertség tekintetében roppant sikeres. a fia. hogy Harriet a céget érintő kényes információ birtokába jutott. S habár mindez puszta spekuláció volt. és követték őt Uppsalába. amelyek térben is eltávolodtak egymástól. Arról azonban hallgatott az öreg. Ingrid Vanger volt az egyetlen kivétel. Önmagában az a tény.

vele tartott a Svédországi Nemzeti Szövetségbe. Harald nem pusztán a sterilizálás híve volt. ami valaha svéd nyelven megjelent. elolvashatod.hunebook. cigányok. és orvosként részt vett a népesség nemkívánatos elemeinek sterilizálását sürgető kampányban: Idézet. Van egy másolatom. 14167: Megállapíthatjuk tehát. aki végül tüdőbajban hunyt el 1955-ben. A bátyám fantáziájában Auschwitz akár Dalamában is megépülhetett volna. Az Új Svédországhoz. amikor az a háború után megalakult. az „Északi Birodalmi Párthoz”. hogy a bátyja az 1950-es években csatlakozott a semmilyen politikai jelentőséggel nem bíró. a tökéletes svéd népfajról alkotott képébe nem illeszkedő emberpéldányok aktív halálba segítése mellett érvel könyvében. nem is akart a Vanger-konszernben dolgozni. Harald Vanger orvostanhallgatóként kezdte meg uppsalai tanulmányait. 2. kazetta. majd a Svéd Oppozícióba. s mikor Henrik átnézte a hagyatékot. Greger Vanger a háború után középiskolai tanárként dolgozott. és elfordult a nácizmustól. a sokat betegeskedő Gustavnak. Vajon milyen más elmebetegségben szenvedtek még? Egyetlen testvérnek kegyelmezett meg Henrik Vanger a szívében. és bizonyos időszakokban ő volt a legjelentősebb anyagi támogatója az áttelelő svéd fasizmusnak. ezeknél ugyanis a mongol befolyás érvényesül! A mentálhigiénés problémával küszködőknek a felszabadulás élményét hozza a halál. . 1937-ben társszerzője volt – hál' istennek álnéven – egy könyvnek. Gustav nem volt kíváncsi a politikára. Egészen Per Engdahl 1990-ben bekövetkezett haláláig tagja volt a mozgalomnak. Henrik Vanger meglepetten Mikaelre nézett. hanem az eutanáziáé – az ízlésének nem megfelelő. Egy ideig a Svéd Fajbiológiai Intézetben dolgozott. igaz? Ledér nők. Az a ház az övé.http://www. hogy a háborút követően nem volt már párttag.com – ebook magyarul fivérek csatlakoztak Per Engdahl fasiszta mozgalmához. Harald Vanger ettől kezdve hűséges követője lett Per Engdahlnak. Mikael megkérdezte Henrik Vangertől: – Ma már csak ketten vannak életben. Egyszóval orvostudományi érveit felsorakoztatva a tömeggyilkosság mellett szónokol egy formailag kifogástalan. de annál betegesebb szektához. maga és Harald. és végezetül az Újsvéd Mozgalomba. Az ő világtól elfordult művészlelkét a legkevésbé sem érdekelte az üzleti élet. hogy fivéreim közül hárman politikai elmebetegek voltak. közvetlenül a hetvenedik születésnapja előtt. 2. kazetta. s szinte azonnal a fajok tisztaságáról és a fajbiológiáról szóló tanok buzgó híveinek körébe csöppent. zsidók – el tudod képzelni. és nemsokára a hedestadi gimnázium igazgatója lett. Idézet. a címe: A népek új Európája Én 1970-ben hallottam a könyvről először. Henrik azt hitte. Henrik Vanger. Miért költözött vissza a bátyja Hedebybe? – 1979-ben költözött haza. 02950: Harald ennél is tovább ment. amelynek haláláig tagja maradt. akadémikus szövegben. – Elég fura érzés lehet ennyire közel lakni egy gyűlölt testvérhez. a Nordiska Rikspartiethez (NRP). a levelezésből tudta meg. Henrik Vanger. Greger 1974-ben aztán meghalt. Minden bizonnyal az egyik legundorítóbb írásmű. Likvidáljuk a mozgássérülteket! Állítsuk meg a lapp népesség terjeszkedését.

tragikomikus operettfigura! De rám is elkerülhetetlenül átragadt az a jövőbe vetett bizalom. – Gyűlöli magát? – Úgy. akkor még Hitler és Sztálin nagy barátok voltak. egy bizonyos Hermann Lobach volt a mindössze huszonegy éves Vanger fiú kísérője és mentora. Uppsalát elkerülte. A náci ember mintaképe.hunebook. És a háború begyűrűzése. es hamarosan rájöttem. Henrik Vanger felütötte az egyik fényképalbumot. fél évszázaddal később még mindig nehéz ezt szavakba önteni. – És miért gyűlöli? – Amiért megházasodtam. sajnálom őt. minden iskolai szünetet a Vanger-konszern valamelyik irodájában vagy igazgatóságán töltött gyakornokként. Ő gyűlöl engem. hogyan kell nyélbe ütni egy üzletet. hitték. hogy valami komoly dolog történt. A szalonban szólt a rádió. az új Európát. Cégünk vagonokat épített a német vasutaknak – kíváncsi lennék rá. valószínűleg egy bombatámadás végzett vele. helyette Stockholmba ment gazdaságtant tanulni. az egyre sűrűsödő bombatámadások dacára az emberek mindezt átmeneti bosszúságként élték meg. de mikor elutaztam Németországba. Szórakoztató. A hamburgi hetek alatt a konszern hűséges német képviselője. soha nem voltam náci. A június 22-ére virradó éjszakán Herman Lobach kopogtatására ébredtem. A politika nem izgatta. – Nem akarlak túl sok részlettel terhelni. ez a két szó illik az akkori közhangulatra. Ezenkívül szövetet adtunk el a németek egyenruháihoz. ami a hamburgiakat akkoriban jellemezte. ez itt Hermann Lobach.com – ebook magyarul – Félreértettél. De most. s hogy Hitler hamarosan megalapítja Neueuropáját. Hermann Lobach pedig pontosan tudta. Németország megtámadta a Szovjetuniót Szent Iván éjjelén. Lobachon látszott. azt hiszem. így aztán Lobach intett a kezével. hogy maradjak csöndben. június 10-én – a világháború kellős közepén – Henriket hathetes látogatásra Hamburgba küldték a Vanger-konszern ottani kereskedelmi kirendeltségére. erről még mesélnie kell. hogy vajon a vagonok egy részét nem irányították-e Lengyelországba. Még mindenki hitt Hitler legyőzhetetlenségében. Szobám a felesége hálószobájával volt szomszédos. Komplett idióta. Hamburg egyik előkelő negyedében. Többet nem sikerült megtudni róla.http://www. és olyan. a cég veteránja. Később kezdtem kapiskálni. A Hamburgban töltött hetek alatt közel kerültünk egymáshoz. hogy keleti front. hogy a béke már közel. hogy a Vanger-konszern számára üzleteket kössön. s megkönnyítette. Henrik Vanger fáradt mozdulatot tett a kezével. Egyre ügyesebben eligazodott a hatalmas családi vállalkozás útvesztőjében. Istenként szerettek volna felnézni rá. Azt hiszem. ahogy mondod. hogy meg is értsek belőle valamit! Henrik Vanger viszonylag korán eltávolodott bátyjaitól. 1941. – Nézd. A párttagság ajtókat nyitott meg számára. . – No. Miután betöltötte tizennyolcadik életévét. Nem gyűlölöm a bátyámat. És szerintem ezért költözött vissza. Félre ne érts. Optimizmus és… elkeseredettség. hogy egész éjjel nem aludt. Megkezdődött a Barbarossa-hadművelet. Hogy élete utolsó éveiben közvetlen közelről gyűlölhessen. Ő volt az egyetlen a testvérek közül. nem létezett. Nála és a családjánál laktam egy elegáns lakásban. vezetékeket a rádiókészülékeikhez – bár hivatalosan nem lehetett tudomásunk arról. 1944-ben tűnt el. öltözzek fel és menjek vele. hogy ez a minta-náci kétségbeesetten igyekszik eltitkolni valamit. Ezt ösztönözte a propaganda is. Lementünk egy emelettel lejjebb az egyik szalonba. akit érdekelt valamennyire az üzleti élet – apja belé vetette minden reményét. mire használják a tőlünk vásárolt termékeket. gemütlich férfi volt. Hitler az én szememben szánalomra méltó.

onnan hajóval Svédországba a Sundon át – nem olyan veszélyes út.hunebook. 1941 nyarán. önhatalmúan azonban úgy döntött. de vallomásában közölte. Lobach rögtön halálosan belé szeretett. hogy Németországnak és a nácizmusnak megpecsételődött a sorsa. hogy megérkeztem Hamburgba. – Hermann Lobach akkor már negyven éve házasságban élt. 1921-ben a szerető leánygyermeket szült Lobachnak. Amikor megkérdeztem. – Először is nem tudott kapcsolatba lépni az apámmal. – Gazdag idősödő férfi. hogy szorul a hurok. mi lett a sorsa. – És aztán? – Négy éven át elvoltak így. és a vacsora felszolgálásánál is segédkezett. ki ez a fiatal házvezetőnő? – Nem. és telitöltötte őket valamilyen röviditallal. – Hogyan? – Addigra megszervezte már az egészet. mikor kopog be az ajtón a Gestapo. amit mond – hiszen Hitler legyőzhetetlennek tűnt –. Csak időkérdése volt. Edith anyját kapcsolatba hozták Hermann Lobachhal. de 1941 nyarán Lobach érezte. És Lobach segített rajta – mert rajongott ezért a házasságon kívül született gyermekért. Másodszor: meg akart kérni valamire.com – ebook magyarul – Hermann Lobach két snapszos poharat vett elő. hogy amilyen gyorsan csak tud. faj árulónak minősült. Aztán felhozta a lányát a szalonba. Edithnek keresztelték a kislányt. s mint ilyen. Henrik Vanger egy rojtos szélű. Mindezt azon az éjszakán mesélte el nekem. így mindjárt más a helyzet. Egy dolgot viszont még nem említettem. Lobach könyörgött. Mi történt aztán? – Edith anyját 1939-ben elfogták. mire föl ez a nagy zaklatottság. hazaküld engem.http://www. elsárgult fotóra mutatott. amikor a zsidóüldözés már jó pár éve zajlott. azon a héten. A Gestapo szökött zsidókat köröző részlege már kereste egy ideje. szegény fiatal nő és egy szerelemgyerek – ez már a negyvenes években sem számíthatott botránykavaró eseménynek – jegyezte meg Mikael. és felvette házvezetőnőnek. hisz tíz évvel azelőtt megszűnt minden kapcsolatuk. Lobach az irodája közelében lakást bérelt a nőnek. aztán egy éjszakai vonattal utaztam volna Koppenhágába. Egy sötét hajú nő profiljáról készült a kép. – Na és hol volt ezalatt a lány? – Mindennap találkoztam vele Lobachnál. Az eredeti terv szerint három hétig maradtam volna még Hamburgban. amit csak elképzelhet az ember – ott. Szegény varrónő volt. csakúgy mint a többiért. hogy egyelőre követi még a történetet. Hamis papírokat szerzett neki. és őrületesen szép. Szemmel láthatóan megrázták a hírek. halk szavú teremtés volt. A legbizarrabb helyen bújtatta kislányát. aki a hamburgi tartózkodásom napjaiban még nem került fel semmilyen deportálási listára. Mikael bólintott. Tündéri. Innentől kezdve csak sejtjük. hogy utasításokat kapjon tőle. az egész szervezkedés titokban maradt előtte. A nő zsidó származású volt. egy-két héttel a hazautazásom előtt. – És Lobach felesége tudta. nem mert a szemembe nézni. és bemutatott minket egymásnak. A nő feleannyi idős volt mint ő. Beismerte a viszonyt. Edith végtelenül félénk volt. 1937-ben. Ő tartotta rendben a szobámat. Lobach tehát egy zsidó leányka apja lett a náci Németország közepén. Vonakodtam elhinni. Tudtak a lányáról. Edith anyja könyörögve fordult segítségért Lobachhoz. s minthogy a jómódú férfiaknak telt az ilyesmire. és a szeretőjévé tette. az apaságot is. Aztán rátért a dolog praktikus vonatkozásaira. de Lobach Németország bukására koccintott velem. – Jól látod. – Ó. húszéves. csakhogy 1919-ben megismerkedett egy nővel. hogy mentsem meg a lány életét. hogy fogalma sincs lánya hollétéről. mindenki orra előtt. Azonnal beidézték egy kihallgatásra. . azt jelzendő. azt felelte. Lobach pedig udvarolni kezdett neki.

ugye? – Igen. hogy munkaadója taknyos örököséért kell felelnie a fedélzeten. 1941-et írtunk! Csakhogy addigra halálosan belé szerettem. A lányt bármikor deportálhatták volna. amiért ő síkraszállt. Most nyilván megkérdezed. – Mert összeházasodott Edithtel? – Azért. Szemében ez fajárulásnak minősült. Megkértem a kezét. mi történt a lánnyal. amit megéltem. Elárultam tehát mindazt. Kilenc óra volt.hunebook. és? – Rémálom volt az az utazás.http://www.com – ebook magyarul még háborús időkben sem. Nem keveset kockáztattam vakmerő tettemmel. az erkölccsel szemben elkövetett árulásnak. Egy júniusi este hagytuk el Hamburgot. amikor megszólaltak a légvédelmi szirénák. vagy új főnökjelölt után nézhet a családban. Edithtel együtt. És hamar kiderült. majdnem a gatyámba vizeltem. ebben az esetben meg kellett volna akadályoznom a kapitányt. – De hát ez az ember őrült! – Ennél frappánsabban én sem tudtam volna megfogalmazni. mielőtt elhagyjuk a német felségvizeket. Beszélgetésünk után két nappal azonban Lobach haladék nélkül vissza akart küldeni Svédországba a Vanger-konszern egyik teherhajójával. . és egyáltalán nem lelkesült az ötletért. Nem túlzok. De csodával határos módon megúsztuk egy motormeghibásodással. Kifelé hajóztunk a kikötőből. Az én feladatom volt megvédeni őt. szörnyű fiatalon. de nem okozott problémát. s az aláaknázott vízen töltött kegyetlenül viharos éjszakát követően másnap délután behajóztunk Karlskrona kikötőjébe. – Gondolom. hogy valami butaságot csináljon. – Igen. Hát ezért utál a bátyám. A hajó kapitányát Oskar Granathnak hívták. – Edithet elbújtatták a fedélzeten a háromszáz konténer egyikében. – De Edith meghalt aztán. ahogy a becsapódások egyre közelebb értek hozzánk. mely éppen elhagyni készült Hamburgot. hogy én meg terméketlen vagyok – nem lehetett gyerekünk. Ne felejtsd el. mert – az ő szavaival élve – elvettem egy mocskos zsidó ribancot. 1958-ban. Veleszületett szívbaja volt. Lobach mindenképpen fel akart lakni arra a hajóra. Végül megadta magát. Természetesen a kikötő volt az egyik legfontosabb célpontjuk. – Mondanom sem kell. ha rátalálnak. Útitervem módosítását a biztonsági szolgálatnak is jóvá kellett hagynia – bevett bürokratikus eljárás. – Sejtem már. Angol bombatámadás érte a várost – a legintenzívebb. apámnak pedig ultimátumot adtam – vagy áldását adja a házasságunkra. Valamivel több mint tizenhat évet tölthettünk együtt. pont mint Lobach az anyjába. a néppel. apám őrjöngött a dühtől.

a ház mögött. de nem hivalkodó képek. és Hedestad belvárosában lakott. – Aki köszöni. Mikael felfedezte. maga köré csavart egy takarót. hogy az adatok helytállóak. – Különben. De aztán inkább felvett még egy pulóvert. de bénító volt a hideg. a hőmérséklet felkúszott a kellemesnek számító mínusz tíz fokig. Mikael lassanként megismerkedett a hedebyiekkel. A vezérigazgató nőtlen volt. a hétvégéket pedig Martin Vangernél töltötte. még a Kirunában letöltött sorkatonai szolgálat alatt sem. A bútorok drága egyedi tervezésű portékáknak tűntek. a kényes ízlésű Christer Malmot minden bizonnyal lenyűgözték volna. hogy taxit hív. majd szétfagyott a házban is. Jávorszarvas-sültet ettek és olasz vörösbort ittak hozzá. abból a fajtából. Martin Vanger ígéretéhez híven saját kezűleg készített vacsorára hívta meg magához. Már az első hedebyi héten bele kellett rázódnia a jégeralsók. és szeretetteljesen megsimogatta Martin Vanger térdét. amit Mikael láthatott. s hiába rakta meg a fakályhát. legalábbis a lakásnak abban a részében. otthonát drágán. Január közepén néhány kegyetlenül hideg napot élt át. de csak idősebb korukra kezdtek el összejárni. Mikael hajlamos volt elhinni. Időnként a sírás határán volt. vastag kötött zoknik és dupla trikók világába. Olyankor megfordult a fejében.http://www.hunebook. A konyhai felszerelés egy hivatásos szakács igényeit is kielégítette volna. hogy összeházasodjanak. és nem látták különösebb értelmét. Eva Hassel. Martin Vanger nem volt pénzszűkében. hogy legyen mivel főznie és mosakodnia.com – ebook magyarul TIZEDIK FEJEZET Január 9. A nappaliban mikrobarázdás lemezjátszó állt a legkiválóbb fajtából. Az ablaktáblák belső oldalára is jégvirág nőtt. és úgy olvasta tovább a régi rendőrségi jegyzőkönyveket a konyhai lócán kuporogva. Eva Hassel kedves. csak hogy tudja. és felszáll az első. amit akkor ad az ember valakinek karácsonyra. beviteti magát az állomásra. Mindennap rengeteg időt töltött tűzifaaprítással a fáskamrában. hogy már évek óta ismerték egymást. fekete és krómozott felületből állt. de velük vacsorázott a barátnője. A berendezés csupa fehér. Mikael utóbb azt is megtudta. ahogy csak bírta. hogy a falakon egyszerű reprodukciók és poszterek függenek. ő a fogorvosom – nevetett Martin Vanger. Később enyhült a hideg. amit az IKEÁ-ban árulnak – mutatós. Martin Vanger villáját egy agglegény álmai alapján tervezték. a hőmérő higanyszála az ép ésszel fel sem fogható mínusz harminchét fokig süllyedt. péntek Mikael isten háta mögött töltött első hónapja a Hedestads-Kuriren szerint emberemlékezet óta a leghidegebb január volt.. A nő fogorvosként dolgozott. Nem tapasztalt soha ehhez foghatót. ugyanakkor praktikusan rendezte be. pontosabban (Henrik Vanger szíves felvilágosítása alapján) a leghidegebb 1942 háborús tele óta. csütörtök – január 31. Mikael rendkívül vonzónak találta. kellemes társaság volt. Egyik reggel elfagyott a vízvezeték.. Az összhatás meglehetősen személytelenre sikerült. valamint egy elképesztő jazzgyűjtemény Tommy Dorseytől John Coltraneig. ha . A szellősen megpakolt könyvespolcokon. de eszébe sem jut beházasodni ebbe a bolond családba! – mondta Eva Hassel. déli irányban közlekedő vonatra. a Nationalencyklopedin kötetei álltak és néhány ajándékkönyv abból a fajtából. Gunnar Nilsson gondoskodott ugyan két hordó vízről.

Aztán érdeklődött. Mindent összevetve Mikael úgy látta. Csak be akartam köszönni.http://www.hunebook. gondosan becsukta maga mögött a dolgozószoba ajtaját. – Tudok róla. Eva Hassel megjegyzés nélkül bólintott. hogy egy ideje már a vállalatcsoport életben maradásáért folytat harcot. Ötvenes éveiben járó. Martin Vanger tudta. Hogy őszinte legyek. mivel Henrik Vangernek dolgozott. Mikael mosolyogva azt válaszolta. – Szerettem volna megnézni.com – ebook magyarul végképp nincs más ötlete. Feltételezése szerint Henrik Vanger gyakran gyötörhette Harriet bátyját különféle elméleteivel. hogy Mikael egy családi krónika megírásán fáradozik. A második hét egyik délutánján kopogtattak a bejárati ajtón. s mielőtt kiment volna az előszobába. hogy már a rokonok neveit is nehezére esik megtanulnia. amikor Martin Vangernek megfelel. Kezet ráztak. Nem osztozott viszont nagybátyja családtagok iránt érzett keserű. Mikael letette a rendőrségi vizsgálati anyagot – alig pár perccel azelőtt kezdte el olvasni a hatodik mappa tartalmát –. hogy ráharapna a témára. Mikael kótyagos fejjel csúszkált haza háromszáz méterrel odébb álló házába. s megkérdezte tőle. hogy a családi krónika megírásakor előbb-utóbb felbukkan a nyomtalanul elveszett családtag története. szőke nő állt a küszöbön. Ez óvatlanság volt a részéről. . hogy vacsoravendége egy általa alig ismert gazdasági újságíró. ám semmi jelét nem mutatta. Cecilia Vanger. Martin Vanger érdekes módon szinte szórakoztatónak találta a család gyógyíthatatlan őrültségét. Kellemes este volt. a férfi ennek ellenére szinte gátlástalanul kiteregette a konszern belső ügyeit. nagyrészt a Vanger-konszern ügyes-bajos dolgairól beszélgettek. nem lelkesedem a gondolatért – mondta a nő. aztán Cecilia a lényegre tért. Egyébként pedig osztotta a volt vezérigazgató véleményét. Miközben szólt a Night in Tunisia. kiféle-miféle vagy. a náci Harald Vanger lánya nyitott és sok szempontból megnyerő nőnek tűnt. Martin nyilván tisztában volt vele. – Szervusz. és Martin Vanger nem csinált belőle titkot. – Hát igen. Nyilván úgy tekintett Mikaelre. miszerint a család tehet a vállalat jelenlegi válságos helyzetéről. Én vagyok Cecilia Vanger. hogy könyvet írsz a családról. a vezérigazgatónak gondjai vannak. Elcseverésztek egy darabig. Voltaképp az ő történetéről van szó. így aztán Mikael magában időt adott neki. kibékíthetetlen dühében. Mikael kávéscsészéket vett elő. hogy rákérdezzen az öreg Vanger megszállottságára. nem érintkezik az apjával. Az első megállapításához elég volt szemügyre venni a hozzávetőlegesen háromezer darabot számláló lemezgyűjteményt. bundába öltözött. hogy visszajöhetne-e majd egy interjúra egy olyan időpontban. Valószínűleg ők ketten többször megbeszélték már a kérdést. Mikael emlékezetébe idézte. Több kör vodka elfogyasztása után váltak el. bár szomszédok. A másodikra már a Martin Vanger derékszíja felett kigömbölyödő testrészből is következtetni lehetett. A témaválasztás meglepte Mikaelt. mint egy családtagra. milyen tisztelettel beszélt róla Henrik Vanger. hogy Cecilia. hogy halad a munka. hogy rájöjjön az ember. Azt is megemlítette az öreg. hajnali kettő körül. Martin Vangernek emlékeznie kellett rá. Martin Vanger csupán két dolog iránt mutatott szenvedélyes érdeklődést az életben: a zene és a főzés iránt. Henrik Vanger bízott meg a feladattal. Többször közel volt hozzá. Nem kellett hozzá túlzott éleslátás. Martin Vangerben különös vegyüléket alkotott a nyers egyszerűség és valami szeretetreméltó báj.

A szomszédom vagy. amit mondani akar. Cecilia Vanger hűvös mosolyra húzta a száját. Előfordulhat viszont. pedig szomszédok vagyunk. – Ellenedre van. amit dokumentálni tudok. tehát ennek megfelelően írok majd róla. Én vagyok a Hedestadi Gimnázium igazgatónője. mondd csak. Itt van például Martin Vanger. – Szóval. de természetesen arról is. hogy Alexandre Vangersaad partra száll Bernadotte kíséretével. hogy házas vagy. képesek rá. Cecilia Vanger nem válaszolt. van már némi elképzelésed arról. hogyan fogalmazza meg. Széttárta a karját. ez tény. hogy nem mindig könnyű családtagnak lenni ebben a famíliában. Ennyi. rokonszenves embernek tűnik. Mikaelnek fogalma sem volt arról. – Azt a megbízatást kaptam. itt van például az apám. és mit nem. te pedig természetesen választhatsz. de nem a család befeketítése. hogy üdvözölj és megigyunk egy csésze kávét. hogy megírjam a családi krónikát. átjöttél.hunebook. Azt firtatta. . hátha tudsz valami érdekes információval szolgálni. – Henrik Vanger arra szerződtetett. hogy emigrálnom kell-e majd a könyv megjelenésekor. hogy miért indult hanyatlásnak ez a birodalom. hogy Henrik mennyit árult el Cecíliának a megbízatásáról. folytathatok veled bizalmas beszélgetést is… off the record. Cecilia bosszúsan forgatta a szemét. hogy hajlandó vagy-e felelni egy-egy kérdésemre vagy sem. hogy könyv készül a Vanger családról? – Nem azt mondtam. hogy árnyaltan lássanak. – Aha. Akkor szeretnék tőled kérdezni valamit. hogy ez a mostani off the record? – Igen. Az akkor egy interjú lesz. újságírók nevezitek? – Hogyne! – És akkor jól gondolom. hogy mit ellenzék. hogy a felszínre ne kerüljön sok kétes ügy. mennyire szorgosan szemezgetsz majd a válaszaimból a megírandó munkádban? Beszélgethetek veled anélkül. Ezenkívül tudom. Több családtagról igen határozott nézeteket vall. A történet azzal kezdődik. hogy írjak egy könyvet egy történetről. Évente egyszer-kétszer találkozom vele. Én ahhoz tartom magamat. ahogy ti. Elgondolkozott rajta. – Az idős náci? – kérdezett rá Mikael. A Vanger-birodalom évtizedeiről szól majd a könyv. ha a családtagokhoz fűződő viszonyát nézzük. – Az apám bolond. ha ez a helyzet. – Rendben. – Jó volna megtudni. – Miért kerülöd? – Ácsi! Mielőtt egy csomó kérdést szegeznél nekem. hogy Henrik Vanger kedvel téged. De mindig jelezni fogom előre. Mikael a nőre nézett.http://www. tanár vagy… – Még annál is rosszabb. Egy ilyen elbeszélésben szinte elkerülhetetlen. – Úgy hallottam. És persze. – Bocsánat. hogy egy szép napon bekopogtatok hozzád. De gondolom. de férjedtől külön élsz… ezzel nagyjából ki is merült minden tudományom. – Nem hinném – felelte Mikael. s hogy milyen ellentétek feszülnek a családtagok között. mit akarhat valójában.com – ebook magyarul – És a derék Henrik pedig nem nevezhető semlegesnek. és megkérdezlek egy bizonyos eseményről. Ezenkívül úgysem számít. és nem gyúnyrajzkészítés a szándék. – Az emberek különbséget tudnak tenni bizonyos személyek között. hogy beszélgethetsz velem rettegés nélkül. vele találkoztam már. a vége pedig itt ér véget a mában. hogy rettegnem kelljen ettől a kiszolgáltatottságtól? Mikael nem válaszolt rögtön.

s a magyarázat oly egyszerű és hétköznapi.hunebook. – Ezt Henrik Vangerrel kellene megbeszélned és nem velem – felelte Mikael. hogy Henrik lökött? – Félre ne érts! Henrik az egyik legkedvesebb. – Milyen komolyan foglalkozik majd a könyv Harriet Vangerrel? Mikael az alsó ajkába harapott. – Köszönöm – felelte Mikael. Cecilia Vanger egyike volt annak a néhány személynek. ahol Henrik a gyűjteményét tárolta. és ahogy Henrik . akit ismerek. hogy valami baleset érhette. Körülbelül ennyi anyag gyűlhetett össze Henrik nyomozása során a hosszú évek alatt. el is fogom őket olvasni. válaszolt. – De ugye. az apám vagy a nagybátyám. Szívesen látlak egy kávéra.http://www. bizony üresen álltak a polcok. Akár egy fejezet is kerekedhet belőle. – Szerinted mi történt vele? – Ez most az interjú része? – Nem – nevette el magát Mikael. Harriet Vanger anyja hetvenöt éves volt. ami ha másra nem is. Henrik Vanger életére nagy hatással volt. Cecilia ismét szomorúan elmosolyodott. felvette bundáját. legjózanabb ember. és soha nem lesz vége. Mikael eltűnődve. mi történt Harriettel. hogy elámulunk rajta. hogy vajon te is lökött vagy-e. De azt hiszem. – Igen. Mosolyogva Mikael felé fordult – a férfi most először látott valami melegséget a mosolyában –. ha kedved szottyan. nem tudom. nem Harriet eltűnése körül kutakodsz? – Miből gondolod? – Hát ott van például az a négy hatalmas kartondoboz. – Mennem kell. mozdulatlanul ült a konyhaasztalnál. Nagyon kedvelem őt. És amikor a minap bekukucskáltam Harriet régi szobájába. – Én pedig arra lennék kíváncsi. Hiszen Harriet tényleg eltűnt. Cecilia Vangert nem ejtették a feje lágyára. akkor egyszer sem. ki az őrültebb. Egy kis hezitálás után azonban könnyed hangnemben válaszolt. De belebolondul ebbe az ügybe. Hogy te vetted-e be a maszlagot vagy te járatod Henrikkel a bolondját? – Azt akarod mondani. bár őt néha félrevezetik a megérzései. mindezt azonban nem lehetett elmondani Isabella Vangerrel kapcsolatban. Esténként általában otthon találsz. Évek óta mérgezi az életünket. hiszen egy tragikus eseményről van szó. aztán intett és kilépett az ajtón. – Puszta kíváncsiság. akinek kivastagította a nevét a listán. amit Gunnar Nilsson cipelt át ide. – Henrik persze valóban sokat mesélt Harriet eltűnéséről. Aztán még a nő után kiáltott: – Nem feleltél arra kérdésre. – Az igazat megvallva. Ha ezerszer nem tárgyaltam meg vele Harriet eltűnését. Cecilia Vanger megállt az ajtóban. Martin szerint is. – Fogalmam sincs. – Néha nem tudom eldönteni. A Cecilia Vangerrel kötött ismeretség végeredményben kellemes élményt jelentett Mikael számára. és mivel érdekelnek a dokumentumok és Henrik feljegyzései. Harriet eltűnése idején Cecilia Vanger is a szigeten volt. Hirtelen felállt. – Csakhogy a bolondságának valóságos oka is van. Rokonszenves vagy.com – ebook magyarul – Parancsolj. majd anélkül. hogy Mikaelre nézett volna. ha valaha kiderül. ami nem volt semmilyen interjú része. Én viszont annyira belefáradtam már ebbe a rohadt históriába.

Az ütésnek alig volt ereje. Amikor felnézett. még mindig ragyogóan szép volt. Mikael vitt magával egy jegyzetfüzetet. egy kicsit emlékeztetett Lauren Bacallra*. ő kiáltott oda Mikaelnek. Henrik Vangert látta meg dolgozószobája ablakában. amikor egy reggel Mikael összetalálkozott vele útban Susanne Híd presszója felé. Az öregember kávéscsészét tartott a kezében. ha mások beleütik az orrukat a magánéletembe. Isabella Vanger hirtelen felemelte a botját. hogy esetleg ellenállásba ütközik. de a nő mintha észre se vette volna. akivel aznap találkozott. s a fogójával mellbe bökte Mikaelt. Odament hozzá. – Ahhoz magának semmi köze! – Mihez? A megbízáshoz. Mikael körülnézett. A többiről tárgyaljon Henrik Vangerrel. Morell minden egyes kérdésre úgy válaszolt. intuitív megérzés. milyen ember lehet Morell. amit most ironikusan koccintásra emelt. és arra a következtetésre jutott. és feltenni az egyetlen lényeges kérdést: volt valami a nyomozás során. akit Henrik Vanger szerződtetett a Vanger családról szóló könyv megírására.com – ebook magyarul Vanger leírta. fiatalember! Jöjjön csak ide! A parancsoló hangot nehezen lehetett félreérteni. hogy körbetrappoljon a csalitban. és még annál is lassabban beszélt. és elmagyarázta Morellnek. . mintha nem értené. – Előrenyújtotta a kezét. a negyvenes évek egyik legnagyobb sztárja. – Ne tegyen úgy. – Isabella Vanger vagyok – mutatkozott be a nő. Én vagyok az az alak. és keresztülszelte a havas tájat. amit hajlandó lenne vele megosztani? Mivel Morell Henrik Vangerhez hasonlóan harminchat éve törte a fejét a rejtélyen. – Halló. Karcsú alakját perzsáin inda takarta. – Maga az az alak. mint egy idős tanár. Úgy nézett ki. Mikael egyetlen utazást tett az első hónapban. hogy Gustaf Morell főfelügyelővel töltsön egy délutánt. s egy fekete botra támaszkodott. ahol Morell végleg * Szül: 1924. hihetetlenül mutatós nő. mint egy kígyó. Isabella Vanger sétájából tarthatott hazafelé. Hiszen most ő volt az új fiú. lassan mozgott. aki családunk ügyes-bajos dolgai körül szimatol? – Valahogy úgy. inas öregember volt.http://www. Tíz kérdést írt le előre – a nyomozati anyag olvasása közben felmerülő gondolatait. egynapos kirándulásra ment a Siljan-tó egyik öbléhez. vagy ahhoz hogy elfogadtam? Az előbbi véleményem szerint Henrik magánügye. amerikai filmszínész. A vizsgálati anyagok alapján megpróbálta elképzelni. hogy csak őrá gondolhatott a nő. Mikael mégis elképedve hátrált egy lépést. megállván az útkereszteződésnél. amit nem vetett papírra – valamilyen spekuláció. Mikael még egy ideig ott állt földbe gyökerezett lábakkal s olyan arckifejezéssel. és folytatta a sétát hazafelé. Mikael csak fáradtan legyintett egyet. hogy a kérdések valójában csak ürügyül szolgáltak ehhez a látogatáshoz. mint egy idősödő vámpír. – Jó napot! Mikael Blomkvist. aki jött. de mérges. Mikael felkészült rá. miről beszélek! Nem szeretem. Végül Mikael félrerakta a jegyzetfüzetet. Kölcsönvette Dirch Frode Mercedesét. mintha egy életre kelt képregényfigurával találkozott volna az imént. – Jó. mert igazából szeretett volna elbeszélgetni a nyugalmazott nyomozóval. és elindult a Híd presszó felé. Én nem fogom beleütni az orromat a magánéletébe. a férfi. fején hozzáillő prémsapkát viselt. az utóbbi pedig az enyém. – Tartsa magát távol tőlem! Azzal Isabella Vanger sarkon fordult.hunebook.

Hogyne lennének elképzeléseim. – Mikael. Persze. esetleg megpróbálta megzsarolni. ki gyilkolta meg. Harriet nagyon jól tudta. Önmagában ez nem jelent semmit. hogy többször is beszélt a kérdéses férfival.com – ebook magyarul eltévedt. de olyan haloványan körvonalazódtak. szúr. Magnus Sjögren. és abban sem volt biztos. Cecilia Vanger is megéri a pénzét. gátlástalan teremtés a javából. annyira illékonyak. hogy a legtöbb gyilkosságot férfiak követik el. ha arra kerül a sor. végtelen sok időt szenteltem az ügy megfejtésének. hogy a lány… hát igen. Van olyan szál. beszélni akart vele. – Van egy apró részlet. Na. Sofia Vangernek a lánya. de aztán hirtelen elhatározásra jutott.http://www. aztán válaszolt. hogy le akarja-e leplezni. Tegyük fel csupán a példa kedvéért. – Sara Henrik egyik unokatestvérének. Ez a baj. De annak idején Malmőben lakott. A tettes elrejthette a holttestet. Ha mondjuk hónapok óta tudott már a dologról. hogy a kérdéses személy férfi? – Egyszerűen a statisztikai adatok azt mutatják. rögtön megértenénk mi történt. az illető félt. – Elköltözött? . Harriet a gyilkosság előtt felkereste Henriket a dolgozószobájában. számító gyilkossal van dolgunk. hogy Harriet felfedezett egy sikkasztást. Greger. – Ő az egyik. Morell nagy műgonddal megtömte pipáját. mint a fullánk. ezt elmondta a gyilkosának. Ez az egyetlen logikus magyarázat. – A gyilkosságot spontán módon követték el. De nem fedezte fel semmi jelét az ellenségességnek. nincs és nem is volt meg soha az indíték. Ha ismernénk az indítékot. – Henrik éppen családtagokkal volt körülvéve… – Igen. hogy Harriet majd elmesél valamit Henriknek. A bátyja. Birger és Cecilia. – Miért mondta azt. kifecseghet valami titkot. azt is tudnánk. Ebben megegyezik a véleményem Henrikével. a gyilkos rájött. hogy nem is igazán tudom megfogalmazni őket. – Isabellához már volt szerencsém. a Vanger rokonság eldicsekedhet néhány igazi boszorkánnyal is. Azután is megszállottan folytattam a munkát. Valamilyen különös indokkal ölhették meg. De nincs egyedül. Utólag furcsának tartom ezt a viselkedést. vagy megsajnálta. Ha megtalálnánk. hogy valaki kapva kaphatott az alkalmon a baleset idején előállt kaotikus helyzetben. Morell elgondolkozott egy kicsit. az aztán egy kellemetlen. ezenkívül nem sikerült nála semmilyen indítékot találnom. – Ebben az esetben hidegvérű. – Világos. aki azután kétségbeesésében agyonütötte. és semmilyen nyomot nem tudok mondani. az egyik unokatestvérének a fia. aztán egy későbbi időpontban eltakarította az útból. – Akárhogy csűrjük-csavarjuk. De az indítékra nem sikerült rájönnünk. meggyújtott egy gyufát. Henriken kívül négyen tartózkodtak a szobában. Sara Sjögrennel találkozott már? – Mikael a fejét rázta. előfordulhatott. valamint Harald Vanger két gyereke. amit nem sikerült végig felgöngyölítenie? Gustaf Morell fáradtan nevetgélt a kérdésen. mennyire lefoglalta Henrik Vangert a sok lézengő rokon. és ki volt érte a felelős. meggyilkolták. Szerintem Harriet fenyegetést jelentett valaki számára. miután elköltöztem Hedestadból.hunebook. amit ne göngyölítettem volna föl. – Maga szerint mi történt Harriettel? – Azt hiszem. – Sokáig nagyon intenzíven dolgozott ezen az ügyön. Úgy értem. amikor a sziget átfésülésével voltunk elfoglalva. nem őrült indulatnak vagy szexuális erőszaknak esett áldozatául.

micsoda gonoszság kellett ehhez. A Harriet körüli rejtélynek a mai napig rabja vagyok. hogy megállapítsa. – A gyilkossági nyomozás valószínűleg a világ legmagányosabb szakmája. Nem tudni. aki nem bírja kiverni a fejéből az áldozatot. Szegény Torstensson volt a helyszínre érkező első nyomozó. Aztán előléptettek. akit megbíztak az eset felderítésével. elmosolyodott. Ebben még nincsen semmi különös. az elkeseredettségen. hogy Alexander jelenleg a Nyugat-Indiákon tartózkodik. és nem tud lemondani arról. hogy meggyilkolták. – Rettenetes! – Ahogy mondja. – Az én Rebecka-ügyem pedig Harriet. Végül egyetlen személy marad. Tudja… így van ez. Egy megoldatlan gyilkossági ügy azonban nyugtalanító. gyilkosa előbb összekötözte a végtagjait. és a pályám végéig a gävlei rendőr-főkapitányságon dolgoztam. de aztán ők is túlteszik magukat a bánaton. Amikor éppen nem adtak neki munkát a helyi csínytevők. A tettes nyomtalanul felszívódott. Greger fiaként. Harriet eltűnésekor Alexander húszéves volt. a vakációi alatt. Technikailag be sem tudjuk bizonyítani. De Gävlében is folytattam a kutatást Harriet után. – Az is egy eltűnt lány volt? Morell főfelügyelő egy pillanatra elcsodálkozott. azóta felújított faházban lakott. Rövid időre elhallgatott. és a Rebecka-ügyön elmélkedett. hogy igazságot szolgáltasson neki – a rendőr. úgy mint azelőtt. . Az egyikük. bizonyos Torstensson – sok éve halott már – évről évre visszatért ehhez az esethez. Az áldozat hozzátartozóit eleinte borzasztóan felzaklatják és kétségbeejtik a történtek.com – ebook magyarul – Igen. mindig elővette a mappáit. hogyan halt meg. emésztő gondolat. Mikael Henrik Vangertól tudta. Vannak azonban történetek. Miután rájött. A rendőrnyomozó lelkét akartam illusztrálni a példával. A legközelebbi hozzátartozóknál hosszabb ideig tarthat a folyamat. Egy 1900-as évek elején épült. a harmadik báty. Valamikor a negyvenes években megtámadtak egy hedestadi nőt. bemásznak a bőre alá. pedig Stockholmból is érkeztek szakértők.hunebook. amelyek nem engedik el többet az embert. Torstensson soha többé nem bírta elengedni az esetet. iszonyatos kínokat állhatott ki a szerencsétlen. ahol kedvenc időtöltéseinek áldoz. Henrik lesújtó nyilatkozata mögött Mikael komoly vitákat sejtett. – Gondolom. de előbb-utóbb – néhány héttel vagy hónappal később – az élet visszatér a régi kerékvágásba. A szabadidejében. Ezt a Rebecka nevű lányt a lehető legkegyetlenebb módon ölték meg. Pályája során minden rendőrnyomozó találkozik legalább egy ilyen esettel. és a szigeten tartózkodó rokonok körébe tartozott. milyen sokat beszéltek a kávézóban az idősebb rendőr kollégák a Rebecka-ügyről. A Rebecka-ügy Harriet Vanger születése előtt történt. De képtelen vagy szabadulni a gondolattól. – Hát persze. megerőszakolták és meggyilkolták. minden rendőrnek megvan a maga megoldatlan esete. De nemcsak ő. Nála még azt sem tudni. 1963 és 1968 között szolgáltam ott.http://www. akikkel Mikael nem találkozott. Nem ezért hoztam fel. miután megtalálták a holttestet. és fejét bedugta egy nyitott tűzhely izzó széndarabjai közé. A Vanger család tagjai közül hárman laktak még a szigeten. a vitorlázásnak és a semmittevésnek. A Hedestadban töltött évek alatt jól emlékszem. Egyelőre azonban beérte annyival. Alexander Vanger 1946-ban született. Képzelje el. Nem vagyok hedestadi. – Nem. – Érthető. mennyi idő elteltével halt meg a lány. réges rég elévült már. Minden megy tovább. ebben Henrik Vanger is játszott némi szerepet. hogy Mikael igyekszik valami kapcsolatot találni a két ügy között.

Bosszantó módon Gunnar Nilsson Mikael háza előtt sem tudott havat kotorni a traktorával. és hol az egyikben. Az idős nő a házi betegápoló szolgálattól jött. Rendszerint teli bevásárlószatyrokkal megpakolva küzdötte magát keresztül az eltakarítatlan hóbuckákon át a bejáratig.http://www. az „intéző” Mikael kérdésére csak a fejét rázta. – Remek – felelte Mikael különösebb lelkesedés nélkül. ahogy lefekvéshez készülődött. A konyhaasztalnál ült és a vörhenyes macskát simogatta. Greger Vanger özvegye. Mikael Helen Nilssontól azt is megtudta. hol a másikban aludt. hogy a letöltendő idő egy kis hányadát nagy valószínűséggel elengedik majd. A Rullåkeri Fogház lakóit kevésbé súlyos bűnökért ítélték szabadságvesztésre. Elmondása szerint többször is felajánlotta Harald Vangernek. hogy eltakarítsa a havat. Sokszor olyan Mikael által kialakított elméletekről vitatkoztak. mivel a kerti kapun nem fért volna be a jármű.hunebook. Gunnar Nilsson. Január közepén Mikael Blomkvist megkérte ügyvédjét. Az első hónapban nyomát se látta Mikael az öreg fajbiológusnak. Mikael képzeletében Harald Vanger alakja kezdett egyre inkább egy gonosz Gollamra emlékeztetni. Vakmerő tettének az lett az eredménye. hogy csak egy kurta beszélgetés erejéig találkoztak. A komor épület az elhúzott sötétítőfüggönyökkel ablakaiban szinte vészjóslóan festett. Mikael sétái alkalmával többször úgy látta. mikor kell leülnie a három hónapos börtönbüntetést. A falu életére sajátos módon a távolmaradása nyomta rá bélyegét. hogy a macska a Tjorven névre hallgatott. míg Gunnar Nilsson kénytelen volt visszavonulót fújni. aki a függönyök mögül kémleli a falu többi lakójának életét. és fogvacogva bebújt az ágyába.com – ebook magyarul Alexanderrel együtt élt nyolcvanéves édesanyja. és senkihez sem tartozott igazán. és addig veszekedett vele. és ilyenkor Mikaelnél töltötte az éjszakát. Gerda. Harald Vanger háza állt a legközelebb Mikael szállásához. Szeretett volna minél előbb túl lenni rajta. máskor órákig eldiskuráltak Harriet eltűnéséről és Henrik Vanger nyomozásának részleteiről. melyeket Henrik Vanger kapásból elvetett. hogy betegye a lábát a telkére. Mikael még egyszer sem látta. Reggelre valaki szorosan összehúzta a függönyöket az ominózus ablakban. Az állat fel-felbukkant a ház előtt. Mikael mindvégig törekedett a tárgyilagos . Harald Vanger hazaköltözésének legelső telén Gunnar Nilsson mit sem sejtve felment traktorával a ház elé. de Harald Vanger senkinek nem engedte. Egyszer késő éjszaka. Több mint húsz percen keresztül állt a kis fénysugár bűvöletében sötét konyhája ablakában. a beteg asszony ideje nagy részét az ágyban töltötte. hogy Harald Vanger őrjöngve rohant ki a házából. Harald Vanger valamiféle láthatatlan. a hídon túlról. Mikael majdnem minden délután felkereste megbízóját. Itt csak a hólapát és a kétkezi munka jelentett megoldást. mintha megmozdulna a függöny az egyik ablakban. Alig egy hét egyeztetés után megszületett a döntés: Mikaelnek március 17-én kellett jelentkeznie az Östersund közelében található büntetés-végrehajtási intézetben. hogy elkotorja a havat a háza előtt. hogy derítse ki. Megesett. mint hitte. Mikael ügyvédje azt is közölte kliensével. A dolog egyszerűbben ment. A harmadik családtag természetesen Harald Vanger volt. Körbejárkált a szigeten álló házak között. ám mégis állandóan jelenlevő lény volt. Egyetlenegyszer. mint a többi ház előtt szokta. az egyik emeleti ablak függönyrésén kiszűrődő lámpafényre lett figyelmes. és hermetikusan elzárt odújában rejtélyes dolgokon mesterkedik. aztán hagyta az egészet. Harald Vangerhez naponta egyszer látogató érkezett.

A hívás olyan váratlanul érte Mikaelt. Készíts egy listát a hirdetést visszamondókról. Ne is mondj semmit! Inkább bocsásd meg. és nem hívtalak vissza! Nem boríthatnánk rá fátylat? És ahhoz mit szólnál. és elrejtőzik egy messzi kis faluban. de… – Tudom. Épp ellenkezőleg – az egész problémakört próbálta hárítani. – Várd ki a végét! Erika fáradtan felnevetett a vonal másik végén. mint egy kártyavár. Ráadásul Erika is hiányzott neki. ha nem találunk új hirdetőket. ha elmerészkednék odáig? – Gyere! Akár már holnap! – Vigyek magammal puskát a farkasok ellen? – Dehogy! Majd felfogadunk néhány kutyaszános lappot. Jó? Mikael egyik pillanatról a másikra sokkal elviselhetőbbnek érezte az életet. Ez van. amelyek tartalma miatt annak idején bíróság előtt kötött ki. Felemelte a telefonkagylót. nekem most… – Ó. hogy nem kezd-e ő is ugyanannak a megszállottságnak a foglya lenni. A beszélgetés húsz percig tartott. hogy válaszolni sem bírt. már ami a feladatát illette. a legközelebbi számi falu legalább ötszáz kilométerre van innét! Erika nem válaszolt. Erikának majdnem egy hónapjába telt. míg túltette magát elkeseredett haragján. mélabú és cselekvésképtelenség lett rajta úrrá. Na. illetve saját helyzetén kezdett el elmélkedni. hogy egyre inkább magával ragadja ez a kirakós játék. és szorosabban tekerte maga köré a takarót. Még utazása előtt megígérte Erikának. – Micke… osztottam-szoroztam.http://www. Ricky. ám a Hedestadban töltött első hónap után odáig sem jutott. Henrik Vanger január végére olyan elhatározásra jutott. ahol kísértetekre vadászik. és egy stockholmi számot tárcsázott. közben azonban érezte. Egy január végi estén fél tízkor telefonált. amivel magát is meglepte. . – Szia. Mikor jössz? – Péntek este. – Erika. Egy nap majd bemutatjuk őket egy jó kis riportban. mint az öreg Vanger. – Hát tényleg ott akarsz maradni? – kezdte üdvözlésképpen. blablabla. Aztán elmosolyodott. – Aha. Egyikük sem indokolja meg őszintén. Szakmai karrierje összedőlt. hogy kidolgoz egy valamelyest használható stratégiát a Hans-Erik Wennerström elleni harchoz. mesélj valamit! A hirdetőink kétharmad része oda. hogy undok némber voltam. Neked is ki kellene próbálnod! – Igazán? És mitől lett olyan vonzó a világ végén lakni? – Az előbb például jéghideg vízben moshattam fogat. Úgy kell neked! Különben itt Stockholmban is piszok hideg van. te már csak meg tudod állapítani onnan a messzi Lappországból! – Erika.com – ebook magyarul távolságtartásra. és szinte kizárólag Mikael Blomkvistről szólt. azok megvédenek. ősszel lehúzhatjuk a rolót. amikor Wennerströmön. erre fogja magát. kiegyensúlyozott állapotban. hogy kinyissa a régi mappákat. Nyilallnak a fogaim. Sejtése szerint Mikael Blomkvist nem mindig volt elég nyugodt. Henrik Vanger visszafogott aggodalommal kísérte szemmel nyomozótársa színeváltozásait.hunebook. hagyd el! A man's gotta do what a man's gotta do… és így tovább. A tisztánlátás pillanataiban átsuhant fején a gondolat. Minden alkalommal.

és újabb kérdéseket tett fel. Erika kora délután indult. és a padlóra meredt egy darabig. Nilssonék természetesen örömmel felajánlották a parkolási lehetőséget. Émelygő gyomorral távozott Bjurman irodájából. Milyen gyakran létesítesz szexuális kapcsolatot? Hébe-hóba. álljunk csak meg egy pillanatra… Kipróbáltad már az análszexet? – Nem. általában háton. azután összeölelkeztek. Báránybordát ettek tejszínes burgonyával – szörnyű kalóriadús táplálék –. Amikor újra felnézett. Mikael vacsorát főzött. Bjurmannak azonban kapóra jött. Mikael kritikus szemmel végigmérte a hólapátot. ártatlan válaszokat adott neki. elég széles-e az ágy ahhoz. megjegyzéseket tett az ötvenes évekből ottmaradt Rekordmagasinet számokra. ezért inkább lesütötte a szemét. amíg meg nem szólal. kicsit flúgos programozót. aki az iroda titkárnőjeként mutatkozott be. Ez alkalommal Lisbeth nemi élete került napirendre. Mi a kedvenc pozitúrád? Uhmmm. A lány szerint a téma egyértelműen a magánéletének részét képezte. Most azonban nem volt már ott a pézsmaillatú. A Nils Bjurman ügyvéddel esedékes találkozás elmaradt. melyek beleillettek a hivatalos személyiségrajzába.com – ebook magyarul A bejáratig vezető keskeny ösvényt leszámítva közel egyméteres hó borította az egész telket. neki enyhe alkoholszaga volt.hunebook. aki mindig úriemberként viselkedett. abban a pillanatban az irodában. úgyhogy inkább szűkszavú. úgyhogy sietősen hazafelé vették az irányt. Újabb kihallgatás következett. Néhány másodpercig óvatosan tanulmányozták egymást. Palmgrennek eszébe sem jutott volna feltenni ilyen kérdéseket. ezt Bjurman úgy értelmezte. A látogatás után már tudta. Szereted az orális szexet? Na. de Erikának nem fűlt a foga a Millennium-témához. hogy megkérdezze. alakja ott született meg. így megpróbálta erőszakosabban kicsikarni a válaszokat. és beleolvasott a dolgozószobában tárolt mappákba. nem válaszolt az ügyvéd kérdéseire. Ez utóbbi sokkal tovább tartott. ha az embert fenékbe dugják – de hogy a francba képzeli. aztán átment Gunnar Nilssonékhoz. áttették másik időpontra. Először csak csöndben ült. és vörösbort ittak hozzá. hogy Lisbeth is ott van. miközben Erika körbenézett a házban. sokáig szórakozottan lapozgatott a papírjai között.http://www. és senkivel nem akarta megtárgyalni. Tudta jól. és motormelegítőt is tudtak adni. Hazament. A korábbi találkozókon mindig egy pézsmaillatú nő nyitott ajtót. hogy mindketten elférjenek rajta. beállhat-e Erika a BMW-jével az ő udvarukra látogatása ideje alatt. szerintem nem valami felemelő. Magnus puszta kitaláció volt. dupla garázsukban bőven volt hely. és hat óra körül érkezett meg Hedeby-be. hogy az ügyvéd nem fog tágítani. aztán egyszer csak mintha hirtelen feleszmélt volna. Salander rájött. Bjurman rávigyorgott az íróasztal mögül. hogy rosszul játszotta szerepét. Helyette inkább Mikael hedebyi munkájáról és közérzetéről beszélgettek vagy két órán keresztül. hogy élete mostantól kezdve drámai fordulatot vett. Készületlenül érte a találkozás. hogy tekintete elárulta volna érzelmeit. ő vagy te? Én. Használtok gumi óvszert? Persze – hallott már a HIV-ről. Ki kezdeményez. Megemlítette Magnust – az elmondása szerint vele egykorú. Végezetül kipróbálták. egészen pontosan ugyanazon a pénteken délután öt órára. hogy a lány félénk. A kivilágított templomot leszámítva nem sok látnivaló volt házon kívül az esti sötétségben – záróra volt a Konsumban és Susanne Híd presszójában is –. moziba vitte. viszont mindig . hogy ilyeneket kérdez tőlem?! Ez volt az egyetlen eset. Mikael igyekezett felvenni a fonalat. Bjurman eresztette be. hogy kifakadt a szeánsz alatt. Leültette Lisbethet az egyik székre. és időnként ágyba bújt vele. Lisbeth Salander azonnal rájött. éretlen vagy valami rejtegetnivalója van.

http://www. Mondani sem kell.com – ebook magyarul rendelkezésre állt. Lisbeth érezte. hogy egy serious pain in the ass. a lány elég ritkán élt ezzel a lehetőséggel. . Bjurman ügyvédről ezúton bebizonyosodott.hunebook. hogy még komoly bajok lesznek vele. ha Lisbeth szeretett volna megtudni tőle valamit.

Néhány kilométerrel odébb kerítés állta útját az erdőnek ott. Mikaelt meglepte. és olyan kedélyesen elcseverésztek. hogy amennyire a sajtóközleményekből kiderült. kedd Szombaton Mikael és Erika sétálással töltötte azt a néhány világos órát napfelkelte és naplemente között. hogy Erika gyerekkora óta. sütött a nap. és intett nekik.com – ebook magyarul TIZENEGYEDIK FEJEZET Február 1. Mikael tanúja volt. Ezzel Erika is egyetértett.. Erika legkiválóbb tulajdonságai közé tartozott. hanem visszafordultak azon az úton. hogy megszabadítsa a szerkesztőséget egy adag ballaszttól. A hideg és a hóviharok elijesztették ettől a fajta sporttevékenységtől. Erika már a beszélgetés elején fesztelenül Henrik Vanger fejéhez vágta. .http://www. mint ahogy odalentről látszott. Amint elhagyták a lakott területet. Kritikus szemmel nézegette Mikaelt. – Szeretnél találkozni egy legendás gyáriparossal? – Harapós? – Szombaton nem annyira. a vidéki élet csakis hasznára válhat az ifjú Blomkvist úrnak.hunebook. Erika ennivaló nevetőgödröcskéi mindenkit levettek a lábáról. Az utat a hóekék munkája nyomán méteres hótorlaszok szegélyezték. – Megismerem ám! Lefogadom. folytatta Vanger. Az öreg azzal válaszolt. szombat – február 18. de aztán elhessegette a gondolatot. Henrik Vanger a dolgozószobája ajtajában várt rájuk. sűrű fenyőerdőbe értek.. Mikael és Erika egymásra néztek. Henrik Vanger erősen megzörgette az emeleti ablakot. akik tíz percen belül képesek lettek volna otthagyni érte a mamájukat. hogyan bűvöl el ötéves kiskölyköket. Fehér faépületet pillantottak meg és egy nagy vörös istállót. A nyolcvan év feletti öregemberek sem képeztek kivételt. Erika hatásszünetet tartott. a korkülönbségre való tekintettel helyesebb lenne azt mondani. hogy pillanatok alatt barátságot kötött bárkivel. Végül nem mentek be a gazdaság területére. mintha mérlegre tenné a javaslatot. ő úgy tudja. hogy maga Berger kisasszony – üdvözölte Erikát. mintha Erika hozta volna magával a küszöbönálló tavasz ígéretét. hát épp itt az ideje. Két perc elteltével Erika és Henrik Vanger tökéletesen megfeledkeztek Mikaelről. Amikor elhaladtak a Vanger-ház kocsifelhajtója mellett. Mikael egy szót se szólt előre Erika hedebyi látogatásáról. Egy másodperc töredékére eszébe jutott. s ha mégsem. De ezen a szombaton kellemes volt az időjárás. amiért volt képe elcsábítani az isten háta mögé a Millennium felelős kiadóját. hogy menjenek fel. ahol az Östergården gazdaság kezdődött. és még sohasem sétált errefelé. útközben elmentek a régi kikötő mellett is. Mínusz öt fok volt a hőmérséklet. De ha már így alakult. nem járt még a Hedeby-sziget belsejében. mintha már gyerekkoruk óta ismernék egymást – na igen. Erika már azelőtt lapátra tette Mikaelt. mennyire mérges rá. milyen sokszor játszhatott itt Harriet Vanger kiskorában. Az Östergårdenbe vezető úton haladtak. Kezet fogtak. hogy a házak felett emelkedő Söderberg-domb mennyivel nehezebben megközelíthető. amelyen jöttek. Mikael egy hónapja lakott már a szigeten.

– Hat norrlandi lap volt a miénk az ötvenes-hatvanas években. hogy nem. Mikael egyszerre észrevette. hogy valaha laptulajdonos voltam? Mikael és Erika egyszerre jelezték. Hány hirdetőt veszítettek az utóbbi hónapokban? Erika kivárt. Erika néhány kétértelmű megjegyzéssel illette újságírói hiányosságait. de soha nem látta még Henrik Vangert ennyire felszabadultnak és elengedettnek. politikus húzás. Mikael hátradőlt székén. Annál tovább nem húzzuk ki a meglevő tőkénkből. És aztán? – Mennyi idő van még hátra? – Fél év. ha az ember a háta mögött tudhatja a médiát. de hacsak nem süket és vak az ember. és nem fogja könnyedén elfelejteni magukat. élcelődéseiken túl mindig azt latolgatták. A templom tagadhatatlanul a helyén volt még. Bármikor érintették is a témát azelőtt Henrik Vanger meg ő. látom. – Jó. Lassacskán komolyra fordult a beszélgetés. Az apám ötlete volt – úgy képzelte. Az idős férfi kifürkészhetetlen arccal bámult ki az ablakon. harminc – évvel fiatalabb emberként állt előtte. milyen hatással lenne a lap sorsára. ne gondolja. hogy kiteregette a belső ügyleteiket. hisz végtére is ő csak egy szegény norrlandi munkáscsalád gyermeke volt. kicsinyes gazember. ha Mikael hedestadi munkája eredményesen végződne. A Hedestads-Kurirennek még jelenleg is résztulajdonosai vagyunk. Birger Harald fia – tette még hozzá Henrik Vanger. – Kaphatok még egy kis kávét? – kérdezte Erika.hunebook. havonta megjelenő folyóiratról van szó. – És? – Hans-Erik Wennerström aljas. Henrik Vanger azonnal töltött neki. Henrik Vanger hirtelen felnevetett. – Majd kievickélünk valahogy a csávából – felelte Erika óvatosan. Erika Mikaelre sandított. hogy utánanézett a dolognak. ám Vanger most egyértelműen Erikához intézte kérdéseit. Mikael elképedt. – Ebben erősen kételkedem – felelte Henrik Vanger. Úgy van. hány alkalmazottjuk van. Mikael és Erika mindketten alapítói és résztulajdonosai voltak a Millenniumnak. bérelt helyiségek… Mondjuk azt. melyeket könnyen úgy lehetett értelmezni. a Millenniumról volt szó. – Miért? – Lássuk csak. amelyeket Mikael nem igazán értett. hat? Egy huszonegyezres példányszámú. és úgy tett. nem csoda. ő mégis agglegény maradt. Az összeg felét a hirdetésekből származó bevételeknek kell fedeznie. a megjegyzések viccesek voltak. – Nem. Hirtelen ötven – na jó.http://www. Pedig biztosan keresztezték más nők az útját. Birger Vanger a tulajdonosi testület elnöke. Henrik Vanger a maga idején nagy sármőr lehetett. szemét le nem vette Henrik Vangerről. – Mikaeltől tudom. Erika pedig középosztálybeli úrilány szerteágazó nemzetközi rokonsággal. Felesége elvesztése után nem házasodott újra. hogy a férfi szexuális teljesítményére utal. Mikael ivott egy korty kávét és fülelt.com – ebook magyarul Öt percen keresztül kizárólag Mikael gyarlóságán gúnyolódtak. Henrik Vanger hátravetette a fejét és teli torokból hahotázott. a nők bálványa. mintha meg lenne sértődve. nyomdaköltségek. egy vállalkozás vezető embere tárgyalt a másik vállalkozás vezetőjével. . hogy az önök folyóirata a Vangervállalatokhoz hasonlóan lejtőre került. – Tudják. maximum kilenc hónap. nehéz nem észrevenni. hogy hosszú-hosszú másodpercek óta visszatartja lélegzetét. Olyan jelzéseket küldözgettek egymásnak. hogy bajok vannak a lappal. hogy tízmilliós forgalommal kell számolniuk évente. több sebből vérzünk.

De szeretném megtudni. – Van ennek az egésznek valami köze Wennerströmhöz? – kérdezett közbe Mikael. Nekem viszont eszemben sincs megkaparintani a lapot. Henrik Vanger bólintott. Ha nem – nos. Mikael már mondani akart valamit. Igazából egy teljesen más sztori.hunebook. – Kemény harcokat vívtunk Mikaellel a lap teljes függetlenségéért. mire utal Erika. fogtam én már ennél sokkal veszteségesebb vállalkozásokba életemben. – Ez duma. hisz olyan fiatalok. most sem kell. az igazat megvallva. hogy jobb lenne egy falat étel mellett megbeszélnünk. – Azt állítod. Henrik Vanger visszakérdezéssel kerülte ki a válaszadást. De tudom.com – ebook magyarul – Ezenkívül önkormányzati képviselő – szólalt meg Martin. hogy a fenébe hagyták magukat így behúzni a csőbe. – Elképzelhetőnek tartja – persze Mikaeltől is kérdezem –. aztán intett Vangernek. hogy ma este nálam vacsoráznak? Mondjuk hét órakor? – Mindenképp! Nagyon szívesen eljövünk. tényleg minden állításod mögött volt egy forrás. Minden forrás a rendelkezésemre állt. Muszáj egyeztetnem az ügyvédemmel. hogy folytassa. – Mikaeltől nem kérdeztem meg soha. Amikor aztán a hetvenes években megszorító intézkedéseket kellett bevezetnünk. mintha érteném. amire hivatkozhattál? Mikael bólintott. csak a Lundahl-ügy az Expressenben a hatvanas években. akkor én is nyerek rajta. – Martin is tagja a testületnek. – A hatvanas évekbeli szerkezetátalakítások miatt. hogyan kerültek bele ebbe a kalamajkába. Nem jut eszembe más hasonló történet.http://www. és ha nem akarnak válaszolni. – Miért mondtak le a laptulajdonlásról? – kérdezte Mikael. a lapok eladásával kezdtük. éppenséggel foglalkozhatok vele újra. és újra nyereséget termel. – Hogy gondolta? – kérdezte Vangertől. mint derült égből villámcsapás. Miért szeretne a Millennium résztulajdonosa lenni? – Nem akartam megkerülni. mielőtt bármi konkrétummal előállnék. aztán fejét csóválva Erika felé fordult. – Nem tudok úgy tenni. és a tartalmi kérdésekbe sem ártanám bele magamat. Pedig még Mikael sem értette. akkor én miért ne állhatnék a Millennium mögött? Ráadásul egy jó folyóiratról van szó. de Erika nem látszott túlzottan meglepettnek. Kordában tartja Birgert. van elég pénzem egy befektetéshez. – Nem szeretném itt megvitatni ezt a dolgot – vágta el Mikael a beszélgetést. – Meddig marad Hedestadban? – Holnap megyek haza. Henrik Vanger elmosolyodott. megírtam a szöveget. Mit szólnának. A lapkiadás inkább hobbi volt. amikor Erika a térdére rakta a kezét. Senki nem lehet teljesen független. De ami a lényeget illeti. . Arra gondoltam. mintha pontosan értette volna. Ha az a piszok Stenbeck pluszpontokat tudott begyűjteni a Modern Idők kiadásával. Ha egyáltalán hallottak róla. amire szükségem volt. ha betársulna még egy résztulajdonos? A kérdés úgy érkezett. mint üzleti érdek. hogy örömet szerezzenek egy öregembernek azzal. Ha az újság túléli a válságot. – Kutattam. És végül balul ütött ki az egész. Henrik Vanger hangja most élesebbé vált. és valamivel halkabban így szólt: – Foglalkoztam lapkiadással régen. hogy mit jelent egy lap működtetése… Feltehetek egy személyes jellegű kérdést? Erika felhúzta a szemöldökét. Ez a maguk forrása is egy hazudozó volt? – kérdezte tőlük Vanger. Tényleg volt egy közlésre érdemes sztorijuk vagy nem? – Volt egy sztorink. De ne kerülje meg a kérdésemet.

A terv nagy vonalakban a következő lépésekből állt: Dirch Frode beindít egy vállalkozást. – A vénség egyik előnye. Mikael Blomkvist majd szétrobbant a dühtől.http://www. – Halljuk! – mondta Erika Berger. szürke inggel. hogy fedezze a folyóirat bevételei és kiadásai közötti rést. – Mi folyik itt? – kérdezte Mikael abban a pillanatban. Neki is vannak ellenségei. Pontban hétkor kopogtattak Henrik Vanger ajtaján.hunebook. hogy a Millenniummal reklámozzanak. az ilyet hívják előkészítő szondázásnak üzletkötések előtt – válaszolta Erika. – Mikael Blomkvistnak kell ismét betöltenie a felelős kiadói tisztséget. amelynek kizárólagos tulajdonosa Henrik Vanger. A vállalkozás egy négyéves időszak folyamán befektet egy összeget a Millenniumba. sötét színű nyakkendőt kötött. egy pár körömcipőnek is maradt hely csinos kis bőröndjében. A tárgyalás komolyabb része csak azután kezdődött. – Nem. Sok dolgot nem tettem meg életemben. hogy ilyen édes pofa ez a Henrik Vanger? Mikael megállt és szembefordult Erikával. ha kiadunk egy sajtóközleményt arról. De hiába füstölgött annyira. hogy nincs szó hatalomátvételről. egy ilyen beruházásnak egy elengedhetetlen feltétele van. valóban ki akarnak-e szállni. hogy senki sem tehet megjegyzést az ember öltözetére – jelentette ki. amelyek ezek után kifejezetten kedvet kapnak hozzá. hogy Erika becsukta maga mögött a bejárati ajtót. Egy korai szerződésbontás azonban sokba . aki csokornyakkendőben és egy barna kardigánban feszített. Wennerström pedig nem mindenható. és sok emberrel nem acsarkodtam eleget. A befektetéshez szükséges pénzt Henrik Vanger személyes forrásaiból biztosítja. a Millennium két év elteltével bonthatja fel először. és aztán felvette szürke zakóját. Frode és Martin Vanger. Majdnem két órán át tartott a diskurzus. mindig hamar elillant a mérge. Erika egész vacsora alatt remek hangulatban volt. – Azt hiszem. Erika fekete ruhát vett fel. – Wennerström gutaütést kap majd. hogy Mikael öltönyt vegyen és nyakkendőt. Ennél egyértelműbb jelzést nem is küldhetnénk – mindenki számára világossá válik. Erről jut eszembe – megint Erikához fordult –. hogy nem. elmúltam nyolcvanéves. hogy a Vanger-konszern felsorakozott a Millennium mögött. és konyakot töltöttek a poharakba. Mindezért cserébe Henrik Vanger névleges posztot kap a folyóirat vezetőségében. te tudtad előre. s hogy újra te vagy a felelős kiadó. A férfi fekete nadrágot húzott. És ez már elég ahhoz. Kiderült. A szerződés teljes futamideje négy év. – De bizony! – replikázott Vanger ugyanolyan határozottan. – Miért nem mondtad nekem. lesznek olyan vállalatok. ugye. ez nem megy – vágta rá Mikael. amit most már bánok. – Ricky. míg végül sikerült felvázolni az üzleti együttműködés tervét. ha Erikáról volt szó. a vezetőség három tagja. ha gondoskodnál a szórakoztatásomról vacsora előtt. amit szintén bánok utólag. és higgyék el. Mindenki zakót és nyakkendőt viselt Henriket leszámítva. egy derékig érő blézert. a tulajdonos. hogy áttelepültek egy szalonba a kandalló mellé. és hogy a szerkesztőség egysége és álláspontja rendíthetetlen. Még csak három óra van. hogy a hezitáló hirdetésmegrendelők legalább még egyszer elgondolkozzanak rajta. szeretném. hogy miről fog szólni ez a beszélgetés? – Ide figyelj. hapsikám. hogy a vacsoravendégek között ott van Dirch Frode és Martin Vanger is. Ragaszkodott hozzá.com – ebook magyarul – Mikael. s hogy.

Soha nem voltam rád ilyen dühös. Martin Vanger újból megtöltötte a konyakospoharakat. a megegyezésben kikötött idő hátralevő részében. mint egy idiótát? Ezt akarod mondani? – Pontosan – felelte Erika. Mikael magára maradt a bosszúságával. hogy az új rezsim kihirdetésére. Lehetséges ugyan. de továbbra is egyike a fajsúlyos ipari konszerneknek. és a városban töltötte a délutánt. Ugyanakkor senkinek nem kerülheti el a figyelmét. Ha Martin azon túl is folytatni kívánja ezt a tevékenységet. Henrik Vanger megragadta az alkalmat. körülbelül – felelte Erika mosolyogva. bement Hedestadba. hogy úgy kezeljetek. Döntés született arról is. március közepén kerül sor. és nem jelent számára akadályt. és mindenki Henrik Vanger színre lépésére összpontosít majd. Inkább fogta magát. odahajolt Mikaelhez. hogy ez a megállapodás semmiben nem befolyásolja a kettejük egyezségét. Mikael ezen elgondolkozott. Egy negatív esemény és egy szerkezetváltás összekapcsolása PR-szempontból annyira hibás lépés. – Te akkor tényleg nagyon ki lehettél akadva… – Mikael. sem a klán többi tagjával. könyvtárba ment. hogy a Millennium szerkesztősége felett lobogó pestises zászlót lassan bevonják. elhagyatottnak. ha eljött az ideje. este pedig beült egy moziba. már a bemutató óta. otthagytad a szerkesztőséget és a vezetői testületet. Egy éve készült rá. ha támadásba kell lendülnie. hogy mi lehet ez a régóta feszülő ellentét. – Azaz rászolgáltam. illetve Martin között zajlott. Késő éjszaka Mikael fejét Erika mellén pihentetve a nő szemébe nézett.com – ebook magyarul kerülne. és a fülébe súgta. hogy most megfizethetnek Hans-Erik Wennerströmnek a régi sérelmekért. Mikael véleményét senki nem kérte ki. és megnézted Gyűrűk Ura első részét. Martinnak mindenesetre tetszett a lehetőség. arról majd akkor tárgyalnak. Annyira dühös volt Henrik Vangerre. a minél nagyobb médiafigyelem generálása érdekében. hogy letelepedj az erdő közepén. én még soha azelőtt nem éreztem magamat ilyen elkeseredettnek. A beszélgetés elejétől végig Erika és Henrik. könnyen kezelhető lények voltak az emberekhez képest. és a lap új erőskezű támogatója nem fél felvenni a harcot. Mikael azon törte a fejét. Sétált.http://www. mivel Henriket csak az általa befektetett teljes összeg visszafizetésével tudják kivásárolni az üzletből. megcsalatottnak. és megkérdezte: – Mióta folytattatok tárgyalásokat Henrik Vangerrel erről a megállapodásról? – Már egy hete. hogy véletlenül sem szeretett volna összefutni sem vele. hogy a Vangervállalatcsoport válságot él meg. mint amikor kivonultál a szerkesztőségből. . Amikor elkészültek az előzetes megállapodással. Miután vasárnap Erika elment Hedebyből. Most úgy érezte. megivott egy kávét az egyik cukrászdában. Megragadta Mikael üstökét és lenyomta az ágyra.hunebook. Mikael Blomkvist börtönbe vonulásával egy napon. hogy Mikael befeketítői teljesen elképednek rajta. hogy az orkok egyszerű. Henrik hirtelen bekövetkező halála esetén Martin Vanger venné át helyét a lap vezetőségi tagjai között. – Christer is beleegyezett? – Természetesen. – És én miért nem tudtam az egészről? – Miért vontalak volna bele? Lemondtál a felelős kiadói posztról.

hogy a két évvel idősebb Anita Vanger esetleg tud valamit. rusztikus kis házában a sziget túloldalán. Volt egy még inkább szembeötlő kérdés. hogy zárkózott. honnan származhattak Harriet késztetései. De ő sem tudott igazán hasznos információval szolgálni. Mikael észrevett azonban egy eltérést a jellemzések között: a Harriet zárkózottságát hangsúlyozó leírások az iskolatársaktól és a többi családtagtól származtak. hogy Harriet nem nagyon beszél magáról. Kávét főzött. akit Harriet a bizalmába avatott. mindeközben Anita Vanger egy szót sem szól arról. hogy Morell azonnal feljegyezze. fürödtek. a Vanger család barátja helyett azonban egy hedstadi pünkösdista gyülekezetet keresett fel. Az iskolában ugyan érintkezett a barátaival. A családban viszont senki más nem volt említésre méltóan vallásos. kisgyerekkorától kezdve eljárt vasárnapi iskolába. hogy befelé fordulónak találta volna Harrietet azon a nyáron. Heteken át kint laktak kettesben Gottfried ötvenes évek elején építtetett. Volt néhány pont a Harriet Vanger-nyomozásban. Harald Vanger lánya 1966-ban a Hedeby-szigeten nyaralt. nem pletykál. hogy egy évvel azelőtt vesztette el édesapját.http://www. pedig sok időt töltött a két lány együtt a nyár folyamán. Morell. és beült mögé az oktatóautóba. popegyüttesekről és könyvekről beszélgettek. de ahogy azok leírták. de náluk sem maradt sokáig. és az utolsó éjféli busszal ment vissza a Hedeby-szigetre. Akkor egy teljes üveggel megittak az italból. igyekezett találni valakit. de az osztálytársak. Harriet is útban volt a felnőtté válás felé. A változás bizonyos mértékben persze életkori sajátosságoknak volt köszönhető. hogy történhetett valami Harriet életében. Ezt a szót az egyik barátnő használta. mint Henrik Vanger rengeteg időt töltött Harriet barátnőinek kikérdezésével. de nem tudott rájönni. A gyönyörű kötésű naptárat Harriet az eltűnése előtti év karácsonyán kapta ajándékba. Isten felé fordulásának az volt az egyik lehetséges magyarázata. leült a konyhaasztalhoz és előszedett egy mappát. nem mesél el bizalmas dolgokat. Kamaszos vallási rajongás lehetett? Talán. Otto Falk lelkész. ezért nehéz volt kideríteni. aki vízbe fulladt. Harriet gyakran elkísérte Anitát a gépkocsi vezetői tanfolyamra. Mikael emlékeztetőül feljegyezte észrevételét. Hajnali négyig olvasott. Az első része találkozókról. és további kérdéseket tegyen fel. Élete utolsó esztendejében Harriet Vanger megváltozott. konfirmált. amelynek Morell még az előbbinél is több időt szentelt. hogy az első adandó alkalommal megbeszélje Henrik Vangerrel. A két éve még csintalan tizenéves kislány egyértelműen eltávolodott a környezetében élő emberektől. Két hónappal később távozott a gyülekezetből. Anita. mi lehetett az. „merevvé” váltak a közeledései. és hozzájuk csatlakozott. és a katolikus hitről kezdett el könyveket olvasni. és Harriet jó barátjának tartotta magát. Az utolsó évben sokak szerint igazán vallásossá vált. s amikor eljött az ideje. mint régen. ami nyomasztotta és nagy hatással volt rá. Talált ugyanis Harriet Vanger naptárában egy meghökkentő oldalt. s elég szokatlan volt ahhoz. Egy alkalommal szalonspiccesek lettek a Vanger-ház készletéből származó bortól. filmekről. házi feladatokról .com – ebook magyarul A hedestadi McDonald'sban tette kerekké az estét. csakúgy. esténként imádkozott. Gustaf Morell mindenesetre arra a következtetésre jutott. magába forduló lány lett belőle. annál érdekesebb megvilágításba kerültek. Harriet keresztyén neveltetést kapott. amelyek minél messzebb jutott Mikael az anyag feldolgozásában.hunebook. a tanárok és több családtag egyöntetűen azt hangoztatta. Reménykedett benne. A Harriet Vanger személyes gondolatait és érzéseit firtató kérdésekre viszont nem érkezett válasz. A barátnő arra utalt. Olvasta a Bibliát. rendszeresen templomba járt. sétáltak. Ezek a problémák már Gustaf Morell főfelügyelőt sem hagyták nyugodni. dolgozatírásokról.

Januárban aztán eltökélten hozzákezdett a naplóvezetéshez. Az volt az egyetlen bökkenő. Harrietet és a Toresson családot egyetlen vékonyka szál kötötte össze. hogy a másik három számot igyekezett felcserélgetni. senki nem tudta. és néha besegített a boltban. osztálytársaknak. Való igaz.hunebook. Elvileg tehát nem volt lehetetlen. de Harriet csak elvétve használta ilyen célra a naptárát. hogy az RL-hez tartozó 32027-es számon egy Rosmarie Larsson nevű nőt kellett volna kapcsolni. hogy Harriet járt-e valaha a boltban. Bőven volt hely naplójegyzetek számára is. a gyerekek keresztneve Jonas és Peter. hogy ha eleget csereberéli a számokat. mindkét kisfiú iskolakezdés előtt állt. a pünkösdista gyülekezet néhány tagjának. hogy ők ketten találkoztak. aki foglalkozását tekintve tetőfedő volt. az illető azonban évekkel azelőtt meghalt. A szabás-varrás egyébként nem érdekelte. Az első. A szülőket Andersnek és Monicának hívták. valójában már nem is a regiszterhez tartozó. Ha például eggyel . a vasút nyugati oldalán. kik lehetnek ők. a nemrég látott filmekről. A regiszter legutolsó.http://www. a nevét viszont nem írta le. A telefonvonal egy Margot Lundmark nevű hölgyé volt. akinek az édesanyját történetesen tényleg Magdának hívták. amelyikben Harriet abban az évben a kilencedik osztályt végezte. rövid bekezdéseket írt a karácsonyi szünet találkozásairól. mindössze az eltűnéséről szóló hírekben hallottak róla. bizonyos tanároknak. valamint más könnyen beazonosítható ismerősnek az adatai. ezt követően azonban semmi személyes vonatkozású dologról nem tett említést egészen a tanévzáróig. Sara nem volt a családban. amikor – legalábbis amennyire a feljegyzésekből kisilabizálható – elég nagy érdeklődéssel fordult egy bizonyos fiú felé. a Magda névhez kapcsolt szám sokat ígért. Csakhogy a hatvankilenc éves Magda még életében nem hallott Harriet Vangerről. ábécésorrendben voltak feltüntetve a családtagoknak. hogy amikor Morell főfelügyelő gondosan végigkérdezte Harriet minden ismerősét a bejegyzések mögött feltételezett személyekről. Arról sem sikerült tudomást szerezni. sem a 32160 nem vezetett el semmilyen Magdához. Morell rájött egy idő után. és ők sem ismerték Harriet Vangert. A 30-asok a Hedestad határában fekvő Norrbyhez tartozhattak. Egy méteráruboltot kapcsolt a Parkgatan 12. Anders. Az első találgatás nem meglepő módon a telefonszámok esetleges titkos kódként való használatára vonatkozott. egy évvel korábban pont annak az iskolának a cseréptetején dolgozott. Mivel a 32-vel kezdődő számok egyértelműen Hedestadra illettek. Itt precízen. Morell megpróbált belehelyezkedni egy tinédzser lány gondolkodásmódjába. 1966-1967 telén a Morell nyomozó által folytatott vizsgálatok nagy része ennek az öt névnek és számnak a rejtélyét igyekezett feloldani. Sem a 32601. Az igazi rejtélyt a telefonregiszter lapjain találta meg Morell. Toressonéknak hívták őket és Väststanban laktak. azzal kezdte. Három női név és két monogram. A többi telefonszám az eddigiekhez hasonlóan szintén nem vezetett végül sehová. Magda-32016 Sara-32109 RJ-30112 RL-32027 Mari-32018 Az ötjegyű telefonszámok közül a 32-vel kezdődők a hatvanas években hedestadi számok voltak. A Sara név mellett szereplő szám egy kisgyermekes családnál csengett ki. előbb-utóbb természetesen talál valami kapcsolatot Harriet és közöttük. sima lapján öt név szerepelt és mindegyik mellett egy-egy telefonszám.–ben.com – ebook magyarul tartalmazott emlékeztető feljegyzéseket napokra lebontva.

A számítógép pusztulása ha bosszantotta is Lisbethet. Magdáról. hogy beszerzett egy listát a Hedestadban és vonzáskörzetében élő összes Mariról. 960 Mb RAM-mal. de attól már egy halálhörgésre sem tellett. amint a nemtörődöm sofőr eltűnik a kijárat felé. Aztán bedugta a kábelt a konnektorba. ami sokkolta a PChíveket. A főfelügyelő ezután felhagyott a számok boncolgatásával. A telefonregiszter-misztériumot nem sikerült megfejteni. 420 Mb RAM-mal. CD.hunebook. s letette hátizsákját a földre. 14 inches képátlójú hófehér Apple iBook 600-asa a 25 gigás merevlemezes tárával. Ráadásul olyan kódot nem talált. hogy jobban hozzáférjen a kerékpár biztonsági zárjához. Lisbethnek ölni lett volna kedve. RJ-nek. újabb elképzeléseket vont be a kutatásba. amelynek hasznát vehette házon kívül is. de csak felszínesen ismerték egymást. milyen egyéb számok lehettek ezek. azért nem érintette tragikusan. Amikor a Milton Security garázsában begurította kétkerekűjét egy oszlop mögé. A lista összesen 307 nevet tartalmazott. Megvizsgálta. Hagyj fel minden reménnyel! – mondta fejét csóválva. . hogy az ilyesfajta kapcsolódási pontok egy fabatkát sem értek. Saráról és RL. Biciklivel ment egy munkahelyi értekezletre. Morell tovább keresett. hogy a laptop zárja eltörött. Lisbeth Salander gépei mindig is a legújabb. amely egyszerre érvényes lett volna mind az öt számra. Február második hetében Lisbeth laptopja egy sajnálatos baleset következtében kimúlt. Lisbeth egyszerűen kénytelen volt felvenni Bjurmannal a kapcsolatot. semmi kapcsolat nem volt kettejük között. A zsákban benne volt 2002-es. ötéves Toshiba laptop. Arra gondolt. megállapította. A Bjurman ügyvéddel való negyedik találkozás nem volt előre megbeszélve. és egy 60 gigabájtos merevlemezzel. beépített bluetooth-szal. – Sorry.com – ebook magyarul növelte a 32016-os szám utolsó három számjegyének mindegyikét.0 GHz-et egy PowerPC 7451-es processzorral. Közülük huszonkilencnek volt valamilyen kapcsolata Harriettel. A baj csak az volt. Ennek a gépnek volt a laptoptörténelemben először 17 inches képátlója. mögötte éppen egy piros Saab farolt ki a parkolóhelyről. Rövid ideig tartó ügyködés után Timmy megrázta a fejét. De – az ördögbe is – csak szüksége lett volna egy gyors és modern lapos dobozra! Nem tudott szabadulni a gondolattól.és DVD-íróval. otthon meg várta egy valamivel korosabb Mac (J3-as asztali számítógép és egy öreg. mivel minden rajta tárolt dokumentumáról volt biztonsági másolata. A hatvanas évek rendszámai például a megye betűjelzéséből és egy ötjegyű számból álltak. Lisbeth a recsegő hátizsák hallatán fordult csak hátra. és miután Harriet elkezdett gimnáziumba járni. megpróbálta beindítani a gépet. A balesetet egy bosszantó figyelmetlenség okozta. gyakran legdrágább konfigurációkkal voltak felszerelve – kiadásai között a számítástechnikai kellékek voltak az egyedüli luxustételek. Lisbeth a földi maradványokkal felkereste Timmyt a Brännkyrkagatanon álló MacJesus Shopban. AltiVec Velocity Engine-nel. s még látta. A telefonszámhoz meg végképp semmi köze nem volt ennek az RJ-nek. Egészen odáig ment. NVIDIA-grafikával és 1440x900 pixel felbontású képpel. – Hozzáfoghatsz egy szép temetés megszervezéséhez. és minden mást kenterbe vert a piacon. Miután kinyitotta a táskát. A vásárlás időpontjában ezt a modellt tartották az Apple cég művészi hitvallásának. Ezzel a felvetéssel sem jutott sokra. hogy az elképzelhető legjobb megoldást válassza: az új alumíniumborítású Apple PowerBook G4/1. és a nevekre koncentrált. Dirch Frode ügyvéd hedestadi telefonszámát. akkor a 32127et kapta eredményül. illetve RJ monogramú személyről. hátha a merevlemez egy részét még meg lehet menteni.http://www. egy kilencedikes iskolatársát például Roland Jacobssonnak hívták.

hogy bűnügyek tekintetében híján van a szakértelemnek. Otthon tízezer koronát tartott félretéve egy kávésdobozban. amint öt órakor kigyúlnak a fények Cecilia Vanger házának emeletén. hogy körülbelül húsz másodpercét venné igényben. hogy Morell figyelmét semmi nem kerülte el. hogy a két idős úr merre halad tovább. barátság szövődött a két férfi között. Nem ért ugyan a vizsgálati anyag végére. úgyhogy fogtam magam és benéztem. s Mikael kíváncsi volt. Salander erre azt felelte. ám mégis biztos volt abban. este fél nyolcra. ha sürgősen készpénzre volna szüksége. ha írna neki egy csekket tízezer koronáról. – Már kezdtem azt hinni. Mikor visszajött. A legelső kérdés természetesen Harrietről szólt. Mindenesetre leadta a megrendelést MacJesusnál. Meg hogy gyakran éjfél után mész sétálni. Cecilia fürdőköpenybe burkolózva nyitott ajtót. amiről elődei megfeledkeztek. A Harriet Vanger-rejtélyre még a legtökéletesebb rendőri nyomozás sem volt képes választ adni. Miután félretette a rendőrségi dokumentumokat.hunebook. de végül megadta magát. immár Henrik feljegyzéseinek szereplőjeként. Minden elképzelhető kérdést feltettek. és sokkal több követ megmozgatott. Szerencsétlenül járt laptopja után elég tisztességes összeget fizetett neki a biztosító. Harmincnyolcezer korona plusz áfa – ennyit kértek érte. Nyolc órakor bekopogtatott a nő ajtaján. de a biztosítási önrész és az újonnan beszerzendő gép borsos ára miatt még így is hiányzott tizennyolcezer korona. és elindult volna visszafelé. egyszerű megoldás tüzelte fel Lisbeth birtoklásvágyát: tudniillik a billentyűzetet háttérvilágítással látták el. . annál furcsább ötletek szabták meg. még a legfaramucibbakon is. hogy Morell főfelügyelő kivételesen körültekintő volt. hogy talál valamit. de láttam. hogy nem adhat a kezébe csak úgy hasraütésszerűen ennyi pénzt. hogy hosszú éjszakákon át ég nálad a villany. fején a sárga frottírtörülköző alatt még vizes volt a haja. Morell újra felbukkant. de minél tovább jutott a történetben. Bjurman próbálta megértetni vele. annál homályosabb nyomvolnalakat követtek a szereplők. de Cecilia intett neki. – Előbb telefonálnom kellett volna. de végül összeszorított foggal felhívta gyámját és elmondta neki. Nem számított rá. hogy égnek a lámpák.com – ebook magyarul A hordozható számítógépek Rolls Royce-a volt ez a hardver. és adott Lisbethnek egy időpontot munka után. Ki volt Harriet valójában? Mikael konyhája ablakából látta. A legjobban azonban egy mellékesnek tűnő. arra az esetre. Mikael rögtön elnézést kért a zavarásért. Milyen egyszerű! Hogy nem jutott ez korábban senkinek az eszébe? Első pillantásra beleszeretett a laptopba. Nem sok jót gondolt Bjurman ügyvédről. hogy vajon Morellre is átragadt-e a gyáriparos megszállottsága. Kávét tett fel. hogy kövesse a konyhába. mint amennyit a szolgálati előírás alapján el lehetett várni tőle. Bjurman azt válaszolta. hogy nincs érkezése Lisbethtel foglalkozni a nap folyamán. Minden jel arra mutatott. hogy nincs merszed meglátogatni. farmernadrág és egy kockás flaneling volt rajta. És ez azért okozott némi fejtörést. hogy szuroksötétben is látszódtak a gombok feliratai. – Én is többször láttam. Csak egyetlen kísérletben látott némi fantáziát: ha megpróbálja kideríteni a történetben részt vevő különböző személyek pszichológiai motivációját. aztán eltűnt néhány percre az emeleten. tisztes kedvezményt kapott a gép árából.http://www. hogy pénzre van szüksége egy előre nem látott kiadáshoz. Mikael tudta jól. s mivel minden számítógépes alkatrészt rendszeresen náluk vásárolt meg. épp akkor szólalt meg a tévéhíradó szignálja. Néhány nappal később Lisbeth összeszámolta a várható költségeket. Éjszakai bagoly vagy? Mikael vállat vont. ami azt jelentette. minden nyomon végigmentek.

hogy váratlanul ismeretlen vizekre sodródott. ami részben igaz volt. Viszont… hmm. Én például nem akarok magamnak se úgynevezett barátot. hogy evett már. Cecilia Vanger váratlanul elmosolyodott. – Tudom. ahogy mondtad. Mégis kivel szeretkeznék? Az egyik tanárral az iskolából? Vagy ne adj' isten egy diákkal? Szaftos kis történet kerekedne mindkettőből a pletykaéhes vénasszonyok száján. Ha mást nem is. – Börtönbüntetésre ítélnek. és mi az oka a látogatásnak? Eljött az idő. – Mi olyan vicces? – Az. . vagy már házasságban élő emberek. mennyi ideje is…? Három éve nem feküdtem le senkivel. – Hát nem nézel ki ötvennek sem. Nincs rá időm rektorként. – Mi történt? – Az nem rád tartozik. Tetszik az elnevezés. Aztán lerúgta lábáról a papucsot és egyik lábát Mikael térdére tette. – Majdnem húsz éve nem találkoztam a férjemmel. Mikael nevetett. gondolhatod! Itt a szigeten pedig csak rokonok laknak. se férjet vagy élettársat. negyven-egynéhánynak gondolna az ember. Azt hiszem egyszerűen csak be akartam ugrani. Henrik bevon kedvenc hobbijába. Aztán elbizonytalanodott – érezte. – Ki volt az a nő. végigsimított a bőrén. éjszaka nem alszol. – Nekem is jól jönne egy ilyen alkalmi szerető – mondta a nő.hunebook. nemsokára nyugdíjas leszek. Mikael automatikusan a nő lábfejére tette a kezét. De most tényleg nem volt éhes. hogy feltedd azokat a kérdéseket? – Hogy őszinte legyek… nem a kérdések miatt jöttem. s megnézte az asztal szélén felstócolt tankönyveket. a Vangereket szemmel tartják. Néhány évem maradt.http://www. Egyszerre megkedvelte Cecilia Vangert. szendvicseket tömött magába. Mikael azt mondta. sőt időnként hosszú sétára indulsz a kegyetlen hidegben… mindent felsoroltam? – Így teszem tönkre az életemet – felelte Mikael. rektor asszony? – De. erre Hedebybe költözöl. – Ezek szerint a tanítást nem hagyta abba. hogy barátok vagyunk és alkalmi szeretők. Az idő mármint… Cecilia Vanger kitöltötte a kávét és megkérdezte Mikaelt. – Miért? Az ilyesmi az adódó lehetőségeken és az igényeken múlik. elmélyülten bogarászol az archívumában. Cecilia Vanger felkacagott. hogy éhes-e. Végül mégis óvatosan masszírozni kezdte hüvelykujjával a nő talpát. – Ötvenhat éves vagyok. és ő is mosolygott. – Én is férjnél vagyok – szólalt meg újra Cecilia.com – ebook magyarul – Így alakult – mondta. Inkább úgy fogalmaznék. Nagyon jól megvagyok egyedül. – És nemrég még csak húsz voltál. Egyébként történelem. – A barátnőd? – Nem egészen. Nem nagyon törődött az evéssel. hitoktatás és társadalomismeret szakos tanár volnék. ha nagyon megéhezett. – No. A Vanger klánban nem válnak el a párok. – Kösz a bókot! És te milyen idős vagy? – Negyven-egynéhány – felelte Mikael. De gyorsan eltelik. aki a hétvégén meglátogatott? – Erika… a Millennium főszerkesztője. – Ez azért meglep. és elmosolyodott. – Hogyhogy maradt? Cecilia Vanger elmosolyodott. Férjnél van. Alkalmi szeretők.

és odament a férfihoz. és megmutatta Lisbethnek a számlaegyenlegét – amelynek adatait Lisbeth kívülről fújta az utolsó őréig. Bjurman ügyvéd mosolya valószínűleg lehervadt volna arcáról. Az ügyvéd keze Lisbeth jobb mellén állapodott meg. – Muszáj megbíznunk egymásban.http://www. Azután Mikael ölébe ült és szájon csókolta a férfit. aztán a vállánál fogva egyszerűen lehúzta róla. – Szeretném. hogy Henriknek nem lenne semmi kifogása ellene. De nem hiszem. s amely felett ezentúl nem rendelkezhetett szabadon. Holger Palmgren az együtt töltött évek alatt sikeresen bemagoltatta vele.com – ebook magyarul Cecilia előrehajolt és megcsókolta Mikaelt a nyakán. – Érzésem szerint. A haja még mindig nedves volt. Lisbeth Salander moccanás nélkül ült a székén. miközben másik keze a lány bal válláról egyenesen lesiklott a mellére. Mivel a lány nem tiltakozott. mit tehetünk az ügy érdekében. Bjurman most mögötte állt. Bjurman ügyvéd megkerülte az asztalt. De ennyi idő pont elég volt a határ visszavonhatatlan átlépéséhez. hogy túl jó ötlet. Következmények. a bonyodalmak pedig további következményekkel járnak. Lisbeth Salander szemében megtörtént az ellenséges csapat katonai erődemonstrációja – Bjurman egyértelműen jelezte számára. és nem mozdult onnan. ha én rendelkeznék a pénzem felett úgy.hunebook. Cecilia nem hordott melltartót. ha olvasni tudott volna a lány gondolataiban a kifejezéstelen szemek mögött. aztán felkelt a székről. Lisbeth látta szemében azt a kéjes csillogást. A nagybátyádnak dolgozom. – Megnézzük. Bjurman tenyerével körülfogta a mellet. mi ketten jó barátok leszünk – folytatta Bjurman. Aztán az íróasztalon fekvő levélvágó késre pillantott. Mindenekelőtt azonban meg kellene tanulnod készségesebben viselkedni az emberekkel. Bjurman megragadta Lisbeth kezét és a két . Lisbeth inkább semmit nem csinált. Amikor pár másodperccel később összetalálkozott a tekintetük. – Nem írhatok neked csekket csak úgy ukmukfukk – szólalt meg váratlanul. Szorosan Mikaelhez préselte magát. te most már felnőtt nő vagy. nem érte volna el a szabadon maradt kezével. aki bármit elfecsegne. amelyet az érintett fél megalázásként. s egyszer csak masszírozni kezdte a lány tarkóját. Ezért Lisbeth soha nem tett semmit a lehetséges következmények mérlegelése nélkül. a férfi szája félig elnyílt. miközben a férfi a melleit csókolta. Salander arca nem árult el semmilyen érzelmet. megfélemlítésként vagy zaklatásként él meg. Mivel Lisbeth erre sem reagált. De az az érzésem. – Megbotránkoztatlak? – Nem. samponillatú. igyekezett még világosabbá tenni. a számítógépes játékaidhoz ugyanolyan jók lennének. Mikael ügyetlenkedett egy kicsit a nő flanelingjének gombjaival. s melyért elméletileg akár kétéves szabadságvesztést is kiszabhattak volna Bjurmanra – néhány rövid másodpercig tartott. – Mire kell neked az a drága számítógép? Sokkal olcsóbb gépeket lehet kapni. és leült kényelmes bőrfotelébe. mire gondol. Bjurman ügyvéd együtt érző pillantást vetett a lányra. Tarkóján érezte a férfi leheletét. Bjurman visszaballagott íróasztala mögé. Lisbeth néhány másodpercig a levélvágó késre meredt. A kezdeti szexuális túlkapás – a jogi definíció szerint: egy kialakult hatalmi pozícióval visszaélő személy nem kívánt szexuális megnyilvánulása. hogy a pontosan körülírt jogi viszonyukon túl teljes mértékben. – Valószínűleg én lennék az utolsó. és kinyújtotta az egyik kezét. Lisbeth bólintott. hogy a hirtelen cselekvés csak bonyodalmakhoz vezet. mint régen. fegyvertelenül ki van szolgáltatva az ügyvéd kényére-kedvére. – Gyere ide – mondta Bjurman. – Lisbeth.

Lisbeth? Lisbeth bólintott. De hát mit várjon az ember egy szellemileg visszamaradt békától. Szappanszaga volt. hogy az lélegzethez sem jutott. igaz? – kérdezte Bjurman. – Ülj le. – Már csináltál ilyet. és szájába vette a férfi nemi szervét. és maga felé fordította. de a férfi szorosan fogta. úgyhogy Bjurman folytatta: – A te szavad az enyémmel szemben. Lisbeth Salander elfordította a fejét. – Ha szépen viselkedsz. s olyan volt a hangszíne. Lisbeth egész testében megdermedt. – Felnőtt vagy már. – Lisbeth továbbra sem szólt egy szót sem. Bjurman homlokán apró ránc jelent meg. Mit gondolsz melyiknek nagyobb a súlya? Bjurman frusztráltan sóhajtott egyet. mert Lisbeth továbbra is hallgatott. – Ha szépen viselkedsz. és vadul magához húzogatta a lány fejét. Bjurman ügyvéd felvonta szemöldökét. hogy kimenjen az iroda melletti kis vécére. amikor a lány a vécén volt.com – ebook magyarul lába közé húzta. ahol a szünet előtt abbahagyták. – Akkor ismered a felnőttek játékait – mondta Bjurman. igaz. Aztán közelebb húzta magához. Mindkét kezével megragadta a lány fejét. Pusztán fizikai erőviszonyaikat tekintve Lisbeth alig több mint negyven kilójával teljesen esélytelen volt a kilencvenöt kilós férfival szemben. Fölényes mosollyal a lányra pillantott. Bjurman végig szorosan fogta a tarkóját. és megpróbált felállni. Máskor is nyugodtan eljöhetsz hozzám. Amikor visszament az irodába. én is szépen viselkedek majd – mondta megint. Megpróbálta kidörzsölni pólójából a foltokat. hogy a lány arca egy magasságba került az ágyékával. Lisbeth – szólította fel a lányt anélkül. ha a játékainkat elmesélnéd másoknak. hogy ránézett volna. A férfi addig várt. a saját pénzével fizethetem ki. Lisbeth nem válaszolt. Lisbeth érezte a férfi nemi szervét a sötét gabardinnadrág szövetén keresztül. Lisbeth átvette a csekket és távozott. Lisbethre a végtelen hosszúnak tűnő tíz perc alatt szűnni nem akaró öklendezés tört rá. míg a lány le nem sütötte szemét – ahogy Bjurman képzelte – a megadás jeléül. Végül aztán Bjurman mosolyogva felemelte a tekintetét. amikor a férfi a másik kezét a tarkójára téve letérdepeltette maga elé úgy. és közömbös képpel lapozgatta papírjait. hogy beszámíthatatlan vagy. Átadta Lisbethnek a csekket. Lisbeth a fejét rázta. miközben lehúzta a sliccét. mint egy darab fa. Jobb. Bjurman megengedte. egymás szemébe néztek. olyan keményen szorította magához a lányt. csak hogy eltüntesse szájából azt az ízt. hogy felkerestél. mialatt az arcát mosta. már akkor kitöltötte. Micsoda egy nyakas nőszemély. mintha onnan folytatná a beszélgetést. az ügyvéd ismét az íróasztalnál ült.hunebook. Kinyomott egy csíkot Bjurman fogkréméből és megette. mint egy kurva. én is szépen viselkedek majd – mondta Bjurman. – Nem tartanám jó ötletnek.http://www. Lisbeth leült. – Ma is okosan tetted. – Te meg én jóbarátok leszünk – mondta újra Bjurman. Amikor aztán a férfi elélvezett. . – Tízezer koronára van szükségem a számítógéphez – szólalt meg Lisbeth halkan. Bosszantotta a lány néma mozdulatlansága és firtató szemei – de uralkodott magán. Gondold csak meg – vajon ki hinne neked? Hisz papírod van róla. mintha egy kisgyerekhez beszélne. Lisbeth szétnyitotta ajkait. mintha nemrég külön megmosakodott volna. Lisbeth Salander egész testében remegett.

Ez a lépés pedig elvezetetett volna a bajok gyökeréig – nevezetesen az ő cselekvőképtelenné nyilvánításáig. amelynek során a gyámság alá helyezett személyt megfosztják a vagyona feletti rendelkezéstől és egyéb döntéshozási jogaitól. Svédországban több mint négyezer személy áll gyámság alatt. leggyakrabban az érintett kívánságát figyelembe véve. A gyámsággal kapcsolatos érzékeny kérdések ezért valójában politikai ügyek. A gyámság ezzel szemben jóval szigorúbb ellenőrzéssel járó felügyelet. ha az intézkedés alapvetően jó szándékú és szociálisan indokolt. . Gondnoknak gyakran egy rokont vagy más közeli hozzátartozót rendelnek ki a gondnokság alá helyezett személy mellé. Ezek egyike volt Lisbeth Salander. A nyakán látható véraláfutások. megpróbált volna kibúvót keresni. hogy azonnal megvonják tőle a Lisbeth feletti gyámságot. A gyámság alá helyezettek kisebbik részét öregkori elbutulásban szenvedő személyek alkotják. akik akadályoztatva vannak mindennapos feladataik ellátásában. Ha ez nem lehetséges. leggyakrabban pszichiátriai kezelésre szoruló emberek. és igényeit lehetőség szerint az illetővel egyetértésben teljesíteni. mint például a lány benne volt a játékban vagy ő csábított el engem vagy ő akart leszopni. Még akkor is így van. Megfosztani valakit attól. Ha Bjurman az erőszaktevőkre jellemző rutinos kijelentésekkel. aki sokat tud a nők ellen elkövetett erőszakról.és kábítószer-fogyasztók. A gondnokság a gyámság egy kíméletesebb formája. harmincöt év alatti korosztályból. A gyám teljes egészében átveszi a gyám alá helyezett jogi képviseletét. Egy ilyen bejelentés feltehetően úgy végződött volna..hunebook. A gyámhatóság kétféle felügyeletet javasolhat a cselekvőképtelen. hogy Lisbeth kap egy rendes ügyvédet. ám annak ellenére. A gondnok ugyanis köteles a gondnokolt személyes kívánságait meghallgatni. A gyámság alatt állók meglepően nagy hányada kerül ki a viszonylag fiatal. elképesztően kevés gyámsággal kapcsolatos panasz vagy botrány jut a tömegtájékoztatás tudomására. akkor is elegendő számú törvénytelenségben találták volna bűnösnek ahhoz.http://www. A gyámhivatal működését a megyei önkormányzatok felügyelik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának ellenőrzése mellett.com – ebook magyarul TIZENKETTEDIK FEJEZET Február 19. akkor a gyámhatóság jelöli ki a megfelelő személyt a gondnokság ellátására. rögtön felhívja a rendőrséget és bejelenti a rajta esett erőszakot. súlyos szenvedélybetegek. elsősorban alkohol. hogy segítséget nyújt olyan embereknek. hogy maga kezelje a bankszámláját. ahol az érintettnek – a cselekvőképtelenné nyilvánított személynek – beleszólása van a vagyonkezelésbe. nagy valószínűséggel amint elhagyja Bjurman ügyvéd irodáját. illetve korlátozottan cselekvőképes emberek számára – gondnokságot és gyámságot. az egyik legjogtipróbb intézkedés egy demokráciában. vagyis hogy szabadon rendelkezzen az élete felett. a spermafoltok a testén és a ruháján bennük a férfi DNS-ével bőven elég technikai bizonyítékként szolgáltak volna. szerda Ha Lisbeth Salander átlagos honpolgár lett volna. a számlafizetéstől kezdve a tisztálkodásig. Egy gondnokul kirendelt személy önként vállalja. hogy roppant kényes ügyekkel foglalkozó hatóságról van szó.

Holger Palmgren értelmezésében ez azt jelentette. a vádlottakat ilyenkor legtöbbször sikkasztásért vagy a saját tulajdonú lakás használati jogának a jogtulajdonos. az utca másik végében a Reclaim the Streets mozgalom tartott aznap demonstrációt. amiért olyan jól kijött Lisbethtel. amiből két dologra következtethetünk: vagy hihetetlenül jól végzik a munkájukat a hatóságok. amikor útban a Milton Securitybe a Götagatant elhagyva hirtelen szembetalálta magát egy rohamsisakos rendőrrel.http://www. hogy a gyámság alá helyezés körülményeit mindig az egyedi eseteknek megfelelően kell kialakítani. hogy hordhat-e egy lány piercinget az orrában és tetoválást a nyakán vagy sem. A rendőr azonban szerencsére sarkon fordult és elinalt onnét. és figyelmet szentelt azoknak a pattanásoknak. mint bármelyik normális. Különben is – mit mondott volna nekik? Hogy Bjurman megfogta a mellét? Amint valamelyik rendőr meglátja mikroszkopikus méretű cicijét. rögtön megkérdőjelezi a történetét. amiért valaki egyáltalán vette a fáradságot. Lisbeth jogi tájékozottsága igen csekély volt – ezen a területen eddig nem volt miért elmélyült kutatásokat végeznie –. Palmgren ettől még az előírásnak megfelelően teljesítette összes feladatát. az ő esetében a hivatal értelemszerűen nem találta indokoltnak a végzés megváltoztatását. Szerinte abba sem neki. hogy a gondjára bízott Lisbeth szabadon kezelhette a pénzét és élhette az életét. sem a társadalom többi tagjának nem volt szükséges beleszólnia. hogy Lisbethnek inkább örülnie kellene. amely az eltelt évek során olyan dolgokban tüntette ki magát. vagy a gondnokság. Ezt leszámítva azonban úgy kezelte Lisbethet. A bírósági döntéshez való sajátos hozzáállása volt az egyik oka annak. A gyámhivatalnak kötelessége évente felülvizsgálni a gyámság alá helyezés felfüggesztésének lehetőségét. mint Lisbeth őrizetbe vétele és megalázása. Lisbethnek nem sokat kellett töprengenie a jogi helyzetén. mielőtt Lisbeth nekiesett volna. és feljelenést tegyen Nils Bjurman ellen szexuális zaklatásért. Nils Bjurman ügyvédnek viszont teljesen más elképzelései voltak egy gyám feladatairól. mint az övé. hangjuk egyszerűen nem ér el az újságírókig és a hatóságokig. És ez az egész leszopásügy – Lisbeth mondhatott. Amíg Holger Palmgren volt a gyámja. fiatal nőt. nem ártotta bele magát az életvezetésébe. aki minden előzmény nélkül teljes erőből rásózott gumibotjával Lisbeth vállára. Megszokta már. amit akart. ám ezek az esetek viszonylag ritkák. Az így kialakult status quónak köszönhetően Lisbethet évről évre gyámság alá helyezték. Mivel Lisbeth Salader makacsul megtagadta részvételét minden pszichiátriai vizsgálaton – még egy udvarias jó reggeltet sem volt képes odanyögni orvosainak –. és minden évben megírta a lányról az esedékes beszámolót. . A törvényi megfogalmazás persze kiköti. A rendőrséggel előző év májusában találkozott utoljára. Mint Lisbeth utóbb megtudta. A rendőrség tehát szóba se jött. vagy azt gondolja. állításával szemben ott volt Bjurmané. hogy mások véleménye valamiért mindig nagyobb súllyal esik latba.hunebook. illetve gyámság alá helyezett személyeknek nincs lehetőségük a panaszra. A lány ösztönösen vad ellentámadásba lendült a kezében tartott coca-colás üveggel. azaz a jogi képviselő gondjára bízott személy beleegyezése nélküli eladásáért és a pénz saját zsebbe való kifizetéséért fogják perbe. A rendőrség egyet jelentett egy ellenséges erőszakszervezettel. hogy felkeresse a rohamsisakosok főhadiszállását. Fel sem merült benne a gondolat.com – ebook magyarul Néha hírt adnak egy-egy gondnok vagy gyám elleni vádemelésről. havonta elküldte a jelentését a hatóságnak. a rendőri szervek iránt pedig nem viseltetett egy csepp bizalommal sem.

com – ebook magyarul Így miután távozott Bjurman irodájából. tetoválásaival ígéretes préda volt ő is. hogy felrepedt a szája. és nem bocsátott meg senkinek. átfúrt szemöldökével. Ez aztán újabb vérző sebhez vezetett. ez a hülye kis csaj nem adta fel. tizennyolc éves korában azonban nem tudott megnevezni egyetlen lányt sem a környezetében. Arról persze szó sem lehetett. Amikor meglátta kínzóját. aki kezdetben néhányszor csupán szórakozásból fellökte a lányt.http://www. hogy nagyon rosszul járnak. de rendőrségi feljelentéshez soha. s úgy döntött. és csillagokat látott az ütéstől. akit életében legalább egyszer ne kényszerítettek volna akarata ellenére valamilyen szexuális cselekedetre. A harmadik nap reggelén egy krikettütővel várta a fiút az iskolában. Felnőttkorára ismert rosszfiú lett belőle.hunebook. hogy bosszút áll. Lisbeth Salander világa így lett berendezve. ha belekötnek a cingár kislányba. és amikor az vissza akart vágni. és akik voltak. Lisbeth fizikailag semmi kihívást nem jelentett a fiúnak. túlsúlyos fiúra. de a fiú másnap megfenyegette. lezuhanyozott. mint lenyelni valami szemétséget. Egy idő múlva az osztálytársak is látták. lekevert neki néhány pofont. hazament. Még emlékezett áldozatára. Nem volt oka a siránkozásra. mire Lisbeth markában golflabdát tartva egy jobbegyenessel a földre terítette őt. A többiek aztán otthagyták a tornaterem padlóján elterülve. ott nagy valószínűséggel az illető lány valamivel idősebb fiúja alkalmazhatott rendszeres erőszakot akarata keresztülviteléhez. Hatodik osztályban összeütközésbe került egy nála sokkal nagyobb és erősebb társával. Jogi helyzete viszont sok kellemetlenséggel járt. Az iskolai társas érintkezés szabályai mindig meghökkentették Lisbethet. Lisbeth annyira védtelennek tűnt a nagydarab fickóval szemben. dühkitörésekhez vezettek. öklével vagy más ütőszerszámmal védekezett. aki nem volt hajlandó békén hagyni. Egy átlagember a Lisbethnél tapasztalható reakcióhiányra talán problémaként tekintett volna – mint a lány abnormalitásának újabb bizonyítékára –. Egy percig nem tétovázott. Ahol meg is ismétlődtek az ilyen túlkapások. Inkább hajlandó lett volna agyonveretni magát. Lisbeth tudomása szerint az ilyen incidensek időnként síráshoz. hogy Bjurman ügyvéd büntetlenül megúszhatta volna tettét. mert az egyik osztálytársát olyan erővel lökte neki egy ruhafogasnak. Osztálytársnőitől eltérően Lisbeth ugyanis soha nem hátrált meg zaklatói elől. evett két uborkás-sajtos szendvicset. Amióta az eszét tudta. Annak idején viszont Lisbeth még nem sejthetett sokat David karrierjéről. Nézni is rossz volt. kibolyhosodott kanapéjára a nappaliban. Nagyobbacska korában is többször azért küldték haza. odacsapott neki az ütővel a füle fölé. mert vadul hajba kapott az osztálytársaival. De nem sokat ért vele. hogy Lisbethnek nem volt túl sok ismerőse. ha valakiben a megerőszakoltatása ténye sem képes kiváltani elegendő érzelmi válaszreakciót. A nála sokkal erősebb fiúk hamar megtanulták. Végül a fiú ököllel behúzott neki egy akkorát. Lisbeth Salander soha nem felejtette el a rajta esett sérelmeket. Ő kizárólag a maga dolgával törődött. hogy elfajul a dolog. David Gustavsonnak hívták. egy idegesítő. kopott bőrdzsekijében. leült elnyűtt. Két napig otthon maradt. azok nem a védett középosztálybeli villalakók közül kerültek ki. és rendszeresen cukkolta Lisbethet. Mindenféle dologgal megdobálta a lányt. Akármekkora fölényben volt is. Mégis mindig akadt valaki. Ezért a tettéért aztán magához hívatta az igazgató. mindig nehéz és indokolatlanul erőszakos embernek tartották. Társadalmi státusz nélkül. hogy átgondolja a történteket. . ha kellett. Alsó tagozatban a védőnő első feljegyzései szerint Lisbethet egyszer azért küldték haza az iskolából. nem ütötte bele az orrát másokéba. és egy újabb feljegyzéshez a védőnő naplójában. hiszen semmiképp nincs rendben. hogy a sérült gyerek sebéből csak úgy ömlött a vér. Tény.

hadd eméssze magát abba a morcos hallgatagságba burkolózva.com – ebook magyarul hogy bántalmazásért feljelenti Lisbethet a rendőrségen. Másrészről addig semmi nem aggasztotta. úgy néztek rá. mennyire más. Mint egy őrültre. – Legjobban Isabellától tartok. Aztán az se lenne baj. – Váratlanul jött. ha nem mesélnéd el az egész falunak. – De szeretném. – Ha van kedved. Pedig számos tanári értekezleten napirendre került. Cecilia könyvespolcát nézegette. – Köszönöm! De régóta vágytam már erre. könnyen az ujja köré csavart. – Igen. Cecilia felnézett Mikaelre. mert nem tudja a választ vagy más miatt. s ami miatt azokat az általános iskolai naplóbejegyzéseket előkeresték. – Miért jöttél át? – kérdezte aztán Cecilia. akit. de érdekes módon senki nem akart felelősséget vállalni a sok kényelmetlenséget okozó kislányért. Így aztán a tanárok sem törődtek vele. Azóta jogilag… hát igen. Koccintottak. amire gondolni sem bírt. ha akart. mielőtt elalszol itt nekem. Aztán megtörtént az a legelvetemültebb gonoszság. megmosakodott egy kicsit. de szerencsére a házából nem láthatja a bejáratomat. amely teljessé tette a mintát. – Úgy megkívántam valami gyümölcsös italt ginnel. Arról volt ismert. ha elveszti a csatát? Akkor jön az intézet? A diliházba zárás? Még csak az hiányzik… Késő éjszaka. és lement a földszintre. Mert mi van. . Meg kell adni. könyörögve kérlek. Az a nő egy szipirtyó! – És ráadásul a közvetlen szomszédod… találkoztam vele. amikor a nő visszatért. Iszol? – Néha. A férfiúi tudományát dicsérő szavak még mindig jólestek neki. Kérsz? – Szívesen. mint a többiek.hunebook. Mikael. éppen a kamaszkora küszöbén. Amióta azonban Bjurman belépett az életébe.http://www. Lisbeth Salandernek nem volt ahhoz szüksége papírokra. Nem esne jól arra ébredni reggel a gyűrött arcommal és a zsibbadt végtagjaimmal. Mindegynek tűnt. Ennek az lett az eredménye. Cecilia maga köré tekert egy lepedőt. – Szívesen megismételném majd – mondta erre Cecilia. kihez fordul. és ennek megfelelően kezelték őt. mint aki bekattant. hogy azért hallgat-e. elég jó vagy az ágyban. mindenütt csapdától tartott. Az utolsó kitörés. Mikael mosolygott. Meztelenül állt a szobában. hogy tudja. – Nem hiszem. hagyták. lábaikat egymásba fonva. hogy soha nem jelentkezett. és általában nem válaszolt a tanárok közvetlenül hozzá intézett kérdéseire. – A szeretőd legyek?… – Alkalmi szeretőm – válaszolta Cecilia. A tanárok körében sem keltett túl nagy rokonszenvet. lime-ot és két gint. amikor Cecilia Vanger és Mikael már csöndben feküdtek egymás mellett. Mikael ránézett. Senki nem tudta viszont. míg Holger Palmgren volt a gyámja. mint egy gyereknek. hogy ilyesmire vetemednék – mondta Mikael. Egy kancsó vizet hozott jégkockákkal. mint aki nem normális. – Nekem is finom volt – felelte Mikael. hogy összejöttünk. Környezetének nem volt kétsége afelől. de jólesett. – Köszönöm. óriási terhet jelentett a gyámság. ha hazamennél. Ez az osztályzatain is meglátszott. hogy itt vagy. hogy Lisbethnek valami baja van. légy diszkrét! – Diszkrét leszek. Mikael közben kiment a vécére. Lisbeth osztálytársai úgy tekintettek a lányra. hogy külön vizsgálatot rendelt el a hatóság.

– És senki nem állt Harriet mellé? – De. Nem kell hozzá pszichológusnak lenni. hogy Harriet senkit nem avatott a bizalmába. Aztán kijózanodott. De miután a papája vízbe fulladt. Nem bírt úgy tenni. ő tartott jobban Isabellától. – Így könnyebb volt elviselnie az életet. Az utolsó évben még ugyanaz a rettentően értelmes. természetesen. Épp ellenkezőleg. – Ez most off the record vagy…? – Off the record. ott tanultam. Csak arra gondoltam… – Otthon gubbasztottál. hogy az egyik legalapvetőbb gond az lehetett. igyekezett fenntartani a látszatot. – Te elolvastad az anyagot? – Bizonyos részeit. mennyire boldogtalan lehetett. mintha egy boldog család gyermeke lett volna. – Hogy fulladt meg az apja? . Henrik. nem ússza meg a Harrietkérdést. Nem fizikailag – Gottfried nem volt verekedős férfi. mert én először Uppsalában laktam. megváltozott. nem éltem itt. Azt viszont ne feledd. De mint mondtam. Bárcsak otthon maradtam volna azon a hétvégén! – Milyen volt Harriet? Úgy tűnik. Ha az ember ismeri Henriket. és igyekezett tisztességgel ellátni a feladatait. Nyilván téged az utolsó év érdekel. Minden kérdés megválaszolatlanul marad. nem leplek meg vele. Egyik nap szentfazékot játszott. Isabella be nem tette oda a lábát. másik nap kisminkelte magát. ezért válik a megszállottjává az ember. És átéltem azt a zűrzavart. nagyon tehetséges. Utólag azonban rájöttem. de mintha a lelke már hiányzott volna belőle. hogy nekem vidám gyerekkorom volt egy olyan apa mellett. mindenki másképp látja őt. mint egy örömlány. mintha minden a legnagyobb rendben lenne körülötte. nem sok ideje maradt Harriettel és Martinnal törődni. min töprengsz. hol ölték egymást. Valamikor a hatvanas évek elején Gottfried kiköltözött a kis házba. minden dolgozatát jelesre író gyerek volt. Egész felnőttéletemet ennek a közelében töltöttem. Általában utazott. Úgy csinált. – Aznap te is a szigeten voltál. és rendszeresen találkozik vele. Utána meg átjössz. – Mi okozhatta vajon a lelki bajokat? – Gottfried és Isabella. A bezárt szoba rejtélye egy szigetre kiterjesztve. – Nem láttam bele Harriet fejébe. hogy Henriknek akkor még rengeteg elfoglaltságot jelentett az üzlet. Nem kell hozzá olyan nagy tehetség. Stockholmban laktam egyébként abban az időben. hogy írjam le. Persze. mint egy őrült hullámvasút.hunebook. Isabella kiállhatatlan tudott lenni.com – ebook magyarul – Nem volt semmi különösebb oka. Harriet végül be is költözött hozzá. ismét rendes ruhát vett fel. Kettejük házassága olyan volt. Elég keveset tudok erről. minden egyes nyom zsákutcába vezet. Gottfried időről időre felbukkant a faluban. És a nyomozás során mintha nem akarna kirajzolódni egyetlenegy logikusan követhető út sem. mint Harald. Addig olyan… nem is tudom. – Hmm. hogy kitaláljam. érett gondolkodású lány volt. és a leginkább testre simuló pulcsijában ment iskolába. úgy festett. – Elég izgalmas feladvány. Gondolom. – Bizony. de azért nem különbözött a többi tinédzsertől. hol együtt mulatoztak. hogy rájöjjön az ember.http://www. mint egy csavargó. a sziget túloldalára. Henrik jegyzeteit olvastad. és többnyire ott lakott. azután Stockholmban – mellesleg ne hidd egy percig sem. ezek csak a róla hallott pletykák.

Alexanderért sem vagyok túlzottan oda. sőt elképzelései szerint később talán még egy miniszteri tárca is kinéz neki. az unokatestvérem is. A hetvenes években költözött Angliába. korán megtanulja. de rossz embernek azért nem nevezném. hát az ő. hogy valakitől tanácsot kérjen. – Mindig elképedek. ritka találkozásaink dacára. – Igen. egy ottani svéd utazási irodában dolgozott. – De te mégis itt maradtál. Hozzáment egy pasihoz. később meg elvált tőle. Valójában egy eldugott vidéki városka szerény képességekkel megáldott önkormányzati képviselőjéről van szó. . vérében borzasztó magas alkoholtartalom. Mi ketten nagyon jól kijövünk. Nekem is megvolt a magam baja az apámmal – feltételezem. akinek szüksége van pszichológusra. Birger… hmm. – Azért ez nem igaz.http://www. hogy mindenki mennyire utálja a többi Vangert a családban. mire gondolsz. Az apámmal pedig egyszerűen nem beszélek. És a húgommal is mindig jól kijöttem. Soha nem voltunk túl jóban. – A politikus. – Miért nem? – Az apánk őrült. ha ezzel elérte volna pályája csúcsát. Martint és Henriket például nagyon kedvelem. hogy kénytelen kiszolgáltatni magát. Azt mondhatnám tehát. Martin éveken keresztül alig beszélt. észrevettem ezt a nyíltságot. a bátyám. Persze értem. akire nagy jövő vár az országgyűlésben. s ez egyúttal azt jelentette. tekintélyes politikusnak tartja magát. azóta töprengtem. De kire bízhatta volna mindezt? Kissé hadilábon állt az emberi kapcsolatokkal. – Nem tudtam. Szerintem ennél több magyarázatra nincs szükség. Annyi baj volt csupán. és végül ott maradt. A slicce nyitva volt. A húgom is küszködött eleget. akit soha nem mutatott be a családnak. innentől már ki is találhatod. ha a konzervatívok győznek. látván. teljesen befelé fordult. ha valaki a Vanger családba születik. – Mikael kinyújtott kezével megérintette Cecilia mellét. Ha megkérdeztél volna harmincöt évvel ezelőtt. Anita nem jár haza Hedestadba. amit gondol. valószínűleg azt válaszolom. amióta először találkoztunk. Martin remek ember lett. hogy kimondja. Ő persze elsőrangú. Isabellát gyűlölöm. Mindkét gyereknek nehéz volt. – A húgoddal mi lett aztán? – Anita Londonban él. És arra jutottam. s te máris letámadtál. Nem egy romantikus történet. hogy ötven-ötven százalék a szeretem-nem szeretem arány. nem titok előtted sem. – Én és Birger. – Hogyhogy? – Nemcsak Harrietet viselték meg a körülmények. akik a családnak ehhez a generációjához tartoztunk. Martin bukkant rá. Mára a British Airways egyik járatfelelőse lett. hogy a tanácskéréshez valakit a bizalmába kellett avatnia. Kipottyant a csónakból nem messze a kis háztól. – Bevallom. szinte emberkerülő lett. – Gúnyolódsz? Birger idősebb Anitánál és nálam is.hunebook. elárulni a titkait. Kemény dolog volt fiatal Vangernek lenni abban az időszakban. inkább egy felfuvalkodott pojáca. hogy az apám totál bolond. – Érdekes. Alexander. és nem csodálkoznék. Lisbeth Salander életében először érezte sürgető szükségét annak. hogy ha van olyan családtag. hogy talán nem lenne hülyeség kipróbálni. Nézd.com – ebook magyarul – Gottfried. úgy kétévente találkozunk. Vagyis mindannyiunknak. – Alig töltöttem nálad egy negyedórát. hogy milyen lehet veled az ágyban. de borzalmasan hanyagul tartjuk egymással a kapcsolatot.

Lisbeth Salander nem volt azért annyira szende lány. amilyen. késő tinédzserkorából származó jelentésekben többször hivatkoztak a szakemberek. miközben nagy mennyiségű könnyű sört gördítettek le torkukon. ritkán vett részt a beszélgetésekben. Beszélhetett volna Plague-gel. Salander a banda perifériájához tartozott. akkor az egy baráti társaságban fűzte valakihez. és – véleménye szerint – kézbe vette sorsát. Lisbeth nem értette. főleg azokban az években. négy enskedei keményrock-kedvelő tinilány alapította. de Cilla nem törődött a másik szótlanságával. évente tehát átlagosan öt. Úgy jött és ment. és egyiküknek babája született. hogyan történt. Dolgoztak vagy egyetemre jártak. Nem kellett többé senkinek a kedvére tennie. mint élvezetes időtöltést. Aztán betöltötte a huszadik életévét.hunebook. hogy kipletykálják a pasikat. A Kvarnen lett a törzshelyük. Mindig meghívták a születésnapi bulikra. Nem volt különben tagja a bandának. Úgyhogy ez a megoldás kiesett. akiknek a nevét is alig tudta. nem tudta. Az Evil Fingersszel töltött öt év alatt sokat változtak a lányok. Cillának ringlóvörös haja volt. ahogy neki tetszett. Lisbeth Cillán keresztül ismerte meg az Evil Fingerst. Ami a nemi életét illeti. hogy egyedül ő nem változott semmit.com – ebook magyarul Ha fejben végigpörgette a telefonregiszterét. feminizmusról.és alkoholproblémás ápoltjaként bukkan majd fel. dolgozni kezdett a Milton Securitynél. hanem fogta. Ez éppen megfelelt volna egy magafajta szinglinek. mindent összevetve tíz embert talált. derekán szegecses övet. akit az ismerősének nevezhetett. amikor Holger Palmgren kitartó unszolására megpróbálta megszerezni a hiányzó jegyeit az önkormányzati felnőttképzés kurzusain. mint amire a régi. Az első órán gyanakodva méregették egymást. mint Lisbeth. mit kezdjen az életével. a férfi mégis valamiféle stabil pontnak számított az életében. fekete tincsekkel. Tizenöt éves kora óta körülbelül ötven partnere lehetett. És akkor még nagylelkű volt – ezt az őszinteség kedvéért hozzá kellett tennie. politikáról.http://www. amelyekre legtöbbször el se ment. Se többet. akinek a szex nem jelentett mást. tiniévei végén. Tizenévesen ismerkedtek össze. Lisbethnek az volt az érzése. csak mert az illető meghívta három sörre. és magával vitte a lányt a sörözőbe. mert ismerte Cilla Norént. pentagramról. hát ott ült közöttük némán a sörével hosszú estéken át. de a többiek elfogadták olyannak. fekete bőrnadrágot hordott. A nevükre is igyekeztek rászolgálni. Lisbethtel nem volt egyszerű barátságot kötni. hogy a jövőben a különböző egészségügyi intézmények rendszeres drog. aztán tíz év leforgása alatt egész tekintélyes baráti körré nőtte ki magát a zenei együttesként induló csapat. Alkalmi partnereinek többségével azonban összesen két év leforgása alatt létesített kapcsolatot. de valamiért aztán közeledni kezdtek egymás felé. A „Gonosz Ujjak” eredetileg egy elővárosi rockbanda volt. mint ahogy Bjurman ügyvéd előtt eljátszotta. karácsonyi forraltbor-ivásra és hasonló rendezvényekre. mintha egész idő alatt egy helyben toporgott volna. Abban az időszakban válaszút előtt állt. a ruhákat egyre gyakrabban a H&M-ben vették a Hangyák névre hallgató turkálóhálózat boltjai helyett. hogy Plague-től várhatta a legkevesebb segítséget jelenlegi helyzetében. csakis (vagy legalábbis a legtöbb esetben) ő kezdeményezett és ő szabta a feltételeket a szexben. vagy ha ahhoz volt kedve. Már nem az volt számára az önmegvalósítás csúcsa. . és az biztos. ezt pedig nem lehetett promiszkuitásnak nevezni. De nem volt a barátja. zenéről beszélgessenek. Onnan nézve elég valószerűnek tűnt. ha hazavitte magához a részeg palikat. lenyugodott. Ha volt is ezenkívül szexuális kapcsolata. az orrában egy gyűrűt. se kevesebbet. a nagykorúvá válása körüli zűrös években. A hajszínek szelídültek. Egy éve ugyanaz a férfi volt a szexpartnere. ahol kedd esténként összejöttek. azért fogadták be maguk közé.

ha Bjurman helyett Armanskij lenne a gyámja. Az ilyen női segélyszervezetekre Lisbeth szerint az áldozatoknak volt szükségük. Bár tudta jól.com – ebook magyarul De még mindig jól érezték magukat együtt. ha bármikor segítségre van szüksége. Egyszer azt mondta neki Armanskij. Ez egyértelműen használható megoldásnak tűnt. és elmondaná. Csakhogy arról fogalmuk sem volt. hogy a kör kiegészült a lányok férfi ismerőseivel. Ezért aztán az utolsó lehetséges megoldás az volt. És azt nem szerette volna. Alaposan meghányta-vetette magában. barátságos közeledés volt. Igaz. És Bjurman ügyvédre nézve nem sok jót ígért. Az Evil Fingers volt az egyetlen társaság. az adósa marad. Armanskij is próbált közeledni hozzá. és mindent maga intéz. hogy Armanskij ezt komolyan gondolta.http://www. ha emiatt ferde szemmel néznek rá. Armanskij a főnöke volt. Lisbeth tudta. . Talán mégis van egy ember… – ötlött fel benne.hunebook. ami valami közösségi élményt nyújtott Lisbethnek még azután is. milyen helyzetbe került. mivel járna. amit mindig is alkalmazott – hogy saját kezébe veszi az ügyet. Ha bekopogtatna hozzá. nem valami hatalmi demonstráció. Lisbeth eljátszott a gondolattal. Nem volt kellemetlen elképzelnie. Az Evil Fingers meghallgatta volna. hogy Lisbeth egy bírósági végzés alapján jogi szempontból beszámíthatatlannak minősül. A segítségkérés viszont valamiért mégis nehezére esett Lisbethnek. de ez minden rossz szándékot nélkülöző. hogy alakulna az élete. soha nem fordult meg a fejében. És segítettek is volna rajta. mire vannak a női segélyszolgálatok. Ez így… hmm. Tehát ez sem jelentett megoldást. hogy hozzájuk forduljon. Hirtelen elmosolyodott. végül is nem volt teljesen elvetendő megoldás. magát viszont nem tekintette áldozatnak. és megfojtaná a gondoskodásával. ha Dragan Armanskijra bízná a titkát. de Armanskij valószínűleg borzasztó komolyan venné a feladatot. hogy forduljon hozzá bátran. és ha hozzá fordul egy ilyen kéréssel.

hogy Elenának hívták. Az Upplandsgatanon lakott egy ötszobás lakásban az Odenplanhoz közel. mint amennyinek a megfizetésére kötelezték volna az adótörvények. Lengyelországban született. A rehabilitációs beteggondozásban dolgozott. Anyagi ügyei rendben voltak. soha nem volt rá panasz. szerzője egy tiszteletre méltóan terjedelmes. megbízatásait. lakásuk és „Med Mera” törzsvásárlói kártyájuk. de hihetetlenül unalmas. Körülbelül napi tizenhat órát dolgozott. Elvált. gyermeke nem volt.. Előre összeállított egy tíz kérdésből álló ívet. Utánanézett Bjurman legközelebbi rokonainak és barátainak. de aztán bebizonyította ártatlanságát. de néhányszor felhívást intézett a nyilvánossághoz. boldog házasságban él Bjurman egyik kollégájával. Több adót fizetett. Lisbeth felhívta mind a négy klienst. hogy azok kifejezetten a gondnokságra vonatkoztak – ha tehát lett volna valami észrevételük Bjurmannal . a válás zökkenőmentesen zajlott le.http://www. és egy egyszerű bírói határozat alapján nagykorúvá válásuk után meg is szűnt a felügyelet. hogy gyerekkorukban gondnokság alá helyezett fiatalokról készít felmérést. Ritkán szerepelt a tömegtájékoztatásban. az ügyvédi kamara tagja. A Lisbeth feletti gyámság előtt már négy fiatalhoz rendelték ki gondnoknak. Bjurman jogász volt. azt mondta nekik. és szót emelt a harmadik világ politikai foglyainak szabadon bocsátásáért. péntek Február utolsó hetében Lisbeth Salander a saját megrendelője volt. hogy mindenki névtelenül szerepel majd. Ő látta el saját lakásszövetkezetének titkári feladatait. rendszeres adományokat küldött a Szív. tagja volt a Greenpeace-nek és az Amnestynek. Az egyik kliens még ezután kérte fel Bjurmant ügyvédjének. Szociális gondozóként mutatkozott be. Ezek szerint itt sem alakulhatott ki különösebb ellentét. Mindegyik esetben kiskorú érintettről volt szó. de egész életét Svédországban töltötte.hunebook. Hiába erőlködött Lisbeth hogy felfedezzen valami jelet a mélyben. Ha Bjurman visszaélt is védencei kiszolgáltatottságával. Minden levéltárat és nyilvánosságra került információt felhasznált. a felszínen ebből semmi nem látszott. s úgy nézett ki. barátnőik. Mind a négy fiatal rendezett életet élt. és elkészítette élete eddigi legalaposabb átvilágítását. Az 1950-ben született Nils Bjurman ügyében végzett kutatást. amihez csak hozzáfért. Egyetlenegyszer tettek feljelentést ellene az ügyvédi kamarában – a vád szerint Bjurman több mint tíz évvel azelőtt egy fekete lakáseladási üzletben közvetített. Bjurman ügyvéd kifogástalan szakmai hírnévnek örvendett. vagyona legalább tízmillió koronára rúgott.és Tüdőbetegek Alapítványának. állásuk.. Közülük jó párat úgy fogalmazott meg. Lisbeth Salandert érdekelte volna az elvált feleség. Ez nem sokat segített Lisbethen. magától értetődik. ezeket a kérdéseket tette fel a telefonban. Elenának Bjurmannal kötött házassága ráadásul tizennégy évig tartott. persze. Ó. kereskedelmi jogról szóló disszertációnak. Megvizsgálta a férfi anyagi helyzetét. Bjurman ügyvéd rendszeresen foglalkozott jogilag szorult helyzetbe került fiatalok felügyeletével. Az eredmény szinte egyenlő volt a nullával. Annyit tudott meg róla. csütörtök – március 7. az ellene indított pert pedig megszüntették. voltak barátaik. Bjurman ügyvéd tehetős ember volt. és pontról pontra feltérképezte eddigi karrierjét.com – ebook magyarul TIZENHARMADIK FEJEZET Február 20.

a nő kedvesen. boldog házasságnak tűnt – az elején legalábbis.hunebook. Hirtelen szívroham. Az volt csak a bibi. akkor annak legalább az egyiküknél ki kellett volna buknia.http://www. A hálószobában ezzel szemben egész lényét vad szenvedély fűtötte. De egyik interjúalanynak sem volt egyetlen rossz szava az ügyvédről. aminek segítségével ezt bebizonyíthatta volna. Egy nap. és egy papírszatyorba rakta őket. enélkül is furdalta a kíváncsiság. Most. csakhogy pontosan erre szerződtették. Találkozott egy Jerry Karlsson nevű férfival. hogy Mikael bármikor nála aludjon. összeszedett minden dokumentumot. Lisbeth tudta jól. és felhívja a férfit. hogy bármi köze lehetett Harriet eltűnéséhez. Birgerről és más. a szatyrot pedig kitette az előszobában álló másik huszonkét szatyor közé. – Mikael. de teljesen valószerűvé. Akkor költözött ki ide. De egy ilyet azért csak el lehetett intézni valahogy. a hűséges feleség pedig a védelmére kel. De néhány év múlva észrevettem. Összeházasodtak. Szóval. Mikael voltaképp nem szívesen kutakodott Cecilia magánéletében. amely egyre vonzóbbá vált a szemében – ha nem is vonzóbbá. – Mesélne egy kicsit róla? – Az egyetemi tanulmányai után költözött vissza. de semmit nem talált a múltjában. ha bárki célozgatni mer. s mi tagadás. a „gyanúsítottak” körébe tartozó családtagokról faggatta Henrik Vangert. ugye? – Attól függ. hogy minden eshetőséget végigvett már. honnan nézzük. 1966-ban nem lakott még Hedestadban. a szigetre. én nagyon kedvelem Ceciliát. A legegyszerűbb ugyanis az lett volna. amikor Alexanderről. – Ceciliát kérdezd. de távolságtartóan. volt valami köze… – …Harriethez? Nem. hogy súlyos sérülésekkel kellett kórházba vinni. Időnként bonyolult tud lenni. de újraházasodni sem akart soha. egy lehetőség maradt. Miután Lisbeth Salander befejezte a vizsgálódást. valószínűleg nem olyan sürgős a dolog. hogy még gusztustalan ötvenes férfiak sem kaptak szívrohamot megrendelésre. . de jó ember. Cecilia nem akarta. Tanárként helyezkedett el. – Ennek a Jerry Karlssonnak. hogy Karlssont kirúgják a cégtől. és onnantól kezdve nem volt hajlandó találkozni a férjével. felajánlottam a segítségemet. és akkor még nem is dolgozott a konszernnél. hogy csak akkor menjen át hozzá Mikael. megkérdezte az öreget Cecilia férjéről és a házasságukról. miért nem vált még el Cecilia a férjétől. hogy bárki megneszelje titkos afférjukat. End of problem. Ceciliát verte a férje. Ezenkívül az volt a kívánsága. Mindössze három szabályt kellett betartania: Cecilia nem akarta. akikből olyan kevés akad ebben a családban. A harmadik kikötés az alvásra vonatkozott. szinte hűvösen viselkedett vele. – Értem. Egyszer aztán úgy megütötte Ceciliát. Mikael Blomkvist a legnagyobb diszkrécióval folytatta viszonyát Cecilia Vanger igazgatónővel. Gondoskodtam róla. Valójában nem tudom. – De még mindig házasok. hogy a férfi egy undorító féreg. ha Bjurman eltűnik az életéből.com – ebook magyarul kapcsolatban. hogy más lehetséges utakon is elgondolkozzon. Amikor Susanne Híd presszójában futottak össze. Bjurman ügyvéd a felszínen feddhetetlennek mutatkozott. hogy nincs minden rendben. Nem hiszem. aki sajnos a Vanger-konszernnél dolgozott. A szokásos történet – a férfi gyepál. Cecilia elképesztő vágya lehengerelte Mikaelt. Itt volt az ideje. ha neki kedve támad hozzá. Beszéltem vele.

A megfelelő mérget kereste. Lisbeth. hogy balesetet kell imitálni. semmi kapkodás. hogy ő egy segítségre szoruló. csak néhányszor találkoztak. Ha mégis felmerül a neve a gyanúsítottak között. Még ha váratlanul megjelenik is Bjurmannál. Munkám van a számodra. Megfordult fejében a kés is. rokonok.com – ebook magyarul Lisbeth Salander egy akkurátus bürokrata lelkületével egy teljes héten át tervezgette. nem találnának nála semmilyen indítékot a gyilkosságra. Végül hirtelen ötlete támadt: mérgezés… A gondolat számára is meglepetést okozott. azonnal meghal. Bjurman ügyvédnek úgy kellett meghalnia. de amikor közelebbről megvizsgálta a kérdést. hogy nem talál ennél megfelelőbb megoldást. – Nem érek rá. ám végül ezt sem tartotta jónak. . hogy ártatlan emberéletekben ne tegyen kárt. cselekvőképtelen. ha nyilvánvalóan gyilkosság áldozata lesz a férfi. A leghatásosabb mérgek egyikeként a ciángázt írták le. hova helyezze el úgy a bombát. Ahhoz ott voltak a régi barátnők. Dragan. alkalmi ismerősök. Néhány napot azzal töltött. azaz egy ún. Csak semmi indulat. hogy bármilyen összefüggésre bukkanjanak a gyilkosság és Bjurman ügyfelei között. sőt. túl nagy feltűnést keltene az eset. Ebből óriási kalamajka kerekedne.hunebook. Megcsörrent a telefon. hogy behívják tanúnak. hogy az ügyvéd egyszerűen véletlen áldozatává vált egy gyilkosnak. hogy Bjurman meghal. A beszerzés önmagában nem jelentett volna nehézséget. Az első gondolata az volt. és sikerül a férfi hátába döfnie. el kellett ismernie. akkor sincs rá garancia. Sőt lehet. Végül sikerült kiválogatnia néhány használhatónak tűnő szcenáriót. hogy alapos kutatásba merült a világhálón. Az sem biztos. tehát a neve mindenképpen előkerül. Tudta. hiszen a neten rengeteg a bombakészítésről szóló különféle útmutató. de az túl bonyolultnak tűnt. Bőséges volt a választék. hogy egy értelmi fogyatékos kislány szóba se jöhessen gyanúsítottként. ha Bjurmant oly fifikásan eltervelt módon tennék el láb alól. amikor utánanéznek Bjurman tevékenységeinek. de hamar rájött. Arra sem lesz bizonyítékuk. hogy a rendőrségi nyomozásban elkerülhetetlenül szerepelni fog. Egyvalamire muszáj volt odafigyelnie. Az is megtörténhet. de a rendőrség a lőfegyverek lenyomozására szakosodott. És Lisbeth letette a telefont. hogyan fog Nils Bjurman ügyvéd eltávozni az élők sorából. hogy megfordul majd a nyomozók fejében. Elgondolkozott a bombamerényleten is. Lisbeth Salander azonban mindössze egyetlen szereplő volt a jelenlegi és a régi ügyfelek tömegében. A lőfegyver használatát rögtön kizárta. Sorra vette a különböző módszereket. értelmi fogyatékos kislány. Lisbeth Salandert ne tudják kapcsolatba hozni a halálával. ami mind azt igazolja. munkatársak és a többiek. Én vagyok az. hogy őt.http://www. és mivel Bjurman feltehetőleg nem jegyezte be a naptárába. hogy orális szexre kényszerítette Lisbethet. azután a legtöbbet elvetette. A bomba elkészítése megint csak nem jelentett volna gondot. – Pedig fontos lenne. hát ott lesz az a rengeteg papír. azt még bizonyítékként is felhasználhatnák ellene. Ehhez persze nem ártana. Azt viszont nem volt könnyű kitalálnia. – Szia. – Most nincs időm. „random violence” esetről van szó. ha az ő ruhája is véres lesz. Könnyen beszerezhető lett volna a legközelebbi vasboltban. hogy egyáltalán meghal a döféstől. hogy az sem baj. hogy az egy nyikkanás nélkül. amikor a tettes és áldozata nem ismerik egymást korábbról. Ráadásul ez a megoldás sem jelentett százszázalékos garanciát arra nézve.

hogy gyámját ripszropsz elintézheti. ám nem volt lehetetlen. Már majdnem százhúsz oldalnyi piszkozat elkészült a családi krónikából – Jean Baptiste Bernadotte partraszállásától kezdve egészen az 1920-as évekig. mit ír le. Délben ha esett. Legálisan hozzájutni ugyan lehetetlen. azaz a saját helyzetét. Utána kellett néznie. Tíz órakor már otthon volt. Időközben a Vanger család és Ivar Kreuger . hogy megbeszéljék a nap folyamán felmerült kérdéseket.hunebook. Már néhány milligrammjával meg lehetett ölni egy embert. Érthető okoknál fogva e gyilkos anyag tárolását és használatát szigorú biztonsági intézkedésekhez kötik.com – ebook magyarul A ciángázt a vegyipar bizonyos területein is használják. és néhány perc múlva meghal. s fejében újra végigpörgette a lehetőségeket. egy liter. illetve ha szükség volt rá. hogy viszonylag híg állapotú szirupot készítsen belőle az ember. Szép komótosan közeledett az anyag végéhez. Valahogy muszáj volt ellenőrzése alatt tartania a gyámját. víztározóba öntött ciángáz pedig elég egy közepes méretű város elnéptelenítéséhez. hogy a jövőben végre a maga ura lehet. Mire leszállt az éj. azután délig dolgozott. amelyek a korszak nemzetiszocialista mozgalmairól szóltak. Összeírt egy hosszú listát az előtte álló kutatási feladatokról. tudniillik a terv szerves részét alkotta. kialakította a saját napirendjét. már nem volt kétsége afelől. a nikotin-szulfát. Lisbeth Salander rádöbbent tehát. Vagy ott volt egy még kiválóbb anyag. és elkészült egy teljesen új tervvel. Két hátulütője volt a tervnek: egyrészt Bjurman halála továbbra sem jelentette feltétlenül. Az ügyvéd húsz másodpercen belül elveszti az eszméletét. többek között Heléne Lööw A horogkereszt és a Vasa-kéve című doktori disszertációját. De ha sikerül kiviteleznie amit kigondolt. A nikotin is príma méregnek tűnt. Ettől az időszaktól kezdve azonban kicsit óvatosabban kellett folytatnia. kettőig. egyórás sétát tett. másrészt semmi biztosítéka nem volt arra nézvést. százszor is megfontolta. Következményelemzés. mely fejezetnek Henriket állította a középpontjába mint az elbeszélés szerteágazó szálait összetartó figurát. például a festékgyártásban. Elkészült már a Vanger fivérekről szóló negyven oldallal is. Kilenckor kelt fel minden reggel. vagy folytatta az önéletrajzírást. nyert ügye lesz.http://www. Nem volt csábító a gondolat. A nikotin-szulfát a bőrön keresztül szívódik fel. ilyenkor ment be Hedestadba. és olvasott tovább éjjeli egyig. mosásra használta. a mérgezés gondolatáról is lemondott. és a délelőtt olvasottakat dolgozta fel. Mozdulatlanul ült a nappali kopott kanapéján egész este. Egy kevés cigarettából már elegendő mennyiséget lehet kivonni. ha fújt. bár ennek az előállítása bonyolultabbnak ígérkezett. Ilyenkor a rendelkezésére bocsátott dokumentumokból olvasott el újabb fejezeteket. Hét óra tájban átment Henrik Vangerhez. A hedestadi könyvtáron keresztül megrendelt néhány könyvet. mint Bjurman volt. Ezeket a szabad órákat vásárlásra. hogy az ügyvéd utódja nem lesz százszor rettenetesebb. Miután pár napig elmélyülten tanulmányozta a lehetőségeket. Henrik önéletrajzának írásával meglepően könnyedén haladt előre. hogy Bjurman újra ráveti majd magát. Háromtól hatig nem dolgozott. hogy a helyi boltban összevásárolható háztartási cikkek halálos fegyverekké alakíthatók. de akár egy pár száz koronás játék laborkészlettel is előállítható otthon a konyhában. hogyan működtek annak idején a vállalatok. Legalábbis így képzelte. Lisbethnek tehát gumikesztyűben kellene az anyagot Bjurman képébe spriccelnie például egy vízipisztolyból. megreggelizett. Február vége felé Mikael belerázódott a hedebyi hétköznapokba. Délután otthon vagy Susanne Híd presszójában folytatta a munkát.

Nils Bjurman ügyvéd megkönnyebbülést érzett. mindenesetre megnyugtatóan hatott az ügyvédre. semmi olyat nem találtam a nyomozati anyagban. – Lehet. – Érj előbb a végére! – Semmi értelme. miről beszélsz. aki sorban beszámolt minden egyes zsákutcába vezető gondolatmenetéről. hogy megmutathassa Henrik Vangernek. A találkozó elhalasztása persze azzal járt. – Nem. Én is rengeteget kínlódtam. mint száz. hogy igazad van. – De nincs hozzájuk kulcsunk. – Ahogy mondod. hogy sehol nem tart a kutatásban. A Harriet Vanger-nyomozásban viszont egy tapodtat sem jutott előre. Mégis úgy gondolta. Saját időbeosztását betartva szeptember elsejéig szeretett volna elkészülni a teljes első változattal. ami egy pillanatra megingatta volna. – Azok nem lehetnek telefonszámok. hogy előbb-utóbb felkeresi gyámját. – Igen. Ennek során elővezette. A lány legutolsó előre megbeszélt találkozójukról azzal mentette ki magát. s hogy aztán az őszt már csak a szöveg átdolgozásával tölthesse. – De hát még azt sem vehetjük készpénznek. – Igen. hogy gyilkosság történt. és ingerülten gesztikulálni kezdett. hogy dolgoznia kell. Mindent összevetve Mikael még háromszáz megírásra váró oldallal számolt. arról mindig kiderül. De azért ne add fel! Mikael sóhajtott. így aztán lehetett tudni. hogy a lány nem kapta meg a zsebpénzét. Valami teljesen mást jelentenek. Ezért aztán úgy rendelkezett. És mégis.hunebook. és ne az irodában. Tartott tőle. – Tudom én. Henrik Vanger felsóhajtott. – Azok egészen biztosan jelentenek valamit. ki tartja kézben a gyeplőt. nagyon kérlek! – könyörgött.com – ebook magyarul birodalma között jelentős összefonódásokra bukkant – szintén egy mellékszál. pénzre volt szüksége. Henrik. Bármennyit olvasott. valamint az a tény. – Vagy ha támad is egy ötletünk. A rövid hívás. Nem létezik tökéletes gyilkosság. hogy a lakásán találkozzanak az Odenplanon. Lisbeth Salander újra felhívta. hogy valamit nem veszünk észre. töprengtem. aminek ne ástak volna a mélyére már előttem. Mikael megint sóhajtott egyet. A kívánság elhangzása után jó darabig csönd volt a vonal másik végén – mindjárt megalszik a tej a szájában ennek a kis picsának –. – Nincsen. hogy még a végén kezelhetetlenné válik itt neki ez a Lisbeth. – Egy szó. mielőtt a lány belegyezett. mérget vennék rá. – A telefonszámok – nyögte ki végül. . hogy folytassa az olvasást.http://www. aminek érdemes volt utánajárni. hogy Lisbethnek pénzre volt szüksége. Egy február végi szombat este hosszú beszélgetést folytatott Henrik Vangerrel. aztán felkerekedett és hazament. – Nem véletlenül szerepelnek a naptárban. Az öreg türelmesen hallgatta Mikaelt. hogy tévútra visz. hogy kézzelfoghatóbbá kell tennie. – Folytasd. Bjurmannak természetesen az is megfordult a fejében. hátha Lisbeth mégis elárulta egy kívülállónak múltkori tettét. bármennyit törte a fejét a részleteken. nem talált egyetlenegy olyan adatot sem. – Talán. Bjurmant akkor elfogta az aggodalom.

hogy lépjen beljebb.com – ebook magyarul Lisbeth eredetileg úgy készült. Nem hagyott kétséget afelől.hunebook. Amint elhagyta Henrik házát. Az ügyvéd megadta neki a kapukódot. balra kanyarodott. amit a múltkor mondtam neked? – Mi volt az? – Lisbeth. Agglegénylakásokra jellemző bútorokat látott mindenütt: egy franciaágyat. Odakint tiszta. tekintetük összeért. Tükörajtós gardrób borította végig az egyik falat. mire kell megint az a pénz? Még több számítógépes ketyerére? – Ennivalóra – felelte Lisbeth. . Sikerült jól felbosszantania magát Lisbeth késése miatt. Lisbeth a megbeszélt időpontnál fél órával később. csillagos volt az ég. Péntek estében állapodtak meg. magas. Egyik kezével megfogta a lány állát és felemelte az arcát. miután megvizsgálta a tervrajzokat a Városépítési Hivatal archívumában. Cecilia Vanger nemcsak Mikael szeretője lett az isten háta mögötti faluban. Ceciliától sokkal többet sikerült megtudnia Harriet Vangerről.és nyírfa bútorokkal rendezte be a helyiségeket. a szárazföld felől pedig a sötét ég alatt egészen Hedebyig sziporkáztak Hedestad esti fényei. A nő volt az egyetlen személy. akiben a férfi megbízott. A lakás nagyjából olyan képet mutatott. egy éjjelszekrénynek is használt komódot. Hisz nem tudtál eljönni az utoljára megbeszélt találkozónkra.http://www. Rögtön felmentek a hálószobába. de nem szeretett volna Isabella Vanger fürkésző szeme elé kerülni. ahogy legutoljára történt. Mikael este nyolckor kikapcsolta a számítógépét. Semmi fölösleges mellébeszélés. Az ajtó melletti sarokban egy rattanszék és egy asztalka állt. és a hallon keresztül bevezette a lakás belsejébe. – Gondolkoztál azon. és a hóban taposott ösvényen haladt tovább a part mentén. Bjurman kinyitotta egy hálószoba ajtaját. Egyik karjával átfogta Lisbeth vállát. fél kilenckor csöngetett be az ügyvédhez. Az ágy felett tompított fényű lámpák égtek. Kint a vízen villogtak a világítótornyok. Elhaladt Henrik Vanger háza mellett az Östergården gazdaságba vezető úton. A terv szinte azonnal befuccsolt. Intett a lánynak. De buta vagyok. mint Henriktől. A dolgozószobában égve hagyta a villanyt. és az ágyhoz vezette. Most viszont ismeretlen terepen kellett szembenéznie Bjurmannal. fekete pólót viselt. Mikaelnek friss levegőre volt szüksége. és az elmaradhatatlan bőrdzsekit. – Az órát sem tanították meg neked? – förmedt rá Bjurman üdvözlésképpen. ne tégy úgy. Hetente egyszer-kétszer találkoztak. Szeretném. mint amilyenre számított. a hőmérséklet fagypont körül lehetett. és felöltözött utcai ruhába. – Na gyere – mondta Bjurman valamivel barátságosabb hangon. – Mesélj. Sietős léptekkel indult el felfelé az emelkedőn. – Ja persze. ha mi ketten nagyon jó barátok lehetnénk. Csizma volt a lábán. A lány gyorsan körülnézett. s nem sokkal fél kilenc után meg is érkezett Cecilia Vangerhez. rozsdamentes acélból készült ágyfejjel. mintha ennyire hülye volnál. Lisbeth fekete farmernadrágot. – Hogy érzed magad? Lisbeth megrántotta a vállát. Salander nem válaszolt. hátán pedig egy kis hátizsák. és segítenénk egymásnak. Martin Vanger házánál sétált fel az útra. Bjurman kézen fogta Lisbethet. Bjurman világos színű tölgy. hogy az irodában találkoznak majd. Még utoljára átgondolta a tervét az alternatív megoldásokkal együtt. s összeszedte minden erejét és bátorságát. Szüksége volt arra a fél órára. körbenézett az új helyen. milyen szolgáltatásokat kell majd Lisbethnek nyújtania. Nils Bjurman fürdőköpenyben nyitott ajtót. az egyik pántját elöl a mellén kapcsolta össze.

jön a büntetés. amit egy ideig még a kezében tartott. barátok leszünk. A rohadt életbe.com – ebook magyarul Lisbeth nem válaszolt. hogy lekeverjen a lánynak egy pofont. én is kedves leszek hozzád. – Bízzál bennem. amint Bjurman széthúzza lábait és a bokáinál fogva odaköti őt valamihez. hogyan zajlik ez a felnőttjáték. hogy ennivalót tudjak venni. Ha kedvesen viselkedsz velem. hogy elszámította magát. Bjurman felvonta szemöldökét. – Megtanítom neked. gondolta Lisbeth. mi történik vele. Lisbeth ez alkalommal sem jelentett fizikai kihívást a férfinak. A lány kitépte magát a kezéből. Először fel sem fogta. – Tetszett a múltkori felnőttjátékunk? – Nem. – Várjon – szólalt meg ismét Lisbeth olyan hangon. ne butáskodj! – Pénzre van szükségem. szétterpesztett lábakkal. Ebben a felállásban azonban lőttek a tervének. aztán meglátta. és azzal végre életet leheljen belé. Lisbeth Salander üvölteni szeretett volna. Lisbeth alig kapott levegőt. amint a férfi kihúzza a komód egyik fiókját. Ha undok leszel hozzám. Egyszer csak iszonyatos fájdalmat érzett a fenekében. A dzsekit a rattanszékre terítette. és elővesz valami fémesen zörgő tárgyat. – Kérem a pénzt.http://www. Azzal Bjurman vállon ragadta és az ágy felé húzta. Elborzadva kellett belátnia. amikor Bjurman letépte róla a fekete pólóját. a férfi vállon ragadta és arccal előre az ágyra lökte.hunebook. de mielőtt bármit léphetett volna. a bilincs szabadon lógó végét áthúzta az ágyláb egyik rúdja körül. teljesen kiszolgáltatva. végül a bugyija következett. mintha megpróbálná Bjurmant jobb belátásra bírni. Bjurman közelebb lépett. majd lemondóan Bjurmanra nézett. és biccentett. Lisbeth érezte. hogy nem vagy oda az análszexért – folytatta Bjurman. akkor… – Bjurman egyszerre szorosabban fogta Lisbeth állát. hátizsákját a kerek asztalra állította. de ha hisztizni kezdesz. A következő pillanatban már csattant a tenyere Lisbeth arcán. erről beszéltünk a múltkor. de az ügyvéd belemarkolt a hajába. Hallotta. Bjurman ügyvédnek sikerült leküzdenie magában a sürgető késztetést. Aztán megint ráült a lányra. Bjurman felemelte Lisbeth karjait. amikor pénzre van szükségem? Bjurman arckifejezése megváltozott. ha körmével nekiesik a férfi szemének. Amikor megpróbált megfordulni. ahogy egyik csuklója körül kattan a bilincs. ahogy Bjurman a szobában tesz-vesz. Ha rendesen viselkedsz. mint aki meggondolta magát. vagy megsebesíti valamilyen ütőszerszámmal. Ott feküdt hason. Bjurman lenyomta az ágyra és lovagló ülésben ráült. – Várjon – mondta Lisbeth hirtelen. azután összezárta a lány másik csuklóján. . Levette a hátizsákot és a szöges bőrdzsekit. Lisbeth felnézett. Aztán megállt. és tétován elindult az ágy felé. mit csináljak? – Pontosan tudod. a férfi vad erőszakkal dugott belé valamit hátulról. mit szeretnék. Lisbeth! – szólalt meg újra Bjurman. – Lisbeth. A lány egyetlen esélye az lett volna. – Na látod. – Azt mondtad. Percek teltek el. Mit akar tőlem. A lányt váratlanul érte a hirtelen jött erőszak. Hallotta. és a lány szájába tömte a bugyit. de nem látott semmit a fejére húzott póló miatt. Sietve lehúzta Lisbethről a csizmáját és a farmernadrágját. ha jól emlékszem. – Miért kellene nekem minden alkalommal leszopnom.

Cecilia visszahúzta magához a férfit az ágyba. miben állapodtunk meg! Jövő szombaton várlak. Felvette a bőrdzsekit. mint ami a lány szeméből sugárzott felé. . hisz erről szóltak a zárójelentései is. Később. Bjurman a vállára tette a kezét. Jól érzem magam veled. Lisbeth ismét megadóan bólintott. izzó gyűlöletet. Aztán Bjurman elengedte. Lisbeth átlépte a küszöböt. miközben Cecilia mosolyogva nézte őt az ágyból.hunebook. – Én is veled. – Bizti? Lisbeth bólintott. A vállán szorosabb lett a fogás. ahogy a lányra nézett.http://www. a hátizsákját. Átadta neki a kétezer-ötszáz koronáról szóló csekket. Nem kérdés. hogy teljesen biztos legyen a dolgában. és kitámolygott a lakásajtóhoz. mikor elhaladt Harald Vanger háza előtt. Addigra lezuhanyozott és felöltözött. és kinyitotta az ajtót. levette róla imént begombolt ingét. Bjurman majdnem hátrahőkölt. Lisbeth Salander szombaton. hogy Mikael ne aludjon nála. – Hazaviszlek kocsival – mondta a férfi.com – ebook magyarul Cecilia Vanger továbbra is ragaszkodott hozzá. Életében nem látott még ilyen nyílt. hajnali négy óra tájt öltözhetett fel újra. – Nem – szólalt meg alig hallható hangon a lány. hogy mozogni látta az egyik emeleti ablak függönyét. Mikael. esküdni mert volna rá. – Kedvellek téged. aztán Bjurman felé fordult törékeny testével. Nem sokkal éjjel két óra után a férfi felöltözött. ám túl sötét volt ahhoz. Mikael ott ragadt még egy órára. – Haza tudok menni egyedül. sírástól duzzadt arcával. – Ne felejtsd el. Lisbeth Salander elmebeteg volt. Bjurman már várta.

A tulajdonos ismerősként köszöntötte.hunebook. függőségben élő emberekre specializálja magát. hazavitette magát. hogy időpontot kérjen. Elment otthonról. Előzetesen odatelefonált. és teli volt a teste más kevésbé látványos. hogy Bjurman esetleg meg is öli.. mennyire félreismerte Bjurmant. és megtöltötte a termoszt kávéval. Bjurman ügyvéd úr őt választotta áldozatának. Fájt az alhasa. majdnem elvesztette az eszméletét. hogy a hatalmával előszeretettel visszaélő férfi igazából minden hájjal megkent szadista. A szadista önállótlan. szombat – március 17. A cikk szerint a szadista emberek számára a legmegfelelőbb áldozat az a nőtípus. Kedden bírt először kikecmeregni az ágyból.com – ebook magyarul TIZENNEGYEDIK FEJEZET Március 8. sajgó izmokkal és fájó altesttel. egy amerikai nőkből szerveződött munkacsoport írta. hova. A legutoljára átélt erőszak más volt. . nincs más választása. A bokájára kérte. Miután távozott Bjurman lakásából. Bjurman egész éjjelre úgy hagyta Lisbethet bilinccsel a csuklóján az ágyvéghez kötözve. Egyik alkalommal addig szorított egy párnát az arcához. Az erőszaktétel alatt érzett puszta fizikai fájdalom okozta könnyektől eltekintve egyetlen könnyet sem ejtett. és félelmetes érzékkel ismeri fel a neki megfelelő áldozatot. Más kuncsaft nem volt az üzletben. Felkelt. Amikor hazaért. és felvergődött a lépcsőn a lakásáig. Azután bevett még két altatót és visszafeküdt. elbotladozott az ágyáig. mint azelőtt az irodában.. bevett két Rohypnolt. Vasárnap ebédidőben ébredt. megmosta vérző altestét. hétfő Lisbeth Salander az egész hetet ágyban töltötte. mint arról. egy vékony folyondárt. A második megerőszakolása utáni pénteken Lisbeth Salander átsétált a Hornstullnál álló tetoválószalonba. – Ott borzasztó vékony a bőr. hanem előre eltervezett és szisztematikusan végrehajtott brutális erőszakról. Az éjszakát keresgéléssel töltötte az interneten. üres fejjel. aztán feltette a lábát a székre. vérzett a végbélnyílása. kettőt berakott közülük a mikrohullámú sütőbe. Egyszerű kis tetoválást választott. – Nem baj – mondta Lisbeth. Lisbeth nem sírt. ivott két pohár kefirt és evett egy almát. Lezuhanyozott. Ezen elgondolkozott. hogy általában milyennek látja őt a környezete. megmutatta. és vett magának egy nagy csomag Billy Pan pizzát. mivel azt hiszi. Lisbeth fel volt készülve rá. Nagyon fog fájni – mondta a tetováló. míg a lány teljesen elalélt. aki önként adja magát oda. cikkeket és tanulmányokat olvasott a szadizmus pszichopatológiájáról. Az egyik cikket különösen érdekesnek találta. de lassan gyógyuló sérüléssel. és már vette is le a nadrágját. Túl későn döbbent rá. elsántikált az odenplani taxiállomásig. már nem egyszerűen kényszerítésről és megalázásról volt szó. Itt ugyanis nem kevesebbről volt szó. Azután megivott fél liter vizet. Nem gondolta volna. beledőlt és a fejére húzta a takarót.http://www.

Bjurman ügyvéd csak akkor vette észre. igyekezett ráhangolódni a nagyvilág eseményeire. Viszonyuk átalakult valami őrült hálószobai komédiává. átsétált a Konsumba. Ő pedig úgy viselkedett. mint előző alkalommal. nem fordítva történt. és nekilátott egy Sue Grafton-kriminek. Amikor a férfi lábai feladták a szolgálatot. tehát egy folyondár legyen. Lisbeth nekifeszült vállával Bjurman testének. Elég sok tetoválás van már rajtad. – Jó éjszakát! – szólalt meg. de azonnal belefáradt a bölcs kommentárokba. töprengett Cecilia. Inkább leült a nappaliba és elővette Gellert Tamás híres lézeres gyilkosról szóló könyvét.http://www. mint aki majd este áthívja magához. Régebben nem volt oda érte. A szekreteren már ott volt kikészítve a bilincs. miért kell Bushnak feltétlenül szétbombáznia Irakot. Lépésről lépésre haladunk. maga volt az udvariasság. A napot az iBookjában levő jegyzetek letisztázásával töltötte. Lisbeth Salander előzetes megállapodásuk szerint szombat este kereste fel ismét Bjurmant az odenplani lakásban. amikor az ágyhoz értek. cigarettát vett. és lassan elkortyolt két pohárral. Mielőtt hazament volna. ettől Bjurman rögtön bizonytalanná vált. Felfedezett magának egy új fogást. bárcsak soha ne jött volna Mikael Hedebybe. zárórakor távozott Suzanne Híd presszójából. Este hétkor a konyhaablakban állva elmerengett azon. és az elektromos sokkolót feldugta Bjurman bal hónaljába. – A hálószobába megyünk? – kérdezte Lisbeth Salander. de Cecilia a gondolataiba merült. nem hívja fel Mikael Blomkvistet. Különben meg talán nem is olyan nehéz felfogású… Karjával átölelte Lisbeth vállát éppúgy. Felnyitott egy üveg bort. hogy Cecilia Vanger már rég nem telefonált. ferde mosolyra húzta száját. igaz? Olyan megszeppentnek tűntél. hogy túlságosan kedvelem Mikaelt. Ez később még fájni fog… Üldögélt még egy darabig. és minden erejét összeszedve az ágyra lökte. hogy szeretnél még egyet? – Igen. nem úgy nézett ki. Ma óvatosabb leszek vele.com – ebook magyarul – Rendben. Lisbeth nem válaszolt. aztán belevezetett hetvenötezer voltot. Mikael Blomkvist szombaton kettőkor. de valamiért a vidéki élethez tökéletesen illett ez az étel. Végül leült a konyhai lócára. Nem tudta. Biztos. Bjurman átkarolta. amelyek éppen azt taglalták. mint egy fülig szerelmes bakfis. Lisbeth alig látható. – Hogy vagyunk ma.hunebook. Nem volt ura önmagának. Úgy döntött. Bjurman megállt és elképedve nézett Lisbethre. Teljesen bolond ez a kiscsaj. vajon Lisbeth képes lesz-e valaha hozzászokni. a sült hurkát krumplival és céklával. amit szinte sosem használt. Bjurman szívélyes mosollyal arcán nyitott ajtót. Cecilia Vangernek finoman fejébe szállt az ital. bevásárolt. Az elmúlt hetekben egyszerűen nem fért a bőrébe. Azután a kis tévékészülékére sandított. – A múltkor talán egy kicsit nehezebbre sikerült a dolog. Az a baj. A lány mobiltelefonra emlékeztető tárgyat húzott elő a zsebéből. emlékeztetőül – válaszolta Lisbeth. hogy valami nincs rendben. miközben azt kívánta. Néhány oldal elolvasása után azonban nem bírta . ahol Mikael a legkülönfélébb kerülő utakon és ürügyekkel igyekezett szinte észrevétlenül belopózni hozzá. Ezt jobb lesz észben tartani. A lány vezette őt oda. drága Lisbeth? – köszöntötte. Bekapcsolta a híreket. Összefutottak délután a kávézóban.

A férj iszonyatosan megrémült. Cecilia Vanger elnézte apját és bátyját. Abban nem volt teljesen biztos.com – ebook magyarul tovább. s áthívta Mikael Blomkvistet. Cecilia minden tőle telhetőt megtett. Apja vállára tette a kezét. mondogatta magában Cecilia Vanger. illetve arról. s javasolta. Azóta nem beszélt a férjével. muszájból beszélt az apjával. Harald Vangert a vadászat napja. felfedezte. fenyegetőzésekről. amelyen az ápolószemélyzet minden tagja azonnal átlátott. hogy nevetve odahajolt az öregemberhez. ám folytonos bántalmazásról volt szó. minden különösebb indok nélkül érkeztek. Este fél kilenckor felemelte a telefonkagylót. Unos-untalan saját apja jutott róla eszébe. Behunyta a szemét. durva megjegyzéseket tenni Cecilia életvezetésére. sarkon fordult. hogy Harald álljon lesben egy kis dombon. Hármasban indultak nyúlvadászatra Hedestadtól északra: ő. hogy apjuk minden egyes szava ostorcsapásként csattant a húgán. Birger. hogy időről időre leteperték a konyhapadlóra. s hirtelen tudatára ébredt. Az ő esetében egy enyhe. míg Ceciliának egyszerre elege nem lett és vissza nem ütött.http://www. Pofonokról. a bátyja és az apjuk. hogy mi történt vele. Nőbántalmazás miatt – annyira banálisan hangzott a kifejezés. az idős férfi majdhogynem kedves volt – ám egyszer csak minden átmenet nélkül elkezdett megalázó szitkokat. felemelni a fegyvert és meghúzni a ravaszt. nemi életére. és egész felnőtt életére rányomta bélyegét. s nem csodálkozik azon. Cecilia bátyja rá se hederített. hogy egy férfit sem bír megtartani maga mellett. Ehelyett letette a fegyvert a földre. Már gyerekkoromban tönkretetted az életemet. őket meg otthagyta az erdőben. Tönkretetted az életemet. a házába nem volt hajlandó beengedni. aki eszeveszett dühében egy ollót vágott Ceciliának. és ő sem látogatta meg soha az öreget annak otthonában. Három hónappal azelőtt bomlott fel a házassága. Aztán vidáman Ceciliára kacsintott. Amikor a két nap letelt. Cecilia szinte hozzászokott ehhez a bánásmódhoz. olyankor is kizárólag semleges terepen. de nem igazán tudta. A vadászat napja óta elvétve. hogy elfogadja apja őrültségét. s a maga sajátos módján úgy segített a helyzeten. és előadott egy bizarr balesetről szóló történetet. Birger egy új vadászkutyát iskolázott be éppen – egy újonnan beszerzett Hamilton kopót. és a lánya fejéhez vágta. amely beleállt a nő lapockájába. Két napig nem hagyhatta el a kórházat. mintha egyetlen dolognak volna értelme az életben. hogy megsebesítse velük Ceciliát.hunebook. és annyira sosem voltak durvák. Ebben a kimerevedett pillanatban úgy tűnt. az apja fejében élő kényszerképzetek. erőszakos lökdösésekről. Sosem ütötte meg az öklével. Nem működtek az izmai. három hónappal Cecilia és a férje szétköltözése után. hol van. Mintha megbénult volna az egész teste. 1984-ben töltöttek utoljára hosszabb időt egymás társaságában. milyenek a nők. és hazavitte magához. Tizenkét öltéssel varrták össze a sebét. és visszagyalogolt az autóhoz. Hazament. Férje kitörései mindig váratlanul. és azt mondta neki: tudod te jól. Így éldegéltek egészen addig a napig. Harald Vanger hetvenöt éves volt. egész jó hangulatban találta. Azonnal kórházba vitte feleségét. Mire lassan sikerült újra ellenőrzése alá vonnia a testét. A legsérülékenyebb korszakát élte. Meg akarta ölni mindkettőjüket. Ezzel aztán teljesen kihozta a férjét a sodrából. hogy a tudatát elvesztette-e korábban. Cecilia szégyellte magát előttük. hogy mezítelenül fekszik az ágyán a hátán. és letette a könyvet. mely gyerekkorát egy rémálommá tette. hogy egy töltött sörétes puska van a kezében. hogy egy lotyó. Egy másodpercre megállt az idő. Nils Bjurman ügyvédnek fájdalmai voltak. és nem emlékezett arra sem. összebilincselt kézzel és . Henrik Vanger jött érte.

hogy ideállítottam a zsákot az asztalra. Rágyújtott egy cigarettára. Nagylátószög. Praktikus holmi. amit azok a csúnya riporterek használnak. mi? Bjurman vonított. Bjurmanra nézett. . Az órát sem tanították meg neked? – förmedt a lányra köszönésképpen. Elszívott egy cigarettát. és letelepedett. Nils Bjurman egyszerre érezte.http://www. miközben Lisbeth Salander kíméletlenül szétfeszítette két lábát és a szerszámot rendeltetésének megfelelően felhelyezte a férfi végbélnyílásába. – Megismeri ezt a táskát? A férfi ismét bólintott. – Megtaláltam a játékaidat – mondta Salander. – Hagyja már abba a nyavalygást! – mondta neki Lisbeth a férfi hangját utánozva. ahol az elektródák hozzáértek. Megrántotta bilincseit. úgysem hallom. mielőtt maga taperolni kezdett volna. felvette a földről a hátizsákját. hogy a szája széles szigetelőszalaggal van le ragasztva.hunebook. már amennyire a szájára tapasztott szigetelőszalag engedte. a táska vállszíjába van beledolgozva. Ügyeltem arra. mit mondok? Az ügyvéd bólintott. – Szóval maga egy szadista – állapította meg a lány. Salander föléje hajolt és bedugta az eszközt a férfi sonkái közé. Ezt próbálta ki rajtam a múlt héten? Elég. – Rendben – Lisbeth lehajolt. Bjurman ügyvéd látta saját magát. aki szeret tárgyakat felnyomni más emberek testnyílásaiba. s felmutatott egy anális behatoláshoz használatos durva szerszámot. Ez nem lehet igaz. – Ez meg mire való? – kérdezte. és bakancsos lábát az ágy szélén pihentetve türelmesen várt. Behúzta a cipzárt. Elfordította a fejét. mint a fába szorult féreg. Bjurman tehetetlen volt. – Ez itt egy digitális videokamera. még mindig az ostorral a kezében. – Síkosító nélkül. Lisbeth Salander odahúzta a rattanszéket az ágyhoz. – Gondolom. ha bólint a fejével – folytatta Lisbeth. A Milton Securitytől vettem kölcsön – kinyitott egy cipzárt a táska alján. majd megnyomta a távirányító gombját. Hallja. Azután elfordította a rattanszéket. Ekkor felemelt egy cédét és bedugta a DVD-lejátszóba. mit mond. – Olyan. – Nem baj. ha fel akarnak venni valamit rejtett kamerával. – Megszólalnia nem kell. ahogy a rémülettől elönti a hideg verejték. Sajgó égésnyomokat talált a testén ott. ne erőlködjön. hogy az objektív az ágy felé nézzen. – Ez volt rajtam a múltkori látogatás alkalmával. ha bólint. aztán tovább kotorászott a padlón a műpéniszeket. fiberoptikával. mi jön még! Lisbeth Salander már korábban begurította harminckét hüvelykes képernyőjű tévéjét a nappaliból. Fiókjainak tartalma szanaszét hevert a földön. de hamar rájött. Talán emlékszik rá. A DVD-lejátszóját lerakta a padlóra. A férfi kétségbeesetten követte tekintetével… úristen. – Ide bír rám figyelni százszázalékosan? – kérdezte. amint ajtót nyit Lisbeth Salander-nek. – Ha cirkuszol. ugye? – Lisbeth kifejezéstelen arccal bámult a férfira. és érdeklődve hajolt közelebb a férfihez. lószerszámokat és gumimaszkokat tartalmazó kupacban. hogy működik az objektív. Bjurman szeretett volna megszólalni. mint valami gomb. A lencse úgy néz ki. kénytelen leszek megbüntetni! Lisbeth felállt és megkerülte az ágyat. Szokta nézni az Insidert a TV3-on? Ez itt pontosan egy olyan batyu. Feltartott egy ostort.com – ebook magyarul kínzó pozícióban széthúzott lábakkal. érdekli. Átvette az irányítást a kiscsaj. elég. hogy lássa a képernyőt.

elintézi a bankomnál. – Ezen a filmen bárki végignézheti. – Igazam van vagy nincs? – ismételte meg a kérdést immár hangosabban. Én most néztem meg a filmet másodszor és remélhetőleg utoljára. amint maga megerőszakol egy huszonnégy éves értelmi fogyatékos lányt. milyen egy undorító féreg. Bjurman a fejét rázta. maga szerint hogyan intézzük el ezt a dolgot? – Bjurman nem tudott válaszolni. – Van ötlete? – Mivel Bjurman erre sem reagált. amint sikerül kivajúdnia azt a túltrágyázott gumituskót a seggéből. hogy megint le kell szopnom. Bjurman bólintott. hogy maga ennyire beteg elméjű. – Nos. – Szeretnék világosan beszélni magához – folytatta Lisbeth. mennyire értelmi fogyatékosan tudok viselkedni. ha különféle ötletekkel állna elő. hogy maga nem pusztán alávaló gazember. Ebben mindig megírja. A jövőben csak akkor találkozhatunk. anélkül. – Jól van. Bjurman moccanni sem mert. mi lesz a dolgok menete. Amikor visszajött. hogy ezentúl nekem – és csakis nekem – lehessen hozzáférésem a folyószámlámhoz. – Nem is baj.com – ebook magyarul Lisbeth lejátszotta neki az egész filmet. de látta. mint a csiszolópapíré. és egy pohárral a kezében a hátrakötött kezű. – Évente egyszer beadja a rólam szóló jelentését a gyámhivatalnak. Rendben? A férfi bólintott. Aztán a lány felállt. – Azt hittem.http://www. akit mellesleg a gyámsága alá helyeztek. amit mondtam? Bjurman ügyvéd bólintott. Lisbeth kikapcsolta a televíziót. ha szükséges. összekuporodott Lisbeth Salandert nézegeti. Hangja reszelős volt. Lisbeth fogta az ostort. Másfél óráig tartott a vetítés. tudok gondoskodni magamról. Ami azt illeti. Ebben a részében tehát megegyeztünk. maga még csak nem is sejtheti. s mintegy tíz percen át néma csöndben ült. Aki megnézi ezt a filmet. melyekkel bebizonyíthatom. s bár ez a maga esetében fölöttébb undorító dolog. rögtön látja. Bjurman többször bólintott. Bjurman nem reagált a kérdésre. hogy a férfi egész testében remeg. Tanulságos kis mozi. hogy közben lássa a férfi szemét. Nincs igazam? Lisbeth várt. megragadta a férfi herezacskóját és elkezdte húzni. Lisbeth kinyújtotta a kezét. De félreismertem. hogy kiegyensúlyozott. egyetért velem? Ha megkockáztathatok egy ilyen feltevést. Érti. és odasuhintott vele a férfi nemi szervére. Ezenkívül többé soha nem hívhat fel. Lisbeth hátradőlt a székén és újra rágyújtott. Az utolsó jelenetben Bjurman ügyvéd anyaszült meztelenül az ágyfejnek támaszkodva ül. – Múlt héten súlyos hibát követtem el – szólalt meg végül. s hogy nem talál semmi deviánsat a viselkedésemben. A férfi arca eltorzult a fájdalomtól. Azt hittem. hanem egy veszélyes. szerintem nem engem fognak intézetbe zárni. – Ha bármikor arra vetemedne. – Elmondom. Közelebb húzta a széket és leült rá úgy. abban az esetben Stockholm összes újságszerkesztősége azonnal megkapja ennek a cédének a másolatát. Világos? Bjurman ismét hevesen bólogatott Meg kell szereznem valahogy a filmet. . Akkor még nem fogtam fel. ennyire könnyedén hozzájuthatok a felvételekhez.hunebook. Legalább nem akar megölni. – Milyen okos maga. Úgy is fogalmazhatnék. ha én azt akarom. Jövő héten. és kiment a fürdőszobába. Ugyanis baromira feldühítene. hogy a férfira pillantott volna. őrült szadista. hogy láthatási tilalom alá kerül. és egyszerre fellélegzett. stabil munkahelyem van. ám még mindig kibírható valamennyire. ismét helyet foglalt a rattanszékben. hogy kapcsolatba lép velem. normális életet élek. – Van ötlete? –kérdezte megint a lány.

– Bjurman erre is csak bólintott. Eltaposlak. – Szeretném megkapni a tartalék kulcsait. Amikor a legkevésbé számít majd rá. és közelebb hajolt Bjurmanhoz. legyen kettő. aki megesküszik a bíróság előtt. – Ne feledje. – Ugyanez vonatkozik arra az esetre. aztán elnyomta – vagyis leejtette a padlószőnyegre és a cipője sarkával rátaposott. ahogy itt fekszik előttem. hogy most a foglyom. amiért annyira idióta vagyok. és kivonhassanak a gyámság alól az addig megírt hamis jelentések alapján. még mindig maga irányíthatja a dolgokat. benyújtja a papírokat a bíróságnál. hogy fekszik és alszik az ágyában. Bjurmannak tágra nyílt a szeme a milliók hallatán. Megetetem még ezt veled. De továbbra is buzgón bólogatott a lány minden kérdésre.http://www. hogy életben hagyom. mivel azt hiszi. – Akkor aztán búcsút inthet a lakásának. miért vagyok benne biztos. hogy mi ketten valaha is jó barátok lehetünk – szólalt meg aztán komoly hangon. Egy másolatot mindig küldjön el nekem is. csak néhány centi választotta el az arcukat egymástól. mennyire jól alakulnak a dolgaim. Hogy a fenébe tudhatott róla… Lisbeth csak mosolygott. – Ha pedig meghalnék. Kerítsen elő egy elmeorvost. nem vagyok normális! Bjurman bólintott. – És nem hinném. Megteszem. megölöm. hogy életben hagyja. mind az irodába. amelyben arról értekezem. – Néhány év múlva. annak ellenére. – Figyelni fogom. Érthető? – Bjurman ismét bólintott. – Ha még egyszer hozzámér. Ezekben részletesen beszámol majd a pozitív hozzáállásomról. elgázolna egy autó vagy valami egyéb beütne… a cédémásolatokat rögtön elküldik a szerkesztőségeknek egy részletes elbeszélés társaságában. ha még egyszer egy nő társaságában találom… – Lisbeth Salander újra elhúzta ujjait a nyaka előtt. te rohadt kis picsa! Előbb-utóbb megkapod a magadét. valamint arról. és mélyet szívott a cigarettából. Ha még egyszer rajtakapom egy lánnyal – nem érdekel. meglátod. vagy balesetet szenvednék. hogy normális vagyok. higgye el! Bjurman ügyvédnek egyszerre nem volt nehéz elhinnie. A blöffölésnek nyoma sem volt a lány szemében. hogy önszántából vagy kényszerből csatlakozott-e magához –. – Ebben a pillanatban.com – ebook magyarul – Minden hónapban hamis jegyzökönyvet kell vezetnie a találkozásainkról. a címének és a millióinak azon a bizonyos külföldi számlán. Ne spóroljon az energiájával. – Tudja. hogy érettnek nyilvánítsanak az önálló életre. nem tehetek mást. Most már tudta. s mutatóujját keresztbe elhúzta nyaka előtt. Lisbeth elgondolkozva nézett rá. Hirtelen gyűlölettől izzott fel a tekintete. mekkora hibát követ el azzal Lisbeth. Bjurman Lisbeth minden szavára odafigyelt. hogy megindulhasson az eljárás. Lisbeth előrehajolt és üdvözült mosollyal a következőket mondta: – Mostantól kezdve ellenőrzésem alá vonom az életét.hunebook. szabadon . én egyszerre itt termek ezzel a cuccal a kezemben… – feltartotta a sokkolót. Úgy érzi. milyen az élet a maga gyámkodása alatt. nyilvánosságra hozom a filmet. mind ide. és lehet. ha kapcsolatba akar lépni velem – tette hozzá Lisbeth. Bjurman a szemöldökét ráncolta. Lisbeth szórakozottan vette tudomásul a férfi homlokán gyöngyöző verítékcseppeket. – Még valami – folytatta Lisbeth. hogy bármit hajlandó lesz megtenni az érdekemben? Állati jó okom van rá! Vegye komolyan! Ha nem sikerül elintéznie az ügyemet. ha nem ölöm meg. gondolatban nyilván gratulál magának. Mindent meg kell tennie annak érdekében.

Van munka? Armanskij megrázta a fejét. – És miért nem?… Mikael nem nézett rá. és újra átveheti a hatalmat fölöttem. Reményei szerint csak kis idő kérdése. hogy látlak. hogy máris mennyivel jobban érzi magát. – Ez most nagyon sürgős volt. ALÁVALÓ FÉREG ÉS ERŐSZAKTEVŐ. mennyire kedvellek. a tűket. Armanskij folytatta: – Lisbeth. így van? Bjurman megrázta a fejét. Lisbeth lemászott az ágyról. Örülök. miközben közösen elszívtak egy cigarettát. De itt vagyok. hogy január elején lemondta nála a Wennerström-ügy kivizsgálását. Mire elkészült. Lisbeth hosszasan nézte Armanskijt. – Hétfőn megkezdem a három hónapos börtönbüntetésem letöltését. Hirtelen sírhatnékja támadt. vagy rögtön letette azzal a kifogással. Elvigyorodott. hogy utána kell járnod egy-két dolognak. vagy mi… – Muszáj volt utánajárnom egy-két dolognak. s letérdelt az ügyvéd két lába közé. közben nagyon rossz sejtései támadtak. A férfi hasát befedő ötsoros. – Szervusz. majd fellépett az ágyra. Leginkább az apátiára hasonlító állapotba került. erre a lány kénytelen volt figyelmeztetésképpen egyik térdét a lágyékához szorítani. – Maradjon nyugton! Életemben először használom ezt a felszerelést. Éjfél után nem sokkal. hogy mindig emlékezzen az egyezségünkre. úgy válaszolt.hunebook. felfigyelt rá. Ebben a pillanatban semmivel nem szolgálhatok. meghaltál. és elrakta a hátizsákjába.com – ebook magyarul kell engedjem. – Van valami nekem való munka? – kérdezte Lisbeth. Aztán meglátta a lány kezében a tűt. Cecilia hosszú időre elnémult. Most viszont éppen nincsen semmi sem. tudod. az egész ábra kissé impresszionistán festett. hogy nagyon elfoglalt. kritikusan vette szemügyre alkotását. Felvetette a fejét. Lisbeth vagy nem vette fel. s félrebiccentett fejjel. .http://www. Ki kellett adjam a feladatokat másoknak. – Megajándékozom valamivel. Azóta nem látta a lányt. Ennél több magyarázatra nem volt szükség. hogy egy darabig nem találkozhatnak. – Jó éjszakát! – mondta. Ha telefonálni próbált. mit akart. le nem vette róla a szemét. igyekezett kitekerni magát. Ezt követően két órán keresztül elmélyülten dolgozott. Lisbeth összeszedte a festékpatronokat. hogy fedezzelek. Bjurman nem tudta. A betűk ide-oda görbültek. De két hónapra teljesen eltűntél. a férfi abbahagyta a nyöszörgést. de elöntötte a rémület. és a kulcsot a férfi hasára tette. Piros és kék színt használt. Cecilia elképedve fordult felé. Mikael azzal fordult Ceciliához. megszabadulni a fogságból. Megbízhatatlan vagy. – Sorry. azt is tudod. Azután kiment a fürdőszobába kezet mosni. mielőtt elment. – Elég gyakori. Nem volt kifejezett művészi tehetség. amikor végre hétfő délután Lisbeth bekopogtatott az ajtaján. Ugye. Kinyitotta az egyik bilincset. nagybetűs üzenet a mellbimbóitól leért egészen a nemi szervéig: SZADISTA DISZNÓ VAGYOK. Már azt hittem. A filmet és a férfi kulcscsomóját magával vitte. átugorva a felesleges udvariassági formulákat. Dragan Armanskij már-már a kétségbeesés szélére került. Ahogy visszament a hálószobába. hogy örömmel adok neked munkát. én meg tele voltam mindenféle vállalásokkal.

hogy így történt… Reméljük. és teljes három percet kapott a műsoridőből. egy napon hozták nyilvánosságra azzal a hírrel. Még ezt-azt szeretnék megvizsgálni. Az oknyomozó újságírói munkát azonban a jövőben is folytatni fogjuk. – …súlyos hibát követtünk el. már ami ezt a történetet illeti. olvassa el a sajtóközleményünket! Mikael Blomkvistnek pihenésre volt szüksége. Hogy a Millennium résztulajdonosa lett. kérlek. hogy az öreg iparmágnás több mint húsz éve lépett utoljára a nyilvánosság elé. s mi sem természetesebb. – Mit ért pontosan utánajárás alatt? – tette fel a kérdést a riporter. – De hát ezt a bírósági tárgyaláson is megtehették volna. hogy a Millennium volt felelős kiadója. Mikael Blomkvist újságíróra. hogy a büntetés letöltését követően Mikael Blomkvist visszatér felelős kiadói posztjára. hogy váratlan feltűnése épp a sajtó területén történt. A bejelentés a Rapport televíziós hírműsor fél nyolcas adásának hírei között mindjárt az előkelő harmadik helyre került. amelyben megállapította. Hívj fel. hogy apránként közreadjuk majd a saját változatunkat. Hans-Erik Wennertsröm megrágalmazása ügyében folytatott bírósági eljárás lezárásaként szabták ki az alperesre. A Millennium főszerkesztője. mint azt Lisbeth gondolta. Ezután a kamera körbesiklott az iroda helyiségein. lesz még rá mód és alkalom.http://www. Kérem. hogy a továbbiakban is kitartanak a közönség által megismert történet igazsága mellett? Hisz emiatt ítélték el önöket! – Ehhez jelenleg nincs hozzáfűznivalóm. Az értesülést. Mi az ördög! – motyogta magában Lisbeth olyan halkan. és megindult az ajtó felé. miközben a riporter sebtében odalökte a nézőknek a pimasz hangvételű Millennium viharos éveiről fellelt háttérinformációkat. – Várj! Hova mész? – Haza. – Mi ezzel szemben úgy döntöttük. Természetesen borzasztóan sajnáljuk. Mikael ugyanis rács . hogy a szája mozog. sokkal nagyobb volt a jelentősége. – Arra gondolok. Erika Berger a sajtótájékoztatón elmondta. Mikael Blomkvistet nem sikerült utolérniük. – Ön a bírósági ítélet meghozatalát követően elbocsátotta Mikael Blomkvistet az állásából. – Ez nem így történt. hogy Armanskij csak azt látta. a Wennerström-ügy egy csapásra ismét a figyelem középpontjába került. hogy valóban alaposan utánajárjunk ennek a történetnek. Mint ismeretes. Mikael Blomkvist megkezdi három hónapos börtönbüntetésének letöltését.com – ebook magyarul – Felhangosítanád? – Micsoda? – A rádiót. ha van új megbízásod a számomra! A hírnek.hunebook. nem tesszük. – Azt akarja ezzel mondani. hogy a Millennium erősítést kapott Henrik Vanger személyében. az egyszerűen hihetetlennek tűnt. Még az idén visszalép felelős kiadói posztjára. erre ugyanis eddig még nem kerülhetett sor. miszerint Henrik Vanger ezentúl a lap résztulajdonosa és vezetőségi tagként működik a továbbiakban. melynek eredményeként a lapot elítélték. …a Millennium folyóirat. Erika Bergert a Millennium szerkesztőségének tárgyalóasztalánál kapták mikrofon végre. Az Aftonbladet online változata azonnal közzé tett egy összefoglalót Henrik Vanger pályájáról. A lány ezután felpattant a székéről. a büntetést az ismert üzletember.

nagy hatalommal bíró erőknek módjában állna elnémítani a számukra nemkívánatos médiahangokat. mégis komoly kihívást jelent. hogy manapság folyamatos támadások érik. tudta. ám hangja szilárd volt. két évtizedes hallgatás után a gazdasági élet legendás figurája. vagy belevág a kemény feladatba. Könnyen értelmezhető tartalmát a következőképpen lehetett összefoglalni: ezek után már nem egy mindössze hat alkalmazottból álló lappal folytatsz egyenlőtlen harcot. még neked is! Wennerström választhatott: vagy kihátrál a konfliktusból. A riporter első kérdésében azt tudakolta. amelynek éves költségvetése megfelel a Wennerstroem Group egyetlen. Östersundtól néhány kilométerre az erdő közepén. tisztán csengett. elismerte. hogy egy kicsit máris megváltozott a Millennium közmegítélése. amikor már szűk hotelszobára emlékeztető cellájában feküdt az ágyon. A riportert láthatóan felkészületlenül érte a válasz. lezser zakót viselt. többek között az 1960-as évek gyáravatásairól. Henrik Vanger újra kilépett a reflektorfénybe.http://www. hogy a különös történet váratlan lehetőségeket kínál. A riportban fekete-fehér tévés filmkockákból összeállított beszámolót láthattak a nézők Henrik Vanger életéről. hogy kijelentsem: a Millennium nem hagyja magát egykönnyen tönkretenni. évek óta érdeklődéssel olvasom. mintha egész életében a szólásszabadság élharcosa lett volna. valahol Jämtlandban. Sovány. – Ennek megakadályozása érdekében vállalt résztulajdonosságot az újságnál? – Roppantmód elkeserítőnek tartanám a szólásszabadságra nézve. Rabtársai nyugtalan pillantásokat vetettek rá. így volt a legokosabb közzétenni a hírt.com – ebook magyarul mögött ült a Rullåkeri Fogházban. Hans-Erik Wennerström. Henrik Vanger fellépése egy Hans-Erik Wennerströmnek szóló hadüzenet volt. de pillanatok alatt sikerült felmérnie. egy szék és egy falra szerelt polc társaságában. Mint a riporter bevezetőjében elmondta. Mikael Blomkvist hangosan felröhögött a Rullåkeri Fogház tévészobájában töltött első estén. keskeny zöld nyakkendőt és barna színű. Egyébként eseménytelen hétfő volt. Nyugodt testtartással ült a támlának dőlve. nem kétséges. ha önös érdekektől vezérelt. Sárga inget. hogy bárkivel beszélhetett volna róla. De hadd ragadjam meg az alkalmat. mi vette rá Henrik Vangert.hunebook. Anélkül. Fesztelenül. amelyeket a Millennium nemsokára alaposan kivizsgál. keresztbe tett lábakkal. így aztán Henrik Vanger mintegy négy percet kapott a kilenc órai adásban. Lisbeth a képernyő szélén. s elgondolkozva ajkába harapott. Henrik Vanger úgy beszélt. vén madárijesztő benyomását keltette. – Kik állnak a bojkott mögött? – Ez egyike azoknak a kérdéseknek. hogy a Millennium résztulajdonosa legyen. ebéddel egybekötött rendezvényének kiadásaival! Mostantól fogva a Vanger-vállalatokkal kerültél szembe. A kamera ezt követően a stúdió kanapéjára fókuszált és az ott helyet foglaló Henrik Vangerre. egy kis tó mellett. – A Millennium kiváló újság. a szerkesztőség egyik ajtónyílásában egy pillanatra elsuhanni látta az Armanskij irodájában megismert Dirch Frode alakját. . Később. A hedestadi televízió stúdiójában készítettek vele interjút. s bár a konszern mára csak árnyéka régi önmagának. A lány összehúzta szemöldökét. hogy Henriknek és Erikának tökéletesen igaza volt. hogy elsüllyesszék a lapot. határozottan beszélt. Felfigyeltem rá. amelyeken Tage Erlander. nem egy kis szerkesztőséggel. az akkori miniszterelnök is részt vett. és szétmorzsolja a Vanger-vállalatokat is. Nagy hatalmú ellenségei hirdetési bojkottot szerveztek ellene azzal a céllal.

jóképű újságíró között kellett választani. elég valószerűtlennek tűnt. hogy értékelne. mennyi – egészen pontosan. Váratlanul immár egyszerre két lovat ülök meg. ami nem volt teljesen igaz. de állításával. miután végignézte a saját. ő aztán nem tudhatta. A nap eseményeinek szereplői közül senki nem változtatta meg gyökeresen az alaphelyzetet. olyan helyzetben. még mielőtt letisztáztuk és aláírtuk a szerződést. Lehet. Háromnegyed három volt. de az biztos. éjszaka. aminek látszik. A Henrik Vangerrel való tárgyalás után heves szóváltásba keveredett Mikaellel. hogy a média nem lesz ilyen könnyen vevő a történetre. hogy ingoványos talajon jár. hogy Mikaelt perbe fogták.http://www. hogy pártoskodjam. hogy az ártatlan szót kiejtette volna a száján. majd Henrik Vanger szereplését. s Erika tudta. A Henrik Vanger vendégházában zajló veszekedés azonban alapelveket érintett. Erika mogorva arccal kapcsolta ki a tévét és a videót. és közölte velük. ám Erikának már így is sikerült leszerelnie néhány kritikus kollégát. – …mert szerinted mit tegyek? – kérdezte Mikael. elítélték. Mikael elképzelése szerint Wennerströmnek nem lehetett túl kellemes az estéje. hogy Mikael Blomkvist valójában ártatlan.com – ebook magyarul Henrik Vanger televízióban tett kijelentésével nyilvánvalóvá vált. ha kinyögnéd már végre. mintha tényleg volna mit közreadni. A férje már akkor aludt. milyen kevés – információnak volt birtokában a Millennium. először mindenféleképpen ezt kellett kinyomoznia. kinézett a Saltsjö-tóra és a Skurusundet szoros bejáratánál álló villogó világítótoronyra. s ahhoz. Most a lapunk egyik résztulajdonosa – ráadásul az egyetlen olyan személy. Eddig legalább nem kellett meghajolnom. azt a benyomást keltette. hogy írjam meg az önéletrajzát. – Ricky. a források hitelességéről és ezer más dologról. –Mert ha igen. rögtön faképnél hagyhattam. hogy megtegye a következő lépést. hogy vele van a mobiltelefonja. s írjak meg valamit. ráadásul most még fogságban is van. kivel rokonszenveznek inkább az emberek. Fel akarta hívni Mikaelt. Ám épp ettől lett Mikael ártatlansága sokkal kézzelfoghatóbb. s hogy az igazság nem az. Az a legnagyobb természetességgel elhangzott kijelentés. nem látod?! Vanger a Wennerström elleni magán-bosszúhadjáratában akar felhasználni minket. kitöltött magának egy jókora adag Aberlour-t – évente egyszer ha ivott alkoholt –. amint megpróbált rávenni. hát nem volt nehéz megjósolni. akinek módjában áll megmenteni a lapot. A nagyközönség előtti hitelesség visszaszerzése nem is ígérkezett kemény falatnak. Várható volt azonban. de sikerült időt nyerniük. Valójában semmit nem árult el. Az évek során volt elég vitájuk szövegekről és tördelésről. hogy Mikaelt visszahelyezik felelős kiadói pozíciójába. s ha egy pénzzel kitömött üzletember és egy szókimondó. Az órájára nézett. – Van ennél jobb ötleted? – tette fel a kérdést válaszul Erika. de ha lehet. ami egy újság működtetésénél elkerülhetetlen. Erika felállt és a bárszekrényhez ment. . mely szerint az újság eddig még nem adta közre saját változatát. Annak ellenére. Erika nagy körültekintéssel válogatta meg szavait. amit a szakma etikai bizottsága nem hiszem. amikor Erika hazaért saltsjöbadeni villájukba. hogy végül elbukik Wennerströmmel szemben. Erika kiállt az emberek elé. letelepedett az ablak elé.hunebook. nem ártana. hogy sokba fog kerülni az ellenségének. hogy a Millenniumnak nincs miért szégyenkeznie. megmutatta. valamint egy csöppet elmozdítaniuk a beállt erőviszonyokat. de aztán elfojtotta magában a késztetést. Tette mindezt anélkül. hogy kész harcba szállni. – Henrik Vanger megbízott. A férfi rács mögött ült. hiszen az összeesküvéselméleteket általában kedvelik az emberek.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Na és? Vagyunk azért még néhányan, akik magán-bosszúhadjáratot indítottunk Wennerström ellen. Mikael elfordult Erikától, és idegesen cigarettára gyújtott. A csetepaté még hosszú ideig folytatódott, míg végül Erika fogta magát, bevonult a hálókamrába, levetkőzött és bebújt az ágyba. Úgy tett, mintha aludna, mikor úgy két órával később Mikael bekúszott mellé… A Dagens Nyheter egyik tudósítója szintén megkérdezte tőle: – Hogy tudja ezek után elhitetni magáról, hogy független marad? – Ezt hogy érti? A riporter felvonta szemöldökét. Szerinte elég érthetően tette fel a kérdést, de azért igyekezett világossá tenni, miről tudakozódik. – A Millennium többek között cégek vizsgálatával foglalkozik. Hogy lesz képes ezek után hiteles maradni, ha mondjuk éppen a Vanger-vállalatokat veszi górcső alá? – Azt akarja ezzel állítani, hogy egy ismert, gazdaságilag erős támogató színre lépése csökkenti a lap hitelességét? – Igen, elég nyilvánvaló, hogy ezek után a Vanger-vállalatokról készülő beszámolóik nem tekinthetők hitelesnek. – Vajon ez egy olyan szabály, amelyik csak a Millenniumra érvényes? – Pardon…? – Vegyük például magát és a napilapját, amely teljes mértékben komoly gazdasági érdekeltségek tulajdonában van. A fentiek szerint tehát a Bonnierskonszern által kiadott egyik lap sem hiteles. Az Aftonbladet egy norvég nagyvállalaté, és ez a nagyvállalat mellesleg nehézsúlyú játékos a számítástechnika és a kommunikációs technológia területén – eszerint az Aftonbladet elektronikai iparágról készített anyagai nem lennének hitelesek? A Metrót például a Stenbeckskonszern jegyzi. Azt akarja mondani, hogy azok közül a svéd lapok közül, amelyek mögött ilyen komoly érdekeltségek állnak, egyik sem lehet hiteles? – Nem, természetesen nem erre gondoltam. – Akkor mért célzott arra, hogy a Millennium hitelessége csökkenhet a komoly financiális támogatottság miatt? A riporter feltette a kezét. – Rendben. Visszavonjam a kérdést? – Ne, ne tegye. Szeretném, ha megjelentetné, amit mondtam, szóról szóra. És azt is hozzáírhatja, hogy amennyiben a DN ígéretet tesz rá, hogy egy kicsit jobban odafigyel a Vanger-vállalatokra, akkor mi is megígérhetjük, hogy jobban odafigyelünk ezentúl a Bonniersre. Ez azonban már etikai kérdés volt. Mikael akkor is Henrik Vangernek dolgozott, akinek helyzetéből adódóan lett volna rá lehetősége, hogy egy tollvonással elsüllyessze a Millenniumot. Mi történne vajon abban az esetben, ha Mikael és Henrik Vanger esetleg komolyan összekülönböznének valamin? És ami a legfontosabb: vajon neki, Erikának mennyit ér a saját hitelessége, honnantól válik az ember független főszerkesztőből korrumpált főszerkesztővé? Nem töltötték el túlságosan nagy boldogsággal sem a kérdések, sem a válaszok. Lisbeth Salander lekapcsolódott az internetről, és becsukta Power-Bookját. Nem volt munkája, éhes volt. Az előbbi nem izgatta különösebben, amióta ismét maga rendelkezhetett a számlája felett, és Bjurman ügyvéd státusza a mindennapok alig zavaró kellemetlenségévé szelídült. Éhségtől hajtva kiment a konyhába és bekapcsolta a kávéfőzőt. Készített magának három nagy szendvicset, sajtot, kaviárt tett rájuk és egy szétfőtt tojást. Hosszú órák óta nem evett már. A nappaliban, a

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

kanapén ülve fogyasztotta el az éjszakai szendvicseket, s közben feldolgozta magában a beérkezett információkat. Azzal kezdődött, hogy a hedestadi illetőségű Dirch Frode megbízta, készítsen egy személyi átvilágítást Mikael Blomkvistről, akit Hans-Erik Wennerström üzletember megrágalmazásáért börtönbüntetésre ítéltek. Néhány hónapra rá Henrik Vanger, szintén Hedestad-ból, egyszer csak a Millennium vezetőségi tagja lesz, és azt állítja, mégpedig egy napon Mikael Blomkvist börtönbe vonulásával, hogy a lap tönkretételét célzó összeesküvés zajlik. A legelképesztőbb azonban mind között az egy-két éve megjelent, Hans Erik Wennerström-ről szóló háttércikk – Üres kézzel – , amelyre a Finansmagasinet Monopol online kiadásában bukkant rá. Ebben az írásban az olvasható, hogy Wennerström nem máshol, mint a Vanger-vállalatoknál alapozta meg üzleti diadalmenetét az 1960-as években. Nem kellett lángésznek lenni hozzá, hogy rájöjjön az ember: az események között valami összefüggés van. Valahol elástak itt egy kutyát, Lisbeth Salander pedig kedvét lelte az elásott kutyák kiásásában. Meg aztán… éppen nem is volt egyéb dolga.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

HARMADIK RÉSZ FÚZIÓK Május 16. – július 3.

Svédországban a nők tizenhárom százaléka életében legalább egyszer már volt saját szexuális kapcsolatain kívüli súlyos nemi erőszak áldozata.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

TIZENÖTÖDIK FEJEZET Május 16., péntek – május 31., szombat
Mikael Blomkvistet május 16-án, pénteken helyezték szabadlábra, két hónappal azután, hogy bebörtönözték a Rullåkeri Fogházban. Bebörtönzése napján büntetése lerövidítéséért folyamodott, bár nem sok reményt fűzött hozzá. Idő előtti szabadon bocsátásának tényleges okait nem tudta meg, de gyanította, hogy összefüggésben lehettek azzal, hogy a hétvégi kimenők idején soha nem hagyta el az intézményt. Az az állapot, hogy a harmincegy főből álló őrszemélyzet gondjára bízott bebörtönzöttek létszáma mindössze negyvenkét főre rúgott, szintén közrejátszhatott a dolgok alakulásában. Azt mindenesetre tudni lehetett, hogy a fogház igazgatója, egy negyvenéves lengyel emigráns, bizonyos Peter Sarowsky is – ő és Mikael jól megértették egymást – támogatta Mikael büntetésének enyhítését. A rullåkeri hetek nyugalomban teltek, szinte kellemesen. A fogház, ahogy Sarowsky hívta, mindenféle bajkeverők és ittas vezetők fegyintézeteként működött, igazán komoly törvényszegésben vétkesek nem lakták. A napi rutin egy üdülőére emlékeztetett. Mikael negyvenegy fogolytársa, akiknek nagyjából a fele második generációs bevándorló volt, ritka madárként tekintett Mikaelre. Az is volt ebben a gyülekezetben, hiszen ő volt az egyetlen fogoly, akiről szó volt a televízióban, s bűnözőnek senki nem tartotta. A fogház igazgatója sem. A legelső nap mindjárt berendelte magához Mikaelt egy beszélgetésre, ahol terápiás kezelést, valamint az önkormányzat által biztosított felnőttképzésben, illetve más tanfolyamokon való részvételi lehetőséget ajánlott neki, ezenkívül felhívta figyelmét az intézetben ugyancsak igénybe vehető munkavállalási tanácsadásra. Mikael azt válaszolta, hogy az igazat megvallva saját esetében nem érzi különösebb szükségét társadalmi beilleszkedése megkönnyítésének, a tanulmányait évtizedekkel korábban befejezte már, és munkája is van. Viszont engedélyt kért rá, hogy a cellájában magánál tarthassa iBook hordozható számítógépét és folytathassa a munkát a könyvön, melynek elkészítésével megbízták. Kérése minden további nélkül meghallgatásra talált, sőt Sarowsky Mikael rendelkezésére bocsátott egy kulcsra zárható szekrényt, ami lehetővé tette, hogy Mikael elzárja a számítógépet, amikor nincs a cellában, és így elejét vegyék egy esetleges rongálásnak vagy lopásnak. Nem mintha bármelyik rabtárstól számítani lehetett volna ilyesmire – ellenkezőleg, inkább óvták Mikaelt, minthogy kárára lettek volna. Ily módon tehát Mikael két, viszonylag kellemes hónapot töltött el börtönében, s ezalatt naponta körülbelül hat órát dolgozott a Vanger család krónikáján. Munkáját mindössze a kötelező takarítás és a rekreációs foglalkozások szakították időnként félbe. Mikaelnek és két fogolytársának – közülük az egyik Skövdéből érkezett, de a gyökerei Chiléig vezettek – a tornaterem kitakarítása volt a feladata mindennap. A rekreáció tévénézésből, kártyajátékból és erősítő konditornából állt. Mikael így fedezte fel, hogy egészen tisztességesen pókerezik, de még így is elvesztett néhány félkoronást naponta. A fogház rendtartása engedélyezte a pénzben játékot, amennyiben a kasszában található összeg nem haladta meg az öt koronát.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

A szabadon bocsátásáról egy nappal korábban értesült. Sarowsky magához hívta az irodájába, és megkínálta egy pohár pálinkával. Az este hátralevő részét Mikael pakolászással töltötte. Miután kiengedték, Mikael egyenesen a hedebyi házikójába tért vissza. Ahogy felfelé baktatott a hídon, nyávogást hallott. A vörösesbarna macska csatlakozott hozzá útközben, és köszöntésképpen a lábához dörgölőzött. – Jól van, gyere be! – mondta neki Mikael. – De tejet venni nem volt még időm. Kipakolt a bőröndjéből. Olyan érzése támadt, mintha vakációzásból tért volna vissza, szinte hiányzott neki Sarowsky és a rabok társasága. Akármilyen bolondságnak hangzott is, jól érezte magát a Rullåkerben. A szabadlábra helyezése oly hirtelen történt, hogy nem is értesített róla senkit. Este volt, valamivel hat óra után. Felgyalogolt a Konsumba, és vett néhány alapvető élelmiszert zárás előtt. Amikor hazaért, bekapcsolta a mobiltelefonját. Erikát hívta, akiről hamar kiderült, hogy átmenetileg nem elérhető. Üzenetet hagyott neki, hogy majd másnap beszéljenek, ha lehet. Ezt követően felsétált munkaadójához. Henrik Vanger háza földszintjén tartózkodott, s nagyot nézett, amikor meglátta Mikaelt. – Megszöktél? – hangzott Henrik Vanger első szava. – Hamarabb kiengedtek. – Micsoda meglepetés! – Nekem is az volt. Tegnap este hozták a tudomásomra. Néhány percig csak nézték egymást, aztán Mikael legnagyobb ámulatára az öreg magához vonta, és boldogan megölelte. – Éppen evéshez készülődtem. Gyere velem. Anna húsos palacsintát szolgált fel vörös áfonyalekvárral. Vacsora után ülve maradtak az ebédlőasztalnál, és még két órán keresztül diskuráltak. Mikael beszámolt arról, hogy meddig jutott a családregényben, s hogy hol szorul kiegészítésre a történet. Harriet Vangerről nem ejtettek szót, annál többet beszélgettek a Millenniumról. – Három vezetőségi ülésünk volt eddig. Berger kisasszony és a partneretek, Christer Maim voltak olyan kedvesek, hogy az ülések helyszínéül a kedvemért kétszer Hedebyt választották, a harmadik alkalommal Dirch képviselt Stockholmban. Ha csak pár évvel fiatalabb lennék, könnyebb volna a helyzetem, de az az igazság, hogy ma már nagyon kifáraszt egy ilyen hosszú utazás. Nyáron azért majd megpróbálok egyszer elmenni Stockholmba. – Nem hiszem, hogy problémát jelentene nekik, ha itt tartjuk az értekezleteket – felelte Mikael. – És milyen érzés a lap résztulajdonosának lenni? Henrik Vanger ajkán félmosoly jelent meg. – Évek óta nem volt már ilyen jó dologban részem. Megvizsgáltam az újság anyagi helyzetét. Nem is áll olyan rosszul. Nem kell annyi pénzt betennem, mint hittem – a bevételek és a kiadások közötti rés szemmel láthatóan csökken. – A héten beszéltem Erikával. Elmondta, hogy kezd gyarapodni a hirdetések száma. Henrik Vanger bólintott. – Ez változni fog majd, de időbe telik. Azzal kezdtük, hogy a Vanger-konszern vállalatai felvásároltak jó néhány oldalt a hirdetéseik számára. És ketten azóta – egy mobiltelefoncég és egy utazási iroda – a régiek közül is visszatértek. Henrik elvigyorodott. – Egy kevés személyes meggyőző erőtől segítve nyomulunk előre Wennerström régi ellenségeinél is. És nekem elhiheted, hosszú lista, áll a rendelkezésünkre. – Hallott valamit azóta Wennerström-ről?

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Hát nem sokat. Mi ugyebár kiszivárogtattuk a hírt, hogy Wennerström bojkottra készül a Millennium ellen. Ennek fényében kezd kialakulni róla egy kicsinyes ember képe. A Dagens Nyheter egyik újságírója állítólag szeretett volna interjút készíteni vele, ám Wennerström gorombán visszautasította. – Maga élvezetét leli ebben. – Az élvezet nem a legjobb szó rá. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna tennem ezt a lépést. – Milyen titkos ellentét feszül maga és Wennerström között? – Hiába próbálkozol. Várd ki az év végét! A levegőben érezni lehetett a tavaszt. Amikor Mikael elbúcsúzott Henriktől, kilenc óra felé járt az idő, sötétedett. Mikael egy darabig nem volt biztos a dolgában, aztán mégis elindult, s néhány perc múlva bekopogtatott Cecilia Vanger ajtaján. Valójában nem tudta, mire számítson. Cecilia Vangernek tágra nyílt a szeme a csodálkozástól, s rögtön látszott rajta, hogy kissé kényelmetlenül érinti a látogatás, de beengedte Mikaelt a házba. Megálltak az előszobában, egyikük sem tudta, mit tegyen. Ceciliának is az volt az első kérdése, hogy vajon megszökött-e a fogházból, mire Mikael elmagyarázta, mi történt. – Csak be akartam köszönni. Zavarok? Cecilia kerülte a tekintetét. Mikael azonnal észrevette, hogy a nő nem örül túlzottan a látogatásának. – Nem, nem… dehogy. Gyere csak be. Kérsz kávét? – Igen, köszönöm. Követte Ceciliát a konyhába. A nő háttal állt neki, miközben megtöltötte a kávéfőzőt vízzel. Mikael odament hozzá, kezét a vállára tette. Cecilia egész testében megdermedt az érintésre. – Cecilia, nem úgy nézel ki, mint aki tényleg meg akar vendégelni kávéval. – Arra számítottam, hogy egy hónap múlva érkezel – felelte a nő. – Megleptél az érkezéseddel. Mikael érezte a másik kelletlenségét, finoman maga felé fordította Ceciliát, hogy lássa az arcát. Rövid ideig így álltak, némán. A nő továbbra is kerülte a tekintetét. – Cecilia. Hagyd a csudába azt a kávét. Mi a baj? Cecilia csak a fejét rázta, aztán nagy levegőt vett, és azt mondta: – Mikael, szeretném, ha most elmennél innen. Ne kérdezd, miért! Csak menj, kérlek! Mikael először hazasétált a házához, de a kertkapuban megállt. Aztán ahelyett, hogy belépett volna rajta, lement a híd lábához, a vízpartra, és leült egy kőre. Cigarettára gyújtott, s megpróbálta rendbe szedni a gondolatait. Mitől változhatott meg ennyire Cecilia Vanger viselkedése? Hirtelen motorzúgást hallott, s látta, amint egy fehér hajó a híd alatt lassan beúszik a szorosba. Ahogy a hajó elhaladt előtte, a kormánynál Martin Vangert fedezte fel. A férfi szemét a vízre szegezte, igyekezett kikerülni a zátonyokat a tizenkét méter hosszú tengerjáró jachttal. Imponáló jármű… Mikael fölállt, s elindult a víz mellett a parti sétányon. Látta, hogy a stégek és kis kikötők mellett már nem egy hajó kint lebegett a vízen, ladikok, motorcsónakok és vitorlás hajók egyaránt. Az egyik stég mellett egy IF ringatózott a jacht verte hullámokon. Voltak ott jóval nagyobb, drágább járművek is. Talált például egy Hallberg-Rassyt. Küszöbön állt a nyári szezon. A hajók segítségével Mikael felmérhette Hedeby társadalmának vagyoni megosztottságát; Martin Vangeré volt a környéken, fellelhető legnagyobb és legdrágább hajó.

leült és lapozgatni kezdett a képek között. összesen körülbelül húsz képen bukkant fel ebben az albumban. Ésszerűnek látta. üres házban. – Ne haragudj. Megvizsgálta a tetőtől talpig olajos Henrik Vangert fiatalabb kiadásban és a szintén jóval fiatalabb Harald Vangert. – Elmesélhetem. amit véletlenül felejtett a legfelső polcon. Aztán ismét a fényképalbumra pillantott. de hirtelen meglepte egy tétova gondolat… mintha meglátott volna valamit az előbb… Mintha egy láthatatlan lény finoman belefújt volna a fülébe. Az albumban látott meg valamit. feltett egy kávét. amikor bekopogtattál hozzám. és a konyhaasztalhoz vitte. amelyen Harriet együtt vonul a gyereknapi menettel Hedestad belvárosában. hogy nyílik a ház ajtaja. Aztán hazament. amikor meghallotta. de egyelőre nem tudta megmondani. Levette az albumot. Anélkül. Ezt több mint száznyolcvan nagyon éles kép követte a hídon történt balesetről. Cecilia bő szabású. – Bejöhetek? – kérdezte Cecilia Vanger. Világos ruhát viselt. amitől okosabb lesz. világos ruhát viselt. Azon az első estén egyszerűen részeg voltam. a képen látszó tönkrement hídkorlátot. öltözete szinte tökéletesen megegyezett az 1966-ban készült fényképen látott viselettel. Semmi másról nem szólt az egész. Egyszerre úgy érezte. az épületeket. Most szórakozottan lapozta végig újra az albumot. A Harrietről szóló dokumentumok nagy részét visszavitte Henrik Vanger házába még a börtönbe vonulása előtt. Mikael felvonta szemöldökét. és mostanra betéve tudta mindet. Mikaelt váratlan izgatottság kerítette hatalmába. Most üresen tátongtak a polcok. . anélkül. Tizenegy órakor még a konyhaasztalnál ült és a képekre meredt. Az évek során megtanulta. ezenkívül – vette észre pár pillanat elteltével – ott maradt a házban az egyik fényképalbum is. mit érez. egy pillanatra libabőrös lett a tarkója. és kinézett a sötétbe. – Amikor a télen elcsábítottalak. megint kinyitotta az albumot. meg sem fordult a fejében. ahol még égtek a lámpák. Egy csattanással becsukta az albumot. hogy nem bírok elaludni. Nem igazán tudta megfogni. hogy megvárta volna a választ. s amíg felforrt a víz. Jól akartam érezni magamat. hogy talál valamit. hogy bíznia kell a megérzéseiben. A nyomozási anyagból mindössze Henrik Vanger öt darab jegyzetfüzete maradt nála. – Te vagy a baj… – szólalt meg Cecilia. Kávét töltött magának. letelepedett egy székre Mikaellel szemben a konyhaasztal túloldalán. Azok a fotók szerepeltek az albumban.hunebook. nem terveztem én veled hosszú távú kapcsolatot. – Mitől vagy szerencsétlen? – Hát nem érted? Mikael a fejét rázta. amelyeket a Rullåkerbe is magával vitt. Mikaelnek furcsa déjà vu érzése támadt. az váltotta ki benne ezt a feszültséget. akit azóta sem látott egyszer sem. természetesen őrült felindulásból tettem. fölötte egy szürkéskék blézert. amelyek Harriet eltűnésének napján készültek. Nyugtalanul lépett a konyhaablakhoz. ablakokat és járműveket. benézett a dolgozószobájába. Leült. Mikael korábban már többször végignézte a fényképeket nagyítóval a kezében.http://www.com – ebook magyarul Cecilia Vanger háza alatt megállt egy kicsit. ha nem hagyja az anyagot a hosszú időre őrizetlen. hogy kinevetnél miatta? – Ígérem. hogy mi az. Az első. de teljesen padlóra kerültem. vékony. rajta sötét blézert. Nem okozott nehézséget beazonosítania a húszéves Cecilia Vangert a nézelődők csoportjának közepén. hogy nem foglak kinevetni. oldalról oldalra végignézett minden képet a hídon készültek közül is. hogy halálosan fárasztja a Harriet Vanger-rejtély. fölpislantott az emeleti ablakokra. És most annyira szerencsétlenül érzem magamat. Átlapozta.

– Szervusz – mondta Cecilia. hogy újraélhessem az életemet. Valaki kinyitotta a bejárati ajtót. én viszont itt maradok életem végéig. amikor az alkalmi szeretőm voltál. – Aznap. – Mikael. Egyszer huszonegy éves koromban. hogy elmeséljem. – És mi lenne az? Cecilia lesütötte tekintetét. életem legkellemesebb hetei voltak. Útközben levette blézerét. de megtörtént.hunebook. Soha életemben nem voltam szabados nő. Sötétek voltak a szobák ideát a vendégházban. Cecilia még mindig az asztalt nézte. – Én beléd szerettem a télen. Egy ideig szótlanul ültek mindketten. Nem ez volt a cél. – Hát hogy teljesen agyament lennék. Te azonban előhoztál bennem valamit. mert te egy szép napon majd elmész innen. Szeretném. ha tudnád. hogy nem engedlek be többet magamhoz. És ezt követően néhányszor három különböző férfival. én egész idő alatt hazudtam neked és magamnak is. és Mikael szemébe nézett. Az ágyam hideg volt és üres. Erika – szólalt meg Mikael. te jóságos ég! – hőkölt vissza. Hirtelen megint ötvenhat éves néni lett belőlem. hogy csak átmenetileg vagy itt. hogy így rád rontottam. a Millennium főszerkesztője. hogy azok a hetek. hogy eltűntél a börtönben. – Ó. és hagyta. – Ha most akarnál engem. és bement a konyhába. Mikael és Cecilia egyszerre riadtak fel. A felismerés borzasztó fájdalmat okozott. majd fején keresztül lehúzta magáról a ruhát. egy napon elmész majd örökre. Aztán újabb elhatározásra jutottam. nekünk kellett volna bezárni az ajtót. hogy veled minden olyan természetes és könnyed. és elhatároztam magamban. . Cecilia elhallgatott egy pillanatra. akivel huszonöt évesen találkoztam. – Nagyon sajnálom… – Nem a te hibád. – De köszönöm. – Miután elmentél ma este. Ahhoz lehetett köze. – Nem. Azután a férjemmel. Cecilia – Erika Berger. csak ültem otthon és itattam az egereket. az asztalt nézte. Erika – ez itt Cecilia Vanger. – Szia. Mikael elhallgatott.http://www. akikkel pár éves kihagyásokkal létesítettem viszonyt. Bocsánat! Ezer bocsánat. Arcán a mosoly hirtelen döbbenetté torzult. hogy egy gazember. mintha nem is léteztél volna. És aztán rájöttem. A hálószoba ajtajában pedig egyszerre ott állt Erika. akkor először. Egyszerűen nem bírtam betelni a kapcsolatunkkal. s akiről kiderült. Legalább kopoghattam volna. iszonyúan boldogtalannak éreztem magam. nem lenne ellene semmi kifogásom. ha véget vetnék a találkozásainknak csak azért. újrakezdhetnénk az egészet? El tudod felejteni a ma este tőrténteket? – Már el is felejtettem – mondta Mikael. Egyszerre nem voltál sehol. Felállt. – Cecilia. ha visszajöttél a börtönből. Aztán megint felnézett a férfira. – Én is nagyon jól éreztem magamat.com – ebook magyarul Csakhogy aztán másképp alakult. Mikael. nem kell… – Pszt! Hadd mondjam végig! Máskülönben nem tudom soha többé összeszedni magamat. Azután egy táska puffanását hallották a vaskályha előtt a padlón. hogy elmesélted. a hálószoba ajtajához ment. Összesen öt férfival volt szexuális kapcsolatom. hogy lecsússzon a padlóra. – Szia. Bárcsak kaphatnék még egy esélyt.

kávét. – Nem vagyok benne biztos. – Kedves jó Cecilia. Néha találkozunk. de nem izgatja. hogy közöttünk mi van. – Hogy jöttél idáig? – Autóval. és megölelte Erikát. mielőtt asztalhoz ült. Stockholmban. és mosolyogva Ceciliára nézett. Egy vendégszobát Henriknél. persze. Ez van – Erika a legjobb barátom. Nem fog az ágyamban aludni. – Igen. és elmosolyodott. – Gyere át ma este vacsorára. hogy elefánt módjára betrappoltam – mondta Erika szégyenkezve. természetesen. és soha nem ütöttük bele az orrunkat a másik románcaiba. az isten szerelmére! Igyunk kávét! – Szia – szólalt meg most már Mikael is. De soha nem voltunk egy pár. Mikaelnek hátat fordítva aludt. mi van közöttünk. – Aha. és kezet nyújtott.http://www. s remélhetőleg így is marad még vagy húsz évig. hogy Mikaelnél marad. de én nem tudom… én soha… – Cecilia megrázta a fejét. miközben a férfi a karjával átölelte a mellét. Mikael és Cecilia egymásra néztek. Hajnali négyig felváltva beszélgettek és szeretkeztek. – És mit szólnál hozzá. gyümölcslevet. ne haragudj. Nem sokkal később kimentek a konyhába. és mostantól kezdve tesz rá. Éjjel kettőkor kaptam meg az üzenetedet. nincs semmi vész – mondta Mikael. Már elmúlt déli tizenkettő. máris megkedveltem őt egy kicsit. Hozd magaddal Erikát is. – Felejtsd el. Látszott rajta. – Semmi. – Erika férjnél van. Reggel indultam. Aztán Cecilia azt mondta. hogy ki mit gondol a viszonyukról. Cecilia egyenesen Erikához lépett.hunebook. Azt hiszem. De ameddig tőlünk kényelmes távolságban tudtam őt. vagy forduljon sarkon és menjen el onnét. Csak nem okozhatott ekkora meglepetést. Te meg ő talán így működtök. ha megkérnélek. ez egy románc? – Nem tudom. – Jó. ami közöttünk van. én viszont kikapcsoltam a telefonomat – felelte Mikael. – Figyelj rám. de szemmel láthatólag jól érezzük magunkat egymás társaságában. – És mi jön ezután? – kérdezte Cecilia. Erika már megterített. Erika biccentett. – Odabent egy kicsit fejetlenre sikerült. hogy nem tudja eldönteni. A férfi odalépett hozzá és hátulról átölelte. Finom illatok szálltak. Reggeli után Erika elnézést kért. Szia. és én meséltem neked a kapcsolatomról Erikával. Nem a barátnőm. hogy inkább tedd fel a kávét? – Mikael az éjjeliszekrényen álló ébresztőórára nézett. szóval ez. mint valami jól nevelt gyerek. – Vicces egy helyzet – mondta. és magukra hagyta Mikaelt és Ceciliát azzal a kifogással. narancsdzsemet és pirítóst tett az asztalra. hogy ez nekem menni fog. megpróbáltalak visszahívni. és behúzta maga után a hálószoba ajtaját. Cecilia Mikaelnek hátat fordítva szedte le az asztalt. Cecilia kínosan érezte magát. – Cecilia. – És Erika hol alszik ma éjszaka? – Szerzünk neki egy szobát valahol. . odamenjen-e az ágyhoz és kezet rázzon. hogy feltétlenül meg kell látogatnia Henrik Vangert.com – ebook magyarul – Szervusz – felelte Erika. Idestova húsz éve vagyunk jóban. Cecilia felvette a blézerét. Ettől azonban még valószínűleg ő is nagyon zavarba jött az imént. – Öhm… talán teszek egy sétát a környéken. addig nem is kellett gondolnom rá. Korábban már kérdeztél erről. Cecilia elgondolkozott.

Ám az elmúlt három hónapban háromezer új előfizetőnk lett! A növekedés elég stabil volt. Csak legyen némi édesség elérhető távolságban. – A középosztály forradalma a nagytőke ellen? – Nem tudom. hogy köszöntselek a szabadságba való visszatérésed alkalmából. Mi van az újsággal? – Alakul. Még mindig valahol a peremen kullogunk. – Cecilia klassz nő. egy ágyban talállak a falu femme fatale-jával. . munkával töltött vakáció. a TCO-val. hogy részben új anyaggal töltjük meg a lapot. De ha így folytatódik. de jó volna még több az oknyomozó újságírásból. mint a hirdetésekből származó bevétel. – Eljövök egészen idáig. elővárosi lakosok. néhány száz előfizetés ide-oda. De túlteszem magamat rajta. Nem folytattunk hirdetési kampányt. közepes jövedelmű. alaposan átalakul majd az olvasói törzsgárdánk. többnyire tanárok. Most sem restellett előállni a kéréssel. De egyfolytában újabb és újabb előfizetők jelentkeznek. Miért? – Csak kíváncsi voltam. és mióta is vagy te és Miss Big Tits… – Erika mutatóujjával körözött a levegőben. hivatalnokok. Továbbra is messze alulmúljuk az egy évvel ezelőtti állapotot. Christer egy hetet töltött azzal. véletlen műve az egész. Ott végül úgy döntöttünk. – Nem kritizáltam én senkit. – De vajon miért? – kérdezte Mikael elképedve. de ismét úton vagyunk felfelé. Az eredmények szerint először is teljesen új olvasókról van szó. Először azt hittem.com – ebook magyarul Erika hamar megoldotta a szálláskérdést. és hasonló jellegű szövegeket. Biztosította Erikát afelől. Csak kicsit el vagyok kenődve. és közben a régi előfizetőink is következetesen kitartanak mellettünk.hunebook. – Persze. másodszor: hetven százalékuk nő – normális esetben ez a hetven százalék férfiakból szokott állni. Kedvelem őt. az idős férfi házának egyik vendégszobáját vette igénybe. – Nem tudom. például a nők helyzetéről. szeretnék több cikket szakmai kérdésekben. Ez eddig a legnagyobb példányszám-növekedés a lap életében. Ami viszont egészen csodálatos. – Aha. hogy szúrópróbát végzett az új előfizetők körében. Harmadszor: ami az előfizetők társadalmi helyzetét illeti. de egy éve most először növekedni kezdett a hirdetések összterjedelme. – Na. amikor Mikael börtönbüntetése alatt Hedebyben járt. Milyen volt a börtön? – Mint egy szuper. Ezt Henriknek köszönhetjük. hogy az előfizetők száma egyre növekszik. Azzal a két alkalommal. aha. aztán majd jöhet a fogyókúra. Miután ezek az akadályok elhárultak az útból. Senki nem tudja. – Bocsáss meg. a munkavállalók országos érdekképviseleti szervezetével kapcsolatban. középvezetők vagy az alatt. erre mi történik. viszonylag magas képzettséget kívánó állásokban. nagyjából kétszázötvennel több hétről hétre. Erika és Mikael átsétáltak a hídon. – Aha. – Körülbelül amióta Henrik résztulajdonos lett. hogy bármikor szívesen vendégül látja a házában. és még zárás előtt leültek Susanne Híd presszójának teraszán egy kávéra. Két héttel ezelőtt tartottunk egy szerkesztőségi értekezletet. – Olyan csalódott vagyok – mondta Erika. nem? Fel-le mozog szabályos időközönként. Henrik alig bírta elrejteni örömét. – Az máskor is szokott.http://www. hogy Henrik Vangerrel találkozzon. Valójában többet jelent.

hogy Ceciliával időnként eldiskurálnak a témáról. csak biccentett egyet. hogy elméje így reflektált valamire. – Lassan letelik az év első fele. és most Mikaelhez fordult. – Egy családtörténet az Addams family szellemében – mondta mosolyogva Cecilia. Fogalmam sincs a közöttetek levő megállapodásról. bár ezt ő sosem erősítette meg. Most felpillantott Henrik Vangerre. – Nincs mit mondanom ezzel kapcsolatban – hangzott Erika diplomatikus válasza. hogy ez a valódi megbízatása.com – ebook magyarul – Azért legyél óvatos! Nem biztos. – Mikael. Erika hirtelen Mikael felé fordult és megkérdezte. de nekem ideje elvonulnom. a fiatalok hogy vannak ezzel. erre nem kell válaszolnia. meglehetősen nyíltan beszélgetett vele Harrietről. Látogasson meg holnap. amelyik a fotóalbum nézegetése közben lepte meg. Cecilia. hogy ez a nő okos? Aztán Erikához fordult. hogy leüljön és újra kinyissa az albumot. – Ha ilyen rövid idő alatt ennyi új előfizetőnk lett. hogy azért. ott is találhatunk némi történetiséget – ismerte el Mikael. hogy maga az egészet. s közben Mikaelre nézett. Erika válaszképpen bólintott egyet. amit eddig nem sikerült kinyomoznunk? Mikael kerülte Henrik tekintetét. Mikael viszont nem említette Henriknek. azok valószínűleg úgy szeretik az újságot. vörösbort kínált hozzá.http://www. – Nem megmondtam. – Egy fikarcnyit sem kerültem közelebb a megoldáshoz. Cecilia Vanger Henrik Vangert is meghívta a vacsorára. s hogy akkor a határán állt egy döntő gondolat megfogalmazásának. tökéletesen értelmetlen foglalatosságnak tartja. Köszönöm a vacsorát. hogy halad a munkájával. Cecilia már rég kitalálta. hogy a képzelete játéka volt-e az egész vagy sem. Végül nem szólt semmit. Henrik összehúzta bozontos szemöldökét. Mesélj. könnyen elképzelhető. Az érzés elkísérte a rákövetkező napon is. Nem. és a megrázta a fejét. hogy a családi krónika első változata körülbelül egy hónap múlva elkészül. . mielőtt elutazik. de később más dolgokra terelődött a szó. s akkor Henrik megnézheti. Erika egy szót se szólt. Cecilia lopva Henrik Vangerre pillantott. Nem volt abban sem biztos. – Úgy van. – Nem ejtettek a fejem lágyára. Ugyanis egy értelmetlen. Találtál egyáltalán valamit. őrült foglalatosságról van szó. hogy mivel tölti a napjait itt Hedebyben. ahogy van. Az idős férfi élénk tekintettel fürkészte Mikaelt. Vadragut készített. de Mikael hedebyi látogatása nyilván Harrietről szól. Az előző esti különös érzés támadt föl benne. – Feltételezem. hogy szükség van ilyen sok változtatásra – mondta Mikael. – Valamint feltételezem azt is. – Már hogyne lenne – mondta erre Henrik Vanger. – Nem tudom. Mikael nem reagált. hogy Mikael már elmagyarázta magának. – Drága Henrik – fordult Cecilia a nagybátyához. Jó éjszakát. Vagy mégsem? Henrik bólintott. Amióta viszonya volt Ceciliával. de azóta nem volt érkezése rá. Erika és Henrik a beszélgetés nagy részét az új erőre kapott Millenniumnak és az előfizetők nem várt áradatának szentelték.hunebook. de azt tudta. mert így elejét vette néhány kínosabb témának. De azért tudnom kellene. – Úgy számolom. Erika. ahogy van. hogy oldd meg a Harriet Vanger körüli rejtélyt. úgy. Henriket igazából nem a család története érdekli. Azt akarja.

hogy átmehet-e hozzá. – ÉS? – Megláttam valamit. mivel Harriet néha elidőzött ott is. – De mégis mire gondoltál? – Egyszerűen nem tudom. Mikaelnek még épp sikerült elérnie a munkába induló Martin Vangert. Cecilia elpirult. napsütéses májusi nap volt. Kerülte Erika tekintetét. és aludni szeretett volna leginkább. hogy feltegye a kávét. amely újra és újra felbukkant a nyomozati anyagban.com – ebook magyarul Amikor Henrik Vanger becsukta maga mögött az ajtót. növényektől benőtt úton haladt a Hedeby-sziget északi oldalán futó kanyarulat mentén. s Mikael észrevette. mintegy két kilométerre a falutól. Nyolc óra körül átment Annához egy termoszért. Az a ház. Meleg. fáradt volt. Egy helyet szeretett volna behatóbban megvizsgálni: Gottfried kis házát. Martin mosolyogva nézett rá. azt a bizonyos fényképalbumot nézegettem. Mikaelnek most először adódott alkalma rá. hogy az iskolában oly gyakran énekelt Den blomstertid nu kommer kezdetű nyárköszöntő zsoltárt dudorássza. Cecilia az osztályozókonferenciákra készült. s onnantól kezdve… hmm… kellemesebb dolgokkal foglalkozhattam. hogy az egész szigetet bejárja és körülnézzen. Nem tudom. Váltott egy-két szót Henrikkel. hogy a ház jelenleg Martin Vanger tulajdonában van. – Ezek szerint a családi krónika megírásában elérkezett a Harrietről szóló fejezetig. a társaság felett eluralkodott a csend. Aztán átjöttél. Olykor egy-egy rokon rövid időre kölcsönkéri. de jóformán senki nem használta évek óta. de végül nem tudtam megragadni. a ház körül sűrű. Olyan. elmagyarázta neki. ha ahhoz támad kedve. Mikael börtönbevonulásának idején még vastag hó borította a tájat. Egy keskeny. – Mindössze szeretnék egy kicsit körülnézni… Martin Vanger megkérte. készített néhány szendvicset. mások számára láthatatlan reakcióit is. mit. várjon egy keveset. – Szóval nincsen akadálya? – Ami engem illet. hogy Henrik Vanger hihetetlenül érzékenyen észleli az ember legapróbb. Mikael kölcsönkapta az öreg térképét a túrához. a bal oldalon levő turistakikötő és a jobb oldalon álló ipari kikötő felé. s már jött is vissza a kulccsal a kezében. Erika hétfőn kora reggel megpuszilta Mikaelt. ós távozott Hedeby szigetéről. Pazar kilátás nyílt innen a Hede folyó torkolatára.http://www. mint amiben most él. kellemesebb lakhely. mi járatban van. s megkérdezte. Valamit. Március közepén. egészséges fű nőtt. tőlem aztán be is költözhet. Martin Vangernek igaza volt. eltekintve attól. Mikael kávét főzött. Cecilia törte meg végül: – Mikael. Délután Mikael megkérdezte Ceciliát. Mára kihajtottak a nyírfák. . hogy kölcsönkaphatná-e a kulcsot. hogy a sziget túloldalán áll. amiből majdnem született egy gondolat is. Gottfried háza a sziget egyik csücskében állt. egy árnyas vízparti helyhez ért. megtöltött egy üveget vízzel. Kiment a konyhába. mint egy szeizmográf.hunebook. aki alig valamivel korábban kelt fel. s mindent berakott egy hátizsákba. Henrik elmondta. Mikael kényelmes tempóban fél óra alatt tette meg az utat. Amikor tegnap este átjöttél hozzám. Ahogy Mikael elért a keskeny út kanyarulatához. Zöldbe borult minden. mit akart vajon ezzel az öreg? – Arról van szó. és megmutatni sem tudnám.

valamint A gonosz birodalom címet viselő kötetre a Szovjetunióról. Átkutatta a házat. kávéscsészéket. Luther katekézisére. 1963. egy könyvre a finn téli háborúról. Mikael felütötte a Bibliát. képes újságokat. Az egyik ablakban öreg. az ablakkereteket zöldre festették. Sötétre pácolt rönkökből rakták. A komódot néhány enyhe penészszagot árasztó törülköző és ágynemű kivételével gyakorlatilag üresen találta. persze az elemek rég lemerültek. Ugyanezen fal mentén távolabb három ruhásszekrény. egy mosogatópult és egy konyhaszekrény állt. Vagy ötven könyv állt a polcokon. az ajtókról. Mikael felment a keskeny lépcsőn és szétnézett a padláson is. 12/5. egy csupasz matracot. a Kalle és Rasmus és a Harisnyás Pippi. egy ütött-kopott íróasztal és egy tíkfa polc foglalt helyet. egy éjjeliszekrényt. Michael benézett oda . egy doboz szög. hogy Gottfried házát senki nem lakta. A lépcső alatti zugban egy petróleumfőző. a hatvanas évek elejéről származott. és a ház körüli pázsit helyét bokrokkal tarkított méteres gaz verte fel. Az íróasztal fiókjaiban üres papírok.hunebook. Ott volt a Bildjournalen 1965-ből és 1966-ból. ablakokról pattogzott a festék. egy madárhatározóra. Mikael megnyomta az on gombot. kaszával. Az viszont mindjárt szemébe ötlött az embernek. amolyan galériaféleségként fedte be az alatta levő szoba felét. a hosszabbik fal mellett falhoz erősített pad. mind a hozzá tartozó telek régóta elhagyatottan állt.http://www. A házban nem volt áram. Az a Biblia volt tehát. az ajtótól jobbra pedig kerek ebédlőasztal állt öt faszékkel. gereblye. Odabent rögtön az ablakokhoz ment. a Mitt Livs Novell és néhány képregény: a 91-es. egy üres vázlatfüzet. ezenkívül a Tidsfördriv című hobbimagazin és a Lektyr számait. A bejárati ajtó két oldalán széles ablakok néztek a víz felé. az ajtótól balra. gyertyákat. valamint egy Bibliára. A ház mögött volt egy bódé. A ruhásszekrényekben régi munkaruhákra lelt. A kerti vécé a háztól húsz méterre keletre állt. és megállapította. cseréptetős építmény volt. a bejárat előtt kicsiny. A földszinten egyetlen nagy szoba volt. a Rekordmagasinet. napsütötte terasz állt. hogy mind a ház. Mikael átemelt a szoba másik feléből egy konyhaszéket.com – ebook magyarul Meglepőnek tartotta. Rusztikus. és egy komódot. ceruzák hevertek. A legfelső polcon egy rövidhullámú rádiózásról szóló könyvre bukkant. gyaluk. Mikael kinyitott az ajtót. fűrésszel lehetett volna rendbe tenni a kertet. A fele puha fedelű krimi. amit egyszerre használtak a tűzifa és a szerszámok – többek között kasza. egy pakli kártya és néhány könyvjelző. Mikael belenézett a Lektyr egyik 1964-es számába. és arra felállva átböngészte a felhozatalt. s a borító belső oldalán a következőket olvasta: Harriet Vanger. a Fantomas és a Románc. aztán Astrid Lindgren három könyve is ott volt a többi között: a Lármafalvi történetek. amit Harriet a konfirmácójára kapott. Mindegyik példány az ötvenes évek végéről. csak egy teljes napig tartó alapos gazirtással. egy pár gumicsizmára. a Zsoltároskönyvre. bent az erdőben. hogy az aktuális poszternő nagyon ártatlanul fest a fényképen. petróleumlámpákkal világítottak. A rövidebbik fal közepén kandalló ásított. egy csomagban kevés sót. mint a Se. poharakat. A hátrahagyott holmik közül egyedül a könyvespolcon bukkant intellektuális természetű portékára. Egy franciaágyat látott. két csillagászati munkára. néhány teafiltert és ehhez hasonló maradékokat talált. A legalsó polcon magazinokat talált. hogy beengedjen egy kis friss levegőt. A konyhaszekrényben egy étkészletet. A bútorzat egyszerű volt. Grundig márkájú tranzisztoros rádió állt törött antennával. egy overallra. Mikael csalódottan visszatette a polcra. egy pár elnyűtt tornacipőre és egy petróleumkályhára. fűrész – tárolására. Hátul lépcső vezetett fel a hálószobának használt nyitott padlásra. A konyhaasztal fiókjában evőeszközöket tartottak.

ahová a testvérek. itt véget ért az ösvény. Talán szerencsétlenül járt apja közelében akart lenni a gyász ideje alatt? Ennyire egyszerű lett volna a magyarázat? Vagy vallásos elmélkedéseihez keresett itt nyugalmat? Azt játszotta volna Harriet az aszketikusan egyszerű körülmények között. hát… Henrik elmondása szerint Gottfried 1964-ig dolgozott a Vanger-konszernben. Cecilia Vanger húga is. a vendégházhoz vezető lejtő látványában. Nyáron minden bizonnyal kellemes lehetett az élet a házban.hunebook. Az eltelt évtizedek alatt teljesen benőtte a bozót és az aljnövényzet. hogy kénytelen volt nagyot kerülni. A térkép szerint lennie kellett valahol egy ösvénynek. De itt volt a Bibliája is. A vázlatfüzet is az övé lehetett. s hogy meg tudott jelenni frissen borotvált fizimiskával. de amint a hőmérséklet elkezdett lefelé kúszni. kitöltött magának egy csészényi kávét a termoszból. itt itta le magát rendszeresen. Elindult visszafelé az erődhöz. Visszament a házig. Az erődöt a második világháború parti őrsége hagyta maga után a szigeten. nyakkendőben a munkahelyén. Az ösvényen nehezen lehetett előrejutni. egy tisztáson álló csónakházig. hogy egy kolostorban él? Mikael elindult a parton délnyugati irányban. azután megtett egy darabot azon az úton. A csónakházban megtalálta egy ladik roncsait. Megállt a házak felett. Rágyújtott egy cigarettára. az ösvény elvezetett egy kerítésig – most hátulról érkezett az Östergården gazdasághoz. hogy alig lehetett előrejutni az úton. Ezen a helyen Harriet Vanger is egészen sokszor tartózkodott.com – ebook magyarul is. Mit csinált vajon Harriet ebben a magányban? A Mitt Livs Novell és a Románc számai magukért beszéltek. Itt élt. Mikael a hegygerincen gyalogolva tért vissza Hedebybe. s elgyönyörködött az elé táruló kilátásban. Gottfried házikója sokkalta igénytelenebb volt. Ez lett volna tehát az a hely. s közben a fűzfalombok függönyén keresztül elnézett a Hedeby-sziget kanyarulata felé. hogy alkoholizmusa ellenére képes volt ellátni magát. a láp szélén álló csűrhöz érkezett. és kitöltötte az utolsó adagot a langyos kávéból. Az. ez nagyjából végig az Östergården szántóföldje mellett haladt. Mikael az ösvényen lement egészen a víz mellé. Mikael felmászott egy meredek emelkedőn. hogy békén hagyják az iskolai szünnapokon. a régi halászkikötő. Az út másik oldalán a Söderberget magasodott. Amennyire sikerült kivennie. bizonyos fegyelemről árulkodott. hogy ez volt az egyik első hely. Leült egy sziklára. majd visszament a házhoz. Itt vendégeskedett hat hétig a barátnője. mint amire számított. Mikaelnek húsz percébe telt. valahol a stég közelében fulladt meg vérében jelentős alkoholtartalommal. zakóban. A Söderberget túloldalán egy csaknem teljesen függőleges sziklafal ereszkedett a vízbe. leült. És lent. az utolsó szakaszon már a kezével is kapaszkodnia kellett. feltételezhetően azért. ahol keresték. csakúgy. a templom. megmosakodva. s úgy benőtte a boróka. . Az utolsó nyáron három hónapig lakott itt. míg megtalálta az odavezető letérőt. néhány helyen olyan ingoványossá vált az út. pedig mindennap bejárt a faluba. Követte a kacskaringózó ösvényt az erdőn keresztül. de alig száz méterre már látszott az Östergårdenhez vezető kocsiút. Olyan gyakran. Harriet és Martin papája visszavonult. Kihozott egy széket a verandára. amelyen jött. de a terepen annyi volt a hasadék. amikor Isabellával kötött házassága kezdett tönkremenni valamikor az ötvenes évek végén. mint a Kitty-könyvek. Anita Vanger. Az út végén egy láphoz. Henrik elmesélte. egy parancsnoki épületből és a körötte szétszórt betonbunkerekből és lőállásokból állt. amely az erdőn keresztül elvezet az erődnek nevezett építményhez.http://www. mennyit járt ki Harriet a kis házba az utolsó évben.

és bekopogtatott Cecilia ajtaján. tiszteletre méltó tanárnő. Remélem. kiment a konyhába és bekapcsolta a kávéfőzőt. Mikael pedig nem akart tolakodó lenni. – Cecilia. – Nyilván bolondnak képzelsz. amit akarsz. – Én is szeretném. hogy attól még barátok maradhatunk. Azt hiszem. mit keres ő Hedebyben.com – ebook magyarul Meglehetősen zavaros volt. mint egy tinilány. azt teszel. aki úgy viselkedik. A nő beengedte. egy kis nyugalomra van most szükségem. de amit innen látott. Cecilia Vanger igyekezett távolságtartón viselkedni. Soha nem voltam ügyes az ilyen viszonyaimban. De mint szeretővel nem boldogulok veled. . Egy hét elteltével aztán fogta magát. – Tudom.hunebook. Nem bírom ki. hogy… – Nem tartozol magyarázattal. hogy nem találkozom veled többet. Ezért aztán úgy döntöttem. felnőtt ember vagy. az kedvére való volt.http://www. ha barátok lehetnénk. Itt van ez az ötvenhat éves.

Június első hetében történt. s több órát töltött azzal. A széles látószög befogta a menetben haladó egyik teherautó elejét. Erika látogatását követően kinyitotta a fényképalbumot. Mindenki boldognak tűnt. és valami egészen máson törte a fejét. A közönség pont úgy viselkedett. mutogató gyerekek. hogy minél előbb ellenőrizni tudja. Ült a buszon. hogy Harrietet már soha nem fogja látni.. valószínűleg egy második emeleti ablakból. amelyik nem a hídon történt balesetet ábrázolta. amit Mikael tudat alatt elraktározott magában. Egyik nap beutazott Hedestadba.http://www. ahogy az egy közönségtől elvárható. Harriet a nézelődő tömeg első sorában állt a járda szélén. mire reagált annak idején olyan erőteljesen. hogy Harriet csak egy kis pontnak tűnik a tömegben.com – ebook magyarul TIZENHATODIK FEJEZET Június 1. hogy fájlalta. azon a végzetes napon. figyelmüket inkább a balesetről készült képek részletei. De Mikaelnek nem ez szúrt szemet. ami egész idő alatt ott motoszkált. A bal szélen álló személy a bohócokat figyelte. akik éppen előtte haladtak el. egy jéghokimérkőzésen a korongot. amikor a lány végignézte a gyermeknapi menetet. vajon jól emlékszik-e. Az órákkal a baleset előtt zajló. a harmadikhoz egy kis segítség is kellett. A teherautó előtt három bohóc ugrándozott. hogy fennmaradt a buszon a végállomásig. mert a többivel egy napon készült. Végül aztán félrerakta az egészet. Néhány nap leforgása alatt három vadonatúj mozaikdarabra bukkant – kettőre önállóan. mi volt az. körülöttük legalább száz másik városlakó. Ennek a fényképnek nem ebben az albumban volt a helye. Derült égből villámcsapásként érte a felismerés. Azok. Annyira elképedt. mellette három osztálytársa. és mindig szívébe hasított a fájdalom. Az album legelső képe. Szórakozott. az ott szereplő személyek köthették le.. Elképzelhető. hirtelen rádöbbent. de ez volt az egyetlen közülük. és édességet dobáltak a nézőseregnek. Azért került ide. és tovább dolgozott a családi krónikán. Az volt az! Az utolsó kép Harriet Vangerről. amikor Mikael és – véleménye szerint – mások ezt az albumot nézegették. kedd Hat hónap terméketlen tanakodást követően Mikael végre talált valami fogást a Harriet Vanger-eseten. ám amikor a busz befordult a Järnvägsgatanon. A fotót az utca túloldaláról készíthették. s aztán visszafordult vele Hedebybe. a ledéren öltözött lányokra koncentráltak a teherautó platóján. Minden alkalommal. vasárnap – június 10. bámészkodó arcok. hátha rájön. amelyik a Järnvägsgatanon készült. hedestadi gyermeknapi felvonulásban nem volt semmi izgalmas. áttetsző bő nadrágban. Néhányuk mintha táncot lejtett volna. amiért a képet olyan messziről készítették. ott érlelődött a fejében. akik közelebb álltak a teherautóhoz. hogy minden egyes képet végignézett. amikor a busz a képen látható helyszín mellett haladt el. Néhányan nevettek. Henrik Vanger maga is valószínűleg ezerszer megnézte a fotót. A nézők szeme egy teniszmeccsen mindig a teniszlabdát követi. Ez volt az a látvány. . s ami hirtelen a felszínre tört. A platón háremhölgynek öltözött nők álltak csillogó fürdőruhában.hunebook.

Hedestad központjának a szélén. Angolul new evidence-nek hívják a megrázkódtatás okát. ahogy Mikael előszedte a műanyag tokba rakott fényképet. Hogy egyáltalán volt-e felfedezésének bármi jelentősége? Ő valamiért fontosnak érezte. Lent az utcán megkereste azt a helyet. tejeskávét rendelt. Karja ernyedten csüng a törzse mellett. A megmaradt faépületben 1966-ban papírkereskedés volt. már a kép szélén kívül. Amennyire fel bírta mérni. Szája keskeny csíkká zsugorodik össze.hunebook. Mikael becsukta az ablakot. s rögtön felfedezte. Átlagos házsarok volt.com – ebook magyarul Egy ember kivételével. egy keresztutcával maga mögött. A szeptemberi nap. Félelem látszik rajta. Harriet… mit láttál? Mikael berakta a képet a válltáskájába. Mikael belépett a boltba. Mikael kiszedte a képet az albumból. Egy kétemeletes faépület állt ott. vagy harag. Fél. és igyekezett megcélozni a Harriet által fodrozott pontot. a helyére felhúztak egy téglából épült kockaházat. ahol Harriet állt. de azt láthatta. Harriet tekintete a Sundström férfidivatnak helyet adó faépület sarkára szegeződött. hogy az üzlet kétszintes. amikor Harriet eltűnt. és elsétált a vasútállomás parkja felé. Ott leült egy kávéház teraszán. amit még senki nem vett észre egy harminchét éve egy helyben topogó nyomozás során. Hirtelen meglátott valami teljesen új dolgot. Harriet Vanger elnézett oldalra. egy video-üzlet és a bolt bejáratára kiakasztott tábla szerint 1932-ben alapított „Sundström férfidivat” működött benne. ma egy biobolt és egy szolárium. ahonnan a kép készülhetett. a bohócokat figyelte. egy csigalépcső vezetett fel a második emeletre. Egyszerre megérezte. És minderre jött még a hídon bekövetkezett baleset. Mit láttál ott. Tágra nyílt szemmel bámul. és a szeme elé emelte a fényképet. mint a közelükben mindenki. Úgy látszott. a tekintete megakadt valamin az utca másik oldalán. A Järnvägsgatanon leszállt. és berakta egy műanyag tokba. A lány háta mögött felsejlő két faépület közül az egyik azóta eltűnt onnét. A következő busszal visszament Hedestadba. Megengedi. Segíthetek valamiben? – szólította meg egy idősebb eladó. Az ablakból pontosan odalátott a helyre. Ott állhatott a fényképész annak idején. hogy egy másodpercre kinyissam az ablakot? Miután engedélyt kapott rá. hogy másokétól eltérően Harriet arca teljesen élettelennek tűnik rajta. több tekintetben is drámai volt. Három osztálytársa. az új bizonyíték. megpróbálta kivenni a részleteket. – Mmm. Mikael elővette a nagyítót. és odaállt arra a helyre. ahol Harriet Vanger állt. Elfordította a fejét. mennyire megrázták az események. Harriet arca azonban harminc-harmincöt fokos szögben jobbra fordult a többiekéhez képest. A Hedebyszigeten az éves családi összejövetel zajlott. A lépcső tetején két utcára nyíló ablakot talált. kinyitotta az egyik ablakot. A divatáruüzlet emeleti ablaka és a szolárium ajtaja közötti egyenes jó irányvonalként szolgált. a kép bal alsó sarkán túl. Hedestadban nagy ünneplés folyt. honnan készítették ezt a képet. Már e két esemény egybeesése sem volt hétköznapi. a kifejezés egészen másként cseng. több ezer ember tolongott az utcákon.http://www. mint fordítása. azt szeretném valójában megnézni. . A képet túl messziről készítették ahhoz. A boltban alig lézengtek vevők. amely azután minden mást beárnyékolt. megköszönte a lehetőséget és elnézést kért a zavarásért. hogy egészen biztos legyen a dolgában.

ami megriasztotta. A Järnvägsgatan szomszédságában levő buszmegállóban váltak el. aki úgy írta le Harriet Vangert az utolsó évben. akinek azonban sajnálatos módon nem volt ideje beszélni vele. Majd ezt követően lesújtott a gyilkos. Voltak kétségei. ugye. Henrik Vanger és mindenki más. hogy a Vanger család még mindig érdekelt a HedestadsKurirenben. de egy biztos: a gyermeknapi felvonuláson rengeteg olyan fénykép készült. milyen következtetésekre jutott. Maga Morell is leírta. s ő egy gyilkost üldöz. de hamar rájött. Másnap délelőtt felkereste Henrik Vangert a reggelizőasztalánál. Azután megmutatta a képet. de mind azt állították. Inger Sternberg volt az a lány. aki azon a napon Harriettel találkozott. – Ha nekem van igazam. Visszatért a nyomozati anyaghoz. csak ment. akik csak odaköszöntek neki. Egyikük. Tizenkét óra után megint elindultak a központ felé. a Hedeby-szigeti eseményekre koncentrált. Az egyik lány szeretett volna farmernadrágot venni magának. Az Olcsó Áruház éttermében megkávéztak. akiket mind kihallgattak. Az eltűnt Harriet fényképe rögtön megjelent a helyi újságokban. önként kereste fel a rendőrséget. Mikael szerint Morell tévedett. Én ezeket a képeket szeretném végignézni. hogy haza kell mennie. Henrik Vanger letett maga elé egy tejes poharat. amerre a többiek. . Az események láncolatának nem a Hedeby-sziget volt a kiindulópontja. mit találtál? Mikael az öreg szemébe nézett. – Mikael. hogy a közlekedési balesetnek és Harriet eltűnésének köze van egymáshoz. – Azt mondta. a többiek elkísérték vásárolni. Morell főfelügyelő minden embert kikérdezett. Harriet Vanger meglátott valakit vagy valamit. Mikael egész este azon agyalt. A vasútállomás parkjánál találkoztak reggel kilenc órakor. A társak közül senki nem vett észre semmi szokatlant.com – ebook magyarul Morell bűnügyi főfelügyelő. ami soha nem jelent meg. Henrik Vanger sokáig néma csendben ült. hogy nem képes szabadulni a gondolattól. Inger Sternberg szerint Harriet aznap szokott módján csendes volt.hunebook. aki valaha eltöprengett Harriet eltűnésén. aki látta aznap Harrietet.http://www. immár ő is osztozik Henrik Vanger meggyőződésében. Más iskolatársakkal is összefutottak. Most először mondta ki magában. – Szeretném átnézni a lap 1966-os képarchívumát. Harriet három osztálytársával tartózkodott a városban. mint aki „merevvé” vált. Harriet meghalt. aztán felsétáltak a sporttelepre. oda kellene figyelnünk arra is. A több ezer oldalból alig néhány foglalkozott a hedestadi órákkal. még azokat is. Ezek után történt a baleset. hogy Harrietet meggyilkolták. hogy mi történt aznap Hedestadban – mondta Mikael. Mikael itt vett egy mély lélegzetet. majd a vidámpark mutatványosai között csatangoltak. hogy megnézzék a gyermeknapi felvonulást. Közvetlenül két óra előtt Harriet egyszer csak azt mondta a többieknek. – Nem tudom mire jutunk ilyen sok idő elteltével. – Semmi kézzelfoghatót. hogy vajon hogyan haladhatna tovább a megtalált nyomon. hanem Hedestad belvárosa órákkal korábban. hogy nem vettek észre semmi szokatlant a lányon. s elmondta. – Úgy van. hogy nincs visszaút. De szerintem eddig rosszul vázoltuk fel az események sorrendjét. Több hedestadi lakos. hogy azonnal hazamenjen Henrik Vangerhez. megtörölte a száját. és arra késztette.

Majának hívták. A szerkesztőség székházának kapujában találkozott Mikaellel. Maga miért vájkál ebben a történetben? Sikerült valami új dologra bukkannia? Mikael somolyogva a fejét ingatta. elmondta neki. ha a szokásos gárda nem volt elég. Én voltam a korrektora az esetet taglaló írásoknak a hatvanas években. Osztályukat már tíz évvel korábban összevonták a hirdetési osztállyal.http://www. Egy tekercs negatívjai körülbelül egy oldalt foglalnak el egy negatív mappában. Mikael megkérdezte a nőt a képarchívum felépítéséről. ahol a fotografálást nagyjából-egészéből a férfiak művészeti kifejezésmódjának tartották. – Nem. Az eltűnt Harrietről szóló történet olyan fejezet az életrajzban. melyek közül mindössze néhány felvételt publikálnak. maximum tíz filmtekercset használ el. Vagy lent találja őket a szerkesztőségben. A Hedestads-Kuriren képszerkesztőjének Madeleine Blomberg volt a neve. ő tölthette be a képosztály vezetői posztját. És amikor Martin Vanger felhív engem kora reggel. Egy újság fényképésze naponta átlagosan minimum két. miközben időnként kiküldték tartalék fényképésznek. akik felváltva végeztek el minden előforduló feladatot. milyen ügyben keresi. de Mikael állítása elfogadhatónak tűnt. és tíz évvel ezelőtt. – Engem az 1966-os gyermeknapi felvonulás érdekelne a legjobban. mi történt Harriet Vangerrel. hogy elég nagy a rendetlenség az archívumban.com – ebook magyarul Henrik Vanger a falra szerelt telefont használta a konyhában. a szerkesztőségben nem volt senki. de annak az az oka. majd előállt a fedőtörténettel. De nem bíztak túl nagy birodalmat a kezére. aki egész életében a Hedestads-Kurirennél dolgozott. Szombat volt. és Mikael megkapta az engedélyt. – Töredelmesen be kell vallanom. ki a Kuríren képszerkesztője. amit aligha lehet elhallgatni. és a negatívokat hatosával zsebekbe helyezik. Egy mappa körülbelül huszonnégy tekercs képkockáinak ad helyet. A régi képeket egyébként keletkezési idejük szerint szétválogatva őrizzük a negatívos mappákban. hogy egy lap háromszáz képet halmoz fel mindennap. Nagy események idején ez a szám a duplájára nőhet. egy évben húsz-harminc darab körül mozog az . Maja Blomberg fürkésző tekintettel Mikaelre nézett.hunebook. A nő életének jelentős hányadát a Hedestads-Kurirennél dolgozta végig. s neki semmi oka nem volt megkérdőjelezni azt. és a hatvanas éveiben járt. Maja Blomberg gyanakvóan nézett rá. akkor nyilván én is levonom a magam következtetéseit. tehát nem ritka. Van ugyan egy kis felhajtás körülötte. hogy valaha is választ kaphatnánk arra. ami azon a héten készült. ráadásul a szabadnapomon. Egy ideje dolgozik nálunk egy gyakornok. Mikael életében most találkozott először női képszerkesztővel a szakmában. Felhívta Martin Vangert. Később kinevezték szerkesztőnek. Képeket keresek Harrietről és a barátairól. Olvasószerkesztőként kezdte 1964-ben. – Tehát a Harriet eltűnésének hetében készült fényképekre gondol? – Maga ismeri ezt a történetet? – Annak. aki a fontosabb régi képek beszkennelésével foglalkozik. cédéken tároljuk az archívumot. hogy Maja Blomberg csak öt percre lakik az irodától. Tíz percen belül megtalálták a megfelelő személyt. de kiderült. Minden tekercs harminchat negatív kockát tartalmaz. hogy éppen Henrik Vanger önéletrajzát írom. de a képeknek mindössze néhány százaléka van jelzőszámmal ellátva. amikor a régi képszerkesztő nyugdíjba ment. Egy jól szervezett szerkesztőségben a tekercseket darabokra vágják. néhány évet a sötétkamrában is töltött. és nem hiszem. de valójában mindegyik képre kíváncsi volnék. kiválóan illusztrálhatnám velük a könyvben ezt a napot. nehezen kerülhette el a figyelmét. Amióta számítógépeink és elektronikus képeink vannak. vagy fent a padláson. A csoport összesen hat emberből állt. és megkérdezte.

hogy a képek pótolhatatlan történeti értékkel bírnak. Mikael egy sovány. ki volt az. ami éppen az ablak kinyitásának pillanatában készülhetett. dolgoztam már képekkel. aki lemásolta Vangernek a sorozatot – valószínűleg maga Nylund –. Ezért mégis elvégzett egy előzetes szortírozást. amellyel Mikael sajnos nem rendelkezett. majd bekapcsolt egy számítógépet és egy szkennert. s ezért egy darabot ki nem dobnának belőlük. míg beszkennelte az összes kiválogatott képet.hunebook. hogy nem fogja tudni másképp megítélni a képek jelentőségét vagy jelentéktelenségét. ha végzett. és rengeteg helyet elfoglalnak a szerkesztőség polcain. Megmutatta az étkezőben a kávéautomatát is. Az a személy.com – ebook magyarul újonnan keletkezett mappák száma. amelyek kereskedelmi értéke nulla. A Hedestads-Kurirent 1922-ben alapították. pontosan Harriet eltűnésének időpontjában valaki kinyitotta Harriet szobájának ablakát. később a mariebergi Pressens Bild képügynökségnél dolgozott. ami a tartályautóval történt baleset helyszínén készült. amikor a Millennium a Pressens Bildtől vásárolt képeket a cikkeihez. – Tudja. Azonban minden fényképésznek és képszerkesztőnek meggyőződése. Az 1966 szeptemberében készült képek négy mappát töltöttek meg. Az egyik fotó rögtön felkeltette az érdeklődését. úgy harminc képet – életleneket vagy egyéb okok miatt rossz minőségűeket – kihagyott. Mikael kihúzta a Hedestads-Kuriren gépét a konnektorból és az Alfa szkennert dugta be helyette. hogy később legyen ideje tanulmányozni őket a számítógép képernyőjén. – Hogy csináljuk? – kérdezte Mikael. – Le kellene ülnöm egy átvilágítóasztalhoz. Később Stockholmba költözött. nem túl szemcsés. hogy Henrik Vanger száznyolcvan képet tartalmazó albuma nem teljesen komplett. hogy magára hagyja Mikaelt. Egyikük. Az ablaknyílásban – igen homályosan – egy . Az évek során iszonyú mennyiségű mappa tud összegyűlni. és büszke tulajdonosa vagyok egy Agfa negszkennernek. Mikael elővette az ívet a fiatal Nylund képeivel. Henrik Vanger hiába próbálta kideríteni. 1937 óta volt képszerkesztősége. Közben megállapította. aki majd értesíti. Megállapodtak abban. A Kuríren padlásán több mint ezerkétszáz mappát tároltak időrendi sorrendben. Kurt Nylund a sok sajtófotós által használt. gyér hajú férfira emlékezett akkoriból. Mikaelnek hosszú órákba telt átnéznie a mappákat. Belátta. A negatívolvasáshoz azonban kell némi rutin. Mikael és Kurt Nylund útjai többször is keresztezték egymást a kilencvenes években. az ominózus napon szolgálatban levő Kurt Nylund – akit Mikael régről ismert. hogy megjelölt minden képet. – Akkor pontosan azt a felszerelést használja. hogy bezárhassa az ajtókat. Abban az időben a Hedestads-Kurirennek két fényképésze volt. ha másolatot készíthetnék az érdekesebb darabokról. Kurt Nylund 1966-ban huszonéves volt még. amelyet az iBookjához kapcsolt.http://www. Két órájába telt. ahol egy lupé segítségével mindegyik képkockát behatóan megvizsgálta. Photoshoppal dolgozom. Mikael előtt a képernyőn most hirtelen megjelent egy fénykép. és elismert fotós lett. Ezek után Maja Blomberg kellemes szórakozást kívánt és elment. Ez viszont több órát vett volna igénybe. és az átvilágító-asztalra helyezte. először szabadúszóként. hogyan kell használni egy negatívszkennert? – Igen. Azzal kezdte. és aktiválja a riasztóberendezést. és jó volna. Valamikor 15 óra 10 perc és 15 óra 15 között. Sietősen leültette Mikaelt egy átvilágítóasztal elé. nappali fényre beállított filmre fényképezett. amit mi. csak ha beszkenneli őket egytől egyig.

hogy előálljon a feltételezhető legjobb minőség.http://www. és a hidat vette célba. az ebből adódó életlenség miatt selejtezték ki. Az első képen Harriet és társai lefelé sétálnak az . A lánynak hollófekete haja volt. Este kilenc körül felhívta Maja Blomberget. megköszönte a lehetőséget. az arc melletti világos részek lejjebb. Arról viszont meg volt győződve. Mikael feldarabolta a képet. hogy az illető világos ruhát visel. az ablakban függöny. hogy az egész gyűjteményt beszkenneli. összesen valamivel több mint kétszáz kockát – véget nem érő képáradat kezükben lufit tartó gyerekekről. a kolbászárusokról. hogy a képen látható személy egy nő. hogy az arc nem Harriet Vangerhez tartozik. Úgy döntött. hogy a rendelkezésre álló ismertetőjegyek kitűnően ráillettek valakire – a húszéves Cecilia Vangerre. Maradt munkája másnapra is. egy emberi kar részlete. Közülük tizenheten szerepelt Harriet Vanger. a száj található. vállmagasságban folytatódtak. Mikael mégis úgy döntött. Az első megdöbbenést okozott. és hazabuszozott Hedebybe. Az eredmény egy szemcsés kép lett minimális szürkeárnyalat-mennyiséggel. Két felfedezést tett. eláll a képelemzéstől. Vasárnap reggel kilenc órakor már ismét az archívumban volt. utcai nyüzsgésről. Mikael megállapította. A másodiktól megemelkedett a pulzusa. Mikael pünkösd hétfőjét az új képanyag tanulmányozásával töltötte. Mikael becslése szerint körülbelül öt perc leforgása alatt készült el a tizennyolc kép. egy körülbelül 170 centiméter magas nőről lehetett szó. Az ablak méreteinek segítségével meg tudta saccolni a személy testmagasságát.hunebook. és egy elmosódott félhold egy arcból egy kissé beljebb. a szoba belsejében. s aztán megkísérelte beállítani a kontrasztot. mindez egy nő hosszú hajának hullámaira engedett következtetni. felnőttekről. Az elkövetkezendő órákban Mikael a gyermeknapon készült képeket nézegette. az is egyértelművé vált számára. s úgy döntött. ennek a személynek viszont sokkal világosabb volt a hajszíne. Harriet és az osztálytársai éppen akkor értek a Järnvägsgatanra. Mikael megnézte ezeket a negatívokat. Kurt Nylund összesen tizennyolc képet készített a Sundström férfidivat második emeletének ablakából. Az épületnek megint ő volt az egyetlen látogatója. Az épületek alkották a hátteret. A fényképész a templomdombon állt. Tökéletesen érdektelennek tűntek ezek a fotók. Az addig beszkennelt képeken elsősorban az utcai nyüzsgést és különböző csoportosulásokat kapott lencsevégre a fotós. míg be nem szkennelt mindent. Mikael azt is látni vélte. ahol a szemek. az orr. Miután oda-vissza kattintgatott a balesetről készült fényképek között. Azt is megállapította. A képen négyszögletű ablak volt látható. úgy. de ebből még lehetetlen volt arcvonásokra következtetni. a felvonulásról. Kurt Nylund hat tekercset kattintott el.com – ebook magyarul alakot vélt felfedezni. hogy bizonyos sötétebb részek kivehetők az arcon ott. A gép a felvétel közben egy kissé bemozdult. amikor Kurt Nylund fényképezni kezdett. egy helyi művész színpadi szerepléséről és valamilyen díjkiosztóról. Az egész napot szkenneléssel töltötte. Este hatkor már csak negyven fotó volt hátra a gyereknapról. Hat óra alatt kilencven képet másolt be egy mappába a számítógépére. pünkösd lévén csak kedden jelent meg a legközelebbi lapszám. hogy a tündéri gyerekpofik és egy művész fellépését ábrázoló közelképek nem érdekesek a munkája szempontjából. Az első felfedezés a Harriet Vanger ablakában megjelenő arc volt. hogy csak a kérdéses ablakrészlettel kelljen dolgoznia. s úgy megnövelni az élességet.

amikor azt állította. már nem mosolyog.http://www. Henrik Vanger korábban kertelés nélkül felvázolta minden érintett aznapi elfoglaltságait. hogy Cecilia hazudott. amit a konyhaasztalnál ülve meg is evett. Harriettel ott sem találkozott. A legutolsó képen. Cecilia azt állította. ez a beszélgetés nem valósul meg. ami megdöbbenti. hiszen . Harriet elfordítja a fejét. s Ceciliát sem hagyta ki. Valami történt Hedestadban a Järnvägsgatanon. Valahogy egyszerre érezte magát levertnek és izgatottnak. Ha erről hazudtál. Az volt csupán a baj. mi lehetett ennek az oka. hogy négyszemközt beszélhessen vele. a szomorú szombat előtt két nappal érkezett meg Hedebybe. Harriet megérkezik. düh? Harriet lesüti a szemét. Harriet megáll és elnéz az utca másik vége felé. Most viszont egy kiselejtezett kép mégis arra engedett következtetni. A hatás egy szaggatott némafilmre emlékeztetett. hogy a felfedezés. és beindította a vetítőfunkciót. akiket Henrik Vanger igazán szeretett. Egy óra tájt ért vissza Hedebybe. kinyitotta a Graphic Converter nevű programot. Harriet hirtelen meglepettnek tűnik. Harriet vékony csíkká szorítja össze száját. mit tud Ceciliáról. Mikael. Mikael újra és újra levetítette magának a képeket. Így aztán elég nehéz volt tárgyilagosnak lenni. de Henrik Vanger soha nem talált semmi arra utaló jelet. Azon törte a fejét. Ezután körülbelül hat méterrel arrébb sétáltak. De a képek ennél többet nem árultak el. már senki nem látható Harriet társaságából. a kép középpontja felé. Cecilia 1966-ban Uppsalában élt. hogy távolról valószínűleg látta Harrietet kora reggel. egy milliméterrel sem vitt közelebb a rejtély megoldásához. megrázkódtatás. míg elérte a legjobb minőséget eredményező kontrasztot. A sorozaton addig dolgozott. akkor vajon még miről? Mikael összeszedte. de nem beszélt vele. nem utolsósorban a múltjának köszönhetően. Harriet eltűnik. Isabella Vanger egyik vendégszobájában lakott. Harriet ezután nyomtalanul eltűnik. amikor Kurt Nylund a Järnvägsgatanon készült képsorozatot csinálta. Mikael kétségek közt hánykódva próbált rájönni. A második számú képtől a hetedikig egy helyben álltak. miután megérkezett. Harrietnek tágra nyílik a szeme. Várakozásai ellenére új nyomokra bukkant. hogy mondjon valamit a társának. hogy unokahúga hazudna. Ráadásul Mikael a szeretője lett. Harriet meglát valamit – vagy valakit – az utca túloldalán. Később megkeresi Henrik Vangert. különösen azt követően. és megkent néhány kenyeret. Az időpontok hozzávetőlegesek voltak. Valami történt ezen a napon. A képeket külön mappába tette. és két óra körül segített megteríteni az asztalt a közelgő családi vacsorához. Cecilia. átöltözött. hogy soha sem járt Harriet szobájában. Harriet kinyitja a száját. bár új megvilágításba helyezte az eseménysort. hogy Cecilia Vanger vajon milyen szerepet játszhatott a drámában. hogy elintézzen néhány dolgot.hunebook. Alibinek elég gyengének tűnt Cecilia aznapi viselt dolgainak leírása.com – ebook magyarul utcán. készített egy képsorozatot Harrietről deréktól felfelé. Szemében Cecilia alapvetően visszahúzódó ember volt. körülbelül akkor. Harriet mosolyog. arca körülbelül húsz fokkal fordul el balra a kamerától. Kedden hajnali két órakor Mikael kávét főzött. A vetítések teljesen egyértelműen megerősítették előzetes feltevését. Arcáról leolvasható a… micsoda is… bánat. Harriet a tekintetével merőn néz valamit. ahol minden kockát két másodpercig láthat az ember. mindenesetre nem nagyon tudta elképzelni Ceciliát a gyilkos szerepében. amikor felbontotta a képeket kisebb egységekre. oldalkép. a füléhez nyúl a bal kezével. Harriet nevet. és a menetet nézték. Cecilia egyike volt ama kevés rokonoknak. hogy visszatért a szigetre. amelyet valószínűleg egy kisebb szünet után vett fel a fényképész. Szombaton Cecilia Vanger beutazott Hedestadba.

Mikaelt választotta. Oda-klikkelt a homályos järnvägsgatani képsorozathoz. és nehezére esett kapcsolatot teremteni másokkal. egyszerű kameráról. és örök vigyorral arcán pózolt a fényképész lencséje előtt. Ceciliának nem kellett attól tartania. megvan-e még ez a kép valahol? Mikael kinyitotta azt a mappát. hogy felnagyított minden egyes képet. Aztán egy képzeletbeli mozdulattal félretolta a pszichologizálást. hogy azért szakít vele. a nő világos dzsekiben. A nő az álla magasságában tartotta a kamerát.hunebook. A nő szinte pontosan ugyanarról a részletről készíthetett képet. hogy egy beépített vakus Kodak instamaticról lehet szó – egy olcsó. Ez pontosan akkor történt. hogy a férfi drámai változásokat hoz majd életébe. a csíkos pulóveres férfi profilja azonban tisztán kivehető volt. mert nem viseli el a gondolatot. A rendszámtábla félig takarásba került. Mikael összehasonlította a fényképezőgép és Harriet tekintetének irányát. olyan gyorsan el is tűnhet az életéből. hogy a kontraszt és az élesség beállításával . amit Harriet bámult. A bohóc lufikat tartott a kezében. újra nézegetni kezdte őket és… ott! Harriet Vanger háta mögött jobbra. egy idegen férfit. hogy lefényképezze a bohócokat. Hátradőlt a lócán. A kép már a sportpálya bejárata előtt készült. hogy ez a képzeletbeli megoldás átfutott a fején. s ha igen. Valaki készített egy képet. akiről tudta. Abban a pillanatban. valószínűleg két óra után. melyik megyében regisztrálták az éppen szeme elé kerülő autót. amelynek segítségével Harriet háta mögül egyenesen odakukucskálhatott volna arra az utcasarokra. Mikael már kisfiú korában megtanulta beazonosítani. Mikael felsóhajtott. körülbelül egy méterre a lánytól. hogy kinyisson egy kocsiajtót. A fényképész persze az előtérben álló bohócra fókuszált. hogy csak ideiglenesen lesz a közelében. A második felfedezésre késő éjszaka jutott. hogy Mikael amilyen gyorsan jött. Kurt Nylund akkor éppen egy másik bohócról készített képet. fiatal pár állt. Aztán Mikael meglátott valami mást is. ezt a választ soha nem fogja megismerni. amelybe a Kurt Nylund ünnepi sokadalomról készült képeit tette. A hatvanas évek rendszámtáblái a megyéket jelölő betűkombinációval kezdődtek. Mikael hirtelen érezte. életéből javarészt hiányzott a szex. Aztán fölemelte. De hogyan lesz képes beazonosítani ezt a nőt? Hogyan fogja megszerezni a képet? Előhívták egyáltalán azt a tekercset. Miután felnagyította a képet. amikor Harriet arckifejezése úgy megváltozott. előrehajol. Mivel Mikael csak átmenetileg lakott Hedebyben. Úgy érezte. amely kiválóan működött a fényképezéshez nem értő emberek kezében is. Távolságtartó nő volt. A kocsi hátsó ablakán felfedezett egy matricát. A következő órát azzal töltötte. A nőből szinte semmi nem látszott ezen az utolsó képen. Cecilia ugyan azt mondta neki. A rejtély kulcsa – s erről immár meg volt győződve – a Mit látott Harriet az utcán? kérdésre adandó válaszban rejlett. Rázoomolt. Persze feltalálhatott volna egy időgépet. de a matricán levő szövegből mindössze egy homályos plecsni lett. Inkább kivágta a matricát. de jól látszott az elején az AC3.com – ebook magyarul egyedül élt. s amikor elengedte magát. a férfi csíkos pulóverben. ahogy felerősödik a szívdobogása. A férfi kulcsokat tart a kezében. és inge mellényzsebéből elővette a cigarettás csomagot. és az iBookjához rohant.http://www. A nő egy fényképezőgépet tartott a kezében. hirtelen a homlokára csapott. Mikael megállapította. Mikael feltételezése szerint azonban épp emiatt mert Cecilia olyan könnyen viszonyt kezdeményezni vele. Nylundot ezt követően értesítették a tartályautó balesetéről. Az AC Västerbotten jelölése volt. így a kép többi része egy kissé elmosódott. Csak az utolsó fotón talált rá ismét a párra. és négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre átvizsgálta őket. ezért ezen a ponton megszakad az ünnepségről szóló képriport.

.com – ebook magyarul kísérletezzen. de megpróbálta a látható formák segítségével kikövetkeztetni. Egy O-t könnyen felcserélhetett az ember egy D-vel. feltehetően egy telefonszámot takartak. de ezeket végképp lehetetlen volt elolvasni. Sok betű megtévesztően hasonlított egymásra. egy B-t egy E-vel és más betűkkel. Az üzem szó után további apró jelek álltak a matricán. s végül a következő érthetetlen szöveget sikerült előállítania: R JÖ AF LD G ZÓ Ü EM Olyan intenzíven bámulta a betűsort. NORSJÖ FAFELDOLGOZÓ ÜZEM. milyen betűkről lehet szó.hunebook. Még mindig nem bírta elolvasni a szöveget. hogy könnybe lábadt a szeme. Ezzel elment egy kis idő. Miután hosszú ideig sakkozott így. papírra vetette a lehetőségeket.http://www. Aztán egyszerre megjelent előtte a szöveg.

Rossz szagot árasztott. A dolgozószobájában találta. lezuhanyozott. szerda – június 14. Peter Samuelsonnak hívták. Bőrét sötét májfoltok tarkították. – De miért? – Cecilia huszonegy éves korában veszítette el a szüzességét. Ő mászott elő a barlangjából. – Ez Haraldra vall – felelte Henrik Vanger a legnagyobb nyugalommal hangjában. ehelyett azonban Cecilia házához ment. – Mit mondott? – Azt mondtam. a Harriet eltűnése utáni évben. persze. Okos fiú. amikor meghallott egy hangot a közelből. Nehezen bírta összeszedni a gondolatait. de a kor annyira meghajlította a hátát. Tompa fejfájással ébredt. hogy megreggelizzen. Felment Henrik Vangerhez. aztán felsétált Susanne Híd presszójába. és mosolyra húzta fogatlan száját. egy nyári liasonját követően. fölötte egy barna háziköntöst. – Nem én lopózom ide éjszakánként – felelte Harald Vanger. – Nincs itthon a kurvája.hunebook. Fel kellett volna keresnie Henrik Vangert. Bekopogtatott. – Annak nevezi már jó pár éve. mint a hollywoodi filmek gonosz öregembere. idézet vége. hogy az orruk majdnem összeért. Az a fajta. Mikael olyan közel ment Harald Vangerhez. maga rohadt zsivány. akibe szerelmes volt. Mikael kikerülte.http://www. Úgy nézett ki. idézet eleje: nincs itthon a kurva. hogy beszámoljon a felfedezéséről. – Kurvának nevezte a saját lányát. – Csak nem az. amikor felbukkant.. Egyetlenegy dolog nem stimmelt nála. és miért tagadta le. de senki nem nyitott ajtót. Pizsamát viselt. Meg akarta tőle kérdezni. Miután keményen végigdolgozta az éjszakát a fényképekkel. hogy nincs itthon a kurvája. hogy visszafordult volna. Már éppen indulni készült. előmerészkedett? Évente egyszer ez is megesik. szombat A kirakós harmadik darabkájának megtalálását Mikael egy váratlan segítségnek köszönhette. Gollam volt az. Most az ABB-nél van. ha Cecilia a lányom lenne. Egy botra támaszkodott. Itt történt Hedestadban. és folytatta útját anélkül. majdnem kétméteres. Ezért nem beszélnek egymással. Azt mondta. – Épp az imént találkoztam a bátyjával – mondta Mikael rosszul leplezett dühvel. hogy ott járt. másnap délutánig mély álomba merült. és a Vangervállalatok gazdasági szaktanácsadója volt. – Cecilia ajtaján kopogtattam. – Haralddal? Nahát. – A saját lányáról beszél.com – ebook magyarul TIZENHETEDIK FEJEZET Június 11. – És aztán? – A férfit. Magas férfi volt. mit csinált Harriet szobájában. amire gondolok?! .. hogy a szeme egy szintre került Mikaelével. akit büszkén fogadtam volna vejemül.

de ehhez nekem tényleg semmi közöm. ha semmit nem mesél el neki. Harald Vanger már eltűnt az útról. olyan szürke volt az arca. Egy pillanat töredékéig arra gondolt. az jobban teszi. Mikael ostoba képet vágva leült. Az öregre nézett. mint ahogy a Ceciliával kapcsolatos gyanúját sem említette.http://www. Egykét hónap múlva jön vissza. hogy a hídon egy sötét hajú lány ül. Skellefteåba megyek. hadd nézze meg újra a képsorozatot. Mikael ettől még butábban érezte magát. ez aztán végképp nem rám tartozik. aztán meg vakációzni fog valahol… mm. – Hogyan találtál ide? . Mikael az ablakban látott arcról egy szót sem ejtett. Ez valami egészen új dolog. de aztán látta. – Hol van Cecilia? – Vége a tanévnek. Ahogy jelentése végére ért. Ahogy Mikael befordult a sarkon. ami egy tárgyilagos magándetektívtől elvárható. Megmutatta azt is. az autójukat a Norsjö Fafeldolgozó Üzem matricájával. isten az atyám. tán Floridában. – Nagyjából lezártuk a kapcsolatunkat. – Te meg honnan a csudából kerültél elő? – Otthonról. hogy teljességgel lehetetlen. hogy mindenki tudja… – Naná. észrevette. Henrik Vanger hárítóan legyintett. hogyan találta meg a nézelődő párt a fényképezőgéppel. és egy újságot olvasott. következtetéseiről. hogy Mikael rémülten a vállára tette a kezét. szükségem lenne egy autóra. talán Isabella az egyetlen kivétel. hogy a házához vezető kis hídszerű építményen ül valaki. Henrik Vanger megkérte. mivelhogy akinek van egy csöpp esze. Ez persze elég távol állt attól. biztosan Cecilia Vanger az. azonnal felismerte. és persze kiderítette.hunebook. – És maga nem veszi rossz néven? – Mikael. te megtetted. – Uram teremtőm! – Ettől a felfedezésétől kezdve hívja kurvának Ceciliát. drága barátom. vagy valami hasonlót tett. Amikor Henrik Vanger felnézett a számítógép képernyőjéről. Amint közelebb ért hozzá. Amikor Mikael újra kint volt a szabadban. ha egyáltalán létezik még valahol. Kivette iBookját a válltáskából. Hogy halad a munka? Mikael kávét töltött Henrik termoszából. apa – köszönt neki Pernilla Abrahamsson. Mikael szorosan átölelte a lányát. hogy én és Cecilia… – Erről minden valószínűség szerint az egész falu tudomást szerzett már. Egy darabig néma csöndben ült. és lejátszotta a Harriet järnvägsgatani színeváltozását bemutató képsorozatot. Az illető háttal volt neki. Mi a következő lépés? – Meg kell keresnem azt a képet. úgyhogy Cecilia múlt szombaton elrepült Londonba a húgához. ma éjszaka itt aludnék nálad. Mikael ismét levetítette neki. amiről már azt hittem. hogy a fiú negyed vérig zsidó származású.com – ebook magyarul – Harald méretet vett a fejéről. természetesen. – Új dolgokra bukkantam. Harald viszont egészen biztosan szemmel követte minden lépésedet. – De tudott arról is. Kölcsönbe. – Azt akarja mondani. vagyis hogy megvizsgálta a családfáját. azt hiszem. – Értem. Azt hiszem. – Szia. – Mikael. Mikael részletes beszámolót tartott a felfedezéseiről. valószínűleg visszabújt a barlangjába.

Tényleg nem kezelheti úgy. Egy alkalmat sem szalasztok el. Sajnos nem tudjuk alaposan megbeszélni. mennyire le tudnak foglalni a gondolataid. Akkor válaszolj a kérdésemre: ez a Wennerström most szemétláda vagy nem? – Egyike a legmocskosabb szemétládáknak. – Szóval? Milyen volt? – Micsoda? – A börtön. Nekem ennyi bőven elég. hogy nem tévesen ítéltek el. Mindenkinek elmondom. hogy azért ültettek le. piskótát tett az asztalra. Mikael felnevetett. – Pernilla. mert hittél valamiben. . mint egy gyereket. mint egy fizetett szabadság? Volt időm átgondolni dolgokat. hogy az apja ártatlan. De rá se ránts! Én attól még nagyon szeretlek. ezért kellett börtönbe mennem. Mikael kibontotta. hol vagy. mintha a világ legtermészetesebb dolgáról beszélne. Az Élet Fénye. s hallgatni kezdték együtt a Sweet dreamst. – Rendben. Szerintem nem lehet túl nagy a különbség egy börtön és egy kolostor között. hogy melyik házban laksz. tudnod kell. Eszébe se jutott a lánya.hunebook. vehetjük így is. – Jó. Az emberek pedig mindig is azért vonultak kolostorba. hogy el ne dicsekedjem veled másoknak. Mikael elsápadt. mint a ma született bárány. Mikael megölelte lányát. Mama mesélt róla. Büszke vagyok rád. Tessék. Mikael teát főzött. hogy ott elmélkedjenek és fejlődjenek. akinek közelgett a tizenhetedik születésnapja. itt egy ajándék! Neked. hogy apja régi kedvence volt az együttes. de te nem álltál elő a saját verzióddal. hogy nem ért semmi kellemetlenség. – Egyáltalán nem. Őszintén remélem. – Ühm. majd betette a lemezt iBookjába. Ideirányított a tulajnő. – Mi dolgod neked Skellefteåban? – kérdezte aztán Mikael. – Hinnél nekem. akikkel valaha dolgom akadt. amit megtudott a per során. Nem zavarok? – Dehogy zavarsz! Gyere be! Szólhattál volna korábban. Egy cédé volt a Eurhytmics legjobb dalainak válogatásával. hogy a mama tudta. – Hittem valamiben? – Láttam Erika Bergert a tévében. Azt hiszem. Óriási baklövést követtem el. ez a gyülekezetünk neve – felelte Pernilla. de soha nem telefonálsz. A lány előszedett egy csomagot a táskájából. Mikael érezte. ha elmesélném. – Igen. – Hirtelen jött az ötlet. – Bocsáss meg… – Semmi vész. – Egy nyári bibliaiskolába megyek. hogy vehessek valami finomat. amiért az apádból börtöntöltelék lett. hogy nem vagyok ártatlan. A bíróság aszerint döntött. Aztán meg érdeklődtem abban a fenti kávézóban. de az a lényeg. Egy majdnem felnőtt nő jött hozzá látogatóba. – Én is szeretlek téged. elég felnőtt vagyok már ehhez. – Mert nem tudom bebizonyítani. Pernilla emlékezett rá. amikor Erika kidolgozta a stratégiát.com – ebook magyarul – Hát úgy. Szerettem volna gratulálni a szabadulásodhoz. Elnézte a lányát. hogy mi történt. és még írhattam is. Pernilla nyilván azt hitte. ahogy tarkóján feláll a szőr. hogy… – Tudom.http://www. – Hát persze. hogy olyan volt. de tudod. – Ilyeneket mesél rólam a mamád? – Hát efféléket.

hogy Skellefteåba utazom… Mikael nem tudta. aztán elkísérte lányát a vasútállomásra. mint az eltűnésekor Harriet. Tíz perccel később már ki is fizette a fuvart. Tőlem abban hiszel. Pernilla is pont tizenhat éves volt. Szia! Azután intett még egyet. Sietős léptekkel hagyta el az állomás épületét. amelynek igencsak hasonlított a neve egy másik hajtáséhoz. s nézte. Mikael nem igazán tudta. apa. hogy a lánya és Harriet mennyire hasonlítanak egymásra. Közvetlenül a vonat érkezése előtt Pernilla hirtelen ezzel állt elő: – Te nem örülsz annak.hunebook.com – ebook magyarul Rádöbbent. De nagyon jól teszed. – Nem baj. nem hiszek. De tisztelem a hitedet. s aztán futva nekieredt. Pernilla valami bárgyú helyi kinövéshez. Mindkettejük életéből nagyrészt távol maradt az apa. aztán Pernillának fel kellett szállnia. mit válaszoljon. Félt tőle. hogy nem vagyok jó keresztény. . Pernilla be volt sózva az előtte álló utazástól. Remegő kézzel emelte le Harriet Bibliáját a polcról. hol találhat a leghamarabb egy Bibliát. hosszan megölelték egymást. A kocsi ajtajából még visszafordult. – És nem hiszel Istenben? – Nem. Harriet a helyi pünkösdistákhoz. miért pont ezeket a komor. Aztán rájött. A lap ott lógott az íróasztala fölé kiragasztva. Én mindig szeretni foglak. Maradt még egy kis idejük indulás előtt. Ilyen hosszú várakozást most nem bírt volna elviselni. A lapot magával vitte. Mindkettejüket hatalmába kerítette a vallásos rajongás. és azonnal a dolgozószobájába ment. Megkereste a kulcsokat – egy tálkában tartotta őket az ablakban –. hogy belegyalogol lánya érzéseibe. – Mii? – Láttam a faladon az idézeteket – felelte Pernilla. Minden embernek szüksége van rá. ha folytatod a Biblia a tanulmányozását. Az órájára nézett: negyven perc volt még a hedebyi busz indulásáig. Ugye. Mikael gyorsan összeütött maguknak egy reggelit. Csak akkor értette meg a maga teljességében Pernilla megjegyzését. neurotikus helyeket választottad? Puszi. melyekről ő és Erika bármikor örömmel közreadott volna valamilyen élcelődő riportot a Millenniumban. az Élet Fénye az egyik legkiválóbb példája volt azoknak a gyülekezeteknek. Mikael elképedve állt a peronon. Aznap éjszaka Pernilla aludt a hálókamrában. és meg is találta régi Husseinjét azzal az északsvéd nyelvjárásával. az Élet Szavához. Végül úgy döntött. Amikor megállt a vonat az állomáson. amiben akarsz. Gottfried házához igyekezett. s a peronon leültek beszélgetni egy padra. úgyhogy vettek egy kávét a Pressbyrån kioszkjában. apja meg a konyhai lócán nyúlt el Mikael merev nyakkal és sajgó izomfájdalommal ébredt.http://www. és furcsa szektákhoz csatlakoztak. – Csak azt nem értem. Magda-32016 Sara-32109 RJ-30112 RL-32027 Mari-32018 Körülnézett a szobában. – Apa. Ám szó se róla. hogyan kezelje gyermeke új keletű érdeklődését a vallás iránt. te nem vagy keresztény? – Nem. hogy inkább Pernilla anyjával fogja megtárgyalni a kérdést. Nem szívese szólt bele Pernilla döntéseibe. hogy higgyen valamiben. majd eltűnt a kocsi belsejében. az biztos. nem akarlak térítgetni. ahogy a vonat kigördül az állomásról észak felé. Átkocogott a tér másik oldalára a taxiállomásra. Jeges érzés lepte meg a mellkasában. miután a szerelvény eltűnt a kanyarban.

com – ebook magyarul Mert Harriet nem telefonszámokat rótt a naplójába. mely az oltáron levő tűzön van. A lányt megerőszakolták.” Rebecka. 16. a törvényekről és a bűnök büntetéséről szóló harmadik könyvének a részeire és azok megfelelő szakaszaira vonatkoztak. Magda. – Soha nem felejtem el ezt a nevet.http://www. hogy fejét izzó szénen megégették. várjon pár percet.” (Mari) Mózes harmadik könyve. „Azután vagdalja el azt tagjaira. . hogy a fejénél fogva bedugták egy kemencébe. Egyszerre visszaemlékezett a megégetett hedestadi áldozatra.” (RJ) Mózes harmadik könyve. és leült a verandán. és forrását feltakarja. De már évek óta nem hallottam senkitől – Ezek szerint tud a gyilkosságról. ami valamikor a negyvenes években történt itt Hedestadban? Egy Rebecka nevű lány volt az áldozat.” Mikael kiment a ház elé. aztán bemehet az öreghez. – Rebecka Jacobsson – vágta rá Henrik. Anna azért beengedte a férfit. 1. vérök rajtok. a számok. Megfejtette a számok titkát. 27. – Igen? – Maga hallott arról a gyilkosságról. úgy gyilkolták meg. (Magda) Mózes harmadik könyve. RJ és RL. 12. 18. Mari. a pap pedig rakja azokat a fára. és felfedi annak szemérmét. rész. rész. mibe keveredhetett Harriet? Henrik Vanger egyik percről a másikra nagyon vacakul érezte magát. Agya hirtelen. rész. 21. és a közelben hangicsáló madarakat hallgatta. Sara. a fejével és kövérjével együtt. 20. mind a barmot. halállal lakoljanak. ösztönös ugrással előállt egy ötlettel. szakasz: „Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra. Mi volt vajon a vezetékneve? Te jó ég. rész. 20. azért tűzzel égettessék meg. amikor Mikael bekopogtatott nála aznap délután. 20. Mikael úgy érezte. a pap pedig rakja azokat a fára. akár asszony. és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből. szakasz: „És akár férfi.hunebook. Nem fért hozzá kétség. mintha egy szakadék szélén egyensúlyozna. kővel kövezzétek azokat agyon. akiről Gustaf Morell főfelügyelő mesélt – ez volt a Rebeckaügy valamikor a negyvenes évek végén. mindössze arra kérte. Minden egyes idézet gondosan alá volt húzva Harriet Bibliájában. rész. mely az oltáron levő tűzön van. és már ágyban volt. – Mit akarsz? – Szeretnék kérdezni valamit. megszentségteleníti az ő atyját. szakasz: „Azután vagdalja el azt tagjaira. vérök rajtok. – Nyári megfázás – magyarázta Henrik csöpögő orral. halállal lakoljanak. Mikael cigarettára gyújtott. szakasz: „És ha valaki havi bajos asszonnyal hál. szakasz: „Ha valamely asszony akármely baromhoz járul. a fejével és kövérjével együtt.” (Sara) Mózes harmadik könyve. hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttök. és úgy ölték meg. A számok Mózes „A léviták egyházi szolgálatáról”. amelyeket Harriet a telefonkönyvébe felírt. hogy az meghágja őt: öld meg mind az asszonyt. 9. ezekre a helyekre vonatkoztak.” (RL) Mózes harmadik könyve. De a nevek még hátravoltak. RJ.

Már ágyban volt. Rebecka Jacobsson a Vanger-konszern alkalmazásában állt. De miért érdekel az eset? Mikael hirtelen nem tudta. – Bemegyek vele a kórházba. Felrohant a bejárati lépcsőn. Martin kért meg. roppant csinos teremtés. A menetet a láthatóan felzaklatott Martin Vanger zárta. Mikael átkarolta a hűséges házvezetőnőt. Komoly infarktusa volt. 13a – folyatta rejtélyes. szívrohama volt. miután gyors telefonbeszélgetést folytatott Dirch Frodéval. lehet. 1949-ben történt. Maga telefonáljon Birgernek és Ceciliának! – szólt az utasítás. végül úgy döntött.hunebook. Felállt és odament az ablakhoz. – Hadd törjem ezen a fejemet egy kicsit. Mikael hajnali háromra ért haza. amikor meghallotta. ahogy megérintette ujjával Dirch Frode csengőgombját. és van valami fertőzése. – Nem tudom. Egy darabig tétovázott. és tájékoztatta őt a történtekről. Kurtán odaköszönt Mikaelnek. Kikukkantott az ablakon. amint egy jármű nagy sebességgel áthajt a hídon. Népszerű kislány volt. hogy valami történt. amikor megölték. és Mikael tudta. Holnap megint átugrom. de kérlelhetetlen logikával. – Rossz hírt hozok. Éjfél után kopogtatni valakinek az ajtaján. Arcán zavarodottság tükröződött. – Nem sokkal ezelőtt ébresztett fel. Az Henrik Vanger háza előtt állt meg. amikor Dirch Frode átment hozzá látogatóba. s ott maradt vele. Másnap reggel tízkor. Anna hálásan bólintott. ha már jobban lesz. Úgy néz ki. feltárcsázta Erika számát. hogy Erikát majd később hívja fel. gyakran jelent rossz híreket. hogy találtam valamit. Éjjeli egykor még a konyhaasztalnál ült és Harriet Bibliáját olvasta. hogy van valami összefüggés Harriet és Rebecka között? De hát… közben több mint tizenhét év telt el. – Magának? – szakadt ki a meglepődött Mikaelből.http://www. – És értesítse Dirch Frodét is! – Én átmehetek Frodéhoz – ajánlkozott Mikael. Henrik Vangert az imént kórházba szállították. hogy Henrik Vanger életben van. Elmondta neki. Balsejtelmekkel telve rohant ki a házból és követte a mentőkocsit. gondolta Mikael. Az órájára pillantott. Életben van. – Péntek van. – Bizony. Percek teltek el. irodista volt. amikor Anna riasztotta. – Jézusmária! – szólalt meg Dirch Frode. – A szíve – mondta a nő. – Maga találkozott vele? . Rebecka Jacobsson huszonhárom vagy huszonnégy éves volt. A házban égtek a földszinti lámpák.com – ebook magyarul – Részletekbe menően. de először át kell gondolnom ezt az egészet. A sötétben meglátta egy mentőautó villogó kék fényeit. A hír nem meglepő módon nagy szomorúságot és aggodalmat váltott ki a vonal másik végén. nekem is volt benne némi szerepem. Mikael a Henrik Vanger állapotát illető további hírekről csak késő este értesült. aztán Annához fordult. papucsban jött át. Dirch Frode álmos szemekkel nyitott ajtót. mit mondjon. mezítláb. Mellkasi fájdalmakra panaszkodott. Hihetetlenül komoly nyomozást folytattak az ügyben. miközben a mentősök a hordágyon kivitték az élettelennek tűnő Henrik Vangert. Henrik. – Arra célzol. Aztán összeesett. Azt hiszem… igen. Az előszobában összetalálkozott a kétségbeesett Annával. amiből megtudta. hogy közöljem önnel. de nincs túl jól. Mikael nem találkozott Henrikkel a rákövetkező napon. hogy a Millennium újdonsült tulajdonostársát szívrohammal szállították kórházba.

Tartok tőle. hogy kinek jelentsek az ő távollétében. maga legalább annyira tisztában van vele. – Ugye. Ezeket az egy éven keresztül érvényes szerződésben rögzítettük. Nem tehetünk mást. mint a hivatalos nyomozás összesített erőinek minimum harmincöt év alatt. függetlenül attól. hogyan oldotta meg a telefonkönyv rejtélyét a lánya segítségével. mielőtt rá terelné a gyanút mások előtt. hogy Harriet telefonregiszterében szerepel az RJ monogram. kinek jelentsek Henrik távollétében. – Azt akarja mondani. – Nekem elmondhatja. – Dirch. – Rendben… mert… muszáj valahogy folytatnom a kutatást… Van egy kis ideje? Mikael előadta új felfedezéseit. És Henrik amúgy is nagyon jó kondícióban van a korához képest. Emiatt ne aggódjon. – A maga alkalmazásának feltételeiben semmi nem változik. minthogy várunk és reménykedünk. és Mikaelre nézett. hogy ez az egész Harrietről szóló história valójában érdekes időtöltés Henrik számára. Ugyanakkor nem elhanyagolható az a tény. – Milyenek a kilátások? Dirch Frode ide-oda ingatta kézfejét. az elmúlt napokban több anyagot sikerült előbányásznom Harriet eltűnésével kapcsolatban. hogy Rebecka meggyilkolása összefügg Harriet eltűnésével? – Ezt nem tudhatom. – Bizonyos elemeiről éppen tegnap tájékoztattam Henriket. A Vanger családhoz egyértelműen köze volt – a Vanger-konszernnél dolgozott. Nekem most az a gondom. – Hogy érti? – Új nyomokra bukkantam – mondta Mikael. – Túlélte a szívinfarktust. Igyekezett olyan tisztán és érthetően felvázolni a helyzetet. Magára úgy tekintek mint Henrik képviselőjére. Rebecka Jacobssont halálra égették. Az intenzív osztályon fekszik.com – ebook magyarul – Nem. – Ne beszéljen így róla. Mikael kávét töltött maguknak. – Egyáltalán nem aggódom. ez továbbra is érvényes. Dirch Frode felsóhajtott. Kis ideig csöndben ültek. és nem is erre gondoltam. Maga dönthetne Henrik helyett. Ezután elmagyarázta. Frode felemelte fejét. De kétségtelenül öreg már. Még mindig abban reménykedett. hogy lesz alkalma beszélni a nővel.hunebook. Bemutatta a järnvägsgatani képsorozatot. Martin és Birger vannak mellette. hogy sosem tisztáztuk. Elég valószerűtlennek tűnik. . Dirch Frode gondterhelten a homlokát ráncolta. Egyetlen részletet tartott meg magának: Cecilia Vanger Harriet ablakában feltűnő arcát.http://www. mellette pedig az égő áldozatokról szóló törvényrészlet. Ez mindig jót jelent. viccel?! Mikael a fejét rázta. Dirch Frode csüggedt képet vágott. Az a kérdés. elméláztak az élet törékenységén. Dirch Frode csodálkozó tekintettel bámult Mikaelre. – Muszáj feltennem néhány kérdést a jövőt illetően – szólalt meg Mikael. – Mikael. hogy az elmondottaknak köze lehet a szívrohamához. Végezetül ismertette az 1949-es brutális Rebecka Jacobsson-gyilkosságot. – És mivel magyarázná mindezt? – Még nem tudom. és elmondta elméletét. mint én. amennyire csak tudta. hogy Henrik életben marad-e vagy sem. De szeretném folytatni a kutatást.

mielőtt meggondolhatta volna. – Világos. öregszem. Négy még hátra van. hogy a körmére akartunk nézni. Ha egy aktív nyomozásban közreműködő rendőr lennék. ne vegye már úgy a szívére! Az csak természetes. aki ért a levéltári kutatáshoz. – Erre csak Henrik adhat engedélyt. Nem érdekes – próbálta elütni a dolgot. gondolta magában. – Értem… Ismerek egy nagyon rátermett illetőt. Alkalmazni akartuk magát. Dirch Frode azonnal rájött. – De kedves Mikael. szóval ezért tudja mindig Henrik Vanger. – Először is szeretnék a nyomába eredni annak a fényképnek. hogy megtalálja Magdát. a nyomozást lezárták. Aztán Dirch Frode nagyot sóhajtott. máskülönben azonnal felmondok. Milyen alapos vizsgálat volt? – Elég alapos. ugyanakkor megbízható. hogy hányadán áll velem. mit mond. aki végigrágja magát az archivált sajtóanyagon. hogy másokat bíznék meg ezzel a babramunkával. Hiába. Mikael rágyújtott. Rebecka esete rég elévült már.com – ebook magyarul – Talán értesítenünk kellene a rendőrséget. hogy avassunk be valakit… – Ezzel a felfedezéssel egyszerre iszonyú sok kutatómunka szakadt rám. – Milyen jellegű segítségre? – Kellene mellém egy segédkutató. Mikael. ahogy gondolom. Az egyik idézetet már sikerül összekapcsolnunk egy förtelmes gyilkossággal.hunebook. – Nem. . és már az esti vonattal hazautazom Stockholmba! Hol van az anyag? Dirch Frode és Mikael Blomkvist néhány másodpercig farkasszemet néztek. Legalábbis Henrik engedélye nélkül nem tenném. – Igazán? Akkor hadd fogalmazzak másképpen: egy órán belül legyen a kezemben az a jelentés. Nem fognak új nyomozást indítani egy ötvennégy évvel ezelőtt történt gyilkosság ügyében. hogy kimondott valamit. – Volt benne szó a Millenniummal kapcsolatos gondokról? Dirch Frode felvonta vállát. hogy elmehessek Norsjőbe ezen a nyomon. – Írásbeli jelentésnek készült? – Mikael. Ha megláthatnánk. Magát is ő világította át – szaladt ki Frode száján. – El akarom olvasni a jelentést – ismételte meg Mikael. Aznap már az ötödik cigarettája volt. Már ha tényleg úgy van. Akkor tehát mit javasol? Mikael felkelt ülőhelyéről. – Aha. egy asszisztens. mit nézett akkor Harriet… úgy sejtem. és Rebecka nem az egyetlen áldozat. hogy rászokott a dohányzásra. Be kellett ismernie. – El akarom olvasni azt a jelentést. mielőtt felvettük erre a munkára. az a kulcsa lehet az egész eseménysornak.http://www. Az utánajáráshoz igazából… segítségre volna szükségem. – Maga átvilágíttatott engem? – Nincs ebben semmi különös. úgy osztanám be az időmet és a lehetőségeimet. és került egyet a konyhában. a dolgozószobámban. Sarát és a másik két nevet. nem érdemes ezen lovagolnia. és lesütött szemmel így szólt: – Odahaza. amiről jobb lett volna hallgatnia. Egy profira van szükség. És harmadszor: ki akarom deríteni. – Igencsak központi kérdésnek számított azokban a hetekben. és ahhoz először meg kellett vizsgálnunk. kiféle-miféle. Másodszor: szükségem van egy autóra. – Kicsoda? És mit csinált velem? – kérdezte Mikael Blomkvist éles hangon. – Arra gondol. – Csak hangosan gondolkodtam. mi áll a bibliaidézetek hátterében.

Szilárd elhatározása volt. mindent tudott erről is az utolsó fityingig. és a Martin . akárki legyen is. Szent Iván-éj előtt egy héttel. Lisbeth Salander ezenkívül félelmetesen precízen ítélte meg a Millennium helyzetét. ha futólag megvitatták is. Három nappal korábban készült. még csak nem is a szerkesztőségi gépén. Ezenkívül átvilágította a pénzügyi helyzetét. És a java még hátralehetett… Dirch Frode ugyan nem adta fel a kibúvók keresését. az már biztos. hogy hasonlóan kiváló jelentést tudna készíteni egy számára teljesen ismeretlen személyről. amelyekről ő maga is azt hitte. Lisbeth Salander bizonyos kérdéseket is feltett Mikael érthetetlen viselkedésével kapcsolatban. Ki a fenétől tudhatta meg? A kutató rátalált volt rockbandájára is. az öreg az alapos tájékoztatásnak köszönhetően kezdettől fogva tudott sokéves kapcsolatukról. a Bootstrapre. Mikael számára az is világossá vált. Erikának sem volt másolata róla. Hogy a francba csinálta? Újságíró lévén Mikael számtalan éven át foglalkozott információszerzéssel különféle személyekről. jószerével teljes egészében. attól a pillanattól kezdve. amelyre már aligha emlékezett élő ember ezen a földön. Azon a napon a sajtóközlemény egyetlenegy helyen volt elérhető az egész világon. Mikael privát számítógépén – az iBookjában. de reggel hatkor végül Mikael a kezébe vehette Lisbeth Salander róla készített jelentését. Végigsétált a parton a szorosig. hogy nem gyújt rá több cigarettára. milyen rosszul áll a szénájuk. Vajon mire megy ki valójában a Henrik által folytatott játszma? A Wennerström-ügyet csak vázlatosan említi az anyag. A szöveget egyszer sem nyomtatta ki. minthogy Mikael Blomkvist a kezébe kapta volna a bírósági végzést. Mikael lassú mozdulattal leengedte Lisbeth Salander jelentését az asztalra. miután ő lelépett felelős kiadói posztjáról. nem az Erika által nyilvánosságra hozott verziót! Mikael ismét a jelentés keltezésére pillantott.http://www. A nő annak idején lánglelkű szindikalista volt. hogy megjelentette a Hans-ErikWennerströmről szóló cikkét. de az kiderül. Salander utánanézett például egy fiatalkori szerelmének. elhaladt Cecilia Vanger telke előtt.hunebook. Lisbeth Salander minden kétséget kizáróan eszméletlenül jó kutató lehetett. hogy semmi szükség nem volt eltitkolniuk a viszonyukat Erikával Henrik Vanger előtt. mi álljon benne. Lisbeth Salander olyan részleteket ásott elő. hogy Salander a közönség soraiban ülve részt vett a tárgyalások némelyikén. Mikael időről időre megdöbbenten eszmélt rá a jelentés precizitására. amit Erika bocsátott közre. ma hivatásos politikus.com – ebook magyarul A Harriet Vanger-eset kétségtelenül Mikael életének legbizarrabb története volt. Okos lány. Maga a jelentés több mint nyolcvan oldalból állt. máskor zuhant lefelé. amikor az újságíró nem volt hajlandó nyilatkozatot tenni a bíróság előtt. Csakhogy az idézetben Salander az őMikael – saját kezűleg megfogalmazott eredeti változatát használta. Inkább felöltötte széldzsekijét. mint egy őrült hullámvasút száguldott előre – helyesebben időnként kapaszkodott. hogy résztulajdonosként besegít. így aztán nem volt nehéz szakmailag megítélnie a kezében tartott munkát. amikor kapcsolatba lépett Erikával és felajánlotta. A következő pillanatban Mikael nem hitt a szemének. Henrik Vanger pontosan tudta. Az lehetetlen. hogy rég feledésbe merültek már. Mikael azt nem hitte volna. Lisbeth Salander majdnem szó szerint idézte azt a sajtóközleményt. ezt egészítette ki a mintegy százoldalnyi cikkekről. teret adva a szabadesés törvényeinek. bizonyítványokról és Mikael életének más fontos dokumentumairól készült másolatköteg. és kilépett a világos júniusi éjszakába. Az eltelt év. Fura érzés volt elolvasnia saját magáról ezt a leginkább önéletrajzi és titkosszolgálati jelentés keverékére emlékeztető írást.

Salander kisasszony.hunebook. szólalt meg Mikael fennhangon. Maga bent járt a számítógépemben. maga elé bámulva bandukolt. s elnézett a hedestadi kanyarulatnál álló világítótornyok felé. Aztán leült egy kőre. . Maga egy aljas hacker. Lassan. Egyetlen magyarázat létezett.com – ebook magyarul Vanger villája alatt kikötött proccos jacht mellett.http://www.

hogy csak úgy betrappolsz ide. Egyáltalán – nagyon ritkán szokott bárki is csöngetni nála. aztán hazakísérte. Bejöhetek? Aztán anélkül. és behúzta maga mögött az ajtót. A marhasültet? Aztán eltűnt a konyhában. hogy kitalálja. miközben Lisbeth Salander körül többször megfordult a világ. Enyhe rosszullét kerülgette. hogy még biztos nem reggeliztél. – Hol tartod a kávét? – kiáltotta. Az éjjeliszekrényen álló óra délelőtt fél tízet mutatott. – Jó reggelt. Ha mégis választania kellett volna szexuális orientáltságot. míg meg nem hallotta odakint a vízcsobogást. Soha senki nem szokott becsöngetni hozzá ebben a napszakban. hogy mi ébresztette fel. szerda Lisbeth Salander álomtalan alvásból riadt fel. akit Lisbeth vitt el az Evil Fingers találkozójára. melyiket szereted. Salander földbe gyökerezett lábhal állt az előszobában. Nem töltötte azzal az időt. Általában véve magasról tett az ilyen címkékre. akkor a fiúkra szavaz – legalábbis a statisztika alapján. kibotorkált az előszobába és ajtót nyitott. ki a fene? Mikael Blomkvist szórakozottan nézett a száját tátó Lisbethre. hogy felizgassa őt. ahogy a rémület végigcikázik a testén. de ez valójában pusztán kellemes kikapcsolódást jelentett mindkettejük számára. ráadásul volt tehetsége hozzá. hogy kivel töltötte az éjszakát. és az ágyban sem utolsó.com – ebook magyarul TIZENNYOLCADIK FEJEZET Június 18. aki mellett Lisbeth a felébredést sem bánta. Mimmi volt az egyetlen személy.http://www. vagy esetleg biszexuális. átlépte a küszöböt. Ekkor három lépéssel a helyszínen termett. Lisbeth épphogy elkezdett azon gondolkozni. . Érezte. vajon hetero-e vagy homo. sőt szeretett együtt reggelizni vele. mintha itt laknál! Nem is ismerjük egymást. puha teste mellett jó volt elaludni. aki nem béna. Salander kisasszony – köszöntötte jókedvűen a férfi. Mimmitől eltérően Lisbeth Salander sosem tartotta magát leszbikusnak. Rögtön megtalálta Lisbeth kávéfőzőjét. és még ágyba is bújt vele. hogy üvölt.. Kótyagos fejjel maga köré tekerte a lepedőt. későn került tegnap ágyba. úgyhogy halkabban folytatta.hunebook. A Pride fesztiválon találkoztak egy sörsátorban egy évvel korábban. Mimmi nem sokkal zárás előtt érkezett. Mimmi már elment dolgozni. úgyhogy hoztam magammal néhány bagelt. hogy megtudja. Nem tudom. Egy marhasülteset. Az okozott csak nehézséget. Mimmi pedig édes kompromisszumnak tűnt. de olyan ember volt. Kíváncsian vette szemügyre az előszoba padlóján heverő ruhakupacot és az újságos szatyrok hegyeit. Nem kellett hozzá elfordítania a fejét. Az illata azonban továbbra is ott lebegett a zárt ablakú hálószoba levegőjében. – Gondolom. Szerinte senkinek semmi köze nem volt ahhoz. – Mégis hogy képzeled. hogy megvárta volna a beljebb invitálást. Bekukucskált a hálószoba ajtaján. Meghökkenten felült az ágyban. – Arra gondoltam. mi a franc. – Stop! – Rájött. ráadásul rossz irányban – hogy lehet. Viszonyuk egész évben folytatódott. Mikael Blomkvisttel nézett farkasszemet. Önkéntelenül tett egy lépést hátrafelé. Lisbeth túl sok sört ivott a Kvarnen-ben az Evil Fingers keddi összejövetelén. amikor újra megszólalt a lakáscsengő. hogy találjon egy olyan fiút. egy pulykamelleset dijoni mustárral meg egy vegetáriánust avokadóval. Mimmi meleget árasztó.

– De szerintem előbb le kellene zuhanyoznod. letörölte. mi lesz ebből. Jobban ismersz. A fürdőszobában az ajtónak dőlve igyekezett összeszedni a gondolatait. és a békés szándék univerzális érvényű jelzéséül a tenyerét felé fordítva feltartotta két kezét. akaratát vesztve engedelmeskedett. és megtisztította az asztal felületét az öt hete halmozódó sajtótermékektől. besurrant a hálószobába. hogy hívd fel.hunebook. hogy a hólyagja valóban majd szétrobban. hol lakom! A férfi ott állt a konyhája közepén. hogy a lepedője szétcsúszik. megvizsgálta. Kávéillat lengte be a lakást. gondolta közben. s azt kívánta. még akkor sem. kidobta a régi tejesdobozokat. komoly hangon válaszolt: – Tévedés. – Soha nem takarítasz? – üdvözölte ismét Mikael. Fegyvertelen vagyok. Zsibbadt elméje felmondta a szolgálatot. majd bedugta farmernadrágja hátsó zsebébe. és a fürdőszoba irányába tessékelte. hogy fel van-e töltve. csészéket vett elő és – nem hazudott – bageleket. Amikor elkészült. bárcsak megnyílna lába alatt a föld. bugyit. De csak azután. Lassanként aztán belátta. majd elkezdte nyitogatni a konyhapulton található dobozokat. Mikaellel szemben leült az asztalhoz. hogy felébredtél. ha botrányt akarsz csapni. Még soha nem találkozott szemtől szembe vizsgálatainak egyik tárgyával sem. – Muszáj beszélnünk – ismételte meg Mikael Blomkvist. Csalogatóan nézett ki a terített asztal. Egy másodpercnyi tétovázás után megkereste a bőrdzsekijét. ha valaki engedély nélkül hozzányúlt. agya pedig nem akart beindulni. ha barátságból tette. Nem vetted fel tegnap este a telefont. Lisbeth Salander sohasem tehetetlen. Lisbeth meg is éhezett a Mimmivel töltött éjszaka után. Lisbeth megpróbálta összeszedni magát. Egy székre hajítva találta. én is tudok egyet s mást viselt dolgaidról. Addigra már telipakolta Lisbeth mosogatóját a piszkos edényekkel. A kávé elkészül. Na jó. ki vagyok! Hirtelen ráeszmélt.com – ebook magyarul Mikael Blomkvist kannát tartó keze megállt a kávéfőző víztartálya felett. mint az emberek többsége. Mikael Blomkvist elé állt. A férfi mondott neki valamit. – Ide figyelj. Tudja. Lisbeth nem érzett semmilyen fenyegetést a jelenlétében. Zuhanyozás! Sipirc! Lisbeth szinte tehetetlenül.http://www. mire felöltözöl. Elővette az elektromos sokkolót a kabát zsebéből. hadd mondjam el. – Már beszéltem Dragan Armanskijjal. Tudja. Lisbeth nem szerette. hanem szükségszerűség az éjszaka zűrzavara után. Másnapos volt. amikor a férfi hozzáért a karjához. . és visszament a konyhába. Mély levegőt vett. A férfi odament hozzá. mint hitte volna. mégis hátrált néhány centimétert. Lisbeth Salander lehunyta a szemét. Lisbeth felé fordult. és a zuhanyozás nemcsak egyszerűen jó tanács volt. – S ha már erről van szó. Ismerem a titkaidat. Különben kéri. Ez nem történhetett meg. ne engem keress! Én csak a munkámat végeztem. és felvett egy pólót a következő felirattal: Armageddon was yesterday – today we have a serious problem. – Viszont nagyon sürgős ügyben kell beszélnem veled. Szorosabbra húzta maga körül. Nincs igazam? Azután hátat fordított Lisbethnek. Jobban megrázta a dolog. lássuk. megtöltötte a tartályt vízzel. A főnökömmel beszélj. amit először nem értett meg. A helyzet teljesen abszurdnak tűnt. – Semmi botrány – mondta Mikael Blomkvist nyugodt hangon. farmert húzott magára. Nem lehetett igaz.

De látnod kellett volna. aki bántalmazza a barátnőit. Nem álltam meg. ami arra utalt volna. – Olyan vicces ez az egész. hogy ne cukkoljalak még egy kicsit. – Messze nem értelek még utol. Marhasült.hunebook. hogy nem vagyok olyan jó különböző személyek átvilágításában. amikor kinyitottad az ajtót. mint te. de amikor a szemébe nézett. Mikael végigmérte a lányt. de legalább kiderítettem. hogy bántsalak vagy balhézzak veled. Mert nem azért jöttem. magába tömte a vegetáriánus megmaradt felét is.com – ebook magyarul – Nem feleltél a kérdésemre. A róla készített anyagban sem volt semmi. kinézett a konyhaablakon. – Nem rossz szándékkal jöttem. Csönd lett. hogy Lisbeth nem bírt ellenállni. hogy ő az. Kiegészítem az adatokkal a rólad készülő jelentésemet. – Akkor jó. – Micsoda? – Nem tudom. döntötte el magában a kérdést. és nem úgy nézett ki. – Aha. hogy egy szemétláda. mint akinek sok esélye lenne felvenni a harcot. hogy létezel. – Még mindig félsz tőlem? – Nem – felelte Salander. A férfinak barátságos volt a szeme. most már tudom – törte meg a csendet Mikael. Salander Mikael Blomkvistre bámult. Teljesen abszurd helyzet volt. mondd meg… – Aztán egy pillanatra elgondolkodott. semmi ehhez hasonló. és bagelt eszem . Nagyon sok olyan dolgot. – Korábban említetted. hogy a férfi a bolondját járatja vele. cserébe a magánéletembe való kutakodásért – mondta a férfi vidáman. Blomkvistet annyira mulattatta az egész. miközben kölcsönösen mustrálgatták egymást. látta. A tekintete viszont kifejezéstelen volt. dehogynem. nem lehetett gonosz ember. Lisbeth Salander a legnagyobb meglepetésére képes volt elfogadni hívatlan vendége társaságát – vagy legalábbis nem érezte azt kellemetlennek. Bármilyen legyen is. nagyon hasonlóan reagált. A legkomolyabban mondom. és halálosan nyugodt. ha egy erőszakos bűnöző betörne hozzá. hogy elmenjek. ami nem egyszerűen szórakoztató olvasmánynak bizonyult. Ő is elvigyorodott. – Min vigyorogsz? – kérdezte a férfitől. csak egy kis rutinellenőrzést végeztem. Valamivel magasabb lehetett mint százötven centiméter. A tudás hatalom. – Vedd úgy. én meg azt mondtam erre. Mikael Blomkvist elhallgatott. hogy… á… – hagyta félbe a mondatot. és előkotort egy cigarettát. És erre most itt ülök a konyhádban. hogy ez volt az én szörnyű bosszúm. pulyka vagy vegetáriánus? – Marhasült. hogy nem vagy sem vegetáriánus. – Ujjával a jelentésre mutatott. Aztán elolvastam a rólam szóló elemzésedet – Mikael belekotort a válltáskájába. – Kérhetek tőled egy cigarettát? Lisbeth odatolta elé a csomagot. – Akkor enyém a pulyka. Aztán elvett egy gyűrött csomagot az ablakból. bajod esik. aki mindent tud a másikról – nem fordítva. Ha azt szeretnéd. van-e értelme annak. – Ha bántani merészelsz. a születési dátumodat és ilyesmit –. sem – mint azt Dirch Frode hitte – anorexiás. hogy nem is ismerjük egymást. milyen arcot vágtál. Nem így terveztem el a belépőmet. amit mondok. s amiről csak a legközelebbi barátaim tudnak.http://www. Nem akartam rád ijeszteni. Szenzációs volt. Lisbeth odébb tolta a tányérját. s elővette a jelentést –. ami a legmesszebbmenőkig magántermészetű. Csöndben reggeliztek. hogy elő tudjam ásni a címedet. Beszélnünk kell. te azonban egy csomó mindent tudsz már rólam. – Nem lesz rá szükség – válaszolta végül a lánynak. de hát négy nappal ezelőtt még azt sem tudtam. Amikor Lisbeth végzett a bageljével. – Lehet. Lisbethnek emlékeztetnie kellett magát rá. – Bocsáss meg.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

veled. Mindössze fél órája ismerjük egymást, és hirtelen olyan érzésem támadt, mintha évek óta ismerősök lennénk. Érted, mire gondolok? Lisbeth bólintott. – Szép a szemed – mondta Mikael Blomkvist. – Neked meg kedves – felelte Lisbeth. A férfi nem tudta eldönteni, volt-e irónia a hangjában. Aztán csönd következett. – Mit keresel itt? – szólalt meg hirtelen Lisbeth. Kalle Blomkvist – jutott eszébe Lisbethnek a gúnynév, s el kellett fojtania magában a késztetést, nehogy hangosan is kimondja – egyszerre komoly arcot vágott. A szeme fáradtnak tűnt. A korábbi magabiztosság elillant, Lisbeth tehát levonta magában a következtetést: vége a komédiázásnak, legalábbis átmenetileg. Most először érezte, hogy a férfi behatóan tanulmányozza őt, elmélyült figyelemmel. Azt nem tudta eldönteni, mi járhat a másik fejében, de azonnal érezte, hogy a férfi látogatásának komoly oka van. Lisbeth Salander tudatában volt, hogy külső nyugalma ellenére nem igazán volt a helyzet magaslatán, nehezen palástolta idegességét. Blomkvist váratlan látogatása olyan megrázkódtatásként érte, amit soha nem élt meg korábban a munkája során. A mások után való kémkedésből élt. Igazából nem tartotta a Dragan Armanskijnak elvégzett feladatokat munkának, inkább igényes időtöltésként, majdnem hobbiként tekintett erre a tevékenységre. Az igazat megvallva – s ezt már réges rég megállapította magáról – szeretett más emberek életében vájkálni, és leleplezni a titkokat, amiket azok el akartak rejteni. Ezzel foglalkozott – ilyen-olyan formában –, amióta csak az eszét tudta. És még mindig ezt csinálta, nemcsak akkor, amikor Armanskij megbízta valamivel, hanem időnként saját kedvtelésből is. Valami kielégülésfélét érzett, amikor egy-egy eset megfejtésén dolgozott – nagyon hasonlított ez egy bonyolult számítógépes játékhoz, azzal a különbséggel, hogy itt élő személyekről volt szó. S most váratlanul itt ül jelenlegi hobbija a konyhában, és bagellel eteti őt. A helyzet egészen valószerűtlennek tűnt. – Van itt egy izgalmas kérdés – szólalt meg újra Mikael. – Mondd csak, amikor elkészítetted rólam az anyagot Dirch Frode számára… volt arról bármi tudomásod, hogy mire fogják használni? – Nem. – Ahhoz kellett nekik a jelentés, hogy tájékozódjanak rólam, mert Frode, helyesebben a megbízója szerződtetni akart egy alkalmi munkára. – Aha. Mikael halványan elmosolyodott. – Egy szép napon majd elbeszélgetünk a mások magánéletében való vájkálás morális aspektusairól is, de most sajnos nincs erre idő… A feladat, amit rám bíztak, s amelyet valamilyen érthetetlen oknál fogva elvállaltam, egyértelműen életem legbizarrabb felkérésére. Lisbeth, megbízhatok benned? – Hogyhogy? – Dragan Armanskij állítása szerint tökéletesen megbízható vagy. De azért hadd kérdezzem meg. Elmondhatok neked titkokat, anélkül, hogy továbbadnád őket bárkinek? – Na várjunk csak! Te beszéltél Dragannal? Ő küldött ide? Esküszöm, hogy agyonváglak, te dilinyós örmény. – Nem egészen. Azért nem te vagy az egyetlen, aki képes előkaparni egy címet. A tiédhez sem kellett túl sok segítség, egyszerűen felütöttem a népességnyilvántartást a megfelelő helyen. Összesen három embert hívnak Lisbeth

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Salandernek, a másik kettő szóba se jött. Tény, hogy később kapcsolatba léptem Armanskijjal, és tegnap hosszan elbeszélgettünk. Először ő is azt hitte, hogy balhézni akarok a szaglászásod miatt, de aztán megértette, hogy más ügyben kerestem fel. – Mégpedig? – Mint említettem, Dirch Frode megbízója szerződtetett egy munkára. Ebben a munkában elérkeztem egy pontra, ahol óriási segítséget jelentene egy hozzáértő kutató, aki ráadásul gyors, mint a villám. Frode mesélt rólad, azt mondta, profi vagy. Véletlenül csúszott ki a száján, így tudtam meg aztán, hogy rólam is te készítetted el a jelentést. Tegnap beszéltem Armanskijjal, elmondtam neki, mire volna szükségem. Ő belegyezett, megpróbált telefonon elérni téged, de egyszer sem vetted fel, így aztán… most itt vagyok. Ha akarod, felhívhatod Armanskijt, hogy leellenőrizzél. Percekbe telt, míg Lisbeth megtalálta a mobiltelefonját a ruhakupac alján, amitől Mimmi szabadította meg előző éjszaka. Mikael Blomkvist nagy érdeklődéssel követte a zavart keresést, közben körbesétált a lakásban. Lisbeth bútorai mintha lomtalanításkor talált kincsek lettek volna. A nappali szobában tetszetős „state of the art” PowerBook foglalt helyet egy kis íróasztalon. A polcon CD-lejátszó állt, ám a lány lemezgyűjteménye egy csöppet sem volt imponáló – Mikael alig több mint tíz lemezt talált, olyan együttesekkel, akikről életében nem hallott még. Zenészeik úgy néztek ki a borítókon, mint a Tejúton túlról szalasztott űrvámpírok. Salander látta, hogy Armanskij nem kevesebb mint hétszer hívta őt előző este, és kétszer reggel. Lisbeth tárcsázta a számot, miközben Mikael az ajtófélfának dőlve hallgatta végig a párbeszédet. – Az vagyok… sajnálom, de ki voltam kapcsolva… tudom, hogy meg akar bízni… nem, itt áll a nappaliban… – Aztán megemelte a hangját. – Dragan, ne haragudj, másnapos vagyok, fáj a fejem, úgyhogy kérlek, ne dumálj itt nekem összevissza! Igent mondtál a munkára vagy sem…? Kösz! Kattanás. Lisbeth Salander Mikael Blomkvistre sandított a nappali szoba ajtajából. A férfi a lemezei között kotorászott, könyveket emelt le a könyvespolcról, aztán talált egy barna gyógyszeres fiolát, amiről hiányzott a címke. Kíváncsian tartotta a fény felé. Éppen letekerte volna az üvegről a kupakot, amikor Lisbeth odanyúlt, és kivette kezéből a fiolát. Visszament a konyhába, és masszírozni kezdte a homlokát, amíg Mikael újra le nem ült a helyére. – A szabályok baromi egyszerűek – mondta Lisbeth. – Semmi, amit nekem vagy Dragan Armanskijnak elmondasz, semmi nem jut mások tudomására. Aláírunk egy szerződést, ebben a Milton Security titoktartásra kötelezi magát. Szeretném tudni, miről szól a munka, mielőtt elhatározom, hogy akarok-e veled együttműködni vagy sem. Ez azt jelenti, hogy minden, amit elmesélsz, köztünk marad, akár elvállalom a feladatot, akár nem, persze csak abban az esetben, ha nem derül ki rólad, hogy bűnténynek minősülő dologgal foglalkozol. Mert akkor viszont azonnal jelenteni fogom Dragannak, aki értesíti a rendőrséget. – Rendben… – Mikael hezitált. – Armanskij számára talán nem teljesen világos, hogy mivel akarlak megbízni… – Nekem azt mondta, hogy valamilyen történeti kutatásban van szükséged a segítségemre. – Igen, ez így is van. De valójában egy gyilkos azonosításában kellene segédkezned.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Mikaelnek több mint egy órába telt elmesélnie Harriet Vanger szövevényes történetének részleteit. Nem hagyott ki semmit. Frodétól kapott engedélyt a lány alkalmazására, de ahhoz, hogy hasznát vegye, tökéletesen meg kellett benne bíznia. A Cecilia Vangerrel való viszonyát sem hallgatta el, és elmondta azt is, hogyan fedezte fel a nő arcát Harriet ablakában. Amilyen részletesen csak tudta, leírta Lisbethnek a nő személyiségét. Kezdte ő is elismerni, hogy Cecilia igen előkelő helyre került a gyanúsítottak listáján. De még mindig képtelen volt felfogni, mi köze lehetett a szinte még gyermek Ceciliának egy gyilkoshoz. Miután végzett mondandójával, odaadta Lisbethnek a telefonkönyvben talált lista másolatát. Magda-32016 Sara-32109 RJ-30112 RL-32027 Mari-32018 – Mit kellene ezzel csinálnom? – RJ-t, Rebecka Jacobssont beazonosítottam, sikerült kapcsolatba hoznom egy bibliaidézettel az égő áldozatokról szóló törvényekről. Rebecka Jacobssont úgy gyilkolták meg, hogy a fejét izzó parázsra tették. Ez a módszer eléggé hasonlít az idézetben leírtakhoz. Ha úgy van, ahogy gondolom, még négy áldozatot fogunk találni – Magdát, Sarát, Marit és RL-t. – Szerinted ők is meghaltak? Őket is meggyilkolták? – Egy az ötvenes, talán a hatvanas években is aktív gyilkosra gondolok. Akinek valamilyen úton-módon Harriet Vangerhez is köze lehet. Végignéztem a Hedestads-Kuriren régi számait. Az egyedüli groteszk bűntény, ami Hedestadhoz kapcsolható, az Rebecka meggyilkolása. Azt szeretném, ha beleásnád magad a sajtóba, és körülnéznél Svédország más vidékein is. Lisbeth Salander semmitmondó némaságba burkolózott. A türelmesen várakozó Mikael egy idő után feszengeni kezdett a székén, és már-már kezdett kételkedni benne, hogy Lisbeth lenne a megfelelő személy, amikor Lisbeth hirtelen felnézett rá. – Jó. Elvállalom a munkát. De írjatok egy szerződést Armanskij-jal! Dragan Armanskij kinyomtatta a szerződést, melyet Mikael Blomkvistnek el kellett még vinnie Hedestadba, hogy Dirch Frode is aláírja. Mikor Armanskij visszaindult Lisbeth Salander dolgozószobájába, az üvegfalon keresztül látta, amint a lány és Blomkvist Lisbeth Power-Bookja fölé hajolva diskurálnak. Mikael a lány vállára tette a kezét – hozzáért –, és mutatott neki valamit. Armanskij lelassította lépteit. Mikael mondott valamit, amin Salander meglepődött, aztán hangosan felnevetett. Armanskij soha azelőtt nem hallotta Lisbethet nevetni, pedig évek óta próbálta elnyerni a lány bizalmát. Mikael Blomkvist körülbelül öt perce ismerte, és már együtt nevetgéltek. Armanskij hirtelen mélységes utálatot érzett Mikael Blomkvist iránt, amelynek intenzitása őt magát is megdöbbentette. Megállt az ajtóban, megköszörülte a torkát, és a műanyag dossziét a szerződéssel letette eléjük az asztalra. Mikael délután villámlátogatást tett a Millennium szerkesztőségében. Először járt itt, amióta karácsony előtt eltakarította a cuccait. Furcsamód idegennek tűnt a

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

hely, ahogy felfelé szökdelt az egyébként jól ismert lépcsőkön. A bejárati kódot nem változtatták meg, így észrevétlenül besurranhatott. Megállt, körülnézett. A Millennium L alakú irodahelyiségén belül az előtér, egy méretes hall, elég nagy helyet foglalt el kihasználatlanul. Egy ülőgarnitúrát helyeztek el itt a látogatók számára. Az ülőgarnitúra mögött volt az ebédlő a főzősarokkal, a vécék és két raktárhelyiség telipakolva könyvespolcokkal – ezek adtak helyet a szerkesztőségi archívumnak. Ide állították a mindenkori gyakornok íróasztalát. A bejárattól jobbra egy üvegfal mögött állt Christer Maim műterme; Christer saját cégének székhelye nyolcvan négyzetmétert foglalt el az emeleten, és külön bejárata nyílt a lépcsőházból. Balra helyezkedett el a szerkesztőség körülbelül százötven négyzetméter alapterületen a Götgatanra néző üveghomlokzatával. Az irodát Erika rendezte be, ő tétetett térelválasztó üvegfalakat a helyiségbe, kialakítva ezzel a három munkatárs dolgozószobáit. A legnagyobb lett az övé az iroda belsejében, Mikael a túloldalon kapott irodát. Ez volt az egyetlen szoba, amelyre rálátott az ember a bejárattól, így Mikael megállapíthatta, hogy senki nem költözött be a helyére. A harmadik szobában, kissé elszeparálódva, Sonny Magnusson dolgozott. A hatvanéves férfi néhány éve a Millennium legsikeresebb hirdetésihely-értékesítője volt. Erika akkor talált rá Sonnyra, amikor a férfi egyik napról a másikra munkanélküli lett. Karcsúsítás miatt küldték el a vállalattól, ahol aktív dolgozói pályájának legnagyobb részét töltötte, s Sonny a kora miatt már nem is számított stabil munkahelyre. Erika azonban kipécézte őt, és egy kis összegű, de állandó havi jövedelmet kínált neki, valamint a hirdetésekből befolyó pénz utáni százalékot. Sonny élt a lehetőséggel, s eddig egyikük sem bánta meg a döntést. Az elmúlt évben azonban lehetett Sonny akármilyen rátermett értékesítő, a hirdetésekből befolyó bevételek mélyrepülést produkáltak. Sonny fizetésének összege drámaian csökkent, ám ahelyett, hogy más munka után nézett volna, szorosabbra húzta a nadrágszíjat, és hűségesen kitartott a posztján. Nem úgy, mint én, akinek az egész földomlás köszönhető, gondolta Mikael. Végül összeszedte a bátorságát, és belépett a félig üres szerkesztőségbe. Meglátta a füléhez telefonkagylót tartó Erikát a szobájában. A munkatársak közül csak ketten tartózkodtak az irodában. Monika Nilsson, egy harminchét éves, megszállott riporternő, akinek a politikai események szondázása volt a specialitása. Mikael életében nem találkozott még az övénél kifinomultabb cinizmussal. Mónika Nilsson kilenc éve dolgozott a Millenniumnál, és prímán érezte magát a munkahelyén. Herny Cortez huszonnégy éves volt, a szerkesztőség legfiatalabb tagja. Két évvel korábban sétált be az ajtón, közvetlenül az újságíró-főiskoláról érkezett mint gyakornok. És mindenkinek a tudomására hozta, hogy ő vagy a Millenniumnál fog dolgozni, vagy sehol. Erikának nem állt módjában felvenni teljes állásba, de felajánlott neki egy íróasztalt az egyik sarokban, és állandó megbízott munkatársként alkalmazta őt. Mind a ketten felkiáltottak elragadtatásukban, amikor meglátták Mikaelt. Megpuszilták, hátba veregették. Rögtön aziránt érdeklődtek, hogy visszajön-e dolgozni, s csalódottan sóhajtottak, amikor Mikael elmagyarázta nekik, hogy egy fél év még hátra van a norrlandi kiküldetésből, s igazából csak be akart köszönni és váltani pár szót Erikával. Erika is örült a látogatásnak. Kávéval kínálta, aztán becsukta szobája ajtaját. Mindenekelőtt Henrik Vanger állapotáról érdeklődött. Mikael elmondta, hogy csak annyit tud, amennyiről Dirch Frode beszámolhatott; Henrik Vanger állapota súlyos, de életben van. – Mit keresel a városban?

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Mikael zavarba jött a kérdéstől. Néhány perccel korábban a Milton Securityban járt alig néhány utcával arrébb, innen jött az ötlet, hogy beugrik a szerkesztőségbe. Azt viszont bonyodalmasnak tartotta elmagyarázni, hogy éppen szerződést kötött egy biztonságvédelmi céggel, amely korábban behatolt a számítógépébe. Ehelyett vállat vont, és azt mondta, hogy egy Vangerrel kapcsolatos ügy miatt kellett Stockholmba utaznia, de már utazik is vissza Norrlandba. Aztán a szerkesztőségről kérdezgette Erikát. – Az eladott példányszám és a hirdetők számának folyamatos növekedése természetesen kellemes hírek, ám újabb viharfelleg közeledik. – Amennyiben…? – Janne Dahlman… – Na persze. – Kénytelen voltam egy négyszemközti beszélgetésre magamhoz rendelni még áprilisban, mindjárt azt követően, hogy publikussá tettük Henrik Vanger belépését résztulajdonosként. Nem tudom eldönteni, hogy egy eredendően ennyire borúlátó, negatív személyiségről van-e szó, vagy valami komolyabbról. Nevezetesen, hogy az egész valamiféle játszma része. – Mi történt? – Minden bizalmam elveszett iránta. Miután aláírtuk Henrik Vangerrel a megállapodást, nekem és Christernek döntenünk kellett: vagy azonnal tájékoztatjuk az egész szerkesztőséget arról, hogy nem kell többé az őszi összeomlástól tartanunk, vagy… – Vagy csak bizonyos kollégákkal közlitek a jó hírt. – Pontosan. Lehet, hogy van egy kis üldözési mániám, de nem akartam megkockáztatni, hogy Dahlman kiszivárogtassa a történetet. Úgyhogy végül arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor hozzuk a szerkesztőség tudomására a hírt, amikor az a nyilvánosság elé kerül. Azaz több mint egy hónapon keresztül hallgattunk róla. – És? – Hát gondolhatod, egy év elteltével ez első jó hír a szerkesztőség életében. Mindenki ujjongott, Dahlmant kivéve. Úgy értem – hiszen nem a világ legnagyobb szerkesztőségéről van szó –, hárman ujjongtak, plusz a gyakornok, egy ember viszont iszonytatóan dühös volt ránk, amiért visszatartottuk az információt. – Egy kicsit azért érthető… – Persze, én is tudom. De az, ahogy napokkal később is ezen csámcsogott, teljesen betett a szerkesztőség hangulatának. Miután eltelt két hét, és még mindig nem hagyta abba, behívtam magamhoz, és elmondtam neki, hogy azért nem tájékoztattam a szerkesztőséget korábban a hírről, mert éppen iránta nincsen semmi bizalmam, következésképpen nem lehettem benne biztos, hogy nem adja tovább az információt illetékteleneknek. – Hogy reagált? – Természetesen mélységesen megbántotta és felzaklatta, amit mondtam. Én nem vontam vissza semmit, hanem ultimátumot adtam neki, mondván: vagy összeszedi magát, és méltósággal viselkedik, vagy más állás után nézhet. – És erre? – Összeszedte magát. De továbbra is tartózkodóan viselkedik mindenkivel. Nagy a feszültség közte és a többiek között. Christer ki nem állhatja, és nem is csinál belőle titkot. – Mivel gyanúsítod Dahlmant? Erika mélyet sóhajtott.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Nem tudom, mit gondoljak róla. Egy évvel ezelőtt vettük fel. Már nyakig benne voltunk a Wennerströmmel folytatott csetepatéban. Nincs semmi bizonyítékom, de az az érzésem, hogy Dahlman nem nekünk dolgozik. Mikael bólintott. – Bízzál csak a megérzéseidben! – Lehet, hogy csak egy szerencsétlen szarházi, aki rossz hangulatával állandóan megfertőzi a környezetét. – Lehetséges. De akár így van, akár úgy, abban egyetértek veled, hogy nagy hibát követtünk el, amikor felvettük őt. Húsz perccel később Mikael már északra tartott. A Slussenen kelt át a Dirch Frode feleségétől kölcsönkapott autóban, egy tízéves Volvóban, amit Frode felesége alig használt, Mikael pedig kölcsönvehette, amikor csak szüksége volt rá. Apró, leheletfinom részletekről volt szó, amelyek akár észrevétlenek is maradhattak volna, ha nem elég figyelmes. Az egyik papírköteg egy kicsit ferdébben állt az asztalon, mint ahogy emlékezete szerint otthagyta. Egy mappa nem volt rendesen visszatolva a polcra. Az íróasztalfiók teljesen csukva volt – Mikael meg volt róla győződve, hogy résnyire nyitva hagyta Stockholmba utazása előtt egy nappal. Pár percig mozdulatlanul ült, kételkedett a saját igazában. Aztán lassan megerősödött benne az érzés: valaki járt a házban. Kiment az előszobába és körülnézett. Az ajtót ugyan bezárta, mielőtt elindult volna, de nagyon régi volt a zár, olyan, amit bárki képes lenne kinyitni egy kisméretű csavarhúzóval. Visszament a dolgozószobába, és szisztematikusan átnézett mindent, hogy lássa, nem tűnt-e el valami. Rövid idő múlva megállapította, hogy minden megvan. Ettől még a ténnyel szembe kellett néznie: valaki járt a házában, leült a dolgozószobában, hogy a papírjai és a mappái között lapozgasson. A számítógépét Mikael magával vitte Stockholmba, így az nem került idegen kézbe. Két kérdés maradt tehát. Ki volt az? Mennyit sikerült vajon a rejtélyes látogatónak megszimatolnia abból, hogy Mikael mit kutat valójában, és hol tart a kutatásaiban? A mappák Henrik Vanger gyűjteményének azon darabjai voltak, amelyeket a börtönbüntetése letöltése után hordott vissza a vendégházba. Új anyag nem volt közöttük. Az íróasztalon fekvő füzetek jegyzetei a beavatatlanok számára nem sokat árultak el, de vajon tényleg beavatatlan volt a hívatlan látogató? A legfontosabb részlet az íróasztalán heverő kis műanyag dossziéban volt, oda rakta a telefonlistát és a letisztázott bibliaidézeteket. Az a valaki, aki átkutatta a dolgozószobáját, ebből megtudhatta, hogy Mikael megfejtette a bibliás kódot. Ki lehetett az? Henrik Vanger kórházban feküdt. Annát nem gyanúsíthatta ilyesmivel. És Dirch Frodét? De hiszen az ügyvéd előtt egyetlen részlet sem maradt titokban, miután mindent elmesélt neki. Cecilia Vanger elhalasztotta a floridai utazását, s húgával együtt visszatért Londonból. Mikael még nem találkozott Ceciliával, de előző nap látta őt autójával áthajtani a hídon. Martin Vanger. Harald Vanger. Birger Vanger. Birgert elhívták egy családi kupaktanácsra a Henrik szívrohamát követő napon, Mikael nem volt az összejövetelre hivatalos. Alexander Vanger. Isabella Vanger – akit minden másnak lehetett nevezni, csak rokonszenvesnek nem. Kikkel beszélhetett közülük Frode? Mit kotyoghatott el nekik? A beteg felépülésére várók közül vajon hányan neszelték meg, hogy Mikael átütő sikert ért el az eddigi nyomozásban? Este nyolc óra múlt. Mikael telefonált a hedestadi zárszerviznek, és új zárat rendelt a ház bejáratára. A lakatos azt mondta, hogy másnapra tudja vállalni a

Az otthona kész káosz. hosszú szüneteket tartott beszélgetés közben. Fél kilenc felé járt az idő. egyértelmű volt. Mielőtt megjött volna a lakatos. Végül megegyeztek. amit legalább egy éve nem takarított ki senki. El tudná majd vinni a Konsum melletti postaládához? Mikael aznap már éjfélkor lefeküdt. s azon gondolkozott. Soha még azelőtt nem engedte meg senkinek átlépni a küszöbét. hogy Lisbeth Salander a cég legjobb kutatója – a lány róla készített mélyreható riportja valóban nem hagyott kétséget az alapossága felől. Frode bólintott. Sehogy sem tudott eligazodni Lisbeth Salanderen. és elgondolkodva nézett a híd túloldalán álló templom felé. és bekopogtatott az ajtón. hogy ezért képes volt betörni a dolgozószobájába. de nem bírt elaludni. hogy valaki ott aludt nála az éjszaka. Hogy mentek a dolgok Stockholmban? – Lisbeth Salander elfogadta az ajánlatot. hogyan viselkedett Mikael Blomkvist jelenlétében. meg nyilván még néhány helyen. hogy a találkozásuk előtti éjszakát a kocsmában töltötte. – Beszélt vele? – Nem.hunebook. Frode átfutotta a papírokat. Tetoválások és piercingek díszelegtek az arcán. hogy életben van. Mikael átsétált Dirch Frode házához. míg Henrik életben van. akkor talán nem is lehetett olyan távol a jelentől a történet. papírszatyrokba gyűjtött újsághegyek az előszobában. Írja alá. de még egy ideig van ok az aggodalomra. Salander kisasszony szakértelme drága mulatságnak tűnik – állapította meg. Vagy egyszerűen a kezdeti paranoia jeleit észlelte volna magán? Mikael kikelt az ágyából. – Jobb is. Szeretette volna megtudni. Hedebyi tartózkodása egészen mostanáig egy történelmi kuriózumok utáni kutatásra hasonlított. amit Mikael örömmel elfogadott. mint ahogy azt képzelte. – Megoperálták. Mindketten gondolataikba merültek sörrel a kezükben. Itt van a Dragan Armanskij által fogalmazott szerződés. Dirch Frode a fejét csóválta. hideg sörrel kínálta. Ruhái kupacokban hevertek a padlón. ahol Mikael nem láthatta. hacsak nem kifejezetten ő hívta el magához az illetőt. hogy van Henrik Vanger.com – ebook magyarul munkát. hogy a mester ott lesz nála este fél tizenegykor. – Henriknek telik rá. Rendkívüli lány. Egyszóval különös teremtés volt. és nem fért hozzá kétség. Nagyon furcsán viselkedett a lány. és felszereli az új biztonsági zárat. Nem volt elég jó állapotban ahhoz. hogy éppenséggel mások is kíváncsiak lehetnek a munkájára. – Mit mondjak. s majd feladjuk postán. és odakaparta nevét a szerződés alá. Szívásnyomok látszottak a nyakán. Frode felesége hátravezette őt a ház mögötti kertbe. Henrik Vanger feltűnése a Millennium vezetőségében aligha kerülte el Hans-Erik Wennerström figyelmét. A koszorúerében találtak meszesedést. reményt keltő. és egy konyha. ha addig írom alá. semmi kétség… Lisbeth Salander a PowerBookja előtt ült.http://www. Az orvos azt mondja. . meztelenül odaállt a konyhaablakhoz. Cigarettára gyújtott. ám ha valakinek annyira felkeltette érdeklődését Mikael tevékenysége. Mikael dupla árat ígért. elővett egy tollat a mellényzsebéből. önmagában az a tény. amennyiben azonnal felszereli neki a zárat. Hirtelen beugrott neki. Másrészről Armanskij arról biztosította.

de… – Arról van szól. azonnal kibiztosít egy pisztolyt – legalábbis a fejében. Hacker vagy. Nem semleges a hozzáállásom. tudod. ő pedig még tiltakozni is alig bírt. hogyan jött rá. Az elv a fontos. Olyan volt. A fél város tud a viszonyunkról Erikával. Mikael elmagyarázta. Nem írom meg. Aztán kifejezéstelen szemekkel Mikaelre nézett. hogy a szövegének Lisbeth által idézett verziója kizárólag a számítógépén létezett. mint te. – Jó – mosolygott Mikael Blomkvist. A gazembereknek is joguk van a magánélethez. hogy Lisbeth feltörte a számítógépét. hogy mindenféle kétes ügyét előkaparom. s ha sérelmet okozok neki azzal. – Persze. miközben ő a gépben jár. Hz volt beszélgetésük legérzékenyebb része. – Az én esetemben nem volt nagy jelentősége. s végül tényleg nem bírta megállni. ha így viselkedik vele valaki. Mit szándékozol tenni az ügyben? Mikael vállat vont. Az egyedül az én dolgom. A munkaadómnak semmi szüksége arra. Holott annak megvolt rá az oka. hogy egy csekkhamisító leszbikus. kivel fekszem le. vagy a kutyájára izgul vagy hasonló. nekem is van véleményem az adott emberről. – Szerinted nem kellett volna megemlítenem. finomítok a jelentésen. – Igen. úgy megérdemli. de nekem is vannak a te etikai bizottságodéhoz hasonló elveim. ha véletlenül igaz. – Ami mellesleg újságíróként neked is fontos feladatod. – Az maradjon az én titkom. aki ebben a megtiszteltetésben részesült.http://www. Mikael bólintott. Pontosan ezért hoztak létre az újságírók egy etikai bizottságot. egy kezén is meg tudta számolni. – Lehet. Bent voltál a számítógépemben. és végigszkenneli a szóban forgó gép hard drive-ját. mit tettem. ami felügyeli és megvitatja ezeket a morális kérdéseket. s hogy a behatolásai csakis abban az esetben lenyomozhatóak. Amikor például a bankszakma egyik gazemberéről készítek riportot. amire rászolgált. Szerintem egy gazember gazember marad. hogy megleckéztesse – fel is jelenthette volna. Érted. hogy te betörsz az én magánéletembe. Lisbeth Salander egy darabig nem szólt egy szót sem. Mikael zavartalanul besétált az életébe. Ám ez alkalommal egy szikrányi ellenséges indulatot sem érzékelt a férfiban. Egyszerűen csak visszakapja. mintha Mikael tudatosan ráhagyta volna a témafelvetést. És ez még mind nem elég – a férfi még gúnyolódott is vele. hogy nem hagyott nyomot maga után. valamint a mások magánéletében való turkálás hátulütőiről. és olyan olcsó dolog valakit az életvezetése miatt pellengérre állítani. Ehelyett mindenből viccet csinált. – Hogy csinálod? – kérdezte tőle Mikael. hogy meg ne kérdezze: – Azt mondtad. Ha rendes embernek tűnik. hogy amikor elkészítek egy ilyen vizsgálatot. Lisbeth Salander halványan elmosolyodott.com – ebook magyarul Azt a pár embert. – Én sem gondolkodom teljesen másképp. mire gondolok? – Igen. hogy tudja. sehol máshol. – Igazán? . Én Salander elveinek hívom őket. hogy viccesnek találod.hunebook. – Mit tehetnék? Nyilván nem ártana elbeszélgetnünk etikáról és morálról. miután rájött. – Vegyük tehát azt. – Honnan tudod? – Lisbethnek szent meggyőződése volt. még akkor sem. – Elkövettél egy hibát. a nemi életét nem tárgyalom. ha egy a legkiválóbb biztonsági szakemberek közül ott ül. Kicsúfolta! Normális esetben.

mert szükségem van a segítségedre ebben a kutatásban. Arra viszont még mindig nem válaszoltál. személyes dolog. hogy mit csináltok az ágyban. mint Lisbeth. Mikael Blomkvist tekintete összetalálkozott Lisbeth Salanderével. és nem hallasz rólam többet… – Egy pillanatra elgondolkozott. s hogy a nyolcvanas években BDSM-mel szórakozott – ami egészen biztosan további elkerülhetetlen asszociációkhoz vezetett volna a kettőtök szexuális életét illetően. keresek valaki mást. és Lisbethre mosolygott. milyen a kapcsolatotok. Miért nem tetted be a jelentésbe? – Te és Erika felnőtt emberek vagytok. Mondhatsz rá igent is. Elmesélhettem volna Frodé-nak.com – ebook magyarul – A te esetedben például finomítottam. Azért jöttem. elnevette magát. Egyetlen dolgot sikerült volna elérnem. . te aztán tényleg alapos vagy. nemet is. ha mindezt elmondom a jelentésben. Nem áll szándékomban megzsarolni téged. – Lisbeth. ha nem találok rád megint a számítógépemben. Ahhoz. – Én és Erika… a mi kapcsolatunk egy… – Szarok rá. miután kiderítetted. amivel megzsarolhat titeket. – És Wennerströmöt nem akarod információval ellátni? – Ha választanom kell közted és közte. Ki tudja – Dirch Frodét nem ismerem. hogy mit teszel. – Persze csak. Kicsivel később kinézett az ablakon. A baj már megtörtént.http://www. hogy Erika Bergernek múltja van a Club Xtreme-ben. – Na hallod. és esetleg valakinek a kezébe adok egy eszközt. Mikael legalább olyan sokáig hallgatott most. hogy benneteket megsértelek. hogy behatoltam a számítógépedbe. Csak reménykedhetem benne. Lisbeth üres tekintettel nézett rá.hunebook. hogy szívózzak veled. hogy nem használod fel ezt a tudást ellenem vagy Erika Berger ellen. senkinek semmi köze. nem azért vagyok itt. Ha nemet mondasz. és az anyag végül akár Wennerströmnél is kiköthetett volna. bizonyára a te térfeledre állok ebben a mérkőzésben. Egy külön könyvet írhattam volna a szexuális kalandozásaidról. akik nyilvánvalóan kedvelik egymást. elhúzok. – Tehát? – Nagyon sok mindent megtudtál rólam – ezeknek az információknak egy része magántermészetű.

. ha Dirch Frode véletlenül nem pont abban a pillanatban lép ki Henrik szobájának ajtaján. Elérzékenyült. nem hagyom itt a posztomat. Szent Iván napján. és fölényeskedve elmagyarázta. de ma már tudtam vele beszélni egy keveset. hogy a válságos állapotnak pillanatnyilag vége. és kizárólag az ő felszólításainak vagyok hajlandó engedelmeskedni. oxigénes cső vezetett az orrába. Ott először a feldühödött Birger Vangerrel találta szembe magát. – Ó. hogy Henrik Vanger semmilyen körülmények között nem fogadhat látogatót. hogy nem tartozom a családhoz. Megfelel így magának is? . Henrik Vanger halkan. Még nem oldottam meg a rejtélyt. Ezzel kapcsolatban akartam… Azt beszéltem meg Dirch Frodéval. de új anyagot találtam. hogy találkozhassunk a mai nap folyamán. amint lehetséges. nyögdécselve beszélt. vasárnap Mikael két napot töltött azzal. Többet nem. Dirch Frodéval állandó kapcsolatban állt. kezét Mikael karjára téve. és Mikael Birger Vanger mellett elhaladva belépett a szobába. amit Mikael mond. semmi keresnivalója itt. és leült az egyik székre. hogy átnézte az összegyűjtött anyagot. csütörtök – június 29. – Maga nem tartozik a családhoz. Henrik Vanger összehúzta szemöldökét. – Néhány napra el kell utaznom. – Hm. hogy érti. mint egy héttel azelőtt. aki azt mondta. – Valami újság? Mikael bólintott. miközben egyfolytában a Henrik Vangerről érkező híradásra várt.. megállította egy pillanatra. Henrik Vanger még külön követet is küldött hozzám. Mikael egy darabig elálldogált az ajtóban. Egy nővér. – Henrik gyenge. De csak egy pislantás lett belőle azt jelzendő. hogy neki jelentek. és közölte. Szemét félig becsukta. Frode nyitva tartotta az ajtót. Ezen aztán maga is megdöbbent. – Nem. Henrik Vanger tíz évvel öregebbnek nézett ki.com – ebook magyarul TIZENKILENCEDIK FEJEZET Június 19. Henrik Vanger megpróbált bólintani. elvezetnek-e valahová. Egy-két hét múlva már meg tudom mondani. – Tartok majd magának egy beszámolót. – Két percet kap. Csakhogy én Henrik Vanger felkérésére tartózkodom itt. És nehogy felzaklassa! Mikael bólintott. Kinyújtotta kezét. aki elállta az útját.http://www. és a nyomába eredtem néhány elvarratlan szálnak. ahonnan látta Henrik arcát. Heves szóváltás alakulhatott volna ki kettejük között. Csütörtök este Frode átjött a vendégházba. egy óra tájban tehát Mikael elautózott a hedestadi kórházba. s közben szemügyre vette az önkormányzati képviselő urat. és óvatosan megszorongatta az öreg ernyedt kézfejét. – Abban teljesen igaza van. amint egy kicsit jobban lesz. milyen vicces. hogy Henrik kifejezetten kérte. a haja kócos volt.hunebook. Találkozni szeretne magával. hát itt van! Henrik épp maga felől érdeklődött.

körülötte szétlőtt erdő. Birger Vanger már várta Mikaelt a folyosón. amely akár halálos ágy is lehetett volna. ha haragszol. hogy Henrik arra szerződtette magát. én azt szeretném. Néhány másodpercig Mikaelre bámult olyan tekintettel. Mikael megpróbálta kipuhatolni az érzéseit. – Két perc – szólalt meg az ápolónő. majd hosszabban elbeszélgetünk. Aztán sarkon fordult. Egy egyszerű vécére menéstől is szívrohamot kaphatott volna. Nem is volt soha otthon. és visszament Henrik szobájába. Mégiscsak Henrik Vanger betegágya közelében van. de sem melegséget. s kezét Mikael vállára téve megállította. – Beszélnünk kell – mondta Mikael. . – Nagyon sajnálom. Megértem. Birger Vanger láthatóan nem volt hozzászokva. – Megígérem. de leginkább úgy nézett ki tőle. ami Henrikkel történt. A kórház bejáratánál Cecilia Vangerbe botlott. egyet is értek vele. mint egy felfuvalkodott jávorszarvas. – Szeretnék teljes betekintést nyerni ezekbe a bolond kutatásokba. amelyet valószínűleg tiszteletet parancsolónak szánt. – Ne haragudj. Legalább egy tucatszor próbálta elérni mobiltelefonján a nőt. Cecilia! – köszönt rá. – Mennem kell. minden vadász elfutott. ígérem. Ha nem tudná. de visszafogta magát. hogy Henriket borzasztóan felzaklatta a szívrohama előtti beszélgetésük. hogy ne jusson eszébe egy strófa Lennart Hyland hatvanas évekbeli ábécés verseskönyvéből. A J betűnél állt a versike: Jávorszarvas egymagában üldögél és vigyorog. ha Mikael néha a háza táján járt. és rámosolygott. – Senki előtt nem titok. Dirch Frode elmondta. ha fogná magát és meghalna nekem. Mikael Ceciliára kacsintott. Amikor legközelebb meglátogatom. Nem zaklatom fel. Ezt maga legalább olyan jól tudja. de magammal is nehéz megküzdenem.http://www. a családomról van szó.hunebook. miközben ilyen messzire jutottam végre a munkában. de Cecilia nem válaszolt. És nem a családnak. és bekopogtatott hozzá. – Szeretném. – Mint már említettem… én Henriknek dolgozom. Mikael bólintott. hogy tovább vájkáljon az ő kis hobbija… Harriet esete körül. – Köszönöm! – biccentett Cecilia. amit felfoghatatlan módon örökre emlékezetébe vésett. Mégsem tudta megállni. – Henrik. amikor írni és olvasni tanult. Azt mondta. Átkozottul dühös lennék. – Szia. még mielőtt igazán megértette volna. akkor is… akkor is fejezd be a munkát. felzaklatni. Súlyos beteg. amióta az visszajött félbehagyott szabadságáról. – Dirchnek… felhatalmazása van… mindenre. mint én. Mikael majdnem hangos nevetésben tört ki. hogy valaki beint neki.com – ebook magyarul – Dirch a… a képviselőm… minden vonatkozásban. – Megértem az aggodalmát. Henrik Vangernek súlyos érelmeszesedése van. ha maga meggyógyulna. – Megváltozott a véleményem. Hirtelen a karjára tette kezét. maga szerint ez váltotta ki az infarktust. – Mikael… ha nem… ha nem sikerül túlélnem… azt szeretném. miről beszél a nő. hogy így kizártalak mindenből. sem hűvösséget nem tapasztalt. és nem kéne őt semmivel zargatni. ha nem zavarná többet Henriket.

rendszeresen kocogott a Söder Mälarstrandon. Ez a hely legalább nyitva volt. eljárt a konditerembe. hogy fölöslegesen telebeszéljed a fejét.com – ebook magyarul – Várj egy kicsit. Hedestad kihalt volt. amikor januárban átjöttél a vendégházba? Azt mondtam akkor. de akkor is beszélni akarok veled. – Nem.http://www. s talán haldoklik. Mikael kávét rendelt és egy szendvicset az esti lapok olvasásához. A munkámmal kapcsolatban. – Én sem. a városlakók mind elmentek a nyaralóikba. hogy felzaklassa valami. – Hogy érted? – kérdezte Cecilia némi riadalommal a hangjában. Négy óra körül ért vissza a szigetre. és újra reménykedni kezdjen… Cecilia itt elhallgatott. amiről beszélgetünk. Cecilia hátrált egy lépést. köztünk marad. akkor teljes mértékben tiszteletben tartom a döntésedet. a májusfáikhoz. hogy ez az egész idióta vadászat erre az átkozott Harrietre nem más Henriknek. Ideje volt újrakezdeni. A Gottfried házához vezető úton indult el. hogy minden. Félt ugyanis tőle. Semmi fontos nem történt a nagyvilágban. leginkább afféle terápiaként. Remélem. És én Henrik felkérésére végzem a munkámat. amikor odafent fekszik. Végül Mikael elkeveredett a Városi Szálló teraszára. és fejével a kórház büféje felé intett. hogy azzal gyanúba keverné Ceciliát. Cecilia Vanger hezitált. hogy a gondokat félretéve valami mással tölti a Szent Iván-éjt. találtam egy-két dolgot. s ha majd a munkámhoz kapcsolódón teszek fel kérdéseket. hogy abbahagyja a dohányzást. és te szedheted a sátorfádat! – felelte Cecilia. – Hát nem érted. Lerakta az újságokat. A telefonja néma maradt. ott a terep . amit a legkevésbé sem akart. arra van a legkevésbé szüksége. – Nem vagyok ügyes a kapcsolataim irányításában – felelte Cecilia. – Rendben. úgy tűnt. Harrietről van szó. aztán elhatározta. és faképnél hagyta Mikaelt. – Ha Henrik meghal. ma nem. mindenesetre nemrég merőben új nyomokra bukkantam. akkor előre szólok neked. Cecilia! Szerintem félreértesz valamit. hogy továbbra is barátok lehetünk. minthogy a Vanger család ügyes-bajos dolgain tipródjon. Erika elutazott. hogy Henriknek ez a hobbija.hunebook. Nagy elhatározással magára kapta futóruháját. mint egy munkaterápia?!… Képtelen vagy felfogni. A nyomozás során felmerültek megválaszolatlan kérdések. aki Harriet szobájában kinyitotta az ablakot. de a szabadlábra helyezése óta gyakorlatilag egy gyufaszálat sem tett keresztbe. ahol egy másik elhatározásra jutott – arra. – Emlékszel az első találkozásunkra. hogy most. De neki előbb-utóbb fel kellett tennie a kérdést. és egy laza kört tett a szigeten. – Lehet. Már mindent bezártak. Egyáltalán nem vagyok rád mérges. Cecilia Vanger arca hirtelen elvörösödött a dühtől. de amióta Hans-Erik Wennerströmmel elkezdődtek a bajok. Egy órán át ücsörgött a teraszon. mindig sportolt. valahol a férjével múlatta az időt. Amióta leszerelt. ez a nyomozás baromi gyorsan be fog fejeződni. Megiszunk egy kávét? – kérdezte Mikael. sem Dirch Frodénak nem említette a feltételezését. miszerint Cecilia lett volna az a személy. Sem Henriknek. teljesen elhanyagolta magát. Rullåkerben kezdett ismét súlyt emelni. Cecilia Vangeren törte a fejét. aztán felkanyarodott az Erődítményhez. de ha te nem akarsz velem találkozni… ha így döntöttél. – Te rohadék! – Cecilia. amiről egyszerűen muszáj veled beszélnem. és Mikaelnek nem volt kivel beszélgetnie. Most Henrikhez szeretnék bemenni.

Mikael kellemes Szent Iván-éjt kívánt neki. Fájt minden porcikája. – Ha nagyon erős vihar kerekedik. billegő kerti asztalra. de őrült dühös magára. Mikael töltött neki egy korty Skånét. Mikael bólintott. Krumplit főzött. most inkább nem. Östergården kerítése mellett haladva kocogott vissza a faluba. mit szeretne magától. de valahogy minden olyan távolinak tűnik már. ha ne adj' isten valami… kellemetlenséget mondana magának. Mikael bólintott. s megkérdezte. – Birger Vanger egy pojáca. Remélem. aztán egy mozdulattal magába döntötte az italt. – Megértem. megbocsát neki. Némán ültek egy darabig. Hétkor átjött hozzá Dirch Frode. Néhány perccel Dirch Frode távozását követően Martin Vanger autója fékezett le a vendégház előtt. – Nem. – Ma aztán sikerült felkavarnia a kedélyeket – mondta Frode. és megemelte a poharát. Tájfutásra a katonaság óta nem kerített sort. Esőfelhők gyülekeztek.com – ebook magyarul valamelyest nehezebbé vált. Hedestadban már mindenki tudja. – Jön a rossz idő – mondta Frode. – Utasított. amit közösen fogalmaztunk meg. Csak átöltözni jöttem haza. Kitöltött egy pohárka pálinkát. hogy maga a múltban kutakodjék. snidlinget és tojást tett a ház előtt álló. mustáros heringet. Ameddig nem változtat ő maga a szándékán. lehuppant Mikaellel szemben az egyik kerti székre. maga mögé állok. – Köszönöm. – Az én válaszom az. aztán leparkolt az útszélen. de mindig jobban szeretett átkelni erdőn-mezőn. aztán megyek vissza a városba. Aztán felütött egy krimit. Mikael várt. – Harriet ügyének Henrik évtizedek óta a megszállottja. hogy maga abbahagyja a családi ügyek körüli szimatolást. – És magának mi a véleménye? Martin Vanger széttárta karját. üdvözlésre nyújtotta kezét. Dirch Frode elmondta. Úgy tűnt. hogy tudja: Cecilia a lehető leghatározottabban ellenzi. Nem tudom… Harriet a húgom volt. És mit válaszolt? Dirch Frode a snapszos poharát nézegette. miközben levegő után kapkodva megtette az utolsó lépéseket a házáig. mint körbefutkorászni a lapos sportpályákon. Val McDermidtől A hableány énekét. csak úgy magára. – Kaphatnék még egy pohárkával? – kérdezte aztán Dirch Frode.http://www. – Ceciliát nagyon kedvelem – felelte Mikael.hunebook. Evával töltöm az estét. – Beszéltem Ceciliával. gondoskodjam róla. hogy Henrik roppant világosan leírta. meginna-e vele egy felest. Egy kicsit felkavarták az események – ő és Henrik elég jóban vannak egymással. Felpillantott az égre. Hat óra körül lezuhanyozott. Mikael sóhajtott egyet. – Magam is úgy látom. Elvárom magától. Csak mondom. – Értem. – Cecilia Vanger viszont egyáltalán nem pojáca. mivel bízta meg Henrik Vanger. Martin Vanger odament Mikaelhez. De néha egy kicsit be tud csavarodni. magát köti a szerződés. – Tisztában vagyok vele. . hogy mindent megtegyen a szerződésbe foglaltak teljesítése érdekében.

de ha Henrik engedélye nélkül elmesélném. hogy Henrik megbetegedett. ő pedig tudta. de talán nem ártana korábbra hoznunk. Saját kezűleg újította fel csavarról csavarra. és lefeküdt. az kimerítené a szerződésszegés tényét. – Henrik amolyan összeesküvés-elmélet gyártó. Én mindössze arra szeretném kérni. Jelenleg vezetőségi tag sem vagyok. egy „tucatautóról”. Mikael udvariasan elmosolyodott. és megvakarta az állat füle tövét. s közben anyjának mintha fogalma sem lett volna. Mikael újra kivárt. hogy ne ringassa őt hamis illúziókba.com – ebook magyarul hogy a maga bombabiztos szerződését csakis Henrik bonthatja fel. az én tisztem lesz a helyébe lépni. és újra felemelte Val McDermid könyvét. – Akkor már ketten vagyunk. Lisbeth Salander Szent Iván-éj napján elővette a Kawasakiját. amelyeket dokumentumokkal is alá tudok támasztani. Az anyja szórakozottabb volt. – Jó ötlet. Mikael több napon keresztül próbálta beazonosítani az AC rendszámú autót. – Az lehet. aztán elindult az autójához. Beszélni fogok vele – mondta. a megengedettnél alig jobban. hogy a következő ülést majd augusztusban tartják. aztán elhajtott az Äppelviken gondozóotthonba. Szerintem egy ilyen döntés az ő jelenlegi helyzetében több kárt okozna. hogy kell vele bánnia. Egyedül olyan adatokat hozok a tudomására. – Vezetőségi ülést kellene tartanunk. s egy kicsit fel is turbósította. és hirtelen elmosolyodott. – Igaza van. Decemberben hagytam ott a lapot. Kis idő múlva Mikael újabb adag pálinkát töltött magának.http://www. hogy egy Ford Anglia nevű modellről van szó. – Ezt megígérhetem. Számos fejtörés és egy nyugdíjas hedestadi autószerelővel való konzultáció után megállapíthatta. és átvizsgálta a járgányt tetőtől talpig. Aggodalmat és lelkiismeret-furdalást érzett. hogy inkább kint marad. Mikael bement a házba. Délután felvette a bukósisakját és a bőrszerkóját. és nem tudja teljesíteni kötelezettségeit a Millennium vezetőségében. de a fenyegetés ott lógott a levegőben. Keresse meg Erika Bergert! Martin Vanger nem erre a válaszra számított. Tudok róla. . – Remek… Különben. Mikael töprengve nézett utána. aztán felállt. és megvizsgálni a helyzetet. mint hasznot. mint bármikor. A három együtt töltött óra alatt alig váltottak egymással pár szót. Mikael fölemelte. nem ártana egy másik szerződésen is elgondolkoznunk. – Tiszta sor – felelte Martin Vanger. De tudtommal már döntés született arról. s búcsúzásképpen vállon veregette Mikaelt.hunebook. Amikor leestek az első esőcseppek. hát persze. hogy anyjával töltse az estét a parkban. Mikael lábához dörgölőzött. A macska úgy döntött. Senki nem mondott ki semmit. Martin Vanger mérlegre rakta a Millenniumot. Egy százhuszonöt köbcentis könnyűsúlyú versenyző talán nem a legmenőbb motor volt a világon. de az övé volt. Morfondírozott magában egy darabig. hogy témát váltsunk. Most. Martin. Semmi beleszólásom vezetőségi döntésekbe. hogy kivel beszél. akik halálra unjuk magunkat Szent Iván éjjelén – mondta a macskának. Kilenc óra tájt megérkezett a barnás-vörhenyes macska. – Maga szerint tehát inkább folytatnom kellene? – Jutott valamire? – Nagyon sajnálom. de ebben az ügyben sajnos nem én vagyok a maga embere.

de végül megrázta a fejét. – Maga szerint kit kellene megkérdeznem? A recepciós egy pillanatra zavarba jött. s azt mondta. A települést átszelő egyetlen nagyobb utca mentén. A Polarhotellet szálloda recepciósa. a Misszió egyházához és a Pünkösdistákhoz tartozó templom is van. Burman nem nyitott ajtót. Az üzletekben való kérdezősködést feladta. alaposan megvizsgálta őket. gondolta Mikael. de hamar felragyogott az arca. akik valószínűleg itt laktak Norsjőben a hatvanas években. Egy régi plakát arról mesélt. Mikael feljegyezte magának. Másnap már kora reggel hozzáfogott a kereséshez. forduljon egy bizonyos Burmanhoz. komótos tempóban vezetett. esetleg el kellett mennie valamit elintézni. és lakóházak alkotta mellékutcák ágaztak el mindkét irányban. Az eladó hosszú ideig nézte a képeket. még soha nem hallotta a cég nevét. Ezután felhívott egy hivatalnokot a gépkocsi-nyilvántartásnál. amikor Mikael becsöngetett hozzá. milyen lehetőségei vannak előszedetni az összes 1966-ban AC3-mal kezdődő rendszámú Ford Anglia adatait. a könyvtárat és a gyógyszertárat letudta már. hogy a keresett személy dolgozni mehetett.és a Sífutásmúzeumról lelkendezett. a férfi minden bizonnyal túl volt már az ötvenen. aki ennél többet is tud a cégről. – Jó napot! Egy házaspárt keresek. amelyet értelemszerűen Fő utcának neveztek el. rögtön be is csekkolt a Hotell Norsjőbe. Sem a férfit. de van róluk két fényképem.com – ebook magyarul amelyről még életében nem hallott azelőtt.hunebook. Délután két óra felé éppen két fiatalabb . hogy a Norsjö Fafeldolgozó Üzemet a nyolcvanas évek elején zárták be. A Norsjö Fafeldolgozó Üzem nem szerepelt a telefonkönyvben. A következő megálló a falu főutcájának vasboltja volt a Storgatanon. A rendőrőrsön senkit nem talált. A Solvändangatanon kis családi házak álltak. az önkormányzati irodát. és ma a Solvändan nevű utcában lakik. Az üzletben két eladó dolgozott. A Szent Iván-éji hétvége után jó néhány nappal Mikael beült kölcsön-Volvójába és kihajtott az E4-es sztrádára. Vett egy autós atlaszt. hogy Veronika itt adott koncertet a Szent Iván-éji hétvégén. Az alapos utánajárás eredményeként kiderült. felhívja a papáját. körülbelül öt percre volt az utca a hoteltől. csak úgy véletlenszerűen. vagy ha már nyugdíjas az illető. Mikael húsz perc alatt átért a falu egyik végéből a másikba. Norsjö kis község volt. Északnak tartott. 1966-ban készültek. Mikael egy kolbászosbódénál ebédelt a buszpályaudvaron. Este hat óra körül érkezett meg. különböző üzletek álltak. Nem tudom. A keleti bejáratnál egy kisebb ipartelep és egy istálló feküdt. egy húszéves forma lány. A férfi feltehetően a Norsjö Fafeldolgozó Üzemben dolgozott. A következő megálló Umeåban volt. és a procedúra egy icipicit sértette a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos szabályokat. és megkávézott a Vesterlund cukrászdában.http://www. Mikael arra tippelt. aki művezető volt a gyárban. ahol aztán letért balra Norsjö irányában. hogy hívják őket. Fél tíz volt. Elmondta. előbb-utóbb úgyis kiköt a vasboltban. Két perccel később már vissza is érkezett. de egész biztosan beletelik egy kis időbe. Ha Norsjőben lakik az ember. ahol behajtott egy motelbe. Mikael az idősebbet választotta. és folytatta útját Skellefteå felé. sem a nőt nem ismerte. hogy a helységben ezenkívül egy. A Härnösand híd előtt megállt. így aztán idősebb embereket kezdett el kérdezgetni. Ha Mikael beszélgetni szeretne valakivel. hogy utánanézzen. Soha nem volt híve a gyorshajtásnak. a falu nyugati végében pedig egy hihetetlenül szép templom. hogy nem lehetetlen egy ilyen régészeti kutatás elvégzése a nyilvántartásban. A buszmegállóban egy hirdetőtáblán elhelyezett reklám a Vadász. és napi menüt rendelt magának.

Nagyon segítőkésznek mutatkozott mindegyikük. mi szél hozta. és ott dolgoztam az üzem bezárásáig. hogy így kitalálta. Azt feltételezem. hogy fuvarozó volt. Burman néhány percig a gondolataiba merült. hogy jobbra-balra osztogattuk az ilyen matricákat. nehezebb feladatnak tűnik megtalálnom ezt a párt. Van valami ötlete. Szó sincs arról. Mint aznap minden más próbálkozása. Öt óra tájban Mikael visszaindult a Solvändangatan felé. az már biztos. hogy valaki negyven évvel később fog hozzá. így aztán Mikael néha alig értett valamit a mondandójukból. de úgy írta le a képen látható nőt. tizenhét éves koromban. ahol a feleség nyomban feltette a kávét. ami történt. faszállítóknak.http://www. Egy bűnügy körülményeit kutatom. – Hosszú történet. elmondja az igazat. behívták a konyhába. ez sem kecsegtetett sok sikerrel. Hát. hogy ez a matrica a faüzemből való – mondta a férj. Burman úr a fejét vakarta. de szerintem akkor fel kéne ismernem. hogy ha kérdezik. karbantartóknak. ám a bűntény továbbra is megoldatlan. elég különös feladat a magáé. – Bűntett? Milyen bűntett? – Igazán sajnálom. akkor a rajta szereplő személyek ma a hatvanas éveikben járhatnak.hunebook. s egy kis idő múlva megállapította. Mikael bólintott. Az idős emberek a hetven körüli vagy az afeletti korosztályhoz tartoztak. és csak most. mint akinek kondri a haja a fején.com – ebook magyarul nőnél tudakozódott. Az idős házaspár ízes norsjői tájnyelvet beszélt. hogy tudatában lennének a birtokukban levő információ jelentőségének a bűntett szempontjából. ennyi idő elteltével kerültek napvilágra bizonyos döntő jelentőségű adatok. – De abban igaza van. akik nyilván nem szolgálhattak konkrét információval a párról. Elhiszem. Bekísérte Mikaelt a nappaliba. de ennél többet nem mondhatok. de aztán hagyta magát meggyőzni. – Értem. Az lehet. még azt sem hiszem. – Ha a képet 1966-ban készítették. – Oszt miért akarja megtalálni őket? Mikael úgy döntött. Burman úr és Burman asszony. hogy a képen szereplő személyek láthattak valamit abból. hogy az apja vagy a nagyapja vagy más rokona dolgozott a gyárban. Aztán fuvarozó lettem. Az eset 1966-ban történt Hedestadban. Mikael bemutatkozott a szolgáltatóház személyzetéhez tartozó harminc év körüli nőnek. mind a ketten nyugdíjasok voltak már. Na persze van egy másik megoldás is. ha icipici is. Lehet. s aztán elmondta neki. – Igen. – Szemfüles egy ember maga. Minden kitalált történet hiteltelenül hangzana és zavart keltene. Engem az ötvenes évek közepén vettek fel. – Hányan dolgoztak akkor a fafeldolgozóban? – Úgy negyvenen. hogy megkeresse ezeket a személyeket. gépészeknek és más népeknek. hogy nem ismeri fel a képen látható személyeket. Az asszony göndörre gondolt. hogy talán van rá némi esély. de adtak egy jó ötletet. mint gondoltam volna. most több szerencsével járt. hogy ez a fiú a képen soha nem dolgozott a fafeldolgozóban. hogy bármiféle gyanúba keveredtek volna. sok minden lehetséges. A nő először gyanakodva hunyorgott rá. és ez nem is az ő autója. miközben Mikael elmesélte látogatásának célját. – Hát. Átutazó fuvarosoknak. Lemehetne a solbackai szolgáltatóházba és megkérdezhetné az ottani nyugdíjasokat. de senkinek nem sikerült beazonosítania az 1966-ban Hedestadban készült fényképen látható párt. meggyújtott egy pipát. ahol fél óra alatt több embernek is sikerült megmutatnia a képet. – Annyit azért elmondhatok. Ismét bekopogtatott Burmannál. elég rejtélyesnek tűnhet a história. hogy kivel beszélhetnék még? . A baj csak az.

Kezdés: 20. a karlstadi tévécsatorna 1999-ben levetített Värmlandi gyilkosságok című sorozata egyik folytatásának a hirdetése volt. Számítógépes adatbázisról tehát szó sem lehetett. valamint a gyilkos után folytatott eredménytelen nyomozást. A Värmlandi gyilkosságok tévésorozat elérkezett a ranmoträski Magda Lovisa Sjöberg esetéhez. Claes Gunnars újságíró végigkíséri Lovisa Sjöberg utolsó óráit. A műsorban bemutatkozik egy fiatalabb rokon. A negyvenhat éves nő brutális gyilkosság áldozata lett. hogy szinte minden háttér-információ nélkül azonosítson be négy személyi számot. Ha pedig ez a kérdéses személy egy számítógépes adatbázisban is szerepelt. Lisbeth további információra bukkant egy Värmlandskultur című folyóirat cikkében: Egy egész falu lakossága megrendülten áll a Lovisa-ügy előtt. és végül egy vasvillát döftek belé. hogy mikor és hol történtek ezek a gyilkosságok. Ha azután a kérdéses személynek volt ráadásul egy számítógépe internetkapcsolattal. félbehagyott rendőri nyomozások dokumentumai között kellett rájuk találnia. sem Mikaelnek. Mikael Rebecka Jacobsson esetén alapuló feltételezése szerint ezek az emberek ugyanannak a gyilkosnak az áldozatai. ám a kutatás kiindulópontjaként mindig rendelkezésére állt egy kortárs személy neve és személyi száma. – Holnap délelőtt elviszem egy körre. s a Google keresőjébe beírta a következőket: Magda + gyilkosság. Ez volt a legkézenfekvőbb lépés. amelyet egyébként az ő különleges kutatási alanyai rendszerint nem nélkülöztek. amit mára jóformán nem úszik meg senki emberfia. hogyan tették tönkre életét az őt ért vádak. akkor pillanatok alatt fennakadt Lisbeth hálóján. A nőt megerőszakolták.hunebook. a bűnös kilétét illetően több elképzelés is létezett. hogy a gazdasághoz tartozó állatok egyikének. Lisbeth Salander hirtelen nem elhanyagolható módszertani problémával találta szemben magát. Nagyon leegyszerűsítve: ez alkalommal az volt a feladat. Aha. Elsőként a férjet gyanúsították a gyilkossággal. és akkor találkozhat az öregfiúk közül néhánnyal. akkor legbelsőbb titkaikat is hamar kifürkészte. Következésképpen Lisbethnek különféle kiderítetlen. Aznap reggel hat órától kezdve a munkatársaival . megkéselték. legyen szó bárkiről. hogyan talált rá felesége holttestére Holger Sjöberg erdőmunkás. a Värmlands Folkbladban is talált egy rövid reklámot. kiválóan értett az adatgyűjtéshez.http://www. Arról fogalma sem volt. amikor öt óra felé hazaért ranmoträski otthonába. Később felfedezték. A gyilkosság a család istállójában történt. 1960 áprilisában Lovisa Sjöberget. sem neki. amit megtehetett. mindössze annyit lehetett nagy valószínűséggel meghatározni.00. aki elmondja. Legnagyobb meglepetésére azonnal sikerrel járt. A kihívás újdonság erejével hatott. a holtat térdelő helyzetben kipányvázta az egyik boxban. A Mikael Blomkvistnek végzendő munka azonban teljesen más jellegűnek bizonyult. e-mail címmel és ne adj' isten saját weblappal. Ebben bulvárosan borzongató stílusban vezették elő. hogy a gyilkos. tettének végrehajtása után. egy gazdálkodó feleségét holtan találták a család istállójában. Az illető személyek több évtizeddel korábban éltek. ez okozta halálát. Évtizedekkel ezelőtt szörnyű bűneset okozott fejtörést a karlstadi rendőrségnek. Ezután a régió napilapjában. egy tehénnek késvágás okozta sérülés van a nyakán. miközben bólogatott. Első találata. hogy valamikor 1966 előtt.com – ebook magyarul – De van ám! – felelte Burman. a legnagyobb feltűnést viszont az keltette. A gyilkosság nagy felháborodást keltett a maga idején. és akkor hogy csináljam? Bekapcsolta a számítógépet. ám Holger Sjöberg-nek megtámadhatatlan alibije volt.

A Burmanéknál elköltött ebéd után a két férfi autóba ült. képbe került egy állítólagos „ragadós kezű cigánybanda”. Lisbeth Salander megállapította. Henning Forsmannak mutatatta be Mikaelt. miközben az áldozat életében inkább a Lovisát használta. A rendőrség számos más nyomon is elindult. mind a barmot. . néhány percnyi sétaútra a Burman házaspártól. És természetesen nem kerülhette el a figyelmét a legfontosabb kérdés: Vajon volt-e kapcsolat az 1949-es Rebecka-gyilkosság. a falu szélén. a gazdaság négyszáz méterre feküdt a legközelebbi szomszédtól. akit sokan láttak arrafelé. hogy épp egy Magda nevű parasztasszony meggyilkolt holttestére bukkantak egy istállóban. miközben semmit nem vittek el. vérök rajtok. Senki nem látott. hárman Norsjö központjában. Hajtóvadászatba kezdett egy rejtélyes házaló után. Az agglegényt fiatalkorában homoszexuális eltévelyedéssel gyanúsították – abban az időszakban a homoszexualitás még büntetendő cselekménynek minősült –. Délután négy órakor Burman leparkolt autójával egy vörös västerbotteni ház előtt Norsjövallennél. az 1960-as Magda Lovisagyilkosság és Harriet Vanger 1966-ban történt eltűnése között? És hogyan jutottak a gyomorforgató események Harriet Vanger tudomására? Burman véget nem érő szombati vándorútra vitte Mikaelt. Burmant körútjuk minden állomásán meleg szeretettel fogadták. Mindenütt kávéval kínálták a látogatókat. Itt egy nyugdíjas ácsmesternek. akinek a testét ráadásul térdeplő pozitúrában kötözték oda az egyik box falához. az nem volt egészen világos. ezenkívül többek elmondása szerint volt valami „furcsa” az illető férfiban. halállal lakoljanak. hogy a Harriet Vanger telefonkönyvében talált lista vonatkozó része egyértelműen idevágott. Négy falut kerestek fel Norsjö körül. ezek mind a közelben laktak. majd a fejüket ingatták.com – ebook magyarul töltötte a napot egy erdőirtáson. Reggel tíz órakor Lovisa Sjöberg még bizonyítottan életben volt. hogy Harriet Vanger miért a Magda nevet jegyezte fel a Lovisa helyett. a rendőrség figyelme az áldozat huszonhárom éves unokaöccsére terelődött. Norsjötől alig néhány kilométerre északra. Mikael a sorozatos kudarc után nem gondolhatott másra. Délelőtt öt volt gyári alkalmazottat látogattak meg. rendszeres anyagi gondokkal küszködött. Az unokaöcs alibije már jóval gyengébbnek bizonyult. ekkor látogatta meg őt az egyik szomszédasszony. aztán megnézték a fényképeket. keresztbe-kasul bejárták Norsjőt. A faluban ennek ellenére sokan őt tartották a bűntett elkövetőjének. Nem volt több letartóztatás. Miután a férj elleni vádat ejtették. mintegy negyven kilométerre lakóhelyétől. szakasza így hangzott: „Ha valamely asszony akármely baromhoz járul. Az volt csak a kérdés.http://www. amelyik végiglopkodta a környéket. Később egy időre az egyik szomszéd került az érdeklődés középpontjába. Hogy miért éppen ők követték volna el a brutális. többször kért kölcsön egy-egy kisebb összeget nagynénjétől. a 20.hunebook. Lisbeth meg sem találta volna. hogy az meghágja őt: öld meg mind az asszonyt. míg végül bizonyítékok hiányában elengedték. Ha nem írják ki a teljes nevet a tévéműsor reklámjában. mint hogy az egész norsjői utazás elejétől fogva zsákutca volt. sem a többi nyom nem vezetett sehová.” Nem lehetett puszta véletlen. Sem ez. Emez már addig is többször konfliktusba került az igazságszolgáltatással. szexuális természetű gyilkosságot. rész 16. A Mózes harmadik könyvéből kiemelt idézet. Egy időre előzetes letartóztatásba helyezték. ketten a Sörby-ben. ám hogy miért követett volna el egy valószínűleg homoszexuális férfi gyilkosságba torkolló nemi erőszakot egy nőn. nem hallott semmit. sem bírói ítélet. ahol még laktak néhányan az üzem régi dolgozói közül. erre már nem volt válasz. de senki nem tudott felvilágosítást adni.

Egy gyilkossági ügyről van szó. Bastuträsk felé. Ön szerint van rá esély. A kis folyó egy helyen zubogó vízeséssé változott. és a Bolidennek dolgozott. Az gépkocsi-zabolázás téli időtöltés volt. – Hol találom meg? – A kölyköt? Hát azt nem lesz könnyű feladat előkaparni. Megemlítették a norrtäljei . de néhány nagy feltűnést keltett gyilkossághoz kapcsolódón neveket és képeket közöltek benne az áldozatokról. az él még. A hídnál egy oszlopon felfedezett egy foszladozó papírragaszt. A település összesen húsz házból állhatott. Mildred. „Tisztelt Hölgyem/Uram! Lisbeth Salandernek hívnak. Lisbeth rátalált egy 1999-ból származó szövegre. Bjurselében lakik. sem visszafelé nem találkozott. Mikael egyórás sétát tett a Hemmingenbe vezető úton. Elég jól ismerem a családot. Átellenben. Az egyik esti lap megoldatlan gyilkossági ügyekről közölt sorozatot vasárnapi mellékletében.hunebook. igazad lehet! Ez annak az Assarnak a fia – mondta erre Burman. ahogy beér a faluba. és azután figyelemelterelésképpen Val McDermid hátborzongató krimijével bújt ágyba. Este tízig várt Bjurselében. Gunnar. a felesége nekije. Mikael feltételezése szerint ez a kis folyócska lehetett a helység nevében szereplő Bjur csendes vize. 11 km és Bastuträsk. Emberrel sem oda. A cikk elég szűkszavú volt. ha közelebbről vizsgálta az ember. – Bjurselében? – Valamivel több mint tíz kilométerre innét. az út jobb oldalán ott állt a „harmadik ház”. a házak félkörívet alkottak a vízpart körül egy gyönyörű tó egyik végében. s Mildred Brännlund ajtaja is zárva maradt előtte. előbb több órán keresztül törte a fejét a dolgon. Mikael elgondolkodva bámult a plakátra. hát ez az Assar Brännlund kölyke! – bökte ki Henning Forsman abban a pillanatban. Felfedezett ugyanis egy rövidebb utat. hogy a versenyzők az erre kiválasztott járművüket totálkárosra hajszolták a befagyott hó jegén. A falu közepén egy útelágazásnál két nyíl mutatott Hemmingen. 2002. Abban a hosszúkás veres színű vityillóban lakik. nincsenek otthon. kiolvashatta a rövidítés feloldását: Bjursele Gépkocsi-zabolázó Bajnokság. A harmadik ház. Ha lehetséges. és kriminológiai tanulmányt készítek a nők elleni erőszakról a huszadik században. úgy tűnt. A hetvenes évek közepén halt meg egy robbanásban. Elég bizonytalan volt. És Mikaelhez fordult: – Az egyik felvásárlónk volt. Bekopogtatott. Rögtön meglátja majd jobb kéz felől. amelynek Nőgyilkosok szabadon volt a címe. 17 km felé. szeretnék a landskronai rendőrkapitányság útmutatásának segítségével betekintést nyerni egy 1957-es történet irataiba. egy negyvenöt éves nő. így hívták. és körülbelül annyiból állt. bizonyos Rakel Lunde esetéről. Mikael egy bezárt Konsum élelmiszerbolt előtt parkolt az autójával.com – ebook magyarul – Ó. aztán feladta.http://www. Az útelágazás mellett kis híd ívelt át egy folyócska felett. hogy Mikael eléje tartotta a képet. és visszament Norsjőbe. Elfogyasztott egy kései vacsorát. A fenébe! – De az asszony. de nem érkezett válasz. A hirdetés a BGZB-re invitált. Ő az itt a képen. Este tízkor Lisbeth Salander újabb nevet csatolt Harriet Vanger listájához. hogy megtalálom az erre vonatkozó dokumentumokat valahol?” Bjursele tökéletesen beillett egy västerbotteni kirakatfalunak. Bingó! – No nézd már.

A bibliaidézetek egyike sem illett rá. és szerezzen néki engesztelést a pap. vigyen két gerliczét vagy két galambfiát. – Bejöhetnék egy kicsit? Tudna rám áldozni egy kevés időt? Mildred férje és harmincöt éves fia is otthon volt. Bár a nő majdnem negyven évvel idősebb és hozzávetőleg ugyanannyi kilóval nehezebb volt. ahol Lea holttestét megtalálták. Ha pedig nincs elég módja bárányhoz. 1962 júniusában egy Lea Persson nevű prostituált Göteborgból utazott Uddevallába. rész a gyermekágyas anyák megtisztulásáról szólt. de mostanra megtanulta. és bizonyos akadályok leküzdése után kölcsönvett onnan egy Bibliát. amiért így magára törtem. Amikor a 12. egy vasárnap este Lea búcsúzóul megölelte mamáját. s testét különösen durva bántalmak érték. mint amilyet mostani feladata elvárt tőle. és elindult az állomásra. Körülbelül tíz méterre attól a helytől. virágcserép feküdt. és tiszta lesz. Mildred is leült. amit azután áthúzott a cserép alján található vízáteresztő lyukon. Két nappal később egy elhagyott konténer mögött találtak rá egy kiürített ipartelepen. Leült a templomkertben egy padra. de aznap este felsétált a Högalid templomba. hogy mindössze kegyetlen gyerekcsínyről volt szó. Az elmúlt napokban több kávét ivott meg. a helsingborgi Margaretát és még sok más történetet. Mikael nyomban felismerte. – Jó napot. egyiket egészen égőáldozatul. de egyik gyilkosság sem illett a Mikaeltől kapott listába. akit a nagymama nevelt. mint életében valaha. Néhány napos együttlét után. Vasárnap reggel tíz órakor Mildred Brännlund. s most Mildred Berggrennek hívták. Ezt követően a cserepet egy két tégla közé felállított kis máglyarakásra helyezte. – Mikael mosolygott. Harriet Vanger listáján nem szerepelt semmilyen Lea. A nő tétovázás nélkül behívta Mikaelt a lakásba. Megerőszakolták. hogy visszavonatozzon Göteborgba. és olvasni kezdte Mózes harmadik könyvét. …és Lisbeth Salander már kapiskálta. hogy meglátogassa anyját és kilencéves kisfiát. Mikaelnek nehézséget okozott . hogy Norrlandban udvariatlanság nemet mondani. lehet. miben lehet Mikael segítségére. s ez Lisbethet nem hagyta nyugodni. Lisbeth Salander nem volt egy nagy bibliaolvasó – nem is volt saját Bibliája –. benne egy galamb. Lea neve tehát akár szerepelhetett is volna Harriet Vanger telefonkönyvében: Lea – 31208. hogy az állatkínzásnak köze lett volna Lea Persson meggyilkolásához. Mikael Blomkvist vagyok. hogy soha azelőtt nem foglalkozott még ilyen léptékű kutatással. ugye? – Így van. Mikael mindenkivel kezet rázott. A 12. és hellyel kínálta a konyhában. mégis a média ezután galambos gyilkosságként emlegette az esetet. rész 8. szakaszához ért.http://www. a döbbenettől felvonta szemöldökét. Mégis volt a történetben egy bizarr körülmény.com – ebook magyarul Solveig-esetet. ajtót nyitott Mikael Blomkvist kopogtatására. – Elnézést kell kérjek. Semmi bizonyítékot nem találtak arra. az Anita-gyilkosságot Norrköpingben. mint a fiatal lány a fotón. és kíváncsian kérdezte. de már jó ideje kutatok ön után egy nehezen elmagyarázható ügyben. Valaki zsinórt kötött a galamb nyaka köré. A tettest ez esetben sem sikerült megtalálni. Egyre azonban felfigyelt közöttük. a másikat bűnért való áldozatul.hunebook. Mildred Berggrenhez van szerencsém. aki azóta újra férjhez ment. Az összegyűjtött esetek közül a legrégebbiek a hatvanas évekből származtak.

Mildred három képet kattintott el Hedestadban. – Talál rólam egy ősrégi képet. – Egy örökkévalóság telt el azóta. mi történt. hogy nem kis dologba vágtam a fejszémet. megvan minden régi nyaraláson készült fényképe. vagy hogy kidobott mindent. Hogy csinálta? Mikael most elé rakta a parkolóhelyen készített fotót. Emlékszik az eseményekre? – Ó. hogyan találta meg a Norsjö Fafeldolgzó Üzemen keresztül Burmant. amelyen szemmel követhető. – Úgy képzelem. Mit is mondott. Autóval mentünk le Stockholmba és Sigtunába. és ők is megvizsgálták a képet. Hedestadban? – Igen. ez Hedestad. – Ennek a fényképnek köszönhetem. s mintha pontosan arról a dologról készítene képet. a főutcát mutatta. Tudom. Mikael izgatottan előrehajolt. Utóbbin. Enélkül nem akadok a maga nyomára. de az igazat megvallva. Körülbelül délben egy órakor fényképezték le magukat. ami Harrietnél kiváltotta ezt a reakciót. nyomós oka lehet. az utca túloldalán egy alakot látott. Ezt a lányt. s aztán meg sem áll az otthonomig. és itt már jöttünk hazafelé. Hadd mutassam meg magának. hogy Mildred Berggren széttárt karokkal azt mondja majd. Mikael elővette iBookját. aki itt áll maga előtt a képen. hogyan változik meg Harriet arckifejezése.http://www. így átváltott a sztenderd svédre. Harrietnek hívták. azt válaszolta. Maga Harriet mögött áll fényképezőgéppel a kezében.com – ebook magyarul megérteni a nő norsjői dialektusát. Azután lejátszotta a képsorozatot. míg megtalálták a nászúton készült képeket. A harmadik a bohócokat az ünnepi felvonuláson. Szinte hihetetlen. hogy megkérdezhessem. – Akkor fedeztem fel magát. – Bizony. de útközben megálltunk valahol. hátha megvannak még az akkor készült képei. hogy igen. Új férje és a fia mellé léptek. – Nászúton voltunk. A másik a volt férjét. A felvétel napján örökre eltűnt. Ennél többet azonban nem árult el a fénykép. Mikael elmagyarázta.hunebook. míg Mildred bólint egyet. azért jöttem el idáig. A nő elképedt arcot vágott. hogy a fotók réges-rég elenyésztek. s néhány perc múlva egy kartondobozzal tért vissza. elmagyarázta az összefüggéseket. A nő azonban égszínkék szemével Mikaelre nézett. Valamivel később készült ugyanazon a napon. – Ez a kép akkor született. s miközben a gép beindult. vagy hogy a tekercset soha nem hívták elő. – Hosszú. aki aztán elvezette Norsjövallenbe Henning Forsmanhoz. s aztán elé tette az asztalra a Järnvägsgatanon készült fényképet. teremtőm! – szólalt meg Mildred Berggren. Kiment egy kis tárolóhelyiségbe. hogy ilyen szenvedélyesen kutat ezután a kép után. Az egyik életlen volt. amikor átnéztem ezeket a régi képeket. nem volt könnyű. a dobozban fényképalbumokat tartott. az általános vélekedés szerint meggyilkolták. Gunnar Brännlunddal. különös történet. Jó régóta próbáltam magát beazonosítani. amit az érzékelt is. Mikael fel volt készülve rá. s mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. amit most elmondok. Mikael kivárta. Maga 1966 szeptemberében Hedestadban járt akkori férjével. . Beletelt egy kis időbe. Mikael nagy levegőt vett.

– Amikor hazaindultam Norsjőből. Henriknek dolgozom.com – ebook magyarul HUSZADIK FEJEZET Július 1. és Henrik Vanger hogyléte felől érdeklődött. de érdekelne… Milyen állapotban van a konszern? Dirch Frode még jobban elkomolyodott. – Jó. Nem nagyon marad másra ideje. Mikael gondolataiba merülve ült egy darabig. – Miért? Mi történt? – Igazából semmi. mit mond. nagyon megkedveltem őt. ezt még egy olyan mezei gazdasági újságíró is sejti. maga hova állna. de mégsem szolgált kielégítő válasszal a kérdésemre. ne adj' isten. ha nem hagyom abba a Harriet Vanger utáni kutatást? Dirch Frode hirtelen szúrós tekintettel nézett Mikaelre.hunebook. – Azt hiszem. hogy én is ott ülök annak a kis leányvállalatnak a vezetőségében. Negyvenöt éve vagyunk barátok. De vajon mennyire súlyosakkal? . persze csak hipotetikusan. – Igen. elég hasonlóan gondolkozunk ezekről a dolgokról. aki megörökli Henrik részét a leányvállalatban. de már fel tudott ülni az ágyában. hogy Martin megzsarolná magát. mindössze annyit tehet. Most egy másik kérdést szeretnék feltenni magának. – Hál' istennek – mondta Mikael. – Tudom... hogy Cecilia beszélte rá erre. hát persze. Hogy sikerült a norrlandi utazás? – Sikerült. Henrik is szereti magát. Van egy megtámadhatatlan szerződésünk. miszerint nélkülözhetetlen vagyok a szerkesztőségben. Ha Henrik meghalna. hogy nem rám tartozik. Martin venné át a helyét a lapjuk vezetőségében. A válságos időszakon túljutott. – Mikael beszámolt a Szent Iván-éjen Martin Vangerrel folytatott beszélgetéséről. hogy négy éven keresztül támogatjuk a Millenniumot. hogy Martin keresztbe tesz a Millenniumnak. felhívott Erika. És Martin most éppen a saját vállalata megmentésével van elfoglalva. ha Henrik. és elmondta. az öreg állapotában jelentős javulás állt be az eltelt héten. kedd – július 2. – Értem. én lennék az – és nem Martin –. hogy hangoztassa előttem azt a véleményét. De nem hinném. mint én. Én arra tippelek.http://www. – Csak tessék. – Mi lesz a Millennium sorsa. napi tizennégy órákat dolgozik. – Megkérdezhetem… tudom. törékeny. Ha Martin valami disznóságra készülne – bár nem hiszem –. meghal? – Semmi nem változik. hogy betartsák őket. mit lépne? – A szerződések arra vannak. és a lelkére beszélt. – Gondokkal küzdünk. mindjárt átment Dirch Frodéhoz. hogy visszatart néhány új hirdetőt. hogy Martin telefonált neki. Túl becsületes ahhoz. Azt se feledje. Még mindig gyönge volt. Később majd elmesélem. amit a Millennium részvényeinek a felvásárlásakor alapítottunk. szerda Miután Mikael megérkezett Hedestadba. de gondolja csak végig: az ilyen kicsinyes lépések is időigényesek. – …akik mellesleg a Millennium fennmaradásának a zálogai. amelyben arra köteleztük magunkat. – Nincs meg annak a veszélye. Mint megtudta. – És ha mégis kiéleződne a helyzet. Dirch Frode bólintott.

Erika nem volt bent a szerkesztőségben. amit nem akarok megszegni. s közben ráadásul tojáshéjon lépked. – Értem. amikor itt végeztem a dolgommal. amíg el nem végzem a Henriktől kapott feladatot. hogy Erika tegnap telefonált. – Nem szeretnék hazautazni Stockholmba s felvenni a munkát a Millenniumban. hogy engem minél előbb elpateroljanak innét.http://www. – Nagy lehet Martin Vangeren a nyomás… – Egy ökörnek is sok lenne a rá nehezedő teher. De higgye el. – Mondd meg Erikának. felhívta Erikát. nemsokára végleg kiteszik a szűrünket az orosz piacról. ha most siet. aktatáskával a kezében. arra biztatta őt. – Az a helyzet. hogy teljesen elment az eszed. kérlek. hogy akkor megyek Stockholmba. – Értem. hogyan ítélem meg a jelenlegi helyzetet. Megpuszilta Eva Hasselt. amikor kénytelenek vagyunk bezárni egy gyárat. tovább zuhan a konszernbe vetett bizalom.hunebook. Christer mélyet sóhajtott. – Értem. Azt hiszi. – Ha találunk egy időpontot a jövő héten. nem nagyon van időm a Millennium vezetőségében folytatott hobbitevékenységre. akkor átnézhetjük a gazdasági ügyeket. aki azt szeretné. hogy elkerüljük a félreértéseket. minden tőlem telhetőt megteszek azért. – Tudom.com – ebook magyarul – Köztünk marad? – Még szép. – Ez ellen nekem se lenne kifogásom – jegyezte meg Christer. És nekem eszemben sincs éppen most kihátrálni belőle. halasszuk egy kicsit későbbre ezt a beszélgetést. – Christer… valami furcsa játszma zajlik idefent. Mikael átment Martin Vanger házához. Én viszont szerződést kötöttem Henrik Vangerrel. – Halljuk. Bekopogtatott az ajtón. Meglesz. – Az elmúlt hetekben két nagy megrendelést vesztettünk el az elektronikai ágazaton belül. . Nem valami szép ajándék cserébe sok-sok éves munkájukért. Martin Vanger egyik lábáról a másikra állt. hogy minden alkalommal. Martin Vanger rászállt. ha abbahagynám a szimatolást. Annál előbb nem. és szívesen elmondom magának. és eltűnnék a faluból. Csak azért tájékoztatom erről. Martin javaslata tehát arról szól. – Jó napot! Itthon van Martin? Válasz helyett maga Martin Vanger jött elé. Ahogy Mikael hazaért a vendégházba. hogy a Millennium életben maradhasson. – Az irodába tartok. – Mikael. és hogy is mondjam csak. Úgy tűnt. és köszönt Mikaelnek. Ennek megfelelően tehát újév előtt ne számítson rám a vezetőségben. Beszélni akart velem? – Később is megtehetjük. bárcsak ne egyeztem volna bele Henrik javaslatába. hogy meg akarok szabadulni magától… – Itt Martin Vanger egy pillanatra szünetet tartott. Szóval adjam át a hírt. És mondanom sem kell. kedvesen üdvözölte. Mikael Christer Maimmal beszélt helyette. hogy vegyen rá a szerkesztőségi munkában való nagyobb felelősségvállalásra. Martin pedig egy itteni személy felkérésére teszi ezeket a lépéseket. – Ebben soha nem kételkedtem – felelte udvariasan Mikael. Tudja. amikor elindultam Norsjőből. Eva Hassel nyitott ajtót. s azt kívánom. Szeptemberben összesen ezerhatszáz dolgozónktól kell megválnunk Örebróban és Trollhättanban.

– Nem biztos. – Ha azért hívott. csalással vette rá Henriket. Olyan állításokat terjeszt magáról. hogy maga idióta? – Miért tenném? Soha nem hamisítottam meg semmilyen adatot. valószínűleg máshogy reagálnék. mi történt a lányával. hogy az egyik kulcsembere a Hedeby-szigeten lógassa a lábát. És szabadságon vagyok egy évig. és nem adatok meghamisításáért. – Na és? Az elbizonytalanodott Conny Torson ekkor hosszú másodpercekre elnémult. hogy rászálljon magára. Szeretem a lapjukat. hogy kinyomozzam. Isabella az. Ha az én lányomról volna szó. – De hát rágalmazásért ítélték el. tollban. általában senkit nem szeret.hunebook. és a víz mellett kocogott haza.com – ebook magyarul Azt azonban már most sem rejtem véka alá. – Tévedtem. – Szóval ezzel azt akarja mondani. hogy jót tesz vele az egészségének ebben a hőségben. szerintem együtt meg is erősítjük majd. úgy nincs mit mondanom. s aztán ha lehetséges. hogy megbízza ezzel a munkával. Volna egy kis ideje válaszolni néhány kérdésre? Kaptunk egy fülest. Jelenleg mindenki közül magát utálja a legjobban. – Itt töröm magamat. hogy véleményem szerint a Millennium nem engedheti meg magának azt a luxust. hihetetlenül gonosz. – Ha így van. Mikael először megivott egy üveg ásványvizet. majd megtudja. – Nem tudtam róla. Birgerben lelt legfőbb támaszára. és szándékosan izgatta fel annyira az öreget. – Min dolgozik? – Sajnálom. Mire hallgassak? Henrik óhajaira vagy arra. – Jó napot! Conny Torsson vagyok a Hedestads-Kurirentől. Nem Cecilia hajtotta ki Martinból. Valójában a hűség kérdése miatt kerültem konfliktushelyzetbe. akik hisznek a rossz nyelveknek. – Isabella…?! – Igen. – Most engedték ki a börtönből… – És? – Mi a véleménye az olyan újságírókról.http://www. amit a Millennium tőlem mint vezetőségi tagtól megkíván? Mikael tréningruhát vett fel. hogy a bírósági ítéletet tárgyaljuk meg. – De megjelentette az anyagot. eszerint maga jelenleg itt lakik a közelben. – És hisznek neki? – Mindig vannak emberek. – Rágalmazásért ítéltek el. Mikael kénytelen volt a segítségére sietni. és tett egy kört a szokásos terepen. hogy annak szívrohama lett. aki igyekszik rábírni a Vanger-klán mozgósítható tagjait. Délután kettőkor megszólalt Mikael mobiltelefonja. Hedebyben. máglyán is megégessék. hogy maga egy csaló. Elfutott az erődítményhez. – Örhhh – felelte Mikael. Mit csinál Hedestadban? – Írok. ő meg cserébe gyűlöl engem. . Ha megjelent. hát elég lassan működik az a fülesküldő masinéria. majd ott visszafordult. kicsinyes nő. aztán Gottfried házához. akik a cikkeikben hamis adatokat közölnek? – Az adathamisító újságírók idióták. hogy meghempergessék magát szurokban. A ház előtt Dirch Frode várta a kerti asztalnál. Itt lakom már vagy fél éve. de ehhez szükség van a maga hathatós közreműködésére. és letörölte arcáról a verítéket.

de nincs semmi mondanivalóm a témával kapcsolatban. ha mások hozzányúlnak a cuccaihoz. ha lehetséges. és leplezetlen ámulattal szemügyre vette Lisbeth motorkerékpárját. Kalmar (32018) 1957 – Rakel Lunde. – Nekem is volt egy tizenkilenc éves koromban – mondta Mikael. egy kissé lenyugodott.http://www. kopott farmerszoknyában. – Jól van. A legtöbb Macintosh-őrülttől azt szokta meg. Pár percig töprengett még. Landskrona (32027) . Lisbeth Salander vaskos papírköteget rakott a konyhaasztalra. azután a számítógépéhez ment. hol van a fürdőszoba. Miután azonban nem fedezett fel semmilyen álnok csapdára utaló jelet. – Igazán sajnálom. és ezzel lezárta a disputát. Mikael lenyűgözve sandított a hátán díszelgő tetoválásra. hogy a motorja láttán csak a szájukat húzzák.hunebook. Amíg a megbízója rendesen fizet. Leparkolt a motorral. Ám amikor meglátta Mikael gyermeteg kisfiús mosolyát. de éber figyelemmel kísérte Mikael minden mozdulatát. Aztán elé jött. Lisbeth lezuhanyozott. A dolgozószobában ágyazott meg. hol fogsz lakni! Mikael kölcsönkért egy kempingágyat az út túloldalán lakó Nilssonéktól. addig ha kell. más esetekben még mindig az adott rendőrkapitányságon tárolják őket. és Mikael kezébe nyomott egy listát. hajlandó ő elvergődni akár az Északi-sarkra is. – Tehát nem akar a bírósági tárgyalásról beszélgetni? – Úgy van. s miközben evett. tiszta ruhát vett fel. De mind az öt esetet sikerült beazonosítani. – Öt plusz három – mondta Lisbeth Salander. – Nézzük végig időrendi sorrendben – javasolta. Lisbeth Salander az előzetes útbaigazítást követve áthajtott Kawasakijával a hídon a Hedeby-szigetre. Nem akarok tetőtől talpig bőrbe burkolva flangálni. egyszerűen nem volt időm előkotorni minden anyagot. körülbelül ötszáz A4-es lapot. Lisbeth gyanakodva körbejárt a házban. kioldotta a csomagtartó szíjakat. Legalábbis szerintem. Amíg rendbe szeded magad. megmutatom. fekete trikóban és egy rövid. Pillanatok alatt szétválogatta őket külön kis kupacokra. – Öt a te Harriet-listádról és még három. aminek szerepelnie kellett volna azon a listán. ahogy a férfi megfogta a kormányt. hogy eljöttél! Gyere. én összeütök egy vacsorát. készítenék magával egy interjút. Mikael báránybordát sütött vörösboros szószban. – Mesélj! – Összesen tizenegy napot tudtam csak ezzel tölteni. Ráadásul nem volt olyan rossz végig nyomni a gázt egy ilyen hosszú úton. Nem szerette. – Ha esetleg szeretnél lezuhanyozni vagy egy kicsit felfrissíteni magadat. kiengesztelődött egy kicsit. Megérkezett az isten háta mögé. Jól gondolja – felelte Mikael. Mezítláb ült asztalhoz. Néhány esetben a rendőrségi dokumentumokat már áthelyezték az állami levéltárba. Hedestad (30112) 1954 – Mari Holmberg. és Lisbethhez fordult. Három egynapos kirándulást tettem különböző kapitányságokra. – Ezt nevezem! Motoros lány… Lisbeth Salander nem szólt egy szót sem. több nem fért az időmbe. az E4-es sztrádán. s odakint terített asztalt a lemenő nap fényében. A lány két hatalmas adagot falt be. Finom illatok szálldostak az asztal körül. Mikael Blomkvist ajtót nyitott. Azután megállt a legelső kis háznál az út bal oldalán. 1949 – Rebecka Jacobsson. – Jó lenne átöltöznöm.com – ebook magyarul – Szeretném személyesen felkeresni. – Köszönöm. megtapogatta a gázszabályzót. Mikael megmutatta neki. A küszöbről integetett neki.

akár asszony. amit egy parasztasszonynak tagadhatatlanul meg kell tennie mindennap. igen csekély lehet. és felfedi annak szemérmét. Uppsala (30112) – A sorozatban az első. a gyilkos az állatot sem kímélte? – A Biblia szerint. Az okozta halálát. Folytasd! – A következő eset Harriet listáján Sara. egy ruhaszárítóhoz kötözve a hátsó kertben. mindkettejüknek halállal kell lakolnia. És akár férfi. mivel szabad idejében jóslással is foglalkozott. Karlstad (32016) 1960 – Liv Gustavsson. Meztelenül találtak rá. Menjünk tovább. miközben Lisbeth elmesélte a karlstadi gyilkosság bizarr részleteit. Megtaláltad a bibliaidézetet? – Egyértelmű. – Ó. Karlstad külterületéről. egy harminchét éves ronnebyi lakost. tenyérből… Rakel Landskrona határában lakott egy magányosan álldogáló házban. Amikor Lisbeth rágyújtott. Ronneby (32109) 1966 – Lena Andersson. hogy ez a nő közösült volna egy tehénnel. – Ha jól értem tehát. – Aztán itt van Lovisa Sjöberg Ranmóból. 1964 januárjában gyilkolták meg. Rakel Lunde. Az RL monogram ráillik. A lakásában gyilkolták meg 1954 októberében. Számtalan zúzódást és törést találtak a testén. hogy valaki újra meg újra hozzávágott egy nehéz követ.http://www. amikor rátaláltak. Lisbeth odatolta elé. Stockholm (32016) 1962 – Lea Persson. elég. hogy porig égjen az egész ház. és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből. súlyosan bántalmazták. – Igaz. Valószínűleg kilenc nap telhetett el. – És hogyan kapcsoltad Harriet listájához? – Megkötözték. ha egy nő állattal közösül. Értem. Megfojtották. rész 18. vérök rajtok. halállal lakoljanak. – Harriet Vanger is idekapcsolta a nevet. Ami a körülményeket illeti: odakötözték az ágyhoz. Megtaláltam Sara Wittet. Különcnek tartották a környéken. Mikael sóvárgó szemekkel nézett a cigarettás dobozra. Mikael figyelmesen hallgatott. aztán felütötte a Bibliában Mózes harmadik könyvét a 20. A teljes név Magda Lovisa. Ő az. ezt már ismered részletesen. Az lehetett a szándéka. Uddevalla (31208) 1964 – Sara Witt. te jóisten! Ez iszonyú… – Lesz még rosszabb is. úgy tűnik. egy kalmari prostituált. hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttök. ha csak valamelyik baromhoz járul. Mari Holmberg. A gyilkos utólag fel is gyújtotta a lakást. Egy ideje halott volt már. szakaszánál. A következő. A száját szigetelőszalaggal leragasztották. de a tűz részben elaludt magától. a halálát viszont fulladás okozta. – És ha valaki havi bajos asszonnyal hál. Rebecka Jacobsson esete volt. Lisbeth bólintott. Mikael némaságba burkolózott. kártyából. brutálisan megerőszakolták. Ott ölték meg egy kora reggeli órán. de a Lovisát használta.hunebook. akit Harriet Magda néven jegyzett fel. kővel kövezzétek azokat agyon. A gyilkos lenyomta a torkán a véres egészségügyi betétjét.com – ebook magyarul 1960 – (Magda) Lovisa Sjöberg. amit találtam. – Ha szóról szóra értelmezzük az idézetet. – 1957 májusa. – Annak valószínűsége. a halál oka fulladás. negyvenöt éves takarítónő. . és a tűzoltóság is nagyon hamar kiért a helyszínre. Nem tudták pontosan megállapítani. és forrását feltakarja. melyik napon ölték meg.

milyen rettentő látvány fogadta másnap reggel a lány nővérét. Egy hullámos papagáj már ezerszer könnyebb eset. – Mondd el. hogy illik a listára. A legfiatalabb áldozat mind közül. – Ezt a gyilkosságot roppant nagy érdeklődéssel figyelte a média. Mindkét kezén és mellén súlyos égési sérüléseket szenvedett. – Melyik? Lisbeth elmesélte Mikaelnek az uddevallai Lea Perssonon esett különös galambos gyilkosságot. azután odaszállították. ha nem lenne itt egy árulkodó részlet. Egy osztálybuli után tűnt el. teknőcöket. Lovagolt. A bőrén nyomokban viaszcseppeket találtak. fehér egereket. nyulakat. – Liv Gustavssont 1960 augusztusában ölték meg. mint egy Harriet listájára való eset. – Ez azért nem úgy hangzik. Azt mondtad. de a kezei annyira elszenesedtek. Előző este túlórázott. A gyilkos végezetül feldugott egy hullámos papagájt a lány hüvelyébe. hogy az áldozati állat – gyakorta bika – testét fel kell darabolni tagjaira. mert olyan szörnyű kegyetlenséggel kínozták meg. a fejével és kövérjével . három nappal később bukkantak rá egy árokban az Uppsalai síkságon. – Na jó – szólalt meg végre Mikael.hunebook. majd ezek után kieresztette az üzletben tartott összes állatot. Sokáig nem szólt egyetlen szót sem. négy hónappal a karlstadi parasztasszony. Liv Gustavsson. Farstában lakott. Volt egy kisállatboltja. Huszonkét éves volt. – Vevő vagyok az elméletedre. madarakat.http://www. versenyzett is. Mikael bólintott. – Jézusmária – mondta halkan. – Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra. Macskákat. február. Még egy eset hátravan. nem lehet könnyű feladat halálra késelni egy tehenet. – 1966. Uppsala. egy tizenhét éves gimnazista. Megerőszakolták és megfojtották. ugye? – Legalábbis az eddig megtaláltak közül. egyedül volt az üzletben. de több rész is van. – Nem találtam passzoló bibliaidézetet. És mind a két esetben volt állatáldozat. Mikael elsápadt. A várostól elég messze. De a lány halálának pontos körülményeiről soha nem közöltek adatokat. A férje nem volt otthon. Képzelheted. bizonyos Lena Andersson. a könyveléssel dolgozott. A karlstadi tehénke nagy valószínűséggel túlélte. A gyilkos végezetül lefűrészelte a lány fejét. Tűzzel. és a teste mellé dobta. gondolom. Hát persze. Fogalmam sincs. de az egész testén voltak égésnyomok. azért tűzzel égettessék meg. Mikael intett a fejével Lisbethnek. Még a halakat is kiborogatta az akváriumból. s mindez nem elég. amit erről tudsz. Ő engedhette be a gyilkost az ajtón. és néhány helyen kinyilatkoztatják. akinek hivatása volt az állatgondozás. hogy folytassa. megszentségteleníti az ő atyját. a nővérével közösen vezették. elutazott a hétvégére. a végén Lisbethnek fogyott el a türelme. hogy azokat egészen biztosan nagyobb lángba tarthatták. Mikael aztán újra némaságba burkolózva ült egy darabig. Valahol máshol gyilkolhatták meg.com – ebook magyarul – És a kapocs? – Sara Witt egy lelkész lánya volt. találtam még három nőt. Magda Lovisa halála után. Aha. hogy valójában ott a helyük Harriet listáján. ami égőáldozatról és bűnért való áldozatról szól. Ehhez jön még a harmadik állatáldozat. vajon hány kerülhette el a figyelmemet. lelkészhez ment feleségül. Valószínűleg azért. hogy találtál még néhány esetet. akiket olyan furcsa körülmények között tettek el láb alól. Mindkét esetben olyan nőről volt szó. tehát a lány kínzója gyertyát is használhatott. nagy tehetségnek tartották. A boltban találtak rá. – Nem is. – Igen. Az első eset egy fiatal lány.

innen-onnan hallott gyilkossági áldozatok neveinek gyűjtögetésével… vagy tudta. – Nem. – Egyelőre semmi egyértelmű mintázat nem rajzolódik ki.hunebook. a bibliaidézetek és a hozzájuk kapcsolható. Mikael némán elkáromkodta magát. Itt egészen egyszerűen a Bibliában található törvények paródiájáról van szó – amolyan szabad asszociációkról. amikor a nő menstruál. talán 1949 előtt és 1966 után is létezett egy megátalkodott őrült. alig néhány szóban válaszolt a kérdéseire. És többnyire minden logikát nélkülöznek. Elképesztő! . felállt. egy szadista sorozatgyilkos. és a konyhában folytatták a beszélgetést.com – ebook magyarul együtt. egymástól távol eső helyeken követték el. hogy egyik rendőri nyomozás sem támaszkodott a Bibliára. – Na és mi következik ebből. és feltartotta a mutatóujját. Aztán lopva Lisbethre pillantott. a bibliaparódia. – Tudom. úgy beszélt. Ebben az esetben tehát a tettesnek öngyilkosságot kellett volna elkövetnie. leszedték a kerti asztalt. és hozott még egy kis kávét a tűzhelyről. Stockholmi lakása úgy festett. Amikor leszállt az est. nem? Lisbeth hátratolta a székét. Lisbeth feltartotta a második ujját is. Állatok. és újabb cigarettát kunyerált a lánytól. Súlyos nemi erőszak. Vegyük például azt az idézetet. Rágyújtott. A tűz használata eléggé emlékeztet az első gyilkosságra. a tetoválásaival és piercingjeivel finoman szólva nem illett bele a hedebyi vendégház alkotta környezetbe. s amikor kifújta a füstöt. – Ez tehát azt jelentené. hogy bárki összefüggésbe hozta volna ezeket a gyilkosságokat. szerinted? – kérdezte Mikael Lisbethtől. az 1960-ban történtekre gondolok. egyszer azt mondta abban a Körözzük című tévéműsorban. s ki tudja. fekete trikójában. hogy létezik valami összefüggés a gyilkosságok között. Tűz. aki Bibliával a hóna alatt legalább tizenhét éven keresztül egymás után tette el láb alól a nőket anélkül. hogy nem találtad meg a pontos bibliaidézetet. – Nincs különösebb jelentősége annak. mintha bombatámadás érte volna. Mikael bólintott. ha akkor fekszenek le egymással. Három ujj emelkedett a levegőbe. de a körülmények viszonylag nagy eltéréseket mutattak – egy karlstadi parasztasszony és egy huszonkét éves stockholmi lovas lány. bizonyos motívumok persze vissza-visszatérnek. Igazából nem is annyira hihetetlen – válaszolta Lisbeth. mely szerint mindkét partnert ki kell irtani. Lisbeth darabosan. A gyilkosságokat különböző módszerekkel követték el. amiket ezekhez a kiragadott sorokhoz kapcsoltak. mint ahogy rámutattál. szinte gyerekesen fejletlen testével. és előrajzottak a szúnyogok. Hihetetlen. de biztosan vannak néhányan. és elbeszélgetni a vacsora alatt. – Ezeket a gyilkosságokat igen nagy időeltéréssel. Mikael bólintott. Az a kriminológus professzor. De az biztos. hogy Svédországban a sorozatgyilkosok ritka madarak. Közülük kettő elég gyorsan követte egymást. Ez a lány vékony. Persson. mint egy ízig-vérig profi tényfeltáró kutató. Nem az idézetek a fontosak. névjegy vagy ahhoz hasonló jelzés nem maradt sehol. – Hogy ez a te Harrieted vagy elég érdekes kis hobbit választott magának.http://www. Amikor megpróbált vele barátságosan viselkedni. a hedestadi Rebeckáéra. akiket sosem sikerül leleplezni. És. Ami viszont a munkáját illette. – A huszadik században több tucat felderítetlen nőgyilkosság történt Svédországban. de Mikael Blomkvistnak el kellett ismernie. hogy 1949 és 1966 között. hogy Lisbeth Salander fejében nyoma sem volt a rendetlenségnek.

sem Lena nem szerepel a Bibliában. – De lehet. addig tárgyalták a furcsa kapcsolódási pontokat és bizarr részleteket. Szűz Mária… mindenki jelen van ebben a gyűjteményben. – Ez nem igaz – vágta rá Lisbeth. – Mégpedig. Mikael ismét bólintott. Lisbeth türelmesen várakozott. megkentek néhány szendvicset. – Még egy kapcsolat van a gyilkosságok áldozatai között – szólalt meg egyszer csak Mikael. A csónakkikötő melletti utat választották. aki odafönt lakik abban a házban. Megdörzsölte a szemét. Lisbeth Salanderen látszott. melyikben ki lakik. felmelegítették a kávét. míg Mikael bele nem szédült. Egyetlen találkozásunk alkalmával egyfolytában azt sziszegte. – Mindegyik bibliai név. és megosztoztak egy szál cigarettán. és csöndben elkáromkodta magát. amikor Cecilia Vanger házához értek. De igazából valami másra gondoltam a neveket illetően. kinyújtózott. – Ahogy mondod. – Az örömlány. Éjszaka tizenegy óráig rágódtak a gyilkosságsorozaton. – A Magdalénának – válaszolta. hogy létezik egy szál ebben a történetben. – És ez elvezet a következő kérdéshez – tette hozzá Lisbeth. És most légy okos. Elhagyták Martin Vanger puccos hajóját. Domokos – vajon minek a rövidítése Lena? Lisbeth Salander dühében résnyire összehúzta a szemét. A Vanger család bizonyos elmebeteg tagjai pedig tisztesen kivették a részüket a zsidógyűlöletből. ez a bibliai jelentése az Éva névnek. hogy az efféle testgyakorlatokat puszta időpazarlásnak tekinti. Mikaelnek gyorsabban járt az agya. Mikael a fejét ingatta. Egy kicsit nehezebben ment a fogalmazás. az első asszony. van-e kedve egy esti sétához. a kilencvenes éveiben jár. Mikael az ötszáz oldalas anyagra pillantott. az összeesküvés-elméletek gyártásából. Mikael rámutatott a házakra. – Mindegyik hagyományos zsidó női név. – De bizony! Liv azt jelenti. és az a szál a Vanger családhoz vezet. a nácizmusból. és vitt tovább Martin Vanger kiszögellése felé. amelyet Dragan Armanskij kedvenc kutatója szállított házhoz. Ott letelepedtek. és elmondta. – Micsoda? – A nevek. Vagyis: mi a franc köze lehetett Harrietnek mindehhez? Egy tizenhat éves. hogy egy pszichológus valószínűleg becsavarodna tőle. mint az övé. aztán megrázta a fejét.hunebook.com – ebook magyarul – Elég nehéz összefüggést találni egy elhagyott uddevallai gyártelep konténere mögött agyonütött prostituált és egy Ronnebyben megfojtott és felgyújtott lelkészfeleség között. aztán megkérdezte Lisbethet. amit Harriet adott a kezünkbe. meglehetősen védett környezetben nevelkedő kislánynak? – Egyetlen magyarázat lehetséges – mondta erre Lisbeth. Hacsak az embernek véletlenül nem áll rendelkezésére a kulcs. Harald Vanger. hogy a lánya egy kurva. . és kiértek a szigetcsücsökre. Annyira eszelős az egész. Mikael azt tanácsolta. Az 1960-as években volt élete delelőjén. – Sem Liv. Elég komoly problémái lehetnek a nőkkel… Amikor visszaértek a házba. Lisbeth kis ideig a gondolataiba merült. ám kis habozás után rábólintott a javaslatra. Lisbeth lopva a férfira nézett.http://www. élet. hogy már neked is eszedbe jutott. Ez nem tetszett neki. mely áthaladt a híd alatt. húzzon hosszúnadrágot a szúnyogok ellen.

Fél éve dolgozott már Harriet eltűnésén egyedül. Velem is ez történt. kutatósegédi megbízatásodat egy vagy két héttel. Lisbeth Salander hirtelen elmosolyodott. hanem egy hétköznapi rohadékról. Meghosszabbítjuk a… hmm. kifogástalanul elvégezted – mondta óvatosan. Nem tudom. hogy hajlandó lesz-e ugyanazt a tarifát fizetni. hogy beszámoljál az eredményekről. – Nem vagyok még készen. de egy tisztes havi fizetést biztosan ki tudunk belőle préselni. valójában akár ingyen is elvégezte volna a feladatot. De semmit nem tudott onnan kiolvasni.com – ebook magyarul – Fantasztikus munkát végeztél. Ez a történet bemászik az ember bőre alá.http://www. amivel megbíztalak. s most hirtelen itt termett valaki – egy tapasztalt kutató –. – Hát… mindenesetre a kutatómunkát. és eljöttél egészen idáig. – Holnap beszélek Dirch Frodéval. A megérzéseire hallgatva végül új elhatározásra jutott. – Nagyon elálmosodtam – mondta a lány hirtelen. Holnap beszélek Dirch Frodéval. és becsukta maga mögött az ajtót. – Azt hiszem. elintézzük a fizetésedet. Itt nem egy Bibliát szétolvasó őrültről van szó. – És most…? – kérdezte Lisbeth. hogy voltál ilyen kedves. – Nem erre gondoltam. tévedsz.hunebook. aki gyűlöli a nőket. Lisbeth szemébe nézett. aki tökéletesen átlátta a felfedezéseikből adódó további bonyodalmakat. – Nagyon köszönöm! És azt is köszönöm. Mikael hátradőlt a konyhai lócán. Két perc múlva még egyszer kidugta a fejét. Mikael Lisbethre nézett. s nem hagyja többé nyugton. majd bement a szobájába. . mégpedig rekordidő alatt! – mondta Lisbethnek. mint Armanskij. Egyáltalán nem vágyott semmiféle beosztásra. – Tudom.

néha ugyan elolvasom Susanne Híd presszójában. amire szüksége lehetett. aztán beállt a zuhany alá. a morállal és etikával kapcsolatban pedig meglehetősen liberális elveket vallott. Lisbeth fél pillantást vetett a vállalatigazgatóra. információfüggőségben szenvedett.. Lisbeth hátrafordult. A képet teleobjektívvel készítették a templomdombról. elég komor és eltökélt arcot vágott. Mikael átpillantott Lisbeth válla fölött. Mire visszaért a fürdőszobából.hunebook.com – ebook magyarul HUSZONEGYEDIK FEJEZET Július3. – Miről van szó? – Jár magának a Hedestads-Kuriren? – Nem. Felkelt és ajtót nyitott. aztán elment zuhanyozni. és a Harriet Vanger esetéről szóló összefoglalást olvasta. dehogy! Henrik egész jól van. valaki bekopogtatott az ajtón. csütörtök Lisbeth Salander Mikael előtt ébredt. Mire Mikael felkelt valamikor fél nyolc körül. reggel hat óra körül. . Martin Vanger gépiesen odaköszönt neki. ami feltöri a Wordben a titkosításra használt jelszavakat – felelte. Mikael lepedőt csavart a dereka köré. de annyira szétszórtnak tűnt. Alig ült le Mikael a reggelihez. bemutatta őt a „kutatósegédnek”. Mikaelnek szent meggyőződése volt.. Martin Vanger állt előtte. Henrik Vanger halálhírével érkezett. Feltette a kávét. és Mikaelre nézett. Sikerült lekapniuk az ajtaján kilépő Mikaelt. és hellyel kínálta. Mikael kávét töltött neki. Mikael egy másodpercig azt hitte. – Úgy tűnik. – Úgy látom. és a szemét dörzsölve kiment a konyhába. ITT REJTŐZKÖDIK A RÁGALMAZÁSÉRT ELÍTÉLT ÚJSÁGÍRÓ A szöveghez illusztrációként egy fényképet biggyesztettek. Lisbeth Salander súlyos betegségben. Martin Vanger Mikael elé rakta a Hedestads-Kuriren aznapi számát. hogy Lisbeth addigra már mindent. Lisbeth Salandernek. átmásolt a saját gépére. Benézhetek egy pillanatra? Mikael beengedte. csütörtök – július 10. A cikk a negyedik oldalon folytatódott. és visszatette a helyére a dolgozószobába. elmulaszthattam valamit.http://www. – Ezek szerint a mai számot nem olvasta még. – A tűzhelyen van még kávé – mondta neki Lisbeth. Közben elindította saját PowerBookját. Lisbeth már egy ideje az ő iBookja előtt ült. kurtán biccentett. – Ez egy jelszóval védett dokumentum – jegyezte meg. tényleg muszáj lesz egyszer eldiskurálnunk erről az enyém-tied témáról – mondta Mikael. – Összesen harminc másodpercbe telik letölteni a világhálóról azt a programot. Lisbeth már becsukta a gépét. hogy talán észre sem vette volna Lisbethet. aztán visszatért a monitorjához. Teljesen más ügyben jöttem. – Nem. A címlapon kéthasábos felvezetést olvashatott magáról.

ahol Henrik Vanger résztulajdonos. amikor beleolvastam. Birger és Gunnar hosszú évek óta jó barátok. Úgy néz ki. A Millenniumot nem túl hiteles. Fürkésző tekintettel nézett Martin Vangerre. Nagyon kevesen tudtak volna az ő helyében nemet mondani. miként írjanak meg egy cikket. mit éreztem. hogy Mikael Blomkvist annak idején megszégyenülten hagyta el a Millennium szerkesztőségét. hogy egy Vanger család tulajdonában levő újság főszerkesztője támadásba lendült egy másik lap ellen. De a Kuriren főszerkesztője Gunnar Karlman. – Ne rúgja ki! Amikor telefonon beszéltünk. Összeeszkábált egy gunyoros portrét Mikael Blomkvistről. Ingrid Vanger fia a Johan Vanger felőli ágon. hiszen ő mindenekelőtt önkormányzati képviselő és politikus. – Nem. amiért maga lealázta őt a kórház folyosóján. Karlman a konszernben is résztulajdonos. – És kinek van? – Körbetelefonáltam reggel. mintha Karlman főszerkesztő úr végeredményben magát és Henriket támadná. hogy Birger ilyen befolyásos figura a szerkesztőségben. s hogy nem olyan rég töltötte le börtönbüntetését. Félrenyeltem a kávémat. A felelősség mégis máshol van. mire gondol. hogy jelentessenek meg egy nyilvános bocsánatkérést a holnapi számban… . nem? – Hivatalosan nincsen semmi befolyása. szerintem egy kissé abszurdnak tűnik a helyzet. – Mikael… nem találok rá szavakat. amikor elolvastam ezt a cikket.http://www. Conny Torsson tisztességes munkát végzett. Egy ilyen ügyet nem hagyhatunk annyiban. hogy egy fiatal. – Megkérhetem. mint a politikai terroristákról készített portrékban szokás. Mikael gazdasági újságírásról szóló könyvét pedig tiszteletre méltó újságírókról szóló „vitatható állítások” gyűjteményeként mutatta be. A hangvétel aligha hagyhatott kétséget afelől bármelyik helyi lakosban. hogy Mikaelt egyértelműen gyanús fényben tüntették fel. elhiszi. A szöveg egyik állítását sem lehetett jogilag megtámadni. de oly ügyesen csűrték-csavarták őket. A kép és a szöveg pontosan úgy volt megszerkesztve. Undorító. Martin Vanger fontolóra vette Mikael minden szavát. rámutatott. hogy még mindig Torssonnak írható a legkevesebb a számlájára. „agitatív folyóiratként” jellemezte a cikk írója. minden következmény nélkül! – Ha kíváncsi a véleményemre. hallottam a hangján. – Tudom. hogy kifejezzem. tapasztalatlan kollégáról lehet szó. – Nyilván megrendelésre készült – felelte Mikael nyugodt hangon. – Nem tudtam. Sosem találkoztam vele. A cikk azzal zárult. – Torssonnak azonnal mennie kell. – Értem. amikor a főszerkesztőjük parancsba adja nekik. maga meg vezetőségi tag. ez a mostani eset viszont inkább Birger bosszújának tűnik. Conny Torssont nyárra vették fel gyakornoknak.com – ebook magyarul A riporter. – Mennyi idős? – Az igazat megvallva. A szöveg összefoglalta a Wennerström-ügy fontosabb állomásait. Az történt ugyanis. de aztán a fejét ingatta. hogy egy Igazi Sötét Szarházi Alak vette be magát közéjük. De ezt a feladatot közvetve Birgertől kapta. és mindig igyekezett hátba támadni. – Így már érthető. hogy Mikael nem volt hajlandó nyilatkozni a Hedestads-Kurirennek.hunebook. Ezért gondolom. ha lehetősége adódott. Azóta szálka a szemében. nem tudom. – Remélem. hogy semmi közöm nincs ehhez a förmedvényhez.

hogy miért vélekedik így. hogy ne csináljak semmit? – Nem éri meg. ha először végére járunk a Harrietrejtélynek. – Ne haragudjon. hogy megnyugtassam. de nem értek egyet magával. mert aláírtam. – Gondolom. amíg maga vissza nem tér a helyére. apám helyett apám. nehogy további akadályokat gördítsen az útjába. hogy kellemetlen magának. – Ezenkívül pedig – valójában nem most kéne ezzel előhozakodnom. Én hiszek a Millenniumban.com – ebook magyarul – Ne tegye! Abból csak egy elhúzódó háború lesz. Birgert pedig megszorongatom. De most várakozásaink ellenére új anyagot találtunk. ebben a minőségemben pedig végképp nem hagyhatom szó nélkül az ilyen undorító rágalmakat. Mikael. de a Harriet-ügy kapcsán egyszerűen az őrület határáig jutott már a konokságával. – Értem. – Jó. És ez a Harriet-ügy… – Igen? – Tudom. nagy áttörés előtt állunk. ahogy jónak látja. s még a végén magát is gazfickónak festik le. amiről már korábban eszmét cseréltünk. Mikael enyhe kétkedést látott a szemében. Nagyon nagy szükség lenne rá. – Válaszolni fogok a cikkre. hogy maga minél előbb a Millennium szerkesztőségét erősítse. Martin Vanger tenyerébe támasztotta állát. hogy mi történt. jó. hogy Henriknek hosszú évek óta ez a bolondériája. de tényleg megkedveltem az öreget. – Nekem az is nagyon fontos. azt követően meg visszatérhessen a Millenniumhoz. Magára vessen. hogy egyesített erőinkkel meg fogjuk nyerni ezt a harcot. . mit találtak? – A szerződésben foglaltak alapján senkivel nem oszthatom meg ezeket az információkat Henrik személyes beleegyezése nélkül. hogy minél előbb kielégítő eredményre jusson. Ennek a gusztustalan iszapbirkózásnak addig nem lesz vége. De hadd legyek most én az. – Rendben. Nekem is van jogom a véleménynyilvánításra. – Rendben. Úgy tűnik. aki nem értek egyet magával. nem szívesen meséli el. és őszintén szólva nemcsak azért nem. semmi közöm nincs ehhez a gyalázatos mocskolódáshoz.hunebook. Karlman nem fogja annyiban hagyni. – Köztünk szólva. s talán nemsokára megtaláljuk a választ arra. persze hogy nem! Számíthat a támogatásomra. Nem tudom. Bármikor felmerül valamilyen probléma. Abban pedig nem kímélem majd Karlmant. ami tovább mérgezi a helyzetet. de az ügy időszerűvé tesz egy-két dolgot. az lesz legjobb. Legyen akkor így. Azért mégiscsak Henrik helyettese vagyok a Millennium vezetőségében. És Ceciliával is megpróbálok beszélni. és meg vagyok róla győződve. tudom.http://www. szeretném tisztázni az ezzel kapcsolatos álláspontomat. – Pompás! Akkor magával legalább nem kell csatároznom! – Nem. és kifelé is egységes frontot tudjunk felmutatni. – Azt akarja mondani. hogy maga elhiggye. én is úgy éreztem. Tegyen úgy. de aztán meghozta a végső döntést. Nem szeghetem meg a Henrikkel kötött szerződést. És véleményem szerint ez a cikk bűzlik – ha egy mód van rá. – Amikor hozzáfogtam a munkához. aki tulajdonos létére illegitim módon korlátozni próbálja a szabad véleménynyilvánítást. világos-e. forduljon hozzám bátran. Azt hiszem. és én minden elképzelhető segítséget megadok magának. – Hiszek magának – felelte Mikael. a mentorom. hogy időpocsékolás az egész. imádom Henriket.

hogy mit gondolsz a dologról. hogy Lisbeth még egy hónapon keresztül segédmunkatársi megbízást kap. hogy nem nézted meg a képeket a számítógépemben? – Nem volt rá érkezésem. Hedestad belvárosában. – Nagy dobás volt. hogy ez a történet órákkal korábban elkezdődött. Mikael bement a konyhába. Hízelgő szavai furcsa melegséggel töltötték el Mikaelt. tehát 1966-ban huszonnégy éves volt. mindössze annyit szerettem volna kihozni Harriet esetéből. – Amit Harriet eltűnéséről írtál. A tömérdek anyagból előre kiválogatta a kifejezetten Harriet eltűnésével foglalkozó iratokat. hiszen Lisbeth kutatásai annyira szakszerűek voltak. bekapcsolta iBookját. s bólintott. Teljesen belemerült a nyomozati anyag olvasásába. hogy egy sorozatgyilkosra vadászunk? – Igen. és milyen következtetésekre jutottál. Megjegyzés nélkül tette le az újságot. Lisbeth Salander csöndben végighallgatta Mikael és Martin Vanger beszélgetését. Ezután Mikael és Martin Vanger kezet ráztak egymással. amiért felutaztál Norsjőbe? – Csak nem azt akarod mondani. Kivitt magával két csésze kávét. Ezenkívül elé rakta a hídon történt balesetről készült képeket és Henrik magánnyomozásának szerkesztett változatát. az ugye még azelőtt született. – Mi lett azzal a képpel. Mire visszaért a házhoz. hogy maguknak mást is ki kellene bogozniuk ott. átnyúlt a Hedestads-Kurirenért. Mikaelt meglepte ez a hanyagság. amit fontosnak tartottam. felmelegítette a kávét. De már egy hónapja figyelmen kívül hagyja a kérésemet. hogy szerepeljen egy neki szentelt fejezet a Henrik Vanger-életrajzban. Reggeli után Mikael a kutatómunkatársat ráállította a Harriet-üggyel kapcsolatos rendőrségi dokumentumokra. Gondolkozott. most ezeket a mappákat adta oda Lisbethnek átolvasásra. Egy oldalt tíz. Lejegyeztem mindent. mint aki dobálózni szokott az elismerésekkel. . Lisbeth Salander nem úgy hatott. – Itt az idő. – És most? – Azelőtt minden nyomozás a szigetre koncentrált. maximum tizenöt másodpercig olvasott. Mikael sóhajtott egyet. Amikor Martin elment. Miután ezzel megvoltak. Mikael felvonta a szemöldökét. a Henrik Vangernek felteendő kérdéseket és egyebeket. Inkább az érdekelt.com – ebook magyarul – Nagyon köszönöm! Muszáj lenne szóra bírnom. Gunnar Karlman 1942-ben született. Mikael némán ücsörgött a lócán. aztán gépiesen továbblapozott. hogy összeszedd a hiányzó részleteket! – zökkentette ki a pillanatnyi hangulatból a lány.http://www. Egyike azoknak a személyeknek. de abba nem szeretném beleártani magamat. Mikael átment Dirch Frodéhoz és megfogalmaztatta vele a munkaszerződést. A konyhaablakon keresztül elnézte Lisbethet. Mostanáig igazából a sötétben tapogatóztam. hogy rájöttél a képek titkára – szólalt meg. Lisbeth már kiköltözött a kertbe. és letelepedett Lisbeth mellé a kerti asztalhoz. nem értette egészen pontosan. és átfutotta a cikket. mintha a lány iszonytató tempóban futná át a mappákat. Úgy látszott. mielőtt rájöttünk. Most már biztos vagyok benne. akik Harriet eltűnése idején a szigeten tartózkodtak. Lisbeth töprengve nézett maga elé. és rákattintott a képeket tartalmazó mappára. amibe belefoglalták azt is. Martin Vanger hirtelen elmosolyodott. – Lehet.hunebook. elég rendszertelen az egész. Mint azt nyilván észrevetted.

Az elkövetkező héten Mikael és Lisbeth nagyjából minden ébren töltött percében a Harriet-rejtéllyel foglalkozott. Mikael közben egyre kevésbé bírt eligazodni Lisbeth Salanderen. hogy a lány milyen hihetetlen gyorsan és felületesen lapozza át a . hogy ilyen megdöbbentő hatással volt Harrietre. a fényképezőgép vacak. aki a többi szemlélődő mögött állt. amit sikerült előhoznom belőle. gondolhatod. Kölcsönkaptam tőle az összes Hedestadban készült kép negatívját. a távolság túl nagy.com – ebook magyarul – Elképesztő élmény volt. Mikael rázoomolt. – Férfi az illető. Körülbelül száznyolcvan centiméter magas. E teljes napot a szereplők időbeosztásának tisztázásával töltöttek. most az alak deréktól fölfelé jóformán betöltötte az egész képernyőt. Szeretném. Haja sötétszőke. de semmit nem árul el arról. Részben azért gondolom így. Fogalma sincs. – Dirch Frode talán nem a legjobb megfigyelő Hedestadban. és takarosan beragasztotta őket a fotóalbumokba. hogy beszkenneljem őket. mint megsaccolni az életkorát. Sötét színű sportdzsekit viselt. Ez a kép is ott volt közöttük. Enyhén életlen képet látott maga előtt. És íme. Mildred Berggren. de neki és Henrik Vangernek dolgozom.eps filé nevet viselte. Lisbeth életlen figurát látott a képen. Ebben az esetben viszont igen furcsa. amely a HARRIET/bd-19. – Nem. mely széles látószögben mutatta a gyereknapi menet bohócait. a vállán vörös sávval. A saját szemével látta. ellenőrizték. Mikael alig győzte őket megválaszolni. úgyhogy minden bizonytalan válasz elmélyült eszmecserékhez vezetett. az összes nyaraláson készült fényképét elrakosgatta az évek során.hunebook.http://www. mert megpróbáltam belőni a megfelelő szöget az arca állásából – az útkereszteződést igyekeztem a lehető legpontosabban lerajzolni –. Valahol a tinédzser és a középkor között lehet. Mikael ráklikkelt egy képre. nagyokat. aki Harrietre bámult. Olcsó színes filmet használtak. – Ez a legeslegjobb. – Lehetséges. Arca simára borotvált. csakúgy. – Lehet. ki lehet a képen szereplő személy. – A képekkel el lehet egy kicsit babrálni… – Elbabráltam. erősen megsárgult már. valószínűleg farmert. Sőt. hogy csak egy nézelődő férfiről van szó. szinte már bent a keresztutcában. ez az egyetlen ember. kis képeket. Az a nő. – Mutattad már valakinek? Az emberek időnként a testtartásukról is felismerik a másikat… – Dirch Frodénak mutattam meg egyedül. – Szerintem ezt a személyt láthatta meg Harriet. ki mit csinált a hídon történt baleset óráiban. Megtaláltam a képet. A háttérben egy férfidivatáru-üzlet sarka látszott. A kép rögtön sokkal kivehetetlenebbé vált. Lisbeth nyomban megértette. és egymás után sorjáztak kérdései. átlagos testalkatú. és sötét nadrágot. aki mintha egyenesen belenézne a kamerába. mielőtt elkezdem körbemutogatni mindenkinek. még a Millenniumba is küldtem egy másolatot Christer Maimnak. ha Henrik látná a képet. Norsjői látogatásom egyszerre mondható sikeresnek és totális kudarcnak. Harminchét év elteltével a kép elég fakó. Arcvonásait viszont egyszerűen képtelenség kivenni. félhosszú. ezt látta Harriet. tehát ő lehetett az. Csak egy igazság létezett. Vagy tíz ember állhatott ott a járdán. a bohócok és az őket követő teherautó orra között. mindent. másrészt amennyire látni lehet. miért volt Mikael olyan csalódott. de Mildred megőrizte a negatívokat egy cipősdobozban. aki ördögi ügyességgel bánik a képszerkesztő programokkal – Mikael rákattintott egy másik képre. Nincs mit tenni. Lisbeth folytatta a nyomozati anyag olvasását. amire választ kerestem.

amikor hazaköltözött. olyan kesztyűkkel. Susanne viselkedése egyik napról a másikra tüntetően hűvössé vált. Mikael még mindig nem tudta a legalapvetőbb információkat sem Lisbethről. hogy hozzá beszélnek. ami Mikaelt Susanne szemében megkergült. – Aha.http://www. mi az eredeti képzettsége. és harmincéves lehetett. Miért nem lep meg annyira ez a válasz?. Év elején találkoztam néhányszor a jelenlegi lelkésszel. hogy a zsaru.hunebook. És Harriet találkozgatott vele. undorító hájat növesztek a derekam köré. és leültek a teraszon. közel a helyi potentátokhoz. de valami idősgondozó otthonban helyezték el Hedestadban. tartottak egy kis szünetet. – Melyik súlycsoportban bokszolsz? – Egyikben sem. fürödtek egyet a hűs vízben. vagy úgy tett. kérdezte magától Mikael. – Bokszolsz? – Igen. Az ilyen futkorászás árkon-bokron át láthatóan nem tartozott Lisbeth kellemes nyári időtöltésről alkotott elképzelései közé. hogy úgy mondjam. amikor a kertben már nagy volt a hőség. – Muszáj mozognom. – Mit tudsz Otto Falkról. – Hova valósi? – Ide Hedestadba. – Miért kérdezed? – Csak megállapítottam. ám utólag kiderült számára. Mikael elment zuhanyozni. Egy kérdést mindenképpen fel akart még tenni. mint egy kagyló. – Te sosem sportolsz? – Néha bokszolok. Uppsalában tanult. hogy Lisbeth végre mesélt valamit magáról. mint aki meg sem hallja. mert ha nem teszem. hogy vajon Lisbeth nem csak a bolondját járatja-e vele. Néhány alkalommal lesétáltak a csatornához. hogy a lelkész idekint lakott a szigeten. Kellemetlen érzés volt. Két szemöldöke között megjelent egy függőleges kis ránc. Alzheimer-kórban szenved. s közben megpróbálta maga elé képzelni Lisbethet a ringben. hogy Lisbeth a szövegek legeldugottabb helyein is rátalált a homályos. kéjvágyó középkorú pasassá alacsonyította. Délutánonként. Egy délután Lisbeth lerakta maga elé az egyik mappát. hogy miért kezdett el dolgozni Armanskijnak. – A hatvanas években a lelkészeknek más volt még a státuszuk. hogy nyilván Lisbeth kinézete zavarta. Amint megpróbálta a magánéletéről kérdezni. – Elmúltam negyvenéves – mondta neki Mikael. ám közben azt is megállapította. valamint az. . hogy a lány a tetejébe még nála is lakott. amikor Mikael levegő után kapkodva befutott egy-egy kör után. ellen mondásos adatokra. elég puhán bánt a lelkésszel a kihallgatás során. Nem volt benne egészen biztos. Lisbeth bezárkózott. Mikael minden este elment kocogni. hogy Falk életben van még. mik a szülei. tudod. – Nőtlen volt. a lelkészről? – Elég keveset. máskor felgyalogoltak Susanne Híd presszójához. mint ma. Az csak természetes volt. és Mikaelre nézett.com – ebook magyarul mappákat. Néha öklözöm egy kicsit a fiúkkal egy bokszklubban a Söderen. Lisbeth nem tett megjegyzéseket. ez a Morell. Mikael rájött. aki elmesélte. és csak félszavakban válaszolt.

Semmit sem találtam a nyomozási anyagokban a tűz okáról. hogy a sírás nem vezet semmire. és az illető úgymond elkezdett odafigyelni rá. Egy csomó képen látható. – Ó. – Egyetértek. hogy egy ideig elrejtsenek egy hullát. Az olvasott szövegek egyike. megpiszkálhatnám én azt az alibit. ezért aztán a magányos életre rendezkedett be. A megkínzott állatok és a tűz is többször előkerül Harriet összegyűjtött gyilkosságai között. De nem hülyeség megjegyezni. hogy nem szociális lény. és azt is érdekes volna megtudni. korrigálták Lisbeth választásait. kidobóemberekkel szemben. ifjúságvédelmi felelősökkel. amikor Harriet eltűnt. – Először is egy lelkészről van szó. alkalmatlan emberi kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Igazából viszont arra akarok kilyukadni. pszichiáterekkel. Egy héten keresztül. . ahogy neki megfelel. Egy egész regimentet alkottak azok az emberek. De a dokumentumokban semmi nem utal arra. és egy jelentős részüket fogták el gyújtogatásért. sőt beszélt is Harriettel. Lisbeth Salander bólintott. tanárokkal.com – ebook magyarul – Kíváncsi vagyok. Egyébként valami teljesen más dolog jutott az eszembe. – Pedig volt – mondta Lisbeth. Ez a történet ugyebár egy nőket legyilkoló szadistáról szól. – Állatáldozat. Ezenkívül azt sem ártana kideríteni. és engedik. vajon voltak-e más rejtélyes tűzesetek a 1960-as években. Másodszor. ő volt az utolsó személy. hogy úgy tegye a dolgát. Korán megtanulta. s aztán több órán át ott maradt. ha békén hagyják. hogy előfordultak-e abban az időben állatkínzások. forrt az indulattól. Tökéletesen elégedett is lett volna ezzel. és olvastam egy keveset a szadistákról más összefüggésben. ha nagyon szeretném. hogy saját maga oldotta meg a problémáit a rendelkezésére álló módszerekkel. mennyire alaposan vizsgálta át a rendőrség a lelkészlak kertjét. pontosan abban az időszakban. Ebből az következett. aki megpróbálták irányítani az életét. rendőrökkel. aki látta. Azt is megtanulta. hogy a lelkészlak a hetvenes évek végén leégett. az FBI útmutatószerűsége azt állította. hogy bármi köze lett volna a gyilkosságokhoz vagy Harriet eltűnéséhez. akik (a Kvarnen őreinek kivételével. s ha megtehették. ezek mostanra ismerték már) nem akarták őt beengedni a kocsmákba. – Igazad van. sokan közülük már gyerekkorukban is kínoztak állatokat. hogy az elfogott sorozatgyilkosok közül megdöbbentően sokan származnak problémás családokból. Azonban sajnos ekkora megértésre és bölcsességre nem számíthatott a környezetétől. és kajánul Mikaelre vigyorgott. csaknem minden ébren töltött percben együtt voltak. Amikor Lisbeth lefeküdt a hetedik Hedebyben töltött éjszakán. A képeken látszik. Mikael gondolkozott egy darabig.hunebook.http://www. – De hát azonnal a baleset helyszínére sietett. Bőven akadt ott hely. Állandóan meg kellett védenie magát a különféle intézményekkel szemben. Nils Bjurman ügyvédnek erről volt már némi fogalma. normális esetben egy másik ember társasága hét perc elteltével megfájdította Lisbeth fejét. Régóta tisztában volt vele. és ha valaki. hogy ha bárkinek felkeltette az érdeklődését az élete. – Hát… ez még nagyon kevés… – mondta végül. milyen nagy volt az a faház. a gyámhatósággal. – És? – Nekem… szóval volt egy kis időm tavasszal. pedig már huszonöt éves is elmúlt. égő áldozat – erre gondolsz? – Igen. az adóhatósággal. annak sosem lett jó vége. Mikael Blomkvistre volt dühös. állatcsonkítások ezen a vidéken. akkor egy lelkész igencsak közeli kapcsolatban áll a Bibliával.

Lisbeth feküdt az ágyában és hallgatózott. – Valószínűleg én vagyok a legjobb az országban. Lisbeth nem tudta. hogy Mikael iBookjának tartalmát átmentette a saját gépére. s ezáltal megfosztják őt az egyetlen tevékenységtől. leszállt a témáról. és békén hagyta. Az viszont. hogy ez az ember megbízik benne. hogy Mikael őrült dühbe gurult volna. és hol lakik. Érdekes fickó… Lisbethnek már-már az a benyomása támadt. Két vagy három ember lehet még körülbelül az én szintemen. hogy Mikael tudott a hackeléseiről és a területen kamatoztatott tehetségéről. Ez is csak azt bizonyította. ahogy bemegy a . és köszönés nélkül lefeküdt aludni. akivel ilyesmit megbeszélhetett volna. Hallotta. de már őt is rég felülmúlta. ha a férfi esetleg nem tartana a továbbiakban igényt a segítségére. mit válaszoljon. A férfi következő kérdése azonban rögtön elvette az örömét. Nem is létezett olyan kívülálló személy. Nem kellett tanulnom. Zuhanyozás után pedig arról kezdtek el beszélgetni. Amikor Lisbeth eleresztette a füle mellett a kérdéseit. amiben igazán jó volt. hogy Mikael oda se bagózott morcos távozására. Ehelyett mindössze egy megadó. Lisbeth saját meglepetésére azonnal válaszolt a kérdésre. Még soha nem történt meg azelőtt. és elmosogat. amiért fizetnek neki. amilyet még a tizenkét éves kezdők sem engedhetnek meg maguknak a szakmában. Csakhogy Mikael reakciói teljesen eltértek a többiekétől. mint Lisbeth. ahogy leszedi az asztalt. Nem tudott róla senki Plague és még néhány professzionális hacker kivételével. nem volt annyira megnyugtató. ironikus motyogás érkezett a zuhanyozni induló Mikaeltől. amiért akár két év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Lisbeth Salander tudta. Lisbeth dühkitörésre számított. Egy esetleges börtönbüntetés nagy valószínűséggel magával vonta volna. Ekkor kérdezte meg tőle Mikael. a férfi csak vállat vont. hogy szeretett a magánéletében kotorászni. Szóval egyedül Kalle Blomkvist jött rá a titkára. még megláthatta az iBook-jában tárolt dokumentumait olvasó lányt. Soha eszébe sem jutott elárulni Dragan Armanskijnak vagy bárki másnak. Figyelte Mikael mozgását. hogy miket talált Lisbeth a gépen. hogyan tanult bele a hackelésbe. hogy Lisbeth elkövetett egy óriási hibát. Mikael ugyanis aziránt érdeklődött. hogyan csináljam. hogy jó hackernek számít-e.com – ebook magyarul Mikael Blomkvistnek is megvolt az a többieknél tapasztalt idegesítő tulajdonsága.hunebook. Ezért aztán fogta magát. és olyan kérdéseket feltenni. hogy mind a hobbiszinten. Mégis furcsa volt kimondania ezeket a szavakat. nem tudták. s hogy megérdemelt volna egy sorozat botütést. amire nem szívesen válaszolt. Nem volt miért kételkednie az igazában. szinte élvezi. Elképesztő… A vendégházban töltött első reggelen a legfontosabb intézkedése volt. és ezek közül is a legtöbben Wasp néven ismerték csak. hogy ő is lefekvéshez készülődik. de később aztán hallotta. Így történhetett. hogy elkobozzák tőle a számítógépeit. Lefekvés előtt megettek még egy szendvicset. Egy pillanatra úgy érezte. mind a munkája során folytatott hackelései bőségesen kimerítették az idegen személy tulajdonát alkotó számítógépbe való illetéktelen behatolás bűnét. Plague valaha jobb volt nála. hogy honnan származnak az információk. Ezt követően azonban szándékosan provokálta Mikaelt. mindig tudtam. hogy az agyát lassan felzabálták a férgek. Ami még jobban felidegesítette. hogy Mikaelnek imponál a képességeivel. Ez érzékenyen érintette.http://www. így nem kellett amiatt aggódnia. És ez úgy sikerülhetett neki. kicsoda valójában. hogy nem lesz hozzáférése az anyaghoz. hogy amikor Mikael felébredt. inkább a munkatársává tette őt. De ahelyett. Tovább fennmaradt.

Munkatársak vagyunk. az orrára koppintott. Néhány perc múlva hallotta az ágy nyikorgását a fal túloldalán. – Valami baj van? – kérdezte Mikael. és nyugtalanul kinézett a sötétbe. Néhány másodperccel később vállon ragadta Lisbethet és eltolta magától. odament az ablakhoz. behunyta a szemét. – Mit akarsz? Lisbeth odament Mikaelhez. de úgy tűnt. Mikael kikérte Lisbeth véleményét. aztán elhatározta magát. röviden. Még hét óra sem volt. – Lisbeth… nem hinném. és elismerően dicsérte. sőt még talán meg is bízott benne.com – ebook magyarul fürdőszobába. A legnehezebb dolgot az jelentette számára. Lisbeth elég felindultnak látta Mikaelt. Húsz percig állt az ablak előtt. amint a lány megtölti a kávéfőző tartályát vízzel. Bár annak más volt az oka. majd a hálószobába. Máskülönben soha nem bízott meg senkiben. Mikael egy Sara Paretsky-regényt olvasott. Lisbeth újból fölé hajolt. Lisbeth megrázta a fejét. Ennél nyilvánvalóbban nem fejezhette volna ki. gondolkodik valamin. – Amikor a rólad szóló anyagot készítettem. Mi a baj? Nem vagyok neked elég vonzó? Mikael a fejét rázta. Ettől eltekintve ő is nő volt. ha most kirúgnál innen. hogy a lány arcába nézhessen. Aztán a férfi fölé hajolt. akit ugyanolyan vágyak és késztetések fűtöttek. Tudta. Lisbeth hirtelen kikelt az ágyból. ez a férfi emberszámba veszi őt. Hogy a melle szánalmas. megállapíthattam. Egy hete lakott már Mikaelnél. amikor először mutatta meg magát meztelenül egy másik ember előtt. – De hát alig ismerjük egymást. Lisbeth Salander állt az ajtóban némán.http://www. Nem sok jóval kecsegtetett a látvány – legalább is ezt tartotta magáról. – Szeretkezni akarok veled. hogy mit szeretne. majd letette az éjjeliszekrényre. nem bírsz ellenállni a nőknek. amikor Mikael lefeküdt. s a férfi meg sem próbált flörtölni vele. együtt kell dolgoznunk. hogy ez azért nem nagyon szokott téged visszatartani. És semmi bajom nincs azzal. Miután Mikael nem tiltakozott. maga volt a jó szándék megtestesülése. mint bárki mást. hogy sovány teste visszataszítóan fest. a teste köré tekert takaróban. Mivel azonban nem szólt egy szót sem. Úgy tűnt. és firtató szemekkel nézett Mikaelre. és szájon csókolta. – Nincs nálam óvszer – szólalt meg végül Mikael. ha Lisbeth tévedett. majdnem mintha csak köhögött volna. és beleharapott az egyik mellbimbójába. Ördög tudja. Lisbeth hirtelen felnevetett. hogy annyira jó ötlet. s közben megpróbált valami okosat kigondolni válaszul. és lovagló ülésben ráült. amikor meghallotta a kilincs kattanását. Épp ellenkezőleg. amikor Lisbeth igazította helyre az ő balfogásait. Hallotta. hogy jól érzi magát Mikael Blomkvist társaságában. amikor Mikael kinyitotta a szemét. Lisbeth lehúzta róla a takarót. Sebesen bebújt mellé az ágyba. . az viszont elég gáz lenne.hunebook. – Ne törődj vele! Lisbeth már felkelt. és becsukja maga mögött az ajtót. Mikael Blomkvist alig bírt magához térni meglepetésében. kivette a kezéből a könyvet. Összesen két órát aludt. az egyetlen Holger Palmgren kivételével. most fekve maradt. Palmgren eredendően jó lélek volt. Együtt dolgoztak. Rájött. hogy együtt kell ezek után is dolgoznunk. Csípője szót sem érdemelt. Egyik kezét a férfi takaróval fedett hasára tette.

Hallotta. Aztán megint hallotta. ahogy Lisbeth cipőt húz. Újra behunyta a szemét. És igen. ha kijössz és megnézed – mondta különös hangon.http://www. s néhány másodperccel később Lisbeth ismét ott állt előtte. a törzset megnyúzták.hunebook. Mikael azonnal kipattant az ágyból. Hétkor nyitnak. kibelezték. Egyetlenegyszer sem érezte. Aztán oly sebesen fordult sarkon. hogy Mikaelnek válaszolni sem volt ideje. – Legjobb lesz. . és kéretlen ajándékot hagyott ajtajuk előtt. A macskafejet rátették Lisbeth motorkerékpárjának nyergére. – Szia – mondta Mikael. Most nem mosolygott. Az éjszaka folyamán valaki náluk járt. – Jó reggelt – szólt be Lisbeth Salander az ajtón. Felmegyek a benzinkúthoz. hogy nyílik a bejárati ajtó. A macska fejét és lábait levágták. halványan még mosolygott is hozzá. a zsigereket odahajították a tűzön megégetett törzs mellé. és kilép az ajtón. fogja a táskáját. – Elfogyott a tej.com – ebook magyarul Nem tudott eligazodni Lisbeth Salanderen. A bejárat lépcsőjén egy feldarabolt macska félig elszenesedett testrészei hevertek szanaszét. a bukósisakját. és felvette a farmerét. hogy a lány szemernyit is érdeklődne iránta. Mikael rögtön felismerte a vörösesbarna bundát.

A zsákot berakta az autója csomagtartójába. Harald Vanger… tudja az ég. de nem volt benne biztos. Szeretne még mindig felzaklatottnak látni. aki képes volt halálra kínozni egy ártatlan macskát. és lefényképezte a szörnyű látványt. Nem látta meg őket. csütörtök Néma csöndben reggeliztek a kertben. – Jól – felelte Lisbeth. legalábbis úgy tett. hogy nőket gyilkolászott az ötvenes években. de a nő még mindig nem reagált Mikael telefonhívásaira. csakis Harald Vanger és Isabella Vanger jön szóba. Ezzel Mikael is egyetértett. Olyan cselekvésképtelennek tűnik… alig bír járni. Apa és lánya alig találkoztak egymással. de nem igazán tudta. Azt viszont elég nehéz elképzelni egy ötven évvel ezelőtt aktív gyilkosról.. Mikael bólintott. – Ha mégis így lenne. gondolta magában. – Hacsak nem ketten voltak: egyikük idős. Harald és Cecilia. hogy Cecilia lelkére beszél. Mikael meghallotta egy közelükben elhaladó autó hangját. De gondolatát nagy kérdőjel zárta. és eltakarította a macska maradványait.hunebook. nem feltételezem róla. – Hogy érzed magad? – szólalt meg végül Mikael. A kávét tej nélkül itták. hát esküszöm. csak azért. Fél kilenckor Isabella Vanger sétált el a ház előtt. Aha. valakit sikerült eléggé felidegesítenünk ahhoz. hogy idelopózik. – Isabella hihetetlenül gonosz nőszemély. . – Szerinted figyelmeztetés volt? – Van rá jobb magyarázatod? Sőt. és használni is fogom. – Ha megtalálom azt az aljas disznót. de semelyikük sem lakik a környéken. Mikael felsóhajtott. Van ugyan néhány idős rokon Johan Vanger ágán is. Cecilia Vanger kocsija tűnt el éppen a híd irányában. hogy itt hagyjon nekünk egy figyelmeztetést. hogy megtehesse ezt a förtelmet. Lisbeth előszedett egy kicsi Canon kamerát. lesz nálam egy baseballütő. de nem hinném. igen… Ez az 1954-es és az 1960-as esetek stílusában végrehajtott állatáldozat volt. Martin Vanger megígérte. Mikael szemeteszsákot hozott. hogy mit tegyen a döggel. és kitelik tőle. a puszta figyelmeztető szándékon túl is jelent valamit. s Lisbeth felé fordult.http://www.com – ebook magyarul HUSZONKETTEDIK FEJEZET Július 10. hogy ne riadjon vissza egy őrült tettől. a másik fiatal. értem. és meglepetten nézett vissza Mikaelre. hogy éjszaka kisurran és levadászik egy macskát. Fölnézett. útban a híd felé. Normális esetben természetesen feljelentette volna az ismeretlen tettest a rendőrségen állatkínzásért és halálos fenyegetésért. és lerakja egy megkínzott állat maradványait a küszöbödre. – Bármi is az igazság ezzel a történettel kapcsolatban. hogy elpusztítson egy macskát. De van valami más is… – Igen. hogy elő tudott volna állni elfogadható indítékokkal.

hogy ilyen módszerekkel nyiffantson ki egy macskát. s tudomásom szerint ittléte alatt egyszer sem jött el a szigetre. Egy héttel ezelőtt repült haza Londonba. Beszélek Henrikkel. hogy újból szívrohamot kapjon. Az első kellemetlenség akkor ért. Ezekről a felfedezéseimről magának és Henriknek beszéltem csak. – Nem tudja esetleg. hogy ez a történet így elfajulhat. Martin is tudott a dologról.http://www. akár a nővére. Ne tegye! Nem akarom megkockáztatni. hogy bejuthassak a Hedestads-Kuriren képarchívumába. – Mit dolgod ott? – Elhozok egy-két cuccot. Henrik szívinfarktusának hírére együtt repültek haza. és felfedeztem a Järnvägsgatanon készült képeket. és felemelkedett a székéről. Előzőleg telefonált. Dirch Frode arca elsápadt. akkor nem sok választhatja el attól.hunebook. A fenti személyeken kívül még kik értesülhettek a fejleményekről? – Igen. amikor Henrik kijött az intenzív osztályról. aztán a kórházhoz hajtott. hogy rájöttem a Harriet-féle kódok és a bibliai idézetek kapcsolatára. Mikael. beindította a motort. aki tud róla. – Anita? A londoni testvér? – Cecilia húga. le kell állítanunk a kutatást. csak jó volna tudni. – Tudja. Gyalog sincs messze a kórháztól. hogy most hol tartózkodik? – Nem. de a házában állandóan sötét van. Még Alexander is tudott róla. s hogy tettünk néhány jelentős előrelépést – mondta Lisbeth. – Mi a következő lépés? – Van pár kérdésem. – Stockholmba megyek. – Birgernél. úgyhogy bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Hedestadba menet Mikael a benzinkútnál bedobta a dögöt egy kukába. amikor Stockholmban jártam. Ha tényleg veszélyben forog az ön és Salander kisasszony élete. – Pedig azt maga is tudta. A városban megvette a tűzoltó készülékeket. mintha le lenne zárva az egész. hát azt nem tudom pontosan. De Birger és Cecilia tudták. hogy Martin kikkel beszélhetett a dologról. Vagy csak egyszerűen ránk gyújtsa a házat. hiszen ő szervezte meg. és találkozót kért Dirch Frodétól a kórház kávézójában. – Üzenem neki. a bátyjánál. Jó volna. hogy nyomozunk. nincs mese. miközben alszunk. – Őt gyanúsítja? – Nem. ha még ma bemennél Hedestadba. És Anita Vanger is értesült róla. és vennél két tűzoltó készüléket és két tűzriasztót. . hogy egy gyilkost keresünk… – De ki lenne képes… ez egyszerűen őrület. Sőt. – Köszönöm – felelte Mikael. Mikael beszámolt a reggeli eseményekről. hol lakik. Valaki átkutatta a dolgozószobámat. A tűzoltó készülékek közül az egyik legyen halontartalmú oltóanyaggal töltött. Lisbeth minden további búcsúzkodás nélkül felvette a sisakját. Megtárgyalták egymással a maga képvadászatát. Ha valaki van annyira őrült. – És hol lakik most Cecilia? Láttam őt reggel áthajtani a hídon. Pár perc múlva motorosfelszerelésben lépett ki az ajtón. de Anita szállodában lakott. hogy Henriknél nincsen. Ez pont azután történt. hogy folytatom a szálak felgombolyítását. De az biztos. Estére visszaérek. Gunnar és Helena Nilsson is. nem számítottam rá. Nem akart találkozni az apjával. majd felállt és bement a házba. és elgurult a híd felé. Éppen látogatóban voltak Henrik kórházi ágyánál. Mindent berakott a csomagtartóba. – Ne. hogy legközelebb velünk tegyen valami hasonlót. – Egyfolytában magáról és a munkájáról érdeklődik.com – ebook magyarul – Nyilván olyasvalaki lehetett.

Elbűvölő kislányként írta le Harrietet. Birger Vanger fehér foltnak számított a családi albumban. Egy ideig az autóban ült. hogy Harrietnek közel harminchét éve színét se látták. de ez a macskaincidens egyértelműen azt jelezte. Birger Uppsalában nevelkedett szűkebb családja körében.hunebook. hogy értesült a lelkész Alzheimerbetegségéről. de Cecilia nem vette föl.com – ebook magyarul A Vanger család elérhető távolságban élő tagjai mind ott köröztek Henrik kórháza körül. s megkérdezte. A Vangerbirodalom megmentése nem kis fáradságba került. Most túl volt a hetvenkettediken. és Henrik egészségi állapotának hirtelen leromlása éppenséggel nem sokat segített a helyzeten. amelyekre nem tudja a választ. Mikael egy órán keresztül próbált beszélgetni vele. Egy főnővér felvilágosította. hogy az idős embert időnként nagyon veszélyes szorongásrohamok kerítik hatalmába. később Hedestadba költözött. Mikael hamar rájött. Dirch Frodéval volt villámtalálkozóm. hogy Falk lelkésszel szeretne beszélni. A liftek felé tartott. Mikael a Fecske gondozóotthonban kereste fel az idős férfit. nem ismerte fel a rokonokat. hogy Falk lelkész úrnál három évvel azelőtt diagnosztizálták az Alzheimer-kórt. Elmondta azt is. Mikael még nem találta a fogást a történeten. de pár év elteltével kiugrott. Remélem. Birger Vanger haladt át az előcsarnokon. Az öreg lelkipásztor egy padon ült a kórház parkjában néhány más páciens és egy ápoló társaságában. majdnem ugyanazon a helyen. Mikael csöngetésére senki nem nyitott ajtót. és gondolatai unos-untalan belevesztek a sűrű ködbe. 1939-ben született. Házából kilátás nyílt a tengerre és a turistahajók kikötőjére. köszönöm. akkor kezdett el politikával foglalkozni. Birger Vanger fehér téglás sorházban lakott az út túloldalán. Napról napra egyre érdekesebb dolgokra bukkanok. A lány neve hallatán felragyogott az arca. Azután ő is kilépett a csarnokba. Mikaelnek az volt a benyomása. Harriet eltűnésekor viszont már huszonhét éves. ha olyan kérdésekkel zaklatják. – Henriknél járt? – Nem. Az otthonnak sárga téglaépület adott helyet a Hede folyó fölött a város másik végében. Martin Vanger fáradtnak nézett ki beesett szemeivel. amikor Harriet eltűnt. Mikaelnek nem volt kedve összefutni vele. A Lena Andersson-gyilkosság idején azonban Uppsalában tartózkodott. hogy a lelkész teljesen elfeledkezett róla. Otto Falk. de rövid távú memóriája borzalmasan gyenge volt. így viszont Martin Vangerrel találkozott a bejárati ajtóknál. de sokkal rosszabb szellemi állapotban élte napjait. Falkkal lehetett ugyan beszélni. Hedeby agg lelkésze harminchat éves volt. és betegsége agresszív lefolyásúnak mutatkozik. Megvárta. mint az előző alkalommal Ceciliával. Kézszorítással üdvözölték egymást. és ujjával a kormánykeréken dobolva várt. és elmondta.http://www. mire Henrik felépül. Falk állítása szerint tökéletesen emlékezett Harriet Vangerre. úgy beszélt róla. Henriknél tehát fiatalabban. tehát mindössze tízéves volt a Rebecka Jacobsson-gyilkosság idején. hogy a konszernben dolgozzon. – Ó. mennyire gátolja a kór a beteggel való kommunikálást. főleg akkor. hogy a férfi ismeretségük fél éve alatt sokat öregedett. . Henrik Vanger elmondása szerint Birger és Harriet alig találkoztak. mintha a minap találkozott volna vele utoljára. izgalmas hírekkel szolgálhatok neki. hogy nem sok ideje maradt. Mikael bemutatkozott a recepciós pultnál. – Hogy van különben? – kérdezte Martin Vanger. Mikaelnek arra is felhívták a figyelmét. Felhívta Cecilia mobiltelefonját. a kórháztól mindössze öt percre. míg a férfi eltűnik.

akkor már elbeszélgettek Falk lelkipásztorról. a lelkész szemmel láthatóan megdöbbent a hallottakon. Hedeby új lelkészlakja. – Nem. és bizalmasan Mikael fülébe suttogta: – Azt hiszem.hunebook. de hozzátette. de hiába. A tiltott igazságot keresi. hogy Harriet a pünkösdistákat követte inkább. Mikael újfent bemutatkozott. elmondta. . de azért szorgosan jegyzetelt. ahol begépelte a Falk lelkipásztorral folytatott beszélgetést az iBookjába. majd arra kérte Mikaelt. Az egyik tűzoltó készüléket a vaskályha és a hálószobaajtó mellé helyezte el. Átment Cecilia Vangerhez. miket mesélt az öreg lelkész. Később ebédet készített magának. hogy kicsoda. kávét. Margareta Strandh figyelmesen hallgatta. és kiült a kertbe. Mikael korábban összefutott vele néhányszor Susanne Híd presszójában. – Én azt hittem. még nem találta meg az ő Istenét. miben áll a sufficientia scripturae. a másikat a vécéajtó szomszédságában. – Harriet egyelőre csak keresi az utat. hogy egy teológiai kérdésben lenne szüksége tanácsadásra. Útmutatásra van szüksége. – Mire figyelmeztessem? Falk dühös lett. Elmagyarázta. Magának figyelmeztetnie kéne őt. hogy megértse. egy egészen szokványos modern villa néhány perc járásnyira volt a templomtól. farmert viselt és flanelinget.com – ebook magyarul Megkérte Mikaelt. Mintha egy pillanatra felhő árnyékolta volna be arcát. mind beszélgetésük tárgyáról. amire Mikael hegyezni kezdte a fülét. Töprengett egy keveset. – Sola scriptura kell olvasnia. sötét hajú nő volt. Kipróbálta a mobiltelefonját. Előre-hátra ingatta felsőtestét. egyet az előszobában. ott ültek le. hogy bizonyos dolgokat egyáltalán nem sikerült megértenie. Mikael egy kukkot sem értett az egészből. Csak valamikor a beszélgetés vége felé említett meg egy dolgot. Ezt követően Falk lelkész odahajolt hozzá. Szemöldökét ráncolta. adja át üdvözletét. Harriet nem jó keresztyén. de nem vette fel senki. nem a pünkösdistákat. Mikael beszámolt az Otto Falkkal készített interjúról. Soha nem váltak a kánon részévé. A Falk lelkész által kiejtett katolikus szó negatív csengése nem kerülte el Mikael figyelmét. s az egyik pácienssel kezdett el diskurálni. majd felemelte fejét. és még mindig fejét ingatta. Mikael megígérte. Mikael délután kettő után ért haza Hedeby-szigetre. Bosszúsnak tűnt. Óvatosnak kell lennie. Josef azokat egyértelműen kizárja. hogy beszél Harriettel. csak így lehet rá érvényes a sola fide igazsága.http://www. szendvicseket. Mikael most is szívélyes fogadtatásban részesült. Mikael délután négy körül kopogtatott be Margareta Strandh lelkésznőnél. bekopogtatott az ajtón. Harriet valójában katolikus. Felszerelt egy tűzriasztót a konyhában. Végül a fejét csóválta. Nem emlékezett a hídon történt balesetre sem. mi történt Harriettel azon a bizonyos napon. Amikor aztán Mikael felidézte. és megkérdezte tőle. Margareta Strandh a kertjébe invitálta. Rajong a mágiáért. hogy látogasson el hozzá valamelyik nap. Ezután mintha Falk lelkész egy pillanat leforgása alatt megfeledkezett volna mind Mikaelről. Margareta Strandh Mikaellel egyidős. Csupasz lábfején világítottak lakozott körmei. s egy üzenetet is küldött vele arra biztatván a lányt. aztán hirtelen Mikaelre nézett. az öreg pedig újra a gondolataiba merült. Amint Mikael mesélni kezdett neki Harriet vallás iránti felfokozott érdeklődéséről. és elnézett a templom irányába. Falk lelkész gondolkodóba esett.

hogy úgy mondjam – egyházi platform. Sirák bölcsességéről. amelyek nem egyeztethetők össze a claritas scripturae-vel – a Szentírás tisztaságával. amely kinyilvánítja a Szentírás elegendő voltát fundamentalista keresztények számára. Margareta Strandh eltűnődött a szavakon. egyedül hit által. hogy a kérdéses személy ezoterikus források felé fordult. amit Falktól hallott. hogy nem voltak benne a héber kánonban. A régi görög bibliafordításban viszont megtalálhatók az apokrifák. hogy mire célzott. Az apokrüphosz szó jelentése „elrejtett”. Mi a különleges bennük? – Valójában nincs bennük semmi különleges azonkívül. körülbelül annyit jelent. Mikael egy kicsit zavarba jött.http://www. hogy valamivel később születtek. A solafide azt jelenti. meghallgathatjuk. s hogy soha nem váltak a kánon részévé. és Josefust mondott Josef helyett? Igazából a kettő egy és ugyanaz. a római katolikus egyház például nem is zárja ki ezeket a kánonból. nincs rá szükség. Luther elkülönítette az apokrif könyveket a reformáció Bibliájában. – A protestáns egyház szemében viszont vitatott iratoknak számítanak. mint az Ószövetség többi része. Ez a két mondat elég egyértelműen elárulja. Nekem viszont írnom kell az illetőről. igen… olyasvalakiről… – Ühm. mások szerint az Ó-szövetség részét kellene alkotniuk. De annyit azért tudok róla. és elvezet az igaz hithez. Sok-sok évvel ezelőtt nyugdíjba ment. A reformáció idején a teológusok a régi héber bibliát vették forrásul.com – ebook magyarul hogy szóról szóra ismételje el. ezért nincs benne semmi különös. – Három éve szolgálok Hedebyben. Josefus zsidó történetíró volt. hogy milyen összefüggésben hangzott el ez a beszélgetés… – Egy olyan emberről érdeklődtem nála. mert az elegendő tudást ad. Eszter. Tóbiás. de soha nem olvastam őket. – Falk lelkész ezzel azt állította. az apokrif iratok tehát a rejtett könyvek. – Értem. s hogy az sufficientia scripturae. szigorú keresztyén egyházfi volt. – Meg kellene persze kérdeznem – vetette fel a lelkésznő –. – Nem lehetetlen – felelte Mikael. – Azaz a cenzúra által tiltott könyvek lettek. Judit. Falk lelkész ugye még két dolgot mondott ezenkívül – hogy Josef azokat egyértelműen kizárja. mert olyan ellentmondásokat tartalmaznak. – Mindez dogma. amelyek kanonikus voltát bizonyos emberek vitatják. Az utóbbi egy kifejezés. akivel hosszú évek óta nem találkozott.hunebook. hogy rosszul hallotta. Falk egyszerűen azt mondta: Olvasd a Bibliát. Ezért húzták ki őket a kanonizált héber szövegből – nem mintha a zsidó írástudók kételkedtek volna a tartalmában. – Értem. hogy az apokrifák egyáltalán nem szolgálhatnak hitbéli meggyőződés alapjául. Báruk könyvéről van szó. – Egy vallási tévelygőről? – Igen. – És ez mit jelent? A lelkésznő felnevetett. később Kálvin kinyilatkoztatta. a Makkabeusok könyveiről és még néhány iratról. – Röstellem a tudatlanságomat. és a soha nem váltak a kánon részévé szentencia arra utalhat. hanem egyszerűen mert azután íródtak. Nem lehetséges. . – Felvettem a párbeszédet. értem az összefüggést. – Nem. az apokrif iratok felé. mint a Szentírásban megfogalmazott tanítások egyedüli követése – sola scriptura –. Amit magának mondott. hogy megrögzötten hagyománytisztelő. Azt hiszem. és még sosem találkoztam Falk lelkésszel. hogy az isteni kinyilatkoztatás befejeződött. Az apokrif iratokról természetesen hallottam már.

hogy megkérdeztél. felállt és búcsú nélkül távozott. hogy ne legyen közöttünk félreértés. ha nálam lennél teljes állásban. vajon miért akar Lisbeth Salander négyszemközt beszélni vele. És legalább ilyen valószínű. ha elvállalom ezt a munkát. – Világos – felelte Armanskij. a Blomkvisttel kötött szerződésben rögzített elvárásokat. ha lenyúlnád magadnak a közvetítésünkkel szerzett kuncsaftokat. Lisbeth átnyújtotta a szerződést Armanskijnak. Dragan Armanskijt szinte keresztüldöfte tekintetével. nyilvánvalóan felkavar. az ő gondozásukban. Mindig rendes voltál velem. Dragan Armanskij el nem tudta képzelni. Dragan Armanskij széttárta karját. Örülök neki. hogy Mikael felajánlott neki egy fix havi juttatást. hogy van! Nálunk a nyolcvanas években adták ki az apokrifákat a svéd Biblia szövegének az Állami Bibliatársulat által irányított revideálása idején. Ingyen is megtenném. hogy egy ezotériára fogékony ember előbb-utóbb kapcsolatba kerül ezekkel a könyvekkel.http://www. Rábeszéltem Mikael Bolmkvistet. ha hasonló helyzet adódik. ez pedig egy olyan embert. hova vezet ez a história. amióta beálltam a céghez. Becsukta irodája ajtaját. és intett Lisbethnek. – Hát persze. És jó volna.com – ebook magyarul – Pontosan. Te is tudod. mint eddigi fizetségei. ha valakit érdekel a Biblia vagy a katolikus hit. úgy terheled magadat. a hazugság bizonyos esetekben megengedhető. mennyire szeretne részt venni a nyomozás folytatásában. amit nem tőled kaptam a megállapodásunknak megfelelően. de néma maradt. Köszönöm. hogyan érintené kettőnk együttműködését. Azt vállalsz el. – Semmi ilyet nem tervezek. Itt rólam van szó. Lisbeth elmondta. – Értem. nem elképzelhetetlen. Én annyit akarok csak megtudni. azt mérlegelte. mindez magától értetődően felháborítja az Szentírás dogmatikus értelmezőit. mint Falk. – Egyéni vállalkozó vagy. – Így van. ha mást is elvállalnék. hogy mire gondoltam. Látni akarom. amit akarsz. Akkor tekintenélek hűtlennek. ha valakit vallási rajongás kerít hatalmába. Lisbeth Salander egy-két percig csöndben ült. Egyébként majdhogynem lehetetlenség elkerülni az apokrifákat. Mert nem szeretném. Szóval. így most egy kutatóasszisztensi pozíciót töltök be odafent. – Saját cégem van – mondta Lisbeth Salander. Azután biccentett. és így tovább. – Eddig soha nem vállaltam olyan munkát. Az apokrif iratok olyan kijelentéseke tartalmaznak. én szeretnék ott maradni és folytatni a kutatást. . – Ezzel a fizetéssel gyakorlatilag ingyen dolgozol nekik. Az a munka lezárult. hogy nem bánt-e. – Véletlenül nincs kéznél egy példány az apokrif iratokból? A lelkésznő újra felnevetett csengő. hogy ennél sokkal többet keresnél. kell-e még valamit hozzátennie az eddig elmondottakhoz. aki rögtön átfutotta a papírokat. – Ingyen ne vállalj el semmit! – Te is érted. ha később emiatt összetűzésbe keverednénk. tehetséges vagy. – De én nem akarok teljes állást. hogy állapodjon meg Dirch Frodéval a szerződés meghosszabbításáról. hogy a Mikael Blomkvistnek végzett munka befejeződött – Dirch Frode még a hónap letelte előtt fizetni fog –. bár az jóval alacsonyabb. hogy üljön le. aztán gondolkozott egy kicsit a dolgon. amelyek szerint például a mágia nem tiltott tevékenység. hogy olvasmányai között szerepelnek az apokrif könyvek. ugyanakkor azt is elmesélte. – Nincs ezzel semmi baj. barátságos hangon. A hűségem viszont ideköt.hunebook. ha az elkövetkezőkben is kikérnéd a véleményemet. nem kellene zsebpénzért munkát vállalnod. Tudni szeretném. ahogy tetszik. Hozzátette. hogy pénzt keresel. Lisbeth. Teljesítettem.

Egy dolog motoszkált csak a fejében Harriet felfokozott vallásosságával kapcsolatban. hogy egy őrültre vadásszon… Ismét észak felé gurulva Lisbeth Salander hirtelen támadt ötlettől vezérelve tett egy kitérőt. boldogtalan tekintettel követte távozó alakját. hogy átveszi a feladatokat. Vajon Lisbeth tényleg elkezdett felnőtté válni. Armanskij kisvártatva lerakta a mappát az asztalra. Gregernek lesz kiállítása. az nem akarta elengedni a kezét. – Fantasztikusan hangzik. A férfi csöndben elmosolyodott. már nem nagyon érdekelte Armanskij. – Csak azért telefonálok. Terveink szerint utána a Karibszigetekre utazunk. A Szent Iván-éji látogatástól eltekintve karácsony óta nem találkozott vele. s ezután nemcsak a Bibliában mélyült el. Lelkiismeretfurdalása volt. de anyja aggodalommal teli. mint most harminchét évvel később ő és Lisbeth Salander? Lehet. Amikor Lisbeth elbúcsúzott az anyjától. Armanskij kinyitott egy mappát. Az utolsó két látogatás között eltelt alig néhány héttel bizony rekordot döntött. Eltűnődött. . ahol francia impresszionisták műveiből készültek kiállítást nyitni. a hátsó kertben.com – ebook magyarul Miután megkapta az engedélyt. Greger egyik ismerősétől kölcsönbe kaptunk egy házat Antiguán. Lisbeth megígérte. De hiábavaló időtöltésnek érezte az egészet. óriási fegyverténynek számított. Mintha megérzett volna egy közelgő katasztrófát. hogy Harriet (legalábbis az ő szemében) inkább egy keresgélő. Anyja a nappali szobában üldögélt. Érezzétek jól magatokat! És add át az üdvözletemet Gregernek! – Három éve nem voltam rendes szabadságon. ha te lennél a szerkesztő a távollétemben. amiért olyan ritkán szentelt erre időt. Mikael két órán keresztül lapozgatta az apokrif iratokat a ház mögött. de valahogy mégis nyugtalannak látszott Lisbeth miatt. most sem volt lélekben jelen a találkozásukon. Annyit lehetett róla tudni. – Hova mentek? – New Yorkba. hogy hamarosan újra meglátogatja. Lehet. Úgy látszott. Eszébe jutott az a pillanat. már a rákövetkező is majdnem teljesen megvan. és meglátogatta az Äppelviken betegotthonban fekvő anyját. ez volt a szocializációs folyamat eddigi csúcspontja. Az. hogy ugyanaz után kutakodott. két hétig ott pihennénk. Soha nem bírt szabadulni a gondolattól. Az lenne persze a legjobb. hogy Lisbeth tanácsot kért tőle. Mikaelt Erika telefonhívása ragadta ki merengéséből. A mappában egy múzeum biztonsági állapotáról írt jelentés feküdt. és a katolicizmus iránt is érdeklődni kezdett. nem jó keresztyén. hogy Lisbeth Salander maga a tökéletes áldozat. a lány bibliatanulmányozás iránti érdeklődése az eltűnése előtti évben alakult ki. és az ajtóra emelte tekintetét. mert Greger meg én szabadságra megyünk a jövő héttől. Lisbeth egy bő órát maradt vele.hunebook. hogy igazából egy gyilkos kilétének felderítése érdekelte és nem is annyira a vallás? Falk lelkész is utalt rá. A lap legújabb száma elkészült. amikor a lány együtt nevetett Mikael Blomkvisttel a dolgozószobájában.http://www. vagy Blomkvist közelsége olyan csábító? Egyszerre nyugtalanságot érzett. Mint általában. de Christer megígérte. elsétáltak a kórház melletti park kacsaúsztatójához. Erre mi történik? Elmegy a lány a világ végére. Négy hétig leszek távol. hogy összekötött néhány bibliaidézetet egy gyilkosságsorozattal. tévelygő lélek volt. amelyen Salander az imént ment ki. hanem az apokrif könyvekben is. Anyja továbbra is összetévesztette őt a testvérével.

fedezék. és körülnézett. úgy haladt előre a cserjével benőtt. és elvégzett néhány nyújtógyakorlatot.http://www. Váratlanul.hunebook. A nap pont szembe sütött. megemberelte magát. Hét óra tájban Mikael egymás után ötször próbálta elérni Cecilia Vangert. hogy ne látszódjék. – Jól van. ettől aztán lehetetlen volt kivenni a részleteket. útja keresztülvitt az Erődítmény labirintusán. Mozogjon lassan. Amilyen gyorsan csak bírt. Háta mögött a tenger hullámzott. alig pár centiméterre a fejétől. erősen vert a szíve. bozóttal benőtt lövészárok húzódott több mint kétszázötven méteren. Nagyjából az Erődítmény közepén lehetett. A betonfalról vagy a belé ütköző golyóról lepattant szilánk mélyen felhasította a . Aztán megérezte a fájdalmat a haja tövénél – egy visszapattanó szilánk mélyen felhasította a bőrt. A bozót megközelítéséhez azonban el kellett hagynia fedezékét. húzza már be azt a tökfejét. ám közben teljesen láthatóvá vált volna. fedezék. ha nem akarja. Ő meg Christer viszik a boltot. Egyszerre fájdalmas nyilallást érzett a halántékában. Blomkvist. Fedezék. Óvatosan felemelte a fejét. Levegő után kapkodott. Majdnem összezúzta a lapockáját. hogy milyen minőségű fegyvere van az ellenségnek. Határozott mozdulattal összecsukta az apokrifeket. Az emberi szem sokkal hamarabb észleli a mozgást.com – ebook magyarul – Nyugodtan hívjon. hogy fedezékben legyen. Ha nem látja meg. ahol egy másodperccel azelőtt állt. földbe gyökerezett lábbal. mi történt. Ügyeljen rá. küzdelmes terepen. – Dahlmanban egyébként továbbra sem bízom. előtte azonban rendesen bezárta a házat. rájött. Ismét behúzta a fejét. A part menti keskeny úton kocogott. és kinézett néhány centiméterrel az árok széle felett. hogy seggbe lőjék! Körülbelül hatvan méterrel odébb állt meg. felvette tréningruháját. Mikael egy örökkévalóságnak tűnő pillanatig állt bénultan. mielőtt bekanyarodott volna az erdőbe. és elindult a szokott mindennapos terepfutásra. Henryt állítottam be mint átmeneti szerkesztőségi titkárt. Az istenit. Mikael most hozzávetőlegesen háromszáz méterre lehetett az Östergården gazdaságtól. hogyan feleljen. de mozgást sem tapasztalt. Tőle negyven méterre. Mikael szinte földig hajolva futásnak eredt. Le kellett rohannia egy lejtőn. Délnek vette az irányt. s a következő pillanatban egy golyó csapódott be a mellette álló szürke betonfalba. felzendült fülében Adolfsson százados utánozhatatlan hangja a kirunai téli lőgyakorlatokról. és továbbindult az utolsó lövészárok felé. Megállt az egyik régi lőállásnál. A saját lélegzetvételén kívül nem hallott mást. ha bármi segítségre van szüksége. mint a formát. A golyó ott találta el a betonfalat. Képtelen volt felfogni. de arra sem érkezett válasz. – Ő is szabadságra megy a jövő héten. sose maradjon védtelenül kiszolgáltatva. Augusztus hetedikén jövök vissza. gyökerektől felszaggatott. hogy dől belőle a vér. Hirtelen éles csattanást hallott. nem fogja eltalálni. A trikóját addigra már teljesen átitatta. a szíve majd kiugrott a helyéből. Mikael tanácstalanul leguggolt. mikor a terepet kémleli! Mikael lassan felemelte fejét. Nincs jelentősége annak. Bár úgy tűnik. Mi van Janne Dahlmannal? Erika pár pillanatig nem tudta. Előzőleg küldött neki egy SMS-t is arról. A második lövés a vetődés pillanatában dördült el. hogy hívni fogja. Kimerülten ért fel az Erődítményhez. De nem volt más kiút. húsz év távlatából. Tőle jobbra és balra szűk. félig áthatolhatatlan bozótos kezdődött. Azután nagy lendülettel a földre vetette magát.

hogy megreccsen az ág a bozótban. Azután kimászott a fedezékből. Ha üldözője még odakint vár rá. de arra is. Kétszer is hallotta. A stégek körül. Az első reccsenést közvetlen közelében észlelte. Felkelt és guggolva igyekezett egyre távolabb kerülni merénylőjétől. A fejsérülések okozta vérzések nem állnak el soha. kezdeményezzen! Az jobb. Körülbelül négyszáz méterre lehettek tőle. Mikael mintegy százötven méteren keresztül könyökét. Minden bizonnyal látcsöves. lenézett Hedebyre. hogy Mikael elárulja rejtekhelyét. Aztán csönd lett. Az egyik stégen néhány fürdőruhás nő üldögélt. Ahogy elhaladt az Östergården lakóháza mellett. Azt viszont nem tudja az illető. valaki meg akarja ölni. Látta az Östergården épületeit a domboldalon. Megpróbált valamilyen nyugodt. Félúton járt már. hogy itt vagyok. A golyó viszonylag távol csapódott be. míg elért az Östergården legelőjének a kerítéséhez. onnan kitűnően beláthatta a környéket. Hirtelen ágak reccsenésére lett figyelmes valahol a rejtekhelye és az Erődítmény között. az a fajta. hallgatózott. Aki kúszik. Óvatosan lehasalt. a lövész felsétálhat az Erődítményhez. Az Östergårdenhez tartozó földeket és a Söderberget hegyet megkerülve jutott haza. a külső oldalon ösvény haladt. Dermedten lapult a földre. hogy megkeresse. a búvóhelyétől húsz méterre. hogy honnan jön a hang? Persze meglehet. Két lövés viszont egyértelműen azt jelentette. mielőtt újra összeszedte volna magát. Hangtalanul mozgott. Sokáig feküdt még mozdulatlanul. térdét. s amilyen gyorsan csak bírt. A kerítés mentén. ha át kellene lendülnie ellentámadásba. ha a nézőkén keresztül próbálja megkeresni. Semmi értelme nem volt kimerészkedni a legelőre – ott aztán teljesen védtelenné vált volna –. lábujjait használva kúszott át a sűrű aljnövényzeten. A házaktól jobbra tehenek legelésztek. mint a várakozás. Nyilván letáborozott valahol. hogy a vadász látómezeje leszűkül. amikor eldördült a harmadik lövés. A következő reccsenés jóval távolabbról érkezett. Ha szorult helyzetben van. Mikael tehát óvatosan visszamászott a bozótosba. ott van-e még valahol a lövész. Vagy visszavonult volna? Mikael újra kúszni kezdett a bozóton át. ésszerű gondolatra jutni. Ez azzal jár. hogy jobbra indultam-e vagy balra.hunebook. A Söderberget tetején megállt egy pillanatra. ágakra. amilyennel jávorszarvasra szoktak vadászni. A következő pillanatban Mikael egyenesen belevetette magát a bozótosba. . Kerti grillen sülő hús illata szállt a levegőben. lekúszott a lejtőn. Nem tudta. de senkit nem látott. gondolta Mikael. Talán már újratöltötte fegyverét. A fegyvere valószínűleg egy vadászpuska lehetett.com – ebook magyarul bőrt a hajtövénél. ügyelt a gallyakra. míg egy ritkás fenyőerdőhöz nem ért. Senki nem hallotta meg a lövéseket? Senkit nem érdekelt. senki nincs otthon. s csak arra vár. és közelről lője le. akkor az utóbbi terv határozottan alkalmatlan a megvalósításra. kikémlelt.http://www. és elindult egy másik irányban. megállapította. A csónakkikötőben álló régi halászkalyibákba megérkeztek a nyaralóvendégek. Gondolatban felkészült a menekülésre. a vízben gyerekek pancsoltak. Tudja. Ötven métert megtéve ismét megállt. s azt tartotta végig. a kerítés mellett haladó ösvény pedig a lövésznek kínált tökéletes terepet. Ha ő marad a helyén és vár. hogy megmozduljak. Választhatott: vagy várakozik. vagy kísérletet tesz a távozásra. hogy nem áll ott az autó. Mikael két percen keresztül fülelt néma csöndben. Ismét kritikusabbá vált a helyzet. Egyetlen lövés esetén lehetett szó akár elvétett lövésről is. Kis idő múlva óvatosan felemelte a fejét. és arra vár. az mászik – hangzott Adolfsson százados egyik visszatérő mondata. Egy csalántengeren gurult keresztül. Mikael elnyúlt a földön és figyelt. pattanásig feszült idegekkel.

Szóval otthon van. hogy a ház ajtaja nyitva áll. és fiával.http://www. de semmi vész – mondta. A nő a hátsókertjében ült. Odaadta Mikaelnek a szappant. de Mikael abban reménykedett. Lehet. hogy Mikaelnek egész mutatós kis húsdarabot sikerült felemelni a sebről. Belenézett a tükörbe. ruháit a földre dobta. Henrik Vanger otthonán túl. Na. mielőtt Lisbeth megszólalhatott volna. – Fejsérülés.com – ebook magyarul Mikael az órájára nézett. Aztán meglátta Mikael arcát.hunebook. . a házvezetőnőt. mint általában. hogy nő volt a vadász? Abban egy pillanatra sem kételkedett. és te mióta vagy otthon? Vagy olyan személy lehetett. Mikael egy rongyot szorított a fejéhez. egy szúnyogriasztó stift és egy kis leukoplaszt. hogy csak úgy csattant. s úgy látszott. és letisztította az arcát. leszámítva Anna Nygrent. A távolban meglátta Martin Vanger autóját. Másfél perc múlva nyílt az ajtó. Nem volt benne sok minden. Cecilia Vanger háza is kihaltnak tűnt. Szinte remegett a felindulástól. Nyolc óra múlt pár perccel. A lány megfordult és elővette az elsősegélydobozt a konyhaszekrényből. és az úton elindult hazafelé. de látta néha a telkén. hogy a beszélgetőtárs a beteges Gerda Vanger. Mikael még nem találkozott vele. Harald Vanger háza elhagyatottnak tűnt. tiszta pólót húzott. tiszta farmert. Bement a hálószobába. – Nem akarok veled találkozni – mondta a nő. Behunyta a szemét. Ösztönösen lekuporodott. két csomag ragtapasz. és kiment a fürdőszobába. Mikael levetkőzött. Lemászott a Söderberget hegyről. Rohadj meg… Úgyis elkaplak! Amikor Lisbeth hozzáért a karjához. megnyomta a csengőt. s öklével akkorát vágott a csempefalba. – Itt maradsz! – üvöltött rá Lisbethre. A ragasztáson kezdett átszivárogni a vér. Senkivel nem találkozott útközben. mintha áramütés érte volna. szinte megbénította a látvány. de váratlanul lámpa gyúlt a konyhában. hogy az önkéntelenül tett hátrébb lépett. Mikael zuhanyozás után három darab sebkötő tapasszal ragasztotta le a sebet. és magához vette a kinyomtatott képekkel teli mappát. Átsétált Cecilia Vangerhez. Ötven perc telt el a lövések eldördülése óta. Alexanderrel lakott egy házban. Ahogy Lisbeth az előszobába belépő Mikael felé fordult. Fehér pólójának teljes bal oldala vérben ázott. Aztán megérezte a kávé illatát. hogy Cecilia Vanger tudott bánni a fegyverrel. Egy másodperccel később Mikael rájött. Benedvesített egy törülközőt. mintha beszélgetne valakivel. Mikael alvadásnak indult vérrel összekent arca rémisztően festett. Vérzik. olyan mély. Gunnar Nilsson sortban. – Mit csináltál? – Engedj be! Beszélnünk kell! Cecilia hezitált. aztán szótlanul kiment a konyhába. Mikael a következő pillanatban észrevette Isabella Vangert. aki még egyszer sem fordult meg a fejében? Frode? Alexander? Mindent összevetve túl sok lehetőség. Halántékán egy körülbelül három centiméteres vágás éktelenkedett. összerándult. A vérzés nem akart elállni. Mióta locsolgathatsz vajon? Henrik Vanger háza körül nem bukkant fel senki. mint a csuda. hogy a ragtapaszok alatt majd meggyógyul. Gerda 1922-ben született. Nincs miről beszélnünk. igazából össze kellett volna varrni a sebszéleket. hogy a konyhaablakban feltűnő alak Lisbeth Salander. s látta. A törülközőt a halántékán tartva lépett a zuhany alá. meztelen felsőtesttel locsolta a füvet a telkén. s olyan dühösen nézett a lányra. Rögtön észrevette.

vagy valami más bajt okoznék neked. – Egy órával ezelőtt Hedestadban voltam. Ebben a pillanatban azt kívánom. Semmi közöm az eltűnéséhez. hogy ő tette volna. – Mit csináltál? – ismételte meg a kérdést Cecilia. nem kell attól félned. tudod mit? Szarok rá. Valószínűleg nagy barom vagyok. – Cecilia. a múlt éjszaka pedig egy feldarabolt macskát hagytak a bejárati ajtóm előtt. – És szerinted ez itt én lennék? – Ha nem te vagy. Ötnek vagy hatnak volt vállig érő szőke haja. Henrik Vanger szórakozása. hogy miért nem válaszolsz a hívásaimra. ami igyekszik kideríteni a Harriet Vangerrel kapcsolatos igazságot. vagy odabent a konyhában. és odadobta a homályos képet Cecilia konyhaasztalára.http://www. hogy igazad van. Valaki hazudik. A képen nem engem látsz. De választ várok a kérdéseimre. Cecilia felemelte a tekintetét. – Cecilia felemelte a képet. hogy gyanúba kevernélek. – Aznap vagy hatvanan tartózkodtak a szigeten – szólalt meg újra. – Nem is olyan régen képes voltál azt állítani. mindenesetre egy órával ezelőtt valaki megpróbált fejbe lőni. Henrik éveken át próbálta kideríteni. De muszáj választ kapnom a kérdésemre. de nem mutattam meg se Henriknek. Cecilia Vanger közelebb lépett az asztalhoz.hunebook. jó lenne. megvizsgálta a képet. hogy a terhedre leszek. amint egy vércsepp leszalad a halántékán. A képet korábban nem ismerte senki. annál hamarabb szabadulsz tőlem. se másnak. félórája érkeztem haza. Mikael hangja annyira eltökélt volt. hogy kajtatok utánad. ki nyitotta ki azt az ablakot Harriet eltűnésének perceiben. – Huszonnyolc nő. hogy Cecilia beeresztette a férfit. és rápottyan a trikójára. – Van rá tanúd? – Nem hinném. Mikael meglepetést és félelmet látott az arcán. de Mikael nem hagyta szóhoz jutni. – Megkapod a választ. – És honnan az ördögből veszed. Cecilia Vanger kinyitotta a száját. Cecilia a képre meredt. Azután az ajtóhoz ment. hogy min töprengsz. és odanyújtotta Mikaelnek. hogy itt akarsz róla eldiskurálni a lépcsőn. mivel borzasztóan féltem tőle. Mikael érezte. hogy hol voltál egy órával ezelőtt? Ceciliának elkomorult az arca. hogy minden kutatás. . – Aznap egyszer sem jártam Harriet szobájában. Közülük egyetlenegy viselt világos nyári ruhát. és a férfira nézett. azóta próbállak utolérni. Eldöntheted. Mindenki tagadja. hogy szerinted ki az. hogy egyik pillanatról a másikra miért undorodtál meg a puszta látásomtól is! Nem megyek a közeledbe soha többé. – Mit akarsz tudni? – Először is azt. Miért tartoznék erről elszámolással? – Másodszor: miért nyitottad ki Harriet Vanger szobájának ablakát az unokatestvéred eltűnésének napján? – Micsoda? – Szerintem elég jól hallottad a kérdést. bárcsak a büdös életbe ne hallottam volna rólad vagy a többi Vangerről. csupán haszontalan időtöltés. hogy én voltam az? – Erről a képről – mondta Mikael. Mikael nagy dérrel-dúrral bevonult a konyhába. hogy mondjon valamit. ha megmondanád. Minél gyorsabban válaszolsz. Lehet. Több hete van nálam.com – ebook magyarul – De nagyon is van.

Mikaelen hirtelen iszonyú fáradtság lett úrrá. csak a lencsék látszódtak ki. Lövöldözés sérültje lett a rágalmazást ügyben elítélt újságíró. Mire hazaértek a szigetre. A fészek mögött átfúrta a falat. Hozott magával egy éjszakai távcsövet is. Ez jól jött Lisbethnek. és most kérlek. ezt a dolgozószoba asztalára tette. A kamera minden másodpercben egy alacsony felbontású képet készített. Az objektívet az útra irányította. – Még valami. hogy a lukon keresztül át tudja vezetni a kábelt. A kamerákat betekerte sötét színű textíliával. aztán ma megpróbáltak fejbe lőni. Illetéktelen behatolás esetén két fényérzékeny videokamera – ezeket a ház előtt és a ház mögött erősítette fel egyegy fára – küldött jelzéseket egy hordozható PC-re. Ideje használatba vennünk őket. A nyakán és kezén levő csalánhólyagokra kortizonos kenőcsöt kapott. – Menjünk haza – szólt oda Lisbethnek. A kórházi látogatás után Mikael azon morfondírozott. és kávét töltött a lánynak.http://www. már besötétedett. Aki a lábtörlőre lépett. felraknál egy kávét? Lisbeth négy. Két öltéssel. a fényképeket a gardróbszekrényben tárolt másik PC automatikusan elmentette a merevlemezére. Lisbeth ezt követően nyomásérzékeny lábtörlőt fektetett az előszobapadlóra. Óriási sporttáskát rakott a konyhaasztalra. Állj le a kocogással. Felvágottat ettek krumplisalátával. hogy tegyen-e feljelentést a rendőrségen. Lisbeth Salander éjjel kettőig ébren volt. Nem bírt már részt venni a beszélgetésben. – Ezzel ne is viccelj. A nyomában vagyunk valakinek. Lelki szemei előtt megjelentek az újságcímek.com – ebook magyarul – Tessék. közben nyilalló fejfájás gyötörte. Addig is. A nyomozati anyagot tanulmányozta. ha valakinek sikerül a mozgásérzékelők aktiválódása nélkül bejutni a házba. gondolhatod. – Nem sokat bízol a véletlenre – mondta Mikael. A harmadik kamerát az ajtó feletti madárfészekbe rakta. hogyan kapcsolható ki az összes riasztóberendezés a gardróbban elhelyezett dobozka és a dobozkába illő kulcs segítségével. hogy mutasd meg a sebet egy orvosnak. amely Mikael hálószobájában szólalt meg. Megrázta a fejét. működésbe lépett egy sípoló hangot adó riasztó.hunebook. Megkaptad a válaszodat. valamint egy rendes kötés segítségével sikerült elállítani a vérzést. Lisbeth bemutatta. arra az esetre. – Kölcsönvettem néhány praktikus holmit a Milton Securitytól. egy száztizenöt decibeles szirénát hozott működésbe. tegnap viszont már egy döglött macska hevert a küszöbön. Lisbeth Salander elvitte Mikaelt a hedestadi kórházba. elemmel működő mozgásérzékelőt helyezett el a ház körül. inkább lefeküdt aludni. és a kerítéstől a bejáratig vezető ösvényre. menj. Elfogyasztották a késői vacsorát. amíg meg nem fejtettük az ügyet! – Nem sok kedvem maradt a sportoláshoz. Családtörténeti rejtvényfejtésnek indult az egész. . amit az előszobában álló szekrénybe rakott. Javaslom. Ha valaki hat méternél közelebb merészkedett.

A lány hátán végigkacskaringózó kép a jobb lapockájától a fenekéig ért. vagy mert egy ismeretlen sorozatgyilkos nyomára bukkantunk? – A két dolog biztosan összefügg egymással. Óvatosan bújt be az ágyba. hogy minden embert tüzetesen szemügyre vettek a balesetről készült fényképeken. Fájt a feje. Téged valaki üldözőbe vett. hogy miért? Vajon azért. Harald Vanger például itt van. Mintha ide-oda járkálna a házak és a baleset körül összesereglett emberek között.http://www. Lisbeth Salander hason feküdt mellette. – Nehezen tudom másképp elképzelni. A következő órát azzal töltötték. Mégpedig valaki. Mikael bólintott. Mikael összeszámolta Lisbeth tetoválásait. péntek Mikaelt reggel hatkor a függönyrésen keresztül szemébe tűző napsütés ébresztette fel. Ha szemügyre vesszük az 1960-as évekbeli listát. de nem hinném. – Ha Harriet tisztában volt a gyilkos létezésével. . Mikael a sárkányt nézegette. Itt Falk lelkésszel álldogál. vagy túl fiatalok az ötvenes években elkövetett szörnyű bűntettekhez. – Még mindig elég kusza a kirakósunk… – Összegeznünk kell a rendelkezésünkre álló adatokat. – Cecilia Vanger nagyon sok képen látható. Legtöbben dzsekit. Szerintem Cecilia igazat mondott az ablakkal kapcsolatban. A sárkányon és a nyakán levő darázson kívül folyondármotívum ékeskedett a bokáján és a bal bicepsze körül. Pár órával később a kertben reggeliztek. nem ő volt a szobában. hogy Lisbethet fel ne ébressze. – Egyben biztosak lehetünk. A puskát is bajosan tudná felemelni. egy hosszú szőke hajú lányon. hogy ketten összejátszanak. És próbáljuk meg továbbiakkal kiegészíteni a már meglevőket. aztán visszalopakodott. A sárkánytól eltekintve mindegyik tetoválás pici volt. Szeptember. sajgott a leragasztott seb. Kiment a vécére.com – ebook magyarul HUSZONHARMADIK FEJEZET Július 11. innen a környékről… – A kérdés csak az. Mikael kikászálódott az ágyból és elhúzta a függönyt. hogy közel kilencvenöt éves aggastyán létére fegyverrel a kezében futkorászna az erdőben. hogy veszélyesek legyenek. legalább két tucat lehetséges elkövetőre bukkanunk. Itt éppen Isabellával beszél. – Hát akkor ki? Kinyitották Mikael iBookját. Egyedül egy személyen van világos női ruha. az a gyilkos nyilván a lány környezetében mozgó ember lehetett. A szóba jövő személyek ma már vagy túl öregek ahhoz. Tehát visszajutottunk a társasjáték első mezőjére… – …amennyiben lemondunk arról a verzióról. diszkrét. a csípőjén egy kínai írásjegy. Lisbeth Salander Mikaelre pillantott. Mára azonban nem sokan maradtak a közelben. – Harald és Cecilia. s ha ujjával a halántékához nyúlt. Lejött mindenki. minthogy az egész falu ott volt. a középső testvérrel. a vádliján egy rózsa.. Itt Greger Vangerrel van. karját Mikael hasán pihentette. mert a Harriet-rejtély megoldásán ügyködünk. pulóvert viselnek. Nem hiszem. Egy idős és egy fiatal. hogy megbámulja a felfordulást.hunebook.

hogy kiderüljön. szikrázó szemekkel hirtelen hátat fordított neki. azt pedig vagdalja el tagjaira. Mert a család becsülete forogna kockán satöbbi. – Nekem is eszembe jutott ez a változat – felelt Mikael. – Azután vagdalja… – kezdte Mikael. miközben halkan motyogva felidézett egy részletet a Bibliából. de nem akarja. s ettől egy pillanatra megfeszültek a vállai. a minket gyötrő egyén viszont alig várja.com – ebook magyarul – Várj csak! – vágott közbe Mikael. hogy abbahagyjuk a vájkálást. amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van. – De hiszen ez egy Hasselblad kamera! Neki is volt egy gépe. de anélkül. A férfit egészen elképesztette ez a tomboló düh. hogy az idősebb generációhoz tartozó családtagok egyike sorozatgyilkos. Aztán felütötte a léviták egyházi szolgálatáról szóló részt. Mikael odament hozzá. Lisbeth reakciója egy bombatámadás erejével hatott. – Igazad lehet. . – Kedves jó Lisbeth! Kérlek. – Jó. de gyakran takarásban. – Csak azt nem értem. ahogy Mikael a stégre lépett. Mikael a lánytól két méterre megállt. Az egyik képen viszont jól kivehető volt a kezében tartott láda. Ládafélének nézem. Ebben az esetben ugyancsak két személyről lenne szó. és a kerítéshez szaladt.hunebook. – Az égő áldozatról szóló törvény újabb paródiája. Greger sok fotón szerepelt. hogy a gyilkos már réges-rég meghalt. – Azután vagdalja el azt tagjaira. – Hadd fogalmazzak meg egy feltevést. szakaszt is tudod? Lisbeth hallgatott. – Amiből az következik. Mi van akkor. hogy összedolgoznának. s bekapcsolta a riasztórendszert. Lisbeth Salander hátradőlt a székén. és hintsék a vért köröskörül az oltárra. lábát a vízbe lógatta és cigarettázott. beszélj hozzám! Lisbeth felé fordította a fejét. neked fotografikus memóriád van! – kiáltott fel Mikael meglepetésében. és elindult. Aztán bezárta maga az ajtót. A lány eltűnt az úton. Húsz perc múlva meg is találta. mit vétettem. – Nem tudom. Azután vonja le az égőáldozat bőrét. Lisbeth elhallgatott. miért kellett akkor a feldarabolt macskát ott hagynia a házunk előtt? Hisz ez direkt utalás volt a gyilkosságokra! – Mikael ujjával megkopogtatta Harriet Bibliáját. hogy megkeresse a lányt. ha a fiatalok közül valaki rájött. – A 12. a fejével és kövérjével együtt. az Áron fiai pedig. – Lisbeth! – kiáltott utána a megdöbbent Mikael. vigyék fel a vért. A következő pillanatban Lisbeth elkeseredett képpel. Újra lejátszották a képeket. Ráébredt. egy kicsit még várjunk ezzel… – intett Lisbeth. Lisbeth nem válaszolt. – És ölje meg a tulkot az Úr előtt. Mikael bevitte a házba Lisbeth számítógépét. – Lisbeth. s gyengéden átkarolta a vállát. Hallotta. Ez egy kamera. hogy újabb képvadászat előtt állunk. A lány haragos tekintetével szinte keresztül fúrta Mikaelt. a pap pedig rakja azokat a fára. leült mellé. – Ezért bírsz a nyomozási anyagból egy oldalt tíz másodperc alatt elolvasni. satöbbi. – Mi tart a kezében Greger? – Valami négyszögletűt. de nem akartalak felmérgesíteni. Lehetséges. hogy Mikael egész idő alatt feszült figyelemmel nézte őt. – És a következő szakasz? Lisbeth váratlanul felállt.http://www. a papok. és hazamenjünk. és fejével intett Lisbethnek. a mely az oltáron lévő tűzön van – folytatta Lisbeth jéghideg hangon. Lisbeth a csónakkikötő egyik stégjén ült. és felnézett a templomra.

hogy egy macskát darabolt fel az illető. a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van… Átgyalogoltak a hídon. – És tudod. Pedig a macska kínzója nem rakott tüzet. hogy sejtésük beigazolódott. És igaz. Mikael megnézte ezt az ajtót is. Mikael megvizsgálta a templomkaput. hogy egy ökröt jóval nehezebb beszerezni. hogy nyugodj békében az idők végezetéig – segítette ki Lisbeth.com – ebook magyarul – Nincs miről beszélnünk – felelte a lány. Mit csináljak? Most mondjam azt neki. Az emelkedő közepéig ért. Szétnéztek a dombtetőn. és megállította Mikaelt is. hogy másmilyen vagy. . Amikor megérkeztek. Körbesétálta az épületet. békén hagyta a lányt. mint te. Lisbeth a vízbe hajította a cigarettacsikket. Lisbeth megtorpant. először dühösnek tűnt. mit jelent a szöveg. – Én örülnék. – Megpróbáltam megfogalmazni egy gondolatot… Beszéltünk már korábban róla. Szótlanul sétáltak vissza a házhoz. akivel Mikael még egy szót sem váltott. A kápolna valójában nem kápolna volt. hol tartja Henrik a kulcsot. hogy Mikael nem rajta nevetett. de Mikael emlékeztette rá. hogy minden a Biblia paródiája. Azonnal tudták. Talán ujjlenyomatok is vannak rajta – mondta Mikaelnek. Itt észrevett valamit. A forrasztólámpát magával vitte.hunebook. Mikael nem tudta. hanem egy nagy kripta. Zárva volt. de rájött. Ez egy kicsit lejjebb állt a domboldalon. az első perctől kezdve tudtam. . felteszek még egy kis kávét. mire Anna Nygren bement a házba. zárva volt. Gyere majd haza. – Azt. mit tegyen. – Ahogy megláttalak. – …és hintsék a vért köröskörül az oltárra. de véleményem szerint ennek elsősorban az lehet oka. Lisbeth elővette a fényképezőgépét a farmerszoknya egyik zsebéből és készített néhány fényképet. Mikael hirtelen hangosan felnevetett. Rövid hezitálás után azt mondta Lisbethnek. hogy üljön le. ha kedved lesz rá… Azután felkelt. mint a többiek – mondta Mikael. hogy valakit ennyire megkedveljek már a találkozásunk legelején. míg végül a kápolnához ért. egy széken ült a háza előtt. hanem a morbid helyzeten. és várja meg. nagyon régen nem történt már meg velem. közelebbről szemügyre vett egy-egy sírkövet. Égett dögszag terjengett a levegőben. bekopogtatott az ajtón. s a felfedezés váratlanul érte. ha elfogadod a barátságomat – mondta Mikael. – Láttam már valahol ezeket a sorokat – mondta. A név alatt latin sor állt. közelebb a vízhez. Anna először nem tudta. amikor meghallotta a lány lépteit maga mögött.. az vállat vont. ha csak feleolyan jó emlékezőképességgel bírnék. Ettől megnyugodott. Elmondta. Mikael sokáig némán ült. és beugrottak a vízbe. – Bizonyíték lehet. – De ezt neked kell eldöntened. Eugen Norman. és hamarosan visszatért a kulccsal. Pár perc múlva Lisbeth és Mikael kinyitották a sírbolt kapuját.http://www. hogy szeretné közelebbről megnézni a Vanger család síremlékét. Kíváncsi volnék… Fölnézett a templomra. miközben Mikaelt és Lisbethet figyelte. és pipázott. – Egyszerűen nem vagyok normális. Lisbeth összerezzent. hogy teljesen normális lány vagy? De mi baj van azzal. mint a többiek? Az énképed… hát azzal lehetnek problémák. A kikötő túloldalán álló házak egyikéből gyerekek szaladtak ki. Mikael a lányra nézett. hogy közvetlenül Henriknek dolgozik. Az alaptörténetet mindenesetre hűségesen követi. a festő. Az ajtó felett elolvasta a kőbe faragott nevet: VANGER. Mikael átment Anna Nygrenhez. ha egy kicsit más vagy. Az egyik sarokban forrasztólámpa állt. fel a templomhoz. s megkérdezte. – Boldogan lennék a barátod. Most visszamegyek a házba.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

– Hát persze, és majd megkérjük a Vanger család összes tagját, hogy legyenek olyan kedvesek, adjanak nekünk ujjlenyomatot – szólalt meg gúnyosan Mikael. – Szórakoztató lenne végignézni, amint ujjlenyomatot veszel Isabelláról. A föld csupa vér volt. Találtak egy erős sövényvágó ollót, valószínűleg ezzel vágták le a macska fejét. Mikael körülnézett. Egy emelvényen Alexander Vangersaad szarkofágja állt, mellette pedig, a padlóba süllyesztve, négy sír a legrégebbi családtagok földi maradványaival. Úgy tűnt, a Vanger család később áttért a hamvasztásra. A falban körülbelül harminc urnahely viselte a klán valamely tagjának nevét. Mikael, aki elég jól ismerte a családi krónikát, eltöprengett azon, hogy hova temethették azokat a kevésbé becsben tartott családtagokat, akiknek nem jutott hely a kriptában. – Akkor most már tudjuk – szólalt meg Mikael, miközben átkeltek a hídon –, hogy egy komplett őrültet üldözünk. – Ezt hogy érted? Mikael megállt a híd közepén és a korlátnak támaszkodott. – Ha csak egy átlagos agyament lenne, akinek az volt a célja, hogy megijesszen bennünket, akkor levitte volna a macskát a garázsba, vagy ki az erdőbe, s ott trancsírozza fel. Ő viszont a családi kriptát választotta. Ez kényszeres viselkedésre vall. Gondold csak meg, mekkora kockázatot vállalt. Nyár van, az emberek éjszakánként kint sétálnak a szabadban. A templomkerten át vezető út köti össze Hedeby északi és déli részét. Még ha becsukta is a kripta ajtaját, a macska egészen biztosan nyivákolt és az égett szag nem kerülhette el az arra járók figyelmét. – Szerinted férfi az illető? – Nem hiszem, hogy Cecilia éjszaka idelopózott egy forrasztólámpával. Lisbeth vállat vont. – A magam részéről egyikükben sem bízom, Frodéban és a te Henrikedben sem. Ez a család, amint esélye lesz rá, csőbe húz téged. Mi a következő lépés? Mindketten hallgattak. Azután Mikael kénytelen volt feltenni a kérdést: – Sok titkodat kifürkésztem már. Hányan tudnak róla, hogy hacker vagy? – Senki. – Úgy érted, rajtam kívül senki. – Hova akarsz kilyukadni? – Szeretném tudni, hányadán állunk. Hogy megbízol-e bennem. Lisbeth Mikaelre nézett. Hosszasan méregette, aztán megint vállat vont. – Nem rajtam múlik. – Bízol bennem? – makacskodott Mikael. – Egyelőre – felelte a lány. – Rendben. Akkor látogassuk meg Dirch Frodét. Frode ügyvéd felesége először találkozott Lisbeth Salanderrel. Tágra nyílt szemekkel mérte végig a lány, miközben udvariasan mosolyogott, és kivezette vendégeit a hátsó kertbe. Frode arca felragyogott Lisbeth láttán. Felállt és nagy tisztelettel üdvözölte. – Örülök, hogy találkozhatunk – mondta. – Egész idő alatt lelkiismeret-furdalást éreztem, amiért nem sikerült eléggé egyértelműen kifejeznem, milyen hálás vagyok a nekünk végzett kitűnő munkájáért. Téliért, nyáriért egyaránt. Lisbeth gyanakodva szegezte tekintetét az ügyvédre. – Megkaptam a fizetségemet – szólalt meg. – Nem erről van szó. Tele voltam előítéletekkel, amikor először találkoztunk. Szeretnék bocsánatot kérni. Mikaelt megdöbbentette az ügyvéd. Dirch Frode képes volt bocsánatot kérni egy huszonöt éves, tetovált, átlyuggatott bőrű lánytól olyasvalamiért, amiért nem is lett

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

volna szükség a bocsánatkérésre. Nagyot nőtt Frode a szemében. Lisbeth Salander most maga elé bámult, szinte átnézett az ügyvéden. Frode Mikaelhez fordult. – Magának meg mi történt a homlokával? Mindhárman helyet foglaltak. Mikael összefoglalta az elmúlt huszonnégy óra fejleményeit. Amikor az Erődítményben eldördült három lövéshez ért a történetében, Frode felpattant a székéből, arcán őszinte felháborodás tükröződött. – Ez aztán mindennek a teteje! Őrület! – Itt szünetet tartott, és Mikaelre nézett. – Nagyon sajnálom, de ennek véget kell vetni. Nem tehetjük kockára a maguk életét. Beszélek Henrikkel. Fel kell bontanunk a szerződést. – Üljön csak le! – szólt hozzá Mikael. – Hát nem érti…?! – Annyit értek, hogy én és Lisbeth olyan közel jutottunk a megoldáshoz, hogy az eseményeket mozgató személy pánikba esett, és elmezavarodott tettekre szánja el magát. Szeretnénk feltenni néhány kérdést. Az első: kiknek lehet a birtokában a Vanger család kriptáját nyitó kulcs? Frode elgondolkozott. – Az igazat megvallva, nem tudom pontosan. Nyilván több családtagnak is bejárása van oda. Tudom, hogy Henriknek van egy kulcsa, Isabella néha elüldögél ott, de azt már nem tudom, hogy neki saját kulcsa van-e, vagy Henrikét kapja kölcsönbe. – Világos. A következő kérdés: maga továbbra is a Vanger-konszern vezetőségi tagja. Létezik maguknál vállalati archívum? Egy irattár vagy ahhoz hasonló, ahol a vállalatról az évek során összegyűjtött újságcikkeket és egyéb dokumentumokat tartják? – Igen, létezik. A hedestadi központi irodában. – Szeretnénk bejutni oda. Találunk a dokumentumok között régi személyzeti anyagokat és ehhez hasonló dolgokat? – Erre megint azt kell válaszolnom, hogy nem tudom. Én magam legalább harminc éve nem jártam az archívumban. Egy Bodil Lindgren nevű nővel kellene beszélnie, ő felel a konszern iratállományának és a kapcsolódó nyomtatott dokumentumoknak a tárolásáért. – Felhívná őt és megtudakolná, hogy bemehet-e Lisbeth már ma délután? El kellene olvasnia a Vanger-konszernről megjelent összes régi sajtóterméket. Iszonyúan fontos, hogy hozzáférése legyen mindenhez, ami figyelemre méltó lehet. – Ezt bizonyára el tudom intézni. Valami mást? – Igen. Greger Vanger egy Hasselblad kamerát hordott magánál a hídon történt baleset idején. Ebből arra következtethetünk, hogy fényképeket is készített. Hova kerülhettek a képek a halála után? – Az özvegyére vagy a fiára tippelnék elsőként. – Meg tudná… – Telefonálok Alexandernek, és rákérdezek. – Mit keressek? – kérdezte Lisbeth a hídon, miután elbúcsúztak Frodééktól. – Kivágott újságcikkeket, belső személyzeti információkat. Nézz át mindent, kutass olyan hírek után, amelyek kapcsolatba hozhatóak az ötvenes-hatvanas években elkövetett gyilkosságok dátumaival. Mindent jegyezz fel, amin akár csak véletlenül megakad a szemed. Szerintem okosabb, ha ezt a részét te csinálod. Mert… mi tagadás, egy csöppet jobb az emlékezőtehetséged, mint az enyém. Lisbeth öklével finoman oldalba bokszolta Mikaelt. Öt perccel később átgurult motorján a hídon, útban a város felé.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Mikael kezet rázott Alexander Vangerrel. Mikael hedebyi tartózkodása alatt Alexander javarészt külföldön időzött. Korábban csak sebtében találkoztak. Alexander húszéves volt Harriet eltűnésekor. – Dirch Frodétól tudom, hogy maga régi fényképekre kíváncsi. – Az édesapjának volt egy Hasselblad fényképezőgépe. – Stimmel. Meg is van még, de senki nem használja. – Gondolom, tudja már, hogy azt próbálom kinyomozni Henrik megbízásából, mi történt Harriettel. – Igen, egy ideje tudok róla. Sokaknak nem tetszik a dolog. – Ez természetes. Magának sem kötelessége bármit megmutatnia nekem. – Ugyan már! Mire kíváncsi? – Arra, hogy az édesapja készített-e képeket Harriet eltűnésének napján. Felmentek a padlásra. Beletelt egy kis időbe, míg Alexander rátalált egy kartondobozra, amely szétválogatásra váró képekkel volt tele. – Magával viheti az egész dobozt, kölcsönadom – mondta. – Ha készültek aznap fényképek, akkor ezek között kell lenniük. Mikael egy órán át szortírozta Greger Vanger hátrahagyott fotóit. Remek képeket talált a családi krónika illusztrálásához; közöttük számos felvételen Greger Vanger Sven Olof Lindholmnak, a svéd nácik negyvenes évekbeli vezérének a társaságában volt látható. Mikael ezeket különrakta. Több borítékot is talált, a bennük levő fényképeket minden bizonnyal Greger Vanger készítette különböző személyekről, nagy családi összejövetelekről, hegyi horgásztúrákról és egy olaszországi családi vakációról. A fotók tanúsága szerint a pisai ferde toronyhoz is ellátogattak azon a nyáron. Valamivel később négy érdekes képet talált, ezek a baleset idején készültek. A profi kamera ellenére Greger azon a napon pocsék fényképésznek mutatkozott. A képek vagy a tartályautóra fókuszáltak, vagy hátulról mutatták a nézelődő embereket. Egyetlen olyan fényképet talált, amelyen látszott Cecilia Vanger félprofilja. Mikael beszkennelte a fotókat, bár tudta, hogy nem sokra megy velük. Visszapakolt mindent a kartondobozba, és megkent magának egy szendvicset. Közben egyfolytában járt az agya. Három óra felé felsétált Anna Nygrenhez. – Nem tudom, vannak-e még Henriknek fotóalbumai, úgy értem, olyanok, amelyek nem tartoznak a Harriettel kapcsolatos kutatásai közé. – Persze. Henriket mindig is érdekelte a fényképezés, egészen fiatal kora óta, ha jól tudom. Sok-sok albuma van fent a dolgozószobában. – Megmutatná nekem? Anna Nygrennek kételyei támadtak a kérés teljesíthetőségével kapcsolatban. Az egy dolog, hogy az ember kölcsönadja a kripta-kulcsot – ott legalább Isten az úr –, Mikaelt viszont bajosan engedheti be Henrik Vanger dolgozószobájába. Ott tudniillik Isten felettese volt az úr. Látván a házvezetőnő tétovázását, Mikael azt tanácsolta neki, hogy hívja fel Dirch Frodét. Anna végül némi ellenérzéssel inkább beeresztette Mikaelt a szobába. A legalsó polcon egy teljes folyómétert megtöltöttek a különböző, fényképekkel teli mappák. Mikael leült Henrik íróasztalához, és felütötte az első albumot. Henrik Vanger minden családi fotót eltett. Sok kép régi időkből származott, öregebbek voltak, mint maga Henrik. A legrégebbi képek az 1870-es években készültek. Kemény arcvonású férfiakat, karót nyelt nőket látott rajtuk. Voltak ott képek Henrik szüleiről és más rokonokról. Az egyik képen Henrik apja látszott a barátai körében egy sandhamni Szent Iván-éji ünnepségen 1906-ban. Egy másik

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

sandhamni kép Fredrik Vangert ábrázolta felesége, Ulrika, valamint a híres festő, Ander Zorn és Albert Engström társaságában egy nyitott flaskákkal megpakolt asztal körül. Talált egy tinédzserkori öltönyös képet is a biciklin ülő Henrik Vangerről. Megint más képeken gyári gépteremben vagy igazgatói irodában álló emberek néztek a kamerába. Mikael kezébe akadt Oskar Granath hajóskapitány portréja is, ő szállította a háború kellős közepén Henriket és imádott Edith Lobachját Németországból a biztonságot adó Karlskronába. Anna kávét hozott, Mikael megköszönte. Közben egyre modernebb idők fotói között lapozott, ezek közül jó néhányon Henrik Vanger szerepelt: ereje teljében, hatalma csúcsán gyárakat avatott vagy éppen Tage Erlanderrel rázott kezet. Egy korai hatvanas évekbeli képen ismét Henrik Vanger tűnt fel, ez alkalommal Marcus Wallenberggel. A két nagytőkés szigorúan méregeti egymást a fényképen – szemmel láthatóan nem voltak puszipajtások. Mikael előrelapozott, ám az egyik fejezetnél hirtelen megállt. Henrik ceruzával írta a címet a fedőlapra: Családi tanács, 1966. Két színes fotón szivarozó, beszélgető férfiak látszottak. Mikael rögtön felismerte Henriket, Haraldot, Gregert és a Johan Vanger ágán beházasodott férfi családtagok közül is jó párat. Két másik kép a vacsorán készült, ezeken körülbelül negyven férfi és nő ült a hosszú asztaloknál, és nézett a kamerába. Mikael rájött, hogy ezeket a képeket már a hídon bekövetkezett baleset után készítették, Harriet eltűnéséről azonban még nem tudhattak a résztvevők. Mikael beható vizsgálat alá vetette a képen szereplő személyek arcát. Ezen a vacsorán Harrietnek is jelen kellett volna lennie. Vajon tudta az urak közül valaki ezekben a másodpercekben, hogy Harriet már nincs a közelben? A fényképek nem adtak választ. Mikael a következő pillanatban félrenyelte a kávét. Heves köhögő roham jött rá. Felegyenesedett a székén. Az asztalsor egyik távolabb eső rövid oldalán Cecilia Vanger ült világos ruhájában, és egyenesen belemosolygott a kamerába. Mellette egy másik hosszú szőke hajú nő foglalt helyet, szintén világos nyári ruhában. Annyira hasonlított egymásra a két nő, mintha ikrek lettek volna. Egyszerre helyére került a kirakós játék egy darabja. Nem Cecilia Vanger állt Harriet ablakában – hanem két évvel fiatalabb húga, Anita, aki azóta Londonba költözött. Mit is mondott Lisbeth? Cecilia Vanger nagyon sok képen látható. Mintha ideoda járkálna a házak és a baleset körül összesereglett emberek között. Csakhogy nem ez volt a helyzet. Két személyről volt szó, akik valami véletlen folytán az egyik fotón sem szerepeltek együtt. A viszonylag távolról levett fekete-fehér fotókon Mikael és Lisbeth nem tudta őket megkülönböztetni egymástól. Tévedésükre pedig nem derülhetett fény, hiszen mások előtt soha nem tették fel a kérdést. Mikael lapozott egyet és érezte, ahogy tarkóján felborzolódnak a hajszálak, mintha hideg szélfuvallat húzott volna keresztül a szobán. Ezen az oldalon a másnap készült képeket vehette szemügyre, a Harriet utáni kutatás kezdetén készülteket. Az egyiken egy fiatal rendőrnyomozó, Gustaf Morell ad a terep átfésülésére vonatkozó utasításokat egy csapat csizmás embernek és az őket vezető két egyenruhás rendőrnek. Henrik Vanger térdig érő esőkabátot és keskeny karimájú angol kalapot hord. A kép bal szélén fiatal, kissé telt férfi látható, szőke félhosszú hajjal. Sötét színű sportdzsekit visel, a vállán vörös sávval. A kép elég éles volt, így Mikael azonnal felismerte a férfit, de a biztonság kedvéért kivette a fotót az albumból, s lesietett Anna Nygrenhez a földszintre. Megkérdezte tőle, hogy ismerős-e az illető. – Hogyne. Martin az. Tizennyolc éves lehet a képen.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Lisbeth Salander 1949-től kezdve évfolyamról évfolyamra rágta át magát a Vanger-konszern sajtóanyagán. Óriási mennyiségről volt szó. A kérdéses időszakban a konszernt gyakorlatilag naponta emlegette a média – nemcsak az országos, hanem természetesen a helyi sajtó is. Gazdasági elemzések, szakszervezeti információk, tárgyalási eredmények, fenyegető fejleményekről szóló híresztelések, gyáravatások, gyárbezárások, éves mérlegek, igazgatócserék, bevezetésre kerülő új termékek minden mennyiségben – mindez egy jóformán kezelhetetlen méretű hírözönné tette az archivált dokumentumokat. Klikk, klikk, klikk. Lisbeth agya teljes gőzzel dolgozott. Egy-két óra elteltével új ötlete támadt. Odament az archívum főnökéhez, és megkérdezte tőle, van-e valamilyen áttekintő táblázatuk vagy leírásuk a Vangerkonszern ötvenes-hatvanas években működő összes gyáráról, vállalatáról. Bodil Lindgren hűvösen, leplezetlen gyanakvással pillantott Lisbethre. Egy csöppet sem örült neki, hogy egy vadidegen személy bebocsáttatást nyert a konszern archívumának legszentebb részlegébe, és azt nézhetett meg, amit csak akart. Az, hogy ráadásul egy őrült, tizenöt éves, anarchista kinézetű csitri volt a kutató, nem sokat javított Lisbeth megítélésén. Dirch Frode azonban világosan rendelkezett azt illetően, hogy mindent oda kell adnia Lisbethnek, amire az rábök. Egyszerűen ugráltatta ez a lány. Bodil Lindgren előhozta a kért időszak nyomtatásban megjelent éves jelentéseit; minden jelentéshez mellékeltek egy térképet, amin feltüntették a konszern összes svédországi vállalatát, gyárát és egyéb kirendeltségeit. Lisbeth a térképre pillantott. Megállapította, hogy a Vangereknek rengeteg gyáruk, irodájuk és elárusítóhelyük volt szerte az országban. Azt is látta, hogy a gyilkosságok helyszíneinek mindegyikén legalább egy, de időnként több, a Vanger-konszern érdekeltségeit jelölő piros pötty is szerepelt. Az első megtalált kapcsolódási pont 1957 volt. Rakel Lunde holttestét egy nappal azután találták meg Landskronában, hogy a V&C Építőipari Vállalat elnyert egy többmilliós megrendelést a település központi létesítményének megépítésére. A V&C a Vanger & Carlén Építőipari Vállalat rövidítése volt. A konszern egyik cégéről volt szó. A helyi lap interjút készített a szerződés aláírására a városba érkezett Gottfried Vangerrel. Lisbethnek eszébe jutott valami, amit még annak idején a landskronai levéltárban olvasott a rendőri nyomozás elsárgult lapjainak egyikén. Rakel Lunde, a hobbijósnő a V&C Építőipari Vállalatnál dolgozott mint takarítónő. Este hétkor Mikael már egy tucatszor rátelefonált Lisbethre, és mindannyiszor konstatálhatta, hogy Lisbeth készüléke ki van kapcsolva. A lány nem akarta, hogy zavarják az elmélyült bogarászás közben. Mikael nyugtalanul járkált fel-alá a házban. Előkereste Henrik Vanger feljegyzéseit, hogy elolvassa, mit írt össze az öreg Martin Vanger tartózkodási helyeiről és elfoglaltságairól Harriet eltűnésének napján. Martin Vanger 1966-ban végzős gimnazista volt Uppsalában. Uppsala… Lena Andersson, tizenhét éves gimnáziumi tanuló… Azután vagdalja el azt tagjaira, a fejével és kövérjével együtt. Henrik említette valahol, de Mikaelnek muszáj volt megnéznie a jegyzeteit, hogy megtalálja az idézetet Martinról, a zárkózott fiúról, aki miatt egy időben sokat aggódtak. Amikor Martin apja vízbe fulladt, Isabella elhatározta, hogy Uppsalába küldi fiát, hátha jót tesz neki a környezetváltozás. Martin Uppsalában Harald Vangeréknél lakott. Harald és Martin? Valahogy nem állt össze a kép.

http://www.hunebook.com – ebook magyarul

Aznap Martin Vangernek nem jutott hely a hedebyi családi összejövetelre igyekvő Haraldék autójában, és a vonatját is lekéste. Késő délután volt már, amikor megérkezett, következésképpen ő is a szigeten kívül rekedt. Csak este hat után hajózott át a szigetre, ahol többek között Henrik Vanger fogadta őt. E körülményeket szem előtt tartva Henrik Vanger Martint a Harriet eltűnésével kapcsolatba hozható gyanús személyek listájának a legvégére helyezte. Martin Vanger elmondása szerint egyáltalán nem találkozott aznap Harriettel. De hazudott. Már korábban megérkezett Hedestadba, és járt a Järnvägsgatanon, ahol egyszer csak szembetalálta magát a húgával. Az imént előkerült, negyven évig lappangó fényképek most már Mikael rendelkezésére álltak, hogy mindezt bizonyítani tudja. Harriet Vanger a bátyját látta meg a hedestadi utcán, s a megrázkódtatástól hajtva rögtön hazasietett a szigetre, hogy beszélni tudjon Henrik Vangerrel, csakhogy mielőtt erre sor kerülhetett volna, a lány eltűnt. Miről szerettél volna beszámolni a nagybátyádnak? Uppsaláról? De hát Lena Andersson és Uppsala nem is szerepelt a listádon! Erről az esetről nem tudtál… Valami még mindig nem stimmelt a történetben. Harriet délután három óra körül tűnt el. Martin bizonyíthatóan a víz túlpartján tartózkodott ebben az időben. Ott volt ugyanis a templomdombról készített képek némelyikén. Tehát a szigeten tartózkodó Harrietben nem tehetett kárt. Még mindig hiányzott egy darab a kirakósból. Egy bűntárs lehetett vajon? Anita Vanger? A dokumentumok alapján Lisbeth pontosan követni tudta, hogyan változott meg Gottfried Vanger pozíciója a cégen belül. Gottfried 1927-ben született. Húszévesen találkozott Isabella Vangerrel, nem sokra rá teherbe ejtette; 1948-ban megszületett Martin Vanger, s innentől kezdve nem volt kérdés a házasság. Henrik a központi irodában adott munkát a huszonkét éves Gottfried Vangernek. Tehetséges ifjú volt, akkoriban a jövő emberének tartották. Huszonöt évesen már igazgatósági tag lett, a vállalatfejlesztési osztály vezetőjének helyettese. Pályája egyre magasabbra ívelt. Valamikor az ötvenes évek közepén azonban karrierje megtorpant. Gottfried keményen inni kezdett. Isabellával való házasságuk felbomlóban volt. A gyerekek, Harriet és Martin, természetesen mindezt megsínylették. Végül Henrik lépett közbe. 1956-ban kineveztek Gottfried mellé egy másik vállalatfejlesztési osztályvezető-helyettest. Az egyik elvégezte a munkát, Gottfried pedig rendszeresen távol volt és ivott. Ettől még a Vanger klán tagja maradt a máskülönben rendkívül sármos, a szavakkal ügyesen bánó rokon. A dokumentumok szerint 1957-től Gottfried beutazta az országot. Ő vett részt a gyáravatásokon, ő simította el a kisebb helyi konfliktusokat. Ő volt a vállalatvezetés törődésének megszemélyesítője, így próbáltak jó benyomást kelteni mindenfelé, A saját fiunkat küldjük közétek, hogy figyelmesen meghallgassa a problémáitokat. Mi komolyan veszünk benneteket. Lisbeth fél hét körül talált rá a második kapocsra. Gottfried Vanger annak idején részt vett egy karlstadi tárgyaláson, ahol a Vanger-konszern felvásárolt egy helyi faáruvállalatot. A rákövetkező napon Magda Lovisa Sjöberg parasztasszonyt holtan találták. A harmadik kapcsolódási pontot mindössze tizenöt perccel később fedezte fel. Uddevalla, 1962. Lea Persson eltűnésének napján a helyi lap interjút készített Gottfried Vangerrel a kikötő kibővítésének terveiről. Három órával később Lisbeth Salander leszögezhette, hogy Gottfried Vanger a nyolc gyilkosság közül legalább öt helyszínén felbukkant közvetlenül a bűntett előtti vagy utáni napokban. Az 1949-ben és az 1954-ben elkövetett

com – ebook magyarul gyilkosságokkal kapcsolatban nem talált semmit. elővette a mobiltelefonját és Lisbeth Salander számát tárcsázta. hogy még nincs kész. és eltűnt a sziget csücske felé. hogy be ne kukkantson. Mikael keresztülvágott a gyepen. de a nem rokonok lakta két ház ablakai sötétek voltak. Ne légy ekkora marha! De nem bírta megállni. Egész testében érezte a késztetést – szeretett volna kérdéseket feltenni a férfinak. ameddig akar. mint általában. mire jött rá. mint Clark Gable az Elfújta a szélben. Frode határozott volt: Lisbeth addig marad ott. hogy erre tart. Kell. Martin? – Jöjjön csak be. A lány most sem válaszolt. 1966 februárjában történt. Ez a jelentéktelennek tűnő esemény feltüzelte. aki megölte a saját húgát és egy uppsalai lányt. A levéltár vezetőjét annyira feldühítette a fiatal lány parancsolgató viselkedése. a Vanger-konszern irodistája. nem akarta. Isabella házában sem égett villany. sudár férfit látott az elsárgult újságpapíron. Megkerülte a házat. Mikael a konyhaasztalnál ült. amikor a tizenhét éves Lena Anderssont felvette a listára? Nem. Hol találkozhattatok? Mit ígértél vajon ennek a nőnek? Hét órakor Bodil Lindgren záráshoz készülődött. Harald Vanger háza koromsötét volt. Henrik Vangernél is lekapcsolták az összes lámpát egy udvarra néző szoba kivételével. és elindult a sziget csücske felé.http://www. Azzal nyugtatta magát. végre haza szeretett volna menni. hogy legyen valami összefüggés… Kilenckor már sötétedett. Bár nem pontosan ugyanaz a kézjegy. hogy nyugodtan hazamehet. Mikael egy lélekkel sem találkozott az úton. Mégsem tudott szabadulni a gondolattól. . sötétszőke hajú. úgy nézett ki. Újabb éjszakai vendégeskedést készítünk elő. Láttam messziről. Lehűlt az idő. Mikael nem tudta. miközben az utolsó gyilkosság csak később. Újra el kellett gondolkoznia: vajon tévedett-e. Mikael bezárta maga mögött az ajtót. Nem látott semmi mozgást odabent. Mikael kikapcsolta a telefonját. Hedestadban. közben minden földszinti ablakon benézett. . aztán a konyhaablaktól néhány méterre megállt. Aztán észrevett két benzineskannát az asztal alatt. A nehézséget természetesen az okozta. hogy a Gottfried Vanger 1965-ben részegen vízbe fulladt. feltétlenül szóljon az éjszakai portásnak. az eső is eleredt. hogy Martinnak fogalma sincs. mit tegyen. s mindennek tetejébe őt is el akarta tenni láb alól. Átmehet hozzá valamilyen ürüggyel is… mmm… például hogy visszaadja Gottfried Vanger házának a kulcsát. Az ügyvéd ezenkívül megkérte Lindgren asszonyt. Mikael. amikor befejezte a munkát. csak hagyjon ott egy kulcsot neki. és Martin Vanger valóban őrült sorozatgyilkos. Lisbeth az alsó ajkát harapdálta. Az áldozat Rebecka Jacobsson. 1949-ben Gottfried huszonkét éves volt.hunebook. Tétován megállt Martin Vanger háza előtt. és ujjával az asztallapon dobolt. amikor Martin Vanger Volvója áthaladt a hídon. Az első gyilkosság hazai pályán történt. Egy barkácsasztalt látott. hogy ki tudják engedni Lisbethet. szembesíteni akarta a tettével. de Martin Vangert nem találta. tele vadászpuskához használatos töltényekkel. ha gyanúja megalapozottnak bizonyul.. hogy további utasításokért felhívta otthonában Dirch Frodét. hogy a garázsajtó félig nyitva van. s ő majd bezár mindent. Azt is hozzátette. Ám a következő pillanatban észrevette. hogy megszólaljon. Cecilia nem volt otthon. de ugyanaz a bibliaparódia. Alexander Vanger házának emeletén fény szűrődött ki az egyik szobából. Lisbeth ráförmedt. Ez persze nem volt valami bölcs elképzelés. A földszinten égett a villany. Alaposan szemügyre vett egy Gottfriedról készült sajtófotót. rajta felnyitott dobozt. hogy felkeresi. Szép.

Ne csináljon hülyeséget! Ilyen távolságból nem vétem el. Martin Vanger megcélozta az említett testrészt. mielőtt befejezi a munkát. kezét könnyedén a férfi vállára téve. Mikael belépett a házba. – Így is jó – mondta Martin Vanger. Mikael félúton járhatott lefelé a lépcsőn. Azután folytatta a régi dokumentumok átlapozását. de mielőtt odaért volna. A folyosó a konyha előtti hallba vezetett. Aztán megállt Martin Vanger előtt. Jobb kezében megvillant egy tompa fényű fémtárgy. Kilenc órakor Lisbeth vett magának egy csésze kávét és egy műanyag fóliába csomagolt szendvicset az irattár előtti folyosó automatájából. amikor Martin a kezét a vállára rakta. és a földre kényszerítette.com – ebook magyarul Mikaelnek egy pillanatra megállt a szívverése. Egy lépést tett előre. Mikael megérkezett a pokol tornácára. mindenképpen Martin marad alul kettejük közül. Martin Vanger beterelte a bal oldali tárolóhelyiségbe. Mikael kinyitotta az ajtót. Martin Vanger Mikaelre szegezte pisztolyát. A helyiség szemközti falán újabb ajtó nyílt. mint valami stúdióban. Szemből mosószer illata csapta meg Mikael orrát. – Tessék – mondta Martin Vanger. nem volt más választása. Martin megállította. hogy felhívja Mikaelt. Amint beljebb léptek. szinte barátságos hangon szólt hozzá. – Nem kell olyan messzire! Itt jobbra lesz.hunebook. – Jöjjön be – mondta újra Martin Vanger. Semmit nem talált. hogy ha verekedésre kerül sor. Mikael feltételezése szerint valahol a ház északi frontja alatt lehettek. valamint egy videofilmekkel telipakolt polc. – Jó estét. hogy átnézi a vállalati hírleveleket. Lassan elfordította fejét. Az ajtótól jobbra egy ágy és egy tévésarok kapott helyet. Nyissa ki az oldalajtót! Egy pinceajtó volt. Mikael óvatosan közelebb lépett. és odadobott Mikaelnek egy kulcscsomót. Szeretett volna valami olyan nyomra bukkanni. – Sejtem. Mikael megadta magát. Egy biztonsági zárral felszerelt acélajtó. de Mikael túl sokáig . – Muszáj volt idejönnöm. s lámpa gyúlt a sötét helyiségben. s a sötétben Martin Vangert látta meg az egyik bejárati ajtónál. Olyan sok a megválaszolatlan kérdés. – Erre. Induljon befelé. valamint az áldozatok kikötözésére használt asztalt bőrszíjakkal. Jobbra volt a kazánház. ahol régi bútorokat és dobozokat halmoztak föl. – Akkor szétlövöm a térdkalácsát. Abban reménykedett. igaz? A férfi nyugodt.http://www. Martin Vanger gondosan felszerelt kínzókamrát rendezett be a helyiségben. és farkasszemet nézett vele. amikor Martin Vanger elcsavart egy főkapcsolót. A szoba belsejében acélketrec állt. – Nem bírta magát visszafogni. Mikael bal kéz felől láncokat. – Jobbra talál egy villanykapcsolót. A szoba körülbelül öt méter széles és tíz méter hosszú volt. hogy Martinnak egy tizedmásodperc erejéig talán lanyhulni fog a figyelme – Mikael tudta. – Egy Glock pisztoly van a kezemben. a plafonhoz és a padlóhoz erősített fémkarikákat látott. végül mégis úgy döntött. amely szerint 1954-ben Gottfried Vanger Kalmarban járt. És egy videoberendezést. Meg is csillant egy halvány reménysugár. Bal kezét invitáló mozdulattal nyújtotta Mikael felé. Mikael nem engedelmeskedett. majd oldalra. Martin – felelte Mikael. Már azon volt. Ide kellett jönnie.

amivel megakadályozhatja vagy legalábbis későbbre halaszthatja a kivégzését. zúzódásoktól. Mikael grimaszolt. egy literes ásványvizes palackot hozott magával. Az én számítógépemen. Nem tudta eldönteni. hogy Mikael blöfföl-e vagy sem. Martin Vanger az őrület és a racionalitás között ingázott. amennyit csak bír. De gondolom. – Kaphatok egy kis vizet? – kérdezte Mikael. Semmije nem volt a hangján kívül. Ezt követően belerúgott Mikael véknyába. Ezután negyedórára egyedül hagyta foglyát. Miért nem utaztál haza? Szükség volt rád a Millenniumban. hogy idelent fogsz meghalni. – Azért. hogy nyittattam magamnak egy széfet? – Mikael gátlástalanul folytatta a hazudozást. – Az ördögbe. lehetetlen volt vele kommunikálni. Mikael nem tudott mit tenni. Hedestad belvárosában… Nem tudtál róla. hadd igyon. s egy lakat segítségével odakötözte őt az egyik fémkarikához a padlón. Néhány perc múlva az egész teste sajgott a sebektől. Védtelen volt. Lefényképeztek. Martin Vanger lehajolt hozzá. próbálta védeni a fejét. Lisbeth munkahelyén. Kalle Blomkvist! Rászolgáltál a büntetésre. Martin Vanger a fejét ingatta. Mikael bólintott. hogy megszerezzem a képet. – Hát ezért utaztál Norsjőbe? – Igen. hogy kezét kulcsolja össze a hátán. hogy kitaláljon valamit. mint valami ketrecbe zárt. a Millennium képarchívumában. Martin hátulról közelítette meg. átutazóban jártak Hedestadban. és ivás közben Mikaelt vizsgálgatta. eljátszottam az esélyeimet – szólalt meg. mert felidegesítettél. hogy Harriet eltűnésének napján Hedestadban voltál a gyereknapi felvonuláson. és hagyta. Mindaz. Martin Vanger felnevetett. aztán bilincset rakott rájuk. – Hol van most ez a kép? – A negatív? A Handelsbankenben a széfemben. Végül kissé lecsillapodott. maga volt a rémálom. Mikael. el sem hiszem… Mikaelnek közben őrült tempóban kattogott az agya. – Salander mit tud erről az egészről? . Lisbethén. ami ezután történt. Mikael mohón nyelte a vizet. ám a következő pillanatban már úgy járkált fel-alá a szobában.com – ebook magyarul tétovázott. te meg a társad. Komolyan gondoltam – csinálhattunk volna belőle egy jó lapot. teljesen véletlenül. közben megpróbált kényelmesebb testhelyzetet felvenni. – Hogy a fenébe jutottatok el hozzám. ezt Mikael nyaka köré tekerte. Martin Vanger várt. Martin nem ment többször a közelébe. itt nem messze. ahogy ott állsz. felajzott vadállat. Egy házaspár készítette.http://www. Hozott egy láncot. Utasította Mikaelt. – Sajnálom. – A másolatokból mindenfelé akad egy-kettő. Sokáig látszólag nyugodt volt. – Köszönöm. az az anorexiás kísértet? – Hazudtál. Mit is várhatna az ember Kalle Blomkvisttől? – Miért rugdosott meg ennyire? – tette fel a kérdést Mikael. Lefeküdt hát a padlóra. Leült egy székre. és a puhább testrészeivel igyekezett felfogni a rázúduló ütéseket és rúgásokat. Éveken keresztül együttműködhettünk volna. Amikor visszatért. Be tudom bizonyítani. Többször belerúgott Mikaelbe. és Harrietet nézed az utca túloldalán. Az első félórában Martin egy szót se szólt. számodra is világos.hunebook. és a Milton Security szerverén. Szétlőtt térdkaláccsal pedig nem lett volna semmi esélye. – Állandóan ez az udvariasság. és vad ütésáradatot zúdított rá. – Ha jól veszem ki a szavaidból.

Nem szabad elfeledkeznem az irracionalitásáról. azt hiszem. hogy elfelejtetted. Talán még többet is. hogy Martin Vanger árulja el Mikael tartózkodási helyét. ismét elkezdett fel-alá járkálni a szobában. Az adott pillanatban Lisbeth Salander volt az egyetlen reménye a menekülésre.http://www. Ha tisztességes tábortüzet rakok a vendégházban. hogy Lisbeth egyenesen átjön Martin Vangerhez. Martin Vangernek valamennyire kitisztult a tekintete. többet tud nálam. a bizonyítékok – ripsz-ropsz – már meg is semmisültek. De nem hiszem. és meglátja. – Ha tévedek. – A tizenhét éves lányt. hogy valaki megtalálta ezt az összefüggést – hiszen Lena Andersson neve nem szerepelt Harriet telefonkönyvében. – Úgy van. hogy a lány éjszakára hazajön. Igen. – Az a rohadt kis picsa az egyedüli zavaró tényező. Eddig nem sejtette. – Martin – szólalt meg ismét Mikael.hunebook. Túl sokan tudnak már róla. Martin Vanger megállt. most nem úszod meg. Martin Vanger nevetett. Tehát tudta. ahogy csak bírt. – Lena Anderssont? – Martin Vanger egészen elképedt a hallottaktól. Meg kell találnom. Lehozhatta volna ide is a macskát. hogy Mikael nincs sehol? A dzsekibe öltözött Martin Vangerről készült képet a konyhaasztalon hagyta. aki betelefonálna a rendőröknek. hogy hagyja Salandert dolgozni. és azt követeli. vége a játszmának. – Martin. Vajon rájön Lisbeth az összefüggésre? És riasztja majd a rendőrséget? Nem az a fajta. A macska. és csak azt követően készült Stockholmba – felelte Mikael nyugodtságot erőltetve magára. hogy végül ilyen sokáig marad. Ő vette fel a listára Lena Anderssont. –Nem tudtam. Nem beszélhettetek senkivel. amint a lány kilép az iroda kapuján. de akkor sincs tovább.com – ebook magyarul Mikael nem tudta. Végig tudott mindenről. hisz akkor már rég itt lenne a rendőrség. mit mondjon. mint én. Tettei időnként nélkülöznek minden ésszerűséget. – Szerintem hazudtál. – Délben Stockholmba utazott. Martin Vanger hirtelen felállt. Öklével váratlanul belevágott a falba. Lisbeth nagyjából ugyanannyit tudhat. – Gondolkozom. – És mi van. hogy blöffölsz. . A portás azonnal telefonál nekem. Nagyon okos. Arra alapozok. Az archívumba is ellátogatott. ehelyett a családi kriptába ment vele. el fognak kapni. becsönget az ajtón. úgy tényleg vége van. Csak te és Salander tudtok valamit. – Válaszolj! – mondta Martin fagyos hangon. Mit csinál majd a lány. Ez azt jelenti. A legborzasztóbb eshetőség az volt. Mi más választásom lenne egyébként? – Itt egy pillanatra elgondolkozott. Engem megölhetsz. ha tévedsz? Martin Vanger megint elmosolyodott. akit 1966 februárjában kínoztál halálra Uppsalában. Arca most először mutatott némi megrázkódtatást. – Elég már a mellébeszélésből! A levéltár vezetője szerint Dirch Frode parancsba adta neki. amikor hazaérkezik. olyan határozott hangon. ameddig neki tetszik. Ne mondd. – Azt mondod? Akkor vajon mi a fenét keresett egész este a Vanger-konszern archívumában? Mikael szíve nagyot ugrott.

. Svédországban a szexuális erőszaknak kitett nők kilencvenkét százaléka soha nem tett feljelentést a rendőrségen.http://www.hunebook.com – ebook magyarul NEGYEDIK RÉSZ ELLENSÉGES HATALOMÁTVÉTEL Július 11. – december 30.

com – ebook magyarul HUSZONNEGYEDIK FEJEZET Július 11. – Gondoskodom a barátnődről. . hogy ne hagyjak nyomot magam után. Emberek ezrei érkeznek Svédországba minden évben. Egy belorusz kislány. Aztán én fojtottam meg. hogy Martin Vanger tapasztalt tárgyalófélnek számított az üzlet világában. és kedélyesen kalimpált a lábával. Tizennégy éves koromban avatott be ebbe a világba. de ott voltam. Sara Witt Ronnebyben. – Bölcs dolog volt kicserélni a zárat – jegyezte meg.http://www. Gottfried mutatta meg. – Mit tettél a holttestekkel? – A hajóm idelent áll a ház alatt. – Ő tanított meg mindenre. Hát nem történelmi rejtélyről van szó. Tudta. péntek – július 12. Elengedte Mikael fejét. De ő sem csinálta rosszul. A kirakós darabkái lassan végleges helyükre kerültek Mikael fejében. hogy átlátott egy blöffölésen. Orosz kurvák. rájött az öklendezés. ha megtudod. ha hazaért. hirtelen savanykás ízt érzett a szájában. Amikor vacsorázni voltál nálam. De talán jóleső érzéssel tölt el a gondolat. Martin Vanger ma is nőket gyilkol. nekem volt idelent egy lakóm. Lea Persson… – Pontosan. Apámtól eltérően. – Azért mert annyira egyszerű – felelte. szombat Martin Vanger lehajolt Mikaelhez. Először voltam nővel.. Mikael lehunyta a szemét. Mikael nem válaszolt. Én is ott voltam. Addig kotorászott foglya zsebeiben. aztán felállt. Én meg mit sem sejtve belesétáltam… – Most éppen nincs vendégem. Uramisten. – Miért? – Mit miért? – Minek ez az egész? – Mikael fejével határozatlanul a szoba felé intett. Kiviszem mindet a tengerre. Irina ebbe a ketrecbe volt bezárva. nem? Martin Vanger felült az asztal tetejére. Csak nézőként. Gottfried Vanger 1949-től 1965-ig. Nem először fordulhatott elő. míg meg nem találta a kulcsot.. Martin Vanger lehajolt. Egész Svédország területén működött. – Akkor voltam tizenhat. Martin Vanger szavai ökölcsapásként érték Mikaelt. és megemelte. Irina. – Egyre másra tűnnek el a nők. én ügyelek rá. nagyot nyelt. – Udevalla. Nem hiányoznak senkinek. Kellemes este volt. 1966-tól. Bevándorlók. hogy pillantásuk összeérjen. egyik kezével megfogta Mikael állát. hogyan kell. az uppsalai esettől kezdve Martin Vanger folytatta… – Te csodálatra méltónak tartod az apádat. – 1964.hunebook. és majdhogynem büszkén húzta ki magát. hogy miközben ti Henrikkel az elmúlt telet és tavaszt locsi-fecsizéssel töltöttétek.

Önálló tudományágról van szó. hogy nem történhet másképp. – Megkínálhatnál egy cigarettával – mondta. hogy bármelyik másodpercben . A csalódottság akkor köszönt be. csaknem gyöngéd. vendégeim látogatásának végén. én inkább sorozatos szexuális erőszak elkövetőjének tartom magamat. – Mikael. aztán kivette a szájából. Mikael. – Kösz – mondta Mikael gépiesen. milyen iszonytatóan beteg család… – Ugye tisztában vagy vele. Csalódottság. együttműködővé válnak. – …mert a társadalom nem fogadja el az ilyen cselekedetet. Csalódottságuk minden alkalommal levesz a lábamról. Tudod. Aztán ragyogó. Kezdenek megbízni bennem. és esetleg felbukkanjon egy rendőri nyomozás során. Meggyújtott két cigarettát. te egyszerűen élvezetet lelsz abban. Martin Vanger megkerülte az asztalt és az acélketrecnek támaszkodott. és honnan jön… hogyan férhetek hozzá… hogyan kell viselkednem ahhoz. – Ugye. amikor rájönnek. hiszen ezek a társadalmi konvenciók ellen elkövetett merényletek. hogy amit elmesélsz. ha rágyújtok? Mikael megrázta a fejét. – Ahogy mondod. – Látod. Ezer meg ezer részletre kell odafigyelnie az embernek. – Te a nyárspolgári konvencióiddal sosem fogod megérteni. Hagyd már abba!. ha a kedvemben járnak. Minden egyes esetnél amennyire lehet. A halál csak később jön. magasztos érzés uralkodni egy ember élete és halála fölött. máris elkezdtél alkalmazkodni az alávetettség elveinek megfelelően. megvárta. Martin Vanger újra felnevetett. Alkalmazkodnak az általam felállított szabályokhoz.com – ebook magyarul Ez a férfi még dicsekszik is.hunebook. hogyan végződik a történet? Meg kell értened. Nem szabad a hirtelen késztetéseknek engedelmeskedni – az ilyen emberrablókat előbb-utóbb lecsukják. hogy súlyosan beteg dolog? Martin Vanger lezserül vállat vont. milyen istenült. akkor túlélik. Azt hiszik. Érted? Mikael nem tudta. amiről beszélek? Martin Vanger lehajolt hozzá és végigsimított az arcán. tudod már. hogy a nevemre fény derüljön.http://www. Csak bólintott egyet. Martin Vanger teljesítette kívánságát. hogy valaha megértenéd. Valójában emberrabló vagyok. Zavar. Érintése óvatos volt. Ha elemeznem kell. hogy válaszoljon. – Csalódottság? – kérdezte Mikael elképedve. hogy becsapták őket. hogy nőket kínzol halálra. Mondhatnám úgy is. előzőleg meg kell ismernem a zsákmány személyiségét. fel kell térképeznem addigi életét: hogy ki ő pontosan. hogy ez a bajtársiasság jelent valamit. Uram teremtőm. nem normális. de azért elárulom neked. hát tényleg ennyire érdekel. hogy az ölés mindössze természetes következménye a tettnek – muszáj lepleznem. mintha kettejüknek valami teológiai kérdésben volna nézeteltérése. A konszernfőnök elgondolkodott. és reménykednek. mikor már rájuk untam. – Martin. hogy a valódi izgalom az emberrablás eltervezésében rejlik. hogy később lehetőségem nyíljon kettesben maradni vele anélkül. mint sorozatgyilkosnak. amit már elkövettem. – Nem hinném. tekintetét a Mikael mögötti fal egy pontjára szegezte. s az egyiket vigyázva Mikael ajkai közé dugta. Kezemben van az életed. nem kevesebbről. Ez az ember olyan hangnemben adja elő gondolatait. hogy Mikael beleszívjon. gondolta magában Mikael émelyegve. nyájas mosoly jelent meg az arcán. – Hát ezt azért nem mondanám.

Mikael számát tárcsázta. A lány a homlokát ráncolta. a sötét alapszíntől elütő sávokkal a válla tájékán. A képaláírás megvilágította az összefüggéseket: A kép jobb szélén legalul a tizenkilenc éves Martin Vanger. az eseményt követően a legtöbben valószínűleg elindultak aznapi első lesiklásukra.hunebook. hogy a cég dolgozói úgy érezzék magukat. Az utolsó két órában nem jelentkezett többet. Ulla-Britt Mogrent. Mellkasában közben szinte elviselhetetlen erővel kalapált szíve. hosszú szőke hajú férfi állt. az ügy érdekében racionális érveléssel álltál elő és némi hízelgéssel. amikor rájött az összefüggésre. de nem vette föl senki. A szám átmenetileg nem volt elérhető. a benne található propaganda anyag legfőbb célkitűzése pedig az volt. Ötszáz koronával és egy üvegtállal jutalmazták a kolléganőt. bekapcsolta a telefonját. hogy vegyenek részt családostul egy síeléssel egybekötött härjedaleni vakáción. Lekapcsolta az íróasztallámpát. amelyen Henrik az év legjobb irodai dolgozóját köszöntötte. mint a vezérigazgatói poszt várományosát. Henrik Vanger mögött. és lapozott egyet. A laptoptáskát a motorjára erősítette. Ahogy odaért a motorkerékpárjához. Lisbeth meg mert volna esküdni rá.http://www. A jobb szélen. Mókás felirattal látták el a sípályán. hogy ígérete szerint szólnia kellett volna a portásnak. felvette a sisakját. majd egy-két rúgással beindította a motort. A meghívás apropójául a cég év végi rekordadatai szolgáltak – Henrik Vanger így kívánta meghálálni a beosztottak áldozatos munkáját. Két kép egy kisebb délelőtti rendezvényen készült. a negyvenegy éves irodistát. Félúton eszébe jutott. hogy javítsak valamennyit az életminőségeden. Valamivel az 1967-es februári iskolai síszünet előtt Henrik Vanger nagyvonalúan meginvitálta a központi iroda mintegy ötven dolgozóját. Mikael bólintott.com – ebook magyarul végezhetek veled. hogy a dzseki vállrészen húzódó sáv vörös. és a bárban tartott esti összejöveteleken készült fotókat. A döbbenettől azonban így is elkerekedett a szeme. vastag sötét dzsekiben. Bár fekete-fehér volt az újság. Megkaptad a fizetségedet. Negyed tizenkettőkor Lisbeth ivott az ásványvizes palackjából. hogy Mikael több mint tizenhárom alkalommal próbált telefonálni neki fél négy és kilenc között. A díjkiosztó helyszíne a síhotel terasza volt. a címlapon ott díszelgett a vállalati logó – szélben lengedező svéd zászló nyilat formázó csücsökkel. és fotóriportot készített az eseményről. Az újságot nyilván a konszern stábjának reklámosztálya készítette. A képen körülbelül húsz ember volt látható. Mikaeltől eltérően ő nem nyelte félre a folyadékot. Egy oldalajtón át ment ki a parkolóba. Már most úgy emlegetik őt. utóbbiakon kicsípett arcú. – Megvagy! – szaladt ki halkan Lisbeth száján. Már két órája kutakodott a Vangern-konszern terjedelmes személyzeti anyagában. A legfontosabb újságot nemes egyszerűséggel Vállalati hírlevélnek hívták. mintha mindannyian egyetlen nagy család tagjai lennének. Lisbeth felhívta a vezetékes telefont is a vendégházban. az Uppsalai Egyetem hallgatója látható. Felfedezte azonban. A portás fülkéje az épület másik oldalán volt. Ahhoz viszont vissza kellett volna mennie és megkerülnie az egész házat. Hozzám fordultál. Az újságokat otthagyta egy rendetlen kupacban az asztalon – legalább lesz egy kis dolga holnap reggel ennek a tespedt Bodilnak. A hedestadi ipari övezet . Szarok rá… döntötte el végül. Klikk. Megállt körülnézett a parkolóban. A PR-osztály elkísérte a társaságot. nevetgélő alkalmazottak emelnek magasba néhány söröskorsót.

Kezei továbbra is a hátán voltak összebilincselve. de mi értelme lenne? Próbálj . és elnézett a híd irányába. Visszafordult és hazament. Beletelt egy kis időbe. Olyan szorosan fogták át a csuklóját. Lisbeth Salander ereiben megfagyott a vér. kávézás közben az abban levő anyagot olvasgatta. – Kényelmetlen? – kérdezte tőle. – Miért ölsz? – Mert ezt választottam. Pár másodperccel később nyilván rájött. Mikael megtapogatta ujjaival a bilincseket. és elrablója egy nehéz lánc segítségével az egyik földbe ágyazott acélkarikához kötözte a nyakánál fogva. 15 óra 32 perckor Mikael megérkezett a házhoz. 19 óra 12 perckor Gunnar Nilsson érkezett haza. amelyiken a kertkaput. Martin Vanger ismét jó időre magára hagyta Mikaelt. 21 óra 3 perckor elhagyta a házat. hogy teljesen elzsibbadt tőlük a keze. amelyikre a kertben és a ház bejáratánál elhelyezett biztonsági kamerák képei kerültek. 20 óra 2 perckor ugyanez az autó érkezett vissza a szigetre – talán a benzinkút boltjában tettek egy fordulót? Azután semmi nem történt egészen 21 óráig. Fogalma sem volt. Három rövid telefonhívást intézett el kerti tartózkodás alatt. a házat nézte. aztán felment a bejárati lépcsőn. és körülnézett. kik jöttek-mentek a nap folyamán a szigeten. azután sarkon fordult és elment. bekukucskált a konyhaablakon. kivette azt a PC-t. Alig egy órával később. miközben zsebéből előhúzott egy kulcsot. de tudta. 21 óra 50 perckor Martin Vanger jelent meg váratlanul a kamera látómezejében. de már a hídról látta. És azóta nem jött vissza. míg a képek alapján összerakta magának a délutáni eseményeket. hogy Mikael bizonyára átment Dirch Frodéhoz. Az óra szerint húsz perc volt hátra éjfélig. de a ház üresen állt. Becsukta a szemét. A karórájára nézett. Nála volt egy mappa is. Mikael három perccel később kilépett a ház ajtaján.hunebook. 17 óra 21 perckor Mikael sétára indult. Lisbeth Salander kiment a ház elé. hogy új zárat szereltettek fel. A konyhaablakban égett ugyan a villany. amikor Martin Vanger autója hajtott át a hídon a szigetre jövet. a bejárati ajtó előterét és az odavezető kerti ösvényt figyelő kamera felvételeit tárolta. Lisbeth visszapörgette a képeket a másik PC-n. Egy darabig még álldogált az ajtó előtt. Alig negyedóra múlva már haza is ért. – Igen – felelte Mikael. hogy az ügyvéd villájának ablakai sötétek.com – ebook magyarul bejáratánál álló központi irodától a szigetig összesen tíz perc volt az út. Először arra gondolt. Esélytelen volt bármit tennie. mindhárom hívás ideje percre pontosan megegyezett a Lisbeth telefonján szereplő nem fogadott hívásokéval. Egész éjszaka el tudnék veled diskurálni a cselekedeteim morális és intellektuális aspektusairól. amikor egyszer csak ismét meghallotta Martin Vanger lépteit. – A te hibád. 16 óra 3 perckor kiment kávét inni a kertbe. Haza kellett volna utaznod. mennyi idő telhetett el. Kinyitotta a gardróbszekrényt. 19 óra 42 perckor valaki elhagyta a szigetet Hedestad irányában az östergårdeniek tulajdonában levő Saabban. 18 óra 20-kor kiment a kertkapuhoz. A férfi kényelmetlen testhelyzetben mozdulatlanul feküdt.http://www. Több mint egy percig állt a kertkapunál. hogy nem lenne képes kinyitni őket. Így megfigyelhette.

A nadrágjától megfosztott. de ő arra készült. Mikael néhány másodpercig a levegőben lógott a bőrszíj végén. Egyetlen lépéssel Mikael mellett termett. A bőrszíj egyik végét keresztülhúzta a plafonról lelógó egyik fémkarikán úgy. hogy egyedül nekem ez a hobbim – . Azt hittük. a legtöbben azonban eltűnnek nyomtalanul. Azt hittem. – Mi történt vele. és a hajánál fogva felemelte a fekvő férfi fejét. Rájöttem. majd lábra segítette Mikaelt. A kést a padlóra ejtette. hogy bele tudjon nézni Martin Vanger szemébe. míg lábujjai újra földet nem értek. – Megölted. hogy megszólalni se bírt. Előbb-utóbb eljárt volna a szája. Martin Vanger elengedte Mikael haját. de olyan érzése támadt. közülünk való. A szíj olyan mélyen vágott be Mikael nyakába. Martin . Ma éjszaka még azt az anorexiás kurvádat is el kell intéznem. – Te meg Salander… Mire jöttetek rá? – Engedj el.com – ebook magyarul meg a következő módon tekinteni a dologra: az ember nem más. ám a lánc abban a pillanatban megfeszült a nyaka körül. majd Mikael felé fordult. – Túl szoros lenne? Nem kapsz levegőt? – Martin Vanger lazított néhány centit a pánton. és elárult volna engem is. A kés hegyét Mikael szeme alá tartotta. A rabját fogva tartó láncot kioldotta. a fém hozzáért a szem alatti finom bőrhöz. mint egy bőrburok. és a végét a falhoz rögzítette. átlátok rajta. Martin Vanger felvillanyozva méregette.hunebook. Martin Vanger tehát nem tudja. – Készültem rá. vér és egyéb kémiai alkotók a megfelelő helyeken. mi a kötelessége. Váratlanul kést húzott elő. és az alsógatyájával együtt lerántotta róla. ha nem akart azonnal megfulladni. – Nem célom. benne sejtek. előszedett egy keskeny bőrpántot és szorosan megkötötte Mikael nyaka körül. az isten szerelmére! Csak beszélgetünk. Gottfried szerette volna tanítgatni. Mikael agya igyekezett minden részletet elraktározni. de elkéstem. – Mi az isten történt vele?! – Nem értem. hogy azután nekilökje a falnak. – Harriet. s gondolataiba merülve járkálni kezdett a szobában. állandóan csak Harriet. Aznap nem tudtam átjutni a szigetre. akik élvezetből gyilkolunk – ne hidd. hogy azonnal megfulladj. mintha megjelent volna fejében egy tábla információs túlterhelés felirattal. de ő sem volt egyéb. te szemét? – Hogy érted? – nyögte Mikael. Néhányan a bőrburkok közül a történelemkönyvekbe kerülnek. Kinyitotta az egyik szekrényt. mi történt a húgával… Ekkor Martin Vanger elővette a mobiltelefonját a zakójából. hogy Mikaelnek lábujjhegyre kellett állnia. Próbáltuk… próbáltunk a lelkére beszélni. – Mi. s hogy tudja. és keresztbe tett lábbal leült elé. – És miért kellett így végeznie Harrietnek? A saját húgodnak? Martin Vanger arckifejezése hirtelen megváltozott. hogy nem bízhatok meg benne. aztán egy kicsit elengedte magát. – Lassan be kéne fejeznünk. mint egy közönséges… pina. s igyekezett úgy fordítani a fejét. Martin Vanger hosszú ideig mereven bámulta Mikaelt. hogy te ölted meg. hogy csillapítsa a hajtöveinél érzett fájdalmat. hogy mindent elmesél Henriknek.. aztán lerakta a készüléket a pisztoly mellé a székre. megvizsgálta a kijelzőt. Felkelt a székéről.http://www. Én azt hittem. Aztán hirtelen kigombolta Mikael nadrágját. – De te nőket gyilkolsz. teljes életet élünk. Mikael kényszerítette magát. elnevette magát. Harriet.

Ebben a pillanatban fagyos hang hasított keresztül a levegőn. amikor a hang irányába fordult. Villámgyorsan mozgott. – Ne… Menekülj innét! – krahácsolta Mikael. Az a kötelességem volt. amivel levágta Mikaelről a pólóját. Lisbeth három gyors lépést tett előre. milyen íze lehet egy férfinak. A lány hangja érdes volt. A szemei koromfeketén ragyogtak.com – ebook magyarul Vanger odament egy szekrényhez. Ezúttal a bordája felett találta el Martin Vangert. Mikael nem látta Martin Vanger arcát. a nyelve pedig kikandikál a száján.http://www. – Mindig érdekelt. Mikael tudta. Gyorsan körülnézett. A következőben Martin Vanger a széken hagyott pisztoly után nyúlt. Mikael azonnal érezte. Halántékában most már kibírhatatlanná vált a fájdalom. A szétszabdalt ruhadarabot a padlóra hajította. Az elkövetkező percekre mindenesetre ártalmatlanná tette őt. – Lis… errrth – nyögte Mikael. – Itt az idő – szólalt meg újra Martin Vanger. Egy pillanatra megállt az idő. Kezével megfogta a bőrszíj másik végét és húzni kezdte. arra egyedül nekem van jogom a világnak ebben az elátkozott sarkában! Lisbeth hangja sűrű ködön keresztül hatolt el Mikael tudatáig. A férfi átbucskázott a széken. A negyedik ütés hátulról érkezett és a lapockáján landolt. éppen akkor. hogy a szíj még jobban a nyakába vág. mint egy paradicsom. de szinte érezte rajta a megdöbbenést. aztán meglengetett a levegőben egy golfütőt. Közel járt az eszméletvesztéshez. és a földre zuhant. Mikael hallotta. Ismét felemelte a golfütőt. kizárólag a zsákmányra összpontosított. Mikael halántékában iszonytató erővel dobolt a vér. A vasban végződő ütő széles kört írt le. A pisztoly Lisbeth lába előtt kötött ki. és szájon csókolta Mikaelt. mint egy pók. – Hé te. hogy élete végéig nem fogja elfelejteni a támadásba lendülő Lisbeth arcát. amikor Martin Vanger megkísérelt feltápászkodni. ahogy összetörik alatta valami. – Nem voltam még férfival. amit addig a háta mögött rejtegetett. Iszonytató hang szakadt fel Martin Vanger torkából. Aztán vetett egy pillantást Martin Vangerre. Martin Vanger még erősebben húzta meg a pántot. Lisbeth . Ujjaival megpróbált fogást találni maga mögött a betonfalon. hogy megszemlélje áldozatát. az apámat kivéve. szemei kiguvadnak.hunebook. aki valahogy felküzdötte magát a térdelésig. s most élettelen karját maga mellett lógatva megpróbált Lisbethtől minél messzebbre kúszni a padlón. – Szereted a fájdalmat? – kérdezte Lisbeth Salander. – Fiú még sosem járt idelent – mondta Martin Vanger komoly hangon. és kifejezéstelen szemekkel nézett Martin Vangerre. mint a csiszolópapír. Rettentő ereje volt az ütésnek. majd vállon találta Martin Vangert a kulcscsontja felett. majd váratlanul előrehajolt. hogy Martin Vanger véletlenül se érje el. Aztán hátralépett. te gusztustalan állat. Lisbeth állt az ajtóban. mint egy ragadozó állat. Meglátta a padlóra ejtett kést. Lisbeth Mikael felé fordult és azonnal látta. hogy ne fuldokolt volna. Martin Vanger felüvöltött. Úgy vicsorított. és ollót vett elő. hogy a férfi feje vörös. Aztán harmadszor is lesújtott. A csípőjét ért találat hatalmasat reccsent. A férfinak roppant erőfeszítések árán végül sikerült a hang irányába fordítania tekintetét. de mindhiába. Lisbeth rögtön félrerúgta a fegyvert. Nem tudta úgy egyensúlyba hozni testét a lábujjhegyein.

Ezzel egyébként elérte a saját kezűleg felspécizett könnyűsúlyú járgányától elvárható maximumot. Szaladt. Mikael megállapította. és az ajtó felé rohant. Két perc múlva meg is látta maga előtt Martin Vanger autóját. Lisbeth nem feledkezett meg róla. Lisbeth nem törődött vele. de nem hallott egyetlen hangot sem. Lisbeth újraindította a motorját. A nyakát viszont még mindig szorította a bőrszíj. a bukósisakjával sem törődött. amikor Lisbeth felért a bekötőúton az E4-es sztráda körforgalmi csomópontjához. Tökéletesen hallott mindent. amely elárulta volna zsákmánya tartózkodási helyét. de nehezére esett megállnia a lábán. Fékezett. A szenzációs illúzió mindössze addig tartott. és felvette a kést a földről. Hosszú másodpercekbe telt.hunebook. A kocsifeljáróról szétnézve két távolodó hátsó lámpát látott eltűnni Henrik Vanger háza mellett. de életlen. Egy rövid pillanat erejéig Mikaelnek hihetetlenül különleges élményben volt része: teste és lelke újraegyesült. és odadobta őket Mikael elé a padlóra. Ösztönösen a konyha felé lépdelt. Amikor a dombtetőről lefelé lejteni kezdett az út. hogy várjon még. A pisztolyt a dzsekije zsebébe dugta. leállította a motort. Lisbeth Salander felemelte a fejét. úgy pattant fel a motorjára. és lázasan nekilátott a pánt nyiszatolásának. végül sikerült lenyesnie a fojtogató pántot. A lány felpattant. míg újra vér áramlott a fejébe. Egy kicsit felsértette Mikael nyakán a bőrt. aztán ki a garázsajtón. az asztalon felfedezte a bilincs kulcsait. Délnek vette az irányt az E4-esen.com – ebook magyarul leeresztette a golfütőt. Nyolcvan kilométer per órával hajtott. utána kibiztosította a fegyvert. igyekezett ujjaival bejutni a Mikael nyakát szorító bőrszíj mögé. míg Mikael végül összerogyhatott a padlón. amikor végre rákanyarodott a sztrádára. miközben megpróbált beférkőzni a pengével. Mikael hörögve kapkodott levegő után. s már majdnem odaért. A látóhatár szélén mintha már pirkadt volna. Visszarohant a garázsba. Nehéz felhők úsztak az égbolton. Sehol nem látta Martin Vangert. de csak egy rekedt nyöszörgés hagyta el a torkát. Martin Vangernek körülbelül kilencven másodperces előnye lehetett. Nagyon fülelt. Most egy egyenes szakasz következett. Mikael megpróbált utána kiáltani. A férfi mostanra felállt. aztán mégis bedugta a késhegyét a nyak és a pánt közé. Ellenőrizte a tárat. A kés hegyes volt. Lisbeth lábujjhegyre állt. hogy ki tudta venni a legapróbb porszemeket is a szobában. magasabb sebességre kapcsolt és átrobogott a viadukt alatt. Az autó lekanyarodott a híd felé. Amikor kijutott a garázs és a konyha közötti átjáróba. . és felvette a pisztolyt. amikor meghallotta az induló autó hangját a kertből. Lisbeth kövér gázt adott. s forgalomnak nyoma sem volt. s arca visszanyerte normális színét. minden lélegzetvétel. ahogy csak bírt.http://www. a pisztolyt tüzelésre készen tartotta maga előtt. érezte Lisbeth Salander verítékének szagát. Látása annyira tökéletessé vált. bőrdzsekijének illatát. és hallgatózott. Lisbeth Salander ismét Martin Vangerre nézett. és egy pillanatra felvillant előtte Martin Vanger autója. százhetven kilométer per órás volt a sebessége. – Megyek és elkapom – mondta aztán. Menet közben felkapta a kulcsokat az asztalról. csak úgy repült előre. Martin Vanger éppen abban a pillanatban ment ki az ajtón. Lisbeth körülnézett. Lisbeth utána eredt. minden ruhasusogás mintha hangszórókon keresztül jutott volna a hallójáratába. Lisbeth addigra már kirohant a szobából. hogy Martin Vangernek volt valahol egy fegyvere. Először nem merte elvágni a szíjat. hogy Lisbeth nagy valószínűséggel használt már fegyvert máskor is. Aztán meghallotta a motorzúgást. Néhány másodperccel később már a hídon gurult át ő is.

. Alig néhány perce hagyta magára. Két kilométerrel délebbre Åkerbynél letért balra. és visszafordult észak felé az E4essel párhuzamos régi országúton. Látta. mert egy hosszú kanyarban elhúzott előle. s amikor már csak százötven méter választotta el a teherautótól. amint a teherautó lefékez és őrülten villogtat a fényszórójával. s ügyetlen ujjaival felemelte a vizes flaskát. Hogyan tovább? Csökkentette a sebességet. A férfi megláthatta a motor lámpáját. A férfi váratlanul még nagyobb sebességre kapcsolt. Belebújt a tornacipőjébe. és karjával megtartotta Mikaelt. Annyira elzsibbadt a keze. Igyekezz! Mikael remegő lábakkal felállt. Egy férfi kis poroltóval igyekezett eloltani a tüzet. ahogy a teherautó sofőrje kiugrik a fülkéből az utasoldalon. ahogy a sofőrfülke alatt felcsapnak a lángok. Megállt. aztán visszament Martin Vanger házához. míg újra keringeni kezdett a vér a férfi kézfejében. – Fel kell… hívnunk a rendőrséget – krahácsolta. Lisbeth is utána iramodott. hogy nem bírta megfogni a kulcsot. Lisbeth végignézte. hogy két személyautó megállt. – Miért is? – kérdezte Lisbeth. A padlón ült. Közben gondolkozott. az ütközés elkerülhetetlen volt. a késről és a golfütőről. A távolban meglátta egy szembejövő teherautó fényszóróit. aztán egy pillanatra megállította Mikaelt.com – ebook magyarul Következményelemzés. visszanézett. Lisbeth türelmesen kivárta. Még látta. Lisbeth újra gázt adott. míg Mikael újra képes volt hozzányúlni a dolgokhoz. s így néhány méterrel sikerült kikerülnie a teherautó vontatott kocsiját. de nem bírta elég gyorsan bevenni a kanyart.hunebook. leparkolt a vendégház előtt. Ekkor újra gázt adott. aztán sikerült felhúznia magára az alsónadrágját és a farmerét. szétlapított roncsból hatalmas lángok csaptak fel. A nyakát masszírozta. Mikael tíz hosszú percen át képtelen volt felállni. Most százhússzal ment.http://www. A műanyag vizes flakont magához vette. – Mit csinálsz? – Öltözz fel! Már virrad. ahogy a teherautó hátsó része átcsúszik az ő sávjába. így lépést tartott az előtte haladó autóval. kikormányozta a motort az út szélére. egy falnak támaszkodva. Lisbeth zsebre dugta a férfi zokniját. Szeme sarkából látta. Mikael tágra nyílt szemekkel bámult Lisbethre. aztán kiértek egy hosszabb egyenes útszakaszra. Mikael még mindig a bilincsekkel küszködött. Átgurult a hídon. Két másodperc alatt odaért a baleseti helyszínre. Lisbeth Salander ösztönösen behúzta a féket. Martin Vanger is látta. és hamarosan megérkezett Hedebybe. – Halott. Lisbeth kinyitotta bilincseit. Százötven kilométer per órás sebességgel belehajtott egy teherautó elejébe néhány kilométerre tőlünk délre az E4-esen. – Martin? – kérdezte Mikael rekedten. Aztán látta. ám a két jármű közötti távolság pillanatok alatt nullára csökkent. csupaszon. Élesebb kanyarokban néhány másodpercre szem elől tévesztette a járművet. áthajtott a szembejövő sávba. – Öltözz fel! Lisbeth Mikael szétvágott pólójával letörölte az ujjlenyomatokat a bilincsről. Martin Vanger autója szörnyű csattanást hallatva egyenesen belerohant a teherautó elejébe. Százötven méterrel odébb hajtott. Hirtelen erős köhögési roham jött rá. Egy magaslaton hajtott el újra a baleset helyszíne mellett. A teherautó alá beszorult. Azután még nagyobb gázt adott. Körülbelül kétszáz méter választotta el Martin Vanger autójától.

majd lekapcsolta a lámpát. s a lányra nézett. és nagyot harapott az egyik sajtos kenyérből. hadd hűljön egy kicsit! Feküdj hasra! Öt percen keresztül masszírozta a férfi hátát a kenőccsel. – Gyere! – mondta. – Ha telefonálsz a rendőrségre. és villámgyorsan megkent vagy fél tucat vaskos májkrémes és sajtos szendvicset. majd a hátára fordította Mikaelt. Egy sötét pólóval a kezében bukkant föl ismét. Lisbeth Martin Vanger széktámlán hagyott zakójában meglelte a kulcsokat. – Vedd fel! Nem akarom. és ott szeretkeztünk. – Nem vagyok éhes – mondta Mikael. Közlekedési balesetben hunyt el. hogy sokkos állapotban van. Feltette a kávét. Lisbeth megvizsgálta a férfi testén keletkezett vérömlenyeket és horzsolásokat. Mikael egy percre behunyta a szemét. – Lisbeth. – Egyél! – parancsolta Lisbeth. – Feküdj csak le! Lisbeth ragtapaszt hozott és lefedte a sebet egy nyomókötéssel. hogy meglássanak.http://www. – De miért? Lisbeth nem vett tudomást Mikael kérdéséről. Vannak szemtanúk.hunebook. én elhúzok innét. aztán kiküldte őt a fürdőszobába. Ahogy átlépték a küszöböt. és az előbbihez hasonló kezelésben részesítette a mellkasán is. Visszarakta a helyére a golfütőt. A bőrszíj olyan mélyen belevájt Mikael nyakába. és később megkérdezné. Nem akarok rendőrségi ügybe gabalyodni. – Lisbeth. – Nem – felelt Lisbeth olyan izzással a hangjában. hogy Mikael meglepetésében felnyitotta szemét. Azt a rohadt kínzókamrát meg majd felfedezi a rendőrség vagy valaki más. és a férfi felé nyújtott egy szendvicset. Lisbeth ismét megállította Mikaelt egy pillanatra. mintha… – Ha nem hagyod abba. Elindultak Martin Vanger házától. a villanykapcsolót. körbe a nyakán. Felvezette Mikaelt a lépcsőn. – Ha valaki esetleg meglátott minket. Lisbeth levetette magáról a bőrdzsekit és egy doboz tigrisbalzsamot hozott a neszesszeréből. mint bárki más a faluban. Lisbeth vette át az irányítást.com – ebook magyarul – Mihez nyúltál hozzá idelent? Mikael körülnézett. és láncra verlek megint. Egyedül volt az autóban. Már a konyhaasztalnál ült. . hogy csak nagy küzdelem árán sikerült lenyelnie a falatot. A póló Martin Vangeré volt. mit ügyködtünk odakint az éjszaka. A kés vérző vágásnyomot hagyott a nyak bal oldalán. amint pucér felsőtesttel szaladgálsz a környéken. Próbált visszaemlékezni. Martin Vanger halott. Aztán felült és beleharapott a szendvicsbe. Azután kávét töltött. hogy semmihez sem nyúlt hozzá az ajtó és a kulcsok kivételével. nem tehetünk úgy. fel kell hívnunk a rendőrséget. A torka annyira fájt. s ő ellenkezés nélkül engedelmeskedett a lány parancsainak. én nem tudok… – Állj a zuhany alá! Most rögtön! Lisbeth lesegítette Mikaelről a ruháit. és arra kérte. Végül azt mondta. akkor kisétáltunk a szigetcsúcsra. – Elég rendes véraláfutásaid lesznek egy ideig. amikor Mikael visszasántikált a zuhanyozásból. – Lisbeth. – Hagyd a kávét. Te meg én legalább olyan keveset tudunk a létezéséről. várja meg az átjáróban. visszacipellek Martin odújába. hogy most sötétvörös csík húzódott a helyén. Mikael rájött. Gondosan letörölgette a kilincset. Lisbeth átkarolva vezette a férfit a vendégházig. helyette a férfi sajgó combját kezdte masszírozni.

Mikael egyik pillanatról a másikra álomba zuhant.com – ebook magyarul Miközben Lisbeth beszélt hozzá.http://www.hunebook. mintha elájult volna. .

Lisbeth a szexuális szadizmus területén végzett kutatásai során megtanulta.. aztán kezével elkezdett matatni a nyaka körül. kiegészítve azt saját meglátásaival. A gyilkosságokat oly diszkréten. hogy megvizsgálja a tetthelyet. Mikael kinyitotta a szemét és opálos tekintettel a lányra nézett. Az utóbbi tizenöt évben körülbelül egy vagy két áldozatot ejtett évente. Lisbeth bement Mikaelhez. idilli felszín alatt. de Lisbeth arra a következtetésre jutott. Hat óra is elmúlt már.com – ebook magyarul HUSZONÖTÖDIK FEJEZET Július 12.http://www. A kínzószerszámokon kívül egy hatalmas újsággyűjteményre bukkant. amelyekben tulajdonosuk útlevélfényképeket és különböző nőkről szóló kézzel írt feljegyzéseket őrzött. Voltak közöttük prostituáltak és más módon kiszolgáltatottá vált nők is. hogy a gyilkosoknak ez a fajtája lelkes gyűjtője az áldozataitól szerzett szuveníreknek. hogy senki nem vett észre semmit a sorozatgyilkos több évtizede tartó tevékenységéből. És valami teljesen mást találtak helyette. Martin Vanger egy halottaskönyvet is vezetett. Alig bírt belegondolni abba az iszonyatba. oly nagy körültekintéssel szervezte meg. Most. – Nem tudtam. amíg az meg nem nyugodott. és lehunyta a szemét. Lisbeth berakta a mappákat egy nejlontáskába Martin Vanger Dell laptopjával együtt. alkoholés drogfogyasztók. Martin Vanger áldozatai névtelen nők voltak. így tartott rendet az emlékei között. Szerette volna megérteni valahogy. Cigarettára gyújtott. fiatal lányok. megragadta a férfi kezét és lefogta. egy mára történelmi múltba vesző sorozatgyilkosnak. Lisbeth már korábban. egy asztalon a hallban.. ami Martin Vanger pincéjében zajlott le a jól ápolt. Lisbeth egy darabig még ott ült mellette. A szuvenírek ugyanis évek múltán is felidézik emlékezetükben a gyilkolás közben átélt gyönyört. amelyet az emeleten talált. barátok és egyéb szociális kapcsolatok nélkül. jegyzőkönyvet vezetett szenvedéseik fázisairól. hogy Martin Vanger számára valójában az áldozat . Mikael Blomkvisttel a nyomába eredtek valakinek. hogy a férfi visszaaludjon. gyakran újonnan Svédországba érkezett bevándorlók. Gyilkosságait videoszalagokon és fényképeken örökítette meg. megvárta. keménypornó-magazinokra és egy csomó polaroid képre. s gondolataiba merülve harapdálta az alsó ajkát. Erőszak és gyilkolás – mindig ez volt a végcél. Felfedezett két A4-es méretű mappát. Hogy történhetett meg? A válaszok egy része benne volt a mappákban. hogy Mikael visszaaludt. hétfő Mikael reggel öt óra tájban ébredt.hunebook. hogy ilyen nagy golfozó vagy – motyogta. Lisbeth folytathatta Martin Vanger mappáinak és számítógépének az áttanulmányozását. szombat – július 14. hogy levegye onnét a bőrszíjat. Mikael első álomba zuhanását követően visszament Martin Vanger pincéjébe. Teste összerándult. amikor kikapcsolta a számítógépet. Precíz katalógust készített az áldozatairól. minden egyes nőt leosztályozott. Martin Vanger a hatvanas évek óta tett el nőket láb alól. amelyek mindegyikét beragasztották egy-egy albumba.

Az elsőn egy sötét hajú lány ült egy asztalnál. Martin Vanger mindenekelőtt stalker volt. Az eső nem állt még el. Amikor Lisbeth végére ért az olvasásnak. Frode hamuszürke arcáról lerítt. hogy valami borzalmas dologra ébredt. észrevett egy kis borítékot az egyik mappában. – Martin… Most tudtam meg. Lisbeth ekkor megérintette Frode karját. Dirch Frode lehuppant az egyik konyhaszékre. a törzsén vérömlenyeket. üzletfelek titkárnői és rengeteg más nő. két összefogdosott. A lány elfordította arcát a kamerától.com – ebook magyarul becserkészése volt a folyamat legérdekesebb része. amikor Martin Vanger laptopjával a kezében rövid sétára indult.hunebook. Legalábbis gyanítom. Lisbeth kávét töltött neki és odatolta elé a csészét. és kinyitotta az ajtót. hotelrecepciósok. megkotorta a hamut. hadd aludjon! – szólalt meg Lisbeth szigorú hangon. és csak második helyen volt gyilkos. amellyel megszámlálhatatlanul sok órát tölthetett el az évtizedek során. kifakult polaroid képet húzott elő belőle. hogy a lehetséges áldozatok szorgosan összegyűjtött személyi adatai fontos ihletforrásul szolgálhattak Martin Vanger szexuális fantáziáinak. – Maga tudja. A másik képen deréktól lefelé is csupasz volt. akivel csak találkozott. a rogyadozó Vangerbirodalom. mi történt? – Egyenest belevezette az autóját egy teherautó elejébe. hogy Martin halálra zúzta magát egy autóbalesetben az éjszaka. – Elszomorító – mondta Lisbeth Salander. Már-már úgy tűnt. Frode az alvó alakra nézett. Egy kék ágytakaróval letakart ágyon feküdt. mintha Martin Vanger minden nőt. – Hagyja nyugton. Túl sok volt már neki a sajtó. jól látszottak hegyes kis mellei. család? Hol dolgozik? Hol lakik? Milyen autót vezet?Milyen a képzettsége? Hajszíne? Bőrszíne? Testalkata? Alakja? Lisbeth megállapította. Sötét színű nadrágot viselt. felsőteste viszont meztelen volt. a stressz. és belekortyolt a kávéjába. vagy pincérnők az általa látogatott éttermekből. Felugrott a székéről. – Még alszik.http://www. Sokan közülük a Vangerkonszern alkalmazottai voltak. – Hol van Mikael? – kérdezte. Férjnél van vagy egyedülálló? Gyerek. Dirch Frode nagyot nézett. cigarettázott és kávét ivott. Frode . E nőknek persze csak egy részét ölte meg. Azután felfedezte a nyakán a vörös nyomot a bőrszíj helyén. A laptopjában tárolt saját készítésű adatbázis több száz nőről tartalmazott leírást. a karját védekezőn emelte maga elé. de minden nő veszélyeztetve volt a környezetében. Lisbeth a konyhaasztalnál ült. Milyen bosszantó. Reggel fél nyolckor Dirch Frode rontott a házba. feljegyzett volna a regiszterébe. Arcát továbbra is elfordította. Véraláfutásokat látott az arcán. Aztán odavitte a mappákat a vaskályhához és meggyújtott egy gyufát. – Micsoda…? – Karambolozott. Lisbeth a borítékot a képekkel együtt berakta dzsekije zsebébe. a hálószobához ment. Az ily módon dokumentált komoly kutatómunka szenvedélyes hobbitevékenységnek tűnt. az egészségbiztosítási pénztár személyzetének tagjai. és óvatosan becsukta az ajtót. Öngyilkosságot követett el. Dirch Frode olyan képet vágott. mint aki másodperceken belül ott helyben agyvérzést kap. Értetlenül bámult a lányra. hogy valami ilyesmi fog megjelenni az újságok címlapjain. Amikor mindent eltüzelt. Néhány perccel később a híd alatt óvatosan beejtette a gépet a vízbe. mintha a fényképész váratlanul szegezte volna rá a fényképezőgépet.

Dirch Frode egyszer sem vágott közbe. hogy valaha itt jártam. hogy talál majd egy-egy útlevelet vagy személyi igazolványt a fiókok valamelyikében. hogy Martin Vanger elhunyt egy közlekedési balesetben. – Magának lesz ideje elgondolkodni. hogy Mikaelt és engem hagyjon ki az egészből. hogy nincsenek holttestek. hogy Martin nőket rabolt el és ölt meg… hát akkor ott vannak azok a családok. Amikor a lány befejezte. – Muszáj a rendőrséghez fordulnunk az üggyel. Ha ezzel a történettel kapcsolatban megemlítik a nevemet. Lisbeth Salander tömören összefoglalta az éjszaka eseményeit. – Nem értem. hogyan talált rá Mikaelre nyakán bőrszíjjal. Én ebben az összefüggésben egyszerűen nem létezem. Dirch Frode arca holtsápadtra vált. – És most mihez kezdünk? – Ez már nem az én gondom – felelte Lisbeth közönyös hangon. kinek meséli el. én soha be nem tettem a lábamat Hedestadba. Lisbeth most elővette a kulcsot. Arról viszont jelenleg fogalma sincs. aztán kifújta a levegőt és lassan ide-oda ingatta fejét. és eldöntheti. amit mond. amelyek tagjai kétségbeesetten próbálhatták kideríteni. Ha akarja. Gondolja végig a dolgot! Dirch Frode arcára kiült a rémület. Dirch Frode kutakodó szemekkel figyelte a lány arcát. és ha valaki majd egyszer lemegy. – Nem értem. Elmesélte. akkor felfedezi a szobát. hova tűnt a gyermekük. – Na és én mit csináljak? – Ezt döntse el maga. – Semmilyen körülmények között nem akarok belekerülni rendőrségi jelentésekbe.http://www. De erről még most nem kell döntenie. A baj csak az. Részletes leírást adott Martin Vanger kínzókamrájáról és arról. – Nem kell értenie. – De nem nekünk. Ennek megfelelően természetesen soha nem hallott a pincéjében berendezett szobáról. testközelben a Vanger-konszern vezérigazgatójával. az ügyvéd még percekig ült néma csendben. – De hát… – Ami engem illet. te jóisten! Ez halálos döfést jelent a cégnek. hogy kitakarítsa Martin pincéjét. csak azt. Erről maga dönt. Hány család válhat majd munkanélkülivé. Ez azonban egy darabig valószínűleg várat magára. Majd ha már felfedezte a titkos szobát. és lerakta kettejük közé az asztalra. – Ó. amikor kiderül Martinról. hogy… . – Egy ilyen ügyet nem lehet eltussolni. – Ha igaz. amiről tudnia kell. mintha… – Ezzel egyetértek. Valószínűleg az áldozatok némelyike beazonosítható lesz a videofilmek alapján. Lehet. és egyetlen kérdésre sem adok választ. maga megkeresheti a rendőrséget. hogyan sikerült Martin papáját összefüggésbe hozni legalább hét nő meggyilkolásával. levonhatja a következtetéseit.hunebook.com – ebook magyarul néhány lépést tett hátrafelé. Nem csinálhatunk úgy. mit talált a vállalati archívumban egy nappal korábban. Arra kérem csak. – Nézze: az egyetlen dolog. – Nem eltussolni akarom. hogy Martin egy őrült gyilkos. majd szinte bénult lassúsággal leereszkedett a konyhai lócára. hogy Mikaelt és engem hagyjanak ki belőle. le fogom tagadni.

A lány józanul átgondolt javaslataihoz hasonlókat Frode ebben a helyzetben képtelen lett volna megfogalmazni. mert nem telefonált nekik azonnal. Mikael egy pisszenést sem hallatott.http://www. Másról nem tettek említést. a volt igazgató. Ebédidőre az eső elállt. nem utolsósorban azért. – Oda kell mennem. mi történt az éjszaka. ha ma még nem megy a közelébe annak a szobának – vágott közbe Lisbeth határozott hangon. csakhogy Lisbeth Salander elindított már egy folyamatot.com – ebook magyarul Frode hol előrehajolt. – Van elég tennivalója. Feltételezem. Mikael kilenc órakor ébredt. és a szél is elcsendesedett egy kissé. hol hátradőlt a székén. . és úgy tenni. a Vanger-konszern legsürgetőbb problémáit igyekezett összefoglalni. hogy ott ül azon a konyhaszéken. – Hogy vagy? – kérdezte meg végül Lisbeth. hogy megnézzem. Nem hinném. aki átvehette volna az irányítást. ráadásul a cég történetének legválságosabb időszakát élte. össze kell hívnia a vezetőséget egy rendkívüli ülésre. Senkinek nem kerülhette el a figyelmét. hogy csak a huszonegyezer lakost számláló Hedestadban több mint háromezren függnek anyagilag a cégtől. Az éjszaka eseményeinek leírása szerint az iparmágnás eddig tisztázatlan oknál fogva autóját nagy sebességgel vezetve átsorolt az autópálya rossz oldalára. Megérkeztek a klán tagjai. A konyhaasztalnál üldögélt. Martin Vanger egyedül tartózkodott az autóban. Mikael a délelőttöt komor szótlanságban töltötte. hogy minden akadályt simán vegyen. Mikael kiment a kertbe. De azt megmondhatja Henrik Vangernek. – Szerintem okosabb. amelyben hangot adott a Vanger-konszern jövőjét illető aggodalmainak. hogy részvétet nyilvánítsanak. Nem volt. amely a Döbbenet a norrlandi településen címet kapta. – Nézőpont kérdése. letörölte a kerti bútorokat. Döbbenten látta be. az esőt bámulta. A szíve majd kiugrott a helyéről. – És Harriet…? – Még nem zártuk le a kutatást. Lisbeth hideg tartózkodással figyelte a történéseket. hogy egy fiatal lány tanácsokat osztogasson neki. Mikael Blomkvist valójában bemehetett volna a hedestadi rendőrkapitányságra. hogy szerintem lassan a végére érünk már. Lisbeth valahogy átvette az irányítást. Dirch Frode magában meghányta-vetette Lisbeth szavait. Az igazgató meghalt. Martin halála természetesen rávetült a hedebyi hétköznapra. ha ő értesül először Martin hobbijáról. mint ahogy akkor tettek volna. és hagyja. a problémamegoldó ügyvéd. s az ilyen helyzetekben kész tervvel álljon elő. hogy Martin örököse Isabella Vanger. hogy jó ötlet. sebtében megfogalmazott közlemény. Ő volt a bölcs öreg. akitől elvárták. egy idős férfi egy szívroham túlélője. valamint a halálesetnek a vállalat gazdasági helyzetére gyakorolt közvetlen hatásainak. mint totális bénultságot. A helyi rádió viszonylag hosszú tudósítást közölt az esetről. Tájékoztatnia kell Henriket. addigra a rádió hírműsorainak élére került Martin Vanger halála. ha a vezérigazgatójuk teljesen normális körülmények között halálozik el.hunebook. és elmondhatta volna. A TT távirati irodának elküldött. még az éjszaka folyamán. Nyaka körül fel volt hajtva az inggallér. kórházban fekvő lábadozó beteg. Egyre másra parkoltak az autók Isabella Vanger háza előtt. mely Mikael tervének megvalósítását minden egyes perccel nehezebbé tette. és egy csésze kávéval a kezében leült az egyik székbe. Az előtte álló morális dilemma mélységes szorongással töltötte el. Most azonban semmi mást nem érzett.

Mikael megkérdezte a lánytól. szerintem nem élted volna túl. – Lehet. megölt volna. Akkor értem oda. Egy gardróbszekrényben akadtam rá a golfütőre. Nem hagyhattam.http://www. hogy te voltál az az újságíró. . – Ha te nem jössz. Több órán keresztül meg voltam róla győződve.com – ebook magyarul Mikael hirtelen nem is tudta. Miközben odalent feküdtem a pincepadlón. – Miért nem? – Az az én dolgom. Bekukucskált minden ablakon. A biztonsági kamerák felvételeinek tanulmányozásából jött rá. hogy különböző irányból közelítve. hogy keressek valami fegyvert. – Van még itt egy kis probléma – szólalt meg újra Lisbeth. hogy Mikael valami őrültséget csinált. Végül felmászott az emeletre. Pár percre muszáj volt otthagynom a lejárót. mit válaszoljon. hol találta őket. Egyik kezét Lisbeth térdére tette. kiegészítették a hiányzó darabkákkal. – Hogy őszinte legyek… azt azért most sem értem. hogy észrevedd a képet a konyhaasztalon. de nagyjából egyszerre bukkantak rá Martin Vangerre. míg kiérkezik a rendőrség. hogy Kalle Blomkvistnek hívnak. Martin nem volt elég körültekintő. Gondold csak el. de a testfelépítés és a haj nagyon egybevág azzal. a hiányzó láncszemre. hogy meg fogok halni. – Én a hatóságokkal nem állok szóba. amit eddig a róla készült képeken láttam. Felfedezték. miről lehet szó. A hadművelet hosszú időt vett igénybe. amit Martin mondott. Mikael és Lisbeth egy órát töltöttek a kertben. hogy jól mutatna a pályád történetében. amikor arról kérdezett. Lisbeth hamar felfogta. Mikael alaposan szemügyre vette a képeket. – Nem túl sokat. Óvatosan megvizsgálta a földszinti ablakok és ajtók kilincseit. míg végül megtalálta a pincébe vezető lépcsőt. hogy egyedül indultál harcba ellene. Pont mielőtt fellógatott téged a bőrszíjjal. még mindig sokkos állapotban vagyok – mondta aztán. – Nem mernék megesküdni rá. – Azt hiszem. Mikael bólintott. – És miért nem akarod felvenni a kapcsolatot a rendőrsséggel? –tette fel a kérdést Mikael. nem hiszem. azért imádkoztam. résnyire nyitva hagyta a kínzókamrájához vezető ajtót. Neked már az sem tetszett. aztán felnézett. és elmondta. és azonnal kihívd a rendőrséget. Nagy elővigyázatossággal kellett szobáról szobára átfésülnie a házat. hogy kinyiffantson az a szemét.hunebook. és egy nyitva maradt erkélyajtón át bejutott a házba. hogy ő az – mondta végül. Összeállították a kirakóst. amit Mikael elöl hagyott a konyhaasztalon. Lisbeth arcán megjelent egy fanyar mosoly. aztán inkább ejtette a témát. A parti sétaúton közelítette meg Martin Vanger házát. mennyit hallott mindabból. a hírhedt sorozatgyilkos meztelenül fellógatott a pincéjében. hogy lehettél annyira bolond. hogy mi történt Harriettel. Lisbeth egyébként nem találta meg éjszaka a fényképet. – Mi történhetett Harriettel? Lisbeth lerakta a két polaroidképet Mikael elé az asztalra. milyen szellemes díszítő jelzőket kaphatnál ezután! Mikael egy ideig Lisbeth arcát nézte. – Ha megvárom. Ami téged illet. egymástól függetlenül. – Magatehetetlen voltam. de egy lelket se látott. akit Martin Vanger. Halálfélelmem volt. – Köszönöm – mondta a lánynak.

Azért gyilkolt és erőszakolt meg nőket. Mintha hencegni akart volna velük. hogy Martin ugyanolyan elnyomásban élt zsarnok apja mellett. mint Gottfried az ő náci apja mellett. hogy mi történt Harriettel. Ugyanez vonatkozik Martinra. Ebből arra kell következtetnem… hát igen. Ez még nem hatalmazza fel arra. Egy ilyen tapasztalat nem múlik el nyom nélkül. Ott volt a Lea nevű nő meggyilkolásánál Uddevallában 1962ben. – Klassz kis diszfunkcionális család – mondta Mikael.http://www. mint egy kőbalta. – Gottfried nem az egyetlen bántalmazott gyerek a világon. – És te hiszel neki? – Igen – felelte Mikael kételkedés nélkül. így nevelte a fiát. . – Baromság – ismételte meg Lisbeth. hogy az emberek személyiségfejlődését csak a neveltetésük befolyásolja. nem mondom. – Na és… mindez hova vezet minket? – Tudjuk. hogy nem homoszexuális. hogy Martinnak nem volt saját szabad akarata. – Igen. hogy nincs igazad. aki. Gátlás nélkül sorolta őket elő. Harriettel kapcsolatban viszont ugyanolyan elkeseredettnek tűnt. – Nem állítom. de ne feledjük. – Martin elmesélte – még ha elég csapongva is –. 1964-ben már aktív résztvevő volt. valószínűleg éveken keresztül ki lehetett téve az apja visszaéléseinek. hogy Martin Vanger elmebeteg volt. Mikael alig láthatóan elmosolyodott. mert élvezte. Sara megölésekor. Ő ilyen döntést hozott. és sosem nyúlt még férfihoz – kivéve az apját. s hogy az emberek azzá válnak. – Jó. Ő tanította be Martin Vangert. hogy az apja tanította be kamaszkora elején. minthogy az apja megerőszakolta.com – ebook magyarul – Úgy tűnt. 1949 és 1965 között végrehajtott gyilkosságsorozatért Gottfried Vanger a felelős. Mikael igyekezett visszatérni az eredeti témához. szóval azt akarod mondani. Gottfriedet éveken keresztül rendszeresen porhanyóssá verte az apja. mint Henrik. – Martinnak pontosan annyi esélye volt a visszavágásra. Mikael feltartotta a kezét. – Baromság – szólalt meg váratlanul Lisbeth Salander. nem lehet másról szó. de nyilván ez is fontos szerepet játszik. ugyanazzal a hévvel szerette volna megtudni tőlem. – És…? – Azt mondta. – Tény. mondhatni. Hangja kemény volt. hogy az első. – Martinnak tulajdonképpen nem is nagyon volt más esélye. Az öldöklés az ő választása volt. Csak nevetségesnek tartom. hogy nőket gyilkoljon.hunebook. Lisbeth fura pillantást vetett Mikaelre. Martin Vangernek halvány gőze nem volt arról. hogy mi történt. amivé nevelik őket. hogy az ilyen undorító férgek tetteit mindig rá lehet fogni valaki másra. Tizenhat éves ekkor. – Ne veszekedjünk ezen! – Nem veszekszem. És nem is egyszer. – Aha. görényebb a görénynél… honnan szedem vajon ezeket a hasonlatokat?… de beismerte az általa elkövetett gyilkosságokat. Mikael elképedten nézett rá. Akkor tizennégy éves volt. – Fájó pontra tapintottam volna? Lisbeth Salander szeme hirtelen lángokat szórt a dühtől. A lány szemében nyoma sem volt az egyetértésnek. mint bárki másnak.

hogy nem lehet. ez a fontos. Ezt majd kiderítjük később. – Ha megnézzük a kronológiát. vágyakat próbált Gottfried kielégíteni mindazzal. hogy Martint magával vitte. Ezenkívül ravaszabb volt. mivel minduntalan megpróbálja elrejteni az arcát a kamera elől. hogy vajon milyen késztetéseket. ő már látta a videofilm-gyűjteményt.hunebook. mint egy közönséges pina. hogy most már tudjuk. Mikael elvett egy cigarettát Lisbeth dobozából. majd folytatta: – Nem akarok azon spekulálni. mint az apja. hogy finanszírozza ezt a kedvtelését. hogyan gyűlölje őket ő is. – Nem igazán – mondta tűnődve. – Nehéz megállapítani a két fénykép alapján. Mikael elképzelte. Lisbeth bólintott. – Gottfried gyűlölte a nőket. hogy ráfoghatná tetteit valami külső körülményre. Martin a tanítvány.com – ebook magyarul – Persze. ablaktalan szobát az acélajtóval. Személyesen felelnek mindenért. Lisbethnek nem volt szüksége képzelőerőre. nem tudjuk ugyan. hogy tizennégy éves korában kezdődött. hanem Harrietnek is. hogyan dugja meg a húgát – Lisbeth a polaroid képekre bökött. Harriet volt a mijük… játékszerük? – Gottfried arra tanította Martint. Azt hiszem. de azt tudjuk. módszeres gyilkosságokat hajtott végre. Lehetett ott valami bibliai halandzsa a háttérben bűnhődésről és megtisztulásról. Martin viszont meg sem játszotta. milyen szörnyűségek folyhattak ott a Hedeby-szigeti idill kellős közepén egy negyedszázadon keresztül. amikor 1962-ben Uddevallában megölte Lea Perssont. Tök mindegy. ahol fontos iratokat. – Hallottam. amin egy pszichiáter nyilván átlátott volna. És még pénze is volt rá. s ez a lebukás kockázatával járt. hogy Gottfried mikor erőszakolta meg először a fiát. eltöprengett. Most az a lényeg. – Tegyük fel. De ő sem volt egyéb. Megpróbált tehát az apja nyomdokába lépni – 1966 februárjában Uppsalában. Észrevette. 1964-ben. miről szólt volna Harriet Henrikkel folytatott titokzatos beszélgetése. azt mondta: Próbáltunk a lelkére beszélni. hogy Mikael önkéntelenül megtapogatja a nyakát. Mindez mire enged következtetni? – Arra. – Gottfried nőket akart ölni. – Mintha Henrik 1978-at mondott volna. Így építették meg neki azt a hangszigetelt. hogy Gottfried halálakor Martin tizenhét éves volt. Itt egy másodperc szünetet tartott. és nem volt ki utat mutasson neki. Mikael bólintott. azzal. valahogy . Harriet próbált ellenállni – nem volt hajlandó tudomásul venni a kötelességét. hogy a gyerekei magukévá teszik majd az ő finoman szólva perverz világképét. – Huszonöt éve megvolt a szoba… Elhallgattak egy időre. hogy Gottfried nemcsak Martinnak esett neki időnként. Gottfried 1965-ben vízbe fulladt. Azt megelőzően ő és Martin igyekeztek Harriet lelkére beszélni. arra tanította. – Gottfried volt a tanár. s hogy ő hogyan interpretálta a tetteit. Sorozatgyilkos volt. Arra készült. hogy egy szép napon felfedezik a gyilkosságok közötti összefüggést. Amikor megkérdeztem Martint a húgáról. hogy mindent elmesél Henriknek. és cselekedeteit valamilyen álvallásos gondolatmenettel álcázta. Gottfried arról ábrándozott. Valószínűleg a megrendelésében külön igényt támasztott egy biztonságos helyiségre. Amikor Gottfried otthagyott valahol egy hullát. És ez azt jelenti. amit művelt. Harrietről. előbb-utóbb mindig beindult a rendőri nyomozás. és egyéb értékes holmit tarthat. Mikael a homlokát ráncolta. De volt még ott valami más is. Nagyjából ekkor értem a pincelejárathoz.http://www. Előre eltervelt. s miközben rendszeresen megerőszakolta fiát. amikor ezt mondta. – Martin Vanger a hetvenes években építtette a házát – tűnődött Lisbeth. hogy mit gondolhatott Harriet.

Gottfried még 1965ben meghalt. Aztán Gottfried egy napon utoljára itta le magát. Elég logikus. hogy utána. – Ezzel persze beleköpött Gottfried és Martin levesébe. vagy legalábbis próbálkozott vele. – Azt írod a jegyzeteidben. hogy a lány tréfál. – Nem tudjuk. amikor is a Järnvägsgatanon váratlanul megpillantotta bátyját. és Mikaelben fel sem merült. és ellenőrizni az életét. amikor megtalált valami titkos naplót vagy a gyilkosságokról szóló cikkgyűjteményt az apja hátrahagyott holmijai között. de Martin folytatta a húga zaklatását. – Hanem Martinról – mondta Lisbeth. és rendszeresen dugja a bátyádat? – Agyonverném az egész bagázst – felelte Lisbeth józanul. Gottfried és Isabella örökös civódásai hajtják hozzá a nyugalomra vágyó Harrietet. a falutól messzire. amit már jól ismerünk. mielőtt Harriet bármit tehetett volna. félreeső helyen áll. de a gyilkosságokba nem avatta be. – De nem erről akart beszámolni Henriknek – tette hozzá Mikael. Martinnak nem sok hozzáfűznivalója volt a dologhoz. ha egyszer csak felfedeznéd. Lisbeth bólintott. Azt hitte. hogy apja bűne nem pusztán a vérfertőzés. Mikael törte a fejét. látta be Mikael. Igen. De néha-néha még mindig előfordult… hol támadhatták le vajon? – Gottfried házában kellett megtörténnie. hogy Harriet mikor fedezte fel a gyilkosságokat. – Úgy van – biccentet Mikael. mint téged. hogy egyszerűen csak szerette volna megérteni az apja cselekedeteit. Hirtelen maga előtt látta Lisbeth arcát. ő az apjához alkalmazkodott. hogy valami baj van azzal a családdal. – Harrietnek már valahol útközben rá kellett jönnie. hanem hogy őrült sorozatgyilkos – mondta ki hangosan. nem feltétlenül vallási okai voltak az elmélyült bibliaolvasásnak. Hiszen Harriet feljegyezte Gottfried áldozatainak nevét. miközben a Biblia iránti érdeklődése valójában csak az eltűnése előtti utolsó évben támadt fel. mielőtt egészen prózai módon vízbe fúlt. Ezzel fenyegetőzhetett tehát. A fiú karácsonykor és más ünnepeken talán otthon tartózkodott. Isabella Uppsalába küldte Martint. – Aztán elmélyülten tanulmányozni kezdte a Bibliát. Harriet eltávolodott a bátyjától. hogy az apád sorozatgyilkos. Lehet. hogy ezt fogja elmondani másoknak. itt valami nem stimmel. – Miért. Amikor Gottfried meghalt. Egészen 1966 gyermeknapjáig töprengett ezen. de az elkövetkező évben egyébként nem nagyon találkozhatott Harriettel. hogy 1964 telén beköltözzön a házába. Lehet. De az is lehet. hogy így a tanulásra is jobban tud figyelni a lány. hogy a veszekedések. Majdnem biztos vagyok benne. – Harrietet tehát valószínűleg megerőszakolta az apja. hogy ezek a képek is ott készültek – ennek könnyen utánanézhetünk.com – ebook magyarul így fogalmazott Martin. de Harrietet nem olyan fából faragták. – Oké.http://www. hogy még Gottfried vízbe fúlása előtt. összepárosította őket a bibliaidézetekkel. Önkéntelenül elmosolyodott. Arra gondolt. A ház fekvése kiválóan megfelel a célnak. – Az apjuk halott volt. amikor apja már halott volt. amikor a lány rátámadt Martin Vangerre. – Igen. Kettejük között kialakult valamiféle… szövetség.hunebook. Lisbeth bólintott. hogy Henrik Vanger megengedte Harrietnek. – Egy teljes évbe telt. Valami mindenesetre nyomra vezette őt. És mindannak fényében. te mit tennél. aki ezek . – Henrik látta. míg Harriet nekidurálta magát. Innentől kezdve nem tudták olyan könnyen elkapni. és megkísérelték Harrietet is beavatni. hogy valami logikus magyarázatot találjon.

Az ügyvéd olyan elgyötört hangon szólt a telefonba. már nem okozott nehézséget helyére rakni a hiányzó darabok maradékát. ha szenvedést okoz. akkor is. – Henrik. hogy mi történt Harriettel. Henrik Vanger becsukta a szemét. most már tudom. Tényleg arra számított. Amikor legközelebb jövök – ez elhúzódhat egy kis ideig –. mit mesélt el Frode Henriknek. aztán beült Mikael mellé a kölcsönautóba. s már gyógyul. Nem tudjuk. Miközben Mikael átsietett a parkolón. hogy Henriknek mindössze arról számolt be. mint amit valaha képzelni mert? Henrik Vanger sokáig nem vette le a szemét Mikaelről. hogy beszéltek-e egymással. ha itt mutatkozom. Ma nem fogok. Jó volna. hogy fájdalommentes lesz a művelet? Az öreg elkerekedett szemekkel nézett Mikaelre. hogy ássam elő Harrietről az igazságot. A betegség láthatóan nyomot hagyott rajta. – Hát rendben. – Mesélj! – Nem. Ha az a helyére kerül. – Martin? – Ő csak egy része a történetnek. Maga azt a feladatot adta nekem. az arca azonban újra színt kapott. A rokonság nem szereti. az arra késztette Harrietet. sötét viharfellegek gyülekeztek. és hogy feltétlenül szeretne találkozni Henrik Vangerrel. – Lisbeth letakarta a motort egy ponyvával. – Ezután pedig eltűnt. – Fel kell tennem egy kérdést. Mikael nemsokára leparkolt a hedestadi kórház előtt. – Sokáig voltál távol – mondta Henrik. akkor elkészültem. – És mi lenne az? – Még mindig tudni szeretné. Most elutazom. hogy néhány percre hagyja őket magukra. Egy dologgal kapcsolatban még mindig csak találgatok. mit mondott neki Martin.com – ebook magyarul szerint visszatért. és az ablaknál ült egy asztalnál. Ezért bíztalak meg. Mikael és Lisbeth összepakoltak. de egyetlen egy kis mozaikdarab hiányzik még a képből. hogy Martin autóbalesetben meghalt. hogy Lisbethnek és neki egy időre el kell utazniuk. mielőtt útra kelnek. ha az igazság rettenetesebb. ígérem. Kezet ráztak. ha egyelőre pihenne. – Szándékosan.http://www. Henrik Vanger köntöst viselt. A vihar újult erővel tért vissza. Miután újra felvázolták az események láncolatát. Mikael tudni akarta. hogy Mikael komolyan aggódni kezdett érte. Indulás előtt Mikael felhívta Dirch Frodét. hogy azonnal hazarohanjon és beszéljen Henrikkel. Az orvos szerint túl van a válságos állapoton. Ma viszont mindenki Isabellánál van. Mikael megkérte az ápolónőt. Mikael bólintott. – Szegény Martin – szólalt meg újra Henrik. Aztán bólintott. eleredt az eső. Azt hiszem. otthagyta a ház árnyékos oldalán. s hogy ha igen. s . Megzendült ismét az ég. hogy mi történt? Akkor is. Elmondta. elejétől végig elmesélem az egész történetet. – Ne kezelj már úgy. Frode kis idő múlva kinyögte. s megtudja az igazságot. Sokat javult az állapota. mint egy gyereket! – Még nem értem a végére. De akármi történt is.hunebook. – Tudni szeretném. és megpróbálom megkeresni azt az utolsó mozaikdarabkát.

de nem kedvelte a . Anita. Esett az eső. amint a ház lakója hét óra tájban hazaérkezik és kinyitja a bejárati ajtót. és az első tíz percet azzal töltötte. hogy kénytelen volt ajtót nyitni a látogatónak. Mikael megadta Lisbethnek a háza kapukódját. ahogy belépett az ajtón. A férfi körülnézett. – Plague azt mondta. – Meg tudjátok csinálni? – Nem probléma – felelte Trinity. Kitűnő szállodának számított. Mikael Blomkvist vagyok. Alban elővárosban. – Wasp! – hangzott a férfi első kérdése. Míg Lisbeth elintézett egy ügyet a Sundbybergben lakó Plague-nél. Anita Vanger arckifejezése megváltozott. Mindketten levetkőztek. Másnap tizenkettőkor a Gatwick repülőtéren landoltak Londonban. Mikael csak ekkor csöngetett be az ajtón. Amint meghallotta a nevet. A költségek Dirch Frode folyószámláját terhelték. ágyba bújtak.http://www. rögtön tudta. Amikor ezzel megvolt. hogy alaposan átvizsgálta a lakás minden zegét-zugát. A furgonból láthatták. hogy elvonuljon az eső. Anita Vanger otthona egy olyan ember ízlésesen berendezett lakása volt. – Jó napot kívánok.com – ebook magyarul Gävlétől valamivel délre olyan erős felhőszakadás kezdődött. Hiszen kapcsolatban állt Ceciliával. Trinity Bob the Dog néven mutatta be a partnerét. A lány éjfélkor kopogtatott Mikael ajtaján. úgyhogy lekanyarodott az autóval egy benzinkúthoz. és az e-mailek elolvasására egy számítógépen. Meglepetését óvatos éberség váltotta fel. aztán eszik egy keveset. hogy nagyon gyorsan megy majd az egész. azon múlik. míg lezuhanyozik. A nappali szobában hellyel kínálta Mikaelt. Ittak egy kávét. hogy hallott Martin balesetének híréről. és leültek a falhoz rögzített lenyitható székekre. sokáig állt az ablakban. Mikael a Hyde Park mellett foglalt maguknak szobát. hogy mennyire intenzíven szeretné nyomatni a pasi… – Lisbeth hüvelykujjával Mikael felé bökött. Anita Vanger egy jellegzetes angol sorház egyik épületében lakott a takaros St. hogy egy crash-bang munkáról van szó. kiporszívózott és letörölgette a port a bútorokról. A tolóajtón keresztül beszálltak az autóba. Henrik Vanger kérésére látogattam el magához. Henrik Vanger neve ugyanakkor azt jelentette. A férfi nem érdeklődött Mikael neve iránt. Miközben Bob elnavigálta a járművet. arcát szőke szakáll keretezte. Idegennek érezte a lakást. aki egy öreg Volkswagen furgonban várakozott a sarkon túl. Délután ötkor a hotel bárjában ácsorogtak. Este hétre értek csak Stockholmba. aki nem szenvedett pénzhiányban. s várták. aki valószínűleg nem rejtette véka alá a Mikael miatt átélt bosszúságokat.hunebook. A hálósarok egy sor IKEA ruhásszekrénnyel volt leválasztva a lakótér többi részéről. amikor egy harminc év körüli férfi lépett oda hozzájuk. Wasp és Trinity megkezdték a tárgyalást. ő fogta magát. majd leül a tévé elé. Aztán biccentettek egymásnak. A biztonságos megoldást választotta inkább. Lehet. Bő órányi autózás után érkeztek meg a házhoz. – Trinity? – kérdezett vissza Lisbeth. Szinte teljesen kopasz volt. Feltételezem. át a londoni közlekedésen. kicsoda Mikael Blomkvist. Megvárták. ahol korábbi londoni látogatásain folyton kikötött. farmeréhez bő zakót és vitorláscipőt viselt. Arcára udvarias kérdőjelet rajzolt a váratlan látogatás. és aludtak néhány órát. beletelhet pár napba. összevetve azokkal bayswateri koszlott helyekkel. hogy Mikael alig látta maga előtt az utat. kinézett a Slussen-zsilip felé. Az ajtót nyitó nő majdnem tökéletes másolata volt Cecilia Vangernek. aztán kirakta őt a T-Centralennél. – Telefonlehallgatásra lesz szükség. a Hotel Jamesben.

és lerakta a fülhallgatóját a furgon asztalkájára. Mikael hallotta. alig tette be oda a lábát. Egy Tennant Creek nevű helyiségben Alice Springstől északra. – Semmi mondanivalóm! – Martin meghalt – mondta Mikael nyomatékkal. hogy máris felkészült a védekezésre. Martin és én nem álltunk annyira közel egymáshoz. – Maga sosem kedvelte őt. ahogy nyolcszor kicsöng a telefon. meglátogatom. Lisbeth Salander elégedetten vigyorgott Mikaelre. maga ott volt Harriet szobájában azon a napon. majd elindította a digitális lejátszót. hogy maga tudta. – Aha. Itt az ideje. – Mik a tervei? Hazautazik a temetésre? – Nem. – Harminc másodperccel az ajtó becsapása után már fel is emelte a telefonkagylót – mondta Lisbeth. mire gondol. mi történt Harriet Vangerrel. Mikael elmosolyodott a nő megjátszott elképedésén. – Ebben valószínűleg igaza lehet – hagyta rá Mikael könnyedén.http://www. – Maga meg nem normális – mondta Anita Vanger.com – ebook magyarul feltűnősködést. én vagyok az. hogy maga mire használta ezt a tudását. igyekezett távol maradni Hedestadtól az eltelt harminc évben. mert Martint sem kellett többé látnia. Anita Vanger amennyire csak bírt. – Értem. de ha már itt vagyok Londonban. – Meg kell néznem a körzetszámot – tette hozzá. Mikael bólintott. Miről van szó? – A nő hangjából érezni lehetett. miközben megszabadította a férfit az inge alatt rögzített mikrofontól. – Anita. hogy ilyen váratlanul törtem magára. A kérdés csak az. . Szerintem nemcsak azért költözött Londonba. s onnantól kezdve majd ő veheti át az ügyet. Aztán felvette valaki. Ez azt jelenti. Néhány nap múlva beszámolok Henriknek erről a felfedezésemről. Anita Vanger becsapta Mikael orra előtt az ajtót. előbb-utóbb úgyis beszélnie kell velem. – Rendben. – Szia. – Maga volt Harriet legközelebbi barátja a családtagok közül. Amióta apja visszaköltözött a Hedebyszigetre. A beszélgetés angolul zajlott. És egyetlenegy ember mesélhette el magának – Harriet. amelyhez egy hangszórót kapcsolt. úgy gondoltam. és a munkától is nehéz lenne elszakadnom. – Harriet…? Nem értem. Fényképekkel is bizonyítani tudom. Miért nem akarja elmesélni nekem. – Szeretném megtudni. Magához fordult Harriet azzal az iszonytató titokkal. a Northern Territory országrészben. Napközben próbáltam párszor telefonálni. – Az ország hívószáma Ausztráliáé – jelentette Trinity. mert így megúszhatta az apjával való találkozásokat. – Ne haragudjon. hogy mi történt? – Azonnal távozzon a házamból! Mikael fölállt. Szóval ezt a számot hívta. hogy kiderüljön az igazság. – Mennyi a pontos idő Ausztráliában? – Hajnali öt óra lehet – felelte Trinity. Mikael a gázkonvektorrá átépített kandalló felett felfedezett egy Anders Zorn kézjegyével ellátott grafikát. hanem azért. Akarja hallani a beszélgetést? Mikael bólintott. és pötyögni kezdett a laptopján.hunebook.

A másnap délelőttöt sétálással töltötték. de így is látta Lisbeth arcán a megrázkódtatást. és nyomban felhívta a főnökét. de azért… – Már tegnap telefonálni akartam… Martin halott. . Mikael egy kicsit távolabb állt tőle. A Tottenham Court Roadtól indultak keresztül a Sohón. Egy ideig szüneteltetnünk kell a beszélgetéseket. Lisbeth bekapcsolta a mobiltelefonját. Lisbeth megkérte. Miközben Mikael a számlájuk rendezésével volt elfoglalva. Ittak egy kávét a bárban. Az Old Compton Streeten megálltak egy tejeskávéra. Lisbeth Salander először járt Londonban. A recepción segítettek nekik repülőjegyet foglalni Ausztráliába. hogy lemondja a repülőjegy-foglalásukat. A hotel előtt elbúcsúztak egymástól. Most tegyük le. felszálltak reptéri buszaikra. – Nem szúrhatjuk el pont most. – De hát… – Írjál nekem levelet! Írd meg. Három óra körül visszamentek a hotelbe a csomagjaikért. Lisbeth olyan kétségbeesettnek tűnt. Nemsokára lett is helyük egy másnap este 19 óra 5 perckor induló canberrai járaton. és hazakíséri Lisbethet Stockholmba. Egy Henriknek dolgozó kiállhatatlan újságíró az imént bekopogtatott nálam. Lisbeth csak a fejét rázta. hogy SMS-t kapott. hogy hívjam fel. Tegnapelőtt belehajtott egy teherautóba. – Dragan Armanskij írt. – Szó sincs róla – mondta röviden. – De van egy kis baj. 1966-ról faggat. kétségkívül korán kelő vagyok. – Okos csaj – szólalt meg Lisbeth csodálattal a hangjában. Aztán egy parancsoló hang. Azonnal odament hozzá. – Mi van? – Meghalt az anyám. Csönd.com – ebook magyarul – Ühmm. hogy Mikael hezitálás nélkül átölelte. Tudhat valamit. A lány eltolta magától. és elindultak más-más irányba. – Anita. Egyedül kell Ausztráliába repülnöd. Haza kell utaznom.http://www. Miután mindent elintéztek. bár egy „Jól van”-nak is elment volna. mi történt! Ezután megszakadt a beszélgetés. holtfáradtan bedőltek az ágyba.hunebook. Este tizenegy előtt értek vissza a szállodába. hadd használjon egy telefont a recepción. Aztán torokköszörülés hallatszott. Amikor Mikael végül azt mondta. Újra csönd. Rögtön látta.

kedd – július 17. Ricky. 1972-ben szállt egy bizonyos Raymond Cochranról örökösére. mióta nem látott településen éjszakázott. – Ne haragudj. csütörtök Mikael egy belföldi járattal repült Alice Springsbe. Kínával és európai országokkal bonyolították. vagy charterjárattal teszi meg a hátralevő négyszáz kilométeres utat észak felé. rövidre vágott hajú nő simogatott egy birkát. egyszerűen nem tudtam telefonálni. Mikael birkasültet rendelt a kocsmában. Lefekvés előtt még felhívta Erika Bergert New Yorkban.. – Hosszú. ízes dialektust beszéltek. Spencer 1994-ben hunyt el. A második landolást követően választhatott. s legördített mellé három pint sört a helybeliek krémjének társaságában. mintha a Crocodile Dundee forgatásának a kellős közepébe csöppent volna.. A világhálón tett rövid utánajárással még többet sikerült kideríteni róla. Tudniillik egy birkafarmról volt szó. Az nőt Anita Cochrannak hívták. A Cochran Farm honlapjáról letöltött elmosódott.com – ebook magyarul HUSZONHATODIK FEJEZET Július 15. – Itt nem működik a telefon. Mikael megállapította. amelynek jelentős részét az Egyesült Államokkal.hunebook. Az utóbbit választotta. A bibliai Joshua névre hallgató ismeretlen személy – aki Plague vagy talán Trinity rejtélyes nemzetközi hálózatának lehetett a tagja – egy borítékot adott le a nevére a canberrai reptér információs pultjánál. de annyi dolgom volt. a gazdaságot azóta özvegye vezette. hogy a Cochran Farm nagyvállalatnak számított. – Christer elmondta. Wannado – ez volt a helység bizalomgerjesztő neve. körülbelül hatvanezer merinói juhval. Mikael egy esőt ki tudja. – Mi az ördög zajlik Hedestadban? – robbant ki Erikából. vagy autót bérel. miután késő délután leszállt Canberrában. A cég birkatenyésztésen kívül tehén-. hogy Martin Vanger meghalt egy autóbalesetben. alacsony felbontású képen szőke. Más lehetősége nem volt. az övé volt Ausztrália ötödik legnagyobb vállalkozása az ágazatban. Joshua szerint Cochran 1971-ben Olaszországban kötött házasságot a képen látható nővel.http://www. tetszetős éves forgalommal.és baromfitenyésztéssel is foglalkozott. fél arca takarásban maradt. Úgy érezte magát. Japánnal. Jeremy Cochran alapította 1891-ben. Az Anita által tárcsázott telefonszám egy bizonyos Cochran Farmhoz tartozott. akik jópofa. annyiszor próbáltalak elérni az utóbbi napokban. – Hol a csudában járkálsz? . Ennek a juhfajtának különösen finom a gyapja. s Mikaelt egyfolytában mate-nek szólították. sertés. az Oxfordban tanult Spencer Cochranra. – És te miért nem veszed fel a telefont? Majd megbolondultam. A dokumentumhoz csatolt életrajzok azonban még izgalmasabbaknak bizonyultak.

Az kérdőn nézett vissza rá. és a hüvelykujjával mutatta az irányt. a főnököt arrafelé találja. – Hi boss. A laptoptáskáját magával vitte. – Well mate. Teljesítettem a feladatot. nagy máglyákat. nemsokára vége a Henrik Vangertől kapott megbízatásnak. és megjegyezte. hogy szívesen elviszi Mikaelt a dzsipjén. Farmerek egy csoportja vett körül egy dzsipet. Kávét ittak. Csak azért hívtalak. ha Mikael azzal a japán játékautóval hajtana tovább. tőlük nyugatra. Mikael megköszönte a lehetőséget. A társaság tagjai rögtön egy harminc év körüli izmos férfi felé fordították a fejüket. Aztán észrevett egy farmerbe és piros-fehér kockás ingbe öltözött nőt. – Mi vagyunk az egyik legnagyobb farm egész Ausztráliában – magyarázta Jeff büszkén. miközben Jeff lazán navigálta végig az óránként húsz kilométeres sebességgel haladó dzsipet a húszfokos dőlésszögű úton egy szurdok oldalában. Végül aztán kibökte az atléta.com – ebook magyarul – Ebben a percben hozzávetőlegesen húsz mérföldre lehetek Alice Springstől. mi történt Harriet Vangerrel?! – Pedig eléggé úgy tűnik. hogy lemondott a bérautójáról. Mikaelnek általában ritkán sikerült meglepetést okoznia Erikának. Csupasz felsőtestén egyedül a pólója alatt maradt világosabb a bőre. Láthatóan ő volt a csapat döntéshozója. Mikael önkéntelenül a bibliai áldozati bárányokra asszociált. hogy nem tartaná túl jó ötletnek. Egy kerítéskapunál állt meg. Jeff alig néhány méterre állt meg tőle. hogy kibogoztad. és megkérdezte. mivel ő is oda tart. – Ugye nem azt akarod mondani. de New South Walesben és Western Ausztráliában is vannak birtokaink. mely mintegy hétszáz birkát lát el élelemmel. Mikael nem győzött hálálkodni érte. hol találja Anita Cochrant. Ausztráliában vagyok. a szurdok aljában hatalmas legelő terül el. Mikael váratlanul egy lövést hallott. és ezen a terepen úgysem lehet másképp előrejutni. néhány mérföldre innét – felelt az izmos férfi. hogy Anita Cochran egy Makawa nevű településen levő termelési körzetben tartózkodik százhúsz kilométerrel odébb. és egy tucat farmert. . azzal mészárolhatták le a birkákat. Mikael kiszállt az autójából. – És mit keresel Ausztráliában. dimbes-dombos tájon hajtottak keresztül.hunebook. Mikael másnap délben érkezett meg a Cochran Farmra. de erre már neki is majdnem tíz teljes másodpercre elállt a szava. Cowboykalapot viselt. ha szabad kérdeznem? – A munkámat szeretném befejezni. és a nőre nézett. – Itt. a motorház tetejét használták asztalnak. Összesen hatvanháromezres a birkaállományunk. A haja rövid volt és szőke. amikor Mikael végre megérkezett. Harriet. a Makawi körzetben körülbelül kilencezer birkánk van. majd birkadögöket vett észre az út mellett. hogy elmondjam. – Szervusz.http://www. Úgy tűnt. Néhány nap múlva újra Svédországban leszek. Aztán kételkedve Mikael autójára pillantott. Mint megtudta. Már délután négyre járt. maga mögött hagyva a mellékutak porát. Ott aztán mindjárt megtudta. Mikael kikászálódott a dzsipből. mindenkinél van fegyver. bemutatkozott. A szurdokból kiérve szelídebb. Hát jó régen nem találkoztunk – szólalt meg Mikael svédül. We got a tourist – mondta a nőnek. másutt mindenütt barnára sült a sok napsütéstől. A Jeff nevű atléta és Mikael kellemesen elbeszélgettek.

azután Mikael látta. Ezután odament Mikaelhez. és megmutatta a szíj helyén keletkezett égővörös csíkot. – Hogy találtál meg? – Lehallgattuk Anita telefonját. amelynek ígérete ott volt már azon a régi konfirmációs fényképen is. Harriet szemében különös fény csillant. de pontosan azzá a szép nővé fejlődött. – Mikael sem látta sok értelmét a hazudozásnak. mit mondott. de nem kockáztathatjuk a betegség továbbterjedését. – Bizony. A heg talán örökre ott marad majd. Emberein látszott. Jeff szívélyességét. Egy hűtőtáskából két sört hozott elő. úgyhogy már csak ezért sincs túl jó kedvem. Néhány másodperc telt el. Harriet Vanger csurom veríték volt. Nem akarok neked semmi rosszat. – Hallottam róla.http://www. Abbahagyták a röhincsélést. A társam azonban megtalált és azonnal közbelépett. A lelőtt birkák nagy része valószínűleg makkegészséges. és leült Mikaellel szemben. – Harriet. akik puskával a kezükben állják körül. hogy kövesse. Mikael Blomkvist vagyok. s ezek nyomban apró darabokra tépik. Közelebb lépett Mikaelhez. Belátta. lemosta az arcát. lejjebb hajtotta a gallérját. Anita Cochran rémült arccal hátrébb lépett. ha a főnökük védelmére kell kelniük. Készen álltak a beavatkozásra az idegenből jött furcsa szerzet ellen. szemben egy csapat izzadt birkatenyésztővel. Harriet hosszasan fürkészte Mikael arcát. Harriet rámutatott egy tekintélyes asztal mellett egy kempingszékre. s megkérte. és bement a sátorba inget váltani. Ütötte-vágta Martint. de rögtön felfigyeltek a főnökük reakciójára.com – ebook magyarul A köröttük álló férfiak egyike sem értette. vizet töltött egy tálba. – Néhány perccel a halála előtt találkoztam a bátyáddal. Mikael biccentett. én még csak hároméves voltam. az arca piszkos. A következő pillanatban azonban Harriet Vanger hessegető mozdulattal tessékelte odébb embereit.hunebook. Mikael elkapta a pillantását. és egyik pillanatról a másikra emlékezni kezd. . – Mit akarsz? – kérdezte meglepetten Mikaeltől. amikor idetelefonált. aztán intett Mikaelnek. hogy a nő tekintete kitisztul. Azután bólintott. – A bátyád a nyakamon megkötött bőrszíjnál fogva lógatott fel a plafonra. s aztán levette magáról az átmenetileg használt idétlen sálat. hogy fölösleges teljesen nyilvánvaló dolgokat letagadnia. De muszáj beszélnünk. – Rendben. majd megtörülközött. Nem volt már fiatal. akik erre engedelmesen hátrálni kezdtek. hogy teljesen egyedül maradt a földteke másik. Te vigyáztál rám egy nyáron át. Több mint hatszáz birka bánja. – A bátyád néhány napja halálos balesetet szenvedett egy karambolban. Mesélj! Miért lövitek le a birkákat? – Egy járvánnyal küszködünk. mintha elfújták volna. te meg tizenkettő vagy tizenhárom. Mikael egyszerre rádöbbent. kiegyenesedtek. Mikael felfigyelt a szőke hajtincsek alján sötétlő hajtövekre. Harriet Jeff felé fordult. az arca is lesoványodott. – Találkoztunk mi már? – kérdezte Harriet Vanger. és a szemébe nézett. nem ellenséges szándékkal jöttem. hogy nem teketóriáznak. Körülbelül kétszáz méterrel odébb egy kis ligetben felállított fehér sátortáborhoz értek. vegye át tőle egy időre az irányítást. Harriet Vanger összehúzta szemöldökét. Anita Cochrannak csak egy szavába kerül. – Anita Vangertől. aki láthatóan kellemetlenséget okozott a főnöknek. ahogy csak bírta. ismeretlen oldalán egy jóformán megközelíthetetlen helyen.

Anita. kicsoda ő és mivel foglalkozik. hogy Jeff egyfolytában főnöke közelében tartózkodik. Harriet Vanger közömbös arccal nézett Mikaelre. hol élek. s véget ért az erőszak. Harriet jó ideig szótlanul ült. bealkonyodott. – Örülök. Ha volt egyáltalán valaki. hogy az Újságírószövetség nyomban kizárna tagjai sorából. Mikael közben bekapcsolta a számítógépét. Mikaelbe visszatért kiszolgáltatottságának kellemetlen érzése. Barátok voltatok. Harriet Vanger belebámult a sötétségbe. hát az csak ő lehetett – ráadásul pont abban az időben kapta meg a jogosítványát. mivel meggyőződése volt. – Hányan tudnak az igazságról? – Arról. akiről később kiderült. A szakács étellel kínálta Harrietet és Mikaelt.http://www. és elmesélte. Mikael több mint egy órán keresztül mesélt. egyedül ő jöhetett szóba. újra eszébe jutott. Beszámolt arról. hogy el tudj tűnni. Ennyit megérdemel. és a munkatársam. Mindenekelőtt elmondta. milyen körülmények között kapta a megbízatást Henrik Vangertől. nem áll szándékomban kiszolgáltatni téged. hogyan talált rá a Järnvägsgatanon készült képekre. amely annak idején arra késztette Henriket. Dirch Frode körülbelül a kétharmad részét ismeri a történetnek. Ahhoz. hogy Martin halott. s hogy miért jött neki jól a Hedebybe költözés. hogy Martin… – Elhallgatott. és felhagyott a képzelődéssel. de a volt dadusomat sem szeretném feldühíteni. és együtt töltöttétek a nyarat. hogy élsz? Ebben a pillanatban csak te meg én. Anitát azután kerestem meg. hogy megérkezett a . hogyan jöttetek rá. s végig rajta tartja a szemét az idegen beszélgetőtárson. hogy 1966-ban meghaltál. Témát váltott. – Megértem… – A történetedből viszont nem derült ki. hogy Anita Vanger csempészett ki a szigetről. Nem is ellenőrizte senki a kocsit. Harriet emberei tábortüzeket raktak. hogy tudod. Összefoglalta a zátonyra futott rendőri nyomozás történetét. Soha nem gondoltam volna.com – ebook magyarul – Azt hiszem.hunebook. az autója csomagtartójában a baleset másnapján. Mikael észrevette. segítségre volt szükséged. – És azután? Hiszen újságíró vagy. – Annyira megkönnyebbültem. Lisbeth. hogy Harriet Vanger sörétes puskája összesen fél méterre van a nő kezétől. hogy magánnyomozásba kezdjen. mit tervezel? – Elmesélem Henriknek. de ő még mindig úgy tudja. a maradékot már nem volt nehéz a helyére tenni. a bográcsokban pörköltek rotyogtak. ha elmesélnéd az egészet az elejéről. – És hogy lett belőled ausztrál birkatenyésztő? Annyi már világos. akiben megbíztál. Kinyitottak maguknak egy újabb üveg sört. – Mire kisakkoztuk a múltbéli események nagy részét. feltételezem. nekidöntve az egyik sátor falának. hogy valójában két személy. – És most. amikor újra megnyitották a hidat a forgalom előtt. ha tudomást szerezne róluk. az lenne a legjobb. Aztán megrázta magát. hogyan kezdtek el Lisbethtel nyomozni egy sorozatgyilkos után. Harrietet nem mulattatta annyira Mikael tréfája. hogy életben vagyok. Ugyan – tette hozzá viccelődve eggyel több vagy kevesebb nem igazán számítana már. Miután Mikael befejezte történetét. amikor apám meghalt – szólalt meg végül –. – Valójában a hátsó ülés előtt feküdtem a padlón egy pokróccal letakarva. Kint laktatok Gottfried házában. – Harriet. hogy Harriet gyilkosa a családban keresendő. Anita Vanger volt a bizalmasod. Ebben a bonyolult históriában amúgy is annyi szakmai vétséget követtem már el. Miközben mesélt.

a bizalmamba avattam. néhány hétig Anita diákszállásán laktam. hogy soha az életben nem leszek tőle biztonságban. Sajnos nyolc éve meghalt.http://www. hogy Henriknek nincs rám ideje. Akkor mondtam el neki. – Az útlevelet viszont nem értem. miért? – Nem tudom. mit gondolsz. Valakinek időközben csak rá kellett jönnie. – Állítása szerint nem találta meg az igazit. Ráadásul az ausztrál útlevelemet már Cochran névre állították ki. Minden olyan valószerűtlennek tűnt. hogy elmeséljem-e az egészet Henriknek. Négy éven keresztül éltem egy olaszországi kolostorban – nem apácaként. akit Anita Vangernek hívnak. – Tehát még mindig nem érted.com – ebook magyarul szigetre. – Gondolom. Ilyen egyszerű volt az egész. és kinyitotta az ablakot. Semmi jelentősége nincs. s én rádöbbentem. alig vettem tudomást a karambolról. Meggyőződésem. anélkül. – De Anita nem házasodott meg. – Amit viszont nem értek: miért nem mentél oda egyenesen Henrikhez. vagy inkább azonnal menekülésre fogjam a dolgot. hogy a kedvemért állt el. hogy a hídon történt baleset számukra mindennél tragikusabb volt azokban az órákban. hogy nagyon diszkréten intézkedett volna. Aztán összefutottam Anitával. Martint azonnal ártalmatlanná teszik. nyugtalanul járkáltam fel-alá a faluban. . Biztos vagyok benne. 1971-ben Anita Vanger hozzáment feleségül. aki Gerdánál és Alexandernél lakott egy kis vendégházban. Pár évvel volt nálam idősebb. az ő szobájában. Ő meg belém. Akkor döntöttem el. ahol az ember olcsón kibérelhet egy szobát. Csodálatos ember volt. hogy egy kicsit meglesse a baleset körüli felhajtást – mondta Mikael. Amikor Londonban van. ki sem mertem menni a házból. Egy dolog tett volna keresztbe. Kiválóan megszerveztük. Anita nagylelkűen kölcsönadta összespórolt kis pénzét.hunebook. Amikor kiderült. Tényleg nem értem. Persze tudom. mi történt. Ausztráliában együtt élnek. Nála maradtam. addig hárítottam az egész problémát. vannak olyan kolostorok. s egyik pillanatról a másikra én lettem a gazdaság tulajdonosa. – Hogy kötöttél ki Ausztráliában? – Mielőtt elhagytam volna az országot. Az én házasságomat ugyanis regisztrálták a svéd lakossági nyilvántartásban. Anita ment értük. amibe belefér. és Spencer Cochran a férje. ha békében és nyugalomban akar elmélkedni. és persze szükségem volt egy kevés ruhára is. Belé szerettem. hogy téged kiadtak volna a sajtónak. Segített. Megértettem. ő Spencer Cochran külön élő felesége. ha Anita megházasodik. – Mit csinált azon a délutánon a szobádban? – Nem nagyon voltam észnél aznap. Jól gondoltad. minthogy befessem a hajamat szőkére. Nem tudtam eldönteni. Stockholmban. amibe mindent feljegyeztem. – Dehogy. megkaptam az útlevelét is. Sosem bántam meg. Épp akkor szerezte meg a diplomáját Angliában. Európai körúton volt. London és Canberra nem tart fent közös adatnyilvántartást. Féltem Martintól. hogy Henrik segített volna neked. hogy két Anita Vanger létezik. Nagyon hasonlítunk egymásra. ahogy eltervezted? – Na. aztán eltűnődött. de amíg Uppsalában volt. Spencer Cochrannal véletlenül találkoztunk. hogy meg kell szöknöm. Önfeláldozó barát. hogy segítségért fordulok hozzá. engem viszont még komorabb gondolatok foglalkoztattak. hogy esetleg elküld téged valamilyen terápiára. hogy Ausztráliában lakik-e vagy Londonban. Egy dolgot azonban muszáj volt magamhoz vennem – a naplómat. Aztán egyszer csak ott állt a hedestadi utcán. nem volt másra szükség. és hűséges barátom maradt az évek során. Miért kellett volna? Van egy svéd nő. nem tudott ellenállni a kísértésnek.

véget kell vetni ennek. Anita és Martin. eljön hozzám és az igazi nevemen szólít. Jeff a harmincas éveiben járt. Két ember tudott a titkomról. eszerint Harriet Vanger elég hamar várandós lett. és Mikael legnagyobb meglepetésére megölelte és megpuszilta izmos emberét. Mire visszaült Mikaelhez. Sok-sok éven át rettegtem attól.http://www. – Isabella tudta? – kérdezte Mikael döbbenten. Rossz híreket hoz. Igazi satrafa. Képtelen volt beismerni. – Bűnöd? Harriet noszogató tekintettel nézett Mikaelre. majd felállt. részt vettem a színjátékban. mint most te. nem tudtam neki minden magyarázat nélkül. miután összeházasodott Spencer Cochrannal. ez Mikael. kezet nyújtott Jeffnek. de azért ha kérhetem. Három másodperc sem telt el. A legnagyobb fiam. És tudod mit – nem érdekel többé! A bűnöm úgyis elévült. ez itt Jeff Cochran. nem mertem Henriknek bevallani. hogy valaki. hogy a születésem után valószínűleg nagyon ritkán . Úgy is mondhatnám. mit csinál az apám. mintha minden a legnagyobb rendben lenne. szinte vártam erre a napra. Magányos. Félelemben éltem. – Gottfried megerőszakolta Martint – szólalt meg újra Mikael óvatosan. hogy ki mit gondol rólam. Harriet váltott pár szót Jeffel.com – ebook magyarul Egészen eddig a pillanatig Mikael csak Gottfried Martin ellen elkövetett szexuális erőszakosságairól beszélt. – Vége a hazudozásnak. hogy anyám látta volna. Elkeseredett voltam. Mikael felállt. aztán elküldte őt. amiért így felzaklatta az édesanyját. Azt a bűntettet viszont elmeséltem neki. de nem törődött vele. Jeff már ott állt mellette. egy régi… barát a múltból. amit én követtem el. hogy az apám mindennek tetejében egy őrült sorozatgyilkos. miközben egyik karjával átölelte Jeff vállát. Magasról teszek rá. Rajta kívül van még egy fiam és egy lányom. Az ő bűneihez neked semmi közöd. hogy elkerüljem a… de az apám volt. Erről Anita nem tudott meg semmit. – Tudom. – Hát persze. – Jeff. Mindent megtettem.hunebook. ami neki kellemetlenséget okozhatott vagy rossz fényben tüntethette volna fel. – Gyanítom. és arcát a tenyerébe temette. egyik pillanatról a másikra hátat fordítani. hogy valami nagyon félrement mind az ő. Harriet Vangernek egy arcizma se rándult. Évekre egy kolostorban rejtőztem el. inkább ne lőjük le a hírvivőt. aki nőket küld a halálba. Anitának meséltem ugyan a megerőszakolásokról. anélkül. Rájöttem. – Egész életében az volt. az apád sorozatgyilkos volt. de nem bírtam neki elmondani. miről beszél. Mikael. hogy veled is megtette. Imádkoztam Istenhez. – Tizenhat éves voltam. Harriet Vanger hangja megkeményedett. 1966 óta vártam rá. Sajnálatát fejezte. Úgyhogy mosolyogtam az egészhez. hogy bocsássa meg a vétkemet. úgy tettem. mintha nagy elhatározásra jutott volna. Mikael biccentett. Apám egy éven keresztül használt engem. mind a lánya életében. Aztán Mikaelhez fordult. hogy megkérdezze: minden all right-e. aki halovány mosolyt csalt arcára. Harriet szerepéről nem kérdezett semmit. Az anyám természetesen tudta. hogy tudta! Ebben a családban semmi nem történhetett. de – mint mondta – nem volt más választása. – Találkoztam vele. de a férfi még mindig nem tudta. De soha nem foglalkozott semmi olyasmivel. s ami oly rettenetes volt. amiről Isabella ne tudott volna. Szégyenkeztem. – Harriet. Azt hiszem. Gyakran elgondolkoztam kettejük kapcsolatán az apámmal. Azután mélyet sóhajtott. Harriet Vanger az atlétára nézett. Az apám minden további nélkül megerőszakolhatott volna a nappaliban az anyám orra előtt. hogy amikor elérkezett az idő.

Féltem. Ekkor mesélt a nőkről. – 1965. Még csak fel sem állt neki.com – ebook magyarul szeretkezhettek. Apám beivott. Órákon keresztül csak mondta. mondta. amiről beszélt. hogy nem bírtam erről beszélni. – De annyira részeg volt. És ebben a helyzetben végképp nem volt mit tennem. ha egyáltalán.http://www. és sikerült neki kielégülnie az aktus során. és meghúzta. Onnantól kezdve egy éven át magával vitt a házába. Aztán arról beszélt. hogy egy tajt részeg embert a vízbe lökjek. kimondhatatlanul sajnálom. hogy mi mindent szeretne csinálni velem. Fent voltunk a hálónak használt padlástérben. Fülsiketítő volt a csönd. hogy tegyünk meg neki különböző dolgokat. – De nem ám! A lényeg tehát az. meg akart ölni. az osztálytársaim. leugrottam a padlásról. Martin készen állt. Apám mind a kettőnket arra kényszerített. A Bibliából idézgetett. hogy nem bírtam elmenekülni. – Tizennégy éves voltam. Nem kétséges. Akkor éjszaka ismét megerőszakolt – ez volt az első eset. Mindössze néhány másodperc volt az egész. Mikael hirtelen arra gondolt. a rokonok… – Mikael a nő vállára tette a kezét. A felét sem értettem annak. Kérkedett a gyilkosságaival. – Gottfried? Harriet bólintott. hogy a szeretője legyek. És amikor az apám meghalt. Egy trikót tekert a nyakam köré. Most először esett meg az egész beszélgetés alatt. és rám akart mászni. Harriet felnevetett. Henrik elutazott. Egy evező segítségével tartottam a víz alatt. – Ahhoz még én is elég erős voltam. – De hát Henrik biztosan… – Hát még mindig nem érted? Harriet megemelte a hangját. Levizelt. de ezen az estén mindenen túltett. – Mindent kitettem az asztalra. Amikor visszajött. Martin több alkalommal is vele volt. Lefogott. hogy őrült. Mindig durván. ha alávetem magamat az óhajának. s odahajolt Mikaelhez. hogy átvegye a szerepét. számára természetes lett volna. végül a stéghez értem. – Harriet. Elvárta volna. ha Harriet nem mesélne többet. erőszakosan bánt velem. akiket megölt. hogy az egész világ megtudja. miközben Martinnak… el kellett élveznie rajtam. A többi a te dolgod. miközben furcsamód rettegett anyámtól. Harriet megállt. Egyetlen dolgot tehettem. míg abba nem hagyta a kalimpálást. Harriet Vanger könyörgő szemekkel nézett Mikaelre.hunebook. Apámnak mindig voltak női. . – A Vanger családban nem nagyon válnak az emberek. A közeli sátorban tartózkodó farmerek Mikaelre sandítottak. ami történt. hisz ájulásközeli állapotban volt az italtól. és hozott még két sört. de az világos volt a számomra. hogy jobb volna. Harriet ivott egy kortyot a söréből. amikor az apám először megerőszakolt. Engedelmeskednem kellett neki. és hanyatt-homlok menekülni kezdtem. Ő tántorogva jött utánam. Harriet halkabbra fogta. Mindig kerülte. Hiába szabadultam meg egyik kínzómtól. igyekeztem nem kettesben maradni vele. – Valamikor éjféltájban iszonyú dühroham jött rá. Szinte eszét vesztette. Anyaszült meztelenül rohantam ki az éjszakába. Aztán felállt. Elfeketült előttem a világ. máris a másik karmai közé kerültem. amennyire csak bírta. augusztus 5-én apám ismét arra kényszerített. hogy menjek vele a vízparti házába. ha egyedül maradtunk. de elválni nem tudott tőle. hogy valamiképpen sikerült kiszabadulnom. Mikael egyetlen szót kérdezett tőle.

mint egy szörnyű álom. akkor találta ki. az utca túloldalán. Mihez kezdesz a tudásoddal? . Megosztottam vele a titkomat. – Aztán a Järnvägsgatanon találkoztál vele. hogy Martinnak jót tenne egy kis levegőváltozás apja tragikus halála után. miközben az apánk holtteste kint lebegett a vízen a stégnél. s ő attól kezdve mindig mellettem volt. Mikael lehunyta szemét. Teljesen tehetetlen voltam.com – ebook magyarul – És mikor felnéztem. amit mondott nekem. és azt kívánta. De ezek szerint megváltoztatta a tervét. Nem tudom. ott állt Martin. nehogy Martin a közelembe jöjjön. Megöltem az apámat. jó érzés elmesélni az igazságot. és egyszerre ott állt szemtől szembe velem. milyen csalódást okozott Martinnak. – A bátyám csak a karácsonyi szünetben jött haza. Odajött hozzám. hogy nem jön el a családi találkozóra. hogy véget vetek az életemnek. Ezért küldte Uppsalába. De a nő hangjában valami új erő jelent meg. Képzelheted. Mikaelre nézett. Bénultságban éltem. Olyan volt az egész. mióta lehetett a ház körül. Egyszerre elszégyellte magát. Harriet bólintott. Anyám természetesen tudta. Gottfried ágyába. Sokat gondolkoztam azon. és a hajamnál fogva vezetett vissza a házba. Mikael bólintott. Mosolygott rám.hunebook. mióta leskelődött utánunk. Isabella ötlete mentett meg a teljes elmeháborodottságtól. Az ünnepek között elkísértem Henriket egy koppenhágai útra. de közben vigyorgott. – Hogy őszinte legyek. – Attól a naptól kezdve a hatalmában tartott. hanem Uppsalában marad. mert úgy tudtam. s tudomásul kellett vennem. és nekem sikerült kellő távolságban maradnom tőle. ügyelt rá. Azt tettem. hogy soha nem szabadulok meg a bátyámtól. Most tehát megismerted. Ettől a pillanattól kezdve kényére-kedvére ki voltam szolgáltatva.http://www. Láttam rajta a rémületet. szinte jókedvűen. Végül a menekülést választottam. bárcsak békén hagyta volna Harriet Vangert. Megkötözött és megerőszakolt. mit tesz velem Martin. – Igen. A nyári szünet alatt meg ott volt Anita. ő így próbált segíteni a dolgon.

hogy a halál oka agyvérzés volt. – Harriet tudott az apja gyilkosságairól. hogy beárulja az apjuk meggyilkolása miatt. Mikael ausztráliai útja felől érdeklődött. hogy válaszolt volna a kérdésére. anélkül. Már Uppsalát is elhagyták. Ezután néma csendben ültek egészen Hedestadig. Mikael elkísérte Lisbethet a megemlékezésre. Megkérdezte a lánytól. de amikor a temetési szertartás megkezdődött. – Itt maradsz éjszakára? – kérdezte Lisbeth. – Nem vagyok benne olyan biztos. – Baromság. anélkül. szombat – július 28. Lisbeth Salander fél órán keresztül csöndben ült. amikor végre megtörte a csöndet. Sokáig hármasban voltak a lelkésszel. azóta csak néhány órát aludt.com – ebook magyarul HUSZONHETEDIK FEJEZET Július 26. Amikor véget ért a szertartás. aztán megállt Lisbeth mögött. Mikael már elkésett a megbeszélt találkozóról. mi játszódhat le Lisbeth fejében. ha nem tesz mindent úgy. hogy ott lesz-e még. Az anyjáról nem beszélt soha senkinek. hogy eljött. A lelkész két alkalommal is zavarba jött. Kénytelen volt Mikaellel tartani Hedestadba. amikor Lisbethhez fordult. Lisbeth egy szót se szólt az egész ceremónia alatt. amikor visszaérsz? . – Északra utaznak? Tartsa szemmel a lányt! Mikael megígérte. Az Északi Köztemető krematóriumához hajtottak. Mikael előző este landolt a Stockholmhoz közeli Arlanda reptéren. Azért menekült a bátyja elől. Dragan Armanskij lépett be a kapun. s egyik kezét óvatosan a lány vállára tette. hétfő Mikael a lundagatani ház kapujában vette fel Lisbethet reggel tízkor. aztán megszólalt. Armanskij nem engedte el Mikaelt a szemével. – Jó. mert az megerőszakolta.hunebook. egymásra pillantottak. Martin nem gyilkolhatott volna még harminchét éven keresztül. Kurtán biccentett Mikaelnek. Lisbeth köszönés nélkül sarkon fordult és elindult. hogy úgy lesz. és megfenyegette. hogy felé fordult volna. – Azt hiszem.. Fogalmuk sem volt róla. amikor kirakta Lisbethet a Hedeby-szigeti elágazásnál. Most elmesélte Harriet Vanger történetét.http://www. hogy elhozza a motorját és a Milton Securitytől kölcsönvett felszerelést. amikor ő visszaér a találkozóról.. Innentől kezdve nem törődött sem Armanskijjal. A lány egyenesen a szemébe nézett. – Én is látom – felelte Mikael. Lisbethnek nagyon rossz kedve volt. Ha csinál valamit 1966-ban. hogy Martin is vele volt. de a lelkész nyilván megkérdezett valakit az otthonban. ahogy ő parancsolja. sem Mikaellel. ki áll mögötte. mintha pontosan tudná. Lisbeth bólintott. A templom kapuja előtt elbúcsúztak. – Bitch – mondta ekkor. – Nagyon rossz állapotban lehet – mondta Dragan. – Szeretnéd. hogy itt legyek. Dragan és Mikael sóhajtottak egyet. de azt nem tudta. Lisbeth már az autóban ült és várt. Mikael így tudta meg. – Kicsoda? – Harriet Istenverte Vanger.

– Elmondta. – Ha mást hiszel. Harriet gyilkosa gúnyolódik a virágküldeményekkel. Mire a történet véget ért. Mikaelnek újra el kellett mesélnie a történetet a legelejétől. Bár az orvosok állítása szerint sikerült felépülnie a szívrohamból. – Szegény Harriet… Bárcsak még akkor elmondta volna nekem! Mikael az órájára nézett. – Mit mesélt el azóta Dirch? Henrik Vanger lesütötte a szemét. – És a virágok? – kérdezte Henrik. Fogalma sem volt a maga szenvedéséről. És tényleg iszonyatosabb az egész. Henrik. Mikael rögtön az öregember egészsége felől érdeklődött. Harriet boldogan találkozna magával. és elindította a motort. Dirch Frode egy szót se szólt. aztán hátat fordított. mint amit valaha feltételezni mertem. tartott tőle. Reggel érkezett. Harriet semmit nem tudott az itteni történésekről. Henrik Vanger időnként közbeszúrt egy-egy kérdést.http://www. arról a feltételezéséről. mint akit fejbe kólintottak. bár a nyelve elég nehezen forgott. Egy órán belül itt lehet. míg sikerült meggyőznöm. – Akarod. . ha megtudja. hogy jöjjön el. – Lisbeth.com – ebook magyarul Mikael kiszállt az autóból és átölelte Lisbethet. Három óra ötvenöt percet mutatott. Henrik Vanger egy székről kelt fel. Az egész családban egy embert szeretett. hogy maradjak? Hogy legyen kivel dugnod ma este? Mikael hosszú ideig nem engedte el a lányt a tekintetével. mi történt Harriettel… – Hogy halt meg? Mondd már el. Henrik Vanger és Dirch Frode úgy néztek Mikaelre. amikor Dirch Frode bekísérte őt a kórterembe. szinte erőszakosan. Mikaelt hátrébb lépett. itt van Hedestadban. – Egy repülőtársaságnál dolgozott. Mikael rettegett a pillanattól. az ég szerelmére! – Harriet nem halt meg. De él és egészséges. ahova éppen a munkája vetette. – Szeretne találkozni vele? Harriet még mindig attól tart. hogy ez már túl sok lesz az idős férfinak. hogy ismételjen el valamit. holnap kiengednek. anélkül. – Megkérdeztem a repülőn hazafelé jövet. Mivel azonban egyetlen hírcsatornája Anita volt. hogy akar vele találkozni. Azt remélte. Henrik Vanger elnémult. Letekerte az ablakot. – Tudom. és a tanulmányai befejeztével azonnal külföldre költözött. – Azt mondják. Anita adta postára a virágokat. mit tett Martin és Gottfried az elmúlt évtizedekben. – Szeretnék a barátod lenni – mondta Mikael. hogy él és jól van. – Gondolom. és utcai ruhában fogadta Mikaelt. akkor nem fontos itt maradnod éjszakára. aki sohasem látogatott el Hedestadba. Természetesen ő küldte a virágokat. A lány ellökte magától. hogy ebből maga érteni fogja. amikor majd beszámol neki az eseményekről. Lisbeth kifejezéstelen arccal nézett vissza rá. – Kellett egy kis idő. mit tett. Ha szeretné. beült az autóba.hunebook. hogy esetleg az ő. a padlót nézte. hogy el tudjak menni Martin temetésére. hiszen a barátom vagy. Feltéve. Ott adta fel az aktuális virágot. Él. hogy neki elő kellene lépnie a rejtekéből. Henrik azonban nem mutatta különösebb jelét a megrázkódtatásnak. hogy maga el fogja lökni őt. Lisbeth ellenségessége megtöltötte körülöttük a levegőt. Magát. ahogy újra megszólalt. körberepülte a földet. vagy arra kérte Mikaelt.

– Igen. ami azt illeti. amióta előző nap elváltak a repülőtéren. Amikor Mikael benyitott az ajtón. a táskáját is magával vitte. egyszer csak Isabella rontott be Henrik kórtermébe. sajtot. és gondoskodjon róla. Ragyogóan nézett ki. Mikael komoran járta körbe az épületet. – Hogy van Henrik és Harriet? – kérdezte Mikael. Nyilván arra gondolt. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot. A dolgozószobában összegyűlt papírhalmokra nézett. hogy maga eltűnjék innét. Azt üvöltötte. A két férfi kilépett az ajtón. – Képzelje. Hogyan jöttél rá. Ha Anita megölte volna Harrietet.hunebook. már rég megtalálták volna a holttestet. és visszafogottan mosolygott Mikaelre.com – ebook magyarul – De azt honnan tudtad. és arcon csókolta. Aztán Harriet odament hozzá. – Hoppá! – Rá se nézett a Henrikkel beszélgető nőre. Fekete nadrágot viselt. Mikael odahajolt hozzá. hogy ő segített neki megszökni és elrejtőzni. és magukra hagyták a rokonokat. Harriet visszaszerezte sötét hajszínét. Henrik. hogy a kórházi személyzethez tartozik. . Három perc múlva már visszafelé jött. – Aztán utasította Henriket. és bátorító puszit nyomott az arcára. hogy Harriet életben van? Mikael Henrik Vangerre nézett. Aztán elmosolyodott. Harriet Vanger mély levegőt vett. melyeket idővel vissza kell majd raknia a dobozokba és felszállítani Henrik házába. tejet. feltett egy kávét. – Hát. Amikor visszaért. de megölni sosem tudta volna. hogy maga visszajött a házba. leült a kertbe és átolvasta az esti lapokat. nem mondott butaságot. hogy most már elég ebből a Harriet körüli esztelen locsogásból. Lisbeth Salander nem várta meg Mikaelt. Mikael intett a fejével Dirch Frodénak. mert ez nem egy ócska krimi. – Legalább van egy kis öröm is ebben a rettentően gyászos történetben – mondta Dirch Frode. Üres volt nélküle ház. Henrik – mondta. hogy Anita segített neki? – A fényképről. de attól belekeveredhetett volna… lehetett volna ő a gyilkos.http://www. Az öreg tetőtől talpig végigmérte unokahúgát. Először meg sem ismerte. – Anitának valóban köze volt Harriet eltűnéséhez. hogy azonnal bocsássa el magát. és véget érjen ez a szellemvadászat. Ő az a nő Harriet ablakában. Ez volt az első mosolya. fehér blúzt és egy elegáns szürke blézert. Felment a Konsumba. – És mitől voltál ebben olyan biztos? – Azért voltam benne biztos. Fél hatkor taxi hajtott át a hídon. s ettől aztán rájött a bolondóra. minden idegennek és valószerűtlennek tűnt. Nem volt ott sem a video-felszerelés. sem a motorja. s hogy a fiát is maga küldte a halálba azzal az örökös szimatolásával. – Szervusz. amióta visszajött Hedestadba. Látta ugyanis. A hátsó ülésen Isabella Vanger ült. a fürdőszoba polcáról hiányoztak a piperecikkei. Hét óra körül Dirch Frode ébresztette fel Mikaelt a szundikálásból. De semmi kedve nem volt hozzáfogni a rendrakáshoz. Nem gondolt semmi másra. Henrik felállt a székéről. kenyeret vett. Az egyetlen logikus válasznak tehát az tűnt. Szeretne találkozni Harriettel? – Hogy a csudába ne szeretnék! Mikael az előcsarnokban fogadta Harrietet a liftek előtt.

mama. hogy gyámság alatt áll. Dragan Armanskij jutott az eszébe. Legalább jelezhette volna főnökének. honnan. Harriet Istenverte Vanger és Dirch Istenverte Frode. hogy megossza velük Harriet „feltámadásának” örömhírét. hanem egy csaló. állítja. Aztán Nils Istenverte Bjurmanra gondolt. s már a kijáratnál volt. akit aznap reggel temetett el. a benzinkúton gyorsan elintézte a fizetést. újra nyeregbe pattant. Akkor hát miért is akarta fejbe rúgni? Felsóhajtott. ha csak a kisujját mutatja neki az ember. miért bosszantotta fel ennyire Mikael. hogy Mikael mindenbe beleütötte az orrát. hogy számít a jelenléte. aki legalább egy időre neki engedelmeskedett. hogy ez nem is Harriet. nemhogy a titkaikba beavassák. meg az egész átkozott hedebyi Vanger család. Aztán pedig Mikael Blomkvistre gondolt. Egész úton elkeseredett konoksággal hajtott a motorján. Anyja halála egyúttal azt jelentette. – Mi történt? – Orvost kellett hívnunk. ahogy ott állt mögötte a temetésen. Armanskij máris az egész kezét kéri – valahogy soha nem bírta megérteni őt. mivel nincs többé az az ember. . a birodalmukkal és a szemét intrikáikkal. Mert elég. Már önmagában ez is furcsa érzés volt. aztán az anyjára gondolt. arra. Szokatlan élménynek számított. ráadásul kezdettől fogva meglepően könnyen és fájdalommentesen zajlott minden. Lisbeth Salanderre volt szükségük! Normális esetben köszönni se lettek volna képesek neki. Dirch Frode Mikael után Ceciliához és Alexanderhez készült. abban sem volt egészen biztos. Ezenkívül ő csábította el Mikaelt. az ügyvédre. Kénytelen volt belátni. átmenetileg ártalmatlanná tett gyámjára. és boldogtalanul pillantott az E4-es sztrádán elhúzó kamion után. ha megtudná. Még mindig kedvetlen volt. Véletlenül pont ő került az útjába. Elsietett. Nagy levegőt vett. Ha viszont megtette volna. akire így aztán kiönthette gyilkos dühét. Mondania kellett volna valamit Dragannak.com – ebook magyarul amikor Harriet végül felállt. hogy Isabellát újraélesszék. Tény. amikor hirtelen elbizonytalanodott és megállt. hogyan élje az életét. mostanra azonban lecsillapodott. Ezzel minden örök érvényűen elromlott. Lisbeth Salander Uppsalától északra megállt tankolni. nagyon kellemes tapasztalat volt. hogy szeretett volna többet megtudni az életéről… De nagyon jó volt vele dolgozni.http://www. Hedebyt maga mögött hagyva némán őrjöngött dühében. akitől az utolsó pillanatig választ remélt a kérdéseire. Mikaelt pedig egyedül hagyta. Isabella szemébe nézett. hogy rá volt mérges. Amióta eszméleténél van. akivel képes együttműködni. Mikael nem prédikált. Nem igazán tudta. Armanskij rögtön felhatalmazva érzi magát az élete megszervezésére. hogy volt valaki. hogy mit szólna hozzá Mikael.hunebook. Soha nem szólt bele. Furcsán ellentmondásos érzések kerítették hatalmába. Összeszorította a fogát. s élete még egy patkánylyukban sem lenne kevésbé szánalomra méltó. és nem fordítva. sőt. hogy sebei sosem fognak begyógyulni. és azt mondta neki: Szervusz. Máskülönben teljesen értelmetlennek tűnt ez a Mikaelnek szegezett tomboló harag. Martin Vanger jutott eszébe. Undorító bagázs. hogy nem haragudott Mikaelre. Hogy pont rá. Mi több. akit Mikael maga szedett össze isten tudja. Engesztelhetetlen gyűlöletet érzett.

– Nem akarok erről többet beszélni. – Lisbeth. Just try me. Tisztelhetünk valakit. miről szól. – Miért fordultál vissza? Lisbeth nem válaszolt. hogy elolvassak egy szöveget. – Szeretek veled lenni – vallotta be kelletlenül. Nemcsak a számítógépekét. hogy elég könnyen megértem a dolgok működését. rajta a következő felirattal: I can be a regular bitch. hogy huszonnégy órán belül elintézz egy telefonlehallgatást Londonban. Jó tíz perc múlva Lisbeth törte meg a csendet. és láthatóan csak egy telefonhívásodba kerül. Mikael nem erőltette. Amikor visszajött. Miért jöttél vissza? – Nem tudom. Flúgos vagyok. amióta leült az asztalhoz. elmentél – szólalt meg Mikael. – Hmm. – Nekem is jó volt veled együttműködni – mondta Mikael.com – ebook magyarul Mikael nyolc órakor még a kertben ült. – Azt hittem. de meg is van az eredménye. Egyszerűen arról van szó. és a telefonhálózatokét. – Akkor hagyjuk. Mindkét félnél. hanem a járgányom motorjáét. – Jó. Ezenkívül soha nem okozott problémát. A tehetsége lehetővé teszi.http://www. meg tudnád fogalmazni. Vagy valami hasonló. Mindkettőre szükség van. farmert húzott és egy pólót. A férfi annyi titkát ismerte már. – Tiszteleten és bizalmon. hogy neked mit jelent a barátság? – Azt. hogy meglásson bizonyos mintákat és m