t

t

t

EGO

Pentm SJ euDoa~.te. cindV'a ,altndslllluru trcbmie sa dcv~mfi ~0j,tl., Sa fiJp ~o~1ii. pG rB~i., Altfcl DIUJ V'G~ fi decat nipc :~(J crilL

1\'IINERALELI£; TERAPIE PENTRU VlA.lA (plu1ea.1)

(fetllC",AR'lGIII) f'agina 2- Edil~riii]il

M:merBl~le suot d'cm1cm:w f,@H!nc impartilm:R pmUD bU.lIilaJ :f1ine~i):1l8]'e a. ~rg:anismUlluil mim:a!UJ~ UIUJU'. dinm ele est.e Ca1dld~ Cum ,a f"!it dac(J,~rit? .Este element mimic sau metilil? De ee este Cam£w'l tmpQrtilllr1 penult organism,? :Poate orgaDi:l1Du'~, sA 'iiI. ~ilnte&:,eze? C§it ~iotiJ'qtu in corpuJ unu.i adult? Ce se intimpJi prin 6psa C'altiuhu? AOati mal muIte dtl'nd a.rtIeoWL

,,' ERVl,CIVL.! UN BUN NEiCESAR.?'!

Mjatiiv,artHt, ,HiI'G,gem, uD~i s:cniciu ~* '[fOiarre dudHIti :Ia r:~mHtm:i. A fQs.t: IW inahltfe die 1!)(t49, pe Vflem,ea tG:ud se eEu;~ma Ilfpl)'f1Sln, , oD.tinrui :si, fie ~ Jlslm.", owm,ti, de: dietcu'I'b:ani[0r eqtigap faciJ I lirli ellItuzJ".aiSnt. SenidJUlI P$~te ju¢a l"Il)lu~1 dud:ate'to viaJt.a uuu:1 m~ Poat,c' a.v~a, v:alhmtC'e dis,tru~tiyC' san t~r.apeu!ticil: pwtru

~Illbte...~

Cililom nOJhi :recidivead" Dm:ina IOtariU; S~ :alitm.:ra1 ._- ifid, ~cbipei de v(lluorwiJ ai. illndaJei ptig dIDstribukea . ~m in Timi,,o:,ara. ReceD!i; Doma a deds si i,i, a~ttea1',lli -~_ -- durri[.e" rdlediud [a eeea ee ioseamni ~RStr,i.RI: ])a 'erid:re. Citili maio multe d~ acesi pa!l"ad~L

(Mihal'SimOOtin')

. agiDj~ & - V'IAT A. MODERNA. versus \"]A .:A_ NA'I1.J1R.M..A

PETREANCA

Ate:o\'ie) a'fulse:o,ta, egouilhlri mi oeSot~ sinomlla, eu rnrnillinta. N]!I ,ata, fi cwi,e~~' iSi, 3JfI_3i~ ,ei .e::dsm lUI,lI!ti oomen~ 'ilil [i(]1I116' care sub apDelW'tTI, ullrnilm*ei~ alii D

.e,go imlQontm.1 va, 3auce~ :alil:l1i.rm'e de rnO,~e,llel emu, :Dil.eFge.a, pe s(Jm(l3, ~i CIIImI, 'ill:iia ea UB, ,;;;:ell-:et)l!(r1' Puna inbJ,ti!eall,m.a mUie mnrdare, ]}'onosi~e ~ :rnpne.. No. 'p:cimea ca Jli~' d.edt ba_ mpt~~, mmd\a'~, uzate, SOCIam ... care le s.pnoe~ ,oamen:ilo[' diroect lo . .fa'ti iCe eredea d'eSoJ}l'e ei, i1m'r~o zi ll..,a, ,l1postrornJli:]lie< ])ifigeE.e~

';';:SuJj, hdJ~eJe r;cl!Stfi .mu.rda~ oft 11ljJte;, ;eu viid iIl7il, ,()..'tfJ inflo,rJ,f{J'r.. l~m~~'J1'!de iI.\i·,!t:lliU1iI~ti. atlll"" ,(;'1i\IlnreJe ruie ,W:C/,'rOSfJ ii~JuNln ft:gu fMrMJr~dt'r-nJefJ

Sp-·uneti--m-u; i!ll~~s.t.il mI, este 'i,ru~.7' ,rei ~e ~be:t«i 'M-er:eu, ~.fI~ e,g,il;!!, ~i ~ tn vQ;i'bit.e3, lor. ~J~, a.'liu'C '[@ .dis~1ilJ~e 'l'¢ma .e,g~ldw {li nodvi1'~~ :1u_L :!;~ ;~ti,tu ~,~u_ ~'~ ~jlmJijS ~a,:Ii'~g!U].d~ m~~~e.. ,HI whlC'U!16~l 'Id~, ~, a'Q! ;r,e:~)tM I:;I! '~; .l sun-r cejj '~i mari, e,g~iftj oom_~_,i~'t,i A~~i 1n Sli~tii, delj.~M~; '~ th~~ nrnd]itoore :fj o ,d le v~&et.i :r.e@tiiL El~, :nn-i $1&l~ti. nu ~e: :!l(l~~:eti tH, ~riidept~ ~~~:ei\e, .d~, :rm, Ie ~~~tl '~~~~, ~i f~et.1 ~~. ,~Ufit :~.cll.iuiu,il~l ~ ,dcl\Q;~ ~,e~'t~ri_ S1m't ~i ear,e' au 'U!11! e,g~, ~~un m~~:e; ~rib~~ :Q.-'I :il:round~ :rub af;!~~~, 'lltm~.tmt~i ~m, :1M,!l .eme :iFil;!!~ie1 Sme~~, 'h;~r ,eg~ ~ mrj)ld®~- F~ ;qin_.e c~ ~~ ~~:p:ut ~41.~~i'? Sf:' ~,g~~ silfl~ S~ll ii :~~ ~i di~ J~ Eg~l, ,~~~~ ~n '~tii '~t~1 'n-p. :i1lIm~rI :pn~ l'LiuiHi,e, ~1fI :af~ de ~. 'Iflilmem :a.]~evi! 'nB, [p$lte lfi :il~git-

'Dt~git 'miei Qarnen~~ pen~, a c~ ~d.v,a ,!;llttlll~~u . .::1 ~.'_' :--l"e sa_ d\ev'en~p ~~~'. S~ ~~ eg'Q~~ pe, :lV~. MUfe] '~. v.ettl1 dec~t R~~e '~1I- Tn;fLMI;:iV,H,' .... - .... , .... ~ll ail 110 reI lfIu """"~ --:,w" ... "C .. :<-",oCfc "'fij"~~a.l- iii_ A',Q-

. _. ~.~".'_", _._'L ~' ..... ~ .. plJl~ _ UI1-.,""'(, _ ~&"""'"' _. '!,:!! .".a

~um,c~n@~~, ~e ,atiDge ~ 'S'iiferiliti '~t. ~ te ilUiim- fU',;ej --'-, ;6;([(,}"-] til .'~ureti rttt"':i'itf-llo I~ ,1M ~: ntru. ca _ .. _--JU!!.".-.OCIII",&.U._u,p __ ··t'- _-"ro--. - pt::. -_.

j]}~,~ de-:v,eni~, rfu6cielit d\;; d~. E'stt-e, ~t!!le po!U:e de

,.1-, _.,e.,.,-."' .... ,i!ii! ""'':'t" irn" !iii - ..... -~ "'''''''··1 e~"',e' "'"rn"·~' "i':""~ , ........ 1 ' I;!lli!!]' _ ~'..,IJo. ~_. "''''''...c!1.!! c :jI;~Qra 11N'''''!!L in _ !;li"'F~ '"",,~!.!'_ "'"""" ~

,ftRt~ lie ;]_~tt,. ,ate (11 peri()a~, de t1'e~~e. de :itiiI-i'"',''''''-ti!~ ~m"''' "A_litt- .. ..to:,f\!~ d - m.....,.l\;;:~ t"':t'lllQ-

_1;I1!1i!'!!U.~_(:, ~_ ....pol!!,!!",.. !lJ~"be\( _e - !!':~~""''''11 _'"" ""'jl'a

:are t~evo;ie ~4 eg<flll'l ,de a<:est c1ciJUJ. :E5'te jmpmliiWl ,!;lJt~1.

- (partea a doua)

(,Coliltinm.afIC din nlltmirnl ,14)

De sesea, drngilimei, nu vi ~elID.eti, sa ciI.eve:mitfi. ~il ;Ei, m.,~, egc~~ .1)(11 :~p!, ,da~" sna~, b~e ~i lllla, g:fu.t&~, emar !il1mte.~ e~fJ\li~n. ~~f.e] ~ti, fI, d~sp~rut d.elmal~ [:3iJ' eu uu ~!I])3!L:Im. i3.~'C.U!L sa,:1!IJ1Ii adr>ese.z.

i!ll faad aeesta este :m.oo:lHj_sllIi:1:~ y,bet]i F.iilru~ 'um!Ul~, nrdii1.!Lte s~ :fie e.:gms"tI, sa ,I.upti lPellltr.U, V]il ta ,&8; ~~,-~ {(m!~cl no, .dromm, ~ d _ E.l!lp1'avitJ.uu~£ci\\ In, ,Jm,glili, mlhoa.e:~O'r de dO'Ii1~t-:e ale ,ce:lor ill!Il1! JM .. De aceea v'!, q:lm1~am :En, ,ediJt,ooirufIJll 'ireout~ ci ,e,g.onI, ~te 'W!J, tiltsilPrnn.euf die. 8llpli'iil7lfi.e~~lIe_ E~ :DIlI, se :pOili.te ~ertdes~_

Nu.'?Vlvetithtt,eb~, Atu£n~i cirte'?

N~iIfi'eni~ ,pt;t\ttliI d. ace~t:i1 nu est,;; 'O! :M_c,~iie 'personai1a. ~te cevl ~ ifC"et!l:eCe de Jkl_,s,irne.

in vl'3ta, tQtW ¢;:Ski :Ji]£:CG:l~, tot Q~ s~]lIrn.r::ce trsbuia ~a 5-0 mW:np]~ Vi I'¢p'G'ti., m 'p(i;anullui ~III~ mtamp]ana JILU jood nici un rol, 'Ca.u~ iru '~unt. mti!§td&anoa !ii.pattiiLki. :~[G ]Ji1J'~ n ~~ 'p[(lifund~ .. dlar ws.ti D~ fti;~'C: ~m~ ;;i.vep D'ZV'O.toc: p~iiIJ:i'iu! a !!WQJ~, :pemm, a iSU,pnyf~~~, pfmrtru, a 'Vi d~s[iy~ !iUi£lOJisJUOSiJ.

I... .'.~ ...!I .j.,:;: ~- -'I!.: • ". t:npi"

-at' IPnIV,I" ~O'l.lljj,wi, m OWII pe ~, ZI~U snn -

----..1: '.: • • 'fi1 '-I\,,_.s'. fI.... rh •. d

~1)!i.lIIlIiIlII~ ep.1S-'CO:Pi" ~~t~ 'Cla!i!ilg~fiL =. -::I4I~1ll;'CI, can.

VIIi, VOJ.ib;eS:.lC die mnilm-ta sau sm~TOmIi:;? Onc~t lIP .~,m'eiiUilil.d-'!ii!LlUI YG~ ga!rlo ~go ati~'d~':rn&:al ea liD. !W:l~~ti ~. E!i,:., a:dmr-atl, 'M:l:~tjJ o.mn~m.iJ '00 ~ !lWUDW[~::IZ3 biJig8{.U (C:rGC.em. BOO,)., dar !R{;'uow[e:am w~ti. A~S'~a esw m.oo,ljiJ!:l~ lor ,de s-~hilillb. ~ m~le~ oJ si c::rut~ iP]~·~:rUe: tllDiLiri d~ dinrofo~ mspiudlind w ~l'C~mki, "I.avi~ idii::ea, c:~, ~]~oe:ril~ RlCcisl'cl ~llmi, iSumt '~:IDml~m1,]J~ dod d§s.fit!fil~ ,~~, de apo:i So'blJ:lt,~tmn!j!::!'T!'

ea sa 'l.i'adeti 1~.oomi.e~ Cum, a{tk~ Ilaice.r.U d~

:=.:~:7~~~i,=t&!:f!,~~,:~~~~ti~=

roam.s:a e.gD1!llui? Din. ce mi-a fuS1t da~' s~ ,o'~s:erv pfuli, [a virsma aceasta~ am coMtatat ca paC'!rro~l] pot n;nlJ.!l:lta mai ~ .1~; egacl, :Ior d.e~i sfi~~ P~D_t!~ ea, eJ :011. Sl-:aU opus :Dlc:lOdilii ago.u1~l. s.f:'mfti :in. sd~mlb; s-au. :tuptaf p~aJre.h1~ sa SC3,Pe ~ ego~ll!llil au l':eu~it~ ~!fL1nI ,~a rn~ l..al!l ~l ac.estw.a ~p sa s~ lll.31:Ume2e. ~1 apo.'.L,~ erne ,mal este Cia ,e4 d :;nJba ,harul sa,

~c. e.~.. ,:;l5, sp.~inll '~m~iktr ~i,. d ii. 'Pi.'sffir.eil. sca~ Sfi~1I. adevlratllW.-~I, batJiI!Ic' de j,;rurm:a ror_1lJ1fI.3]}if~:f.L IfL-O 'rndOOtrineaza pin.[ La fujos:iire_ ..Am, pm.ea, oo.ncliUzlol1l.a ,ea :J!Ieprim.area ,on poate ciO'Jilduc:e Iliid.odata, 1m, su.ooes ~i :Ia sanatarreJ.. 1'ot ceea ce

:rep..nmam pa;I!'!'iIJiO.me b Ob,!'6tfi'~)e ,Plloftmde ide oCOI~~tiiut".6:~ nooSome.. C~ii;H: drncii, l'elll~im sS, :roe.".rnmal1ll liD. ::I1WJTJ1iirt at3.pe.m ill timpull ~'I.or de vrf\g'he~ 1lI.t'!ap.tiea el va,:i.~i li!'Ii,:iveaiH~,-m v.us;e'le !tl{tMn~ iR.e;p'r.lirn11l.".e:H, Hll.:III.6 ,dul!ltem:3!ZR I~Jid.od.art5.

~HroM-f:~ eg>~isru1 ~,Ftme d, este eerect, ~ ,e~ ,iliitrl!PS1t, ~ ,g~~ilirl, '~liil~dlWe etc;. V~ilIp. a d:eltlm'i.8lm'~ ,01 e$lte :I'!ilifili gr,eu. d-.1. kirveti pe QJw,nJi ~ se erede ~O:l!Iec.1. d!efl!t pee ~, care se ;cl)l\'$:~d:ed :i~oor.eL1t,. &re ma.iJ ~r sl fmi~ti 1!1tt'I! iO:~iMh~, ~.t ,d, ]nve1,i, un ,s.:llrnc .A{l~ita este ~I, din. :lu.crur.~I~ de ~ilZiil.l)e ,c~ 'lMhutie ~I, le ;tHt-e1e,~~tl1~, ~~iMharea :nQasti:M" ef:~,.care se gllM!t '1/1tri.oIli®~U se s(ll!iltmb~. :~:e ~o.r: Ceieare se silJljt ~L:lti" &r.e,ti., ~W!it ,tome greu .d:e: ~cl\iniliiUrtt_ N~,d, 1i\efuJa!l!leili, ,tll,!] este 0< ,oo:tuti~" ,iE~ d!

:;e~J~=r~~::fl~:~=~~L~~:::~~r~

vine pri(t, 'ilt'.'~I~t\f:', ~M tE~l~~a Pl'~tl ,e'Rpe;.&et!iJt~" 00 l!t1!hIIte pUllil de &um.-m este {)I mUfJ.'e 'iP,tw~ ~ {"b4es.:~i_ :Rf:a:~im1:ea este ~irl!(ilrs:iQ.llilit!_ ~Oa1't3l ('.ilre se simt:e i~.od adhfl m'l!iu1Illwl ,~; pre1~nde a M, ,$uperiil)lam pf: m1lm'~ D!lJaf. O_lfltili:i ,il!fie:r:rcui d.il)l.~~ d fle super.-ln:ri eei ce ~ 011 ad)~,~mili: ,SiUpe,ri(.'!iti tt1U :Ie 'iliS~" :fili~ un ple, :P'e];~.\3iIfLQ, c= :an: ',~ fa~a ei ,iI£'pec.rul de .lH!!!ce,tl't, de ;,mifill smut diee[t 'tlit\'e"' - :Wl~.e~ fu!1l1'LtrltJ, fui este exact OP!lP.Su!L Slirfem de ~ltt6:mtie;, :$uferil, die Hp~ de 'lTiliiLoor,e~ ~Iii:~u ~ 'I!(.'l,tji~ cj :I?e :mmu.ele

Atb?$I~.~ .. e.·~. ~:pe'lmis: a,,?~eSW ... _. mci.wre.~; i f"e.mei.,.,.u:a trI1t.:L1~' 'UDllIl illlItI!lInal fitne~j- :~[ ,;in, ~mfuUa. $.W1i!t m~tl.l:'!l,

nnde: f'f1:11!)el1\e, :itu. all.!L c.e. o!u~i:l. Un 'bilma:t .earre ~i,-a :r,e_pfitnat ~i, '~ .. egat 8 .. exu.:a"lltate.a illil~,.'viat.!.j 'va iJtiH.e!b.un~ f.a s;ilH{ita v~te.r.ea l,liM.r1!lii I!I1ld d~ re.ltte.ie" 'Cel ,f:are '1m. :ti-.a :l!Iejilnmat aceMe: pomir:i md.cu:tatr~, pl).$:ub.i~, .f~ nid .I:QI, w da, ilillj)O.l1a!Ii.ttJ, SiUl va saJi ,flew ~ ~eI1iJ1l[ = ee ;C!J:b} fmmosT At!:t' ~i ~inri'C mai, mull Noo, va dQ.r.i. ni~~ s~--] a1~fi;g-a.; .m~i. d-l 'iliP.~; t'lrtd s~.-i 'PQsed7. ,De. filiflt es.te. ea,,~~I, ciftd re hlItD, hI 0 fktare~ S:pnne~,

'~~ ~~ :ari~b~'boc d~ .~~ ,sd g61: [n .fatili. YOOS~'~ Cre~ c:~ ,$-a ~ibili.~ CLnew sA 1ru'lw.ace tflorile_ .F.tarile ~l!L; diu. Mrumatele dll. ,De ce'? CSh1Jii, {:i. pi~icll S.UI1t olisce'.h'I!i'l NIC10DATA! Mmtea S1!~hUol' ,eS'!!_ ("bs,cel1i~. A11fe1!1iu S-af fl, ajili1ms, ~~ 1a ,iJI~i3! ceva .

D:i!.!;lgi] ~~ ,priel:e1t~l vi 'c et ;sa:facern !.Ulleiciimp~~

N,ic.i D1iI1I dilil!tli.r:: :ooi, sa 00, "an rna[ m.uU dec~t. r 'oif;li viata. Alirt'c~t ~s.t;~ G'Stc iLn~t.de:Ullia dam]'!'

Mesajul email al lui TRAI,A

Cifre nd'a£tila pobJlii::apci sANA:[:A'fE.-.sos~

BWiiziua3-

CE EKA, adresat redactiei

,

o pelioaoo,de 'limpj ,8pooximativ opt luDi de zileJ am fost JIIle:.t:at pe alte m~ie:Jguri.

~e 2.J ~t m-iml 'mkms. Nu va :&1: niciun TeJn~, daT am oC OD Eta ret c~ oici p&l.3 iililnlItl DU a. mst puhlicat ill i:tItregi:rn.e mDl'vlul pe ,cafe I-am luat dmnnului Anca 10, ~un.is 2009.

]lrohabil >ca, 1m a fos.~' g~sit SPiltiU, DJiS oercd c3 nn vi S-8, pirut intef.esaDl.

DlOmnuleAnca,

Mii de ~Ol1Ze, dal' dumnea,voilstJ.'i }Xi'3Je ma imteilege?) ill.lL.lDle:3l aceasta d.oua iC'3tegQtii dlOl' oimle:m Illl iesla pe-Dsie'~ z:i:m~tii ~i agentii se:cl'eti I

I?e' alC~1!e8 J~l1 i~ mai ;aspung p'aoz~ti~ s~li?itir!lor ,d!Jmoee¥G'8s.tnl. De fapt am c'mta~ta~ IDamie dG;3I pleca {~i'~~ in iallll~~e. .201 I))) ~cdtiv-: l'~di]~~ri to inhmtia d~' 3,

redliza. il ,cu ~l un mteM'll. Ru am.'pnmrt llloCllUl rnspwn: .oert~, ferm. Poote de aeum mCiJiloj ~illmd oont ca, eu mllillli am plecaI'1 Sl pot ti dlspo-mbil 'iJl'Icand., D:l~3I ,d!mmea;viJ3m ~:ve~ d-m.i gat] ''I,Il\GO 'te:l:mij.de lu.cl'!J sau p(lAte d.olanma,Tedaetc.r Slef, a~tept cu ma:tle nemhda:r-e.

~e l~ d.oo~ C~melii3. Soare, s~etaJa d~'I,Io:ls~l> am futel~s ~a. ~m~teti plecat 'pe c,?ntioe~ttL.1 n~me:tiC8l:l~ d.a:r~ ~ti:a ~od vii W!OOTce~. .

]u.drizDesc' S3i va iott-.e'b dQunmle .A.oc~~ atwm c.iind v,a.llitoo:rce~.L, a;eti'p. eli. putsm re3ilizi. un intfl"!{lU, despri;l C::n.moo Sl.Amenca1' Mal ales ca, pl.ItGll" 3Yea 8'1 un

schinlD de ,ioferm.ati.i, opinii, 8,'I,rind in wde:re e3J aDi bUliii am lucrat in aeE!ssta ZiJll8.

Jilsmm redactmii TeVls.tei ~i PElllb,1J {trice citite.r, vi stau ~s. disporitle' ~i v~ mg' sa rna SiJiLicil'8ti.

Adresa mea.de e-mail II)put.eti"publica ill revht::li. .

DllIIJIJ.e:lVOllSil'i d{!mmll~A:ru::a~ a'veti m,m:.I~nd mel( de te1e.fon. p mll Jliuteti oolltama, ii ps aceasbl cale !I}llciud.

o sa tTimi1 iii 01 tbtognlfi-e :r-Elcentil]a J.I. GabrleiL CQj ocmiu~ pe.nllnl it3 3ceea caw :apal'e oeste din tinerete si acurn ou mat am b;arbi~o-n. V-a diJliesc s,ucce;s !ci "Joo ,alaria" peDtl'\l, g'ElJlll1 de mfo'l"ma~i mmsmjse ,s;em.el:lilor oo~tr:i.,

Curespecl,

La pagina 5 se aDi raspunsu] rcdacpei la mesajul lui TruRn Cepeka

----~.

MIN" ERA' .' .. L-L,"1 .... -'·:,~E ·E,

Ble.meDtele iii~ti.!lialJe:

C@inEtitllli.e. '~p'otteGle e s ent i eLe a Ie orgaai is mului, care l:iilit.ervl:ii 3't,ii't hi oilliWlidarrea :iJ;HCrut]wt

ace stui a, {:·:iJ!.t ,1 hi mdep!~ '1.imOO' ~ctiv.itiJi fiizi()lo.~. Unele dmtr'i!: ;tIe se ps:e[(: in"CaaJilitiJii m~ m~. iiltele m c:mt:il~ti. ~ . :mt'CL, D.e6¢~~[ de, ~ijg~e:r.a[e p:r.ili exeluderea ,~;Uii ~Lhmem'~tie., determma unele tllloorllrl ~,p¢iCiiQe ale ~iilli:ulu~. ~ pO'~ fi mla~ ~ nOn. ~driuu~ rtlH .... ,: _._.; """";"'~"'Il", '

. ,r _ _. ,~. _ . ~- ~lJmm'l;;Ji'il!!I.l!.IUIllIl

jJ>i;~ctiv.

UnuJJ d!in1rc miDG'm:lcl~ ,~s~oti. ~it"i'Ca1lciw"

'CALC[111L

A f(J~t,~e~c~.pmt iii lSlOS, :PM ¢xij_}elimt·e: jJ~allIz~ ,de clJim:iftiii HUmphry :£).gvy ~i. J~J. ,'~dias" ~~UfJJi~m. cHlciulw ill ,d~Cflil;; ca :pe oli ""lemmt ~~,. m",,~. ,;iili~gmliiljJL" mD~le. din :fmijlfli~.m~~lw@I~lm{l;--~t·QMe. SlI;:·.gM~te m. ~ri. n_~ s~p f~l1tIi. ·de QQ;mb~ii (ca])-cat~ PPE or;~.). f~t:· ~ ~ wmp~lilll:ia ·®rgmmmmm :(giU[)!ld~. ~y~d'~ oo~ .. :lila£tic iii, ~~: ~'d!j,j!_1m O~OS. eo.mpr~~I, ~:u!i.i :j;W, :ifIllg]tI.p]~ 'lIdihzaIi m !QOJiS~~p"". m :U:idumi.t. ·I;:W. ~ii in ~wtti'1:i~ AAuti ]a m~litml3'¢~ ·r;¢1liiiIHJbru1~i,,~.:m [Qca]~m,",r¢", ca ~~gL'C ~] it~~a1'i.Y. Es~ :i.nd~.p¢illlaJbiil .p-m~. @SlKl!m~ i~W]]ditj~ ·o~S;1,:i ~[ frui¢pmirii ¢<e·liiI[or,;l@.[ :mYS<cul~"" ~i nttv~M~ Qjild~l.j~ci!, ·de ~~id-~ Ii.m ]\Oil m :P.tfiD,r;gb:.il[t~wa lfI1'13ii1bfiltL{:l~r ~'Illl~' fati d\1:; iom .. lin j;r;,~tj@Jj~ mt.;fiiifF¢Jlm· nQ:i'fIID:IiMc: ,1iI~ oca.tr>t 'C¢]!IliI~ ~i,'iifL a.e-!-il~,ca ~im'elQr.

Estie eel m!]] !]!hundm ;e,lemen.t mme:r.3[ dim m-:,gamsm. La l!.IiIIi ad\1ilif: dJ~ '7'0 k,g'j se ,g.~se.sc.' l'I.1-1~5:.kg ;ca[ciu., Dm ~ta~~ ~mftll5, at'l.a,i[ in oOO'plllI, ~tm[[D. aproape '99 % e.ste !l:'ixaifiii in ~j i:e'r r-es.ml. ;es.te. d1~trifiuii lin, ~esmurii :;:i in. licllliidele ~iologl.Qe.\' Coo:t~elltt'a~, cllilci~lui. m ;sfuJ.g~1 es.t~ :m~Nita. mtFe. 9-1] m,g r.o1 Hm :.w .. V'al\ooil~ ;r.nni 'm g'~De.ml ·mai. ;c:re.sc.l~le :I~, 'Mkba1i d.e:cml la, fi:me:i ~ 'el.lI ~e.mdJm~. ill:j;:tlmide ,;:w, ID~a.d.eiJ,odam (;'111 virsfia ..

(led.e :m1tu 'b~gate ~~ .~.Hm.e:ntilre die c;!IildlJ,!1l ,Silll1.t: :I~.ct~.tele;. gilillboe~l,J!.] de O'm!. legumf!1e; bo1.e~, mazl(~aJ ; mf,u:(iolli'1l:i; t,eli!tl,l, c:amav~H; van~, :&u.>erele'; ,cel!'ea1lel.e,; llmel~:pbDl:e medini.n a11e·~e.t,.;;_

Priiiltcl~la fu.ne~Je a ~ciUlui in Q.'1rw__igtn eS'n.e ~a. 1mJ~~utili,·~ F'r,lSfwlld Slil OOiMl(l1iii~ 11 sP..m,e]}~~.in ~~ dJe b~~ fi.mctl.~!iaw &-C·he!\eru.] 'I ~. din'tiL P~1!tU liide;paliij~ rolYh~i s:iiu. :s-t]l,!)C~~'1 iii Q!;l.~ ~i 'i~~j, ;c~iw. rna] 'noot&IUli ,~~ M~gne~itlldui ~i,a vj~jfii(';'lt'1r A. C ~i D'. [ntmrin·e de ~.em~~. in ~O~'ll'l d)~: coagui~e: ~I ~io~l'llii. ~cid.erea Qi)tiC¢Ii!1.n\tIe4 de ·c~lc11l ·d.e1'erm.~d [l);reh~.n~a ~ins~rlh;-H@r.. Calciu] favQti~eaz~, m~fl~eIea ml1egri~H ~i£rem~ly;i n,mr'Ofl; coo'!J:a], 'Ia:r' p]in ~~aJbi]i~a]'·~. ·~.emJ~el!~f. oe]ua~ 'mrl!lj~~ii ~,p~~ :pfiilIiCese·lQ.r aI~-ce.. !E~le kJ.1!QthUii un .e·lem~ ·mliFiera.] ·eseo,~ia!l VIi ame1i~. ·ca~c~~iri d\e dj~~rte ~. ~l~il«' de catte ·leu'C[)ci~·e: (g'!Ci'[ru'lde albe).

(:!IJ(n:t'li'8!e~ia 'iDru's:cu'i:;:w:rri !Ssw dI~ aSl!ilim!Sm'~:i ~rnd~. dlGl p-i'CZ~ta· cmlu~ujj" f,~ooiillm~i~ ~. cuplm.d im]m'fml, m,~rvos C<UI C9«il!tJi;iJ~tla Jl'fiUscu[af<a. !Pli'0p1'iu~mi'~ lac :nUmail prim ~llllI.GdJul. ioni~Q1",d~· ca[ciu3 M~i~ia, pMticipi, wkld_ ]:1 sfuimularG:i iS~~i psmc~,. :~ a;~ml. pl1emm, ]:1 iStirmularrsii rltmului ·car-dJi::!l.c", I,i! 'utiIl~a 'tEi.rnmul [pli'QVGnit din 8Iiim,~~ ~l ]a aboo1ihtta v.i.tmIiJ1n~i.

B12. .

De:u£'Jm[ de ,cai~C~lJ! este W13I d~n, 0016 m~i RCve:t.l.te tulbumr.i mime:r:ale i3ile orgl]mmuilioi. ,Sa i3ipa£e'in caz

..:II..J:_;I ~,.~ ",." • ~_, _ _;I_~ '·!..:II ~,_ _;I

ue s~ere·a 'UW1J:lftel giWJi.tIE~.of pmmtlll!hWej Jilll c.az ,!i.e

:red.uce:r.e .1), ~ui die ¥ita~ ,Dt tn, ,S!Cihiere~, ;3'b:m!\btie:i de ¥il~mm~ D', 10; ~]i, hep'atice,~ afec~LlJlItli :rellm[ej .p_-C:l:eartl&e aW.1:e '-I ~ em; de reduoce:re :1],

TE.RAP'IE (partea I)

,calcirl,(dui dli!t1J ~ilimen.mlie.

Muifesthiil,e hlpi)j~'Ct1IDe-jj iflUiJt: Z!lUt(: de iii1Li!l·i)jfiUD.ie.. jf.,a.s.c.i.bUit~t-~p :p a]pita.!ti i, co]id ab$minal\e b:M~ nejt~tifi~ w&w~tj bil '.t~~ ~~lD1t. :~tiii-,de, _~Ii ':gle' miiiillm~ cnze de ·tl'~imlj.e IDe.xplicabille-) ij~ d.e:p.t·eiiive~. {ju[·ed d~ cap int·~sc, wiitniCti~ :iil1Ui)ou]~ spOOl~t]a divtIse. ppe mUS'Cul:i!i'e :!ile :meliDhrelw··un;m~.~ :~dj iNp'en~,. a mu~uLa~ ·t!tIUnclIi.uiLru, :a hit,~J,. :ii. :pl~re4m:~ :lUmical!UD, m :meliDhn;. :eematUe de :~a d\e . ,:let netiitltlv:;;.t:ii. ~~ :itLel~.Jl¢;QHce. d¢],·etJ!lU'.i ale cicl~luJj me:os~. 'ruTh'~ d\e ~~.trw..e: ~ fumJde :~veu ~pa.tt ·te~i:l .Ddit'j~Le mm de ealeiu p~t eonduee biJ, :~If~I:iiIllM~ OO~~~ ~et~_. mbiltimw[ [a Q~pH ~[ ·otl.'~o:nn;~:Jl!(.·te 's:a'l,ii, Il;'S$i;()''poro.z:ii ·I:Q!. :a: d,1Il![·ti, Tratameneul CllJlilst:ii, JJii imH:tlilit·a:rtiJ. eauze[@·jJ' ]aV<1riizmtt,'::, ,cat. :~jj :un '~14P]ImO~ ,~UJjjed C':WJ ~ldl/.l"

Gi]b;~biWlu1ld.e !I)U Oul'j~e 3111. I!) mm>e ·'!,i'a]o.are DlliI.'ilii,'Ji'j ~i, tn. m 0, d. ,0 b i ~, D. 'ltd ti .rE!p(l'e'Zoll-l!ti 2-4% din. C'..aMLm:tatea 'lotaHi de aJiime:ntte\.

Pe l~g~~~i,l;li, .g~l~eifilfilfdle o,'ij '~i .~jjJin~: .. ~~ p;~o/~edili'ie, h:P:'I:d,-e:; C :301 e it' ~ ~ - Ca :It'w~!il!l,e, ~IJb:.ell!~~,;d oot1i~.t\~:: >l)V'(r!!I ~'~~1 !1I1ii:II, ~ ~ veritnJ:a.. r.fl!:!l",i"i,ti·I(j~_

~~ "~~ •• ::1 ~. ~ • ~'. ~.

t.~[)i~el~ . ~omlPo~~!I]~e ,~~~t ~ '~'d,g:lice~ri,d:e[e .• f~:;tQb:Pi\de~~\ ·tJo~s,t.e~W] tiber ,i ~terif'U;~.t .Alte Siilturi ~liID~'~'de p-f·eutlilte ""-~~ fus:fl)l;, ce!leil!l, f]er. Si\!llF, ·tJl!I,f;Il;'l!I, ·al~i!litiil;li. milng~, zintJ·, f1_M.(}t'; 'i~(t

Ca, "ritWiti&i::i.e ·c!llImt'lfli'i>i.ml¢ iJ)!~iim- '\fi ... ' ....... ~,;;,·", li. ·D·

p .... ~ . ,~ __ .. • _,~.1l.IlWI.J,.@~,. 'tl

f... B] ~,:82~ 36. B'12 .. ~ :f'P;

Oul. eski w arJlimmrt ·tomcj m-amtoor ~i oon:stitui~ Q .b[':[!jalm. comp.]eta, Este. ,e;fi.ci'ilut illl. C8tmri de 'miblW''CuLQiz-e ~ 'OSIili85le ~] .ail.1±o.l.]liIUe~ 'miblWCul,o:zo ·PUID1OD.iYel :;:i 'V.iscijiml.e>~. c.o]~cist~tii ,d~ tipi:~ttffilJ ailili aWot to:nifiaot :mS!llpl'.8. mt!loru1lil~ !Ilmvo~ c.ob1!Ji

" I'~ ". "1- ..I~,."... •

st!J..[Lm eaza SeOl..,slWIIiFlwf ~,,",s.ti.'J,i'~,.

]111. anumite :~~JImU.~ la iCopi~, iC'OO.l'fa!.e.we:Dt..i!.~ ane:mlA}i, tn. cibo~an.aj in, :Iar,lln.t\l;it.e se fo,l,~ galili}.e:II~IU,lHe de IOU iiml.est.er:aJt'e 01il. miel'e.. :i:n aetidlt,e:ie de rolcllJll, swft imd:i~aJte cojflel de 0IlI h1! ame~~ ,:m :~,e.r.e, 11irnJie., ,iElJd.e:m.; oui ,S;e fulooqte h1! ~1m'J,'tal.et!W1, ca !I:]}~~ca.pe.ntrlll,par-t etc'.

. ~te _boga,W ttl "'~ de ~~iI,(I; [l'Ot~ill, ·~~1ci~. f~;dQ;r, 'tier, ~r.irn.e ·m.~t:i ·~antittiili -de vitami~ A, 13, t .• ~2., 'I!l~ad~ yitam~na,'C- Ca m1Qr!I)el.ern~TIJle oonli~ ~(j4, rn:ta.s_ne~iI!1, ~'mU:1~. ~.AA Q co:n~iI1U-t ~du~ d~:prothJe ,i 'medJiil!1,jn bidrati de·~~bcm.

B.1itt utdlicati 1lI1 afucfjlwi, ale vem-cijj urimJ.aljje~ m afectitai mdia;Q~. ~t])gti'c~, iDIl.eti!!boliQ~ pWmiiiliMt,

VIAll

renale, in. aJtGtrexie; .il~~\e, tn, :I~!l:iaze', in. b~n.Q111\n, firI. he'hnin~ .• ·h1! ~, :li'te'mJtJ, :m~~nil, obf:zuta~e, irrI. nI.gn§ie~, in.~el!laji; ~1c~lii a~~ ~i, 'etc-

Tdiii:a se fu]C\s.e~te; -C~BIIIIi:il~1i ca .~. iii prq.acate ool~. iii ;sa.1\!ite, :mmzel\e g.e' jf:o[~~C' ea ~i ·~ent. 8'iil'Cul de, telliilii ts,t-e: il);em-edll-c m ·cure]e d\e ;!Jlm~ire,. ooutlil~. IU~ 'mse'~ c~t3t boonhL\c~ M,a;Qeta.'tiIiI, de ~ma a1i'e· ele<:t ~~J1,<:, :~i a])es m ~ur:ezi" om rte~, se mlli ·p.~t 'p~ '~w_m ,. vimil'~~~1i~ ~u dl:ct>e '~w.ct,'::.~~,e ..

'f.'rnmde de ¢i~je'l ·cu ·r.[illlcinU . CO']l~_n 2~·S :mg de. ~'Icil!j. hl ]00 g., P;i1i~jclY!l e~te o ~~il eae ele'o tao ,i de L _. 8t 1,(j t~.m·i ~,ii~ un ~·c,i d ,a·mi·It~,~ iC:~te rri!~1!ire't·e: ]:'f1jJ~il de oon-oen~·e: m,.e!!:u.~]~. El ,!lj~'~, de ,!lS:em,em L~, conh:'ae-~il ,~:YtetiitH ~i ,~k·e~~'(hd,

. ... ·~lev,!bid 'n~ve]ui energetiic,

~'I c1·eieruluii ~i (;r·esc~nd vigiJen-~,. 'Q~datil [Y4~el~ ~l\e ~i·(!! mtpOlWn1i ~~a de ~JP1\ofan, care esre un bun re.ghltQf al .Q,eti~lill1Ji. l~~i de: aCet~ .. p.~et1~, .~£iu ~i ~ \mei mi~ -c~ti~~ de pt_~e'l im ·iLnm.~ ~iU~t!ra, ~Urt~cu S:~ PO!;l4le: dovedi de ~~ fi d~:~~re [II)]Q~ ~.~ ,mMrin~ sWirli ~e~]e: die ·~]tr.lb!bro.. S~mllfi!t* ·~le :~~n~d t'1,!J_H~ d!1urel1ce, ll!Jjp~'l~ive, jjJbdi~iaee' ,~] i:i~ irndi~tte oontta ~~~~.1e:L Frotlrlde: WlC{]!ll~. ,~ttb ~Ifil~ de :(Iulberi i:i_jib~:i~KuM ~~ '~litm.e 'hi(){i;t'e!l8'iv~. ,!liiItiaf~~.cil, dturetjcu, .. BJidkina milnm,fi1H saUl ~me5~~cu] de ~~&nl :Frunze ~.i :iileminl'e se rec(ln't.i[indUrL ~ de: s,t(i;m~,-c, :1 i~-j,!l~~ re~ud a "j 'bi Ua:r,it CO:Dt-r,il mM;jJ~G;tfu:1iJL)r ,~Jlcoo'l ~~mului ¢;;5l\e 'in dic~ conSlUTI'flld die ~~ de J!Mrn~eJj.. lihwcul de: p']i;m~. yet'de ie fOl~se§;te pe,~ l'e.sla~:;i mens~~id. ,avht] .e$¢c~ e,~~,g~.g. SUAA~] de '~]'Umcl :p.w~.p'at. ()oon.e ~ fol~~t ~~ e~te~, ·C(lntni. :(IlS~~Iij))(, ,ri.,n ~p.g,n~~te, dt ~. In. 'ne\~lgijle de !l Wire" AJlQoo de :~'e, ~_e'l~ ·esl'e un fb~te b-un remediu liDi1,ij))l)t';.ht,a tnfepitlUriJcrr de: ,~bin~ ti 'Vi~.I;le. priin bCU.reil eneQ;ieii. a, ~o:nei dleC~l!.e. ~'n oo:smetlcU. :(InU'ilimeti;d se f~h~fl~~ s:-~b :[ij)Jm1~. de 'ma'Cerart d.iin .!id[>C~r1~ ~i ~e..

Mice~1I1~

:r:tl $~ t~~tic ,s;.e fQb,.i·geg~ ITu,Mei.e;. f~·ele d~: m~i .t]u~t.in, c-.al¢n.. 2..:51mg~ ~eW ,ilse~fbk; 'v~~li'ia A, '1'1tr@lt1J~i1cl·e· B] ~i B-b v,i~mi~ :f; vitrBmina ~, vi~~~ 'IE.. O:iUOri~ v,itMn~iI1ei, C ii, ~ddlJ,[l~i d·elthJf(I:.::Ji~fiUfbk .t]~ care· ff'~~i:lzil. '1!It1! ~;i~~mi ~d¢'x''', joo>c~ .!D.m :~l ~mp~~t in, '~'K~'u·ceri]~: lI;yjo'h:~~J.e;e ii. :~Firiili~iili .celule.d;. \1t.efi1!ine1~ ,~, [i~'1~n:at-e;a, de,. ~ _ Sic;II~e',:l :pe~m.eal)ilit~'~;ea: ,~i f:~;agl~·IJtMea. ·e;a.p:~I.:Iirel(]'it', ~ffi\tahzlM dJ'·tu1ar~a s~·~tni;. M~~,~cle adn~ 1111 ap'~n d.:e, '~. . .' : lIieee~·~: ~r..ISi'mlllM.~ ~~ ii:J.1J,!li i3JCif!lliHh::: ·dh~,t!;'e-n(J- :lB£'1te wti. 'tiu~ cco~la.C!,<'i ~~ ~il:l.1eil'.~i~ic ",-"c .. ·I" ..... UI·"·"'''''''i''·I"''''''''''''· .c·I-

'. 0 .,L"'l .... ,~.~ '... . '::I l!JL..Jn .. ~ ~ 'i' ~.l!.d.!.l_IJI~n ~,iI;;_iIJI~1!. ~'~

~ .' " . -_rilart~ ~~l ~~1iedkJ, f~rmarei:l, ·t~V'm]-iJl~r ;r.en~; 'm,~ p-errQ;1n. ·tJ~ se :J~iD!i~ 1'~ b~me ·r::~ulil;!1' urln~ ,~i ~ riHk'hi M'lceieie au iJ!i~ire:~ ·de, a '~ri, S~f'efj~ bi~'u~ Mind. iirtdi~~:e fu ·~~~Ie f~ilrul~iM'ati 81m! '~~miiftl1dru~ in ·it!i:fiI.J!}matHle: ·il!lte.Slil!l~t~~ lnrtefl1, se :r~iD!i~ li!i, i3Vit3mtlit';~f::, e.rr~~'Hrt~:, C~c;,~d(]zI. retiid~; tuTb'nr!ri d~ .~~I~lje 'p~fe~id~

::tnliilte'ht'iirnti-c _ . . .

~Siliirbn Mar.mimia-;

Thra,em ~[ll t,erap'1i.'l.1omp]e-m~IIim'e

I: if)JigIf'~r.~;

~f. 00c·K\r :F.iJ.iJliIlm OAlflililSclrin ~.!itcm. ~ ~gi!:U. ~. mtirll~!:'.fiiI!;!. Mc!:iL~~,Oritlim:Coil~llJDt\l·

~TR"I .' .,,.,rUTUL

..----- I .. _ml..., .. __ ... '_:'" .... -

Mierea, predusnl unor familii de albine perfect organizate

CihlllIu·a bJAID~li a SJo,a:rellui. ,cl)e o'cto,~bde 1nLtl! :mai, line: inci :a.fadi~ la pltilmlbam 'pemilil"u a ¢:(I~b;~~(la f~ml(l~eot,e~. 'b.l~mnei~ F?,t ;s~am_e imbie' ~i allbinde si 1J:H.f~e~seii la ,~.~~iIIJ~ '!~' d!e ,c~le~ ruai IDJUlJ1w ~l)li ~e: kl'ti~~m eu ~)e rum ,lauuri sau. to gridllill3, ~sci., ,su~~ 'mm (i;(al-t1J~!'e' d~t' D@~, p~J):fiti die, uillitiimde O~ri, de' 'blJ!limma p~t~u a ~mp~eta :~e.z:erv:a, shlpiI..dtilll.

_ ~~~~ ve<:i~~~te, om ,i ~Jbiii~;:: ooiii :s~,pJlimbi, ,~1! ~tltmUTI;Oesc,dllfi,~

'C§.nd \:.rrem, ;~i, 11~ :risfiJimI 'imdJllllcimdu,-'1i1e ClII :miiQ1ii:~, ,1!~ ~~ lamlca ,8~bilni, Cti~, Cll[Q,gs: p@Jln ,sub QclJdl'mo~,

,M_h:~ ,rndus_HI :~rimdp8m ;iid ,1<1b:lll!lltlur. esit~ 1''eXU~~rn u!leffi ;,Iit!li~i:rit ; ,p~n:elit ol'iPllm'izltt~'imrtr-'0 :failDLiM!f:Ul'l811i,,gje l'1I!~u leJfit'i1I:!! a_p.

C0nmmu] 'm~e~~ :ilf!a; 1l;11:i1""'!l,,,;"i ."...-..-", ~it-

__ ~ ~ =_.J;,~ _"_ _ =~ ..... ~ ~~~rn-IIi:I:l! @.r

p~ro, asta 'Ilrebo[,e d, 'mu1tIlIlfii~~ ~rni.ced~'

])IQdJilf!i1l(Ilal'e ~i fut]',I1:,gtlJ ](Jrf-~(ii -

Ac~ti 'c~ie~-tivi~te! e:tt~ ,~U,VmfLa1! de n,gmil i~~, ,ml'ttll, ~a ~um, '0 ]f1l!iID§¢ ~~[t:(nlt Ro]~l ci ,~~ dIe,~ ~~-e (filii ~i dt ~,~~ ~!Vtf~l ~pu]~, ~~!I.dm, ']jiiiLe~tl!~ ~pt(!~tiv 3 D. fLilid .cellj, maJj IJij~,V,~ ~ ·diii ~mp. Majirnri~~, vi~i[ '~~ petooc¢ m m~ti~l ifatpub.til" M:wt.gi!. IS~ d¢Z:v91ti, :imt~o .cd\tla ,~j_;I;e~I~. ~¢ f"q:urt :lfymiS b~. BC!~, ~te wmll],lIliti, g~ ,iWlv.mt; priD, ~,cit(J~,

:cdi!~ . ~?~~ ~ .~~Y]~ in care ~~~ 'm'Cm.d, Q I~, ~~ iI1JQilrim ]~cmtQ-G. :p.~ CG Q. By.p'm~~~, ,~ rnptif®:r.~emailc~.IA.[.i.;.a gml;.~i d~~:R~

_ :!P~,gi1:nltlltri~~ re,ginri ~1mIt tl1, propQ:r~ft <lie '9,~ ,~~el~~ :BJllIiflm!~f: :1mli~~~~~I'.e:p~ >O~ 1~ ~tim ,OU w~j" Yi-a.t~, hr' ,eg~ ~ ~~~~i),jjv ~8-3® z~le,. '~mp ll1 ~r:e' :~~a~, '~'t~. ~~ini~te &t1iIpvdw,. r~je:~ ~,~, . ,~_ ~Ieml, fM ~~len~J~\ ~ui~E ~'Ienu] ,fI~fiI][)if) ~~ a .a:v~~ :p~~ibi~,!t~lIt~~ de ~rbthJc~" P\l1i~ too'~ V'j@.~, ool~~d po1em, 0 ,~iviJta.te ~1fern de s~Ht:~JtIlfi~ :p~tru ~1 1<rr 'mif:; '!}jj .r;I~:~ca.'t_ D~~ ~ ~~: In :;~ll!i;tl~ em~ :!l@@ km ;Wilit ~~ '~:Et.J:l ,i 'rn,Q,t'. ,AJteb~ ~ 'i~'ij lQiCl.J.Jt.,.,.,.,." \~~ 'm~¢mat~"

'();gne:niti, (;Q \~t~i, mief:\~aj i'lwasili ¢.ri~Ji~i:e lil,i!~ti Jt: albilim 'P, midL\e ,imSiC~ prwiim':' Dtef:\iiUl fdtij, 'IJ :ilii, m:e.~ :Ii!r.,i ,!!ii, j;i,fea md 0 m '~el ¢!lfi¢ed:Wi ,dle ,nil1mDiii.

,Alb:iJn,el:e. !in scu.am, ltJ;r. W'wt;ia de 11u[[JJ1l ide ~:

lI'.II, II' .... " l.! ~

Will iIIIllIi 8mg.1Ii1Ir;s:oopt : sa :mIUiDltieiiS£a [;Je:otni:stu,.

,,~AI~inele i~t .. cele :mau ~m~I)~an:te' :htl~~(ite polet'll~t'Qar.e ~~, m~_~n[lel!ita,dil"!l.trre .el.e ~l tp]wtle :r,e,p~llbd lim, _,exempln de is:hm'Mozl, :1f!er.(~~li~l. {Ii ,ili£Q(;leroe: ]on ,tl~[ ~i~tlle di:[erlill~, ,a,Vi;mtq~C1~d

,[p'tmlru. ambele~,

No]) I!)am~nti ~tmJ.im :nnim"~a;p e;st.s b~~ sa ~tUm.ci:

Eh!ll~!f:lI:~a, ~m rnL~ft_ter;-pwti~ II :~d :11111 I[III!Ii Put Uirihlil: 'ri1llf,1i mlcl.loli":IIIiIi"Se&itielfuiilllml.0e.

_ fillu'orit, m~~culi] :f!lmi]iei, :repre~i~t! milfi~rit~B. ,c~lectlrvitl~ Cl!J, roliu11 lImic de a H ~erU 'regineci,. .11, ni~ () ~lW sawin! fu '~nteri~f1jd SiU1.rmluL ~~~C al1'~~im'l)ti!v' 2..5 zule;, ~[l~ p ~l extf:m1~n~ 'mai ~i'fie de ~db~ne'le liu!l~rii1)Q~ _ irm,@'V:~l:e d~ ~~t.e~, lmwi ~m!r pre~,'m* &,vi*i~re.,

_ 0 pri_YR. illlifi ~ :£i.~pn, exii$t«l~ei liIiiie.ilot ~cte m.ti ci roJu[ lor ~k: multiply, ;~ ]a 'f~l de :LDiI,iI;at:ta;D~ 'm ro.t eeeace fae:

D p:mdus}e]e _;s:mpiLlIlui (mi,eroea" iPii!I]e:oM.I~, plTIpmiSlllI, Ijp:~o:rnl de matea~ :faguriiJ)

D ~e~~ ~ de a8~lJl'ru',ea ~etruAr,i~, !tt-ell'Q.rnimre:~~r ~pedi d.eplaJM..::,; ~-.d.e ~ v,n~~, pe,Nm&l:t ar:u ,i~~Jb,UI~.,

. :Dca'Ca .~'Ibj~itele ~' d~~$. lin 'c§:~~.-~ ~i ~ d\i&~ ~~e.a Yie~ iiOUij piIl~le'le" ~c!i ,~~maJ1re'le ~'1~~:tiI.

MJiw:elll, ~~e 1111~ '~o:r ,lil pttilMlirii. :roa~e l¢:ott"Jin-e sulbstii!liJfde w.xiice e'm~ei~e fie :Dnri ,die, la, !po~1LaGti ce utJomead lPe I!J nza ~Wigi, di~"pti'lii la,

;3, kD:inJ, in,jrrnr-u ~m'p;ulll~+.- .'~

,AJJiff:in.el!e smih1~i ale :ffl&e ie grav' ,aDi:fmtel de pollntare., Folooirei), in agneuili:tn-aJ a wbstanr.e1or cllim~ce !Otr~,~te albmele: ;Som]li,iIm,gi"mor'm dteva :zUe.

:EMi~d Q ~~\e.pendenta tnb'e 'O'm ,i ,~bme, dar ef-te a~~.',o~~~., 'm,I~i pen'trlll ,O'm_ C~ndi1ia mft:alV~etu!~"~ alI~Jlm' es;le ~.~1P>ee!$re~ <lle ~n ~,. ,el, 'med~l!!l]ui tn-e~~gffi~O'r- ,~ im.pli~it ~ vi~tii i!1lb~'l1:Iii;li:"

o gllmDi ~~ta ~ ~gru:wilwr]lii.Jr. D jo¢ :ma~~J1I.!J t~'tlj: d\e ~ iiLti mu$, ]~, timp apt-ClliLroni :gm~ cma ii~P~¢ :p'iI.b~~: '~. ti'j,!jjbs'tili~ clIimt-c¢; ~: a_:p'~, 'b®I.]]it; ~i dauj]j~0:rii. Api-ClliLroni :i!!!!(~,1Ji J~, 'illli~~.i~ ~~tj¥~, 'm is"m,p' :pit; :JlIittl~-ida ~I~ ,~piWl;ktt]1 ;:J,Uilt. mYlw~ti ,ca a~ bt :J¥:'!f¢ltlbt!]a '~ ~I.~~i, 1'0'1: ~~ iWbin~[iIii, ."IittIb'y_i,¢; :sa: mt.mt.ro~1ii ~~: y]~~ dm :~m,. Dad, M"' lffi. ]~sate "[Jib-IH'¢;~ dupi, ,~cj_~, ~lbm~I~:j_[ ou]~~,¢;

iiW]~'ifiM[ iS~Mat ¢.u t«Wi,¢:. .

~.to~i~a~, ,a~bmedm' Ie 'omoam'j iaF p:ri~ II?tOOu~e1le! Sllwu1.l!11l afe.~t ommml'ii Si11lli. afei.::ta¢ ,I~, !L'8:odul.lm de i.lmim.dzare,

, , $ol~~~ ill ~. pm(ith~areil a;gtt'kujJtl;lri~, e.c@logl,cc;, il;yJ:ol.C!~e~ tfIm fiC- . i 'I. :lliclpei :mbstal:!lt,"" '" clrilll:llt,ce

• .1' ]I:""'

peDh. ,aia, :lIsa. I :11Zf1lt'e Silil!l. ,(iOflttbatere :a iboliIDr

~m~~ ...

MieIta , .. -c~ti·· est.;;: eltogi:Mi de medlCiii a_m~~m D"q" J(~~ care f~c¢ i/J, de~crieJ'e ,~p'Eii ,il ¥aJI():fi~ a'C~ru..~ iIIhme4it m.t;di~ent~

'Trmp de milelfl'f mu..rea pmdUsa ik alhme di~ ~ectarol jl'tl1.riUJI' a f~;s,t. singw1l! ,tllimm~' amr:.e. ,ttl' ~2,i1ia ~,1nuhili~ - in anii di~ i1X~ ~PJil ,ap1ir.u~ il'uilmercF- ,co~ctln'.,nli ,tlr, m'iLl!rii sub form~i. d~' Z'{llh~_n.tn:., ~d sa 0 ,mkJ~~, .AooasJ~' ro~, UJJ~i' singu.i'",d ~ aJdc:e. .can Diem: ealitiitr ditiiroa7C ,(Ie vi'a'ji. ce nu S,fJ' gas'eS'C m~ic.i

u7i! .. i.'dt·alimmt. ~ ..

. in QaJ~ea. ],~:llere3i ~i, ailre PfOdns;e ,IlIBiruua[e.'i<I', dooto:ml, laMS ,Siwstune C3J 'Ltade:riL~e ,MI, pot 'iriri tn, m1ie~ pelnh'ui, s:imp:lfJJJl m~,¥ ca ,auastaL constirure 0, exaeie:Mi sruJIr:S;3 d.e potmilJ! car-e ~e d:litl 'bam~l'ii,

'II 'kd~ . .

~,~ar.e J~ ,1u;i.iI:iI~te.

_ :in s~'hknb, ito mim ~.e g,1U~-~ min.et~]e;, l~~ kr:~ 'C"UF~ m.~~ _ ;rili~iu." ;C[Qf, ealeiu, ~tiUliu., s:.~dIU, f:~~f~t, almntniM ,! m~e2m. T~nte pj'>ovin dJjJ;] 501lwl :fu C~ cr'esc, :phlntel~ p,rin 'vase]e: :p~nte]O"r !~lllll;~ntele Itree bi 'nooliat'. ~~.n~ din ~'e a~Le FnIidu.~ 'otie~" &itt ~a~ 11fei«: til ms~;n~~enJe ,~jn mI~.ett. ~ll v~~~e'in '~'Clie de R~~, a;(jlL'c~ .. d.m mm~le]e:,&QMm pe C~ ~&C pl~·de.

Frnml '~m pJrOdillS PGITltd, al Damni D~mi,'C@:Iil1inir:' vitattuUi~ ~:~ltti.~] 1IIi.UiLt~$ fleri ~ o c:m.tii~t~, ~ d~ 'If'~tamiml~ ,c. MX~I'§, QG!D~>IiI po:IGiiL ~i so:r1:!i.m~mtr;I.s dki mti¢]',r; care (0:$ Q c:mtltatlt mai ~ d,t ,~b.1!L ver woSa ~i mal mulJti, '\i'~tamii1aa, C dGc~t a'1tt:1it;.

. UD~ dllin ,~e]e., lit1J3i; iml.a~el fuple ~m~ g~~b]l~te este :iD_tul'Clltva ~,rnuj]Jtm' ~ mrJam.e &i,:mn.e:I:e.a eSote ua El(lWelml1!'meiliiiru dJe {;Ii!I.O~ft['!,l,In'e ~,vitamime.

"tt'iJ eeea ce tprivt~t.e i3:;.imi~~ 'Ili'i!ier:i~, tH, (]r.g~~$im-mil Wlti~; m~eul D_ ,Co $i3ib"I1,is 'aNlt'mI, '~le;al\el~~

·In: limp G~ -nlirwi ii~' .treiS#e,~i ~:rmid~rlfll trdmi~ $,~ji~ 8~W':e!llil'i!iJd pt"@C'es d~ ~-tke e.._~ica ,rn ~~n;d'lll' dlgeJl~iv ,peRtru. iii' fi t,.~n;ifQrm'fille: ,jn zQ_~~nqi: $.imple. rn; ~l'.mier-ii iliGru.t pror:es ,~fQS.t dejrl ef~·n~~t ,d~ ~tn' aJbi~~ ~' ~~t(}ml ~r::r-eJj~ei gi41..ndeir;r ~,~I~Wlre (.'Z:~'hii'-iiI ,din fl;~cl~"f' ,erie: tr~~i},T1nwJ' fn z~ri simple - ie.~l()i:zij' ~i d~fro!z:ii)J' flS"-I/d' fn~' !o7,pariitlli d1..geD#V ,~/.om:utui ~!i m"j~ e3le oMig~t IFi ~una ~ce.iS~' ,if,Ort. Cu "fle: cuv,mte ,~r:eMlii ,pn:digera~ ,~ mimi: de. ,~11'e ~"lh i'lU: ;s. C:u,t~fte sl'Q'm iiil'C:U I (i.e' @' m ~'~:cii: $.uplimeniQ.N,,"

Couclll2fu, 'tfiJm'][i, ,a, dJ!IiCitomlni esw l"~levanm:

~Pri'n'Ir-O' ,s;;:rf,e' ,de-. ,efocw"jW ,ctm:!' It! protizroe {lJ;.y:ra _o1'galdsmuhli' mtergaJ~ cnl' M,~Jt,e;m~: fie mflll, tlIl!;ii!" de iBup.~J'/U~. Mi mah_llile'fte rnlllld oamentJ ~i'lj jur Iml sJXln: {iii il'iliU WIiISUm4. omtn' p~lt~m ~,'i?,Ij~~ mai~,~t! ,dflcd~ ZidMniI. i'nCf.?l'C ~.a-tla:C.,SOi bt$eiei.'IgQI'P! stllto,taf,e,a nu este ~ Cf."lM Be ~h.fine,la. ,cortr.on.d-a.

. ~~~M~~ ~e:p~~te. 'r:n ccl(e',dirn 'wntiI:lt'e'bUite ~il :pijlilrn tie 'b~a:nulI1l]; :fie f~:Cl11ruloi_ Ab;~ cihld ne ~~b.ohdtvi~, vedl1:m 'c~ 'treble' :8J, clielilmi~ p~, m-ed!~ifilent.e bani! pe ,em j-~ e-u@n@M{'siil pe, ~~~ote.,1lwanei

BUiIlCi.ii!:.rafUe~

CI D-C, J~MS - '!l .. ii~~g. ~i 'al~~ 'ro-o~~ !;'!~I~

'I"rtr·. 'T:" ""·E:·'K"'VII'U'·.;

, ' " I ,_

" .' " : '. .. : " .' ,,' '. ,"

IN-'TERVIU C'ID PETRE A'N-C"A

I . ...• . ..• >. II. .• .....•.. ... .....•. ··1 •..... ..1 ...................•.....•........•...•........ de'frajan Cepeb

(COUltiO'U;ll'e dim :ouma;rul14_)

T.C. Chi~ ~t1~ toud?

'P: A""" '" - - " I""t',., (;:1"-' =._ ~. !"!I,proap;t: l!IV -~. 'W~:!i~

ce 'm~nje cin.,'lllii mtire .c'u!f10fti]}~e;le mele, ce di!S(:i.i~" ,s.e '~ii;IlruU. :II1l!UOdi

~- - :-'loU - ,[I '~---.' ---

.ckd!:Sie iilf!;i.il.nese f;i'~ ~~, :"",.·t -,-~, !ciUid. .~ .. ~.;

i:l'W'!"'_ ".J!' __ ~'" . _ _~

drnke d rnii veri~ii ~, e-u. nm fnsn :p~!!i\o'liS't CU, -eli ,atJi.mti eind. le-em ,dQ:t (Ii '~lmartie. Id!ee$ este clio oarl1H~1i: piiri~. brio

OFri1lf ;;'ir·de: .·: ...... i_~ ,i)";t;'I"L~tinfho. fiilIc~-1-i jl:'''£ lin - "'F-~. ~ ~~. - ~ .[I~-~, - '-~y-~'1l""'" !J:o .... - ~""""-!!!t..~ .... ~ ~

orice 'OOOfileot :s:ii. ~tle ce ifac., Ed 'oa! De ude aceMl~, PIelltn~e? Bu. c'liti~ 'mu~bu~e ;si.9.:in imrttim.~~ne? lf~ d'ii~' lieb-wie ;s~, ~1l 'I.~ -d,~~r.ditia 'l!U~, ~~eci f~ ",".:oJ ... , d:: me d~rtfi do~e(" ~i ;ryi:I1!tU? 'M" se nsre

!t~... ~.~ - - - _. :-' . - VI- iI?"" ~:- - - ~- . ,[I.~.

:a'!f:".Co!ii'.ll , ·M·~:,d .... ate ~!""Ii'~:'; ,c~ .. ·.-ll"'''--lii 0:; .. ~;"'''''''''c. "."IIlf__ ~""U!~'Y'. ~""-~ _'V __ ~" !!JiJI ......... '" _W__JM ... ~~'V~_ ....... c!II;i.,!'I.;'!iL m __

~ fu] ~nll aIM de m1Jm.'-e. O~e nu~ dlIru. ~~n ~, $TIU?'

l:C. :PFQhahiU mizt,;U;i pri: f"1jlI1mJj >ea '¥a i!IiQi scapi t3'lM~jj ci.k; c~.

P~A.· Da~, eumal ce vreaueu,

Toe. ,spe:Ji';d,:n v-am pUd].:!ii~t P1'>e,:l mult en aeest :ini:e:rv,iu.; n aceste fu:1:Ji'.f:'b~j!. IDar iSilmt oo:tlivins: c! oammi, V>!l:Ji' gfus~. desiWe· s]atwi utile. Ma:u gu'po:rta:~u dtev:~, In!1:Ji'.~b~u fu~ger'?

P~A .. Da.

l:C. Av~ti vtO.n ti,¢ vtt1b@1.?

F~A. M:U[te.~. {<red.", Dim" :okid.e~j CllIViniW!

~'de.cili).

T:C. ,Cilr.e este visulee va mllr'Cheaza existe:w!fai~'

F~A .. SJ. i!l!m; 0< ~~~.Il mea, ell. ~.d~n! ~i ~ne :m~ .. ~ die a.,Sie ;r>e£\l~ ceo~] enetg.e(!c: ''O,gl'ulitdil S-oareJl!ut]"'.

T'e' Ap:rop: .~Il~,c"" "rft1j :9.1""", ... .-.u> ...... ~,·~~I_,.~ ''P

~ •• _ ~ ~. [Ji,~ _ .... ""~ .... __ ~ """""'~ ... ""'''''-''!!~~ .

P~A. Mi~ tRtmii ~teva.~: :5;i"'!i '~!lic. Vo:ni li~ ~Ii_ttu, a1)~ aati.

T:C. 'CaR !El;St~ 'c~ mali mare::oogrfip~ caw ill al¥~ti,1 r~ .. Aceia, de ,1], nu .avea, memoria ~el]l.il!Ir di!hl

ttime:rel\e~ ,!l.tec:idi,ve'Z~i"llcum.. .

T.C- 'Cilre ~~ ~·~U] dUmne'#~ttl? P~A. "WhllU[ 3imc Dit(ll··.,

T:C. ,Citre S1IDi:D1Imele d:vs. ~:efem1e?

1':e. Maria ~-u wn.,

'n:;, 'Cep~!i)D~ji iM!i)J1~ y~ plla~ cell ntai'mp.-][?'

PA ]is~~.

'iF.c. f.iilJ ce:,~~ ~.:s~,vl:reiffi~~\i? P:A. ~iD.:PGtwMCa.

'ili'.C. Ce det.e:Sotat), la al~~'

P .A. Cred, d. ee detest ~i ta ~lli.De.. Or.g:oHruI"prosJj~~ de eli:,empl'ul.

'iF.C. Mim~i~i vr:w~ll? ~ ee oe~ie?

P:A. :D@. dt '[lIim~ 'on. on Q~ ¢i~ on t~tlIlil [Lt'Vqj~ ~b:U"a"~lw.mlad~v,!rfc~:~.

'ill'.e. <A va"c.m'3c.tmiz..eazi ~~i mai bme?'

p A. !F.,eLui~ ill,eaR ~{[ s5,m3 b~.

'iF.'C. ~re este prin~~hd d¥~, de;f~~?'

P:A. Unul dm ,ailte 0 mie, Hab-aiF' nu ~ care ,e~~ ~'CelJL $i clitiaI' daci'if' ~tij. nu tllL;~, ~1ilt.

'1li'.e • .A1i fmt lin '!li'iJb.~t. A,p '1,i'Uzitm::~i spiml.~'I'

P.A. Da am fu.st rrn TiDe.t ~i 'i.!t1 c.St-eva s,itale ttibeian.ei.

'F.C. La, mai 10, s,p~tak pel?eu,i. ~t arti~aJte' fel ~i, fell de d.tate~ m6fi:o...m., La .: e[ ~';i)t1.'~;?

P~A. Umd sin:Bllf 'C!4in:[~nr.tJ 'Q,ej 'I~ tibetill1~

=~~3!J~$~~2

d}-.,q;~l' m(1t-a/ d~ ,Q'-i fj;g~U F~ allti ",

i.C. Ce ,~milrati. cel.m.a:I mul!t laub. biiroM.? P:A. Cmctml,,~i s_~] um'oJllduL

'F.C. Dm l\a"o ferme:ietr

PA P~iH~ililtea_ Ate.hl!t~e', 'lfiU este ace:Ii1i:fii fu_em ~ :~s:etei1i- A'~i ,ar fl,:rl~ :sijmpba.

'iF.C. Ci'od,v...,ilti ~im,~'~·ce] mal r~J1ci~?

P:A. Atu.n(:i:ctiLd a:nttF¢allizat'ci!Sum w!

'F.C. Carel oot-e H'C.ube.a. durerii,'~

PA. N'lI, ex.iSitit Dumnezeu. d~ 6nmlui fi'Ufil'ai c~t pOO!1'e duu.

'ID'_.if'I .r1II;i',crnr-'iti "'ii-d '~ta:x<'iJ!1ii'" " .. 030 i~i?

~ ~.~:!l v:v-~IJ.Il~ li~ g.~. ~ ~_._ ~:r_li PI!i' ~~t!l!- 'I

P:A. Obo~ De cfUo IOrii::JIIiI. o~ziia.

'!Ll'.e. Cred d, S1lI(garllm' sWIliem 1M gllru.'e s.a, Ie a.sd!,gmim te:lefume :lmCibille!.Cel d.e.tem:p. Fa. ,o:Jmmli[ carel P0ait§, 'r.e:I~mane :Dlo'bilei

P.1L ,W,.dM31hlj~ eei.oare le '~n b vedere ,~i. eei c,:}.re ,(;~ :r:ib:.PllJDd; pe un. telefo:n. care. n ~,e apartir1te..

IDe' ex;emplu.: un SQ' ~.£itD.Jjde ,apeIuJ.w d~ pe tele:ron')l] ~c1pi,ei; fka :s~ fu :fQi.St mn~_rizil4 san 0, ~Iie smlii de poe ,te:le:rouu.] ,~llui; SlIb~~!nUt!I.,-se a-cestuia. ~a ajugi '!:i~ ~e(ui. !P'O'~U ~p1,!llile: .. -"$;3ru! '1Itl!n1)," umu, ibIDbat;, ,~, "S~ ib"ilrine"; 1J;!lt'I.~1, d@anme'. Aid, nu este deciit li,pd de :educa~ie fU a 'blmu~u :s.i:mt.

T .. C, 'Ge: ii-i.lti SpiU!iil:e lui Dumn~~Ul. d~, s~ S-pum,em L--ati ~h~~?

"

~.A. NWIi¢. Hi. ~tie wrun.. $i. aporu '~m ;9i,,.,L-iIUib:i§c

mtimp]iirot~ .cand ~te mtte1.W ccu ilDime?

~~~d'C~: va, rD;we eel rna] mWt ;sj, fa-c~'ti 'm 'liimpul

!I? .A. .. 85,,11113 a1i:lI]Jli.d.oIli.ezmcarurH.

T;.c., Ce h~r.tati.'l~ ~iltii1

r.A. 'Bun a lnteotie.,

r.c" Ce ~veo~ ~i Y,,"*~i don. sin aveo1i?

~.A. Du:$malilli - ai prietGIiIi~ :M ;?,i dU\fmaoi - ;~i, tiim,~iroti. CJti,rf~rdere die VI'~me!

T .. C., Qw.e sunt HeooUi't'vietii. dvs, :re~ae~'

~,A_ Inl gel!l~l oamenii de poe ~ ~i; itl sped ... I

• Jl,'. •.

:pa-cum:ru :llIIf1:.U_

'I.e., Ce Qre~ d;v:[ d.efiine~te pe~Ii~lUea'!

~.A. M~dijl liD care ~tiiilli.¢Z cu Q-:p¢filgani.;e ~ ~"aju~:~& eare m~m:i po.itt ofetj,:omuc in iSclfJimb.

T>i"" 'N[ "l1!li1l ...... tiI """' .... d ';-"",-'Il. ; ...... ,.,"1

'I~I ~rw-.-Ijo-;r ... II!I(.!iI·!'f.,G W1J.-i\.IJl_I ~'!iYJ1 ... 1IIi

~.A. :bsttu.l real. este de a n in, lumfro8~ Cihlar ~i, pentru oj) :s~il cl~ •. AttuD.d este d.e.s.rut

.Acea g,i'D;2.'r.li ~:l:ip3J ~~, ,n,l!lma:~ aIC.e.ea e:ste m1.,E~rrA1.'.E'r $:u a'poi~, tt-ecUlt .• !l!_.reze:n~:,~i, viii:or swIi Orn2o:m~e,. pmn~t,ene.. ETE:R:N1.'FATEA In, :s.cluinib e.ste ve:rm~~[:5.

Acum¥~i ~a!Ortoo~a.?

T.C., C~ [LUi ~(Vc:ti ~ii y~i,'P d!ori :5:i,aveo'ti?

!P:.A. .0 erisa. -". "

'f.C., Al~eev,l}.7

r.A. 'Limri~te.

'Ne 'b~penttu cit yJ ,@feritj :s~ 'C~m~~] OO]ilb~rarea Cll! ·r:e~t:.a. S~fil~-~dS: Ave;m 'n¢VO'le de ,~a:rneni ea d.Umne-a~tr~ Cilft de~c1i, u~.tiviWItii vQlun_t:ar,e 'I~_rev~~~ ~im~] lOf:p;reflo~ de.s,tinM de '~, fl;1m!~liei, :pfiU':f~iIU1l!~i, 'h~bbY-lIrilw ~i mM i!i'I~ dnMAliii- AJ!reciem >c~d ooe,v~ dotette sJ.,S'C..iie pro;pr]i~.e gAnduri Slau ~l 'ofere ~a.Ui ~]o:r,(li~e,c;f'tl~~rUor, afil-dUj')![ ~um 'f.ace~ ~i dutrul.eaV'!l;t!~trit D\ql~ ClIIm rU$i, :!"e~st:a.~" Slc oom~ter~ ~~de'n~~, :prifiU''-Q ec'hi~ vr~]l, 'on'l~fie_ '!f.'i~ re~Qr ~·cri_i:: arti~lll :rn~ ,c~ n J!f@"rmoe red~tieL r~~le ~ d'1l~l specicQ:!1iizat,e', 1M ~bjecldc:!Junt :aJe.~ 1m '1lut1'cl~_i:: ,de ah@'Umr Sl0U ~1t~.s; 't:a~ de ,sAfliU.!I~, :r,e:fi.eeta~ in ~'I prim ,ca~ maj e3;t:e perc~utl v~~. 'irIJ :~im:4 ClII 'nat1!lIa, in secQlJa'l XXI. V~ :p~,pun de ac.e:~ ~.lmj')!i!ttl,ili ,din e:ql!et1.Jf:nj.'e]c dJlfmnea:vQiU"trli ~i ~ ne;:p~untti ~moole a:t.s-;pn\ ,~. i~~ef'li'iuri ;cup~~ane ,c~ '~~C s[ trlJJU'C~ irni!l!1'U.fe1 :~~ ,slnltoo"pe . .ali~~:'rne'leaglll:ri: SsW fM~ ,~[ oed m~ bime t,e 'I~j~~ p'l~tele ,~~ mmera[e'te. din :p~~]:pe Cilft te-$i 'nb~~. S!Unt.J~~t:e sau te~p:ij n!J~lraJe: ~,c pe. {Ji~em_i din ~e.[.e I~ tiv~~ c:1t.iar (tic~ pi)ate pe: ~j din Rom~.J;a. nU at f'U'9e-Q 'Ia fd de, lb:me. V[ rog~ ab~rda~i 00 iUti"e] 4e ,~ub'j~. 'Nrn. ~lji1!l ,daCA ~~ dmutf~ ]n Affii~1l, die :pildl, dlar ~bl!l ~~ tir,H(ju.ri~.e afri~~ 'i~i mMtin ,sAfliU.!I~ Q@n;mmkd ~cM~'i!~le 8a~ ,plantele a'UtQ.1t~n,e,. de.spre care nOO m!1!l :!IV'em c:uno~tin~. ,M 'fij un mate c:ilr~g Cl!lUU4'~il p~ cill'l'@ri", du~l at' ~na. n(l'lU:AIll" Vl ,iUligw:,c:iJ n,~ ~ vm oons:tdera ~rod!teni~" orid~t de :s.ttani~ ~~·[)ute~.~ate~Hile:p~tiJr1!1.~t~]!t::e:pe ~ Ie ve~ ~~c.

V.iI.'lnwlUmim :p~b'UJ C~Fi:'!UPlJ.nt1j 'm:a~we Q:rlS~~wile. Avem 'ne'ir~e:,de oo'hmQt'i!l!tnri !t.a.'dl!lmne!IV'O~~ Cilft s! se mplioe ~:cliv- W Spg ~incer" hlboxul 'r'e~p.Jf:j ,e~~ pUmt d.ie ~uri. S~l:petSO~ 'c~~ ~sntit -ciltte ~1)S!0lti ~i n~cuni)i~lltj tot f~'I!ll de m~aJe ~frc~JIle 111 'bucll pt~n mnte;met" referit'Oilft la t,eraphl ;!J~~ r.e:mOOlii ,iqiil zi&e ,de m~.s gene rat ,cu:pret'~fla de:a. M iP:uh:Uj~~" Mli! inlireO:. ~ ~eJit1 {Ji~em ~1)S~ oe lin~ ]"edac~,lJ.n'.JJii dOClllmtm,t..origimal SEm care Sllnt r.e:.Sl1Wc mmi '~1at ~4 ce '~r@ns.abi:iJi~~ ~m~hc~ a:s~ea c,a, ,iUUQt' ~ ooei ~t'i!torrnilf~i? ~ti,t.i, ~ Q'bservat cA, s,e ~:iimt Jignifi ~, re'vlli~ nu d:ii ~ s,p~w, pe ~~,e ci ]e d~fie~ ,c~ mr~b'matj~.utj[e; '~~Ls,e :~ri_fi e-fotltllli apA.~~ lun;w] ,simpw cUc"~ de mOW'le.., [prl_n 'c~ n~~[cl!e~.'c~~fit-e ~j ~tograflt! N'~ vQm iPub]j!t.a.'ni~iodiU:J.,~l'Fe.] de matelii!i'le nedrlg~te. Slm~'~'~~(;e;.

'~n 'ilf~1lfea :n!I):ilor'~~le de la,~.v'!l;t!~tri'l!, VI;i.mul4Um~cpentt1!l vollJlurlathU" S~nda.l'uamctc

II

:MEDICINA DE IERI

ALCALIN versus ACID (partea I)

D.iet~ al,¢~!lini npreziloti uD 11l0d sioillto'S de vi-fa. - .

IEs.f.e mmauerea la, :rada\cim; este: :restabillliua .pe· ;caile Daturala a, :mediulDlil i.D!rera al orgarniSmuJJut

'p e i!] t it" u. .1;\ P.'ljjt>e:,1l mtil~,~1!,'l; d~ CI!,'l;" dieta alc;aBna este vita]!

p e:o tru ,!l;t!,'I" g .11,:0 i s m, bbu[(: lmitdss m 'tttrJi],r:m simpli, proosml clIimrl.ic rliin, inierlo:rul ,o:tgaoislllUlu~. c.e ms:.e~IiEI1li, 3c!iilli.~ate WJ~Cs.~ a.l~a.tin~Jtaie ~~. ee e:rli~ P,II?

,m IS-r.1E PlH~IDIIL,?

:iD chlmiet notiunsa del PH e~rim5, caatinati.v a.cWli~t:e~ rs:al!l ,ilk~lini.talea, (~a~~n.d, die a fl 'bad) Uiil'i;i ~ltbi~: oon~enJnl~~. 'nililuvi :;l i~nilm' de: 1lliidm,l!!:~ din1Ir~o' iSo~utiJll;, Valiori.ki d~ ,gr,ao1t.\ ~,

PW,Sol11t1:t:' . ~

O~7 add

'7 tt-e-un,

"7 -14, Imzie

'Va[O!l:'l. :5,c~:Zl,il1:-e: de PH -11.-1:01 :r,e:p!r,ez:u1lltJ, Q~n~~ji '~Ci.!line de t~ d\e nldffl,~~, ~e<:! 3.cimmw" iar ''!,I',a~Qriil£ m1ill~~ ii]Ii:' PH .. ww, '~r~ziinti h1!fveie sC'!!mi:e ale :h:m.itm del llidoog~, :~dki, alcaliirtrittilt,e..

:MAT,IUCEA..HlDROG:EN.():x:J]GEN Himogen"esre _ ~v&rt'ClC!mp~. dJ1Il2"m,[vii1\1~:, :m.~di:r'. liii~""'oilifr'inr.;" - ...

= '-.',,", - ~"..-"",_·_~o.@.~a

gcn -(m,gF'~aci, ,glj:~), ,a.dic~,:o~tm;~.

A..8tf,el bidlroge:n, inse:a1mD1i ;jnib:!Jut din. apaio:i'.

AiPea£W! 'refilect::i, :P'£@~s.UJ] ernbgj~Iil~!C n] 'maj~ri¢l,fL! ;s,~IHo:r" :M&tilicr:a d~ mm,g~, ';SU; :p:rotcctond ~i adudi1io:rul de viap"

'Cl:nd anal i,z~m Cil!l,'Viih'Hl,il:1 {Jix:uge:n avem

u.m1iD~(:~

iIlXi! - acld, 3,:s:eilJlt,H, m'u:~eit,o:r,

ardere!c·ombUiStie .

g:eo -b:~e; - it'i;!lI~t-ere

tQ.:ri,gr:ii. E'GiIilI11Ii, dti:: i" ,arn,eroa. g'~Ii,e]k)]";, a

ceii(Jilelm nou nbcuie" in 'Coo]lu:miIttate eu aceasta, ~ PH acid di~trl!l,g.e fun~f!,(rn~, ~~, a, illillite.llflMluri l~iQl\Qii~ [(;ZuLmIiJil. ~tLdfu~ d~:¢i1~v>¢' in, 'OJ;g.iloism ~i a:sumiod lID, ~ ~~priy ptIDtiru,

diizMmanifle C'ro-llice (boalil}_ ~ ~

PFJr-U!1u~ oo]]fIlJ'hii ·1t¢Jsilru. ,es~ UfO']" :!}'h;,!'din lit'itre: '~36 iI 7,..44" Jar 8U.m~Ii8. at 'ilRb;ui sa. aiba in v-edere i31COO'80ta,;IU sa. fre de,aseme:oea l~Or,lJ!c[]~~n~.

o diied, ~e~~I~hw~, ~gaW m ~lim~ol'e acld~: ;CUm ~UiiLt :prtlk:m.ele ~k.", :za.b.ifild~ Ql)f~Jmii~ ~i alim.eliltele 'pmcesate C!hlmie;lo tind si d.el'e,gljj0e :l_C;eilsta_ 'b2ibnt!i" r.Q8Ite' s~d.i il)!rgani~tnnl de miiil~eile ,alk:a!lirnc: 'cwn iflJinl: S'Odiuil" F!i;1Itiltti"Ijj'I, magmeziM[;i ca[ciM~~ ~~diiSpUDamd, hJlJi[o ,~t.oniQ~' ~I, de g,eH.el'3ili.ve.

Dr. Ro1i;ert Alkirns, :ij)e~Wj&1 'frn Itutrilie ~Sitine eil Q¢llll]¢[~ ~i lliliwdd('l []}jjoti~ltii ,ow-e:wlot ~iIiM i[l'F'e:do:lllliiEaoi a~id.oe.'OJ.'gml!ism'UL acid! [1:11] 'estel iCapaibiil ~~ :ne1illtra!1:iiz~~' ~[ ,e1imme Hocmeile' ~l ,este ~UiS' ~~unii 'radi~a]il(J:t {[ocjd~ti 'Iibtrl. ~ d!~mJg

n •• :1 n "" d ,,~- I, 'I!._I""

C~.I!Id!I~l~;P m UC'CiImCGfC ~[miillJt~, !IPwL .

:M.ar,el3l majIo:rital:e ;D, oamernilo,r rnu a anzirtt mIi~W de~-e: ¢ebiLibtl!:d c:bimit: ~lc~ti~id. Dodnril em; :ibcmdGw,bolutic~]lIae.i~ti~,:pUCWliL ~i m!lJIm~io:oi~ii'i comidera, ca. {II diata, pollrirv.it echillibmti eS1!e 'il!t1portillttl penllU, ,0 $~b1e: '~p'mim~, 'fu peliVl!nJ, p]'eveiW'ea'boijil.iJ[~ cart ,i ~cem].

:r.n ~, 'llI'lfito S~,V~liI. Piilbw:s, '["'0 Hea[tb'H (C~i, ~apte sffiilpi, ali ,s:inltirH); ,dr~ [JO'~ (k':lbe!rt ;~lllS~tine 'insi~~~t id~. c! (}t'gM!i~Iid e:ete .e~~bil si ~e d1t::roxifice 'mYilt:ofij.rj oIilficim lmr~D ml:d~u a])calliii, .' eci~~d~~1u!paden#i.-~ncu_)'.i

'CIJ] ~S,E PRE,TEALl D:U,'Ii'A ALCALlN1A.?' 'Oam.emlor care DII to:lereaii dieta oogaii in grJ.gimu (hi! s'peci~[ ,~j[rrnll!e) $au pe eea :s~d in. ca.twhidr,~. De ,iUeMenea e* ,i pm~, oarnenH ,~, 'vie-ti ~t_('i~:S3[JiW' !Il!l!il.iri cO[JJ5:u!D!lJl'tlJd, d!~ arana, ;Dc:hii:ffi~ CDl"SlUlil:": 'prot.ein.e:~e~ ,Z'3iIidru~, I3Ilim~II.i:e:le pI>I)C~a~e: - ee:~'lcl,e, ~finate, antjd§,t![tl(t!~cl,e, ii .co,]':rin.i. Acqtia,c~umi ~rtii'~uldn'G :1~1il.

:PH·ua eQ]jpu'lui, esi:e im1DueHtat pui:~mk del ci1tre1 Pro(Ji{fu.f~i, :me1i1b~Hie~, dIn ,diem. Unele ~ilimeDte eare ,~ 'c~iitlP'Mif,fe ,acld~, p~t deve:m ,aacaHne pfin mcla:bOfuM~il, l.or 'm. or;galilii..slll])~ .' QSot~: 'cszul :1~nSH'o:r: :[n:,~onseci~, tre'ltrn.ie s1i fim,ma:u canJtie:np, de: irm,pn.-cU pe care 'va:ri/Q,le'le ,ililiimenle: ~i ,~bi~iwiile :OIJ.:lSG :a1..llinH.t8rs ]1, :B,IJ/.I ,asu.p:m m¢d~uillW, iim'~ ai,

. ~.

Of,gamSIll.U!J.i(Jill.

'CARE SlJiN"F S11'tIP'J'OMELI1 EX:CI1SULUJ:

DE ACm,lIA1',K?

;s;d,dere3"eraergiei, ~i, ,ol~osei][a ILlmnid ,eN~~ ~p,~e d;e m-uc~ oCo:~ti)Ij:,:owl~

dool~, ~enle ~i iufe.opi

]lefV~z11Me, ~~> m~b~I~~, ,~xJellllrte, :.taJ±e

l.mg'hii ma'lMle~ par 1iISlC'iltt 'piele iUS cam formarea de C:bimm~ aim, S'U1I.t.: chislw:"ile Q'variene::, ~>eLe :pi(t!li~'hi~tit:e. ;c'hismle mumam'b~gn~{silJul.tt!dlUs:ie) ~rue de cap

.tfurerijie',~1tmare, ,~~

i1Jc-v,rllit'cJle

,eratmpe'le :rnIn.S~la1r,e: i3!le pic.i('!arrdo.r ~i, i~pasrnele

,~amt[J, lmdige50ti~ aclrl_i

UiJ'ij S!S~-em achi tin&e~ ~,:d~:e:, ceea, te s;e 'b:ad1.wc:m,corp:p.rm dc-ciidct~. :sJ}g'ldJft"

:ilkceSouil add produ_ee :ll1I.IU](l!8iiil! dueglm, rurnL

rSiWllt:

de'~ri@r,~,e~, :p,ieUi. :pi'ru'liU'i" 'liiii1t'b~'i]@r" di.ttJ::jJI.o:[j.iIJ'3s'GI.o:[

detm.o,(8u:urn..dWJuU &i,gesiiv

ftl,!lli:a

,candfuda

:iJ_giiile

e'x.c·~,~:~ 'It; iJ h:~'h~,II. S i.s:'h~:m.1I.[1u~ n,t:r''lfIl;!,S j is:e:iatdgliile

t.m~ spr~ bo]iLo ~ilii~.dV~~, ,arucieJ~,rf~, demrrllhni, d"e. palni\C~

:s,~Slc,e.pdbn b~:~,e ddic,atu ],Q. i'llre~~'! i ():lOt;IDiI~, rual~ .• rungic¢'" ittC.')

,(jib iJ.S-'eiJ b c.fo:oi.ca,

bl!l;t!~ea :a4!l1,l.tnito-r ffi~n~~le: ,c:a,re d!evID. i1Je_,po.li.iib1ile

rise eJiG:SCllJt dii! 'PfOo]ifuJ.'3:£G a, ,estulGlor of a!I1cero as e..

IES,E,:NT A. E,'CBlL,.IIB;R.ULUl A .. CID ..

ALCA1:fN

'Penlnl i!I! ih,te'lege 'rn.~! b~ne ,~s~~, 'eQ!I~mu1ni :i.Ittiq;i.n.ati,~'va m:u~a, ou1!iii~ din, cau iSe, 'V,a m.t~te vi~tOO1!ll [l;nm. OW eSot:e' fQ1i]]]ilt dim gilben1ll' ~i ,allil11. Pi!ecal'.f:' dimtu:e ,ffle a~ 'II direr,ut A'IIru;mil alIe' PM 9';

iifl~U ~llC:i!;~ilil" Giiiliben~fll] ,Q:fe PH 6.$, ~djei:~ acid. AUmiUll cu PH .. ui!j :Iu[ ailca:lim iiC!i~azi,ca un m\l\~ii~ plotector prme~iod, g3lbenl~u[ de, iI:l\a.ct~rii~ 'v11J.q~, ,~iuper'Ci" Media, atJe.s;lei ~frI:'ID;;mri este "'l,,'15, ~5itine matrieea bJidlrogit:IiM.:IJui.. f'8!,1,.io:ri~¢:E!iza v~:tta, ~i :lIiIfli.oMlele de eeluJle C3iJol'! ]o:mJ.e.aza ,eorpu[ villito:rnlui ]mi- Aselltle.ni (tiuillu'u; ~~d lmuid_e!J.e (iQIJIU~U umm ,~unt, it'i.-e-n~-ifi.u~ 'Ia Uii] 'hive'l ~!jl~~'lim ismb», de 7i~'~~aza. co1'[l;tru dIG 'hwlj:JijjJ viruii, 'mo,g;, 'mt3Iku;)J vi~:J,. d~mlfunm~ iiDerentUrn"marnri.cea de hidroge:n.

:fAC'TORH CAR.E IN:FLU~N'T8A.zA NIV'N.ULm-Ul.rn:DIN ORGANIlSM:

,AJlme:n.rt.dt: .d'1ile -~, SUItt aJlitlt~jIDtel.e ti, fastfb~d, c~~ ,ct:i:'e~leh~ p,:rooe8'!Ue, oo~'le 'Ih1c~ '~alil1lJ1'Cl,I!,'l; ;i pm.m~w)~ 'Cii1o.dlim!:.oml~ (!IlrrmituriISc~, ltetclmp etc,_]; ~immd~ co ea- cob, p~.F~i sarea 'ra._WfiiJlit, p,recum ~i W~te a]ime~tele' mjil'ia~, ~u 00 :PH ~s :iG.n ,2,8 ~i $,5 CI::¢~ ce (:litlt fu~~ add. Aeesi:e a]imm:r~'6 '(Ii camsa m ex'C6.s) teag 10. jos

,~iUa~,!I):r~nismujlU!u. -

.AI1imeli,RIIe: !iI~ealin.Ii:' - migdlil]~:E~!, mierea, polenuil; sln.oclJtilhleie~ 'Glllf.'iJnal.e:I~: :~:mrru:~ natueal, 'ridi'ltililu$S~]e, '1~~e!le ver~t, fnictle:le _, cai4e'Ie,. 'i;pro~do, :sn,gru,ril, ;50tai.~le ~i, IDMa, iSUiit a]ca]m~, Ble ]1est'l!ll'OO2'.i sani'mtea,

iEllio,iile = PH .. UJ] oC~l1'uJLwe~ f}l)me mJ]yelif:a!bi[ IB,emotii.. Em0'liile de bU.(ILu'l'e, vese1lie:~ iu'bile hd sa ,c.~~rea((pi, i:iblmice_ c~~t~re '~~ :m~t~ .1IcaU~ ~ 'Oirg~m. ln mod, ,C(J~t~" em¢JJl!!k: ,Im'i; de frica. ,iP«~ P:10ri'lj:~ wi, Gb:;. ,cnww, ooactii, fOOllIiatO'iU'G! del :iJcidit31!:e -m erganism, ,A,ce:u:t~, ,R iinrrJmpla, d,:a t:~HiHli ,S I,:a:ttd~'i -m se ;n~~ d,i ~ ~~g,~~j ~'m;, hi,PQgl.~usuil. b~me~~ emtJlJiilO:t 'iiQa:sttoC. Ell face comexino.e;a Mrute - cmp,., ,eo:o,tro,Feaza, 'mbegu[ ,sistem e:ndoo:r,in, (s~1Il1eza ~!i.O:rnlla.h1.'t.J~. 'fln'!duur.ea lU::'U]'(iI~it"~i!]smi J~~od]Qit"} ~i 's.i:n,emlil nerves ]Jauskop,atic.,

~ mo, gin,e.m'l t:oa;1e alimerniele rnf~nj]te ~~. ce:le fastf~~d, ~MIt ~cide pe:Dltl!l ,~rgan~sm ii aim ~, "'b1! a Vibllititiri, Gcit'G:l'3.~~'f.I' (KVO) jQll~, llim¢; 100 ii 2:50 '~'CIH~, ,ce e :EoillJ:ilie, ;~d2il]t)~ ~npne se ,cauifUi.~, l~, 0' not\], :mari mare, ajW1lg&1d [:a,RvO'400.

Ci)m1»ll',~tiiv ,CU 'l~iiJj:e'le p:rn~ete ,i otgarul\Ce 'Ia ,cs.:r-o ,a.VOl, 'eitm RVG d~ nil. ,2000' 'ID sus. !Pmd!.:l~l~ ,culti.vate!:Ol ,s-'Oa.p CoOOll:erc:ii][ aU! ,RVoa dS! 131 41001 :Ia [~~~" C~~~a St :fu~~ i~j m~i jQ§) ~ltU PtQi~se'le :moaiificat,¢: pndic ~i, fiti iS~!t '(hibrlzi). D~ ,aooeaJ esl'6 b:in,el sa ,dluJtam [prOOltse ,c~Jt llii1ill Oll.!I:.tte 'Q;rgiU'lice: sail.[ ib:rQ; :P~ ,II, cibfine cea meJi tna.t'nA 'V,~~:il:utri)~(lmila,

:fooia d.e Vi~tl (llilisllfata, 'im uniiili de 'liNIhi.~ ,Ligbt iPo,tern:ttual) ,p-entm p,oodM:s:de M,gan'~Cie Fro~Pe(le rem.p.~te:n~'1 este:]~o'C~'rl::il4e [00 de :p"UDCk: mai iiiLaill~ d¢ea't V:millitan, Gm.tlifll:i, ~~,lin priodmel.e tempe:lllte gemeti.c ¢ :firi, semiof.e FO[la' d~ 'Viatil va, fi citlJli. m~j(}S :fu~ de: Viit~litar~:e~ G:~llera'l~

'lru'i; A L 'I'" "

,cu. 'IJ"\.!' !.!Ie :,UIi.c«:.'!;1. ~iimmtel.e :p.ro~a~ CitIiDer.Ye

,p fust,.'folJd "o:~, 'ViJtali w. Ii mai joasa d~at Vita'ILtaleil 'Gener.aili:!),de ~a 10 b, [,2)0 de,,un((te.

IECHU;IB;ltAREAPHI..ULUl

R~p~ezhma OOl(llceooa,PH·uiLuu tluide'lor,cOIpti!llllu :Ia '0 ,ci'fd, a.oo~p~bi[~ tntre 7 ~i 7;5 CiU'e W 'inf:JJum~a ,ap~i isS_n,gceJlt 8a.,,~i m~D.fiiimi mv,cJlu1J m"Wrui saa 'O'plim.b, '~4!.. Cum se. J~!3J)iz.eazi.aceasta,?

-U '-1..:1: ~ ., ~t.. • ~'

. :~ ,'w.l1I. !Li1I£ton~, Ij;:[leu~ es.te ,lIipa Apa tOUM!Z:eaz~

"EAZ' I'

. :.-: ._' .. .'. " [', "":: .. '

." -. ',: :: :.... . ... :: ..

, , , ,

75% run. OOll~'H1l! ,nos:ttru, ~i, de ,~ceei:1 (,oJlmnIul de ]i~ide i!lfi:fl.h!Ltg~ aill1: de mrult PH='UJl 'COqlw»j_ Dm '~~~ :nn.ajO:ritatta, :a:piti c~l!imP.ara:~ ~tt; aem ..

De :r,e~:lJ!tda:t; ~.dtei)], M :fii ~, ~lMn!m, ilIrpl de ~vi'Jr ,~Itii ,i a]_)i!;i, diS'~J~. msii '~ ~tititi marl.

M ~,' " " ". .e'... d) . .!I\.:i-'~_, ~

U!I.!p Dum~m~ti S~ teresc ' ~ ,aI''!'!!. w5itlmti.l- !If!3

iC01l:s.iderenih1il, ca 3!l' in,versa. ]lliloee:sw, de osnroiZ3 ~i, ar ~]iW.ea m 'final ~ re.~tat ~t~id ~up:~, ~~g.!linismm»j Dp[$~~l.cu, '~®:;:Wn,O:I~ rnQ:rnW:: dlin QolQifL, :De fupti este .~~ mod ,gm:D~t ;d~ a, explica, pl~e.s~l d~ C1-sinOZl, :tiiIJ1l.d~ iL~, dl~Sldm~, ,IUl. akal'l1nl~ el

':-u-nu. ]f~ .... i""y·,'."'l"I.i .. 1 4 ... '"fi'iiii .... ,id ,''-''''''''''J - - ,.-- ~. -- iL.e" -- -t.:.: liD

rn .... ""tI, _,PO_II-i!!! """'II-i!!!_ I!.!!,... ~ ~_ i!!!~iW~ C:iI! '!.!oIli I!.I'UW"""

G-3i, 'toot.s t'O:~I~ diim ,co!LQU, btr-:3ide.-viF' mar~ 'parte dimtre aeeste 'ro-x:line se YM remrhu fi ele iQmt~ tal, a1\\Q, 'ke-Cand ast(d din ool'~n tit ,singe, ,dar ti1'i!ichH ~unt aeeia em '''10:[ ,3Duta b-IIICUOO~I. ti! dt:b«tasarta, ae.-.eS'~:m:, l'O.nne. De aeeea es,te., iImpO'ffi3nt :s::3, ~ri~i~m, ~~ 'hem ~i~'Mde; i!l.pl. di~$'ti~_ s;:nI, dte ~zvY!ir

~_"'l"-:,A- '},r.....::t---" N,r.------," ---, -~'ii"""'"'''']---"'--'i!''''''''''''''' lim Dm I!.!~ i# ~h'lJl',z;]" _1JIIE.aJI ~a .. is: _~'VJj .... UillilllIL !il;,!!Q.!I!I,o

~oxioeJ~" din ro]on.:p ,din, ,.g~, 'pe eale ~tina!lj~ datr ~i, ,r,e-m.a]it ,De.' cl5 ~i ,p'iel~- va ajuta ,prim ,p,orH silt, ]!l,eHb~!re~ ~jj~Jiot. prln ,~ud~e~ elimin~.

CG.rceti.roriii, dJe la Tiiis~iJb!l!~,!1l PQ]itcl!m:i~ Vlm'gmla ,~ de ]a UnlVlll(fsitatea, Sta;tOliI! (V1]',gi:ni[], 'ffi'@ehj B,iatSlmg USA} :9'11. l!lnn~11 48 de uiliu1Ji C1l ~te lmIR ,5S ,~75 de ~, :P~ care :i~ali diviz4it m. 2 grope. Un, grnp ca:le' 'bell 2 .cMti! de api. hlalli~e de masa, :p ij)f:~illal~i Cil:l'e ,ma, bea ap-! tnamt,ea :m.esel\o:~_ in t2 s!ilrn.1imgtiiti ~~i de :Il.~, ,m '---'-lef~ll-l !!In'WX.imnaA'iv "J

""t'--- -- ._- - - ~- --'F'" -- ,,- ,p.~ - _1iJ -.,...,.~" -- -- -- -

ik:g m ~rtatljl~ f.,diG Dljlb~uJtmi~ car~ 31.1 pi.iITdl.1tdOO

5~

A;p~ ~'Ie stnmi):01,l] ~i ~, ~~t!~ de ~:;l!ti~~ @fjUDti].!J..ii)C iSa 'COMIliIIiLa.nr.. m,w. ])'W!1=id,'liIiim;care ~i ~u' 50-'9®'de: CMo:oi!llll3il 'Pu,~~ :I!], :liiec~Jr-e []las1ii,

Dln(I~ Glml i3!fnr.m~ -p~$_ Brend:l D~vy ""OMllelliii, :il::F "...:;!iL.,;.~ .. :a h·-", ¥i;'Oyj mUl~':-;;, a-- '" !i:!i ..... "'. -~~,,;n~iI:'L z3h'" -- ~''''-,

__ """"1.1'1;1'_ .;!o,,_ I~!ll- ""'~ ~ __ ~~I;!!! __ pa '!;'_ ~_ P"'t'- ~ ~U

bilJlriuri ~u 'finuill!ilt mlom. Estiii 0 .ca]li=, OOimpai, dJe 3

~103i~t,ea," -

lI..pi3l ,eoI4nnfll 0 clJ[mii, ~i seade apetiiiull. de.~nzind stQm[~t Cre}tere-~ ~~llm.ulh!1i d\e ~l aj!U:J. ];a, tl~b-r:J;atta. u.Q~slllluii d~: apji ~l:1nut 'm ,co:q;', !pm ~i; se pot pie.l'd\e dteva. kg ebiar 100 'p:cima, sipffidnli de d~e~-

Un alt '~. ,~re ,~h~ de a ~~, a.pi, '~:, fiimdm CQi'plld 'V,H, fi :n.~1fflit 5-'0 'i:liI.mlzeHSC~ pilOn, 8- ill 3ibw-rh]~ :rezu1~d astf,elma.ii mnlte ·ca1o:rii ~e."

Uiri! :aU -rll~f'@r ~e:ie este :Sljlif,i;!:il dlt\ m.:QJ',t, 1ie-t,iI!r~arti. S~iJ d\e mD D.m_!fmati. ~M';: go d\esib.isi l\3i, c'111oare ~I.i ,e;S1!0 ~1meda la ;a~e., lh~~dim~ dln sarea :ftemfrrn~d, ,~ilJl! tJ5, 'ea dePltlf:' liDd" n~ de-men~.c:;l[t 't:!.m'i,p@~ii,~

..!II_'ll ~ _.!I _,_,!II: • ,;r..._ ~ ~ 'II ] J('OI~ di

!I.Mji Cl'Olla.U,a, 1IlL-O ~u ~l aiJiuCG paoa, ia ,U'7!). m

nlilOl'am.in.en"le ~i, e:len.tellre d.ie ,SC:bimb" Oui~Oilrea g~.ij ~~ne'd~ lao paru.] ~giIQ~ pelin.e ~ se:d~~e serea d\s ~. A,cst:S't3i. ~tt ugill [putl, ,cO'i1Ii(ls,ti.bii]i, 'un.

I'~'" tii ~ ..!: . .!I~, '" 'I" -. .._. -, '"

3!Il:Ue.m ,e.Se.lh!FlJl ,Calle ,lJlWCa ,c3J1II:a!l!ea IlIlOilme:r;geIJ:Ca:a

criswle1M d~ SiH'e fi, Ie ~onrliz_~~ '[!Hi 'I.~mJt! ee se f.wmeazii.

Sa'lj\j~a d~ mIID'~ co.~ au. dUm-dQl'iIlXid~ scdlu ei ~:rtC~ 80 deelemente de ~b.imb ~i. ,miner,ajle' din, p]M!m~ iO!t'le~Mllw!, care ~uot ilfi ,pe:rI5e~, ,s.irm'blooi, iJJi1'Gle C!II :~tlilio ~~ co. matrieea ~u.m, o:lfIi_o:DlilSC, D&;i; 8;;w.e~, nlM'mi !I1e:r.8~ ,oifem un. erihmhru. min~l :re~ab~l; re'lntiv ]nediimlhd ,intern ~il wpmrmruLw" I'iO-!Ut eleliD~le sa])c: :s.unt do:zatc: ~ 1!:;3. ~i, pmpol1i:e :ap:l'0lldm'e ,ee11or dln memnl. ,~wmo"fu fOrme-m,o :mail~~ sin.e:rgi\f::bi(.'!iog~~~;,

A.1ltfe'l, Si~, rna-cirElli 'ftlat~i. ,~;MJe: ~.JlW~a kl.

Qi;)FIj:(itai'\lla. 'lil.x:Cllau]-wi ,wd, ],'Iil~,ljla -UE linmlil ,[llig'6Slti!i.~ l!I~m-.area aJ!el'g1i~o:r' ,Ii ,8, iPW'hlleme1!o.r d\e:__rma.1itil~g1~e ~i tn prev~ire~ m\!lhor ~mt~ de:

C~ • .A;Oe~-ti SaIDt 'R:it~, asiguri !l) ]',e-~,ii sm'llJi[8. d~ ,gnergie ce:tulM;8, ~i.. i ,eooleri ,o:r;ganisIDuliuri o ,rem SLem.fi:!), ~Id ]~.,m:r~!2Lile ~i'bo.Hle ba~te:r:iene.

MONnOlUZA.REAfB.UJLl!I1'

Es.1:e llih1! 1lnm. ~eiltin TihlI a ;co:nitiwtiza, staR-a,

SiD.i<ede UiI:i1n ar tttb'lJii ~a ft-e: u~oo- ,al¢aJliD. - '7 '~" C~ ,~s]'G d~U1pm sau d.ed~Sou:ht!lll, ,iJOD~t!d WIillori, ing.eaJIml!~,deja bcIi3'I~"

Uin PH ,~id.p[)~ ,~fire!l djntr-Q d]ed.,~tdl. slte$,

.... .. 11 ~ -~ ::::Ih."":;;" • ~ ".1 foih' "

'1i=.1IfLg;tcli!.ll]i~. m.cM";:"""!""H~' '~'xilcil ~lfS;;i;u, rt3~c.I, D!IID~

dar ~i eriee aU ]JEQce.s, ~[]m pri.ve.a.za G~luwl6 de, ~jg~ ~i de ai\~'l!fll.tr.h~:nfJ

PH:~Iii[ :~lid scade ,e~ ~Iuilmi, ~p~-jtan,de Foef':we:re ,e.e:lulM,j~ seade c.~c.itatea, deooxiltfii:ll:lt~, pellw melale:~e: ~I~, cre~ twnnl~~, ~lule'l(.'!r 'I1Umot~il,o. ~ 'I devirt!'ll- 'nood~~"""',;:;, b, iU'biUs-eatii ~i

-' ~ - - ...... ' ¥V"V~- - IV ,I:"~ - ~>._. -- - - - ----- 'f!-

bo-ali" Un :lPH S3'ngvLm Oii'i 6,~9' ~ inkF]m'lilmhll ca.:IJiimd, do:arlLll-"M' a:.cid, pOaJt:e. ,i~ co.llTIa ~llIl:lnartea_

D\r" \CQ([ma ~S~heH

:Medie ~rilm3J.' med!i.c:iIm d~ falT£hiJlie

B1l~ilJt~~ii~

Cel ~p:iIe ~lipd. ~ ~~1li • ~, Do.m. QJ.ilii~ [~~ide;

hos,~_di!;l!!i

~c.'- .... , <>".- .. ""

~ ..... "."":"' .. :.,

. _. .

~ l __ _. ••

1=:- - ~~- ,_, _-

.. versus VI, .

II

SERVICIUL, UN BUN NE'CES,A"?!

DiUpi CIli co:o.cdl[~ s-au t,~i:'ilIlifui~t" 3, tlNilmlit si mtJfu:n

" 'I"~'

fu!r~~o 8f8"ma 'iiltiti!l18 [taW. ~iL

ac~ta. :PU:SUIPUijL~ ea m~,tglZm .• d~mnci, C@:Ii.fillllili 'rutm~i .. 1i·i~"

j1Yil1nea, n inno'bileaza, :pe, om" ~ :sP':wI1e m1i veehli. .pfC!IIie]\b" p~re to,i ue simttim 'Imlf1h'u,lap. de sel'V:icJ.i:ile Iroastre:1' Met~em la,:mWl.c3 C'1iI.dr:ag1

M&;PU!l.Sul este: Nl,il!

MIulliti. diliR [10] ci.u~. pria mUlici, If.Wm'!l), i5lWa de ¥enrut Ac~t 'Vat tlibuiie i!ia fie oon.stmI~ ~~ m ¢l'(;)t«e 'p.oo,gm:i.\;-ij, ~tu. tli.pOOie._. M,~tiivwe~ (ibtmmi' ibiImilw este priimit.ullilliila :pemro muilllti !l)am.r:m" Suna acCiftd Qil:Ii~~i[ e:lJte prez~litW" D;a;r' oligiliea,i!i¢ afl!i'~. 'muJ)~m'tui~lU,

Fe wemeal, co:muo.ismwui, iQC ieta.te a, a ereat mutte MDdieapurl co.piilm' tl«jm. :Daci, ~rimtele eF;3i.medie", iatJllioc:i.:;:i oO]lii[ul urma ~,Qee~ CMiem" La Ee:1 ,dad,'p~eille em,:fuglli.e:r:S3I!I aetor, !!fmfeool' san ~t1iu:cfor~ wa. ;gi, se prn~, ceat de mdiinafi],le OOpihl[U~~ wi, sa ;~ iJa, m roru:idenre mlemele mati,w, TraditiB. ill, mmiUle' tF:ebuia. :c~DSe['l,i'ati dm OOE.:SidJe:r:eliLte C!I!! e:~, de:finite 'PI'iLllW-'llll! c!IIV,9mt j:ipiltOf, ,~IiiJ:1!otislill"""" Deii, ;a.vea, II} ,couO'faiti~ 'liL,e~ti.v,ii~ D,QotiimItul era 'pradieat la SiCRD

~ ' .. -.~'.':: ~ ,_' 'hi

ma1i~ul:t N-av;eai ~ '~,~ ~atL~~~, S3lI C 'ill:

¥iF' de cusem vdll.'ii,g' gao te Sl.!IISotiDa S3i, ,o~ 0 sl~jlbi. ;:olIlfm:ta'lJJi[3~ te !!flen3_i.'pcrnn c:lO.e1 :;:tie ee,codawi,

C.rJ(I:lSecinP ;:]I, 'foSit .c,~a lW.or. ,~jati care !t1U ,SIe. ad3,~a1J! :Ia loCU:~ de mllD.ciI1!.; ,1fU. ~aliL" ,DiediiU!l hi! ;care LUe.I':\lI.I: ~i1iedid v:~ If:'l',i tmar.i c.illle !1111!J ,iJUio e.ilJll alti I!tl! 2L] ele; m.ginelli agJO'D.O'mi f&:il5. rlmgllsteil,'d,e ~Me; m.gin.eri 3i-le'bnid_

LYOfltciJe: Hu.:sc1itim~t lfii,'rr'I~i ,~,@~a~.

Cij '~,t~~e <J,e v~h~rl ~ _~ ~'Iu'~' d1.1tiJ 19,s,9"

'i'~_;, _~~"""'" ""'m ;M.m anii 191\ , a:f]mdu~

1[[(1. ,[!IllIU!JiI1I!i'ini!l", "'.. If.' .... ,

ma. imIir."o, ml.a.tooi~ ~ ~ trmu~~ IiJlili fmrl: m'ifrWrull une:i discutll dmm>lil· '0 liiiiF,[i. !ilOO.oi'1,rQDJj, o,e fikS~ ~j ;1;} dioon1LiiLi 'piLon ,dlil mag~zin. Domnoa 5ii: p1.a ,ea ii Rq~jR~ d,{iIUI.:i!i'biQF'I,I\~irtoASE~ CD ia,lUIi iL'GCUilL@scu.t e~, m :l8cu~tat~ nu au 'limv,ifil,~ cOfiia QIil I.e ;c~a. pu-ctiic aJ.l@fIJatoiU"ell sa fti~. Diln dl:;CulJ:'lil rm~~~. ca, sistmttnl d~ m1,\',~t~DiLut :nu parea. sa, in!d~Rgi. scl:iiiLmibaail(il: d'm ~:T.G;;it]a, dilln ~~mp ttLU:IliCI[ ~i rontUru.:i is;li. ~,.~!U~,'· abiso[~ 'pe

Iii -~, II!I . .:11 ....

lniFtie, Adl.ci oounm ,cu. ~;pil,lfa]ailWl1I.~' ~ !J.tip3. 'cum

eli3UpOli.Ji:dite dliiplom-cl~" d.iffi"fiF,a·.ci!1l~t~'.

Ce em ,d"el :tleut in, CMlJ[ ttm.eJ!Ie.LM1! .Din. ddtlCllti.e ;runl ~1;'5.~~ du~a}'a'C'ultam) ,31I',~.at '~}tlrs,~, de comlIDlu .. htate..Io ,ajLl. ,obpnut I(}!l'.I!}Solli~1l1tn d~ {,®.nb~,!~ ~ expe:rientm, ~i ,an l'eu~it ,saWtLN;": in, ~'n-.orm~J~~tef~" Adi,d, :au. :m.ri~t. dl~'.3 :rncu[tate ,cee.a, ,ce '[r.flm~.8i sa

m(Ve:f.rtlil timpuill ei. .

'b~~ ~~r:~:~~:r.~:~~~=~:~e=

ex'is1!ern:f,a. 'l!l:m!O'.r ~iifler]' (;11, :re~I~rt,\e .e~~'len~e', 'Ii!l!

~'ClIf~m.i :in~~:Ie:" ~fi~~ te~i_t:e,; des~, d, l~ ~'Ie :p~'C~..oe ~am ~rt ,d. ~lpe tinm wmilnl ,i ~.,Sle IItW~d,.~~'O~lu gUorx,o~~,

m plus, nu. exi!j'~ iiDt1itlivti~. ,tt:.!;IiiJ" Moti.vatia ~ la,f;lcu[We ,N ~bat dm .. f~ ce..a :ficut _ ,ca ~a 1m] ,asi~ !in 1\Oc· de ]lijJJlci. 'IIijm~f 1m ~,'f1g to mu'ltIiIt; ~ sa ,~ti~!r biDe", A.tiIa dlljat ,cj, in, ~u[ ~C¢U_lu~ tiDmi 'vad ~' d~e la mo~ :pe te.1:IfieIIJ scurt, P'iimi. cilid. ~YnI: :I~!:i01)i;eifi,fjJ de ~ult3te . pj*:lE.!.mcii. ~de4eazi 'tendWp :t'ni:jde[" A~ se, :&'Ce ea timmi. ~ e:redt'KIII.~, 'Vor ~tig~ y,Or dupa ,u901vire;Sie 'tra~c :m.tr~o &~lie de b:i!n~ e-oO:Ii~miQ pe ,care JilU iSunt ~lJiabiilli siil admim!l~"

AbsolvttLtlZi~ a~ AS,E di.n povcstca ,0 b.Ji:.Ii. :iI.'!lIi fest kLt~iiig~iiI.W ;] practfc(il!, S-aM, adatp~t "dln :li:!Jm's:~ la 'c(iiiLd[tiil~ w~tl;l.lim ~o.ttu, ca, n a.y;~aUl :i!.il~ altematirvi. p;!mm.., a~ ci,tlga >Iil,1.ds~~, ES'~~ {:bw'd~

~ ,.ll.i~ ,. ~..." ~ ""..ii,

fi,cus-~m :F'aeuilmr~. 1!JI.iw p-tilJ1m~~ ,;)'U!tl. lIIIS:a. mIll 1!iL(i

tiDJITii care '~ C!W'5Juriil~ unor :mCl1l[ti4i, de Pilili bim'CiJ,~· eaoofli! les dear OUl tiiOOJU] de ,;Iic~litfui"" P.rac~~ ~til!/.l iSa fac~. pF~a puJiin, far ,c@:.~~tew 1m' lin m£~~na·iPij.c~ ~i4!IM!ooi~o SIlJlII~ apooa~ 0"

Jln~O'rtmt:l, C1llih103J1!'6l'iIi fu~I!~~lor mati.ve ale cO'piiJ.\OO!" esi:e eseHiu~l3 ttl c(\erure~, 11110[' ge.D.eral1l! sammase ,.i 'bille ,d.e:tmite diJhl fHiw~ti de wd.el'e

~mfe;ri,o:~t ,~gUil~.]~', IP'fi~,ind .. ~un,ca .p~,t. :flJ l\deu:tl!tiea~, dar ~ ,a~~Jt.e. ,l\a, ~.tu~tll .. 11Ef'['eV.~.hll.e~ ttl CaR este I1eVfJJie, ate ap,nl~ea ~lamlLw de CiJ'~nge:t1l'iL 'Cu, cSt iIllil1Jfem mal. ate:~. s,;p'J'e, ee se tt'kbeap,ti mSlCi eo~Hi. ~i!riJ~,eu. dt n t[t~ml.1~~.m ~ eeea ce :fue' mel blilile, 00 alit ''I,I'om i!11:!;f1l:Ji.e diin em (jam~ tmp~mr!i ,~.i. acllihjl}:ff3P!: Si1L'e~ majol' ,~.el I.a Se1'Yl.1CDJIi al. WOOl'O'li ,dinJlL'f! O::inte.ru. we la baza'ID p11.1E.U.ll !I.'i9iOO :fupi:u.l d, M1U1:Orn. 00 le plaiCe eeea ICe f::m.,,~e du.c itle..I1ia[l~, :~oeui de m1llih'llC5~, trull, sa :rea]izezel d, SEll '!1m' ttl1llli CllI cibstacOole pe .ci3R mr le v{tl' 'irece,!, mea mo1iva~.8i es:elIJiali este .dO:l!' @b~ne.rea banilm. Sa i~ p,be-a cu adeivil';a'tt ceea ce &G~. este motoM W1Uil!

edhm~l'U, h;Lrte~m ,ear.e, ~e ~adll.~e '~l~ Rlatii '~e,.~ ciile.gul, 0, ama, de 'O'p1MDlsm ~~. eclMhbru ~tl,reJ.\a'!Jid.e

CG ;~i :rsdsa. B'~:i. dt muJ1~ F~ CD ''I{]'~i iSi Q ~ ~~tui. iS~~O. dw~ dll.'l: DiUiDlIL~zt1l, C~1.e ;~~~ m.oj. ~ miG' mi. ~~=aUl ~~Wmat :o:1Ldciii :iC1IIDi z,~~ am, s-au ~trniiLBfOJ:lIiLat 'Un. iSp~, e~. ~UJilirO:ia fi~m,~.i zil~ mi va. ajl!ll~ ;5i. m~lm~5ie .~Ul 3d~iat 'V']'~Na.1u] DuiiIiU'Gttul d£ afi OM imN OMdENl,

De fte~f .d~t3,doo IID~ eel cafe,am avJlfI!: pn!!:a,:~ cm:ljui~ de alllm.3J :t1egi~~e ,dilte ,de P:'~f Jurea~ 1'j !I:'mI1~im ,~ceSotlil.i. OM~ el tie ,roaga sli,.l. :mullitwn~m Im .. Dmnn.e1Zeu:r

S~ ~e tri!ie§;ti, pri.ete.ll dmg! . Va, iilWlli~c cedoi"' cart cilitip a¢l.::ste ~rri ci. ii]}i~ati.'i:in;Pdru~t aee~ti,~zi,

A "':sIiIllm' m,-.am 'ilIIDtms, din Israel co su:l:leml ;SoTI'W"

~ , ~ _." ,

Am Cihelwilt aproape rot ICe ad.uoasem 'p~. atu.ncl!"

N'evo]a d~ b~ 'IIIl"'3, [mpms s~, ma, 3iD,gaju b Q fimJj. care IDQDt3i, :a~l[iom.etfe, Ca, ~ef de, e;:JhUpi ~] dlEs,tribu1tar d~, mtel':ila~e~ h'b11liia, sa, m!!~ in :iec:il.['e zi cu un cmwci~r de su'bam;amb:lel'pentrn 3)liom.etr:e,la. rnai mnlte ilJLmcfe de 11llc.ru. ~:1Petre .A.ne3, i'F.oill iL-ecOlIElmldase, de,1a. D l'ii,gim de po-st oomal.. Ci-edinta· rne~ ea, m 3itm siLmatiii. ar ti. nhuirt; 's:3-mi ~ QODcdiul. ~, 'foEi spu~b!if.ati, de rep-i'ic3i, lMi [P'emd'1:-

~ ~ 'I' ~.?' '!'oJI" , ,~

~~d:te3. ]l!~~, ee:rel d.e lhacru. W Pi!.!l_S: ~" .. n~l ~um !/:le" sa

~ ..1:-::: ,_' 'I!. d ,~~ I ~t

CFeO, cum a~, sa. !l>ie!Rl] .O!N' :aps", ,S3. 3i erg: ca e Z!l.!U3.

de mar-e '~jJ sa,linai;[ rezistl Hil!rtmSre~.dJe,,:~u]~.~aceSot iL'iigim ~[ iIn.creiLDe8: ~ 'CM'ii :m!L..a,1.DS]IU'alt-o & b. miCepuft 'tw3pautWl, mi-.~,u, cl:Jt ,cmajJl .A.m liIimlat {:e1!e ] 4 zUe de 'post ibru:alJ ]lIDS ~ne-:rev~DM'ea de j, rile ~ ~[ aLte' dDU.3. sipt;m.fuIi, :revenirea, din, 'post. Si ,apoi al~e iL'egimml m..mUJ.l.3t'~, liIil 'C:sIae am IlWt,1ili:V'Ole dtOOr de cirte/w, al.rnnemte. Sub:Riniie.z ei sSl'viiC1uill :DiI.~.,ajiL1;t:at ]lluLt ie. 3Jceum. s.iJiL18~" Mail taniu, ,c1bldl S-atil, 81M~t ~e]e' se!mne ale 'llis~'O~iri.i!, lL.em. mtrre'bat 'pe [P'etJ.'ii Im.ca, da.ci ~ 'si ... mi reiaI11 acfiivimrte3J (I;e Qiijel" m~can:i.c mantiDlL., :R.i;sptmSul1l fust:' ~~ei lhaoi Siil1 woe-i, sa b;aie~fi.T~ ~a1t3, Cl.llIL.l, mtr-..o s.i.tJl3~.!B, 's:wvi.cilul. te; 'pO!l!t1l! aim~ i:slll:' m alta.IIIIL CSod m~. gindeam. ca. me'lmie s:J.'m:iJ lau C(i~diUj C43i. s~, 'IJID. :mi, ~~ ,e.rn!ll~ m :siLtuap:t, im C:a!Fe 'se:IV,icilJ.[ll.:rna aim, Ulte.ri.or~ cawf m-am m~a~4t ~i S.piamnl S8. '1TIli mmre ]a' ... reiDea,mea sl,ujlOO~ emru.m. S.itll~ mA::are serv]C'1uJ!!I1l] !Ill}"'a-r-fi,ajtllt.at.

Nee.esa!l:' 1t1 ,(li!iutarea ,eMi, !I1OOSiTIle' este 3jl~~I!':ea;), cee3J ,ee :egJ):e ~m.(i~l:'itant peow ~~l~a :iU ee'lutdllM. !ttfiiSmu .I.m:e:r.lar_ S;:§, fa'el. oeoo ce ~~. iP1il,Ce este ~m'po:rtiMLt. sa,,:~til ~iI :l!'!l1:lIUDp :Ia itilll~];a, ceea ee '~i:- 3i.I!"]m1:e:3i :flu;.e r!lI. ,este l;!ill! mare d!ar di'!l!lltl!" hlatia ffi[J blmi'! treblli~e':s~ :fi,e lllh'bil :f.1ledb;]11L Sa :ltll d\evim. ,s>e]aVill] OIb.til~~.ui, ~! Cred.ep-m~" am. awt ,iU :~uiLti. 'bant~~ ~ullili, al~, ,mmti,~'fi,beyliUre~tn De '~ul~e ,o,~. ,e, ,I~,u :iitlllrllde, de care lp vln~ greIll.d Ie ~\espal11. ,Ban]] :SUtlt n<e(l~a1t'.u ,~eill:m. a mdf;pllini. ~ IW]C S(lOP'_ ,ilMI~ ~~' a 3,'I;,ea 4} '!l!Ial~J d~t;mt!, ,~~Imb~~ s~jtoas~.,12l1,.tl1!] SM! 1,J1tl! :3'O!J'p ,iU :DO, 'llreb1,!lle !I:]~c~~a s~ de~,. it} Ma1'e,a Brltanie; un, ,eOO1lnmisr. 3J :~,D1UlJail!: S'J§, ,Dlal fie dte'~ltd.e!.t1:1. d"e. 'ba!l:liu ,p, .:s:=a,. :~e~s; ~o . ,nLd(l(~; duc~JtdU-~l e:KISI:e'.t11i1i. mstl~: ,~u OI:i$IU_W a.llirn.el!lJte· d~t1I cee::a ce: ,flmti,w ~i, ,g;:§Be~re Ifihli ZO'I!lt!_ D~m.om~nr.e~3iz~ car se poail!e i.i"a~ilI_

. A~ ~ii. i~~jjJem 'it1t1e~~'i ~ei~'!,. nU ,.y;~ r~~~ ~' (!}i ,sim,pilij 'Ia mt)dYl rn,.Qfitli¥. die, YI~~;a l~ ct);m~n~J!:,~, '~wn~ ifisii ~.~ rnw~~~~{rm :liec~Te ~ ~ mett.~m~: eo'hltibrnljjlt ~nr: ~~,e~Qt -_ (;i~fLl~tJu.] pro1!ril~. ~i ex'~_~ - y~~ ~!S!il~ .U~ s~ei!JjJ ~Iir~ eM-~ ~i!m iWyll'IJ., YH ~~e~iil hfi1~tit.,~ ¢~ ,9u,1u~ ~i. P'et:h~ij))w] ~~ ~ iP'i~ yJi fi~le!Ju. llflirn, esl'e ~0~t D~·frii¢a. oondu..'¢~ I@ s~ :n~1.J(d~WI¢"

;$!lij:] cum SJ.mt 'pri..nse 1Iilirlin1m~I,e in .Aftiica1

, .• ' ... " ,- ,.ll_ ,".'", • ,.ll_

V~run !P'U!lli!jl iiJI P[Mm IWOi marJiIIiLUIi. lmw g'll, I!Ji!Bi

Cl!J :mmiHia,

, ., Un m.e(li~ ¥e~a:t ~i~ mlil-l pls!'~ ~.imaliek~. >\it: ~,'~!!Ice eu. ~~.~~ ~~ t!~i,'-i~!~. ,.,w ,~~ w ~~bd~ sa :s~ '~In~ [j'OOgitlW!lY~,. i~ ~~, w'

",~,~ -'~" ~ .. "" • .;!il " " .. •• ...... ,.n '0", .. ; u.",w~t:; !I;!,,],f,Cn;l'iii;

m~lna ~;f;;IlI"""\1, ~~t y,~'jif~, ~"~~ '~. "''i!'~ c. ~

.~~ 4~ ,Fe ~ ~e,,*tu~ d~i;~bm 4in~ ~.~ '~ (~<:i footat. ~tir-lim. IDQtiv 'S~1IJ ~WlYll ,d.e :~~~r ~~ f>ew, Q~ FI~'¢e sa fa.-ei (;u ~~ev~t CeJl ~~j m_~ ~m~t ,de ~yoo~ Fe ]/i'IM ~m,1!al, ~~'b:d '~ puliIiJl d'ij], R~m im~~., ay~ Qbrjn~t 'f,~Y~t~Jte ii't:m~l!!ilie' i~~ ~.v.en 1~.eSl~Ii~te, p~lin ,'c~, ~Ijjj! p;u,fliJ~ i~. mun~~ ,clri~ '1i 16 ~['¢ [j~ zi ,~ pl~¢~~ CU' :PLAC~'RE~!! [)~,'0C\l [J]~ ¢le~,:~ r~, W~IiCjj ori~~ ~'bs~¢Q'! ~tt:Einti.Q [}~~ m~~~~

A.:m si, !III~OO',d~z :~UJlIl 0' atm, liatLri. Ii Iiw.mcii. fi mwmm c~ . .(Iim m:O:iWmhd .aritici 'Uilici 'bon ,grave" O'u, zeCG ani. m 'lIll.'iliI}i ~rMn. 'otlt~r :m.eocamc P~' n.a,ve ~~ia1)!j:~ Aru.niCi. c.ma, d~, 'Uo. ~ ]ll~mica1! diG [imtioi in rn5]'-a~ s-a d~cfj~t cj, GFaiiiJ. 'Imlmrn\V g!ilL\V, mn ro:d dtilim.at, ,Am.1IIEIillat. mwte 'lempii ·phi. sa ajWiLg ra Viatenii d~ MUD.te.~ la ~mp~utu]j m~liktl'il.d ~i rri~lel!luiJ &iH~

Poat~, ~~ uimil>OO' clI, ~:i ~~f smllll, a~c ,m,~ ml!lt~ln ,lUll. Peb,A1lC~L rSa ~tl d i311!WlC{I! oind e~t.I! ~~~IJ,'I,i" ~i, l:crtj ,caurti:'i, sa.te jW!l:luillea:sca, de 1l";,an~i ~ ,o&td,~ rn!I 0 uitilltli SIlenurjj tmrt~e.~. aoeWi '~M" 'Call~ trU om a, ~alI1iSa :reaJ.lm, ,dle. supray.Lif:Juwf, !tILl! eKllSti Cl!l!V'.U1te

11

MED'I'CAlIENTE,LE :IMPOT,RIV'A ,ANnETATII spouse M'O'RTALI'IAH,A cu ,36:%

:Eski co:ocllmia. 'UO.Ut stllmu C1m:ulllan '~u'bl]c::aJt ill Caoaman, J®W'Oa] o,fFSY1:.Iniatry, Stllldiu[ s-a d~ilqUlfarft iJKi ~) iP';ri~~, ,OG 12 ,a~~ ])G;' ~ I~ d~ [4JJOO OG ,caELadiljl~ cu V3rs:t~ lEII.iN 1.8, ~l 100. am~ Un ]ll'OCG11t de ] 5, ,%. dm'I:R::

iP'~~ocie ,c.~-e de~a~GTi ,c~ ~'Jj] ,tua.t c~l ~~pm o~.ata,,',tm lill.cdicammt l.impomJv,:t, :ms..'O'mmCJ! ,S3lI :iI-illtl'cbijil! au &csdat. Fms~_dG c:J.fC'DII 3U ,Iua.t as~G3 mGrlllicamG;ot~ 31lI a:vurt Q rmi ~ mcma1~ti1i] d~ 10.,$%,

Pro:f.:. :se.Ue'vi1.e'; oon411CiUMlIJi~ mdli1ullni, :3! 'l.:loltI,cltu2li,mlat~ dupdi, exriludere3, ~i, :3! altor facto.ri, C:1I"e [putaau ar~a !ds,oclljl, :nlo.r.t~ilitli'j - o01l~~l ~ aleeel, ~~,~ d~re,s;~, ~ d, tp'..rooemt:aJI.!Ii mO't1l'u mrol'lrtr~, sO'tn.tIlfell':em ~I, alKL'ol!l!tlcelor este 3iS%. A.c.eS,1:e medleamente arfel.:lteaz5 staeea de .cODJUie:hl~'~, a '(U1l1~iL1lni, aie:hl]~a ~~, ooneel1liIrall',ea,. iltteetlrnesfl' reflexele f.~ tp!t'ed[spl!li!tl ]a ace ~,del1l:ie ~,i, !il:~derL Amtideprestwle." afec1:e-;ad, hIl plus,; :r,egpiralia Titl -mpl ~cnmu'tni, :Ji iohibJ sisi:e'muI, nerves .centra'I, ,flresclIDd, !ds,oclill die suield, Pro,f. Be~1.e'vi1.e' a :3!Jirma~~ "A~lei m~{;i1me~J:c 1m ,St;ii!i!t: b~ha.ait.ie if~ ,ao;,rtguma~ ,1(f1' l:Iiu, I'imd\l]!]! fori ;()lIM.,ee-i'Jt~'ti'; t ~t:md pe:nltru. tratarea imgo:~ie l ~i, a 3It\':ietlt.~i, ~iprm l:erap~a~p.~~'o~A}g~;["C:ei :~aiU afwB!ti sunt p3,denpi {l11 v!r:{l!:e ~iUfe :5:5-7:5 de am .• 2(1.%, diin r;5udul aeestera OOD.s.1ll1ll asemenea medleamente, iatl, de 3~6, % cirri 'COI1SlUm~ !t'estud, MPuilatiei ~adh:::n.e.

AC··,ETA'MIN'O·. '.' I!fENUL- PO .. ···.A:TE DIU' lBLA RI'S,C··.·· U':L, A'S",TMUL-r . 'I tn BRO.···,N~lC.··. LA [C,,· .I[O.···'PII ..

. = ==- = = ~ = = = = ==== - . . = ~=- = = = =~ ~ -Y= - - =

Co:.u0ml !I1{f~I'or si:wiiij aoe:tmUctfe.mJi1 ~aroce:tam.oliI£1'l} mloo~t in. adolesc:e:Jl11~, m,e le,glrura, C~ a~lia ,i ~nn.;men1iz.area"aSimuilui ~ie.~ ri.mo.ootl!jl1lllllcnTV,ite:lcr

'~tu. e;r~~~.~::';1!:;i~Jk.i-ru.' e~i,il~~=~~.q;;A~~~i~~~6.~~i;.:.;= t~=.c,~:~.=.··'eta~. ;;.riloi!l.i!:~~. : ,~.n:~=.' ,~~~;ld.]:. ; ,~:I:i:'i~~l~=i.!:1ia;ecri:r:e:K::';bfu~:=:t==.~e~ ~':=~;:;~iPr=~:t::I~:~~~~~n:~=.ie=:::~

,". ~,..,..::I;", ~~ ... ' ', .. ' .. ' ~--;-f:'~~' ···~·":I",~.t·&':l·'-':'II •. '," ... ..+"'.,...,: ..... &,:~."~[., •.. ~:. ~:" ... ~,.,Ai;o;" .. , " ' ... .:1 ]~.4-::'" .......... ,., :';t. , ...... "1 .. +"";"'''., ,'.' it I" .'1',·'"

::1S0CJ;oU;,oJI eu J,UlOOJllle.::1, a~e:L'ilIiIJlw .. U'e:nW!LIIJi.,~ re IIJL'lIilZ3]lea ac.,,~IO'l'elilWw a ,lOO~ :lSOC:L!lll~<1 (:'0. W!I. rISC '!>I.e 'l' iJ pe;nll.!U. ap.aIUi~1a ~mIpl-"!lltle ,Or 3SLUUiliLI£Je curen e ~! 'lliIlll nse

de 2,5] pel1l!w d\ex!ro~tafOO, a:mmwimti :m.ediiu,:S'alil :m::11tc. De a~m.e:Dea i3i e,r.eSlL::ui ~i, flisooill de :rimo~jWtCtiTVid,:f,U eceeme. :S:tu;dliful,a rest. ,plib!l±cat in, 13, 3Ugu.:nI 20 [,OJ :m. .• A])'telii~::1m,ff~l o,rRespirntoryand.'CriticaJi Carel Medieine..

HIt,is.clld atiriblwit 'Q:JUlI~liei 1fnlreg~ [lentru &iimptnnwde seve;re astmatiee a, f'&St ,e:p~irtn~tiv' 400/'.; ~,gerfind ~ Qn'C! asecierile aJ!], 'fost ~-al!lZal!e, de ~ arveil ,~mrn~'ficatie rntajorll! :pentm, ~t:;j!t:e~ ,pub1ic~'~ a, af~t dr., '!Richard Beas1lq, di~nrul mn~it'IWtulw de Celi'ce.tAri 'M~diC9~.e diin N'@,lla ,Zee1andl ''''C~~'lele' ~ cer nrgent ~m., 'CaJ ~l o,,~n~ pen'tru,~'lmQ:nit:@ri:z.a,(i~n:m'mm de ~tlpirred'Ce, 'mldoat' la oo:pii ci §;~ l~,sravide ,~i adulti·,..

r~timD0~uJj (!~tlt;'tUi,ii:n.dcamlm.t [all; utilizatatirt:qiLu. cit ~.i,~:ndi.Ym1¢ OOliIil~~1U iiliIdiic:utLm~as¢ (:;U 00] nll ~tntMGliqiL, Qm',i m (::il1m~ durerilor & tQ~ f~iw], ocfal¢¢jj, a]giil!~J" mUl5,C':uIMt, dmtaJlgii[ot~ :p.m:m. ~i un Fcli1Ltd.liu, lim:n,p@.l!riiv,a ]'icdii. SUipI,u.@Mlc; d~ paracStaJiruJ[ :po.t :pnrv{).ca dis~ filws: ale t1cWlIui UjJ;Go:ri~,'in ~ mairare ttCtst<; dlistrJ.lgm pot ap~ ~i. mmvidllaJJ]a d.o~ uormale, riseul friDd cR.s,~t dt OOlliSUDiful,d¢ alceel,

iPmll:tu, ebisnuiese :sa dea ]l3fiI.c~i:amo[ ooJ!'iiilm't- la prlmele semne d\e fe'brit Pooi:e ca,:Sle va apeia, mai rutin aeum Ia 'p~etaD]J}]J ~, ee am Iwl~ 'CUDOP[ljt3, de e~:e1)el :Si3ilell?e.ri.cwillj)as~1 :im~iiJt :;:1 ~ limp. ~,8~.v,a,:reira,ge msi de '!lel pia4i~ qa cum iii: fest ~i, 'CiZUd. iP'ii~3Inidonlllfu~ esie bine sa, nIB mai fe-ri.m de a, coasuma pal]J;Cetamol slDl]ltu :S31l1 degllimrm drveH'e Co:OOlIL'3111.

'calZA S,PITllIELO'R, REL}\NS,EAZA ,FARMA,C.[ILlElo,

. 'AJ-' 'A' ...... , . , ...

" ',". P:'···N·"·· .", .' '··D":·'·I·'·' 1,~'1I!l'I1P"R'DT·'?··· Cm4;c4 _- .. :c-. CAN_ $~CUC~= ,",·_,.J!j,'.,1 ..

F~il]e:r¢UftiSc :sa-iii is,pi'J~s.cii vMdiruriJ)c:'m ~cea:s"li:pm'oliila de 'c'rizii:poo eire tiooc~ sis.t~ll]Ml 58nit8£j; w ~jillrtoru[ 'b®~cv,il~»r :oiji,vtdti :si.-;p !(,'I1'(!~~ :sm,gun uu dear nrntallll,e:mi reeemaadat df:' spec.iaH~ti!pee toati!pe:Il',ioada ilntemmu; dar ~i diverse m~eri~'le ;~i~e~ ;s.erin~" 'm~~t ,c~:.c~lle chiM. etc.. ;~r;IiMu.'1 QlieIi de ~'bic-e~ dear ,c~ .. oo.m;Sultatil. ~i,:II'iLaDiI:~,tm'.apGujtic!S ~ spcchcl1i.t.aU;,

Eo " ... ·,"11· ',...1:, '" ", • ..'. • ..... ;1 r:'·, ,,'t'·: ,1 " " "I:' ta' ',....,.,.,;;._ ..... ' 'I,' t'," II Jt·,' 't'

r;:mnil1:;ll~e wtl i3i,Pl'iJ,lel:'e.:t, ~P:h.110 el1m ~wti ~e..Le mam :l,Vi:1l:I ,lilll~!UI' .FIi.l!iuJe ,~]i e,rna~n SUD.

'C'hiar mu[1Umi~i ~il ~&1i;il d'te=o tarmad~ sa.lrv,iitto!lre La, tndem~l ~.~ ll]~ bam 't~t Qjj~~ul m~;atJi 'in ])]'OO~ ecLor ]];occ.satt. ehlu rtLf:diciri. ~i, ~ pc :paciMti :sa 'CUIlIlp;el\e die toole" iii ~C'l;U4m, .op~li'i oompi~:xe. i. JNlC,ielf/ii ni!!'Ol?siia Ji"':ara,1ni1l1~~ P{J .caFB! l:IiuA pUl:~m (J&~prtj' tI\1 ,;pl/iol ,le ,e':!tpl.i'lilm: ,b,iflJ'Ii(i\,'J.lO'l' ~aslti ,8ilHdJ},e I' 19

i; 1· ;il.~' .",,;j~ ,I· ;il.:to • 'r ",.-.~,'r r ". ..;il. ;f,;"..;,,;f. No

J'!i!!'¢em ,i) : ~~'!\1' CU' t,ijM~J't~ C(1.H ,~~#W? ,w.mp.~i w'Q!, c.a £~ ,Ii, P,~?ffl ,j,i ~~, ~', if!!: ,li!Iwm

altii: roJutieiJ., :i dGdam~ proMS.W dlllcwt'01.nli.¢Eiu Sa!bstay,~ ss1fu[ 5'Sc~G.i, C1il!irur,gi~,

d I £i • ... ~I •• 'III J ..I' ...!I- '11'1' I'!iM""'__'

,e 8i ,i,PIll'illW u!i.i.elea!l:l ~ u.~e~~ ~IOiW"

:BO:lna\~ui, :!Je ptSng de: mpru[ {i~ d~i, asiSlR~ti; ueliJl1ie d, c1W:IQiasc:lJ Sl,!lm~ l;lrla{le peiittiU ~\Qtammt, fiiimd~, ;sp4~'de nW ~JJi. mic~ dle 'Wede. Ce[ il];gl. ar&r;;tu~ :SUii! ~~DSiJ!loaririj pcm:ia,lo:r:p 3~a,dG'stu[ & mJilidCosm, n~ mata,'pc< m!j:ditam£l1rt'C'" 'mil mai rllll1&lio.du.~,e p!t'i3latk nid. u bam pemt'iuJ 'niD!l ,zHnic. E~t,e ep c.:I2l!J.Jj Ghfjorg'Mle~, Mi~i O'~ (le' a:ni)~, -din 'I~~",d~~ p1(t~~~;, ,c~ a, ~yf~i~ Q m~~~e c:l\ri~~i)4lI'la la gi~:~ 'cart; a"C:b,dbJ~t iP'G pa.s~ii:'p~lt 400 de ]~i .. lin palm, [m. ""Nluni 59li a'al1li'r;:l: 0' rnpmhi s,au i7lji:ec_/ie' fiiri.,M d_ balji, Doc~(Jrol mi.-a,pus rel~j;a ,~, mfi1j~" itll' e.rl.t:rm: '~t.llJ J~filtm/JJC1tl,Q$,~;, ,~Jf~ I~ d&/;,pa~' 4& ,$.pUdJ,,,Am l~l; (l1'~: lQ$$Q p6t~;~~.;;

N'A:R:IN'G:EN'INDL,. IFL,AV'ONO:ID,'VL :U:IN' 'G,IlAPEFRUIT .. BENEFIC .FI,CA'TULUJI

'k!T' "I ;:0: ... 'b' ,..:~. ;;_;;;...:;,..;' 4..': .. .....;;i ... v~,.l- t, ,U"l:u:mg~ 8[-(: 'Un GiL,r:C'~,. 'lOaC"'JlV ,:;!I s upr,a, iSiI:uJ.;;]lAr'[ ,om£U~ju, ea u~ui1n ,

tn.l!iI.tII.d ,raruICalJ.ii, Ijibe:~, :;mtiinf.llamamr'jo 'U pmm.otm ail m.eta'bol±sm1ffitui c~Q!hidraIi1@r ~i un m~dula~f ~il s:is:temulw 'imUi1'i!iUbr. RJ¢dUcf:; p:rod\w~a de virus ~ti;c C em cr.:'I.u[G, m. cam] hGpat(l.eittl~[ :iii1~~t¢: cu 8ctSt ~" AceSl!' efect oeste ]egaJt del capadi-a15a Nariog,enirnniui de a irohibi3i :s..El'Eltia, eoles!te.fQhalui IHL" .Al~tfd, previb,e d:~-e1!e:' cibezi~i 1h e~l 'Im~U dime bog;ft~ litl ~I)fil, S~de:,r;;~i(:s.t-~~lU!] ~~jj '~~ ¢on~¢fi~~ ~li'ie,pM~~. Cercmtmii. d~ la UnJ.versiLtatea H~scii diE :[ijiruS3lim.:~ SpiLWuJJ G~lilG]'al Mas.saclul!Isettts au aj rn:J.8, ];a, a~esre 'COlllc:ill2li:i s1:wlli1nd ef.e(:oole N.mng,eUJlililni, 'Ia fQilfeC!,~ In ,ce\l!jld,e:'hql:artit-e um~.

~~,mlt 0' dk:SicopS~ mcmamti, [ ... ] R~.zWltatGLe S1m~ simi~, Q~l(lot" ~¢ pruttr-o hmgi penoad\3, de' ,pon [,',] ruecmle sugeread c5, .I~oaJte pmmja, :f:ici!I!tul de _~re~';

Acealili, ,d.e;co,pet.i!re ~tiiinJ:Ufi.ci, va co:miuce la, ;sm"tQt~a iiWmiri, a :Nwg~tui, "i 'i'nool'P'ffi'aNiB! lui in iLill~l~ :SoUi"]im~ 3nwG'I1Jba~, SlID

:f6:ll'.m~:de oomprilItlate" ~ ~

V~W ~~]l, co:ru!lumld die .~ehit~! ,de ~tte c!tri~e", fiiindc~ t'o:t a venit '~j))amm.a:$di s.t apropie s~,zonUJJI ]'-.e:ce GS,k:,,c,d,mai iS~.

lI!bllolf~i;!~,

o ~ B~:rM~(!~i3i

L1 ~Si?i!M'M..W~ o ]3JJJt~e1ill~

. . . . _. -:- . . . A _ -:- '. . _ sau . '. . ..' .... .

CONSTRANGEREA LA FERIClRE

~rive]i~te "lem]3nta~ plmm~" [:ITOs<Iiri. in, oo'utfu1 stm'Ue,. F~j~] liips1i1f:e de 'fernne:ot S~O',wi :nn.e;scl]m_e~ Vieli :S-'eihe.d~, ffu:j d~ 8'perilinf6 ~i perspemive g.:08iJe

d· '. ~ '1'..;0 "'::_.'!! • o'

, _el Mice sen s " Mereu .IIi, ~:'3iOOj me_re..u H.l-woll!1iI.-80 'C8!tJi'.:e ceva ,SaliI spw:e mmeva. '. ,OIl

~ollla¥~ ell! ,00. Y1:'OO, s§, ~I.e nirmk a1it:oov.3, dvc~td6 el iD~ ii de ,~spiratii~fIi sale ,1Iii~te~

'rr,etrlltind0fi~ :s;u;flete ,d!lin'U!j~ ~~te, ilnl'~. ~,,(le am cre~ i)!lre;, d, p~ gtrwg,e •• 1. ili 'lte ,e!~t~'blli;l ~'~1;WIii d~se?'! fim;tem. ~~w.'e 'mer,el1l, ~i mereu L]lI:"ttina ,i o~[u:inQ, sit ~!':W la, Rri~,e:? W~ dmt]\e oeii muJ~ ~,e-~i ,~tri~ dWere~ dti ,~e:pd, 'm~, ,de arjum1:' p-e care 'LUffirliMli;l 1Ie-~, fu1inde1 'Ollm ,oe!te ti~lute!t eel ~,e:'nl1,,s,re Vl'e~ ajrl!n:~Jn C~-fj lnJiel~ ~,isu'ferin~,~,ie fi SPJe: ~Urto:rol ooifl DfU' IU1!;, lOti 'impXQ:A sil,li se ~u du~Q~

,~:iIJ.:OO eli 'fitt!U"e itt' ;gili, aooM' ndi1:' mmta;s# fi~ m¢legem,_ca Doi mime ;SiUlitem v.ilimfv~ti de :[apmJj, ci. ,am ,ajWl.£ ~je]j. ~d .ca]ea .cea, largi, ;a ~arii 'm..e. die a'~ti:ma:i biDe, CS].c§nd,Le,Mil\e.nlll,[)U~ ~UJiHe [amaJi ~ ClWj Legile Clt.e~tje-jj 'swt pJlonriii ~ trelifuit; ~~,~tea- lla 'b~~. mew luiNim.. 8:1m~ jalnme ~,~(,gine de ~ oe ,dau, m~ura I~betlitl[ 'UaEtte. Smt 'CQti~ la,feticirn'e'.

Cauibha, :sa. ]})ijim,PnJi:m ,romomm, i'rnl 'krMYii~, c~ut5nd s!i gim a;swlmrt1ii 'Y0cii. ... .mkrifim,o,~ VQm, ,g35cl calea -diji' a !.ell! dm ]abamrtu[ f)i!(mJ.6'~ d~ lJot ('!!!ici c~ea C~ ]lil.e.ai~i dinliiwwn !I1Wp,QRtYii'ti d.e.cmt l_qU ~um'!II d'O'p1~

~ '~.d,:s~ ,nu, ne ~te,tMn lb. -efeclf:: ,inredi~Mj :maiu 'hl.iIf~i a!I:N Lkat. ,SJ cadl ,dmhlla"" .A. ~ poi, penn >ca.' .a.ceilda d, Feg.e; ,lIod;E:e:llttnI, iC ,l1"e!1lo'lta :s.a S e {loatJ, este

" ~-. ' r:t· _" ".'~ "~ ;j.~~"' _ iI.. '1 'I

,nevcl.e ae tlmp,. ''''::iJ£'U 'tlimppjL e C'llpr.li~lS: ,111,iwl:e", ' ,Zl.U~, se se l1I~te; '~lJ! !L1!il1pl 'If!! care:

,crqt.ej ~n liI:lugurel.e ce pwsne:tt:e, in. fiueral ce se coace, 'W omul 00 se

desll.~qte. . , .

A'lLu.nci ~]ld,'W,lm fuJ,elege ~ ~C(.iflu1 m~s.trlll.'p~ ,~~t 'pfu'n~nt ,eS'le deane ,cJjdi ,e ])I)i, tn,ine;, ne: 'i!!I);__~, &, s~a "i~ ':nu, e~te greu. s~ tnWl~fi~m, oe~ :p~ ~re ,i;l~ern .i~irnile :n~g~~. ,~eu este a ~mci, ~_.~ti~ruj hu]~tro is:li ,e!P1l!~·m, :~~ht4'u----ne _ roM fn 'bame ~i Q ~D.Si fn viall D-e ,~J'W!l~r !!le este 'mun<c·it, Ei;l ,devine Imr. a~d ~~d.i~i aCl~ rj}~]Jet]n m!l1l~l n.o~~. C@i 'nu.,~&~tll ~ fute'I~. ,dedl fu eeea oe 'lditrm 'I !wtric, War feridrea, sf13 ~i 1m ,i;l~ti,VilJ.i;lteQ. pe (·flre ~, tmplinim lI!I buctarie ~i rei::un(.i,ruint~-

31. fa«iii '~. v:U~, n~tIi lSi 'fI.e 0, ,CO-lfiJtiJiua s~, die iiJifWvili.Aljj'e. Siii, fie pO.me ~ mM~t. dQr [iwillie, fenDe.nt ~l dev,e;D1riii o'(J~tt.e~ Zloor c~tJte ~tcle. S.u_f.e.~:n.iiba!n,;si,wemne impUumoea o'(J~tti. 'ClW.i 'hlifillie ~a ne '~,£onil:l.'im 'iii '~. mal :PrelU~ de o'oi qm-e. Sa fiim ft&elJ Lumiiii~i :Sa 'me 'oonbctim, la ,s:fCre 'kit m~ '~I~" Si ~~. :ti'~I:f.ij, :~d'eu, o'oua. ~:ti'~~d---o 'oo1[fu~ Jia.wrii :IiJlliailli"e llitm.i!lMe .. ,D4liJitiI'ii1!!. :n.iiba!o, ,ec&~ de a o(]# :1iru:Il1 ~~JW\. die a iIDe :1th1:~!l. Ne :~ciiiilfi;" deei at t]'WlS:rot.ma.rn.: fie miiCD in SCinB-liIl. C!iJ!]'t.npl®:r 'Umv~UJ1uiJ' ,devemm :fiO!ate.ce se -d~clnl)d\e rpre L1iimJini. ~i. ~run¢jj ,Cil.mKlJ apa 'Vie;1;\ Iubmi m se :~a, m :suRet ca un i~t 'i~!i.H~~ ~r de v.i:a~ ;~o'w[ eli ne ;g1.!i8:m. fu ,~dlJ.w.i dot :ti'J&rti, ee fat: :sa ~te ilk suf])etW/!i.!!i OO'~\" care, :sua-v '\i'0i' :muRa fu UmveR, m.ept m,pufiB.

Dol.1I!IJ1l t(llatlll!

SERVICIUL, UN BUN NECESAR?!

(C'ontimJuan~ din palma S)

'~'II":'~' ~: "'::: I 'I ~.' ,"",-.~ ,!Il_ 1~"""""'''1 " ',"'. JI..~

l. ,ILa, 0 usta e!IIi , UOl'iU[']! ~ pe 'CMfo!i! lI,e-:i:'il (!iuWi.ii:!lJl, ~ .. a Ji~U_ ,''Vi. iI CM",~. '~-:au.

'im-pj,iji:dli !!:i,a,it. s,a. faei, c ijilo!j!.!II:. ,c·e 'i.~i do [0 ai hi iI1llli moment d a, t. :2 • .ArwJcli, lim Ia ,guDoi. L~te:le u ll10ol,i;i pro'bl.em~1~. DoM' ~~iltutiW mcill. 3.. F~ 0' ,wl8, e!IIi lKrurilo!iJ p!il care 'li-:ilIi deri sil. lc faci inaii.ntt~ :00 nami.

4 ;t _,_ ,_ '~.:i ~

. ,ro IIwca ~I. uSla, asta, •

S. Ui~t!i!· mjW", :iapcimul ~mmII P!i!,'CaTO n ]"aii mill Eoi~itdlj: 1l1I.M mu~t.& '0 :tuna ~i, ,ammm-I, mitr--o ,euti!i!" Mai rmiji~ in.jur ~l ]a.-[ [p'e ,a[ doil.ea. Vezl. co a il'iEnas ~i, ia-,I, Piji· aJj tNil~~, 'Niu 'k; Qpri pina, mm-d n ai, 'm im~diamla apmp-io!iJ:fG' decal lKrurllo!iJ p~: caro]~ ])!li1l.oo~1i &~, De'pmm;at zi dlj::xi", iS~,,(D~ :~a.rn,

(;~_ 1lI1;.am, IltlUbt rn:id~ ,stau a.mwn; w j lu.i, 'in iLl.l'mii: aveil1111 imf.i.ms!a ,(:[ ,~unt. f~iltte rn:wiJ,e [ue;rnri de cilra~ :~~ adun~M :~~ i) :~~ dm,e~ 'en@fjiI'h, Un ~'en d1in 'Ij::ie l~m arunc:U ca, l'!:"am iSortat, Cit iSittLS arc :S:i ]!iiB"~i p~WC:b§ am vee1toe doe· ghete pe care t!J; 3i de 3CUEIl 5 3l!l'i, chd t'Oomai p .. il] JUilJt atta, ,ruiLuJ 'b:'ecl!I['

'6. l.b.'ji~te ,0 :1J. fif;i rele'ion ~i mte4:'ii¢t. PlJeacli ~,mwi.te.la m~, (JritliIDdc: ii 'imem~iji· 'tot 'CiS m~arrn:J.i :ap:amt ru ~riri sau. &8. 6ind~~t!jj. apoi ,e~t .i!!;:

'I~be:ne .. ai, simtii! ~ ~

7. Rj_te~! ~ tljj:e~ de ,e~'~ ~,emr~ 'ed 'mai mYiJt. D~n ~i-~ rrl'en sn ~~ pi,erEJj ,;:wklihUZllll, '[iIl-e.rgi :p¢:Joo~, vt:i ttl. fericiU

~JiW SUn:biJ_~.

vind.@Cmt & ,ea:Jl'C~r ~Drutr (]imfum lfu~)j prin. 'meto d [1, '~b"ilii Mea,

JID JE §JFJR?JE

]FUJ TIT IE

,

. D ,€,~'~,!,L,,>..:

_ ..' It! ~'~.: . 1: ~. ~o. ~~mW~~

~,]~I . I ,~~ ~ ~~,~,' . ~ 9~~~; ~~~~i'i~~

;WiiiRiu1W -. "l{I , M'M I' ~t~~" _"uc.-.or-

.." ~ . ~~ .. :g .....

CD. IilLlCUlJi'! ItJ .

" ~,-i •. - ~ .~j, '.y6f~. . :-;

.~ :Y. - . ~~a:1 jdI)ttff ~1L ~!fGl iWt~~~ ':)l~4I· ·lI~tj~fif.~ ~~Wgbler.j.

U~~I~,,~ .oo~l1:t '~~S.hG~ i@ilrt!l£ .. m~~~ f~: _t.flIf~t:er.~ft~ta·~e.,. ~~ Q.~"'~ 11.1).. ,a ,~a~~I:nt~~~If~lli~~.,fte~'~oi,~mNf~n:d'~'ftei, U'.l'Hlnltatt ~~,An'it~~ p~n ~d,r~ -,tMtm.Ja.f.ie;C~ ";['Q m&ii;t1'1am

Iir,g.. V'3;l~flh Y~~~-,Jd1\1 ~r~tVi~l~~~t~~M~~,~j~d~1Ut.lljtaft~~a, ..

. Im[piazi9F p ~n~ ..• .i_taitt, Ii iir:~ii' ~~D'Ql~ifiii~;·a f(lt;Jil ~j~liat d~' ,cane~r' p:uknO\n~ tn ~a~iJI~ 198~ g;h.mi~i· t\![nd .m~d.ii1ID~···alrt,am, i-a

~gD,~Sli:Cl~t ~:su_:p1r~~irt' d~ «.1 mutt' 4 Jnrmi.. .

O"ra~ tlI~ .' (:a~d:n01n ._f;~nbepnlm,(iJm~:r i~ lt~,", 'ar ~~~ ",'a,wl de :tr.:litr (du,A ~, ~edtdt-~ .. ):d:~3.l".;i - 5 JUIt~~ F~'iti 'f;a;li eu n\1)3.'nea" d{llmnld P0tr-t An~a un 3. ,i))JS]l er·arlt. A C011tinl1:at, affJut'3Jl\ :fii1od, ~t de ~, "illl,t~mp:lar. pnyjJd~ll~alil:: tnttllmif$l, ,cp V:il.!1etlU [P'~p~, ~ rn~ (:a:re a "illl, ,'(;a1at. Sia, d,l)'mes:tit:e:aJ, Is(:a 3J_cea..~t.,il_ eumpJiita,' bD3JI:l~ A, 'hV:,at3Jt" ~3J~ al"", 's,r, np~ij IPbu''do1, ~pe1falI1n, Iii Uls,tli:z1I. tmlplt'r~e,te ~t. U'(iu"'a m~oodele de ~md~(:3J're depnm'!!ie de La 'mae,!iih"lll s~n .

. In, dar Sj, ~JIIi11t, m dJar v[ca sa -{]iif£I"'G.

Rifldilagru)!sti';:llall, ¢l)li(t,dellUll a d~Ill'i.t un adel'ar.a.t' diis~i,p(il al lui 'Val:el'il[l, Pl)~a., relll'~idd sA deslu~eaJsc(a taillii lruptri CU bt)!1!iIe.. El . _' ,dtst>l)per-,~t e ,I~ Sipr.e samitate, spr. Y~~li Iii penltrl!l ~t.easta slap m;adune m;iiru~ d~ eazu r-jj fle.zolvart~.

Petre Anea a :rcsp~'Cfat 'ic:rapiilc dat't' dc Valc:r.im. r~lPa; CIJI 0 disCj,]IiJO;3, dcmllLa dc: D.1lI. IIOmbr si Ia un mo:m;,mt dat, a, C~D~tiCDt.iz~t ~§ arc' ,cSJUti" dc 'l!J;io=diagl1-(!i;sn.e~aim.i V~liC:du. Po:,a lba, in-caraj,at ~hm,~ sa, dtca5cii, :pcn1iru, a in\tclc,g'C tcrapiUc mahlJl",istc §i~ I,~a acceptst Q, dlis..-:ipam, :Pl"w~>cal"'ca 16.&, aj IIlwt :pe P,ct:rc Anca sa dH,~u.§c9Jscii bDSI, ~trI!fJrt~i eu 'oo~ :graVC't 'coDsidcratl.1 d~ :mulp .ilneu1",abU~ CiurilOZiitarea I impinge' ,Ii ,~utizi si eurrelere b[lJmi£~ prm lFilli:e~ Itima'lamaj, 'CltiiJoJat India: ,i nu m.nImSJi, gasilnd, noi ,cii :sprc' si!llllirtaik :ji 5pr'C' 'viata, mJclll~lIIljJDd 3sti"l!1 v.~deeSil"'Ca paeic~,ti!~u' !Sire=l inrJclC:I/t ii!Jl f.,csI!ccti,. 0 fac~. :PCDb"U, ~~' ,Imm.ta Dlcmitorulul, sau ~lI, DU se [planl"a" C,ulILrillc d,c liJcOilnaVl, :1.nclIlrabili. 'b",a-mtii dc' Petre Auca! 1m eadrul lj\lund.atic~, iiDfiintSlw i.D mem.oriam Valcc:r,ia :PIO;pa, 'Ioott mimrma su«csu~.ui modici.:mii. Daruriste,

-----------llll

'VI'TI DI LA, FUNDATII!

L Fundtl!~jll ~~ lIlD teren de 7'-1 (I hecta!!"f:, perrfrnl, oo:~utrl,!li~

eliaicii CENmUL :ENEJltGETIC 'UGl.JNDA OOARJELUI"'" G~o~6a, id~a1!8, ~S~ sena ~ub~mcii dfun 'CllminJl. ~i. nlMi,.avep etI!l1.~i]1'1'i d.e eacist,j~tDta, mwri astfe1 de 'i:er~D~ QOlwactLl1¢ seCl'e'tll['i;aiM] ""-- - d- ~qj •

,[' WJ" a!~,e'_

2", fWrld$~La OOCfll~ pe~ ]',e'v~sta '~~~~~ -, SLO.S\,"

Vl"'].;'.;;;iI!",rl'.... "'i:'iiii1:O;:"",""~Jj.,,, ,~, ":"',~.tiJfh<...': mliit~nu :o!:i ". 'I;.~ " lil',·1I\i,;,

..... "'~~'" .","" '!of, 1!Jl.!!I!'I"-~"""" Q",,~,(." • .i._ ':t"", 1!Jl.!_. wY :!I' 'i! ,(I U..,!IJi .J_,

rorogFaifi.¢ :~i, ~dlta!Ji~ f:orot li,~daeto:ri" dlis.mbu~e N·Nti. ~i 'Cam. iI!)!Icil,

II ~. .... ,_ Ir..:l II lbi II • :.!II I .,

SllU~~ 'uOO1tor sa w 8~tlllrati 00 . pm ,enJiLJzl~sl1li >iJ.:e ¥o.tmta:ri, ~J!

oodac'~ue,(i, ::ml'ietn, '~aw ,a;lexandra__-oo~m~k@~1QF.1l1!~'~1 ,~!m ~rn so~.1~Mia'mife@Jhlltmilil_e(}m sau snn~1,i la,~lie;:, mll,7240J 2,

3. Coo~~ ~ticl $1 '~'Cti:i!! zj~!l]l)Jj c~ii "L~'01!M]tl ,w "

tWinlN[ CIi:'lm' iiLiswp lw:i ~~.mil QCkJ.jjj]bn~:> ~In[ care ~i :5:oI0~azii Z'lJ-U (iW)mamd,~J cGlo:r{:ocoEi :1i .. auunit &5tiEilJ~:iml :iIiC~atSm,hma.

NU E.XlSTA BOALA INCURABMLAJ lPOVESTI: ell lFIN'AL :M~R1TAT

,

Jl)aci, d.mrip sa oliJtiincfi DW='o:r,i co eele 'tl"'c:i 'COlJJfiCr,illl~:

C31l:iiJr';qi~ ,Ruzau, B~tiu, ziarul :Fp,[]daJtile~ ~..sii~rttate = S. O .. S.,"'~ preeum d ,cdc: oou;a, : acriri Jig aistJd b'Oflla; ;lIt"U,rriili''''" Ii ""P6'vq1i ,f,Upnw. mentflt{\ IPIIl'tteti coma-ada b~:lI£'fmm,c~, ,apcliod, ,lr1U714UI2"i :rrin colct p o\jilal, co. p,la;ta F.3.mb~,r~~ ve.ti im'~f'a ]'!i'i pOlltsii~, ~PiCrJ',.u'iliOr ~oriJt~ ..

, -

Deeareee domnus Petre Anca Ilpseste din, 'tara in perloada tulle - oetembrie, cablnetulva fl redesehis j'nc,ep,ind eu data de 11 oetombrte.

Date de contact:

Fl!u:ula!tJja UmaJn'~~li

"sANiATA'I."E, rHIN' GAND:~.RE 81 ALlMENti"A 'J1E'';~' ~D memanlm ~nl"' VALER~U FlorA,

StrJlidl~: Ni1(fD]3ifdlla~~~i[I]t. nE~'7~A Li}~IllCF.a~:: ·\Ntt'ed.·MI!lD,te

~ .r'.7~""'" - ~~~II...") • I..,. """",i ~ ~~

u ~ c:; Ira~'m~a.; C~d 11lIi641UlJ

Telefmn ft.!:! +4f)~44\.2;8:l2;19 TelcfaDl mobil; +40 722 +'1240 l2,

Ad res a de e-mail: iUlii.~anahlte@hohn,a:iLcowD,

t

nUL ~ NIL Z!i~ OCTOMIRlIi 2.QtO

121

A) Z'ONAD'E LOC~JE , "TLNEB'TE FiRA BATfllNEIEu; - 'IS ,clAliliUri pc 3, ~~vde

- 31'\1JOri,

~ ,~mna ,dle a;BJI"cmmt - c(bpiii.

.. adlul,ii, -ltivadll

.. 8,m1iiteaJn-lJi 'Mh, :a er H&el:

.D) PENSJUNEA ,.;FLOA]tE, 0:1:, ,COL T'~

- corp didir£ ]X 2 .ivdc

- z01Ii de 3..f;l"MIent

- mkro-fermi

- gridioi de zar.l:.vat

IB) CE,NTKU DE S,ANATATE, ",0 SANS! '" 0, VIA:1A"~' - 'c~rp ~1idire pe 11 ui",'d = 2lilui de ,agrell!lmJt

- ab;~e eu, gar.z~n

~ alee eu :pb:m,

- arrbod

~ ,H!mJ]~eatru, in alcr liiib!lr

C)I CE~1'[RV ID'H 8,j~'A',],:AT.E JdENS SANA EN OORPO,WF.; SANO'~ & ~Qrp dAd[1\e :pe 1 lD~vd)~

- zOllilii ,(ie, 3gr;~IIil.enJt

~ ~lcl ,(!flli ggllilll

... .1 ,. • ... ,

- :i!U.eJI 'all pte' "rq;

~ arrbiJrW

- t~ft:n de t~m

~ ~QHJi, ,die ~mDil~'Qj6 -1:!i-llImIiU'

~ m1c:ri!l!~'ft:r,ml,

t

Di rector fondator:

Pe1re ,ANCA

ifu'd«m;U1, 2W,e,R ~ca' ~W~~~!~~ IfiiW."ll/~;nii'lli1v. '

JSsN 2065 - 0101

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful