I. Kurso : Filipino 2 II. Pamagat ng Kurso : Panitikang Filipino III.

Paglalarawan ng Kurso Tatalakayin sa kursong ito ang bawat panahong pinagdaanan ng ating Panitikan mula pa sa kauna- unahang panahon bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon. IV . Mga Layuning Panlahat Inaasahang sa pamamagitan ng kursong ito , ang mga mag ² aaral ay : 1. Malaman natin ang kasaysayan ng ating lahi , ang kalinangang Pilipino, ang ating pananampalataya at ang ating mga paniniwala , kultura , at kaisipang panlipunan. 2. Matalakay ang mga Panitikang Filipino noon at hanggang sa kasalukuyan at maihambing ang pagbago at paglinang ng mga akda ayon sa pagtalakay ng mga manunulat . 3. Masuri natin an gating sariling panitik ayon sa mga magagandang katangiang taglay nila . 4. Maipakita ang mga pagbabagong naganap sa panitik , kultura at kaugalian ng mga Pilipino sapul noong bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon . V. Pangangailangan : wala VI . Credit Unit : 3 VII. . Mga Kahingian a. Mga gawaing bahay b. Mga sulatin c. Pasalitang pagtatalumpati at pagsasalaysay d. Pakikilahok sa mga talakayan sa klase e. Pagpasok f. Pagsusulit at iba pang kahingian VIII. . Mga Nilalaman ng Kurso I. Panimula A. Ano ang Tunay na Panitikan ? B. Mga Kalagayang Nakapangyayari sa Panitikan K. Ang Impluwensiya ng Panitikan D. Ang Kasaysayang Panitikang Filipino E. Mga Layunin sa Pag ² aaral ng Panitikang Filipino G.Pangkalahatang Uri ng Panitikan a. Tuluyan b. Patula k. Mga Akdang Tuluyan 1. NObela o Kathambuhay 2. Ang Maikling Kuwento 3. Ang Dula 4. Ang Alamat 5. Ang Pabula 6 . Ang Sanaysay 7 . Talambuhay 8. Balita

1989 . et. Panitikan Ng Panahon Ng Kastila IV. Santiago .. Erlinda M. Kasaysayan at Pag ² unlad Pangkolehiyo . Panitikang Filipino . Panahon Mg Propaganda V. National Bookstore .Kasalukuyan .al. Panahon Bago Dumating Ang Mga Kastila III . Panahon Ng Hapones VIII. Panahon Ng Aktibismo At Bagong Lipunan X . . Parabula II . Katha Publishing Co. Panahon Ng Himagsikan VI . TUngo Sa Taong 2000 Sanggunian : Salazar. Panahon Ng Bagong Kalayaan IX . . Mnaila . Inc. Talumpati 10 . Panahon Ng Amerikano VII.9 . . Panitikang Filipino . Quezon City . . 1985 . Lucila A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful