You are on page 1of 42

Grzegorz Rossa.

onkil
Scenariusz filmu komediowego (III cz Kilera)

Warszawa 20022011

Grzegorz Rossa.

onkil
(Scenariusz filmu komediowego, III cz Kilera)

1.Spis treci
1. Spis treci.............................................................................................2 2. Co si dzieje?........................................................................................3 3. Myn na nasz wod.............................................................................4 4. Dorwa za wszelk cen!...................................................................11 5. Jak zwiza koniec z kocem.............................................................16 6. Na granicy..........................................................................................22 7. Piecze nad stosem pogrzebowym....................................................36

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................3

2.Co si dzieje?
Akcja toczy si w nieodlegej, acz nieokrelonej przyszoci, po ratyfikowaniu tzw. Traktatu z Lizbony zmieniajcego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk, na terenie obecnego pastwa polskiego, po podzieleniu go na euroregiony. Opini publiczn zajmuje seria zagadkowych zgonw on osb sawnych i bogatych, z pierwszych stron gazet: politykw, biznesmenw etc., etc. W kadym przypadku wdowiec odnosi korzyci w postaci: odszkodowania, spadku; pozbycia si ony: podstarzaej, niewiernej etc., etc. Za kadym razem stwierdzane jest, e mier nastpia z przyczyny naturalnej, na skutek ataku serca. Postpowania przygotowawcze wszczynane s rzadko, a jeeli ju, to szybko si je umarza. Wrd ludzi zaczyna kry plotka o onkilu, patnym mordercy. onkil jest wynajmowany zwaszcza przez rogaczy do umiercania wiaroomnych on. onkil jest tak seksowny, e zabija kobiet bdc jego ofiar dajc jej rozkosz tak wielk, e kobieta nie moe jej wytrzyma i umiera na atak serca. Wszystkie te wiadomoci dowiadujemy si z rozmw gapiw stojcych przed bram w wysokim murze do ekskluzywnego, strzeonego osiedla dla bardzo zamonych. Brama jest otwarta, bo wanie przed chwil wjechaa przez ni i za chwil ma wrci ambulans reanimacyjny pogotowia ratunkowego. Przez otwart bram wida, jak z jednego z domw wieziona jest na wzku do ambulansu posta o ludzkich, kobiecych ksztatach przykryta biaym przecieradem. Ochroniarze prbuj odgoni gapiw sprzed bramy, ale nieskutecznie. Tylko ich prowokuj do jeszcze intensywniejszego obgadywania wyszych sfer. onkil staje si skadnikiem powszechnej wiadomoci i czstym tematem rozmw. Kamera z bardzo odlegego planu najeda na osiedle blokw. Sugeruje to powszechno. Z offu sycha ktni maesk. M stara si wydusi z ony, dokd si wybiera i dla kogo si tak stroi. ona go lekceway i nie chce mu odpowiedzie. M czytelnie sugeruje niewierno. Pyskwka nabiera tempa. Padaj obustronne oskarenia i groby. Atmosfera zagszcza si osigajc granic rkoczynw. W punkcie kulminacyjnym m grozi, e wynajmie na ni onkila i w ten sposb z ni skoczy. ona ripostuje mu, e sama na siebie wynajmie onkila, to przynajmniej chocia jeden raz w yciu dozna zaspokojenie.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................4

3.Myn na nasz wod


Podrywacze wykorzystuj nowy sposb podrywania, na onkila. Widzimy par siedzc na widowni kina, na seansie filmowym. On ma w klapie marynarki wpity onkil. Na ekranie wywietlana jest Seksmisja w reyserii Juliusza Machulskiego. Maks i Albert uciekajc przedzieraj si instalacjami z tworzyw sztucznych, czciowo przezroczystych. [] W przeciwlegym pomieszczeniu, wygldajcym na sal wykadow, odbywa si wanie jaki kurs. W rzdach, za pulpitami siedziay elewki Suby Specjalnej i notoway pilnie w zeszytach. Starsza stopniem funkcyjna, w szturmowym uniformie Suby S. bya w trakcie wykadu. To narzdzie suyo do zadawania ran citych! zademonstrowaa trzyman w rku1 brzytw. Zbliya si do damskiego manekina stojcego na katedrze. Podniosa brzytw do gry i dla wikszego efektu zawiesia gos. W ten sposb samcy mczyli kobiety powiedziaa. Zrobia gwatowny ruch rk i z przecitej szyi manekina zaczy si sypa trociny. Funkcyjna w zapamitaniu i co dziwniejsze z du wpraw cia nieszczsn kuk. Suchaczki, z okrgymi ze zgrozy oczami, wyday pomruk nienawici. O to zreszt chodzio funkcyjnej, bo podchwytujc nastrj sali, rzucia haso: Samiec twj wrg! Samiec twj wrg!!! powtrzyy chrem elewki. []2
1 2

w rku staropolska liczba podwjna oburcz JULIUSZ MACHULSKI, SEKSMISJA, Przedsibiorstwo Pastwowe Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, ss. 73 i 74

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................5

Panowie widzc brzytw odruchowo, bezwiednie pocieraj domi po zarocie, odwracaj gowy w swoje strony, spogldaj na siebie porozumiewawczo i bez sowa wycofuj si instalacjami drog, skd przypezli. Wchodz na kurs z korytarza i oznajmiaj silc si na kobiece gosy: Jestemy z kuratorium. Przysano nas, jako pomoce naukowe. Funkcyjna odpowiada: Wprawdzie prosiam kuratorium o przysanie mi pomocy naukowych do innych przedmiotw, ale niczego nie mwi, bo by mi na drugi raz w ogle nie przysali niczego. Albert wyjmuje z rki funkcyjnej brzytw i przyglda si ostrzu. Od ciachania manekinw jest mocno wyszczerbione. Albert pokazuje ostrze Maksowi z wtpliwociami, czy si uda. Maks rozglda si po sali wykadowej. Pomoce naukowe wzbudziy w elewkach zainteresowanie i ch wzicia czynnego udziau w pokazie. Najadniejsza z elewek jest najbardziej ideowa, inteligentna i ambitna. Maks dostrzega przytroczony do jej pasa pistolet laserowy. Prosi o uyczenie. Ambitna pocztkowo si waha powoujc si na przepisy. Maks argumentuje dobrem nauki. Ambitna podaje mu pistolet laserowy. Maks wizk wiata laserowego naprawia ostrze brzytwy. Oddaje pistolet laserowy Ambitnej. Teraz przydaoby si podcign na pasku. mwi cicho troch jakby do siebie. Wszystkie elewki zdejmuj pasy od mundurw i podaj w wycignitych rkach. Bluzy mundurowe rozchylaj si pontnie. Panowie nerwowo przeykaj lin. Grdyki podnosz si i opadaj. Maks ostronie bierze jeden z pasw, podciga brzytw i oddaje. Maks bierze folder, nacina gsto krawd i zwija go w ciasn rurk. Albert siada na krzele. Maks nakada mu na twarz pian z ganicy pianowej i rozsmarowuje pdzlem, ktry zrobi z folderu. Dua porcja piany spada Albertowi na ubranie. Panowie wyranie s zdegustowani. Elewki oferuj do okrycia Alberta wasne bluzy mundurowe i zaczynaj je zdejmowa. Panowie zdecydowanie odmawiaj. Maks rozglda si po sali wykadowej. Jego wzrok pada na wiszc na cianie du plansz dydaktyczn z arkusza papieru. Na planszy wydrukowany jest pogldowy obraz

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................6

nagiej, stojcej kobiety. Maks zdejmuje plansz ze ciany, rozdziera od dou midzy nogami do krocza i zakada Albertowi rozdarciem na szyj. Wyglda jakby kobieta z planszy obejmowaa Alberta nogami za szyj. Podczas golenia piana obficie spada na uda i ono. Potem Albert goli Maksa. Maks odwiesza plansz na cian. Wyciera pian, skleja rozdarcie przezroczyst tam samoprzylepn. Przyklepuje i wygadza doni, eby si dobrze przylepia i trzymaa. Szczeglnie w okolicach krocza. Jest jak nowa. Jakby nikt jej nie uywa. Zwraca si do funkcyjnej ni to z wyjanieniem, ni to z usprawiedliwieniem. Nikt niczego nie zauway. Mczyni oznajmiaj, e ju zakoczyli demonstracj i zamierzaj wrci do kuratorium. Funkcyjna dzikujc za pokaz ponawia jednoczenie zapotrzebowanie na pomoce i demonstracje z innych przedmiotw. Ambitna da wzicia udziau w pokazie. Mczyni tumacz jej, e to wymaga trenowania. Funkcyjna ich popiera, ale ona trwa w uporze. W kocu Maks godzi si. Ambitna caa a sztywna z przejcia siada na tym samym krzele, na ktrym uprzednio golili si mczyni, ale zamyka oczy. Maks staje przed ni i po krtkiej chwili wahania nakada jej troch piany na czubek nosa, odwraca trzyman w doni brzytw, grzbietem brzytwy zbiera mydo i mwi gono: Gotowe! Ambitna powoli otwiera oczy i wstaje caa rozdygotana z emocji. Mwi cicho, jakby troch do siebie: Teraz ju wiem, co to znaczy by prawdziw kobiet Po obejrzeniu filmu Kochanka onkila zaprasza Podrywacza do swojego mieszkania na jutro, na konsumpcj zwizku. Wczeniej bierze udzia w skrzyowaniu wieczoru panieskiego ze styp. Wszystkie uczestniczki s czonkiniami damskiego klubu. S niezalenymi materialnie, dobrze sytuowanymi businesswomen, artystkami itp. Panie s na krawdzi utraty atrakcyjnoci erotycznej, ale s zadbane. Za wszelk cen staraj si utrzyma w formie. W klubie rywalizuj ze sob nawzajem, jak w sporcie, o jako i liczb zdobytych kochankw. Impreza odbywa si w lokalu gastronomicznym ni to w wynajtej sali, ni to w gabinecie. Klubowiczki siedz przy dugim stole po dziesi

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................7

u kadego

boku

i po jednej

na szczytach.

Najdalej

od wejcia

siedzi

wcinita

w kt kobieta wygldajca jak kompletna poamytka3. Panie s rozemocjonowane wyjtkowoci sytuacji. Kochanka onkila wzbudza podziw. Swoim wyczynem zdobya w tym towarzystwie najwysze notowania. Rozmowa si nie klei. Niektre uczestniczki prbuj dowcipkowa: Te, a jak naprawd bdzie dobry, to mi powiedz, to moe i ja te sprbuj! Te, gupia, przecie wtedy ona ju nie bdzie ya! Kochanka onkila rozdaje koleankom, jak swoim spadkobierczyniom swoje mienie ruchome: garderob, biuteri, kosmetyki Ale najwikszym wziciem ciesz si fotografie jej kochankw wraz z kontaktami. Kochanka onkila obdarowuje nimi swoje spadkobierczynie po uwaaniu. Docza do nich swoj ustn charakterystyk. Np. przekazujc jedn z fotografii, przedstawiajc utopionego gangstera z filmu Deja vu w reyserii Juliusza Machulskiego, instruuje, e facet ma uraz psychiczny i trzeba go trzyma z dala od wody i w ogle wszelkiej wilgoci, klejw, materiaw budowlanych, bynajmniej nie dla tego, by by wcieky, czy punem. Innemu nie naley dawa adnych orzeszkw, chipsw, ani w ogle niczego sypkiego z torebki, bo on po tym dostaje biegunk i przez ca noc nie ma z niego adnego poytku. W nastpnej scenie Kochanka onkila zapiera si plecami o cian i stopami wypycha Podrywacza z ka. Podrywacz spada na podog i tucze si bolenie, czemu daje wyraz m. in. ustnie. Kochanka onkila gono i wrzaskliwie obrzuca go licznymi wyzwiskami ze szczeglnie kwestionujc jego msko. Ty waachu!! Naryj si piachu!! Wyno si z mojego ka!!! W najwikszej wciekej furii (pieko nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona, William Congreve, The Mourning Bride, 1697) rzuca w niego czciami jego garderoby. Podrywacz kuli si i mamroczc co niewyranie wycofuje si niezdarnie i powoli. Wylatuje przez drzwi wejciowe z mieszkania Kochanki onkila do korytarza, traci
3

Poamytka

wyglda

jak Madeline

Ashton

(Meryl

Streep),

z filmu

Ze mierci jej do twarzy Death Becomes Her

(USA 1992)

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................8

rwnowag i upada. Spada na niego grad jego wasnej garderoby i soczycie jadowite wyzwiska. Ty i onkil to dwie sprzecznoci! Jak miae si pod niego podszy?!! Przez drzwi innych mieszka wygldaj wyrwani ze snu wsplokatorzy, ale majc takie widowisko nawet nie protestuj zbyt energicznie. Podrywacz guzdrzc si prbuje niezdarnie ubra si. Zgity w p z nogami zapltanymi w nogawki spodni, ktrych wcignicie nagle niespodziewanie stao si bardzo skomplikowane, zadziera gow do gry, w stron obserwujcych go lokatorw, wyginajc przy tym szyj do tyu pod duym ktem i umiechajc si gupkowato. Kochanka onkila zamaszycie zatrzaskuje drzwi, opiera si o nie plecami, uchodzi z niej energia, ugina nogi w kolanach

i trc plecami o drzwi osuwa si do siadu kucznego Jak ja teraz poka si ludziom na oczy? Szepcze do siebie zaamana.

Ale jednak pokazuje si. Przychodzi na spotkanie klubowe z opuszczon gow, ubrana skromnie w luny szary sweter, szar spdnic za kolana, z zawizan na gowie szar chustk, bez makijau i biuterii. Od wejcia witaj j szyderstwa. Patrzcie no tylko, z was wywoywaa tu ducha?! Trup! kto tu do nas przyszed!, Duch!, Czy ktra

Syszc sowa duch i trup Poamytka3 zaczyna nieswojo wierci si na miejscu i eby zmieni temat krzyczy: Wazonik od onkila! onkil woy do wazonika odyk, a wazonik si nie stuk! Kochanka onkila powoli podchodzi do stou. Siada skromnie u szczytu na brzegu krzesa. Koleanki oddaj jej, co od niej dostay. Za wyjtkiem fotografii kochankw. W klubowej hierarchii spada na najniszy poziom. Wszystkim jest wiadome, e nigdy nie odzyska swojej dawnej pozycji. Formua podrywania na onkila przeywa si. Z podrywacza, ktry dosta kosza jego koledzy dowcipkuj:

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,....................................................................9

Te, byo jej powiedzie, e jeste onkil, to by ju j mia! Metod na onkila prbuj podrywa ju tylko najwiksi nieudacznicy. Widzimy bardzo nieatrakcyjn erotycznie par na randce, siedzc na widowni kina podczas seansu filmowego. On ze zmitym, przywidym i poamanym onkilem wpitym w klap niemodnej i niedopasowanej marynarki seplenic, zacinajc si i wpadajc w jkania, gosem jakby sam nie wierzy w to, co mwi, opowiada jej, jaki to jest z niego onkil i czego to on nie nawyczynia. Ona (Pasztet) udaje, e mu wierzy i stara si go nie sposzy, bo bardzo dobrze wie, e z jej wygldem nastpny mczyzna trafi si jej nieprdko, jeeli ju w ogle. Pasztetowi gos uycza Wojciech Mann. W Shrek Trzeci w wersji polskiej Mann wzi udzia jako Doris, brzydka siostra Kopciuszka. Na ekranie jest wywietlana Seksmisja w reyserii Juliusza Machulskiego. Maks i Albert zostaj zapani podczas obserwowania nielegalnego obozowiska. Kobiety przewracaj Maksa na plecy, klkaj wok niego i trzymajc, za co go ktra zapaa, przyciskaj mu tuw i rce do skay, na ktr go obaliy. Jedna z nich z bia opask z czerwonym krzyem greckim na lewym ramieniu i z podrczn apteczk przewieszon na tamie przez bark klka Maksowi midzy nogami i chwyta go doni za krocze. Maks krzyczy i wykonuje gwatowne ruchy starajc si wyrwa. Sanitariuszka instruuje swoje koleanki: Ostronie rozleg z ni, siostry! Ona ma przepuklin pochwow I to bardzo

Bardziej podniesionym gosem: No mwiam wam, siostry, ebycie jej tak mocno nie dusiy! Wypychacie jej z brzucha jelito! Bardzo zdziwiona ni to do Maksa, ni to do siebie: Czego ty si, siostro, naara?! Piachu?! Nagle puszcza krocze Maksa i zdecydowanym, energicznym, prostym ruchem podsuwa rk przed twarze koleanek wntrzem doni do gry z wyprostowanymi palcami: No, popatrzcie tylko! W kocu doigraycie si, siostry! Perforacja jelita! Tre jelitowa wylewa si na zewntrz! Trzeba j szybko zoperowa, zanim dojdzie do zakaenia krwi! Maks ryczy i wyje si ze strachu, ze wszystkich swych si prbuje si wyrwa. Kobiety trzymaj go mocno i uspokajaj go jedna przez drug:

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................10

Nie bj si siostro Operacja nie jest grona Mona y bez kawaka jelita Ja miaam wycity kawaek jelita i yj Daje to skutek odwrotny. Maks szarpie si coraz mocniej. Sanitariuszka po krtkim grzebaniu w torbie wyjmuje strzykawk. Dam jej co na uspokojenie Zanim si obudzisz bdzie ju po wszystkim. W miar zaprzestawania podryww na onkila coraz czciej pojawiaj si oszuci podajcy si za reprezentantw onkila. Wszystkie uprzednie wpadki z podrywami na onkila ich uwiarygodniaj. Wiadomo, e profesjonalista klasy onkila nie dekonspiruje si przed byle kim, tylko kontaktuje si wycznie przez porednika. Z czasem faszywi porednicy te zaczynaj wpada. Widzimy, jak tum oszukanych kobiet i mczyzn goni po miecie zdemaskowanego Porednika. W kocu zaganiaj go w lepy zauek. Porednik kuli si przy murze, zasania sobie gow rkami i cay sparaliowany wielkim strachem czeka na swj straszny koniec. Gonicy widzc, e im nie ucieknie, przed przystpieniem do linczu zatrzymuj si na chwil i dysz rzdz zemsty, i mordu. Rozgldaj si, spogldaj po sobie nawzajem i w tumie gonicych rozpoznaj swoich wspmaonkw. Z pocztku reaguj zdziwieniem, wypytuj si nawzajem o przyczyny wynajcia onkila. Po odpowiedziach przystpuj do ktni, obrzucaj si nawzajem zarzutami. Znowu si dziwi, tym razem charakterem zarzutw. Od zarzutw przechodz do gonego wykrzykiwania swoich potrzeb erotycznych. Od ktni przechodz do porozumienia i pogodzeni, cakowicie zapomniawszy o Poredniku pieszczc si czule, i namitnie rozchodz si do swoich domw, aby tam odby stosunki pciowe, tym razem ju z uwzgldnieniem swoich nowopoznanych potrzeb. Porednik, pozostawiony sam sobie, dugo jeszcze po ucichniciu wrzawy kuli si ze strachu. Wreszcie odwaa si spojrze z pomidzy rk. Znowu zasania sobie gow rkami i kuli si. I tak par razy. Po jakim czasie odwaa si postpi par krokw w kierunku wylotu zauku. To znw ucieka w jego lepy koniec. Bardzo ostronie wyglda zza wga i szybko si za nim chowa. Gdy si ju upewnia, e jego przeladowcy zniknli i nikt si nim nie interesuje, wychodzi z zauka i integruje si z tumem. Na pchlim targu i w szmatexach robi zakupy. Przebiera si w zakupione ubrania i w rnych czciach miasta m. in. na parkingu pomidzy bankiem i parkiem robi sobie w nich zdjcia w rnych pozach cyfrowym aparatem fotograficznym z samowyzwalaczem. Przekopiowuje zdjcia do komputera i zabiera si do pisania. Rkopis zanosi do wydawnictwa i ju wkrtce na ulicznych straganach bukinistw pojawia si poradnik, jak odrni prawdziwego porednika onkila od faszywego.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................11

4.Dorwa za wszelk cen!


W banku sub obejmuje nastpna zmiana ochrony. Dyurny wchodzi do centrali monitoringu, gdzie zastaje swojego koleg siedzcego przed konsol operatorsk wyposaon w szereg monitorw z podgldem z kamer bankowych z wewntrz i z zewntrz. Pomidzy nimi stoi wczony telewizor odtwarzajcy transmisj obrad parlamentu. Przecz na co innego! Czy naprawd chce ci si oglda to nudziarstwo?! Czekaj, to si zaczyna robi ciekawe Przynie kaset ze wczorajszym nagraniem z kamery od strony parkingu i parku. Ochroniarz wyjmuje z elaznej szafy kaset magnetowidow, wkada j do magnetowidu i wcza odtwarzanie. Obraz odtwarzany z kasety pojawia si na monitorze tu obok telewizora. Widzimy rwnolegle: transmisj z parlamentu i obraz nagrany wczoraj z kamery skierowanej na parking i park obok banku. Na mwnic parlamentu wchodzi Feminazistka. Ta sama Feminazistka przyjeda samochodem na parking w towarzystwie Fotografa. W parlamencie Feminazistka oskara ksiy katolickich o posugiwanie si onkilem przeciwko kobietom wyzwolonym. Na parkingu przebiera si za duchownego. W przebraniu s zapoyczenia z rnych wyzna. Wkrtce na parking przyjeda samochodem Porednik w jednym z przebra ze swojego poradnika. Feminazistka w przebraniu duchownego daje zlecenie na sam siebie. Ukryty w parku Fotograf robi im zdjcia. Te zdjcia Feminazistka pokazuje oskarycielsko w parlamencie. Porednik odbiera od Feminazistki kopert z dossier przedmiotu zlecenia. Wyjmuje z koperty fotografie Feminazistki bez przebrania. Porednik wyjania Feminazistce przebranej za duchownego, e onkil wprawdzie jest bardzo oddany swojej pracy, ale nie na a tyle,

feminazi1992Copyright

for Rush Limbaugh

Copyright for: 1. 3.10.2001Jan Bodakowski & 2. 13 wrzenia AD 2002Grzegorz Rossa.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................12

by way si na takiego kaszalota. Feminazistka unosi si ambicj i czciowo wypada z roli. Rozemocjonowanym gosem stara si przekona Porednika, e obiekt jest kobiet wyzwolon, tzn. wielk ladacznic i Kocioowi katolickiemu bardzo zaley na zlikwidowaniu jej. W kocu po wielkich targach porednik si godzi, bierze dossier i zapat. W parlamencie Feminazistka niczego nie wspomina o obiekcjach Porednika, swojej emocjonalnej argumentacji i targach. Parlamentarne oskarenia Feminazistki w kocu zmuszaj policj do zajcia si spraw onkila. Media podaj, e policja poszukuje onkila. Feminazistka wyjeda z delegacj innych aktywistek organizacji feminazistowskiej do Nowego Jorku na konferencj feminazistek. Na obradach plenarnych z mwnicy referuje spraw onkila. Feminazistki uznaj spraw onkila za priorytetow. Ustanawiaj nagrod pienin za gow Kilera. Kwota ma pochodzi z wpat organizacji feminazistowskich biorcych udzia w konferencji. Organizacje nawzajem si nie lubi. Wpacanie na nagrod przeradza si w ambitn licytacj. Po wyczerpaniu gotwki organizacje feminazistowskie wyprzedaj swoje aktywa: agencje towarzyskie, wydawnictwa pornograficzne, porno shopy itp. Na czas sprzeday zarzdzane s przerwy w obradach. Jedna z organizacji feminazistowskich sprzedaje porno vortal internetowy. Najkorzystniejsz ofert skada kuria biskupia Kocioa katolickiego4. Ma zamiar go przebranowi i wykorzystywa jego du popularno do nawracania upadych internautw. Negocjacje tocz si w siedzibie biskupa. W sali obrad znajduje si wczony komputer wywietlajcy na ekranie sprzedawan stron. Kiedy obecni w sali nie patrz na ekran striptizerki odstpuj na chwil od swoich erotycznych tacw, wychylaj si przez krawd ekranu i przygldaj si negocjacjom. Negocjacje prowadzi zakapturzony mnich w habicie, nie wida jego twarzy, spod kaptura wystaje mu tylko broda. Targi s ostre, feminazistki s bliskie utraty panowania nad sob. Po zawarciu umowy striptizerki przebieraj si w skromne ubrania krasnoludkw z filmu Kingsajz w reyserii Juliusza Machulskiego. Pojawia si kwestia sposobu patnoci. Feminazistki daj gotwk. Na znak biskupa do sali wchodz mnisi nioscy skarbony. Wysypuj z nich na blat stou quodry. Jeden z ksiy przeprasza, e jeszcze nie zdyli wpaci do banku. Feminazistki s zarazem wcieke i bliskie zaamania. Przesypuj bilon do swoich toreb i uginajc si pod ciarem wychodz. Negocjator zdejmuje kaptur, wypuszcza spod niego pejsy. Na gowie zamiast piuski ma jarmuk. Zdejmuje habit, pod ktrym ma atasow chaat. Jeden z ksiy przynosi z innego pomieszczenia i podaje mu sztrajm. Biskup podaje rabinowi rk i bardzo wylewnie dzikuje mu za sprawne przeprowadzenie negocjacji. Zob. te http://fronda.pl/news/czytaj/tytul/niemieccy_biskupi_handluja_pornografia_i_ezo teryzmem__16564
4

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................13

Feminazistki przynosz bilon na konferencj i dokadaj do puli nagrody, czym wzbudzaj sensacj i snucie domysw. Siedzce na drugim kocu stou prezydialnego czonkinie wrogiej organizacji komentuj: Tanio si sprzedaj. Do Paacu Mostowskich zgaszaj si tumy osb podajcych si za onkila. Wszyscy pracownicy Paacu Mostowskich wietrz swoj szans w gonej sprawie onkila. Zeznania od podajcych si za onkila odbieraj wszyscy nie wyczajc nawet sprztaczek. Przesuchania odbywaj si wszdzie nawet w schowku na szczotki. Policjanci cigle donosz do Paacu Mostowskich formularze przesucha. Zeznania odbierane s na dowolnych wistkach. Komisarz Ryba nic o tym nie wie, bo przychodzi do Paacu Mostowskich pniej. Nadchodzi od strony Muranowa. Wchodzi od strony podwrza w bram nad kinem

Muranw. Dostrzega stojak z flagami Unii Europejskiej. Jedno drzewce jest zamane i pat flagi ley na chodniku. Komisarz Ryba podchodzi i podnosi flag. Dostrzega policjanta, jednego ze swoich podwadnych, biegncego do Paacu Mostowskich z narczem formularzy przesucha. Zaintrygowany wiedzie wzrokiem za biegncym policjantem. Bezwiednie upuszcza na chodnik flag, ktr dopiero co podnis (nawizanie do Obywatela Piszczyka). Dostrzega dug kolejk. Idc wzdu niej dociera do Paacu Mostowskich. Czterej podwadni komisarza Ryby, wielce podminowani nadziejami na sukces, skadaj mu akta swoich podejrzanych. Komisarz Ryba przyjmuje akta chodno. Kae przynie sobie jeszcze dodatkowe akta i przystpuje do osobistego przesuchania podejrzanych. Czterej podwadni obserwuj przesuchania z ssiedniego pomieszczenia, zza lustra pprzeroczystego (weneckiego). Pierwszemu podajcemu si za onkila komisarz Ryba wyciga z jego akt zawiadczenie lekarskie o impotencji. Zawiadczenie zostao przedoone sdowi, przed ktrym podajcy si za onkila by sdzony za gwat. Sprawa jeszcze nie jest przedawniona, ironicznie pyta komisarz Ryba to jak to jest z t impotencj? Przesuchiwany mamrocze co niewyranie i wychodzi z opuszczon gow. Podwadny komisarza Ryby, ktry go przesuchiwa, stojcy za lustrem pprzeroczystym chowa twarz w doniach i bez sowa ciko siada.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................14

Drugiemu podajcemu si za onkila komisarz Ryba wyciga z akt zawiadczenie lekarskie o braku jder, ktrym ten wyreklamowa si od poboru do zasadniczej suby wojskowej. Pan jest jeszcze w wieku poborowym? Ironicznie bardziej stwierdza ni pyta komisarz Ryba. Drugi podwadny komisarza Ryby ciko si osuwa. Z akt trzeciej przesuchiwanej osoby podajcej si za onkila wynika, e jest lesbijk, transwestytk. Z powodu choroby serca operacja zmiany pci nie zostaa dokoczona, a sdowe postpowanie o zmian tosamoci zostao zawieszone do czasu dokoczenia operacji. Trzeci podwadny komisarza Ryby nie moe usta na nogach. Czwartym przesuchiwanym jest Goebbelsik, redaktor naczelny tygodnika comiesicznego Nic. To prawda, e jako mczyzna urodziwy [] nie jest, nie da si powiedzie: tusty, a uszy jak gacek, kurdupel taki (Marian Miszalski, Wysokie progi, Wydawnictwo kurs, 1984). Red. Goebbelsik ma wygld diaboliczny i nienawistny. Swojemu rozmwcy daje do zrozumienia, e nim gardzi i go nienawidzi. Mwi wolno, dajc do zrozumienia, e rozmwca nie jest wart jego wikszego zaangaowania. Cedzi sowa. Wypowiada si niezrozumiale, mtnie i pokrtnie. Bezczelnie e, wyranie pokazujc, e mu wcale nie zaley na przekonaniu rozmwcy. Komisarzowi Rybie udaje si ustali jedynie, e Goebbelsik nie jest jego nazwiskiem rodowym. Chcia przybra nazwisko swojego idola, ale sd zgodzi si tylko na zdrobnienie. Czwarty podwadny komisarza Ryby apie si za gow, ciko siada, jczy, zawodzi, rozpacza: Jak on mg mi to zrobi?! Taki krysztaowy czowiek! Przez jego usta nigdy w caym jego yciu nie przeszo ani jedno kamstwo! Na jego sowa nigdy nie pad cie! Wychowaem si na jego tygodniku comiesicznym Nic!, By mi jak ojciec! By moim duchowym ojcem! By moim idolem! By moim guru! Ale nie dam si! Nie puszcz mu tego pazem! Wiem, co zrobi!, Nie odnowi prenumeraty! Bd kupowa w kiosku! Komisarz Ryba poleca wyrzuci wszystkich podszywajcych si pod onkila i wzywa swoich podwadnych na odpraw. Z pocztku przemawia do nich ciepo i mikko. Podwadni komisarza Ryby uspokajaj si, rozluniaj i trac czujno. Wyjania

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................15

im, e onkilem jest Jerzy Kiler. W pierwszym odcinku to on sam si lipnie wrobi, eby odwrci od siebie podejrzenia. Potem gos komisarza Ryby twardnieje, staje si ostry i zapdza ich do roboty. Ogasza si publicznie poszukiwanie Kilera jako onkila.

Feminazistki sporzdzaj woskow figurk Kilera. Natomiast sam Kiler nic o tym wszystkim nie wie, bo przebywa za granic w innym euroregionie. Poniewa cierpi na ble poddaje si zabiegowi akupunktury. Szpilami nakuwa go Azjata o podejrzanym wygldzie psychopatycznego mordercy i postaw zdradzajc, jak gdyby sam polowa na Kilera. W tym samym czasie Feminazistka zamierza wbi szpil w figurk Kilera. Z wielkiego rozemocjonowania dr jej rce i oglnie ma nisk sprawno psychomotoryczn. Terapeuta wbija szpil w ciao Kilera. Kiler zamiera w bezruchu nie wydajc z siebie dwiku. Terapeuta odstpuje na krok i z odlegoci w milczeniu uwanie przyglda si skutkom swojej czynnoci. Po chwili Kiler wydaje z siebie seri nieartykuowanych dwikw, poczym: O jak mi dobrze! Co za ulga! Czuj si tak, jakby mj cay bl wzi na siebie kto inny! Feminazistka chybia i zamiast w woskow figurk Kilera wbia szpil we wasne ciao. Zwija si z blu na pododze, obficie krwawi i gono krzyczy.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................16

5.Jak zwiza koniec z kocem


Poniewa Kiler przeywa kopoty finansowe, najmuje si u organizacji

przestpczej (moe nalee do Stefana Siarzewskiego

lub Ferdynanda

Lipskiego

) do przemytu, jako mu.

Na umwione spotkanie prowadzi go Przewodnik. Kiler zauwaa, e id do zakadu pogrzebowego i si wzdraga. Przewodnik uspokaja go, e to tylko

przykrywka dziaalnoci Fachowca. Fachowca.

Opowiada o osigniciach

Wstawka filmowa. Scena przed utopieniem gangstera w filmie Deja vu w reyserii Juliusza Machulskiego. Gangsterzy trzymaj innego gangstera nogami w pustej misie

do zabetonowania. Obok stoi Poamytka25 z damskiego klubu. W brzuchu ma dziur na wylot przestrzelon rutwk jak w filmie Ze mierci jej do twarzy. Fachowiec miesza w szafliku gstw z dwch skadnikw. Jeden zaczerpuje z torby z napisem MAPNIK KLEJ DO MARMURU. Logo firmy jest stylizowanym kadrem

Poamytka2 wyglda jak Helen Sharp (Goldie Ze mierci jej do twarzy Death Becomes Her (USA 1992)
5

Hawn),

z filmu

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................17

z filmu Ptaki w reyserii Alfreda Hitchcocka, przedstawiajcym ptaki atakujce ludzi.

Torba z drugim skadnikiem jest odwrcona tak, e wida tylko znaki i napisy: zakazujce i ostrzegajce przed nielegalnym kopiowaniem, zapewniajce o tym, e produkt nie przyczynia si do globalnego ocieplenia si klimatu, jest w caoci wykonany z surowcw wtrnych i w caoci moe by przetworzony na surowce wtrne, nie niszczy warstwy ozonowej, ani lasw tropikalnych, nie by testowany na zwierztach, nie zawiera skadnikw modyfikowanych genetycznie, nie powoduje zakce elektronicznych, w jego nie powsta w wyniku zmuszania do pracy nieletnich, etc., etc. Fachowiec zaczerpuje gstw kielni i na przemian jedn porcj nakada do dziury w brzuchu Poamytce24, a drug gangsterowi na nogi w misie. Zabudowuje dziur w brzuchu maymi pytkami z marmuru. Odtwarza odstrzelone ciao z tak wpraw, e kiedy wygadza tynk, Poamytka24 ma askotki. Po zakoczeniu przestrzega j, przed gwatownymi ruchami pki spoina nie zwie. Poamytka24 jednak go nie sucha i po skoczonym zabiegu odchodzc skacze z radoci. Spoina puszcza, brzuch Poamytki24 uwypukla si coraz bardziej, chwytaj j ble porodowe i wkrtce pogotowie odwozi j na izb porodow. Poonik sadza Poamytk24 na fotelu porodowym, jej nogi przykrywa serwet i wkrtce spomidzy jej ng, spod serwety wyjmuje puszk z tam filmow. Zblienie na naklejk na puszce. Tytu filmu Czowiek z marmuru. Na naklejce obok tytuu

stylizowana statuetka knechta nagrody Akademii Filmowej, Oscara, z tym, e nie pozacana, tylko o fakturze marmuru. W miar najazdu knecht z paskiego nadruku staje si trjwymiarowy. Jest wykonany w technice komputerowego modelowania 3D, renderingu i animacji. Knecht oywa, porusza si, unosi swj miecz. Podnosi go osiowo, bez obracania. A nastpnie szybko opuszcza. W zamierzeniu knechta ruch miecza mia by jak stuknicie lask. Ale chybia. Miecz zamiast wrci na swoj pozycj wyjciow, po tej samej drodze, po ktrej unis go Knecht i wbi si w postument midzy stopami Knechta, przyszpila jego stop do podoa. Ze stopy tryska marmurowa krew. Knecht z blu puszcza rkoje miecza, wyrzuca obie rce do gry, podnosi wysoko drug, nieprzyszpilon nog. Odchyla gow daleko do tyu. Bardzo szeroko rozdziawia usta i tak zastyga w bezruchu.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................18

Na tym animacja Knechta koczy si. Z offu idzie piosenka reklamowa szczoteczki do zbw, Jeli nie masz, a nikt nie ma, szczki na zawiasach, szczki na zawiasach[]. Podczas trwania podkadu pole widzenia przesuwa si po knechcie od rozwartych ust do postumentu. Przed dojechaniem do postumentu piosenka jest wyciszona. Statuetka obraca si i mona odczyta napis na postumencie Osrac Award of the Academy of Emotion Picture Arts and Sciences. Napis jest duszy od obwodu postumentu, ale jest pokazany tak, jak gdyby by na nim umieszczony (jak w czowce filmu Marsjanie atakuj! Mars Attacks! USA Tim Burton).
( , 1996), reyseria

Gstwa na nogach gangstera w misie ju staa i dalej dzieje si tak jak w filmie Deja vu w reyserii Juliusza Machulskiego. Kiedy gangster wpada do wody ciar nie pozwala mu wypyn na powierzchni i zaczerpn tchu. Brakuje mu powietrza, topi si. I kiedy wydaje si, e ju uton, uwizione nogi zamieniaj si w rybi ogon, a sam gangster przeistacza si w syren, jak w filmie Plusk (Splash). Z otwartego morza przypywaj inne syreny. Nad powierzchni wody nadlatuj migowce. Wyskakuj z nich uzbrojeni petwonurkowie z komando Foki. Syreny i gangster wal ich midzy nogi swoimi ogonami tak, e nurkom wszystkiego si odechciewa; po czym szczliwi i zgodni odpywaj. Fachowiec pakuje swoje narzdzia i materiay do swojej furgonetki.

Odwraca torb zawierajc drugi skadnik. Na opakowaniu

wydrukowana jest stylizowana zielona krowa, COW i haso reklamowe Green cow doda ci peeetwyyy!!

nazwa

GREEN

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................19

Na tym Przewodnik koczy swoj opowie. Kiler wydaje si by troch uspokojony. Wchodz do zakadu pogrzebowego. Fachowiec dobiera ze wzornika odcie skry Kilera. Obkada mu rce pakietami monet numizmatycznych uoonych dachwkowo. Przytwierdza tam samoprzylepn. Idzie do chodni. Wyciga dwie szuflady. Le w nich dwaj nurkowie z komando Foki. Wida jak zginli. Za szybami ich masek wypenionych wod pywaj ryby, jak w akwarium. Fachowiec skalpelem odcina rkawy ich skafandrw z mikrogumy. Nawleka jedn par rkaww na rce Kilera z przytwierdzonymi monetami. Obkada rkawy silikonowymi protezami kobiecych sutkw i nadmuchanymi gazem prezerwatywami. Nawleka drug par rkaww. Gaz w prezerwatywach bardzo si spra. Rozkazuje Kilerowi: Wa do trumny! Coo?!! Krzyczy przestraszony Kiler. Nie bj si, to komora lakiernicza. Kiler kadzie si w trumnie. Fachowiec samoprzylepnymi, jak samochd do lakierowania. okleja go papierem i tamami

Bdziesz mi potrzebny. Mwi do Przewodnika. I wychodz zmiesza farby. Do zakadu pogrzebowego wchodz Leon Zawodowiec/Victor Czyciciel

z Nikit.

Spostrzegaj Kilera lecego w trumnie.

Te, patrz, znowu nasi kogo stuknli. Patrz na jego rce. Cae czarne i opuchnite. Pewnie je wpakowa tam, gdzie nie trzeba. Albo co wzi i zapomnia odda. Kiler syszc gosy niecierpliwi si: Dugo tu jeszcze bd czeka?!

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................20

No, nie no, co za partacze! Jak ja sam czego nie zaatwi, to nikt inny nie potrafi tego zaatwi porzdnie! Ale nie ma niczego takiego, czego nie daoby si naprawi. Leon podchodzi do trumny z Kilerem, wyciga ogromny, bajerancki pistolet

z licznymi gadetami i celuje mu w gow. Przez dusz chwil nie strzela. Lubi wiedzie, z kim mam do czynienia. Drug rk zdziera Kilerowi papier z twarzy i podsuwa mu luf pod nos. Czy ty zwariowa?! To po to mnie oklejae papierem eby mi teraz oczy zachlapa lakierem?!, Czy ty mylisz, e ja w takim stanie przewioz wasz towar przez granic?! Stara si dostrzec wylot lufy, ale jest on zbyt blisko jego oczu, poza odlegoci dobrego widzenia. Robi duy zez zbieny. To nie jest pistolet natryskowy Kiler wreszcie orientuje si w sytuacji i krzyczy ze strachu. Fachowiec z Przewodnikiem przynosz zmieszane farby. Czy ty zwariowa?! Mua chcesz zabi?! To moe potem sam przewieziesz towar przez granic?! Z twoj twarz na pewno ci si uda! zdarty Skonfundowany Leon chowa pistolet i wychodzi z Nikit. Fachowiec zakleja papier, lakieruje rkawy skafandrw na kolor ciaa Kilera.

Nacigaj na niego koszulk.

Przebieraj

go za kolarza,

daj rower.

Fachowiec daje Kilerowi monet i instruuje go, eby w razie kopotw j pokn. Niech w obecnoci celnikw niczego nie je ani nie pije, to wzbudzi

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................21

ich podejrzenia, e co przemyca w swoim przewodzie pokarmowym. Obecno monety zostanie ujawniona podczas przewietlenia, celnicy wypucz monet z przewodu pokarmowego. Kiler nie bdzie mia adnych przykroci, bo przewiezienie akurat tej monety jest dozwolone, a uwaga celnikw zostanie skutecznie odwrcona od prawdziwej kontrabandy. Kiler jedzie na rowerze na granic pomidzy Euroregionem Prussia i Euroregionem Moscovia. Do sekretariatu prezesa Gwnego Urzdu Ce przychodzi fax z donosem na Kilera (moe to by prba zemsty Siarzewskiego albo Lipskiego). Zawiera doniesienie o zamiarze przemytu, podobizn Kilera i spis przemycanych monet. Sekretarka wnosi donos do gabinetu prezesa. Prezes GUC siedzi za biurkiem w bujanym fotelu. Buja si, jest ubrany w mundur moro, na gowie ma czerwony beret. Bawi si ogromnym, bajeranckim, komandoskim noem. Poleca sekretarce rozesa donos do wszystkich przej granicznych. Sekretarka wraca do sekretariatu. Na mapie ciennej palcem liczy przejcia graniczne. Wprowadza wynik liczenia do fotokopiarki. Kopiuje donos w takiej liczbie egzemplarzy. Faksuje kolejne kopie do przej granicznych. Na przejcie graniczne, przez ktre ma przej Kiler fax dochodzi w nocy, kiedy przejcie jest zamknite, a wiata pogaszone. Celnik w pmroku zwraca uwag tylko na podobizny Kilera i nie czyta tekstu. Mylc, e to ta sama sprawa, przez pomyk nakleja donos pod lad kontuaru odpraw celnych, na licie goczym Kilera/onkila.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................22

6.Na granicy
Rano do pubu naprzeciw budynku odpraw celnych zjedaj si apsy z zamiarem zdobycia nagrody za zapanie Kilera/onkila. S to byli i w subie czynnej czonkowie grup specjalnych, policjanci, detektywi, ochroniarze etc., etc. S poubierani w bajeranckie mundury, cywilne garnitury mocno wypchane pod pachami, s dobrze uzbrojeni i wyposaeni w specjalistyczny sprzt. Podzielili si na grupy, w ktrych bd dzielili si nagrod. Kada grupa siedzi przy innym, okrgym stole. Na blatach ley specjalistyczny sprzt. Przyjechali tu i czekaj na wiadomo o miejscu pobytu Kilera (mog by nasani przez Siarzewskiego albo Lipskiego). Kiedy Kiler przyjeda na granic, od razu zostaje rozpoznany na podstawie donosu. Zatrzymuj mu paszport, rower przekazuj do przeszukania do warsztatu, a Kilerowi polecaj zaczeka w poczekalni. W trakcie odprawiania Kilera przez granic przechodz synne przemyty. Pramatka Ewa przemyca jabka. Podczas padania ulewnego deszczu Noe przemyca zwierzta z gatunkw zagroonych wyginiciem. Obok drogowego przejcia granicznego jest przejcie wodne. Na Arce w miejscu portu macierzystego jest napis Qatar. Noe poukrywa w swojej Arce zwierzta z gatunkw zagroonych wyginiciem w taki sam sposb, jak Jim Carrey w filmie Ace Ventura pet detective. Po przepuszczeniu Noego przez granic deszcz przestaje pada. Na niebie pojawia si uk tczy, pooony na obokach. Noe z radoci z udanego przemytu upija si do nieprzytomnoci. Wtedy dopiero jako ostatnie z poukrywanych w Arce zwierzt z gatunkw zagroonych wyginiciem z ukrycia wychodz biae myszki. Przez cay czas na dalszym planie plcze si turysta w masce na gowie w ksztacie ba byka. Jest obficie obwieszony kompasami, busolami, czsto sprawdza swoje pooenie, korzysta z licznych map i przewodnikw, wnikliwie studiuje drogowskazy, rozpytuje si o drog i bdzi tam, i z powrotem. Przebiega drobnym truchtem w poprzek kadru krokiem Rowana Attkinsona (Ja Fasola). Do zagrania najlepiej nadaje si mim Ireneusz Krosny, poniewa wzoruje si na Rowanie Attkinsonie. Z bliska widzimy go tylko w dwch przypadkach. W pierwszym, kiedy prbuje ustali swoje pooenie przy pomocy GPS-u, na wywietlaczu pojawia si napis GPS doesnt serve ballistic missiles. W drugim, kiedy wkada swj byczy eb do okienka informacji turystycznej. Wntrze widzimy jego

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................23

wzrokiem. Informatorka ubrana w przecierado na goe ciao siedzi na trjnogu z brzu. uje i pali otoczona kbami gstego dymu (Pytia delficka). Na przejcie graniczne przyjeda turystyczny autokar. Na burcie ma wymalowany napis BIURO TURYSTYCZNE TEZEUSZ i rysunek starogreckiego okrtu ze stojcym na pokadzie Tezeuszem. Rysunek postaci Tezeusza zachodzi na szyb okienn. Siedzcy za ni pasaer cakowicie pokrywa si z malunkiem. Wychodzi z autokaru. Ubrany jest w baweniany podkoszulek z takim samym nadrukiem jak na autokarze. Podchodzi do niego dziewczyna w bawenianym podkoszulku z napisem SPDZIELNIA PRACY WKIENNIKW ARIADNA. Podaje Tezeuszowi kbek nici. Tezeusz rozwijajc ni przechodzi przez granic. Skrca za rg. Stoj tam kontenery z pustymi butelkami monopolowymi. Tezeusz wkada koniec nici do szyjki butelki. Szarpie ni przekazujc sygna. Po kilku nieudanych prbach uywa telefon komrkowy. Ariadna wkada do swojego koca nici lejek i leje ciecz z kanistrw. Ni okazuje si by rurk. Ciecz spywa do butelki. Tezeusz napenia kolejne butelki. Do kontenera podchodzi Minotaur. Wyjmuje z kontenera butelk, przytyka szyjk do pyska i przychyla. Pada w konwulsjach. Ze swojego byczego pyska toczy obfit, krwaw pian i nieruchomieje. Tezeusz podnosi niedopit butelk. Ruchem wprawnego chemika nawiewa doni opary znad szyjki w kierunku swojego nosa. Przytyka sobie szyjk do nosa i zaciga si. Szybko odrzuca gow, krzywi si i odsuwa butelk. Krztusi si, parska i kaszle. Prbuje woy do szyjki butelki may palec. Palec zaczepia si o krawd otworu szyjki sygnetem. Zdejmuje sygnet. Wkada palec do szyjki. Ostronie przechyla butelk i zwila ciecz opuszek. Ostronie dotyka opuszek kocem jzyka. Krzywi si i spluwa. Bierze duy rozmach i ciska butelk o chodnik. Kopie kontener. Kontener przewraca si. Butelki tuk si. Ciecz wylewa si i z gonym sykiem w obfitej pianie, i gstych kbach oparw zwgla traw, przeera beton na wylot i roztwarza sygnet, ktry w midzyczasie Tezeusz upuci. Tezeusz usiuje ratowa sygnet, ale przy prbie wycignicia go z cieczy tylko parzy si bolenie. Z bblami na doniach i z pretensjami gono klnc szpetnie biegnie szybko wzdu nici do Ariadny. Odys przemyca Achajw we wntrzu drewnianego, czerwonego konia. Kiedy dyur peni celnik z przepask na jednym oku, przez granic przepdzane jest stado owiec. Pod brzuchem pierwszego barana podczepiony jest Odys, a pod nastpnymi jego towarzysze. Rachela przemyca terafim Labana. Mojesz przemyca Nard Wybrany. Nard Wybrany przemyca zot biuteri poyczon od swoich egipskich ssiadw. Dwaj irascy nestoriascy mnisi przemycaj jedwabniki morwowe. Celnicy poddaj ich drobiazgowej kontroli. Nawet ami ich placki, ktre wzili ze sob na drog, na drugie niadanie. Po przejciu granicy mnisi otwieraj swoje pielgrzymie kostury, z ktrych wyfruwaj jedwabniki.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................24

Sir Henryk A. Wickham przemyca kauczukowce. Cignie za sob na sznurku wzek z lecym na nim wypchanym krokodylem. Po przecigniciu przez granic szczka krokodyla odskakuje jak maska samochodu albo tapczan. Najazd kamery na wntrze paszczy. S w niej ustawione donice z drzewkami, jak japoskie bonsai. Krc si wok nich krasnoludki z filmu Kingsajz w reyserii Juliusza Machulskiego, nacinaj

kor i zbieraj lateks. Na granic przyjeda cysterna mleka. W szoferce s Tango i Cash.

Moe wystpi sobowtr Sylwestra Stallone. Na boku cysterny jest napis MLEKO KOLUMBIJSKIE W PROSZKU. I haso reklamowe MLEKO KOLUMBIJSKIE W PROSZKU NAJLEPSZYM DODATKIEM DO KAWY KOLUMBIJSKIEJ. Pod napisem jest przestrzelina z maokalibrowej broni palnej. Tango z szoferki podaje celnikowi pliki banknotw. Celnik zatyka je sobie pod bluz mundurow za pasek od spodni na grubym brzuchu. Celnik zezwala na odjazd cysterny. Cysterna ostro rusza z piskiem opon. Na skutek gwatownego szarpnicia przy ruszeniu przez przestrzelin wysypuje si biay proszek celnikowi prosto pod nogi. Cysterna szybko znika. Celnik patrzy zdegustowany na rozsypany proszek. Ciko schyla si, eby podnie lecy na chodniku szlauch. Przeszkadza mu otyo i pliki banknotw na brzuchu za paskiem. W kocu po duszej gimnastyce udaje mu si podnie. Puszcza wod i spukuje proszek. Proszek miesza si z wod. Rynsztokiem do kanau spywa nieprzejrzysta, mtna, mlecznobiaa ciecz. Z okolicy zbiegaj si koty. Staj szeregiem nad strug i chepcz. Po krtkiej chwili ogony staj im dba, sier stroszy si, wydaj przeraliwe miauknicie i przewracaj si na grzbiety apami do gry. W poczekalni Kiler wyjmuje monet i ju zgodnie z instrukcj Fachowca ma ja pokn, kiedy rozglda si. Poczekalnia jest du sal. Przebywa w niej duo podrnych czekajcych na bardziej szczegow rewizj. Odchodz z niej przejcia do pomieszcze, w ktrych dokonywane s bardziej szczegowe i specjalistyczne czynnoci. Pod sufitem podwieszone s telewizory. Emitowany jest skecz kabaretu

Tey, Na granicy.

Obie akcje s zsynchronizowane.

W czci poczekalni, sabo oddzielonej parawanami, dokonywane s pukania przewodw pokarmowych, lewatywy etc., etc. Rewidowani s prawie nadzy, sabo okryci

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................25

szpitalnymi koszulami. Do ich cia podczone jest mnstwo rnych rurek w rne dziwne miejsca. Bardzo si mcz, gono jcz, zawodz i wydaj z siebie rne inne dziwne dwiki (jak u doktora Grnsteina w Przygodach dobrego wojaka Szwejka Jarosawa Haka). Kiler widzc ich bardzo si przestrasza. Cakowicie przechodzi mu ochota na ykanie monety. Podrny obok, o wygldzie z fotografii Kochanki onkila, kupi sobie w automacie paczk orzeszkw, otworzy j, ale zanim j zjad, co na chwil odwrcio od niej jego uwag. Kiler wykorzystuje ten moment i wrzuca mu do paczki monet. Z telewizorw ze skeczu kabaretu Tey:

Zotwka spada.

I nn.

Podrny wsypuje sobie ca zawarto torebki do garda i poyka wraz z monet. Zaraz bior go na przewietlenie, a wkrtce potem przy jego gonych protestach za parawany. Aplikuj mu pukanie przewodu pokarmowego, rodki przeczyszczajce, lewatyw. I niebawem moneta w foliowej torebce niezbyt dokadnie oczyszczona jest ju doczona do jego akt. Celnik wyjania zmaltretowanemu podrnemu, e ma pech. Jeszcze wczoraj przewiezienie tej monety byo legalne. Ale o pnocy zmieniy si przepisy i teraz jest przestpstwem. Na dowd podsuwa mu pod nos plik wywiechtanych, zeszmaconych wistkw, wielokrotnie na przemian fotokopiowanych, faksowanych, zszywanych i rozrywanych. Pokazuje mu na jednej z kartek szar plam, jako wzr inkryminowanej monety. Podrny zostaje aresztowany i odwozi go policja. Kiler, aby nie wzbudza podejrze celnikw, postanawia demonstracyjnie je i pi. Kupuje sobie w automacie paczk orzeszkw. Otwiera j oddzierajc rg, i ju ma orzeszki je, kiedy co odwraca jego uwag i na chwil traci torebk z oczu. Ponownie j podnosi, lecz zbliajc do ust zatrzymuje rk i bacznie si jej przyglda. Widzimy otwr torebki wzrokiem Kilera. Krawdzie oddartego rogu tworz wsk pionow szpar. Obiektyw kamery zmienia ostro. Obraz otworu torebki rozmazuje si. Na jego miejscu pojawia si otwr automatu wrzutowego przed Kilerem. Kiler maca orzeszki przez torebk. Powiksza otwr, wkada palce do wntrza i gmera. Prbuje odsypywa cz orzeszkw na do. Nie jest zadowolony. Rezygnuje. Rozglda si. Dyskretnie wrzuca orzeszki do kosza. Kiler jest obserwowany w ukrytej kamerze. Wkrtce tajniak bardziej dyskretnie ni Kiler wyjmuje orzeszki z kosza. Zostaj doczone do akt Kilera.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................26

Kiler demonstracyjnie kupuje w automacie puszk napoju i wypija. W poczekalni s dwa automaty z napojami ustawione w przeciwlegych ktach poczekalni po przektnej i pomalowane w barwy dopeniajce. Nale do rnych, konkurujcych ze sob producentw (np. Polo-Cocta i Cocto-Pola). Nie trzeba wydawa pienidzy, aby uzyska napj. Wystarczy uderzy pici w jeden automat, wtedy wylatuje z niego puszka, przelatuje przez ca poczekalni i uderza w drugi automat wybijajc wgbienie w jego obudowie. Wtedy drugi automat wystrzeliwuje puszk w pierwszy. Czasami podrni ostrzegaj si, czasami umawiaj i odpalaj puszki we dwch naraz do siebie nawzajem. Zza parawanw celnicy wypuszczaj dwch podrnych. Bardzo dokadne badania ich ukadw trawiennych nie wykazay adnej kontrabandy, ale, a moe wanie dlatego, celnicy maltretowali i poniali ich specjalnie mocno. Wykazali si wobec nich szczegln nadgorliwoci. Podrni troch osabieni, byle jak ubrani z powrotem w swoje ubrania dysz dz zemsty. Podchodz do automatw z napojami, kady do innego. Zza parawanw wychodzi celnik, ktry najbardziej da im si we znaki. Idzie do czci biurowej przejcia granicznego. Przemierza poczekalni po przektnej. Kiedy jest na rodku, podrni jednoczenie nasuwaj w automaty piciami i kopi je z zaangaowaniem wikszym od mistrza kickboxingu. Celnik otrzymuje ciosy puszek w gow z dwch stron na raz. Podrni zrcznie api w locie puszki, ktre odbiy si od gowy celnika. Celnik przewraca si na podog (nawizanie do filmu Nieme Kino w reyserii Mela Brooksa). Teatralnym szeptem wykrzykuj Yes! Yes! Yes! robic przy tym charakterystyczny gest i w ju poprawionych humorach wychodz z budynku odpraw celnych na zewntrz. Cykl konsumpcyjny powtarza si jeszcze par razy. Kilerowi nigdy nie udaje si zje orzeszkw, poprzestaje tylko na piciu napoi z puszek. Liczba paczek orzeszkw doczonych do akt Kilera zwiksza si. Czujc parcie na pcherz pyta celnika o moliwo skorzystania z toalety. Celnik artobliwie pokazuje mu wydobywanie kontrabandy z przewodw pokarmowych za parawanami. Kiler rezygnuje. Celnicy bior Kilera na rewizj osobist. Celnik dostrzega przez kolarsk koszulk Kilera monety (nawizanie do filmu Papierowy ksiyc). Celnik poleca Kilerowi zdj koszulk. Kiler zaczyna podciga koszulk do gry. Monety okazuj si by tatuaami. Celnik da od Kilera wyjanienia. Zanim Kiler zda odpowiedzie, sprawa sama si wyjania. Grupa dzieci kupuje w kiosku dziecice czasopisma i z nich naklejaj sobie na skr kalkomanie tatuae w ksztacie monet. Celnik patrzy na Kilera z politowaniem. Zaenowany Kiler odwraca wzrok. Celnik pset zrywa z Kilera naklejki wraz z futrem i wkleja je do protokou. Kiler posykuje z blu.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................27

Celnik kae Kilerowi podnie rce. Kiler stoi na tle ciany z plakatami

ze Schwarzeneggerem Celnik dotyka rce Kilera.

i Piotrem Zeltem w roli Arniego z 13 posterunku.

To nie s minie! Oznajmia. Kiler min zdradza, e ju wie, i wpad. To jest stal, nie minie! Takich mini nie ma nawet nasz Arnie! Celnik wyranie zdradza skonnoci homoseksualne. Nie tyle obmacuje, co raczej pieci Kilera. Mamrocze przy tym gupoty o specyfice pracy celnika. Kiler odwraca gow i cierpi w milczeniu. Rewizj obserwuj przez ukryt kamer inni celnicy. Normalny to by wola odda kontraband, ni znosi zaloty naszego pedaka. Chyba nam si trafi drugi taki sam. W warsztacie celnicy rewiduj rower Kilera. Scena stylizowana jest na rewizj lincolna w filmie Francuski cznik. Rower stoi na kanale. Celnicy w pmroku owietlaj go od spodu lamp remontow w osonie z drucianej siatki na grubym kablu w gumowej izolacji. Obok, na betonowej posadzce poukadane s wymontowane czci. Spoceni, zmczeni agenci z rozlunionymi krawatami i w biaych, poplamionych koszulach wertuj opis techniczny roweru i protok rewizji. Czy sprawdzilicie progi? Nie. To, na co czekacie?! W rowerze nie ma progw. W pubie jeden z apsw opowiada swoim kompanom cichym gosem, eby konkurencja nie podsuchiwaa, e pracuj dla niego tacy elektronicy i ma taki sprzt, e jak zaoy pluskw w samochodzie, to wystarczy, e Kiler wczeniej czy pniej pojedzie si nim, to on go namierzy. Przez okno pubu wida, jak po przeciwnej stronie ulicy celnik wynosi z warsztatu na parking rower Kilera z przywizan du kartk z napisem Kiler. Rower jest cakowicie przemontowany. Na miejscu przedniego koa jest siodeko, suportu kierownica, tylnego koa suport, kierownicy i siodeka koa.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................28

Umieszczone u gry poziomo koa przypominaj ukad wirnikw w migowcu Boeing CH-47 Chinook. Celnik wystawiajcy rower Kilera nuci sobie cicho pod nosem fragment piosenki Kuby Sienkiewicza: i ukryty helikopter masz w rowerze Z budynku odpraw celnych wychodzi o kulach kobieta bez nogi. Na plecach niesie jak plecak przemontowany wzek inwalidzki. Kamera obejmuje coraz szerszy plan parkingu. Rajdowcy (m. in. moe by Robert Kubica) odbieraj przemontowany samochd, eglarze jacht, Francuzi wie Eiffla, Jankesi Statu Wolnoci, Kosmonauci prom kosmiczny etc., etc. Na samym kocu, na horyzoncie nad wszystkim gruje Osrac. Celnicy bior Kilera na przewietlenie. Radioloka ustawia Kilera w aparacie rentgenowskim. Kae mu podnie rce do gry. Wcza aparat. Najpierw na ekranie pojawia si przewietlenie grnej czci przeyku z jam gbow. Po przyjrzeniu si Radioloka obraca si na krconym taborecie do biurka po przeciwnej stronie, plecami do ekranu. Kiler opuszcza rce i apie si za krocze. Rce wchodz w pole widzenia aparatu. Na ekranie pojawiaj si monety ukryte na rkach. Radioloka wypenia formularz. Z lewej strony kartki przedstawione s schematycznie czci ludzkiego ciaa w podziale poziomym, odpowiadajce widokom na ekranie. Z prawej pola do odhaczania (check box). W pierwszym kwadracie od gry Radioloka stawia zamaszycie duy ptak. Wsy wystaj daleko poza kratk. Kiler puszcza krocze i podnosi rce do gry. Monety znikaj z ekranu. Radioloka odwraca si do ekranu aparatu. Krci duym pokrtem. Obraz na ekranie przesuwa si w d. Sekwencja czynnoci powtarza si za kadym razem. Po kadym opuszczeniu obrazu Radioloka obraca si pomidzy ekranem i biurkiem, tracc obraz przewietlenia z oczu. Stawia na formularzu due ptaki. Kiler opuszcza, apic si za krocze, i podnosi rce. Monety pojawiaj si i znikaj z ekranu. odek Kilera wyglda jak kocio parowy tu przed rozerwaniem. Na pcherzu moczowym jest manometr ze wskazwk poza skal. Kiedy Radioloka przesuwa obraz poniej pasa, odmiennie ni we wszystkich dotychczasowych przypadkach zamiast przewietlenia widzimy wielce zdziwion min Radioloki z wysoko uniesionymi brwiami. W rodku ostatniej, najniszej, kratki cyzeluje mikroskopijny ptaszek. W pubie jeden z apsw przechwala si, e swoich wiadkw bada pod hipnoz. Wystarczy, e kiedykolwiek Kiler chocia jeden raz pojawi si w pobliu ktrego

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................29

z nich, to to mu w zupenoci wystarczy, eby go dorwa. Po drugiej stronie ulicy cierpicy Kiler rozpaszcza twarz na szybie. Szef celnikw zwouje narad w sprawie Kilera. Na stole obrad ley mnstwo papierw i orzeszki wycignite przez tajniakw z koszy. Przed przyznaniem, e donos by faszywy i Kiler niczego nie przemyca, jeszcze chc wyjani par wtpliwoci. Dlaczego Kiler bdc kolarzem ma tak rozwinite minie rk? Dlaczego kupowa tyle orzeszkw, ale ich nie jad? Dlaczego pi tyle napojw? Jeden z celnikw, majcy pretensje uchodzi za wybitnego znawc sportu, wyjania, e Kiler jest nie tylko kolarzem, ale te wieloboist, std ma rozwinite minie rk. Nie jad orzeszkw, bo trenuje na koksie, a podczas kontroli antydopingowej orzeszki zwikszaj ryzyko wpadki. Kupowa je, bo jest miniakiem, bezmzgowcem i si zapomina. Kiedy bra je do rki, to sobie przypomina i wyrzuca. A pi tyle, eby rozcieczy koks. A wic jednak przemyca rodki dopingujce w swoim organizmie! Cieszy si inny celnik. To nie jest sprawa sub celnych, tylko sdziw sportowych! Ucina szef. Celnicy przepuszczaj Kilera przez granic. Kiler zgity w p, trzymajc si oburcz za krocze, przebiega wiskim truchtem przez ulic. Wbiega do pubu. Przebiega przez sal do toalety. apsy kamieniej. Rozmowy milkn w p sowa jak ucite noem. Nikt nie jest pewien tego, co widzia. Nadzieja walczy z grob omieszenia si. Nikt nie chce wychyli si pierwszy. Z telewizorw w uchwytach pod sufitem Zenon Laskowik pyta: Czy pastwo co widzieli? Cisza. Czy pastwo co widzieli? Powtarza pytanie. Znowu cisza. Kieruje pytanie do Bohdana Smolenia: Czy ty co widziae? Bohdan Smole piewa: Co ci przypomina, co ci przypomina widok znajomy ten?

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................30

W kocu zza jednego ze stow wstaje jeden z apsw. redniej rangi. O budowie ciaa podobnej do mapy. rednio wysoki. Krtki tuw. Dugie koczyny. Prognatyzm. Due odstajce uszy. Wesoek. W razie pomyki nie zaszkodzi sobie, bo obrci w art. Podchodzi do drzwi toalety i zaglda do wntrza. Odwraca si. artuje. Przybiera powany, zasmucony wyraz twarzy i ledwie dostrzegalnie krci gow na boki. Po krtkiej chwili szeroki umiech rozpromienia jego twarz. Cay kadr wypenia jego do w bajeranckiej rkawiczce z kciukiem uniesionym do gry. Szefowie grup przy oddzielnych stoach wzrokiem oddelegowuj po jednym, najniszym rang, najmniej dowiadczonym apsie. Zadanie jest atwe. Maj si wykaza stylem. Cay kadr wypenia do w bajeranckiej rkawiczce z wyprostowanym palcami. Co sekund zgina jeden palec. Po zaciniciu si caej pici oddelegowane apsy wpadaj do toalety. Kiler stoi przy umywalce. Oburcz trzyma butelk z tworzywa sztucznego z dozownikiem z mydem w pynie. Mydo ma intensywn krwistoczerwon barw. Dozownik si zaci i nie chce dawa myda. Kiler potrzsa butelk. Widzi wpadajcych przez drzwi napastnikw. Kopie nog w stojcy przy umywalce mop typu onkil.

Mop zaczyna si powoli przechyla. Pierwszy z apsw spoglda z politowaniem. Zgrabnie wyskakuje do gry. Kopic mop Kiler jednoczenie bezwiednie ciska trzyman w rkach butelk z mydem. Pod wpywem zwikszonego cinienia nakrtka puszcza i z butelki wytryskuje struga myda w pynie koloru krwistoczerwonego. W powietrzu na raz znajduj si trzy obiekty: upadajcy mop, skaczcy aps i strumie myda. aps patrzy zaniepokojony o kolejno zetknicia z podoem. Susznie. Kolejno jest nastpujca. Najpierw aps w powietrzu zgrabnie przeskakuje nad kijem od mopa. Potem spada mydo. aps spada podeszwami butw w plam myda na posadzce. Wpada w polizg. Sunie po kafelkach posadzki. Dojeda do kratki odpywu ciekowego. Zaczepia zelwkami o kratk. Potyka si. Traci rwnowag. Przewraca si. Wpada gow do pisuaru. Toaleta jest w remoncie. Jest tylko jeden czynny pisuar. Pozostae s zdemontowane. Otwory do przyczenia rur kanalizacyjnych s zabite drewnianymi czopami. Cay pisuar wypeniony jest po brzegi ciecz o wygldzie piwa jasnego.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................31

Ciecz bryzga na ca toalet, ale w pisuarze zostaje jej jeszcze wystarczajco do przykrycia caej gowy apsa. aps zanurza gow w cieczy i nieruchomieje. Kilera ogarnia zwtpienie i apatia. Rezygnuje z obrony. Opada pprzytomnie na umywalk. Opiera policzek na tafli lustra nad umywalk. Rce opiera na kranie. Namydlone donie zelizguj si z kranu. Mankiety rkaww kombinezonw nurkowych nawlekaj si na kran. Pprzytomny Kiler zastyga w bezruchu. Nastpny aps przeskakuje zgrabnie nad kijem mopa i rozmazem myda. Zrcznym ruchem dobywa z pochwy na plecach za paskiem od spodni (jak Crocodile Dundee) dugi wojskowy bagnet. Wymierza potny, obszerny, zamaszysty, cios sierpowy prosto w gow Kilera. W ujciu z lotu ptaka widzimy tor ruchu bagnetu. aps wbija bagnet w elektryczn suszark do rk a po sam rkoje. Ostrze bagnetu przechodzi przez suszark na wylot. Szpic ostrza zatrzymuje si na kilka milimetrw przed nosem Kilera. apsa razi prd. Po chwili drgawek, iskrzenia, dymienia, stawania wosw dba, przewietlania i innych efektw zwala si na posadzk. Robi si spicie i ganie wiato. Telewizory dziaaj. Wywietlany jest fragment skeczu, w ktrym jest ciemno. U celnikw z ekranu aparatu rentgenowskiego znika obraz kontrabandy w odku

kolejnego przewietlanego przemytnika, zanim Radioloka zdya go zauway. Niezadowolona wstaje i podchodzi do tablicy rozdzielczej. Przekada duy hebel. Wcza si wiato. Robi si przepicie. Wci jeszcze apatyczny Kiler bezwiednie skupia wzrok na czubku ostrza, robic duy zez zbieny. Z czubka ostrza bagnetu, jak z elektrody przeskakuje iskra elektryczna na nos Kilera. Prd elektryczny spywa z gowy Kilera przez rce do kranu. Utrwala kserograficznie odbicie twarzy Kilera opartej o lustro. Pod wpywem elektrycznoci Kiler oywa, tak jak potwr doktora Frankensteina. Doznaje skurcze mini i drgawki. Kiler zaciska donie na kranie i szarpie. Kran obluzowuje si. Nastpny aps szaruje na Kilera z pak trzyman w rkach uniesionych nad gow. Gono krzyczy, szeroko otwierajc usta. Kiler puszcza kran doznaje skurcz mini plecw i odchyla si do tyu. Guma rkaww nawleczonych na kran napra

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................32

si. Umocowanie kranu puszcza i kran wystrzeliwuje jak z procy prosto w otwarte usta apsa. Z dziury po kranie tryska woda prosto na plam myda na pododze. aps puszcza pak. Szeroko rozkada rce i pada plecami na kabin prysznicow. apie za foli i zrywa zaczepy. Ten fragment filmu jest montowany tak, jak scena zabjstwa pod prysznicem w filmie Psycho w reyserii Alfreda Hitchcocka albo w filmie High anxiety w reyserii Mela Brooksa. Ostry monta na przemian zrywanie zaczepw folii, woda tryskajca ze ciany, utrwalone kserograficznie odbicie twarzy Kilera lece na tafli lustra, krwistoczerwone mydo spywajce do kratki odpywu ciekowego. Po zerwaniu folii aps nadal trzyma j w rkach. Wpada do wntrza kabiny prysznicowej. Rce oparte o krawdzie przepierze kabin skadaj si. aps okrywa si foli jak paszczem. Po wpadniciu do wntrza kabiny prysznicowej aps uderza plecami o cian. Na skutek wstrzsu z ssiedniej kabiny z muszl klozetow spada mu na gow rezerwuar (grnopuk). Szlam ciekajcy z rezerwuaru barwi foli na czarno. Rezerwuar jest wykonany z tworzywa sztucznego, czciowo przezroczystego. Szlam odpada ze cianek rezerwuaru tak, e nabiera on wygldu bajeranckiego hemu z wizjerami. Z lampy wypada wiecca wietlwka. Wpada w rce apsa i nadal wieci. aps cikim krokiem wychodzi z kabiny prysznicowej. Wbity w usta kran wystaje tu spod krawdzi rezerwuaru. aps wyglda jak lord Darth Vader z filmu

Star Wars w reyserii Jerzego Lucasa

albo Lord Dark Helmet z filmu

Spaceballas w reyserii Mela Brooksa. aps idzie cikim krokiem w kierunku Kilera. Kiler cofajc si opiera si plecami o cian. wiecca wietlwka, trzymana w rkach przez apsa zblia si do twarzy Kilera. aps staje. Ciko dyszy przez kran w ustach. Oddech staje si coraz goniejszy, krtszy, chrapliwy, wreszcie ustaje. aps przewraca si na plecy. wiecca wietlwka sterczy do gry. Na Kilera szaruje dwch ostatnich apsw. Drugi, gruby biegnc strzela z pistoletu. Zabija weterynarza, tygrys ucieka przez okno.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................33

Pierwszy z apsw nadeptuje na mop. Kij podnosi si. aps zgrabnie si uchyla. Pd powietrza rozwiewa mu grzywk. Kij mija gow apsa i przechyla si w drug stron jak wskazwka miernika wychyowego. Nadziewa si na niego grubym brzuchem drugi aps. Robi jaskk i przewraca pierwszego apsa. Kij amie si. Gruby aps spada przygniatajc swojego koleg. Przygnieciony prbuje wydosta si spod grubasa. Przygniatajcy go aps ley na nim na wznak. W brzuch ma wbity zamany kij od mopa. Z rany tryska krew prosto na twarz przygniecionego. Cofajc si przed napastnikami Kiler dotar do koca toalety. Toaleta jest wska i duga. Ciaa apsw le w poprzek niej, jak szczeble drabiny. Aby wyj z toalety Kiler robi pomidzy ciaami wieloskok. Polizguje si na mydle, traci rwnowag i wpada na drzwi. Namydlone donie zelizguj si z uchwytw. Na uchwyty nawlekaj si mankiety rkaww z kombinezonw nurkw. Skrzyda drzwi gwatownie otwieraj si. Stojcy za nimi dwaj apsy zgrabnie si uchylaj. Pd powietrza rozwiewa im grzywki. Kiler robi na uchwytach drzwi przewrt, jak na porczach gimnastycznych. Guma rkaww napra si. Przez moment Kiler zawisa w powietrzu na wykrconych rkach. Twarz mu zielenieje. Wyrzuca oczy na szypukach i wywala kilkadziesit centymetrw jzyka jak w filmie Maska. Szarpnicie nadwera zamocowanie zawiasw drzwi w ocienicy. Wkrty wysuwaj si. Zawiasy obluzowuj si. Osypuje si troch trocin. Sia sprystoci gumowych rkaww wciga Kilera z powrotem do toalety. Dwch apsw, ktrzy si uchylili, poda za Kilerem. Zamykajce si skrzyda drzwi api ich za szyje. Teraz to im twarze zieleniej, oczy wysuwaj si na szypukach i wywalaj po kilkadziesit centymetrw jzykw. Kiler przelatuje w toalecie twarz tu nad ciaami apsw. Uderza poladkami w okno, wybija szyb, wymierza cios w pysk tygrysowi, ktry zaglda przez okno do wntrza. Tygrys wylatuje w powietrze. Znaczy w powietrzu drog swojego lotu biaymi okruchami zbw. W locie zamienia si w wyprawion skr. Opada liciem. Drzwi znowu si obluzowuj. Sia sprystoci gumowych rkaww cignie Kilera znowu do sali. Przytrzanici apsy padaj na podog. Nastpnych dwch apsw zgrabnie uchyla si przed ruchem skrzyde drzwi. Pd powietrza rozwiewa im grzywki. Skrzyda drzwi odrywaj si od ocienicy i nadziewaj na gowy apsw.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................34

Kiler odczepia si od drzwi, wylatuje do gry i robi w powietrzu trzy obroty. Przez wysokie okna pubu widz go dwaj celnicy stojcy po drugiej stronie ulicy przed budynkiem odpraw. Znawca Sportu mwi do kolegi: A nie mwiem, e to wieloboista? Popatrz no tylko, jak trenuje! Podczas obrotw Kiler strca nogami po dwie: lampy, goniki i kule z lusterkami. Spadaj na gowy szeciu apsw i powalaj ich. Kiler spada na nogi na rodek parkietu. apsy szaruj na Kilera. Skrcone na skutek obrotw na uchwytach drzwi gumowe rkawy wprawiaj rce Kilera w szybkie obroty, jak skrzyda wiatrakw. Efekt mimorodowy podrzuca ciao Kilera do szybkich podskokw. Kiler ma prac ng lepsz od najlepszego boksera. Szybko wirujce rce Kilera zadaj apsom ciosy w twarze monetami pod gum. Trafieni apsy padaj wok Kilera. W widoku z lotu ptaka wida, e powaleni ukadaj si w ksztat reliefu na monecie. Na twarzach trafionych apsw wida odciski monet. apsy zaprzestaj nacierania na Kilera, z bezpiecznej odlegoci dobywaj bro paln, celuj w Kilera i skadaj si do strzau. Sfatygowane mankiety rkaww puszczaj i z rkaww zaczynaj wysypywa si monety. Ruch wirowy rk Kilera nadaje im du prdko. Przecinaj powietrze jak shurikeny japoskich ninja albo jak pociski z ckm-u. Dowiadczeni apsy szybko przewracaj stoy i chowaj si za blatami. Kto nie zdy si schowa, pada skoszony seri. Z przewrconych stow spada specjalistyczny sprzt. Butelki z odczynnikami tuk si. Zawartoci mieszaj si. Wywizuj si reakcje chemiczne. Sal wypenia gsta mga. W wiksze przedmioty monety wbijaj si na sztorc. Mniejsze przecinaj obic w nich lady torw przelotw. cznie z butelkami z alkoholem na pkach za barem. Po wysypaniu si monet apsy wyskakuj zza stow. Z rk Kilera spadaj rkawy. Rce Kilera przestaj wirowa. Rkawy wpadaj midzy apsy, upadaj na podog, wij si pod wpywem siy skrconej gumy. Na skutek skrcenia farba miejscami zlaza na ksztat usek wa. We!! Krzyczy Kiler.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................35

apsy obstpuj wijce si rkawy dwoma okrgami. Celuj w nie z broni palnej i zamierzaj si na nie pakami i maczetami. W rkawach pkaj prezerwatywy z gazem. Gaz wydobywa si z gonym sykiem. Jadowite we!! Krzyczy Kiler. apsy otwieraj do rkaww ogie i zadaj im ciosy pakami i maczetami. Strzelajcy apsy odstrzeliwuj swoim kolegom brzeszczoty maczet i obuchy paek. Ci w olbrzymim napiciu nerwowym nie zauwaaj i zapamitale dalej machaj samymi rkojeciami. Nagle wszystkim naraz koczy si amunicja. Zapada cisza, w ktrej tylko sycz rkawy. Nawet apsy z maczetami i pakami przestaj macha. Kiedy apsy uzbrojeni w bro paln nerwowo wymieniaj magazynki, w rkawach pkaj protezy kobiecych piersi. Wytrynity z nich silikon obryzguje apsy po twarzach. Ci wpadaj w panik: Pluje jadem! Uksi mnie! Otru mnie! Rzucaj si do bezadnej ucieczki. Przebijaj si przez ciany. Pozostawiaj w sforsowanych cianach krawdzie otworw w ksztacie swoich cia w dynamicznych pozach w ruchu. Gruby barman oprcz ciany przebija si przez rega z alkoholami i lustro. Krawdzie otworu przebiegaj przez fragmenty butelek i ich zawarto. Dopadaj do swoich samochodw na parkingu i kontynuuj paniczn ucieczk. Kiler widzc, e zosta sam, folguje sobie, kuca, obejmuje obolae rce kolanami i ryczy z blu. Mocno nadwerona konstrukcja pubu zawala si, dopiero teraz rozpadaj si pokrojone butelki i wylewaj si z nich rnobarwne alkohole. Reszta apsw, ktrzy pochowali si w pobliu, ucieka. Z rumowiska wydostaje si Kiler. Ucieka przez nikogo niedostrzeony. Przebiega obok zrujnowanej kuchni pubu, w ktrej pal si butle gazowe. Kiedy odbiega na bezpieczn odlego, butle wybuchaj. Cae rumowisko staje w pomieniach. W poarze wietlwka przygasa, szko miknie, uplastycznia si. wietlwka, pokryta czarn sadz, ukada si pomidzy nogami trupa apsa.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................36

7.Piecze nad stosem pogrzebowym


Media podaj, e onkil spon w pubie. Zgasza si duo kobiet twierdzcych, e yy z onkilem i przeyy. Skadaj si na nie wszystkie ww. m. in. czonkinie damskiego klubu, feminazistki, Pasztet i kobieta wygldajca, jak Barbarella. Feminazistka ma opatrunek na ranie po szpili. Komisarz Ryba wzywa te Wdowy do prosektorium Zakadu Medycyny Sdowej na identyfikacj zwok onkila. Prowadzi je korytarzem. Po bokach s otwarte drzwi. Wdowy ciekawie w nie zagldaj. Kamera poda za ich wzrokiem. Za jednymi ze drzwi znajduje si sala tronowa paacu Jabby Desilijica Tiurea (lub prociej: Jabba the Hutt) (600 BBY4 ABY), gangstera. [] Sala tronowa bya pusta i ciemna, gdy noc wpeza w jej brudne zakamarki. Krew, wino i lina plamiy podog, z hakw zwisay strzpy ubra, a nieprzytomne ciaa zalegay pod strzaskanymi meblami. Bankiet dobieg koca. Jaka ciemna posta przesuwaa si wrd cieni, zatrzymujc si co chwila za kolumn czy posgiem. Dyskretnie przekradaa si pod cianami. Przestpia chrapicego Yaka Face'a. Poruszaa si bezszelestnie. T postaci by Boushh, owca nagrd. Dotar do osonitej niszy, gdzie podtrzymywana siowym polem wisiaa pyta, ktra bya kiedy Hanem Solo, Boushh rozejrza si czujnie, po czym pstrykn wycznikiem umieszczonym na ciance wglowej trumny. Buczenie pola ucicho i pyta z wolna opada na podog, Boushh odstpi i spojrza na zamarznit twarz kosmicznego pirata. Dotkn karbonadyzowanego policzka ostronie, jakby by to rzadki, szlachetny kamie. Zimny i twardy jak diament.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................37

Przez chwil studiowa rzd przecznikw na bocznej ciance pyty, potem wcisn kilka. Wreszcie, spojrzawszy jeszcze raz na ywy posg, przesun dwigni dekarbonadyzacji, Pyta wyemitowaa wysoki pisk. Boushh rozejrza si nerwowo, sprawdzajc, czy na pewno nikt go nie usysza. Twarda skorupa, ktra krya zarys twarzy Solo, topniaa z wolna. Wkrtce znikna caa przednia pokrywa, a wzniesione rce, od tak dawna zamroone w gecie protestu, opady bezwadnie. Twarz przypominaa teraz mierteln mask. Boushh chwyci ciao, wyj je z wglowej pyty i delikatnie uoy na pododze. Zbliy gronie wygldajcy hem do ust Hana, szukajc nerwowo oznak ycia, Brak oddechu. Brak pulsu. A nagle Solo otworzy oczy i zakaszla. Boushh podtrzyma go i prbowa uciszy przecie mg usysze jaki stranik. Cicho szepn. Tylko spokojnie. Han stara si rozpozna niewyran, pochylon nad nim sylwetk. Nic nie widz... co si dzieje? By zdezorientowany. Sze miesicy spdzi na tej pustynnej planecie w stanie zatrzymania procesw yciowych. Dla niego ten okres by bezczasowy. Mia wraenie, jakby przez ca wieczno usiowa nabra tchu, poruszy si, krzykn; kada chwila mijaa w wiadomym, bolesnym bezdechu. I teraz, niespodziewanie, run w haaliw, czarn, zimn otcha. Zmysy atakoway go ze wszystkich stron. Powietrze ksao skr tysicami lodowych zbw; nieprzenikniona zasona opada na oczy; podmuchy uderzay w uszy z moc huraganu. Nie wiedzia, gdzie jest gra, gdzie d; miliony zapachw przyprawiay go o mdoci; nie potrafi powstrzyma linotoku, bolay go wszystkie koci a potem pojawiy si wizje. Wizje dziecistwa, ostatniego niadania, dwudziestu siedmiu napadw na statki jak gdyby kto wtoczy wszystkie wspomnienia do balonu, ktry pk, a one rozsypay si i bezadnie trafiay z powrotem, To przytaczao, powodujc przecienie zmysw, a raczej przecienie pamici. Ludzie wpadali w obd podczas pierwszych minut po dekarbonadyzacji. Beznadziejni, skoczeni szalecy, nigdy ju nie potrafili sensownie i wybirczo uporzdkowa dziesiciu miliardw obrazw skadajcych si na ycie ludzkie, Solo by bardziej odporny. Pyn na fali wrae, a opada, zatopia mas wspomnie, pozostawiajc na powierzchni jedynie najwiesze: zdrad Lando Calrissiana, ktrego nazywa kiedy przyjacielem; rozpadajcy si statek; ostatnie spotkanie z Lei; schwytanie przez Bob Fetta, owc nagrd w elaznej masce, ktry

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................38

Gdzie jest? Co si wydarzyo? Ostatnim wspomnienieniem by Boba Fett, patrzcy spokojnie, jak Han zmienia si w karbonadow bry. Czy to Fett roztopi go, by nadal drczy? Sysza w uszach ryk wichru; oddech by nieregularny, jakby obcy. Pomacha rk przed twarz. Boushh prbowa go uspokoi. Uwolnie si z karbonadu i cierpisz na chorob hibernacyjn. Wzrok odzyskasz za jaki czas. Chod, trzeba si spieszy, jeli chcemy uciec z tego miejsca. Han odruchowo dotkn owcy, trafi na okratowan mask hemu i cofn rk. Nigdzie nie id. Nie wiem nawet, gdzie jestem. Poci si intensywnie, serce znowu pompowao krew, a umys szuka odpowiedzi. Kim ty w ogle jeste? zapyta podejrzliwie. Moe to jednak Boba Fett? owca zdj hem. Pod mask krya si pikna twarz ksiniczki Lei. Kim, kto ci kocha szepna. Delikatnie uja jego twarz w okryte rkawicami donie i mocno ucaowaa w usta. Han usiowa j dojrze, jednak wci mia oczy noworodka. Leia! Gdzie jestemy? W paacu Jabby. Usiad niepewnie. Widz tylko mtne plamy.[]6

Lawrence Kasdan, George Lucas, Gwiezdne wojny: cz VI - Powrt Jedi, data premiery 18 kwietnia 1987 25 maja 1983

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................39

Wdowy wzruszaj si, jakby oglday odcinek serialu brazylijskiego. Pomieszczenie za innymi drzwiami jest prawdopodobnie wind. []

Kwarantanna
Czy co im si nio Nic. W czasie hibernacji nie ma snw. Obudzi ich miarowy szum silnika. Maks pierwszy otworzy oczy. wiato olepio go, a krzykn. By jak niewidomy. Dochodz do siebie powiedzia gos nalecy do kogo, kto trzyma latark. Ciemno! Widz ciemno! zawoa przeraony Maks. To normalne po hibernacji odpowiedzia mu damski gos.[]7 Pasztet gosem rozmarzonym Gdybym to ja znalaza takie zamroone ciacha, to bym ich rozmrozia tylko dla siebie adna by si o nich nie dowiedziaa. Gos jej przechodzi z rozmarzonego w bardziej stanowczy. Nigdy! Po przejciu korytarza komisarz Ryba i wdowy wchodz do pomieszczenia, w ktrym ma odby si identyfikacja zwok onkila. Na stoach le wydobyte z pogorzeliska zwglone ciaa apsw przykryte biaymi przecieradami. Na dalszym planie, w tle agenci specjalni FBI Fox Moulder i Diana Scully przeprowadzaj wiwisekcj Marsjanina. Nikt z obecnych nie zwraca na nich uwagi, za wyjtkiem najbardziej zainteresowanego, czyli citego Marsjanina. Odsanianie cia od strony gw nie pozwala Wdowom na dokonanie identyfikacji. Pierwsze od strony ng zostaj odsonite zwoki, na ktrych przecierado opina si najwyej. S to zwoki grubego apsa ze zamanym kijem od mopa wbitym w brzuch od dou. Podczas poaru tuszcz z apsa wytopi si i teraz zwoki wygldaj szczuplej. Kij jest cakowicie zwglony i nierozpoznawalny, jako kij. Wdowy krzycz: To on!!
7

JULIUSZ MACHULSKI, SEKSMISJA, Przedsibiorstwo Pastwowe Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, ss. 19 i 20, data premiery 14 maja 1984.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................40

Wpadaj w eufori, trac kontakt z otoczeniem, skacz, piszcz, machaj rkami, krzycz. Na skutek drga i wstrzsw zwglony kij rozpada si. Wdowy tego nie zauwaaj i dalej robi swoje. Komisarz Ryba zmusza si do cierpliwoci, wiedzc, e i tak sobie z nimi nie poradzi. Po chwili uspokajaj si. Zauwaaj przemian kija. Zdezorientowane stoj w bezruchu milczc. Po chwili sycha spomidzy nich pojedynczy cichy gos: To nie on Odsaniane s kolejne ciaa apsw. Wdowy jako onkila zgodnie rozpoznaj apsa ze stopion wietlwk midzy nogami. Komisarz Ryba wie, e to lipa, ale niczego nie moe zrobi i przyjmuje podpisany przez Wdowy protok. W opinii publicznej onkil urasta na bohatera narodowego. Telewizja emituje dyskusj panelow powicon pamici onkila. Pierwszy z dyskutantw twierdzi, e onkil jest naszym polskim wkadem do Unii Europejskiej, ktrego nie musimy si wstydzi, i z ktrego moemy by dumni. Naczelny Rusofil RP, ktry wyglda tak jak Andrzej Drawicz, ale nie tak jak Andrzej Drawicz wyglda teraz, tylko tak, jak wyglda, kiedy jeszcze y, mia si dobrze i nic nie zapowiadao jego przedwczesnej mierci; czyli jak Fantomas;

twierdzi, e dziki onkilowi zmniejszyy si nasze polskie kompleksy wobec Rosji o Rasputina. Ambasador Federacji Rosyjskiej twierdzi, e onkil na pewno by Sowianinem, tak samo jak Casanova, ktry nie by Wochem, tylko Rosjaninem, poddanym cara Piotra Wielkiego, urodzi si w Sankt Petersburgu i tak naprawd nazywa si Kasianov. Ambasador Republiki Woskiej ostro protestuje przeciwko kradziey Casanovy. Redaktor prowadzcy panel zapowiada, e program jest tak demokratyczny i tolerancyjny, ze gos zostanie teraz udzielony potworowi, ktry w ogle nie powinien mie adnego gosu. Wypowiada si Dziaacz Niepodlegociowy. Organizatorzy wsadzili go do niskiej klatki z grubych prtw, w ktrej klczy w warstwie bota. Robicy za widowni w studio aktywici lewicowych modziewek rzucaj w niego odpadkami i gon wrzaw zaguszaj tak, e w ogle nic nie sycha, co mwi. Dziaacz Niepodlegociowy twierdzi, e onkil jest agentem rosyjskich sub specjalnych nasanym na zgub Polski.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................41

Telewizja emituje stary film dokumentalny, w ktrym rosyjska emigrantka pokazuje przechowywan przez siebie pamitk po Rasputinie, jego zasuszony penis. Penis Rasputina wyglda jak banan. Do onkila, jako do czonka ich zwizku wyznaniowego, zgaszaj swoje pretensje duchowni wszystkich wyzna w Polsce. Po krtkich sporach i wzajemnych oskareniach o nietolerancj, zostaje ustalone, e onkil bdzie mia pogrzeb ekumeniczny z udziaem duchownych ze wszystkich wyzna. Podczas pogrzebu (nawizanie do filmu Vabank II czyli Riposta w reyserii Juliusza Machulskiego) gangsterzy (mog by od Siarzewskiego albo Lipskiego), chcc przej monety, porywaj karawan z trumn, ze zwokami apsa, rzekomymi onkila. Ucieczka i pocig. Karawan wpada do dojrzewalni bananw. Uszkadza rozdzielni energii elektrycznej. Ganie wiato i zapadaj cakowite ciemnoci. Karawan zderza si z przeszkod. Z karawanu wypada trumna. Spada wieko. Z gry do trumny sypi si banany. Gangsterzy uciekaj. Kolejno, jedna za drug, w krtkich odstpach czasu do dojrzewalni bananw wpadaj Wdowy. Kada z nich bdzi w ciemnociach. Potyka si o trumn. Przewraca. Wkada rk do wntrza. Wymacuje banan. Wyjmuje. Zdejmuje z gowy czarny, aobny woal. Zawija banan. Chowa do torebki. Ucieka z dojrzewalni bananw. W kocu jednak dochodzi do pogrzebu. Nad grobem przemawiaj duchowni reprezentujcy wszystkie wyznania. Kady z nich przedstawia onkila, jako przykad dobrego czonka reprezentowanego przez siebie zwizku wyznaniowego do naladowania. Jako ostatni przemawia ksidz katolicki. Mwi, e naley modli si za spokj duszy onkila. Nie wiemy, czy nasze modlitwy odnios skutek, ale wanie dlatego powinnimy si modli. Nie wiemy, gdzie teraz jest onkil, ale wanie dlatego powinnimy si modli. Komisarz Ryba wraz ze swoimi podwadnymi oglda nagranie wideo z pogrzebu. Podczas odtwarzania mowy pogrzebowej ksidza katolickiego jeden z jego podwadnych zdziwiony rzuca uwag: Co on mwi? Jak to, nie wiemy, gdzie jest? Przecie ley tutaj.

Grzegorz Rossa, onkil, scenariusz filmu komediowego. III cz Kilera, Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011,..................................................................42

Komisarz Ryba zatrzymuje odtwarzanie. Wstaje. Podchodzi do monitora. Pokazuje palcem na ksidza: On wie wicej ni powiedzia. I to jest dobry moment, aby zakoczy I cz onkila. Warszawa, 14 czerwca AD 200215 listopad 2011. Grzegorz Rossa.