You are on page 1of 2

APIMA SERVEIS

● Escola matinera de 8 a 9 h.
■ L’APIMA és la responsable de la majoria de les
activitats extraescolars que es realitzen en el
● Transport escolar. CEIP
centre, entre altres: ● Menjador escolar de 14 a 16 h.
▪ Tallers de tarda ● Activitats extraescolars de tarda organitza-
CAN COIX
▪ Jornades de convivència des per l’APIMA al nostre centre: Col·legi d’Educació
▪ Rua de Carnaval • Informàtica Infantil i Primària
■ Subvenciona el transport escolar de les excur- • Taller d’anglès
sions. • Teatre Sant Antoni de Portmany
■ Col—labora econòmicament en l’adquisició • Música i creativitat
d’equipament i material didàctic. ● Activitats extraescolars de tarda organitza-
■ I, en general, dóna suport al bon funcionament des per l’APIMA en col—laboració amb altres
del centre. entitas:
• Bàsquet
• Judo
HORARI APIMA • Natació
• Karate
• Gimnàstica rítmica
• Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 10 h a • Pintura
la sala del menjador. • Psicomotricitat
• Futbol
• Multiesport

GOVERN DE LES ILLES BALEARS


Conselleria d’Educacó i Cultura

CEIP CAN COIX FULL INFORMATIU


Carretera Sta. Agnès km 1,5 CURS 2010-11
07820 Sant Antoni de Portmany
Tel-Fax: 971 34 47 68/638427442
e-mail: cpcancoix@educacio.caib.es
C/C: 2100 0213 41 0200240359
cif: S 0718153 J
CLAUSTRE ATENCIÓ PARES AVALUACIONS
Infantil 3 anys ..................... Maribel Domínguez ▪ Dilluns de 14 a 15 hores ▪ 1a Avaluació..... desembre 2010
Infantil 4 anys ...................... Fina Marí Si és possible, amb cita prèvia ▪ 2a Avaluació..... abril 2011
Infantil 5 anys....................... Dulce Aranda ▪ 3a Avaluació..... juny 2011
Infantil................................... Meritxell Martín HORARI DIRECCIÓ
1r Primària .......................... Isidoro Comino
▪ Dilluns de 13 a 14 hores
ENTRADES I SORTIDES
2n Primària A ....................... MartaRamón
Si és possible, amb cita prèvia
2n Primària B ....................... Aida Roda ● ENTRADA ......9 h

3r. Primària........................... Pepi Martín ● Es demana màxima puntualitat.


● La porta principal es tanca pocs minuts des-
4t. Primària ........................... Sagra López CALENDARI ESCOLAR prés d’haver sonat el timbre d’entrada i els
5è. Primàriai Ed. Musical .... Neus Ramón alumnes que arriben tard, han d’esperar
6è. Primària ..........................Lucas Marí ● Dia inici de curs: l’esplai per incorporar-se a les activitats es-
colars:
Primària .................................Pilar Serra 13 de setembre
▪ Esplai Infantil ........ de 11 a 12 h.
Anglès....................................M. Nieves Rosselló ● Vacances de Nadal: ▪ Esplai Primària ..... de 11:30 a 12 h
Del 24 de desembre al 9 de gener (ambdós inclosos) ● Si arriben tard amb causa justificada, es
E. Física.................................Cati Tous
● Vacances de Pasqua: podran incorporar en els canvis de classe.
Atenció Diversitat ................ Maria Roig
Del 21 d’abril a l’1 de maig (ambdós inclosos) ● SORTIDA........14 h
Pedagogia Terapèutica ....... Àngels López
● Dia final de curs: ● Per a la sortida la porta principal s’obri a les
22 de juny 13:55 hores i es tanca minuts després
● Dies no lectius: d’haver sonat el timbre de sortida.
EQUIP DIRECTIU ▪ 11 d’octubre ....... Festa d’elecció del centre
● Els pares han d’esperar als seus fills i filles
fora de l’edifici, a les portes corresponents.
Directora ...............................Pilar Serra ▪ 12 d’octubre ....... Mare de Déu del Pilar
Cap d’Estudis.......................Maribel Domínguez ▪ 1 de novembre ... Dia de Tots Sants FALTES D’ASSISTÈNCIA
Secretària .............................Meritxell Martín ▪ 6 de desembre ... Dia de la Constitució
● Quan un o una alumne està malalt s’ha de
▪ 7 de desembre ....Festa d’elecció del centre comunicar per telèfon sempre que sigui pos-
▪ 8 de desembre ... La Immaculada sible.
HORARI SECRETARIA ● Totes les faltes d’assistència s’han de justifi-
▪ 17 de gener......... Sant Antoni
car per escrit.
▪ Dilluns de 9 a 10 h. ▪ 28 de febrer ....... Festa escolar unificada
▪ Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 13 a 14 CEIP CAN COIX
▪ 1 de març ........... Dia de les Illes Balears Carretera Sta. Agnès km1,5
07820 Sant Antoni de Portmany
Tel-Fax: 971344768/ 638427442