You are on page 1of 4

MAKLUMAT GURU-GURU

1 KOD SEK :

2 SEKOLAH :

3 NAMA GURU :

4 KAD PENGENALAN :

5 JANTINA L = LELAKI, P = PEREMPUAN

6 KAUM MB = MELAYU BUMIPUTRA, C = CINA, I = INDIA, L = LAIN-LAIN

7 GRED DG54, DG52, DG48, DG44, DG41, DGA38, DGA34, DGA32, DGA29
SHORT DATE : DD/MM/YYYY
8 TARIKH LAHIR
____/____/________
9 STATUS BERKAHWIN 0 = Tiada Maklumat, 1 = Belum Berkahwin, 2 = Berkahwin,
3 = Duda, 4 = Janda, 5 = Balu, 9 = Lain-lain
10 JAWATAN
SILA LIHAT KOD JAWATAN BERIKUT :

KOD JAWATAN KOD JAWATAN


PCM PENGETUA (CEMERLANG / KANAN) PGK PENGETUA/GURU BESAR KHAS UNTUK
PENYANDANG
GPK GURU PANDUAN KERJAYA (SMBP) GKK GURU KAUNSELING (SEPENUH MASA)
PPT PENYELIA PETANG GIT GURU PENYELARAS BESTARI (PENYELARAS IT)
PKS PENOLONG KANAN SUKAN (SEKOLAH SUKAN) GPR GURU PAKAR/ CEMERLANG
GBS GURU BIMBINGAN GPA GURU PENOLONG AGAMA
PK3 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GBI GURU BAHASA INGGERIS (SMBP, SEKOLAH
SUKAN)
PK2 PENOLONG KANAN HEM GPS GURU PSIKOLOGI SUKAN (SEKOLAH SUKAN)
PK1 PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/ AKADEMIK/ GSS GURU UNIT SAINS SUKAN (SEKOLAH SUKAN)
KURIKULUM)
PGB PENGETUA/GURU BESAR KBK KETUA BENGKEL (SEKOLAH MENENGAH TEKNIK)
KB4 KETUA BIDANG KEMANUSIAAN GMZ GURU MUZIK (SMBP)
KB3 KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL GPM GURU PEMULIHAN
KB2 KETUA BIDANG SAINS GBA GURU BAHASA ASING (SMBP)
KB1 KETUA BIDANG BAHASA GAB GURU AKADEMIK BIASA / GURU PENOLONG
GJQ GURU j-QAF JLT JURULATIH SUKAN (SEKOLAH SUKAN)
KB5 KETUA BIDANG AGAMA GPI GURU AGAMA (SMBP, SEKOLAH SUKAN)
GMA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA GKQ GURU AL-QURAN

SHORT DATE : DD/MM/YYYY


11 TARIKH LANTIKAN PERTAMA
____/____/________
12 KELULUSAN

KOD KELULUSAN
1 SIPM ( SIJIL PELAJARAN MALAYSIA)
2 STP (SIJIL TINGGI MALAYSIA)
3 DIPLOMA
4 IJAZAH MUDA (SAINS)
5 IJAZAH MUDA (SASTERA)
6 IJAZAH MUDA LANJUTAN (MASTER)
7 LAIN-LAIN
OPSYEN PERTAMA :
13 Sila Rujuk Jadual Opsyen di bawah. Masukkan Kod
OPSYEN KEDUA :
Opsyen sahaja

KodOps KodOpsy
yen Opsyen en Opsyen
E02 FIZIK F01 ASAS MEMPROSES MAKLUMAT/ PENGURUSAN
MAKLUMAT
E03 EKOLOGI F02 MATEMATIK / PENGAJIAN MATEMATIK
E04 KAJI BUMI/ GEOLOGI F03 MATEMATIK
E05 KIMIA F04 KOMPUTER
E06 SAINS F06 PENGAJIAN KOMPUTER
E07 SAINS AM F07 PERANGKAAN / STATISTIK
E08 BIOLOGI F08 SAINS KOMPUTER
E10 ZOOLOGI F09 TEKNOLOGI MAKLUMAT
E11 BIO KIMIA F11 KAJIAN SAINS, MATEMATIK DAN KOMPUTER
E12 BOTANI F99 LAIN-LAIN DALAM BIDANG MATEMATIK & SAINS
KOMPUTER
E13 RAMPAIAN SAINS A01 AM(TANPA SEBARANG OPSYEN)
E14 SAINS DENGAN PENDIDIKAN C02 BAHASA CINA / PENGAJIAN CINA
E15 SAINS NUKLEAR BAHASA INGGERIS / PENGAJIAN BAHASA
C04 INGGERIS/TESL
E16 GENETIK C05 BAHASA MELAYU / PENGAJIAN BAHASA MELAYU
E17 MIKROBIOLOGI C12 PENGAJIAN AM
E18 FIZIK, KIMIA & MATEMATIK C25 SEJARAH / PENGAJIAN SEJARAH
E19 ASTRONOMI D01 SEMUA BIDANG PENGAJIAN ISLAM
E99 LAIN-LAIN DALAM BIDANG SAINS
SEMULAJADI L01 LAIN-LAIN
MATA PELAJARAN PERTAMA :
Sila Rujuk Jadual Mata Pelajaran di bawah. Masukkan
14 MATA PELAJARAN KEDUA :
Kod sahaja
MATA PELAJARAN KETIGA

KO KO KO
MataPelajaran MataPelajaran MataPelajaran
D D D
37 63
0 TIADA EKONOMI RUMAH TANGGA BAHASA ARAB KOMUNIKASI
58 62
11 37 71
BAHASA MELAYU LUKISAN KEJURUTERAAN PEMBINAAN DOMESTIK
03 59 01
11 37 PENGAJIAN KEJURUTERAAN 71
BAHASA INGGERIS MEMBUAT PERABOT
19 60 MEKANIKAL 02
12 37 71
PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KERJA PAIP DOMESTIK
23 61 03
12 37 PENGAJIAN KEJURUTERAAN 71
PENGETAHUAN MORAL PENDAWAIAN DOMESTIK
25 62 ELEKTRIK & ELEKTRONIK 04
12 37 71
SEJARAH REKA CIPTA KIMPALAN ARKA DAN GAS
49 63 05
14 37 71
MATHEMATICS TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MENSERVIS AUTOMOBIL
49 64 06
15 37 INFORMATION & COMMUNICATION 71
SCIENCE MENSERVIS MOTOSIKAL
11 65 TECHNOLOGY 07
22 37 71 MENSERVIS PERALATAN PENYEJUK
LITERATURE IN ENGLISH PENGURUSAN MAKANAN
05 66 08 & PENYAMAN UDARA
22 37 71 MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK
KESUSASTERAAN MELAYU PENGAJIAN PAKAIAN
15 67 09 DOMESTIK
22 45 72
GEOGRAFI PHYSICS REKAAN & JAHITAN PAKAIAN
80 31 01
23 45 72
BAHASA ARAB TINGGI CHEMISTRY KATERING & PENYAJIAN
61 41 02
26 45 72
PENDIDIKAN SENI VISUAL BIOLOGY PEMPROSESAN MAKANAN
11 51 03
26 45 72 PENJAGAAN MUKA DAN
PENDIDIKAN MUZIK ADDITIONAL SCIENCE
21 61 04 DANDANAN RAMBUT
34 45 72 ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL
ADDITIONAL MATHEMATICS PENGETAHUAN SAINS SUKAN
72 71 05 KANAK-KANAK
35 52 72 GERONTOLOGI ASAS &
SAINS PERTANIAN TASSAWWUR ISLAM
28 26 06 PERKHIDMATAN GERIATRIK
35 52 PENDIDIKAN AL QURAN DAN AS 73
PENGURUSAN AGROTEKNOLOGI LANDSKAP & NURSERI
29 27 SUNNAH 01
37 52 73
PENGAJIAN KEUSAHAWANAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH AKUAKULTUR & HAIWAN REKREASI
54 28 02
37 63 73
PERDAGANGAN BAHASA CINA TANAMAN MAKANAN
55 51 03
37 63 74
PRINSIP PERAKAUNAN BAHASA TAMIL SENI REKA TANDA
56 54 01
37 63 ENGLISH FOR SCIENCE AND 74
EKONOMI ASAS HIASAN DALAMAN ASAS
57 55 TECHNOLOGY 02
KO KO KO
MataPelajaran MataPelajaran MataPelajaran
D D D
74 87 88
PRODUKSI MULTIMEDIA PERAKAUNAN PERNIAGAAN LUKISAN GEOMETRI & AUTOMOTIF
03 02 28
74 87 88 TEKNOLOGI PENYEJUKAN &
GRAFIK BERKOMPUTER TEKNOLOGI PEJABAT PERNIAGAAN
04 03 29 PENYAMAN UDARA
76 88 88 KERJA PENYEJUKAN & PENYAMAN
KEMAHIRAN HIDUP 1 TEKNOLOGI BENGKEL MESIN
00 11 30 UDARA
77 88 88 LUKISAN GEOMETRI & PENYAMAN
KEMAHIRAN HIDUP 2 KERJA MENGEGAS & MESIN
00 12 31 UDARA
78 88 88
KEMAHIRAN HIDUP 3 LUKISAN GEOMETRI & MESIN TEKNOLOGI KATERING
00 13 61
79 88 88
KEMAHIRAN HIDUP 4 TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN PENGELUARAN TANAMAN
00 14 81
84 88 88
FUNDAMENTAL OF PROGRAMMING KERJA KAYU & BATA PENGELUARAN TERNAKAN
01 15 82
84 PROGRAMMING AND 88 LUKISAN GEOMETRI & BINAAN 88 HORTIKULTUR HIASAN &
02 DEVELOPMENT TOOLS 16 BANGUNAN 83 LANDSKAP
85 88 88
MEMBUAT PAKAIAN TEKNOLOGI ELEKTRIK KEJENTERAAN LADANG
01 17 84
85 88 PEMASANGAN & KAWALAN 88
POLA PAKAIAN PENGURUSAN LADANG
02 18 ELEKTRIK 85
85 88 92
ROTI & MASAKAN YIS LUKISAN GEOMETRI & ELEKTRIK KESUSASTERAAN CINA
11 19 16
85 88 92
PATISSERIE TEKNOLOGI ELEKTRONIK KESUSASTERAAN TAMIL
12 20 17
85 88 92
PERSOLEKAN MENSERVIS RADIO & TV BIBLE KNOWLEDGE
21 21 21
85 88 LUKISAN GEOMETRI & 93
DANDANAN RAMBUT BAHASA PERANCIS
22 22 ELEKTRONIK 03
85 PENGAJIAN PERKEMBANGAN 88 TEKNOLOGI KIMPALAN & 93
BAHASA PUNJABI
31 KANAK-KANAK 23 FABRIKASI LOGAM 78
85 PERKHIDMATAN AWAL KANAK- 88 99
KERJA KIMPALAN ARKA & GAS PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN
32 KANAK 24 91
85 PENYEDIAAN MASAKAN BARAT & 88 LUKISAN GEOMETRI & FABRIKASI 99 PENDIDIKAN SIVIK
41 TIMUR 25 LOGAM 92 KEWARGANEGARAAN
85 88
PENYAJIAN MAKANAN & MINUMAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF
42 26
87 APLIKASI KOMPUTER DALAM 88 MENSERVIS & MEMBAIKI
01 PERNIAGAAN 27 KENDERAAN