You are on page 1of 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------O0O-----------

GIẤY UỶ QUYỀN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội
Toà án nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tôi là: Nguyễn Văn Cát


CMND số: 111252473 Ngày cấp: 13/04/1993 Nơi cấp: CA Hà Tây
Nơi đăng ký HKTT: thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: số nhà 60 ngõ 2 phố Quán Gánh, Thường Tín, Hà Nội.
Hiện tôi là nguyên đơn trong vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai là mảnh đất diện tích 40m 2 tại
thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội, giữa tôi và ông Nguyễn Văn Minh trú tại thôn
Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. (Theo Giấy triệu tập số: của Tòa án nhân dân huyện
Thường Tín, ngày tháng năm ).
Vì lý do hạn chế về mặt kiến thức pháp lý, tôi làm đơn này với mục đích là ủy quyền toàn bộ việc
giải quyết tranh chấp cho:
Ông (Bà): Văn Trường Chinh, trưởng Văn phòng luật sư Nhân Nghĩa
Địa chỉ: 231 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0462782347
Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, ông Văn Trường Chinh được toàn quyền thay mặt tôi để tham gia
giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tôi cam kết sẽ không có bất cứ thắc mắc hay khiếu kiện gì nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Xác nhận của người được ủy quyền Hà Nội, ngày ....... tháng ......... năm ............
.
Người ủy quyền

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ TÂN MINH:

Tài liệu gửi kèm:


- Bản sao công chứng CMND của người Ủy quyền, người được Ủy quyền
- Bản gốc Giấy triệu tập hoặc giấy tờ tài liệu tương đương