P. 1
Doctrine

Doctrine

|Views: 491|Likes:
Published by Anka Ank Anka

More info:

Published by: Anka Ank Anka on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • DESCRIEREA CURSULUI. OBIECTIVE GENERALE
 • GHID DE STUDIU
 • BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
 • 2. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE
 • 2.2. Liberalismul clasic, liberalismul social, liberalismul neoclasic
 • 2.3. Socialismul şi social-democraţia; comunismul şi eurocomunismul
 • 2.4. Anarhismul şi variantele sale
 • 2.5. Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate
 • 2.6. Fascismul şi neofascismul
 • 2.7. Democraţia creştină
 • 2.8. Agrarianismul (Ţărănismul)
 • 2.9. Ecologismul
 • 2.10. Feminismul
 • EVALUAREA STUDENŢILOR

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Specializarea: DREPT

DOCTRINE POLITICE - suport de curs Prof. univ. dr. Liliana MIHUŢ

Cluj-Napoca 2007

2

CUPRINS

DESCRIEREA CURSULUI. OBIECTIVE GENERALE….……………………. 3 GHID DE STUDIU…………………………………………………………………. 3 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ…………………………………………………… 4 1. CONCEPTELE DE IDEOLOGIE ŞI DOCTRINĂ POLITICĂ. Momente de referinţă în evoluţia conceptelor şi a problematicii. Controverse privind “dezideologizarea”…………………………………………………………………... 5 2. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE......................…………...……….. 11 2.1. Liberalismul clasic, liberalismul social, liberalismul neoclasic…………… 11 2.2. Conservatorismul “moderat” şi conservatorismul “reacţionar”; neoconservatorismul……………………………………………………………. 14 2.3. Socialismul şi social-democraţia; comunismul şi eurocomunismul……….. 16 2.4. Anarhismul şi variantele sale…………………………………………….... 19 2.5. Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate…………………………... 21 2.6. Fascismul şi neofascismul…………………………………………………. 23 2.7. Democraţia creştină………………………………………………………... 25 2.8. Agrarianismul (Ţărănismul)……………………………………………….. 27 2.9. Ecologismul………………………………………………………………... 29 2.10.Feminismul………………………………………………………………... 31 3. DREAPTA ŞI STÂNGA ÎN IDEOLOGIA POLITICĂ. Evoluţie şi sensuri actuale………………………………………………………….. 34 EVALUAREA STUDENŢILOR………………………………………………… 42

3

DESCRIEREA CURSULUI. OBIECTIVE GENERALE
Cursul abordează principalele doctrine (ideologii) politice, dintr-o dublă perspectivă: sincronică şi diacronică, relevând, în mod selectiv, variante şi autori de referinţă. Ideile cărora li se acordă prioritate sunt cele referitoare la: rolul statului, respectiv relaţia dintre stat şi piaţă; raportul individ – societate; valorile politice fundamentale (libertate, egalitate, solidaritate); modelul de societate propus. Este urmărit, de asemenea, modul de reflectare a acestor idei în programele şi activitatea partidelor politice. Cursul vizează cunoaşterea principalelor idei şi caracteristici ale doctrinelor politice contemporane, precum şi a antecedentelor istorice ale acestora, astfel încât studenţii să dobândească reperele fundamentale ale domeniului, necesare atât pentru abordări teoretice, cât şi pentru practica juridică.

GHID DE STUDIU
Pe parcursul studierii fiecărei doctrine (ideologii) urmăriţi cu atenţie asemănările şi deosebirile în raport cu celelalte, astfel încât să puteţi realiza comparaţii, sub diferite aspecte. Acest Suport de curs tratează mai amplu (incluzând şi trimiteri bibliografice explicite) doar conceptele de ideologie şi doctrină politică, momentele de referinţă în evoluţia acestora şi a problematicii pe care o vizează (Cap. 1), respectiv diferenţierea dintre dreapta şi stânga în perimetrul ideologiilor politice (Cap.l 3). În legătură cu celelalte teme, care vizează diferite ideologii, sunt abordate succint momente şi variante de referinţă, precum şi unele aspecte controversate, fiind necesar să consultaţi bibliografia cuprinsă la finalul fiecărui capitol.

4

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

1. Terence Ball, Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic, Iaşi, Polirom, 2000. 2. Petre Dan (ed.), Doctrinele partidelor politice, Bucureşti, Ed. “Garamond”, 1995 (sau ediţiile anterioare din 1924, 1942). 3. Liliana Mihuţ, Dilemele ştiinţei politice, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995. 4. David Miller (coord.), Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice, Bucureşti, Humanitas, 2000. 5. Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice, Iaşi, Polirom, 1998. 6. Liviu Petru Zăpârţan, Doctrine politice, Iaşi, Editura Fundaţiei “Chemarea”, 1994.

Produs al iluminismului. în principal. în bună măsură. care se ocupă de investigarea originii naturale a ideilor. De remarcat şi rezervele exprimate în legătură cu utilizarea lor. sens care va câştiga teren. din cuvintele greceşti eidos şi logos. 24). dar şi ambiguitate. o expresie a empirismului anti-teologic. p. dar deosebirile sau sensurile specifice conferite în anumite împrejurări nu sunt deloc neglijabile. David McLellan îşi începe cartea pe care i-a consacrat-o cu afirmaţia “Ideologia este cel mai derutant concept din câmpul ştiinţelor sociale” (David McLellan. Aşadar. Treptat. Deoarece conceptul de ideologie are o istorie mai consistentă i se va acorda un spaţiu pe măsură. caracterul neştiinţific sau chiar dogmatic. CONCEPTELE DE IDEOLOGIE ŞI DOCTRINĂ POLITICĂ. invocându-se. 1998. mai exact guvernarea republicană reprezentativă. fiindu-i conferit sensul de “ştiinţă a ideilor”. de către filosoful Antoine Destutt de Tracy.5 1. “sfârşitul ideologiilor” “Ideologie politică” şi “doctrină politică” sunt concepte similare. li s-a . Momente de referinţă în evoluţia conceptelor şi a problematicii. ideologie politică. de cunoaşterea cauzelor generării acestora din senzaţii. Controverse privind “dezideologizarea” Obiective: • • • • Definirea ideologiei şi a doctrinei politice. • Ideologia şi "dezideologizarea" Conceptul de ideologie este marcat de o mare complexitate. precum şi examinarea raportului dintre acestea şi teorie Analiza principalelor momente evolutive ale conceptelor Prezentarea unor puncte de vedere care au susţinut “dezideologizarea” Argumentarea actualităţii diferenţierilor ideologice (doctrinare) Termeni cheie: doctrină politică. Acestor sensuri iniţiale pozitive. termenul a fost inventat în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. ideologia s-a asociat cu guvernarea de către o elită luminată.

Francis Fukuyama a fost cel care a proclamat din nou sfârşitul confruntărilor ideologice majore.6 adăugat. unul peiorativ. cel care. Această alternanţă de tip flux . imposibil de realizat . a cărei finalitate şi compatibilitate cu ştiinţa depind de tipul de interese pe care le exprimă. lumea contemporană. Numeroşi autori contemporani îl citează pe Marx.. mai puţin preocupată de diferenţieri ideologice. în lucrările din tinereţe. după ce a ajuns la putere. toate forţele politice fiind în esenţă de acord cu valorile fundamentale ale democraţiei. fasciste.o ideologie utopică. 1994). pentru ca apoi. 1987. La baza acesteia s-a aflat ideea că în condiţiile declinului ideologiilor radicale proprii fascismului şi comunismului. Secolul XX a fost oscilant în privinţa importanţei acordate ideologiilor.reflux a continuat: înainte ca anii '60 să se fi încheiat. lui Napoleon. cealaltă exprimă deformarea gândirii unei clase ce aspiră spre un viitor ideal. alteori o concepţie deformată. speranţe marcate de subiectivism (Vernon Bogdanor. că vor să reformeze lumea în capetele lor. a preluat şi amplificat sensul peiorativ. în perimetrul căreia include şi marxismul (Karl Mannheim. în primele decenii ale secolului XX. semnificând uneori o concepţie sistematică asupra lumii ce vizează atât aspecte teoretice cât şi programatice. el însuşi asociat “ideologilor” pentru o vreme. ci “victoria liniştită a liberalismului economic şi social” (Francis Fukuyama. anticipând căderea regimurilor comuniste. care se îndepătează de obiectivitate. într-un alt context istoric. sociologul Karl Mannheim. temeri. aflată într-o etapă a "abundenţei". anii '50 au fost marcaţi de teza "sfârşitului ideologiilor". R. definind ideologia drept “concepţie răsturnată” (comparată cu imaginea în camera obscură). să o considere expresie a intereselor de clasă. 1936). atât dimensiuni raţionale cât şi afective. p. comuniste). teză . Mai întâi într-un articol care i-a adus celebritate. Dacă anii '30 şi '40 au fost caracterizaţi de ceea ce s-a numit "războiul ideologiilor" (democratice. încorporând pasiuni. Daniel Bell). fiind incapabili să-şi pună în practică ideile. 278). a “dezideologizării” (Raymond Aron. apoi în alte lucrări. le-a reproşat acestora. La finele anilor '80. la maturitate. care. ed. Conceptul a început să fie mai larg utilizat în secolul al XIX-lea. Aron semnala "sfârşitul erei sfârşitului ideologiilor". Dintre cei preocupaţi de dilemele ideologiei s-a remarcat.ambele diferite de cunoaşterea ştiinţifică: una exprimă deformarea gândirii clasei conducătoare care doreşte să-şi conserve puterea. în bună măsură. care deosebea două forme ale ideologiei . Se consideră că metamorfoza se datorează. curând. acesta afirma nu “sfârşitul ideologiei”. este tot mai raţională şi pragmatică.

unde confruntările ideologice nu au căzut deloc în desuetudine. Alternanţa nu este întâmplătoare. în legătură cu ideologia. ea dovedind că ideologiile se confruntă acut îndeosebi în perioadele şi zonele marcate de dificultăţi sau transformări importante. ce rezultă din anumite opţiuni. ce exprimă trebuinţele şi interesele anumitor grupuri. Trebuie precizat că există diferite tipuri de ideologii. reflectând opţiunile de grup şi stimulând formarea grupurilor. Revenind la întrebările formulate anterior. definiţia de "falsă conştiinţă" sau "gândire deformată" este adecvată. Rezultă. susţin şi propagă anumite ideologii pot să recurgă la mistificarea realităţii şi la manipularea populaţiei . ştiinţei). ideologia vizează fie menţinerea unui sistem politic. în funcţie de un anumit model al dezvoltării viitoare. . 2). de fapt? este doar o "falsă conştiinţă". devenite clasice. în funcţie de "tipul ideal" pe care îl propune. aceasta nu se rezumă la cunoaştere.7 care a determinat una din cele mai ample dezbateri postbelice pe problematica ideologiilor. îşi epuizează forţa ca urmare a consumării etapelor respective. că. ideologia este un produs colectiv. atitudini despre regimul politic şi instituţiile politice. credinţe. Această situaţie readuce în actualitate unele întrebări. ci implică întreg sistemul motivaţional. oricât de pregnante sunt. în principal. 1996. Ideologia politică. în cadrul unei ideologii. se referă. opţiuni valorice. În acest caz. precum şi despre rolul oamenilor în raport cu acestea (vezi şi Roy Macridis & Mark Hulliung. la idei. ci şi orientează acţiunea înspre anumite scopuri. trebuie să constatăm că cei care elaborează. idealuri. o gândire "deformată" sau un mod specific de raportare la realitate? Ideologia poate fi definită ca ansamblu de idei. Ideologia nu doar descrie şi interpretează realitatea. respectiv aspecte volitive şi afective. aspiraţii. preocupările pentru a cunoaşte şi explica în mod obiectiv realitatea (demers caracteristic teoriei. pentru a reveni în prim plan cu un alt conţinut şi o altă formă.un asemenea mod de manifestare este propriu atât instituţiilor puterii în regimurile totalitare cât şi forţelor politice care sfidează regulile (scrise sau nescrise) ale desfăşurării competiţiei politice într-un regim democratic. precum: ce este ea. Apoi. aşadar. Pe baza acestor opţiuni se conturează un anumit model societal. ce constituie obiectul demersului de faţă. O asemenea constatare poate fi utilă în explicarea situaţiei prezente din zona noastră. la aspecte de ordin raţional. oferind o anumită interpretare a realităţii sociale şi orientând acţiunea înspre anumite scopuri. fie reformarea sau chiar schimbarea radicală a acestuia. p.

asociată cu ştiinţa. dar şi evaluări foarte diferite. interpretările. Cei ce utilizează formula “doctrină economică” subliniază. organizarea ideilor şi demonstraţia. pe considerentul că “doctrina” se asociază unui mod de gândire dogmatic. Cum se poate cu uşurinţă constata. în principal. ce pot fi. care este o reflecţie sistematică asupra naturii şi scopurilor sistemului de guvernământ. respectiv prescriptivă. alţii o preferă . teoria presupune demonstraţie riguroasă. Din perspectivă juridică sau economică sensul iniţial al conceptului s-a păstrat în bună măsură. practic). nu sunt. opiniile cu privire la fenomenele juridice (cu alte cuvinte. spre deosebire de teorie (dar presupunând teoria). alteori se subliniază diferenţele. în vreme ce teoria presupune. demersul teoretic) care influenţează jurisprudenţa (soluţiile date de instanţele judecătoreşti – aşadar. Uneori se consideră că doctrina politică este similară ideologiei politice. Apoi. ideologia se deosebeşte de teorie. că. când se face trimitere la “doctrina juridică” se au în vedere analizele. de-a lungul timpurilor. verificate empiric. de regulă. cazul cel mai elocvent fiind cel al liberalismului. Aceste deosebiri nu înseamnă însă incompatibilitatea ideologie – teorie. în vreme ce teoria presupune o abordare obiectivă. este imposibilă prezentarea majorităţii ideologiilor politice fără a fi invocate anumite teorii de referinţă. ci şi una normativă. are nu doar o funcţie cognitivă. care înseamnă “învăţătură”. Aşadar. Din perspectivă politică pot fi relevate nu numai sensuri. • Doctrina politică Cuvântul derivă din latinescul “doctrina”. care. de regulă. În vreme ce unii autori preferă “ideologia”. evidente. Prin caracteristicile relevate. de regulă. aceasta face aprecieri şi indică ce trebuie sau nu trebuie făcut. ideologia este o abordare din perspectiva unei anumite opţiuni. mai cu seamă al celui clasic. nivelul empiric. complex determinate de factori obiectivi şi subiectivi. care se sprijină pe date concrete. cu alte cuvinte. cu o serie de precizări şi accente.8 A încerca însă o interpretare şi evaluare a realităţii sociale care să servească orientării acţiunii înspre obiective pe care un anumit grup social le consideră dezirabile poate însemna preocupare pentru a descifra înseşi tendinţele acestei realităţi. Este ştiut faptul că o serie de teorii s-au transformat în ideologii. ideologia vizează mai ales stimularea spre acţiune. Astfel.

1998. Ideology and Utopia. Un remarcabil teoretician şi om politic din perioada interbelică considera că doctrina politică are două elemente constitutive: “o concepţie asupra situaţiei sociale sau/şi asupra evoluţiei sociale. Dilemele ştiinţei politice. 1996). Francis Fukuyama. şi. Contemporary Political Ideologies. London. Liviu Zăpârţan conferă doctrinei politice sensuri mai complexe. Routledge & Kegan Paul. . concepţia şi ideologia: mai întâi. Ideologia. London.” (Virgil Madgearu. Sfârşitul istoriei?. Richard Dagger. Bucureşti. şi un ideal social. Exemple din literatura politologică românească mai veche sau mai nouă sunt ilustrative pentru această diversitate de abordare. Bucureşti. Editura “Garamond”.. în sfârşit. ed. Bucureşti. Petre Dan (ed. Pinter Publishers. ea trebuie să ofere o imagine teoretică asupra unei societăţi. Iaşi. 1994. 1995.. ca urmare a utilizării excesive în fostele regimuri comuniste. precum şi “un set de propoziţii ideologice”. 1995. 2000. implicând şi căile. David McLellan. măsurile prin care acestea pot fi transpuse în realitate. Editura Enciclopedică. termenul de doctrină politică este utilizat pentru a defini ideologia aşa cum se reflectă ea în programele partidelor politice. apreciind că aceasta încorporează deopotrivă teoria. Bibliografie Terence Ball. Editura Vremea. New York. 1993. Ideologii politice şi idealul democratic. 91). 1936 Liliana Mihuţ. opţiuni valorice. Editura DU Style. 1995. Harper Collins. context în care sensul esenţial este acela de ansamblu de idei. articulate pe baza unor principii unificatoare. Este de remarcat faptul că. Contemporary Political Ideologies. 1994. “un set de propoziţii prin care se prevăd căile practice.9 pe aceasta din urmă. apoi o concepţie despre identitatea societăţii respective. Karl Mannheim. p. pe temeiul că prima este marcată de conotaţii negative. eficiente ale înfăptuirii proiectului său de societate” (Liviu Petru Zăpârţan. Bucureşti. Roger Eatwell & Anthony Wright eds.). idealuri. Polirom. p. aspiraţii. în mod frecvent. Roy Macridis & Mark Hulliung. 25). Doctrinele partidelor politice. în Petre Dan.

în anii ’30 – ’40 b. Karl Marx c. Karl Mannheim 2. Doctrine politice. Test de autoevaluare 1. Antoine Destutt de Tracy b. 1994. Cine a definit ideologia ca fiind “ştiinţă a ideilor”? a. Humanitas. Iaşi. în anii ‘80 3.). Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice. Relaţia dintre doctrină politică şi ideologie politică este una de a. excludere reciprocă b. în anii ’50 c. Bucureşti. similitudine .10 David Miller (coord. Când a fost exprimată pentru prima oară teza “sfârşitului ideologiilor”? a. Editura Fundaţiei “Chemarea”. Liviu Petru Zăpârţan. 2000.

valorile sale esenţiale fiind preluate de majoritatea orientărilor politice. libertate Liberalismul este cea mai veche dintre ideologiile (doctrinele) politice. “umanismul real”). Liberalismul politic a parcurs mai multe etape. modelul de societate propus 2. liberalismul s-a trasformat într-o adevărată “meta-ideologie”. dimensiuni (momente) esenţiale: dimensiunea filosofico-politică. după 1989. valorile politice de bază. a variantelor. liberalismul social. dimensiunea economică. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE _____________________________________________________________________ Obiective: • • Prezentarea momentelor evolutive. liberalism social. prin Machiavelli (“desacralizarea politicului”. Unii apreciază că. liberalismul neoclasic _____________________________________________________________________ Termeni cheie: liberalism clasic. respectiv sensul foarte larg al cuvântului. a contribuţiilor de referinţă la definirea ideilor fundamentale ale principalelor doctrine (ideologii) politice Analiza caracteristicilor esenţiale ale acestora. asigurând doar cadrul pentru funcţionarea liberă a pieţei). . precum rolul statului. care vizează o atitudine deschisă şi cultivarea libertăţii.începând cu secolul al XVI-lea. respectiv Locke şi Montesquieu (principiul reprezentării şi principiul separaţiei puterilor). prin Adam Smith şi David Ricardo (statul trebuie să joace un rol minim.11 2. Liberalismul clasic.2. • Liberalismul clasic . având o istorie foarte complexă. Trebuie făcută distincţia între sensurile politice şi cele nonpolitice. liberalism neoclasic. astfel încât să fie posibilă compararea lor din perspectiva concepţiei asupra unor probleme fundamentale.

mai apropiată de varianta liberalismului . De-a lungul acelui secol. • Liberalismul social (Neoliberalismul) .în primele decenii ale secolului XX. A. formând guverne majoritare. • • Egalitatea (ca egalitate în faţa legii. Gândirea liberală a fost asociată cu numeroase partide politice. prin Alexis de Tocqueville (ideile privind egalitatea de condiţii. Valorile (principiile) de bază ale liberalismului: • Libertatea – valoare fundamentală. “conservator”) – cu antecedente în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea. Excepţii remarcabile: Japonia. ansamblul de măsuri iniţiate de preşedintele american forţei de muncă etc). Liberalismul neoclasic (“nostalgic”. liberalismul social a exprimat o viziune “pozitivă”. de regulă. Hayek – adversar al intervenţiei statului: piaţa liberă deţine mecanisme de autoreglare. a câştigat teren în a doua jumătate a anilor ‘70 Fr. în sensul că individul este liber atunci când nu este constrâns (resping intervenţia statului). În România. Roosevelt spre a scoate America din starea de criză. când a lansat formula „prin noi înşine”. în sensul susţinerii primatului individului faţă de colectivitate. expresie a căutării soluţiilor la problemele generate de marea criză din anii ’29 – ’33 • Keynes (ideile privind necesitatea intervenţiei statului. partidele liberale se află. PNL s-a consolidat spre sfârşitul secolului al XIX-lea. raportul egalitate –libertate etc). ca egalitate de şanse). Individualismul. identificând libertatea cu anumite tipuri de acţiuni favorabile binelui general (acceptă intervenţia statului).12 dimensiunea social-politică dezvoltată în secolul al XIX-lea. în formule de coaliţie. începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea. precum şi SUA (Partidul Democrat are. dar definită în două moduri diferite: liberalismul clasic şi cel neoclasic au exprimat o viziune predominant “negativă”. în esenţă. bazată pe respectarea legilor şi a normelor morale. o orientare liberală. atunci când ajung la guvernare în diferite ţări. precum şi în primele decenii ale secolului XX partidele liberale au avut deseori un puternic suport popular. fiind în măsură să constituie o “ordine dezvoltată a cooperării umane”. După al doilea război mondial. a ocupării “depline” a Programul New Deal.

liberalismul clasic b. 1998. în secolul al XVI-lea b.13 social). “Garamond. Europa liberalilor. . Doctrinele partidelor politice. 59-97. Richard Dagger. pp 198-228. Polirom.17-44. Aurelian Crăiuţu. liberalismul social c. 2000. 2001. Iaşi. 1998. multe partide liberale şi-au dovedit capacitatea de a influenţa politicile publice. Ideologii politice şi idealul democratic. 1995. Doctrine politice. pp. pp. libertatea b. Editura DU Style. În ciuda performanţelor electorale relativ modeste. Nicolas Roussellier. Test de autoevaluare: 1. în secolul al XIX-lea c. în secolul XX. Liberalismul între succese şi iluzii. Ed. Iaşi. liberalismul neoclasic 2. Valoarea fundamentală a liberalismului este a. “A fi sau a nu fi liberal”. 1998. John Gray.). Ed. Adrian Paul Iliescu. Bucureşti. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. “Neoliberalismul”. Iaşi. solidaritatea 3. în Petre Dan. ALL. Mihail Manoilescu. Liberalismul. Care dintre variantele liberalismului au pledat pentru limitarea intervenţiei statului în economie şi viaţa socială? a. Bucureşti. Institutul European. Bibliografie Terence Ball.). Când au apărut primele partide liberale? a. egalitatea c. Bucureşti. (ed. Polirom.

într-un sens larg. o atitudine general-umană – în acest caz. respectul pentru valorile şi instituţiile tradiţionale. Joseph de Maistre.14 2. care s-au perpetuat în secolul următor. neoconservatorismul Termeni cheie: conservatorism moderat. a avut cel puţin două variante. a ideilor şi instituţiilor existente – iar. Noua Dreaptă Asemenea liberalismului. Conservatorismul “moderat” şi conservatorismul “reacţionar”. tradiţie şi creştinism. Aceste idei şi-au găsit reflectarea în politica practicată în anii ’80 de R. de nuanţă teologică. pentru ca apoi oponenţii principali să devină socialismul. De la început. inspirat din opera lui Burke şi a altor conservatori clasici. dar respingerea egalitarismului. în Regatul Unit. în care a criticat radicalismul revoluţionar. Celălalt. În secolul XX s-au manifestat două curente în cadrul conservatorismului: • • Unul tradiţionalist. pe de o parte. Reagan.3. pledând pentru reformă. Kristol. respectul pentru piaţă. asociat cu tradiţia britanică inaugurată de Ed. neoconservatorism. respectiv comunismul. • Cealaltă variantă a fost conservatorismul “reacţionar”. stabilea ca principale caracteristici ale acesteia: atitudinea critică faţă de “statul bunăstării”. “Neoconservatorismul” este denumirea aplicată uneori tuturor expresiilor conservatorismului din secolul XX. I. conservarea unei stări de fapt. Ideologia conservatoare a fost mai ales rezultatul unui fenomen de reacţie la Revoluţia franceză. al cărei protagonist. exponent remarcabil al Noii Drepte. Sensurile politice s-au conturat iniţial prin opoziţie cu liberalismul. şi conservatorismul desemnează. respectiv M Thatcher. îndeosebi prin Reflections on the Revolution in France (1790). orientată spre păstrarea. Burke. conservatorism reacţionar. . ca modalitate de schimbare. în SUA. afirmarea egalităţii şanselor. o ideologie şi practică politică. preocupat de revigorarea valorilor liberale ale secolelor anterioare. care să fie temperată însă de aristocraţie. pe de altă parte. • Prima expresie a fost conservatorismul “moderat”. dar s-a consacrat îndeosebi pentru a desemna orientarea cristalizată în a doua jumătate a anilor ’70 (apropiată de liberalismul “conservator”). a susţinut restaurarea monarhiei absolute.

15 Valorile fundamentale ale conservatorismului: • Criticând atât individualismul cât şi colectivismul. naţiune).99-124. a susţinut solidaritatea ce decurge din faptul că individul este rezultatul dezvoltării în cadrul comunităţii (familie. Comparaţi concepţiile conservatoare şi cele liberale privitoare la rolul statului. . 2000. Partidele conservatoare au apărut după revoluţiile moderne. în cadrul parametrilor tradiţiei şi ai legii. Partidul Republican din SUA). Valorile fundamentale ale conservatorismului a. Ed. pe parcursul secolului al XIX-lea aflându-se între principalii competitori politici. Egalitatea c. au fost absorbite de partide creştin-democrate. Adrian Paul Iliescu. “Concepţia conservatoare şi progresul”. În unele cazuri. Doctrine politice. Acum. Bibliografie Terence Ball. Polirom. Libertatea apare ca un drept legal. Conservatorismul anglo-saxon. 1995. pp. Editura DU Style. sunt într-o poziţie minoritară. ALL. pp. biserică. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. exceptând Regatul Unit şi alte câteva ţări. Kristol 2. Libertatea b. Conservatorismul. Richard Dagger. de Maistre c. Burke b. Nu întotdeauna partidele de orientare conservatoare sunt şi denumite ca atare (de pildă. Bucureşti. Iaşi. 1994. • • Inegalitatea are rădăcini naturale şi politice. Robert Nisbet.). J. 1998. Ed. pp. Bucureşti. Adrian Paul Iliescu. Doctrinele partidelor politice. Solidaritatea 3. Editura “Garamond”. Ideologii politice şi idealul democratic. C. 1998. 73-83. “Conservatorismul”. Rădulescu Motru. Iaşi. 64-90. I. Bucureşti. Cine a fost unul dintre exponenţii majori ai conservatorismului moderat? a.). în Petre Dan (ed. Test de autoevaluare: 1. Polirom.

Owen. asemenea liberalismului şi conservatorismului. care. comunismul apărea ca o etapă superioară a cestui nou model de organizare social-politică. Revoluţia din 1917 a produs “marea schismă” dintre comunişti. social-democraţie. R. care viza edificarea. s-au concentrat pe susţinerea intervenţiei statului în economie şi în protecţia socială. în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Prima sa expresie a fost aşa-numitul “socialism utopic” al lui Saint-Simon. a ordinii existente cu societatea socialistă. care şi-a găsit expresia în opera lui Marx. pe parcursul a două etape: • În primele trei decenii. . schimbarea fiind realizabilă pe calea reformelor. social-democraţi. a susţinut păstrarea cadrului oferit de democraţia liberală. în Europa de est. de către partidele comuniste. în secolul al XVI-lea. aceştia din urmă au fost absorbiţi. şi socialişti. criticând capitalismul. socialismul şi social-democraţia a avut evoluţii distincte. în cele mai multe cazuri. Ch. şi a militat pentru înlocuirea. moderată. Antecedentele sale au fost identificate în Utopia lui Thomas Morus. pe de o parte. comunismul şi eurocomunismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: socialism revoluţionar. a unei “economii mixte”. socialism democratic. bazată pe proprietatea socială.3. a fost lansată formula “socialism democratic”. prin revoluţie. comunism Socialismul este. Socialismul a apărut tot ca reacţie la liberalism. După al doilea război mondial. • Cealaltă variantă. aceste idei. Socialismul şi social-democraţia. “a treia cale”. Bernstein (acuzat de marxişti ca fiind “revizionist”). în cadrul societăţii capitaliste. În Europa de vest. pe de altă parte. traversând importante reconsiderări. un produs al etapei ce a urmat Revoluţiei franceze. au stat la baza social-democraţiei de mai târziu. dar încă de la început s-au manifestat două tendinţe majore: • Varianta radicală. Fourier. a respins valorile şi instituţiile liberalismului. au imaginat proiecte ale unei lumi considerate a fi în concordanţă cu adevărata natură a omului. “socialismul revoluţionar”.16 2. exprimate mai cu seamă de Ed.

una din formulele de referinţă este “a treia cale”. sau operat schimbări importante. cu deosebire în opera lui Marx. în vreme ce partidele social-democrate au acordat prioritate problemelor privind redistribuirea. care susţinea schimbarea socială nu prin revoluţie. mai cu seamă în conceperea raportului dintre stat şi piaţă. la sfârşitul anilor ’70. care l-a identificat cu noul model de societate bazat pe abolirea proprietăţii private şi stabilirea unui nou tip de relaţii interumane. care îşi propune să meargă dincolo de neoliberalismul dreptei şi social-democraţia vechii stângi. în vestul Europei. partidele care poartă aceste denumiri făcând parte din aceeaşi “familie”.17 bazate pe coexistenţa dintre sectorul public şi cel privat. precum şi globalizarea progresivă a economiei. construind o “nouă economie mixtă” şi un “stat al investiţiei sociale”. dar în corelaţie cu libertatea şi solidaritatea. lansată în anii ’90 de “Noul Laburism” al lui Tony Blair (susţinută teoretic de Anthony Giddens). în noul context determinat de creşterea preţului la materiile prime. pot fi relevate anumite caracteristici comune: • • • Accentul asupra comunităţii (colectivităţii). precum şi dezvoltarea “statului bunăstării”. Având antecedente încă în antichitate. îmbătrânirea populaţiei. partidele socialiste (socialist-democratice) s-au concentrat pe problemele proprietăţii. Comunismul s-a aflat în relaţii complexe cu socialismul (social-democraţia): uneori s-au întâlnit în cadrul aceloraşi orientări ideologice. ci . Deşi au existat şi există deosebiri importante între diferite variante ale gândirii socialiste (social-democrate). cu precizarea însă a unor diferenţe notabile de abordare de la o etapă la alta. Trebuie precizat că. După al doilea război mondial. s-a afirmat aşa-numitul “eurocomunism”. comunismul a dobândit noi expresii în gândirea modernă. Partidele comuniste constituite în Europa de est după 1917 şi practica lor politică au marcat îndepărtarea de idealul mai mult sau mai puţin utopic şi au condus la instaurarea regimurilor totalitare. alteori s-au confruntat de pe poziţii adverse. Rolul important conferit statului. îndeosebi în primele decenii postbelice. În prezent. Egalitatea considerată valoare fundamentală. • Începând din anii ’80. termenii “socialist democratic” şi “social-democrat” sunt deseori utilizaţi ca interşanjabili.

pp. Ed. Ideologii politice şi idealul democratic. K.). Polirom. identitate. Anthony Giddens. 175-194. cooperare b. 1996. Formula “a treia cale” a fost lansată de a. îndeosebi cu socialiştii. . a avut efecte considerabile şi asupra partidelor comuniste occidentale. contradicţie c. Iaşi. manifestând deschidere spre colaborarea cu alte partide politice din zona stângii. “Doctrina social-democrată”. Iaşi. Richard Dagger. Jean-Michel de Waele. excluzând violenţa şi dictatura proletariatului. Pascal Delwit. 1991. Omegapres. 1998. Europa comuniştilor. Cine a susţinut revoluţia ca principală formă de schimbare socială? a. Test de autoevaluare: 1. Blair 3. Doctrine politice. Europa socialiştilor.125-178. 2003. Humanitas. presupunând alianţe cu alte forţe politice. Institutul European. pp. Iaşi. Anton Carpinschi. Bibliografie Terence Ball. Polirom. 2000. Saint-Simon b. Marx c. Ed. Francois Furet. 2000. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. care trec acum printr-o etapă de redefinire a identităţii. confirmat de evenimentele din 1989. Polirom. majoritatea şi-au reconsiderat fundamental ideile. A treia cale: renaşterea social-democraţiei. Europa de la Atlantic la Delta Dunării. Bernstein 2. Partidele socialist-democratice şi cele social-democrate se află în raporturi de a. Fourier b. 2001 Jose Gotovitch. Ch. T. Michel Dreyfus. Bucureşti. Maurice Duverger. Unele şi-au schimbat chiar denumirea. Iaşi. Trecutul unei iluzii. Eşecul comunismului est-european. Iaşi. Bernstein c. Institutul European.18 prin reforme.

având şi el diferite variante. în Revoluţia din Rusia. • Începuturile se leagă de numele pastorului englez William Godwin. dar şi solidaritatea între oameni. În plan ideologic. . imaginând o societate în care nimeni să nu fie obligat să sacrifice propria sa independenţă de judecată. anarhism mutualist. anarhism colectivist. s-au remarcat doi descendenţi ai nobilimii ruse. într-o anumită măsură. • Anarhismul a fost implicat. au susţinut trecerea la noua societate pe calea revoluţiei violente.19 2. organizând atentate şi alte acţiuni criminale. şi Piotr Kropotkin. cu caracter de masă. considerate a fi “furt”. avându-l ca protagonist pe Georges Sorel: sindicatele apăreau ca principal factor de schimbare socială. altele de liberalism. unele mai apropiate de socialism. ca şi în Războiul Civil din Spania. • În preajma primului război mondial.4. la mijlocul secolului al XIX-lea. pe suprimarea proprietăţii private. • Primul anarhist auto-proclamat a fost Pierre-Joseph Proudhon. care. a inaugurat “anarhismul mutualist”. Mihail Bakunin. identificat cu “anarhismul comunist”: au criticat statul. anarhism comunist. Anarhismul şi variantele sale _____________________________________________________________________ Termeni cheie: anarhism individualist. precum şi ca nucleu al viitoarei societăţi. anarhismul a apărut în acelaşi climat postrevoluţionar. când mişcarea anarhistă a îmbrăcat forme violente. au afirmat libertatea ca valoare supremă. susţinând abolirea lui. considerat exponentul “anarhismului colectivist”. anarho-sindicalism Cu antecedente în iluminism. s-a conturat “anarho-sindicalismul”. pledând pentru o societate fără stat. care a iniţiat “anarhismul individualist”. bazată pe libertate ca valoare supremă. • Punctul maxim a fost atins la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. forma pe care ar fi urmat să o îmbrace revoluţia fiind greva generală. precum şi pe respectul mutual între membrii săi.

Ideologii politice şi idealul democratic. fără să beneficieze de construcţii ideologice consistente. • În ultimele decenii. “Anarhismul”. “ecologismul radical”.269-296. toate mijloacele specifice regimului democratic.20 • În anii ’60 anarhismul şi-a găsit expresia în aşa-numita “contra-cultură” a tineretului. 1994. mai mult. “Garamond”. s-a dovedit a fi o ideologie nerealistă şi utopică. • Critica statului este o temă esenţială pentru toate variantele: obiectul acesteia îl constituie în primul rând instituţiile guvernamentale. Doctrine politice. care pledează pentru comunitatea autonomă modelată pe baze anarhiste. 1995. dar şi toate celelalte instituţii şi. Editura Antet. pp. Bibliografie Terence Ball. Chiar dacă anarhismul a atras atenţia asupra unor dimensiuni opresive ale statului. N. George Crowder. în cele mai multe cazuri. manifestările unor grupuri anarhiste implicate în acţiunile de protest împotriva globalizării. anarhismul situează în prim plan libertatea. în societatea “fără guvern coercitiv” ordinea ar urma să fie asigurată prin respectarea regulilor morale. Polirom. pp. p. Iaşi. în Petre Dan (ed. Richard Dagger.). . 33. Caracterul anti-democratc şi susţinerea violenţei au determinat amplasarea anarhismului. 1997. 2000. asociată cu iluzia întoarcerii la un mod de viaţă natural. Liviu Petru Zăpârţan. şi solidaritatea este evaluată superior în unele variante. Iaşi. egalitatea este şi ea invocată. Doctrinele partidelor politice. în zona extremismului. Bucureşti. 260-278. Anarhismul. lipsit de orice constrângere. Petrescu. Caracterizare generală • Dintre valorile fundamentale. a îmbrăcat diferite forme: “anarhocapitalismul” care susţine că statul trebuie să dispară pe temeiul lipsei de legitimitate morală şi al ineficienţei economice. dar în mod diferit de către “individualişti” şi “colectivişti”. Bucureşti. Editura Fundaţiei “Chemarea”. Ed.

apare necesară. ultranaţionalism. După al doilea război mondial. A parcurs patru etape (unii le numesc “valuri”). Deoarece a suscitat şi suscită controverse. Prin ce se deosebesc concepţiile anarhiste de cele socialiste în privinţa modelului de societate propus? 2. sub forma fascismului. Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate _____________________________________________________________________ Termeni cheie: naţionalism.neonaţionalism şi mai ales naţionalism – ultranaţionalism. ca urmare a dezintegrării “imperiului” sovietic. alteori ca dimensiune a altor ideologii. respectiv a extinderii şi aprofundării procesului de integrare europeană. Bakunin c. precum şi a conglomeratului iugoslav. în condiţiile dezagregării imperiilor coloniale. făcându-se distincţia între naţionalism “ofensiv” şi “defensiv”. Sorel. Proudhon b. Cine a considerat că proprietatea privată este un furt? a. după marea criză din anii ’30. extrema dreaptă Naţionalismul este tratat uneori ca ideologie distinctă. mai mult chiar decât în cazul altor ideologii. formula de plural. mai întâi ca urmare a dispariţiei Imperiului austroungar.21 Test de autoevaluare: 1. După primul război mondial. în legătură cu susţinerea afirmării naţiunilor şi a statelor naţionale. naţionalism . se subliniază deseori ambivalenţa termenului. fiecare urmând unor procese revoluţionare sau căderii unor imperii.“antidemocratic”. După 1989. 2. “naţionalisme”. Naţionalismul s-a conturat ca ideologie politică în acelaşi context postrevoluţionar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Ca urmare. dreapta. • • • • După Revoluţia franceză.5. . iar mai apoi în legătură cu procesul integrării europene. “democratic” . iar apoi.

Istoria naţiunilor şi naţionalismului în Europa. Test de autoevaluare: 1. Naţionalism şi naţiune. 1994. mai cu seamă în spaţiul Europei occidentale. Liviu Petru Zăpârţan. De ce a evoluat naţionalismul în “valuri”. Bibliografie Raul Girardet.). de respingere a valorilor proprii altora. Doctrine politice. “Doctrina naţionalistă”. Iorga. Iaşi. Inst. 1994. subliniind însă nocivitatea ultranaţionalismului. Institutul European. care reuşesc să atragă o pondere relativ însemnată a populaţiei. abordările echilibrate relevă şi caracterul benefic al unora dintre expresiile sale pentru cultivarea sau regăsirea identităţii unor comunităţi. pp. Naţionalismele europene. fiecare etapă urmând unor procese revoluţionare sau căderii unor imperii? . prezent şi viitor”. Doctrinele partidelor politice. provoacă îngrijorare cu privire la pericolul ascensiunii extremei drepte. nr. Acelaşi spirit de echilibru obligă la constatarea faptului că naţionalismul şi ultranaţionalismul generează controverse nu doar în ţările subdezvoltate. Editura Fundaţiei „Chemarea”. exploatând temerile legate de integrarea europeană şi procesul globalizării.22 Deşi deseori se afirmă că. ci şi în cele dezvoltate. precum Frontul Naţional din Franţa.1997. “Naţionalismul: trecut. Institutul European. Naţionalismul este specific acum Europei Centrale şi de Est. Paul Sabourin. naţionalismul are un caracter desuet şi chiar periculos. 1999. Ed. 2. în POLIS. condus de Jean-Marie Le Pen. “Garamond”. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte? a. Iaşi. Guy Hermet. în contextul globalizării. 2003. c. N. 1995. Iaşi. 40-63. 2. în Petre Dan (ed. b. Partide ultranaţionaliste. Partidele ultranaţionaliste se situează în zona extremei drepte. Bucureşti. Primul val al naţionalismului s-a manifestat după Revoluţia franceză. European. ca atitudine excesivă.

fiind asociat. cea mai spectaculară şi cea mai agresivă. Termenul “fascism” este folosit uneori în sens larg. nazism. în varianta germană. • Fascismul italian a fost marcat de personalitatea lui Mussolini. cu referire la prima din variantele sale. corporatism. spre a defini un fenomen paneuropean (şi nu numai). mai cu seamă cele vizând renaşterea marelui Imperiu Roman. cea italiană. într-un sens particular. auto-proclamat “adevăratul socialism”.6. cu rasismul (“naţionalism organic”). prin subordonarea lor faţă de guvern. Opunându-se majorităţii ideologiilor consacrate. Spre a-şi realiza obiectivele. iar socialismul anti-marxist. Acestea şi-au găsit reflectarea în cartea sa de tristă celebritate . conducătorul şi principalul ideolog al acestuia. partid în fruntea căruia s-a afirmat Hitler. imediat după primul război mondial. numită astfel datorită denumirii forţei politice care a susţinut-o şi aplicat-o: Partidul Naţional-Socialist al Muncitorilor Germani. a glorificat violenţa şi teroarea. nimic împotriva statului.23 2. fascismul a apărut abia în perioada interbelică. nimic în afara statului” este definitorie pentru aşa-numitul “corporatism”. darwinismul social. dar sub influenţa unor idei care se afirmaseră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mussolini a orchestrat un adevărat cult al conducătorului. fascismul şi-a propus să realizeze o sinteză specifică între naţionalism şi socialism. în contextul generat de primul război mondial. Fraza sa “Totul în stat. alteori. geopolitica. Viziunea şi acţiunea lui Hitler au fost influenţate de idei şi concepţii care circulau deja în epocă: rasismul. anti-semitismul. grupări numite “fascii”. care a determinat “încorporarea” în cadrul statului a tuturor organizaţiilor politice şi profesionale (mai ales a organizaţiilor sindicale şi a celor patronale). • “Nazismul” este varianta germană. neofascism Spre deosebire de celelalte ideologii abordate până acum. Naţionalismul a fost implicat în ipostaza sa extremistă. afirma posibilitatea convieţuirii claselor sociale în comunitatea naţională prin subordonarea faţă de stat şi mai ales faţă de conducătorul suprem. Fascismul şi neofascismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: fascism. iar apoi de criza economică din anii ’30. numită astfel pentru că iniţiatorii ei au format.

A. • Criticând sistemul democraţiei parlamentare. Trecutul unei iluzii. Fascismul şi nazismul. mişcarea şi regimul politic în cauză. în naţiune. Bucureşti. Beladi. Bibliografie Terence Ball. Iaşi. fascismul a conferit un rol major statului bazat pe forţă. solidaritatea este dezirabilă şi realizabilă în măsura în care se asigură subordonarea tuturor în raport cu un centru unic de putere. • Încă înainte de terminarea războiului a fost lansat termenul de “neofascism”. În deceniile care au urmat războiului. Ideologii politice şi idealul democratic. 2002. Humanitas. 1995. Mussolini b. Hitler. Test de autoevaluare: 1. Iaşi. Grupările neofasciste . 1994. libertatea este realizabilă numai în stat. în condiţiile în care majoritatea ţărilor au adoptat reglementări privind interzicerea asociaţiilor fasciste şi a propagandei acestora. Editura Dacia. Humanitas. care va deveni un adevărat program politic. 1993. Hayek. Eugen Weber. Jean-Claude Lescure. Institutul European. Dreapta românească. neofascismul este susţinut nu atât de partide politice. pp 179-200. Polirom. F. Mein Kampf. iar apoi în politica pe care a practicat-o în fruntea regimului totalitar pe care l-a instaurat. cât îndeosebi de grupuri mai mult sau mai puţin clandestine.24 Mein Kampf. ca expresie a încercărilor de a reabilita şi resuscita ideologia. 1996. Cine a pus în practică ideile corporatismului? a. Editura. 2000. Richard Dagger. Drumul către servitute. Hitler c. Cluj-Napoca. A. Bucureşti. Francois Furet. Caracterizare generală • În legătură cu valorile fundamentale: inegalitatea oamenilor este determinată biologic. a cărui autoritate este întruchipată în autoritatea conducătorului.

când se va afirma în numeroase ţări europene. care a vizat înnoirea bisericii şi deschiderea ei spre societate.începutul anilor ’70 au marcat un oarecare declin. c. Democraţia creştină _____________________________________________________________________ Termeni cheie: democraţie. iar ideologiile şi partidele tradiţionale erau blamate pentru incapacitatea de a se opune extremismelor şi dezastrelor pe care acestea le-au provocat. ascensiunea fiind explicabilă în condiţiile în care dreapta fusese discreditată de fascism. Care dintre enunţurile de mai jos sunt incorecte? a. iar socialiştii occidentali câştigau teren. Partidele creştindemocrate s-au consolidat o dată cu intensificarea războiului rece. a parcurs trei etape: • Anii ’40 –’50 au însemnat afirmare în forţă.7.25 2. economie socială de piaţă Democraţia creştină a început să se contureze în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea. valori creştine. stânga de stalinism. Un rol important în apariţia sa l-a avut papa Leon al XIII-lea. precum şi în câteva ţări latino-americane. În Europa. Democraţia creştină va câştiga teren abia după al doilea război mondial. Fascismul şi-a propus să realizeze o sinteză specifică între naţionalism şi socialism. apropiindu-se şi de conservatorism. prin susţinerea valorilor tradiţionale. pentru că erau considerate principalul bastion împotriva comunismului. în condiţiile în care comunismul sovietic apărea a fi mai puţin ameninţător. b. prin elaborarea concepţiei sociale a catolicismului. atrăgând şi sindicate care anterior se aflaseră sub influenţa creştin- . Corporatismul fascist a implicat cooperarea guvernului cu organizaţiile patronale şi cele sindicale. Pe măsură ce se făceau paşi în integrarea europeană aceste partide se afirmau ca principali susţinători ai procesului. A îmbinat concepţia catolică despre justiţia socială şi economică cu concepţia liberală asupra democraţiei politice. 2. ca o reacţie la individualism şi anticlericanism. • Anii ‘60. Fascismul a conferit statului un rol major în sistemul democraţiei parlamentare.

299-341. scopul statului fiind acela de a asigura binele tuturor. Editura Fundaţiei “Chemarea”. pp. 145-165. societatea trebuie să se caracterizeze prin comuniune şi fraternitate. Doctrine politice. Iaşi. Polirom. . • Din a doua jumătate a anilor ’70 se produce o adevărată renaştere a creştindemocraţiei. pp. La acestea se adaugă afirmarea unei subculturi a tineretului care îl îndepărta de valorile tradiţionale. • Partidul Popular European. este susţinător al unei Constituţii europene care să se inspire din trei principii fundamentale: subsidiarităţii. Bibliografie Jean-Dominique Durand. 1994. lansat în Germania imediat după război. (înfiinţat în 1979. 2004. Liviu Petru Zăpârţan. îşi păstrează valabilitatea. • Conceptul “economie socială de piaţă”. Coordonate majore (aşa cum au fost relevate de Wilfried Martens. a câştigat cele mai multe locuri în Parlamentul European la alegerile din 1999 şi. Iaşi. federalist şi democratic. dar şi pentru aprofundarea şi extinderea procesului de integrare europeană. Enyedi Zsolt. Iaşi. Wilfried Martens. Doctrine politice. 2004). Europa democraţiei creştine. Bucureşti. primul partid transnaţional. 1998. Editura Metropol. “Creştin-democraţia”. Institutul European. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. ce reuneşte “democrat-creştinii şi cei apropiaţi lor”. vizând combinarea între economia de piaţă şi protecţia socială a individului.).26 democraţiei. lider al democraţiei creştine europene): • Filosofia politică a democraţiei creştine se exprimă prin “personalismul comunitar sau social” de inspiraţie creştină. explicabilă prin preocupările pentru problemele sociale. la baza căruia se află două principii fundamentale: persoana umană este esenţială. Aceste caracteristici îndreptăţesc amplasarea ideologiei creştin-democrate şi a partidelor care o susţin în zona de centru a spectrului politic. O Europă şi cealaltă. 1995. respectiv.

Agrarianismul este. au constituit un fenomen politic durabil doar în ţările scandinave. aceste partide apără proprietatea privată.8. 2. în principal. independenţa naţională fiind recent obţinută. mai ales pe temeiuri economice: producătorii de hrană vor un profit cât mai mare din munca lor. Totodată. extinderea influenţei bisericii catolice. cer asistenţă guvernamentală pentru agricultură. Numite. • În ţările occidentale. mai puţin dezvoltate. Partidul Popular European cuprinde a. Agrarianismul (Ţărănismul) _____________________________________________________________________ Termeni cheie: agrarianism. problema proprietăţii asupra pământului a fost tocmai rezolvată. în general. construirea unei economii sociale de piaţă b. iar consumatorii vor să aibă produse alimentare cât mai ieftine. numai partide creştin democrate c. vizând susţinerea intereselor producătorilor agricoli şi. “stat ţărănesc” Tratat deseori în contextul conservatorismului. • În ţările Europei de Est. iniţiativa de a forma partide agrariene a aparţinut. unor asociaţii de fermieri nemulţumiţi de modul în care interesele lor erau susţinute de partidele liberale sau conservatoare.27 Test de autoevaluare 1. pe de altă parte. Partidele agrariene (ţărăneşti) au apărut mai întâi în Europa occidentală şi în America de Nord. adoptarea unei Constituţii europene c. Care dintre obiectivele de mai jos sunt fundamentale pentru democraţia creştină? a. extinderea dreptului de vot a permis manifestarea politică a ţărănimii. ale populaţiei din mediul rural. partidele agrariene au apărut în condiţiile în care. de regulă . ţărănism. ce aveau o conducere predominant urbană. produsul clivajului urban – rural care s-a amplificat la începutul secolului XX. de regulă. numai partide catolice b. partide creştin democrate şi partide conservatoare. 2. agrarianismul (ţărănismul) s-a afirmat ca ideologie în primele decenii ale secolului XX. în perioada dintre cele două războaie mondiale. au cunoscut o înflorire efemeră în Europa de Est. Pe de o parte.

în Petre Dan (ed. Bibliografie V. 1994. Test de autoevaluare: 1. de pildă. Cele care vor să evite declinul sunt nevoite să-şi lărgească adresabilitatea electorală. în zona centrului. Partidele ţărăneşti cunosc o puternică revigorare în Europa Centrală şi de Est. iar agricultura angajează tot mai puţini oameni. astfel încât să realizeze deschidere spre alte forţe politice. Iaşi. urmărind să apere mica gospodărie ţărănească de efectele negative ale economiei de piaţă. Liviu Petru Zăpârţan. b. În România. Bucureşti. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte? a. Partidele agrariene sunt amplasate. Nu acordă o importanţă prea mare dimensiunii ideologice. fiind dispuse să realizeze alianţe atât cu partidele de dreapta cât şi cu cele de stânga. “Garamond”.28 partide “ţărăneşti”. ci au un caracter pragmatic. pp. după 1989. acestea au dat ideologiilor lor o coloratură morală. 2.). c. 91-123. Doctrine politice. 1995. “Doctrina ţărănistă”. Madgearu. de regulă. partidele agrariene se confruntă cu serioase probleme. Ed. De ce s-au dezvoltat partidele agrariene (ţărăneşti) în primele decenii ale secolului XX? . Editura Fundaţiei “Chemarea”. vizând prioritar susţinerea intereselor unei categorii profesionale. Partidele agrariene sunt forţe politice de referinţă în lumea occidentală. dar în condiţiile păstrării proprietăţii private asupra pământului. ca formă de guvernare preponderent dirijistă a unui popor alcătuit în majoritate din ţărani cu gospodării individuale. a susţinut ideea “statului ţărănesc” (agrar). să-şi modifice programele. 207-212. Partidele agrariene sunt situate în zona stângii politice. În condiţiile în care urbanizarea a progresat. principalul teoretician al ţărănismului. pp. a susţinut cooperaţia ca soluţie pentru modernizarea agriculturii. manifestând disponibilitate pentru diferite formule de colaborare. Virgil Madgearu. Doctrinele partidelor politice. ce afectează însăşi raţiunea lor de a fi.

la sfârşitul anilor ’80 să se intensifice semnalele de alarmă în legătură cu probleme precum dispariţia stratului de ozon sau încălzirea globală.29 2. Tot în anii ’70 au început să apară primele partide ecologiste. pentru ca. pe termen lung. ecologismul s-a afirmat ca o “contra-ideologie”. care a fost o reacţie la industrializarea rapidă.9. mai cu seamă din ţările dezvoltate. În vreme ce unii consideră că este o ideologie veche de când lumea. alţii apreciază că începuturile se află în romantismul secolelor al XVIII-lea – al XIXlea. Dezvoltarea „sustenabilă” (sustainable development). a fost semnalat faptul că nu este posibilă creşterea infinită într-un sistem finit sub raportul resurselor. Majoritatea analiştilor consideră că ecologismul este un produs al secolului XX: începând cu anii ’60 –’70 au fost puse sub semnul întrebării efectele creşterii industriale. Ecologismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: ecologism. cel ce a utilizat pentru prima oară termenul “ecologie”. . unde ratele foarte înalte ale producţiei şi consumului au ajuns în contradicţie cu natura finită a planetei. Haeckel. cărora le reproşează viziunea antropocentrică faţă de natură. protecţia mediului. preocupările pentru restabilirea echilibrului dintre societate şi natură dobândind caracter ştiinţific prin opera lui E. ca şi prin critica societăţii industriale moderne. Modelul societal propus de ecologism: • • Viziunea biocentrică. vizând satisfacerea nevoilor vitale ale unei comunităţi fără a fi prejudiciată posibilitatea generaţiilor viitoare de a face acelaşi lucru. a unor specii. Ecologismul ca ideologie s-a cristalizat începând cu anii ’70. mai întâi în legătură cu activitatea unor grupuri de interes constituite în scopul protecţiei mediului. în sensul de dezvoltare durabilă. bazată pe ideea că toate formele de viaţă au valoare. De remarcat că ecologismul e singura ideologie a cărei denumire provine din cea a unei ştiinţe. prin critica altor ideologii. raţională. Iniţial. dezvoltare durabilă Au fost exprimate diferite puncte de vedere în legătură cu începuturile ecologismului. sau a protestului împotriva testelor nucleare. între om şi mediu există o complexă reţea de interacţiuni şi dependenţe reciproce.

Polirom. pp. concentrându-se asupra adoptării unor legi şi politici publice favorabile obiectivelor urmărite (nuanţe “verde deschis”). Marcian Bleahu. Bibliografie Terence Ball.). Altele cultivă acţiunea democratică. pp. Unele variante ale ecologismului se asociază cu anarhismul. Apărute în perimetrul stângii. Iaşi. 2. 1998. Care dintre enunţurile de mai jos sunt incorecte: a. dar amplasarea în spectrul politic depinde de context. Richard Dagger. c. Doctrine politice. 227-238. ci se manifestă în diferite variante: • • Unele favorizează măsuri radicale pentru a stopa dezvoltarea. Winkler. Polirom. acum majoritatea se angajează în cursa electorală şi au devenit forţe politice de referinţă în multe ţări. Ideologii politice şi idealul democratic. în Alina MungiuPippidi (coord. Test de autoevaluare 1. Deşi are multe elemente comune. partidele ecologiste sunt deseori asociate acesteia. Cluj-Napoca. pp. Allan M. asociindu-se chiar cu anarhismul sau terorismul (nuanţe “verde închis”). ecologismul nu este unitar.2000. Dacă iniţial partidele ecologiste (numite deseori şi “partidele verzilor”) au manifestat prudenţă în legătură cu participarea la alegeri. Partidele ecologiste nu se angajează în procesul electoral. situarea în zona centrului fiind de asemenea frecvent invocată. Prin ce se particularizează ecologismul faţă de celelate ideologii? . “Ecologia politică – doctrina secolului XXI”. astfel încât oamenii care iau decizii să fie cât mai aproape de efectele acestora şi să asigure valorificarea în cât mai mare măsură a resurselor locale. Dacia. 231-251. 320-355. Iaşi. 1996. b. Trecutul apropiat: Eseuri şi documente despre America de după cel de al doilea război mondial. Partidele ecologiste sunt deseori competitori majori în procesul electoral.30 • Descentralizarea politică.

care a avut momente de manifestare pregnantă. susţinînd însă că soluţia pentru schimbare este revoluţia. dar încorporând referirile la femei. feminism “welfare”. Deşi termenul “feminist” a început să fie utilizat abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. când Convenţia de la Seneca Falls a adoptat o “Declaraţie de independenţă alternativă”. • Feminismul socialist a avut ca primă expresie concepţia socialismului utopic potrivit căreia relaţiile dintre bărbaţi şi femei trebuie înţelese ca parte a societăţii capitaliste. aceste idei. trebuie să aibă drepturi egale. Aceste idei au avut un puternic ecou în SUA. în perioada imediat următoare Revoluţiei franceze. dar li se refuza dreptul de vot.31 2. schimbarea acestei stări de lucruri se poate realiza pe calea reformelor. • La sfârşitul secolului al XIX-lea femeile din ţări dezvoltate precum Anglia sau SUA beneficiau de un grad considerabil de independenţă. dominantă la vremea respectivă.10. se poate vorbi însă despre o mişcare feministă. care produce şi întreţine subordonarea femeii. în opera lui Mary Wollstonecraft. unde industrializarea şi modernizarea rapidă au stimulat manifestarea independentă a femeilor. şi. feminismul consideră că situaţia femeilor şi inegalităţile dintre femei şi bărbaţi constituie problema politică centrală. a susţinut că femeile sunt fiinţe raţionale. care. descriminare pozitivă _____________________________________________________________________ Spre deosebire de ideologiile tradiţionale. de obicei. în Anglia. asemenea bărbaţilor. feminism socialist. Feminismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: feminism liberal. nu există partide feministe. ca urmare. parafrazând punct cu punct Declaraţia de independenţă din 1776. respectiv de acces la educaţie şi muncă. • Prima manifestare a fost aceea a feminismului liberal timpuriu. O altă particularitate rezidă în faptul că. Atunci s-a dezvoltat campania pentru dreptul de vot. Feminismul marxist a reluat. Prima dezbatere de amploare pe probleme precum sclavia sau dreptul de vot s-a desfăşurat în 1848. respingând credinţa în inferioritatea femeii. deşi această problematică se află pe agenda a numeroase partide politice. care a atins punctul culminant la începutul secolului XX. în parte. originea feminismului este identificată. .

Richard Dagger. precum şi în viaţa politică (feminismul având. dreptul de vot al femeilor. în principal. Iaşi. primul moment semnificativ a fost acela al publicării cărţii lui Simone de Beauvoir. expresie a respingerii rolului tradiţional al femeii. de aşa-numitele programe affirmative action (“discriminare pozitivă”. după război. • În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial. În anii marii crize. asemenea populaţiei de culoare („afro-americanilor”). care să înlăture consecinţele discriminării trecute).32 A fost. graţie unor militante precum ziarista Betty Friedan. care a pledat pentru combinarea responsabilităţilor casnice ale femeii cu preocupările pentru carieră. Polirom. îndeosebi în SUA. . o continuare a ideilor feministe liberale. 208-211. Feminismul post-modernist a cultivat o serie de exigenţe privitoare la limbaj. o contribuţie în această privinţă). 2000. ca şi al unor forţe politice. foarte active în perioada premergătoare primului război mondial. pp. ale “anarhofeminismului” chiar. dar a avut diferite variante. • În perioada interbelică. dar multe dintre obiectivele sale îşi păstrează actualitatea şi sunt larg împărtăşite la nivelul opiniei publice. Începând din acei ani femeile americane au beneficiat. feminismul a intrat într-un oarecare declin. Ideologii politice şi idealul democratic. în sensul unor măsuri şi acţiuni favorizante. Majoritatea ţărilor dezvoltate au consacrat. Deşi s-au făcut progrese considerabile în privinţa participării femeilor pe piaţa muncii. fără îndoială. În anii ‘60 s-a conturat un nou val de feminism. Al doilea sex (1949). s-a produs o deplasare dinspre problema drepturilor egale înspre aceea a protecţiei sociale a femeilor (“feminismul welfare”). feminismul nu mai constituie o orientare proeminentă. care îndeamnă la nesupunere faţă de “legile opresive”. egalitatea de şanse a femeilor cu bărbaţii rămâne o problemă de actualitate pe agenda publică. În prezent. ”Sufragetele” au fost exponentele aripii militante. Bibliografie Terence Ball. Ultimele decenii au cunoscut şi expresii ale feminismului radical. astfel încât acesta să reflecte corect participarea şi posibilătăţile de participare ale femeilor la viaţa publică (aşa-numita political correctness).

Uma Narayan. Programele de “discriminare pozitivă” au fost lansate în SUA în anii ’80 ai secolului XX. 1998. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte? a. 71-72. b. Doctrine politice. în Sfera politicii. „Feminism”. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. Lexicon feminist. 2. Otilia Dragomir. Test de autoevaluare 1. Mihaela Miroiu. Daţi exemplul unui partid feminist. c.33 Simone de Beauvoir. Mary Lyndon Shanley. “Mişcarea sufragetelor” s-a manifestat după al doilea război mondial. “Feminismul ca politică a modernizării”. Mihaela Miroiu (ed. 2002. 1998. Polirom.). Bucureşti. Prin ce se deosebeşte feminismul secolului XX de feminismul timpuriu? 3. Iaşi. 1999. . Editura Univers. 2001. Începuturile feminismului se conturează în perioada imediat următoare Revoluţiei franceze.). Al doilea sex. Polirom. Polirom. Reconstrucţia teoriei politice. Iaşi. pp 252-274.

o poziţie anti-clericală şi republicană. "dreapta" şi "stânga" se referă la două seturi de idei. centru. divizaţi în privinţa problemei dreptului de veto al regelui. Iniţial. Mai exact. confruntarea desfăşurându-se îndeosebi între monarhişti şi republicani: primii susţineau "tronul şi altarul". la modul generic. cât şi în orientările valorice existente la nivelul opiniei publice. ei continuă să fie invocaţi de către cercetători. sprijinit de valorile bisericii. s-au împărţit topografic în sala de şedinţă. atitudini politice. aflate în relaţii de contradicţie. ceilalţi. la o şedinţă a Adunării constituante din 1789. un anume tip de atitudine politică. reprezentanţii naţiunii. convingeri. Evoluţie şi sensuri actuale Obiective: • • • Examinarea evoluţiei diferenţierii dintre dreapta şi stânga politică Argumentarea actualităţii diferenţierii.34 3. Aşadar. adică un regim monarhic autoritar. oameni politici sau. bazată pe ideea suveranităţii poporului. Şi totuşi. Lipsa rigorii ştiinţifice în delimitarea sensurilor celor doi termeni a condus la formularea a numeroase obiecţii în legătură cu relevanţa lor pentru compararea şi clasificarea ideologiilor şi partidelor politice. Secolul al XIX-lea a perpetuat divizarea. opoziţia dintre cele două orientări se referea la principiile guvernării: ataşament faţă de autoritatea monarhică sau preferinţă pentru un guvern ales. cu sublinierea dimensiunilor politice şi economice Încadrarea doctrinelor partidelor politice în spectrul politic _____________________________________________________________________ Termeni cheie: dreapta şi stânga politică. partizanii unui veto nelimitat aşezându-se în dreapta preşedintelui adunării. pur şi simplu de către cei ce doresc să definească. extremism Aplicate la ideologie. dreapta şi stânga au definit poziţia faţă de principiile Revoluţiei franceze. DREAPTA ŞI STÂNGA ÎN IDEOLOGIA POLITICĂ. ataşament faţă de trecut sau dorinţă de schimbare revoluţionară. dreapta şi stânga economică. . având deseori o încărcătură emoţională şi neepuizând gama alternativelor politice aşa cum sunt ele exprimate atât în programele partidelor. chiar dacă se foloseau rar termenii de "dreapta" şi "stânga".

Pe măsură ce efectele revoluţiei industriale asupra structurii sociale se făceau tot mai mult simţite. considerat mentorul spiritual al acestei orientări. După al doilea război mondial. fasciştii au ocupat locurile din extrema sa dreaptă.considerat de stânga. Primul moment de referinţă l-a constituit apariţia. în anii '60. pe care le contrapuneau celor din perioada de maturitate). . în forme şi cu amplori diferite. determinând constituirea unor mişcări care.de unde o oarecare turnură anarhistă. atribuiau rolul esenţial în schimbarea socială intelectualilor şi grupurilor marginale (incluzând aici şi tineretul). exprimând totodată neîncredere în politica de partid convenţională. Secolul XX va cunoaşte o serie de metamorfoze ale sensurilor celor doi termeni. cât şi în America. În perioada respectivă Noua Stângă a exercitat o influenţă considerabilă. atât în Europa. "valuri" de stânga. iar dreapta .comunismul lui Stalin . atunci când au intrat în Parlamentul italian. respectiv de dreapta. asociate cu deosebire clasei proletariatul industrial şi partidului care se declara exponentul său.deţinătorilor de capital privat. pentru că. poziţia în legătură cu forma de guvernământ şi-a pierdut forţa de diferenţiere între atitudinile politice fundamentale. criticând socialismul est-european şi partidele comuniste occidentale. Ca urmare. s-au succedat. lipsindu-le structura organizată şi programul articulat. o ideologie eclectică ce şi-a propus să revitalizeze gândirea de stânga. din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel. aspectelor politice implicate în confruntarea dintre orientările de dreapta şi cele de stânga li se adaugă criterii economico-sociale. exalta deschis forţa. Acest extremism. Mişcările aferente Noii Stângi au zdruncinat universităţile occidentale la sfârşitul anilor '60 şi au mobilizat opinia publică americană împotriva războiului din Vietnam.35 Treptat. punând sub semnul întrebării unele idei marxiste (apreciau însă scrierile umaniste ale tânărului Marx. s-a opus unui alt extremism . neîncrezătoare în potenţialul revoluţionar al clasei muncitoare (idee susţinută de vechea stângă). Aceste idei ce s-au dovedit deosebit de penetrante mai cu seamă datorită lui Herbert Marcuse. pentru că exercita dictatura în numele valorilor democratice. în numele unei noi ordini. în sistemul democratic tradiţional . au rămas la nivelul unor tendinţe politice. considerat de dreapta. violenţa. teroarea. a ceea ce s-a numit "Noua Stângă". Este de notat că. stânga începe să indice o atitudine favorabilă intereselor participanţilor direcţi la procesul muncii. reprezentanţii săi sunt apreciaţi în primul rând în calitate de critici sociali. Prima ipostază semnificativă a fost aceea a extremismului. dar.

ea a avut expresii semnificative în numeroase alte ţări. asistenţă medicală şi asistenţă socială (Arend Lijphart. cele de stânga s-au caracterizat în mod sistematic printr-o rată mai înaltă a creşterii sectorului public al economiei. Naisbitt afirma sentenţios: "Stânga şi dreapta în politică sunt pe moarte: aproape totul vine acum de la un centru radical" (John Naisbitt. spre deosebire de guvernările de dreapta. El precizează că. Arend Lijphart nominalizează pe primul loc ceea ce numeşte "dimensiunea socioeconomică". prin care vizează tocmai diferenţierea între stânga şi dreapta. o mai pronunţată egalizare a veniturilor. departe de a fi depăşită. Ultimele decenii au relevat o tendinţă de atenuare a confruntărilor între ideologii şi implicit. În Franţa. nu trebuie pierdute din vedere unele diferenţe specifice între spaţiul politic american şi cel european. 1991. Încă la începutul anilor '80. abordând dintr-o perspectivă comparativă principalele dimensiuni ce particularizează partidele politice în perioada postbelică. bugete centrale mai mari. Apărută pe fondul dificultăţilor economice ce au marcat perioada în cauză. în principal pe considerentul că aceasta determină uniformizarea şi nivelarea socială (dintr-o asemenea perspectivă sunt puse pe acelaşi plan creştinismul. eforturi sporite pentru reducerea şomajului şi mai mult accent pe educaţie. în mod tradiţional.susţinând. 146). Şi totuşi. Deşi se consideră că Noua Dreaptă s-a manifestat cu mai mare forţă în SUA şi Marea Britanie. e adevărat de caracter unitar) a criticat ideile şi practicile socialiste şi. p. afirmată în anii '70 şi '80. marxismul şi cultura americană . ci pentru însăşi opinia publică" (Alain Monchablon. Desigur. ca obiectiv esenţial.36 Replica la ideile Noii Stângi a fost dată de ceea ce s-a numit "Noua Dreaptă". unde doi lideri politici (R. 237).de altfel. în general cele proprii stângii . rămâne încă criteriul major de diviziune.de notat că aceasta din urmă apare ca o adevărată ameninţare pentru cultura europeană tradiţională). 1989. Irving Kristol. fusese numit "sfântul patron al Noii Drepte". În Franţa. 88). p. acesta din urmă fiind. ca mişcare ideologică asociată cu renaşterea conservatorismului . această mişcare (lipsită. de atenuare a diferenţierilor între dreapta şi stânga. Reagan şi M. unul din teoreticienii de marcă ai neoconservatorismului american. Este notabil că. nu numai pentru analiştii şi oamenii politici. . Noua Dreaptă s-a concentrat spre critica ideii de egalitate. diferenţierea între dreapta şi stânga nu a căzut în desuetudine. p. Thatcher) au fost asociaţi acestei mişcări. de pildă. 2000. în fapt. se consideră că "opoziţia stânga/dreapta. marcat mai pregnant de factorul ideologic. de pildă. limitarea rolului statului în aproape toate domeniile.

afirmarea superiorităţii raţiunii şi ştiinţei asupra tradiţiei şi dogmei religioase. care anume set de atitudini se situează în prim-plan. . o atitudine favorabilă faţă de schimbare şi inovaţie. între dreapta şi stînga economică (Vernon Bogdanor. preocuparea pentru fraternitate şi pentru internaţionalism. este necesară precizarea criteriilor esenţiale în funcţie de care se face încadrarea într-o zonă sau alta a spectrului politic.operaţional nu exclude însă raportarea la valorile politice. rezultând ideologii sau programe politice specifice. solidarităţii.37 Spre a realiza un plus de concreteţe şi de nuanţare. incluzând cele religioase. 324). Fără a considera că trăsăturile menţionate sunt criterii de diferenţiere cu valoare absolută. vede anumite virtuţi în inegalitatea socială şi economică şi tinde să susţină naţionalismul. să precizăm că aceste seturi de atitudini se pot combina în moduri diferite. . e ataşată menţinerii ordinii sociale. Problema este. pentru că implică unele aspecte privind sensurile şi scopurile intervenţiei statului: orice intervenţie presupune o anumită limitare a libertăţii problema este: în favoarea cărei valori (egalităţii.Stânga economică urmăreşte interesele muncitorului industrial şi ţăranului. cu atât mai mult cu cât dreapta şi stânga au şi o puternică încărcătură extra-politică: nu numai economică. . iar. şi afirmă moralitatea tradiţională a familiei. politice şi morale. p.. apelează deseori la credinţe şi sentimente non-raţionale. pentru egalitatea în problemele politice şi susţinerea suveranităţii poporului.Dreapta economică crede în libertatea de alegere în sfera economică şi favorizează o economie liberă de piaţă. 1987.Dreapta politică este mai sceptică în legătură cu posibilitatea îmbunătăţirii naturii umane prin influenţă politică. ordinii etc). precizând: . are rezerve faţă de sistemele de securitate socială organizate de stat. alături de protecţia socială pentru dezavantajaţi.Stânga politică cuprinde de obicei credinţa în perfectibilitatea progresivă a oamenilor. Cu alte cuvinte. unele abordări diferenţiază între dreapta şi stânga politică. ed. pe de altă parte. . desigur. A câştigat teren punctul de vedere frecvent exprimat de politologii americani potrivit căruia ceea ce în prezent diferenţiază dreapta de stânga este mai cu seamă gradul şi natura intervenţiei statului în activitatea economică şi în viaţa socială.să recunoaştem . dar şi culturală. susţine intervenţia statului în mecanismul pieţei. în posibilitatea de a face omul şi societatea mai buni prin influenţă politică. pe de o parte. preocuparea pentru maximizarea libertăţilor civile. cu o minimă intervenţie a statului. Acest criteriu pragmatic şi .

pentru că. ci. în apărarea proprietăţii private şi limitarea intervenţiei statului a consacrat încadrarea acestor partide în zona dreptei. în zona stângii. Dar evoluţia lor ulterioară. formulează drept criteriu principal de diferenţiere tocmai raportarea la valori. de regulă.stânga implică o serie de dificultăţi. în SUA. cât şi de manifestarea unor diferenţe pregnante între partide ce îşi au sorgintea în aceeaşi ideologie sau chiar în interiorul aceluiaşi partid. atât sub dimensiunea politică. mai mult chiar. de la o ţară la alta). poziţia lor definindu-se iniţial în opoziţie cu tradiţionalismul conservator. uneori. liberalismul nu numai că este amplasat. este considerat principal exponent al acestei orientări. 1999) Încercarea de a amplasa partidele politice în tipologia dreapta . nu numai că este recunoscut acum ca fiind de stânga.38 Norberto Bobbio. tot mai mult marcată (în spaţiul european) de opoziţia faţă de partidele socialiste. acoperind tot ceea ce se află la stânga conservatorismului. există o considerabilă distanţă între modul de auto-definire a unui partid şi încadrarea ce rezultă din examinarea obiectivă a programului şi politicii sale. precum şi sub cea economică. cu pendulări între cele două poziţii. născut în zona stângii.este de remarcat că acestea au reprezentat stânga politică în Europa secolului al XIX-lea. a determinat o deplasare spre centru sau chiar spre dreapta (în funcţie şi de ceilalţi oponenţi). Totuşi. determinate atât de evoluţii uneori contradictorii. în condiţiile schimbărilor fundamentale din Europa Centrală şi de Est. mai exact la principiul egalităţii: în vreme ce stânga urmăreşte cu prioritate să reducă inegalitatea. Partidele conservatoare sunt mai uşor încadrabile în spectrul politic. precum şi de faptul că. 1991). dreapta consideră inegalitatea o stare firească (Norberto Bobbio. sensul său este deseori unul larg. sub multe aspecte. Socialismul democratic occidental (social-democraţia). consecvenţa în susţinerea tradiţiilor şi a ordinii sociale. sub raport politic. deşi este mai dificil.purtătoarele celei mai vechi dintre ideologiile contemporane . ci. În cazul partidelor liberale . O asemenea situare nu . De precizat că. în cazul lor. ecologiştii etc (Maurice Duverger. repudiat şi catalogat ca fiind de dreapta de către comunismul dictatorial. îndeosebi sub aspect economic. ele continuă să susţină ideea de libertate şi drepturile omului. să se generalizeze asupra principiilor programatice. în remarcabila sa lucrare Dreapta şi stînga. preferând să exprime în termeni concreţi ceea ce vor să conserve (şi aceasta diferă. deoarece oamenii politici de această orientare se declară în mod frecvent adversari ai teoriilor abstracte. alături de care îşi găsesc sau îşi pot găsi locul şi alte partide: comuniştii (cu o ideologie reînnoită).

în acelaşi timp. deşi nu în mod exclusiv) cu cele conservatoare favorabile valorilor şi instituţiilor tradiţionale. În zona centrului sunt frecvent amplasate democraţia-creştină şi agrarianismul. considerate uneori ca fiind de domeniul patologiei sociale. Dar. a evitării acestora. a insuficientei clarificări în legătură cu opţiunile fundamentale. în sensul că exprimă moderaţia. Problema are relevanţă deoarece atât ştiinţele politice. cele care marchează îndepărtarea de centru. Începută în perioada interbelică. care favorizează ceea ce Sartori numea "forţă centrifugă" în viaţa politică. ireconciliabile. p. susţinând intervenţionismul economic şi politicile sociale. echilibrul. ea însăşi. 1994. fiind dispuse să realizeze alianţe politice atât cu partidele situate în stânga lor. ale sectorului rural. În funcţie de obiectivele aduse în prim-plan. au în vedere mai cu seamă deosebirile tranşante. cât şi opinia publică. cuprinde variante de stânga. Se înscriu în această sferă atitudini. din perspectiva catolicismului. se situează în zona centrului atât pentru că îmbină aceste tendinţe. prin opoziţia dintre fascism şi comunism. a oportunismului. O altă problemă controversată în legătură cu diferenţierea între dreapta şi stânga se referă la manifestările extremiste. mai general. cât şi pentru că identifică scopul organizării politice cu asigurarea unor "echilibre între individ şi colectivitate" (Fr. 83). de centru şi chiar de dreapta. cu scopul susţinerii intereselor producătorilor agricoli şi. intervenţia guvernului pentru sprijinirea agriculturii. dar cer. poziţii rigide. cât şi cu cele din dreapta. Pisier. atunci când operează încadrări în spectrul politic. Poziţia lor de centru rezultă din faptul că apără proprietatea privată. Partidele creştin-democrate îmbină ideile creştine despre justiţia economică şi socială (de regulă.39 exclude însă diferenţierea internă a social-democraţiei. i se recunosc o serie de calităţi. E. precum şi cu cele liberale privitoare la democraţia politică. uneori se îndepărtează de centru. Partidele agrariene au apărut la începutul secolului XX. a carenţelor în consistenţă şi coerenţă. istoria extremismului a continuat după al doilea război mondial îndeosebi sub forma terorismului neofascist ("negru"). În general. refuzul poziţiilor radicale. care. dar şi a terorismului săvârşit în numele stângii (mai . dincolo de acestea. Chatelet. deplasându-se spre dreapta sau spre stânga. Aceste referiri la amplasarea partidelor în spaţiul ideologiilor politice implică şi o altă problemă: ce înseamnă "centrul"? Uneori i se atribuie sensuri depreciative: ar fi expresia compromisului. în schimbul susţinerii politicii lor economice. reprezentând o certă ameninţare pentru democraţie.

Grupul Partidului Popular European şi al Democraţilor Europeni. atât cel de drept comun. prin intervenţia statului. şi constituirea “familiilor” europene de partide. S-a consacrat formula "extremele se ating". De fapt. Următorul.40 cunoscute fiind "Brigăzile roşii". din perspectiva strategiei electorale: o opinie publică insuficient edificată asupra diferenţierilor ideologice şi a implicaţiilor practice ale acestora este previzibil că va opta pentru forţe politice cărora li se poate asocia o imagine de . relativitatea distincţiei dintre dreapta şi stânga a devenit tot mai evidentă în ultimele decenii. potrivit prezentării de pe propriul site. Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa. Dincolo de abordările diferite. ce s-au declarat alternativa radicală la stânga tradiţională). Diferenţierea dintre dreapta şi stânga se manifestă în mod specific în condiţiile României de după 1989. diferenţierea între terorismul "de dreapta" şi cel "de stânga" nu are prea mare relevanţă: prin mijloacele utilizate. cât şi cel politic. Atitudinea faţă de intervenţia statutului şi protecţia socială sa conturat în contextul poziţiei faţă de trecerea la economia de piaţă: dreapta susţine dezvoltarea rapidă a sectorului privat şi minima intervenţie a statului. atât terorismul intern cât şi cel internaţional. să se asigure echilibrul între evoluţia economică şi protecţia socială. în care. Este chiar cazul celui mai numeros grup. Cel de-al treilea plasat. La accentuarea acestei relativităţi a contribuit. care. chiar daca unele partide ce-l alcătuiesc au optat pentru zona dreptei sau a centrului-dreapta. conservatoare. fără îndoială. începând din 1999. centru-stânga sau centru-dreapta. ca urmare a orientării unor partide de referinţă din componenţa sa. Pe fondul acestei diferenţieri de principiu. stânga . centru-dreapta sau centru-stânga. ca pondere. în concordanţă cu diversitatea internă.trecerea graduală. O asemenea amplasare poate fi interpretată. protecţia socială fiind subordonată acestui obiectiv prioritar. s-a ajuns la un larg evantai al denumirilor. se situează în sfera criminalităţii. dar şi la o preferinţă evidentă a partidelor pentru autodefinirea poziţiei ca fiind de centru. “uneşte forţele creştin democrate. majoritatea grupurilor constituite în cadrul Parlamentului European şi-au asumat o orientare de centru. deşi focalizat pe obiective specifice stângii. pentru a descrie convergenţa acestora în refuzul democraţiei (chiar dacă pe temeiuri diferite) şi în utilizarea violenţei ca formă a luptei politice. Grupul Socialiştilor în Parlamentul European. şi alte forţe politice de centru şi centru-dreapta”. şia asumat orientarea de centru. ce reunesc forţe politice cu tradiţii şi priorităţi specifice fiecărei ţări. este marcat de opţiunile de centru-stânga. Ca urmare. desigur.

Principalele criterii de diferenţiere dintre dreapta şi stânga sunt. 2000. Humanitas. 1987. Anthony Giddens. 1994. reconsiderarea amplasării unor partide în spectrul politic. Europa de la Atlantic la Delta Dunării. Bucureşti. François Châtelet. Bucureşti.europarl. http://www.eu/groups/ Test de autoevaluare 1. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte a. Cartea cetăţeanului. gradul şi natura intervenţiei statului în activitatea economică şi socială d. apartenenţa de clasă c. Bibliografie Norberto Bobbio. Arend Lijphart. The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions. Iaşi. Evident. Alain Monchablon. Editura Politică. Dreapta şi stînga. aderarea României la Uniunea Europeană a determinat şi va determina.europa. Blackwell Reference. Editura Enciclopedică. Dar preferinţa pentru centru este explicabilă şi prin faptul că orice etapă de tranziţie necesită o serie de clarificări ideologice succesive. Humanitas. . Partidele creştin democrate se situează în zona centrului. Bucureşti. anii ’60 – ’70 ai secolului XX 2. forma de guvernământ b. Maurice Duverger. Începuturile diferenţierii dintre dreapta şi stânga datează din a. Dilemele ştiinţei politice. 1991. Polirom. Liliana Mihuţ. În unele ţări. modul de raportare la valorile politice fundamentale. 2001. 1995. 3. Humanitas. ed. perioada Revoluţiei franceze b. Vernon Bogdanor. Modele ale democraţiei.41 echilibru şi moderaţie. Megatendinţe: Zece noi direcţii care ne transformă viaţa. Bucureşti. Concepţiile politice ale secolului XX. în prezent: a. Eveline Pisier. c. partidele liberale se amplasează în zona centrului. Bucureşti. perioada interbelică c. New York. 1989. John Naisbitt. Iaşi. A treia cale:renaşterea social-democraţiei. 1999. 1991. Omegapres. b.. Parlamentul European. Polirom. Partidele liberale se situează în zona dreptei în toate ţările occidentale. Oxford. în continuare.

în funcţie de interesele şi posibilităţile de documentare. În referat vor putea fi abordate orice subiecte subsumate tematicii. mai cu seamă în privinţa trimiterilor bibliografice: pentru orice fragment preluat se va indica sursa. inclusiv cele vizând expresii ale doctrinelor politice în România). identificare etc). 3 ale acestui Suport de curs). respectiv a notelor de final. cu condiţia ca ele să vizeze problematica doctrinelor politice. . nu abordări de ordin general şi abstract. precum şi altele. anului publicării şi a paginii. a autorului. Vor fi respectate cerinţele consacrate referitoare la redactarea unor asemenea lucrări. Sunt recomandabile subiecte concrete. Examen constând din răspunsuri la un test ce cuprinde diferite tipuri de întrebări (multiple alegeri. precum şi solicitarea de analiză comparativă a două doctrine politice. în condiţiile includerii unei liste bibliografice finale (ultima variantă fiind cea utilizată şi în Cap. fie prin indicarea. Constatarea plagiatului va conduce la neluarea în considerare a textului prezentat ca referat.42 EVALUAREA STUDENŢILOR Evaluarea studenţilor se va realiza pe baza a două elemente: • • Referat pe un subiect ales din temele cursului. în paranteză. 1 şi Cap. fie sub forma notelor de subsol. Pentru documentare pot fi utilizate şi alte surse bibliografice decât cele recomandate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->